VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2006-2007"

Transkript

1 Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PSČ tel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláčková Školská rada schválila dne.. Mgr. Kateřina Valentová ředitelka SOU Ing. Anna Novotná předsedkyně školské rady V Olomouci dne 26. září 2007

2 2 1. Základní údaje o škole: Název: Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Sídlo: Olomouc, Štursova 14 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Valentová Součásti školy: Střední odborné učiliště IZO: Školní jídelna IZO: Telefon: Fax: www: soustursova.cz Charakteristika školy: Škola je po celou dobu své téměř 50leté existence stále zaměřena na výuku oborů obchodu a služeb. Budova školy průběžně prodělává mnoho změn a úprav, které přímo souvisí s modernizací provozu a zohledňují současný pedagogický proces. Od ledna 2007 škola realizuje projekt OP RLZ s názvem Zlepšení praktického vyučování prostřednictvím e-learningu. 1. Materiálně technické zlepšování podmínek pro výuku: Ve 2 učebnách byly psací stroje nahrazeny počítači, jedna z nich byla dále vybavena z prostředků projektu ESF dataprojektorem včetně ozvučení a promítacího plátna. Dále bylo z projektových prostředků zakoupeno 15 počítačů, poloprofesionální videokamera včetně stativu a bezdrátové směrové mikrofony. Průběžně pokračují práce na opravách elektroinstalace a rozvaděčů pro počítačové učebny. V současné době škola disponuje 5 počítačovými učebnami se 3 dataprojektory. Na všechny žákovské PC v těchto učebnách byl nainstalován program VISION 6, který umožňuje vyučujícím lepší kontrolu a přístup na počítače žáků. Pro zlepšení podmínek odborného výcviku oboru Cukrář jsme zakoupili univerzální robot. 2. Zlepšování prostředí pro zaměstnance a žáky školy: V průběhu školního roku byly v jednotlivých učebnách postupně obměňovány staré a poškozené podlahové krytiny. Kabinety učitelů byly průběžně vybavovány novými kancelářskými židlemi a podle potřeby také novým nábytkem a elektropřístroji (lednice, radiomagnetofony). Učitelská počítačová síť byla rozšířena o několik PC. Během prázdnin proběhlo kromě běžných oprav i malování všech učeben, chodeb a schodiště. V prostorách zakázkového krejčovství v suterénu školy, které byly zatopeny při záplavách v roce 1997, byla provedena sanace zdiva a výměna osvětlení. V oknech na jižní straně budovy školy proběhla výměna opotřebovaných žaluzií. Profil absolventa: Je uveden v učebních dokumentech jednotlivých učebních a studijních oborů a na webových stránkách školy.

3 3 2. Seznam oborů vyučovaných ve šk. roce 2006/07 ukončení kód obor forma studia studia H/001 Pekař výuční list denní druh studia H/002 Cukrář-výroba výuční list denní H/001 Krejčí výuční list denní H/001 Číšník,servírka výuční list denní H/001 Kuchař výuční list denní H/002 Kuchař-číšník pro výuční list denní pohostinství H/001 Aranžér výuční list denní H/001 Kadeřník výuční list denní H/004 Prodavač-smíšené zboží výuční list denní E/001 Šití oděvů výuční list denní L/524 Podnikání Podnikání maturita maturita denní večerní nástavbové nástavbové 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT kód KKOV Název oboru Učební dokumenty č. Výuka ve šk.roce 06/ H/001 Pekař 23492/04-23 ano H/002 Cukrář - výroba 23491/04-23 ano H/003 Cukrovinkář-pečivář-výroba /95-74 ne cukr H/001 Krejčí 15838/01-23 ano L/524 Podnikání 21236/04-23 ano L/504 Společné stravování 19350/96-23 ne H/001 Kuchař 20736/03-23 ano H/001 Číšník, servírka 20735/03-23 ano H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 20737/03-23 ano L/008 Obchodník 33323/97-23 ne H/004 Prodavač - smíšené zboží /94-74 ano H/001 Aranžér 20448/03-23 ano H/001 Kadeřník 22175/98-23 ano E/001 Šití oděvů 17215/ /99-24 ano

4 4 4. Statistické údaje o škole a) Údaje o žácích: Počet žáků ve třídách k včetně absolventů: Ročník Počet žáků v roč. Třída Obor Celkový počet žáků PK H/001 Pekař 19 PK l H/001 Krejčí 9 C H/002 Cukrář-výroba 14 C H/001 Kadeřník 15 AR H/001 Aranžér 14 AR H/004 Prodavač-smíšené zboží 12 KD H/001 Kadeřník KD H/002 Cukrář-výroba 16 P H/004 Prodavač-smíšené zboží 11 P H/001 Aranžér 16 KU 1.A H/001 Kuchař 31 KU 1.B H/001 Kuchař 29 Č H/001 Číšník, servírka 26 ŠO E/001 Šití oděvů 6 SD L/524 Podnikání denní 29 SV L/524 Podnikání večerní 20 Pk H/001 Pekař 2 PK H/001 Krejčí 9 C H/002 Cukrář-výroba 23 AR H/001 Aranžér 29 KD H/001 Kadeřník P H/004 Prodavač-smíšené zboží 19 KU H/001 Kuchař 22 Č 2.A H/001 Číšník, servírka 19 Č 2.B H/001 Číšník, servírka 18 SD L/524 Podnikání 31 SV L/524 Podnikání 13 Pk H/001 Pekař 24 K H/001 Krejčí 17 C H/002 Cukrář-výroba 24 AR H/001 Aranžér 28 KD H/001 Kadeřník P H/004 Prodavač-smíšené zboží 28 KU H/001 Kuchař 14 KU H/001 Číšník, servírka 9 Č H/001 Kuchař 12 Č H/001 Číšník, servírka 12 KČ H/002 Kuchař-číšník pro pohost. 11 ŠO E/001 Šití oděvů 4 Celkem

5 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech 5 Obor 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem obor H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní H/001 Kuchař H/002 Kuchař-číšník H/001 Číšník,servírka L/008 Obchodník H/004 Prodavač-smíšené zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů Celkem škola Celkem Údaje o přijímacím řízení do 1.ročníku školního roku 2007/08 (1. a 2. kolo, přijatí na odvolání) kód oboru obor I. kolo přijímacího řízení Přihlášeno/zú častnilo se Přijato/ z toho zrušeno Nepřijato Odvolalo se Přijato na odvolání/ z toho zrušeno H/001 Pekař 2/2 2/ H/002 Cukrář-výroba 12/12 11/ H/001 Krejčí 2/2 2/ H/001 Číšník,servírka 44/44 30/ H/001 Kuchař 46/46 38/ H/001 Aranžér 26/26 22/ H/001 Kadeřník 39/36 29/ H/004 Prodavač-smíšené zboží 10/10 10/ E/001 Šití oděvů 4/4 4/ L/521 Podnikání denní 67/54 29/ L/521 Podnikání večerní 29/21 20/ C e l k e m I. kolo 281/ /

6 kód oboru obor 6 II. kolo přijímacího řízení Přihlášeno/zú častnilo se Přijato/ z toho zrušeno Nepřijato Odvolalo se H/001 Pekař 4/4 4/ H/002 Cukrář-výroba 8/6 6/ H/001 Krejčí 2/2 2/ H/001 Kuchař 24/24 21/ H/001 Aranžér 15/14 11/ H/004 Prodavač-smíš.zboží 16/16 16/ L/521 Podnikání večerní 10/8 8/ Přijato na odvolání C e l k e m II. kolo 79/74 69/ kód oboru obor přijato celkem žáků H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/003 Krejčí-dám. oděvy H/001 Číšník/servírka H/001 Kuchař H29/001 Aranžér H/03001 Kadeřník H/00427 Prodavač-smíš.zboží E/0013 Šití oděvů L/52129 Podnikání denní L/52126 Podnikání večerní 28 C e l k e m 256 Odvolací řízení I. kolo Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje byly zaslány podklady pro odvolací řízení oborů: Kadeřník, Kuchař, Aranžér Odvolací řízení do oboru Číšník,servírka a nástavbového studia oboru Podnikání denní studium bylo vyřízeno autoremedurou podle 87 správního řádu. II. kolo Odvolací řízení do oboru Aranžér bylo vyřízeno autoremedurou podle 87 správního řádu. Dne bylo přijímací řízení ukončeno. V průběhu školního roku 2006/07 bylo nově přijato ke studiu mimo přijímací řízení 75 žáků. Z toho od 1.9. do přijato 63 žáků.

7 7 V průběhu školního roku 2006/07 ukončilo studium 104 žáků, z toho 39 žáků z důvodu neprospěchu na konci školního roku, 29 žáků na vlastní žádost, 13 žáků přestoupilo na jinou školu a 23 žákům bylo studium ukončeno podle 68 odst 2) zákona 561/2004 Sb. pro neomluvenou absenci. Ve školním roce 2006/07 opakovalo 1. ročník 8 žáků, 2. ročník 6 žáků a 3.ročník 1 žák. Ve školním roce 2006/07 přerušilo studium 9 žáků a nastoupili po přerušení studia 3 žáci. Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy třída SD 2.-nástavbové studium: na VŠ přihlášeno 6 žáků,přijati 4 žáci Počet absolventů evidovaných na Úřadu práce Olomouc k žáků Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením 1 žákyně oboru Číšník - servírka Výuka odborného výcviku žáků Ve školním roce 2006/07 zajišťovala škola výuku odborného výcviku na pracovištích: 1. vlastních 2. smluvních 1. Na vlastních pracovištích byl ve školních dílnách zajišťován odborný výcvik pro obory krejčí, šití oděvů, kadeřník a nově i pro obor aranžér. Tyto dílny jsou plně přizpůsobeny podmínkám pro výuku, dle možností jsou doplňovány moderním zařízením. 2. Žáci oboru kuchař a číšník vykonávali odborný výcvik na smluvních pracovištích v rámci olomouckého regionu. Učební obor pekař byl zajišťován v pekárně PENAM Brno, provoz Olomouc. Učební obor cukrář byl zajišťován v pekárně PENAM a na pracovištích Cukrárna Mamka Olomouc, Cukrářská výrobna Moser Olomouc a Benešova cukrářská výroba Olomouc Svatý Kopeček. Učební obor prodavač byl zajišťován na smluvních pracovištích v rámci budovy obchodního domu CL Trade Olomouc, hypermarketu Hypernova, supermarketu Kaufland a na dalších soukromých prodejnách. Počty žáků na pracovištích odborného výcviku Pracoviště OV Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem obor Celkem pracoviště Alley číšník kuchař Aranžovna dílny aranžér Avion číšník Benešova cukrárna cukrář Blues rock café číšník Salon Brigita-metráž prodavač Bytový textil,8.května prodavač Cukrárna Mamka cukrář Domácí potřeby DOMAR prodavač Droxi, Dolní prodavač Droxi, pekařská prodavač Hotel Gemo číšník kuchař Restaurace Gól číšník kuchař Hesperia číšník kuchař Restaurace U Huberta číšník kuchař

8 Hala UP číšník kuchař Hypernova prodavač Kapucín číšník kuchař Kaufland prodavač Rest. U Kejklíře číšník kuchař Klasik prodavač Krejčovské dílny krejčí Menza kuchař Moser cukrárna cukrář Restaurace Na Dlouhé číšník kuchař Norma Olomouc prodavač smíš CL Delvita prodavač smíš CL E móda-textil prodavač smíš CL Epas-domácí potřeby prodavač smíš CL Evoco prodavač smíš CL Kusový textil Kňourková prodavač smíš CL Nábytek Valášek prodavač smíš CL Rivalex - metráž prodavač smíš CL Subula-papírnictví prodavač smíš CL Wiki - hračky,sport prodavač smíš Penam cukrář pekař Plzeňská restaurace číšník Rakas, hotel Flora číšník kuchař kuchař-číšník Restaurace V ráji číšník kuchař Hotel Sigma číšník kuchař-číšník Salon Helena prodavač Školní jídelna kuchař Školní kadeřnictví kadeřník Tako-Tesco prodavač U Rytíře číšník Nábytek Valášek prodavač Viktoria číšník Svatovácl. pivovar-vinárna m číšník kuchař Zámek Velká Bystřice číšník Odborné učiliště šití oděvů individuální pracoviště prodavač Celkem

9 9 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno vyučen stř.vzděl. VŠ vzděl. ostatní roků ped. praxe Vedení školy ředitelka Mgr.Kateřina Valentová gymnáz. PF UP Ol. AJ-TV 30 zástupci ředitele: Lubomír Škoda gymnáz. PF UP Ol. M-TV 26 Mgr.Sylva Guziková Sedláčková gymnáz. FF UP Ol. AJ -ČJ 17 Eva Vystrčilová prodavačka SEŠ DPS 16 Vyučující 35 odborné předměty obor šití oděvů odborné př. Vlasta Bémová švadlena prádla SPŠO DPS 29 Bc.Milada Nekovářová pánská krejčová SPŠO PdF UP Ol. DPS 29 obor krejčí odborné předměty Jiřina Zatloukalová dámská krejčová SPŠT VŠT Liberec 37 Dana Kopecká dámská krejčová SPŠO PdF UP Ol. 7 obor prodavač Mgr.Zdenka Babiánková prodavačka SŠP PdF Ostrava 25 odborné předměty Ing.Eva Bočková gymnáz. VŠE Praha DPS 30 Ing. Alexandra Herbriková VŠB Ostr. gymnáz. ek.fakulta DPS 13 od Mgr. Tomáš Vildner kuchař,číšník SOU s maturitou Ostravská universita 12 Margit Nejezchlebová prodavačka gym.seš VŠE Praha DPS 24 obor kuchař,číšník, pekař, cukrář Mgr. Božena Filipová- SŠSS Op. PdF Brno DPS 24 odborné předměty výchovná poradkyně UK Praha Bc. Olga Hrabalová kuchařka,serv. SOŠ PdF UP Ol. DPS 13 výpočetní technika Mgr.Mojmír Možný gymnáz. PdF UP Ol. 17 RNDr. Vít Michalec SPŠE PF UP Ol. DPS 14 SŠSS odborné předměty Helena Nevřelová kuchařka Op. DPS 35 Ing.Anna Novotná SPŠPT VŠCHT DPS 14 Jiřina Tauwinklová cukrářka SPŠPT DPS 23 SOU s matur. PdF Ol. studuje 5 obor kadeřník Blanka Látalová kadeřnice všeobecně vzdělávací předměty: ČJ-NJ Zdenka Doleželová gymnáz. FF UP OL. 24 NJ-RJ Mgr.Libuše Karlachová gymnáz. FF UP OL. 31 ČJ-D Mgr.Helena Kolečkářová gymnáz. FF UP OL. 8 VV-RJ Mgr.Rita Dlabalová SPgŠ PdF UP Ol. 23 VV-RJ Jaromíra Kouřilová Úvazek 0,62 gymnáz. PdF UP Ol. 41 PdF UP Ol. M-BV-TV Iveta Kopečná gymnáz. FTK UP 19 AJ Miroslava Mahdalová gymnáz. FF UP OL. 2 TV Mgr. Jiří Marvan gymnáz. FTK UP 6 F-CH Mgr.Jaroslav Bouda gymnáz. PF UP Ol. 35

10 10 TV-BV-zem. Mgr.Marie Mazurová gymnáz. PdF UP Ol. PF Ostrava 19 M-CH,VT Mgr.Martin Metelka gymnáz. PF UP Ol. 11 ČJ-ON Jana Pásztová gymnáz. PdF UP Ol. 24 AJ Mgr.Jaroslav Petera gymnáz. PdF UP Ol. 5 ČJ-RJ Mgr.Jana Pospíšilová gymnáz. FF UP Ol. 34 M-BV Milan Rovenský gymnáz. PdF UP Ol. 23 Mgr.Vladislava soc.a zdr. Řihošková SZŠ PdF UP Ol. 8 D-RJ-NJ PaedDr.Pavla Skálová gymnáz. PdF UP Ol. 24 M-BV-TV Mgr.Dagmar Válková gymnáz. PdF UP Ol. 17 VUOV a UOV ( ) zajištující odborný výcvik ve šk. roce 2006/07 Jméno Vyučen Maturita DPS Poznámka Běhalová Danuše aranžér 1974 studuje obor Podnikání Burešová Dagmar kuchařka 1989 Provoz spol.strav Cásková Anna prod.potravin 1970 Provoz obchodu prod.sm.zboží 1993 Doležalová Alena servírka 1972 Provoz spol.strav Doleželová Jiřina dámská krejčová SPŠO Prostějov Fajtová Věra holička,kadeř Vlasová kosmetika Hanusová Růžena kuchař 1977 Provoz spol.strav kadeřnice 1997 studuje 2.r. SŠP Jašková Lada servírka 1984 SEŠ VUOV Janečková Kateřina kadeřnice 1997 do Kropáčová Hana kadeřnice 1997 maturita od Kolářová Miroslava kadeřnice 1962 SOŠ veřejnospr.činnost VUOV Langerová Libuše kuchař 1975 SHŠ Opava Marková Michaela prodavačka 1979 Provoz obchodu Marková Vladimíra pekař,cukrář 2000 SPŠPT 1970 ped.min.1994 Podm. -studium Matušková Marie cukrářka 1981 Podnikání v oboru ped.min Mejstřík Josef číšník 1967,kuchař Podm. -studium 1976 Pohlídalová Lenka kadeřnice 1982 Podnikání v oboru Pokorná Ludmila kuchařka 1976 SEŠ Stejskalová Helena kadeřnice Gymnazium studuje Strejčková Ludmila cukrář,pekař 2000 SPŠPT 1971 ped.min.1994 Podm. -studium Střídová Eva dámská krejčová SPŠO Šnejdrlová Alena SŠ um.prum Tománková Naděžda aranžér 1978 studuje obor Podnikání Turčanová Hana SHŠ Val.Mez SPgŠ Kroměříž FF-UP Ol.Andragog Urdová Dana prodavač 1980 Provoz obchodu VUOV Valášková Blanka cukrář 1989 SŠP potrav.prům Studuje DPS

11 11 Seznam nepedagogických pracovníků Příjmení a jméno vyučen stř.vzděl. VŠ vzděl. ostatní ekonom Tušková Dana SEŠ účetní Bartíková Pavlína SEŠ Škubnová Marta SEŠ Strnisková Marcela do SEŠ Lišková Jana od SEŠ Vlachová Marcela SEŠ Páleníková Eva aranžér maturita technik PhDr.Lošťák Jaroslav do gymnaz. FF Brno dr. filozofie Vojenská Šnejdrla Ferdinand od akademie Brno školník Peřina Bedřich(0,50 úvazek) elektrikář údržbář Fischer František zámečník uklízečky: Peřinová Marie Dysmasová Alena do Zatloukalová Petra od dámská krejčí Zdráhalová Eva Balutová Jana Králová Miluše správce sítě Kapl Martin do prodavač SŠP jídelna Lioliasová Světluše SEŠ Gregorovič Miloš (úv.0,50) SHŠ Oháňková Božena kuchařka Krumpolcová Marcela kuchařka Zatloukalová Radomíra úv.0,63 Mahdalíčková Soňa úv. 0,63

12 5. Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Školní rok Počet žáků: na začátku 755 stav žáků podle zahajovacího výkazu na konci 702 Obor/ zkratka I.ročník II.ročník III.ročník Celkem Stav na počátku konci počátku konci počátku konci počátku konci pekař/pk cukrář/c kuchař číšník/kč aranžér/ar kadeřník/kd krejčí/kr prodavač smíš.zboží/ps kuchař/ku číšník/č šití oděvů/šo Podnikání denní Podnikání večerní Celkem Prospěch žáků, podmíněné vyloučení a vyloučení Ročník Obor Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo NeprospěloPodmíněně vyloučeno Vyloučeno 1.ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání- denní L/524 Podnikání-večerní H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm. zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání -denní L/524 podnikání -večerní H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-smí.zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/002 Kuchař-číšník H/004 Prodavač-sm. zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů Celkem

13 13 Průměrný prospěch dle oborů a ročníků Obor- průměrný prospěch 1.ročník 2.ročník 3.ročník Prům. prospěch za obor zaokrouhleně H/001Pekař 2,82 2,59 2,88 2, H/002 Cukrář-výroba 2,51 2,61 2,23 2, H/001 Krejčí 3,15 2,28 2,47 2, L/524 Podnikání večerní st. 1,92 2,23-2, L/524 Podnikání denní st. 1,99 2,07-2, H/001 Kuchař 2,86 2,93 2,85 2, H/002 Kuchař-číšník - - 2,40 2, H/001 Číšník,servírka 3,13 2,81 2,93 2, H/004 Prodavač-smíšené zboží 2,80 2,62 2,56 2, H/001 Aranžér 2,42 2,28 2,53 2, H/001 Kadeřník 1,87 2,13 2,15 2, E/001 Šití oděvů 2,04-2,03 2,03 Průměrný prospěch za ročník 2,501 2,455 2,503 Průměrný prospěch školy 2,486 Průměrná absence na 1 žáka: 1. pololetí omluvená absence 81,69; neomluvená absence 2,72 2. pololetí omluvená absence 85,45; neomluvená absence 3,23 Výsledky maturitních zkoušek Obor počet konalo pospělo prospělo neprospělo žáků maturitu s vyznamenáním Podnikání Výsledky opravných maturitních zkoušek září 2007 Obor počet konalo pospělo prospělo neprospělo žáků maturitu s vyznamenáním Podnikání Maturitní zkoušku v náhradním termínu bude konat v říjnu žákyně. Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu červen 2007 Obor počet žáků 3.ročníku konalo ZZ v řádném termínu z toho prospělo z toho neprospělo Pekař Krejčí Cukrář Aranžér Kadeřník Prodavač-smíš Kuchař Číšník Šití oděvů Kuchař - číšník Celkem

14 Výsledky opravných a náhradních závěrečných zkoušek září 2007 Obor počet žáků počet žákůnáhradní konalo ZZ prospělo neprospělo u ZZ oprav. zkoušky termín Pekař Krejčí Aranžér Kadeřník Prodavač-smíš Kuchař Číšník Cukrář Kuchař - číšník Celkem Naše škola byla i ve školním roce 2006/07 zařazena do pilotního ověřování nových závěrečných zkoušek v projektu KVALITA 1. K žákům oborů Kadeřník, Krejčí a Pekař se nově přidali i žáci oboru Aranžér. 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků se sníženým stupněm z chování školní rok 2006/7 2.stupeň 3.stupeň 1.pololetí pololetí Hodnocení výchovného poradenství Ve školním roce 2006/07 uskutečnila výchovná poradkyně přes 100 jednání s žáky, popř. zákonnými zástupci žáků. Jednání byla nejčastěji zaměřena na problémy s neomluvenou absencí, dále nevhodné chování a nezájem o studium, v 6 případech se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům a šikanování, dále 3 případy, které se týkaly krádeží ve škole nebo na odborném výcviku, potíže s učením, osobní problémy v 10 případech a ve 2 případech násilí v rodině. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů pro výchovné poradce a metodiky prevence, které se konaly 5. a 6. února 2007 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hodnocení výchovně vzdělávací prevence Ve školním roce 2006/07 byl řešen se 3 žáky problém s užíváním drog ( projednáno s rodiči, výchovnou poradkyní a protidrogovou preventistkou). V rámci prevence se uskutečnily akce pro žáky, které jsou uvedeny v bodě č Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity Září návštěva galerií a muzea žáci oboru Aranžér sportovní kurz Pastviny žáci 2. a 3. ročníků středoškolský turnaj v kopané účast na atletických závodech středních škol stáž žáků oboru Kuchař, Číšník Tropea, Itálie účast na akci Světluška sbírka na pomoc handicapovaným dětem

15 Říjen školení Junior Achievement v Ostravě vyučující ekonomiky návštěva festivalu gastronomie a nápojů OLIMA GASTRO CUP příprava dvouporcové mísy servírované za studena 1.místo slavnostní dort na téma Podzim 4.místo okresní kolo v kopané hochů návštěva galerie pro žáky oboru Aranžér návštěva pedagogů z LITVY obory gastronomie společnost ACET besedy o drogách beseda pro žáky na téma anorexie, bulimie v rámci Týdne duševního zdraví výstava návrhářky BLANKY MATRAGI v Praze žáci oboru Krejčí školení Písemné a elektronické komunikace vyučující odborných předmětů návštěva výstavy DALIMILOVA KRONIKA výchovný koncert skupiny TRAVELLERS Matematická olympiáda seminář pro vyučující matematiky 15 Listopad veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno žáci maturitních ročníků turnaj ve futsalu hochů divize severní Morava 1.kolo 1.místo kurzy vyřezávání ovoce pod vedením p.faltuse / restaurace U Kapucínů/- žáci oborů Kuchař, Kuchař číšník, Aranžér návštěvy soudních jednání pro žáky nástavbového studia účast na celorepublikové sbírce PÍŠŤALKA pomoc handicapovaným dětem Drogy, životní styl beseda pro žáky 2. a 3. ročníků Scholaris okresní přebor v šachu 6.místo družstvo chlapců školení v programu Bakalář vedení SOU přednášky o EU nástavbové studium Prosinec turnaj žáků stř.škol ve stolním tenise hochů Lutín 10.místo studentský veletrh v Ostravě žáci nástavbového studia S tebou o tobě beseda pro žáky návštěva našich pedagogů v LITVĚ obory Kuchař, Číšník florbal, šachy vánoční turnaje pro žáky školy Den otevřených dveří pro žáky ZŠ návštěva vlásenkárny žáci oboru Kadeřník Nejhezčí vánoční výrobek školní cukrářská soutěž pro žáky 3.ročníku turnaj ve futsalu hochů - divize severní Morava 2.kolo 1.místo předvánoční Vídeň žáci školy a vyučující cizích jazyků návštěva filmových představení žáci školy a vyučující českého jazyka Leden turnaj ve futsalu hochů divize severní Morava 3.kolo 1.místo turnaj ve futsalu dívek divize severní Morava 2. kolo 1.místo besedy s Mgr.Kupkou na téma rasismus, xenofobie, trestní odpovědnost S tebou o tobě beseda se sociálním kurátorem pro žáky 1. ročníků semináře pro vyučující oborů zapojených do projektu KVALITA 1 nová závěrečná zkouška semináře k nové maturitě pro vedení a vyučující daných předmětů výstava Historie písma v Muzeu umění žáci oboru Aranžér

16 16 specializační program pro učitele OV a odborných předmětů v gastronomických oborech Soutěžní gastronomie pro číšníky - UOV Sommelierský kurz UOV a učitelé odborných předmětů Únor besedy s Mgr.Kupkou na téma rasismus, xenofobie, trestní odpovědnost KABO STYL Brno veletrh módy spojený s přehlídkami učitelé odborných předmětů a žáci oboru Krejčí, Kadeřník, Aranžér beseda o drogách organizace ACET Kalibr Cup ročník mezinárodní soutěže studentů SŠ v kosmetické a kadeřnické tvorbě v Lanškrouně na téma Živly Země 11. a 23. místo JUNIOR ARANŽÉR celostátní kolo oboru Aranžér v Brně tři 5. místa, 6., 7. a 8. místo

17 17 návštěva koncertu J.Čechovského v DDM turnaj ve futsalu hochů divizní finále 1.místo turnaj ve futsalu dívek divizní finále 3.místo návštěva Arcidiecézního muzea žáci oboru Aranžér lyžařský kurz Klepáčov semináře k projektu KVALITA 1 Březen beseda o HIV, protidrogová prevence organizace ACET kurz Předkrmy a nápoje připravované u stolu hosta specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů lyžařský kurz Klepáčov turnaj ve futsalu hochů Konferenční finále Východ 3.místo barmanský kurz pro žáky návštěva šicí dílny ve FN Olomouc, šicí dílny firmy RAK žákyně oboru Šití oděvů koncert skupiny Travellers exkurze do bankovní sféry žáci nástavbového studia divadelní představení v Praze žáci nástavbového studia HANÁCKÝ POHÁR v Prostějově barmanská soutěž oboru číšník 11.a 62.místo celostátní kolo matematické olympiády pořadatelství pro region v I.kategorii školní soutěž ve vyřezávání ovoce obor Kuchař,Číšník školní kolo odborných dovedností žáků 3. roč. oboru Prodavač seminář PILATES využití nových trendů a pomůcek ve výuce vyučující TV Písničky hudebních divadel a kabaretů kino Metropol Duben návštěva výstavy v Praze Salvator Dalí žáci oboru Aranžér beseda o HIV a sexu pro žáky školy soutěž SŠ v psaní na klávesnici 12.místo Práce s karamelem seminář s mezinárodní účastí v Brně spojený s ukázkami prací vyučující oboru Cukrář beseda s Mgr.Kupkou na téma rasismus pro žáky školy

18 18 Gastrohradec Hradec Králové výstava spojená s ukázkami soutěžních prací oboru Kuchař studená mísa Olomoucká variace přednášky na téma konstrukce střihů žáci oboru Krejčí a Šití oděvů kurz Úprava ryb, korýšů a omáček u stolu hosta specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů návštěva divadelního představení obor Kadeřník, Aranžér návštěva muzea umění žáci oboru Aranžér, Prodavač konferenční finále ve futsalu dívek Brno 3.místo TAJEMSTVÍ KNIHY výstava okresní knihovny 4.ročník Mistrovství ČR odborných dovedností a vědomostí žáků 3.roč. oboru Prodavač Pelhřimov Květen stáž francouzských žáků oboru Kuchař, Číšník v naší škole divadelní představení - pro žáky školy třídní výlety spojené s exkurzemi exkurze HEDVA Zábřeh žáci oboru Krejčí kurz Dranžírování a flambování pokrmů specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů návštěva muzea pro žáky oboru Aranžér SŠ nohejbalový turnaj o Pohár ředitele SŠZe Přerov 4.místo exkurze do pivovarů pro žáky oboru Kuchař, Číšník prezentace výrobků značky ALCINA pro žáky oboru Kadeřník účast na sbírce Projekt šance" veletrh pracovních příležitostí JOB 2007 žáci 3.ročníků Červen účast na 3.ročníku sportovní akce Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu jinak třídní výlety spojené s exkurzemi sportovní soutěže pro žáky školy spojené se znalostmi První pomoci

19 19 exkurze do šicí dílny firmy Zdravtex, návštěva zakázkových krejčovství žáci oboru Krejčí, Šití oděvů Ve školním roce 2006/07 škola navázala na tradici při realizaci dvou velkých akcí. První z nich jsou projekty mobility Leonardo da Vinci. V loňském roce jsme předkládali dva projekty, oba byly jako velmi úspěšné výběrovou komisí vybrány. Pracovní stáž žáků oborů Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník pro pohostinství s názvem Nebojte se vaření, může to být zábava! II se opět uskutečnila na přelomu měsíců září a říjen 2006 v Tropea v italské Kalábrii. Zaměstnanci školy měli koncem října 2006 příležitost přivítat v naší škole učitele ze tří škol z Litvy (z měst Klaipeda a Šilute) a strávit s nimi velmi aktivní týden. Vzhledem k tomu, že byl tento projekt připravován jako výměnný, vycestovali naši učitelé gastronomických předmětů a členové vedení školy v prosinci 2006 do litevského města Klaipeda. V květnu 2007 rovněž v rámci projektů Leonardo da Vinci vyslala škola z francouzského města Vannes skupinu žáků na třítýdenní pracovně studijní pobyt do naší školy. V rámci této stáže mohli žáci i zaměstnanci ochutnat výbornou francouzskou kuchyni, neboť naši hosté vykonávali praxi mimo jiné i v naší školní jídelně. Tato forma spolupráce se nám v uplynulých letech velmi osvědčila. Do budoucna v ní hodláme pokračovat a dle možností ji i rozšířit. Druhou akcí byl 3. ročník Středoškolského pětiboje, který jsme za podpory OŠMT KÚ Olomouckého kraje připravili a organizačně zabezpečili ve dnech 4. až 6. června 2007 v Loučné nad Desnou. Této sportovní akce se účastnilo 10 týmů středních škol Olomouckého kraje a tentokrát se jednoho soutěžního dne zúčastnili i zástupci KÚ a sponzorů. Všemi zúčastněnými byla i letos tato akce hodnocena jako velmi úspěšná. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizátor vzdělávání Oblast vzdělávání Počet pedag. UP Olomouc Rozšiřující studium písemné a elektronické komunikace 1 UP Olomouc Učitelství 1.-4.ročník 1 UP Olomouc DPS 2 UP Olomouc Andragogika 1 UP Olomouc Pedagogika, správní činnost 2 UP Olomouc Logopedie 1 UP Olomouc. Občanská nauka, základy společenských věd 1 SOU obchodu a služeb,štursova 14, Ol Podnikání 1 SŠ staveb. a ponikatelská Olom. Podnikání 1 Ostravská universita Učitelství odborných předmětů 1 Baťova universita Informační technologie 1 Celkem Výsledky kontrolní a inspekční činnosti V měsíci říjnu a prosinci 2006 proběhla kontrola České školní inspekce na základě stížnosti žákyně oboru cukrář ohledně klasifikace při závěrečné zkoušce. Nebylo shledáno pochybení ze strany SOU, škola postupovala v souladu s ustanovením 6 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

20 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Příjmy celkové příjmy příjmy za sponzor. žáky 0 příjmy z hospodářské činnosti ostatní příjmy z toho: příspěvek na přímé náklady na provoz na odpisy projekty ROM státní informační politika státní informační politika-invest příspěvek na projekty dotace ze zahraničí LEONARDO tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb Výdaje celkové výdaje investiční výdaje neinvestiční výdaje z toho: mzdové náklady sociál. a zdrav. poj odpisy spotř. materiálu spotřeba enerií opravy a udržování projekt LEONARDO Hospodářský výsledek zisk Jednotkové náklady na žáka: Průměrné platy pracovníků školy za rok 2003 přepočtený počet platy celkem průměr na měsíc Učitelé + UOV 63, nepedagogičtí 20, Celkem 83,

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2010-2011 Štursova 14 779 00 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOŠ 2010-2011 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr. Dagmar Válková Školská rada schválila dne.. Mgr. Kateřina Valentová ředitelka SOŠ Ing. Anna Novotná předsedkyně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006 Stední odborné uilišt obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PS 779 00 tel. 585200211 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI SOU 2005-2006 V Olomouci dne: 29. záí 2006 Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace. Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Střední škola sociální, Šluknov, Karlova 564, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok: 2006/2007 Zprávu předkládá: Ing. Václav Víšek ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Střední škola

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/13 Chrudim říjen 2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o škole a hospodaření

Výroční zpráva o škole a hospodaření Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Stromořadí 420, Uničov Výroční zpráva o škole a hospodaření za školní rok 2013/2014 Ředitel školy: Ing. Antonín Koudelka Výroční zpráva o škole obsahuje:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 2015 2016 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ. u Matky Boží v Jihlavě. Výroční zpráva za školní rok 2004/05

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ. u Matky Boží v Jihlavě. Výroční zpráva za školní rok 2004/05 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží v Jihlavě Výroční zpráva za školní rok 2004/05 Výroční zpráva za školní rok 2004/05 OBSAH: - charakteristika školy a učební plán - přehled pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 2, s.r.o.,

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více