1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2006. Z obsahu: Vážení občané počátečtí! Anketní otázka z webových stránek. Strategie rozvoje města. Tři písmena na pomoc. Rada města Počátek"

Transkript

1 1/2006 Vážení občané počátečtí! Přeji Vám a Vaším rodinách vše, co si obvykle v úzkém kruhu rodiny a se svými přáteli pro nadcházející období zpravidla přejeme. Protože v něm budou na náš rozum kladeny nároky snad ještě větší než v jiná léta nabízím i několik vět napsaných moudrými lidmi před více jak 700 lety. Ten, kdo je naplněn žádostí postihuje jen vnější tvářnost věcí, proto moudrý: zmírňuje svou ostrost pořádá svůj chaos, tlumí svou zář, ztotožňuje se se svým prachem. Nejvyšší dobro je jako voda dobrotivě prospívá všemu tvorstvu a s nikým není ve sváru. Spokojuje se s nejnižšími místy o něž nikdo z lidí nedbá a tím překonává věky. Třicet loukotí spojených v jedno dává kolo, leč nic mezi nimi tvoří použitelnost vozu. Hlína se hněte a tvoří nádoby, leč nic vnitřku tvoří použitelnost nádob. Staví se dům a vysekávají se okna a dveře, leč nic jeho otvorů tvoří použitelnost domu. Tak v tom, co jest, spočívá prospěšnost a v tom, co není, spočívá užitečnost. Jan Třebický Z obsahu: Strategie rozvoje města Tři písmena na pomoc Rada města Počátek Informace ze základní školy Pro řidiče Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Jaké informace na našem webu především vyhledáváte? Zveřejněno od do Počet hlasů: 101 webová kamera a počasí(55%) zápisy ze zastupetelstva a rady města(11%) počátecký zpravodaj(11%) informace pro volný čas(9%) ostatní(14%) VK Co vás zajímá Anketa Inzerce Kino 1

2 Letem nejen počáteckým světem MAXÍCI, VYDRŽTE! Když část počáteckého ochotnického souboru, zvaná Maxíci vystupovala poprvé v Počátkách na Václavských slavnostech, bylo to pro všechny zúčastněné příjemné překvapení. První vystoupení se povedlo a mnozí v davu diváků a posluchačů si mysleli že zde opět vystoupili praví Maximové. Na jejich druhé vystoupení při merendě v sokolovně jsme nemohli být, byli jsme mimo Počátky. Podle ohlasu známých byli opět dobří. Tak ať vám chuť bavit sebe i ostatní vydrží! MILÉ PŘEKVAPENÍ Když jsme v prosincovém vydání PZ četli, že vánoční výzdoba města bude pro nás překvapením, čekal jsem, zda to překvapení bude příjemné či naopak. Zcela jistě nejsem sám, komu se nová vánoční výzdoba líbí. Naši lesáci jsou jistě také spokojeni, že pro vánoční strom už nemusí porážet vzhledné stromy, když ten u kostela dorostl do rozumné výšky. A je jistě sám pyšný a hrdý na to, jak byl vyšňořen. Stručně řečeno povedlo se. Co by se snad dalo ještě vylepšit? Osvětlení věže při pohledu zblízka je také pěkné, při jízdě z dáli od všech příjezdových cest do Počátek to stále ještě není ono PŘEDVÁNOČNÍ AKCE V POČÁTKÁCH Jako počátecký rodák považuji za povinnost stručně se zmínit o loňských předvánočních akcích. Zejména pro ty, kteří se jich už z jakýchkoliv důvodů nezúčastnili. Kdo sledoval nabídku a navštívil je, nebyl zklamán. Počínaje vystoupením dětí ZŠ, ZUŠ, MtŠ, VÚDM v sokolovně v rámci Mikulášské nadílky a čertovské diskotéky, kterou připravilo KZM Počátky spolu se zpěvem koled a nadílkou u vánočního stromku na náměstí; dále vystoupením MtŠ v kině, vánočním koncertem žáků ZUŠ v sokolovně a vánočním trhem v sokolovně. Všem účinkujícím i pořadatelům udělali jistě radost sami návštěvníci, kterých bylo na všech akcích dostatek. (dokončení na str. 4) Rada města Počátek přinášíme několik informací z 50. schůze Rady města Počátek - bude vypovězena dosavadní nájemní smlouva pro nebytové prostory na autobusovém nádraží (bufet), poté bude vyhlášen nový záměr na pronájem uvedených prostor (opět pro účely občerstvení) s podmínkou zajištění provozu veřejných WC. Provoz veřejných WC bude zajišťovat nový nájemce ve vlastní režii a WC bude přístupné denně od 7.00 do 19,00 hod. - rada schvaluje uzavření skládky inertního materiálu v Počátkách ke dni bližší informace o městské skládce čtěte na str. 7 - pro první etapu rekonstrukce kina bylo doporučeno opravit střechu a střešní krytinu. Odhad nákladů činí ,-Kč, zpracování projektové dokumentace je odhadnuto na ,- Kč. Rada doporučuje zahrnout tuto částku ( ,-) do fin. rozpočtu pro příští rok. - rada projednala žádost pana Jaroslava Ledvinky o připsání jména Jan Ledvinka na pomník z 1. světové války (informace bude ověřena v archivech Ministerstva obrany ČR) - nebudou prodlouženy nájemní smlouvy na městské byty nájemníkům, kteří dluží za nájemné v uplynulém období - rada schválila vyhlásit záměr na pronájem bytu č. 1 a č. 6 v domě č.p. 186 v ulici Rudé armády s podmínkou, že roční nájemné bude zaplaceno na rok dopředu - rada doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení sazby poplatku za svoz a likvidaci odpadu na částku 490,-Kč. Tři písmena na pomoc SOS - ta tři písmena znají všichni a vědí, že každý, kdo potřebuje pomoci, je může použít a lidem kolem hned bude jasné, o co jde. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky má stejnou zkratku, ta tři písmena se objevují i v pojmenování naší poradenské linky SOS po telefonu. K čemu je vlastně naše SOS dobré? Vzniklo před téměř 11 lety původně v Ostravě a za tu dobu se dokázalo z regionální organizace vypracovat ve sdružení celorepublikového významu. Především hájí práva spotřebitelů, poskytuje poradenské služby, vzdělávací a osvětová činnost patří k jeho dalším prioritám. To vše ve velmi skromných podmínkách, protože jsme nezávislá, nevládní, nezisková organizace, tedy občanské sdružení. V zemích Evropské unie takové organizace fungují dlouhá léta bez problémů, pravda s nesrovnatelně lepším ekonomickým zázemím. Co nabízíme českým spotřebitelům? Na internetovém serveru najdou náš Svět spotřebitelů, který nabízí spoustu informací, které se jim mohou hodit. Od databáze spotřebitelských zkušeností, kam mohou vložit svou negativní či pozitivní zkušenost, přes Kartotéku spotřebitelských témat či Knihovnu spotřebitelských informací, které mohou využít, když se chystají nakupovat až po spotřebitelskou poradnu. Do ní mohou zadat dotaz a poradce jim do 10 dnů zdarma odpoví. Osobní poradna, kterou provozujeme v Rytířské ulici v Praze 1, a na dalších místech po celé republice, je také zdarma. Placená, ale zato nejoperativnější je poradenská linka SOS po telefonu ( ), která funguje od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Za 8 Kč za minutu se z každého místa v republice spotřebitel okamžitě dozví, co potřebuje. Srovnáme-li cenu jízdenky, pak se takový telefonát určitě vyplatí, protože většinu dotazů zodpovídají poradci do 3-4 minut. Takový telefonát má ještě jednu výhodu - někdy je skutečně nutné reagovat operativně, protože prodlení může znamenat poškození práv spotřebitele. Ivana Picková, tisková mluvčí SOS Oznámení o ukončení sbírky Dne byla v lékárně "U Sv. Kateřiny" v Počátkách ukončena sbírka na podporu projektu Klokánek Fondu ohrožených dětí. Vybráno bylo ,50 Kč, částka byla spočítána za přítomnosti tajemníka MÚ, p. Marka a odeslána na účet FOD. Celkem bylo ve všech zapojených lékárnách vybráno Kč a šek byl slavnostně předán organizátory sbírky (distributor léčiv spol. Allianze-Unichem a Česká lékárnická komora) zástupcům FOD v Národním domě na Smíchově. Za vybrané peníze bude zakoupen dům v Kroměříži. Děkujeme všem dárcům. Pro mozkový závit Dva muži dojdou ke břehu řeky. Oba se chtějí dostat na protilehlý břeh, ale u břehu je jen loďka, jež uveze pouze jednoho muže. Má tato situace nějaké řešení? (řešení najdete na straně č. 4) 2

3 Strategie rozvoje města - 3. část 3. Město, místní části, bydlení Město má relativně menší počet obyvatel v panelových a větší v rodinných domech. Je hodně neobydlených rodinných domů a bytů. Stále se ještě u části obyvatel projevuje neochota či neschopnost zajistit si bydlení a přetrvávající snaha, aby se o jejich bydlení postarala radnice. Její funkce je specifická určená pro starší občany s cílem uvolnění jejich současného bydlení pro potřebnější (např. mladé rodiny). Veřejným zájmem je napomáhat opravám privátních domů. Mimořádností je podpora státu a kraje na úpravy domů chráněných v památkové zóně. V místních částech Vesce, Horní Vilímeč, Prostý, Heřmaneč a Léskovec bytový fond plní převážně funkci rekreační s kladným dopadem na většinu domů sloužících tomuto účelu. Pozitivní je, že i zde vzniká nové trvalé osídlení včetně prvních náznaků podnikatelské činností vytvářející pracovní příležitosti. Bytový fond města vykazuje díky předchozí době a pokračující státní politice nízkého nájemného ztrátu cca 10 mil. Kč., aby splňoval podmínky České státní normy. Bez rychlého a efektivního řešení to představuje v blízké budoucnosti velmi vážný problém. Dle sčítání v roce 2001 bylo 544 domů, z toho 478 rodinných (87,9%) při průměrném stáří domů 51,2 roku. Neobydlených domů 143, z toho 83 určených k rekreaci. Bytů bylo z toho 527 v rodinných domech (52%), 184 bytů neobydlených, z toho 86 určených k rekreaci. Vodovod má zavedeno 98,9% bytů, 302 plyn, 943 je i s koupelnou a 748 bytů má jiné než místní vytápění na pevná paliva. Na obyvatele připadá průměrná obytná plocha 50,3 m2. (V kraji je to 69,6 m2) Potřeby, výhled: Aby bytový fond města dále nestrádal a dál nesnižoval svou hodnotu je nejvhodnějším řešením prodej jeho podstatné části (bez obslužných bytů v hasičské zbrojnici, sokolovně, domech s pečovatelskou službou a v domě nad zubními ordinacemi). Dále fondem rozvoje bydlení podporovat privátní bydlení. Nabídnout pouze zainvestované lokality na privátní bytovou výstavbu, nadále podporovat renovaci domů v památkové zóně, napomoci revitalizaci panelových domů z finančních zdrojů EU. 4. Dopravní spojení Stav, výhody, rizika: Geografická poloha v podobě křižovatky sever jih a východ - západ země spolu s možnostmi silniční i železniční dopravy jsou výhodou. Výškové poměry, profil tratí a zejména jejich stav jsou nevýhodou až rizikem, které zvyšuje rostoucí frekvence autodopravy a narůstající podíl nákladové dopravy. Tradice stromových alejí je z hlediska estetického mimořádně příznivá, ovšem ještě více zvyšuje už tak vysokou rizikovost dopravy. Místní komunikace přes postupné opravy vykazují dosud ztrátu 35 mil. Kč ještě z doby před rokem Studie nezahrnuje potřebné investice do státních komunikací- např. obchvat města a všech průjezdných komunikací městem i místními částmi. Potřeby, výhled: Veřejná autobusová doprava chybí zejména o sobotách, nedělích a svátcích. Je v soukromém vlastnictví. Město má jen částečnou možnost ji ovlivnit prostřednictvím kraje, který ji dotuje. Přes rostoucí motorizaci není větší zájem o stavby společných garáží. Prostor pro ně město ještě má k dispozici. Státní vlaková doprava je prakticky bez efektivní možnosti města ovlivnit její spoje. Místní komunikace vyžadují mimořádně rychlé řešení jinak se stanou limitou rozvoje města. Parkování, vlastní pohyb po státních cestách, možnosti servisu (opravárenství) a čerpací stanice jsou k dispozici, ale již existují jejich kvalitnější vzory. Výjimkou je nový pneuservis. 5. Energie Stav, výhody, rizika: Obecně nízká hustota zalidnění a rozdrobená sídelní struktura snižuje rentabilitu a zvyšuje náklady na vybavenost technické infrastruktury. El. proud: Výhodou je dostatečně kapacitní udržovaná síť el.vysokého napětí. Kapacita a technický stav rozvodů nízkého napětí vykazuje mezery. Čas od času limituje rozšíření výrob, či el. topení. Postupně dochází k její obnově a ukládání do podzemí. Problémem zůstává velký podíl vnějšího vedení (na sloupech) v naší nadmořské výšce a její problémy v zimním období. Rovněž osvětlení města vyžaduje stálou pozornost a postupnou modernizaci. Plyn: Jeho zavedení dalo základ dalšímu rozvoji města a výrazně přispělo ke zlepšení kvality ovzduší zejména v zimním období. Vzhledem k jeho razantnímu zdražení je nutné počítat s odklonem spotřebitelů od plynu. V důsledku jeho časově pozdějšímu zavedení konstatujeme dobrý technický stav a dostatečnou kapacitu jeho rozvodů. Alternativní větrnou energii občané odmítli v anketě. Jiné alternativní zdroje (sluneční, vodní, bio) nejsou prakticky zastoupeny. Pokrytí telefony se dostalo na úroveň. Potřeby, výhled: Zintenzivnit uložení nízkonapěťové sítě do podzemního kabelového vedení. Pokračovat v rozšiřování sítě rozvodu plynu (rentabilita, nerentabilita?). Nabízet palivové dříví (místní ekologické palivo). Nepodporovat spalování jiných pevných paliv. Alternativní zdroje energií posuzovat individuálně. Rozšiřování energetických sítí směrovat do míst zájmu rozšíření výrobních technologií s menší energetickou náročností (včetně místních částí) a zvyšovat tak atraktivitu pro bydlení a podnikatelskou činnost. ---pokračování příště--- Ing. Jan Třebický, starosta města 3

4 Letem nejen počáteckým světem Závěrečným vyvrcholením příprav na Vánoce byl určitě Živý Betlém, konaný tentokrát v našem kostele. Povedl se, byl to zážitek nejen pro oči, ale zejména pro uši. Průvodní slovo, vícehlasé zpěvy koled spolu s perfektním výkonem muzikantů i dalších účinkujících by na náměstí tak nevyzněl i když stejné vystoupení na náměstí má také své patřičné kouzlo. Účinkujícím i organizátorům všech uvedených akcí patří naše uznání i vřelé díky. FRK Dopravní nehody Na Hornocerekvicku byly lehce zraněny dvě osoby Den před Silvestrem došlo k dopravní nehodě se zraněním. V odpoledních hodinách jel řidič Škody Felicia od Nové Bukové na Horní Cerekev. Při průjezdu pravotočivé zatáčky v klesání nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu vozovky, na zledovatělém povrchu vozovky s vozidlem dostal smyk, který nezvládl a vjel vlevo mimo vozovku, kde došlo k čelnímu nárazu do stromu. Při nehodě došlo ke zranění řidiče, který utrpěl lehké zranění s dobou léčení do 7 dnů a dále spolujezdkyně, která utrpěla lehké zranění s dobou léčení do 5 dnů. Alkohol u řidiče byl vyloučen dechovou zkouškou přístrojem Drager. Hmotná škoda byla vyčíslena na korun. Na Silvestra narazil do stromu Čtvrt hodiny po šestnácté hodině jel řidič Škody Felicia ve směru od Drážďan na Vlásenici-Drbohlavy. Při jízdě po zasněženém a zledovatělém povrchu vozovky dostal smyk, vozidlo se přetočilo do protisměru a narazilo poté levým bokem do stromu po pravé straně komunikace ve směru jízdy. Ani zde naštěstí nedošlo ke zranění, způsobená škoda se vyšplhala na korun. Mateřská škola Uplynulý prosinec byl pro děti z mateřské školy bohatý na Mikulášské nadílky. Tradičně přišel na školní zahradu svatý Mikuláš s andělem a tlupou čertů. Děti si odnášely bohatou nadílku, na kterou sponzorsky přispěl pan Luděk Norek. Druhou Mikulášskou nadílku věnovala dětem Nemocnice Počátky s.r.o. Příjemným překvapením se pro děti stala návštěva obchodu Elektra A až Z u Janků v Horní ulici. Děti obdivovaly figuríny čerta, anděla a Mikuláše a odnášely si další mikulášskou nadílku, kterou všem dětem i učitelkám věnoval pan Jan Janků. Děti, které se zúčastnily Mikulášské nadílky na Palackého náměstí a v sokolovně, jež byla organizována Kulturním zařízením města Počátek, také neodcházely s prázdnou. Všem, kteří svou nadílkou udělali dětem, upřímně děkujeme. JiZ Zapomenutý rodák Vincenc Švehla Narodil se v Počátkách v Horní ulici č.p. 44 (rodina Bouzkova) a je přímým předkem paní Bouzkové. Obecnou školu navštěvoval v Počátkách a hned poté odešel studovat do semináře. Roku 1853 byl vysvěcen na kněze a celý život působil v Praze. Za jeho jménem následuje řada titulů: Msgre. Vincenc Švehla papežský prelát, konsistorční rada, notář, kanovník kapitoly vyšehradské, oblát kongregace nejsvětějšího vykupitele, rytíř řádu Františka Josefa I. Jeho zásluhou bylo opraveno okolí mariánského Sloupu na Strážném kopci (směr ke Ctiboři), vystavěna kamenná podezdívka, sloupky pro železné oplocení a kamenné schodiště k silnici. Vincenc Švehla byl v roce 1900 jmenován čestným měšťanem Počátek za zásluhy o výzdobu a obnovu kaple svaté Anny, opravu kostela Božího těla na hřbitově a za štědré dary pro chudobinec u svaté Anny, jeho přičiněním byla též vystavěna kaple svatého Vojtěcha. Úzce spolupracoval s počáteckým děkanem Augustem Svobodou při zřizování dětské opatrovny v našem městě. V. Švehla zemřel v 80-ti letech ( ) v Praze na Smíchově. Rozloučení s ním bylo skutečnou událostí, kterou podrobně popisovaly tehdejší noviny. Jeho ostatky byly vlakem převezeny do Počátek a jsou pohřbeny v hrobce, kterou nelze přehlédnout. Najdete ji v koutě starého hřbitova, úplně vpravo při silnici do Jihlavy. Tento žulový monument je tichým svědkem zajímavé historie, která je podložena pouze ústním vyprávěním pamětníků. Bohužel, ani v muzeu, ani v kronice o ní není zmínka. (prosíme čtenáře o případné doplnění dalších údajů a informací) Po skončení druhé světové války v roce 1945 přišel za paní Doškářovou, rozenou Švehlovou tehdejší počátecký děkan Josef Brada ( ) aby jí sdělil překvapující zprávu. Během války ukryla skupinka lidí společně s děkanem Bradou do hrobky V. Švehly pušky, munici a dokonce i dělo. (Kde ke zbraním přišli a proč je zde ukryli, by nám možná řekl nějaký pamětník ). Hrobka je patrová a prostorná. Otevření hrobky bylo zřejmě provedeno velmi odborně, neboť nikdo z rodiny pozůstalých nic netušil. Po válce byly zbraně odvezeny, kam a kým to se možná ještě dozvíme od místních starších občanů. JiZ Pro mozkový závit - řešení řešení existuje každý z mužů přišel k opačnému břehu řeky 4

5 Městská knihovna Počátky - Nové knihy měsíc prosinec 2005 Pro dospělé: Dítě sněžných plání - Vanier, Nicolas Děti slunce - Muecklich, Bern Zakladatelé města - Muecklich, Bern Poslední ráj na zemi - Masson, J.Mouss Tisíc dnů v Toskánsku- Blasi, Marlena Z nebe do ráje- Bérard, Sophie Toxická spojení mužského rodu - Papathanasopoulou, Maira Případ pro psychiatra- Parker, Robert Příbuzná krev- McBain, Ed Útočník- McBain, Ed Polibek na rozloučenou - Cameronová, Stella Smrtelná hra- Racina, Thom Smrt v New Yorku- Woods, Stuart K boji připraven- Clancy, Tom Únik z Berlína- Kessler, Leo Plameny v ráji- Lowell, Elizabeth Čekej do půlnoci- Quick, Amanda Sisi(Sen o lásce)- Cristen, Gabriele Marie Stuartovské princezny- Plowden, Alison Dvanáctá karta- Deaver, Jeffery Z Asie do Nového světa- Špillarová,Lenka Egypt- Gahlin,Lucia První světová válka- Gilbert,Martin Pro děti a mládež: Nejchytřejší poník na světě - Boehme,Julia Čtyři a půl kamaráda- Friedrich,Joachim Ukradený obraz - Kopietz,Gerit Sídliště v ohrožení - Kopietz,Gerit Rybaření pro kluky a holky - Weissert,Frank Čas něhy- Lanczová,Lenka Intimníček,aneb přepadla mě puberta - Junková Šárka Zmatek kolem Samiry- Aroldová,Marie Martinka malou hospodyňkou- Delahaye,Gilbert Martinka na pouti- Delahaye,Gilbert Otázky a odpovědi(historie světa)- Williams,Brian Otázky a odpovědi(lidské tělo)- Parker,Steve Jak udělat hračku- Peake, Pamela Pohádky z celého světa- Drijverová, Martina Pro děti a mládež: Nejlepší pohádky od babičky Dinosauři a prehistorický život - Taplin, Sam Atlas světa pro děti- Miedziňská, Ewa Atlas zvířat pro děti- Miedziňská, Ewa Moje první kniha o lidském těle Tajemství a zázraky přírody- Dalby,Elizabeth Irena Smejkalová, knihovnice Pro řidiče od 1. července 2006 se změní zákon o provozu na pozemních komunikacích. Mimo jiné bude zaveden bodový systém. Řidiči budou za vážné přestupky dostávat přesně stanovený počet trestných bodů. Ten, kdo nasbírá 12 bodů, přijde na 1 rok o řidičský průkaz ten musí odevzdat do pěti dnů od doručení oznámení, že dosáhl dvanáctibodové hranice. Po uplynutí roku, čeká řidiče kompletní přezkoušení z odborné způsobilosti. Přestupky a jejich bodové hodnocení: 1 bod vjetí do pěší zóny neoprávněné použití vyhrazeného jízdního pruhu parkování v úseku, kde je to zakázáno neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy, případně doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením. 2 body nedovolení jízda po tramvajovém pásu nepoužití bezpečnostního pásu nepoužití dětské autosedačky neoznačení překážky v provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 3 body držení mobilního telefonu během jízdy ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho pruhu do druhého překročení povolené rychlosti o více než 20 kilometrů v obci nebo o více než 30 kilometrů mimo obec 4 body neumožnění přejít chodci na označeném přechodu nedání přednosti v jízdě nedodržení bezpečnostní přestávky řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel pokud má řidič v krvi do 0,3 promile alkoholu, při vyšším množství dostane 7 bodů 5 bodů překročení rychlosti v obci o více než 40 kilometrů v hodině, případně o více než 50 kilometrů mimo obec řízení automobilu, který nemá platnou technickou kontrolu řízení automobilu bez platného posudku o zdravotní způsobilosti nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn stůj při řízení provozu oprávněnou osobou 6 bodů zakázané předjíždění vjíždění na železniční přejezd v okamžiku, kdy je to zakázáno řízení auta řidičem, kterému bylo předtím zabaveno řidičské oprávnění otáčení, couvání nebo jízda v protisměru v místech, kde to není dovoleno 7 bodů jízda pod silným vlivem alkoholu, v případě,že policie u řidiče naměří množství alkoholu pod hranici 0,3 promile, dostane řidič o tři trestné body méně odmítnutí dechové či krevní zkoušky zavinění dopravní nehody, při které někdo zemřel nebo byl vážně zraněn řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (podle - JiZ) 5

6 Svatý Vojtěch opraven O tom, jak probíhala rekonstrukce kapličky svatého Vojtěcha, jsem si povídala s vedoucím organizace Lesy města Počátek, panem Radkem Mráčkem Jak byla rekonstrukce financována? Na tuto opravu jsme obdrželi státní dotaci od Lesů ČR s.p. Hradec Králové ve výši ,-Kč. Zhotovení krovu včetně materiálu přišlo na ,- Kč. Zhotovil jej truhlář pan Jan Šimánek a my (tj. zaměstnanci lesů) jsme pomáhali při jeho usazení. Pan Vlasta Rychta udělal stříšku. Ta se bude ještě zjara dokončovat, nad stříškou bude koule a nad ní kříž. Původní strop byl z rákosu, my jsme jej udělali z palubek. Zednické práce prováděl pan Josef Bouchal. Ještě chceme opravit lavičku uvnitř kapličky. Náklady na celou rekonstrukci by měla zmiňovaná dotace pokrýt a snad i zbude na opravu cesty. Kaplička je ukryta uprostřed lesa a možná, že by k ní někdo ani netrefil. Ano, i přístupovou cestu plánuji opravit a vyštěrkovat. Kapličku naleznete snadno. Stačí jít kolem hájovny, kolem kříže a potom lesní cestou napravo. Máte nějaké další plány? Chceme ještě rekonstruovat studánku svaté Ludmily. Zhotovíme kamenný taras nad pramenem a nad ním ještě jednoduchý dřevěný altánek s obrazem sv. Ludmily. Neměla by chybět ani sepsaná historie tohoto místa a prostor pro aktuální zprávy o rozboru vody. I na tuto akci jsme už obdrželi sponzorský dar od Lesů ČR, dokonce i s přáním z Ministerstva kultury ČR, ať se nám daří uchovávat kulturní památky v okolí našeho města. Děkuji za informace a věřím, že díky takovýmto nadšencům budeme mít kam zamířit při nedělních procházkách. JiZ Odpovědi na nejčastější otázky o třídění odpadů Jak správně vytřídit PET láhev? Prázdnou PET láhev (neznečištěnou chemikáliemi) sešlápněte. Víčko můžete znovu nasadit. Etiketu není třeba strhávat. PET láhve patří do kontejneru na plasty. Jak správně vytřídit skleněnou láhev? Láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu není třeba strhávat. Je potřeba vymývat plastové obaly? Vymývání plastových lahví, kelímků, krabiček apod. není nutné. Tyto vytříděné odpady se drtí a čistí při zpracování recyklaci. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka? Krabice například od džusů nebo mléka se nazývají nápojové kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá. již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství). Jak správně vytřídit nápojový karton? Nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením je vhodné nápojový karton vypláchnout troškou vody. Takto jednoduše vymytý karton stlačte a vhoďte do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka není třeba odstraňovat. Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad? Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad. Kam s vyjetým olejem nebo barvou? Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku. Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady? Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů. Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se většinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku. Proto je tak důležité třídit správně! Svatý Vojtěch O plánované generální opravě kapličky svatého Vojtěcha v areálu lázní svaté Kateřiny jsme už v PZ psali a dnes přinášíme další zajímavosti. O výstavbu kapličky sv. Vojtěcha se zasloužil Msgre VINCENC ŠVEHLA, jak dokládá nápis na desce: SOCHU TUTO VĚNOVAL R VYSOCE DÚSTOJNÝ PAN ČENĚK ŠVEHLA, KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ, FARÁŘ SMÍCHOVSKÝ, RYTÍŘ ŘÁDU FRANTIŠKA JOSEFA I. RODÁK POČÁTECKÝ Dřevěná socha sv. Vojtěcha byla z kapličky odvezena krátce po roce Přestože stála tolik let v chátrající kapličce, nebyla nijak poničena plísní ani červotočem. Pan Povolný sochu opravil pomocí polychromie a nyní je uložena na místní faře, kde pravděpodobně už zůstane. Kaplička byla postavena nad jedním z pramenů kvalitní minerální vody. Už v prvních zmínkách o lázních sv. Kateřiny ze 16. st. se hovoří o léčebných a posilujících účincích tohoto pramene. V roce 1906 byla v souvislosti s plánovanou výstavbou městského vodovodu měřena jejich vydatnost. Pramen sv. Markéty dával 126 litrů/ min. a pramen sv. Vojtěcha 104 litry/min. Oba prameny byly při výstavbě vodovodu staženy a neústí už na povrchu. JiZ 6

7 Městská knihovna Počátky informuje Kulturní zařízení města Počátek, Městská knihovna Počátky,Horní ul patro,tel (pouze ve výpůjční době), Výpůjční doba Pondělí: Pátek: Registrační poplatek za rok pracující důchodci,studenti,nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené mládež do 15 let jednorázová výpůjčka Pokuty 1.upomínka 45dní (neposílá se) 2.upomínka 90dní 80,- Kč 50,- Kč 20,- Kč 30,- Kč 10,-Kč 40,-Kč 3.upomínka 160dní 4.upomínka 200dní částečné poškození knihy úplné zničení nebo ztráta knihy ztráta časopisu ztráta nebo poškození čtenářského průkazu poškození čárového kódu Kopírování jednostranná kopie A4 oboustranná kopie A4; Internet minuta 70,-Kč 130,-Kč 50% ceny 100% ceny 100% ceny 50,-Kč 20,-Kč 2,-Kč 3,-Kč 0,50Kč Irena Smejkalová, knihovnice Dopravní situace v týdnu celkem DN 25 lehce zraněno 2 škoda Kč Příčiny nepřiměřená rychlost 13 nedání přednosti v j. 2 ostatní 10 Jak jsme jezdili na Pelhřimovsku v roce 2005 / / Celkem DN usmrceno 11 těžce zraněno 45 lehce zraněno 200 škody Kč nejčastější příčiny: nepřiměřená rychlost 274 ned. přednosti v jízdě 153 nesprávné předjíždění 34 neszprávný zp. jízdy 105 ostatní 780 z toho pod vlivem al. 61 Patron české země svatý Vojtěch Svátek slaví 23. dubna. Žil v letech , pocházel ze slavníkovského rodu, který byl na konci 10. století po Přemyslovcích nejmocnějším rodem v Čechách. Byl zakladatelem břevnovského kláštera a pražským biskupem. Uspořádal křesťanskou misi k pohanským Prusům a ti ho zavraždili poblíž polského města Krakovce. Byl pohřben v Polsku. V roce 1039 byly jeho ostatky převezeny do Prahy a pohřbeny v chrámu sv. Víta. Od 11. století se po svatém Václavu řadí mezi patrony české země. Z této doby pocházejí první svatovojtěšské legendy. Se svátkem Vojtěcha souvisí lidové zvyky vázané na chov holubů, ale nejsou příliš rozšířené. Jiná legenda vypráví o zlomyslném pastýři, který spícímu muži zatroubil rohem schválně přímo u ucha. Unaveným pocestným byl svatý Vojtěch, který se vracel ze své pouti z Říma. Ten se rozzlobil a pastýře potrestal hluchotou. Aby se podobné neštěstí už nestalo, museli pastýři v den sv. Vojtěcha místo troubení na roh, práskat bičem. JiZ Taneční merenda Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci taneční merendy. Vít Kratochvíl, KZM Počátky 7

8 KINO POČÁTKY LEDEN 2006 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. DOBLBA! ČR 2005, 117 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Příběh černé vánoční komedie Doblba! Hlavním hrdinou je Karel Muk, jed-noduchý chlapík s jednoduchými sny, který pracoval dlouhá léta jako správce hřbitova a s oblibou říkal : Jistá je jen smrt, ale nikdy si nepřipustil, že by se ho mohla nějak dotknout. sobota; ;19 hod. TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY ČR, 65 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ Pásmo pohádek NEJEN pro MtŠ Počátky. Vstupné: 10,- Kč. pondělí; ; 9:30 hod. LEGENDA O ZOROVI USA 2005, 131 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Příběh začíná deset let od okamžiku, kdy jsme hrdiny opustili na konci předchozího dobrodružství. Alejandro a Elena se stali manžely a mají spolu syna Joaquina. sobota; ; 19:00 hod. ŠTĚSTÍ ČR 2005, 107 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ŠÚP Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. sobota; ; 19:00 hod. LÁSKA NA INZERÁT USA 2005, 98 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Zachovalá pětatřicátnice, učitelka ze školky Sarah, se před osmi měsíci rozvedla. Pro její rodinu je to nekonečně dlouhá doba, a poněvadž s ní mají jen ty nejlepší úmysly, rozjedou plán, jak jí opět udat. Operaci vedou její sestry Carol a Christine, které za ni vyplní profil na seznamovacím serveru sobota; ; 19:00 hod. Co vás zajímá Kdo opravoval fasádu na DPS I. v Tyršově ulici? Odpovídá: Petr Zadák, vedoucí stavebního odboru Počátky Novou fasádu zhotovila firma INEX Moravské Budějovice s.r.o. Dokončena bude v roce 2006, ještě se bude provádět její nátěr. Celková cena činí ,- Kč. Jak pokračuje jednání se Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina o výjezdním stanovišti v Počátkách? Odpovídá: Ing. Luboš Rudišar, radní města Počátky S odvoláním ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (dále jen ZZSKV) se mnoho změnilo. Nyní je řízena prozatímní ředitelkou a krajský úřad připravuje výběrové řízení na nového ředitele ZZSKV. Jednáme a argumentujeme stále. Nebylo by však rozumné v této fázi zveřejňovat konkrétní kroky, neboť bychom nahrávali našim konkurentům, o kterých nepochybuji, že jsou věrnými čtenáři Počáteckého zpravodaje v internetové podobě. Nepatřím k předčasným optimistům, ale mám jisté neoficiální zprávy, které mě naplňují přesvědčením, že výjezdové pracoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina by mohlo v Počátkách zůstat. Jednání však nejsou u konce a hodně bude záležet na novém řediteli-ředitelce, který bude jmenován(a) na počátku roku Jak to vypadá s osudem skládky inertního materiálu v Počátkách? Odpovídá: Pavel Hůša, pracovník na úseku životního prostředí MěÚ Počátky Na základě doporučení Krajského úřadu kraje Vysočina a hlavně z důvodu končící kapacity úložného prostoru na skládce inertního materiálu v Počátkách, oznamuje město občanům počátek a místních částí uzavření části skládky, kam se ukládá inertní materiál a zahájení rekultivačních prací na uzavření povrchu tělesa skládky: - kapacita úložného prostoru na inertní materiál je již zcela vyčerpána!!!! - nová legislativní úprava (vyhláška č. 294/2005 Sb.) podstatně zpřísňuje požadavky na přejímaní odpadů na skládku, hodnocení odpadů atd. - náklady na vybudování nové lokality na ukládání odpadů při splnění všech zákonných požadavků by byly neúměrně vysoké - Krajský úřad kraje Vysočina doporučuje uzavření části skládky a navrhuje provedení rekultivace (směrnice a legislativa EU směřuje k minimalizaci skládek omezení provozu menších skládek do roku 2010 trend je k provádění recyklace inertních materiálů) Dále město Počátky oznamuje, že překladiště a sběrný dvůr bude fungovat dále a samotná rekultivace tělesa skládky musí být do dvou let provedena. Na vzniklé ploše se bude od občanů nadále shromažďovat suť formou felonie, při objemu 200 až 300 t stavební suti se toto zpracuje recyklační linkou a vzniklý produkt drť, se bude moci použít jako výpravný materiál ke spravování cest. Shromaždiště na stavební suť zůstane nadále na skládce (výhody město nemusí hledat další lokalitu pro ukládání stavební suti), ušetří se spousta finančních prostředků spojených se zřízením nové lokality, objekt je oplocený, je zde obsluha a váha. Shromaždiště (deponie) na skládce bude sloužit pouze občanům, podnikatelé a stavební firmy mohou ukládat stavební suť na centrální skládce Hrádek u Pacova anebo na skládce firmy Tesco v Jindřichově Hradci. Odvoz bude možno zajisti prostřednictvím firmy Autodoprava Netoušek mobil 724/ nebo popř. vlastní dopravou. Informace ze základní školy - Proběhlo školní kolo olympiády v dějepise. Zúčastnilo se ho 18 žáků 8. a 9. tříd. Do okresního kola postupuje Ivana Fojtová z 9.B a Milan Filsoch z 8.A - Žáci 8. a 9. ročníků se připravují na konverzační soutěž v německém jazyce. Školní kolo proběhne ještě do Vánoc, dva nejlepší soutěžící budou reprezentovat naši školu v okresním kole. - Do vánočních prázdnin se pro žáky 8. a 9. ročníků uskuteční školní kolo olympiády v českém jazyce. Dva nejlepší řešitelé taktéž postoupí do okresního kola. - Tradičně náročná je chemická olympiáda. I na tu se dvě žákyně z 9.A připravují. - Probíhá příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky, a to z českého jazyka, matematiky, fyziky a přírodopisu. - Vrcholí nácvik předtančení žáků 9. tříd na ples SRPDŠ - Začínají přípravy pro týdenní výměnný pobyt žáků partnerských škol z Počátek a Konolfingenu. Tento projekt byl po menší pauze opět obnoven díky J. L. Lehmannovi, který je hlavním organizátorem projektu ze švýcarské strany. Návštěva švýcarských žáků by se měla uskutečnit v září 2006 a naši žáci zavítají do Švýcarska na jaře roku

9 KURZY TKANÍ Chcete se naučit starému řemeslu a vyrobit si sobě nebo jako dárek pásek, kabelku, gobelín? Máte možnost přihlásit se do kurzů tkaní, které budou začínat od února 2006 v Žirovnici. Přihlášky a bližší inf.na tel nebo osobně: Slouková Romana, Podhradí 10, Žirovnice. 9

10 Chirurgická ambulance MUDr. Pavel Heřmánek Počátky, Lázeňská 678 Tel děkuje svým pacientům za přízeň v roce 2005 Naše ambulance nabízí: - ošetření pacientů všech zdrav. pojišťoven - zdrav. péči v plném rozsahu ambulantní chirurgie - zdrav. péči cévního chirurga - fibroskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku - ambulantní podávání infuzní léčby na infuzním lůžku - vystavení a ukončení pracovní neschopnosti - bezbariérový přístup - přímou návaznost na ortopedickou ambulanci, rehabilitaci a rentgenové pracoviště - o dovolené zástup kvalifikovaným lékařem - jsme vám k dispozici každý den - v naléhavých případech ošetření i mimo ordinační hodiny po domluvě na tel Ordinační hodiny chir. ambulance: Po, Út, St, Pá 7:30-14:30 Čt 13:00-17:00 Ordinační hodiny cévní ambulance: každý lichý Čt 17:00-19:00 Městská knihovna Počátky nabízí prodej vyřazených knih v ceně 5,- Kč/ks a 10,- Kč/ks. Knihy bude možno zakoupit od v městské knihovně ve výpůjční době. Dále upozorňujeme čtenáře, že z důvodu výměny regálů bude knihovna v termínu od do uzavřena. Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 10

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 07-08/2006 Obsah: - Jeden úřad a dvě působnosti 5. část - Zateplování panelových domů - Z jednání rady města - Nová pravidla silničního provozu - Bodový systém - Zpětný odběr elektrozařízení

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.

MĚSTSKÝ ÚŘAD POČÁTKY, KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK A REDAKCE POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ. Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek cena 5,- Kč Jaro je tady Na jaro se všichni těšíme, přestože míváme po zimě pár kilo navíc a zmáhá nás jarní únava. Už naši předkové se těšili na jaro, snad proto,

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas.

Když míjeli jsme tento dům, v šepot se změnil hlas, běh v chůzi a naše oči vzhlédly k nebesům. Snad v těchto místech skomíral i čas. 3/2009 MĚSTO POČÁTKY ZÍSKALO NA PROJEKT REKONSTRUKCE KINA A PŘILEHLÝCH OBJEKTŮ NA MULTIFUNKČNÍ KULTURNÍ CENTRUM V POČÁTKÁCH PODPORU VE VÝŠI 43 502 131,64 KČ Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli

Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli Ročník XXI. Číslo 12 Prosinec 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Vánoční strom na Riegrově náměstí se rozzáří na první adventní neděli První adventní neděle 1. prosince bude v Semilech po roce opět

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Říjen 2011 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA

3/2013. Z obsahu: CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA 3/2013 CHRÁNĚNÉ DOMY JEŘABINA Kraj Vysočina v současné době prochází transformací sociálních služeb. Mění přístup k lidem s postižením tím, že přizpůsobuje nabízené služby skutečným potřebám, které tito

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE!

2/2012. Z obsahu: OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! 2/2012 OPĚT SI DOJEL PRO MEDAILE! V teplých letních dnech (PZ č. 8 2011) jsem Vás seznámila s počáteckým cyklistou amatérem, závodícím v modrém triku za Eurofoam sport team, Liborem Trkolou. Říkáte si,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více