STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010

2 O b s a h Úvod 3 I. Dějiny původce fondu 4 II. Vývoj a dějiny fondu 6 III. Archivní charakteristika fondu 7 IV. Stručný rozbor obsahu fondu 8 V. Záznam o uspořádání fondu 8 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 9 Inventární seznam 15 A. Registraturní pomůcky 16 B. Spisy Útvar ředitele Útvar řízení jakosti Útvar hlavního kontrolora Právní útvar Odbor technicko odborného referenta Oddělení hlavního mechanika Oddělení bezpečnostního technika Útvar ekonomického náměstka Odbor informační soustavy Odbor financování a cen Odbor plánování Útvar výrobního náměstka Útvar pro kádrovou a personální práci 27 C. Fotografie 27 D. Dokumentační materiál 28 Tiráž 29

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Národní podnik Východočeské mlýny a pekárny Pardubice vznikl k na základě výměru Ministerstva potravinářského průmyslu z č. j. 722/92/60-01 z bývalého národního podniku Hradecké mlýny a pekárny v Předměřicích nad Labem, jemuž byl změněn název a sídlo na Východočeské mlýny a pekárny, národní podnik, Pardubice. S tímto podnikem byl k témuž datu sloučen bývalý národní podnik Pardubické mlýny a pekárny. Dnem byly do Východočeských mlýnů a pekáren zapojeny pekárny lidově spotřebních družstev a od také i cukrárny těchto družstev. Podle usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové ze dne se stal národní podnik Východočeské mlýny a pekárny od právním nástupcem zrušeného krajského podniku místního hospodářství Výživa v Hořicích v Podkrkonoší a krajského podniku místního průmyslu Cukrárny a sodovkárny v Pardubicích. Na základě usnesení vlády č. 1165/62 ze dne a usnesení pléna Východočeského krajského národního výboru ze dne byly z řízení podniku vyčleněny mlýny, a to k K tomuto datu byla současně provedena změna názvu organizace na Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice. Tento podnik řídil šest závodů, a to Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Pardubice a Vysoké Mýto. Nadřízeným orgánem byl Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové. Základní činností Východočeských pekáren a cukráren Pardubice bylo v rozhodující míře zásobování východočeského kraje pekárenskými a cukrářskými výrobky. Základní organizační uspořádání podniku bylo: - podnikové ředitelství, - závody, - hospodářská střediska, - střední odborné učiliště. Výrobu v kraji organizoval podnik v šesti okresních závodech. Závody řídily 96 výrobních provozoven, z toho 53 pekárenských a 43 cukrárenských. Ke dni založil Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové jako zřizovatel svým usnesením plenárního zasedání ze dne státní podnik Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Státní podnik sídlil v Pardubicích, ulice Arnošta z Pardubic Předmětem podnikání bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba, - 4 -

5 b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) průmysl krmiv, f) maloobchodní prodej výrobků, g) řízení a správa středního odborného učiliště včetně modernizace, přístaveb a nástaveb stávajících kapacit, h) projekční činnost při realizaci akcí do výše schválení dle příslušných předpisů, i) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, j) inženýrská činnost ve funkci projektanta, kompletátora a generálního dodavatele zařízení pro obor pekáren a cukráren a stavebních akcí, k) výroba strojního zařízení ve vývojovém a realizačním středisku pro obor pekáren a cukráren při realizaci akcí technického rozvoje, l) servisní činnost v oboru kotlů, plyno a elektro spotřebičů, m) doprava nákladní a autobusová pro vlastní potřebu a doprava zprostředkovaná vytěžovacím střediskem, n) návrh sestavení technologického zařízení a pomocných provozů, o) výběr vhodného zařízení včetně pomoci při jeho dodávkách, montáži a seřízení, p) uvedení pekárny do provozu, q) dodání technologických postupů a výběr sortimentu včetně jeho schválení, r) zpracování návrhu na účetní evidenci případně s využitím výpočetní techniky včetně dodávky programového vybavení, s) servisní služby na výrobní zařízení včetně revizí, t) vyškolení odborných pracovníků, u) vyučení pekařů, v) pomoc při zajištění dodávek surovin a obalů, w) výpomoc při zajišťování dovozových surovin (předpoklad vlastních devizových prostředků zřozovatele), x) informace o podmínkách dodávek pekárenských výrobků. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové na základě rozhodnutí plenárního zasedání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne vstoupil tento podnik do likvidace ke dni

6 Na základě usnesení plenárního zasedání Městského národního výboru v Pardubicích ze dne byl zřízen ke dni podnik s novým názvem, a to Pekárny a cukrárny Pardubice, státní podnik. Sídlo podniku bylo Na ležánkách 1624, Pardubice. Předmětem činnosti bylo: a) pekárenská a cukrárenská výroba a výroba perníku, b) cukrovinkářská výroba, c) trvanlivé pečivo, d) pochutiny a přísady do pečiva, e) maloobchodní prodej potravinářských výrobků, f) investiční výstavba, rekonstrukce a modernizace vlastních základních prostředků, g) výroba strojního zařízení pro potravinářskou výrobu ve vlastním vývojovém a realizačním středisku, h) vnitropodniková doprava, i) nákladní a autobusová doprava, j) poradenská činnost, k) technický servis pro pekárny a cukrárny, l) zásobování potravinářskými surovinami. Na tento státní podnik přešla veškerá práva a přebral veškeré závazky, které odpovídaly právům a závazkům dosavadního státního podniku Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice. Usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 55/V-9/92 ze dne byl zrušen státní podnik Pekárny a cukrárny Pardubice bez likvidace ke dni Na základě rozhodnutí primátora města Pardubic ze dne byl převeden majetek tohoto státního podniku ke dni na Fond národního majetku České republiky. II. Vývoj a dějiny fondu Nezpracovaný archivní fond byl do Státního oblastního archivu v Zámrsku předán z Východočeských pekáren a cukráren Pardubice v roce 1966 (č. př. 64/1966), v roce 1975 (č. př. 28/1975), v roce 1976 (č. př. 37/1976), v roce 1977 (č. př. 11/1977, 41/1977, 54/1977), v roce 1978 (č. př. 44/1978, 61/1978), v roce 1979 (č. př. 11/1979), v roce 1982 (č. př. 13/1982, 110/1982, 111/1982), v roce 1983 (č. př. 75/1983), v roce 1984 (č. př. 96/1984, 97/1984), v roce 1985 (č. př. 153/1985), v roce 1986 (č. př. 34/1986, 36/1986), v roce 1988 (č. př. 42/1988, - 6 -

7 46/1988), v roce 1989 (č. př. 107/1989), v roce 1990 (č. př. 29/1990, 153/1990, 163/1990), v roce 1991 (č. př. 75/1991), v roce 1992 (č. př. 114/1992), v roce 1994 (č. př. 92/1994) a z firmy PePa, s. r. o., Pardubice v roce 1995 (č. př. 173/1995), v roce 1996 (č. př. 289/1996), v roce 1997 (č. př. 35/1997, 165/1997), v roce 1998 (č. př. 416/1998), v roce 1999 (č. př. 337/1999). Materiál obsahoval 454 kartonů a 274 balíků v celkovém rozsahu 73,45 bm. Ve Státním oblastním archivu v Zámrsku byl tento fond pořádán a inventarizován během roku 2008 až Inventář byl sepsán v březnu III. Archivní charakteristika fondu Archivní fond tvoří 158 inventárních jednotek a 209 evidenčních jednotek, tj. 90 kartonů, 8 knih, 2 alba a 109 fotografií. Materiál má celkový rozsah 11,20 bm a zahrnuje časové období z let (1955) (1992). Vnitřní skartací bylo vyskartováno 60,55 bm. Při pořádání bylo postupováno podle skartačního řádu, který vydaly Východočeské pekárny a cukrárny, národní podnik, Pardubice v roce Pořádací schéma: 1. Útvar ředitele 2. Útvar řízení jakosti 3. Útvar hlavního kontrolora 4. Právní útvar 5. Odbor technicko odborného referenta 6. Oddělení hlavního mechanika 7. Oddělení bezpečnostního technika 8. Útvar ekonomického náměstka 9. Odbor informační soustavy 10. Odbor financování a cen 11. Odbor plánování 12. Útvar výrobního náměstka 13. Útvar pro kádrovou a personální práci Archiválie byly zařazeny do II. kategorie, jsou uloženy v kartonech. Jejich fyzický stav je dobrý

8 IV. Stručný rozbor obsahu fondu Archivní fond obsahuje písemnosti v rozmezí časového období (1955) (1992), které vznikly z činnosti Podnikového ředitelství Východočeských pekáren a cukráren Pardubice a závodu Pardubice. Písemnosti jsou řazeny podle signatur spisového řádu (viz inventární seznam). Důležitou část tohoto fondu tvoří zápisy z gremiálních porad podniku a závodu Pardubice, podklady a zprávy pro gremiální porady, příkazy ředitelů, různé směrnice a pokyny ředitele a jeho náměstků, zápisy z porad, zápisy z podnikových komisí, roční komplexní rozbory hospodaření a roční výkazy, podnikové normy a receptury, technická dokumetace k výstavbě pekáren, zlepšovatelské návrhy, písemnosti základní organizace SSM a základní organizace SČSP a fotografie výrobků. V. Záznam o uspořádání fondu Archivní fond roztřídila, uspořádala a zinventarizovala během let 2008 až 2010 ve Státním oblastním archivu v Zámrsku Hana Machatová

9 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Státní oblastní archiv v Zámrsku Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek Název fondu: Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice Časový rozsah fondu: (1955) (1992) Vnitřní skartace provedena: kdy: během let 2008 až 2010 při pořádání kým: Hanou Machatovou Vyřazené písemnosti časový rozsah ROH - výdaje za občerstvení ROH - rozpočty, faktury, doklady o výdajích, stvrzenky, hromadné příkazy k úhradě, cestovní příkazy Faktury Měsíční a čtvrtletní rozbory hospodaření Měsíční a čtvrtletní plány Běžná korespondence Korespondence ke zlepšovacím návrhům Měsíční výkazy o hodnocení výroby v množství Cestovní zprávy, výpočty diet Čtvrtletní a měsíční výkazy o práci Měsíční tabulky hodnocení jakosti pekařských výrobků Objednávky Korespondence týkající se zavedení nových cukrářských výrobků Dodací listy Zápisy o návštěvách u dlouhodobě nemocných Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu Duplicitní písemnosti Návrhy na nejlepší pracovníky úseku

10 Rekreace, lázně Návrhy na prémie Záznamy o provozu automobilů 1961 Zápisy a protokoly o škodách při autonehodách Potvrzení o podání přihlášek zlepšovacího návrhu 1983 Přehledy o plnitelnosti výkonových norem dle provozoven Měsíční přehledy o jakosti výrobků Plány dovolených Přepočty nájemného z nebytových prostor Měsíční a čtvrtletní rozbory stavu závodové dopravy Zápisy z likvidace základních prostředků Měsíční přehledy o stravování Nájemní smlouvy Časopisy Mlýnsko - pekárenský průmysl Úřední věstníky 1967 Pracovní příkazy Zpravodaj ústředních statistických orgánů Zrušené příkazy Poplatky z prodlení, penále Přehled materiálových položek materiálně-technické základny Inventurní zápisy Program zemědělského ekonomického účetního mzdového systému - mzdy Kandidátky navržených členů do ZV ROH 1983 Evidenční listy stížností Cestovní příkazy Seznamy nejlepších pracovníků Nájemné z nebytových prostor Měsíční výkazy o rozvoji iniciativy pracujících Rozpis přímých výrobních obalů Korespondence týkající se stížností Poukázky k výplatě odměny z fondu mistra (ředitele)

11 Členské přihlášky ROH Zúčtování a výplatní listiny Odměny Závěrečné učňovské zkoušky 1960 Záznamy o učních 1959 Nákladní listy 1956 Platové úpravy Výstupní listy Přehled stavu zásob náhradních dílů k automobilům 1970 Zápisy o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků 1973 Časový rozvrh rozvozu 1975 Měsíční vnitřní finanční doklady Rozpisy úkolů za měsíc 1989 Čerpání limitu pohonných hmot a ujetých kilometrů Evidenční listy stížností 1984 Vyplacené nemocenské dávky Propočet odpadkových odvodů ze záměn a úspor materiálů a obalů (měsíční hlášení) Měsíční přehledy plnění materiálových norem výrobku Přehled kontroly úpravy napájecí vody v kotelnách Převodky základních prostředků Návrhy na vyznamenání Inventární karty stroje nebo zařízení Časopis Odborář 1983 Hospodaření a využívání paliv a energií Seznamy pracovníků s. d. Doklady o vydání zboží 1989 Plán dovolených 1989 Karty jednotlivých půjček (z fondu kulturních a sociálních 1984 potřeb, na stabilizační výstavbu) Sazebníky daně z obratu Registr emisí zdrojů 1987 Měsíční výkazy práce dělnické kategorie

12 Čtvrtletní výkazy závodové jednotky Propočet odvodu úspor a záměn materiálu Měsíční výkazy v průmyslu Měsíční zúčtování výroby Dobropisy a hromadné příkazy Finanční zpravodaje a Věstníky vlády Stavy a pohyby pracovníků Nevyčerpaná dovolená Automatizovaný systém řízení podniku - počítačové 1979 sestavy Žádosti o úpravy palivové základny v důsledku změny spotřebičů Základní prostředky - počítačové sestavy Měsíční přehledy plnění materiálových norem - počítačové sestavy Měsíční mzdové výběrky 1975 Zápisy o odevzdání a převzetí budov nebo staveb Osobní listy zlepšovatele 1981 Tématické zájezdy Skladové karty Výkazy nerealizovaných výrobků - počítačové sestavy Přesčasová práce 1978 Karty osobních účtů s. d. Seznamy drobných krátkodobých předmětů a inventurní 1977 karty Příjemky 1987 Inventurní seznamy a srovnávací tabulky pro zásoby bez 1990 přirozeného úbytku Měsíční výkazy o počtu dělníků a provozních a 1984 obsluhujících pracovníků podle kvalifikace Sumář pohledávek za manka a škody s. d. Skladové karty zboží na pionýrských táborech s. d. Karty spotřebního materiálu

13 Čtvrtletní kontroly nezávadnosti vody na mikrobiotestech 1990 Povolené vyjímky Protokoly o provedeném zmetkovém řízení Učební smlouvy Běžná korespondence týkající se učňů Deníky spotřeby potravin a nápojů Výkazy práce technicko-hospodářských pracovníků Korespondence ohledně nájmů bytových a nebytových prostor (placení, neplacení nájmů, výpovědi) Specifikace výrobních obalů 1989 Čtvrtletní hlášení o hygieně a sanitaci Čtvrtletní rozpis plánu nákladů a hospodářského výsledku 1988 dle středisek Výkazy o spotřebě elektrické energie Tabulky plnění plánu kádrově personálního systému 1985 rozvoje Výkazy závodního stravování Limity přesčasové práce Rekapitulace spotřeby surovin Čtvrtletní propočty dodatkových odvodů ze záměn a úspor materiálů Protokoly o vzniku a likvidaci nestandartních výrobků 1991 Čtvrtletní výkazy o pracovní neschopnosti Časopis "Kontrola" Časopis "Odbory a společnost" 1986 Protokoly o vybilancování rozdílů ze změn velkoobchodních cen Protokoly o odběru vzorků 1981 Karty spotřeby materiálu 1985 Rekreace a zájezdy Přihlášky dětí na dětskou rekreaci odborů 1990 Zápisy z kontrol Technická dokumentace s. d

14 Revizní zprávy Smlouvy o převzetí hmotné odpovědnosti Prohlášení o hmotné odpovědnosti Čtvrtletní výkazy o bytovém hospodářství 1954 Zprávy vychovatelů rodičům Učební smlouvy Kárná řízení, důtky Učňovské knížky 1956 Osobní karty Celkem bylo vyřazeno 60,55 bm písemností, tj. 521 karton a 5 balíků Hana Machatová Petr Zimmermann, prom. hist. pracovník pověřený úkolem ředitel SOA

15 I n v e n t á r n í s e z n a m - 4 -

16 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. A. Registraturní pomůcky 1 Podací deník (odeslaná pošta) kn 1 2 Podací deník (odeslaná pošta) kn 2 3 Podací deník (odeslaná pošta) kn 3 4 Podací deník (odeslaná pošta) kn 4 5 Podací deník (odeslaná pošta) kn 5 6 Podací deník (došlá pošta) kn 6 7 Podací deník (došlá pošta) kn 7 8 Podací deník (došlá pošta) kn 8 B. Spisy 1. Útvar ředitele 10. Písemnosti týkající se gremiálních porad Zápisy z gremiálních porad podniku kt kt kt Zápisy z gremiálních porad závodu Pardubice 1974,1975, ,1986, kt Podklady a zprávy pro gremiální porady a zprávy z gremiálních porad 11. Příkazy ředitele kt kt kt kt kt kt kt kt kt

17 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Příkazy podnikového ředitele , kt kt Příkazy ředitele závodu kt Směrnice ředitele Směrnice ředitele podniku kt Zápisy z porad ředitelů Zápisy z porad ředitelů závodů a státního podniku kt kt Směrnice a pokyny podnikových náměstků Pokyny ekonomického náměstka kt Směrnice ekonomického náměstka ,1970, kt Směrnice technického náměstka , , , kt Směrnice obchodního náměstka 1975,1977,1978,1984,1985 kt Pokyny obchodního náměstka 1989 kt Směrnice výrobního náměstka 1967,1974,1975,1979,1980, 1983,1984,1987,1988 kt Směrnice náměstka pro kádrovou a personální práci 1977,1981, kt Podnikové komise Seznamy komisí na podniku - poradní orgány ředitele podniku Zápisy ze schůzí podnikové komise jakosti kt ,1971,1972,1980,1981 kt Zápisy ze schůzí likvidační komise kt

18 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí komise technicko hospodářských norem Zápisy ze schůzí normotvorné komise Zápisy ze schůzí organizačně ekonomické komise Zápisy ze schůzí požárně technické komise Zápisy ze schůzí racionalizační komise , kt kt kt , ,1988 kt kt Zápisy ze schůzí výtěžnostní komise 1965 kt Zápisy ze schůzí zlepšovatelské komise Zápisy ze schůzí inventarizační komise 1961, , , ,1983,1984,1987, , , , kt 21 kt Zápisy ze schůzí fluktuační komise 1982 kt Zápisy ze schůzí investiční komise , ,1979 kt Zápisy ze schůzí mzdové komise kt Zápisy ze schůzí energetické komise kt Zápisy z jednání stabilizační komise kt Zápisy z jednání koordinační komise kt Návrh na statut komise investiční s.d. kt Jmenovací dekrety členů komisí 1989 kt Socialistické soutěžení Podnikové socialistické závazky , kt Socialistické soutěže 1975,1976,1982 kt

19 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy ze schůzí Rady brigády socialistické práce kt Sociologická sonda Spokojenost s prací a řízením na podniku 1967 kt Písemnosti k organizaci a řízení podniku Organizační řády 1963,1975,1981,1983,1985, 1990 kt Pracovní řád 1972 kt Vnitropodniková pravidla řízení, plánování a odměňování Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení kt kt Seznamy závodů a provozoven 1960,1961,1964,1967,1975, 1984,1988 kt Organizační zprávy 1962,1963 kt Statut Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice 1984 kt Výhledové koncepce a generely rozvoje technické základny Rozhodnutí a usnesení o vzniku a zániku podniku 19. Hospodaření podniku 1966,1970,1971,1980,1981, 1984, , , kt 27 kt Roční komplexní rozbory hospodaření Roční výkazy kt kt kt kt kt kt

20 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 20. Zápisy z porad kt kt Zápisy z porad vedoucích personálního a metodického oddělení závodů 1984, kt Zápisy z porad vedoucích dopravy 1966 kt Zápisy z porad výrobně technických zástupců ředitelů závodů kt , ,1976- kt ,1982,1984, Zápisy z porady útvaru 1979,1982,1983 kt Zápisy z porady pracovníků materiálně technické základny Zápisy z porad ekonomických zástupců ředitelů závodů Zápisy z porad výrobních náměstků s vedoucími oddělení kt kt , kt Zápisy z výrobní porady , kt Zápisy z porad obchodního útvaru 1984,1987,1990 kt Zápisy z porad vedoucích výrobního útvaru s vedoucími oddělení kt Zápisy z porad výrobních útvarů 1990 kt Zápisy z porad energetiků a vodohospodářů 1963,1981, ,1990 kt Zápisy z porad technologů a výrobních dispečerů 1961,1962,1973,1974,1976, 1987 kt Zápisy z porad vedení 1984,1991 kt Zápisy z porad mechaniků závodů kt

21 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Zápisy z porad vedoucích provozoven 1970,1971,1976, kt Zápisy z porad ekonomického úseku , ,1976, 1977,1981,1982,1984 kt Zápisy z porad pekařských a cukrářských technologů 1965,1966, , , ,1987 kt Zápisy z porad vedoucích technického útvaru kt Zápisy z porady pracovníků odbytu 1985 kt Zápisy z porad výrobních inspektorů kt Zápisy z porad útvaru hlavního inženýra 1963 kt Zápisy z porad dopravních referentů 1960 kt Zápisy z porad odbytových referentů 1960 kt Zápisy ze schůzí techniků 1960 kt Útvar řízení jakosti 20. Podnikové normy Upřesněný program péče o jakost pekárenských a cukrárenských výrobků v období 5. pětiletého plánu Analýza současného stavu jakosti pekařských a cukrářských výrobků včetně úrovně řízení jakosti 1973 kt kt Komplexní systém řízení jakosti 1979 kt Technicko hospodářské normy cukrárenských výrobků Závěrečná zpráva o výzkumu a vypracování metodik pro kontrolu jakosti výrobků 1980,1989,1990 kt kt

22 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Československé státní normy, Oborové normy 21. Recepty ,1960,1961,1963, ,1972,1973, ,1988 kt Podnikové normy a receptury 1960, kt kt kt kt kt kt Útvar hlavního kontrolora 30. Podnikové kontroly Protokoly a revizní zprávy z podnikových kontrol 1964 kt kt kt kt , kt kt kt kt Kontroly jinými organizacemi Zápisy z kontrolních dnů Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové Protokoly o revizích Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu - Krajský inspektorát Pardubice Zprávy z prověrek konaných Státní bankou Československou, finančním odborem Východočeského krajského národního výboru, Okresní finanční správou Pardubice , kt kt , kt

23 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 4. Právní útvar 40. Soudní jednání Vyřízené soudní spory ,1979,1981,1982, kt Smlouvy Smlouva o sdružení uzavřená mezi Oborovým ředitelstvím Mlýnů a pekáren v Praze a národními podniky pekárensko - cukrárenskými řízenými Národním výborem hlavního města Prahy a krajským národním výborem 1967 kt Zápisy z jednání Záznamy z jednání mezi Východočeskými pekárnami a cukrárnami, n. p., Pardubice a jinými podniky 1969 kt Majetek, nemovitosti, pozemky Převody správy národního majetku kt Delimitace nemovitostí , kt Žádosti o vydání majetku kt Nájemní smlouvy 1965 kt Majetkoprávní záležitosti (koupě a převody nemovitostí) kt Evidenční karty pozemků 1965 kt Odbor technicko odborného referenta 50. Dokumentace k jednotlivým stavbám Výstavba průmyslové pekárny v Havlíčkově Brodě - investiční záměr Výstavba průmyslové pekárny pro sto tisíc obyvatel v Hradci Králové kt ,1972 kt 58

24 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Výstavba pekárny v Chotěboři kt 59, Výstavba pekárny v Chrudimi 1960 kt 61, Rekonstrukce pekárny Náchod - Běloves Výstavba průmyslové pekárny P-4 v Pardubicích Rekonstrukce perníkárny v Pardubicích "Kapo", Rožkova ulice kt 62, kt kt Rekonstrukce pekárny v Semilech 1964 kt Přístavba pekárny ve Svitavách kt Výstavba pekárny v Trutnově kt 65, Automatické odsazování rohlíků s.d. kt Pekárna Havlíčkův Brod 1960 kt Pecová pekárna Rtyně v Podkrkonoší 1956 kt Pekárna č Jičín 1962 kt 69, Pekárna Hradec Králové 1963 kt Pekárna Pardubice 1967 kt Pekárna Trutnov 1968 kt Pekárna Havlíčkův Brod 1972 kt Pekárna Svitavy 1965 kt Stroj na rohlíky 1966 kt Oddělení hlavního mechanika 60. Uzavření provozoven Protokoly o uzavření provozoven kt

25 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 7. Oddělení bezpečnostního technika 70. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Situační zpráva z úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Veřejná prověrka pracovního prostředí a bezpečnosti práce 1975 kt ,1980, kt Záznamy o pracovních úrazech , kt Požární ochrana Vyhodnocení požární ochrany za rok 1984, kt Útvar ekonomického náměstka 80. Nařízení ekonomického náměstka Prémiové řády 1963, ,1976,1978, 1980 kt Náplně práce pracovníků ekonomického oddělení 1970 kt Statut technicko ekonomické rady 1960 kt Odbor informační soustavy 90. Statistika Roční statistické výkazy 1961,1973,1975 kt Roční výkazy o základních údajích za provozovny průmyslových podniků 1989 kt Odbor financování a cen 100. Ceníky Ceníky výrobků a surovin 1961,1970,1972,1985, kt Cenové výměry kt

26 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn Plánované kalkulace 1966, ,1981,1982, 1988,1990 kt Odbor plánování 110. Plány Roční plány Projekt uplatnění zásad zdokonalení plánovitého řízení na rok Hlavní směry činnosti podniku pro rok kt kt kt ,1982 kt ,1968 kt kt Útvar výrobního náměstka 120. Výrobní pokyny, výrobní koncepce Výrobní program na rok ,1984, kt Sborníky plánovaných výrobků ,1976 kt Zlepšovatelské hnutí Tématické úkoly 1963, ,1977,1979 kt Informační bulletin zlepšovatelského hnutí 1978,1979 kt Deník zlepšovatelských návrhů 1989 kt Přihlášky zlepšovacích návrhů kt ,1963,1971,1972 kt ,1978 kt kt kt kt

27 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. 13. Útvar pro kádrovou a personální práci 130. Agenda péče o pracující Zpráva o plnění plánu personálního a sociálního rozvoje za rok Plán kádrového, personálního a sociálního rozvoje Komplexní program péče o mladou generaci 1987,1988 kt kt kt Péče o pracující a sociální program kt Předávání a přebírání funkcí Protokoly a zápisy o předávání a přebírání funkcí 132. Základní organizace SSM 1964,1966,1969,1970,1973, , kt Plány činnosti ZO SSM 1974,1975,1978 kt Zprávy o činnosti ZO SSM 1975, kt Zápisy z výborových schůzí kt Zápisy z členských schůzí kt Základní organizace SČSP Zprávy o činnosti 1976,1977 kt Plány práce SČSP kt Zápisy z výborových schůzí SČSP kt 90 C. Fotografie 156 Alba fotografií (2 kusy) s.d. al Fotografie výrobků (109 kusů) s.d. ft

28 inv.č. sign. obsah časový rozsah evid. jedn. D. Dokumentační materiál 158 Historie Východočeských pekáren a cukráren, n. p., Pardubice (vydáno na počest 30. výročí osvobození ČSR) 1975 kt

29 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice 2. Zkratka názvu fondu VčPc Pardubice 3. Časový rozsah (1955) (1992) 4. Počet evidenčních jednotek 209 (8 knih, 90 kartonů, 2 alba, 109 fotografií) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 11,20 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Hana Machatová 10. Pomůcku sestavila Hana Machatová 11. Počet stran 29 (z toho 14 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOA-892/ZA-2010, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Hana Machatová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl

Státní okresní archiv Děčín. Okresní národní výbor Děčín 2. díl Státní okresní archiv Děčín Okresní národní výbor Děčín 2. díl (1945) 1960-1990 (1994) Inventář č. 557 NAD 999 Petr Joza Děčín 2006 132 Inventární soupis (1960-1990) Okresní národní výbor Děčín A - Spisy

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic

Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Příloha č.1 Spisový a skartační plán Městyse Brankovic Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Všeobecné znaky 51-99

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více