Do fabriky MODERNÍ DOBA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do fabriky MODERNÍ DOBA:"

Transkript

1 1 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč MODERNÍ DOBA: Do fabriky Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande s holkou z kantýny. Nebo Na kovárně s kamarády. Krása, odvaha, cudnost, důstojnost to jsou spíše takové ozdoby, kterých si snad všimneme, ale nepřipadají nám úplně podstatné. Co mají společného továrna a klášter? Tomáš Pavelka / 8 Řeč míst, kde se scházíme Rozhovor s továrním kaplanem z elektrárny Rozhovor s Dřevotočem, zaměstnávajícím hlavně vlastní ruce Ze sborových kronik

2 foto: Josef Viktor

3 ÚVODNÍK 3 Nový ročník s novou písní D. Ženatá ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME 4 Kostel O. Macek BIBLICKÁ ÚVAHA 7 Zdař Bůh A. Wrana TÉMA 8 Cimra, mundůr, pivo T. Pavelka 10 Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen my sami. Rozhovor s J. Raichem J. Kirschner OTÁZKA NA TĚLO 14 Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete? CÍRKEV ŽIJE 21 Dřevotočem jsem z lásky ke strojům. Rozhovor s J. Mamulou J. Viktor 23 Ordinace farářského dorostu D. Ženatá 24 Katedra religionistiky P. Hošek 25 Pobyt rodin s dětmi A., L., M. Mosteckých 27 Rejstřík 2013 GMa 34 Návrat Jany a Bohdana Z. Susa 35 Cesta od šikany k pogromu nemusí být dlouhá J. Kirschner NOVÁ PÍSEŇ 37 Nová píseň má být lepší než jsou všechny staré šlágry L. Moravetz MOJE CÍRKEV 39 Křížem krážem Brněnským seniorátem V. Zikmund 40 O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů A. Balcar SLOVO 39 Oslice L. Ridzoňová 45 Fabrika slovo citově zabarvené A. Balcar ÚVODNÍK Nový ročník s novou písní Český bratr vstupuje do úctyhodného 90. ročníku. Jen málokteré současné periodikum se může pyšnit tak dlouhou tradicí. Pokud zalistujete starými ročníky, které jste možná vídali u babičky na nočním stolku, a srovnáte je s nynější podobou, je vidět mnohé. Od černobílého tisku k barvě, od šestnácti stran k čtyřiačtyřiceti. Vždy však časopis odrážel dění v církvi i společnosti, byl více či méně poplatný době, přinášel povzbuzení, kritiku, komentáře, recenze a informace všeho druhu. Se vstupem do nového roku činí mnozí novoroční předsevzetí. Přestanu kouřit. Budu se učit angličtinu. Zhubnu. Začnu chodit na biblické hodiny. Jsou předsevzetí dobrá, nebo jsou trochu k smíchu? Vždyť přestat kouřit či zhubnout se můžu pokusit kdykoli! Předsevzetí jsou dobrá a zdravá. Stanovit si vzdálený cíl a jít za ním je motivující a potřebné. Je to hnací motor. Pro vizi a cíl se snáz přinášejí oběti než pro nic za nic. Ohlédneme-li se zpět, vidíme, že v dobách, kdy společnost i církev měla vizi, bylo to ku prospěchu všech. Nyní je pro nás výzvou samofinancování církve, které klepe na dveře. A vzdálený cíl uživit své faráře i církevní provoz bude ovlivňovat mnohá naše rozhodnutí už nyní. Nový ročník našeho časopisu přinese nový tematický cyklus, který jsme nazvali Moderní doba. Rádi bychom se zabývali tématy, která nabyla na významu někdy v druhé polovině 19. století, jako jsou rozmach průmyslu, příliv lidí do měst nebo národnostní uvědomění, budeme si připomínat sto let od vypuknutí první světové války. To vše nás ovlivňuje do dneška. Ze starého se rodí nové. To symbolizuje i název hudební rubriky, ve které budeme přibližovat písně připravované pro nový zpěvník a která se jmenuje Nová píseň. Faktury na předplatné 2014 najdete v příštím (únorovém) čísle. Inspirativní čtení a vítězný boj s novoročními předsevzetími přeje všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME Kostel Když je kázání dlouhé, pitomé, nebo než začnou bohoslužby, můžeme třeba přemýšlet o věcech, které nás v kostele obklopují. Jáhen Štěpán byl obviněn z pohrdání chrámem ( mluví proti tomuto svatému místu ). Na svou obhajobu uvedl: Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama. (Sk 7,48) Izraelci dobře věděli, že Boha neobsáhnou ani nebesa nebes (1Kr 8,27), že mohou snad jen zbudovat místo, kde bude Bůh chválen, připomínán. Ale stejně jim proroci i Ježíš museli opakovaně připomínat, že nejde krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům a chodit za jinými neznámými bohy, zkrátka páchat ohavnosti, a pak přijít do chrámu a říkat jsme vysvobozeni. (srv. Jr 7) Občas se nám rozpojuje svět neděle a všedních dnů. Bůh je při nás, kolem nás, v nás, ale také zcela mimo nás tomu říkáme: v nebi. Různá náboženství (včetně toho křesťanského) se však přece pokoušejí vyrobit Bohu také pozemský domov, vytvořit místa, kde se s ním bude lépe či snadněji komunikovat místa setkání nebe a země. Bůh je přítomen, kdekoli se shromáždí lidé, aby ho hledali, aby se po něm ptali. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. (J 14,26) Kostel je prostor, kde by se Slovo mohlo potkávat s čekáním na Sílu z něj vyvěrající, Sílu z něj žít. Prostor, kde lze o tuto Sílu prosit. Tomu, kdo zvedá hlavu ke klenbě, nechávají některé kostely zakusit pocit, že už je skoro v nebi. Uvědomit si, že směřuje třeba ještě k něčemu jinému, než má teď. Jsou místa, kde se zdá Bůh být blíž. Bůh není přítomen díky prostoru, Malá toleranční modlitebna ve Vysoké z roku 1786 je velmi úsporně a účelně využita. Pro reformovanou církev typické seskupení lavic ze tří stran kolem kazatelny a stolu Páně je stále aktuální řešení bohoslužebného prostoru. ale díky tomu, co shromáždění dělají; že přišli, že se ptají. Mají kostely svého genia loci, nebo jde o nějaký druh zvláštně přítomných stop hledačů, kteří zde byli před námi? 4

5 Vysoká klenba v tom, co se tu děje, o čem, o Kom se mluví, jsou to vysoká slova, ale zakleneme je vždycky trochu neuměle; podstata je někde pod nimi, nad nimi, za nimi. (to přišlo až časem), ale obecní sněmovní stavby. V původních bazilikách se shromažďovali občané města. Kostel (z latinského castellum pevnost, k čemu, proč, před čím) je tam, kde se shromažďuje církev; slovo církev je od řeckého kyriaké ti, co patří Pánu. Zde se shromažďují občané hlásící se k Bohu. Snad tedy už i občané Božího království? Kostel je viditelné znamení uprostřed domů. I tu se scházejí křesťané? Dvě, tři věže; ale těch lidí je tolik, že se do jedné místnosti nevejdou; je to znak svobody názoru, přístupu, zbožnosti, nebo pohoršení, že se nemohou dohodnout? Nestavíme chrámy, ale kostely a modlitebny, místa shromažďování. Tedy: Podstatná není stavba, ale ti v ní a to, co se uvnitř odehrává. Apoštol se dokonce ptá: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? (1K 3,16) Bůh dokonce v nás. Je útěcha v tom, že Pánu Bohu stojíme za to, aby v nás přebýval? Kam a do čeho Pána Boha svým tělem vlečeme? Ondřej Macek, foto Marta Procházková V neogotickém evangelickém kostele postaveném v letech v Pržně jednoznačně převažuje estetická stránka nad účelností. Snaha vyrovnat se katolické církvi je zřejmá na první pohled. Chrám značných rozměrů dokládá tehdejší počet věřících. Praskliny skvěle to malujeme, stavíme, ale praská nám to kvůli nám, tomu, jací jsme, vždycky trochu nedokonalí, tápající, hříšní. Sloupy co nás drží, podpírá, nese? Základy na čem stavíme? Mohutnost stavby je možná obraz zbožnějších dob, velkých očekávání, třeba i pýchy. Zdi obrovské, silné, studené; jsme obklopeni pevnou a promyšlenou tradicí, jen může být někdy chladná a někdy se do ní můžeme zavírat, za ní schovávat, bez odvahy ji opravit nebo snad i opustit. Proměny stavebních stylů, výzdoby, oprav proměny vkusů, směrů, tolerance co zůstává? Církev ve svých stavbách nenapodobovala nejprve dosavadní náboženskou architekturu Prosvětlený neorenesanční interiér kostela v Liptále z let se již výrazněji neliší od vzhledu muzea, divadla či jiné kulturní instituce té doby. 5

6 CYKLUS: MODERNÍ DOBA TÉMA DO FABRIKY Modlitba Otče na výsostech, tvůj Syn nesl břevno kříže, o třetí hodině skonal sestoupil do pekel, rozrazil bronzová vrata železné závory zlomil. Osvěž duše i těla těch, kteří sestupují mezi skřípění ozubených kol kde hoří oheň a zvoní železo. Vyslyš jejich volání po zadržené mzdě dej jim spatřit světlo dne přiveď je na klidná místa u vod. Amen modlitba Tomáše Pavelky, obraz Lydie Férové

7 BIBLICKÁ ÚVAHA Zdař Bůh Dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou. (Ž 90,17) Dostal jsem za úkol napsat biblickou úvahu ( bylo by dobré, kdyby článek měl nějakou souvislost s dělnickým prostředím ), ale úkol jsem dostal nesprávně. Jsem sice farářem v Ostravě už 16 let a z hornické rodiny pocházím, ale dělnickému prostředí jsem se odrodil. Vždyť já bych vůbec nevěděl, jak k dělníkům a horníkům mluvit! Náš ostravský sbor je stejně středostavovský jako většina ostatních, najdete zde mnohem spíše učitelky a inženýry než ty, kdo si špiní ruce ve fabrice nebo v šachtě. Slyšel jsem sice, jak farář sousední slezské evangelické církve Santarius dovedl promluvit k horníkům po jejich způsobu, ale ty historky by vám jistě právě proto přišly z principu humorné a sprosté, prostě ostravské jak lze očekávat, a to znamená asi totéž jako z jiného světa. Ale například s horníky by se mluvit dát mělo. Vzpomínám si, jak se na šachtě navzájem zdravili zdař Bůh. Už v mém dětství mě to překvapovalo, žádný jiný havířský pozdrav byste neslyšeli. Ani v čase budování socialismu. Osobně jsem zažil, když jeden výše postavený technik přišel za partou horníků do rubání a pozdravil je ne snad jako soudruhy, to by rovnou dostal palicí, ale nějak jinak než zdařbůh. A oni pracovali dál, jako by tam vůbec nebyl. Až když pozdravil po starém hornickém způsobu, zastavili stroje. Ano, v používání toho zdařbůh byla jakási umanutost a mně nikdy nikdo ten pozdrav nevysvětlil, co by vám taky havíř vysvětloval. Slovo Bůh se taky v tom čase asi nikde jinde běžně nepoužívalo. Zde na šachtě však mělo své pevné místo. Kdybychom chtěli poznat duši těch, kdo pracují tvrdě fyzicky, asi bychom mohli začít právě u tohoto jadrného pozdravu. Ta dvě staročeská slova znamenají ať Bůh dá zdar. A z této střelné modlitby by se dala rozvinout jakási mystika všedního dne. Vždyť havíři jsou ti, kdo se často dostávají do situací ohrožení života, vědí, co znamená sáhnout si na dno svých sil. Zkoumají hlubiny a to čerstvě narubané uhlí ve světle důlních lamp tajemně září I další podněty pro spiritualizaci tohoto povolání bychom našli. A možná bychom právě odtud chtěli nejdřív pochopit, proč se tady to zdař Bůh používá. Ale havíři by nás s takovými řečmi poslali někam. A sotva by jim sami rozuměli. Protože od havířů žádné velké intelektuální ani duchovní výkony nemůžeme očekávat. Protože těžká práce otupuje, ale někdo ji dělat musí. Pro havíře platí: v potu tváře budeš dobývat své živobytí, dokonce minus denní světlo. I zkušení havíři se v dole cítí stále ohroženi, a tím pádem nicotní a závislí na nějaké vyšší síle, na Bohu. Nutně pokorní. Zároveň jsou však na svou práci hrdi. Obojí by možná šlo shrnout do pocitu: Jsme jenom neužiteční služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. (L 17,10) A jaké je jejich životní uspokojení? Pravda, většinou nemá podobu čert ví jak bohatou a kulturní. Ale i ta mzda pojímaná jako denár (tedy výdělek nutný k zajištění živobytí) je přece podle Ježíšova podobenství (Mt 20,9) odměnou za práci podle Božího povolání. Nepovyšuji se nad havíře. Jsou užiteční. Jsme my užiteční? Aleš Wrana, farář v Ostravě 7

8 Cimra, mundúr, pivo Co mají továrna a klášter společného? Dominikánský klášter. To je svého druhu první továrna. Bez něj by se totiž na většině míst Evropy rozkládal prales nebo bažina. Oralo by se hákem, častěji by kručelo v žaludku. Podobně jako bez továrny. I uvnitř kláštera se mnoho věcí fabrice podobá: Vstává se ve čtyři, práce začíná v šest. Pauzu na oběd a na svačinu ale nehlásí siréna; zvoní zvon. Všude samí chlapi. Všichni stejně oblečeni. Spí ve stejných cimrách. Jediná zábava pivo. Do kláštera i do továrny utečete od půdy, která je podle všeho prokletá. Totiž, když už se vám z ní podaří vyždímat víc jídla, uživíte víc dětí. Ale dětí vašich dětí bude dvakrát tolik a budou mít zase hlad. A nezbude jim než jít do kláštera nebo do fabriky. Nebo na křížovou výpravu. Hledání řádu věcí Klášter stojí na víře v Boží řád. Bůh dal světu pravidla. Svět není jen stálá proměna, zmatek a mámení, jak tvrdí východní náboženství. Není to souboj mnoha bohů protichůdných zájmů, kteří jednou přejí tomu, podruhé onomu, jak věřil Babylon, Athény i Řím. Bůh dal světu řád, který můžeme poznat. Stvořil svět dobře, a tak poznání řádu můžeme využít k dobrým cílům. A když se sami podrobíme řádu životu v modlitbě ve tři, v šest, v devět, ve dvanáct a pak zase ve tři, v šest, v devět, ve dvanáct když se podřídíme životu ve stálé modlitbě, dosáhneme všeho, co budeme chtít. Protože je psáno proste a bude vám dáno. Důvěra že je možné poznat přírodní zákony a využít jich v prospěch člověka; důvěra že jako je Bůh nekonečný, tak i jeho zákony lze poznávat stále více do hloubky, že poznání se stále vyvíjí. A důvěra že každá práce je službou Bohu. Modli se, hloubej, pracuj. Tyto tři věci daly západnímu pracovnímu klášteru sílu osídlit zemi, odvrátit hlad a rozšířit poznání. Průmyslová revoluce a reformace Reformace zrušila mnišství ovšem proto, aby se tak trochu všichni stali mnichy, zasvěcenými, ve svých rodinách, uprostřed měst a vesnic: Věnovali se studiu Božích řádů, modlitbě a svou práci brali jako službu Bohu a bližnímu. A snad můžeme říci, že reformace pronesla a rozšířila benediktinskou důvěru ve smysl praktického poznání a pravidelné práce do moderních časů. Často se jako podnět vzniku kapitalismu uvádí úzkostná snaha kalvinistů ujistit se pilnou prací o svém vyvolení. Prý to tak řekl Max Weber. Neřekl. Ve skutečnosti řekl pravý opak že víra ve vlastní vyvolení zbavovala kalvinisty pochybností o sobě samých a dodávala jim podnikavosti. Šlo o životní pocit typu Bůh přidá (Gn 30,22 24). Pochybuji však, že první fabrikanti usínali s Institucí na nočním stolku. Jako nutnou podmínku průmyslové revoluce vidím spíše jiné dvě křesťanské myšlenky, docela žhavě prožívané o dvě stě let dříve v Ženevě: 1. Bůh stvořil dobrý svět a je radost poznávat jeho řád. 2. Všední práce je službou Bohu. Ale to jsme zase zpátky v benediktinském klášteře, zvoní tercii. Útěk z prokleté země K tomu co je na fabrice zlé, se nakonec dostaneme. Nyní jí ještě jednou přiznejme to co klášteru: Je to únik před hladem. Jako mnišské hospodaření a vynálezy prosvětlily svět, i fabrika (i když ne hned) přinesla: Oblečení za zlomek ceny. Umělá hnojiva a zemědělské stroje, takže Západ (až na dobu 1. sv. války) od té doby neví, co je hlad. Nejdříve i krutou dětskou práci (jen o něco krutější než předtím na vesnici), ale časem propad dětské úmrtnosti z nějakých 70 % (!) na dnešní úroveň nezvyklé události. A nakonec (ne hned) vzestup příjmů i těch nejchudších. Nejde ani tak o ty mobily 8

9 a tablety, co máme dnes (kdo nechce, nemusí je mít). Ale spíš o svetr, boty, kalhoty; mouku, maso, mléko; penicilin, Septonex a Brufen. Svět před průmyslovou revolucí byl, i při vší křesťanské solidaritě, světem, který byl s častým úmrtím slabších jedinců celkem smířen. Světem přírodního výběru. Fabrika je, sice méně než klášter, také únikem před prokletou zemí obecně. Únikem z těsné vesnice, kde je místo každého určeno již při jeho narození. Byl jsem před lety v takové ukázkově předindustriální vesnici rumunských Čechů. Shodou náhod jsme se ubytovali u nejméně váženého člena vesnice, jehož hlavní provinění spočívalo v tom, že jeho otec byl Rumun. A že přes léto nekrmí prase. Malebné hospodáře ve sněhobílých košilích a černých kloboucích, které tituloval strýčku, musel u stolu žádat o dovolení promluvit. Ač byli stejně staří jako on. Protože, jak nikdo neopomněl připomenout, jeho otec je Rumun. Jediní, kdo s ním bez zábran mluvili, byli chlapi, kteří z vesnice odcházeli za prací do dolů. Těm byla posvátná a neměnná hierarchie vesnice úplně jedno. Z fabriky byli zvyklí, že jsou na tom všichni stejně. Stejně špatně. Do kostela, aby se neřeklo Skoro bych řekl, že socialismus, dítě továrního věku, nějak v hloubi stojí na tomhle pocitu: Raději ať jsme na tom všichni stejně špatně, než abychom na tom byli líp ale někdo jiný ještě líp. Pochopitelný pohled, pokud utečete do města z vesnice, kde se pozice vesnického idiota, psožrouta i ctěného hospodáře prostě dědí. My jej ovšem máme vštípen spíše ze socialistického Československa, což byla v podstatě jedna velká továrna na tanky. Z žádné vesnice jsme do města neutekli. V dnešním anonymním městě, pokud máte co jíst a kde spát, vám už může být jedno, že má někdo víc. Tam vás nikdo nezná. Fabrika přivedla lidi do měst, na kterých je fajn, že vám nikdo nekouká do talíře. A řekl bych, že i tím právě vzdálila lidi církvi. Že totiž mnozí z nich ještě doma ve své vesnici chodili do kostela, jen aby sousedi neměli řeči. A ve městě už sousedy neměli. Kdo ví, jak dlouho před průmyslovou revolucí spousta lidí takhle do kostela chodila. Ono už od Theodosiových časů křesťanství tak úplně dobrovolné nebylo Ovšem když lidé do kostela ze společenských důvodů ještě chodit museli, něco jim sem tam ještě utkvělo. A někoho si třeba evangelium i plně získalo. Ve městě už nikdo chodit nemusel Klášter i továrna Čistě mužská či ženská společnost, bez dětí. Obojí znamenalo ve svém čase vytržení z prokleté země. Z neúprosné železné hierarchie malé vsi. Únik do společenství stejně oblečených, stejně chudých. Do bludiště úzkých chodeb kláštera, úzkých ulic dělnického slamu. Kde všichni žijí ve stejných cimrách, kam zapadnete a nikdo na vás neukazuje prstem. Útěk do světa, kde se den ze dne mění po staletí zavedené nedotknutelné pracovní postupy a vida, ono jde najednou všechno stokrát rychleji. A svět se mění rok od roku. Klášter i továrna daly člověku sílu vymknout se z údajně neměnných pracovních i společenských řádů. Dali nám právo na anonymitu, na soukromí v malých cimrách. Když vám dnes někdo říká, že žerete psy, prostě zabouchnete dveře. To není málo, už bych se toho nikdy nevzdal. 9

10 Plochost potovárního věku Zároveň nám ale vzali cit pro spoustu hodnot. Zbylo jen jídlo a láska. Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande s holkou z kantýny. Nebo Na kovárně s kamarády. A ještě nějaký fortel, náboženské či technické vědomosti, to oba potřebují. Krása, odvaha, cudnost, důstojnost dodnes to jsou pro nás spíše takové ozdoby, kterých si snad všimneme, ale nepřipadají nám úplně podstatné. I po těchto věcech však člověk v hloubi srdce touží, chce se mu vyběhnout z řady, z fronty v kantýně. Vyrazit z kláštera jako doprovod křížové výpravy, vyrazit na Bělehrad, do nepoznané země. Nebo alespoň o čase, kdy jde prokázat výjimečnost, čte nebo skládá básně. Chce se stát pastevcem koz, toulat se jako cikán. A nebo čeká na poslední bitvu, po které z nebe sestoupí Rudý Jeruzalém. (O tom všem bude tento rok v Českém bratru řeč.) Středověký člověk, který má více potřeb než jen buřty a nějakou tu maminu, člověk více rozměrů, než jen dvou v nás všech pořád dřímá, i když pod vrstvou asfaltu. Na církvi je, aby v potovárním věku tento třetí rozměr člověka opět otevřela. Má na to své staré zdroje tu poklady jsou Kristových milostí, jež nás vždy zvou k jeho účastnosti a v ní k svatých obcování. Tomáš Pavelka (foto: wikimedia) ROZHOVOR s Jaroslavem Raichem Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen a jen my sami O práci kaplana anglické Industrial Mission Naše setkání se uskutečnilo na samotě u lesa, v pěkně rekonstruované chalupě v severních Čechách. Zde se farář Jaroslav Raich (1947) usadil s rodinou na důchod po návratu z Anglie, kde působil s menší přestávkou skoro dvacet let v duchovenské správě, zejména v Industrial Mission. Pracoval například jako kaplan v největší uhelné elektrárně ve Velké Británii, větší než je náš Temelín. Pro našince je to představa poněkud vzdálená. V továrně si stále spíše představíme politruka nebo odborářského funkcionáře. Raichův příběh může být nicméně inspirativní i pro službu církve v naší zemi. Bratře faráři, sametová revoluce vás zastihla v duchovenské službě v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku. Mohl jste vstoupit jako starosta do obecní politiky, proč jste se rozhodl této nabídky nevyužít? Především ze dvou důvodů: Tím prvním v řadě byla touha naučit se konečně trochu anglicky a totéž umožnit i celé rodině. Díky skvělému učiteli patřila angličtina k mým nejoblíbenějším předmětům na střední škole. Druhým důvodem pak byla snaha poznat život ve Velké Británii pokud možno co nejplněji. Pochopitelně včetně života církví. 10

11 V roce 1991 přišla nabídka odejít do Anglie. Jak jste za kanálem začínal? Ona nabídka z United Reformed Church (URC) přišla již v roce Jelikož jsem však slíbil, že pomohu se změnami v Novém Městě pod Smrkem, domluvili jsme se, že bychom mohli odejít až v roce následujícím. Po interview a volbě za faráře sboru jsme se nastěhovali do Middlesbroughu. V tomto městském sboru se 120 členy (na poměry v URC patřil mezi velké) jsem začínal jako klasický farář. Ve srovnání s farářskou prací v Čechách tu však byl značný rozdíl. Nemyslím tím jen fakt, že jsem kázal anglicky, a to nejen ráno, ale i večer, takže jsem musel na každou neděli připravovat dvojí bohoslužby s odlišným kázáním. Minimálně rok a půl to byl víc než slušný zápřah. Plusem bylo, že jsem se nemusel starat o finanční záležitosti, ani o věci hospodářské a provozní. Zhruba po třech měsících jsem pak byl kolegou anglikánem seznámen s tzv. industrial mission. Tím se mi otevřela církevní práce, o které jsem dosud neměl potuchy, nicméně mi byla od samého začátku nesmírně blízká. Po dohodě se staršovstvem jsem tuto činnost mohl vykonávat nejprve jedno půldne za čtrnáct dní, ke konci své působnosti už ale dva a půl dne v týdnu. A jelikož jde o činnost vesrze ekumenickou a týmovou, měl jsem možnost poznat mnohé kolegy z jiných církví. Po odchodu kolegy anglikána do důchodu jsem po něm zdědil British Steel, v té době již s pouhými pěti tisíci zaměstnanci. Říkám pouhými, protože to byla jen čtvrtina z těch, kteří v ocelárnách pracovali před patnácti lety. Zde jsem působil až do ledna 1995, kdy jsem z pověření Church of England začal pracovat na projektu ekonomicko sociální a duchovní regenerace ve městě Gateshead. Mým úkolem bylo zapojit do tohoto projektu co nejvíce místních církví a pro industrial mission vypracovat relevantní návrh. Po několika letech jste se vrátil do Čech a nabízel své zkušenosti v evangelické církvi. Jaká byla odezva? Ani po tolika letech, která od doby, kdy se mi dostalo příležitosti industrial mission představit, uplynula, jsem se nezbavil smutku a lítosti i když jsem byl vyslyšen, tato církevní práce, zaměřená na oblast průmyslu, obchodu a služeb, se nakonec zcela vytratila. V popředí zůstávala pastorační práce v armádě, věznicích a nemocnicích, která na rozdíl od industrial mission církev nic nestála. Smutek a lítost byly o to větší, že někteří z mých zkušených anglických kolegů byli připraveni a ochotni na vlastní náklady do Čech přijet a s touto církevní prací pomoci. Navíc, jak se později na jednom z farářských kurzů ukázalo, by byla industrial mission velice vítána v nejednom průmyslovém odvětví a službě. Když se toto nepodařilo, snažil jsem se zjistit, zda by šlo seznámit s prací někoho, kdo ukončil fakultu a připravoval se na vikariát. Ani ale to nebylo možné. Vikariát se prý musí absolvovat pouze v Čechách. Jakéhokoli dalšího pokusu jsem se pak již vzdal. Když jste se do Anglie vrátil, nastoupil jste jako kaplan ve větší elektrárně, než je náš Temelín. Jak je duchovenská služba v tak rozsáhlém podniku organizována? Po třech letech jsem nastoupil na poloviční úvazek jako farář ve sboru v Sandwichi a na druhý půlúvazek jako industrial chaplain, a to postupně v obrovském farmaceutickém komplexu Pfizer, dále pak na letišti Manston, v přístavu Ramsgate a konečně v obchodním komplexu Thanet. Do elektrárny Drax jsem nastoupil až po šesti letech, místo v Sandwichi bylo totiž zrušeno, takže jsem musel hledat nové, což se podařilo v Selby, v městě zhruba 14 mil jižně od Yorku. Kromě již zmíněné elektrárny jsem měl v péči ještě elektrárnu Eggborough a strojírenský závod zaměřený na opravy turbín. Jak jsem výše zmínil, práce kaplana je týmová a ekumenická a je organizována oborově, smím -li to tak říci. Bez ohledu jak je ten či onen podnik/místo veliké, kolik má zaměstnanců, vždy je tam jeden industrial chaplain. Kromě něho, zvláště jedná li se o velký obchodní komplex, zde často v součinnosti s ním působí i několik dobrovolníků. Zdaleka to ovšem není jediný způsob, jak je industrial mission uspořádána. Za těch bezmála dvacet let, co jsem v URC sloužil, jsem prošel mnoha týmy s duchovenskou službou různě organizovanou. 11

12 V Čechách je práce faráře v továrně stále kuriózní záležitostí, spíše si v kolbence představíme politruka nebo odboráře. Jak jste se tedy snažil tuto církevní službu v našich podmínkách obhajovat? Dle mého soudu by se dalo říci totéž o službě f a r á ř e v a r m á d ě č i v ě z n i c i, n e n í- l i ž p r a v d a. A přesto se dnes nad tím již téměř nikdo nepozastavuje. V obou případech je tato služba církve příjímána s povděkem, přinejmenším těmi, jimž je určena. Jestliže se pastorační službě církve otevřely dveře armády a vězeňství, nenalézám sebemenší důvod, proč by oblast průmyslu, služeb a obchodu měla zůstat nutnost potřeby vyjít za ploty zahrad a kostelů do míst, kde lidé pracují. Tím spíš, že již tehdy se ukazovalo, jaké důsledky budou mít zhasnutá světla naší české privatizace. Není to také tím, že tradice u nás a v Anglii je odlišná a protestantské misie v různých sférách života společnosti jsou zakořeněny již od 19. století? Ano, tradice u nás a v Anglii odlišné jsou, v nejednom směru dokonce diametrálně. Činnost zdejších církví nebyla na rozdíl od nás nikterak omezována či dokonce zakazována. Navíc si myslím, že v Anglii bylo a zatím stále je pro práci církví vstřícnější prostředí. Tento fakt ale nemůže být argumentem pro nemožnost církevní práce v oblasti průmyslu, obchodu a služeb v Čechách. Zvnějšku už dnes nejsme ani my ničím omezováni, nic nám už není zakazováno. Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen a jen my sami. Financují kaplany v této průmyslové misii podniky nebo církve, které vás vyslaly? Na rozdíl od kaplanů v armádě, vězeňské službě, nemocnicích jsou industrial chaplains placeni církví, čímž je zachována jejich absolutní nezávislost. Nejsou prostě na výplatní listině podniků a institucí, v nichž působí. třináctou komnatou. Tím spíše, když si uvědomíme, že právě pracovní proces, dílny, kanceláře, prodejny jsou místem, kde lidé společně tráví velké množství času; v mnohých případech dokonce více než doma. Jsem si jist, že již dávno, pradávno nadešel čas k tomu, abychom zahrnuli do své církevní práce celou ekonomickou sféru. A zdaleka to tak není jen proto, že lecjaké naše sbory vymírají jak po meči, tak po přeslici. Při své prezentaci industrial mission jsem se ji nesnažil nikterak vehementně obhajovat. Koneckonců byla povýtce určena kolegům farářům a teologicky vzdělaným laikům, takže jsem předpokládal, že i oni vidí V Čechách je situace spíše opačná, kaplany v nemocnicích, armádě i ve věznicích platí často tyto organizace, nikoliv církve. Dokonce se počítá, že takové úvazky budou v podmínkách samofinancování církví spíše narůstat. Jak je možné, že církve ve Velké Británii si mohou dovolit platit ještě pracovníky vyslané do světa? Myslím, že je to především otázka priorit. Alespoň tak se mi to jevilo z rozhovorů s kolegy. Jestliže církev vidí smysl své existence a činnosti toliko v prostoru svých plotem obehnaných zahrad, pak pochopitelně nedá ani penny na jakoukoli službu za tímto plotem. Nicméně během oněch bezmála dvaceti let, kdy jsem jako industrial chaplain pracoval, se přece jen hodně změnilo. V přímé úměře s úbytkem financí se v mnohých církvích snižoval i počet kaplanů pracujících na 12

13 plný úvazek. Markantní to bylo především u anglikánů. Snižování plnočasových úvazků industrial chaplains nebyla bohužel ušetřena ani má církev, třebaže důraz a snaha misijně působit i mimo zdi kostelů stále zůstává. Můžete srovnat svoji službu s prací tzv. dělnických kněží ve Francii? Kdo to byli a popřípadě stále jsou dělničtí kněží, ať již ve Francii, Španělsku či Itálii, se lze snadno dočíst na internetu. Snad postačí, řeknu -li, že jeden z viditelných rozdílů mezi mou službou a službou dělnických kněží je v tom, že já jsem v britských továrnách nepracoval jako dělník a zaměstnanec. Vždy a všemi jsem byl vnímán jako farář, popřípadě padre nebo také reverend či vicar. Zkrátka jako někdo, kdo příchází zvenčí a kdo je placen církví. Jak byste na závěr svoji dvacetiletou službu v Británii zhodnotil? Snad jako službu, která se mi stala potěšením a do značné míry i koníčkem. Ačkoliv jsem měl na všech místech, kde jsem sloužil jako industrial chaplain, statut hosta, nebylo dveří, do kterých bych měl zakázaný vstup. Tím se mi naskýtala příležitost mluvit s lidmi, s nimiž se klasický farář zpravidla těžko setkává. Naprosto zjevné to bylo především u manuálně pracujících. Ti totiž do kostelů nepřicházeli, a když ano, tak nanejvýše třikrát za život. Ale z jejich reakcí bylo patrno, že mne rádi vidí, že mohou se mnou mluvit o věcech ryze osobních i pracovních. Postupem času, když se podařilo vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, docházelo často i na otázky víry a duchovní orientace. ptal se Jan Kirschner OZNÁMENÍ Nabídka bydlení Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vilémově u Golčova Jeníkova nabízí k pronájmu byt 4+1 ve svém sborovém domě. Pokud by se zájemci chtěli o bytu i Vilémově dozvědět více, mohou se obrátit na faráře sboru Vojena Syrovátku: tel.: , e mail: Nabídka bydlení Sbor ČCE v Suchdole nad Odrou nabízí aktivnímu křesťanovi k pronájmu byt 1+1 v příjemném prostředí na faře. Kontakt: Vladimír Pír, tel.: Podvečer modliteb za životní prostředí Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu. Toto ekumenické setkání se uskuteční v úterý 14. ledna 2014 od (předpokládaný konec do 18.45) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. JNe Nabízíme pronájem bytu Farní sbor v Hořovicích nabízí k pronájmu byt 4+1. Byt (93 m 2 ) je ve druhém podlaží kostela (bývalé synagogy) a je v dobrém stavu. K dispozici je též farní zahrada. Hledáme dlouhodobého nájemce, který by se rád stal členem sboru, a podpořil tak svým duchovním zapojením i praktickou pomocí místní společenství. Nájem činí 5000 Kč plus výdaje za energie a vodné/stočné. Prohlídka bytu je možná po telefonické dohodě s kurátorem K. Irmannem, tel.: , popř. s administrátorem sboru S. Hejzlarem, tel.: Staršovstvo sboru v Hořovicích 13

14 OTÁZKA NA TĚLO Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete? Erazim Kohák, filozof Zajímá mě hlavně, kým byla vyrobena a jaké tam mají odbory, protože sám jsem odpracoval slušnou řádku let, tedy lét (od jara do podzimu), v různých výrobách. Velmi dobře vím, jaký je život ve fabrice, kde není silná odborová organizace. Tomáš Vítek, farář v Horních Dubenkách Nejlepší české sýry od Kvasničky z Polné, nejlepší mléko od Chadima z Nové Vsi, nejlepší chleba a koláč od Kolmana ze Zahrádek, nejlepší uzeniny od Vojtů z Počátek, nejlepší hovězí od Chadima z Dubenek a nejsvátečnější pivo od Kozlíčka taky z Dubenek. Ovšem rajčata a brambory klidně z Holandska, sůl maldonskou, olej z Toskánska. A pak auto z Jižní Koreje a trenky z Bangladéše. Mirek Cejnar, správce rekreačního střediska Sola fide Nedávno jsem byl v krámku, kde měli spoustu pěkných a zajímavých triček. Koupil jsem to, které mělo na visačce: Nebylo vyrobeno v Číně, ale v Jičíně. Ilona Mužátková, ekoložka Ano, snažím se kupovat co nejméně zcestovalé věci. Navíc mám ne vždy realitou podložený pocit, že české věci jsou kvalitnější než jiné. Jana Škubalová, světoběžnice Při nákupu zboží se vždycky ptám, a pokud je to možné, také dívám na jeho původ. Často také mluvím s prodejci, kteří ale jen málokdy mají informace, odkud zboží skutečně pochází. Tak třeba u růží vám řeknou, že jsou vypěstovány v Holandsku. Většina růží se přitom dnes pěstuje v Keni nebo v Etiopii, přes Holandsko prochází jen přes burzu. Výroba znečišťuje jezera a bere lidem hospodářskou půdu. Je veřejným tajemstvím, že zaměstnanci trpí nemocemi z chemických látek, které se tam používají, a dostávají jen směšnou mzdu. Proto růže nekupuji a raději podaruji rodinu květinami ze zahrádky nebo z českých farmářských trhů. Drahomíra Dušková Havlíčková, farářka na rodičovské dovolené Zajímám se o to. Mám bratry zemědělce, takže se snažím kupovat jen české potraviny, je -li to možné. Máslo například kupuji výhradně české a jsem ochotna jít kvůli tomu i do jiného obchodu a hodně mě naštve, když se nechám napálit. Obecně radši podpořím české výrobce, nejlépe regionální nebo fair trade. Jan Hamr, technik Ano, určitě se zajímám. Svědčí to totiž o kvalitě, p r op r a c o v a n o s t i a p o u ž i t ý c h m at e r i á le c h, je- l i to originální výrobek, nebo pouze pokus o originál. Všeobecně je přece známo, že někteří východní výrobci kopírují i složitější zařízení, ještě nedokonalé jak se říká nevychytané, třeba i s výrobními vadami. Ovšem v době, kdy se hledá co možná nejlevnější pracovní síla, nám nezbývá než vzít takovýto trend i od renomovaných značek na vědomí. 14

15 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 68 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu na poloviční úvazek, volbu Martiny Lukešové za seniorátní farářku pro mládež Pražského seniorátu na plný úvazek, prodloužila pověření Blanky Mackové jako pastorační pracovnice v Jasenné a Lenky Mikulíkové na Vsetíně Horním sboru oběma na poloviční úvazek; jmenovala Jiřího Treglera náměstkem vedoucího tajemníka ÚCK pro personální práci; souhlasila s prodloužením pověření Anny Šourkové k duchovenské službě v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. SR si váží ochoty Františka Pavlise sloužit v církvi podle potřeby i nadále, a proto souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. SR si stanovila časovou hranici, do které bude udělovat pověření pastoračním pracovníkům, na a ukončila ke dni stávající systém zřizování míst pastoračních pracovníků. Povolání stávajících pastoračních pracovníků zůstávají v platnosti. SR souhlasí se zachováním funkce pastoračního pracovníka v ČCE, financování pracovních míst bude záležitostí jednotlivých sborů. SR schválila nový organizační řád Ústřední církevní kanceláře s účinností od Fakulta a bohoslovci Po projednání s kvestorem Univerzity Karlovy Synodní rada podmínečně souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na budovu Evangelické teologické fakulty v Černé ulici v Praze. Správa církve SR vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátních výborů Pražského (3x), Východomoravského (2x), Poličského, Západočeského (za celý rok), Brněnského (2x) a Východomoravského seniorátu. Na vědomí vzala synodní rada zprávy z vizitací ve sborech v Jablonci nad Nisou, Šumperku, Broumově, Brně Husovicích, Uherském Hradišti a Ostravě. Výchova a vzdělávání SR souhlasila s udělením dlouhodobého studijního volna jáhnu Martinu Tomeškovi a faráři Miroslavu Pfannovi. Jmenovala Marka Bártu a Jakuba Kellera členy komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů ČCE. Mládež Na vědomí vzala SR nový grafický vzhled časopisu Nota nebe a nové logo tohoto časopisu pro mládež (dříve Bratrstvo). Hospodářské věci Synodní rada pověřila Olgu Navrátilovou a Františka Straku k hodnocení úplnosti a správnosti předložených podkladů farních sborů o kompenzaci za nevydaný majetek. Výsledky hodnocení budou předkládány správní radě personálního fondu, která má žádosti posuzovat. Synodní rada souhlasí s rozdělením solidárních prostředků pro rok 2014 v souladu s návrhem správní rady personálního fondu takto: Sbor Vilémov Kč, Velké Meziříčí Kč, Horní Dubenky Kč, Humpolec Kč, Vysoké Mýto Kč, Kutná Hora Kč, Vrchlabí Kč, Chotiněves Kč. Ekumena Gerhard Frey Reininghaus podal zprávu z mezinárodní konference k výročí reformace

16 v Curychu a ze setkání evropských představitelů členských církví Luterského světového svazu ve Finsku; Jaroslav Pechar ze synodu Evangelické církve Německa v Düsseldorfu; Ondřej Macek ze Dne reformace ve Vídni; Tomáš Matějovský ze synodu Evangelické zemské církve v Sasku. SR vzala zprávy na vědomí. Proběhlo jednání se zástupci partnerských zahraničních církví tzv. Kulatý stůl. Téměř všechny námi předložené projekty byly finančně podpořeny. SR souhlasila s uzavřením Dohody o partnerství projektu mezi Diakonií ČCE a Českobratrskou církví evangelickou na vybudování mateřské školky v Chebu. Uzavření dohody je předpokladem pro podání žádosti na Regionální operační program v Karlovarském kraji. Jiří Kabíček 80 Lubomír Kabíček 80 Luděk Rejchrt 75 Peter Morée 50 Jaroslav Ondra 80 Tomáš Holeček 85 ČCE A CČSH Evangelická akademie Synodní rada vzala na vědomí dopis ředitele Střední odborné školy sociální Evangelické akademie Náchod Davida Hanuše o záměru rozšířit stávající školu o mateřskou školku a žádá další informace. Diakonie Synodní rada přijala rezignaci Davida Šourka na pozici předsedy správní rady a ředitele Diakonie ČCE a jmenovala prozatímním ředitelem Miloslava Běťáka, a to do doby jmenování nového ředitele (podle výsledku výběrového řízení). Různé Synodní rada vyjádřila poděkování Benjamínu Skálovi za fotodokumentaci celocírkevních událostí a akcí. DaZ JUBILANTI V měsíci lednu 2014 slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Petr Kohout 55 Frank Lessmann Pfeifer 50 Kurt Bartoš 70 Pavel Čmelík 55 Slavnostní podpis Dohody o spolupráci Dohodu o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou slavnostně podepsali 3. prosince v Praze v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí: Tomáš Butta, patriarcha CČSH, Joel Ruml, synodní senior ČCE, Ivana Macháčková, místopředsedkyně ústřední rady CČSH a Lia Valková, synodní kurátorka ČCE. Před podpisem dohody řekl patriarcha Butta, že jejím cílem je zprostředkovat zejména mladé generaci poznání osobnosti Mistra Jana, horlivého asketického muže středověku i člověka pravdy, svě 16

17 domí a sociálního cítění. Spoluprací se sesterskými církvemi ERC si můžeme prakticky ověřovat, jak nás Husova osobnost sbližuje. Předseda Ekumenické komise pro 600. výročí M. J. Husa biskup František Radkovský ve svém pozdravu sdělil, že úkolem při přípravě Husova jubilea je, aby nás jeho postava spojovala a dávala nám naději do budoucnosti. Podpisem dohody nezískáváme nic pro sebe, ale vytváříme základ pro to, aby se Husova památka a učení dostávaly aktuálně do společnosti. Je potřeba spojovat síly komise, aby to nadčasové a inspirativní zprostředkovala pro současnost, řekl synodní senior ČCE Joel Ruml. Obě církve ctí osobnost a dílo Mistra Jana Husa jako reformátora církve a společnosti a váží si jeho křesťanského života, jenž došel naplnění mučednickou obětí v následování našeho Pána Ježíše Krista, píše se v úvodu dohody. CČSH a ČCE se dohodly ke společné koordinaci příprav a spolupráci pro důstojné připomenutí Husova výročí na místní, celostátní i mezinárodní úrovni, a to ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v České republice. Na tiskové konferenci pak přítomné zástupce médií s obsahem dohody seznámili Hana Tonzarová, předsedkyně Komise CČSH pro přípravu 600. výročí M. J. H., a předseda Koordinační komise pro reformační i jiná křesťanská výročí Gerhard Frey Reininghaus. Dohoda obsahuje následující body: I. Spolupráce při jednáních se státem II. Spolupráce při jednáních s pražským magistrátem a dalšími samosprávnými orgány II. Spolupráce s dalšími církvemi IV. Spolupráce s dalšími organizacemi V. Spolupráce s médii VI. Spolupráce při projektech v rámci husovského trienia VII. Vzájemná informovanost VIII. Další ujednání Podle Gerharda Frey Reininghause je o Mistra Jana velký zájem v zahraničí. Do Prahy i do jiných měst v Čechách, kde se uskuteční řada výstav a dalších kulturních událostí, se chystá mnoho hostů. Hana Tonzarová informovala, že vrcholem oslav bude 6. červenec 2015, kdy se na Staroměstském náměstí v Praze a v přilehlých kostelech bude konat vystoupení pěveckých sborů, orchestrů i sólových zpěváků. Gabriela Fraňková Malinová EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ Nový předseda Ekumenické rady církví v ČR Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se konalo 10. Valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC) v České republice, které zvolilo své nové předsednictvo. Předsedou byl zvolen Daniel Fajfr, předseda zleva: Dušan Hejbal, Daniel Fajfr, Joel Ruml Rady Církve bratrské, prvním místopředsedou dosavadní předseda ERC Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, a druhým místopředsedou Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve. Valné shromáždění je vrcholným orgánem ERC, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce třemi za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy na dvouleté období. Ekumenická rada církví sdružuje především nekatolické církve působící v České republice a těsně spolupracuje s římskokatolickou církví i Federací židovských obcí v České republice. e cirkev/daz 17

18 VĚZEŇSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA Podpis nové dohody o duchovní službě ve vězeňství Představitelé vězeňské služby ČR, České biskupské konference a Ekumenické rady církví podepsali 21. listopadu novou Dohodu o duchovní službě ve vězeňství. Dohoda je již třetí v pořadí; první byla uzavřena po roce 1989, druhá v roce Nová dohoda upravuje lépe vztahy a spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a zástupci církví. Specifikuje také službu dobrovolného poskytování duchovní služby ve věznicích a ústavech. Dobrou tradici vzájemné spolupráce vyzdvihli v krátkých proslovech všichni signatáři. Za Vězeňskou službu ČR dohodu podepsal její šéf, generál Petr Dohnal, za Českou biskupskou konferenci její předseda, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, a za Ekumenickou radu církví předseda Joel Ruml a generální sekretářka Sandra Silná. ERC/DaZ PĚTIDÍLNÝ DOKUMENT NA ČT 2 Zapadlí vlastenci od 5. ledna 2014 Přátelé, bratři a sestry, mám pro vás myslím dobrou zprávu. Již víc než 13 let jezdím po východní Evropě ke krajanům s farářem Petrem Brodským. Zpočátku on se mnou, později já s ním, ale vždy spolu. Stal se mně kamarádem a člověkem, který mi v mnoha věcech pomohl a mnohé mě naučil. Proto jsem před rokem dostal nápad udělat filmy o jeho práci, o práci ČCE, o práci pro krajany, prostě dokument o evangelických sborech našich krajanů v zahraničí. Ani jsem si tehdy nemyslel, co to všechno obnáší, do té doby jsem spolupracoval jen na několika dokumentech z Afghánistánu a Íránu. Po všem schvalování, psaní námětů a scénářů se nám konečně v březnu 2013 povedlo na velikonoce vyjet do Velikého Srediště v Srbsku. Do konce roku jsme potom ještě objeli Bjeliševac v Chorvatsku, Velký Pereg v Rumunsku, Veselynivku, Bohemku a Pervomajsk na Ukrajině a skončili v říjnu v Zelově v Polsku. Díky skvělému štábu a mému kamarádu Zdenku Patočkovi tak vzniklo celkem pět dílů seriálu, který dostal příznačný název Zapadlí evangelíci. Česká televize jej bude vysílat od do na ČT 2 každou neděli odpoledne. Doufám, že vám seriál přiblíží život a osudy našich krajanů v těchto komunitách i práci vašeho/ našeho potulného. Závěrem mně dovolte poděkovat i ČCE za její příspěvek k natáčení; bez něj by toto dílko jen těžko vzniklo. Petr Kolínský, koordinátor kontaktů s krajany STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ EA, NÁCHOD Pomoc lidem z nejchudších zemí světa Žáci a učitelé Střední odborné školy sociální EA v Náchodě se zapojili do celosvětového projektu Fair Trade (spravedlivý obchod). Není náhoda, že se právě náchodská sociální škola k tomuto projektu přidala, protože jde o významnou sociální pomoc lidem z nejchudších zemí světa. Podstatou Fair Trade je prodávat zboží, které bylo vypěstováno nebo vyrobeno v chudých zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky, za něž jeho výrobci, převážně zemědělci, dostanou spravedlivou odměnu, s jejíž pomocí mohou mít čistou vodu, školu pro děti, léky a další nejpotřebnější věci pro život. 18

19 Žáci a učitelé náchodské školy nashromáždili potřebné informace a hned se s nadšením přidali. Nejprve z vlastních zdrojů nakoupili potraviny se značkou Fair Trade jako například kávu, čokolády, kakao nebo čaj. A tak je dnes už každý čtvrtek o velké přestávce zboží z dalekých chudých zemí připraveno v malém stánku, kde si učitelé a žáci nakupují férové výrobky či si mohou dát teplou kávu, čokoládu nebo čaj. Náchodská sociální škola se v tuto chvíli uchází o statut férová škola. V listopadu její žáci odjeli do Prahy na přednášku o pracovních podmínkách a o zpracování kakaa v chudých zemích. Zajímavostí je, že přednášející byla družstevnice přímo z Ghany. Poslední co žáci v rámci programu férová škola uspořádali, je výstava v prostorách školy s informačními panely, zapůjčenými od Ekumenické akademie Praha. Výstava byla zahájena 21. listopadu vernisáží, při níž žákyně 2. ročníku OZNÁMENÍ Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí: restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje pro koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek Některé ze sborů ČCE, pro které jsme pracovali: Prosetín, Vilémov, Heršpice, Krouna, Krabčice, Brno Červený kostel, Brno Pellicova, Miroslav, Ostrava Červený kostel, Křížlice, Dambořice, Lanškroun, Šumperk, Ústí nad Labem Červený kostel, Soběhrdy, Střítež nad Bečvou, Liptál, Džbánov, Olomouc, Jindřichův Hradec Hana Ryšavá a Kateřina Kárová nabízely chutné občerstvení. Tato výstava na téma: S fair trade můžeš změnit svět trvá doposud. David Hanuš, ředitel školy Kontakty: Josef Poukar tel.: , e mail: Jan Eliáš tel.: , e mail: 19

20 CÍRKEV ŽIJE Ordinace nových farářů v pražském kostele U Salvátora

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP,

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP, DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ VE VĚZEŇSTVÍ Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem na

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa

Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa Férový občasník 01/2015 JEDEN SVĚT o.p.s., který provozuje Obchůdek Jednoho Světa Milí přátelé a příznivci, 3. července vyhořel Obchůdek Jednoho Světa v Korunní ulici v Praze na Vinohradech závada na elektrickém

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více