ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ"

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona o obcích. Starosta zahájil jednání v hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (22), zastupitelstvo města bylo schopné se právoplatně usnášet. Z jednání byl omluven mgr. Tlačil, pozdní příchod avizovali p. Janát a dr. Psík. Zpracovatelem zápisu byla určena Jana Vodolánová, skrutátorem ing. Pavel Vejvar. Program jednání obdrželi členové zastupitelstva písemně. Ing. Houdek navrhl, aby bod č. 12 byl projednán v úvodu jednání i s ohledem na přítomnost zástupců zpracovatele, a.s. RERA. Dr. Váňa navrhoval vypustit bod č. 12 i s ohledem na jeho obsáhlost, v podkladovém materiálu nebyl uveden žádný návrh na usnesení. Ing. Houdek jedná se pouze o to, aby se ZM seznámilo s tímto materiálem a vzalo jej na vědomí. Výsledek hlasování o změně v pořadí bodů programu: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Návrh na složení návrhové komise ve složení: p. Makovička, ing. Novotný, mgr. Florianová Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Zápis z minulého jednání byl ověřen p. Bumanem a p. Janátem. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Návrh na ověřovatele dnešního zápisu: ing. Plucar, ing. Fürst Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Usnesení: Zastupitelstvo města schválilo: program jednání v upraveném pořadí bodů. návrhovou komisi ve složení: Jan Makovička, ing. Josef Novotný, mgr. Marie Florianová ověřovateli zápisu: ing. Miroslava Plucara a ing. Karla Fürsta. Zápis ZM č. 18/2004/

2 k bodu 12 Studie využitelnosti objektů v majetku města. Prezentaci provedl mgr. Hložek ze společnosti RERA a.s. Zadání studie Posoudit využitelnost objektů z hlediska rozvojových záměrů města Beseda klášter dům čp. 114/II, Krčínův dům kasárna kotelna Aurora golfový areál průmyslový areál Cíl studie popis, porovnání a vyhodnocení variant využití objektů v závislosti na rozvojových cílech města, zkušenostech z jiných lokalit návrh koncepčního využití objektů individuálního i celkového návrh komplexního řešení lázeňské problematiky ve městě zpracování dostatečně podloženého doporučení pro rozhodování městské rady a zastupitelstva Metodika studie analýza současné nabídky služeb a podnikatelského prostředí ve městě Třeboň analýza vnějších vztahů porovnání Třeboně s regionálními centry v kraji, mimo kraj (i v zahraničí) porovnání této nabídky s rozvojovými záměry města a regionu Třeboňsko využitelnost objektů v kontextu rozvojových plánů města stanovení postupových kroků ke splnění záměrů na využití objektů stanovení návratnosti vložených investic, včetně doporučení prodeje Analýza místního prostředí nabídky a poptávky Bytová situace Maloobchodní síť Stravovací služby Ubytovací služby Lázně a wellnes Turistická infrastruktura a služby Kongresová, konferenční a festivalová turistika Realitní trh Prosadit ve městě se mohou následující aktivity a projekty: Lázeňská zařízení, ubytovací kapacity, rehabilitační služby (sauna, masáže) Wellness pobyty, relaxační, rekondiční a regenerační aktivity Venkovní nebo krytý plavecký bazén (aquapark, dětský zábavní park) Maloobchod se speciálním zbožím, ostatní nebytové prostory Služby kosmetické, pedikérské, kadeřnické, masážní Kongresové, konferenční, výstavní a divadelní prostory, galerie Stravovací a zábavná zařízení (kavárna, vinárna, cukrárna, casino apod.) Sportovní zařízení (squash, bowling, fitness, tenis, golf, jezdectví apod.) Nájemní byty Výsledky srovnání lázeňství Nedostatky lázeňské nabídky v Třeboni. menší léčebná kapacita, menší počet lázeňských domů neexistence kulturního lázeňského centra, kolonády, vřídel a vodotrysků, kde by byly pořádány promenádní koncerty, letní představení, večerní korso apod. nedostatečné prostory pro malé obchody s luxusním zbožím, galerie, kavárny, vinárny, cukrárny apod. chybějící lázeňské kongresové a konferenční centrum chybějící městské muzeum, muzeum rybníkářství (UNESCO) apod. absence některých veřejných sportovních a zábavních zařízení krytý či venkovní bazén, wellness aktivity; zábavní centrum, kavárna, vinárna, casino apod. Zápis ZM č. 18/2004/

3 Identifikace hlavních rozvojových projektů Výstavba lázeňské kolonády Výstavba golfového hřiště Výstavba krytého bazénu (aquacentra) Zřízení muzea Třeboně a Třeboňska Založení informačního a navigačního systému na silničních komunikacích Rozšíření a označení cyklotras a naučných stezek Turistické využití výlovů rybníků Rozvoj kongresové turistiky ve spolupráci s AV ČR, Správou CHKOT a města Využití existence Biosférické rezervace UNESCO pro propagaci Třeboně Varianty využití objektů Beseda Provázání objektu s budovou divadla a kina vybudování zázemí pro provoz těchto zařízení, tj. malé scény, divadelní kavárny, klubu, galerie apod. Zachování stávajícího využití (v přízemí restaurace, vinárna, v nadzemním podlaží multifunkční zábavní zařízení diskotéka, vinárna, casino apod.) Klášter Lázeňský dům propojení s Bertinými lázněmi, rozšíření lázeňského provozu, ubytovacích kapacit, vybavení pro wellness apod. Vysoká škola EUROPEON ubytování pro studenty, vědecké pracovníky, přestavba na posluchárny, laboratoře apod. Krčínův dům Návštěvnické centrum UNESCO Instalace expozice muzeum rybníkářství Kasárna Obchodní centrum na nádvoří kolonáda, podloubí s odpočinkovou zónou, v přízemí stravovací a zábavná zařízení (kavárna, vinárna, cukrárna), malé obchody a služby, nadzemní podlaží nebytové prostory (kanceláře, případně posluchárny vysoké školy) Vysoká škola EUROPEON ubytování pro studenty, vědecké pracovníky, přestavba na posluchárny, laboratoře apod. Kotelna Aurora demolice, rekonstrukce na sportovně relaxační centrum (multifunkční zařízení), v kombinaci s ubytovacím a stravovacím zařízením (hotelem) V se dostavil p. Janát, počet 23. V se dostavil dr. Psík, počet 24. doc. Velemínský kdo doporučil zřízení školy? Mgr. Hložek informaci má od doc. Žemličky Ing. Novotný využití kasáren proč se v materiálu neuvažuje s umístěním úřadu? Mgr. Hložek je to chyba, mělo by tam být Ing. Houdek jsou to náměty, o kterých se může diskutovat. Záležitost využitelnosti objektů odvisí od investorů a zdrojů. Vstup pí Arlethové do diskuse schválen (proti: 1, pro: 23). Mezi Aurorou a Bertou je zóna Nový dvůr. Tyto objekty byly ze studie vypuštěny? Ing. Houdek předmětem byly objekty, které byly nevyužité. Ing. Plucar postrádá jakoukoli novou myšlenku. Mgr. Hložek město deklarovalo záměr např., že chce provozovat Krčínův dům. Určitě by se dala navrhovat i jiná využití. Ing. Plucar firma pracovala s myšlenkami, které obdržela. Která z myšlenek je myšlenkou zpracovatele? Ing. Houdek většina kritizuje, že nejsou žádné podklady, studie, koncepce Byl by rád, aby zastupitelé takové studie nesnižovali, protože mohou být využity jako určitý podklad, z kterého lze vycházet. Ing. Kubal tento materiál byl zbytečný, většina věcí je známa. Bylo zpracováno cíleně na popud někoho z radnice. Zápis ZM č. 18/2004/

4 Ing. Fürst zadáno bylo REŘE na podzim loňského roku. Spousta rozhodnutí byla učiněna v průběhu poslední doby. Ing. Kubal bylo zpracováno v květnu Mgr. Hložek studie byla zadána loni v září, ukončena letos v březnu. O původnosti návrhů se dá diskutovat, těžko se může vymyslet pro Třeboň nějaké další řešení. Třeboň má určité dispozice, které je nutné respektovat. Je vyhodnoceno to, co v Třeboni není a co by mělo být dopracováno. Inventura všech záměrů a možností města. Ing. Konopová pokud má být studie kvalitní, musí se vycházet z toho co je, co je hotovo a jaké jsou možnosti. Město Třeboň oproti jiným městům v regionu je o 2 až 3 roky napřed, co se týká přípravy projektů. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Studii využitelnosti objektů a areálů v majetku města Třeboně zpracovanou Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech RERA a.s. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 k bodu 2 a) Prodej části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Viléma a Hany Klabouchových (Seifertova 574, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v lokalitě poblíž rybníka Jamský. Rada města svým usnesením č. 126g) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasoval p. Mikeš/ b) Prodej části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Miloslava a Zuzany Kamišových (Hybešova 863, Třeboň) o prodej části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v lokalitě poblíž rybníka Jamský. Rada města svým usnesením č. 126 h) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Zápis ZM č. 18/2004/

5 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 c) Prodej části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Petra a Olgy Mládkových (Přemyslova 250, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 1000 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v lokalitě poblíž rybníka Jamský. Rada města svým usnesením č. 126f) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 1000 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Dr. Masojídek vyjádření ing. Vaclíka, že je třeba sledovat další technické návaznosti. Jak je splněna tato podmínka? p. Mráz technicky bude vyřešeno s odborem rozvoje a investic. Je záměr vyhovět zájemcům o stavbu rodinných domů na vesnici. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 1000 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 d) Prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Martina Lehmanna (Táboritská 1101, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domu. Rada města svým usnesením č. 126d) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ZM č. 18/2004/

6 e) Prodej části z pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Filipa Vrátného (Branná 36, Třeboň) o prodej části pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domu. Rada města svým usnesením č. 126c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 f) Prodej části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Oldřicha a Jany Čermákových (Sádecká 230, Třeboň), o prodej části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domku. Rada města svým usnesením č.231/2003 z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. p. Hadrava kritika úrovně podkladových materiálů jsou nečitelné, psané rukou. ing. Vejvar bude vyřešeno. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 g) Prodej části z pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Jaroslava a Evy Lehmannových (Táboritská 1101, Třeboň) o prodej části pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domu. Rada města svým usnesením č. 126e) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Zápis ZM č. 18/2004/

7 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 h) Prodej části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Jana Tetíka (Branná 7, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v šíři cca 5 m přiléhající k pozemkům ve vlastnictví žadatele. Rada města svým usnesením č. 152c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná. Dr. Kotilová nesouhlas pí Lepšové a pí Horníkové. Jak bude řešeno? p. Buman vysvětlil, námitka není opodstatněná. Dr. Kotilová dotaz na stanovisko vedoucího stavebního odboru. Ing. Roubal po upřesnění vlastnických práv, z pohledu odboru výstavby problém nebude. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 5 i) Prodej části z pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Karla Sedláčka (Branná 39, Třeboň) o prodej části pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku u obecního rybníka sousedící s pozemky žadatele. Rada města svým usnesením č. 126b) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná. Dr. Kotilová zmíněno od arch. Valdera, že je nutno přihlédnout k ochrannému pásmu rybníka. Jak bude vyřešeno? Arch. Valder lze realizovat, stanoveným podmínkám lze vyhovět. p. Buman p. Sedláček nemá záměr stavět, ochranný pruh rybníka zůstává. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Zápis ZM č. 18/2004/

8 j) Prodej pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice záměr. Rada města projednala žádost manželů Rudolfa a Boženy Zíkových (Břilice 114, Třeboň) o prodej pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice. Předmětné pozemky jsou žadateli dlouhodobě využívány a v současné době zaploceny. Rada města svým usnesením č. 152a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 k) Prodej stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic záměr. Rada města projednala návrh na revokaci usnesení přijatých zastupitelstvem města týkajících se prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic: č. 3c ze dne /Zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením záměru prodeje stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Zastupitelstvo města souhlasí s navrženým systémem prodeje stavebních parcel (viz ad b) podkladového materiálu)) v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic/. Na základě tohoto usnesení byl vyhlášen záměr prodeje, na který reagovalo cca 80 zájemců. V době zveřejnění byl vypracován projekt akce ZTV Třeboň k Břilicím, dle zastavovací studie daného území. Na základě tohoto projektu se uskutečnila veřejná soutěž, ze které vzešel dodavatel stavby. Před vyhlášením záměru prodeje zájmových stavebních pozemků byly jednotlivé pozemky od původních vlastníků vykupovány za jednotnou cenu 140, Kč/m 2. Vzhledem k tomu, že s jedním z vlastníků nedošlo k dohodě, byl zpracován nový návrh na zajištění infrastruktury ve zbytkové části území, což představuje 12 parcel. V současné době je prováděno rozdělení stavby ZTV na dvě etapy. 2a ze dne /Zastupitelstvo města souhlasí s aktualizovaným navrženým systémem prodeje stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic s tím, že do kupní smlouvy bude zahrnuto předkupní právo pro Město Třeboň po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy/. Úpravy spočívaly v tom, že byla odečtena částka za nákup pozemků pod komunikacemi a tzv. PRÉMIE bude posuzována dle výstavby hrubé stavby a došlo ke konkretizaci částky za 1 m2. S ohledem na přijatý zákon o DPH, ve kterém je převod stavebních pozemků zdaněn základní sazbou 19 %, jsou nyní připravovány možné varianty prodeje pozemků. Konkrétní návrh financování a prodeje stavebních parcel bude předložen na jednání zastupitelstva Rada města svým usnesením č. 189/2004 z revokuje své usnesení č. 288a/2003 ze dne a zároveň doporučuje zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení č. 3c z a 2a z Současně doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Jedná se o pozemky p.č. 1897/142, 1897/141, 1897/140, 1897/151, 1897/153, 1897/158, 1897/159, 1897/161, 1897/160, 1897/139, 1897/138, 1897/137, 1897/136, 1897/135, 1897/134, vše v k.ú. Třeboň, podle přiloženého geometrického plánu. Zápis ZM č. 18/2004/

9 p. Hadrava jak je možné, že město prodává pozemky, které nevlastní? Je to špatná práce MěÚ. Kdo tuto situaci zavinil? Ing. Houdek byl tady příslib ze strany vlastníků, který nebyl dodržen. p. Hadrava jak je možné, že město prodávalo pozemky,které nebyly v jeho vlastnictví? p. Mráz některých jednání se zúčastnil. V době vykupování se jednalo pouze o pole. Postupně začínaly vznikat potenciální stavební parcely. Došlo ke zcelení pozemků na pravé i levé straně, uprostřed zůstaly dva poslední pozemky. Vlastníci těchto pozemků měli čas a taktiku k vyjednávání s tím, že podporují zcelení, a že garantují, že budou účastníky výstavby. p. Bicek když jsme začali přemýšlet o tom, že v této lokalitě budeme zajišťovat ZTV, tato lokalita byla vybrána jako nejvýhodnější, i z toho důvodu byly pozemky vykupovány za 140 Kč/m 2. Všichni majitelé byli osloveni ve stejné době. Pan Hrnčíř i pan Mašek řekli, že neprodají, ale že se budou spolupodílet a vyberou si jinou parcelu. Takto to bylo domluveno ještě před vyhlášením záměru. V době zveřejnění bylo zjišťováno, jaké budou náklady. Bylo domluveno, že přistoupí na směnu a tento princip a poté se uzavře směnná smlouva s konkrétními čísly. p. Bicek v zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou. Nebyl vyhotoven ani geometrický plán. Nebyly řečeny konkrétní parcely. p. Hadrava chce slyšet, zdali toto rozhodnutí, ke kterému dal podklady MěÚ, bylo správné či nikoliv. Považuje za naivní. Nemělo dojít k vyhlášení záměru prodeje, když město ještě nebylo vlastníkem. Ing. Houdek měla být předem smlouva o smlouvě budoucí. Ano, bylo to naivní, nepovedlo se to a teď je tady návrh na 12 parcel, k žádnému uvedení v omyl nedošlo. Dr. Váňa přidává se k p. Hadravovi. Kdo je vinen? Nevzpomíná si, že by zaznělo, že existují ústní dohody s někým. Zastupitelé ve slepé víře, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví města, odsouhlasili záměr prodeje. Do budoucnosti by se mělo řešit tak, že i záměr musí být podložen zápisem na listu vlastnictví nebo by zastupitelé měli být úplně informováni. Považuje za nedbalost. Ing. Houdek nemělo by se opakovat. Nebyl v tom žádný záměr uvést zastupitelstvo v omyl. Byl tady záměr dát do prodeje všech 23 parcel. Dr. Váňa není to nedbalost odboru, věděla o tom snad rada. p. Bicek rada obdržela stejné materiály jako zastupitelstvo. p. Ouška usnesení, které stálo na počátku, bylo formulováno tak, že řešilo záměr a systém prodeje. Vlastníci nechtěli pozemky prodat, aniž by znali podmínky prodeje. Dr. Kotilová dotaz na p. Maška. p. Bicek již je uzavřen písemný vztah mezi městem a p. Maškem. Dr. Kotilová navrhuje tento bod odložit, materiály jsou neúplné. Dr. Houdek schvaluje se záměr prodeje pozemků, které tvoří stavební parcelu. Dr. Kotilová proč neschvalujeme současně směnu? p. Bicek nejdříve musí být vyhlášen záměr prodeje, to byla podmínka p. Maška. Ing. Kubal byl zpracován projekt? p. Ouška parcely 1, 2, 12, 13 se zatím neprodávají proto, že nejsou dostupné. Z původního záměru se vyhlašuje záměr prodeje těch levých (žlutě označených). ing. Kubal co je ta oranžová čára? Proč zasahuje do pozemků? /viz podkladový materiál/ Ing. Houdek oranžová čára znamená vlastnictví města po ten pás, který je ve vlastnictví privátního vlastníka. To vyšrafované dovnitř oranžového území parcely, které vlastní p. Mašek a na které je písemná dohoda na směnu. č. 15, 21 je tam záruka ve smlouvě. Zápis ZM č. 18/2004/

10 Ing. Novotný dotaz, zda je tento GP v katastru? Změní se rozpočtové náklady na infrastrukturu? A jak? p. Bicek GP je zapsán a potvrzen KÚ v Třeboni. Samozřejmě že bude mít vliv na cenu pozemků stavebních parcel. Ing. Houdek musí se schválit záměr, potom bude vypočtena cena, ještě bude ovlivněno DPH. Jde o vyhlášení 12 parcel ve vlastnictví města, vyjma malých částí, na které je smlouva o smlouvě budoucí. Dr. Kotilová budeme schvalovat záměr prodeje cizích parcel? p. Bicek na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí byl v zájmu urychlení navržen tento systém. Dr. Hájek pokud již existuje GP, smlouvu o smlouvě budoucí lze uzavřít. p. Mikeš smlouva existuje? p. Bicek ano. Dr. Váňa smlouva o smlouvě budoucí musí být schválena zastupitelstvem, aby byla platná. Tzn. že není platná. Předkládá protinávrh, aby pozemky č. 15 a 21 byly ze záměru vyjmuty a řešeny až v okamžiku, kdy jejich vlastníkem bude město. p. Bicek ve smlouvě o smlouvě budoucí je napsáno, že směnná smlouva musí být schválena v zastupitelstvu. p. Ouška doporučuje č. 21 vyjmout, čísla 17 a 15 nechat. Ing. Houdek doporučuje schválení záměru v plném rozsahu. Dr. Hájek smlouva směnná je uzavřena s odkládací podmínkou. Ing. Kubal jaké jsou sankce ve smlouvě o smlouvě budoucí? p. Bicek sankční ujednání ve smlouvě nejsou. Dr. Hájek soudním rozhodnutím lze dosáhnout uzavření směnné smlouvy na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí. Dr. Kotilová původní protinávrh mění v tom smyslu, že ze záměru doporučuje vypustit tři parcely, které jsou cizí, a ty předložit na příštím zastupitelstvu současně se směnou. Výsledek hlasování o protinávrhu dr. Kotilové: ze záměru prodeje vypustit pozemky 1897/153, 1897/159 a 1897/161. Pro: 11 Proti: 6 Zdrželo se: 7 neschváleno Výsledek hlasování o návrhu rady: Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 3c ze dne , č. 2a ze dne a zároveň souhlasí s vyhlášením záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Jedná se o pozemky p.č. 1897/142, 1897/141, 1897/140, 1897/151, 1897/153, 1897/158, 1897/159, 1897/161, 1897/160, 1897/139, 1897/138, 1897/137, 1897/136, 1897/135, 1897/134, vše v k.ú. Třeboň, podle přiloženého geometrického plánu. Pro: 12 Proti: 6 Zdrželo se: 6 neschváleno Usnesení: Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Zápis ZM č. 18/2004/

11 K bodu 3 a) Prodej části pozemku p.č. 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví manželů Stanislava a Věry Kolářových, Zahradní 1085, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2a ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením 151d) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví manželů Stanislava a Věry Kolářových, Zahradní 1085, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví manželů Stanislava a Věry Kolářových, Zahradní 1085, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovala dr. Kotilová/ b) Prodej části pozemku p.č. 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Evžena Voháka, Zahradní 1084, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2b ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením č. 151c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Evžena Voháka, Zahradní 1084, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Evžena Voháka, Zahradní 1084, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovali mgr. Černý a dr. Kotilová/ Zápis ZM č. 18/2004/

12 c) Prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví paní Alžběty Rosenkrancové, Stará Hlína 30, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2c ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením č. 151a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví paní Alžběty Rosenkrancové, Stará Hlína 30, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví paní Alžběty Rosenkrancové, Stará Hlína 30, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 1 /nehlasovali mgr. Černý, dr. Kotilová/ d) Prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví manželů Miroslava a Světlany Duškových, Stará Hlína 88, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2d ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením č. 151b) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví manželů Miroslava a Světlany Duškových, Stará Hlína 88, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. p. Hadrava překvapuje ho rozdílné stanovisko arch. Valdera a ing. Peroutky. p. Mráz projednáno i na místě, prodej podpořila místní samospráva. p. Mikeš bylo jednáno s majiteli pozemků, kterých se bezprostředně týká? p. Mráz ano, došlo k dohodě. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví manželů Miroslava a Světlany Duškových, Stará Hlína 88, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 /nehlasovali mgr. Černý, dr. Kotilová, ing. Fürst/ Zápis ZM č. 18/2004/

13 e) Prodej pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Josefa Grulicha (Budějovická 451, Třeboň), za cenu 400 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3c ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na zájmových pozemcích se nacházejí inženýrské sítě ve správě Telecomu a JČE. Rada města svým usnesením č. 125/204 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Josefa Grulicha (Budějovická 451, Třeboň), za cenu 400 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Josefa Grulicha (Budějovická 451, Třeboň), za cenu 400 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovala dr. Kotilová/ f) Směna části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3250 m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Města Třeboně, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Rada města projednala návrh směny části pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Záměr směny byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3a ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 127a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3250 m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se směnou části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3250 m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca 3017 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Obec Libín hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Zápis ZM č. 18/2004/

14 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovali doc. Velemínský a mgr. Florianová/ g) Směna části pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2 a pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, vše v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh směny pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 a části pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, ve vlastnictví společnosti Adessa ČR s.r.o. (Pražská 326, Písek), vše v k.ú. Třeboň. Záměr směny byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3b ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 127g) z doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 a části pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, ve vlastnictví společnosti Adessa ČR s.r.o. (Pražská 326, Písek), vše v k.ú. Třeboň. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 a částí pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, ve vlastnictví společnosti Adessa ČR s.r.o. (Pražská 326, Písek), vše v k.ú. Třeboň. Obě strany hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí poměrem 1:1. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 K bodu 4 Zásobení Třeboňska pitnou vodou. Rada města projednala návrh týkající se zásobení obcí Třeboňska pitnou vodou. V současné době je Třeboň zásobena pitnou vodou z úpravny vody v Hamru. V poslední době byly obnoveny diskuse o vybudování nového vodovodního přivaděče napojeného u obce Dynín na jihočeskou vodárenskou soustavu spravovanou Jihočeským vodárenským svazem. Tento přivaděč by dodával vodu do Lomnice n. Luž. a okolní obce a do uvažovaného vodojemu na Dunajovické hoře, z kterého by byla zásobena Třeboň. Investorem akce by byl Jihočeský vodárenský svaz. Pro posouzení vhodnosti této nebo jiných variant byly zpracovány 3 varianty řešení: I. Zachovat současný stav. Navýšení ceny vody o 0,41 Kč/m 3. Nižší výrobní cena vody na ÚV Hamr než nákup vody ze soustavy Bukovsko nebo JVS. Nejistý výsledek projednání povolení odběru důlní vody a ochranného pásma. Neřeší zásobení Lomnicka. II. Nový přívodní řad DynínTřeboň včetně ponechání ÚV Hamr v pohotovostním režimu pro případnou výrobu. Navýšení o 0,96 Kč/m 3 Zápis ZM č. 18/2004/

15 III. Řeší zásobení vodou obcí Lomnicka, Třeboňska a Chlumecka komplexně a výhledově i Suchdolska a Velenicka. Cena vody z Vodárenské soustavy riziko zvýšení z titulu započtení investičních nákladů (odpisů) do ceny vody. Současná cena nakupované vody je 11,97 Kč/m 3. Vývoj této ceny i bez investice JVS do varianty II. se nedá odhadnout, odpisy z realizované varianty II. nejsou do ceny 11,97 a do navýšení o 0,96 Kč/m 3 kalkulovány. Zásobení okruhem PlešeJ.HradecTřeboň včetně ponechání ÚV Hamr v pohotovostním režimu pro případnou výrobu. Navýšení o 1,15 Kč/m 3. Výhoda žádná. Dlouhá cesta vody do Třeboně. Potřeba rekonstrukce, oprav resp. sanace skupinových vodovodů DěbolínJ.Hradec, J.HradecHamr, HamrTřeboň. Neřeší zásobení Lomnicka. Nejvyšší nárůst ceny vody. Celou záležitostí se rovněž zabývalo představenstvo Družstva Vodospol, které doporučilo řešení dle varianty II. Rada města svým usnesením č. 173/2004 z souhlasí s realizací nového přívodního řadu pro zásobení obcí Třeboňska pitnou vodou dle varianty II. p. Ouška se uskutečnila schůzka vedení JVS a VAK za účasti zástupců Družstva Vodospol a starosty města Lomnice nad Lužnicí. JVS souhlasí s tím, že bude investorem této akce za předpokladu finančního modelu odpovídajícího financování z prostředků Evropské investiční banky. JVS považuje tuto variantu dále za akceptovatelnou, pokud 100 % odběru v obcích ležících na trase vodovodu bude zajišťováno z této soustavy a JVS bude mít kontrolu nad úpravnou vody v Hamru a vodovodním řadem Hamr Třeboň, event. J. Hradec Hamr. Pokud bude schválena navržená var. II, Město Lomnice nad Lužnicí a další přilehlé obce na trase z Dynína zruší svoji současnou žádost o dotaci. Ing. Houdek ještě jednou shrnul záměr. Znamenalo by to vylepšení kvality vody, co se týká ceny, ta by se dostala na úroveň odběratelů z jihočeské vodárenské soustavy. Ing. Kubal voda by měla jít z Dynína nebo z přehrady? Ing. Houdek do Dynína jde přehradní voda z Římova Ing. Kubal var. současný stav v dnešní době se neplatí čerpání podzemních vod? p. Ouška je předpoklad, že se bude platit. Ing. Kubal do jaké míry se promítne investice JVS do ceny vody? p. Ouška do této chvíle to není schopna říci ani JVS. Cena za vodu se zvýší pro všechna města a obce, která odebírají vodu z VS. Ing. Houdek město by mělo garantovanou kvalitní vodu v cenách platných pro celou soustavu. Ing. Lexa nedomnívá se, že navýšení o cca 0,96 Kč/m 3 je cena reálná, dle jeho názoru bude mnohem vyšší. Zastupitelstvo stojí před zásadním rozhodnutím, které, pokud bude přijato, bude znamenat velice zásadní zvýšení ceny pitné vody. Ing. Houdek má ing. Lexa nějaké podklady, které by nasvědčovaly tomu, že by cena měla být vyšší než avizovaných 0,96? Je třeba zvážit i kvalitu vody, zvláště když je známo, že v Třeboni je voda nekvalitní s vysokým obsahem manganu. Rozhodnutí je na zastupitelích, ovšem možnost napojení na JVS se již opakovat nebude. Ing. Lexa je uvedeno v rizicích. p. Ouška to, že se jedná o rozhodnutí zásadní, již řečeno bylo. Pokud Třeboň nedá souhlas k var. II, Lomnice nad Lužnicí bude pokračovat ve svém projektu, na který má přislíbenou dotaci. Tím bude znemožněna varianta přivedení vody do Třeboně z JVS. V rizicích navrženého řešení uvedl VaK mimo jiné navýšení ceny vodného. Dr. Bouchal je třeba zvážit to, že v Třeboni je spousta služeb vč. lázní, které jsou závislé na velkém objemu vody. Měla by být dána kalkulace. Ing. Houdek Lázně Aurora, které jsou největším odběratelem vody, mají svůj zdroj a ze soustavy vodu neodebírají. Berta má odběrové místo z Vaku. Pokud by došlo k navýšení do 1, Kč, je přesvědčen, že lázně budou schopné se napojit. Také není problém provést svůj vlastní vrt, pokud by náklady byly nepřijatelné. Zápis ZM č. 18/2004/

16 Dr. Bouchal měl na mysli i další podnikatele, než jen lázně. Ing. Lexa co se stane s Vodovodem Hamr, jako organizací? p. Ouška DSO Hamr může existovat i nadále. Má ve svém vlastnictví oddělitelný i neoddělitelný majetek. Provozovatelskou smlouvu může mít uzavřenou přes Vodospol s Vakem nebo na základě rozhodnutí valné hromady s Vakem přímo. Varianty jsou různé. Ing. Lexa jestliže je vedení města přesvědčeno o správnosti var. II, proč je v následujícím bodě 5 navržen vklad majetku města (kanalizace z průmyslového areálu a kanalizace Novohradská a Sádecká ul.) do DSO Vodovod Hamr? p. Ouška je to oddělitelný majetek a ve správě DSO Hamr zůstane, pokud město nerozhodne o jeho vyjmutí. Nevidí v tom vazbu na to, odkud bude Třeboň zásobena vodou. Mgr. Černý navržené řešení se jeví jako nejlepší, přinese výhodu nejen Třeboni, ale i celému regionu. Se zdražením vody je nutno do budoucna počítat. Ing. Kubal v Hamru by měl být držen pohotovostní stav. Pokud se vůbec nebude čerpat a upravovat voda, jednotka nebude spustitelná okamžitě. Není řešen záložní zdroj. p. Ouška úpraven vody, které jsou v pohotovostním režimu, je v jižních Čechách více. Předpokládá se, že kdyby nastala potřeba, budou spustitelné. dr. Váňa navrhovaná varianta se jeví jako dobrá. Pouze má výhradu k tomu, že nikdo není schopen říci alespoň odhadem koncovou cenu. Jestli má JVS záměr provést investici a až poté navyšovat cenu, zdá se být neseriózní. Pokud cena zazní, návrh by podpořil. Ing. Houdek větší zárukou, než slyšet spočítanou cenu, je to, že na JVS jsou napojeny celé Budějovice, Tábor, Písek atd. To je garance toho, že cena nebude zásadním způsobem nikým ovládána. dr. Váňa proč JVS není schopen říci cenu, pokud zná náklady na investici. p. Ouška řádový odhad je 2 Kč. Ing. Houdek JVS tvoří města a obce jihočeského regionu, která vlastní vodovody. p. Hadrava prioritou je kvalita vody, současná voda je špatná. Čím více možností zdrojů, tím lépe. Ing. Novotný pokud jsou pochybnosti o kvalitě vody z Hamru, ta je sledovaná, nedostatky se dají odstranit. Jaká je cena např. v Budějovicích, Táboře? Jakou úlohu bude hrát do budoucna Vodospol? p. Ouška cena vodného a stočného v Budějovicích je pod 50, Kč. Vodospol je okresní organizace složená z jednotlivých obcí. Co bude dál, záleží na tom, jak se obce dohodnou. Je jisté, že současný způsob provozování vodohospodářského majetku, který je založen na komplexním pronájmu, bude muset do roku 2005 skončit a přetransformovat se do něčeho jiného. Ing. Novotný po realizaci, když Hamr bude v pohotovosti, budeme platit Vodospolu i za úpravnu vody Hamr? p. Ouška ano, je to zahrnuto v kalkulaci ve var. II. náklady na pohotovostní režim Hamr, 700 tis. Kč. Dr. Kotilová cena vody záleží také na tom, kdo provozuje? Nyní provozuje Vak. JVS provozuje také Vak nebo hlavně 1.vodárenská? Ing. Houdek pro nás je garancí cena základní (ta na odběrovém místě JVS). p. Ouška rozdíl mezi JVS a 1. JVS. JVS znamená Jihočeský vodárenský svaz, má provozovatelskou smlouvu s Vakem. 1. Jihočeská vodárenská společnost je konkurent Vaku. JVS je vlastník toho charakteru, jako je např. u nás DSO Hamr. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s realizací nového přívodního řadu pro zásobení obcí Třeboňska pitnou vodou dle varianty II. Nový přívodní řad DynínTřeboň. Zápis ZM č. 18/2004/

17 Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 7 K bodu 5 Vklad vodohospodářského majetku města do hospodaření DSO Vodovod Hamr. Rada města projednala návrh na vklad uvedených vodohospodářských staveb do Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr: kanalizace z průmyslového areálu Třeboň v délce m v pořizovací hodnotě ,80 Kč kanalizace Novohradská a Sádecká ulice v délce 872 m v pořizovací hodnotě ,35 Kč. Vzhledem ke stanovám DSO Vodovod Hamr, jehož je město členem, má být uvedený majetek vložen do hospodaření Vodovodu Hamr k zajištění jeho správy, provozu a údržby. Vlastnictví majetku tím zůstává nezměněno. Rada města svým usnesením č. 46/2004 z doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vkladem majetku města, a to kanalizace z průmyslového areálu Třeboň a kanalizace Novohradská a Sádecká ul. do hospodaření DSO Vodovod Hamr k zajištění jeho správy, provozu a údržby. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s vkladem majetku města: kanalizace z průmyslového areálu Třeboň a kanalizace Novohradská a Sádecká ul., do hospodaření DSO Vodovod Hamr k zajištění jeho správy, provozu a údržby. Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3 /nehlasoval dr. Váňa / K bodu 6 Zřizovací listiny škol a školských zařízení. Rada města projednala nové zřizovací listiny mateřských a základních škol v Třeboni. Jejich zřizování jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou probíhalo postupně a s ohledem na potřebu sjednocení zřizovacích listin a vztahů z nich vyplývajících byly zpracovány tyto základní dokumenty nově pro MŠ Jeronýmova ulice, MŠ Sluníčko a Základní školu Sokolská ulice. Rada města svým usnesením č. 169/2004 z doporučuje zastupitelstvu schválit zřizovací listiny pro příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listiny pro příspěvkové organizace: Mateřská škola Jeronýmova ul. 183/II, Třeboň; Mateřská škola Sluníčko, Svobody 1018, Třeboň a Základní škola Sokolská ul. 296, Třeboň. Zápis ZM č. 18/2004/

18 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasoval p. Mikeš/ K bodu 7 Schválení smlouvy o přijetí úvěru. Rada města projednala výsledek veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu Třeboň na financování investic, a na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí doporučuje zastupitelstvu města svým usnesením č. 40/2004/178 ze dne schválit uzavření úvěrové smlouvy za podmínek uvedených v návrhu předloženém Českou spořitelnou a.s. v rámci výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění na úvěr ve výši 20 mil. Kč s dobou splácení 10 let a čtvrtletním splácením jistiny a úroku. Ručení úvěru bude zajištěno budoucími rozpočtovými příjmy města. Česká spořitelna a.s. předložila nabídku ve dvou variantách pro pětiletý úvěr a ve dvou variantách pro desetiletý úvěr. Z nich po jedné variantě vyhověly zadání, tj., byly navrženy na čtvrtletní splácení jistiny i úroku. V návrhu navrhovatel akceptoval požadavky zadání včetně možnosti předčasného splacení bez sankcí, vždy ke konci tříměsíčního úrokového cyklu. Poplatek za zpracování nebude účtován, poplatek za vedení účtu je při dnešní sazbě 300, Kč. Byly navrženy pohyblivé úrokové sazby, a to pro pětiletý úvěr 3M PRIBOR + 0,24 % a pro desetiletý úvěr 3M PRIBOR + 0,25 %. pí Šímová úvěr na 10 let, celková cena vč. poplatků bude tis. Kč. Výpočet vycházel ze současně platných úrokových sazeb. První splátka k , splácet se bude čtvrtletně částka ve výši 500 tis. Kč, ročně 2 mil. Poslední splátka Dluhová služba 6 % za rok 2003, PRIBOR 2,13 + O,25. doc. Velemínský na co bude úvěr použit? Ing. Houdek měl by sloužit k investičním potřebám rozpočtu 2004 či dofinancování investic v souvislosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů. Dr. Váňa úvěr nebyl schválen jako součást rozpočtu, hradit z něj investiční akce nebude možné. Pokud se řekne, že z něj budou hrazeny investice, zastupitelé by měli obdržet soubor investičních akcí. Současně se schvalováním rozpočtu a záměru přijetí úvěru bylo odsouhlaseno usnesení, které ukládá MěÚ zpracovat seznam investičních akcí v termínu do konce dubna, což nebylo splněno. Domnívá se, že by bylo vhodnější ponechat čerpání úvěru až na případné dofinancování akcí, s jejichž realizací se uvažuje v souvislosti s podáním žádosti o prostředky ze strukturálních fondů. Protinávrh: podpis smlouvy odložit do příštího jednání s tím, že odbor rozvoje a investic předloží požadovaný seznam akcí, na základě kterého budou moci zastupitelé přesně specifikovat, jak bude úvěr využit. Ing. Vejvar jedná se o zakázky, které budou realizovány v cenové úrovni letošního roku. Do konce měsíce dubna byly vypsány veškeré veřejné soutěže týkající se rozpočtu letošního roku. Poslední soutěž proběhne ve středu a poté bude seznam dokončen a předložen radě 17.5., následně zastupitelstvu. S účinností od platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zejména svou prováděcí vyhláškou způsobuje určité komplikace. Ing. Novotný zastupitelé požadovali soupis investic pro svůj přehled. Ing. Vejvar v seznamu investic je třeba uvést realizační cenu. Ing. Novotný nešlo jen o ceny, ale o celkový soupis investic a stadium jejich přípravy. Výsledek hlasování o protinávrhu dr. Váni: Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o uzavření úvěrové smlouvy do příštího jednání s tím, že bude předložen soupis investic (viz. usnesení ZM z ). Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Zápis ZM č. 18/2004/

19 K bodu 8 Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou. Zastupitelstvu města byla předložena informace a rozpočtových opatřeních provedených radou města v období od do Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních provedených radou města v období od do Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasoval mgr. Černý/ K bodu 9 Rozdělení finančních prostředků ze sbírkového účtu. Rada města projednala následující žádosti o finanční pomoc při odstraňování následků srpnových povodní v roce 2002: 1) TJ Jiskra Třeboň její majetek, zejména v prostorách Tyršova stadionu a na břehu rybníka Svět byl v době povodní zatopen. TJ Jiskra vyčíslila povodní způsobené škody na Tyršově stadionu na částku , Kč. Z obdržených dotací ( , Kč) do současné doby TJ Jiskra Třeboň odstranila pouze nejdůležitější škody tak, aby zajistila alespoň základní funkčnost areálů a mohla nadále provozovat sportovní činnost. Vzhledem k nedostatku dalších finančních prostředků a ke ztrátě důležitého zdroje příjmů chatové osady na Tyršově stadionu (celkem 18 chat, které kvůli rozsáhlému poškození musely být na podzim roku 2002 zdemolovány) není TJ Jiskra schopna odstranit veškeré škody způsobené povodní z vlastních prostředků, resp. odhaduje jejich postupné odstraňování na dobu minimálně let. 2) Fotbalový klub Stará Hlína žádá o finanční příspěvek na opravu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně. Areál prochází v současné době závěrečnou a nejrozsáhlejší etapou likvidací povodňových škod, které FK odhaduje na , Kč (zatopeno bylo samotné hřiště, objekt šaten a autobus). V loňském roce FK provedl svépomocně opravu šaten a byly zahájeny základní zemní práce. V letošním roce je potřeba dokončit veškeré zemní práce, které by měly odstranit povodňové škody a zároveň vyřešit problém s nedostatkem závlahy. Objem provedených prací je stanoven na částku , Kč. FK Stará Hlína nemá možnost uhradit tuto částku z vlastních prostředků, a proto se obrací na Město Třeboň se žádostí o úhradu uvedené částky. 3) Třetím subjektem, který se na město Třeboň obrátil s žádostí o finanční příspěvek a jehož majetek byl zasažen a poškozen povodní v roce 2002, je Vlasteneckonárodopisná sdružená obec Baráčníků Vitoraz Třeboň. SOB Vitoraz Třeboň vlastní v Dukelské ulici č.p.128 objekt Baráčnické rychty s přilehlou zahradou. Škodu na objektu vyčíslila Česká pojišťovna na částku , Kč. Dle podmínek sjednané pojistné smlouvy jim Česká pojišťovna uhradí pouze , Kč. SOB Vitoraz Třeboň žádá město o příspěvek na odstranění škod na budově a na asanaci a celkovou rekultivaci přilehlé zahrady. Výši příspěvku neuvádějí. Po posouzení předložených žádostí je navrženo poskytnout uvedeným subjektům účelovou dotaci z prostředků sbírkového fondu Člověk člověku, a to ve výši: TJ Jiskra Třeboň 600 tis.kč, FK Stará Hlína 600 tis.kč a SOB Vitoraz Třeboň 150 tis. Kč s povinností předložit vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do Zůstatek finančních prostředků na účtu sbírky Člověk člověku činí k datu ,84 Kč. Zápis ZM č. 18/2004/

20 Rada města svým usnesením č. 190/2004 z doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z prostředků sbírkového fondu Člověk člověku za účelem odstranění škod po povodních v roce 2002 dle předloženého návrhu. Dr. Kotilová k žádosti TJ Jiskra Třeboň. Co je příčinou toho, že TJ Jiskra nemůže stavět náhradní objekty za chaty? Arch. Valder odkázal na prosincové zasedání ZM, kdy se projednávala změna územního plánu. Předmětem jednání ZM dne bude projednání zadání ÚP. Nebylo možné předložit dříve s ohledem na lhůty dané zákonem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací z prostředků sbírkového fondu Člověk člověku za účelem odstranění škod po povodních v roce 2002 následujícím subjektům: TJ Jiskře Třeboň ve výši 600 tis. Kč, FK Stará Hlína ve výši 600 tis. Kč, Sdružené baráčnické obci Vitoraz Třeboň ve výši 150 tis. Kč, a to na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Subjekty předloží vyúčtování poskytnuté účelové dotace nejpozději do Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu 10 Rozdělení dotací z Programu regenerace městské památkové rezervace. Rada města projednala návrh na rozdělení dotace z Programu regenerace MPR na rok Nositelem tohoto dotačního titulu je od roku 1993 Ministerstvo kultury ČR. Město Třeboň každoročně žádá o přidělení dotace z tohoto programu na základě vlastního programu regenerace, který byl aktualizován v roce 2000 a platí do roku Jeho cílem je státní podpora zachování a obnovy kulturních památek v MPR. Pro rok 2004 byla Třeboni na základě žádosti přidělena dotace v celkové výši Kč. O tuto dotaci se uchází celkem 15 projektů, z toho dva v objektech církevních, čtyři v objektech města Třeboň a 9 z majetku soukromých vlastníků. Dotaci lze použít pouze na stavební dodávky a montáže související se zhodnocením památkové podstaty objektu. V případě movitých kulturních památek může být dotace až 100 %, v ostatních případech je limitující výškou dotace 50 % nákladů, přičemž podmínkou je min. 10% spolupodíl města, u církevních staveb 20%. Rada města svým usnesením č. 182/2004 z doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací z Programu regenerace MPR pro rok 2004 dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení státní dotace v celkové výši , Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón přiznané pro Třeboň na rok 2004 takto: a) na opravu střechy dvorní části domu č.p.18/i v Husově ulici, vlastník Jana Vopatová, Husova 18/I, Třeboň, podíl dotace z Programu MPR ve výši , Kč a spoluúčast Města Třeboň z rozpočtu na rok 2004 ve výši , Kč; b) na opravu střechy uliční části a statické zajištění domu č.p.18/i v Husově ulici, vlastník manželé Adolf a Marie Moravcovi, Souběžná 793, Třeboň, podíl dotace z Programu MPR ve výši , Kč a spoluúčast Města Třeboň z rozpočtu na rok 2004 ve výši , Kč; Zápis ZM č. 18/2004/

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: Josef Hadrava, MUDr. Ivan Bouchal 37.

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 96/2002 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 02. 2002 Usnesení číslo : 57/2002 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 2.11.2016, od 18:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Stanislav Sláma,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 10. 2005 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 10. 2005 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 10. 2005 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů zastupitelstva Omluveni: Mgr. Tlačil, RNDr. Kotilová

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 43/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 Usnesení číslo : 221/2004 a) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru preje části pozemku

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace - infrastruktura v lokalitě Sv. Václav - II.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 1. 6. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing. J. Vašíček,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 3. 2002

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 3. 2002 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 99/2002 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 3. 2002 Usnesení číslo : 141/2002 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup pozemků p.p.č. 545 PK o výměře 6 208

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Zápis č. 04/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 04/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 04/2010 z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis č. 6/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 23. listopadu 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 23. listopadu 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 6/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 23. listopadu 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 31. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00115/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 1/2009

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice dne 26.5.2014 Přítomni: Mgr. Ing. Helena Křížová, starostka Ing. František Kubelka, místostarosta Bc. Jaroslava Růžičková, členka zastupitelstva Petr Dvořáček,

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více