Informace ÚM. Leden 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ÚM. Leden 2010"

Transkript

1 Z PRAVODAJ MĚSTYSE ST RUNKOVICE NAD BLANICÍ Leden 2010 Nejen chladnou hlavu, ale i zdraví, pohodu, méně stresu a shonu, více času na rodinu a přátele přejí všem našim občanům do roku 2010 zastupitelé a zaměstnanci Městyse Strunkovic nad Blanicí. Informace ÚM Schválilo TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí realizaci sportovní lezecké stěny v předsálí KD Strunkovice. Schválilo podání žádosti o dotaci v rámci PRV do 4. výzvy místní akční skupiny CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP na akci Oprava střechy KD Svojnice. Schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č.1/2009, kterou se zvyšuje poplatek za svoz popelnic pro trvale hlášené osoby o 20,- Kč na osobu a rok. Vzalo na vědomí rozhodnutí starosty o pronájmu Autokempu Žíchovec panu Ing. Jaroslavu Bártovi. Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovic nad Blanicí se koná ve středu 13. ledna od 19:30 hodin v budově Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí. Žádáme občany, aby platby za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2010 chodili platit na Úřad městyse až v měsíci únoru. Výše poplatku za komunální odpad se pro rok 2010 zvyšuje z 480,-Kč na 500,-Kč za každou osobu hlášenou k trvalému pobytu. Výše poplatků za psy se nemění a splatnost poplatků je do 15. února Výše poplatků za pronájem zahrádek a zemědělské půdy se pro rok 2010 nemění a splatnost tohoto poplatku je do Na Úřadu městyse Strunkovic nad Blanicí je možno zakoupit knihu Jana Antonína Magera - Rod Havlasů ze Strunkovic (50,-Kč). Příspěvky do únorového čísla Zpravodaje můžete odevzdat na Úřad městyse Strunkovic nad Blanicí nebo zaslat em (adresa je v tiráži na poslední straně), a to nejdéle do pátku 22. ledna. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2010 na úroky z úvěrů. Schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na rok 2010 na opravu budovy Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí. Schválilo organizační a finanční spoluúčast na realizaci projektu mikroregionu Vlachovo Březí Zlepšení stavu dopravního značení a modernizace mobiliáře v obcích mikroregionu Vlachovo Březí. 1 Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne Zastupitelstvo po projednání a hlasování: Schválilo rozpočet roku 2010 v těchto objemech: Příjmy ,-Kč Výdaje ,-Kč Financování ,-Kč tj. schválili schodkový rozpočet, který bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let. Schválilo podání žádosti o dotaci z POV MMR na realizaci akce Sauna v KD Strunkovice. Schválilo podle ust. 47 odst. 5 zákona č.186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů konečný návrh zadání Územního plánu Strunkovice nad Blanicí. Schválilo podle 6 odst.5 písm. a) a 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořízení Změny č.3 Územního plánu městyse Strunkovice nad Blanicí.

2 Kultura TJ Sokol Strunkovice srdečně zve v pátek 22. ledna na SOKOLSKÝ BÁL. K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROFI - STUDIO. Začátek ve 20:00 hodin v sále KD ve Strunkovicích nad Blanicí. Bohatá tombola. Předprodej vstupenek na Úřadu městyse Strunkovic. Připravujeme na únor: Beseda s promítáním - Environmentální centrum Šipoun Včelařský ples - KD Strunkovice nad Blanicí Beseda s promítáním - KINO Strunkovice nad Blanicí Bál městyse - KD Strunkovice nad Blanicí Kino Kino Strunkovice po zimní přestávce zahajuje provoz v pátek 5. února českou komedií Muži v říji. I v následujících promítacích dnech, kterými zůstávají pátky, na vás čeká smršť českých filmů a řada zahraničních novinek. Začátky představení jsou od 19 : 00 hodin. Dobrou zprávou je, že vstupné zůstává i nadále na bezkonkurenčních čtyřiceti korunách!!! Tak se nestyďte a choďte do kina. Kino je tu pro Vás. Více informací na Adventní výstava a Klub dovedných rukou Adventní výstavu, kterou uspořádal Klub dovedných rukou 12. až 14. prosince v předsálí kinosálu KD ve Strunkovicích nad Blanicí, zhlédlo poměrně hodně občanů. Podle vyjádření řady návštěvníků se výstava líbila. Kromě výtvorů členů Klubu dovedných rukou ze Strunkovic sklidila obdiv keramika ze STROOMu z Dubu. Výstavu zpestřily a velký obdiv získaly rovněž výrobky žáků zdejší základní školy či keramika dětí z dětského domova v Žíchovci. Škoda jen, že vystavené výtvory byly neprodejné, snad příště... Mnozí návštěvníci přispěli organizátorům jak dobrovolným vstupným, tak zakoupením netradičních vánočních ozdob, perníků, svíček, háčkování či keramiky. Peníze získané z výstavy budou použity na financování další klubové činnosti. V lednu se budou schůzky Klubu dovedných rukou konat ve školní jídelně, a to od 18:00 hodin. Těšit se můžete na háčkovanou bižutérii zdobenou korálky (6. ledna) a pletení košíčků, krabic a rámečků z papírových ruliček (20. ledna). Jako vždy zveme další zájemce, kteří se chtějí něco nového naučit. Terezie Holátová, Klub dovedných rukou Kam s odpadem Předvánoční prodej v přeplněných nákupních centrech rostl a lidé jakoby vůbec nevzali na vědomí, že kolem zuří ekonomická krize. Pod vánočními stromky se kupily dárky a to řada z nás teprve čeká na povánoční slevy. A všechny ty dárky a dárečky jsou zabaleny a to spíš více než méně. No a opět tu vyvstává nerudovská otázka Kam s ní?. Ano, kam s tou spoustou odpadu. Abych předešel řadě nepříjemností, šetřil práci zaměstnanců městyse a v neposlední řadě vaše peníze, pokusím se Vás s odpadem nasměrovat do správných míst. Sběrna druhotných surovin (u hřiště), kterou provozovaly Sběrné suroviny Vodňany, ke konci roku 2009 ukončila provoz. Pozemek je ve vlastnictví městyse. Po převzetí objektu, který je vlastnictvím Sběrných surovin, bude toto místo sloužit pro ukládání železného šrotu. Železo se nebude vykupovat, pouze jej zde občané mohou zdarma uložit. V současné době zde železo můžete nechat před bránou, nebo se domluvit na úřadu městyse na otevření brány. V Družstevní ulici ve Strunkovicích se opravuje sběrný dvůr. Zde mohou občané (ne firmy ani živnostníci) odevzdávat zdarma elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize, telefony, počítače...) a nebezpečný odpad (barvy, koberce, plasty,...). Lze sem odvézt i svázaný papír. Krabice a papír neukládejte do popelnic, zbytečně zvyšujete náklady na jejich odvoz. Pokud je vjezd do sběrného dvora uzavřen, lze věci patřící do sběrného dvora uložit na zpevněnou plochu vlevo před vjezdem do dvora. Plasty (igelity a pet lahve) a sklo lze uložit do kontejnerů, které se nacházejí ve Strunkovicích a okolních osadách. Plasty v pytlích lze rovněž odvézt přímo do sběrného dvora. U obecního lesa, v prostoru bývalé skládky, mohou občané uložit biologický odpad (tráva, listí...) vhodný ke 2

3 kompostování a odpad určený k pálení (dřevo, větve...). Jsou zde pro tyto účely vyhrazeny dvě oddělená místa. Nevozte sem jiný odpad. Vystavujete se pokutě a přiděláváte nám práci. Větve na pálení neházejte na kopici s trávou a opačně. Stále to někteří jedinci nechápou. Domovní odpad ukládejte do popelnic, nebo plastových pytlů. Pytle plňte jen tak, aby se netrhaly a obsluha je mohla snadno zvednout do sběrného vozu. Svoz probíhá každé pondělí a v souladu se zákonem a přijatou obecně závaznou vyhláškou je každý občan přihlášený zde k trvalému pobytu a každý vlastník rekreačního objektu povinen platit poplatek za odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu. Jelikož si za tyto služby všichni platíte, zůstává rozum stát nad tím, co je ochoten někdo prohnat komínem a jiný se s tím táhnout k lesu či řece, aby se toho zbavil. Poslední komoditou je stavební materiál a suť. Po domluvě na Úřadu městyse lze podle povahy a množství takového materiálu a podle případných možností městyse uložit na vhodné místo. Městys toto není povinen zajišťovat, a pokud takové možnosti k uložení stavební suti nemá, je v souladu s vydanou obecně závaznou vyhláškou občan povinen zlikvidovat tento materiál odvozem na řízenou skládku (např. Rumpold Vodňany). Čím více budeme odpad třídit, tím více budeme šetrnější ke svému okolí, přírodě a ke své peněžence. Pokud si nevíte rady, kam s některým odpadem, kontaktujte nás na Úřadu městyse. Rádi Vám poradíme. Ing.Karel Matějka, starosta K počátkům návesní kapličky v Žíchovci Ze zbožného podnětu vystavěli v roce 1843 majitelé žíchoveckých usedlostí vlastními náklady na místní návsi kapli, jen ku zavěšení zvonu a k soukromému náboženskému rozjímání. Ve smlouvě sepsané 20. listopadu téhož roku se všichni dohromady zavázali o tuto modlitební kapli v budoucnu pečovat a udržovat ji v dobrém stavu. Aby tento jejich závazek měl větší právní oporu, svolili k jeho zaknihování. Tento právní úkon pak provedl soud netolického panství 6. prosince 1843 v pozemkové knize rychty Hájek u žíchoveckých živností, jejichž majiteli tehdy byli: čp. 1 Ignác Turek, čp. 2 Frant. Štěpánek, čp. 3 Jakub Beneš, čp. 4 Josef Bílý, čp. 5 Ignác Cimrhanzl, čp. 7 Frant. Štěpánek, čp. 8 Josef Mikeš, čp. 9 Vojtěch Švácha, čp. 11 Vít Němec, čp. 12 sirotci po Františku Volynkovi (zastoupeni poručníkem Václavem Píchou) a čp. 13 Matěj Bísek. Modlitební kaple byla zasvěcena svatému Janu Křtiteli. K jejímu zasvěcení udělila kapitulní konsistoř v Českých Budějovicích 27. dubna 1845 povolení, které bylo prostřednictvím prachatického vikariátního úřadu, v jehož čele tehdy stál vlachovobřezský farář Emanuel Aschwitz, odesláno 24. května téhož roku strunkovickému faráři Augustinu Akcentovi. Lze tedy předpokládat, že k vysvěcení kaple došlo buď o svátku sv. Jana Křtitele v úterý 24. června 1845, nebo v neděli, která jej předcházela, či v neděli po něm. Že by tato kaple někdy obdržela mešní licenci, o tom jsem doklad nenalezl. MUDr. Jan Antoním Mager Sport Valná hromada SDH Svojnice, v KD Svojnice TJ SOKOL - oddíl florbalu V sobotu jsme odehráli další dvě kola soutěže - Jihočeský přebor mužů. Tento den nás čekala opravdu těžká utkání, oba naši soupeři zaujímají přední místa v tabulce. Adventní koncert žáků ZUŠ Vlachovo Březí pobočka Strunkovice nad Blanicí. Koncert se konal v budově I. stupně ZŠ Strunkovice Do prvního zápasu jsme nastoupili s velkou dávkou energie proti týmu z Dačic. Utkání bylo od počátku v naší režii, bohužel ne do konce. Po zbytečné výměně názorů na naší střídačce a do předposlední minuty tohoto klání to vypadalo, že přivezeme další bod, ale 48 vteřin před závěrečným 3

4 hvizdem se uhnízdil florbalový míček # Družstvo Z V R P B BV BO BR v naší bráně. Po tomto gólu a ve 1. FK Slovan Jindřichův Hradec B snaze vše ještě zachránit jsme do pole nasadili šest hráčů a stáhli brankáře, 2. TJ Centropen Dačice B jenže tento tah nám tentokrát vůbec 3. SK Českobudějovičtí Lvi B nevyšel a hráčům z Dačic se podařilo 4. FBC THC Velešín vstřelit další branku. Na konci tohoto 5. FBC Český Krumlov B utkání svítilo na informační tabuli 6. SK Cosa Nostra B skóre 6:4. Druhé střetnutí s týmem SK 7. T.J. Sokol Písek B Českobudějovičtí Lvi B bylo ještě 8. TJ Sokol MEXIKO Strunkovice náročnější. Soupeř nás technicky 9. FBC Dynamo Strakonice přehrával a zúročoval zkušenosti 10. SK FbC Týn nad Vltavou - Býci svých hráčů z vyšších soutěží. I přes tuto skutečnost jsme bojovali ze všech sil, nedocházelo k nepřínosným výměnám názorů na naší střídačce a náskok soupeře se nám dařil snižovat. Souboj se Lvy jsme odehráli s výsledkem 7:5. Další souboje s týmy z Písku a Týna nad Vltavou nás čekají Vladimír Dubravec, oddíl florbalu Zprávy z fotbalového Blaníku Ve fotbalovém oddíle Blaník Strunkovice probíhá v současné době klidnější období a hráči si užívají vánoční volno před zimní přípravou na jarní odvety svých mistrovských zápasů. 28. listopadu 2009 proběhla Valná hromada, kde byly podrobně zhodnoceny všechny akce roku 2009 a v usnesení valné hromady jsou vytýčeny další cíle pro následující rok Nově zvolený výkonný výbor je opět sedmičlenný a z jedenáctičlenné kandidátky byli do výkonného výboru zvoleni dva noví členové. Výkonný výbor se již sešel na své úvodní schůzi a zpracoval všechny návrhy a připomínky vyřčené na valné hromadě do svého programu. Výkonný výbor též konstatoval velký zájem svých členů na dalším dění v klubu a tímto děkuje za účast a návrhy na zlepšení výsledků Blaníku v příštím roce, a nejenom těch fotbalových. Naše dvě družstva dorostu se zúčastnila turnaje v sálovém fotbale ve Vlachově Březí, který se hrál jako 9. ročník memoriálu Josefa Oboleckého a 7. ročník memoriálu Jaroslava Kokeše a chlapci tímto fotbalovým kláním uctili památku svých tragicky zesnulých kamarádů. Poslední akce roku 2009 byl pro Blaník turnaj tříčlenných mužstev v sále ve Strunkovicích, kterého se zúčastnilo deset týmů a na výsledcích opravdu tentokrát nezáleželo, i když nikdo nedal nikomu nic zadarmo, důležitější byl zájem hráčů dorostu a mužů o toto setkání a pocit sounáležitosti k Blaníku. Všem příznivcům fotbalu ve Strunkovicích přejeme dobrý vstup do roku 2010 a věříme, že v následujících měsících budeme přinášet potěšující zprávy a s nástupem jarní sezony i zprávy o dobrých výsledcích všech mužstev Blaníku. Miroslav Mottl, předseda oddílu Pohár putuje do Čestic V tradičním vánočním čase uspořádala TJ Sokol Strunkovice nad Blanicí opět turnaj v nohejbalu trojic o Putovní pohár TJ Sokol. V sále kulturního domu se sešlo ke změření sil 9 nohejbalových družstev. Domácí nohejbalovou scénu zastupovala čtyři družstva. Z přespolních se zúčastnila dvě družstva z Vitějovic a po jednom družstvu z Vodňan, Prachatic a Čestic. Po rozlosování se družstva utkala nejprve ve 2 základních skupinách, kde se hrálo systémem každý s každým. Pořadí ve skupinách rozhodlo o nasazení družstev do pavouka čtvrtfinále, kde se již hrálo KO systémem. V modré skupině si nejlépe vedli domácí 4

5 Stop alkoholu. V červené skupině šli od počátku za obhájením vítězství z loňského roku Vodňanští. Po čtvrtfinálových soubojích byla známa nejlepší čtveřice, kam se probojovala domácí družstva Stop alkoholu a TJ Sokol a dále přespolní Vodňany a Čestice V prvním semifinále se utkali domácí Stop alkoholu s přespolními Česticemi. Bohužel domácí podlehli soupeři 1:2 na sety (10-9, 5-10, 4-10). Druhé semifinále nabídlo souboj domácích Sokolů a Vodňan. Zápas to byl napínavý. Zejména první dva sety to byla přetahovaná o každý míč. Vodňanští nakonec svého rivala porazili 2:1 na sety (9-10, 10-8, 10-1) a postoupili do finále. Zápas o 3. místo byl tedy soubojem domácích družstev. Družstvo Stop alkoholu v něm porazilo TJ Sokol 2:0 na sety (10-8, 10-8) a zaslouženě obsadilo 3. místo. Finálový zápas se stal soubojem družstev z Vodňan a Čestic. Oba dva soupeři se střetli již v základní skupině a Vodňany zvítězily 2:0. Finálový zápas je ovšem jiná káva. Přestože Vodňanští nastupovali do zápasu s ambicí zvítězit v turnaji potřetí v řadě, Čestičtí byli proti tomu a zvítězili 2:1 na sety (10-6, 7-10, 10-7). Pohár se tak na rok stěhuje do Čestic. Celkové výsledky: 1. místo: ČESTICE (L.Kolařík, J.Koštejn, M.Lácha) 2. místo: VODŇANY (M.Babický, L.Köhler, T.Köhler) 3. místo: STOP ALKOHOLU (P.Beneš, L.Klein, K.Machala) Vladimír Trávníček, oddíl nohejbalu 6. prosince 2009 se v kinosále Kulturního domu uskutečnila repríza pohádky Čertova nevěsta Sál byl opět plný a členové Strunkovického Ochotnického Spolku (S.O.S.) připravili malým i velkým divákům krásný zážitek. I Velký Bor navštívil Mikuláš se svými společníky Výroční schůze SDH Velký Bor V sobotu 5. prosince 2009 Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru uspořádal mikulášský průvod a diskotéku v budově bývalé školy ve Velkém Boru. Kolem páté večerní hodiny vyšel Mikuláš s andělem a čerty na průvod naší obcí. Mikuláš se svými společníky navštívil většinu domácností, kde ve spolupráci s rodiči či prarodiči předali malým dětem mikulášskou nadílku. V sedm hodin v budově školy začala dětská diskotéka, kde byla pro děti připravena i řada soutěží s různými věcnými cenami. Společně s dětmi přišli rodiče a jiní hosté. Doufáme, že se mikulášská taneční diskotéka s různými soutěžemi líbila jak dětem, tak rodičům a v příštím roce opět nashledanou. Sponzorům kulturní akce upřímně děkujeme (Úřad městyse Strunkovice nad Blanicí, Policie České republiky, Stanislav Muška - Velký Bor, Stanislav Prouza - Velký Bor, Martin Šanda - Velký Bor). Vlastislav Šandera, SDH Velký Bor Dne 11. prosince 2009 se v budově školy ve Velkém Boru konala výroční schůze SDH Velký Bor. Hlavní náplní schůze byly volby výboru SDH Velký Bor na následujících pět let. Ještě před samotnými volbami byli přivítáni hosté z ostatních sborů dobrovolných hasičů. Poté se přistoupilo k samotným volbám, které proběhly úspěšně. 5

6 Zvolení členové výboru SDH Velký Bor: starosta: Jan Pudivítr st. velitel: Vlastislav Šandera jednatel: Karel Říha st. hospodář: Karel Říha ml. preventista: Václav Hájek strojník: Jaroslav Kadlec vedoucí mládeže: Ludmila Šanderová, Monika Pořízková kronikář: David Říha revizoři: JUDr. Pavel Čížkovský, Jaroslav Wölfl Byli přijati noví členové: Ing. Jiří Petrášek, Marek Říha, Ondřej Kadlec. Dále byla vyhodnocena činnost sboru v uplynulém roce a členové byli seznámeni s plánovanou činností na následující rok. Členové výboru sboru dobrovolných hasičů na schůzi poděkovali svým členům za odvedenou práci v uplynulém roce. Zejména si naše poděkování zaslouží naše dvě členky, a to Ludmila Šanderová a Monika Pořízková za jejich činnost v pořádání kulturních akcí pro děti. Touto svou činností přinejmenším zviditelňují náš sbor v očích široké veřejnosti. Vlastislav Šandera, SDH Velký Bor Oznámení Ve dnech 4. až 10. ledna 2010 ve Strunkovicích nad Blanicí navštíví vaše domácnosti tři králové v rámci Tříkrálové sbírky pořádané pod záštitou České katolické charity. Děkujeme za vaše příspěvky. Jiří Podlešák, Strunkovice nad Blanicí Valná hromada T.J. SOKOL Strunkovice se uskuteční v sobotu 9. ledna od 16:30 hodin v klubovně kulturního domu ve Strunkovicích nad Blanicí. Vchod zadem KD. Valné hromady SDH: SDH Strunkovice ( od 19:00 hodin v restauraci U Mrazivého Zajíce ). SDH Protivec ( od 19:00 hodin v hasičském domě v Protivci). SDH Šipoun ( od 19:00 hodin v Environmentálním centru v Šipouně). Okrsek SDH Strunkovice ( od 19:00 hodin v KD ve Svojnicích). Místní organizace Českého červeného kříže ve Strunkovicích nad Blanicí zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná dne 23. ledna 2010 od 13:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Strunkovice nad Blanicí. Blahopřejeme jubilantům Marie Svatková Strunkovice nad Blanicí Václav Prokop Strunkovice nad Blanicí Zdeňka Ihnatková Strunkovice nad Blanicí Jana Vachtová Strunkovice nad Blanicí Helena Kábelová Protivec Karel Orság Strunkovice nad Blanicí Růžena Pechová Svojnice Anežka Kučerová Strunkovice nad Blanicí Helena Poustecká Velký Bor Naše řady opustila Marie Ackerlová Strunkovice nad Blanicí Inzerce Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí a školící středisko v oblasti zdravotnictví a první pomoci Ready2Help (Bc. Klára Zasadilová) pořádají vzdělávací přednášku na téma Správné zásady poskytování první pomoci. Přednáška se koná v pátek 29. ledna 2010 v kině Strunkovice nad Blanicí. Začátek v 18:30 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni. Jan Mareš, Sport pro všechny Každý čtvrtek počínaje 7. lednem 2010 od 10:00 hodin bude ve Strunkovicích nad Blanicí u autobusové zastávky nabízet pojízdná prodejna masné výrobky a čerstvé maso z jatek Hradčany. Více informací a objednávky na tel.: Prodám nepoužitou zámkovou dlažbu. Radek Matějka tel.: Zpravodaj městyse Strunkovice nad Blanicí, vydává Městys Strunkovice nad Blanicí jako měsíčník. Adresa redakce: Strunkovice nad Blanicí 86, Registrační číslo: MK ČR E Cena: zdarma. Jazyková korektura: Mgr. H.Pártlová. Odpovědný redaktor: Bohumír Džubej tel.: ). Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Sazba: DTP studio BoD - Blanička, tel.:

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pomož si a bude Ti pomoženo

Pomož si a bude Ti pomoženo Leden 2007 Pomož si a bude Ti pomoženo Novoroční předsevzetí, o kterých předem víme, že je nesplníme, jsou zbytečná. Nebudeme slibovat nesplnitelné a těžit ze smlouvy na další volební období. Řekli jsme

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.2/2013 ze dne 20.3.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.2/2013 ze dne 20.3.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.2/2013 ze dne 20.3.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 20.3.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluven: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 5 / 2014 ze dne 14. 5. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 5. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Aktualizované stránky: Aktualizace: 3. 4.

Aktualizované stránky: Aktualizace: 3. 4. INFOKANÁL HUKVALDY Aktualizované stránky: 16 Programový blok Infokanálu Hukvaldy je tvořen smyčkou v délce 4 hodiny: 1. hodina: místní zpravodajství z obce začíná v 1:00, 5:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 8. ledna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 8. ledna 2015 21. ročník leden 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 8. ledna 2015 Usnesením č. 1/2015 zastupitelstvo obce přijalo Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více