Koupaliště Pohoda otevřeno. Vsobotu 26. července byl spuštěn. Slovo starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupaliště Pohoda otevřeno. Vsobotu 26. července byl spuštěn. Slovo starosty"

Transkript

1 V tomto vydání Hospodaření města Architektonická soutěž Co se starým elektrem? Velký cyklistický závod Kulturní a sportovní akce Uzamkneme Kozí Hrádek září 2014 Slovo starosty Martin Doležal starosta města Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o pár dojmů, které se vztahují k otevření našeho nového koupaliště. Zahájení provozu samozřejmě potěšilo všechny, kteří na tomto projektu mnoho měsíců pracovali a kteří si zaslouží poděkování, ale podle reakcí udělalo radost i Vám a spokojeni jsou i návštěvníci našeho města. Mne osobně udělalo v té souvislosti velikou radost zjištění, že Pohoda je opravdu pro všechny generace, že cestu sem našla nejen spousta rodin s dětmi, ale i velké množství seniorů ze Sezimova Ústí. Tím spíš, když se mi někteří z nich svěřili, že si už dlouhou řádku let nebyli nikde zaplavat, ale tady zkrátka neodolali. Jsem si vědom toho, že se tu najde řada věcí, které by bylo vhodné doladit či upravit. Klíčové ale je, že konečně, po více než 30 letech, má naše město opět vlastní fungující koupaliště. A vylepšovat a doplňovat je můžeme v dalších letech. Za důležité považuji v té souvislosti dokončení parkovacích stání a především výstavbu lávky přes Kozský potok. Areál Pohoda se teprve pak stane nejen dobře dostupným koupalištěm, ale i symbolickou spojnicí mezi oběma částmi našeho města. Koupaliště Pohoda otevřeno Martin Doležal starosta Vsobotu 26. července byl spuštěn zkušební provoz nového koupaliště. Zájem veřejnosti překvapil snad úplně všechny. I když ještě probíhalo dokončování a vybavování areálu, denně sem při pěkném počasí mířilo několik stovek návštěvníků. Do uzávěrky Novinek byla rekordní neděle , kdy se jich tu vystřídalo Před zahájením provozu byla vyhodnocena i soutěž o název. Ten byl vybrán radou města po důkladném posuzování návrhů, kterých došlo od veřejnosti 97(!) Těsným, ale přece jenom vítězem se stala Pohoda. Rada města také schválila Provozní a Návštěvnický řád a vstupné. Provozní doba je v období červen-srpen hod., v měsících květen a září hod. s tím, že v případě nepříznivého počasí je zavřeno. Základní celodenní vstupné, na které jsou možné dva vstupy za den, je v pondělí-pátek 40 Kč, víkend 50 Kč, snížené základní vstupné po hod. 30 Kč; děti 7 15 let, studenti, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP a ZTPP vstupné poloviční, děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby budou mít vstup zdarma. K dispozici budou i permanentky (s přednabitými počty vstupů) se zvýhodněným vstupným: 10 jednorázových vstupů po celou sezonu 350 Kč (děti, senioři atp. 180 Kč), 20 vstupů 600 Kč (300 Kč) a 50 vstupů 900 Kč (450 Kč). Podrobné informace o koupališti naleznete na nově vytvořených webových stránkách Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad finančně podpořila realizaci uvedeného projektu. Výše podpory představuje maximálně Kč, tj. 64,7 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

2 Krátce z radnice Martin Doležal starosta Mgr. Petra Nedvědová vedoucí odboru správního a právního Monika Vodehnalová odbor správní a právní V pátek 10. a v sobotu 11. října 2014 budou probíhat v Sezimově Ústí volby do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí. Kandidátní listiny bylo možné podat nejpozději do 16. hod. 5. srpna 2014 registračnímu úřadu. Jedním z nich je také Městský úřad Sezimovo Ústí, který je zároveň i registračním úřadem pro město Planá nad Lužnicí a obec Košice. Registrační úřad v současné době eviduje pro město Sezimovo Ústí 6 kandidátních listin, a to: Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech a Moravy, Město pro všechny, Občanská demokratická strana, TOP 09 a Zelená pro město. Následující vydání Novinek bude obsahovat podrobnější informace týkajících se těchto voleb, zejména seznam volebních okrsků, adresy volebních místností apod. V těchto Novinkách bude také vyhrazena pro každou výše uvedenou politickou stranu max. jedna barevná strana periodika formátu A4 (bez využití grafických prvků odpovídá cca 7500 znaků včetně mezer) za účelem volební agitace a propagace. Uzávěrka Novinek bude , kontaktní -usti.cz září 2014 Město Sezimovo Ústí vykázalo v účetní závěrce sestavené k saldo příjmů a výdajů ve výši 7,2 mil. Kč. To je číslo značně odlišné proti plánu, když rozpočet pro r počítá s celkovým schodkem příjmů a výdajů ve výši 39,3 mil. Kč. Odůvodnění je jednoduché. Ke kladnému výsledku hospodaření významně přispívají zvýšené příjmy ze sdílených daní (zejména DPH), hlavní vliv ale zůstává v časovém nesouladu mezi rozpočtem a samotnými příjmy a výdaji. Typickým příkladem výše uvedeného je rozpočet a čerpání investičních výdajů, které dosáhly k výše 13,4 mil. Kč, zatímco rozpočet počítá s částkou pro r ,2 mil. Kč. Nečerpána zůstává rovněž finanční rezerva zapojená do hospodaření r ve výši 1,1 mil. Kč. Stav dlouhodobých úvěrů města k : ,27 Kč Rozpočet a jeho plnění k Rozpočet (v tis. Kč) Upr.roz. (v tis. Kč) Skutečné příjmy a výdaje (v tis. Kč) % RS % RU Celk. příjmy po konsolidaci , , ,25 62,67% 59,70% Celk. výdaje po konsolidaci , , ,13 49,29% 39,70% Výsledek salda hospodaření , , ,12 Seznam investičních akcí k Rozpočet schválený (v tis. Kč) v červnu a červenci se do závěrečné fáze dostala výstavba sportovně rekreačního areálu, byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP, vybrán název Pohoda, na základě výběrových řízení schválen nájemce bufetu, dodavatelé některých komponent, zahájen zkušební provoz; ZM schválilo poskytnutí dotace Hvězdárně Františka Pešty ve výši 371 tis. Kč za účelem provedení oprav a zateplení střechy, přístavby přední části objektu a rekonstrukci rozvodů vody; probíhají rozsáhlé stavební úpravy ulice 9. května a realizace I. etapy rekonstrukce Táborské ulice; na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na přestavbu a rekonstrukci veřejných WC se zhotovitelem Ing. Lubomír Kupsa SEIP f.o., cena bez DPH: Kč; RM nesouhlasila se schválením roční účetní závěrky společnosti ENERGOINVEST, a. s. za rok 2013 a návrhem představenstva na použití zisku společnosti a doporučila společnosti ENERGOINVEST, a. s., aby při vyúčtování ceny tepelné energie za rok 2014 a tvorbě kalkulace ceny tepelné energie na rok 2015 bylo přihlédnuto k dlouhodobému trendu snižování výkonů, tj. pokles dodávek tepla, a v té souvislosti zváženo snížení stálých nákladů, zejm. pol. Zisk s tím, že ze strany města je připravenost jednat o adekvátním snížení položky Nájemné; RM schválila návrh na podání žádosti na Úřad vlády ČR, týkající se úpravy poměrů k cestě vedoucí k Fierlingerově vile a jednak převzetí větší části parku u hrobu manž. Benešových do vlastnictví města; RM řešila petici ve věci výstavby chodníku k ulici K Vodárně; RM schválila nabídku městu Tábor pro zlepšení dostupnosti G-centra pro občany Sezimova Ústí; RM vypsala architektonickou soutěž na návrh domu s pečovatelskou službou; ve dnech se starosta a místostarosta zúčastnili valné hromady Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí v Kostnici. Komunální volby Hospodaření za I. pololetí r Rozpočet upravený (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) % RS % RU Server 366,00 366,00 355,90 97,24% 97,24% Indikátory topných nákladů (část připadající na r. 2014) 61,00 61,00 30,08-49,31% Projekt- Sociální zařízení MŠ Lipová 145,00 145,00 0,00-0,00% Projekt- Dům s pečovatelskou službou 300,00 300,00 0,00 0,00% 0,00% Stavební úpravy objektu Hvězdárny Fr. Pešty 371,00 371,00 0,00 0,00% 0,00% Sportovně rekreační areál Kozský potok , , ,00 56,13% - Aktualizace územního plánu 140,00 140,00 0,00 0,00% 0,00% Komunikace ul. 9. května 200, ,00 193,95 96,98% 1,18% Lávka a komunikace přes Kozský potok 6 500, ,00 176,54 2,72% 2,23% Rekonstrukce Táborské ul , ,00 0,00 0,00% 0,00% Hasičská cisterna pro JSDH Sezimovo Ústí - pořízení 300, ,00 0,00 0,00% 0,00% Řešení dopravní situace v ul. Táboritů vč. vybudování nových parkovacích míst 0, ,00 75,01-2,73% Projektová dokumentace - vybudování parkovacích míst v Průmyslové ul. u č.p ,00 15,00 0,00-0,00% Projektová dokumentace - vybudování parkovacích míst v Nerudově ul. proti č.p ,00 35,00 0,00-0,00% Rekonstrukce sociálního zařízení v prostorách budovy Spektrum 0,00 638,13 638,13-100,00% Sanace vlhkého zdiva - ZŠ Školní náměstí 0,00 749,00 749,00 100,00% Veřejné osvětlení vnitrobloku MŠ Lipová 0,00 48,00 0,00 Pozemek parc. č. 723/2, k.ú. Sez. Ústí 0,00 801,00 800,32 99,92% Investiční transfer z rozpočtu Jč. kraje pro ZŠ Školní nám ,00 250,00 175,00 70,00% Přestavba a modernizace objektu čp. 683 (veřejné WC) 0, ,00 0,00 0,00% Celkem , , ,93 42,93% 23,83% 2

3 2014 září Jak dál se zařízením pro seniory? Co to znamená? Martin Doležal starosta V domě seniorů (tzv. domov důchodců) se poskytují pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost (popř. jsou již nesoběstačné) zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Základní činnost v domě seniorů je poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně atd. Zároveň je zde zajištěna trvalá přítomnost zdravotnického personálu. Výše úhrady za ubytování, stravu a péči je výrazně vyšší než v domě s pečovatelskou službou, ale částečně je ji možno hradit z přiznaného příspěvku na péči. V domě s pečovatelskou službou je poskytována klasická pečovatelská služba v domácnosti s tím, že po určenou dobu je zajištěna trvalá přítomnost pečovatelky. Martin Doležal starosta Plány a úvahy na výstavbu pobytového domu pro seniory se v našem městě s větší či menší intenzitou objevují už přes dvacet let. Bylo zpracováno několik architektonických studií, z nichž jedna byla dopracována až do fáze projektové dokumentace, asi dvakrát se objevily hypotetické naděje na získání dotace na výstavbu, které však z různých důvodů brzy vyhasly. O dotace z evropských fondů, které byly k dispozici zhruba do r. 2006, se tehdejší vedení města nikdy nepokusila, stav vlastních finančních prostředků městu nedovoloval stavbu financovat ani s použitím úvěru. Je s podivem, že i přesto byli občané města opakovaně oslovováni, aby se již do domova přihlašovali. I ze zkušeností mnohých z Vás vyplývá, že zabezpečení volných lůžek pro občany našeho města v blízkých domovech seniorů je problematické. Čekací lhůty jsou dlouhé a v případě G-centra (o který je mezi našimi občany největší zájem) jsou pochopitelně přednostně vyřizovány žádosti občanů města Tábora před ostatními žadateli. Složitou situaci mají i ti, kteří hledají nějaké pobytové zařízení pro své blízké, vyžadující zvláštní péči (Alzheimer). V okolí je k dispozici jen omezená kapacita DD Chýnov. Vzhledem k věkovému rozvrstvení obyvatel Sezimova Ústí je nasnadě, že toto téma je a bude zásadní a řešení nelze stále odkládat. Dotační tituly na výstavbu domovů seniorů vypsány nejsou a ani se s nimi v budoucnu neuvažuje. Postoj Jihočeského kraje k možnosti přispívat formou dotací na financování provozu domu seniorů v našem městě je také trvale odmítavý, a to s argumentem dostatku kapacit v kraji a v souvislosti s výstavbou vlastního domu seniorů v Bechyni. Financování veškerých nákladů na výstavbu a provozování vlastního domova seniorů z rozpočtu města byť se zapojením úvěru je z toho důvodu pro město vysoce rizikové. Vedle požadavku na zabezpečení lůžek zařízení typu domov seniorů je v našem městě ze strany starších spoluobčanů zároveň velká poptávka po menších, snadno přístupných bytech, kde by byly k dispozici i pečovatelské služby. Jsem přesvědčen, že město by mělo řešit obě potřeby. Jak nezbytnou kapacitu v domově seniorů, potažmo v domově, poskytujícím zvláštní péči, tak nabídnout svým občanům byty v domě s pečovatelskou službou. V prvním případě proběhla už řada jednání s městem Tábor, za účelem zlepšit pro občany Sezimova Ústí dostupnost G-centra a v budoucnu i zařízení se zvláštním režimem, které má město Tábor v plánu postavit. Rada města Sezimovo Ústí schválila konkrétní nabídku městu Tábor, obsahující návrh na jednorázový neinvestiční transfer (dotaci) a dále roční fixní a variabilní platbu, vše za nastavení systému výběru klientů do stávající i nové budovy G-centra, který občanům města Sezimovo Ústí přizná stejné bonifikační podmínky, jaké mají občané města Tábora. Nabídka, kterou by měla projednat RM Tábor dne t.r., vychází z údajů uvedených ve výročních zprávách a dalších ekonomických výstupů G-centra Tábor, odráží úvahy o potřebách občanů Sezimova Ústí a zohledňuje také finanční možnosti města. Při stanovení nezbytně nutné potřeby v domě seniorů 25 lůžek (v současné době je v G-centru 18 občanů Sezimova Ústí) a v domově se zvláštním režimem 5 lůžek, byl městu Tábor nabídnut jednorázový transfer ,- Kč, fixní příspěvek (za systém bonifikace u 30 lůžek) ,- Kč/ rok a variabilní příspěvek (dle skutečně umístěných klientů, max. 30): ,- Kč/lůžko/rok. Fixní a variabilní neinvestiční transfer Sezimova Ústí pro město Tábor by dle uvedeného výpočtu činil ročně max ,- Kč. Za předpokladu zachování stávajícího systému dotací na provoz domovů seniorů by uzavření dohody dle našeho návrhu vedlo ke snížení prostředků na dofinancování provozní ztráty G-centra městem Tábor. Pro žadatele z našeho města by taková dohoda znamenala zvýšení šance na přijetí do G-centra, což by částečně mohlo vyřešit poptávku ze strany těch nejpotřebnějších. Městu Sezimovo Ústí by umožnila řešit i druhou z výše uvedených potřeb, a to nový dům s pečovatelskou službou (viz samostatný článek). V domech s pečovatelskou službou je plně zachován statut nájemního bydlení. Rozdíl od běžného bydlení je v tom, že soustředění bytů v jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování sociálních služeb, o které budou mít klienti zájem, např. dovoz obědů, nákupy, praní či úklid. Součástí pobytu v domě s pečovatelskou službou není nepřetržitá přítomnost lékaře, zdravotní úkony jsou poskytovány pouze na objednání (Domácí péče). Městský úřad Úřední hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Telefony ústředna fax Starosta Mgr. Ing. Martin Doležal , Místostarosta Pavel Samec , Tajemnice MěÚ Ing. Miroslava Svitáková Vedoucí odboru správního a právního Mgr. Petra Nedvědová Sekretariát Jitka Bláhová Matrika Naděžda Řezáčová Oddělení sociální péče Helena Řežábková Pečovatelská služba Vedoucí stavebního úřadu Miroslav Píbil Zást. ved. stavebního úřadu Bc. Jan Novotný Životní prostředí Bc. Petr Klíma Poplatky Jana Koubová (komunální odpad, výměna popelnic) Jana Komárková (psi) Městská policie , Ředitel správy města Jaroslav Kupsa , Vedoucí technických služeb Karel Homolka , Vedoucí bytové správy František Bednář , Ředitelka MSKS (kultura) Mgr. Romana Krůčková , Knihovnice S. Ú. 1 Jitka Kovandová Knihovnice S. Ú. 2 Jiřina Kalenská

4 Sezimovo Ústí výrazně přispělo recyklací starých spotřebičů k ochraně životního prostředí Sběr, doprava, demontáž a následné využití zpětně odebraných vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. V roce 2013 občané města takto ve sběrných dvorech odevzdali k recyklaci 300 televizí, 122 monitorů a kg drobného elektra. Je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody bylo díky této recyklaci ušetřeno životnímu prostředí a o kolik občané snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Sezimovo Ústí získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, která pro město zajišťuje sběr a svoz vytříděných elektrozařízení, vyplývá, že občané v loňském roce uspořili 170,16 MWh elektřiny, 8 783,81 litrů ropy, 736,1 m3 vody a 6,18 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 36,66 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 146,68 tun. Co se uspoří odevzdáním: Odevzdaný výrobek 1 ks monitoru nebo televizoru Dojde k úspoře 794 l pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod Stejné množství je spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí Odevzdaný výrobek 1 ks notebooku Dojde k úspoře 91,5 kg nebezpečných odpadů Stejné množství vyprodukuje 22 domácností za rok Odevzdaný výrobek 100 ks mobilních telefonů Dojde k úspoře 475 kwh elektrické energie Stejné množství spotřebuje 60 W žárovka svítící nepřetržitě téměř celý rok Podle materiálu kolektivního systému ASEKOL zpracoval Petr Klíma Co se starými elektrospotřebiči? Bc. Petr Klíma referent životního prostředí Dnešní trh nabízí nejrůznější elektrické spotřebiče a domácnosti jsou jimi nasyceny. Téměř každý využívá rozhlasový přístroj, žehličku, televizi, rychlovarnou konvici, mikrovlnnou troubu, lednici, počítač, mobilní telefon, kuchyňské hodiny, budíky a děti mají rády hračky na baterie. Mezi elektrozařízení také patří to, čím svítíme např. úsporné zářivky a žárovky. Každý takovýto výrobek po skončení své životnosti sloužit přestává a stává se tzv. vysloužilým elektrozařízením a jeho majiteli vzniká potřeba se ho zbavit. Jak známo, elektrozařízení obsahují velké množství materiálů, které lze opětovně použít. Nejvíce jsou zastoupeny kovy, sklo, plasty a další materiály. Moderní elektronika však také obsahuje vzácné kovy. Aby se tyto cenné materiály, vyrobené z neobnovitelných surovinových zdrojů, mohly znovu použít a nepřišly nazmar, odevzdávají se ke zpětnému odběru, kde jsou demontáží jednotlivé materiály odděleny a předány k dalšímu využití. Tímto způsobem jsou září 2014 Architektonická soutěž na pečovatelský dům Martin Doležal starosta V souladu se schváleným rozpočtem vypsala rada města architektonickou soutěž na návrh domu s pečovatelskou službou (DPS). Ten by se měl nacházet v areálu bývalé tzv. dřevěné MŠ (dnes knihovna) v ulici K Hájence a podle zadání soutěže by měl zahrnovat jak vlastní DPS tak i provoz s denním stacionářem. Stavba by měla být rozdělena do dvou etap, v 1. etapě výstavby objekt Kontejnery na elektrozařízení před ZŠ ve Švehlově ulici. pro 30 osob v DPS a denní stacionář pro seniory v počtu 5 osob s možností přístavby v 2. etapě na celkovou kapacitu cca 70 osob v DPS. Výška objektů je omezena na cca 12 m nad terén v návaznosti na sousední bytové domy. Podrobné podmínky a zadání soutěže jsou k dispozici na webových stránkách města i stránkách České komory architektů. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími je , po uveřejnění výsledků hodnocení návrhů soutěže proběhne i veřejná výstava jednotlivých návrhů. Foto: Jaroslav Čmucha Ilustrační foto Na základě soutěže by měly být zahájeny projektové práce a příprava na vlastní výstavbu DPS. Předpokládá se, že na ni by mohly být použity prostředky, které město drží jako rezervu z prodeje RS Nový Svět ve výši 1,3 mil. Kč a pak prostředky, které město po dohodě zastupitelů z roku 2011 vyčleňuje v souvislosti s úpravou místního koeficientu daně z nemovitostí. Důležitou skutečností je to, že v případě bytů v DPS je možnost dlouhodobě žádat o dotaci z programu podpory bydlení ministerstva pro místní rozvoj. šetřeny cenné surovinové zdroje a je zajištěno, že životní prostředí nebude kontaminováno škodlivinami (např. oleji, freony a těžkými kovy). V roce 2013 občané odevzdali do sběrných dvorů 12,5 t elektrozařízení. Děkujeme proto našim občanům, že vysloužilá elektrozařízení předávají do míst jejich zpětného odběru. Pro sběr drobných výrobků je dobré pohodlně využít malé 4 kontejnery na elektrozařízení. Ty jsou umístěny: před základní školou ve Švehlově ulici, před prodejnou Flop proti základní škole v ulici 9. května, vedle prodejny COOP v ulici K Hájence, za střediskem ASTRA v ulici Nerudova. Pro sběr ostatních výrobků jsou určeny 2 sběrné dvory: SBĚRNÝ DVŮR NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ (nachází se vedle domu s pečovatelskou službou, Husovo náměstí č. p. 75 v Sezimově Ústí I), provozní doba: Út a hod., So hod. (liché soboty), SBĚRNÝ DVŮR V ZAHRADNÍ ULICI (nachází se v areálu bývalých Sběrných surovin v Sezimově Ústí II), provozní doba: St 8.00 až a až hod., So 8.00 až hod. (sudé soboty). 4

5 2014 září Volné byty k pronájmu Město Sezimovo Ústí vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů: 1) Lipová č. p. 602, byt č. 16/602 v 2. NP o velikosti 1+1 Minimální měsíční základní nájemné ve výši 1.691,- Kč Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců 2) Školní nám. č. p. 627, byt č. 9/627 ve 4. NP o velikosti 3+1 Minimální měsíční základní nájemné ve výši 4.739,- Kč Délka platebního období je stanovena na 12 měsíců 3) Průmyslová č. p. 1113, byt č. 15/1113 ve 4. NP o velikosti 3+1 Základní měsíční nájemné je pevně stanoveno ve výši 4.424,- Kč Minimální délka platebního období je 18 měsíců Uzávěrka žádostí je v pátek 12. září 2014 v 11:00 hod. Bližší informace naleznete na a na úředních a informačních deskách MěÚ, případně Správě města Sezimovo Ústí (p. Bednář , ; pí Podroužková , ). Příručka pro nakládání odpadem Bc. Petr Klíma oddělení ŽP Informace o tom, jak správně nakládat s odpadem, o místech určených k jeho ukládání, o odpadech, které se třídí, sběrných dvorech, přepravnících, zpětném odběru elektrozařízení a další informace týkající se systému nakládání s komunálním odpadem získáte v aktualizované odpadové příručce na internetové adrese: - životní prostředí - odpady. Příručka je také k dispozici na podatelně MěÚ, v městských knihovnách a na Správě města. Kronika představuje Věra Kočová Byl jeden domeček, v tom domečku krámeček, v tom krámečku... Toto moje pamětnické vyprávění by mohlo začít jako pohádka, ale ona to pohádka není. Ten krámeček opravdu existuje. Je na Školním náměstí v Sezimově Ústí II a vládne mu paní Věra Kočová. Člověk vejde dovnitř a přivítá ho vůně bylinek. Paní Věra zná, na co která bylinka je vhodná, která mast uleví od bolesti. Anna Slunečková kronikářka Život paní Věry Kočové je spjat s městem Sezimovo Ústí. Rodiče - oba rodáci z Písecka, se rozhodovali, zda žít v Děčíně či v Sezimově Ústí. Nakonec zvítězila druhá alternativa. Otec u Bati ve Zlíně absolvoval výuku v oboru metalurgie a to rozhodlo, že zakotvili v našem městě. Věrka byla jejich prvorozená dcerka a baťovský domek byl jejím domovem. V Sezimově Ústí navštěvovala základní školu. S láskou vzpomíná na paní učitelku Musilovou. V Táboře absolvovala Střední zdravotnickou školu - obor všeobecná sestra. Po skončení školy začala pracovat v táborské nemocnici na očním oddělení. Brzy se vdala a postupně se narodily dvě dcerky a nakonec syn. Když povyrostli, zajímala se hlouběji o děti s vadami zraku. Dělala nejen vyšetřovací metody, ale i rehabilitaci. Poradna sídlila v táborské poliklinice. Přišel však rok 1994 a z paní Věry se stal na dva měsíce ležák na nervovém oddělení v Táboře. Po čase jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Dostala se do lázní Vráž u Písku a zde se snažila pomocí zapůjčené literatury s touto nemocí naučit žít. Pochopila, že není vše v medikamentech, že je třeba zapojit i mozek, 5 aby uměl dávat pokyny tělu, že je prostě třeba se naučit cvičit tělo. Absolvovala kurz reflexní terapie v Brně, získala certifikát a najednou zjistila, že dokáže poradit nejen sobě, ale i druhým, které postihla stejná nemoc. Ten krámeček, o kterém mluvím v úvodu, nebyl hned. Vše prošlo vývojem, pomohly děti, a tak vedle obchůdku je i malá tělocvična s bezbariérovým přístupem, kam přichází lidé v různém stádiu nemoci. Součástí je aromaterapie a masáž. Důležité je dostat tělo do nějaké rovnováhy. Člověk nemůže jít proti přírodě, a tak paní Kočová využívá své heslo to co pomohlo mně, pomůže i druhým. Její práce nejde proti lékařské vědě, ale mnohdy pomůže i to, že máte na člověka čas, uchopíte ho za ruku, vyslechnete ho. Paní Kočová se svými svěřenci vyjíždí na týdenní pobyty do Mačkova na rekondiční hipoterapie, cvičení, reflexní masáže, koupele a jízdy na koních s výlety do okolí. To je to, co lidé potřebují. Však ji její přátelé nominovali na Cenu Olgy Havlové. A jaké je přání paní Věry Kočové do budoucna? Ráda by předala svoji zavedenou firmu dcerám, vnučce, aby tak v pomoci druhým byla naplněna krásná rodinná tradice. A k tomu jí můžeme jen popřát hodně zdraví, hodně sil a zdaru. Cestička do školky krásně se vine... Bc. Hana Nováková ředitelka MŠ Lipová v.v. Ano, opravdu máme nové chodníky k mateřské škole Lipová z Nerudovy i Dukelské ulice. Staré vydrolené panely, které zde byly od postavení školky, jsou nahrazeny krásnou novou dlažbou, kde již nebudou louže, bláto a také se zjednoduší zimní údržba. K novým chodníkům přibyla také dvě nová světla, takže maminky s dětmi již nebudou muset klopýtat ve vnitrobloku v brzkých ranních hodinách potmě. Poděkování za novou cestičku do školy patří panu řediteli Správy města Sezimovo Ústí Jaroslavu Kupsovi a pracovníkům, kteří se na realizaci podíleli. Nyní ve vnitrobloku domů svítí nejen nová fasáda mateřské školy, ale i nové chodníky a osvětlení. Je to opět další část města, která se povedla zvelebit a bude využívána nejen mateřskou školou, ale i ostatními obyvateli města jako klidová a odpočinková zóna. Poděkování Děkujeme touto cestou vedení města a pracovníkům Správy města Sezimovo Ústí za úpravu a rekonstrukci chodníku na Husově náměstí v Sezimově Ústí 1 v celé délce od kostela Povýšení svatého Kříže, před vchodem na faru a k poště. Touto rekonstrukcí byla zdárně dokončena celková oprava chodníku, která započala v roce Díky ochotnému přístupu vedení města byla dovedena do velice zdařilé podoby ku prospěchu všech občanů. Za římskokatolickou farnost v Sezimově Ústí děkuje Farní rada a P. Petr Plášil

6 září 2014 Společenská kronika od do Narození: Kukrál Jan Bláha Šimon Čížek Ondřej Pečenková Nela Charvátová Julie Komin Ondřej Novák Jakub Musil Štěpán Dvořáková Barbora Dvořáková Alice Jedlička Šimon Rabová Šárka Hubinová Viktorie Přikryl Tomáš Rezanka Petr Šubrová Valentýna Drtinová Marie Křivková Andrea Vanišová Karolína Kahoun Jan Valešová Anna Bendová Kateřina Zemřelí: Babický Jaroslav Dmejchal Milan Doktorová Marie Dvořák Jaroslav Dvořák Miroslav Hastrman Zdeněk Hollerová Marie Kostroun František Matoušek Zdeněk Mikula Jiří Nemrava Jiří Novák Emil Pančochář Jaromír Pěknice Karel Pospíšil František Přibylová Blažena Řežábková Jiřina Samec Jaroslav Šimečková Jaroslava Trajer Václav Veselý Josef Voráček Karel Zimrmanová Ludmila Údolí zážitků Rolnička otevírá svůj třetí chráněný byt Veřejná sbírka pomohla k osamostatnění dvou mladých slečen. Hledá se třetí do party. Vloni na jaře chodili po jihočeských ulicích dobrovolníci s kasičkami a žádali kolemjdoucí o podporu při nákupu chráněného bytu pro dospělé lidi s mentálním postižením v Soběslavi. Vybrali tehdy přes 200 tisíc korun, a protože jsme již dříve získali dar z italské nadace Otto per Mille, měli jsme peněz dost a mohli Foto: archiv Rolnička začít. Po nezbytných stavebních úpravách koupeného bytu má nyní každá z obyvatelek svůj vlastní pokoj a náležitě si jej užívá. Tak jako v dalších chráněných bytech jim s denními činnostmi pomáhají kvalifikovaní asistenti. Jeden pokoj je dosud volný a čeká na svou budoucí uživatelku. V současné době poskytuje Rolnička chráněné bydlení ve 3 bytech v Soběslavi a 2 bytech v Táboře. I tam je stále jedno místo neobsazené. Ozvěte se nám, pokud máte o takový typ bydlení zájem. Děkujeme vám všem, kteří jste se na veřejné sbírce podíleli. Pomohli jste splnit sen mladým lidem, kteří by to bez vás nedokázali. A poděkování patří i společnosti LEDPROFES z Veselí nad Lužnicí, která se na rekonstrukci podílela nejen prací, ale i sponzorským darem. Vaše Rolnička Chcete podporovat chráněné bydlení dlouhodobě? Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS (mezera) ROK (mezera) ROLNICKA na číslo Po dobu jednoho roku se Vám každý měsíc odečte 30 Kč a Rolnička obdrží 28,50 Kč. Poskytovatelem služby je Fórum dárců Děkujeme. Vaše Rolnička Velký cyklistický závod se bude odehrávat nedaleko Sezimova Ústí Bílý Měsíc 3. oddíl Junáka Sezimovo Ústí připravil pro soutěživé děti školního věku (a nejen pro ně) ÚDOLÍ ZÁŽITKŮ v sobotu 6. září od do hodin ve Skautském areálu u Kozského potoka Vysoké a nízké lanové překážky a sítě střelba z luku, hledání pokladu, hry a soutěže Vstup volný Více info na: Foto: Josef Vaishar Petra Vacková Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec Ve čtvrtek 4. září se v těsné blízkosti Sezimova Ústí vyskytne peloton cyklistů významného cyklistického závodu evropského poháru UCI - Okolo jižních Čech ČEZ tour Pořadatelem závodu je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec a Město Jindřichův Hradec a koná se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. V tomto závodě si změří své síly přes 120 cyklistů z více jak 20 profesionálních týmů z celého světa. První etapa závodu (4. 9.) odstartuje ve hod. v Protivíně a cíl bude mít nedaleko Sezimova Ústí ve sportovním areálu Komora v čase cca hod. Před samotným dojezdem cyklistů zde bude probíhat doprovodný kulturní program a poté i slavnostní vyhlášení vítězů. Více informací a přesnou trať závodu najdete na 6

7 2014 září Poděkování Děkujeme Správě města Sezimovo Ústí vedené p. Jaroslavem Kupsou za příkladnou vstřícnost a p. Karlu Homolkovi a všem pracovníkům za realizaci stavebních prací, které provedli kvalitně v krátkém časovém období. SVJ Svépomoc 660 Děkuji panu starostovi Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za milé blahopřání k mým narozeninám. Bohuslava Frnochová Děkujeme panu starostovi Mgr. Ing. Doležalovi a sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k našim narozeninám. manželé Jaroslav a Libuše Nygrýnovi Děkuji panu starostovi Mgr. Ing. Martinu Doležalovi za milé blahopřání k mým narozeninám. František Přívozník Srdečně děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mým narozeninám. Ladislav Smažík Děkuji panu starostovi za blahopřání k mým narozeninám. Anna Míková Děkuji našim pečovatelkám ze Sezimova Ústí paní Helence Hoškové, Zdence Kortanové a Alence Semseiové za jejich služby, které nám seniorům poskytují. Rovněž oceňuji jejich milé chování a spolehlivost. Zdeňka Konopíková Děkuji panu starostovi za milé blahopřání k mým narozeninám. Milena Vyskočilová Děkuji panu starostovi Mgr. Ing. Doležalovi za milé blahopřání k mým narozeninám. Marie Sezimová Děkuji panu starostovi Mgr. Ing. Doležalovi za milé blahopřání k mým narozeninám. Marie Trpáková Děkuji panu starostovi za přání k narozeninám a paní Zykové za předání dárku a milé posezení. Eva Halounová Děkuji panu starostovi za krásné a milé přání k mým narozeninám. Božena Růžičková Děkuji starostovi města za milé blahopřání k mému jubileu. František Mácha PONDĚLÍ 14:00 16:00 hodin S flétničkou za písničkou (pro děti, které se chtějí naučit tóny s písničkami - od 4 let) ÚTERÝ 10:00-11:00 hodin Výtvarné čarování pro děti (od 2 let) s maminkami bez permanentky 13:30-14:30 hodin Angličtina pro děti od 4 let (rozdělení skupin: začátečník - pokročilý) 16:00-16:45 hodin Tanečky pro děti od 4 let (cvičíme s Míšou, Dáda, disko tance, Orient) KLUBÍČK 17:00-17:45 hodin Street dance (pro děti od 7 let) taneční vzdělání pro děti ve streetových technikách - HIP HOP, NEW STYLE, HOUSE DANCE, POPPIN, LOCKIN, OLD SCHOLL, HYPE STŘEDA 9:45-11:30 hodin Herna pro děti a rodiče (po telefonické dohodě) 17:00 hodin Jóga s Míšou Klímovou ČTVRTEK 09:00-09:30 hodin Cvičení pro malé děti od jednoho roku (říkadla, písničky,...) 09:30-10:00 hodin Cvičení pro děti - od dvou let 17:00-17:45 hodin Výtvarná dílnička (pro děti předškolního i školního věku) PÁTEK 09:00-11:30 hodin Otevřená herna pro rodiče s dětmi (po telefonické dohodě) 13:00-19:00 hodin Oslavy dětských narozenin pouze po telefonické DOHODĚ! Kontakt: Občanské sdružení Ostrov Správné místo - KLUBÍČKO, K Hájence 666, CZ Sezimovo Ústí II Tel.: ; Zápis do kroužků na rok 2014/15 dne od do hodin. (V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, nás kontaktujte em). Centrum pro děti a rodiče KLUBÍČKO SEZIMOVO ÚSTÍ pořádá D Ě T S K Ý B A Z Á R E K v sobotu dne od 9.00 hod. do hod. Ve vestibulu I. ZŠ Sezimovo Ústí II. (ulice 9. května 489, naproti obchodu SPAR). Koupit nebo prodat můžete dětské oblečení, boty, autosedačky, kočárky a potřeby pro děti. Své věci si prodává každý sám. Nezapomeňte si vzít drobné na vrácení peněz a věci viditelně ocenit. Poděkování Děkuji panu starostovi Ing. Martinu Doležalovi za milé blahopřání k mým 85. narozeninám a paní Bažantové za milou návštěvu a předání dárku. Marie Suchá Děkuji vedení města za gratulaci a věcný dar k mým 93. narozeninám. Anna Nezvedová Děkuji panu starostovi a sboru pro občanské záležitosti za přání a dárek k narozeninám a paní Bažantové za předání dárku, milou návštěvu a příjemné popovídání. Anna Weidenthalerová Chtěla bych poděkovat pečovatelkám paní Helence, Zdeničce a Alence. Vždy s úsměvem a přáním dobré chuti nám střídavě dováží obědy. Nešetří dobrým slovem, které my staří nejvíce potřebujeme. Přeji šťastné jízdy a hodně štěstí v osobním životě. Zdena Borská Inzeráty PRONÁJEM Zděná garáž na Svépomoci na dobu neurčitou. Tel.: Garáž v Sezimově Ústí 2 v lokalitě za Lípou od El. proud + montážní jáma, cena dohodou. Tel.: PRODEJ Garáž v Sezimově Ústí 2 v lokalitě u Hiltonu. Tel.: Prodám dětské kolo AUTHOR Energy modré, 6 rychlostí, řazení RevoShift, 20 kola. 100 % stav. Cena 1000 Kč. Tel.: KOUPĚ Garáž v Sezimově Ústí II na Svépomoci. Cenu respektuji, pomohu s vyklizením, zařídím převod, slušné jednání. Za nabídky předem děkuji. Tel.: Byt 2+1 nebo menší 3+1 v Sezimově Ústí 2, zvýšené přízemí (jedny schody) nebo s výtahem, v OS, klidné prostředí. Tel VÝMĚNA Vyměním garáž v Táboře u Kalových polí za garáž v Sezimově Ústí 2. Tel ,

8 září 2014 Kulturní a sportovní akce na měsíc září OSLAVTE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN S NÁMI ANEB ZÁBAVA NEKONČÍ ANI PO PRÁZDNINÁCH 1. září 15 hod. nám. T. Bati, park před Spektrem Zábavné odpoledne nejen pro školáky spojené s prezentací místních spolků, organizací a sportovních klubů. Na hlavním pódiu vystoupí Inka Rybářová a klaun Rybička. PIETNÍ AKT 3. září 11 hod. Památník Dr. E. Beneše Pietní akt k výročí úmrtí Dr. Edvarda Beneše UZAMYKÁNÍ KOZÍHO HRÁDKU 28. září 14 hod. nám. T. Bati, Kozí hrádek Akce k uzavření turistické sezony na Kozím hrádku. Klíčový průvod vyjde z nám. T. Bati ve 14 hodin, poté symbolické uzamykání Kozího hrádku, od 15 hodin drakiáda a opékání brambor na louce u Kozího hrádku. Staré a nepotřebné klíče s sebou! DIVADLO PLAMEŇÁCI POD OLIVAMI 30. září 19 hod. Sál Spektrum Divadélko Múzika Hra na motivy tří komedií Ivana Krause. Základ tvoří vyprávění o tom, jak se úspěšný autor na žádost ředitele jednoho divadla snaží napsat bulvární komedii podle požadavků doby. Tato snaha se pak promítá do jednotlivých příběhů. Jádro komedie pak tvoří situace na nábřeží, kde se mladá dívka snaží skokem do řeky skončit se životem. Jenže se do toho připlete rybář, reportéři bulvárních plátků a policista... Vstupné: 50 Kč POHÁDKY DIVADLO PRO DĚTI: VĚTRNÁ REPUBLIKA 3. září 16 hodin Park před Spektrem Divadlo U plotny Divadelní představení na motivy knihy pro děti od francouzského autora Oliviera Douzoua. Odkud asi fouká vítr a kdo ho dělá Vstupné: 40 Kč HRNEČKU VAŘ 17. a 24. září hod. Loutkový sál Divadýlko na schodech Čerti zase tropí neplechu. Tentokrát vyčarují babičku s kouzelným hrnečkem. Babička dá hrneček Andulce, která předvede kouzlo mamince a ta pak zahltí domek a celé náměstí kaší Vstupné: 20 Kč BESEDY, PŘEDNÁŠKY KŘESLO PRO HOSTA: MARTIN DOLEŽAL 23. září 18 hod. WallClub bývalé kino Oko Jak to vypadá s výstavbou nového domu s pečovatelskou službou a s umísťováním seniorů do G- centra Tábor? Jak chce město podporovat novou výstavbu rodinných domů? Co je hotové a do čeho se kopne příště? Přijďte na slovíčko se starostou města a zeptejte se ho na to, co vás zajímá. Zároveň si můžete prohlédnout, co vzniklo po rekonstrukci v bývalém kině Oko. CESTA KE ZDRAVÍ: TENKÉ STŘEVO 24. září 18 hod. Malý sál Spektrum Přednáška MUDr. Vladimíry Koutenské na téma využití alternativních metod k sebeléčení. Vstupné: 40 Kč VÝLETY VÝLET: BAVORSKÝ NÁRODNÍ PARK 20. září Odjezd v 6.06 z parkoviště ČD Tábor, v 6.15 z parkoviště u Spektra v Sezimově Ústí Program: Botanická zahrada, geologická expozice, zoologická stezka s evropskou zvířenou (cca 45 druhů zvířat) vstup do parku volný, stezka korunami stromů s vyhlídkovou věží (mimo program vstupné 8 euro) a výstup na horu Luzný 1373 m n.m. Průvodcem nám bude náš známý Ing. Josef Jahelka a chybět nebude ani jeho oblíbené programové překvapení. Předpokládaný návrat ve hod. Výlet pořádá MSKS ve spolupráci s ZO ČSOP Sezimovo Ústí. Cena: 330,- Kč Přihlášky a platby do mailem na: nebo na tel: , KURZY KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA 17. a 24. září hod. Klubovna Spektrum Výtvarná dílna pro děti výroba loutek z různých materiálů na téma aktuálních pohádek Divadýlka na schodech. Vstupné: 30 Kč VÝSTAVY PETR MAREŠ FOTOGRAFIE 9. září 10. října Malý sál Spektrum Vernisáž 9. září 17 hodin Fotografie Petra Mareše, autora publikace Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí z výstav s názvem Táborsko pohledy známé a neznámé a Střípky české architektury. Výstava je otevřena v době konání kulturních akcí MSKS včetně promítání filmů nebo po domluvě v kanceláři předprodeje. EDVARD BENEŠ A ZDENĚK FIERLINGER PŘÍBĚHY DOMŮ A ZRADY září Vestibul Spektrum Výstava je otevřena v době konání kulturních akcí MSKS včetně promítání filmů nebo po domluvě v kanceláři předprodeje. VÝSTAVA HUB S MYKOLOGICKOU PORADNOU 28. září 9 20 hod. 29. září 8 19 hod. Malý sál Spektrum Výstava čerstvých plodnic hub doplněná tematickými panely. Po celou dobu výstavy je pro návštěvníky k dispozici poradenská služba. Vstupné: 20 Kč, děti od 6 let 10 Kč KLUBOVNA III. VĚKU Klubovna v Jiráskově ulici POSEZENÍ S HARMONIKOU 1. září 15 hod. Další rok činnosti K III. začneme vesele - s písničkou. JAKÉ BYLO LÉTO - POPOVÍDÁNÍ A POKOUKÁNÍ U KÁVY 8. září 15 hod. Přijďte se s ostatními podělit o své letní zážitky. 8

9 2014 září Kulturní a sportovní akce na měsíc září VYCHÁZKA: PO STŘÍBRNÉ STEZCE Z VĚTROV DOLŮ 13. září hod. Vycházka s Hanou Kazatelovou. Sraz v hod. před Hotelem MAS, poté autobusem na autobusové nádraží, přestup na linku č. 30 a odjezd na Větrovy, kde nás bude čekat průvodce po Stříbrné stezce. VÍM - VÍŠ VÍME 15. září 15 hod. Zábavné kvízy a hrátky, při kterých se dozvíte i něco nového. VYCHÁZKA: LOM SV. ANNA 20. září 14 hod. Vycházka s Hanou Kazatelovou. Sraz ve 14 hodin před Hotelem MAS, pěšky na Sv. Annu, kde tento den majitelé této první soukromé přírodní zóny v České republice pořádají Vítání podzimu. Zpět autobusem MHD ze zastávky Nový hřbitov. UŽ NÁS ZÁDA NEBOLÍ - A NEMUSÍ ANI VÁS 22. září 15 hod. Seznámíte se s jednoduchými cviky pro každodenní protažení těla. NEJEN KVĚTINY SE ARANŽUJÍ 29. září 15 hod. Poradíme jak na to, aby zelenina byla dobrá nejen na chuť, ale také krásná na podívání a překvapila vaše hosty. KNIHOVNY Knižní novinky Městská knihovna SÚ I Gillian Flynnová: Ostré předměty Psychothriller Boris Starling: Zatmění Špionážní thriller Rick Yancey: Pátá vlna Sci-fi Barbara Cartland: Láska není slepá Čtení pro ženy Mary Higgins Clarková: Má rád hudbu, rád tančí Detektivka Karolína Rychtecká: Divoký leknín Historická romance Vlastimil Vondruška: Život ve středověku Průvodce základními pojmy Luboš Y. Koláček: Podkrkonoší Pověsti, legendy a příběhy ze starých časů Darcey Bussellová: Malá rebelka Čtení pro děti Josef Pospíchal: Myšáci na první výpravě Čtení pro děti Městská knihovna SÚ II C. Stephens: Bezhlavě Vášeň romantická i spalující. Erotika nevinného mládí i roztoužení zamilovanosti... H. Pawlowská: Chuť do života Rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní. C. Ryan: Poslední bitva Světový bestseller. Bitva o Berlín. T. Březinová: Příběhy domů Děj knihy se odehrává na pozadí našich dnů, do nichž zasáhne stín metylalkoholové aféry. J. Garwood: Borec Romantická četba pro ženy, láska, dědictví, zrada. H. Lang: Ženy z bloku 10 Lékařské pokusy v Osvětimi. E. Urbaníková: Sex a jiné city Abyste našly toho pravého muže, musíte jich vyzkoušet hodně. A. Rimová: Pro jednu noc Kniha o důsledcích nerozvážného jednání a o chybě, která se neodpouští! S. Sargins: Dvojčata Jako malé byly od sebe k nerozeznání. Dnes by nikoho ani nenapadlo, že mohou být dvojčata. KINO SPEKTRUM DÁRCE (The Giver) 18. září hod. Fantasy USA, od 12 let, titulky, 89 minut Představte si, že svět je jak podle šablony, existuje jen jedna barva, všichni mají stejný střih vlasů a oblečení. Lidé neznají války, zločin, strach. Jonas ale začíná chápat, že žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti volby. A s tímhle vědomím už nedokáže žít jako dřív... Režie: Phillip Noyce Hrají: B. Thwaites, A. Skarsgard, M. Streep, K. Holmes, J. Bridges Vstupné: 120 Kč O KONÍCH A LIDECH (Hross í oss) 18. září 20 hod. Komedie Isl., od 15 let, titulky, 81 minut Když se lidé chovají jako koně a koně jako lidé. Velkolepý příběh vyprávěný z pohledu koně. Jsou věci skutečně takové, jaké jsou, když se na ně podíváte očima koně? Vtipný, nádherný a citlivý příběh zasazený do čisté, islandské krajiny. Režie: Benedikt Erlingsson Hrají: I. E. Sigurðsson, Ch. Bøving, S. Ármann Vstupné: 90 Kč LÁSKA NA KARI (The Hundred-Foot Journey) 19. září hod. Romantické drama USA, od 12 let, titulky, 122 minut Madame Mallory, majitelka vyhlášené restaurace se nestačí divit, když se do jejího městečka přistěhuje indická rodina a otevře si restauraci hned naproti přes ulici. Schyluje se k souboji dvou odlišných kultur a zcela odlišné skladby koření. Dobré jídlo ale hory přenáší. Režie: Lasse Hallström Hrají: H. Mirren, Ch. Le Bon, R. Chand Vstupné: 100 Kč SEX TAPE (Sex Tape) 19. září 20 hod. Komedie USA, od 15 let, titulky, 95 minut Když se poznali, byly jejich vzájemné city velice silné ale o deset let a dvě děti později by jejich láska potřebovala povzbudit. Rozhodnou se natočit si video, ve kterém vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Brzy ale zjistí, že jejich nejsoukromější nahrávka už jaksi není soukromá. Režie: Jake Kasdan Hrají: C. Diaz, J. Segel, R. Corddry Vstupné: 100 Kč ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ (Escape from Planet Earth) 20. září hod. Animovaný USA, přístupný, dabing, 89 minut Na planetě Baab žijí zábavní modří ufoni, kteří mají svého hrdinu, astronauta Scorche Supernovu, experta na záchranné mise. Když zachytí volání SOS z obávané Temné planety Země, neváhá a vydá se vstříc neznámému světu. Tam ale skončí v rukou lidí, kteří s ním nemají nejlepší úmysly... Režie: Callan Brunker Vstupné: 100 Kč SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL (Sin City: A Dame to Kill For) 20. září 20 hod. Akční USA, od 15 let, titulky, 103 minut Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka Millera. Režie: Robert Rodriguez Hrají: J. Alba, M. Rourke, E. Green, B. Willis, J. Brolin Vstupné: 110 Kč POŠŤÁK PAT (Postman Pat) 21. září hod. Animovaný VB, přístupný, dabing, 88 minut 9

10 září 2014 Kulturní a sportovní akce Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, v animované podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp. Režie: Mike Disa Vstupné: 100 Kč ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT (Zoran, il mio nipote scemo) 21. září 20 hod. Komedie It., přístupný, titulky, 106 minut Paolo je cynický Ital, který se od rána do rána nalévá vínem. Jednoho dne zdědí slovinský poklad synovce Zorana... Režie: Matteo Oleotto Hrají: G. Battiston, T. Celio, R. Prašnikar Vstupné: 90 Kč STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 25. září hod. Dokument ČR, přístupný, 75 minut Miroslav Zikmund - fenomenální cestovatel, fotograf, spisovatel a publicista. Málokdo ví, že si tento bezmála stoletý muž již sedmdesát let denně píše deník. A nyní odtajnil své celoživotní osobní vzpomínky. Osobitý pohled na bouřlivé dějiny 20. století očima muže, který poznal celý svět. Režie: Petr Horký Hrají: v archivních materiálech vystupují M. Zikmund a J. Hanzelka, E. Hillary, H. Tazijef a neuvěřitelná plejáda státníků, lidojedů, válečníků uniformovaných i domorodých Vstupné: 90 Kč LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY (And So It Goes) 25. září 20 hod. Romantická komedie USA, od 12 let, titulky, 94 minut Život všemi neoblíbeného realitního makléře Orena se obrátí vzhůru nohama, když se u jeho dveří nečekaně objeví syn Luke a požádá ho, aby se dočasně postaral o jeho devítiletou dceru Sarah, o jejíž existenci Oren neměl ani tušení... Režie: Rob Reiner Hrají: M. Douglas, D. Keaton, S. Jerins Vstupné: 110 Kč LABYRINT: ÚTĚK (The Maze Runner) 26. září hod. Akční sci-fi USA, od 12 let, titulky, 114 minut Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje. Hned po příjezdu jej přivítá skupina mladíků, kteří se na tom podivném místě snaží přežít a zároveň neúnavně hledají únikovou cestu z obrovského a neustále se měnícího bludiště... Režie: Wes Ball Hrají: D. O Brien, K. Scodelario, T. Brodie-Sangster Vstupné: 120 Kč MÍSTA 26. září 20 hod. Drama ČR, od 12 let, 108 minut Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního prominenta Anna a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. Režie: Radim Špaček Hrají: V. Polívka, J. Matoušková, J. Cina, R. Nebřenský Vstupné: 110 Kč POŠŤÁK PAT (Postman Pat) 27. září hod. Animovaný VB, přístupný, dabing, 88 minut Režie: Mike Disa Vstupné: 100 Kč DÍRA U HANUŠOVIC 27. září 20 hod. Načernalá komedie ČR, od 15 let, 102 minut Učitelka němčiny Maruna, toho č asu hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vsi je o vhodné muže nouze. Když navíc její sestra odjede s postarším Ně mcem, zů stává Maruna v Díř e se svou panovačnou matkou sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k neč ekané události... Režie: Miroslav Krobot Hrají: T. Vilhelmová, I. Trojan, J. Plesl, S. Babčáková Vstupné: 100 Kč Výstava hub a mykologická poradna Kateřina Nimrichtrová Měxus Vzáří jsme pro vás pravidelně připravovali vycházku s mykologem, tentokrát vás zveme na houby k nám do Spektra. V neděli 28. září a v pondělí 29. září bude v Malém sále nainstalována Výstava hub. Samozřejmě bude záležet na počasí a na úrodě, ale pravděpodobnost bohatého růstu právě v tomto období je dost vysoká, takže budeme všichni doufat, že to dobře dopadne. Výstavu pořádáme ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a s členy Mykologického kroužku Sezimovo Ústí. V neděli bude otevřena od 9 do 20 hodin, v pondělí pak od 8 do 19 hodin. Po celou dobu výstavy bude pro návštěvníky k dispozici poradenská služba. Mykologickou poradnu bude zajišťovat pan Miroslav Beran a členové sezimoústeckého mykologického kroužku. Vstupné na výstavu činí 20 korun pro dospělé osoby, 10 korun zaplatí děti školou povinné. Ty nejmenší půjdou zdarma. KDO SI NECHAL UJÍT TOHLE DIVADLO, PROHLOUPIL. Amatéři z divadelního spolku AJe- To! byli famózní, stejně tak jejich kostýmy, které byly všechny vyrobeny z recyklovaných materiálů. Josef Krátký v roli Truffaldina slavné Goldoniho komedie naprosto exceloval. Tuhle partu z Počátků do Sezimova Ústí určitě zase pozveme! Foto: Kateřina Nimrichtrová V ŘÍJNU BUDOU DVĚ DIVADLA. Jak už jsme psali v minulém čísle, talk show S vorvaněm do Bulharska s Bobem Kleplem a Evou Holubovou se muselo přesunout z 29. září na 15. října. V témže měsíci pak začíná rovněž předplatné Podzim 2014, a to představením Návštěvy u pana Greena 23. října. Stále můžeme nabídnout několik posledních permanentek a také vstupenky na jednotlivá představení kromě Sbohem zůstávám, na které bereme už pouze náhradníky. Lístky i permanentky můžete rezervovat na tel nebo osobně v kanceláři předprodeje v budově kina Spektrum v prvním patře. 10

11 2014 září INZERCE FIT STUDIO Olgy Kundrátové, ZIMNÍ STADION zrcadlový sál (2.patro) V.Soumara 2300, TÁBOR, inf , sezona 2014/2015 ZUMBA for KIDS: kurzy určené všem dětem, DNY FITNESS které mají rády pohyb, dynamickou hudbu a tanec. Zápisy do kurzů v průběhu září. LEKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST: BOSU, REEBOK STEP, POWERJÓGA, BODYTONE, FIT DANCE, PILATES, PILOXING.. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro malé i velké. Prijďte si ZDARMA vyzkoušet lekce pod vedením profesionálních a zkušených instruktorů Fit Studia O.K. Těšit se můžete také na: FIT VÍKEND POHYB RELAX ZÁBAVA! LEKCE PRO SPORT. SKUPINY I JEDNOTLIVCE SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, WORKSHOPY zajímavý doprovodný program dárky pro účastníky od našich partnerů bohatou tombolu DNY FITNESS VÁM OTEVŘOU DVEŘE K POHYBU! Všechna cvičení vedou profesionální a zkušení instruktoři. S námi máte jistotu, že cvičíte zdravě a správně. ŠLECHTITELSKÁ STANICE Prodej certifikované sadby česneku Vlastní české odrůdy TANTAL, TRISTAN ozimý paličák Objednávat lze česnek sadbový i konzumní Mícháme a dodáváme travní směsi pro trávníky i zemědělské využití v širokém sortimentu. Dále dodáváme certifikovaná osiva vlastních i dalších odrůd trav, jetelovin, krmné mrkve, česneku a komponenty i směsi pro krmení - především exotického ptactva. Kontakt: Šlechtitelská stanice TAGRO Červený Dvůr spol. s r.o. Červený Dvůr 112, Tábor 4 - Měšice Tel.: ; facebook: TAGRO Červený Dvůr Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen. Lohmann hnědý, Tetra hnědá Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v neděli 28. září 2014 v Sezimově Ústí u vlakového nádraží od 9.00 hodin. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek cena dle poptávky. Případné bližší info: Po Pá: hod., tel.: , ,

12 září 2014 V PARKU PŘED SPEKTREM TO O PRÁZDNINÁCH ŽILO. Pohádky se střídaly s živou muzikou, hráli jsme si a také vyráběli. Škoda, že už je léto skoro za námi. Přijďte se s ním spolu s námi rozloučit divadelním představením Větrná republika na motivy knihy pro děti od Daniela Douzoua. Ve středu 3. září v parku před Spektrem, když bude hezky, v sále Spektrum, když nás počasí vypeče. Divadlo U plotny začíná hrát v 16 hodin. Foto: Kateřina Nimrichtrová Grand móda alias Odpoledne pro ženy Kateřina Nimrichtrová Měxus Zase trochu jinak a hlavně jindy! Odpoledne pro ženy se bude tentokrát podobat daleko více klasické módní přehlídce se vším, co k tomu náleží. A kvůli dostupnosti kolekcí jsme si jednu z našich vlajkových akcí dovolili přesunout na podzim. Na co se tedy můžete 25. října těšit? Na modelky, které vám předvedou zimní kolekci takových značek jako je Gerry Weber či Desigual, večerní Kateřina Nimrichtrová, Měxus Oblíbené taneční večery se skupinou Klávesy band budou pokračovat i v nadcházející sezoně. Ten první chystáme do vestibulu kina Spektrum na pátek 17. října. Tančit róby 6dance, obuv Bonet a mnoho dalšího. Na vystoupení mistryně České republiky v Pole Dance Lucie Šimkové, na pravou kadeřnickou show a také na milého moderátora Petra Zajíčka, kterému bude sekundovat Česká Miss 2010 a zpěvačka Jitka Válková. Generálním partnerem Městského střediska kultury a sportu je pro tuto akci studio Grand Tábor. Vstupenky si můžete již nyní rezervovat v kanceláři předprodeje kina Spektrum. Ke koupi budou za 160 korun. Více informací vám přineseme v říjnových Novinkách. Od října se bude opět tančit a hrát se bude od 19 do 23 hodin. Místa si už můžete rezervovat také na Silvestrovský taneční večer, který bude netradičně v úterý. Datum vychází na 30. prosince. O občerstvení se i nadále stará Restaurace Spektrum, vstupné stále 80 korun, Silvestrovský za 120 Kč. Ojeho knize jste už určitě slyšeli. Publikace plná fotografií Tábora a jeho okolí včetně Sezimova Ústí byla ke koupi i v Městském středisku kultury a sportu. A vyprodala se do posledního kousku. Na září jsme proto připravili výstavu jeho fotografií. Uvidíte na ní snímky ze dvou autorových Kateřina Nimrichtrová Měxus Vyrazte s námi poslední zářijovou neděli, tedy , z náměstí T. Bati směrem na Kozí hrádek již podruhé v klíčovém průvodu, abychom společně symbolicky uzavřeli turistickou sezonu. Stejně jako loni přijďte zacinkat starými nepotřebnými klíči a umístit je na palisádu okolo naší slavné zříceniny. To ale zdaleka není všechno. Tentokrát bychom uzamykání Kozího Projekt Kulturní léto v parku podpořil Jihočeský kraj z grantového programu Podpora kultury Zářijová výstava: Petr Mareš předešlých výstav s názvem Táborsko - pohledy známé a neznámé a Střípky české architektury. Na vernisáž vás zveme do Malého sálu v úterý 9. září od 17 hodin. Kniha Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí bude na místě ke koupi, v případě zájmu i s autorovým podpisem. Uzamkneme Kozí hrádek hrádku chtěli oživit tradičními podzimními radovánkami pouštěním draků a opékáním brambor. Drakiádu podpoří také sezimoústečtí letečtí modeláři, kteří předvedou leteckou exhibici svých modelů. A kdo si svého draka podomácku vyrobí, bude odměněn. Na majitele toho nejhezčího čeká volná vstupenka do kina. Vstup na Kozí hrádek je tento den pro všechny zdarma a pečená brambora bude také pro každého. Průvod vychází z náměstí ve 14 hodin, drakiáda odstartuje ve tři odpoledne. Novinky ze Sezimova Ústí: Periodický tisk územního samosprávního celku města Sezimovo Ústí. Náklad: 3400 ks Vydává: MěÚ Sezimovo Ústí Red. číslo: MK ČR E Adresa: Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí sazba a tisk: RUDI, a.s. Příjem příspěvků: Věra Šimandlová tel.: Příjem inzerce: Jitka Švecová tel.: Město Sezimovo Ústí neručí za kvalitu a účinnost jakéhokoliv výrobku nebo služby nabízených v reklamě nebo jiném materiálu komerční povahy. 12

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA OBDOBÍ R. 2012-2015 Úvod Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016

Životický portál. Od 4. dubna do 10. dubna 2016 Životický portál Od 4. dubna do 10. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení z 61. zasedání ze dne 27. 2. 2013 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1047/61/13 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska

Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Informace ze 7. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 28.04. 2014 v 13,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 02.11. 2015 Zápis č. 7/2015 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, ze dne 21. 10. 2015 (mat. č. 361/2015) Usnesení č. 363/2015 I. Bere na vědomí zápis

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Životický portál. Od 16. ledna do 22. ledna 2017

Životický portál. Od 16. ledna do 22. ledna 2017 Životický portál Od 16. ledna do 22. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci lednu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk NĚMCOVÁ Lidmila 42 88 KOSTOLÁNSKÝ Emil 102 80 JÍDELNÍ LÍSTEK od 16.1. do 23.1. 2017 (změna

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne 15. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Financování rekonstrukce domů č.p. 1467, č.p. 1468, nábřeží 1. máje

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 13.10. do 20.10. 2014 Pondělí Polévka kulajda Vepřové maso na kmínu, rýže Úterý Polévka krupicová s vejci Hrachová kaše s cibulkou, chléb, salát z míchané zeleniny Středa Polévka kroupová

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více