Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013"

Transkript

1 STUDIJNÍ OBORY 2013/2014

2 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

3 Obsah Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha... 3 Informace o studiu/informace o řijímacím řízení... 4 Školné a olatky... 5 Katedry MUP... 7 Studium v Praze... 8 Univerzitní středisko v Plzni Univerzitní středisko v Liberci Univerzitní středisko v Hradci Králové Asijská studia a mezinárodní vztahy magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Mezinárodní vztahy a evroská studia bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium International Relations and Euroean Studies bakalářské studium rezenční forma magisterské studium rezenční forma doktorské studium Veřejná sráva bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma Evroská studia a veřejná sráva magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Humanitní studia bakalářské studium rezenční forma Politologie magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma MEDIÁLNÍ STUDIA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma Průmyslové vlastnictví bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium Mezinárodní obchod bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma INTERNATIONAL BUSINESS bakalářské studium rezenční forma Regionální studia a mezinárodní obchod magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma AngloFONNÍ STUDIA/ANGLOPHONE STUDIES bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Výuka cizích jazyků Cambridge Exams Studium v zahraničí Double Degree Škola bez bariér Pracovní trénink ro zdravotně ostižené Centrum ro odoru vědy, Výzkumná centra Odborné časoisy Odborná knihovna Jiřího Hájka MUP Times, Klub absolventů MUP Sortovní klub MUP Technické vybavení a rostředí na MUP

4 2 Název školy: Metroolitní univerzita Praha, o.. s. IČ: Sídlo solečnosti: Prokoova 100/16, Praha 3 Koresondenční adresa: Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice Rektor: rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Informace o studiu: tel.: , fax: Na oužitých fotografiích vystuují studenti a edagogové MUP, za což jim atří oděkování. Dotisk březen 2013.

5 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha Milí zájemci o studium, milí budoucí studenti, velmi mě těší, že máte zájem získat informace o Metroolitní univerzitě Praha, která se řadí mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České reublice. Od založení Metroolitní univerzity Praha v roce 2001 bylo možné studovat obor Veřejná sráva, ke kterému se ostuně řidávaly další obory: Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evroská studia, Mezinárodní obchod, Humanitní studia, International Relations and Euroean Studies, Anglofonní studia, Anglohone Studies, International Business, Asijská studia a mezinárodní vztahy, Politologie a Mediální studia. V akademickém roce 2012/2013 tak oskytujeme vzdělání v deseti bakalářských, deseti magisterských a třech doktorských studijních oborech. Komletně v anglickém jazyce je možné studovat obory International Relations and Euroean Studies, Anglohone Studies či International Business. Většinu studijních oborů nabízíme jak v rezenční, tak kombinované (dálkové) formě. Kromě Prahy nabízí Metroolitní univerzita Praha také studium ve třech univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Ve soluráci s Ústavem mezinárodních vztahů jsme získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního tyu. Tuto změnu vnímáme nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale ředevším jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. V roce 2010 jsme získali také akreditaci ro doktorský studijní obor Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví. Rostoucí zájem uchazečů o studium na Metroolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V akademickém roce 2012/13 studuje na MUP téměř studentů. Metroolitní univerzita Praha si je vědoma nezbytnosti rozšiřování vědeckovýzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. Na univerzitě roto ůsobí vědecká centra, která každoročně ořádají řadu vědeckých konferencí a seminářů. Univerzita vydává skrita, sborníky, odborné monografie a recenzované časoisy, z toho dva v anglickém jazyce. Časois Central Euroean Journal of International and Security Studies si za ět let své existence vydobyl uznání i na mezinárodní úrovni. Dále jsou vydávány recenzované časoisy ACTA Právní ochrana duševního vlastnictví a Politics in Central Euroe. Dlouhodobě rozvíjíme rogram Škola bez bariér, který umožňuje studium osobám s tělesným ostižením, v současné době jich u nás studuje více než sedmdesát. Komlexní odoru studentů s ostižením realizujeme na bázi Denního centra. Za tento rogram získala univerzita několik ocenění, jako nař. mezinárodní cenu Handinnov Euroe, ocenění Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové nebo ocenění Stejná šance Zaměstnavatel roku. Naši studenti mohou využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních obytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. Studenti mají možnost studovat na více než 100 univerzitách nejen v Evroě, ale také v USA, Kanadě, Argentině, Číně, Indii, Jižní Koreji, Taiwanu či Thajsku. Studenti naší univerzity mohou také absolvovat rogramy Double Degree v rámci oboru International Relations and Euroean Studies na významné britské univerzitě Nottingham Trent University nebo v oboru Regionální studia a mezinárodní obchod na SRH Hochschule Berlin a získat tak dilom obou univerzit. Metroolitní univerzita Praha se stala resektovanou vzdělávací a vědeckovýzkumnou institucí, která bude i nadále usilovat o to, aby tuto ozici neustále osilovala. rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 3

6 Informace o studiu / Informace o řijímacím řízení Informace o studiu Metroolitní univerzita Praha nabízí tři stuně studia: bakalářské Bc. magisterské Mgr., Ing. doktorské Ph.D. V oborech Mezinárodní vztahy a evroská studia a Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví je možné řihlásit se do rigorózního řízení PhDr. Výuka robíhá v Praze a dále v univerzitních střediscích: Plzeň Liberec Hradec Králové Harmonogram akademického roku: Zimní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Letní semestr akdemická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Informace o řijímacím řízení Termín odání řihlášek: rezenční studium nejozději 14 dnů řed řijímacími zkouškami kombinované studium nejozději do doktorské studijní obory do rigorózní řízení do ro konání zkoušky v rosinci 2013 a do ro konání zkoušky v květnu 2014 Termíny řijímacích zkoušek ro rezenční studium: Praha, Plzeň, Hradec Králové: řijímací zkoušky se konají v budovách školy odle místa studia 1), 2) Přijímací řízení ro kombinované studium: bez řijímacích zkoušek Přijímací zkoušky ro rezenční studium: 2) Bakalářské studium test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo šanělského) 3) Magisterské studium test nebo ohovor ze solečenskovědního základu zaměřeného dle oboru studia 4) Doktorské studium ožadavky jsou detailně rozracovány na Rigorózní řízení ožadavky jsou detailně rozracovány na Termín řijímacích zkoušek ro doktorské studium: ro obory Mezinárodní vztahy a evroská studia a International Relations and Euroean Studies: ro obor Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví: , náhradní termín je (o ředložení zdůvodněné žádosti) 4 1) Netýká se uchazečů o obor Anglofonní studia/anglohone Studies. U těchto oborů se termíny řijímacích zkoušek shodují s rezenční formou studia. 2) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují test z češtiny. 3) Pro obory Mediální studia, International Relations and Euroean Studies, Anglofonní studia/anglohone Studies, International Business latí zvláštní odmínky. 4) Pro obory International Relations and Euroean Studies a Anglofonní studia/anglohone Studies latí zvláštní odmínky.

7 Informace o řijímacím řízení / Školné a olatky Přihláška ke studiu: elektronická řihláška na Uchazeči, kteří odají elektronickou řihlášku, ředloží doklady o vzdělání nejozději ři odisu smlouvy o studiu. formulář aírové řihlášky ke stažení na Přílohou odesané aírové řihlášky je úředně ověřená koie maturitního vysvědčení, říadně bakalářského či magisterského dilomu, odle stuně studia, na který se uchazeč hlásí. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou, res. osvědčením o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání. Přihlášku se všemi řílohami zasílejte na adresu Dubečská 900/10, Praha 10. ŠKOLNÉ A POPLATKY Bakalářské a magisterské studium: rezenční forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky kombinovaná forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Doktorské studium: rezenční forma Mezinárodní vztahy a evroská studia + International Relations and Euroean Studies studium ro max. 3 studenty řijaté v akademickém roce Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví studium ro max. 2 studenty řijaté v akademickém roce Studenti rezenční formy mají nárok na doktorandské stiendium ve formě rominutí školného a eněžní úhrady ve výši Kč měsíčně dle Stiendijního řádu MUP. V říadě slnění odmínek ro řijetí a neřiznání stiendia mohou být uchazeči řijati do kombinované formy studia. kombinovaná forma Kč / EUR za jeden akademický rok olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Rigorózní řízení: olatek za rigorózní řízení Kč / EUR olatek za řijetí řihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zracování Kč / 62 EUR 5

8 Školné a olatky Programy celoživotního vzdělávání: Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních rogramů: rezenční forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky kombinovaná forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Kurzy českého jazyka ro cizince: říravný rok kurz českého jazyka ro cizince Kč / EUR za jeden akademický rok semestrální kurz českého jazyka ro cizince kurz otevřen ouze v letním semestru akademického roku Kč / EUR olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Kurzy anglického jazyka: říravný rok kurz anglického jazyka Kč / EUR za jeden akademický rok semestrální kurz anglického jazyka kurz otevřen ouze v letním semestru akademického roku Kč / EUR olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Školné a olatky se hradí výhradně formou bezhotovostní latby řevodem na účet MUP, říadně vkladem na účet MUP nebo oštovní oukázkou na účet MUP. Bankovní sojení ři latbě v Kč (CZK): Veškeré latby v českých korunách (CZK) laťte rosím na účet vedený u České sořitelny, a.s., Vršovické nám. 67/8, CZ Praha 10. Číslo účtu/kód banky: /0800 Variabilní symbol: uchazeči rodné číslo bez lomítka (u uchazečů bez řiděleného českého rodného čísla a občanů Slovenské reubliky narozených o datum narození ve tvaru RRMMDD); studenti číslo smlouvy o studiu Mezinárodní formát bankovního sojení ro latby v Kč (CZK): Banka: Česká sořitelna, a.s., Vršovické nám. 67/8, CZ Praha 10 IBAN: CZ BIC (SWIFT): GIBACZPX Účel latby: uchazeči rodné číslo bez lomítka (u uchazečů bez řiděleného českého rodného čísla a občanů Slovenské reubliky narozených o datum narození ve tvaru RRMMDD); studenti číslo smlouvy o studiu 6

9 Školné a olatky / Katedry MUP Bankovní sojení ři latbě v EUR: Veškeré latby v eurech (EUR) laťte rosím na účet vedený u Sarkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Frauenstraße 21, D Zittau. Banka: Sarkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Frauenstraße 21, D Zittau IBAN: DE BIC (SWIFT): WELADED1GRL Účel latby: uchazeči rodné číslo bez lomítka (u uchazečů bez řiděleného českého rodného čísla a občanů Slovenské reubliky narozených o datum narození ve tvaru RRMMDD); studenti číslo smlouvy o studiu Platby v EUR laťte rosím vždy jako latbu SEPA. Pro latbu z Německa je možné oužít vnitrostátní bankovní sojení: Číslo účtu/kód banky (BLZ): / Studentské úvěry: Školné na MUP lze hradit formou studentského úvěru nař. od České sořitelny nebo Komerční banky, které oskytují úvěry jak studentům rezenčního, tak i kombinovaného studia. STIPENDIA Stiendium ro studenty s ohybovým ostižením: Stiendium ro studenty s ohybovým ostižením může být řiznáno ve formě rominutí celého školného studentům, kteří byli řijati ke studiu v bakalářských nebo magisterských oborech v rámci rogramu Škola bez bariér a jsou držiteli růkazu ZTP, ZTP/P nebo ředloží otvrzení o invaliditě. Součástí stiendia ro studenty s ohybovým ostižením není rominutí dalších olatků sojených se studiem. Další odrobnosti stanovuje Stiendijní řád MUP. Sociální a ubytovací stiendia: Stiendijní řád Metroolitní univerzity Praha umožňuje studentům ožádat o sociální a ubytovací stiendia. Jejich vylácení je závislé na výši řísěvku oskytnutého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Možnosti ubytování: MUP dlouhodobě soluracuje s vybranými ubytovacími zařízeními ro studenty. Aktuální nabídku a kontakty naleznete na Katedry MUP katedra anglofonních studií vedoucí: doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. katedra asijských studií vedoucí: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. katedra cizích jazyků vedoucí: Mgr. Romana Vančáková katedra International Relations and Euroean Studies vedoucí: Mitchell A. Belfer, Ph.D. katedra mediálních studií vedoucí: rof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. katedra mezinárodního obchodu vedoucí: rof. Ing. Václav Kubišta, CSc. katedra mezinárodních vztahů a evroských studií vedoucí: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. katedra olitologie a humanitních studií vedoucí: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. katedra rávních discilín a veřejné srávy vedoucí: rof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. katedra růmyslového vlastnictví vedoucí: rof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 7

10 Studijní obory VYUČOVANÉ V PRAZE Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské Doktorské rezenční kombinované rezenční kombinované rezenční kombinované Anglofonní studia otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Anglohone Studies otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Asijská studia a mezinárodní vztahy otevřeno otevřeno Humanitní studia otevřeno Mediální studia otevřeno otevřeno otevřeno Politologie otevřeno otevřeno International Business otevřeno International Relations and Euroean Studies otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Mezinárodní obchod otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Průmyslové vlastnictví otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: Dubečská 900/10, Praha 10-Strašnice, vždy v hod.: Přijímací zkoušky do rezenčního studia (+ kombinované studium oboru Anglofonní studia/anglohone Studies): 1) v hlavní budově školy v ulici Dubečská 900/10, Praha 10 Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 2) Termín ro řijímací zkoušky doktorského studia: ro obory Mezinárodní vztahy a evroská studia a International Relations and Euroean Studies ro obor Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví (náhradní termín ) 3) 8 1) Včetně řijímacích zkoušek do kombinovaného studia oboru Anglofonní studia/anglohone Studies. 2) Netýká se uchazečů o obor Anglofonní studia/anglohone Stuides. 3) Pro doktorský studijní obor latí zvláštní odmínky.

11 Studium v Praze budova strašnice Kontakt: Dubečská 900/ Praha 10-Strašnice Informace ro uchazeče: Informační centrum tel.: , fax: o-á Studijní oddělení o, st út, čt á so *) *) ve dnech výuky v kombinované formě studia Dubečská Kruská V Rybníčkách Dubečská BUDOVA ŽIŽKOV Kontakt: Prokoova 100/ Praha 3-Žižkov Husitská Cimburkova Prokoova Milíčova Chlumova Koněvova Roháčova BUDOVA jarov Kontakt: Učňovská 100/ Praha 9-Jarov Koněvova Sojovací Učňovská Po Liami Českobrodská Osiková 9

12 lzeň Částkova Kontakt: Koterovská 85 (budova VOŠ a SPŠE) Plzeň tel.: nám. Gen. Píky Krejčíkova Koterovská Částkova Blatenská Sojovací Vedení střediska: vedoucí akademické oblasti: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., tel.: vedoucí organizačně srávní oblasti: Mgr. Zdeněk Koller, tel.: Studijní oddělení: Bc. Marta Škardová, tel.: , Univerzitní středisko Metroolitní univerzity Praha v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia a Veřejná sráva a magisterských oborů Evroská studia a veřejná sráva a Mezinárodní vztahy a evroská studia. Obory dolňují nabídku vysokoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Výuka robíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou za tři týdny. Výukovými dny jsou hlavně soboty, říležitostně také átky odoledne. Bakalářský studijní obor Mezinárodní vztahy a evroská studia lze studovat také v rezenční formě. Studenti mají k disozici knihovnu střediska, kde si mohou vyůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným oborům, a dále studovnu s komletním očítačovým vybavením, řístuem k internetu a elektronickým databázím odborných časoisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. Plzeňské univerzitní středisko disonuje také novou bezbariérovou výukovou aulou ro 165 studentů. V lzeňském univerzitním středisku MUP studují také studenti s ohybovým ostižením. Tito studenti studují v bezbariérovém objektu, zdarma si mohou vyůjčit notebooky, diktafony a studijní literaturu. Metroolitní univerzita Praha v Plzeňském kraji rovněž navazuje soluráci s orgány státní srávy i místní samosrávy a snaží se o rozvoj soluráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Každoročně ořádá lzeňské univerzitní středisko několik odborných konferencí, workshoů a dalších odborných setkání. Podrobnější informace o studiu, termínech výuky, zůsobu řihlašování a samozřejmě i o univerzitě mohou zájemci získat v kanceláři lzeňského univerzitního střediska MUP nebo ři Dnech otevřených dveří, které se konají každý měsíc od rosince do září, a na webových stránkách univerzity. 10

13 Univerzitní středisko v Plzni Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské rezenční kombinované rezenční kombinované Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: v hod. Koterovská 85, Plzeň (budova VOŠ a SPŠE) Přijímací zkoušky do rezenčního studia: v budově školy v Plzni Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 1) Úřední hodiny studijního oddělení v Plzni o, čt út, st á 8: so (v době výuky kombinované formy studia) Moderní bezbariérová aula s kaacitou 165 míst Náměstí Reubliky v Plzni 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují také test z češtiny. 11

14 liberec Ruská nám. Tržní Kontakt: Šamánkova 8 (budova Obchodní akademie) Liberec tel.: Rumjancevova Voroněžská U Násu Šamánkova 5. května Masarykova Baarova Vedení střediska: vedoucí akademické oblasti: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., tel.: vedoucí organizačně srávní oblasti: Ing. Jana Tejnilová, tel.: Studijní oddělení: Eva Ničová, tel.: Metroolitní univerzita Praha rozšířila svoji nabídku vysokoškolského vzdělávání v Liberci v říjnu Univerzitní středisko Metroolitní univerzity Praha v Liberci realizuje výuku ve čtyřech oborech: Veřejná sráva, Mezinárodní vztahy a evroská studia v bakalářském stuni a Evroská studia a veřejná sráva, Mezinárodní vztahy a evroská studia v magisterském stuni. Všechny obory jsou vyučovány formou kombinovaného studia. Pro komfortní studium univerzitní středisko zajišťuje řístu k odborné literatuře. Konzultace robíhají čtyřikrát nebo ětkrát za semestr dle oboru, a to v átek odoledne a v sobotu. Metroolitní univerzita Praha navazuje v Libereckém kraji soluráci s orgány státní srávy i místní samosrávy a snaží se o rozvoj soluráce v oblasti vzdělávání i vědy a výzkumu. Liberecké univerzitní středisko tak studentům nabízí možnost zúčastnit se odborných konferencí a řednášek nejen českých, ale také zahraničních edagogů. Aktuální informace o studiu, termínech výuky a zůsobu řihlašování ke studiu jsou dostuné na webových stránkách univerzity Zájemci o studium jsou zváni na Dny otevřených dveří, které se konají každý měsíc od rosince do září. Na studijním oddělení mohou zájemci získat odrobnější informace. 12

15 Univerzitní středisko v Liberci Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské rezenční kombinované rezenční kombinované Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: v hod. Šamánkova 8, Liberec Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 1) Úřední hodiny studijního oddělení v Liberci o út čt á 8: so (v době výuky kombinované formy studia) Odočinková zóna řed osluchárnami Studovna a knihovna univerzitního střediska v Liberci 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují také test z češtiny. 13

16 hradec králové Kontakt: Štefánikova 566 Pavilon U3 (areál ZŠ) Hradec Králové tel.: Štefánikova Štefánikova Exnárova Štefánikova Suchého Štefánikova M. Horákové Vedení střediska: vedoucí akademické oblasti: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., tel.: vedoucí organizačně srávní oblasti: PaedDr. Ivona Civáňová, tel.: Studijní oddělení: Mgr. Martina Pilná, tel.: , Kateřina Vojtěchová, tel.: Univerzitní středisko Metroolitní univerzity Praha v Hradci Králové realizuje vzdělávání ve dvou studijních oborech: Mezinárodní vztahy a evroská studia a Veřejná sráva. Bakalářský studijní obor Mezinárodní vztahy a evroská studia se na královéhradeckém středisku MUP vyučuje již od akademického roku 2007/2008, a to rezenční i kombinovanou formou. V navazujícím magisterském stuni je obor Mezinárodní vztahy a evroská studia možné studovat v kombinované formě studia. Současně s tím vstouil do átého roku svojí realizace druhý v Hradci Králové nabízený obor, Veřejná sráva. Vyučuje se v kombinované formě, v bakalářském a magisterském stuni. Královéhradecké středisko MUP otvírá své dveře také studentům s tělesným ostižením. Přístu osluchačů s tělesným ostižením do rvního atra budovy, kde robíhá řevážná část výuky, je rozatím řešen náhradní formou (možnost využívání nař. schodolezu), samotné výukové rostory střediska jsou již bezbariérové. Výuka v kombinované formě robíhá v celodenních blocích v závislosti na oboru a ročníku studia ětkrát až sedmkrát za semestr, řičemž výukovými dny jsou v oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia zravidla soboty a v oboru Veřejná sráva zejména áteční odoledne a soboty. Více informací si lze řečíst na webových stránkách či lze navštívit některý ze Dnů otevřených dveří, jejichž řehled je uveden na následující straně. Rovněž na studijním oddělení královéhradeckého střediska MUP mohou zájemci získat odrobnější informace o studiu, zůsobu řihlašování či univerzitě. Ke všem studovaným oborům je zajištěna možnost vyůjčení odborné literatury. 14

17 Univerzitní středisko v Hradci Králové Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské rezenční kombinované rezenční kombinované Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: v hod. Štefánikova 566, Pavilon U3, Hradec Králové Přijímací zkoušky do rezenčního studia: v budově školy v Hradci Králové Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 1) Úřední hodiny studijního oddělení v Hradci Králové o, čt út, st á 8: so (v době výuky kombinované formy studia) Posluchárna s kaacitou 108 míst 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují také test z češtiny. Rektor MUP informuje studenty v Hradci Králové o možnostech studia v zahraničí 15

18 Asijská studia a mezinárodní vztahy Neztraťte se v asijském století. Získejte růravu ro náročné ulatnění ve vysoce globalizovaném světě, získejte rozhled, exertní znalosti a nastartujte svoji kariéru nevšedním směrem Studujte unikátní obor Asijská studia a mezinárodní vztahy. PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., vedoucí katedry asijských studií

19 Asijská studia a mezinárodní vztahy Studijní rogram: Mezinárodní teritoriální studia MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA Zaměření studia Cílem studia je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru (nař. Mezinárodní vztahy a evroská studia) se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Díky vymezenému zaměření na Pacifickou Asii (Dálný východ a jihovýchodní Asie) a Indický subkontinent bude absolvent oboru disonovat exertní znalostí konkrétních regionů, jakož i velmi dobrou obecnou znalostí kulturně historických, olitických a bezečnostních asektů Asie jako celku. Toto vzdělání absolventům umožní ochoit ostavení Asie a jejích oblastí v celosvětovém kontextu. Ulatnění absolventů Absolventi tohoto oboru naleznou ulatnění v celé škále oborů a institucí: v institucích veřejné srávy v dilomacii v mezinárodním obchodu v mezinárodních institucích a organizacích ve zravodajských médiích v českých i mezinárodních neziskových a nevládních organizacích v cestovním ruchu ve vědecko-edagogické činnosti na vysokých školách Obsah studia Studium věnuje intenzivní ozornost olitickým systémům, mezinárodním vztahům a ekonomice studovaného teritoria. Dále bude u osluchačů interdiscilinárním zůsobem vytvářet komlexní znalost oblasti, zahrnující i asekty kulturně a sociálně historické, etnické, náboženské a jazykové, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoení fungování solečností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím. Studium je rozčleněno do bloků ředměty solečného základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, řešení konfliktů a další olitologické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na moderní olitický vývoj, ostavení v mezinárodních vztazích, regionální a lokální konflikty aod. Povinně volitelné ředměty secifické asekty studovaných regionů a zemí, olitické systémy, náboženství, genderová situace, etnologie oblasti aod. 17

20 Asijská studia a mezinárodní vztahy Volitelné ředměty asijské jazyky: čínština, jaonština, indonéština, vietnamština aktuální nabídku ro daný akademický rok naleznete na světový jazyk ředměty vyučované v angličtině možnost absolvování CIES (Certificate in International and Euroean Studies) Jazyková řírava Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné (neovinné) čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny, indonéštiny či vietnamštiny. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět a dále mohou navštěvovat kurzy zaměřené na mezinárodní vztahy vyučované v angličtině (viz výše). Ukončení studia nasání a obhajoba dilomové ráce složení státních závěrečných zkoušek absolventi řádně ukončeného magisterského stuně získají titul magistr s rávem uvádět titul Mgr. řed jménem Podmínky ro řijetí ukončený bakalářský stueň vzdělání u zahraničních studentů ukončené vzdělání v analogickém rogramu řijímací zkouška: test z asijských reálií kombinované studium bez řijímacích zkoušek 1) Certifikát z asijského jazyka Certifikát z asijského jazyka je možné získat v následujících jazycích: čínština, indonéština, jaonština, vietnamština. Certifikát je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Více informací na Vybrala jsem si studium na MUP zejména roto, že škola nabízí obory, které jsou unikátní a není možné studovat je někde jinde, konkrétně Asijská studia a mezinárodní vztahy. Kateřina Drvotová studentka oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy 18 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují test z češtiny.

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 STUDIJNÍ OBORY 2012/2013 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 www.mu.cz

Více

STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové STUDIJNÍ OBORY AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Asijská studia a mezinárodní vztahy Mezinárodní vztahy a evroská studia International

Více

Studijní obory akademický rok 2010/2011

Studijní obory akademický rok 2010/2011 s univerzitními středisky v Plzni, Liberci, Hradci Králové Studijní obory akademický rok 2010/2011 Bc. Mgr. PhDr. Ph.D. Asijská studia a mezinárodní vztahy Anglohone Studies Mezinárodní vztahy a evroská

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2014/2015 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 11. 12. 2013 19. 3. 2014 18. 6. 2014 15. 1. 2014 16. 4. 2014 1. 9. 2014 12. 2. 2014 21.

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

STUDIJNÍ OBORY 2018/2019

STUDIJNÍ OBORY 2018/2019 www.mu.cz STUDIJNÍ OBORY 2018/2019 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové 10. 1. 2018 31. 1. 2018 28. 2. 2018 21. 3. 2018 18. 4. 2018 16. 5. 2018 13. 6. 2018 3. 9. 2018 17. 9. 2018

Více

Rozhodnutí rektora č. 15/2011

Rozhodnutí rektora č. 15/2011 Rozhodnutí rektora č. 15/2011 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. v akademickém roce 2012/2013 A. BAKALÁŘSKÉ

Více

Rozhodnutí rektora č. 17/2013

Rozhodnutí rektora č. 17/2013 Rozhodnutí rektora č. 17/2013 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2014/2015 A. BAKALÁŘSKÉ

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Rozhodnutí rektora č. 17/2015

Rozhodnutí rektora č. 17/2015 Rozhodnutí rektora č. 17/2015 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017 Tímto rozhodnutím

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA. Studijní obory Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze UNIVERZITA Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa

Více

Rozhodnutí rektora č. 23/2016

Rozhodnutí rektora č. 23/2016 Rozhodnutí rektora č. 23/2016 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018 Tímto rozhodnutím

Více

Studijní obory. akademický rok 2008/2009

Studijní obory. akademický rok 2008/2009 Studijní obory akademický rok 2008/2009 Mezinárodní vztahy a evropská studia International Relations and European Studies Veřejná správa Humanitní studia Průmyslové vlastnictví Mezinárodní obchod Anglofonní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH (jednooborové bakalářské studium) B 731 Čeština v komunikaci neslyšících (Platnost akreditace: 13.1. 007 31.1. 015) Student je ovinen získat 130 kreditů z ovinných ředmětů

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Termín pro konání státních zkoušek

Termín pro konání státních zkoušek Termín pro konání státních zkoušek TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2017 Termíny státních zkoušek dle harmonogramu pro akademický rok 2016/2017 2017 Státní zkoušky - lednové a únorové termíny 2017 (jen

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova

GEOMETRICKÉ PROJEKCE. Petra Surynková, Yulianna Tolkunova GEOMETRICKÉ PROJEKCE S VYUŽITÍM 3D POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ Petra Surynková, Yulianna Tolkunova Článek ojednává o realizovaných metodách inovace výuky deskritivní geometrie na Matematicko-fyzikální fakultě

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 10) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo: RR 06/17-VSLG PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK Vypracoval

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE (schválené AS CMTF UP Olomouc dne 10. června 2015) 1. Seznam otevíraných studijních oborů,

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu

I. Studijní programy. II. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu B2301-Strojní inženýrství, bakalář. studij. programu B2341-Strojírenství, obor Diagnostika a servis silničních vozidel a v navazujícím magisterském

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., (dále jen VSP MUP ) jsou nedílnou

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 OBSAH 1. ÚVOD... 0 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 0 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 0 4. PŘÍLOHY... 0 1. ROZDĚLOVNÍK / ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ...

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 12. ledna 2013 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více