- pracoviště České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- pracoviště České Budějovice"

Transkript

1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - pracoviště České Budějovice 1

2 Kontaktní údaje Kontaktní osoba: Miroslava Šašková vedoucí pracoviště, sociální pracovnice Mgr. Eva Kašpárková sociální pracovnice Adresa: Staroměstská 2608, České Budějovice Telefon a fax: Mobil vedoucí: Web: Hodiny pro veřejnost Odborné sociální poradenství Pracovní doba ambulantní formy poskytování: pondělí: 8:00-12:00, 12:30-16:00 úterý: 8:00-11:00 středa: 8:00-12:00, 12:30-16:00 čtvrtek: 8:00-11:00 Pracovní doba terénní formy poskytování: čtvrtek: 13:00-15:00 pátek: 8:00-12:00 Osobní asistence pondělí: 7:00-22:00 úterý: 7:00-22:00 středa: 7:00-22:00 čtvrtek: 7:00-22:00 pátek: 7:00-22:00 sobota: 7:00-22:00 neděle: 7:00-22:00 2

3 Základní údaje Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo: SNP 559, Prachatice II, Prachatice Statutární orgán: Mgr. Hana Vlasáková, DiS. IČ: pracoviště České Budějovice Kontaktní adresa: Staroměstská 2608, České Budějovice Zakladatel Národní rada zdravotně postižených ČR, Historie a vznik organizace bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci (SPSR) při Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech okresních městech. V roce 2000 došlo ke změně názvu ze SPSR na Centrum služeb pro zdravotně postižené (CSZP), k proběhla transformace na Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje. Poslední změna proběhla v září 2013 a to přeměna z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Zároveň s touto přeměnou přišel i nový název, který lépe vystihuje obě naše cílové skupiny, kterými jsou nejen občané se zdravotním postižením, ale také senioři. Změnou nebyla pouze právní forma, ale také volba nové ředitelky, kterou se stala vedoucí pracoviště v Prachaticích Mgr. Hana Vlasáková Dis. Naše organizace je registrovaným poskytovatelem, jehož hlavním cílem je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a k jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany a rozvíjí tyto činnost bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci, či je teprve takovouto situací ohrožován. 3

4 Umístění pracoviště Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště České Budějovice se nachází nedaleko centra města. Je umístěno blízko autobusových zastávek, proto je dostupné i pro ty, kteří se přepravují městskou hromadnou dopravou. Prostory Centra jsou zcela bezbariérové a dostupné pro klienty všech druhů postižení. Před budovou centra je pro uživatele možnost parkování. 4

5 Personální zajištění Odborné sociální poradenství Osobní asistence Ředitelka JCZPS o.p.s. DPČ Sociální pracovník (vedoucí pobočky) PÚ 0,5 Ředitelka JCZPS o.p.s. DPČ Sociální pracovník PÚ 0,5 Osobní asistent DPP Osobní asistent DPP Sociální pracovník (vedoucí pobočky) PÚ 0,5 Sociální pracovník PÚ 0,5 Externí spolupracovník (právní poradenství) DPP Osobní asistent PÚ 1,0 Administrativní pracovnice PÚ 0,5 Osobní asistent PÚ 1,0 Sociální pracovník PÚ 0,5 Osobní asistent PÚ 1,0 Cílová skupina uživatelů všech našich služeb Služby JCZPS o. p. s. jsou zaměřeny na osoby se zdravotním postižením a seniory. Orientují se i na jejich rodinné příslušníky, blízké osoby a další občany, kteří pečují nebo spolupečují o osoby se zdravotním postižením nebo se o problematiku zdravotně postižených zajímají. Služby jsou poskytovány uživatelům bez ohledu na věk, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, typ a rozsah zdravotního postižení, jejich rodinné příslušníky a situaci, ve které se člověk se zdravotním postižením nachází. Služby poskytujeme zájemcům a uživatelům ze všech míst okresu České Budějovice. 5

6 Poskytované služby Sociální poradenství Cílem poradenských služeb je poskytnout odbornou radu, pomoc a podporu tak, aby uživatel byl informován o svých právech a povinnostech, aby se lépe orientoval ve své životní situaci a v možnostech jejího řešení a aktivizoval se k řešení své nepříznivé situace vlastními salami. Zásady poskytování odborného sociálního poradenství odborné sociální poradenství je poskytováno bez úhrady přístup pracovníků k uživatelům je profesionální a individuální pracovníci podporují uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace způsob řešení nepříznivé sociální situace si uživatel vybírá sám nebo na základě nabídnutých možností uživatel je informován o možnosti zachování anonymity, pokud si to přeje a pokud je to s ohledem na složitost jeho problému možné Odborné sociální poradenství poskytujeme v těchto oblastech podpora uživatelů v obtížné životní, resp. sociální situaci ochrana práv uživatelů sociálních služeb podpora v oblasti ochrany lidských práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením podpora dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a seniorů podpora nezávislého života a mobility osob se zdravotním post tižením a seniorů ochrana práv spotřebitele se zdravotním postižením a seniorů možnosti nápravy nesprávných rozhodnutí či postupů Služby odborného sociálního poradenství využilo v roce 2013 celkem 1051 uživatelů. Vracejí se k nám stále stejní uživatelé, čímž nám projevují svou důvěru nejen tímto, a také tím, že nás doporučují svým známým. 6

7 Uživatelé dle pohlaví Cílová skupina Muž Žena Lidé se zdravotním postižením Senioři 51% 49% 33% 67% Způsob kontaktu Forma kontaktu Osobní Telefonická Elektronická Písemná A T 0% 0% 2% 48% 52% 98% Doba trvání Činnosti do 15 min. do 60 min. 2% 1% do 30 min. nad 60 min. Zprostředkování kontaktu se společenským okolím Pomoc při uplatňování práv 52% 45% Sociálně terapeutické činnosti Půjčování kompenzačních pomůcek 34% 17% 7 24% 25%

8 Roční evidence uživatelů sociálního poradenství za rok 2013 Uživatel Cílová skupina Způsob kontaktu Forma kontaktu Doba trvání Činnosti do 15 do 30 do 60 nad 60 Datum Muž Žena ZP S Os. Tel. E P A T min. min. min. min. ZKSO PPP STČ PKP Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Vysvětlivky: ZP zdravotně postižený ZKSO zprostředkování kontaktu se spokolečenským okolím S - senior PPP pomoc při uplatňování práv A ambulantní STC sociálně terapeutické činnosti T- terénní PKP půjčování kompenzačních pomůcek 8

9 Půjčování kompenzačních pomůcek Půjčovna umožňuje: okamžité poskytnutí pomůcky těm zdravotně postiženým občanům, kteří se nacházeli dlouhodobě v ústavním zařízení, ale jejich rodinní příslušníci jim na určitou přechodnou dobu poskytovali domácí péči. Na získání potřebné kompenzační pomůcky do osobního vlastnictví od příslušné zdravotní pojišťovny nebo obce tito lidé samozřejmě neměli nárok.okamžité poskytnutí pomůcky těm občanům, kteří si svého zdravotně postiženého příbuzného převzali z nemocničního do domácího ošetření a mohli si o danou kompenzační pomůcku požádat až v den propuštění. Mnozí z nich se bez potřebné pomůcky, vhledem ke zdravotnímu stavu osoby, o kterou pečovali, nemohli obejít a museli by tedy čekat, až žádost projde schvalovacím procesem /ošetřující a revizní lékař a nesmíme zapomenout i na určitou dodací lhůtu ze strany dodavatelů/. zapůjčení vozíků pro dlouhodobě tělesně postižené osoby, které měly znesnadněnou lokomoci, a kteří vozík běžně nepotřebovaly, a to za účelem turistiky (výletů), pobytu mimo domov, pobytu v bariérovém prostředí apod. poskytnutí pomůcky občanům, kteří čekali na její předepsání a následné převzetí do užívání od zdravotní pojišťovny možnost vyzkoušení pomůcky dříve, než si občan se zdravotním postižením o její předepsání zažádá dlouhodobé zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek těm, kteří nesplňovali potřebné zdravotní indikace pro získání pomůcky od pojišťovny, pomůcka byla pro ně potřebná a nemohli si ji z hlediska své sociální situace pořídit z vlastních prostředků (např. polohovací postele, elektrické vozíky, atd.) Je možné si u nás zapůjčit například mechanické vozíky, chodítka, nástavce na WC, antidekubitní sedačky, berle, francouzské hole, sedačky na vanu, elektrické polohovací postele, nájezdové rampy, schodolezy, atd. Centrum se snaží zajistit si do půjčovny co nejvíce možných pomůcek, abychom mohli vyhovět co nejširší škále uživatelů. 9

10 Některé pomůcky jsou zapůjčené dlouhodobě a smlouva na ně se každý rok obnovuje. Do těchto pomůcek spadají například polohovací postele, které jsou u příslušných uživatelů i několik let. Za rok 2013 bylo zapůjčeno celkem 163 kompenzačních pomůcek a zdaleka nebyl zájem uživatelů uspokojen v plném měřítku, protože např. elektrické polohovací postele jsou dlouhodobě nedostatkové a bohužel zatím nebylo v našich silách jejich počet zvýšit. Vracejí se k nám stále stejní uživatelé, čímž nám projevují svou důvěru nejen tímto, a také tím, že nás doporučují svým známým. Kompenzační pomůcky pravidelně procházejí revizí zkušeného odborníka a jsou dezinfekčně ošetřovány po každém vrácení od uživatelů. Uživatel za zapůjčení pomůcky hradí půjčovné, které je určeno na údržbu této pomůcky, a to dle platného aktuálního ceníku. O služby půjčovny je stále zvyšující se zájem, o čemž svědčí nejen počet uzavřených smluv, ale také vracející se uživatelé, kteří nám tímto projevují kladné hodnocení naší služby a dále jejich známí a přátelé, kteří na nás dostávají doporučení. To, že o naše pomůcky je opravdový zájem svědčí i to, že uživatelé je užili i mimo oblast našeho státu, například ve Španělsku, Číně, USA, Chorvatsku a v Rusku. 10

11 Osobní asistence Posláním námi poskytované osobní asistence je pomáhat prostřednictvím osobních asistentů občanům se zdravotním postižením a seniorům se zajištěním činností, které vyplývají z jejich individuálních potřeb a času, které nemohou vykonávat samostatně. Uživatele dále podporujeme v tom, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a žít běžným životem. Naše služba napomáhá k integraci naší cílové skupiny uživatelů do společnosti. Cílem byla podpora rozvoje soběstačnosti uživatele s ohledem na jeho možnosti, potřeby, schopnosti a zdravotní stav a plně uspokojit požadavky našich uživatelů. Bylo uzavřeno 25 smluv se zájemci o služby osobní asistence. Bohužel některé z nich byly realizovány jen zřídka a to z objektivních důvodů (nástup do ústavního zařízení, nemocnice, úmrtí). Celkově odpracovaly osobní asistentky 2263 hodin služby osobní asistence, z toho 1514 hodin strávily přímo s uživateli. Nejvíce uživatelů této služby spadalo do cílové skupiny seniorů (nad 65 let), dále pak nejčastějšími uživateli byli zdravotně postižení, kde převažovalo postižení tělesné, nebo kombinované. Osobní asistenti jsou odborníci, kteří mají nejenom příslušné vzdělání a fyzické předpoklady pro výkon této profese. Mají především také předpoklady osobnostní, mezi které patří hlavně flexibilita, empatie, odolnost vůči stresovým situacím, ale také lidskost, kterou by pomáhající pracovník měl mít. Na tyto přednosti v našem Centru klademe velký důraz, a dle těchto aspektů jsou také osobní asistenti vybíráni. O služby osobní asistence je stále větší zájem. Je samozřejmé, že lidé chtějí být doma, tam, co se cítí v bezpečí a naši osobní asistenti jim to umožňují, ale také shledávám jejich spokojenost ve zvyšujícím se počtu odebíraných hodin. Odměnou je pro nás také jejich kladné hodnocení našich osobních asistentů a přátelské vztahy. 11

12 Uživatelé osobní asistence dle pohlaví Uživatelé osobní asistence dle cílové skupiny Muž Žena Osoba se zdravotním postižením Senior 24% 16% 76% 84% 12

13 Ekonomické informace Služba sociálního poradenství Příjmy 2013 Tržby za vlastní výkony a za zboží Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Dotace MPSV Celkem Výdaje 2013 Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Jiné provozní náklady Poskytnuté příspěvky 763 Celkem Náklady Příjmy 48% 52% 13

14 Služba osobní asistence Příjmy 2013 Tržby za vlastní výkony a za zboží Ostatní výnosy 1 Přijaté příspěvky 300 Dotace MPSV Dotace - města, obce Celkem Výdaje 2013 Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Jiné provozní náklady 656 Celkem Náklady Příjmy 50% 50% 14

15 Další činnosti Prodej baterií do naslouchadel Baterie číslo Počet balení Celkem prodáno 252 Počet balení Celkem prodáno 15

16 Další významné události roku 2013 Povodňová pomoc obci Putim Sbírka probíhala v našem Centru, kam lidé mohli nosit desinfekční prostředky, hygienické pomůcky, oblečení, ložní věci, pitnou vodu, hračky, a další věci. Věci ze sbírky byly dovezeny do města Písku, kde byly předány pracovnici městského úřadu, která poskytla věci lidem, kteří je nejvíce potřebovali. Dále nás kontaktoval starosta obce Zahájí, kde povodňová vlna také proběhla, zde byly předány potřebné věci a uskladněny na obecním úřadě. Část věcí, především desinfekčních prostředků byla předána rodině, kterou vlna zasáhla nejvíce. Veškerá akce probíhala ve spolupráci s firmou E.on a Faktor Team s. r. o. Jak šel s námi čas, Výstava k 10. výročí existence naší organizace. Zahájením výstavy byla vernisáž, která proběhla 5.září za účasti veřejnosti. Naši zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, kurzů, školení, supervizí. 16

17 za spolupráci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město České Budějovice Krajský úřad Jihočeského kraje Úřad práce v Českých Budějovicích Národní rada osob se zdravotním postižením ĆR ORTOSERVIS Nemocnice České Budějovice, a.s. E.ON Česká republika, s. r. o. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Zdravotně sociální fakulta Centrum Arpida Svaz neslyšících a nedoslýchavých poradenské centrum České Budějovice Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. Dětský stacionář Bazalka, o.p.s. Městská charita České Budějovice za sponzorský dar E.ON Česká republika, s. r. o. AGROFERT HOLDING 17

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov... 7 CZP

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. 2 0 1 3 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se touto zprávou spolu s vámi ohlédla do minulého období roku

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více