Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice 2013"

Transkript

1 Valná hromada Fanklubu HC České Budějovice , Malý sál restaurace Gerbera, 13:00 Zahájení VH Ze 189 členů Fanklubu přítomno (nebo na základě plných mocí zastoupeno) 126 členů. Aby byla VH usnášeníschopná je nutná účast 2/3 členů. VH je usnášeníschopná. Přílohou zápisu je prezenční listina. Program VH hospodaření Fanklubu za rok 2012 změna (doplnění) stanov změna názvu občanského sdružení změna loga Fanklubu volba představenstva diskuze s představiteli občanského sdružení HC Č. Budějovice diskuze Jan Laichman navrhuje další bod: Chtěl bych doplnit kandidátku o Prsta (Martina Šulistu), protože v kandidátce chybí. Pokud tedy bude souhlasit. Prst: Já už kandidovat nechci, a to z důvodů uvedených v u, který jsem poslal, když jsem svou kandidaturu stahoval. Chci, aby Fanklub dále vedla mladší generace (už si chci najít ženu, oženit se a mít děti - zájemkyně se hlaste ). Kandiduje dost mladých kandidátů, takže už není třeba, abych kandidoval. Jan Laichman: V tom případě chci Prstovi aspoň poděkovat za to, co pro Fanklub do teď dělal. Hlasování o programu: Program byl schválen. 1. Hospodaření Fanklubu za rok 2012

2 Prst: Co se týče příjmů v roce 2012 většinu příjmů tvořily příspěvky členů, platby za VIP permice a příspěvek Svazu na sraz fanoušků. VIP Permanentky dostáváme od klubu zadarmo a podle KM ligy se pak určují noví držitelé VIP permanentek za zvýhodněnou cenu. Výtěžek jde Fanklubu. Co se týče nákladů za rok největší část nákladů připadla na 16. sraz hokejových fanoušků. Ačkoli jsme měli sponzory, tak jsme měli výdaje např. za nájem areálu, pódium, kapelu, půllitry apod. Podrobný rozpočet srazu je možné poskytnout na vyžádání. V roce 2013 jsem zatím v plusu ,- Kč. Můžeme snížit výši členských příspěvků. Podle ohlasů z publika tento návrh nebyl podpořen. Prst: Peníze se tedy přidají na případné play-off- vypravení autobusů apod. Autobus se ale kupovat nebude. Poplatky tedy zůstanou i nadále 450,- Kč pro nováčky a 350,-Kč pro ty, co byli již členem v loňském roce. 2. Hlasování o stanovách Prst: Máme několik bodů, které se ve stanovách musí změnit. Staré stanovy jsou k dispozici vytištěné u registračního pultu, změny vidíte v prezentaci. Měnit by se měly následující body: Čl. I. Název a sídlo: Už nejsme HC ehm ehm ani HC České Budějovice. Není tak důvod nechávat si starý název a mohli bychom se oficiálně přejmenovat na MOTORFANS České Budějovice (stejně nás tak všichni znají). Čl. II. Předmět činnosti: Mělo by dojít ke změně v části za účelem podpory, propagace a fandění dospělému i mládežnickému hokeji v Českých Budějovicích (dále jen Hokej v ČB). H.C. Č.B. se ve všech bodech změní na Hokej v ČB Čl. III. odst. 4. a), Čl. IV. odst. 11 Čl. IV. Práva o povinnosti členů: o odst. 6 Nově: Každý člen sdružení má právo být informován o termínu a programu valné hromady na pozvánce doručené mu formou elektronické pošty ( ), sociální sítě (např. Facebook) nebo uvedené na webových stránkách sdružení (Fanklubu). o odst. 7 Nově změna stanovení členských příspěvků:... v aktuální hodnotě stanovené představenstvem sdružení na daný rok a uvedeným na webových stránkách sdružení (Fanklubu). Čl. V. Organizační struktura sdružení: o odst Nově: Valná hromada je schopna se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Namísto dosavadních 2/3. o odst Nově: Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě bezprostředně po jejím konání. Zápis se spolu s prezenční listinou a seznamem případných plných mocí uchová v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání a rovněž bude uveden na stránkách o.s. (Fanklubu). o odst Nově: Jestliže se přes opakované svolání valné hromady (nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců) nesejde usnášeníschopná valná hromada, to znamená 1/2 členů na první valné hromadě a 1/3 na následující valné

3 hromadě, přebírá její pravomoci představenstvo. Výjimku tvoří rozhodnutí o zrušení sdružení a volba představenstva. Prst: Jsou k tomu nějaké připomínky? Jan Děd: Chci, aby bylo zahrnuto i rozhodování o využití financí - aby bylo nutné svolat VH např. na nákup autobusu. Tzn. pro hospodaření nad určitou částku Prst: Podle bodu 2.8. platí, že nad částku ,- Kč nyní hlasuje celé představenstvo. Jan Děd: Nechci, aby VH byla nahraditelná v zásadních věcech, a peníze jsou 3. zásadní věc kromě volby a toho třetího, cos říkal. Prst: Chceme si změnit ve stanovách tuto částku? Pajky: Navrhuji, že nad ,- Kč se bude svolávat VH. Prst: Jediná výjimka, kdy se rozhodovalo o takové částce, byl sraz fanoušků, ale to tu asi zase dlouho nebude. Jan Děd: Navrhuji bod, že VH by se musela sejít ve chvíli, kdy se bude jednat o částku 50 % z rozpočtu. Karel Prášek: Myslím, že kdyby představenstvo chtělo vytunelovat kasu, tak to udělají ve víc položkách. Roman Pulec: Jde o velkou investici. Navrhuji částku ,- Kč. Prst: Prst: Zapomněl jsem dva body: o odst. 2.2.: Nově: Představenstvo má 5 členů Doteď mělo představenstvo jen 3 členy, navrhuji, aby nyní mělo členů 5, protože víc hlav víc ví. o Dst. 2.3.: Nově: Je voleno valnou hromadou na dobu tří let, opětovné zvolení je možné. Hlasovat se bude en bloc o celém návrhu změny stanov. Hrošík: Nemám nic proti tomu, hlasovat o celku, ale vyňal bych délku funkčního období. Hlasování o návrhu prodloužení volebního období na 3 roky - většina byla pro. Prst: Budeme hlasovat o změně stanov, a to včetně návrhu, že jednorázový výdaj nad ,- Kč musí být schválen VH. Sabin: U výdaje nad ,-Kč je to tedy tak, že pokud nebude VH nikdy usnášeníschopná, tak ten výdaj nebude možné uskutečnit? Prst: Je to tak. Roman Pulec: Je v zájmu členů, abych chodili na VH. Podle stanov by mohli být členové, kteří nebudou aktivní, vyloučeni z o.s..

4 Hlasování o stanovách: Pro: 126 Proti: 0 Zdržel se: 0 3. Volba představenstva Kandidátní listina na volbu představenstva Fanklubu: 1. Pavel Vágner (Pajky) 2. Tomáš Sabolčák (Sabin) 3. Jan Laichman (Laichmi) 4. Robert Stifter (Robíňo) 5. Jan Mácha (Máchy) 6. Tomáš Kvěch (Kubele) 7. Michal Moravec (Mrož) 8. Hana Pavlíčková (Dračice) 9. Jiří Kubů (Kubík) 10. Dalibor Pánský (Pány) Prst: Pořadí kandidátů na volebním lístku je určeno dle datumu příchozí přihlášky. VencaCB z kandidatury odstoupil. Hlasuje se pro minimálně 3 až 5 členů představenstva. Pokud budou zvoleni např. jen 3 členové, kooptuje si zbytek představenstva zbylé 2. Roman Pulec: Kooptování - dosazení člověka do funkce bez volby. Představenstvo by si dosadilo zbylé členy. Obecně dospěno k závěru, že členů musí být 5, protože podle stanov jich nemůže být zvoleno míň. Prst: Budeme hlasovat o tom, že každý musí zaškrtnout právě 5 lidí. Jinak by nemohlo být zvoleno představenstvo, protože stanovy kooptování nedovolují. Kandidát má být zakroužkován. Prst a Míša (Ségra) jsou ve volební komisi. Bachroň: Kolik lidí se bude kroužkovat? Prst: Pět. Bachroň: Pro všechny: Každý musí zakroužkovat 5 lidí. Eliška Hořejší: Když budu mít 10 lidí a 6 jich nechci, jak mám volit? Hanka Andrášová: Hlasovala bych pro 3-5 kandidátů a těch 5, co bude mít nejvíc hlasů, bude zvoleno jako představenstvo. Prst: Já bych klidně hlasoval i pro 1-5. Míra Korábek: Kandidáty neznáme. Mohli by se alespoň představit?

5 Prezentace kandidátů: Tomáš Sabolčák: Já jsem Sabin, možná mě znáte. Jirka Kubů: Já jsem Kubík. Robert Stifter: Já jsem Robino. Jan Laichman: Já jsem Božský Lumír, jsem ženatý a mám dítě. Tomáš Kvěch: Já jsem Kubele. Dalibor Pánský: Já jsem Pány. Pavel Vágner: Já jsem Pajky a ještě bych chtěl omluvit Haničku (Dračici), která tu z osobních důvodů nemůže dnes být. Michal Moravec: Já jsem Mrož. Jan Mácha: A já jsem Machy, ten poslední, co tam chybí. Prst: Nakonec se bude hlasovat tak, že můžete volit 0 až 5 kandidátů, plus se bude kroužkovat nové logo. Lze vyplnit prázdný kroužek u kandidáta, nebo přeškrtnout ty, které nechceme. (Dle instrukcí v prezentaci.) Hlavně nesmí být zaškrtnuto 6 a více lidí. Doplňková volba loga- přeškrtnout znak, který nechci. Poukázáno na urnu a plentu. Míša Jiříková (Ségra): Pokud budou na hlasovacím lístku nějaké další nápisy, bude lístek neplatný. Prst: Po přestávce bude volná diskuze a debata se zástupci o.s. HC České Budějovice. 14:00-14:30 - vyhlášena pauza pro volby. 14:30 Obnovení VH Debata se zástupci o.s. HC České Budějovice Výsledky voleb: 1. Pavel Vágner (Pajky) Tomáš Sabolčák (Sabin) Jan Laichman (Laichmi) Robert Stifter (Robíňo) Jan Mácha (Máchy) Tomáš Kvěch (Kubele) Michal Moravec (Mrož) Hana Pavlíčková (Dračice) Jiří Kubů (Kubík) Dalibor Pánský (Pány) 27 Nové předsednictvo bude: Pajky, Sabin, Machy, Kubík, Hanka. Vyhrálo druhé logo. První logo 34 hlasů, druhé logo 61 hlasů. 15:30 VH ukončena

6 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Andrášová Hana 525 E. Beneše 98 České Budějovice účasten Bajerová Kamila 49 Petra z Lindy 147 Borovany zastoupen PM Bajerová Yvetta 61 Petra z Lindy 147 Borovany zastoupen PM Bartoska Milan 772 Solní 424 Týn nad Vltavou Bartošek Radek 2 Brloh 5 Písek účasten Bartošek Radek 2 Brloh 5 Písek zastoupen PM Benda Miroslav 782 Táboritská 689 Třeboň Blahoudek Petr 366 Na oborách 403 Ledenice zastoupen PM Blahoudková Jana 242 Zborov 92 Č. Budějovice účasten Bošanský Pavel zastoupen PM Čápová Nina 244 Matice školské 18 Č. Budějovice účasten Čipera Jan 148 Fr. Ondříčka 18 Č. Budějovice zastoupen PM David Roman 166 Krumlovská 33 Č. Budějovice David Jan 335 Krumlovská 33 Č. Budějovice Děd Jan 371 Lipová 156 Český Krumlov účasten Děkanová Iva 274 Hodějovická 608 Č. Budějovice Dosek Michal 14 Krajinská 13 Č. Budějovice účasten Dušák Jiří 113 Strádova 33 Č. Budějovice účasten Dušek Antonín 363 V olšinkách 397 Neratovice Dvořák Jiří 265 Heydukova 21 Č. Budějovice účasten Dvořák Milan 708 Staroměstská 17 České Budějovice zastoupen PM Erhart Libor 573 Vl. Rady NULL České Budějovice účasten Fikota Miroslav 116 Hosín 164 Hluboká n. Vlt účasten 1-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

7 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Filip Ondřej 211 Jeseniova 16 Praha zastoupen PM Filip Tomáš 334 Puklicova Č. Budějovice zastoupen PM Fleischman Miroslav 744 Jírovcova 83 České Budějovice účasten Fleischmanová Ester 745 Lipová 3 Rudolfov účasten Fošenbauer Petr 101 Dubné 129 Dubné Froněk Tomáš 17 Krumlovská 13 Č. Budějovice Froňková Iveta 18 Krumlovská 13 Č. Budějovice Gajdoš Daniel 738 Doudleby NULL České Budějovice účasten György Karel 613 Jiráskova 166 benešov nad Černou Hačko Jan 30 Branná 101 Třeboň účasten Hadáček Filip 728 Plzeňská 34 NULL České Budějovice účasten Hadáčková Gabriela 733 Plzeňská NULL České Budějovice zastoupen PM Haleš Milan 701 Tyršovo nábřeží 104 Trhové Sviny Haman Martin 336 Hlinská 43 Č. Budějovice účasten Hauser Radek 706 Dvořákova 19 České Budějovice účasten Hejda Pavel 123 Hosín 49 Hluboká n. Vlt účasten Hepnarová Alena 726 Norberta Frýda 1 České Budějovice účasten Hoďánek Petr 719 Srnín 27 Český Krumlov účasten Holoubková Iva 642 Karla Lavičky NULL České Budějovice Homolková Markéta 639 Urbinská NULL Český Krumlov zastoupen PM Horák Libor 127 K Malši 49 Kaplice Hořejší Eliška 329 Kolářská 10 Č. BUdějovice účasten Hostašová Olga 429 Panuškova 4 Praha Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

8 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Hovorka Václav 149 V. Špály 3 Č. Budějovice účasten Hrabovský Imrich 798 Chvalšiny 198 Chvalšiny zastoupen PM Hrubý Jaroslav 813 Jižní 257 Borek zastoupen PM Charvátová Michaela 255 Labská 3 Č. Budějovice Chobot Lukáš 167 Větrná 62 Č. Budějovice účasten Chobotová Ludmila 46 Větrná 62 Č. Budějovice Chrt Josef 90 Květinová 400 Rudolfov účasten Jabali Jan 99 Budovatelská 915 Trhové Sviny zastoupen PM Jakoubek Pavel 746 Hornická 658 Netolice účasten Jakoubek Petr 763 Hornická 658 Netolice účasten Jakoubková Vilma 749 Hornická Netolice zastoupen PM Janáček Jakub 67 Kališnická 54 Č. Budějovice Javorková Petra 346 Plavská 4 Č. Budějovice zastoupen PM Ježková Zdeňka 652 NULL 64 Libín účasten Jiříková Michaela 159 Litvínovice 2130 Č. Budějovice účasten Jura Viktor 814 Hany Kvapilové 419/32 České Budějovice účasten Kadlecová Zuzana 173 Labská 1153/3 Č. Budějovice účasten Kápl Jan 587 Labská 1148/2 České Budějovice Karvan Martin 218 Zdíkov Zdíkov Kasarda Miroslav 609 Skuherského 18 České Budějovice zastoupen PM Klíma Petr 34 V oblouku 20 Č. Budějovice Klimeš Roman 801 Chvalšiny NULL Chvalšiny Klvač Vojtěch 245 Bezdrevská 31 Č. Budějovice účasten 3-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

9 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Kolář Petr 773 Nerudova 824 Hluboká nad Vltavou Kolauda Josef 207 M.Chlajna 3 Č. Budějovice účasten Komárek Jiří 37 Štítného 6 Č. Budějovice účasten Kopenec Pavel 698 Rohace z Dube 1 Ceske Budejovice Korábek Miroslav 47 Družstevní 331 Velešín účasten Korábková Pavlína 154 Družstevní 331 Velešín účasten Kouba Honza 419 Mirova 12a Dobrá Voda u Č.B Kovarik David 784 Vrabce Ves Kroclovska NULL Ceske Budejovice Kovaříková Miroslava 769 M. Horákové NULL České Budějovice účasten Krejčová Petra 295 Klostermannova 692/8 Č. Budějovice účasten Krutký Michal 59 Bezdrevská 7 Č. Budějovice zastoupen PM Křivský Zdeněk 33 Jasmínová 9 Č. Budějovice účasten Křižanovský Petr 74 Běleč 57 Husinec účasten Kubů Jiří 92 V. Volfa 3 3/1299 Č. Budějovice účasten Kuk Tomáš 28 Čs. Armády 612 Ves. n. Lužnicí Kupka Milan 108 Slapy 98 Tábor Kvěch Tomáš 5 Tyršova 340 Vodňany účasten Kysela Martin 792 Krumlovská 60 České Budějovice Laichman Jan 3 Jeremiášova 9 Č. Budějovice účasten Lát David 567 Starostrašnická 61/62 Praha Loukota Pavel 344 J. Bendy 13 Č. Budějovice účasten Loukotová Daria 345 J. Bendy 13 Č. Budějovice účasten Mach Miloslav 183 Gregorák 12 Dobrá Voda Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

10 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Mácha Jan 153 A. Trägera 48 Č. Budějovice účasten Machová Lenka 786 Na Zlaté stoce 701/2 České Budějovice účasten Manuel Catherine June 699 Rohace z Dube 1 Ceske Budejovice martan jirka 620 sumavska NULL strakonice zastoupen PM Mauric Kamil 785 Fr. Hrubína 986 České Budějovice účasten Mika Petr 42 Jižní 282 Borek účasten Mika Petr 789 Jižní 282 Borek zastoupen PM Moravec Michal 337 Květinová 390/18 Rudolfov účasten Moric Miroslav 26 Klavíkova 11 Č. Budějovice zastoupen PM Moric David 27 Klavíkova 11 Č. Budějovice účasten Mügl Jan 228 Na Horánku 668 Netolice Muchka Ondřej 312 Na Planýrce 274 Boršov n. Vlt účasten Mynář Jaroslav 723 Kruplov 4 Jarošov nad Nežárkou Neumann Vít 677 Nová Ves 106 České Budějovice Novák Josef 796 M.Chlajna 3 České Budějovice účasten Nováková Tereza 451 Na Zlaté stoce NULL Č. Budějovice účasten Oberfalcer Marek 125 Nerudova 16 Č. Budějovice účasten Oharek Tomáš 354 Matice Školské 18 Č. Budějovice zastoupen PM Ondrášek Petr 452 Chvalšiny NULL Chvalšiny účasten Pánský Dalibor 21 Branišovská 11 Č. Budějovice účasten Pavlíčková Hana 185 Rudolfovská 9 Č. Budějovice zastoupen PM Pavlíčková Alena 186 Rudolfovská 9 Č. Budějovice účasten Pavlík Tomáš zastoupen PM 5-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

11 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Pešek Jiří 707 Severní 704/15 Lišov Petrus Matěj 754 Sídliště NULL Trhové Sviny Pida Ondřej 109 N. Frýda 10 Č. Budějovice účasten Pilsová Aneta 224 Kladenské Rovné 1 Č. Krumlov účasten Písek Martin 81 K Malši 423 Velešín Polák Vlastimil 610 Bezdrevská 35 České Budějovice Polanová Alena 355 Dlouhá 33 Č. Budějovice účasten Polena Radek 314 Jáchymovská 340 Zliv účasten Polívková Petra 694 Sokloská 40 České Budějovice Popelová Marcela 685 Krčínova NULL České Budějovice účasten Prášek Karel 199 Klavíkova 11 Č. Budějovice účasten Pražáková Olga 810 Dolní Libchavy NULL Libchavy účasten Průcha Lukáš 304 A. Barcala 9 Č. Budějovice účasten Pulec Roman 144 Nové Domovy 339 Č. Krumlov účasten Pumpr Jiří 804 Blatské sídliště 555 Veselí nad Lužnicí účasten Rajdl David 152 Lidická 190 Č. Budějovice zastoupen PM Rajdlová Tereza 294 Klostermannova 692/8 Č. Budějovice účasten Rousek Vladimir 740 Labská 2 České Budějovice Rudová Irena 243 Krátká 585 Protivín Růžička Radim 299 Bezdrevská 8 Č.Budějovice Sabolčák Tomáš 83 Komenského 16 Č.Budějovice účasten Siman Milan 357 Fügnerova 1029 Vodňany účasten Skoumalová Alena 611 Hálkova NULL České Budějovice Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

12 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Sládek Václav 150 Otavská 10 Č. Budějovice účasten Slavík Ladislav 439 Halámky Halámky zastoupen PM Smetanová Lucie 599 K.Lávičky 29 České Budějovice účasten Sobolík Vlastimil 286 Antonína Sovy 31 Č. Budějovice Staněk Patrik 682 Prachatická 4 České Budějovice Stifter Robert 264 K. Šafáře 6 260/6 Č. Budějovice účasten Svatoň Petr 19 J. Kolářové 12 Č. Budějovice účasten Šesták Matouš 700 J. Š. Baara 3 České Budějovice Šíma David 105 Skuherského 92 Č. Budějovice účasten Šíma Tomáš 263 Bezdrevská Č. Budějovice účasten Šimek Radek 434 Majdalena 154 Majdalena Šímová Nikola 651 Krčínova 10 NULL České Budějovice účasten Štěch Miroslav 239 Míru 752 Kaplice Štěpánek Libor 440 Dr.Bureše 13 Č. Budějovice Štěpánková Jana 62 Kněžskodvorská 4 Č. Budějovice zastoupen PM Štěrba Martin 360 Prácheňská 134 Strakonice účasten Štochl Vladimír 743 Jeremiášova 37 České Budějovice účasten Šubrt Miroslav 258 U Stadionu 532 Zliv účasten Šulista Martin 7 K. Štěcha 4 Č. Budějovice účasten Šulista Otakar 121 K. Štěcha 4 Č. Budějovice zastoupen PM Šustrová Michaela účasten Švácha Jakub 770 Milady Horákové 2 České budějovice Švec Ladislav 811 Plzeňská NULL Č.Budějovice Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

13 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Švecová Kateřina 690 Horní 170 Staré Hodějovice Tendera Radek 191 Výstavní 1045 Vodňany Tendera Miroslav 192 Výstavní 1030 Vodňany Tengl Lukáš 799 Plečivec 367 Český Krumlov účasten Tichovský Jan 571 Dukelská 12 České Budějovice účasten Trillsamová Andrea 241 Tovární 7 Č. Budějovice účasten Tureček Jan 691 U hřiště 101 Nové Homole účasten Turinský Luboš 308 Jubilejní 2063/83 Č. Budějovice účasten Uhlík Vladimír zastoupen PM Vágner Pavel 12 F.A. Gerstnera 8 Č. Budějovice účasten Vít Tomáš 22 Generála Svobody 21 Č. Budějovice zastoupen PM Vlažný Jan 35 Školní 187 Radomyšl Vlček Lukáš 137 Korno 45 Liteň zastoupen PM Vobruba Martin 742 I. Olbrachta NULL Č. Budějovice Voříšková Markéta 9 Ločenice 46 Ločenice Vrba Martin 138 Lidická 129 Č. Budějovice zastoupen PM Wagner Pavel 64 J. Bendy Č. Budějovice účasten Werner Jiří 296 B. Martinů 50/392 Č. Budějovice účasten Wolák Miroslav 647 Plešivec 362 Český Krumlov Zabilka Tomáš 791 Dobrovodská 65 ČESKÉ BUDĚJOVICE Zavadil Petr 428 Klaricova 1062/1 Č. Budějovice Zelenda Luboš 271 Nerudova 772 Hluboká nad Vlt Zemanová Klára 638 Průběžná NULL České Budějovice účasten 8-9 Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

14 Prezenční listina valné hromady ze dne Jméno ID adresa Zieman Petr 678 Sídliště 1. máje 1147 Strakonice Zikmund Michal 82 Litvínovice 108 Č. Budějovice účasten Zoch Václav 31 Záluží 12 Bavorov Zoubek Lukáš 104 Blatské sídl. 584 Veselí n. Lužnicí účasten Žižka Jan 398 Dukelská 12 Č. Budějovice účasten Celkový počet členů: 189 Usnášeníseschopný počet členů (2/3): 126 Přítomno: 94 Zastoupeno PM: 32 Celkem přítomno či zastoupeno: Podpisem stvrzuji svou účast na valné hromadě a souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se záznamem rodného čísla do databáze čkenů o.s.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

Svaz modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006. Nepravidelná informační tiskovina

Svaz modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006. Nepravidelná informační tiskovina Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky ZPRAVODAJ 21-2006 Nepravidelná informační tiskovina Vydává: Předsednictvo KLeMČR Redakční zpracování: Jaroslav Vosáhlo Uzávěrka dne:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Stanovy akciové společnosti "Sportovní areál Harrachov a.s." I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Sportovní areál Harrachov a. s. 2. Sídlem společnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek

Radniční list. Obytný dům na Zlaté stezce 135 ustoupil novým bytům. Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 3 (březen 2002) Starostův sloupek Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda ostatních, sly- -šel jsem kdysi dávno. Ten, kdo takto výstižně formuloval

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více