SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9"

Transkript

1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2009, č ASB (Č), 2009, č ASB (S), 2009, č DOMO, 2009, č Enviromagazin, 2009, č Inžinierske stavby, 2009, č Ochrana přírody, 2009, č Památky středních Čech, 2009, č Projekt, 2009, č Silniční obzor, 2009, č SOVAK, 2009, č Stavebné materiály, 2009, č Stavební a investorské noviny, 2009, č Stavební obzor, 2009, č Stavební právo, 2008, č Stavebnictví a interiér, 2009, č Stavitel, 2009, č Střechy, 2009, č Tepelná ochrana budov, 2008, č. 2, Vytápění, větrání, instalace, 2005, č Vodní hospodářství, 2009, č Zprávy památkové péče, 2009, č Sborník konference "Tepelná ochrana historických budov Sborník "Silikátové suroviny a metody jejich hodnocení" Sborník referátů VII. konference "Spolehlivost konstrukcí" Sborník příspěvků 13. konference "Tepelná ochrana budov" Sborník přednášek konference "Zděné objekty "

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě: název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku). Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 Architekt.... 2/2009 KUTÁLEK, Michal - MACHÁČEK, Julius - HERZÁN, Dominik Cafébar, Staré Město, Uherské Hradiště : Top realizace Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 53 figs. - ISSN Klíčová slova: rekonstrukce budov; kavárny; bary; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; osvětlení umělé; světlo, odraz; řešení barevné; kontrast; podhledy; design; architektura soudobá; digitální architektura Autorský popis a recenze řešení kavárny s barem v prvním podlaží staršího rodinného domu venkovského typu bez možnosti radikálních stavebních úprav. FLORIAN, Miloš Z historie digitální architektury Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 2 refs. - ISSN Klíčová slova: architektura; vývojové tendence; metody navrhování konstrukcí; kybernetika; projektování automatizované; software; architektonická tvorba; teorie architektury; digitální architektura; dějiny architektury Vývoj digitální architektury a s tím spojené první reakce architektů na digitální technologii; pokroky ve výpočetní technice za druhé světové války, vývoj kybernetiky; Gordon Pask o architektonickém projektu a jeho vzájemných vztazích jako o kybernetickém systému - kybernetickém procesu druhého řádu v 60. letech minulého století; výsledky výzkumu týmu Nicholase Negroponteho - vytvoření počítačového systému pod názvem The Architecture Machine v roce 1970; projekt Generátor Cedrica Priceho s řídícím softwarem a jeho programovými možnostmi z roku 1979; 90. léta 20. století - experimentování architektů s aspekty virtuální technologie; publikace Neila Spillera Digitaldreams Architecture and the New Alchemic Technologies z roku 1998; publikace Joha Frazera An Evolutionary Architecture z roku 1995; publikace City of Bits od Billa Mitchella, pojednávající o digitální architektuře velkého virtuálního města z roku 1996; současný přístup k architektonické tvorbě s pomocí digitálních nástrojů. STEINBACHOVÁ, Marcela - HOLL, Steven Knihkupectví, knihovna a Společnost Franze Kafky : Praha 1, Staré Město Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 17 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; památková péče; rekonstrukce budov; přízemí; suterén; knihovny; prodejny specializované; střediska kulturní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; architektura soudobá Charakteristika rekonstrukce přízemí a suterénu historických budov s památkovou ochranou, která nedovolila zásahy většího rázu, na knihkupectví s knihovnou a sídlo Společnosti Franze Kafky STEINBACHOVÁ, Marcela Rekonstrukce kina Světozor : Praha 1 - Nové Město Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 9 figs. - ISSN

4 Klíčová slova: střediska kulturní; kina; rekonstrukce budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; architektura soudobá Stručné představení rekonstrukce kina Světozor, centra klubového diváka a nezávislých festivalů. KŘEMENOVÁ, Lenka - MAŠTÁLKA, David - NOVÁK, Jakub Filip Rekonstrukce bytu na Pohořelci : Praha 1 - Pohořelec Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; budovy obytné vícepodlažní; byty nájemní; byty dvoupokojové; modernizace budov; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; architektura soudobá Nové řešení interiéru nájemního bytu o výměře 57 m 2 ve druhém podlaží bytového domu z počátku 19. století, které spočívalo v drobných stavebních úpravách původní dispozice a především v návrhu vestavěného nábytku. BURIAN, Petr Byt č. 20 (21) : Praha 6 Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy obytné vícepodlažní; nástavby; byty mezonetové; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design Stručné představení architektonického řešení nástavby dvou mezonetových zrcadlových, téměř identických bytů na dejvickém činžovním domě s příznivou orientací východ - západ. HUDÁK, Peter Ředitelské patro ECM City Tower : Praha 4 - Pankrác Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy výškové; administrativní budovy; kanceláře; místnosti shromažďovací; místnosti sanitární; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; kontrast; design; architektura soudobá Stručné představení architektonického řešení interiérů kanceláří, jednací místnosti a sociálního zázemí v 26. patře City Tower s impozantními výhledy na Prahu. ZHOŘ, Jiří Butik DNB : Brno, Veselá 5 Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: prodejny specializované; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; funkční řešení; místnosti prodejní; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; dominanty; interiér, výtvarná úprava; design; architektura soudobá Nové architektonické řešení interiéru prodejny v parteru architektonicky hodnotné budovy banky od Bohuslava Fuchse a Ernesta Wiesnera s atraktivním umístěním u průchodu do pasáže. 4

5 ŠPAČEK, Jan - LUKEŠ, Zdeněk Cukrárna Myšák : Praha 1 - Nové Město Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; budovy dvoupodlažní; neorenesance; cukrárny; stavební vývoj; nástavby; řešení průčelí budov; řešení dekorativní; rekonstrukce budov; obnova památek; řešení interiérů; repliky; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné Stav Myšákovy cukrárny před rekonstrukcí - přízemí a prvního patra; záměry obnovy jednotlivých částí cukrárny a její výzdoby, barevné řešení celého interiéru, změny oproti záměrům; k historii Myšákova domu (a otázce autorství průčelí - Josef Gočár?). JANATA, Michal Strategie měst 19. století : Druhá část Architekt, 2009, V.55, No.2, p : 1 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; dějiny stavby měst; dějiny měst; 19. století; vývoj měst; urbanismus; urbanistické ztvárnění města; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; veřejné prostory; náměstí; města, přestavba; asanace starých částí; města hlavní; velkoměsta; infrastruktura technická; suburbanizace; města zahradní Přerod Londýna v moderní evropské velkoměsto s nebývalým vybudováním technické infrastruktury; Berlín ve stejném období - venkovské město, které hýří prostorem na úkor pokulhávající infrastruktury; evropská velkoměsta koncem 19. století; goticismus, jehož symbolem byl nový Parlament v Londýně od Charlese Barryho; hledání integrační báze nové průmyslové společnosti - snaha o řešení konfliktu mezi velkým nárůstem továrního zboží a vzrůstající bídou průmyslové chudiny pracující v továrnách (Augustus Pugin a John Ruskin); počátky městského socialismu, jehož otcem ve Velké Británii je Charles Dickens; nejvyšší podíl individuálního bydlení ze všech metropolí v Londýně přesto, že Británie byla první moderní zemí, která se industrializovala a urbanizovala; vznik pojmu "průmyslová revoluce", nové prvky v městském komplexu - továrny, železnice a slumy, továrny jako jádra nového městského organismu; Thomas Carlyl - nejvýznamnější osobnost viktoriánského kulturního života, zabývající se dopadem industriálního věku na život obyvatel velkých britských měst; podstatná součást evropských metropolí 19. století - suburbanizace, vznik předměstských částí; průkopník zahradních měst Ebenezer Howard. ASB (Č) /2009 NACHTMANNOVÁ, Iva Start energetických průkazů budov ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p.4-5. : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; rekonstrukce budov; energetická náročnost; spotřeba energie; vytápění; spotřeba tepla; výpočetní programy; software; simulace; energetický průkaz Od ledna nastala nejen pro architekty a projektanty výrazná změna. Všechny budovy, zkolaudované po 1.lednu 2009, musejí vlastnit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který informuje o předpokládané spotřebě energie objektu. Týká se to i energeticky významných rekonstrukcí starých domů o podlahové ploše nad 1000 m 2. Podle názoru některých odborníků způsobí tato povinnost revoluci na trhu nemovitostí, úsporné budovy budou mít konkurenční výhodu. 5

6 KOTALOVÁ, Kateřina Muzeum umění jako land art ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; muzea; umístění budov; zástavba ve svahu; stavby v úrovni terénu; muzea; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; kontrast; řešení výtvarné; půdorysné řešení; architektura soudobá Z výšky okolních hor jižního Rakouska se jeví jako zbrojnice zahloubená pod zem nebo betonová skulptura protínající napříč kopec, odkud ční na obě strany dva mohutné kvádry. Tento puristicky strohý objekt kontrastující s malebnou krajinou Korutan je překvapivě velkorysým prostorem pro rozsáhlou sbírku moderního a současného umění sběratele Herberta W. Liauniga. Vídeňský architektonický ateliér Querkraft pojal místo pro umění jako umění samo. NACHTMANNOVÁ, Iva Skrytá synagoga v Turnově ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby církevní; synagogy; kulturní památky; památková péče; archeologický výzkum; průzkum stavebně historický; průzkum restaurátorský; rekonstrukce budov; obnova památek; práce restaurátorské; interiér, výtvarná úprava Synagoga z roku 1719 byla od 60. let minulého století zamaskována tak dobře, že většina místních obyvatel o ní neměla tušení. Je totiž obklopena vyššími domy a léta v ní byl sklad železářství. Teprve před šesti lety se městu Turnov podařilo zdevastovanou kulturní památku získat a obnovit způsobem, který ctí historii tisícileté židovské tradice. Vydatně mu v tom pomohl grant z Norska. NACHTMANNOVÁ, Iva Od hausbótů k vodním vilám ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: Nizozemí; bydlení; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; vodní toky; kanály; hausbóty; ochrana vod; plovoucí domy; kompozice architektonická; kompozice prostorová; stavby mobilní Využití vodních kanálů v Holandsku k bydlení, tradice obytných lodí - hausbótů; využití vodního toku v provozu domu v projektech architektonické kanceláře Hermanna Hertzbergera - komfortní vodní vila v nizozemském Middelburgu postavená v roce 2002 s otáčením z důvodu orientace ke slunci; plovoucí domy na vodě od Waterstudia; technologie plovoucího domu, řešení problému s rozvlněním hladiny od projíždějících lodí; vodní projekty, umělé ostrovy v Holandsku. NACHTMANNOVÁ, Iva Poetika živlu ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; plovoucí domy; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; křivka; denní osvětlení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; půdorysné řešení; architektura soudobá; dřevostavby Robert Harvey Oshatz je architekt z Oregonu v USA. Všechny jeho stavby a návrhy vynikají velmi poetickým tvaroslovím. Plovoucí rezidence pro rodinu Fennelových na řece Vilamette v Portlandu je veskrze komorní realizací, podle slov architekta není ani konstrukčně náročná. Dokazuje jak téma 6

7 vodního živlu může prolnout architektonickým konceptem se záviděníhodným výsledkem. Točité křivky vln jsou realizovány s pomocí vrstvených ohýbaných dřevěných nosníků. Fasáda zadní části domu se šindeli z virginského cedru zase svou strukturou odkazuje na odlesky vodní hladiny, která se na světle tříští na drobné plošky. KOTALOVÁ, Kateřina Dům nad řekou ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; ochrana povodňová; architektura soudobá Rodinný dům zasazený do krajiny v těsné blízkosti řeky Berounky utváří příjemné a také bezpečné místo pro život rodiny. Architekt David Damaška promyslel koncept domu do každého detailu a umístil ho na betonovou podstavu, aby se v případě povodní bezpečně vznášel nad hladinou. KOTALOVÁ, Kateřina Krystalický pavilon v Lázních Bohdaneč ASB (Č), 2009, V.6, No.1-2, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy lázeňské; budovy lázeňské léčebné; kubismus; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; plastičnost; rytmus; funkční řešení; architekti Historie lázeňství sahá v Lázních Bohdaneč do konce 19. století. Největší rozkvět města však začal až po roce 1911, kdy se lázně staly obecným majetkem. Tvář města proměnil k nepoznání za dobu svého pobytu architekt Josef Gočár. Kromě známé železobetonové věže, funkcionalistické vily či budovy kasáren je autorem jedné ze stěžejních kubistických realizací - lázeňského pavilonu nesoucího Gočárovo jméno. ASB (S) /2009 TURANCOVÁ, Miriam Zelené vily na Kolibe ASB (S), 2009, V.16, No.1-2, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; obytné komplexy; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; plastičnost; struktura materiálová; řešení barevné; řešení interiérů; byty komfortní; architektura soudobá Ve svahu nad vinohrady bratislavské Koliby byla postavena skupina deseti luxusních vilových domů Parkville, navržená londýnským architektonickým ateliérem Jestico Whiles. Terasovitý terén a rozmístění bytových domů vytvořily prostor pro uplatnění velkorysého konceptu veřejných parkových ploch. Základním předpokladem kvalitního bydlení je výhodná poloha a kvalitní architektonický koncept, který využívá příznivou jižní expozici svahu s dostatkem slunečního záření, na tradiční ráz okolí navazuje bohatě členěný terasovitý tvar budov. 7

8 PETRÁNSKY, Ľudo Bývanie na Hradnom kopci odmieta priemer ASB (S), 2009, V.16, No.1-2, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné vícepodlažní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; orientace; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; řešení interiérů; půdorysné řešení; byty komfortní; architektura soudobá Hradní vrch v Bratislavě a jeho okolí bude vždy lukrativním místem. Bydlení v této lokalitě patří ke společenské prestiži, vstup architekta do prostředí starší zástavby je zase autorskou výzvou. Platí to i pro dva samostatné viladomy s názvem Castle Hill Residence na Mudroňově ulici, které sice vyrostly v jasně definovaném územním plánu, ale ten nebyl přítěží. Naopak byl prostředkem pevného konceptu, přičemž bonusem byla parcela s velkorysou zahradou. "I proto jsme si méně všímali hlučné Mudroňovy ulice a otočili jsme se k slunci a výhledu na Fialkové údolí", vysvětluje koncept Ing. arch. Ľubomír Závodný, který i v tomoto případě potvrdil svůj rukopis: respektování kontextu stavby a prostředí, volné prolínání vnitřního a vnějšího prostoru, geometrická skladba prostorů a důraz na architektonický detail. ŽÁČEK, Tomáš Ihla barcelonskej panorámy ASB (S), 2009, V.16, No.1-2, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; hotely; budovy výškové; budovy věžové; budovy s rozdílnou podlažností; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; fasády transparentní ; ochrana proti slunci; řešení barevné; architektura soudobá Katalánská metropole Barcelona má v turistickém průvodci města opět o stránku navíc. Zaplnil ji známý francouzský architekt Dominique Perrault, který svou tvorbou pravidelně povznáší města na významná centra světové architektonické scény. Jeho realizace se nacházejí po celém světě, zejména v Evropě, ale stále více i v Asii a Americe. Není jich sice velmi mnoho, ale jsou to kvalitní díla s komplexní architektonickou kvalitou a často i s přidanou hodnotou jedinečnosti. Jeho nejnovějším barcelonským příspěvkem je hotel ME. TURANCOVÁ, Miriam Madridská aréna ASB (S), 2009, V.16, No.1-2, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: Španělsko; města hlavní; budovy nové; budovy výškové; budovy věžové; administrativní budovy; banky; budovy víceúčelové; umístění budov; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; monumentálnost; hmotové řešení; řešení průčelí budov Monumentálnost výškových staveb odjakživa přitahovala pozornost společnosti. O udržitelnosti, vlivu na sídelní ráz či psychologickém působení mrakodrapů na člověka se stále vede množství diskusí. V současnosti asi největším realizovaným projektem výškových budov je madridský megaprojekt Cuatro Torres Business Area (CTBA). Odvážné návrhy, na kterých pracovali světoví architekti jako Norman Foster a Ceasar Pelli, výrazně ovlivnily dosavadní panorama severní části Madridu. V příspěvku jsou popsány Torre Caja Madrid (sídlo největší španělské banky postavené v letech ), Torre de Cristal (administrativní budova postavená v letech ), Torre 8

9 Sacyr-Vallehermoso (polyfunkční budova postavená v letech ) a Torre Espacio (administrativní budova s kongresovým centrem postavená v letech ). LALKOVÁ, Jarmila Nekoncepčná realizácia výškových budov ASB (S), 2009, V.16, No.1-2, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; městské centrum; budovy nové; budovy výškové; budovy věžové; plány územní ; urbanistické ztvárnění města; kritika Hlavní město Slovenské republiky vytváří spolu s pozadím Malých Karpat obdivuhodnou scenérii, díky které po dlouhá léta neslo přívlastek krasavice na Dunaji. Přitažlivost scenérie Bratislavy spočívala ve vyváženosti tří základních fenoménů - pahorků pozvolně se zdvihajících Karpat, mohutném toku Dunaje a Bratislavského hradu na hradním vrchu s nízkopodlažní zástavbou historického města. Dlouhodobě neschválený územní plán a nekoncepční přístup, zejména v lokalizaci výškových budov, pozměnil panorama bratislavského historického města a kontext s přírodním zázemím natolik, že narušily dosavadní harmonii. ŠLACHTA, Štefan Bohuslav Fuchs: Obytný dom v Bratislave ASB (S), 2009, V.16, No.1-2, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné vícepodlažní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; arkýře; balkony; technické zařízení budov; architekti Příspěvek o nadčasové architektuře je věnován stavbám dvou bytových domů v Bratislavě od prof. Bohuslava Fuchse z Brna, které se vyznačují velmi racionální dispozicí, pozoruhodným řešením fasády a na tehdejší dobu mimořádným technickým vybavením domu. DOMO.... 2/2009 VOKÁČ, Miroslav - KOLÍSKO, Jiří Sportovní podlahy a jejich zkoušení DOMO, 2009, V.13, No.2, p : 10 figs., 3 tabs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby sportovní kryté; sportovní haly; haly pro hry; podlahy; vrstvy nášlapné; stavby sportovní nekryté a částečně kryté; sportoviště s umělým trávníkem; sportoviště s tvrdou plochou; vlastnosti povrchu; technické požadavky; technické normy; normy evropské; normy republikové; předpisy; zkoušky jakosti; deformace; zkušební metody Požadavky na sportovní povrchy a přehled vybraných standardů - normy DIN, normy ČSN EN, ostaní předpisy; zkušební metody - stanovení absorpce nárazu, vertikální deformace a výšky odrazu míče. Enviromagazin.... 1/2009 VANČOVÁ, Alexandra - MRALKOVÁ, Lea - ĽUPTÁKOVÁ, Andrea - KVAPILOVÁ, Lucia - ŽÁKOVIČOVÁ, Anna - ĎURKOVIČOVÁ, Daniela - FÁBRYOVÁ, Darina - SLOVINSKÁ, Margita - BRTKO, Juraj - VALOVIČOVÁ, Zuzana 9

10 Zhodnotenie kvality vôd v SR Enviromagazín, 2009, V.14, No.1, p : 15 figs., 4 tabs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; vody povrchové; podzemní voda; kvalita vody; vody odpadní; znečištění vod; zásobování pitnou vodou; zásobování centrální; vody koupališťové; vlastnosti povrchových vod; hygiena vody Kvalita povrchových vod, monitorování a hodnocení kvality podzemních vod, hodnocení odpadních vod vypouštěných do povrchových vod, kvalita dodávané pitné vody, kvalita přírodních koupališť. Inžinierske stavby.... 1/2009 MÁŠA, Peter Oporné múry SO 255 a SO 257 na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) Inižinierske stavby - Inženýrské stavby, 2009, V.57, No.1, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: výstavba dopravní; stavby dopravní; dálnice; zářezy; svahy; zabezpečení proti sesuvům; zdi opěrné; konstrukce železobetonové; základy; mikropiloty; kotvení; horninové kotvy; zdi opěrné, zásyp; geomříže; speciální práce při zakládání Článek popisuje realizaci dvou opěrných zdí délky 232,80 m a 466,30 m, jejichž výstavba probíhala v extrémních geologických, technologických a stísněných časových podmínkách, ve složitém exponovaném sesuvném svahovém území nad silnicí a vodní nádrží Horný Hričov. MAŘÍK, Libor Tunely stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2009, V.57, No.1, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: výstavba dopravní; stavby dopravní; silnice; silniční okruh; stavby podzemní; tunely silniční; ražení tunelů; nová rakouská tunelovací metoda (NRTM); tunely, ostění; kotvení; projekt prováděcí; geologické podmínky Úpravy realizační dokumentace během výstavby tunelů; základní technické parametry tunelů, geotechnické poměry - prognóza a skutečnost, specifika ražených úseků tunelů, alternativní způsob zahájení ražby jižního tunelu. GSCHWENDT, Ivan Výstavba jádrových elektrární v ČR Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2009, V.57, No.1, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; výstavba energetická; elektrárny jaderné; budovy reaktorů; ochranné obálky reaktorů; beton speciální; beton na ochranu proti záření; práce betonářské; práce na bednění; chladicí věže Seriál článků o významných inženýrských a dopravních stavbách, které byly realizovány v průběhu více jak padesátiletého vydávání časopisu Inženýrské stavby, byl započat v čísle 3/2008, a to článkem o stavbě dálnice Praha-Bratislava. Hlavním záměrem jednotlivých článků je ukázat vývoj stavební techniky všeobecně a zejména poučit se při porovnávání záměrů a současného stavu staveb. Vzhledem k velmi aktuálnímu tématu souvisejícímu s výrobou elektrické energie, příspěvek připomíná stavby jaderné energetiky - výstavbu jaderných elektráren v ČSSR. Zabývá se použitím betonu na ochranu proti záření jaderných reaktorů, a to už v roce 1957, bedněním a odbedňovacími pracemi, stavbou bazénu vyhořelého paliva a výstavbou chladicích věží. 10

11 RUBIŠAROVÁ, Helena - KRESTA, František Možnosti využití rozptýlené výztuže při úpravě vlastností zemin Inižinierske stavby - Inženýrské stavby, 2009, V.57, No.1, p : 2 figs., 10 refs. - ISSN Klíčová slova: zpevňování zemin; výzkum; výztuž; vláknité hmoty; vlákna organická přírodní; vlákna organická umělá; vlákna z plastických hmot; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky Rozptýlenou výztuží rozumíme krátká vlákna (do 100 mm) rostlinného původu nebo uměle vyrobená, která se přidávají do zeminy za účelem zlepšení jejích vlastností. Můžeme se také setkat s pojmem mikrovýztuž, materiálem, který kromě vláken obsahuje i různé pásky a síťky, jejichž velikost významně nepřevyšuje velikost zrn zeminy - na rozdíl od tzv. makrovýztuže, jako jsou kotvy, hřebíky, piloty a pod. Metoda vyztužování vlákny přirozeně vyplynula z role, jakou hrají kořeny rostlin při zpevňování zeminy ve svém okolí a můžeme se s ní setkat jak u Velké čínské zdi, tak u starších vesnických staveb. V současnosti si tento způsob úpravy vlastností zemin získává pozornost a do popředí se dostávají především syntetická vlákna. Jak v zahraničí, tak i v České republice probíhá výzkum této problematiky. ŘEZÁČ, Miloslav Zavádění inteligentních systémů řízení dopravy Inžinierske stavby - Inženýrské stavby, 2009, V.57, No.1, p : 1 figs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: doprava automobilová; doprava osobní; doprava nákladní; doprava individuální; doprava veřejná; doprava, intenzita; doprava, bezpečnost; doprava řízení; inteligentní dopravní systémy; telematika; města velká Inteligentní dopravní systémy; výchozí stav řízení dopravy v Ostravě - řízení dopravy světelným signalizačním zařízením, dopravní a cestovní informace, metodologické informace, kamerový dohled, preference vozidel veřejné osobní dopravy, preference vozidel záchranné služby, dohledové ústředny; návrh architektury ITS v Ostravě - sběr dat, řízení, informační funkce, technologický dohled, výstup - dopravní informace a dopravní data z primárních zdrojů, dopravní informace z Národního dopravního informačního a řídicího centra; postup realizace dopravně telematického systému v Ostravě. Ochrana přírody.... 1/2009 OTAVA, Jiří - GERŠL, Milan - HAVÍŘ, Josef - BÁBEK, Ondřej - KOSINA, Marcel Hranická propast očima geologů Ochrana přírody, 2009, V.64, No.1, p : 4 figs., 10 refs. - ISSN X Klíčová slova: přírodní rezervace; geomorfologie; kras; jeskyně; propasti; průzkum geologický; metody geofyzikální; hloubka; výzkum; mikroorganismy Geomorfologie území, v němž se nachází Hranická propast, nejhlubší v České republice; historie geologickéhho poznání propasti, strukturní výzkum propasti a jeho výsledky; mikrobiologie v Hranické propasti - prostředí výskytu specifických speleotém, mikrobiální analýza prostředí a speleotém; geofyzikální průzkum v okolí Hranické propasti, výsledky geofyzikálních měření. 11

12 Památky středních Čech.... 2/2009 MACEK, Petr Zámek v Mníšku pod Brdy Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p.1-9. : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; zámky; památková péče; průzkum stavebně historický; stavební vývoj; baroko Charakteristika zámku v Mníšku pod Brdy, venkovského panského sídla a jeho dlouhodobého stavebního vývoje. ŽIŽKA, Jan K obnově fasád zámku v Mníšku pod Brdy Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p : 22 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; zámky; baroko; památková péče; restaurace budov; obnova památek; fasády; detaily architektonické; omítky; práce restaurátorské V letech byla realizována oprava tesařských konstrukcí, obnova střech, fasád i interiérů zámku v Mníšku pod Brdy. V příspěvku je přiblížen průběh stavebních prací zaměřený na obnovu fasády, její výchozí zásady, problémy a technologické postupy. BIEGEL, Richard Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; zámky; baroko; památková péče; průzkum stavebně historický; řešení interiérů; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; malířství dekorativní; umění výtvarné, tématika a charakter Raně barokní rezidence v Mníšku pod Brdy a její piano mobile; nalezené fragmenty stropů a maleb spadající do doby velké raně barokní přestavby zámku, které patří k nejcennějším památkám svého druhu u nás. MARTINCOVÁ, Dagmar Zpřístupnění expozic státního zámku Mníšek pod Brdy Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p : 32 figs., 23 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; zámky; baroko; památková péče; obnova památek; restaurace budov; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; práce restaurátorské; využití architektonických památek; muzea; expozice Stručná historie zámku v Mníšku; stavba zámku a proměny interiérů 1. patra; restaurování poškozených interiérů a příprava expozic, restaurování mobilního fondu; koncepce tvorby mníšeckých zámeckých expozic, charakteristika a sled mísností 1. návštěvnické trasy, charakteristika a sled místností 2. návštěvnické trasy tzv soukromých pokojů posledních majitelů. VOLFOVÁ, Eva - ŽIŽKA, Jan Budova čp. 115 v Mníšku pod Brdy - zahradní dům pana Serváce Engla z Engelsflussu Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p : 14 figs. - ISSN

13 Klíčová slova: stavby historické; budovy obytné; budovy dvoupodlažní; přestavby budov; sýpky; památková péče; průzkum stavebně historický; průzkumy památek Výsledky stavebně historického průzkumu dvoupatrové sýpky s obytným přízemím potvrzující, že se jedná o původní zahradní dům, kolem kterého byla založena zahrada. KROUPA, Pavel Z průzkumu památek na Brandýsku a Říčansku Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p : 25 figs. - ISSN Klíčová slova: průzkumy památek; stavby historické; budovy obytné; zámky; věže; průzkum stavebně historický; opevnění; gotika; stavební vývoj; kaple; kostely Výsledky stavebně historického průzkumu o stavebním vývoji hradu a zámku v Brandýse nad Labem, hradu a zámku ve Škvorci, bývalé jezuitské rezidence ve Staré Boleslavi, piaristické kaple sv. Josefa Kalassanského v Brandýse nad Labem, zámku v Kostelci nad Černými lesy a kostela sv. Jiří v Aldašíně, prováděného v rámci stavebních úprav zmíněných objektů. LÁSKA, Vojtěch - SKÁLOVÁ, Hana - ŽIŽKA, Jan - RAZÍM, Vladislav - MADĚROVÁ, Ludmila - SVOBODA, Petr Ročenka 2007 Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze Památky středních Čech, 2008, V.22, No.2, p samostatné přílohy "Ročenka 2007". : 292 figs., 19 tabs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; stavby světské; stavby církevní; památková péče; průzkumy památek; průzkum stavebně historický; umění výtvarné, uplatnění v architektuře; malířství; plastika; obnova památek; práce restaurátorské Náplň činnosti ústavu, organizační schéma NPÚ-ÚOPSČ; charakteristika činnosti úseku odborného náměstka a úseku provozního náměstka; institucionální výzkumné úkoly, odborná publikační činnost pracovníků NPÚ-ÚOPSČ v roce Projekt /2009 PRŮŠA, Tomáš Slaměný dům ve stodole Projekt, 2009, V.13, No.1-2, p : 17 figs.- ISSN Klíčová slova: stavby historické; stodoly; konstrukce zděné; konstrukce z přírodního kamene; vestavby; obytné domy nízkopodlažní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; půdorysné řešení; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; hmoty pro tepelné izolace; sláma; omítky; malty hlinité Starou kamennou stodolu ukrývající slaměný dům najdeme na samém konci jedné středočeské vesnice. Zvenčí téměř neviditelná stavba získala významné ocenění v architektonické soutěži Nový domov, kterou vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů. DUMBROVSKÁ, Šárka Buddha-Bar Hotel Prague Projekt, 2009, V.13, No.1-2, p : 12 figs. - ISSN

14 Klíčová slova: stavby historické; rekonstrukce budov; hotely; společenské místnosti; restaurace; bary; pokoje; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; řešení dekorativní; design; architektura soudobá; památková péče Naproti baroknímu kostelu mezi Kotvou a Ungeltem trůní v podzemí historického domu socha myslitele východního učení v nadživotní velikosti. Důvodem je realizace prvního Buddha-Baru u nás. Ve světové premiéře byl také zahájen provoz butikového hotelu, jenž snoubí prvky orientálního luxusu s originálním designem. Projekt pražské buddhistické trojice - kavárny, baru a hotelu připravil francouzský vizionář Raymond Visan se společností DWA Architects. Vnímavost k české historii se uplatnila v citlivém přístupu k rekonstrukce celého objektu. Silniční obzor.... 2/2009 HERLE, Vítězslav Aplikace nových norem a předpisů v pozemních komunikacích Silniční obzor, 2009, V.70, No.2, p : 2 figs. - ISSN Klíčová slova: normativní dokumenty; technické normy; normy republikové; harmonizace předpisů a norem; technické podmínky; výstavba dopravní; silnice; metody navrhování konstrukcí; práce zemní; stavby zemní; průzkum geotechnický; zpevňování zemin; konstrukce z vyztužené zeminy; geosyntetika; násypy; odlehčení; kamenivo lehké Informace o aktualizaci důležitých předpisů a norem pro geotechnické práce na pozemních komunikacích: ČSN Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; TP 76, část A, B, C Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; TP 94 Úprava zemin; TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací; TP 198 Vylehčené násypy pozemních komunikací. FRANKOVSKÁ, Jana - KOPECKÝ, Miloslav Nové technické predpisy pre cestné komunikácie na Slovensku Silniční obzor, 2009, V.70, No.2, p : 2 tabs., 7 refs. - ISSN Klíčová slova: normativní dokumenty; technické normy; normy evropské /EN/; harmonizace předpisů a norem; normy republikové; výstavba dopravní; stavby dopravní; silnice; geologické podmínky; průzkum geotechnický; zákony a předpisy; technické podmínky V současném období se zvyšuje tempo přípravy a výstavby silniční sítě na Slovensku. S tím vznikla potřeba vypracovat nové technické předpisy v této oblasti. Druhým důvodem je vstup Slovenska do EU a přijímání evropských norem do soustavy slovenských technických norem. V roce 2008 bylo na Slovensku schváleno pro pozemní komunikace 11 nových technických předpisů. Dva z nich se týkají inženýrské geologie a geotechniky, a to: TP 6/2008 Příručka monitoringu vlivu pozemních komunikací na životní prostředí a TP 7/2008 Provádění inženýrsko geologického průzkumu pro silniční stavby. V příspěvku je stručně popsána základní náplň obou dokumentů. SEIDLER, Tomáš - CIHLÁŘOVÁ, Denisa Údržba silnic na poddolovaném území Silniční obzor, 2009, V.70, No.2, p : 3 figs., 3 tabs., 16 refs. - ISSN Klíčová slova: oblasti poddolované; silnice; dálnice; údržba budov a staveb; zima; odklízení sněhu; léto; poklesové jevy; opravy renovační; financování výkonů; plánování; rozpočet Údržba silničních komunikací je nezbytná pro zajištění jejich dlouhé životnosti, bezpečnosti, komfortu jízdy či plynulosti dopravy. Údržbu lze rozdělit na dva základní druhy, údržbu zimní a letní. Zimní část zajišťuje zejména sjízdnost komunikací. V letním období se pak v rámci údržby 14

15 provádějí opravy. Pro efektivní využití finančních prostředků a dosažení optimálního výsledku údržby lze využít tzv. systém hospodaření s vozovkou. Tento systém lze použít také v oblastech postižených zvláštními vlivy z poddolování. STUART, Nevin D. - YOUTCHEFF, John S. - MOGAVER, Walaa S. - SHASHIDHAN, Naga - NEEDHAM, Susan - PAROBECK, Scott - DAVIS, Frank - SHENOY, Aroon Hodnocení vodní citlivosti asfaltových směsí Silniční obzor, 2009, V.70, No.2, p : 6 figs., 4 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: asfaltové směsi; asfaltová pojiva; asfalty modifikované; odolnost proti vodě; odolnoist proti deformacím; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; přístroje zkušební; zkušební metody; zkoušky, podmínky; uložení ve vodě; výsledky měření Studie hodnotí vliv vodní citlivosti u vybraných vzorků jedenácti asfaltových směsí s použitím metodiky pojíždění kolem typu Hamburg WTD. Zkoušky se prováděly na deskách ve vodní lázni, které byly pojížděny ocelovým kolem. Výsledkem je skutečnost, že některá pojiva mají rozdílné vlastnosti vůči vodní citlivosti, které nejsou v korelaci s pevnostním parametrem G/sin(delta) při 58 C. SOVAK.... 2/2009 ADÁMEK, Zdeněk - CABAL, Jan Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje SOVAK, 2009, V.18, No.2, p.1/33-4/36. : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: řeky; povodí; stavby vodohospodářské; zásobování vodou centrální; zásobování pitnou vodou; úpravny vody; rekonstrukce budov a staveb; výrobní kapacita; úprava vody; provzdušňování vody; úprava vody chemická; flokulace vody; filtrování; chlorování vody; rozvod vody; čerpací stanice Příspěvek podrobně popisuje část D projektu rekonstrukce a výstavby vodohospodářské infrastruktury Břeclavska v povodí řeky Dyje - rekonstrukci a zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici na Moravě a propojení skupinových vodovodů. HAVLÍK, Vladimír - KUBA, Petr Příspěvek k hydraulickému návrhu a posouzení tlakové kanalizace SOVAK, 2009, V.18, No.2, p.7/39-10/42. : 3 figs., 4 tabs., 12 refs. - ISSN Klíčová slova: vody odpadní domovní; kanalizace domovní; kanalizace tlaková; čerpací stanice; potrubí sací; projektová činnost; dimenzování; optimalizace; hydraulika potrubí; řízení provozu Při zpracování projektové dokumentace zabývající se systémem odvádění splaškových vod s využitím tlakové kanalizace je třeba nejprve navrhnout a následně posoudit dimenze potrubí a vhodnost čerpadel v domovních čerpacích stanicích. Příspěvek stručně komentuje možné přístupy k hydraulickému řešení tlakové kanalizace a na příkladech uvádí rozdíly mezi jednotlivými přístupy, které se odlišují volbou metodických přístupů, návrhových hodnot a optimalizací dimenzí potrubí. Jako nejperspektivnější se ukazuje být způsob řízení provozu tlakové kanalizace v reálném čase. MELOUNOVÁ, Miloslava 15

16 Dešťové vody, oddílné kanalizace a jejich právní úprava vod SOVAK, 2009, V.18, No.9, p.11/43-12/44. : 2 refs. - ISSN Klíčová slova: vody odpadní; vody srážkové; odvodňování; kanalizace; soustava jednotná; soustava dělená; ochrana vod; zákony a předpisy; poplatky Odvádění dešťových vod kanalizací - právní rámec: 1. Zákon č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění, 2. Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. v platném znění. Stavebné materiály /2009 KUCHARÍK, Peter Montáž lešenia na stavbe Stavebné materiály, 2009, V.15, No. 1-2, p : 7 figs. Klíčová slova: práce lešenářské; lešení; lešení pevná; lešení montážní; spojky lešení; podlážky lešení Článek uvádí podstatné zásady a požadavky, které je nutno dodržovat při montáží lešení. Autor klade důraz na činnosti, které mají významný vliv na jeho stabilitu, funkčnost i únosnost. Podrobně se věnuje zakládání i kotvení lešení a hodnotí i používání různých druhů spojek. Na obrázcích jsou uvedeny příklady různých typů lešení. BARTÁK, Kamil Pádom z výšky možno predcházať Stavebné materiály, 2009, V.15, No. 1-2, p : 8 figs.,3 refs. Klíčová slova: bezpečnost práce; bezpečnost proti uklouznutí; bezpečnostní opatření; záchytná zařízení; ochranná zábradlí; zábrana před pádem; zábrana úrazům V zemích EU každým rokem umírá v průměru osob na následky pracovních úrazů. Pracovníci ve stavebnictví jsou zvláště vystaveni nebezpečí úrazu. Autor vyjmenovává způsoby, kterými je možno zabránit pádům z výšky nebo do hloubky. Jsou to primární způsoby a poklopy, zábradlí, zábrany a další ) a sekundální možnosti zajištění proti pádu (lešení, záchytné sítě, pracovní plošiny atd.), a konečně i různé bezpečnostní pásy. Přehledná informace. FAJKOŠ, Antonín Pevnosť spojov jednovrstvových mechanicky kotvených asfaltových pásov Stavebné materiály, 2009, V.15, No. 1-2, p : 4 figs. Klíčová slova: střechy ploché; krytiny; lepenky dehtové; asfalt; práce pokrývačské; kotvení; spoje; připevňovací zařízení V článku autoři pojednávají o řešení mechanické odolnosti, zejména pevnosti spojů. Jsou popsány požadavky na mechanicky kotvené asfaltové pásy i chyby, ke kterým dochází při realizaci kotvících systémů. Dále jsou popsány experimentální zkoušky podle STN EN 13707, vliv polohy a geometrie kotvicího prvku na kvalitu spoje i vliv nosné vložky asfaltového pásu. MRNÍK, Anton Supermarket na báze dreva Stavebné materiály, 2009, V.15, No. 1-2, p : figs. Klíčová slova: dřevostavby; konstrukce dřevěné; konstrukce dřevěné vyztužené; konstrukce lepené; domy obchodní; budovy obchodní; ekologie 16

17 V Rajci na Slovensku byl postaven první ekologický supermarket z materiálů na bázi dřeva. Dřevostavby nezatěžují životní prostředí, i provoz budovy zatěžuje prostředí minimálně. Je posána konstrukce budovy, stavební prvky (nosníky, vazníky, stěny, střešní plášť). Stavba má ověřit trvanlivost konstrukce i její odolnost proti povětrnostním podmínkám. PEŠEK, Petr Ochrana oceľových konštrukcií proti korózií Stavebné materiály, 2009, V.5, No. 1-2, p : figs. Klíčová slova: konstrukce ocelové; ochrana proti korozi; odolnost proti korozi; izolační nátěry; ochranné prostředky Pro základní konstrukční materiály je možno korozní odolnost v různých atmosferických prostředích odvodit na základě ČSN ISO 9223 a Jsou uvedeny obecné zásady pro konstrukce z hlediska protikorozní ochrany, zejména pro ocelové materiály, včetně jejich protikorozní odolnosti v různých atmosferických podmínkách. Jsou popsány i základní nátěrové systémy i způsob jejich volby. BEDNÁŘOVÁ, Petra Použití parozábran v šikmých strechách Stavebné materiály, 2009, V.5, No. 1-2, p : figs., 7 refs. Klíčová slova: střechy šikmé; střešní plášť; parozábrany; vlhkost; větrání Problematika parozábran, při jejichž zhotovování dochází k mnoha konstrukčním chybám a závadám. Popis funkce parotěsné vrstvy ve skladbě střešního pláště, vliv relativní vlhkosti v interiéru na vlhkostní režim konstrukce, uvádí příklad reakce hydrofobizované a nehydrofobizované izolace na vlhkost. Navrhuje nové přístupy k řešení šikmých střešních pláštů. PČOLA, Štefan Akustické stropné podhľady Stavebné materiály, 2009, V.5, No. 1-2, p : 5 figs. Klíčová slova: stropy; podhledy akustické; podhledy s osvětlením; akustika; interiér; mikroklíma Dobrá akustika je neoddělitelným prvkem interiéru, zajišťuje vysoký stupeň soukromí, vysokou kvalitu zvuku i řeči. Autor podrobně rozebírá jednotlivé typy podhledů i možnosti jejich využití. Zdůrazňuje význam osvětlení i požadavky na akustiku, která je spojená s funkcí daného prostoru. Uvádí konkretní příklady kvalitních řešení. RUŽIČKA, Jan - ZAČAL, Radek Realizácia nízkoenergetického rodinného domu Stavebné materiály, 2009, V. 5, No. 1-2, p : figs., 1 tabs.,2 refs. Klíčová slova: nízkoenergetické domy; domy rodinné; úspory energie; tepelná bilance; využití tepla; izolace tepelné; ekologie Jeden z možných přístupů, jak je možno navrhovat energeticky úspornou stavbu a jak se kontroluje její kvalita z energetického hlediska. Jsou popsány jednotlivé fáze výstavby, metodika výpočtu, přehled jednotlivých variant, příklady porušení tepelných mostů, způsob kontroly vzduchotěsnosti stavby. 17

18 Stavební a investorské noviny.... 1/2009 ZAHRADNICKÝ, Jiří Efektivní podtlakové odvodnění plochých střech Stavební a investorské noviny, 2009, V. 16, No. 1, p : figs., Klíčová slova: ploché střechy; voda srážková; odvodnění zastřešení; odvodnění povrchové; odvodnění podtlakové; vpusti střešní Hromadění vody na streše může být příčinou mnoha poruch plochých střech. Je proto třeba zajistit co možná nejrychlejší odvod vody z jejího povrchu. Je popsán podtlakový systém Gerberit Pluvia. Široký sortiment vtoků umožňuje použití v různých typech střešních konstrukcí, mezi výhody patří vlastní upevňovací systém i speciální způsob spojování trub a tvarovek. Příklady realizace. KLAS, Mojmír Bezpečnost při práci na plochých a šikmých střechách Stavební a investorské noviny, 2009, V. 16, No. 1, p : figs., Klíčová slova: bezpečnost práce; střechy; bezpečnost proti uklouznutí; ochranná opatření na staveništi, ; bezpečnostní opatření; ochranná zařízení Mezi základní rizika vzniku úrazu pádem patří přepadnutí přes hranu střechy, propadnutí střechou a propadnutí otvorem ve střeše (např. nechraněný světlík). Autor popisuje způsoby řešení bezpečnosti na střechách, uvádí výhody i nevýhody přenosných i trvalých kotvicích prostředků. Závěrem uvádí nejčastější chyby v plánování, resp. projektování bezpečnostních prvků. TICHOMIROV, Vladimír Konstrukce průmyslových střech Stavební a investorské noviny, 2009, V. 16, No. 1, p : 4 figs., 5 refs. Klíčová slova: střechy průmyslové; střechy ploché; střechy pochůzné; stavby průmyslové; navrhování konstrukcí; konstrukční prvky Rozdělení průmyslových objektů podle účelu na nevýrobní, provozní a skladové, z konstrukčního hlediska převažuji jednoplášťové střechy ploché. Požární zatížení určuje volbu konstrukčního materiálu, kontrukci dále ovlivňuje cena i termíny výstavby. Osvětlení interiéru, hydroizolace, dále i architektonické a uživatelské požadavky. Nová střecha pro soudobé moderní umění Stavební a investorské noviny, 2009, V. 16, No. 1, p : figs., Klíčová slova: rekonstrukce; střecha; sanace; hmoty pro tepelné izolace; polyuretan; odolnost proti klimatickým vlivům Informace o rozsáhlé sanaci střechy budovy Veletržního paláce Národní galerie v Praze. Byla použitá tepelná izolace z tvrzené polyuretanové pěny na ploše 1000 m 2. Sanace byla dokončena v prosinci Izolační desky Perun jsou silné 100 mm a jsou opatřeny hliníkovou fólií. Stručná informace. DOSTÁLOVÁ, Jitka Zelené střechy Stavební a investorské noviny, 2009, V. 16, No. 1, p. 44. : 4 figs., 18

19 Klíčová slova: střešní plášť; střechy ploché; střechy šikmé; zahrady nástřešní; výsadba zeleně; ekologie; architektura; životní prostředí Autorka uvádí výhody zelených střech (ochrana hydroizolace, zlepšení tepelné i zvukové izolace, snížení prašnosti, akumulace srážkové vody a další) objasňuje základní pojmy (extenzivní zeleň, intenzivní zeleň, vegetační souvrství) a zdůrazňuje zásady, na které je nutno dbát v navrhování zelených střech. Tyto střechy nalézají stále širší uplatnění. Stavební obzor.... 2/2009 FAJMAN, Petr - MÁCA, Jiří - BERAN, Pavel Rozložení sil v klenbě Vladislavského sálu Stavební obzor, 2009, V.18, No.2, p : 12 figs., 2 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: architektonické dědictví; stavby historické; budovy obytné; hrady; sály; stropy; konstrukce prostorové; klenby křížové; žebra; táhla; poruchy, příčiny; zatížení od změn teploty; vlhkost; výzkum; modely trojrozměrné; výpočetní modely; výpočty konstrukcí; výpočty podle dovolených namáhání; teorie 2. řádu; únosnost; napětí tahové Klenba Vladislavského sálu je historicky cenná a konstrukčně zajímavá. Rozložení sil mezi klenbou a žebry není známo, protože nebylo doposud řešeno a žádný výpočet z doby stavby nebo rekonstrukce se nedochoval. Dalším zajímavým problémem je odezva na změnu teplot s ohledem na skutečné působení. Nové výzkumy ukazují, že teplotní a vlhkostní změny jsou častou příčinou poruch. KOČÍ, Václav - MADĚRA, Jiří - ČERNÝ, Robert - ROVNANÍKOVÁ, Pavla Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov Stavební obzor, 2009, V.18, No.2, p : 16 figs., 5 tabs., 3 refs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; fasády; opravy renovační; omítky; malty vápenné; výzkum; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; složení směsi; přísady; zkušební tělesa; zkoušky jakosti; odolnost proti mrazu; výpočty konstrukcí; simulace; konstrukce z cihelného zdiva; konstrukce z přírodního kamene; pískovce; opuka; konstrukce, životnost Článek se zabývá trvanlivostí nově navržených exteriérových omítek pro historické budovy. V experimentální části je nejprve posouzena odolnost proti mrazu. Programem TRANSMAT je poté zjištěn počet zmrazovacích cyklů v jednom referenčním roce. Výpočty jsou provedeny pro tři vápenaté omítky s přísadami aplikovanými na třech charakteristických materiálech nosné konstrukce. Na základě experimentálních a počítačových dat je odhadnuta životnost povrchových vrstev. JANDA, Zdeněk - ZEMAN, Jan - ŠEJNOHA, Jiří Zjednodušené modely interakce volného předpínacího kabelu s konstrukcí Stavební obzor, 2009, V.18, No.2, p : 8 figs., 2 tabs., 8 refs. - ISSN Klíčová slova: konstrukce z předpjatého betonu; předpínání bez soudržnosti s betonem; předpínání dodatečné; vedení předpínacích jednotek; křivka; konstrukce betonové; předpínací kabely; spolupůsobení konstrukcí; síly tření; smyk; výpočty konstrukcí; modelování V článku je předložena analýza dvou základních modelů chování volných předpínacích kabelů ve tvaru křivky s konstantní křivostí. První případ vychází z tradičního předpokladu tření v důsledku pokluzu mezi kabelem a konstrukcí. Je diskutována jak spojitá, tak diskrétní formulace s důrazem na 19

20 kalibraci diskrétního přístupu. Druhý model je pak založen na smykové interakci v důsledku poddajného rozhraní kabel/konstrukce se zanedbatelným pokluzem předpínací výztuže. JOKL, Miloslav Mikroklima a architektura Stavební obzor, 2009, V.18, No.2, p : 3 figs., 1 tabs., 17 refs. - ISSN Klíčová slova: budovy; architektonické řešení; prostředí vnitřní; klima vnitřní; mikroklima; klima příjemné; klima rušivé; teplota vzduchu; vlhkost vzduchu; hygiena vzduchu; ochrana proti hluku; klimatizace; syndrom nemocných budov; ochrana čistoty ovzduší; hygiena staveb; inteligentní budovy; zákony a předpisy; technické normy Účelem architektonických děl je především zabezpečení vnitřního prostředí pro člověka jako uživatele. Ne vždy je tato snaha úspěšná, neboť při výskytu syndromu nemocných budov může být znehodnoceno i cenné umělecké dílo. Nezanedbatelné hygienické námitky mohou zastavit i postup architektonických prací. Závěrem článku je věnována pozornost nejnovějším poznatkům z tohoto oboru včetně aplikace systému inteligentní budovy do projektu. ŠVEC, Mojmír - VOREL, Vladimír Měření vodorovných posunů stavebních objektů metodou měrné přímky - část 2 Stavební obzor, 2009, V.18, No.2, p : 4 figs., 7 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: přehrady; deformace při zatížení; posun od deformace; geodetická zaměřování; měřičská kontrola objektu; kontrolní pevné body; geodetické měřicí metody; měření směrová a úhlová; geodetické přístroje; přístroje úhlové; teodolity; geodetické sítě; polygonové tahy; přesnost měření Druhá část příspěvku je věnována ověření přesnosti metody záměrné přímky na přehradě Slapy. Je nastíněna konfigurace geodetické sítě a zabezpečení nucené centrace teodolitu i cílových zařízení. Podrobně se popisuje rozsáhlé experimentální měření se záměrným měřítkem, dále při metodě malého úhlu a také při použití polygonového pořadu. Výsledky ověřování přesnosti jsou shrnuty v několika tabulkách. V textu je několik odvolávek na první část příspěvku. ŠTRONER, Martin - POSPÍŠIL, Jiří Modelování vlivu atmosféry na geodetická měření při požární zkoušce v Mokrsku Stavební obzor, 2009, V.18, No.2, p : 8 figs., 3 tabs., 11 refs. - ISSN Klíčová slova: požární zkoušky experimentální; požární úseky; konstrukční řešení; deformace při zatížení; průhyb; geodetická zaměřování; kontrolní pevné body; geodetické měřicí metody; měření směrová a úhlová; geodetické přístroje; záření elektromagnetické; přesnost měření; chyby, výpočet; modelování V článku je prezentováno numerické modelování vlivu svislé složky atmosférické refrakce pro odhad systematické chyby působící na trigonometrické měření průhybů konstrukce při požární zkoušce v Mokrsku. Stavební právo.... 4/2008 TAUFEROVÁ, Marie Vyhláška č.23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb Stavební právo, 2008,No. 4, p

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č.

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H č e r v e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 3 8 3 Architekt, 2009, č. 3 7 4 ASB (Č), 2008,

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11

životní cyklus staveb časopis diskuze: pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice stavba roku: Rekonstrukce Malostranské besedy 03/11 2011 MK ČR E 17014 03/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana VÝTAHY Z ODBORNÝCH ČLÁNKŮ ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 4 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Bauen mit Holz č. 3 / 2014 3 Building č. 6 / 2014 4 Building č.

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu

LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu LÉTO 2010 Magazín o životě nejen s kuličkou liaporu 4 5 Realizace Nový bytový dům Sacre Coeur 6-8 Reportáž Bytový dům pro náročné Sacre Cour v Praze 9 Služby Balené zboží a jeho distribuce 10-11 Novinky

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více