Acronis True Image 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis True Image 9.0"

Transkript

1 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka

2 Copyright Acronis, Inc., Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka společnosti IBM. Windows a MS-DOS jsou zapsané ochranná známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoli standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2 Copyright Acronis, Inc.,

3 Licenční smlouva s koncovým uživatelem LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Neakceptuji..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Software Acronis True Image je Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může Software používat pouze na jednom počítači, který má ve vlastnictví nebo pronájmu. Není možno používat Software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Poskytovat nebo povolit použití Software třetím stranám v rozporu s licenčním ujednáním. B. Poskytovat použití Software jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto Software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto Software jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis, a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. Copyright Acronis, Inc.,

4 Obsah Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD Co je Acronis True Image? Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Podmínky používání softwaru...8 KAPITOLA 2. INSTALACE A PROVOZ Systémové požadavky Acronis True Image Spuštění aplikace Acronis True Image Odstranění programu...10 KAPITOLA 3. OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU Hlavní okno programu Acronis Secure Zone Tvorba Acronis Secure Zone Změna velikosti Acronis Secure Zone Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager...17 KAPITOLA 4. TVORBA ZÁLOH Zálohování souborů a složek Zálohování disků a diskových oddílů Nastavení voleb zálohování Rozdělení záloh Úroveň komprese Ochrana zálohy Pre/post příkazy Další nastavení...24 KAPITOLA 5. OBNOVENÍ ZÁLOHOVANÝCH DAT Obnovení ve Windows nebo zavádění z CD? Obnovení souborů a složek Obnovení disků a diskových oddílů z diskových obrazů Spuštění Průvodce obnovou dat Výběr zálohy Kontrola integrity dat záložního souboru Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení Výběr cílového disku/diskového oddílu Změna typu obnoveného diskového oddílu Změna systému souborů obnoveného diskového oddílu Změna velikosti a umístění obnoveného diskového oddílu Přiřazení písmena obnovenému diskovému oddílu Kontrola systému souborů diskového oddílu po obnovení Obnovení více diskových oddílů najednou Skript pro obnovení a jeho spuštění...31 KAPITOLA 6. PŘIPOJENÍ DISKOVÉHO OBRAZU JAKO VIRTUÁLNÍHO DISKU Připojení diskového obrazu Odpojení diskového obrazu...34 KAPITOLA 7. PŘENOS SYSTÉMU NA NOVÝ DISK Všeobecné informace Copyright Acronis, Inc.,

5 Obsah 7.2 Zabezpečení Provedení přenosů Výběr režimu klonování Volba zdrojového disku Volba cílového disku Cílový disk rozdělený na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Data na starém disku Odstranění dat ze starého disku Volba metody přesunu diskových oddílů Rozdělení starého disku na oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku Skript klonování Klonování s ručním rozdělením na diskové oddíly Rozvržení diskových oddílů na starém a novém disku...43 KAPITOLA 8. PŘIDÁNÍ NOVÉHO PEVNÉHO DISKU Výběr pevného disku Tvorba nových diskových oddílů Skript přidání disku...46 KAPITOLA 9. NAPLÁNOVANÉ ÚLOHY Tvorba naplánovaných úloh Nastavení denního spouštění Nastavení týdenního spouštění Nastavení měsíčního spouštění Nastavení jednorázového spuštění Správa naplánovaných úloh...51 KAPITOLA 10. DALŠÍ OPERACE Kontrola záloh Tvorba zaváděcích médií Zobrazení protokolových souborů Správa obnovení systému...55 Technická podpora...57 DODATEK A. DISKOVÉ ODDÍLY A SYSTÉMY SOUBORŮ A.1 Oddíly pevných disků...58 A.2 Systémy souborů...58 A.2.1 FAT A.2.2 FAT A.2.3 NTFS...59 A.2.4 Linux Ext A.2.5 Linux Ext A.2.6 Linux ReiserFS...60 DODATEK B. NASTAVENÍ PEVNÉHO DISKU A SYSTÉMU BIOS B.1 Instalace pevných disků do počítače...61 B.1.1 Instalace pevného disku, obecné pokyny...61 B.1.2 Zásuvky na základní desce, IDE kabel, napájecí kabel...62 B.1.3 Režimy instalace, přepínače...62 B.2.1 Nastavení počítače...64 B.2.2 Standardní nabídka nastavení CMOS...64 B.2.3 Zaváděcí sekvence, nabídka pokročilého nastavení CMOS...66 B.2.4 AwardBIOS...67 B.2.5 Chyby inicializace pevného disku...71 Copyright Acronis, Inc.,

6 Úvod Kapitola 1. Úvod 1.1 Co je Acronis True Image? Acronis True Image řeší problémy se zálohováním a zajišťuje bezpečnost veškerých informací na PC. Pomocí této aplikace můžete zálohovat vybrané soubory a složky, ale i celé disky a diskové oddíly. Pokud dojde k havárii, která zablokuje přístup k informacím nebo ovlivní činnost systému, nebo pokud náhodně odstraníte potřebné soubory, budete moci snadno obnovit systém a ztracená data. Jedinečná technologie vyvinutá společností Acronis a zahrnutá v aplikaci Acronis True Image umožňuje tvorbu přesných záloh sektor po sektoru včetně operačních systémů, aplikací a konfiguračních souborů, aktualizací softwaru, osobních nastavení a všech dat. Zálohy můžete ukládat na téměř libovolná zařízení pro ukládání na PC: na lokální pevné disky, síťové disky nebo na různých jednotkách vyměnitelných médií s rozhraním IDE, SCSI, FireWire (IEEE-1394), USB (1.0, 1.1 nebo 2.0) a PC card (dříve zvané PCMCIA) a také CD-R/RW, DVD-RW, DVD+R/RW, magnetooptických disků, jednotek Iomega Zip a Jaz. Pokud se chystáte instalovat nový pevný disk, Acronis True Image pomůže přenést informace ze starého disku včetně operačních systémů, aplikací, dokumentů a osobních nastavení během několika minut. Díky průvodcům a uživatelsky přívětivému rozhraní ve stylu Windows XP bude vaše práce ještě pohodlnější. Stačí odpovědět na pár jednoduchých otázek a nechat aplikaci Acronis True Image, aby se postaral o všechno ostatní! Když nastane problém, během krátké doby dojde k nápravě a budete moci opět pracovat. 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? Acronis True Image 9.0 obsahuje mnoho nových funkcí: Zálohování souborů a složek pomocí filtrů Rozdílové zálohování Uživatelské výchozí nastavení zálohování Nástroj Správa obnovení systému Vylepšené rozhraní a vyšší výkon 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových oddílů? Záloha je soubor obsahující kopie dat vybraných souborů/složek nebo kopii všech informací uložených na vybraném disku/diskovém oddílu. Pokud zálohujete soubory a složky, zkomprimují a uloží se jen jejich data spolu se stromovou strukturou složek. 6 Copyright Acronis, Inc.,

7 Úvod Zálohování disků a diskových oddílů se provádí jinak: Acronis True Image uloží sektor po sektoru snímek disku, který obsahuje operační systém, registry, ovladače, aplikace a datové soubory a také systémové oblasti skryté před uživatelem. Tento postup se nazývá 'tvorba diskového obrazu' a výsledná záloha se většinou nazývá obraz disku/diskového oddílu. Acronis True Image ukládá jen ty části pevného disku, které obsahují data (u podporovaných systémů souborů). Neobsahuje však data z odkládacího souboru (win386.swp pod Windows 98/Me a pagefile.sys pod Windows NT/2000/XP), ani ze souboru hiberfil.sys (soubor, který uchovává obsah paměti RAM, když přejde počítač do spánku). Tím se zmenšuje velikost diskových obrazů a zrychluje jejich vytváření a obnovení dat z nich. Obraz diskového oddílu obsahuje všechny soubory a adresáře bez ohledu na jejich atributy (včetně skrytých a systémových souborů), zaváděcí záznam, FAT (tabulku rozmístění souborů) a kořenový adresář. Obraz disku obsahuje obrazy všech diskových oddílů a také stopu nula s hlavním zaváděcím záznamem (MBR). Implicitně mají všechny zálohy aplikace Acronis True Image příponu.tib. Zálohy s proměnnou velikostí lze rozdělit do několika souborů, ze kterých se dohromady složí původní záloha. Samostatnou zálohu lze rovněž rozdělit kvůli vypálení na vyměnitelné médium. 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? Acronis True Image umí vytvářet přírůstkové a rozdílové zálohy. Soubor přírůstkové zálohy obsahuje jen data, která se změnila od posledního vytvoření úplné nebo přírůstkové zálohy. Je tedy menší a její tvorba zabere méně času. Protože však neobsahuje všechny informace o disku (diskovém oddílu), jsou k obnovení třeba předchozí přírůstkové zálohy a původní úplný obraz. Sada přírůstkových záloh umožňuje obnovení disku do libovolného ze stavů uložených v těchto zálohách. Pokud jednou vytvoříte úplnou zálohu a poté budete každý den v měsíci vytvářet přírůstkové zálohy, dosáhnete stejného výsledku jako kdybyste vytvářeli každý den úplné zálohy. Potřebný čas a prostor na disku (či vyměnitelném médiu) se asi desetkrát zmenší. Na rozdíl od přírůstkového zálohování, které při každém zálohování vytvoří v řetězci nový soubor, vytvoří rozdílové zálohování jen jeden soubor obsahující změny oproti původní úplné záloze. Obecně se rozdílová záloha obnoví rychleji než přírůstková, protože program nemusí procházet dlouhým řetězem předchozích záloh. Tuto možnost zvažte, pokud nechcete data zálohovat často nebo ukládáte mnoho stavů dat, avšak máte málo času nebo místa na disku, abyste vytvářeli úplné zálohy.. Přírůstková nebo rozdílová záloha vytvořená po defragmentaci disku může být výrazně větší než obvykle. Je to z toho důvodu, že program pro defragmentaci mění umístění souborů na disku a přírůstkové diskové obrazy tyto změny odrážejí. Copyright Acronis, Inc.,

8 Úvod 1.5 Podmínky používání softwaru Podmínky používání aplikace Acronis True Image jsou uvedeny v kapitole «Licenční smlouva» (v této příručce strana 3). Jedinečné sériové číslo je potvrzením legálního zakoupení a používání aplikace Acronis True Image v systému. Podle současných zákonů je «Licenční ujednání» považováno za smlouvu mezi vámi a společností Acronis Inc. Smlouva je právní dokument a její porušení může mít za následek soudní žalobu. Nelegální používání anebo distribuce tohoto software bude soudně stíhána. 8 Copyright Acronis, Inc.,

9 Instalace a provoz Kapitola 2. Instalace a provoz 2.1 Systémové požadavky Acronis True Image vyžaduje následující hardware: Procesor Pentium nebo lepší 64 MB RAM Disketová mechanika nebo mechanika CD-RW pro tvorbu zaváděcích médií Myš (doporučeno) 2.2 Acronis True Image Jak instalovat aplikaci Acronis True Image: 1. Vložte instalační CD do své CD jednotky. 2. Postupujte podle pokynů instalačního programu. 3. Zobrazí se výzva ke zvolení typu instalace Typická, Volitelná či Plná. Po stisknutí tlačítka Volitelná můžete vypnout instalaci Programu pro tvorbu zaváděcích médií nástroje pro tvorbu záchranných zaváděcích médií (viz 10.2 Tvorba zaváděcích médií ). Tento nástroj nepotřebujete v případě, že jste zakoupili produkt v balení, které obsahuje zaváděcí CD. Záchranný disk však budete moci vytvořit jen bezprostředně po instalaci (viz níže). Po instalaci programu pro tvorbu zaváděcích médií je však budete moci vytvářet kdykoliv v hlavním okně programu. 4. Po výběru možností instalace a zkopírování souborů aplikace Acronis True Image na pevný disk budete vyzváni k vytvoření zaváděcí diskety nebo média CD- R/W. Zatímco diskové obrazy vytváří aplikace Acronis True Image v prostředí Windows, proces obnovení budete možná muset spouštět ze zaváděcího média. Proto důrazně doporučujeme, abyste si je vytvořili. Po dokončení instalace aplikace Acronis True Image je nutné restartovat počítač. Po instalaci vytvoří Acronis True Image ve Správci zařízení nové zařízení (Ovládací panely fi Systém fi Hardware fi Správce zařízení fi Acronis Devices fi Acronis TrueImage Backup Archive Explorer). Toto zařízení nevypínejte ani neodstraňujte, protože je potřebné k připojení obrazů jako virtuálních disků (viz Kapitola 6 Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku ). Acronis True Image podporuje také instalační od společnosti Microsoft (msiexec.exe) se všemi jeho příkazy. 2.3 Spuštění aplikace Acronis True Image V normálním režimu můžete ve Windows spustit aplikaci Acronis True Image výběrem položky Acronisfi True Image, z nabídky Start fi Programy. Tím se objeví na obrazovce okno programu. Copyright Acronis, Inc.,

10 Instalace a provoz Pokud se operační systém z nějakého důvodu nezavede, můžete spustit správce Acronis Startup Recovery Manager. Ten však musí být před použitím aktivován; viz 3.3 Acronis Startup Recovery Manager chcete-li se o této funkci dozvědět více. Chcete-li tento program spustit, stiskněte během zavádění PC klávesu F11, jakmile se zobrazí příslušná výzva. Acronis True Image se spustí v samostatném režimu a umožní obnovení dříve vytvořených obrazů. Pokud jsou data na disku zcela znehodnocena a nemůžete zavést systém (nebo pokud nemáte aktivovanou aplikaci Acronis Startup Recovery Manager), je nutné využít zaváděcích médií dodaných s krabicovou verzí nebo vytvořených během instalační procedury či pomocí Nástroje pro tvorbu zaváděcích záchranných médií. Tím se automaticky zavede Acronis True Image, což uživateli umožní obnovit poškozené diskové oddíly. 2.4 Odstranění programu Odstranění aplikace Acronis True Image z PC provedete výběrem položky Acronis fi True Imagefi Uninstall Acronis True Image z nabídky Programy. Zobrazí se dialog pro potvrzení odstranění programu. Klepnutím na tlačítko Ano jej potvrdíte a zcela odstraníte aplikaci Acronis True Image. Potom bude možná nutné počítač restartovat a tím tento úkon dokončit. 10 Copyright Acronis, Inc.,

11 Obecné informace o programu Kapitola 3. Obecné informace o programu 3.1 Hlavní okno programu Hlavní okno programu obsahuje nabídku, panel nástrojů, boční panel, panel Aktivní úlohy a pracovní plochu. Pracovní plocha obsahuje ikony operací, boční panel nabízí panely Nástroje a Nápověda. Hlavní okno programu Většina ovládacích prvků je v různých oblastech okna zastoupena dvakrát nebo třikrát, což vám nabízí více způsobů výběru. Potřebnou operaci můžete spustit například klepnutím na její ikonu v hlavní oblasti nebo výběrem stejné ikonu z nabídky Operace nebo Nástroje. Hlavní okno obsahuje ikony operací rozdělené do dvou skupin. Skupina Úlohy obsahuje následující operace: Zálohovat vytvoří soubor zálohy Obnovit obnoví pomocí dříve vytvořené zálohy disk, diskový oddíl, soubor nebo složku Klonovat disk přenese OS, aplikace a data ze starého disku na nový Přidat nový disk přidá nový disk pro uložení dat, zatímco OS a aplikace ponechá na starém disku. Skupina Nástroje obsahuje následující položky: Připojit diskový obraz připojí obraz disku/diskového oddílu jako virtuální disk Odpojit diskový obraz odpojí připojenou virtuální diskovou jednotku Copyright Acronis, Inc.,

12 Obecné informace o programu Kontrolovat zálohu spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Zobrazit protokol zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovení zavádění Nabídky programu Pruh nabídek programu obsahuje nabídky Operace, Zobrazit, Nástroje a Nápověda. Nabídka Operace obsahuje seznam dostupných operací včetně plánování. Nabídka Zobrazit obsahuje položky pro nastavení vzhledu okna programu: Panely nástrojů obsahuje příkazy pro ovládání ikon panelů nástrojů Panel obvyklých úloh zobrazí/skryje boční panel Stavový řádek zobrazí/skryje stavový řádek Aktivní úlohy zobrazí/skryje panel Aktivní úlohy v dolní části hlavní oblasti. Nabídka Nástroje obsahuje následující položky: Správa Acronis Secure Zone používá se k tvorbě, odstranění a změně velikosti zvláštního skrytého oddílu pro ukládání záloh (Acronis Secure Zone) Aktivace správce Acronis Startup Recovery Manager aktivuje správce obnovení zavádění Kontrola zálohy spustí kontrolu integrity zálohy Správa Obnovy systému umožňuje zapínat/vypínat nástroj Obnova systému v Microsoft Windows a nastaví jeho možnosti přímo z aplikace Acronis True Image Vytvořit zaváděcí média spustí proceduru vytvoření zaváděcích médií Zobrazit protokolový soubor zobrazí okno Prohlížeč protokolových souborů Možnosti zobrazí dialog pro úpravu výchozího nastavení zálohování a vzhledu textu (písma). Nabídka Nápověda se používá ke zobrazení nápovědy a získání informací o aplikaci Acronis True Image. Panel Aktivní úlohy Panel Aktivní úlohy zobrazuje naplánované a právě probíhající úlohy. Obsahuje vlastní panel nástrojů. Tento panel nástrojů lze upravit klepnutím pravým tlačítkem a výběrem požadovaných voleb. 12 Copyright Acronis, Inc.,

13 Obecné informace o programu Stavový řádek Ve spodní části hlavního okna se nachází stavový řádek rozdělený do dvou částí. Levá část stručně popisuje vybranou operaci; pravá část indikuje postup operace s obrazem a její výsledky. Poklepáním na řádek postupu operace se zobrazí okno postupu operace. Pokud poklepete na výsledky operace, zobrazí se okno protokolových souborů. Ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu Během tvorby zálohy se v oznamovací oblasti hlavního panelu zobrazuje speciální ikona. Pokud nad ikonu umístíte ukazatel myši, zobrazí se bublinová nápověda s uvedením postupu operace. Zobrazení této ikony není závislé na tom, zda je otevřeno hlavní okno programu. Je zobrazena i při práci na pozadí nebo při spouštění plánovaných úloh. Informace o discích a diskových oddílech Zobrazení disků a způsob reprezentace dat ve všech typech zobrazení, která se zobrazují v různých průvodcích, může uživatel měnit. Na pravé straně jsou tři ikony: Uspořádat ikony podle, Zvolte podrobnosti a i (Zobrazí vlastnosti zvolené položky), přičemž poslední uvedená se nachází rovněž v místní nabídce, kterou se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem na objekt.. Chcete-li setřídit položky podle určitého sloupce, klepněte na jeho záhlaví (dalším klepnutím se přepne třídění do opačného pořadí) nebo na tlačítko Uspořádat ikony podle a zvolte si příslušný sloupec ze seznamu. Chcete-li si vybrat sloupce, které se mají zobrazovat, klepněte pravým tlačítkem myši na řádku záhlaví, nebo levým tlačítkem na tlačítko Zvolte podrobnosti. Potom zaškrtněte sloupce, které chcete zobrazovat. Pokud klepnete na tlačítko i (Zobrazit vlastnosti vybrané položky), zobrazí se okno vlastností vybraného diskového oddílu nebo disku. Toto okno má dva panely. Levý panel obsahuje stromové zobrazení vlastností, zatímco pravý podrobně popisuje vybranou vlastnost. Informace o disku zahrnují fyzické parametry (typ připojení, typ zařízení, velikost apod.); informace o diskovém oddílu zahrnují fyzické parametry (sektory, umístění atd.)a logické parametry (systém souborů, volné místo, přiřazené písmeno atd.). Šířku sloupců můžete změnit přetažením za jejich hranice myší. 3.2 Acronis Secure Zone Acronis Secure Zone je zvláštní skrytý diskový oddíl, kam se ukládají zálohy. Běžné aplikace do něj z důvodu bezpečnosti souborů záloh nemají přístup. Pokud secure zone vytvoříte, bude uvedena v seznamu se všemi diskovými oddíly, které jsou dostupné pro vytváření a obnovení diskového obrazu. Acronis Secure Zone je určena především k použití s aplikací Acronis Startup Recovery Manager (viz níže). Pro tvorbu záloh je dostupná vždy, když je na ní pro danou zálohu dost místa. Pokud na ní není dost místa, starší zálohy budou odstraněny, aby se místo vytvořilo. Copyright Acronis, Inc.,

14 Obecné informace o programu To znamená, že data lze automaticky zálohovat pomocí plánování (viz Kapitola 9), aniž byste museli řešit přeplnění secure zone. Acronis Secure Zone může být při tvorbě přírůstkových záloh neustále plná. K tomu dojde, protože program nemůže odstranit první (úplnou) zálohu, neboť ta může být potřeba k obnovení. Měli byste tudíž pravidelně kontrolovat volné místo v secure zone, když se vytvářejí přírůstkové zálohy a v případě nutnosti ji zvětšovat nebo opakovaně vytvářet základní zálohu. Acronis Secure Zone může být umístěna na libovolném lokálním disku. Vytváří se na úkor nepřiděleného diskového prostoru, pokud je k dispozici, nebo na úkor volného místa na diskovém oddílu. Na PC může být pouze jedna secure zone. Chcete-li vytvořit secure zone na jiném disku, musíte stávající secure zone nejprve odstranit. Když z nabídky vyberete položku Správa Acronis Secure Zone, vyhledá program secure zone na všech lokálních diskových jednotkách. Pokud je secure zone nalezena, průvodce nabídne její odstranění nebo změnu její velikosti. Pokud žádná neexistuje, budete vyzváni k jejímu vytvoření Tvorba Acronis Secure Zone Pokud je instalováno více disků, vyberte si ten, na kterém chcete Acronis Secure Zone vytvořit. Pak si vyberte si diskové oddíly, jejichž místo bude pro vytvoření secure zone použito. Vyberte diskové oddíly, z nichž se Acronis Secure Zone přidělí místo V následujícím okně určete pomocí posuvníku velikost secure zone. Poté budete vyzvání k aktivování správce Acronis Recovery Manager, čímž umožníte spuštění aplikace Acronis True Image během zavádění po stisku klávesy F11. Tuto funkci můžete také aktivovat později z hlavního okna programu. Poté se zobrazí skript pro vytvoření secure zone obsahující seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. 14 Copyright Acronis, Inc.,

15 Obecné informace o programu Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image vytvářet secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, můžete vytváření secure zone zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Vytváření Acronis Secure Zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura Změna velikosti Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Správa Acronis Secure Zone. Pak si vyberte, zda chcete secure zone zvětšit nebo zmenšit. Zvětšení může uživatel potřebovat pro účely zajištění více místa pro diskový obraz. Opačný případ může nastane tehdy, když je na některém diskovém oddílu málo místa. Potom si vyberete diskový oddíl, jehož volné místo bude použito ke zvětšení Acronis Secure Zone nebo který získá volné místo po zmenšení secure zone. V následujícím okně určete pomocí posuvníku novou velikost secure zone. Nastavte novou velikost Acronis Secure Zone. Poté se zobrazí skript pro změnu velikosti secure zone obsahující stručně popsaný seznam operací, které se mají na diskových oddílech (discích) provést. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image měnit velikost secure zone. Postup operací bude zobrazován ve zvláštním okně. Pokud je to nutné, můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. Změna velikosti secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura. Copyright Acronis, Inc.,

16 Obecné informace o programu Vymazání záloh z Acronis Secure Zone Zálohy uložené v Acronis Secure Zone se v případě potřeby mažou automaticky. Acronis True Image používá k čištění Acronis Secure Zone následující schéma: Pokud není v Acronis Secure Zone dostatek místa k vytvoření zálohy, smaže Acronis True Image nejstarší úplnou zálohu a všechny následné přírůstkové zálohy. Pokud existuje pouze jedna úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) a provádí se úplné zálohování, pak je tato jediná úplná záloha (s následnými přírůstkovými zálohami) odstraněna. V ostatních případech (na disku je jen jedná úplná záloha a vytváří se přírůstková záloha) se zobrazí chybové hlášení o nedostatku místa. V takovém případě bude nutné buďto nechat vytvořit úplnou zálohu, nebo zvětšit velikost Acronis. Množství zbývajícího volného místa v Acronis Secure Zone můžete vždy zkontrolovat na druhé stránce průvodce Správa Acronis Secure Zone Odstranění Acronis Secure Zone Až průvodce zobrazí výzvu, vyberte možnost Odstranit Acronis Secure Zone. Dále si zvolte diskové oddíly, k nimž chcete přidat místo, které bude odstraněním Acronis Secure Zone uvolněno. V následujícím okně se zobrazí skript odstranění, který obsahuje seznam operací, které se s diskovými oddíly (disky) provedou, se stručným popisem. Po klepnutí na tlačítko Pokračovat začne Acronis True Image secure zone odstraňovat. Postup operací bude zobrazován v otevřeném okně. Pokud je to nutné, můžete proces zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Skript však bude přerušen teprve po dokončení aktuálně prováděné operace. 16 Copyright Acronis, Inc.,

17 Obecné informace o programu Odstraňování secure zone může trvat několik minut, nebo i déle. Vyčkejte prosím, dokud není dokončena celá procedura. Odstranění Acronis Secure Zone automaticky vypne správce Acronis Startup Recovery Manager, pokud je aktivní a smaže všechny zálohy uložené v secure zone. 3.3 Acronis Startup Recovery Manager Acronis True Image umožňuje spuštění správce Acronis Startup Recovery Manager i bez načtení operačního systému. Tato vlastnost je užitečná, pokud se Windows z nějakého důvodu nespustí. Tak můžete spustit aplikaci Acronis True Image samostatně a obnovit poškozené diskové oddíly. Chcete-li použít Acronis Startup Recovery Manager (musí být předem aktivován), zapněte svůj počítač a když se zobrazí zpráva "Stiskem klávesy F11 spustíte Acronis Startup Recovery Manager", stiskněte klávesu F11. Tím se spustí samostatná verze programu Acronis True Image, která se jen mírně odlišuje od úplné verze. Informace o obnovování poškozených diskových oddílů naleznete v kapitole 5. Buďte obezřetní! Písmena přiřazená diskům v samostatné verzi aplikace Acronis True Image se mohou někdy lišit od označení, které používá Windows. Chcete-li program aktivovat, klepněte na Aktivovat Acronis Startup Recovery Manager. Správce Acronis Startup Recovery Manager nelze aktivovat, pokud na pevném disku není Acronis Secure Zone. Pokud jste ještě secure zone nevytvořili, budete k tomu vyzvání (viz část výše) a teprve poté se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje. Jinak se Acronis Startup Recovery Manager aktivuje ihned. Když je Acronis Startup Recovery Manager aktivován, přepíše hlavní zaváděcí záznam (Master Boot Record - MBR) svým vlastním zaváděcím kódem. Pokud máte instalované jakékoli správce zavádění (boot managery) jiných výrobců, budete je muset po aktivaci správce Startup Recovery Manager reaktivovat. V případě zavaděčů Linuxu (například LiLo a GRUB) byste mohli zvážit jejich instalaci do zaváděcího záznamu kořenového (nebo zaváděcího) diskového oddílu Linuxu místo MBR ještě před aktivací správce Acronis Startup Recovery Manager. Copyright Acronis, Inc.,

18 Tvorba záloh Kapitola 4. Tvorba záloh Pokud budete chtít obnovit ztracená data nebo vrátit systém do předchozího stavu, měli byste nejprve vytvořit záložní soubor dat nebo celého systému. Pokud nechcete obnovovat operační systém spolu se všemi nastaveními a aplikacemi, ale chcete zabezpečit jen určitá data (například aktuální projekt), zvolte zálohu souborů/složek. Tím zmenšíte velikost zálohy, čímž ušetříte místo na disku nebo snížíte počet potřebných vyměnitelných médií. Naproti tomu pokud vytvoříte zálohu celého systémového disku (metodou diskového obrazu), přijdete o více místa na disku, ale budete moci obnovit celý systém během několika minut i v případě četných poškození dat nebo poruchy hardwaru. Zpracování diskových obrazů je také mnohem rychlejší než kopírování souborů a může značně urychlit proces zálohy při zálohování velkých objemů dat Zálohování souborů a složek 1. Průvodce tvorbou zálohy zobrazte klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat soubory a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Z panelu stromového zobrazení vyberte soubory a složky, které se mají zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu souborů, složek, diskových oddílů, disků nebo i počítačů. Pokud vyberete diskový oddíl, disk nebo počítač a provedete zálohu všech jeho souborů včetně systémových a skrytých souborů, nebude úplné obnovení tohoto disku (diskového oddílu, počítače) možné. Obnovený operační možná nebude možná schopen zavádění. Doporučuje se tedy vybrat jen soubory a složky obsahující uživatelská data. Chcete-li 18 Copyright Acronis, Inc.,

19 Tvorba záloh zálohovat disk nebo diskový oddíl, použijte zálohu pomocí diskového obrazu. 5. Klepněte na tlačítko Další. 6. Nastavte filtry tak, aby se určité typy souborů nezálohovaly. Implicitně se zazálohují skryté a systémové soubory a složky. Tuto podmínku lze odstranit a zkopírovat tak všechny soubory ve vybrané oblasti. Můžete také použít vlastní filtry určené pomocí běžných náhradních znaků (masek) systému Windows. Pokud například chcete vyloučit všechny soubory s příponou.exe, přidejte masku *.exe. Maska My???.exe vynechá všechny soubory s příponou.exe, jejichž název se skládá z pěti znaků a začíná "my". 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Vyberte název a umístění souboru zálohy. Pokud chcete vytvořit přírůstkovou zálohu (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? ), vyberte poslední úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud chcete vytvořit rozdílovou zálohu, vyberte úplnou zálohu, která bude sloužit jako základ. Čím 'dále' od původních složek zálohu uložíte, v tím větším bezpečí bude v případě poškození dat. Pokud například uložíte zálohu na jiný pevný disk, zabráníte poškození dat disku. Data uložená na síťový disk nebo vyměnitelné médium se zachovají i v případě, že se poškodí všechny pevné disky. K uložení záloh lze rovněž použít Acronis Secure Zone (podrobnosti najdete v kapitole 3.2 Acronis Secure Zone). Chcete-li vypalovat diskové obrazy na disky DVD, budete potřebovat software schopný pracovat se záznamem DVD UDF, například: Roxio DirectCD, Ahead InCD apod. 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Zvolte, zda chcete vytvořit úplnou, přírůstkovou nebo rozdílovou zálohu. Pokud jste vybrané soubory/složky ještě nezálohovali nebo je úplná záloha na připojení přírůstkových změn příliš stará, zvolte úplnou zálohu. Jinak se doporučuje tvorba přírůstkové nebo rozdílové zálohy (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha?). 9. Klepněte na tlačítko Další. 10. Zvolte možnosti zálohy (to znamená dělení zálohy, úroveň komprese, ochrana pomocí hesla, příkazy před/po zálohování, kontrola integrity dat zálohy). Lze použít volby Použít výchozí volby nebo Nastavit volby ručně. Pokud zvolíte druhou možnost, použije se nastavení jen na aktuální zálohu. Nebo můžete v aktuálním dialogu upravit výchozí volby. Poté se tato nastavení uloží jako výchozí. Viz část 4.3 Nastavení voleb zálohování, kde naleznete více informací. 11. Klepněte na tlačítko Další. 12. Přidejte k záloze komentář. Tím můžete zabránit obnovení nesprávných souborů. Komentáře však nejsou povinné. Velikost a datum vytvoření souboru zálohy se do popisu přidají automaticky, takže je nemusíte vyplňovat. 13. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

20 Tvorba záloh 14. V posledním kroku se zobrazí skript zálohovací úlohy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Okno postupu můžete také zavřít klepnutím na tlačítko Skrýt. Vytváření zálohy bude pokračovat, ale budete moci spustit jinou operaci nebo zavřít hlavní okno programu. Pokud jej zavřete, program bude pokračovat v práci na pozadí a automaticky se zavře, jakmile bude záloha hotová. Pokud připravíte nějaké další operace zálohování, budou zařazeny do fronty za aktuální operaci. Můžete také nastavit prioritu procesu zálohování. Chcete-li to udělat, klepněte ve správci úloh na ikonu procesu a vyberte ze zobrazené nabídky volbu priority Nízká, Normální či Vysoká. Pokud se zálohu chystáte vypálit na několik vyměnitelných médií, nezapomeňte je číslovat, protože během obnovy je budete muset vkládat ve správném pořadí. 15. Po skončení úlohy můžete zobrazit protokolový soubor. Chcete-li protokolový soubor zobrazit, klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit protokolový soubor operací. 4.2 Zálohování disků a diskových oddílů 1. Spusťte Průvodce tvorbou zálohy klepnutím na ikonu operace zálohování v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Zapněte volbu Zálohovat disky a poté klepněte na tlačítko Další. 4. Vyberte disky nebo diskové oddíly, které chcete zálohovat. Lze vybrat nahodilou množinu disků a diskových oddílů. 20 Copyright Acronis, Inc.,

21 Tvorba záloh 5. Klepněte na tlačítko Další. 6. Vyberte název a umístění souboru zálohy. Pokud chcete vytvořit přírůstkovou zálohu (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha? ), vyberte poslední úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud chcete vytvořit rozdílovou zálohu, vyberte úplnou zálohu, která bude sloužit jako základ. Čím 'dále' od původního diskového oddílu zálohu uložíte, v tím větším bezpečí bude v případě poškození dat. Pokud například uložíte zálohu na jiný pevný disk, zabráníte poškození dat disku. Data uložená na síťový disk nebo vyměnitelné médium se zachovají i v případě, že se poškodí všechny pevné disky. K uložení záloh lze rovněž použít Acronis Secure Zone (podrobnosti naleznete v kapitole 3.2 Acronis Secure Zone). Chcete-li vypalovat diskové obrazy na disky DVD, budete potřebovat software pro DVD UDF záznam, například: Roxio DirectCD, Ahead InCD apod. 7. Klepněte na tlačítko Další. 8. Určete, zda chcete vytvořit úplnou nebo přírůstkovou zálohu. Pokud jste vybrané disky/diskové oddíly ještě nezálohovali nebo je úplná záloha na připojení přírůstkových změn příliš stará, zvolte úplnou zálohu. Jinak je doporučena tvorba přírůstkové nebo rozdílové zálohy (viz 1.4 Co je to přírůstková nebo rozdílová záloha?). 9. Klepněte na tlačítko Další. 10. Zvolte možnosti zálohy (to znamená dělení zálohy, úroveň komprese, ochrana pomocí hesla, příkazy před/po zálohování, kontrola integrity dat zálohy). Lze použít volby Použít výchozí volby nebo Nastavit volby ručně. Pokud zvolíte druhou možnost, použije se nastavení jen na aktuální zálohu. Nebo můžete v aktuálním dialogu upravit výchozí volby. Poté se nastavení uloží jako výchozí. Více informací naleznete v části 4.3 Nastavení voleb zálohování. 11. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

22 Tvorba záloh 12. Přidejte k záloze komentář. Tím můžete zabránit obnovení nesprávných disků/diskových oddílů. Poznámky však používat nemusíte. Velikost a datum vytvoření souboru zálohy se do popisu přidají automaticky, takže je nemusíte vyplňovat. 13. Klepněte na tlačítko Další. 14. V posledním kroku se zobrazí skript zálohovací úlohy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. 15. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Okno postupu můžete také zavřít klepnutím na tlačítko Skrýt. Vytváření zálohy bude pokračovat, ale budete moci spustit jinou operaci nebo zavřít hlavní okno programu. Pokud jej zavřete, program bude pokračovat v práci na pozadí a automaticky se zavře, jakmile bude záloha hotová. Pokud připravíte nějaké další operace zálohování, budou zařazeny do fronty za aktuální operaci. Můžete také nastavit prioritu procesu zálohování. Chcete-li to udělat, klepněte ve správci úloh na ikonu procesu a vyberte ze zobrazené nabídky volbu priority Nízká, Normální či Vysoká. Pokud se zálohu chystáte vypálit na několik vyměnitelných médií, nezapomeňte je číslovat, protože během obnovy je budete muset vkládat ve správném pořadí. 16. Po skončení úlohy můžete zobrazit protokolový soubor. Chcete-li protokolový soubor zobrazit, klepněte v panelu nástrojů na tlačítko Zobrazit protokolový soubor operací. 4.3 Nastavení voleb zálohování Chcete-li zobrazit nebo upravit výchozí volby záloh, z nabídky vyberte položky Nástroje fi Možnosti fi Volby zálohování. Dočasné volby zálohy lze nastavit také při tvorbě zálohovací úlohy, ale v tom případě se volby neuloží a použijí se jen na aktuální zálohovací úlohu. 22 Copyright Acronis, Inc.,

23 Tvorba záloh Rozdělení záloh Zálohy s proměnnou velikostí lze rozdělit do několika souborů, ze kterých se dohromady složí původní archiv. Samostatnou zálohu lze rovněž rozdělit kvůli vypálení na vyměnitelné médium. Výchozí nastavení Automaticky. Při použití této volby se bude Acronis True Image chovat následovně. Při záloze na pevný disk: Pokud je na vybraném disku dost místa a jeho systém souborů umožňuje vytvořit zálohu určené velikosti, tak se tato záloha vytvoří. Pokud je na disku dostatek místa pro uložení, ale jeho systém souborů nepodporuje určenou velikost, rozdělí Acronis True Image diskový obraz automaticky do více souborů. Systémy souborů FAT16 a FAT32 mají velikost souborů omezenou na 4 GB. Přitom však existují pevné disky s kapacitou až 160 GB. Proto může při zálohování celého disku soubor zálohy snadno překročit omezení. Pokud není dostatek místa, program uživatele varuje a vyčká na jeho rozhodnutí. Můžete zkusit uvolnit další místo a pokračovat nebo se vrátit zpět a vybrat jiný disk. Při zálohování na diskety, CD-R/RW, DVD-RW nebo DVD+R/RW: Acronis True Image zobrazí výzvu k vložení nového disku, když je předchozí disk plný. Nebo můžete zvolit volbu Pevná velikost a zadat požadovanou velikost souboru nebo ji vybrat z rozbalovacího seznamu. Záloha se poté rozdělí do více souborů zadané velikosti. To se hodí při zálohování na pevný disk, pokud plánujete pozdější vypálení těchto záloh na CD-R/RW, DVD-R/RW nebo DVD+R/RW. Vytváření obrazů přímo na CD-R/RW, DVD-R/RW, nebo DVD+R/RW může trvat výrazně déle, než když by se vytvářel na pevný disk. Copyright Acronis, Inc.,

24 Tvorba záloh Úroveň komprese Výchozí nastavení Normální. Pokud zvolíte možnost Žádná, zkopírují se data zcela bez komprese, což může výrazně zvýšit velikost souboru zálohy. Pokud však zvolíte Maximální kompresi, bude se záloha vytvářet déle. Optimální úroveň komprese dat závisí na typu zálohovaných souborů. Pokud záloha obsahuje komprimované soubory, například.jpg,.pdf nebo.mp3, tak se velikost zálohy příliš nezmenší i při použití maximální komprese. Obecně se však doporučuje použití Normální úrovně komprese. Při tvorbě zálohy na vyměnitelná média můžete použít Maximální úroveň komprese a snížit tak potřebný počet prázdných disků Ochrana zálohy Výchozí nastavení bez hesla. Zálohu lze chránit heslem. Chcete-li zabránit tomu, aby mohl zálohu obnovit někdo jiný, zadejte do příslušných textových polí heslo a jeho potvrzení. Heslo musí obsahovat nejméně osm symbolů a musí obsahovat jak písmena (nejlépe velká i malá), tak číslice, aby bylo obtížnější jej uhodnout. Pokud se pokusíte obnovit data ze zálohy chráněné heslem, zobrazí Acronis True Image ve zvláštním okně výzvu k zadání hesla a umožní přístup pouze oprávněným uživatelům Pre/post příkazy Lze také nastavit automatické spouštění příkazů či dávkových souborů před a po zálohování. Můžete například spustit/zastavit určité procesy Windows. Do příslušných polí zadejte příkazy či názvy dávkových souborů nebo vyberte dávkové soubory pomocí tlačítka pro procházení umístěného vpravo Další nastavení 1. Kontrola zálohy Výchozí nastavení vypnuto. Lze zapnout kontrolu integrity dat zálohy. Ověření se provede ihned po vytvoření zálohy. 24 Copyright Acronis, Inc.,

25 Obnovení zálohovaných dat Kapitola 5. Obnovení zálohovaných dat 5.1 Obnovení ve Windows nebo zavádění z CD? Jak již bylo zmíněno výše (viz 2.3 Spuštění aplikace Acronis True Image"), lze Acronis True Image spustit více způsoby. Při obnovení dat je doporučeno začít spuštěním aplikace Acronis True Image pod OS Windows, protože tak nabízí více funkcí. Ze zaváděcího CD nebo pomocí správce Startup Recovery Manager (viz 3.3 Acronis Startup Recovery Manager ) zavádějte systém jen když se systém Windows nespustí. Zaváděcí CD, ze kterého jste spustili program, nezabraňuje použití dalších CD se zálohami. Acronis True Image se načte zcela do paměti RAM, takže zaváděcí CD můžete odstranit a vložit disk se zálohou. Buďte obezřetní! Písmena přiřazená diskům v samostatné verzi aplikace Acronis True Image se mohou někdy lišit od označení, které používá Windows. 5.2 Obnovení souborů a složek Soubory a složky lze obnovovat dvěma různými metodami. Zde je návod, jak ze zálohy obnovit soubory/složky. Požadované soubory/složky lze obnovit také z obrazu disku/diskového oddílu (viz Kapitola 6 Připojení diskového obrazu jako virtuálního disku ). 1. Průvodce obnovením dat zobrazte klepnutím na ikonu operace obnovy v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit. Pokud je tato záloha umístěna v Acronis Secure Zone, vyberte si ji a v následujícím kroku vyberte zálohu. Copyright Acronis, Inc.,

26 Obnovení zálohovaných dat Pokud chcete obnovit zálohu z vyměnitelných médií, například CD, vložte nejprve poslední CD a poté postupujte podle instrukcí průvodce obnovením dat. Pokud jste k záloze přidali komentář, zobrazí se vpravo od stromové struktury jednotek. Pokud je záloha chráněna heslem, Acronis True Image se na něj zeptá. Tlačítko Další bude neaktivní, dokud nezadáte správné heslo. 4. Klepněte na tlačítko Další. 5. Chcete-li obnovit soubory z přírůstkové zálohy, nabídne Acronis True Image výběr z několika přírůstkových záloh podle data/času vytvoření. Můžete tedy soubory/složky obnovit do počátečního stavu, který se často nazývá "bod obnovení". Chcete-li obnovit data z přírůstkové zálohy, je nutné, abyste měli soubory všech předchozích přírůstkových záloh a původní úplnou zálohu. Pokud nějáká z následných záloh chybí, není obnovení možné. 6. Klepněte na tlačítko Další. 7. Před obnovením zálohy může Acronis True Image zkontrolovat její integritu. Tato volba je v aplikaci Acronis True Image implicitně vypnuta. Pokud lze předpokládat, že soubor zálohy je poškozený, zapněte volbu Ano. 8. Klepněte na tlačítko Další. 9. Vyberte soubory a složky, které chcete obnovit. Můžete zvolit, zda se má obnovit celá záloha nebo projít její obsah a vybrat požadované složky nebo soubory. 10. Klepněte na tlačítko Další. 11. Vyberte složku v počítači, kam chcete vybrané obnovené složky/soubory umístit. Data lze obnovit do původního umístění nebo vybrat jinou složku. 12. Klepněte na tlačítko Další. 26 Copyright Acronis, Inc.,

27 Obnovení zálohovaných dat 13. V posledním kroku se zobrazí skript obnovy. Do této chvíle jste se mohli stiskem tlačítka Zpět vrátit a provést změny vytvářené úlohy. Úlohu spustíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. 14. Úloha se zobrazí v hlavním okně v panelu Aktivní úlohy. Průběh úlohy se zobrazí ve zvláštním okně. Tuto proceduru můžete zastavit klepnutím na tlačítko Storno. Pamatujte si prosím, že zrušený postup může způsobit změny v cílové složce. 5.3 Obnovení disků a diskových oddílů z diskových obrazů Chcete-li obnovit diskový oddíl (disk) z obrazu, musí mít Acronis True Image přidělený výhradní přístup k cílovému diskovému oddílu (disku). To znamená, že k němu v tomto okamžiku nesmí přistupovat žádné jiné aplikace. Pokud se zobrazí zpráva oznamující, že diskový oddíl (disk) nebylo možno zablokovat, zavřete aplikace, které používají tento diskový oddíl (disk) a operaci znovu spusťte. Pokud nemůžete určit, které aplikace diskový oddíl (disk) používají, zavřete je všechny Spuštění Průvodce obnovou dat 1. Průvodce obnovou dat zobrazte klepnutím na ikonu operace obnovy v hlavním okně programu. 2. Klepněte na tlačítko Další Výběr zálohy 1. Vyberte zálohu, kterou chcete obnovit. Pokud je tato záloha umístěna v Acronis Secure Zone, vyberte si ji a v následujícím kroku vyberte zálohu. Pokud chcete obnovit zálohu z vyměnitelných médií, například CD, vložte nejprve poslední CD a poté postupujte podle instrukcí v Průvodci obnovou dat. Copyright Acronis, Inc.,

28 Obnovení zálohovaných dat Pokud jste k záloze přidali komentář, zobrazí se vpravo od stromové struktury jednotek. Pokud je záloha chráněná heslem, Acronis True Image se na něj zeptá. Rozložení diskových oddílů ani tlačítko Další nebudou aktivní, dokud nezadáte správné heslo. 2. Klepněte na tlačítko Další. 3. Chcete-li obnovit disk/diskový oddíl z přírůstkové zálohy, nabídne Acronis True Image výběr z několika přírůstkových záloh podle data/času vytvoření. Můžete tedy disk/diskový oddíl obnovit do počátečního stavu, který se často nazývá "bod obnovení". Chcete-li obnovit data z přírůstkové zálohy, je nutné, abyste měli soubory všech předchozích přírůstkových záloh a původní úplnou zálohu. Pokud nějaká z následujících záloh chybí, není obnovení možné. 4. Klepněte na tlačítko Další Kontrola integrity dat záložního souboru 1. Před obnovením zálohy může Acronis True Image zkontrolovat její integritu. Tato volba je v aplikaci Acronis True Image implicitně vypnuta. Pokud lze předpokládat, že soubor zálohy je poškozený, zapněte volbu Ano. 2. Klepněte na tlačítko Další Výběr disku/diskového oddílu pro obnovení 1. Vybraný soubor zálohy může obsahovat obrazy několika diskových oddílů nebo i disků. Vyberte disk/diskový oddíl, který se má obnovit. 2. Klepněte na tlačítko Další Výběr cílového disku/diskového oddílu 1. Vyberte cílový disk nebo diskový oddíl, do kterého se má obnovit vybraný diskový obraz. Data lze obnovit do původního umístění, na jiný disk/diskový oddíl nebo do 28 Copyright Acronis, Inc.,

29 Obnovení zálohovaných dat nealokovaného prostoru. Cílový diskový oddíl musí být nejméně stejně velký jako velikost nekomprimovaných dat z diskového obrazu. Všechna data uložená na diskovém oddílu, na nějž se provádí obnovení, budou nahrazena daty z diskového obrazu, buďte tedy obezřetní a dávejte pozor na nezálohovaná data, která byste mohl potřebovat. 2. Klepněte na tlačítko Další Změna typu obnoveného diskového oddílu 1. Když obnovujete diskový oddíl, můžete změnit jeho typ, avšak ve většině případů to není potřeba. K vysvětlení, proč byste to mohli potřebovat, si představte, že operační systém i data byly uloženy na tomtéž primárním diskovém oddílu na poškozeném disku. Pokud obnovujete systémový diskový oddíl na nový (nebo stejný) disk a chcete z něj načíst operační systém, zapněte volbu Aktivní. Pokud obnovujete systémový diskový oddíl na jiný pevný disk, který obsahuje oddíly a OS, budete pravděpodobně potřebovat jen data.. V tomto případě můžete diskový oddíl obnovit jako Logický a tak můžete přistupovat pouze k datům. Implicitně se zvolí původní typ diskového oddílu. Když zvolíte Aktivní pro diskový oddíl bez instalovaného operačního systému, může se stát, že počítač se nebude moci spustit. 2. Klepněte na tlačítko Další Změna systému souborů obnoveného diskového oddílu 1. I když je to třeba jen zřídka, můžete během obnovení změnit systém souborů. V aplikaci Acronis True Image lze převádět mezi těmito systémy souborů: FAT 16 «FAT 32, Ext2 «Ext3. U diskových oddílů s jinými nativními systémy souborů není tato volba dostupná. Představte si, že se chystáte obnovit diskový oddíl ze starého disku FAT16 o nízké kapacitě na novější disk. FAT16 by nebyl efektivní a může být dokonce nemožné nastavit jej na vysokokapacitním pevném disku. Je to z toho důvodu, že FAT16 podporuje diskové oddíly až do velikosti 4 GB, takže nebudete moci obnovit 4 GB FAT16 diskový oddíl na disk, který překračuje tento limit, beze změny systému souborů. Zde má tedy změna systému souborů z FAT16 na FAT32 smysl. Nezapomeňte však, že ne všechny operační systémy systém souborů FAT32 podporují. MS- DOS, Windows 95 a Windows NT 3.x, 4.x FAT32 nepodporují a nebudou provozuschopné poté, když obnovíte diskový oddíl a změníte jeho systém souborů. Ty by měly být normálně obnoveny pouze na diskový oddíl FAT16. Přehled operačních systémů je v Dodatku A. 2. Klepněte na tlačítko Další. Copyright Acronis, Inc.,

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Copyright Acronis, Inc., 2000-2009. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Startup Recovery Manager", Acronis

Copyright Acronis, Inc., 2000-2009. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Copyright Acronis, Inc., 2000-2009. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Startup Recovery Manager", Acronis Secure Zone, Acronis Try&Decide a logo Acronis jsou ochranné

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů

Téma 12: Správa diskových jednotek a system souborů. Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů Téma 12: Správa diskových jednotek a systémů souborů 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se podíváte na práci s diskovými jednotkami. Naučíte se používat nástroj správy disků, který se poprvé objevil

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware

1. Předmluva. 2. Požadavky na software a hardware 1. Předmluva Program Školní elektronická pokladna (dále jen Program) je softwarový produkt, který má, po implementaci do organizační struktury školských zařízení, funkci databázové aplikace evidující finanční

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Acronis Disk Director 11 Home. Uživatelská příručka

Acronis Disk Director 11 Home. Uživatelská příručka Acronis Disk Director 11 Home Uživatelská příručka Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru

National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software. National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru National Instruments Workshop NI LabVIEW Ghid de Instalare Software National Instruments Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru 1 Seminář NI LabVIEW Průvodce instalací softwaru Obsah Možnost A.

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka www.acronis.cz Copyright Acronis, Inc., 2000-2007. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Snap Restore,

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc.

Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

RTM. Uživatelská příručka

RTM. Uživatelská příručka RTM Uživatelská příručka Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis True

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více