Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21"

Transkript

1 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 20. dubna 2015 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: , od 18 do 20 hodin Místo konání: Klub Junior, ul. Na Okruhu 395/1, Praha 4 Písnice Ozvučení, audionahrávka: DSC Duben sound company f.o. Představitelé městské části: Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš Ing. Pavel Macháček, zástupce starosty MČ Praha-Libuš Ing. Lenka Koudelková, zástupce starosty MČ Praha-Libuš Mgr. Václav Kuthan, zástupce starosty MČ Praha-Libuš PaedDr. Jaroslava Adámková, zástupce starosty MČ Praha-Libuš Ing. Petr Švec ředitel NSZM Mgr. Petr Hermann, předseda NSZM Ing. Dana Diváková členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš Celkem přítomno 78 občanů, hostů a organizátorů Hodnotící dotazníky: 34 vrácených dotazníků PROGRAM: 1. Úvod přivítání starostou Mgr. Jiřím Koubkem 2. Řešení problémů roku 2014 rekapitulace stavu, prezentuje starosta MČ 3. Přivítání a prezentace moderátorka Ing. Dana Diváková 4. Diskuse u kulatých stolů nad problémy MČ, vysvětlení problémů ostatním, hlasování o prioritách 5. Losování o ceny 6. Závěr, hodnocení akce

2 1. Starosta MČ Praha-Libuš zahájil program přivítáním občanů, představil hosty a seznámil přítomné s programem akce. 2. Starosta se prostřednictvím prezentace vrátil k problémům, které byly stanoveny občany v roce Přivítání a prezentace moderátorky Ing. Dany Divákové o Zdravých městech a příkladech dobré praxe. Seznámení s průběhem debat u jednotlivých tématických stolů, se způsobem hlasování a vyhodnocení výsledků. 4. Diskuze občanů u šesti kulatých stolů rozdělených dle konkrétních oblastí. U studentského stolu se řešila všechna témata. Spolu s občany spolupracovali u tématických stolů i jednotliví garanti, kteří pomáhali při formulování námětů a zodpovídali dotazy. Společně poté sestavili nejzávažnější připomínky a označily dvě nejdůležitější. Z každé oblasti jeden zástupce představil ostatním prioritní problémy v dané oblasti. A. Rozvoj MČ, veřejná správa, urbanismus, bezpečnost, sociálně patologické jevy B. Občanská vybavenost, podnikání, služby C. Zdravý životní styl, zdravotnictví, sociální oblast, národnostní menšiny D. Školství, sport, volný čas, turistika, kulturní a společenský život E. Životní prostředí, péče o vzhled, bydlení F. Doprava G. Studentský stůl Následovalo hlasování všech přítomných. Každý měl možnost přidělit dva hlasy problémům dle svého uvážení. 5. Do tomboly přispěli místní podnikatelé drobnými dárky a tak si přítomní mohli odnést domů dárkové balíčky Fair Trade, dárkové poukázky na večeři v místní restauraci, permanentku do fitness studia, švestkový koláč, sýrový talíř ze švýcarské sýrárny, knihy a další. 6. Po sečtení všech přidělených hlasů byly vyhlášeny výsledky a tím i 10 prioritních problémů roku Výsledky hlasování budou ověřeny ještě anketou, která se objeví na webových stránkách městské části a také bude součástí místního časopisu, distribuována bude i prostřednictvím základních škol a mateřských školek, klubů mládeže, mateřských center a mezi seniory. Konečné výsledky pak budou předány k projednání v Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš.

3 PROBLÉMY roku 2015 vytipované občany: PROBLÉM POŘADÍ HLASY F/2 Postavit trasu D pražského metra A/2 - Vypracovat pro městskou část urbanistickou studii F/1 Nezprovoznit sjezd na Dolní Břežany ze silničního okruhu kolem Prahy G/2 - Otevřít pobočku České pošty v areálu Sapa B/1 Opravit a vybudovat komunikace ve staré Písnici E/1 - Požadovat důslednější kontroly městské policie směrem k majitelům psů a znečišťování veřejných prostor G/1 Zpřístupnit hřiště Skalská pro sportovní aktivity veřejnosti D/1 Řešit dopravu pro cyklisty - zakomponovat do projektů na rekonstrukci komunikací dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, vyznačit cyklotrasy po méně dopravně zatížených komunikacích D/2 Pořádat více kulturních akcí pro občany (jazykové kurzy, PC kurzy, taneční večery, akce v Sapě, akce na prostranství před prodejnou Albert na sídlišti Písnice) A/1 Revitalizovat prostor před prodejnou Albert na sídlišti Písnice C/2 Vybudovat komunitní centrum jako místo potkávání se různých kultur (zajistit zde různé druhy vzdělávání, např. v odlišném způsobu života, soužití sousedů v panelových domech) C/1 Zajistit příležitosti k setkávání maminek a dětí z různých kultur B/2 Zajistit na území městské části více laviček E/2 Zvýšit počet odpadkových košů v Modřanské rokli (území je ve správě Lesů hl. m. Prahy) 14. 0

4 Souhrn ostatních problémů: Oblast A Rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa, urbanismus - nepovolovat změny územního plánu vedoucí k zástavbě zeleně - chránit historicky cennou architekturu na Libuši - nepovolovat stavby vysokých zděných oplocení na veřejných prostranstvích (pokud se nejedná o protihluková opatření) - respektovat při nových výstavbách charakter stávajících staveb v dané lokalitě - posílit hlídky městské policie ve večerních a nočních hodinách na veřejných prostranstvích, zejména na dětských hřištích a fitness prvcích - řešit nepořádek na veřejných prostranstvích - řešit problematiku bezdomovců, pomoci propojit lidi bez domova na sociální služby či spolky Oblast B Občanská vybavenost, podnikání, služby - sjednotit úřad do jedné budovy - vybudovat novou hasičskou zbrojnici pro libušské hasiče - vybudovat spolkovou (setkávací) místnost ve staré Písnici - zajistit lepší občanskou vybavenost ve staré Písnici lékárna a další služby, nad rámec základních potravin - motivovat majitele k opravám/úpravám jejich domů z hlediska vzhledu Oblast C Zdravý životní styl, zdravotnictví / sociální oblast, sociálně patologické jevy, národnostní menšiny Oblast D Školství, volný čas, sport, turistika, kulturní a společenský život - propagovat v MČ sport pro všechny věkové kategorie - zajistit letní provoz mateřských škol - vybudovat sportoviště (hřiště) pro věkovou skupinu let (venkovní, zážitkové prostory, parky, lezeckou stěnu, podporovat tím prevenci patologického chování mládeže) - vybudovat tělocvičnu při ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Písnici - zajistit možnost využití hřiště u MŠ Ke Kašně v odpoledních hodinách pro veřejnost - vybudovat místnost pro stálou expozici o historii MČ Oblast E Životní prostředí, péče o vzhled / bydlení - předat podnět na MČ Praha-Kunratice k revitalizaci prostoru za ulicí Obrataňská - regulovat reklamu a billboardy - zajistit pořádek a čistotu při vjezdech do MČ

5 Oblast F Doprava - opravit ulici V zákopech včetně odvodnění - zprovoznit sjezd ze SOKP na Dolní Břežany - podpořit rozvoj cyklodopravy (levnou a bezpečnou metodou) - zkrátit intervaly autobus. linky 113 v dopoledních hodinách do staré Písnice - zvýšit četnost spojů autobus. linky 197 z Hájů na Smíchovské nádraží (každý druhý spoj končí v zastávce Na Jelenách) - vyřešit hlavní vjezd do Sapy (pro snížení dopravní zátěže ulice Libušské) - vyřešit křižovatku Libušská x Kunratická spojka - rekonstruovat ulici Libušská ve staré Písnici - opravit ulici Ke Kašně (včetně chodníků a odvodnění) - řešit s provozovatelem linek 331 a 333 možnost nasazení jiných typů autobusů na těchto linkách (stávající jsou nevhodná pro městský provoz) - vyznačit vodorovné dopravní značení parkovacích stání v ulici Mezi Domy - doplnit vodorovné dopravní značení na výjezdu z okružní křižovatky do ulice K Lesu - zprovoznit autobusovou zastávku Mílová směrem do Libuše a na P12 - zřídit výstupní zastávku Na konečné u linek 331 a 333 (alespoň u nočních spojů) - zklidnit provoz v ulici Mirotická - zrušit slepecké pruhy na přechodu pro chodce v ulici Dobronická - zajistit větší využití nízkopodlažních autobusů na lince 197 směrem na Háje Oblast G Studentský stůl - vybudovat hřiště na volejbal - požadovat u linky 113 (v ranní a odpolední špičce) zavedení obsluhy kloubovými autobusy - zpřístupnit hřiště Klokotská bez předchozí rezervace - opravit hřiště na basketbal v ulici Na Okruhu (vedle pyramidy) - opravit branky na hřišti v ulici K Lukám 10. Výsledky hodnocení setkání: Stupnice hodnocení 1 ( nejlepší ) 5 ( nejhorší ) Celkem odevzdáno: 34 hodnocení 1. Obsah a rozsah programu: 1,4 2. Srozumitelnost programu: 1,6 3. Moderace/facilitace: 1,6 4. Příležitost pro aktivní účast: 1,3 5. Užitečnost: 1,6 6. Zajímavost: 1,6 7. Atmosféra akce: 1,4 Celkové hodnocení: 1,4 Na závěr poděkoval starosta MČ Praha Libuš Mgr. Jiří Koubek všem přítomným občanům za účast a zájem o rozvoj městské části.

6 Fotografie z průběhu setkání si můžete prohlédnout fotogalerii umístěné na webových stránkách Kontakt: Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 tel ,

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Příprava Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12, 140 00 Praha

Více

Plán zdraví a kvality života 2012-2013

Plán zdraví a kvality života 2012-2013 lán zdraví a kvality života 2012-2013 rojekt Zdravé město a místní Agenda 21 Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých měst ČR (NSZM). Vstup do projektu Město Karlovy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem S Vámi o všem? Ovšem! Datum konání: 2.4.2014 Místo konání: velký sál Kulturního domu

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015

Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015 Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015 Zpracoval: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 www.agorace.cz leden 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Hlavní výstupy z jednání... 5 2.1. Hodnocení současných

Více

ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa)

ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR. NEČÍN - výsledky veřejného průzkumu (do 15. místa) mezi lomy ZPRAVODAJ 12/2011 STRATEGICKÉ PLÁNY ROZVOJE OBCÍ HŘIMĚŽDIC, NEČÍNĚ A OBOR Vážení občané, v dubnu tohoto roku jste se mohli spolupodílet na vytvoření Strategických plánů rozvoje našich tří obcí,

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ

DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 10 Libuš a Písnice 2 0 1 1 DEVÍTIMILIONOVÁ DOTACE VÝLET VLAKEM JE ZÁŽITEK NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD O VYUČENÉ ŘEZNÍKY JE ABNORMÁLNÍ ZÁJEM SPOKOJENÉ SOUSEDSTVÍ 1 2 4 5 3 6 1 Začal školní rok i v družině

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Praha 13 Město pro moderní a šťastný život

Praha 13 Město pro moderní a šťastný život Milí voliči, na podzim 2010 jste dali svůj hlas nám a našemu programu. Po volbách 2010 jsme vstoupili do koalice s Občanskou demokratickou iniciativou a s Občanskou koalicí Prahy 13, abychom náš program

Více

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 10 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 6 OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY PREVENCE ČERNÝCH SKLÁDEK: VÍCE KONTEJNERŮ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více