Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice 2013"

Transkript

1 Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice , Malý sál restaurace Gerbera, 13:00 Zahájení VH Ze 189 členů Fanklubu přítomno (nebo na základě plných mocí zastoupeno) 126 členů. Aby byla VH usnášeníschopná je nutná účast 2/3 členů. VH je usnášeníschopná. Přílohou zápisu je prezenční listina. Program VH hospodaření Fanklubu za rok 2012 změna (doplnění) stanov změna názvu občanského sdružení změna loga Fanklubu volba představenstva diskuze s představiteli občanského sdružení HC Č. Budějovice diskuze Jan Laichman navrhuje další bod: Chtěl bych doplnit kandidátku o Prsta (Martina Šulistu), protože v kandidátce chybí. Pokud tedy bude souhlasit. Prst: Já už kandidovat nechci, a to z důvodů uvedených v u, který jsem poslal, když jsem svou kandidaturu stahoval. Chci, aby Fanklub dále vedla mladší generace (už si chci najít ženu, oženit se a mít děti - zájemkyně se hlaste ). Kandiduje dost mladých kandidátů, takže už není třeba, abych kandidoval. Jan Laichman: V tom případě chci Prstovi aspoň poděkovat za to, co pro Fanklub do teď dělal. Hlasování o programu: Program byl schválen. 1. Hospodaření Fanklubu za rok 2012

2 Prst: Co se týče příjmů v roce 2012 většinu příjmů tvořily příspěvky členů, platby za VIP permice a příspěvek Svazu na sraz fanoušků. VIP Permanentky dostáváme od klubu zadarmo a podle KM ligy se pak určují noví držitelé VIP permanentek za zvýhodněnou cenu. Výtěžek jde Fanklubu. Co se týče nákladů za rok největší část nákladů připadla na 16. sraz hokejových fanoušků. Ačkoli jsme měli sponzory, tak jsme měli výdaje např. za nájem areálu, pódium, kapelu, půllitry apod. Podrobný rozpočet srazu je možné poskytnout na vyžádání. V roce 2013 jsem zatím v plusu ,- Kč. Můžeme snížit výši členských příspěvků. Podle ohlasů z publika tento návrh nebyl podpořen. Prst: Peníze se tedy přidají na případné play-off- vypravení autobusů apod. Autobus se ale kupovat nebude. Poplatky tedy zůstanou i nadále 450,- Kč pro nováčky a 350,-Kč pro ty, co byli již členem v loňském roce. 2. Hlasování o stanovách Prst: Máme několik bodů, které se ve stanovách musí změnit. Staré stanovy jsou k dispozici vytištěné u registračního pultu, změny vidíte v prezentaci. Měnit by se měly následující body: Čl. I. Název a sídlo: Už nejsme HC ehm ehm ani HC České Budějovice. Není tak důvod nechávat si starý název a mohli bychom se oficiálně přejmenovat na MOTORFANS České Budějovice (stejně nás tak všichni znají). Čl. II. Předmět činnosti: Mělo by dojít ke změně v části za účelem podpory, propagace a fandění dospělému i mládežnickému hokeji v Českých Budějovicích (dále jen Hokej v ČB). H.C. Č.B. se ve všech bodech změní na Hokej v ČB Čl. III. odst. 4. a), Čl. IV. odst. 11 Čl. IV. Práva o povinnosti členů: o odst. 6 Nově: Každý člen sdružení má právo být informován o termínu a programu valné hromady na pozvánce doručené mu formou elektronické pošty ( ), sociální sítě (např. Facebook) nebo uvedené na webových stránkách sdružení (Fanklubu). o odst. 7 Nově změna stanovení členských příspěvků:... v aktuální hodnotě stanovené představenstvem sdružení na daný rok a uvedeným na webových stránkách sdružení (Fanklubu). Čl. V. Organizační struktura sdružení: o odst Nově: Valná hromada je schopna se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Namísto dosavadních 2/3. o odst Nově: Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě bezprostředně po jejím konání. Zápis se spolu s prezenční listinou a seznamem případných plných mocí uchová v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání a rovněž bude uveden na stránkách o.s. (Fanklubu). o odst Nově: Jestliže se přes opakované svolání valné hromady (nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců) nesejde usnášeníschopná valná hromada, to znamená 1/2 členů na první valné hromadě a 1/3 na následující valné

3 hromadě, přebírá její pravomoci představenstvo. Výjimku tvoří rozhodnutí o zrušení sdružení a volba představenstva. Prst: Jsou k tomu nějaké připomínky? Jan Děd: Chci, aby bylo zahrnuto i rozhodování o využití financí - aby bylo nutné svolat VH např. na nákup autobusu. Tzn. pro hospodaření nad určitou částku Prst: Podle bodu 2.8. platí, že nad částku ,- Kč nyní hlasuje celé představenstvo. Jan Děd: Nechci, aby VH byla nahraditelná v zásadních věcech, a peníze jsou 3. zásadní věc kromě volby a toho třetího, cos říkal. Prst: Chceme si změnit ve stanovách tuto částku? Pajky: Navrhuji, že nad ,- Kč se bude svolávat VH. Prst: Jediná výjimka, kdy se rozhodovalo o takové částce, byl sraz fanoušků, ale to tu asi zase dlouho nebude. Jan Děd: Navrhuji bod, že VH by se musela sejít ve chvíli, kdy se bude jednat o částku 50 % z rozpočtu. Karel Prášek: Myslím, že kdyby představenstvo chtělo vytunelovat kasu, tak to udělají ve víc položkách. Roman Pulec: Jde o velkou investici. Navrhuji částku ,- Kč. Prst: Prst: Zapomněl jsem dva body: o odst. 2.2.: Nově: Představenstvo má 5 členů Doteď mělo představenstvo jen 3 členy, navrhuji, aby nyní mělo členů 5, protože víc hlav víc ví. o Dst. 2.3.: Nově: Je voleno valnou hromadou na dobu tří let, opětovné zvolení je možné. Hlasovat se bude en bloc o celém návrhu změny stanov. Hrošík: Nemám nic proti tomu, hlasovat o celku, ale vyňal bych délku funkčního období. Hlasování o návrhu prodloužení volebního období na 3 roky - většina byla pro. Prst: Budeme hlasovat o změně stanov, a to včetně návrhu, že jednorázový výdaj nad ,- Kč musí být schválen VH. Sabin: U výdaje nad ,-Kč je to tedy tak, že pokud nebude VH nikdy usnášeníschopná, tak ten výdaj nebude možné uskutečnit? Prst: Je to tak. Roman Pulec: Je v zájmu členů, abych chodili na VH. Podle stanov by mohli být členové, kteří nebudou aktivní, vyloučeni z o.s..

4 Hlasování o stanovách: Pro: 126 Proti: 0 Zdržel se: 0 3. Volba představenstva Kandidátní listina na volbu představenstva Fanklubu: 1. Pavel Vágner (Pajky) 2. Tomáš Sabolčák (Sabin) 3. Jan Laichman (Laichmi) 4. Robert Stifter (Robíňo) 5. Jan Mácha (Máchy) 6. Tomáš Kvěch (Kubele) 7. Michal Moravec (Mrož) 8. Hana Pavlíčková (Dračice) 9. Jiří Kubů (Kubík) 10. Dalibor Pánský (Pány) Prst: Pořadí kandidátů na volebním lístku je určeno dle datumu příchozí přihlášky. VencaCB z kandidatury odstoupil. Hlasuje se pro minimálně 3 až 5 členů představenstva. Pokud budou zvoleni např. jen 3 členové, kooptuje si zbytek představenstva zbylé 2. Roman Pulec: Kooptování - dosazení člověka do funkce bez volby. Představenstvo by si dosadilo zbylé členy. Obecně dospěno k závěru, že členů musí být 5, protože podle stanov jich nemůže být zvoleno míň. Prst: Budeme hlasovat o tom, že každý musí zaškrtnout právě 5 lidí. Jinak by nemohlo být zvoleno představenstvo, protože stanovy kooptování nedovolují. Kandidát má být zakroužkován. Prst a Míša (Ségra) jsou ve volební komisi. Bachroň: Kolik lidí se bude kroužkovat? Prst: Pět. Bachroň: Pro všechny: Každý musí zakroužkovat 5 lidí. Eliška Hořejší: Když budu mít 10 lidí a 6 jich nechci, jak mám volit? Hanka Andrášová: Hlasovala bych pro 3-5 kandidátů a těch 5, co bude mít nejvíc hlasů, bude zvoleno jako představenstvo. Prst: Já bych klidně hlasoval i pro 1-5. Míra Korábek: Kandidáty neznáme. Mohli by se alespoň představit?

5 Prezentace kandidátů: Tomáš Sabolčák: Já jsem Sabin, možná mě znáte. Jirka Kubů: Já jsem Kubík. Robert Stifter: Já jsem Robino. Jan Laichman: Já jsem Božský Lumír, jsem ženatý a mám dítě. Tomáš Kvěch: Já jsem Kubele. Dalibor Pánský: Já jsem Pány. Pavel Vágner: Já jsem Pajky a ještě bych chtěl omluvit Haničku (Dračici), která tu z osobních důvodů nemůže dnes být. Michal Moravec: Já jsem Mrož. Jan Mácha: A já jsem Machy, ten poslední, co tam chybí. Prst: Nakonec se bude hlasovat tak, že můžete volit 0 až 5 kandidátů, plus se bude kroužkovat nové logo. Lze vyplnit prázdný kroužek u kandidáta, nebo přeškrtnout ty, které nechceme. (Dle instrukcí v prezentaci.) Hlavně nesmí být zaškrtnuto 6 a více lidí. Doplňková volba loga- přeškrtnout znak, který nechci. Poukázáno na urnu a plentu. Míša Jiříková (Ségra): Pokud budou na hlasovacím lístku nějaké další nápisy, bude lístek neplatný. Prst: Po přestávce bude volná diskuze a debata se zástupci o.s. HC České Budějovice. 14:00-14:30 - vyhlášena pauza pro volby. 14:30 Obnovení VH Debata se zástupci o.s. HC České Budějovice Výsledky voleb: 1. Pavel Vágner (Pajky) Tomáš Sabolčák (Sabin) Jan Laichman (Laichmi) Robert Stifter (Robíňo) Jan Mácha (Máchy) Tomáš Kvěch (Kubele) Michal Moravec (Mrož) Hana Pavlíčková (Dračice) Jiří Kubů (Kubík) Dalibor Pánský (Pány) 27 Nové předsednictvo bude: Pajky, Sabin, Machy, Kubík, Hanka. Vyhrálo druhé logo. První logo 34 hlasů, druhé logo 61 hlasů. 15:30 VH ukončena

6 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Andrášová Hana 525 E. Beneše 98 České Budějovice účasten Bajerová Kamila 49 Petra z Lindy 147 Borovany zastoupen PM Bajerová Yvetta 61 Petra z Lindy 147 Borovany zastoupen PM Bartoska Milan 772 Solní 424 Týn nad Vltavou Bartošek Radek 2 Brloh 5 Písek účasten Bartošek Radek 2 Brloh 5 Písek zastoupen PM Benda Miroslav 782 Táboritská 689 Třeboň Blahoudek Petr 366 Na oborách 403 Ledenice zastoupen PM Blahoudková Jana 242 Zborov 92 Č. Budějovice účasten Bošanský Pavel zastoupen PM Čápová Nina 244 Matice školské 18 Č. Budějovice účasten Čipera Jan 148 Fr. Ondříčka 18 Č. Budějovice zastoupen PM David Roman 166 Krumlovská 33 Č. Budějovice David Jan 335 Krumlovská 33 Č. Budějovice Děd Jan 371 Lipová 156 Český Krumlov účasten Děkanová Iva 274 Hodějovická 608 Č. Budějovice Dosek Michal 14 Krajinská 13 Č. Budějovice účasten Dušák Jiří 113 Strádova 33 Č. Budějovice účasten Dušek Antonín 363 V olšinkách 397 Neratovice Dvořák Jiří 265 Heydukova 21 Č. Budějovice účasten Dvořák Milan 708 Staroměstská 17 České Budějovice zastoupen PM Erhart Libor 573 Vl. Rady NULL České Budějovice účasten Fikota Miroslav 116 Hosín 164 Hluboká n. Vlt účasten 1-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

7 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Filip Ondřej 211 Jeseniova 16 Praha zastoupen PM Filip Tomáš 334 Puklicova Č. Budějovice zastoupen PM Fleischman Miroslav 744 Jírovcova 83 České Budějovice účasten Fleischmanová Ester 745 Lipová 3 Rudolfov účasten Fošenbauer Petr 101 Dubné 129 Dubné Froněk Tomáš 17 Krumlovská 13 Č. Budějovice Froňková Iveta 18 Krumlovská 13 Č. Budějovice Gajdoš Daniel 738 Doudleby NULL České Budějovice účasten György Karel 613 Jiráskova 166 benešov nad Černou Hačko Jan 30 Branná 101 Třeboň účasten Hadáček Filip 728 Plzeňská 34 NULL České Budějovice účasten Hadáčková Gabriela 733 Plzeňská NULL České Budějovice zastoupen PM Haleš Milan 701 Tyršovo nábřeží 104 Trhové Sviny Haman Martin 336 Hlinská 43 Č. Budějovice účasten Hauser Radek 706 Dvořákova 19 České Budějovice účasten Hejda Pavel 123 Hosín 49 Hluboká n. Vlt účasten Hepnarová Alena 726 Norberta Frýda 1 České Budějovice účasten Hoďánek Petr 719 Srnín 27 Český Krumlov účasten Holoubková Iva 642 Karla Lavičky NULL České Budějovice Homolková Markéta 639 Urbinská NULL Český Krumlov zastoupen PM Horák Libor 127 K Malši 49 Kaplice Hořejší Eliška 329 Kolářská 10 Č. BUdějovice účasten Hostašová Olga 429 Panuškova 4 Praha Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

8 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Hovorka Václav 149 V. Špály 3 Č. Budějovice účasten Hrabovský Imrich 798 Chvalšiny 198 Chvalšiny zastoupen PM Hrubý Jaroslav 813 Jižní 257 Borek zastoupen PM Charvátová Michaela 255 Labská 3 Č. Budějovice Chobot Lukáš 167 Větrná 62 Č. Budějovice účasten Chobotová Ludmila 46 Větrná 62 Č. Budějovice Chrt Josef 90 Květinová 400 Rudolfov účasten Jabali Jan 99 Budovatelská 915 Trhové Sviny zastoupen PM Jakoubek Pavel 746 Hornická 658 Netolice účasten Jakoubek Petr 763 Hornická 658 Netolice účasten Jakoubková Vilma 749 Hornická Netolice zastoupen PM Janáček Jakub 67 Kališnická 54 Č. Budějovice Javorková Petra 346 Plavská 4 Č. Budějovice zastoupen PM Ježková Zdeňka 652 NULL 64 Libín účasten Jiříková Michaela 159 Litvínovice 2130 Č. Budějovice účasten Jura Viktor 814 Hany Kvapilové 419/32 České Budějovice účasten Kadlecová Zuzana 173 Labská 1153/3 Č. Budějovice účasten Kápl Jan 587 Labská 1148/2 České Budějovice Karvan Martin 218 Zdíkov Zdíkov Kasarda Miroslav 609 Skuherského 18 České Budějovice zastoupen PM Klíma Petr 34 V oblouku 20 Č. Budějovice Klimeš Roman 801 Chvalšiny NULL Chvalšiny Klvač Vojtěch 245 Bezdrevská 31 Č. Budějovice účasten 3-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

9 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Kolář Petr 773 Nerudova 824 Hluboká nad Vltavou Kolauda Josef 207 M.Chlajna 3 Č. Budějovice účasten Komárek Jiří 37 Štítného 6 Č. Budějovice účasten Kopenec Pavel 698 Rohace z Dube 1 Ceske Budejovice Korábek Miroslav 47 Družstevní 331 Velešín účasten Korábková Pavlína 154 Družstevní 331 Velešín účasten Kouba Honza 419 Mirova 12a Dobrá Voda u Č.B Kovarik David 784 Vrabce Ves Kroclovska NULL Ceske Budejovice Kovaříková Miroslava 769 M. Horákové NULL České Budějovice účasten Krejčová Petra 295 Klostermannova 692/8 Č. Budějovice účasten Krutký Michal 59 Bezdrevská 7 Č. Budějovice zastoupen PM Křivský Zdeněk 33 Jasmínová 9 Č. Budějovice účasten Křižanovský Petr 74 Běleč 57 Husinec účasten Kubů Jiří 92 V. Volfa 3 3/1299 Č. Budějovice účasten Kuk Tomáš 28 Čs. Armády 612 Ves. n. Lužnicí Kupka Milan 108 Slapy 98 Tábor Kvěch Tomáš 5 Tyršova 340 Vodňany účasten Kysela Martin 792 Krumlovská 60 České Budějovice Laichman Jan 3 Jeremiášova 9 Č. Budějovice účasten Lát David 567 Starostrašnická 61/62 Praha Loukota Pavel 344 J. Bendy 13 Č. Budějovice účasten Loukotová Daria 345 J. Bendy 13 Č. Budějovice účasten Mach Miloslav 183 Gregorák 12 Dobrá Voda Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

10 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Mácha Jan 153 A. Trägera 48 Č. Budějovice účasten Machová Lenka 786 Na Zlaté stoce 701/2 České Budějovice účasten Manuel Catherine June 699 Rohace z Dube 1 Ceske Budejovice martan jirka 620 sumavska NULL strakonice zastoupen PM Mauric Kamil 785 Fr. Hrubína 986 České Budějovice účasten Mika Petr 42 Jižní 282 Borek účasten Mika Petr 789 Jižní 282 Borek zastoupen PM Moravec Michal 337 Květinová 390/18 Rudolfov účasten Moric Miroslav 26 Klavíkova 11 Č. Budějovice zastoupen PM Moric David 27 Klavíkova 11 Č. Budějovice účasten Mügl Jan 228 Na Horánku 668 Netolice Muchka Ondřej 312 Na Planýrce 274 Boršov n. Vlt účasten Mynář Jaroslav 723 Kruplov 4 Jarošov nad Nežárkou Neumann Vít 677 Nová Ves 106 České Budějovice Novák Josef 796 M.Chlajna 3 České Budějovice účasten Nováková Tereza 451 Na Zlaté stoce NULL Č. Budějovice účasten Oberfalcer Marek 125 Nerudova 16 Č. Budějovice účasten Oharek Tomáš 354 Matice Školské 18 Č. Budějovice zastoupen PM Ondrášek Petr 452 Chvalšiny NULL Chvalšiny účasten Pánský Dalibor 21 Branišovská 11 Č. Budějovice účasten Pavlíčková Hana 185 Rudolfovská 9 Č. Budějovice zastoupen PM Pavlíčková Alena 186 Rudolfovská 9 Č. Budějovice účasten Pavlík Tomáš zastoupen PM 5-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

11 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Pešek Jiří 707 Severní 704/15 Lišov Petrus Matěj 754 Sídliště NULL Trhové Sviny Pida Ondřej 109 N. Frýda 10 Č. Budějovice účasten Pilsová Aneta 224 Kladenské Rovné 1 Č. Krumlov účasten Písek Martin 81 K Malši 423 Velešín Polák Vlastimil 610 Bezdrevská 35 České Budějovice Polanová Alena 355 Dlouhá 33 Č. Budějovice účasten Polena Radek 314 Jáchymovská 340 Zliv účasten Polívková Petra 694 Sokloská 40 České Budějovice Popelová Marcela 685 Krčínova NULL České Budějovice účasten Prášek Karel 199 Klavíkova 11 Č. Budějovice účasten Pražáková Olga 810 Dolní Libchavy NULL Libchavy účasten Průcha Lukáš 304 A. Barcala 9 Č. Budějovice účasten Pulec Roman 144 Nové Domovy 339 Č. Krumlov účasten Pumpr Jiří 804 Blatské sídliště 555 Veselí nad Lužnicí účasten Rajdl David 152 Lidická 190 Č. Budějovice zastoupen PM Rajdlová Tereza 294 Klostermannova 692/8 Č. Budějovice účasten Rousek Vladimir 740 Labská 2 České Budějovice Rudová Irena 243 Krátká 585 Protivín Růžička Radim 299 Bezdrevská 8 Č.Budějovice Sabolčák Tomáš 83 Komenského 16 Č.Budějovice účasten Siman Milan 357 Fügnerova 1029 Vodňany účasten Skoumalová Alena 611 Hálkova NULL České Budějovice Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

12 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Sládek Václav 150 Otavská 10 Č. Budějovice účasten Slavík Ladislav 439 Halámky Halámky zastoupen PM Smetanová Lucie 599 K.Lávičky 29 České Budějovice účasten Sobolík Vlastimil 286 Antonína Sovy 31 Č. Budějovice Staněk Patrik 682 Prachatická 4 České Budějovice Stifter Robert 264 K. Šafáře 6 260/6 Č. Budějovice účasten Svatoň Petr 19 J. Kolářové 12 Č. Budějovice účasten Šesták Matouš 700 J. Š. Baara 3 České Budějovice Šíma David 105 Skuherského 92 Č. Budějovice účasten Šíma Tomáš 263 Bezdrevská Č. Budějovice účasten Šimek Radek 434 Majdalena 154 Majdalena Šímová Nikola 651 Krčínova 10 NULL České Budějovice účasten Štěch Miroslav 239 Míru 752 Kaplice Štěpánek Libor 440 Dr.Bureše 13 Č. Budějovice Štěpánková Jana 62 Kněžskodvorská 4 Č. Budějovice zastoupen PM Štěrba Martin 360 Prácheňská 134 Strakonice účasten Štochl Vladimír 743 Jeremiášova 37 České Budějovice účasten Šubrt Miroslav 258 U Stadionu 532 Zliv účasten Šulista Martin 7 K. Štěcha 4 Č. Budějovice účasten Šulista Otakar 121 K. Štěcha 4 Č. Budějovice zastoupen PM Šustrová Michaela účasten Švácha Jakub 770 Milady Horákové 2 České budějovice Švec Ladislav 811 Plzeňská NULL Č.Budějovice Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

13 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Švecová Kateřina 690 Horní 170 Staré Hodějovice Tendera Radek 191 Výstavní 1045 Vodňany Tendera Miroslav 192 Výstavní 1030 Vodňany Tengl Lukáš 799 Plečivec 367 Český Krumlov účasten Tichovský Jan 571 Dukelská 12 České Budějovice účasten Trillsamová Andrea 241 Tovární 7 Č. Budějovice účasten Tureček Jan 691 U hřiště 101 Nové Homole účasten Turinský Luboš 308 Jubilejní 2063/83 Č. Budějovice účasten Uhlík Vladimír zastoupen PM Vágner Pavel 12 F.A. Gerstnera 8 Č. Budějovice účasten Vít Tomáš 22 Generála Svobody 21 Č. Budějovice zastoupen PM Vlažný Jan 35 Školní 187 Radomyšl Vlček Lukáš 137 Korno 45 Liteň zastoupen PM Vobruba Martin 742 I. Olbrachta NULL Č. Budějovice Voříšková Markéta 9 Ločenice 46 Ločenice Vrba Martin 138 Lidická 129 Č. Budějovice zastoupen PM Wagner Pavel 64 J. Bendy Č. Budějovice účasten Werner Jiří 296 B. Martinů 50/392 Č. Budějovice účasten Wolák Miroslav 647 Plešivec 362 Český Krumlov Zabilka Tomáš 791 Dobrovodská 65 ČESKÉ BUDĚJOVICE Zavadil Petr 428 Klaricova 1062/1 Č. Budějovice Zelenda Luboš 271 Nerudova 772 Hluboká nad Vlt Zemanová Klára 638 Průběžná NULL České Budějovice účasten 8-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

14 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Zieman Petr 678 Sídliště 1. máje 1147 Strakonice Zikmund Michal 82 Litvínovice 108 Č. Budějovice účasten Zoch Václav 31 Záluží 12 Bavorov Zoubek Lukáš 104 Blatské sídl. 584 Veselí n. Lužnicí účasten Žižka Jan 398 Dukelská 12 Č. Budějovice účasten Celkový počet členů: 189 Usnášeníseschopný počet členů (2/3): 126 Přítomno: 94 Zastoupeno PM: 32 Celkem přítomno či zastoupeno: Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kraj Jihočeský Matematický klokan 2016

Kraj Jihočeský Matematický klokan 2016 Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet bodů Jiřina Filipová III.B ZŠ a MŠ Lišov, Nová 611, 373 72 Lišov 86 Radim Kolář 3. ZŠ a MŠ Plavsko, Plavsko 39,

Více

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Richard Chudoba 4. A G Jírovcova, Č. B. 10 10 5 8 33 ÚSPĚŠNÝ 1. Jan Lazar septima G Máchova, Strakonice 8 10 7 8 33 ÚSPĚŠNÝ 3. František

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 47. ročníku FO kategorie A - jihočeský region Jméno Škola 1.ú 2.ú 3.ú 4.ú Celkem 1. Tomáš Trnka G Jírovcova ČB 8 10 2 10 30 ÚSPĚŠNÝ 2. Eliška Lehečková G Česká ČB 9 7 8 5 29 ÚSPĚŠNÝ

Více

Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002

Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002 Jihočeský halový pětiboj všestrannosti 2015 15.12.2015 České Budějovice Soutěž pro ročníky nar. 2002-2005 Česká olympijská Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002 1 64 Kratochvíl Tomáš

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice Spisová značka.: 2RP9423/2011-130714 Č.j.:

Více

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jakub Šlechta Matěj Nejedlý Jan Bauer Kryštof Maxera Alena Míčková Antonín Čada Hermína Ottová Michaela Somolová Veronika Hejdová Ondřej Čapek David Vlasák III.A

Více

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2 BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí BTM Sokol ČB 18.9. KŽT Soběsl. 6.11. KŽT Velešín 17.11. KP Pedagog 22.1. BTM Třeboň 5.3. BTM Orel 16.4. TOP Pedagog 7.5. Celkem Bodová hodnota Nasazovací BHT 852

Více

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2

BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí Počet nejlepších započítaných hodnot: 2 BTM dorostenci 2016/17 - průběžné pořadí BTM Sokol ČB 18.9. KŽT Soběsl. 6.11. KŽT Velešín 17.11. KP Pedagog 22.1. BTM Třeboň 5.3. BTM Orel 16.4. TOP Pedagog 7.5. Celkem Bodová hodnota Nasazovací BHT 852

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje Hochficht, 16. února 2011

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje Hochficht, 16. února 2011 PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 1. for LYKO KLUB PRACHATICE 2 01:31,93 00:46,66 00:45,27 2. 131 DOSTÁL Václav 2003 2. for LYKO KLUB PRACHATICE 2 01:47,77 00:54,80 00:52,97 00:15,84 IV. DÍVKY 1. 13 PRUHEROVÁ

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální

Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální Kategorie mladší 1.místo Leskovec Karel Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice, 389 01 2.místo Svatková Tereza MŠ a ZŠ Tábor, Tř.

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: starší žactvo Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: 8..0 pořadatel: kategorie: starší žactvo dvouhra chlapců. Slapnička Jakub (). Pešek Ondřej (Jiskra Třeboň).-. Ondráček Jan (Sokol Studená).-. Beneš Pavel ()

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Kata 8.Kyu + 7.Kyu. 1. Hájek Milan Sport Relax 2. Bernášek Matěj SK Keiko-ryu Shotokan 3. Šerák David Sport Relax 3. Říha Matěj Slávia TU Liberec

Kata 8.Kyu + 7.Kyu. 1. Hájek Milan Sport Relax 2. Bernášek Matěj SK Keiko-ryu Shotokan 3. Šerák David Sport Relax 3. Říha Matěj Slávia TU Liberec Kata 8.Kyu + 7.Kyu Chlapci 1. Hájek Milan Sport Relax Bernášek Matěj SK Keiko-ryu Shotokan Šerák David Sport Relax Říha Matěj Slávia TU Liberec Dívky 1. Svobodová Lucie SK Keiko-ryu Shotokan Jindřichová

Více

Oficiální výsledková listina týmů

Oficiální výsledková listina týmů Datum konání : 20/02/2008 Místo konání : LA Kašperské Hory ZÁVOD DRUŽSTEV Oficiální výsledková listina týmů Kategorie : III. Mladší žáci 1. ZŠ Národní 00:02:03.67 2 PILOUŠEK Adam 1994 ZŠ Národní 00:01:01.66

Více

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční)

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) 1.místo Kadlecová Veronika Gymnázium J.V. Jirsíka, F. Šrámka 23, 370 04 České Budějovice 2.místo Nováčková Natálie ZŠ O. Nedbala 30, 370

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Běh na Kleť 2016 27. ročník 6,3 km převýšení 532 m poř. kat. jméno roč. oddíl čas 1 A Macoun Jan 1992 Sokol ČB 0:31:03 2 A Flašar Jan 1986 SK Čtyři

Běh na Kleť 2016 27. ročník 6,3 km převýšení 532 m poř. kat. jméno roč. oddíl čas 1 A Macoun Jan 1992 Sokol ČB 0:31:03 2 A Flašar Jan 1986 SK Čtyři Běh na Kleť 2016 27. ročník 6,3 km převýšení 532 m poř. kat. jméno roč. oddíl čas 1 A Macoun Jan 1992 Sokol ČB 0:31:03 2 A Flašar Jan 1986 SK Čtyři Dvory 0:33:30 3 A Kadoch Michal 1987 Milost.cz 0:33:44

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Výsledky Mikulášského běhu Včelná, 2.12.2012

Výsledky Mikulášského běhu Včelná, 2.12.2012 Výsledky Mikulášského běhu Včelná, 2.12.2012 Muži Pořadí Číslo Příjmení a jméno Rok nar. Oddíl Čas 1 37 Havlíček Josef 1994 Sokol CB 17:54 2 36 Háša Michal 1981 Eon Triatlon Tým 18:04 3 77 Flašar Jan 1986

Více

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion 1./8 Běh 1000m Běh 4x60m Běh 60m kategorie: Mladší žáci 1. Zoicas Daniel Gymnázium Svitavy 3:30,30 sec 398 21 2004 2. Jelínek Jonáš ZŠ Felberova Svitavy 3:32,00 sec 385 4 2002 3. Mauer Šimon Gymnázium

Více

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy

C2 start. 2 TJ Klatovy 2 SK VS ČB. 3 TJ Klatovy. 3 Raft klub Troja TJ Kaučuk Kralupy 3 SK Hubertus KV TJ Kaučuk Kralupy 3 Roztoky. 3 TJ Kaučuk Kralupy K1M start 1 Vondra Jan 012037 88 1 Dukla 2 Grossmann Petr 039047 74 2 Loko Plzeň 3 vm Pechlát Hynek 042019 71 2 KVS Sušice 4 vm Šindelář Pavel 039055 70 2 Loko Plzeň 5 Báča Milan 010020 73 2 SK VS Karbo

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Kaliště u Lipí a o konání závěrečného jednání

Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Kaliště u Lipí a o konání závěrečného jednání č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 MVDr. Roman Bartoň Kaliště u Lipí 49, 373 84 Lipí Poštou 2 Karel Bednář Kaliště u Lipí 8, 373 84 Lipí Poštou 3 Zdeňka Bednářová Kaliště u Lipí 8, 373 84 Lipí Poštou 4

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate Výsledková listina KBS v karate Název: VIII. ročník Chodského poháru Datum konání: 23. dubna 2016 Místo konání: Městská sportovní hala Domažlice Počet oddílů: 13 Počet závodníků: 116 Zúčastněné oddíly

Více

JAL 2016 VELKÁ CENA TEMELÍNA, ČASOVKA, MJAL

JAL 2016 VELKÁ CENA TEMELÍNA, ČASOVKA, MJAL www.jalcyklo.cz datum: 27.08.2016 JAL 2016 VELKÁ CENA TEMELÍNA, ČASOVKA, MJAL ČASOVKA JEDNOTLIVCŮ VÝSLEDKOVÁ LISTINA - JEDNOTLIVCI www.jalcyklo.cz Poř. Poř. kat. St. č. Jméno Sportovní klub Kat. Balík

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Matematický klokan 2012 Kraj: Jihočeský Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2012 Kraj: Jihočeský Kategorie: Cvrček 42 nejlepších řešitelů Jméno a příjmení Klára Pešlová Hana Havellová Jakub Rolínek Kristýna Janů Ladislav Nagy Dana Procházková Filip Novák Lucie Tlachačová Veronika Šímová Adam Bednář Eliška Anna Kubíčková

Více

15. ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 28.3. 2016

15. ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 28.3. 2016 . ročník Velikonočního běhu kolem Harrachovky v Táboře 8.. 06 Hlavní závod muži -7, km St.č. Příjmení a jméno Klub Kat. Roč. Čas Poř. Muži A do 9 80 Nerad Karel Tábor ma 988, 9 Novák Patrik Kamenice nad

Více

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název

Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Kraj Územní pracoviště KHS ubytovna / název Jihočeský ST-PT Ubytovna Tesla Blatná a.s. Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Jihočeský CB, CK Ubytovna Dupi - 2.NP Jihočeský CB, CK Ubytovna

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

JAL ROČNÍK CYKLISTICKÉ ČASOVKY DO VRCHU Č. KRUMLOV - KLEŤ

JAL ROČNÍK CYKLISTICKÉ ČASOVKY DO VRCHU Č. KRUMLOV - KLEŤ www.jalcyklo.cz datum: 07.09.2014 JAL 2014 20.ROČNÍK CYKLISTICKÉ ČASOVKY DO VRCHU Č. KRUMLOV - KLEŤ ČASOVKA JEDNOTLIVCŮ DO VRCHU VÝSLEDKOVÁ LISTINA - JEDNOTLIVCI www.jalcyklo.cz Poř. Poř. kat. St. č. Jméno

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 PŘÍPRAVKY 2011-2. KOLO - DÍVKY 2002 Český Krumlov 17.4.2011 1.Zemková Eliška (Sokol Doubravka), 7:1 (84:37) 21 b. (1) Márová Adéla (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:0 11:1); (2) Cibulková Eva (SKB Český

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 8 03.11.2015 TJ Přeštice B - Sokol Plzeň V C 3:5 2326-2371 (12:12) 30.10. CB Dobřany B - TJ Baník Stříbro E 1:7 2760-3039

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Pacovské dovádění

Pacovské dovádění Pacovské dovádění 11. 10. 2014 Nejmladší žáci 1 Sviták Martin 2004 Tom Pacov 1 1 24.54 25.54 2 Brabec Tobiáš 2004 Tom Bohumín 2 1 1 4 29.23 7 33.16 3 Blahůšek Jan 2004 Tom KČT Kralupy 2 2 2 6 28.54 34.54

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 23 23.03.2016 SK Škoda VS Plzeň D - CB Dobřany B 5:3 3066-2895 (15:9) Sokol Plzeň V C - TJ Slavoj Plzeň C 5:3 2434-2380

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Ing. Zdeněk Kubalík předseda STK E-mail: kubalikz@email.cz Výsledková listina KBS v karate Název: II. ročník Chodského poháru Datum konání:

Více

Běh kolem Lužnice, 30.ročník , Veselí nad Lužnicí

Běh kolem Lužnice, 30.ročník , Veselí nad Lužnicí Hoši 2008 a mladší - "motorkáři" ČSOB Pojišťovna, a.s. 60m Břehovský Tobiáš 2009 CECCB 15,2 1. Šteier Filip 2008 CECCB 16,8 2. Markvart Jakub 2009 Veselí n.l. 16,9 3. Hálek Dominik 2008 Veselí n.l. 18,2

Více

Velká Klínecká

Velká Klínecká Celkově km :50 Pořadí Startovní číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl, město čas 1 Mach Tomáš 2 : 2 Čepek Robert 6 :5 3 Malý Jiří Planet Toys : 4 Poborská Helena Ker Team : 5 Rychetský Tomáš 66 HH Smíchov

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Zpravodaj č

Zpravodaj č MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 22 15.03.2016 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 6:2 2859-2730 (14:10) Sokol Plzeň V B - TJ Dobřany B 2:6 2530-2540 (10:14)

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce)

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Pořadí dosavadních osobních výkonů (po pátém ročníku) Pořadí Jméno Osobní rekordy Průměr km/hod 1 Kubišta Michal 764,40 31,85 2 Cihlář Adam 709,80 29,58 3 Klindera

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo

POHÁR ROZHLASU okresní kolo Běh - 60m Chlapci mladší 1. Šiliř Jan ZŠ Husova Podbořany 8,1 466 2. Záhoř Jakub ZŠ Postoloprty 8,3 414 3. Němec Petr ZŠ Postoloprty 8,3 414 4. Oulický Lukáš ZŠ Přemyslovců LN 8,3 414 5. Hřích Jan ZŠ P.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Plumlov okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: mladší žactvo

Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum: pořadatel: Spartak Kaplice kategorie: mladší žactvo Výsledky turnaje BTM (kraj Jihočeský) datum:.. 0 pořadatel: kategorie: mladší žactvo dvouhra chlapců. (). Pešek Ondřej (Jiskra Třeboň).-. Slapnička Jakub (Sokol Strakonice).-. Ondráček Jan (Sokol Studená)

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny

LK SLOVAN KARLOVY VARY. Lyžařský přespolní běh U hájovny LK SLOVAN KARLOVY VARY Lyžařský přespolní běh U hájovny V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A KARLOVY VARY 25. září 2011 Sponzory lyžařského klubu jsou: Kategorie: K1 - Předžáci, 250 m 1 93 BEŠTA Mikuláš Kynšperk

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Orlík Tour Kooperativy

Orlík Tour Kooperativy 1 Felt team Holýšov 1 20 6952 Jakub VLAS 00:38:50.1 2 24 3851 Miroslav VLAS 00:39:11.8 2 Fišeráci 1 36 6815 Jaroslav FIŠER 00:44:28.3 2 37 3843 Jaroslav FIŠER 00:44:30.6 3 KOVIS 1 38 3908 David KOVÁŘ 00:45:06.1

Více

9. Kramolínský obřák Lipno - 2.4.2012

9. Kramolínský obřák Lipno - 2.4.2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA SUPERPŘÍPRAVKA PRINCEZNY poř. stč jméno nar. kat. tým #kol čas 1.kolo 2.kolo ztráta 1. 5 ZIMOVÁ Barbora 2006 1. 2006 Skiklub Písek 2 03:24,48 01:44,96 01:39,52 2. 3 JANOUŠKOVÁ Veronika

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice :

zveřejňuji počet a sídla volebních okrsků na území Statutárního města České Budějovice : V Českých Budějovicích dne 15.3. 2010 V souladu s ustanovením 14c písm. f) zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji

Více

Přebor škol ve veslování na trenažéru

Přebor škol ve veslování na trenažéru Žačky 4. 5. Ornela Šimková Komenského 2:12,9 Natálie Štvrtecká Kupkova 2:15,7 Ester Johnová Slovácká 2:19,6 Nina Myslivečková Valtice 2:21,4 Eliška Křapková Valtická 2:21,9 Svatana Vaňková Valtická 2:23,2

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 2 23.9.2014 TJ Slavoj Plzeň C - TJ Dobřany B 0:16 2272-2468 22.09. Sokol Plzeň V B - TJ Slavoj Plzeň D 12:4 2516-2396

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Šťáhlavy okres... Plzeň-město konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/ MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 21 10.3.2015 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 10:6 2382-2320 09.03. Sokol Plzeň V B - TJ Přeštice A 6:10 2488-2583

Více

DISCIPLÍNA Příjmení, jméno ročník Škola Čas body umístění. MOTÝL Kadlec Vojtěch 1997 ZŠ Palackého Mor.Třebová 00:20,2 1 1.

DISCIPLÍNA Příjmení, jméno ročník Škola Čas body umístění. MOTÝL Kadlec Vojtěch 1997 ZŠ Palackého Mor.Třebová 00:20,2 1 1. STARŠÍ ŽÁCI MOTÝL Kadlec Vojtěch 1997 ZŠ Palackého Mor.Třebová 00:20,2 1 1. MOTÝL Bárta David 1998 ZŠ TGM Polička 00:23,4 2 2. VZ Plachý Martin 1998 ZŠ TGM Polička 00:33,2 1 1. VZ Novák Dalibor 1998 ZŠ

Více

Ředitel závodu: Petr SLUKA Předseda jury: Pavel ROUBAL Hlavní časoměřič: Renata JAVŮRKOVÁ

Ředitel závodu: Petr SLUKA Předseda jury: Pavel ROUBAL Hlavní časoměřič: Renata JAVŮRKOVÁ ------------------------------------------------ Start 13:55:36 Třída FICHTL KLASIK / 1.jízda závod * VÝSLEDKY * ------------------------------------------------ 1. 61 CHMEL DOMINIK KL 96 LIŠOV JAWA 23

Více

Celkové Výsledky České Budějovice. 1.pokus 1.pokus Součet. 2.pokus 2.pokus Družstva 29,37 67,75 29,37 66,31 NP 66,35 NP 67,61

Celkové Výsledky České Budějovice. 1.pokus 1.pokus Součet. 2.pokus 2.pokus Družstva 29,37 67,75 29,37 66,31 NP 66,35 NP 67,61 Celkové Výsledky Krajská soutěž v PS..0 České Budějovice MUŽI startovní.pokus.pokus Součet.pokus.pokus Družstva Lišov Krč Netřebice Šipoun Hamr Pikov Hoštice u Volyně ČB PI ČK PT JH TA ST NP NP 9,, 9,,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Baltie kategorie A

Baltie kategorie A Baltie 2011 - kategorie A 1 A03 Baltík J.M. Jiří Jindra Martin Vodák a b c d koef U1 a b c koef U2 a b c d e koef U3 Pořadí ZŠ L.Kuby, Č.Budějovice 9 17 14 14 1,7 91,8 11 14 14 1,6 62,4 5 5,5 12 11 10

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

Bejbykap 2013 - výsledky

Bejbykap 2013 - výsledky Bejbykap 2013 - výsledky A-kluci 45 Jelínek Jáchym 0:30 1 Aš 1 36 Hackl Adámek 0:33 1 Aš 2 33 Forster Tobias 0:35 1 Libá 3 38 Plemeník Robík 0:36 1 Chodov 4 23 Vajc Vítězslav 0:37 1 CK Sport Blažek 5 42

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Výsledková listina KBS v karate Název: III. ročník Velké ceny města Kdyně Datum konání: 14. listopadu 2015 Místo konání: Sportovní hala Masarykovy

Více

2. kolo České ligy 2009 Tábor 28. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2. kolo České ligy 2009 Tábor 28. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP hoši E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Přibyl Martin 98 Tábor 0:25.82 718 50 2. Ihnačinec Jakub 99 Most 0:26.12 699 46 3. Podhorný Petr 98 Most 0:27.34 623 42 4. Krejčík David 98 Liberec 0:28.29 568

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2015/2016 Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Krajské kolo - ZUŠ Piaristické náměstí 1, České Budějovice 22. BŘEZNA Výsledková listina kategorie

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Turistický závod jednotlivců Pacov

Turistický závod jednotlivců Pacov Turistický závod jednotlivců Pacov 13. 10. 2012 Nejmladší žáci 1 Čapek Vojtěch Borotín 2 1 1 4 26.00 30.00 2 Kozelka Vojtěch Kralupy 2 1 3 28.19 31.19 3 Sviták Martin Pacov 2 2 1 1 2 8 27.21 35.21 4 Blahůšek

Více

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school 1 Nikola Bisová a 18 19 17 54 2 Laura Laurichová a 20 19 15 54 3 Marie Grysniková a 18 18 16 52 4 Ema Mařáková a 17 16 12 45 5 Kateřina Hladíková a 20 20 40 6 Klára Faltusová a 20 19 39 7 Lucie Tůmová

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách.

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách. SouthGate CZFreeCB, o.s. Doubravice 65, 370 06 České Budějovice Zápis z 13. valné hromady 4. 8. 2012, Nedabyle Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s programem valné hromady. Řádná valná (dále jen

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16. Zpravodaj č. 7

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16. Zpravodaj č. 7 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2015/16 Zpravodaj č. 7 27.10.2015 TJ Přeštice A - Sokol Plzeň V B 5:3 2535-2491 (13,5:10,5)23.10. SKK Dobřany - TJ Baník Stříbro D 3:5 2784-2990

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více