Informace ÚM. Leden 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ÚM. Leden 2010"

Transkript

1 Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2010 Nejen chladnou hlavu, ale i zdraví, pohodu, méně stresu a shonu, více času na rodinu a přátele přejí všem našim občanům do roku 2010 zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí. Informace ÚM Schválilo TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí realizaci sportovní lezecké stěny v předsálí KD Strunkovice. Schválilo podání žádosti o dotaci v rámci PRV do 4. výzvy místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP na akci Oprava střechy KD Svojnice. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č.1/2009, kterou se zvyšuje poplatek za svoz popelnic pro trvale hlášené osoby o 20,- Kč na osobu a rok. Vzalo na vědomí rozhodnutí starosty o pronájmu Autokempu Žíchovec panu Ing. Jaroslavu Bártovi. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí se koná ve středu 13. ledna od 19:30 hodin v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. Žádáme občany, aby platby za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2010 chodili platit na Úřad městyse až v měsíci únoru. Výše poplatku za komunální odpad se pro rok 2010 zvyšuje z 480,-Kč na 500,-Kč za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu. Výše poplatků za psy se nemění a splatnost poplatků je do 15. února Výše poplatků za pronájem zahrádek a zemědělské půdy se pro rok 2010 nemění a splatnost tohoto poplatku je do Na Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí je možno zakoupit knihu Jana Antonína Magera - Rod Havlasů ze Strunkovic (50,-Kč). Příspěvky do únorového čísla Zpravodaje můžete odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo zaslat em (adresa je v tiráži na poslední straně), a to nejdéle do pátku 22. ledna. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2010 na úroky z úvěrů. Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2010 na opravu budovy Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí. Schválilo organizační a finanční spoluúčast na realizaci projektu mikroregionu Vlachovo Březí Zlepšení stavu dopravního značení a modernizace mobiliáře v obcích mikroregionu Vlachovo Březí. 1 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo rozpočet roku 2010 v těchto objemech: Příjmy ,-Kč Výdaje ,-Kč Financování ,-Kč tj. schválili schodkový rozpočet, který bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let. Schválilo podání žádosti o dotaci z POV MMR na realizaci akce Sauna v KD Strunkovice. Schválilo podle ust. 47 odst. 5 zákona č.186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů konečný návrh zadání Územního plánu Strunkovice nad Blanicí. Schválilo podle 6 odst.5 písm. a) a 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořízení Změny č.3 Územního plánu městyse Strunkovice nad Blanicí.

2 Kultura TJ Sokol Strunkovice srdečně zve v pátek 22. ledna na SOKOLSKÝ BÁL. K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROFI - STUDIO. Začátek ve 20:00 hodin v sále KD ve Strunkovicích nad Blanicí. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek na Úřadu městyse Strunkovic. Připravujeme na únor: Beseda s promítáním - Environmentální centrum Šipoun Včelařský ples - KD Strunkovice nad Blanicí Beseda s promítáním - KINO Strunkovice nad Blanicí Bál městyse - KD Strunkovice nad Blanicí Kino Kino Strunkovice po zimní přestávce zahajuje provoz v pátek 5. února českou komedií Muži v říji. I v následujících promítacích dnech, kterými zůstávají pátky, na vás čeká smršť českých filmů a řada zahraničních novinek. Začátky představení jsou od 19 : 00 hodin. Dobrou zprávou je, že vstupné zůstává i nadále na bezkonkurenčních čtyřiceti korunách!!! Tak se nestyďte a choďte do kina. Kino je tu pro Vás. Více informací na Adventní výstava a Klub dovedných rukou Adventní výstavu, kterou uspořádal Klub dovedných rukou 12. až 14. prosince v předsálí kinosálu KD ve Strunkovicích nad Blanicí, zhlédlo poměrně hodně občanů. Podle vyjádření řady návštěvníků se výstava líbila. Kromě výtvorů členů Klubu dovedných rukou ze Strunkovic sklidila obdiv keramika ze STROOMu z Dubu. Výstavu zpestřily a velký obdiv získaly rovněž výrobky žáků zdejší základní školy či keramika dětí z dětského domova v Žíchovci. Škoda jen, že vystavené výtvory byly neprodejné, snad příště... Mnozí návštěvníci přispěli organizátorům jak dobrovolným vstupným, tak zakoupením netradičních vánočních ozdob, perníků, svíček, háčkování či keramiky. Peníze získané z výstavy budou použity na financování další klubové činnosti. V lednu se budou schůzky Klubu dovedných rukou konat ve školní jídelně, a to od 18:00 hodin. Těšit se můžete na háčkovanou bižutérii zdobenou korálky (6. ledna) a pletení košíčků, krabic a rámečků z papírových ruliček (20. ledna). Jako vždy zveme další zájemce, kteří se chtějí něco nového naučit. Terezie Holátová, Klub dovedných rukou Kam s odpadem Předvánoční prodej v přeplněných nákupních centrech rostl a lidé jakoby vůbec nevzali na vědomí, že kolem zuří ekonomická krize. Pod vánočními stromky se kupily dárky a to řada z nás teprve čeká na povánoční slevy. A všechny ty dárky a dárečky jsou zabaleny a to spíš více než méně. No a opět tu vyvstává nerudovská otázka Kam s ní?. Ano, kam s tou spoustou odpadu. Abych předešel řadě nepříjemností, šetřil práci zaměstnanců městyse a v neposlední řadě vaše peníze, pokusím se Vás s odpadem nasměrovat do správných míst. Sběrna druhotných surovin (u hřiště), kterou provozovaly Sběrné suroviny Vodňany, ke konci roku 2009 ukončila provoz. Pozemek je ve vlastnictví městyse. Po převzetí objektu, který je vlastnictvím Sběrných surovin, bude toto místo sloužit pro ukládání železného šrotu. Železo se nebude vykupovat, pouze jej zde občané mohou zdarma uložit. V současné době zde železo můžete nechat před bránou, nebo se domluvit na úřadu městyse na otevření brány. V Družstevní ulici ve Strunkovicích se opravuje sběrný dvůr. Zde mohou občané (ne firmy ani živnostníci) odevzdávat zdarma elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize, telefony, počítače...) a nebezpečný odpad (barvy, koberce, plasty,...). Lze sem odvézt i svázaný papír. Krabice a papír neukládejte do popelnic, zbytečně zvyšujete náklady na jejich odvoz. Pokud je vjezd do sběrného dvora uzavřen, lze věci patřící do sběrného dvora uložit na zpevněnou plochu vlevo před vjezdem do dvora. Plasty (igelity a pet lahve) a sklo lze uložit do kontejnerů, které se nacházejí ve Strunkovicích a okolních osadách. Plasty v pytlích lze rovněž odvézt přímo do sběrného dvora. U obecního lesa, v prostoru bývalé skládky, mohou občané uložit biologický odpad (tráva, listí...) vhodný ke 2

3 kompostování a odpad určený k pálení (dřevo, větve...). Jsou zde pro tyto účely vyhrazeny dvě oddělená místa. Nevozte sem jiný odpad. Vystavujete se pokutě a přiděláváte nám práci. Větve na pálení neházejte na kopici s trávou a opačně. Stále to někteří jedinci nechápou. Domovní odpad ukládejte do popelnic, nebo plastových pytlů. Pytle plňte jen tak, aby se netrhaly a obsluha je mohla snadno zvednout do sběrného vozu. Svoz probíhá každé pondělí a v souladu se zákonem a přijatou obecně závaznou vyhláškou je každý občan přihlášený zde k trvalému pobytu a každý vlastník rekreačního objektu povinen platit poplatek za odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu. Jelikož si za tyto služby všichni platíte, zůstává rozum stát nad tím, co je ochoten někdo prohnat komínem a jiný se s tím táhnout k lesu či řece, aby se toho zbavil. Poslední komoditou je stavební materiál a suť. Po domluvě na Úřadu městyse lze podle povahy a množství takového materiálu a podle případných možností městyse uložit na vhodné místo. Městys toto není povinen zajišťovat, a pokud takové možnosti k uložení stavební suti nemá, je v souladu s vydanou obecně závaznou vyhláškou občan povinen zlikvidovat tento materiál odvozem na řízenou skládku (např. Rumpold Vodňany). Čím více budeme odpad třídit, tím více budeme šetrnější ke svému okolí, přírodě a ke své peněžence. Pokud si nevíte rady, kam s některým odpadem, kontaktujte nás na Úřadu městyse. Rádi Vám poradíme. Ing.Karel Matějka, starosta K počátkům návesní kapličky v Žíchovci Ze zbožného podnětu vystavěli v roce 1843 majitelé žíchoveckých usedlostí vlastními náklady na místní návsi kapli, jen ku zavěšení zvonu a k soukromému náboženskému rozjímání. Ve smlouvě sepsané 20. listopadu téhož roku se všichni dohromady zavázali o tuto modlitební kapli v budoucnu pečovat a udržovat ji v dobrém stavu. Aby tento jejich závazek měl větší právní oporu, svolili k jeho zaknihování. Tento právní úkon pak provedl soud netolického panství 6. prosince 1843 v pozemkové knize rychty Hájek u žíchoveckých živností, jejichž majiteli tehdy byli: čp. 1 Ignác Turek, čp. 2 Frant. Štěpánek, čp. 3 Jakub Beneš, čp. 4 Josef Bílý, čp. 5 Ignác Cimrhanzl, čp. 7 Frant. Štěpánek, čp. 8 Josef Mikeš, čp. 9 Vojtěch Švácha, čp. 11 Vít Němec, čp. 12 sirotci po Františku Volynkovi (zastoupeni poručníkem Václavem Píchou) a čp. 13 Matěj Bísek. Modlitební kaple byla zasvěcena svatému Janu Křtiteli. K jejímu zasvěcení udělila kapitulní konsistoř v Českých Budějovicích 27. dubna 1845 povolení, které bylo prostřednictvím prachatického vikariátního úřadu, v jehož čele tehdy stál vlachovobřezský farář Emanuel Aschwitz, odesláno 24. května téhož roku strunkovickému faráři Augustinu Akcentovi. Lze tedy předpokládat, že k vysvěcení kaple došlo buď o svátku sv. Jana Křtitele v úterý 24. června 1845, nebo v neděli, která jej předcházela, či v neděli po něm. Že by tato kaple někdy obdržela mešní licenci, o tom jsem doklad nenalezl. MUDr. Jan Antoním Mager Sport Valná hromada SDH Svojnice, v KD Svojnice TJ SOKOL - oddíl florbalu V sobotu jsme odehráli další dvě kola soutěže - Jihočeský přebor mužů. Tento den nás čekala opravdu těžká utkání, oba naši soupeři zaujímají přední místa v tabulce. Adventní koncert žáků ZUŠ Vlachovo Březí pobočka Strunkovice nad Blanicí. Koncert se konal v budově I. stupně ZŠ Strunkovice Do prvního zápasu jsme nastoupili s velkou dávkou energie proti týmu z Dačic. Utkání bylo od počátku v naší režii, bohužel ne do konce. Po zbytečné výměně názorů na naší střídačce a do předposlední minuty tohoto klání to vypadalo, že přivezeme další bod, ale 48 vteřin před závěrečným 3

4 hvizdem se uhnízdil florbalový míček # Družstvo Z V R P B BV BO BR v naší bráně. Po tomto gólu a ve 1. FK Slovan Jindřichův Hradec B snaze vše ještě zachránit jsme do pole nasadili šest hráčů a stáhli brankáře, 2. TJ Centropen Dačice B jenže tento tah nám tentokrát vůbec 3. SK Českobudějovičtí Lvi B nevyšel a hráčům z Dačic se podařilo 4. FBC THC Velešín vstřelit další branku. Na konci tohoto 5. FBC Český Krumlov B utkání svítilo na informační tabuli 6. SK Cosa Nostra B skóre 6:4. Druhé střetnutí s týmem SK 7. T.J. Sokol Písek B Českobudějovičtí Lvi B bylo ještě 8. TJ Sokol MEXIKO Strunkovice náročnější. Soupeř nás technicky 9. FBC Dynamo Strakonice přehrával a zúročoval zkušenosti 10. SK FbC Týn nad Vltavou - Býci svých hráčů z vyšších soutěží. I přes tuto skutečnost jsme bojovali ze všech sil, nedocházelo k nepřínosným výměnám názorů na naší střídačce a náskok soupeře se nám dařil snižovat. Souboj se Lvy jsme odehráli s výsledkem 7:5. Další souboje s týmy z Písku a Týna nad Vltavou nás čekají Vladimír Dubravec, oddíl florbalu Zprávy z fotbalového Blaníku Ve fotbalovém oddíle Blaník Strunkovice probíhá v současné době klidnější období a hráči si užívají vánoční volno před zimní přípravou na jarní odvety svých mistrovských zápasů. 28. listopadu 2009 proběhla Valná hromada, kde byly podrobně zhodnoceny všechny akce roku 2009 a v usnesení valné hromady jsou vytýčeny další cíle pro následující rok Nově zvolený výkonný výbor je opět sedmičlenný a z jedenáctičlenné kandidátky byli do výkonného výboru zvoleni dva noví členové. Výkonný výbor se již sešel na své úvodní schůzi a zpracoval všechny návrhy a připomínky vyřčené na valné hromadě do svého programu. Výkonný výbor též konstatoval velký zájem svých členů na dalším dění v klubu a tímto děkuje za účast a návrhy na zlepšení výsledků Blaníku v příštím roce, a nejenom těch fotbalových. Naše dvě družstva dorostu se zúčastnila turnaje v sálovém fotbale ve Vlachově Březí, který se hrál jako 9. ročník memoriálu Josefa Oboleckého a 7. ročník memoriálu Jaroslava Kokeše a chlapci tímto fotbalovým kláním uctili památku svých tragicky zesnulých kamarádů. Poslední akce roku 2009 byl pro Blaník turnaj tříčlenných mužstev v sále ve Strunkovicích, kterého se zúčastnilo deset týmů a na výsledcích opravdu tentokrát nezáleželo, i když nikdo nedal nikomu nic zadarmo, důležitější byl zájem hráčů dorostu a mužů o toto setkání a pocit sounáležitosti k Blaníku. Všem příznivcům fotbalu ve Strunkovicích přejeme dobrý vstup do roku 2010 a věříme, že v následujících měsících budeme přinášet potěšující zprávy a s nástupem jarní sezony i zprávy o dobrých výsledcích všech mužstev Blaníku. Miroslav Mottl, předseda oddílu Pohár putuje do Čestic V tradičním vánočním čase uspořádala TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí opět turnaj v nohejbalu trojic o Putovní pohár TJ Sokol. V sále kulturního domu se sešlo ke změření sil 9 nohejbalových družstev. Domácí nohejbalovou scénu zastupovala čtyři družstva. Z přespolních se zúčastnila dvě družstva z Vitějovic a po jednom družstvu z Vodňan, Prachatic a Čestic. Po rozlosování se družstva utkala nejprve ve 2 základních skupinách, kde se hrálo systémem každý s každým. Pořadí ve skupinách rozhodlo o nasazení družstev do pavouka čtvrtfinále, kde se již hrálo KO systémem. V modré skupině si nejlépe vedli domácí 4

5 Stop alkoholu. V červené skupině šli od počátku za obhájením vítězství z loňského roku Vodňanští. Po čtvrtfinálových soubojích byla známa nejlepší čtveřice, kam se probojovala domácí družstva Stop alkoholu a TJ Sokol a dále přespolní Vodňany a Čestice V prvním semifinále se utkali domácí Stop alkoholu s přespolními Česticemi. Bohužel domácí podlehli soupeři 1:2 na sety (10-9, 5-10, 4-10). Druhé semifinále nabídlo souboj domácích Sokolů a Vodňan. Zápas to byl napínavý. Zejména první dva sety to byla přetahovaná o každý míč. Vodňanští nakonec svého rivala porazili 2:1 na sety (9-10, 10-8, 10-1) a postoupili do finále. Zápas o 3. místo byl tedy soubojem domácích družstev. Družstvo Stop alkoholu v něm porazilo TJ Sokol 2:0 na sety (10-8, 10-8) a zaslouženě obsadilo 3. místo. Finálový zápas se stal soubojem družstev z Vodňan a Čestic. Oba dva soupeři se střetli již v základní skupině a Vodňany zvítězily 2:0. Finálový zápas je ovšem jiná káva. Přestože Vodňanští nastupovali do zápasu s ambicí zvítězit v turnaji potřetí v řadě, Čestičtí byli proti tomu a zvítězili 2:1 na sety (10-6, 7-10, 10-7). Pohár se tak na rok stěhuje do Čestic. Celkové výsledky: 1. místo: ČESTICE (L.Kolařík, J.Koštejn, M.Lácha) 2. místo: VODŇANY (M.Babický, L.Köhler, T.Köhler) 3. místo: STOP ALKOHOLU (P.Beneš, L.Klein, K.Machala) Vladimír Trávníček, oddíl nohejbalu 6. prosince 2009 se v kinosále Kulturního domu uskutečnila repríza pohádky Čertova nevěsta Sál byl opět plný a členové Strunkovického Ochotnického Spolku (S.O.S.) připravili malým i velkým divákům krásný zážitek. I Velký Bor navštívil Mikuláš se svými společníky Výroční schůze SDH Velký Bor V sobotu 5. prosince 2009 Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru uspořádal mikulášský průvod a diskotéku v budově bývalé školy ve Velkém Boru. Kolem páté večerní hodiny vyšel Mikuláš s andělem a čerty na průvod naší obcí. Mikuláš se svými společníky navštívil většinu domácností, kde ve spolupráci s rodiči či prarodiči předali malým dětem mikulášskou nadílku. V sedm hodin v budově školy začala dětská diskotéka, kde byla pro děti připravena i řada soutěží s různými věcnými cenami. Společně s dětmi přišli rodiče a jiní hosté. Doufáme, že se mikulášská taneční diskotéka s různými soutěžemi líbila jak dětem, tak rodičům a v příštím roce opět nashledanou. Sponzorům kulturní akce upřímně děkujeme (Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí, Policie České republiky, Stanislav Muška - Velký Bor, Stanislav Prouza - Velký Bor, Martin Šanda - Velký Bor). Vlastislav Šandera, SDH Velký Bor Dne 11. prosince 2009 se v budově školy ve Velkém Boru konala výroční schůze SDH Velký Bor. Hlavní náplní schůze byly volby výboru SDH Velký Bor na následujících pět let. Ještě před samotnými volbami byli přivítáni hosté z ostatních sborů dobrovolných hasičů. Poté se přistoupilo k samotným volbám, které proběhly úspěšně. 5

6 Zvolení členové výboru SDH Velký Bor: starosta: Jan Pudivítr st. velitel: Vlastislav Šandera jednatel: Karel Říha st. hospodář: Karel Říha ml. preventista: Václav Hájek strojník: Jaroslav Kadlec vedoucí mládeže: Ludmila Šanderová, Monika Pořízková kronikář: David Říha revizoři: JUDr. Pavel Čížkovský, Jaroslav Wölfl Byli přijati noví členové: Ing. Jiří Petrášek, Marek Říha, Ondřej Kadlec. Dále byla vyhodnocena činnost sboru v uplynulém roce a členové byli seznámeni s plánovanou činností na následující rok. Členové výboru sboru dobrovolných hasičů na schůzi poděkovali svým členům za odvedenou práci v uplynulém roce. Zejména si naše poděkování zaslouží naše dvě členky, a to Ludmila Šanderová a Monika Pořízková za jejich činnost v pořádání kulturních akcí pro děti. Touto svou činností přinejmenším zviditelňují náš sbor v očích široké veřejnosti. Vlastislav Šandera, SDH Velký Bor Oznámení Ve dnech 4. až 10. ledna 2010 ve Strunkovicích nad Blanicí navštíví vaše domácnosti tři králové v rámci Tříkrálové sbírky pořádané pod záštitou České katolické charity. Děkujeme za vaše příspěvky. Jiří Podlešák, Strunkovice nad Blanicí Valná hromada T.J. SOKOL Strunkovice se uskuteční v sobotu 9. ledna od 16:30 hodin v klubovně kulturního domu ve Strunkovicích nad Blanicí. Vchod zadem KD. Valné hromady SDH: SDH Strunkovice ( od 19:00 hodin v restauraci U Mrazivého Zajíce ). SDH Protivec ( od 19:00 hodin v hasičském domě v Protivci). SDH Šipoun ( od 19:00 hodin v Environmentálním centru v Šipouně). Okrsek SDH Strunkovice ( od 19:00 hodin v KD ve Svojnicích). Místní organizace Českého červeného kříže ve Strunkovicích nad Blanicí zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná dne 23. ledna 2010 od 13:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Strunkovice nad Blanicí. Blahopřejeme jubilantům Marie Svatková Strunkovice nad Blanicí Václav Prokop Strunkovice nad Blanicí Zdeňka Ihnatková Strunkovice nad Blanicí Jana Vachtová Strunkovice nad Blanicí Helena Kábelová Protivec Karel Orság Strunkovice nad Blanicí Růžena Pechová Svojnice Anežka Kučerová Strunkovice nad Blanicí Helena Poustecká Velký Bor Naše řady opustila Marie Ackerlová Strunkovice nad Blanicí Inzerce Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí a školící středisko v oblasti zdravotnictví a první pomoci Ready2Help (Bc. Klára Zasadilová) pořádají vzdělávací přednášku na téma Správné zásady poskytování první pomoci. Přednáška se koná v pátek 29. ledna 2010 v kině Strunkovice nad Blanicí. Začátek v 18:30 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni. Jan Mareš, Sport pro všechny Každý čtvrtek počínaje 7. lednem 2010 od 10:00 hodin bude ve Strunkovicích nad Blanicí u autobusové zastávky nabízet pojízdná prodejna masné výrobky a čerstvé maso z jatek Hradčany. Více informací a objednávky na tel.: Prodám nepoužitou zámkovou dlažbu. Radek Matějka tel.: Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník. Adresa redakce: Strunkovice nad Blanicí 86, Registrační číslo: MK ČR E Cena: zdarma. Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej tel.: ). Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Sazba: DTP studio BoD - Blanička, tel.:

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Červenec 2013 Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Vzkaz radilům... Od pátku 14. června do neděle 16. června probíhala ve sportovním areálu ve Strunkovicích nad Blanicí

Více

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í

Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Z P R AV O D A J M Ě S T Y S E S T R U N K O V I C E N A D B L A N I C Í Září 2013 Jedině idiot nemění názory... Ještě nám nezačal podzim. Ještě se nezačalo barvit listí na stromech. Zato se čím dál více

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více