informační bulletin podzim 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informační bulletin podzim 2007"

Transkript

1 informační bulletin podzim 2007 Mechanické spoje pro plasty Vyhodnocení fotosoutěže hydrantů ZAK systém v Ochozu u Brna

2 KOROZE MATERIÁLU Naše společnost je v současné době jediným aktivním propagátorem Sdružení pro těžkou protikorozní ochranu GSK (viz článek v jarním hawle INFO 2007), které jednoznačně definuje způsob ochrany tvárné litiny u armatur pro vodárenské účely. Splnění těchto podmínek je nejen technologicky, ale i finančně velmi náročné. Výsledkem je však skutečně kvalitní výrobek, na který lze zcela bez obav poskytnout 10 let záruky, protože pouze takováto kvalita zaručuje vysokou odolnost vůči agresivnímu prostředí v zemi i v šachtách. Investor či provozovatel v současné době trvá na požadavku těžké protikorozní ochrany, a to nejen armatur, ale i u trubního materiálu. Naskýtá se však otázka: Proč následně bez stejně přísných požadavků povolí použití tvarovek s povrchovou úpravou, která je nesplňuje? Proč nechá na libovůli stavební firmy použití mosazi bez přesného definování její kvality? Kvalitu tvarovek lze snadno podmínit požadavkem shodným pro trouby či armatury. U mosazi však do dnešního dne nikdo její kvalitu nedefinoval, ani její povrchovou úpravu tak, aby splňovala alespoň takové podmínky, jako splňují litinové prvky! Stále se vnucuje otázka PROČ. Je všeobecně známé, že na trhu jsou k dispozici prvky z mosazi v navenek velmi podobném provedení, avšak ve velmi rozdílné kvalitě. Kvalita mosazi je dána optimálním složením slitiny, respektive obsahem mědi ve slitině. Čím více mědi, tím kvalitnější mosaz. A zde lze nalézt částečnou odpověď. Cena mědi na světových trzích rapidně stoupá. A zůstat s mosazí konkurenčně schopným oproti litině nebo plastu je stále složitější. Ve své přednášce na konferenci SOVAKu na podzim 2006 v Brně a následně v našem jarním INFU 2007 jsem tuto otázku otevřel. Mým záměrem nebylo působit na to, aby se mosaz přestala používat, ale aby si investoři a provozovatelé uvědomili, že existují různé typy mosazí a fakt, že tímto přesně nedefinovaným materiálem vytvářejí i v jinak kvalitní vodárenské síti Achillovu patu. Rovněž jsem chtěl upozornit na to, že vysoké nároky kladené na jeden materiál zvýhodňují jiný materiál, který lze dodávat bez jakýchkoliv dokladů o kvalitě, protože ta není dosud otevřeně jednoznačně definovaná. Odborné i výrobní organizace by měly na místo slepé obhajoby mosazných armatur provést průzkum rizik působících na mosaz používanou ve vodárenství a následně jednoznačně definovat její kvalitu. Jedině takto je možné srovnat náročné požadavky na protikorozní odolnost všech materiálů používaných ve vodním hospodářství. Nechci mosaz odsuzovat ani obhajovat, pouze ji postavit na stejnou kvalitativní úroveň s ostatními materiály. Opakuji znovu, že mosaz není antikorozní materiál, rozhodně nikoliv na stejné úrovni jako námi dodávané armatury (a také současný trubní materiál), a za tím si stojím. Dodavatelé litinového potrubí mi tento názor jistě také potvrdí. Ing. Josef Janský jednatel UKONČENÍ VÝROBY HYDRANTŮ EXPO Společnost HAWLE patří bezesporu k největším dodavatelům hydrantů na český trh, a to jak množstvím, tak šíří sortimentu. Vedle hydrantů HAWLE H4 jsou to i léty užívání prověřené hydranty KRAM- MER, tj. hydranty EXPO, EURO včetně tunelových hydrantů, a nejnověji i hydranty DUO, tedy hydranty s dvojím uzavíráním pístem a plovákem. V poslední době rychle se zvyšující zájem trhu o hydranty DUO nás vedl k tomu, že výroba v minulosti nejprodávanějších hydrantů EXPO bude zastavena, a to všech provedení, tedy katalogových čísel 5010, 5020 a Od příštího roku budou dodávány pouze hydranty s dvojím uzavíráním - hydranty DUO, ve všech provedeních, tj. katalogová čísla K220, K230 a K240. Abychom vyhověli i zákazníkům, kteří hydranty s dvojím uzavíráním výslovně nevyžadují, dodáme je i v provedení s jednoduchým uzávěrem - pod označením s jedničkou na konci katalogového čísla (např. K 221), kdy není plováková koule při kompletaci hydrantu osazena, a hydrant je tak uzavírán pouze pístem. V takovém případě je nutno, aby zákazník tento požadavek vyjádřil výslovně ve své objednávce. Tyto hydranty budou označeny i navenek, takže po instalaci bude snadné zjistit, o jaký typ hydrantu se jedná. Požadavky na hydranty EXPO se vyskytují v projektech zpracovaných již dříve, proto jsme je v tomto roce v nabídkách automaticky nahrazovali hydranty DUO. Tak tomu bude i v následujícím období. Samozřejmě, že veškeré náhradní díly na hydranty EXPO budou zajištěny minimálně po dobu 10 let. Prosíme všechny naše partnery i projektanty, aby toto naše upozornění vzali v úvahu a v projektech i při přípravě staveb nahradili hydranty EXPO, kat. čísla 5010, 5020 a 5030, hydranty DUO K220 (nadzemní tuhý), K230 (nadzemní objezdový), K240 (podzemní). Věříme, že hydranty DUO budou na trhu stejně úspěšné, jako byly po celá léta hydranty EXPO. Ing. Eva Karpianusová obchodně technický poradce

3 ZAK - SYSTÉM V OCHOZU U BRNA Obec Ochoz u Brna, která čítá cca 1100 obyvatel, se nachází severovýchodně od moravské metropole Brna, v krásném kraji Moravského krasu a známé Ochozské jeskyně, místa, odkud se můžete vydávat na toulky po okolní přírodě. Tato obec byla jako jediná v lokalitě, kterou provozuje VAS a.s., divize Brno venkov, provoz Pozořice, která neměla obecní vodovod, a obyvatelé obce využívali vodu z vlastních zdrojů, jejichž vydatnost a hlavně kvalita vody se neustále zhoršovala. V listopadu roku 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, v červnu roku 2005 projektová dokumentace pro stavební povolení a v únoru roku 2006 projektová dokumentace pro realizaci. Zpracovatelem všech těchto projektů, řešících zásobování obce pitnou vodou s přihlédnutím k využití podzemních vodních zdrojů Říčky I a Říčky II, byla projekční kancelář AQUA PROCON s.r.o. Brno. Voda získávaná z těchto vrtů, z nichž nejhlubší je 452 m, které se nacházejí v Mariánském údolí v Líšni, je vysoce kvalitní a vykazuje hodnotu dusičnanů do 15 mg/l. Tyto zdroje jsou využívány pro zásobování obcí napojených na skupinový vodovod Mokrá a jejich kapacita 22,5 l/ s, společně s vodou čerpanou na čerpací stanici Mokrá, kde má vodní zdroj vydatnost 7,00 l/s, dostatečně pokrývá spotřebu napojených cca obyvatel a také pokryje i spotřebu 130 m 3 / den a max.195 m 3 / den tisícovky obyvatel obce Ochoz u Brna. Stavba byla započata dne Práce byly zahájeny pokládkou zásobovacího řadu, výtlačného řadu a následně stavbou rozvodného řadu. Prováděla je společnost VHS Břeclav, pod vedením stavbyvedoucího p. Herůfka, stejně tak jako výstavbu vodárenských objektů, ve spolupráci s budoucím provozovatelem VAS a.s., divize Brno - venkov. V roce 2006 došlo kvůli výstavbě nového zařízení k demolici stávající čerpací stanice Říčky II. Aby dodávka vody do skupinového vodovodu Pozořice nebyla přerušena, byla uvedena do provozu stará čerpací stanice Říčky I., která je částečně odstavena z provozu a využívá se pouze při kritickém nedostatku pitné vody. Současně se stavbou čerpací stanice probíhala i výstavba vodojemu pro Ochoz u Brna. Je dvoukomorový s objemem 2x 100 m 3.Objekty jsou stavebně provedeny tak, aby nenarušovaly krajinný ráz chráněné přírodní oblasti. U čerpací stanice Říčky je osazen výtokový stojan Krammer od firmy HAWLE kvůli odběru vody okolní chatařské kolonie. Rozvodná síť měří 7774,8 m. Na řadech je osazeno celkem 40 ks šoupat, 3 ks nadzemních hydrantů a 30 ks podzemních hydrantů, vše od firmy HAWLE. Po předání stavby do užívání (listopad 2006) bylo konečně možné přistoupit k realizaci tolik očekávaných vodovodních přípojek v obci. Po výborných zkušenostech s firmou HAWLE, od které provoz Pozořice odebírá i armatury na domovní přípojky, se nabízela ideální možnost odzkoušet poprvé v divizi Brno venkov domovní vodovodní armatury typu ZAK System. Tento bezzávitový systém zajišťuje tahové síly, stabilizuje polohu uzávěru a snižuje možnost koroze spojů na minimum. Zaručuje integrovaný systém v navrtávacích pasech, šoupátkách a fitinkách na tlak PN 16. I když cena je oproti jiným domovním armaturám vyšší, velice jednoduchá montáž snižuje časovou náročnost a umožňuje provedení většího počtu přípojek za jeden pracovní den. Dále odpadá těsnění závitů konopím, případně těsnící šňůrou, která rozhodně nepatří mezi nejlevnější, a není nutné zvažovat, jestli montér namotal těsnící šňůry hodně, nebo naopak málo, jestli provedl zdrsnění závitu, zda tvarovku dost našrouboval, případně jestli se namotané těsnění neshrnulo se závitu a podobně. Tím, že je spoj proveden jen vlastním zasunutím tvarovek osazených O kroužkovým těsněním, předchází se chybě způsobené lidským faktorem, protože hloubka zasunutí tvarovky do spoje je dána, otočí se pouze o 90 stupňů, povytáhne zpět, nacvakne se zajišťovací kroužek a spojení je hotovo. Je dobře navrtávku vodovodního potrubí pro přípojku provádět korunkovým vrtákem, protože se potrubí navrtává přes planžetový pas a případné špony z materiálu, které dělá klasický vrták, by mohly způsobit problém. ZAK System použijeme na všechny domovní přípojky v obci a budeme mít možnost porovnávat životnost, poruchovost a ztráty vody s odběrnými místy v dalších lokalitách. Jaroslav Šmerda vedoucí provozu Pozořice VAS a.s., divize Brno

4 FOTOSOUTĚŽ HYDRANTY ZNÁ VÍTĚZE V loňském podzimním vydání našeho bulletinu hawle INFO jsme vyhlásili soutěž o nejlepší fotografii hydrantu. Nejednalo se samozřejmě o uměleckou nebo technickou kvalitu fotografie, ale o hydrant samotný tedy o jeho atraktivitu provedením, umístěním, designem, geografickou polohou apod. V průběhu celého letošního roku a zejména po prázdninách se nám sešla spousta zajímavých fotografií. Těší nás, že mnozí autoři nám nezaslali pouze jeden snímek, ale zachytili hydranty hned z několika míst a navíc je doprovodili i komentářem. Namátkou můžeme jmenovat hydranty z Nepálu, Pákistánu i ze Spojených států, z Afriky i z Islandu a Norska. Zaujaly nás i vtipné snímky hydrantů z oblíbených míst našich dovolených Chorvatska, Řecka, od našich sousedů z Rakouska, Německa Na pracovníky společnosti Hawle, jejichž snímky byly vyhodnoceny, se podle propozic soutěže udělení cen nevztahuje. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do naší hry zapojili, a tak nám umožnili poznat alespoň částečně rozmanitost tak prozaického, ale důležitého zařízení, jako je požární hydrant. PS: A mimochodem - všimli jste si, jak se nám v poslední době svět zmenšil? Ing. Eva Karpianusová obchodně technický poradce Elektro Lux, Svatá Margarita, Rakousko Tomáš Hobizal, České Budějovice Legoland, Německo, Lenka Urbanová, Praha Technicky jednoduchý hydrant, Řecko, Ing. Jan Kretek, Plzeň a v neposlední řadě i z naší republiky. Výběr nejlepšího hydrantu nebyl jednoduchý některé snímky zaujaly technickým řešením, některé svým vtipem, jiné zase umem těch, kteří hydrant osazovali. Nakonec jsme tedy vybrali několik, podle našeho mínění nejzajímavějších hydrantů, z nichž se na 1. místě umístil hydrant vtipně nazvaný Lux Elektro p. Tomáše Hobizala z Českých Budějovic. Podle propozic soutěže obdrží poukaz na týdenní pobyt v Rakousku pro 2 osoby. Autoři snímků na dalších 2 místech obdrží věcné ceny, ostatní vybraní autoři upomínkové předměty. Hydrant Dvoj ata, Korfu Pláš ový hydrant Hawle, Skanzen Lillehammer, Norsko Elektro Lux, Svatá Margarita, Rakousko Hrad Pecka, esko Pláš ový hydrant, Mnichov, N mecko Technicky jednoduchý hydrant, ecko Opravdu historický hydrant, Užhorod, Ukrajina Hydrant Hawle, zimní, Flachau, Rakousko "Sluní kový" hydrant, Island "Historický" hydrant, Klen í, esko Legoland, N mecko "Nadzemní" hydrant, Jablonec, esko Pod židlí, ecko Šoupátkový podzemní, Rakousko Reykjavík, Island Figurky, Rudolfov, esko Fotbalista, Sirnach, Švýcarsko Mostní hydrant, Traunsee, Rakousko Trpaslík na Novohradské, eské Bud jovice, esko Autor Ing. Jana Hatáková, eské Bud jovice Petr Št beták, Jind ich v Hradec Tomáš Hobizal, eské Bud jovice Lenka Richterová, Hradec Králové Romana Zemanová, eské Bud jovice Ing. Jan Kretek, Plze Jan Klein, Tábor Milan Vorel, Vav etice Prof. Ing. Jaromír íha, Brno Ing. Josef Janský, Praha Lenka Urbanová, Praha Radek Urban, Praha Ing. Jaromír Sobotka, Brno Ing. Josef Janský, Praha Prof. Ing. Jaromír íha, Brno Ing. Ladislav Karda, eské Bud jovice Jan Klein, Tábor Tomáš Hobizal, eské Bud jovice Ing. Eva Karpianusová, V elná

5 Ze všech zaslaných soutěžních fotografií se následující snímky dostaly do užšího finále, z něhož jsme vybírali vítězné snímky. Sluníčkový hydrant, Island, Prof. Ing. Jaromír Říha, Brno Historický hydrant, Klenčí, Česko Ing. Josef Janský, Praha Plášťový hydrant Hawle, Skanzen Lillehammer, Norsko, Petr Štěbeták, Jindřichův Hradec Plášťový hydrant, Mnichov, Německo, Romana Zemanová, České Budějovice Hrad Pecka, Česko Lenka Richterová, Hradec Králové Pod židlí, Řecko Ing. Jaromír Sobotka, Brno Šoupátkový podzemní, Rakousko Ing. Josef Janský, Praha Hydrant Hawle, zimní, Flachau, Rakousko Milan Vorel, Vavřetice Opravdu historický hydrant, Užhorod, Ukrajina Jan Klein, Tábor Nadzemní hydrant, Jablonec, Česko, Radek Urban, Praha Trpaslík na Novohradské, České Budějovice, Česko, Ing. Eva Karpianusová, Včelná Dvojčata, Korfu, Ing. Jana Hatáková, České Budějovice Figurky, Rudolfov, Česko, Ing. Ladislav Karda, České Budějovice Fotbalista, Sirnach, Švýcarsko Jan Klein, Tábor Mostní hydrant, Traunsee, Rakousko Tomáš Hobizal, České Budějovice Reykjavík, Island Prof. Ing. Jaromír Říha, Brno

6 NEZASTUPITELNÝ SYSTÉM MECHANICKÝCH SPOJŮ POTRUBÍ Z PLASTŮ Obecným celosvětovým trendem ve výstavbě vodovodů je používání plastových potrubí v oblasti domovních přípojek již skoro výhradně, v oblasti hlavních řadů má plastové potrubí stále významnější úlohu. U všech rozvodů je nutné řešit spojení trub, napojení na armatury a tvarovky, domovní přípojky atd. Podle různých materiálu potrubí přichází v úvahu i různé spojování. V případě plastových trub se jedná v zásadě o dva druhy spojů svařovaný a mechanický. Svařovaným spojům je v poslední době věnováno nemálo pozornosti, velké množství literatury, specializované kurzy, semináře a školy. Průkopníkem svařovaných spojů bylo plynárenství, které však má oproti vodárenství určitá specifika. Plyn je suchý, určený pro nižší tlaky (do 4 barů), na plynovodech není takové množství uzávěrů a odboček, většinou je v hloubce do 1 m a lze snadno spojovat potrubí na povrchu, ne ve výkopu. Vodovodní potrubí je mnohdy v hloubkách i 4 m, kde zachování vhodného prostředí ke svařování je téměř nemožné, voda je médium mokré s vyššími tlaky, odbočky jsou často prováděny pod tlakem. Svařované spoje představují nespornou výhodu např. u nových liniových staveb, avšak problémem zůstávají spoje na starém potrubí nebo přechody na jiný materiál. Od všech spojů se očekává těsnost, pevnost a deklarovaná životnost. Tyto vlastnosti jsou přímo ovlivňovány kvalitou materiálu, výroby a provedením spoje na stavbě. Laboratorní hodnocení materiálů a technické posuzování vlastností jsou pouze základním požadavkem. Teprve v praxi (probíhající mnohdy za drsných podmínek) lze hodnotit skutečný přínos technologie spojování. Hodnotí se zejména nutnost strojového vybavení, kvalifikace dělníka, vliv klimatických podmínek, operativnost, náročnost, rychlost, celková cena spoje. Přednosti mechanických spojů - Lze spojit plast s plastem, ale i plast s jiným materiálem, např. s litinou - Spojování nevyžaduje žádné zvláštní podmínky, není omezeno povětrnostními podmínkami, především venkovní teplotou - Mechanický spoj nevyžaduje specialistu, ale pouze montéra s běžným jednorázovým proškolením - Ke spojení je potřeba pouze standardní nářadí, žádné speciální přístroje - Místo spoje se očistí pouze jednoduchým způsobem, a to pouze u staršího potrubí, u nového potrubí není potřeba speciální úprava povrchu, povrch může být i mokrý - Ihned po montáži je možná manipulace, např. po osazení navrtávacího pasu navrtání přípojky - Vždy možná demontáž spoje a většinou znovu použití původní tvarovky nebo armatury - Mechanický spoj je velice operativní a variabilní, zejména v hlubokých výkopech - Rychlost montáže v hlubokých výkopech hraje nemalou roli - Integrace mechanických spojů do armatur (snížení počtu spojů na uzlu je velmi podstatná výhoda) Typy mechanických spojek: V zásadě lze tyto spoje rozdělit do dvou základních skupin: dimenze potrubí větší než d63 a dimenze menší než d63. Specifickou oblastí je propojení plastového potrubí s jinými materiály. Základním předpokladem spolehlivého spoje je normovaný vnější průměr potrubí a vnitřní tlak v potrubí, který lze v případě nutnosti nahradit rozpěrným pouzdrem. Mechanické spoje pro menší dimenze (do d63) Jedná se o spojky násuvné nebo šroubovací. Vždy je to kombinace dvou prvků: těsnícího a jistícího proti posunu. Těsnící prvek je zajištěn O kroužkem (ISO spojka) nebo tvarovaným těsněním (FIT fitinka). Jistící kroužek je vždy profilován tak, aby při jeho přitlačení na povrch potrubí nedošlo k celistvému jednolitému vrypu po obvodu trubky, který by mohl být zdrojem porušení potrubí. Tělo trubky je z plastu nebo litiny. Montáž spojky je jednoduchá: Přijít zkosit hranu (ne vždy) nasunout spojku utáhnout matici (ne vždy) - odejít Výhodou mechanických spojů je i možnost jejich demontáže. U šroubovaných spojů pouze povolení matice a vytažení trubky, u násuvných rozebrání pomocí demontážních planžet. Vzhledem k jednoduchosti těchto spojů vyrábí firma HAWLE širokou škálu spojek přímých, redukčních nebo opravných, odbočky, kolena, koncovky, přechodky na závity, domovní šoupátka a jiné. Princip mechanických fitinek šroubovaných Princip mechanických fitinek násuvných a kombinovaných Mechanické spoje pro větší dimenze (od d63) SYSTEM 2000 Princip mechanických spojek je stejný: těsnící a jistící prvek. Materiál spojek je litina opatřena protikorozní ochranou. Těsnost zajišťuje profilované pryžové těsnění, funkci jištění proti posunu opět plní svěrný kroužek z mosazi. Přitlačení kroužku se zajistí zašroubováním šroubů. Takže opět jednoduchá montáž: Přijít zkosit hranu (ne vždy) nasunout trubku zajistit proti posunu odejít. Princip mechanických spojů na větší průměry Příklady mechanických spojů integrovaných v armaturách

7 Příklady univerzálních mechanických spojů Vzhledem k tomu, že se jedná o větší průměry, je i sortiment výrobků trochu jiný: spojky přímé i redukované, příruby, šoupátka, kolena, koncovky a jiné. Do mechanických spojů na plasty nesmíme zapomenout zahrnout univerzální spojky na spojování různých druhů potrubí (WAGA spojky) a svým způsobem i navrtávací pasy. V praxi je často nutné spojit dva různé materiály potrubí. Samozřejmě tento spoj můžeme vyřešit sešroubováním dvou přírub na dané potrubí. V případě, že chceme dva různé materiály pouze spojit, bez osazení jiné tvarovky nebo armatury, je použití dvou přírub zbytečné a pracné. Proto lze použít univerzální spojky na potrubí. Jsou opět založené na podobném principu: pry- žové těsnění, které zajišťuje těsnost, u některých spojek i jistící prvky proti posunu. Základním předpokladem je ale určitá tolerance v hrdle spojky, protože různé trubní materiály mají různé venkovní průměry a ne všechny průměry plastových potrubí na stávajících řadech v zemi jsou vždy normované. Díky této toleranci hrdla dovolují i určité osové vychýlení, což je velkou výhodou např. při napojování na stávající řad nebo při haváriích. Sortiment univerzálních spojek zahrnuje spojky přímé nebo redukované, hrdlové nebo přechody na příruby, kolena, koncovky a jiné. Samostatnou a velmi důležitou kapitolou je zvláštní druh mechanických spojů na plasty navrtávací pasy. Jedná se o pasy, které se upevní na potrubí utažením několika Příklady navrtávacích pasů šroubů a okamžitě je možné potrubí navrtat pod tlakem nebo bez tlaku (pasy volné nebo uzávěrové). V kombinaci s různými tvarovkami nebo domovními uzávěry lze vytvořit mnoho variant domovních přípojek. Existují i pasy, kde výstup je přírubový a větších dimenzí, které umožňují napojení odboček bez výřezů a složitého vypouštění potrubí. Zvláště u navrtávání stávajícího potrubí, které již nějakou dobu leží v zemi, jsou mechanické pasy optimálním a rychlým řešením. Ing. Helena Gőtzová odchodně technický poradce KONGRESOVÉ CENTRUM KARLOVY VARY: PŘELOŽKA SÍTÍ Práce na Výstavním, sportovně kulturním a kongresovém centru byly zahájeny v únoru roku 2007 sdružením firem SYNER, BAU- -STAV, METROSTAV. Jedná se o výstavbu multifunkční haly, tréninkové haly, spojovacího krčku a realizaci souvisejících inženýrských sítí. Staveniště se nachází u páteřní komunikace Západní ulice v Karlových Varech Tuhnicích, podél níž vedou všechny myslitelné inženýrské sítě. Jelikož stavby hlavních objektů svým půdorysem do tras těchto sítí zasahovaly, bylo třeba okamžitě přikročit k realizaci jejich přeložek. Souběžně s pracemi na přeložkách vodovodního řadu, městské kanalizační stoky a dálkových sdělovacích kabelů byla budována nová trasa dešťové kanalizace DN 800 s vyústěním do blízké Ohře. Realizací byla pověřena firma BAU-STAV, společnost s ručením omezeným. Práce probíhaly v mimořádně stísněném prostoru limitovaném na jedné straně frekventovanou ulicí Západní, na straně druhé stávajícími, stále provozovanými trasami vodovodního řadu, městské kanalizační stoky a dálkových sdělovacích kabelů. Tato skutečnost zapříčinila mimořádnou náročnost a komplikovanost realizace této části výstavby. Skutečná poloha stávajících sítí několikrát překvapila nejen zhotovitele, ale i projektanty, a tak ve skladbě budovaných přeložek muselo dojít k několika změnám. To se nejvíce týkalo přeložky vodovodního řadu DN 400, zejména navržených tvarovek. Výrobcem těchto armatur a tvarovek byla společnost HAWLE. I ze zkušeností z jiných akcí se použití armatur a tvarovek z širokého a uceleného sortimentu firmy HAWLE jeví jako dobrá volba, a to nejen na tyto větší průměry vodovodů. Nejen to, že sortiment výrobků HAWLE je ověřen dlouholetým provozem - důležité pro zdárné a včasné provedení takto náročných děl je totiž vstřícnost a pružnost výrobce a jeho smluvních partnerů při zásobování v průběhu realizace. Na vodovodních sítích byly použity jako uzávěry vody armatury HAWLE typ 4000E2 v dimenzích od DN 80 až po DN 400, a to včetně teleskopických zemních souprav HAWLE, typ Hlavní vodovodní řad pro areál je uvažován jako rozšíření veřejného vodovodu a jsou na něm osazeny požární hydranty HAWLE DN 80 v nadzemním provedení pro zásobování vnější požární vodou. V rámci realizace inženýrských sítí bylo plně využito spojovacího materiálu a tvarovek HAWLE, bez kterých by jednotlivé trasy vodovodu nebylo možno propojit kvůli různorodosti materiálů stávajících sítí. Díky zvolenému materiálu a pružnosti v zásobování se podařilo přeložky inženýrských sítí zrealizovat prakticky během dvou měsíců tak, aby mohly plynule pokračovat práce na hlavních objektech hal. V současné době jsou tedy výše uvedené hlavní inženýrské sítě dokončené, na stavbě je dokončeno pilotové založení a probíhají zde práce na monolitických a prefabrikovaných konstrukcích. Miroslav Dvořák, stavbyvedoucí Marie Graciasová, technik přípravy staveb BAU-STAV, s.r.o. Karlovy Vary

8 STALETÁ TRADICE I VELKÁ BUDOUCNOST Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto jak zní dnešní oficiální název je škola se stodesetiletou tradicí. Jsme škola připravující odborníky ve stavebnictví ve třech vzdělávacích úrovních. Nejnižší vzdělávací úrovní je středoškolské vzdělání s výučním listem v oborech instalatér, truhlář a zedník. Druhou úrovní je středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Poslední úrovní je vyšší studium v oboru inženýrského stavitelství se zaměřením na dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Než se ale škola dostala do této dnešní podoby, prošla řadou menších či zásadnějších změn. I když jsou některé školy ještě starší, má naše určitě primát v tom, že byla první a řadu let jedinou školou pro vodní hospodářství u nás. Stála vždy v čele rozvoje středního vodohospodářského vzdělávání. Na tradicích i renomé školy měly vliv vynikající osobnosti, které školu vedly nebo zde působily jako pedagogové. Proto absolventi vodárny byli vždy zárukou vysoké odbornosti a spolehlivosti a setkáte se s nimi téměř všude na nižších i ve vysokých a významných funkcích, a to nejen v naší republice, ale po celém světě. Určitým specifikem je i setkávání bývalých studentů s pedagogy školy, která bývají vždy přátelská a srdečná. Toto platí bez výjimky i o vzájemném osobním nebo pracovním setkání absolventů školy. Tím se nemůže každá škola pochlubit. Dokladem toho je i vysoká účast absolventů na velkých sjezdech školy ke stému a stodesátému výročí školy, kdy přijeli i bývalí absolventi ze zahraničí. Jak bude patrno z následujících posloupností, vzniklo z podnětu školy nakonec samostatné Střední odborné učiliště vodohospodářské, které se zase v roce 1996 připojilo zpět k průmyslovce. Proto jsou zde uvedena důležitá data pro oba subjekty: 1897 Zřizuje Zemský výbor Království českého usnesením Zemského sněmu z 24. května 1897 ve Vysokém Mýtě speciální dvouletou rolnicko-lukařskou školu s celoročním vyučováním. Výuka pak byla zahájena v témže roce 1. října Zemský výbor rozhodl o rozdělení školy na školy dvě, a to dvouletou rolnickou a dvouletou školu lukařskou. Ze školy rolnické se stalo Zemědělské odborné učiliště a později ISŠ technicko-hospodářská a ze školy lukařské vznikla postupně naše škola Až tento poválečný rok se pro školu stal důležitým historickým mezníkem. Škola ve Vysokém Mýtě, opět jako první a jediná, byla přeměněna na čtyřletou střední školu s maturitou jako Vyšší škola vodotechnická. Další vývojové změny pak už následovaly poměrně rychle za sebou SOUv se stává samostatným právním subjektem a zároveň se začínají vyučovat nové učební obory zedník, stavební truhlář a instalatér. Toto byla nutnost, protože po roce 1990 přestal být zájem ze strany podniků povodí a VaK o vyučené řemeslníky, což bylo zapříčiněno zánikem MLVH a nejasnou koncepcí v těchto vodohospodářských odvětvích. Zároveň se zrušením tohoto ministerstva přešla veškerá učňovská zařízení do rezortu Ministerstva zemědělství Přejmenování na Vyšší odbornou školu stavební a Střední školu stavební Vysoké Mýto. Pro školu byl zásadní přelom v novodobé historii rok 1990, kdy po politických, společenských a ekonomických změnách v listopadu 1989 jsme se zpočátku museli vypořádávat se situacemi pro nás nezvyklými a často obtížnými: rozpad struktury vodohospodářského systému i většiny stavebních firem, což znamenalo ztrátu dlouholetých odborných kontaktů. Obrovský přiliv technických novinek a neznámých technologií ze zahraničí, v nichž bylo obtížné se zorientovat. Právní subjektivita, která školám poskytla pravomoci dosud nevídané atd. Dnes jsou to samozřejmě starosti a problémy již zcela jiného rázu, pramenící tak říkajíc z objektivních příčin, jejichž odstranění není z větší části v naší moci. Když pomineme neradostnou situaci materiální, je to nesmírně vysoký počet středních škol a ještě větší množství nejrůznějších studijních oborů, stále nižší populace patnáctiletých, nezájem o technické studijní obory všeobecně, u nás pak zejména o vodohospodářské a dopravní stavby a učební obory. Dále je to znepokojení nad tím, že nedokážeme uspokojit zájem firem o absolventy, protože prostě nejsou. Úroveň uchazečů o studium je daleko nižší než bývala a dalo by se pokračovat ještě dlouho. Taková je prostě realita a my se snažíme vyrovnávat se s ní dle svých nejlepších sil a schopností. I v tom spatřujeme paralelu s dobou před 50, 70 nebo 100 lety. Minulost této školy je, při bližším zkoumání, vlastně nepřetržitým sledem překonávání problémů a bojů o takový vzdělávací ústav, který je z celospolečenského hlediska potřebný, aktuální, moderní a kvalitní. Tak jako byl logický návrat učebních oborů na původní místo svého vzniku, byl i zajímavý návrat školy po více jak sto letech do prostor svého vzniku do areálu v ulici Kpt. Poplera. Po zrušení technicko-hospodářské školy nám byl tento areál během let 2003 a 2004 postupně Pardubickým krajem předán do užívání. Stará budova a dílenské objekty pro učební obory, novější přístavba pro potřeby vyšší školy. Na začátku školního roku sem byla přestěhována teoretická výuka z areálu v Průmyslové ulici. Objekty dílen byly přebudovány tak, aby vyhovovaly vyučovaným řemeslům. V červnu 2005 byly do těchto nových prostor přestěhovány dílny z našeho objektu v obci Hrušová. Životaschopnost a úroveň jakékoliv odborné školy závisí dnes na úzkém propojení s praxí, bez kterého by výuka vlastně neměla smysl, byla by neživotná a zbytečná. Je dávnou tradicí, že spolupráce naší školy s vodohospodářskými i stavebními firmami a institucemi

9 NOVÁ ŠKOLICÍ UČEBNA PRO NOVÝ UČEBNÍ OBOR je rozsáhlá, trvalá a intenzivní. Konkrétním příkladem může být naše snaha o znovuotevření učebních oborů Provozní montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (bývalý strojník pro vodohospodářská zařízení) pro podniky VaK a obor Vodař pro podniky Povodí v rámci ČR. Se společností VEOLIA, Institutem environmentálních služeb Praha byl připraven a již probíhá studijní program pro absolventy středních škol, kteří získali maturitní vysvědčení, ale ne v oblasti provozování vodovodů a kanalizací, a toto vzdělání si potřebují doplnit. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu mohou účastníci složit jednopředmětovou odbornou maturitní zkoušku z předmětu Vodohospodářské stavby. Tímto absolvováním získá uchazeč oprávnění k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v kategorii do obyvatel. Neméně důležité jsou pro nás kontakty se stavebními fakultami v Praze a Brně. Již léta trvá naše spolupráce se stavební školou v Magdeburgu na poli odborném i jazykovém, která je velikým přínosem pro studenty i pedagogy na obou stranách a výměnné pobyty a stáže se staly již běžnou součástí jejich vzdělávání. Obdobné kontakty jsme navázali se stavební školou v Žilině a dalšími školami, např. v anglickém Hempsteadu a bulharském Plovdivu. V roce 2005 prošla škola procesem certifikace kvality u organizace International Education Society London (IES). Naše škola zde získala prestižní rating. Výstupem jsou mezinárodně srovnatelné certifikáty, které jasně a zřetelně dokladují, co a kde student absolvoval, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Slavné tradice školy jsou pro nás inspirací a neustálým zdrojem poučení. Na ně se snažíme navazovat a stále v nich pokračovat. Naším přáním je, aby i další roky byly pro tuto školu úspěšné a aby naši nástupci mohli hodnotit naši práci a počiny jen pozitivně. Dne , při příležitosti vyvrcholení oslav 110. výročí založení školy bylo v areálu učebních oborů v ulici Kpt. Poplera otevřeno školicí centrum firmy HANSGRO- HE pro učební obor instalatér a odborná montážní dílna firmy HAWLE ARMATURY pro studenty a žáky naší školy. Slavnostní otevření učeben proběhlo za účasti starosty města Vysokého Mýta Ing. Martina Krejzy a zástupců hlavních sponzorů pana Miroslava Krále, jednatele firmy HANS- GROHE a Ing. Petra Richtera, obchodního zástupce firmy HAWLE ARMATURY. Odborná školicí učebna firmy HAWLE AR- MATURY je vlastně znovuotevřena po přestěhování do našeho nového areálu. Učebna je zaměřena na praktickou činnost. V této montážní dílně je osazen plně funkční polygon, na kterém jsou namontovány různé druhy odběrných, uzavíracích, opravných, spojovacích, měřicích a dalších armatur, a to na různých trubních materiálech. Kromě technických materiálů a katalogů jednotlivých výrobků jsou zde umístěny i řezy armatur, na kterých je dobře patrné i vnitřní uspořádání jednotlivých jejich součástí. Kromě odborné veřejnosti bude tato dílna sloužit potřebám studentů maturitního oboru se zaměřením na vodu, žákům učebního oboru Instalatér a především by měla být využívána žáky učebního oboru Provozní montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, který se již delší dobu snažíme za podpory odborných vodohospodářských organizací a dalších institucí otevřít. Proto byly znovu zpracovány a s odbornými firmami konzultovány učební plány, osnovy a jejich náplň a velice intenzivně jednáme o znovuzařazení tohoto učebního oboru. Pokud je MŠMT schválí, mohli bychom ve školním roce zahájit výuku. Protože s firmou HAWLE AR- MATURY spolupracujeme už delší dobu, doufáme, že při zahájení výuky učebního oboru se tato spolupráce ještě prohloubí. Ještě jednou děkuji firmě HAWLE ARMATU- RY za umožnění vybudování této odborné učebny a za dlouhodobou spolupráci. Dík patří i za podporu při nedávných oslavách školy, za poskytnutí hudby a občerstvení a za perfektní organizaci při otevírání učebny. Ing. Miloslav Tomášek zástupce ředitele pro učební obory VOŠS a SŠS Vysoké Mýto (redakčně kráceno) zleva do prava Ing. Richter Hawle Armatury Ing. Miloslav Tomášek zástupce ředitele školy Ing. Martin Krejza - starosta Vysokého Mýta Ing. Pavel Vacek ředitel školy

10 SQUASHOVÝ TURNAJ HAWLE PODZIM 2007 Již III. ročník squashového turnaje, pořádaneho firmou HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., se uskutečnil 13. listopadu 2007 ve squashovém centru v Brně, ve Vodařská ulici. Stejně jako v předcházejících ročnících bylo záměrem, aby si účastníci především dobře zahráli. Nešlo o závratné sportovní výkony, ale o pohodovou zábavu. Nicméně šlo o turnaj, a tak účastníci prošli systémem vyřazovacích kol, který určil vždy tři nejlepší ženy a tři nejlepší muže. Na rozdíl od prvního a druhého ročníku, došlo k výraznému posunu většina zúčastněných celý rok velmi pilně trénovala, a tak všichni, kteří hráli nebo se přišli podívat či povzbudit své favority, byli překvapeni nesmírnou herní vyrovnaností celého turnaje. Dále organizátory příjemně překvapila skutečnost, že ač squash není masově rozšířeným sportem, na turnaje HAWLE se hlásí rok od roku stále více hráčů v letošním roce jich bylo 32. Převážnou část hráčů tvořili zaměstnanci vodáren (BVK a.s., VAS a.s.), dále hráči z projektových organizací (PROVO s.r.o., AQUAPROCON s.r.o.), školství (VUT Brno ) a jiných firem (Vězeňská služba ČR, AP Investing, HAWLE ). Díky neúčasti favoritky ženské části, Věry Helceletové z BVK a.s., se boj o umístění odehrál v režii Lenky Lepilové (BVK a.s.), která svou soustředěnou a přesnou hrou vystoupala na stupínek nejvyšší a stala se vítězkou ženské části. Na druhém místě skončila Petra Pavlíková (PROVO a.s.), třetí místo vybojovala Hana Brázdová (BVK a.s.). V mužské části turnaje se odehrávala vpravdě sportovní dramata, protože vyrovnanost hráčů byla taková, že vítězem se mohl stát opravdu kdokoli. Bojovného ducha prokazovali všichni, a tak účastníci turnaje byli často svědky hry do posledního dechu i míčku. Za pozornost stojí celkový výkon Ladislava Tuhovčáka (VUT Brno), který svým nasazením a zkušenostmi často proháněl hráče i o generaci mladší. Karel Jahoda (Vězeňská služba ČR) zase díky své vynikající fyzické kondici dobíhal i nechytatelné míčky. Ladislav Haška (BVK a.s.) zase musel aktivovat všechny své morálně volné vlastnosti, aby se vypořádal s celkovým nasazením a vypětím v turnaji nutno dodat, že se s těmito skutečnostmi vyrovnal perfektně a podával velmi stabilní výkon. Finále, po zasloužených výhrách v postupovém žebříčku, si zahráli Marek Helcelet a Jaroslav Kadur (oba BVK a.s.). Zkušený Helcelet v prvním setu zaskočil Kadura svou velmi aktivní a agresivní hrou, a tak jestli chtěl Kadur pomýšlet na obhajobu vítězství z roku 2006, musel přehodnotit svůj přístup. To se mu podařilo, a tak v infarktovém klání porazil druhého Marka Helceleta, kterého v posledním setu začaly trápit drobné zdravotní potíže, a stal se vítězem mužské části turnaje. Třetí skončil zaslouženě Roman Wognitsch (AQUAPROCON Brno s.r.o.), který měl určitě na lepší umístění, ale sportovní štěstí mu nepřálo až do konce. Uvolněná nálada a celková pohoda během turnaje přispěly k tomu, že se všichni těší na IV. ročník, který by se opět měl uskutečnit na podzim v příštím roce. A proto sportu zdar a squashi zvláště! Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce

11 SPOLEČNÁ PORADA HAWLE CZ + HAWLE SK Ve dnech 18. až 20. září 2007 probíhala společná porada obchodního oddělení firmy HAWLE Česká republika a HAWLE Slovenská republika. Pro společné setkání byl vybrán region Třebíčska, který je součástí kraje Vysočina. Nebyl vybrán náhodně. Zde v západní části Moravy má firma HAWLE díky svým výrobkům a jejich uplatnění mimořádnou podporu. Ubytování ve SPORT HOTELU v Hrotovicích, s jeho zázemím určeným pro akce tohoto typu, bylo taktéž více než symbolické firma V-STAV Hrotovice, jakožto vlastník hotelu, velmi úzce s firmou HAWLE spolupracuje i jako stavební firma. Kromě jednání v průběhu porady byl ve večerních hodinách vytvořen prostor pro společný bowling a volejbal. Díky poloze městečka Hrotovice se účastníci porady jedno odpoledne seznámili s nedalekou jadernou elektrárnou Dukovany, když navštívili předváděcí centrum elektrárny a pak samotnou elektrárnu a udělali si představu o fungování nejvýkonnějšího energetického subjektu v České republice. Poslední den byl věnován exkurzi po vodárenských objektech Třebíčského regionu. Po prohlídce Dalešické přehradní hráze (s výškou 100 m, nejvyšší v ČR) se účastníci vydali kolem Letiště v Náměšti nad Oslavou k vodojemu Ocmanice, kde je přivítal Ing. Kokeš, tajemník svazku Třebíčsko, pan Látal, projektant vodohospodářských děl na Třebíčsku a Ing. Petrák, vedoucí provozu VAS a.s., divize Třebíč. Armaturní komora vodojemu je překryta skleněnými deskami tak, aby bylo dobře vidět na vnitřní uspořádání armatur (viz hawle INFO PODZIM 2004). Z Ocmanic jsme přejeli k vodojemu Kralice nad Oslavou další z vodárenských zvláštností část plotu vodojemu je tvořena ocelovými pláty, které symbolizují otevřenou Bibli kralickou. (viz hawle INFO PODZIM 2006). Poslední zastávkou byl vodojem Březník, nejnověji dokončený vodojem na Třebíčsku. Všechny vodojemy provázel p. Látal výkladem s vysvětlením základních funkcí a popisu všech vzájemných souvislostí. Ing. Jaromír Sobotka obchodně technický poradce HAWLE VÝSLEDKY HAWLE SPEED 2007 Konečné pořadí týmů v hlavní soutěži: 1. Královéhradecká provozní, a. s., 2. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., 3. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč, 4. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Liberec 5. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., divize České Budějovice, 6. Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o., 7. Hawle Armatury, spol. s r. o., 8. Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., 9. Vodárna Plzeň, a. s., 10. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Znojmo, 11. Pražské vodovody a kanalizace, a. s., divize Želivka, 12. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I. Vítězné týmy v doprovodných soutěžích: Rallye a rychlá rota 1. Královéhradecká provozní, a. s. 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I. 3. Vodovody a kanalizace jižní Čechy, a. s., divize České Budějovice Schumacher závodu: 1. Tomáš Smrček Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 2. Petr Mohwald Královéhradecká provozní, a. s. 3. Josef Prokurát Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Liberec F jednička závodu: 1. Helena Plíhalová Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 2. Zora Steinerová Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Liberec 3. Jana Markytánová Vodárna Plzeň, a. s. Trenažér WRC: 1. Ondřej Krejčí Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. 2. Miroslav Naske Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I 3. Martin Rubeš Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I Gumoběh muži: 1. Martin Rubeš Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I 2. Stanislav Švarc Hawle Armatury, s. r. o. 3. Ivan Kohut Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., divize Teplice I Gumoběh ženy: 1. Vladimíra Slechtová Pražské vodovody a kanalizace, a. s., divize Želivka 2. Helena Plíhalová Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 3. Magdaléna Luxová - Pražské vodovody a kanalizace, a. s., divize Želivka

12 MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍKEM 2007 Rok se opět sešel s rokem a my jsme opět závodili! Jako loni, tak i letos se konal za velkého zájmu již 2. ročník závodu motokár vodárenských družstev HAWLE SPEED Deseti základních kol, která proběhla v letních měsících roku, se zúčastnilo stejně jako loni 38 vodárenských družstev. Protože většina závodníků absolvovala již první ročník, věděli, do čeho jdou. Někteří z nich pojali přípravu velmi odpovědně, a to hlavně pro základní kola, aby si tak zajistili postup do finále v Sosnové: nejen trénink, ale i dokonalé zmapování jízdní dráhy na místních autodromech, zhodnocení jízdních vlastností jednotlivých motokár (losování čísel motokár totiž bylo mnohdy opravdu sázkou do loterie), volba správné taktiky. A což teprve, když bylo jasné, kterých12 družstev postoupilo! Některým družstvům se podařilo dokonce zajistit si čas pro trénink na autodromu v Racing Aréně v Sosnové, aby si závodníci prověřili svoje schopnosti přímo na místě finálového závodu. Když nastal rozhodující den, tedy 15. září, všichni, ostřílení borci i nováčci byli připraveni bojovat o co nejlepší umístění. Průvodcem i moderátorem finálového dne byl opět pan Dalibor Gondík a svého úkolu se chopil s vtipem a pohotovostí sobě vlastní. Jeho doprovod obstarala tentokrát jako překvapení zejména pro mužskou část závodníků Miss Česka 1999 slečna Kateřina Stočesová, která je rovněž známá svou láskou k rychlým strojům (což ostatně prokázala při exhibiční jízdě). Ani tentokrát nebyla nouze o dramatické momenty, kdy závodníci bojovali nejen se svými soupeři, ale občas i s dráhou, případně s neposlušnou motokárou. Všichni účastníci však statečně bojovali až do cíle. I počasí nám přálo, když vidělo odhodlanost závodníků. Ze zachmuřeného rána se vyklubalo příjemné závodní počasí, takže pořadatelé nemuseli přezouvat stroje na mokré pneumatiky. Jedinou vážnou nehodou bylo naboření Škody Roomster při závodu ve slalomu se zavázanýma očima, jednou z doprovodných soutěží, které byly rovněž ohodnoceny věcnými cenami. Závod ředitelů se v letošním roce obešel bez účasti zahraničních hostů, což nijak neubralo na soutěživosti. Dvanáct ředitelů svedlo nelítostné souboje, až pneumatiky létaly vzduchem. Burácející motory a povzbuzování diváků po celý soutěžní den přineslo skutečný zážitek. Společenský večer s vyhlášením výsledků hlavního závodu i doprovodných soutěží se konal opět v Parkhotelu v Novém Boru. Z rozhovorů s účastníky finálového závodu, a to zejména těch, kteří se ho zúčastnili již loni, vyplynulo, že organizační, společenská i sportovní stránka (což je nejdůležitější) byly hodnoceny ještě výše než v loňském roce. k čemuž samozřejmě přispěla zejména vysoká úroveň závodníků. Vždy je však co zlepšovat, a tak můžeme již dnes slíbit všem, kteří se zúčastní dne ročníku HAWLE SPEED 2008, příjemné sportovní i společenské zážitky! Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová Tiskne: AK Service Listopad 2007

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků Voda Odpadní voda Plyn Přehled výrobků HAWLE-Výroba / Zabezpečování jakosti Sériová i kusová výroba na nejmodernějších obráběcích strojích Vysoká jakost výroby je zabezpečována stálou kontrolou každého

Více

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948 PŘEHLED VÝROBKŮ HAWLE-Pobočky HAWLE-Partneři HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375 252 42 Jesenice u Prahy Tel.: 241 003 111 Fax: 241 003 333 E-mail: mail@hawle.cz

Více

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Typová řešení přípojek Tento katalog je zpracován jako jednoduchý přehled nejpoužívanějších variant přípojek pro investory, projektanty a stavební a

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBEC ZLATÁ OLEŠNICE MODERNIZACE OBECNÍHO VODOVODU DOKUMENTACE STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ Trutnov 01/2016 1 Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 2. Celkový

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí

RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení

Více

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů

bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů bezvýkopové výměny domovních přípojek z oceli a litiny hydros PLUS hydros LEAD hydros BOY Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek

Více

Monoblokové uzavírací šoupátko

Monoblokové uzavírací šoupátko VODA ODPADNÍ VODA Světová novinka od HAWLE: Monoblokové uzavírací šoupátko Určeno pro generace první měkce těsnící uzavírací šoupátko v monoblokovém konstrukčním provedení na světě 1958: 1967: 2003: Hawle

Více

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax:

SUNCAD, s.r.o. nám. Na Lužinách, Praha 5, , fax: 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.1 Podklady... 3 2. Technický popis... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Objekty na vodovodním řadu... 4 2.3 Uložení potrubí... 5 2.4 Tlaková zkouška a dezinfekce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10 Ceník vodovodních armatur a tvarovek 2012 Obsah Přírubová šoupata 1 Potrubní spojky 2-5 Navrtávací pasy s přírubou 7 Hydranty 8-9 Uliční zdroj 10 Montážní vložka - kompenzátor 10 Ostatní tvarovky 11 Zemní

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

Problematika úniku vody v domovních přípojkách. Josef Janský

Problematika úniku vody v domovních přípojkách. Josef Janský Problematika úniku vody v domovních přípojkách Josef Janský 1 poškození, které způsobují poměrně velké ztráty vody, jsou celkem snadno zjistitelné a opravitelné. 2 Horší to je již u drobných úniků ve spojích.

Více

ISIFLO SPOJKY. ISIFLO spojky kombinované s vnějším závitem. Technický popis. Speci kace materiálu. Přednosti výrobků. obj.č 2.1.

ISIFLO SPOJKY. ISIFLO spojky kombinované s vnějším závitem. Technický popis. Speci kace materiálu. Přednosti výrobků. obj.č 2.1. ISIFLO SPOJKY ISIFLO spojky kombinované s vnějším závitem Technický popis Použití: pro kombinaci závitového a bezzávitového připojování plastového a měděného potrubí Médium: pitná a užitková voda, plyn

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 02 Vodovod DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 02 Vodovod DSP Obsah: 1.Vodovod... 2 2.Obnova povrchů... 3 3.Antikorozní úprava... 3 4.Rozsah stavebního objektu... 4 5.Hydrotechnické

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4)

Vodovodní přípojky. 3, odst. 1) 3, odst. 6) 3, odst. 4) Vodovodní přípojky Vybraná ustanovení zákona č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění: 3, odst. 1) Vodovodní přípojka je samostatnou

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Obsah ceníku. ARMEX HOLDING, a.s. Folknářská 1246/21 405 02 Děčín 2. ARMEX N HOLDING, a.s. Náměstí 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3.

Obsah ceníku. ARMEX HOLDING, a.s. Folknářská 1246/21 405 02 Děčín 2. ARMEX N HOLDING, a.s. Náměstí 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3. Ceník vodárenských armatur a tvarovek platný od 1.6.2015 www.armex.cz Obsah ceníku S-1140 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1240 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1155 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE

Více

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ Ing. Jaromír Sobotka HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy, e mail: jsobotka@hawle.cz Provozování vodárenských systémů provází celá řada náročných jevů a zákonitostí,

Více

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč

ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč ÚV Souš Harrachov, vodovodní přivaděč Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s. Zhotovitel : Sdružení SYNER JSS Vedoucí účastník : SYNER, s.r.o., Liberec Účastník : Ještědská stavební společnost

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení

1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení 1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP

D TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou. SO 01 Tlaková kanalizace DSP D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou SO 01 Tlaková kanalizace DSP Obsah: 1. Tlaková kanalizace... 2 2. Obnova povrchů... 3 3. Antikorozní úprava... 3 4. Rozsah stavebního

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ PRO PE POTRUBÍ jištěné proti posunu, PN 10 PN 16

PŘÍRUBOVÉ SPOJENÍ PRO PE POTRUBÍ jištěné proti posunu, PN 10 PN 16 PŘÍRUBOVÉ SPOJNÍ PRO P POTRUBÍ jištěné proti posunu, PN PN pro P potrubí dle N 12201, DIN 8074 rozměry přírub dle N 92-2, vrtání přírub dle: N 92-2 PN standard; N 92-2 PN pro 200 prosíme uvést v objednávce,

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Akce: 3 RODINNÉ DOMY LIBOCKÁ RODINNÝ DŮM Č.1 LIBOCKÁ 272/27, PRAHA 6, K.Ú. LIBOC, PARC. Č. 63, 64 Investor: ING. TOMÁŠ CHRUST stupeň: DSP VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Technická zpráva obsah 1. Identifikační

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

CENÍK VODÁRENSKÝCH ARMATUR A TVAROVEK

CENÍK VODÁRENSKÝCH ARMATUR A TVAROVEK CENÍK VODÁRENSKÝCH ARMATUR A TVAROVEK Ceník platný od 1.6.2010. Uvedené ceny jsou bez DPH. Obsah ceníku S-1140 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1240 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1210

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: název stavby: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT f. SRDÍNKO (č.kat. 2340/4) Benešov ul. Jana Nohy místo, k.ú.: městský úřad, kraj (okres): Benešov,

Více

Výměny vodovodních řadů

Výměny vodovodních řadů bezvýkopové sanace vodovodních potrubí tkaninovým rukávcem do provozního přetlaku 10 barů starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou

Více

Vliv stáří a materiálu vodovodního potrubí na počet poruch hlavního řadu

Vliv stáří a materiálu vodovodního potrubí na počet poruch hlavního řadu Vliv stáří a materiálu vodovodního potrubí na počet poruch hlavního řadu Ing. Pavel Dvořák Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK, a.s.) Úvod Na území města Brna je v současné době cca 170 km vodovodního

Více

CENÍK VÝROBKŮ PRO VODÁRENSTVÍ

CENÍK VÝROBKŮ PRO VODÁRENSTVÍ AVK VOD-KA CENÍK 2014 CENÍK VÝROBKŮ PRO VODÁRENSTVÍ PLATNÝ OD 1.3.2014 AVK výrobní program splní Vaše požadavky AVK - čtyři hlavní segmenty použití Rozvody pitné vody šoupátka, domovní přípojky a příslušenství,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost divize Praha

AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost divize Praha Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Daniel Kozický Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Sana Bahor Ing. Sana Bahor Ing.

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A. 1. 1 Údaje o stavbě:... 2 A.1.2 Údaje o žadateli:... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:... 2 A. 2 Seznam vstupních podkladů...

Více

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení

Skupinový projekt Metuje. Kanalizace Hronov - Zbečník. Technická zpráva, seznam strojů a zařízení 1 Zak. Č. 5613-400 Příloha č.c.1.1 Akce: Skupinový projekt Metuje Kanalizace Hronov - Zbečník Technická zpráva, seznam strojů a zařízení Čerpací stanice ČS 1 Čerpací stanice ČS 2 Obsah : Technická zpráva

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ TŘMEN pro litinové, ocelové, azbestocementové a PVC potrubí třmen se "samostředícím uzávěrovým systémem" obvodové těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu

TECHNICKÁ ZPRÁVA 10.2 PŘELOŽKA KANALIZACE. Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘELOŽKA KANALIZACE VEDOUCÍ PROJEKTU VYPRACOVAL KONTROLOVAL JIŘÍ STOROŽENKO TOMÁŠ KŘEPELKA MILOSLAV KOMÁREK MĚSTO: VYSOKÉ MÝTO INVESTOR: Město Vysoké Mýto, IČ: 00279773 vkcad@vkcad.cz

Více

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje Adaptabilní AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje NOVINKA Vylepšená Konstrukce Jednodušší montáž na oválných nebo spirálových trubkách Nyní je k dispozici i ve světlosti 280

Více

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt Informační prospekt Svěrné mechanické tvarovky ijoint GEROtop spol. s r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou Liberec, T: 485 148 723, F: 485 120 574, www.gerotop.cz Výhody ijoint, nová generace polypropylenových

Více

K ata l o g 201 1 P R i c e L I S T 20 0 9

K ata l o g 201 1 P R i c e L I S T 20 0 9 K ata log 2011 Kompletní sortiment Svěrné spojky: Náš Gebo Quick univerzální svěrné spojky, je dostupné pro ocelové trubky od 21,3 mm do 60,3 mm průměru, pro černé ocelové trubky od 20 mm do 63,5 mm průměru

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 Platnost od: 1.2.2015 OBSAH Obsah: str. 3. - 17. Elektrotvarovky str. 18. - 37. Tvarovky NA TUPO str. 38. - 44. Mechanické spojky 2 Elektrotvarovky ELGEF

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

bezvýkopové sanace tlakových kanalizací tkaninovým rukávcem starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů

bezvýkopové sanace tlakových kanalizací tkaninovým rukávcem starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů bezvýkopové sanace tlakových kanalizací tkaninovým rukávcem starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou metodu sanace tlakové kanalizace,

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Výzva a přerušení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Výzva a přerušení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 28.12.2012 NAŠE ZN.: SZ MMHK/224161/2012ŽP1/Pot MMHK/044859/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

Hodnoticí standard. Provozní montér vodovodů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Provozní montér vodovodů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Provozní montér vodovodů (kód: 36-171-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Provozní montér vodovodů a kanalizací

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU

OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU OCHRANA VODOVODU, ZKOUŠENÍ VODOVODU Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky v PowerPointu slouží k rozšíření vědomostí žáků

Více

Gebo Standard. Svěrné spojky pro nejvyšší nároky. Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí

Gebo Standard. Svěrné spojky pro nejvyšší nároky. Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí Gebo Standard Svěrné spojky pro nejvyšší nároky Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí Základní informace: Certifikace: Použití: Svěrné spojky

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Kompletní výrobní program

Kompletní výrobní program Katalog 2011 Kompletní výrobní program Pro ocelové trubky: Náše známé šroubení je k dispozici pro ocelové trubky 17,2 mm 114,3 mm, a pro médium voda, plyn (venkovní), stlačený vzduch, topný olej a motorová

Více

ELGEF Plus. Modulární systém pro velké rozměry až. tvarovek. www.titan-metalplast.cz

ELGEF Plus. Modulární systém pro velké rozměry až. tvarovek. www.titan-metalplast.cz Modulární systém pro velké rozměry až do 2000 mm ELGEF Plus Systém sedlových tvarovek Výhody systému sedlových tvarovek Využijte maximální flexibilitu inteligentního a modulárního systému velkých dimenzí,

Více

DRAŽOVICE - ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU. Dokumentace technických a technologických zařízení. PS 01 Technologická část TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.

DRAŽOVICE - ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU. Dokumentace technických a technologických zařízení. PS 01 Technologická část TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1. Revize Popis revize Datum revize Vedoucí projektu Zástupce dílčího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Ing. Petr Baránek AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého

Více

SPLAŠKOVÁ PODTLAKOVÁ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK

SPLAŠKOVÁ PODTLAKOVÁ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPLAŠKOVÁ PODTLAKOVÁ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ atelier free 69 s.r.o. projekce palackého 138, 276 01

Více

VÝSTAVBA VODÁRENSKÝCH SYSTÉMŮ

VÝSTAVBA VODÁRENSKÝCH SYSTÉMŮ VÝSTAVBA VODÁRENSKÝCH SYSTÉMŮ VE VYBRANÝCH AGLOMERACÍCH VELKÝCH MĚST Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. VRV a.s., Praha 5, cihlar@vrv.cz, kasal@vrv.cz Úvod Vliv na každou řešenou lokalitu v oblasti

Více

ZKOUŠKA TĚSNOSTI, UPEVŇOVÁNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

ZKOUŠKA TĚSNOSTI, UPEVŇOVÁNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ ZKOUŠKA TĚSNOSTI, UPEVŇOVÁNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Tomáš Ďuriš Prezentace pro žáky

Více

VÍTEJTE VE SVĚTĚ HAWLE

VÍTEJTE VE SVĚTĚ HAWLE UZAVÍRACÍ KAPKY VÍTEJTE VE SVĚTĚ HAWE Hawle je předním světovým výrobcem armatur a tvarovek. Dlouholeté zkušenosti dělají ze společnosti Hawle specialisty ve výrobě dvojitě excentrických uzavíracích klapek

Více

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem:

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem: Přehled Řez šoupátkem: 1. Šoupátka List č. Název šoupátka 01_01 Měkcetěsnící šoupátko přírubové 01_02 Měkcetěsnící šoupátko F4 přírubové 400-1200 01_03 Měkcetěsnící šoupátko F5 přírubové 400-1200 01_04

Více

Prosinec 2006. Objednatel: Královéhradecký kraj

Prosinec 2006. Objednatel: Královéhradecký kraj GENEREL NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Prosinec 2006 Objednatel: Královéhradecký kraj Zpracování Generelu nouzového zásobování pitnou vodou

Více

STANDARDY PRO VODOVODY BRNĚNSKÉ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

STANDARDY PRO VODOVODY BRNĚNSKÉ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY STANDARDY PRO VODOVODY BRNĚNSKÉ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY Pavel Viščor OBSAH 2 STANDARDY CO TO JE? Typový podklad projektantům, stavebníkům a zhotovitelům pro navrhování a realizaci vodovodů Souhrn technických

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B.

Obsah. Vodovod Lhota - Bezděkov. Souhrnná zpráva 031-08 B. Obsah 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby...2 1.1 Zhodnocení staveniště...2 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby...2 1.3 Technické řešení stavby...2 1.4 Napojení

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Stavebnicový systém PERFECTION

Stavebnicový systém PERFECTION Metrická soustava Stavebnicový systém PERFECTION pro polyethylenové potrubí pro topné plyny (zemní plyn, propan-butan) o provozním tlaku do 400 kpa. JET Service s.r.o. Maiselova 9, 110 0 Praha 1, poštovní

Více

1. ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY PRO NAVRTÁVÁNÍ

1. ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY PRO NAVRTÁVÁNÍ 1. ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY PRO NAVRTÁVÁNÍ 1.1 Zařízení KNS-F1 Soupravy KNS-F1 Soupravy KNS-F1/NTL 1.2 Zařízení COMPACT-F1 do 16 bar Soupravy COMPACT-F1 do 16 bar Doplňkové vybavení COMPACT-F1 do 16 bar 1.3

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY. hawle

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY. hawle UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY hawle Uzavírací šoupátka a tvarovky pro potrubí z PE a PVC, Jednoduchá a rychlá montáž Bezpečné jištění tahových sil Velká pevnost a těsnost spojů Snadná montáž i při nízkých

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny vodovodních řadů...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou technologii výměny potrubí, která spočívá: v úplném odstranění starého potrubí (litina,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR. 1) Výrobek: SYSTÉM NEREZOVÝCH VLNOVCOVÝCH TRUBEK - LISOVACÍ ZPŮSOB II. 2) Typ: IVAR.SITE 4) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Odkanalizování území v ochranných pásmech vodních zdrojů

Odkanalizování území v ochranných pásmech vodních zdrojů Odkanalizování území v ochranných pásmech vodních zdrojů Unikátní řešení s kvalitou svařovaného spoje, který si zachovává všechny výhody montáže spoje hrdlového Environment is our challenge Unikátní řešení

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o.

PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6. říjen SGS Czech Republic s.r.o. PRŮBĚH VÝSTAVBY ČISTÁ JIZERA I a II MĚSTO TURNOV MĚSÍČNÍ ZPRÁVA č. 6 říjen 2009 SGS Czech Republic s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl.

Více

Výměny vodovodních řadů

Výměny vodovodních řadů bezvýkopové sanace vodovodních potrubí tkaninovým rukávcem do provozního přetlaku 40 barů starline 1000 starline HPL-W starline HPL-S starline 3000UV Výměny vodovodních řadů CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ

Více