Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR"

Transkript

1 Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Vývoj přírůstků v České republice Přirozený Migrační Celkový Počet obyvatel ČR od roku 2003 opět roste (po 9letém úbytku) V letech přírůstek obyvatel v důsledku kladného migračního salda Od roku 2006 se na zvyšování počtu obyvatel podílí i kladný přirozený přírůstek Podle projekce bylo nejvyššího přirozeného přírůstku dosaženo již v roce 2008 a bude dále trvale klesat, do záporných hodnot se dostane poprvé v roce 2018

3 Vývoj základních demografických ukazatelů na obyvatel živě narození přirozený úbytek přirozený přírůstek zemřelí

4

5 50 Vývoj průměrného věku a věkového mediánu 49,0 45 Průměrný věk Věkový medián 45, ,6 36,5 35,6 37,3 36,4 38,8 37,6 40,0 40,2 40,3 40,5 38,9 39,1 39,1 39, , Průměrný věk populace ČR se za posledních 10 let zvýšil o 2 roky V roce 2008 činil průměrný věk mužů 38,9 let, žen 42,0 let a celkem 40,5 let Podle střední varianty projekce je očekáván nárůst průměrného věku na 45,4, resp. 49,0 v letech 2030 a 2065 V roce 2008 byla polovina obyvatel mladších 39,2 let

6 ,1 55,0 Vývoj indexu stáří a indexu ekonomického zatížení Index stáří (65+/(0-14)*100 Index ekonomického zatížení (0-14 a 65+)/(15-64)*100 62,0 50,0 72,5 46,3 85,5 97,0 100,2 102,4 105,1 43,0 40,6 40,4 40,4 40,9 171, ,5 243,0 82,3 Podíl dětí do 14 let se každoročně snižuje, v roce 2008 činil 14,1%; podle projekce klesne v roce 2030 na 13,6 a v roce 2065 na 13,2 Naproti tomu podíl obyvatel 65+ trvale roste, v roce 2008 dosáhl 14,9%; podle projekce dojde k výraznému nárůstu tohoto podílu, až na 1/3 populace Index stáří poprvé v roce 2006 překročil hodnotu 100

7 Věková struktura obyvatelstva (v %) Albánie (2004) 26,9 64,9 8,2 Island (2007) 21,0 67,4 11,5 Irsko (2006) 20,4 68,6 11,0 Norsko (2006) 19,5 65,9 14,7 Dánsko (2006) 18,7 66,1 15,3 Česká republika (2007) 14,3 71,2 14,5 Řecko (2007) 14,3 67,1 18,6 Itálie (2006) 14,1 66,1 19,8 Německo (2006) 14,1 66,6 19,3 Slovinsko (2007) 13,9 70,1 16,0 Lotyšsko (2007) 13,9 69,0 17,2 Bulharsko (2006) 13,5 69,3 17,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-14 let let 65 + let

8 Vývoj počtu živě narozených celkem mimo manželství Porodnost klesala již od roku 1975, v roce 1994 se na území ČR poprvé narodilo nejméně dětí za celé období sledování, tj. od roku 1785, v roce 1995 počet živě narozených poprvé nedosáhl 100 tisíc, v roce 1999 ani 90 tisíc Od roku 2002 počet narozených opět roste, v roce 2008 se živě narodilo 119,6 tisíce dětí Dle projekce bylo v roce 2008 dosaženo vrcholu, bude následovat trvalý pokles Úhrnná plodnost v roce 2008 činila 1,50, v roce 2030 dosáhne 1,65 a 1,72 od roku 2048

9 v roce 2008 Podíl živě narozených mimo manželství (v %) v roce 2008

10 Vývoj počtu narozených a počtu potratů (v tisících) Narození UPT Samovolné potraty Potraty celkem Dlouhodobý trend poklesu absolutního počtu potratů se zastavil; od roku 2000 roste počet samovolných potratů, od roku 2007 i počet UPT Index celkové i umělé potratovosti stále trvale klesá

11 13,5 Vývoj úmrtnosti (na obyvatel) 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9, muži ženy celkem Po roce 1990 došlo k výraznému poklesu úmrtnosti (hrubá míra úmrtnosti činila v roce 1990: 12,5, v roce 2008: 10,1) Všechny varianty projekce očekávají růst počtu zemřelých, výraznější v letech na zhruba 130 tisíc, opětovné nastolení rostoucího trendu je očekáváno po roce 2060 na zhruba 140 tisíc zemřelých v roce 2065

12 Vývoj struktury úmrtí podle hlavních tříd příčin smrti (v %) Nemoci oběhové Novotvary Poranění a otravy Nemoci dýchací Nemoci trávicí Struktura příčin smrti je dlouhodobě stabilní: 1. nemoci oběhové klesající podíl na celkovém počtu úmrtí ( %, %) 2. novotvary rostoucí podíl ( %, %) 3. poranění a otravy (1991 7,1, ,8%)

13 Struktura zemřelých elých podle příčin p smrti muži 2008 nemoci dýchací 5,9% nemoci oběhové 44,3% nemoci trávicí 5,1% zhoubné novotvary 28,9% ostatní 7,8% poranění a otravy 8,0%

14 Struktura zemřelých elých podle příčin p smrti ženy 2008 nemoci oběhové 55,4% nemoci dýchací 5,0% nemoci trávicí 3,9% zhoubné novotvary 23,6% ostatní 8,4% poranění a otravy 3,6%

15 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zemřel elí podle příčin p a věku v MUŽI Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní

16 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 Zemřel elí podle příčin p a věku v ŽENY novotvary nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci trávicí vnější příčiny ostatní

17 Standardizovaná úmrtnost ve vybraných zemích Rusko (2006) Ukrajina (2006) Bělorusko (2007) Litva (2007) Lotyšsko (2007) Estonsko (2005) Maďarsko (2005) Bulharsko (2006) Slovensko (2005) Rumunsko (2008) Polsko (2007) Chorvatsko (2006) Česká republika (2007) Rusko (2006) Ukrajina (2006) Bělorusko (2007) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Maďarsko (2005) Rumunsko (2008) Litva (2007) Slovensko (2005) Estonsko (2005) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Česká republika (2007) Slovinsko (2007) Řecko (2007) Portugalsko (2004) Portugalsko (2004) Finsko (2007) Spojené království (2005) Lucembursko (2006) Slovinsko (2007) Německo (2006) Irsko (2006) Španělsko (2005) Lucembursko (2006) Irsko (2006) Německo (2006) Řecko (2007) Malta (2007) Malta (2007) Nizozemsko (2007) Francie (2006) Norsko (2006) Spojené království (2005) Švédsko (2006) Rakousko (2008) Nizozemsko (2007) Norsko (2006) Itálie (2006) Švédsko (2006) Švýcarsko (2007) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Finsko (2007) Island (2007) Rakousko (2008) Španělsko (2005) Itálie (2006) Francie (2006) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Island (2007) Švýcarsko (2007)

18 Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové Ukrajina (2006) Rusko (2006) Bělorusko (2007) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Litva (2007) Estonsko (2005) Rumunsko (2008) Maďarsko (2005) Slovensko (2005) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Česká republika (2007) Slovinsko (2007) Finsko (2007) Řecko (2007) Německo (2006) Lucembursko (2006) Malta (2007) Portugalsko (2004) Irsko (2006) Švédsko (2006) Rakousko (2008) Spojené království (2005) Island (2007) Itálie (2006) Norsko (2006) Nizozemsko (2007) Španělsko (2005) Švýcarsko (2007) Francie (2006) muži ženy

19 Vývoj střední délky života při narození ženy muži Střední délka života v dlouhodobém vývoji roste; tempo růstu po roce 1990 bylo ojedinělé; od roku 1990 se zvýšila u mužů o 6,4 roku, u žen o 4,7 roku V roce 2008 měl novorozený chlapec naději dožít se 74,0 let, dívka 80,1 let Rozdíl střední délky života při narození žen a můžu se v období snížil ze 7,8 roku na 6,2

20 Středn ední délka života Přesto, že e středn ední délka života v dlouhodobém m vývoji stále roste, je stále nižší než nejnižší hodnota dosažen ená v západnz padní Evropě (v Portugalsku) Všechny varianty projekce očeko ekávají růst středn ední délky života Úrovně současných nejvyspělej lejších států Evropy bychom měli m dosáhnout ve 20. letech tohoto století Výraznější zlepšen ení úrovně úmrtnosti je očeko ekáváno u mužů žů,, v průběhu projektovaného období tedy dojde ke snížen ení nadúmrtnosti mužů na 4,5 roku (oproti současn asné hodnotě 6,2 roku) Středn ední varianta projekce předpoklp edpokládá růst středn ední délky života na hodnotu 79,5 let u mužů a 85,1 let u žen v roce 2030 a na 86,5 let, resp. 91,0 let v roce 2065 (tj. zvýšen ení oproti současn asné hodnotě u mužů o 12,5 let, u žen o 10,9 let) Zdravé roky života (Healthy( Life Years) zdroj EUROSTAT ČR R (2007) narození: : muži - 61,3, ženy - 63,2 pro výpočet byly použity úmrtnostní tabulky a subjektivně pociťovan ovaná disabilita (disabilitou se rozumí omezení běžných denních činností) ) zjištěná z výběrových šetření

21 Island (2007) Švýcarsko (2007) Švédsko (2006) Itálie (2006) Norsko (2006) Nizozemsko (2007) Kypr (2007) Rakousko (2008) Spojené království (2007) Malta (2007) Francie (2006) Irsko (2006) Řecko (2007) Německo (2006) Španělsko (2005) Lucembursko (2005) Finsko (2007) Portugalsko (2004) Slovinsko (2007) Česká republika (2007) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Slovensko (2005) Rumunsko (2008) Bulharsko (2006) Maďarsko (2005) Estonsko (2005) Lotyšsko (2007) Litva (2007) Bělorusko (2007) Střední délka života při narození muži ženy 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

22 Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku 25 na živě narozených dnů 7-27 dnů 0-6 dnů Kojenecká úmrtnosti zaznamenala velice pozitivní vývoj V roce 1992 poprvé klesla pod hodnotu 10 promile, v roce 1999 pod 5 promile, v roce 2008 činila 2,8 promile Časná novorozenecká a ponovorozenecká úmrtnost se snížily natolik, že podíl jednotlivých složek kojenecké úmrtnosti je téměř vyrovnaný

23 Rumunsko (2008) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Slovensko (2005) Malta (2007) Maďarsko (2005) Polsko (2007) Litva (2007) Estonsko (2005) Chorvatsko (2006) Spojené království (2007) Nizozemsko (2007) Švýcarsko (2007) Německo (2006) Španělsko (2005) Rakousko (2008) Francie (2006) Řecko (2007) Norsko (2006) Irsko (2007) Česká republika (2008) Švédsko (2006) Slovinsko (2007) Finsko (2007) Kypr (2006) Lucembursko (2006) Island (2007) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kojenecká úmrtnost Průměr EU (2007) Hodnotami kojenecké úmrtnosti se řadí Česká republika k evropské i světové špičce Nejnižších hodnot kojenecké úmrtnosti dosahují dlouhodobě severské státy a Island Moldavsko (2008)

24 Základní rysy demografického vývoje v České republice Růst počtu obyvatel od roku 2003 Zvyšov ování počtu narozených od roku 2002 Pokles úmrtnosti, růst r středn ední délky života Zastavení poklesu počtu potratů Stárnut rnutí populace

25 Vývoj standard. incidence novotvarů (C00 C97, D00 D09) a standard. úmrtnosti na zhoubné novotvary (C00 C97) na mužů / žen evropského standardu incidence (vč. dg. C44) - muži incidence (bez dg. C44) - muži úmrtnost - muži Zhoubné novotvary jsou příčinou každého čtvrtého úmrtí incidence (vč. dg. C44) - ženy incidence (bez dg. C44) - ženy úmrtnost - ženy Výskyt zhoubných novotvarů má stálý rostoucí trend, úmrtnost vykazuje trend opačný

26 Struktura hláš ášených onemocnění novotvary bez dg. C44 rok 2006 muži C91 C95 2% Ostatní 24% C16 4% C18 9% C19 C21 8% C64 C66,C68 7% C67 6% C61 18% C43 3% C33,C34 16% C32 2% C25 3%

27 Struktura hláš ášených onemocnění novotvary bez dg. C44 rok 2006 ženy C91 C95 2% C56,C57 4% Ostatní 37% C54 7% C53 4% C16 2% C50 22% C18 7% C19 C21 5% C43 3% C23,C24 2% C33,C34 6%

28 ZN průdušnice, průdušek a plic a ZN prsu incidence a úmrtnost na mužů / žen ZN prsu - incidence ženy ZN plic - incidence ženy ZN plic - úmrtnost muži ZN plic - incidence muži ZN prsu - úmrtnost ženy ZN plic - úmrtnost ženy

29 Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC 160 na obyvatel dýchacího ústrojí jiná recidivy nově zjištěné Na začátku 90. let bylo v ČR dosaženo hranice 20 onemocnění TBC na 100 tisíc obyvatel, což zařadilo ČR podle kritérií SZO mezi země se zvládnutou TBC Pokles pod 10 případů na obyvatel v roce 2005 zařadil ČR mezi země s nízkou incidencí TBC V roce 2008 bylo hlášeno 879 případů onemocnění TBC, tj. 8,4 případu na obyvatel

30 v tisících Vývoj počtu léčených diabetiků podle druhu léčby jen dietou PAD inzulínem (vč. kombinací) Počet léčených diabetiků se každoročně zvyšuje K bylo evidováno 774 tisíc léčených diabetiků Struktura léčby má stálý trend pokles podílu diabetiků s dietou ve prospěch léčby PAD nebo inzulínem, resp. kombinací

31 300 Vývoj hospitalizovanosti a průměrn rné ošetřovací doby v letech případy na 1000 mužů, žen průměrná ošetřovací doba ve dnech Muži Ženy Prům. ošetř. doba

32 Hospitalizovaní v nemocnicích ch podle příčin p v roce 2008 Novotvary 20,3% 8,7% 14,5% Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí 10,0% 6,2% Nemoci svalové a kosterní Nemoci močové a pohlavní 8,3% 8,8% Těhotenství, porod a šestinedělí 7,8% 7,7% 7,8% Vnější příčiny Faktory ovliv. zdr. stav a kontakt se zdrav. službami Ostatní

33 Struktura počtu hospitalizací podle kapitol MKN-10 rok 2008 Muži XIX. 10,9% XVIII. 4,6% XXI. 8,2% XIV. 5,7% XIII. 7,8% VI. 3,1% ostatní 14,2% XI. 10,2% II. 9,7% IX. 17,4% X. 8,1% XV. 13,4% ostatní 15,0% Ženy II. 7,8% IX. 12,2% XXI. 11,4% XIX. 6,3% XVIII. 4,3% XIV. 9,1% X. 4,8% XI. 7,7% XIII. 7,8%

34 7,0 % Vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % pro úraz pro nemoc 1,0 % 0,0 % Průměrné procento PN dosáhlo maximálních hodnot v letech (6,1 a 6,2) V roce 2008 kleslo průměrné procento PN na 5,2, což je nejnižší hodnota za posledních 16 let; tento výrazný pokles významně ovlivnily změny v nemocenském pojištění v roce 2008 (zejména úprava výše dávek nemocenského pojištění) Počet hlášených případů PN klesl meziročně o 18,5%, naproti tomu průměrné trvání 1 případu PN se zvýšilo o 4,5 dne na 39,05 dne

35 Ukončen ené případy pady pracovní neschopnosti - vybrané příčiny 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí Nemoci močové a pohlavní Ostatní Nejčastější příčinou PN jsou dlouhodobě nemoci dýchací, následují nemoci svalové a kosterní a poranění a otravy, spolu s nemocemi trávicí a močové a pohlavní představují kolem 80% ukončených případů PN Od roku 1960 zaznamenaly zvýšení počtu případů pouze nemoci svalové a kosterní, a to zhruba na dvojnásobek, jejich podíl na celkovém počtu UPPN se cca ztrojnásobil

36 Struktura počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10 v roce 2008 nemoci močové a pohlavní 4,2% nemoci svalové a kosterní 19,7% nemoci trávicí 6,8% poranění a otravy 11,9% nemoci dýchací 35,9% ostatní 21,5%

37 Pracovní neschopnost ukončen ené případypady Nemoci močové a pohlavní 1,7% Nemoci trávicí 7,3% Nemoci dýchací 35,0% ostatní 14,4% Poranění a otravy 16,7% Muži Nemoci dýchací 36,8% Nemoci oběhové 3,7% Nemoci svalové a kosterní 21,2% Nemoci močové a pohlavní 6,7% Ženy Nemoci trávicí 6,4% ostatní 22,1% Nemoci oběhové 2,7% Nemoci svalové a kosterní 18,1% Poranění a otravy 7,1%

38 Pracovní neschopnost prostonané dny Muži Nemoci močové a pohlavní 1,6% Nemoci trávicí 5,7% Nemoci oběhové 8,0% ostatní 17,9% Vnější příčiny 21,4% Nemoci svalové a kosterní 29,9% Nemoci dýchací 15,5% Nemoci trávicí 4,3% Nemoci oběhové 4,0% Nemoci močové a pohlavní 5,2% Vnější příčiny 8,7% Ženy ostatní 35,1% Nemoci dýchací 15,7% Nemoci svalové a kosterní 27,0%

39 Případy pracovní neschopnosti podle intervalu délky trvání pracovní neschopnosti a vybraných kapitol MKN-10 v roce Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí až a více

40 Nově přiznané invalidní důchody podle kapitol MKN-10 rok 2008 Kapitola MKN-10 Nově přiznané invalidní důchody plné invalidní důchody částečné invalidní důchody celkem muži ženy celkem muži ženy na obyvatel 1) Novotvary 42,6 43,4 41,8 20,2 14,6 25,7 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,3 10,2 4,4 10,6 12,3 8,9 Poruchy duševní a poruchy chování 28,2 29,0 27,5 24,6 19,1 29,9 Nemoci nervové 10,5 11,8 9,2 11,6 10,3 13,0 Nemoci oběhové 21,3 34,5 8,5 24,2 36,8 12,1 Nemoci dýchací 4,4 6,0 2,9 5,1 4,7 5,5 Nemoci trávicí 6,7 9,1 4,5 8,0 9,0 7,1 Nemoci svalové a kosterní soust. a pojiv. tkáně 64,5 73,9 55,5 113,7 114,9 112,6 Poranění a otravy 10,9 16,5 5,6 11,9 17,7 6,2 Celkem 208,1 247,7 169,9 246,9 257,1 237,1 1) Napočteno na celkový počet obyvatel k

41 Nejčastější příčiny (třídy MKN-10) úmrtnosti, pracovní neschopnosti a hospitalizace rok 2008 Úmrtnost Pracovní neschopnost Hospitalizace Muži nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové novotvary nemoci svalové a kosterní s. poranění a otravy poranění a otravy poranění a otravy nemoci trávicí nemoci dýchací nemoci trávicí novotvary Ženy nemoci oběhové nemoci dýchací těhotenství, porod, šestinedělí novotvary nemoci svalové a kosterní s. nemoci oběhové nemoci dýchací poranění a otravy faktory ovlivňující zdravot. stav a kontakt se zdr. službami nemoci trávicí nemoci močové a pohlav. s. nemoci močové a pohlav. s.

42 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav 1 Projekt EU Zdravé stárnutí Spolufinancován EK DG SANCO 2003-2007 NIPH Švédsko koordinátor + Česká Republika, Rakousko,

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Michala Lustigová / Konzultační den CHŽP - Sledování

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

POTENCIÁL TRHU PRÁCE V ČR A JEHO BUDOUCNOST

POTENCIÁL TRHU PRÁCE V ČR A JEHO BUDOUCNOST POTENCIÁL TRHU PRÁCE V ČR A JEHO BUDOUCNOST Ondřej Nývlt, Ivana Vitoulová Abstrakt Článek poukazuje na potenciál trhu práce v České republice. Ukazuje možné rezervy, kdy některé skupiny obyvatel velmi

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková

LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES. Lucie Vítková DLOUHODOBÝ VÝVOJ INDEXU STÁŘÍ A INDEXU EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH LONGTERM TREND OF INDEX OF AGING AND DEPENDENCY RATIO IN THE DEVELOPED COUNTRIES Lucie Vítková Abstract Paper turns to longterm

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 179 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ iv) za oddíl J. ITÁLIE se vkládají nové oddíly, které znějí: 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel města ŘÍČANY. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města ŘÍČANY MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MVDr. Kateřina Janovská Národní síť podpory zdraví, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, říjen

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více