Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní koupaliště Moravské Budějovice. Provozní a návštěvní řád"

Transkript

1 Letní koupaliště Moravské Budějovice Provozní a návštěvní řád PROVOZOVATEL LETNÍHO KOUPALIŠTĚ: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady Moravské Budějovice květen 2015

2 Koupaliště Moravské Budějovice 2 OBSAH PROVOZNÍHO ŘÁDU ÚVODNÍ LIST LETNÍHO KOUPALIŠTĚ Technický popis koupaliště a provozu Bazény Princip cirkulace bazénové vody Zdroj vody, voda plnící a ředící Měření kvality bazénové vody Skladování chemikálií, bezpečnost manipulace Požadavky na jakost bazénové vody Zabezpečení provozu Personální zajištění provozu a odpovědnost pracovníků Lékárnička první pomoci a záchranné pomůcky Provoz a úklid prostor koupaliště Čištění a úklid akumulačních jímek Čištění a dezinfekce bazénů a brodítek Čištění a úklid ostatních prostor Kontroly tobogánu Shromažďování a likvidace odpadu Obsluha strojního zařízení Povinnosti provozovatele zařízení Povinnosti obsluhy zařízení Návštěvní řád koupaliště Pravidla provozu tobogánu Provozní řád půjčovny sportovních potřeb Provoz bufetu Provozní řád aquazorbingu SEZNAM TABULEK V TEXTU: Tab. 1 Bazény 5 Tab. 2 Denní množství koagulantu pro jednotlivé bazény.. Tab. 3 Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod umělých koupališť Tab. 4 Četnost kontroly ukazatelů Tab. 5 Personální zajištění plavčíky dle počtu návštěvníků

3 Koupaliště Moravské Budějovice 3 ÚVODNÍ LIST LETNÍHO KOUPALIŠTĚ NÁZEV KOUPALIŠTĚ : ADRESA: MAJITEL: LETNÍ KOUPALIŠTĚ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Husova Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice nám. Míru Moravské Budějovice IČO: PROVOZOVATEL: ZIKOS, příspěvková organizace Komenského sady Moravské Budějovice IČO: DIČ: CZ PRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA PROVOZ: JMÉNO, PŘÍJMENÍ Ing. Miroslava Bendová TELEFON PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ: ČERVEN - SRPEN: PONDĚLÍ NEDĚLE 9,00 20,00 ZDROJ VODY PRO KOUPALIŠTĚ VEŘEJNÝ VODOVOD VLASTNÍ STUDNA VODOTEČ PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU VYPRACOVAL: ZIKOS, příspěvková organizace DATUM 05/2015 SCHVÁLIL: DATUM

4 Koupaliště Moravské Budějovice 4 Důležitá telefonní čísla: Hasiči Záchranná služba Policie Tísňové volání Policie ČR stanice Mor. Budějovice Městská policie Městský úřad Mor. Budějovice Hygienická stanice Třebíč Vodárenská akciová společnost, a.s. Voda a kanalizace E-ON a.s. poruchová služba Hasiči Mor. Budějovice , Podklady pro zpracování provozního řádu: Zákon 258/2000 Sb. ve znění Zák. 151/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Vyhl. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch TNV Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků. Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků. Podklady provozovatele. Servis a revize technologie: REMI MAR, s.r.o. Syrovice Syrovice Poznámka: Provozní řád a veškeré následné změny a novely předloží provozovatel vždy ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví.

5 Koupaliště Moravské Budějovice 5 1. Technický popis koupaliště a provozu Areál koupaliště zahrnuje tři bazény, tobogán, dvě hřiště na plážový volejbal, jedno hřiště na plážový fotbal, tenisové hřiště s umělým povrchem, dětské pískoviště, dětskou autodráhu, stolní tenis, ruské kuželky a plochy pro slunění a odpočinek. 1.1 Bazény Na koupališti jsou tři bazény plavecký bazén, bazén s tobogánem a dětský bazén. Plavecký bazén: laminátová konstrukce o rozměrech 50 x 21 m, hloubka 1,5-1,8 m. Bazén s tobogánem: laminátová konstrukce o rozměrech 25 x 12,5 m, hloubka 1,3 m. Dětský bazén: železobetonová deska s hydroizolační folií o rozměrech 24,5 x 11,7 m, hloubka 0,3-0,7 m. Po okraji bazénů jsou přelivné žlábky, ze kterých voda odtéká do akumulační nádrže. Přívod vody do bazénů je zajištěn vtokovými tryskami. Sání ze dna a vypouštění bazénů probíhá dnovými gulemi. Pro slunění slouží plocha mezi bazénem s toboganem a brouzdalištěm. Tato plocha je osazena umělým povrchem (rohože). Zbývající plochy pro slunění jsou prostory kolem bazénů a zatravněné vyhrazené plochy s lavičkami. Tab. 1: Bazény bazén plavecký bazén plocha m objem m Okamžitá kapacita osob max. 210 úpravna vody RUV I. cirkulace m 3 /h 187,2 bazén s tobogánem RUV II. 172,8 dětský bazén RUV III. 108 Okamžitá kapacita vodní plochy bazénu je 379 osob. Okamžitá výpočtová návštěvnost zařízení může být 379 * 5 = 1895 osob. Skutečná okamžitá kapacita koupaliště je s ohledem na velikost sociálních zařízení 1400 osob. Při naplnění kapacity je vstup na koupaliště dočasně uzavřen do doby než se kapacita uvolní. Zázemí pro návštěvníky obsahuje sociální zařízení s WC, sprchami. Pro muže jsou 4 WC, 4 pisoáry a 8 sprch. Pro ženy je 8 WC a 8 sprch. Šatny pro muže a pro ženy jsou vybavené uzamykatelnými skříňkami. Na ploše je umístěna převlékací kabina.

6 Koupaliště Moravské Budějovice 6 Zaměstnanci mají svou šatnu s vlastní skříňkou, do které ukládají pracovní oděv. 1.2 Princip cirkulace bazénové vody Voda z bazénu je odebírána přelivným žlábkem z hladiny a přitéká do akumulační jímky. Před filtr je zaústěno dávkování koagulantu. Na lapačích vlasů se zachytí hrubé nečistoty a voda je oběhovými čerpadly dopravena do filtru. Na filtračním loži filtru se zbaví vysrážených nečistot. Hygienické zabezpečení vody se provádí aplikací chlornanu sodného. Množství dávkovaného dezinfekčního činidla je automaticky regulováno v závislosti na naměřeném množství volného chloru ve vodě. Hodnota ph se reguluje automaticky dávkováním chemikálie pro snížení či zvýšení ph vody v závislosti na naměřené hodnotě ph pomocí měřící sondy. Tato voda je pak přiváděna zpět do bazénu. Chemikálie jsou dodávány membránovými dávkovacími čerpadly. Síran hlinitý a chlornan sodný (předchlorace) před filtry, kyselina sírová a chlornan sodný (dochlorace) za filtry. Předchlorace umožňuje dezinfekci celého systému bazénové technologie. Koagulační filtrace vody Strojovna je umístěna v suterénu hlavní budovy podél velkého plaveckého bazénu. Jsou zde umístěny tři úpravny vody bazénů pro každý z bazénů. Přístup do strojovny je z chodníku u budovy, pro dopravu chemikálií slouží dveře z venkovního prostoru z ulice. Pro plavecký bazén je instalováno 5 filtrů o 1600 mm, cirkulaci zajišťují 4 čerpadla o výkonu 46,8 m 3 /h. Pro bazén s tobogánem jsou instalované 2 filtry o 1600 mm, cirkulaci zajišťují 3 čerpadla o výkonu 57,6 m 3 /h. Pro dětský bazén je instalovaný 1 filtr o 1600 mm, cirkulaci zajišťují 2 čerpadla o výkonu 54 m 3 /h. Dávkování chemikálií K dávkování koagulantu a korektoru ph vody jsou ve strojovně úpraven bazénové vody instalována membránová dávkovací čerpadla. Aby nemohlo dojít k nárazovému předávkování při výpadku nebo vypnutí cirkulace, jsou dávkovací čerpadla blokována v provozním chodu na chod příslušných cirkulačních čerpadel. Činnost čerpadel pro dávkování korektoru ph je řízena automaticky od zařízení v závislosti na nastavených parametrech kvality bazénové vody. Čerpadla pro dávkování koagulantu se nastavují ručně v závislosti na návštěvnosti a optické kvalitě vody v jednotlivých bazénech. Pro přípravu chemikálií jsou součástí chemického hospodářství úpravny vody instalovány rozpouštěcí nádrže. Detailní způsob a výška dávky chemikálií je nastavována na základě provozu koupaliště.

7 Koupaliště Moravské Budějovice 7 Koagulant: V současné době je používán síran hlinitý Al 2 (SO 4 ) 3 bílé granule dodávané v pytlích. Příprava roztoku: denní dávka síranu se nasype do kbelíku a nechá se za občasného zamíchání rozpouštět cca 12 hodin. Pak se přelije přes husté síto do rozpouštěcí nádrže a doplní se vodou. Během dne se provede promíchání roztoku v rozpouštěcí nádrži, aby se snížilo usazování síranu. Dávka koagulantu musí být dostatečná, aby došlo k vysrážení všech nečistot, ale nesmí být natolik velká, aby se nevysrážený koagulant dostával přes filtr do bazénu a vločkoval se s nečistotami v bazénu. Dávkovací čerpadlo se nastaví tak, aby se potřebné množství síranu rovnoměrně dopravovalo do vody před filtr. Uvažované spotřeby pro čištění vody ukazuje tab. 2. Tab. 2: Denní množství koagulantu pro jednotlivé bazény Bazén plavecký bazén bazén s tobogánem dětský bazén Úpravna RÚV. I. RUV. II. RUV. III. cirkulace koagulant/hod koagulant/den 187,2m 3 /h 0,02 0,18 kg/h 0,4 2,2 kg/den 172,8m 3 /h 0,02 0,17 kg/h 0,4 2,1 kg/den 108 m 3 /h 0,04 0,08 kg/h 0,1 0,8 kg/den V případě velmi nízké zátěže bazénu, je-li voda jiskřivě čirá, je možné dávkování koagulantu přerušit. Zvýšené dávky se aplikují hlavně po vyprání filtrů, kdy se dočasně snižuje zachytávací schopnost filtračního lože. Korekce ph: Podle potřeby se dávkuje roztok kyseliny sírové - H 2 SO 4. Používá se akumulátorová 38 % ředěná v poměru 1 : 20. Chlór: NaClO chlornan sodný je použit jako sanitizér bazénové vody a technologie úpravny vody pro bazény. Dodáván v sudech 50 l nebo v kanystrech 25l. Smícháním s tlakovou vodou je aplikován do upravené bazénové vody pro plavecký bazén a pro plavecký bazén s tobogánem za filtry a pro dětský bazén za výměníkem tepla. Algicid: používá se Wetter Algicid Super. Pro běžný provoz se používá dávkování 5 10 ml/m 3 a týden. Pro běžný chod úpraven se předpokládá 1 x týdně provést přechlórování vody na hodnotu 2 3 mg Cl/l v mimoprovozní době tak, aby do zahájení koupání byla hodnota volného chlóru v rozmezí dle tab Zdroj vody, voda plnící a ředící Koupaliště je napojeno na vodovodní síť Vodárenské akciové společnosti Brno divize Třebíč. Tato společnost dodává pitnou vodu na koupaliště ze SV Vranov Třebíč, zdroj Štítary ÚV. Na pitnou vodu jsou napojeny všechny tři bazény, sprchy, šatny, WC a sprchy u brodítek. Dále je pitná voda rozvedena do pitné fontánky pro

8 Koupaliště Moravské Budějovice 8 návštěvníky, jež je umístěna na budově strojovny. Voda do sprch a do brodítek je ohřívaná slunečními kolektory. Užitková voda z vlastního zdroje - studny (vydatnost 0,2 0,3 l/s) je používána pouze k omývání chodníků ochozů bazénů a udržování zeleně. Chodníky ochozů bazénů jsou spádované směrem od bazénů. Tím je zabráněno při jejich mytí smíchání vody užitkové s vodou v bazénech. Pracovníci, kteří provádějí úklid chodníků jsou poučeni o provádění úklidových prací takovým způsobem, aby ke smíchání obou zmiňovaných vod nedošlo. Odtok užitkové vody je sveden do kanalizace. Voda přiváděná do bazénů prochází vždy přes úpravnu vody a její množství je měřeno osazeným vodoměrem. Její odečet se provádí denně a zapisuje se společně s denní návštěvností do provozního deníku. Minimální množství dopouštěné vody dle vyhlášky 238/2011 Sb.: Minimální dopouštění vody do nekrytých bazénů letního koupaliště je 60 l/os.den. Skutečné potřebné množství dopouštěné vody je zpravidla vyšší - řídí se podle rozborů chemické kvality vody v jednotlivých bazénech, kdy voda musí splňovat ustanovení tab. 4. Povinností provozovatele je každodenní evidence dopouštěné zdrojové vody a denní návštěvnosti. 1.4 Měření kvality bazénové vody Dle Zákona 258/2000 Sb. ve znění zák. 151/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví je za provoz a hygienickou nezávadnost vody odpovědný provozovatel bazénu. Kvalitativní parametry, které má bazénová voda splňovat, jsou uvedeny v tab. 4 (příloha č. 8 Vyhlášky 238/2011Sb.). Četnosti měření jednotlivých parametrů jsou uvedeny v tab. 5 (příloha 9 Vyhlášky. 238/2011Sb). K zabezpečení stálé kvality bazénové vody je instalována automatická regulace dávkování chemikálií. Vzorek vody se vyhodnocuje na měrných sondách a po porovnání s nastavenými parametry se automaticky, bez nutnosti obsluhy, reguluje činnost dávkovacích čerpadel korektoru ph a chlorace. Naměřené hodnoty se zobrazují na displejích měřiče. Zobrazované hodnoty se zapisují do provozního deníku každé 4 hodiny. Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného chlóru, ph vody, Redox potenciálu. Vázaný chlór se doměřuje ručně. Ostatní chemické parametry jsou zajišťovány laboratorním rozborem. Splnění mikrobiologických požadavků a kontrolní chemické rozbory provozovatel zajišťuje v laboratoři. Ke kontrolnímu měření kvality vody vstupující po úpravě do bazénu je na výtlačném potrubí osazen odběrný ventil. Mikrobiologický rozbor vody je prováděn v akreditované laboratoři. V současné době zajišťuje rozbory: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Odbor hygienických laboratoří Jihlava Pracoviště Třebíč, Bráfova 31

9 Koupaliště Moravské Budějovice Skladování chemikálií, bezpečnost manipulace Chemikálie jsou skladovány odděleně od sebe na suchém a temném místě s odvětráním. Na dveřích skladu musí být výstražné tabulky formátu A4 POZOR ŽÍRAVINA, ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM, ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. Ve skladu se doporučuje teplota v rozmezí 20 až 25 C. Zásady bezpečnosti práce s chemikáliemi 1. Obsluha musí být vybavena ochrannými pomůckami: ochranným štítem, gumovou zástěrou, holínkami, respirátorem. Obsluha je povinna ochranné prostředky při práci s chemikáliemi používat. 2. Je povoleno používat jen schválené výrobky opatřené českým návodem. Při přípravě a používání chemikálií je bezpodmínečně nutné dodržovat návod k obsluze uváděný výrobcem a používat chemikálie jen k účelu, ke kterému byly vyrobeny. 3. V prostoru strojovny, úpravny vody a skladu chemikálií a při jakékoliv manipulaci s chemikáliemi i mimo tyto prostory je zakázáno pít, jíst a kouřit. 4. Při práci s chemikáliemi (kyselinami) je potřebné dodržovat zásadu lít chemikálii (kyselinu) do vody a ne naopak. Toto pravidlo je bezpodmínečně nutné dodržovat u koncentrované kyseliny sírové! 5. V případě nadýchání se chemických výparů (chloru) je nutné okamžitě opustit prostor strojovny a odebrat se na čerstvý vzduch. Při příznacích otravy vyhledat lékařskou pomoc. 6. V případě zasažení těla používanými chemikáliemi je nutné bezodkladně umývat postižená místa čistou vodou po dobu min. 5 minut. Malé plochy lze následně ošetřit mastným krémem, při zpuchýření nebo postižení větší plochy těla je nutné vyhledat lékařské ošetření. 7. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat proudem čisté vody, později borovou vodou nebo Ophtalem a následně vyhledat lékařskou pomoc. 8. V prostoru úpravny vody nebo její bezprostřední blízkosti musí být k dispozici lékárnička. 9. Každou mimořádnou situaci při práci s chemikáliemi je třeba hlásit provozovateli a zapsat do provozního deníku. Při pracovním úrazu sepsat protokol o úrazu. 1.6 Požadavky na jakost bazénové vody Mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky na kvalitu vody v bazénu stanoví hygienická Vyhláška 238/2011 Sb. Provozovatel je povinen provádět pravidelné rozbory kvality bazénové vody v požadovaných četnostech stanovených vyhláškou. V případě výsledků s hodnotami kvality vody odchylnými od parametrů uvedených v tab. 4 je provozovatel povinen provést náležitá opatření k zabránění poškození zdraví koupajících a informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty na kterémkoli z odběrových míst nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je nutno okamžitě vyšetřit příčinu a

10 Koupaliště Moravské Budějovice 10 přijmout opatření k nápravě. Do doby odstranění závad nelze provozovat koupání. Veškeré výsledky rozborů vody provozovatel archivuje po dobu min. 5 let. Tab. 3: Požadavky na mikrobiologické a fyzikálně-chemické ukazatele jakosti vod v umělých koupalištích příloha č.8 Vyhl. 238/2011Sb. vázaný chlor ozon Ukazatel Escherichia coli počet kolonií při 36 C Pseudomonas Aeruginosa Staphylococcus aureus Legionella spp. průhlednost zákal ph celkový organický uhlík (TOC) dusičnany volný chlor redox-potenciál - v rozsahu ph 6,5 7,3 - v rozsahu ph 7,3 7,6 Jednotka KTJ/100 ml KTJ/1 ml KTJ/100 ml KTJ/100 ml KTJ/100 ml ZF mg /l mg/l mg/l mg/l mg/l mv Upravená voda před vstupem do bazénu < 0,05 > 750 > 770 Bazénová voda během provozu Mezní hodnota nerušený průhled na celé dno 0,5 6,5 7,6 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody 20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody 0,3 0,6 0,5 0,8 0,7 1,0 < 0,05 > 700 > 720 Nejvyšší mezní hodnota *) *) *) ,3 Vysvětlivky ,12 10,12 11, ,16 15,16 *) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek: 1. hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36oC, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa, 2. hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36oC. Vysvětlivky: 1. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO nebo metoda Colilert -18/Quanti- Tray. 2. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO Metoda stanovení podle ČSN EN ISO

11 Koupaliště Moravské Budějovice Metoda stanovení podle ČSN EN ISO , ale v bodě 4.1 se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody. 5. U plaveckého bazénu se vyšetření na přítomnost legionel provádí pouze ve vodě před vstupem do bazénu; ve vodě v bazénu se provádí, pouze pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy a podobně. Metoda stanovení podle ČSN ISO a ČSN ISO Vyšetření na přítomnost legionel není třeba provádět, jestliže teplota vody je trvale nižší než 23oC. U léčebných bazénů recirkulovaná voda na přítoku do bazénu a do sprch musí splňovat hodnotu 0 KTJ/100 ml. 6. V protokolu se u výsledku uvede jednotka podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu. U léčebných bazénů plněných vodou z přírodních léčivých zdrojů se zohledňují odchylky vyplývající ze specifických přírodních vlastností těchto vod. 7. V odůvodněných případech je možno připustit širší rozmezí ph, ne však vyšší než ph = 9,5 a nižší než ph = 6; rozmezí hodnot 6,5-7,6 je optimální pro efektivní působení dezinfekce. Pokud není prováděno měření ph automaticky kontinuálně, provádí se stanovení na místě při odběru vzorků. U léčebných bazénů nedezinfikovaných chlorem lze připustit i odlišné hodnoty v případě, že se jedná o zdroj přírodní léčivé vody s ph přirozeně vyšším nebo nižším. 8. Plnící voda nesmí mít obsah TOC vyšší než je hygienický limit pro pitnou vodu (5 mg/l), z hlediska minimalizace tvorby nežádoucích vedlejších produktů dezinfekce se doporučuje hodnota TOC v plnící vodě co nejnižší (do 1 mg/l). 9. Platí pro plavecké bazény a pro léčebné bazény s teplotou vody nepřesahující 28o C. U dětských bazénů a brouzdališť je vhodné, aby se bez ohledu na teplotu vody obsah volného chloru ve vodě s ohledem na vyšší citlivost dětského organismu vůči chloru pohyboval při nižší hodnotě daného rozmezí, tj. při hodnotě 0,3 mg/l. 10. Platí pro koupelové bazény a léčebné bazény s teplotou nepřesahující 32 C. 11. Platí pro koupelové bazény a léčebné bazény s teplotou vyšší než 32 C. 12. Stanovení se provádí na místě při odběru vzorků. U vod obsahujících bromidy a jodidy se stanovuje volný halogen přepočtený jako chlor. Jsou tolerovány odchylky od limitní hodnoty až do výše ± 20%. 13. Stanovení se provádí na místě při odběru vzorků. Vypočteno z rozdílu mezi celkovým aktivním chlorem a volným chlorem. U vod obsahujících bromidy a jodidy se stanovuje vázaný halogen jako chlor. 14. Stanovuje se pouze v případě použití ozonu při úpravě vody. Měří se pouze na přítoku do bazénu. 15. Měřeno elektrodou Ag/AgCl 3,5 M KCl. Naměřené hodnoty se udávají pouze s označením příslušné elektrody nebo přepočtu. Vyjádřeno jako změřená hodnota potenciálu ORP(M) proti zvolené referenční elektrodě (Ag/AgCl3,5 mol/lkcl) při teplotě 25oC. V případě jiných podmínek je nutno výsledek přepočítat. Stanovení se přednostně provádí ve stacionárních měřících a registračních přístrojích s kontinuálním měřením. 16. Při použití jiných než chlorových přípravků a pro vodu s podílem chloridů > 5000 mg/l, jakož i pro vody obsahující bromidy a jodidy v množství > 0,5 mg/l, je nutné hodnotu pro příslušný redox potenciál stanovit experimentálně. 18. V případě použití ozonu při úpravě vody platí pro dusičnany limitní hodnota 30 mg/l nad hodnotu plnící vody.

12 Koupaliště Moravské Budějovice 12 Odběry pro měření parametrů zajišťuje strojník. Poznámka: Kontrola chodu dezinfekčního zařízení se provádí 1 hodinu před zahájením provozu koupaliště a dále každou druhou hodinu. Kontrola a seřizování sond 1x týdně nebo dle potřeby provozu. Místa odběru vzorků vody v bazénech Pro mikrobiologický rozbor plaveckého bazénu se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po jednom vzorku ve všech čtyřech rozích bazénu. U bazénu s tobogánem a dětského bazénu se odebírá vzorek na dvou protilehlých kratších stranách bazénu. Pro chemický rozbor plaveckého bazénu se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a slévaný vzorek ze čtyř rohů bazénu, u bazénu s tobogánem a u dětského bazénu se odebírá slévaný z odběru u obou protilehlých kratších stran bazénu. Odběry se provádějí vždy za provozu 15 cm pod hladinou. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa. Vzorky vody z potrubí před vstupem do bazénů se odebírá z ventilu umístěného za každým filtrem na potrubí výtlaku. Kontrola a hodnocení jakosti vody v bazénech Hodnota volného chlóru, ph a Redox potenciálu je měřena automaticky, hodnoty se přenášejí do velínu, kde se zobrazují na displeji měřiče. Jakost vody v bazénech se orientačně kontroluje nejméně třikrát denně sledováním stavu průhlednosti vody v nejhlubší části bazénů. Hodinu před zahájením provozu a následně ve čtyřhodinových intervalech se kontroluje a odečítá hodnota volného a vázaného chlóru, ph a Redox potenciálu a zapisuje se do provozního deníku. Chemické ukazatele se kontrolují laboratorně. Ukazatele, které se posuzují porovnáním s vodou vstupní (TOC, dusičnany), se porovnávají s protokolem o kvalitě vstupní vody dodaným vodárenskou společností (Vodárenská akciová společnost Brno divize Třebíč). Teplota vody v bazénech se měří průběžně instalovanými teploměry v potrubí, údaje se zapisují každé 4 hodiny do provozního deníku. Kontrolní měření se provádí min. 2x denně ručními teploměry. Naměřené hodnoty se uvádí na tabuli u vstupu na koupaliště. Tab. 4 : Četnost kontroly Příloha č. 9 Vyhl. 238/2011 Sb. Kontrolovaný ukazatel Četnost kontroly Vysvětlivky obsah volného a vázaného chloru či jiného dezinfekčního agens redox-potenciál teplota vody v bazénu hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu každou čtvrtou hodinu třikrát denně 1 1 1

13 Koupaliště Moravské Budějovice 13 průhlednost ph zákal dusičnany celkový organický uhlík (TOC) ozon mikrobiologické ukazatele: Escherichia coli, počet kolonií při 36 C,Pseudomonas aeruginosa Legionella spp. Staphylococcus aureus Absorbance A254(1cm) průběžně, nejméně však třikrát denně jednou denně jednou za 14 dnů jednou za 14 dní jednou měsíčně jednou za 14 dnů jednou měsíčně nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 14 dnů či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví jednou za 3 měsíce jednou měsíčně jednou za 14 dnů jednou za 3 měsíce jednou měsíčně kontinuální měření nebo podle potřeby 1 1 1,2 1,2 3 4, , Vysvětlivky: 1. Kontrolu ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně na místě (ph, volný chlor či jiný dezinfekční přípravek, vázaný chlor, redox potenciál, teplota vody a vzduchu, průhlednost) nebo jejichž stanovení lze provádět na místě pomocí přenosného spektrofotometru a komerčně vyráběných setů (dusičnany, zákal), nemusí provozovatel nechat zajistit u autorizované laboratoře, akreditované laboratoře nebo laboratoře, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře. Stanovení těchto ukazatelů musí být prováděno správně podle návodů výrobce měřících zařízení a funkčnost měřícího zařízení musí být pravidelně ověřována. Kvalitu měření ověřuje orgán ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru. Autorizovaná laboratoř, akreditovaná laboratoř nebo laboratoř, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře provede jedenkrát měsíčně stanovení ukazatelů volný a vázaný chlor, zákal, ph, dusičnany, TOC, popř. ozon. Orgánu ochrany veřejného zdraví se podle 6c, odst. 1 písm. d) zákona zasílají v elektronické podobě pouze výsledky kontroly provedené autorizovanou laboratoří, akreditovanou laboratoří, nebo laboratoří, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře (mikrobiologické rozbory, porovnávací chemický rozbor). Výsledky provozních kontrol prováděných provozovatelem se uchovávají v provozním deníku. 2. Četnost kontrol ukazatelů zákal a dusičnany může být v případě, že je bazén denně vypouštěn a napouštěn plnící vodou, snížena na jednou měsíčně. 3. Platí pro plavecké bazény, pro léčebné bazény a bazény s přírodním léčivým zdrojem s teplotou vody do 28 C.

14 Koupaliště Moravské Budějovice Platí pro koupelové bazény, pro léčebné bazény a bazény s přírodním léčivým zdrojem s teplotou vody nad 28 o C. 5. V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, ph, redox-potenciálu a absorbance A254(1cm) a automatické regulace úpravy ph a dávkování dezinfekčního přípravku, nebo v případě, že je bazén denně vypouštěn a napouštěn plnící vodou, může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů a TOC na jednou měsíčně. 6. Platí, pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy a podobně. V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, ph a redox-potenciálu a automatické regulace úpravy ph a dávkování dezinfekčního přípravku může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly na jednou měsíčně. 7. Nepovinný, ale doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro aktuální sledování zátěže bazénové vody organickými látkami (TOC) ze strany provozovatelů, zejména v případě kontinuálního měření. Doporučená hodnota A254(1 cm) bazénové vody je rovnahodnotě 0,02 nad hodnotu plnící vody. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Personální zajištění provozu a odpovědnost pracovníků Bezpečnost na koupališti zajišťují plavčíci podle návštěvnosti. Na počátku směny (provozu) jsou min. 2, jejich počet se operativně navyšuje podle návštěvnosti dle tab. 5 (tab. 2 -TNV ). Strojníci a plavčíci vykonávají svoje funkce na základě příslušného osvědčení o provedení zkoušek. Toto osvědčení vydává výhradně akreditovaná firma. Zaměstnanci vlastní zdravotní průkazy, které jsou uloženy u vedoucího provozovny. Za výkon služby plavčíků a obsluhu tobogánu odpovídá mistr plavčík. Mistr plavčík zodpovídá ve spolupráci s vedoucím směny za: - výkon služby plavčíků a obsluhy tobogánu - rozpis služeb u bazénů a tobogánu nejméně na týden dopředu - počet plavčíků na směnu, který stanovuje operativně dle návštěvnosti Před zahájením sezóny popř. před nástupem do první služby provádějí poučení a proškolení plavčíků. Za provoz, kontrolu jakosti vody a dodržování provozního řádu při směně zodpovídá strojník, který je zároveň vedoucí směny. Vedoucí směny zodpovídá za : - kontrolu jakosti vody - dodržování provozního řádu - rozpis služeb zaměstnanců nejméně na týden dopředu

15 Koupaliště Moravské Budějovice 15 - dodržování provozní doby - čistotu, pořádek, úklid na šatnách, WC, sprchách a ostatních zařízeních - čistotu a úpravu areálu koupaliště včetně hřišť, chodníků a travnatých ploch Za celkový chod zařízení zodpovídá vedoucí koupaliště. Tab.5: Personální zajištění plavčíky podle počtu návštěvníků Počet návštěvníků v areálu 1 až až až až až až 1800 Na každých dalších 500 osob do hloubky 2,5 m 1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 PL Navíc 1 PL 2.2 Lékárnička první pomoci a záchranné pomůcky Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici v prostoru ošetřovny. Musí obsahovat základní prostředky pro poskytnutí první pomoci návštěvníků jak při drobných úrazech (povrchová desinfekce, sterilní obinadla, oční voda, elastická obinadla), tak prostředky pro poskytnutí první pomoci při ohrožení života. Ošetřovna je vybavená lehátkem, skříňkovou lékárničkou, přenosnou lékárničkou, nosítky, krčním límcem, resuscitační maskou. Lékárnička první pomoci musí být k dispozici i v prostorách strojovny pro případ úrazu obsluhy. V prostoru u bazénů je k dispozici házecí kruh na laně. Vybavení lékárničky: Nůžky chirurgické Teploměr lékařský Pinzeta anatomická Rouška resuscitační (vhodnější resuscitační maska) Šátek trojcípý Zaškrcovadlo šíře 6 cm Rukavice pryžové (latexové) v obalu Špendlík zavírací Peroxid vodíku Gázové kompresy sterilní Náplast cívková 2 druhy Náplast s polštářkem (rychloobvaz) 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 1 ks 2 páry 2 ks 2 balení 2 ks po 1 ks 6 ks

16 Koupaliště Moravské Budějovice 16 Obinadlo elastické š. 8 cm, 10 cm a 12 cm Obvaz hotový sterilní č. 2 Obvaz hotový sterilní č. 3 Dezinfekce na kůži (např. Betadine, Cutasept, apod.) Ophtal Sada ústních vzduchovodů doporučené vybavení po 2 ks po 2 ks po 2 ks 1 ks 1 ks 3. Provoz a úklid prostor koupaliště 3.1 Čištění a úklid akumulačních jímek Mechanická očista a dezinfekce akumulačních jímek se provádí před a po sezóně. Provádí se mechanicky pomocí kartáčů. Jako dezinfekce se používá SAVO nebo zředěný chlornan sodný. Nesmí se používat saponáty nebo jiné pěnivé prostředky a písek. Po vyčištění se všechny myté plochy důkladně vystříkají vodou při otevření vypouštění do kanalizace. Min. 2 x za měsíc se akumulační jímky čistí mechanicky. 3.2 Čištění a dezinfekce bazénů a brodítek Prostor koupaliště je upraven tak, aby zaručoval odvodnění a odkanalizování. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace. Odpočinkové plochy a plochy pro oslunění jsou zatravněny popř. opatřeny umělohmotnými rohožemi. Denně před otevřením koupaliště se provádí kontrola bazénů a tobogánu. Denně před zahájením provozu se mechanicky čistí a dezinfikují brodítka. Výměna vody v brodítkách se provádí průběžně během provozu tak, aby se voda v brodítku vyměnila min. 1x za hodinu. Jednou týdně se provede mechanická očista přelivných žlábků bazénů po sejmutí krycích mřížek. Stěny bazénů se mechanicky čistí takovým způsobem a v takovém intervalu, aby byly trvale beze stop znečištění a nárůstů řas. K čištění dna bazénů a stěn se používá podvodní vysavač Dolphin D6002. Vysávání dna a mechanické čištění stěn bazénů se provádí minimálně 3 x za týden, při velké návštěvnosti častěji. Použití podvodního vysavače je možné pouze v bazénu bez návštěvníků 3.3 Čištění a úklid ostatních prostor Průběžný úklid prostor se provádí po celou dobu provozu areálu. Denně po ukončení provozu koupaliště nebo před jeho zahájením se provádí důkladný úklid všech místností a prostor. Min. 3 x denně během provozu nebo podle potřeby se opláchne podlaha a zařizovací předměty na WC. Kontrola stavu WC a sprch se provádí 1 x za hodinu a případné nedostatky ihned odstraňují. Dezinfekce se provádí jednou denně po skončení provozu. Obsluha při použití dezinfekčních prostředků musí respektovat návod výrobce, používat ochranné pomůcky a zamezit návštěvníkům přímý kontakt s dezinfekčním prostředkem.

17 Koupaliště Moravské Budějovice 17 Hřiště na plážový volejbal a fotbal se před otevřením upravují. Mechanicky se čistí brodítka u těchto hřišť před otevřením a po celou dobu provozu. Travnaté plochy o rozloze cca 1,5 ha se pravidelně sekají. Denně se provádí očista ochozů a chodníků. Dětské pískoviště o rozměrech 2x2 m je naplněné pískem určeným pro venkovní hrací plochy a neobsahuje chemické látky, jež jsou zdrojem zdravotního rizika. Každý den před otevřením koupaliště se provádí čištění a prohrabávání pískoviště, 1x za letní sezónu je provedena výměna písku v pískovišti. Používané dezinfekční prostředky: Domestos 24H Citrus fresh, Domestos 24H Pine fresh, Domestos 24H Atlantic fresh, Flegbricks Savo original 5% 5% 5% 10% 5% tekutý dezinfekční a čisticí prostředek, zásaditý tekutý dezinfekční a čisticí prostředek, zásaditý tekutý dezinfekční a čisticí prostředek, zásaditý tekutý čisticí a odmašťovací prostředek, kyselý dezinfekční prostředek na plochy, předměty, vodu, likvidaci řas apod. zásaditý Ke každému dezinfekčnímu prostředku má provozovatel bezpečnostní list, který je uložený u vedoucího koupaliště. 3.4 Kontroly tobogánu Každodenní vizuální kontrola provozovatelem Plavčík denně před zahájením provozu fyzicky prohlédne koryto tobogánu z hlediska čistoty, neporušenosti konstrukce, poškození, změn, nadměrného opotřebení a cizích těles. Provoz se zahájí jen tehdy, pokud dráha nevykazuje známky poškození, která by mohla návštěvníka zranit nebo jinak ohrozit bezpečnost provozu. Kontroly se zaznamenávají do provozního deníku. Pravidelná kontrola provozovatelem Pravidelná kontrola se provádí každý měsíc provozu koupaliště. Kontrola, podrobnější než každodenní vizuální kontrola, ověřuje fungování a stabilitu zařízení. Tyto kontroly se rovněž zaznamenají do provozního deníku. Kontrola zahrnuje: - kontrolu povrchu skluzavky (z vnitřní strany skluzavky), - kontrolu spojů, aby se zjistily možné lomy nebo praskliny, - zjištění možné oxidace, - kontrolu stability konstrukce během používání, - kontrolu z hlediska opotřebení. Kontrola roční (rozšířená tříletá) nezávislým expertem v rozsahu stanoveném ČSN EN ,2 Expert vydá osvědčení o provedení zkoušky, které provozovatel eviduje společně s ostatními dokumenty skluzavky.

18 Koupaliště Moravské Budějovice Shromažďování a likvidace odpadu Odpadkové koše umístěné v areálu jsou denně vynášeny do popelnic. Každý den před otevřením koupaliště jsou popelnice vyváženy do kontejneru mimo prostor koupaliště. 3.6 Obsluha strojního zařízení Při provozu se kontroluje stav chemikálií pro jednotlivé bazény, provádí se odvzdušnění filtrů, kontrola čerpadel, spojek, ucpávek, el. ventilů, kontrola hlídačů hladiny vody, kontrola a čištění hlav dávkovacích čerpadel. Obsluha provádí běžnou údržbu technologie a stará se o plynulý chod úpraven vody. Pravidelně kontroluje a čistí vlasové filtry čerpadel, podle potřeby pere filtrační náplň filtrů, kontroluje chod a seřízení měřícího zařízení. Před zahájením údržbářských prací se musí strojní zařízení odpojit od elektrické sítě a zajistit proti opětovnému zapnutí. Při údržbářských pracích se musí dodržovat pravidla bezpečné práce v uzavřených prostorách stejně jako uznávaná technická pravidla. Při všech pracích na elektrickém zařízení je provozovatel povinen postupovat podle platných předpisů, norem a podle provozního řádu. Tento řád však nenahrazuje platné předpisy a normy. Ustanovení provozního řádu musí být v praxi doplněna provozními manuály jednotlivých výrobců zařízení. Elektrická zařízení smějí opravovat a udržovat pouze pracovníci s kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Obsluhovat elektrická zařízení smějí pracovníci alespoň seznámení s obsluhou podle 3 vyhl. 50/78 Sb. Před zahájením sezóny se provádí kontrola strojovny, úpraven vody a zařízení odbornou servisní firmou. 4. Povinnosti provozovatele zařízení 1. Určit odpovědné pracovníky obsluhy a zajistit jejich vyškolení. 2. Dohlédnout na řádné seznámení pracovníků obsluhy s technickým zařízením a Provozním řádem úpraven vody a zvláště pak s používáním chemikálií. 3. Seznámit pracovníky před zahájením prací s problematikou práce s chemikáliemi, min. 1x ročně musí být znalost problematiky prozkoušena a o zkoušce proveden zápis. 4. Dbát u pracovníků na dodržování bezpečnostních předpisů, zvláště pak na řádném používání pracovního oděvu a ochranných pracovních pomůcek a na dodržování bezpečnostních zásad. 5. Zajišťovat provozní hmoty, náhradní díly, revize a opravy technologického zařízení. 6. Dohlížet na řádné vedení Provozního deníku.

19 Koupaliště Moravské Budějovice Dohlížet na řádné vedení zdravotní knihy (uvedení a uložení opisů rozhodnutí o povolení provozu, záznamy orgánů hygienické služby, zdravotní průkazy zaměstnanců, atd.) 8. Zajistit školení personálu pro poskytování První pomoci a o záchraně tonoucího. 9. Zajistit aby se všichni pracovníci podrobili před nástupem do práce vstupní lékařské prohlídce a 1x ročně preventivně lékařským prohlídkám. 10. Ukončit provoz při tzv. náhlých poruchách, tj. poruchy, které by mohly způsobit ohrožení zdraví personálu a veřejnosti. Koupaliště se uzavře do doby, než bude zajištěn běžný provoz a porucha odstraněna. Všechny mimořádné situace bránící provozu bezprostředně nahlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 11. Zabezpečit, aby do technologických prostor neměla přístup nepovolaná osoba. 12. Zajistit vybavení zaměstnanců vhodnými pracovními pomůckami a ochrannými prostředky. 13. Zajišťovat laboratorní vyšetření a vystavení protokolu o výsledku u osoby autorizované, akreditované nebo osob, která má osvědčení o správné činnosti laboratoře dle ustanovení 6c zákona 151/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Výsledky řádně archivovat po dobu 5 let. 14. Zajistit rozmístění lékárniček první pomoci ve strojovně a na stanovišti plavčíka a pravidelně kontrolovat jejich obsah. 15. Věci nalezené v prostorách koupaliště provozovatel zapíše do knihy nálezů a umístí je na viditelném místě. 16. Na viditelném místě u vstupu na letní koupaliště vyvěsí Návštěvní řád. 5. Povinnosti obsluhy zařízení 1. Dodržovat všeobecné pokyny a předpisy pro ochranu a bezpečnost práce, používat ochranné pomůcky pro práci s chemikáliemi. 2. Znát a dodržovat Provozní řád úpravny vody a příslušné hygienické předpisy, normy a vyhlášky. 3. Řádně dohlížet na chod úpraven vody a řídit jej dle zkoušek jakosti vody a dle Provozního řádu. 4. Řídit se pokyny vydanými příslušným orgánem ochrany zdraví. 5. Včas nárokovat potřebný materiál, chemikálie a opravy. 6. Dodržovat správné uložení chemikálií dle Provozního řádu, na místě k tomu určeném. 7. Provádět drobnou údržbu dle svých možností a znalostí. Dbát na dobrý a bezporuchový chod zařízení. 8. Udržovat pořádek, čistotu a osobní hygienu na pracovišti. 9. Řádně vést provozní deník (záznamy o prováděných manipulacích a měřeních, průběhu směny a všech dalších událostech souvisejících s provozováním zařízení). 10. Účastnit se všech nutných školení a přezkoušení dle pokynů provozovatele. 11. Podrobit se vstupní lékařské prohlídce a 1x ročně preventivním lékařským prohlídkám.

20 Koupaliště Moravské Budějovice Navštívit ošetřujícího lékaře při onemocnění člena rodiny přenosnou chorobou nebo i při jiném styku s přenosnou chorobou a řídit se řádně pokyny ošetřujícího lékaře. O styku s přenosnou chorobou i opatřeních ošetřujícího lékaře neprodleně seznámit provozovatele. 13. Řídit se pokyny provozovatele a všechny poruchy, neobvyklé události a změny v provozu zaznamenat do provozního deníku. 14. Zabránit vstupu nepovolaných osob do prostor úpravny vody i ostatních prostor, které nejsou přístupny veřejnosti. 15. Dbát, aby i návštěvníci dodržovali základní hygienická pravidla (dodržování čisté zóny, sprchování při průchodu brodítkem) a Návštěvní řád. Kontrolu dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků provádí zaměstnanci namátkově. 6. Návštěvní řád koupaliště 1. Vstup do prostoru koupaliště 1. Vstup na koupaliště je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou. Platnost vstupenky je daná časem vyznačeným na vstupence nebo podle typu zakoupené permanentky. Denní vstupenka platí pouze na jeden vstup do areálu. 2. Dětem mladším 10-ti let je vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu a pod dohledem osob starších 18-ti let. Každé dítě musí mít plavky při vstupu do bazénu a prostoru mezi bazény. 3. Areál nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. 4. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky osobám, které nemají podle návštěvního řádu povolen vstup. 5. Při naplnění kapacity areálu je vstup dočasně uzavřen do doby než se kapacita uvolní. 2. Vyloučení z návštěvy koupaliště 1. Do prostoru koupaliště mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků. Tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo kožními chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušnici osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené. 2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ - TNV 940920-1 Koutecký Karel, Sokolovská bytová, plavecký bazén Sokolov Jednou ze základních povinností provozovatele

Více

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ

P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ P R OVO Z N Í ŘÁD UMĚLÉHO KOUPALIŠTĚ Název: Majitel: Provozovatel: Provozní doba: Vypracoval: Schválil: Koupaliště Police nad Metují Město Police nad Metují Technické služby Police nad Metují, s.r.o. V

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Provozní řád krytého bazénu

Provozní řád krytého bazénu Provozní řád krytého bazénu Majitel: Moravskoslezský kraj Provozovatel: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17.listopadu 1123, příspěvková organizace, IČ: 136 44 319 Provozovna : Krytý

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756

PROVOZNÍ ŘÁD. pro Koupaliště Milevsko. Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 PROVOZNÍ ŘÁD pro Koupaliště Milevsko Provozovatel : SPOS Milevsko s.r.o. J. A. Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ : 260 30 756 V. Milevsku dne 1.1.2012 1 PROVOZNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ V MILEVSKU Čl. I. Úvodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Obsah 1. Provozní doba, kapacita, návštěvnost

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz

Plavecké centrum u majáku s.r.o. Chrudimská 472 Pardubice IČO: 28768701 www.plavaniumajaku.cz plavaniumajaku@seznam.cz Provozní řád bazénu pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí Adresa místa provozování kurzů: Štrossova 172 530 02 PARDUBICE Provozovatel: Plavecké centrum u majáku s.r.o. Odpovědná osoba: Markéta

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ PONIKLÁ 1. Úvodní ustanovení: Vypracování provozního řádu a jeho následné předložení ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Libereckého

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel:

AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV. Provozovatel: AquaDream a.s. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD strana 1 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNOVÉ ČÁSTI AQUAPARK BARRANDOV Provozovatel: AQUADREAM a.s. Melodická 1380 150 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 27457125 Únor 2007 Schváleno : Hygienická

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád

Provozní řád SPORTCENTRUM DDM Prostějov. Provozní řád Provozní řád Provozní řád Relaxačního centra (dálen je RC ) Sportcentra DDM Prostějov je vypracován a předložen orgánu ochrany veřejného zdraví dle ustanovení 6c odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 258/2000

Více

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád plavání kojenců a batolat v plaveckém bazénu v Jilemnici ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o

Více

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice

Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice Návštěvní řád Aquapark Kohoutovice 1. Úvodní ustanovení Při vstupu do prostoru Aquaparku Kohoutovice (dále jen "areál") je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat

Provozní řád. Aqua Club Ledňáček. Plavání kojenců a batolat Provozní řád Aqua club Ledňáček Plavání kojenců a batolat Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení 6, odst. 3, písm. c) zákon č. 258/2000 sb. O ochraně veřejného zdraví. Název.: Umístění a adresa.:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU PRO PLAVÁNÍ KOJENCŮ, BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Provozovatel: Tomáš Cerman, IČO : 11261803, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník Provozovna: Centrum MARCO, Riegrova 1543, 269 01 Rakovník

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH PROVOZNÍ ŘÁD nekrytého umělého koupaliště V POZLOVICÍCH Provozní řád nekrytého umělého koupaliště je vypracován dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. A.

Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. A. Provozní řád sauny a umělého koupaliště - bazénu pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat ve Filia klubu, Halasovo náměstí 7, Brno. Provozovatel: FILIA KLUB s.r.o. Sídlo: Antonínská 565/20, Brno, 602

Více

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice

Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Provozní řád Fitness centra Sportovní areál Bazén Sušice Tento Provozní řád je závazný pro návštěvníky Fitness centra ve Sportovním areálu - Bazén Sušice (dále jen Fitness centrum ) provozovaného organizací

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici

Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici Provozní řád sauny v plaveckém bazénu v Jilemnici 1. ÚVOD Provozní řád je zpracován v souladu se zákonem 151/2011 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark Článek 1 - Vstup do krytého bazénu NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD plaveckého bazénu a areálu Aquapark 1. Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - DENNÍCH LÁZNÍ HODONÍN Tento návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Denních lázní Hodonín (dále jen DL) a musí být návštěvníky a organizacemi

Více

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011

Strana 1 / 41. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. ze dne 10. srpna 2011 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D PRO KRYTÝ PLAVECKÝ AREÁL / KPA / V KLATOVECH Všeobecná ustanovení Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků. S tímto řádem jsou p o v i n n i

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 ZHOTOVITEL: BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 238/2011 Sb. Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupali... - znění dle 97/14 Sb. 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 2938 Sbírka zákonů č. 238 / 2011 238 VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Ministerstvo

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46

Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Provozní řád Penzion Žralok Šošůvka 46 Platný od 1.5.2011 I. Údaje o provozovateli Provozovatel: Hydroart s.r.o., Na Lukách 2306/2, Blansko 678 01 IČO: 25586475 DIČ:CZ 25586475 Telefon: 516415563 Odpovědná

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích

PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Služby Boskovice, s.r.o. Boskovice, U Lázní 2063/3, PSČ 680 01 IČO: 269 44 855 PROVOZNÍ ŘÁD MASÉRNY v Boskovicích Adresa: SAUNA U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice Schváleno KHS Jm kraje se sídlem v Brně rozhodnutím

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád INFRASAUNA krytého bazénu PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD dle 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Provoz Infrasauny Provozovatel a osoba, zodpovědná

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ SKUTEČ s.r.o. PALACKÉHO NÁM. 133, 539 73 SKUTEČ IČO: 260 13 771 BAZÉNY A WELLNESS s.r.o., IČO: 279 41 931 NAD ŠUTKOU 41 182 00 PRAHA 8 - KOBYLISY VYPRACOVAL:

Více

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006

Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 Židovská obec Brno Směrnice 24/2006 PROVOZNÍ ŘÁD REGENERAČNÍHO CENTRA OBSAH 1.) LEGISLATIVA 2.) PODMÍNKY ČINNOSTI 3.) POUŽITÍ PŘÍSTROJŮ, NÁSTROJU, POMŮCEK A DALŠICH ZAŘÍZENÍ 4.) ZÁSADY PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

VODNÍ SVĚT KOLÍN LÁZEŇSKÝ ŘÁD

VODNÍ SVĚT KOLÍN LÁZEŇSKÝ ŘÁD LÁZEŇSKÝ ŘÁD Všeobecná ustanovení: slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků, nájemců komerčních prostor a obslužného personálu. Každý návštěvník se k jeho dodržování zavazuje stupem

Více

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004

Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 Nové hygienické předpisy pro bazény a sauny platné od 1. 4. 2004 I. ÚVODNÍ SLOVO 1. duben 2004 přinesl do života bazénářů a saunařů novou hygienickou Vyhlášku 135/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky

Více

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW).

Tento Návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků BAZÉNU A WELLNESS (dále jen BaW). NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉN, WELLNESS Návštěvní řád je vypracován zejména na základě 7a z.č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a dále v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 ELIFITNESS s.r.o., Údolní 532/76, 602 00 Brno, IČ 28906373 PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů INFRA SAUNY. Všichni návštěvníci sauny

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Provozní řád třídy pro děti mladší tří let

Provozní řád třídy pro děti mladší tří let Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most Provozní řád třídy pro děti mladší tří let Údaje o zařízení: Název organizace: Základní škola s rozšířenou

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 B2C ceník č. 2/2014 platnost 1. 4. 30. 6. 2014 aktualizace 1. 4. 2014 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více