Do fabriky MODERNÍ DOBA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do fabriky MODERNÍ DOBA:"

Transkript

1 1 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč MODERNÍ DOBA: Do fabriky Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande s holkou z kantýny. Nebo Na kovárně s kamarády. Krása, odvaha, cudnost, důstojnost to jsou spíše takové ozdoby, kterých si snad všimneme, ale nepřipadají nám úplně podstatné. Co mají společného továrna a klášter? Tomáš Pavelka / 8 Řeč míst, kde se scházíme Rozhovor s továrním kaplanem z elektrárny Rozhovor s Dřevotočem, zaměstnávajícím hlavně vlastní ruce Ze sborových kronik

2 foto: Josef Viktor

3 ÚVODNÍK 3 Nový ročník s novou písní D. Ženatá ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME 4 Kostel O. Macek BIBLICKÁ ÚVAHA 7 Zdař Bůh A. Wrana TÉMA 8 Cimra, mundůr, pivo T. Pavelka 10 Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen my sami. Rozhovor s J. Raichem J. Kirschner OTÁZKA NA TĚLO 14 Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete? CÍRKEV ŽIJE 21 Dřevotočem jsem z lásky ke strojům. Rozhovor s J. Mamulou J. Viktor 23 Ordinace farářského dorostu D. Ženatá 24 Katedra religionistiky P. Hošek 25 Pobyt rodin s dětmi A., L., M. Mosteckých 27 Rejstřík 2013 GMa 34 Návrat Jany a Bohdana Z. Susa 35 Cesta od šikany k pogromu nemusí být dlouhá J. Kirschner NOVÁ PÍSEŇ 37 Nová píseň má být lepší než jsou všechny staré šlágry L. Moravetz MOJE CÍRKEV 39 Křížem krážem Brněnským seniorátem V. Zikmund 40 O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů A. Balcar SLOVO 39 Oslice L. Ridzoňová 45 Fabrika slovo citově zabarvené A. Balcar ÚVODNÍK Nový ročník s novou písní Český bratr vstupuje do úctyhodného 90. ročníku. Jen málokteré současné periodikum se může pyšnit tak dlouhou tradicí. Pokud zalistujete starými ročníky, které jste možná vídali u babičky na nočním stolku, a srovnáte je s nynější podobou, je vidět mnohé. Od černobílého tisku k barvě, od šestnácti stran k čtyřiačtyřiceti. Vždy však časopis odrážel dění v církvi i společnosti, byl více či méně poplatný době, přinášel povzbuzení, kritiku, komentáře, recenze a informace všeho druhu. Se vstupem do nového roku činí mnozí novoroční předsevzetí. Přestanu kouřit. Budu se učit angličtinu. Zhubnu. Začnu chodit na biblické hodiny. Jsou předsevzetí dobrá, nebo jsou trochu k smíchu? Vždyť přestat kouřit či zhubnout se můžu pokusit kdykoli! Předsevzetí jsou dobrá a zdravá. Stanovit si vzdálený cíl a jít za ním je motivující a potřebné. Je to hnací motor. Pro vizi a cíl se snáz přinášejí oběti než pro nic za nic. Ohlédneme-li se zpět, vidíme, že v dobách, kdy společnost i církev měla vizi, bylo to ku prospěchu všech. Nyní je pro nás výzvou samofinancování církve, které klepe na dveře. A vzdálený cíl uživit své faráře i církevní provoz bude ovlivňovat mnohá naše rozhodnutí už nyní. Nový ročník našeho časopisu přinese nový tematický cyklus, který jsme nazvali Moderní doba. Rádi bychom se zabývali tématy, která nabyla na významu někdy v druhé polovině 19. století, jako jsou rozmach průmyslu, příliv lidí do měst nebo národnostní uvědomění, budeme si připomínat sto let od vypuknutí první světové války. To vše nás ovlivňuje do dneška. Ze starého se rodí nové. To symbolizuje i název hudební rubriky, ve které budeme přibližovat písně připravované pro nový zpěvník a která se jmenuje Nová píseň. Faktury na předplatné 2014 najdete v příštím (únorovém) čísle. Inspirativní čtení a vítězný boj s novoročními předsevzetími přeje všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME Kostel Když je kázání dlouhé, pitomé, nebo než začnou bohoslužby, můžeme třeba přemýšlet o věcech, které nás v kostele obklopují. Jáhen Štěpán byl obviněn z pohrdání chrámem ( mluví proti tomuto svatému místu ). Na svou obhajobu uvedl: Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama. (Sk 7,48) Izraelci dobře věděli, že Boha neobsáhnou ani nebesa nebes (1Kr 8,27), že mohou snad jen zbudovat místo, kde bude Bůh chválen, připomínán. Ale stejně jim proroci i Ježíš museli opakovaně připomínat, že nejde krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům a chodit za jinými neznámými bohy, zkrátka páchat ohavnosti, a pak přijít do chrámu a říkat jsme vysvobozeni. (srv. Jr 7) Občas se nám rozpojuje svět neděle a všedních dnů. Bůh je při nás, kolem nás, v nás, ale také zcela mimo nás tomu říkáme: v nebi. Různá náboženství (včetně toho křesťanského) se však přece pokoušejí vyrobit Bohu také pozemský domov, vytvořit místa, kde se s ním bude lépe či snadněji komunikovat místa setkání nebe a země. Bůh je přítomen, kdekoli se shromáždí lidé, aby ho hledali, aby se po něm ptali. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20) Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. (J 14,26) Kostel je prostor, kde by se Slovo mohlo potkávat s čekáním na Sílu z něj vyvěrající, Sílu z něj žít. Prostor, kde lze o tuto Sílu prosit. Tomu, kdo zvedá hlavu ke klenbě, nechávají některé kostely zakusit pocit, že už je skoro v nebi. Uvědomit si, že směřuje třeba ještě k něčemu jinému, než má teď. Jsou místa, kde se zdá Bůh být blíž. Bůh není přítomen díky prostoru, Malá toleranční modlitebna ve Vysoké z roku 1786 je velmi úsporně a účelně využita. Pro reformovanou církev typické seskupení lavic ze tří stran kolem kazatelny a stolu Páně je stále aktuální řešení bohoslužebného prostoru. ale díky tomu, co shromáždění dělají; že přišli, že se ptají. Mají kostely svého genia loci, nebo jde o nějaký druh zvláštně přítomných stop hledačů, kteří zde byli před námi? 4

5 Vysoká klenba v tom, co se tu děje, o čem, o Kom se mluví, jsou to vysoká slova, ale zakleneme je vždycky trochu neuměle; podstata je někde pod nimi, nad nimi, za nimi. (to přišlo až časem), ale obecní sněmovní stavby. V původních bazilikách se shromažďovali občané města. Kostel (z latinského castellum pevnost, k čemu, proč, před čím) je tam, kde se shromažďuje církev; slovo církev je od řeckého kyriaké ti, co patří Pánu. Zde se shromažďují občané hlásící se k Bohu. Snad tedy už i občané Božího království? Kostel je viditelné znamení uprostřed domů. I tu se scházejí křesťané? Dvě, tři věže; ale těch lidí je tolik, že se do jedné místnosti nevejdou; je to znak svobody názoru, přístupu, zbožnosti, nebo pohoršení, že se nemohou dohodnout? Nestavíme chrámy, ale kostely a modlitebny, místa shromažďování. Tedy: Podstatná není stavba, ale ti v ní a to, co se uvnitř odehrává. Apoštol se dokonce ptá: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? (1K 3,16) Bůh dokonce v nás. Je útěcha v tom, že Pánu Bohu stojíme za to, aby v nás přebýval? Kam a do čeho Pána Boha svým tělem vlečeme? Ondřej Macek, foto Marta Procházková V neogotickém evangelickém kostele postaveném v letech v Pržně jednoznačně převažuje estetická stránka nad účelností. Snaha vyrovnat se katolické církvi je zřejmá na první pohled. Chrám značných rozměrů dokládá tehdejší počet věřících. Praskliny skvěle to malujeme, stavíme, ale praská nám to kvůli nám, tomu, jací jsme, vždycky trochu nedokonalí, tápající, hříšní. Sloupy co nás drží, podpírá, nese? Základy na čem stavíme? Mohutnost stavby je možná obraz zbožnějších dob, velkých očekávání, třeba i pýchy. Zdi obrovské, silné, studené; jsme obklopeni pevnou a promyšlenou tradicí, jen může být někdy chladná a někdy se do ní můžeme zavírat, za ní schovávat, bez odvahy ji opravit nebo snad i opustit. Proměny stavebních stylů, výzdoby, oprav proměny vkusů, směrů, tolerance co zůstává? Církev ve svých stavbách nenapodobovala nejprve dosavadní náboženskou architekturu Prosvětlený neorenesanční interiér kostela v Liptále z let se již výrazněji neliší od vzhledu muzea, divadla či jiné kulturní instituce té doby. 5

6 CYKLUS: MODERNÍ DOBA TÉMA DO FABRIKY Modlitba Otče na výsostech, tvůj Syn nesl břevno kříže, o třetí hodině skonal sestoupil do pekel, rozrazil bronzová vrata železné závory zlomil. Osvěž duše i těla těch, kteří sestupují mezi skřípění ozubených kol kde hoří oheň a zvoní železo. Vyslyš jejich volání po zadržené mzdě dej jim spatřit světlo dne přiveď je na klidná místa u vod. Amen modlitba Tomáše Pavelky, obraz Lydie Férové

7 BIBLICKÁ ÚVAHA Zdař Bůh Dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou. (Ž 90,17) Dostal jsem za úkol napsat biblickou úvahu ( bylo by dobré, kdyby článek měl nějakou souvislost s dělnickým prostředím ), ale úkol jsem dostal nesprávně. Jsem sice farářem v Ostravě už 16 let a z hornické rodiny pocházím, ale dělnickému prostředí jsem se odrodil. Vždyť já bych vůbec nevěděl, jak k dělníkům a horníkům mluvit! Náš ostravský sbor je stejně středostavovský jako většina ostatních, najdete zde mnohem spíše učitelky a inženýry než ty, kdo si špiní ruce ve fabrice nebo v šachtě. Slyšel jsem sice, jak farář sousední slezské evangelické církve Santarius dovedl promluvit k horníkům po jejich způsobu, ale ty historky by vám jistě právě proto přišly z principu humorné a sprosté, prostě ostravské jak lze očekávat, a to znamená asi totéž jako z jiného světa. Ale například s horníky by se mluvit dát mělo. Vzpomínám si, jak se na šachtě navzájem zdravili zdař Bůh. Už v mém dětství mě to překvapovalo, žádný jiný havířský pozdrav byste neslyšeli. Ani v čase budování socialismu. Osobně jsem zažil, když jeden výše postavený technik přišel za partou horníků do rubání a pozdravil je ne snad jako soudruhy, to by rovnou dostal palicí, ale nějak jinak než zdařbůh. A oni pracovali dál, jako by tam vůbec nebyl. Až když pozdravil po starém hornickém způsobu, zastavili stroje. Ano, v používání toho zdařbůh byla jakási umanutost a mně nikdy nikdo ten pozdrav nevysvětlil, co by vám taky havíř vysvětloval. Slovo Bůh se taky v tom čase asi nikde jinde běžně nepoužívalo. Zde na šachtě však mělo své pevné místo. Kdybychom chtěli poznat duši těch, kdo pracují tvrdě fyzicky, asi bychom mohli začít právě u tohoto jadrného pozdravu. Ta dvě staročeská slova znamenají ať Bůh dá zdar. A z této střelné modlitby by se dala rozvinout jakási mystika všedního dne. Vždyť havíři jsou ti, kdo se často dostávají do situací ohrožení života, vědí, co znamená sáhnout si na dno svých sil. Zkoumají hlubiny a to čerstvě narubané uhlí ve světle důlních lamp tajemně září I další podněty pro spiritualizaci tohoto povolání bychom našli. A možná bychom právě odtud chtěli nejdřív pochopit, proč se tady to zdař Bůh používá. Ale havíři by nás s takovými řečmi poslali někam. A sotva by jim sami rozuměli. Protože od havířů žádné velké intelektuální ani duchovní výkony nemůžeme očekávat. Protože těžká práce otupuje, ale někdo ji dělat musí. Pro havíře platí: v potu tváře budeš dobývat své živobytí, dokonce minus denní světlo. I zkušení havíři se v dole cítí stále ohroženi, a tím pádem nicotní a závislí na nějaké vyšší síle, na Bohu. Nutně pokorní. Zároveň jsou však na svou práci hrdi. Obojí by možná šlo shrnout do pocitu: Jsme jenom neužiteční služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. (L 17,10) A jaké je jejich životní uspokojení? Pravda, většinou nemá podobu čert ví jak bohatou a kulturní. Ale i ta mzda pojímaná jako denár (tedy výdělek nutný k zajištění živobytí) je přece podle Ježíšova podobenství (Mt 20,9) odměnou za práci podle Božího povolání. Nepovyšuji se nad havíře. Jsou užiteční. Jsme my užiteční? Aleš Wrana, farář v Ostravě 7

8 Cimra, mundúr, pivo Co mají továrna a klášter společného? Dominikánský klášter. To je svého druhu první továrna. Bez něj by se totiž na většině míst Evropy rozkládal prales nebo bažina. Oralo by se hákem, častěji by kručelo v žaludku. Podobně jako bez továrny. I uvnitř kláštera se mnoho věcí fabrice podobá: Vstává se ve čtyři, práce začíná v šest. Pauzu na oběd a na svačinu ale nehlásí siréna; zvoní zvon. Všude samí chlapi. Všichni stejně oblečeni. Spí ve stejných cimrách. Jediná zábava pivo. Do kláštera i do továrny utečete od půdy, která je podle všeho prokletá. Totiž, když už se vám z ní podaří vyždímat víc jídla, uživíte víc dětí. Ale dětí vašich dětí bude dvakrát tolik a budou mít zase hlad. A nezbude jim než jít do kláštera nebo do fabriky. Nebo na křížovou výpravu. Hledání řádu věcí Klášter stojí na víře v Boží řád. Bůh dal světu pravidla. Svět není jen stálá proměna, zmatek a mámení, jak tvrdí východní náboženství. Není to souboj mnoha bohů protichůdných zájmů, kteří jednou přejí tomu, podruhé onomu, jak věřil Babylon, Athény i Řím. Bůh dal světu řád, který můžeme poznat. Stvořil svět dobře, a tak poznání řádu můžeme využít k dobrým cílům. A když se sami podrobíme řádu životu v modlitbě ve tři, v šest, v devět, ve dvanáct a pak zase ve tři, v šest, v devět, ve dvanáct když se podřídíme životu ve stálé modlitbě, dosáhneme všeho, co budeme chtít. Protože je psáno proste a bude vám dáno. Důvěra že je možné poznat přírodní zákony a využít jich v prospěch člověka; důvěra že jako je Bůh nekonečný, tak i jeho zákony lze poznávat stále více do hloubky, že poznání se stále vyvíjí. A důvěra že každá práce je službou Bohu. Modli se, hloubej, pracuj. Tyto tři věci daly západnímu pracovnímu klášteru sílu osídlit zemi, odvrátit hlad a rozšířit poznání. Průmyslová revoluce a reformace Reformace zrušila mnišství ovšem proto, aby se tak trochu všichni stali mnichy, zasvěcenými, ve svých rodinách, uprostřed měst a vesnic: Věnovali se studiu Božích řádů, modlitbě a svou práci brali jako službu Bohu a bližnímu. A snad můžeme říci, že reformace pronesla a rozšířila benediktinskou důvěru ve smysl praktického poznání a pravidelné práce do moderních časů. Často se jako podnět vzniku kapitalismu uvádí úzkostná snaha kalvinistů ujistit se pilnou prací o svém vyvolení. Prý to tak řekl Max Weber. Neřekl. Ve skutečnosti řekl pravý opak že víra ve vlastní vyvolení zbavovala kalvinisty pochybností o sobě samých a dodávala jim podnikavosti. Šlo o životní pocit typu Bůh přidá (Gn 30,22 24). Pochybuji však, že první fabrikanti usínali s Institucí na nočním stolku. Jako nutnou podmínku průmyslové revoluce vidím spíše jiné dvě křesťanské myšlenky, docela žhavě prožívané o dvě stě let dříve v Ženevě: 1. Bůh stvořil dobrý svět a je radost poznávat jeho řád. 2. Všední práce je službou Bohu. Ale to jsme zase zpátky v benediktinském klášteře, zvoní tercii. Útěk z prokleté země K tomu co je na fabrice zlé, se nakonec dostaneme. Nyní jí ještě jednou přiznejme to co klášteru: Je to únik před hladem. Jako mnišské hospodaření a vynálezy prosvětlily svět, i fabrika (i když ne hned) přinesla: Oblečení za zlomek ceny. Umělá hnojiva a zemědělské stroje, takže Západ (až na dobu 1. sv. války) od té doby neví, co je hlad. Nejdříve i krutou dětskou práci (jen o něco krutější než předtím na vesnici), ale časem propad dětské úmrtnosti z nějakých 70 % (!) na dnešní úroveň nezvyklé události. A nakonec (ne hned) vzestup příjmů i těch nejchudších. Nejde ani tak o ty mobily 8

9 a tablety, co máme dnes (kdo nechce, nemusí je mít). Ale spíš o svetr, boty, kalhoty; mouku, maso, mléko; penicilin, Septonex a Brufen. Svět před průmyslovou revolucí byl, i při vší křesťanské solidaritě, světem, který byl s častým úmrtím slabších jedinců celkem smířen. Světem přírodního výběru. Fabrika je, sice méně než klášter, také únikem před prokletou zemí obecně. Únikem z těsné vesnice, kde je místo každého určeno již při jeho narození. Byl jsem před lety v takové ukázkově předindustriální vesnici rumunských Čechů. Shodou náhod jsme se ubytovali u nejméně váženého člena vesnice, jehož hlavní provinění spočívalo v tom, že jeho otec byl Rumun. A že přes léto nekrmí prase. Malebné hospodáře ve sněhobílých košilích a černých kloboucích, které tituloval strýčku, musel u stolu žádat o dovolení promluvit. Ač byli stejně staří jako on. Protože, jak nikdo neopomněl připomenout, jeho otec je Rumun. Jediní, kdo s ním bez zábran mluvili, byli chlapi, kteří z vesnice odcházeli za prací do dolů. Těm byla posvátná a neměnná hierarchie vesnice úplně jedno. Z fabriky byli zvyklí, že jsou na tom všichni stejně. Stejně špatně. Do kostela, aby se neřeklo Skoro bych řekl, že socialismus, dítě továrního věku, nějak v hloubi stojí na tomhle pocitu: Raději ať jsme na tom všichni stejně špatně, než abychom na tom byli líp ale někdo jiný ještě líp. Pochopitelný pohled, pokud utečete do města z vesnice, kde se pozice vesnického idiota, psožrouta i ctěného hospodáře prostě dědí. My jej ovšem máme vštípen spíše ze socialistického Československa, což byla v podstatě jedna velká továrna na tanky. Z žádné vesnice jsme do města neutekli. V dnešním anonymním městě, pokud máte co jíst a kde spát, vám už může být jedno, že má někdo víc. Tam vás nikdo nezná. Fabrika přivedla lidi do měst, na kterých je fajn, že vám nikdo nekouká do talíře. A řekl bych, že i tím právě vzdálila lidi církvi. Že totiž mnozí z nich ještě doma ve své vesnici chodili do kostela, jen aby sousedi neměli řeči. A ve městě už sousedy neměli. Kdo ví, jak dlouho před průmyslovou revolucí spousta lidí takhle do kostela chodila. Ono už od Theodosiových časů křesťanství tak úplně dobrovolné nebylo Ovšem když lidé do kostela ze společenských důvodů ještě chodit museli, něco jim sem tam ještě utkvělo. A někoho si třeba evangelium i plně získalo. Ve městě už nikdo chodit nemusel Klášter i továrna Čistě mužská či ženská společnost, bez dětí. Obojí znamenalo ve svém čase vytržení z prokleté země. Z neúprosné železné hierarchie malé vsi. Únik do společenství stejně oblečených, stejně chudých. Do bludiště úzkých chodeb kláštera, úzkých ulic dělnického slamu. Kde všichni žijí ve stejných cimrách, kam zapadnete a nikdo na vás neukazuje prstem. Útěk do světa, kde se den ze dne mění po staletí zavedené nedotknutelné pracovní postupy a vida, ono jde najednou všechno stokrát rychleji. A svět se mění rok od roku. Klášter i továrna daly člověku sílu vymknout se z údajně neměnných pracovních i společenských řádů. Dali nám právo na anonymitu, na soukromí v malých cimrách. Když vám dnes někdo říká, že žerete psy, prostě zabouchnete dveře. To není málo, už bych se toho nikdy nevzdal. 9

10 Plochost potovárního věku Zároveň nám ale vzali cit pro spoustu hodnot. Zbylo jen jídlo a láska. Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande s holkou z kantýny. Nebo Na kovárně s kamarády. A ještě nějaký fortel, náboženské či technické vědomosti, to oba potřebují. Krása, odvaha, cudnost, důstojnost dodnes to jsou pro nás spíše takové ozdoby, kterých si snad všimneme, ale nepřipadají nám úplně podstatné. I po těchto věcech však člověk v hloubi srdce touží, chce se mu vyběhnout z řady, z fronty v kantýně. Vyrazit z kláštera jako doprovod křížové výpravy, vyrazit na Bělehrad, do nepoznané země. Nebo alespoň o čase, kdy jde prokázat výjimečnost, čte nebo skládá básně. Chce se stát pastevcem koz, toulat se jako cikán. A nebo čeká na poslední bitvu, po které z nebe sestoupí Rudý Jeruzalém. (O tom všem bude tento rok v Českém bratru řeč.) Středověký člověk, který má více potřeb než jen buřty a nějakou tu maminu, člověk více rozměrů, než jen dvou v nás všech pořád dřímá, i když pod vrstvou asfaltu. Na církvi je, aby v potovárním věku tento třetí rozměr člověka opět otevřela. Má na to své staré zdroje tu poklady jsou Kristových milostí, jež nás vždy zvou k jeho účastnosti a v ní k svatých obcování. Tomáš Pavelka (foto: wikimedia) ROZHOVOR s Jaroslavem Raichem Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen a jen my sami O práci kaplana anglické Industrial Mission Naše setkání se uskutečnilo na samotě u lesa, v pěkně rekonstruované chalupě v severních Čechách. Zde se farář Jaroslav Raich (1947) usadil s rodinou na důchod po návratu z Anglie, kde působil s menší přestávkou skoro dvacet let v duchovenské správě, zejména v Industrial Mission. Pracoval například jako kaplan v největší uhelné elektrárně ve Velké Británii, větší než je náš Temelín. Pro našince je to představa poněkud vzdálená. V továrně si stále spíše představíme politruka nebo odborářského funkcionáře. Raichův příběh může být nicméně inspirativní i pro službu církve v naší zemi. Bratře faráři, sametová revoluce vás zastihla v duchovenské službě v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku. Mohl jste vstoupit jako starosta do obecní politiky, proč jste se rozhodl této nabídky nevyužít? Především ze dvou důvodů: Tím prvním v řadě byla touha naučit se konečně trochu anglicky a totéž umožnit i celé rodině. Díky skvělému učiteli patřila angličtina k mým nejoblíbenějším předmětům na střední škole. Druhým důvodem pak byla snaha poznat život ve Velké Británii pokud možno co nejplněji. Pochopitelně včetně života církví. 10

11 V roce 1991 přišla nabídka odejít do Anglie. Jak jste za kanálem začínal? Ona nabídka z United Reformed Church (URC) přišla již v roce Jelikož jsem však slíbil, že pomohu se změnami v Novém Městě pod Smrkem, domluvili jsme se, že bychom mohli odejít až v roce následujícím. Po interview a volbě za faráře sboru jsme se nastěhovali do Middlesbroughu. V tomto městském sboru se 120 členy (na poměry v URC patřil mezi velké) jsem začínal jako klasický farář. Ve srovnání s farářskou prací v Čechách tu však byl značný rozdíl. Nemyslím tím jen fakt, že jsem kázal anglicky, a to nejen ráno, ale i večer, takže jsem musel na každou neděli připravovat dvojí bohoslužby s odlišným kázáním. Minimálně rok a půl to byl víc než slušný zápřah. Plusem bylo, že jsem se nemusel starat o finanční záležitosti, ani o věci hospodářské a provozní. Zhruba po třech měsících jsem pak byl kolegou anglikánem seznámen s tzv. industrial mission. Tím se mi otevřela církevní práce, o které jsem dosud neměl potuchy, nicméně mi byla od samého začátku nesmírně blízká. Po dohodě se staršovstvem jsem tuto činnost mohl vykonávat nejprve jedno půldne za čtrnáct dní, ke konci své působnosti už ale dva a půl dne v týdnu. A jelikož jde o činnost vesrze ekumenickou a týmovou, měl jsem možnost poznat mnohé kolegy z jiných církví. Po odchodu kolegy anglikána do důchodu jsem po něm zdědil British Steel, v té době již s pouhými pěti tisíci zaměstnanci. Říkám pouhými, protože to byla jen čtvrtina z těch, kteří v ocelárnách pracovali před patnácti lety. Zde jsem působil až do ledna 1995, kdy jsem z pověření Church of England začal pracovat na projektu ekonomicko sociální a duchovní regenerace ve městě Gateshead. Mým úkolem bylo zapojit do tohoto projektu co nejvíce místních církví a pro industrial mission vypracovat relevantní návrh. Po několika letech jste se vrátil do Čech a nabízel své zkušenosti v evangelické církvi. Jaká byla odezva? Ani po tolika letech, která od doby, kdy se mi dostalo příležitosti industrial mission představit, uplynula, jsem se nezbavil smutku a lítosti i když jsem byl vyslyšen, tato církevní práce, zaměřená na oblast průmyslu, obchodu a služeb, se nakonec zcela vytratila. V popředí zůstávala pastorační práce v armádě, věznicích a nemocnicích, která na rozdíl od industrial mission církev nic nestála. Smutek a lítost byly o to větší, že někteří z mých zkušených anglických kolegů byli připraveni a ochotni na vlastní náklady do Čech přijet a s touto církevní prací pomoci. Navíc, jak se později na jednom z farářských kurzů ukázalo, by byla industrial mission velice vítána v nejednom průmyslovém odvětví a službě. Když se toto nepodařilo, snažil jsem se zjistit, zda by šlo seznámit s prací někoho, kdo ukončil fakultu a připravoval se na vikariát. Ani ale to nebylo možné. Vikariát se prý musí absolvovat pouze v Čechách. Jakéhokoli dalšího pokusu jsem se pak již vzdal. Když jste se do Anglie vrátil, nastoupil jste jako kaplan ve větší elektrárně, než je náš Temelín. Jak je duchovenská služba v tak rozsáhlém podniku organizována? Po třech letech jsem nastoupil na poloviční úvazek jako farář ve sboru v Sandwichi a na druhý půlúvazek jako industrial chaplain, a to postupně v obrovském farmaceutickém komplexu Pfizer, dále pak na letišti Manston, v přístavu Ramsgate a konečně v obchodním komplexu Thanet. Do elektrárny Drax jsem nastoupil až po šesti letech, místo v Sandwichi bylo totiž zrušeno, takže jsem musel hledat nové, což se podařilo v Selby, v městě zhruba 14 mil jižně od Yorku. Kromě již zmíněné elektrárny jsem měl v péči ještě elektrárnu Eggborough a strojírenský závod zaměřený na opravy turbín. Jak jsem výše zmínil, práce kaplana je týmová a ekumenická a je organizována oborově, smím -li to tak říci. Bez ohledu jak je ten či onen podnik/místo veliké, kolik má zaměstnanců, vždy je tam jeden industrial chaplain. Kromě něho, zvláště jedná li se o velký obchodní komplex, zde často v součinnosti s ním působí i několik dobrovolníků. Zdaleka to ovšem není jediný způsob, jak je industrial mission uspořádána. Za těch bezmála dvacet let, co jsem v URC sloužil, jsem prošel mnoha týmy s duchovenskou službou různě organizovanou. 11

12 V Čechách je práce faráře v továrně stále kuriózní záležitostí, spíše si v kolbence představíme politruka nebo odboráře. Jak jste se tedy snažil tuto církevní službu v našich podmínkách obhajovat? Dle mého soudu by se dalo říci totéž o službě f a r á ř e v a r m á d ě č i v ě z n i c i, n e n í- l i ž p r a v d a. A přesto se dnes nad tím již téměř nikdo nepozastavuje. V obou případech je tato služba církve příjímána s povděkem, přinejmenším těmi, jimž je určena. Jestliže se pastorační službě církve otevřely dveře armády a vězeňství, nenalézám sebemenší důvod, proč by oblast průmyslu, služeb a obchodu měla zůstat nutnost potřeby vyjít za ploty zahrad a kostelů do míst, kde lidé pracují. Tím spíš, že již tehdy se ukazovalo, jaké důsledky budou mít zhasnutá světla naší české privatizace. Není to také tím, že tradice u nás a v Anglii je odlišná a protestantské misie v různých sférách života společnosti jsou zakořeněny již od 19. století? Ano, tradice u nás a v Anglii odlišné jsou, v nejednom směru dokonce diametrálně. Činnost zdejších církví nebyla na rozdíl od nás nikterak omezována či dokonce zakazována. Navíc si myslím, že v Anglii bylo a zatím stále je pro práci církví vstřícnější prostředí. Tento fakt ale nemůže být argumentem pro nemožnost církevní práce v oblasti průmyslu, obchodu a služeb v Čechách. Zvnějšku už dnes nejsme ani my ničím omezováni, nic nám už není zakazováno. Strůjci limitů naší misijní služby jsme jen a jen my sami. Financují kaplany v této průmyslové misii podniky nebo církve, které vás vyslaly? Na rozdíl od kaplanů v armádě, vězeňské službě, nemocnicích jsou industrial chaplains placeni církví, čímž je zachována jejich absolutní nezávislost. Nejsou prostě na výplatní listině podniků a institucí, v nichž působí. třináctou komnatou. Tím spíše, když si uvědomíme, že právě pracovní proces, dílny, kanceláře, prodejny jsou místem, kde lidé společně tráví velké množství času; v mnohých případech dokonce více než doma. Jsem si jist, že již dávno, pradávno nadešel čas k tomu, abychom zahrnuli do své církevní práce celou ekonomickou sféru. A zdaleka to tak není jen proto, že lecjaké naše sbory vymírají jak po meči, tak po přeslici. Při své prezentaci industrial mission jsem se ji nesnažil nikterak vehementně obhajovat. Koneckonců byla povýtce určena kolegům farářům a teologicky vzdělaným laikům, takže jsem předpokládal, že i oni vidí V Čechách je situace spíše opačná, kaplany v nemocnicích, armádě i ve věznicích platí často tyto organizace, nikoliv církve. Dokonce se počítá, že takové úvazky budou v podmínkách samofinancování církví spíše narůstat. Jak je možné, že církve ve Velké Británii si mohou dovolit platit ještě pracovníky vyslané do světa? Myslím, že je to především otázka priorit. Alespoň tak se mi to jevilo z rozhovorů s kolegy. Jestliže církev vidí smysl své existence a činnosti toliko v prostoru svých plotem obehnaných zahrad, pak pochopitelně nedá ani penny na jakoukoli službu za tímto plotem. Nicméně během oněch bezmála dvaceti let, kdy jsem jako industrial chaplain pracoval, se přece jen hodně změnilo. V přímé úměře s úbytkem financí se v mnohých církvích snižoval i počet kaplanů pracujících na 12

13 plný úvazek. Markantní to bylo především u anglikánů. Snižování plnočasových úvazků industrial chaplains nebyla bohužel ušetřena ani má církev, třebaže důraz a snaha misijně působit i mimo zdi kostelů stále zůstává. Můžete srovnat svoji službu s prací tzv. dělnických kněží ve Francii? Kdo to byli a popřípadě stále jsou dělničtí kněží, ať již ve Francii, Španělsku či Itálii, se lze snadno dočíst na internetu. Snad postačí, řeknu -li, že jeden z viditelných rozdílů mezi mou službou a službou dělnických kněží je v tom, že já jsem v britských továrnách nepracoval jako dělník a zaměstnanec. Vždy a všemi jsem byl vnímán jako farář, popřípadě padre nebo také reverend či vicar. Zkrátka jako někdo, kdo příchází zvenčí a kdo je placen církví. Jak byste na závěr svoji dvacetiletou službu v Británii zhodnotil? Snad jako službu, která se mi stala potěšením a do značné míry i koníčkem. Ačkoliv jsem měl na všech místech, kde jsem sloužil jako industrial chaplain, statut hosta, nebylo dveří, do kterých bych měl zakázaný vstup. Tím se mi naskýtala příležitost mluvit s lidmi, s nimiž se klasický farář zpravidla těžko setkává. Naprosto zjevné to bylo především u manuálně pracujících. Ti totiž do kostelů nepřicházeli, a když ano, tak nanejvýše třikrát za život. Ale z jejich reakcí bylo patrno, že mne rádi vidí, že mohou se mnou mluvit o věcech ryze osobních i pracovních. Postupem času, když se podařilo vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, docházelo často i na otázky víry a duchovní orientace. ptal se Jan Kirschner OZNÁMENÍ Nabídka bydlení Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vilémově u Golčova Jeníkova nabízí k pronájmu byt 4+1 ve svém sborovém domě. Pokud by se zájemci chtěli o bytu i Vilémově dozvědět více, mohou se obrátit na faráře sboru Vojena Syrovátku: tel.: , e mail: Nabídka bydlení Sbor ČCE v Suchdole nad Odrou nabízí aktivnímu křesťanovi k pronájmu byt 1+1 v příjemném prostředí na faře. Kontakt: Vladimír Pír, tel.: Podvečer modliteb za životní prostředí Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu. Toto ekumenické setkání se uskuteční v úterý 14. ledna 2014 od (předpokládaný konec do 18.45) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49. JNe Nabízíme pronájem bytu Farní sbor v Hořovicích nabízí k pronájmu byt 4+1. Byt (93 m 2 ) je ve druhém podlaží kostela (bývalé synagogy) a je v dobrém stavu. K dispozici je též farní zahrada. Hledáme dlouhodobého nájemce, který by se rád stal členem sboru, a podpořil tak svým duchovním zapojením i praktickou pomocí místní společenství. Nájem činí 5000 Kč plus výdaje za energie a vodné/stočné. Prohlídka bytu je možná po telefonické dohodě s kurátorem K. Irmannem, tel.: , popř. s administrátorem sboru S. Hejzlarem, tel.: Staršovstvo sboru v Hořovicích 13

14 OTÁZKA NA TĚLO Zajímáte se o to, kde byla vyrobena věc, kterou kupujete? Erazim Kohák, filozof Zajímá mě hlavně, kým byla vyrobena a jaké tam mají odbory, protože sám jsem odpracoval slušnou řádku let, tedy lét (od jara do podzimu), v různých výrobách. Velmi dobře vím, jaký je život ve fabrice, kde není silná odborová organizace. Tomáš Vítek, farář v Horních Dubenkách Nejlepší české sýry od Kvasničky z Polné, nejlepší mléko od Chadima z Nové Vsi, nejlepší chleba a koláč od Kolmana ze Zahrádek, nejlepší uzeniny od Vojtů z Počátek, nejlepší hovězí od Chadima z Dubenek a nejsvátečnější pivo od Kozlíčka taky z Dubenek. Ovšem rajčata a brambory klidně z Holandska, sůl maldonskou, olej z Toskánska. A pak auto z Jižní Koreje a trenky z Bangladéše. Mirek Cejnar, správce rekreačního střediska Sola fide Nedávno jsem byl v krámku, kde měli spoustu pěkných a zajímavých triček. Koupil jsem to, které mělo na visačce: Nebylo vyrobeno v Číně, ale v Jičíně. Ilona Mužátková, ekoložka Ano, snažím se kupovat co nejméně zcestovalé věci. Navíc mám ne vždy realitou podložený pocit, že české věci jsou kvalitnější než jiné. Jana Škubalová, světoběžnice Při nákupu zboží se vždycky ptám, a pokud je to možné, také dívám na jeho původ. Často také mluvím s prodejci, kteří ale jen málokdy mají informace, odkud zboží skutečně pochází. Tak třeba u růží vám řeknou, že jsou vypěstovány v Holandsku. Většina růží se přitom dnes pěstuje v Keni nebo v Etiopii, přes Holandsko prochází jen přes burzu. Výroba znečišťuje jezera a bere lidem hospodářskou půdu. Je veřejným tajemstvím, že zaměstnanci trpí nemocemi z chemických látek, které se tam používají, a dostávají jen směšnou mzdu. Proto růže nekupuji a raději podaruji rodinu květinami ze zahrádky nebo z českých farmářských trhů. Drahomíra Dušková Havlíčková, farářka na rodičovské dovolené Zajímám se o to. Mám bratry zemědělce, takže se snažím kupovat jen české potraviny, je -li to možné. Máslo například kupuji výhradně české a jsem ochotna jít kvůli tomu i do jiného obchodu a hodně mě naštve, když se nechám napálit. Obecně radši podpořím české výrobce, nejlépe regionální nebo fair trade. Jan Hamr, technik Ano, určitě se zajímám. Svědčí to totiž o kvalitě, p r op r a c o v a n o s t i a p o u ž i t ý c h m at e r i á le c h, je- l i to originální výrobek, nebo pouze pokus o originál. Všeobecně je přece známo, že někteří východní výrobci kopírují i složitější zařízení, ještě nedokonalé jak se říká nevychytané, třeba i s výrobními vadami. Ovšem v době, kdy se hledá co možná nejlevnější pracovní síla, nám nezbývá než vzít takovýto trend i od renomovaných značek na vědomí. 14

15 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 68 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu na poloviční úvazek, volbu Martiny Lukešové za seniorátní farářku pro mládež Pražského seniorátu na plný úvazek, prodloužila pověření Blanky Mackové jako pastorační pracovnice v Jasenné a Lenky Mikulíkové na Vsetíně Horním sboru oběma na poloviční úvazek; jmenovala Jiřího Treglera náměstkem vedoucího tajemníka ÚCK pro personální práci; souhlasila s prodloužením pověření Anny Šourkové k duchovenské službě v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. SR si váží ochoty Františka Pavlise sloužit v církvi podle potřeby i nadále, a proto souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE. SR si stanovila časovou hranici, do které bude udělovat pověření pastoračním pracovníkům, na a ukončila ke dni stávající systém zřizování míst pastoračních pracovníků. Povolání stávajících pastoračních pracovníků zůstávají v platnosti. SR souhlasí se zachováním funkce pastoračního pracovníka v ČCE, financování pracovních míst bude záležitostí jednotlivých sborů. SR schválila nový organizační řád Ústřední církevní kanceláře s účinností od Fakulta a bohoslovci Po projednání s kvestorem Univerzity Karlovy Synodní rada podmínečně souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na budovu Evangelické teologické fakulty v Černé ulici v Praze. Správa církve SR vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátních výborů Pražského (3x), Východomoravského (2x), Poličského, Západočeského (za celý rok), Brněnského (2x) a Východomoravského seniorátu. Na vědomí vzala synodní rada zprávy z vizitací ve sborech v Jablonci nad Nisou, Šumperku, Broumově, Brně Husovicích, Uherském Hradišti a Ostravě. Výchova a vzdělávání SR souhlasila s udělením dlouhodobého studijního volna jáhnu Martinu Tomeškovi a faráři Miroslavu Pfannovi. Jmenovala Marka Bártu a Jakuba Kellera členy komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů ČCE. Mládež Na vědomí vzala SR nový grafický vzhled časopisu Nota nebe a nové logo tohoto časopisu pro mládež (dříve Bratrstvo). Hospodářské věci Synodní rada pověřila Olgu Navrátilovou a Františka Straku k hodnocení úplnosti a správnosti předložených podkladů farních sborů o kompenzaci za nevydaný majetek. Výsledky hodnocení budou předkládány správní radě personálního fondu, která má žádosti posuzovat. Synodní rada souhlasí s rozdělením solidárních prostředků pro rok 2014 v souladu s návrhem správní rady personálního fondu takto: Sbor Vilémov Kč, Velké Meziříčí Kč, Horní Dubenky Kč, Humpolec Kč, Vysoké Mýto Kč, Kutná Hora Kč, Vrchlabí Kč, Chotiněves Kč. Ekumena Gerhard Frey Reininghaus podal zprávu z mezinárodní konference k výročí reformace

16 v Curychu a ze setkání evropských představitelů členských církví Luterského světového svazu ve Finsku; Jaroslav Pechar ze synodu Evangelické církve Německa v Düsseldorfu; Ondřej Macek ze Dne reformace ve Vídni; Tomáš Matějovský ze synodu Evangelické zemské církve v Sasku. SR vzala zprávy na vědomí. Proběhlo jednání se zástupci partnerských zahraničních církví tzv. Kulatý stůl. Téměř všechny námi předložené projekty byly finančně podpořeny. SR souhlasila s uzavřením Dohody o partnerství projektu mezi Diakonií ČCE a Českobratrskou církví evangelickou na vybudování mateřské školky v Chebu. Uzavření dohody je předpokladem pro podání žádosti na Regionální operační program v Karlovarském kraji. Jiří Kabíček 80 Lubomír Kabíček 80 Luděk Rejchrt 75 Peter Morée 50 Jaroslav Ondra 80 Tomáš Holeček 85 ČCE A CČSH Evangelická akademie Synodní rada vzala na vědomí dopis ředitele Střední odborné školy sociální Evangelické akademie Náchod Davida Hanuše o záměru rozšířit stávající školu o mateřskou školku a žádá další informace. Diakonie Synodní rada přijala rezignaci Davida Šourka na pozici předsedy správní rady a ředitele Diakonie ČCE a jmenovala prozatímním ředitelem Miloslava Běťáka, a to do doby jmenování nového ředitele (podle výsledku výběrového řízení). Různé Synodní rada vyjádřila poděkování Benjamínu Skálovi za fotodokumentaci celocírkevních událostí a akcí. DaZ JUBILANTI V měsíci lednu 2014 slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: Petr Kohout 55 Frank Lessmann Pfeifer 50 Kurt Bartoš 70 Pavel Čmelík 55 Slavnostní podpis Dohody o spolupráci Dohodu o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou slavnostně podepsali 3. prosince v Praze v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí: Tomáš Butta, patriarcha CČSH, Joel Ruml, synodní senior ČCE, Ivana Macháčková, místopředsedkyně ústřední rady CČSH a Lia Valková, synodní kurátorka ČCE. Před podpisem dohody řekl patriarcha Butta, že jejím cílem je zprostředkovat zejména mladé generaci poznání osobnosti Mistra Jana, horlivého asketického muže středověku i člověka pravdy, svě 16

17 domí a sociálního cítění. Spoluprací se sesterskými církvemi ERC si můžeme prakticky ověřovat, jak nás Husova osobnost sbližuje. Předseda Ekumenické komise pro 600. výročí M. J. Husa biskup František Radkovský ve svém pozdravu sdělil, že úkolem při přípravě Husova jubilea je, aby nás jeho postava spojovala a dávala nám naději do budoucnosti. Podpisem dohody nezískáváme nic pro sebe, ale vytváříme základ pro to, aby se Husova památka a učení dostávaly aktuálně do společnosti. Je potřeba spojovat síly komise, aby to nadčasové a inspirativní zprostředkovala pro současnost, řekl synodní senior ČCE Joel Ruml. Obě církve ctí osobnost a dílo Mistra Jana Husa jako reformátora církve a společnosti a váží si jeho křesťanského života, jenž došel naplnění mučednickou obětí v následování našeho Pána Ježíše Krista, píše se v úvodu dohody. CČSH a ČCE se dohodly ke společné koordinaci příprav a spolupráci pro důstojné připomenutí Husova výročí na místní, celostátní i mezinárodní úrovni, a to ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v České republice. Na tiskové konferenci pak přítomné zástupce médií s obsahem dohody seznámili Hana Tonzarová, předsedkyně Komise CČSH pro přípravu 600. výročí M. J. H., a předseda Koordinační komise pro reformační i jiná křesťanská výročí Gerhard Frey Reininghaus. Dohoda obsahuje následující body: I. Spolupráce při jednáních se státem II. Spolupráce při jednáních s pražským magistrátem a dalšími samosprávnými orgány II. Spolupráce s dalšími církvemi IV. Spolupráce s dalšími organizacemi V. Spolupráce s médii VI. Spolupráce při projektech v rámci husovského trienia VII. Vzájemná informovanost VIII. Další ujednání Podle Gerharda Frey Reininghause je o Mistra Jana velký zájem v zahraničí. Do Prahy i do jiných měst v Čechách, kde se uskuteční řada výstav a dalších kulturních událostí, se chystá mnoho hostů. Hana Tonzarová informovala, že vrcholem oslav bude 6. červenec 2015, kdy se na Staroměstském náměstí v Praze a v přilehlých kostelech bude konat vystoupení pěveckých sborů, orchestrů i sólových zpěváků. Gabriela Fraňková Malinová EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ Nový předseda Ekumenické rady církví v ČR Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se konalo 10. Valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC) v České republice, které zvolilo své nové předsednictvo. Předsedou byl zvolen Daniel Fajfr, předseda zleva: Dušan Hejbal, Daniel Fajfr, Joel Ruml Rady Církve bratrské, prvním místopředsedou dosavadní předseda ERC Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, a druhým místopředsedou Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve. Valné shromáždění je vrcholným orgánem ERC, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce třemi za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy na dvouleté období. Ekumenická rada církví sdružuje především nekatolické církve působící v České republice a těsně spolupracuje s římskokatolickou církví i Federací židovských obcí v České republice. e cirkev/daz 17

18 VĚZEŇSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA Podpis nové dohody o duchovní službě ve vězeňství Představitelé vězeňské služby ČR, České biskupské konference a Ekumenické rady církví podepsali 21. listopadu novou Dohodu o duchovní službě ve vězeňství. Dohoda je již třetí v pořadí; první byla uzavřena po roce 1989, druhá v roce Nová dohoda upravuje lépe vztahy a spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a zástupci církví. Specifikuje také službu dobrovolného poskytování duchovní služby ve věznicích a ústavech. Dobrou tradici vzájemné spolupráce vyzdvihli v krátkých proslovech všichni signatáři. Za Vězeňskou službu ČR dohodu podepsal její šéf, generál Petr Dohnal, za Českou biskupskou konferenci její předseda, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, a za Ekumenickou radu církví předseda Joel Ruml a generální sekretářka Sandra Silná. ERC/DaZ PĚTIDÍLNÝ DOKUMENT NA ČT 2 Zapadlí vlastenci od 5. ledna 2014 Přátelé, bratři a sestry, mám pro vás myslím dobrou zprávu. Již víc než 13 let jezdím po východní Evropě ke krajanům s farářem Petrem Brodským. Zpočátku on se mnou, později já s ním, ale vždy spolu. Stal se mně kamarádem a člověkem, který mi v mnoha věcech pomohl a mnohé mě naučil. Proto jsem před rokem dostal nápad udělat filmy o jeho práci, o práci ČCE, o práci pro krajany, prostě dokument o evangelických sborech našich krajanů v zahraničí. Ani jsem si tehdy nemyslel, co to všechno obnáší, do té doby jsem spolupracoval jen na několika dokumentech z Afghánistánu a Íránu. Po všem schvalování, psaní námětů a scénářů se nám konečně v březnu 2013 povedlo na velikonoce vyjet do Velikého Srediště v Srbsku. Do konce roku jsme potom ještě objeli Bjeliševac v Chorvatsku, Velký Pereg v Rumunsku, Veselynivku, Bohemku a Pervomajsk na Ukrajině a skončili v říjnu v Zelově v Polsku. Díky skvělému štábu a mému kamarádu Zdenku Patočkovi tak vzniklo celkem pět dílů seriálu, který dostal příznačný název Zapadlí evangelíci. Česká televize jej bude vysílat od do na ČT 2 každou neděli odpoledne. Doufám, že vám seriál přiblíží život a osudy našich krajanů v těchto komunitách i práci vašeho/ našeho potulného. Závěrem mně dovolte poděkovat i ČCE za její příspěvek k natáčení; bez něj by toto dílko jen těžko vzniklo. Petr Kolínský, koordinátor kontaktů s krajany STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ EA, NÁCHOD Pomoc lidem z nejchudších zemí světa Žáci a učitelé Střední odborné školy sociální EA v Náchodě se zapojili do celosvětového projektu Fair Trade (spravedlivý obchod). Není náhoda, že se právě náchodská sociální škola k tomuto projektu přidala, protože jde o významnou sociální pomoc lidem z nejchudších zemí světa. Podstatou Fair Trade je prodávat zboží, které bylo vypěstováno nebo vyrobeno v chudých zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky, za něž jeho výrobci, převážně zemědělci, dostanou spravedlivou odměnu, s jejíž pomocí mohou mít čistou vodu, školu pro děti, léky a další nejpotřebnější věci pro život. 18

19 Žáci a učitelé náchodské školy nashromáždili potřebné informace a hned se s nadšením přidali. Nejprve z vlastních zdrojů nakoupili potraviny se značkou Fair Trade jako například kávu, čokolády, kakao nebo čaj. A tak je dnes už každý čtvrtek o velké přestávce zboží z dalekých chudých zemí připraveno v malém stánku, kde si učitelé a žáci nakupují férové výrobky či si mohou dát teplou kávu, čokoládu nebo čaj. Náchodská sociální škola se v tuto chvíli uchází o statut férová škola. V listopadu její žáci odjeli do Prahy na přednášku o pracovních podmínkách a o zpracování kakaa v chudých zemích. Zajímavostí je, že přednášející byla družstevnice přímo z Ghany. Poslední co žáci v rámci programu férová škola uspořádali, je výstava v prostorách školy s informačními panely, zapůjčenými od Ekumenické akademie Praha. Výstava byla zahájena 21. listopadu vernisáží, při níž žákyně 2. ročníku OZNÁMENÍ Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí: restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje pro koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek Některé ze sborů ČCE, pro které jsme pracovali: Prosetín, Vilémov, Heršpice, Krouna, Krabčice, Brno Červený kostel, Brno Pellicova, Miroslav, Ostrava Červený kostel, Křížlice, Dambořice, Lanškroun, Šumperk, Ústí nad Labem Červený kostel, Soběhrdy, Střítež nad Bečvou, Liptál, Džbánov, Olomouc, Jindřichův Hradec Hana Ryšavá a Kateřina Kárová nabízely chutné občerstvení. Tato výstava na téma: S fair trade můžeš změnit svět trvá doposud. David Hanuš, ředitel školy Kontakty: Josef Poukar tel.: , e mail: Jan Eliáš tel.: , e mail: 19

20 CÍRKEV ŽIJE Ordinace nových farářů v pražském kostele U Salvátora

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ ZÁKLADNÍ DOKUMENT VYPRACOVANÝ PODLE ZÁKONA 3/2002 Sb. na základě CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ ČCE 1) Název církve: Českobratrská církev evangelická 2) Poslání církve a základní články

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Kam kráčíš, CB? Rozhovor o církvi na pozadí zákona č. 428/2012 Sb., O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Svobodná reformovaná Sama nemohla mít majetek, zprvu totiž neměla uznání

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE PROHLÍDKA ŠKOLY SE ZÁSTUPCEM ŘEDITELE JORUNDEM OFSADEM RELAXAČNÍ PROSTORY PRO UČITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ KNIHOVNA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL STŘEDNÍ ŠKOLY POHLED DO SÁLU ŠACHOVÝ KOUTEK PRO

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více