Plán práce OU a PrŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce OU a PrŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015"

Transkript

1 č.j.: 2014/47 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce OU a PrŠ školní rok 2014 / 2015

2 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu je kvalitní příprava žáka pro zvolenou profesi a podpora komunikativních dovedností. V oblasti výchovné bude práce zaměřena na oblast prevence patologických jevů (zneužívání návykových látek, záškoláctví). V oblasti mezilidských vztahů je hlavním cílem vychovat k toleranci a vzájemné snášenlivosti. Žáci Odborného učiliště první ročníky - vytvoření správných pracovních návyků a vědomí o pravidlech školní docházky na střední škole, seznámení se základy zvoleného oboru v praktickém i teoretickém vyučování, získání základních teoretických poznatků potřebných pro zvolený obor, osvojení znalostí potřebných k soběstačnosti žáka ve společnosti, spolupráce vyučujících s rodinou žáka, rozvíjení znalostí potřebných pro úspěšnou komunikaci ve společnosti druhé ročníky - prohloubení znalostí získaných v prvním ročníku, trvalé osvojení vědomostí a dovedností potřebných pro zvolený obor, posílení vztahu ke zvolenému oboru, prohloubení praktických dovedností produktivní prací u firem v regionu, vytvoření pocitu odpovědnosti za své jednání a rozhodování, uzavření procesu získávání základních znalostí a dovedností potřebných pro zvolený obor závěrečné ročníky - prohloubení vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia, zvládnutí složitějších technologií, přístrojů a zařízení, jejich oprav a údržby, seznámení s novými předpisy a materiály, novými technologiemi a novinkami v oboru, produktivní práce u firem v regionu, seznámení žáků s principy tržní ekonomiky a postavením jednotlivce v tomto systému, seznámení žáků se základy pracovněprávních vztahů, pomoc pedagogů při orientaci na trhu práce, pěstování pocitu odpovědnosti žáků za vlastní práci, příprava na vykonání závěrečné zkoušky Žáci Praktické školy první ročníky prohloubení znalostí získaných během základů vzdělání, vytvoření správných pracovních návyků a vědomí o pravidlech školní docházky na střední škole, osvojení znalostí potřebných k soběstačnosti žáka ve škole, rozvoj komunikativních dovedností a osobnostních vlastností, vše přiměřeně svým schopnostem, spolupráce vyučujících s rodinou žáka druhé ročníky rozvoj vykonávání samostatných činností, příprava k uplatnění na trhu práce, příprava pro osobní a občanský život i pro další vzdělávání, prohloubení rozvoje komunikativních dovedností a osobnostních vlastností, vše přiměřeně svým schopnostem, spolupráce vyučujících s rodinou žáka, příprava na vykonání závěrečné zkoušky 2

3 Pedagogičtí pracovníci školy užší propojení teoretického a praktického vyučování, zejména návazností tématických plánů obou pedagogických úseků během celého školního roku, zvyšování kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických pracovníků studiem a účastí v DVPP, upevňování základů a znalostí práce s PC, používání programu Bakalář, zapojení pedagogických pracovníků do mimoškolní činnosti Školní rok Organizace školního roku 2014 / 2015 Zahájení školního roku Podzimní prázdniny 27. a Vánoční prázdniny Vyučování bude zahájeno Ukončení 1. pololetí Jednodenní pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Ukončení 2. pololetí Hlavní prázdniny Výdej vysvědčení: za 1. pololetí čtvrtek 29. ledna 2015 za 2. pololetí úterý 30. června 2015 Organizace školní docházky ozn. součást název KKOV sudý týden lichý týden třídy školy oboru Po Út St Čt Pá Po Út St Čt Pá 1.PŠ PrŠ PrŠ dvouletá C/02 T T T T T T T T T T 2.PŠ PrŠ PrŠ dvouletá C/02 T T T T T T T T T T 1.PJ PšJ PrŠ jednoletá C/01 T T T T T T T T T T 1.PR OU Prodavačské práce E/01 T T T T T 1.ZA OU Strojírenské práce E/01 T T T T T 1.PZ OU Zednické práce E/01 T T T T T 1.PZ OU Pečovatelské práce E/01 T T T T T 1.K OU Kuchařské práce E/01 T T T T T 2.K OU Kuchařské práce E/01 T T T T T 2.ZP OU Zednické práce E/01 T T T T T 2.PP OU Pečovatelské práce E/01 T T T T T 2.PZA OU Prodavačské práce E/01 T T T T T 2.PZA OU Strojírenské práce E/01 T T T T T 3.PK OU Pečovatelské práce E/01 T T 3.PK OU Kuchařské práce E/01 T T 3.ZZP OU Prodavačské práce E/01 T T 3.ZZP OU Zámečnické práce E/01 T T 3.ZZP OU Zednické práce E/01 T T poznámka: T označuje den teoretického vyučování 3

4 Organizace praktického vyučování a UOV ROZVRŽENÍ UČEBNÍ DOBY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 2014/2015 Skupina OV Třída Počet žáků UOV Týden Pracoviště Začátek uč.doby Přestávky Konec uč. doby 1 1.K 8 pí. Formánková S 1. ZŠ K 8 pí. Formánková L 1. ZŠ 6: K 8 pí. Štochlová S 7. ZŠ K 5 pí. Štochlová L 7. ZŠ PK 5 pí. Štochlová S-L 7. ZŠ PR 7 pí. Vybíralová S Billa Drkolnov ZZP 4 pí. Vybíralová S-L Billa Drkolnov PR 7 pí. Žáková S Kaufland PZA 7 pí. Žáková L Kaufland PZ 5 pí. Bendová S DD Rožmitál PP 10 pí. Bendová L DD Rožmitál PK 5 pí. Bendová S-L DD Rožmitál ZA 9 p. Váňa S OU - dílny PZA 4 p. Váňa L OU - dílny ZZP 4 p. Váňa S-L OU - dílny ZP 8 p. Matoušek S OU - dílny ZP 6 p. Matoušek L OU - dílny ZZP 3 p. Matoušek S-L OU - dílny ZP 7 p. Humhal L OU -dílny Zvonění - teoretické vyučování 0. hod. 7:10-7:55 1. hod. 8:00-8:45 2. hod. 8:55-9:40 3. hod. 10:00-10:45 4. hod. 10:55-11:40 5. hod. 11:50-12:35 6. hod 12:55-13:40 7. hod. 13:50-14:35 8. hod. 14:40-15:25 4

5 Pedagogické rady Pedagogická rada v 8:30 hod. organizace úvodních školních dnů, organizace školního roku, seznámení se Školním řádem a Vnitřním klasifikačním řádem, pedagogická dokumentace, stavy žáků Pedagogická rada v 14:00 zhodnocení zahajovacích prací šk. r. 2014/2015, pedagogická dokumentace žáků ( kontrola údajů ), stavy žáků ve třídách a oborech, nové předpisy a vyhlášky pro pedagogické pracovníky, hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, návrhy na výchovná opatření (třídní učitelé, UOV), průběžné hodnocení plánovaných akcí Pedagogická rada v 14:00 hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, návrhy na výchovná opatření (třídní učitelé, UOV), průběžné hodnocení plánovaných akcí, přijímací řízení pro školní rok 2015/2016, ročníkové práce, závěrečné zkoušky Pedagogická rada v 14:00 hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí (třídní učitelé, UOV), příprava závěrečných zkoušek, průběžné hodnocení plánovaných akcí Pedagogická rada - závěrečné ročníky v 14:00 hodnocení prospěchu a chování za 2.pololetí, harmonogram závěrečných zkoušek, průběžné hodnocení plánovaných akcí Pedagogická rada ( 1.,2. roč.) v 12:30 hodnocení prospěchu a chování za 2.pololetí, opakování ročníků - návrhy, doporučení, průběžné hodnocení plánovaných akcí Závěrečná porada v 10:00 zhodnocení školního roku 2014/2015, informace o školním roce 2015/2016 Porady vedení školy 1x měsíčně, další dle potřeby a situace Konzultační hodiny pedagogických pracovníků Konzultace vyučujících se žáky nebo zákonnými zástupci lze dohodnout předem. Konají se v budově OU (3. patro sborovna školy) a budově PrŠ. 5

6 Třídní učitelé, náhradní třídní učitelé, učitelé odborného výcviku třída kmenová učebna třídní učitel náhradní třídní učitel UOV 1.PŠ Učeb. PŠ velká Mgr. Chroumalová Mgr. Majerová 1.PJ Učeb. PŠ malá Mgr. Šlapáková p. Bejček 1.PR 304 Mgr. Svobodová Mgr. Soukupová 1.K 310 Mgr.Sladká Mgr. Soukupová 1.ZA 306 Ing Šornová Mgr.Kocourková 1.PZ 307 Mgr.Kocourková Mgr.Bc.Burmannová 2.PŠ Učeb. PŠ nová Mgr. Prokopová Mgr. Majerová 2.PZA 304 Mgr. Soukupová Ing. Šornová 2.PP 307 Mgr.Bc.Burmannová Mgr. Svobodová 2.K 310 Mgr. Sladká Mgr. Svobodová 2.ZP 305 Ing. Špachtová Mgr. Soukupová 3.PK 303 Mgr.Kocourková Mgr.Bc.Burmannová 3.ZZP 306 Ing. Šornová Ing. Špachtová Výchovný poradce učební obory OU a PrŠ Mgr. Sladká Konzultace žáků nebo zákonných zástupců s výchovným poradcem lze dohodnout individuálně. Konají se v budově OU a PrŠ (3.patro volné uč ) Školní metodik prevence učební obory OU a PrŠ Mgr. Martin Šverma Správci učeben a odborných učeben úsek TV Učebna Správce učebna správce 303 Mgr. Kocourková 016 Mgr. Svobodová 304 Mgr. Svobodová Učebna PŠ malá Mgr. Šlapáková 305 Ing. Špachtová Učebna PŠ velká Mgr. Chroumalová 306 Ing. Šornová Učebna PŠ velká č.2 Mgr.Prokopová 307 Mgr.Bc.Burmannová pozemek Praktické školy Mgr. Majerová 6

7 308 Mgr. Kocourková kuchyňka Praktické školy Mgr. Majerová 310 Mgr.Sladká relaxační místnost PŠ Mgr. Prokopová tělocvična Mgr. Kocourková úsek PV dílna - učebna Správce dílna - učebna správce 1 zedníci p.matoušek 13 - zámečníci p.váňa 3 obrobna p.váňa laboratorní kuchyně pí.vondrášková 4 - zámečníci p.váňa dílna pečovatelské práce pí.bendová Hala p.váňa 2- dřevodílny p. Matoušek svařovna p. Váňa Správci kabinetů kabinet knihovna pro žáky knihovna pro učitele posilovna kabinet tělesné výchovy sklad tělesné výchovy správce Mgr. Sladká Mgr. Sladká Mgr. Kocourková Mgr. Kocourková Mgr. Kocourková Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky budou konat žáci 3. ročníků, 1.ročníku PJ a. 2.ročníku PŠ. Žáci tříd: 3.ZA, 3.ZP, 3.K, 3.PP, 3.PR, 1.PJ a 2.PŠ. pedagogická rada: , vydávání vysvědčení studijní volno: písemná část: praktická část: ústní část: studijní volno: praktická zkouška PŠ a PJ: teoretická zkouška PŠ a PJ: Harmonogram. Přijímací řízení, přijímací zkoušky Rozpis celého přijímacího řízení bude vydán jako příloha plánu práce školy do s uvedením oborů, které budou konat přijímací zkoušku, dále s uvedením termínů a pracovníků, kteří budou zajišťovat přijímací řízení. 1. kolo pondělí

8 Ročníkové práce Harmonogram ročníkových prací připraví ZŘPV pí. Vondrášková a ZŘTV Mgr. Petr Tošovský jako přílohu plánu práce do Plán exkurzí září termín místo třída / obor FOR ARCH Letňany říjen Karcher Příbram 1.PP Zednické + zámečnické práce, ročník říjen Hobby České Budějovice 1.K říjen Stavba rodinného domu Zednické práce, ročník říjen Keramika Příbram 1.ZP listopad Firma BOBCAT Dobříš 2. ZA, 2ZP listopad Výstava - Zámeček Příbram 2.PP listopad Aranžování květin Příbram 3.PR listopad Hypermarket Albert 1.PR listopad Paladium Praha 2.PR prosinec Hornický domeček Příbram 1+3.PP prosinec Tesco, OBI Příbram 2.KP prosinec Výstava - Zámeček Příbram 1.K, 1.ZP prosinec Expozice ČNB "Lidé a peníze" + centrum EU 2.K únor Muzeum Policie ČR 1.ročníky únor Exkurze do prodejny Gastro Příbram 1. KP březen Pekárna PB + Drogerie DM Příbram 1.PR duben Domov důchodců Dobříš 1.PP duben Masna Bedřich Dobříš 2.K duben Příbramská galerie 2.PP květen mezinárodní knižní veletrh SVĚT KNIHY PRAHA Památník nár.pís. dle rozvrhu 8

9 květen Pekárna, cukrárna Hořovice 1.K květen Pekárna a cukrárna Příbram 2.PR květen Exkurze KÚ Praha 2.K květen Buzuluk Komárov 2.ZA květen Národní muzeum Praha 1.K květen Úřad práce Příbram závěrečné ročníky květen Pekárna, cukrárna Hořovice 1.K květen Živnostenská výstava Příbram 1.ZP + 2.ZP květen Hornické muzeum, Mariánská štola, šachta Anna 1.ZP květen MACH Praha - Letňany 1.ZE + 2.ZE červen Technické muzeum Praha 1.zám.+ zed. červen Národní muzeum Centrum EU Praha 2.K červen Hornické muzeum Příbram 1.PP pozn. : Finanční krytí uvedených akcí je závislé na ekonomické situaci školy. Plán kurzů Lyžařsko výcvikové zájezdy - leden až březen 2015, dle klimatických podmínek Sportovně turistický kurz 11. až Plán přednášek, besed, cvičná evakuace a další akce Informační schůzka pro rodiče žáků 1.ročníků Cvičné evakuace objektů (dílny, školní budova) říjen 2014 Program pro žáky 1.ročníků Prevence patologických jevů mládeže ( K Centrum, sl.belková ) prosinec 2014+leden 2015 Turnaj v sálové kopané listopad 2014 Program S Tebou o Tobě hygiena, onkologická prevence pro žákyně 1.ročníků ( fa Procter & Gamble ) prosinec 2014 Turnaj v košíkové, chlapci leden 2015 Turnaj v košíkové, dívky leden 2015 Tématický celek Ochrana člověka za mimořádných událostí březen

10 Turnaj ve stolním tenise, dívky duben 2015 Přespolní běh okresní kolo - květen 2015 Problematika drog - pokračovat v koncepci problematiky drogové závislosti a patologických jevů, zpracování programu prevence zodpovídá školní metodik prevence Mgr. Martin Šverma Zájmové kroužky - dle zájmu žáků Termíny výplat Informace z ekonomického úseku Výplatní termín je stanoven na 10. den v měsíci. Pokud tento den připadá na svátek, sobotu či neděli, je výplatním dnem poslední pracovní den před tímto termínem. Záloha na mzdu se vyplácí pouze na žádost zaměstnance. Účetní uzávěrky měsíční - do 20. dne následujícího měsíce roční za do ekonomické výsledky pololetní pro do Inventarizace Inventarizace majetku upraveno vnitřní směrnicí. Úřední a pokladní hodiny pondělí : 7:00 10:00 12:30 14:00 úterý : 7:00 10:00 12:30 14:00 středa : 7:00 10:00 12:30 14:00 čtvrtek : 7:00 10:00 12:30 14:00 pátek : 7:00 10:00 12:30 14:00 výplata odměn žáků za produktivní práci 10.den v měsíci 11:00 14:30 Vyúčtování Vyúčtování běžného měsíce - upraveno vnitřní směrnicí. 10

11 Cestovní příkazy, provozní zálohy Vyúčtování pracovní cesty do 10 dnů po skončení pracovní cesty. V měsíci prosinci předložit vyúčtování pracovní cesty a provozních záloh do Přílohy Harmonogram ročníkových prací do Harmonogram závěrečných zkoušek do Zajištění přijímacího řízení do Případné změny vyhrazeny! V Příbrami, pozn. : Tento plán práce je k dispozici na školní počítačové síti, kde jsou rovněž průběžně upřesňovány plány práce na jednotlivé měsíce. Mgr.Pavel Bartl ředitel školy 11

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015 Č.j. 2014/48 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2014 / 2015 1 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark Agentura zprostředkování práce a kariérního poradenství,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE SŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 17.9.2014 1 Obsah Organizace

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více