VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2006-2007"

Transkript

1 Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PSČ tel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláčková Školská rada schválila dne.. Mgr. Kateřina Valentová ředitelka SOU Ing. Anna Novotná předsedkyně školské rady V Olomouci dne 26. září 2007

2 2 1. Základní údaje o škole: Název: Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Sídlo: Olomouc, Štursova 14 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Valentová Součásti školy: Střední odborné učiliště IZO: Školní jídelna IZO: Telefon: Fax: www: soustursova.cz Charakteristika školy: Škola je po celou dobu své téměř 50leté existence stále zaměřena na výuku oborů obchodu a služeb. Budova školy průběžně prodělává mnoho změn a úprav, které přímo souvisí s modernizací provozu a zohledňují současný pedagogický proces. Od ledna 2007 škola realizuje projekt OP RLZ s názvem Zlepšení praktického vyučování prostřednictvím e-learningu. 1. Materiálně technické zlepšování podmínek pro výuku: Ve 2 učebnách byly psací stroje nahrazeny počítači, jedna z nich byla dále vybavena z prostředků projektu ESF dataprojektorem včetně ozvučení a promítacího plátna. Dále bylo z projektových prostředků zakoupeno 15 počítačů, poloprofesionální videokamera včetně stativu a bezdrátové směrové mikrofony. Průběžně pokračují práce na opravách elektroinstalace a rozvaděčů pro počítačové učebny. V současné době škola disponuje 5 počítačovými učebnami se 3 dataprojektory. Na všechny žákovské PC v těchto učebnách byl nainstalován program VISION 6, který umožňuje vyučujícím lepší kontrolu a přístup na počítače žáků. Pro zlepšení podmínek odborného výcviku oboru Cukrář jsme zakoupili univerzální robot. 2. Zlepšování prostředí pro zaměstnance a žáky školy: V průběhu školního roku byly v jednotlivých učebnách postupně obměňovány staré a poškozené podlahové krytiny. Kabinety učitelů byly průběžně vybavovány novými kancelářskými židlemi a podle potřeby také novým nábytkem a elektropřístroji (lednice, radiomagnetofony). Učitelská počítačová síť byla rozšířena o několik PC. Během prázdnin proběhlo kromě běžných oprav i malování všech učeben, chodeb a schodiště. V prostorách zakázkového krejčovství v suterénu školy, které byly zatopeny při záplavách v roce 1997, byla provedena sanace zdiva a výměna osvětlení. V oknech na jižní straně budovy školy proběhla výměna opotřebovaných žaluzií. Profil absolventa: Je uveden v učebních dokumentech jednotlivých učebních a studijních oborů a na webových stránkách školy.

3 3 2. Seznam oborů vyučovaných ve šk. roce 2006/07 ukončení kód obor forma studia studia H/001 Pekař výuční list denní druh studia H/002 Cukrář-výroba výuční list denní H/001 Krejčí výuční list denní H/001 Číšník,servírka výuční list denní H/001 Kuchař výuční list denní H/002 Kuchař-číšník pro výuční list denní pohostinství H/001 Aranžér výuční list denní H/001 Kadeřník výuční list denní H/004 Prodavač-smíšené zboží výuční list denní E/001 Šití oděvů výuční list denní L/524 Podnikání Podnikání maturita maturita denní večerní nástavbové nástavbové 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT kód KKOV Název oboru Učební dokumenty č. Výuka ve šk.roce 06/ H/001 Pekař 23492/04-23 ano H/002 Cukrář - výroba 23491/04-23 ano H/003 Cukrovinkář-pečivář-výroba /95-74 ne cukr H/001 Krejčí 15838/01-23 ano L/524 Podnikání 21236/04-23 ano L/504 Společné stravování 19350/96-23 ne H/001 Kuchař 20736/03-23 ano H/001 Číšník, servírka 20735/03-23 ano H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 20737/03-23 ano L/008 Obchodník 33323/97-23 ne H/004 Prodavač - smíšené zboží /94-74 ano H/001 Aranžér 20448/03-23 ano H/001 Kadeřník 22175/98-23 ano E/001 Šití oděvů 17215/ /99-24 ano

4 4 4. Statistické údaje o škole a) Údaje o žácích: Počet žáků ve třídách k včetně absolventů: Ročník Počet žáků v roč. Třída Obor Celkový počet žáků PK H/001 Pekař 19 PK l H/001 Krejčí 9 C H/002 Cukrář-výroba 14 C H/001 Kadeřník 15 AR H/001 Aranžér 14 AR H/004 Prodavač-smíšené zboží 12 KD H/001 Kadeřník KD H/002 Cukrář-výroba 16 P H/004 Prodavač-smíšené zboží 11 P H/001 Aranžér 16 KU 1.A H/001 Kuchař 31 KU 1.B H/001 Kuchař 29 Č H/001 Číšník, servírka 26 ŠO E/001 Šití oděvů 6 SD L/524 Podnikání denní 29 SV L/524 Podnikání večerní 20 Pk H/001 Pekař 2 PK H/001 Krejčí 9 C H/002 Cukrář-výroba 23 AR H/001 Aranžér 29 KD H/001 Kadeřník P H/004 Prodavač-smíšené zboží 19 KU H/001 Kuchař 22 Č 2.A H/001 Číšník, servírka 19 Č 2.B H/001 Číšník, servírka 18 SD L/524 Podnikání 31 SV L/524 Podnikání 13 Pk H/001 Pekař 24 K H/001 Krejčí 17 C H/002 Cukrář-výroba 24 AR H/001 Aranžér 28 KD H/001 Kadeřník P H/004 Prodavač-smíšené zboží 28 KU H/001 Kuchař 14 KU H/001 Číšník, servírka 9 Č H/001 Kuchař 12 Č H/001 Číšník, servírka 12 KČ H/002 Kuchař-číšník pro pohost. 11 ŠO E/001 Šití oděvů 4 Celkem

5 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech 5 Obor 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem obor H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní H/001 Kuchař H/002 Kuchař-číšník H/001 Číšník,servírka L/008 Obchodník H/004 Prodavač-smíšené zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů Celkem škola Celkem Údaje o přijímacím řízení do 1.ročníku školního roku 2007/08 (1. a 2. kolo, přijatí na odvolání) kód oboru obor I. kolo přijímacího řízení Přihlášeno/zú častnilo se Přijato/ z toho zrušeno Nepřijato Odvolalo se Přijato na odvolání/ z toho zrušeno H/001 Pekař 2/2 2/ H/002 Cukrář-výroba 12/12 11/ H/001 Krejčí 2/2 2/ H/001 Číšník,servírka 44/44 30/ H/001 Kuchař 46/46 38/ H/001 Aranžér 26/26 22/ H/001 Kadeřník 39/36 29/ H/004 Prodavač-smíšené zboží 10/10 10/ E/001 Šití oděvů 4/4 4/ L/521 Podnikání denní 67/54 29/ L/521 Podnikání večerní 29/21 20/ C e l k e m I. kolo 281/ /

6 kód oboru obor 6 II. kolo přijímacího řízení Přihlášeno/zú častnilo se Přijato/ z toho zrušeno Nepřijato Odvolalo se H/001 Pekař 4/4 4/ H/002 Cukrář-výroba 8/6 6/ H/001 Krejčí 2/2 2/ H/001 Kuchař 24/24 21/ H/001 Aranžér 15/14 11/ H/004 Prodavač-smíš.zboží 16/16 16/ L/521 Podnikání večerní 10/8 8/ Přijato na odvolání C e l k e m II. kolo 79/74 69/ kód oboru obor přijato celkem žáků H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/003 Krejčí-dám. oděvy H/001 Číšník/servírka H/001 Kuchař H29/001 Aranžér H/03001 Kadeřník H/00427 Prodavač-smíš.zboží E/0013 Šití oděvů L/52129 Podnikání denní L/52126 Podnikání večerní 28 C e l k e m 256 Odvolací řízení I. kolo Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje byly zaslány podklady pro odvolací řízení oborů: Kadeřník, Kuchař, Aranžér Odvolací řízení do oboru Číšník,servírka a nástavbového studia oboru Podnikání denní studium bylo vyřízeno autoremedurou podle 87 správního řádu. II. kolo Odvolací řízení do oboru Aranžér bylo vyřízeno autoremedurou podle 87 správního řádu. Dne bylo přijímací řízení ukončeno. V průběhu školního roku 2006/07 bylo nově přijato ke studiu mimo přijímací řízení 75 žáků. Z toho od 1.9. do přijato 63 žáků.

7 7 V průběhu školního roku 2006/07 ukončilo studium 104 žáků, z toho 39 žáků z důvodu neprospěchu na konci školního roku, 29 žáků na vlastní žádost, 13 žáků přestoupilo na jinou školu a 23 žákům bylo studium ukončeno podle 68 odst 2) zákona 561/2004 Sb. pro neomluvenou absenci. Ve školním roce 2006/07 opakovalo 1. ročník 8 žáků, 2. ročník 6 žáků a 3.ročník 1 žák. Ve školním roce 2006/07 přerušilo studium 9 žáků a nastoupili po přerušení studia 3 žáci. Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy třída SD 2.-nástavbové studium: na VŠ přihlášeno 6 žáků,přijati 4 žáci Počet absolventů evidovaných na Úřadu práce Olomouc k žáků Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením 1 žákyně oboru Číšník - servírka Výuka odborného výcviku žáků Ve školním roce 2006/07 zajišťovala škola výuku odborného výcviku na pracovištích: 1. vlastních 2. smluvních 1. Na vlastních pracovištích byl ve školních dílnách zajišťován odborný výcvik pro obory krejčí, šití oděvů, kadeřník a nově i pro obor aranžér. Tyto dílny jsou plně přizpůsobeny podmínkám pro výuku, dle možností jsou doplňovány moderním zařízením. 2. Žáci oboru kuchař a číšník vykonávali odborný výcvik na smluvních pracovištích v rámci olomouckého regionu. Učební obor pekař byl zajišťován v pekárně PENAM Brno, provoz Olomouc. Učební obor cukrář byl zajišťován v pekárně PENAM a na pracovištích Cukrárna Mamka Olomouc, Cukrářská výrobna Moser Olomouc a Benešova cukrářská výroba Olomouc Svatý Kopeček. Učební obor prodavač byl zajišťován na smluvních pracovištích v rámci budovy obchodního domu CL Trade Olomouc, hypermarketu Hypernova, supermarketu Kaufland a na dalších soukromých prodejnách. Počty žáků na pracovištích odborného výcviku Pracoviště OV Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem obor Celkem pracoviště Alley číšník kuchař Aranžovna dílny aranžér Avion číšník Benešova cukrárna cukrář Blues rock café číšník Salon Brigita-metráž prodavač Bytový textil,8.května prodavač Cukrárna Mamka cukrář Domácí potřeby DOMAR prodavač Droxi, Dolní prodavač Droxi, pekařská prodavač Hotel Gemo číšník kuchař Restaurace Gól číšník kuchař Hesperia číšník kuchař Restaurace U Huberta číšník kuchař

8 Hala UP číšník kuchař Hypernova prodavač Kapucín číšník kuchař Kaufland prodavač Rest. U Kejklíře číšník kuchař Klasik prodavač Krejčovské dílny krejčí Menza kuchař Moser cukrárna cukrář Restaurace Na Dlouhé číšník kuchař Norma Olomouc prodavač smíš CL Delvita prodavač smíš CL E móda-textil prodavač smíš CL Epas-domácí potřeby prodavač smíš CL Evoco prodavač smíš CL Kusový textil Kňourková prodavač smíš CL Nábytek Valášek prodavač smíš CL Rivalex - metráž prodavač smíš CL Subula-papírnictví prodavač smíš CL Wiki - hračky,sport prodavač smíš Penam cukrář pekař Plzeňská restaurace číšník Rakas, hotel Flora číšník kuchař kuchař-číšník Restaurace V ráji číšník kuchař Hotel Sigma číšník kuchař-číšník Salon Helena prodavač Školní jídelna kuchař Školní kadeřnictví kadeřník Tako-Tesco prodavač U Rytíře číšník Nábytek Valášek prodavač Viktoria číšník Svatovácl. pivovar-vinárna m číšník kuchař Zámek Velká Bystřice číšník Odborné učiliště šití oděvů individuální pracoviště prodavač Celkem

9 9 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno vyučen stř.vzděl. VŠ vzděl. ostatní roků ped. praxe Vedení školy ředitelka Mgr.Kateřina Valentová gymnáz. PF UP Ol. AJ-TV 30 zástupci ředitele: Lubomír Škoda gymnáz. PF UP Ol. M-TV 26 Mgr.Sylva Guziková Sedláčková gymnáz. FF UP Ol. AJ -ČJ 17 Eva Vystrčilová prodavačka SEŠ DPS 16 Vyučující 35 odborné předměty obor šití oděvů odborné př. Vlasta Bémová švadlena prádla SPŠO DPS 29 Bc.Milada Nekovářová pánská krejčová SPŠO PdF UP Ol. DPS 29 obor krejčí odborné předměty Jiřina Zatloukalová dámská krejčová SPŠT VŠT Liberec 37 Dana Kopecká dámská krejčová SPŠO PdF UP Ol. 7 obor prodavač Mgr.Zdenka Babiánková prodavačka SŠP PdF Ostrava 25 odborné předměty Ing.Eva Bočková gymnáz. VŠE Praha DPS 30 Ing. Alexandra Herbriková VŠB Ostr. gymnáz. ek.fakulta DPS 13 od Mgr. Tomáš Vildner kuchař,číšník SOU s maturitou Ostravská universita 12 Margit Nejezchlebová prodavačka gym.seš VŠE Praha DPS 24 obor kuchař,číšník, pekař, cukrář Mgr. Božena Filipová- SŠSS Op. PdF Brno DPS 24 odborné předměty výchovná poradkyně UK Praha Bc. Olga Hrabalová kuchařka,serv. SOŠ PdF UP Ol. DPS 13 výpočetní technika Mgr.Mojmír Možný gymnáz. PdF UP Ol. 17 RNDr. Vít Michalec SPŠE PF UP Ol. DPS 14 SŠSS odborné předměty Helena Nevřelová kuchařka Op. DPS 35 Ing.Anna Novotná SPŠPT VŠCHT DPS 14 Jiřina Tauwinklová cukrářka SPŠPT DPS 23 SOU s matur. PdF Ol. studuje 5 obor kadeřník Blanka Látalová kadeřnice všeobecně vzdělávací předměty: ČJ-NJ Zdenka Doleželová gymnáz. FF UP OL. 24 NJ-RJ Mgr.Libuše Karlachová gymnáz. FF UP OL. 31 ČJ-D Mgr.Helena Kolečkářová gymnáz. FF UP OL. 8 VV-RJ Mgr.Rita Dlabalová SPgŠ PdF UP Ol. 23 VV-RJ Jaromíra Kouřilová Úvazek 0,62 gymnáz. PdF UP Ol. 41 PdF UP Ol. M-BV-TV Iveta Kopečná gymnáz. FTK UP 19 AJ Miroslava Mahdalová gymnáz. FF UP OL. 2 TV Mgr. Jiří Marvan gymnáz. FTK UP 6 F-CH Mgr.Jaroslav Bouda gymnáz. PF UP Ol. 35

10 10 TV-BV-zem. Mgr.Marie Mazurová gymnáz. PdF UP Ol. PF Ostrava 19 M-CH,VT Mgr.Martin Metelka gymnáz. PF UP Ol. 11 ČJ-ON Jana Pásztová gymnáz. PdF UP Ol. 24 AJ Mgr.Jaroslav Petera gymnáz. PdF UP Ol. 5 ČJ-RJ Mgr.Jana Pospíšilová gymnáz. FF UP Ol. 34 M-BV Milan Rovenský gymnáz. PdF UP Ol. 23 Mgr.Vladislava soc.a zdr. Řihošková SZŠ PdF UP Ol. 8 D-RJ-NJ PaedDr.Pavla Skálová gymnáz. PdF UP Ol. 24 M-BV-TV Mgr.Dagmar Válková gymnáz. PdF UP Ol. 17 VUOV a UOV ( ) zajištující odborný výcvik ve šk. roce 2006/07 Jméno Vyučen Maturita DPS Poznámka Běhalová Danuše aranžér 1974 studuje obor Podnikání Burešová Dagmar kuchařka 1989 Provoz spol.strav Cásková Anna prod.potravin 1970 Provoz obchodu prod.sm.zboží 1993 Doležalová Alena servírka 1972 Provoz spol.strav Doleželová Jiřina dámská krejčová SPŠO Prostějov Fajtová Věra holička,kadeř Vlasová kosmetika Hanusová Růžena kuchař 1977 Provoz spol.strav kadeřnice 1997 studuje 2.r. SŠP Jašková Lada servírka 1984 SEŠ VUOV Janečková Kateřina kadeřnice 1997 do Kropáčová Hana kadeřnice 1997 maturita od Kolářová Miroslava kadeřnice 1962 SOŠ veřejnospr.činnost VUOV Langerová Libuše kuchař 1975 SHŠ Opava Marková Michaela prodavačka 1979 Provoz obchodu Marková Vladimíra pekař,cukrář 2000 SPŠPT 1970 ped.min.1994 Podm. -studium Matušková Marie cukrářka 1981 Podnikání v oboru ped.min Mejstřík Josef číšník 1967,kuchař Podm. -studium 1976 Pohlídalová Lenka kadeřnice 1982 Podnikání v oboru Pokorná Ludmila kuchařka 1976 SEŠ Stejskalová Helena kadeřnice Gymnazium studuje Strejčková Ludmila cukrář,pekař 2000 SPŠPT 1971 ped.min.1994 Podm. -studium Střídová Eva dámská krejčová SPŠO Šnejdrlová Alena SŠ um.prum Tománková Naděžda aranžér 1978 studuje obor Podnikání Turčanová Hana SHŠ Val.Mez SPgŠ Kroměříž FF-UP Ol.Andragog Urdová Dana prodavač 1980 Provoz obchodu VUOV Valášková Blanka cukrář 1989 SŠP potrav.prům Studuje DPS

11 11 Seznam nepedagogických pracovníků Příjmení a jméno vyučen stř.vzděl. VŠ vzděl. ostatní ekonom Tušková Dana SEŠ účetní Bartíková Pavlína SEŠ Škubnová Marta SEŠ Strnisková Marcela do SEŠ Lišková Jana od SEŠ Vlachová Marcela SEŠ Páleníková Eva aranžér maturita technik PhDr.Lošťák Jaroslav do gymnaz. FF Brno dr. filozofie Vojenská Šnejdrla Ferdinand od akademie Brno školník Peřina Bedřich(0,50 úvazek) elektrikář údržbář Fischer František zámečník uklízečky: Peřinová Marie Dysmasová Alena do Zatloukalová Petra od dámská krejčí Zdráhalová Eva Balutová Jana Králová Miluše správce sítě Kapl Martin do prodavač SŠP jídelna Lioliasová Světluše SEŠ Gregorovič Miloš (úv.0,50) SHŠ Oháňková Božena kuchařka Krumpolcová Marcela kuchařka Zatloukalová Radomíra úv.0,63 Mahdalíčková Soňa úv. 0,63

12 5. Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Školní rok Počet žáků: na začátku 755 stav žáků podle zahajovacího výkazu na konci 702 Obor/ zkratka I.ročník II.ročník III.ročník Celkem Stav na počátku konci počátku konci počátku konci počátku konci pekař/pk cukrář/c kuchař číšník/kč aranžér/ar kadeřník/kd krejčí/kr prodavač smíš.zboží/ps kuchař/ku číšník/č šití oděvů/šo Podnikání denní Podnikání večerní Celkem Prospěch žáků, podmíněné vyloučení a vyloučení Ročník Obor Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo NeprospěloPodmíněně vyloučeno Vyloučeno 1.ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání- denní L/524 Podnikání-večerní H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm. zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání -denní L/524 podnikání -večerní H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-smí.zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/002 Kuchař-číšník H/004 Prodavač-sm. zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů Celkem

13 13 Průměrný prospěch dle oborů a ročníků Obor- průměrný prospěch 1.ročník 2.ročník 3.ročník Prům. prospěch za obor zaokrouhleně H/001Pekař 2,82 2,59 2,88 2, H/002 Cukrář-výroba 2,51 2,61 2,23 2, H/001 Krejčí 3,15 2,28 2,47 2, L/524 Podnikání večerní st. 1,92 2,23-2, L/524 Podnikání denní st. 1,99 2,07-2, H/001 Kuchař 2,86 2,93 2,85 2, H/002 Kuchař-číšník - - 2,40 2, H/001 Číšník,servírka 3,13 2,81 2,93 2, H/004 Prodavač-smíšené zboží 2,80 2,62 2,56 2, H/001 Aranžér 2,42 2,28 2,53 2, H/001 Kadeřník 1,87 2,13 2,15 2, E/001 Šití oděvů 2,04-2,03 2,03 Průměrný prospěch za ročník 2,501 2,455 2,503 Průměrný prospěch školy 2,486 Průměrná absence na 1 žáka: 1. pololetí omluvená absence 81,69; neomluvená absence 2,72 2. pololetí omluvená absence 85,45; neomluvená absence 3,23 Výsledky maturitních zkoušek Obor počet konalo pospělo prospělo neprospělo žáků maturitu s vyznamenáním Podnikání Výsledky opravných maturitních zkoušek září 2007 Obor počet konalo pospělo prospělo neprospělo žáků maturitu s vyznamenáním Podnikání Maturitní zkoušku v náhradním termínu bude konat v říjnu žákyně. Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu červen 2007 Obor počet žáků 3.ročníku konalo ZZ v řádném termínu z toho prospělo z toho neprospělo Pekař Krejčí Cukrář Aranžér Kadeřník Prodavač-smíš Kuchař Číšník Šití oděvů Kuchař - číšník Celkem

14 Výsledky opravných a náhradních závěrečných zkoušek září 2007 Obor počet žáků počet žákůnáhradní konalo ZZ prospělo neprospělo u ZZ oprav. zkoušky termín Pekař Krejčí Aranžér Kadeřník Prodavač-smíš Kuchař Číšník Cukrář Kuchař - číšník Celkem Naše škola byla i ve školním roce 2006/07 zařazena do pilotního ověřování nových závěrečných zkoušek v projektu KVALITA 1. K žákům oborů Kadeřník, Krejčí a Pekař se nově přidali i žáci oboru Aranžér. 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků se sníženým stupněm z chování školní rok 2006/7 2.stupeň 3.stupeň 1.pololetí pololetí Hodnocení výchovného poradenství Ve školním roce 2006/07 uskutečnila výchovná poradkyně přes 100 jednání s žáky, popř. zákonnými zástupci žáků. Jednání byla nejčastěji zaměřena na problémy s neomluvenou absencí, dále nevhodné chování a nezájem o studium, v 6 případech se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům a šikanování, dále 3 případy, které se týkaly krádeží ve škole nebo na odborném výcviku, potíže s učením, osobní problémy v 10 případech a ve 2 případech násilí v rodině. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů pro výchovné poradce a metodiky prevence, které se konaly 5. a 6. února 2007 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hodnocení výchovně vzdělávací prevence Ve školním roce 2006/07 byl řešen se 3 žáky problém s užíváním drog ( projednáno s rodiči, výchovnou poradkyní a protidrogovou preventistkou). V rámci prevence se uskutečnily akce pro žáky, které jsou uvedeny v bodě č Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity Září návštěva galerií a muzea žáci oboru Aranžér sportovní kurz Pastviny žáci 2. a 3. ročníků středoškolský turnaj v kopané účast na atletických závodech středních škol stáž žáků oboru Kuchař, Číšník Tropea, Itálie účast na akci Světluška sbírka na pomoc handicapovaným dětem

15 Říjen školení Junior Achievement v Ostravě vyučující ekonomiky návštěva festivalu gastronomie a nápojů OLIMA GASTRO CUP příprava dvouporcové mísy servírované za studena 1.místo slavnostní dort na téma Podzim 4.místo okresní kolo v kopané hochů návštěva galerie pro žáky oboru Aranžér návštěva pedagogů z LITVY obory gastronomie společnost ACET besedy o drogách beseda pro žáky na téma anorexie, bulimie v rámci Týdne duševního zdraví výstava návrhářky BLANKY MATRAGI v Praze žáci oboru Krejčí školení Písemné a elektronické komunikace vyučující odborných předmětů návštěva výstavy DALIMILOVA KRONIKA výchovný koncert skupiny TRAVELLERS Matematická olympiáda seminář pro vyučující matematiky 15 Listopad veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno žáci maturitních ročníků turnaj ve futsalu hochů divize severní Morava 1.kolo 1.místo kurzy vyřezávání ovoce pod vedením p.faltuse / restaurace U Kapucínů/- žáci oborů Kuchař, Kuchař číšník, Aranžér návštěvy soudních jednání pro žáky nástavbového studia účast na celorepublikové sbírce PÍŠŤALKA pomoc handicapovaným dětem Drogy, životní styl beseda pro žáky 2. a 3. ročníků Scholaris okresní přebor v šachu 6.místo družstvo chlapců školení v programu Bakalář vedení SOU přednášky o EU nástavbové studium Prosinec turnaj žáků stř.škol ve stolním tenise hochů Lutín 10.místo studentský veletrh v Ostravě žáci nástavbového studia S tebou o tobě beseda pro žáky návštěva našich pedagogů v LITVĚ obory Kuchař, Číšník florbal, šachy vánoční turnaje pro žáky školy Den otevřených dveří pro žáky ZŠ návštěva vlásenkárny žáci oboru Kadeřník Nejhezčí vánoční výrobek školní cukrářská soutěž pro žáky 3.ročníku turnaj ve futsalu hochů - divize severní Morava 2.kolo 1.místo předvánoční Vídeň žáci školy a vyučující cizích jazyků návštěva filmových představení žáci školy a vyučující českého jazyka Leden turnaj ve futsalu hochů divize severní Morava 3.kolo 1.místo turnaj ve futsalu dívek divize severní Morava 2. kolo 1.místo besedy s Mgr.Kupkou na téma rasismus, xenofobie, trestní odpovědnost S tebou o tobě beseda se sociálním kurátorem pro žáky 1. ročníků semináře pro vyučující oborů zapojených do projektu KVALITA 1 nová závěrečná zkouška semináře k nové maturitě pro vedení a vyučující daných předmětů výstava Historie písma v Muzeu umění žáci oboru Aranžér

16 16 specializační program pro učitele OV a odborných předmětů v gastronomických oborech Soutěžní gastronomie pro číšníky - UOV Sommelierský kurz UOV a učitelé odborných předmětů Únor besedy s Mgr.Kupkou na téma rasismus, xenofobie, trestní odpovědnost KABO STYL Brno veletrh módy spojený s přehlídkami učitelé odborných předmětů a žáci oboru Krejčí, Kadeřník, Aranžér beseda o drogách organizace ACET Kalibr Cup ročník mezinárodní soutěže studentů SŠ v kosmetické a kadeřnické tvorbě v Lanškrouně na téma Živly Země 11. a 23. místo JUNIOR ARANŽÉR celostátní kolo oboru Aranžér v Brně tři 5. místa, 6., 7. a 8. místo

17 17 návštěva koncertu J.Čechovského v DDM turnaj ve futsalu hochů divizní finále 1.místo turnaj ve futsalu dívek divizní finále 3.místo návštěva Arcidiecézního muzea žáci oboru Aranžér lyžařský kurz Klepáčov semináře k projektu KVALITA 1 Březen beseda o HIV, protidrogová prevence organizace ACET kurz Předkrmy a nápoje připravované u stolu hosta specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů lyžařský kurz Klepáčov turnaj ve futsalu hochů Konferenční finále Východ 3.místo barmanský kurz pro žáky návštěva šicí dílny ve FN Olomouc, šicí dílny firmy RAK žákyně oboru Šití oděvů koncert skupiny Travellers exkurze do bankovní sféry žáci nástavbového studia divadelní představení v Praze žáci nástavbového studia HANÁCKÝ POHÁR v Prostějově barmanská soutěž oboru číšník 11.a 62.místo celostátní kolo matematické olympiády pořadatelství pro region v I.kategorii školní soutěž ve vyřezávání ovoce obor Kuchař,Číšník školní kolo odborných dovedností žáků 3. roč. oboru Prodavač seminář PILATES využití nových trendů a pomůcek ve výuce vyučující TV Písničky hudebních divadel a kabaretů kino Metropol Duben návštěva výstavy v Praze Salvator Dalí žáci oboru Aranžér beseda o HIV a sexu pro žáky školy soutěž SŠ v psaní na klávesnici 12.místo Práce s karamelem seminář s mezinárodní účastí v Brně spojený s ukázkami prací vyučující oboru Cukrář beseda s Mgr.Kupkou na téma rasismus pro žáky školy

18 18 Gastrohradec Hradec Králové výstava spojená s ukázkami soutěžních prací oboru Kuchař studená mísa Olomoucká variace přednášky na téma konstrukce střihů žáci oboru Krejčí a Šití oděvů kurz Úprava ryb, korýšů a omáček u stolu hosta specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů návštěva divadelního představení obor Kadeřník, Aranžér návštěva muzea umění žáci oboru Aranžér, Prodavač konferenční finále ve futsalu dívek Brno 3.místo TAJEMSTVÍ KNIHY výstava okresní knihovny 4.ročník Mistrovství ČR odborných dovedností a vědomostí žáků 3.roč. oboru Prodavač Pelhřimov Květen stáž francouzských žáků oboru Kuchař, Číšník v naší škole divadelní představení - pro žáky školy třídní výlety spojené s exkurzemi exkurze HEDVA Zábřeh žáci oboru Krejčí kurz Dranžírování a flambování pokrmů specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů návštěva muzea pro žáky oboru Aranžér SŠ nohejbalový turnaj o Pohár ředitele SŠZe Přerov 4.místo exkurze do pivovarů pro žáky oboru Kuchař, Číšník prezentace výrobků značky ALCINA pro žáky oboru Kadeřník účast na sbírce Projekt šance" veletrh pracovních příležitostí JOB 2007 žáci 3.ročníků Červen účast na 3.ročníku sportovní akce Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu jinak třídní výlety spojené s exkurzemi sportovní soutěže pro žáky školy spojené se znalostmi První pomoci

19 19 exkurze do šicí dílny firmy Zdravtex, návštěva zakázkových krejčovství žáci oboru Krejčí, Šití oděvů Ve školním roce 2006/07 škola navázala na tradici při realizaci dvou velkých akcí. První z nich jsou projekty mobility Leonardo da Vinci. V loňském roce jsme předkládali dva projekty, oba byly jako velmi úspěšné výběrovou komisí vybrány. Pracovní stáž žáků oborů Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník pro pohostinství s názvem Nebojte se vaření, může to být zábava! II se opět uskutečnila na přelomu měsíců září a říjen 2006 v Tropea v italské Kalábrii. Zaměstnanci školy měli koncem října 2006 příležitost přivítat v naší škole učitele ze tří škol z Litvy (z měst Klaipeda a Šilute) a strávit s nimi velmi aktivní týden. Vzhledem k tomu, že byl tento projekt připravován jako výměnný, vycestovali naši učitelé gastronomických předmětů a členové vedení školy v prosinci 2006 do litevského města Klaipeda. V květnu 2007 rovněž v rámci projektů Leonardo da Vinci vyslala škola z francouzského města Vannes skupinu žáků na třítýdenní pracovně studijní pobyt do naší školy. V rámci této stáže mohli žáci i zaměstnanci ochutnat výbornou francouzskou kuchyni, neboť naši hosté vykonávali praxi mimo jiné i v naší školní jídelně. Tato forma spolupráce se nám v uplynulých letech velmi osvědčila. Do budoucna v ní hodláme pokračovat a dle možností ji i rozšířit. Druhou akcí byl 3. ročník Středoškolského pětiboje, který jsme za podpory OŠMT KÚ Olomouckého kraje připravili a organizačně zabezpečili ve dnech 4. až 6. června 2007 v Loučné nad Desnou. Této sportovní akce se účastnilo 10 týmů středních škol Olomouckého kraje a tentokrát se jednoho soutěžního dne zúčastnili i zástupci KÚ a sponzorů. Všemi zúčastněnými byla i letos tato akce hodnocena jako velmi úspěšná. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizátor vzdělávání Oblast vzdělávání Počet pedag. UP Olomouc Rozšiřující studium písemné a elektronické komunikace 1 UP Olomouc Učitelství 1.-4.ročník 1 UP Olomouc DPS 2 UP Olomouc Andragogika 1 UP Olomouc Pedagogika, správní činnost 2 UP Olomouc Logopedie 1 UP Olomouc. Občanská nauka, základy společenských věd 1 SOU obchodu a služeb,štursova 14, Ol Podnikání 1 SŠ staveb. a ponikatelská Olom. Podnikání 1 Ostravská universita Učitelství odborných předmětů 1 Baťova universita Informační technologie 1 Celkem Výsledky kontrolní a inspekční činnosti V měsíci říjnu a prosinci 2006 proběhla kontrola České školní inspekce na základě stížnosti žákyně oboru cukrář ohledně klasifikace při závěrečné zkoušce. Nebylo shledáno pochybení ze strany SOU, škola postupovala v souladu s ustanovením 6 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

20 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Příjmy celkové příjmy příjmy za sponzor. žáky 0 příjmy z hospodářské činnosti ostatní příjmy z toho: příspěvek na přímé náklady na provoz na odpisy projekty ROM státní informační politika státní informační politika-invest příspěvek na projekty dotace ze zahraničí LEONARDO tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb Výdaje celkové výdaje investiční výdaje neinvestiční výdaje z toho: mzdové náklady sociál. a zdrav. poj odpisy spotř. materiálu spotřeba enerií opravy a udržování projekt LEONARDO Hospodářský výsledek zisk Jednotkové náklady na žáka: Průměrné platy pracovníků školy za rok 2003 přepočtený počet platy celkem průměr na měsíc Učitelé + UOV 63, nepedagogičtí 20, Celkem 83,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2007-2008 Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PSČ 779 00 tel. 585200211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2007-2008 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláčková Školská rada schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2011-2012 Štursova 14 779 00 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2011-2012 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr. Dagmar Válková Školská rada schválila dne 15.října 2012. Mgr.Kateřina Valentová do 31.07.2012 PhDr.Ladislav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2008-2009 Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PSČ 779 00 tel. 585200211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2008-2009 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláčková Školská rada schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2012-2013 Štursova 14 779 00 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2012-2013 Zpracoval:Mgr. Lubomír Škoda Mgr. Dagmar Válková Školská rada schválila dne 16. října 2013. PhDr.Ladislav Pochyla ředitel SOŠ Ing. Anna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2010-2011 Štursova 14 779 00 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2010-2011 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr. Dagmar Válková Školská rada schválila dne.. Mgr. Kateřina Valentová ředitelka SOŠ Ing. Anna Novotná předsedkyně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Velká Bíteš, červen 2007 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

říjen

říjen Organizace školního roku 2017/2018 září 2017 Zahájení školního roku 2017/2018 4. 9. 2017 Adaptační den pro žáky 1. ročníků 8.9. 2017 Maturitní zkoušky podzimní termín 1.9. - 5.9. 2017 písemné 12.9. - 14.9.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SOŠ obchodu a služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SOŠ obchodu a služeb Štursova 14 779 00 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SOŠ obchodu a služeb 2015-2016. Zpracoval: Mgr. Lubomír Škoda Mgr. Dagmar Válková Školská rada schválila dne 12. října 2016. PhDr. Ladislav Pochyla

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČT SRPŽŠ PRO šk. r. 2010-2011 Oblasti dle priorit Žádáno Krácení Návrh 1. Studium, výuka, odborné exkurze 67900 62900 62900 2. prevence SNJ 14700 10200 10200 3. Reprezentace školy-náklady

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2013 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 670 651 518 670 652 FAX 518 384 545 náměstí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště obchodní, Hradec Králové, Velká 3 Adresa: Velká 3, 503 41 Hradec Králové Identifikátor právnické osoby: 600 011

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Události na škole 2007

Události na škole 2007 Události na škole 2007-22. 6. - přijímací zkoušky na VOŠ obalové techniky, přihlášeno 79 uchazečů, přijato 51. - 15. 6. - 23. 6. - sportovně -turistický kurs (vodácký), zúčastnilo se 22 žáků pod vedením

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČERVEN 2014

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČERVEN 2014 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČERVEN 2014 Sokolov dne 22.2.2014 Zpracovala: Schválila : Podpis : Mgr.Hana Jandíková Mgr.Ilona Medunová.. I. TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více