STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010

2 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce fondu 4 II. Vývoj a dějiny fondu 6 III. Archivní charakteristika fondu 7 IV. Stručný rozbor obsahu fondu 8 V. Záznam o uspořádání fondu 8 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 9 Inventární seznam 15 A. Registraturní pomůcky 16 B. Spisy Útvar ředitele Útvar řízení jakosti Útvar hlavního kontrolora Právní útvar Odbor technicko odborného referenta Oddělení hlavního mechanika Oddělení bezpečnostního technika Útvar ekonomického náměstka Odbor informační soustavy Odbor financování a cen Odbor plánování Útvar výrobního náměstka Útvar pro kádrovou a personální práci 27 C. Fotografie 27 D. Dokumentační materiál 28 Tiráž 29

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Národní podnik Východočeské mlýny a pekárny Pardubice vznikl k na základě výměru Ministerstva potravinářského průmyslu z č. j. 722/92/60-01 z bývalého národního podniku Hradecké mlýny a pekárny v Předměřicích nad Labem, jemuž byl změněn název a sídlo na Východočeské mlýny a pekárny, národní podnik, Pardubice. S tímto podnikem byl k témuž datu sloučen bývalý národní podnik Pardubické mlýny a pekárny. Dnem byly do Východočeských mlýnů a pekáren zapojeny pekárny lidově spotřebních družstev a od také i cukrárny těchto družstev. Podle usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové ze dne se stal národní podnik Východočeské mlýny a pekárny od právním nástupcem zrušeného krajského podniku místního hospodářství Výživa v Hořicích v Podkrkonoší a krajského podniku místního průmyslu Cukrárny a sodovkárny v Pardubicích. Na základě usnesení vlády č. 1165/62 ze dne a usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru ze dne byly z řízení podniku vyčleněny mlýny, a to k K tomuto datu byla současně provedena změna názvu organizace na Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice. Tento podnik řídil šest závodů, a to Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Pardubice a Vysoké Mýto. Nadřízeným orgánem byl Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové. Základní činností Východočeských pekáren a cukráren Pardubice bylo v rozhodující míře zásobování východočeského kraje pekárenskými a cukrářskými výrobky. Základní organizační uspořádání podniku bylo: - podnikové ředitelství, - závody, - hospodářská střediska, - střední odborné učiliště. Výrobu v kraji organizoval podnik v šesti okresních závodech. Závody řídily 96 výrobních provozoven, z toho 53 pekárenských a 43 cukrárenských. Ke dni založil Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové jako zřizovatel svým usnesením plenárního zasedání ze dne státní podnik Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Státní podnik sídlil v Pardubicích, ulice Arnošta z Pardubic Předmětem podnikání bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba, - 4 -

5 b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) průmysl krmiv, f) maloobchodní prodej výrobků, g) řízení a správa středního odborného učiliště včetně modernizace, přístaveb a nástaveb stávajících kapacit, h) projekční činnost při realizaci akcí do výše schválení dle příslušných předpisů, i) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, j) inženýrská činnost ve funkci projektanta, kompletátora a generálního dodavatele zařízení pro obor pekáren a cukráren a stavebních akcí, k) výroba strojního zařízení ve vývojovém a realizačním středisku pro obor pekáren a cukráren při realizaci akcí technického rozvoje, l) servisní činnost v oboru kotlů, plyno a elektro spotřebičů, m) doprava nákladní a autobusová pro vlastní potřebu a doprava zprostředkovaná vytěžovacím střediskem, n) návrh sestavení technologického zařízení a pomocných provozů, o) výběr vhodného zařízení včetně pomoci při jeho dodávkách, montáži a seřízení, p) uvedení pekárny do provozu, q) dodání technologických postupů a výběr sortimentu včetně jeho schválení, r) zpracování návrhu na účetní evidenci případně s využitím výpočetní techniky včetně dodávky programového vybavení, s) servisní služby na výrobní zařízení včetně revizí, t) vyškolení odborných pracovníků, u) vyučení pekařů, v) pomoc při zajištění dodávek surovin a obalů, w) výpomoc při zajišťování dovozových surovin (předpoklad vlastních devizových prostředků zřozovatele), x) informace o podmínkách dodávek pekárenských výrobků. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové na základě rozhodnutí plenárního zasedání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne vstoupil tento podnik do likvidace ke dni

6 Na základě usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru v Pardubicích ze dne byl zřízen ke dni podnik s novým názvem, a to Pekárny a cukrárny Pardubice, státní podnik. Sídlo podniku bylo Na ležánkách 1624, Pardubice. Předmětem činnosti bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba a výroba perníku, b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) maloobchodní prodej potravinářských výrobků, f) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, g) výroba strojního zařízení pro potravinářskou výrobu ve vlastním vývojovém a realizačním středisku, h) vnitropodniková doprava, i) nákladní a autobusová doprava, j) poradenská činnost, k) technický servis pro pekárny a cukrárny, l) zásobování potravinářskými surovinami. Na tento státní podnik přešla veškerá práva a přebral veškeré závazky, které odpovídaly právům a závazkům dosavadního státního podniku Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 55/V-9/92 ze dne byl zrušen státní podnik Pekárny a cukrárny Pardubice bez likvidace ke dni Na základě rozhodnutí primátora města Pardubic ze dne byl převeden majetek tohoto státního podniku ke dni na Fond národního majetku České republiky. II. Vývoj a dějiny fondu Nezpracovaný archivní fond byl do Státního oblastního archivu v Zámrsku předán z Východočeských pekáren a cukráren Pardubice v roce 1966 (č. př. 64/1966), v roce 1975 (č. př. 28/1975), v roce 1976 (č. př. 37/1976), v roce 1977 (č. př. 11/1977, 41/1977, 54/1977), v roce 1978 (č. př. 44/1978, 61/1978), v roce 1979 (č. př. 11/1979), v roce 1982 (č. př. 13/1982, 110/1982, 111/1982), v roce 1983 (č. př. 75/1983), v roce 1984 (č. př. 96/1984, 97/1984), v roce 1985 (č. př. 153/1985), v roce 1986 (č. př. 34/1986, 36/1986), v roce 1988 (č. př. 42/1988, - 6 -

7 46/1988), v roce 1989 (č. př. 107/1989), v roce 1990 (č. př. 29/1990, 153/1990, 163/1990), v roce 1991 (č. př. 75/1991), v roce 1992 (č. př. 114/1992), v roce 1994 (č. př. 92/1994) a z firmy PePa, s. r. o., Pardubice v roce 1995 (č. př. 173/1995), v roce 1996 (č. př. 289/1996), v roce 1997 (č. př. 35/1997, 165/1997), v roce 1998 (č. př. 416/1998), v roce 1999 (č. př. 337/1999). Materiál obsahoval 454 kartonů a 274 balíků v celkovém rozsahu 73,45 bm. Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku byl tento fond pořádán a inventarizován během roku 2008 až Inventář byl sepsán v březnu III. Archivní charakteristika fondu Archivní fond tvoří 158 inventárních jednotek a 209 evidenčních jednotek, tj. 90 kartonů, 8 knih, 2 alba a 109 fotografií. Materiál má celkový rozsah 11,20 bm a zahrnuje časové období z let (1955) (1992). Vnitřní skartací bylo vyskartováno 60,55 bm. Při pořádání bylo postupováno podle skartačního řádu, který vydaly Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice v roce Pořádací schéma: 1. Útvar ředitele 2. Útvar řízení jakosti 3. Útvar hlavního kontrolora 4. Právní útvar 5. Odbor technicko odborného referenta 6. Oddělení hlavního mechanika 7. Oddělení bezpečnostního technika 8. Útvar ekonomického náměstka 9. Odbor informační soustavy 10. Odbor financování a cen 11. Odbor plánování 12. Útvar výrobního náměstka 13. Útvar pro kádrovou a personální práci Archiválie byly zařazeny do II. kategorie, jsou uloženy v kartonech. Jejich fyzický stav je dobrý

8 IV. Stručný rozbor obsahu fondu Archivní fond obsahuje písemnosti v rozmezí časového období (1955) (1992), které vznikly z činnosti Podnikového ředitelství Východočeských pekáren a cukráren Pardubice a závodu Pardubice. Písemnosti jsou řazeny podle signatur spisového řádu (viz inventární seznam). Důležitou část tohoto fondu tvoří zápisy z gremiálních porad podniku a závodu Pardubice, podklady a zprávy pro gremiální porady, příkazy ředitelů, různé směrnice a pokyny ředitele a jeho náměstků, zápisy z porad, zápisy z podnikových komisí, roční komplexní rozbory hospodaření a roční výkazy, podnikové normy a receptury, technická dokumetace k výstavbě pekáren, zlepšovatelské návrhy, písemnosti základní organizace SSM a základní organizace SČSP a fotografie výrobků. V. Záznam o uspořádání fondu Archivní fond roztřídila, uspořádala a zinventarizovala během let 2008 až 2010 ve Státním oblastním archivu v Zámrsku Hana Machatová

9 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Státní oblastní archiv v Zámrsku Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Název fondu: Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice Časový rozsah fondu: (1955) (1992) Vnitřní skartace provedena: kdy: během let 2008 až 2010 při pořádání kým: Hanou Machatovou Vyřazené písemnosti časový rozsah ROH - výdaje za občerstvení ROH - rozpočty, faktury, doklady o výdajích, stvrzenky, hromadné příkazy k úhradě, cestovní příkazy Faktury Měsíční a čtvrtletní rozbory hospodaření Měsíční a čtvrtletní plány Běžná korespondence Korespondence ke zlepšovacím návrhům Měsíční výkazy o hodnocení výroby v množství Cestovní zprávy, výpočty diet Čtvrtletní a měsíční výkazy o práci Měsíční tabulky hodnocení jakosti pekařských výrobků Objednávky Korespondence týkající se zavedení nových cukrářských výrobků Dodací listy Zápisy o návštěvách u dlouhodobě nemocných Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu Duplicitní písemnosti Návrhy na nejlepší pracovníky úseku

10 Rekreace, lázně Návrhy na prémie Záznamy o provozu automobilů 1961 Zápisy a protokoly o škodách při autonehodách Potvrzení o podání přihlášek zlepšovacího návrhu 1983 Přehledy o plnitelnosti výkonových norem dle provozoven Měsíční přehledy o jakosti výrobků Plány dovolených Přepočty nájemného z nebytových prostor Měsíční a čtvrtletní rozbory stavu závodové dopravy Zápisy z likvidace základních prostředků Měsíční přehledy o stravování Nájemní smlouvy Časopisy Mlýnsko - pekárenský průmysl Úřední věstníky 1967 Pracovní příkazy Zpravodaj ústředních statistických orgánů Zrušené příkazy Poplatky z prodlení, penále Přehled materiálových položek materiálně-technické základny Inventurní zápisy Program zemědělského ekonomického účetního mzdového systému - mzdy Kandidátky navržených členů do ZV ROH 1983 Evidenční listy stížností Cestovní příkazy Seznamy nejlepších pracovníků Nájemné z nebytových prostor Měsíční výkazy o rozvoji iniciativy pracujících Rozpis přímých výrobních obalů Korespondence týkající se stížností Poukázky k výplatě odměny z fondu mistra (ředitele)

11 Členské přihlášky ROH Zúčtování a výplatní listiny Odměny Závěrečné učňovské zkoušky 1960 Záznamy o učních 1959 Nákladní listy 1956 Platové úpravy Výstupní listy Přehled stavu zásob náhradních dílů k automobilům 1970 Zápisy o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků 1973 Časový rozvrh rozvozu 1975 Měsíční vnitřní finanční doklady Rozpisy úkolů za měsíc 1989 Čerpání limitu pohonných hmot a ujetých kilometrů Evidenční listy stížností 1984 Vyplacené nemocenské dávky Propočet odpadkových odvodů ze záměn a úspor materiálů a obalů (měsíční hlášení) Měsíční přehledy plnění materiálových norem výrobku Přehled kontroly úpravy napájecí vody v kotelnách Převodky základních prostředků Návrhy na vyznamenání Inventární karty stroje nebo zařízení Časopis Odborář 1983 Hospodaření a využívání paliv a energií Seznamy pracovníků s. d. Doklady o vydání zboží 1989 Plán dovolených 1989 Karty jednotlivých půjček (z fondu kulturních a sociálních 1984 potřeb, na stabilizační výstavbu) Sazebníky daně z obratu Registr emisí zdrojů 1987 Měsíční výkazy práce dělnické kategorie

12 Čtvrtletní výkazy závodové jednotky Propočet odvodu úspor a záměn materiálu Měsíční výkazy v průmyslu Měsíční zúčtování výroby Dobropisy a hromadné příkazy Finanční zpravodaje a Věstníky vlády Stavy a pohyby pracovníků Nevyčerpaná dovolená Automatizovaný systém řízení podniku - počítačové 1979 sestavy Žádosti o úpravy palivové základny v důsledku změny spotřebičů Základní prostředky - počítačové sestavy Měsíční přehledy plnění materiálových norem - počítačové sestavy Měsíční mzdové výběrky 1975 Zápisy o odevzdání a převzetí budov nebo staveb Osobní listy zlepšovatele 1981 Tématické zájezdy Skladové karty Výkazy nerealizovaných výrobků - počítačové sestavy Přesčasová práce 1978 Karty osobních účtů s. d. Seznamy drobných krátkodobých předmětů a inventurní 1977 karty Příjemky 1987 Inventurní seznamy a srovnávací tabulky pro zásoby bez 1990 přirozeného úbytku Měsíční výkazy o počtu dělníků a provozních a 1984 obsluhujících pracovníků podle kvalifikace Sumář pohledávek za manka a škody s. d. Skladové karty zboží na pionýrských táborech s. d. Karty spotřebního materiálu

13 Čtvrtletní kontroly nezávadnosti vody na mikrobiotestech 1990 Povolené vyjímky Protokoly o provedeném zmetkovém řízení Učební smlouvy Běžná korespondence týkající se učňů Deníky spotřeby potravin a nápojů Výkazy práce technicko-hospodářských pracovníků Korespondence ohledně nájmů bytových a nebytových prostor (placení, neplacení nájmů, výpovědi) Specifikace výrobních obalů 1989 Čtvrtletní hlášení o hygieně a sanitaci Čtvrtletní rozpis plánu nákladů a hospodářského výsledku 1988 dle středisek Výkazy o spotřebě elektrické energie Tabulky plnění plánu kádrově personálního systému 1985 rozvoje Výkazy závodního stravování Limity přesčasové práce Rekapitulace spotřeby surovin Čtvrtletní propočty dodatkových odvodů ze záměn a úspor materiálů Protokoly o vzniku a likvidaci nestandartních výrobků 1991 Čtvrtletní výkazy o pracovní neschopnosti Časopis "Kontrola" Časopis "Odbory a společnost" 1986 Protokoly o vybilancování rozdílů ze změn velkoobchodních cen Protokoly o odběru vzorků 1981 Karty spotřeby materiálu 1985 Rekreace a zájezdy Přihlášky dětí na dětskou rekreaci odborů 1990 Zápisy z kontrol Technická dokumentace s. d

14 Revizní zprávy Smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti Prohlášení o hmotné odpovědnosti Čtvrtletní výkazy o bytovém hospodářství 1954 Zprávy vychovatelů rodičům Učební smlouvy Kárná řízení, důtky Učňovské knížky 1956 Osobní karty Celkem bylo vyřazeno 60,55 bm písemností, tj. 521 karton a 5 balíků Hana Machatová Petr Zimmermann, prom. hist. pracovník pověřený úkolem ředitel SOA

15 I n v e n t á r n í s e z n a m - 4 -

16 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. A. Registraturní pomůcky 1 Podací deník (odeslaná pošta) kn 1 2 Podací deník (odeslaná pošta) kn 2 3 Podací deník (odeslaná pošta) kn 3 4 Podací deník (odeslaná pošta) kn 4 5 Podací deník (odeslaná pošta) kn 5 6 Podací deník (došlá pošta) kn 6 7 Podací deník (došlá pošta) kn 7 8 Podací deník (došlá pošta) kn 8 B. Spisy 1. Útvar ředitele 10. Písemnosti týkající se gremiálních porad Zápisy z gremiálních porad podniku kt kt kt Zápisy z gremiálních porad závodu Pardubice 1974,1975, ,1986, kt Podklady a zprávy pro gremiální porady a zprávy z gremiálních porad 11. Příkazy ředitele kt kt kt kt kt kt kt kt kt

17 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Příkazy podnikového ředitele , kt kt Příkazy ředitele závodu kt Směrnice ředitele Směrnice ředitele podniku kt Zápisy z porad ředitelů Zápisy z porad ředitelů závodů a státního podniku kt kt Směrnice a pokyny podnikových náměstků Pokyny ekonomického náměstka kt Směrnice ekonomického náměstka ,1970, kt Směrnice technického náměstka , , , kt Směrnice obchodního náměstka 1975,1977,1978,1984,1985 kt Pokyny obchodního náměstka 1989 kt Směrnice výrobního náměstka 1967,1974,1975,1979,1980, 1983,1984,1987,1988 kt Směrnice náměstka pro kádrovou a personální práci 1977,1981, kt Podnikové komise Seznamy komisí na podniku - poradní orgány ředitele podniku Zápisy ze schůzí podnikové komise jakosti kt ,1971,1972,1980,1981 kt Zápisy ze schůzí likvidační komise kt

18 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí komise technicko hospodářských norem Zápisy ze schůzí normotvorné komise Zápisy ze schůzí organizačně ekonomické komise Zápisy ze schůzí požárně technické komise Zápisy ze schůzí racionalizační komise , kt kt kt , ,1988 kt kt Zápisy ze schůzí výtěžnostní komise 1965 kt Zápisy ze schůzí zlepšovatelské komise Zápisy ze schůzí inventarizační komise 1961, , , ,1983,1984,1987, , , , kt 21 kt Zápisy ze schůzí fluktuační komise 1982 kt Zápisy ze schůzí investiční komise , ,1979 kt Zápisy ze schůzí mzdové komise kt Zápisy ze schůzí energetické komise kt Zápisy z jednání stabilizační komise kt Zápisy z jednání koordinační komise kt Návrh na statut komise investiční s.d. kt Jmenovací dekrety členů komisí 1989 kt Socialistické soutěžení Podnikové socialistické závazky , kt Socialistické soutěže 1975,1976,1982 kt

19 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí Rady brigády socialistické práce kt Sociologická sonda Spokojenost s prací a řízením na podniku 1967 kt Písemnosti k organizaci a řízení podniku Organizační řády 1963,1975,1981,1983,1985, 1990 kt Pracovní řád 1972 kt Vnitropodniková pravidla řízení, plánování a odměňování Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení kt kt Seznamy závodů a provozoven 1960,1961,1964,1967,1975, 1984,1988 kt Organizační zprávy 1962,1963 kt Statut Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice 1984 kt Výhledové koncepce a generely rozvoje technické základny Rozhodnutí a usnesení o vzniku a zániku podniku 19. Hospodaření podniku 1966,1970,1971,1980,1981, 1984, , , kt 27 kt Roční komplexní rozbory hospodaření Roční výkazy kt kt kt kt kt kt

20 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 20. Zápisy z porad kt kt Zápisy z porad vedoucích personálního a metodického oddělení závodů 1984, kt Zápisy z porad vedoucích dopravy 1966 kt Zápisy z porad výrobně technických zástupců ředitelů závodů kt , ,1976- kt ,1982,1984, Zápisy z porady útvaru 1979,1982,1983 kt Zápisy z porady pracovníků materiálně technické základny Zápisy z porad ekonomických zástupců ředitelů závodů Zápisy z porad výrobních náměstků s vedoucími oddělení kt kt , kt Zápisy z výrobní porady , kt Zápisy z porad obchodního útvaru 1984,1987,1990 kt Zápisy z porad vedoucích výrobního útvaru s vedoucími oddělení kt Zápisy z porad výrobních útvarů 1990 kt Zápisy z porad energetiků a vodohospodářů 1963,1981, ,1990 kt Zápisy z porad technologů a výrobních dispečerů 1961,1962,1973,1974,1976, 1987 kt Zápisy z porad vedení 1984,1991 kt Zápisy z porad mechaniků závodů kt

21 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy z porad vedoucích provozoven 1970,1971,1976, kt Zápisy z porad ekonomického úseku , ,1976, 1977,1981,1982,1984 kt Zápisy z porad pekařských a cukrářských technologů 1965,1966, , , ,1987 kt Zápisy z porad vedoucích technického útvaru kt Zápisy z porady pracovníků odbytu 1985 kt Zápisy z porad výrobních inspektorů kt Zápisy z porad útvaru hlavního inženýra 1963 kt Zápisy z porad dopravních referentů 1960 kt Zápisy z porad odbytových referentů 1960 kt Zápisy ze schůzí techniků 1960 kt Útvar řízení jakosti 20. Podnikové normy Upřesněný program péče o jakost pekárenských a cukrárenských výrobků v období 5. pětiletého plánu Analýza současného stavu jakosti pekařských a cukrářských výrobků včetně úrovně řízení jakosti 1973 kt kt Komplexní systém řízení jakosti 1979 kt Technicko hospodářské normy cukrárenských výrobků Závěrečná zpráva o výzkumu a vypracování metodik pro kontrolu jakosti výrobků 1980,1989,1990 kt kt

22 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Československé státní normy, Oborové normy 21. Recepty ,1960,1961,1963, ,1972,1973, ,1988 kt Podnikové normy a receptury 1960, kt kt kt kt kt kt Útvar hlavního kontrolora 30. Podnikové kontroly Protokoly a revizní zprávy z podnikových kontrol 1964 kt kt kt kt , kt kt kt kt Kontroly jinými organizacemi Zápisy z kontrolních dnů Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové Protokoly o revizích Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu - Krajský inspektorát Pardubice Zprávy z prověrek konaných Státní bankou Československou, finančním odborem Východočeského krajského národního výboru, Okresní finanční správou Pardubice , kt kt , kt

23 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 4. Právní útvar 40. Soudní jednání Vyřízené soudní spory ,1979,1981,1982, kt Smlouvy Smlouva o sdružení uzavřená mezi Oborovým ředitelstvím Mlýnů a pekáren v Praze a národními podniky pekárensko - cukrárenskými řízenými Národním výborem hlavního města Prahy a krajským národním výborem 1967 kt Zápisy z jednání Záznamy z jednání mezi Východočeskými pekárnami a cukrárnami, n. p., Pardubice a jinými podniky 1969 kt Majetek, nemovitosti, pozemky Převody správy národního majetku kt Delimitace nemovitostí , kt Žádosti o vydání majetku kt Nájemní smlouvy 1965 kt Majetkoprávní záležitosti (koupě a převody nemovitostí) kt Evidenční karty pozemků 1965 kt Odbor technicko odborného referenta 50. Dokumentace k jednotlivým stavbám Výstavba průmyslové pekárny v Havlíčkově Brodě - investiční záměr Výstavba průmyslové pekárny pro sto tisíc obyvatel v Hradci Králové kt ,1972 kt 58

24 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Výstavba pekárny v Chotěboři kt 59, Výstavba pekárny v Chrudimi 1960 kt 61, Rekonstrukce pekárny Náchod - Běloves Výstavba průmyslové pekárny P-4 v Pardubicích Rekonstrukce perníkárny v Pardubicích "Kapo", Rožkova ulice kt 62, kt kt Rekonstrukce pekárny v Semilech 1964 kt Přístavba pekárny ve Svitavách kt Výstavba pekárny v Trutnově kt 65, Automatické odsazování rohlíků s.d. kt Pekárna Havlíčkův Brod 1960 kt Pecová pekárna Rtyně v Podkrkonoší 1956 kt Pekárna č Jičín 1962 kt 69, Pekárna Hradec Králové 1963 kt Pekárna Pardubice 1967 kt Pekárna Trutnov 1968 kt Pekárna Havlíčkův Brod 1972 kt Pekárna Svitavy 1965 kt Stroj na rohlíky 1966 kt Oddělení hlavního mechanika 60. Uzavření provozoven Protokoly o uzavření provozoven kt

25 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 7. Oddělení bezpečnostního technika 70. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Situační zpráva z úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Veřejná prověrka pracovního prostředí a bezpečnosti práce 1975 kt ,1980, kt Záznamy o pracovních úrazech , kt Požární ochrana Vyhodnocení požární ochrany za rok 1984, kt Útvar ekonomického náměstka 80. Nařízení ekonomického náměstka Prémiové řády 1963, ,1976,1978, 1980 kt Náplně práce pracovníků ekonomického oddělení 1970 kt Statut technicko ekonomické rady 1960 kt Odbor informační soustavy 90. Statistika Roční statistické výkazy 1961,1973,1975 kt Roční výkazy o základních údajích za provozovny průmyslových podniků 1989 kt Odbor financování a cen 100. Ceníky Ceníky výrobků a surovin 1961,1970,1972,1985, kt Cenové výměry kt

26 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Plánované kalkulace 1966, ,1981,1982, 1988,1990 kt Odbor plánování 110. Plány Roční plány Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení na rok Hlavní směry činnosti podniku pro rok kt kt kt ,1982 kt ,1968 kt kt Útvar výrobního náměstka 120. Výrobní pokyny, výrobní koncepce Výrobní program na rok ,1984, kt Sborníky plánovaných výrobků ,1976 kt Zlepšovatelské hnutí Tématické úkoly 1963, ,1977,1979 kt Informační bulletin zlepšovatelského hnutí 1978,1979 kt Deník zlepšovatelských návrhů 1989 kt Přihlášky zlepšovacích návrhů kt ,1963,1971,1972 kt ,1978 kt kt kt kt

27 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 13. Útvar pro kádrovou a personální práci 130. Agenda péče o pracující Zpráva o plnění plánu personálního a sociálního rozvoje za rok Plán kádrového, personálního a sociálního rozvoje Komplexní program péče o mladou generaci 1987,1988 kt kt kt Péče o pracující a sociální program kt Předávání a přebírání funkcí Protokoly a zápisy o předávání a přebírání funkcí 132. Základní organizace SSM 1964,1966,1969,1970,1973, , kt Plány činnosti ZO SSM 1974,1975,1978 kt Zprávy o činnosti ZO SSM 1975, kt Zápisy z výborových schůzí kt Zápisy z členských schůzí kt Základní organizace SČSP Zprávy o činnosti 1976,1977 kt Plány práce SČSP kt Zápisy z výborových schůzí SČSP kt 90 C. Fotografie 156 Alba fotografií (2 kusy) s.d. al Fotografie výrobků (109 kusů) s.d. ft

28 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. D. Dokumentační materiál 158 Historie Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice (vydáno na počest 30. výročí osvobození ČSR) 1975 kt

29 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice 2. Zkratka názvu fondu VčPc Pardubice 3. Časový rozsah (1955) (1992) 4. Počet evidenčních jednotek 209 (8 knih, 90 kartonů, 2 alba, 109 fotografií) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 11,20 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Hana Machatová 10. Pomůcku sestavila Hana Machatová 11. Počet stran 29 (z toho 14 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOA-892/ZA-2010, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Hana Machatová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Příloha č. 1 ke směrnici č. 15 S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n skartační znak "" (k trvalému uložení do archivu jako archiválie);

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz Obchodní činnost a Zásoby, zásobování N Nabídky: viz "Obchodní činnost" Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti) S 5 Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti) S 5 Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 5 Nadnormativní a nepotřebné

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

EL NAD č.: AP č.: 555

EL NAD č.: AP č.: 555 Státní okresní archiv Klatovy Učňovská škola zemědělská Sušice 1958-1959 Inventář EL NAD č.: 2465 AP č.: 555 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 4132 č. archivní pomůcky: 8911 KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II 1965-1990 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Státní oblastní archiv v Plzni. ROH závodní výbor při Krajském dopravním středisku Plzeň Inventář. EL NAD č.: AP č.

Státní oblastní archiv v Plzni. ROH závodní výbor při Krajském dopravním středisku Plzeň Inventář. EL NAD č.: AP č. Státní oblastní archiv v Plzni ROH závodní výbor při Krajském dopravním středisku Plzeň 1962-1984 Inventář EL NAD č.: 10587 AP č.: 669 Mgr. Michael Pešťák Plzeň 2012 Obsah I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí

Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 403 č. archivní pomůcky: 8940 Chronotechna, n. p. Šternberk, závod Meziměstí (945) 946-948 (949) inventář Mgr. Jana Šimková Zámrsk 04 O b s a h Úvod 3

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

1. Skartační plán část č. 1

1. Skartační plán část č. 1 1. Skartační plán část č. 1 Organizace společnosti název ordinace, adresa sídla Pokyny pro plnění úkolů v léčebné péči, dokumenty týkající se sítě a rajonizace zdravotnických zařízení Publikace min. zdravotnictví

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD 3879. archivní pom cky 8886 Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 inventá Pavlína Janíková Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce archivního

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, lachovo Březí, okres Prachatice Komenského 36, PČ: 384 22 IČO: 4728721 tel.: 388 320 21 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net PIOÝ KRTČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem Evídenční číslo: 3063/2010/KUUK Jednací číslo.: 193/KON/2009 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Družstevní velkoobchod oděvním zbožím Plzeň

Družstevní velkoobchod oděvním zbožím Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní velkoobchod oděvním zbožím Plzeň 1955 1958 Inventář EL NAD č.: 10234 AP č.: 704 Mgr. Michal Peleška Plzeň 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky IČ: 00255131

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

- sledovaných staveb A - stavu investic S 5 evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3 expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení

- sledovaných staveb A - stavu investic S 5 evidenční listy a karty strojů (po vyřazení) S 3 expertízy, registrace, povolovací a schvalovací řízení H Harmonogramy: pokud rejstřík neuvádí u některé agendy jinak S 3 Havárie provozní: havarijní plán S 5 hlášení, zprávy, protokoly s dokumentací o haváriích a škodách velkého rozsahu kniha havarijních událostí

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KŮOK/42879/2009/KŘ-K/7131 Č.j.: KUOK 2022/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.1.2014 4.0 8 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2.12.2013 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace

Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace Dodatek vychází z následujících závazných dokumentů: Prováděcí směrnice MŠMT pro OP RLZ /kapitola 2.2 - vztahuje se

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více