Výroční zpráva za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2008"

Transkript

1 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní firmy: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Plhovská Náchod IČO: Trutnov, květen 2009

2 A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Plhovská 87, Náchod akciová společnost Identifikační číslo: Daňové ident.číslo CZ Zaloţena: 5.května 1992 Dle právního předpisu Obchodní zákoník, 172 ve smyslu 11, odst. 3 Zák. č. 92/1991 Sb. Rejstříkový soud: Krajský soud Hradec Králové Číslo zápisu: oddíl B, vloţka 664 Předmět činnosti společnosti dle platných Stanov společnosti: - pekařství a cukrářství - výroba potravinářských výrobků - velkoobchod - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní B. Údaje o základním kapitálu Základní kapitál: Kč Počet akcií: 76 ks Jmenovitá hodnota akcie: Kč Počet akcií: 4 ks Jmenovitá hodnota akcie: Kč Počet akcií: 36 ks Jmenovitá hodnota akcie: Kč Účast na podnikání: Vlastnictví více jak 50% akcií: Náchodský mlýn, a.s. 100% Vlastnictví alespoň 5% akcií 0 Operace týkající se změn kapitálu nebo druhu akcií provedené v roce 2008 jsou popsány v následující kapitole. Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 2 (celkem 7)

3 C. Údaje o cenných papírech Platné od Druh CP: Forma CP: Počet kusů CP: Jmenovitá hodnota CP: Způsob převodu CP: Počet kusů CP: Jmenovitá hodnota CP: Způsob převodu CP: Počet kusů CP: Jmenovitá hodnota CP: Způsob převodu CP: Popis práv vyplývající z akcie: Vznik práva na dividendu: Přechod dividendy při neuplatnění akcionářem: na jméno, kmenové, Listinná podoba 76 ks ,- Kč omezená převoditelnost 4 ks ,- Kč omezená převoditelnost 36 ks Kč omezená převoditelnost všechny akcie shodná práva rozhodnutím valné hromady zůstává v majetku společnosti D. Údaje o činnosti Hlavní oblasti činnosti: Hlavní druhy výrobků: pekařské a cukrářské výrobky pekařské výrobky cukrářské výrobky italské výrobky listová těsta korpusy pizza Údaj o trţbách v tis.kč: Trţby celkem z t. trţby za prodej vlastních výrobků Pekařské výrobky cukrářské výrobky italské výrobky listová těsta ostatní výrobky poskytnuté fin. bonusy Trţby z prodeje sluţeb Trţby za prodej zboţí v MO Trţby za prodej zboţí mimo MO Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 3 (celkem 7)

4 Organizační sloţky: / sídlo firmy: Plhovská 87, Náchod Správa a.s. Zahradní 76, Trutnov Provoz Běloves Kladská 306, Náchod Provoz Trutnov Zahradní 76, Trutnov Provoz Broumov Nádraţní 117, Broumov Provoz maloobchodního prodeje: Plhovská 87, Náchod (pekárna) Plhovská 87, Náchod (cukrárna) Tyršova 36, náměstí Náchod Kladská 306, Náchod Komenského 394, Nové Město nad Metují Horská 647, KauflandTrutnov Polská, Kaufland Náchod Dlouhá ul. 572, Trutnov Lipové náměstí 218, Trutnov Poříčí Sokolská 131, Červený Kostelec Nádraţní ul. 353, Nové Město nad Metují Malé náměstí 168, Broumov Aloise Jiráská 1474, Vrchlabí 1 Ţdárky 140, Ţďárky Masarykovo náměstí 93, Police nad Metují T.G.M. 24, Hronov Krkonošská 16, Vrchlabí 2 Suchý Důl 145, Suchý Důl Velká 144, Hradec Králové - Pouchov Hejtmánkovice, Broumov Valdštejnovo náměstí 35, Jičín Tylova 3086, Dvůr Králové nad Labem Českých Bratří 888, Náchod (Rubena) Nádraţní 152, Jaroměř 5. května 113, Meziměstí Česká Čermná 70, Česká Čermná Palackého 54, Nechanice Husova 328, Hořice Náchodská 449, Velké Poříčí (Rubena) Náměstí 563, Velké Poříčí Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 4 (celkem 7)

5 Souhrnný popis nemovitostí ve vlastnictví: - vlastnictví správní budovy (kanceláře) - vlastnictví činných provozních objektů výše uvedených E. Údaje o majetku a finanční situaci Hospodářská situace v roce 2008 Údaje o osobách s přímou či nepřímou účastí: Obchodní firma: Stabilizovaná MP Produkt odbytové druţstvo Sídlo: Pekárenská 68/5, Praha 4 Identifikační číslo organizace: Předmět podnikání: Výše upsaného základního kapitálu: Výše a druhy rezerv: Výše zisku (ztráty) v posl.úč.období Výše podílu na základním kapitálu: Činnost podnikatelských poradců, velkoobchod 65 tis. Kč 0 tis. Kč Ztráta -58 tis. Kč 5 tis. Kč Výše splacení podílu: 100% Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis.kč: Vlastní kapitál z t. základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let HV běţného účetního období Změny v roce 2008: - Rezervní fond nárůst o 55 tis. Kč, povinná tvorba rezervního fondu dle 217 odst. 2 Obchodního zákoníku ve výši 5% z čistého zisku společnosti. - Nerozdělený zisk minulých let zvýšení o tis. Kč, zaúčtování zbylého čistého zisku společnosti po povinném doplnění rezervního fondu. - Obě změny byly provedeny na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 5 (celkem 7)

6 Hospodářský výsledek po zdanění 0, ,0143 0,01538 z běţné činnosti na akcii v Kč: Výše dividendy na akcii F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo: funkce: Období: RČ: bydliště: Ing.Josef Franěk předseda Celý rok /125 Provodov Šonov 16 Jaroslav Dubský místopředseda Celý rok /1706 Bříza 74, Všestary Petr Franěk člen Celý rok /3282 Provodov Šonov 16 Ing. Petr Franěk člen Celý rok /3678 Dřevařská 514, Trutnov Dozorčí rada: Ing.Jan Knittel člen Celý rok /0142 Kostelecká 1830, Náchod Veronika Fraňková člen Celý rok /3240 Provodov 85 Josef Voborník člen Celý rok /159 TGM 247, Broumov Peněţité příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Naturální příjmy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Tantiémy členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů za rok 2008: Peněţité příjmy vedoucích zaměstnanců za rok tis.kč. nebyly nebyly tis.kč Naturální příjmy vedoucích zaměstnanců za rok 2008: Generální ředitel uţívání sluţebního vozidla pro sluţební i soukromé účely. Ředitel pro jakost uţívání sluţebního vozidla pro sluţební i soukromé účely. Počet akcií v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců k : Představenstvo 0 ks Dozorčí rada 0 ks Vedoucí zaměstnanci 0 ks Celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček poskytnutých statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, ručení a jiná zajištění nebo plnění, převzaté za tyto osoby: - úvěry nebo půjčky nebyly poskytnuty - ručení a jiná zajištění nebo plnění nebyly poskytnuty Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 6 (celkem 7)

7 Údaje o moţnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu: - bez moţnosti podílu na základním kapitálu G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Odpovědná osoba za společnost: Jméno a příjmení: Ing.Josef Franěk Rodné číslo: /125 Bydliště: Provodov Šonov 16 Funkce: Odpovědná osoba za zpracování výroční zprávy: Jméno a příjmení: Předseda představenstva Ing. Stanislav Zajíček Rodné číslo: /3619 Bydliště: Libotov 49 Dvůr Králové nad Labem Zaměstnavatel: Pekárny a cukrárny Náchod, a.s Funkce: Auditor: Jméno a příjmení: Místo podnikání: Vedoucí ekonomického oddělení Ing.Antonín Falta Náchod Dekret č.: 752 Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 7 (celkem 7)

8 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a ţádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly zamlčeny ani vynechány. V Trutnově, květen 2009 Ing. Stanislav Zajíček vedoucí ekonomického oddělení Ing.Josef Franěk předseda představenstva Výroční zpráva Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. strana 8 (celkem 7)

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: Datum založení: CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní řád

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva účetní rok 2004

Výroční zpráva účetní rok 2004 Výroční zpráva účetní rok 2004 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 2 III. Údaje o cenných papírech 2 IV. Údaje o činnosti 3 V. Údaje o majetku a finanční

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více