KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)"

Transkript

1 KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení terénních sociálních služeb (Chomutovská, Prunéřov) v rámci cílených programů pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi (SAS) II. Priority (konkrétní, pro tu kterou oblast) 1. Oblast vzdělávání a volného času Jen velmi málo dětí z CS navštěvuje MŠ Minimum dětí pokračuje ve středoškolském vzdělávání Chybí motivace rodičů Stav rodinného prostředí hlavně Preference Praktické školy a škol ve spádových oblastech Nedostatečná komunikace mezi rodiči a školou Nízká vzdělanost CS Nedostatečný kontakt mezi NZDM a DDM Šuplík pozitiva Funguje předškolní příprava na Praktické škole Zavedení školního autobusu do Prunéřova Možnost bezproblémového studia na Gymnáziu SOŠ a SOU Nová verze Komunitního plánu počítá s rozšířením NZDM a systémovým řešením situace v rodinách prostřednictvím cílených programů Město ochotno řešit jak stav kvality bydlení (od září 2012), tak prostřednictvím programů (v rámci terénní práce projektu Společný start) Myšlenka plošné redistribuce prvňáčků do všech ZŠ ve městě Terénní program Město ochotno inkluzivně řešit Velká nabídka hřišť a zájmových kroužků v Kadani Fungující NZDM i Kadani Priority v oblasti vzdělávání a volného času: 1.1 pracovat s rodiči předškolních dětí (změnit nepodnětné prostředí) a zajistit účast dětí v MŠ (i dopravně zdostupnit) 1.2 zvýšit účast dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na středním vzdělávacím stupni 1.3 zdostupnit nabídku volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit pro mládež nad 15 let

2 navrhovaná opatření: k rozpracování do pracovních skupin - předškolní klub + rodičovské centrum (plus spolupráce s MŠ a PPP) - rozšíření stávajícího NZDM (6-14 a15-26) - kariérové poradenství a předprofesní připravu (ZŠ + SŠ + NNO + ÚP) sponzorský program firem: motivační faktor - doučování, včetně doučování v rodinách - asistenti pedagoga - přípravné třídy - systematická spolupráce města (školský odbor, TSP), škol, DDM a NNO: propojení školy a terénních služeb - zvýšit účast dětí z CS v MŠ - zapojit zaměstnavatele coby motivátory a sponzory vzdělávání - spolupráce TSP (SAS), PPP a školy 2. Oblast rodiny Absence pozitivního vzoru v rodině Absence řádu a pravidelnosti v chodu rodiny Nedostatečné hygienické návyky dětí Motivace rodičů k dávání dětí do MŠ Motivace k dalšímu studiu a udržení dětí na SŠ Dlouhodobá nezaměstnanost Vysoká míra zadluženosti dluhy na nájemném z minulosti, hrozby exekucí, půjčky od nebankovních subjektů Terénní program, NZDM v Kadani i, fungující veřejná služba Mateřské centrum Radka Funkční Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Poradenské kurzy ÚP ČR, VS, VPP Nový Komunitní plán, který počítá s dluhovým poradenstvím v Kadani i s pokračováním terénní formy práce pro SVL Priority v oblasti rodiny: 2.1 Dlouhodobá a systematická práce s rodinami v rámci cíleného programu (výchova k rodičovství) 2.2 Důsledné využívání předškolního vzdělávání v MŠ 2.3 Systematická práce s dětmi nad 15 let motivace ke studiu SŠ a jeho úspěšné ukončení 2.4 Dostupné dluhové a pracovní poradenství navrhovaná opatření: - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, předškolní klub, rodičovské centrum

3 - rozšíření stávajícího NZDM (15-26) (viz výše) - zájmové a vzdělávací aktivity pro rodiče - zdravotní asistenti -dluhové poradenství (odborné soc. poradenství podle 108/2006 -pracovní poradenství (může být spojeno s kariérovým pro nižší věkové ročníky nebo nemusí, může být spojeno s podporovaným zaměstnáváním: dotacemi na mzdy, s pracovní asistencí na pracovišti, s rekvalifikacemi, s praxemi, atd.) k rozpracování v pracovních skupinách - tým pro mládež (multidisciplinární tým) / case management 3. Oblast zaměstnávání Vysoká nezaměstnanost CS Pracovní příležitosti Nedostatečné využití místní pracovní síly Pracovní návyky a kompetence dlouhodobě nezaměstnaných Nízká motivace k legálnímu zaměstnání Nízká vzdělanostní a profesní úroveň CS Dopravní obslužnost Tzv. špatná adresa hl. u žadatelů o práci z Prunéřova Veřejná služba, VPP, možnost rekvalifikačních kurzů v rámci ÚP ČR Do zaměstnávání CS se zapojuje i podnikatelská sféra, funguje sociální firma, Prostor pro rozjezd dalších sociálních firem Terénní program a Kadani Poradenské kurzy ÚP ČR SOŠ a SOU vlastní autorizace k dílčím kvalifikacím: skladník, evidence zásob zboží a materiálu, manažer prodeje, pokladní, prodavač, dělník ve strojírenské výrobě Možnost kurzů: péče o veřejnou zeleň a zámečník (také při SOŠ a SOU Město zvažuje do budoucna o prodloužení MHD do Prunéřova Priority v oblasti zaměstnanosti: 3.1 zkompetentnit CS ke vstupu na legální trh práce 3.2 připravit CS pro konkrétní pracovní pozice 3.3 nabídnout CS uplatnění na legálním trhu práce (vytvořit atraktivní nabídku práce a podmínky k jejímu dosažení 3.4 zlepšit dopravní infrastrukturu

4 navrhovaná opatření: k dopracování v pracovních skupinách - otevření služby pracovního poradenství a asistence (OP LZZ 3.3, OP LZZ 3.2) - založení sociálního podniku (OP LZZ 3.1, IOP 3.1c) - dotace na mzdy (SÚPM, OP LZZ 3.3) - doprovodná opatření: dluhové poradenství, TSP - zbudovat funkční systém prostupného zaměstnávání (motivovat, aktivizovat, zkompetentnit, vzdělat, nabídnout práci, podpořit v zácviku, udržet v zaměstnání) - sociální firma (OP LZZ 3.1, IOP 3.1c) - doplnit veřejné zakázky města o zvláštní podmínky na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných - síť spolupracujících zaměstnavatelů v regionu 4. Oblast Bydleni Dluhy na nájemném Kvalita bydlení (hlavně ), opakující se devastace městského majetku Správcovská firma ProfiReal Město vlastní cca 90% bytů v SVL (v Prunéřově pak 100%), disponuje dostatečným bytovým fondem Ukončení smlouvy ze strany města (k září roku 2012) Priority v oblasti bydlení: 4.1 snížení či eliminace dluhů na nájemném a zamezení dalšímu zadlužování 4.2 zastavit devastaci bytů (obecně majetku) 4.3 vytvořit nabídku důstojného bydlení a Kadani adekvátního socioekonomické situaci rodiny navrhovaná opatření: k rozpracování v pracovních skupinách - dluhové poradenství, prevence dlužnictví - zdravotní sociální asistenti - důsledné využívání IZP - spolupráce OSPOD s bytovou správou města -institut domovnictví - zásluhový a motivační systém prostupného bydlení doprovázený sociálními a

5 souvisejícími službami 5. Oblast sociálně patologických jevů Vznik kriminogenní zóny Negativní vzory dětem a mládeži Krytí kriminální činnosti lidmi z lokality (strach z následků prozrazení) Drobná majetková kriminalita Užívání drog (pervitin, marihuana a čichači ) Kamera, v noci svítící světlo nad vchodem v dolní části Prunéřova Preventivní působení na školách v rámci prevence kriminality, funkční vztahy Městské policie a škol Dosud nebyly přesvědčivě prokázány varny Pervitinu Fungující K-Centrum v Kadani Policií ČR a MP relativně dobře hodnocená bezpečnostní situace města Priority v oblasti sociálně patologických jevů: 5.1 snížit riziko užívání omamných a psychotropních látek (práce s rodinami dětí ohrožených možným vznikem závislosti drogy již aktivně užívá starší sourozenec apod.) 5.2 předcházet rizikovému chování dětí a účinně je řešit (hlavně práce s mládeží 15+) 5.3 zajistit pocit bezpečí nejen obyvatelům Kadaně, ale i Prunéřova 5.4 posílit terénní sociální práci navrhovaná řešení: k rozpracování v pracovních skupinách -posílit terénní služby pro drogově závislé -posílit primární prevenci -posílit poradenské ambulantní služby pro drogově závislé, abstinující i pro rodinné příslušníky -zřídit službu terénních zdravotních pracovníků (SAS) -multidisciplinární tým/case management (OSPOD, NNO, PČR, MP, školy) -důsledné monitorování drogové situace

6

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice

Koncepce sociální inkluze. vyloučené romské lokality. ve městě Litoměřice Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období 2014-2016 Obsah: Úvod.. 3 1 Charakteristika regionu. 4 2 Charakteristika vyloučených lokalit. 4 3 Neziskové organizace,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost

Výchozí stav PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY. Zaměstnanost PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SLUŽBY Vedoucí: Členové: Mgr. Karel Zrůbek starosta města Ing. Miloslav Chlan podnikatel Jaroslava Škudrnová vedoucí ÚP Marie Šolcová vedoucí Živnostenského odboru MěÚ Výchozí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více