Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR"

Transkript

1 Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Vývoj přírůstků v České republice Přirozený Migrační Celkový Počet obyvatel ČR od roku 2003 opět roste (po 9letém úbytku) V letech přírůstek obyvatel v důsledku kladného migračního salda Od roku 2006 se na zvyšování počtu obyvatel podílí i kladný přirozený přírůstek Podle projekce bylo nejvyššího přirozeného přírůstku dosaženo již v roce 2008 a bude dále trvale klesat, do záporných hodnot se dostane poprvé v roce 2018

3 Vývoj základních demografických ukazatelů na obyvatel živě narození přirozený úbytek přirozený přírůstek zemřelí

4

5 50 Vývoj průměrného věku a věkového mediánu 49,0 45 Průměrný věk Věkový medián 45, ,6 36,5 35,6 37,3 36,4 38,8 37,6 40,0 40,2 40,3 40,5 38,9 39,1 39,1 39, , Průměrný věk populace ČR se za posledních 10 let zvýšil o 2 roky V roce 2008 činil průměrný věk mužů 38,9 let, žen 42,0 let a celkem 40,5 let Podle střední varianty projekce je očekáván nárůst průměrného věku na 45,4, resp. 49,0 v letech 2030 a 2065 V roce 2008 byla polovina obyvatel mladších 39,2 let

6 ,1 55,0 Vývoj indexu stáří a indexu ekonomického zatížení Index stáří (65+/(0-14)*100 Index ekonomického zatížení (0-14 a 65+)/(15-64)*100 62,0 50,0 72,5 46,3 85,5 97,0 100,2 102,4 105,1 43,0 40,6 40,4 40,4 40,9 171, ,5 243,0 82,3 Podíl dětí do 14 let se každoročně snižuje, v roce 2008 činil 14,1%; podle projekce klesne v roce 2030 na 13,6 a v roce 2065 na 13,2 Naproti tomu podíl obyvatel 65+ trvale roste, v roce 2008 dosáhl 14,9%; podle projekce dojde k výraznému nárůstu tohoto podílu, až na 1/3 populace Index stáří poprvé v roce 2006 překročil hodnotu 100

7 Věková struktura obyvatelstva (v %) Albánie (2004) 26,9 64,9 8,2 Island (2007) 21,0 67,4 11,5 Irsko (2006) 20,4 68,6 11,0 Norsko (2006) 19,5 65,9 14,7 Dánsko (2006) 18,7 66,1 15,3 Česká republika (2007) 14,3 71,2 14,5 Řecko (2007) 14,3 67,1 18,6 Itálie (2006) 14,1 66,1 19,8 Německo (2006) 14,1 66,6 19,3 Slovinsko (2007) 13,9 70,1 16,0 Lotyšsko (2007) 13,9 69,0 17,2 Bulharsko (2006) 13,5 69,3 17,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-14 let let 65 + let

8 Vývoj počtu živě narozených celkem mimo manželství Porodnost klesala již od roku 1975, v roce 1994 se na území ČR poprvé narodilo nejméně dětí za celé období sledování, tj. od roku 1785, v roce 1995 počet živě narozených poprvé nedosáhl 100 tisíc, v roce 1999 ani 90 tisíc Od roku 2002 počet narozených opět roste, v roce 2008 se živě narodilo 119,6 tisíce dětí Dle projekce bylo v roce 2008 dosaženo vrcholu, bude následovat trvalý pokles Úhrnná plodnost v roce 2008 činila 1,50, v roce 2030 dosáhne 1,65 a 1,72 od roku 2048

9 v roce 2008 Podíl živě narozených mimo manželství (v %) v roce 2008

10 Vývoj počtu narozených a počtu potratů (v tisících) Narození UPT Samovolné potraty Potraty celkem Dlouhodobý trend poklesu absolutního počtu potratů se zastavil; od roku 2000 roste počet samovolných potratů, od roku 2007 i počet UPT Index celkové i umělé potratovosti stále trvale klesá

11 13,5 Vývoj úmrtnosti (na obyvatel) 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9, muži ženy celkem Po roce 1990 došlo k výraznému poklesu úmrtnosti (hrubá míra úmrtnosti činila v roce 1990: 12,5, v roce 2008: 10,1) Všechny varianty projekce očekávají růst počtu zemřelých, výraznější v letech na zhruba 130 tisíc, opětovné nastolení rostoucího trendu je očekáváno po roce 2060 na zhruba 140 tisíc zemřelých v roce 2065

12 Vývoj struktury úmrtí podle hlavních tříd příčin smrti (v %) Nemoci oběhové Novotvary Poranění a otravy Nemoci dýchací Nemoci trávicí Struktura příčin smrti je dlouhodobě stabilní: 1. nemoci oběhové klesající podíl na celkovém počtu úmrtí ( %, %) 2. novotvary rostoucí podíl ( %, %) 3. poranění a otravy (1991 7,1, ,8%)

13 Struktura zemřelých elých podle příčin p smrti muži 2008 nemoci dýchací 5,9% nemoci oběhové 44,3% nemoci trávicí 5,1% zhoubné novotvary 28,9% ostatní 7,8% poranění a otravy 8,0%

14 Struktura zemřelých elých podle příčin p smrti ženy 2008 nemoci oběhové 55,4% nemoci dýchací 5,0% nemoci trávicí 3,9% zhoubné novotvary 23,6% ostatní 8,4% poranění a otravy 3,6%

15 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zemřel elí podle příčin p a věku v MUŽI Novotvary Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí Vnější příčiny Ostatní

16 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 Zemřel elí podle příčin p a věku v ŽENY novotvary nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci trávicí vnější příčiny ostatní

17 Standardizovaná úmrtnost ve vybraných zemích Rusko (2006) Ukrajina (2006) Bělorusko (2007) Litva (2007) Lotyšsko (2007) Estonsko (2005) Maďarsko (2005) Bulharsko (2006) Slovensko (2005) Rumunsko (2008) Polsko (2007) Chorvatsko (2006) Česká republika (2007) Rusko (2006) Ukrajina (2006) Bělorusko (2007) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Maďarsko (2005) Rumunsko (2008) Litva (2007) Slovensko (2005) Estonsko (2005) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Česká republika (2007) Slovinsko (2007) Řecko (2007) Portugalsko (2004) Portugalsko (2004) Finsko (2007) Spojené království (2005) Lucembursko (2006) Slovinsko (2007) Německo (2006) Irsko (2006) Španělsko (2005) Lucembursko (2006) Irsko (2006) Německo (2006) Řecko (2007) Malta (2007) Malta (2007) Nizozemsko (2007) Francie (2006) Norsko (2006) Spojené království (2005) Švédsko (2006) Rakousko (2008) Nizozemsko (2007) Norsko (2006) Itálie (2006) Švédsko (2006) Švýcarsko (2007) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Finsko (2007) Island (2007) Rakousko (2008) Španělsko (2005) Itálie (2006) Francie (2006) zhoubné novotvary nemoci oběhové vnější příčiny ostatní Island (2007) Švýcarsko (2007)

18 Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové Ukrajina (2006) Rusko (2006) Bělorusko (2007) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Litva (2007) Estonsko (2005) Rumunsko (2008) Maďarsko (2005) Slovensko (2005) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Česká republika (2007) Slovinsko (2007) Finsko (2007) Řecko (2007) Německo (2006) Lucembursko (2006) Malta (2007) Portugalsko (2004) Irsko (2006) Švédsko (2006) Rakousko (2008) Spojené království (2005) Island (2007) Itálie (2006) Norsko (2006) Nizozemsko (2007) Španělsko (2005) Švýcarsko (2007) Francie (2006) muži ženy

19 Vývoj střední délky života při narození ženy muži Střední délka života v dlouhodobém vývoji roste; tempo růstu po roce 1990 bylo ojedinělé; od roku 1990 se zvýšila u mužů o 6,4 roku, u žen o 4,7 roku V roce 2008 měl novorozený chlapec naději dožít se 74,0 let, dívka 80,1 let Rozdíl střední délky života při narození žen a můžu se v období snížil ze 7,8 roku na 6,2

20 Středn ední délka života Přesto, že e středn ední délka života v dlouhodobém m vývoji stále roste, je stále nižší než nejnižší hodnota dosažen ená v západnz padní Evropě (v Portugalsku) Všechny varianty projekce očeko ekávají růst středn ední délky života Úrovně současných nejvyspělej lejších států Evropy bychom měli m dosáhnout ve 20. letech tohoto století Výraznější zlepšen ení úrovně úmrtnosti je očeko ekáváno u mužů žů,, v průběhu projektovaného období tedy dojde ke snížen ení nadúmrtnosti mužů na 4,5 roku (oproti současn asné hodnotě 6,2 roku) Středn ední varianta projekce předpoklp edpokládá růst středn ední délky života na hodnotu 79,5 let u mužů a 85,1 let u žen v roce 2030 a na 86,5 let, resp. 91,0 let v roce 2065 (tj. zvýšen ení oproti současn asné hodnotě u mužů o 12,5 let, u žen o 10,9 let) Zdravé roky života (Healthy( Life Years) zdroj EUROSTAT ČR R (2007) narození: : muži - 61,3, ženy - 63,2 pro výpočet byly použity úmrtnostní tabulky a subjektivně pociťovan ovaná disabilita (disabilitou se rozumí omezení běžných denních činností) ) zjištěná z výběrových šetření

21 Island (2007) Švýcarsko (2007) Švédsko (2006) Itálie (2006) Norsko (2006) Nizozemsko (2007) Kypr (2007) Rakousko (2008) Spojené království (2007) Malta (2007) Francie (2006) Irsko (2006) Řecko (2007) Německo (2006) Španělsko (2005) Lucembursko (2005) Finsko (2007) Portugalsko (2004) Slovinsko (2007) Česká republika (2007) Chorvatsko (2006) Polsko (2007) Slovensko (2005) Rumunsko (2008) Bulharsko (2006) Maďarsko (2005) Estonsko (2005) Lotyšsko (2007) Litva (2007) Bělorusko (2007) Střední délka života při narození muži ženy 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

22 Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku 25 na živě narozených dnů 7-27 dnů 0-6 dnů Kojenecká úmrtnosti zaznamenala velice pozitivní vývoj V roce 1992 poprvé klesla pod hodnotu 10 promile, v roce 1999 pod 5 promile, v roce 2008 činila 2,8 promile Časná novorozenecká a ponovorozenecká úmrtnost se snížily natolik, že podíl jednotlivých složek kojenecké úmrtnosti je téměř vyrovnaný

23 Rumunsko (2008) Bulharsko (2006) Lotyšsko (2007) Slovensko (2005) Malta (2007) Maďarsko (2005) Polsko (2007) Litva (2007) Estonsko (2005) Chorvatsko (2006) Spojené království (2007) Nizozemsko (2007) Švýcarsko (2007) Německo (2006) Španělsko (2005) Rakousko (2008) Francie (2006) Řecko (2007) Norsko (2006) Irsko (2007) Česká republika (2008) Švédsko (2006) Slovinsko (2007) Finsko (2007) Kypr (2006) Lucembursko (2006) Island (2007) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kojenecká úmrtnost Průměr EU (2007) Hodnotami kojenecké úmrtnosti se řadí Česká republika k evropské i světové špičce Nejnižších hodnot kojenecké úmrtnosti dosahují dlouhodobě severské státy a Island Moldavsko (2008)

24 Základní rysy demografického vývoje v České republice Růst počtu obyvatel od roku 2003 Zvyšov ování počtu narozených od roku 2002 Pokles úmrtnosti, růst r středn ední délky života Zastavení poklesu počtu potratů Stárnut rnutí populace

25 Vývoj standard. incidence novotvarů (C00 C97, D00 D09) a standard. úmrtnosti na zhoubné novotvary (C00 C97) na mužů / žen evropského standardu incidence (vč. dg. C44) - muži incidence (bez dg. C44) - muži úmrtnost - muži Zhoubné novotvary jsou příčinou každého čtvrtého úmrtí incidence (vč. dg. C44) - ženy incidence (bez dg. C44) - ženy úmrtnost - ženy Výskyt zhoubných novotvarů má stálý rostoucí trend, úmrtnost vykazuje trend opačný

26 Struktura hláš ášených onemocnění novotvary bez dg. C44 rok 2006 muži C91 C95 2% Ostatní 24% C16 4% C18 9% C19 C21 8% C64 C66,C68 7% C67 6% C61 18% C43 3% C33,C34 16% C32 2% C25 3%

27 Struktura hláš ášených onemocnění novotvary bez dg. C44 rok 2006 ženy C91 C95 2% C56,C57 4% Ostatní 37% C54 7% C53 4% C16 2% C50 22% C18 7% C19 C21 5% C43 3% C23,C24 2% C33,C34 6%

28 ZN průdušnice, průdušek a plic a ZN prsu incidence a úmrtnost na mužů / žen ZN prsu - incidence ženy ZN plic - incidence ženy ZN plic - úmrtnost muži ZN plic - incidence muži ZN prsu - úmrtnost ženy ZN plic - úmrtnost ženy

29 Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC 160 na obyvatel dýchacího ústrojí jiná recidivy nově zjištěné Na začátku 90. let bylo v ČR dosaženo hranice 20 onemocnění TBC na 100 tisíc obyvatel, což zařadilo ČR podle kritérií SZO mezi země se zvládnutou TBC Pokles pod 10 případů na obyvatel v roce 2005 zařadil ČR mezi země s nízkou incidencí TBC V roce 2008 bylo hlášeno 879 případů onemocnění TBC, tj. 8,4 případu na obyvatel

30 v tisících Vývoj počtu léčených diabetiků podle druhu léčby jen dietou PAD inzulínem (vč. kombinací) Počet léčených diabetiků se každoročně zvyšuje K bylo evidováno 774 tisíc léčených diabetiků Struktura léčby má stálý trend pokles podílu diabetiků s dietou ve prospěch léčby PAD nebo inzulínem, resp. kombinací

31 300 Vývoj hospitalizovanosti a průměrn rné ošetřovací doby v letech případy na 1000 mužů, žen průměrná ošetřovací doba ve dnech Muži Ženy Prům. ošetř. doba

32 Hospitalizovaní v nemocnicích ch podle příčin p v roce 2008 Novotvary 20,3% 8,7% 14,5% Nemoci oběhové Nemoci dýchací Nemoci trávicí 10,0% 6,2% Nemoci svalové a kosterní Nemoci močové a pohlavní 8,3% 8,8% Těhotenství, porod a šestinedělí 7,8% 7,7% 7,8% Vnější příčiny Faktory ovliv. zdr. stav a kontakt se zdrav. službami Ostatní

33 Struktura počtu hospitalizací podle kapitol MKN-10 rok 2008 Muži XIX. 10,9% XVIII. 4,6% XXI. 8,2% XIV. 5,7% XIII. 7,8% VI. 3,1% ostatní 14,2% XI. 10,2% II. 9,7% IX. 17,4% X. 8,1% XV. 13,4% ostatní 15,0% Ženy II. 7,8% IX. 12,2% XXI. 11,4% XIX. 6,3% XVIII. 4,3% XIV. 9,1% X. 4,8% XI. 7,7% XIII. 7,8%

34 7,0 % Vývoj průměrného procenta pracovní neschopnosti 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % pro úraz pro nemoc 1,0 % 0,0 % Průměrné procento PN dosáhlo maximálních hodnot v letech (6,1 a 6,2) V roce 2008 kleslo průměrné procento PN na 5,2, což je nejnižší hodnota za posledních 16 let; tento výrazný pokles významně ovlivnily změny v nemocenském pojištění v roce 2008 (zejména úprava výše dávek nemocenského pojištění) Počet hlášených případů PN klesl meziročně o 18,5%, naproti tomu průměrné trvání 1 případu PN se zvýšilo o 4,5 dne na 39,05 dne

35 Ukončen ené případy pady pracovní neschopnosti - vybrané příčiny 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí Nemoci močové a pohlavní Ostatní Nejčastější příčinou PN jsou dlouhodobě nemoci dýchací, následují nemoci svalové a kosterní a poranění a otravy, spolu s nemocemi trávicí a močové a pohlavní představují kolem 80% ukončených případů PN Od roku 1960 zaznamenaly zvýšení počtu případů pouze nemoci svalové a kosterní, a to zhruba na dvojnásobek, jejich podíl na celkovém počtu UPPN se cca ztrojnásobil

36 Struktura počtu ukončených případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10 v roce 2008 nemoci močové a pohlavní 4,2% nemoci svalové a kosterní 19,7% nemoci trávicí 6,8% poranění a otravy 11,9% nemoci dýchací 35,9% ostatní 21,5%

37 Pracovní neschopnost ukončen ené případypady Nemoci močové a pohlavní 1,7% Nemoci trávicí 7,3% Nemoci dýchací 35,0% ostatní 14,4% Poranění a otravy 16,7% Muži Nemoci dýchací 36,8% Nemoci oběhové 3,7% Nemoci svalové a kosterní 21,2% Nemoci močové a pohlavní 6,7% Ženy Nemoci trávicí 6,4% ostatní 22,1% Nemoci oběhové 2,7% Nemoci svalové a kosterní 18,1% Poranění a otravy 7,1%

38 Pracovní neschopnost prostonané dny Muži Nemoci močové a pohlavní 1,6% Nemoci trávicí 5,7% Nemoci oběhové 8,0% ostatní 17,9% Vnější příčiny 21,4% Nemoci svalové a kosterní 29,9% Nemoci dýchací 15,5% Nemoci trávicí 4,3% Nemoci oběhové 4,0% Nemoci močové a pohlavní 5,2% Vnější příčiny 8,7% Ženy ostatní 35,1% Nemoci dýchací 15,7% Nemoci svalové a kosterní 27,0%

39 Případy pracovní neschopnosti podle intervalu délky trvání pracovní neschopnosti a vybraných kapitol MKN-10 v roce Nemoci dýchací Nemoci svalové a kosterní Poranění a otravy Nemoci trávicí až a více

40 Nově přiznané invalidní důchody podle kapitol MKN-10 rok 2008 Kapitola MKN-10 Nově přiznané invalidní důchody plné invalidní důchody částečné invalidní důchody celkem muži ženy celkem muži ženy na obyvatel 1) Novotvary 42,6 43,4 41,8 20,2 14,6 25,7 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,3 10,2 4,4 10,6 12,3 8,9 Poruchy duševní a poruchy chování 28,2 29,0 27,5 24,6 19,1 29,9 Nemoci nervové 10,5 11,8 9,2 11,6 10,3 13,0 Nemoci oběhové 21,3 34,5 8,5 24,2 36,8 12,1 Nemoci dýchací 4,4 6,0 2,9 5,1 4,7 5,5 Nemoci trávicí 6,7 9,1 4,5 8,0 9,0 7,1 Nemoci svalové a kosterní soust. a pojiv. tkáně 64,5 73,9 55,5 113,7 114,9 112,6 Poranění a otravy 10,9 16,5 5,6 11,9 17,7 6,2 Celkem 208,1 247,7 169,9 246,9 257,1 237,1 1) Napočteno na celkový počet obyvatel k

41 Nejčastější příčiny (třídy MKN-10) úmrtnosti, pracovní neschopnosti a hospitalizace rok 2008 Úmrtnost Pracovní neschopnost Hospitalizace Muži nemoci oběhové nemoci dýchací nemoci oběhové novotvary nemoci svalové a kosterní s. poranění a otravy poranění a otravy poranění a otravy nemoci trávicí nemoci dýchací nemoci trávicí novotvary Ženy nemoci oběhové nemoci dýchací těhotenství, porod, šestinedělí novotvary nemoci svalové a kosterní s. nemoci oběhové nemoci dýchací poranění a otravy faktory ovlivňující zdravot. stav a kontakt se zdr. službami nemoci trávicí nemoci močové a pohlav. s. nemoci močové a pohlav. s.

42 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková mazankova@uzis.cz Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH

ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ ČR VE STATISTICKÝCH ÚDAJÍCH Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha, září 2000 Zdravotnictví krajů ČR Tato publikace mapuje zdravotnickou oblast v letech

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Michala Lustigová / Konzultační den CHŽP - Sledování

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Zpráva o rodičce 2012. Report on mother at childbirth 2012

Zpráva o rodičce 2012. Report on mother at childbirth 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 11. 213 51 Souhrn Zpráva o rodičce 212 Report on mother at childbirth 212 Úhrnná plodnost žen v České republice

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Hodnocení zdravotního stavu

Hodnocení zdravotního stavu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Hodnocení zdravotního stavu Vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky Odborná zpráva za rok 2008

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 12.2.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012

Zpráva o novorozenci 2012. Report on newborn 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 52 Souhrn Zpráva o novorozenci 2012 Report on newborn 2012 V roce 2012 se v České republice živě narodilo

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

I. Projekce obyvatelstva České republiky

I. Projekce obyvatelstva České republiky I. Projekce obyvatelstva České republiky Nejnovější projekci obyvatelstva České republiky vypracoval Český statistky úřad závěrem roku 23. Navazuje tak na předchozí projekce z let 1993, 1995, 1997 a 1999.

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

OBYVATELSTVO. Základní ukazatele

OBYVATELSTVO. Základní ukazatele ? Víte, že... V roce 2006 došlo poprvé po letech nepřetržitého úbytku českého obyvatelstva opět k jeho přírůstku? Přesto však Česká republika stárne, protože narůstá počet starších lidí, což bude klást

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Zpravodaj Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 2014. Zdravotní stav

Zpravodaj Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 2014. Zdravotní stav Zpravodaj Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 2014 Zdravotní stav Motto: Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím. Arthur Schopenhauer Vážení čtenáři, Po roce opět předkládáme veřejnosti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 8. 2011 43 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 Úvodní informace - tabulky (zdroje: ČSÚ, ČSSZ, MPSV) Tabulka: průměrný počet nemocensky pojištěných: ROK Muži

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU PERSPEKTIVY BUDOUCÍHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Klíčová slova: Populační projekce, stárnutí populace, biologické generace, ekonomické generace.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem

Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem IX. HVD, 3.-5.10. 2013 Hradec Králové Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Česká vakcinologická společnost Hradec

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah 1 Demografické východiska... 3 1.1 Demografická východiska... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5 1.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL... 5 1.2.2 PŘÍRŮSTEK

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více