TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE brozura.indd :38:26

2 Týden pro neziskové organizace 2 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:26

3 Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvaly na Týden neziskových organizací, který už počtvrté pořádá městská část Praha 5. Tentokrát neziskové organizace najdete ve stanu na prostranství před kostelem svatého Václava. Jako obvykle Vás tu budou očekávat nevládní neziskové organizace, které se zabývají velmi širokou škálou činností od sociální oblasti, organizování volného času dětí a mládeže, pomocí a poradou v obtížných životních situacích, ochranou přírody, pořádáním kulturních akcí nebo aktivitami v mateřských centrech. Věříme, že vedle informací zde najdete i odpovědi na svoje problémy. Každý, kdo by chtěl pracovat a pomáhat si jistě vyberu tu svou neziskovou organizaci a bude velmi vítán. V průběhu šesti dnů se vedle velkých mezinárodních organizací, které pomáhají lidem nejen u nás, ale i po celém světě, představí i organizace menší, působící na území Prahy 5. Dovolte, abychom poděkovaly všem, kteří se podíleli na organizaci Týdne neziskového sektoru a těšíme se na Vás. Jitka Matoušková a Eva Kalhousová Týden pro neziskové organizace 3 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

4 Týden pro neziskové organizace Pořádá Městská část Praha 5 před kostelem svatého Václava na Smíchově října pondělí 4. října PROGRAM zahájení tiskovou konferencí Prezentace organizací: Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené, Komunitní centrum - Armáda spásy Prosaz, UNICEF úterý 5. října Prezentace organizací: Český helsinský výbor Komunitní centrum - Armáda spásy Hestia, - Program Pět P LATA, Prosaz, středa 6. října Prezentace organizací: Prosaz, Týden pro neziskové organizace 4 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

5 čtvrtek 7. října Prezentace organizací: Člověk v tísni, obecně prospěšná společnost Helppes Centrum výcviku psů pro postižené, Komunitní centrum - Armáda spásy Prosaz, UNICEF pátek 8. října Prezentace organizací: Český helsinský výbor Lačhe Čhave, Nadační fond Klíček Progressive, Poradna pro integraci, SPCCH, sobota 9. října Prezentace organizací: Lačhe Čhave, Romano Dives, Veselý Smíchov, Začátky prezentací mezi a hod. Týden pro neziskové organizace 5 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

6 ADRA ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). ADRA tvoří profesionální, transparentní a efektivní síť. Překračuje hranice, aby byla hlasem opomíjených a aby v jejich životech i v celé společnosti pracovala na průkazných a trvalých změnách k lepšímu. ADRA ČR se za dobu svého působení angažovala v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Číně, Indii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA či Zambii. Letos pomohla lidem zasaženým ničivou povodní na Moravě či po válečném konfliktu na Srí Lance. V České republice vede ADRA vzdělávací program pro děti PRVák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a každoročně uděluje cenu Michala Velíška určenou těm, kdo nezištně poskytují pomoc občanům nacházejícím se v přímém ohrožení. Občanské sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 Tel.: ; APERIO APERIO Společnost pro zdravé rodičovství usiluje o zlepšení služeb pro budoucí, stávající i sólo rodiče a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Poskytuje: Informace pro rodiče formou: * Bezplatné webové poradny v oblasti právní, sociální a psychologické (na * Průvodce porodnicemi v ČR (na * Publikací - např. Nebojujte s úřady a zaměstnavateli (legislativní příručka pro rodiče) * Knihovny Služby pro zaměstnavatele: * Genderové audity firem, plány rovnosti, poradenství a koučink * Školení a workshopy pro HR pracovníky/ce * Test rovných příležitostí pro firmy (na ) Kurzy a semináře: * pro veřejnost (předporodní příprava, uplatnění na trhu práce pro sólo rodiče, aj.) * pro odborníky ( Psychologie porodu, vzdělávání auditorů, aj.) Výzkumy a studie: * sociologické průzkumy a ankety (např. Problémy a potřeby rodičů ) * legislativní analýzy Aperio Společnost pro zdravé rodičovství, Plzeňská 66, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 6 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

7 ARMÁDA SPÁSY Komunitní centrum Armády spásy nabízí pomoc a podporu seniorům a lidem pobírajícím invalidní důchod nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, jako jsou například: osamělost, nedostatek sociálních kontaktů, neschopnost orientovat se v sociálním systému dávek a navazujících služeb. Zaměřuje se na prevenci sociálního vyloučení a proti zneužití práv seniorů ve společnosti. Komunitní centrum nabízí aktivizační služby pro seniory, prostřednictvím kterých mohou samostatně navázat a rozvíjet nové vztahy, udržovat fyzický, psychický i duchovní stav v rovnováze a posílit důstojnost a kvalitu života člověka ve stáří. Komunitní centrum se snaží o podporu samostatného života seniora, a to udržet ho aktivním co nejdéle v jeho přirozeném prostředí domova. Aktivizační sociální služby pro rodiny s dětmi napomáhají při překonávání obtížných situací rodin s dětmi. Služby usilují o podporu a praktickou pomoc rodině: např. bytová a dluhová problematika, podpora při hledání zaměstnání, jednání s institucemi, pomoc při zabezpečení základních životních potřeb rodiny. Služba napomáhá minimalizovat negativní dopady těchto situací na rodinu. Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány formou terénní služby v přirozeném prostředí rodiny. Komunitní centrum Armády spásy v ČR, Lidická 797/18, Praha-Smíchov Tel.: ; BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ Bílý kruh bezpečí je s působností v celé ČR, založené v roce Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení. BKB v sedmi poradnách v republice poskytuje odbornou, bezplatnou, nestrannou a diskrétní pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech včetně morální a emocionální podpory. Přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí konzultantů, právníka a odborníka na psychologickou pomoc. Tuto službu poskytuje bezplatně v roli dobrovolníků 202 osob. V roce 2010 má sdružení 10 pracovišť, z toho nonstop telefonickou linku DONA pro pomoc lidem ohroženým domácím násilím, a eviduje více než kontaktů s občany, kteří u této organizace hledali pomoc. BKB pořádá přednášky pro širokou a odbornou veřejnost, výcviky a semináře. BKB také vydává množství letáků, brožur, manuálů a jiných tiskovin, spolupracuje s médii, se státními i nevládními organizacemi. BKB podal řadu podnětů k zákonodárným iniciativám. Jedním z nejvýznamnějších návrhů BKB je zákon č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím. Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, Praha 5 Tel.: nepřetržitě; Týden pro neziskové organizace 7 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

8 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR mezinárodní organizace a sdružení Český helsinský výbor vznikl jako Československý helsinský výbor (Čs.HV) v listopadu roku 1988, aby sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejší ČSSR. V současné době se snažíme: monitorovat stav lidských práv v ČR, podporovat skupiny obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost, poskytovat kvalitní poradenské služby, sledovat vývoj a dodržování právního řádu ČR a jeho souladu s principy lidských práv, prosazovat systémové změny v právním řádu a praxi, zvyšovat povědomí a informovanost společnosti o problematice lidských práv, vzdělávat k lidským právům, rozvíjet národní a mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany lidských práv a svobod. Zvýšenou pozornost věnujeme těmto oblastem: Práva dětí s důrazem na uplatňování jejich práva kontaktu se svými rodiči. Výchova k lidským právům a rozvoj lidskoprávní knihovny. Boj proti rasismu a nesnášenlivosti. Podpora sociální reintegrace pachatelů trestné činnosti, monitoring stavu vězeňství a zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Sociálně právní poradenství. Ad hoc řešení závažných porušení lidských práv. Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: ; ČLOVĚK V TÍSNI obecně prospěšná společnost Společnost Člověk v tísni se kromě humanitárních projektů či podpoře lidských práv ve světě věnuje dlouhodobě problematice sociálního vyloučení a chudoby také na území České republiky. Od roku 1999 poskytuje prostřednictví terénních sociálních pracovníků (tsp) bezplatné sociálně právní poradenství a asistenci lidem ohroženým sociálním vyloučením. Sociální pracovníci řeší nejčastěji problémy spojené s bydlením, nezaměstnaností nebo zadlužením, součástí nabízených služeb je doprovod na úřady a jednání, pomoc s porozuměním obsahu úředních dopisů apod. Pobočka Praha nabízí v rámci Programů sociální integrace kromě terénní sociální práce (registrovaná soc.služba podle z.č.108/2006 Sb) také službu pracovního a kariérního poradenství, doučování a podporu vzdělávání dětí v rodinách, volnočasové aktivity a pravidelné kluby pro děti, mladé dospělé nebo rodiče. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Pobočka Praha, Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 494/3, Praha 5 Smíchov Tel.: , ; Týden pro neziskové organizace 8 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

9 ELPIDA obecně prospěšná společnost Elpida plus pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. V současné době realizuje čtyři programy: Linka seniorů je bezplatná a anonymní linka důvěry, informační linka a linka krizové intervence pro seniory a osoby o seniory pečující s celostátní působností. Poskytuje informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému sociální podpory. Volajícím je k dispozici každý všední den a o vánočních svátcích od 8 do 20 hodin. Seniorcentrum Elpida - právní poradna, zdravotní poradna, počítačová poradna, sociální terapie Tváří v tvář, trénink paměti, trénink asertivity a sebeobrany, grafologie, výtvarné a literární dílny, přednášky, besedy, cvičení, taneční, společné procházky, klub Elpida. Seniorcentrum ročně navštíví 1200 seniorů. Školička internetu pro seniory - počítačové a jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé. Nová praktická učebnice napsaná lektory našich kurzů ke každému kurzu pro začátečníky zdarma. Od roku 2003 kurzy absolvovalo přes 13 tisíc seniorů. Vital plus - čtvrtletník pro seniory, který je distribuován zdarma do pečovatelských zařízení, knihkupectví, knihoven a kulturních zařízení i jednotlivcům v celé České republice. Pravidelně jej čte 40 tisíc čtenářů. Obecně prospěšná společnost Elpida plus, Na Strži 40, Praha 4 Tel.: ; (časopis) FORUM 50% Fórum 50 % svými aktivitami reaguje na problém nedostatečného zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Usilujeme o společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě, neboť paritní zastoupení žen a mužů považujeme za základ pluralitní demokratické společnosti. Vyvíjíme aktivity jak směrem k politické reprezentaci, tak i pro širokou veřejnost. V oblasti vzdělávání nabízíme neformální studium v rámci tzv. Otevřené univerzity nebo účast na speciálních školeních pro ženy, které se rozhodly veřejně angažovat. Organizujeme semináře, konference a kulaté stoly na aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice (mj. každoročně vyhlašujeme soutěž Strana otevřená ženám, hodnotíme politické strany a analyzujeme jejich volební programy, včetně kandidátních listin). Zároveň se zaměřujeme na rovné příležitosti žen a mužů na komunální úrovni organizujeme regionální setkání, semináře komunitního rozpočtování a usilujeme o propagaci a naplňování principů Charty rovnosti žen a mužů ve městech a obcích. Spolupracujeme s ostatními organizacemi prosazujícími zájmy žen, mj. v rámci platformy Česká ženská lobby, jejíž jsme členskou organizací. Fórum 50 %, o.s., Plzeňská 846/66, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 9 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:27

10 HELPPES Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené je profesionální nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě ke zvýšení jejich integrace, soběstačnosti a samostatnosti, pomocí speciálně vycvičených psů. Organizace poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb - od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes teoretickou a praktickou přípravu a proškolení klienta, odborné secvičení klienta se psem až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa a zabývá se výchovou, výběrem a výcvikem asistenčních / balančních, vodících, signálních a terapeutických psů. Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a je členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International a jako jediný v ČR je držitelem certifikátu světové organizace Delta Society, sídlící v USA. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s., Mikovcova 9/531, Praha 2 Adresa výcvikového centra Helppes: Praha 5 Motol, Plzeňská ulice (u tram. zast. Hotel Golf) Tel.: ; HESTIA Posláním HESTIA, o.s. je vytvářet pozitivní mezilidské vztahy. HESTIA vede výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály. HESTIA je matkou programů Dobrovolnictví v nemocnicích a Dobrovolnictví v domovech pro seniory v České republice. Je stálým provozovatelem programu pro znevýhodněné děti Pět P Praha. Program Pět P je preventivní program pro děti školního věku, které z různých důvodů sociálních, zdravotních či rodinných nemají kamarády. Je založen na podpůrném vztahu jednoho dospělého dobrovolníka a jednoho dětského klienta a jejich společném trávení volného času jedno odpoledne týdně po dobu minimálně deseti měsíců. Od roku 2009 HESTIA provozuje nový program KOMPAS, který rovněž pomáhá znevýhodněným dětem a rodinám. V rámci programu KOMPAS se věnují dva dospělí vyškolení dobrovolníci skupince 4-6 dětí. Skupinka se schází pravidelně každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu nejméně 5 měsíců. HESTIA, o.s. a KOMPAS, Na Poříčí 12, Praha 1 tel Program Pět P, Štefánikova 21, Praha 5 tel , Týden pro neziskové organizace 10 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

11 KALEIDOSKOP Občanské sdružení Kaleidoskop vzniklo na podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin a blízkých. Kaleidoskop nabízí denní ambulantní poradenství v Ambulanci Kaleidoskop a až 18ti měsíční pobyt v Terapeutické komunitě Kaleidoskop. Ambulance slouží především ke vstupním informacím a orientaci ve službách, které jsou k dispozici v ČR pro lidi s poruchou osobosti a jejich blízké. Sociální pracovníci v Ambulanci pomáhají klientům a jejich rodinám vyhledat způsob řešení jejich problémů, provázejí klienty před vstupem do komunity a po jejím absolvování, a to formou individuálního i skupinového poradenství. Terapeutická komunita poskytuje služby lidem se závažnou poruchou osobnosti, u nichž všechny ostatní možnosti selhaly. Nabízí terapii soužitím, neboť společenství lidí s podobnými problémy se samo o sobě prokázalo jako léčivé. Na cestě klienty v komunitě doprovází sociální pracovníci. Komunita je postavena na strukturovaném programu, jehož součástí je kromě individuální a skupinové terapie, arterapie, sportu, eduakčních a volnočasových aktivit i společná péče o každodenní chod komunity včetně pořizování zásob, vaření, praní, uklízení apod. Občanské sdružení Kaleidoskop, K Fialce 9, Praha-Stodůlky Tel.: ; KLÍČEK nadační fond a Vzniku Nadačního fondu a Sdružení Klíček (1991, resp. 1992) předcházelo několik let osobního kontaktu s dětmi v nemocnici, který vedl k poznání, jak důležité jsou pro nemocného člověka i zdánlivě obyčejné věci: možnost být s někým, koho máme rádi a kdo má rád nás, procházka v lese, posezení pod stromem nebo třeba radost z toho, že člověka zrovna nic nebolí a může si dát něco dobrého k snědku prostě všechno to, co nám zdravým často připadá tak samozřejmé, že se z toho zapomínáme radovat. Ve FN Motol provozujeme skromnou svépomocnou ubytovnu pro rodiče nemocných dětí (od r. 1993), podporujeme společné pobývání dětí a rodičů v nemocnici, vzděláváme (nejen nemocniční) herní specialisty, pořádáme letní tábory pro děti po náročné léčbě a jejich blízké, poskytujeme praktickou podporu rodinám, které o své vážně a nevyléčitelně nemocné dítě pečují doma, snažíme se podporovat rodiny, jejichž dítě zemřelo. Naším velkým projektem je budování dětského hospice v obci Malejovice ve středním Posázaví první část domu je v provozu od podzimu Nadační fond a Sdružení Klíček, Renoirova 654, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 11 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

12 KLUB DVOJČAT A VÍCEČEAT Klub dvojčat a vícečat - Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů - je organizace s 15ti letou tradicí, zabývající se pomocí a podporou rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Co vám můžeme nabídnout: poradnu (sociální, pedagogickou, psychologickou) a laktační poradnu pro dvojčata přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícerčat pravidelná klubová setkání s dětmi ve vybavených hernách (možnost výměny zkušeností, oblečení, pomoc s problémy s vícerčaty v rámci svépomocné skupiny) jednodenní i víkendové akce ozdravné týdenní pobyty s programem pro děti a rodiče 2x ročně klubový zpravodaj plný informací, námětů, inzerce a kontaktů jednou měsíčně posezení maminek (s nepravidelnými besedami s odborníky a dospělými dvojčaty) 2x ročně burzu pro dvojčata zapůjčení odsávačky mateřského mléka mnoho dalších aktivit, jejichž spolutvůrci můžete být i Vy Klub dvojčat a vícečat, o.s., Matoušova 18, Praha 5 Tel.: , ; KMC BARRANDOV Kulturní a mateřské centrum Barrandov bylo založeno v září 1993 jako druhé v republice a na jeho chodu se z velké části podílejí maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Jsme zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku. Jsme členem Sítě MC v ČR. V roce 2006 jsme získali prestižní ocenění Family friendly society. Jsme držiteli titulu Organizace uznaná MPSV na léta pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. Cíle sdružení: Zamezit sociální izolaci rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, zapojit je do chodu MC a nabídnout jim aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času rodin s malými dětmi. Pomoc při začleňování zdravotně i sociálně handicapovaných dětí a jejich rodin do běžného života. Získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých, partnerských a rodinných vztazích, řešení krizových období a tyto poznatky aktivně využívat v oblasti dalšího vzdělávání pořádáním tematických seminářů. Poskytnout možnost rodičům uplatnit jejich profesionální i získané zkušenosti. Zamezit vyloučení rodin z řad národnostních menšin žijících na území ČR z místní komunity. Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5 Tel.: , ; Týden pro neziskové organizace 12 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

13 KONTAKTbB KONTAKT bb Plavecká akademie bez bariér. Unikátní projekt plavání tělesně postižených. 500 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu. Plaveme ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice. Díky školicímu programu KONTAKTU bb plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli programu. Prostřednictvím našich aktivit motivujeme zdravotně postižené k aktivnímu, plnohodnotnému způsobu života a snažíme se inspirovat osoby bez postižení k trvalé spolupráci. Vzájemným ovlivňováním chceme přispívat k vytváření hodnotového systému, v němž na prvním místě je obrácení se k potřebám druhých a komunikace je založená na pochopení a porozumění k odlišnostem od většinových projevů. Hlavní činnost sdružení je rozdělena do tří oblastí: I. Výuka plavání, II. Pobytové akce, III. Sportovní program. Koncepční, kontinuální a metodicky vedený program plavání tělesně postižených je realizován na všech úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní a je v tomto pojetí celosvětově unikátní. Všechny oblasti činnosti sdružení z výuky plavání tělesně postižených vycházení, navazují na ni a vhodně ji doplňují. KONTAKT bb, Strahov blok 1, Vaníčkova 7, , Praha 6 Tel.: ; LAČHE ČHAVE Naše sdružení provozuje nízkoprahový klub pro děti 6 15 let na území Prahy Libuš, v ostatních částech Prahy nabízí pro osoby ve věku 6 26 let doučování v rodinách (příprava na přijímací zkoušky, výuka při a po nemoci ), výlety v Praze i celé ČR, zábavná odpoledne, prázdninový program a pomoc v sociální nouzi či krizové situaci. V klubu po celý rok probíhají kroužky češtiny, angličtiny, tance, divadla a další. Pro maminky s dětmi pořádáme ve středu dopolední program. Cílová skupina: Pro nízkoprahový klub 6 26 let Pro sociálně aktivizační služby let (rodiny s dětmi) Aktuální informace najdete na našich webových stránkách VŠECHNY NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME ZDARMA. Lačhe Čhave, Libušská 319/126, , Praha 4 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 13 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

14 LATA - programy pro ohroženou mládež Lata pracuje s pražskými dětmi a mladými lidmi (ve věku let), kteří řeší situace, jež nemohou nebo neumí zvládnout vlastními silami, a potýkají se s potížemi nejrůznějšího rázu s vrstevníky, v rodině, ve škole, s trávením volného času, nejrůznějšími psychickými obtížemi spojenými s obdobím dospívání a stavěním se na vlastní nohy apod. Lata jim nabízí podporu v podobě mladého člověka-dobrovolníka (18 30 let), který pro ně bude mít každý týden 2 3 hodiny, návrhy k trávení společného času a prostor k naslouchání, jenž může vnést nové světlo do obtížné situace a pomoci klientovi rozšířit jeho možnosti. Dvojice se schází po dobu alespoň půl roku a tráví společný čas podle vzájemné dohody. Metoda jeden na jednoho umožňuje rozvinout s klientem dlouhodobý vztah a nabídnout individuální přístup ke každému, kdo do Laty přijde hledat podporu. Dobrovolníci jsou vyškoleni a působí pod metodickým vedením sociálních pracovnic, jež s klientem paralelně pracují na vytváření jeho osobních cílů a hodnocení účasti v projektu. Lata také nabízí klientům možnost doučování. Navíc poskytuje odborné poradenství v obtížných rodinných situacích. Lata Programy pro ohroženou mládež, Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel.: , (0); PORADNA PRO INTEGRACI Občanské sdružení Poradna pro integraci, které bylo založeno v roce 1997, je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka. Od roku 2002 se věnuje také cizincům dlouhodobě usazeným v České republice. Smyslem činnosti naší organizace je hájit lidská práva azylantů a dalších cizinců žijících v České republice a pomoci jim v integraci do české společnosti tak, aby se stali jejími rovnocennými členy. Klientům zdarma nabízíme služby v oblasti sociálního a právního poradenství, organizujeme vzdělávací kurzy a podporujeme komunitní aktivity. Poradna pro integraci, Senovážná 2, Praha 5 Tel.: , mobil ; Týden pro neziskové organizace 14 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:28

15 PROFEM obecně prospěšná společnost profem o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty, je nezisková organizace zabývající se ochranou lidských práv žen od r Projekty proti násilí na ženách vedly před lety ke vzniku La Strady ČR, organizace zabývající se bojem proti obchodováním se ženami, dále pak k trvalému projektu AdvoCats for Women : ženám-obětem (nejen) domácího násilí poskytují právničky bezplatně poradenství a případné zastupování. profem klade důraz na prosítění, v oblasti boje proti násilí se aktivně podílela na vzniku a je členskou organizací KOORDONY - koalice organizací proti domácímu násilí, na mezinárodní půdě členkou evropské sítě proti násilí na ženách WAVE. Za práva žen se zasazuje spolu s 22 dalšími organizacemi v České ženské lobby. profem pořádá motivační kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu práce se silnou IT-komponentou, které jsou určeny ženám se zkušeností násilí, nezaměstnaným mladým a ženám ve věku před odchodem do důchodu. V těchto oblastech lobbuje za změny v zákonodárství, publikuje a spolupracuje i mezinárodně. profem o.p.s., kancelář Plzeňská 66, Praha 5 Tel.: , mobil ; PROGRESSIVE Občanské sdružení PROGRESSIVE je nestátní organizace působící v oblasti protidrogové prevence a oblasti ochrany veřejného zdraví od roku Dosavadním místem působení organizace je Česká republika, na svých projektech ovšem dlouhodobě spolupracujeme s dalšími zeměmi, především Německem. Naším hlavním tématem je prevence HIV/AIDS a hepatitid a ochrana veřejnosti před těmito nemocemi. Naše práce vychází z řady světových výzkumů a studií podporující efektivitu služeb aplikujících přístup harm reduction (minimalizace rizik) a public health (veřejného zdraví). NO BIOHAZARD (od r. 2003) terénní program pro uživatele nealkoholových drog v Praze. Hlavní službou je výměnný program, zdravotní ošetření, krizová intervence a poradenství. STAGE 5 - kontaktní a poradenské centrum závislostí v Praze. Hlavní službou je výměnný program, zdravotní ošetření, krizová intervence a poradenství v širším rozsahu. NON STOP 24 - Prodejní automaty na zdravotnický materiál pro uživatele nealkoholových drog. Jde o distribuci sterilních jehel, stříkaček, kondomů, dezinfekcí pomocí automatu s cílem snižování rizika nákazy HIV/AIDS, hepatitid a dalších nemocí. FIXPOINT - Bezpečnostní kontejnery na použitý injekční materiál. PROGRESSIVE o.s., Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5 Tel.: ; Týden pro neziskové organizace 15 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

16 PROSAZ Občanské sdružení Prosaz je společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. Poskytuje především osobní asistenci lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Osobní asistence se poskytuje na základě předchozí objednávky denně včetně víkendů a svátků na území hl. města Prahy občanům starším 7 let. Mezi další služby patří pečovatelská služba, domácí péče, odborné sociální poradenství a bezplatná telefonická krizová linka, na které jsou vyškolení konzultanti k dispozici 24 hodin denně. Sdružení Prosaz provozuje také bezbariérové pobytové a rehabilitační středisko v Líchovech u Sedlčan, kde se pravidelně organizují rehabilitační pobyty pro dospělé a letní tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. Prosaz dále provozuje chráněné dílny, a nabízí tak možnost pracovního uplatnění lidem se zdravotním postižením. Sortiment dílen tvoří ruční originální výrobky, při výrobě se preferují přírodní materiály. Novou aktivitou o.s. Prosaz je od letošního roku i klub, který je určen jako místo setkávání (nejen) tělesně postižených, je otevřen široké veřejnosti a nabízí pestrou škálu přednášek, besed se zajímavými osobnostmi, kulturních a osvětových programů. Prosaz o.s., Kodymova 2526, , Praha 5 Tel.: nebo ; ROMANO DIVES Občanské sdružení Romano Dives je zaměřeno na sociální, právní a výukové poradenství Romů. Od roku 2003 poskytuje 2x týdně sociální poradenství, dále poskytuje terénní práci u klientů, doučování dětí. Zajišťuje kurzy pro získání osvědčení - sociální minimum. Pro muže kurz pro získání řidičského průkazu ze skupiny B na skupinu C (řidič z povolání). Sdružení pomáhá při hledání zaměstnání, pomoc při zajištění náhradního ubytování (azylová zařízení apod.) Spolupracuje s kurátory pro mládež. Provádí supervizi pro vyškolené mentory. Pomáhá ZŠ Grafické při výběru vhodného zaměstnání pro rómské žáky. Spolupracuje s rómským poradcem, poradním sborem a s odbory Úřadu MČ Praha 5. Nabízí pomoc při řešení pracovněprávních a bytových problémů, řeší problémy nezletilých, závislých na návykových látkách. Pořádá vánoční besídky a poznávací zájezdy. Otevřeno: po-pá hodin; bezplatná právní poradna: středa hodin. Romano Dives, o.s., Plzeňská 174, Praha 5 Tel.: , ; Týden pro neziskové organizace 16 Městská část Praha 5 brozura.indd :38:29

Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00

Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00 PROGRAM Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00 24.9.2012 Téma dne: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patron: Ing. Vlasta Váchová

Více

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více