Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/ z původního termínu na nový termín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012."

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města schvaluje: 2245/R/ /R/ /R/ Předložený program schůze rady města. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/ z původního termínu na nový termín Finanční dary občanům za jejich práci v komisích rady města za rok 2011 v souladu s předloženým návrhem. 2248/R/ Čerpání částky Kč z rezervního fondu Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Účelem čerpání je zakoupení 20 ks šatních skříněk, jedné sady žákovských lavic, stolů do jednoho oddělení školní družiny a jedné tabule do třídy. Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel školy 2249/R/ Limit mzdových prostředků příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Moravská Třebová na rok 2012 ve výši Kč. Z: Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel Základní umělecké školy 2250/R/ Snížení ceny propagačního materiálu takto: - kalendář Moravská Třebová z roku 2012 z původní ceny 170 Kč/ks na 100 Kč/ks, - DVD Moravská Třebová z původní ceny 60 Kč/ks na 35 Kč/ks. Prodejce Turistické informační centrum bude respektovat cenu stanovenou městem a zvýší ji maximálně o 10 % (odměna prodejci). 2251/R/ Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka a PaedDr. Hany Horské do partnerské Banské Štiavnice (SR) ve dnech za účelem technické přípravy vernisáže výtvarných děl dr. Horské.

2 Město Moravská Třebová /R/ Zahraniční služební cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Miloše Mičky, Ing. Mgr. Buriánkové a Ireny Kuncové do Staufenbergu, ve dnech /R/ Zahraniční služební cestu delegace města do partnerského holandského města Vlaardingen ve dnech ve složení JUDr. Miloš Izák, Ing. Pavel Brettschneider, Ing. Václav Mačát, Mgr. Petr Kopunecz, Mgr. Miroslav Muselík, Ing. Miroslav Krejčí, Milada Horáková, Ing. Miroslav Netolický, Nikola Jakoubková. 2254/R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok na 1. byt č. 14 o velikosti na ul. Školní č. o. 2 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 124 v Moravské Třebové s platností od byt č. 7 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 38 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 4. byt č. 12 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské Třebové s platností od byt č. 2 o velikosti na ul. Nádražní č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 6. byt č. 2 o velikosti na ul. Bránské č. o. 17 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 7. byt č. 7 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 13 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na nám. T. G. Masaryka č. o. 25 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Bránské č. o. 8 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 10. byt č. 7 o velikosti na ul. Školní č. o. 7 v Moravské Třebové s platností od byt č. 4 o velikosti na ul. Jiráskově č. o. 126 v Moravské Třebové s platností od byt č. 3 o velikosti na ul. Bránské č. o. 12 v Moravské Třebové s platností od s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti 13. byt č. 11 o velikosti na ul. Školní č. o. 3 v Moravské Třebové s platností od

3 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 2 o velikosti na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové s podmínkou úhrady závazků vůči městu po splatnosti. 2256/R/ Poskytnutí úlevy z nájmu (služby) na ubytovně města na ul. Brněnské č. o. 50 v Moravské Třebové ve výši Kč z důvodu hospitalizace v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové v období od do /R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č.1347/1 o výměře 55 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 2258/R/ Záměr pronájmu části pozemku parc. č o výměře 27 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem zřízení zahrady u bytového domu. 2259/R/ Záměr pronájmu části pozemku par. č. 247/2 o výměře 264 m 2, kultura zahrada, v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové za účelem sečení. 2260/R/ Záměr výpůjčky části pozemku par. č o výměře cca 60m 2, kultura ostatní plocha, na ul. Rybní, v obci a k. ú. Moravská Třebová. 2261/R/ Záměr pronájmu pozemku par. č. 2349/19 o výměře m 2, kultura orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům. 2262/R/ Záměr pronájmu pozemku par. č. 2935/6 o výměře m 2, kultura orná půda, v obci a k. ú. Moravská Třebová k zemědělským účelům.

4 Město Moravská Třebová /R/ Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4711, o výměře 135 m 2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 2264/R/ Pronájem části pozemku par. č. 1908, o rozloze 0,5 m 2, kultura ostatní plocha, na ul. Jevíčské, v obci a k. ú. Moravská Třebová Okresnímu výboru Komunistické straně Čech a Moravy, se sídlem ul. Dr. Milady Horákové 25, Svitavy (s adresou pro doručování počty: Městská organizace KSČM Moravská Třebová, Josef Odehnal, ul. Míru č. o. 15, Moravská Třebová) za účelem umístění informační vývěsní skříňky. Výše pronájmu je stanovena na 100 Kč/1 rok bez DPH. 2265/R/ Pronájem části pozemku par. č o výměře 15 m 2, kultura zahrada, na ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem umístění plechové garáže. Výše nájemného bude stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod /R/ Pronájem části pozemku par. č o výměře 18 m 2, kultura zahrada, na ul. Dr. Loubala, v obci a k. ú. Moravská Třebová za účelem umístění plechové garáže. Výše nájemného bude stanovena dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod /R/ Pronájem části pozemku parc. č. 1347/1 o výměře 50 m 2, kultura zahrada, na ul. Školní, v obci a k. ú. Moravská Třebová Janě Macháčkové, bytem Moravská Třebová, část obce Předměstí č. p. 616, ul. Jiráskova č. o. 83 za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Výše nájemného bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/R/050405, bod /R/ Ukončení nájemní smlouvy č. 13/2005, jejímž předmětem je pronájem části pozemku par. č o výměře 45 m 2, na ul. Bezručově, v obci a k. ú. Moravská Třebová, a to zpětně ke dni

5 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby kanalizační stoky v rámci OUSB přes dotčený pozemek p. č. 2611/5, o výměře 7333 m 2, zapsaný na LV č v obci a katastrálním území Moravská Třebová mezi městem Moravská Třebová a TJ Slovan Moravská Třebová. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 2270/R/ Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení čerpací stanice Boršov k distribuční soustavě ČEZ, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ: /R/ Předložený návrh textu Dohody o podmínkách úhrady nákladů kanalizační odbočky, která bude uzavřena mezi městem Moravská Třebová a vlastníky nemovitostí, které jsou určené k podnikání. 2272/R/ Uzavření Dohody o neuplatnění úroku z prodlení, vyplývajícího ze smlouvy o dílo v rámci projektu Město Moravská Třebová - odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV, s firmou Hochtief CZ a.s., IČ: , se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, dle předloženého návrhu. 2273/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky Projekt na kanalizaci v ul. Na Stráni, Moravská Třebová, s firmou Petr Dobroucký, Nerudova 84, Moravská Třebová, IČ: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku: ZŠ Palackého - obnova střechy na objektu Pavilonu U12 firmou Josef Šťastný zednické práce komplet, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČ:

6 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku: Tělocvična na Olomoucké ulici obnova ploché střechy na objektu tělocvičny krytina z asfaltových pásů firmou JS Moravská Třebová, Sušice 105, Moravská Třebová, IČ: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, firmou: Cyril Jirouš, Karla Čapka 495/14, Moravská Třebová; IČ: , na veřejnou zakázku: Sanace spodní stavby / Bytový dům; ul. Školní 623/7, Moravská Třebová. Z: Bc. Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 2277/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Poskytování energetických služeb metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová, firmu Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, IČ: Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta 2278/R/ Bezplatné použití znaku města Svazu branně-technických sportů České republiky při pořádání XVI. ročníku Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji mládeže SBTS ČR ze vzduchových zbraní, které se bude konat června 2012 v rekreačním středisku SRNČÍ. 2279/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2012, na projekt - sportovně turistický pobyt pro děti 1., 2. a 3. tříd organizovaný Základní školou Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy, ve výši Kč. 2280/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z programu Podpory preventivní péče o sbírky muzeí Pk na rok 2012 na realizaci projektu Restaurování obrazu Svaté rodiny ve výši Kč.

7 Město Moravská Třebová /R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci akce Kejkle a kratochvíle ve výši Kč. 2282/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci akce Moravskotřebovská muzejní noc čínský jazyk, písmo, kaligrafie ve výši Kč. 2283/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci akce Moravskotřebovský bramborák ve výši Kč. 2284/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ , o poskytnutí grantu z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2012 na realizaci projektu Fotofestival Moravská Třebová ve výši Kč. 2285/R/ /R/ Prominutí pohledávky č. PRO.BYT 3/2012 ve výši Kč (úroky z prodlení z kupní smlouvy) podle předloženého návrhu, v souladu s žádostí dlužníka a po částečné úhradě úroků. Ve věci projektu Stavba 09-Limnigrafická stanice Moravská Třebová, Třebůvka : 1. Vydává souhlas s umístěním Stavby 09-Limnigrafické stanice Moravská Třebová, Třebůvka, na pozemku ve vlastnictví města Moravská Třebová par. č v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové dle předloženého návrhu společnosti PÖYRY ENVIRONMENT a.s., se sídlem ul. Botanická 834/56, Brno pro vlastníka stavby ČR Povodí Moravy s.p. 2. Vydává souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Povodím Moravy s.p. o umístění Stavby 09-Limnigrafické stanice Moravská Třebová, Třebůvka, dle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu.

8 Město Moravská Třebová 8 3. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně vlastní smlouvy, za účelem výstavby limnigrafické stanice na pozemku p. č. 4711, o výměře 274 m 2 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové mezi městem Moravská Třebová a Povodím Moravy, s.p. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku Kč na dobu neurčitou. Náklady spojené s vypracováním smlouvy, vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, zápisem do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 4. Uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám souhlas s provedením stavby objektu 09 Limnigrafická stanice Moravská Třebová, Třebůvka v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Rada města povoluje: 2287/R/ V souladu s 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2012/2013. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 2288/R/ Stanovit termín plnění usnesení č. 363/Z/120312, úkolů č. 1 a 2: 1. Opětovně prověřit možnost aplikace systému úspory energií u příspěvkových organizací města. 2. V rámci zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků zpracovat porovnání kalkulací jednotlivých činností Technických služeb oproti soukromým subjektům. na /R/ Schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 bez výhrad takto (v Kč): Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2011:

9 Město Moravská Třebová 9 Upravený rozpočet Skutečnost k rozpočtové příjmy (po konsolidaci) ,00 Kč ,80 Kč rozpočtové výdaje (po konsolidaci) ,00 Kč ,58 Kč saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,78 Kč financování (po konsolidaci) ,00 Kč ,78 Kč Stavy na bankovních účtech města k : k k základní běžný účet ,83 Kč ,23 Kč fond rozvoje bydlení ,25 Kč ,19 Kč sociální fond ,27 Kč ,93 Kč Rozpočtové prostředky CELKEM ,35 Kč ,35 Kč depozitní účet ,37 Kč ,34 Kč Mimorozpočtové prostředky CELKEM ,37 Kč ,34 Kč účet hospodářské činnosti ,07 Kč ,39 Kč 2290/R/ Schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 2011 takto: Zisk/ztráta po zdanění: - hlavní činnost: ,62 Kč - hospodářská činnost: ,43 Kč - převést na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 2291/R/ Schválit rozpočtový výhled města na období dle předloženého návrhu. 2292/R/ Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 5/2012 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2012 takto (v tis. Kč): a) závazné ukazatele stanovené radě města

10 Město Moravská Třebová 10 rozpočet 2012 před úpravou úprava rozpočtu rozpočet 2012 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,00 Financování: Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k ,00 0, ,00 Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB ,00 0, ,00 Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 0, , ,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,00 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,00 Financování: Splátky jistiny přijatých úvěrů 7 220,00 0, ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,00 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace příspěvek 2012 úprava příspěvek 2012 před úpravou příspěvku po úpravě Kulturní služby města Moravská Třebová 8 000,00 80, , /R/ Schválit v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 5/S/ ze dne , kterým schválilo zřízení sociálního fondu, příděl do sociálního fondu ve výši 2,5 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce pro: - zaměstnance města zařazené do městského úřadu - uvolněné členy zastupitelstva města - zaměstnance města zařazené do městské policie - zaměstnance města zařazené do organizační složky Centrum volného času Schválená výše přídělu do sociálního fondu je platná od /R/ Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU SOKOL BORŠOV, se sídlem Boršov 225, Moravská Třebová, IČ: , ve výši Kč na spolufinancování projektu Přístavba sportovního zařízení podpořeného z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2012 v souladu s předloženým návrhem.

11 Město Moravská Třebová /R/ Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, se sídlem Svitavská 25, Moravská Třebová, IČO , ve výši Kč na digitalizaci rentgenového pracoviště v souladu s předloženým návrhem. 2296/R/ Schválit posunutí termínu předložení vyúčtování poskytnuté investiční dotace Aeroklubu Moravská Třebová, o.s., se sídlem letiště Staré Město, IČ: ve výši Kč na realizaci projektu podpořeného z ROP NUTS II Severovýchod (vybudování asfaltové vzletové dráhy) z na /R/ Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Občanským sdružením Bonanza, se sídlem Vendolí 308, Vendolí, IČ: , ve výši Kč na realizaci projektu prevence kriminality Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v roce 2012 v souladu s předloženým návrhem. 2298/R/ Schválit předložený návrh na poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení dle směrnice zastupitelstva města Moravská Třebová č. 3/2009, která stanovuje pravidla pro poskytování dotací na opravy, modernizace a údržbu domů z fondu rozvoje bydlení, žadateli: Společenství vlastníků jednotek domu Sluneční č. p v Moravské Třebové, se sídlem Moravská Třebová, Předměstí, Sluneční 1015/22, PSČ v celkové výši Kč na výměnu otvorových prvků - sklepních oken ve společných prostorách bytového domu na ul. Sluneční č. o. 22 v souladu s předloženou žádostí. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST 2299/R/ Schválit nominaci místostarosty města Ing. Pavla Brettschneidera jako zástupce města na jednání Valné hromady LIKA Svitavy, a. s., která se koná ve 13:30 hodin. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města 2300/R/ Schválit podání žádosti o bezúplatný převod a následné nabytí do majetku města od Pozemkového fondu České republiky pozemku p. č o výměře 149 m 2, kultura zahrada v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové.

12 Město Moravská Třebová /R/ Schválit prohlášení města o vlastnictví vyjmenovaných níže uvedených artefaktů: 1. Barokně rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století na pozemku parc. č. 3811/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 2. Gotický smírčí kříž na pozemku parc. č. 3811/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 3. Velký barokní kříž z 18. století na pozemku parc. č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 4. Kříž nad Udánkami na pozemku parc. č. 3340/78 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Udánky. 5. Barokní kříž z 1. pol. 19. století na pozemku parc. č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nové sady. 6. Spodní část (sokl) podstavce sochy Floriána na původní kamenné kašně na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 7. Památník básníka Fridricha Schillera na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 8. Památník Eduarda Kasparida, akademického malíře na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 9. Pomník Rudoarmějce ze 60. let 20. století na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 10. Památník francouzských vojáků zemřelých v Moravské Třebové r na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 11. Socha Bedřicha Smetany z roku 1959 na pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 12. Kříž na ul. Jiráskově z roku 1918 na pozemku parc. č. 620/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 13. Barokní kříž na ul. Jiráskově z roku 1756 na pozemku parc. č v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 14. Památník Adolfa Cihláře z r na pozemku parc. č. 466 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 15. Barokní kříž ze zač.18.století na pozemku parc. č. 3464/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 16. Kaplička ze začátku 14. století na pozemku parc. č v obci a

13 Město Moravská Třebová 13 katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice. 17. Rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z r na pozemku parc. č. 3808/10 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 18. Kovová socha Krista ze začátku 19.století na pozemku parc. č. 3808/10 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 19. Památník osvobození z r na pozemku parc. č. 532/3 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 20. Socha panny Marie z 18. století na pozemku parc. č. 3808/16 v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 21. Socha sv. Floriána na pozemku parc. č. 77 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město, ul. Cihlářova. 2302/R/ Schválit uzavření Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky Poskytování energetických služeb metodou EPC ve veřejném osvětlení ve městě Moravská Třebová, firmou Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, IČ: Z: Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta Rada města bere na vědomí: 2303/R/ /R/ /R/ /R/ /R/ /R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. Předloženou zprávu o způsobu přijetí občana na ubytovny (ubytovnu) v Moravské Třebové. Předložený seznam nemovitostí na území města, které nejsou napojeny na stávající systém kanalizace. Předloženou zprávu o vyhodnocení efektivity zřízení a provozu PCO ve vazbě na nárůst počtu strážníků městské policie a rozpočtu města. Předložené informace o projednaných a odsouhlasených změnách v projektu Město Moravská Třebová odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV. Předložené stanovisko k doporučení kontrolního výboru na úseku ubytování pro sociálně slabé občany.

14 Město Moravská Třebová /R/ /R/ /R/ /R/ Předložený zápis z jednání komise životního prostředí rady města ze dne Předložený zápis z jednání komise sociální, zdravotní a péče o děti konané dne Předložený zápis z jednání komise pro výchovu a vzdělávání rady města ze dne Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření a za vedlejší hospodářskou činnost města za rok /R/ Předložený rozbor hospodaření města k /R/ Předloženou zprávu o zahraniční pracovní cestě Ing. Miroslava Netolického do holandského partnerského města Vlaardingen ve dnech Rada města vyhlašuje: 2315/R/ Zadávací řízení na veřejnou zakázku Informační kiosky a schvaluje: 1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: - JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Miloš Mička, člen, Ing. Josef Jílek, náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Ing. Mgr. Dana Buriánková, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, náhradník - Ing. Pavel Šafařík, člen, Ing. Stanislav Zemánek, náhradník 2. Seznam firem, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace: - Infos Art, s.r.o., IČ AD Fabrik s.r.o., IČ Ing. Michal Měřínský, IČ Ing. Ivan Konečný, IČ KAISER DATA s.r.o., IČ Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle 38, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 4. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení zadávacího řízení. 5. Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší

15 Město Moravská Třebová 15 nabídková cena. 2316/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Odvodnění hřbitova Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Mor. Třebová, IČ: TSMT s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová, IČ: CGM Czech, a.s.,táborská 1148, Říčany, IČ: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ: (provoz Polička) - HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5, PSČ , IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider - člen, JUDr. Miloš Izák -náhradník, - Eva Štěpařová - člen, Ing. Miroslav Netolický -náhradník, - Ing. Miloš Mička - člen, Ing. Josef Jílek - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH - 100% Rada města ruší: 2317/R/ Své usnesení č. 1035/R/ ze dne , kterým schválila uzavření původní dohody o neuplatnění úroků z prodlení s firmou Hochtief CZ a.s., IČ: , se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5 v předložené podobě. 2318/R/ Své usnesení č. 2146/R/260312, kterým vyhlásila zadávací řízení na veřejnou zakázku Informační kiosky. V Moravské Třebové

16 Město Moravská Třebová 16 JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města Ing. Václav Mačát místostarosta města

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ

161 1121-1122 1797/1, 1808/2, 1814/1 1835/20, 277 89 624, 171, PSČ č. 161 Rada města schvaluje Stanovisko vlastníka pozemku ve věci odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením VVN 1121-1122 distribuční soustavy na pozemcích Města Česká Třebová ppč. 1797/1,

Více

Zápis č.12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín ze dne 25.11.2014 konaného v budově OU od 19,00 hod

Zápis č.12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín ze dne 25.11.2014 konaného v budově OU od 19,00 hod Zápis č.12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Hlupín ze dne 25.11.2014 konaného v budově OU od 19,00 hod Přítomni: Starosta Obce : Místostarosta : Zastupitelé : Nepřítomni: Jaroslav Křivanec Dis Adriana

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 4. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.12.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01.

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01. Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012 V Braníškově dne 08.01.2013 Komentář k hospodaření obce: Výsledek hospodaření obce

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů:

Zadavatel. Veřejná zakázka na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků. Seznam posuzovaných nabídek, identifikační údaje uchazečů: Zadavatel Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 e-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz 2012 Veřejné zakázky kategorie B Veřejná zakázka

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více