Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mup.cz 12. 12. 2012 23. 01. 2013 20. 02. 2013 20. 03. 2013 17. 04. 2013 22. 05. 2013 12. 06. 2013 02. 09. 2013 23. 09. 2013"

Transkript

1 STUDIJNÍ OBORY 2013/2014

2 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

3 Obsah Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha... 3 Informace o studiu/informace o řijímacím řízení... 4 Školné a olatky... 5 Katedry MUP... 7 Studium v Praze... 8 Univerzitní středisko v Plzni Univerzitní středisko v Liberci Univerzitní středisko v Hradci Králové Asijská studia a mezinárodní vztahy magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Mezinárodní vztahy a evroská studia bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium International Relations and Euroean Studies bakalářské studium rezenční forma magisterské studium rezenční forma doktorské studium Veřejná sráva bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma Evroská studia a veřejná sráva magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Humanitní studia bakalářské studium rezenční forma Politologie magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma MEDIÁLNÍ STUDIA bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma Průmyslové vlastnictví bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma doktorské studium Mezinárodní obchod bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma INTERNATIONAL BUSINESS bakalářské studium rezenční forma Regionální studia a mezinárodní obchod magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma AngloFONNÍ STUDIA/ANGLOPHONE STUDIES bakalářské studium rezenční forma bakalářské studium kombinovaná forma magisterské studium rezenční forma magisterské studium kombinovaná forma Výuka cizích jazyků Cambridge Exams Studium v zahraničí Double Degree Škola bez bariér Pracovní trénink ro zdravotně ostižené Centrum ro odoru vědy, Výzkumná centra Odborné časoisy Odborná knihovna Jiřího Hájka MUP Times, Klub absolventů MUP Sortovní klub MUP Technické vybavení a rostředí na MUP

4 2 Název školy: Metroolitní univerzita Praha, o.. s. IČ: Sídlo solečnosti: Prokoova 100/16, Praha 3 Koresondenční adresa: Dubečská 900/10, Praha 10 Strašnice Rektor: rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Informace o studiu: tel.: , fax: Na oužitých fotografiích vystuují studenti a edagogové MUP, za což jim atří oděkování. Dotisk březen 2013.

5 Úvodní slovo rektora Metroolitní univerzity Praha Milí zájemci o studium, milí budoucí studenti, velmi mě těší, že máte zájem získat informace o Metroolitní univerzitě Praha, která se řadí mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České reublice. Od založení Metroolitní univerzity Praha v roce 2001 bylo možné studovat obor Veřejná sráva, ke kterému se ostuně řidávaly další obory: Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evroská studia, Mezinárodní obchod, Humanitní studia, International Relations and Euroean Studies, Anglofonní studia, Anglohone Studies, International Business, Asijská studia a mezinárodní vztahy, Politologie a Mediální studia. V akademickém roce 2012/2013 tak oskytujeme vzdělání v deseti bakalářských, deseti magisterských a třech doktorských studijních oborech. Komletně v anglickém jazyce je možné studovat obory International Relations and Euroean Studies, Anglohone Studies či International Business. Většinu studijních oborů nabízíme jak v rezenční, tak kombinované (dálkové) formě. Kromě Prahy nabízí Metroolitní univerzita Praha také studium ve třech univerzitních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Ve soluráci s Ústavem mezinárodních vztahů jsme získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního tyu. Tuto změnu vnímáme nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale ředevším jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování kvality vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. V roce 2010 jsme získali také akreditaci ro doktorský studijní obor Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví. Rostoucí zájem uchazečů o studium na Metroolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V akademickém roce 2012/13 studuje na MUP téměř studentů. Metroolitní univerzita Praha si je vědoma nezbytnosti rozšiřování vědeckovýzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. Na univerzitě roto ůsobí vědecká centra, která každoročně ořádají řadu vědeckých konferencí a seminářů. Univerzita vydává skrita, sborníky, odborné monografie a recenzované časoisy, z toho dva v anglickém jazyce. Časois Central Euroean Journal of International and Security Studies si za ět let své existence vydobyl uznání i na mezinárodní úrovni. Dále jsou vydávány recenzované časoisy ACTA Právní ochrana duševního vlastnictví a Politics in Central Euroe. Dlouhodobě rozvíjíme rogram Škola bez bariér, který umožňuje studium osobám s tělesným ostižením, v současné době jich u nás studuje více než sedmdesát. Komlexní odoru studentů s ostižením realizujeme na bázi Denního centra. Za tento rogram získala univerzita několik ocenění, jako nař. mezinárodní cenu Handinnov Euroe, ocenění Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové nebo ocenění Stejná šance Zaměstnavatel roku. Naši studenti mohou využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních obytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. Studenti mají možnost studovat na více než 100 univerzitách nejen v Evroě, ale také v USA, Kanadě, Argentině, Číně, Indii, Jižní Koreji, Taiwanu či Thajsku. Studenti naší univerzity mohou také absolvovat rogramy Double Degree v rámci oboru International Relations and Euroean Studies na významné britské univerzitě Nottingham Trent University nebo v oboru Regionální studia a mezinárodní obchod na SRH Hochschule Berlin a získat tak dilom obou univerzit. Metroolitní univerzita Praha se stala resektovanou vzdělávací a vědeckovýzkumnou institucí, která bude i nadále usilovat o to, aby tuto ozici neustále osilovala. rof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 3

6 Informace o studiu / Informace o řijímacím řízení Informace o studiu Metroolitní univerzita Praha nabízí tři stuně studia: bakalářské Bc. magisterské Mgr., Ing. doktorské Ph.D. V oborech Mezinárodní vztahy a evroská studia a Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví je možné řihlásit se do rigorózního řízení PhDr. Výuka robíhá v Praze a dále v univerzitních střediscích: Plzeň Liberec Hradec Králové Harmonogram akademického roku: Zimní semestr akademická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Letní semestr akdemická výuka (13 týdnů): kombinovaná forma studia: rezenční forma studia: Informace o řijímacím řízení Termín odání řihlášek: rezenční studium nejozději 14 dnů řed řijímacími zkouškami kombinované studium nejozději do doktorské studijní obory do rigorózní řízení do ro konání zkoušky v rosinci 2013 a do ro konání zkoušky v květnu 2014 Termíny řijímacích zkoušek ro rezenční studium: Praha, Plzeň, Hradec Králové: řijímací zkoušky se konají v budovách školy odle místa studia 1), 2) Přijímací řízení ro kombinované studium: bez řijímacích zkoušek Přijímací zkoušky ro rezenční studium: 2) Bakalářské studium test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo šanělského) 3) Magisterské studium test nebo ohovor ze solečenskovědního základu zaměřeného dle oboru studia 4) Doktorské studium ožadavky jsou detailně rozracovány na Rigorózní řízení ožadavky jsou detailně rozracovány na Termín řijímacích zkoušek ro doktorské studium: ro obory Mezinárodní vztahy a evroská studia a International Relations and Euroean Studies: ro obor Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví: , náhradní termín je (o ředložení zdůvodněné žádosti) 4 1) Netýká se uchazečů o obor Anglofonní studia/anglohone Studies. U těchto oborů se termíny řijímacích zkoušek shodují s rezenční formou studia. 2) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují test z češtiny. 3) Pro obory Mediální studia, International Relations and Euroean Studies, Anglofonní studia/anglohone Studies, International Business latí zvláštní odmínky. 4) Pro obory International Relations and Euroean Studies a Anglofonní studia/anglohone Studies latí zvláštní odmínky.

7 Informace o řijímacím řízení / Školné a olatky Přihláška ke studiu: elektronická řihláška na Uchazeči, kteří odají elektronickou řihlášku, ředloží doklady o vzdělání nejozději ři odisu smlouvy o studiu. formulář aírové řihlášky ke stažení na Přílohou odesané aírové řihlášky je úředně ověřená koie maturitního vysvědčení, říadně bakalářského či magisterského dilomu, odle stuně studia, na který se uchazeč hlásí. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou, res. osvědčením o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání. Přihlášku se všemi řílohami zasílejte na adresu Dubečská 900/10, Praha 10. ŠKOLNÉ A POPLATKY Bakalářské a magisterské studium: rezenční forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky kombinovaná forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Doktorské studium: rezenční forma Mezinárodní vztahy a evroská studia + International Relations and Euroean Studies studium ro max. 3 studenty řijaté v akademickém roce Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví studium ro max. 2 studenty řijaté v akademickém roce Studenti rezenční formy mají nárok na doktorandské stiendium ve formě rominutí školného a eněžní úhrady ve výši Kč měsíčně dle Stiendijního řádu MUP. V říadě slnění odmínek ro řijetí a neřiznání stiendia mohou být uchazeči řijati do kombinované formy studia. kombinovaná forma Kč / EUR za jeden akademický rok olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Rigorózní řízení: olatek za rigorózní řízení Kč / EUR olatek za řijetí řihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zracování Kč / 62 EUR 5

8 Školné a olatky Programy celoživotního vzdělávání: Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních rogramů: rezenční forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky kombinovaná forma Kč / EUR latba za jeden akademický rok, nebo Kč / EUR výše jedné slátky ři rozložení latby za jeden akademický rok na dvě slátky olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Kurzy českého jazyka ro cizince: říravný rok kurz českého jazyka ro cizince Kč / EUR za jeden akademický rok semestrální kurz českého jazyka ro cizince kurz otevřen ouze v letním semestru akademického roku Kč / EUR olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Kurzy anglického jazyka: říravný rok kurz anglického jazyka Kč / EUR za jeden akademický rok semestrální kurz anglického jazyka kurz otevřen ouze v letním semestru akademického roku Kč / EUR olatek za úkony sojené s řijímacím řízením 400 Kč / 17 EUR ři odání elektronické řihlášky 600 Kč / 25 EUR ři odání aírové řihlášky Školné a olatky se hradí výhradně formou bezhotovostní latby řevodem na účet MUP, říadně vkladem na účet MUP nebo oštovní oukázkou na účet MUP. Bankovní sojení ři latbě v Kč (CZK): Veškeré latby v českých korunách (CZK) laťte rosím na účet vedený u České sořitelny, a.s., Vršovické nám. 67/8, CZ Praha 10. Číslo účtu/kód banky: /0800 Variabilní symbol: uchazeči rodné číslo bez lomítka (u uchazečů bez řiděleného českého rodného čísla a občanů Slovenské reubliky narozených o datum narození ve tvaru RRMMDD); studenti číslo smlouvy o studiu Mezinárodní formát bankovního sojení ro latby v Kč (CZK): Banka: Česká sořitelna, a.s., Vršovické nám. 67/8, CZ Praha 10 IBAN: CZ BIC (SWIFT): GIBACZPX Účel latby: uchazeči rodné číslo bez lomítka (u uchazečů bez řiděleného českého rodného čísla a občanů Slovenské reubliky narozených o datum narození ve tvaru RRMMDD); studenti číslo smlouvy o studiu 6

9 Školné a olatky / Katedry MUP Bankovní sojení ři latbě v EUR: Veškeré latby v eurech (EUR) laťte rosím na účet vedený u Sarkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Frauenstraße 21, D Zittau. Banka: Sarkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Frauenstraße 21, D Zittau IBAN: DE BIC (SWIFT): WELADED1GRL Účel latby: uchazeči rodné číslo bez lomítka (u uchazečů bez řiděleného českého rodného čísla a občanů Slovenské reubliky narozených o datum narození ve tvaru RRMMDD); studenti číslo smlouvy o studiu Platby v EUR laťte rosím vždy jako latbu SEPA. Pro latbu z Německa je možné oužít vnitrostátní bankovní sojení: Číslo účtu/kód banky (BLZ): / Studentské úvěry: Školné na MUP lze hradit formou studentského úvěru nař. od České sořitelny nebo Komerční banky, které oskytují úvěry jak studentům rezenčního, tak i kombinovaného studia. STIPENDIA Stiendium ro studenty s ohybovým ostižením: Stiendium ro studenty s ohybovým ostižením může být řiznáno ve formě rominutí celého školného studentům, kteří byli řijati ke studiu v bakalářských nebo magisterských oborech v rámci rogramu Škola bez bariér a jsou držiteli růkazu ZTP, ZTP/P nebo ředloží otvrzení o invaliditě. Součástí stiendia ro studenty s ohybovým ostižením není rominutí dalších olatků sojených se studiem. Další odrobnosti stanovuje Stiendijní řád MUP. Sociální a ubytovací stiendia: Stiendijní řád Metroolitní univerzity Praha umožňuje studentům ožádat o sociální a ubytovací stiendia. Jejich vylácení je závislé na výši řísěvku oskytnutého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Možnosti ubytování: MUP dlouhodobě soluracuje s vybranými ubytovacími zařízeními ro studenty. Aktuální nabídku a kontakty naleznete na Katedry MUP katedra anglofonních studií vedoucí: doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. katedra asijských studií vedoucí: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. katedra cizích jazyků vedoucí: Mgr. Romana Vančáková katedra International Relations and Euroean Studies vedoucí: Mitchell A. Belfer, Ph.D. katedra mediálních studií vedoucí: rof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. katedra mezinárodního obchodu vedoucí: rof. Ing. Václav Kubišta, CSc. katedra mezinárodních vztahů a evroských studií vedoucí: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. katedra olitologie a humanitních studií vedoucí: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. katedra rávních discilín a veřejné srávy vedoucí: rof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. katedra růmyslového vlastnictví vedoucí: rof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 7

10 Studijní obory VYUČOVANÉ V PRAZE Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské Doktorské rezenční kombinované rezenční kombinované rezenční kombinované Anglofonní studia otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Anglohone Studies otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Asijská studia a mezinárodní vztahy otevřeno otevřeno Humanitní studia otevřeno Mediální studia otevřeno otevřeno otevřeno Politologie otevřeno otevřeno International Business otevřeno International Relations and Euroean Studies otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Mezinárodní obchod otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Průmyslové vlastnictví otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: Dubečská 900/10, Praha 10-Strašnice, vždy v hod.: Přijímací zkoušky do rezenčního studia (+ kombinované studium oboru Anglofonní studia/anglohone Studies): 1) v hlavní budově školy v ulici Dubečská 900/10, Praha 10 Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 2) Termín ro řijímací zkoušky doktorského studia: ro obory Mezinárodní vztahy a evroská studia a International Relations and Euroean Studies ro obor Mezinárodní a regionální vztahy v růmyslovém vlastnictví (náhradní termín ) 3) 8 1) Včetně řijímacích zkoušek do kombinovaného studia oboru Anglofonní studia/anglohone Studies. 2) Netýká se uchazečů o obor Anglofonní studia/anglohone Stuides. 3) Pro doktorský studijní obor latí zvláštní odmínky.

11 Studium v Praze budova strašnice Kontakt: Dubečská 900/ Praha 10-Strašnice Informace ro uchazeče: Informační centrum tel.: , fax: o-á Studijní oddělení o, st út, čt á so *) *) ve dnech výuky v kombinované formě studia Dubečská Kruská V Rybníčkách Dubečská BUDOVA ŽIŽKOV Kontakt: Prokoova 100/ Praha 3-Žižkov Husitská Cimburkova Prokoova Milíčova Chlumova Koněvova Roháčova BUDOVA jarov Kontakt: Učňovská 100/ Praha 9-Jarov Koněvova Sojovací Učňovská Po Liami Českobrodská Osiková 9

12 lzeň Částkova Kontakt: Koterovská 85 (budova VOŠ a SPŠE) Plzeň tel.: nám. Gen. Píky Krejčíkova Koterovská Částkova Blatenská Sojovací Vedení střediska: vedoucí akademické oblasti: doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., tel.: vedoucí organizačně srávní oblasti: Mgr. Zdeněk Koller, tel.: Studijní oddělení: Bc. Marta Škardová, tel.: , Univerzitní středisko Metroolitní univerzity Praha v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evroská studia a Veřejná sráva a magisterských oborů Evroská studia a veřejná sráva a Mezinárodní vztahy a evroská studia. Obory dolňují nabídku vysokoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Výuka robíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou za tři týdny. Výukovými dny jsou hlavně soboty, říležitostně také átky odoledne. Bakalářský studijní obor Mezinárodní vztahy a evroská studia lze studovat také v rezenční formě. Studenti mají k disozici knihovnu střediska, kde si mohou vyůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným oborům, a dále studovnu s komletním očítačovým vybavením, řístuem k internetu a elektronickým databázím odborných časoisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. Plzeňské univerzitní středisko disonuje také novou bezbariérovou výukovou aulou ro 165 studentů. V lzeňském univerzitním středisku MUP studují také studenti s ohybovým ostižením. Tito studenti studují v bezbariérovém objektu, zdarma si mohou vyůjčit notebooky, diktafony a studijní literaturu. Metroolitní univerzita Praha v Plzeňském kraji rovněž navazuje soluráci s orgány státní srávy i místní samosrávy a snaží se o rozvoj soluráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Každoročně ořádá lzeňské univerzitní středisko několik odborných konferencí, workshoů a dalších odborných setkání. Podrobnější informace o studiu, termínech výuky, zůsobu řihlašování a samozřejmě i o univerzitě mohou zájemci získat v kanceláři lzeňského univerzitního střediska MUP nebo ři Dnech otevřených dveří, které se konají každý měsíc od rosince do září, a na webových stránkách univerzity. 10

13 Univerzitní středisko v Plzni Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské rezenční kombinované rezenční kombinované Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: v hod. Koterovská 85, Plzeň (budova VOŠ a SPŠE) Přijímací zkoušky do rezenčního studia: v budově školy v Plzni Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 1) Úřední hodiny studijního oddělení v Plzni o, čt út, st á 8: so (v době výuky kombinované formy studia) Moderní bezbariérová aula s kaacitou 165 míst Náměstí Reubliky v Plzni 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují také test z češtiny. 11

14 liberec Ruská nám. Tržní Kontakt: Šamánkova 8 (budova Obchodní akademie) Liberec tel.: Rumjancevova Voroněžská U Násu Šamánkova 5. května Masarykova Baarova Vedení střediska: vedoucí akademické oblasti: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D., tel.: vedoucí organizačně srávní oblasti: Ing. Jana Tejnilová, tel.: Studijní oddělení: Eva Ničová, tel.: Metroolitní univerzita Praha rozšířila svoji nabídku vysokoškolského vzdělávání v Liberci v říjnu Univerzitní středisko Metroolitní univerzity Praha v Liberci realizuje výuku ve čtyřech oborech: Veřejná sráva, Mezinárodní vztahy a evroská studia v bakalářském stuni a Evroská studia a veřejná sráva, Mezinárodní vztahy a evroská studia v magisterském stuni. Všechny obory jsou vyučovány formou kombinovaného studia. Pro komfortní studium univerzitní středisko zajišťuje řístu k odborné literatuře. Konzultace robíhají čtyřikrát nebo ětkrát za semestr dle oboru, a to v átek odoledne a v sobotu. Metroolitní univerzita Praha navazuje v Libereckém kraji soluráci s orgány státní srávy i místní samosrávy a snaží se o rozvoj soluráce v oblasti vzdělávání i vědy a výzkumu. Liberecké univerzitní středisko tak studentům nabízí možnost zúčastnit se odborných konferencí a řednášek nejen českých, ale také zahraničních edagogů. Aktuální informace o studiu, termínech výuky a zůsobu řihlašování ke studiu jsou dostuné na webových stránkách univerzity Zájemci o studium jsou zváni na Dny otevřených dveří, které se konají každý měsíc od rosince do září. Na studijním oddělení mohou zájemci získat odrobnější informace. 12

15 Univerzitní středisko v Liberci Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské rezenční kombinované rezenční kombinované Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: v hod. Šamánkova 8, Liberec Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 1) Úřední hodiny studijního oddělení v Liberci o út čt á 8: so (v době výuky kombinované formy studia) Odočinková zóna řed osluchárnami Studovna a knihovna univerzitního střediska v Liberci 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují také test z češtiny. 13

16 hradec králové Kontakt: Štefánikova 566 Pavilon U3 (areál ZŠ) Hradec Králové tel.: Štefánikova Štefánikova Exnárova Štefánikova Suchého Štefánikova M. Horákové Vedení střediska: vedoucí akademické oblasti: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., tel.: vedoucí organizačně srávní oblasti: PaedDr. Ivona Civáňová, tel.: Studijní oddělení: Mgr. Martina Pilná, tel.: , Kateřina Vojtěchová, tel.: Univerzitní středisko Metroolitní univerzity Praha v Hradci Králové realizuje vzdělávání ve dvou studijních oborech: Mezinárodní vztahy a evroská studia a Veřejná sráva. Bakalářský studijní obor Mezinárodní vztahy a evroská studia se na královéhradeckém středisku MUP vyučuje již od akademického roku 2007/2008, a to rezenční i kombinovanou formou. V navazujícím magisterském stuni je obor Mezinárodní vztahy a evroská studia možné studovat v kombinované formě studia. Současně s tím vstouil do átého roku svojí realizace druhý v Hradci Králové nabízený obor, Veřejná sráva. Vyučuje se v kombinované formě, v bakalářském a magisterském stuni. Královéhradecké středisko MUP otvírá své dveře také studentům s tělesným ostižením. Přístu osluchačů s tělesným ostižením do rvního atra budovy, kde robíhá řevážná část výuky, je rozatím řešen náhradní formou (možnost využívání nař. schodolezu), samotné výukové rostory střediska jsou již bezbariérové. Výuka v kombinované formě robíhá v celodenních blocích v závislosti na oboru a ročníku studia ětkrát až sedmkrát za semestr, řičemž výukovými dny jsou v oboru Mezinárodní vztahy a evroská studia zravidla soboty a v oboru Veřejná sráva zejména áteční odoledne a soboty. Více informací si lze řečíst na webových stránkách či lze navštívit některý ze Dnů otevřených dveří, jejichž řehled je uveden na následující straně. Rovněž na studijním oddělení královéhradeckého střediska MUP mohou zájemci získat odrobnější informace o studiu, zůsobu řihlašování či univerzitě. Ke všem studovaným oborům je zajištěna možnost vyůjčení odborné literatury. 14

17 Univerzitní středisko v Hradci Králové Akademický rok 2013/2014 Bakalářské Magisterské rezenční kombinované rezenční kombinované Mezinárodní vztahy a evroská studia otevřeno otevřeno otevřeno Veřejná sráva otevřeno otevřeno Dny otevřených dveří: v hod. Štefánikova 566, Pavilon U3, Hradec Králové Přijímací zkoušky do rezenčního studia: v budově školy v Hradci Králové Přijímací řízení do kombinovaného studia: bez řijímacích zkoušek 1) Úřední hodiny studijního oddělení v Hradci Králové o, čt út, st á 8: so (v době výuky kombinované formy studia) Posluchárna s kaacitou 108 míst 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují také test z češtiny. Rektor MUP informuje studenty v Hradci Králové o možnostech studia v zahraničí 15

18 Asijská studia a mezinárodní vztahy Neztraťte se v asijském století. Získejte růravu ro náročné ulatnění ve vysoce globalizovaném světě, získejte rozhled, exertní znalosti a nastartujte svoji kariéru nevšedním směrem Studujte unikátní obor Asijská studia a mezinárodní vztahy. PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., vedoucí katedry asijských studií

19 Asijská studia a mezinárodní vztahy Studijní rogram: Mezinárodní teritoriální studia MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA Zaměření studia Cílem studia je řiravit odborníky, kteří roojí znalosti svého ůvodního bakalářského oboru (nař. Mezinárodní vztahy a evroská studia) se znalostí roblematiky Asie a mezinárodních vztahů. Díky vymezenému zaměření na Pacifickou Asii (Dálný východ a jihovýchodní Asie) a Indický subkontinent bude absolvent oboru disonovat exertní znalostí konkrétních regionů, jakož i velmi dobrou obecnou znalostí kulturně historických, olitických a bezečnostních asektů Asie jako celku. Toto vzdělání absolventům umožní ochoit ostavení Asie a jejích oblastí v celosvětovém kontextu. Ulatnění absolventů Absolventi tohoto oboru naleznou ulatnění v celé škále oborů a institucí: v institucích veřejné srávy v dilomacii v mezinárodním obchodu v mezinárodních institucích a organizacích ve zravodajských médiích v českých i mezinárodních neziskových a nevládních organizacích v cestovním ruchu ve vědecko-edagogické činnosti na vysokých školách Obsah studia Studium věnuje intenzivní ozornost olitickým systémům, mezinárodním vztahům a ekonomice studovaného teritoria. Dále bude u osluchačů interdiscilinárním zůsobem vytvářet komlexní znalost oblasti, zahrnující i asekty kulturně a sociálně historické, etnické, náboženské a jazykové, které ovedou k hlubšímu celkovému ochoení fungování solečností jednotlivých států a jejich vzájemných vztahů v rámci studovaného regionu, a stejně tak i regionu jakožto celku a jeho vztahů se zahraničím. Studium je rozčleněno do bloků ředměty solečného základu: mezinárodní vztahy, olitická geografie, řešení konfliktů a další olitologické discilíny se zaměřením na Asii úvodní teritoriální kurzy secializované ředměty zaměřené na moderní olitický vývoj, ostavení v mezinárodních vztazích, regionální a lokální konflikty aod. Povinně volitelné ředměty secifické asekty studovaných regionů a zemí, olitické systémy, náboženství, genderová situace, etnologie oblasti aod. 17

20 Asijská studia a mezinárodní vztahy Volitelné ředměty asijské jazyky: čínština, jaonština, indonéština, vietnamština aktuální nabídku ro daný akademický rok naleznete na světový jazyk ředměty vyučované v angličtině možnost absolvování CIES (Certificate in International and Euroean Studies) Jazyková řírava Významnou součástí studijního lánu jsou volitelné (neovinné) čtyřsemestrální kurzy asijských jazyků čínštiny, jaonštiny, indonéštiny či vietnamštiny. Studenti rovněž mají možnost si zvolit angličtinu nebo jiný světový jazyk jako volitelný ředmět a dále mohou navštěvovat kurzy zaměřené na mezinárodní vztahy vyučované v angličtině (viz výše). Ukončení studia nasání a obhajoba dilomové ráce složení státních závěrečných zkoušek absolventi řádně ukončeného magisterského stuně získají titul magistr s rávem uvádět titul Mgr. řed jménem Podmínky ro řijetí ukončený bakalářský stueň vzdělání u zahraničních studentů ukončené vzdělání v analogickém rogramu řijímací zkouška: test z asijských reálií kombinované studium bez řijímacích zkoušek 1) Certifikát z asijského jazyka Certifikát z asijského jazyka je možné získat v následujících jazycích: čínština, indonéština, jaonština, vietnamština. Certifikát je určen jak ro zájemce z řad studentů všech oborů vyučovaných na MUP, tak ro účastníky kurzů, kteří studují asijské jazyky na MUP v rámci celoživotního vzdělávání. Více informací na Vybrala jsem si studium na MUP zejména roto, že škola nabízí obory, které jsou unikátní a není možné studovat je někde jinde, konkrétně Asijská studia a mezinárodní vztahy. Kateřina Drvotová studentka oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy 18 1) Uchazeči cizinci (kromě Slovenska a absolventů SŠ nebo VŠ studia v českém jazyce) absolvují test z češtiny.

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012

www.mup.cz 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 STUDIJNÍ OBORY 2012/2013 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 25. 01. 2012 22. 02. 2012 21. 03. 2012 18. 04. 2012 23. 05. 2012 13. 06. 2012 03. 09. 2012 24. 09. 2012 www.mu.cz

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2014/2015 Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové: 11. 12. 2013 19. 3. 2014 18. 6. 2014 15. 1. 2014 16. 4. 2014 1. 9. 2014 12. 2. 2014 21.

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? STUDIJNÍ OBORY 2015/2016 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ STUDIUM V ANGLIČTINĚ KDE BUDETE ZA PÁR LET VY? Dny otevřených dveří v Praze, Plzni, Liberci, Hradci Králové:

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O STUDIU S-1-2014-06. Číslo smlouvy: Číslo smlouvy: SMLOUVA O STUDIU Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 231, IČ: 26482789, Sídlo: Prokopova 100/16,

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim enězům může časois dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a oskytovat rvotřídní služby sotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009 KALENDÁŘ M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. 1 První prezident České republiky Václav Havel a Její Veličenstvo královna Alžběta II. na Pražském Hradě LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více