Vrchotojanovický měsíčník 109/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 109/2014"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím hlouběji zalézají a pevně drží. A.DUMAS ml. Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem se ze zdravotních důvodů rozhodnul dále nekandidovat, bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci v průběhu uplynulých třech volebních obdobích, popřát Vám do dalších let hodně zdraví a sil a další spolupráci s nastupujícím zastupitelstvem se prospěch městyse Vrchotovy Janovice. JUDr. Miroslav Synek, starosta Z ÚŘADU MĚSTYSE *1* Komunální volby výsledky: voličů bylo zapsáno do výpisu ze stálého seznamu voličů bylo vydáno úředních obálek bylo odevzdaných úředních obálek - pro volební stranu č. 1 PRO OBČANY S OBČANY bylo odevzdáno - pro volební stranu č. 2 NÁŠ VENKOV bylo odevzdáno - pro volební stranu č. 3 SPOLEČNĚ PR OBEC bylo odevzdáno - za volební stranu 1 bylo zvoleno 6 členů zastupitelstva: Marcela Čedíková 238 hlasů František Zbíral 184 hlasů Radek Mrázek 177 hlasů Stanislav Suchan 171 hlasů Jitka Kolářová 162 hlasů Roman Rohlík 140 hlasů - za volební stranu č. 2 bylo zvoleno 5 členů zastupitelstva: Bohuslav Vacek 261 hlasů Jan Starosta 197 hlasů Zdeňka Mrázková 189 hlasů Martin Kadlec 181 hlasů Josef Čech 164 hlasů 2263 hlasů 2135 hlasů 1457 hlasů

2 - za volební stranu č. 3 byli zvoleni 4 členové zastupitelstva: Vojtěch Mrázek 142 hlasů Pavel Jiroušek 141 hlasů Lukáš Kohoutek 140 hlasů Jan Mareš 126 hlasů Ustavující zasedání zastupitelstva městyse svolává dosavadní starosta městyse, uskuteční se v úterý 4. listopadu 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. *2* Senátní volby volební obvod č okrsek Vrchotovy Janovice: 1. kolo a 11. října: 769 voličů / vydáno 444 úředních obálek / odevzdáno 287 hlasů kandidát č. 1 - Ing. Jiří Burian 123 hlasů kandidát č. 2 - MUDr. Karel Beneš 7 hlasů kandidát č. 3 - Mgr. Václav Švenda 28 hlasů kandidát č. 4 - MVDr. Josef Řihák 65 hlasů kandidát č. 5 - RSDr. Josef Hála 17 hlasů kandidát č. 6 - Martin Bartoš 9 hlasů kandidát č. 7 - MUDr. Vladimír Danda 38 hlasů 2. kolo a 18. října: 769 voličů / vydáno 92 úředních obálek / odevzdáno 92 hlasů kandidát č. 1 - Ing. Jiří Burian 71 hlasů kandidát č. 7 - MUDr. Vladimír Danda 21 hlasů Vítězem se stal Ing. Jiří Burian s celkovým počtem hlasů 9.387, tj. 53,46 %. *3* Odečty vodoměrů - podzim provádí pracovník úřadu městyse - úseku služeb, pan Miroslav Hruška. Je nezbytné, aby fyzicky viděl všechny vodoměry, proto žádáme občany, aby mu byli nápomocni. Děkujeme. *4* Svoz nebezpečného odpadu : firma Compag Votice s.r.o. oznámila, že v sobotu dne 8. listopadu 2014 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z městyse Vrchotovy Janovice. Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu. Při odběru odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským průkazem, jinak od nich nebude odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech: Místo sběru : čas : od do Sedlečko 8:10-8:15 Šebáňovice 8:20-8:25 Mrvice 8:30-8:35 V.Janovice Městečko zastávka 8:40-8:45 V.Janovice zastávka u školy 8:50-8:55 Velká Lhota 9:00-9:05 Rudoltice 9:10-9:15 Současně firma žádá : Omluvte, prosím, případné zdržení. A upozorňuje, že mezi nebezpečné odpady patří zejména:

3 - motorové, převodové a hydraulické oleje, - nemrznoucí kapalina (fridex apod.), brzdová kapalina, sorbenty, - akumulátory a galvanické články, - barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, - léky, pesticidy, - zářivky a výbojky, - lednice, mrazáky, radia, televize, počítače apod., - obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů a pod. ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Krutá válka V měsíci září uspořádala občanská a sociální komise rady městyse pro Klub důchodců i veřejnost besedu nad kronikou naší obce na téma : I.světová válka a její odraz v životě obyvatel naší obce. Ing. Milena Drábová, kronikářka, seznámila přítomné s materiály a různými dokumenty, které se vztahují k životu tehdejších obyvatel, které vypovídají o jejich chmurném a neradostném životě v době, kdy muži byli ve válce, také o nedostatku základních potravin, přísných policejních kontrolách v hospodářských usedlostech, velmi obtížném obdělávání polí, kdy chyběla mužská síla, kdy byl zaveden lístkový systém při nákupu skromného přídělu mouky, cukru a jiných základních potravin, atd. Někteří účastníci sami vyprávěli o tomto období, tak jak slyšeli od svých rodičů a prarodičů. Beseda byla zajímavá, pečlivě kronikářkou připravená. Děkujeme za ni. Památník padlým nám tuto krutou válku před sto lety bude vždy připomínat. Dr. Josef Kukla, předseda občanské komise Čtyřleté volební období končí, komise životního prostředí a památkové péče děkuje všem občanům za spolupráci a pochopení a zároveň děkuje radě městyse Vrchotovy Janovice za pomoc. Členové komise životního prostředí na tomto úseku udělali značný kus práce, pan Jaroslav Kruchňa pečoval mimo jiné o 61 stromků v jabloňové aleji při cestě k Podolí, která je pýchou naší práce, pan Ing. Bohuslav Vacek se podílel na správních řízeních a místních šetřeních, která byla v rámci činnosti komise vedena, paní Marcela Čedíková zajišťovala především administrativní agendu, která je na tomto úseku nutná, paní Marta Kunštová byla nápomocna odbornou radou při údržbě výsadeb keřů a stromů v obci, kterou prováděli pracovníci úseku služeb úřadu městyse. Výsadba v městysi a její údržba byla předmětem pochvalného uznání návštěvníků v naší obci. Členové komise v tomto 4letém období byli všichni zodpovědní a pracovití lidé a já osobně jim za spolupráci moc děkuji. Ing. Jana Hálová, předsedkyně komise životního prostředí

4 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY POZVÁNKA V pátek dne 28. listopadu 2014 se v Základní škole Vrchotovy Janovice uskuteční tradiční Vánoční jarmark. Žáci ZŠ zazpívají vánoční koledy a následně začnou prodávat své výrobky. I o pohoštění bude opět postaráno a rodiče se mohou občerstvit u dobré kávy se zákuskem. Již nyní jste všichni srdečně zváni a moc se na vás těšíme. Po jarmarku společně odejdeme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu u úřadu městyse. Začátek celé akce připravujeme na hodin s tím, že vše upřesníme na webových stránkách školy a pozvánkách s konkrétním programem. PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy NAPSALI NÁM HURÁ NA VÝLET Sešli jsme se v sobotu 4. září po sedmé hodině ráno na nádraží v Olbramovicích. A hurá na výlet, tentokrát až k Berounu. Už ve vlaku na Prahu jsme začali ochutnávat svačiny od maminek. V Praze jsme přestoupili na dvoupatrák a pak se kochali krajinou směr Srbsko. Od vlaku jsme šli kus pěšky podle kolejí k nádražnímu domečku Vechtrovna, kde jsme se ubytovali, připravili si ležení a najedli se. Zahráli si hru na poznávání kamaráda podle portrétu (každý si vylosoval někoho, koho měl nakreslit). Moc jsme se nasmáli, když jsme se poznávali. Po chvilce odpočinku jsme sbalili věci na túru. Děti nafasovaly hrášek na další hru - po cestě dostávaly otázky, za správné odpovědi dostávaly další hrášky, za nesprávné odpovědi je naopak ztrácely a úkolem bylo donést jich nazpátek co nejvíc. Vyrazili jsme za poznáváním přírodních a lidských úkazů. Také jsme si vyzkoušeli naši pozornost: když se křiklo heslo POVODEŇ měli jsme se co nejrychleji dostat min. 50cm nad zem, heslo BOMBA znamenalo lehnout na zem a heslo NÁLET jsme se museli schovat tak, aby nikdo nebyl vidět. Byla to dlouhá cesta s nádherným zakončením - pohled na lomy Velká a Malá Amerika a Mexiko. Po rychlém pokochání, protože den se už chýlil ke konci a před námi byl ještě kus cesty, jsme sešli dolů ke Karlštejnu, odkud jsme se vlakem nechali odvézt zpátky do chaloupky. Ušli jsme 20 km! Moc obdivuji všechny výletníky, byl to obdivuhodný výkon, i já jsem toho měla "plný kecky". Po večeři jsme lehli, a jak se říká, spali jako miminka. V neděli, po malém ranním protažení a posilnění, jsme si vyrobili různé výrobky z přírodnin, které jsme si na výletě nasbírali, např. náhrdelník z šípků a jeřabin, hada z větviček zlatice, sovu z ruličky od toaletního papíru (ten jsme měli s sebou). K obědu jsme si dali výborného hamburgra se spoustou zeleniny. Nacpali jsme si bříška, sbalili věci, vyhodnotili hru a vyrazili na vlak zpět domů. Největší odměnou byl pro všechny zážitek z cest. Ve vlaku jsme prohlédli pořízené fotky, povídali si o tom, co jsme zažili a dojedli výborné svačiny od rodičů. A příští výlet... je zatím tajemstvím, ale už se těšíme. Lúca - oddíl Vrchotovy Janovice ============== O tom, jak se nám to konečně povedlo Letos bylo den před Václavem opravdu krásné počasí. Bylo, jako kdyby chtěl Blanický šéf pomoci těm, kteří mají loděnici nejblíže k němu. Rozjížďky dračích lodí na Nové Živohošti na trati 310 m začaly jako každoročně se zpožděním. Favorité byli opět nasazováni do vnitřních drah, Šebáňovice s umístěním na šestém a devátém místě ze 36 lodí v posledních dvou létech, mezi ně jednoznačně nepatřily. Bohužel chybička se opět vloudila a nejneoblíběnější a nejpomalejší dráhu číslo 6 včetně děravé lodi, jsme museli obsadit právě my! O to větší bylo pro všechny překvapení, když jsme rozjížďku v této nepopulární dráze vyhráli. Následoval postup do semifinále. Tady už se opravdu "lámal chléb". A s podivem - první byly Šebáňovice, a to téměř o půl dračí lodi. "Poprvé jsme ve finále A", znělo v našem táboře. Všichni jsme se snažili mírnit svou radost i emoce, neboť cíl byl už vlastně splněn. Přesto plamínek naděje v každém z nás (i v tom největším skeptikovi) hořel.

5 Jenže pozor - při pohledu na seznam našich soupeřů pro finále jsme zjistili, že naše možnosti neodpovídají "bedně". Pak ale zafungovalo burcování. Když ne dnes tak tedy kdy? Prohrát jsme prostě nechtěli. Jsme ve finále, tak proč být až štěstí? Teď! Finále! Start! Strašná dřina! Kousnout se! Cíl! Jak to dopadlo? Nikdo neví, celá posádka čeká., prezident asociace dračích lodí hlásí, že o vítězi rozhodne cílová fotografie! Všichni jsme napjatí, sedíme na lodi, stále s pádly v rukou. Víme, že jsme nejhůř třetí. A už se začínají vyhlašovat první tři. Z amplionu slyšíme: "..a na třetím místě je Balanc Club s časem..., druhé místo obsadili kamen... " a dál už neslyšíme, křičíme, slavíme, skáčeme z lodi do vody. Už je jasné, že jsme to my, kdo zvítězil. Jsme to my kdo vyhrál sedmý ročník Kebuleho dračího podzimu (pozn.red.: kultovní závod neregistrovaných posádek) a kdo porazil zbývajících 35 posádek, my, Šebáňovice! A to o pouhé čtyři setiny vteřiny, což na dračí lodi představuje něco mezi 10 a 20 cm. Ale na to se historie neptá. Naopak. Za námi na druhém místě skončili kanoisté z Chomutova, na třetím místě pak vítěz posledních dvou ročníků Balanc Club. Prostě, závody dračích lodí na 310 metrů se jezdí jen na Nové Živohošti. Díky tomu jsme vlastně na 310 m mistři republiky i mistři světa! A kdo byl v posádce? Jako každoročně šebáňovickou posádku doplnily posily z Janovic, Strnadic i Sedlčan. Všem společně slova sport, udělat něco pro někoho a dřina nejsou cizí. Jako jim není cizí vyměnit míč za pádlo a sáhnout si až na úplné dno svých sil, pokud to vyžaduje úspěch celého týmu. Věřte, ve finále to ani jinak nejde. Tímto bychom chtěli všem "pádlařům", se kterými se sejdeme ještě v prosinci na TEP Factoru, vyjádřit velký dík! Za SDH Šebáňovice: velitel Stanislav Suchan starosta Jiří Nerad Pozn. z redakce měsíčníku : BLAHOPŘEJEME a pokud to půjde - příště opakovat! ================= ZPÁTKY DO MINULOSTI První tábor na Bobří řece se konal roku V tom roce se utábořil oddíl pražské dvojky Jaroslava Foglara na potoce Mastník u osady Peklo nedaleko Heřmaniček. Před dvěma lety slavil český junák 100 let svého trvání. K této příležitosti jsme se ve středisku Votice rozhodli místo prvního skautského tábora osadit pamětním kamenem na počest výročí i jako poděkování, že i my dnes můžeme tábořit. Také letos jsme se sešli u kamene. Připomněli jsme si tu i našeho vůdce střediska, bratra ČERTA Pavla Linharta, který byl spoluautorem pamětního kamene, ale bohužel se odhalení už nedožil. A stejně jako dříve i letos jsme se v odpoledních hodinách vrátili do klubovny ve Vrchotových Janovicích, kde se tradičně scházíme s říčanskými oldskauty a vzpomínáme na bratra Jira doktora Jiřího Čermáka, který byl zakladatelem janovického skautingu. U klubovny jsme poseděli u ohně, popovídali si u čaje zazpívali si písničky. Trochu nás zlobilo počasí, tak to bylo takové "přesouvací" začalo pršet - dovnitř klubovny, za chvíli už nepršelo - tak zase ven k ohni. Takhle jsme se párkrát protočili, pak se ale přiblížil večer a někteří už museli na vlak. Hezky jsme vzpomenuli na všechny, kteří tu s námi nemohli být a těšíme se zase za rok, že se znovu sejdeme. Tímto bych ráda na příští rok pozvala všechny příznivce skautingu, hlavně ty, kteří kdysi skautovali, aby dorazili také a pověděli nám jejich vzpomínky. Byla bych moc ráda, kdybych se dozvěděla něco víc přímo od lidí než jen z knížek. Lúca - oddíl Vrchotovy Janovice ====================== Drakiáda 2014 V sobotu 18. října bylo krásné slunečné odpoledne. Janovičtí skauti spolu s OS VRchojan a SDH Vrchotovy Janovice uspořádali tradiční podzimní drakiádu - malou soutěž v pouštění draků. Hlavní byla soutěž o nejdéle létajícího draka. Matka příroda nám přála - sluníčko svítilo, vítr foukal - co víc jsme si mohli přát. Někteří možná hlavně to, aby i jejich drak vyletěl a vydržel. Ale byli i takoví, kteří draka vypustili už před oficielním zahájením soutěže a zpátky na zem ho vrátili až se skončením závodu. Museli, aby tak jako my si stihli opéct svého buřtíka u ohýnku. Letošní drakiáda se vydařila, zúčastnilo se asi 40 nejrůznějších nádherných draků, obloha díky nim hrála všemi barvami. Do soutěže o nejdéle létajícího draka se přihlásila asi polovina z nich.

6 Kdo vyhrál? 1. místo - Lukáš Tůma s babičkou 2. místo - Vojta Marvan a Kačka Kněnická 3. místo - Tereza Maršíčková Vyhráli vlastně asi všichni kdo přišli - užili jsme krásné odpoledne a já doufám, že se takto sejdeme i příští rok. Děkuji za pomoc hasičům i sdružení Vrchojan. Za skauty: Lúca PODBLANICKÉ EKOCENTRUM - Ekorada na tento měsíc : Sviťte tehdy a tam, kde je to třeba Vysoká spotřeba a nízká účinnost přeměny elektřiny na světlo, nedostatečná regulace osvětlení, zastaralá svítidla a další vlivy předurčují vysokou finanční zátěž jak pro obce, tak pro domácnosti. Ale nejen to. V mnoha případech nepřiměřené osvětlení působí lidem stres, poruchy spánku a zdravotní problémy. Také oslňuje řidiče a může být příčinou dopravní nehody. V neposlední řadě také osvětlování působí na volně žijící živočichy způsobuje jim poruchy orientace, stres a zapříčiňuje jejich zraňování a úhyn vysílením nebo v souvislosti s dopravou. Jak užívat osvětlení pouze k našemu užitku? Typ zdroje: Nejméně hospodárné jsou běžné žárovky, o něco vhodnější jsou halogenové žárovky a nejvhodnější kompaktní zářivky. Klasická žárovka přemění zhruba 90 % elektrické energie na teplo a jen 10 % na světlo. U úsporných zářivek je tento poměr v podstatě opačný. Za zákazem prodeje žárovek stojí směrnice, která sice jejich prodej přímo nezakazuje, ale stanovuje normy pro minimální účinnost světelných zdrojů, tak jako je tomu například i u chladniček. Klasické žárovky tyto normy kvůli své neefektivnosti nesplňují a je třeba je vyměnit za úspornější zdroje - šetrnější jak k životnímu prostředí, tak k vaší peněžence. Halogenové žárovky jsou zdokonalené klasické žárovky, výhodou je možnost stmívání, okamžitý start a světlo podobné klasickým žárovkám. V porovnání s úspornými zářivkami však mají vyšší spotřebu. Úsporné kompaktní zářivky mají ve srovnání s klasickými žárovkami 6 20krát vyšší životnost. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena (vzhledem k úspoře energie a mnohem delší životnosti se však náklady rychle vrátí) a nutnost vracení vyhořelých zářivek zpět prodejci či do sběrného dvora. Konstrukce svítidla by neměla dovolit svícení mimo prostor, který chceme osvětlit např. chodník. Nevhodná jsou třeba svítidla v provedení svítící koule. Nasměrování - nevhodně působí např. reflektory svítící na oblohu nebo odrážející světlo do oken. Výkon svítidla je třeba volit podle velikosti a barevnosti osvětlovaného prostoru, i účelu, pro který potřebujeme svítit. Někde může být dobré svítit jedním výkonným zdrojem, jinde vícero slabšími zdroji pouze pro orientaci. Časový režim může provoz osvětlení velmi prodražit. Svítíte za denního světla? Svítíte v místech, kde právě nejste? Pak je něco špatně. Rady pro eko-logický přístup k osvětlování: 1. Při výběru náhrady za klasickou žárovku sledujte parametry svítidel, nechte si zdroj předvést. Účinnost zdroje uvádí energetický štítek: Třída A - LED žárovky, lepší kompaktní zářivky, B - horší kompaktní zářivky, lepší halogenové žárovky, C - průměrné halogenové žárovky, D horší halogenové žárovky, E G klasické žárovky. 2. Po dosloužení úsporné zářivky ji odevzdejte zpět prodejci nebo sběrnému dvoru (nebezpečný odpad). 3. Barvy v interiéru citelně ovlivňují potřebu svítit. Světlé odstíny světlo odráží, tmavé pohlcují. 4. Velikost oken a pozice pracoviště vzhledem ke směru denního světla velmi ovlivní potřebu svítit. 5. Při plánování výstavby by mělo být pamatováno na pozice domů a místností vůči světlu. 6. Snažte se provádět činnosti společně v jedné, dobře osvětlené místnosti (např. večerní četbu), namísto v několika místnostech. Ušetříte jistě i na vytápění. 7. Neprůhledná, ale průsvitná výplň dveří (i v koupelně a na WC) citelně sníží potřebu rozsvěcovat. 8. Školy a obecní úřady by měly v případě osvětlování jednat příkladně. Dávají tím veřejnosti najevo svoji hospodárnost, že si váží životního prostředí a ovlivňují tak i chování jiných. Pomoc najdete v ekoporadně nebo na adresách PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce SPOLEČENSKÉ OKÉNKO PŘIPRAVUJEME ZVEME NABÍZÍME - Středa 5. listopadu tradiční setkání dříve narozených v klubu důchodců, a to od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. - Pátek 7. listopadu již tradiční akce - Lampionový průvod - samostatná pozvánka

7 VRCHOTOVY JANOVICE SOKOLOVNA OLDIES DISCO se světelnými laser efekty = nejoblíbenější hity let = V pátek 14. listopadu od hod. Vstupné: 50,-Kč Srdečně zvou pořadatelé! - Od 18. listopadu - sběr nevyužitých zásob prádla, šatstva a dalších věcí pro Diakonii Broumov - samostatný leták - Pátek 28. listopadu - rozsvícení vánočního stromu na předdvoří zámku - samostatná pozvánka - Akce v CUKRÁRNĚ U ZÁMKU - samostatné pozvánky JE DOBRÉ VĚDĚT PŘEČETLI JSME PRO VÁS Za kulturou k sousedům, např.: Votice od 14 do 17 hodin program na náměstí a rozsvícení vánočního stromu Bystřice - od 3. do ročník Dnů loutkového divadla - v divadle U Jelena, představení od 9 nebo 10.3o hodin (Šípková Růženka, Pletené pohádky, Pohádka o Gulliverovi, Povídání o sluníčku, Pohádky do kapsy) Benešov Farmářský trh - od 8 do 12 h. na Masarykově náměstí Benefiční koncert pro Rytmus Benešov - od 19.3o h. v KD Karlov - ve stylu country Aljaška - Pobřeží Pacifiku - od 15 a od 19 h. Na Poště - s velkoplošnou panoramoatickou live-diashow se sedmi projektory Janek Ledecký - Všichni dobří andělé - od 18 h. v KD Karlov Sedlčany koncert Kamil Střihavka a Leaders pochod Po roce k Janově lípě - v 9 hod. od kašny pro děti a rodiče - Pohádka o pejskovi a kočičce - o d15 hod Josef Suk, jeho žáci a přátelé od spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech uvádí ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU aneb Absolutně nevinný žertík, vstupné 100 Kč, první představení pro důchodce za 80 Kč Kosova Hora listopadu 2014 ve 20 hodin - KINO - Stand up comedy show NA STOJÁKA live (Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Dominik Heřman Lev), vstupné 250 Kč, 230 Kč v předprodeji - na obecním úřadu Kosova Hora, tel Zámek Jablonná nad Vltavou Dárky ze zámku - tradiční adventní akce : Návštěvníci mohou procítit půvab starých zámeckých časů v kouzelné atmosféře

8 adventu. Také letos čeká na návštěvníky tradiční kouzlo rozzářeného zámku s malým tržištěm originálních dárků a slavnostně nazdobený zámecký park se stánky hřejivých nápojů, cukrovinek, skvělým gulášem nebo tlačenkou, tajemný předvánoční čas zpříjemní živá hudba s tradičními vánočními koledami, připraven je i další program. PLACENÁ REKLAMA o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E // Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková redaktor // Náklad 430 ks / z d a r m a / číslo 10/2014 vychází 29. října Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/2014 = 15. listopadu 2014 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, , tel ,

9 začátek průvodu: před Úřadem městyse Vrchotovy Janovice konec průvodu: na fotbalovém hřišti TJ Sokol Program: průvod občerstvení tombola Občerstvení pro děti: párek a čaj zdarma Hlavním pořadatelem je TJ Sokol Vrchotovy Janovice, spolupracujícími jsou: Městys Vrchotovy Janovice, ZŠ Vrchotovy Janovice, JAKA, spol s r.o., koloniál J + J Čiperovi

10 Český červený kříž, základní organizace ve Vrchotových Janovicích ve spolupráci s Diakonií Broumov a Úřadem městyse Vrchotovy Janovice VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : kdy: úterý 18. listopadu od 14 do 18 hodin středa 19. listopadu od 10 do 17 hodin čtvrtek 20. listopadu od 8 do 14 hodin kde: v zasedací místnosti úřadu městyse Vrchotovy Janovice čp. 2 Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc Bližší informace Vám rádi sdělíme: Úřad městyse - tel.: , Diakonie - tel. : , Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na

11 Městys Vrchotovy Janovice zve srdečně občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v pátek 28. listopadu 2014 v 17.3o hodin na předdvoří zámku Program: - zahájení - rozsvícení stromu - vystoupení žáků základní školy Prodejní výstava prací z dílen DÚ Tloskov Malé pohoštění

12 CUKRÁRNA U ZÁMKU VRCHOTOVY JANOVICE - AKCE V ŘÍJNU A LISTOPADU CUKRÁRNA U ZÁMKU Vás srdečně zve na POSLECH DECHOVÉ HUDBY ze 70. let se skupinou LIŠÁCI. Přijďte se v dnešní uspěchané době chvilku zastavit a poslechnout si krásné písničky Vašeho mládí: v pátek 17. října 2014 od 16 hodin v sobotu 1. listopadu od 16 hodin v sobotu 15. listopadu od 16 hodin v sobotu 29. listopadu od 16 hodin V případě potřeby, je odvoz domů zajištěn. CUKRÁRNA U ZÁMKU Vás srdečně zve na MODELÁŽ Z MARCIPÁNU v pátek 31. října 2004 od 16 hodin. Maminky - přijďte se podívat a naučit modelovat figurky, kytičky, zvířátka a jiné ozdůbky na dorty pro Vaše děti. Je nutná rezervace předemna tel.: nebo CUKRÁRNA U ZÁMKU Vás srdečně zve na řízenou degustaci vín z vinařství pana Vajbara, která se uskuteční v pátek 14. listopadu 2014 od 19 hodin. - Občerstvení bude zajištěno - Vstupné 200 Kč Je nutná rezervace předem na tel.: nebo S Vámi všemi, kteří přijmete naše pozvání na některé z nabízených akcí, se těšíme na shledanou. Cukrárna U Zámku nově nabízí stáčená sudová vína z Rakvic : bílá - PÁLAVA, RULANDSKÉ ŠEDÉ červená - ČERVENÝ (MODRÝ) PORTUGAL, MERLOT Přijďte ochutnat! --- TAKÉ umožňujeme platbu za zboží přes TERMINÁL --

13 PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ VRCHOTOVY JANOVICE nabízí za příznivé ceny vše pro zahradu i domácnost : * ŽELEZÁŘSTVÍ * stavební kolečka, štafle,... popelnice PVC i pozink, 120 i 240 litrů hřebíky, šrouby, vruty, zámky, apod... prohrnovadla, košťata, lopaty,... kouřovody,... * DUŠIČKOVÉ ZBOŽÍ * * BARVY, LAKY * * DROGERIE * * PAPÍRNICTVÍ * * PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV * * KRMIVA * PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY, PRO NOSNICE, PRO KRÁLÍKY také slunečnici,... * VÁNOČNÍ ZBOŽÍ * světelné řetězy (od českého výrobce) bílé, barevné - 4m, 8m, 12m, 18m vánoční ozdoby - české výroby * PLYN * za dobrou cenu = 10 kg za 330,- Kč --- NOVĚ umožňujeme platbu za zboží přes TERMINÁL a co nemáme, objednáme!

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod.

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. Obecní vysílání 3C Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. LILA Domov pro postižené děti Otnice Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 25. dubna 2012 od 9.00 do 17.00

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech

Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech Obecní vysílání 3C Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech následující stromky : jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, švestky,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

POWER JÓGA KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD. V SÁLE SOKOLOVNY. ZAČÍNÁME 27. ZÁŘÍ 2013. Srdečně zve TJ Sokol

POWER JÓGA KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD. V SÁLE SOKOLOVNY. ZAČÍNÁME 27. ZÁŘÍ 2013. Srdečně zve TJ Sokol Obecní vysílání 3C POWER JÓGA KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD. V SÁLE SOKOLOVNY. ZAČÍNÁME 27. ZÁŘÍ 2013. Srdečně zve TJ Sokol MUDr. Anna Víšková a MUDr. Karel Šultes oznamují, že ve dnech 7. a 11. října 2013 budou

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník březen 2013. Brezen. Stávka newyorských švadlen - MDŽ

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník březen 2013. Brezen. Stávka newyorských švadlen - MDŽ Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník březen 2013 Stávka newyorských švadlen - MDŽ Stávka newyorských švadlen. Foto: www.nan.cz Původně socialistický svátek MDŽ je symbolem boje

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. červen - červenec 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. červen - červenec 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník červen - červenec 2011 Vážení spoluobčané, jak si možná mnozí všimli, v naší obci se venkovní práce rozjely naplno. Probíhá ošetření stromů (lípy a

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

CRAX Ivanovice na Hané bude v úterý 16.4.2013 prodávat od 14:00-14:20 hodin u samoobsluhy - kuřice různých barev 170 Kč/ks - roční slepice 80 Kč/ks -

CRAX Ivanovice na Hané bude v úterý 16.4.2013 prodávat od 14:00-14:20 hodin u samoobsluhy - kuřice různých barev 170 Kč/ks - roční slepice 80 Kč/ks - Obecní vysílání 3C CRAX Ivanovice na Hané bude v úterý 16.4.2013 prodávat od 14:00-14:20 hodin u samoobsluhy - kuřice různých barev 170 Kč/ks - roční slepice 80 Kč/ks - krmné směsi Zemědělský podnik Dolní

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011 DUBEN 2011 22. ROČNÍK CENA 10,- Kč Masopust před poštou 05.03.2011 Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, V.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

MUDr. Víšková oznamuje, že v úterý 4.10.3011 bude ordinovat pouze do 9 hod. a pouze pro akutní pacienty.

MUDr. Víšková oznamuje, že v úterý 4.10.3011 bude ordinovat pouze do 9 hod. a pouze pro akutní pacienty. Obecní vysílání MUDr. Víšková oznamuje, že v úterý 4.10.3011 bude ordinovat pouze do 9 hod. a pouze pro akutní pacienty. Rybářství Dujsík PRODEJ ŽIVÝCH RYB v úterý 4.10.2011 ve 12 hod. Kapr Štika Pstruh

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: obce DOBRATICE www.dobratice.cz č. 9/2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2) Schválení programu jednání. 3) Poskytnutí

Více

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen

O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen O m i c k ý zpravodaj Ročník XX. 3/2014 březen Hasičský sbor Omice si Vás dovoluje pozvat na oslavu 90. výročí založení hasičů v Omicích. Oslavy proběhnou v sobotu 26.4.2014 od 9:00 hod. na ulici Dolny

Více

BŘEZEN / DUBEN Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov Václavov u Bruntálu

BŘEZEN / DUBEN Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov Václavov u Bruntálu BŘEZEN / DUBEN 2016 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 www.vaclavovubruntalu.cz e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU jak na žárovky Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU Nespornou výhodou klasických žárovek se žhaveným vláknem je jejich lidskému oku příjemné světlo. Současně však energetická účinnost přeměny elektřiny

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Vážení spoluobčané, Počet platných hlasů 56 10/

Vážení spoluobčané, Počet platných hlasů 56 10/ INFORMACE OBECNÍ ÚŘAD HLUBOKÉ 10/12 11.10. 2012 Vážení spoluobčané, v pátek 19. října 2012 a v sobotu 20. října 2012 proběhne v naší obci II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Do druhého

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Vodohospodářská společnost SITKA Šternberk oznamuje občanům, že ve dnech 2. prosince a 5. a 6. prosince budou ve Štěpánově zapisovány stavy vodoměrů. Obec Štěpánov

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

4. 5. 2012 přistavení kontejneru k Hotel Nošovice 6. 5. 2012 odvoz. 4. 5. 2012 přistavení kontejneru k p. Šnajdrovi 7. 5.

4. 5. 2012 přistavení kontejneru k Hotel Nošovice 6. 5. 2012 odvoz. 4. 5. 2012 přistavení kontejneru k p. Šnajdrovi 7. 5. Oběžník č. 5/2012 1/ Sběr kovového šrotu Sbor dobrovolných hasičů Nošovice pořádá v sobotu 5. 5. 2012 v dopoledních hodinách sběr kovového šrotu. Pokud se chcete zbavit nepotřebného kovového odpadu, uložte

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let. SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let. SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 8/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V září oslaví své narozeniny: Tomančíková Antonie, Handorová Jana, Přecechtělová Eva Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou.

V příštím týdnu zahájíme nové téma Cesta kolem světa s cestovatelkou Vilemínou. Po vánočních prázdninách jsme se opět sešli, někdo již se nemohl dočkat, u jiných při loučení s maminkami ukápla nějaká ta slzička. Dokončili jsme téma Vánoc a hlavně si užili tu trochu sněhu sněhu, která

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2011

Vrchotojanovický měsíčník 10/2011 Vrchotojanovický měsíčník 10/2011 To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy. A.SCHOPENHAUER ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na veřejném zasedání dne 25.října

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, léto se pomalu chýlí ke konci, pryč jsou prázdniny a čas dovolených. Věříme, že jste si přes léto

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více