STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010

2 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce fondu 4 II. Vývoj a dějiny fondu 6 III. Archivní charakteristika fondu 7 IV. Stručný rozbor obsahu fondu 8 V. Záznam o uspořádání fondu 8 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 9 Inventární seznam 15 A. Registraturní pomůcky 16 B. Spisy Útvar ředitele Útvar řízení jakosti Útvar hlavního kontrolora Právní útvar Odbor technicko odborného referenta Oddělení hlavního mechanika Oddělení bezpečnostního technika Útvar ekonomického náměstka Odbor informační soustavy Odbor financování a cen Odbor plánování Útvar výrobního náměstka Útvar pro kádrovou a personální práci 27 C. Fotografie 27 D. Dokumentační materiál 28 Tiráž 29

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Národní podnik Východočeské mlýny a pekárny Pardubice vznikl k na základě výměru Ministerstva potravinářského průmyslu z č. j. 722/92/60-01 z bývalého národního podniku Hradecké mlýny a pekárny v Předměřicích nad Labem, jemuž byl změněn název a sídlo na Východočeské mlýny a pekárny, národní podnik, Pardubice. S tímto podnikem byl k témuž datu sloučen bývalý národní podnik Pardubické mlýny a pekárny. Dnem byly do Východočeských mlýnů a pekáren zapojeny pekárny lidově spotřebních družstev a od také i cukrárny těchto družstev. Podle usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové ze dne se stal národní podnik Východočeské mlýny a pekárny od právním nástupcem zrušeného krajského podniku místního hospodářství Výživa v Hořicích v Podkrkonoší a krajského podniku místního průmyslu Cukrárny a sodovkárny v Pardubicích. Na základě usnesení vlády č. 1165/62 ze dne a usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru ze dne byly z řízení podniku vyčleněny mlýny, a to k K tomuto datu byla současně provedena změna názvu organizace na Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice. Tento podnik řídil šest závodů, a to Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Pardubice a Vysoké Mýto. Nadřízeným orgánem byl Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové. Základní činností Východočeských pekáren a cukráren Pardubice bylo v rozhodující míře zásobování východočeského kraje pekárenskými a cukrářskými výrobky. Základní organizační uspořádání podniku bylo: - podnikové ředitelství, - závody, - hospodářská střediska, - střední odborné učiliště. Výrobu v kraji organizoval podnik v šesti okresních závodech. Závody řídily 96 výrobních provozoven, z toho 53 pekárenských a 43 cukrárenských. Ke dni založil Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové jako zřizovatel svým usnesením plenárního zasedání ze dne státní podnik Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Státní podnik sídlil v Pardubicích, ulice Arnošta z Pardubic Předmětem podnikání bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba, - 4 -

5 b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) průmysl krmiv, f) maloobchodní prodej výrobků, g) řízení a správa středního odborného učiliště včetně modernizace, přístaveb a nástaveb stávajících kapacit, h) projekční činnost při realizaci akcí do výše schválení dle příslušných předpisů, i) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, j) inženýrská činnost ve funkci projektanta, kompletátora a generálního dodavatele zařízení pro obor pekáren a cukráren a stavebních akcí, k) výroba strojního zařízení ve vývojovém a realizačním středisku pro obor pekáren a cukráren při realizaci akcí technického rozvoje, l) servisní činnost v oboru kotlů, plyno a elektro spotřebičů, m) doprava nákladní a autobusová pro vlastní potřebu a doprava zprostředkovaná vytěžovacím střediskem, n) návrh sestavení technologického zařízení a pomocných provozů, o) výběr vhodného zařízení včetně pomoci při jeho dodávkách, montáži a seřízení, p) uvedení pekárny do provozu, q) dodání technologických postupů a výběr sortimentu včetně jeho schválení, r) zpracování návrhu na účetní evidenci případně s využitím výpočetní techniky včetně dodávky programového vybavení, s) servisní služby na výrobní zařízení včetně revizí, t) vyškolení odborných pracovníků, u) vyučení pekařů, v) pomoc při zajištění dodávek surovin a obalů, w) výpomoc při zajišťování dovozových surovin (předpoklad vlastních devizových prostředků zřozovatele), x) informace o podmínkách dodávek pekárenských výrobků. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové na základě rozhodnutí plenárního zasedání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne vstoupil tento podnik do likvidace ke dni

6 Na základě usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru v Pardubicích ze dne byl zřízen ke dni podnik s novým názvem, a to Pekárny a cukrárny Pardubice, státní podnik. Sídlo podniku bylo Na ležánkách 1624, Pardubice. Předmětem činnosti bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba a výroba perníku, b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) maloobchodní prodej potravinářských výrobků, f) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, g) výroba strojního zařízení pro potravinářskou výrobu ve vlastním vývojovém a realizačním středisku, h) vnitropodniková doprava, i) nákladní a autobusová doprava, j) poradenská činnost, k) technický servis pro pekárny a cukrárny, l) zásobování potravinářskými surovinami. Na tento státní podnik přešla veškerá práva a přebral veškeré závazky, které odpovídaly právům a závazkům dosavadního státního podniku Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 55/V-9/92 ze dne byl zrušen státní podnik Pekárny a cukrárny Pardubice bez likvidace ke dni Na základě rozhodnutí primátora města Pardubic ze dne byl převeden majetek tohoto státního podniku ke dni na Fond národního majetku České republiky. II. Vývoj a dějiny fondu Nezpracovaný archivní fond byl do Státního oblastního archivu v Zámrsku předán z Východočeských pekáren a cukráren Pardubice v roce 1966 (č. př. 64/1966), v roce 1975 (č. př. 28/1975), v roce 1976 (č. př. 37/1976), v roce 1977 (č. př. 11/1977, 41/1977, 54/1977), v roce 1978 (č. př. 44/1978, 61/1978), v roce 1979 (č. př. 11/1979), v roce 1982 (č. př. 13/1982, 110/1982, 111/1982), v roce 1983 (č. př. 75/1983), v roce 1984 (č. př. 96/1984, 97/1984), v roce 1985 (č. př. 153/1985), v roce 1986 (č. př. 34/1986, 36/1986), v roce 1988 (č. př. 42/1988, - 6 -

7 46/1988), v roce 1989 (č. př. 107/1989), v roce 1990 (č. př. 29/1990, 153/1990, 163/1990), v roce 1991 (č. př. 75/1991), v roce 1992 (č. př. 114/1992), v roce 1994 (č. př. 92/1994) a z firmy PePa, s. r. o., Pardubice v roce 1995 (č. př. 173/1995), v roce 1996 (č. př. 289/1996), v roce 1997 (č. př. 35/1997, 165/1997), v roce 1998 (č. př. 416/1998), v roce 1999 (č. př. 337/1999). Materiál obsahoval 454 kartonů a 274 balíků v celkovém rozsahu 73,45 bm. Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku byl tento fond pořádán a inventarizován během roku 2008 až Inventář byl sepsán v březnu III. Archivní charakteristika fondu Archivní fond tvoří 158 inventárních jednotek a 209 evidenčních jednotek, tj. 90 kartonů, 8 knih, 2 alba a 109 fotografií. Materiál má celkový rozsah 11,20 bm a zahrnuje časové období z let (1955) (1992). Vnitřní skartací bylo vyskartováno 60,55 bm. Při pořádání bylo postupováno podle skartačního řádu, který vydaly Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice v roce Pořádací schéma: 1. Útvar ředitele 2. Útvar řízení jakosti 3. Útvar hlavního kontrolora 4. Právní útvar 5. Odbor technicko odborného referenta 6. Oddělení hlavního mechanika 7. Oddělení bezpečnostního technika 8. Útvar ekonomického náměstka 9. Odbor informační soustavy 10. Odbor financování a cen 11. Odbor plánování 12. Útvar výrobního náměstka 13. Útvar pro kádrovou a personální práci Archiválie byly zařazeny do II. kategorie, jsou uloženy v kartonech. Jejich fyzický stav je dobrý

8 IV. Stručný rozbor obsahu fondu Archivní fond obsahuje písemnosti v rozmezí časového období (1955) (1992), které vznikly z činnosti Podnikového ředitelství Východočeských pekáren a cukráren Pardubice a závodu Pardubice. Písemnosti jsou řazeny podle signatur spisového řádu (viz inventární seznam). Důležitou část tohoto fondu tvoří zápisy z gremiálních porad podniku a závodu Pardubice, podklady a zprávy pro gremiální porady, příkazy ředitelů, různé směrnice a pokyny ředitele a jeho náměstků, zápisy z porad, zápisy z podnikových komisí, roční komplexní rozbory hospodaření a roční výkazy, podnikové normy a receptury, technická dokumetace k výstavbě pekáren, zlepšovatelské návrhy, písemnosti základní organizace SSM a základní organizace SČSP a fotografie výrobků. V. Záznam o uspořádání fondu Archivní fond roztřídila, uspořádala a zinventarizovala během let 2008 až 2010 ve Státním oblastním archivu v Zámrsku Hana Machatová

9 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Státní oblastní archiv v Zámrsku Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Název fondu: Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice Časový rozsah fondu: (1955) (1992) Vnitřní skartace provedena: kdy: během let 2008 až 2010 při pořádání kým: Hanou Machatovou Vyřazené písemnosti časový rozsah ROH - výdaje za občerstvení ROH - rozpočty, faktury, doklady o výdajích, stvrzenky, hromadné příkazy k úhradě, cestovní příkazy Faktury Měsíční a čtvrtletní rozbory hospodaření Měsíční a čtvrtletní plány Běžná korespondence Korespondence ke zlepšovacím návrhům Měsíční výkazy o hodnocení výroby v množství Cestovní zprávy, výpočty diet Čtvrtletní a měsíční výkazy o práci Měsíční tabulky hodnocení jakosti pekařských výrobků Objednávky Korespondence týkající se zavedení nových cukrářských výrobků Dodací listy Zápisy o návštěvách u dlouhodobě nemocných Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu Duplicitní písemnosti Návrhy na nejlepší pracovníky úseku

10 Rekreace, lázně Návrhy na prémie Záznamy o provozu automobilů 1961 Zápisy a protokoly o škodách při autonehodách Potvrzení o podání přihlášek zlepšovacího návrhu 1983 Přehledy o plnitelnosti výkonových norem dle provozoven Měsíční přehledy o jakosti výrobků Plány dovolených Přepočty nájemného z nebytových prostor Měsíční a čtvrtletní rozbory stavu závodové dopravy Zápisy z likvidace základních prostředků Měsíční přehledy o stravování Nájemní smlouvy Časopisy Mlýnsko - pekárenský průmysl Úřední věstníky 1967 Pracovní příkazy Zpravodaj ústředních statistických orgánů Zrušené příkazy Poplatky z prodlení, penále Přehled materiálových položek materiálně-technické základny Inventurní zápisy Program zemědělského ekonomického účetního mzdového systému - mzdy Kandidátky navržených členů do ZV ROH 1983 Evidenční listy stížností Cestovní příkazy Seznamy nejlepších pracovníků Nájemné z nebytových prostor Měsíční výkazy o rozvoji iniciativy pracujících Rozpis přímých výrobních obalů Korespondence týkající se stížností Poukázky k výplatě odměny z fondu mistra (ředitele)

11 Členské přihlášky ROH Zúčtování a výplatní listiny Odměny Závěrečné učňovské zkoušky 1960 Záznamy o učních 1959 Nákladní listy 1956 Platové úpravy Výstupní listy Přehled stavu zásob náhradních dílů k automobilům 1970 Zápisy o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků 1973 Časový rozvrh rozvozu 1975 Měsíční vnitřní finanční doklady Rozpisy úkolů za měsíc 1989 Čerpání limitu pohonných hmot a ujetých kilometrů Evidenční listy stížností 1984 Vyplacené nemocenské dávky Propočet odpadkových odvodů ze záměn a úspor materiálů a obalů (měsíční hlášení) Měsíční přehledy plnění materiálových norem výrobku Přehled kontroly úpravy napájecí vody v kotelnách Převodky základních prostředků Návrhy na vyznamenání Inventární karty stroje nebo zařízení Časopis Odborář 1983 Hospodaření a využívání paliv a energií Seznamy pracovníků s. d. Doklady o vydání zboží 1989 Plán dovolených 1989 Karty jednotlivých půjček (z fondu kulturních a sociálních 1984 potřeb, na stabilizační výstavbu) Sazebníky daně z obratu Registr emisí zdrojů 1987 Měsíční výkazy práce dělnické kategorie

12 Čtvrtletní výkazy závodové jednotky Propočet odvodu úspor a záměn materiálu Měsíční výkazy v průmyslu Měsíční zúčtování výroby Dobropisy a hromadné příkazy Finanční zpravodaje a Věstníky vlády Stavy a pohyby pracovníků Nevyčerpaná dovolená Automatizovaný systém řízení podniku - počítačové 1979 sestavy Žádosti o úpravy palivové základny v důsledku změny spotřebičů Základní prostředky - počítačové sestavy Měsíční přehledy plnění materiálových norem - počítačové sestavy Měsíční mzdové výběrky 1975 Zápisy o odevzdání a převzetí budov nebo staveb Osobní listy zlepšovatele 1981 Tématické zájezdy Skladové karty Výkazy nerealizovaných výrobků - počítačové sestavy Přesčasová práce 1978 Karty osobních účtů s. d. Seznamy drobných krátkodobých předmětů a inventurní 1977 karty Příjemky 1987 Inventurní seznamy a srovnávací tabulky pro zásoby bez 1990 přirozeného úbytku Měsíční výkazy o počtu dělníků a provozních a 1984 obsluhujících pracovníků podle kvalifikace Sumář pohledávek za manka a škody s. d. Skladové karty zboží na pionýrských táborech s. d. Karty spotřebního materiálu

13 Čtvrtletní kontroly nezávadnosti vody na mikrobiotestech 1990 Povolené vyjímky Protokoly o provedeném zmetkovém řízení Učební smlouvy Běžná korespondence týkající se učňů Deníky spotřeby potravin a nápojů Výkazy práce technicko-hospodářských pracovníků Korespondence ohledně nájmů bytových a nebytových prostor (placení, neplacení nájmů, výpovědi) Specifikace výrobních obalů 1989 Čtvrtletní hlášení o hygieně a sanitaci Čtvrtletní rozpis plánu nákladů a hospodářského výsledku 1988 dle středisek Výkazy o spotřebě elektrické energie Tabulky plnění plánu kádrově personálního systému 1985 rozvoje Výkazy závodního stravování Limity přesčasové práce Rekapitulace spotřeby surovin Čtvrtletní propočty dodatkových odvodů ze záměn a úspor materiálů Protokoly o vzniku a likvidaci nestandartních výrobků 1991 Čtvrtletní výkazy o pracovní neschopnosti Časopis "Kontrola" Časopis "Odbory a společnost" 1986 Protokoly o vybilancování rozdílů ze změn velkoobchodních cen Protokoly o odběru vzorků 1981 Karty spotřeby materiálu 1985 Rekreace a zájezdy Přihlášky dětí na dětskou rekreaci odborů 1990 Zápisy z kontrol Technická dokumentace s. d

14 Revizní zprávy Smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti Prohlášení o hmotné odpovědnosti Čtvrtletní výkazy o bytovém hospodářství 1954 Zprávy vychovatelů rodičům Učební smlouvy Kárná řízení, důtky Učňovské knížky 1956 Osobní karty Celkem bylo vyřazeno 60,55 bm písemností, tj. 521 karton a 5 balíků Hana Machatová Petr Zimmermann, prom. hist. pracovník pověřený úkolem ředitel SOA

15 I n v e n t á r n í s e z n a m - 4 -

16 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. A. Registraturní pomůcky 1 Podací deník (odeslaná pošta) kn 1 2 Podací deník (odeslaná pošta) kn 2 3 Podací deník (odeslaná pošta) kn 3 4 Podací deník (odeslaná pošta) kn 4 5 Podací deník (odeslaná pošta) kn 5 6 Podací deník (došlá pošta) kn 6 7 Podací deník (došlá pošta) kn 7 8 Podací deník (došlá pošta) kn 8 B. Spisy 1. Útvar ředitele 10. Písemnosti týkající se gremiálních porad Zápisy z gremiálních porad podniku kt kt kt Zápisy z gremiálních porad závodu Pardubice 1974,1975, ,1986, kt Podklady a zprávy pro gremiální porady a zprávy z gremiálních porad 11. Příkazy ředitele kt kt kt kt kt kt kt kt kt

17 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Příkazy podnikového ředitele , kt kt Příkazy ředitele závodu kt Směrnice ředitele Směrnice ředitele podniku kt Zápisy z porad ředitelů Zápisy z porad ředitelů závodů a státního podniku kt kt Směrnice a pokyny podnikových náměstků Pokyny ekonomického náměstka kt Směrnice ekonomického náměstka ,1970, kt Směrnice technického náměstka , , , kt Směrnice obchodního náměstka 1975,1977,1978,1984,1985 kt Pokyny obchodního náměstka 1989 kt Směrnice výrobního náměstka 1967,1974,1975,1979,1980, 1983,1984,1987,1988 kt Směrnice náměstka pro kádrovou a personální práci 1977,1981, kt Podnikové komise Seznamy komisí na podniku - poradní orgány ředitele podniku Zápisy ze schůzí podnikové komise jakosti kt ,1971,1972,1980,1981 kt Zápisy ze schůzí likvidační komise kt

18 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí komise technicko hospodářských norem Zápisy ze schůzí normotvorné komise Zápisy ze schůzí organizačně ekonomické komise Zápisy ze schůzí požárně technické komise Zápisy ze schůzí racionalizační komise , kt kt kt , ,1988 kt kt Zápisy ze schůzí výtěžnostní komise 1965 kt Zápisy ze schůzí zlepšovatelské komise Zápisy ze schůzí inventarizační komise 1961, , , ,1983,1984,1987, , , , kt 21 kt Zápisy ze schůzí fluktuační komise 1982 kt Zápisy ze schůzí investiční komise , ,1979 kt Zápisy ze schůzí mzdové komise kt Zápisy ze schůzí energetické komise kt Zápisy z jednání stabilizační komise kt Zápisy z jednání koordinační komise kt Návrh na statut komise investiční s.d. kt Jmenovací dekrety členů komisí 1989 kt Socialistické soutěžení Podnikové socialistické závazky , kt Socialistické soutěže 1975,1976,1982 kt

19 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí Rady brigády socialistické práce kt Sociologická sonda Spokojenost s prací a řízením na podniku 1967 kt Písemnosti k organizaci a řízení podniku Organizační řády 1963,1975,1981,1983,1985, 1990 kt Pracovní řád 1972 kt Vnitropodniková pravidla řízení, plánování a odměňování Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení kt kt Seznamy závodů a provozoven 1960,1961,1964,1967,1975, 1984,1988 kt Organizační zprávy 1962,1963 kt Statut Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice 1984 kt Výhledové koncepce a generely rozvoje technické základny Rozhodnutí a usnesení o vzniku a zániku podniku 19. Hospodaření podniku 1966,1970,1971,1980,1981, 1984, , , kt 27 kt Roční komplexní rozbory hospodaření Roční výkazy kt kt kt kt kt kt

20 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 20. Zápisy z porad kt kt Zápisy z porad vedoucích personálního a metodického oddělení závodů 1984, kt Zápisy z porad vedoucích dopravy 1966 kt Zápisy z porad výrobně technických zástupců ředitelů závodů kt , ,1976- kt ,1982,1984, Zápisy z porady útvaru 1979,1982,1983 kt Zápisy z porady pracovníků materiálně technické základny Zápisy z porad ekonomických zástupců ředitelů závodů Zápisy z porad výrobních náměstků s vedoucími oddělení kt kt , kt Zápisy z výrobní porady , kt Zápisy z porad obchodního útvaru 1984,1987,1990 kt Zápisy z porad vedoucích výrobního útvaru s vedoucími oddělení kt Zápisy z porad výrobních útvarů 1990 kt Zápisy z porad energetiků a vodohospodářů 1963,1981, ,1990 kt Zápisy z porad technologů a výrobních dispečerů 1961,1962,1973,1974,1976, 1987 kt Zápisy z porad vedení 1984,1991 kt Zápisy z porad mechaniků závodů kt

21 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy z porad vedoucích provozoven 1970,1971,1976, kt Zápisy z porad ekonomického úseku , ,1976, 1977,1981,1982,1984 kt Zápisy z porad pekařských a cukrářských technologů 1965,1966, , , ,1987 kt Zápisy z porad vedoucích technického útvaru kt Zápisy z porady pracovníků odbytu 1985 kt Zápisy z porad výrobních inspektorů kt Zápisy z porad útvaru hlavního inženýra 1963 kt Zápisy z porad dopravních referentů 1960 kt Zápisy z porad odbytových referentů 1960 kt Zápisy ze schůzí techniků 1960 kt Útvar řízení jakosti 20. Podnikové normy Upřesněný program péče o jakost pekárenských a cukrárenských výrobků v období 5. pětiletého plánu Analýza současného stavu jakosti pekařských a cukrářských výrobků včetně úrovně řízení jakosti 1973 kt kt Komplexní systém řízení jakosti 1979 kt Technicko hospodářské normy cukrárenských výrobků Závěrečná zpráva o výzkumu a vypracování metodik pro kontrolu jakosti výrobků 1980,1989,1990 kt kt

22 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Československé státní normy, Oborové normy 21. Recepty ,1960,1961,1963, ,1972,1973, ,1988 kt Podnikové normy a receptury 1960, kt kt kt kt kt kt Útvar hlavního kontrolora 30. Podnikové kontroly Protokoly a revizní zprávy z podnikových kontrol 1964 kt kt kt kt , kt kt kt kt Kontroly jinými organizacemi Zápisy z kontrolních dnů Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové Protokoly o revizích Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu - Krajský inspektorát Pardubice Zprávy z prověrek konaných Státní bankou Československou, finančním odborem Východočeského krajského národního výboru, Okresní finanční správou Pardubice , kt kt , kt

23 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 4. Právní útvar 40. Soudní jednání Vyřízené soudní spory ,1979,1981,1982, kt Smlouvy Smlouva o sdružení uzavřená mezi Oborovým ředitelstvím Mlýnů a pekáren v Praze a národními podniky pekárensko - cukrárenskými řízenými Národním výborem hlavního města Prahy a krajským národním výborem 1967 kt Zápisy z jednání Záznamy z jednání mezi Východočeskými pekárnami a cukrárnami, n. p., Pardubice a jinými podniky 1969 kt Majetek, nemovitosti, pozemky Převody správy národního majetku kt Delimitace nemovitostí , kt Žádosti o vydání majetku kt Nájemní smlouvy 1965 kt Majetkoprávní záležitosti (koupě a převody nemovitostí) kt Evidenční karty pozemků 1965 kt Odbor technicko odborného referenta 50. Dokumentace k jednotlivým stavbám Výstavba průmyslové pekárny v Havlíčkově Brodě - investiční záměr Výstavba průmyslové pekárny pro sto tisíc obyvatel v Hradci Králové kt ,1972 kt 58

24 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Výstavba pekárny v Chotěboři kt 59, Výstavba pekárny v Chrudimi 1960 kt 61, Rekonstrukce pekárny Náchod - Běloves Výstavba průmyslové pekárny P-4 v Pardubicích Rekonstrukce perníkárny v Pardubicích "Kapo", Rožkova ulice kt 62, kt kt Rekonstrukce pekárny v Semilech 1964 kt Přístavba pekárny ve Svitavách kt Výstavba pekárny v Trutnově kt 65, Automatické odsazování rohlíků s.d. kt Pekárna Havlíčkův Brod 1960 kt Pecová pekárna Rtyně v Podkrkonoší 1956 kt Pekárna č Jičín 1962 kt 69, Pekárna Hradec Králové 1963 kt Pekárna Pardubice 1967 kt Pekárna Trutnov 1968 kt Pekárna Havlíčkův Brod 1972 kt Pekárna Svitavy 1965 kt Stroj na rohlíky 1966 kt Oddělení hlavního mechanika 60. Uzavření provozoven Protokoly o uzavření provozoven kt

25 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 7. Oddělení bezpečnostního technika 70. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Situační zpráva z úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Veřejná prověrka pracovního prostředí a bezpečnosti práce 1975 kt ,1980, kt Záznamy o pracovních úrazech , kt Požární ochrana Vyhodnocení požární ochrany za rok 1984, kt Útvar ekonomického náměstka 80. Nařízení ekonomického náměstka Prémiové řády 1963, ,1976,1978, 1980 kt Náplně práce pracovníků ekonomického oddělení 1970 kt Statut technicko ekonomické rady 1960 kt Odbor informační soustavy 90. Statistika Roční statistické výkazy 1961,1973,1975 kt Roční výkazy o základních údajích za provozovny průmyslových podniků 1989 kt Odbor financování a cen 100. Ceníky Ceníky výrobků a surovin 1961,1970,1972,1985, kt Cenové výměry kt

26 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Plánované kalkulace 1966, ,1981,1982, 1988,1990 kt Odbor plánování 110. Plány Roční plány Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení na rok Hlavní směry činnosti podniku pro rok kt kt kt ,1982 kt ,1968 kt kt Útvar výrobního náměstka 120. Výrobní pokyny, výrobní koncepce Výrobní program na rok ,1984, kt Sborníky plánovaných výrobků ,1976 kt Zlepšovatelské hnutí Tématické úkoly 1963, ,1977,1979 kt Informační bulletin zlepšovatelského hnutí 1978,1979 kt Deník zlepšovatelských návrhů 1989 kt Přihlášky zlepšovacích návrhů kt ,1963,1971,1972 kt ,1978 kt kt kt kt

27 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 13. Útvar pro kádrovou a personální práci 130. Agenda péče o pracující Zpráva o plnění plánu personálního a sociálního rozvoje za rok Plán kádrového, personálního a sociálního rozvoje Komplexní program péče o mladou generaci 1987,1988 kt kt kt Péče o pracující a sociální program kt Předávání a přebírání funkcí Protokoly a zápisy o předávání a přebírání funkcí 132. Základní organizace SSM 1964,1966,1969,1970,1973, , kt Plány činnosti ZO SSM 1974,1975,1978 kt Zprávy o činnosti ZO SSM 1975, kt Zápisy z výborových schůzí kt Zápisy z členských schůzí kt Základní organizace SČSP Zprávy o činnosti 1976,1977 kt Plány práce SČSP kt Zápisy z výborových schůzí SČSP kt 90 C. Fotografie 156 Alba fotografií (2 kusy) s.d. al Fotografie výrobků (109 kusů) s.d. ft

28 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. D. Dokumentační materiál 158 Historie Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice (vydáno na počest 30. výročí osvobození ČSR) 1975 kt

29 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice 2. Zkratka názvu fondu VčPc Pardubice 3. Časový rozsah (1955) (1992) 4. Počet evidenčních jednotek 209 (8 knih, 90 kartonů, 2 alba, 109 fotografií) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 11,20 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Hana Machatová 10. Pomůcku sestavila Hana Machatová 11. Počet stran 29 (z toho 14 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOA-892/ZA-2010, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Hana Machatová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz Obchodní činnost a Zásoby, zásobování N Nabídky: viz "Obchodní činnost" Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti) S 5 Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti) S 5 Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 5 Nadnormativní a nepotřebné

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 4132 č. archivní pomůcky: 8911 KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II 1965-1990 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD 3879. archivní pom cky 8886 Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 inventá Pavlína Janíková Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce archivního

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

- sledovaných staveb A - stavu investic S 5 evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3 expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení

- sledovaných staveb A - stavu investic S 5 evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3 expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení H Harmonogramy: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3 Havárie provozní: havarijní plán S 5 hlášení, zprávy, protokoly s dokumentací o haváriích a škodách velkého rozsahu kniha havarijních událostí

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, lachovo Březí, okres Prachatice Komenského 36, PČ: 384 22 IČO: 4728721 tel.: 388 320 21 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net PIOÝ KRTČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

převody ZP S 5 sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 10 souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí

převody ZP S 5 sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 10 souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí Z Zabezpečení výroby materiálové S 5 Zabezpečování mezinárodní normalizační činnosti S 10 Zábrany úrazové: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" Zahraniční: obchod: viz "Obchodní činnost" stáže:

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.1.2014 4.0 8 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2.12.2013 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: 00273686 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni

Více

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné.

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 90575/2014/KUUK 217/KON/2014 Stejnopis č. 1 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Kostomlaty

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl, IČ: 00572527 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl, IČ: 00572527 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁ VÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škr upova 18, 306 13 Plzeň Výtisk Č. 1 Čj: EK/4004111 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Chocomyšl,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 998 č. archivní pomůcky: 8928 Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč 1943-1952 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více