Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci MFT MFT2-1 Informace o výrobku Multi-Funkční-Technologie. Technologie od Belimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci MFT2. 2. + 6. MFT2-1 Informace o výrobku Multi-Funkční-Technologie. Technologie od Belimo"

Transkript

1 Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci MF21 Informace o výrobku MultiFunkčníechnologie MF2 echnologie od Belimo XXX

2

3 Podstatně větší funkčnost Pohony MF(2): Jednoduchá technika pro větší užitek Obvyklá funkčnost Nové pohony MF(2) s technologií «4 v 1» se dají stejně snadno namontovat, zapojit a provozovat jako konvenční typy pohonů. Jejich digitální řízení s integrovaným Belimo MPBus činí pohony schopné komunikace a propůjčuje jim další funkce. o usnadňuje Bus integraci čidel a zvyšuje flexibilitu pořizování a provozování pohonů. Přímé připojení čidel Přes LonMark certifikovaný univerzální uzel UK24LON firmy Belimo. Pomocí tohoto přístroje jsou pohony MF(2) kompatibilní s LON a mohou být připojeny na různé systémy regulace. Decentrální zasíťování Díky přímému připojení běžně dodávaných čidel pro vlhkost, teplotu, atd. stejně tak i hlídačů a spínačů na jeden pohon MF(2) (viz tab. str. 4) se z analogových čidel stanou čidla schopná komunikace Bus. Jednoduché řešení šetří používání drahých čidel Bus a redukuje podstatně nároky na kabelové propojení. Integrace LON Bus Až 16, na Belimo MPBus napojených větracích klapek, ventilů a čidel může být propojeno přes jedno jediné rozhraní na LON Bus: Individuální programování a proměnný provoz Firmou Belimo vyvinutý MPBus umožňuje, vzájemně propojit různé pohony MF(2). Napájení a digitální komunikace se uskuteční přes jediný, 3 pólový kabel. Z různých regulačních článků se tak s minimálními nároky stanou decentrální, funkční jednotky, např. propojení různých větracích klapek a ventilů pro jednu centrální vzduchotechnickou jednotku nebo několik VAV regulátorů jedné vzduchotechnické zóny. Přes běžně dodávané regulátory SPS/DDC, pokud jsou tyto vybaveny interface MPBus. Regulátor potřebuje přitom pouze jeden vstup/výstup pro veškeré připojené ovladače a čidla. V případě potřeby lze pohony MF(2) individuálně naprogramovat. ím mohou být exaktně přizpůsobeny potřebám zařízení. Protože navíc lze i provozní režim každého pohonu volně navolit, je několik typů postačující pro pokrytí prakticky veškerých použití. o zvyšuje flexibilitu při projektování a snižuje náklady na pořízení, resp. skladování. Pohony, schopné komunikace Bus lze provozovat i konvenčně a teprve později, s minimálními náklady, zapojit do komunikace Bus. 1

4 Podstatně vyšší funkčnost 4 funkce v jednom pohonu echnologie od Belimo Jednoduchá integrace Bus Až 8 pohonů MF(2) může být přes MPBus vzájemně propojeno a připojeno na regulátor DDC s Interface MPBus, nebo přes univerzální uzel UK24LON připojeno do LonWorks. Cenově příznivá připojení čidel Na každý jeden pohon MF(2) lze připojit jedno běžné čidlo. echnologie «4 v 1» digitalizuje analogové signály čidla a integruje toto přes kabel pohonu do Belimo MPBus. p t t p MPBus Individuální programování Pomocí technologie «4 v 1» lze parametry, jako doba přestavení, zpětné hlášení polohy, elektrické omezení pracovního úhlu, atd. V případě potřeby pro každý pohon individuálně nastavit. Navíc se pohony při uvedení do provozu sami adaptují a za provozu se sami kontrolují. Dodávané z výroby se standardním nastavením nebo naprogramované dle přání zákazníka......nebo vlastní nastavení pomocí mobilního přístroje MFH nebo PCool......nebo nastavení až na zařízení pomocí mobilního přístroje MFH nebo PCool Proměnné druhy provozu echnologie «4 v 1» může zpracovávat různé signály, jako spojitý, 3 bodový nebo otevřenozavřeno. Pohony MF(2) lze provozovat konvenčně nebo v komunikaci Bus. spojitý provoz 3 bodové ovládání provoz otevřenozavřeno 2

5 Obsah Všeobecné vysvětlivky 4 Symboly v této dokumentaci 5 Účinnost 6 Bezpečnost 7 Programovací ools / Nastavení spojité 8 Nastavení 3 bodové 9 Nastavení otevřenozavřeno 10 Nastavení PWM 11 MPBus / Připojení / Délky vodičů MPBus: Čidla / Spínače / opologie vodičů MPBus: Kooperační uzly / Výrobky s rozhraním MP 16 Připojení na LonBus / Doby cyklů 17 Adresování MP Základní pozice 20 Adaptace pracovního úhlu / zdvihu 21 Pracovní rozsah / Zpětné hlášení Směr otáčení 24 Směr zdvihu / Volba uzavíracího bodu 25 Doba přestavení 26 Účinnost při změně doby přestavení 27 Síly / Momenty / Pracovní úhel Klapkové pohony: Nucené řízení / Omezení pracovního úhlu Zdvih / Hladina hluku 32 Vratná hystereze 33 Akustický výkon / Ochranná třída 34 Krytí / Havarijní poloha / Údržba / Rušení EMV 35 Klapkové pohony: Příklady funkcí / Schémata Ventilové pohony: Popisy / abulky funkcí Montáž / Signalizace 40 Omezení dráhy přestavení / Ruční přestavení 41 Ruční přestavení ventilových pohonů 42 echnická data / Všeobecná data Rozměrové výkresy 46 3

6 Všeobecné vysvětlivky Řada pohonů yp Klapkové pohony x Ventilové pohony Použití Klasický provoz, provoz Bus Další dokumentace NM Níže uvedené údaje platí pro klapkové i ventilové pohony NM24MF(2) Použití..24MF(2) klapkových a ventilových pohonů klapkové pohony..24 MF(2) schopné komunikace Bus pro přestavování vzduchotechnických klapek ventilové pohony..24 MF(2) schopné komunikace Bus pro přestavování zdvihových ventilů AM GM AM24MF(2) Klasický provoz I když schopné komunikace Bus, lze klapkové a ventilové pohony..24 MF(2) provozovat klasicky. Z výroby jsou naprogramovány základními funkcemi pro běžná použití a dodávají se jako spojitě regulující pohony. V případě potřeby lze objednat speciální provedení se speciálně naprogramovanými hodnotami. Pro servisně technická použití na zařízení lze pohony MF(2) pomocí programovacího přístroje MFH nebo Belimo PCool přeprogramovat. GM24MF(2) LF AF NV LF24MF(2) AF24MF(2) NV24MF(2) x Provoz Bus Pohon MF Pohon MF2 Připojení Bus regulátor DDC Ovládání rozhraní MP LonWorks přes UK24LON přes UK24LON spojité 3 bodové otevřenozavřeno Připojení aktivní čidlo čidel spínač vypnuto/zapnuto aktivní/pasivní čidlo spínač vypnuto/zapnuto Programovatelné pracovní rozsah přes MF programovací elektronické omezení ool pracovního úhlu krouticí moment/síla 1) účinnost doba přestavení zpětné hlášení polohy NVF 1) není možné pro pohony s havarijní funkcí x Přepnutí z konvenčního provozu na provoz Bus se děje automaticky, jakmile je pohonu prostřednictvím MPBus přiřazena adresa MP. NVF24MF(2)(E) AV x Příslušná dokumentace Další všeobecná data výrobků, montážní návody, atd. naleznete v informačním katalogu jednotlivých skupin výrobků. AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od 2002 Sortiment vzduch: 2.NM, 2.AM, 2.GM, 2.LF a 2.AF Sortiment voda: 6.H 4

7 Symboly v této dokumentaci Použité symboly Význam Další dokumentace Všeobecné Pro lepší pochopení budou v této dokumentaci použity níže uvedené symboly. Výrobní nastavení Výrobní nastavení (základní hodnoty). Klasický provoz Funkce, které jsou aktivní v klasickém provozu (bez MPBus): ovládání spojité, 3 bodové, otevřenozavřeno, nebo PWM. BUS Provoz Bus Funkce, ketré jsou aktivní v provozu Bus.. Programovatelné hodnoty Hodnoty, které lze v případě potřeby pomocí přístroje MFH nebo Belimo PCool přeprogramovat. Další dokumentace Detailní informace k programovacímu přístroji MFH naleznete v manuálu MFH. Programování během výroby Možná naprogramování během výroby. Neměnné hodnoty Hodnoty a funkce, které jsou dané, nelze je měnit (mechanická / elektrotechnická konstrukce přístroje). Pružinový zpětný chod Pohony s pružinovým zpětným chodem. 5

8 Princip funkcí Řada pohonů yp Princip funkcí Princip funkcí BUS NM Klasický provoz V klasickém provozu jsou pohony MF(2) řízeny normovým signálem DC V a pohybují se do polohy zadané řídícím signálem. Provoz Bus Při provozu Bus dostávají pohony MF(2) svůj digitální řídící signál z nadřazeného regulátoru přes MPBus a pohybují se do polohy zadané regulátorem. NM24MF(2) AM AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF LF24MF(2) AF AF24MF(2) NV NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

9 Bezpečnost Funkční bezpečnost Havarijní funkce Funkční bezpečnost pohonů MF(2) Všechny pohony jsou chráněny proti přetížení, tudíž nepotřebují žádný koncový spínač, zůstanou automaticky stát na dorazu. LF24MF(2) a AF24MF(2) Pohony se zpětným pružinovým chodem uvádějí klapku do provozní polohy při současném natažení zpětné pružiny. Při přerušení provozního napětí se klapka otočí energií pružiny do bezpečné polohy. NVF24MF(2)(E) Přerušením provozního napětí hřídel zdvihu poháněna energií pružiny u zdvihového pohonu NVF... zajíždí a u zdvihového pohonu NVF...(E) vyjíždí (havarijní funkce). 7

10 Programovací ools / Spojité ovládání Familie yp Připojení programovacích ools Schémata připojení Ovládání spojité DC V NM Programovací přístroj MFH Připojení klapkových pohonů DC 24 V DC 24 V oddělovací transformátor NM24MF(2) Y U 5 DC V DC V AM GM AM24MF(2) Y/Z U/MP pohony MF(2) Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Y: nastavitelný pracovní rozsah 0, V U5: proměnná LF GM24MF(2) Belimo PCool PC Upozornění: Příklady funkcí a funkční schémata pro klapkové pohony se základními funkcemi viz str. 36. Funkční schémata pro klapkové pohony se speciálně naprogramovanými hodnotami jsou popsány u těchto funkcí. LF24MF(2) DC 24 V AF ZIP Konvertor rozhraní RS232 / MP AF24MF(2) NV Y/Z U/MP pohony MF(2) Připojení ventilových pohonů DC 24 V oddělovací transformátor NV24MF(2) Upozornění: Další informace o ovládání ručního programovacího přístroje MFH naleznete v katalogu «Manuál MFH». Y U 5 DC V DC V NVF NVF24MF(2)(E) Y/Z U/MP NV.., NVF.., NVF..E, AV.. AV Y: nastavitelný pracovní rozsah 0, V U 5 : proměnná AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od 2002 Upozornění: Další funkční schémata pro ventilové pohony NV... a NVF... viz str

11 Ovládání 3 bodové Schémata připojení a funkcí Připojení klapkových pohonů Nastavení 3 bodové (speciálně programovatelné pomocí programovacího přístroje MFH) Funkce NM.., AM.. přepínač smyslu otáčení oddělovací transformátor a b R L a b z. B. 1N 4007 stop stop Y/Z U/MP U 5 Zpětné hlášení U 5 programované na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelné v rozsahu V nebo SW spínač S1 a S2 nebo hlášení poruch a údržby NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Funkce GM.. přepínač smyslu otáčení a b A B stop stop Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech. Vstupní odpor Y/Z = 1,5 kω Funkce LF.., AF.. montážní strana L R přepínač smyslu otáčení a b R L R L stop stop stop stop Připojení ventilových pohonů Nastavení 3 bodové může být jednoduše realizováno 4 vodičovým připojením. Zdvihový pohon musí však být naprogramován pro 3 bodové nastavení. Ventilové pohony s a bez havarijní funkce* 1 2 a b oddělovací transformátor U 5 Zpětné hlášení U 5 programované na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelné v rozsahu V Vstupní odpor Y, Y2 = 1,5 kω Y/Z Y2 U/MP NV24MF(2), NVF24MF(2) NVF24MF(2)E, AV24MF(2) Řídicí kontakt ** Zdvihový pohon a b hřídel otevř. otevř. zastavuje zavř. otevř. vyjíždí otevř. zavř. zajíždí zavř. zavř. zajíždí * 1 vodičové přípojení přes svorku 3 s diodou (viz schéma Klapkové servopohony, nahoře) je možné **Posuvný spínač S3.1 / S3.2 ve zdvihovém pohonu je v poloze OFF 9

12 Ovládání otevřenozavřeno Řada pohonů Schéma a funkce yp NM Schéma připojení klapkových pohonů (speciálně programované přístrojem MFH) Funkce NM.., AM.. přepínač smyslu otáčení AC 24 DC 24 oddělovací transformátor S R L NM24MF(2) AM S AM24MF(2) U 5 Zpětné hlášení U 5 programované na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelné v rozsahu V nebo SW spínač S1 a S2 nebo hlášení poruch a údržby Funkce GM.. S přep. smyslu otáčení A přep. smyslu otáčení B GM Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. LF GM24MF(2) Paralelní připojení dalších pohonů je možné. Dbejte údajů o příkonech. Vstupní odpor Y/Z = 1,5 kω Funkce LF.., AF.. montážní strana L R přepínač smyslu otáčení LF24MF(2) S R L R L AF AF24MF(2) NV Schémata připojení ventilových pohonů Nucené řízení na straně 39 NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

13 Ovládání PWM Schémata připojení Vysvětlivky pro nastavení PWM Příklady Zde popsané ovládání PWM se praktikuje zejména na americkém trhu. Schéma připojení PWM pro klapkové pohony t 0,59 2,93 s * U * Ovládání triakem je možné (zdroj nebo příjemce) Ovládání PWM U nastavení PWM se měří délka impulsu pohonu; tento se pak pohybuje do příslušné polohy. S ohledem na regulátor, který pohon MF(2) řídí, jsou na pohonu volitelné různé rozsahy PWM. Volitelné rozsahy pro klapkové a ventilové pohony MF(2): 0,025 s 0,592,93 s 0,125,5 s PWM proměnný s PWMmin. 0,02 s...pwmmax. 50,00 s Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Příklady ovládání PWM (volba rozsahu nastavení pohonu: 0,592,93 s) Y = 750 Ω Příklad 1: 100 % pracovní úhel nebo zdvih Pokud bude na pohon vyslán impuls, který trvá 2,93 s, pak se pohon pohybuje na 100% pracovní úhel (při vyslání impulsů na pohon delších jak 2,93 s, pohon rovněž tak jede na 100% pracovní úhel). Příklad 2: 50 % pracovní úhel nebo zdvih Pokud bude na pohon vyslán impuls, který trvá 0,59 s (2,93 s 0,59 s) / 2 = 1,17 s 0,59 s, pak se pohon pohybuje na 50% pracovní úhel. Schéma připojení PWM pro ventilové pohony Příklad 3: 0 % pracovní úhel nebo zdvih Pokud bude na pohon vyslán impuls, který trvá 0,59 s, pak se pohon pohybuje na 0% pracovní úhel (při vyslání impulsu na pohon hodnoty <0,59 s ale >20 ms, jede pohon rovněž na 0% pracovní úhel; při <20 ms není funkce definována). * t 0,59 2,93 s U 5 * Ovládání triakem je možné (zdroj nebo příjemce) Y/Z Y2 U/MP NV.., AV.. Y = 750 Ω 11

14 MPBus / Připojení / Délky vodičů Řada pohonů yp MPBus Schémata při ovládání přes MPBus BUS Připojení MPBus Délky vodičů při napájení přes kabel MPBus BUS NM AM NM24MF(2) MPBus Pohony mají schopnost komunikace MPBus. Až max. 8 pohonů může být přes Belimo MPBus vzájemně propojeno. Pohony MF(2) dostanou svůj řídící signál digitálně z nadřazeného BusMaster a pohybují se do zadané polohy. Přepínání z konvenčního provozu na provoz Bus se provádí automaticky, jakmile bude pohonu MF(2) prostřednictvím MPBus přiřazena adresa MP (1...8), (viz «adresování MP», str ) Připojení MPBus Možnost připojení pro max. 8 MF(2) pohonů v jedné síti Propojení Bus 3 žilové při napájení přes Bus 2 žilové při místním napájení Zapotřebí nejsou žádné speciální kabely ani ukončující odpory Délka vodiče (výpočet viz níže) je limitována: množstvím připojených pohonů MF(2) způsobem napájení (AC přes Bus / DC přes Bus / místní AC) GM AM24MF(2) Schéma připojení klapkových pohonů Maximální délka vodiče při napájení 24 V (přes Bus) L = maximální délka vodiče [m] DC 24 V MP oddělovací transformátor Gn MP LF GM24MF(2) další pohony další pohony 1 5 MPMaster nebo regulační systém pohon 1 pohon 2 pohon 8 AF LF24MF(2) Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Celkové dimenzování pohonů MF(2) (VA) 1000 Délka kabelu vs dimenzování příkonu platné pro napájení AC (minimální napětí trafa AC 21,6 V) 0,75 mm 2 1,0 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 NV AF24MF(2) Schéma ventilových pohonů Délka vodiče [m] DC 24 V MP oddělovací transformátor Dimenzování příkonu [VA] b NVF NV24MF(2) další pohony další pohony Pro NVF24MF(2) je třeba dimenzování výkonu násobit koeficientem 2. Určování maximálních délek vodičů Dimenzování výkonů (VA) použitých pohonů MF(2) se sečtou, a v diagramu se odečtou příslušné délky. NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* Y/Z Y2 U/MP * Dodací termín na vyžádání, od 2002 NV.., AV.. Příklad: Na MPBus jsou napojeny: 1 x NM.., 1 x AM.., 1 x AF.. a 1 x NV.. Dimenzování výkonu celkem: 3 VA 5 VA 10 VA 5 VA = 23 VA V křivce grafu lze odečíst: Kabel s žílami 0,75 mm 2 : Kabel s žílami 1,0 mm 2 : Kabel s žílami 1,5 mm 2 : Kabel s žílami 2,5 mm 2 : délka kabelu 25 m délka kabelu 33 m délka kabelu 50 m délka kabelu 85 m

15 Délky vodičů Připojení MPBus Délky vodičů při napájení DC 24 V přes kabel MPBus BUS Připojení MPBus Délky vodičů při lokálním napájení z místa BUS Připojení MPBus Možnost připojení pro max. 8 MF(2) pohonů v jedné síti Propojení Bus 3 žilové při napájení přes Bus 2 žilové při místním napájení Zapotřebí nejsou žádné speciální kabely ani ukončující odpory Délka vodiče (výpočet viz níže) je limitována množstvím připojených pohonů MF(2) průřezem vodiče způsobem napájení (AC přes Bus / DC přes Bus / místní AC) Připojení MPBus Možnost připojení pro max. 8 MF(2) pohonů v jedné síti Propojení Bus 3 žilové při napájení přes Bus 2 žilové při místním napájení Zapotřebí nejsou žádné speciální kabely ani ukončující odpory Maximální délky vodičů při napájení (z místa) L = max. délka vodičů [m] Maximální délky vodičů při napájení DC 24 V (přes Bus) L = max. délka vodičů [m] Gnd MP DC 24 V Gnd DC 24 V MP 1 5 MPMaster nebo regulační systém pohon 1 pohon 2 pohon MPMaster nebo regulační systém pohon pohon pohon Celkový příkon pohonů MF(2) (W) Pokud jsou pohony napájeny lokálně přes samostatný transformátor s, pak lze délky vodičů podstatně zvýšit. Nezávisle na výkonech připojených pohonů jsou délky vodičů uvedeny v tabulce. délky kabelů [m] Délka kabelu vs činný výkon platné pro napájení AC (minimální napájecí napětí AC 21,6 V) 0,75 mm 2 1,0 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 žíla [mm 2 ] L = max. délky vodičů [m] činný výkon [W] Délka kabelu vs činný výkon platí pro napájení DC (minimální napájecí napětí DC 24 V) Určování maximálních délek vodičů Příkony (W) použitých pohonů MF(2) se sečtou, a v diagramu se odečtou příslušné délky. b Příklad: Na MPBus jsou napojeny: 1 x NM.., 1 x AM.., 1 x AF.. a 1 x NV.. Dimenzování příkonu celkem: 1,3 W 2,5 W 6,0 W 3,0 W = 12,8 W V křivce grafu lze odečíst: Kabel s žílami 0,75 mm 2 : Kabel s žílami 1,0 mm 2 : Kabel s žílami 1,5 mm 2 : Kabel s žílami 2,5 mm 2 : délka kabelu 60 m délka kabelu 80 m délka kabelu 115 m délka kabelu 200 m 13

16 MPBus: Čidla Řada pohonů yp MPBus: Připojení pasivních čidel BUS NM AM NM24MF2 AM24MF2 Schéma připojení pro klapkové pohony DC 24 V Y/Z MP U/MP oddělovací transformátor další pohony a čidla NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Připojení čidel při provozu MPBus Možnost připojení pro jedno čidlo (pasivní/aktivní čidlo nebo spínací kontakt) na jeden pohon MF2. Pohon MF2 slouží jako analog/digitální měnič pro zprostředkování signálu čidla přes MPBus do nadřazeného systému. Nadřazený systém musí znát fyzickou adresu (které čidlo je u kterého pohonu) a jeho polohu, aby mohl správně interpretovat signál čidla. Napojení čidla pokud možno provést samostatným kabelem, resp. min. základní vedení čidla udržet co nejdéle oddělené od napájení (pro zamezení vyrovnávacích proudů). Pro pasivní čidla je třeba zvolit co největší průřez (1...1,5 mm 2 ), neboť ohmický odpor vedení ovlivňuje přesnost měření. GM Připojitelná pasivní čidla yp čidla Měřitelné rozsahy teplot GM24MF2 Ni1000 P C...98 C 35 C C LF NC (1 k 10 k 25 C) pro každý typ 10 C C Měřitelný rozsah vstupu čidla (3) při měření hodnot odporu yp čidla Rozsah měření LF24MF2 Ni1000 P Ω 1600 Ω 850 Ω 1600 Ω AF čidlo NC 100 Ω 60 kω Rozsah měření a přesnost měřícího systému při připojení pasivních čidel na vstup čidla (3) AF24MF2 NV NV24MF2 NVF NVF24MF2(E) AV Schéma připojení pro ventilové pohony DC 24 V Y/Z Y2 U/MP MP oddělovací transformátor další pohony a čidla NV.., AV.. 1. P1000 oder Ni1000 Rozsah měření: Ω olerance měření abs. [%] 2. NC Rozlišení (celá čísla) ±0,3 % 1 Ω Příklad: 0 C = 1000 Ω olerance měření = ±3 Ω nebo ±0,5 K Rozsah měření: 100 Ω 60 kω olerance měření abs. [%] ve vztahu k rozsahu měření Ω Rozlišení Příklad: NC 2,2 kω hodnota měření teploty Ω ±5 ±2 85 C Ω ±2 ±0,6 60 C Ω ±1 ±0,25 32 C Ω ±2 1 Ω ±0,5 5 C Ω ±5 ±1 10 C Ω ±10 ±1,5 25 C Ω ±25 ±4 40 C 14 AV24MF2* * Dodací termíny na vyžádání, od 2002

17 MPBus: Čidla / Spínače / opologie vedení MPBus: Připojení aktivních čidel BUS MPBus: Připojení externích spínačů, např. snímače tlaku BUS opologie vodičů BUS Připojení čidel pro provoz MPBus (platné pro klapkové a ventilové pohony) Možnost připojení pro jedno čidlo (pasivní/aktivní čidlo nebo spínací kontakt) na jeden pohon MF2. Pohon MF2 slouží jako analog/digitální měnič pro zprostředkování signálu čidla přes MPBus do nadřazeného systému. Nadřazený systém musí znát fyzickou adresu (které čidlo je u kterého pohonu) a jeho polohu, aby mohl interpretovat signál čidla správně. Napojení čidla pokud možno provést samostatným kabelem, resp. min. základní vedení čidla udržet co nejdéle oddělené od napájení (pro zamezení vyrovnávacích proudů). Pro pasivní čidla je třeba zvolit co největší průřez (1...1,5 mm 2 ), neboť ohmický odpor vedení ovlivňuje přesnost měření. Platné pro klapkové a ventilové pohony Bez omezení Neexistují žádná omezení ve vztahu k topologii vodičů (hvězdicové, kruhové, stromečkové tvary jsou přípustné). Popis aktivních čidel Čidla (teplota, vlhkost atd.) s výstupem DC V Rozlišení yp. 30 mv Schéma připojení aktivních čidel na klapkové pohony Požadavky na spínací kontakt: Spínací kontakt musí být schopen, čistě spínat proud od V. Upozornění: Bod startu pracovního rozsahu musí být pohonem MF2 naprogramován na hodnotu >=0,6 V. Schéma připojení externích spínačů na klapkové pohony (max. 8 pohonů) DC 24 V MP oddělovací transformátor DC 24 V MP oddělovací transformátor další pohony a čidla p další pohony a čidla Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Y/Z U/MP NM.., AM.., GM.., LF.., AF.. Schéma připojení aktivních čidel na ventilové pohony Schéma připojení externích spínačů na ventilové pohony DC 24 V MP oddělovací transformátor další pohony a čidla DC 24 V p MP oddělovací transformátor další pohony a čidla Y/Z Y2 U/MP NV.., AV Y/Z Y2 U/MP NV.., AV.. 15

18 MPBus: Kooperační uzly / Výrobky s rozhraním MP Řada pohonů yp MPBus a kooperační uzly BUS Výrobky s rozhraním MP BUS NM Platné pro klapkové i ventilové pohony Platné pro klapkové i ventilové pohony AM NM24MF(2) Kooperační uzly Výrobci digitálních regulátorů (DDC, SPS), kteří chtějí mít ve svém regulátoru integrovaný protokol MPBus, obdrží od firmy Belimo na vyžádání technickou specifikaci MPBus. akto upravené digitální regulátory mohou potom přímo digitálně komunikovat s pohony MF(2). Systémy DDC nebo SPS s rozhraním MP Výrobce: SAIABurges ypy: PDC1, PDC2 Modul MP: PDC x 8 pohonů MF(2) a čidel Připojení Feldbus nebo BMS (možnost) AM24MF(2) GM DDC rozhraní MP 24 V MP 1 / 2 MP 5 GM24MF(2) LF MPBus LF24MF(2) AF MPBus NV AF24MF(2) Připojení čidel Na jeden pohon lze připojit jedno aktivní nebo pasivní čidlo. NVF NV24MF(2) Připojení na Feldbus Regulátor může být napojen na Feldbus (např. LON); předpoklad: musí být vybaven příslušným rozhraním. NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

19 Připojení na LonBus / Časy cyklů Připojení na LonBus s UK24LON BUS Doby cyklů MPBus BUS Platné pro klapkové i ventilové pohony Platné pro klapkové i ventilové pohony UK24LON UK24LON je stavební kámen firmy Belimo, certifikovaný Lon Mark; propojuje Belimo MPBus s LonBus. UK24LON je vybaven transeiverem F10 A. Na straně MPBus může být připojeno až 8 pohonů. Komunikační časy Každý povel, zprostředkovaný přes Bus, potřebuje průměrnou komunikační dobu cca 150 milisekund (povel se vždy skládá z povelu a odpovědi). 1. Příklad s jedním pohonem MF(2) Master pošle pohonu MF(2) jednu požadovanou hodnotu (1.povel) Master načte z pohonu MF(2) skutečnou hodnotu (2.povel) Celý proces komunikace trvá tak 2 povely po 150 ms = cca 300 ms. LonBus DC 24 V oddělovací transformátor Master MPBus 24 V / MP MPBus 2. Příklad se dvěma pohony MF(2) Master pošle pohonům MF(2) jednu požadovanou hodnotu (počet povelů: 8) Master načte z obou pohonů MF(2) skutečné hodnoty (počet povelů: 8) Celý proces komunikace trvá tak 16 povelů po 150 ms = cca. 2,4 s MPBus Připojení čidel Na každý jeden pohon může být připojeno jedno aktivní nebo pasivní čidlo. ak lze velmi jednoduchým způsobem analogový signál čidel pomocí pohonu Belimo digitalizovat a přes UK24LON dále předávat do LonBus. Další informace Další informace s ohledem na integraci do LonBus naleznete v Informaci o výrobku UK24LON. Master Upozornění Algoritmus MPBus Algoritmus cyklu musí stanovit výrobce digitálního regulátoru (DDC) Doby cyklů UK24LON Při použití pohonů MF(2) ve spojení s Belimo Lon stavebním kamenem UK24LON: doby cyklů viz Katalogový list. 17

20 Adresování MP Řada pohonů yp Poloautomatické adresování MP BUS NM ato zadání jsou platná pro klapkové i ventilové pohony AM GM NM24MF(2) AM24MF(2) GM24MF(2) Pomocí MPBus může BusMaster (např. regulátor DDC) komunikovat s až 8 Slave (pohony MF(2)). V systému Bus musí být každý účastník jednoznačně identifikovatelný. Každý Slave potřebuje proto nutně jednu vlastní adresu. Poloautomatické adresování MP s kvitováním Postup 1. Na BusMaster (UK24LON) nastavit požadovanou adresu MP. 2. BusMaster uvést do polohy připravenosti aktivací příslušné funkce (UK24LON tlačítko SE). 3. Provést kvitaci na pohonu (viz obr.). Pohonu MF(2) je nyní přiřazena adresa MP, předem definovaná na BusMaster. Kvitování u NM.., AM.., GM.. Postup lačítko pro ruční ovládání 1 x stisknout LF Kvitování u LF.., AF.. Postup Přepínač L/R 1 x přepnout sem a tam (během 5 s) R L LF24MF(2) AF AF24MF(2) NV NV24MF(2) Kvitování u NV.., NVF..(E), AV.. Postup lačítko S2 1 x stisknout Poznámka: Blikající kontrolka (střídavě červená/ zelená) požaduje provedení kvitování S2. M S3 O 1 2 N H1 S1 S2 NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

21 Adresování MP Adresování MP pomocí sériového čísla BUS ato zadání jsou platná pro klapkové i ventilové pohony Pomocí MPBus může BusMaster (např. regulátor DDC) komunikovat s až 8 pohony MF(2). V systému Bus musí být každý účastník jednoznačně identifikovatelný. Každý Slave potřebuje proto nutně svoji vlastní adresu. Adresování MP pomocí sériového čísla Individuální sériové číslo Každý pohon je při výrobě opatřen štítkem s individuálním sériovým číslem. Příklad: Význam rok a týden den pořadového čísla 064 řada pohonu 008 zkušebna Archivace sériových čísel pro adresování Navíc jeden, snímatelný štítek se stejným sériovým číslem je rovněž tak umístěn na pohonu; slouží pro tento účel: Když je pohon instalován na zařízení na určitém místě, pak lze tento štítek nalepit na stejné místo v dokumentaci zařízení. ímto způsobem lze i zpětně vysledovat, na které místě je pohon instalován. Při uvádění do provozu je pak možné pohon MF(2) aktivovat PCool přes jeho sériové číslo; a rovněž tak přiřadit adresu MP (1...8). 19

22 Základní poloha Řada pohonů yp Základní nastavení polohy výrobní nastavení Základní nastavení polohy programovatelné NM Poloha u NM.., AM.., GM.. Po prvním zapnutí napájecího napětí, tedy při uvedení do provozu nebo po stisknutí tlačítka, jede pohon do základní polohy. Poloha u NM.., AM.., GM.. Ve vztahu k výrobnímu nastavení může být invertováno. NM24MF(2) Po této operaci jede pohon do polohy zadané řídicím signálem. AM Pol. přep. smyslu otáčení Základní poloha L M Y = 0 ccw levý doraz R M Y = 0 cw pravý doraz AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF Poloha u LF.., AF.. Po prvním zapnutí napájecího napětí nejprve LF24MF(2) a AF24MF(2) určí automaticky svoji havarijní polohu (inicializace nulového bodu). Poloha u LF.., AF.. Viz základní nastavení polohy LF24MF(2) ato operace trvá cca 15 s pohon po tuto dobu stojí. AF AF24MF(2) NV Poloha u NV.., NVF..(E), AV.. Viz adaptace (další strana) Poloha u NV.., NVF..(E), AV.. Viz adaptace (další strana) NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

23 Adaptace pracovního úhlu / zdvihu Adaptace pracovního úhlu nebo zdvihu výrobní nastavení Adaptace pracovního úhlu nebo zdvihu programovatelná Adaptace pracovního úhlu u klapkových pohonů Adaptace není automatická Adaptace pracovního úhlu u klapkových pohonů Automatickou adaptaci lze nastartovat pomocí PCool nebo ručního programovacího přístroje MFH. Přitom se stanoví mechanický pracovní úhel (horní a spodní zarážka) a je uložen do procesoru. Doba přestavení a pracovní rozsah jsou přizpůsobeny MIN a MAX hodnotě, nastavené rozsahem regulace. Měřící signál U5 odpovídá efektivnímu mechanickému pracovnímu úhlu. ato funkce může být vyvolána ručně: NM, AM, GM: 2 x stisknout tlačítko pto ruční ovládání LF, AF: 2 x přepnout přepínač LR a RL během 6 s Adaptace zdvihu u ventilových pohonů (u ventilů se 2 mechanickými dorazy) Po prvním zapnutí napájecího napětí bude provedena automatická adaptace zdvihu. Přitom bude možný zdvih (mezi oběmi mechanickými zarážkami ve ventilu) stanoven jako 100% zdvih a uložen do procesoru. Řídící signál i doba přestavení budou přizpůsobeny tomuto 100% zdvihu. uto funkci lze také aktivovat stisknutím tlačítka S2 (pod krytem pouzdra). Adaptace zdvihu u ventilových pohonů (se 2 dorazy) Adaptaci lze aktivovat pomocí PCool nebo ručním programovacím přístrojem MFH. Hlášení poruch lze smazat pouze tlačítkem S2. Upozornění: U ventilů bez druhé mechanické zarážky lze efektivní zdvih stanovit softwarově; tlačítko pro adaptaci S2 je mimo provoz. (Přesto je prováděn test synchronizace na uzavírací bod) 21

24 Pracovní rozsah / Zpětné hlášení Řada pohonů yp Pracovní rozsah DC V Pracovní rozsah DC nastavitelný Zpětné hlášení U5 jako spojitý měřící signál U NM Klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony Klapkové a ventilové pohony AM NM24MF(2) Diagram [%], H Nastavené hodnoty bod startu: DC 0, V koncový bod: DC 2, V Upozornění: Koncový bod musí ležet minimálně 2 V nad bodem startu. Diagram U5 = DC ,5 ma [%], H 0 Y GM AM24MF(2) Legenda: 10 [ V ], H = pracovní úhel nebo zdvih Příklad 1 Nastavený pracovní rozsah DC 5...7,5 V 100 [%], H 0 MF(2) [ V ] U5 U5 50 V DC V LF GM24MF(2) Y 10 [ V ] Legenda: = pracovní úhel H = zdvih Příklad 2 Nastavený pracovní rozsah DC V LF24MF(2) 100 [%], H AF 50 0 Y [ V ] NV AF24MF(2) Legenda:, H = pracovní úhel nebo zdvih NVF NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

25 Zpětné hlášení U5 jako spojitý DC měřicí signál U nastavitelný U5 jako hlásič údržby / poruch BUS U5 jako softwérový spínač BUS Klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony Nastavitelné hodnoty bod startu: DC 0,5...8 V koncový: DC 2, V Upozornění: Koncový bod musí ležet min. 2 V nad bodem startu Příklad Nastavený měřící signál = DC V Definovatelná kritéria Definovat lze níže uvedená kritéria, která vydávají signál U5 hlášení údržby a poruch: Stop & GoRatio Pohon se kýve (nestabilní zařízení) volitelné pro pohony MF(2) NM, AM, GM, LF, AF Mechanické přetížení (požadovaná poloha nebyla dosažena, pohon stojí) volitelné pro všechny pohony MF(2) Dráha přestavení (mechanická poloha změněna o 10%) volitelné pro všechny pohony MF(2) Obsazení SW spínačů U5 může být obsazeno SW spínačem. Signál U5 bude přitom rozkládán na tři různé úrovně napětí; což signalizuje stav aktivace dvou volitelných SW spínačů (S1, S2). S1 a S2 lze nastavit v rozsahu 1% a 99% pracovního úhlu (resp. zdvih u zdvihových ventilů). Spínací úroveň: viz níže uvedené příklady 100 [%], H Signál: Podle toho, zda u výše uvedených kritérií je definována údržba nebo poruchy, vydává U5 příslušný signál. Příklad 1: Poloha pohonu je menší než nastavená hodnota S1 50 MF(2) U [ V ] U5 Výstupní úroveň při normálním provozu (žádná hlášení údržby nebo poruch) 4 0 t V DC 4 V MF(2) U5 U5 [ DC V ] V DC V 3 MF(2) U5 V DC 3 V Příklad 2: Poloha pohonu je větší než nastavená hodnota S1 a menší než hodnota S2 Legenda: 0 t U5 [ DC V ] H = pracovní úhel = zdvih Výstupní úroveň pro hlášení údržby 7 MF(2) U5 U5 [ DC V ] V DC 7 V 5,5 0 t MF(2) U5 V DC 5,5 V 0 Příklad 3: Poloha pohonu je větší než nastavená hodnota S2 t U5 [ DC V ] Výstupní úroveň pro hlášení poruch 10 U5 [ DC V ] MF(2) U5 8,5 0 t MF(2) U5 V DC 8,5 V Upozornění pro klapkové pohony: Pro tyto funkce musí být u mechanicky omezeného pracovního úhlu (<95 ) provedena adaptace pracovního úhlu (viz str. 21). 0 t V DC 10 V Hodnota S1 musí být min. o 10% menší než S2. Upozornění pro ventilové pohony: Při aktivním hlášení poruch svítí také červená kontrolka LED pod krytem pouzdra. (Poruchy lze mazat pouze obnovenou adaptací S2) 23

26 Smysl otáčení Řada pohonů Smysl otáčení při Y = 0 Smysl otáčení reverzibilní yp NM Platné pro NM.., AM.., GM... NM24MF(2) Poloha přep. smyslu otáč. L M Y = 0 R M Y = 0 AM AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF Platné pro LF.., AF.. 1 montážní strana AF LF24MF(2) L R přepínač smyslu otáčení.2 R L R L při Y = 0 při Y = 0 při Y = 0 při Y = 0 AF24MF(2) NV NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

27 Směr zdvihu / Volba uzavíracího bodu Směr zdvihu a volba uzavíracího bodu výrobní nastavení Směr zdvihu a volba uzavíracího bodu reverzibilní Platné pro NV.., NVF..(E) S3.1 Směr zdvihu Směr zdvihu je invertován vůči řídicímu signálu Poloha Off* 0% řídicí signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 Poloha On 100% řídicí signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 S3.2 Volba uzavíracího bodu Uzavírací bod vzniká při zajeté nebo vyjeté hřídeli pohonu. Přitom je měřící napětí U5 nastaveno na uzavírací bod hodnotou 0%. Poloha Off* Uzavírací bod hřídele zdvihu zajeté do pohonu Poloha On Uzavírací bod hřídele zdvihu vyjeté z pohonu Přestavení posuvných spínačů S3 smí být prováděno pouze autorizovanými osobami. *učně vytištěné se vztahuje na standardní výrobní nastavení 25

28 Doba přestavení Řada pohonů yp Doba přestavení výrobní nastavení Změna doby přestavení NM Výrobní nastavení u NM.., AM.., GM s Pozor: Platné pro všechny pohony Při změně doby přestavení se změní i kroutící moment, resp. řídící síla a hladina hluku. Funkční křivky z následující strany je třeba zohlednit. AM NM24MF(2) Možná nastavení u NM.., AM s GM s GM AM24MF(2) GM24MF(2) LF Výrobní nastavení u LF.. motor: 150 s pružina: C max C Možná nastavení u LF.., AF s LF24MF(2) AF Výrobní nastavení u AF.. motor: 150 s pružina: 20 s AF24MF(2) NV Výrobní nastavení u NV.., NVF..(E) 150 s Možná nastavení u NV.., NVF..(E) 55(95) (2200) s pro zdvih 10(20) mm NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV Výrobní nastavení u AV s Možná nastavení u AV s 26 AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od 2002

29 Účinky při změně doby přestavení Funkce kroutícího momentu, resp. přestavné síly při změně doby přestavení Funkce hladiny hluku při změně doby přestavení Platné pro klapkové pohony Funkce kroutícího momentu při změně doby přestavení Platné pro klapkové pohony Funkce hladiny hluku při změně doby přestavení LF NM AF AM * 6 * 13 [Nm] kroutící moment 100 % křivka 75 % křivka [db(a)] hladina hluku F NM AF AM GM * * 4,5 * * 4 * 9 50 % křivka [s] doba přestavení * 3 * 7 * GM: Doba přestavení s nastavitelná * 2 * 4,5 25 % křivka * 1,5 * 3, * AF a LF: Kroutící moment není redukovatelný [s] doba přestavení Platné pro ventilové pohony Funkce řídící síly při změně doby přestavení Platné pro ventilové pohony Funkce hladiny hluku při změně doby přestavení NV [N] přestavná síla 100 % křivka [db(a)] hladina hluku % křivka 30 min. * při zdvihu 10 (20 mm) * 55 (95) [s] doba přestavení 0 V 0% 55 (95) [s] doba přestavení NV 27

30 Síly / Momenty Řada pohonů yp Přídržný moment Krouticí moment výrobní nastavení Krouticí moment nastavitelný Přídržná síla NM Platné pro NM.., AM.., GM.. 8 Nm min. 8 Nm Kroutící moment lze omezit na 25%, 50 %, 75 % NM24MF(2) AM 15 Nm min. 18 Nm AM24MF(2) GM 30 Nm min. 30 Nm GM24MF(2) LF 4 Nm motor a pružinový zpětný chod min. 4 Nm M Platné pro LF.., AF.. Kroutící moment nelze omezit LF24MF(2) AF 15 Nm motor a pružinový zpětný chod min. 15 Nm M AF24MF(2) NV NV24MF(2) NVF 800 N NVF24MF(2)(E) AV 2000 N AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

31 Síly / Pracovní úhly Přestavná síla výrobní nastavení Přestavná síla nastavitelná Pracovní úhel Elektronické omezení pracovního úhlu max. 95 mechanicky omezitelný % Platné pro klapkové pohony Elektronické omezení pracovního úhlu viz str.31 max. 95 mechanicky omezitelný % max. 95 omezení pracovního úhlu je možné s příslušenstvím ZDBGM max. 95 mechanicky omezitelný % možné s příslušenstvím ZDBLF max. 95 omezení pracovního úhlu je možné s příslušenstvím ZDBAF uzavírací síla 1000 N přídržná síla 800 N omezitelný na: 25 %, 50 %, 75 % motor a zpětná pružina 800 N Přestavnou sílu pružiny nelze omezit M 2000 N omezitelný na: 25 %, 50 %, 75 % 29

32 Klapkové pohony: Nucené řízení / Omezení pracovního úhlu Řada pohonů Nucené řízení a elektronické omezení pracovního úhlu yp NM Nucené řízení (vztaženo na plný mech. pracovní úhel 95 ) MAX(max. poloha =100 % MIN (min.poloha) = 0 % ZS (mezipoloha) = 50 % AM NM24MF(2) Schéma nuceného řízení (s relé kontakty) a b oddělovací transformátor c Y (DC V) z regulátoru GM AM24MF(2) např. 1N 4007 Funkce 0 % ZS mezipoloha 50 % 100 % regulační provoz dle Y a b c GM24MF(2) Y/Z U/MP...MF(2) LF LF24MF(2) Schéma nuceného řízení (s otočným spínačem) např. 1N 4007 Y (DC V) z regulátoru AF AF24MF(2) ➀ ➁ ➂ ➃ Poz Funkce 0 % ZS mezipoloha 50 % 100 % regulační provoz dle Y Y/Z U/MP...MF(2) 30

33 Klapkové pohony: Nucené řízení/ Omezení pracovního úhlu Nucené řízení a elektronické omezení pracovního úhlu Poloha MAX (koncový bod elektrického pracovního rozsahu) Proměnná % z pracovního úhlu MIN (bod startu elektrického pracovního rozsahu) % z MAX ZS (mezipoloha, 0%= MIN, 100%=MAX) % z regulačního rozsahu (MIN...MAX) Schéma připojení AM24MF(2) při speciálně naprogramovaném nuceném řízení s reléovými kontakty s přepínačem a b oddělovací transformátor c d e Y (DC V) z regulátoru nastavitelné MIN = % ZS = % MAX= % ZU MIN 1) ZS MAX AUF Y (DC V) z regulátoru Y/Z U/MP...MF(2) Funkce zavřeno MIN 1) ZS (mezipoloha) MAX otevřeno regulační provoz dle Y a b c d e Y/Z U/MP...MF(2) z. B. 1N ) Pozor Funkce je zaručena, pouze pokud bod startu pracovního rozsahu je stanoven na min. 0,6 V Příklad nuceného řízení a elektronického omezení pracovního úhlu ZU oddělovací transformátor MIN ZS MAX AUF ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ Y DC V) z regulátoru např. 1N 4007 AUF 100% MAX 70% ZS 50% MIN 30% ZU (0%) Y DC V U [ V ] [%] ZU AUF regulační rozsah MIN = bod startu pracovního rozsahu (3V) MAX = koncový bod pracovního rozsahu (8V) Popis Při regulovaném provozu (přepínač je v poloze ➅) omezení pomocí MIN a MAX (příklad %) v rozsahu regulace. Poznámka: Když je signál Y <0,2 V, pohon jede do nucené polohy zavřeno. Pokud je přepínač v poloze ➀ ➄, pohon jede podle nucených povelů do požadované polohy. Y/Z U/MP...MF(2) Nastavené parametry Pracovní rozsah Zpětné hlášení U5 bod startu = DC 3 V bod startu = DC 4 V koncový bod = DC 8 V koncový bod = DC 7 V MIN (min. poloha) MAX (max. poloha) ZS (mezipoloha) 43% MAX (= 30 % ) 70% 50% Upozornění: Mezipoloha ZS se vztahuje na MIN a MAX rozsahu regulace. (0 % ZS = MIN / 100 % ZS = MAX) Příklad zpětného hlášení U5 při mechanicky omezeném pracovním úhlu (s a bez adaptace pracovního úhlu) Nastavené parametry Řídicí signál DC V Zpětné hlášení U5 bod startu = DC 1 V koncový bod = DC 9 V Pracovní úhel mechanicky omezený omezovačem pracovního úhlu při 70 % DC 24 V Y U oddělovací transformátor DC V DC V a) Charakteristika bez adaptace pracovního úhlu a) Charakteristika s adaptací pracovního úhlu [%] [%] Y/Z U /MP...MF(2) Y 9 10 [ V ] Y 9 10 [ V ] 31

34 Zdvih / Citlivost Řada pohonů yp Jmenovitý zdvih Zdvih Citlivost nastavená z výroby Programovatelná citlivost NM Platné pro klapkové pohony Platné pro klapkové pohony SP SP AM NM24MF(2) Y 1 Y 2 normální tlumená AM24MF(2) GM GM24MF(2) LF LF24MF(2) AF AF24MF(2) NV Platné pro NV.., NV..(E) Platné pro NV.., NV..(E) Platné pro ventilové pohony Platné pro ventilové pohony 20 mm mm SP SP NVF NV24MF(2) Y 0,2 mm Y 0,4 mm normální tlumená NVF24MF(2)(E) AV 40 mm mm AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

35 Vratná hystereze Vratná hystereze výrobní nastavení Vratná hystereze nastavitelná Platné pro klapkové pohony Platné pro klapkové pohony SP normální 2,5 SP tlumená 5 Platné pro ventilové pohony Platné pro ventilové pohony SP normální 0,5 mm SP tlumená 1 mm 33

36 Hladina hluku / Ochranná třída Řada pohonů yp Hladina hluku Data Hladina hluku Vysvětlivky Ochranná třída NM Platné pro klapkové a ventilové pohony Platné pro klapkové a ventilové pohony AM NM24MF(2) max. max s max s Vysvětlivka Hladina hluku se mění, při prodloužení doby přestavení (dbát na křivku funkce na str. 27, platí pro motorové hladiny hluku). Hladina hluku u pohonů se zpětným pružinových chodem zůstává stále stejná (LF, AF a NVF). III malé napětí AM24MF(2) GM max s GM24MF(2) LF motor max s pružina 62 db(a) LF24MF(2) AF motor max s pružina 62 db(a) AF24MF(2) NV max s NV24MF(2) NVF motor max s pružina 60 db(a) NVF24MF(2)(E) AV max s AV24MF(2)* * Dodací termíny na vyžádání, od

37 Krytí / Havarijní polohy / Údržba / Rušení EMV Krytí Garantovaný počet havarijních poloh Údržba Rušení EMV Platné pro NM.., AM.., GM.. IP54 (vývod kabelu zespodu) Platné pro klapkové a ventilové pohony bezúdržbové Platné pro klapkové a ventilové pohony Elektromagnetická snášenlivost (EMV) CE podle: 89/336/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG Platné pro LF.., AF.., NV.., NVF..(E), AV.. Platné pro LF.., AF.. IP54 min havarijních poloh Platné pro NVF..(E) min havarijních poloh 35

38 Klapkové pohony: Příklady funkcí / Schémata Řada pohonů yp Klapkové pohony se základními hodnotami: Příklady a schémata funkcí NM Dálkové ovládání % Minimální omezení AM NM24MF(2) Y Z oddělovací transformátor SGA24, SGF24 SGE24 vysílač polohy Y Z oddělovací transformátor SGA24, SGF24 SGE24 vysílač polohy Y DC V (z regulátoru) 10 Y [ V ] min. 0 Y/Z U /MP...MF(2) Y/Z U /MP...MF(2) 0% 100% pracovní úhel AM24MF(2) Paralelní připojení dalších pohonů je možné, max. 10 Paralelní připojení dalších pohonů je možné, max. 10 GM Ukazatel polohy Kontrola funkce LF GM24MF(2) LF24MF(2) Y/Z 5 U /MP oddělovací transformátor...mf(2) ZAD 24 přizpůsobení smyslu otáčení Y/Z U /MP oddělovací transformátor Postup...MF(2) vložit na připojení 1 a 2 Uvolnit připojení 3: při smyslu otáčení "L" (vlevo), se pohon točí ve směru při smyslu otáčení "R" (vpravo), se pohon točí ve směru Připojení 2 a 3 zkratovat: pohon se pohybuje v opačném směru AF Následná regulace (v závislosti na poloze) Ovládání s ma přes externí odpor AF24MF(2) DC 24 V oddělovací transformátor Y DC V řídicí pohon Dbát na přesnost strmosti ±5% z pohonu do pohonu U 5 DC V k následujícímu pohonu další pohon DC 24 V * 500 Ω oddělovací transformátor () () ma U 5 DC V Odpor 500Ω konvertuje proudový * signál ma na signál napětí DC V Y/Z U /MP...MF(2) Y/Z U /MP...MF(2) Y/Z U /MP...MF(2) 36

39 Klapkové pohony: Příklady funkcí / Schémata Speciálně programované klapkové pohony: Příklad a schéma funkcí Zpětné hlášení U5 při mechanicky omezeném pracovním úhlu (s a bez adaptace pracovního úhlu) Nastavitelné parametry Řídicí signál Zpětné hlášení U5 Pracovní úhel mechanicky omezený omezovačem pracovního úhlu DC V bod startu = DC 1 V koncový bod = DC 9 V pro 70 % DC 24 V oddělovací transformátor a) Charakteristika bez adaptace pracovního úhlu b) Charakteristika s adaptací pracovního úhlu [%] [%] Y DC V U5 DC V Y/Z U /MP...MF(2) Y 9 10 [ V ] Y 9 10 [ V ] 37

40 Ventilové pohony: Popisy / abulky funkcí Řada pohonů Popisy a tabulky funkcí k ventilovým pohonům NV.., NV..(E), AV.. yp Blokové schéma Feedback/Communication (U/MP) 3 bodový (Y2) signál (Y) AC/DC 24 V () GND / OV () ASIC Status rd gr est Adaptation V ON S3.1 S3.2 Electric motor Pod krytem pohonu se nalézají jednak svorky pro kabelové připojení, ovládací elementy S1, S2, S3 a kontrolka LED H1. Řídící signál je zpracováván mikroprocesorem a přes driver dále předáván bezkomutátorovému motoru (BÜLOMO). Nastavením posuvného přepínače S3 nebo stisknutím tlačítka S1 a S2 lze pohon jednoduše přímo na místě, při změně výrobního nastavení, přizpůsobit potřebám zařízení. Popis funkcí S S1 lačítko test Ventil projíždí zdvih při max. době přestavení a kontroluje adaptovaný zdvih, zda obě dvě koncové hodnoty (H = 0% a 100%) byly dosaženy. S2 Adaptace Možný vyjetý zdvih (mezi dvěmi mechanickými zarážkami ve ventilu) je stanoven jako 100% a uložen v mikroprocesoru. Řídící signál a doba přestavení budou tomuto zdvihu přizpůsobeny. S3.1 Směr zdvihu Směr zdvihu je vůči řídícímu signálu invertován Poloha Off* Poloha On S3.2 Volba uzavíracího bodu Poloha Off* Poloha On 0% řídící signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 100% řídící signál odpovídá 0% zdvihu = 0% U5 Uzavírací bod vzniká při vyjeté nebo zajeté hřídeli zdvihu. Přitom měřící signál ve zvoleném uzavíracím bodu odpovídá 0%. Uzavírací bod hřídele zdvihu zajeté do pohonu Uzavírací bod hřídele zdvihu vyjeté z pohonu Nastavení posuvného spínače S3 a tlačítka S2 smí provádět pouze autorizovaní odborníci. Posuvný přepínač S3.1 směr zdvihu (přímý signál) (opačný signál) S3.1 Off S3.1 On U5 (H) U5 (H) Y Y Posuvný přepínač S3.2 uzavírací bod nahoře dole směr ( ) směr S3.2 Of S3.2 On ( ) U5 = 0 % U5 = 100 % U5 = 100 % U5 = 0 % *tučně vytištěné se vztahuje na standardní výrobní nastavení NV NV24MF(2) NVF NVF24MF(2)(E) AV Kontrolka LED H1 Zeleně svítí Zeleně bliká Červeně svítí Červeně bliká Střídavé červené/ zelené světlo Pohon pracuje bezchybně Běží test nebo adaptace se synchronizací Porucha, bude provedena nová adaptace Po každém výpadku napětí (>2 s). Při dalším uzavírání ventilu bude automaticky ve zvoleném uzavíracím bodě provedena synchronizace a LED přejde z červeného blikání na trvalé zelené světlo Adresování přes řídicí systém a stisknutí tlačítka S2 AV24MF(2)* * Dodací termín na vyžádání, od

41 Ventilové pohony: Popisy / abulky funkcí Popisy a tabulky funkcí ventilových pohonů NV.., NVF..(E), AV.. spojitý DC 24 V Y/Z Y2 U/MP oddělovací tranformátor Y (DC V) z regulátoru U 5 (DC V) NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) Schéma přímo inverzně směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál invezně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí signál min. (např. Y=2V) řídicí signál max. (např. Y=10V) měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: S3.1 S3.2 ** Off Off x x dovnitř x x ven Off On x x ven x x dovnitř S3.1 S3.2 ** On Off x x ven 1) x x dovnitř On On x x dovnitř 1) x x ven ccw cw Řídící signál Y naprogramován na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelný v rozsahu 0, V Zpětné hlášení U5 naprogramováno na: DC V nebo DC 0, V nebo volně definovatelný v rozsahu 0, V 1) Když regulátor vytváří negativní signál (< 0,15 V), pak pokud je pracovní rozsah pohonu naprogramován na V nesmí být posuvný spínač S3.1 nastaven do polohy ON (vyjímka: bod startu v naprogramovaném pracovním rozsahu 0,5 V). 3 bodový naprogramovaný MF 1 2 a b Y/Z Y2 U/MP oddělovací tranformátor U 5 (DC V) NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) Schéma přímo inverzně směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál inverzně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí kontakt a Y/Z řídicí kontakt b Y2 měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: S3.1 S *) *) zůstává stát zůstává stát ** Off Off 1 0 m ven 0 1 m dovnitř Off On 1 0 m dovnitř 0 1 m ven ** On Off 1 0 m dovnitř 0 1 m ven On On 1 0 m ven 0 1 m dovnitř ccw cw 3 bodové nastavení lze jednoduše realizovat 4 vodičovým připojením. Zdvihový pohon musí však být naprogramován pro 3 bodové nastavení *) Měřicí signál U5 je v závislosti na poloze m: u řídicího kontaktu a resp. b delší než doba přestavení (150 s) ve spínací poloze 1. nucený 100 % DC 24 V 1 2 c d Y/Z Y2 U/MP oddělovací tranformátor Y (DC V) z regulátoru U 5 (DC V) NV24MF(2) NVF24MF(2)(E) Schéma nucené směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál inverzně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí kontakt c řídicí kontakt d měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: S3.1 S3.2 ** Off Off 1 0 x ven On 1 0 x dovnitř Off On 1 0 x dovnitř On 1 0 x ven ccw cw Nucené řízení 100% může být např. použito pro zapínání protimrazové ochrany. Zda termostat protimrazové ochrany musí být zahrnut do signalizačního vedení regulátoru "d" je závislé od zvoleného typu regulátoru (není to nutné, pokud signální výstup z regulátoru je jištěn proti zkratu a přepólování. havarijní funkce DC 24 V oddělovací tranformátor s Y (DC V) z regulátoru U 5 (DC V) Schéma havarijní funkce směr uzavíracího tělesa ventilu signál přímo signál inverzně uzavírací bod nahoře uzavírací bod dole řídicí kontakt s měřicí signál min. (např. U=2V) měřicí signál max. (např. U=10V) hřídel ventilu jede: ccw cw S3.1 S3.2 NVF24MF(2) NVF24MF(2)E ** 1) 1) 0 k k dovnitř Při výpadku napětí jede hřídel zdvihu ke koncové zarážce. U typu NVF24 MF(2) hřídel zdvihu zajíždí do krytu pohonu (tažný) a ventil * zavírá. U typu NVF24MF(2)E hřídel zdvihu vyjíždí z pohonu (tlačný) a ventil* otevírá. * Belimo: řada výrobků H4, H5, H6, H Y/Z Y2 U/MP NVF24MF(2)(E) 1) 1) 0 k k ven 1) Poloha posuvných spínačů nemá žádný vliv na havarijní zařízení. k) Ve stavu bez napětí nelze měřicí napětí stanovit. ** Pro Belimo ventilové řady H4, H5, H6 a H7 je koncový bod nahoře (směr uzavíracího tělesa ventilu ). 39

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 6. H-1. Informace o výrobku Zdvihové ventily s pohonem M M

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 6. H-1. Informace o výrobku Zdvihové ventily s pohonem M M Servopohony pro topenì, vïtr nì a kliatizaci 6. -1 Inforace o výrobku Zdvihové ventily s pohone M M Regulaèní èlánky pro použití na vodu 6. 4../5.. - Zdvihové ventily (vnìjší závit) s pohone 6. 6../7..

Více

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULÁTOR

Více

Implementace komunikačního protokolu MP-Bus pro řídicí systémy firmy AMiT. Bc. František Grebeníček

Implementace komunikačního protokolu MP-Bus pro řídicí systémy firmy AMiT. Bc. František Grebeníček Implementace komunikačního protokolu MP-Bus pro řídicí systémy firmy AMiT Bc. František Grebeníček Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Jádrem celé této diplomové práce je tzv. uživatelská komunikace mezi řídicími

Více

6.VA-1 Informace o výrobku Motorizování zdvihových ventilů různých výrobcůva

6.VA-1 Informace o výrobku Motorizování zdvihových ventilů různých výrobcůva 6.V-1 Informace o výrobku otorizování zdvihových ventilů různých výrobcův i0554212 Servopohony pro zdvihové ventily i0555212 6.1 NRDVX.. Pohony s krátkým zdvihem pro ventily s vestavěnou pružinou Vysvětlivky

Více

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N nucenné řízení MAX (maximální poloha) 100 % nucenné řízení MIN (minimální poloha) 0 %

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N nucenné řízení MAX (maximální poloha) 100 % nucenné řízení MIN (minimální poloha) 0 % echnický list NV2A--PC Komunikace schopný zdvihový pohon pro 2 a 3cestné zdvihové ventily přestavná síla napájecí napětí AC/DC 2 V ovládání spojité DC (0) 0. V...10 V, nastavitelné jmenovitý zdvih 20 mm

Více

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM

2. A12 / LMC-1 / CZ. Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM nový doplňuje... náhrada různých jednotlivých listů Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. A / LMC- / CZ Klapkové pohony LMC... (s rychlejší dobou běhu) Provedení s univerzálním třmenem OEM at004707

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

2. LM-7 Informace o výrobku Klapkové servopohony

2. LM-7 Informace o výrobku Klapkové servopohony . LM7 Informace o výrobku Klapkové servopohony LM i006809 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i00880 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 5 Nm 8 Nm 0 Nm 4 Nm 5 Nm Havarijní

Více

SERVOPOHONY. Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů

SERVOPOHONY. Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů SERVOPOHONY Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů Pro využití při automatizaci budov, teplotních zařízení, ve VZT systémech topení, ventilace a klimatizace 2010 OBSAH

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

Česká Republika BELIMO CZ

Česká Republika BELIMO CZ Kompletní sortiment. Bezpečnost a komfort. Na celém světě naleznete u firmy Belimo vůdčí technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci jako kompletní sortiment z jedné ruky a to za prvotřídní

Více

4. CR-1 Informace o výrobku Regulátor jedné místnosti CR24-..

4. CR-1 Informace o výrobku Regulátor jedné místnosti CR24-.. BC 4. CR-1 Informace o výrobku Regulátor jedné místnosti CR4-.. CR Přehled systému BC Regulátor jedné místnosti CR4-B1 CR4-B CR4-B3 Použití VAV Compact Universal Použití na vodu Otočné pohony a regulační

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

Regulace průtoku vzduchu Vzduchotechnika

Regulace průtoku vzduchu Vzduchotechnika Regulace průtoku vzduchu Vzduchotechnika Řešení VAV pro bezpečnou polohu individuálního komfortu místnosti: pohon, čidlo tlaku a regulátor v jednom kompaktním přístroji nebo jako samostatné komponenty

Více

Typ Napětí Hmotnost kg

Typ Napětí Hmotnost kg 9.50/ nova0 Kompaktní automatizační stanice Stanice nova0 je nejmenší kompaktní jednotkou výrobkové řady systému EY3600. Slouží k ovládání a regulaci topení, vzduchotechniky a chlazení i pro všechny ostatní

Více

Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. 2. AFR-1 Informace o výrobku Klapkové servopohony s pružinovým zpětným chodem AFR

Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. 2. AFR-1 Informace o výrobku Klapkové servopohony s pružinovým zpětným chodem AFR Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci 2. AFR-1 Informace o výrobku Klapkové servopohony s pružinovým zpětným chodem AFR i417 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp M NM SM AM

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Všeobecné informace Regulátor Frivent AIR je koncipován pro větrací a klimatizační zařízení s teplovodním nebo elektrickým ohřívačem, chladičem a s 3-stupňovou regulací otáček ventilátoru (ventilátorů).

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS N0/N0, N00-POS/N00-POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO -POLOHONOU A -POLOHOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují -polohovou a -polohovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Klapkové pohony Vzduchotechnika

Klapkové pohony Vzduchotechnika Klapkové pohony Vzduchotechnika Nová generace servopohonů: vyšší výkon, nižší spotřeba konstantní doba přestavení, tichý provoz jednotné ovládací prvky externí pomocný kontakt a potenciometr kompatibilní

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2

TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 8 2 OBSAH SQA...26 HYG 2...26 HYG 6...26 HYG 7...26 RR 672...27 RR 6763...27 F 2 N...27 HE-F...27 P 25...28 ZN 78, 75...28 D 3...28 D3R...28 D 4...29 DS PSA... 22 SENSO Pplus...22 OR...22 C 2/4...22 RAFO 6...22

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h.

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. Inteligentní teplotní čidlo Komunikace linkou RS485 Teplotní rozsah -55 C až +125 C Obrázek 1 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0039 Katalogový list Vytvořen: 24.7.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

průmyslová elektronika

průmyslová elektronika průmyslová elektronika Programovatelné zobrazovací jednotky PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P Obsah 1. Úvod 3 1.1 Schema zapojení pro MODBUS 3 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů 3 2. Sběrnice modbus RTU 4 2.1 Základní vlastnosti 4 2.2 Přenos dat 4 2.3 Funkční možnosti (provedení)

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga

EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií.

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. ruční vysílač Element Neo Time Time 150 Ego-n ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 Přístroje ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Vysoce výkonné proporcionální pohony TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Vysoce výkonné proporcionální pohony TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Elektrické pohony TA-MC Pohony Vysoce výkonné proporcionální pohony TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická

Více

Systémová řešení napájení

Systémová řešení napájení Systémová řešení napájení Síťové filtry Transformátory Napájecí zdroje Spínané zdroje Inteligentní kontrola proudů Vyrovnávací moduly Záložní systémy 02 SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ NAPÁJENÍ Z JEDNÉ RUKY TRANSFORMÁTORY

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01 Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

kybez nutnosti stálé kontroly

kybez nutnosti stálé kontroly . kybez nutnosti stálé kontroly ky ThinkTop AS-Interface 29.5-31.6 VDC Použití Jednotka ThinkTop zajišťuje optimální řízení všech Alfa Laval sanitárních ventilů a je kompatibilní se všemi hlavními PLC

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

EMO T. Elektrické pohony Vysoce výkonný termoelektrický pohon

EMO T. Elektrické pohony Vysoce výkonný termoelektrický pohon EMO T Elektrické pohony Vysoce výkonný termoelektrický pohon IMI TA / egulační ventily / EMO T EMO T Vhodný pro použití s termostatickými ventily nebo s regulačními a vyvažovacími ventily TBV-C. Vysoce

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily

Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily ŠVÉDSKÝ SPECIALISTA NA SMÌŠOVACÍ A REGULAÈNÍ ARMATURY ISO 9001 www.esbe.cz Smìšovací armatury Servopohony Regulaèní ventily Pøehled armatur a servopohonù Systém Funkce Typ Provedení Materiál Druh regulace

Více

ecolink520 526: Modul odloučených I/O

ecolink520 526: Modul odloučených I/O SAUTER EYmodulo 5 PDS 94.075 cz Katalogový list EYEM520...526 ecolink520 526: Modul odloučených I/O Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální přizpůsobení aplikací díky modulární technologii.

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY

ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY základní manuál www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Důležitá upozornění

Více

Regulátor topení s přípravou TUV

Regulátor topení s přípravou TUV 2 526 Regulátor topení s přípravou TUV Serie B RVL472 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory Vhodný pro: regulaci topné vody v topných okruzích ekvitermně s/bez

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 5. Základní parametry... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. I.

Více

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup Dálkové ovládání GB060 C 208 Aplikační list Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací GSM komunikací Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním telefonem GSM.

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata V600-V700 Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata 1. hnací motor VER 2. integrované řízení motoru Příslušenství: 3. přijímač dálkového ovládání 4. spínací jednotka pro vnitřní montáž

Více

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. topných zařízení. Rozdílná provedení regulátorů umožňují optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém. Integrované rozhraní BUS

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP Servozesilovače Digitální servozesilovače TGA, TGP Digitální servozesilovače TGA 300 Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY 11 20 0 1

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY 11 20 0 1 0 1 2011 MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY Firma GHV Trading byla založena v červnu 1991 pracovníky Výzkumného ústavu měřicí techniky. Od samého počátku se firma profilovala jako obchodní firma zaměřená na prodej měřicí

Více

Ovladače motorů CMMD-AS, pro servomotory

Ovladače motorů CMMD-AS, pro servomotory Srovnání ovladačů motoru ovladač motoru CMMD-AS CMMS-AS CMMP-AS CMMS-ST pro druh motoru servomotor servomotor servomotor krokový motor počet polohovacích pohybů v paměti 2x 63 63 255 63 odměřovací systém

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a

M7410G VLASTNOSTI MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE. Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a M7410G MALÝ POHON VENTILŮ S KOMUNIKACÍ LON TECHNICKÉ INFORMACE POUŽITÍ Pohon LON je určen pro decentralizované řízení budov a dává zákazníkům nové možnosti efektivního řízení toku energií a přizpůsobivost

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více