INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House"

Transkript

1 4 0 INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA 8ñ12 May, 2003 Municipal House 8.ñ12. kvïtna 2003 ObecnÌ d m

2 Under the Patronage of Z ötitu p evzali Miroslava NÏmcov, Vice-Chairperson of the Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic Miroslava NÏmcov, mìstop edsedkynï PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky Cyril Svoboda, Vice-Premier and Minister for Foreign Affairs, Government of the Czech Republic Cyril Svoboda, mìstop edseda vl dy a ministr zahraniënìch vïcì»eskè republiky Pavel BÈm, Lord Mayor of the City of Prague Pavel BÈm, prim tor hl. m. Prahy Česká televize, April 2003 Photographs Petr Šálek (cover), Chris Captick (Peter Maniura), Competitors

3 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA Prague has always resounded with music, for music is ingrown in its walls as well as the waters of the river Vltava, its statues, gardens and streets. No wonder then, that when as new medium came into being, music quickly took root in it as well. The Golden Prague Festival has since become a unique opportunity to uplift our lives. It is something to look for, as it always brings things that will cheer the heart and provoke the mind. I would like to thank the organizers and wish them all the best, this year, and into the future. MIROSLAVA NĚMCOVÁ, Vice-Chairperson, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic Hudba zní Prahou stále. Je vtisknuta do jejích zdí, vln Vltavy, soch, zahrad, ulic. Nemohlo se stát nic samozřejmějšího než to, že se hudby ujalo ve své době i nové médium televize. Festival Zlatá Praha je originální a povznášející příležitostí vnést do běhu našich životů radost. Těším se na něj, na vše, co nám, našim dychtivým srdcím nabídne, k čemu vyprovokuje naši mysl. Všem organizátorům děkuji a držím palce. Letos i kdykoli příště. MIROSLAVA NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky GOLDEN PRAGUE

4 For music, Prague is the city of all seasons, for throughout its history, the Czech capital has been known as a European centre of art, and namely music. Prague's musical tradition includes the heritage left for posterity by many renowned artists, such as Smetana, Dvořák, Mahler, Suk or Martinů, and it is no wonder that the city of the hundred spires on the river Vltava has become the host of Europe's great musical festivals, Prague Spring, Prague Autumn and Golden Prague. The Golden Prague Festival is unique in being a forum offering a review of the most recent production of musical television programmes and enabling television professionals and experts to meet and discuss subjects of their mutual interest. Talking from my own experience, I know that the Golden Prague Festival is a remarkable opportunity to see what is new on the worldwide television musical programming scene. The long tradition of the festival and the renown is has won over the years of its existence attest to its quality as well as the importance this event has for the Czech capital and its cultural life. I therefore have no doubt that this year's jubilee 40th festival will be especially enjoyable and will offer interesting musical and personal encounters. CYRIL SVOBODA, Vice-Premier and Minister for Foreign Affairs, Government of the Czech Republic Hudba to je prvek, bez něhož si jen těžko lze představit tradiční atmosféru Prahy v kterémkoli období. České hlavní město bylo od nepaměti proslulé jako evropská metropole umění a hudby obzvláště. Zvučná jména jako Smetana, Dvořák, Mahler, Suk či Martinů zanechala výrazné otisky v umělecké tradici Prahy. Proto také není divu, že se ve stověžatém městě na Vltavě konají proslulé evropské hudební festivaly, Pražské jaro, Pražský podzim či Zlatá Praha. Festival Zlatá Praha je ovšem svým způsobem výjimečný, neboť nabízí pohled do současného světa televizní produkce v oblasti hudby a zprostředkovává setkávání profesionálů i zájemců o dnešní televizní tvorbu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že návštěva Zlaté Prahy nabízí vskutku nevšední zážitek v oblasti aktuálního dění v televizním umění na mezinárodní scéně. Mnohaletá tradice festivalu i světové renomé jsou důkazem jeho kvality a významu, který má pro naše hlavní město a jeho kulturu. O to více věřím, že právě letošní jubilejní 40. ročník festivalu bude pro jeho účastníky příležitostí pro potěšení z pěkné podívané i pro navázání cenných osobních kontaktů. CYRIL SVOBODA, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky 4 GOLDEN PRAGUE 2003

5 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA It is debated to what extent television may be considered a cultural institution, for many see it as nothing more than a readily available source of low popular, and therefore unaspiring and uninspiring entertainment making just money rather than sense. That the sceptics are in many respects correct, will be borne out by tuning at random to any television channel (including public TV which has become practically undistinguishable from commercial televisions). Still, there are exceptions to the rule, and the Golden Prague Festival is one of those rare reasons for hope. Throughout the forty years of its existence, the Festival has won considerable renown in the world of television broadcasting, for it is a unique opportunity to see television for more than just a consumer product lacking any ambition. Therefore, a long life and a great success are to be wished to the Golden Prague Festival, for it brings things that are beautiful, have a meaning and will not be forgotten as soon as the last of the closing credits disappears. PAVEL BÉM, Lord Mayor of the City of Prague Stále se vedou diskuse o tom, do jaké míry je televize kulturní institucí. Mnozí ji vnímají už jenom jako lehce dostupný zdroj nenáročné zábavy, jejíž úroveň je z principu nízká, protože sleduje víc finanční toky než smysl nebo kvalitu. Faktem je, že když náhodně zapneme kterýkoli televizní program (i ten veřejnoprávní se tak přiblížil soukromým, že je prakticky k nerozeznání), často nezbude, než dát skeptickým hodnocením zapravdu. Jsou ovšem momenty, které dávají naději, že výjimky doposud existují, a festival Zlatá Praha k nim patří. Za dobu své čtyřicetileté existence si festival získal v televizním světě značné renomé. Je unikátní příležitostí, jak hledět na televizi úplně jinak než jenom očima konzumenta, který postrádá jakékoli ambice. Přeji Zlaté Praze dlouhý život a úspěšné působení. Nabízí lidem něco, co je pěkné, co nepostrádá myšlenku a co v našich myslích přetrvá déle než jen do závěrečných titulků. PAVEL BÉM, primátor hl. m. Prahy GOLDEN PRAGUE

6 Dear friends, the Golden Prague Festival has reached its fortieth anniversary and it is to be wished that its entries are of interest to its viewers and jurors who will sit in judgement on the winners. We hope that the audience will enjoy seeing the best of quality television musical programming. DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL Vážení a milí přátelé, Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha dospěl ke svému 40. ročníku. Přejeme mu tedy, aby se těšil pozornosti mnoha diváků a aby jeho porotci měli šťastnou ruku při volbě vítězů. Všem jeho divákům přejeme, aby jim festival přinesl radostný zážitek ze setkání s kvalitní televizní tvorbou. DAGMAR A VÁCLAV HAVLOVI 6 GOLDEN PRAGUE 2003

7 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA As our festival has come of a venerable age of forty, it is most appropriate to look back and recapitulate. Since it was born in the 1960's, the ultimate motives for its being conceived could not have been entirely pure and utterly devoid of any ulterior ideological calculations. There can be no doubt that the prime reason was to show off to the world and prove how open is the socialist society with respect to art regardless of international divisions and political creed. Documents stored in the archives of the Czech Television corroborate this in very plain language. Still, the festival became a ground for developing and maintaining contacts, many of which grew into permanent cooperation and even life-long friendship. The 1970's then endowed the event with something which later helped to save it, namely the category of musical programmes. These were precisely the type of productions that made the Golden Prague Festival a regular meeting ground for the international community of producers and makers, many of whom have remained loyal to it and some even sit on the international jury this year. The 1980's gave the event an impressive venue, then a newly-built Palace of Culture. One of the highlights of the era was the appearance of the famous Commmisaire Moulin in the person of French actor Yves Renier. Oh, how cosmopolitan we thought we were! Unfortunately, the efforts to become a world's major event somehow came to naught and the festival was banished to the modest environments of Palace Savarin in downtown Prague. The early 1990's therefore seemed to be an onset of agony until there came a fortunate turn to the better with an idea to make it a festival of exclusively musical and dancing programmes. The resuscitation resulted in a complete recovery and today the Golden Prague Festival can proudly maintain that it indeed is the world's major television festival in its category. What more is to be wished, then? Naturally, the benevolence and favour of the Czech Television, its good fairy. Then a great many talented and dedicated makers and far-sighted producers to keep it in quality programmes. And most of all, that what is to be wished to us all, namely a world of peace with a host of art. For we must remember our classics: INTER ARMA SILENT MUSAE. Náš festival má čtyřicáté narozeniny. U příležitosti "kulatin" se sluší zavzpomínat. Zrodil se v létech šedesátých. Pohnutky, které jej přivedly na svět, nebyly jistě nejčistší a zcela prosty ideologie. Určitě šlo o to dokázat světu, jak je naše socialistická společnost otevřena uměleckému dění bez ohledu na hranice a politické systémy. Dokumenty uložené v archivu České televize o tom mnohé prozrazují. Na festivalu však byly navázány kontakty, z nichž mnohé přerostly v trvalou spolupráci, některé v celoživotní přátelství. Léta sedmdesátá přinesla festivalu něco, co jej později zachránilo: kategorii hudebních snímků. A právě okolo nich se na Zlaté Praze začala pravidelně setkávat komunita producentů a tvůrců, z nichž mnozí zůstali festivalu věrni dodnes někteří z nich jsou dokonce v letošním roce členy mezinárodní poroty. Léta osmdesátá. Festival má nové sídlo nově postavený Palác kultury. Jedním z jeho vrcholů v tomto období je návštěva francouzského herce Yvese Reniera, představitele slavného komisaře Moulina. Jak jsme tehdy byli světoví! Pokus tvářit se jako světová událost se však nějak nevydařil a festival se skromně stáhl do paláce Savarin v ulici Na Příkopech. Léta devadesátá se zprvu zdála být obdobím agonie. Než se zrodil ten šťastný nápad vyhradit festival pouze snímkům hudebním a tanečním. Resuscitace byla úspěšná a Zlatá Praha dnes právem může o sobě hrdě prohlašovat, že je ve svém oboru nejvýznamnějším televizním festivalem na světě. Co tedy festivalu popřát? Především přízeň České televize, neboť ta jej pořádá. A dále hodně talentovaných tvůrců a prozíravých producentů, kteří jej budou obesílat kvalitními pořady. Především však to, co nám všem: klidný svět, ve kterém umění bude mít své místo. Neboť jak už říkali staří latiníci INTER ARMA SILENT MUSAE. TOMÁŠ ŠIMERDA, ředitel MTF Zlatá Praha TOMÁŠ ŠIMERDA, Director, ITF Golden Prague GOLDEN PRAGUE

8 I am delighted that the EBU is once again participating in this year's Golden Prague Festival. The festival is a crucial meeting and market place for producers across Europe and has had particular importance in fostering links between East and West. This year we are holding a workshop session on our European Roots initiative. Over the last two years, a group of countries ranging from Great Britain to Finland produced a series of documentary films focusing on a specific aspect of the folk music heritage of each participating nation. Simon Broughton, a renowned expert on world music and himself an award winning film maker, acted as Executive Producer for EBU. The series was a great success. Now we want to share and broaden our experience as we prepare to launch series two with a new combination of countries. Simon Broughton will lead the workshop sessions and I do hope they will prove a truly creative and practical way of promoting programme making rooted in our rich musical cultures. PETER MANIURA, Chair of the EBU Music and Dance Experts Group, Head of Classical Music, BBC Television Jsem nesmírně rád, že EBU se festivalu Zlatá Praha letos opět účastní, protože pro evropské producenty festival patří mezi nejvýznamnější příležitosti pro vzájemné osobní setkávání i obchodní výměnu a již tradičně představuje také spojovací článek mezi Východem a Západem. Letos je i místem konání workshopu v rámci naší iniciativy nazvané Evropské kořeny. V průběhu uplynulých dvou let tvůrci z nejrůznějších zemí od Velké Británie až po Finsko natočili celou řadu dokumentárních snímků mapujících specifické prvky dědictví lidové hudby jednotlivých států. Za EBU byl výkonným producentem projektu Simon Broughton, velký znalec world music a tvůrce řady snímků ověnčených nejrůznějšími cenami. I tento seriál se setkal s velkým úspěchem. V současné době se chystáme své zkušenosti sdílet i s jinými zeměmi a rozšířit je o nové příspěvky prostřednictvím druhé série. Workshopy se budou opět konat pod vedením Simona Broughtona a jsem přesvědčen, že se stanou skutečně tvůrčí a praktickou příležitostí k propagaci tvorby pořadů odrážejících bohaté tradice našich hudebních kultur. PETER MANIURA, předseda expertní skupiny EBU pro hudební a taneční pořady, ředitel sekce klasické hudby, BBC Television 8 GOLDEN PRAGUE 2003

9 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA We live at a time traditional European culture is being challenged. Classical music, for instance, doesn't seem to be as inevitable a phenomenon as it used to be. Cultural life in most European countries face two developments: The dominating presence of popular culture and the rapid development of our countries into multi-cultural environments. For many involved in classical music, these can be difficult things to come to terms with. But they won't go away. Instead of being dismissive of others or defensive of traditional values, I believe we must be open to look at our rich heritage in the light of the present day, whatever that light may be. Let us be inspired by the living practise of centuries in which craftsmanship and aesthetic excellence went hand in hand with both national pride and international exchange. Culture is one of the most valuable assets of the human race, and European classical music is one of its finest examples. Classical music may not be as universal as traditionally assumed by some, but it is certainly unique. It has been of an international nature long before the industrial revolution and the present globalisation of the world economy. It is an historic proof of how exchange (and curiosity) can lead to quality and excellence. Besides that, it engages people in the acts of playing and listening and with it expression of feelings and the understanding of emotions. Things we desperately need today. Films, television programmes, DVD's and Internet sites devoted to classical music are therefore in need of praise and support. This is exactly what the ITF Golden Prague is doing. So let its 40th anniversary be one of celebration, but also of reflection on how to take the best values of our musical tradition into the future. HENK VAN DER MEULEN, Head of Music and Dance Programmes, NPS Television, The Netherlands, Vice-Chairman of the EBU Music and Dance Experts Group, President of the IMZ Žijeme v době, kdy je tradiční evropská kultura vystavena značnému tlaku. Zdá se například, že klasická hudba už není zdaleka tak nepostradatelnou součástí života, jako tomu bylo v minulosti. V kultuře většiny evropských zemí lze vypozorovat dva trendy. Jeden představuje čím dál větší obliba populární kultury, druhý pak skutečnost, že naše země rychle získávají multikulturní charakter. Pro mnohé z těch, kteří se zabývají klasickou hudbou, to může představovat jev, se kterým je těžké se smířit, ale který zde nicméně zůstane. Jsem přesvědčen, že místo toho, abychom zatracovali jinakost či žehrali na rozmělňování tradičních hodnost, nesmíme zavírat oči, a ať se nám to líbí nebo ne, musíme na naše bohaté kulturní dědictví hledět ve světle dneška. Měli bychom se poučit ze staleté a stále živé tradice, v níž se národní hrdost i mezinárodní výměna hodnot měří mistrovstvím řemesla a estetickou vytříbeností. Jednou z nejcennějších lidských hodnot je kultura, k jejímž nejzářnějším výrazům patří právě evropská klasická hudba. Ačkoli klasická hudba zřejmě nemusí mít takovou univerzální sdělnost, jak dosud leckdo předpokládal, rozhodně je to jev zcela jedinečný, který nabyl mezinárodní povahy dávno před počátkem průmyslové revoluce i současné globalizace světové ekonomiky. Je to historický důkaz, že kvalita a výjimečnost závisí na ochotě (a zvídavosti) poučit se od jiných. Hudba kromě toho svádí dohromady i tím, že ji lidé společně hrají a poslouchají, objevují v ní své pocity a učí se je chápat. Přesně to dnes velice potřebujeme. Proto je nanejvýš nutné tvorbu filmů, televizních pořadů, nosičů DVD i internetových zdrojů věnovaných klasické hudbě obdivovat a podporovat. Přesně to činí MTF Zlatá Praha, a tak si tedy lze jen přát, aby se jeho 40. ročník stal nejen příležitostí k oslavám, ale i k zamyšlení, jak nejlépe šířit největší hodnoty naší hudební tradice i v budoucnosti. HENK VAN DER MEULEN, ředitel sekce hudebních a tanečních pořadů, NPS Television, Nizozemsko, místopředseda expertní skupiny EBU pro hudební a taneční pořady, prezident IMZ GOLDEN PRAGUE

10 Maya Plisetskaya Festival Guest of Honour After Anna Pavlova and Galina Ulanova the greatest 20th century Russian ballerina, for many years the prima ballerina assoluta of Moscow s Bolshoi Theatre Graduated 1943 from the Institute of Choreography in Moscow, joining the Bolshoi as ballerina. Despite being considered a suspect character and therefore constantly kept under surveillance by the Stalinist regime which had murdered her father in 1937 and banished her mother for many years, her extraordinary talents and perseverance won her recognition and in time she became the star of the Bolshoi Company as well as of the Russian and world ballet. In 1947 she fi rst danced Odette and Odille in Tchaikovski s Swan Lake, which became one of her lifetime roles. Her other memorable classical ballet character include Kitri in Don Quixote, Zarema in The Fountain of Bakhchisarai, the title role in Glazunov s Raymonda and a number of other characters. The quintessence of the utmost grace and technique of her ballet dancing, especially her inimitable hand gestures, found the ultimate expression in the solo choreography of the Dying Swan set to the music by Camille Saint-Saëns, which she danced for almost fi fty years. From the mid-1960 s when the regime fi rst allowed her to travel in the West, she started working also with major world choreographers, such as Maurice Béjart, Roland Petit, Alberto Alonso and others. In 1958 married composer Rodion Shchedrin. Subsequently, her husband created several ballet opuses devised specially for her, the best-known being an adaptation of music from Bizet s Carmen, which she danced in the choreography of the famous Cuban choreographer Alberto Alonso. Although the Bolshoi première in 1964 caused much consternation among Communist officials who labelled the production as formalist, the international acclaim eventually made them to accept it and she performed it more than three hundred times. Apart from devoting her talents to dancing and later also her own choreography, her natural acting won her offers of fi lm contracts; for instance in 1968 she acted the leading character in the fi lm version of Tolstoy s Anna Karenina whom four years later she began dancing in her own choreography to the music of her husband. In 1993, still active, she celebrated a semi-centennial of her dancing and acting career. At present she and her husband live mainly in Munich. In the second half of the 1990 s, she and her Imperial Russian Ballet visited Prague, performing so far for the last time on the stage of the National Theatre. She has written her own biography titled I, Maya, published in Czech by Prague s IKAR Publishers as Já, Maja, in 1997.

11 Maja Plisecká čestný host festivalu Po Anně Pavlovové a Galině Ulanovové nejslavnější ruská tanečnice 20. století, dlouholetá prima ballerina assoluta moskevského Velkého divadla 1943 ukončila studia na Choreografickém institutu v Moskvě a byla přijata jako sólistka Velkého divadla. Navzdory stálému podezřívání a sledování ze strany stalinského režimu, který již v roce 1937 zavraždil jejího otce a na dlouhá léta poslal do vyhnanství její matku, se dokázala prosadit mimořádným talentem i houževnatostí a stát se postupně hvězdou Velkého divadla i ruského i světového baletu poprvé tančila hlavní dvojroli Odetty a Odilie v Čajkovského baletu Labutí jezero, která se pak stala jednou z jejích životních rolí. Z dalších klasických baletních postav ji proslavila například Kitri v baletu Don Quijote, Zarema v Bachčisarajské fontáně, hlavní role v Glazunovově Raymondě a řada dalších. Kvintesencí jejího baletního umění a svrchované techniky, zejména nenapodobitelných pohybů rukou, se stala sólová choreografie Umírající labuť na hudbu Camilla Saint-Saënse, kterou tančila takřka padesát let. Od poloviny 60. let, kdy jí režim umožnil první výjezd na Západ, začala spolupracovat i s významnými světovými choreografy, například Mauricem Béjartem, Rolandem Petitem, Albertem Alonsem, a dalšími. V roce 1958 se provdala za skladatele Rodiona Ščedrina. Její manžel pak speciálně pro ni vytvořil několik baletních opusů, z nichž nejslavnější se stala úprava hudby z Bizetovy Carmen, kterou Plisecká tančila v choreografi i slavného Kubánce Alberta Alonsa. Přestože premiéra díla ve Velkém divadle v roce 1964 vyvolala mezi komunistickými funkcionáři hluboké zděšení a inscenace byla zprvu ocejchována jako formalistická, její mezinárodní úspěch ji posléze rehabilitoval i v SSSR a Plisecká tuto roli tančila více než třistakrát. Kromě tanečního umění a posléze i vlastní choreografické tvorby se Maja Plisecká díky přirozenému hereckému talentu uplatnila i ve fi lmu, takže například v roce 1968 vytvořila fi lmovou postavu Tolstého Anny Kareniny a o čtyři roky později tutéž roli tančila ve vlastní choreografi i v baletu Rodiona Ščedrina. V roce 1993 oslavila stále tancem 50. výročí své baletní a divadelní dráhy. V současnosti žije se svým manželem převážně v Mnichově. V druhé polovině 90. let zavítala se svým souborem Ruského imperiálního baletu do Prahy, k prozatím poslednímu vystoupení na jevišti Národního divadla. V roce 1997 vydalo nakladatelství IKAR český překlad její autobiografie s názvem Já, Maja.

12 JURY OF JURIES POROTA POROT Avril MacRory (United Kingdom) Chairman Silverapples Media Avril MacRory (Velká Británie) předsedkyně Silverapples Media Andrea Andermann (Italy) Rada Film Andrea Andermann (Itálie) Rada Film Aarno Cronvall (Finland) ARCRON Productions Aarno Cronvall (Finsko) ARCRON Productions Stefan Felsenthal (Netherlands) Stefan Felsenthal (Nizozemsko) Henk van der Meulen (Netherlands) NPS Henk van der Meulen (Nizozemsko) NPS Reiner Moritz (United Kingdom) RM Associates Reiner Moritz (Velká Británie) RM Associates Jiří Vejvoda (Czech Republic) Czech Radio Jiří Vejvoda (Česká republika) Český rozhlas Franz Wagner (Austria) ORF Franz Wagner (Rakousko) ORF Larry Weinstein (Canada) Rhombus Media Inc. Larry Weinstein (Kanada) Rhombus Media Inc. 12 GOLDEN PRAGUE 2003

13 STUDENT JURY STUDENTSK POROTA Esther Oxford (United Kingdom) Chairman National Television and Film School, Beaconsfield Laura Ciafaloni (Italy) La Sapienza University of Rome Esther Oxford (Velká Británie) předsedkyně Národní televizní a filmová škola, Beaconsfield Laura Ciafaloni (Itálie) Univerzita La Sapienza v Římě JURIES POROTY Jakob Friedel (Austria) University of Vienna Jakob Friedel (Rakousko) Univerzita ve Vídni Maria Katriina Kuisma (Finland) University of Oulu Maria Katriina Kuisma (Finsko) Univerzita v Oulu Josien Paulides (Netherlands) Centre of Arts, Utrecht Josien Paulides (Nizozemsko) Středisko umění, Utrecht Susanne Quester (Germany) Munich National Film School Susanne Quester (Německo) Národní filmová škola, Mnichov Jan Vávra (Czech Republic) Academy of Performing Arts, Prague Jan Vávra (Česká republika) Hudební fakulta Akademie múzických umění, Praha GOLDEN PRAGUE

14 FESTIVAL TEAM Tomáš Šimerda Director Andrea Savane Secretary Co-ordinator of Co-operation for EBU Vladimír Soukenka Architect Gabriela Dousková Co-ordinator for Eastern Countries Šimon Pellar Translation Jana Linhartová Co-ordinator Zuzana Šťastná Translation Leona Hájková Production Manager Jana Hartlová Financial Manager Magdalena Živná Press Manager Pavel Záruba Audiovisual Technology Jitka Saturková Editor Zdeněk Lanc Internet Manager Eva Petrášková Editor Otto Adámek Computer Network Zora Kolářová Designer Jiří Švanda Communications Services 14 GOLDEN PRAGUE 2003

15 FESTIVALOV T M Tomáš Šimerda ředitel Andrea Savane tajemnice, koordinátorka pro EVU Vladimír Soukenka architekt Gabriela Dousková koordinátorka pro východní země Šimon Pellar překlad Jana Linhartová koordinátorka Leona Hájková vedoucí produkce Magdalena Živná tisková mluvčí Zuzana Šťastná překlad Jana Hartlová ekonom Pavel Záruba audiovizuální technika FESTIVAL TEAM FESTIVALOV T M Jitka Saturková editor Zdeněk Lanc internet Eva Petrášková editor Otto Adámek počítačová síť Zora Kolářová design Jiří Švanda spojové služby GOLDEN PRAGUE

16 FESTIVAL PROGRAMME THURSDAY, 8 MAY Registration & Information Desk (at Central Cloakroom) Video Library (Rieger & Sladkovský Rooms) The Video Library is a convenient reference videothéque provided for registered visitors wishing to view videotapes with television music and dance programmes produced worldwide during the preceding year and comprising Festival competition as well as general entries Meeting Point (Patisserie) Presentation of Golden Prague, a book of photographs (Patisserie) Karol Benický, a major Slovak photographer living in Prague will present his new book on the "Mother of the Cities". (by invitation only) Opening Gala Concert (Smetana Hall) Programme: Josef Suk: Praga, symphonic poem, op. 26 Bohuslav Martinů: Sinfonietta giocosa for piano and chamber orchestra, H. 282 Antonín Dvořák: Symphony No. 8 in G major "English", op. 88 Featuring: Martin Kasík, piano, & Prague Symphonic Orchestra FOK, conducted by Libor Pešek Co-sponsored by the Bohuslav Martinů Foundation. To be broadcast live by ČT2. (by special invitation only) Welcoming Reception (Lord Mayor's, Palacký & Grégr Rooms) (by special invitation only) 16 GOLDEN PRAGUE 2003

17 PROGRAM FESTIVALU»TVRTEK 8. KVÃTNA Registrace a informace (u centrálních šaten) Videotéka (Riegrův a Sladkovského sál) Ve videotéce jsou registrovaným návštěvníkům festivalu k dispozici videokazety se záznamy televizních pořadů z oblasti hudby a tance z celého světa, vzniklých v loňském roce (pořadů přihlášených do soutěže Zlaté Prahy i pořadů mimosoutěžních) Místo pro jednání (Cukrárna) Křest knihy fotografií Zlatá Praha (Cukrárna) Karol Benický, významný slovenský fotograf žijící v Praze, představí svoji novou knihu věnovanou matce měst. (pouze na zvláštní pozvánky) Slavnostní zahajovací koncert (Smetanova síň) Program: Josef Suk Praga, symfonická báseň, op. 26 Bohuslav Martinů Sinfonietta giocosa pro klavír a komorní orchestr, H. 282 Antonín Dvořák Symfonie č. 8 G dur Anglická, op. 88 Účinkují: Martin Kasík klavír, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, dirigent Libor Pešek Koncert se koná za podpory Nadace Bohuslava Martinů. V přímém přenosu na programu ČT2. (pouze na zvláštní pozvánky) Uvítací recepce (Primátorský, Palackého a Grégrův sál) (pouze na zvláštní pozvánky) FESTIVAL PROGRAMME PROGRAM FESTIVALU GOLDEN PRAGUE

18 FRIDAY, 9 MAY Registration & Information Desk (at Central Cloakroom) Press Centre (Palacký Room) Video Library (Rieger & Sladkovský Rooms) The Video Library is a convenient reference videothéque provided for registered visitors wishing to view videotapes with television music and dance programmes produced worldwide during the preceding year and comprising Festival competition as well as general entries Meeting Point (Patisserie) Meet the East (Grégr Room) Hosted by Dr Vlasta Smoláková, Department of International Relations, Theatre Institute, Prague Baltics TOOTS THIELEMANNS IN KLAIPEDA presented by Jonas Vilimas, Chief of Musical Programming, Lithuania State Television DANCING WITH WATER AND FIRE presented by Guntis Lehmantis, Director, Latvia State Television break Southeast & East Europe ODESSA'S "GOLDEN CROWN" OPERA FESTIVAL, TWO WORLDS OF MARIA LEVITANSKOVA, CHOREOGRAPHER RADU POKLETARU presented by Tatiana Milenina, Chief of Musical Programming, Ukraine State Television TRIGON JAZZ GROUP presented by Violeta Gorgos, Chief of Musical Programming, Moldova State Television :45 RAINA KABAIVANSKA AND THE MAKROPULOS AFFAIR presented by Tsvetana Marinova, Director, UVT / SOHO PRODUCTION DAY OF EUROPE VIJECNICA 2002 presented by Ismeta Dervoz, Producer, Musical Programming, Bosnia and Herzegovina Television (BiHT) ANDRIJA PREGAR: 90 YEARS presented by Marija Kovačova, Editor, Serbia State Radio & TV (RTS) break Russian Federation Culture Channel A MUSICAL HISTORY OF SIBERIA presented by Liudmila Lichotopova, Producer, Tyumen IMPERIAL BOXES presented by Zoia Belaeva, Russian State Television, St. Petersburg Gala Screening (Grégr Room) MAIA PLISSETSKAIA ASSOLUTA A documentary film by KUIV France / ARTE France on the legendary Russian prima ballerina and an ITF Golden Prague guest of honour, present in person Opening, Black Swan Festival Jazz Club Beautifully appointed club premises located on the top floor of a new magnificent building just a five minutes' walk away from the Municipal House offer a convenient venue for participants wishing to conduct their meetings and talks in a more informal environment. Featuring Kind of Mind Jazz Quartet (by special invitation only) 18 GOLDEN PRAGUE 2003

19 P TEK 9. KVÃTNA Registrace a informace (u centrálních šaten) Tiskové středisko (Palackého sál) Videotéka (Riegrův a Sladkovského sál) Ve videotéce jsou registrovaným návštěvníkům festivalu k dispozici videokazety se záznamy televizních pořadů z oblasti hudby a tance z celého světa, vzniklých v loňském roce (pořadů přihlášených do soutěže Zlaté Prahy i pořadů mimosoutěžních) Místo pro jednání (Cukrárna) Setkání s Východem (Grégrův sál) Moderuje: PhDr. Vlasta Smoláková, Divadelní ústav, oddělení mezinárodních vztahů Pobaltí TOOTS THIELEMANNS V KLAJPEDĚ uvádí Jonas Vilimas, vedoucí hudebních pořadů, Litevská státní televize TANEC S VODOU I OHNĚM uvádí Guntis Lehmantis, režisér, Lotyšská státní televize přestávka Jihovýchodní a východní Evropa ODĚSKÝ FESTIVAL OPERNÍHO UMĚNÍ ZLATÁ KORUNA, DVA SVĚTY MARIE LEVITANSKOVOVÉ, CHOREOGRAF RADU POKLETARU uvádí Taťjana Mileninová, šéfdramaturg hudebních pořadů, Ukrajinská státní televize JAZZOVÁ HUDEBNÍ SKUPINA TRIGON uvádí Violeta Gorgosová, vedoucí hudebních pořadů, Moldavská státní televize :45 RAINA KABAIVANSKÁ A VĚC MAKROPULOS uvádí Cvetana Marinovová, režisér UVT / SOHO PRODUCTION DEN EVROPY VIJEČNICA 2 uvádí Ismeta Dervoz, producent hudebních pořadů, Televize Bosny a Herzegoviny (BiHT) ANDRIJA PREGAR: DEVADESÁT LET uvádí Marija Kovačová, dramaturg, Srbský rozhlas a televize (RTS) přestávka Ruská Federace Telekanál Kultura HUDEBNÍ HISTORIE SIBIŘE uvádí Ljudmila Lichotopová, producent, Ťumeň CARSKÉ LÓŽE uvádí Zoja Běljajevová, Ruská státní televize, Petrohrad Galaprojekce (Grégrův sál) MAIA PLISSETSKAIA ASSOLUTA Dokumentární snímek z produkce KUIV France / ARTE France o legendární ruské primabaleríně. Za osobní účasti umělkyně, čestného hosta MTF Zlatá Praha. FESTIVAL PROGRAMME PROGRAM FESTIVALU Otevření festivalového jazz klubu Černá labuť V krásném prostředí klubu v posledním patře nové výstavné budovy vzdálené pět minut chůze od Obecního domu mohou neformálně pokračovat diskuse a pracovní jednání. Účinkuje: jazzový kvartet Kind of Mind (pouze na zvláštní pozvánky) GOLDEN PRAGUE

20 SATURDAY, 10 MAY Registration & Information Desk (at Central Cloakroom) Press Centre (Palacký Room) The Video Library is a convenient reference videothéque provided for registered visitors wishing to view videotapes with television music and dance programmes produced worldwide during the preceding year and comprising Festival competition as well as general entries Meeting Point (Patisserie) "Looking Back" screening of music and dance programmes produced over the 40 years of the festival (Grégr Room) Lecture by Dr Reiner Moritz (RM Associates, United Kingdom) on the art of musical documentary making, with examples of features produced by Rhombus, Metropolitan, Ideale Audience, RM Associates and NPS, and discussion with Larry Weinstein (Rhombus Media, Canada) TONY PALMER'S CALLAS presented by Dr Reiner Moritz, Managing Director RM Associates, United Kingdom Allegro Films, United Kingdom: examples of films on eminent musicians such as Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Jacqueline du Pré, Zubin Mehta, Andrés Segovia, Nathan Milstein, Placido Domingo, Yevgenyi Kissin, Astor Piazzolla, Ottorino Respighi, Modest Petrovich Mussorgsky, Johannes Brahms, Jean Sibelius, Arnold Schönberg, Niccolò Paganini, Petr Ilich Tchaikovsky and Franz Schubert presented by Christopher Nupen, Director & Producer CAROLYN CARLSON: LE CITTA D'ACQUA presented by Vittorio Nevano, Director, RAI, Italy break Previews of programmes by Abrahami-Netz TV Productions, Netherlands presented by Izzy Abrahami, Director SOLIDARITY SONG: THE HANS EISLER STORY and THE WAR SYMPHONIES SHOSTAKOVICH AGAINST STALIN presented by Ludger Mias, Producer, ZDF, Germany Previews of programmes by Pars Media, Germany, presented by Marieke Schröder, General Manager, and Jan Schmidt-Garre, General Manager KUBELÍK: THE LEGEND presented by Jiří Hubač, Managing Director, BVA International, Czech Republic Previews of programmes by EuroArts Music, Germany, THE TURANDOT PROJECT, ENTRE QUATRE Z YEUX A MUSIC FILM WITH DANIEL BARENBOIM, LESSONS IN HARMONY, MAESTROS IN DEMOCRACY, COMPLETE BEETHOVEN SYMPHONIES CLAUDIO ABBADO AND THE BERLINER PHILHARMONIKER, BLUE NOTE A STORY OF MODERN JAZZ presented by Paul Smaczny, General Manager IMC/MZ Board Session (Czech Club) (closed meeting) Screening (Grégr Room) ALL THE RUSSIAS: a musical journey by Valeri Gergiev and the Mariinsky Theatre; part 3. DEVILS presented by Dennis Marks, Director & Producer, Directors Cut, United Kingdom Black Swan Jazz Club Beautifully appointed club premises located on the top floor of a new magnificent building just a five minutes' walk away from the Municipal House offer a convenient venue for participants wishing to conduct their meetings and talks in a more informal environment. Featuring Kind of Mind Jazz Quartet. (free admission for all registered festival participants) 20 GOLDEN PRAGUE 2003

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_53 Autor: Jana Řehořová Tematický celek: Czech Republic Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

54. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA

54. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA 54. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA Středa 27. září 2017 10:00 19:00 Videotéka 10:00 12:00 Zasedání výboru EBU 14:00-18:00 Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU 18:00 Welcome drink

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Klíčová slova: 5. Keywords: The wedding banquet, The seating arrangement, Wedding customs Text: The wedding banquet The wedding banquet is a special occasion for each restaurant owner. It should be prepared

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z

Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 19.01.2017 Katalogy gramofonových firem ze začátku 20. století Gössel, Gabriel; Šír, Filip 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261191

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011

TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 FAI Open International Space Models Competion TESSIN OLZA CUP ČESKÝ TĚŠÍN 2011 Český Těšín, Czech Republic E-mail: petrosz@centrum.cz ORGANIZER: DATE: Information Sheet Rocket Club Silesia Olza Český Těšín,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_1_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_1_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 22.11.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_1_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více