Obj. č.: Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: Popis funkce poplachového zařízení... 6 Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME)... 6 Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY)... 6 Signalizace otestování detektoru chůzí a stavu zařízení (STATUS)... 6 Infračervená dioda přijímač ovládacích povelů z dálkových ovladačů... 6 Funkce sirény detektoru pohybů... 6 Infračervený dálkový ovladač (2 kusy)... 7 Zakódování zařízení... 8 Svorkovnice... 8 Funkce propojovacích můstků (jumperů)... 9 Funkce záložní destičkové baterie 9 V... 9 Montáž poplachového zařízení Příklad zapojení poplachového zařízení Otestování detektoru pohybů chůzí Otestování funkce magnetických kontaktů Obsluha poplachového zařízení (shrnutí) Pokud budete doma: Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME) Pokud nebudete doma: Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY) Nouzový režim (spuštění panického poplachu ) Vypnutí funkce automatického spouštění poplachu Přepínání mezi jednotlivými režimy hlídání Technické údaje Tato sada poplachového zařízení je určena k hlídání obytných domů, chat, chalup, kanceláří, obchodů, skladů, obytných přívěsů (karavanů), člunů atd. Toto zařízení, které je vybaveno 5 jazýčkovými spínacími magnetickými kontakty (zabezpečení dveří a oken), pasivním infračerveným detektorem pohybů (PIR), 2 dálkovými bezdrátovými ovladači a hlasitou sirénou, Vám umožní provádět rozsáhlou kontrolu a optimální zabezpečení různých objektů. 2

2 Úvod + účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni, že naše 2-zónové poplachové zařízení splní Vaše očekávání a bude Vám k užitku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k jeho uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Uschovejte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Abyste výrobek uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečné používání, je třeba, abyste tento návod k obsluze dodržovali! Přečtením tohoto návodu k obsluze se podrobně seznámíte se všemi funkcemi a možnostmi tohoto poplachového zařízení. Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám jakož i směrnicím ohledně elektromagnetické slučitelnosti. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Toto poplachové (hlídací) zařízení je vybaveno pasivním infračerveným detektorem pohybů (PIR), který spolehlivě ohlídá různé prostory s plochou až 100 m 2 (například obchody, obytné místnosti, kanceláře atd.). K tomuto detektoru pohybů můžete navíc připojit až 5 magnetických kontaktů (zabezpečení oken a dveří) a hlasitou piezoelektrickou sirénu. Přiložené bezdrátové (infračervené) dálkové ovladače Vám poslouží k zapnutí nebo vypnutí tohoto poplachového zařízení na dálku až 8 m. Toto zařízení je určeno pouze k hlídání vnitřních prostorů a nesmí být používáno ve venkovním prostředí a v místnostech s přílišnou vlhkostí (například v koupelnách). K napájení tohoto poplachového zařízení slouží přiložený síťový napájecí zdroj (adaptér) 230 V AC / 50 Hz 12 V DC / 500 ma. V případě výpadku síťového napájení zajistí funkci zařízení 1 destičková baterie s jmenovitým napětím 9 V. Jiný způsob používání zařízení, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby v jeho vnitřním zapojení! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Rozsah dodávky Detektor pohybů (PIR) 2 infračervené dálkové ovladače Síťový napájecí adaptér 5 magnetických kontaktů (zabezpečení dveří a oken) Piezoelektrická hlasitá siréna 2 kabely o délce 15 m Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny neodborným zacházením s tímto poplachovým zařízením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky výrobku. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny v zapojení přístrojů (detektoru pohybů, sirény a síťového napájecího adaptéru)!. Toto zařízení a jeho příslušenství (baterie) nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí. K napájení tohoto zařízení používejte pouze přiložený síťový napájecí adaptér a baterii 9 V. Jiný způsob napájení zařízení není dovolen. Dejte pozor na to, abyste nepoškodili propojovací kabely o ostré hrany a abyste je nezmáčkli. O tyto kabely nesmí nikdo zakopnout. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte raději žádné prodlužovací kabely. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody (koupelnové vany, umyvadla, pračky, plavecké bazény atd.) a ve vlhkém prostředí (vlhké sklepy). Dejte pozor na to, aby se do součástí tohoto zařízení nedostala voda nebo jiné kapaliny (toto se týká hlavně síťového napájecího adaptéru). Nevystavujte detektor pohybů vysokým nebo příliš nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Zajistěte dostatečné větrání hlídaného prostoru. Nezaměřujte detektor pohybů přímo na topná tělesa (radiátory) a do oken. Při malování místností dejte pozor na to, abyste detektor pohybů nepřetřeli nátěrem nebo nezakryli tapetou. Používejte pouze originální příslušenství. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte jej od síťového napájení a z detektoru pohybů vyndejte baterii. Tato by mohla vytéci a způsobit poškození elektroniky detektoru pohybů. K čištění zařízení používejte pouze suchý a čistý hadřík bez žmolků a chloupků. Nepoužívejte k čištění zařízení v žádném případě vodu nebo chemické čistící prostředky (rozpouštědla). Opravy detektoru pohybů (zařízení) mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci v autorizovaných servisech. V případě nějaké závady, přineste detektor pohybu ke svému prodejci a nechte jej odborně přezkoušet Již nepoužitelné (vybité) baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat (zapojit) a v tomto návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou (prodejcem) nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. 3 4

3 Součásti detektoru pohybů Popis funkce poplachového zařízení Pasivní infračervený detektor pohybů (PIR) reaguje na infračervené záření (tepelné vyzařování), které vydávají pohybující se osoby nebo větší zvířata, jestliže se dostanou do prostoru, který je hlídán infračerveným senzorem detektoru pohybů. Jakmile zaregistruje tento detektor (senzor) nějaký pohyb osoby (zvířete), dojde ke spuštění poplachu (alarmu). Detekční úhel tohoto senzoru činí 110 a senzor zaznamená pohyby až do vzdálenosti cca 12 m. Tento senzor musí být zaměřen do hlídaného prostoru. Tepelné záření se šíří přímočaře, avšak bývá pohlcováno například sklem nebo jinými pevnými materiály. Z tohoto důvodu dejte prosím pozor na to, aby nebyl hlídaný prostor zastíněn (zacloněn) podobnými rušivými vlivy (předměty). Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME) Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit žlutá kontrolka HOME. V tomto režimu jsou připojeny pouze magnetické kontakty (například signalizace otevření dveří nebo okna). Detektor pohybů v tomto režimu nereaguje na pohyby osob. Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY) Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit zelená kontrolka AWAY. V tomto režimu jsou připojeny magnetické kontakty (například signalizace otevření dveří nebo okna) a detektor pohybů reaguje v tomto režimu na pohyby osob. 1 Infračervený senzor. 2 Žlutá kontrolka (svítivá dioda, LED) HOME, která signalizuje zapnutí režimu přítomnosti v domě, v bytě. 3 Zelená kontrolka (svítivá dioda, LED) AWAY, která signalizuje zapnutí režimu nepřítomnosti v domě, v bytě. 4 Červená kontrolka (svítivá dioda, LED) STATUS, která signalizuje zapnutí režimu otestování detektoru pohybů chůzí nebo stav zařízení (závadu některého z magnetických kontaktů). 5 Infračervená dioda přijímač ovládacích povelů z dálkových ovladačů. 6 Bateriové pouzdro pro záložní baterii (svorkovnice, lišta k provedení zakódování, propojovací můstky). 7 Do detektoru pohybů zabudovaná siréna. 8 Otvory pro připevnění detektoru pohybů. 9 Kabelové průchodky. 10 Lišta k provedení zakódování. 11 Propojovací můstky (jumpery) A, B a C. 12 Svorkovnice. 13 Konektory k připojení záložní baterie. Signalizace otestování detektoru chůzí a stavu zařízení (STATUS) Budete-li provádět otestování tohoto detektoru pohybů chůzí, pak jakmile zaregistruje tento detektor nějaký pohyb, bude se na něm v intervalu 2 sekundy blikat červená svítivá dioda STATUS. Bude-li tato kontrolka stále svítit, pak to znamená, že nefunguje správně některý z magnetických kontaktů. Tato červená kontrolka přestane po aktivaci alarmu (po automatickém přepnutí do pohotovostního režimu) svítit. Infračervená dioda přijímač ovládacích povelů z dálkových ovladačů Tato dioda přijímá ovládací povely z dálkových ovladačů. Dejte pozor na to, abyste tuto diodu nezakryli a abyste na ni mohli zaměřit dálkový infračervený ovladač. Funkce sirény detektoru pohybů 1. Funkce poplachu (alarmu): Stálý akustický signál po zaregistrování nějakého pohybu. Akustický signál se bude ozývat z této sirény tak dlouho, dokud nedojde k jeho automatickému vypnutí (cca po uplynutí 1 minuty). 2. Signalizace příchodu (časová prodleva při vstupu do hlídaného prostoru): Krátké akustické signály v intervalech 1 až 2 sekundy po vstupu do hlídaného prostoru bez spuštění alarmu (po dobu cca 15 sekund). 3. Signalizace vybité záložní baterie: Výstražný akustický signál v pětisekundových intervalech. Uslyšíte-li tento signál, proveďte, abyste zajistili správné fungování zařízení, okamžitě v detektoru pohybů výměnu záložní baterie. 4. Signalizace zapnutí funkce poplachu (hlídání prostoru): Po opuštění hlídaného prostoru (časová prodleva cca 60 sekund) se ozve z této sirény pouze jeden krátký akustický signál a detektor pohybů bude automaticky přepnut do pohotovostního režimu (zapnutí funkce spouštění poplachu). 5 6

4 Infračervený dálkový ovladač (2 kusy) Zakódování zařízení Detektor pohybů a oba dálkové infračervené ovladače byly již ve výrobním závodě zakódovány (viz nálepka s kódem), takže toto zakódování nemusíte provádět. Přikoupíte-li si další dálkové ovladače, pak musíte ovšem provést jejich nové zakódování. Detektor pohybů i dálkové ovladače musejí mít nastavený stejný bezpečnostní kód. Tlačítko HOME : Zapnutí režimu přítomnosti v domě, v bytě. Zvolíte-li tento režim stisknutím tohoto tlačítka, pak bude na detektoru pohybů svítit žlutá kontrolka HOME. V tomto režimu jsou připojeny pouze magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna). Detektor pohybů v tomto režimu nereaguje na pohyby osob. Možnost volného pohybu v hlídaném prostoru. Tlačítko AWAY : Zapnutí režimu nepřítomnosti v domě, v bytě. Zvolíte-li tento režim stisknutím tohoto tlačítka, pak bude na detektoru pohybů svítit zelená kontrolka AWAY. V tomto režimu jsou připojeny magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna) a detektor pohybů reaguje v tomto režimu na pohyby osob (spouštění poplachu). Tlačítko OFF : Kompletní vypnutí spouštění poplachu (alarmu). Tento bezpečnostní kód je 8-místný (až různých kombinací). Příklad nastavení kódu : Adresa 1 propojeno s 2 = 1 2 propojeno s 3 = 3 Žádné propojení = 2 Poznámka: Druhý dálkový ovladač bude fungovat, jestliže na něm bude nastaven bezpečnostní kód Svorkovnice Budete-li chtít vyvolat panický poplach, můžete dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka HOME nebo AWAY spustit alarm nezávisle na tom, zda bylo zařízení zapnuto do režimu spouštění poplachu nebo ne. Důležité upozornění: K napájení infračervených dálkových ovladačů slouží 4 knoflíkové baterie 1,5 V typu LR 44, A 76 nebo V13GA. Jakmile zjistíte, že detektor pohybů přestává reagovat na ovládací povely z dálkového ovladače (sníží-li se jeho dosah), proveďte v příslušném dálkovém ovladači výměnu baterií. Vyšroubujte šroubek na zadní straně ovladače a otevřete jeho zadní kryt. Vložte do otevřeného dálkového ovladače správnou polaritou 4 knoflíkové baterie a uzavřete opět jeho zadní kryt. N. C. SENSOR Svorky č. 1 a 2 slouží k připojení hlídacího zařízení s normálně sepnutým kontaktem (NC = NORMALLY CLOSED). K těmto svorkám připojte do série zapojené magnetické kontakty. Pokud nepoužijete žádné magnetické kontakty musíte tyto svorky zkratovat (přemostit, propojit mezi sebou drátem). RELAY OUTPUT (reléový výstup) Svorky č. 3 a 4 slouží k připojení hlídacího zařízení s normálně rozepnutým kontaktem (NO = NORMALLY OPEN). K těmto svorkám můžete připojit přiloženou externí piezoelektrickou sirénu nebo jiné další doplňující poplachové zařízení. Pomocí propojovacího můstku (jumperu) C můžete změnit funkci těchto svorek na normálně sepnutý kontakt (NC = NORMALLY CLOSED). 12 V DC Svorky č. 5 a 6 slouží k připojení napájení (síťového napájecího adaptéru). Při připojování dejte pozor na správnou polaritu plus (+) a minus (-). 7 8

5 Funkce propojovacích můstků (jumperů) Můstek A Zapojení tohoto můstku (jumperu) se týká pouze magnetických kontaktů (zabezpečení oken a dveří, nikoliv přímo funkce detektoru pohybů). Poloha můstku 1 : Funkce zapnutí spouštění poplachu po vstupu do hlídaného prostoru po uplynutí prodlevy cca 15 sekund (dílenské nastavení). Poloha můstku 2 : Funkce zapnutí spuštění poplachu okamžitě po vstupu do hlídaného prostoru. Můstek B Poloha můstku 1 : Krátké akustické signály (ozývající se ze sirény detektoru pohybů) v intervalech 1 až 2 sekundy po vstupu do hlídaného prostoru bez spuštění alarmu po dobu cca 15 sekund (dílenské nastavení). Poloha můstku 2 : Vypnutí akustického signálu po vstupu do hlídaného prostoru (viz zapojení můstku ke kontaktu 2 ). Můstek C Poloha můstku 1 : Svorky č. 3 a 4 RELAY OUTPUT Vám poslouží v tomto případě k připojení dalšího poplachového zařízení s normálně rozepnutým kontaktem (NO = NORMALLY OPEN). K těmto svorkám můžete připojit přiloženou externí piezoelektrickou sirénu nebo jiné další doplňující poplachové zařízení (dílenské nastavení). Jakmile zaregistruje detektor pohybů nějaký pohyb, ozve se z této piezoelektrické sirény akustický signál. Poloha můstku 2 : Svorky č. 3 a 4 RELAY OUTPUT Vám poslouží v tomto případě k připojení dalšího poplachového zařízení s normálně sepnutým kontaktem (NC = NORMALLY CLOSED). K těmto svorkám můžete připojit další doplňující poplachové zařízení s vlastním napájením. Montáž poplachového zařízení Detektor pohybů můžete připevnit na stěnu nebo do rohu místnosti (hlídaného prostoru) v minimální výši 1 až 2 m nad podlahou. Na zadní straně a na bočních stranách detektoru pohybů se nacházejí různé otvory. Tyto otvory Vám poslouží jako šablona k vyvrtání příslušných otvorů do stěny. V krytu bateriového pouzdra se nacházejí otvory k protažení propojovacích kabelů. Všechny tyto otvory, které použijete musíte nejprve vymáčknout. K připevnění detektoru pohybů použijte vhodné šroubky (vruty) a hmoždinky. Detekční prostor Vodorovná poloha Svislá poloha Funkce záložní destičkové baterie 9 V Aby v případě výpadku síťového napájení zůstala zachována funkce spouštění poplachu, je třeba, abyste vložili do detektoru pohybů destičkovou (nejlépe alkalickou) baterii s jmenovitým napětím 9 V správnou polaritou. V tomto případě zůstanou při výpadku síťového napětí zachovány všechny funkce detektoru pohybů, kromě spouštění alarmu (akustického signálu) z externí piezoelektrické sirény, kterou jste připojili ke svorkám č. 3 a 4 (RELAY OUTPUT). Přepnete-li funkci těchto svorek pomocí propojovacího můstku (jumperu) C na normálně sepnutý kontakt (NC = NORMALLY CLOSED), pak jestliže připojíte k těmto svorkám jiné (další) poplachové zařízení (sirénu) s vlastním napájením, pak při výpadku síťového napětí zůstane zachována i funkce tohoto zařízení. Signalizace vybité nebo do detektoru pohybů nevložené záložní baterie: Výstražný akustický signál v pětisekundových intervalech ze sirény zabudované do detektoru pohybů. Uslyšíte-li tento signál, proveďte, abyste zajistili správné fungování zařízení, okamžitě v detektoru pohybů výměnu záložní baterie. Tento signál se bude ozývat z detektorů pohybů i případě, pokud do něho nevložíte záložní baterii. 9 Byt Kancelář Montáž okenních a dveřních magnetických kontaktů 10

6 Příklad zapojení poplachového zařízení Otestování detektoru pohybů chůzí Po provedení instalace poplachového zařízení stiskněte na infračerveném dálkovém ovladači tlačítko AWAY. Detektor pohybů se přepne do takzvané zahřívací fáze a začne na něm blikat červená kontrolka STATUS. Po uplynutí cca 90 sekund se detektor přepne do režimu jeho otestování chůzí. Červená svítivá dioda STATUS začne na detektoru svítit, jakmile se začnete v hlídaném prostoru pohybovat. Chozením sem a tam v hlídaném prostoru můžete zkontrolovat (zjistit) přesný detekční úhel detektoru pohybů. Jakmile přestanete chodit, opusťte hlídaný prostor během cca 90 sekund. Po zaznění krátkého akustického signálu dojde k přepnutí poplachového zařízení do pohotovostního režimu. Pokud během 90 sekund po ukončení otestování detektoru chůzí neopustíte hlídaný prostor, pak nedojde k opětovnému zapnutí funkce poplachu (k její reaktivaci). Vstoupí-li nyní nějaká osoba do hlídaného prostoru, pak nezávisle na nastavení můstku (jumperu) A, dojde po uplynutí časové prodlevy asi 15 sekund ke spuštění alarmu (poplachu). Tento akustický signál bude znít asi 1 minutu, poté dojde k jeho automatickému vypnutí. Těchto 15 sekund prodlevy můžete využít k vypnutí funkce alarmu stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači. Tento detektor pohybů nemusí správně fungovat, bude-li vystaven silnému osvětlení nebo příliš vysoké teplotě. Z tohoto důvodu nesmí být tento detektor namířen na zdroje tepla nebo na plochy které odrážejí teplo a světlo (zrcadla, lesklé kovové plochy, vodní plochy atd.). Budete-li používat k hlídání prostorů magnetické kontakty (dveřní nebo okenní), pak podle nastavené polohy můstků (jumperů) A a B dojde po uplynutí časové prodlevy asi 15 sekund nebo okamžitě ke spuštění alarmu, jakmile se některý z magnetických kontaktů rozepne (nebo sepne). Tento akustický signál bude znít asi 1 minutu, poté dojde k jeho automatickému vypnutí. 1. Propojte mezi sebou do série magnetické kontakty a kabely těchto kontaktů připojte ke svorkám č. 1 a Červený kabel piezoelektrické sirény (+) připojte ke svorce č Propojte svorku č. 4 se svorkou č. 5 (+). 4. Černý kabel piezoelektrické sirény (-) připojte ke svorce č Černý kabel s bílými proužky (+) síťového napájecího adaptéru připojte ke svorce č. 5 (+). Černý kabel (-) síťového napájecího adaptéru připojte ke svorce č. 6 (-). 6. Můstky A, B a C zastrčte do polohy č. 1. Magnetické kontakty nejsou vhodné k přímé montáži na kovové rámy. Pokud budou Vaše okna nebo dveře vybaveny kovovými rámy, přilepte pod magnetické kontakty dřevěnou nebo plastikovou destičku o tloušťce minimálně 1 cm. Pokud použijete toto poplachové zařízení k hlídání obytných přívěsů (karavanů) nebo člunů, pak použijte k napájení detektoru pohybů místo síťového napájecího adaptéru autobaterii (12 V). Otestování funkce magnetických kontaktů Stiskněte na infračerveném dálkovém ovladači tlačítko HOME. Tím provedete deaktivaci detektoru pohybů. V tomto případě zůstanou funkční pouze magnetické (dveřní nebo okenní) kontakty. Počkejte asi 1 minutu, dokud neslyšíte z detektoru pohybů krátký výstražný akustický signál. Po zaznění tohoto akustického signálu dojde k zapnutí hlídání prostoru pomocí magnetických kontaktů naostro. Otevřete nyní okno nebo dveře (s instalovaným magnetickým kontaktem). Detektor pohybů by měl nyní spustit alarm (akustický signál) ze zabudované sirény i z externí piezoelektrické sirény (pokud jste ji k přístroji připojili). Pomocí propojovacího můstku (jumperu) A můžete nastavit okamžité spuštění poplachu (poloha můstku 2 ) nebo s prodlevou 15 sekund (poloha můstku 1 ) - viz kapitola Funkce propojovacích můstků (jumperů). Během tohoto testování by neměla svítit na detektoru pohybů červená svítivá dioda. Jestliže se tato kontrolka rozsvítí, znamená to, že některý z magnetických kontaktů nepracuje správně. Zkontrolujte v tomto případě propojení všech magnetických kontaktů mezi sebou a dále zkontrolujte funkci každého magnetického kontaktu samostatně (zvlášť)

7 Obsluha poplachového zařízení (shrnutí) Pokud budete doma: Režim přítomnosti v domě, v bytě (HOME) Pokud budete doma (v kanceláři atd.), zvolte stisknutím tlačítka HOME na dálkovém ovladači režim přítomnosti v domě v bytě. Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit žlutá kontrolka HOME. V tomto režimu jsou připojeny pouze magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna). Detektor pohybů v tomto režimu nereaguje na pohyby osob a Vy se budete moci v hlídaném prostoru volně pohybovat. Pokud nebudete doma: Režim nepřítomnosti v domě, v bytě (AWAY) Pokud nebudete doma (v kanceláři atd.), zvolte stisknutím tlačítka AWAY na dálkovém ovladači režim nepřítomnosti v domě, v bytě. Zvolíte-li tento režim, pak bude na detektoru pohybů svítit zelená kontrolka AWAY. V tomto režimu jsou připojeny magnetické kontakty (signalizace otevření dveří nebo okna) a detektor pohybů reaguje v tomto režimu na pohyby osob. Po zvolení tohoto režimu dojde k automatické aktivaci funkce spouštění alarmu po cca 1 minutě, jakmile opustíte hlídaný prostor. Detektor pohybů se přepne do pohotovostního režimu (bude připraven spustit alarm po zaregistrování pohybu nebo po otevření okna či dveří). Nouzový režim (spuštění panického poplachu ) Budete-li chtít vyvolat panický poplach, můžete dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka HOME nebo AWAY na dálkovém ovladači spustit alarm nezávisle na tom, zda bylo zařízení zapnuto do režimu spuštění poplachu nebo ne (i v případě, že jste spouštění poplachu vypnuli stisknutím tlačítka OFF na dálkovém ovladači). Na detektoru pohybů budete svítit žlutá kontrolka HOME nebo zelená kontrolka AWAY. Vypnutí funkce automatického spouštění poplachu Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko OFF. Tím vypnete všechny funkce hlídání prostoru (detektor pohybů a magnetické kontakty budou po této akci neaktivní). Opětovné zapnutí poplachového zařízení do režimu pohotovosti provedete krátkým stisknutím tlačítka AWAY nebo HOME na dálkovém ovladači. Technické údaje Napájení detektoru: Odběr proudu: Napájení ovladačů: Odběr proudu: Dosah dálkového ovladače: 8 až 14 V DC Síťový napájecí zdroj (adaptér) 230 V AC / 50 Hz 12 V DC / 500 ma Záložní destičková baterie 9 V (není součástí dodávky) Pohotovostní režim: cca 5 ma Poplach: cca 150 ma (bez externí sirény) 4 knoflíkové baterie ( LR 44, A 76, V13GA ) Pohotovostní režim: žádný odběr proudu Stisknutí tlačítka: cca 80 ma Cca 8 m s novými bateriemi Opuštění hlídaného prostoru: Prodleva cca 60 sekund Vstup do hlídaného prostoru: Prodleva cca 15 sekund Doba trvání poplachu: Reléový kontakt: Detektor pohybů: Rozměry detektoru: Rozměry ovladačů: Hmotnost detektoru: Hmotnost ovladač.: Cca 1 minuta Max. zatížení: 1 A Detekční úhel: 110 ; dosah: 12 m 140 x 90 x 55 mm 55 x 35 x 15,5 mm Cca 1,1 kg Cca 220 g Přepínání mezi jednotlivými režimy hlídání Před každým přepnutím z jednoho režimu do druhého (režim přítomnosti v domě, v bytě po stisknutí tlačítka HOME nebo režim nepřítomnosti v domě, v bytě po stisknutí tlačítka AWAY ) stiskněte nejprve na dálkovém ovladači tlačítko vypnutí funkce spouštění alarmu OFF. Pokud toto neučiníte, neposkytne Vám detektor pohybů žádný čas k opuštění hlídaného prostoru a spustí okamžitě alarm (poplach), jakmile zaregistruje nějaký pohyb

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 Laboratorní napájecí zdroj s vysokým výkonem. Ideální pro laboratoře, dílny a školy. Tato nová série přístrojů se vyznačuje následujícími

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití

Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití Reflexní optický paprskový detektor kouře Návod k použití 1. Montáž DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Infračervený paprsek MUSÍ být neustále směřovat mimo jakékoli překážky! Při nedodržení může systém vyvolat signál

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS Max. Kapacita :4 k a m e r y a až 4 monitory OSD menu Mic. Panik tlačítko Odjištění/Zajištění(EZS) Nastavení kontrastu Obraz/Mluvení 24Hr Monitorování

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

HWg-STE plus HWg-STE plus PoE MANUÁL

HWg-STE plus HWg-STE plus PoE MANUÁL HWg-STE plus HWg-STE plus PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu

Více