ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ"

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona o obcích. Starosta zahájil jednání v hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (22), zastupitelstvo města bylo schopné se právoplatně usnášet. Z jednání byl omluven mgr. Tlačil, pozdní příchod avizovali p. Janát a dr. Psík. Zpracovatelem zápisu byla určena Jana Vodolánová, skrutátorem ing. Pavel Vejvar. Program jednání obdrželi členové zastupitelstva písemně. Ing. Houdek navrhl, aby bod č. 12 byl projednán v úvodu jednání i s ohledem na přítomnost zástupců zpracovatele, a.s. RERA. Dr. Váňa navrhoval vypustit bod č. 12 i s ohledem na jeho obsáhlost, v podkladovém materiálu nebyl uveden žádný návrh na usnesení. Ing. Houdek jedná se pouze o to, aby se ZM seznámilo s tímto materiálem a vzalo jej na vědomí. Výsledek hlasování o změně v pořadí bodů programu: Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Návrh na složení návrhové komise ve složení: p. Makovička, ing. Novotný, mgr. Florianová Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Zápis z minulého jednání byl ověřen p. Bumanem a p. Janátem. Proti zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Návrh na ověřovatele dnešního zápisu: ing. Plucar, ing. Fürst Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Usnesení: Zastupitelstvo města schválilo: program jednání v upraveném pořadí bodů. návrhovou komisi ve složení: Jan Makovička, ing. Josef Novotný, mgr. Marie Florianová ověřovateli zápisu: ing. Miroslava Plucara a ing. Karla Fürsta. Zápis ZM č. 18/2004/

2 k bodu 12 Studie využitelnosti objektů v majetku města. Prezentaci provedl mgr. Hložek ze společnosti RERA a.s. Zadání studie Posoudit využitelnost objektů z hlediska rozvojových záměrů města Beseda klášter dům čp. 114/II, Krčínův dům kasárna kotelna Aurora golfový areál průmyslový areál Cíl studie popis, porovnání a vyhodnocení variant využití objektů v závislosti na rozvojových cílech města, zkušenostech z jiných lokalit návrh koncepčního využití objektů individuálního i celkového návrh komplexního řešení lázeňské problematiky ve městě zpracování dostatečně podloženého doporučení pro rozhodování městské rady a zastupitelstva Metodika studie analýza současné nabídky služeb a podnikatelského prostředí ve městě Třeboň analýza vnějších vztahů porovnání Třeboně s regionálními centry v kraji, mimo kraj (i v zahraničí) porovnání této nabídky s rozvojovými záměry města a regionu Třeboňsko využitelnost objektů v kontextu rozvojových plánů města stanovení postupových kroků ke splnění záměrů na využití objektů stanovení návratnosti vložených investic, včetně doporučení prodeje Analýza místního prostředí nabídky a poptávky Bytová situace Maloobchodní síť Stravovací služby Ubytovací služby Lázně a wellnes Turistická infrastruktura a služby Kongresová, konferenční a festivalová turistika Realitní trh Prosadit ve městě se mohou následující aktivity a projekty: Lázeňská zařízení, ubytovací kapacity, rehabilitační služby (sauna, masáže) Wellness pobyty, relaxační, rekondiční a regenerační aktivity Venkovní nebo krytý plavecký bazén (aquapark, dětský zábavní park) Maloobchod se speciálním zbožím, ostatní nebytové prostory Služby kosmetické, pedikérské, kadeřnické, masážní Kongresové, konferenční, výstavní a divadelní prostory, galerie Stravovací a zábavná zařízení (kavárna, vinárna, cukrárna, casino apod.) Sportovní zařízení (squash, bowling, fitness, tenis, golf, jezdectví apod.) Nájemní byty Výsledky srovnání lázeňství Nedostatky lázeňské nabídky v Třeboni. menší léčebná kapacita, menší počet lázeňských domů neexistence kulturního lázeňského centra, kolonády, vřídel a vodotrysků, kde by byly pořádány promenádní koncerty, letní představení, večerní korso apod. nedostatečné prostory pro malé obchody s luxusním zbožím, galerie, kavárny, vinárny, cukrárny apod. chybějící lázeňské kongresové a konferenční centrum chybějící městské muzeum, muzeum rybníkářství (UNESCO) apod. absence některých veřejných sportovních a zábavních zařízení krytý či venkovní bazén, wellness aktivity; zábavní centrum, kavárna, vinárna, casino apod. Zápis ZM č. 18/2004/

3 Identifikace hlavních rozvojových projektů Výstavba lázeňské kolonády Výstavba golfového hřiště Výstavba krytého bazénu (aquacentra) Zřízení muzea Třeboně a Třeboňska Založení informačního a navigačního systému na silničních komunikacích Rozšíření a označení cyklotras a naučných stezek Turistické využití výlovů rybníků Rozvoj kongresové turistiky ve spolupráci s AV ČR, Správou CHKOT a města Využití existence Biosférické rezervace UNESCO pro propagaci Třeboně Varianty využití objektů Beseda Provázání objektu s budovou divadla a kina vybudování zázemí pro provoz těchto zařízení, tj. malé scény, divadelní kavárny, klubu, galerie apod. Zachování stávajícího využití (v přízemí restaurace, vinárna, v nadzemním podlaží multifunkční zábavní zařízení diskotéka, vinárna, casino apod.) Klášter Lázeňský dům propojení s Bertinými lázněmi, rozšíření lázeňského provozu, ubytovacích kapacit, vybavení pro wellness apod. Vysoká škola EUROPEON ubytování pro studenty, vědecké pracovníky, přestavba na posluchárny, laboratoře apod. Krčínův dům Návštěvnické centrum UNESCO Instalace expozice muzeum rybníkářství Kasárna Obchodní centrum na nádvoří kolonáda, podloubí s odpočinkovou zónou, v přízemí stravovací a zábavná zařízení (kavárna, vinárna, cukrárna), malé obchody a služby, nadzemní podlaží nebytové prostory (kanceláře, případně posluchárny vysoké školy) Vysoká škola EUROPEON ubytování pro studenty, vědecké pracovníky, přestavba na posluchárny, laboratoře apod. Kotelna Aurora demolice, rekonstrukce na sportovně relaxační centrum (multifunkční zařízení), v kombinaci s ubytovacím a stravovacím zařízením (hotelem) V se dostavil p. Janát, počet 23. V se dostavil dr. Psík, počet 24. doc. Velemínský kdo doporučil zřízení školy? Mgr. Hložek informaci má od doc. Žemličky Ing. Novotný využití kasáren proč se v materiálu neuvažuje s umístěním úřadu? Mgr. Hložek je to chyba, mělo by tam být Ing. Houdek jsou to náměty, o kterých se může diskutovat. Záležitost využitelnosti objektů odvisí od investorů a zdrojů. Vstup pí Arlethové do diskuse schválen (proti: 1, pro: 23). Mezi Aurorou a Bertou je zóna Nový dvůr. Tyto objekty byly ze studie vypuštěny? Ing. Houdek předmětem byly objekty, které byly nevyužité. Ing. Plucar postrádá jakoukoli novou myšlenku. Mgr. Hložek město deklarovalo záměr např., že chce provozovat Krčínův dům. Určitě by se dala navrhovat i jiná využití. Ing. Plucar firma pracovala s myšlenkami, které obdržela. Která z myšlenek je myšlenkou zpracovatele? Ing. Houdek většina kritizuje, že nejsou žádné podklady, studie, koncepce Byl by rád, aby zastupitelé takové studie nesnižovali, protože mohou být využity jako určitý podklad, z kterého lze vycházet. Ing. Kubal tento materiál byl zbytečný, většina věcí je známa. Bylo zpracováno cíleně na popud někoho z radnice. Zápis ZM č. 18/2004/

4 Ing. Fürst zadáno bylo REŘE na podzim loňského roku. Spousta rozhodnutí byla učiněna v průběhu poslední doby. Ing. Kubal bylo zpracováno v květnu Mgr. Hložek studie byla zadána loni v září, ukončena letos v březnu. O původnosti návrhů se dá diskutovat, těžko se může vymyslet pro Třeboň nějaké další řešení. Třeboň má určité dispozice, které je nutné respektovat. Je vyhodnoceno to, co v Třeboni není a co by mělo být dopracováno. Inventura všech záměrů a možností města. Ing. Konopová pokud má být studie kvalitní, musí se vycházet z toho co je, co je hotovo a jaké jsou možnosti. Město Třeboň oproti jiným městům v regionu je o 2 až 3 roky napřed, co se týká přípravy projektů. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí Studii využitelnosti objektů a areálů v majetku města Třeboně zpracovanou Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech RERA a.s. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 k bodu 2 a) Prodej části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Viléma a Hany Klabouchových (Seifertova 574, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v lokalitě poblíž rybníka Jamský. Rada města svým usnesením č. 126g) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2048/2 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasoval p. Mikeš/ b) Prodej části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Miloslava a Zuzany Kamišových (Hybešova 863, Třeboň) o prodej části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v lokalitě poblíž rybníka Jamský. Rada města svým usnesením č. 126 h) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Zápis ZM č. 18/2004/

5 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. PK 2048/2, PK 2049/8 o výměře cca 800 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 c) Prodej části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Petra a Olgy Mládkových (Přemyslova 250, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 1000 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v lokalitě poblíž rybníka Jamský. Rada města svým usnesením č. 126f) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 1000 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Dr. Masojídek vyjádření ing. Vaclíka, že je třeba sledovat další technické návaznosti. Jak je splněna tato podmínka? p. Mráz technicky bude vyřešeno s odborem rozvoje a investic. Je záměr vyhovět zájemcům o stavbu rodinných domů na vesnici. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 2049/8 o výměře cca 1000 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 d) Prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Martina Lehmanna (Táboritská 1101, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domu. Rada města svým usnesením č. 126d) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis ZM č. 18/2004/

6 e) Prodej části z pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Filipa Vrátného (Branná 36, Třeboň) o prodej části pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domu. Rada města svým usnesením č. 126c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 f) Prodej části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Oldřicha a Jany Čermákových (Sádecká 230, Třeboň), o prodej části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domku. Rada města svým usnesením č.231/2003 z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. p. Hadrava kritika úrovně podkladových materiálů jsou nečitelné, psané rukou. ing. Vejvar bude vyřešeno. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 (KN 429/8) o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Branná. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 g) Prodej části z pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost manželů Jaroslava a Evy Lehmannových (Táboritská 1101, Třeboň) o prodej části pozemků p.č. KN 429/19, PK 429 díl 2 o výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná. Důvodem podání žádosti je zájem o stavbu rodinného domu. Rada města svým usnesením č. 126e) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že případný prodej pozemků bude realizován dle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Zápis ZM č. 18/2004/

7 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. KN 429/19, p.č. PK 429 díl 2 o celkové výměře cca 700 m 2 v k.ú. Branná s tím, že prodej pozemků bude realizován podle zastavovací studie zpracované ing. arch. Alešem Valderem. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 h) Prodej části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Jana Tetíka (Branná 7, Třeboň) o prodej části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku v šíři cca 5 m přiléhající k pozemkům ve vlastnictví žadatele. Rada města svým usnesením č. 152c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná. Dr. Kotilová nesouhlas pí Lepšové a pí Horníkové. Jak bude řešeno? p. Buman vysvětlil, námitka není opodstatněná. Dr. Kotilová dotaz na stanovisko vedoucího stavebního odboru. Ing. Roubal po upřesnění vlastnických práv, z pohledu odboru výstavby problém nebude. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. KN 2827/1 o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Branná. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 5 i) Prodej části z pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná záměr. Rada města projednala žádost pana Karla Sedláčka (Branná 39, Třeboň) o prodej části pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná. Jedná se o část pozemku u obecního rybníka sousedící s pozemky žadatele. Rada města svým usnesením č. 126b) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná. Dr. Kotilová zmíněno od arch. Valdera, že je nutno přihlédnout k ochrannému pásmu rybníka. Jak bude vyřešeno? Arch. Valder lze realizovat, stanoveným podmínkám lze vyhovět. p. Buman p. Sedláček nemá záměr stavět, ochranný pruh rybníka zůstává. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části z pozemků p.č. 2827/1, 156/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Branná. Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Zápis ZM č. 18/2004/

8 j) Prodej pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice záměr. Rada města projednala žádost manželů Rudolfa a Boženy Zíkových (Břilice 114, Třeboň) o prodej pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice. Předmětné pozemky jsou žadateli dlouhodobě využívány a v současné době zaploceny. Rada města svým usnesením č. 152a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků p.č. KN 1638/24 o celkové výměře 246 m 2, p.č. KN 1638/39 o celkové výměře 11 m 2, vše v k.ú. Břilice. Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 k) Prodej stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic záměr. Rada města projednala návrh na revokaci usnesení přijatých zastupitelstvem města týkajících se prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic: č. 3c ze dne /Zastupitelstvo města souhlasí s vyhlášením záměru prodeje stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Zastupitelstvo města souhlasí s navrženým systémem prodeje stavebních parcel (viz ad b) podkladového materiálu)) v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic/. Na základě tohoto usnesení byl vyhlášen záměr prodeje, na který reagovalo cca 80 zájemců. V době zveřejnění byl vypracován projekt akce ZTV Třeboň k Břilicím, dle zastavovací studie daného území. Na základě tohoto projektu se uskutečnila veřejná soutěž, ze které vzešel dodavatel stavby. Před vyhlášením záměru prodeje zájmových stavebních pozemků byly jednotlivé pozemky od původních vlastníků vykupovány za jednotnou cenu 140, Kč/m 2. Vzhledem k tomu, že s jedním z vlastníků nedošlo k dohodě, byl zpracován nový návrh na zajištění infrastruktury ve zbytkové části území, což představuje 12 parcel. V současné době je prováděno rozdělení stavby ZTV na dvě etapy. 2a ze dne /Zastupitelstvo města souhlasí s aktualizovaným navrženým systémem prodeje stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic s tím, že do kupní smlouvy bude zahrnuto předkupní právo pro Město Třeboň po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy/. Úpravy spočívaly v tom, že byla odečtena částka za nákup pozemků pod komunikacemi a tzv. PRÉMIE bude posuzována dle výstavby hrubé stavby a došlo ke konkretizaci částky za 1 m2. S ohledem na přijatý zákon o DPH, ve kterém je převod stavebních pozemků zdaněn základní sazbou 19 %, jsou nyní připravovány možné varianty prodeje pozemků. Konkrétní návrh financování a prodeje stavebních parcel bude předložen na jednání zastupitelstva Rada města svým usnesením č. 189/2004 z revokuje své usnesení č. 288a/2003 ze dne a zároveň doporučuje zastupitelstvu města revokovat jeho usnesení č. 3c z a 2a z Současně doporučuje zastupitelstvu schválit vyhlášení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Jedná se o pozemky p.č. 1897/142, 1897/141, 1897/140, 1897/151, 1897/153, 1897/158, 1897/159, 1897/161, 1897/160, 1897/139, 1897/138, 1897/137, 1897/136, 1897/135, 1897/134, vše v k.ú. Třeboň, podle přiloženého geometrického plánu. Zápis ZM č. 18/2004/

9 p. Hadrava jak je možné, že město prodává pozemky, které nevlastní? Je to špatná práce MěÚ. Kdo tuto situaci zavinil? Ing. Houdek byl tady příslib ze strany vlastníků, který nebyl dodržen. p. Hadrava jak je možné, že město prodávalo pozemky,které nebyly v jeho vlastnictví? p. Mráz některých jednání se zúčastnil. V době vykupování se jednalo pouze o pole. Postupně začínaly vznikat potenciální stavební parcely. Došlo ke zcelení pozemků na pravé i levé straně, uprostřed zůstaly dva poslední pozemky. Vlastníci těchto pozemků měli čas a taktiku k vyjednávání s tím, že podporují zcelení, a že garantují, že budou účastníky výstavby. p. Bicek když jsme začali přemýšlet o tom, že v této lokalitě budeme zajišťovat ZTV, tato lokalita byla vybrána jako nejvýhodnější, i z toho důvodu byly pozemky vykupovány za 140 Kč/m 2. Všichni majitelé byli osloveni ve stejné době. Pan Hrnčíř i pan Mašek řekli, že neprodají, ale že se budou spolupodílet a vyberou si jinou parcelu. Takto to bylo domluveno ještě před vyhlášením záměru. V době zveřejnění bylo zjišťováno, jaké budou náklady. Bylo domluveno, že přistoupí na směnu a tento princip a poté se uzavře směnná smlouva s konkrétními čísly. p. Bicek v zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou. Nebyl vyhotoven ani geometrický plán. Nebyly řečeny konkrétní parcely. p. Hadrava chce slyšet, zdali toto rozhodnutí, ke kterému dal podklady MěÚ, bylo správné či nikoliv. Považuje za naivní. Nemělo dojít k vyhlášení záměru prodeje, když město ještě nebylo vlastníkem. Ing. Houdek měla být předem smlouva o smlouvě budoucí. Ano, bylo to naivní, nepovedlo se to a teď je tady návrh na 12 parcel, k žádnému uvedení v omyl nedošlo. Dr. Váňa přidává se k p. Hadravovi. Kdo je vinen? Nevzpomíná si, že by zaznělo, že existují ústní dohody s někým. Zastupitelé ve slepé víře, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví města, odsouhlasili záměr prodeje. Do budoucnosti by se mělo řešit tak, že i záměr musí být podložen zápisem na listu vlastnictví nebo by zastupitelé měli být úplně informováni. Považuje za nedbalost. Ing. Houdek nemělo by se opakovat. Nebyl v tom žádný záměr uvést zastupitelstvo v omyl. Byl tady záměr dát do prodeje všech 23 parcel. Dr. Váňa není to nedbalost odboru, věděla o tom snad rada. p. Bicek rada obdržela stejné materiály jako zastupitelstvo. p. Ouška usnesení, které stálo na počátku, bylo formulováno tak, že řešilo záměr a systém prodeje. Vlastníci nechtěli pozemky prodat, aniž by znali podmínky prodeje. Dr. Kotilová dotaz na p. Maška. p. Bicek již je uzavřen písemný vztah mezi městem a p. Maškem. Dr. Kotilová navrhuje tento bod odložit, materiály jsou neúplné. Dr. Houdek schvaluje se záměr prodeje pozemků, které tvoří stavební parcelu. Dr. Kotilová proč neschvalujeme současně směnu? p. Bicek nejdříve musí být vyhlášen záměr prodeje, to byla podmínka p. Maška. Ing. Kubal byl zpracován projekt? p. Ouška parcely 1, 2, 12, 13 se zatím neprodávají proto, že nejsou dostupné. Z původního záměru se vyhlašuje záměr prodeje těch levých (žlutě označených). ing. Kubal co je ta oranžová čára? Proč zasahuje do pozemků? /viz podkladový materiál/ Ing. Houdek oranžová čára znamená vlastnictví města po ten pás, který je ve vlastnictví privátního vlastníka. To vyšrafované dovnitř oranžového území parcely, které vlastní p. Mašek a na které je písemná dohoda na směnu. č. 15, 21 je tam záruka ve smlouvě. Zápis ZM č. 18/2004/

10 Ing. Novotný dotaz, zda je tento GP v katastru? Změní se rozpočtové náklady na infrastrukturu? A jak? p. Bicek GP je zapsán a potvrzen KÚ v Třeboni. Samozřejmě že bude mít vliv na cenu pozemků stavebních parcel. Ing. Houdek musí se schválit záměr, potom bude vypočtena cena, ještě bude ovlivněno DPH. Jde o vyhlášení 12 parcel ve vlastnictví města, vyjma malých částí, na které je smlouva o smlouvě budoucí. Dr. Kotilová budeme schvalovat záměr prodeje cizích parcel? p. Bicek na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí byl v zájmu urychlení navržen tento systém. Dr. Hájek pokud již existuje GP, smlouvu o smlouvě budoucí lze uzavřít. p. Mikeš smlouva existuje? p. Bicek ano. Dr. Váňa smlouva o smlouvě budoucí musí být schválena zastupitelstvem, aby byla platná. Tzn. že není platná. Předkládá protinávrh, aby pozemky č. 15 a 21 byly ze záměru vyjmuty a řešeny až v okamžiku, kdy jejich vlastníkem bude město. p. Bicek ve smlouvě o smlouvě budoucí je napsáno, že směnná smlouva musí být schválena v zastupitelstvu. p. Ouška doporučuje č. 21 vyjmout, čísla 17 a 15 nechat. Ing. Houdek doporučuje schválení záměru v plném rozsahu. Dr. Hájek smlouva směnná je uzavřena s odkládací podmínkou. Ing. Kubal jaké jsou sankce ve smlouvě o smlouvě budoucí? p. Bicek sankční ujednání ve smlouvě nejsou. Dr. Hájek soudním rozhodnutím lze dosáhnout uzavření směnné smlouvy na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí. Dr. Kotilová původní protinávrh mění v tom smyslu, že ze záměru doporučuje vypustit tři parcely, které jsou cizí, a ty předložit na příštím zastupitelstvu současně se směnou. Výsledek hlasování o protinávrhu dr. Kotilové: ze záměru prodeje vypustit pozemky 1897/153, 1897/159 a 1897/161. Pro: 11 Proti: 6 Zdrželo se: 7 neschváleno Výsledek hlasování o návrhu rady: Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 3c ze dne , č. 2a ze dne a zároveň souhlasí s vyhlášením záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Jedná se o pozemky p.č. 1897/142, 1897/141, 1897/140, 1897/151, 1897/153, 1897/158, 1897/159, 1897/161, 1897/160, 1897/139, 1897/138, 1897/137, 1897/136, 1897/135, 1897/134, vše v k.ú. Třeboň, podle přiloženého geometrického plánu. Pro: 12 Proti: 6 Zdrželo se: 6 neschváleno Usnesení: Zastupitelstvo města neschválilo vyhlášení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě mezi Sídlištěm a rybářskou baštou u Břilic. Zápis ZM č. 18/2004/

11 K bodu 3 a) Prodej části pozemku p.č. 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví manželů Stanislava a Věry Kolářových, Zahradní 1085, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2a ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením 151d) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví manželů Stanislava a Věry Kolářových, Zahradní 1085, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví manželů Stanislava a Věry Kolářových, Zahradní 1085, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovala dr. Kotilová/ b) Prodej části pozemku p.č. 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Evžena Voháka, Zahradní 1084, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2b ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením č. 151c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Evžena Voháka, Zahradní 1084, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 1639/2 o výměře cca 20 m 2 v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Evžena Voháka, Zahradní 1084, Třeboň, za cenu 400 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovali mgr. Černý a dr. Kotilová/ Zápis ZM č. 18/2004/

12 c) Prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví paní Alžběty Rosenkrancové, Stará Hlína 30, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2c ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením č. 151a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví paní Alžběty Rosenkrancové, Stará Hlína 30, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 130 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví paní Alžběty Rosenkrancové, Stará Hlína 30, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 1 /nehlasovali mgr. Černý, dr. Kotilová/ d) Prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví manželů Miroslava a Světlany Duškových, Stará Hlína 88, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 2d ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na uvedených pozemcích se nenacházejí žádná podzemní vedení a zařízení. Rada města svým usnesením č. 151b) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví manželů Miroslava a Světlany Duškových, Stará Hlína 88, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. p. Hadrava překvapuje ho rozdílné stanovisko arch. Valdera a ing. Peroutky. p. Mráz projednáno i na místě, prodej podpořila místní samospráva. p. Mikeš bylo jednáno s majiteli pozemků, kterých se bezprostředně týká? p. Mráz ano, došlo k dohodě. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca 38 m 2 v k.ú. Stará Hlína, do vlastnictví manželů Miroslava a Světlany Duškových, Stará Hlína 88, Třeboň, za cenu 100 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 /nehlasovali mgr. Černý, dr. Kotilová, ing. Fürst/ Zápis ZM č. 18/2004/

13 e) Prodej pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Josefa Grulicha (Budějovická 451, Třeboň), za cenu 400 Kč/m 2. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3c ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Na zájmových pozemcích se nacházejí inženýrské sítě ve správě Telecomu a JČE. Rada města svým usnesením č. 125/204 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Josefa Grulicha (Budějovická 451, Třeboň), za cenu 400 Kč/m 2. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků p.č. st. 1364/2 o celkové výměře 23 m 2, p.č. st. 1363/8 o celkové výměře 2 m 2, p.č. st. 1363/7 o celkové výměře 4 m 2, p.č. 1363/5 o celkové výměře 119 m 2, vše v k.ú. Třeboň, do vlastnictví pana Josefa Grulicha (Budějovická 451, Třeboň), za cenu 400 Kč/m 2. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovala dr. Kotilová/ f) Směna části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3250 m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Města Třeboně, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Rada města projednala návrh směny části pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Záměr směny byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3a ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 127a) z doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3250 m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se směnou části z pozemků p.č. 726/44, p.č. 721/20 o výměře cca 3250 m 2, ve vlastnictví Obce Libín, za pozemek p.č. 945/12 o celkové výměře 233 m 2 a část pozemku p.č. 726/31 o výměře cca 3017 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Spolí u Ledenic. Obec Libín hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Zápis ZM č. 18/2004/

14 Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasovali doc. Velemínský a mgr. Florianová/ g) Směna části pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2 a pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, vše v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh směny pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 a části pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, ve vlastnictví společnosti Adessa ČR s.r.o. (Pražská 326, Písek), vše v k.ú. Třeboň. Záměr směny byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3b ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 127g) z doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 a části pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, ve vlastnictví společnosti Adessa ČR s.r.o. (Pražská 326, Písek), vše v k.ú. Třeboň. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemku p.č. KN 1910/58 o celkové výměře 10 m 2 a částí pozemku p.č. KN 1910/67 o výměře cca 217 m 2, ve vlastnictví Města Třeboň, za pozemek p.č. KN 1910/54 o celkové výměře 227 m 2, ve vlastnictví společnosti Adessa ČR s.r.o. (Pražská 326, Písek), vše v k.ú. Třeboň. Obě strany hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí poměrem 1:1. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena podle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 K bodu 4 Zásobení Třeboňska pitnou vodou. Rada města projednala návrh týkající se zásobení obcí Třeboňska pitnou vodou. V současné době je Třeboň zásobena pitnou vodou z úpravny vody v Hamru. V poslední době byly obnoveny diskuse o vybudování nového vodovodního přivaděče napojeného u obce Dynín na jihočeskou vodárenskou soustavu spravovanou Jihočeským vodárenským svazem. Tento přivaděč by dodával vodu do Lomnice n. Luž. a okolní obce a do uvažovaného vodojemu na Dunajovické hoře, z kterého by byla zásobena Třeboň. Investorem akce by byl Jihočeský vodárenský svaz. Pro posouzení vhodnosti této nebo jiných variant byly zpracovány 3 varianty řešení: I. Zachovat současný stav. Navýšení ceny vody o 0,41 Kč/m 3. Nižší výrobní cena vody na ÚV Hamr než nákup vody ze soustavy Bukovsko nebo JVS. Nejistý výsledek projednání povolení odběru důlní vody a ochranného pásma. Neřeší zásobení Lomnicka. II. Nový přívodní řad DynínTřeboň včetně ponechání ÚV Hamr v pohotovostním režimu pro případnou výrobu. Navýšení o 0,96 Kč/m 3 Zápis ZM č. 18/2004/

15 III. Řeší zásobení vodou obcí Lomnicka, Třeboňska a Chlumecka komplexně a výhledově i Suchdolska a Velenicka. Cena vody z Vodárenské soustavy riziko zvýšení z titulu započtení investičních nákladů (odpisů) do ceny vody. Současná cena nakupované vody je 11,97 Kč/m 3. Vývoj této ceny i bez investice JVS do varianty II. se nedá odhadnout, odpisy z realizované varianty II. nejsou do ceny 11,97 a do navýšení o 0,96 Kč/m 3 kalkulovány. Zásobení okruhem PlešeJ.HradecTřeboň včetně ponechání ÚV Hamr v pohotovostním režimu pro případnou výrobu. Navýšení o 1,15 Kč/m 3. Výhoda žádná. Dlouhá cesta vody do Třeboně. Potřeba rekonstrukce, oprav resp. sanace skupinových vodovodů DěbolínJ.Hradec, J.HradecHamr, HamrTřeboň. Neřeší zásobení Lomnicka. Nejvyšší nárůst ceny vody. Celou záležitostí se rovněž zabývalo představenstvo Družstva Vodospol, které doporučilo řešení dle varianty II. Rada města svým usnesením č. 173/2004 z souhlasí s realizací nového přívodního řadu pro zásobení obcí Třeboňska pitnou vodou dle varianty II. p. Ouška se uskutečnila schůzka vedení JVS a VAK za účasti zástupců Družstva Vodospol a starosty města Lomnice nad Lužnicí. JVS souhlasí s tím, že bude investorem této akce za předpokladu finančního modelu odpovídajícího financování z prostředků Evropské investiční banky. JVS považuje tuto variantu dále za akceptovatelnou, pokud 100 % odběru v obcích ležících na trase vodovodu bude zajišťováno z této soustavy a JVS bude mít kontrolu nad úpravnou vody v Hamru a vodovodním řadem Hamr Třeboň, event. J. Hradec Hamr. Pokud bude schválena navržená var. II, Město Lomnice nad Lužnicí a další přilehlé obce na trase z Dynína zruší svoji současnou žádost o dotaci. Ing. Houdek ještě jednou shrnul záměr. Znamenalo by to vylepšení kvality vody, co se týká ceny, ta by se dostala na úroveň odběratelů z jihočeské vodárenské soustavy. Ing. Kubal voda by měla jít z Dynína nebo z přehrady? Ing. Houdek do Dynína jde přehradní voda z Římova Ing. Kubal var. současný stav v dnešní době se neplatí čerpání podzemních vod? p. Ouška je předpoklad, že se bude platit. Ing. Kubal do jaké míry se promítne investice JVS do ceny vody? p. Ouška do této chvíle to není schopna říci ani JVS. Cena za vodu se zvýší pro všechna města a obce, která odebírají vodu z VS. Ing. Houdek město by mělo garantovanou kvalitní vodu v cenách platných pro celou soustavu. Ing. Lexa nedomnívá se, že navýšení o cca 0,96 Kč/m 3 je cena reálná, dle jeho názoru bude mnohem vyšší. Zastupitelstvo stojí před zásadním rozhodnutím, které, pokud bude přijato, bude znamenat velice zásadní zvýšení ceny pitné vody. Ing. Houdek má ing. Lexa nějaké podklady, které by nasvědčovaly tomu, že by cena měla být vyšší než avizovaných 0,96? Je třeba zvážit i kvalitu vody, zvláště když je známo, že v Třeboni je voda nekvalitní s vysokým obsahem manganu. Rozhodnutí je na zastupitelích, ovšem možnost napojení na JVS se již opakovat nebude. Ing. Lexa je uvedeno v rizicích. p. Ouška to, že se jedná o rozhodnutí zásadní, již řečeno bylo. Pokud Třeboň nedá souhlas k var. II, Lomnice nad Lužnicí bude pokračovat ve svém projektu, na který má přislíbenou dotaci. Tím bude znemožněna varianta přivedení vody do Třeboně z JVS. V rizicích navrženého řešení uvedl VaK mimo jiné navýšení ceny vodného. Dr. Bouchal je třeba zvážit to, že v Třeboni je spousta služeb vč. lázní, které jsou závislé na velkém objemu vody. Měla by být dána kalkulace. Ing. Houdek Lázně Aurora, které jsou největším odběratelem vody, mají svůj zdroj a ze soustavy vodu neodebírají. Berta má odběrové místo z Vaku. Pokud by došlo k navýšení do 1, Kč, je přesvědčen, že lázně budou schopné se napojit. Také není problém provést svůj vlastní vrt, pokud by náklady byly nepřijatelné. Zápis ZM č. 18/2004/

16 Dr. Bouchal měl na mysli i další podnikatele, než jen lázně. Ing. Lexa co se stane s Vodovodem Hamr, jako organizací? p. Ouška DSO Hamr může existovat i nadále. Má ve svém vlastnictví oddělitelný i neoddělitelný majetek. Provozovatelskou smlouvu může mít uzavřenou přes Vodospol s Vakem nebo na základě rozhodnutí valné hromady s Vakem přímo. Varianty jsou různé. Ing. Lexa jestliže je vedení města přesvědčeno o správnosti var. II, proč je v následujícím bodě 5 navržen vklad majetku města (kanalizace z průmyslového areálu a kanalizace Novohradská a Sádecká ul.) do DSO Vodovod Hamr? p. Ouška je to oddělitelný majetek a ve správě DSO Hamr zůstane, pokud město nerozhodne o jeho vyjmutí. Nevidí v tom vazbu na to, odkud bude Třeboň zásobena vodou. Mgr. Černý navržené řešení se jeví jako nejlepší, přinese výhodu nejen Třeboni, ale i celému regionu. Se zdražením vody je nutno do budoucna počítat. Ing. Kubal v Hamru by měl být držen pohotovostní stav. Pokud se vůbec nebude čerpat a upravovat voda, jednotka nebude spustitelná okamžitě. Není řešen záložní zdroj. p. Ouška úpraven vody, které jsou v pohotovostním režimu, je v jižních Čechách více. Předpokládá se, že kdyby nastala potřeba, budou spustitelné. dr. Váňa navrhovaná varianta se jeví jako dobrá. Pouze má výhradu k tomu, že nikdo není schopen říci alespoň odhadem koncovou cenu. Jestli má JVS záměr provést investici a až poté navyšovat cenu, zdá se být neseriózní. Pokud cena zazní, návrh by podpořil. Ing. Houdek větší zárukou, než slyšet spočítanou cenu, je to, že na JVS jsou napojeny celé Budějovice, Tábor, Písek atd. To je garance toho, že cena nebude zásadním způsobem nikým ovládána. dr. Váňa proč JVS není schopen říci cenu, pokud zná náklady na investici. p. Ouška řádový odhad je 2 Kč. Ing. Houdek JVS tvoří města a obce jihočeského regionu, která vlastní vodovody. p. Hadrava prioritou je kvalita vody, současná voda je špatná. Čím více možností zdrojů, tím lépe. Ing. Novotný pokud jsou pochybnosti o kvalitě vody z Hamru, ta je sledovaná, nedostatky se dají odstranit. Jaká je cena např. v Budějovicích, Táboře? Jakou úlohu bude hrát do budoucna Vodospol? p. Ouška cena vodného a stočného v Budějovicích je pod 50, Kč. Vodospol je okresní organizace složená z jednotlivých obcí. Co bude dál, záleží na tom, jak se obce dohodnou. Je jisté, že současný způsob provozování vodohospodářského majetku, který je založen na komplexním pronájmu, bude muset do roku 2005 skončit a přetransformovat se do něčeho jiného. Ing. Novotný po realizaci, když Hamr bude v pohotovosti, budeme platit Vodospolu i za úpravnu vody Hamr? p. Ouška ano, je to zahrnuto v kalkulaci ve var. II. náklady na pohotovostní režim Hamr, 700 tis. Kč. Dr. Kotilová cena vody záleží také na tom, kdo provozuje? Nyní provozuje Vak. JVS provozuje také Vak nebo hlavně 1.vodárenská? Ing. Houdek pro nás je garancí cena základní (ta na odběrovém místě JVS). p. Ouška rozdíl mezi JVS a 1. JVS. JVS znamená Jihočeský vodárenský svaz, má provozovatelskou smlouvu s Vakem. 1. Jihočeská vodárenská společnost je konkurent Vaku. JVS je vlastník toho charakteru, jako je např. u nás DSO Hamr. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s realizací nového přívodního řadu pro zásobení obcí Třeboňska pitnou vodou dle varianty II. Nový přívodní řad DynínTřeboň. Zápis ZM č. 18/2004/

17 Pro: 16 Proti: 1 Zdrželo se: 7 K bodu 5 Vklad vodohospodářského majetku města do hospodaření DSO Vodovod Hamr. Rada města projednala návrh na vklad uvedených vodohospodářských staveb do Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr: kanalizace z průmyslového areálu Třeboň v délce m v pořizovací hodnotě ,80 Kč kanalizace Novohradská a Sádecká ulice v délce 872 m v pořizovací hodnotě ,35 Kč. Vzhledem ke stanovám DSO Vodovod Hamr, jehož je město členem, má být uvedený majetek vložen do hospodaření Vodovodu Hamr k zajištění jeho správy, provozu a údržby. Vlastnictví majetku tím zůstává nezměněno. Rada města svým usnesením č. 46/2004 z doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vkladem majetku města, a to kanalizace z průmyslového areálu Třeboň a kanalizace Novohradská a Sádecká ul. do hospodaření DSO Vodovod Hamr k zajištění jeho správy, provozu a údržby. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s vkladem majetku města: kanalizace z průmyslového areálu Třeboň a kanalizace Novohradská a Sádecká ul., do hospodaření DSO Vodovod Hamr k zajištění jeho správy, provozu a údržby. Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3 /nehlasoval dr. Váňa / K bodu 6 Zřizovací listiny škol a školských zařízení. Rada města projednala nové zřizovací listiny mateřských a základních škol v Třeboni. Jejich zřizování jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou probíhalo postupně a s ohledem na potřebu sjednocení zřizovacích listin a vztahů z nich vyplývajících byly zpracovány tyto základní dokumenty nově pro MŠ Jeronýmova ulice, MŠ Sluníčko a Základní školu Sokolská ulice. Rada města svým usnesením č. 169/2004 z doporučuje zastupitelstvu schválit zřizovací listiny pro příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listiny pro příspěvkové organizace: Mateřská škola Jeronýmova ul. 183/II, Třeboň; Mateřská škola Sluníčko, Svobody 1018, Třeboň a Základní škola Sokolská ul. 296, Třeboň. Zápis ZM č. 18/2004/

18 Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasoval p. Mikeš/ K bodu 7 Schválení smlouvy o přijetí úvěru. Rada města projednala výsledek veřejné zakázky Poskytnutí úvěru městu Třeboň na financování investic, a na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí doporučuje zastupitelstvu města svým usnesením č. 40/2004/178 ze dne schválit uzavření úvěrové smlouvy za podmínek uvedených v návrhu předloženém Českou spořitelnou a.s. v rámci výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění na úvěr ve výši 20 mil. Kč s dobou splácení 10 let a čtvrtletním splácením jistiny a úroku. Ručení úvěru bude zajištěno budoucími rozpočtovými příjmy města. Česká spořitelna a.s. předložila nabídku ve dvou variantách pro pětiletý úvěr a ve dvou variantách pro desetiletý úvěr. Z nich po jedné variantě vyhověly zadání, tj., byly navrženy na čtvrtletní splácení jistiny i úroku. V návrhu navrhovatel akceptoval požadavky zadání včetně možnosti předčasného splacení bez sankcí, vždy ke konci tříměsíčního úrokového cyklu. Poplatek za zpracování nebude účtován, poplatek za vedení účtu je při dnešní sazbě 300, Kč. Byly navrženy pohyblivé úrokové sazby, a to pro pětiletý úvěr 3M PRIBOR + 0,24 % a pro desetiletý úvěr 3M PRIBOR + 0,25 %. pí Šímová úvěr na 10 let, celková cena vč. poplatků bude tis. Kč. Výpočet vycházel ze současně platných úrokových sazeb. První splátka k , splácet se bude čtvrtletně částka ve výši 500 tis. Kč, ročně 2 mil. Poslední splátka Dluhová služba 6 % za rok 2003, PRIBOR 2,13 + O,25. doc. Velemínský na co bude úvěr použit? Ing. Houdek měl by sloužit k investičním potřebám rozpočtu 2004 či dofinancování investic v souvislosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů. Dr. Váňa úvěr nebyl schválen jako součást rozpočtu, hradit z něj investiční akce nebude možné. Pokud se řekne, že z něj budou hrazeny investice, zastupitelé by měli obdržet soubor investičních akcí. Současně se schvalováním rozpočtu a záměru přijetí úvěru bylo odsouhlaseno usnesení, které ukládá MěÚ zpracovat seznam investičních akcí v termínu do konce dubna, což nebylo splněno. Domnívá se, že by bylo vhodnější ponechat čerpání úvěru až na případné dofinancování akcí, s jejichž realizací se uvažuje v souvislosti s podáním žádosti o prostředky ze strukturálních fondů. Protinávrh: podpis smlouvy odložit do příštího jednání s tím, že odbor rozvoje a investic předloží požadovaný seznam akcí, na základě kterého budou moci zastupitelé přesně specifikovat, jak bude úvěr využit. Ing. Vejvar jedná se o zakázky, které budou realizovány v cenové úrovni letošního roku. Do konce měsíce dubna byly vypsány veškeré veřejné soutěže týkající se rozpočtu letošního roku. Poslední soutěž proběhne ve středu a poté bude seznam dokončen a předložen radě 17.5., následně zastupitelstvu. S účinností od platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který zejména svou prováděcí vyhláškou způsobuje určité komplikace. Ing. Novotný zastupitelé požadovali soupis investic pro svůj přehled. Ing. Vejvar v seznamu investic je třeba uvést realizační cenu. Ing. Novotný nešlo jen o ceny, ale o celkový soupis investic a stadium jejich přípravy. Výsledek hlasování o protinávrhu dr. Váni: Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o uzavření úvěrové smlouvy do příštího jednání s tím, že bude předložen soupis investic (viz. usnesení ZM z ). Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Zápis ZM č. 18/2004/

19 K bodu 8 Informace o rozpočtových opatřeních přijatých radou. Zastupitelstvu města byla předložena informace a rozpočtových opatřeních provedených radou města v období od do Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních provedených radou města v období od do Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 /nehlasoval mgr. Černý/ K bodu 9 Rozdělení finančních prostředků ze sbírkového účtu. Rada města projednala následující žádosti o finanční pomoc při odstraňování následků srpnových povodní v roce 2002: 1) TJ Jiskra Třeboň její majetek, zejména v prostorách Tyršova stadionu a na břehu rybníka Svět byl v době povodní zatopen. TJ Jiskra vyčíslila povodní způsobené škody na Tyršově stadionu na částku , Kč. Z obdržených dotací ( , Kč) do současné doby TJ Jiskra Třeboň odstranila pouze nejdůležitější škody tak, aby zajistila alespoň základní funkčnost areálů a mohla nadále provozovat sportovní činnost. Vzhledem k nedostatku dalších finančních prostředků a ke ztrátě důležitého zdroje příjmů chatové osady na Tyršově stadionu (celkem 18 chat, které kvůli rozsáhlému poškození musely být na podzim roku 2002 zdemolovány) není TJ Jiskra schopna odstranit veškeré škody způsobené povodní z vlastních prostředků, resp. odhaduje jejich postupné odstraňování na dobu minimálně let. 2) Fotbalový klub Stará Hlína žádá o finanční příspěvek na opravu fotbalového hřiště ve Staré Hlíně. Areál prochází v současné době závěrečnou a nejrozsáhlejší etapou likvidací povodňových škod, které FK odhaduje na , Kč (zatopeno bylo samotné hřiště, objekt šaten a autobus). V loňském roce FK provedl svépomocně opravu šaten a byly zahájeny základní zemní práce. V letošním roce je potřeba dokončit veškeré zemní práce, které by měly odstranit povodňové škody a zároveň vyřešit problém s nedostatkem závlahy. Objem provedených prací je stanoven na částku , Kč. FK Stará Hlína nemá možnost uhradit tuto částku z vlastních prostředků, a proto se obrací na Město Třeboň se žádostí o úhradu uvedené částky. 3) Třetím subjektem, který se na město Třeboň obrátil s žádostí o finanční příspěvek a jehož majetek byl zasažen a poškozen povodní v roce 2002, je Vlasteneckonárodopisná sdružená obec Baráčníků Vitoraz Třeboň. SOB Vitoraz Třeboň vlastní v Dukelské ulici č.p.128 objekt Baráčnické rychty s přilehlou zahradou. Škodu na objektu vyčíslila Česká pojišťovna na částku , Kč. Dle podmínek sjednané pojistné smlouvy jim Česká pojišťovna uhradí pouze , Kč. SOB Vitoraz Třeboň žádá město o příspěvek na odstranění škod na budově a na asanaci a celkovou rekultivaci přilehlé zahrady. Výši příspěvku neuvádějí. Po posouzení předložených žádostí je navrženo poskytnout uvedeným subjektům účelovou dotaci z prostředků sbírkového fondu Člověk člověku, a to ve výši: TJ Jiskra Třeboň 600 tis.kč, FK Stará Hlína 600 tis.kč a SOB Vitoraz Třeboň 150 tis. Kč s povinností předložit vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do Zůstatek finančních prostředků na účtu sbírky Člověk člověku činí k datu ,84 Kč. Zápis ZM č. 18/2004/

20 Rada města svým usnesením č. 190/2004 z doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z prostředků sbírkového fondu Člověk člověku za účelem odstranění škod po povodních v roce 2002 dle předloženého návrhu. Dr. Kotilová k žádosti TJ Jiskra Třeboň. Co je příčinou toho, že TJ Jiskra nemůže stavět náhradní objekty za chaty? Arch. Valder odkázal na prosincové zasedání ZM, kdy se projednávala změna územního plánu. Předmětem jednání ZM dne bude projednání zadání ÚP. Nebylo možné předložit dříve s ohledem na lhůty dané zákonem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací z prostředků sbírkového fondu Člověk člověku za účelem odstranění škod po povodních v roce 2002 následujícím subjektům: TJ Jiskře Třeboň ve výši 600 tis. Kč, FK Stará Hlína ve výši 600 tis. Kč, Sdružené baráčnické obci Vitoraz Třeboň ve výši 150 tis. Kč, a to na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Subjekty předloží vyúčtování poskytnuté účelové dotace nejpozději do Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 0 K bodu 10 Rozdělení dotací z Programu regenerace městské památkové rezervace. Rada města projednala návrh na rozdělení dotace z Programu regenerace MPR na rok Nositelem tohoto dotačního titulu je od roku 1993 Ministerstvo kultury ČR. Město Třeboň každoročně žádá o přidělení dotace z tohoto programu na základě vlastního programu regenerace, který byl aktualizován v roce 2000 a platí do roku Jeho cílem je státní podpora zachování a obnovy kulturních památek v MPR. Pro rok 2004 byla Třeboni na základě žádosti přidělena dotace v celkové výši Kč. O tuto dotaci se uchází celkem 15 projektů, z toho dva v objektech církevních, čtyři v objektech města Třeboň a 9 z majetku soukromých vlastníků. Dotaci lze použít pouze na stavební dodávky a montáže související se zhodnocením památkové podstaty objektu. V případě movitých kulturních památek může být dotace až 100 %, v ostatních případech je limitující výškou dotace 50 % nákladů, přičemž podmínkou je min. 10% spolupodíl města, u církevních staveb 20%. Rada města svým usnesením č. 182/2004 z doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací z Programu regenerace MPR pro rok 2004 dle předloženého návrhu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení státní dotace v celkové výši , Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón přiznané pro Třeboň na rok 2004 takto: a) na opravu střechy dvorní části domu č.p.18/i v Husově ulici, vlastník Jana Vopatová, Husova 18/I, Třeboň, podíl dotace z Programu MPR ve výši , Kč a spoluúčast Města Třeboň z rozpočtu na rok 2004 ve výši , Kč; b) na opravu střechy uliční části a statické zajištění domu č.p.18/i v Husově ulici, vlastník manželé Adolf a Marie Moravcovi, Souběžná 793, Třeboň, podíl dotace z Programu MPR ve výši , Kč a spoluúčast Města Třeboň z rozpočtu na rok 2004 ve výši , Kč; Zápis ZM č. 18/2004/

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více