Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad"

Transkript

1 Návod k použití Přečtěte si tento návod před použitím přístroje. Nechte návod u přístroje pro snadné nahlédnutí.

2 Varovné a výstražné nálepky Varovné a výstražné nálepky jsou nalepeny na stroji pro zajištění bezpečnosti uživatele. Nestrhávejte je a nepozměňujte je. Pokud se nálepky zašpiní nebo ztratí, požádejte svého dealera o nové. Pokud vyměňujete pojistku, ujistěte že hodnoty pojistky jsou shodné s parametry na této nálepce Pro trvalou ochranu před nebezpečím požáru při výměně použijte stejnou pojistku Nestrkejte ani ruce ani prsty dovnitř během provozu Držte z dosahu dlouhé vlasy, kravaty,šperky a volný oděv

3 1. Vlastnosti výrobku Skládačka TF MEGA M byla zkonstruována, aby skládala papír do šesti běžných typů skladu a je schopná skládat přibližně 125 listů za minutu ( při jednoduché skladu běžného papíru). Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad 2.Sestavení 2-1. Součásti dodávky číslo označení počet popis 1 1. skladová deska 1 Připojena k horní sekci 2 2. skladová deska 1 Připojena k dolní sekci 3 Návod k použití 1 4 Vodící lišta 1 Při křížovém skladu B6 tenkého papíru 5 Páka na křížový sklad 1 Pro křížový sklad 6 Napájecí kabel 1

4 2-2. Odstranění transportních zarážek Transportní zarážky slouží proti poškození gumových transportních válečků během přepravy. Odstraňte je při sestavování stroje. Na každé straně válečků jsou umístěny dvě zarážky Stroj se může poškodit pokud nevyjmete tyto transportní zarážky. Zarážky vyjmete tak, že je otočíte směrem do přístroje a vytáhnete 2-3. Upevnění ložisek Ložiska jsou uvolněna během přepravy. Po vyjmutí transportních zarážek je třeba ložiska upevnit. Otočte pákou upevnění ložiska podle šipek a ložiska boudou upevněna. Páka upevnění ložiska Protože páky upevnění ložiska stlačují gumové válečky, pokud nejsou správně upevněny, nemusí se tlustý papír skládat správně. Páka upevnění ložiska

5 2-3. Připojení skládacích desek 1 Připojení druhé skládací desky - posuň zajišťovací páčku do pozice unlock. - nasaď skládací desku do stroje podél sběrače - posuň zajišťovací páčku do pozice lock 2 Připojení první skládací desky pouze vložte první desku podle obrázku, neboť tato deska není vybavena zajišťovací pákou 3 Připojte přístroj vždy do uzemněné zásuvky Pokud není zásuvka uzemněna, zkrat může způsobit požár nebo elektrický šok 4 Umístěte vodící lištu pro křížový sklad na magnet pod horním krytem přístroje. Vodící lišta

6 3. Popis a funkce číslo popis funkce 1 První skládací deska Deska, kde se nastavují parametry prvního skladu 2 Knoflík jemného nastavení Jemné nastavení pozice papíru 3 Knoflík hrubého nastavení Hrubé nastavení pozice papíru 4 Ovládací panel Slouží k ovládání skládačky. Na displeji se objevují také chybová hlášení 5 Druhá skládací deska Vodící deska pro nastavení druhého skladu 6 Hlavní spínač on / off přepínač proudu 7 Páka nastavení papíru Když se snižuje, stůl podavače papíru se zvedá 8 Odkládací deska Přijímá složené dopisy 9 Zarážka odkládací desky Zastavuje složené dopisy 10 Odkládací kolečka Stohují složené dokumenty 11 Nakládací deska pro papír Drží papír při zarovnání 12 Postranní vodící lišta Zarovnává stoh papíru ve správné pozici 13 Podavač papíru Podává papír ke skladu 14 Horní kryt Kryje pohyblivé část stroje 15 Podávací kolečka Podává papír do přístroje 16 Gumové válečky Posílají papír na 1. skládací desku 17 Nastavení tlaku podávání papíru Ovládá tlak koleček na papír 18 Nastavení přesného zarovnání papíru Nastavení přesného zarovnání papíru

7 4. Popis ovládacího panelu číslo popis funkce 1 LCD dispay/počítadlo Počítá složené dokumenty a zobrazuje status stroje 2 Tlačítko STOP Zastavuje stroj 3 Tlačítko START Spouští stroj 4 Tlačítko C (Clear) Když je stroj zastaven a tlačítko C se stiskne na víc než 2 vteřiny vynuluje se počítadlo. Pokud se objeví chybové hlášení, lze ho vymazat tímto tlačítkem. 5 Tabulka nastavení nakládacích válečků Je používána jako návod propnastavení podávacích válečků při různé velikosti papíru a druhu skladu

8 5. Zacházení s papírem 5-1. Použitý papír Ujistěte se před skládáním že použitý inkoust je již suchý. Pokud není inkoust zaschlý může dojít k ušpinění transportních válečků a papíru. Při používání speciálních inkoustů může dojít k deformaci transportních válečků, což může vést k nepřesnosti skládání. Pokud používáte zkroucený, nerovný papír, v závislosti na okolnostech( teplota,vlhkost) na počtu a kvalitě papíru, je možmé, že papír nebude probíhat plynule přes skládací desky nebo nebude vůbec poskládán. Narovnejte papír před skládáním co možná nejvíce. Pokud skládáte formát DIN B6 a používáte lesklý papír gramáže > 64 g/m 2, je možné, že nebude dobře vyjíždět ze skládačky. Dobře promněte a provětrejte stoh papíru před skládáním 5-2. Opatření při stohování papíru Nevkládejte do podavače nezarovnané stohy papíru s přesahujícími listy po stranách popřípadě vpředu či vzadu. Nezarovnaný papír může způsobit zaseknutí papíru nebo nepřesné skládaní. Pokud skládáte jen několik málo papírů stiskněte páku nastavení papíru dolů a přitom přitiskněte okraje papíru k nakládací liště. papír nakládací lišta páka nastavení papíru

9 6. Bezpečnostní zastavení stroje Zařízení pro rychlé zastavené stroje je instalováno v horním krytu. Odklopením horního krytu se skládačka zastaví. Pro obnovení činnosti stroje musíte učinit následující kroky: 1. Zavřít horní kryt 2.Stisknout tlačítko Start Poznámka: Pokud nastane jakákoliv chyba při otevření krytu, na displeji se objeví oznámení o chybě. Po jejím odstranění stiskněte tlačítko Start.

10 1 Standardní skládání běžného papíru 1-1. Standardní papír Toto je šest typů standardních rozměrů papíru: A3, B4, A4, B5, A5 a B6. DIN rozměr délka x šířka (mm) DIN rozměr délka x šířka (mm) A3 420 x 297 B4 364 x 257 A4 297 x 210 B5 257 x 182 A5 210 x 148 B6 182 x 128 Tyto rozměry papíru kromě A4 a B5 jsou detekovány jako standardní rozměry pouze pokud jsou vloženy krátkou stranou k podávacím válečkům. Směr podávání DIN rozměr Lze použít jako standardní velikost: o Nelze použít jako standardní velikost: x 1-2. Standardní sklady Toto je šest typů standardních skladů. Papír je poskládán jak vyobrazeno níže, pokud je vložen do podavače potištěnou stranou nahoru.

11 1-3. Pracovní postupy Zapněte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky ve zdi a zapněte hlavní spínač. Stiskněte I pro zapnutí Stiskněte O pro vypnutí Hlavní spínač vodítko šroub Povolte zajišťovací šrouby postraních vodítek a upravte je podle vkládaného papíru šroub vodítko Zvedněte páčku vložení papíru a vložte několik listů do podavače. Přitlačte papír dokud se nedotkne hranou vodící desky. Hlášení NO PAPER na displeji zmizí a objeví se COUNT 0. Promněte stoh papíru a vložte ho opatrně na střed podavače papír páčka vodící deska vodítko šroub Po přitištění stranových vodítek ke stranám stohu papíru upevněte vodítka zajišťovacími šrouby šroub Do podavače lze vložit stoh papíru vysoký maximálně 45 mm. Nepřekračujte tuto výšku. vodítko Sklopte páčku nastavení papíru. Stůl podavače se zvedne. Přesvědčte se vždy, že je páčka sklopena. Pokud by nebyla, nakládací kolečka poběží naprázdno a skládačka se za chvíli zastaví. páčka

12 Posuňte jezdec pro hrubé nastavení na obou skladových deskách do požadované polohy. Protože se při jednoduchém skladu druhá deska nepoužívá nastavte jezdec hrubého nastavení do mezní horní polohy abyste zabránili papíru vjíždět na druhou skladovou desku. 1/Uvolněte jezdec k posunutí jeho vytažením. Tyto jezdce nelze upevňovat nebo uvolňovat otáčením. 2/Otáčejte knoflíkem jemného nastavení několikrát vlevo nebo vpravo podle potřeby a přesvědčte se, že se pohybuje jemně. Pokud vkládáte velikost A4 a B5 dlouhou stranou k nakládací liště, nastavte jezce hrubého nastavení na značky B5 resp. B6. Používejte značky hrubého nastavení pouze orientačně. Používejte jemné nastavení podle měnících se podmínek jako teplota, vlhkost, kvalita a gramáž papíru, přesnost oříznutí a kvalita potisku. Nastavení tlaku podávání papíru. Pokud papír klouže a není podáván do stroje, změňte tlak podávání papíru z hodnoty Tenký papír na hodnotu Silný papír ovládacím knoflíkem Nastavení tlaku podávání papíru

13 Posuňte vykládací kolečka do odpovídající pozice podle tabulky u ovládacího panelu. Používejte tabulku nastavení pouze orientačně. Používejte jemné nastavení podle měnících se podmínek jako teplota, vlhkost, kvalita a gramáž papíru, přesnost oříznutí a kvalita potisku. Pokud vykládáte velikost A4 a B5 dlouhou stranou podle značky B5 resp. B6. Zmáčkni Start pro zkušební sklad Zmáčkni Stop po několika zkušebních skladech. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání

14 Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo. Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví a na displeji se objevuje střídavě NO PAPER a odpočtené číslo počtu co zbývá složit. Pokud doplníte papír objeví se na displeji pouze odpočet. Když stiskněte C na více než dvě vteřiny vynulujte počítadlo. Pokud stisknete Start bez vynulování skládání bude pokračovat a a zbývající počet se bude zobrazovat na počítadle. Skládání jednoduchého skladu Protože při jednoduchém skladu se nepoužívá druhá skládací deska, musí být jezdec hrubého nastavení posunut na horní konec tímto způsobem. Posuňte jezdce hrubého nastavení druhé skládací desky na horní konec. Otáčejte knoflík jemného nastavení doleva tak dlouho, až jezdec hrubého nastavení bude úplně nahoře. Pokud není jezdec úplně nahoře může to způsobit u tenkého papíru nežádoucí záhyb cca 15 mm od místa skladu. Otáčením jemného nastavení se může vyřešit zasekávání papíru, nesprávné skládání a jiné mechanické dysfunkce.

15 1 Jednoduchý sklad standardního papíru 1-1. Jednoduchý sklad silného papíru Pokud skládáte kreslicí papír nebo silný kvalitní papír napůl linie skladu nebo část blízko středo se může prohnou v závislosti na okolních podmínkách( teplota, vlhkost), velikosti a směru vláken papíru. Pokud se to objeví, řiďte se následujícími pokyny. Otočte knoflík jemného nastavení druhé desky napravo u čtvrtinu otočky. Jezdec hrubého nastaveníse oddálí trochu od horního konce. Zmáčkni Start pro zkušební sklad Zmáčkni Stop po několika zkušebních skladech. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání. Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo.

16 Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví a na displeji se objevuje střídavě NO PAPER a odpočtené číslo počtu co zbývá složit. Pokud doplníte papír objeví se na displeji pouze odpočet. Když stiskněte C na více než dvě vteřiny vynulujte počítadlo. Pokud stisknete Start bez vynulování skládání bude pokračovat a a zbývající počet se bude zobrazovat na počítadle Po skončení skládání otočte knoflík jemného nastavení zpět doprava aby jezdec hrubého nastavení byl na doraz v horní poloze

17 1-2. Dvojitý sklad silného papíru Pokud skládáte kvalitní silný papír 104,7 g/m2 na dvojitý sklad, skládací sekce může být otevřena pokud skládá na odkládací stůl, protože kvůli síle papíru nemůže složený papír projíždět přes vykládací kolečka. Mohlo by to být příčinou zasekávání papíru. Pokud se to objeví, řiďte se následujícími pokyny. Neskládejte silný papír 127,9 g/m2 na dvojitý sklad z důvodu problémů s výjezdem složených dokumentů. Povolte zajišťovací šrouby postraních vodítek a upravte je podle vkládaného papíru vodítko šroub šroub vodítko Zvedněte páčku vložení papíru a vložte několik listů do podavače. Přitlačte papír dokud se nedotkne hranou vodící desky. papír vodící deska Po přitištění stranových vodítek ke stranám stohu papíru upevněte vodítka zajišťovacími šrouby páčka Do podavače lze vložit stoh papíru vysoký maximálně 45 mm. Nepřekračujte tuto výšku. vodítko šroub šroub Sklopte páčku nastavení papíru. Stůl podavače se zvedne. vodítko Přesvědčte se vždy, že je páčka sklopena. Pokud by nebyla, nakládací kolečka poběží naprázdno a skládačka se za chvíli zastaví. páčka

18 Posuňte vykládací kolečka na pozici 5. Pokud vyzvedáváte kolečka rukou, zatlač páčky Na levé i pravé straně ve směru šipek, tak aby kolečka zůstala zvednuta. Stiskněte START pro pokusný výjezd a zkontrolujte zda pokusný sklad vyjíždí hladce. Pokud složený dokument nevyjíždí hladce, změňte pozici koleček na pozici 3 nebo 4. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání

19 Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo. Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví a na displeji se objevuje střídavě NO PAPER a odpočtené číslo počtu co zbývá složit. Pokud doplníte papír objeví se na displeji pouze odpočet. Když stiskněte C na více než dvě vteřiny vynulujte počítadlo. Pokud stisknete Start bez vynulování skládání bude pokračovat a a zbývající počet se bude zobrazovat na počítadle Vykládací kolečka Vykládací vidlice páčky Po ukončení operací posuňte páčky na vykládací vidlici ve směru šipek pás

20 1-3. Dvojitý sklad B6 tenkého papíru Při skládání kvalitního papíru velikosti B6 gramáže mezi 64 a 82 g/m2 do dvojitého skladu se mohou objevit potíže se zasekáváním papíru. Použijte dodané vodící lišty k odstranění potíží. Sejměte vodicí lištu z magnetu pod vrchním krytem přístroje. vodící lišta Připevněte vodící lištu do středu mezi vykládací pásy. vykládací pásy vodící lišta Nastavte vykládací kolečka do pozice 4 vykládací kolečka Stiskněte START pro pokusný výjezd a zkontrolujte zda pokusný sklad vyjíždí hladce.

21 Pokud složený dokument nevyjíždí hladce, změňte pozici koleček. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo. Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví a na displeji se objevuje střídavě NO PAPER a odpočtené číslo počtu co zbývá složit. Pokud doplníte papír objeví se na displeji pouze odpočet. Když stiskněte C na více než dvě vteřiny vynulujte počítadlo. Pokud stisknete Start bez vynulování skládání bude pokračovat a a zbývající počet se bude zobrazovat na počítadle Po skončení skládání vyjměte vodící lištu a uložte jí zpět na magnet pod horním krytem přístroje.

22 2. Individuální skládání standardního papíru Individuální skládání je postup skládání papíru, kdy si individuálně nastavujete jezdce na první i druhé skládací desce. Následující popis individuálního skládání si bere jako příklad sklad akordeon Povolte zajišťovací šrouby postraních vodítek a upravte je podle vkládaného papíru vodítko šroub šroub vodítko Zvedněte páčku vložení papíru a vložte několik listů do podavače. Přitlačte papír dokud se nedotkne hranou vodící desky. Hlášení NO PAPER na displeji zmizí a objeví se COUNT 0. Promněte stoh papíru a vložte ho opatrně na střed podavače papír vodící deska páčka vodítko šroub Po přitištění stranových vodítek ke stranám stohu papíru upevněte vodítka zajišťovacími šrouby šroub Do podavače lze vložit stoh papíru vysoký maximálně 45 mm. Nepřekračujte tuto výšku. vodítko Sklopte páčku nastavení papíru. Stůl podavače se zvedne. Přesvědčte se vždy, že je páčka sklopena. Pokud by nebyla, nakládací kolečka poběží naprázdno a skládačka se za chvíli zastaví. páčka

23 Složte papír jak potřebujete a změřte rozměry A, B a C Rozměry se mohou pohybovat v těchto rozmezích: A: mm ( rozměr pro 1. desku) B: mm ( rozměr pro 2. desku) C: 216 mm nebo kratší ( délka složeného papíru) Nastavte jezdec hrubého nastavení na první skládací desce na značku podle rozměru A Nastavte jezdec hrubého nastavení na druhé skládací desce na značku podle rozměru B Uvolněte jezdec k posunutí jeho vytažením. Tyto jezdce nelze upevňovat nebo uvolňovat otáčením. Po hrubém nastavení otáčejte knoflíkem jemného nastavení několikrát vlevo nebo vpravo podle potřeby pro doladění jezdce. Posuňte vykládací kolečka do požadované pozice podle nasledující tabulky Používejte tabulku nastavení pouze orientačně. Používejte jemné nastavení podle měnících se podmínek jako teplota, vlhkost, kvalita a gramáž papíru, přesnost oříznutí a kvalita potisku.

24 Pozice koleček rozměr složeného papíru Druhy skladů až 216 mm A3:jednoduchý, nepravidelný akordeon, brána B4:jednoduchý Jednoduchý větší než A ,5 až 182 mm B4: nepravidelný akordeon, brána 3 128,5 až 148,5 mm A4: jednoduchý, nepravidelný akordeon, brána A3: dopis, akordeon až 128,5 mm A5: jednoduchý, nepravidelný akordeon, brána B5: jednoduchý, nepravidelný akordeon, brána B4: dopis, akordeon 5 40 až 105 mm B6: jednoduchý, dvojitý, dopis, akordeon, nepravidelný akordeon, brána A5: dvojitý, dopis, akordeon B5: dvojitý, dopis, akordeon A4: dvojitý, dopis, akordeon B4: dvojitý, A3: dvojitý Zmáčkni Start pro zkušební sklad Zmáčkni Stop po několika zkušebních skladech. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo. Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví

25 3. Standardní skládání nestandardních rozměrů Jiné rozměry než šest standardních DIN velikostí nazýváme nestandardní rozměry. Tyto rozměry lze skládat následujícím způsobem. Maximum: 297 x 432 mm Minimum: 128 x 182 mm Následující postup popisuje jako příklad jednoduchý sklad papíru o délce 300 mm. Změřte délku papíru Podle následující tabulky nastavte jezdce hrubého nastavení na obou skládacích deskách. Druh jednoduchý dvojitý nepravidelný dopisní akordeon brána skladu akordeon 1.deska L/2 L/2 3L/4 L/3 2L/3 L/4 2. deska horní konec L/4 L/4 L/3 L/3 L/2 L = délka papíru Podle tabulky nastavte jezdce hrubého nastavení na 150 mm (300 mm 2) Uvolněte jezdec k posunutí jeho vytažením. Tyto jezdce nelze upevňovat nebo uvolňovat otáčením. Po hrubém nastavení otáčejte knoflíkem jemného nastavení několikrát vlevo nebo vpravo podle potřeby pro doladění jezdce.

26 Posuňte jezdce hrubého nastavení na druhé desce na horní konec. Posuňte vykládací kolečka do požadované pozice podle tabulky nastavení koleček. Pro tento příklad nastavte do pozice 2 pro konečný rozměr 150 mm. Povolte zajišťovací šrouby postraních vodítek a upravte je podle vkládaného papíru Zvedněte páčku vložení papíru a vložte několik listů do podavače. Přitlačte papír dokud se nedotkne hranou vodící desky. Hlášení NO PAPER na displeji zmizí a objeví se COUNT 0. Promněte stoh papíru a vložte ho opatrně na střed podavače

27 Po přitištění stranových vodítek ke stranám stohu papíru upevněte vodítka zajišťovacími šrouby Do podavače lze vložit stoh papíru vysoký maximálně 45 mm. Nepřekračujte tuto výšku. Sklopte páčku nastavení papíru. Stůl podavače se zvedne. Přesvědčte se vždy, že je páčka sklopena. Pokud by nebyla, nakládací kolečka poběží naprázdno a skládačka se za chvíli zastaví. Zmáčkni Start pro zkušební sklad Zmáčkni Stop po několika zkušebních skladech. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo. Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví

28 4. Křížové skládání Křížové skládání je skládání jednoduchého skladu ještě jednou na dvě nebo tři části Maximální gramáž papíru by měla být 104,7 g/m 2. Nicméně gramáž může být různá v závislosti na okolnostech jako teplota, vlhkost, kvalita a gramáž papíru, přesnost oříznutí a kvalita potisku. Pokud je papír křížově skládán, může se objevit vnitřmí prohnutí hřbetu skladu nebo nepřesnost zarovnání v závislosti na okolních podmínkách a vlastnostech tisku a papíru. Nejedná se o dysfunkci skládačky Křížové skládání standardních velikostí papíru Velikosti, které lze skládat křížovým skladem jsou na3, B4, A4, B5. Následující návod popisuje způsob křížového skládání velikosti DIN A3. Křížové skládání je možné při podávání kratší stranou. Složte velikost A3 podle kapitoly Základní operace Stiskněte pevně prsty složený hřbet, aby se papír při skládání nedeformoval a nasklouzával Zvedněte páčku vložení papíru a vložte složené listy do podavače hřbetem od obsluhy. Do podavače lze vložit stoh papíru vysoký maximálně 36 mm. Nepřekračujte tuto výšku.

29 Povolte zajišťovací šrouby postraních vodítek a upravte je podle vkládaného papíru Po přitištění stranových vodítek ke stranám stohu papíru upevněte vodítka zajišťovacími šrouby Sklopte páčku nastavení papíru. Stůl podavače se zvedne. Přesvědčte se vždy, že je páčka sklopena. Pokud by nebyla, nakládací kolečka poběží naprázdno a skládačka se za chvíli zastaví. Nastavte jezdec hrubého nastavení na první skládací desce na značku pro jednoduchý sklad A4. Pokud je originální dokument velikosti B4, A4 nebo B5 jezdec musí být nastaven na pozici B5, A5 resp.b6

30 Posuňte jezdce hrubého nastavení druhé skládací desky na horní konec. Uvolněte jezdec k posunutí jeho vytažením. Tyto jezdce nelze upevňovat nebo uvolňovat otáčením. Po hrubém nastavení otáčejte knoflíkem jemného nastavení několikrát vlevo nebo vpravo podle potřeby pro doladění jezdce. Posuňte vykládací kolečka do požadované pozice podle tabulky nastavení koleček. Pro tento příklad (A4, jednoduchý sklad)nastavte do pozice 3 Otevřete horní kryt Uvolněte nastavovací šroub, posuňte posouvací kolečko ke straně a utáhněte nastavovací šroub. Vyjměte páku pro křížové skládání uložený v horním krytu Zavřete horní kryt

31 Připojte páku k postrannímu vodítku na straně vzdálenější od obsluhy. Umísti zatěžovací váleček na hřbet přeložení. Při přidávání papíru na podavač je třeba páku pro křížový sklad nadzvednout. Nastav ovladač tlaku podávání papíru na pozici Tenký papír. Pokud papír klouže a není podáván do skládačky změňte nastavení na Silný papír Zmáčkni Start pro zkušební sklad Zmáčkni Stop po několika zkušebních skladech. Zkontroluj výsledek testu a nepřesnosti v zarovnání skladu na druhén testovacím vzorku. Pokud se objeví nepřesnosti skladu najdi kapitolu 3 Pokročilé operace článek 5 Oprava nepřesného zarovnání Po dokončení nastavení stiskněte C na více než dvě vteřiny a vynulujte počítadlo. Stiskněte Start a skládejte Pro přerušení nebo zastavení skládání stiskněte Stop. Opětovným stisknutím tlačítka Start můžete pokračovat. Když dojde papír na podávacím stole skládačka se automaticky zastaví a na displeji se objevuje střídavě NO PAPER a odpočtené číslo počtu co zbývá složit. Pokud doplníte papír objeví se na displeji pouze odpočet. Když stiskněte C na více než dvě vteřiny vynulujte počítadlo. Pokud stisknete Start bez vynulování skládání bude pokračovat a a zbývající počet se bude zobrazovat na počítadle. Uložte zpět páku pro křížové skládání

32 4-2. Křížové skládání nestandardní velikosti papíru Jiné rozměry než šest standardních DIN velikostí nazýváme nestandardní rozměry. Tyto rozměry lze skládat následujícím způsobem. Maximum: 297 x 432 mm Minimum: 128 x 182 mm Následující postup popisuje jako příklad jednoduchý sklad papíru o délce 300 mm. Složte velikost A3 podle kapitoly Základní operace Délka: mm Změřte délku papíru Přejeďte stisknutými prsty po složeném hřbetu, aby se papír při skládání nedeformoval a nesklouzával. Šířka: mm Zvedněte páčku vložení papíru a vložte složené listy do podavače hřbetem od obsluhy. Do podavače lze vložit stoh papíru vysoký maximálně 36 mm. Nepřekračujte tuto výšku. Povolte zajišťovací šrouby postranních vodítek a upravte je podle vkládaného papíru Po přitištění stranových vodítek ke stranám stohu papíru upevněte vodítka zajišťovacími šrouby Sklopte páčku nastavení papíru. Stůl podavače se zvedne. Přesvědčte se vždy, že je páčka sklopena. Pokud by nebyla, nakládací kolečka poběží naprázdno a skládačka se za chvíli zastaví.

33 Podle uvedené tabulky nastavte jezdec hrubého nastavení na první a druhé skládací desce. Podle tabulky nastavte jezdce hrubého nastavení na 150 mm (300 mm 2) Druh jednoduchý dopisní skladu 1.deska L/2 L/3 2. deska horní konec L/3 Posuňte jezdce hrubého nastavení na druhé desce na horní konec. Uvolněte jezdec k posunutí jeho vytažením. Tyto jezdce nelze upevňovat nebo uvolňovat otáčením. Po hrubém nastavení otáčejte knoflíkem jemného nastavení několikrát vlevo nebo vpravo podle potřeby pro doladění jezdce. Posuňte vykládací kolečka do požadované pozice podle tabulky nastavení koleček. Pro tento příklad nastavte do pozice 2 Dále postupujte jako při křížovém skládání standardních rozměrů papíru

34 5. Korekce nepřesností skládání Nepřesnosti jsou dvou typů: nepřesnost podél vertikální délky papíru a nepřesnosti mezi stranami složeného dokumentu 5-2.Korekce nepřesností vertikálních délek papíru 1. Jemné nastavení na první skládací desce Typ skládání jednoduchý dvojitý nepravidelný akordeon dopisní akordeon brána Povrch A A je delší A je kratší A je delší A je kratší A je delší A je kratší A je delší A je kratší A je delší A je kratší A je delší A je kratší nastavení otáčet doleva otáčet doprava otáčet doleva otáčet doprava otáčet doprava otáčet doleva otáčet doleva otáčet doprava otáčet doprava otáčet doleva otáčet doleva otáčet doprava

35 Jemné nastavení na druhé skládací desce Typ skládání Povrch B Nastavení jednoduchý Druhá skládací deska se při tomto skladu nepoužívá dvojitý nepravidelný akordeon dopisní akordeon brána B je delší B je kratší B je delší B je kratší B je delší B je kratší B je delší B je kratší B je delší B je kratší otáčet doleva otáčet doprava otáčet doleva otáčet doprava otáčet doprava otáčet doleva otáčet doprava otáčet doleva otáčet doprava otáčet doleva

36 5-2.Korekce nepřesností zarovnání mezi stranami dokumentu Pokud je skládaný papír nepřesně zarovnán mezi stranami dokumentu jak je ukázáno na obrázku, otáčejte ovladačem zarovnání tak dlouho až nepřesnosti odstraníte Otáčej ovladačem zarovnání naznačeným způsobem Ovladač zarovnání Pokud je nepřesnost jako na obrázku A otáčejte ovladačem podle šipky. Pokud je nepřesnost jako na obrázku B otáčejte ovladačem podle šipky. Ovladač zarovnání Ovladač zarovnání Po odstranění nepřesností se ujistěte že jste zarovnali ovladač s okrouhlým otvorem na podavači špendlíkem. Posice kdy se otvor potká se špendlíkem je standardní. Ovladač zarovnání

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

Návod k obsluze. elektrická stohová řezačka Digicut 45

Návod k obsluze. elektrická stohová řezačka Digicut 45 Návod k obsluze elektrická stohová řezačka Digicut 45 Bezpečnostní upozornění: Podle příslušných standardů smí používat tento stroj jen vyškolená obsluha. Pokud používáte tento stroj nebo provádíte jeho

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ONYX Deskset HD Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com

Více

Návod k použití HEFTER TF MEGA S

Návod k použití HEFTER TF MEGA S Návod k použití HEFTER TF MEGA S Bezpečnostní nálepky a upozornění - Dbejte pozornosti při obsluze stroje před vniknutím do podávacího mechanismu např. částí oděvů, vlasů, kravat atd. Vlastnosti stroje

Více

Rozbrušovačka 2414NB. Dvojitá izolace

Rozbrušovačka 2414NB. Dvojitá izolace Rozbrušovačka 2414NB Dvojitá izolace SPECIFIKA CE Model......................................................................... 2414NB Průměr kotouče...............................................................

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

RENZ SRW dělení 3:1. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ SRW dělení 3:1. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ SRW dělení 3:1 Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje Pracovní plocha 1) Zvolte stabilní pracovní plochu: pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl), vpřed zavěšené

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

UPOZORNĚNÍ. Leica Biosystems Nussloch GmbH. Vydáno: Leica Biosystems Nussloch GmbH

UPOZORNĚNÍ. Leica Biosystems Nussloch GmbH. Vydáno: Leica Biosystems Nussloch GmbH Držák čepele Premium Návod k použití Leica držák čepele Premium V erze 1.3, česky 10/2012 Číslo objednávky: 14 0491 82117, RevD Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě jej pročtěte, než

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

TM-L90. Příručka operátora

TM-L90. Příručka operátora TM-L90 Příručka operátora 401352101 Části tiskárny 3 síťový vypínač 2 kryt řezací jednotky 4 1 páčka pro otevření krytu kryt cívky papíru 5 ovládací panel Tabulky spínačů DIP Sériové rozhraní Spínač Funkce

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ

Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ Golfky Combi F2 NÁVOD K POUŽITÍ SEZNAM DÍLŮ 1 1. 1 2. 1. 2. 1 3. 3. 4. 5. 1 4. 6. 1 0. 1 6. 1 5. 7. 1 7. 8. 9. 1 8. 1 9. 2 3 2.5 4 2.5 5 6 4.4 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM A UCHOVEJTE PRO

Více

RENZ SRW 360 dělení 3:1

RENZ SRW 360 dělení 3:1 RENZ SRW 360 dělení 3:1 Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Pracovní plocha 1) Zvolte stabilní pracovní plochu: pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl), vpřed zavěšené

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

ZT210/ZT220/ZT230 - Referenční příručka

ZT210/ZT220/ZT230 - Referenční příručka ZT210/ZT220/ZT230 - Referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro každodenní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Součásti tiskárny Obrázek 1 zobrazuje součásti

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ RÁMU BIKE PARTS SPECIALIST

NÁVOD NA MONTÁŽ RÁMU BIKE PARTS SPECIALIST NÁVOD N MONTÁŽ RÁMU CZ BIKE PRTS SPECILIST ÚVOD 1 MONTÁŽ JEDNOTKY 2 UCHYCENÍ KOL 3 ODEPÍNÁNÍ KOL 5 MONTÁŽ VYROVNÁVCÍCH NOŽIČEK 6 UPOZORNĚNÍ 7 UŽITEČNÉ RDY 7 Děkujeme, že jste si vybrali QUBO B C ÚVOD Prosím,

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE VÄLKOMMEN! Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA Uživatelská

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Nizza. aqualet. Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL aqualet Elektronické bidetové sedátko UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili elektronické bidetové sedátko E LOO/aqualet. Prosím přečtěte si pozorně manuál před instalací nebo používáním. O

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POČÍTAČKA A TŘÍDIČKA ČESKÝCH MINCÍ AccuBANKER AB410 CZK Prodejce: Uniprox, spol. s r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno Tel/Fax: 541 241 963/4, Email: uniprox@uniprox.cz www.uniprox.cz

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití

Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Obj.č. : 650235. Návod k použití Ukazatel teploty, vlhkosti a předpovědi počasí Obj.č. : 650235 Návod k použití Úvod Gratulujeme Vám k získání přístroje s ukazatelem teploty, vlhkosti a předpovědi počasí. Naše výrobky byly vyvinuty, aby

Více

Pneumatická hřebíkovačka

Pneumatická hřebíkovačka Pneumatická hřebíkovačka Vysvětlivky k jednotlivým obrázkům 1 ochranné brýle 2 ochranný štít na obličej 3 výkon kompresoru / min. 4 frekvence nastřelování hřebíků (za minutu) 5 olej pro pneumatické nástroje

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Návod k obsluze Peach EC 24

Návod k obsluze Peach EC 24 Návod k obsluze Peach EC 24 Podmínky použití, bezpečnost: Tento stroj je určen pro děrování papíru, PVC folie a vazbu do plastových hřbetů k tomu určených. Používejte jej výlučně v souladu s tímto návodem

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Motorola MC17 stručný návod k použití

Motorola MC17 stručný návod k použití Motorola MC17 stručný návod k použití Obecný popis LED Zkosená hrana Displej Rolovací tlačítko vlevo Klávesa Enter Rolovací tlačítko vpravo Rolovací tlačítko dolů Tlačítko skeneru Rolovací tlačítko nahoru

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title

Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title Extenzometr AHX800 pro velké protažení Manual Title Příručka Additional k Information produktu be certain. 100-238-346 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00

Uživatelská příručka. NPDxxxx-00 Uživatelská příručka NPDxxxx-00 Autorská práva a ochranné známky Autorská práva Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace,

Více

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ii Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805,

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung E-mail: info@janser.com Internet: www.janser.com Böblinger Straße 91 71139 Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / 127-0 Fax:

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před používáním nebo opravou páskovače se seznamte s bezpečnostními pokyny. 1. Před zahájením činnosti zajistěte ochranu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití VAROVÁNÍ: Obsahuje malé části NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ Není určeno pro děti mladší 8 let. Pro X-Twin:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

ZE500 Stručná referenční příručka

ZE500 Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro každodenní provoz tiskového zařízení. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Orientace tiskového zařízení Tisková zařízení ZE500 jsou k dispozici

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Číslo výrobku: 1334 Manuál návod na použití Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické údaje tohoto výrobku se mohou

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16..

Návod k použití. Chladničky pro laboratorní použití 7082 269-00. LKUv 16.. Návod k použití Chladničky pro laboratorní použití CZ 7082 269-00 LKUv 16.. Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení)

www.garudan.cz GZ-539-407 Návod k obsluze (seřízení) Návod k obsluze (seřízení) GZ-539-407 ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 516 454 774 +420 516 453 496 fax: +420 516 452 751 e-mail: info@anita.cz ANITA 2 OBSAH 1. Specifikace...

Více

Vzduchový vysoušeč rukou Jet Dryer. Návod na instalaci a používání

Vzduchový vysoušeč rukou Jet Dryer. Návod na instalaci a používání Vzduchový vysoušeč rukou Jet Dryer Návod na instalaci a používání Vzduchový vysoušeč rukou Komfortní a rychlé vysušení pomocí soustředěného proudu vzduchu Pomalu (cca 10 vteřin) vytahujte dlaně ven Vložte

Více

Návod k použití pro Kroužkový vazač

Návod k použití pro Kroužkový vazač Návod k použití pro Kroužkový vazač Katalogové číslo: 223002 Technické údaje Rozměr papíru Letter, A4 Počet děr 21 Uvolnitelné děrovací trny 2 (číslo 20,21) Děrovací kapacita 18 listů papíru 2 listy PVC

Více

ia m ta CZ Návod na použití ta

ia m ta CZ Návod na použití ta CZ Návod na použití tatamia 1 2 OK NO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tatamia 2 1 3 11 10 5 6 7 9 4 8 1 SPST6621BMPEG 2 ARPI0509L65BMGN 3 ASPI0105BM 4 ASPI0106BMGN 5 SPST6591GN 6 ASPI0107DGN

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Přenosný mechanický štítkovač Kovová páska PLE. Uživatelská příručka

Přenosný mechanický štítkovač Kovová páska PLE. Uživatelská příručka Přenosný mechanický štítkovač Kovová páska PLE Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní pokyny Tuto příručku uchovejte pro pozdější potřebu! Tento dokument slouží pro podporu užívání ručního mechanického

Více

PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ. 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE

PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ. 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE PROFESIONÁLNÍ SUŠICÍ STROJ PROFESIONÁLNÍ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ 6,5kg 6,5kg MANUÁL K OBSLUZE STROJE 597 A Datum vydání: Červenec 0 PRŮVODCE PRANÍ Roztřiďte prádlo Zapněte zipy i suché zipy a vyprázdněte

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Návod na použití. Souprava CSC18/5. take five

Návod na použití. Souprava CSC18/5. take five Návod na použití Souprava CSC18/5 take five RYOBI CSC-18/5 TAKE 5 Souprava nářadí s vlastním zdrojem 18V Návod k použití Uložte tento návod k použití a přečtěte si všechny pokyny. Seznamte se dobře

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více