Informace ÚM. Leden 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ÚM. Leden 2010"

Transkript

1 Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2010 Nejen chladnou hlavu, ale i zdraví, pohodu, méně stresu a shonu, více času na rodinu a přátele přejí všem našim občanům do roku 2010 zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí. Informace ÚM Schválilo TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí realizaci sportovní lezecké stěny v předsálí KD Strunkovice. Schválilo podání žádosti o dotaci v rámci PRV do 4. výzvy místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP na akci Oprava střechy KD Svojnice. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č.1/2009, kterou se zvyšuje poplatek za svoz popelnic pro trvale hlášené osoby o 20,- Kč na osobu a rok. Vzalo na vědomí rozhodnutí starosty o pronájmu Autokempu Žíchovec panu Ing. Jaroslavu Bártovi. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí se koná ve středu 13. ledna od 19:30 hodin v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. Žádáme občany, aby platby za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2010 chodili platit na Úřad městyse až v měsíci únoru. Výše poplatku za komunální odpad se pro rok 2010 zvyšuje z 480,-Kč na 500,-Kč za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu. Výše poplatků za psy se nemění a splatnost poplatků je do 15. února Výše poplatků za pronájem zahrádek a zemědělské půdy se pro rok 2010 nemění a splatnost tohoto poplatku je do Na Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí je možno zakoupit knihu Jana Antonína Magera - Rod Havlasů ze Strunkovic (50,-Kč). Příspěvky do únorového čísla Zpravodaje můžete odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo zaslat em (adresa je v tiráži na poslední straně), a to nejdéle do pátku 22. ledna. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2010 na úroky z úvěrů. Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2010 na opravu budovy Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí. Schválilo organizační a finanční spoluúčast na realizaci projektu mikroregionu Vlachovo Březí Zlepšení stavu dopravního značení a modernizace mobiliáře v obcích mikroregionu Vlachovo Březí. 1 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo rozpočet roku 2010 v těchto objemech: Příjmy ,-Kč Výdaje ,-Kč Financování ,-Kč tj. schválili schodkový rozpočet, který bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let. Schválilo podání žádosti o dotaci z POV MMR na realizaci akce Sauna v KD Strunkovice. Schválilo podle ust. 47 odst. 5 zákona č.186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů konečný návrh zadání Územního plánu Strunkovice nad Blanicí. Schválilo podle 6 odst.5 písm. a) a 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořízení Změny č.3 Územního plánu městyse Strunkovice nad Blanicí.

2 Kultura TJ Sokol Strunkovice srdečně zve v pátek 22. ledna na SOKOLSKÝ BÁL. K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROFI - STUDIO. Začátek ve 20:00 hodin v sále KD ve Strunkovicích nad Blanicí. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek na Úřadu městyse Strunkovic. Připravujeme na únor: Beseda s promítáním - Environmentální centrum Šipoun Včelařský ples - KD Strunkovice nad Blanicí Beseda s promítáním - KINO Strunkovice nad Blanicí Bál městyse - KD Strunkovice nad Blanicí Kino Kino Strunkovice po zimní přestávce zahajuje provoz v pátek 5. února českou komedií Muži v říji. I v následujících promítacích dnech, kterými zůstávají pátky, na vás čeká smršť českých filmů a řada zahraničních novinek. Začátky představení jsou od 19 : 00 hodin. Dobrou zprávou je, že vstupné zůstává i nadále na bezkonkurenčních čtyřiceti korunách!!! Tak se nestyďte a choďte do kina. Kino je tu pro Vás. Více informací na Adventní výstava a Klub dovedných rukou Adventní výstavu, kterou uspořádal Klub dovedných rukou 12. až 14. prosince v předsálí kinosálu KD ve Strunkovicích nad Blanicí, zhlédlo poměrně hodně občanů. Podle vyjádření řady návštěvníků se výstava líbila. Kromě výtvorů členů Klubu dovedných rukou ze Strunkovic sklidila obdiv keramika ze STROOMu z Dubu. Výstavu zpestřily a velký obdiv získaly rovněž výrobky žáků zdejší základní školy či keramika dětí z dětského domova v Žíchovci. Škoda jen, že vystavené výtvory byly neprodejné, snad příště... Mnozí návštěvníci přispěli organizátorům jak dobrovolným vstupným, tak zakoupením netradičních vánočních ozdob, perníků, svíček, háčkování či keramiky. Peníze získané z výstavy budou použity na financování další klubové činnosti. V lednu se budou schůzky Klubu dovedných rukou konat ve školní jídelně, a to od 18:00 hodin. Těšit se můžete na háčkovanou bižutérii zdobenou korálky (6. ledna) a pletení košíčků, krabic a rámečků z papírových ruliček (20. ledna). Jako vždy zveme další zájemce, kteří se chtějí něco nového naučit. Terezie Holátová, Klub dovedných rukou Kam s odpadem Předvánoční prodej v přeplněných nákupních centrech rostl a lidé jakoby vůbec nevzali na vědomí, že kolem zuří ekonomická krize. Pod vánočními stromky se kupily dárky a to řada z nás teprve čeká na povánoční slevy. A všechny ty dárky a dárečky jsou zabaleny a to spíš více než méně. No a opět tu vyvstává nerudovská otázka Kam s ní?. Ano, kam s tou spoustou odpadu. Abych předešel řadě nepříjemností, šetřil práci zaměstnanců městyse a v neposlední řadě vaše peníze, pokusím se Vás s odpadem nasměrovat do správných míst. Sběrna druhotných surovin (u hřiště), kterou provozovaly Sběrné suroviny Vodňany, ke konci roku 2009 ukončila provoz. Pozemek je ve vlastnictví městyse. Po převzetí objektu, který je vlastnictvím Sběrných surovin, bude toto místo sloužit pro ukládání železného šrotu. Železo se nebude vykupovat, pouze jej zde občané mohou zdarma uložit. V současné době zde železo můžete nechat před bránou, nebo se domluvit na úřadu městyse na otevření brány. V Družstevní ulici ve Strunkovicích se opravuje sběrný dvůr. Zde mohou občané (ne firmy ani živnostníci) odevzdávat zdarma elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize, telefony, počítače...) a nebezpečný odpad (barvy, koberce, plasty,...). Lze sem odvézt i svázaný papír. Krabice a papír neukládejte do popelnic, zbytečně zvyšujete náklady na jejich odvoz. Pokud je vjezd do sběrného dvora uzavřen, lze věci patřící do sběrného dvora uložit na zpevněnou plochu vlevo před vjezdem do dvora. Plasty (igelity a pet lahve) a sklo lze uložit do kontejnerů, které se nacházejí ve Strunkovicích a okolních osadách. Plasty v pytlích lze rovněž odvézt přímo do sběrného dvora. U obecního lesa, v prostoru bývalé skládky, mohou občané uložit biologický odpad (tráva, listí...) vhodný ke 2

3 kompostování a odpad určený k pálení (dřevo, větve...). Jsou zde pro tyto účely vyhrazeny dvě oddělená místa. Nevozte sem jiný odpad. Vystavujete se pokutě a přiděláváte nám práci. Větve na pálení neházejte na kopici s trávou a opačně. Stále to někteří jedinci nechápou. Domovní odpad ukládejte do popelnic, nebo plastových pytlů. Pytle plňte jen tak, aby se netrhaly a obsluha je mohla snadno zvednout do sběrného vozu. Svoz probíhá každé pondělí a v souladu se zákonem a přijatou obecně závaznou vyhláškou je každý občan přihlášený zde k trvalému pobytu a každý vlastník rekreačního objektu povinen platit poplatek za odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu. Jelikož si za tyto služby všichni platíte, zůstává rozum stát nad tím, co je ochoten někdo prohnat komínem a jiný se s tím táhnout k lesu či řece, aby se toho zbavil. Poslední komoditou je stavební materiál a suť. Po domluvě na Úřadu městyse lze podle povahy a množství takového materiálu a podle případných možností městyse uložit na vhodné místo. Městys toto není povinen zajišťovat, a pokud takové možnosti k uložení stavební suti nemá, je v souladu s vydanou obecně závaznou vyhláškou občan povinen zlikvidovat tento materiál odvozem na řízenou skládku (např. Rumpold Vodňany). Čím více budeme odpad třídit, tím více budeme šetrnější ke svému okolí, přírodě a ke své peněžence. Pokud si nevíte rady, kam s některým odpadem, kontaktujte nás na Úřadu městyse. Rádi Vám poradíme. Ing.Karel Matějka, starosta K počátkům návesní kapličky v Žíchovci Ze zbožného podnětu vystavěli v roce 1843 majitelé žíchoveckých usedlostí vlastními náklady na místní návsi kapli, jen ku zavěšení zvonu a k soukromému náboženskému rozjímání. Ve smlouvě sepsané 20. listopadu téhož roku se všichni dohromady zavázali o tuto modlitební kapli v budoucnu pečovat a udržovat ji v dobrém stavu. Aby tento jejich závazek měl větší právní oporu, svolili k jeho zaknihování. Tento právní úkon pak provedl soud netolického panství 6. prosince 1843 v pozemkové knize rychty Hájek u žíchoveckých živností, jejichž majiteli tehdy byli: čp. 1 Ignác Turek, čp. 2 Frant. Štěpánek, čp. 3 Jakub Beneš, čp. 4 Josef Bílý, čp. 5 Ignác Cimrhanzl, čp. 7 Frant. Štěpánek, čp. 8 Josef Mikeš, čp. 9 Vojtěch Švácha, čp. 11 Vít Němec, čp. 12 sirotci po Františku Volynkovi (zastoupeni poručníkem Václavem Píchou) a čp. 13 Matěj Bísek. Modlitební kaple byla zasvěcena svatému Janu Křtiteli. K jejímu zasvěcení udělila kapitulní konsistoř v Českých Budějovicích 27. dubna 1845 povolení, které bylo prostřednictvím prachatického vikariátního úřadu, v jehož čele tehdy stál vlachovobřezský farář Emanuel Aschwitz, odesláno 24. května téhož roku strunkovickému faráři Augustinu Akcentovi. Lze tedy předpokládat, že k vysvěcení kaple došlo buď o svátku sv. Jana Křtitele v úterý 24. června 1845, nebo v neděli, která jej předcházela, či v neděli po něm. Že by tato kaple někdy obdržela mešní licenci, o tom jsem doklad nenalezl. MUDr. Jan Antoním Mager Sport Valná hromada SDH Svojnice, v KD Svojnice TJ SOKOL - oddíl florbalu V sobotu jsme odehráli další dvě kola soutěže - Jihočeský přebor mužů. Tento den nás čekala opravdu těžká utkání, oba naši soupeři zaujímají přední místa v tabulce. Adventní koncert žáků ZUŠ Vlachovo Březí pobočka Strunkovice nad Blanicí. Koncert se konal v budově I. stupně ZŠ Strunkovice Do prvního zápasu jsme nastoupili s velkou dávkou energie proti týmu z Dačic. Utkání bylo od počátku v naší režii, bohužel ne do konce. Po zbytečné výměně názorů na naší střídačce a do předposlední minuty tohoto klání to vypadalo, že přivezeme další bod, ale 48 vteřin před závěrečným 3

4 hvizdem se uhnízdil florbalový míček # Družstvo Z V R P B BV BO BR v naší bráně. Po tomto gólu a ve 1. FK Slovan Jindřichův Hradec B snaze vše ještě zachránit jsme do pole nasadili šest hráčů a stáhli brankáře, 2. TJ Centropen Dačice B jenže tento tah nám tentokrát vůbec 3. SK Českobudějovičtí Lvi B nevyšel a hráčům z Dačic se podařilo 4. FBC THC Velešín vstřelit další branku. Na konci tohoto 5. FBC Český Krumlov B utkání svítilo na informační tabuli 6. SK Cosa Nostra B skóre 6:4. Druhé střetnutí s týmem SK 7. T.J. Sokol Písek B Českobudějovičtí Lvi B bylo ještě 8. TJ Sokol MEXIKO Strunkovice náročnější. Soupeř nás technicky 9. FBC Dynamo Strakonice přehrával a zúročoval zkušenosti 10. SK FbC Týn nad Vltavou - Býci svých hráčů z vyšších soutěží. I přes tuto skutečnost jsme bojovali ze všech sil, nedocházelo k nepřínosným výměnám názorů na naší střídačce a náskok soupeře se nám dařil snižovat. Souboj se Lvy jsme odehráli s výsledkem 7:5. Další souboje s týmy z Písku a Týna nad Vltavou nás čekají Vladimír Dubravec, oddíl florbalu Zprávy z fotbalového Blaníku Ve fotbalovém oddíle Blaník Strunkovice probíhá v současné době klidnější období a hráči si užívají vánoční volno před zimní přípravou na jarní odvety svých mistrovských zápasů. 28. listopadu 2009 proběhla Valná hromada, kde byly podrobně zhodnoceny všechny akce roku 2009 a v usnesení valné hromady jsou vytýčeny další cíle pro následující rok Nově zvolený výkonný výbor je opět sedmičlenný a z jedenáctičlenné kandidátky byli do výkonného výboru zvoleni dva noví členové. Výkonný výbor se již sešel na své úvodní schůzi a zpracoval všechny návrhy a připomínky vyřčené na valné hromadě do svého programu. Výkonný výbor též konstatoval velký zájem svých členů na dalším dění v klubu a tímto děkuje za účast a návrhy na zlepšení výsledků Blaníku v příštím roce, a nejenom těch fotbalových. Naše dvě družstva dorostu se zúčastnila turnaje v sálovém fotbale ve Vlachově Březí, který se hrál jako 9. ročník memoriálu Josefa Oboleckého a 7. ročník memoriálu Jaroslava Kokeše a chlapci tímto fotbalovým kláním uctili památku svých tragicky zesnulých kamarádů. Poslední akce roku 2009 byl pro Blaník turnaj tříčlenných mužstev v sále ve Strunkovicích, kterého se zúčastnilo deset týmů a na výsledcích opravdu tentokrát nezáleželo, i když nikdo nedal nikomu nic zadarmo, důležitější byl zájem hráčů dorostu a mužů o toto setkání a pocit sounáležitosti k Blaníku. Všem příznivcům fotbalu ve Strunkovicích přejeme dobrý vstup do roku 2010 a věříme, že v následujících měsících budeme přinášet potěšující zprávy a s nástupem jarní sezony i zprávy o dobrých výsledcích všech mužstev Blaníku. Miroslav Mottl, předseda oddílu Pohár putuje do Čestic V tradičním vánočním čase uspořádala TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí opět turnaj v nohejbalu trojic o Putovní pohár TJ Sokol. V sále kulturního domu se sešlo ke změření sil 9 nohejbalových družstev. Domácí nohejbalovou scénu zastupovala čtyři družstva. Z přespolních se zúčastnila dvě družstva z Vitějovic a po jednom družstvu z Vodňan, Prachatic a Čestic. Po rozlosování se družstva utkala nejprve ve 2 základních skupinách, kde se hrálo systémem každý s každým. Pořadí ve skupinách rozhodlo o nasazení družstev do pavouka čtvrtfinále, kde se již hrálo KO systémem. V modré skupině si nejlépe vedli domácí 4

5 Stop alkoholu. V červené skupině šli od počátku za obhájením vítězství z loňského roku Vodňanští. Po čtvrtfinálových soubojích byla známa nejlepší čtveřice, kam se probojovala domácí družstva Stop alkoholu a TJ Sokol a dále přespolní Vodňany a Čestice V prvním semifinále se utkali domácí Stop alkoholu s přespolními Česticemi. Bohužel domácí podlehli soupeři 1:2 na sety (10-9, 5-10, 4-10). Druhé semifinále nabídlo souboj domácích Sokolů a Vodňan. Zápas to byl napínavý. Zejména první dva sety to byla přetahovaná o každý míč. Vodňanští nakonec svého rivala porazili 2:1 na sety (9-10, 10-8, 10-1) a postoupili do finále. Zápas o 3. místo byl tedy soubojem domácích družstev. Družstvo Stop alkoholu v něm porazilo TJ Sokol 2:0 na sety (10-8, 10-8) a zaslouženě obsadilo 3. místo. Finálový zápas se stal soubojem družstev z Vodňan a Čestic. Oba dva soupeři se střetli již v základní skupině a Vodňany zvítězily 2:0. Finálový zápas je ovšem jiná káva. Přestože Vodňanští nastupovali do zápasu s ambicí zvítězit v turnaji potřetí v řadě, Čestičtí byli proti tomu a zvítězili 2:1 na sety (10-6, 7-10, 10-7). Pohár se tak na rok stěhuje do Čestic. Celkové výsledky: 1. místo: ČESTICE (L.Kolařík, J.Koštejn, M.Lácha) 2. místo: VODŇANY (M.Babický, L.Köhler, T.Köhler) 3. místo: STOP ALKOHOLU (P.Beneš, L.Klein, K.Machala) Vladimír Trávníček, oddíl nohejbalu 6. prosince 2009 se v kinosále Kulturního domu uskutečnila repríza pohádky Čertova nevěsta Sál byl opět plný a členové Strunkovického Ochotnického Spolku (S.O.S.) připravili malým i velkým divákům krásný zážitek. I Velký Bor navštívil Mikuláš se svými společníky Výroční schůze SDH Velký Bor V sobotu 5. prosince 2009 Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru uspořádal mikulášský průvod a diskotéku v budově bývalé školy ve Velkém Boru. Kolem páté večerní hodiny vyšel Mikuláš s andělem a čerty na průvod naší obcí. Mikuláš se svými společníky navštívil většinu domácností, kde ve spolupráci s rodiči či prarodiči předali malým dětem mikulášskou nadílku. V sedm hodin v budově školy začala dětská diskotéka, kde byla pro děti připravena i řada soutěží s různými věcnými cenami. Společně s dětmi přišli rodiče a jiní hosté. Doufáme, že se mikulášská taneční diskotéka s různými soutěžemi líbila jak dětem, tak rodičům a v příštím roce opět nashledanou. Sponzorům kulturní akce upřímně děkujeme (Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí, Policie České republiky, Stanislav Muška - Velký Bor, Stanislav Prouza - Velký Bor, Martin Šanda - Velký Bor). Vlastislav Šandera, SDH Velký Bor Dne 11. prosince 2009 se v budově školy ve Velkém Boru konala výroční schůze SDH Velký Bor. Hlavní náplní schůze byly volby výboru SDH Velký Bor na následujících pět let. Ještě před samotnými volbami byli přivítáni hosté z ostatních sborů dobrovolných hasičů. Poté se přistoupilo k samotným volbám, které proběhly úspěšně. 5

6 Zvolení členové výboru SDH Velký Bor: starosta: Jan Pudivítr st. velitel: Vlastislav Šandera jednatel: Karel Říha st. hospodář: Karel Říha ml. preventista: Václav Hájek strojník: Jaroslav Kadlec vedoucí mládeže: Ludmila Šanderová, Monika Pořízková kronikář: David Říha revizoři: JUDr. Pavel Čížkovský, Jaroslav Wölfl Byli přijati noví členové: Ing. Jiří Petrášek, Marek Říha, Ondřej Kadlec. Dále byla vyhodnocena činnost sboru v uplynulém roce a členové byli seznámeni s plánovanou činností na následující rok. Členové výboru sboru dobrovolných hasičů na schůzi poděkovali svým členům za odvedenou práci v uplynulém roce. Zejména si naše poděkování zaslouží naše dvě členky, a to Ludmila Šanderová a Monika Pořízková za jejich činnost v pořádání kulturních akcí pro děti. Touto svou činností přinejmenším zviditelňují náš sbor v očích široké veřejnosti. Vlastislav Šandera, SDH Velký Bor Oznámení Ve dnech 4. až 10. ledna 2010 ve Strunkovicích nad Blanicí navštíví vaše domácnosti tři králové v rámci Tříkrálové sbírky pořádané pod záštitou České katolické charity. Děkujeme za vaše příspěvky. Jiří Podlešák, Strunkovice nad Blanicí Valná hromada T.J. SOKOL Strunkovice se uskuteční v sobotu 9. ledna od 16:30 hodin v klubovně kulturního domu ve Strunkovicích nad Blanicí. Vchod zadem KD. Valné hromady SDH: SDH Strunkovice ( od 19:00 hodin v restauraci U Mrazivého Zajíce ). SDH Protivec ( od 19:00 hodin v hasičském domě v Protivci). SDH Šipoun ( od 19:00 hodin v Environmentálním centru v Šipouně). Okrsek SDH Strunkovice ( od 19:00 hodin v KD ve Svojnicích). Místní organizace Českého červeného kříže ve Strunkovicích nad Blanicí zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná dne 23. ledna 2010 od 13:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Strunkovice nad Blanicí. Blahopřejeme jubilantům Marie Svatková Strunkovice nad Blanicí Václav Prokop Strunkovice nad Blanicí Zdeňka Ihnatková Strunkovice nad Blanicí Jana Vachtová Strunkovice nad Blanicí Helena Kábelová Protivec Karel Orság Strunkovice nad Blanicí Růžena Pechová Svojnice Anežka Kučerová Strunkovice nad Blanicí Helena Poustecká Velký Bor Naše řady opustila Marie Ackerlová Strunkovice nad Blanicí Inzerce Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí a školící středisko v oblasti zdravotnictví a první pomoci Ready2Help (Bc. Klára Zasadilová) pořádají vzdělávací přednášku na téma Správné zásady poskytování první pomoci. Přednáška se koná v pátek 29. ledna 2010 v kině Strunkovice nad Blanicí. Začátek v 18:30 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni. Jan Mareš, Sport pro všechny Každý čtvrtek počínaje 7. lednem 2010 od 10:00 hodin bude ve Strunkovicích nad Blanicí u autobusové zastávky nabízet pojízdná prodejna masné výrobky a čerstvé maso z jatek Hradčany. Více informací a objednávky na tel.: Prodám nepoužitou zámkovou dlažbu. Radek Matějka tel.: Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník. Adresa redakce: Strunkovice nad Blanicí 86, Registrační číslo: MK ČR E Cena: zdarma. Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej tel.: ). Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Sazba: DTP studio BoD - Blanička, tel.:

Zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí přejí všem našim občanům klidný a pohodový rok 2009.

Zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí přejí všem našim občanům klidný a pohodový rok 2009. Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2009 Zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí přejí všem našim občanům klidný a pohodový rok 2009. Informace ÚM Zasedání Žádáme občany,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2016 ze dne 14. 12. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 12. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2017 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2017 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2017 ze dne 18. 1. 2017 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 18. 1. 2019 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 18. 2. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2007

V Ř E S K O V Á K leden 2007 V Ř E S K O V Á K leden 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám úvodem popřál hodně štěstí a zdraví v letošním roce. Přejme si, aby letošní rok byl pro obec rokem, ve kterém se podaří

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1/2014 ze dne 22. 1. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1/2014 ze dne 22. 1. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1/2014 ze dne 22. 1. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 1. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 6 / 2016 ze dne 22. 6. 2016 Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 6. 2016 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Městys Strunkovice nad Blanicí

Městys Strunkovice nad Blanicí ZPRAVODAJ MĚSTYSE STRUNKOVICE NAD BLANICÍ Prosinec 2010 Tohle rozum nebere... Ve čtyřech největších městech naší republiky se na radnicích po říjnových komunálních volbách utvořily velké koalice dvou jinak

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Frymburský. zpravodaj. Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse

Frymburský. zpravodaj. Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse Frymburský zpravodaj Ročník 24 září 2011 číslo 293 měsíčník úřadu městyse TENISOVÝ TURNAJ - 2011 Dne 30. července 2011 se konal za ideálního počasí tradiční tenisový turnaj čtyřher. Zúčastnilo se ho 8

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2015 ze dne 21. 10. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2015 ze dne 21. 10. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 8 / 2015 ze dne 21. 10. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 21. 10. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané!

OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR Vážení spoluobčané! OBECNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014 Vážení spoluobčané! Od letošního 6. ledna je v provozu nově vybudovaná třída mateřské školky. Tato přístavba vyřešila bezproblémový nástup všech přihlášených dětí a došlo k plnému

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2008 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem Libor

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Program veřejného zasedání

Program veřejného zasedání Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Makotřasy konaného dne: 28.11. 2012 v 18. 30 hod. 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Informace o stavu finančního konta

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č.

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č. Obec Víska u Jevíčka 1 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka

Více

Městys Louňovice pod Blaníkem

Městys Louňovice pod Blaníkem Městys Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Zastupitelstvo městyse schválilo

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne Prosinec 2012 Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 12. 2012 Vydané nové obecně závazné vyhlášky obce OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch OZV č.2/2013 o stanovení systému

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více