Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR"

Transkript

1 Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Vývoj přírůstků v České republice Přirozený Migrační Celkový Počet obyvatel ČR od roku 2003 opět roste (po 9letém úbytku) V letech přírůstek obyvatel v důsledku kladného migračního salda Od roku 2006 se na zvyšování počtu obyvatel podílí i kladný přirozený přírůstek Podle projekce bylo nejvyššího přirozeného přírůstku dosaženo již v roce 2008 a bude dále trvale klesat, do záporných hodnot se dostane poprvé v roce 2018

3 Vývoj základních demografických ukazatelů na obyvatel živě narození přirozený úbytek přirozený přírůstek zemřelí

4

5 50 Vývoj průměrného věku a věkového mediánu 49,0 45 Průměrný věk Věkový medián 45, ,6 36,5 35,6 37,3 36,4 38,8 37,6 40,0 40,2 40,3 40,5 38,9 39,1 39,1 39, , Průměrný věk populace ČR se za posledních 10 let zvýšil o 2 roky V roce 2008 činil průměrný věk mužů 38,9 let, žen 42,0 let a celkem 40,5 let Podle střední varianty projekce je očekáván nárůst průměrného věku na 45,4, resp. 49,0 v letech 2030 a 2065 V roce 2008 byla polovina obyvatel mladších 39,2 let

6 ,1 55,0 Vývoj indexu stáří a indexu ekonomického zatížení Index stáří (65+/(0-14)*100 Index ekonomického zatížení (0-14 a 65+)/(15-64)*100 62,0 50,0 72,5 46,3 85,5 97,0 100,2 102,4 105,1 43,0 40,6 40,4 40,4 40,9 171, ,5 243,0 82,3 Podíl dětí do 14 let se každoročně snižuje, v roce 2008 činil 14,1%; podle projekce klesne v roce 2030 na 13,6 a v roce 2065 na 13,2 Naproti tomu podíl obyvatel 65+ trvale roste, v roce 2008 dosáhl 14,9%; podle projekce dojde k výraznému nárůstu tohoto podílu, až na 1/3 populace Index stáří poprvé v roce 2006 překročil hodnotu 100

7 Věková struktura obyvatelstva (v %) Albánie (2004) 26,9 64,9 8,2 Island (2007) 21,0 67,4 11,5 Irsko (2006) 20,4 68,6 11,0 Norsko (2006) 19,5 65,9 14,7 Dánsko (2006) 18,7 66,1 15,3 Česká republika (2007) 14,3 71,2 14,5 Řecko (2007) 14,3 67,1 18,6 Itálie (2006) 14,1 66,1 19,8 Německo (2006) 14,1 66,6 19,3 Slovinsko (2007) 13,9 70,1 16,0 Lotyšsko (2007) 13,9 69,0 17,2 Bulharsko (2006) 13,5 69,3 17,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-14 let let 65 + let

8 Vývoj počtu živě narozených celkem mimo manželství Porodnost klesala již od roku 1975, v roce 1994 se na území ČR poprvé narodilo nejméně dětí za celé období sledování, tj. od roku 1785, v roce 1995 počet živě narozených poprvé nedosáhl 100 tisíc, v roce 1999 ani 90 tisíc Od roku 2002 počet narozených opět roste, v roce 2008 se živě narodilo 119,6 tisíce dětí Dle projekce bylo v roce 2008 dosaženo vrcholu, bude následovat trvalý pokles Úhrnná plodnost v roce 2008 činila 1,50, v roce 2030 dosáhne 1,65 a 1,72 od roku 2048

9 v roce 2008 Podíl živě narozených mimo manželství (v %) v roce 2008

10 Vývoj počtu narozených a počtu potratů (v tisících) Narození UPT Samovolné potraty Potraty celkem Dlouhodobý trend poklesu absolutního počtu potratů se zastavil; od roku 2000 roste počet samovolných potratů, od roku 2007 i počet UPT Index celkové i umělé potratovosti stále trvale klesá

11 13,5 Vývoj úmrtnosti (na obyvatel) 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9, muži ženy celkem Po roce 1990 došlo k výraznému poklesu úmrtnosti (hrubá míra úmrtnosti činila v roce 1990: 12,5, v roce 2008: 10,1) Všechny varianty projekce očekávají růst počtu zemřelých, výraznější v letech na zhruba 130 tisíc, opětovné nastolení rostoucího trendu je očekáváno po roce 2060 na zhruba 140 tisíc zemřelých v roce 2065

12 Vývoj struktury úmrtí podle hlavních tříd příčin smrti (v %) Nemoci oběhové Novotvary Poranění a otravy Nemoci dýchací Nemoci trávicí Struktura příčin smrti je dlouhodobě stabilní: 1. nemoci oběhové klesající podíl na celkovém počtu úmrtí ( %, %) 2. novotvary rostoucí podíl ( %, %) 3. poranění a otravy (1991 7,1, ,8%)

13 Struktura zemřelých elých podle příčin p smrti muži 2008 nemoci dýchací 5,9% nemoci oběhové 44,3% nemoci trávicí 5,1% zhoubné novotvary 28,9% ostatní 7,8% poranění a otravy 8,0%

14 Struktura zemřelých elých podle příčin p smrti ženy 2008 nemoci oběhové 55,4% nemoci dýchací 5,0% nemoci trávicí 3,9% zhoubné novotvary 23,6% ostatní 8,4% poranění a otravy 3,6%

15 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zemřel elí podle příčin p a věku v MUŽI Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní

16 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 Zemřel elí podle příčin p a věku v ŽENY novotvary nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci trávicí vnější příčiny ostatní

17 Standardizovaná úmrtnost ve vybraných zemích Rusko (2006) Ukrajina (2006) Bělorusko (2007) Litva (2007) Lotyšsko (2007) Estonsko (2005) Maďarsko (2005) Bulharsko (2006) Slovensko (2005) Rumunsko (2008) Polsko (2007) Chorvatsko (2006) Česká republika (2007) Rusko (2006) Ukrajina (2006) Bělorusko (2007) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Maďarsko (2005) Rumunsko (2008) Litva (2007) Slovensko (2005) Estonsko (2005) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Česká republika (2007) Slovinsko (2007) Řecko (2007) Portugalsko (2004) Portugalsko (2004) Finsko (2007) Spojené království (2005) Lucembursko (2006) Slovinsko (2007) Německo (2006) Irsko (2006) Španělsko (2005) Lucembursko (2006) Irsko (2006) Německo (2006) Řecko (2007) Malta (2007) Malta (2007) Nizozemsko (2007) Francie (2006) Norsko (2006) Spojené království (2005) Švédsko (2006) Rakousko (2008) Nizozemsko (2007) Norsko (2006) Itálie (2006) Švédsko (2006) Švýcarsko (2007) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Finsko (2007) Island (2007) Rakousko (2008) Španělsko (2005) Itálie (2006) Francie (2006) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Island (2007) Švýcarsko (2007)

18 Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové Ukrajina (2006) Rusko (2006) Bělorusko (2007) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Litva (2007) Estonsko (2005) Rumunsko (2008) Maďarsko (2005) Slovensko (2005) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Česká republika (2007) Slovinsko (2007) Finsko (2007) Řecko (2007) Německo (2006) Lucembursko (2006) Malta (2007) Portugalsko (2004) Irsko (2006) Švédsko (2006) Rakousko (2008) Spojené království (2005) Island (2007) Itálie (2006) Norsko (2006) Nizozemsko (2007) Španělsko (2005) Švýcarsko (2007) Francie (2006) muži ženy

19 Vývoj střední délky života při narození ženy muži Střední délka života v dlouhodobém vývoji roste; tempo růstu po roce 1990 bylo ojedinělé; od roku 1990 se zvýšila u mužů o 6,4 roku, u žen o 4,7 roku V roce 2008 měl novorozený chlapec naději dožít se 74,0 let, dívka 80,1 let Rozdíl střední délky života při narození žen a můžu se v období snížil ze 7,8 roku na 6,2

20 Středn ední délka života Přesto, že e středn ední délka života v dlouhodobém m vývoji stále roste, je stále nižší než nejnižší hodnota dosažen ená v západnz padní Evropě (v Portugalsku) Všechny varianty projekce očeko ekávají růst středn ední délky života Úrovně současných nejvyspělej lejších států Evropy bychom měli m dosáhnout ve 20. letech tohoto století Výraznější zlepšen ení úrovně úmrtnosti je očeko ekáváno u mužů žů,, v průběhu projektovaného období tedy dojde ke snížen ení nadúmrtnosti mužů na 4,5 roku (oproti současn asné hodnotě 6,2 roku) Středn ední varianta projekce předpoklp edpokládá růst středn ední délky života na hodnotu 79,5 let u mužů a 85,1 let u žen v roce 2030 a na 86,5 let, resp. 91,0 let v roce 2065 (tj. zvýšen ení oproti současn asné hodnotě u mužů o 12,5 let, u žen o 10,9 let) Zdravé roky života (Healthy( Life Years) zdroj EUROSTAT ČR R (2007) narození: : muži - 61,3, ženy - 63,2 pro výpočet byly použity úmrtnostní tabulky a subjektivně pociťovan ovaná disabilita (disabilitou se rozumí omezení běžných denních činností) ) zjištěná z výběrových šetření

21 Island (2007) Švýcarsko (2007) Švédsko (2006) Itálie (2006) Norsko (2006) Nizozemsko (2007) Kypr (2007) Rakousko (2008) Spojené království (2007) Malta (2007) Francie (2006) Irsko (2006) Řecko (2007) Německo (2006) Španělsko (2005) Lucembursko (2005) Finsko (2007) Portugalsko (2004) Slovinsko (2007) Česká republika (2007) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Slovensko (2005) Rumunsko (2008) Bulharsko (2006) Maďarsko (2005) Estonsko (2005) Lotyšsko (2007) Litva (2007) Bělorusko (2007) Střední délka života při narození muži ženy 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

22 Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku 25 na živě narozených dnů 7-27 dnů 0-6 dnů Kojenecká úmrtnosti zaznamenala velice pozitivní vývoj V roce 1992 poprvé klesla pod hodnotu 10 promile, v roce 1999 pod 5 promile, v roce 2008 činila 2,8 promile Časná novorozenecká a ponovorozenecká úmrtnost se snížily natolik, že podíl jednotlivých složek kojenecké úmrtnosti je téměř vyrovnaný

23 Rumunsko (2008) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Slovensko (2005) Malta (2007) Maďarsko (2005) Polsko (2007) Litva (2007) Estonsko (2005) Chorvatsko (2006) Spojené království (2007) Nizozemsko (2007) Švýcarsko (2007) Německo (2006) Španělsko (2005) Rakousko (2008) Francie (2006) Řecko (2007) Norsko (2006) Irsko (2007) Česká republika (2008) Švédsko (2006) Slovinsko (2007) Finsko (2007) Kypr (2006) Lucembursko (2006) Island (2007) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kojenecká úmrtnost Průměr EU (2007) Hodnotami kojenecké úmrtnosti se řadí Česká republika k evropské i světové špičce Nejnižších hodnot kojenecké úmrtnosti dosahují dlouhodobě severské státy a Island Moldavsko (2008)

24 Základní rysy demografického vývoje v České republice Růst počtu obyvatel od roku 2003 Zvyšov ování počtu narozených od roku 2002 Pokles úmrtnosti, růst r středn ední délky života Zastavení poklesu počtu potratů Stárnut rnutí populace

25 Vývoj standard. incidence novotvarů (C00 C97, D00 D09) a standard. úmrtnosti na zhoubné novotvary (C00 C97) na mužů / žen evropského standardu incidence (vč. dg. C44) - muži incidence (bez dg. C44) - muži úmrtnost - muži Zhoubné novotvary jsou příčinou každého čtvrtého úmrtí incidence (vč. dg. C44) - ženy incidence (bez dg. C44) - ženy úmrtnost - ženy Výskyt zhoubných novotvarů má stálý rostoucí trend, úmrtnost vykazuje trend opačný

26 Struktura hláš ášených onemocnění novotvary bez dg. C44 rok 2006 muži C91 C95 2% Ostatní 24% C16 4% C18 9% C19 C21 8% C64 C66,C68 7% C67 6% C61 18% C43 3% C33,C34 16% C32 2% C25 3%

27 Struktura hláš ášených onemocnění novotvary bez dg. C44 rok 2006 ženy C91 C95 2% C56,C57 4% Ostatní 37% C54 7% C53 4% C16 2% C50 22% C18 7% C19 C21 5% C43 3% C23,C24 2% C33,C34 6%

28 ZN průdušnice, průdušek a plic a ZN prsu incidence a úmrtnost na mužů / žen ZN prsu - incidence ženy ZN plic - incidence ženy ZN plic - úmrtnost muži ZN plic - incidence muži ZN prsu - úmrtnost ženy ZN plic - úmrtnost ženy

29 Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC 160 na obyvatel dýchacího ústrojí jiná recidivy nově zjištěné Na začátku 90. let bylo v ČR dosaženo hranice 20 onemocnění TBC na 100 tisíc obyvatel, což zařadilo ČR podle kritérií SZO mezi země se zvládnutou TBC Pokles pod 10 případů na obyvatel v roce 2005 zařadil ČR mezi země s nízkou incidencí TBC V roce 2008 bylo hlášeno 879 případů onemocnění TBC, tj. 8,4 případu na obyvatel

30 v tisících Vývoj počtu léčených diabetiků podle druhu léčby jen dietou PAD inzulínem (vč. kombinací) Počet léčených diabetiků se každoročně zvyšuje K bylo evidováno 774 tisíc léčených diabetiků Struktura léčby má stálý trend pokles podílu diabetiků s dietou ve prospěch léčby PAD nebo inzulínem, resp. kombinací

31 300 Vývoj hospitalizovanosti a průměrn rné ošetřovací doby v letech případy na 1000 mužů, žen průměrná ošetřovací doba ve dnech Muži Ženy Prům. ošetř. doba

32 Hospitalizovaní v nemocnicích ch podle příčin p v roce 2008 Novotvary 20,3% 8,7% 14,5% Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí 10,0% 6,2% Nemoci svalové a kosterní Nemoci močové a pohlavní 8,3% 8,8% Těhotenství, porod a šestinedělí 7,8% 7,7% 7,8% Vnější příčiny Faktory ovliv. zdr. stav a kontakt se zdrav. službami Ostatní

33 Struktura počtu hospitalizací podle kapitol MKN-10 rok 2008 Muži XIX. 10,9% XVIII. 4,6% XXI. 8,2% XIV. 5,7% XIII. 7,8% VI. 3,1% ostatní 14,2% XI. 10,2% II. 9,7% IX. 17,4% X. 8,1% XV. 13,4% ostatní 15,0% Ženy II. 7,8% IX. 12,2% XXI. 11,4% XIX. 6,3% XVIII. 4,3% XIV. 9,1% X. 4,8% XI. 7,7% XIII. 7,8%

34 7,0 % Vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % pro úraz pro nemoc 1,0 % 0,0 % Průměrné procento PN dosáhlo maximálních hodnot v letech (6,1 a 6,2) V roce 2008 kleslo průměrné procento PN na 5,2, což je nejnižší hodnota za posledních 16 let; tento výrazný pokles významně ovlivnily změny v nemocenském pojištění v roce 2008 (zejména úprava výše dávek nemocenského pojištění) Počet hlášených případů PN klesl meziročně o 18,5%, naproti tomu průměrné trvání 1 případu PN se zvýšilo o 4,5 dne na 39,05 dne

35 Ukončen ené případy pady pracovní neschopnosti - vybrané příčiny 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí Nemoci močové a pohlavní Ostatní Nejčastější příčinou PN jsou dlouhodobě nemoci dýchací, následují nemoci svalové a kosterní a poranění a otravy, spolu s nemocemi trávicí a močové a pohlavní představují kolem 80% ukončených případů PN Od roku 1960 zaznamenaly zvýšení počtu případů pouze nemoci svalové a kosterní, a to zhruba na dvojnásobek, jejich podíl na celkovém počtu UPPN se cca ztrojnásobil

36 Struktura počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10 v roce 2008 nemoci močové a pohlavní 4,2% nemoci svalové a kosterní 19,7% nemoci trávicí 6,8% poranění a otravy 11,9% nemoci dýchací 35,9% ostatní 21,5%

37 Pracovní neschopnost ukončen ené případypady Nemoci močové a pohlavní 1,7% Nemoci trávicí 7,3% Nemoci dýchací 35,0% ostatní 14,4% Poranění a otravy 16,7% Muži Nemoci dýchací 36,8% Nemoci oběhové 3,7% Nemoci svalové a kosterní 21,2% Nemoci močové a pohlavní 6,7% Ženy Nemoci trávicí 6,4% ostatní 22,1% Nemoci oběhové 2,7% Nemoci svalové a kosterní 18,1% Poranění a otravy 7,1%

38 Pracovní neschopnost prostonané dny Muži Nemoci močové a pohlavní 1,6% Nemoci trávicí 5,7% Nemoci oběhové 8,0% ostatní 17,9% Vnější příčiny 21,4% Nemoci svalové a kosterní 29,9% Nemoci dýchací 15,5% Nemoci trávicí 4,3% Nemoci oběhové 4,0% Nemoci močové a pohlavní 5,2% Vnější příčiny 8,7% Ženy ostatní 35,1% Nemoci dýchací 15,7% Nemoci svalové a kosterní 27,0%

39 Případy pracovní neschopnosti podle intervalu délky trvání pracovní neschopnosti a vybraných kapitol MKN-10 v roce Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí až a více

40 Nově přiznané invalidní důchody podle kapitol MKN-10 rok 2008 Kapitola MKN-10 Nově přiznané invalidní důchody plné invalidní důchody částečné invalidní důchody celkem muži ženy celkem muži ženy na obyvatel 1) Novotvary 42,6 43,4 41,8 20,2 14,6 25,7 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,3 10,2 4,4 10,6 12,3 8,9 Poruchy duševní a poruchy chování 28,2 29,0 27,5 24,6 19,1 29,9 Nemoci nervové 10,5 11,8 9,2 11,6 10,3 13,0 Nemoci oběhové 21,3 34,5 8,5 24,2 36,8 12,1 Nemoci dýchací 4,4 6,0 2,9 5,1 4,7 5,5 Nemoci trávicí 6,7 9,1 4,5 8,0 9,0 7,1 Nemoci svalové a kosterní soust. a pojiv. tkáně 64,5 73,9 55,5 113,7 114,9 112,6 Poranění a otravy 10,9 16,5 5,6 11,9 17,7 6,2 Celkem 208,1 247,7 169,9 246,9 257,1 237,1 1) Napočteno na celkový počet obyvatel k

41 Nejčastější příčiny (třídy MKN-10) úmrtnosti, pracovní neschopnosti a hospitalizace rok 2008 Úmrtnost Pracovní neschopnost Hospitalizace Muži nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové novotvary nemoci svalové a kosterní s. poranění a otravy poranění a otravy poranění a otravy nemoci trávicí nemoci dýchací nemoci trávicí novotvary Ženy nemoci oběhové nemoci dýchací těhotenství, porod, šestinedělí novotvary nemoci svalové a kosterní s. nemoci oběhové nemoci dýchací poranění a otravy faktory ovlivňující zdravot. stav a kontakt se zdr. službami nemoci trávicí nemoci močové a pohlav. s. nemoci močové a pohlav. s.

42 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 1. 22 5 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 21 Uvedené údaje se týkají všech hospitalizovaných pacientů na všech

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková mazankova@uzis.cz Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2004 72 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2003 Údaje, uvedené v této Aktuální informaci, se týkají všech

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 5 24.10.2003 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v 1. pololetí 2003

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Ukazatele zdravotního stavu. Martin Horváth Kateřina Ivanová

Ukazatele zdravotního stavu. Martin Horváth Kateřina Ivanová Ukazatele zdravotního stavu Martin Horváth Kateřina Ivanová 1 Subjektivní hodnocení zdraví Zdroj 2 Střední délka života při narození a její část prožitá bez zdravotního omezení, muži, 2003 emě, které byly

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 31 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

8. Demografický vývoj v ČR v evropském kontextu

8. Demografický vývoj v ČR v evropském kontextu 8. Demografický vývoj v ČR v evropském kontextu Rok 2012 navazoval na dlouhodobé trendy u řady demografických procesů opět se zlepšovaly úmrtnostní poměry, což se projevilo na prodloužení střední délky

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů 1. Střední délka zdravého života při narození a ve věku 65 let v ČR a vybraných zemích EU Zdroj: Eurostat Střední délka zdravého života vyjadřuje průměrný počet let, jež má osoba

Více

Hlavní demografické změny

Hlavní demografické změny Hlavní demografické změny Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 213 zemřelo 19,2 tisíce osob, což bylo o jeden tisíc více než v předchozím roce. Oproti předchozímu roku se snížil počet zemřelých kojenců o 2 na 265 a zároveň se snížila i kojenecká

Více

Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu

Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu Konference ČDS Brno, FRRMS 24. 26. května 2018 Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu Dana Hübelová Veronika Walicová Alice Kozumplíková Úvod,

Více

SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VE

SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VE SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČEÉ REPUBLIKY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala Klíčová slova: Stárnutí obyvatelstva, biologické generace, index stáří, ekonomické generace,

Více

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost 6 Úmrtnost Počet zemřelých se meziročně zvýšil o 5,5 tisíce na 111,2 tisíce. Naděje dožití při narození mužů po více než dekádě nepřetržitého růstu pouze stagnovala na hodnotě 75,8 let a naděje dožití

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

3. Zemřelí podle příčin smrti

3. Zemřelí podle příčin smrti 3. Zemřelí podle příčin smrti Nejvíce obyvatel ČR umíralo ve zkoumaném období na nemoci oběhové soustavy (téměř jedna polovina) a dále na novotvary (jedna čtvrtina zemřelých). S větším odstupem byly třetí

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2008 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí K dispozici jsou publikace s daty od roku 1988. Zdrojem

Více

Aktuální populační vývoj v kostce

Aktuální populační vývoj v kostce Aktuální populační vývoj v kostce Populace České republiky dlouhodobě roste. Od roku 2003 byl růst populace přerušen pouze jednou, v roce 2013. V roce 2016 obyvatel 1) ČR přibylo jak přirozenou měnou (počet

Více

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje Tomáš Fiala Jitka Langhamrová 1 Připravovaná stejnojmenná publikace: Úvod autorský tým za : katedra demografie fakulty informatiky

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.7.2005 29 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004 (data: Česká správa

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha, září 2000 Zdravotnictví krajů ČR Tato publikace mapuje zdravotnickou oblast v letech

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Trvale vysoký podíl městského obyvatelstva Počet obyvatel se meziročně prakticky nezměnil, kladný přirozený přírůstek Ústecký kraj se již od roku 1998 skládá z 354 obcí, z toho téměř

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel kraje poklesl Každý šestý obyvatel kraje bydlí v krajském městě Rok 2013 představoval další pokles počtu obyvatel Olomouckého kraje. Na konci roku žilo v kraji celkem

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 214 se počet zemřelých meziročně snížil o 3,5 tisíce na 15,7 tisíce. Naděje dožití při narození se zvýšila u obou pohlaví o,6 roku a dosáhla 75,8 let u mužů a 81,6 let u žen. Kojenecká

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči

3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010 2015 3. Specifické výsledky o výdajích na zdravotní péči Všechny zdroje dat potřebné k sestavení zdravotnických účtů nepřinášejí

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 30. 5. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010 Utilization

Více

Metodické vysvětlivky

Metodické vysvětlivky Metodické vysvětlivky Základním pojmem demografické statistiky a současně předmětem jejího sledování je obyvatelstvo. Terminologie Demografické příručky se vyhýbá jeho odbornému synonymu populace a i neosobní

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 10. 8. 2007 Utilization of Health Care by Foreigners in the Karlovarský Region

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 10. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí 30 25 20 15 10 Ke

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

Zemřelí Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Zemřelí 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 9. 2012 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký Region

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocení zdravotního stavu

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Hodnocení zdravotního stavu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Hodnocení zdravotního stavu Vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky Odborná zpráva za rok 2009

Více