Vrchotojanovický měsíčník 109/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 109/2014"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím hlouběji zalézají a pevně drží. A.DUMAS ml. Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem se ze zdravotních důvodů rozhodnul dále nekandidovat, bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci v průběhu uplynulých třech volebních obdobích, popřát Vám do dalších let hodně zdraví a sil a další spolupráci s nastupujícím zastupitelstvem se prospěch městyse Vrchotovy Janovice. JUDr. Miroslav Synek, starosta Z ÚŘADU MĚSTYSE *1* Komunální volby výsledky: voličů bylo zapsáno do výpisu ze stálého seznamu voličů bylo vydáno úředních obálek bylo odevzdaných úředních obálek - pro volební stranu č. 1 PRO OBČANY S OBČANY bylo odevzdáno - pro volební stranu č. 2 NÁŠ VENKOV bylo odevzdáno - pro volební stranu č. 3 SPOLEČNĚ PR OBEC bylo odevzdáno - za volební stranu 1 bylo zvoleno 6 členů zastupitelstva: Marcela Čedíková 238 hlasů František Zbíral 184 hlasů Radek Mrázek 177 hlasů Stanislav Suchan 171 hlasů Jitka Kolářová 162 hlasů Roman Rohlík 140 hlasů - za volební stranu č. 2 bylo zvoleno 5 členů zastupitelstva: Bohuslav Vacek 261 hlasů Jan Starosta 197 hlasů Zdeňka Mrázková 189 hlasů Martin Kadlec 181 hlasů Josef Čech 164 hlasů 2263 hlasů 2135 hlasů 1457 hlasů

2 - za volební stranu č. 3 byli zvoleni 4 členové zastupitelstva: Vojtěch Mrázek 142 hlasů Pavel Jiroušek 141 hlasů Lukáš Kohoutek 140 hlasů Jan Mareš 126 hlasů Ustavující zasedání zastupitelstva městyse svolává dosavadní starosta městyse, uskuteční se v úterý 4. listopadu 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. *2* Senátní volby volební obvod č okrsek Vrchotovy Janovice: 1. kolo a 11. října: 769 voličů / vydáno 444 úředních obálek / odevzdáno 287 hlasů kandidát č. 1 - Ing. Jiří Burian 123 hlasů kandidát č. 2 - MUDr. Karel Beneš 7 hlasů kandidát č. 3 - Mgr. Václav Švenda 28 hlasů kandidát č. 4 - MVDr. Josef Řihák 65 hlasů kandidát č. 5 - RSDr. Josef Hála 17 hlasů kandidát č. 6 - Martin Bartoš 9 hlasů kandidát č. 7 - MUDr. Vladimír Danda 38 hlasů 2. kolo a 18. října: 769 voličů / vydáno 92 úředních obálek / odevzdáno 92 hlasů kandidát č. 1 - Ing. Jiří Burian 71 hlasů kandidát č. 7 - MUDr. Vladimír Danda 21 hlasů Vítězem se stal Ing. Jiří Burian s celkovým počtem hlasů 9.387, tj. 53,46 %. *3* Odečty vodoměrů - podzim provádí pracovník úřadu městyse - úseku služeb, pan Miroslav Hruška. Je nezbytné, aby fyzicky viděl všechny vodoměry, proto žádáme občany, aby mu byli nápomocni. Děkujeme. *4* Svoz nebezpečného odpadu : firma Compag Votice s.r.o. oznámila, že v sobotu dne 8. listopadu 2014 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z městyse Vrchotovy Janovice. Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu. Při odběru odpadů je nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště občanským průkazem, jinak od nich nebude odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech: Místo sběru : čas : od do Sedlečko 8:10-8:15 Šebáňovice 8:20-8:25 Mrvice 8:30-8:35 V.Janovice Městečko zastávka 8:40-8:45 V.Janovice zastávka u školy 8:50-8:55 Velká Lhota 9:00-9:05 Rudoltice 9:10-9:15 Současně firma žádá : Omluvte, prosím, případné zdržení. A upozorňuje, že mezi nebezpečné odpady patří zejména:

3 - motorové, převodové a hydraulické oleje, - nemrznoucí kapalina (fridex apod.), brzdová kapalina, sorbenty, - akumulátory a galvanické články, - barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, - léky, pesticidy, - zářivky a výbojky, - lednice, mrazáky, radia, televize, počítače apod., - obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů a pod. ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Krutá válka V měsíci září uspořádala občanská a sociální komise rady městyse pro Klub důchodců i veřejnost besedu nad kronikou naší obce na téma : I.světová válka a její odraz v životě obyvatel naší obce. Ing. Milena Drábová, kronikářka, seznámila přítomné s materiály a různými dokumenty, které se vztahují k životu tehdejších obyvatel, které vypovídají o jejich chmurném a neradostném životě v době, kdy muži byli ve válce, také o nedostatku základních potravin, přísných policejních kontrolách v hospodářských usedlostech, velmi obtížném obdělávání polí, kdy chyběla mužská síla, kdy byl zaveden lístkový systém při nákupu skromného přídělu mouky, cukru a jiných základních potravin, atd. Někteří účastníci sami vyprávěli o tomto období, tak jak slyšeli od svých rodičů a prarodičů. Beseda byla zajímavá, pečlivě kronikářkou připravená. Děkujeme za ni. Památník padlým nám tuto krutou válku před sto lety bude vždy připomínat. Dr. Josef Kukla, předseda občanské komise Čtyřleté volební období končí, komise životního prostředí a památkové péče děkuje všem občanům za spolupráci a pochopení a zároveň děkuje radě městyse Vrchotovy Janovice za pomoc. Členové komise životního prostředí na tomto úseku udělali značný kus práce, pan Jaroslav Kruchňa pečoval mimo jiné o 61 stromků v jabloňové aleji při cestě k Podolí, která je pýchou naší práce, pan Ing. Bohuslav Vacek se podílel na správních řízeních a místních šetřeních, která byla v rámci činnosti komise vedena, paní Marcela Čedíková zajišťovala především administrativní agendu, která je na tomto úseku nutná, paní Marta Kunštová byla nápomocna odbornou radou při údržbě výsadeb keřů a stromů v obci, kterou prováděli pracovníci úseku služeb úřadu městyse. Výsadba v městysi a její údržba byla předmětem pochvalného uznání návštěvníků v naší obci. Členové komise v tomto 4letém období byli všichni zodpovědní a pracovití lidé a já osobně jim za spolupráci moc děkuji. Ing. Jana Hálová, předsedkyně komise životního prostředí

4 ZE ŠKOLY A ŠKOLKY POZVÁNKA V pátek dne 28. listopadu 2014 se v Základní škole Vrchotovy Janovice uskuteční tradiční Vánoční jarmark. Žáci ZŠ zazpívají vánoční koledy a následně začnou prodávat své výrobky. I o pohoštění bude opět postaráno a rodiče se mohou občerstvit u dobré kávy se zákuskem. Již nyní jste všichni srdečně zváni a moc se na vás těšíme. Po jarmarku společně odejdeme na slavnostní rozsvícení vánočního stromu u úřadu městyse. Začátek celé akce připravujeme na hodin s tím, že vše upřesníme na webových stránkách školy a pozvánkách s konkrétním programem. PhDr. Bohumír Hašek, ředitel školy NAPSALI NÁM HURÁ NA VÝLET Sešli jsme se v sobotu 4. září po sedmé hodině ráno na nádraží v Olbramovicích. A hurá na výlet, tentokrát až k Berounu. Už ve vlaku na Prahu jsme začali ochutnávat svačiny od maminek. V Praze jsme přestoupili na dvoupatrák a pak se kochali krajinou směr Srbsko. Od vlaku jsme šli kus pěšky podle kolejí k nádražnímu domečku Vechtrovna, kde jsme se ubytovali, připravili si ležení a najedli se. Zahráli si hru na poznávání kamaráda podle portrétu (každý si vylosoval někoho, koho měl nakreslit). Moc jsme se nasmáli, když jsme se poznávali. Po chvilce odpočinku jsme sbalili věci na túru. Děti nafasovaly hrášek na další hru - po cestě dostávaly otázky, za správné odpovědi dostávaly další hrášky, za nesprávné odpovědi je naopak ztrácely a úkolem bylo donést jich nazpátek co nejvíc. Vyrazili jsme za poznáváním přírodních a lidských úkazů. Také jsme si vyzkoušeli naši pozornost: když se křiklo heslo POVODEŇ měli jsme se co nejrychleji dostat min. 50cm nad zem, heslo BOMBA znamenalo lehnout na zem a heslo NÁLET jsme se museli schovat tak, aby nikdo nebyl vidět. Byla to dlouhá cesta s nádherným zakončením - pohled na lomy Velká a Malá Amerika a Mexiko. Po rychlém pokochání, protože den se už chýlil ke konci a před námi byl ještě kus cesty, jsme sešli dolů ke Karlštejnu, odkud jsme se vlakem nechali odvézt zpátky do chaloupky. Ušli jsme 20 km! Moc obdivuji všechny výletníky, byl to obdivuhodný výkon, i já jsem toho měla "plný kecky". Po večeři jsme lehli, a jak se říká, spali jako miminka. V neděli, po malém ranním protažení a posilnění, jsme si vyrobili různé výrobky z přírodnin, které jsme si na výletě nasbírali, např. náhrdelník z šípků a jeřabin, hada z větviček zlatice, sovu z ruličky od toaletního papíru (ten jsme měli s sebou). K obědu jsme si dali výborného hamburgra se spoustou zeleniny. Nacpali jsme si bříška, sbalili věci, vyhodnotili hru a vyrazili na vlak zpět domů. Největší odměnou byl pro všechny zážitek z cest. Ve vlaku jsme prohlédli pořízené fotky, povídali si o tom, co jsme zažili a dojedli výborné svačiny od rodičů. A příští výlet... je zatím tajemstvím, ale už se těšíme. Lúca - oddíl Vrchotovy Janovice ============== O tom, jak se nám to konečně povedlo Letos bylo den před Václavem opravdu krásné počasí. Bylo, jako kdyby chtěl Blanický šéf pomoci těm, kteří mají loděnici nejblíže k němu. Rozjížďky dračích lodí na Nové Živohošti na trati 310 m začaly jako každoročně se zpožděním. Favorité byli opět nasazováni do vnitřních drah, Šebáňovice s umístěním na šestém a devátém místě ze 36 lodí v posledních dvou létech, mezi ně jednoznačně nepatřily. Bohužel chybička se opět vloudila a nejneoblíběnější a nejpomalejší dráhu číslo 6 včetně děravé lodi, jsme museli obsadit právě my! O to větší bylo pro všechny překvapení, když jsme rozjížďku v této nepopulární dráze vyhráli. Následoval postup do semifinále. Tady už se opravdu "lámal chléb". A s podivem - první byly Šebáňovice, a to téměř o půl dračí lodi. "Poprvé jsme ve finále A", znělo v našem táboře. Všichni jsme se snažili mírnit svou radost i emoce, neboť cíl byl už vlastně splněn. Přesto plamínek naděje v každém z nás (i v tom největším skeptikovi) hořel.

5 Jenže pozor - při pohledu na seznam našich soupeřů pro finále jsme zjistili, že naše možnosti neodpovídají "bedně". Pak ale zafungovalo burcování. Když ne dnes tak tedy kdy? Prohrát jsme prostě nechtěli. Jsme ve finále, tak proč být až štěstí? Teď! Finále! Start! Strašná dřina! Kousnout se! Cíl! Jak to dopadlo? Nikdo neví, celá posádka čeká., prezident asociace dračích lodí hlásí, že o vítězi rozhodne cílová fotografie! Všichni jsme napjatí, sedíme na lodi, stále s pádly v rukou. Víme, že jsme nejhůř třetí. A už se začínají vyhlašovat první tři. Z amplionu slyšíme: "..a na třetím místě je Balanc Club s časem..., druhé místo obsadili kamen... " a dál už neslyšíme, křičíme, slavíme, skáčeme z lodi do vody. Už je jasné, že jsme to my, kdo zvítězil. Jsme to my kdo vyhrál sedmý ročník Kebuleho dračího podzimu (pozn.red.: kultovní závod neregistrovaných posádek) a kdo porazil zbývajících 35 posádek, my, Šebáňovice! A to o pouhé čtyři setiny vteřiny, což na dračí lodi představuje něco mezi 10 a 20 cm. Ale na to se historie neptá. Naopak. Za námi na druhém místě skončili kanoisté z Chomutova, na třetím místě pak vítěz posledních dvou ročníků Balanc Club. Prostě, závody dračích lodí na 310 metrů se jezdí jen na Nové Živohošti. Díky tomu jsme vlastně na 310 m mistři republiky i mistři světa! A kdo byl v posádce? Jako každoročně šebáňovickou posádku doplnily posily z Janovic, Strnadic i Sedlčan. Všem společně slova sport, udělat něco pro někoho a dřina nejsou cizí. Jako jim není cizí vyměnit míč za pádlo a sáhnout si až na úplné dno svých sil, pokud to vyžaduje úspěch celého týmu. Věřte, ve finále to ani jinak nejde. Tímto bychom chtěli všem "pádlařům", se kterými se sejdeme ještě v prosinci na TEP Factoru, vyjádřit velký dík! Za SDH Šebáňovice: velitel Stanislav Suchan starosta Jiří Nerad Pozn. z redakce měsíčníku : BLAHOPŘEJEME a pokud to půjde - příště opakovat! ================= ZPÁTKY DO MINULOSTI První tábor na Bobří řece se konal roku V tom roce se utábořil oddíl pražské dvojky Jaroslava Foglara na potoce Mastník u osady Peklo nedaleko Heřmaniček. Před dvěma lety slavil český junák 100 let svého trvání. K této příležitosti jsme se ve středisku Votice rozhodli místo prvního skautského tábora osadit pamětním kamenem na počest výročí i jako poděkování, že i my dnes můžeme tábořit. Také letos jsme se sešli u kamene. Připomněli jsme si tu i našeho vůdce střediska, bratra ČERTA Pavla Linharta, který byl spoluautorem pamětního kamene, ale bohužel se odhalení už nedožil. A stejně jako dříve i letos jsme se v odpoledních hodinách vrátili do klubovny ve Vrchotových Janovicích, kde se tradičně scházíme s říčanskými oldskauty a vzpomínáme na bratra Jira doktora Jiřího Čermáka, který byl zakladatelem janovického skautingu. U klubovny jsme poseděli u ohně, popovídali si u čaje zazpívali si písničky. Trochu nás zlobilo počasí, tak to bylo takové "přesouvací" začalo pršet - dovnitř klubovny, za chvíli už nepršelo - tak zase ven k ohni. Takhle jsme se párkrát protočili, pak se ale přiblížil večer a někteří už museli na vlak. Hezky jsme vzpomenuli na všechny, kteří tu s námi nemohli být a těšíme se zase za rok, že se znovu sejdeme. Tímto bych ráda na příští rok pozvala všechny příznivce skautingu, hlavně ty, kteří kdysi skautovali, aby dorazili také a pověděli nám jejich vzpomínky. Byla bych moc ráda, kdybych se dozvěděla něco víc přímo od lidí než jen z knížek. Lúca - oddíl Vrchotovy Janovice ====================== Drakiáda 2014 V sobotu 18. října bylo krásné slunečné odpoledne. Janovičtí skauti spolu s OS VRchojan a SDH Vrchotovy Janovice uspořádali tradiční podzimní drakiádu - malou soutěž v pouštění draků. Hlavní byla soutěž o nejdéle létajícího draka. Matka příroda nám přála - sluníčko svítilo, vítr foukal - co víc jsme si mohli přát. Někteří možná hlavně to, aby i jejich drak vyletěl a vydržel. Ale byli i takoví, kteří draka vypustili už před oficielním zahájením soutěže a zpátky na zem ho vrátili až se skončením závodu. Museli, aby tak jako my si stihli opéct svého buřtíka u ohýnku. Letošní drakiáda se vydařila, zúčastnilo se asi 40 nejrůznějších nádherných draků, obloha díky nim hrála všemi barvami. Do soutěže o nejdéle létajícího draka se přihlásila asi polovina z nich.

6 Kdo vyhrál? 1. místo - Lukáš Tůma s babičkou 2. místo - Vojta Marvan a Kačka Kněnická 3. místo - Tereza Maršíčková Vyhráli vlastně asi všichni kdo přišli - užili jsme krásné odpoledne a já doufám, že se takto sejdeme i příští rok. Děkuji za pomoc hasičům i sdružení Vrchojan. Za skauty: Lúca PODBLANICKÉ EKOCENTRUM - Ekorada na tento měsíc : Sviťte tehdy a tam, kde je to třeba Vysoká spotřeba a nízká účinnost přeměny elektřiny na světlo, nedostatečná regulace osvětlení, zastaralá svítidla a další vlivy předurčují vysokou finanční zátěž jak pro obce, tak pro domácnosti. Ale nejen to. V mnoha případech nepřiměřené osvětlení působí lidem stres, poruchy spánku a zdravotní problémy. Také oslňuje řidiče a může být příčinou dopravní nehody. V neposlední řadě také osvětlování působí na volně žijící živočichy způsobuje jim poruchy orientace, stres a zapříčiňuje jejich zraňování a úhyn vysílením nebo v souvislosti s dopravou. Jak užívat osvětlení pouze k našemu užitku? Typ zdroje: Nejméně hospodárné jsou běžné žárovky, o něco vhodnější jsou halogenové žárovky a nejvhodnější kompaktní zářivky. Klasická žárovka přemění zhruba 90 % elektrické energie na teplo a jen 10 % na světlo. U úsporných zářivek je tento poměr v podstatě opačný. Za zákazem prodeje žárovek stojí směrnice, která sice jejich prodej přímo nezakazuje, ale stanovuje normy pro minimální účinnost světelných zdrojů, tak jako je tomu například i u chladniček. Klasické žárovky tyto normy kvůli své neefektivnosti nesplňují a je třeba je vyměnit za úspornější zdroje - šetrnější jak k životnímu prostředí, tak k vaší peněžence. Halogenové žárovky jsou zdokonalené klasické žárovky, výhodou je možnost stmívání, okamžitý start a světlo podobné klasickým žárovkám. V porovnání s úspornými zářivkami však mají vyšší spotřebu. Úsporné kompaktní zářivky mají ve srovnání s klasickými žárovkami 6 20krát vyšší životnost. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena (vzhledem k úspoře energie a mnohem delší životnosti se však náklady rychle vrátí) a nutnost vracení vyhořelých zářivek zpět prodejci či do sběrného dvora. Konstrukce svítidla by neměla dovolit svícení mimo prostor, který chceme osvětlit např. chodník. Nevhodná jsou třeba svítidla v provedení svítící koule. Nasměrování - nevhodně působí např. reflektory svítící na oblohu nebo odrážející světlo do oken. Výkon svítidla je třeba volit podle velikosti a barevnosti osvětlovaného prostoru, i účelu, pro který potřebujeme svítit. Někde může být dobré svítit jedním výkonným zdrojem, jinde vícero slabšími zdroji pouze pro orientaci. Časový režim může provoz osvětlení velmi prodražit. Svítíte za denního světla? Svítíte v místech, kde právě nejste? Pak je něco špatně. Rady pro eko-logický přístup k osvětlování: 1. Při výběru náhrady za klasickou žárovku sledujte parametry svítidel, nechte si zdroj předvést. Účinnost zdroje uvádí energetický štítek: Třída A - LED žárovky, lepší kompaktní zářivky, B - horší kompaktní zářivky, lepší halogenové žárovky, C - průměrné halogenové žárovky, D horší halogenové žárovky, E G klasické žárovky. 2. Po dosloužení úsporné zářivky ji odevzdejte zpět prodejci nebo sběrnému dvoru (nebezpečný odpad). 3. Barvy v interiéru citelně ovlivňují potřebu svítit. Světlé odstíny světlo odráží, tmavé pohlcují. 4. Velikost oken a pozice pracoviště vzhledem ke směru denního světla velmi ovlivní potřebu svítit. 5. Při plánování výstavby by mělo být pamatováno na pozice domů a místností vůči světlu. 6. Snažte se provádět činnosti společně v jedné, dobře osvětlené místnosti (např. večerní četbu), namísto v několika místnostech. Ušetříte jistě i na vytápění. 7. Neprůhledná, ale průsvitná výplň dveří (i v koupelně a na WC) citelně sníží potřebu rozsvěcovat. 8. Školy a obecní úřady by měly v případě osvětlování jednat příkladně. Dávají tím veřejnosti najevo svoji hospodárnost, že si váží životního prostředí a ovlivňují tak i chování jiných. Pomoc najdete v ekoporadně nebo na adresách PhDr. Roman Andres středisko Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ekoporadce SPOLEČENSKÉ OKÉNKO PŘIPRAVUJEME ZVEME NABÍZÍME - Středa 5. listopadu tradiční setkání dříve narozených v klubu důchodců, a to od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse. - Pátek 7. listopadu již tradiční akce - Lampionový průvod - samostatná pozvánka

7 VRCHOTOVY JANOVICE SOKOLOVNA OLDIES DISCO se světelnými laser efekty = nejoblíbenější hity let = V pátek 14. listopadu od hod. Vstupné: 50,-Kč Srdečně zvou pořadatelé! - Od 18. listopadu - sběr nevyužitých zásob prádla, šatstva a dalších věcí pro Diakonii Broumov - samostatný leták - Pátek 28. listopadu - rozsvícení vánočního stromu na předdvoří zámku - samostatná pozvánka - Akce v CUKRÁRNĚ U ZÁMKU - samostatné pozvánky JE DOBRÉ VĚDĚT PŘEČETLI JSME PRO VÁS Za kulturou k sousedům, např.: Votice od 14 do 17 hodin program na náměstí a rozsvícení vánočního stromu Bystřice - od 3. do ročník Dnů loutkového divadla - v divadle U Jelena, představení od 9 nebo 10.3o hodin (Šípková Růženka, Pletené pohádky, Pohádka o Gulliverovi, Povídání o sluníčku, Pohádky do kapsy) Benešov Farmářský trh - od 8 do 12 h. na Masarykově náměstí Benefiční koncert pro Rytmus Benešov - od 19.3o h. v KD Karlov - ve stylu country Aljaška - Pobřeží Pacifiku - od 15 a od 19 h. Na Poště - s velkoplošnou panoramoatickou live-diashow se sedmi projektory Janek Ledecký - Všichni dobří andělé - od 18 h. v KD Karlov Sedlčany koncert Kamil Střihavka a Leaders pochod Po roce k Janově lípě - v 9 hod. od kašny pro děti a rodiče - Pohádka o pejskovi a kočičce - o d15 hod Josef Suk, jeho žáci a přátelé od spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech uvádí ZÍTRA TO ROZTOČÍME DRAHOUŠKU aneb Absolutně nevinný žertík, vstupné 100 Kč, první představení pro důchodce za 80 Kč Kosova Hora listopadu 2014 ve 20 hodin - KINO - Stand up comedy show NA STOJÁKA live (Lukáš Pavlásek, Josef Polášek, Dominik Heřman Lev), vstupné 250 Kč, 230 Kč v předprodeji - na obecním úřadu Kosova Hora, tel Zámek Jablonná nad Vltavou Dárky ze zámku - tradiční adventní akce : Návštěvníci mohou procítit půvab starých zámeckých časů v kouzelné atmosféře

8 adventu. Také letos čeká na návštěvníky tradiční kouzlo rozzářeného zámku s malým tržištěm originálních dárků a slavnostně nazdobený zámecký park se stánky hřejivých nápojů, cukrovinek, skvělým gulášem nebo tlačenkou, tajemný předvánoční čas zpříjemní živá hudba s tradičními vánočními koledami, připraven je i další program. PLACENÁ REKLAMA o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E // Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, Marcela Čedíková redaktor // Náklad 430 ks / z d a r m a / číslo 10/2014 vychází 29. října Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/2014 = 15. listopadu 2014 // Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, , tel ,

9 začátek průvodu: před Úřadem městyse Vrchotovy Janovice konec průvodu: na fotbalovém hřišti TJ Sokol Program: průvod občerstvení tombola Občerstvení pro děti: párek a čaj zdarma Hlavním pořadatelem je TJ Sokol Vrchotovy Janovice, spolupracujícími jsou: Městys Vrchotovy Janovice, ZŠ Vrchotovy Janovice, JAKA, spol s r.o., koloniál J + J Čiperovi

10 Český červený kříž, základní organizace ve Vrchotových Janovicích ve spolupráci s Diakonií Broumov a Úřadem městyse Vrchotovy Janovice VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : kdy: úterý 18. listopadu od 14 do 18 hodin středa 19. listopadu od 10 do 17 hodin čtvrtek 20. listopadu od 8 do 14 hodin kde: v zasedací místnosti úřadu městyse Vrchotovy Janovice čp. 2 Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc Bližší informace Vám rádi sdělíme: Úřad městyse - tel.: , Diakonie - tel. : , Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na

11 Městys Vrchotovy Janovice zve srdečně občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v pátek 28. listopadu 2014 v 17.3o hodin na předdvoří zámku Program: - zahájení - rozsvícení stromu - vystoupení žáků základní školy Prodejní výstava prací z dílen DÚ Tloskov Malé pohoštění

12 CUKRÁRNA U ZÁMKU VRCHOTOVY JANOVICE - AKCE V ŘÍJNU A LISTOPADU CUKRÁRNA U ZÁMKU Vás srdečně zve na POSLECH DECHOVÉ HUDBY ze 70. let se skupinou LIŠÁCI. Přijďte se v dnešní uspěchané době chvilku zastavit a poslechnout si krásné písničky Vašeho mládí: v pátek 17. října 2014 od 16 hodin v sobotu 1. listopadu od 16 hodin v sobotu 15. listopadu od 16 hodin v sobotu 29. listopadu od 16 hodin V případě potřeby, je odvoz domů zajištěn. CUKRÁRNA U ZÁMKU Vás srdečně zve na MODELÁŽ Z MARCIPÁNU v pátek 31. října 2004 od 16 hodin. Maminky - přijďte se podívat a naučit modelovat figurky, kytičky, zvířátka a jiné ozdůbky na dorty pro Vaše děti. Je nutná rezervace předemna tel.: nebo CUKRÁRNA U ZÁMKU Vás srdečně zve na řízenou degustaci vín z vinařství pana Vajbara, která se uskuteční v pátek 14. listopadu 2014 od 19 hodin. - Občerstvení bude zajištěno - Vstupné 200 Kč Je nutná rezervace předem na tel.: nebo S Vámi všemi, kteří přijmete naše pozvání na některé z nabízených akcí, se těšíme na shledanou. Cukrárna U Zámku nově nabízí stáčená sudová vína z Rakvic : bílá - PÁLAVA, RULANDSKÉ ŠEDÉ červená - ČERVENÝ (MODRÝ) PORTUGAL, MERLOT Přijďte ochutnat! --- TAKÉ umožňujeme platbu za zboží přes TERMINÁL --

13 PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ VRCHOTOVY JANOVICE nabízí za příznivé ceny vše pro zahradu i domácnost : * ŽELEZÁŘSTVÍ * stavební kolečka, štafle,... popelnice PVC i pozink, 120 i 240 litrů hřebíky, šrouby, vruty, zámky, apod... prohrnovadla, košťata, lopaty,... kouřovody,... * DUŠIČKOVÉ ZBOŽÍ * * BARVY, LAKY * * DROGERIE * * PAPÍRNICTVÍ * * PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV * * KRMIVA * PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY, PRO NOSNICE, PRO KRÁLÍKY také slunečnici,... * VÁNOČNÍ ZBOŽÍ * světelné řetězy (od českého výrobce) bílé, barevné - 4m, 8m, 12m, 18m vánoční ozdoby - české výroby * PLYN * za dobrou cenu = 10 kg za 330,- Kč --- NOVĚ umožňujeme platbu za zboží přes TERMINÁL a co nemáme, objednáme!

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Listopad 2014 / číslo 11 Klecanský zpravodaj listopad 2014 JUBILANTI V LISTOPADU Marie Peřinová

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

ZPRAVODAJ. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto MVDr. P. Šalanský Foto: Eva Chejnovská

ZPRAVODAJ. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto MVDr. P. Šalanský Foto: Eva Chejnovská ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ foto MVDr. P. Šalanský Foto: Eva Chejnovská DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 5/2013 OBECNÍ ÚŘAD Dne 2.9.2013 se konalo 21. řádné veřejné zasedání zastupitelstva obce

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2010

Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Selský rozum je moudrost, kterou sdílí ne všichni. Kdo vyznává rozum, musí trpět. JACK TRONT LION FEUCHTWANGER Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Roku 1135 se 28. října strhla před západem slunce téměř

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013. Turnaj ve stolním tenisu

KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013. Turnaj ve stolním tenisu KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013 Turnaj ve stolním tenisu Vánoční besídka Klub maminek Maškarní ve školce Jak roste naše škola Rodiče kobylnických dětí byli od vzniku samostatné kobylnické

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na VB-zpravodaj 04-2012.qxp 14.8.2012 19:51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM

REKONSTRUKCE PŘED DOKONČENÍM ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ŘÍJEN 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

BENEŠOV. Pohádkový les na Konopišti. Folkový kvítek 21. ročník hudebního festivalu. informační zpravodaj města. více na str. 4. více na str.

BENEŠOV. Pohádkový les na Konopišti. Folkový kvítek 21. ročník hudebního festivalu. informační zpravodaj města. více na str. 4. více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 6 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Pohádkový les na Konopišti více na str. 4 Folkový kvítek 21. ročník hudebního festivalu více na str.

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč

28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč 28. dubna 2015 23. ročník číslo 2/2015 cena 10 Kč ZASEDÁNÍ OZ Zasedání zastupitelstva obce Holovousy je naplánováno na pondělí 11. května 2015 od 18:00 hodin v knihovně obecního úřadu s tímto programem:

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více