Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY Ročník 8 ZPRAVODAJ JHK H Komora chce řešit úbytek řemeslníků ospodářská komora (HK) České republiky chce čelit úbytku zručných řemeslníků, který se v poslední době projevuje v České republice. Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků přitom není typický jen pro Českou republiku, ale projevuje se i v řadě ostatních členských zemích Evropské unie. K nápravě současného stavu bude podle komory vhodné zejména preferovat rozvoj učňovského školství, a to i finančním zvýhodněním příslušných učňovských škol, včetně rozlišení podle řemeslných profesí v závislosti na poptávce trhu práce. Podle komory je také nutné podporovat formu spolufinancování odborné přípravy učňů konkrétním podnikatelským subjektem jako alespoň částečnou stabilizaci zaměstnání absolventa učňovské školy. Dalším nástrojem by mohlo být přizpůsobení odborné přípravy budoucích řemeslníků požadavkům praxe, a to především z hlediska technologických změn prosazujících se v příslušném oboru. Význam řemeslníků v případě specializovaných a vysoce odborných služeb, při poskytování subdodávek středním a velkým firmám i u malosériových či zakázkových výrob je zřejmý. Přijetím novely živnostenského zákona v Poslanecké sněmovně, k němuž došlo v polovině února, se snad zablýskalo na lepší časy, co se týká přístupu státu k těmto podnikatelům. Řada úkonů bude jednodušších, sníží se poplatky i nároky související se vstupem do živnostenského podnikání, nově se zavádí jedna živnost volná a podobně. V tomto směru lze jen doufat, že na řemeslníky bude pamatováno i při dalších reformních krocích. Jedním z největších problémů živnosti je dnes ale i nezájem mladých o odborné vzdělávání. Zlepšení samo o sobě nepřijde a je potřeba se snažit s problémem pracovat. A to s plným vědomím toho, že nejde o úkol nijak jednoduchý, což nakonec potvrzují zkušenosti i z jiných evropských zemí, které se dostaly do stejné situace, řekl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský. Prezident Hospodářské komory České republiky Jaromír Drábek vyhlásil pro jednotlivé měsíce tohoto roku témata ke klubovému setkávání členů hospodářské komory. Na měsíc březen bylo vyhlášeno téma Budoucnost řemesel v ČR. Právě proto, že je to téma palčivé a velice aktuální pro nás všechny, využila tuto příležitost strakonická oblast komory k setkání svých členů koncem března, řekl Stráský. Pozvání k diskusi na toto téma přijali Marie Kalbáčová a Marie Štorková z Úřadu práce ve Strakonicích, které se věnují problematice absolventů, rovněž Jana Vadlejchová, vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu Strakonice, která sdělila přítomným informace k novému živnostenskému zákonu, dále na dané téma předali své zkušenosti ředitel Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích Emanuel Pavelka a ředitel VOŠ a SPŠ ve Volyni Jiří Homolka, v diskusi pak vystoupili zástupci zaměstnavatelů, informovala zastupující ředitelka strakonické kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK) Lucie Štěpánová. Přítomní diskutovali o tom, že význam řemesel bývá nedoceněn, řemeslné obory zůstávají na okraji zájmu při výběru škol a vedle moderních technologií nejsou tak atraktivním tématem všeobecné diskuse. Pozornost si přitom jednoznačně zasluhují, a to nejen proto, že jsou u nás národní tradicí, ale zaslouží si podporu i jako součást národní kultury, řekla Štěpánová. Dále se podle ní diskutovalo o systému učňovského školství, o možnostech, jak přivést kvalitní studenty do učňovských oborů. Zazněl názor, že základem je působení rodiny a základní školy, hlavně výchovných poradců. Chybou je degradace výučního listu, kdy dnes již neplatí staré české přísloví Řemeslo má zlaté dno. Dnes je již spíše aktuální výrok rodičů když se budeš špatně učit, půjdeš na řemeslo. Chybou je systém školství, kdy je převis nabídky nad poptávkou a učňovské obory jsou mnohdy nenaplněny, dodala Lucie Štěpánová. Spotřebitelské spory? Už žádné zdlouhavé soudy! Od začátku dubna letošního roku funguje v České republice pro řešení spotřebitelských sporů nový systém ADR (Alternative Dispute Resolution), jehož cílem je zajistit lepší přístup ke spravedlnosti v oblasti spotřebitelského práva. Tento projekt byl připraven ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR (www.komora.cz) a dalšími spotřebitelskými organizacemi. Celý systém je založen na tom, že spotřebitelské spory, jako jsou například neplnění smluvních podmínek či neuznané reklamační řízení, budou mnohem rychlejší, jednodušší a méně finančně náročné oproti klasickému soudnímu sporu. Proces ADR se skládá ze tří základních pilířů, a to z poskytnutí kvalifikované informace a doporučení pracovníka kontaktního místa, z mediace a z rozhodčího řízení, uvedla Michaela Fouňová, zástupkyně ředitele Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK). Připomněla, že v první ani ve druhé fázi nebude ani jedna ze stran spotřebitelského sporu platit žádné poplatky. Pokud se spor dostane do třetí fáze - arbitráže, zaplatí navrhovatel poplatek rozhodčímu soudu ve výši 3 procenta z hodnoty předmětu spotřebitelského sporu, nejméně však 800 Kč. Zcela pak odpadnou náklady na odvolací řízení, protože o arbitráži rozhoduje rozhodčí soud pouze v jednom stupni. Tento systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je založen na dobrovolné účasti obou stran, a pokud dospěje až do fáze arbitráže, je plnou náhradou soudního řízení. Pokud ani jedna ze stran nesouhlasí s navrženým řešením, řízení se ukončí a spor bude nadále možné řešit pouze soudní cestou, doplnila Michaela Fouňová. Jak tedy postupovat? OSLOVENÍ KONTAKTNÍHO MÍSTA Prvním krokem je kontaktování JEDNOTNÉHO KONTAKTNÍ- HO MÍSTA ( JKM ) (http://adr. komora.cz) formou osobní návštěvy, telefonicky, písemně, ale i elektronickou cestou, kde pracovník kontaktního místa podá kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu a navrhne možnost řešení. Poté pracovník kontaktního místa vyrozumí protistranu sporu a požádá ji o vyjádření k navrhované formě řešení. Pokud spor není vyřešen na místě, zařídí všechny podstatné kroky k zahájení mediace nebo rozhodčího řízení. Kontaktní místa pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů tvoří také pobočky Hospodářské komory ČR, jejichž seznam lze nalézt na uvedené webové stránce. MEDIACE Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany tzv. mediátora (www.amcr.cz), která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. V rámci projektu ADR je proces mediace bezplatný a odměna mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V případě neúspěšné mediace, nebo dohodnou-li se strany přímo, že chtějí svůj spor řešit v rozhodčím řízení, které se bude konat u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, sepíší za pomoci pracovníka JKM rozhodčí smlouvu. V případě rozhodčího řízení zaplatí poplatek strana podávající žalobu. Výsledkem řízení je nález rozhodčího soudu (www.soud.cz), který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný rychlá vymahatelnost práva. V případě zájmu o využití tohoto způsobu řešení sporu nebo dalších informací se zájemci mohou obracet na Jednotné kontaktní místo při Jihočeské hospodářské komoře, na Petra Rejnka, tel , 1

2 Podnikatelé chtějí, aby byly zakázky jasnější Větší zpřehlednění veřejných zakázek a zajištění jejich přístupu ke všem podnikatelům to byl jeden z požadavků zástupců českobudějovických firem, kteří se sešli na akci Kulatý stůl s náměstkem českobudějovického primátora Františkem Jelenem. Ten pořádala Jihočeská hospodářská komora (JHK) na konci února. Vedle problematiky veřejných zakázek podnikatele zajímala také otázka dopravní, konkrétně napojení severní tangenty a objezd v Litvínovské ulici. Zajímali se také o možnost vybudování nových parkovacích míst ve městě, pěší zóny a taxislužbu. Hovořilo se o tom, že se rýsují další možnosti podnikatelské činnosti, a to ve vztahu k letišti v Plané. Někteří podnikatelé se zmínili o špatné zkušenosti s prací úředníků na stavebním odboru, obstrukcemi a dodržování pouze těch co nejzazších časových termínů, uvedla Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře JHK, která akci organizovala. Zástupci firem dále projevili zájem zapojit se do provozování předškolních zařízení pomoci tak řešit nedostatek míst pro děti v mateřských školách. České Budějovice se při současném zvýšení porodnosti potýkají s nedostatkem míst pro děti v mateřských školách. Společnosti na druhé straně zase s nedostatkem pracovních sil. Při hledání východiska z této situace byl vznesen návrh na zapojení firem a společností do provozování předškolních zařízení. Tím by se uvolnily i pracovní síly maminky dětí by měly více prostoru pro své pracovní vytížení, uvedl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský. Jihočeská hospodářská komora (JHK) pokračuje v trendu, který se objevil před necelým rokem nabízení zvýhodněných služeb mezi členy JHK navzájem. Ti mohou již nyní využívat nabídku poradenství v oblastech dotací, legislativy a práva, nakládání Komora připravuje další výhody pro své členy s chemickými látkami a odpady, IT systémů ve firmách, v oblastech ekonomicko-právních systémů, marketingu či personálních auditů za zvýhodněných podmínek. Právě jednáme o dalších zvýhodněních v oblasti nabídky reklamních předmětů a reklamních služeb vůbec, dále v oboru jazykového vzdělávání. Plánujeme ale i další, například v oblastech účetnictví a daňového poradenství, uvedla ředitelka českobudějovické kanceláře JHK Lenka Vohradníková. Firmy podle ní samy komoru kontaktují s tím, že chtějí členům JHK zvýhodnění ve svém předmětu podnikání nabídnout. Zhruba do měsíce vydáme katalog těchto vzájemných zvýhodnění, který budeme průběžně aktualizovat. Katalog budeme šířit mezi naše členy i firmy, které zatím členy komory nejsou, dodala Lenka Vohradníková. Podnikatelé se učili být kreativní inzerce U společnosti DELNET můžete poptávat služby a ucelená řešení s vysokou přidanou hodnotou v oblasti elektroinstalací, bezpečnostních systémů a počítačových sítí a to od studie,projektu a cenové nabídky až po realizaci a následný servis. Hlavními znaky vzájemné spolupráce jsou zejména 100% garance dodržení cenové nabídky a čestné jednání. Všem, kteří se zajímají o rozvoj kreativity jako podmínky úspěchu v 21. století, byl určen II. podnikatelský Think-Thank s názvem Vstupy kreativního myšleni a emoční inteligence do rozhodovacích procesů, který se konal koncem února na půdě Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Českých Budějovicích. Seminář, při němž ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák zasvětil účastníky do tajů výtvarného umění, měl velký úspěch. Navštívilo jej 19 osob, kteří jej hodnotili velmi pozitivně a požadovali jeho pokračování. Už nyní tedy plánujeme podobnou netradiční akci na letošní 2 podzim, uvedla Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře JHK, která akci organizovala. Připomněla, že dalším přednášejícím byl profesor Michael Giboda. V budoucnu nebudou určujícím faktorem úspěchu země přírodní zdroje, které jsou vyčerpatelné, nýbrž kreativní jedinci, schopní rozvinout kreativní průmysl. Cílem semináře bylo přinést nové pohledy na současný trend tvůrčích procesů a pokusit se o přeměnu stylu myšlení. Účastnici se mohli aktivně podílet na průběhu semináře a poznat lehkost překonávání pomyslných bariér typu: neumím a nemůžu, doplnila Lenka Vohradníková. Elektroinstalace a revizní činnost patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější činnosti společnosti. Tomu odpovídá i široký rozsah instalací od rozsáhlých průmyslových objektů přes kancelářské a komerční prostory až po rodinné domy. V oblasti revizí získáte zdarma kromě samotné revizní zprávy i elektronickou aplikaci pro evidenci zpráv s funkcí automatické kontroly jejich platnosti. Zabezpečovací a slaboproudé systémy jsou dalším ze základních oborů společnosti. Nejžádanějšími produkty jsou zejména kamerové systémy s možností digitálního záznamu a vzdáleného dohledu přes síť internet. Počítačové sítě, jejich správa a bezpečnost. Společnost DELNET využívá při instalacích pouze kvalitní a ověřené ucelené kabelážní systémy renomovaných výrobců. To umožňuje běžně poskytnout záruku funkčnosti až 15 let. V současné době výrazně roste poptávka po projekci a montáži kabeláží s přenosovou rychlostí 10Gb/s. Společnost DELNET instalovala svým zákazníkům již více jak 1000 portů tohoto systému a získala tímto cenné zkušenosti které uplatňuje u svých zákazníků jako jsou např. Robert Bosch spol.s.r.o. a ENGEL AUSTRIAGmbH. Servis a následná péče je velmi důležitým prvkem pro zajištění dlohodobé spolehlivosti zařízení klíčových pro Váš provoz. Ani zcela nový systém není bez pravidelné údržby schopen zaručit spolehlivou funkci. Cílem servisu je předcházet případným poruchám a zamezit zastavení Vaší výroby nebo provozu a také Vám zajistit pravidelné plnění legislativních požadavků spojených s provozem elektrických zařízení. DELNET s.r.o. Novohradská 1660, České Budějovice

3 Českobudějovický primátor Juraj Thoma navštívil na začátku března v rámci svých pravidelných cest za podnikateli další firmy. Zavítal do společností Realistav, s. r. o., Mosled, s. r. o., a IT Systems, a. s. Jedná se už o čtvrtou akci podobného druhu, kterou organizuje Jihočeská hospodářská komora (JHK). Ve firmě Realistav, která se zabývá především stavebnictvím a realizací mobilní sítě s T-Mobile, se v současné době potýkají s problémy v dopravním značení Okružní ulice, kde sídlí. Řeší také problémy se stavebním zákonem. Podnik, zaměstnávající 65 osob a obchodující také s Mongolskem a Libyí má v blízké době přijmout návštěvu z Ulánbátaru. Hovořili jsme o možnosti, že by ji primátor také přijal, uvedl ředitel Úřadu JHK Jiří Stráský, který se cesty primátora za podnikateli také zúčastnil. Primátor navštívil další firmy Společnost Mosled, zabývající se například výrobou odlitků do trolejbusů, lokomotiv, trajektů či automobilů, se zase potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Protože nemůže nalézt absolventy se zájmem o práci, sama financuje školu ve Žďáru nad Sázavou, kde pracovní sílu hledá. Hlavními partnery firmy jsou ŠKODA elektric a ŠKODA energo. Firma Mosled staví nové prostory pro vývojové centrum, upřesnila Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře JHK, která návštěvu organizovala. Počítačová firma IT Systems, jako jedna z mála certifikována společnostmi Microsoft a Oracle, by zase přivítala větší spolupráci s městem. Zástupcům firmy vadí, že místní zakázky dostávají hlavně pražské firmy a vůbec ty, které sídlí mimo České Budějovice. Připravuje také větší spolupráci se školami, kde hledá budoucí zaměstnance, řekl Stráský. Další cesta primátora Juraje Thomy za podnikateli na českobudějovicku se uskuteční přibližně za tři měsíce. Už nyní máme přihlášeny další firmy, které mají zájem o primátorovu návštěvu, dodala Lenka Vohradníková. Podniky musejí čelit náročnosti daňového systému Jihočeská hospodářská komora (JHK) pomáhá tuzemským podnikům vypořádat se s vysokou administrativní náročností daňového systému. Jen za první čtvrtletí letošního roku například jindřichohradecká kancelář JHK uspořádala 4 semináře zaměřené na legislativní změny spojené s daňovou reformou a změnami v nemocenském pojištění. Seminářů se zúčastnilo celkem 132 účastníků, kteří kladně hodnotili vysokou úroveň přednášejících i organizačního zajištění seminářů. Veškeré semináře a nutnost vzdělávání je zaměřeno na časté legislativní změny, které jsou důsledkem velké administrativní náročnosti českého daňového a legislativního systému. V administrativní náročnosti daňového systému je Česko na 168. příčce ze 178 posuzovaných zemí. Tuzemské společnosti potřebují 930 hodin ročně na splnění daňových povinností, což je nejvíce ze všech zemí Evropské unie. V Bulharsku, které je v rámci unie na místě předposledním, jim stačí 600 hodin. Vyplývá to ze studie Jak se platí daně, kterou vloni zpracovala Světová banka, IFC a PricewaterhouseCoopers. Takže firmy a firmami najatí pracovníci tráví nad neefektivními činnostmi spoustu času, který stojí spoustu peněz, uvedla ředitelka jindřichohradecké kanceláře JHK Marie Marková. Dodala, že v této oblasti se podnikatelům snaží komora co nejvíce pomoci. Snižování administrativní zátěže podnikatelů je jedním ze stěžejních cílů Hospodářské komory České republiky. Všechny podnikatelské subjekty doufají, že další připravované reformy přinesou alespoň částečné snížení byrokracie, doplnila. Písečtí podnikatelé si zasportovali O tom, že podnikatelé nemusejí trávit svůj čas pouze prací, se přesvědčili účastníci prvního tenisového turnaje a v pořadí už čtvrtého turnaje v bowlingu Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Písku, který se uskutečnil koncem února ve Sportcentru na píseckém Výstavišti. Podobné akce chceme pořádat pravidelně, protože jsou vedle oddechu dobrou příležitostí pro navázání obchodních kontaktů v neformálním prostředí, uvedla ředitelka písecké kanceláře JHK Kateřina Stávková. Doplnila, že vítězem tenisového turnaje se stal majitel geodetické kanceláře Milan Hromádka, na 2. místě se umístil ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory Jiří Stráský a 3. místo obsadil Tomáš Prchal z Hospodářské komory v Jihlavě. Nejlepší hráčkou v bowlingu se pak stala Hana Šebestová, vítězem bowlingového turnaje v kategorii mužů byl vyhlášen finanční poradce Otomar Gottstein, druhý skončil Josef Kolář, který reprezentoval firmu Zřud Masokombinát Písek CZ, a.s., a na třetím místě se umístil majitel firmy Progress sportswear, s.r.o., Zdeněk Zunt. Soutěž finančně podpořily firmy Gofin, s.r.o., Neotech, a.s., Oberbank AG Písek. Nejen pro vítěze ale i ostatní hráče byly připraveny diplomy a ceny, které kromě hlavních organizátorů věnovaly firmy ČP INVEST, a.s., Jitex Písek, a.s., PROGRESS sportswear, s.r.o., a ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s. Fotografie z turnaje naleznete zde : Účastníci semináře si osvojili metody úspěšného vedení Hledáte recept na úspěšné vedení lidí? Chcete vědět, jaká manažerská praxe platí pro dvacáté první století, zda jste zralý manažer a co k této roli potřebujete? Právě tyto otázky zlákaly celkem 28 zájemců k účasti na březnovém semináři s názvem Managament úspěšného vedení lidí aneb vedením k prosperitě. Cílem akce bylo nasměrovat pozornost manažerů a osob ve vedoucích pozicích k emoční inteligenci a sociální kompetenci. Účastníci kurzu byli velmi spokojeni. Výklad totiž doprovázely zkušenosti a příklady z praxe, takže všichni mohli probírané téma aplikovat do života. Chtějí dokonce v tématu pokračovat a navázat problematikou komunikační dovednosti v praxi nebo vyjednávání, uvedla Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK), která seminář organizovala. Podle ní jsou právě semináře, které aplikují teorii do praxe a přinášejí oproti klasickým učebním osnovám i jakousi přidanou hodnotu v podobě zkušeností či psychologie, v poslední době velmi žádané. Stále více se ukazuje, že ke skutečné profesionalitě je potřeba mnohem víc, například zvládání vlastních emocí a umění jejich předvídatelnosti u ostatních. To přináší opravdový základ utvořit dobrý, nejen obchodní vztah. Úspěšné vedení lidí je základem úspěchu každého manažera a každé firmy. Na tomto praktickém semináři plného vynikajících návodů, rad a příkladů se lidé dozvěděli, jak zvládnout různé situace a problémy v praxi, jak pro svůj tým vybrat správné lidi, jak je maximálně motivovat, jak jim správně stanovit cíle a úkoly a jak úspěšně delegovat. Naučili se také, jak své podřízené spolupracovníky podpořit v jejich rozvoji osobnosti a navýšit jejich převzetí odpovědnosti. Jak individuálně rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon člověka, doplnila Lenka Vohradníková. 3

4 Jízdy za místními podnikateli začali po vzoru některých měst v jižních Čechách a kraje realizovat také zástupci města Písek. Počátkem letošního dubna absolvovali první starostenskou cestu po členských firmách Jihočeské hospodářské komory (JHK). Na základě kladných ohlasů ze strany firem se tyto cesty budou konat pravidelně. Písecký starosta Miroslav Sládek se během své první oficiální cesty za podnikateli seznámil s produkty a výrobou hned několika firem. Návštěva začala setkáním se Zdeňkem Kuličem, majitelem firmy Alfa, s. r. o., a prohlídkou moderní výrobní haly otevřené v loňském roce. V jejích prostorách jsou vyvíjeny a konstruovány stroje na výrobu různých P 4 Za podnikateli začali jezdit i představitelé Písku řibližně tři sta osob zavítalo na Den otevřených dveří v Letišti v Plané u Českých Budějovic, který zorganizovala pro podnikatele a veřejnost českokrumlovská kancelář Jihočeské hospodářské komory (JHK). Program akce začal letovou ukázkou dvou ultralehkých letadel, v jejichž kocpitech seděli ministr zemědělství Petr Gandalovič a hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Z plochy letiště přihlížel senátor Tomáš Jirsa. Poté ředitel akciové společnosti Letiště České Budějovice Ladislav Oldřich představil vizi rozvoje letiště pro nadcházející roky. Na letištní ploše byly vystaveny jednotlivé typy UL- letadel. Účastníky alce zajímaly například technické parametry strojů, maximální letová rychlost, doletová vzdálenost a především cena letadel, uvedla Zdeňka komponentů zejména v automobilovém průmyslu. Další kroky směřovaly do areálu bývalého Hikoru, kde působí firma Kopeko, s. r. o. Za zdmi těchto budov vznikají nejrůznější matrace a rošty pro zdravé spaní podle nejrůznějších přání zákazníků, uvedla ředitelka písecké Letiště v Plané se otevřelo veřejnosti kanceláře JHK Kateřina Stávková. Po obědě následovala prohlídka nově otevřeného hotelu City. Zrekonstruovaným hotelem návštěvu provedl Stanislav Kysučan z firmy La Vista, která je nynějším provozovatelem zařízení. Na závěr písecký starosta navštívil firmu Progress sportswear, s. r. o., která vyrábí funkční prádlo a sportovní oblečení a před nedávnem otevřela svůj vlastní obchod v centru města v nové pasáži U Masných krámů. Příští starostenskou cestu po členských firmách komory plánujeme na 5. června. Představit své prostory a činnost tak získají další členové JHK. Zájemci mohou kontaktovat píseckou kancelář, dodala Kateřina Stávková. Doleželová, ředitelka českokrumlovské kanceláře JHK. Původcem myšlenky uspořádat den otevřených dveří v letišti podle ní byla hejtmanská cesta na Kaplicko, kterou organizovala českokrumlovská kancelář JHK v loňském roce. Součástí této cesty byla i návštěva firmy UL - JIH, s. r. o., která se zaměřuje na výrobu ultralehkých letadel z klasických materiálů a laminátových kompozitů, jejich servis a opravy. Firma byla založena v roce 1990 a v současné době mimo domácí trh exportuje do USA, Německa a Francie. Prostřednictvím komory se nám podařilo zrealizovat myšlenku představení výroby a nového typu letadla Fascination F 100 pro podnikatele a veřejnost, uvedl Josef Pecl, obchodní ředitel firmy UL - JIH. Akce Měsíc JHK s CzechInvestem měla úspěch Podnikatelé v Jihočeském kraji považují za velmi přínosnou dubnovou akci s názvem Měsíc Jihočeské hospodářské komory (JHK) s CzechInvestem. Akce měla přiblížit v návaznosti na aktuálně vyhlášené výzvy k předkládání projektů v rámci největšího programu pro podnikatele Operačního programu Podnikání a Inovace možnosti v oblasti dotací a podpory. Součástí akce byl například odborný seminář s názvem Podpory pro podnikatele v Jihočeském kraji aktuální výzvy, který připravila Jihočeská hospodářská komora a Agentura CzechInvest ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Semináře se zúčastnilo 58 podnikatelů z celého kraje, mezi nimiž byli jak zástupci podnikatelského sektoru, tak i dalších institucí. Cílem semináře bylo informovat o aktuálních výzvách vyhlášených v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace, do kterých lze v současné době podávat žádosti. Zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest představili programy Nemovitosti, Školící střediska, Inovace duševní vlastnictví, Potenciál a ICT a strategické služby. Představitelé Českomoravské záruční a rozvojové banky informovali o programu Krajský zvýhodněný úvěr pro Jihočeský kraj a program Záruka, do kterého nyní lze podávat žádosti. Vzhledem k velkému zájmu ze strany podnikatelů JHK spolu s agenturou CzechInvest připravily v návaznosti na tento seminář bezplatné konzultační dny ve vybraných městech Jihočeského kraje, konkrétně v Prachaticích, Písku, Jindřichově Hradci, Táboře a Českých Budějovicích. Odborní poradci agentury CzechInvest a Jihočeské hospodářské komory zodpovídali dotazy účastníků týkající se zejména Operačního programu Podnikání a Inovace. Této akce se zúčastnilo 40 podnikatelů z různých organizací z celého kraje. Pro velký zájem o individuální konzultace, bude komora tuto akci opakovat. Zájemci, kteří chtějí realizovat svůj podnikatelský záměr a potřebují získat finanční prostředky pro začátek svého podnikání, nás mohou kontaktovat telefonicky na čísle , em: osobně nebo zasláním investičního dotazníku, který je vyvěšen na webových stránkách Prezentace k jednotlivým programům, fotografie a další informace o této akci lze získat na stránkách Jihočeské hospodářské komory v sekci Dotace, doplnila Michaela Fouňová z Úřadu JHK.

5 Prachatičtí podnikatelé se sešli už poosmé Už poosmé se sešli členové prachatické oblasti Jihočeské hospodářské komory (JHK) na společném shromáždění. Hlavním cílem tohoto setkání bylo především zhodnocení činnosti za uplynulý rok a příprava aktivit a rozpočtu na rok letošní. Pozvání na letošní setkání podnikatelů přijal již tradičně Jan Bauer, starosta Prachatic, a nově také starosta Vimperku Pavel Dvořák. Jan Bauer vystoupil z aktuálními informacemi z Poslanecké sněmovny a seznámil přítomné s plány města, mezi nimiž jsou opravy komunikací, stavba kruhové křižovatky či stavba nákupního centra Tesco. Vimperský starosta zase informoval přítomné o proběhlé starostenské cestě a jejím výsledku. Dále uvedl, že město vytvořilo CD Paspart příležitostí pro potencionální investory v mikroregionu Vimpersko. Noví členové JHK od února 2008 České Budějovice Noe s sailing s.r.o. Petřík Brokers, s.r.o. Borovanský mlýn s.r.o. Mgr.Bohuslav Čtveráček PCV Computers, s.r.o. G.D.A Trade s.r.o. ERUDICO s.r.o. ECO-F a.s. Waxwing s.r.o. VialEste Cz s.r.o. Miroslav Jílek Český Krumlov Nakladatelství Růže s.r.o. Krčál Jiří Markéta Okleštková G.D.A. Trade spol. s. r.o. Stanislav Jungwirth Průvodcovské služby Sylva Krčmová Rostislav Nešpor Dana Šoberová Jiří Václavíček Ivana Malinaková CICERONAE incoming service Průvodcovská činnost - Ing.Oto Šrámek Radomír Markovič - TOWN WALKS Jindřichův Hradec Jana Daňková Písek Adecco spol.s. r.o. Luboš Blovský Quarter s.r.o. Vše pro tisk s.r.o. Alena Cendelínová Mgr. Lenka Chabrová- Lendid Jitka Škrnová Univent s.r.o. Aisin Strakonice Jan Prexl Ing. Aleš Řehoř Cobra Securite s.r.o. Eva Lánová Dušan Anderle Tábor HOTEL PALCÁT s.r.o. Jana Kunzová DOMITA a.s. PROŠEK Vl. a.s. LENKA ŠTĚCHOVÁ AKSAMITE s.r.o. HOTEL LÁZNĚ Třeboň B.J.P.J. s.r.o. MEGA -TŘEBOŇ s.r.o. Průvodci založili profesní sdružení Patnáct turistických průvodců z Českého Krumlova založilo své vlastní dobrovolné sdružení. Od svého kroku si slibují jednodušší jednání s úřady a snazší usilování o dotace z Evropské unie. Našim partnerům i klientům chceme dát najevo, že nám jde o zachování kvality průvodcovství v Českém Krumlově a ostatních městech jihočeského kraje, uvedl českokrumlovský průvodce Stanislav Jungwirth. Dobrovolné sdružení průvodců se navíc stalo členem Sdružení cestovního ruchu při Jihočeské hospodářské komoře. Naší dlouhodobou snahou je například vlastní vzdělávání v oblasti získání podpory z Evropské unie, uvedl Oto Šrámek, jeden ze zakladatelů sdružení. Připomněl, že v České republice existuje ještě Asociace průvodců České republiky. Naše sdružení má ale více regionální charakter, doplnil. Vzdělávání pracovníků ve strojírenství je v plném proudu Projekt Vzdělávání pracovníků ve strojírenství, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky a prostřednictvím nějž se mohou zdokonalovat ve své činnosti zaměstnanci technických oborů, se blíží k závěru. Právě v těchto měsících se rozběhla realizace zbývajících odborných kurzů. Ve všech odborných kurzech by mělo být vydáno na 206 osvědčení. Na akreditované kurzy, například ty svářečské, obdrží absolventi ještě certifikát od školitelů, sdělila Zdeňka Doleželová, manažerka projektu z českokrumlovské kanceláře Jihočeské hospodářské komory (JHK). Například začátkem března začalo celkem 44 zaměstnanců firmy GMA Stanztechnik Kaplice, s. r. o., rozšiřovat své základní strojírenské znalosti. V rámci kurzu se jeho účastníci seznámí se způsoby zobrazování předmětů na strojnických výkresech, s kótováním, jakostí a přesností povrchu, tolerancí. V závěrečných hodinách výuky budou zaměstnanci psát vědomostní test, na základě jehož výsledků obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, doplnila Doleželová. Stavaři chtějí pokračovat ve spolupráci se zahraničím Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Jihočeské hospodářské komory (JHK) hodlá nadále pokračovat ve spolupráci se zahraničím. Nejen o tomto tématu hovořil manažer sdružení Jaroslav Hodina. Sdružení stavebnictví pracovalo v loňském roce mimo jiné na projektu společenství Interreg IIIA ČR -Rakousko s názvem Kooperativní rozvoj lokalit v příhraničí Jihočeského kraje Dolních Rakous Co bylo jeho cílem? Záměrem projektu bylo vyhledávání rozvojových zón a investičních příležitostí na území Jihočeského kraje, konkrétně okresů Jindřichův Hradec, České Budějovice a Český Krumlov, a to asi 40 kilometrů od hranic s Dolními Rakousy, na základě územně plánovacích dokumentací obcí, konzultací s pracovníky a představiteli obcí, místními investory, realitními kancelářemi, developery i poznatků z analýz terénu. Zóny byly limitovány rozlohou či finančním vyjádřením podnikatelského záměru nebo investiční příležitosti. Podpora vytipovaných zón je provedena prezentačním materiálem v české a německé mutaci, který šíří jednak kanceláře JHK, jednak její dolnorakouský partner. Nyní se pracuje na pokračování projektu pro budoucí tři roky. Co je předmětem připravovaném projektu? Jeho smyslem je zvýšení atraktivity příhraničních regionů, rozvoj nabídky pracovních příležitostí, stabilizace obyvatel v příhraničních regionech. Lze jím také vhodně navázat na aktivity loňského roku. Konkrétně by byla například aktualizována databáze nynějších upřednostňovaných lokalit, které by byly doplněny o možný rozvoj příhraničí s ohledem na potřeby Jihočeského kraje. Tyto lokality by se prezentovaly na příslušných akcích, zařadily by se do komunálního systému KOMSIS, doplnil by se prezentační materiál, případně webové stránky... A co Rakušané, kteří jsou nositelem projektu? Záměrem projektu na rakouské straně je pokračování v propagaci a obsloužení současných podporovaných zón osy České Budějovice Vídeň a navíc doplnění zón na ose Linec Jihlava. Jak bude projekt financován? Na rakouské straně se předpokládají celkové náklady ve výši necelých dvaceti milionů korun rozložených do tří let. Podle dohody bude český smluvní partner realizovat projekt v objemu asi třetiny tohoto objemu ve stejném časovém období. 5

6 Projekt EMERIPA sleduje inovace v sedmi regionech Jižní Čechy mohly porovnat svou inovační kapacitu a potenciál s řeckým regionem Centrální Macedonie a litevským Alytusem. Umožnil jim to projekt EMERI- PA, jehož cílem bylo navrhnout a otestovat jednotnou evropskou metodiku, nástroje a indikátory, které umožní zástupcům řady regionálních institucí ohodnotit vliv výzkumné a inovační politiky. Pomocí těchto nástrojů jsme srovnali regionální politiku v několika evropských zemích. Součástí projektu EMERIPA bylo i zpracování politických doporučení pro zvyšování míry rozvoje regionu v této oblasti, sdělila Petra Rašková z Jihočeské hospodářské komory (JHK). Právě zástupci oddělení inovací Jihočeské hospodářské komory se koncem letošního ledna ve španělském Bilbau zúčastnili mezinárodní konference o metodách hodnocení dopadů regionálních inovačních politik. Cílem konference, kde se sešli zástupci jednotlivých evropských regionů, rozvojových agentur, organizací výzkumu a vývoje a dalších institucí věnujících se rozvoji inovací, bylo prezentovat praktické příklady současného rozvoje metod hodnocení dopadu a nástrojů, které mohou být použity při tvorbě inovačních politik v evropských regionech, řekla Petra Rašková. V projektu EMERIPA bylo vedle jižních Čech zastoupeno dalších sedm evropských regionů Basgue region (Španělsko - koordinátor projektu), West Midlands (Anglie), Central Macedonia (Řecko), Tuscany (Itálie), Stuttgart (Německo), Valais (Švýcarsko) a Atylus (Litva). EKO-SIGNET spol. s r.o. PORADNA JHK Rozhodčí řízení ano, či ne? Vážení čtenáři, opět se na stránkách Zpravodaje JHK setkáváme s tématem rozhodčího řízení. Našimi příspěvky (včetně praktických rad v Infoservisu) se vám snažíme přiblížit i jiné způsoby řešení obchodních sporů. V dnešním článku přineseme několik podstatných informací o rozhodčí smlouvě a o zahájení a průběhu rozhodčího řízení. Pokud jste se tedy rozhodli, že svoje spory budete řešit v rozhodčím řízení a věc je arbitrabilní (je možné ji řešit v rozhodčím řízení viz. Infoservis), je plně ve vašich rukou formulace rozhodčí smlouvy. Co je tedy rozhodčí smlouvou? V podstatě se jedná o ujednání přesouvající pravomoc k rozhodnutí existujícího nebo v budoucnu vzniklého sporu na rozhodce či rozhodčí soud. Pokud chcete svěřit svůj spor do rukou stálého rozhodčího smlouvu, například Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře (HK) ČR a Akademii věd (AV) ČR (www.arbcourt.cz), bude znění rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky jednoduché a krátké. Stálé rozhodčí soudy uvádějí (minimálně na svých webových stránkách) vzorové ustanovení rozhodčích smluv a doložek. Příklady rozhodčích doložek jsme již pro vás uvedli v jednom z předchozích Infoservisů. Opětovně uvádíme vzorovou doložku Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Alternativně lze zapracovat toto ustanovení: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Výhoda stálých rozhodčích soudů spočívá i v tom, že mají svůj rozhodčí řád a pravidla vedení rozhodčího řízení, se kterými se můžou strany rozhodčí smlouvy předem seznámit. Pokud jste se však rozhodli svůj spor řešit v rozhodčím řízení ad hoc především tedy před jedním rozhodcem, je nutné velice přesně formulovat text rozhodčí smlouvy. V rozhodčí smlouvě v rozhodčím řízení ad hoc lze jednoduchým způsobem odkázat na rozhodčí řád a pravidla rozhodčího řízení nějakého stálého rozhodčího soudu. Tento řád a pravidla se tak pro rozhodčí řízení ad hoc použijí přiměřeně. Pokud si však celé rozhodčí řízení chcete upravit sami, doporučujeme text rozhodčí inzerce poradensko - obchodní firma, se zaměřením na průmyslovou ekologii se sídlem v Českých Budějovicích a působností v celé ČR. nabídka služeb v oblasti životního prostředí posouzení (audity) firem z hlediska vlivu prováděných činností poradenská, dozorová a konzultační činnost včetně technických řešení outsourcing externí zajištění funkce podnikového ekologa či odpadového hospodáře zpracování veškerých legislativních produktů, hlášení, žádostí o povolení, souhlasy apod. vypracování Plánů odpadového hospodářství, Havarijních plánů, Provozních řádů zastupování firem při kontrolách a správním řízení na základě zplnomocnění proškolování a vzdělávání zaměstnanců na všech stupních v dohodnutém rozsahu Novinka pro členy JHK - 20% sleva z běžné ceny vstupního auditu, možnost využití bezplatné konzultace v oblasti životního prostředí v rozsahu jedné hodiny Kontakt: EKO-SIGNET spol. s r.o., Fr. Škroupa 5, České Budějovice tel/fax mob , , smlouvy konzultovat s právním poradcem. Jak tedy vlastně rozhodčí řízení probíhá? Stejně jako u obecných soudů je řízení zahájeno podáním žaloby. Žaloba se podává u rozhodce či rozhodčího soudu, který jste si zvolili v rozhodčí smlouvě či doložce. Obsah žaloby je v podstatě totožný jako u běžného soudu. Pokud se jedná o složitější spor, doporučujeme opět konzultaci s právním poradcem. Průběh řízení se zásadně liší v závislosti na tom, zda je řízení vedeno u soudu stálého nebo v řízení ad hoc. U stálého rozhodčího soudu tedy bude řízení vedeno podle jeho řádu a pravidel. V řízení ad hoc se bude řízení řídit pravidly, která jste si zvolili v rozhodčí smlouvě. Rozhodčí řízení se však od běžného soudního řízení liší v podstatné věci, a to v tom, že rozhodce či rozhodčí soud není nadán pravomocemi jako soud obecný. Rozhodce nemůže využít tzv. donucovací prostředky. Jedná se například předvedení svědků, vyžádání stanovisek od třetích osob, vydání předběžného opatření a podobně. Rozhodčí řízení je pak ukončeno vynesením rozhodčího nálezu či vydáním usnesení, ve věcech, ve kterých se nález nevydává (například vzetí zpět žaloby a zastavení rozhodčího řízení). Pokud jste si v rozhodčí smlouvě nedomluvili možnost opravného prostředku (například přezkoumání jinými rozhodci) proti rozhodčímu nálezu, nelze se proti němu odvolat. Pravomocný rozhodčí nález tak má v podstatě obdobné účinky jako pravomocný rozsudek, tedy lze podle něj vést exekuci. JUDr. Jaroslav Adam AK Nováková & Adam 6

7 Komora pořádá kurz pro začínající podnikatele Zájemci o podnikání z jižních Čech mají možnost, jak se připravit na vstup do soukromého sektoru. Jihočeská hospodářská komora (JHK) již řadu let pořádá kurz Základy podnikání, jehož cílem je připravit začínající podnikatele na vstup do podnikání. Absolventi kurzu se podrobně seznámí se základy podnikatelské činnosti, daňové a účetní problematiky a mimo jiné i ekonomiky, managementu a marketingu. Během kurzu začínající podnikatelé mohou zpracovat s pomocí konzultanta svůj podnikatelský záměr, který jim usnadní fungování v soukromém sektoru ale i případné získání finančních prostředků pro start do svého podnikání, například prostřednictvím programů ze Strukturálních fondů Evropské unie. Během rozsáhlé výuky absolventi získají všechny podstatné informace do začátku podnikatelské činnosti. Jedná se především o základy účetnictví, daňové problematiky, personalistiky či bezpečnosti práce. Dále jsou v odborném studiu probírána specifika sociálního a zdravotního pojištění, marketingu, managementu a komunikace, fáze obchodního jednání a psychologie prodeje. Součástí kurzu je také poskytnutí informací o výhodných úvěrech a finanční pomoci začínajícím podnikatelům. Každý nově zahájený kurz je doplněn o aktuální změny legislativy, daňové soustavy, sociálního a zdravotního pojištění, které mají přímý dopad na podnikání. Důraz je kladen na praktické zkušenosti, uvedla Michaela Fouňová z Úřadu JHK. Nejdůležitější pro mne bylo dozvědět se něco o administrativních krocích spojených se založením firmy, konkrétně otázky spojené s pojištěním, daněmi a poplatky. Dále také informace ohledně vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec, které se při rozšiřování firmy týkají každého businessmana. Bylo i dost faktů, které se týkaly hygienických, bezpečnostních a požárních pravidel, které bych sám od sebe také nevěděl. Myslím si však, že ze všeho nejpřínosnější pro mne byly zkušenosti, které nám předali přednášející, kteří sami podnikali a měli pro nás mnoho konkrétních příkladů ze života podnikání, žádné učebnicové fráze, řekl jeden z účastníků kurzu Václav Hodina ze Strakonic, který si otevřel maloobchod se značkovým oblečením, obuví a doplňky. Zájemci o více informací ke kurzům mohou kontaktovat pracovníky Regionálního poradenského a informačního centra Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, České Budějovice, tel.: , jhk.cz. Dalším centrem v Jihočeském kraji, které připravuje tento kurz je i společnost Legro Plus, s.r.o. v Českém Krumlově. Komora připravila bezplatné konzultace k vývozu Jihočeská hospodářská komora (JHK) ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade připravila pro své členy bezplatné konzultační dny pro podporu vývozu zboží a služeb na zahraniční trhy. Ty budou probíhat vždy ve středu od 14:00 do 17:00 v prostorách Jihočeské hospodářské komory v českobudějovické Husově ulici. Zájemci budou moci konzultovat své záměry expanze na zahraniční trh a zvýšení vývozních tržeb s expertem agentury CzechTrade Pavlem Šimánkem. Pomůžeme jim s přípravou a realizací prvního úspěšného vývozního případu, poskytneme praktické informace z trhů napříč zeměmi zájmu, poskytneme asistenci při vstupu či působení na zahraničním trhu a zprostředkujeme přístup k novým příležitostem na zahraničních trzích, uvedla zástupkyně ředitele Úřadu JHK Dana Feferlová. Zároveň mohou podnikatelé obdržet informace o státní podpoře vývozu využitím vývozních úvěrů a bankovních záruk České V programování soustružení si nejlépe vedou Jihočeši. Vyplývá to z nedávné soutěže studentů třetích a čtvrtých ročníků středních škol oborů mechanik seřizovač a mechanik seřizovač mechatronik v CNC programování. První místo v soutěže totiž obsadil žák Střední odborné školy strojí a elektrotechnické ve Velešíně, další exportní banky a o pojištění pohledávek v zahraničním obchodním styku proti riziku nezaplacení z komerčních i politických příčin prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Zájemci o více informací mohou kontaktovat oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory. V případě zájmu o účasti na konzultačním dni, je nutné se předem nahlásit na tel , nebo em na adrese Nejlépe programují žáci z Velešína místa pak obsadili studenti Střední školy technické a obchodní Dačice a SOU a SOŠ Uničov. V programování frézování jsou zase nejlepší ve ŠKODĚ AUTO, a. s., SOU strojírenské Mladá Boleslav, dále pak ve Velešíně a v Brně. Soutěž, které se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev ze středních škol z Velešína, Mladé Boleslavi, Brna, Dačic, Uničova a Ždáru nad Sázavou, pořádala Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně. Tento, v pořadí už třetí ročník, se konal pod záštitou velešínské strojírenské firmy Jihostroj, a. s., působící dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky, která do soutěže vložila hodnotné ceny, uvedla Michaela Fouňová z Úřadu Jihočeské hospodářské komory, která byla členem hodnotící komise. inzerce 7

8 Připravované akce Jihočeské hospodářské komory na měsíce květen a červen 2008 České Budějovice Právní poradna komorového právníka Marketingový čaj o páté Kulatý stůl s náměstkem primátora Konzultační den - Litva, Lotyšsko, Estonsko Konzultační den - Spojené arabské emiráty Seminář Rozhodčí soud, Rozhodčí řízení Právní poradna komorového právníka Podnikatelská setkání starosty Týna nad Vltavou Seminář Rozhodující teritoria příštího desetiletí Setkání členů SCR v oblasti ČB Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Tábor Třeboň Odborná exkurze - JETE Temelín Společné jednání rady oblasti a Komise pro rozvoj podnikání Seminář Tabulkové kalkulátory Seminář: Školení řidičů + referenční zkoušky Zasedání členů Seminář Archivní a spisová služba SeminářDlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Seminář Majetek v účetnictví a daňové evidenci Starostenská návštěva firem JHK Setkání podnikatelů v cestovním ruchu Zasedání členů Setkání s podnikateli Seminář Profesionální asistentka - sekretářka Seminář Majetek Seminář Evropská unie Konzultační odpoledne - daňový a učetní poradce Seminář Profesionální image Dny starosty Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory toto číslo vychází 6. května Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora, redakce: Agentura Komunik, grafické zpracování: ABBA Design, Písek, tisk: Tiskárna Hemala Tisk povolen MK ČR E

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Mgr. Tereza Šamanová Hospodářská komora České republiky Mapa sítě Kontaktních míst HK ČR 20. dubna 2011 2 Služby KM HK ČR 97 kontaktních míst v 76 městech ČR 1.

Více

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 8. 9. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Kamiš Bc. Miroslav Mühlböck Pavel Sekyra Ing. Slavoj Dolejš Petr Kozojed Ing. Jan

Více

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU

Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory podnikání a využívání fondů EU Role Hospodářské komory České republiky v oblasti podpory a využívání fondů EU Konference OP PI nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých firem Praha 19. června 2008 věřování a certifikace Hospodářská

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 30.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2014. NÁVRH

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Nabídka služeb pro obce v KHK

Nabídka služeb pro obce v KHK Nabídka služeb pro obce v KHK Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj www.czechinvest.org CzechInvest v regionech - OneStopShop CzechInvest podpora podnikání, investic a podnikatelského prostředí

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Mentoři programu B2B Česká rozvojová agentura

Mentoři programu B2B Česká rozvojová agentura Mentoři programu B2B Česká rozvojová agentura /jak-se-zapojit/soukromy-sektor/ Ing. Bc. Robert Zeman +420 602 931 196 robert.zeman@centrum.cz Veřejná správa Veřejná správa místní a regionální samospráva,

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. říjen 2010. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. říjen 2010. 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů říjen 2010 Realizátorem Projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s: Hospodářskou komorou Rozhodčím soudem při Hospodářskékomoře Zástupci

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa Ostrava 3.3.2016 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Služby KHK MSK zaměřené na podporu

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech červenec až září 2012 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Vylosování 7 jihočeských měst a obcí v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM,

Více

Podpora podnikání v oblasti exportu

Podpora podnikání v oblasti exportu Podpora podnikání v oblasti exportu DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Ing. Dana Slavíková projektová manažerka Obsah: 1.CzechTrade 2.Služby pro podporu obchodu 3.Projekty

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr,

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, telefon: ID DS: kdib3rr, M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 2. 2017 Stránka 1 Stránka 2 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m M

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek

K atalog služeb. Benefit kontaktních míst. v rámci projektu Podnikání bez překážek K atalog služeb Benefit kontaktních míst v rámci projektu Podnikání bez překážek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky O projektu Podnikání bez

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Bezplatné měření termovizní kamerou s elektromobilem od E.ONu, 1.1. 18.2.2015...

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Pro 3. ročník obchodní akademie ve šk. r. 2017/2018 Seminář je určen studentům 3.B ke zdokonalení a rozšíření znalostí jazyka nad rámec povinné výuky. rozvíjení komunikačních

Více

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE Hejtman Hašek jednal s představiteli Čínské rozvojové banky

PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE Hejtman Hašek jednal s představiteli Čínské rozvojové banky PROJEKTY A AKTIVITY S PARTNERY V ČÍNĚ V ROCE 2015 9. prosince 2015 Hejtman Hašek jednal s představiteli Čínské rozvojové banky V návaznosti na svá jednání v Pekingu během státní návštěvy v listopadu přijal

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Databáze brownfieldů Olomouckého kraje Databáze podnikatelských nemovitostí

Databáze brownfieldů Olomouckého kraje Databáze podnikatelských nemovitostí Databáze brownfieldů Olomouckého kraje Databáze podnikatelských nemovitostí Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015 Východiska při mapování Brownfield nemovitost, která ztratila svoji

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR Územní působnost: Kompetence Členská základna Sídlo a kontakt: Nerudova 25, 301 00 Plzeň tel:

Více

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák

Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Informace o ADR řízení pro spotřebitelské spory Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Hospodářská komora České republiky TELEDIN

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 21.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více