Sledování stavu plodu v děloze během porodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování stavu plodu v děloze během porodu"

Transkript

1 Sledování stavu plodu v děloze během porodu 1. Vyšetření při příjmu rodičky Při příjmu rodičky se vedle zevního a vnitřního porodnického vyšetření provádí vstupní kardiotokografie (CTG) s 20minutovým záznamem. Pokud je zachován vak blan a hrdlo je prostupné provádí se amnioskopie. Po příchodu rodičky na porodní sál lékař průběžně sleduje jak stav rodičky, tak plodu. Předpokladem k určení správných postupů je podrobná znalost vývoje porodního nálezu a rychlost progrese porodního děje. Porodní nález je kontrolován ihned po příchodu rodičky na porodní sál a lékař dále zajišťuje intermitentní kontroly porodního nálezu podle potřeby, minimálně po 2 3 hodinách, a určuje případnou medikaci = lékařské vedení porodu. 2. Kardiotokografické monitorování v průběhu porodu (CTG) Stav plodu a děložní činnost kontroluje ošetřující lékař kardiotokografickým monitorováním (obr. 1). U porodů, které jsou hodnoceny primárně jako rizikové, dále u porodů s rozvojem rizika v průběhu porodu nebo při suspektním nálezu CTG toto monitorování probíhá kontinuálně. U zcela fyziologických porodů zvažuje ošetřující lékař možnost intermitentního monitorování nejdéle v půlhodinových intervalech a v mezidobí sleduje ozvy plodu elektronicky nebo i klasickým způsobem pomocí stetoskopu. Obr. 1: Technika zevního a vnitřního sledování akce srdeční plodu a děložní činnosti

2 Obr. 2: Skalpová elektroda před a po zavedení na hlavičku plodu Obr. 3: Fyziologický antepartální CTG záznam (BF 140 úderů/min., akcelerace, undulatorní oscilace)

3 Kardiotokografický nález je hodnocen třemi stupni závažnosti jako fyziologický, suspektní nebo patologický podle uvedeného schématu (tab. 1). Tab. 1. Intrapartální kardiotokogram CTG obraz fyziologický Dlouhodobé frekvenční jevy Středně dlouhé frekvenční jevy Krátkodobé frekvenční jevy Přechodné znaky normokardie t/min neperiodické akcelerace, rané decelerace s amplitudou < 50, pokles s minimem > 100 t/min undulatorní oscilace suspektní patologický projev dekompenzace včetně (projev možnosti kombinace patologických a kompenzace) přechodných znaků tachykardie do 170 t/min déle než 10 min periodické akcelerace saltatorní oscilace tachykardie > 170 t/min, bradykardie < 100 t/min déle než 3 min pozdní decelerace lag time > 20 s variabilní decelerace, ampl. > 50 t/min, pokles pod 100 t/minrané decelerace s ampl. > 50 t/min, pokles pod 100 t/min, s trváním jevu déle než 15 min v kombinaci s trváním decelerace > 60 s a s dobou návratu > 40 s, tvar W silentní/sinusoidní oscilace bradykardie t/min, variabilní decelerace pod uvedeným limitem, zúženě undulatorní oscilace Při hodnocení kardiotokogramu je nutné zvažovat délku trvání případného patologického nálezu, odhadnutou časovou vzdálenost do ukončení II. porodní doby, účinky aplikované medikace (např. útlum po neuroplegické analgezii, po hypotenzivech ap.), stupeň zralosti a vývoje plodu, charakter plodové vody, projevy fetální tísně v anamnéze a případně další projevy těhotenské a porodní patologie. Při rozvoji patologického nálezu je indikováno operační ukončení porodu podle daných operačních podmínek. Jsou-li při diagnostikované hypoxémii plodu dány podmínky pro ukončení porodu císařským řezem, vyloučíme kontrakční zátěž plodu pomocí akutní tokolýzy nejlépe β 2 -sympatomimetiky (Partusisten, Gynipral). Tím odstraníme do vybavení plodu děložní kontrakce (zlepšení uteroplacentární perfúze) a získáme dostatečný časový faktor pro bezpečnou přípravu operace. Současně rodička inhaluje kyslík. 3. Mikroodběr krve z hlavičky plodu Při hraničních a nejasných CTG nálezech máme možnost ověřit si stav plodu za porodu pomocí mikroodběru kapky krve z hlavičky plodu podle Salinga. Určování ph fetální krve z kůže hlavičky plodu bylo zavedeno E. Salingem v r a tato metoda se rychle ujala, avšak dnes se pro technickou náročnost a invazivitu z hlediska plodu nepoužívá (obr. 4). Lze ji použít až po odtoku plodové vody a při takovém nálezu na hrdle děložním, který umožňuje v zrcadlech přímý náběr z

4 hlavičky plodu. Hodnota ph fetální krve z kůže na hlavičce plodu odpovídá hodnotě mezi ph krve v pupečníkové véně a pupečníkové arterii. Obr. 4: Mikroodběr krve z hlavičky plodu podle Sahlinga: amnioskopem se provede šetrná incize skalpu plodu a krev se odebírá do dlouhé kapiláry Interpretace výsledků kapilárního ph plodu za porodu: ph > 7,20 = normální hodnota, ph < 7,20 = počínající hypoxémie plodu, ph < 7,12 = hypoxie plodu. Metodu lze z hlediska bezpečnosti plodu využít maximálně dvakrát během porodu. Vyšetření je vhodné doplnit stanovením venózního ph matky. 4. Intrapartální fetální pulsní oxymetrie Intrapartální fetální pulsní oxymetrie (IFPO) je metoda hodnotící periferní krevní perfúzi stanovením arteriální saturace kyslíkem (SpO 2 )a to stanovením saturace hemoglobinu kyslíkem. Jde o neinvazivní kontinuální metodu monitorování fetální oxygenace, která spolu s ostatními metodami (CTG, ph z hlavičky plodu) vede k diagnostice intrapartální fetální hypoxie. Obr. 5: Sonda pro intrapartální fetální pulsní oxymetrii Po odtoku plodové vody je nutno senzor uložit mezi děložní stěnu a naléhající kůži plodu (obr. 6).

5 Obr. 6: Uložení detektoru pro intrapartální fetální pulsní oxymetrii Současné podmínky pro provedení intrapartální pulsní oxymetrie u plodu jsou těhotenství starší 35 týdnů, pravidelná děložní činnost, odteklá plodová voda, nález na brance alespoň 2 cm, jednočetné těhotenství (u dvojčat je měření možné pouze u plodu A), poloha podélná hlavičkou. Senzor se zavádí mimo kontrakci po dvou prstech zavedených endocervikálně směrem k vyhloubení kosti křížové. Je nutné ho umístit tak, aby fotoemitující diody i fotodetektor byly umístěny na tváři plodu. Hodnoty kyslíkové saturace plodu v průběhu fyziologického porodu zdravého plodu jsou nižší než 70 %. Průměrné hodnoty SpO 2 v I. době porodní jsou 59 ± 10 % a ve II. době porodní 53 ± 10 %. Pokud SpO 2 poklesne pod 30 % na dobu delší než 10 minut, lze očekávat rozvoj hypoxie novorozence v 50 % případů. Při SpO 2 nižším než 10 % jde zcela jistě o akutní intrapartální hypoxii plodu. Intrapartální fetální pulsní oxymetrie je schopna odhalit hypoxii plodu i při srdeční arytmii plodu, což je jinak limitujícícm faktorem u kardiotokografie.

6 Obr. 7: CTG záznam - bazální frekvence úderů/min., normální variabilita, hluboké DIP I (konec I.doby porodní). IFPO - hodnoty kyslíkové saturace plodu mimo kontrakci okolo 50%, při kontrakci pokles k 20%. Pulsní oxymetrie nevytěsní kardiotokografii z diagnostiky intrauterinní hypoxie. Její místo je v doplnění přesnější diagnostiky tísně plodu. Spojení intrapartální fetální pulsní oxymetrie s kardiotokografií vede ke snížení frekvence císařských řezů provedených z indikace hrozící hypoxie plodu, kdy nepřímá diagnóza je založena pouze na interpretaci CTG záznamu, resp. na registraci frekvenčních změn myokardu plodu. 5. Fetální elektrokardiogram Jedná se nejnovější přístup v analýze fetální hypoxie v průběhu porodu. Systém je označován zkratkou STAN (analýza úseku ST) na EKG plodu (obr. 8).

7 Obr. 8: Systém STAN Úsek ST na fetálním EKG citlivě reaguje na stres plodu a snížení kyslíku v myokardu. Během hypoxémie jsou aktivovány β-adrenergní receptory a anaerobní glykogenolýza. Tí mto procesem se uvolňuje kyselina mléčná, ale také draslík, což vede ke změně potenciálu buněčné membrány buněk myokardu. To se projeví na EKG elevací úseku ST (obr. 9). Obr. 9: Změny elektrokardiogramu plodu v průběhu hypoxie: vzestup úseku ST - reakce myokardu na hypoxii, deprese úseku ST - plod má vyčerpané rezervy, není schopen reagovat na prohlubující se hypoxii Hypoxémie také stimuluje sekreci adrenalinu, který zvyšuje kontrakční aktivitu myokardu a dále indukuje glykogenolýzu. Toto se opět projeví zvýšením vlny T na EKG. Pokud hypoxémie přejde do těžké formy hypoxie, nastane deprese úseku ST. Myokard již není schopen reagovat na nedostatek kyslíku a čelit prohlubující se hypoxémii. Výsledkem je pokles aktivity myokardu a riziko kardiovaskulárního selhání. Rovněž deprese ST úseku s elevací vlny T nebo bifázický tvar úseku ST predikuje ischémii myokardu (obr. 10).

8 Obr. 10: Stupně bifázicity úseku ST: BP1 - negativní úsek ST s převahou nad bazální linií, BP2 - negativní úsek ST částečně protínající bazální linii, BP3 - deprese úseku ST pod bazální linií EKG Elevace úseku ST reaguje na stres a anaerobní metabolismus. Progresivní růst úseku ST reprezentuje pokračování anaerobního metabolismu a riziko dekompenzace myokardu z vyčerpání zásob glykogenu a progrese metabolické acidózy. Bifázický nebo negativní úsek ST již prokazuje dekompenzaci myokardu a jeho ischémii.

9 Obr. 11: Záznam STAN CTG s BF úderů/min., undulatorní oscilační pásmo, mělké DIP I (amplituda cca 30 úderů/min.). Křivka STAN bez významných ST událostí (eventů), v černém obdélníčku je signalizován nevýznamný ST event. Literatura 1. PAŘÍZEK, A. a kol.: Porodnická analgezie a anestezie, Grada publishing, 2002, 2. ČECH, E., a kol. Porodnictví. Praha : Grada, RABE, T. Memorix porodnictví. Praha : Scientia Medica, DeCHERNEY, AH., et al. Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 8th ed. Connecticut : Appleton and Lange, ROZTOČIL, A. Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii. Brno : IPVZ, PENNING, S., GARITE, TJ. Management of fetal distress. Obstet. Gynec. Clin. North Amer., 26, 1999, p SALING, E. Comment on past and present situation of intensive monitoring of the fetus during labor. J. perinat. Med., 24, 1996, p VINTZILEOS, AM., et al. Intrapartum electronic fetal heart rate monitoring versus intermitent auscultation: a meta-analysis. Obstet. Gynec., 85, 1995, p ROSÉN, KG., LUZIETTI, R. The fetal electrocardiogram: ST waveform analysis during labour. J. Perinatal. Med., 22, 1994, p OBSTETRICAL PROBLEMS,

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah

UZ screening. Kypros H. Nicolaides. Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu Kypros H. Nicolaides Editor Ishraq A. Dhaifalah UZ screening v 11. 13 +6. gestačním týdnu 3 Fetal Medicine Foundation, 2004 137 Harley Street, London WIG 6BG,

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více