1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek"

Transkript

1 1/2006 Vážení občané počátečtí! Přeji Vám a Vaším rodinách vše, co si obvykle v úzkém kruhu rodiny a se svými přáteli pro nadcházející období zpravidla přejeme. Protože v něm budou na náš rozum kladeny nároky snad ještě větší než v jiná léta nabízím i několik vět napsaných moudrými lidmi před více jak 700 lety. Ten, kdo je naplněn žádostí postihuje jen vnější tvářnost věcí, proto moudrý: zmírňuje svou ostrost pořádá svůj chaos, tlumí svou zář, ztotožňuje se se svým prachem. Nejvyšší dobro je jako voda dobrotivě prospívá všemu tvorstvu a s nikým není ve sváru. Spokojuje se s nejnižšími místy o něž nikdo z lidí nedbá a tím překonává věky. Třicet loukotí spojených v jedno dává kolo, leč nic mezi nimi tvoří použitelnost vozu. Hlína se hněte a tvoří nádoby, leč nic vnitřku tvoří použitelnost nádob. Staví se dům a vysekávají se okna a dveře, leč nic jeho otvorů tvoří použitelnost domu. Tak v tom, co jest, spočívá prospěšnost a v tom, co není, spočívá užitečnost. Jan Třebický Z obsahu: Strategie rozvoje města Tři písmena na pomoc Rada města Počátek Informace ze základní školy Pro řidiče Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Jaké informace na našem webu především vyhledáváte? Zveřejněno od do Počet hlasů: 101 webová kamera a počasí(55%) zápisy ze zastupetelstva a rady města(11%) počátecký zpravodaj(11%) informace pro volný čas(9%) ostatní(14%) VK Co vás zajímá Anketa Inzerce Kino 1

2 Letem nejen počáteckým světem MAXÍCI, VYDRŽTE! Když část počáteckého ochotnického souboru, zvaná Maxíci vystupovala poprvé v Počátkách na Václavských slavnostech, bylo to pro všechny zúčastněné příjemné překvapení. První vystoupení se povedlo a mnozí v davu diváků a posluchačů si mysleli že zde opět vystoupili praví Maximové. Na jejich druhé vystoupení při merendě v sokolovně jsme nemohli být, byli jsme mimo Počátky. Podle ohlasu známých byli opět dobří. Tak ať vám chuť bavit sebe i ostatní vydrží! MILÉ PŘEKVAPENÍ Když jsme v prosincovém vydání PZ četli, že vánoční výzdoba města bude pro nás překvapením, čekal jsem, zda to překvapení bude příjemné či naopak. Zcela jistě nejsem sám, komu se nová vánoční výzdoba líbí. Naši lesáci jsou jistě také spokojeni, že pro vánoční strom už nemusí porážet vzhledné stromy, když ten u kostela dorostl do rozumné výšky. A je jistě sám pyšný a hrdý na to, jak byl vyšňořen. Stručně řečeno povedlo se. Co by se snad dalo ještě vylepšit? Osvětlení věže při pohledu zblízka je také pěkné, při jízdě z dáli od všech příjezdových cest do Počátek to stále ještě není ono PŘEDVÁNOČNÍ AKCE V POČÁTKÁCH Jako počátecký rodák považuji za povinnost stručně se zmínit o loňských předvánočních akcích. Zejména pro ty, kteří se jich už z jakýchkoliv důvodů nezúčastnili. Kdo sledoval nabídku a navštívil je, nebyl zklamán. Počínaje vystoupením dětí ZŠ, ZUŠ, MtŠ, VÚDM v sokolovně v rámci Mikulášské nadílky a čertovské diskotéky, kterou připravilo KZM Počátky spolu se zpěvem koled a nadílkou u vánočního stromku na náměstí; dále vystoupením MtŠ v kině, vánočním koncertem žáků ZUŠ v sokolovně a vánočním trhem v sokolovně. Všem účinkujícím i pořadatelům udělali jistě radost sami návštěvníci, kterých bylo na všech akcích dostatek. (dokončení na str. 4) Rada města Počátek přinášíme několik informací z 50. schůze Rady města Počátek - bude vypovězena dosavadní nájemní smlouva pro nebytové prostory na autobusovém nádraží (bufet), poté bude vyhlášen nový záměr na pronájem uvedených prostor (opět pro účely občerstvení) s podmínkou zajištění provozu veřejných WC. Provoz veřejných WC bude zajišťovat nový nájemce ve vlastní režii a WC bude přístupné denně od 7.00 do 19,00 hod. - rada schvaluje uzavření skládky inertního materiálu v Počátkách ke dni bližší informace o městské skládce čtěte na str. 7 - pro první etapu rekonstrukce kina bylo doporučeno opravit střechu a střešní krytinu. Odhad nákladů činí ,-Kč, zpracování projektové dokumentace je odhadnuto na ,- Kč. Rada doporučuje zahrnout tuto částku ( ,-) do fin. rozpočtu pro příští rok. - rada projednala žádost pana Jaroslava Ledvinky o připsání jména Jan Ledvinka na pomník z 1. světové války (informace bude ověřena v archivech Ministerstva obrany ČR) - nebudou prodlouženy nájemní smlouvy na městské byty nájemníkům, kteří dluží za nájemné v uplynulém období - rada schválila vyhlásit záměr na pronájem bytu č. 1 a č. 6 v domě č.p. 186 v ulici Rudé armády s podmínkou, že roční nájemné bude zaplaceno na rok dopředu - rada doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení sazby poplatku za svoz a likvidaci odpadu na částku 490,-Kč. Tři písmena na pomoc SOS - ta tři písmena znají všichni a vědí, že každý, kdo potřebuje pomoci, je může použít a lidem kolem hned bude jasné, o co jde. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky má stejnou zkratku, ta tři písmena se objevují i v pojmenování naší poradenské linky SOS po telefonu. K čemu je vlastně naše SOS dobré? Vzniklo před téměř 11 lety původně v Ostravě a za tu dobu se dokázalo z regionální organizace vypracovat ve sdružení celorepublikového významu. Především hájí práva spotřebitelů, poskytuje poradenské služby, vzdělávací a osvětová činnost patří k jeho dalším prioritám. To vše ve velmi skromných podmínkách, protože jsme nezávislá, nevládní, nezisková organizace, tedy občanské sdružení. V zemích Evropské unie takové organizace fungují dlouhá léta bez problémů, pravda s nesrovnatelně lepším ekonomickým zázemím. Co nabízíme českým spotřebitelům? Na internetovém serveru najdou náš Svět spotřebitelů, který nabízí spoustu informací, které se jim mohou hodit. Od databáze spotřebitelských zkušeností, kam mohou vložit svou negativní či pozitivní zkušenost, přes Kartotéku spotřebitelských témat či Knihovnu spotřebitelských informací, které mohou využít, když se chystají nakupovat až po spotřebitelskou poradnu. Do ní mohou zadat dotaz a poradce jim do 10 dnů zdarma odpoví. Osobní poradna, kterou provozujeme v Rytířské ulici v Praze 1, a na dalších místech po celé republice, je také zdarma. Placená, ale zato nejoperativnější je poradenská linka SOS po telefonu ( ), která funguje od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Za 8 Kč za minutu se z každého místa v republice spotřebitel okamžitě dozví, co potřebuje. Srovnáme-li cenu jízdenky, pak se takový telefonát určitě vyplatí, protože většinu dotazů zodpovídají poradci do 3-4 minut. Takový telefonát má ještě jednu výhodu - někdy je skutečně nutné reagovat operativně, protože prodlení může znamenat poškození práv spotřebitele. Ivana Picková, tisková mluvčí SOS Oznámení o ukončení sbírky Dne byla v lékárně "U Sv. Kateřiny" v Počátkách ukončena sbírka na podporu projektu Klokánek Fondu ohrožených dětí. Vybráno bylo ,50 Kč, částka byla spočítána za přítomnosti tajemníka MÚ, p. Marka a odeslána na účet FOD. Celkem bylo ve všech zapojených lékárnách vybráno Kč a šek byl slavnostně předán organizátory sbírky (distributor léčiv spol. Allianze-Unichem a Česká lékárnická komora) zástupcům FOD v Národním domě na Smíchově. Za vybrané peníze bude zakoupen dům v Kroměříži. Děkujeme všem dárcům. Pro mozkový závit Dva muži dojdou ke břehu řeky. Oba se chtějí dostat na protilehlý břeh, ale u břehu je jen loďka, jež uveze pouze jednoho muže. Má tato situace nějaké řešení? (řešení najdete na straně č. 4) 2

3 Strategie rozvoje města - 3. část 3. Město, místní části, bydlení Město má relativně menší počet obyvatel v panelových a větší v rodinných domech. Je hodně neobydlených rodinných domů a bytů. Stále se ještě u části obyvatel projevuje neochota či neschopnost zajistit si bydlení a přetrvávající snaha, aby se o jejich bydlení postarala radnice. Její funkce je specifická určená pro starší občany s cílem uvolnění jejich současného bydlení pro potřebnější (např. mladé rodiny). Veřejným zájmem je napomáhat opravám privátních domů. Mimořádností je podpora státu a kraje na úpravy domů chráněných v památkové zóně. V místních částech Vesce, Horní Vilímeč, Prostý, Heřmaneč a Léskovec bytový fond plní převážně funkci rekreační s kladným dopadem na většinu domů sloužících tomuto účelu. Pozitivní je, že i zde vzniká nové trvalé osídlení včetně prvních náznaků podnikatelské činností vytvářející pracovní příležitosti. Bytový fond města vykazuje díky předchozí době a pokračující státní politice nízkého nájemného ztrátu cca 10 mil. Kč., aby splňoval podmínky České státní normy. Bez rychlého a efektivního řešení to představuje v blízké budoucnosti velmi vážný problém. Dle sčítání v roce 2001 bylo 544 domů, z toho 478 rodinných (87,9%) při průměrném stáří domů 51,2 roku. Neobydlených domů 143, z toho 83 určených k rekreaci. Bytů bylo z toho 527 v rodinných domech (52%), 184 bytů neobydlených, z toho 86 určených k rekreaci. Vodovod má zavedeno 98,9% bytů, 302 plyn, 943 je i s koupelnou a 748 bytů má jiné než místní vytápění na pevná paliva. Na obyvatele připadá průměrná obytná plocha 50,3 m2. (V kraji je to 69,6 m2) Potřeby, výhled: Aby bytový fond města dále nestrádal a dál nesnižoval svou hodnotu je nejvhodnějším řešením prodej jeho podstatné části (bez obslužných bytů v hasičské zbrojnici, sokolovně, domech s pečovatelskou službou a v domě nad zubními ordinacemi). Dále fondem rozvoje bydlení podporovat privátní bydlení. Nabídnout pouze zainvestované lokality na privátní bytovou výstavbu, nadále podporovat renovaci domů v památkové zóně, napomoci revitalizaci panelových domů z finančních zdrojů EU. 4. Dopravní spojení Stav, výhody, rizika: Geografická poloha v podobě křižovatky sever jih a východ - západ země spolu s možnostmi silniční i železniční dopravy jsou výhodou. Výškové poměry, profil tratí a zejména jejich stav jsou nevýhodou až rizikem, které zvyšuje rostoucí frekvence autodopravy a narůstající podíl nákladové dopravy. Tradice stromových alejí je z hlediska estetického mimořádně příznivá, ovšem ještě více zvyšuje už tak vysokou rizikovost dopravy. Místní komunikace přes postupné opravy vykazují dosud ztrátu 35 mil. Kč ještě z doby před rokem Studie nezahrnuje potřebné investice do státních komunikací- např. obchvat města a všech průjezdných komunikací městem i místními částmi. Potřeby, výhled: Veřejná autobusová doprava chybí zejména o sobotách, nedělích a svátcích. Je v soukromém vlastnictví. Město má jen částečnou možnost ji ovlivnit prostřednictvím kraje, který ji dotuje. Přes rostoucí motorizaci není větší zájem o stavby společných garáží. Prostor pro ně město ještě má k dispozici. Státní vlaková doprava je prakticky bez efektivní možnosti města ovlivnit její spoje. Místní komunikace vyžadují mimořádně rychlé řešení jinak se stanou limitou rozvoje města. Parkování, vlastní pohyb po státních cestách, možnosti servisu (opravárenství) a čerpací stanice jsou k dispozici, ale již existují jejich kvalitnější vzory. Výjimkou je nový pneuservis. 5. Energie Stav, výhody, rizika: Obecně nízká hustota zalidnění a rozdrobená sídelní struktura snižuje rentabilitu a zvyšuje náklady na vybavenost technické infrastruktury. El. proud: Výhodou je dostatečně kapacitní udržovaná síť el.vysokého napětí. Kapacita a technický stav rozvodů nízkého napětí vykazuje mezery. Čas od času limituje rozšíření výrob, či el. topení. Postupně dochází k její obnově a ukládání do podzemí. Problémem zůstává velký podíl vnějšího vedení (na sloupech) v naší nadmořské výšce a její problémy v zimním období. Rovněž osvětlení města vyžaduje stálou pozornost a postupnou modernizaci. Plyn: Jeho zavedení dalo základ dalšímu rozvoji města a výrazně přispělo ke zlepšení kvality ovzduší zejména v zimním období. Vzhledem k jeho razantnímu zdražení je nutné počítat s odklonem spotřebitelů od plynu. V důsledku jeho časově pozdějšímu zavedení konstatujeme dobrý technický stav a dostatečnou kapacitu jeho rozvodů. Alternativní větrnou energii občané odmítli v anketě. Jiné alternativní zdroje (sluneční, vodní, bio) nejsou prakticky zastoupeny. Pokrytí telefony se dostalo na úroveň. Potřeby, výhled: Zintenzivnit uložení nízkonapěťové sítě do podzemního kabelového vedení. Pokračovat v rozšiřování sítě rozvodu plynu (rentabilita, nerentabilita?). Nabízet palivové dříví (místní ekologické palivo). Nepodporovat spalování jiných pevných paliv. Alternativní zdroje energií posuzovat individuálně. Rozšiřování energetických sítí směrovat do míst zájmu rozšíření výrobních technologií s menší energetickou náročností (včetně místních částí) a zvyšovat tak atraktivitu pro bydlení a podnikatelskou činnost. ---pokračování příště--- Ing. Jan Třebický, starosta města 3

4 Letem nejen počáteckým světem Závěrečným vyvrcholením příprav na Vánoce byl určitě Živý Betlém, konaný tentokrát v našem kostele. Povedl se, byl to zážitek nejen pro oči, ale zejména pro uši. Průvodní slovo, vícehlasé zpěvy koled spolu s perfektním výkonem muzikantů i dalších účinkujících by na náměstí tak nevyzněl i když stejné vystoupení na náměstí má také své patřičné kouzlo. Účinkujícím i organizátorům všech uvedených akcí patří naše uznání i vřelé díky. FRK Dopravní nehody Na Hornocerekvicku byly lehce zraněny dvě osoby Den před Silvestrem došlo k dopravní nehodě se zraněním. V odpoledních hodinách jel řidič Škody Felicia od Nové Bukové na Horní Cerekev. Při průjezdu pravotočivé zatáčky v klesání nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu vozovky, na zledovatělém povrchu vozovky s vozidlem dostal smyk, který nezvládl a vjel vlevo mimo vozovku, kde došlo k čelnímu nárazu do stromu. Při nehodě došlo ke zranění řidiče, který utrpěl lehké zranění s dobou léčení do 7 dnů a dále spolujezdkyně, která utrpěla lehké zranění s dobou léčení do 5 dnů. Alkohol u řidiče byl vyloučen dechovou zkouškou přístrojem Drager. Hmotná škoda byla vyčíslena na korun. Na Silvestra narazil do stromu Čtvrt hodiny po šestnácté hodině jel řidič Škody Felicia ve směru od Drážďan na Vlásenici-Drbohlavy. Při jízdě po zasněženém a zledovatělém povrchu vozovky dostal smyk, vozidlo se přetočilo do protisměru a narazilo poté levým bokem do stromu po pravé straně komunikace ve směru jízdy. Ani zde naštěstí nedošlo ke zranění, způsobená škoda se vyšplhala na korun. Mateřská škola Uplynulý prosinec byl pro děti z mateřské školy bohatý na Mikulášské nadílky. Tradičně přišel na školní zahradu svatý Mikuláš s andělem a tlupou čertů. Děti si odnášely bohatou nadílku, na kterou sponzorsky přispěl pan Luděk Norek. Druhou Mikulášskou nadílku věnovala dětem Nemocnice Počátky s.r.o. Příjemným překvapením se pro děti stala návštěva obchodu Elektra A až Z u Janků v Horní ulici. Děti obdivovaly figuríny čerta, anděla a Mikuláše a odnášely si další mikulášskou nadílku, kterou všem dětem i učitelkám věnoval pan Jan Janků. Děti, které se zúčastnily Mikulášské nadílky na Palackého náměstí a v sokolovně, jež byla organizována Kulturním zařízením města Počátek, také neodcházely s prázdnou. Všem, kteří svou nadílkou udělali dětem, upřímně děkujeme. JiZ Zapomenutý rodák Vincenc Švehla Narodil se v Počátkách v Horní ulici č.p. 44 (rodina Bouzkova) a je přímým předkem paní Bouzkové. Obecnou školu navštěvoval v Počátkách a hned poté odešel studovat do semináře. Roku 1853 byl vysvěcen na kněze a celý život působil v Praze. Za jeho jménem následuje řada titulů: Msgre. Vincenc Švehla papežský prelát, konsistorční rada, notář, kanovník kapitoly vyšehradské, oblát kongregace nejsvětějšího vykupitele, rytíř řádu Františka Josefa I. Jeho zásluhou bylo opraveno okolí mariánského Sloupu na Strážném kopci (směr ke Ctiboři), vystavěna kamenná podezdívka, sloupky pro železné oplocení a kamenné schodiště k silnici. Vincenc Švehla byl v roce 1900 jmenován čestným měšťanem Počátek za zásluhy o výzdobu a obnovu kaple svaté Anny, opravu kostela Božího těla na hřbitově a za štědré dary pro chudobinec u svaté Anny, jeho přičiněním byla též vystavěna kaple svatého Vojtěcha. Úzce spolupracoval s počáteckým děkanem Augustem Svobodou při zřizování dětské opatrovny v našem městě. V. Švehla zemřel v 80-ti letech ( ) v Praze na Smíchově. Rozloučení s ním bylo skutečnou událostí, kterou podrobně popisovaly tehdejší noviny. Jeho ostatky byly vlakem převezeny do Počátek a jsou pohřbeny v hrobce, kterou nelze přehlédnout. Najdete ji v koutě starého hřbitova, úplně vpravo při silnici do Jihlavy. Tento žulový monument je tichým svědkem zajímavé historie, která je podložena pouze ústním vyprávěním pamětníků. Bohužel, ani v muzeu, ani v kronice o ní není zmínka. (prosíme čtenáře o případné doplnění dalších údajů a informací) Po skončení druhé světové války v roce 1945 přišel za paní Doškářovou, rozenou Švehlovou tehdejší počátecký děkan Josef Brada ( ) aby jí sdělil překvapující zprávu. Během války ukryla skupinka lidí společně s děkanem Bradou do hrobky V. Švehly pušky, munici a dokonce i dělo. (Kde ke zbraním přišli a proč je zde ukryli, by nám možná řekl nějaký pamětník ). Hrobka je patrová a prostorná. Otevření hrobky bylo zřejmě provedeno velmi odborně, neboť nikdo z rodiny pozůstalých nic netušil. Po válce byly zbraně odvezeny, kam a kým to se možná ještě dozvíme od místních starších občanů. JiZ Pro mozkový závit - řešení řešení existuje každý z mužů přišel k opačnému břehu řeky 4

5 Městská knihovna Počátky - Nové knihy měsíc prosinec 2005 Pro dospělé: Dítě sněžných plání - Vanier, Nicolas Děti slunce - Muecklich, Bern Zakladatelé města - Muecklich, Bern Poslední ráj na zemi - Masson, J.Mouss Tisíc dnů v Toskánsku- Blasi, Marlena Z nebe do ráje- Bérard, Sophie Toxická spojení mužského rodu - Papathanasopoulou, Maira Případ pro psychiatra- Parker, Robert Příbuzná krev- McBain, Ed Útočník- McBain, Ed Polibek na rozloučenou - Cameronová, Stella Smrtelná hra- Racina, Thom Smrt v New Yorku- Woods, Stuart K boji připraven- Clancy, Tom Únik z Berlína- Kessler, Leo Plameny v ráji- Lowell, Elizabeth Čekej do půlnoci- Quick, Amanda Sisi(Sen o lásce)- Cristen, Gabriele Marie Stuartovské princezny- Plowden, Alison Dvanáctá karta- Deaver, Jeffery Z Asie do Nového světa- Špillarová,Lenka Egypt- Gahlin,Lucia První světová válka- Gilbert,Martin Pro děti a mládež: Nejchytřejší poník na světě - Boehme,Julia Čtyři a půl kamaráda- Friedrich,Joachim Ukradený obraz - Kopietz,Gerit Sídliště v ohrožení - Kopietz,Gerit Rybaření pro kluky a holky - Weissert,Frank Čas něhy- Lanczová,Lenka Intimníček,aneb přepadla mě puberta - Junková Šárka Zmatek kolem Samiry- Aroldová,Marie Martinka malou hospodyňkou- Delahaye,Gilbert Martinka na pouti- Delahaye,Gilbert Otázky a odpovědi(historie světa)- Williams,Brian Otázky a odpovědi(lidské tělo)- Parker,Steve Jak udělat hračku- Peake, Pamela Pohádky z celého světa- Drijverová, Martina Pro děti a mládež: Nejlepší pohádky od babičky Dinosauři a prehistorický život - Taplin, Sam Atlas světa pro děti- Miedziňská, Ewa Atlas zvířat pro děti- Miedziňská, Ewa Moje první kniha o lidském těle Tajemství a zázraky přírody- Dalby,Elizabeth Irena Smejkalová, knihovnice Pro řidiče od 1. července 2006 se změní zákon o provozu na pozemních komunikacích. Mimo jiné bude zaveden bodový systém. Řidiči budou za vážné přestupky dostávat přesně stanovený počet trestných bodů. Ten, kdo nasbírá 12 bodů, přijde na 1 rok o řidičský průkaz ten musí odevzdat do pěti dnů od doručení oznámení, že dosáhl dvanáctibodové hranice. Po uplynutí roku, čeká řidiče kompletní přezkoušení z odborné způsobilosti. Přestupky a jejich bodové hodnocení: 1 bod vjetí do pěší zóny neoprávněné použití vyhrazeného jízdního pruhu parkování v úseku, kde je to zakázáno neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy, případně doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením. 2 body nedovolení jízda po tramvajovém pásu nepoužití bezpečnostního pásu nepoužití dětské autosedačky neoznačení překážky v provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 3 body držení mobilního telefonu během jízdy ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho pruhu do druhého překročení povolené rychlosti o více než 20 kilometrů v obci nebo o více než 30 kilometrů mimo obec 4 body neumožnění přejít chodci na označeném přechodu nedání přednosti v jízdě nedodržení bezpečnostní přestávky řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel pokud má řidič v krvi do 0,3 promile alkoholu, při vyšším množství dostane 7 bodů 5 bodů překročení rychlosti v obci o více než 40 kilometrů v hodině, případně o více než 50 kilometrů mimo obec řízení automobilu, který nemá platnou technickou kontrolu řízení automobilu bez platného posudku o zdravotní způsobilosti nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn stůj při řízení provozu oprávněnou osobou 6 bodů zakázané předjíždění vjíždění na železniční přejezd v okamžiku, kdy je to zakázáno řízení auta řidičem, kterému bylo předtím zabaveno řidičské oprávnění otáčení, couvání nebo jízda v protisměru v místech, kde to není dovoleno 7 bodů jízda pod silným vlivem alkoholu, v případě,že policie u řidiče naměří množství alkoholu pod hranici 0,3 promile, dostane řidič o tři trestné body méně odmítnutí dechové či krevní zkoušky zavinění dopravní nehody, při které někdo zemřel nebo byl vážně zraněn řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (podle - JiZ) 5

6 Svatý Vojtěch opraven O tom, jak probíhala rekonstrukce kapličky svatého Vojtěcha, jsem si povídala s vedoucím organizace Lesy města Počátek, panem Radkem Mráčkem Jak byla rekonstrukce financována? Na tuto opravu jsme obdrželi státní dotaci od Lesů ČR s.p. Hradec Králové ve výši ,-Kč. Zhotovení krovu včetně materiálu přišlo na ,- Kč. Zhotovil jej truhlář pan Jan Šimánek a my (tj. zaměstnanci lesů) jsme pomáhali při jeho usazení. Pan Vlasta Rychta udělal stříšku. Ta se bude ještě zjara dokončovat, nad stříškou bude koule a nad ní kříž. Původní strop byl z rákosu, my jsme jej udělali z palubek. Zednické práce prováděl pan Josef Bouchal. Ještě chceme opravit lavičku uvnitř kapličky. Náklady na celou rekonstrukci by měla zmiňovaná dotace pokrýt a snad i zbude na opravu cesty. Kaplička je ukryta uprostřed lesa a možná, že by k ní někdo ani netrefil. Ano, i přístupovou cestu plánuji opravit a vyštěrkovat. Kapličku naleznete snadno. Stačí jít kolem hájovny, kolem kříže a potom lesní cestou napravo. Máte nějaké další plány? Chceme ještě rekonstruovat studánku svaté Ludmily. Zhotovíme kamenný taras nad pramenem a nad ním ještě jednoduchý dřevěný altánek s obrazem sv. Ludmily. Neměla by chybět ani sepsaná historie tohoto místa a prostor pro aktuální zprávy o rozboru vody. I na tuto akci jsme už obdrželi sponzorský dar od Lesů ČR, dokonce i s přáním z Ministerstva kultury ČR, ať se nám daří uchovávat kulturní památky v okolí našeho města. Děkuji za informace a věřím, že díky takovýmto nadšencům budeme mít kam zamířit při nedělních procházkách. JiZ Odpovědi na nejčastější otázky o třídění odpadů Jak správně vytřídit PET láhev? Prázdnou PET láhev (neznečištěnou chemikáliemi) sešlápněte. Víčko můžete znovu nasadit. Etiketu není třeba strhávat. PET láhve patří do kontejneru na plasty. Jak správně vytřídit skleněnou láhev? Láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu není třeba strhávat. Je potřeba vymývat plastové obaly? Vymývání plastových lahví, kelímků, krabiček apod. není nutné. Tyto vytříděné odpady se drtí a čistí při zpracování recyklaci. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka? Krabice například od džusů nebo mléka se nazývají nápojové kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá. již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství). Jak správně vytřídit nápojový karton? Nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením je vhodné nápojový karton vypláchnout troškou vody. Takto jednoduše vymytý karton stlačte a vhoďte do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka není třeba odstraňovat. Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad? Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad. Kam s vyjetým olejem nebo barvou? Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku. Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady? Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů. Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se většinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku. Proto je tak důležité třídit správně! Svatý Vojtěch O plánované generální opravě kapličky svatého Vojtěcha v areálu lázní svaté Kateřiny jsme už v PZ psali a dnes přinášíme další zajímavosti. O výstavbu kapličky sv. Vojtěcha se zasloužil Msgre VINCENC ŠVEHLA, jak dokládá nápis na desce: SOCHU TUTO VĚNOVAL R VYSOCE DÚSTOJNÝ PAN ČENĚK ŠVEHLA, KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, FARÁŘ SMÍCHOVSKÝ, RYTÍŘ ŘÁDU FRANTIŠKA JOSEFA I. RODÁK POČÁTECKÝ Dřevěná socha sv. Vojtěcha byla z kapličky odvezena krátce po roce Přestože stála tolik let v chátrající kapličce, nebyla nijak poničena plísní ani červotočem. Pan Povolný sochu opravil pomocí polychromie a nyní je uložena na místní faře, kde pravděpodobně už zůstane. Kaplička byla postavena nad jedním z pramenů kvalitní minerální vody. Už v prvních zmínkách o lázních sv. Kateřiny ze 16. st. se hovoří o léčebných a posilujících účincích tohoto pramene. V roce 1906 byla v souvislosti s plánovanou výstavbou městského vodovodu měřena jejich vydatnost. Pramen sv. Markéty dával 126 litrů/ min. a pramen sv. Vojtěcha 104 litry/min. Oba prameny byly při výstavbě vodovodu staženy a neústí už na povrchu. JiZ 6

7 Městská knihovna Počátky informuje Kulturní zařízení města Počátek, Městská knihovna Počátky,Horní ul patro,tel (pouze ve výpůjční době), Výpůjční doba Pondělí: Pátek: Registrační poplatek za rok pracující důchodci,studenti,nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené mládež do 15 let jednorázová výpůjčka Pokuty 1.upomínka 45dní (neposílá se) 2.upomínka 90dní 80,- Kč 50,- Kč 20,- Kč 30,- Kč 10,-Kč 40,-Kč 3.upomínka 160dní 4.upomínka 200dní částečné poškození knihy úplné zničení nebo ztráta knihy ztráta časopisu ztráta nebo poškození čtenářského průkazu poškození čárového kódu Kopírování jednostranná kopie A4 oboustranná kopie A4; Internet minuta 70,-Kč 130,-Kč 50% ceny 100% ceny 100% ceny 50,-Kč 20,-Kč 2,-Kč 3,-Kč 0,50Kč Irena Smejkalová, knihovnice Dopravní situace v týdnu celkem DN 25 lehce zraněno 2 škoda Kč Příčiny nepřiměřená rychlost 13 nedání přednosti v j. 2 ostatní 10 Jak jsme jezdili na Pelhřimovsku v roce 2005 / / Celkem DN usmrceno 11 těžce zraněno 45 lehce zraněno 200 škody Kč nejčastější příčiny: nepřiměřená rychlost 274 ned. přednosti v jízdě 153 nesprávné předjíždění 34 neszprávný zp. jízdy 105 ostatní 780 z toho pod vlivem al. 61 Patron české země svatý Vojtěch Svátek slaví 23. dubna. Žil v letech , pocházel ze slavníkovského rodu, který byl na konci 10. století po Přemyslovcích nejmocnějším rodem v Čechách. Byl zakladatelem břevnovského kláštera a pražským biskupem. Uspořádal křesťanskou misi k pohanským Prusům a ti ho zavraždili poblíž polského města Krakovce. Byl pohřben v Polsku. V roce 1039 byly jeho ostatky převezeny do Prahy a pohřbeny v chrámu sv. Víta. Od 11. století se po svatém Václavu řadí mezi patrony české země. Z této doby pocházejí první svatovojtěšské legendy. Se svátkem Vojtěcha souvisí lidové zvyky vázané na chov holubů, ale nejsou příliš rozšířené. Jiná legenda vypráví o zlomyslném pastýři, který spícímu muži zatroubil rohem schválně přímo u ucha. Unaveným pocestným byl svatý Vojtěch, který se vracel ze své pouti z Říma. Ten se rozzlobil a pastýře potrestal hluchotou. Aby se podobné neštěstí už nestalo, museli pastýři v den sv. Vojtěcha místo troubení na roh, práskat bičem. JiZ Taneční merenda Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci taneční merendy. Vít Kratochvíl, KZM Počátky 7

8 KINO POČÁTKY LEDEN 2006 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. DOBLBA! ČR 2005, 117 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Příběh černé vánoční komedie Doblba! Hlavním hrdinou je Karel Muk, jed-noduchý chlapík s jednoduchými sny, který pracoval dlouhá léta jako správce hřbitova a s oblibou říkal : Jistá je jen smrt, ale nikdy si nepřipustil, že by se ho mohla nějak dotknout. sobota; ;19 hod. TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY ČR, 65 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Pásmo pohádek NEJEN pro MtŠ Počátky. Vstupné: 10,- Kč. pondělí; ; 9:30 hod. LEGENDA O ZOROVI USA 2005, 131 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Příběh začíná deset let od okamžiku, kdy jsme hrdiny opustili na konci předchozího dobrodružství. Alejandro a Elena se stali manžely a mají spolu syna Joaquina. sobota; ; 19:00 hod. ŠTĚSTÍ ČR 2005, 107 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ŠÚP Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. sobota; ; 19:00 hod. LÁSKA NA INZERÁT USA 2005, 98 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Zachovalá pětatřicátnice, učitelka ze školky Sarah, se před osmi měsíci rozvedla. Pro její rodinu je to nekonečně dlouhá doba, a poněvadž s ní mají jen ty nejlepší úmysly, rozjedou plán, jak jí opět udat. Operaci vedou její sestry Carol a Christine, které za ni vyplní profil na seznamovacím serveru sobota; ; 19:00 hod. Co vás zajímá Kdo opravoval fasádu na DPS I. v Tyršově ulici? Odpovídá: Petr Zadák, vedoucí stavebního odboru Počátky Novou fasádu zhotovila firma INEX Moravské Budějovice s.r.o. Dokončena bude v roce 2006, ještě se bude provádět její nátěr. Celková cena činí ,- Kč. Jak pokračuje jednání se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina o výjezdním stanovišti v Počátkách? Odpovídá: Ing. Luboš Rudišar, radní města Počátky S odvoláním ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (dále jen ZZSKV) se mnoho změnilo. Nyní je řízena prozatímní ředitelkou a krajský úřad připravuje výběrové řízení na nového ředitele ZZSKV. Jednáme a argumentujeme stále. Nebylo by však rozumné v této fázi zveřejňovat konkrétní kroky, neboť bychom nahrávali našim konkurentům, o kterých nepochybuji, že jsou věrnými čtenáři Počáteckého zpravodaje v internetové podobě. Nepatřím k předčasným optimistům, ale mám jisté neoficiální zprávy, které mě naplňují přesvědčením, že výjezdové pracoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina by mohlo v Počátkách zůstat. Jednání však nejsou u konce a hodně bude záležet na novém řediteli-ředitelce, který bude jmenován(a) na počátku roku Jak to vypadá s osudem skládky inertního materiálu v Počátkách? Odpovídá: Pavel Hůša, pracovník na úseku životního prostředí MěÚ Počátky Na základě doporučení Krajského úřadu kraje Vysočina a hlavně z důvodu končící kapacity úložného prostoru na skládce inertního materiálu v Počátkách, oznamuje město občanům počátek a místních částí uzavření části skládky, kam se ukládá inertní materiál a zahájení rekultivačních prací na uzavření povrchu tělesa skládky: - kapacita úložného prostoru na inertní materiál je již zcela vyčerpána!!!! - nová legislativní úprava (vyhláška č. 294/2005 Sb.) podstatně zpřísňuje požadavky na přejímaní odpadů na skládku, hodnocení odpadů atd. - náklady na vybudování nové lokality na ukládání odpadů při splnění všech zákonných požadavků by byly neúměrně vysoké - Krajský úřad kraje Vysočina doporučuje uzavření části skládky a navrhuje provedení rekultivace (směrnice a legislativa EU směřuje k minimalizaci skládek omezení provozu menších skládek do roku 2010 trend je k provádění recyklace inertních materiálů) Dále město Počátky oznamuje, že překladiště a sběrný dvůr bude fungovat dále a samotná rekultivace tělesa skládky musí být do dvou let provedena. Na vzniklé ploše se bude od občanů nadále shromažďovat suť formou felonie, při objemu 200 až 300 t stavební suti se toto zpracuje recyklační linkou a vzniklý produkt drť, se bude moci použít jako výpravný materiál ke spravování cest. Shromaždiště na stavební suť zůstane nadále na skládce (výhody město nemusí hledat další lokalitu pro ukládání stavební suti), ušetří se spousta finančních prostředků spojených se zřízením nové lokality, objekt je oplocený, je zde obsluha a váha. Shromaždiště (deponie) na skládce bude sloužit pouze občanům, podnikatelé a stavební firmy mohou ukládat stavební suť na centrální skládce Hrádek u Pacova anebo na skládce firmy Tesco v Jindřichově Hradci. Odvoz bude možno zajisti prostřednictvím firmy Autodoprava Netoušek mobil 724/ nebo popř. vlastní dopravou. Informace ze základní školy - Proběhlo školní kolo olympiády v dějepise. Zúčastnilo se ho 18 žáků 8. a 9. tříd. Do okresního kola postupuje Ivana Fojtová z 9.B a Milan Filsoch z 8.A - Žáci 8. a 9. ročníků se připravují na konverzační soutěž v německém jazyce. Školní kolo proběhne ještě do Vánoc, dva nejlepší soutěžící budou reprezentovat naši školu v okresním kole. - Do vánočních prázdnin se pro žáky 8. a 9. ročníků uskuteční školní kolo olympiády v českém jazyce. Dva nejlepší řešitelé taktéž postoupí do okresního kola. - Tradičně náročná je chemická olympiáda. I na tu se dvě žákyně z 9.A připravují. - Probíhá příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky, a to z českého jazyka, matematiky, fyziky a přírodopisu. - Vrcholí nácvik předtančení žáků 9. tříd na ples SRPDŠ - Začínají přípravy pro týdenní výměnný pobyt žáků partnerských škol z Počátek a Konolfingenu. Tento projekt byl po menší pauze opět obnoven díky J. L. Lehmannovi, který je hlavním organizátorem projektu ze švýcarské strany. Návštěva švýcarských žáků by se měla uskutečnit v září 2006 a naši žáci zavítají do Švýcarska na jaře roku

9 KURZY TKANÍ Chcete se naučit starému řemeslu a vyrobit si sobě nebo jako dárek pásek, kabelku, gobelín? Máte možnost přihlásit se do kurzů tkaní, které budou začínat od února 2006 v Žirovnici. Přihlášky a bližší inf.na tel nebo osobně: Slouková Romana, Podhradí 10, Žirovnice. 9

10 Chirurgická ambulance MUDr. Pavel Heřmánek Počátky, Lázeňská 678 Tel děkuje svým pacientům za přízeň v roce 2005 Naše ambulance nabízí: - ošetření pacientů všech zdrav. pojišťoven - zdrav. péči v plném rozsahu ambulantní chirurgie - zdrav. péči cévního chirurga - fibroskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku - ambulantní podávání infuzní léčby na infuzním lůžku - vystavení a ukončení pracovní neschopnosti - bezbariérový přístup - přímou návaznost na ortopedickou ambulanci, rehabilitaci a rentgenové pracoviště - o dovolené zástup kvalifikovaným lékařem - jsme vám k dispozici každý den - v naléhavých případech ošetření i mimo ordinační hodiny po domluvě na tel Ordinační hodiny chir. ambulance: Po, Út, St, Pá 7:30-14:30 Čt 13:00-17:00 Ordinační hodiny cévní ambulance: každý lichý Čt 17:00-19:00 Městská knihovna Počátky nabízí prodej vyřazených knih v ceně 5,- Kč/ks a 10,- Kč/ks. Knihy bude možno zakoupit od v městské knihovně ve výpůjční době. Dále upozorňujeme čtenáře, že z důvodu výměny regálů bude knihovna v termínu od do uzavřena. Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 10

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/001/15 Č. j.: KÚ-706/2015-TIJ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více