Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci MFT MFT2-1 Informace o výrobku Multi-Funkční-Technologie. Technologie od Belimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci MFT2. 2. + 6. MFT2-1 Informace o výrobku Multi-Funkční-Technologie. Technologie od Belimo"

Transkript

1 Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci MF21 Informace o výrobku MultiFunkčníechnologie MF2 echnologie od Belimo XXX

2

3 Podstatně větší funkčnost Pohony MF(2): Jednoduchá technika pro větší užitek Obvyklá funkčnost Nové pohony MF(2) s technologií «4 v 1» se dají stejně snadno namontovat, zapojit a provozovat jako konvenční typy pohonů. Jejich digitální řízení s integrovaným Belimo MPBus činí pohony schopné komunikace a propůjčuje jim další funkce. o usnadňuje Bus integraci čidel a zvyšuje flexibilitu pořizování a provozování pohonů. Přímé připojení čidel Přes LonMark certifikovaný univerzální uzel UK24LON firmy Belimo. Pomocí tohoto přístroje jsou pohony MF(2) kompatibilní s LON a mohou být připojeny na různé systémy regulace. Decentrální zasíťování Díky přímému připojení běžně dodávaných čidel pro vlhkost, teplotu, atd. stejně tak i hlídačů a spínačů na jeden pohon MF(2) (viz tab. str. 4) se z analogových čidel stanou čidla schopná komunikace Bus. Jednoduché řešení šetří používání drahých čidel Bus a redukuje podstatně nároky na kabelové propojení. Integrace LON Bus Až 16, na Belimo MPBus napojených větracích klapek, ventilů a čidel může být propojeno přes jedno jediné rozhraní na LON Bus: Individuální programování a proměnný provoz Firmou Belimo vyvinutý MPBus umožňuje, vzájemně propojit různé pohony MF(2). Napájení a digitální komunikace se uskuteční přes jediný, 3 pólový kabel. Z různých regulačních článků se tak s minimálními nároky stanou decentrální, funkční jednotky, např. propojení různých větracích klapek a ventilů pro jednu centrální vzduchotechnickou jednotku nebo několik VAV regulátorů jedné vzduchotechnické zóny. Přes běžně dodávané regulátory SPS/DDC, pokud jsou tyto vybaveny interface MPBus. Regulátor potřebuje přitom pouze jeden vstup/výstup pro veškeré připojené ovladače a čidla. V případě potřeby lze pohony MF(2) individuálně naprogramovat. ím mohou být exaktně přizpůsobeny potřebám zařízení. Protože navíc lze i provozní režim každého pohonu volně navolit, je několik typů postačující pro pokrytí prakticky veškerých použití. o zvyšuje flexibilitu při projektování a snižuje náklady na pořízení, resp. skladování. Pohony, schopné komunikace Bus lze provozovat i konvenčně a teprve později, s minimálními náklady, zapojit do komunikace Bus. 1

4 Podstatně vyšší funkčnost 4 funkce v jednom pohonu echnologie od Belimo Jednoduchá integrace Bus Až 8 pohonů MF(2) může být přes MPBus vzájemně propojeno a připojeno na regulátor DDC s Interface MPBus, nebo přes univerzální uzel UK24LON připojeno do LonWorks. Cenově příznivá připojení čidel Na každý jeden pohon MF(2) lze připojit jedno běžné čidlo. echnologie «4 v 1» digitalizuje analogové signály čidla a integruje toto přes kabel pohonu do Belimo MPBus. p t t p MPBus Individuální programování Pomocí technologie «4 v 1» lze parametry, jako doba přestavení, zpětné hlášení polohy, elektrické omezení pracovního úhlu, atd. V případě potřeby pro každý pohon individuálně nastavit. Navíc se pohony při uvedení do provozu sami adaptují a za provozu se sami kontrolují. Dodávané z výroby se standardním nastavením nebo naprogramované dle přání zákazníka......nebo vlastní nastavení pomocí mobilního přístroje MFH nebo PCool......nebo nastavení až na zařízení pomocí mobilního přístroje MFH nebo PCool Proměnné druhy provozu echnologie «4 v 1» může zpracovávat různé signály, jako spojitý, 3 bodový nebo otevřenozavřeno. Pohony MF(2) lze provozovat konvenčně nebo v komunikaci Bus. spojitý provoz 3 bodové ovládání provoz otevřenozavřeno 2

5 Obsah Všeobecné vysvětlivky 4 Symboly v této dokumentaci 5 Účinnost 6 Bezpečnost 7 Programovací ools / Nastavení spojité 8 Nastavení 3 bodové 9 Nastavení otevřenozavřeno 10 Nastavení PWM 11 MPBus / Připojení / Délky vodičů MPBus: Čidla / Spínače / opologie vodičů MPBus: Kooperační uzly / Výrobky s rozhraním MP 16 Připojení na LonBus / Doby cyklů 17 Adresování MP Základní pozice 20 Adaptace pracovního úhlu / zdvihu 21 Pracovní rozsah / Zpětné hlášení Směr otáčení 24 Směr zdvihu / Volba uzavíracího bodu 25 Doba přestavení 26 Účinnost při změně doby přestavení 27 Síly / Momenty / Pracovní úhel Klapkové pohony: Nucené řízení / Omezení pracovního úhlu Zdvih / Hladina hluku 32 Vratná hystereze 33 Akustický výkon / Ochranná třída 34 Krytí / Havarijní poloha / Údržba / Rušení EMV 35 Klapkové pohony: Příklady funkcí / Schémata Ventilové pohony: Popisy / abulky funkcí Montáž / Signalizace 40 Omezení dráhy přestavení / Ruční přestavení 41 Ruční přestavení ventilových pohonů 42 echnická data / Všeobecná data Rozměrové výkresy 46 3

6 Všeobecné vysvětlivky Řada pohonů yp Klapkové pohony x Ventilové pohony Použití Klasický provoz, provoz Bus Další dokumentace NM Níže uvedené údaje platí pro klapkové i ventilové pohony NM24MF(2) Použití..24MF(2) klapkových a ventilových pohonů klapkové pohony..24 MF(2) schopné komunikace Bus pro přestavování vzduchotechnických klapek ventilové pohony..24 MF(2) schopné komunikace Bus pro přestavování zdvihových ventilů AM GM AM24MF(2) Klasický provoz I když schopné komunikace Bus, lze klapkové a ventilové pohony..24 MF(2) provozovat klasicky. Z výroby jsou naprogramovány základními funkcemi pro běžná použití a dodávají se jako spojitě regulující pohony. V případě potřeby lze objednat speciální provedení se speciálně naprogramovanými hodnotami. Pro servisně technická použití na zařízení lze pohony MF(2) pomocí programovacího přístroje MFH nebo Belimo PCool přeprogramovat. GM24MF(2) LF AF NV LF24MF(2) AF24MF(2) NV24MF(2) x Provoz Bus Pohon MF Pohon MF2 Připojení Bus regulátor DDC Ovládání rozhraní MP LonWorks přes UK24LON přes UK24LON spojité 3 bodové otevřenozavřeno Připojení aktivní čidlo čidel spínač vypnuto/zapnuto aktivní/pasivní čidlo spínač vypnuto/zapnuto Programovatelné pracovní rozsah přes MF programovací elektronické omezení ool pracovního úhlu krouticí moment/síla 1) účinnost doba přestavení zpětné hlášení polohy NVF 1) není možné pro pohony s havarijní funkcí x Přepnutí z konvenčního provozu na provoz Bus se děje automaticky, jakmile je pohonu prostřednictvím MPBus přiřazena adresa MP. NVF24MF(2)(E) AV x Příslušná dokumentace Další všeobecná data výrobků, montážní návody, atd. naleznete v informačním katalogu jednotlivých skupin výrobků. AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od 2002 Sortiment vzduch: 2.NM, 2.AM, 2.GM, 2.LF a 2.AF Sortiment voda: 6.H 4

7 Symboly v této dokumentaci Použité symboly Význam Další dokumentace Všeobecné Pro lepší pochopení budou v této dokumentaci použity níže uvedené symboly. Výrobní nastavení Výrobní nastavení (základní hodnoty). Klasický provoz Funkce, které jsou aktivní v klasickém provozu (bez MPBus): ovládání spojité, 3 bodové, otevřenozavřeno, nebo PWM. BUS Provoz Bus Funkce, ketré jsou aktivní v provozu Bus.. Programovatelné hodnoty Hodnoty, které lze v případě potřeby pomocí přístroje MFH nebo Belimo PCool přeprogramovat. Další dokumentace Detailní informace k programovacímu přístroji MFH naleznete v manuálu MFH. Programování během výroby Možná naprogramování během výroby. Neměnné hodnoty Hodnoty a funkce, které jsou dané, nelze je měnit (mechanická / elektrotechnická konstrukce přístroje). Pružinový zpětný chod Pohony s pružinovým zpětným chodem. 5

8 Princip funkcí Řada pohonů yp Princip funkcí Princip funkcí BUS NM Klasický provoz V klasickém provozu jsou pohony MF(2) řízeny normovým signálem DC V a pohybují se do polohy zadané řídícím signálem. Provoz Bus Při provozu Bus dostávají pohony MF(2) svůj digitální řídící signál z nadřazeného regulátoru přes MPBus a pohybují se do polohy zadané regulátorem. NM24MF(2) AM AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF LF24MF(2) AF AF24MF(2) NV NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

9 Bezpečnost Funkční bezpečnost Havarijní funkce Funkční bezpečnost pohonů MF(2) Všechny pohony jsou chráněny proti přetížení, tudíž nepotřebují žádný koncový spínač, zůstanou automaticky stát na dorazu. LF24MF(2) a AF24MF(2) Pohony se zpětným pružinovým chodem uvádějí klapku do provozní polohy při současném natažení zpětné pružiny. Při přerušení provozního napětí se klapka otočí energií pružiny do bezpečné polohy. NVF24MF(2)(E) Přerušením provozního napětí hřídel zdvihu poháněna energií pružiny u zdvihového pohonu NVF... zajíždí a u zdvihového pohonu NVF...(E) vyjíždí (havarijní funkce). 7

10 Programovací ools / Spojité ovládání Familie yp Připojení programovacích ools Schémata připojení Ovládání spojité DC V NM Programovací přístroj MFH Připojení klapkových pohonů DC 24 V DC 24 V oddělovací transformátor NM24MF(2) Y U 5 DC V DC V AM GM AM24MF(2) Y/Z U/MP pohony MF(2) Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Y: nastavitelný pracovní rozsah 0, V U5: proměnná LF GM24MF(2) Belimo PCool PC Upozornění: Příklady funkcí a funkční schémata pro klapkové pohony se základními funkcemi viz str. 36. Funkční schémata pro klapkové pohony se speciálně naprogramovanými hodnotami jsou popsány u těchto funkcí. LF24MF(2) DC 24 V AF ZIP Konvertor rozhraní RS232 / MP AF24MF(2) NV Y/Z U/MP pohony MF(2) Připojení ventilových pohonů DC 24 V oddělovací transformátor NV24MF(2) Upozornění: Další informace o ovládání ručního programovacího přístroje MFH naleznete v katalogu «Manuál MFH». Y U 5 DC V DC V NVF NVF24MF(2)(E) Y/Z U/MP NV.., NVF.., NVF..E, AV.. AV Y: nastavitelný pracovní rozsah 0, V U 5 : proměnná AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od 2002 Upozornění: Další funkční schémata pro ventilové pohony NV... a NVF... viz str

11 Ovládání 3 bodové Schémata připojení a funkcí Připojení klapkových pohonů Nastavení 3 bodové (speciálně programovatelné pomocí programovacího přístroje MFH) Funkce NM.., AM.. přepínač smyslu otáčení oddělovací transformátor a b R L a b z. B. 1N 4007 stop stop Y/Z U/MP U 5 Zpětné hlášení U 5 programované na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelné v rozsahu V nebo SW spínač S1 a S2 nebo hlášení poruch a údržby NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Funkce GM.. přepínač smyslu otáčení a b A B stop stop Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech. Vstupní odpor Y/Z = 1,5 kω Funkce LF.., AF.. montážní strana L R přepínač smyslu otáčení a b R L R L stop stop stop stop Připojení ventilových pohonů Nastavení 3 bodové může být jednoduše realizováno 4 vodičovým připojením. Zdvihový pohon musí však být naprogramován pro 3 bodové nastavení. Ventilové pohony s a bez havarijní funkce* 1 2 a b oddělovací transformátor U 5 Zpětné hlášení U 5 programované na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelné v rozsahu V Vstupní odpor Y, Y2 = 1,5 kω Y/Z Y2 U/MP NV24MF(2), NVF24MF(2) NVF24MF(2)E, AV24MF(2) Řídicí kontakt ** Zdvihový pohon a b hřídel otevř. otevř. zastavuje zavř. otevř. vyjíždí otevř. zavř. zajíždí zavř. zavř. zajíždí * 1 vodičové přípojení přes svorku 3 s diodou (viz schéma Klapkové servopohony, nahoře) je možné **Posuvný spínač S3.1 / S3.2 ve zdvihovém pohonu je v poloze OFF 9

12 Ovládání otevřenozavřeno Řada pohonů Schéma a funkce yp NM Schéma připojení klapkových pohonů (speciálně programované přístrojem MFH) Funkce NM.., AM.. přepínač smyslu otáčení AC 24 DC 24 oddělovací transformátor S R L NM24MF(2) AM S AM24MF(2) U 5 Zpětné hlášení U 5 programované na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelné v rozsahu V nebo SW spínač S1 a S2 nebo hlášení poruch a údržby Funkce GM.. S přep. smyslu otáčení A přep. smyslu otáčení B GM Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. LF GM24MF(2) Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech. Vstupní odpor Y/Z = 1,5 kω Funkce LF.., AF.. montážní strana L R přepínač smyslu otáčení LF24MF(2) S R L R L AF AF24MF(2) NV Schémata připojení ventilových pohonů Nucené řízení na straně 39 NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

13 Ovládání PWM Schémata připojení Vysvětlivky pro nastavení PWM Příklady Zde popsané ovládání PWM se praktikuje zejména na americkém trhu. Schéma připojení PWM pro klapkové pohony t 0,59 2,93 s * U * Ovládání triakem je možné (zdroj nebo příjemce) Ovládání PWM U nastavení PWM se měří délka impulsu pohonu; tento se pak pohybuje do příslušné polohy. S ohledem na regulátor, který pohon MF(2) řídí, jsou na pohonu volitelné různé rozsahy PWM. Volitelné rozsahy pro klapkové a ventilové pohony MF(2): 0,025 s 0,592,93 s 0,125,5 s PWM proměnný s PWMmin. 0,02 s...pwmmax. 50,00 s Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Příklady ovládání PWM (volba rozsahu nastavení pohonu: 0,592,93 s) Y = 750 Ω Příklad 1: 100 % pracovní úhel nebo zdvih Pokud bude na pohon vyslán impuls, který trvá 2,93 s, pak se pohon pohybuje na 100% pracovní úhel (při vyslání impulsů na pohon delších jak 2,93 s, pohon rovněž tak jede na 100% pracovní úhel). Příklad 2: 50 % pracovní úhel nebo zdvih Pokud bude na pohon vyslán impuls, který trvá 0,59 s (2,93 s 0,59 s) / 2 = 1,17 s 0,59 s, pak se pohon pohybuje na 50% pracovní úhel. Schéma připojení PWM pro ventilové pohony Příklad 3: 0 % pracovní úhel nebo zdvih Pokud bude na pohon vyslán impuls, který trvá 0,59 s, pak se pohon pohybuje na 0% pracovní úhel (při vyslání impulsu na pohon hodnoty <0,59 s ale >20 ms, jede pohon rovněž na 0% pracovní úhel; při <20 ms není funkce definována). * t 0,59 2,93 s U 5 * Ovládání triakem je možné (zdroj nebo příjemce) Y/Z Y2 U/MP NV.., AV.. Y = 750 Ω 11

14 MPBus / Připojení / Délky vodičů Řada pohonů yp MPBus Schémata při ovládání přes MPBus BUS Připojení MPBus Délky vodičů při napájení přes kabel MPBus BUS NM AM NM24MF(2) MPBus Pohony mají schopnost komunikace MPBus. Až max. 8 pohonů může být přes Belimo MPBus vzájemně propojeno. Pohony MF(2) dostanou svůj řídící signál digitálně z nadřazeného BusMaster a pohybují se do zadané polohy. Přepínání z konvenčního provozu na provoz Bus se provádí automaticky, jakmile bude pohonu MF(2) prostřednictvím MPBus přiřazena adresa MP (1...8), (viz «adresování MP», str ) Připojení MPBus Možnost připojení pro max. 8 MF(2) pohonů v jedné síti Propojení Bus 3 žilové při napájení přes Bus 2 žilové při místním napájení Zapotřebí nejsou žádné speciální kabely ani ukončující odpory Délka vodiče (výpočet viz níže) je limitována: množstvím připojených pohonů MF(2) způsobem napájení (AC přes Bus / DC přes Bus / místní AC) GM AM24MF(2) Schéma připojení klapkových pohonů Maximální délka vodiče při napájení 24 V (přes Bus) L = maximální délka vodiče [m] DC 24 V MP oddělovací transformátor Gn MP LF GM24MF(2) další pohony další pohony 1 5 MPMaster nebo regulační systém pohon 1 pohon 2 pohon 8 AF LF24MF(2) Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Celkové dimenzování pohonů MF(2) (VA) 1000 Délka kabelu vs dimenzování příkonu platné pro napájení AC (minimální napětí trafa AC 21,6 V) 0,75 mm 2 1,0 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 NV AF24MF(2) Schéma ventilových pohonů Délka vodiče [m] DC 24 V MP oddělovací transformátor Dimenzování příkonu [VA] b NVF NV24MF(2) další pohony další pohony Pro NVF24MF(2) je třeba dimenzování výkonu násobit koeficientem 2. Určování maximálních délek vodičů Dimenzování výkonů (VA) použitých pohonů MF(2) se sečtou, a v diagramu se odečtou příslušné délky. NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* Y/Z Y2 U/MP * Dodací termín na vyžádání, od 2002 NV.., AV.. Příklad: Na MPBus jsou napojeny: 1 x NM.., 1 x AM.., 1 x AF.. a 1 x NV.. Dimenzování výkonu celkem: 3 VA 5 VA 10 VA 5 VA = 23 VA V křivce grafu lze odečíst: Kabel s žílami 0,75 mm 2 : Kabel s žílami 1,0 mm 2 : Kabel s žílami 1,5 mm 2 : Kabel s žílami 2,5 mm 2 : délka kabelu 25 m délka kabelu 33 m délka kabelu 50 m délka kabelu 85 m

15 Délky vodičů Připojení MPBus Délky vodičů při napájení DC 24 V přes kabel MPBus BUS Připojení MPBus Délky vodičů při lokálním napájení z místa BUS Připojení MPBus Možnost připojení pro max. 8 MF(2) pohonů v jedné síti Propojení Bus 3 žilové při napájení přes Bus 2 žilové při místním napájení Zapotřebí nejsou žádné speciální kabely ani ukončující odpory Délka vodiče (výpočet viz níže) je limitována množstvím připojených pohonů MF(2) průřezem vodiče způsobem napájení (AC přes Bus / DC přes Bus / místní AC) Připojení MPBus Možnost připojení pro max. 8 MF(2) pohonů v jedné síti Propojení Bus 3 žilové při napájení přes Bus 2 žilové při místním napájení Zapotřebí nejsou žádné speciální kabely ani ukončující odpory Maximální délky vodičů při napájení (z místa) L = max. délka vodičů [m] Maximální délky vodičů při napájení DC 24 V (přes Bus) L = max. délka vodičů [m] Gnd MP DC 24 V Gnd DC 24 V MP 1 5 MPMaster nebo regulační systém pohon 1 pohon 2 pohon MPMaster nebo regulační systém pohon pohon pohon Celkový příkon pohonů MF(2) (W) Pokud jsou pohony napájeny lokálně přes samostatný transformátor s, pak lze délky vodičů podstatně zvýšit. Nezávisle na výkonech připojených pohonů jsou délky vodičů uvedeny v tabulce. délky kabelů [m] Délka kabelu vs činný výkon platné pro napájení AC (minimální napájecí napětí AC 21,6 V) 0,75 mm 2 1,0 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 žíla [mm 2 ] L = max. délky vodičů [m] činný výkon [W] Délka kabelu vs činný výkon platí pro napájení DC (minimální napájecí napětí DC 24 V) Určování maximálních délek vodičů Příkony (W) použitých pohonů MF(2) se sečtou, a v diagramu se odečtou příslušné délky. b Příklad: Na MPBus jsou napojeny: 1 x NM.., 1 x AM.., 1 x AF.. a 1 x NV.. Dimenzování příkonu celkem: 1,3 W 2,5 W 6,0 W 3,0 W = 12,8 W V křivce grafu lze odečíst: Kabel s žílami 0,75 mm 2 : Kabel s žílami 1,0 mm 2 : Kabel s žílami 1,5 mm 2 : Kabel s žílami 2,5 mm 2 : délka kabelu 60 m délka kabelu 80 m délka kabelu 115 m délka kabelu 200 m 13

16 MPBus: Čidla Řada pohonů yp MPBus: Připojení pasivních čidel BUS NM AM NM24MF2 AM24MF2 Schéma připojení pro klapkové pohony DC 24 V Y/Z MP U/MP oddělovací transformátor další pohony a čidla NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Připojení čidel při provozu MPBus Možnost připojení pro jedno čidlo (pasivní/aktivní čidlo nebo spínací kontakt) na jeden pohon MF2. Pohon MF2 slouží jako analog/digitální měnič pro zprostředkování signálu čidla přes MPBus do nadřazeného systému. Nadřazený systém musí znát fyzickou adresu (které čidlo je u kterého pohonu) a jeho polohu, aby mohl správně interpretovat signál čidla. Napojení čidla pokud možno provést samostatným kabelem, resp. min. základní vedení čidla udržet co nejdéle oddělené od napájení (pro zamezení vyrovnávacích proudů). Pro pasivní čidla je třeba zvolit co největší průřez (1...1,5 mm 2 ), neboť ohmický odpor vedení ovlivňuje přesnost měření. GM Připojitelná pasivní čidla yp čidla Měřitelné rozsahy teplot GM24MF2 Ni1000 P C...98 C 35 C C LF NC (1 k 10 k 25 C) pro každý typ 10 C C Měřitelný rozsah vstupu čidla (3) při měření hodnot odporu yp čidla Rozsah měření LF24MF2 Ni1000 P Ω 1600 Ω 850 Ω 1600 Ω AF čidlo NC 100 Ω 60 kω Rozsah měření a přesnost měřícího systému při připojení pasivních čidel na vstup čidla (3) AF24MF2 NV NV24MF2 NVF NVF24MF2(E) AV Schéma připojení pro ventilové pohony DC 24 V Y/Z Y2 U/MP MP oddělovací transformátor další pohony a čidla NV.., AV.. 1. P1000 oder Ni1000 Rozsah měření: Ω olerance měření abs. [%] 2. NC Rozlišení (celá čísla) ±0,3 % 1 Ω Příklad: 0 C = 1000 Ω olerance měření = ±3 Ω nebo ±0,5 K Rozsah měření: 100 Ω 60 kω olerance měření abs. [%] ve vztahu k rozsahu měření Ω Rozlišení Příklad: NC 2,2 kω hodnota měření teploty Ω ±5 ±2 85 C Ω ±2 ±0,6 60 C Ω ±1 ±0,25 32 C Ω ±2 1 Ω ±0,5 5 C Ω ±5 ±1 10 C Ω ±10 ±1,5 25 C Ω ±25 ±4 40 C 14 AV24MF2* * Dodací termíny na vyžádání, od 2002

17 MPBus: Čidla / Spínače / opologie vedení MPBus: Připojení aktivních čidel BUS MPBus: Připojení externích spínačů, např. snímače tlaku BUS opologie vodičů BUS Připojení čidel pro provoz MPBus (platné pro klapkové a ventilové pohony) Možnost připojení pro jedno čidlo (pasivní/aktivní čidlo nebo spínací kontakt) na jeden pohon MF2. Pohon MF2 slouží jako analog/digitální měnič pro zprostředkování signálu čidla přes MPBus do nadřazeného systému. Nadřazený systém musí znát fyzickou adresu (které čidlo je u kterého pohonu) a jeho polohu, aby mohl interpretovat signál čidla správně. Napojení čidla pokud možno provést samostatným kabelem, resp. min. základní vedení čidla udržet co nejdéle oddělené od napájení (pro zamezení vyrovnávacích proudů). Pro pasivní čidla je třeba zvolit co největší průřez (1...1,5 mm 2 ), neboť ohmický odpor vedení ovlivňuje přesnost měření. Platné pro klapkové a ventilové pohony Bez omezení Neexistují žádná omezení ve vztahu k topologii vodičů (hvězdicové, kruhové, stromečkové tvary jsou přípustné). Popis aktivních čidel Čidla (teplota, vlhkost atd.) s výstupem DC V Rozlišení yp. 30 mv Schéma připojení aktivních čidel na klapkové pohony Požadavky na spínací kontakt: Spínací kontakt musí být schopen, čistě spínat proud od V. Upozornění: Bod startu pracovního rozsahu musí být pohonem MF2 naprogramován na hodnotu >=0,6 V. Schéma připojení externích spínačů na klapkové pohony (max. 8 pohonů) DC 24 V MP oddělovací transformátor DC 24 V MP oddělovací transformátor další pohony a čidla p další pohony a čidla Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Schéma připojení aktivních čidel na ventilové pohony Schéma připojení externích spínačů na ventilové pohony DC 24 V MP oddělovací transformátor další pohony a čidla DC 24 V p MP oddělovací transformátor další pohony a čidla Y/Z Y2 U/MP NV.., AV Y/Z Y2 U/MP NV.., AV.. 15

18 MPBus: Kooperační uzly / Výrobky s rozhraním MP Řada pohonů yp MPBus a kooperační uzly BUS Výrobky s rozhraním MP BUS NM Platné pro klapkové i ventilové pohony Platné pro klapkové i ventilové pohony AM NM24MF(2) Kooperační uzly Výrobci digitálních regulátorů (DDC, SPS), kteří chtějí mít ve svém regulátoru integrovaný protokol MPBus, obdrží od firmy Belimo na vyžádání technickou specifikaci MPBus. akto upravené digitální regulátory mohou potom přímo digitálně komunikovat s pohony MF(2). Systémy DDC nebo SPS s rozhraním MP Výrobce: SAIABurges ypy: PDC1, PDC2 Modul MP: PDC x 8 pohonů MF(2) a čidel Připojení Feldbus nebo BMS (možnost) AM24MF(2) GM DDC rozhraní MP 24 V MP 1 / 2 MP 5 GM24MF(2) LF MPBus LF24MF(2) AF MPBus NV AF24MF(2) Připojení čidel Na jeden pohon lze připojit jedno aktivní nebo pasivní čidlo. NVF NV24MF(2) Připojení na Feldbus Regulátor může být napojen na Feldbus (např. LON); předpoklad: musí být vybaven příslušným rozhraním. NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

19 Připojení na LonBus / Časy cyklů Připojení na LonBus s UK24LON BUS Doby cyklů MPBus BUS Platné pro klapkové i ventilové pohony Platné pro klapkové i ventilové pohony UK24LON UK24LON je stavební kámen firmy Belimo, certifikovaný Lon Mark; propojuje Belimo MPBus s LonBus. UK24LON je vybaven transeiverem F10 A. Na straně MPBus může být připojeno až 8 pohonů. Komunikační časy Každý povel, zprostředkovaný přes Bus, potřebuje průměrnou komunikační dobu cca 150 milisekund (povel se vždy skládá z povelu a odpovědi). 1. Příklad s jedním pohonem MF(2) Master pošle pohonu MF(2) jednu požadovanou hodnotu (1.povel) Master načte z pohonu MF(2) skutečnou hodnotu (2.povel) Celý proces komunikace trvá tak 2 povely po 150 ms = cca 300 ms. LonBus DC 24 V oddělovací transformátor Master MPBus 24 V / MP MPBus 2. Příklad se dvěma pohony MF(2) Master pošle pohonům MF(2) jednu požadovanou hodnotu (počet povelů: 8) Master načte z obou pohonů MF(2) skutečné hodnoty (počet povelů: 8) Celý proces komunikace trvá tak 16 povelů po 150 ms = cca. 2,4 s MPBus Připojení čidel Na každý jeden pohon může být připojeno jedno aktivní nebo pasivní čidlo. ak lze velmi jednoduchým způsobem analogový signál čidel pomocí pohonu Belimo digitalizovat a přes UK24LON dále předávat do LonBus. Další informace Další informace s ohledem na integraci do LonBus naleznete v Informaci o výrobku UK24LON. Master Upozornění Algoritmus MPBus Algoritmus cyklu musí stanovit výrobce digitálního regulátoru (DDC) Doby cyklů UK24LON Při použití pohonů MF(2) ve spojení s Belimo Lon stavebním kamenem UK24LON: doby cyklů viz Katalogový list. 17

20 Adresování MP Řada pohonů yp Poloautomatické adresování MP BUS NM ato zadání jsou platná pro klapkové i ventilové pohony AM GM NM24MF(2) AM24MF(2) GM24MF(2) Pomocí MPBus může BusMaster (např. regulátor DDC) komunikovat s až 8 Slave (pohony MF(2)). V systému Bus musí být každý účastník jednoznačně identifikovatelný. Každý Slave potřebuje proto nutně jednu vlastní adresu. Poloautomatické adresování MP s kvitováním Postup 1. Na BusMaster (UK24LON) nastavit požadovanou adresu MP. 2. BusMaster uvést do polohy připravenosti aktivací příslušné funkce (UK24LON tlačítko SE). 3. Provést kvitaci na pohonu (viz obr.). Pohonu MF(2) je nyní přiřazena adresa MP, předem definovaná na BusMaster. Kvitování u NM.., AM.., GM.. Postup lačítko pro ruční ovládání 1 x stisknout LF Kvitování u LF.., AF.. Postup Přepínač L/R 1 x přepnout sem a tam (během 5 s) R L LF24MF(2) AF AF24MF(2) NV NV24MF(2) Kvitování u NV.., NVF..(E), AV.. Postup lačítko S2 1 x stisknout Poznámka: Blikající kontrolka (střídavě červená/ zelená) požaduje provedení kvitování S2. M S3 O 1 2 N H1 S1 S2 NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

21 Adresování MP Adresování MP pomocí sériového čísla BUS ato zadání jsou platná pro klapkové i ventilové pohony Pomocí MPBus může BusMaster (např. regulátor DDC) komunikovat s až 8 pohony MF(2). V systému Bus musí být každý účastník jednoznačně identifikovatelný. Každý Slave potřebuje proto nutně svoji vlastní adresu. Adresování MP pomocí sériového čísla Individuální sériové číslo Každý pohon je při výrobě opatřen štítkem s individuálním sériovým číslem. Příklad: Význam rok a týden den pořadového čísla 064 řada pohonu 008 zkušebna Archivace sériových čísel pro adresování Navíc jeden, snímatelný štítek se stejným sériovým číslem je rovněž tak umístěn na pohonu; slouží pro tento účel: Když je pohon instalován na zařízení na určitém místě, pak lze tento štítek nalepit na stejné místo v dokumentaci zařízení. ímto způsobem lze i zpětně vysledovat, na které místě je pohon instalován. Při uvádění do provozu je pak možné pohon MF(2) aktivovat PCool přes jeho sériové číslo; a rovněž tak přiřadit adresu MP (1...8). 19

22 Základní poloha Řada pohonů yp Základní nastavení polohy výrobní nastavení Základní nastavení polohy programovatelné NM Poloha u NM.., AM.., GM.. Po prvním zapnutí napájecího napětí, tedy při uvedení do provozu nebo po stisknutí tlačítka, jede pohon do základní polohy. Poloha u NM.., AM.., GM.. Ve vztahu k výrobnímu nastavení může být invertováno. NM24MF(2) Po této operaci jede pohon do polohy zadané řídicím signálem. AM Pol. přep. smyslu otáčení Základní poloha L M Y = 0 ccw levý doraz R M Y = 0 cw pravý doraz AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF Poloha u LF.., AF.. Po prvním zapnutí napájecího napětí nejprve LF24MF(2) a AF24MF(2) určí automaticky svoji havarijní polohu (inicializace nulového bodu). Poloha u LF.., AF.. Viz základní nastavení polohy LF24MF(2) ato operace trvá cca 15 s pohon po tuto dobu stojí. AF AF24MF(2) NV Poloha u NV.., NVF..(E), AV.. Viz adaptace (další strana) Poloha u NV.., NVF..(E), AV.. Viz adaptace (další strana) NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

23 Adaptace pracovního úhlu / zdvihu Adaptace pracovního úhlu nebo zdvihu výrobní nastavení Adaptace pracovního úhlu nebo zdvihu programovatelná Adaptace pracovního úhlu u klapkových pohonů Adaptace není automatická Adaptace pracovního úhlu u klapkových pohonů Automatickou adaptaci lze nastartovat pomocí PCool nebo ručního programovacího přístroje MFH. Přitom se stanoví mechanický pracovní úhel (horní a spodní zarážka) a je uložen do procesoru. Doba přestavení a pracovní rozsah jsou přizpůsobeny MIN a MAX hodnotě, nastavené rozsahem regulace. Měřící signál U5 odpovídá efektivnímu mechanickému pracovnímu úhlu. ato funkce může být vyvolána ručně: NM, AM, GM: 2 x stisknout tlačítko pto ruční ovládání LF, AF: 2 x přepnout přepínač LR a RL během 6 s Adaptace zdvihu u ventilových pohonů (u ventilů se 2 mechanickými dorazy) Po prvním zapnutí napájecího napětí bude provedena automatická adaptace zdvihu. Přitom bude možný zdvih (mezi oběmi mechanickými zarážkami ve ventilu) stanoven jako 100% zdvih a uložen do procesoru. Řídící signál i doba přestavení budou přizpůsobeny tomuto 100% zdvihu. uto funkci lze také aktivovat stisknutím tlačítka S2 (pod krytem pouzdra). Adaptace zdvihu u ventilových pohonů (se 2 dorazy) Adaptaci lze aktivovat pomocí PCool nebo ručním programovacím přístrojem MFH. Hlášení poruch lze smazat pouze tlačítkem S2. Upozornění: U ventilů bez druhé mechanické zarážky lze efektivní zdvih stanovit softwarově; tlačítko pro adaptaci S2 je mimo provoz. (Přesto je prováděn test synchronizace na uzavírací bod) 21

24 Pracovní rozsah / Zpětné hlášení Řada pohonů yp Pracovní rozsah DC V Pracovní rozsah DC nastavitelný Zpětné hlášení U5 jako spojitý měřící signál U NM Klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony Klapkové a ventilové pohony AM NM24MF(2) Diagram [%], H Nastavené hodnoty bod startu: DC 0, V koncový bod: DC 2, V Upozornění: Koncový bod musí ležet minimálně 2 V nad bodem startu. Diagram U5 = DC ,5 ma [%], H 0 Y GM AM24MF(2) Legenda: 10 [ V ], H = pracovní úhel nebo zdvih Příklad 1 Nastavený pracovní rozsah DC 5...7,5 V 100 [%], H 0 MF(2) [ V ] U5 U5 50 V DC V LF GM24MF(2) Y 10 [ V ] Legenda: = pracovní úhel H = zdvih Příklad 2 Nastavený pracovní rozsah DC V LF24MF(2) 100 [%], H AF 50 0 Y [ V ] NV AF24MF(2) Legenda:, H = pracovní úhel nebo zdvih NVF NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

25 Zpětné hlášení U5 jako spojitý DC měřicí signál U nastavitelný U5 jako hlásič údržby / poruch BUS U5 jako softwérový spínač BUS Klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony Nastavitelné hodnoty bod startu: DC 0,5...8 V koncový: DC 2, V Upozornění: Koncový bod musí ležet min. 2 V nad bodem startu Příklad Nastavený měřící signál = DC V Definovatelná kritéria Definovat lze níže uvedená kritéria, která vydávají signál U5 hlášení údržby a poruch: Stop & GoRatio Pohon se kýve (nestabilní zařízení) volitelné pro pohony MF(2) NM, AM, GM, LF, AF Mechanické přetížení (požadovaná poloha nebyla dosažena, pohon stojí) volitelné pro všechny pohony MF(2) Dráha přestavení (mechanická poloha změněna o 10%) volitelné pro všechny pohony MF(2) Obsazení SW spínačů U5 může být obsazeno SW spínačem. Signál U5 bude přitom rozkládán na tři různé úrovně napětí; což signalizuje stav aktivace dvou volitelných SW spínačů (S1, S2). S1 a S2 lze nastavit v rozsahu 1% a 99% pracovního úhlu (resp. zdvih u zdvihových ventilů). Spínací úroveň: viz níže uvedené příklady 100 [%], H Signál: Podle toho, zda u výše uvedených kritérií je definována údržba nebo poruchy, vydává U5 příslušný signál. Příklad 1: Poloha pohonu je menší než nastavená hodnota S1 50 MF(2) U [ V ] U5 Výstupní úroveň při normálním provozu (žádná hlášení údržby nebo poruch) 4 0 t V DC 4 V MF(2) U5 U5 [ DC V ] V DC V 3 MF(2) U5 V DC 3 V Příklad 2: Poloha pohonu je větší než nastavená hodnota S1 a menší než hodnota S2 Legenda: 0 t U5 [ DC V ] H = pracovní úhel = zdvih Výstupní úroveň pro hlášení údržby 7 MF(2) U5 U5 [ DC V ] V DC 7 V 5,5 0 t MF(2) U5 V DC 5,5 V 0 Příklad 3: Poloha pohonu je větší než nastavená hodnota S2 t U5 [ DC V ] Výstupní úroveň pro hlášení poruch 10 U5 [ DC V ] MF(2) U5 8,5 0 t MF(2) U5 V DC 8,5 V Upozornění pro klapkové pohony: Pro tyto funkce musí být u mechanicky omezeného pracovního úhlu (<95 ) provedena adaptace pracovního úhlu (viz str. 21). 0 t V DC 10 V Hodnota S1 musí být min. o 10% menší než S2. Upozornění pro ventilové pohony: Při aktivním hlášení poruch svítí také červená kontrolka LED pod krytem pouzdra. (Poruchy lze mazat pouze obnovenou adaptací S2) 23

26 Smysl otáčení Řada pohonů Smysl otáčení při Y = 0 Smysl otáčení reverzibilní yp NM Platné pro NM.., AM.., GM... NM24MF(2) Poloha přep. smyslu otáč. L M Y = 0 R M Y = 0 AM AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF Platné pro LF.., AF.. 1 montážní strana AF LF24MF(2) L R přepínač smyslu otáčení.2 R L R L při Y = 0 při Y = 0 při Y = 0 při Y = 0 AF24MF(2) NV NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

27 Směr zdvihu / Volba uzavíracího bodu Směr zdvihu a volba uzavíracího bodu výrobní nastavení Směr zdvihu a volba uzavíracího bodu reverzibilní Platné pro NV.., NVF..(E) S3.1 Směr zdvihu Směr zdvihu je invertován vůči řídicímu signálu Poloha Off* 0% řídicí signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 Poloha On 100% řídicí signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 S3.2 Volba uzavíracího bodu Uzavírací bod vzniká při zajeté nebo vyjeté hřídeli pohonu. Přitom je měřící napětí U5 nastaveno na uzavírací bod hodnotou 0%. Poloha Off* Uzavírací bod hřídele zdvihu zajeté do pohonu Poloha On Uzavírací bod hřídele zdvihu vyjeté z pohonu Přestavení posuvných spínačů S3 smí být prováděno pouze autorizovanými osobami. *učně vytištěné se vztahuje na standardní výrobní nastavení 25

28 Doba přestavení Řada pohonů yp Doba přestavení výrobní nastavení Změna doby přestavení NM Výrobní nastavení u NM.., AM.., GM s Pozor: Platné pro všechny pohony Při změně doby přestavení se změní i kroutící moment, resp. řídící síla a hladina hluku. Funkční křivky z následující strany je třeba zohlednit. AM NM24MF(2) Možná nastavení u NM.., AM s GM s GM AM24MF(2) GM24MF(2) LF Výrobní nastavení u LF.. motor: 150 s pružina: C max C Možná nastavení u LF.., AF s LF24MF(2) AF Výrobní nastavení u AF.. motor: 150 s pružina: 20 s AF24MF(2) NV Výrobní nastavení u NV.., NVF..(E) 150 s Možná nastavení u NV.., NVF..(E) 55(95) (2200) s pro zdvih 10(20) mm NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV Výrobní nastavení u AV s Možná nastavení u AV s 26 AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od 2002

29 Účinky při změně doby přestavení Funkce kroutícího momentu, resp. přestavné síly při změně doby přestavení Funkce hladiny hluku při změně doby přestavení Platné pro klapkové pohony Funkce kroutícího momentu při změně doby přestavení Platné pro klapkové pohony Funkce hladiny hluku při změně doby přestavení LF NM AF AM * 6 * 13 [Nm] kroutící moment 100 % křivka 75 % křivka [db(a)] hladina hluku F NM AF AM GM * * 4,5 * * 4 * 9 50 % křivka [s] doba přestavení * 3 * 7 * GM: Doba přestavení s nastavitelná * 2 * 4,5 25 % křivka * 1,5 * 3, * AF a LF: Kroutící moment není redukovatelný [s] doba přestavení Platné pro ventilové pohony Funkce řídící síly při změně doby přestavení Platné pro ventilové pohony Funkce hladiny hluku při změně doby přestavení NV [N] přestavná síla 100 % křivka [db(a)] hladina hluku % křivka 30 min. * při zdvihu 10 (20 mm) * 55 (95) [s] doba přestavení 0 V 0% 55 (95) [s] doba přestavení NV 27

30 Síly / Momenty Řada pohonů yp Přídržný moment Krouticí moment výrobní nastavení Krouticí moment nastavitelný Přídržná síla NM Platné pro NM.., AM.., GM.. 8 Nm min. 8 Nm Kroutící moment lze omezit na 25%, 50 %, 75 % NM24MF(2) AM 15 Nm min. 18 Nm AM24MF(2) GM 30 Nm min. 30 Nm GM24MF(2) LF 4 Nm motor a pružinový zpětný chod min. 4 Nm M Platné pro LF.., AF.. Kroutící moment nelze omezit LF24MF(2) AF 15 Nm motor a pružinový zpětný chod min. 15 Nm M AF24MF(2) NV NV24MF(2) NVF 800 N NVF24MF(2)(E) AV 2000 N AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

31 Síly / Pracovní úhly Přestavná síla výrobní nastavení Přestavná síla nastavitelná Pracovní úhel Elektronické omezení pracovního úhlu max. 95 mechanicky omezitelný % Platné pro klapkové pohony Elektronické omezení pracovního úhlu viz str.31 max. 95 mechanicky omezitelný % max. 95 omezení pracovního úhlu je možné s příslušenstvím ZDBGM max. 95 mechanicky omezitelný % možné s příslušenstvím ZDBLF max. 95 omezení pracovního úhlu je možné s příslušenstvím ZDBAF uzavírací síla 1000 N přídržná síla 800 N omezitelný na: 25 %, 50 %, 75 % motor a zpětná pružina 800 N Přestavnou sílu pružiny nelze omezit M 2000 N omezitelný na: 25 %, 50 %, 75 % 29

32 Klapkové pohony: Nucené řízení / Omezení pracovního úhlu Řada pohonů Nucené řízení a elektronické omezení pracovního úhlu yp NM Nucené řízení (vztaženo na plný mech. pracovní úhel 95 ) MAX(max. poloha =100 % MIN (min.poloha) = 0 % ZS (mezipoloha) = 50 % AM NM24MF(2) Schéma nuceného řízení (s relé kontakty) a b oddělovací transformátor c Y (DC V) z regulátoru GM AM24MF(2) např. 1N 4007 Funkce 0 % ZS mezipoloha 50 % 100 % regulační provoz dle Y a b c GM24MF(2) Y/Z U/MP...MF(2) LF LF24MF(2) Schéma nuceného řízení (s otočným spínačem) např. 1N 4007 Y (DC V) z regulátoru AF AF24MF(2) ➀ ➁ ➂ ➃ Poz Funkce 0 % ZS mezipoloha 50 % 100 % regulační provoz dle Y Y/Z U/MP...MF(2) 30

33 Klapkové pohony: Nucené řízení/ Omezení pracovního úhlu Nucené řízení a elektronické omezení pracovního úhlu Poloha MAX (koncový bod elektrického pracovního rozsahu) Proměnná % z pracovního úhlu MIN (bod startu elektrického pracovního rozsahu) % z MAX ZS (mezipoloha, 0%= MIN, 100%=MAX) % z regulačního rozsahu (MIN...MAX) Schéma připojení AM24MF(2) při speciálně naprogramovaném nuceném řízení s reléovými kontakty s přepínačem a b oddělovací transformátor c d e Y (DC V) z regulátoru nastavitelné MIN = % ZS = % MAX= % ZU MIN 1) ZS MAX AUF Y (DC V) z regulátoru Y/Z U/MP...MF(2) Funkce zavřeno MIN 1) ZS (mezipoloha) MAX otevřeno regulační provoz dle Y a b c d e Y/Z U/MP...MF(2) z. B. 1N ) Pozor Funkce je zaručena, pouze pokud bod startu pracovního rozsahu je stanoven na min. 0,6 V Příklad nuceného řízení a elektronického omezení pracovního úhlu ZU oddělovací transformátor MIN ZS MAX AUF ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ Y DC V) z regulátoru např. 1N 4007 AUF 100% MAX 70% ZS 50% MIN 30% ZU (0%) Y DC V U [ V ] [%] ZU AUF regulační rozsah MIN = bod startu pracovního rozsahu (3V) MAX = koncový bod pracovního rozsahu (8V) Popis Při regulovaném provozu (přepínač je v poloze ➅) omezení pomocí MIN a MAX (příklad %) v rozsahu regulace. Poznámka: Když je signál Y <0,2 V, pohon jede do nucené polohy zavřeno. Pokud je přepínač v poloze ➀ ➄, pohon jede podle nucených povelů do požadované polohy. Y/Z U/MP...MF(2) Nastavené parametry Pracovní rozsah Zpětné hlášení U5 bod startu = DC 3 V bod startu = DC 4 V koncový bod = DC 8 V koncový bod = DC 7 V MIN (min. poloha) MAX (max. poloha) ZS (mezipoloha) 43% MAX (= 30 % ) 70% 50% Upozornění: Mezipoloha ZS se vztahuje na MIN a MAX rozsahu regulace. (0 % ZS = MIN / 100 % ZS = MAX) Příklad zpětného hlášení U5 při mechanicky omezeném pracovním úhlu (s a bez adaptace pracovního úhlu) Nastavené parametry Řídicí signál DC V Zpětné hlášení U5 bod startu = DC 1 V koncový bod = DC 9 V Pracovní úhel mechanicky omezený omezovačem pracovního úhlu při 70 % DC 24 V Y U oddělovací transformátor DC V DC V a) Charakteristika bez adaptace pracovního úhlu a) Charakteristika s adaptací pracovního úhlu [%] [%] Y/Z U /MP...MF(2) Y 9 10 [ V ] Y 9 10 [ V ] 31

34 Zdvih / Citlivost Řada pohonů yp Jmenovitý zdvih Zdvih Citlivost nastavená z výroby Programovatelná citlivost NM Platné pro klapkové pohony Platné pro klapkové pohony SP SP AM NM24MF(2) Y 1 Y 2 normální tlumená AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF LF24MF(2) AF AF24MF(2) NV Platné pro NV.., NV..(E) Platné pro NV.., NV..(E) Platné pro ventilové pohony Platné pro ventilové pohony 20 mm mm SP SP NVF NV24MF(2) Y 0,2 mm Y 0,4 mm normální tlumená NVF24MF(2)(E) AV 40 mm mm AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

35 Vratná hystereze Vratná hystereze výrobní nastavení Vratná hystereze nastavitelná Platné pro klapkové pohony Platné pro klapkové pohony SP normální 2,5 SP tlumená 5 Platné pro ventilové pohony Platné pro ventilové pohony SP normální 0,5 mm SP tlumená 1 mm 33

36 Hladina hluku / Ochranná třída Řada pohonů yp Hladina hluku Data Hladina hluku Vysvětlivky Ochranná třída NM Platné pro klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony AM NM24MF(2) max. max s max s Vysvětlivka Hladina hluku se mění, při prodloužení doby přestavení (dbát na křivku funkce na str. 27, platí pro motorové hladiny hluku). Hladina hluku u pohonů se zpětným pružinových chodem zůstává stále stejná (LF, AF a NVF). III malé napětí AM24MF(2) GM max s GM24MF(2) LF motor max s pružina 62 db(a) LF24MF(2) AF motor max s pružina 62 db(a) AF24MF(2) NV max s NV24MF(2) NVF motor max s pružina 60 db(a) NVF24MF(2)(E) AV max s AV24MF(2)* * Dodací termíny na vyžádání, od

37 Krytí / Havarijní polohy / Údržba / Rušení EMV Krytí Garantovaný počet havarijních poloh Údržba Rušení EMV Platné pro NM.., AM.., GM.. IP54 (vývod kabelu zespodu) Platné pro klapkové a ventilové pohony bezúdržbové Platné pro klapkové a ventilové pohony Elektromagnetická snášenlivost (EMV) CE podle: 89/336/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Platné pro LF.., AF.., NV.., NVF..(E), AV.. Platné pro LF.., AF.. IP54 min havarijních poloh Platné pro NVF..(E) min havarijních poloh 35

38 Klapkové pohony: Příklady funkcí / Schémata Řada pohonů yp Klapkové pohony se základními hodnotami: Příklady a schémata funkcí NM Dálkové ovládání % Minimální omezení AM NM24MF(2) Y Z oddělovací transformátor SGA24, SGF24 SGE24 vysílač polohy Y Z oddělovací transformátor SGA24, SGF24 SGE24 vysílač polohy Y DC V (z regulátoru) 10 Y [ V ] min. 0 Y/Z U /MP...MF(2) Y/Z U /MP...MF(2) 0% 100% pracovní úhel AM24MF(2) Paralelní připojení dalších pohonů je možné, max. 10 Paralelní připojení dalších pohonů je možné, max. 10 GM Ukazatel polohy Kontrola funkce LF GM24MF(2) LF24MF(2) Y/Z 5 U /MP oddělovací transformátor...mf(2) ZAD 24 přizpůsobení smyslu otáčení Y/Z U /MP oddělovací transformátor Postup...MF(2) vložit na připojení 1 a 2 Uvolnit připojení 3: při smyslu otáčení "L" (vlevo), se pohon točí ve směru při smyslu otáčení "R" (vpravo), se pohon točí ve směru Připojení 2 a 3 zkratovat: pohon se pohybuje v opačném směru AF Následná regulace (v závislosti na poloze) Ovládání s ma přes externí odpor AF24MF(2) DC 24 V oddělovací transformátor Y DC V řídicí pohon Dbát na přesnost strmosti ±5% z pohonu do pohonu U 5 DC V k následujícímu pohonu další pohon DC 24 V * 500 Ω oddělovací transformátor () () ma U 5 DC V Odpor 500Ω konvertuje proudový * signál ma na signál napětí DC V Y/Z U /MP...MF(2) Y/Z U /MP...MF(2) Y/Z U /MP...MF(2) 36

39 Klapkové pohony: Příklady funkcí / Schémata Speciálně programované klapkové pohony: Příklad a schéma funkcí Zpětné hlášení U5 při mechanicky omezeném pracovním úhlu (s a bez adaptace pracovního úhlu) Nastavitelné parametry Řídicí signál Zpětné hlášení U5 Pracovní úhel mechanicky omezený omezovačem pracovního úhlu DC V bod startu = DC 1 V koncový bod = DC 9 V pro 70 % DC 24 V oddělovací transformátor a) Charakteristika bez adaptace pracovního úhlu b) Charakteristika s adaptací pracovního úhlu [%] [%] Y DC V U5 DC V Y/Z U /MP...MF(2) Y 9 10 [ V ] Y 9 10 [ V ] 37

40 Ventilové pohony: Popisy / abulky funkcí Řada pohonů Popisy a tabulky funkcí k ventilovým pohonům NV.., NV..(E), AV.. yp Blokové schéma Feedback/Communication (U/MP) 3 bodový (Y2) signál (Y) AC/DC 24 V () GND / OV () ASIC Status rd gr est Adaptation V ON S3.1 S3.2 Electric motor Pod krytem pohonu se nalézají jednak svorky pro kabelové připojení, ovládací elementy S1, S2, S3 a kontrolka LED H1. Řídící signál je zpracováván mikroprocesorem a přes driver dále předáván bezkomutátorovému motoru (BÜLOMO). Nastavením posuvného přepínače S3 nebo stisknutím tlačítka S1 a S2 lze pohon jednoduše přímo na místě, při změně výrobního nastavení, přizpůsobit potřebám zařízení. Popis funkcí S S1 lačítko test Ventil projíždí zdvih při max. době přestavení a kontroluje adaptovaný zdvih, zda obě dvě koncové hodnoty (H = 0% a 100%) byly dosaženy. S2 Adaptace Možný vyjetý zdvih (mezi dvěmi mechanickými zarážkami ve ventilu) je stanoven jako 100% a uložen v mikroprocesoru. Řídící signál a doba přestavení budou tomuto zdvihu přizpůsobeny. S3.1 Směr zdvihu Směr zdvihu je vůči řídícímu signálu invertován Poloha Off* Poloha On S3.2 Volba uzavíracího bodu Poloha Off* Poloha On 0% řídící signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 100% řídící signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 Uzavírací bod vzniká při vyjeté nebo zajeté hřídeli zdvihu. Přitom měřící signál ve zvoleném uzavíracím bodu odpovídá 0%. Uzavírací bod hřídele zdvihu zajeté do pohonu Uzavírací bod hřídele zdvihu vyjeté z pohonu Nastavení posuvného spínače S3 a tlačítka S2 smí provádět pouze autorizovaní odborníci. Posuvný přepínač S3.1 směr zdvihu (přímý signál) (opačný signál) S3.1 Off S3.1 On U5 (H) U5 (H) Y Y Posuvný přepínač S3.2 uzavírací bod nahoře dole směr ( ) směr S3.2 Of S3.2 On ( ) U5 = 0 % U5 = 100 % U5 = 100 % U5 = 0 % *tučně vytištěné se vztahuje na standardní výrobní nastavení NV NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV Kontrolka LED H1 Zeleně svítí Zeleně bliká Červeně svítí Červeně bliká Střídavé červené/ zelené světlo Pohon pracuje bezchybně Běží test nebo adaptace se synchronizací Porucha, bude provedena nová adaptace Po každém výpadku napětí (>2 s). Při dalším uzavírání ventilu bude automaticky ve zvoleném uzavíracím bodě provedena synchronizace a LED přejde z červeného blikání na trvalé zelené světlo Adresování přes řídicí systém a stisknutí tlačítka S2 AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

41 Ventilové pohony: Popisy / abulky funkcí Popisy a tabulky funkcí ventilových pohonů NV.., NVF..(E), AV.. spojitý DC 24 V Y/Z Y2 U/MP oddělovací tranformátor Y (DC V) z regulátoru U 5 (DC V) NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) Schéma přímo inverzně směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál invezně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí signál min. (např. Y=2V) řídicí signál max. (např. Y=10V) měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: S3.1 S3.2 ** Off Off x x dovnitř x x ven Off On x x ven x x dovnitř S3.1 S3.2 ** On Off x x ven 1) x x dovnitř On On x x dovnitř 1) x x ven ccw cw Řídící signál Y naprogramován na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelný v rozsahu 0, V Zpětné hlášení U5 naprogramováno na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelný v rozsahu 0, V 1) Když regulátor vytváří negativní signál (< 0,15 V), pak pokud je pracovní rozsah pohonu naprogramován na V nesmí být posuvný spínač S3.1 nastaven do polohy ON (vyjímka: bod startu v naprogramovaném pracovním rozsahu 0,5 V). 3 bodový naprogramovaný MF 1 2 a b Y/Z Y2 U/MP oddělovací tranformátor U 5 (DC V) NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) Schéma přímo inverzně směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál inverzně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí kontakt a Y/Z řídicí kontakt b Y2 měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: S3.1 S *) *) zůstává stát zůstává stát ** Off Off 1 0 m ven 0 1 m dovnitř Off On 1 0 m dovnitř 0 1 m ven ** On Off 1 0 m dovnitř 0 1 m ven On On 1 0 m ven 0 1 m dovnitř ccw cw 3 bodové nastavení lze jednoduše realizovat 4 vodičovým připojením. Zdvihový pohon musí však být naprogramován pro 3 bodové nastavení *) Měřicí signál U5 je v závislosti na poloze m: u řídicího kontaktu a resp. b delší než doba přestavení (150 s) ve spínací poloze 1. nucený 100 % DC 24 V 1 2 c d Y/Z Y2 U/MP oddělovací tranformátor Y (DC V) z regulátoru U 5 (DC V) NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) Schéma nucené směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál inverzně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí kontakt c řídicí kontakt d měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: S3.1 S3.2 ** Off Off 1 0 x ven On 1 0 x dovnitř Off On 1 0 x dovnitř On 1 0 x ven ccw cw Nucené řízení 100% může být např. použito pro zapínání protimrazové ochrany. Zda termostat protimrazové ochrany musí být zahrnut do signalizačního vedení regulátoru "d" je závislé od zvoleného typu regulátoru (není to nutné, pokud signální výstup z regulátoru je jištěn proti zkratu a přepólování. havarijní funkce DC 24 V oddělovací tranformátor s Y (DC V) z regulátoru U 5 (DC V) Schéma havarijní funkce směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál inverzně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí kontakt s měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: ccw cw S3.1 S3.2 NVF24MF(2) NVF24MF(2)E ** 1) 1) 0 k k dovnitř Při výpadku napětí jede hřídel zdvihu ke koncové zarážce. U typu NVF24 MF(2) hřídel zdvihu zajíždí do krytu pohonu (tažný) a ventil * zavírá. U typu NVF24MF(2)E hřídel zdvihu vyjíždí z pohonu (tlačný) a ventil* otevírá. * Belimo: řada výrobků H4, H5, H6, H Y/Z Y2 U/MP NVF24MF(2)(E) 1) 1) 0 k k ven 1) Poloha posuvných spínačů nemá žádný vliv na havarijní zařízení. k) Ve stavu bez napětí nelze měřicí napětí stanovit. ** Pro Belimo ventilové řady H4, H5, H6 a H7 je koncový bod nahoře (směr uzavíracího tělesa ventilu ). 39

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 230 V LM, NM, SM, MA, AM, GM, LF, AF, AFR, BLF, BF, BE Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 24 V LM, NM,

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část r Elektronické moduly Reflex Příslušenství pro inteligentní spojení k vaší řídící centrále Elektronické moduly Reflex jsou připraveny pro budoucnost Požadavky

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1

Elektrická životnost při 230 V, 50-60Hz, AC Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) Dávka Jmenovité napětí Operace (x10 6 ) AC21 6 1 Ovladače a signálky Ovladače, signálky & kontaktní oduly CE, VDE elektrická zatížitelnost (IEC 97-3. 97--1, VDE 0660 část 200, EN 6097-3, EN 6097--1) Jenovité operační napětí Zátěž V 110 230 0 00 (0-60Hz)

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více

EMO TM. Vysoce výkonný proporcionální pohon ENGINEERING ADVANTAGE

EMO TM. Vysoce výkonný proporcionální pohon ENGINEERING ADVANTAGE Elektrické pohony EMO TM Vysoce výkonný proporcionální pohon Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & egulace Termostatická regulace ENGINEEING ADVANTAGE Proporcionální termický pohon pro ventily TBV-CM

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Centrální regulace technického vybavení budov

Centrální regulace technického vybavení budov DynaTemp 100/16 ROUTER FÜR -GESTEUERTERAUMTEMPERATUR ROUTERFOR -CONTROLLED ROOM TEMPERATURE OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W) 10/100-RJ-45 INPUT 24V DC / 60W Dyna Temp Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16 Power

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy

Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Příklady integrovaných řešení při dodržování platné legislativy Program 1. Jak to začalo? 2. Certifikovaný komunikační IP systém pro poplachové systémy. 3. Certifikovaný komunikační IP systém pro evakuační

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více