STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010

2 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce fondu 4 II. Vývoj a dějiny fondu 6 III. Archivní charakteristika fondu 7 IV. Stručný rozbor obsahu fondu 8 V. Záznam o uspořádání fondu 8 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 9 Inventární seznam 15 A. Registraturní pomůcky 16 B. Spisy Útvar ředitele Útvar řízení jakosti Útvar hlavního kontrolora Právní útvar Odbor technicko odborného referenta Oddělení hlavního mechanika Oddělení bezpečnostního technika Útvar ekonomického náměstka Odbor informační soustavy Odbor financování a cen Odbor plánování Útvar výrobního náměstka Útvar pro kádrovou a personální práci 27 C. Fotografie 27 D. Dokumentační materiál 28 Tiráž 29

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Národní podnik Východočeské mlýny a pekárny Pardubice vznikl k na základě výměru Ministerstva potravinářského průmyslu z č. j. 722/92/60-01 z bývalého národního podniku Hradecké mlýny a pekárny v Předměřicích nad Labem, jemuž byl změněn název a sídlo na Východočeské mlýny a pekárny, národní podnik, Pardubice. S tímto podnikem byl k témuž datu sloučen bývalý národní podnik Pardubické mlýny a pekárny. Dnem byly do Východočeských mlýnů a pekáren zapojeny pekárny lidově spotřebních družstev a od také i cukrárny těchto družstev. Podle usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové ze dne se stal národní podnik Východočeské mlýny a pekárny od právním nástupcem zrušeného krajského podniku místního hospodářství Výživa v Hořicích v Podkrkonoší a krajského podniku místního průmyslu Cukrárny a sodovkárny v Pardubicích. Na základě usnesení vlády č. 1165/62 ze dne a usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru ze dne byly z řízení podniku vyčleněny mlýny, a to k K tomuto datu byla současně provedena změna názvu organizace na Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice. Tento podnik řídil šest závodů, a to Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Pardubice a Vysoké Mýto. Nadřízeným orgánem byl Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové. Základní činností Východočeských pekáren a cukráren Pardubice bylo v rozhodující míře zásobování východočeského kraje pekárenskými a cukrářskými výrobky. Základní organizační uspořádání podniku bylo: - podnikové ředitelství, - závody, - hospodářská střediska, - střední odborné učiliště. Výrobu v kraji organizoval podnik v šesti okresních závodech. Závody řídily 96 výrobních provozoven, z toho 53 pekárenských a 43 cukrárenských. Ke dni založil Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové jako zřizovatel svým usnesením plenárního zasedání ze dne státní podnik Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Státní podnik sídlil v Pardubicích, ulice Arnošta z Pardubic Předmětem podnikání bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba, - 4 -

5 b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) průmysl krmiv, f) maloobchodní prodej výrobků, g) řízení a správa středního odborného učiliště včetně modernizace, přístaveb a nástaveb stávajících kapacit, h) projekční činnost při realizaci akcí do výše schválení dle příslušných předpisů, i) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, j) inženýrská činnost ve funkci projektanta, kompletátora a generálního dodavatele zařízení pro obor pekáren a cukráren a stavebních akcí, k) výroba strojního zařízení ve vývojovém a realizačním středisku pro obor pekáren a cukráren při realizaci akcí technického rozvoje, l) servisní činnost v oboru kotlů, plyno a elektro spotřebičů, m) doprava nákladní a autobusová pro vlastní potřebu a doprava zprostředkovaná vytěžovacím střediskem, n) návrh sestavení technologického zařízení a pomocných provozů, o) výběr vhodného zařízení včetně pomoci při jeho dodávkách, montáži a seřízení, p) uvedení pekárny do provozu, q) dodání technologických postupů a výběr sortimentu včetně jeho schválení, r) zpracování návrhu na účetní evidenci případně s využitím výpočetní techniky včetně dodávky programového vybavení, s) servisní služby na výrobní zařízení včetně revizí, t) vyškolení odborných pracovníků, u) vyučení pekařů, v) pomoc při zajištění dodávek surovin a obalů, w) výpomoc při zajišťování dovozových surovin (předpoklad vlastních devizových prostředků zřozovatele), x) informace o podmínkách dodávek pekárenských výrobků. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové na základě rozhodnutí plenárního zasedání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne vstoupil tento podnik do likvidace ke dni

6 Na základě usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru v Pardubicích ze dne byl zřízen ke dni podnik s novým názvem, a to Pekárny a cukrárny Pardubice, státní podnik. Sídlo podniku bylo Na ležánkách 1624, Pardubice. Předmětem činnosti bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba a výroba perníku, b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) maloobchodní prodej potravinářských výrobků, f) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, g) výroba strojního zařízení pro potravinářskou výrobu ve vlastním vývojovém a realizačním středisku, h) vnitropodniková doprava, i) nákladní a autobusová doprava, j) poradenská činnost, k) technický servis pro pekárny a cukrárny, l) zásobování potravinářskými surovinami. Na tento státní podnik přešla veškerá práva a přebral veškeré závazky, které odpovídaly právům a závazkům dosavadního státního podniku Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 55/V-9/92 ze dne byl zrušen státní podnik Pekárny a cukrárny Pardubice bez likvidace ke dni Na základě rozhodnutí primátora města Pardubic ze dne byl převeden majetek tohoto státního podniku ke dni na Fond národního majetku České republiky. II. Vývoj a dějiny fondu Nezpracovaný archivní fond byl do Státního oblastního archivu v Zámrsku předán z Východočeských pekáren a cukráren Pardubice v roce 1966 (č. př. 64/1966), v roce 1975 (č. př. 28/1975), v roce 1976 (č. př. 37/1976), v roce 1977 (č. př. 11/1977, 41/1977, 54/1977), v roce 1978 (č. př. 44/1978, 61/1978), v roce 1979 (č. př. 11/1979), v roce 1982 (č. př. 13/1982, 110/1982, 111/1982), v roce 1983 (č. př. 75/1983), v roce 1984 (č. př. 96/1984, 97/1984), v roce 1985 (č. př. 153/1985), v roce 1986 (č. př. 34/1986, 36/1986), v roce 1988 (č. př. 42/1988, - 6 -

7 46/1988), v roce 1989 (č. př. 107/1989), v roce 1990 (č. př. 29/1990, 153/1990, 163/1990), v roce 1991 (č. př. 75/1991), v roce 1992 (č. př. 114/1992), v roce 1994 (č. př. 92/1994) a z firmy PePa, s. r. o., Pardubice v roce 1995 (č. př. 173/1995), v roce 1996 (č. př. 289/1996), v roce 1997 (č. př. 35/1997, 165/1997), v roce 1998 (č. př. 416/1998), v roce 1999 (č. př. 337/1999). Materiál obsahoval 454 kartonů a 274 balíků v celkovém rozsahu 73,45 bm. Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku byl tento fond pořádán a inventarizován během roku 2008 až Inventář byl sepsán v březnu III. Archivní charakteristika fondu Archivní fond tvoří 158 inventárních jednotek a 209 evidenčních jednotek, tj. 90 kartonů, 8 knih, 2 alba a 109 fotografií. Materiál má celkový rozsah 11,20 bm a zahrnuje časové období z let (1955) (1992). Vnitřní skartací bylo vyskartováno 60,55 bm. Při pořádání bylo postupováno podle skartačního řádu, který vydaly Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice v roce Pořádací schéma: 1. Útvar ředitele 2. Útvar řízení jakosti 3. Útvar hlavního kontrolora 4. Právní útvar 5. Odbor technicko odborného referenta 6. Oddělení hlavního mechanika 7. Oddělení bezpečnostního technika 8. Útvar ekonomického náměstka 9. Odbor informační soustavy 10. Odbor financování a cen 11. Odbor plánování 12. Útvar výrobního náměstka 13. Útvar pro kádrovou a personální práci Archiválie byly zařazeny do II. kategorie, jsou uloženy v kartonech. Jejich fyzický stav je dobrý

8 IV. Stručný rozbor obsahu fondu Archivní fond obsahuje písemnosti v rozmezí časového období (1955) (1992), které vznikly z činnosti Podnikového ředitelství Východočeských pekáren a cukráren Pardubice a závodu Pardubice. Písemnosti jsou řazeny podle signatur spisového řádu (viz inventární seznam). Důležitou část tohoto fondu tvoří zápisy z gremiálních porad podniku a závodu Pardubice, podklady a zprávy pro gremiální porady, příkazy ředitelů, různé směrnice a pokyny ředitele a jeho náměstků, zápisy z porad, zápisy z podnikových komisí, roční komplexní rozbory hospodaření a roční výkazy, podnikové normy a receptury, technická dokumetace k výstavbě pekáren, zlepšovatelské návrhy, písemnosti základní organizace SSM a základní organizace SČSP a fotografie výrobků. V. Záznam o uspořádání fondu Archivní fond roztřídila, uspořádala a zinventarizovala během let 2008 až 2010 ve Státním oblastním archivu v Zámrsku Hana Machatová

9 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Státní oblastní archiv v Zámrsku Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Název fondu: Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice Časový rozsah fondu: (1955) (1992) Vnitřní skartace provedena: kdy: během let 2008 až 2010 při pořádání kým: Hanou Machatovou Vyřazené písemnosti časový rozsah ROH - výdaje za občerstvení ROH - rozpočty, faktury, doklady o výdajích, stvrzenky, hromadné příkazy k úhradě, cestovní příkazy Faktury Měsíční a čtvrtletní rozbory hospodaření Měsíční a čtvrtletní plány Běžná korespondence Korespondence ke zlepšovacím návrhům Měsíční výkazy o hodnocení výroby v množství Cestovní zprávy, výpočty diet Čtvrtletní a měsíční výkazy o práci Měsíční tabulky hodnocení jakosti pekařských výrobků Objednávky Korespondence týkající se zavedení nových cukrářských výrobků Dodací listy Zápisy o návštěvách u dlouhodobě nemocných Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu Duplicitní písemnosti Návrhy na nejlepší pracovníky úseku

10 Rekreace, lázně Návrhy na prémie Záznamy o provozu automobilů 1961 Zápisy a protokoly o škodách při autonehodách Potvrzení o podání přihlášek zlepšovacího návrhu 1983 Přehledy o plnitelnosti výkonových norem dle provozoven Měsíční přehledy o jakosti výrobků Plány dovolených Přepočty nájemného z nebytových prostor Měsíční a čtvrtletní rozbory stavu závodové dopravy Zápisy z likvidace základních prostředků Měsíční přehledy o stravování Nájemní smlouvy Časopisy Mlýnsko - pekárenský průmysl Úřední věstníky 1967 Pracovní příkazy Zpravodaj ústředních statistických orgánů Zrušené příkazy Poplatky z prodlení, penále Přehled materiálových položek materiálně-technické základny Inventurní zápisy Program zemědělského ekonomického účetního mzdového systému - mzdy Kandidátky navržených členů do ZV ROH 1983 Evidenční listy stížností Cestovní příkazy Seznamy nejlepších pracovníků Nájemné z nebytových prostor Měsíční výkazy o rozvoji iniciativy pracujících Rozpis přímých výrobních obalů Korespondence týkající se stížností Poukázky k výplatě odměny z fondu mistra (ředitele)

11 Členské přihlášky ROH Zúčtování a výplatní listiny Odměny Závěrečné učňovské zkoušky 1960 Záznamy o učních 1959 Nákladní listy 1956 Platové úpravy Výstupní listy Přehled stavu zásob náhradních dílů k automobilům 1970 Zápisy o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků 1973 Časový rozvrh rozvozu 1975 Měsíční vnitřní finanční doklady Rozpisy úkolů za měsíc 1989 Čerpání limitu pohonných hmot a ujetých kilometrů Evidenční listy stížností 1984 Vyplacené nemocenské dávky Propočet odpadkových odvodů ze záměn a úspor materiálů a obalů (měsíční hlášení) Měsíční přehledy plnění materiálových norem výrobku Přehled kontroly úpravy napájecí vody v kotelnách Převodky základních prostředků Návrhy na vyznamenání Inventární karty stroje nebo zařízení Časopis Odborář 1983 Hospodaření a využívání paliv a energií Seznamy pracovníků s. d. Doklady o vydání zboží 1989 Plán dovolených 1989 Karty jednotlivých půjček (z fondu kulturních a sociálních 1984 potřeb, na stabilizační výstavbu) Sazebníky daně z obratu Registr emisí zdrojů 1987 Měsíční výkazy práce dělnické kategorie

12 Čtvrtletní výkazy závodové jednotky Propočet odvodu úspor a záměn materiálu Měsíční výkazy v průmyslu Měsíční zúčtování výroby Dobropisy a hromadné příkazy Finanční zpravodaje a Věstníky vlády Stavy a pohyby pracovníků Nevyčerpaná dovolená Automatizovaný systém řízení podniku - počítačové 1979 sestavy Žádosti o úpravy palivové základny v důsledku změny spotřebičů Základní prostředky - počítačové sestavy Měsíční přehledy plnění materiálových norem - počítačové sestavy Měsíční mzdové výběrky 1975 Zápisy o odevzdání a převzetí budov nebo staveb Osobní listy zlepšovatele 1981 Tématické zájezdy Skladové karty Výkazy nerealizovaných výrobků - počítačové sestavy Přesčasová práce 1978 Karty osobních účtů s. d. Seznamy drobných krátkodobých předmětů a inventurní 1977 karty Příjemky 1987 Inventurní seznamy a srovnávací tabulky pro zásoby bez 1990 přirozeného úbytku Měsíční výkazy o počtu dělníků a provozních a 1984 obsluhujících pracovníků podle kvalifikace Sumář pohledávek za manka a škody s. d. Skladové karty zboží na pionýrských táborech s. d. Karty spotřebního materiálu

13 Čtvrtletní kontroly nezávadnosti vody na mikrobiotestech 1990 Povolené vyjímky Protokoly o provedeném zmetkovém řízení Učební smlouvy Běžná korespondence týkající se učňů Deníky spotřeby potravin a nápojů Výkazy práce technicko-hospodářských pracovníků Korespondence ohledně nájmů bytových a nebytových prostor (placení, neplacení nájmů, výpovědi) Specifikace výrobních obalů 1989 Čtvrtletní hlášení o hygieně a sanitaci Čtvrtletní rozpis plánu nákladů a hospodářského výsledku 1988 dle středisek Výkazy o spotřebě elektrické energie Tabulky plnění plánu kádrově personálního systému 1985 rozvoje Výkazy závodního stravování Limity přesčasové práce Rekapitulace spotřeby surovin Čtvrtletní propočty dodatkových odvodů ze záměn a úspor materiálů Protokoly o vzniku a likvidaci nestandartních výrobků 1991 Čtvrtletní výkazy o pracovní neschopnosti Časopis "Kontrola" Časopis "Odbory a společnost" 1986 Protokoly o vybilancování rozdílů ze změn velkoobchodních cen Protokoly o odběru vzorků 1981 Karty spotřeby materiálu 1985 Rekreace a zájezdy Přihlášky dětí na dětskou rekreaci odborů 1990 Zápisy z kontrol Technická dokumentace s. d

14 Revizní zprávy Smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti Prohlášení o hmotné odpovědnosti Čtvrtletní výkazy o bytovém hospodářství 1954 Zprávy vychovatelů rodičům Učební smlouvy Kárná řízení, důtky Učňovské knížky 1956 Osobní karty Celkem bylo vyřazeno 60,55 bm písemností, tj. 521 karton a 5 balíků Hana Machatová Petr Zimmermann, prom. hist. pracovník pověřený úkolem ředitel SOA

15 I n v e n t á r n í s e z n a m - 4 -

16 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. A. Registraturní pomůcky 1 Podací deník (odeslaná pošta) kn 1 2 Podací deník (odeslaná pošta) kn 2 3 Podací deník (odeslaná pošta) kn 3 4 Podací deník (odeslaná pošta) kn 4 5 Podací deník (odeslaná pošta) kn 5 6 Podací deník (došlá pošta) kn 6 7 Podací deník (došlá pošta) kn 7 8 Podací deník (došlá pošta) kn 8 B. Spisy 1. Útvar ředitele 10. Písemnosti týkající se gremiálních porad Zápisy z gremiálních porad podniku kt kt kt Zápisy z gremiálních porad závodu Pardubice 1974,1975, ,1986, kt Podklady a zprávy pro gremiální porady a zprávy z gremiálních porad 11. Příkazy ředitele kt kt kt kt kt kt kt kt kt

17 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Příkazy podnikového ředitele , kt kt Příkazy ředitele závodu kt Směrnice ředitele Směrnice ředitele podniku kt Zápisy z porad ředitelů Zápisy z porad ředitelů závodů a státního podniku kt kt Směrnice a pokyny podnikových náměstků Pokyny ekonomického náměstka kt Směrnice ekonomického náměstka ,1970, kt Směrnice technického náměstka , , , kt Směrnice obchodního náměstka 1975,1977,1978,1984,1985 kt Pokyny obchodního náměstka 1989 kt Směrnice výrobního náměstka 1967,1974,1975,1979,1980, 1983,1984,1987,1988 kt Směrnice náměstka pro kádrovou a personální práci 1977,1981, kt Podnikové komise Seznamy komisí na podniku - poradní orgány ředitele podniku Zápisy ze schůzí podnikové komise jakosti kt ,1971,1972,1980,1981 kt Zápisy ze schůzí likvidační komise kt

18 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí komise technicko hospodářských norem Zápisy ze schůzí normotvorné komise Zápisy ze schůzí organizačně ekonomické komise Zápisy ze schůzí požárně technické komise Zápisy ze schůzí racionalizační komise , kt kt kt , ,1988 kt kt Zápisy ze schůzí výtěžnostní komise 1965 kt Zápisy ze schůzí zlepšovatelské komise Zápisy ze schůzí inventarizační komise 1961, , , ,1983,1984,1987, , , , kt 21 kt Zápisy ze schůzí fluktuační komise 1982 kt Zápisy ze schůzí investiční komise , ,1979 kt Zápisy ze schůzí mzdové komise kt Zápisy ze schůzí energetické komise kt Zápisy z jednání stabilizační komise kt Zápisy z jednání koordinační komise kt Návrh na statut komise investiční s.d. kt Jmenovací dekrety členů komisí 1989 kt Socialistické soutěžení Podnikové socialistické závazky , kt Socialistické soutěže 1975,1976,1982 kt

19 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí Rady brigády socialistické práce kt Sociologická sonda Spokojenost s prací a řízením na podniku 1967 kt Písemnosti k organizaci a řízení podniku Organizační řády 1963,1975,1981,1983,1985, 1990 kt Pracovní řád 1972 kt Vnitropodniková pravidla řízení, plánování a odměňování Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení kt kt Seznamy závodů a provozoven 1960,1961,1964,1967,1975, 1984,1988 kt Organizační zprávy 1962,1963 kt Statut Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice 1984 kt Výhledové koncepce a generely rozvoje technické základny Rozhodnutí a usnesení o vzniku a zániku podniku 19. Hospodaření podniku 1966,1970,1971,1980,1981, 1984, , , kt 27 kt Roční komplexní rozbory hospodaření Roční výkazy kt kt kt kt kt kt

20 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 20. Zápisy z porad kt kt Zápisy z porad vedoucích personálního a metodického oddělení závodů 1984, kt Zápisy z porad vedoucích dopravy 1966 kt Zápisy z porad výrobně technických zástupců ředitelů závodů kt , ,1976- kt ,1982,1984, Zápisy z porady útvaru 1979,1982,1983 kt Zápisy z porady pracovníků materiálně technické základny Zápisy z porad ekonomických zástupců ředitelů závodů Zápisy z porad výrobních náměstků s vedoucími oddělení kt kt , kt Zápisy z výrobní porady , kt Zápisy z porad obchodního útvaru 1984,1987,1990 kt Zápisy z porad vedoucích výrobního útvaru s vedoucími oddělení kt Zápisy z porad výrobních útvarů 1990 kt Zápisy z porad energetiků a vodohospodářů 1963,1981, ,1990 kt Zápisy z porad technologů a výrobních dispečerů 1961,1962,1973,1974,1976, 1987 kt Zápisy z porad vedení 1984,1991 kt Zápisy z porad mechaniků závodů kt

21 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy z porad vedoucích provozoven 1970,1971,1976, kt Zápisy z porad ekonomického úseku , ,1976, 1977,1981,1982,1984 kt Zápisy z porad pekařských a cukrářských technologů 1965,1966, , , ,1987 kt Zápisy z porad vedoucích technického útvaru kt Zápisy z porady pracovníků odbytu 1985 kt Zápisy z porad výrobních inspektorů kt Zápisy z porad útvaru hlavního inženýra 1963 kt Zápisy z porad dopravních referentů 1960 kt Zápisy z porad odbytových referentů 1960 kt Zápisy ze schůzí techniků 1960 kt Útvar řízení jakosti 20. Podnikové normy Upřesněný program péče o jakost pekárenských a cukrárenských výrobků v období 5. pětiletého plánu Analýza současného stavu jakosti pekařských a cukrářských výrobků včetně úrovně řízení jakosti 1973 kt kt Komplexní systém řízení jakosti 1979 kt Technicko hospodářské normy cukrárenských výrobků Závěrečná zpráva o výzkumu a vypracování metodik pro kontrolu jakosti výrobků 1980,1989,1990 kt kt

22 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Československé státní normy, Oborové normy 21. Recepty ,1960,1961,1963, ,1972,1973, ,1988 kt Podnikové normy a receptury 1960, kt kt kt kt kt kt Útvar hlavního kontrolora 30. Podnikové kontroly Protokoly a revizní zprávy z podnikových kontrol 1964 kt kt kt kt , kt kt kt kt Kontroly jinými organizacemi Zápisy z kontrolních dnů Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové Protokoly o revizích Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu - Krajský inspektorát Pardubice Zprávy z prověrek konaných Státní bankou Československou, finančním odborem Východočeského krajského národního výboru, Okresní finanční správou Pardubice , kt kt , kt

23 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 4. Právní útvar 40. Soudní jednání Vyřízené soudní spory ,1979,1981,1982, kt Smlouvy Smlouva o sdružení uzavřená mezi Oborovým ředitelstvím Mlýnů a pekáren v Praze a národními podniky pekárensko - cukrárenskými řízenými Národním výborem hlavního města Prahy a krajským národním výborem 1967 kt Zápisy z jednání Záznamy z jednání mezi Východočeskými pekárnami a cukrárnami, n. p., Pardubice a jinými podniky 1969 kt Majetek, nemovitosti, pozemky Převody správy národního majetku kt Delimitace nemovitostí , kt Žádosti o vydání majetku kt Nájemní smlouvy 1965 kt Majetkoprávní záležitosti (koupě a převody nemovitostí) kt Evidenční karty pozemků 1965 kt Odbor technicko odborného referenta 50. Dokumentace k jednotlivým stavbám Výstavba průmyslové pekárny v Havlíčkově Brodě - investiční záměr Výstavba průmyslové pekárny pro sto tisíc obyvatel v Hradci Králové kt ,1972 kt 58

24 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Výstavba pekárny v Chotěboři kt 59, Výstavba pekárny v Chrudimi 1960 kt 61, Rekonstrukce pekárny Náchod - Běloves Výstavba průmyslové pekárny P-4 v Pardubicích Rekonstrukce perníkárny v Pardubicích "Kapo", Rožkova ulice kt 62, kt kt Rekonstrukce pekárny v Semilech 1964 kt Přístavba pekárny ve Svitavách kt Výstavba pekárny v Trutnově kt 65, Automatické odsazování rohlíků s.d. kt Pekárna Havlíčkův Brod 1960 kt Pecová pekárna Rtyně v Podkrkonoší 1956 kt Pekárna č Jičín 1962 kt 69, Pekárna Hradec Králové 1963 kt Pekárna Pardubice 1967 kt Pekárna Trutnov 1968 kt Pekárna Havlíčkův Brod 1972 kt Pekárna Svitavy 1965 kt Stroj na rohlíky 1966 kt Oddělení hlavního mechanika 60. Uzavření provozoven Protokoly o uzavření provozoven kt

25 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 7. Oddělení bezpečnostního technika 70. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Situační zpráva z úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Veřejná prověrka pracovního prostředí a bezpečnosti práce 1975 kt ,1980, kt Záznamy o pracovních úrazech , kt Požární ochrana Vyhodnocení požární ochrany za rok 1984, kt Útvar ekonomického náměstka 80. Nařízení ekonomického náměstka Prémiové řády 1963, ,1976,1978, 1980 kt Náplně práce pracovníků ekonomického oddělení 1970 kt Statut technicko ekonomické rady 1960 kt Odbor informační soustavy 90. Statistika Roční statistické výkazy 1961,1973,1975 kt Roční výkazy o základních údajích za provozovny průmyslových podniků 1989 kt Odbor financování a cen 100. Ceníky Ceníky výrobků a surovin 1961,1970,1972,1985, kt Cenové výměry kt

26 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Plánované kalkulace 1966, ,1981,1982, 1988,1990 kt Odbor plánování 110. Plány Roční plány Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení na rok Hlavní směry činnosti podniku pro rok kt kt kt ,1982 kt ,1968 kt kt Útvar výrobního náměstka 120. Výrobní pokyny, výrobní koncepce Výrobní program na rok ,1984, kt Sborníky plánovaných výrobků ,1976 kt Zlepšovatelské hnutí Tématické úkoly 1963, ,1977,1979 kt Informační bulletin zlepšovatelského hnutí 1978,1979 kt Deník zlepšovatelských návrhů 1989 kt Přihlášky zlepšovacích návrhů kt ,1963,1971,1972 kt ,1978 kt kt kt kt

27 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 13. Útvar pro kádrovou a personální práci 130. Agenda péče o pracující Zpráva o plnění plánu personálního a sociálního rozvoje za rok Plán kádrového, personálního a sociálního rozvoje Komplexní program péče o mladou generaci 1987,1988 kt kt kt Péče o pracující a sociální program kt Předávání a přebírání funkcí Protokoly a zápisy o předávání a přebírání funkcí 132. Základní organizace SSM 1964,1966,1969,1970,1973, , kt Plány činnosti ZO SSM 1974,1975,1978 kt Zprávy o činnosti ZO SSM 1975, kt Zápisy z výborových schůzí kt Zápisy z členských schůzí kt Základní organizace SČSP Zprávy o činnosti 1976,1977 kt Plány práce SČSP kt Zápisy z výborových schůzí SČSP kt 90 C. Fotografie 156 Alba fotografií (2 kusy) s.d. al Fotografie výrobků (109 kusů) s.d. ft

28 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. D. Dokumentační materiál 158 Historie Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice (vydáno na počest 30. výročí osvobození ČSR) 1975 kt

29 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice 2. Zkratka názvu fondu VčPc Pardubice 3. Časový rozsah (1955) (1992) 4. Počet evidenčních jednotek 209 (8 knih, 90 kartonů, 2 alba, 109 fotografií) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 11,20 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Hana Machatová 10. Pomůcku sestavila Hana Machatová 11. Počet stran 29 (z toho 14 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOA-892/ZA-2010, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Hana Machatová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady

NÁVRH. Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady NÁVRH Vzorový spisový a skartační plán pro ústřední úřady Úvodní poznámka Návrh Vzorového spisového a skartačního plánu pro ústřední úřady zahrnuje pouze obecné a ekonomické agendy, které jsou pro ně společné.

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále,

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha 1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborového svazu Taxi Praha Tyto zásady jsou závazné pro Odborový svaz Taxi Praha (dále jen OS), které si nezpracuji a neschválí vlastni zásady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Dostál & Švagera, továrna na obuv,

Dostál & Švagera, továrna na obuv, STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1083 č. archivní pomůcky 8770 Dostál & Švagera, továrna na obuv, Kostelec nad Orlicí 1925-1948 (1950) inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2007 Obsah Úvod I.

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k

Účetní knihy a doklady kat. číslo název vztah k Účetní knihy a doklady název vztah k formát úprava 1. Daň. evidence plátce A4 56 str. 22,94 2. Daň. evidence neplát. A4 56 str. 22,94 4. Kniha pohledávek plátce A4 56 str. 21,01 5. Kniha pohledávek neplát.

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Vnitřní směrnice Řád školní jídelny

Vnitřní směrnice Řád školní jídelny Vnitřní směrnice Řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, 691 03 RAKVICE Vypracoval: Mgr. Jaroslav Vysloužil Schválil: Mgr. Jaroslav Vysloužil ředitel školy ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více