Acronis True Image 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis True Image 9.0"

Transkript

1 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka

2 Copyright Acronis, Inc., Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka společnosti IBM. Windows a MS-DOS jsou zapsané ochranná známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoli standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2 Copyright Acronis, Inc.,

3 Licenční smlouva s koncovým uživatelem LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Neakceptuji..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Software Acronis True Image je Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může Software používat pouze na jednom počítači, který má ve vlastnictví nebo pronájmu. Není možno používat Software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Poskytovat nebo povolit použití Software třetím stranám v rozporu s licenčním ujednáním. B. Poskytovat použití Software jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto Software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto Software jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis, a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. Copyright Acronis, Inc.,

4 Obsah Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD Co je Acronis True Image? Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Podmínky používání softwaru...8 KAPITOLA 2. INSTALACE A PROVOZ Systémové požadavky Acronis True Image Spuštění aplikace Acronis True Image Odstranění programu...10 KAPITOLA 3. OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU Hlavní okno programu Acronis Secure Zone Tvorba Acronis Secure Zone Změna velikosti Acronis Secure Zone Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager...17 KAPITOLA 4. TVORBA ZÁLOH Zálohování souborů a složek Zálohování disků a diskových oddílů Nastavení voleb zálohování Rozdělení záloh Úroveň komprese Ochrana zálohy Pre/post příkazy Další nastavení...24 KAPITOLA 5. OBNOVENÍ ZÁLOHOVANÝCH DAT Obnovení ve Windows nebo zavádění z CD? Obnovení souborů a složek Obnovení disků a diskových oddílů z diskových obrazů Spuštění Průvodce obnovou dat Výběr zálohy Kontrola integrity dat záložního souboru Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení Výběr cílového disku/diskového oddílu Změna typu obnoveného diskového oddílu Změna systému souborů obnoveného diskového oddílu Změna velikosti a umístění obnoveného diskového oddílu Přiřazení písmena obnovenému diskovému oddílu Kontrola systému souborů diskového oddílu po obnovení Obnovení více diskových oddílů najednou Skript pro obnovení a jeho spuštění...31 KAPITOLA 6. PŘIPOJENÍ DISKOVÉHO OBRAZU JAKO VIRTUÁLNÍHO DISKU Připojení diskového obrazu Odpojení diskového obrazu...34 KAPITOLA 7. PŘENOS SYSTÉMU NA NOVÝ DISK Všeobecné informace Copyright Acronis, Inc.,

5 Obsah 7.2 Zabezpečení Provedení přenosů Výběr režimu klonování Volba zdrojového disku Volba cílového disku Cílový disk rozdělený na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Data na starém disku Odstranění dat ze starého disku Volba metody přesunu diskových oddílů Rozdělení starého disku na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Skript klonování Klonování s ručním rozdělením na diskové oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku...43 KAPITOLA 8. PŘIDÁNÍ NOVÉHO PEVNÉHO DISKU Výběr pevného disku Tvorba nových diskových oddílů Skript přidání disku...46 KAPITOLA 9. NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY Tvorba naplánovaných úloh Nastavení denního spouštění Nastavení týdenního spouštění Nastavení měsíčního spouštění Nastavení jednorázového spuštění Správa naplánovaných úloh...51 KAPITOLA 10. DALŠÍ OPERACE Kontrola záloh Tvorba zaváděcích médií Zobrazení protokolových souborů Správa obnovení systému...55 Technická podpora...57 DODATEK A. DISKOVÉ ODDÍLY A SYSTÉMY SOUBORŮ A.1 Oddíly pevných disků...58 A.2 Systémy souborů...58 A.2.1 FAT A.2.2 FAT A.2.3 NTFS...59 A.2.4 Linux Ext A.2.5 Linux Ext A.2.6 Linux ReiserFS...60 DODATEK B. NASTAVENÍ PEVNÉHO DISKU A SYSTÉMU BIOS B.1 Instalace pevných disků do počítače...61 B.1.1 Instalace pevného disku, obecné pokyny...61 B.1.2 Zásuvky na základní desce, IDE kabel, napájecí kabel...62 B.1.3 Režimy instalace, přepínače...62 B.2.1 Nastavení počítače...64 B.2.2 Standardní nabídka nastavení CMOS...64 B.2.3 Zaváděcí sekvence, nabídka pokročilého nastavení CMOS...66 B.2.4 AwardBIOS...67 B.2.5 Chyby inicializace pevného disku...71 Copyright Acronis, Inc.,

6 Úvod Kapitola 1. Úvod 1.1 Co je Acronis True Image? Acronis True Image řeší problémy se zálohováním a zajišťuje bezpečnost veškerých informací na PC. Pomocí této aplikace můžete zálohovat vybrané soubory a složky, ale i celé disky a diskové oddíly. Pokud dojde k havárii, která zablokuje přístup k informacím nebo ovlivní činnost systému, nebo pokud náhodně odstraníte potřebné soubory, budete moci snadno obnovit systém a ztracená data. Jedinečná technologie vyvinutá společností Acronis a zahrnutá v aplikaci Acronis True Image umožňuje tvorbu přesných záloh sektor po sektoru včetně operačních systémů, aplikací a konfiguračních souborů, aktualizací softwaru, osobních nastavení a všech dat. Zálohy můžete ukládat na téměř libovolná zařízení pro ukládání na PC: na lokální pevné disky, síťové disky nebo na různých jednotkách vyměnitelných médií s rozhraním IDE, SCSI, FireWire (IEEE-1394), USB (1.0, 1.1 nebo 2.0) a PC card (dříve zvané PCMCIA) a také CD-R/RW, DVD-RW, DVD+R/RW, magnetooptických disků, jednotek Iomega Zip a Jaz. Pokud se chystáte instalovat nový pevný disk, Acronis True Image pomůže přenést informace ze starého disku včetně operačních systémů, aplikací, dokumentů a osobních nastavení během několika minut. Díky průvodcům a uživatelsky přívětivému rozhraní ve stylu Windows XP bude vaše práce ještě pohodlnější. Stačí odpovědět na pár jednoduchých otázek a nechat aplikaci Acronis True Image, aby se postaral o všechno ostatní! Když nastane problém, během krátké doby dojde k nápravě a budete moci opět pracovat. 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Acronis True Image 9.0 obsahuje mnoho nových funkcí: Zálohování souborů a složek pomocí filtrů Rozdílové zálohování Uživatelské výchozí nastavení zálohování Nástroj Správa obnovení systému Vylepšené rozhraní a vyšší výkon 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Záloha je soubor obsahující kopie dat vybraných souborů/složek nebo kopii všech informací uložených na vybraném disku/diskovém oddílu. Pokud zálohujete soubory a složky, zkomprimují a uloží se jen jejich data spolu se stromovou strukturou složek. 6 Copyright Acronis, Inc.,

7 Úvod Zálohování disků a diskových oddílů se provádí jinak: Acronis True Image uloží sektor po sektoru snímek disku, který obsahuje operační systém, registry, ovladače, aplikace a datové soubory a také systémové oblasti skryté před uživatelem. Tento postup se nazývá 'tvorba diskového obrazu' a výsledná záloha se většinou nazývá obraz disku/diskového oddílu. Acronis True Image ukládá jen ty části pevného disku, které obsahují data (u podporovaných systémů souborů). Neobsahuje však data z odkládacího souboru (win386.swp pod Windows 98/Me a pagefile.sys pod Windows NT/2000/XP), ani ze souboru hiberfil.sys (soubor, který uchovává obsah paměti RAM, když přejde počítač do spánku). Tím se zmenšuje velikost diskových obrazů a zrychluje jejich vytváření a obnovení dat z nich. Obraz diskového oddílu obsahuje všechny soubory a adresáře bez ohledu na jejich atributy (včetně skrytých a systémových souborů), zaváděcí záznam, FAT (tabulku rozmístění souborů) a kořenový adresář. Obraz disku obsahuje obrazy všech diskových oddílů a také stopu nula s hlavním zaváděcím záznamem (MBR). Implicitně mají všechny zálohy aplikace Acronis True Image příponu.tib. Zálohy s proměnnou velikostí lze rozdělit do několika souborů, ze kterých se dohromady složí původní záloha. Samostatnou zálohu lze rovněž rozdělit kvůli vypálení na vyměnitelné médium. 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Acronis True Image umí vytvářet přírůstkové a rozdílové zálohy. Soubor přírůstkové zálohy obsahuje jen data, která se změnila od posledního vytvoření úplné nebo přírůstkové zálohy. Je tedy menší a její tvorba zabere méně času. Protože však neobsahuje všechny informace o disku (diskovém oddílu), jsou k obnovení třeba předchozí přírůstkové zálohy a původní úplný obraz. Sada přírůstkových záloh umožňuje obnovení disku do libovolného ze stavů uložených v těchto zálohách. Pokud jednou vytvoříte úplnou zálohu a poté budete každý den v měsíci vytvářet přírůstkové zálohy, dosáhnete stejného výsledku jako kdybyste vytvářeli každý den úplné zálohy. Potřebný čas a prostor na disku (či vyměnitelném médiu) se asi desetkrát zmenší. Na rozdíl od přírůstkového zálohování, které při každém zálohování vytvoří v řetězci nový soubor, vytvoří rozdílové zálohování jen jeden soubor obsahující změny oproti původní úplné záloze. Obecně se rozdílová záloha obnoví rychleji než přírůstková, protože program nemusí procházet dlouhým řetězem předchozích záloh. Tuto možnost zvažte, pokud nechcete data zálohovat často nebo ukládáte mnoho stavů dat, avšak máte málo času nebo místa na disku, abyste vytvářeli úplné zálohy.. Přírůstková nebo rozdílová záloha vytvořená po defragmentaci disku může být výrazně větší než obvykle. Je to z toho důvodu, že program pro defragmentaci mění umístění souborů na disku a přírůstkové diskové obrazy tyto změny odrážejí. Copyright Acronis, Inc.,

8 Úvod 1.5 Podmínky používání softwaru Podmínky používání aplikace Acronis True Image jsou uvedeny v kapitole «Licenční smlouva» (v této příručce strana 3). Jedinečné sériové číslo je potvrzením legálního zakoupení a používání aplikace Acronis True Image v systému. Podle současných zákonů je «Licenční ujednání» považováno za smlouvu mezi vámi a společností Acronis Inc. Smlouva je právní dokument a její porušení může mít za následek soudní žalobu. Nelegální používání anebo distribuce tohoto software bude soudně stíhána. 8 Copyright Acronis, Inc.,

9 Instalace a provoz Kapitola 2. Instalace a provoz 2.1 Systémové požadavky Acronis True Image vyžaduje následující hardware: Procesor Pentium nebo lepší 64 MB RAM Disketová mechanika nebo mechanika CD-RW pro tvorbu zaváděcích médií Myš (doporučeno) 2.2 Acronis True Image Jak instalovat aplikaci Acronis True Image: 1. Vložte instalační CD do své CD jednotky. 2. Postupujte podle pokynů instalačního programu. 3. Zobrazí se výzva ke zvolení typu instalace Typická, Volitelná či Plná. Po stisknutí tlačítka Volitelná můžete vypnout instalaci Programu pro tvorbu zaváděcích médií nástroje pro tvorbu záchranných zaváděcích médií (viz 10.2 Tvorba zaváděcích médií ). Tento nástroj nepotřebujete v případě, že jste zakoupili produkt v balení, které obsahuje zaváděcí CD. Záchranný disk však budete moci vytvořit jen bezprostředně po instalaci (viz níže). Po instalaci programu pro tvorbu zaváděcích médií je však budete moci vytvářet kdykoliv v hlavním okně programu. 4. Po výběru možností instalace a zkopírování souborů aplikace Acronis True Image na pevný disk budete vyzváni k vytvoření zaváděcí diskety nebo média CD- R/W. Zatímco diskové obrazy vytváří aplikace Acronis True Image v prostředí Windows, proces obnovení budete možná muset spouštět ze zaváděcího média. Proto důrazně doporučujeme, abyste si je vytvořili. Po dokončení instalace aplikace Acronis True Image je nutné restartovat počítač. Po instalaci vytvoří Acronis True Image ve Správci zařízení nové zařízení (Ovládací panely fi Systém fi Hardware fi Správce zařízení fi Acronis Devices fi Acronis TrueImage Backup Archive Explorer). Toto zařízení nevypínejte ani neodstraňujte, protože je potřebné k připojení obrazů jako virtuálních disků (viz Kapitola 6 Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku ). Acronis True Image podporuje také instalační od společnosti Microsoft (msiexec.exe) se všemi jeho příkazy. 2.3 Spuštění aplikace Acronis True Image V normálním režimu můžete ve Windows spustit aplikaci Acronis True Image výběrem položky Acronisfi True Image, z nabídky Start fi Programy. Tím se objeví na obrazovce okno programu. Copyright Acronis, Inc.,

10 Instalace a provoz Pokud se operační systém z nějakého důvodu nezavede, můžete spustit správce Acronis Startup Recovery Manager. Ten však musí být před použitím aktivován; viz 3.3 Acronis Startup Recovery Manager chcete-li se o této funkci dozvědět více. Chcete-li tento program spustit, stiskněte během zavádění PC klávesu F11, jakmile se zobrazí příslušná výzva. Acronis True Image se spustí v samostatném režimu a umožní obnovení dříve vytvořených obrazů. Pokud jsou data na disku zcela znehodnocena a nemůžete zavést systém (nebo pokud nemáte aktivovanou aplikaci Acronis Startup Recovery Manager), je nutné využít zaváděcích médií dodaných s krabicovou verzí nebo vytvořených během instalační procedury či pomocí Nástroje pro tvorbu zaváděcích záchranných médií. Tím se automaticky zavede Acronis True Image, což uživateli umožní obnovit poškozené diskové oddíly. 2.4 Odstranění programu Odstranění aplikace Acronis True Image z PC provedete výběrem položky Acronis fi True Imagefi Uninstall Acronis True Image z nabídky Programy. Zobrazí se dialog pro potvrzení odstranění programu. Klepnutím na tlačítko Ano jej potvrdíte a zcela odstraníte aplikaci Acronis True Image. Potom bude možná nutné počítač restartovat a tím tento úkon dokončit. 10 Copyright Acronis, Inc.,

11 Obecné informace o programu Kapitola 3. Obecné informace o programu 3.1 Hlavní okno programu Hlavní okno programu obsahuje nabídku, panel nástrojů, boční panel, panel Aktivní úlohy a pracovní plochu. Pracovní plocha obsahuje ikony operací, boční panel nabízí panely Nástroje a Nápověda. Hlavní okno programu Většina ovládacích prvků je v různých oblastech okna zastoupena dvakrát nebo třikrát, což vám nabízí více způsobů výběru. Potřebnou operaci můžete spustit například klepnutím na její ikonu v hlavní oblasti nebo výběrem stejné ikonu z nabídky Operace nebo Nástroje. Hlavní okno obsahuje ikony operací rozdělené do dvou skupin. Skupina Úlohy obsahuje následující operace: Zálohovat vytvoří soubor zálohy Obnovit obnoví pomocí dříve vytvořené zálohy disk, diskový oddíl, soubor nebo složku Klonovat disk přenese OS, aplikace a data ze starého disku na nový Přidat nový disk přidá nový disk pro uložení dat, zatímco OS a aplikace ponechá na starém disku. Skupina Nástroje obsahuje následující položky: Připojit diskový obraz připojí obraz disku/diskového oddílu jako virtuální disk Odpojit diskový obraz odpojí připojenou virtuální diskovou jednotku Copyright Acronis, Inc.,

12 Obecné informace o programu Kontrolovat zálohu spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Zobrazit protokol zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovení zavádění Nabídky programu Pruh nabídek programu obsahuje nabídky Operace, Zobrazit, Nástroje a Nápověda. Nabídka Operace obsahuje seznam dostupných operací včetně plánování. Nabídka Zobrazit obsahuje položky pro nastavení vzhledu okna programu: Panely nástrojů obsahuje příkazy pro ovládání ikon panelů nástrojů Panel obvyklých úloh zobrazí/skryje boční panel Stavový řádek zobrazí/skryje stavový řádek Aktivní úlohy zobrazí/skryje panel Aktivní úlohy v dolní části hlavní oblasti. Nabídka Nástroje obsahuje následující položky: Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovení zavádění Kontrola zálohy spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Vytvořit zaváděcí média spustí proceduru vytvoření zaváděcích médií Zobrazit protokolový soubor zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Možnosti zobrazí dialog pro úpravu výchozího nastavení zálohování a vzhledu textu (písma). Nabídka Nápověda se používá ke zobrazení nápovědy a získání informací o aplikaci Acronis True Image. Panel Aktivní úlohy Panel Aktivní úlohy zobrazuje naplánované a právě probíhající úlohy. Obsahuje vlastní panel nástrojů. Tento panel nástrojů lze upravit klepnutím pravým tlačítkem a výběrem požadovaných voleb. 12 Copyright Acronis, Inc.,

13 Obecné informace o programu Stavový řádek Ve spodní části hlavního okna se nachází stavový řádek rozdělený do dvou částí. Levá část stručně popisuje vybranou operaci; pravá část indikuje postup operace s obrazem a její výsledky. Poklepáním na řádek postupu operace se zobrazí okno postupu operace. Pokud poklepete na výsledky operace, zobrazí se okno protokolových souborů. Ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu Během tvorby zálohy se v oznamovací oblasti hlavního panelu zobrazuje speciální ikona. Pokud nad ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se bublinová nápověda s uvedením postupu operace. Zobrazení této ikony není závislé na tom, zda je otevřeno hlavní okno programu. Je zobrazena i při práci na pozadí nebo při spouštění plánovaných úloh. Informace o discích a diskových oddílech Zobrazení disků a způsob reprezentace dat ve všech typech zobrazení, která se zobrazují v různých průvodcích, může uživatel měnit. Na pravé straně jsou tři ikony: Uspořádat ikony podle, Zvolte podrobnosti a i (Zobrazí vlastnosti zvolené položky), přičemž poslední uvedená se nachází rovněž v místní nabídce, kterou se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na objekt.. Chcete-li setřídit položky podle určitého sloupce, klepněte na jeho záhlaví (dalším klepnutím se přepne třídění do opačného pořadí) nebo na tlačítko Uspořádat ikony podle a zvolte si příslušný sloupec ze seznamu. Chcete-li si vybrat sloupce, které se mají zobrazovat, klepněte pravým tlačítkem myši na řádku záhlaví, nebo levým tlačítkem na tlačítko Zvolte podrobnosti. Potom zaškrtněte sloupce, které chcete zobrazovat. Pokud klepnete na tlačítko i (Zobrazit vlastnosti vybrané položky), zobrazí se okno vlastností vybraného diskového oddílu nebo disku. Toto okno má dva panely. Levý panel obsahuje stromové zobrazení vlastností, zatímco pravý podrobně popisuje vybranou vlastnost. Informace o disku zahrnují fyzické parametry (typ připojení, typ zařízení, velikost apod.); informace o diskovém oddílu zahrnují fyzické parametry (sektory, umístění atd.)a logické parametry (systém souborů, volné místo, přiřazené písmeno atd.). Šířku sloupců můžete změnit přetažením za jejich hranice myší. 3.2 Acronis Secure Zone Acronis Secure Zone je zvláštní skrytý diskový oddíl, kam se ukládají zálohy. Běžné aplikace do něj z důvodu bezpečnosti souborů záloh nemají přístup. Pokud secure zone vytvoříte, bude uvedena v seznamu se všemi diskovými oddíly, které jsou dostupné pro vytváření a obnovení diskového obrazu. Acronis Secure Zone je určena především k použití s aplikací Acronis Startup Recovery Manager (viz níže). Pro tvorbu záloh je dostupná vždy, když je na ní pro danou zálohu dost místa. Pokud na ní není dost místa, starší zálohy budou odstraněny, aby se místo vytvořilo. Copyright Acronis, Inc.,

14 Obecné informace o programu To znamená, že data lze automaticky zálohovat pomocí plánování (viz Kapitola 9), aniž byste museli řešit přeplnění secure zone. Acronis Secure Zone může být při tvorbě přírůstkových záloh neustále plná. K tomu dojde, protože program nemůže odstranit první (úplnou) zálohu, neboť ta může být potřeba k obnovení. Měli byste tudíž pravidelně kontrolovat volné místo v secure zone, když se vytvářejí přírůstkové zálohy a v případě nutnosti ji zvětšovat nebo opakovaně vytvářet základní zálohu. Acronis Secure Zone může být umístěna na libovolném lokálním disku. Vytváří se na úkor nepřiděleného diskového prostoru, pokud je k dispozici, nebo na úkor volného místa na diskovém oddílu. Na PC může být pouze jedna secure zone. Chcete-li vytvořit secure zone na jiném disku, musíte stávající secure zone nejprve odstranit. Když z nabídky vyberete položku Správa Acronis Secure Zone, vyhledá program secure zone na všech lokálních diskových jednotkách. Pokud je secure zone nalezena, průvodce nabídne její odstranění nebo změnu její velikosti. Pokud žádná neexistuje, budete vyzváni k jejímu vytvoření Tvorba Acronis Secure Zone Pokud je instalováno více disků, vyberte si ten, na kterém chcete Acronis Secure Zone vytvořit. Pak si vyberte si diskové oddíly, jejichž místo bude pro vytvoření secure zone použito. Vyberte diskové oddíly, z nichž se Acronis Secure Zone přidělí místo V následujícím okně určete pomocí posuvníku velikost secure zone. Poté budete vyzvání k aktivování správce Acronis Recovery Manager, čímž umožníte spuštění aplikace Acronis True Image během zavádění po stisku klávesy F11. Tuto funkci můžete také aktivovat později z hlavního okna programu. Poté se zobrazí skript pro vytvoření secure zone obsahující seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. 14 Copyright Acronis, Inc.,

15 Obecné informace o programu Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image vytvářet secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, můžete vytváření secure zone zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Vytváření Acronis Secure Zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura Změna velikosti Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Správa Acronis Secure Zone. Pak si vyberte, zda chcete secure zone zvětšit nebo zmenšit. Zvětšení může uživatel potřebovat pro účely zajištění více místa pro diskový obraz. Opačný případ může nastane tehdy, když je na některém diskovém oddílu málo místa. Potom si vyberete diskový oddíl, jehož volné místo bude použito ke zvětšení Acronis Secure Zone nebo který získá volné místo po zmenšení secure zone. V následujícím okně určete pomocí posuvníku novou velikost secure zone. Nastavte novou velikost Acronis Secure Zone. Poté se zobrazí skript pro změnu velikosti secure zone obsahující stručně popsaný seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image měnit velikost secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Změna velikosti secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura. Copyright Acronis, Inc.,

16 Obecné informace o programu Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Zálohy uložené v Acronis Secure Zone se v případě potřeby mažou automaticky. Acronis True Image používá k čištění Acronis Secure Zone následující schéma: Pokud není v Acronis Secure Zone dostatek místa k vytvoření zálohy, smaže Acronis True Image nejstarší úplnou zálohu a všechny následné přírůstkové zálohy. Pokud existuje pouze jedna úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) a provádí se úplné zálohování, pak je tato jediná úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) odstraněna. V ostatních případech (na disku je jen jedná úplná záloha a vytváří se přírůstková záloha) se zobrazí chybové hlášení o nedostatku místa. V takovém případě bude nutné buďto nechat vytvořit úplnou zálohu, nebo zvětšit velikost Acronis. Množství zbývajícího volného místa v Acronis Secure Zone můžete vždy zkontrolovat na druhé stránce průvodce Správa Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Odstranit Acronis Secure Zone. Dále si zvolte diskové oddíly, k nimž chcete přidat místo, které bude odstraněním Acronis Secure Zone uvolněno. V následujícím okně se zobrazí skript odstranění, který obsahuje seznam operací, které se s diskovými oddíly (disky) provedou, se stručným popisem. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image secure zone odstraňovat. Postup operací bude zobrazován v otevřeném okně. Pokud je to nutné, můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. 16 Copyright Acronis, Inc.,

17 Obecné informace o programu Odstraňování secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura. Odstranění Acronis Secure Zone automaticky vypne správce Acronis Startup Recovery Manager, pokud je aktivní a smaže všechny zálohy uložené v secure zone. 3.3 Acronis Startup Recovery Manager Acronis True Image umožňuje spuštění správce Acronis Startup Recovery Manager i bez načtení operačního systému. Tato vlastnost je užitečná, pokud se Windows z nějakého důvodu nespustí. Tak můžete spustit aplikaci Acronis True Image samostatně a obnovit poškozené diskové oddíly. Chcete-li použít Acronis Startup Recovery Manager (musí být předem aktivován), zapněte svůj počítač a když se zobrazí zpráva "Stiskem klávesy F11 spustíte Acronis Startup Recovery Manager", stiskněte klávesu F11. Tím se spustí samostatná verze programu Acronis True Image, která se jen mírně odlišuje od úplné verze. Informace o obnovování poškozených diskových oddílů naleznete v kapitole 5. Buďte obezřetní! Písmena přiřazená diskům v samostatné verzi aplikace Acronis True Image se mohou někdy lišit od označení, které používá Windows. Chcete-li program aktivovat, klepněte na Aktivovat Acronis Startup Recovery Manager. Správce Acronis Startup Recovery Manager nelze aktivovat, pokud na pevném disku není Acronis Secure Zone. Pokud jste ještě secure zone nevytvořili, budete k tomu vyzvání (viz část výše) a teprve poté se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje. Jinak se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje ihned. Když je Acronis Startup Recovery Manager aktivován, přepíše hlavní zaváděcí záznam (Master Boot Record - MBR) svým vlastním zaváděcím kódem. Pokud máte instalované jakékoli správce zavádění (boot managery) jiných výrobců, budete je muset po aktivaci správce Startup Recovery Manager reaktivovat. V případě zavaděčů Linuxu (například LiLo a GRUB) byste mohli zvážit jejich instalaci do zaváděcího záznamu kořenového (nebo zaváděcího) diskového oddílu Linuxu místo MBR ještě před aktivací správce Acronis Startup Recovery Manager. Copyright Acronis, Inc.,

18 Tvorba záloh Kapitola 4. Tvorba záloh Pokud budete chtít obnovit ztracená data nebo vrátit systém do předchozího stavu, měli byste nejprve vytvořit záložní soubor dat nebo celého systému. Pokud nechcete obnovovat operační systém spolu se všemi nastaveními a aplikacemi, ale chcete zabezpečit jen určitá data (například aktuální projekt), zvolte zálohu souborů/složek. Tím zmenšíte velikost zálohy, čímž ušetříte místo na disku nebo snížíte počet potřebných vyměnitelných médií. Naproti tomu pokud vytvoříte zálohu celého systémového disku (metodou diskového obrazu), přijdete o více místa na disku, ale budete moci obnovit celý systém během několika minut i v případě četných poškození dat nebo poruchy hardwaru. Zpracování diskových obrazů je také mnohem rychlejší než kopírování souborů a může značně urychlit proces zálohy při zálohování velkých objemů dat Zálohování souborů a složek 1. Průvodce tvorbou zálohy zobrazte klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat soubory a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Z panelu stromového zobrazení vyberte soubory a složky, které se mají zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu souborů, složek, diskových oddílů, disků nebo i počítačů. Pokud vyberete diskový oddíl, disk nebo počítač a provedete zálohu všech jeho souborů včetně systémových a skrytých souborů, nebude úplné obnovení tohoto disku (diskového oddílu, počítače) možné. Obnovený operační možná nebude možná schopen zavádění. Doporučuje se tedy vybrat jen soubory a složky obsahující uživatelská data. Chcete-li 18 Copyright Acronis, Inc.,

19 Tvorba záloh zálohovat disk nebo diskový oddíl, použijte zálohu pomocí diskového obrazu. 5. Klepněte na tlačítko Další. 6. Nastavte filtry tak, aby se určité typy souborů nezálohovaly. Implicitně se zazálohují skryté a systémové soubory a složky. Tuto podmínku lze odstranit a zkopírovat tak všechny soubory ve vybrané oblasti. Můžete také použít vlastní filtry určené pomocí běžných náhradních znaků (masek) systému Windows. Pokud například chcete vyloučit všechny soubory s příponou.exe, přidejte masku *.exe. Maska My???.exe vynechá všechny soubory s příponou.exe, jejichž název se skládá z pěti znaků a začíná "my". 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Vyberte název a umístění souboru zálohy. Pokud chcete vytvořit přírůstkovou zálohu (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? ), vyberte poslední úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud chcete vytvořit rozdílovou zálohu, vyberte úplnou zálohu, která bude sloužit jako základ. Čím 'dále' od původních složek zálohu uložíte, v tím větším bezpečí bude v případě poškození dat. Pokud například uložíte zálohu na jiný pevný disk, zabráníte poškození dat disku. Data uložená na síťový disk nebo vyměnitelné médium se zachovají i v případě, že se poškodí všechny pevné disky. K uložení záloh lze rovněž použít Acronis Secure Zone (podrobnosti najdete v kapitole 3.2 Acronis Secure Zone). Chcete-li vypalovat diskové obrazy na disky DVD, budete potřebovat software schopný pracovat se záznamem DVD UDF, například: Roxio DirectCD, Ahead InCD apod. 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Zvolte, zda chcete vytvořit úplnou, přírůstkovou nebo rozdílovou zálohu. Pokud jste vybrané soubory/složky ještě nezálohovali nebo je úplná záloha na připojení přírůstkových změn příliš stará, zvolte úplnou zálohu. Jinak se doporučuje tvorba přírůstkové nebo rozdílové zálohy (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha?). 9. Klepněte na tlačítko Další. 10. Zvolte možnosti zálohy (to znamená dělení zálohy, úroveň komprese, ochrana pomocí hesla, příkazy před/po zálohování, kontrola integrity dat zálohy). Lze použít volby Použít výchozí volby nebo Nastavit volby ručně. Pokud zvolíte druhou možnost, použije se nastavení jen na aktuální zálohu. Nebo můžete v aktuálním dialogu upravit výchozí volby. Poté se tato nastavení uloží jako výchozí. Viz část 4.3 Nastavení voleb zálohování, kde naleznete více informací. 11. Klepněte na tlačítko Další. 12. Přidejte k záloze komentář. Tím můžete zabránit obnovení nesprávných souborů. Komentáře však nejsou povinné. Velikost a datum vytvoření souboru zálohy se do popisu přidají automaticky, takže je nemusíte vyplňovat. 13. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

20 Tvorba záloh 14. V posledním kroku se zobrazí skript zálohovací úlohy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Okno postupu můžete také zavřít klepnutím na tlačítko Skrýt. Vytváření zálohy bude pokračovat, ale budete moci spustit jinou operaci nebo zavřít hlavní okno programu. Pokud jej zavřete, program bude pokračovat v práci na pozadí a automaticky se zavře, jakmile bude záloha hotová. Pokud připravíte nějaké další operace zálohování, budou zařazeny do fronty za aktuální operaci. Můžete také nastavit prioritu procesu zálohování. Chcete-li to udělat, klepněte ve správci úloh na ikonu procesu a vyberte ze zobrazené nabídky volbu priority Nízká, Normální či Vysoká. Pokud se zálohu chystáte vypálit na několik vyměnitelných médií, nezapomeňte je číslovat, protože během obnovy je budete muset vkládat ve správném pořadí. 15. Po skončení úlohy můžete zobrazit protokolový soubor. Chcete-li protokolový soubor zobrazit, klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit protokolový soubor operací. 4.2 Zálohování disků a diskových oddílů 1. Spusťte Průvodce tvorbou zálohy klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat disky a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Vyberte disky nebo diskové oddíly, které chcete zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu disků a diskových oddílů. 20 Copyright Acronis, Inc.,

21 Tvorba záloh 5. Klepněte na tlačítko Další. 6. Vyberte název a umístění souboru zálohy. Pokud chcete vytvořit přírůstkovou zálohu (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? ), vyberte poslední úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud chcete vytvořit rozdílovou zálohu, vyberte úplnou zálohu, která bude sloužit jako základ. Čím 'dále' od původního diskového oddílu zálohu uložíte, v tím větším bezpečí bude v případě poškození dat. Pokud například uložíte zálohu na jiný pevný disk, zabráníte poškození dat disku. Data uložená na síťový disk nebo vyměnitelné médium se zachovají i v případě, že se poškodí všechny pevné disky. K uložení záloh lze rovněž použít Acronis Secure Zone (podrobnosti naleznete v kapitole 3.2 Acronis Secure Zone). Chcete-li vypalovat diskové obrazy na disky DVD, budete potřebovat software pro DVD UDF záznam, například: Roxio DirectCD, Ahead InCD apod. 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Určete, zda chcete vytvořit úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud jste vybrané disky/diskové oddíly ještě nezálohovali nebo je úplná záloha na připojení přírůstkových změn příliš stará, zvolte úplnou zálohu. Jinak je doporučena tvorba přírůstkové nebo rozdílové zálohy (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha?). 9. Klepněte na tlačítko Další. 10. Zvolte možnosti zálohy (to znamená dělení zálohy, úroveň komprese, ochrana pomocí hesla, příkazy před/po zálohování, kontrola integrity dat zálohy). Lze použít volby Použít výchozí volby nebo Nastavit volby ručně. Pokud zvolíte druhou možnost, použije se nastavení jen na aktuální zálohu. Nebo můžete v aktuálním dialogu upravit výchozí volby. Poté se nastavení uloží jako výchozí. Více informací naleznete v části 4.3 Nastavení voleb zálohování. 11. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

22 Tvorba záloh 12. Přidejte k záloze komentář. Tím můžete zabránit obnovení nesprávných disků/diskových oddílů. Poznámky však používat nemusíte. Velikost a datum vytvoření souboru zálohy se do popisu přidají automaticky, takže je nemusíte vyplňovat. 13. Klepněte na tlačítko Další. 14. V posledním kroku se zobrazí skript zálohovací úlohy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. 15. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Okno postupu můžete také zavřít klepnutím na tlačítko Skrýt. Vytváření zálohy bude pokračovat, ale budete moci spustit jinou operaci nebo zavřít hlavní okno programu. Pokud jej zavřete, program bude pokračovat v práci na pozadí a automaticky se zavře, jakmile bude záloha hotová. Pokud připravíte nějaké další operace zálohování, budou zařazeny do fronty za aktuální operaci. Můžete také nastavit prioritu procesu zálohování. Chcete-li to udělat, klepněte ve správci úloh na ikonu procesu a vyberte ze zobrazené nabídky volbu priority Nízká, Normální či Vysoká. Pokud se zálohu chystáte vypálit na několik vyměnitelných médií, nezapomeňte je číslovat, protože během obnovy je budete muset vkládat ve správném pořadí. 16. Po skončení úlohy můžete zobrazit protokolový soubor. Chcete-li protokolový soubor zobrazit, klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit protokolový soubor operací. 4.3 Nastavení voleb zálohování Chcete-li zobrazit nebo upravit výchozí volby záloh, z nabídky vyberte položky Nástroje fi Možnosti fi Volby zálohování. Dočasné volby zálohy lze nastavit také při tvorbě zálohovací úlohy, ale v tom případě se volby neuloží a použijí se jen na aktuální zálohovací úlohu. 22 Copyright Acronis, Inc.,

23 Tvorba záloh Rozdělení záloh Zálohy s proměnnou velikostí lze rozdělit do několika souborů, ze kterých se dohromady složí původní archiv. Samostatnou zálohu lze rovněž rozdělit kvůli vypálení na vyměnitelné médium. Výchozí nastavení Automaticky. Při použití této volby se bude Acronis True Image chovat následovně. Při záloze na pevný disk: Pokud je na vybraném disku dost místa a jeho systém souborů umožňuje vytvořit zálohu určené velikosti, tak se tato záloha vytvoří. Pokud je na disku dostatek místa pro uložení, ale jeho systém souborů nepodporuje určenou velikost, rozdělí Acronis True Image diskový obraz automaticky do více souborů. Systémy souborů FAT16 a FAT32 mají velikost souborů omezenou na 4 GB. Přitom však existují pevné disky s kapacitou až 160 GB. Proto může při zálohování celého disku soubor zálohy snadno překročit omezení. Pokud není dostatek místa, program uživatele varuje a vyčká na jeho rozhodnutí. Můžete zkusit uvolnit další místo a pokračovat nebo se vrátit zpět a vybrat jiný disk. Při zálohování na diskety, CD-R/RW, DVD-RW nebo DVD+R/RW: Acronis True Image zobrazí výzvu k vložení nového disku, když je předchozí disk plný. Nebo můžete zvolit volbu Pevná velikost a zadat požadovanou velikost souboru nebo ji vybrat z rozbalovacího seznamu. Záloha se poté rozdělí do více souborů zadané velikosti. To se hodí při zálohování na pevný disk, pokud plánujete pozdější vypálení těchto záloh na CD-R/RW, DVD-R/RW nebo DVD+R/RW. Vytváření obrazů přímo na CD-R/RW, DVD-R/RW, nebo DVD+R/RW může trvat výrazně déle, než když by se vytvářel na pevný disk. Copyright Acronis, Inc.,

24 Tvorba záloh Úroveň komprese Výchozí nastavení Normální. Pokud zvolíte možnost Žádná, zkopírují se data zcela bez komprese, což může výrazně zvýšit velikost souboru zálohy. Pokud však zvolíte Maximální kompresi, bude se záloha vytvářet déle. Optimální úroveň komprese dat závisí na typu zálohovaných souborů. Pokud záloha obsahuje komprimované soubory, například.jpg,.pdf nebo.mp3, tak se velikost zálohy příliš nezmenší i při použití maximální komprese. Obecně se však doporučuje použití Normální úrovně komprese. Při tvorbě zálohy na vyměnitelná média můžete použít Maximální úroveň komprese a snížit tak potřebný počet prázdných disků Ochrana zálohy Výchozí nastavení bez hesla. Zálohu lze chránit heslem. Chcete-li zabránit tomu, aby mohl zálohu obnovit někdo jiný, zadejte do příslušných textových polí heslo a jeho potvrzení. Heslo musí obsahovat nejméně osm symbolů a musí obsahovat jak písmena (nejlépe velká i malá), tak číslice, aby bylo obtížnější jej uhodnout. Pokud se pokusíte obnovit data ze zálohy chráněné heslem, zobrazí Acronis True Image ve zvláštním okně výzvu k zadání hesla a umožní přístup pouze oprávněným uživatelům Pre/post příkazy Lze také nastavit automatické spouštění příkazů či dávkových souborů před a po zálohování. Můžete například spustit/zastavit určité procesy Windows. Do příslušných polí zadejte příkazy či názvy dávkových souborů nebo vyberte dávkové soubory pomocí tlačítka pro procházení umístěného vpravo Další nastavení 1. Kontrola zálohy Výchozí nastavení vypnuto. Lze zapnout kontrolu integrity dat zálohy. Ověření se provede ihned po vytvoření zálohy. 24 Copyright Acronis, Inc.,

25 Obnovení zálohovaných dat Kapitola 5. Obnovení zálohovaných dat 5.1 Obnovení ve Windows nebo zavádění z CD? Jak již bylo zmíněno výše (viz 2.3 Spuštění aplikace Acronis True Image"), lze Acronis True Image spustit více způsoby. Při obnovení dat je doporučeno začít spuštěním aplikace Acronis True Image pod OS Windows, protože tak nabízí více funkcí. Ze zaváděcího CD nebo pomocí správce Startup Recovery Manager (viz 3.3 Acronis Startup Recovery Manager ) zavádějte systém jen když se systém Windows nespustí. Zaváděcí CD, ze kterého jste spustili program, nezabraňuje použití dalších CD se zálohami. Acronis True Image se načte zcela do paměti RAM, takže zaváděcí CD můžete odstranit a vložit disk se zálohou. Buďte obezřetní! Písmena přiřazená diskům v samostatné verzi aplikace Acronis True Image se mohou někdy lišit od označení, které používá Windows. 5.2 Obnovení souborů a složek Soubory a složky lze obnovovat dvěma různými metodami. Zde je návod, jak ze zálohy obnovit soubory/složky. Požadované soubory/složky lze obnovit také z obrazu disku/diskového oddílu (viz Kapitola 6 Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku ). 1. Průvodce obnovením dat zobrazte klepnutím na ikonu operace obnovy v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit. Pokud je tato záloha umístěna v Acronis Secure Zone, vyberte si ji a v následujícím kroku vyberte zálohu. Copyright Acronis, Inc.,

26 Obnovení zálohovaných dat Pokud chcete obnovit zálohu z vyměnitelných médií, například CD, vložte nejprve poslední CD a poté postupujte podle instrukcí průvodce obnovením dat. Pokud jste k záloze přidali komentář, zobrazí se vpravo od stromové struktury jednotek. Pokud je záloha chráněna heslem, Acronis True Image se na něj zeptá. Tlačítko Další bude neaktivní, dokud nezadáte správné heslo. 4. Klepněte na tlačítko Další. 5. Chcete-li obnovit soubory z přírůstkové zálohy, nabídne Acronis True Image výběr z několika přírůstkových záloh podle data/času vytvoření. Můžete tedy soubory/složky obnovit do počátečního stavu, který se často nazývá "bod obnovení". Chcete-li obnovit data z přírůstkové zálohy, je nutné, abyste měli soubory všech předchozích přírůstkových záloh a původní úplnou zálohu. Pokud nějáká z následných záloh chybí, není obnovení možné. 6. Klepněte na tlačítko Další. 7. Před obnovením zálohy může Acronis True Image zkontrolovat její integritu. Tato volba je v aplikaci Acronis True Image implicitně vypnuta. Pokud lze předpokládat, že soubor zálohy je poškozený, zapněte volbu Ano. 8. Klepněte na tlačítko Další. 9. Vyberte soubory a složky, které chcete obnovit. Můžete zvolit, zda se má obnovit celá záloha nebo projít její obsah a vybrat požadované složky nebo soubory. 10. Klepněte na tlačítko Další. 11. Vyberte složku v počítači, kam chcete vybrané obnovené složky/soubory umístit. Data lze obnovit do původního umístění nebo vybrat jinou složku. 12. Klepněte na tlačítko Další. 26 Copyright Acronis, Inc.,

27 Obnovení zálohovaných dat 13. V posledním kroku se zobrazí skript obnovy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. 14. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Pamatujte si prosím, že zrušený postup může způsobit změny v cílové složce. 5.3 Obnovení disků a diskových oddílů z diskových obrazů Chcete-li obnovit diskový oddíl (disk) z obrazu, musí mít Acronis True Image přidělený výhradní přístup k cílovému diskovému oddílu (disku). To znamená, že k němu v tomto okamžiku nesmí přistupovat žádné jiné aplikace. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že diskový oddíl (disk) nebylo možno zablokovat, zavřete aplikace, které používají tento diskový oddíl (disk) a operaci znovu spusťte. Pokud nemůžete určit, které aplikace diskový oddíl (disk) používají, zavřete je všechny Spuštění Průvodce obnovou dat 1. Průvodce obnovou dat zobrazte klepnutím na ikonu operace obnovy v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další Výběr zálohy 1. Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit. Pokud je tato záloha umístěna v Acronis Secure Zone, vyberte si ji a v následujícím kroku vyberte zálohu. Pokud chcete obnovit zálohu z vyměnitelných médií, například CD, vložte nejprve poslední CD a poté postupujte podle instrukcí v Průvodci obnovou dat. Copyright Acronis, Inc.,

28 Obnovení zálohovaných dat Pokud jste k záloze přidali komentář, zobrazí se vpravo od stromové struktury jednotek. Pokud je záloha chráněná heslem, Acronis True Image se na něj zeptá. Rozložení diskových oddílů ani tlačítko Další nebudou aktivní, dokud nezadáte správné heslo. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Chcete-li obnovit disk/diskový oddíl z přírůstkové zálohy, nabídne Acronis True Image výběr z několika přírůstkových záloh podle data/času vytvoření. Můžete tedy disk/diskový oddíl obnovit do počátečního stavu, který se často nazývá "bod obnovení". Chcete-li obnovit data z přírůstkové zálohy, je nutné, abyste měli soubory všech předchozích přírůstkových záloh a původní úplnou zálohu. Pokud nějaká z následujících záloh chybí, není obnovení možné. 4. Klepněte na tlačítko Další Kontrola integrity dat záložního souboru 1. Před obnovením zálohy může Acronis True Image zkontrolovat její integritu. Tato volba je v aplikaci Acronis True Image implicitně vypnuta. Pokud lze předpokládat, že soubor zálohy je poškozený, zapněte volbu Ano. 2. Klepněte na tlačítko Další Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení 1. Vybraný soubor zálohy může obsahovat obrazy několika diskových oddílů nebo i disků. Vyberte disk/diskový oddíl, který se má obnovit. 2. Klepněte na tlačítko Další Výběr cílového disku/diskového oddílu 1. Vyberte cílový disk nebo diskový oddíl, do kterého se má obnovit vybraný diskový obraz. Data lze obnovit do původního umístění, na jiný disk/diskový oddíl nebo do 28 Copyright Acronis, Inc.,

29 Obnovení zálohovaných dat nealokovaného prostoru. Cílový diskový oddíl musí být nejméně stejně velký jako velikost nekomprimovaných dat z diskového obrazu. Všechna data uložená na diskovém oddílu, na nějž se provádí obnovení, budou nahrazena daty z diskového obrazu, buďte tedy obezřetní a dávejte pozor na nezálohovaná data, která byste mohl potřebovat. 2. Klepněte na tlačítko Další Změna typu obnoveného diskového oddílu 1. Když obnovujete diskový oddíl, můžete změnit jeho typ, avšak ve většině případů to není potřeba. K vysvětlení, proč byste to mohli potřebovat, si představte, že operační systém i data byly uloženy na tomtéž primárním diskovém oddílu na poškozeném disku. Pokud obnovujete systémový diskový oddíl na nový (nebo stejný) disk a chcete z něj načíst operační systém, zapněte volbu Aktivní. Pokud obnovujete systémový diskový oddíl na jiný pevný disk, který obsahuje oddíly a OS, budete pravděpodobně potřebovat jen data.. V tomto případě můžete diskový oddíl obnovit jako Logický a tak můžete přistupovat pouze k datům. Implicitně se zvolí původní typ diskového oddílu. Když zvolíte Aktivní pro diskový oddíl bez instalovaného operačního systému, může se stát, že počítač se nebude moci spustit. 2. Klepněte na tlačítko Další Změna systému souborů obnoveného diskového oddílu 1. I když je to třeba jen zřídka, můžete během obnovení změnit systém souborů. V aplikaci Acronis True Image lze převádět mezi těmito systémy souborů: FAT 16 «FAT 32, Ext2 «Ext3. U diskových oddílů s jinými nativními systémy souborů není tato volba dostupná. Představte si, že se chystáte obnovit diskový oddíl ze starého disku FAT16 o nízké kapacitě na novější disk. FAT16 by nebyl efektivní a může být dokonce nemožné nastavit jej na vysokokapacitním pevném disku. Je to z toho důvodu, že FAT16 podporuje diskové oddíly až do velikosti 4 GB, takže nebudete moci obnovit 4 GB FAT16 diskový oddíl na disk, který překračuje tento limit, beze změny systému souborů. Zde má tedy změna systému souborů z FAT16 na FAT32 smysl. Nezapomeňte však, že ne všechny operační systémy systém souborů FAT32 podporují. MS- DOS, Windows 95 a Windows NT 3.x, 4.x FAT32 nepodporují a nebudou provozuschopné poté, když obnovíte diskový oddíl a změníte jeho systém souborů. Ty by měly být normálně obnoveny pouze na diskový oddíl FAT16. Přehled operačních systémů je v Dodatku A. 2. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

Acronis True Image 8.0

Acronis True Image 8.0 Acronis True Image 8.0 Uživatelská příručka www.acronis.cz Autorská práva Acronis, Inc., 2000 2004. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Seznámení se zařízením CrossLink Plus

Seznámení se zařízením CrossLink Plus Seznámení se zařízením CrossLink Plus Zařízení CrossLink Plus obsahuje USB flash disk a USB kabel. Umožňuje: Přenos a synchronizaci data s dalším počítačem; Sdílení připojení k internetu s dalším počítačem

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Uživatelská příručka Vztahuje se na následující verze: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému Téma 1: Bitová kopie systému 1 Zadání cvičení 1. Bitová kopie Windows a Sysprep 1.1. Bitová kopie - Spusťte vytváření bitové kopie disku (Zálohování, nečekejte na dokončení a zastavte ji). 1.2. Sysprep

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive

Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive Uživatelská příručka pro ThinkPad USB 3.0 Secure Hard Drive Poznámka: Před instalací tohoto produktu si přečtěte informace o záruce v části Dodatek B Omezená záruka Lenovo na stránce 17. Čtvrté vydání

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Acronis True Image 11 Home Uživatelská příručka

Acronis True Image 11 Home Uživatelská příručka Acronis True Image 11 Home Uživatelská příručka www.acronis.cz Copyright Acronis, Inc., 2000-2007. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Snap Restore, Acronis Recovery

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Technologie počítačových sítí 1. cvičení

Technologie počítačových sítí 1. cvičení Technologie počítačových sítí 1. cvičení Obsah prvního cvičení Microsoft Windows 2003 server Operační systém Windows 2003 server - Vytvoření nového virtuálního stroje pro instalaci Windows 98 - Příprava

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA

Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB 2.0. Uživatelská příručka ČEŠTINA Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Vysokorychlostní čtečka a zapisovačka multimédií USB.0 Belkin Corporation 0 West Walnut Street Compton, CA, 00, USA +.0..00 +.0.. fax Belkin, Ltd.

Více

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod

NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod www.terra.cz info@terra.cz NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod NET Client Program pro obsluhu duplikátorů po síti Uživatelský návod Návod pro NET Client verze 5.3 Revize

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

Kompletní průvodce programem Nespalte se

Kompletní průvodce programem Nespalte se Nespalte se při vypalování CDBurnerXP 4 Potřebujete občas vypálit CD nebo DVD médium, převést hudbu anebo si vytvořit obal DVD? Pokud netrváte na profesionálních funkcích a umíte ocenit jednoduché a přehledné

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech

SBW-S1 PRO. External USB Blu-ray Writer With Sound Card. Quick Start Guide. Czech SBW-S1 PRO External USB Blu-ray Writer With Sound Card Quick Start Guide Czech v 1.0 Published February 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer INC. All Rights Reserved. Úvod Přehled ASUS SBW-S1 je první

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Jak nasadit Windows 10 ve škole

Jak nasadit Windows 10 ve škole Jak nasadit ve škole Karel Klatovský PUBLIKOVÁNO: ÚNOR 2016 PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.MICROSOFT.CZ/SKOLSTVI Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Systémové požadavky... 4 3. Příprava

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více