TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE brozura.indd :38:26

2 Týden pro neziskové organizace 2 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:26

3 Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvaly na Týden neziskových organizací, který už počtvrté pořádá městská část Praha 5. Tentokrát neziskové organizace najdete ve stanu na prostranství před kostelem svatého Václava. Jako obvykle Vás tu budou očekávat nevládní neziskové organizace, které se zabývají velmi širokou škálou činností od sociální oblasti, organizování volného času dětí a mládeže, pomocí a poradou v obtížných životních situacích, ochranou přírody, pořádáním kulturních akcí nebo aktivitami v mateřských centrech. Věříme, že vedle informací zde najdete i odpovědi na svoje problémy. Každý, kdo by chtěl pracovat a pomáhat si jistě vyberu tu svou neziskovou organizaci a bude velmi vítán. V průběhu šesti dnů se vedle velkých mezinárodních organizací, které pomáhají lidem nejen u nás, ale i po celém světě, představí i organizace menší, působící na území Prahy 5. Dovolte, abychom poděkovaly všem, kteří se podíleli na organizaci Týdne neziskového sektoru a těšíme se na Vás. Jitka Matoušková a Eva Kalhousová Týden pro neziskové organizace 3 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

4 Týden pro neziskové organizace Pořádá Městská část Praha 5 před kostelem svatého Václava na Smíchově října pondělí 4. října PROGRAM zahájení tiskovou konferencí Prezentace organizací: Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené, Komunitní centrum - Armáda spásy Prosaz, UNICEF úterý 5. října Prezentace organizací: Český helsinský výbor Komunitní centrum - Armáda spásy Hestia, - Program Pět P LATA, Prosaz, středa 6. října Prezentace organizací: Prosaz, Týden pro neziskové organizace 4 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

5 čtvrtek 7. října Prezentace organizací: Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené, Komunitní centrum - Armáda spásy Prosaz, UNICEF pátek 8. října Prezentace organizací: Český helsinský výbor Lačhe Čhave, Nadační fond Klíček Progressive, Poradna pro integraci, SPCCH, sobota 9. října Prezentace organizací: Lačhe Čhave, Romano Dives, Veselý Smíchov, Začátky prezentací mezi a hod. Týden pro neziskové organizace 5 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

6 ADRA ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). ADRA tvoří profesionální, transparentní a efektivní síť. Překračuje hranice, aby byla hlasem opomíjených a aby v jejich životech i v celé společnosti pracovala na průkazných a trvalých změnách k lepšímu. ADRA ČR se za dobu svého působení angažovala v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Číně, Indii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA či Zambii. Letos pomohla lidem zasaženým ničivou povodní na Moravě či po válečném konfliktu na Srí Lance. V České republice vede ADRA vzdělávací program pro děti PRVák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a každoročně uděluje cenu Michala Velíška určenou těm, kdo nezištně poskytují pomoc občanům nacházejícím se v přímém ohrožení. Občanské sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 Tel.: ; APERIO APERIO Společnost pro zdravé rodičovství usiluje o zlepšení služeb pro budoucí, stávající i sólo rodiče a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Poskytuje: Informace pro rodiče formou: * Bezplatné webové poradny v oblasti právní, sociální a psychologické (na * Průvodce porodnicemi v ČR (na * Publikací - např. Nebojujte s úřady a zaměstnavateli (legislativní příručka pro rodiče) * Knihovny Služby pro zaměstnavatele: * Genderové audity firem, plány rovnosti, poradenství a koučink * Školení a workshopy pro HR pracovníky/ce * Test rovných příležitostí pro firmy (na ) Kurzy a semináře: * pro veřejnost (předporodní příprava, uplatnění na trhu práce pro sólo rodiče, aj.) * pro odborníky ( Psychologie porodu, vzdělávání auditorů, aj.) Výzkumy a studie: * sociologické průzkumy a ankety (např. Problémy a potřeby rodičů ) * legislativní analýzy Aperio Společnost pro zdravé rodičovství, Plzeňská 66, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 6 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

7 ARMÁDA SPÁSY Komunitní centrum Armády spásy nabízí pomoc a podporu seniorům a lidem pobírajícím invalidní důchod nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, jako jsou například: osamělost, nedostatek sociálních kontaktů, neschopnost orientovat se v sociálním systému dávek a navazujících služeb. Zaměřuje se na prevenci sociálního vyloučení a proti zneužití práv seniorů ve společnosti. Komunitní centrum nabízí aktivizační služby pro seniory, prostřednictvím kterých mohou samostatně navázat a rozvíjet nové vztahy, udržovat fyzický, psychický i duchovní stav v rovnováze a posílit důstojnost a kvalitu života člověka ve stáří. Komunitní centrum se snaží o podporu samostatného života seniora, a to udržet ho aktivním co nejdéle v jeho přirozeném prostředí domova. Aktivizační sociální služby pro rodiny s dětmi napomáhají při překonávání obtížných situací rodin s dětmi. Služby usilují o podporu a praktickou pomoc rodině: např. bytová a dluhová problematika, podpora při hledání zaměstnání, jednání s institucemi, pomoc při zabezpečení základních životních potřeb rodiny. Služba napomáhá minimalizovat negativní dopady těchto situací na rodinu. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány formou terénní služby v přirozeném prostředí rodiny. Komunitní centrum Armády spásy v ČR, Lidická 797/18, Praha-Smíchov Tel.: ; BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ Bílý kruh bezpečí je s působností v celé ČR, založené v roce Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení. BKB v sedmi poradnách v republice poskytuje odbornou, bezplatnou, nestrannou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech včetně morální a emocionální podpory. Přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí konzultantů, právníka a odborníka na psychologickou pomoc. Tuto službu poskytuje bezplatně v roli dobrovolníků 202 osob. V roce 2010 má sdružení 10 pracovišť, z toho nonstop telefonickou linku DONA pro pomoc lidem ohroženým domácím násilím, a eviduje více než kontaktů s občany, kteří u této organizace hledali pomoc. BKB pořádá přednášky pro širokou a odbornou veřejnost, výcviky a semináře. BKB také vydává množství letáků, brožur, manuálů a jiných tiskovin, spolupracuje s médii, se státními i nevládními organizacemi. BKB podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám. Jedním z nejvýznamnějších návrhů BKB je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, Praha 5 Tel.: nepřetržitě; Týden pro neziskové organizace 7 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

8 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR mezinárodní organizace a sdružení Český helsinský výbor vznikl jako Československý helsinský výbor (Čs.HV) v listopadu roku 1988, aby sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. V současné době se snažíme: monitorovat stav lidských práv v ČR, podporovat skupiny obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost, poskytovat kvalitní poradenské služby, sledovat vývoj a dodržování právního řádu ČR a jeho souladu s principy lidských práv, prosazovat systémové změny v právním řádu a praxi, zvyšovat povědomí a informovanost společnosti o problematice lidských práv, vzdělávat k lidským právům, rozvíjet národní a mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Zvýšenou pozornost věnujeme těmto oblastem: Práva dětí s důrazem na uplatňování jejich práva kontaktu se svými rodiči. Výchova k lidským právům a rozvoj lidskoprávní knihovny. Boj proti rasismu a nesnášenlivosti. Podpora sociální reintegrace pachatelů trestné činnosti, monitoring stavu vězeňství a zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Sociálně právní poradenství. Ad hoc řešení závažných porušení lidských práv. Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: ; ČLOVĚK V TÍSNI obecně prospěšná společnost Společnost Člověk v tísni se kromě humanitárních projektů či podpoře lidských práv ve světě věnuje dlouhodobě problematice sociálního vyloučení a chudoby také na území České republiky. Od roku 1999 poskytuje prostřednictví terénních sociálních pracovníků (tsp) bezplatné sociálně právní poradenství a asistenci lidem ohroženým sociálním vyloučením. Sociální pracovníci řeší nejčastěji problémy spojené s bydlením, nezaměstnaností nebo zadlužením, součástí nabízených služeb je doprovod na úřady a jednání, pomoc s porozuměním obsahu úředních dopisů apod. Pobočka Praha nabízí v rámci Programů sociální integrace kromě terénní sociální práce (registrovaná soc.služba podle z.č.108/2006 Sb) také službu pracovního a kariérního poradenství, doučování a podporu vzdělávání dětí v rodinách, volnočasové aktivity a pravidelné kluby pro děti, mladé dospělé nebo rodiče. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Pobočka Praha, Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 494/3, Praha 5 Smíchov Tel.: , ; Týden pro neziskové organizace 8 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

9 ELPIDA obecně prospěšná společnost Elpida plus pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V současné době realizuje čtyři programy: Linka seniorů je bezplatná a anonymní linka důvěry, informační linka a linka krizové intervence pro seniory a osoby o seniory pečující s celostátní působností. Poskytuje informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému sociální podpory. Volajícím je k dispozici každý všední den a o vánočních svátcích od 8 do 20 hodin. Seniorcentrum Elpida - právní poradna, zdravotní poradna, počítačová poradna, sociální terapie Tváří v tvář, trénink paměti, trénink asertivity a sebeobrany, grafologie, výtvarné a literární dílny, přednášky, besedy, cvičení, taneční, společné procházky, klub Elpida. Seniorcentrum ročně navštíví 1200 seniorů. Školička internetu pro seniory - počítačové a jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé. Nová praktická učebnice napsaná lektory našich kurzů ke každému kurzu pro začátečníky zdarma. Od roku 2003 kurzy absolvovalo přes 13 tisíc seniorů. Vital plus - čtvrtletník pro seniory, který je distribuován zdarma do pečovatelských zařízení, knihkupectví, knihoven a kulturních zařízení i jednotlivcům v celé České republice. Pravidelně jej čte 40 tisíc čtenářů. Obecně prospěšná společnost Elpida plus, Na Strži 40, Praha 4 Tel.: ; (časopis) FORUM 50% Fórum 50 % svými aktivitami reaguje na problém nedostatečného zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Usilujeme o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě, neboť paritní zastoupení žen a mužů považujeme za základ pluralitní demokratické společnosti. Vyvíjíme aktivity jak směrem k politické reprezentaci, tak i pro širokou veřejnost. V oblasti vzdělávání nabízíme neformální studium v rámci tzv. Otevřené univerzity nebo účast na speciálních školeních pro ženy, které se rozhodly veřejně angažovat. Organizujeme semináře, konference a kulaté stoly na aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice (mj. každoročně vyhlašujeme soutěž Strana otevřená ženám, hodnotíme politické strany a analyzujeme jejich volební programy, včetně kandidátních listin). Zároveň se zaměřujeme na rovné příležitosti žen a mužů na komunální úrovni organizujeme regionální setkání, semináře komunitního rozpočtování a usilujeme o propagaci a naplňování principů Charty rovnosti žen a mužů ve městech a obcích. Spolupracujeme s ostatními organizacemi prosazujícími zájmy žen, mj. v rámci platformy Česká ženská lobby, jejíž jsme členskou organizací. Fórum 50 %, o.s., Plzeňská 846/66, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 9 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

10 HELPPES Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené je profesionální nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě ke zvýšení jejich integrace, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes teoretickou a praktickou přípravu a proškolení klienta, odborné secvičení klienta se psem až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa a zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů. Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a je členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International a jako jediný v ČR je držitelem certifikátu světové organizace Delta Society, sídlící v USA. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s., Mikovcova 9/531, Praha 2 Adresa výcvikového centra Helppes: Praha 5 Motol, Plzeňská ulice (u tram. zast. Hotel Golf) Tel.: ; HESTIA Posláním HESTIA, o.s. je vytvářet pozitivní mezilidské vztahy. HESTIA vede výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály. HESTIA je matkou programů Dobrovolnictví v nemocnicích a Dobrovolnictví v domovech pro seniory v České republice. Je stálým provozovatelem programu pro znevýhodněné děti Pět P Praha. Program Pět P je preventivní program pro děti školního věku, které z různých důvodů sociálních, zdravotních či rodinných nemají kamarády. Je založen na podpůrném vztahu jednoho dospělého dobrovolníka a jednoho dětského klienta a jejich společném trávení volného času jedno odpoledne týdně po dobu minimálně deseti měsíců. Od roku 2009 HESTIA provozuje nový program KOMPAS, který rovněž pomáhá znevýhodněným dětem a rodinám. V rámci programu KOMPAS se věnují dva dospělí vyškolení dobrovolníci skupince 4-6 dětí. Skupinka se schází pravidelně každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu nejméně 5 měsíců. HESTIA, o.s. a KOMPAS, Na Poříčí 12, Praha 1 tel Program Pět P, Štefánikova 21, Praha 5 tel , Týden pro neziskové organizace 10 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

11 KALEIDOSKOP Občanské sdružení Kaleidoskop vzniklo na podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin a blízkých. Kaleidoskop nabízí denní ambulantní poradenství v Ambulanci Kaleidoskop a až 18ti měsíční pobyt v Terapeutické komunitě Kaleidoskop. Ambulance slouží především ke vstupním informacím a orientaci ve službách, které jsou k dispozici v ČR pro lidi s poruchou osobosti a jejich blízké. Sociální pracovníci v Ambulanci pomáhají klientům a jejich rodinám vyhledat způsob řešení jejich problémů, provázejí klienty před vstupem do komunity a po jejím absolvování, a to formou individuálního i skupinového poradenství. Terapeutická komunita poskytuje služby lidem se závažnou poruchou osobnosti, u nichž všechny ostatní možnosti selhaly. Nabízí terapii soužitím, neboť společenství lidí s podobnými problémy se samo o sobě prokázalo jako léčivé. Na cestě klienty v komunitě doprovází sociální pracovníci. Komunita je postavena na strukturovaném programu, jehož součástí je kromě individuální a skupinové terapie, arterapie, sportu, eduakčních a volnočasových aktivit i společná péče o každodenní chod komunity včetně pořizování zásob, vaření, praní, uklízení apod. Občanské sdružení Kaleidoskop, K Fialce 9, Praha-Stodůlky Tel.: ; KLÍČEK nadační fond a Vzniku Nadačního fondu a Sdružení Klíček (1991, resp. 1992) předcházelo několik let osobního kontaktu s dětmi v nemocnici, který vedl k poznání, jak důležité jsou pro nemocného člověka i zdánlivě obyčejné věci: možnost být s někým, koho máme rádi a kdo má rád nás, procházka v lese, posezení pod stromem nebo třeba radost z toho, že člověka zrovna nic nebolí a může si dát něco dobrého k snědku prostě všechno to, co nám zdravým často připadá tak samozřejmé, že se z toho zapomínáme radovat. Ve FN Motol provozujeme skromnou svépomocnou ubytovnu pro rodiče nemocných dětí (od r. 1993), podporujeme společné pobývání dětí a rodičů v nemocnici, vzděláváme (nejen nemocniční) herní specialisty, pořádáme letní tábory pro děti po náročné léčbě a jejich blízké, poskytujeme praktickou podporu rodinám, které o své vážně a nevyléčitelně nemocné dítě pečují doma, snažíme se podporovat rodiny, jejichž dítě zemřelo. Naším velkým projektem je budování dětského hospice v obci Malejovice ve středním Posázaví první část domu je v provozu od podzimu Nadační fond a Sdružení Klíček, Renoirova 654, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 11 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

12 KLUB DVOJČAT A VÍCEČEAT Klub dvojčat a vícečat - Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů - je organizace s 15ti letou tradicí, zabývající se pomocí a podporou rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Co vám můžeme nabídnout: poradnu (sociální, pedagogickou, psychologickou) a laktační poradnu pro dvojčata přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícerčat pravidelná klubová setkání s dětmi ve vybavených hernách (možnost výměny zkušeností, oblečení, pomoc s problémy s vícerčaty v rámci svépomocné skupiny) jednodenní i víkendové akce ozdravné týdenní pobyty s programem pro děti a rodiče 2x ročně klubový zpravodaj plný informací, námětů, inzerce a kontaktů jednou měsíčně posezení maminek (s nepravidelnými besedami s odborníky a dospělými dvojčaty) 2x ročně burzu pro dvojčata zapůjčení odsávačky mateřského mléka mnoho dalších aktivit, jejichž spolutvůrci můžete být i Vy Klub dvojčat a vícečat, o.s., Matoušova 18, Praha 5 Tel.: , ; KMC BARRANDOV Kulturní a mateřské centrum Barrandov bylo založeno v září 1993 jako druhé v republice a na jeho chodu se z velké části podílejí maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Jsme zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku. Jsme členem Sítě MC v ČR. V roce 2006 jsme získali prestižní ocenění Family friendly society. Jsme držiteli titulu Organizace uznaná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. Cíle sdružení: Zamezit sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, zapojit je do chodu MC a nabídnout jim aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času rodin s malými dětmi. Pomoc při začleňování zdravotně i sociálně handicapovaných dětí a jejich rodin do běžného života. Získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých, partnerských a rodinných vztazích, řešení krizových období a tyto poznatky aktivně využívat v oblasti dalšího vzdělávání pořádáním tematických seminářů. Poskytnout možnost rodičům uplatnit jejich profesionální i získané zkušenosti. Zamezit vyloučení rodin z řad národnostních menšin žijících na území ČR z místní komunity. Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5 Tel.: , ; Týden pro neziskové organizace 12 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

13 KONTAKTbB KONTAKT bb Plavecká akademie bez bariér. Unikátní projekt plavání tělesně postižených. 500 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu. Plaveme ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice. Díky školicímu programu KONTAKTU bb plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli programu. Prostřednictvím našich aktivit motivujeme zdravotně postižené k aktivnímu, plnohodnotnému způsobu života a snažíme se inspirovat osoby bez postižení k trvalé spolupráci. Vzájemným ovlivňováním chceme přispívat k vytváření hodnotového systému, v němž na prvním místě je obrácení se k potřebám druhých a komunikace je založená na pochopení a porozumění k odlišnostem od většinových projevů. Hlavní činnost sdružení je rozdělena do tří oblastí: I. Výuka plavání, II. Pobytové akce, III. Sportovní program. Koncepční, kontinuální a metodicky vedený program plavání tělesně postižených je realizován na všech úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní a je v tomto pojetí celosvětově unikátní. Všechny oblasti činnosti sdružení z výuky plavání tělesně postižených vycházení, navazují na ni a vhodně ji doplňují. KONTAKT bb, Strahov blok 1, Vaníčkova 7, , Praha 6 Tel.: ; LAČHE ČHAVE Naše sdružení provozuje nízkoprahový klub pro děti 6 15 let na území Prahy Libuš, v ostatních částech Prahy nabízí pro osoby ve věku 6 26 let doučování v rodinách (příprava na přijímací zkoušky, výuka při a po nemoci ), výlety v Praze i celé ČR, zábavná odpoledne, prázdninový program a pomoc v sociální nouzi či krizové situaci. V klubu po celý rok probíhají kroužky češtiny, angličtiny, tance, divadla a další. Pro maminky s dětmi pořádáme ve středu dopolední program. Cílová skupina: Pro nízkoprahový klub 6 26 let Pro sociálně aktivizační služby let (rodiny s dětmi) Aktuální informace najdete na našich webových stránkách VŠECHNY NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME ZDARMA. Lačhe Čhave, Libušská 319/126, , Praha 4 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 13 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

14 LATA - programy pro ohroženou mládež Lata pracuje s pražskými dětmi a mladými lidmi (ve věku let), kteří řeší situace, jež nemohou nebo neumí zvládnout vlastními silami, a potýkají se s potížemi nejrůznějšího rázu s vrstevníky, v rodině, ve škole, s trávením volného času, nejrůznějšími psychickými obtížemi spojenými s obdobím dospívání a stavěním se na vlastní nohy apod. Lata jim nabízí podporu v podobě mladého člověka-dobrovolníka (18 30 let), který pro ně bude mít každý týden 2 3 hodiny, návrhy k trávení společného času a prostor k naslouchání, jenž může vnést nové světlo do obtížné situace a pomoci klientovi rozšířit jeho možnosti. Dvojice se schází po dobu alespoň půl roku a tráví společný čas podle vzájemné dohody. Metoda jeden na jednoho umožňuje rozvinout s klientem dlouhodobý vztah a nabídnout individuální přístup ke každému, kdo do Laty přijde hledat podporu. Dobrovolníci jsou vyškoleni a působí pod metodickým vedením sociálních pracovnic, jež s klientem paralelně pracují na vytváření jeho osobních cílů a hodnocení účasti v projektu. Lata také nabízí klientům možnost doučování. Navíc poskytuje odborné poradenství v obtížných rodinných situacích. Lata Programy pro ohroženou mládež, Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel.: , (0); PORADNA PRO INTEGRACI Občanské sdružení Poradna pro integraci, které bylo založeno v roce 1997, je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka. Od roku 2002 se věnuje také cizincům dlouhodobě usazeným v České republice. Smyslem činnosti naší organizace je hájit lidská práva azylantů a dalších cizinců žijících v České republice a pomoci jim v integraci do české společnosti tak, aby se stali jejími rovnocennými členy. Klientům zdarma nabízíme služby v oblasti sociálního a právního poradenství, organizujeme vzdělávací kurzy a podporujeme komunitní aktivity. Poradna pro integraci, Senovážná 2, Praha 5 Tel.: , mobil ; Týden pro neziskové organizace 14 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

15 PROFEM obecně prospěšná společnost profem o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty, je nezisková organizace zabývající se ochranou lidských práv žen od r Projekty proti násilí na ženách vedly před lety ke vzniku La Strady ČR, organizace zabývající se bojem proti obchodováním se ženami, dále pak k trvalému projektu AdvoCats for Women : ženám-obětem (nejen) domácího násilí poskytují právničky bezplatně poradenství a případné zastupování. profem klade důraz na prosítění, v oblasti boje proti násilí se aktivně podílela na vzniku a je členskou organizací KOORDONY - koalice organizací proti domácímu násilí, na mezinárodní půdě členkou evropské sítě proti násilí na ženách WAVE. Za práva žen se zasazuje spolu s 22 dalšími organizacemi v České ženské lobby. profem pořádá motivační kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu práce se silnou IT-komponentou, které jsou určeny ženám se zkušeností násilí, nezaměstnaným mladým a ženám ve věku před odchodem do důchodu. V těchto oblastech lobbuje za změny v zákonodárství, publikuje a spolupracuje i mezinárodně. profem o.p.s., kancelář Plzeňská 66, Praha 5 Tel.: , mobil ; PROGRESSIVE Občanské sdružení PROGRESSIVE je nestátní organizace působící v oblasti protidrogové prevence a oblasti ochrany veřejného zdraví od roku Dosavadním místem působení organizace je Česká republika, na svých projektech ovšem dlouhodobě spolupracujeme s dalšími zeměmi, především Německem. Naším hlavním tématem je prevence HIV/AIDS a hepatitid a ochrana veřejnosti před těmito nemocemi. Naše práce vychází z řady světových výzkumů a studií podporující efektivitu služeb aplikujících přístup harm reduction (minimalizace rizik) a public health (veřejného zdraví). NO BIOHAZARD (od r. 2003) terénní program pro uživatele nealkoholových drog v Praze. Hlavní službou je výměnný program, zdravotní ošetření, krizová intervence a poradenství. STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v Praze. Hlavní službou je výměnný program, zdravotní ošetření, krizová intervence a poradenství v širším rozsahu. NON STOP 24 - Prodejní automaty na zdravotnický materiál pro uživatele nealkoholových drog. Jde o distribuci sterilních jehel, stříkaček, kondomů, dezinfekcí pomocí automatu s cílem snižování rizika nákazy HIV/AIDS, hepatitid a dalších nemocí. FIXPOINT - Bezpečnostní kontejnery na použitý injekční materiál. PROGRESSIVE o.s., Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 15 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

16 PROSAZ Občanské sdružení Prosaz je společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. Poskytuje především osobní asistenci lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Osobní asistence se poskytuje na základě předchozí objednávky denně včetně víkendů a svátků na území hl. města Prahy občanům starším 7 let. Mezi další služby patří pečovatelská služba, domácí péče, odborné sociální poradenství a bezplatná telefonická krizová linka, na které jsou vyškolení konzultanti k dispozici 24 hodin denně. Sdružení Prosaz provozuje také bezbariérové pobytové a rehabilitační středisko v Líchovech u Sedlčan, kde se pravidelně organizují rehabilitační pobyty pro dospělé a letní tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. Prosaz dále provozuje chráněné dílny, a nabízí tak možnost pracovního uplatnění lidem se zdravotním postižením. Sortiment dílen tvoří ruční originální výrobky, při výrobě se preferují přírodní materiály. Novou aktivitou o.s. Prosaz je od letošního roku i klub, který je určen jako místo setkávání (nejen) tělesně postižených, je otevřen široké veřejnosti a nabízí pestrou škálu přednášek, besed se zajímavými osobnostmi, kulturních a osvětových programů. Prosaz o.s., Kodymova 2526, , Praha 5 Tel.: nebo ; ROMANO DIVES Občanské sdružení Romano Dives je zaměřeno na sociální, právní a výukové poradenství Romů. Od roku 2003 poskytuje 2x týdně sociální poradenství, dále poskytuje terénní práci u klientů, doučování dětí. Zajišťuje kurzy pro získání osvědčení - sociální minimum. Pro muže kurz pro získání řidičského průkazu ze skupiny B na skupinu C (řidič z povolání). Sdružení pomáhá při hledání zaměstnání, pomoc při zajištění náhradního ubytování (azylová zařízení apod.) Spolupracuje s kurátory pro mládež. Provádí supervizi pro vyškolené mentory. Pomáhá ZŠ Grafické při výběru vhodného zaměstnání pro rómské žáky. Spolupracuje s rómským poradcem, poradním sborem a s odbory Úřadu MČ Praha 5. Nabízí pomoc při řešení pracovněprávních a bytových problémů, řeší problémy nezletilých, závislých na návykových látkách. Pořádá vánoční besídky a poznávací zájezdy. Otevřeno: po-pá hodin; bezplatná právní poradna: středa hodin. Romano Dives, o.s., Plzeňská 174, Praha 5 Tel.: , ; Týden pro neziskové organizace 16 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

17 RC ANDÍLEK obecně prospěšná společnost Rodinné centrum Andílek nabízí: - dětskou hernu, kde děti můžou spokojeně dovádět v kuličkovém bazénku, číst si, stavět hrad nebo si jen tak hrát s některou z dřevěných ekologických hraček. Rodiče dětí si zde můžou oddechnout, popovídat si, dát si kávu, medovník či domácí koláč; - pro rodiče s dětmi do 7 let kurzy zaměřené na všechny oblasti vývoje dítěte, kurzy pohybové, hudební, dramatické a výtvarné výchovy, alternativní výchovně-vzdělávací kurzy (Začínáme s Montessori a Montessori pracovna); - Angličtinu hrou pro nejmenší děti, kterou vyučuje rodilá mluvčí; - přednášky a semináře pro rodiče o výchově dětí, o ekologii, dětské psychologii, o homeopatii, přednášky o Montessori metodě a další. Věnujeme se i vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů mateřských a základních škol a mateřských center - akreditovaný rekvalifikační kurz Lektor kurzy pro rodiny s dětmi v mateřských centrech. Organizujeme semináře pro pedagogy a lektory na klíč, se kterými jezdíme po celé ČR. V Andílku také nacházejí prostor pro setkávání se svými přáteli maminky cizinky, které žijí v Praze a mohou navštívit kurzy pro rodiny s dětmi v anglickém jazyce. V současnosti Andílka navštěvují rodiče z 27 různých zemí. Pro rodinu, o.p.s., Rodinné centrum Andílek, Štefánikova 12, Praha 5, Tel.: ; SEDM PAPRSKŮ Občanské sdružení Sedm paprsků poskytuje služby sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství klientům, kteří patří do skupin ohrožených sociálním vyloučením, např. dlouhodobě nezaměstnanýmn, cizincům, osobám v krizi, atd. Současně organizuje vzdělávací aktivity, krajanský festival a Poskytuje pomoc krajanům při uchování jazyka a kultury. V rámci projektů nabízíme vzdělávací aktivity i sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím rodinám, dlouhodobě nezaměstnaným, kteří patří současně do skupin ohrožených sociálním vyloučením, např. lidem v krizi, zdravotně postiženým, absolventům odvykacích pobytů od závislostí, mládeži z nefunkčních rodin, atd. Kromě toho poskytujeme pomoc při integraci cizinců, jsme organizací vysílající a přijímající dobrovolníky v rámci programu Mládež, vyvíjíme aktivity zaměřené na podporu uchování jazyka, kultury a tradic našich krajanů, kteří žijí již po generace v zahraničí a pro pracovníky pečujících profesí organizujeme vzdělávací akce, případně zahraniční stáže. Sedm paprsků, o.s., Spořická 328, Praha 8 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 17 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

18 SIMI Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) představuje nový název Poradny pro uprchlíky po jejím sloučení s Centrem pro otázky migrace. Důvodem pro změnu názvu bylo zdůraznění rozšíření cílů a aktivit organizace do budoucna. Základem činnosti Sdružení zůstává i nadále právní a sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Nedílnou součástí aktivit je i působení na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí zaměřených na danou problematiku, zároveň přednášejí na základních, středních a vysokých školách po celé České republice. SIMI se svou koncepční prací dále snaží ovlivňovat legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. Podáváním podnětů, publikováním odborných článků a lobováním usiluje dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců na území České republiky. Sdružení pro integraci a migraci je členem Konzorcia nevládních organizací zabývajících se migranty, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), mezinárodní organizace UNITED for Intercultural Action, dále Separated Children in Europe Program (SCEP) a mezinárodní platformy pro spolupráci na poli nelegální migrace PICUM. Sdružení pro integraci a migraci, Senovážná 2, Praha 1 Tel.: ; SOS - sdružení obrany spotřebitelů SOS Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. nabízí právní bezplatnou pomoc v oblasti spotřebitelského práva. Poradenství je poskytováno formou osobních poraden ve Spotřebitelských informačních centrech, placené telefonní poradenské linky a on-line poradenství na webových stránkách SOS. SOS se 1.dubna 2008 zapojilo do projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, což je alternativní možnost urovnání vzájemných sporů spotřebitelů i podnikatelů. Specifikem spotřebitelských sporů je především to, že se většinou jedná o relativně nízké hodnoty. To mnohé odrazuje od vymáhání svých práv v nákladném a zdlouhavém soudním řízení. Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stojí na třech pilířích kontaktu sporných stran a předání kvalifikované informace za pomoci kontaktního místa, mediaci a speciálním rozhodčím řízením. SOS poskytuje, vedle Hospodářské komory ČR a dalších spotřebitelských organizací, poradenství právě na úrovni kontaktních míst. SOS pomáhá sporným stranám na svých kontaktních místech v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a v Českých Budějovicích. Kontaktní místo v Brně navíc řeší veškeré přeshraniční spory. Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., Novákových 8, Praha 8 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 18 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

19 SPOLEČNOST DUHA Občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením vzniklo v r z iniciativy členů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v návaznosti na Nadaci DUHA. V současné době poskytuje Společnost DUHA své služby primárně dospělým lidem s mentálním postižením v těchto programech - Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporované zaměstnávání. Program Podporované zaměstnávání (PZ) občanského sdružení Společnost DUHA funguje od r Jeho vznik byl podnícen zájmem klientů ostatních programů sdružení (Chráněného bydlení a Centra denních služeb) o nalezení pracovního uplatnění. Program PZ je určen lidem se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání odpovídající jejich individuálním zájmům, schopnostem i osobním možnostem. Jedná se o zaměstnání na otevřeném trhu práce. Klientům poskytujeme podporu přímo na pracovišti - pomáháme se zaučením, začleněním do kolektivu i při řešení možných problémů v novém zaměstnání. Občanské sdružení Společnost DUHA, Program Podporované zaměstnávání, Zborovská 38, Praha 5 Smíchov SPCCH Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. je samostatným nezávislým občanským sdružením (se sídlem Karlínské náměstí 12, Praha 8) s plnou právní subjektivitou, sdružujícím členů postižených civilizačními chorobami, především osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů. SPCCH v ČR, o.s., se svou činností zaměřuje na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu integrace, na poskytování odborných sociálních služeb, včetně vzdělávacích a dalších aktivit, sloužících jejich zájmům. Jednou ze sítě SPCCH ČR o.s. je pobočka, která sídlí v Centru služeb pro tělesně postižené Zborovské ulici 46 na Praze 5. Pro své členy pořádáme celoroční programy, které sestávají z výletů, vycházek do historických částí Prahy, odborné přednášky, návštěvu kulturních akcí, zajištění počítačových kurzů; vyvrcholením naší práce jsou každoroční rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky. Cílem naší organizace je udržet seniory co nejdéle v dobré fyzické i psychické kondici tak, aby byli co nejdéle soběstační. SPCCH o.s., Zborovská 46, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 18 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

20 SVVP Středisko výcviku vodicích psů je součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Posláním organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. SVVP je členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa od roku Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty a již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku. SVVP je profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců lidí s těžkým zrakovým postižením, teoretickou i praktickou přípravou žadatelů na život s vodicím psem, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a jeho pes pomocník, řešením jakýchkoli problémů vyplývajících s užívání vodicího psa během jeho celé činné služby. Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, Praha 5 - Jinonice Tel.: , ; UNICEF Dětský fond OSN UNICEF již více než 60 let pomáhá znevýhodněným dětem v méně rozvinutých oblastech světa. Byl založen v roce 1946 za účelem pomoci dětem postiženým 2. světovou válkou. Své nezastupitelné místo má - bohužel i v dnešním světě. Bez jeho pomoci by umíraly miliony dětí, kterým je stále ještě odepřeno právo na zdraví, přiměřenou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv jiným zneužíváním. Každou hodinu umírají stovky dětí z důvodů, kterým lze předcházet. UNICEF proto systematicky rozvíjí dlouhodobé programy pomoci, které jsou zaměřeny především na oblast zdravotní péče, výživy, vzdělání a ochranu dětských práv. Působí ve více než 150 zemích světa a na svoje aktivity získává finanční prostředky výhradně z dobrovolných příspěvků jednotlivců, firemní filantropie a prodeje pohlednic a zboží UNICEF. Nákupem jedinečných blahopřání,originálního zboží a Panenek UNICEF v prodejně UNICEF (E.Peškové 17, Praha 5) se může do programů pomoci zapojit každý z nás! UNICEF, Elišky Peškové 17/741, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 19 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010

Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010 Mgr. Sri Kumar Vishwanathan ambasador roku 2010 V zastoupení pracovnic o.s. Vzájemné soužití: Kateřina Bajgerová pracovnice Sociálně právní poradny Jolana Šmarhovyčová terénní asistentka v lokalitě Liščina

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ (JEJICHŽ SLUŽBY SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ) PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA

PŘEHLED ORGANIZACÍ (JEJICHŽ SLUŽBY SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ) PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA PŘEHLED ORGANIZACÍ (JEJICHŽ SLUŽBY SOUVISEJÍ SE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ) PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA OBSAH 1 DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINY S DĚTMI... 3 1.1 Mateřské centrum Žirafa, o.s.... 3 2 OSOBY

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více