Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov"

Transkript

1 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od:

2 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1. Oznámení poruch na /2011-O12 Kotrba technickém zařízení 2 Změna č /2013-O12 Kotrba 3 Aktualizace / Kotrba Seznam zkratek: EKV elektrická kolejová vozidla HV hnací vozidlo JSS výkonový vypínač pro napájení zkušební koleje JTS jednotná telefonní síť KMV kolejová motorová vozidla LTO lehký topný olej MM malá prohlídka MO provozní ošetření MPBP místní pracovní a bezpečnostní předpisy MTZ materiálně technické zásobování OSŽ odborové sdružení železničářů OV opravna vozů PP provozní pracoviště PV přívěsné vozy ŘV řídící vozy SDC-SŽE Správa dopravní cesty správa železniční elektrotechniky SŽDC správa železniční dopravní cesty TSV technická služba vozová ZZ zásobovací závod ŽK železniční kolejová vozidla ŽST železniční stanice

3 3 Rozsah znalostí provozního řádu: Pracovní zařazení Znalost provozního řádu (PŘ) Zaměstnanci, kteří řídí, kontrolují nebo provádí školení zaměstnanců provozu a údržby ŽKV na PJ,PP Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Vedoucí kanceláře vrchního přednosty Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Strojmistr, Dozorčí přeprav Úplná : část 1-3 PŘ PJ, Přílohy 1-9 Informativní : Základní část, Provozní řád podřízených PP Strojvedoucí, provádějící výkon na PJ,PP Úplná:část 1 3 PŘ PJ,PP *),Př. 1-6, 9 Informativní : Základní část Dozorce depa, vedoucí posunu, posunovač, vozmistr, tranzitér- přípravář, četař vozmistrů, četař posunu Ostatní zaměstnanci provozu, údržby ŽKV, technického úseku, MTZ Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP *), Přílohy 1-6, 9 Informativní : Základní část Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP*) Přílohy 1,3,4,5,6 Informativní : Základní část,přílohy 9 Zaměstnanci ubytovaní na nocležnách Úplná : Příloha č.7 THP zaměstnanci ostatní, administrativní zaměstnanci, Úplná : Přílohy 3,4,5,6 Informativní : Základní část Zaměstnanci jiných OJ a firem, pracující nebo užívající prostory PJ, PP Úplná : Přílohy 3,4,5,6 + seznámení s dalšími nezbytnými částmi,týkající se přímo výkonu práce na pracovišti. **) *) Některé části nejsou v PŘ PP obsazeny **) Zajistí odbor zajišťující nájemní smlouvu, objednavatel práce nebo metodicky spolupracující odbor

4 4 1. Všeobecná část 1.1. Charakteristika pracoviště. Pracoviště je součástí DKV - Brno a je podřízeno Provozní jednotce Brno Maloměřice. Je přilehlé k žel. stanici Tišnov. Pracoviště je řízeno zaměstnancem odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. Vzhledem k úsekům, na kterých provádí vozbu má polohu střední. Napojením na staniční koleje je pracoviště průjezdné Účel jednotlivých kolejí pracoviště. Technologické kolejiště DKV Brno PP Tišnov je zaústěno do celostátní dráhy Odbočka Brno Židenice Havlíčkův Brod v žst.tišnov výhybkou č.15 v km 29,983 a v pokračování koleje č.983 v km 30,136 a je ukončeno zarážedlem kusé koleje č.101,102,104 v km 29,895, zarážedlem kusé koleje č.103 v km 29,975 a zarážedlem kusé koleje č.105 v km 29,915 a v pokračování koleje č. 93 v km 30,204. Stavební délka dráhy je 905 metrů. Mezníkem rozdělujícím obvody odpovědnosti za zabezpečení jízdy drážních vozidel na styku drah mezi dráhou provozovanou provozovatelem SŽDC a dráhou provozovanou provozovatelem ČD je seřaďovací návěstidlo Se12 a námezník výhybky č. 15. Výhybku č. 18 obsluhuje výpravčí, výhybku č. 15 obsluhují zaměstnanci DKV. Výhybka je vybavena mechanickým zámkem, klíč je držen v elektromagnetickém zámku EZ 15/106. V obvodu pracoviště jsou koleje: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106A. Všechny koleje v obvodu pracoviště jsou kusé a výhybky se neosvětlují. Koleje č. 101, 102, 104, a 106 končí v remize. Část koleje č. 106 a 106A je vyhrazena SŽDC OEE pracoviště Tišnov. Vymezený úsek začíná v úrovni rohu budovy SŽDC OEE (bližší k administrativní budově - č.1) a končí u okraje pevné plochy pro stáčení. Hranice obvodu kolejiště pracoviště tvoří námezník výměny č.15 a úroveň seřaďovacího návěstidla Se12. Kolej č je určena na odstavení hnacích vozidel Kolej č. 106A - je určena ke stáčení nafty, čištění ŽKV Kolej č je určena k odstavení ŽKV Kolej č je určena k odstavení ŽKV Kolej č je určena pro zbrojení ŽKV Kolej č je určena pro odstavování ŽKV Kolej č je manipulační, pro přístavbu vozů s materiálem, stáčení olejů, lze zde zbrojit ŽKV naftou. Čísla zatrolejovaných kolejí jednofázovou napájecí soustavou 25 kv 50 Hz: Zatrolejování kolejí a vypínací zařízení je vyznačeno na plánu pracoviště v příloze č.11 tohoto provozního řádu. Úsekové odpojovače obsluhuje SEE Tišnov. Kolej č.13 vjezdová a výjezdová kolej Výhybky a jejich základní poloha. Č. vyhybky Zákl. poloha Směr Zajištění 101 Vedlejší do koleje Přímý do koleje Vedlejší do koleje Přímý do koleje Přímý do koleje Vedlejší do koleje 105 uzamčena 107 Přímý do koleje Přímý do koleje Přímý do koleje 106A 110 Přímý do koleje 101 Výhybky obsluhuje odborně způsobilý zaměstnanec.

5 Místa se zúženým profilem. Tato místa jsou mezi vraty do remize na kolejích č. 106, 104, 102, 101a u ramp na koleji č.105, v místě čisticí lávky u koleje č.102 v remíze. Jsou označena způsobem stanoveným dle platných předpisů. V označených místech je zakázáno vyklánět se z kolejových vozidel Prohlížecí a čisticí lávky a kanály. Na pracovišti je celkem šest prohlížecích jam: na koleji 106 v délce 25m, umístěná v remize na koleji 104 v délce 25m " " na koleji 102 v délce 16m " " na koleji 101 v délce 26m " " na koleji 101 v délce 24m na koleji 106A v délce 24m Čisticí lávka je umístěna po obou stranách koleje č. 102 v remíze Nejvyšší dovolená rychlost na jednotlivých kolejích pracoviště. Nejvyšší dovolená rychlost v celém obvodu pracoviště je 5km/hod Umístění zarážek Zarážky určené k zajištění odstavených vozidel jsou umístěny následovně: - stáčírna olejů 4 ks - hala 4 ks výdej nafty 4 ks 1.3. Zařízení pracoviště Zařízení pro stáčení, skladování a výdej: Nafta: Pro uskladnění nafty je použity 2 ležaté beztlakové válcové nádrže o obsahu 100 m 3, uložené v betonové jímce, která zabraňuje úniku nafty v případě havárie. Úložiště nafty je umístěno u koleje 106A, na kterou se přistavují cisterny s naftou. Obě nádrže jsou vyvložkovány plastickými vaky MIPOPLAST, které jsou v nádrži drženy ve stálé pozici podtlakem. Ten je zajišťován vývěvami, umístěnými spolu se signalizací poruchy těsnosti v provozní budově stáčírny. Nádrž o obsahu 100 m 3 je vybavena dvěma průlezy a kalníkem. Na jednom průlezu je namontována plnicí a sací armatura a plovákový pásmový stavoznak. Na druhém průlezu je namontován plovákový ovladač a ventilační pojistka. Plnicí a sací potrubí je propojeno potrubím Js80, které propojuje úložiště se strojovnou. Stáčecí zařízení tvoří dvě stáčecí šachty situované 2,5m od osy koleje č.106a. Stáčecí zařízení jsou vybaveny šroubením v oblouku 90, stáčecím filtrem a rohovým uzavíracím ventilem. Strojovna obsahuje čerpací agregát Js /2, dva čerpací agregáty Js /2, odkap ucpávek agregátu, zařízení pro měření stáčeného množství a ventilový rozvod. Zbrojení kolejových vozidel naftou se provádí u výdejního stanoviště nafty umístěného v provozní budově olejárny a to na kolejích č. 105 a č Úložiště nafty je s výdejním stanovištěm propojeno venkovním nadzemním rozvodem. Technologický postup obsluhy naftového hospodářství je vyvěšen v prostoru strojovny čerpací stanice. Prostor nádrží a strojovny je střežen elektronickým zařízením, vybaveným zvukovou signalizací. LTO: Pro uskladnění LTO jsou využity 2 nádrže umístěné v suterénu olejárny, každá o objemu 5000 litrů. Nádrže jsou propojeny vnitřním vedením s výdejním místem, které je společné s výdejním místem nafty. Mazivo: Olejové hospodářství se nachází v budově olejárny a je dispozičně rozvrženo do dvou míst: Suterén - jsou zde ukládací nádrže s příslušenstvím. Pro uložení olejů je možno použít 8 stojanových nádrží, z toho 3 má obsah litrů a 5 má obsah 600 litrů. Všechny jsou typu NSV

6 6 válcové, stojaté, opatřené jedním průlezem a jedním kalníkem. Jsou vybaveny plnicí a sací armaturou, plovákovým stavoznakem, a ventilační koncovkou, která slouží k odvětrání nádrže. Dále jsou v suterénu umístěna zubová čerpadla pro přečerpávání olejů. Přízemí - stáčení a výdej olejů. Olej je do místnosti dopravován v sudech z přilehlé rampy a odtud přečerpáván do nádrží v suterénu. Výdej oleje se provádí nástěnnými odměrnými skupinami raménkem. Písek: Písek pro zbrojení lokomotiv je dovážen v zatavených sáčcích z pracoviště Maloměřice. Skladován je u stěn v remíze u koleje 101 v množství cca 1m 3. Písek se do hnacích vozidel doplňuje ručně. Upravená voda : Pro doplňování provozních úbytků v chladících okruzích motorů lokomotiv se používá upravená voda ve směsi s nemrznoucí kapalinou FRIDEX. Ta je uložena ve staré olejárně v barelech a vydává ji dozorce depa, odpovědný za včasné objednání dostatečné zásoby. Voda pro hygienická zařízení: Pitná voda je napojena na městský vodovod. Hlavní uzávěr je mezi kolejí 106A a 101 v úrovni vodárny.vývody jsou umístěny v úpravně vody v budově olejárny u koleje č. 101 a v remíze na koleji č Haly a budovy Druh a kapacita remíz, hal. Remíza má čtyři koleje. Koleje č.1 a 3 mají každá délku 28 m, koleje č.2 a 4 mají každá délku 27 m Ostatní budovy. Na pracovišti jsou administrativní budova, provozní budova, (mezi kterými je remíza), a provozní budova olejárny. V administrativní budově je umístěna kancelář strojmistra, kulturní místnost, sociální zařízení a nocležny. V suterénu této budovy jsou umístěny šatny a umývárny, sociální zařízení, místnost pro lok. čety (v ní jsou umístěny vyhlášky, kniha hlášení, rozvrh služby atd.) a plynová kotelna K1. V provozní budově je umístěna místnost dozorce depa, sklad materiálu, dílna a plynová kotelna K2. V provozní budově olejárny je umístěno olejové hospodářství, výdejní stanoviště nafty, místnost pro obsluhu, laboratoř s příručním skladem, bývalá úpravna vody a úložiště požární techniky Nastavení teplot Nastavení teplot ve vytápěných prostorách je stanoveno Opatřením vrchního přednosty DKV Brno, číslo 40/60/ Silniční doprava, přístupové cesty na pracoviště Jízdy silničních vozidel v obvodu pracoviště. Vjezd silničních vozidel do obvodu pracoviště je zakázán. Výjimku tvoří dovoz materiálu, který musí být předem dohodnut se strojmistrem. Příjezd a manipulace se provádí podle pokynů strojmistra, nebo dozorce depa, který určí trasu a místo vykládky Přístupové cesty do pracoviště. Vstup na pracoviště je povolen zaměstnancům po úrovňovém přechodu přes staniční koleje č. 3, 5, 7 a jižní spojku, která tvoří prodloužení koleje č. 13. Této cesty je možno použít jen tehdy, neblíží-li se na těchto kolejích kolejové vozidlo. Další příchodová cesta vede podél jižní spojky z veřejné komunikace. Při chůzi přes koleje a v jejich blízkosti je třeba dodržovat ustanovení předpisu Op16. Vjezdová cesta na pracoviště je komunikací sousedící se skládkou státních lesů.

7 Sdělovací zařízení, uložení klíčů Sdělovací zařízení. Pracoviště je napojeno na ATÚ ČD, jedna linka (31475) má možnost vstupu na veřejnou síť v Tišnově. Strojmistr nebo Telefonní čísla: Policie ČR Tišnov 0-158, Žel. policie Brno stálá služba Hasiči Tišnov 0 150, Hasičská záchranná služba SŽDC Rychlá záchranka Záchranná služba Nemocnice Tišnov Elektrodispečer Brno nebo Poruchová služba plynárny Pohotovost Poruchová služba vodárny (prac.doba), mobil, stále Poruchová služba elektrárny DKV - Brno strojmistři Vrchní přednosta DKV - Brno Zaměstnanec pověřený vedením PJ Maloměřice Systém hlášení poruch a objednání oprav. elektrického zařízení Požadavky na provedení oprav jsou nahlašovány firmě, která smluvně tyto opravy zajišťuje. Telefon Závady na pevných trakčních zařízeních ihned hlásit strojmistrovi na tel. číslo za nemožného dorozumění přímo elektrodispečerovi na číslo telefonu plynových zařízení Poruchy plynových zařízení hlásit strojmistrovi DKV na tel. č nebo přímo na dispečink plynáren tel. č vodárenských zařízení Závady na vodovodní síti se ohlásí ihned na číslo strojmistrovi, vodohospodář nebo mistr údržby rozvodů tepla Závady se hlásí na tel. č strojmistr, nebo mistr údržby Uložení klíčů. Všechny klíče od budov a místností jsou uloženy u strojmistra a v místnosti dozorce depa. 2. Provozní část 2.1. Jízda ŽKV v obvodu pracoviště Jízda drážních vozidel mezi drahami na místě jejich styku může být provedena jen jako jízda posunového dílu. Jízdu drážních vozidel na styku vzájemně zaústěných drah řídí a organizuje za oba provozovatele (za SŽDC,s,o. a ČD DKV) zaměstnanec operátora obsluhy dráhy výpravčí žst.tišnov telefon (dále též výpravčí )

8 8 Jízdy ŽKV v celém obvodu pracoviště se provádí bez posunové čety a pouze na případný pokyn dozorce depa. Před každým uvedením hnacího vozidla do pohybu v celém obvodu pracoviště dá strojvedoucí návěst "Pozor". Veškerý pohyb ŽKV je třeba provádět opatrně. Zvláštní pozornost je nutno věnovat místům, kde je zmenšený průjezdný průřez. V obvodu PP Tišnov strojvedoucí vyhodnocuje ve směru jízdy polohu výhybkových návěstidel a sám si přestavuje výhybky na správnou kolej. Vždy předpokládá že jede na obsazenou kolej Nástup vozidel po koleji č. 93 Drážní vozidla nastupují z kolejí DKV na staniční koleje jako posun. Dozorce depa (strojvedoucí)* ohlásí výpravčímu číslo určeného vlaku a případné další potřebné informace. Výpravčí zpraví dozorce depa (strojvedoucího) o zamýšleném posunu. Souhlas k jízdě z obvodu DKV do obvodu stanice výpravčí udělí obsluhou seřaďovacího návěstidla Se Nástup vozidel přes kolejovou spojku výhybek č. 15/106. Drážní vozidla nastupují z kolejí DKV na staniční koleje jako posun. Dozorce depa (strojvedoucí)* ohlásí výpravčímu číslo určeného vlaku, případné další potřebné informace a požádá o svolení k posunu přes výhybky č. 15/106. Pokud výpravčí s posunem souhlasí, zpraví dozorce depa (strojvedoucího)* o zamýšleném posunu, uvolní elektromagnetický zámek EZ15/106 a udělí dozorci depa (strojvedoucímu) svolení k jízdě z obvodu DKV do obvodu stanice. Dozorce depa (strojvedoucí) vyjme klíče z elektromagnetického zámku EZ15/106, přestaví ručně obsluhované výhybky č. 15 a 106 a dá strojvedoucímu souhlas k posunu. Strojvedoucí vjede do koleje č. 91 a zastaví před návěstidlem Se9. Dozorce depa (strojvedoucí) vrátí výhybky č. 15 a 106 do základní polohy, uzamkne je a klíč uzamkne v EZ15/106. Souhlas k dalšímu posunu udělí výpravčí obsluhou seřaďovacího návěstidla Se Odstup vozidel po koleji č. 93 Drážní vozidla odstupují do DKV z obvodu ŽST jako posun. Výpravčí postaví posunovou cestu na kolej č. 93, strojvedoucí vjede na kolej č. 93 a zastaví před návěstidlem Se13. Posun za návěstidlo Se13 se provádí podle vnitřního předpisu DKV (provozního řádu DKV). Odstup vozidel přes kolejovou spojku výhybek č. 15/106 Drážní vozidla odstupují do DKV z obvodu ŽST jako posun. Výpravčí postaví posunovou cestu na kolej č. 91, strojvedoucí vjede na kolej č. 91 a zastaví před hrotem jazyka výhybky č. 15. Výpravčí uvolní elektromagnetický zámek EZ15/106. Dozorce depa (strojvedoucí)* vyjme klíče z elektromagnetického zámku EZ15/106, přestaví ručně obsluhované výhybky č. 15 a 106 a dá strojvedoucímu souhlas k posunu. Další posun se provádí podle vnitřního předpisu DKV (provozního řádu DKV). Dozorce depa (strojvedoucí) vrátí výhybky č. 15 a 106 do základní polohy, uzamkne je a klíč uzamkne v EZ15/106. * Pokud není DKV obsazeno dozorcem depa provádí jeho úkony strojvedoucí. Způsobilý zaměstnanec DKV Brno ( nebo jiného dopravce) při jízdě na kolejiště DKV řídí posun vozidel v obvodu pracoviště Tišnov. Jízdu za návěstidlo pro posun Se č.13 oznámí výpravčímu žst. Tišnov způsobem: - dozorce depa přenosnou radiostanicí - strojvedoucí jedoucí posunem bez posunové čety vozidlovou radiostanicí TRS snaladěným kanálem a číslem vlaku se kterým do žst. Tišnov dojel. Každá jednotlivá jízda za návěstidlo Se č.13 se oznamuje výpravčímu. Posunovat je možno jenom s jedním posunovým dílem. Posun v obvodu DKV Brno pracoviště Tišnov se řídí ustanovením o posunu dle platných předpisů. předpisu SŽDC ČD D2. Návěstidlo pro posun Se č.13 výpravčí neobsluhuje. Výstup z DKV pracoviště Tišnov oznámí způsobilý zaměstnanec DKV (dozorce depa, strojvedoucí) výpravčímu žst. Tišnov. Po domluvě postaví výpravčí posunovou cestu od Se č.12 do žst. Tišnov k návěstidlu Se č. 20.

9 Rychlost jízdy po spojce Na obou spojkách je rychlost max. 5 km/hod..při jízdě po spojovací koleji č. 91 je strojvedoucí povinen věnovat zvýšenou pozornost nechráněnému úrovňovému přejezdu mezi výhybkou č. 15 a Se9. Jízdu kolejových vozidel SŽDC OEE v obvodu pracoviště zařizuje a řídí zaměstnanec SŽDC OEE po dohodě a se souhlasem dozorce depa pracoviště Práce spojené se začátkem a koncem služby dozorce depa Pracoviště je obsazeno dozorcem depa pouze v denních směnách, ve všední dny od 6:00 do 14:00 hod. Před ukončením služby provede dozorce depa následující úkony: 1. Oznámí začátek výluky služby výpravčímu vnitřní služby. Tím mu zároveň udělí trvalý souhlas k posunu do obvodu PP Tišnov 2. Umístí knihu nocležny a buzení na stolek před kancelář vedoucího. 3. Odevzdá klíče od nocležny vedoucímu posunu žst.tišnov pro strojvedoucího z Brna. 4. Začátek výluky dopravní služby ohlásí dozorce depa strojmistrovi DKV Brno PJ Maloměřice. Při nástupu do služby provede následující úkony: 1. Dozorce depa oznámí výpravčímu vnější služby v žst.tišnov konec výluky služby. Tím zároveň zruší trvalý souhlas k posunu do obvodu PP Tišnov. 2. Odebere knihu nocležny a buzení 3. Vezme si od vedoucího posunu klíč od nocležny 2.3. Jízda do/z žst. Tišnov a posun v obvodu PP Tišnov v době mimo službu dozorce depa Pokud v době mimo službu dozorce depa bude potřeba aby současně probíhal posun více ŽKV, řídí a organizuje posun ten strojvedoucí, který byl na pracovišti ve službě dřív. Jízda z/do žst. je povolena pouze po spojovací koleji č Jízda z místa odstavení na hranice 1. Strojvedoucí před zahájením posunu v PP Tišnov nastaví na vozidlové radiové stanici TRS číslo vlaku pod kterým bude odjíždět s vlakem (včetně Lv jízd) z žst. Tišnov, nastaví na radiostanici kanál stuhové sítě číslo 64 tratového radiového systému a provede před zahájením posunu na pracoviště Tišnov funkční zkoušku radiového zařízení ( viz předpis Z11 čl. 44). Funkční zkouška se provede navázáním spojení s výpravčím železniční stanice Tišnov. 2. Pomocí vysílačky ohlásí výpravčímu vnitřní služby zahájení posunu a vyžádá si od něj zrušení trvalého souhlasu k posunu do obvodu PP Tišnov. 3. Pro výstup po spojovací koleji č. 93 dává výpravčí vnitřní služby souhlas přestavením seřaďovacího návěstidla Se12 do polohy "posun dovolen". Při další jízdě se strojvedoucí řídí návěstmi na nepřenosných návěstidlech. 4. Jakmile celé ŽKV mine seřaďovací návěstidlo Se 13, obnovuje se tím opět trvalý souhlas k posunu do obvodu PP Tišnov Jízda z žst. Tišnov na místo odstavení v době výluky služby dozorce depa 1. Strojvedoucí si vyžádá od výpravčího vnitřní služby informaci, zda je či není udělen souhlas k jízdě z PP Tišnov do žst. Tišnov. Komunikace strojvedoucího s výpravčím se provádí pomocí vozidlové radiostanice TRS po ukončení jízdy vlaku, se stále nastaveným číslem vlaku pod kterým přijel a nastavený kanál stuhové sítě číslo 64 tratového radiového systému. 2. Při jízdě do DKV Brno, pracoviště Tišnov strojvedoucí zastaví hnací vozidlo před návěstidlem Se13. Toto návěstidlo výpravčí žst. Tišnov neobsluhuje. Strojvedoucí pokračuje v posunu do DKV na místo odstavení a řídí se zněním platných předpisů předpisu SŽDC ČD D2 o posunu a dále zněním odstavce 2.1. tohoto Provozního řádu Evidence průjezdu kolejového vozidla přes hranice. Časový záznam průjezdu kolejového vozidla přes hranice pracoviště vede (nezávisle na žst. Tišnov) dozorce depa pracoviště na předtištěném tiskopise. Ten vždy před ukončením směny nechá

10 10 pravdivost údajů potvrdit výpravčím žst. Tišnov a ověřený záznam odevzdá strojmistrovi. Za dodržení stanovených časů vystavení hnacího vozidla na hranice pracoviště zodpovídá dozorce depa pracoviště a strojvedoucí. Jakoukoliv odchylku od stanovené doby je nutno zdůvodnit a hlásit při nejbližší příležitosti zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. V době nepřítomnosti dozorce depa provede časový záznam průjezdu kolejového vozidla přes hranice pracoviště strojvedoucí tohoto vozidla na tiskopis, umístěný na stolku v místnosti dozorce depa Objednání oprav kolejových vozidel. Všechny zjištěné závady a požadavky na provedení oprav zapíše strojvedoucí do knihy předávky a do knihy oprav na hnacím vozidle. Opravy, které je možno provést přímo na pracovišti, provede strojvedoucí (dle svých schopností) v rámci využití pracovní doby, nebo (po domluvě) dle nařízení zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. Opravy, které nelze takto provést, nahlásí strojvedoucí co nejdříve zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov, ten organizuje provedení opravy ve spolupráci se správkárnou pracoviště Maloměřice. V době nepřítomnosti zaměstnanec odpovědný za řízení pracoviště Tišnov nahlásí strojvedoucí požadavek na provedení opravy dozorci depa pracoviště Tišnov, ten organizuje provedení opravy v DKV Brno, provozní jednotka dle příslušnosti kolejového vozidla. V době nepřítomnosti dozorce depa ohlásí závadu přímo strojmistrovi příslušné PJ Způsob hlášení nástupu a ukončení směny, odstavení hnacího vozidla Nástup směny: Strojvedoucí je povinen mimo povinnosti uvedené ve služebních předpisech se v určenou dobu osobně ohlásit u zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov v pracovním oděvu. Zaměstnanec odpovědný za řízení pracoviště Tišnov ho poučí o bezpečnosti práce. Střídání na ose: Při vlastním přebírání hnacího vozidla se řídí dle platných předpisů. Při ukončení směny se strojvedoucí opět ohlásí osobně zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov rovněž v pracovním oděvu. Splní veškeré povinnosti stanovené služebními předpisy. Strojvedoucí je povinen při převzetí HV, ať již při střídání na ose, či při přebírání odstaveného vozidla, provést prohlídku HV a kontrolu popřípadě výměnu hasících přístrojů dle zápisu na přístroji nebo na nalepené značce. Hnací vozidlo odstaví strojvedoucí na místě, které mu určí strojmistr nebo dozorce depa. Při odstavování musí respektovat všeobecnou část PŘ. Strojvedoucí provede při odstavování HV předepsané úkony dle platných předpisů ČD. Po odstavení HV je povinen zajistit jej proti ujetí utažením ručních brzd, podložením kol klíny oboustranně a uzamknout vstupní dveře. Za zajištění a uzamčení je spoluodpovědný dozorce depa (mimo dobu odpočinku). Klíče od HV odevzdá strojvedoucí zaměstnanci odpovědného za řízení pracoviště Tišnov. Přitom si dotazem u zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov ověří přidělení další pracovní směny. Při odstavení vozidel pod trolejí je nutné přísně dodržovat předpisy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Systém přebírání a odevzdávání klíčů od kolejových vozidel. Klíče od kolejových vozidel jsou uloženy ve skříňce k tomu určené a umístěné v místnosti dozorce depa. Ten vede evidenci o vydání a odevzdání.

11 11 3. Technologická část Technologické postupy při přístavbě vozů. Při přistavování a odvozu nákladních vozů na pracovišti vykonávají posun zaměstnanci obsluhy vlaku za přítomnosti a dozoru dozorce depa pracoviště Tišnov. Dozorce depa dohodne předem celý postup posunu s vedoucím obsluhy vlaku, a určí, kam který vůz bude vůz přistaven. Vjezd a výjezd posunujícího dílu do a z pracoviště se provádí jako vjezd nebo výjezd hnacího vozidla. Cisterny s naftou jsou zásadně přistavovány na kolej 106A. Ostatní vozové zásilky podle dispozic zaměstnance odpovědného za řízení pracoviště Tišnov, v době jeho nepřítomnosti dle dispozic dozorce depa pracoviště Tišnov. Svěšování a rozvěšování, podložení vozu zarážkou a utažení brzdy provádí pracovníci obsluhy vlaku. Kontroluje a zodpovídá dozorce depa pracoviště Tišnov. Za odstranění podložek před započetím posunu a odbrzdění provádí a zodpovídá pracovník obsluhy vlaku, který provádí svěšování vozů. Přestavování výhybek, kromě výhybky č. 101, provádí posunující zaměstnanci. Při posunu je zakázáno spouštění, odrážení a posun trhnutím. Výhybku č. 101 smí přestavit jen dozorce depa pracoviště Tišnov. Po ukončení posunu postaví výhybku do základního postavení. Při přebírání a vracení administrativně odbavuje vozové zásilky zaměstnanec odpovědný za řízení pracoviště Tišnov Sestavování souprav na pracovišti. Podle plánu řazení souprav vlaků a aktuálních požadavků žst. jsou řazeny soupravy vlaků na pracovišti a je prováděno jejich doplnění provozními hmotami. Posun při řazení těchto souprav provádí dozorce depa, stejně jako i svěšení všech spojek mezi vozy. Odpovídá rovněž za utažení ruční brzdy a podložení soupravy zarážkami. Při posunu je zakázáno spouštění, odrážení a posun trhnutím. Při jízdě souprav z pracoviště do žst. a ze žst. na pracoviště jsou soupravy doprovázeny vedoucím posunu žst.tišnov. Za odstranění zarážek a odbrždění odpovídá vedoucí posunu žst.tišnov Technologie práce ve skladech. Na pracovišti je příruční sklad. Materiál je ze skladu odebírán prostřednictvím zápisů a podpisů na odběrových záznamech. Materiál se objednává ve skladě DKV Brno na základě průběžné spotřeby za předcházející období. Kontrolní činnost je prováděna na základě stanoveného plánu kontrolní činnosti pro každý rok. Kontrolu ve skladech provádí zaměstnanci i určení vedením DKV Technologie manipulace s palivem a mazivem. Činnosti na tomto zařízení se řídí Manipulačním řádem čerpací stanice pracoviště a ustanoveními Řádu pro přepravu nebezpečných věcí RID (dále jen Řádu). Přistavená cisterna musí být zajištěna proti pohybu utažením ruční brzdy a podložením zarážek z obou stran. Příjem paliva u cisternových dodávek je prováděn stáčením prostřednictvím odměrového počítadla. Před stáčením cisteren odebere dozorce depa vzorek pro kontrolu na obsah vody. Při stáčení cisteren je dozorce depa povinen kontrolovat, zda nedochází k úniku paliva. Mazivo je dodáváno v sudech a stáčí se do stabilních nádrží. Výdej paliva stočeného z cisteren se provádí výdejním stojanem. Nepovolaným osobám je zakázáno manipulovat s výdejním stojanem. Zbrojení naftou se provádí na kolejích 101 a 105. Mimořádně lze zbrojení provést i na koleji č.106a v místě pro stáčení nafty. Všichni přítomní pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy. Naftový motor (motory) musí být stopnut a hnací vozidlo zajištěno proti ujetí před otevřením naftové nádrže. Při zbrojení hnacích vozidel odemyká a otevírá nádrž strojvedoucí. Při zbrojení osobních vozů odemyká a otevírá naftovou nádrž dozorce depa. Je zakázáno mít otevřeny hrdla nádrže na naftu a vodu současně. Po dozbrojení hnacího vozidla zodpovídá strojvedoucí za řádné uzavření a uzamčení hrdla nádrže. Po dozbrojení osobního vozu zodpovídá za uzavření a uzamčení hrdla nádrže dozorce depa. Při zbrojení kolejových

12 12 vozidel jsou všichni zaměstnanci povinni dodržovat ustanovení Provozního řádu olejového a naftového hospodářství včetně opatření k ochraně vod. Evidence výdeje nafty se provádí prostřednictvím elektronického záznamu. Zbrojení je možné po přihlášení strojvedoucího identifikační kartou vozidla, identifikační kartou pracovníka a zadání výkonového čísla. Přihlašovací terminál je u výdejního stojanu. Mazivo vydává dozorce depa. Výdej olejů na provozní výkony se provádí prostřednictvím záznamu o odběru maziva. Záznamy o odběru paliva a maziva se odesílají ke zpracování do DKV. Kontrola se provádí současně s kontrolou skladu. Při obsluze zařízení ke skladování a výdeji pohonných hmot je nutno respektovat platný manipulační řád čerpací stanice.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Provozní řád DKV Praha PJ Vršovice - příloha 13 1 PŘÍLOHA 13 Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Olejna se nachází mezi kolejemi č. 22 a 24. Příjezdová komunikace je k zadní části olejny od Severní

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Depo kolejových vozidel Brno. Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice

Depo kolejových vozidel Brno. Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice 0 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice Pracoviště Brno hlavní nádraží Technická služba vozová (TSV) Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů 1 ÚVOD Provozní řád skladu olejů, maziv a jiných

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno.

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 5 Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. Zpracoval : Ing.Rederer, manažer řízení PJ, 602

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ...

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ... České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE CHOMUTOV osobní nádraží Účinnost od 1. 7. 2002 Rudolf Galbavý v.r. Tomáš Fryč v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Dopravně provozní řád Dopravně provozní řád, platný pro VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

Telefonní seznam DKV Brno

Telefonní seznam DKV Brno Telefonní seznam DKV Brno Telefon státní přes ústřednu ČD 9726 mobilní telefon VPN z pevné linky ČD 902 Vedení Depa kolejových vozidel platný od 10.02.2014 vrchní přednosta DKV Brno BM 23300 Průša Zdeněk,

Více

České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD Schváleno rozhodnutím ředitele O 12, č.j 2405/08-12/1-Fej) ze dne 10.12. 2008. Jen pro služební

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost ČD Cargo, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Malostranské náměstí 12 118 00 Praha1 Praha 12.4.2002 čj. sekr./3689/2002 Směrnice kvestorky č.1/02 o používání motorového služebního vozidla rektorátu AMU S platností

Více

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD IV-Ř-01 Strana : 1 / 16 TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ NEMOCNICE IV-Ř-01 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Petr Třetina vedoucí dopravy 10.2.2014 Ověřil za SM manažer kvality 10.2.2014 Ing.

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG obecně CNG = Compressed Natural Gas = stlačený zemní plyn Dosahuje běžně úspory cca 50 % v porovnání

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178

1/9 Číslo protokolu: csob cr 2178 1/9 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O VOZIDLE

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky

Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Využití CNG pro vysokozdvižné vozíky Ing. Jiří Klenk Linde Material Handling ČR Zástupce obchodního ředitele Mgr. Martin Řehák Linde Material Handling ČR Produktový trenér CNG palivo pro manipulační techniku

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva

Systém FuelOmat revoluční tankování paliva Systém FuelOmat revoluční tankování paliva FUELOMAT A.S. Naše společnost v současné době nabízí v České republice revoluční systém tankování paliva FuelOmat, který je odlišný od karetních systémů pro tankování

Více

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ TITAL COMPANY CZECH, Ltd, Reg.07829303, Florykova 556, 779 00 Olomouc, CZE Mob. +420 777134524, www.titalcompany.cz www.titalcompany.sk NABÍDKA NA DODÁNÍ CAS15 M2Z MB-1222 AF ROSENBAUER 4x4 PRO JSDH PROSEČ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více