Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední době projevuje v České republice. Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků přitom není typický jen pro Českou republiku, ale projevuje se i v řadě ostatních členských zemích Evropské unie. K nápravě současného stavu bude podle komory vhodné zejména preferovat rozvoj učňovského školství, a to i finančním zvýhodněním příslušných učňovských škol, včetně rozlišení podle řemeslných profesí v závislosti na poptávce trhu práce. Podle komory je také nutné podporovat formu spolufinancování odborné přípravy učňů konkrétním podnikatelským subjektem jako alespoň částečnou stabilizaci zaměstnání absolventa učňovské školy. Dalším nástrojem by mohlo být přizpůsobení odborné přípravy budoucích řemeslníků požadavkům praxe, a to především z hlediska technologických změn prosazujících se v příslušném oboru. Význam řemeslníků v případě specializovaných a vysoce odborných služeb, při poskytování subdodávek středním a velkým firmám i u malosériových či zakázkových výrob je zřejmý. Přijetím novely živnostenského zákona v Poslanecké sněmovně, k němuž došlo v polovině února, se snad zablýskalo na lepší časy, co se týká přístupu státu k těmto podnikatelům. Řada úkonů bude jednodušších, sníží se poplatky i nároky související se vstupem do živnostenského podnikání, nově se zavádí jedna živnost volná a podobně. V tomto směru lze jen doufat, že na řemeslníky bude pamatováno i při dalších reformních krocích. Jedním z největších problémů živnosti je dnes ale i nezájem mladých o odborné vzdělávání. Zlepšení samo o sobě nepřijde a je potřeba se snažit s problémem pracovat. A to s plným vědomím toho, že nejde o úkol nijak jednoduchý, což nakonec potvrzují zkušenosti i z jiných evropských zemí, které se dostaly do stejné situace, řekl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský. Prezident Hospodářské komory České republiky Jaromír Drábek vyhlásil pro jednotlivé měsíce tohoto roku témata ke klubovému setkávání členů hospodářské komory. Na měsíc březen bylo vyhlášeno téma Budoucnost řemesel v ČR. Právě proto, že je to téma palčivé a velice aktuální pro nás všechny, využila tuto příležitost strakonická oblast komory k setkání svých členů koncem března, řekl Stráský. Pozvání k diskusi na toto téma přijali Marie Kalbáčová a Marie Štorková z Úřadu práce ve Strakonicích, které se věnují problematice absolventů, rovněž Jana Vadlejchová, vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu Strakonice, která sdělila přítomným informace k novému živnostenskému zákonu, dále na dané téma předali své zkušenosti ředitel Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích Emanuel Pavelka a ředitel VOŠ a SPŠ ve Volyni Jiří Homolka, v diskusi pak vystoupili zástupci zaměstnavatelů, informovala zastupující ředitelka strakonické kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK) Lucie Štěpánová. Přítomní diskutovali o tom, že význam řemesel bývá nedoceněn, řemeslné obory zůstávají na okraji zájmu při výběru škol a vedle moderních technologií nejsou tak atraktivním tématem všeobecné diskuse. Pozornost si přitom jednoznačně zasluhují, a to nejen proto, že jsou u nás národní tradicí, ale zaslouží si podporu i jako součást národní kultury, řekla Štěpánová. Dále se podle ní diskutovalo o systému učňovského školství, o možnostech, jak přivést kvalitní studenty do učňovských oborů. Zazněl názor, že základem je působení rodiny a základní školy, hlavně výchovných poradců. Chybou je degradace výučního listu, kdy dnes již neplatí staré české přísloví Řemeslo má zlaté dno. Dnes je již spíše aktuální výrok rodičů když se budeš špatně učit, půjdeš na řemeslo. Chybou je systém školství, kdy je převis nabídky nad poptávkou a učňovské obory jsou mnohdy nenaplněny, dodala Lucie Štěpánová. Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního roku funguje v České republice pro řešení spotřebitelských sporů nový systém ADR (Alternative Dispute Resolution), jehož cílem je zajistit lepší přístup ke spravedlnosti v oblasti spotřebitelského práva. Tento projekt byl připraven ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (www.komora.cz) a dalšími spotřebitelskými organizacemi. Celý systém je založen na tom, že spotřebitelské spory, jako jsou například neplnění smluvních podmínek či neuznané reklamační řízení, budou mnohem rychlejší, jednodušší a méně finančně náročné oproti klasickému soudnímu sporu. Proces ADR se skládá ze tří základních pilířů, a to z poskytnutí kvalifikované informace a doporučení pracovníka kontaktního místa, z mediace a z rozhodčího řízení, uvedla Michaela Fouňová, zástupkyně ředitele Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK). Připomněla, že v první ani ve druhé fázi nebude ani jedna ze stran spotřebitelského sporu platit žádné poplatky. Pokud se spor dostane do třetí fáze - arbitráže, zaplatí navrhovatel poplatek rozhodčímu soudu ve výši 3 procenta z hodnoty předmětu spotřebitelského sporu, nejméně však 800 Kč. Zcela pak odpadnou náklady na odvolací řízení, protože o arbitráži rozhoduje rozhodčí soud pouze v jednom stupni. Tento systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je založen na dobrovolné účasti obou stran, a pokud dospěje až do fáze arbitráže, je plnou náhradou soudního řízení. Pokud ani jedna ze stran nesouhlasí s navrženým řešením, řízení se ukončí a spor bude nadále možné řešit pouze soudní cestou, doplnila Michaela Fouňová. Jak tedy postupovat? OSLOVENÍ KONTAKTNÍHO MÍSTA Prvním krokem je kontaktování JEDNOTNÉHO KONTAKTNÍ- HO MÍSTA ( JKM ) (http://adr. komora.cz) formou osobní návštěvy, telefonicky, písemně, ale i elektronickou cestou, kde pracovník kontaktního místa podá kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu a navrhne možnost řešení. Poté pracovník kontaktního místa vyrozumí protistranu sporu a požádá ji o vyjádření k navrhované formě řešení. Pokud spor není vyřešen na místě, zařídí všechny podstatné kroky k zahájení mediace nebo rozhodčího řízení. Kontaktní místa pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů tvoří také pobočky Hospodářské komory ČR, jejichž seznam lze nalézt na uvedené webové stránce. MEDIACE Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany tzv. mediátora (www.amcr.cz), která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. V rámci projektu ADR je proces mediace bezplatný a odměna mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V případě neúspěšné mediace, nebo dohodnou-li se strany přímo, že chtějí svůj spor řešit v rozhodčím řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, sepíší za pomoci pracovníka JKM rozhodčí smlouvu. V případě rozhodčího řízení zaplatí poplatek strana podávající žalobu. Výsledkem řízení je nález rozhodčího soudu (www.soud.cz), který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný rychlá vymahatelnost práva. V případě zájmu o využití tohoto způsobu řešení sporu nebo dalších informací se zájemci mohou obracet na Jednotné kontaktní místo při Jihočeské hospodářské komoře, na Petra Rejnka, tel , 1

2 Podnikatelé chtějí, aby byly zakázky jasnější Větší zpřehlednění veřejných zakázek a zajištění jejich přístupu ke všem podnikatelům to byl jeden z požadavků zástupců českobudějovických firem, kteří se sešli na akci Kulatý stůl s náměstkem českobudějovického primátora Františkem Jelenem. Ten pořádala Jihočeská hospodářská komora (JHK) na konci února. Vedle problematiky veřejných zakázek podnikatele zajímala také otázka dopravní, konkrétně napojení severní tangenty a objezd v Litvínovské ulici. Zajímali se také o možnost vybudování nových parkovacích míst ve městě, pěší zóny a taxislužbu. Hovořilo se o tom, že se rýsují další možnosti podnikatelské činnosti, a to ve vztahu k letišti v Plané. Někteří podnikatelé se zmínili o špatné zkušenosti s prací úředníků na stavebním odboru, obstrukcemi a dodržování pouze těch co nejzazších časových termínů, uvedla Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře JHK, která akci organizovala. Zástupci firem dále projevili zájem zapojit se do provozování předškolních zařízení pomoci tak řešit nedostatek míst pro děti v mateřských školách. České Budějovice se při současném zvýšení porodnosti potýkají s nedostatkem míst pro děti v mateřských školách. Společnosti na druhé straně zase s nedostatkem pracovních sil. Při hledání východiska z této situace byl vznesen návrh na zapojení firem a společností do provozování předškolních zařízení. Tím by se uvolnily i pracovní síly maminky dětí by měly více prostoru pro své pracovní vytížení, uvedl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský. Jihočeská hospodářská komora (JHK) pokračuje v trendu, který se objevil před necelým rokem nabízení zvýhodněných služeb mezi členy JHK navzájem. Ti mohou již nyní využívat nabídku poradenství v oblastech dotací, legislativy a práva, nakládání Komora připravuje další výhody pro své členy s chemickými látkami a odpady, IT systémů ve firmách, v oblastech ekonomicko-právních systémů, marketingu či personálních auditů za zvýhodněných podmínek. Právě jednáme o dalších zvýhodněních v oblasti nabídky reklamních předmětů a reklamních služeb vůbec, dále v oboru jazykového vzdělávání. Plánujeme ale i další, například v oblastech účetnictví a daňového poradenství, uvedla ředitelka českobudějovické kanceláře JHK Lenka Vohradníková. Firmy podle ní samy komoru kontaktují s tím, že chtějí členům JHK zvýhodnění ve svém předmětu podnikání nabídnout. Zhruba do měsíce vydáme katalog těchto vzájemných zvýhodnění, který budeme průběžně aktualizovat. Katalog budeme šířit mezi naše členy i firmy, které zatím členy komory nejsou, dodala Lenka Vohradníková. Podnikatelé se učili být kreativní inzerce U společnosti DELNET můžete poptávat služby a ucelená řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti elektroinstalací, bezpečnostních systémů a počítačových sítí a to od studie,projektu a cenové nabídky až po realizaci a následný servis. Hlavními znaky vzájemné spolupráce jsou zejména 100% garance dodržení cenové nabídky a čestné jednání. Všem, kteří se zajímají o rozvoj kreativity jako podmínky úspěchu v 21. století, byl určen II. podnikatelský Think-Thank s názvem Vstupy kreativního myšleni a emoční inteligence do rozhodovacích procesů, který se konal koncem února na půdě Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Českých Budějovicích. Seminář, při němž ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák zasvětil účastníky do tajů výtvarného umění, měl velký úspěch. Navštívilo jej 19 osob, kteří jej hodnotili velmi pozitivně a požadovali jeho pokračování. Už nyní tedy plánujeme podobnou netradiční akci na letošní 2 podzim, uvedla Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře JHK, která akci organizovala. Připomněla, že dalším přednášejícím byl profesor Michael Giboda. V budoucnu nebudou určujícím faktorem úspěchu země přírodní zdroje, které jsou vyčerpatelné, nýbrž kreativní jedinci, schopní rozvinout kreativní průmysl. Cílem semináře bylo přinést nové pohledy na současný trend tvůrčích procesů a pokusit se o přeměnu stylu myšlení. Účastnici se mohli aktivně podílet na průběhu semináře a poznat lehkost překonávání pomyslných bariér typu: neumím a nemůžu, doplnila Lenka Vohradníková. Elektroinstalace a revizní činnost patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější činnosti společnosti. Tomu odpovídá i široký rozsah instalací od rozsáhlých průmyslových objektů přes kancelářské a komerční prostory až po rodinné domy. V oblasti revizí získáte zdarma kromě samotné revizní zprávy i elektronickou aplikaci pro evidenci zpráv s funkcí automatické kontroly jejich platnosti. Zabezpečovací a slaboproudé systémy jsou dalším ze základních oborů společnosti. Nejžádanějšími produkty jsou zejména kamerové systémy s možností digitálního záznamu a vzdáleného dohledu přes síť internet. Počítačové sítě, jejich správa a bezpečnost. Společnost DELNET využívá při instalacích pouze kvalitní a ověřené ucelené kabelážní systémy renomovaných výrobců. To umožňuje běžně poskytnout záruku funkčnosti až 15 let. V současné době výrazně roste poptávka po projekci a montáži kabeláží s přenosovou rychlostí 10Gb/s. Společnost DELNET instalovala svým zákazníkům již více jak 1000 portů tohoto systému a získala tímto cenné zkušenosti které uplatňuje u svých zákazníků jako jsou např. Robert Bosch spol.s.r.o. a ENGEL AUSTRIAGmbH. Servis a následná péče je velmi důležitým prvkem pro zajištění dlohodobé spolehlivosti zařízení klíčových pro Váš provoz. Ani zcela nový systém není bez pravidelné údržby schopen zaručit spolehlivou funkci. Cílem servisu je předcházet případným poruchám a zamezit zastavení Vaší výroby nebo provozu a také Vám zajistit pravidelné plnění legislativních požadavků spojených s provozem elektrických zařízení. DELNET s.r.o. Novohradská 1660, České Budějovice

3 Českobudějovický primátor Juraj Thoma navštívil na začátku března v rámci svých pravidelných cest za podnikateli další firmy. Zavítal do společností Realistav, s. r. o., Mosled, s. r. o., a IT Systems, a. s. Jedná se už o čtvrtou akci podobného druhu, kterou organizuje Jihočeská hospodářská komora (JHK). Ve firmě Realistav, která se zabývá především stavebnictvím a realizací mobilní sítě s T-Mobile, se v současné době potýkají s problémy v dopravním značení Okružní ulice, kde sídlí. Řeší také problémy se stavebním zákonem. Podnik, zaměstnávající 65 osob a obchodující také s Mongolskem a Libyí má v blízké době přijmout návštěvu z Ulánbátaru. Hovořili jsme o možnosti, že by ji primátor také přijal, uvedl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský, který se cesty primátora za podnikateli také zúčastnil. Primátor navštívil další firmy Společnost Mosled, zabývající se například výrobou odlitků do trolejbusů, lokomotiv, trajektů či automobilů, se zase potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Protože nemůže nalézt absolventy se zájmem o práci, sama financuje školu ve Žďáru nad Sázavou, kde pracovní sílu hledá. Hlavními partnery firmy jsou ŠKODA elektric a ŠKODA energo. Firma Mosled staví nové prostory pro vývojové centrum, upřesnila Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře JHK, která návštěvu organizovala. Počítačová firma IT Systems, jako jedna z mála certifikována společnostmi Microsoft a Oracle, by zase přivítala větší spolupráci s městem. Zástupcům firmy vadí, že místní zakázky dostávají hlavně pražské firmy a vůbec ty, které sídlí mimo České Budějovice. Připravuje také větší spolupráci se školami, kde hledá budoucí zaměstnance, řekl Stráský. Další cesta primátora Juraje Thomy za podnikateli na českobudějovicku se uskuteční přibližně za tři měsíce. Už nyní máme přihlášeny další firmy, které mají zájem o primátorovu návštěvu, dodala Lenka Vohradníková. Podniky musejí čelit náročnosti daňového systému Jihočeská hospodářská komora (JHK) pomáhá tuzemským podnikům vypořádat se s vysokou administrativní náročností daňového systému. Jen za první čtvrtletí letošního roku například jindřichohradecká kancelář JHK uspořádala 4 semináře zaměřené na legislativní změny spojené s daňovou reformou a změnami v nemocenském pojištění. Seminářů se zúčastnilo celkem 132 účastníků, kteří kladně hodnotili vysokou úroveň přednášejících i organizačního zajištění seminářů. Veškeré semináře a nutnost vzdělávání je zaměřeno na časté legislativní změny, které jsou důsledkem velké administrativní náročnosti českého daňového a legislativního systému. V administrativní náročnosti daňového systému je Česko na 168. příčce ze 178 posuzovaných zemí. Tuzemské společnosti potřebují 930 hodin ročně na splnění daňových povinností, což je nejvíce ze všech zemí Evropské unie. V Bulharsku, které je v rámci unie na místě předposledním, jim stačí 600 hodin. Vyplývá to ze studie Jak se platí daně, kterou vloni zpracovala Světová banka, IFC a PricewaterhouseCoopers. Takže firmy a firmami najatí pracovníci tráví nad neefektivními činnostmi spoustu času, který stojí spoustu peněz, uvedla ředitelka jindřichohradecké kanceláře JHK Marie Marková. Dodala, že v této oblasti se podnikatelům snaží komora co nejvíce pomoci. Snižování administrativní zátěže podnikatelů je jedním ze stěžejních cílů Hospodářské komory České republiky. Všechny podnikatelské subjekty doufají, že další připravované reformy přinesou alespoň částečné snížení byrokracie, doplnila. Písečtí podnikatelé si zasportovali O tom, že podnikatelé nemusejí trávit svůj čas pouze prací, se přesvědčili účastníci prvního tenisového turnaje a v pořadí už čtvrtého turnaje v bowlingu Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Písku, který se uskutečnil koncem února ve Sportcentru na píseckém Výstavišti. Podobné akce chceme pořádat pravidelně, protože jsou vedle oddechu dobrou příležitostí pro navázání obchodních kontaktů v neformálním prostředí, uvedla ředitelka písecké kanceláře JHK Kateřina Stávková. Doplnila, že vítězem tenisového turnaje se stal majitel geodetické kanceláře Milan Hromádka, na 2. místě se umístil ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory Jiří Stráský a 3. místo obsadil Tomáš Prchal z Hospodářské komory v Jihlavě. Nejlepší hráčkou v bowlingu se pak stala Hana Šebestová, vítězem bowlingového turnaje v kategorii mužů byl vyhlášen finanční poradce Otomar Gottstein, druhý skončil Josef Kolář, který reprezentoval firmu Zřud Masokombinát Písek CZ, a.s., a na třetím místě se umístil majitel firmy Progress sportswear, s.r.o., Zdeněk Zunt. Soutěž finančně podpořily firmy Gofin, s.r.o., Neotech, a.s., Oberbank AG Písek. Nejen pro vítěze ale i ostatní hráče byly připraveny diplomy a ceny, které kromě hlavních organizátorů věnovaly firmy ČP INVEST, a.s., Jitex Písek, a.s., PROGRESS sportswear, s.r.o., a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s. Fotografie z turnaje naleznete zde : Účastníci semináře si osvojili metody úspěšného vedení Hledáte recept na úspěšné vedení lidí? Chcete vědět, jaká manažerská praxe platí pro dvacáté první století, zda jste zralý manažer a co k této roli potřebujete? Právě tyto otázky zlákaly celkem 28 zájemců k účasti na březnovém semináři s názvem Managament úspěšného vedení lidí aneb vedením k prosperitě. Cílem akce bylo nasměrovat pozornost manažerů a osob ve vedoucích pozicích k emoční inteligenci a sociální kompetenci. Účastníci kurzu byli velmi spokojeni. Výklad totiž doprovázely zkušenosti a příklady z praxe, takže všichni mohli probírané téma aplikovat do života. Chtějí dokonce v tématu pokračovat a navázat problematikou komunikační dovednosti v praxi nebo vyjednávání, uvedla Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK), která seminář organizovala. Podle ní jsou právě semináře, které aplikují teorii do praxe a přinášejí oproti klasickým učebním osnovám i jakousi přidanou hodnotu v podobě zkušeností či psychologie, v poslední době velmi žádané. Stále více se ukazuje, že ke skutečné profesionalitě je potřeba mnohem víc, například zvládání vlastních emocí a umění jejich předvídatelnosti u ostatních. To přináší opravdový základ utvořit dobrý, nejen obchodní vztah. Úspěšné vedení lidí je základem úspěchu každého manažera a každé firmy. Na tomto praktickém semináři plného vynikajících návodů, rad a příkladů se lidé dozvěděli, jak zvládnout různé situace a problémy v praxi, jak pro svůj tým vybrat správné lidi, jak je maximálně motivovat, jak jim správně stanovit cíle a úkoly a jak úspěšně delegovat. Naučili se také, jak své podřízené spolupracovníky podpořit v jejich rozvoji osobnosti a navýšit jejich převzetí odpovědnosti. Jak individuálně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon člověka, doplnila Lenka Vohradníková. 3

4 Jízdy za místními podnikateli začali po vzoru některých měst v jižních Čechách a kraje realizovat také zástupci města Písek. Počátkem letošního dubna absolvovali první starostenskou cestu po členských firmách Jihočeské hospodářské komory (JHK). Na základě kladných ohlasů ze strany firem se tyto cesty budou konat pravidelně. Písecký starosta Miroslav Sládek se během své první oficiální cesty za podnikateli seznámil s produkty a výrobou hned několika firem. Návštěva začala setkáním se Zdeňkem Kuličem, majitelem firmy Alfa, s. r. o., a prohlídkou moderní výrobní haly otevřené v loňském roce. V jejích prostorách jsou vyvíjeny a konstruovány stroje na výrobu různých P 4 Za podnikateli začali jezdit i představitelé Písku řibližně tři sta osob zavítalo na Den otevřených dveří v Letišti v Plané u Českých Budějovic, který zorganizovala pro podnikatele a veřejnost českokrumlovská kancelář Jihočeské hospodářské komory (JHK). Program akce začal letovou ukázkou dvou ultralehkých letadel, v jejichž kocpitech seděli ministr zemědělství Petr Gandalovič a hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Z plochy letiště přihlížel senátor Tomáš Jirsa. Poté ředitel akciové společnosti Letiště České Budějovice Ladislav Oldřich představil vizi rozvoje letiště pro nadcházející roky. Na letištní ploše byly vystaveny jednotlivé typy UL- letadel. Účastníky alce zajímaly například technické parametry strojů, maximální letová rychlost, doletová vzdálenost a především cena letadel, uvedla Zdeňka komponentů zejména v automobilovém průmyslu. Další kroky směřovaly do areálu bývalého Hikoru, kde působí firma Kopeko, s. r. o. Za zdmi těchto budov vznikají nejrůznější matrace a rošty pro zdravé spaní podle nejrůznějších přání zákazníků, uvedla ředitelka písecké Letiště v Plané se otevřelo veřejnosti kanceláře JHK Kateřina Stávková. Po obědě následovala prohlídka nově otevřeného hotelu City. Zrekonstruovaným hotelem návštěvu provedl Stanislav Kysučan z firmy La Vista, která je nynějším provozovatelem zařízení. Na závěr písecký starosta navštívil firmu Progress sportswear, s. r. o., která vyrábí funkční prádlo a sportovní oblečení a před nedávnem otevřela svůj vlastní obchod v centru města v nové pasáži U Masných krámů. Příští starostenskou cestu po členských firmách komory plánujeme na 5. června. Představit své prostory a činnost tak získají další členové JHK. Zájemci mohou kontaktovat píseckou kancelář, dodala Kateřina Stávková. Doleželová, ředitelka českokrumlovské kanceláře JHK. Původcem myšlenky uspořádat den otevřených dveří v letišti podle ní byla hejtmanská cesta na Kaplicko, kterou organizovala českokrumlovská kancelář JHK v loňském roce. Součástí této cesty byla i návštěva firmy UL - JIH, s. r. o., která se zaměřuje na výrobu ultralehkých letadel z klasických materiálů a laminátových kompozitů, jejich servis a opravy. Firma byla založena v roce 1990 a v současné době mimo domácí trh exportuje do USA, Německa a Francie. Prostřednictvím komory se nám podařilo zrealizovat myšlenku představení výroby a nového typu letadla Fascination F 100 pro podnikatele a veřejnost, uvedl Josef Pecl, obchodní ředitel firmy UL - JIH. Akce Měsíc JHK s CzechInvestem měla úspěch Podnikatelé v Jihočeském kraji považují za velmi přínosnou dubnovou akci s názvem Měsíc Jihočeské hospodářské komory (JHK) s CzechInvestem. Akce měla přiblížit v návaznosti na aktuálně vyhlášené výzvy k předkládání projektů v rámci největšího programu pro podnikatele Operačního programu Podnikání a Inovace možnosti v oblasti dotací a podpory. Součástí akce byl například odborný seminář s názvem Podpory pro podnikatele v Jihočeském kraji aktuální výzvy, který připravila Jihočeská hospodářská komora a Agentura CzechInvest ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Semináře se zúčastnilo 58 podnikatelů z celého kraje, mezi nimiž byli jak zástupci podnikatelského sektoru, tak i dalších institucí. Cílem semináře bylo informovat o aktuálních výzvách vyhlášených v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace, do kterých lze v současné době podávat žádosti. Zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest představili programy Nemovitosti, Školící střediska, Inovace duševní vlastnictví, Potenciál a ICT a strategické služby. Představitelé Českomoravské záruční a rozvojové banky informovali o programu Krajský zvýhodněný úvěr pro Jihočeský kraj a program Záruka, do kterého nyní lze podávat žádosti. Vzhledem k velkému zájmu ze strany podnikatelů JHK spolu s agenturou CzechInvest připravily v návaznosti na tento seminář bezplatné konzultační dny ve vybraných městech Jihočeského kraje, konkrétně v Prachaticích, Písku, Jindřichově Hradci, Táboře a Českých Budějovicích. Odborní poradci agentury CzechInvest a Jihočeské hospodářské komory zodpovídali dotazy účastníků týkající se zejména Operačního programu Podnikání a Inovace. Této akce se zúčastnilo 40 podnikatelů z různých organizací z celého kraje. Pro velký zájem o individuální konzultace, bude komora tuto akci opakovat. Zájemci, kteří chtějí realizovat svůj podnikatelský záměr a potřebují získat finanční prostředky pro začátek svého podnikání, nás mohou kontaktovat telefonicky na čísle , em: osobně nebo zasláním investičního dotazníku, který je vyvěšen na webových stránkách Prezentace k jednotlivým programům, fotografie a další informace o této akci lze získat na stránkách Jihočeské hospodářské komory v sekci Dotace, doplnila Michaela Fouňová z Úřadu JHK.

5 Prachatičtí podnikatelé se sešli už poosmé Už poosmé se sešli členové prachatické oblasti Jihočeské hospodářské komory (JHK) na společném shromáždění. Hlavním cílem tohoto setkání bylo především zhodnocení činnosti za uplynulý rok a příprava aktivit a rozpočtu na rok letošní. Pozvání na letošní setkání podnikatelů přijal již tradičně Jan Bauer, starosta Prachatic, a nově také starosta Vimperku Pavel Dvořák. Jan Bauer vystoupil z aktuálními informacemi z Poslanecké sněmovny a seznámil přítomné s plány města, mezi nimiž jsou opravy komunikací, stavba kruhové křižovatky či stavba nákupního centra Tesco. Vimperský starosta zase informoval přítomné o proběhlé starostenské cestě a jejím výsledku. Dále uvedl, že město vytvořilo CD Paspart příležitostí pro potencionální investory v mikroregionu Vimpersko. Noví členové JHK od února 2008 České Budějovice Noe s sailing s.r.o. Petřík Brokers, s.r.o. Borovanský mlýn s.r.o. Mgr.Bohuslav Čtveráček PCV Computers, s.r.o. G.D.A Trade s.r.o. ERUDICO s.r.o. ECO-F a.s. Waxwing s.r.o. VialEste Cz s.r.o. Miroslav Jílek Český Krumlov Nakladatelství Růže s.r.o. Krčál Jiří Markéta Okleštková G.D.A. Trade spol. s. r.o. Stanislav Jungwirth Průvodcovské služby Sylva Krčmová Rostislav Nešpor Dana Šoberová Jiří Václavíček Ivana Malinaková CICERONAE incoming service Průvodcovská činnost - Ing.Oto Šrámek Radomír Markovič - TOWN WALKS Jindřichův Hradec Jana Daňková Písek Adecco spol.s. r.o. Luboš Blovský Quarter s.r.o. Vše pro tisk s.r.o. Alena Cendelínová Mgr. Lenka Chabrová- Lendid Jitka Škrnová Univent s.r.o. Aisin Strakonice Jan Prexl Ing. Aleš Řehoř Cobra Securite s.r.o. Eva Lánová Dušan Anderle Tábor HOTEL PALCÁT s.r.o. Jana Kunzová DOMITA a.s. PROŠEK Vl. a.s. LENKA ŠTĚCHOVÁ AKSAMITE s.r.o. HOTEL LÁZNĚ Třeboň B.J.P.J. s.r.o. MEGA -TŘEBOŇ s.r.o. Průvodci založili profesní sdružení Patnáct turistických průvodců z Českého Krumlova založilo své vlastní dobrovolné sdružení. Od svého kroku si slibují jednodušší jednání s úřady a snazší usilování o dotace z Evropské unie. Našim partnerům i klientům chceme dát najevo, že nám jde o zachování kvality průvodcovství v Českém Krumlově a ostatních městech jihočeského kraje, uvedl českokrumlovský průvodce Stanislav Jungwirth. Dobrovolné sdružení průvodců se navíc stalo členem Sdružení cestovního ruchu při Jihočeské hospodářské komoře. Naší dlouhodobou snahou je například vlastní vzdělávání v oblasti získání podpory z Evropské unie, uvedl Oto Šrámek, jeden ze zakladatelů sdružení. Připomněl, že v České republice existuje ještě Asociace průvodců České republiky. Naše sdružení má ale více regionální charakter, doplnil. Vzdělávání pracovníků ve strojírenství je v plném proudu Projekt Vzdělávání pracovníků ve strojírenství, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky a prostřednictvím nějž se mohou zdokonalovat ve své činnosti zaměstnanci technických oborů, se blíží k závěru. Právě v těchto měsících se rozběhla realizace zbývajících odborných kurzů. Ve všech odborných kurzech by mělo být vydáno na 206 osvědčení. Na akreditované kurzy, například ty svářečské, obdrží absolventi ještě certifikát od školitelů, sdělila Zdeňka Doleželová, manažerka projektu z českokrumlovské kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK). Například začátkem března začalo celkem 44 zaměstnanců firmy GMA Stanztechnik Kaplice, s. r. o., rozšiřovat své základní strojírenské znalosti. V rámci kurzu se jeho účastníci seznámí se způsoby zobrazování předmětů na strojnických výkresech, s kótováním, jakostí a přesností povrchu, tolerancí. V závěrečných hodinách výuky budou zaměstnanci psát vědomostní test, na základě jehož výsledků obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, doplnila Doleželová. Stavaři chtějí pokračovat ve spolupráci se zahraničím Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Jihočeské hospodářské komory (JHK) hodlá nadále pokračovat ve spolupráci se zahraničím. Nejen o tomto tématu hovořil manažer sdružení Jaroslav Hodina. Sdružení stavebnictví pracovalo v loňském roce mimo jiné na projektu společenství Interreg IIIA ČR -Rakousko s názvem Kooperativní rozvoj lokalit v příhraničí Jihočeského kraje Dolních Rakous Co bylo jeho cílem? Záměrem projektu bylo vyhledávání rozvojových zón a investičních příležitostí na území Jihočeského kraje, konkrétně okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice a Český Krumlov, a to asi 40 kilometrů od hranic s Dolními Rakousy, na základě územně plánovacích dokumentací obcí, konzultací s pracovníky a představiteli obcí, místními investory, realitními kancelářemi, developery i poznatků z analýz terénu. Zóny byly limitovány rozlohou či finančním vyjádřením podnikatelského záměru nebo investiční příležitosti. Podpora vytipovaných zón je provedena prezentačním materiálem v české a německé mutaci, který šíří jednak kanceláře JHK, jednak její dolnorakouský partner. Nyní se pracuje na pokračování projektu pro budoucí tři roky. Co je předmětem připravovaném projektu? Jeho smyslem je zvýšení atraktivity příhraničních regionů, rozvoj nabídky pracovních příležitostí, stabilizace obyvatel v příhraničních regionech. Lze jím také vhodně navázat na aktivity loňského roku. Konkrétně by byla například aktualizována databáze nynějších upřednostňovaných lokalit, které by byly doplněny o možný rozvoj příhraničí s ohledem na potřeby Jihočeského kraje. Tyto lokality by se prezentovaly na příslušných akcích, zařadily by se do komunálního systému KOMSIS, doplnil by se prezentační materiál, případně webové stránky... A co Rakušané, kteří jsou nositelem projektu? Záměrem projektu na rakouské straně je pokračování v propagaci a obsloužení současných podporovaných zón osy České Budějovice Vídeň a navíc doplnění zón na ose Linec Jihlava. Jak bude projekt financován? Na rakouské straně se předpokládají celkové náklady ve výši necelých dvaceti milionů korun rozložených do tří let. Podle dohody bude český smluvní partner realizovat projekt v objemu asi třetiny tohoto objemu ve stejném časovém období. 5

6 Projekt EMERIPA sleduje inovace v sedmi regionech Jižní Čechy mohly porovnat svou inovační kapacitu a potenciál s řeckým regionem Centrální Macedonie a litevským Alytusem. Umožnil jim to projekt EMERI- PA, jehož cílem bylo navrhnout a otestovat jednotnou evropskou metodiku, nástroje a indikátory, které umožní zástupcům řady regionálních institucí ohodnotit vliv výzkumné a inovační politiky. Pomocí těchto nástrojů jsme srovnali regionální politiku v několika evropských zemích. Součástí projektu EMERIPA bylo i zpracování politických doporučení pro zvyšování míry rozvoje regionu v této oblasti, sdělila Petra Rašková z Jihočeské hospodářské komory (JHK). Právě zástupci oddělení inovací Jihočeské hospodářské komory se koncem letošního ledna ve španělském Bilbau zúčastnili mezinárodní konference o metodách hodnocení dopadů regionálních inovačních politik. Cílem konference, kde se sešli zástupci jednotlivých evropských regionů, rozvojových agentur, organizací výzkumu a vývoje a dalších institucí věnujících se rozvoji inovací, bylo prezentovat praktické příklady současného rozvoje metod hodnocení dopadu a nástrojů, které mohou být použity při tvorbě inovačních politik v evropských regionech, řekla Petra Rašková. V projektu EMERIPA bylo vedle jižních Čech zastoupeno dalších sedm evropských regionů Basgue region (Španělsko - koordinátor projektu), West Midlands (Anglie), Central Macedonia (Řecko), Tuscany (Itálie), Stuttgart (Německo), Valais (Švýcarsko) a Atylus (Litva). EKO-SIGNET spol. s r.o. PORADNA JHK Rozhodčí řízení ano, či ne? Vážení čtenáři, opět se na stránkách Zpravodaje JHK setkáváme s tématem rozhodčího řízení. Našimi příspěvky (včetně praktických rad v Infoservisu) se vám snažíme přiblížit i jiné způsoby řešení obchodních sporů. V dnešním článku přineseme několik podstatných informací o rozhodčí smlouvě a o zahájení a průběhu rozhodčího řízení. Pokud jste se tedy rozhodli, že svoje spory budete řešit v rozhodčím řízení a věc je arbitrabilní (je možné ji řešit v rozhodčím řízení viz. Infoservis), je plně ve vašich rukou formulace rozhodčí smlouvy. Co je tedy rozhodčí smlouvou? V podstatě se jedná o ujednání přesouvající pravomoc k rozhodnutí existujícího nebo v budoucnu vzniklého sporu na rozhodce či rozhodčí soud. Pokud chcete svěřit svůj spor do rukou stálého rozhodčího smlouvu, například Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře (HK) ČR a Akademii věd (AV) ČR (www.arbcourt.cz), bude znění rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky jednoduché a krátké. Stálé rozhodčí soudy uvádějí (minimálně na svých webových stránkách) vzorové ustanovení rozhodčích smluv a doložek. Příklady rozhodčích doložek jsme již pro vás uvedli v jednom z předchozích Infoservisů. Opětovně uvádíme vzorovou doložku Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Alternativně lze zapracovat toto ustanovení: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Výhoda stálých rozhodčích soudů spočívá i v tom, že mají svůj rozhodčí řád a pravidla vedení rozhodčího řízení, se kterými se můžou strany rozhodčí smlouvy předem seznámit. Pokud jste se však rozhodli svůj spor řešit v rozhodčím řízení ad hoc především tedy před jedním rozhodcem, je nutné velice přesně formulovat text rozhodčí smlouvy. V rozhodčí smlouvě v rozhodčím řízení ad hoc lze jednoduchým způsobem odkázat na rozhodčí řád a pravidla rozhodčího řízení nějakého stálého rozhodčího soudu. Tento řád a pravidla se tak pro rozhodčí řízení ad hoc použijí přiměřeně. Pokud si však celé rozhodčí řízení chcete upravit sami, doporučujeme text rozhodčí inzerce poradensko - obchodní firma, se zaměřením na průmyslovou ekologii se sídlem v Českých Budějovicích a působností v celé ČR. nabídka služeb v oblasti životního prostředí posouzení (audity) firem z hlediska vlivu prováděných činností poradenská, dozorová a konzultační činnost včetně technických řešení outsourcing externí zajištění funkce podnikového ekologa či odpadového hospodáře zpracování veškerých legislativních produktů, hlášení, žádostí o povolení, souhlasy apod. vypracování Plánů odpadového hospodářství, Havarijních plánů, Provozních řádů zastupování firem při kontrolách a správním řízení na základě zplnomocnění proškolování a vzdělávání zaměstnanců na všech stupních v dohodnutém rozsahu Novinka pro členy JHK - 20% sleva z běžné ceny vstupního auditu, možnost využití bezplatné konzultace v oblasti životního prostředí v rozsahu jedné hodiny Kontakt: EKO-SIGNET spol. s r.o., Fr. Škroupa 5, České Budějovice tel/fax mob , , smlouvy konzultovat s právním poradcem. Jak tedy vlastně rozhodčí řízení probíhá? Stejně jako u obecných soudů je řízení zahájeno podáním žaloby. Žaloba se podává u rozhodce či rozhodčího soudu, který jste si zvolili v rozhodčí smlouvě či doložce. Obsah žaloby je v podstatě totožný jako u běžného soudu. Pokud se jedná o složitější spor, doporučujeme opět konzultaci s právním poradcem. Průběh řízení se zásadně liší v závislosti na tom, zda je řízení vedeno u soudu stálého nebo v řízení ad hoc. U stálého rozhodčího soudu tedy bude řízení vedeno podle jeho řádu a pravidel. V řízení ad hoc se bude řízení řídit pravidly, která jste si zvolili v rozhodčí smlouvě. Rozhodčí řízení se však od běžného soudního řízení liší v podstatné věci, a to v tom, že rozhodce či rozhodčí soud není nadán pravomocemi jako soud obecný. Rozhodce nemůže využít tzv. donucovací prostředky. Jedná se například předvedení svědků, vyžádání stanovisek od třetích osob, vydání předběžného opatření a podobně. Rozhodčí řízení je pak ukončeno vynesením rozhodčího nálezu či vydáním usnesení, ve věcech, ve kterých se nález nevydává (například vzetí zpět žaloby a zastavení rozhodčího řízení). Pokud jste si v rozhodčí smlouvě nedomluvili možnost opravného prostředku (například přezkoumání jinými rozhodci) proti rozhodčímu nálezu, nelze se proti němu odvolat. Pravomocný rozhodčí nález tak má v podstatě obdobné účinky jako pravomocný rozsudek, tedy lze podle něj vést exekuci. JUDr. Jaroslav Adam AK Nováková & Adam 6

7 Komora pořádá kurz pro začínající podnikatele Zájemci o podnikání z jižních Čech mají možnost, jak se připravit na vstup do soukromého sektoru. Jihočeská hospodářská komora (JHK) již řadu let pořádá kurz Základy podnikání, jehož cílem je připravit začínající podnikatele na vstup do podnikání. Absolventi kurzu se podrobně seznámí se základy podnikatelské činnosti, daňové a účetní problematiky a mimo jiné i ekonomiky, managementu a marketingu. Během kurzu začínající podnikatelé mohou zpracovat s pomocí konzultanta svůj podnikatelský záměr, který jim usnadní fungování v soukromém sektoru ale i případné získání finančních prostředků pro start do svého podnikání, například prostřednictvím programů ze Strukturálních fondů Evropské unie. Během rozsáhlé výuky absolventi získají všechny podstatné informace do začátku podnikatelské činnosti. Jedná se především o základy účetnictví, daňové problematiky, personalistiky či bezpečnosti práce. Dále jsou v odborném studiu probírána specifika sociálního a zdravotního pojištění, marketingu, managementu a komunikace, fáze obchodního jednání a psychologie prodeje. Součástí kurzu je také poskytnutí informací o výhodných úvěrech a finanční pomoci začínajícím podnikatelům. Každý nově zahájený kurz je doplněn o aktuální změny legislativy, daňové soustavy, sociálního a zdravotního pojištění, které mají přímý dopad na podnikání. Důraz je kladen na praktické zkušenosti, uvedla Michaela Fouňová z Úřadu JHK. Nejdůležitější pro mne bylo dozvědět se něco o administrativních krocích spojených se založením firmy, konkrétně otázky spojené s pojištěním, daněmi a poplatky. Dále také informace ohledně vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec, které se při rozšiřování firmy týkají každého businessmana. Bylo i dost faktů, které se týkaly hygienických, bezpečnostních a požárních pravidel, které bych sám od sebe také nevěděl. Myslím si však, že ze všeho nejpřínosnější pro mne byly zkušenosti, které nám předali přednášející, kteří sami podnikali a měli pro nás mnoho konkrétních příkladů ze života podnikání, žádné učebnicové fráze, řekl jeden z účastníků kurzu Václav Hodina ze Strakonic, který si otevřel maloobchod se značkovým oblečením, obuví a doplňky. Zájemci o více informací ke kurzům mohou kontaktovat pracovníky Regionálního poradenského a informačního centra Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, České Budějovice, tel.: , jhk.cz. Dalším centrem v Jihočeském kraji, které připravuje tento kurz je i společnost Legro Plus, s.r.o. v Českém Krumlově. Komora připravila bezplatné konzultace k vývozu Jihočeská hospodářská komora (JHK) ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade připravila pro své členy bezplatné konzultační dny pro podporu vývozu zboží a služeb na zahraniční trhy. Ty budou probíhat vždy ve středu od 14:00 do 17:00 v prostorách Jihočeské hospodářské komory v českobudějovické Husově ulici. Zájemci budou moci konzultovat své záměry expanze na zahraniční trh a zvýšení vývozních tržeb s expertem agentury CzechTrade Pavlem Šimánkem. Pomůžeme jim s přípravou a realizací prvního úspěšného vývozního případu, poskytneme praktické informace z trhů napříč zeměmi zájmu, poskytneme asistenci při vstupu či působení na zahraničním trhu a zprostředkujeme přístup k novým příležitostem na zahraničních trzích, uvedla zástupkyně ředitele Úřadu JHK Dana Feferlová. Zároveň mohou podnikatelé obdržet informace o státní podpoře vývozu využitím vývozních úvěrů a bankovních záruk České V programování soustružení si nejlépe vedou Jihočeši. Vyplývá to z nedávné soutěže studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol oborů mechanik seřizovač a mechanik seřizovač mechatronik v CNC programování. První místo v soutěže totiž obsadil žák Střední odborné školy strojí a elektrotechnické ve Velešíně, další exportní banky a o pojištění pohledávek v zahraničním obchodním styku proti riziku nezaplacení z komerčních i politických příčin prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Zájemci o více informací mohou kontaktovat oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory. V případě zájmu o účasti na konzultačním dni, je nutné se předem nahlásit na tel , nebo em na adrese Nejlépe programují žáci z Velešína místa pak obsadili studenti Střední školy technické a obchodní Dačice a SOU a SOŠ Uničov. V programování frézování jsou zase nejlepší ve ŠKODĚ AUTO, a. s., SOU strojírenské Mladá Boleslav, dále pak ve Velešíně a v Brně. Soutěž, které se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev ze středních škol z Velešína, Mladé Boleslavi, Brna, Dačic, Uničova a Ždáru nad Sázavou, pořádala Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně. Tento, v pořadí už třetí ročník, se konal pod záštitou velešínské strojírenské firmy Jihostroj, a. s., působící dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky, která do soutěže vložila hodnotné ceny, uvedla Michaela Fouňová z Úřadu Jihočeské hospodářské komory, která byla členem hodnotící komise. inzerce 7

8 Připravované akce Jihočeské hospodářské komory na měsíce květen a červen 2008 České Budějovice Právní poradna komorového právníka Marketingový čaj o páté Kulatý stůl s náměstkem primátora Konzultační den - Litva, Lotyšsko, Estonsko Konzultační den - Spojené arabské emiráty Seminář Rozhodčí soud, Rozhodčí řízení Právní poradna komorového právníka Podnikatelská setkání starosty Týna nad Vltavou Seminář Rozhodující teritoria příštího desetiletí Setkání členů SCR v oblasti ČB Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Tábor Třeboň Odborná exkurze - JETE Temelín Společné jednání rady oblasti a Komise pro rozvoj podnikání Seminář Tabulkové kalkulátory Seminář: Školení řidičů + referenční zkoušky Zasedání členů Seminář Archivní a spisová služba SeminářDlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Seminář Majetek v účetnictví a daňové evidenci Starostenská návštěva firem JHK Setkání podnikatelů v cestovním ruchu Zasedání členů Setkání s podnikateli Seminář Profesionální asistentka - sekretářka Seminář Majetek Seminář Evropská unie Konzultační odpoledne - daňový a učetní poradce Seminář Profesionální image Dny starosty Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory toto číslo vychází 6. května Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora, redakce: Agentura Komunik, grafické zpracování: ABBA Design, Písek, tisk: Tiskárna Hemala Tisk povolen MK ČR E

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy

Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Ocenění Cross Border Award získaly další dvě jihočeské firmy projektů. Díky tomu se na jihu Čech každoročně koná řada akcí jak pro širokou veřejnost, tak

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk.

ZPRAVODAJ. Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Dobrodružství s technikou. www.jhk. ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 14 Burzu pracovních příležitostí si chválili nezaměstnaní i firmy Marek Nekola z Týna nad Vltavou dokončil studium na vysoké škole, práci však nenašel a ocitl

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější

Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Společensky odpovědné firmy považují zaměstnanci i zákazníci za důvěryhodnější a úspěšnější Společný projekt Deníku, Hospodářské komory ČR a Agrární komory

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje 3 PROSINEC 2008 EVROPSKÉ PROJEKTY BUDOU I NADÁLE PRO NÁŠ KRAJ PRIORITOU, ŘEKL JIHOMORAVSKÝ HEJTMAN MICHAL HAŠEK NA KONFERENCI VIZE

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str.

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 6 7 Deset let Exportní ceny DHL, str. 12 VYUŽIJTE ZKUŠENOSTÍ A SLUŽEB VÍCE NEŽ 30 ZAHRANIČNÍCH

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více