VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU 2006-2007"

Transkript

1 Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 PSČ tel VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOU Zpracoval: Lubomír Škoda Mgr.Sylva Guziková Sedláčková Školská rada schválila dne.. Mgr. Kateřina Valentová ředitelka SOU Ing. Anna Novotná předsedkyně školské rady V Olomouci dne 26. září 2007

2 2 1. Základní údaje o škole: Název: Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Sídlo: Olomouc, Štursova 14 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Valentová Součásti školy: Střední odborné učiliště IZO: Školní jídelna IZO: Telefon: Fax: www: soustursova.cz Charakteristika školy: Škola je po celou dobu své téměř 50leté existence stále zaměřena na výuku oborů obchodu a služeb. Budova školy průběžně prodělává mnoho změn a úprav, které přímo souvisí s modernizací provozu a zohledňují současný pedagogický proces. Od ledna 2007 škola realizuje projekt OP RLZ s názvem Zlepšení praktického vyučování prostřednictvím e-learningu. 1. Materiálně technické zlepšování podmínek pro výuku: Ve 2 učebnách byly psací stroje nahrazeny počítači, jedna z nich byla dále vybavena z prostředků projektu ESF dataprojektorem včetně ozvučení a promítacího plátna. Dále bylo z projektových prostředků zakoupeno 15 počítačů, poloprofesionální videokamera včetně stativu a bezdrátové směrové mikrofony. Průběžně pokračují práce na opravách elektroinstalace a rozvaděčů pro počítačové učebny. V současné době škola disponuje 5 počítačovými učebnami se 3 dataprojektory. Na všechny žákovské PC v těchto učebnách byl nainstalován program VISION 6, který umožňuje vyučujícím lepší kontrolu a přístup na počítače žáků. Pro zlepšení podmínek odborného výcviku oboru Cukrář jsme zakoupili univerzální robot. 2. Zlepšování prostředí pro zaměstnance a žáky školy: V průběhu školního roku byly v jednotlivých učebnách postupně obměňovány staré a poškozené podlahové krytiny. Kabinety učitelů byly průběžně vybavovány novými kancelářskými židlemi a podle potřeby také novým nábytkem a elektropřístroji (lednice, radiomagnetofony). Učitelská počítačová síť byla rozšířena o několik PC. Během prázdnin proběhlo kromě běžných oprav i malování všech učeben, chodeb a schodiště. V prostorách zakázkového krejčovství v suterénu školy, které byly zatopeny při záplavách v roce 1997, byla provedena sanace zdiva a výměna osvětlení. V oknech na jižní straně budovy školy proběhla výměna opotřebovaných žaluzií. Profil absolventa: Je uveden v učebních dokumentech jednotlivých učebních a studijních oborů a na webových stránkách školy.

3 3 2. Seznam oborů vyučovaných ve šk. roce 2006/07 ukončení kód obor forma studia studia H/001 Pekař výuční list denní druh studia H/002 Cukrář-výroba výuční list denní H/001 Krejčí výuční list denní H/001 Číšník,servírka výuční list denní H/001 Kuchař výuční list denní H/002 Kuchař-číšník pro výuční list denní pohostinství H/001 Aranžér výuční list denní H/001 Kadeřník výuční list denní H/004 Prodavač-smíšené zboží výuční list denní E/001 Šití oděvů výuční list denní L/524 Podnikání Podnikání maturita maturita denní večerní nástavbové nástavbové 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT kód KKOV Název oboru Učební dokumenty č. Výuka ve šk.roce 06/ H/001 Pekař 23492/04-23 ano H/002 Cukrář - výroba 23491/04-23 ano H/003 Cukrovinkář-pečivář-výroba /95-74 ne cukr H/001 Krejčí 15838/01-23 ano L/524 Podnikání 21236/04-23 ano L/504 Společné stravování 19350/96-23 ne H/001 Kuchař 20736/03-23 ano H/001 Číšník, servírka 20735/03-23 ano H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 20737/03-23 ano L/008 Obchodník 33323/97-23 ne H/004 Prodavač - smíšené zboží /94-74 ano H/001 Aranžér 20448/03-23 ano H/001 Kadeřník 22175/98-23 ano E/001 Šití oděvů 17215/ /99-24 ano

4 4 4. Statistické údaje o škole a) Údaje o žácích: Počet žáků ve třídách k včetně absolventů: Ročník Počet žáků v roč. Třída Obor Celkový počet žáků PK H/001 Pekař 19 PK l H/001 Krejčí 9 C H/002 Cukrář-výroba 14 C H/001 Kadeřník 15 AR H/001 Aranžér 14 AR H/004 Prodavač-smíšené zboží 12 KD H/001 Kadeřník KD H/002 Cukrář-výroba 16 P H/004 Prodavač-smíšené zboží 11 P H/001 Aranžér 16 KU 1.A H/001 Kuchař 31 KU 1.B H/001 Kuchař 29 Č H/001 Číšník, servírka 26 ŠO E/001 Šití oděvů 6 SD L/524 Podnikání denní 29 SV L/524 Podnikání večerní 20 Pk H/001 Pekař 2 PK H/001 Krejčí 9 C H/002 Cukrář-výroba 23 AR H/001 Aranžér 29 KD H/001 Kadeřník P H/004 Prodavač-smíšené zboží 19 KU H/001 Kuchař 22 Č 2.A H/001 Číšník, servírka 19 Č 2.B H/001 Číšník, servírka 18 SD L/524 Podnikání 31 SV L/524 Podnikání 13 Pk H/001 Pekař 24 K H/001 Krejčí 17 C H/002 Cukrář-výroba 24 AR H/001 Aranžér 28 KD H/001 Kadeřník P H/004 Prodavač-smíšené zboží 28 KU H/001 Kuchař 14 KU H/001 Číšník, servírka 9 Č H/001 Kuchař 12 Č H/001 Číšník, servírka 12 KČ H/002 Kuchař-číšník pro pohost. 11 ŠO E/001 Šití oděvů 4 Celkem

5 Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech 5 Obor 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem obor H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní H/001 Kuchař H/002 Kuchař-číšník H/001 Číšník,servírka L/008 Obchodník H/004 Prodavač-smíšené zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů Celkem škola Celkem Údaje o přijímacím řízení do 1.ročníku školního roku 2007/08 (1. a 2. kolo, přijatí na odvolání) kód oboru obor I. kolo přijímacího řízení Přihlášeno/zú častnilo se Přijato/ z toho zrušeno Nepřijato Odvolalo se Přijato na odvolání/ z toho zrušeno H/001 Pekař 2/2 2/ H/002 Cukrář-výroba 12/12 11/ H/001 Krejčí 2/2 2/ H/001 Číšník,servírka 44/44 30/ H/001 Kuchař 46/46 38/ H/001 Aranžér 26/26 22/ H/001 Kadeřník 39/36 29/ H/004 Prodavač-smíšené zboží 10/10 10/ E/001 Šití oděvů 4/4 4/ L/521 Podnikání denní 67/54 29/ L/521 Podnikání večerní 29/21 20/ C e l k e m I. kolo 281/ /

6 kód oboru obor 6 II. kolo přijímacího řízení Přihlášeno/zú častnilo se Přijato/ z toho zrušeno Nepřijato Odvolalo se H/001 Pekař 4/4 4/ H/002 Cukrář-výroba 8/6 6/ H/001 Krejčí 2/2 2/ H/001 Kuchař 24/24 21/ H/001 Aranžér 15/14 11/ H/004 Prodavač-smíš.zboží 16/16 16/ L/521 Podnikání večerní 10/8 8/ Přijato na odvolání C e l k e m II. kolo 79/74 69/ kód oboru obor přijato celkem žáků H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/003 Krejčí-dám. oděvy H/001 Číšník/servírka H/001 Kuchař H29/001 Aranžér H/03001 Kadeřník H/00427 Prodavač-smíš.zboží E/0013 Šití oděvů L/52129 Podnikání denní L/52126 Podnikání večerní 28 C e l k e m 256 Odvolací řízení I. kolo Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje byly zaslány podklady pro odvolací řízení oborů: Kadeřník, Kuchař, Aranžér Odvolací řízení do oboru Číšník,servírka a nástavbového studia oboru Podnikání denní studium bylo vyřízeno autoremedurou podle 87 správního řádu. II. kolo Odvolací řízení do oboru Aranžér bylo vyřízeno autoremedurou podle 87 správního řádu. Dne bylo přijímací řízení ukončeno. V průběhu školního roku 2006/07 bylo nově přijato ke studiu mimo přijímací řízení 75 žáků. Z toho od 1.9. do přijato 63 žáků.

7 7 V průběhu školního roku 2006/07 ukončilo studium 104 žáků, z toho 39 žáků z důvodu neprospěchu na konci školního roku, 29 žáků na vlastní žádost, 13 žáků přestoupilo na jinou školu a 23 žákům bylo studium ukončeno podle 68 odst 2) zákona 561/2004 Sb. pro neomluvenou absenci. Ve školním roce 2006/07 opakovalo 1. ročník 8 žáků, 2. ročník 6 žáků a 3.ročník 1 žák. Ve školním roce 2006/07 přerušilo studium 9 žáků a nastoupili po přerušení studia 3 žáci. Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy třída SD 2.-nástavbové studium: na VŠ přihlášeno 6 žáků,přijati 4 žáci Počet absolventů evidovaných na Úřadu práce Olomouc k žáků Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením 1 žákyně oboru Číšník - servírka Výuka odborného výcviku žáků Ve školním roce 2006/07 zajišťovala škola výuku odborného výcviku na pracovištích: 1. vlastních 2. smluvních 1. Na vlastních pracovištích byl ve školních dílnách zajišťován odborný výcvik pro obory krejčí, šití oděvů, kadeřník a nově i pro obor aranžér. Tyto dílny jsou plně přizpůsobeny podmínkám pro výuku, dle možností jsou doplňovány moderním zařízením. 2. Žáci oboru kuchař a číšník vykonávali odborný výcvik na smluvních pracovištích v rámci olomouckého regionu. Učební obor pekař byl zajišťován v pekárně PENAM Brno, provoz Olomouc. Učební obor cukrář byl zajišťován v pekárně PENAM a na pracovištích Cukrárna Mamka Olomouc, Cukrářská výrobna Moser Olomouc a Benešova cukrářská výroba Olomouc Svatý Kopeček. Učební obor prodavač byl zajišťován na smluvních pracovištích v rámci budovy obchodního domu CL Trade Olomouc, hypermarketu Hypernova, supermarketu Kaufland a na dalších soukromých prodejnách. Počty žáků na pracovištích odborného výcviku Pracoviště OV Obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem obor Celkem pracoviště Alley číšník kuchař Aranžovna dílny aranžér Avion číšník Benešova cukrárna cukrář Blues rock café číšník Salon Brigita-metráž prodavač Bytový textil,8.května prodavač Cukrárna Mamka cukrář Domácí potřeby DOMAR prodavač Droxi, Dolní prodavač Droxi, pekařská prodavač Hotel Gemo číšník kuchař Restaurace Gól číšník kuchař Hesperia číšník kuchař Restaurace U Huberta číšník kuchař

8 Hala UP číšník kuchař Hypernova prodavač Kapucín číšník kuchař Kaufland prodavač Rest. U Kejklíře číšník kuchař Klasik prodavač Krejčovské dílny krejčí Menza kuchař Moser cukrárna cukrář Restaurace Na Dlouhé číšník kuchař Norma Olomouc prodavač smíš CL Delvita prodavač smíš CL E móda-textil prodavač smíš CL Epas-domácí potřeby prodavač smíš CL Evoco prodavač smíš CL Kusový textil Kňourková prodavač smíš CL Nábytek Valášek prodavač smíš CL Rivalex - metráž prodavač smíš CL Subula-papírnictví prodavač smíš CL Wiki - hračky,sport prodavač smíš Penam cukrář pekař Plzeňská restaurace číšník Rakas, hotel Flora číšník kuchař kuchař-číšník Restaurace V ráji číšník kuchař Hotel Sigma číšník kuchař-číšník Salon Helena prodavač Školní jídelna kuchař Školní kadeřnictví kadeřník Tako-Tesco prodavač U Rytíře číšník Nábytek Valášek prodavač Viktoria číšník Svatovácl. pivovar-vinárna m číšník kuchař Zámek Velká Bystřice číšník Odborné učiliště šití oděvů individuální pracoviště prodavač Celkem

9 9 Údaje o pracovnících školy Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno vyučen stř.vzděl. VŠ vzděl. ostatní roků ped. praxe Vedení školy ředitelka Mgr.Kateřina Valentová gymnáz. PF UP Ol. AJ-TV 30 zástupci ředitele: Lubomír Škoda gymnáz. PF UP Ol. M-TV 26 Mgr.Sylva Guziková Sedláčková gymnáz. FF UP Ol. AJ -ČJ 17 Eva Vystrčilová prodavačka SEŠ DPS 16 Vyučující 35 odborné předměty obor šití oděvů odborné př. Vlasta Bémová švadlena prádla SPŠO DPS 29 Bc.Milada Nekovářová pánská krejčová SPŠO PdF UP Ol. DPS 29 obor krejčí odborné předměty Jiřina Zatloukalová dámská krejčová SPŠT VŠT Liberec 37 Dana Kopecká dámská krejčová SPŠO PdF UP Ol. 7 obor prodavač Mgr.Zdenka Babiánková prodavačka SŠP PdF Ostrava 25 odborné předměty Ing.Eva Bočková gymnáz. VŠE Praha DPS 30 Ing. Alexandra Herbriková VŠB Ostr. gymnáz. ek.fakulta DPS 13 od Mgr. Tomáš Vildner kuchař,číšník SOU s maturitou Ostravská universita 12 Margit Nejezchlebová prodavačka gym.seš VŠE Praha DPS 24 obor kuchař,číšník, pekař, cukrář Mgr. Božena Filipová- SŠSS Op. PdF Brno DPS 24 odborné předměty výchovná poradkyně UK Praha Bc. Olga Hrabalová kuchařka,serv. SOŠ PdF UP Ol. DPS 13 výpočetní technika Mgr.Mojmír Možný gymnáz. PdF UP Ol. 17 RNDr. Vít Michalec SPŠE PF UP Ol. DPS 14 SŠSS odborné předměty Helena Nevřelová kuchařka Op. DPS 35 Ing.Anna Novotná SPŠPT VŠCHT DPS 14 Jiřina Tauwinklová cukrářka SPŠPT DPS 23 SOU s matur. PdF Ol. studuje 5 obor kadeřník Blanka Látalová kadeřnice všeobecně vzdělávací předměty: ČJ-NJ Zdenka Doleželová gymnáz. FF UP OL. 24 NJ-RJ Mgr.Libuše Karlachová gymnáz. FF UP OL. 31 ČJ-D Mgr.Helena Kolečkářová gymnáz. FF UP OL. 8 VV-RJ Mgr.Rita Dlabalová SPgŠ PdF UP Ol. 23 VV-RJ Jaromíra Kouřilová Úvazek 0,62 gymnáz. PdF UP Ol. 41 PdF UP Ol. M-BV-TV Iveta Kopečná gymnáz. FTK UP 19 AJ Miroslava Mahdalová gymnáz. FF UP OL. 2 TV Mgr. Jiří Marvan gymnáz. FTK UP 6 F-CH Mgr.Jaroslav Bouda gymnáz. PF UP Ol. 35

10 10 TV-BV-zem. Mgr.Marie Mazurová gymnáz. PdF UP Ol. PF Ostrava 19 M-CH,VT Mgr.Martin Metelka gymnáz. PF UP Ol. 11 ČJ-ON Jana Pásztová gymnáz. PdF UP Ol. 24 AJ Mgr.Jaroslav Petera gymnáz. PdF UP Ol. 5 ČJ-RJ Mgr.Jana Pospíšilová gymnáz. FF UP Ol. 34 M-BV Milan Rovenský gymnáz. PdF UP Ol. 23 Mgr.Vladislava soc.a zdr. Řihošková SZŠ PdF UP Ol. 8 D-RJ-NJ PaedDr.Pavla Skálová gymnáz. PdF UP Ol. 24 M-BV-TV Mgr.Dagmar Válková gymnáz. PdF UP Ol. 17 VUOV a UOV ( ) zajištující odborný výcvik ve šk. roce 2006/07 Jméno Vyučen Maturita DPS Poznámka Běhalová Danuše aranžér 1974 studuje obor Podnikání Burešová Dagmar kuchařka 1989 Provoz spol.strav Cásková Anna prod.potravin 1970 Provoz obchodu prod.sm.zboží 1993 Doležalová Alena servírka 1972 Provoz spol.strav Doleželová Jiřina dámská krejčová SPŠO Prostějov Fajtová Věra holička,kadeř Vlasová kosmetika Hanusová Růžena kuchař 1977 Provoz spol.strav kadeřnice 1997 studuje 2.r. SŠP Jašková Lada servírka 1984 SEŠ VUOV Janečková Kateřina kadeřnice 1997 do Kropáčová Hana kadeřnice 1997 maturita od Kolářová Miroslava kadeřnice 1962 SOŠ veřejnospr.činnost VUOV Langerová Libuše kuchař 1975 SHŠ Opava Marková Michaela prodavačka 1979 Provoz obchodu Marková Vladimíra pekař,cukrář 2000 SPŠPT 1970 ped.min.1994 Podm. -studium Matušková Marie cukrářka 1981 Podnikání v oboru ped.min Mejstřík Josef číšník 1967,kuchař Podm. -studium 1976 Pohlídalová Lenka kadeřnice 1982 Podnikání v oboru Pokorná Ludmila kuchařka 1976 SEŠ Stejskalová Helena kadeřnice Gymnazium studuje Strejčková Ludmila cukrář,pekař 2000 SPŠPT 1971 ped.min.1994 Podm. -studium Střídová Eva dámská krejčová SPŠO Šnejdrlová Alena SŠ um.prum Tománková Naděžda aranžér 1978 studuje obor Podnikání Turčanová Hana SHŠ Val.Mez SPgŠ Kroměříž FF-UP Ol.Andragog Urdová Dana prodavač 1980 Provoz obchodu VUOV Valášková Blanka cukrář 1989 SŠP potrav.prům Studuje DPS

11 11 Seznam nepedagogických pracovníků Příjmení a jméno vyučen stř.vzděl. VŠ vzděl. ostatní ekonom Tušková Dana SEŠ účetní Bartíková Pavlína SEŠ Škubnová Marta SEŠ Strnisková Marcela do SEŠ Lišková Jana od SEŠ Vlachová Marcela SEŠ Páleníková Eva aranžér maturita technik PhDr.Lošťák Jaroslav do gymnaz. FF Brno dr. filozofie Vojenská Šnejdrla Ferdinand od akademie Brno školník Peřina Bedřich(0,50 úvazek) elektrikář údržbář Fischer František zámečník uklízečky: Peřinová Marie Dysmasová Alena do Zatloukalová Petra od dámská krejčí Zdráhalová Eva Balutová Jana Králová Miluše správce sítě Kapl Martin do prodavač SŠP jídelna Lioliasová Světluše SEŠ Gregorovič Miloš (úv.0,50) SHŠ Oháňková Božena kuchařka Krumpolcová Marcela kuchařka Zatloukalová Radomíra úv.0,63 Mahdalíčková Soňa úv. 0,63

12 5. Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Školní rok Počet žáků: na začátku 755 stav žáků podle zahajovacího výkazu na konci 702 Obor/ zkratka I.ročník II.ročník III.ročník Celkem Stav na počátku konci počátku konci počátku konci počátku konci pekař/pk cukrář/c kuchař číšník/kč aranžér/ar kadeřník/kd krejčí/kr prodavač smíš.zboží/ps kuchař/ku číšník/č šití oděvů/šo Podnikání denní Podnikání večerní Celkem Prospěch žáků, podmíněné vyloučení a vyloučení Ročník Obor Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo NeprospěloPodmíněně vyloučeno Vyloučeno 1.ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání- denní L/524 Podnikání-večerní H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-sm. zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí L/524 Podnikání -denní L/524 podnikání -večerní H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/004 Prodavač-smí.zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník ročník H/001Pekař H/002 Cukrář-výroba H/001 Krejčí H/001 Kuchař H/001 Číšník,servírka H/002 Kuchař-číšník H/004 Prodavač-sm. zboží H/001 Aranžér H/001 Kadeřník E/001 Šití oděvů Celkem

13 13 Průměrný prospěch dle oborů a ročníků Obor- průměrný prospěch 1.ročník 2.ročník 3.ročník Prům. prospěch za obor zaokrouhleně H/001Pekař 2,82 2,59 2,88 2, H/002 Cukrář-výroba 2,51 2,61 2,23 2, H/001 Krejčí 3,15 2,28 2,47 2, L/524 Podnikání večerní st. 1,92 2,23-2, L/524 Podnikání denní st. 1,99 2,07-2, H/001 Kuchař 2,86 2,93 2,85 2, H/002 Kuchař-číšník - - 2,40 2, H/001 Číšník,servírka 3,13 2,81 2,93 2, H/004 Prodavač-smíšené zboží 2,80 2,62 2,56 2, H/001 Aranžér 2,42 2,28 2,53 2, H/001 Kadeřník 1,87 2,13 2,15 2, E/001 Šití oděvů 2,04-2,03 2,03 Průměrný prospěch za ročník 2,501 2,455 2,503 Průměrný prospěch školy 2,486 Průměrná absence na 1 žáka: 1. pololetí omluvená absence 81,69; neomluvená absence 2,72 2. pololetí omluvená absence 85,45; neomluvená absence 3,23 Výsledky maturitních zkoušek Obor počet konalo pospělo prospělo neprospělo žáků maturitu s vyznamenáním Podnikání Výsledky opravných maturitních zkoušek září 2007 Obor počet konalo pospělo prospělo neprospělo žáků maturitu s vyznamenáním Podnikání Maturitní zkoušku v náhradním termínu bude konat v říjnu žákyně. Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu červen 2007 Obor počet žáků 3.ročníku konalo ZZ v řádném termínu z toho prospělo z toho neprospělo Pekař Krejčí Cukrář Aranžér Kadeřník Prodavač-smíš Kuchař Číšník Šití oděvů Kuchař - číšník Celkem

14 Výsledky opravných a náhradních závěrečných zkoušek září 2007 Obor počet žáků počet žákůnáhradní konalo ZZ prospělo neprospělo u ZZ oprav. zkoušky termín Pekař Krejčí Aranžér Kadeřník Prodavač-smíš Kuchař Číšník Cukrář Kuchař - číšník Celkem Naše škola byla i ve školním roce 2006/07 zařazena do pilotního ověřování nových závěrečných zkoušek v projektu KVALITA 1. K žákům oborů Kadeřník, Krejčí a Pekař se nově přidali i žáci oboru Aranžér. 6. Výsledky chování za 1. a 2. pololetí Počet žáků se sníženým stupněm z chování školní rok 2006/7 2.stupeň 3.stupeň 1.pololetí pololetí Hodnocení výchovného poradenství Ve školním roce 2006/07 uskutečnila výchovná poradkyně přes 100 jednání s žáky, popř. zákonnými zástupci žáků. Jednání byla nejčastěji zaměřena na problémy s neomluvenou absencí, dále nevhodné chování a nezájem o studium, v 6 případech se jednalo o nevhodné chování ke spolužákům a šikanování, dále 3 případy, které se týkaly krádeží ve škole nebo na odborném výcviku, potíže s učením, osobní problémy v 10 případech a ve 2 případech násilí v rodině. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů pro výchovné poradce a metodiky prevence, které se konaly 5. a 6. února 2007 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hodnocení výchovně vzdělávací prevence Ve školním roce 2006/07 byl řešen se 3 žáky problém s užíváním drog ( projednáno s rodiči, výchovnou poradkyní a protidrogovou preventistkou). V rámci prevence se uskutečnily akce pro žáky, které jsou uvedeny v bodě č Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity Září návštěva galerií a muzea žáci oboru Aranžér sportovní kurz Pastviny žáci 2. a 3. ročníků středoškolský turnaj v kopané účast na atletických závodech středních škol stáž žáků oboru Kuchař, Číšník Tropea, Itálie účast na akci Světluška sbírka na pomoc handicapovaným dětem

15 Říjen školení Junior Achievement v Ostravě vyučující ekonomiky návštěva festivalu gastronomie a nápojů OLIMA GASTRO CUP příprava dvouporcové mísy servírované za studena 1.místo slavnostní dort na téma Podzim 4.místo okresní kolo v kopané hochů návštěva galerie pro žáky oboru Aranžér návštěva pedagogů z LITVY obory gastronomie společnost ACET besedy o drogách beseda pro žáky na téma anorexie, bulimie v rámci Týdne duševního zdraví výstava návrhářky BLANKY MATRAGI v Praze žáci oboru Krejčí školení Písemné a elektronické komunikace vyučující odborných předmětů návštěva výstavy DALIMILOVA KRONIKA výchovný koncert skupiny TRAVELLERS Matematická olympiáda seminář pro vyučující matematiky 15 Listopad veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno žáci maturitních ročníků turnaj ve futsalu hochů divize severní Morava 1.kolo 1.místo kurzy vyřezávání ovoce pod vedením p.faltuse / restaurace U Kapucínů/- žáci oborů Kuchař, Kuchař číšník, Aranžér návštěvy soudních jednání pro žáky nástavbového studia účast na celorepublikové sbírce PÍŠŤALKA pomoc handicapovaným dětem Drogy, životní styl beseda pro žáky 2. a 3. ročníků Scholaris okresní přebor v šachu 6.místo družstvo chlapců školení v programu Bakalář vedení SOU přednášky o EU nástavbové studium Prosinec turnaj žáků stř.škol ve stolním tenise hochů Lutín 10.místo studentský veletrh v Ostravě žáci nástavbového studia S tebou o tobě beseda pro žáky návštěva našich pedagogů v LITVĚ obory Kuchař, Číšník florbal, šachy vánoční turnaje pro žáky školy Den otevřených dveří pro žáky ZŠ návštěva vlásenkárny žáci oboru Kadeřník Nejhezčí vánoční výrobek školní cukrářská soutěž pro žáky 3.ročníku turnaj ve futsalu hochů - divize severní Morava 2.kolo 1.místo předvánoční Vídeň žáci školy a vyučující cizích jazyků návštěva filmových představení žáci školy a vyučující českého jazyka Leden turnaj ve futsalu hochů divize severní Morava 3.kolo 1.místo turnaj ve futsalu dívek divize severní Morava 2. kolo 1.místo besedy s Mgr.Kupkou na téma rasismus, xenofobie, trestní odpovědnost S tebou o tobě beseda se sociálním kurátorem pro žáky 1. ročníků semináře pro vyučující oborů zapojených do projektu KVALITA 1 nová závěrečná zkouška semináře k nové maturitě pro vedení a vyučující daných předmětů výstava Historie písma v Muzeu umění žáci oboru Aranžér

16 16 specializační program pro učitele OV a odborných předmětů v gastronomických oborech Soutěžní gastronomie pro číšníky - UOV Sommelierský kurz UOV a učitelé odborných předmětů Únor besedy s Mgr.Kupkou na téma rasismus, xenofobie, trestní odpovědnost KABO STYL Brno veletrh módy spojený s přehlídkami učitelé odborných předmětů a žáci oboru Krejčí, Kadeřník, Aranžér beseda o drogách organizace ACET Kalibr Cup ročník mezinárodní soutěže studentů SŠ v kosmetické a kadeřnické tvorbě v Lanškrouně na téma Živly Země 11. a 23. místo JUNIOR ARANŽÉR celostátní kolo oboru Aranžér v Brně tři 5. místa, 6., 7. a 8. místo

17 17 návštěva koncertu J.Čechovského v DDM turnaj ve futsalu hochů divizní finále 1.místo turnaj ve futsalu dívek divizní finále 3.místo návštěva Arcidiecézního muzea žáci oboru Aranžér lyžařský kurz Klepáčov semináře k projektu KVALITA 1 Březen beseda o HIV, protidrogová prevence organizace ACET kurz Předkrmy a nápoje připravované u stolu hosta specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů lyžařský kurz Klepáčov turnaj ve futsalu hochů Konferenční finále Východ 3.místo barmanský kurz pro žáky návštěva šicí dílny ve FN Olomouc, šicí dílny firmy RAK žákyně oboru Šití oděvů koncert skupiny Travellers exkurze do bankovní sféry žáci nástavbového studia divadelní představení v Praze žáci nástavbového studia HANÁCKÝ POHÁR v Prostějově barmanská soutěž oboru číšník 11.a 62.místo celostátní kolo matematické olympiády pořadatelství pro region v I.kategorii školní soutěž ve vyřezávání ovoce obor Kuchař,Číšník školní kolo odborných dovedností žáků 3. roč. oboru Prodavač seminář PILATES využití nových trendů a pomůcek ve výuce vyučující TV Písničky hudebních divadel a kabaretů kino Metropol Duben návštěva výstavy v Praze Salvator Dalí žáci oboru Aranžér beseda o HIV a sexu pro žáky školy soutěž SŠ v psaní na klávesnici 12.místo Práce s karamelem seminář s mezinárodní účastí v Brně spojený s ukázkami prací vyučující oboru Cukrář beseda s Mgr.Kupkou na téma rasismus pro žáky školy

18 18 Gastrohradec Hradec Králové výstava spojená s ukázkami soutěžních prací oboru Kuchař studená mísa Olomoucká variace přednášky na téma konstrukce střihů žáci oboru Krejčí a Šití oděvů kurz Úprava ryb, korýšů a omáček u stolu hosta specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů návštěva divadelního představení obor Kadeřník, Aranžér návštěva muzea umění žáci oboru Aranžér, Prodavač konferenční finále ve futsalu dívek Brno 3.místo TAJEMSTVÍ KNIHY výstava okresní knihovny 4.ročník Mistrovství ČR odborných dovedností a vědomostí žáků 3.roč. oboru Prodavač Pelhřimov Květen stáž francouzských žáků oboru Kuchař, Číšník v naší škole divadelní představení - pro žáky školy třídní výlety spojené s exkurzemi exkurze HEDVA Zábřeh žáci oboru Krejčí kurz Dranžírování a flambování pokrmů specializační program pro UOV a učitele odborných předmětů návštěva muzea pro žáky oboru Aranžér SŠ nohejbalový turnaj o Pohár ředitele SŠZe Přerov 4.místo exkurze do pivovarů pro žáky oboru Kuchař, Číšník prezentace výrobků značky ALCINA pro žáky oboru Kadeřník účast na sbírce Projekt šance" veletrh pracovních příležitostí JOB 2007 žáci 3.ročníků Červen účast na 3.ročníku sportovní akce Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu jinak třídní výlety spojené s exkurzemi sportovní soutěže pro žáky školy spojené se znalostmi První pomoci

19 19 exkurze do šicí dílny firmy Zdravtex, návštěva zakázkových krejčovství žáci oboru Krejčí, Šití oděvů Ve školním roce 2006/07 škola navázala na tradici při realizaci dvou velkých akcí. První z nich jsou projekty mobility Leonardo da Vinci. V loňském roce jsme předkládali dva projekty, oba byly jako velmi úspěšné výběrovou komisí vybrány. Pracovní stáž žáků oborů Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník pro pohostinství s názvem Nebojte se vaření, může to být zábava! II se opět uskutečnila na přelomu měsíců září a říjen 2006 v Tropea v italské Kalábrii. Zaměstnanci školy měli koncem října 2006 příležitost přivítat v naší škole učitele ze tří škol z Litvy (z měst Klaipeda a Šilute) a strávit s nimi velmi aktivní týden. Vzhledem k tomu, že byl tento projekt připravován jako výměnný, vycestovali naši učitelé gastronomických předmětů a členové vedení školy v prosinci 2006 do litevského města Klaipeda. V květnu 2007 rovněž v rámci projektů Leonardo da Vinci vyslala škola z francouzského města Vannes skupinu žáků na třítýdenní pracovně studijní pobyt do naší školy. V rámci této stáže mohli žáci i zaměstnanci ochutnat výbornou francouzskou kuchyni, neboť naši hosté vykonávali praxi mimo jiné i v naší školní jídelně. Tato forma spolupráce se nám v uplynulých letech velmi osvědčila. Do budoucna v ní hodláme pokračovat a dle možností ji i rozšířit. Druhou akcí byl 3. ročník Středoškolského pětiboje, který jsme za podpory OŠMT KÚ Olomouckého kraje připravili a organizačně zabezpečili ve dnech 4. až 6. června 2007 v Loučné nad Desnou. Této sportovní akce se účastnilo 10 týmů středních škol Olomouckého kraje a tentokrát se jednoho soutěžního dne zúčastnili i zástupci KÚ a sponzorů. Všemi zúčastněnými byla i letos tato akce hodnocena jako velmi úspěšná. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizátor vzdělávání Oblast vzdělávání Počet pedag. UP Olomouc Rozšiřující studium písemné a elektronické komunikace 1 UP Olomouc Učitelství 1.-4.ročník 1 UP Olomouc DPS 2 UP Olomouc Andragogika 1 UP Olomouc Pedagogika, správní činnost 2 UP Olomouc Logopedie 1 UP Olomouc. Občanská nauka, základy společenských věd 1 SOU obchodu a služeb,štursova 14, Ol Podnikání 1 SŠ staveb. a ponikatelská Olom. Podnikání 1 Ostravská universita Učitelství odborných předmětů 1 Baťova universita Informační technologie 1 Celkem Výsledky kontrolní a inspekční činnosti V měsíci říjnu a prosinci 2006 proběhla kontrola České školní inspekce na základě stížnosti žákyně oboru cukrář ohledně klasifikace při závěrečné zkoušce. Nebylo shledáno pochybení ze strany SOU, škola postupovala v souladu s ustanovením 6 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

20 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Příjmy celkové příjmy příjmy za sponzor. žáky 0 příjmy z hospodářské činnosti ostatní příjmy z toho: příspěvek na přímé náklady na provoz na odpisy projekty ROM státní informační politika státní informační politika-invest příspěvek na projekty dotace ze zahraničí LEONARDO tržby za vlastní výrobky tržby z prodeje služeb Výdaje celkové výdaje investiční výdaje neinvestiční výdaje z toho: mzdové náklady sociál. a zdrav. poj odpisy spotř. materiálu spotřeba enerií opravy a udržování projekt LEONARDO Hospodářský výsledek zisk Jednotkové náklady na žáka: Průměrné platy pracovníků školy za rok 2003 přepočtený počet platy celkem průměr na měsíc Učitelé + UOV 63, nepedagogičtí 20, Celkem 83,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/ OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD I. Základní údaje o škole Název školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2011/2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace ČÁST 1 O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Chrenka Pavel ředitel SŠ 2 Projednání výroční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č.j. 460/VZ/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více