Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice 2013"

Transkript

1 Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice , Malý sál restaurace Gerbera, 13:00 Zahájení VH Ze 189 členů Fanklubu přítomno (nebo na základě plných mocí zastoupeno) 126 členů. Aby byla VH usnášeníschopná je nutná účast 2/3 členů. VH je usnášeníschopná. Přílohou zápisu je prezenční listina. Program VH hospodaření Fanklubu za rok 2012 změna (doplnění) stanov změna názvu občanského sdružení změna loga Fanklubu volba představenstva diskuze s představiteli občanského sdružení HC Č. Budějovice diskuze Jan Laichman navrhuje další bod: Chtěl bych doplnit kandidátku o Prsta (Martina Šulistu), protože v kandidátce chybí. Pokud tedy bude souhlasit. Prst: Já už kandidovat nechci, a to z důvodů uvedených v u, který jsem poslal, když jsem svou kandidaturu stahoval. Chci, aby Fanklub dále vedla mladší generace (už si chci najít ženu, oženit se a mít děti - zájemkyně se hlaste ). Kandiduje dost mladých kandidátů, takže už není třeba, abych kandidoval. Jan Laichman: V tom případě chci Prstovi aspoň poděkovat za to, co pro Fanklub do teď dělal. Hlasování o programu: Program byl schválen. 1. Hospodaření Fanklubu za rok 2012

2 Prst: Co se týče příjmů v roce 2012 většinu příjmů tvořily příspěvky členů, platby za VIP permice a příspěvek Svazu na sraz fanoušků. VIP Permanentky dostáváme od klubu zadarmo a podle KM ligy se pak určují noví držitelé VIP permanentek za zvýhodněnou cenu. Výtěžek jde Fanklubu. Co se týče nákladů za rok největší část nákladů připadla na 16. sraz hokejových fanoušků. Ačkoli jsme měli sponzory, tak jsme měli výdaje např. za nájem areálu, pódium, kapelu, půllitry apod. Podrobný rozpočet srazu je možné poskytnout na vyžádání. V roce 2013 jsem zatím v plusu ,- Kč. Můžeme snížit výši členských příspěvků. Podle ohlasů z publika tento návrh nebyl podpořen. Prst: Peníze se tedy přidají na případné play-off- vypravení autobusů apod. Autobus se ale kupovat nebude. Poplatky tedy zůstanou i nadále 450,- Kč pro nováčky a 350,-Kč pro ty, co byli již členem v loňském roce. 2. Hlasování o stanovách Prst: Máme několik bodů, které se ve stanovách musí změnit. Staré stanovy jsou k dispozici vytištěné u registračního pultu, změny vidíte v prezentaci. Měnit by se měly následující body: Čl. I. Název a sídlo: Už nejsme HC ehm ehm ani HC České Budějovice. Není tak důvod nechávat si starý název a mohli bychom se oficiálně přejmenovat na MOTORFANS České Budějovice (stejně nás tak všichni znají). Čl. II. Předmět činnosti: Mělo by dojít ke změně v části za účelem podpory, propagace a fandění dospělému i mládežnickému hokeji v Českých Budějovicích (dále jen Hokej v ČB). H.C. Č.B. se ve všech bodech změní na Hokej v ČB Čl. III. odst. 4. a), Čl. IV. odst. 11 Čl. IV. Práva o povinnosti členů: o odst. 6 Nově: Každý člen sdružení má právo být informován o termínu a programu valné hromady na pozvánce doručené mu formou elektronické pošty ( ), sociální sítě (např. Facebook) nebo uvedené na webových stránkách sdružení (Fanklubu). o odst. 7 Nově změna stanovení členských příspěvků:... v aktuální hodnotě stanovené představenstvem sdružení na daný rok a uvedeným na webových stránkách sdružení (Fanklubu). Čl. V. Organizační struktura sdružení: o odst Nově: Valná hromada je schopna se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Namísto dosavadních 2/3. o odst Nově: Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě bezprostředně po jejím konání. Zápis se spolu s prezenční listinou a seznamem případných plných mocí uchová v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání a rovněž bude uveden na stránkách o.s. (Fanklubu). o odst Nově: Jestliže se přes opakované svolání valné hromady (nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců) nesejde usnášeníschopná valná hromada, to znamená 1/2 členů na první valné hromadě a 1/3 na následující valné

3 hromadě, přebírá její pravomoci představenstvo. Výjimku tvoří rozhodnutí o zrušení sdružení a volba představenstva. Prst: Jsou k tomu nějaké připomínky? Jan Děd: Chci, aby bylo zahrnuto i rozhodování o využití financí - aby bylo nutné svolat VH např. na nákup autobusu. Tzn. pro hospodaření nad určitou částku Prst: Podle bodu 2.8. platí, že nad částku ,- Kč nyní hlasuje celé představenstvo. Jan Děd: Nechci, aby VH byla nahraditelná v zásadních věcech, a peníze jsou 3. zásadní věc kromě volby a toho třetího, cos říkal. Prst: Chceme si změnit ve stanovách tuto částku? Pajky: Navrhuji, že nad ,- Kč se bude svolávat VH. Prst: Jediná výjimka, kdy se rozhodovalo o takové částce, byl sraz fanoušků, ale to tu asi zase dlouho nebude. Jan Děd: Navrhuji bod, že VH by se musela sejít ve chvíli, kdy se bude jednat o částku 50 % z rozpočtu. Karel Prášek: Myslím, že kdyby představenstvo chtělo vytunelovat kasu, tak to udělají ve víc položkách. Roman Pulec: Jde o velkou investici. Navrhuji částku ,- Kč. Prst: Prst: Zapomněl jsem dva body: o odst. 2.2.: Nově: Představenstvo má 5 členů Doteď mělo představenstvo jen 3 členy, navrhuji, aby nyní mělo členů 5, protože víc hlav víc ví. o Dst. 2.3.: Nově: Je voleno valnou hromadou na dobu tří let, opětovné zvolení je možné. Hlasovat se bude en bloc o celém návrhu změny stanov. Hrošík: Nemám nic proti tomu, hlasovat o celku, ale vyňal bych délku funkčního období. Hlasování o návrhu prodloužení volebního období na 3 roky - většina byla pro. Prst: Budeme hlasovat o změně stanov, a to včetně návrhu, že jednorázový výdaj nad ,- Kč musí být schválen VH. Sabin: U výdaje nad ,-Kč je to tedy tak, že pokud nebude VH nikdy usnášeníschopná, tak ten výdaj nebude možné uskutečnit? Prst: Je to tak. Roman Pulec: Je v zájmu členů, abych chodili na VH. Podle stanov by mohli být členové, kteří nebudou aktivní, vyloučeni z o.s..

4 Hlasování o stanovách: Pro: 126 Proti: 0 Zdržel se: 0 3. Volba představenstva Kandidátní listina na volbu představenstva Fanklubu: 1. Pavel Vágner (Pajky) 2. Tomáš Sabolčák (Sabin) 3. Jan Laichman (Laichmi) 4. Robert Stifter (Robíňo) 5. Jan Mácha (Máchy) 6. Tomáš Kvěch (Kubele) 7. Michal Moravec (Mrož) 8. Hana Pavlíčková (Dračice) 9. Jiří Kubů (Kubík) 10. Dalibor Pánský (Pány) Prst: Pořadí kandidátů na volebním lístku je určeno dle datumu příchozí přihlášky. VencaCB z kandidatury odstoupil. Hlasuje se pro minimálně 3 až 5 členů představenstva. Pokud budou zvoleni např. jen 3 členové, kooptuje si zbytek představenstva zbylé 2. Roman Pulec: Kooptování - dosazení člověka do funkce bez volby. Představenstvo by si dosadilo zbylé členy. Obecně dospěno k závěru, že členů musí být 5, protože podle stanov jich nemůže být zvoleno míň. Prst: Budeme hlasovat o tom, že každý musí zaškrtnout právě 5 lidí. Jinak by nemohlo být zvoleno představenstvo, protože stanovy kooptování nedovolují. Kandidát má být zakroužkován. Prst a Míša (Ségra) jsou ve volební komisi. Bachroň: Kolik lidí se bude kroužkovat? Prst: Pět. Bachroň: Pro všechny: Každý musí zakroužkovat 5 lidí. Eliška Hořejší: Když budu mít 10 lidí a 6 jich nechci, jak mám volit? Hanka Andrášová: Hlasovala bych pro 3-5 kandidátů a těch 5, co bude mít nejvíc hlasů, bude zvoleno jako představenstvo. Prst: Já bych klidně hlasoval i pro 1-5. Míra Korábek: Kandidáty neznáme. Mohli by se alespoň představit?

5 Prezentace kandidátů: Tomáš Sabolčák: Já jsem Sabin, možná mě znáte. Jirka Kubů: Já jsem Kubík. Robert Stifter: Já jsem Robino. Jan Laichman: Já jsem Božský Lumír, jsem ženatý a mám dítě. Tomáš Kvěch: Já jsem Kubele. Dalibor Pánský: Já jsem Pány. Pavel Vágner: Já jsem Pajky a ještě bych chtěl omluvit Haničku (Dračici), která tu z osobních důvodů nemůže dnes být. Michal Moravec: Já jsem Mrož. Jan Mácha: A já jsem Machy, ten poslední, co tam chybí. Prst: Nakonec se bude hlasovat tak, že můžete volit 0 až 5 kandidátů, plus se bude kroužkovat nové logo. Lze vyplnit prázdný kroužek u kandidáta, nebo přeškrtnout ty, které nechceme. (Dle instrukcí v prezentaci.) Hlavně nesmí být zaškrtnuto 6 a více lidí. Doplňková volba loga- přeškrtnout znak, který nechci. Poukázáno na urnu a plentu. Míša Jiříková (Ségra): Pokud budou na hlasovacím lístku nějaké další nápisy, bude lístek neplatný. Prst: Po přestávce bude volná diskuze a debata se zástupci o.s. HC České Budějovice. 14:00-14:30 - vyhlášena pauza pro volby. 14:30 Obnovení VH Debata se zástupci o.s. HC České Budějovice Výsledky voleb: 1. Pavel Vágner (Pajky) Tomáš Sabolčák (Sabin) Jan Laichman (Laichmi) Robert Stifter (Robíňo) Jan Mácha (Máchy) Tomáš Kvěch (Kubele) Michal Moravec (Mrož) Hana Pavlíčková (Dračice) Jiří Kubů (Kubík) Dalibor Pánský (Pány) 27 Nové předsednictvo bude: Pajky, Sabin, Machy, Kubík, Hanka. Vyhrálo druhé logo. První logo 34 hlasů, druhé logo 61 hlasů. 15:30 VH ukončena

6 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Andrášová Hana 525 E. Beneše 98 České Budějovice účasten Bajerová Kamila 49 Petra z Lindy 147 Borovany zastoupen PM Bajerová Yvetta 61 Petra z Lindy 147 Borovany zastoupen PM Bartoska Milan 772 Solní 424 Týn nad Vltavou Bartošek Radek 2 Brloh 5 Písek účasten Bartošek Radek 2 Brloh 5 Písek zastoupen PM Benda Miroslav 782 Táboritská 689 Třeboň Blahoudek Petr 366 Na oborách 403 Ledenice zastoupen PM Blahoudková Jana 242 Zborov 92 Č. Budějovice účasten Bošanský Pavel zastoupen PM Čápová Nina 244 Matice školské 18 Č. Budějovice účasten Čipera Jan 148 Fr. Ondříčka 18 Č. Budějovice zastoupen PM David Roman 166 Krumlovská 33 Č. Budějovice David Jan 335 Krumlovská 33 Č. Budějovice Děd Jan 371 Lipová 156 Český Krumlov účasten Děkanová Iva 274 Hodějovická 608 Č. Budějovice Dosek Michal 14 Krajinská 13 Č. Budějovice účasten Dušák Jiří 113 Strádova 33 Č. Budějovice účasten Dušek Antonín 363 V olšinkách 397 Neratovice Dvořák Jiří 265 Heydukova 21 Č. Budějovice účasten Dvořák Milan 708 Staroměstská 17 České Budějovice zastoupen PM Erhart Libor 573 Vl. Rady NULL České Budějovice účasten Fikota Miroslav 116 Hosín 164 Hluboká n. Vlt účasten 1-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

7 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Filip Ondřej 211 Jeseniova 16 Praha zastoupen PM Filip Tomáš 334 Puklicova Č. Budějovice zastoupen PM Fleischman Miroslav 744 Jírovcova 83 České Budějovice účasten Fleischmanová Ester 745 Lipová 3 Rudolfov účasten Fošenbauer Petr 101 Dubné 129 Dubné Froněk Tomáš 17 Krumlovská 13 Č. Budějovice Froňková Iveta 18 Krumlovská 13 Č. Budějovice Gajdoš Daniel 738 Doudleby NULL České Budějovice účasten György Karel 613 Jiráskova 166 benešov nad Černou Hačko Jan 30 Branná 101 Třeboň účasten Hadáček Filip 728 Plzeňská 34 NULL České Budějovice účasten Hadáčková Gabriela 733 Plzeňská NULL České Budějovice zastoupen PM Haleš Milan 701 Tyršovo nábřeží 104 Trhové Sviny Haman Martin 336 Hlinská 43 Č. Budějovice účasten Hauser Radek 706 Dvořákova 19 České Budějovice účasten Hejda Pavel 123 Hosín 49 Hluboká n. Vlt účasten Hepnarová Alena 726 Norberta Frýda 1 České Budějovice účasten Hoďánek Petr 719 Srnín 27 Český Krumlov účasten Holoubková Iva 642 Karla Lavičky NULL České Budějovice Homolková Markéta 639 Urbinská NULL Český Krumlov zastoupen PM Horák Libor 127 K Malši 49 Kaplice Hořejší Eliška 329 Kolářská 10 Č. BUdějovice účasten Hostašová Olga 429 Panuškova 4 Praha Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

8 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Hovorka Václav 149 V. Špály 3 Č. Budějovice účasten Hrabovský Imrich 798 Chvalšiny 198 Chvalšiny zastoupen PM Hrubý Jaroslav 813 Jižní 257 Borek zastoupen PM Charvátová Michaela 255 Labská 3 Č. Budějovice Chobot Lukáš 167 Větrná 62 Č. Budějovice účasten Chobotová Ludmila 46 Větrná 62 Č. Budějovice Chrt Josef 90 Květinová 400 Rudolfov účasten Jabali Jan 99 Budovatelská 915 Trhové Sviny zastoupen PM Jakoubek Pavel 746 Hornická 658 Netolice účasten Jakoubek Petr 763 Hornická 658 Netolice účasten Jakoubková Vilma 749 Hornická Netolice zastoupen PM Janáček Jakub 67 Kališnická 54 Č. Budějovice Javorková Petra 346 Plavská 4 Č. Budějovice zastoupen PM Ježková Zdeňka 652 NULL 64 Libín účasten Jiříková Michaela 159 Litvínovice 2130 Č. Budějovice účasten Jura Viktor 814 Hany Kvapilové 419/32 České Budějovice účasten Kadlecová Zuzana 173 Labská 1153/3 Č. Budějovice účasten Kápl Jan 587 Labská 1148/2 České Budějovice Karvan Martin 218 Zdíkov Zdíkov Kasarda Miroslav 609 Skuherského 18 České Budějovice zastoupen PM Klíma Petr 34 V oblouku 20 Č. Budějovice Klimeš Roman 801 Chvalšiny NULL Chvalšiny Klvač Vojtěch 245 Bezdrevská 31 Č. Budějovice účasten 3-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

9 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Kolář Petr 773 Nerudova 824 Hluboká nad Vltavou Kolauda Josef 207 M.Chlajna 3 Č. Budějovice účasten Komárek Jiří 37 Štítného 6 Č. Budějovice účasten Kopenec Pavel 698 Rohace z Dube 1 Ceske Budejovice Korábek Miroslav 47 Družstevní 331 Velešín účasten Korábková Pavlína 154 Družstevní 331 Velešín účasten Kouba Honza 419 Mirova 12a Dobrá Voda u Č.B Kovarik David 784 Vrabce Ves Kroclovska NULL Ceske Budejovice Kovaříková Miroslava 769 M. Horákové NULL České Budějovice účasten Krejčová Petra 295 Klostermannova 692/8 Č. Budějovice účasten Krutký Michal 59 Bezdrevská 7 Č. Budějovice zastoupen PM Křivský Zdeněk 33 Jasmínová 9 Č. Budějovice účasten Křižanovský Petr 74 Běleč 57 Husinec účasten Kubů Jiří 92 V. Volfa 3 3/1299 Č. Budějovice účasten Kuk Tomáš 28 Čs. Armády 612 Ves. n. Lužnicí Kupka Milan 108 Slapy 98 Tábor Kvěch Tomáš 5 Tyršova 340 Vodňany účasten Kysela Martin 792 Krumlovská 60 České Budějovice Laichman Jan 3 Jeremiášova 9 Č. Budějovice účasten Lát David 567 Starostrašnická 61/62 Praha Loukota Pavel 344 J. Bendy 13 Č. Budějovice účasten Loukotová Daria 345 J. Bendy 13 Č. Budějovice účasten Mach Miloslav 183 Gregorák 12 Dobrá Voda Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

10 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Mácha Jan 153 A. Trägera 48 Č. Budějovice účasten Machová Lenka 786 Na Zlaté stoce 701/2 České Budějovice účasten Manuel Catherine June 699 Rohace z Dube 1 Ceske Budejovice martan jirka 620 sumavska NULL strakonice zastoupen PM Mauric Kamil 785 Fr. Hrubína 986 České Budějovice účasten Mika Petr 42 Jižní 282 Borek účasten Mika Petr 789 Jižní 282 Borek zastoupen PM Moravec Michal 337 Květinová 390/18 Rudolfov účasten Moric Miroslav 26 Klavíkova 11 Č. Budějovice zastoupen PM Moric David 27 Klavíkova 11 Č. Budějovice účasten Mügl Jan 228 Na Horánku 668 Netolice Muchka Ondřej 312 Na Planýrce 274 Boršov n. Vlt účasten Mynář Jaroslav 723 Kruplov 4 Jarošov nad Nežárkou Neumann Vít 677 Nová Ves 106 České Budějovice Novák Josef 796 M.Chlajna 3 České Budějovice účasten Nováková Tereza 451 Na Zlaté stoce NULL Č. Budějovice účasten Oberfalcer Marek 125 Nerudova 16 Č. Budějovice účasten Oharek Tomáš 354 Matice Školské 18 Č. Budějovice zastoupen PM Ondrášek Petr 452 Chvalšiny NULL Chvalšiny účasten Pánský Dalibor 21 Branišovská 11 Č. Budějovice účasten Pavlíčková Hana 185 Rudolfovská 9 Č. Budějovice zastoupen PM Pavlíčková Alena 186 Rudolfovská 9 Č. Budějovice účasten Pavlík Tomáš zastoupen PM 5-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

11 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Pešek Jiří 707 Severní 704/15 Lišov Petrus Matěj 754 Sídliště NULL Trhové Sviny Pida Ondřej 109 N. Frýda 10 Č. Budějovice účasten Pilsová Aneta 224 Kladenské Rovné 1 Č. Krumlov účasten Písek Martin 81 K Malši 423 Velešín Polák Vlastimil 610 Bezdrevská 35 České Budějovice Polanová Alena 355 Dlouhá 33 Č. Budějovice účasten Polena Radek 314 Jáchymovská 340 Zliv účasten Polívková Petra 694 Sokloská 40 České Budějovice Popelová Marcela 685 Krčínova NULL České Budějovice účasten Prášek Karel 199 Klavíkova 11 Č. Budějovice účasten Pražáková Olga 810 Dolní Libchavy NULL Libchavy účasten Průcha Lukáš 304 A. Barcala 9 Č. Budějovice účasten Pulec Roman 144 Nové Domovy 339 Č. Krumlov účasten Pumpr Jiří 804 Blatské sídliště 555 Veselí nad Lužnicí účasten Rajdl David 152 Lidická 190 Č. Budějovice zastoupen PM Rajdlová Tereza 294 Klostermannova 692/8 Č. Budějovice účasten Rousek Vladimir 740 Labská 2 České Budějovice Rudová Irena 243 Krátká 585 Protivín Růžička Radim 299 Bezdrevská 8 Č.Budějovice Sabolčák Tomáš 83 Komenského 16 Č.Budějovice účasten Siman Milan 357 Fügnerova 1029 Vodňany účasten Skoumalová Alena 611 Hálkova NULL České Budějovice Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

12 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Sládek Václav 150 Otavská 10 Č. Budějovice účasten Slavík Ladislav 439 Halámky Halámky zastoupen PM Smetanová Lucie 599 K.Lávičky 29 České Budějovice účasten Sobolík Vlastimil 286 Antonína Sovy 31 Č. Budějovice Staněk Patrik 682 Prachatická 4 České Budějovice Stifter Robert 264 K. Šafáře 6 260/6 Č. Budějovice účasten Svatoň Petr 19 J. Kolářové 12 Č. Budějovice účasten Šesták Matouš 700 J. Š. Baara 3 České Budějovice Šíma David 105 Skuherského 92 Č. Budějovice účasten Šíma Tomáš 263 Bezdrevská Č. Budějovice účasten Šimek Radek 434 Majdalena 154 Majdalena Šímová Nikola 651 Krčínova 10 NULL České Budějovice účasten Štěch Miroslav 239 Míru 752 Kaplice Štěpánek Libor 440 Dr.Bureše 13 Č. Budějovice Štěpánková Jana 62 Kněžskodvorská 4 Č. Budějovice zastoupen PM Štěrba Martin 360 Prácheňská 134 Strakonice účasten Štochl Vladimír 743 Jeremiášova 37 České Budějovice účasten Šubrt Miroslav 258 U Stadionu 532 Zliv účasten Šulista Martin 7 K. Štěcha 4 Č. Budějovice účasten Šulista Otakar 121 K. Štěcha 4 Č. Budějovice zastoupen PM Šustrová Michaela účasten Švácha Jakub 770 Milady Horákové 2 České budějovice Švec Ladislav 811 Plzeňská NULL Č.Budějovice Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

13 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Švecová Kateřina 690 Horní 170 Staré Hodějovice Tendera Radek 191 Výstavní 1045 Vodňany Tendera Miroslav 192 Výstavní 1030 Vodňany Tengl Lukáš 799 Plečivec 367 Český Krumlov účasten Tichovský Jan 571 Dukelská 12 České Budějovice účasten Trillsamová Andrea 241 Tovární 7 Č. Budějovice účasten Tureček Jan 691 U hřiště 101 Nové Homole účasten Turinský Luboš 308 Jubilejní 2063/83 Č. Budějovice účasten Uhlík Vladimír zastoupen PM Vágner Pavel 12 F.A. Gerstnera 8 Č. Budějovice účasten Vít Tomáš 22 Generála Svobody 21 Č. Budějovice zastoupen PM Vlažný Jan 35 Školní 187 Radomyšl Vlček Lukáš 137 Korno 45 Liteň zastoupen PM Vobruba Martin 742 I. Olbrachta NULL Č. Budějovice Voříšková Markéta 9 Ločenice 46 Ločenice Vrba Martin 138 Lidická 129 Č. Budějovice zastoupen PM Wagner Pavel 64 J. Bendy Č. Budějovice účasten Werner Jiří 296 B. Martinů 50/392 Č. Budějovice účasten Wolák Miroslav 647 Plešivec 362 Český Krumlov Zabilka Tomáš 791 Dobrovodská 65 ČESKÉ BUDĚJOVICE Zavadil Petr 428 Klaricova 1062/1 Č. Budějovice Zelenda Luboš 271 Nerudova 772 Hluboká nad Vlt Zemanová Klára 638 Průběžná NULL České Budějovice účasten 8-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

14 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Zieman Petr 678 Sídliště 1. máje 1147 Strakonice Zikmund Michal 82 Litvínovice 108 Č. Budějovice účasten Zoch Václav 31 Záluží 12 Bavorov Zoubek Lukáš 104 Blatské sídl. 584 Veselí n. Lužnicí účasten Žižka Jan 398 Dukelská 12 Č. Budějovice účasten Celkový počet členů: 189 Usnášeníseschopný počet členů (2/3): 126 Přítomno: 94 Zastoupeno PM: 32 Celkem přítomno či zastoupeno: Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jakub Šlechta Matěj Nejedlý Jan Bauer Kryštof Maxera Alena Míčková Antonín Čada Hermína Ottová Michaela Somolová Veronika Hejdová Ondřej Čapek David Vlasák III.A

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

Valná hromada Motorfans, z.s.

Valná hromada Motorfans, z.s. 20.9.2014, 13:30, Malý sál restaurace Gerbera Zahájení VH (Tomáš Sabolčák) Valná hromada Motorfans, z.s. Ze 176 členů Fanklubu přítomno (nebo na základě plných mocí zastoupeno) 90 členů. VH je usnášení

Více

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ

SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ SEZNAM VOLEBNÍCH OKRSKŮ, ADRES VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A ULIC, KTERÉ DO JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSKŮ SPADAJÍ Č e s k é B u d ě j o v i c e 1 Dr. Stejskala, Hroznová, Jirsíkova, Kanovnická, Karla IV., nám.

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Lipenský půlmaraton Frymburk - 5.11.2013

Lipenský půlmaraton Frymburk - 5.11.2013 půlmaraton běh 1. 116 SOUKUP Josef 1987 1. M39 Velosport Valenta 1:16:44 16,5 2. 157 HASLINGER Christian 1968 1. M45 Bad Grosspertholz 1:24:22 0:07:38 15,0 3. 117 SOUKUPOVÁ Valerie 1989 1. W39 1:26:08

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 165 jfkjak 166 Oblast školství Název organizace ORG Neinvestiční z toho odpisy 3121 Gymnázium J. V. Jirsíka, Č. Budějovice, Fráni Šrámka

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách.

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách. SouthGate CZFreeCB, o.s. Doubravice 65, 370 06 České Budějovice Zápis z 13. valné hromady 4. 8. 2012, Nedabyle Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s programem valné hromady. Řádná valná (dále jen

Více

Zápis z mimořádné Valné hromady SKFČR konané dne 29. 3. 2014

Zápis z mimořádné Valné hromady SKFČR konané dne 29. 3. 2014 Zápis z mimořádné Valné hromady SKFČR konané dne 29. 3. 2014 kongresový prostor hotelu Slovan*** (Lidická 23, Brno) 10:15 Není přítomna nadpoloviční většina delegátů, vyhlášena mimořádná Valná hromada.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník

Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník Prachatice, 9.června 215 Krajské kolo DSMC Prachatice 9.6.215 Pořadí škol v kategorii 5. a 6. třída Pořadí Škola Body 1 Hoštice, 138 2 ZŠ

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NÁZEV ZAŘÍZENÍ METRY NA METRY POČET ADRESA, KRAJ. Poř. číslo ROTOPEDU, AKTIVNÍCH MOTOMEDU PĚŠKY OSOB

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NÁZEV ZAŘÍZENÍ METRY NA METRY POČET ADRESA, KRAJ. Poř. číslo ROTOPEDU, AKTIVNÍCH MOTOMEDU PĚŠKY OSOB PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY Poř. číslo NÁZEV ZAŘÍZENÍ METRY NA METRY POČET ADRESA, KRAJ ROTOPEDU, AKTIVNÍCH MOTOMEDU PĚŠKY OSOB APOD. STČ Domov seniorů Vysočany, s.r.o. 1. Bassova 14, 19 Praha 9 Dům Kněžny Emmy

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje

VIII. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje PŘEDJÍZDA 1. 130 ŠODKOVÁ Eva 1984 LYKO KLUB PRACHATICE 01:35,75 00:47,38 00:48,36 2. 110 BRANDTNEROVÁ Míša 1990 Písek 01:35,91 00:47,41 00:48,50 00:00,17 3. 132 HAUPTOVÁ Karolína 2000 LYKO KLUB PRACHATICE

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 PŘÍPRAVKY 2014-1. kolo - DÍVKY 2003 Český Krumlov 22. března 2014 1.Šmikmátorová Linda (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:58) 25 b. (1) Podolková Žofie (Sokol České Budějovice) 6:0 (2:0/11:3 11:2); (2) Štronerová

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2014 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem Schválena dne 11. 9. 2014 účinnost od 1. ledna 2015 1

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák

Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák Strana 1 z 7 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák Datum konání: 18. 6. 2013 Místo konání: Posluchárna T2, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, V Holešovičkách 2, Praha 8

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas

čas plavání ztráta čas plavání ztráta čas Kategorie: M_6-7 čistý 7 Filip Kareš M6-7 Pk Příbram 00:40,4 00:00,0 1 01:32,2 01:32,2 1 02:12,6 1 Kategorie: Ž_6-7 čistý 2 Barbora Šindelářová Ž6-7 00:31,3 00:00,0 1 01:24,4 01:24,4 1 01:55,7 1 24 Karolína

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Č.j.: VV/ 19535/08/Cer oznámení o uložení písemnosti dle ust. 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyzývá

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

závod č. 58 Krumlovský Down-Town Řeka Vltava - Český Krumlov, u loděnice

závod č. 58 Krumlovský Down-Town Řeka Vltava - Český Krumlov, u loděnice Název závodu: Začátek závodu: 15:00:00 Místo závodu: Řeka Vltava - Český Krumlov, u Konec závodu: 17:15:00 Pořadatel: SK Vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Teplota vody: [ C] 8 Vrchní

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

14.MČR Louny Kategorie: D0

14.MČR Louny Kategorie: D0 Kategorie: D0 Jméno Klub Kyu/Dan celkem umístění Michaela Rovnaníková Krnov / 16 1 Tomáš Kotys SKP Č.Budějovice / 15,6 2 Lenka Přibylová SKP Č.Budějovice / 15,2 3 Mirek Kratochvíl TRC Chomutov / 14,7 4

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja CM 4.05. barva čísel: černá 44 38 VĚTROVSKÝ Jan 97 ZS 2 USK Pha 43 4803 LERCH Adam 98 ZS 2 Klášter. 42 32053 KRISTEK Václav 96 DM 2 Val.Mez. 4 32037 ZÁTOPEK Vladimír DM 2 Val.Mez. 40 08 JELÍNEK Šimon DS

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

VIII. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 8. června 2011

VIII. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 8. června 2011 VIII. zasedání dopravní komise rady statutárního města České Budějovice 8. června 2011 Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: Peltan, Lataj, Brabec, Türk, Stráský, Leština, Volf Rataj (pracovní cesta), Pech (nemoc),

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn)

Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Stanovy občanského sdružení SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI (účinné od 27. 1. 2005 ve znění pozdějších změn) Název: SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, o.s. Sídlo: Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00 Článek 1 Název a sídlo

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing. 8 Luňáčková Jana, ing. 34 Macková Martina 3 Masárová

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více