Obsah. I. Úvod II. Základní údaje o škole III. Přehled vyučovaných oborů IV. Personální zabezpečení... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12"

Transkript

1

2 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 3 III. Přehled vyučovaných oborů... 7 IV. Personální zabezpečení V. Autoevaluační činnost školy VI. Přijímací řízení pro školní rok 2014/ VII. Výsledky vzdělávání VIII. Prevence sociálně patologických jevů IX. Další vzdělávání pedagogických pracovníků X. Aktivity školy a Prezentace školy na veřejnosti XI. výsledky inspekční činnosti XII. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIV. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů XV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XVI. Materiální zajištění výuky a vybavenost školy XVII. Záměr rozvoje organizace XVIII. Přílohy

3 Povinnost vypracovat Výroční zprávu o činnosti školy a zprávu o hospodaření ukládá zákon 561/2004 Sb. v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 10, odst. 3. A dále 7 Vyhlášky 15/2005 Sb. v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jako soukromá škola jsme dále vázáni Opatřením k postupu při poskytování dotace soukromým školám č. j / Podle článku 3 Podmínky pro zvýšení dotace je škola povinna vypracovat Zprávu o škole za uplynulý školní rok s osnovou podle článku 6. Výroční zprávu o činnosti školy zpracovali: Ing. Dagmar Klofáčová koordinátor vzdělávacích programů.. Ing. Miroslav Klofáč zřizovatel školy, jednatel.. Mgr. Aleš Obrdlík ředitel školy. Zpráva byla schválena pedagogickou radou dne Zpráva byla schválena školskou radou dne Razítko školy: 1

4 I. ÚVOD Ve školním roce 2013/14 jsme aktivně naplňovali cíle výchovně vzdělávacího procesu a celkového rozvoje školy v souladu s našimi vzdělávacími programy a plánovacími dokumenty, tzn. v souladu s Koncepčním záměrem školy, ročním plánem a harmonogramem školního roku, plánem odborných praxí, minimálním preventivním programem, programem EVVO, plány činností předmětových komisí a plánováním dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To, co nám v naší práci pomáhalo udržet směr, bylo dodržování zavedených a osvědčených organizačních a pracovních postupů, promyšlené nakládání s finančními prostředky, dodržování dohodnutých pravidel, závěry z autoevaluačních činností a v neposlední řadě posilování školních tradic. V předkládané Výroční zprávě se můžeme pochlubit dobrými výsledky výchovně vzdělávacího procesu, výrazného posunu v materiálním zázemí školy, úspěchy našich žáků a studentů ve vzdělávání, soutěžích, středoškolské odborné činnosti a v dalších činnostech oficiálního i neformálního kurikula. K našim silným stránkám patří výhody malé školy. Denně probíhají organizační miniporady vedení s kmenovými zaměstnanci, které posilují osvědčený způsob týmového charakteru naší práce. Nedochází tak ke zkreslování v přenosu informací a k rozmělnění při plnění zadaných úkolů. Jsme denně v úzkém kontaktu se všemi žáky a studenty. K ukládání důležitých informací, plánovacích dokumentů, vzdělávacích programů, školních řádů a ke sdílení a ukládání mnoha dalších potřebných informací používáme společnou učitelskou část serveru. 2

5 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1) Stručná charakteristika školy Škola FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola (dále jen FARMEKO) zahájila svou činnost v roce Za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na oblast farmacie, laboratorní činnosti či ekologie. Valná většina z nich se velmi dobře uplatnila v praxi či při dalším vzdělávání na vysokých školách či vyšších odborných školách. Škola se neustále modernizuje a přizpůsobuje požadavkům legislativy, trhu práce a moderním trendům, tak aby zajistila absolventům vysokou konkurenceschopnost. Budova školy se nachází v jižní části města Jihlavy nedaleko centra v lokalitě zvané Na Slunci. Ze středu města je snadno dostupná pro pěší (cca minut chůze) nebo hromadnou městskou dopravou (cca 5 minut jízdy trolejbusem). V současné době škola zajišťuje vzdělávání ve dvou maturitních oborech, a to Ekologie a životní prostředí a Laboratorní asistent. V rámci VOŠ zdravotnické je organizováno vzdělávání na základě akreditace MŠMT ČR A MZ ČR v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Škola zajišťuje rovněž vzdělávání dospělých kombinovanou formou vzdělávání v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a v oblasti kosmetiky formou rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost Kosmetické služby. Škola se vyznačuje dobrými mezilidskými vztahy, příjemným rodinným prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům. Cílem naší školy je být školou užitečnou, přátelskou a inspirativní. Poskytujeme žákům kvalitní vzdělání na základě našich vzdělávacích programů, které pružně přizpůsobujeme vývoji vyučovaných oborů, vývoji společnosti a potřebám žáků a studentů. Cílová kapacita je u střední školy 140 žáků a u vyšší školy 200 studentů. 3

6 2) Identifikační údaje školy Název školy: FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Sídlo školy: Znojemská 4880/76, Jihlava Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným Zřizovatel školy: Ing. Miroslav Klofáč Ředitel školy: Mgr. Aleš Obrdlík Kontakty pro komunikaci se školou: tel.: , gsm: www: Součásti školy: Střední odborná škola IZO: Vyšší odborná škola IZO: REDIZO: IČO: Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka Zřízení školy: činnost školy byla povolena s platností od 1. září 1992 dne 13. dubna 1992 pod č. j. 2175/92 rozhodnutím MŠMT o zařazení školy do sítě škol Ministerstva školství ČR Zařazení do školského rejstříku: podle rozhodnutí MŠMT č. j /97-61, poslední platné zařazení podle rozhodnutí MŠMT č. j / Obory vzdělání (školní rok 2013/2014): Součást Střední odborná škola M/01 Ekologie a životní prostředí, čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání, ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí M/01 Laboratorní asistent, čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání, ŠVP Laboratorní asistent Součást Vyšší odborná škola zdravotnická N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma vzdělávání, 3 roky N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky Další vzdělávání dospělých Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR Kosmetické služby 4

7 Počet tříd, počet žáků a studentů ve školním roce 2013/14 počet tříd na SOŠ: 8 počet žáků na SOŠ k : 99 počet žáků na SOŠ k : 96 počet studijních skupin na VOŠZ (denní forma vzdělávání): 3 počet studentů na VOŠZ (denní forma vzdělávání) k : 33 počet studentů na VOŠZ (denní forma vzdělávání) k : 33 počet studijních skupin na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání): 4 počet studentů na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání) k : 140 počet studentů na VOŠZ (kombinovaná forma vzdělávání) k : 136 celkem žáků a studentů k : 272 celkem žáků a studentů k : 265 Počty žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání k : SOŠ: Ekologie a životní prostředí: 33 Laboratorní asistent: 66 VOŠ: Diplomovaný farmaceutický asistent: 173 Počty žáků a studentů v jednotlivých oborech k : SOŠ: Ekologie a životní prostředí: 31 Laboratorní asistent: 65 VOŠ: Diplomovaný farmaceutický asistent: 169 5

8 Údaje o školské radě: Školská rada ve školním roce 2013/2014 pracovala v tomto složení: Školská rada pracovala ve složení: Ivan Vala - zástupce zvolený zřizovatelem Ing. Dagmar Klofáčová - zástupce školy předsedkyně školské rady Kateřina Poláková - zástupce rodičů nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků a studentů Školská rada pracovala dle ustanovení 168 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Veškeré zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici u předsedkyně Ing. D. Klofáčové. 6

9 III. PŘEHLED VYUČOVANÝCH OBORŮ Střední odborná škola V rámci součásti Střední odborná škola byla ve školním roce 2013/14 na škole FARMEKO zajišťována výuka těchto čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou určených absolventům základních škol: M/01 Ekologie a životní prostředí forma vzdělávání: denní ročník: 1. až 4. ročník vzdělávání ŠVP: Monitorování a ochrana životního prostředí, s platností od 1. září počínaje 1. ročníkem vzdělávání M/01 Laboratorní asistent forma vzdělávání: denní ročník: 1. až 4. ročník vzdělávání ŠVP: Laboratorní asistent s platností od 1. září počínaje 1. ročníkem vzdělávání Vyšší odborná škola V rámci součásti Vyšší odborná škola bylo ve školním roce 2013/14 na škole FARMEKO zajišťováno vyšší odborné vzdělávání určené absolventům středních škol v oboru vzdělání: N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent forma vzdělávání: denní a kombinovaná délka vzdělávání v obou formách: 3 roky vzdělávací program: N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent akreditovaný MŠMT ČR a MZ ČR (akreditace ) Další vzdělávání dospělých: rekvalifikační kurz Kosmetické služby akreditace MŠMT: č. j /11-24/930 ze dne

10 Základní charakteristika vyučovaných vzdělávacích programů Ekologie a životní prostředí (ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí) Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu Monitorování a ochrana životního prostředí. Tento obor vzdělání je zaměřen na přírodní vědy. Absolventi disponují odborností zejména v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, biologie a chemie, znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními technologiemi. Součástí vzdělávání je odborná praxe, při níž se žáci blíže seznamují s jednotlivými složkami životního prostředí (botanické, zoologické, geologické, meteorologické, vodohospodářské exkurze a měření), s činností ekologických institucí, s ekologickými problémy v rámci podniků atd. Zaměření ŠVP na problematiku monitoringu životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství je u daného oboru ojedinělé v ČR. Absolventi jsou vzděláni tak, aby získali nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí mohou absolventi uplatnit ve sféře výroby a moderních služeb (ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoře zabývajících se hodnocením stavu složek životního prostředí, hygienické služby, vodohospodářské podniky, podniky zabývající se nakládáním s odpady a jejich recyklací, podniky zabývající se údržbou krajiny, péčí o zeleň a rozvojem venkova, hydrogeologický průzkum, hydrologické a meteorologické monitorování), dále ve státní správě (odbory životního prostředí), v informační a osvětové činnosti nebo při samostatném podnikání a při obchodně provozních činnostech podle živnostenského zákona všude tam, kde je požadováno střední vzdělání přírodovědného zaměření s maturitní zkouškou. Absolventi jsou dobře připraveni k dalšímu vzdělávání na vyšších či vysokých školách, především přírodovědného zaměření. 8

11 Laboratorní asistent (ŠVP Laboratorní asistent) Čtyřletý obor vzdělání s maturitní zkouškou Laboratorní asistent je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu Laboratorní asistent. Vzdělávání laboratorních asistentů zabezpečuje škola FARMEKO jako jediná v kraji Vysočina. Absolvent poskytuje především laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. O podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Žáci si v odborných předmětech osvojí správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod apod. Absolventi disponují znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi. Absolventi oboru vzdělání Laboratorní asistent jsou vzděláni tak, aby získali nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolventi se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, transfuzní služby, histologie, mikrobiologie a imunologie a jiných klinických laboratořích, případně v laboratořích chemického zaměření, dále jako reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie, prodejci přístrojů a pomůcek pro laboratoře apod. Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších či vysokých školách (především přírodovědného zaměření). o 9

12 Diplomovaný farmaceutický asistent Vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent je zárukou kvalitní přípravy absolventů k vykonávání profese farmaceutických asistentů. Vzdělávací program vychází z požadavků platných právních norem Ministerstva zdravotnictví ČR a je realizován v denní i kombinované formě vzdělávání. Obor vzdělání je zaměřen především na výuku medicínských a farmaceutických disciplín pod vedením zkušených interních pedagogů a odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři). Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vzdělávání se zaměřuje na osvojení vědomostí a profesních dovedností nezbytných pro plánování, poskytování a vyhodnocování zajišťování zdravotní (lékárenské) péče a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Absolventi vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent najdou uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), jako reprezentanti farmaceutických firem apod. Absolventi se mohou dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole. Škola FARMEKO zabezpečuje jako jediná v kraji Vysočina vzdělávání farmaceutických asistentů. Na základě více než dvacetileté zkušenosti školy FARMEKO s výukou farmaceutických disciplín můžeme prohlásit, že absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi, a to nejen přímo v regionu. Škola pravidelně zaznamenává konkrétní nabídky lékáren našim absolventům či studentům posledních ročníků na zaměstnání v pozici farmaceutický asistent. 10

13 Rekvalifikační kurz Kosmetické služby Rekvalifikační kurz kosmetiky je pořádán na základě akreditace MŠMT ČR pro zájemce z řad veřejnosti i pro studenty školy FARMEKO. Škola má s výukou kosmetiky více než dvacetiletou zkušenost. Výuka probíhá v učebně pro teoretickou výuku a v učebně kosmetické praxe, ve kterých je k dispozici veškeré potřebné moderní materiální vybavení. Kurz opravňuje absolventy k samostatnému podnikání v oboru Kosmetické služby a k plnohodnotnému výkonu povolání kosmetičky. Kurz je zakončen zkouškou, na základě které obdrží absolventky osvědčení s celostátní platností. Veškeré vzdělávací programy k jednotlivým oborům vzdělání jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou k dispozici na intranetu školy či v tištěné podobě u koordinátorky vzdělávacích programů Ing. D. Klofáčové. 11

14 IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Výuku ve všech oborech vzdělání zajišťovalo celkem 49 učitelů, z toho 38 externích vyučujících. Vyučující měli převážně odpovídající vzdělání vysokoškolské odborné či pedagogické, anebo obojí. Personální zabezpečení ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí a ŠVP Laboratorní asistent přehled vyučujících ve školním roce 2013/14 Vyučující RNDr. Mgr. Hana Bláhová Mgr. Lukáš Fous Irena Francálková Ing. Lenka Chalupová Ing. Vlastimil Kakrda Prim. MUDr. Michal Kheck PhDr. Jana Klimešová Ing. Miroslav Klofáč Ing. Dagmar Klofáčová Mgr. Jitka Korbelová Vyučované předměty histologie a histologická technika - cvičení společenskovědní základ cvičení z hematologie a transfúzní služby klinická biochemie fyzika histologie a histologická technika anglický jazyk odborná praxe biologie, geologie a pedologie, farmaceutická botanika matematika Zaměstnavatel Nemocnice Jihlava Manažerská akademie Jihlava Nemocnice Jihlava FARMEKO důchodce Nemocnice Jihlava FARMEKO FARMEKO FARMEKO ZŠ Nad Plovárnou, Jihlava JUDr. Jan Kružík právní příprava důchodce MUDr. Miroslava Leinertová hematologie a transfúzní služba Nemocnice Jihlava Nejvyšší dosažené vzdělání VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě MU Brno, Pedagogická fakulta, výchova ke zdraví, RV, společenské vědy SZŠ v Praze, Alšovo nábřeží 6 Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická VŠ strojní a textilní v Liberci UK Praha, lékařská fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Brně VUT Brno, EF, lékařské přístroje Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Agronomická fakulta, fytotechnika Univerzita J. E. Purkyně v Brně Právnická fakulta UK v Praze Univerzita J. E. Purkyně v Brně Mgr. Marie Matějková patologie, výchova ke zdraví OSVČ Univerzita Palackého v Olomouci 12

15 Vyučující Ing. Zdeněk Meitner Mgr. Irena Moučková Mgr. Vladimíra Némethová Mgr. Aleš Obrdlík Mgr. Jaroslava Ondráková Mgr. Zuzana Pechová Mgr. Markéta Pivoňková Ing. Marta Procházková Ing. Iveta Procházková Vyučované předměty informační a komunikační technologie, ekonomika a finanční gramotnost anglický jazyk český jazyk, dějepis, psychologie, první pomoc informační a komunikační technologie tělesná výchova anglický jazyk latinský jazyk laboratorní metody a analýzy laboratorní technika, ekologie, mikrobiologie, imunologie a epidemiologie Zaměstnavatel OSVČ SPŠ textilní Jihlava FARMEKO FARMEKO důchodce OSVČ ZŠ Březinova Jihlava FARMEKO FARMEKO Mgr. Josef Řezáč latinský jazyk ZŠ Seifertova, Jihlava Nejvyšší dosažené vzdělání VŠE Praha, fakulta výrobně ekonomická Jihočeská univerzita, Ped. fakulta; Univerzita v Pardubicích, Fakulta humanit. studií, AJ Univerzita J. E. Purkyně v Brně UK Praha, Ped. fakulta; Univerzita Hradec Králové Univerzita J. E. Purkyně v Brně Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, anglický, ruský jazyk JU v Českých Budějovicích, Ped. fakulta, učitelství NJ-LA SVŠT Bratislava, Chemickotechnologická fakulta Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Mgr. Alena Srbová matematika SOU Třešť UK Praha Ing. Marcela Svobodová Mgr. Martina Šťávová ochrana životního prostředí, biologie, biologie člověka, krajina a životní prostředí, somatologie cvičení z hematologie a transfúzní služby FARMEKO Nemocnice Jihlava Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 13

16 Vyučující Mgr. Věra Vrzáková Mgr. Jana Waldhauserová MUDr. Stanislav Wasserbauer Mgr. Miroslav Zajíc Ing. Anastázie Zavřelová Vyučované předměty chemie, monitoring ŽP, biochemie a biotechnologie, laboratorní technika geografie, meteorologie mikrobiologie, hygiena a toxikologie tělesná výchova vodárenství, odp. hospodářství Zaměstnavatel FARMEKO ZŠ Březinova Jihlava Státní zdravotní ústav Jihlava SŠZ a VOŠ zdravotnická Jihlava důchodce Nejvyšší dosažené vzdělání UK Praha, Přírodovědecká fakulta, biologie, chemie PF JU v Českých Budějovicích UK Praha, Lékařská fakulta PF JU v Českých Budějovicích VUT v Brně Zaměstnanci školy FARMEKO 2013/14 14

17 Personální zabezpečení vzdělávacího programu VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent přehled vyučujících ve školním roce 2013/14 Vyučující PharmDr. Přemek Císař, Ph.D. Mgr. Lukáš Fous Mgr. Jitka Fousková PharmDr. Pavla Hulvová Ing. Lenka Chalupová Bc. Ljudmila Karnějeva PhDr. Jana Klimešová Mgr. Jan Klofáč Ing. Dagmar Klofáčová Vyučované předměty chemie léčiv psychologie a komunikace příprava léčiv, výdejní činnost, lékárenství příprava léčiv farmakognózie ruský jazyk anglický jazyk farmakologie, základy radiologie, garant odborné vzdělávání v oboru DFA farmaceutická botanika Zaměstnavatel Lékárna Borovina Třebíč Manažerská akademie Jihlava Lékárna Žďár n. S. Lékárna Tilia Jihlava FARMEKO OSVČ FARMEKO FARMEKO, Lékárna U sv. Jiří, Jihlava FARMEKO Ing. Jana Kolářová německý jazyk OSVČ Mgr. Kateřina Lahodová lékárenství Lékárna Polná Nejvyšší dosažené vzdělání UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie MU Brno, Pedagogická fakulta, výchova ke zdraví, RV, společenské vědy VFU Brno, farmaceutická fakulta; Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta UK Bratislava, Farmaceutická fakulta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická Běloruský státní institut národního hospodářství V. V. Kujbyševa Univerzita J. E. Purkyně v Brně UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, Agronomická fakulta, fytotechnika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno VFU Brno, Farmaceutická fakulta Mgr. Marie Matějková patologie a patofyziologie, kosmeologie, OSVČ Univerzita Palackého v Olomouci 15

18 Vyučující Ing. Zdeněk Meitner Mgr. Vladimíra Némethová Mgr. Aleš Obrdlík Mgr. Zuzana Pechová Mgr. Markéta Pivoňková Lenka Poláková Ing. Marta Procházková Ing. Iveta Procházková Mgr. Pavlína Rosendorfová Vyučované předměty farmakologie informační a komunikační technologie psychologie a komunikace absolventský seminář anglický jazyk latinský jazyk, německý jazyk zdravotnické prostředky chemie a biochemie, analýza léčiv, farmakognózie mikrobiologie a hygiena farmakognózie Zaměstnavatel OSVČ FARMEKO FARMEKO OSVČ ZŠ Březinova Jihlava Zdravotní potřeby FARMEKO FARMEKO Lékárna Tilia Jihlava Mgr. Josef Řezáč latinský jazyk ZŠ Seifertova, Jihlava PharmDr. Monika Šaterová Mgr. Pavel Tůma Mgr. Jaroslava Tkáčová Voršiláková Jarmila Mgr. Věra Vrzáková výdejní činnost farmaceutická botanika výživa člověka cvičení z přípravy léčiv, zdravotnické potřeby laboratorní technika, chemie a biochemie Lékárna u Zvěrokruhu, Jihlava Ad Fontes, gymnázium OSVČ důchodce FARMEKO MUDr. Petr Vylam farmakologie Nemocnice Jihlava Lea Vyskočilová MUDr. Stanislav Wasserbauer příprava léčiv cvičení veřejné zdravotnictví rodičovská dovolená Státní zdravotní ústav Jihlava Nejvyšší dosažené vzdělání VŠE Praha, fakulta výrobně ekonomická Univerzita J. E. Purkyně, Brno UK Praha, Ped. fakulta; Univerzita Hradec Králové Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, anglický, ruský jazyk JU v Českých Budějovicích, Ped. fakulta, učitelství NJ-LA FARMEKO SZŠ s. r. o., Jihlava SVŠT Bratislava, Chemickotechnologická fakulta Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie Univerzita Karlova v Praze Jesseniova lekárská fakulta v Martine Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně UK Praha, Přírodovědecká fakulta, biologie, chemie MU Brno, lékařská fakulta SOŠ zdravotnická UK Praha, Lékařská fakulta 16

19 Vyučující MUDr. Soňa Zajícová Špinarová MUDr. Irena Zimenová Vyučované předměty anatomie a fyziologie, první pomoc a medicína katastrof výchova ke zdraví, výživa člověka Zaměstnavatel Psychiatrická léčebna Jihlava Státní zdravotní ústav Jihlava Mgr. Renata Žáková farmakologie Lékárna Tilia Jihlava MUDr. Monika Žižlavská anatomie a fyziologie Nemocnice Jihlava Nejvyšší dosažené vzdělání UK Praha, 1. lékařská fakulta MU Brno, lékařská fakulta UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, farmacie MU Brno, lékařská fakulta Na řízení výchovně vzdělávacího procesu se podíleli: koordinátor vzdělávacích programů Ing. Dagmar Klofáčová metodik prevence - Ing. Marta Procházková metodik EVVO - Ing. Marcela Svobodová výchovný poradce - Mgr. Vladimíra Némethová vedoucí jednotlivých předmětových komisí Provoz školy zabezpečovali technickohospodářští pracovníci: Miroslava Rychtáriková - vedoucí ekonomického a studijního oddělení Petr Kolomějev - technik školy Renata Skořepová - úklid školy 17

20 V. AUTOEVALUAČNÍ ČINNOST ŠKOLY Vlastní hodnocení práce školy FARMEKO je zaměřeno především na oblasti uvedené v tabulce. Výsledky autoevaluační činnosti školy jsou součástí jednotlivých kapitol této výroční zprávy o činnosti školy. Hodnocená oblast Podmínky vzdělávání; vyhodnocení záměru rozvoje školy a dílčích plánů Demografický vývoj, zájem o školu, naplněnost oborů Průběh vzdělávání; zhodnocení práce školy ve školním roce, plnění cílů ŠVP SOŠ a VP VOŠZ, personální zabezpečení, materiální zabezpečení, hospodaření Indikátory Nástroje Četnost Zhodnocení jednotlivých dílčích oblastí (podmínky materiální, personální, organizační, BOZP, zhodnocení plnění záměru rozvoje školy Vyhodnocení důvodů pro výběr školy, naplněnost oborů a) Úroveň pedagogického procesu b) Hospodaření čerpání dotací Kombinace evalvačních nástrojů podle typu oblasti rozbory dokumentace, pozorování, rozhovory; závěry v jednotlivých částech výroční zprávy. (Zřizovatel, ředitel, koordinátor VP). Dotazník pro studenty 1. ročníků, pozorování - závěry z přehlídek středních škol. (Zřizovatel). Kombinace evalvačních nástrojů vnitřních a vnějších; závěry ve výroční zprávě, v dokumentech k vyúčtování dotací, v rozborech hospodaření, ve zprávě nezávislého finančního auditora. (Ředitel, zřizovatel, hospodářka, koordinátor VP, auditor). každoročně každoročně každoročně Podpora školy poskytovaná žákům; spolupráce s rodiči; úroveň pedagogického procesu a práce jednotlivých pracovníků; Vedení pedagogické dokumentace Průběh pedagogického procesu, příprava na výuku, úroveň písemných prací, seminárních prací, absolventských prací, studentských projektů, výsledky v soutěžích, úroveň vedení dokumentace, aktivita a iniciativa práce pro školu, komunikace s rodiči Správnost a úplnost zápisů v třídních knihách, třídních výkazech, školní matrice apod. Hospitace a pohospitační pohovor, kontroly dokumentace, zhodnocení vybraných studentských prací; závěry ve výroční zprávě. (Ředitel, zřizovatel, koordinátorka ŠVP). Kontroly veškeré povinné dokumentace (Třídní učitelé, ředitel). dle možností 1x až 2x ročně, jinak dle aktuálního stavu 4 x ročně 18

21 Rozvoj osobnosti pedagogů, kvalita DVPP Přínos jednotlivých zaměstnanců pro školu, motivace Řízení školy Výsledky vzdělávání, úroveň vědomostí a dovedností žáků a studentů Uplatnitelnost absolventů na trhu práce a při dalším vzdělávání Postoj žáků a studentů ke škole, hodnocení ŠVP a VP Výchovné problémy Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání - aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti, Plnění plánu personálního rozvoje - plánů osobních profesních cílů pedagogů, zhodnocení kvality DVPP Plnění úkolů, šíře úkolů, aktivita, práce pro školu mimo vyučování, zapojení do soutěží, olympiád, SOČ apod. Plánování (týdenní plány, měsíční plány), motivování, organizace, hospodaření, bezpečnost, informační systém, evidence Výsledky výstupních testů, maturitních zkoušek, absolutorií; výstupní testy Konkurenceschopnost absolventů Školní klima Monitoring drogy, šikana apod.; studijní problémy, docházka Spolupráce školy s ostatními subjekty, rodiči, sociálními partnery, akce školy, úspěchy, články v tisku, webové stránky, hodnocení žáků a studentů na odborných praxích Plán osobních profesních cílů, přehledy - záznamy o DVPP ; závěry a přehledy ve výroční zprávě. (Ředitel, jednotliví pedagogové). Pozorování, osobní jednání; přehledy aktivit ve výroční zprávě. (Ředitel, zřizovatel, koordinátor VP). Pravidelné schůzky zřizovatel-ředitelkoordinátor VP Výstupní testy ŠVP, výsledky zkoušek; závěry ve výroční zprávě, v dokumentaci jednotlivých učitelů (Jednotliví učitelé, ředitel). Dotazníky absolventům; závěry ve výroční zprávě. (Třídní učitelé, ředitel, zřizovatel, koordinátor VP). Jednání s mluvčími tříd a studijních skupin, popř. dotazníky; závěry ve výroční zprávě. (Zřizovatel, ředitel, třídní učitelé). Preventivní programy, rozhovory, pozorování; závěry v dokumentaci metodiků, popř. ve výroční zprávě. (Metodik prevence, výchovný poradce). Rozbory na poradách, pedagogických radách, poradách vedení; závěry v přehledech aktivit, zpracování do výroční zprávy. (Ředitel, zřizovatel, 1 x ročně Průběžně Min. 2 x měsíčně 1 x ročně každoročně 2 x ročně každoročně, popř. dle situace průběžně 19

22 spolupráce se sociálními partnery školy (praxe) Úspěšnost akcí školy Porovnání školy s jinými školami; spolupráce s ostatními školami Stupeň hodnocení jednotlivými vyučujícími Poznatky zřizovatele školy, ředitele školy a ostatních pedagogů- možnost jejich aplikace ve vlastní škole, aktivita školy ve společných projektech v rámci členství v AVOŠ, SSŠČMS, AZŠ koordinát VP, interní pedagogové). Slovní zhodnocení jednotlivými pedagogy, doporučení, či nedoporučení opakování akce Porady a osobní jednání; závěry ve výroční zprávě (Ředitel, zřizovatel, koordinátor VP). následně po ukončení akce, provozní porady průběžně, dle aktuálního stavu Autoevaluace učitele Průběh a cíle Indikátory Nástroj Četnost Jak žáci rozumí x Diskuze se žáky, průběžně v hodině nerozumí, pohovor se žáky proč se učivo nestihlo probrat, co se líbilo x nelíbilo Výsledek pedagogického působení Úroveň vědomostí a dovedností Kvalita vyučovacího procesu Zpětná vazba učitel x žák Komplexní osobnostní růst Schopnost aplikovat učivo Formy, metody, vystupování, řečové schopnosti, klima, pracovní atmosféra Dotazník Další vzdělávání plán osobního rozvoje; nejlepší práce svých žáků, výsledky žáků v testech, výsledky v soutěžích apod. Ústní zkoušení, testy, písemné práce., prověrky, srovnávací testy vlastní Vzájemná výměna zkušeností mezi kolegy a kolegyněmi, porady Dotazník názor žáků na výuku Vedení vlastních záznamů; zpracování každoročního plánu osobního rozvoje průběžně dle uvážení dle uvážení průběžně 20

23 VI. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15 Přijímací řízení na SOŠ proběhlo na základě ukončené povinné školní docházky, průměrného prospěchu v 8. a 9. ročníku, přihlášky, zdravotní způsobilosti a přijímacího pohovoru. Do oboru Ekologie a životní prostředí bylo přijato celkem 7 žáků (6 dívek a 1 chlapec) a do oboru Laboratorní asistent celkem 20 žáků (13 dívek a 7 chlapců). K vyššímu odbornému vzdělávání v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent denní forma vzdělávání - bylo přijato celkem 14 studentů. K vyššímu odbornému vzdělávání v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent kombinovaná forma vzdělávání - bylo přijato 40 studentů. Výsledky přijímacího řízení na rok 2014/15 Obor Počet přihlášek Počet přijatých VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent (denní forma vzdělávání) VOŠ Diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma vzdělávání) SOŠ Laboratorní asistent SOŠ Ekologie a životní prostředí

24 VII. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 1) Prospěch a chování žáků a studentů ve školním roce 2013/2014 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2013/14 z toho hodnocení absence na žáka třídní učitel třída V P 5 N žáků snížená známka Ch průměrný prospěch celkem neomluv. 1. EK , Ing. Iveta Procházková 1. LA , Ing. Iveta Procházková 2. EK , Mgr. Vladimíra Némethová 2. LA , ,13 Mgr. Vladimíra Némethová 3. EK , Ing. Marcela Svobodová 3. LA , Ing. Marcela Svobodová 4. EK , Mgr. Vrzáková Věra 4. LA , Mgr. Vrzáková Věra Legenda: v - prospěl s vyznamenáním; P prospěl; 5 neprospěl; N nehodnocen. Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích oblastech a obsahových okruzích ŠVP Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupujeme v souladu s ustanoveními příslušných paragrafů Školského zákona. Pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně Klasifikační řád jako příloha Školního řádu školy a příslušné části ŠVP (kapitola Způsob hodnocení žáků). Výsledky vzdělávání za každý ročník obou našich ŠVP hodnotíme mimo jiné prostřednictvím vlastních výstupních testů, které zpracováváme a aktualizujeme v rámci práce v jednotlivých předmětových komisích. Výsledky z výstupních testů slouží k informovanosti vyučujících a žáků o úrovni dosažených vědomostí a pedagogům k porovnání úrovně znalostí žáků v jednotlivých školních rocích. 22

25 Pochvaly ředitele školy Smejkalová Lucie, 2. EK, za vzornou reprezentaci školy na ekologické olympiádě Šurnický Petr, 2. EK, za vzornou reprezentaci školy na ekologické olympiádě Poláková Kateřina, 3. EK, za vzornou reprezentaci školy na ekologické olympiádě Šťávová Vendula, 3. EK, za vzornou reprezentaci školy na ekologické olympiádě Havel Josef, 4. EK, za vzornou reprezentaci školy na ekologické olympiádě Oulehla Jan, 4. EK, za vzornou reprezentaci školy na ekologické olympiádě Marková Michaela, 4. EK, za vzornou reprezentaci školy na přehlídce SOČ Oulehla Jan, 4. EK, za vzornou reprezentaci školy na přehlídce SOČ Celkem bylo uděleno 39 pochval třídního učitele za výborné studijní výsledky. Napomenutí třídní učitelky Kopáček Filip, 4. EK, za 4 neomluvené hodiny Tento přestupek byl s plnoletým žákem řešen pohovorem s výchovnou poradkyní a třídní učitelkou a bylo učiněno oznámení matce. Ve školním roce 2013/14 nebyly řešeny žádné další vážnější přestupky proti školnímu řádu. 23

26 2) Výsledky maturitních zkoušek o Praktická maturitní zkouška v oboru vzdělání M/01 Laboratorní asistent Praktická maturitní zkouška v oboru vzdělání Laboratorní asistent ve školním roce 2013/14 proběhla ve dne Žáci třídy 4. LA konali praktickou maturitu z odborných vyučovacích předmětů (cvičení z klinické biochemie, cvičení z mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, histologie a histologická technika a cvičení z hematologie a transfuzní služby). Ke konání praktické zkoušky přistoupilo17 žáků, jedna žákyně z důvodů nesplnění podmínek ukončení ročníku se nezúčastnila maturitní zkoušky. Všichni žáci praktickou maturitní zkoušku vykonali, a to s výbornými výsledky. Přehled hodnocení třídy 4. LA u praktické maturitní zkoušky: 15 žáků bylo hodnoceno stupněm výborný 2 žáci byli hodnoceni stupněm chvalitebný. o Společná část maturitní zkoušky v oborech vzdělání M/01 Ekologie a životní prostředí a M/01 Laboratorní asistent Ve dnech 2. až 9. května 2014 se konala společná část maturitní zkoušky. Tuto část úspěšně splnilo 27 žáků. Jeden žák nesložil zkoušku z písemné práce z cizího jazyka a jedna žákyně nesložila didaktický test z cizího jazyka. o Ústní maturitní zkoušky v oborech vzdělání M/01 Ekologie a životní prostředí a M/01 Laboratorní asistent Ve dnech května 2014 se konaly ústní maturitní zkoušky v oboru vzdělání M/01 Ekologie a životní prostředí a v oboru vzdělání M/01 Laboratorní asistent. Ke zkoušce se přihlásilo celkem 27 žáků. Jedna žákyně nesplnila podmínky pro přihlášení k maturitní zkoušce v jarním termínu. Ústní zkoušky úspěšně složilo 27 žáků. K podzimnímu termínu byli přihlášeni tři žáci, dva na opravný termín a jedna žákyně na první řádný termín. Stání část maturity všichni složili úspěšně. Podzimní termín ústních zkoušek pro žákyni Leonu Skřipskou byl stanoven na 15. září Pro praktickou maturitní zkoušku byl vyhlášen termín 8. září Žákyně se na zkoušku nedostavila a bude tedy konat ústní a praktickou maturitní zkoušku v prvním opravném termínu v jarním zkušebním období Porovnání úspěšnosti u maturitních zkoušek s ostatními školami v České republice dle výsledků dodaných centrem CERMAT naleznete na straně 29. Ve srovnání s ostatními odbornými a zdravotnickými středními školami má naše škola výborné výsledky. 24

27 Předsedkyně zkušební komise Ing. Glovinová, Ph.D. (pedagožka Mendelovy Zemědělské a lesnické univerzity v Brně) hodnotila úroveň znalostí našich žáků u ústních maturitních zkoušek velmi kladně. Kopii hodnocení uvádíme v příloze. Přehled prospěchu třídy 4. EK maturitní zkouška 2013/14 Třídní učitelka: Mgr. Věra Vrzáková Počet žáků 11 celkem: z toho dívek: 3 chlapců: 8 Předmět Počty známek Průměr CJL Český jazyk a literatura ,28 ANJ Anglický jazyk ,18 OZP Ochrana životního prostředí ,18 PRP Přírodovědné předměty ,20 MZP Monitoring životního prostředí ,72 VOH Vodní a odpadové hospodářství ,33 Celkový průměrný prospěch 1,93 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 5 prospěl 5 neprospěl 1 nehodnocen 0 Přehled prospěchu třídy 4. LA maturitní zkouška 2013/14 Třídní učitel: Mgr. Věra Vrzáková Počet žáků 18 celkem: z toho dívek: 17 chlapců: 1 Předmět Počty známek Průměr CJL Český jazyk a literatura ,88 ANJ Anglický jazyk ,76 KLB Klinická biochemie ,82 MIE Mikrobiologie, imunologie ,00 a epidemiologie POP Praktická zkouška ,12 z odborných předmětů Celkový průměrný prospěch 1,92 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 4 prospěl 13 neprospěl 1 nehodnocen 0 25

28 NÁZEV ŠKOLY FARMEKO - VOŠ zdravotnická a SOŠ MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM MATURITNÍ ZKOUŠKA CELKEM (ŘÁDNÝ TERMÍN) jaro 2014 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY POČET PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PODÍL V % Z POČTU PŘIHLÁŠEK PŘIHLÁŠENO NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL NEKONAL KONAL NEUSPĚL USPĚL ČESKÁ REPUBLIKA CELKEM ,5 87,5 19,6 67,9 12,4 87,6 16,3 71,3 12,3 87,7 6,1 81,6 GYMNÁZIUM ,4 96,6 5,8 90,8 3,4 96,6 3,1 93,5 3,3 96,7 3,4 93,2 LYCEUM ,2 93,8 12,8 81,1 6,1 93,9 8,8 85,1 6,1 93,9 5,7 88,3 SOŠ - technické ,9 86,1 19,6 66,4 13,9 86,1 13,7 72,4 13,8 86,2 9,2 77,1 SOŠ - technické ,2 82,8 23,8 59,0 17,1 82,9 19,0 63,9 16,9 83,1 8,5 74,6 SOŠ - ekonomické ,5 86,5 16,9 69,6 13,4 86,6 13,3 73,3 13,3 86,7 6,4 80,3 SOŠ - hot. a podnikatelské ,9 83,1 22,2 60,8 16,8 83,2 18,7 64,5 16,5 83,5 7,0 76,4 SOŠ - hum. a pedagogické ,1 86,9 26,0 60,9 12,9 87,1 23,3 63,8 12,8 87,2 5,9 81,3 SOŠ - zemědělské ,1 84,9 29,5 55,4 14,8 85,2 27,7 57,6 14,8 85,2 5,4 79,8 SOŠ - zdravotnické ,2 88,8 29,8 59,1 10,9 89,1 27,4 61,7 11,0 89,0 6,9 82,0 SOŠ - umělecké ,3 86,7 21,4 65,2 12,9 87,1 16,6 70,5 13,1 86,9 9,0 77,9 SOU - technické ,4 80,6 30,3 50,3 19,4 80,6 26,5 54,2 19,3 80,7 8,0 72,7 SOU - ostatní ,8 79,2 35,9 43,3 20,7 79,3 33,6 45,7 20,0 80,0 6,6 73,5 NÁSTAVBOVÉ - technické ,5 75,5 32,0 43,5 24,1 75,9 30,6 45,3 24,1 75,9 5,2 70,7 NÁSTAVBOVÉ - ostatní ,0 75,0 35,6 39,4 24,8 75,2 34,2 41,0 24,6 75,4 6,6 68,8 ŠKOLA CELKEM 29 3,4 96,6 6,9 89,7 3,4 96,6 6,9 89,7 3,4 96,6 0,0 96,6 TŘÍDA 4. LA 18 5,6 94,4 5,6 88,9 5,6 94,4 5,6 88,9 5,6 94,4 0,0 94,4 4. EK 11 0,0 100,0 9,1 90,9 0,0 100,0 9,1 90,9 0,0 100,0 0,0 100, 0 26

29 Maturitní ples školy FARMEKO

30 3) Výsledky absolutorií Absolutoria - denní forma vzdělávání Ve dnech června 2014 konalo 12 studentů denní formy vzdělávání absolutorium v oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický asistent. Úspěšně zkoušku vykonalo všech 12 studentů, 2 s vyznamenáním. Přehled prospěchu třídy 3. FA absolutorium 2013/14 Třídní učitel: Ing. Klofáčová Dagmar Počet žáků celkem: 12 Forma studia: denní z toho dívek: 9 chlapců: 3 Předmět Počty známek Průměr N OBP Odborné předměty ,25 ANJ Anglický jazyk ,17 NEJ Německý jazyk ,67 OAP Obhajoba absolventské práce ,33 Celkový průměrný prospěch 2,00 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 2 prospěl 10 neprospěl 0 nehodnocen 0 Absolutoria denní forma vzdělávání 28

31 Absolutoria - kombinovaná forma vzdělávání Studenti kombinované formy vzdělávání v oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický asistent konali absolutorium ve dnech K absolutoriu konalo celkem 58 studentů. Všichni studenti vykonali zkoušku úspěšně, z toho 37 s vyznamenáním. Předseda zkušební komise Doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (pedagog Mendelovy Zemědělské a lesnické univerzity v Brně) hodnotil úroveň znalostí našich žáků u ústních maturitních zkoušek velmi kladně. Kopii hodnocení uvádíme v příloze. Přehled prospěchu třídy 3. FK absolutorium 2013/14 Třídní učitel: Ing. Procházková Marta Počet žáků celkem: 28 Forma studia: dálková z toho dívek: 27 chlapců: 1 Předmět Počty známek Průměr N OBP Odborné předměty ,50 RUJ Ruský jazyk ,75 ANJ Anglický jazyk ,45 NEJ Německý jazyk ,10 OAP Obhajoba absolventské práce ,293 Celkový průměrný prospěch 1,50 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 18 prospěl 10 neprospěl 0 nehodnocen 0 Přehled prospěchu třídy 3. FL absolutorium 2013/14 Třídní učitel: Ing. Procházková Marta Počet žáků celkem: 27 Forma studia: dálková z toho dívek: 26 chlapců: 1 Předmět Počty známek Průměr N OBP Odborné předměty ,33 RUJ Ruský jazyk ,56 ANJ Anglický jazyk ,55 NEJ Německý jazyk ,71 OAP Obhajoba absolventské práce ,15 Celkový průměrný prospěch 1,36 Stupeň hodnocení prospěchu Počet studentů prospěl s vyznamenáním 19 prospěl 8 neprospěl 0 nehodnocen 0 29

32 Absolutorium kombinovaná forma vzdělávání obor Diplomovaný farmaceutický asistent 30

33 4) Praktické vzdělávání odborná praxe Odborná praxe u jednotlivých oborů vzdělání významnou měrou přispívá k rozvoji odborných a klíčových kompetencí a k realizaci průřezových témat. Praxe probíhala v souladu se vzdělávacími programy a rozpisy odborných praxí na příslušný školní rok. Odborné praxe jsou realizovány na základě smluv s příslušnými organizacemi (sociálními partnery školy). Odborná praxe SOŠ - obor vzdělání Ekologie a životní prostředí 3. ročník skupinová odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od do Odborná bloková praxe byla realizována ve spolupráci se střediskem Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Žáci v rámci této praxe absolvovali program v souladu se ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí: Geografie, monitoring životního prostředí - práce s mapou ve volné krajině, topografické prvky, orientace v terénu Monitoring společenstev - ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring životního prostředí - entomologie - určování bezobratlých, botanika určování rostlin, fytocenologické snímkování Ekologie, ochrana životního prostředí, monitoring životního prostředí, vodní hospodářství - odborná exkurze Zašovická farma hospodaření v krajině, ekosystémy louka, pastvina, pole; vznik luk a pastvin, péče o uvedené biotopy - monitoring a hydrobiologický průzkum odchyt vodních a lučních bezobratlých, určování druhů 31

34 Příprava závěrečné konference s prezentací výsledků monitoringu - monitoring životního prostředí, ekologie, biologie, ICT - práce v týmu, zpracování jednotlivých témat z předchozí praktické výuky, příprava prezentací na závěrečnou konferenci, práce s výsledky monitoringu, s odbornou literaturou a IKT Pomocné pedagogické práce asistence pedagogům environmentální soutěžní program pro žáky ZŠ Výše uvedené aktivity se významně podílely na rozvoji odborných i klíčových kompetencí. 32

35 3. ročník individuální provozní odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od do Individuální provozní praxe byla realizována na základě smluv mezi školou a příslušnou organizací, zajišťující odbornou praxi. Žáci 3. ročníku absolvovali odbornou praxi v těchto organizacích: Zoologická zahrada Jihlava, středisko ekologického vzdělávání Chaloupky a Česká společnost ornitologická pobočka Jihlava a ČOV Měřín 4. ročník individuální provozní odborná praxe proběhla dle rozpisu v období od do Individuální provozní praxe byla rovněž realizována na základě smluv mezi školou a příslušnou organizací, zajišťující odbornou praxi. Žáci 4. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v těchto organizacích: ZOO Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava přírodovědné oddělení, Chaloupky o.p.s. Kněžice, Česká společnost ornitologická Jihlava, ENVIRO, EKOANALYTIKA s.r.o. Velké Meziříčí Loga sociálních partnerů školy FARMEKO 33

36 Odborná praxe SOŠ obor vzdělání Laboratorní asistent 3. ročník odborná praxe v laboratořích zdravotnických zařízení proběhla v období od do Odborná praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Náplň praxe se řídí ustanovením vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 a č. 55/2011 Sb. Žáci 3. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v laboratořích nemocnic Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Žďár nad Sázavou a Znojmo. 4. ročník - odborná praxe v laboratořích zdravotnických zařízení proběhla v období od do Odborná praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Náplň praxe se řídí ustanovením vyhlášky MZ ČR č. 39/2005 a č. 55/2011 Sb. Žáci 4. ročníku absolvovali odbornou praxi např. v laboratořích klinické biochemie, hematologie, patologie a mikrobiologie v nemocnici Jihlava, nemocnici Pelhřimov, nemocnici Havlíčkův Brod, Mostiště, Třebíč a v řadě dalších zařízení poskytujících zdravotní laboratorní péči. Praktické vzdělávání žáků oboru Laboratorní asistent 34

37 Praktické vzdělávání žáků oboru Laboratorní asistent Loga sociálních partnerů školy FARMEKO 35

38 Odborná praxe VOŠ - obor Diplomovaný farmaceutický asistent Odborná praxe denní i kombinované formy vzdělávání všech tří ročníků VOŠ zdravotnické probíhala na pracovištích zacházejících s léčivy (většinou v lékárnách ústavních či soukromých po celé ČR, na Slovensku i na Ukrajině). Odborná praxe probíhala v měsících září a červnu v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem, vyhláškami MZ ČR a v souladu s rozpisem praxí v harmonogramu školního roku 2013/2014. Praxe probíhala na základě smluv mezi školou a zařízeními poskytujícími lékárenskou péči. Praktické vzdělávání v oboru VOŠ - DFA 36

39 Hodnocení odborných praxí Žáci jsou hodnoceni slovně příslušným pedagogem, který praxi vede (v případě skupinové blokové praxe) nebo příslušným odpovědným pracovníkem, který je pověřen vedením praxe ve smluvní organizaci zajišťující realizaci praxe (v případě individuální odborné praxe). Žáci a studenti předkládají na pracovištích podklad k hodnocení odborné praxe, který po skončení odevzdávají třídnímu či skupinovému učiteli. Z vyhodnocení podkladů k hodnocení odborných praxí, které vyplňují pracovníci organizací, ve kterých je odborná praxe realizována, vyplývá velmi dobré ohodnocení našich žáků a studentů. Ve školním roce 2013/14 byla naprostá většina žáků a studentů školy FARMEKO hodnocena stupněm výborný, ve slovním ohodnocení je nejčastěji zmiňována samostatnost, spolehlivost, zájem o obor, ochota se učit, slušné a vstřícné vystupování, pracovitost, pečlivé a přesné plnění zadaných úkolů, velmi dobré znalosti. Žákyně 4. ročníku oboru vzdělání Laboratorní asistent Šárka Buková, Veronika Kopecká a Zuzana Smrčková s Prim. MUDr. Kheckem a vedoucí laboratoří RNDr. Bláhovou na odborné praxi na Anatomicko-patologickém oddělení Nemocnice Jihlava 37

40 5) Uplatnitelnost absolventů na trhu práce a při dalším vzdělávání (dotazníky, ústní či telefonické šetření) Uplatnitelnost absolventů SOŠ obor Ekologie a životní prostředí Denní forma vzdělávání (dle údajů k ): Celkem absolventů: 11 VŠ studuje: 8 VOŠ studuje: 0 Zaměstnáno: 3 Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 0 Šetření prováděla Mgr. Vrzáková třídní učitelka, a to formou dotazníku zaslaného absolventům mailem, předaným osobně či telefonickým kontaktem. Uplatnitelnost absolventů SOŠ obor Laboratorní asistent Denní forma vzdělávání (dle údajů k ): Celkem absolventů: 17 VŠ studuje: 10 VOŠ studuje: 6 Zaměstnáno: 0 Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 1 Šetření prováděla Mgr. Vrzáková třídní učitelka, a to formou dotazníku zaslaného absolventům mailem, předaným osobně či telefonickým kontaktem. 38

41 Uplatnitelnost absolventů VOŠ obor Diplomovaný farmaceutický asistent a) Denní forma vzdělávání studijní skupina 3. FA (dle údajů k ): Celkem absolventů: 12 Zaměstnáno v oboru: 9 (8 lékárna, 1 zdravotnické potřeby) Zaměstnáno mimo obor: 1 Rodičovská dovolená: 0 Nezaměstnaných (vedených na ÚP): 0 Studuje VŠ: 2 Šetření prováděla Ing. L. Chalupová skupinová učitelka, a to formou dotazníku zaslaného absolventům mailem či telefonickým kontaktem. b) Kombinovaná forma vzdělávání - studijní skupiny 3. FK a 3. FL Celkem absolventů: 55 Dle údajů získaných dotazováním ve dnech konání absolutoria (červen 2013) vyplývá, že naprostá většina absolventů kombinované formy vzdělávání je již zaměstnána v oboru, zaměstnání v oboru má dohodnuto či do budoucna zamýšlejí pracovat v oblasti farmaceutické péče. Pracují v oboru: 38; z toho: - v lékárně 35 - v zdravotnických potřebách 1 - v laboratoři farmaceutické kontroly 2. Pracují mimo obor: 17 Šetření prováděla Ing. M. Procházková, skupinová učitelka. Údaje o uplatnitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce jsou rovněž vyžadovány Asociací VOŠ a Asociací ředitelů zdravotnických škol. 39

42 V letošním školním roce naše škola obdržela poměrně velké množství nabídek na zaměstnání absolventů oboru Diplomovaný farmaceutický asistenti absolventů maturitních oborů. Nabídky jsme předávali studentům a šířili prostřednictvím našich webových stránek a Facebook profilu. Doklady o těchto nabídkách zaměstnavatelů jsou uvedeny v příloze. 40

43 6) Školní klima, zájem o obory (dotazníky) V 1. pololetí školního roku 2013/14 bylo provedeno dotazníkové šetření u žáků 1. ročníku SOŠ, které bylo zaměřeno na zjištění důvodů pro výběr školy a na zhodnocení školního klimatu. Z dotazníku vyplývá, že většina žáků a jejich rodičů získává informace o škole na přehlídkách středních škol konaných v regionu Kraje Vysočina. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče žáků 1. ročníku (zpracovala Ing. Iveta Procházková): V září 2013 proběhlo v rámci autoevaluace školy FARMEKO dotazníkové šetření. Dotazníky žáci předali svým rodičům. Prostřednictvím dotazníků mohli rodiče vybrat odpověď z několika možností, případně doplnit slovní vyjádření. Celkem se jednalo o 27 dotazníků se 100 % návratností. V první až třetí otázce jsme se dotazovali na získání informací o škole, důvody k výběru školy. Rodiče nejčastěji uváděli, že se o škole dozvěděli na přehlídce středních škol a od známých. Možnosti z internetu, tisku a na základní škole zvolili pouze v pěti případech. Jako důvod k výběru školy nejčastěji zvolili možnost, že škola FARMEKO nabízí atraktivní obory, ale také kladně hodnotili prostředí a vybavenost školy. V následujících otázkách jsme se ptali, zda jsou rodiče informováni o prospěchu a chování, zda je žák spokojen s výběrem školy a jak prozatím hodnotí,,školní klima. Rodiče uvedli, že jsou dostatečně informováni o dění ve škole. Ve všech případech kladně hodnotí kvalitu vzdělání, příjemné prostředí v malém kolektivu, ale i příjemné prostředí samotné školy a jejího okolí. Studenti 1. ročníku SOŠ 2013/14 Studenti 1. ročníku SOŠ 2013/14 41

44 VIII. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Protidrogová prevence se na základě minimálního preventivního programu, zpracovaného , přímo prolínala s odbornými vyučovacími předměty učebních plánů všech tří oborů střední i vyšší odborné školy. Jednalo se například o vyučovací předměty výchova ke zdraví, společenskovědní základ, mikrobiologie, epidemiologie a imunologie, hygiena a toxikologie, chemie léčiv, farmakologie, farmakognózie, atd. Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT a z metodického pokynu, č. j. MSMT 22294/ Do prevence sociálně patologických jevů se zařazuje konzumace drog včetně alkoholu, kouření, kriminalita, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus. Program je zaměřen na žáky a studenty všech ročníků, zejména střední školy a zvláště pak na žáky ve věku 15 až 18 let. Metodička prevence: Vlastní vzdělávání - zúčastnila se konference metodiků prevence dle nabídky Krajského úřadu kraje Vysočina: Aktuální trendy při práci s drogově závislými, která se konala dne Práce se žáky - předala materiály z konference třídním učitelům, aby je využili na třídnických hodinách, při rozhovorech se žáky, případně ve svých hodinách dle potřeby - předávala průběžně žákům brožury o sociálně nežádoucích jevech na začátku i v průběhu školního roku dle aktuální nabídky - žáci 2. ročníku SOŠ v prosinci 2013 vyzkoušeli webovou aplikaci interaktivního výukového programu Drogy trochu jinak. Systém dotazníků v jednotlivých rizikových oblastech je možné okamžitě vyhodnotit samotnými žáky. Pokud oblast vykazovala zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazila se u každého žáka i možnost řešení problémů - dne odpřednášel pan Kamil Barák z Městské policie Jihlava pro 1. a 2. ročník SOŠ tématiku Právní povědomí v rámci prevence proti kriminalitě mládeže. Žákům 1. ročníku byl vysvětlen pojem přestupek a následně probrány nejčastější přestupky proti veřejnému pořádku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Žákům 2. ročníku byl vysvětlen pojem trestný čin a na příkladech vysvětleny přečiny a zločiny - dne MUDr. Irena Zimenová odpřednášela problematiku závislostí pro 3. ročník SOŠ. Přednáška byla 42

45 zpestřena ukázkami drog i videoukázkami. Žáci obdrželi materiály k přednášené problematice a vyplnili dotazník o závislosti na kouření. Výchovná poradkyně: Oblast výchovy: - informovala ve třídách o práci a náplni práce výchovného poradce - pravidelně aktualizovala názorné agitace - společně s metodičkou prevence školy zveřejňovala materiály o drogové problematice, alkoholismu, kouření - prováděla aktualizace seznamu žáků se specifickými poruchami učení a se změněnou pracovní schopností - konzultovala problémy ve třídách s třídními učiteli - informovala třídní učitele i žáky o postupu při záškoláctví Oblast vzdělávání: - vedla individuální pohovory se žáky i s rodiči žáků se specifickými poruchami učení - konzultovala žáky se specifickými poruchami učení s učiteli cizích jazyků - spolupracovala s pedagogicko-psychologickými poradnami Oblast dalšího vzdělávání: - zveřejňovala pravidelně materiály z VŠ a VOŠ o možnostech dalšího vzdělávání - pomáhala s vyplněním a podáním přihlášek na VŠ, VOŠ - prováděla individuální konzultace s žáky, popř. rodiči žáků o možnostech dalšího vzdělávání přednáška se zástupcem institutu vzdělávání Sokrates o možnostech dalšího vzdělávání, podávání přihlášek, formách studia, apod přednáška s rektorem Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. o možnostech dalšího vzdělávání v environmentálním oboru na jejich VŠ - zpracovala výsledky přijímacího řízení absolventů (dotazník) 43

46 IX. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vedení školy pravidelně předává všem pedagogickým pracovníkům školy informace o nabídce vzdělávacích akcí. Pedagogové jsou podporováni ve vzdělávání v oblastech, které odpovídají potřebám školy a jejich vlastním prioritám. Při plánování personálního rozvoje pedagogických pracovníků postupujeme osvědčenou cestou každoročního stanovení osobních profesních cílů kmenových učitelů školy. Hodnocení plnění individuálních plánů (osobních profesních cílů) za uplynulý školní rok probíhá vždy na začátku školního roku následujícího. Zhodnocení provádí vedení školy formou individuálního pohovoru s každým kmenovým pedagogem. Další vzdělávání pedagogických pracovníků škola finančně podporuje. Absolvovaná školení a semináře jednotlivých vyučujících Další vzdělávání, semináře, konference Ing. L. Chalupová studium pedagogického minima: Studium v oblasti pedagogických věd v oboru Učitel střední školy. Vysočina Education, Jihlava absolvování XVII. ročníku odborné konference Studentlab školení k získání způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel (státní maturita) Další vzdělávání, semináře, konference PhDr. J. Klimešová Inspiromat pro angličtináře II, NIVD, krajské pracoviště Jihlava, č. osvědčení: H / školení k získání způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel (státní maturita) Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. J. Klofáč Jihlava, Odborná konference pro farmaceutické asistenty a lékárníky pořádaná Pharma News s.r.o absolvování e-kurzu EUNI Deprese v klinické praxi v rámci kontinuálního vzdělávání lékárníků garantovaného ČLK absolvování e-kurzu EUNI Vakcinace v rámci kontinuálního vzdělávání lékárníků garantovaného ČLK 44

47 Další vzdělávání, semináře, konference Ing. M. Klofáč Schůzka zřizovatelů soukromých škol kraje Vysočina, seznámení s novelou Občanského zákoníku, připravovaná změna ve financování regionálního školství, přehlídky škol, DOD soukromých škol; FARMEKO Jihlava Školení v rámci projektu ESF BiDi; schůzka členů SSŠČMS Kraje Vysočina - Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o., Hradská 276, 396 Další vzdělávání, semináře, konference Ing. D. Klofáčová , jednání týmu DFA projektu Inovace vzdělávacích programů VOŠ ; VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové, Komenského (celoročně) - Studium pro koordinátory ŠVP 250 ELE akreditované MŠMT ČR; INFRA, s. r. o., Stařeč, Tyršova Schůzka vzdělavatelů oborů LA a DZL Praha, VOŠZ Alšovo nábřeží; příprava podkladů ke změně legislativy Min. zdravotnictví ČR Vyhláška o nelékařských zdravotnických povoláních Školská legislativa aktuální změny ve školských a obecných právních předpisech; Vysočina Education, Žižkova 20, Jihlava, Mgr. Ladislav Dvořák Školení v rámci projektu ESF BiDi; schůzka členů SSŠČMS Kraje Vysočina; Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o., Hradská 276, Jarní seminář k aktuálním otázkám zdravotnického školství, Asociace zdr. škol a AVOŠ ve spolupráci s MŠMT ČR, Praha ročník odborné konference Laboratorní rozhledy věda, škola, praxe; SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15 (pracoviště Lipová 18) celoročně kurz anglického jazyka, Jazyky Pechová Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. V. Némethová vzdělávací program Příčiny a dopady domácího násilí v rozsahu 8 vyučovacích hodin; vzdělávací program organizoval NIDV a konal se v prostorách Gymnázia Jihlava. 45

48 Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. A. Obrdlík Konference ředitelů zdravotnických škol 16 hodin; AŘZŠ Brno Projekt ICT profesionál závěrečný diskusní panel; konference 12 hodin; NIDV Praha, Třešť Počítač ve škole kurz dalšího vzdělávání; 30 hodin; Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě celoročně - kurz anglického jazyka, Vysočina Education, Jihlava Další vzdělávání, semináře, konference Ing. M. Procházková konference Aktuální trendy při práci s drogově závislými KÚ kraj Vysočina konzultační seminář pro školní maturitní komisaře NIDV, Jihlava Další vzdělávání, semináře, konference Ing. I. Procházková absolvování XVII. ročníku odborné konference Studentlab školení k získání způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel (státní maturita) června 2014 akreditovaný kurz pro DVPP s názvem: Absolventská práce Další vzdělávání, semináře, konference Ing. M. Svobodová Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP NIDV Jihlava Akreditovaný kurz pro DVPP s názvem: Absolventská práce Další vzdělávání, semináře, konference Ing. K. Štouračová English as Second Language Adult Education, Dutchess Boces, Poughkeepsie, New York Infection Control and Barrier Precautions, Dutchess Community College, Poughkeepsie, New York Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. V. Vrzáková 2013/14 celoročně kurz anglického jazyka; Jazyky Pechová Konzultační seminář pro zadavatele a zadavatele s PUP NIDV Jihlava 46

49 Další vzdělávání, semináře, konference Mgr. L. Fous vzdělávací program Příčiny a dopady domácího násilí NIDV Jihlava Seminář k prezentaci portálu Mediální výchovy Mediagram.cz 47

50 X. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1) Stěžejní úkoly a aktivity realizované ve školním roce 2013/2014 směřující k zajištění a zlepšení podmínek výchovněvzdělávacího procesu a materiálního zabezpečení výuky. VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT (VOŠZ) Vzdělávání dle nově akreditovaných vzdělávacích programů Diplomovaný farmaceutický asistent pro denní a kombinovanou formu vzdělávání, které bylo zahájeno v září 2012, pokračovalo druhým rokem ve školním roce 2013/14. Akreditaci pro obě formy vzdělání škola získala na 6 let, což je maximální možná délka daná školským zákonem. Ve školním roce 2010/2011 byla zvládnuta náročná příprava žádostí o novou akreditaci oboru VOŠZ Diplomovaný farmaceutický asistent, a to jak pro denní formu vzdělávání, tak pro formu kombinovanou. Na zasedání Akreditační komise v červnu 2011 se všichni členové vyjádřili pro udělení akreditace škole FARMEKO ve vzdělávání oboru DFA v denní formě. Žádost o kombinovanou formu vzdělání byla předložena k odsouhlasení MZ ČR v měsíci březnu Po kladném vyjádření MZ ČR byla žádost v měsíci květnu odeslána Akreditační komisi MŠMT. Výsledek jednání komise, která zasedala v září 2011, vyzněl pro školu FARMEKO velmi kladně, akreditaci jsme získali bez připomínek. Výsledky jednání Akreditační komise MŠMT považujeme za velký úspěch. (Za přípravu podkladů k žádosti o akreditaci odpovídala Ing. D. Klofáčová koordinátorka vzdělávacích programů školy FARMEKO). 48

51 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SOŠ, REVIZE ŠVP, PŘÍPRAVA AKTUALIZOVANÉHO VYDÁNÍ ŠVP První až čtvrté ročníky SOŠ oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru Laboratorní asistent se ve školním roce 2013/14 vzdělávali dle prvních platných verzí školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), tzn.: ŠVP Monitorování a ochrana životního prostředí a ŠVP Laboratorní asistent, které vstoupily v platnost v září V průběhu školního roku 2013/14 jsme zahájili postupnou revizi obou výše uvedených ŠVP. Oba ŠVP byly hodnoceny na průběžných poradách, případné připomínky, náměty na úpravy a inovace byly evidovány koordinátorkou ŠVP. Všichni pedagogové včetně externích byli na počátku školního roku znovu seznámeni se stěžejními fakty kurikulární reformy, s funkcí a pojetím obou ŠVP, znovu byly vysvětleny a prodiskutovány klíčové a odborné kompetence budoucích absolventů, funkce a možnosti realizace průřezových témat apod. Na náročné práci související s postupnou revizí a přípravou veškerých podkladů k aktualizovaným verzím obou ŠVP se podíleli zejména vedoucí jednotlivých předmětových komisí ve spolupráci s ostatními kmenovými i externími pedagogy. Týmovou spolupráci řídila koordinátorka ŠVP. 49

52 K revidovaným a inovovaným oblastem náleželi zejména: revize a inovace rozpisu učiva a výsledků vzdělávání v anglickém jazyce; revize a inovace volitelných předmětů (konverzace v cizím jazyce, psychologie, čtení s porozuměním); klíčové kompetence inovace společných výchovně-vzdělávacích strategií k rozvoji klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech a obsahových okruzích; průřezová témata - revize a inovace realizace průřezových témat v jednotlivých vyučovacích předmětech, při projektové činnosti a neformálním kurikulu; rozpracování tabulek k realizaci průřezových témat integrací do vyučovacích předmětů formou přílohy k oběma ŠVP. Aktualizovaná verze obou ŠVP se zapracovanými doplňky vstoupí v platnost 1. září (Za přípravu aktualizované verze ŠVP odpovídá Ing. D. Klofáčová koordinátorka vzdělávacích programů školy FARMEKO). 50

53 WWW FARMEKO, VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM, VIRTUÁLNÍ UKÁZKY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLE FARMEKO o Vnitřní informační systém školy - i v průběhu školního roku 2013/14 jsme pracovali na dalším rozšiřování a vylepšování vnitřního informačního systému školy, zejména v části pro pedagogy. Na školním serveru v části Učitelé, který je všem pedagogům neustále k dispozici a který denně ve své práci využívají, naleznou zaměstnanci veškeré platné řády, pokyny, formuláře, harmonogramy, vzdělávací programy, tematické plány, sylaby a další potřebné informace. Na tuto část serveru jsou jednotlivými zaměstnanci školy zaznamenávány informace o aktivitách probíhajících v průběhu školního roku, např. realizované odborné exkurze žáků a studentů, odborné přednášky, informace o dalším vzdělávání pedagogů, zápisy z porad, zápisy z jednání předmětových komisí, zápisy o činnosti metodika prevence, metodika EVVO, zápisy z jednání předmětových komisí, hodnocení odborných praxí, fotodokumentace a mnoho dalších informací, které slouží mimo jiné jako podklad k autoevaluační činnosti školy a jako podklad ke zpracování výroční zprávy o činnosti školy. o WWW FARMEKO - v průběhu školního roku jsme nadále aktualizovali a vylepšovali webové stránky školy. Byly např. doplňovány výukové materiály do vnitřní části webových stránek, dokončili a zveřejnili jsme virtuální ukázky z praktického vyučování. o Profil školy na síti Facebook byl zaveden v průběhu školního roku a slouží jako doplněk k oficiálním webovým stránkám školy. Umisťujeme zde aktuální informace o dění ve škole, pracovní nabídky našim absolventům apod. (Na aktualizaci webových stránek školy se podílejí Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Klofáč, Mgr. A. Obrdlík, T. Hlásek technik ICT, P. Kolomějev a další). 51

54 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK K velmi důležitým úkolům školního roku 2013/2014 patřila řádná příprava všech náležitostí týkajících se nového systému maturit (společná státní a profilová školní část maturitních zkoušek). Tato náročná příprava byla velmi dobře zvládnuta, podařilo se nám zajistit kvalitní přípravu pedagogů včetně všech příslušných proškolení týkajících se společné části maturitních zkoušek a zajistit dostatečnou informovanost žáků a řádně připravit veškeré technické a administrativní náležitosti. (Za přípravu a průběh společné části maturit odpovídal Mgr. A. Obrdlík ředitel školy ve spolupráci s třídní učitelkou 4. ročníků Mgr. V. Vrzákovou a ostatními vyučujícími). PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA V OBORU VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A V OBORU VZDĚLÁNÍ LABORATORNÍ ASISTENT Ve školním roce 2013/14 jsme poprvé připravovali profilovou maturitní zkoušku na základě našich školních vzdělávacích programů. Profilová maturitní zkouška - obor vzdělání Ekologie a životní prostředí: Profilovou část maturitní zkoušky žáci skládali ze tří níže uvedených povinných zkoušek. 1. Ochrana životního prostředí teoretická zkouška, ústní forma. Zahrnuje vyučovací předměty: - ekologie, - ochrana životního prostředí. 2. a/ Vodní a odpadové hospodářství teoretická zkouška, ústní forma. Zahrnuje vyučovací předměty: - vodní hospodářství, - odpadové hospodářství nebo b/ přírodovědné předměty teoretická zkouška, ústní forma. Zahrnuje vyučovací předměty: - biologie, - chemie. Žák si volí dle svého uvážení mezi variantou a/ nebo b/. 3. Monitoring životního prostředí formou maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí. Maturitní práce žáci zpracovávali jako své dlouhodobé žákovské projekty ve spolupráci se stěžejními sociálními partnery školy, a to např. ve spolupráci s odborníky z přírodovědného oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě, s lektory střediska pro ekologickou výchovu Chaloupky či s krajinným ekologem Správy CHKO Železné hory. 52

55 Profilová maturitní zkouška - obor vzdělání Laboratorní asistent Profilovou část maturitní zkoušky žáci skládali ze tří níže uvedených povinných zkoušek. 1. Klinická biochemie - teoretická zkouška, ústní forma. 2. a/ Hematologie a transfuzní služba- teoretická zkouška, ústní forma nebo b/ mikrobiologie, epidemiologie a imunologie - teoretická zkouška, ústní forma. Žák si volili dle svého uvážení mezi variantou a/ nebo b/. 3. Praktická zkouška z odborných předmětů. I ve školním roce 2013/14 jsme v souvislosti se zajištěním co nejkvalitnější výuky v úzce odborně zaměřeném oboru Laboratorní asistent spolupracovali s lékaři a vedoucími laboratoří klinických oborů Nemocnice Jihlava, z nichž se mnozí z nich podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu ve výše uvedeném oboru jako externí učitelé. (Za přípravu a průběh školní části maturit odpovídal Mgr. A. Obrdlík ředitel školy ve spolupráci s třídní učitelkou 4. ročníků Mgr. V. Vrzákovou a ostatními vyučujícími). Profilová část maturitní zkoušky v oboru vzdělání Laboratorní asistent (včetně zkoušky praktické) a v oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí 53

56 Profilová část maturitní zkoušky v oboru vzdělání Laboratorní asistent (včetně zkoušky praktické) a v oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí 54

57 SPOLUPRÁCE S PROFESNÍMI ORGANIZACEMI ASOCIACÍ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, ASOCIACÍ ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLA A SDRUŽENÍM SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA Ve školním roce 2013/14 pokračovala nadále úzká spolupráce s ostatními středními a vyššími školami po celé ČR prostřednictvím profesních sdružení. Vedení naší školy se aktivně účastnilo seminářů, konferencí a jednání pořádaných Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a Asociací vyšších odborných škol (AVOŠ), které se týkaly zejména změn v legislativě, připravované reformy v oblasti financování regionálního školství a společných projektů. V průběhu školního roku jsme se rovněž účastnili seminářů a porad Asociace zdravotnických škol týkajících se připravované novely Zákona o nelékařských zdravotnických profesích. Dle tohoto zákona se řídí mimo jiné i vzdělávání Diplomovaných farmaceutických asistentů a Laboratorních asistentů. Stěžejním úkolem první poloviny školního roku 2013/14, na kterém jsme pracovali společně s AVOŠ, byla aktivní a náročná práce na přípravě inovovaných vzdělávacích programů pro vybrané zdravotnické obory. Tato spolupráce je podrobněji popsána v kapitole Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů na str Učitelky odborných předmětů spolu se žáky 4. ročníku oboru Laboratorní asistent se zúčastnili odborné konference Studentlab, kterou již tradičně organizuje VOŠ zdravotnická a SZŠ Ústí nad Labem. Konference je určena pro žáky SŠ, studenty VOŠ, pedagogy a ostatní odborníky v oblasti zdravotnické laboratorní péče. Účastnili jsme se rovněž 6. ročníku odborné konference Laboratorní rozhledy věda, škola, praxe určené odborníkům z oblasti farmacie a laboratorních oborů. V letošním školním roce tuto putovní konferenci pořádala SZŠ a VOŠ zdravotnická Brno. Konference jsou organizovány pod záštitou Asociace vyšších odborných škola a Asociace zdravotnických škol. Jsme rovněž zapojeni do projektu BiDi v rámci členství ve Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. (Jednání profesních sdružení se účastnili Ing. M. Klofáč, Mgr. A. Obrdlík, Ing. D. Klofáčová; konference Studentlab Ing. L. Chalupová, Ing. I. Procházková, konference Laboratorní rozhledy - Ing. D. Klofáčová). 55

58 PODPORA ŠKOLY POSKYTOVANÁ ŽÁKŮM A STUDENTŮM Pro své žáky a studenty se snažíme vytvářet dobré vzdělávací podmínky, ať už materiální, organizační či další podpůrné, ke kterým patří např.: podpora žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (způsob podpory je popsán v příloze našich ŠVP a VP DFA), aktivní činnost výchovné poradkyně, metodičky prevence e metodičky EVVO, nepovinné předměty nad rámec oficiálního kurikula semináře pro žáky 4. ročníků zaměřené na přípravu ke státní i profilové maturitní zkoušce, maturity na načisto realizace přípravných testů ke státním maturitám z ČJ a CJ, realizace řady akcí nad rámec kurikula k podpoře rozvoje klíčových kompetencí a k možnosti realizace průřezových témat, kontakt s rodiči u žáků SOŠ možnost konzultačních a informačních schůzek (žák, rodič, učitel), telefonický kontakt minimálně 2 x za školní rok, při problémech žáků informujeme rodiče bezprostředně, od šk. roku 2014/15 elektronické vedení klasifikace (rodiče mají možnost průběžné kontroly prospěchu a docházky do školy přes webové stránky školy), žáci a studenti mají zdarma zapůjčené učebnice či výukové texty ze školní knihovny, mají možnost si vypůjčit odbornou literaturu, odborné časopisy, mají k dispozici rovněž cizojazyčné časopisy Bridge, Gate, mohou využívat školní ICT techniku pro zpracování zadávaných úkolů, vyhledávání informací apod., mohou využit zdarma kopírky, tiskárny, žáci a studenti si mohou vyžádat individuální konzultace při studijních problémech, z důvodů absence učebnic na trhu, které by odpovídaly odbornému zaměření naší školy, připravují naší pedagogové různé formy studijních podpor, a to např. pracovní listy, materiály v elektronické podobě (k dispozici ve vnitřní části našich www) a také učební texty. Během letošního školního roku 2013/14 se podařilo připravit několik ucelených učebních textů pro vnitřní potřebu školy, a to zejména k výuce odborných modulů ve vzdělávacím programu Diplomovaný farmaceutický asistent a k výuce odborných předmětů v oboru Laboratorní asistent. Zpracovány byly např. tyto učební texty: Příprava léčiv (Mgr. Fousková) Ruský jazyk pro obor DFA (Bc. L. Karneyeva) Psychologie a komunikace (Mgr. V. Némethová) Klinická biochemie I, Klinická biochemie II (Ing. L. Chalupová) Anglický jazyk pro DFA (Mgr. Pechová) 56

59 Ukázky titulních listů učebních textů pro vnitřní potřeby školy 57

60 CELOREPUBLIKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH ŠKOL V rámci spolupráce s ostatními soukromými školami v ČR jsme se dne zapojili do II. celorepublikového dne otevřených dveří soukromých škol. Tuto akci organizovalo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Zájemcům o vzdělávání v doprovodu rodičů, prarodičů či kamarádů jsme v tento den ukázali celou naší školu moderně vybavené učebny, laboratoře a pochlubili jsme se úspěchy našich studentů. Den otevřených dveří (mimo výše uvedenou akci) jsme opakovali dále v měsíci prosinci, lednu a únoru. (Zajišťovali Ing. M. Klofáč a ostatní interní zaměstnanci školy). 58

61 POŘÍZENÍ LABORATORNÍ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A LABORA- TORNÍCH POMŮCEK I ve školním roce 2013/14 investovala škola nemalé částky do laboratorního vybavení potřebného pro zajištění kvalitního vzdělávání v oboru Laboratorní asistent. Pravidelně byl doplňován laboratorní materiál, z hodnotnějších pomůcek a přístrojové techniky byly zakoupeny např.: další sada automatických pipet, Bürkerova počítací komůrka a bylo doplněno laboratorní sklo. Výše uvedené laboratorní pomůcky doplnili velmi kvalitní materiální vybavení našich laboratoří, které jsme pořídili v předchozích dvou školních rocích. Jednalo se o finančně nákladné laboratorní přístroje, např. spektrofotometr, sady automatických pipet, mikrotom, centrifugy, mikroskopy a další. (Za materiální vybavení laboratoří odpovídal Ing. M. Klofáč zřizovatel školy v součinnosti s vyučujícími odborných předmětů). Praktická výuka v laboratořích školy FARMEKO 59

62 Ukázky materiálního vybavení laboratoří školy FARMEKO 60

63 INOVACE A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ ICT Škola průběžně modernizuje a vybavuje učebny a pracovny prostředky ICT dle každoročního plánu ICT, dle aktuálních potřeb a finančních možností. K nejpřínosnějším inovacím v oblasti vybavení školy FARMEKO informačními a komunikačními technologiemi ve školním roce 2013/2014 patří: - realizace všech potřebných opatření, úprav školního serveru a vnitřní sítě k možnosti zkušebního provozu vedení elektronické třídní knihy a elektronické klasifikace v systému Bakaláři; proškolení všech pedagogů k zapisování do elektronické třídní knihy (I III/2014), - realizace vlastního zkušebního provozu elektronické třídní knihy (IV VI/2014) - zavedení přístupu rodičů a ostatních zákonných zástupců k informacím o klasifikaci, docházce a ostatním informacím o žácích přes - příprava a zveřejnění virtuální prohlídky školy na www. farmeko.cz ukázky praktické výuky v našich učebnách a laboratořích (IX XII/2013), - výměna 5 ks stolních počítačů (2 x posluchárna, 1 x místnost externích vyučujících, 1 x pracovna Ing. Klofáčová, 1 x pracovna Ing. Štouračová), - pořízení 10 ks stolních počítačů do učeben (vedení elektronické tř. knihy), - pořízení 1 ks přenosného PC pro interní pedagogy (Ing. Klofáčová), - pořízení 1 ks dataprojektoru (učebna), - průběžná aktualizace veřejné části webových stránek (www.farmeko.cz) - stránky přinášejí ucelené informace o škole, - aktualizace vnitřní části webových stránek, které umožňují snadný přístup k veškerým důležitým informacím, aktualitám, rozvrhům, studijním materiálům apod.; je možná snadná komunikace mezi vyučujícími a žáky či studenty, zadávání samostatných prací a projektů pro žáky a studenty, odevzdávání těchto úkolů, s možnost zpětné kontroly doručení či odeslání důležitých dokumentů; každý žák, student, pedagog či jiný zaměstnanec má vytvořen vlastní účet se svým osobním heslem pro vstup na www stránky školy, a vlastní ovou adresu. (Za stav a průběžnou inovaci ICT odpovídá Mgr. A. Obrdlík ředitel školy v součinnosti se zřizovatelem Ing. M. Klofáčem a technikem ICT. Realizaci virtuální prohlídky školy koordinovala Ing. D. Klofáčová a technik ICT). 61

64 ÚPRAVY INTERIÉRU, OPRAVY, REVIZE V průběhu školního roku a v období hlavních prázdnin školního roku 2013/14 byly provedeny tyto práce, které vycházejí z dlouhodobého záměru školy a z aktuálních potřeb: výměna hlavních a druhých vstupních dveří (IX/13, VII/14) vybudování samostatné vodovodní přípojky z hlavního vodovodního řadu přímo do budovy školy (X XII/2013) výměna poškozených oken za nová plastová okna ve vybraných učebnách, pracovnách a schodišti (učebna kosmetiky, chodba 1. a 2. patro, vybrané pracovny, učebny a levá stěna schodiště (VII/2014) výměna podlahové krytiny a školního nábytkového sezení v (učebny 106, 209) rekonstrukce laboratoře v 2. podlaží odborná laboratoř č. 4; oprava spočívala především ve výměně podlahové krytiny, výměně obkladů stěn, výměně laboratorních stolů včetně zabudovaných výlevek s vodovodními bateriemi, výměně tabule a nástěnných polic); (VI VIII/2014) výměna poškozených polstrovaných sedáků školních židlí ve třídách (II- III/2014) výměna nástěnných hodin ve třídách a ostatních vybraných místnostech (VIII/2014) výmalba vybraných prostor - vybrané učebny a chodby (VII/2014) údržba a renovace žaluzií a řada dalších drobnějších oprav (VII VIII/201 pořízení dalšího relaxačního koutku - barevné taburety (VIII/2014) obnova zeleně v okolí školy pořízení výukových minibiotopů s vybranými vřesovištními a rašeliništními rostlinami včetně označení českými a vědeckými názvy (X XI/2013) (Za realizaci úprav a oprav interiérů školy odpovídal Ing. M. Klofáč zřizovatel školy v součinnosti s technikem školy P. Kolomějevem). 62

65 Obnova zeleně v okolí školy FARMEKO pořízení výukových minibiotopů Další opravy a úpravy interiéru školy FARMEKO 63

66 Odborná laboratoř. č. 4 před opravou Odborná laboratoř. č. 4 po opravě 64

67 JEDNÁNÍ S MLUVČÍMI TŘÍD SOŠ A STUDIJNÍCH SKUPIN VOŠZ V průběhu školního roku zřizovatel školy Ing. M. Klofáč jednal již tradičně s představiteli jednotlivých tříd SOŠ a studijních skupin VOŠ. Mluvčí tříd a studijních skupin si připravují na tyto schůzky podklady tvořené názory, připomínkami a návrhy žáků a studentů k výchovně-vzdělávacímu procesu, vybavenosti školy, k akcím pořádaných školou apod. Tyto schůzky jsou pro vedení školy důležitým autoevaluačním prvkem. Z jednání vyplynulo, že žáci a studenti jsou s výchovně-vzdělávacím procesem, vybaveností školy a s prací jednotlivých učitelů a třídních učitelů spokojeni, ze strany žáků a studentů se neobjevily žádné vážné připomínky. (S mluvčími tříd SOŠ a studijních skupin VOŠZ jednal Ing. M. Klofáč zřizovatel školy). INOVACE PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ ŠKOLY Na počátku letošního školního roku byly připraveny nové propagační materiály k oboru Diplomovaný farmaceutický asistent, které slouží zejména k prezentaci školy na veletrzích vzdělávání a přehlídkách středních škol a jako podklad pro inzerci v tiskovinách a nový letáček inzerát ke všem oborům realizovaným školou FARMEKO. (Za přípravu podkladů propagačních materiálů odpovídali Ing. D. Klofáčová a Ing. M. Klofáč). 65

68 2) Stěžejní školní a mimoškolní aktivity školního roku 2013/2014 přispívající k realizaci výchovně-vzdělávacích cílů, realizaci průřezových témat, rozvoji odborných a klíčových kompetencí a prezentaci školy na veřejnosti Žáci a studenti společně s pedagogy školy FARMEKO se ve školním roce 2013/2014, tak jako i v předchozích letech, velmi aktivně účastnili mnoha akcí organizovaných a realizovaných v rámci výchovně-vzdělávacího procesu přímo ve škole, mnoha aktivit neformálního kurikula a rovněž mnoha akcí realizovaných jinými subjekty včetně sociálních partnerů školy. Tyto aktivity významně přispěly k prezentaci školy na veřejnosti. a) PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FONDŮ EU o ZA VZDĚLÁNÍM DO MUZEA Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve spolupráci v rámci partnerství v projektu Muzea Vysočiny v Jihlavě financovaného z prostředků Evropské unie z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Rozvíjíme klíčové kompetence s Muzeem Vysočina. V rámci tohoto projektu se naši žáci 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí zapojili do přípravy a realizace Dne Země (více níže v části Environmentální aktivity). Muzeum Vysočiny Jihlava se svým přírodovědným oddělením je jedním ze stěžejních sociálních partnerů školy. (Zajišťoval Ing. M. Klofáč) o INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VOŠ ZDRAVOTNICKÝCH Jako členská škola Asociace vyšších odborných škol jsme se aktivně zapojili do projektu Inovace vzdělávacích programů VOŠ v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka. 66

69 Náš velký přínos spočíval ve zpracování vzdělávacího programu Diplomovaný farmaceutický asistent pro denní a především pro kombinovanou formu vzdělávání. Na zpracování programu jsme intenzivně pracovali především v měsících říjnu až prosinci Projekt inovace vzdělávacích programů VOŠ ve zdravotnických oborech byl realizován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj. (V realizačním týmu za školu FARMEKO pracovaly Ing. D. Klofáčová a PhDr. J. Klimešová). b) SOCIÁLNÍ AKTIVITY A AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ ZNEVÝHOD- NĚNÝM SPOLUOBČANŮM o ADOPCE NA DÁLKU Škola FARMEKO pokračovala již čtvrtým rokem v aktivitách projektu Adopce na dálku organizovaného Diecézní charitou Hradec Králové. Posláním projektu je podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Žáci, studenti a zaměstnanci školy adoptovali nyní již devítiletou indickou holčičku Bency a i v tomto školním roce přispěli částkou Kč, kterou jsme získali z prodeje na poprvé realizovaném prosincovém Vánočním trhu pro každého. Tato akce se velmi povedla a budeme ji znovu opakovat i v příštím roce. Již po čtvrté jsme obdrželi od Bency dopis a kopii vysvědčení. (Na zajištění Vánočního trhu se podíleli žáci a pedagogové školy FARMEKO, akci koordinovaly PhDr. J. Klimešová, Mgr. Némethová a Ing. I. Procházková; administrativní zajištění Adopce na dálku Ing. D. Klofáčová). 67

70 o FOND SIDUS Žáci SOŠ se v měsíce listopadu 2013 pomáhali při organizaci veřejné sbírky Fond Sidus. Výnos ze sbírky, do které jsme přispěli částkou1 240,- Kč byl určen na vybavení zdravotnických zařízení přístroji. (Zajišťovala Ing. M. Procházková) o ZDRAVOTNÍ KLAUN Škola se již dlouhodobě podílí na projektu Občanského sdružení Zdravotní klaun pomáhajícího nemocným dětem. I v tomto školním roce jsme přispěli částkou 7 500,- Kč. (Viz. certifikát v příloze). (Zajišťoval Ing. M. Klofáč) o ŽIVOT DĚTEM Žáci SOŠ a studenti VOŠ se v měsíci prosinci 2013 již tradičně aktivně zúčastnili charitativní akce s názvem Srdíčkové dny. Občanskému sdružení Život dětem jsme přispěli vybranou částkou 7 647,- Kč. (Viz. certifikát v příloze). (Zajišťovala Mgr. V. Némethová) 68

71 o SBĚR VÍČEK V průběhu celého školního roku 2013/14 žáci, studenti a zaměstnanci školy sbírali víčka z PET lahví, jejichž prodejem se získaly prostředky na rehabilitační péči Petra s těžkými následky po autohavárii u Kamenice na Jihlavsku. (Zajišťovala Ing. V. Némethová) o PŘEDNÁŠKA DOBROVOLNICTVÍ Dne proběhla na naší škole pro všechny žáky a studenty přednáška na téma: Dobrovolnictví a domácí hospicová péče. Žáci se dozvěděli, jak mohou pomáhat někomu z rodiny i cizím lidem, získali informace o kontaktech, službách, zdravotnických pomůckách apod. (Zajišťovala Mgr. V. Némethová) Výše uvedené sociální aktivity významnou měrou napomohly rozvoji průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, který je součástí našich školních vzdělávacích programů. 69

72 c) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGI- CKÝCH JEVŮ o BESEDA SE STRÁŽNÍKEM MĚSTSKÉ POLICIE Dne proběhly na škole FARMEKO dvě besedy se strážníkem Městské policie Jihlava Kamilem Barákem v rozsahu jedné vyučovací hodiny pro žáky 1. a 2. ročníku SOŠ. Beseda byla zaměřena na prevenci proti kriminalitě mládeže. Žákům 1. ročníku byl vysvětlen pojem přestupek a následně probrány nejčastější přestupky proti veřejnému pořádku. Žákům 2. ročníku byl vysvětlen pojem trestný čin a na příkladech vysvětleny přečiny, zločiny a zvlášť závažné zločiny. Žákům byly také vysvětleny alternativy porušení: 30 Zákona 200/1990 Sb. Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a Zákona 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. (Více je uvedeno v dokládajícím dokumentu uvedeném v příloze). (Zajišťovala Ing. Procházková M., metodik prevence) o DROGY TROCHU JINAK Žáci 2. ročníku SOŠ si v prosinci 2013 vyzkoušeli webovou aplikaci interaktivního výukového programu Drogy trochu jinak. Systém dotazníků v jednotlivých rizikových oblastech je možné okamžitě vyhodnotit samotnými žáky. Pokud oblast vykazovala zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazila se u každého žáka i možnost řešení problémů. (Zajišťovala Ing. M. Procházková, metodik prevence) o DOTAZNÍK PRO DOSPÍVAJÍCÍ Žáci tříd 2. LA a 2.EK absolvovali dne testování Dotazníkem pro dospívající identifikující rizikové oblasti. Testy mají individuální vyhodnocení rizikových odpovědí v procentech i s konkrétním popisem správného postupu v jednotlivých oblastech života. (Zajišťovala Ing. M. Procházková, metodik prevence) o PŘEDNÁŠKA O ZÁVISLOSTECH Dne MUDr. Irena Zimenová ze Státního zdravotního ústavu (externí vyučující školy FARMEKO) odpřednášela problematiku závislostí pro 3. ročník SOŠ. Přednáška byla zpestřena ukázkami drog i videoukázkami. Žáci obdrželi materiály k přednášené problematice a vyplnili dotazník o závislosti na kouření. (Zajišťovala Ing. M. Procházková, metodik prevence) Výše uvedené preventivní aktivity významnou měrou napomohly rozvoji průřezového tématu Občan v demokratické společnosti, které je součástí našich školních vzdělávacích programů. 70

73 d) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ VÝCHOVU KE ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL o ŠKOLENÍ V OBLASTI BOZP Dne bylo realizováno ucelené proškolení žáků 1. a 2. ročníků SOŠ v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární prevence při praktických školních činnostech, laboratorních cvičeních, odborné praxi i mimoškolních aktivitách. Odborné školení vedl pan Jaroslav Kottink koordinátor OZO v PO a BOZP. Toto školení tvoří zaštiťující nástavbu k úvodním tématům v oblasti BOZP, která realizují učitelé v odborných praktických vyučovacích předmětech. (Podrobnosti o obsahu školení jsou uvedeny v dokumentu v příloze). (Zajišťoval Ing. M. Klofáč) o EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY - JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ Žáci 1. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí se již tradičně aktivně zapojili při pomoci s organizací Jihlavského dne zdraví, které v rámci projektu Zdravé město pořádá Magistrát města Jihlavy ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě a Ekoinfocentrem Jihlava (sociální partneři školy). Akce, která probíhala na Masarykově náměstí v Jihlavě, nabízela široké veřejnosti různé zdravotní a preventivní aktivity, včetně vyšetřování základních ukazatelů zdravotního stavu. Naši žáci aktivně pracovali na stánku Ekoinfocentra Jihlava. (Zajišťovala Ing. D. Klofáčová a Ing. Kotoučková vedoucí Ekoinfocentra Jihlava). 71

74 o OSTATNÍ AKCE K PODPOŘE VÝCHOVY KE ZDRAVÍ NA SOŠ - dne proběhla pro žáky 2. ročníku oboru Laboratorní asistent odborná přednáška Péče o tělo (p. Kubátová) v rámci předmětu Výchova ke zdraví; - dne se žáci 2. ročníku SOŠ zúčastnili akce Ruce na prsa, která proběhla v jihlavském CITY PARKU. Vyzkoušeli si zde nácvik samovyšetření prsou jako prevenci nádorových onemocnění. (Zajišťovala Mgr. Matějková, DiS.). Výše uvedené aktivity části d) významnou měrou napomohly rozvoji průřezového tématu Člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti, které jsou součástí našich školních vzdělávacích programů. o AKTIVITY PODPORUJÍCÍ VÝHOVU KE ZDRAVÍ NA VOŠZ Studenti 1. ročníku se zúčastnili několika akcí pořádaných ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Jihlavě (sociální partner školy): - průběhu měsíce září a října navštívili studenti 1. ročníku VOŠZ postupně několik ZŠ v Jihlavě v rámci akce Zdravý životní styl. Vytvářeli různá stanoviště k prohloubení či upevnění znalostí o zdravém způsobu života pro žáky zúčastněných; - dne se zúčastnili studenti prvního ročníku VOŠZ přednášky MUDr. Zimenové Diabetologický den; 72

75 - dne navštívili studenti 1. ročníku VOŠZ poradnu AIDS s MUDr. Zimenovou, všichni byli dobrovolně testováni. (Zajišťovala MUDr. Zimenová externí vyučující, zaměstnána na oddělení podpory zdraví Státního zdravotního ústavu v Jihlavě). o SPORTOVNÍ TÝDEN NA VOŠZ V týdnu od do proběhl na základě akreditovaného vzdělávacího programu sportovně turistický kurz pro studenty 1. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Tento sportovní týden je zařazen do vzdělávacího programu k získání a upevnění znalostí a dovedností v oblasti péče o zdraví, zdravý životní styl, tělesné, duševní a sociální zdatnosti. V rámci této aktivity si studenti pod odborným vedením vyzkoušeli různé sportovní techniky např. v posilovně Top Fit, vyzkoušeli si Squash, zaplavali si ve Vodním ráji v Jihlavě apod. (Zajišťovala Mgr. Némethová). 73

76 e) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ODBORNOST V OBLASTI ZDRAVOT- NICKÉ LABORATORNÍ PÉČE A ODBORNOST ZDRAVOTNICKOU A FARMACEUTICKOU o KONFERENCE STUDENTLAB 2013 Ústí nad Labem Již podruhé se zástupci naší školy - žáci 4. ročníku oboru Laboratorní asistent v doprovodu učitelek odborných předmětů ing. L. Chalupové a Ing. I. Procházkové zúčastnili na celostátní konference zdravotních laborantů a laboratorních asistentů s názvem STUDENTLAB, kterou pořádala dne VOŠ zdravotnická a SOŠ Ústí nad Labem. Na konferenci zazněly odborně zajímavé a přínosné přednášky a prezentace, např. Molekulární genetika, Steroidní diabetes mellitus, Boreliové postižení CNS z imunologického a biochemického pohledu, Speciální laboratorní metody, Faktory ovlivňující hodnoty laboratorního vyšetření a další. Naše studentky Veronika Kopecká, Šárka Buková a Zuzana Smrčková si připravily na konferenci prezentaci s názvem Histologické vyšetření. Prezentaci zpracovávaly v rámci své odborné praxe na patologicko-anatomickém oddělení Nemocnice Jihlava pod vedením Prim. MUDr. M. Khecka a vedoucí laborantky RNDr. H. Bláhové. Oba uvedení odborníci působí na naší škole jako externí vyučující. Žákyně 4. LA V. Kopecká,Z. Smrčková, Š. Buková Studentlab

77 o LABORATORNÍ METODY ZDRAVOTNÍ ÚSTAV JIHLAVA Dne 13. ledna 2014 byla v rámci vyučovacího předmětu Laboratorní metody a analýzy uskutečněna odborná exkurze žáků 3. ročníku oboru Laboratorní asistent na oddělení chemických laboratoří Státního zdravotního ústavu Jihlava. Žáci byli během exkurze seznámeni s praktickým využitím laboratorních metod molekulové absorpční spektrofotometrie, atomové absorpční spektrofotometrie, nefelometrie a turbidimetrie. (Zajišťovala Ing. M. Procházková) Žákyně 3. LA na odborné exkurzi v laboratořích SZÚ Jihlava 75

78 o ODBORNÁ EXKURZE DO IMUNOHEMATOLOGICKÉ LABORATOŘE Dne 12. února 2014 byla pro žáky 4. ročníku oboru Laboratorní asistent zorganizována odborná exkurze do imunohematologické laboratoře nemocnice Jihlava. Žáci byli seznámeni s provozem a vybavením této diagnostické laboratoře a absolvovali tento program: - provoz na imunohematologické laboratoři s praktickou ukázkou prováděných vyšetření; - úsek krevní banky ukázka jednotlivých transfuzních přípravků a derivátů, jejich označení a způsob skladování; - úsek odběrového střediska podmínky pro darování krve, vyšetření u dárců krve, prohlídka odběrového boxu. Odborná exkurze byla součástí výuky vyučovacího předmětu Hematologie a transfuzní služba. (Zajišťovala Mgr. M. Šťávová laborantka HTO Nemocnice Jihlava, externí vyučující). o ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY AKADEMIE VĚD ČR Odborné přednášky v rámci popularizačního projektu Nebojte se vědy a Ejhle, člověk špičkových vědeckých pracovníků Akademie věd ČR se uskutečnila 7. března 2014 v přednáškové místnosti školy FARMEKO, a to pro studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent, dále pak pro druhý, třetí a čtvrtý ročník žáků oboru Laboratorní asistent. Přednášená témata: Jak se čte DNA (Mgr. Jan Pačes, Ph.D, Ústav molekulární genetiky AV ČR) Přednášející seznámil studenty s principy metod a čtení DNA a něco o následné bioinformatické analýze, například hledání genů. Jak funguje imunitní systém (Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR) Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., vysvětlil studentům, jak imunitní systém chrání naše tělo před patogenními mikroorganismy, odstraňuje poškozené a abnormální buňky. Objasnil mechanizmy toho, jak buňky a molekuly rozeznávají cizorodé a potenciálně nebezpečné chemické struktury, jak buňky imunitního systému reagují na takové rozpoznání a jak nebezpečí likvidují. Vakcína ke svačině aneb produkce farmaceutických proteinů v rostlinách (Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR) 76

79 Přednášející vysvětlil úžasné možnosti využití rostlin pro levnou a bezpečnou produkci farmaceutických bílkovin, například vakcín, kterým se velmi rychle začalo říkat jedlé vakcíny. Přednáška seznámila posluchače s vývojem, kterým tento směr výzkumu prošel v posledních 15 letech, jaké musí překonat překážky a s tím, jaké jsou šance, že se někdy opravdu setkáme s banánem jako vakcínou proti chřipce. (Zajišťovala Ing. Lenka Chalupová) Odborné přednášky vědci z AV ČR ve škole FARMEKO 77

80 o ODBORNÁ EXKURZE PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Dne 9. dubna 2014 se studenti 1. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický asistent absolvovali s naší externí vyučující MUDr. Zajícovou Špinarovou odbornou exkurzi na odděleních Psychiatrické léčebny v Jihlavě. Exkurze byla organizována jako doplněk k výuce odborných modulů. Studenti se seznámili s různými možnostmi léčby a medikace pacientů. vyučující). (Zajišťovala MUDr. S. Zajícová Špinarová lékařka PL Jihlava, externí o ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA STOMATOLOGIE Dne 9. dubna 2014 u studentů 3. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický asistent proběhla odborná přednáška ze stomatologie. Přednášející MDDr. Michaela Pačutová objasnila studentům péči o ústní hygienu, bělení zubů, taktéž seznámila studenty s vybavením zubní ordinace a vyšetřovacími a chirurgickými nástroji v ní používané. o ZDRAVOTNÍ ÚSTAV JIHLAVA ODDĚLENÍ CHEMICKÝCH LABORATOŘÍ Dne 16. dubna 2014 se studenti 3. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický asistent zúčastnili odborné exkurze do chemických laboratoří Zdravotního ústavu Jihlava, kde se blíže seznámili s praktickým využitím metod molekulové absorpční spektrofotometrie, atomové absorpční spektrofotometrie, plynové a kapalinové chromatografie. Exkurze na toto pracoviště proběhla v rámci odborného modulu Analýza léčiv. (Zajišťovala Ing. M. Procházková) 78

81 o ODBORNÁ EXKURZE LÉKÁRNA NA SLUNCI JIHLAVA Dne 17. dubna 2014 navštívili studenti 1. roč. VOŠZ oboru Diplomovaný farmaceutický asistent v rámci odborného modulu Farmakologie lékárnu Na Slunci v Jihlavě, která se specializuje na homeopatické přípravky a přípravky přírodní medicíny. Studenti se seznámili s různými druhy homeopatických monokomponentních i polykomponentních přípravků. Odborný výklad vedla vedoucí lékárny Mgr. Lenka Holcová. V rámci odborné exkurze byli studenti seznámeni s vybavením lékárny a jejím zázemím, jejich funkcí a účelem. (Zajišťovala Mgr. M. Matějková, DiS.). o ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY SE ZDRAVOTNICKOU A FARMACEUTICKOU TEMATIKOU Žáci a studenti zpracovávají odborná témata související s problematikou zdraví člověka či problematikou farmaceutickou v rámci maturitní práce - žáci SOŠ oboru Ekologie a životní prostředí, v rámci přípravy prezentace z odborné praxe žáci oboru Laboratorní asistent, či v rámci práce absolventské - studenti VOŠZ (dlouhodobé žákovské a studentské projekty). Témata jsou navrhována školou či sociálními partnery školy. Ve školním roce 2013/2014 k takovým projektům patřily např. práce: Infekce přenášené klíšťaty, Hojení ran, Topické přípravky s včelími produkty, Nemoci ledvin a močových cest, Nemocniční nákazy, Chronická onemocnění kožní bariéry, Léčivé rostliny ovlivňující psychiku člověka, Rizika nákaz při cestách do zahraničí, Možnosti a omezení farmakoterapie v těhotenství, Specifika farmakoterapie u seniorů, Syndrom suchého oka příčiny a terapie, Refluxní choroba jícnu, Léčivé rostliny ovlivňující psychiku člověka, Financování zdravotnictví v ČR a v jiných zemích, Látky přírodního původu ovlivňující imunitní systém, Astma bronchiale, Využitie lecitinu vo farmakoterapii, Kontrola sterilního prostředí v mikrobiologické laboratoři při zkoušení sterilních léčivých přípravků, Venofarmaka přírodního původu a doplňky stravy používané k terapii cévních poruch a mnoho dalších prací na velmi dobré úrovní. 79

82 V průběhu školního roku byla realizována různá další témata týkající se zdravotnické či farmaceutické tématiky formou projektového vyučování. Záznamy o významnějších projektech si vedou vyučující a ukládají na školní intranet. Příklady realizovaných projektů: Zdravá výživa (SOŠ - Ing. M. Svobodová), Herbář léčivých rostlin (VOŠ - Ing. D. Klofáčová), Vitamíny (SOŠ Mgr. V. Vrzáková), Vyšetřovací metody v diagnostických oborech (SOŠ Ing. L. Chalupová), Výchova ke zdraví (SOŠ Mgr. M. Matějková, DiS.), Polarografie (SOŠ Ing. M. Procházková) Výše uvedené aktivity části f) významnou měrou napomohly rozvoji zdravotnických a farmaceutických odborných kompetencí a rozvoji průřezového tématu Člověk a svět práce a Občan v demokratické společnosti, které je součástí našich školních vzdělávacích programů. 80

83 f) AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ ENVIRONMENTÁLNÍ A PŘÍRODOVĚDNOU ODBORNOST A PODPORUJÍCÍ TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI o STUDENTSKÁ ODBORNÁ KONFERENCE Dne 26. září 2013 se v Muzeu Vysočiny Jihlava uskutečnil 2. ročník studentské odborné konference. Tato akce je určena pro všechny aktivní studenty středních a vysokých škol a je věnovaná aktuálním otázkám přírodních a společenských věd v Kraji Vysočina. Školu FARMEKO na konferenci reprezentovala žákyně 4. EK (SOŠ obor Ekologie a životní prostředí) Michaela Marková. V přípravném období před konferencí se žákyně zúčastnila workshopu, kde pod odborným vedením vytvořila poster na téma své maturitní práce Mapování bobra evropského v Pooslaví. Přednáškové části konference se též zúčastnili žáci 2. EK oboru Ekologie a životní prostředí. ((Zajišťovala Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO) Žákyně 4. EK M. Marková se svým příspěvkem na Studentské odborné konferenci v MVJ 81

84 o NÁVŠTĚVA EDUKATIVNÍ VÝSTAVY SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU Dne 14. listopadu 2013 žáci 2. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí a oboru Laboratorní asistent navštívili edukativní výstavu nazvanou Společenský život hmyzu zaměřenou na sociální chování těchto živočichů. Kromě textů a poutavých doprovodných fotografií zde byly představeny i kvalitní makrofotografie našich předních fotografů, trojrozměrné exponáty včetně modelů termitiště a mraveniště ve skutečné velikosti, a také naučné dokumentární filmy. Výstavu doprovodil odborný výklad paní RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D., která byla i spoluautorkou celého projektu. (Zajišťovala Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO ) o EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2013 V krajském kole této olympiády je naše škola zastoupená jako jedna z mála odborných škol mezi gymnázii. Nejinak tomu bylo i ve školním roce 2013/2014, kdy byla školou ve dnech 31. října až 1. listopadu 2013 vyslána dvě družstva složená ze žáků 2., 3. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. Tato dvě družstva obsadila 7. a 10. místo z celkově dvanácti družstev. Školu konkrétně reprezentovali: FARMEKO A: Jan Oulehla, Josef Havel, Vendula Šťávová; FARMEKO B: Kateřina Poláková, Veronika Vondráková, Lucie Smejkalová Ekologická olympiáda na téma Nová divočina se konala ve vzdělávacím středisku Chaloupky. Náplň Ekologické olympiády: Čtvrtek na vybraných lokalitách v Jihlavě soutěžící plnili následující úkoly: - pobytová znamení ve městě - botanická poznávačka a invazní rostlinné druhy - druhy sešlapávaných trávníků - fotografická soutěž - Chaloupky: test, malá maturita Pátek: Chaloupky: - obhajoba samostatného úkolu, který žáci zpracovávali v průběhu tří týdnů před olympiádou Kopie diplomů jsou uvedeny v příloze. (Zajišťovala Mgr. V. Vrzáková) 82

85 Žáci SOŠ FARMEKO na Ekologické olympiádě

86 o EXKURZE DO LABORATOŘÍ SZÚ JIHLAVA Dne 10. prosince se žáci 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí v rámci vyučovacího předmětu Monitoring životního prostředí zúčastnili odborné exkurze do chemických laboratoří Státního zdravotního ústavu v Jihlavě. Během exkurze byli žáci prakticky seznámeni s postupy při rozboru pitné vody, tzn. s odběrem a úpravou vzorků, prohlédli si vzorkovnice na odběr vzorků, byl jim předveden krácený a úplný rozbor pitné vody, stanovení vybraných ukazatelů při rozboru vody a veškeré potřebné přístrojové vybavení (Zajišťovala Mgr. Věra Vrzáková). o SOUTĚŽ FOTONATURA 2013 Fotografická soutěž Photographia natura pořádána každoročně Muzeem Vysočiny Jihlava pro širokou odbornou i laickou veřejnost byla tentokrát vyhlášena na téma Přírodní poklady Českomoravské vysočiny. Do soutěže jsme zaslali nejúspěšnější fotografie školního kola. Řada z nich byla vybrána odbornou komisí a vystavována v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Fotografie Markéty Gattringerové studentky 1. ročníku VOŠZ získala krásné 3. místo v kategorii studentských fotografií ve výše uvedené soutěži MVJ. Hlasování ve školní části soutěže, které bylo vyhlášeno dne místo: Denisa Krčmáriková -,,Začíná jaro - 1. LA 2. místo: Lenka Kadrnošková -,,Nebe ve vodě 1. LA 3. místo: Markéta Gattringerová Krása podzimu 1. DFA (Zajišťovala Ing. I. Procházková) 84

87 Ohlédnutí za fotosoutěží 2013 Denisa Krčmáriková -,,Začíná jaro Lenka Kadrnošková -,,Nebe ve vodě Níže uvedená fotografie naší studentky VOŠZ Markéty Gattringerové Krása podzimu byla nejúspěšnější v rámci soutěže MVJ Photographia natura J. Oulehla Prasátko K. Dvořáková Skokan J. Hejda Louka vs. obloha 85

88 o PŘEDNÁŠKA PEDAGOGŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY Přednáška zástupců České zemědělské univerzity v Praze v rámci programu Hurá na vysokou se uskutečnila 6. prosince 2013 v posluchárně školy FARMEKO, a to pro všechny ročníky žáků oboru Ekologie a životní prostředí. Přednášená témata: Bobři, tradice nebo přežitek (Ing. Kamila Šimůnková) Ing. Kamila Šimůnková žáky seznámila se současným stavem bobrů v České republice. Zabývala se otázkami proč podporovat ochranu bobrů a co je ohrožuje. Dále vysvětlila, co obnáší výzkum bobrů a jak předcházet škodám způsobeným bobry. Jak na Fakultě životního prostředí zkoumáme přírodu (Ing. Martin Tejkal) Přednášející (absolvent naší školy FARMEKO ) představil hlavní výzkumná témata napříč fakultou. Seznámil žáky s tím, kterým směrem se ubírá výzkum na jednotlivých katedrách FŽP a jaké je jejich využití v praxi. (Zajišťovala: Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO) o PŘEDNÁŠKA O MOKŘADECH Přednáška O významu mokřadů v krajině se uskutečnila 17. února 2014 v posluchárně školy Farmeko pro všechny ročníky žáků oboru Ekologie a životní prostředí. Problematiku mokřadů žákům přiblížil Mgr. Jan Dvořák, předseda občanského sdružení Mokřady-ochrana a management. V letošním školním roce 2013/14 se nám podařilo navázat užší spolupráci s občanským sdružením Mokřady ochrana a management. Od této spolupráce očekáváme další možnosti v oblasti spolupráce s praxí pro naše žáky, např. vedení žákovských projektů, možnosti odborné praxe či zajímavých exkurzí do terénu. (Zajišťovala: Ing. M. Svobodová, koordinátor EVVO) Odborná přednáška o mokřadech ve škole FARMEKO 86

89 o BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2013 Školní kolo biologické olympiády se uskutečnilo Téma letošního ročníku Komunikace. Zúčastnili se: Kategorie A: Martin Badošek (3. LA); Kategorie B: Lucie Smejkalová (2. EK), Veronika Vondráková (2. EK). Do krajského kola Biologické olympiády jsme v letošním školním roce žádného z uvedených studentů nenominovali. Problematika genetiky, která dominovala letošnímu ročníku, byla zejména pro studentky 2. ročníku velmi náročná. (Zajišťovala Ing. D. Klofáčová) o OZVĚNY EKOFILMU 2014 Filmy z posledního ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví byly díky Ekoinfocentru (sociální partner školy) k vidění v Jihlavě i v letošním školním roce. Žáci ročníku SOŠ oboru Ekologie a životní prostředí se již tradičně zúčastnili promítání poučných dokumentárních snímků, které byly k vidění v kině Dukla dne 7. března V letošním ročníku jsme měli možnost shlédnout velmi zajímavé dokumenty, např. snímky Kouzlo rybníka, Zeměloď pluje a Zelená poušť. (Zajišťovaly Ing. M. Svobodová, Ing. I. Procházková) 87

90 o OBLASTNÍ A KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA 36. ROČNÍKU STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ ŠKOLY FARMEKO Oblastní přehlídka soutěže SOČ se konala 26. března 2014 v Gymnáziu Jihlava. Školu FARMEKO na soutěži reprezentovali Michaela Marková a Jan Oulehla ze 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. Michaela Marková prezentovala a následně obhajovala práci s názvem Monitoring bobra evropského v Pooslaví a Jan Oulehla vystoupil s obhajobou práce Floristický průzkum území západně od Velkého Meziříčí. Obě uvedené práce tematicky spadaly do oboru č. 06 Biologie. V letošní přehlídce naši žáci dosáhli velkého úspěchu. Na 1. místě se umístil Jan Oulehla a na 2. místě Michaela Marková. V obecenstvu soutěže SOČ byli přítomni žáci 4.EK, spolužáci jmenovaných soutěžících. Jan Oulehla vystoupil s obhajobou práce také dne 28. dubna 2014 v krajském kole na gymnáziu v Třebíči, kde se umístil na místě (spolu se studentem z jiné střední školy). Možnosti prezentovat svoji zdařilou a velmi přínosnou práci v celostátní přehlídce SOČ se Jan Oulehla z osobních důvodů vzdal. Uvedený úspěch umožní škole FARMEKO opětovné zařazení do prestižního projektu MŠMT Excelence středních škol. (Kopie diplomů jsou uvedeny v příloze). (Zajišťovala Ing. M. Svobodová). Žáci 4. EK J. Oulehla a M. Marková 88

91 o DEN ZEMĚ JIHLAVA 2014 Této akce se žáci školy FARMEKO účastní každoročně. Ve školním roce 2013/2014 se velmi aktivně zapojili zejména žáci 2. ročníku a vybraní žáci 1. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí, kteří pomáhali s organizací a vlastní realizací oslav Dne Země na Masarykově náměstí v Jihlavě a v Muzeu Vysočiny Jihlava. Jejich práce spočívala zejména v distribuci letáčků, práci s žáky MŠ a ZŠ (příprava kvízů, hádanek, interaktivních her apod.). Akce proběhla 22. dubna Naši žáci spolupracovali s pracovníky přírodovědného oddělení Muzea Vysočina Jihlava a Ekoinfocentra Jihlava (obě uvedené organizace jsou sociálními partnery školy). (Zajišťovali Ing. M. Klofáč a Ing. D. Klofáčová). Žáci 1. EK a 2. EK na akci Den Země

92 o PROJEKT VELCÍ MALÝM Již pátým rokem žáci SOŠ (prvních a druhých ročníků), letos pod vedením Ing. D. Klofáčové, Ing. M. Svobodové, Ing. I. Procházkové, Mgr. V. Némethové a Ing. L. Chalupové, připravují projekt Velcí malým přírodovědné a zdravovědné dopoledne pro žáky MŠ a ZŠ. Tento projekt se konal 17. a 18. června 2014a a byl určen dětem MŠ Sluníčko v Jihlavě a žáčkům 2. ročníku ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě. Žáci připravili několik samostatných tematicky zaměřených interaktivních pracovišť ( ekosystém les, ekosystém louka laboratoř, lidské tělo a péče o zdraví a první pomoc ), na kterých děti plnily různé úkoly, poznávaly přírodniny, pracovaly s mikroskopem, s modely lidského těla, vyplňovaly kvízy, vyzkoušely si jednoduché laboratorní techniky s vybranými laboratorními přístroji a pomůckami, shlédly názorné prezentace apod.). Akce se velmi vydařila a byla velice dobře hodnocena nejen dětmi, ale i pedagogy z MŠ a ZŠ. (Zajišťovali Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Klofáč, Ing. M. Svobodová, Ing. I. Procházková, Mgr. V. Némethová a Ing. L. Chalupová). Projekt Velcí malým

93 91

94 o ODBORNÉ EKOLOGICKY ZAMĚŘENÉ EXKURZE Během školního roku 2012/13 bylo zorganizováno několik krátkodobějších odborných exkurzí pro žáky 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí, např. exkurze do Sběrného dvora v Jihlavě (7. března 2014), či na Čističku odpadních vod v Jihlavě (28. března 2014), kde byli žáci seznámeni s provozem těchto zařízení a upevnili si tak odborné vědomosti z vyučovacích předmětů Odpadové hospodářství a Vodní hospodářství. (Zajišťovala Ing. A. Zavřelová) Žáci 4. EK na odborné exkurzi 92

95 o EXKURZE MANAGEMENT NA MOKŘADECH PÍSTOV-ŽLEBY Dne navštívili žáci 1. a 2. ročníku SOŠ mokřady Pístov Žleby. Exkurze byla členěna do dvou hlavních částí. První část byla organizována ve formě odborné přednášky na téma pobytové nároky a potravní nároky obojživelníků s ukázkou živých obojživelníků. Druhá část zahrnovala aktivní management na daném biotopu, kdy si žáci mohli vyzkoušet tvorbu tůně pro obojživelníky. Exkurze významně doplnila výuku biologie a ekologie a napomohla k utvoření kladného vztahu v problematice ochrany životního prostředí. (Zajišťovaly Ing. I. Procházková, Ing. M. Svobodová, Mgr. V. Vrzáková) Žáci 1. a 2. roč. SOŠ na odborné exkurzi 93

96 o PROJEKT INVAZE KŘÍDLATKY V ČR A NA VYSOČINĚ MALÁ VÝSTAVA V RÁMCI ŠKOLY FARMEKO Pod vedením Ing. M. Svobodové byl realizován projekt Křídlatka - invaze křídlatky v ČR a na Vysočině malá výstava v rámci školy FARMEKO. Cílem projektu, na kterém se podíleli žáci oboru Ekologie a životní prostředí bylo seznámit žáky s invazními druhy rostlin v České republice, vysvětlit jejich vliv na původní rostlinná společenstva a poté se zaměřit na monitoring vybraného invazního druhu křídlatky na Vysočině. Na téma Invaze křídlatky v ČR a na Vysočině je v budově školy instalována velmi zajímavá výstava. (Zajišťovala Ing. M. Svobodová). Projekt Křídlatka 94

97 o DALŠÍ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY S ENVIRONMENTÁLNÍ TEMATIKOU Žáci zpracovávají odborná témata související s problematikou ochrany životního prostředí či s problematikou zdraví člověka mimo jiné v rámci maturitní práce (dlouhodobé žákovské projekty). Témata jsou navrhována školou či sociálními partnery školy. Ve školním roce 2013/2014 byly zpracovány tyto práce: Mapování lesních mravenců na dané lokalitě, Výukový program louka, pro II. stupeň ZŠ, Lesní mravenci v okolí obce Nížkov na Žďársku, Porovnání potenciálního hodnocení a skutečného vlivu investičního záměru na krajinný ráz na příkladu parku větrných elektráren v lokalitě Horní Věžnice, Výskyt ryb v řece Jihlavě, Monitoring mortality živočichů na silnicích, Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) mokřadních biotopů u obce Sázava, Monitoring bobra evropského v Pooslaví, Fyzikálně chemické vlastnosti vody rybníka Peklo v Polné u Jihlavy, Floristický průzkum území západně od Velkého Meziříčí. V průběhu školního roku byla zpracovávána různá další témata týkající se environmentální oblasti formou projektového vyučování. Záznamy o významnějších projektech si vyučující vedou a ukládají na školní internet. Příklady realizovaných projektů: Návrh zahrady u rodinného domu, Monitoring krajiny v místě bydliště, Zdravá výživa (Ing. M. Svobodová), Těžké kovy v životním prostředí, Znečišťování ovzduší (Mgr. V. Vrzáková), Herbář rostlin Charakteristika půda v místě bydliště, Geoparky ČR (Ing. D. Klofáčová). Alternativní zdroje energie (Mgr. V. Némethová) o PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Škola FARMEKO byla i ve školním roce 2013/14 zapojena do projektu Zelená škola, který umožňuje škole separovaný sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Přímo ve vestibulu školy je umístěna speciální nádoba na tento druh odpadu. Certifikát dokládáme v příloze. (Zajišťovali Ing. D. Klofáčová, Ing. M. Svobodová a technik školy P. Kolomějev) 95

98 o RYS EVROPSKÝ (OSTROVID) ADOPTOVANÉ ZVÍŘE Škola pravidelně přispívá na péči o rysa evropského v rámci projektu ZOO Jihlava Adopce zvířat. Do tohoto projektu jsme zapojeni již sedmým rokem. (Zajišťuje Ing. M. Klofáč) o M.R.K.E.V. Škola FARMEKO je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Náplní této organizace je metodika a realizace komplexní ekologické výchovy na školách. Škola FARMEKO je tímto členstvím zavázána maximálně usilovat o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické (environmentální) výchovy do výuky i do celkového života školy v souladu se státním programem EVVO. (Zajišťovala Ing. K. Štouračová, Ing. M. Svobodová) o SEPARACE ODPADŮ Tak jako i v předešlých letech i ve školním roce 2013/2014 škola FARMEKO třídila odpad. Na školních chodbách jsou umístěny nádoby na plasty, papír, použité baterie a drobný elektroodpad. V areálu školy jsou k dispozici dva kontejnery na PET lahve a plasty, kontejner na papír a kontejner na komunální odpad. Nebezpečný odpad z laboratoří je likvidován na základě smlouvy s firmou A.S.A. (Zajišťoval Ing. M. Klofáč) 96

99 o PODZIMNÍ DÝŇOVÁ VÝZDOBA Tvořili žáci 2. ročníků SOŠ. (Na tradici, kterou zajišťovala Ing. K. Štouračová v minulých letech, navázala v letošním školním roce Ing. I. Procházková) Výše uvedené aktivity v části f významnou měrou napomohly především rozvoji přírodovědných odborných kompetencí a průřezového tématu Člověk a životní prostředí, které je součástí našich školních vzdělávacích programů. 97

100 g) AKTIVITY PODPORUJÍCÍ KULTURNÍ POVĚDOMÍ, DEMOKRATICKÉ CÍTĚNÍ A JAZYKOVÉ KOMPETENCE o FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ Colette Na film na motivy novely podle Arnošta Lustiga jsme se vypravili do Kina Dukla Příběh hlavních hrdinů se odehrává v osvětimském táboře, kde je divák svědkem každodenního boje o přežití. Téma holocaustu v nás zanechalo silný dojem a donutilo nás přemýšlet o historických souvislostech. Film tak doplňuje celkovou koncepci výuky holocaustu na škole a bezprostředně tak navazuje na loňskou návštěvu koncentračního tábora a Lidic. Film přiblížil dobu druhé světové války, život v koncentračním táboře a hlavně zrůdnou fašistickou ideologii. Odhalil také potencionální zlo v každém z nás. (Zajišťovali Mgr. L. Fous, Mgr. V. Némethová) o DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ THE BLACKBOARD JUNGLE (DŽUNGLE PŘED TABULÍ) Dne se 3. ročník SOŠ zúčastnil studentského divadelního představení v anglickém jazyce. Představení, které realizovalo Domino Theatre Brno se konalo v DIODu (Divadlo otevřených dveří) v Jihlavě. (Zajišťovala PhDr. Jana Klimešová) 98

101 o KONCENTRAČNÍ TÁBOR OSVĚTIM V POLSKU Dne navštívili zájemci z řad žáků SOŠ i VOŠ koncentrační tábor Osvětim v Polsku. Tento zájezd významně doplňuje výuku o holokaustu a genocidě (SVZ, DEJ, CJL) a vede přímou zážitkovou formou k vzájemné toleranci mezi lidmi a národy. Exkurze zanechala v žácích velmi silné dojmy. Součástí zájezdu byla i návštěva historických památek města Krakov (památky UNESCO). (Zajišťovali Mgr. L. Fous, Mgr. V. Némethová) o JAZYKOVÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE Zájemci z řad studentů SOŠ se ve dnech velikonočních prázdnin ( ) vypravili s PhDr. J. Klimešovou na zájezd do Anglie. Nabitý program připravený osvědčenou cestovní kanceláří a vzdělávací agenturou zahrnoval ubytování v rodinách, prohlídku pamětihodností (Tower Bridge, Buckinghamský palác, Londýnské oko, Válečná loď britského námořnictva, Piccadilly Circus, největší současný mrakodrap Sharp, Big Ben, budovy Parlamentu, katedrála sv. Pavla, Greenwich park a další). 99

102 o VÝSTAVA SOPHIINA VOLBA PO ČESKU Dne se žáci SOŠ zúčastnili výstavy Sophiina volba po česku, která byla instalována v prostorách Magistrátu města Jihlavy. Žáci se seznámili s osudy židovských dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech. Seznámili se i s příběhy dětí z Jihlavy, které byly součástí této skupiny. (Zajišťovala Mgr. V. Némethová) o ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY V průběhu školního roku byla zpracovávána témata týkající se rozvíjení kulturního povědomí a mezilidských vztahů formou projektového vyučování. Záznamy o významnějších projektech si vyučující vedou a ukládají na školní intranet. Příklady realizovaných projektů: Útvary prostě sdělovacího stylu blahopřání, kondolence, Významné osobnosti českého malířství, sochařství, architektury a hudby, Tvorba dadaistických a surrealistických básní, Dialog a útvary na něm založené beseda: trest smrti, eutanázie, interrupce, Popis obrázku. Vypracování odborné práce Mikroflóra lidského organismu, Vlivy vnějšího prostředí na mikroorganismy. (Zajišťovala Mgr. V. Némethová) 100

103 o ELF Žáci SOŠ se ve školním roce 2013/2014 úspěšně pokračovali ve vydávání školního časopisu s názvem ELF (ekologové, laboranti, farmaceuti). V tomto školním roce se podařilo připravit dvě zajímavá vydání, a to Vánoční speciál a Předprázdninové číslo (prosinec a červen). Držíme palce všem zapojeným, aby jejich elán a nadšení nepolevilo. (Zajišťovaly Mgr. V. Némethová, Ing. I. Procházková a žáci redaktoři školního časopisu) (Zajišťovaly Mgr. V. Némethová, Ing. I. Procházková a žáci redaktoři školního časopisu) o LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Mama mia Monika Bínová, žákyně 2. ročníku oboru LA, se zúčastnila literární soutěže Filipa Venclíka Mamma mia. Její povídka s názvem Maminka patřila k nejlepším, a proto byla pozvána ke slavnostnímu vyhlášení do Prahy. 101

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více