VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA"

Transkript

1 VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive č. 1 /2008

2 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní a proklientsky zaměřená nebyla. Dokládají to různé statistiky a výsledky pravidelných i nepravidelných výzkumů situace. A toto konstatování si můžeme dovolit i přes to, že jsme v pravidelných sbírkách Egovernment The Best publikovali řadu zajímavých projektů elektronizace veřejné správy. Možná je ale možné tvrdit, že se situace mění. Bereme li v potaz s jakou odezvou se setkávají konkrétní projekty u koncových uživatelů klientů veřejné správy. V poslední době je totiž možné registrovat jejich narůstající spokojenost až po vyjádření typu To je to nejlepší co mne na úřadě potkalo. Tak totiž občané hodnotí síť kontaktních míst Czech POINT, která již naplno funguje téměř na 1400 místech v České republice. Přestože nabídka agend, které je zde možno realizovat je stále ještě omezena, již nyní je občanům příjemné, že nemusí cestovat na několik vzdálených míst, ale vyřídí vše v jednom. Toto all inclusive veřejné správy je velice důležité pro obecnou spokojenost s jejími službami. Občanům je úplně jedno, kolik projektů a jakých za takovými službami stojí a jak se nazývají, případně, kdo je jejich realizátorem. Pro občany je důležité, že zde je služba, která je pro ně užitečná, protože jim šetří čas, nervy a peníze. Czech POINT, egon a Smart administration by mohla být správná cesta, soudě podle prvních ohlasů. Michal Jirkovský

3 Jihlava Již třetí ročník setkání všech zainteresovaných do problematiky elektronizace měst a obcí Motto: Každoroční bilance vývoje ICT na městech. Představení zajímavých projektů z jednotlivých měst Provázanost městských projektů se zásadními celorepublikovými projekty v oblasti informatizace veřejné správy ICT podpora managementu městských organizací Vize další informatizace městských úřadů Určeno pro statutární města a pověřené obce podrobnosti na

4 redakce Obsah redakce egon úvod obsah, tiráž RUKA PODANÁ EGONOVI V JIHLAVĚ Jak virtuosně sdílet data Czech POINT a nemusíme lítat po všech čertech epusa portál úředníků veřejné správy Registr živnostenského podnikání a jeho vazby na okolí IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy DOBRÉ MRAVY E-GOVERNMENTU SMART systém pro SMART administrativu ČESKÁ POŠTA ELEKTRONICKÁ? konference Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší www turistickou prezentaci bezpečnost Šifrovací technologie pro páskové mechaniky ekraj 33 úvod Informační portál Karlovarského kraje v novém Zkušenosti s Rapid deployment programem v prostředí KÚ KK Projekt provozních agend příspěvkových organizací Karlovarského kraje Virtualizace systémové infrastruktury Geografický informační systém na Krajském úřadě Karlovarského kraje Představení projektu nákladového účetnictví Školský portál Karlovarského kraje V rámci České a Slovenské republiky vydává: info com s.r.o, Krokova 2, Praha 2 IČO: zapsána u Městského soudu v Praze pod č. C tel.: fax: http: ISSN Šéfredaktor: Ing. Michal Jirkovský Redakční rada: Alexandr Karásek (předseda), Ing. Miroslav Majoroš, Ing. Jiří Polák, CSc., Ing. Jiří Devát, Ing. Pavel Rosendorf, CSc., PhDr. Pavel Dvořák, CSc., Ing. Bohuslav Cempírek, Mgr. Petr Vaněk, Ing. Tomáš Holenda, Ing. Michal Jirkovský Korektorka: PhDr. Helena Veverková Asistentka: Monika Krumpholcová Grafika: Propaganda, Kafkova 10, Praha 6 Tiskárna: Tisk Horák, Drážďanská 83A, Ústí nad Labem Registrační číslo: MK ČR E Reprodukce celku ani jeho částí v jakémkoliv provedení není povolena bez výslovného souhlasu Egovernment info com. Registrace: Magazín Egovernment je distribuován, na základě registrace, pracovníkům veřejné správy v České republice a na Slovensku ZDARMA. Ostatní čtenáři, kteří nejsou pracovníky veřejné správy zaplatí cenu 100 Kč (130 Sk)/výtisk, tj. 400 Kč (520 Sk) ročně. S registrací získáte, kromě pravidelného zasílání magazínu, i informace o dalších projektech, které realizuje společnost info com s.r.o.

5 egon RUKA PODANÁ EGONOVI V JIHLAVĚ Magazín Egovernment startoval svoji konferenční sezonu již tradičně v Jihlavě. Tématem prvního semináře v roce 2008, který nesl název CO TÁHNE EGONOVI HLAVOU, byla problematika registrů veřejné správy. Základ odborného programu, který probíhal dne , tvořilo společné vystoupení náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka a vedoucího odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje Václava Koudele. Tuto prezentaci společně s dalšími naleznete na O pracovní atmosféře seminářů magazínu Egovernment svědčí mimo jiné skutečnost, že v rámci společenského večera, který semináři předcházel, vešla v život iniciativa Podaná ruka, která by měla napomoci uvedení Egona v život. Iniciativa Podaná ruka Iniciativa Podaná ruka je vzájemná iniciativa obcí s rozšířenou působností a Ministerstva vnitra ke zrychlení rozšíření konceptu Egon. Tato iniciativa: přibližuje výkon veřejné správy občanům; šetří čas občanům; deklaruje zájem na rychlém vzájemném propojení; deklaruje ochotu ukázat to aktivně ostatním obcím a městům ve svém okolí; společným úsilím dosáhnout na evropské peníze (protože tento vlak pojede jen jednou). Program iniciativy bude představen široké odborné veřejnosti na konferenci ISSS v Hradci Králové , kde v hlavním prezentačním bloku bude: prezentována základní myšlenka; představeno připojení pilotních úřadů: o město Černošice; o město Mohelnice; o město Ostrov; o město Strakonice; o město Turnov. Bližší informace budou představitelé Ministerstva vnitra prezentovat na konferenci ISSS 2008 v Hradci Králové. MJ str. 04/05

6 egon Jak virtuosně sdílet data Byl jsem před časem požádán redakcí časopisu, který právě čtete, o svůj pohled na sdílení dat ve veřejné správě v České republice. Pokusím se tedy navázat na své vystoupení na konferenci Co Egonovi táhne hlavou, která se uskutečnila v únoru tohoto roku v Jihlavě a kde hlavním tématem bylo právě sdílení dat. A jak? Především registry dat veřejné správy. Návštěvník této konference mohl při jejím zahájení shlédnout prezentaci pana náměstka ministra vnitra Mgr. Zdeňka Zajíčka, ve které kromě průřezové informace o všech současných aktivitách ministerstva informoval i o strategii v oblasti registrů dat veřejné správy. Obecně lze konstatovat, že z toho, co Ministerstvo vnitra zatím představilo, jde většina věcí nejspíše správným směrem. Je ale vhodné o některých záměrech, jako například bezpečnosti a ochraně osobních dat občanů, ještě dále diskutovat. Mám bohužel tu nevýhodu (někdy to je výhoda), že se v této dovolte mi jeho stručné představení. Cílem projektu je vytvořit oblasti pohybuji již několik let. Moje dosavadní zkušenost je, nástroj (informační systém portálového typu), který již v dnešních legislativních podmínkách umožní elektronickou komu- že je nutné sledovat konání centrálních orgánů státní správy neustále velmi ostražitě a ujišťovat se, že do realizace jde nikaci občanů s veřejnou správou a zároveň i elektronickou opravdu původně navržený a projednaný záměr a že k realizaci záměru skutečně dojde. Určitě si mnozí z Vás, kteří jste vytvořený informační systém k dispozici všem městům a obcím komunikaci mezi úřady navzájem. Dalším cílem je dát takto rovněž pamětníci, vzpomenou na různá referenční rozhraní, v Plzeňském kraji a následně v celé České republice. A proč vrstvy společných služeb atd., což byly myšlenky jistě správným směrem. V některých případech byly dokonce zakotvené stva? Důvodů pro realizaci VIRTUOS je několik, ale podstat- to řeší Plzeňský kraj? Není to spíše úkol příslušného minister- v příslušné zákonné, podzákonné, nebo jiné normě (to záleželo na tom, zda byl zrovna v oblibě standard, nebo vyhlášné jsou čtyři základní: ka, nebo metodika, nebo něco jiného ), ale bohužel nic 1. Pokud občané něco řeší s veřejnou správou, je to nejčastěji (cca v 60% případů) s městským, nebo obecním úřadem. z toho od počátku devadesátých let zatím skutečně realizováno nebylo. Teprve daleko za tím jsou občanovy návštěvy jiných typů úřadů (ČSSZ 10%, úřady práce 7%, finanční úřady 6%). Toto není domněnka, ale fakt vycházející ze statistického šetření prováděného Ministerstvem vnitra. 2. Centrální státní správa řeší elektronizaci především těch agend, které přímo vykonává, výjimečně i těch, které pro ni vykonávají v přenesené působnosti města a obce. 3. Města a obce nemají finanční prostředky na to, aby si individuálně řešily elektronickou komunikaci s občany. 4. Pracovat s informacemi elektronicky, v tomto případě s podáními občanů, je ekonomicky výhodnější, a to i z přízemního pohledu beroucího v úvahu úspory papíru. A jaká je zkušenost samosprávy? My, jako Plzeňský kraj, máme výbornou příležitost si v praxi vyzkoušet, s čím na centrální úrovni se dá dnes integrovat. Tuto zkušenost máme díky čekat a spoléhat na postup státu a začne elektronickou Plzeňský kraj se tedy před třemi lety rozhodl, že není možné realizaci projektu VIRTUOS. Přestože mnozí z Vás již zřejmě komunikaci občanů s úřady v městech a obcích řešit nejen o projektu slyšeli a někteří z Vás jistě i tuší, k čemu je dobrý, pro sebe. Co projekt VIRTUOS přinese občanovi? Především mu umožní přestat chodit na úřad a tam, kde to jde, vyřídit příslušnou záležitost elektronicky - VIRTUOSem, prostřednictvím internetu. Občan si ale může díky VIRTUOS i rezervovat čas na přepážce, nebo i přímo u konkrétního úředníka pro případ, že na úřad opravdu musí a nechce se mu stát frontu společně s ostatními občany. Občan také může sledovat, co se s jeho podáním v rámci správního řízení děje, a to nejen u elektronicky podaných, ale i u těch klasických papírových, které sleduje podle čísla jednacího. Tedy podtrženo sečteno, nemusí chodit na úřad, stát ve frontách na úřadech a má vždy přesnou informaci o stavu svých podání, aniž by kvůli tomu musel doma skladovat stohy papírů vše v klidu a pohodlí z domova ze svého počítače. Z pohledu občana je asi VIRTUOS nejvíce podobný internetovému bankovnictví, které již dnes většina občanů bez problému používá. Rozdíl je jen v tom, že nekomunikujte s bankou, ale s úřady. VIRTUOS je ale určen vedle občanů i úřadům. Co jim přináší za výhody? Těm úřadům, které nemají žádný vnitřní agendový informační systém, ani nemají žádný portál pro elektronickou komunikaci s občany, nabízí komplexní řešení jejich potřeb. Samozřejmostí jsou funkce na splnění zákonných povinností měst a obcí, jako je elektronická podatelna, elektronická úřední deska, případně jednoduchý informační portál (pro ty obce, které nemají ani vlastní internetové stránky). Navíc má VIRTUOS v sobě i elektronickou spisovou službu. Nelekejte se, její zavedení je skutečně velmi jednoduché a co je podstatné, splňuje všechny náležitosti, které ukládá příslušný předpis Archivní správy Ministerstva vnitra. Pokud si k počítači připojíte na úřadě scanner, můžete do ní i ukládat elektronické podoby dokumentů a už nikdy se Vám na úřadě nestane, že nemůžete najít nějaký dopis, který Vám byl doručen před 4 lety. Úřad si může vedle předdefinované sady podání, formulářů a životních situací, jak má občan postupovat, vytvářet i své vlastní. Takže pokud úřad chce umožnit občanům elektronické podávání, např. žádosti o odvoz odpadu, může si snadno vyrobit vlastní formulář. Starosta, nebo tajemník úřadu také získá díky VIRTUOS přehled o stavu jednotlivých podání, které už jsou například po lhůtě, do níž měla být vyřízena. Úřady ve větších městech a obcích, které mají buď spisovou službu, nebo jiný agendový systém, se na VIRTUOS mohou napojit prostřednictvím aplikačního rozhraní. Toto rozhraní se doufám stane i standardem, na jeho přípravě velmi těsně spolupracujeme s příslušnou sekcí Ministerstva vnitra. Pozici VIRTUOS ve veřejné správě dnes a do budoucna asi nejlépe charakterizují dvě skutečnosti. První je vnímání tohoto projektu Ministerstvem vnitra, které v něm vidí vhodný nástroj pro praktické zabezpečení elektronické komunikace mezi občany a samosprávou. To vystihuje slogan Ministerstva vnitra, který říká: Kde je samospráva, je VIRTUOS, a kde je VIR- TUOS, tam je Czech POINT a naopak. VIRTUOS se tedy chce stát informačním systémem, který řeší elektronickou komunikaci v samostatné a z větší části i přenesené působnosti vykonávané městy a obcemi. Jeho poloha je přesně v rámci principů aplikovaných systémem Czech POINT, a to včetně jeho budoucího rozvoje. Druhá podstatná skutečnost z hlediska budoucnosti VIRTUOS je, že je na seznamu cca 8 společných projektů, na kterých se shodly příslušné subkomise a komise Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Tyto projekty navrhuje samospráva řešit společně s Ministerstvem vnitra a bude se snažit, aby byly financovány z Integrovaného operačního programu. Proto vidíme budoucnost VIRTUOS příznivě a předpokládáme, že najde uplatnění a umožní především městům a obcím začít prakticky a velmi jednoduše elektronickou komunikaci s občany. Spuštění systému VIRTUOS proběhne 2. dubna 2008 v Klatovech a následně 7. dubna 2008 v Hradci Králové v rámci konference ISSS V pokračování tohoto článku se v příštím čísle dozvíte, co umožňuje v oblasti elektronických komunikací současná legislativa, co přinese legislativa nová a se kterými centrálními informačními systémy jsme u VIRTUOS provedli integraci a u kterých to nešlo, protože na to nejsou uzpůsobené. Čili jak to vlastně je dnes s opravdovým virtuosním sdílením dat. Václav Koudele Krajský úřad Plzeňského kraje vedoucí odboru informatiky str. 06/07

7 egon Czech POINT a nemusíme lítat po všech čertech Projekt Czech POINT je zřejmě v současné době nejviditelnějším projevem elektronizace veřejné správy, nebo chcete-li ní 602XML Filler je určeno pouze pro operační systémy Win- je občas vnímáno rovněž to, že zvolené komunikační rozhra- přechodu ke SMART administration. Tedy přechodu k veřejné dows a chybí mu tedy multiplatformnost. správě, která bude přívětivější, která nás občany bude stále Na druhou stranu 86 % odpovědí hovořilo o minimálních problémech (běžných u každého projektu), nebo žádných problémech. méně obtěžovat zbytečnými dotazy a úkony a která ve své činnosti bude výrazně efektivnější. O pilotní části projektu Czech Menší obce kvitovaly, že si takto, při zřizování Czech POINTu, POINT jsme psali v čísle 4/2007 magazínu Egovernment. mohly díky dotaci pořídit pro svůj úřad moderní vybavení. Od té doby jsme se přehoupli již do ostrého provozu. V jeho rámci již dnes nabízí služby asistovaného místa kontaktu občanů s veřejnou správou, kterým Czech POINT je, 1333 přepá- úřadů a týkaly se především dvou možností, o které lze rozší- Odpovědi na druhou otázku byly velice podobné od všech žek v úřadech veřejné správy,na České poště, v Hospodářské řit nabídku Czech POINTU 36 % odpovídajících navrhuje komoře ČR či na zastupitelských úřadech v zahraničí. Oslovili jsme úřady veřejné správy zapojené do projektu, abychom a 30 % navrhuje rozšířit možnosti v oblasti katastru nemovitos- rozšíření o možnost nahlížet do agendy trestných bodů řidiče jim položili na tři základní otázky: tí. Systém by podle nich měl umožnit vydat kromě listu vlastnictví také ověřený snímek katastrální mapy, většina klientů potřebuje oba dokumenty současně. Také by mělo být umožněno 1) JAKÁ JE VAŠE DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S REALIZACÍ PROJEKTU CZECH POINT, vydat výpis několika parcel vlastníka, nyní lze vydat výpis PŘEDEVŠÍM SE ZAVÁDĚNÍM VE VAŠEM ÚŘADU? pouze jedné parcely nebo celé LV. U této agendy by řada úřadů ráda zavedla také možnost náhledu výpisu ještě před 2) JAKÝM SMĚREM BY PODLE VÁS DÁLE MĚLA jeho vytisknutím, aby ještě před zaplacením poplatku mohl SMĚŘOVAT NABÍDKA AGEND, KTERÉ BUDE občan určit, zda jej opravdu chce. A v neposlední řadě by CZECH POINT NABÍZET? úřady považovaly za rozumné, kdyby došlo ke sjednocení poplatků tak, jak jsou účtovány občanům v případě, že navštíví přímo KN. 3) JAK HODNOTÍ TUTO SLUŽBU KLIENTI VAŠEHO ÚŘADU JAKÁ JE VYTÍŽENOST VAŠEHO CZECH Dalšími návrhy na rozšíření agendy Czech POINTu pak byly POINTU? sociální agendy, možnost ověřování občanství, propojení do VIR- TUOS a epusa atp. až po komplexní návrh, který nejlépe vystihuje odpověď JUDr. Radima Janků, vedoucího všeobecné- Zkušenosti úřadů jsou samozřejmě rozdílné podle toho, o jaký typ a velikost úřadu se jedná a jak dlouho je do projektu ho odboru ÚMČ Brno-Slatina, který říká, že by se mělo jednat Czech POINT zapojen. Ve velice šibeničním termínu dvou o všechny ty centrálně vedené agendy, ze kterých se vydávají dní jsme obdrželi celkem 155 odpovědí. Všechny je naleznete na Na následují- výstupy občanům, k nimž bude možný dálkový přístup. cích stránkách jsme zobecnili ty, které se vyskytovaly nejčastěji. Konkrétně pak uvádíme vybrané odpovědi, které mohu být tivní správě, je důležité, že téměř stejná byla u všech úřadů Z pohledu veřejné správy a jejího přechodu k přívětivé a efek- podnětné pro další rozvoj projektu odpověď na poslední otázku. Celkově 92 % z nich sdělovalo (a to bez ohledu na politickou příslušnost, funkci, velikost Z odpovědí na první otázku vyplývá, že zavádění Czech úřadu či regionální příslušnost), že občané službu Czech POINTu proběhlo vcelku hladce, neboť pouhých 14 % našich POINT vítají. Patrně nejpregnantněji to vyjádřil tajemník Městského úřadu Sázava Ing. Jiří Huml, který nám odpověděl, respondentů pociťovalo při zavádění nějaké problémy. Těmi byla především časová náročnost, když informace přicházely na poslední chvíli, peníze byly přiděleny v prosinci s podže nemusí jezdit po všech čertech. Obdobně má Ing. Zde- že občané Czech POINT hodnotí velmi pozitivně, protomínkou vyúčtování do konce roku. Z technického pohledu pak něk Nejdl, starosta Města Rakovník odposlechnuto od jednoho z občanů, že se jedná o to nejlepší, co je za posledních byly výhrady především k tomu, že v administrátorských návodech byly závažné nedostatky a nebylo vždy jednoduché jim X let na úřadě potkalo. porozumět. Takovéto problémy identifikovaly především buď V porovnání jednotlivých agend je největší zájem o výpisy malé obce nebo naopak krajské úřady. Jako problematické z rejstříku trestů. To je dáno pravděpodobně skutečností, jak za všechny říká Radek Moulis, starosta OÚ Koleč, že cena za výpis je stejná, jako když občan žádá přímo rejstřík, avšak z Czech POINTU si odnáší výpis obratem domů bez fronty. Je tedy zřejmé, že Czech POINT je službou pro občany příjemnou i přínosnou a to ať se jedná o malou obec, či krajské město. Vzhledem k tomu, že anketu jsme uspořádali ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, věříme, že podněty, které vzešly z odpovědí budou sloužit jako podklad pro odladění případných technických nedostatků i obsahovému rozšíření nabídky Czech Point jsme rozjeli již v loňském roce a od letošního ledna pracuje v plném provozu, včetně výpisu z rejstříku trestů. Zavádění na našem úřadě proběhlo bez problémů. Trápí nás, že poplatky, které vybíráme za výpis z katastru nemovitostí, nezůstávají naším příjmem, i když s jejich vydáváním máme výdaje, a musíme je odevzdávat státu. Zde bych rád viděl změnu přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Jan Svoboda (ODS), starosta města Chebu V administrátorských návodech jsou dost závažné chyby, které mají zásadní vliv na zprovoznění přístupu do CP. Složitost při instalaci je značná běžný uživatel, např. starosta menší obce - nemá šanci si CP instalovat. Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Určité rezervy má kategorie katastr nemovitostí. Klienti často žádají k výpisu z katastru nemovitostí i plánky pozemků, problém může nastat také v případě, že klient požaduje na výpisu několik vybraných pozemků stejného kmenového čísla, různého podděleného čísla. Velký nedostatek spatřujeme v tom, že klient může být v počáteční fázi informován pouze o počtu stran a poplatku, pokud po generování dokumentu výpis odmítne, nastává problém. Ing. Lumír Aschenbrenner (ODS), starosta ÚMO Plzeň 2 Slovany služeb Czech POINTu. Magazín Egovernment se k průzkumu spokojenosti s tímto projektem vrátí ve větším odstupu opět v létě. Všem, kteří byli ochotni se s námi podělit o svůj názor velice děkujeme za pomoc. Dále uvádíme některé nejvýraznější příspěvky. Všechny odpovědi v původním rozsahu naleznete na Michal Jirkovský Ze strany úřadu je negativně hodnoceno poskytování výstupů z katastru nemovitostí pro subjekty, které jsou osvobozeny od placení správních poplatků. Jedná se např. o Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM). Od spuštění systému do konce měsíce února 2008 bylo ÚZSVM vystaveno 64 ověřených výstupů v celkové hodnotě správních poplatků 4.150,- Kč, tj. předpoklad cca 15 tis. Kč za rok, které musí město za provedené výstupy z katastru nemovitostí státu platit. Nezájem ze strany klientů je o výpis ze živnostenského rejstříku, a to zřejmě proto, že poplatek na pracovišti Czech POINTu činí 100,- Kč a výpis je pouze z veřejné části (do neveřejné části není přístup), zatímco pokud výpis vyhotoví živnostenský úřad, je poplatek pouze 15,- Kč. Negativně je hodnocen též výpis z katastru nemovitostí - nelze najednou realizovat výtisk u více parcel, tj. nelze vytisknout celý soubor, což se pak projeví na výši správních poplatků. Ing. Vlastimil Vozka [Sdružení Mostečané Mostu, sdružení Strany pro otevřenou společnost (SOS) a nezávislých kandidátů], primátor města Mostu Velmi málo času na realizaci technického zajištění k poskytování této služby; původně byla zákonem stanovena lhůta na přípravu 6 měsíců, kterou později zákonodárci zkrátili na 3 měsíce; systém byl spuštěn od , tedy první pracovní den byl , což byl shodou okolností rovněž první úřední den, instrukce jsme obdrželi v období vánočních svátků a nebyla dána možnost k praktickému vyzkoušení; byly problémy s přihlášením se do jednotlivých rejstříků; rejstřík trestů byl nejkomplikovanější (způsob vydávání výpisů pro cizince byl rozhodnut až teď, rovněž tak řešení vydávání výpisů zmocněncům); u katastru nemovitostí dosud není možné vydat částečný výpis. Ing. Libor Kolář, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje str. 08/09

8 Objednat přístroje nebyl problém. Ten nastal v momentě napojení Czech POINTU do spisové služby našeho úřadu. Zde bych si do budoucna přál větší spolupráci mezi poskytovatelem celé akce a jednotlivými firmami, které zajišťují služby pro úřady. Zde došlo k největší časové prodlevě. Jana Jarošová, sekretariát MÚ města Kamenický Šenov Czech POINTy jsou jednoznačným přínosem v oblasti zkvalitňování služeb veřejné správy. Při spuštění projektu však byla podceněna nutnost podrobného a včasného informování. Města a obce se potýkaly s řadou problémů, které nedokázaly samy vyřešit. Obracely se s nimi na krajský úřad, který ač o tomto projektu nebyl z počátku vůbec informován, musel plnit roli jakéhosi informačního centra Czech POINTu. I nyní bychom uvítali oznamování změn v Czech POINTu ve větším předstihu a přímo směrem k pracovníkům pověřeným zpracováním ověřených výstupů z centrálních registrů doplňující školení, související se zákony, které navazují na agendu (viz osvobození úkonů atd.). Ing. Vladimír Kutý, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Problémy především v instalaci, nedostatečné návody. V případě, že si úřad neplatí přímo odborníka přes PC, se jedná o metodu pokus omyl.námitky klientů proti platbě u výpisu z obchodního rejstříku, kde se platí 100,- a 50,- Kč (za 2 a další strany), považujeme za oprávněné, zejména v případě, kdy v pdf souboru jsou na první straně požadované údaje, ale na druhé straně pouze tečky a 2 řádky informačního textu (počet stran a způsob pořízení), klient zaplatí 150,- Kč a 2. strana mu je k ničemu. Připojí se ověřovací doložka. Poté, co nechá tento výstup ověřit, zaplatí za 2. stranu navíc 30,- Kč. Shodná situace je i u výpisu z katastru nemovitostí. Jiří JUKL (KDU-ČSL), starosta města Hartmanice Vytíženost Czech POINTU na zdejším úřadě je vysoká a zájem klientů má vzestupný trend. Negativně však hodnotí momenty, kdy propojení on-line selhává a přepážkové místo nemá okamžité informace o rozsahu výpadku a časový horizont (odhad) obnovy funkčnosti. Také výpadkům a obnovení funkcí vždy neodpovídá barevná signalizace, tzn. při zelené nefunguje a při červené funguje. Řešením může být plošném hlášení v textové podobě, např. od kdy a do kdy systém bude nefunkční, a ihned na vstupu zablokovat přístup do systému bez možnosti vložení dat (dnes umožněno vložení základních dat v žádosti a v určitém kroku se systém stává neprůchodným a negeneruje výstup). V praxi pak nastává fáze vysvětlování, omlouvání a telefonování, včetně opakovaných pokusů, zda přece jen systém uživatele pustí přes krizový bod. Současně je dlužno říci, že v těchto momentech jsou z pochopitelných důvodů telefonické linky zbytečně přetíženy, jelikož tazatelé žádají identické informace, které mohou s omluvou sdělit klientovi. Obnovu systému uživatel bezpečně prověří až prvním požadavkem klienta, praktičtější řešení může být opět plošné hlášení o obnovení funkcí. Ing. Yvetta Králová, vedoucí Živnostenského úřadu Magistrátu města Frýdek-Místek Několikrát bylo zjištěno, že databáze katastru nemovitostí nedisponuje aktualizovanými údaji. Klient má doklad o změně z katastrálního úřadu, ale databáze tuto změnu (např. koupi) neodráží. Občas dochází k problémům při vyhledávání bytových jednotek. Hana Moudrá (ODS), starostka České Lípy Také bychom uvítali, aby v případě, že nelze vydat výpis z rejstříku trestu na počkání a my pak musíme poslat do Prahy žádost o jeho výpis poštou, systém odeslal žádost o tento výpis automaticky. Klient by tak obdržel pouze doklad o podání žádosti a zaplacení správního poplatku 50,- Kč. Odstranilo by se tím posílání papírových žádostí poštou a systém by byl plně automatizován. Ing. Petr Vícha (ČSSD), starosta města Bohumín Před spuštěním projektu se pracovníci zúčastnili školení, které považují za nedostatečné z hlediska jejich pracovní náplně. Školení bylo zaměřeno na technickou stránku projektu (instalace certifikátu, programové vybavení apod.), ale vůbec nebylo zaměřeno na stránku uživatelskou, tzn. obsluhy a práce s aplikací. Ing. Igor Kozelek, tajemník MěÚ Krnov egon Reakce občanů žádající výstupy ze systému Czech POINT Zkušenosti jsou pozitivní, projekt občané jsou vesměs kladné. Problémem zůstává fakt, že údaje nelze vítají a i technicky je dobře zabezpečen. před jejich konečným výstupem ověřit. Několikrát se nám Problémem jsou správní poplatky za výpisy v praxi stalo, že občan neví, zda údaje, které jsou mu nakonec z katastru nemovitostí v případě, že o ně poskytnuty, jsou ty, které požaduje. Jedná se především požádá územní samosprávný celek či státní o výstupy z katastru nemovitostí. Ověřování údajů na www orgány a fondy, které jsou od poplat- stránkách katastru nemovitostí volně přístupných je úkonem, ku osvobozeny. Úřad či pošta, které jim který celý postup zdržuje, a to nejen úředníky, ale i občany. výpis z katastru nemovitostí přes Czech POINT poskytne, tedy Ten samý problém je i s výstupem z obchodního rejstříku. od nich poplatek vybrat nemůže, musí však za vstup do katas- Občané na tuto skutečnost reagují často velmi negativně, a to tru nemovitostí odvést 50,- Kč ČÚZK. v případě, kdy výstup není dle jejich představ. Proto naší otázkou je, zda nelze do tohoto projektu zařadit ověřování údajů Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje před vyhotovením konečného výstupu? Ing. Kateřina Kovářová, pověřena vedením ÚMO Pardubice III Při zavádění došlo k situaci, že centrum svévolně změnilo hesla uživatelům se slabým heslem (někdy i správcům) bez předchozího upozornění! To vedlo k částečnému zastavení provozu Czech POINTu. Zcela nevyřešena zůstává otázka Zkušenost s realizací projektu- je velmi dobrá. Doporučujeme bezpečnosti, kdy si jednotlivý uživatel nemůže sám změnit však vybavit obsluhu zařízení na úřadech lepšími nástroji, heslo. To proto, aby ho správce neznal, jak by dle bezpečnost- zejména u výpisů z evidence nemovitostí, např. rozšířením ních zásad mělo být. nabídky o výběr podle jména, RČ apod. Občané mnohdy neznají ani číslo parcely ani č. LV. Je to sice jejich problém, ale Ing. Petr Kebrle pokud má být naplněn cíl tohoto projektu, je nutné hledat taková vedoucí odboru kancelář tajemníka řešení, aby klient odcházel vybaven a spokojen. město Veselí nad Moravou Ing. Božena Kořenková, vedoucí odboru kanceláře starosty města Rožnov pod Radhoštěm Bylo by dobře rozšířit Czech POINT o přístup k řízení o vydávání osobních dokladů, tj. občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů Naše zkušenost je zatím jednoznačně pozitivní. tak, aby se každý mohl přesvědčit, Díky tomu, že se celý projekt Czech v jakém stádiu vyřizování je v kterékoli POINTu pilotně spouštěl a ověřoval na našem chvíli jeho žádost, zejména kdy už úřadě, měli jsme od začátku možnost promítat je doklad připraven k převzetí. Nejsložitější asi bude umožnění do něj svoje představy a zkušenosti s chodem chráněného přístupu do daňových řízení na finančních úřadu tak, abychom v ostrém provozu co nejvíce úřadech, kde by mohl plátce zjistit, jaké nedostatky má jeho eliminovali případné problémy. Rád bych podání, co je třeba doplnit a co opravit, jakou má svou daňo- i zdůraznil příkladnou spolupráci všech zainteresovaných vou povinnost, dobu její splatnosti, zda má dluh či přeplatek stran, které se na tvorbě Czech POINTu podíle- na daních ap. ly. Ministerstvo vnitra, ICZ, Software 602, Deltax i zaměstnanci našeho úřadu odvedli velmi dobrou práci při přípravě projektu Ing. Karel Matoušek (ODS), a naše zkušenosti z pilotního provozu pak hojně využívaly starosta Městského úřadu Jindřichův Hradec ostatní obce, aby spuštění Czech POINTu u nich proběhlo co nejhladčeji. Naopak ne zcela spokojeni jsme s linkou technické podpory v případě poruch, která není dostačující. Ing. David Vodrážka (ODS), starosta Městské části Praha 13 str. 10/11

9 egon epusa portál úředníků veřejné správy epusa, elektronický portál územních samospráv. Tento nápis vítal toho, kdo napsal do prohlížeče dne 9. března 2008, tedy i mě. Procházel jsem si obce, které znám, hledal jsem, jaké údaje zde mohu najít. Potom jsem proklikal vše, co mi přišlo pod ruku, našel jsem metodické pokyny a vzory smluv, uživatelskou příručku a pokyny pro odběratele dat. Nikde jsem však nenašel informaci, k čemu je dobré epusa nost orgánů státní správy používat epusa tak, jako to má daty plnit. Například krátkou informaci pro úředníka, starostu obce, která by jednoduše a jasně popisovala výhože stát vykonává jen to, co má zákonem nebo jiným opat- obdobně nařízeno samospráva, je správným krokem. Protody, které pro obec, starostu nebo především občana nebo řením nařízeno, zakládá toto nařízení vlády povinnost (ale jednatele firmy vyplynou z toho, že například starosta i možnost) používat epusa všem veřejnosprávním úředníkům. epusa je místo, kde kontaktní informace čtou další obce stráví těch pár minut vyplněním informace o své obci na tomto portále. Asi jsem hledal špatně... složky: hasiči, záchranáři a další. Především však umožňuje úředníkovi zjistit, kdo je příslušným úředníkem na jiné obci. V době, kdy čtete tento článek, je duben, možná jste tento časopis dostali do rukou proto, že jste v Hradci Králové I to je však málo. epusa bude fungovat, když... na ISSS. A možná se ptáte, na co mi je ta epusa? A ptáte Co to vlastně znamená fungovat? Portál funguje tehdy, když se možná proto, že jste starosta nebo tajemník obce. Tento v něm jsou informace. Informace v takové rozsáhlé struktuře článek by Vám měl objasnit, jaké jsou výhody epusa a proč jsou tehdy, když je tam jejich vlastníci aktuálně plní. A k tomu byste měli strávit pár minut vyplněním informace o Vaší obci musí existovat pozitivní motivace. To, že portál epusa obsahuje aktuální informace, bude potom uživatel předpokládat právě na tomto portálu. (podle principu podle sebe soudím tebe), a pokud je tam epusa, Portál veřejné správy, Veřejná správa bude nacházet, není potřeba mít strach z malé návštěvnosti online aneb kolik katalogů vyplňuješ, tolikrát si portálu, neboť tato skutečnost se roznese. úředník epusa jako vstupní a prezentační vrstva jednotného V minulých letech vzniklo několik portálů, kde můžete najít prostoru identit úředníků informace o obecních úřadech. Takže se předpokládá, že Jediná (nebo jednoznačná) identita úředníka je základním někdo tyto informace bude naplňovat. Kupodivu jsem neměl předpokladem fungování rozsáhlejších informačních systémů. Pokud Vás nepřekvapí nutnost jednoznačné identifika- přesně tento pocit. Když jsem procházel epusa nebo Portál veřejné správy, jediné, co mi připadlo užitečné, bylo to, ce uživatele v informačním systému na Vašem úřadě, jistě že jsem dokázal najít odkaz na webové stránky města nebo chápete nutnost jednoznačné identifikace v rozsahu celého obce. Tam jsem se potom dozvěděl, co jsem potřeboval. státu. epusa (v okamžiku, kdy čtete tento článek) funguje Bylo dobře vidět, že některé úřady vyplnily o sobě všechno, některé nic. tit úředníků provozovaného Ministerstvem vnitra. epusa je jako vstupní a prezentační vrstva jednotného prostoru iden- vstupní a prezentační vrstvou k identitnímu prostoru, který Zjevně je základním problémem to, že míst, kam má úředník vyplňovat údaje o sobě (svém úřadě), je mnoho a nic v epusa a kteří byli zavedeni v Czech POINTu. Nařízení v tomto okamžiku zahrnuje úředníky (a úřady), kteří byli za to nedostává. vlády stanovuje, aby zde byli uváděni státní úředníci. Identitní prostor epusa se rozšiřuje a je ambicí, aby zahrnula všechny veřejnosprávní úředníky. To bude mít příznivé epusa jako jednotný portál informace o úředníkovi veřejné správy následky zejména pro možnosti odběratelů dat z epusa. Tito dostanou kompletní informaci. epusa je dobrým, ale nedotaženým projektem Je zbytečné hledat viníka chyb učiněných v minulosti. Je Czech POINT a jediná identita úředníka potřeba se dívat dopředu a projekt dokončit. Připravené Czech POINT je asistovaným místem výkonu e-governmentu. Občané zde získávají informace z jednotlivých (nebo snad již přijaté) nařízení vlády, které zavádí povin- rejstří- ků. Jenom v únoru vydal Czech POINT takových výpisů, na konci února do něj bylo připojeno 1305 úřadů. Tolik statistika. Ta však již neuvádí, že v Czech POINTu bylo k tomuto dni registrováno a jednoznačně identifikováno 6457 uživatelských objektů, tedy úředníků. Jednoznačná identita je v Czech POINTu velmi důležitá, neboť Czech Point se brzy rozšíří o výpisy z dalších rejstříků, rozšíří se o možnost podání. Identifikace, autentizace a autorizace asistenta úředníka je klíčovou funkcionalitou, a to zejména proto, že úředník ověřuje občana žadatele, a proto musí být vynucena neodmítnutelnost odpovědnosti úředníka, který za občana úkon udělal. epusa je k dnešnímu dni tím místem, kde administrátor zakládá nebo ruší uživatele Czech POINT, je jediným místem vstupní vrstvou - identitního prostoru Czech POINT. Tak, jak se bude zvyšovat počet kontaktních míst Czech POINT a jeho funkcionalita, věřím, že bude občany více využíván. Pokud obce získaly dojem, že se jedná o služby užitečné, měly by mít motivaci informace o sobě vyplňovat. Městské a obecní informační systémy a jediná identita úředníka Pokud čtete tento článek (a zmiňuji to již poněkolikáté) na ISSS, měli byste zaslechnout dva další termíny: systém VIRTUOS a iniciativa Podaná ruka. O VIR- TUOSu si přečtete na jiných stránkách tohoto časopisu, jedná se o systém poprvé implementovaný Plzeňským krajem a jeho ambicí je integrovat samosprávní a státosprávní agendy v jednom systému. VIRTUOS je poprvé představen v provozu právě na ISSS. I tento systém opírá identifikaci, autentifikaci a autorizaci úředníka o identitní prostor Czech POINT, tedy je rovněž spravován prostřednictvím identitního portálu epusa. Podaná ruka je iniciativa Ministerstva vnitra, která nabízí integraci informačního systému měst a obcí s epusa a Czech POINTem tak, že integruje městské a obecní úředníky do identitního prostoru Czech POINT a nabízí tak integraci formulářového frontendu (rozhraní). Výsledkem této integrace má být to, že úředník nemusí rozlišovat, zda životní situace, ve které se občan žadatel nachází, je samosprávní nebo státosprávní. Jedinečná identifikace a jednotné formulářové rozhraní tak zjednoduší práci těchto úředníků. Používejte epusa, má to smysl! epusa se mění na vstupní a prezentační vrstvu jednotného identitního prostoru. To je výhodou a přirozenou motivací úředníků obnovovat informace o sobě právě na epusa. Pokud tomuto jednoduchému tvrzení nevěříte, nenechte si ujít prezentace epusa, Czech POINTu, VIRTUOSu, obcí, které již integrovaly své systémy v rámci iniciativy Podaná ruka. Potom uvěříte. Aleš Kučera ředitel Novell Praha str. 12/13

10 egon Registr živnostenského podnikání a jeho vazby na okolí Zabezpečení všech procedurálních záležitostí souvisejících s vydáváním živnostenských oprávnění, vedením správního řízení a kontrolní činností pro subjekty podnikající v režimu živnostenského zákona (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) vykonávají živnostenské úřady pomocí informačního systému Registr živnostenského podnikání (dále jen IS RŽP ). IS RŽP byl vytvořen jako centrální systém na základě zadání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vykonávající působnost Živnostenského úřadu České republiky. a Územně identifikačního systému (ÚIR-ADR). Z OR jsou zpracovávány informace o zápisech do něj provedených, přičemž data jsou OR poskytována dávkově zpravidla 5x týdně. ČSÚ je pro IS RŽP zdrojem identifikačních čísel pro nově registrované podnikatele - fyzické osoby, kterým živnostenský úřad přiděluje IČ při vstupu do podnikání. IČ jsou ze strany ČSÚ poskytovány ve formě dávky, která je vyžádána IS RŽP podle potřeby systému (zásoba nepřidělených klesne pod určenou hranici). Územně identifikační registr je zdrojem dat, sloužících pro kontrolu adres pořizovaných v IS RŽP, data jsou přebírána ve formě změnových dávek, zpravidla 1x týdně. Ověřování správnosti údajů v průběhu administrativního procesu podporovaného IS RŽP je řešeno pomocí on-line služeb. ČSÚ poskytuje službu ověření existence IČ u fyzických osob, která je IS RŽP využívána při registraci nově vznikajících podnikatelů - fyzických osob. Podstatou služby je kontrola, která předchází opětovnému přidělení IČ osobě, které již bylo přiděleno (například z důvodu ekonomické aktivity mimo režim ŽZ). Centrální registr obyvatel vedený Ministerstvem vnitra (CRO) poskytuje službu ověření osobních údajů. Datový obsah ÚIR- ADR je využíván pro kontrolu správnosti adres, ukládaných do databáze IS RŽP, a pro podporu dalších činností (kontrola místní příslušnosti podnikatele nebo provozovny, výběry dat apod.). Vzhledem k datovému obsahu CRO a ÚIR-ADR nahrazují tyto dva registry pro IS RŽP v podstatě neexistující základní referenční registry. Četnost využití dat ÚIR-ADR v IS RŽP se v pracovní dny pohybuje okolo operací. Problémem zůstává relativně vysoký počet chybných nebo chybějících údajů a poměrně komplikovaný (a v řadě případů i zdlouhavý proces) odstranění těchto chyb. Významnou z pohledu podnikatelské veřejnosti je komunikace IS RŽP a rejstříku trestů (RT). Novelizace ŽZ, účinná od , umožnila přímé vyžádání z rejstříku trestů živnostenským úřadem. Vyžádání výpisu z RT probíhá jako on-line žádost při zpracování konkrétního podání, vyřízení je zpravidla synchronní. V případě nutnosti manuálního zpracování na straně RT přichází odpověď do IS RŽP em. Celkově bylo takto v období 08/2006 až 01/2008 vyřízeno výpisů, což pro podnikatele znamenalo úsporu na správním poplatku za vyřízení výpisu Kč. IS RŽP tedy přinesl to, co podle současných technických možností všichni očekáváme, mezi úřady neobíhá podnikatel, neobíhají papíry, ale bezpečným a nezpochybnitelným způsobem jsou předávány požadované informace. IS RŽP obsahuje řadu vazeb do jiných registrů provozovaných orgány veřejné správy, které přímo vyplývají z konkrétních ustanovení živnostenského zákona, nebo z obecně platných zásad výkonu státní správy. Jedná se o předávání kopií dokumentů podle 49, předávání dokumentů podaných ŽÚ ve funkci Centrálního registračního místa podle 45a, přebírání údajů z jiných registrů VS, ověřování správnosti údajů při výkonu státní správy a vyžádání dokladu. Většina uvedených vazeb je realizována formou elektronické komunikace a výměny dat. Elektronická komunikace se systémy registrů VS probíhá dvojím způsobem, on-line nebo dávkami předávanými v pravidelných intervalech. Volba způsobu komunikace je závislá na tom, zda je dostupnost údaje nezbytně nutná pro práci úředníka živnostenského úřadu a na objemu přenášených dat. Limitující jsou samozřejmě i možnosti partnerského registru. Vlastní data jsou zpravidla předávána ve formě strukturovaného dokumentu, výjimečně ve formě textového souboru. Přenosovým protokolem je SMTP, HTTPS nebo HTTP (v tomto případě probíhá komunikace po lince vyhrazené k tomu účelu). Pro podepisování dat jsou používány služby veřejných i neveřejných certifikačních autorit, v případě obchodního rejstříku PGP. Komunikace mezi IS RŽP a registrem VS probíhá vždy přímo na úrovni center obou systémů. Výjimkou je komunikace s ČSSZ, která je realizována prostřednictvím Portálu veřejné správy. Předávání dat z IS RŽP podle 49 ŽZ probíhá dávkově. Příjemci dat jsou informační systémy Českého statistického úřadu (ČSÚ), Daňové správy Ministerstva financí, Všeobecné zdravotní pojišťovny, úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení(čssz) a Obchodního rejstříku (OR). Do IS RŽP jsou údaje přebírány ze systémů Obchodního rejstříku, Českého statistického úřadu Komunikace s CRO probíhá protokolem HTTP po vyhrazeném datovém spojení mezi centrem IS RŽP a MV. Vzhledem k tomu, že dochází k předávání osobních údajů, jsou na obou stranách vedeny záznamy, na základě kterých je možno kontrolovat oprávněnost přístupu k těmto údajům. Na straně IS RŽP probíhá pravidelné vyhodnocování nestandardních dotazů a následné ověřování oprávněnosti požadavku na data CRO. Počet požadavků na službu ověření osobních údajů v CRO se pohybuje v řádu desítek tisíc měsíčně. Maximálního počtu dotazů bylo dosaženo v říjnu 2007, zvýšená zátěž souvisela s probíhající konsolidací dat. Ověřování adres a obecně práce s územně identifikačními údaji tvoří soubor vysoce frekventovaných a pro práci uživatele klíčových operací. Aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost dat ÚIR-ADR, je na straně IS RŽP udržována kopie dat ÚIR-ADR, která je v systému využívána pomocí vlastních funkcí systému. Tato kopie je aktualizována v návaznosti na publikování změnových dat na webu MPSV. Martin Mukoškovic vedoucí technického oddělení ICZ a.s. str. 14/15

11 egon IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Správa a evidence majetku je jedním z hlavních procesů úřadů samosprávy. Oproti jiným subjektům však musí samospráva provádět násobně více úkonů. Jsou řešeny stovky druhů správních agend, které na sebe procesně nijak nenavazují. Proto je důležitá orientace na precizní datovou integraci, jež je vazebním prvkem nezávislých aplikací. Základním posláním úřadu samosprávy je kvalitní služba občanům. Díky rozmanitosti úkonů, které dnes samospráva vykonává, se však její systém stává velmi nepřehledným. Lidský potenciál je velmi často vyčerpáván znovu a znovu se opakujícími činnostmi. Základním důvodem těchto redundancí je špatná distribuce informací a práce s nimi. IS SEM je koncipován tak, aby se stal základem pro kvalitní řešení těchto problémů v prostředí informačního systému Magistrátu hlavního města Prahy. Charakteristika systému Hlavní úkolem IS SEM je jednotná, úplná a aktuální evidence spravovaného majetku a optimalizace nákladů na jeho správu. Zavedení IS SEM umožňuje zvýšení výnosů, udržení hodnoty majetku, optimalizaci nákladů na údržbu, zvyšuje efektivitu a produktivitu. Současně zprůhledňuje veškeré soustředěné informace, zrychluje přístup k nim a zamezuje duplikaci činností a evidencí. Systém je plně integrován do prostředí IS MHMP. Modulové řešení IS SEM je modulární řešení. Skládá se z několika vrstev (vrstva evidencí, administrativních aplikací, registrů a manažerské nadstavby). Každá z vrstev je realizována jednotlivými moduly a úlohami. Rozdělení do vrstev je pouze logické a neznamená striktní rozdělení funkcionality. Funkcionalitu vrstvy registrů a vrstvy evidencí zajišťuje systém PROXIO. Spravovaná data jsou k dispozici nejen součástem IS SEM, ale také ostatním aplikacím tvořícím ucelený informační systém hl. m. Prahy. Vrstvu administrativních aplikací zajišťuje systém AGENDIO, který slouží pro evidenci a sledování veškerých aktivit vztahujících se k evidovanému majetku (smlouvy, soudní spory, žádosti apod.). Základní registry IS SEM Registr nemovitostí (REN) slouží jako prohlížeč a zdroj dat z katastru nemovitostí. Registr budov (RB) plní roli centrálního, ověřeného a jednotného zdroje adres a návazných číselníků. Registr obyvatel (ROB) slouží jako centrální a jedinečný zdroj informací o občanech města. Registr ekonomických subjektů (RES) plní funkci evidence právnických osob a podnikajících fyzických osob. Základní evidence IS SEM Evidence nemovitých objektů (ENO) slouží jako centrální zdroj informací o všech nemovitých objektech, ať jsou či nejsou v majetku města. Modul plně pokrývá také funkcionalitu registru bytů a nebytových prostor a evidence pronajatých ploch. Množinu typů objektů lze libovolně rozšiřovat. Evidence smluvních partnerů (ESP) poskytuje data partnerů města pro ostatní moduly IS SEM. Data jsou čerpána z partnerských registrů (ROB, RES a RB) i přímo pořizována do ESP. Evidence organizační struktury (EOS) je zdrojem informací o organizační struktuře i zařazení uživatelů (ověření, přístupová práva k subsystémům, účty a přístupy do domény). Vrstva manažerské nadstavby IS SEM Řešení postavené na bázi souboru nástrojů Oracle Business Intelligence, nástrojů pro Data Mining a Oracle Developer Suite je základem pro manažerské výstupy nad IS SEM. Jako datový zdroj slouží data z již dříve popsaných modulů. Integrace IS SEM IS SEM řeší vazby na své okolí v těchto základních oblastech: Ekonomický IS (GINIS); Grafický informační systém (WEB GIS, VSB); Systém registrů (RES, RO, ÚIR-ADR, REN); Spisová služba (SSL); Systém pro správu bytového fondu (DES). Systém nahrazuje 3 rozsáhlé systémy: ESOM, SOM, NSBYT; a dále také EMA, ENM. Systém je integrován s: SSL, DES, CES, TED, GINIS, ENA, VSB, GIS Praha. Integrace s aplikacemi (registry) ISVS Pro import specifických typů dat je u vybraných modulů vytvořeno rozhraní. Např. modul RB umožňuje aktualizaci dat z registru ÚIR-ADR (provozuje MPSV), modul REN umožňuje import všech dávek ISKN (provozuje ČÚZK) apod. Integrace modulů IS SEM s okolními aplikacemi IS MHMP GINIS SSL Spisová služba GINIS MAJ Evidence majetku GINIS KDF/KOF Kniha došlých / odeslaných faktur GINIS UCR Účetnictví a rozpočet Web GIS Praha VSB Vizualizační systém budov IS SEM Registr nemovitostí ČÚZK Registr adres MPSV (ÚIR-ADR) Active Directory Registr obyvatel MVČR (CRO) Hlavní přínosy a další rozvoj Implementace systému proběhla bez větších časových posunů v rámci stanoveného časového rámce. Informační systém SEM přináší svým uživatelům celou řadu významných přínosů: kompletní pokrytí procesů správy a evidence majetku; podporu rozhodovacích procesů a plánování; zavedení pořádku a udržení přehledu o vlastněných či spravovaných objektech; aktualizaci a soustředění veškerých informací o objektech v jedné evidenci; snadnou a okamžitou dostupnost informací o objektech pro všechny oprávněné uživatele; zjednodušení a zprůhlednění procesu inventarizace; konfigurovatelnost a snadnou přizpůsobitelnost potřebám uživatelů; moderní technologie, robustnost, stabilitu. Z pohledu budoucího rozvoje by měl IS SEM sloužit jako základ evidenční a agendové vrstvy, která široce přesáhne rámec IS MHMP. V nedaleké budoucnosti by měla být platforma, jejíž základem je IS SEM, vytvořit celoměstský informační systém, který zahrne evidence a agendy vedené jak Magistrátem hl. m. Prahy, tak jednotlivými městskými částmi i organizacemi zřízené hl. městem nebo úřady LDAP Server městských částí. MIS Vrstva agend Vrstva evidencí Registr ekonomických subjektů Vrstva registrů ČSÚ (RES) Externí datové zdroje DES Domovní evidenční systém ENA CES Centrální evidence smluv TED Tvorba a evidence dokumentů Ing. Martin Vimr obchodní ředitel DELTAX Systems a.s. str. 16/17

12 egon DOBRÉ MRAVY E-GOVERNMENTU Sdružení pro informační společnost (SPIS) je profesní asociací firem z oblasti ICT, které prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v ČR, a protože takto chce mimo jiné přispět k rozvoji české ekonomiky, přichází nyní s další aktivitou směřující k efektivnímu fungování veřejné správy. Po Manifestech znalostní společnosti (2006/2007) a Principech SPIS pro legislativu e-igovernmentu (2007) nabízí nyní Jak bylo již naznačeno, cílem je stanovit pravidla, jejichž dodr- CÍL DOBRÝCH MRAVŮ DOBRÉ MRAVY E-GOVERNMENTU V ČR. žování by směřovalo k efektivní, ale zároveň přívětivé veřejné správě. Materiál rozpracovává pravidla fungování veřejné správy tak, aby ve výsledku došlo k naplnění zmiňovaných principů. Jak Základním kamenem moderní veřejné správy jsou informační jsme uvedli v čísle 4/2007 magazínu Egovernment, sledování těchto principů při tvorbě zákonných norem, vnitřních řádů, vě a poskytování dat v elektronické podobě a jejich principy technologie. Proto i dokument DOBRÉ MRAVY hovoří o sprá- vyhlášek a nařízení zajistí obíhání dokumentů a dat po jednotlivých úřadech a zamezí tomu, aby občan byl nadále pošťávy, především centrálních organizací veřejné správy. Jsou to jsou směrovány na vedoucí odborů informatiky veřejné sprákem mezi jednotlivými úředníky a vyplňoval stále stejné informace do mnoha různých formulářů. Připomeňme, že Principy systémů, které jsou do veřejné správy dodávány, a jejich roz- právě oni, kdo do značné míry ovlivňují řešení a vlastnosti ICT SPIS pro legislativu e-governmentu stanovovaly, že: hodnutí, konaná na centrální úrovni, značně ovlivňují řešení a postupy užívané na úrovni samospráv. Jsou to právě oni, kdo občan má právo zvolit si místo (konkrétní úřad) a způsob může klást na dodavatele ICT služeb a řešení takové požadavky, které budou, při pozitivním opakování a přenosu na nižší (formu osobní, telefonickou, písemnou, či elektronickou) komunikace s veřejnou správou. Občan by měl mít dále právo na to, stupně, základem pro efektivitu práce veřejné správy. aby poskytoval informace o sobě veřejné správě pouze jednou, tedy aby veřejná správa nejprve čerpala data ze svých ZJEDNODUŠUJÍCÍ OMEZENÍ zdrojů a teprve v případě jejich neexistence je požadovala Problematika veřejné správy, množství agend, které zpracovává, vazby mezi jednotlivými úřady a daty, která vlastní, to vše po občanovi. Principy v této souvislosti rovněž zajišťují rovnocennost elektronické a papírové verze téhož dokumentu, stejně jako pravomoc občana zvolit si mezi elektronickou a písemdel, jimiž DOBRÉ MRAVY jsou, zvolit určité zjednodušení. Spo- je natolik rozsáhlé, že bylo nutné pro první zpracování pravinou formou doručování dokumentu. čívalo jednak v zaměření se pouze na již zmiňovanou skupinu vedoucích odborů informatiky organizací veřejné správy Je nepochybné, že základem pro efektivní fungování veřejné a v omezení rozsahu a formy dat, kterých se DOBRÉ MRAVY správy a naplnění uvedených principů je sdílení dat ve veřejné správě, tedy sdílení nejrůznějších registrů veřejné správy, v elektronické podobě, která jsou strukturovaná a nacházejí týkají. Předpokládáme tedy v první fázi pouze data uložená které příslušné údaje obsahují. Možnost sdílet tato data znamená, že při zpracovávání určité agendy je možné spárovat se zabývat zbytečně komplikovanými vztahy, byly uvažová- se v centralizovaných datových zdrojích. Aby nebylo nutné údaje o příslušné osobě (právnické i fyzické). Veřejná správa ny situace, kdy každý datový zdroj je vlastněn pouze jedním tak nehoní občana od úřadu k úřadu, ani od něj nechce stále poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že uvažované registry jsou stejné údaje, ale vše potřebné získá z příslušných registrů. Aby na centrální úrovni v držení vždy jen konkrétního resortu, je to opravdu fungovalo ku prospěchu a spokojenosti občanů tato podmínka splněna. i přispívalo vyšší efektivitě veřejné správy, je nutné dodržovat určitá pravidla. SPIS se tato pravidla v jisté základní podobě ZAKLADNÍ PRINCIPY snažil definovat a bude je nadále propagovat, neboť podle V rámci DOBRÝCH MRAVŮ vlastně nejde o nic jiného než mínění členů sdružených ve SPIS jde o správný směr na cestě o obvyklou firemní kulturu správy dat. Budeme-li nahlížet k efektivní veřejné správě. Protože materiál, který postupně na celou veřejnou správu jako na jednu velikou firmu (i při vznikal nad touto úvahou, není pouhým výčtem pravidel, ale vědomí skutečnosti, že se tímto dopouštíme určité bagatelizace celého problému), je zřejmé, že je nutné zajistit, aby každá poněkud obsáhlejším pojednáním stanovujícím, jak by se měl kdo chovat, abychom dosáhli vytčeného cíle, byl pojmenován organizace veřejné správy měla svoji jasnou roli ve vztahu DOBRÉ MRAVY E-GOVERNMENTU. ke každému datovému zdroji. V našem případě předpokládá- me, že organizace veřejné správy je buď poskytovatelem dat, který je spravuje a poskytuje dalším, či uživatelem, tedy tím, který tato data vytěžuje. V rámci firmy, která poskytuje určitou službu, bývá obvyklá tzv. forma diktátu poskytovatele služeb, respektive tzv. forma ohleduplného diktátu. Jedná se o situaci, kdy poskytovatel služby má sice právo nadiktovat, v jaké podobě bude tato služba existovat, ale ve vlastním zájmu se snaží stanovit takovou formu, která bude jeho klientům nejvíce vyhovovat. Proto DOBRÉ MRAVY předpokládají, že každá organizace veřejné správy řádně plní své závazky vůči ostatním partnerům, respektuje jejich možnosti a potřeby. Správci dat, kteří jsou jejich poskytovateli, sice určují, jak bude daná služba vypadat, ale zároveň respektují potřeby a nároky ostatních organizací. Jakkoli si je SPIS vědom, že právě tento bod principů spadá téměř do říše Rychlých šípů, považuje jejich stanovení a dodržování za správnou cestu. Vycházíme-li z toho, že příslušné resorty mají přirozenou autoritu, která je navíc podpořena legislativou, mohou zásadně nastavit podmínky pro službu, již budou poskytovat. I proto je důležité, aby si svoji sílu uvědomovaly současně s odpovědností, která by ji měla doprovázet, a chovaly se dostatečně ohleduplně a státotvorně. POSTUP ZAVÁDĚNÍ Je nepochybné, že není možné přejít na tento model ze dne na den. I proto by měla být účast na celém projektu dobrovolná. To jest každý resort či ostatní organizace veřejné správy se samy rozhodnou, zda na DOBRÉ MRAVY přistoupí či nikoli. Přistoupením ovšem dává taková organizace ostatním informace o svém řešení, a tedy přispívá k celkové inventuře stávajících řešení, která bude prvním krokem. Na základě této inventury by následně měla být vybrána referenční řešení, to jest taková, která jsou buď jako celky, nebo jejich části kompatibilní. Na jejich základě bude vytvořen popis funkčností, který bude zveřejněn a dán k dispozici ostatním jako podklad DOB- RÝCH MRAVŮ. ZÁVĚR Službou zde chápeme především poskytování dat a nastavení rozhraní, prostřednictvím něhož jsou tato data k dispozici ostatním uživatelům. Skutečnost, jak vypadá prostředí nad a pod rozhraním, tedy jakým způsobem poskytovatel data zpracovává a jak s nimi uživatel nakládá, je z pohledu DOBRÝCH MRAVŮ nedůležitá. Zásadní je, aby poskytovatel značně zřetelně popsal ono rozhraní, a to již se zmiňovaným ohledem na potřeby a možnosti ostatních uživatelů. Zároveň je žádoucí, aby zbytečně často neměnil způsob poskytování, respektive, aby daná forma byla udržována co nejdéle (s ohledem na technické možnosti a jejich pokrok). Protože hovoříme o veřejné správě jako celku, považuje SPIS za žádoucí, aby jednotliví poskytovatelé sladili svůj přístup, tedy aby forma rozhraní byla co nejstandardizovanější s ostatními poskytovateli. Jde o to, aby organizace veřejné správy nemusely volit různá řešení pro jednotlivé registry a aby bez obtíží sdílely data existující uvnitř veřejné správy. DOBRÉ MRAVY E-GOVERNMENTU V ČR Klub SPIS přichází s deklarací základních pravidel, která navazují na Principy SPIS pro legislativu igovernmentu. Záměrem Dobrých mravů je vytvořit prostředí pro vzájemnou spolupráci organizací veřejné správy při správě a sdílení dat z ISVS. Dodržování těchto pravidel by mělo zajistit efektivní a bezpečné sdílení dat ve veřejné správě prostřednictvím ICT. každá organizace veřejné správy by měla mít jasně určenou (nezpochybnitelnou) roli ve vztahu ke konkrétnímu datovému zdroji (je poskytovatelem dat, nebo příjemcem dat); organizace veřejné správy plní vzájemně své závazky a respektují své potřeby a možnosti; poskytovatel dat stanovuje, jak poskytování dat bude probíhat. Tato služba je definována rozhraním dostupným ostatním. Přitom se poskytovatel maximálně snaží využít otevřených řešení a přístupů obvyklých ve veřejné správě; poskytovatel dat se snaží postupovat vstřícně a ohleduplně vůči uživatelům, zejména zbytečně nemění rozhraní, zachovává kompatibilitu a minimalizuje technické nároky kladené na příjemce dat; příjemce dat dodržuje pravidla stanovená poskytovatelem; Toto je shrnutí základního dokumentu Klubu SPIS, který je v plném znění k dispozici na Zájemci o tištěné vydání se mohou obrátit na sekretariát SPIS, Blanická 16, Praha 2, tel.: , Michal Jirkovský str. 18/19

13 egon SMART systém pro SMART administrativu Velmi složitě se rodila a bolestně obhájila reforma veřejných financí. Jejím cílem je efektivně vynakládat a ještě efektivněji využívat vlastní zdroje i prostředky, vložené do veřejné správy. Bohužel tristní je pozorovat, že tomu je často naopak. První inflace vložených prostředků jde na vrub špatně zvoleného nástroje k řízení. Řada obcí a měst si pořád ještě pořizuje směsici různorodých informačních systémů, například pro vedení účetnictví, pro agendy místních poplatků či pro evidenci a správu svého majetku, aniž by tyto systémy byly navzájem propojeny a dávaly komplexní informace jak pro jednotlivé úředníky, tak pro management úřadu. Stačí, že se jedna sestava zalíbí úředníkovi určitého odboru, a na jeho doporučení se systém zakoupí. Kolega v sousedním oddělení má zase svůj přesvědčivý tip. V takovém slepenci je celá řada informací evidována redundantně, informace však nejsou konzistentní. Tentýž úředník snadno přizná občanovi příspěvek na bydlení, aniž by vzal v úvahu, že právě tento občan už roky radnici neplatí místní poplatek za svého psa nebo odvoz odpadu. Vhodně zvolený komplexní informační systém vybaví nejen pro tento jednoduchý případ, kdy jednotlivé agendy spolu nedovedou automaticky komunikovat a sdílet data, ale řeší i mnohem složitějších zadání. Další velká rezerva se skrývá v hospodaření s rozsáhlým majetkem svěřeným obcím a krajům, ať už jde o byty, budovy škol, nemocnic a sociálních zařízení či o dopravní stavby. Majetek se často svěřuje do správy dalších organizací s právní subjektivitou a většinou chybějí informace o jeho technickém stavu, penězích vydaných na jeho opravy a údržbu, o dalších smlouvách, které se k němu váží apod. Přitom je na trhu několik moderních informačních systémů, které poskytují komplexní a aktuální přehled o majetku, včetně možnosti nejen evidovat, ale i účelně plánovat investice. Zde vidíme velkou výzvu, na kterou by veřejná správa měla slyšet. Moderní informační systém chrání i samotného úředníka. Systém lze vnitřně nastavit tak, aby fungoval v souladu se správním řádem a úředníkovi de facto napovídal správné kroky, které má při vyřizování dané věci učinit. Občan pak má větší jistotu, že se v jeho věci postupuje v souladu se správním řádem a dalšími zákony a navíc že se jeho záležitost řeší rychle a efektivně. Společnost MARBES CONSULTING s. r. o. vtiskla své více než desetileté zkušenosti v oblasti veřejné a státní správy do návrhu již třetí generace komplexního systému proxio, který prokázal na řadě referencí své kvality. Informační systém proxio tvoří: integrovaný systém řízení zdrojů ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV, příp. jiný, doplněný o moduly ROZPOČET & Výkaznictví, Personalistika & Mzdy, Údržba majetku; centrální evidenční systém jedinečná evidence objektů, subjektů a vnitřní správy (osoby, partneři města, adresy, nemovitosti, majetek, matrika, volební agenda); agendový systém AGENDIO správa majetku, správa bytů, stavební řízení, výplaty sociálních dávek občanům města, evidence soudních sporů, evidence všech smluv uzavíraných úřadem a další agendy, s možností konfigurovat libovolnou novou agendu; integrovaný systém spisové a archivní služby; centrální správa systému a jeho komponent, včetně správy uživatelských oprávnění k jednotlivým funkcím systému a okruhům dat; otevřené rozhraní pro komunikaci s GIS a dalšími systémy. Nejvíce oceňované vlastnosti systému proxio: technologicky moderní koncepce umožňující rozšiřitelnost; vysoká míra otevřenosti a přizpůsobitelnosti specifickým požadavkům úřadu; úzká integrace mezi ekonomickým, správním, dokumentačním, manažerským i geografickým subsystémem; robustnost, stabilita a bezpečnost; uživatelský komfort a nižší náklady na správu a provoz; zamezení duplikace činností a evidencí. Hlavní přínosy systému proxio: poskytuje informace v jiných systémech nedostupné díky vysoké míře integrace; kontrola podřízených organizací systém pokrývá úřad i jeho podřízené organizace; elektronický oběh dokumentů a konfigurovatelné workflow dle organizační struktury úřadu; reporting čerpání a disponibility rozpočtu s vazbami i na jednotlivé projekty; sestavování rozpočtu na logické akce detailní rozpočet; transparentní přehled o pohybech financí; optimalizace čerpání finančních zdrojů; přesná identifikace majetku města jednoznačnost v procesech správy majetku; legislativní přizpůsobivost schopnost pružné reakce na změny ve státní informační politice; jednoduchá obsluha a zaškolení jednotné uživatelské prostředí pro jakýkoli typ agendy i práce s dokumenty, včetně hromadného tisku s vazbou na DMS; dohledatelnost změn plná historizace záznamů s určením času a uživatele, který příslušnou změnu provedl; jednoduchá správa systému pokročilé řešení datového základu IS města nástroje pro úplnou správu systému jsou v rukách zákazníka; široké možnosti přizpůsobení zákazníkovi až po možnost dodefinovat uživatelská pole či nové agendy. Vybrané reference systému proxio Statutární město Plzeň, statutární město Liberec, Magistrát hl. m. Prahy, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, město Příbram, statutární město České Budějovice, statutární město Hradec Králové. Ing. Jiří Berkovec obchodní konzultant MARBES CONSULTING s.r.o. str. 20/21

14 egon ČESKÁ POŠTA ELEKTRONICKÁ? Od loňského roku funguje v České republice síť asistovaných míst kontaktu občanů s veřejnou správou Czech POINT. Do této sítě patří i vybrané úřadovny České pošty. Do konce roku se budete moci setkat s modrým logem Czech POINT na zhruba 2000 poštovních přepážkách. O zapojení České pošty do tohoto projektu i o její elektronické budoucnosti jsme si povídali s náměstkem generálního ředitele pro veřejnou správu a e-government Petrem Stieglerem. Dívám-li se na Vaši funkci, napadá mne, co přesně má Česká pošta společného s veřejnou správou a její elektronizací? Česká pošta tradičně realizuje řadu služeb pro veřejnou správu, ať už se jedná o doručování listovních zásilek, výběr poplatků, výplatu důchodů, prodej kolků atp. Dalo by se říct, že veřejná správa je pro poštu tak důležitým zákazníkem, že si zaslouží, aby se o její potřeby staral zvláštní úsek. Kromě těchto běžných služeb jsme se aktivně zapojili do projektu Czech POINT, když i z vybraných pracovišť našich pošt je možné obstarat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku a během několika měsíců i další agendu, např. výpisy z rejstříku trestů nebo podání k živnsioetsnkému úřadu. Podíváte-li se na princip tohoto projektu, zjistíte, že se jedná o princip spolupráce front office back office. Je to princip, který známe z komerčního prostředí a nyní se jej snažíme zavést do veřejné správy. Univerzální přepážka Czech POINTU zde plní úlohu front office, který s podporou aparátu veřejné správy (back office) může vyřizovat většinu standardizovaných agend. Stát tak vypracoval moderní systém, nástroj, který potřebuje rozšířit prostřednictvím sítě vhodných poboček kontaktních míst. A to je přesně to, co může pošta veřejné správě nabídnout. Disponujeme dostatečně širokou sítí přepážek, které jsou vybaveny, či je lze velmi snadno vybavit technicky. Tyto přepážky jsou již nyní obsazeny kvalifikovaným personálem, který mimo jiné nabízí vlastnosti obdobné jako úředník veřejné správy umí ověřovat totožnost občanů, je zvyklý pracovat s citlivými (osobními) údaji, s penězi atp. To je základní motiv našeho činění. Druhý motiv je poněkud prozaičtější. Pošta má svoji strategii rozvoje a spolupráce s veřejnou správou je velice důležitou součástí této strategie. Jde nám totiž o minimalizaci ohrožení výnosů z důvodu technologické substituce. Je zřejmé, že se bude posílat stále méně dopisů, a pokud se budou posílat, pak především elektronicky. To samozřejmě z pohledu pošty výrazně snižuje její příjmy, ale je jasné, že tomu není možné zabránit. Jako občan tuto změnu velice vítám, jako představitel vedení České pošty se musím snažit hledat cesty, jak tento výpadek budeme kompenzovat. I proto pozorně sledujeme projekty e-governmentu v České republice a snažíme se najít prostor, v němž můžeme státu nabídnout své služby. Protože ať v elektronické, či papírové podobě se stále jedná o doručování informací a to je to, co pošta umí. Navíc, stejně jako v podobě papírové, i v té elektronické je pro veřejnou správu důležité zajistit informace o doručení (tzv. doručenku). Velice často je vyžadována schopnost předložit tento doklad i několik let zpětně. A to je jedna ze základních služeb, které pošta ovládá téměř od svého vzniku. Není ale potřeba, aby obsluha Czech POINTu získala jinou kvalifikaci, než kterou běžně zaměstnanci pošt disponují? Stejně jako na jakémkoliv jiném úřadě, kde funguje a bude fungovat Czech POINT, i na poště bude tuto přepážku obsluhovat univerzální úředník. Jeho výkonnost a spokojenost občanů tak bude závislá i na kvalitě podpůrného systému, tedy na oné zmiňované spolupráci front office-back office. Úředník na přepážce nemůže znát veškeré agendy. Jeho úkolem je například v případě konkrétního podání ověřit, že jsou doloženy veškeré náležitosti, a pak podání realizovat, následně předat vyrozumění o podání. Zároveň však musí být samozřejmě schopen poskytnout občanům asistenci a radu, jak požádat o daný výpis, jak vyplnit formulář a podobně. Znamená to, že žádné doškolování svých zaměstnanců nerealizujete? Naši pracovníci jsou samozřejmě proškolování pro obsluhu Czech POINTu, nutno dodat, že se zatím nejedná o nic dramaticky složitého. S tím, jak se bude zvyšovat počet agend, které bude možné na Czech POINTu vyřídit, budou se zvyšovat i nároky na jeho obsluhu a my jsme připraveni sami investovat do školicích aktivit v této oblasti, které by probíhaly v rámci pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců. Znamená to, že pošty jsou schopny službu Czech POINT bez problémů poskytovat? Podívejte se na jednotlivé pošty. Už v současné době na nich kromě běžných listovních služeb můžete vyřizovat své záležitosti ve vztahu k České pojišťovně, nebo Poštovní spořitelně a to není nic jiného než asistovaná služba. Nemyslím tedy, že pro naše pracovníky v tomto směru nastává problém realizovat takový styl práce v rámci Czech POINTU. Navíc uvažujeme-li o tom, že by Czech POINT měl rozšiřovat nabídku svých služeb, nebo být více vytížen, není z našeho pohledu problém zvyšování kapacity obsluhy těchto přepážek. Navíc v oblasti elektronizace nejsme žádnými nováčky, například jsme správci centrální adresy (místo pro zveřejňování veřejných zakázek), nebo jedním ze tří subjektů, který poskytuje tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. Je bezpochyby zřejmé, že služba Czech POINT nebude tou nejvyhledávanější v rámci České pošty, ale skutečnost, že v současné době je na 75 pobočkách a do konce roku by měla být na 1000 pobočkách k dispozici, považujeme za velmi podstatnou. Pro nás je důležité, že pošta rozšiřuje své služby i tímto směrem a že vytváříme povědomí o tom, že na poště lze vyřídit důležité úřední záležitosti, a to v papírové i elektronické podobě. str. 22/23

15 Jsou ještě další trendy, které jsou z Vašeho pohledu pro Českou poštu zajímavé? Chtěl bych zdůraznit, že Česká pošta velmi intenzivně sleduje veškeré dění kolem e-governmentu, protože chce být kvalifikovaným a spolehlivým partnerem státu i v této oblasti. V tuto chvíli jsou velmi aktuální například záležitosti ohledně kolem zákona o e-governmentu: datové schránky, elektronické konverze dokumentů. Rovněž koncept e-justice skýtá prostor pro aktivity České pošty, například v souvislosti s platebním rozkazem. Pokud ale mluvíme o službách České pošty veřejné správě a občanům v takovém rozsahu, je to na místě v okamžiku, kdy se blíží její privatizace? Navíc řadu služeb, o kterých hovoříte, jsou schopny na komerční bázi nabídnout již existující firmy. Mluvit o privatizaci Pošty je v tuto chvíli jednoznačně předčasné. V roce 2009 se Česká pošta změní na akciovou společnost a o jejím dalším osudu rozhodne vlastník, tedy stát. A je docela možné, že to bude akciovka s úplným či majoritním vlastnictvím státu. V každém případě by to bylo řešení, které by bylo výhodné pro stát, dobré pro Poštu a především pro zákazníky. Pokud jde o služby, které realizujeme pro veřejnou správu, jsou samozřejmě zpoplatněné již nyní. Nemyslím, že by tento krok nějak ohrozil poskytování našich služeb veřejné správě. Navíc pro stát je bezpochyby zajímavé mít takový subjekt, kterým je Česká pošta, pod kontrolou a přitom fungující na komerční bázi. A to, že zde jsou a budou jiné subjekty poskytující obdobné služby jako my, ať již na poli papírovém nebo elektronickém, může být jen ku prospěchu našich klientů. Pro nás to samozřejmě znamená větší obezřetnost a důslednější přípravu těchto služeb. Jak si představujete další vývoj služeb České pošty? Očekáváme především nárůst v oblasti balíkových služeb. To je důsledek stoupajícího obchodování po internetu a tedy ukázka, jak se klasické a elektronické služby vhodně doplňují. K čemu musí dojít, to je ona minimalizace ztrát výnosů způsobených technologickými substitucemi. Pokud se naplní zákon o e-governmentu, přijdeme o výnosy z papírového doručování. To samozřejmě musíme nahradit nabídkou nových možností. Těžko říci, co bude za tři, nebo pět let, ale proč neuvažovat o tom, že by se mohly například elektronické občanské průkazy vydávat na poště? Domnívám se, že jsou-li lidé běžně zvyklí chodit na poštu pro úřední i osobní korespondenci, případně realizaci plateb papírovou cestou, musíme udělat maximum pro to, abychom jim obdobné služby mohli nabídnout elektronicky v rámci e-governmentu. V tom vidím budoucnost. Michal Jirkovský Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci z oblasti informačních a komunikačních technologií Využití zákaznických systémů ve veřejné správě a on-line služby občanům s podporou GIS a kamerových systémů, kterou pořádá Statutární město Ostrava z pověření Eurocities Více informací a registrace od 15. dubna na Knowledge Society Forum - TeleCities Summer Event Ostrava června 2008 Hotel ATOM, Nová radnice Ostrava EEEGov Days

16 konference Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší www turistickou prezentaci Na konferenci ISSS 2008 (Internet ve státní správě a samosprávě), jejíž jedenáctý ročník se uskuteční ve dnech 7. až 8. dubna 2008 v Hradci Králové, se bude v rámci vyhlášení výsledků populární soutěže Zlatý erb tradičně předávat také zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. ně důležitá i historicko-společenská vymezení obce nebo regionu, upozornění na atraktivní místa, možnost využívání dalších produktů cestovního ruchu, jako jsou například cyklotrasy nebo naučné stezky, i prezentace služeb pro návštěvníky, včetně databází shrnujících možnosti ubytování, sportovního či kulturního vyžití. A konečně se hodnotí i celkový dojem, výhodnost pro uživatele i vhodné provázání témat, velkou váhu má i celkový design, zejména přehlednost, sladění jednotlivých součástí stránek a využívání symbolů regionu či jednotlivých měst a obcí. důležitým krokem k tomu, aby se do celého procesu aktivně zapojovalo i široké spektrum zástupců veřejné správy, do jejichž kompetencí elektronická prezentace obce, města či regionu často patří. Role informačních a komunikačních technologií v cestovním ruchu, úzká spolupráce s veřejnou správou i státními orgány, podpora aktivit podnikatelů a dalších subjektů a důsledná koordinace řady činností v oblasti tzv. e-turismu již tradičně patří k velice zajímavým bodům programu posledních několika ročníků prestižního hradeckého setkání, poznamenává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS. Představení turistických portálů, webových stránek a dalších aktivit z tohoto segmentu na naší konferenci je V programu letošního ročníku konference ISSS se objeví řada přednášek, prezentací a best practices, které se budou věnovat právě problematice e-turismu. Podrobnější informace o celém průběhu konference, včetně novinek, aktuálního programu a materiálů z předchozích ročníků lze najít na Prokop Konopa V loňském roce se cena poprvé udělovala hned ve dvou kategoriích první zahrnovala obce a města, druhá se pak zaměřila na regiony. Ministr Jiří Čunek ocenil webové stránky obce Libochovany (Ústecký kraj, okres Litoměřice, www. libochovany.cz) a v kategorii regiony pak turistický portál Východní Čechy (www.vychodni-cechy.info). Kritéria soutěže jsou poměrně náročná a v obou kategoriích se hodnotí především kvalita poskytovaných informací jazykové verze, oddělení informací o cestovním ruchu od ostatních okruhů, úroveň komunikace uživatelů s provozovateli stránek, využívání odkazů na další zdroje dat či geografická lokalizace sídla. Pro hodnocení jsou každoroč- str. 26/27

17 Šifrovací technologie pro páskové mechaniky Kryptografie, neboli nauka o šifrách a šifrování, dostala své jméno podle řeckého kryptós, což znamená skrytý. Zašifrovat nějaké sdělení tedy znamená upravit ho tak, aby se informace staly neviditelné či nečitelné pro nepovolané osoby. První šifrovací metody jsou staré přes 2000 let. Používaly je například armády starověkého Říma ve své komunikaci. Šifrování je tedy způsob skrytí informací. Proč šifrovat zálohovaná a archivovaná data? Data uložená v počítačích jsou často velmi cenná a nezřídka jsou důvěrné povahy. Proto je třeba zajistit, aby k nim měly přístup jen povolané osoby. Většina dat v počítačových sítích je chráněna prostřednictvím omezení přístupu k aplikacím na základě správy uživatelů a také omezením fyzického přístupu k serverům a datovým úložištím. Internet je od intranetu pečlivě oddělen prostřednictvím softwarových či hardwarových firewallů. Přístup přes internet lze zajistit prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) a technologie bezpečného webu (secure web). hlavní organizace publikující standardy patří National Institute of Standards and Technology (NIST), International Standards Organization (ISO) a Institute of Electronic and Electronic Engineers (IEEE). Rovněž Evropská unie (EU) vydala návrh směrnice o elektronických podpisech. NIST je americká nevládní organizace, která definuje kryptografické standardy v dokumentu Federal Information Processing Standards (FIPS) AES je šifrovací algoritmus schválený FIPS, který nahradil předchozí šifrovací algoritmus DES. FIPS definuje pět úrovní bezpečnosti kryptografických modulů, jak je znázorněno na následujícím obrázku. V současnosti začínají v řadě zemí platit zákony a předpisy, které firmám nařizují chránit některé druhy elektronických Úrovně certifikace FIPS dat. To zname- ná, že například záloha na pásku musí být stejně Level 4 Full envelope, environmental bezpečná jako data uložená v serverech a datových FIPS protection, formal modeling, key zeroing on tamper detection úložištích. Řada pod- niků však zálohy uchovává Level 3 Enhanced physical security, EMI, identity-based autentication na jiném místě a v mnoha případech se jedná o archivy Level 2 Tamper evidence, keys protected,rolebased authentication provozované jinou spo- lečností. V případě převozu Level 1 Basic cryptography and security requirements datových páskových médií pak hrozí nebezpečí, že data budou ztracena nebo Base Use NIST-approved algorithms and modes of operation zcizena. K tomu, abychom zajistili, že data budou odpovídajícím způsobem chráněna i při uložení mimo datové Pásková mechanika HP Ultrium LTO4 splňuje podmínky první úrovně certifikace standardu FIPS centrum, je nutné použít šifrování záloh. Increasing Security Jaké jsou šifrovací standardy? Většina dnes používaných kryptografických algoritmů odpovídá různým americkým nebo mezinárodním standardům. Mezi Proč používat pro archivaci a šifrování dat páskové mechaniky HP Ultrium LTO4? Šifrování na bázi standardu AES, které je součástí formátu LTO4 a o němž dále hovoříme, činí z pásek nadále preferova-

18 né médium pro zálohování a archivaci cenných dat. Jako velmi vhodná se pro tuto činnost jeví pásková mechanika HP Ultrium LTO4, která nabízí vysoký výkon a zabezpečení v rámci jednoho řešení ochrany dat. Formát zmiňované páskové mechaniky Ultrium LTO4 umožňuje šifrování a dešifrování dat v rámci hardwaru mechaniky. Není tedy zapotřebí softwarové šifrovací aplikace, což by zvýšilo zátěž systému a snížilo výkon komprese dat. Jsou-li data šifrována před kompresí, vzniknou náhodná data, která nelze komprimovat. Protože jsou data šifrována ve standardním formátu pro výměnu šifrovaných dat, lze data šifrovat mezi všemi mechanikami s logem Ultrium LTO4. Páskové mechaniky HP uvedené řady mají šifrování integrováno jako součást hardwaru a používají šifrovací standard AES Galois Counter Mode s 256bitovým klíčem. Jedná se o algoritmus s tajným klíčem neboli symetrickou šifru, takže pro šifrování i dešifrování se používá stejný klíč. Klíč se v žádném případě neukládá na pásku a zůstává uložen v mechanice, dokud je mechanika pod proudem a není-li vybrán nový klíč. Je možné vydat nový klíč pro každý záznam, ale takové řešení není příliš praktické, protože by bylo zapotřebí příliš velkého množství klíčů. Zpravidla se tedy používá jeden klíč pro jednu zálohovací operaci nebo pro jedno páskové médium. Poznámky ke správě klíčů Správa klíčů je důležitým komponentem každého kryptografického systému. Klíče musí být generovány, ukládány a vydávány tak, jak je požadováno, a zničeny, jakmile nejsou zapotřebí. Klíče pro šifrování páskovou mechanikou HP Ultrium LTO4 jsou dlouhé 256 bitů a zpravidla jsou vydávány pro každé páskové médium. Iniciátor SCSI nastavuje nebo ruší nastavení klíčů. Aby bylo možné používat více SCSI iniciátorů, což je v aplikacích pro velké podniky běžné, dokáže pásková mechanika HP Ultrium LTO4 udržet až 32 různých klíčů. Pro opravdu dobré zabezpečení je třeba generovat velké množství nepředvídatelných náhodných klíčů. Něco takového nelze provádět ručně. Některé aplikace používají klíčovou frázi (passphrase) pro tvorbu klíčů, ale to může vést k oslabení šifry. Klíč je z fráze odvozen hashováním podle tajného čísla. Takový klíč však je možné uhodnout, pokud je jako fráze použito slovo z běžného slovníku či jméno. Moderní počítače například dokáží prolomit hesla vytvořená takovým hashovacím algoritmem z běžných slov do 15 sekund. Nicméně generování klíčové fráze může být i tak dobrou metodou pro malé a střední podniky, které si nemohou dovolit nákladné systémy pro správu klíčů. Nutné je také mít systém likvidace klíčů pro pásky, které již nejsou používány. Ve velkém podnikovém prostředí může být současně aktivních až několik tisíc klíčů. Při čtení šifrovaných dat musí být dodán správný klíč nebo je vrácen chybový stav check condition a následný zjištěný status ukáže, že byl dodán neplatný klíč nebo nebylo zvoleno dešifrování pro čtení šifrovaných dat. Je-li klíč k šifrovaným datům ztracen, nelze tato data z pásky už žádným způsobem získat. Šifrování AES-256 je velmi silné a zatím nebylo prolomeno. Pro použití šifrovací funkce páskové mechaniky Ultrium LTO4 je třeba dát mechanice příkaz pro šifrování a dešifrování dat a vydat příslušný klíč. Je-li přerušeno napájení, je šifrování deaktivováno a klíče nejsou uloženy v mechanice. Proč digitálně podepsaný firmware? Nezbytnou podmínkou shody s FIPS je, aby šifrovací zařízení měla firmware opatřen digitálním podpisem. Tím je zajištěno, že nikdo z HP ani mimo HP není schopen vyvinout záškodnický firmware se skrytými funkcemi, s jejichž pomocí by pak někdo mohl prolomit šifru. Digitální podpis firmwaru je zajištěn bezpečnostním nástrojem HP Atalla. Tento robustní nástroj generuje pár veřejného a privátního klíče. Veřejný klíč je poskytnut HP, zatímco privátní klíč zůstane součástí nástroje. Nástroj vyhovuje certifikaci FIPS třetí úrovně a jakýkoliv pokus o neoprávněný zásah povede ke zničení obsažených dat. Co říci závěrem? Kryptografie je velmi rozsáhlé téma. Z principů kryptografie vyplývá, že dobrá správa klíčů je opravdu velmi důležitá, protože ztráta klíčů znamená ztrátu dat. V ochraně dat hrají významnou roli také standardy, které zákazníkům umožňují splnit stále vyšší legislativní požadavky na ochranu citlivých dat. Jan Kučera SWD Volume Storage Product Manager Hewlett-Packard s.r.o.

19 E-government v krajích 11. ročník mezinárodní konference věnovaný úloze informačních technologií ve veřejné správě. Největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě. Mezi účastníky jsou představitelé vlády, parlamentu, ústředních orgánů, hejtmani, primátoři a starostové měst a obcí a řada dalších významných osobností. Tuto konferenci navštívilo v minulém roce více jak 2100 účastníků. 7. až 8. dubna 2008 Kongresové centrum Aldis Hradec Králové Česká republika Karlovarský Připravovaná témata: egovernment v ČR - EGON žije! bezpečnost informačních systémů, archivace multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy e-justice, ehealth ICT ve zdravotnictví, digitalizace televizního vysílání komunikační infrastruktura elektronizace veřejné správy, e-doručování, datové schránky GIS a mapové služby financování projektů, strukturální a jiné fondy ICT podpora v cestovním ruchu, životním prostředí, krizovém řízení, dopravě aj. e-learning, počítačová gramotnost a vzdělávání best practices měst, obcí a regionů LORIS/V4DIS - výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegradu Registrace a možnost firemní prezentace na Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9, telefon: , fax: ,

20 e-kraje Vážení čtenáři, E-GOVERNMENT = transparentní veřejná správa dlouho se již mluví v souvislosti s veřejnou správou o využívání moderních informačních technologií a o přínosech, které mohou pro veřejné instituce mít. I Karlovarský kraj si uvědomuje důležitost těchto technologií. Ne nadarmo se říká, že jestliže začátek dvacátého století byl ve znamení vrcholné průmyslové revoluce, začátek století jednadvacátého je svědkem revoluce informační. Kvantum informací, které každá instituce pro svůj chod nezbytně potřebuje, neustále roste. Umět je získat, utřídit, číst v nich a dokázat je také prezentovat patří ke kritickým činnostem každé moderní organizace. To však vyžaduje nejen odpovídající techniku, ale také náležitě připravené pracovníky. Základní ideou nasazení elektronických informačních systémů je nahrazení co největší části manuální práce s informacemi automatickými procesy zpracování. Na druhou stranu celá tato architektura musí brát také ohled na lidský faktor. Systémy, které jsou tak složité, že jejich osvojení znamená téměř nekonečné studium uživatele, prostě nelze považovat za efektivní pracovní nástroj. Věřím, že zavedení e-governmentu přinese efektivnější a transparentnější veřejnou správu. Občané se tak nebudou muset zabývat mnohdy komplikovanými dotazníky se složitými návody k jejich vyplňování. Úřednický aparát se stane pro žadatele podstatně průhlednějším, jednodušším a pochopitelnějším. Doufám také, že se e-government stane prostředkem, který postupně zamezí všimnému ve veřejné správě. Občané nebudou závislí na vůli či nevůli úředníka a budou moci vyřídit své záležitosti podle jasných pravidel v rámci svého volného času a svých potřeb. Osobně si přeji, a přeji to hlavně žadatelům, aby tento projekt nechápali jako přítěž, ale jako odstranění byrokracie, který nám, občanům, ukáže, že věci chápejme úřední postupy je možné dělat i v prostředí, jež je naprosto přesně vymezené, transparentní a přehledné. Dovolím si malou metaforu Karlovarský kraj je firmou, která má roční obrat v miliardách korun, má tisíce zaměstnanců a více než tři sta tisíc akcionářů občanů kraje. Má celou řadu divizí krajských institucí, mezi které patří i samotný Krajský úřad jako ředitelství, ale také instituce zajišťující životně důležité veřejné služby: nemocnice, školy, ústavy sociální péče, správu a údržbu silnic, ale také například mezinárodní letiště, muzea a galerie umění, knihovny a mnohé další. Tato firma se od svého vzniku potýká s tím, jak v záplavě různorodých informací, především ekonomických, zavést systém, který by dokázal její chod a chod jejích divizí smysluplně, srovnatelně a především jednotně zachytit. Jedině tak lze totiž hledat cesty k efektivnějšímu fungování celého tohoto komplexu a jedině tak lze tak komplikovaný systém vůbec řídit. To se týká vnitřního fungování kraje jako informačního celku. Uvědomujeme si však, že každá dobrá firma, a veřejná instituce ještě daleko více, musí také informace o své činnosti umět prezentovat, předat je těm, kterým se ze svého fungování zodpovídá u firmy jsou to akcionáři a zákazníci, pokud zůstanu u svého příměru kraje jako firmy, pak akcionáři i zákazníky jsou především občané Karlovarského kraje. Pokud navíc překonáme odpor úředníků tím, že pochopí, že tento projekt chrání především je, budu to považovat za jakousi elektronicko-strategickou revoluci v naší kotlině. Věřím také, že se naplní konečně to, na co všichni čekáme úřady nemají sloužit úředníkům, ale občanům. Jejich úkolem je pomoci těm, kdo pomoc potřebují, a maximálně usnadnit přístup k vyřízení jednotlivých agend. K tomu však musím dodat, že je důležité, abychom překonali nechuť řady lidí k práci s počítačem a k informačním technologiím. Řešení tohoto problému přinese podle mého názoru blízká budoucnost. Svědčí o tom početné zastoupení seniorů v různých typech počítačových kurzů i jejich aktivní přístup k technickým novinkám. Myslím si, že citlivým a profesionálním přístupem úředníků překonáme poslední bariéry. Ing. Jiří Červenka náměstek hejtmana Karlovarský kraj Proto neustále hledáme cesty, jak důležité informace veřejnosti zpřístupnit. Uvědomujeme si, že nástrojem současnosti je především internet. Začátek letošního roku se proto nesl ve znamení rekonstrukce stránek krajského webu, od které si slibujeme větší pohodlí pro jeho návštěvníky, ale také hladší fungování webu jako informačního systému. Pomocnou ruku s tvorbou a provozováním internetových stránek a aplikací nabízíme samozřejmě našim institucím, neboť mnohé z nich, jako například školy či ústavy sociální péče, také slouží široké veřejnosti. Vycházíme však také vstříc našim obcím a městům, především těm menším z nich, pro které by pořízení a údržba vlastních technologií pro poskytování internetových služeb mohly znamenat značnou finanční a pracovní zátěž. Těm tedy nabízíme prostor pro jejich prezentaci na krajských technologiích. JUDr. Josef Pavel hejtman Karlovarský kraj str. 34/35

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO Ing. Martin Vimr INF MHMP Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Příloha č. 3 zadávací dokumentace 1. Stávající stav 1.1. Východiska pro systém základních registrů Současný systém veřejné správy vychází a bude i nadále založen na principech hierarchického modelu v podobě,

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

Kurzy egovernmentových dovedností

Kurzy egovernmentových dovedností Kurzy egovernmentových dovedností Nabídka školení pro 1/2011 12/2011 Kód kurzu: 01.10.01 Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Kurz Vás provede krok za krokem postupem při vydání ověřeného výpisu

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

egon slaví první narozeniny

egon slaví první narozeniny egon slaví první narozeniny Ivan Langer ministr vnitra Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Před rokem se na ISSS narodil egon egon průvodce na cestě k efektivní veřejné správě symbol nového pojetí

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Czech POINT základní seznámení

Czech POINT základní seznámení Czech POINT základní seznámení Adéla Knittlová Správní odbor - matrika 20.05.2009 Czech POINT Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů KATASTR NEMOVITOSTÍ OBCHODNÍ REJSTŘÍK ŽIVNOSTENSKÝ

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Soutěž IT projekt roku a ICZ

Soutěž IT projekt roku a ICZ Soutěž IT projekt roku a ICZ Elektronické podání podnikatele vůči živnostenskému rejstříku rok poté Antonín Běhounek, ICZ a.s. Ing. Miloslav Marčan, OI MPO 25/02/2010, Praha = významný hráč na trhu nabízející

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program

Projektový záměr. Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu. Integrovaný operační program Projektový záměr Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Název operačního programu Integrovaný operační program Prioritní osa/oblast intervence 1.1 Název projektu Uplatnění principu Smart Administration v

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty

Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty Ing. Aleš Kučera Předseda smíšené pracovní komise ICT Unie a České bankovní asociace Sdílení dat nejen veřejnou správou 22. 9.2014, Poslanecká

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009

egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egovernment Uherské Hradiště Reduta 29. ledna 2009 egon Prsty Czech POINT Oběhová soustava KIVS Srdce zákon 300/2008 Sb. Mozek základní registry Přínosy konec zbytečného obcházení úřadů zrovnoprávnění

Více

Jste připojeni k základním registrům?

Jste připojeni k základním registrům? Jste připojeni k základním registrům? (PROXIO XR) MARBES CONSULTING s.r.o. Štěpán Kellner MARBES CONSULTING Stručně o společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 V počátcích pracovala především na

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS )

Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS ) Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci - (dále jen ROS ) Ing. Jan Fischer, CSc. Český statistický úřad jan.fischer@czso.cz Obsah prezentace Legislativní úprava

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012

ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB OD 1. ČERVENCE 2012 Český statistický úřad, 2012 CO JE ZÁKLADNÍ REGISTR OSOB Základní registr osob (ROS) bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající

Více

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Projektový záměr Magistrátu hlavního města Prahy Účel dokumentu: Rekapitulace činností 2008, plán činností 2009 předkládá Odbor informatiku MHMP, ing. Petr Kolbek, 31.12.2008

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Výhody integrovaného informačního systému

Výhody integrovaného informačního systému Výhody integrovaného informačního systému Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Město Červený Kostelec a městský úřad Informační systém

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty

Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty Centrum veřejných zakázek e-tržiště České pošty www.centrumvz.cz Konference ISSS 8. dubna 2013 RNDr. Vít Příkaský Česká pošta a egovernment? Informační systém datových schránek (ISDS) Datový trezor (dlouhodobé

Více

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8 PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPROVOZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU PROXIO PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ ODBORU DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8" 1. Stávající

Více

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI

Základní registry veřejné správy RÚIAN a ISÚI Základní registry veřejné správy RÚIAN a Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i. Moduly Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013 Pokračování prezentace Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ROZŠIŘUJE MOŢNOSTI ŠETŘÍ Jaké nabízíme moduly? ICZ VEZA USNESENÍ

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2013 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ

RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ RÚIAN REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ Obsah prezentace Provázanost zápisů do ISÚI a ISKN Interní reklamace Časté dotazy a problémy editorů RÚIAN Webové stránky, kontakty Důvody vzniku základních

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup k datům Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Aktuální stav projektu Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Nový obchodní rejstřík. Tisková konference 12. 3. 2012

Nový obchodní rejstřík. Tisková konference 12. 3. 2012 Tisková konference 12. 3. 2012 Hlavní cíle projektu Upravit informační systém obchodního rejstříku v návaznosti na vznik tzv. základních registrů (účinnost zákona o základních registrech od 1. 7. 2012)

Více

Nový obchodní rejstřík

Nový obchodní rejstřík Nový obchodní rejstřík JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti 28. dubna 2012, České Budějovice Hlavní cíle projektu Upravit informační systém obchodního rejstříku v návaznosti na vznik tzv. základních

Více

Veřejná správa. Komerční sféra. Občané. eslužby

Veřejná správa. Komerční sféra. Občané. eslužby Informační město Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 13. 3. 2008 Rostislav Babarík Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou správu Licenční

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Co je a k čemu slouží epusa

Co je a k čemu slouží epusa Company LOGO Co je a k čemu slouží epusa Materiál HZS ČR pro setkání se starosty obcí ČR nprap. Věra Ševčíková MV GŘ HZSČR Obsah Co je to epusa epusa a Czech POINT Cíle epusa Proč epusa Kontakty pro krizové

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ

Více

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha

SEMINÁŘ. Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví. 11. prosince 2012 Praha SEMINÁŘ Výsledky soutěže o návrh konceptu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 11. prosince 2012 Praha Elektronické zdravotnictví Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment

Více

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajská TC a jejich vazby na TC ORP. Krajský úřad Plzeňského kraje Krajská TC a jejich vazby na TC ORP Krajský úřad Plzeňského kraje Historie Společná výzva pro kraje a ORP připravována od poloviny roku 2008 V červenci 2009 rozhodnuto o rozdělení na dvě samostatné výzvy

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Registr osob Vazby na referenční data

Registr osob Vazby na referenční data Vazby na referenční data IČ Název Právní forma Adresa Stat.zástupce 234517011 Ocelárna Plzeň a.s. Adresa je přebírána z u nemovitostí a územní identifikace Statutární zástupce je přebírán z registru obyvatel

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM STAV PŘIPOJOVÁNÍ OVM K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM KONFERENCE K E-TRŽIŠTÍM A E-AUKCÍM 25. DUBNA 2013 RNDr. Renata Novotná, SZR Základní registry klíčový projekt egovernmentu Co jsou základní registry Cíle základních

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

VITA A ISZR ŠKOLENÍ INFORMATIKŮ

VITA A ISZR ŠKOLENÍ INFORMATIKŮ VITA A ISZR ŠKOLENÍ INFORMATIKŮ ŠKOLENÍ Informatici 19.6. Praha Krystal 225 Uživatelé 26.6. Olomouc Flora 292 28.6. Praha MK 323 3.7. Praha Krystal 126 10.7. Brno Nová radnice 120 12.7. Chrudim 63 13.7.

Více

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv

Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv Praha únor 2014 1 ÚVOD Metodika dotazníkového šetření počtu pracovních úvazků územních samospráv (dále Metodika ) byla zpracována

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Cíle na rok 2020 Co ještě chybí z kmenových projektů egov Propojený datový fond Propojená

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Pohled samosprávy na datové schránky. Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje

Pohled samosprávy na datové schránky. Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Pohled samosprávy na datové schránky Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad Plzeňského kraje Jde jen o datové schránky? Ne, pohled je širší, týká se i autorizované konverze dokumentů

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o.

STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE. Jiří Štochel VITA software s.r.o. STAVEBNÍ ÚŘADY STŘEDOČESKÉHO KRAJE SKUTEČNOST A VIZE Jiří Štochel VITA software s.r.o. VITA a stavební úřady Obecné stavební úřady krajské úřady 15 městských částí hl. m. Prahy 15 statutárních měst 15

Více

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ

SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY. Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ SPISOVÁ SLUŽBA VE VAZBĚ NA DATOVÉ SCHRÁNKY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVY Mgr. Jana ŠKRDLOVÁ vedoucí organizačního odd. kancelář tajemníka leden 2011 Legislativa zák. č. 499/2004 Sb. (ÚZ č. 309/2009

Více