INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House"

Transkript

1 4 0 INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA 8ñ12 May, 2003 Municipal House 8.ñ12. kvïtna 2003 ObecnÌ d m

2 Under the Patronage of Z ötitu p evzali Miroslava NÏmcov, Vice-Chairperson of the Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic Miroslava NÏmcov, mìstop edsedkynï PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky Cyril Svoboda, Vice-Premier and Minister for Foreign Affairs, Government of the Czech Republic Cyril Svoboda, mìstop edseda vl dy a ministr zahraniënìch vïcì»eskè republiky Pavel BÈm, Lord Mayor of the City of Prague Pavel BÈm, prim tor hl. m. Prahy Česká televize, April 2003 Photographs Petr Šálek (cover), Chris Captick (Peter Maniura), Competitors

3 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA Prague has always resounded with music, for music is ingrown in its walls as well as the waters of the river Vltava, its statues, gardens and streets. No wonder then, that when as new medium came into being, music quickly took root in it as well. The Golden Prague Festival has since become a unique opportunity to uplift our lives. It is something to look for, as it always brings things that will cheer the heart and provoke the mind. I would like to thank the organizers and wish them all the best, this year, and into the future. MIROSLAVA NĚMCOVÁ, Vice-Chairperson, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic Hudba zní Prahou stále. Je vtisknuta do jejích zdí, vln Vltavy, soch, zahrad, ulic. Nemohlo se stát nic samozřejmějšího než to, že se hudby ujalo ve své době i nové médium televize. Festival Zlatá Praha je originální a povznášející příležitostí vnést do běhu našich životů radost. Těším se na něj, na vše, co nám, našim dychtivým srdcím nabídne, k čemu vyprovokuje naši mysl. Všem organizátorům děkuji a držím palce. Letos i kdykoli příště. MIROSLAVA NĚMCOVÁ, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky GOLDEN PRAGUE

4 For music, Prague is the city of all seasons, for throughout its history, the Czech capital has been known as a European centre of art, and namely music. Prague's musical tradition includes the heritage left for posterity by many renowned artists, such as Smetana, Dvořák, Mahler, Suk or Martinů, and it is no wonder that the city of the hundred spires on the river Vltava has become the host of Europe's great musical festivals, Prague Spring, Prague Autumn and Golden Prague. The Golden Prague Festival is unique in being a forum offering a review of the most recent production of musical television programmes and enabling television professionals and experts to meet and discuss subjects of their mutual interest. Talking from my own experience, I know that the Golden Prague Festival is a remarkable opportunity to see what is new on the worldwide television musical programming scene. The long tradition of the festival and the renown is has won over the years of its existence attest to its quality as well as the importance this event has for the Czech capital and its cultural life. I therefore have no doubt that this year's jubilee 40th festival will be especially enjoyable and will offer interesting musical and personal encounters. CYRIL SVOBODA, Vice-Premier and Minister for Foreign Affairs, Government of the Czech Republic Hudba to je prvek, bez něhož si jen těžko lze představit tradiční atmosféru Prahy v kterémkoli období. České hlavní město bylo od nepaměti proslulé jako evropská metropole umění a hudby obzvláště. Zvučná jména jako Smetana, Dvořák, Mahler, Suk či Martinů zanechala výrazné otisky v umělecké tradici Prahy. Proto také není divu, že se ve stověžatém městě na Vltavě konají proslulé evropské hudební festivaly, Pražské jaro, Pražský podzim či Zlatá Praha. Festival Zlatá Praha je ovšem svým způsobem výjimečný, neboť nabízí pohled do současného světa televizní produkce v oblasti hudby a zprostředkovává setkávání profesionálů i zájemců o dnešní televizní tvorbu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že návštěva Zlaté Prahy nabízí vskutku nevšední zážitek v oblasti aktuálního dění v televizním umění na mezinárodní scéně. Mnohaletá tradice festivalu i světové renomé jsou důkazem jeho kvality a významu, který má pro naše hlavní město a jeho kulturu. O to více věřím, že právě letošní jubilejní 40. ročník festivalu bude pro jeho účastníky příležitostí pro potěšení z pěkné podívané i pro navázání cenných osobních kontaktů. CYRIL SVOBODA, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky 4 GOLDEN PRAGUE 2003

5 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA It is debated to what extent television may be considered a cultural institution, for many see it as nothing more than a readily available source of low popular, and therefore unaspiring and uninspiring entertainment making just money rather than sense. That the sceptics are in many respects correct, will be borne out by tuning at random to any television channel (including public TV which has become practically undistinguishable from commercial televisions). Still, there are exceptions to the rule, and the Golden Prague Festival is one of those rare reasons for hope. Throughout the forty years of its existence, the Festival has won considerable renown in the world of television broadcasting, for it is a unique opportunity to see television for more than just a consumer product lacking any ambition. Therefore, a long life and a great success are to be wished to the Golden Prague Festival, for it brings things that are beautiful, have a meaning and will not be forgotten as soon as the last of the closing credits disappears. PAVEL BÉM, Lord Mayor of the City of Prague Stále se vedou diskuse o tom, do jaké míry je televize kulturní institucí. Mnozí ji vnímají už jenom jako lehce dostupný zdroj nenáročné zábavy, jejíž úroveň je z principu nízká, protože sleduje víc finanční toky než smysl nebo kvalitu. Faktem je, že když náhodně zapneme kterýkoli televizní program (i ten veřejnoprávní se tak přiblížil soukromým, že je prakticky k nerozeznání), často nezbude, než dát skeptickým hodnocením zapravdu. Jsou ovšem momenty, které dávají naději, že výjimky doposud existují, a festival Zlatá Praha k nim patří. Za dobu své čtyřicetileté existence si festival získal v televizním světě značné renomé. Je unikátní příležitostí, jak hledět na televizi úplně jinak než jenom očima konzumenta, který postrádá jakékoli ambice. Přeji Zlaté Praze dlouhý život a úspěšné působení. Nabízí lidem něco, co je pěkné, co nepostrádá myšlenku a co v našich myslích přetrvá déle než jen do závěrečných titulků. PAVEL BÉM, primátor hl. m. Prahy GOLDEN PRAGUE

6 Dear friends, the Golden Prague Festival has reached its fortieth anniversary and it is to be wished that its entries are of interest to its viewers and jurors who will sit in judgement on the winners. We hope that the audience will enjoy seeing the best of quality television musical programming. DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL Vážení a milí přátelé, Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha dospěl ke svému 40. ročníku. Přejeme mu tedy, aby se těšil pozornosti mnoha diváků a aby jeho porotci měli šťastnou ruku při volbě vítězů. Všem jeho divákům přejeme, aby jim festival přinesl radostný zážitek ze setkání s kvalitní televizní tvorbou. DAGMAR A VÁCLAV HAVLOVI 6 GOLDEN PRAGUE 2003

7 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA As our festival has come of a venerable age of forty, it is most appropriate to look back and recapitulate. Since it was born in the 1960's, the ultimate motives for its being conceived could not have been entirely pure and utterly devoid of any ulterior ideological calculations. There can be no doubt that the prime reason was to show off to the world and prove how open is the socialist society with respect to art regardless of international divisions and political creed. Documents stored in the archives of the Czech Television corroborate this in very plain language. Still, the festival became a ground for developing and maintaining contacts, many of which grew into permanent cooperation and even life-long friendship. The 1970's then endowed the event with something which later helped to save it, namely the category of musical programmes. These were precisely the type of productions that made the Golden Prague Festival a regular meeting ground for the international community of producers and makers, many of whom have remained loyal to it and some even sit on the international jury this year. The 1980's gave the event an impressive venue, then a newly-built Palace of Culture. One of the highlights of the era was the appearance of the famous Commmisaire Moulin in the person of French actor Yves Renier. Oh, how cosmopolitan we thought we were! Unfortunately, the efforts to become a world's major event somehow came to naught and the festival was banished to the modest environments of Palace Savarin in downtown Prague. The early 1990's therefore seemed to be an onset of agony until there came a fortunate turn to the better with an idea to make it a festival of exclusively musical and dancing programmes. The resuscitation resulted in a complete recovery and today the Golden Prague Festival can proudly maintain that it indeed is the world's major television festival in its category. What more is to be wished, then? Naturally, the benevolence and favour of the Czech Television, its good fairy. Then a great many talented and dedicated makers and far-sighted producers to keep it in quality programmes. And most of all, that what is to be wished to us all, namely a world of peace with a host of art. For we must remember our classics: INTER ARMA SILENT MUSAE. Náš festival má čtyřicáté narozeniny. U příležitosti "kulatin" se sluší zavzpomínat. Zrodil se v létech šedesátých. Pohnutky, které jej přivedly na svět, nebyly jistě nejčistší a zcela prosty ideologie. Určitě šlo o to dokázat světu, jak je naše socialistická společnost otevřena uměleckému dění bez ohledu na hranice a politické systémy. Dokumenty uložené v archivu České televize o tom mnohé prozrazují. Na festivalu však byly navázány kontakty, z nichž mnohé přerostly v trvalou spolupráci, některé v celoživotní přátelství. Léta sedmdesátá přinesla festivalu něco, co jej později zachránilo: kategorii hudebních snímků. A právě okolo nich se na Zlaté Praze začala pravidelně setkávat komunita producentů a tvůrců, z nichž mnozí zůstali festivalu věrni dodnes někteří z nich jsou dokonce v letošním roce členy mezinárodní poroty. Léta osmdesátá. Festival má nové sídlo nově postavený Palác kultury. Jedním z jeho vrcholů v tomto období je návštěva francouzského herce Yvese Reniera, představitele slavného komisaře Moulina. Jak jsme tehdy byli světoví! Pokus tvářit se jako světová událost se však nějak nevydařil a festival se skromně stáhl do paláce Savarin v ulici Na Příkopech. Léta devadesátá se zprvu zdála být obdobím agonie. Než se zrodil ten šťastný nápad vyhradit festival pouze snímkům hudebním a tanečním. Resuscitace byla úspěšná a Zlatá Praha dnes právem může o sobě hrdě prohlašovat, že je ve svém oboru nejvýznamnějším televizním festivalem na světě. Co tedy festivalu popřát? Především přízeň České televize, neboť ta jej pořádá. A dále hodně talentovaných tvůrců a prozíravých producentů, kteří jej budou obesílat kvalitními pořady. Především však to, co nám všem: klidný svět, ve kterém umění bude mít své místo. Neboť jak už říkali staří latiníci INTER ARMA SILENT MUSAE. TOMÁŠ ŠIMERDA, ředitel MTF Zlatá Praha TOMÁŠ ŠIMERDA, Director, ITF Golden Prague GOLDEN PRAGUE

8 I am delighted that the EBU is once again participating in this year's Golden Prague Festival. The festival is a crucial meeting and market place for producers across Europe and has had particular importance in fostering links between East and West. This year we are holding a workshop session on our European Roots initiative. Over the last two years, a group of countries ranging from Great Britain to Finland produced a series of documentary films focusing on a specific aspect of the folk music heritage of each participating nation. Simon Broughton, a renowned expert on world music and himself an award winning film maker, acted as Executive Producer for EBU. The series was a great success. Now we want to share and broaden our experience as we prepare to launch series two with a new combination of countries. Simon Broughton will lead the workshop sessions and I do hope they will prove a truly creative and practical way of promoting programme making rooted in our rich musical cultures. PETER MANIURA, Chair of the EBU Music and Dance Experts Group, Head of Classical Music, BBC Television Jsem nesmírně rád, že EBU se festivalu Zlatá Praha letos opět účastní, protože pro evropské producenty festival patří mezi nejvýznamnější příležitosti pro vzájemné osobní setkávání i obchodní výměnu a již tradičně představuje také spojovací článek mezi Východem a Západem. Letos je i místem konání workshopu v rámci naší iniciativy nazvané Evropské kořeny. V průběhu uplynulých dvou let tvůrci z nejrůznějších zemí od Velké Británie až po Finsko natočili celou řadu dokumentárních snímků mapujících specifické prvky dědictví lidové hudby jednotlivých států. Za EBU byl výkonným producentem projektu Simon Broughton, velký znalec world music a tvůrce řady snímků ověnčených nejrůznějšími cenami. I tento seriál se setkal s velkým úspěchem. V současné době se chystáme své zkušenosti sdílet i s jinými zeměmi a rozšířit je o nové příspěvky prostřednictvím druhé série. Workshopy se budou opět konat pod vedením Simona Broughtona a jsem přesvědčen, že se stanou skutečně tvůrčí a praktickou příležitostí k propagaci tvorby pořadů odrážejících bohaté tradice našich hudebních kultur. PETER MANIURA, předseda expertní skupiny EBU pro hudební a taneční pořady, ředitel sekce klasické hudby, BBC Television 8 GOLDEN PRAGUE 2003

9 INTRODUCTION WORDS VODNÕ SLOVA We live at a time traditional European culture is being challenged. Classical music, for instance, doesn't seem to be as inevitable a phenomenon as it used to be. Cultural life in most European countries face two developments: The dominating presence of popular culture and the rapid development of our countries into multi-cultural environments. For many involved in classical music, these can be difficult things to come to terms with. But they won't go away. Instead of being dismissive of others or defensive of traditional values, I believe we must be open to look at our rich heritage in the light of the present day, whatever that light may be. Let us be inspired by the living practise of centuries in which craftsmanship and aesthetic excellence went hand in hand with both national pride and international exchange. Culture is one of the most valuable assets of the human race, and European classical music is one of its finest examples. Classical music may not be as universal as traditionally assumed by some, but it is certainly unique. It has been of an international nature long before the industrial revolution and the present globalisation of the world economy. It is an historic proof of how exchange (and curiosity) can lead to quality and excellence. Besides that, it engages people in the acts of playing and listening and with it expression of feelings and the understanding of emotions. Things we desperately need today. Films, television programmes, DVD's and Internet sites devoted to classical music are therefore in need of praise and support. This is exactly what the ITF Golden Prague is doing. So let its 40th anniversary be one of celebration, but also of reflection on how to take the best values of our musical tradition into the future. HENK VAN DER MEULEN, Head of Music and Dance Programmes, NPS Television, The Netherlands, Vice-Chairman of the EBU Music and Dance Experts Group, President of the IMZ Žijeme v době, kdy je tradiční evropská kultura vystavena značnému tlaku. Zdá se například, že klasická hudba už není zdaleka tak nepostradatelnou součástí života, jako tomu bylo v minulosti. V kultuře většiny evropských zemí lze vypozorovat dva trendy. Jeden představuje čím dál větší obliba populární kultury, druhý pak skutečnost, že naše země rychle získávají multikulturní charakter. Pro mnohé z těch, kteří se zabývají klasickou hudbou, to může představovat jev, se kterým je těžké se smířit, ale který zde nicméně zůstane. Jsem přesvědčen, že místo toho, abychom zatracovali jinakost či žehrali na rozmělňování tradičních hodnost, nesmíme zavírat oči, a ať se nám to líbí nebo ne, musíme na naše bohaté kulturní dědictví hledět ve světle dneška. Měli bychom se poučit ze staleté a stále živé tradice, v níž se národní hrdost i mezinárodní výměna hodnot měří mistrovstvím řemesla a estetickou vytříbeností. Jednou z nejcennějších lidských hodnot je kultura, k jejímž nejzářnějším výrazům patří právě evropská klasická hudba. Ačkoli klasická hudba zřejmě nemusí mít takovou univerzální sdělnost, jak dosud leckdo předpokládal, rozhodně je to jev zcela jedinečný, který nabyl mezinárodní povahy dávno před počátkem průmyslové revoluce i současné globalizace světové ekonomiky. Je to historický důkaz, že kvalita a výjimečnost závisí na ochotě (a zvídavosti) poučit se od jiných. Hudba kromě toho svádí dohromady i tím, že ji lidé společně hrají a poslouchají, objevují v ní své pocity a učí se je chápat. Přesně to dnes velice potřebujeme. Proto je nanejvýš nutné tvorbu filmů, televizních pořadů, nosičů DVD i internetových zdrojů věnovaných klasické hudbě obdivovat a podporovat. Přesně to činí MTF Zlatá Praha, a tak si tedy lze jen přát, aby se jeho 40. ročník stal nejen příležitostí k oslavám, ale i k zamyšlení, jak nejlépe šířit největší hodnoty naší hudební tradice i v budoucnosti. HENK VAN DER MEULEN, ředitel sekce hudebních a tanečních pořadů, NPS Television, Nizozemsko, místopředseda expertní skupiny EBU pro hudební a taneční pořady, prezident IMZ GOLDEN PRAGUE

10 Maya Plisetskaya Festival Guest of Honour After Anna Pavlova and Galina Ulanova the greatest 20th century Russian ballerina, for many years the prima ballerina assoluta of Moscow s Bolshoi Theatre Graduated 1943 from the Institute of Choreography in Moscow, joining the Bolshoi as ballerina. Despite being considered a suspect character and therefore constantly kept under surveillance by the Stalinist regime which had murdered her father in 1937 and banished her mother for many years, her extraordinary talents and perseverance won her recognition and in time she became the star of the Bolshoi Company as well as of the Russian and world ballet. In 1947 she fi rst danced Odette and Odille in Tchaikovski s Swan Lake, which became one of her lifetime roles. Her other memorable classical ballet character include Kitri in Don Quixote, Zarema in The Fountain of Bakhchisarai, the title role in Glazunov s Raymonda and a number of other characters. The quintessence of the utmost grace and technique of her ballet dancing, especially her inimitable hand gestures, found the ultimate expression in the solo choreography of the Dying Swan set to the music by Camille Saint-Saëns, which she danced for almost fi fty years. From the mid-1960 s when the regime fi rst allowed her to travel in the West, she started working also with major world choreographers, such as Maurice Béjart, Roland Petit, Alberto Alonso and others. In 1958 married composer Rodion Shchedrin. Subsequently, her husband created several ballet opuses devised specially for her, the best-known being an adaptation of music from Bizet s Carmen, which she danced in the choreography of the famous Cuban choreographer Alberto Alonso. Although the Bolshoi première in 1964 caused much consternation among Communist officials who labelled the production as formalist, the international acclaim eventually made them to accept it and she performed it more than three hundred times. Apart from devoting her talents to dancing and later also her own choreography, her natural acting won her offers of fi lm contracts; for instance in 1968 she acted the leading character in the fi lm version of Tolstoy s Anna Karenina whom four years later she began dancing in her own choreography to the music of her husband. In 1993, still active, she celebrated a semi-centennial of her dancing and acting career. At present she and her husband live mainly in Munich. In the second half of the 1990 s, she and her Imperial Russian Ballet visited Prague, performing so far for the last time on the stage of the National Theatre. She has written her own biography titled I, Maya, published in Czech by Prague s IKAR Publishers as Já, Maja, in 1997.

11 Maja Plisecká čestný host festivalu Po Anně Pavlovové a Galině Ulanovové nejslavnější ruská tanečnice 20. století, dlouholetá prima ballerina assoluta moskevského Velkého divadla 1943 ukončila studia na Choreografickém institutu v Moskvě a byla přijata jako sólistka Velkého divadla. Navzdory stálému podezřívání a sledování ze strany stalinského režimu, který již v roce 1937 zavraždil jejího otce a na dlouhá léta poslal do vyhnanství její matku, se dokázala prosadit mimořádným talentem i houževnatostí a stát se postupně hvězdou Velkého divadla i ruského i světového baletu poprvé tančila hlavní dvojroli Odetty a Odilie v Čajkovského baletu Labutí jezero, která se pak stala jednou z jejích životních rolí. Z dalších klasických baletních postav ji proslavila například Kitri v baletu Don Quijote, Zarema v Bachčisarajské fontáně, hlavní role v Glazunovově Raymondě a řada dalších. Kvintesencí jejího baletního umění a svrchované techniky, zejména nenapodobitelných pohybů rukou, se stala sólová choreografie Umírající labuť na hudbu Camilla Saint-Saënse, kterou tančila takřka padesát let. Od poloviny 60. let, kdy jí režim umožnil první výjezd na Západ, začala spolupracovat i s významnými světovými choreografy, například Mauricem Béjartem, Rolandem Petitem, Albertem Alonsem, a dalšími. V roce 1958 se provdala za skladatele Rodiona Ščedrina. Její manžel pak speciálně pro ni vytvořil několik baletních opusů, z nichž nejslavnější se stala úprava hudby z Bizetovy Carmen, kterou Plisecká tančila v choreografi i slavného Kubánce Alberta Alonsa. Přestože premiéra díla ve Velkém divadle v roce 1964 vyvolala mezi komunistickými funkcionáři hluboké zděšení a inscenace byla zprvu ocejchována jako formalistická, její mezinárodní úspěch ji posléze rehabilitoval i v SSSR a Plisecká tuto roli tančila více než třistakrát. Kromě tanečního umění a posléze i vlastní choreografické tvorby se Maja Plisecká díky přirozenému hereckému talentu uplatnila i ve fi lmu, takže například v roce 1968 vytvořila fi lmovou postavu Tolstého Anny Kareniny a o čtyři roky později tutéž roli tančila ve vlastní choreografi i v baletu Rodiona Ščedrina. V roce 1993 oslavila stále tancem 50. výročí své baletní a divadelní dráhy. V současnosti žije se svým manželem převážně v Mnichově. V druhé polovině 90. let zavítala se svým souborem Ruského imperiálního baletu do Prahy, k prozatím poslednímu vystoupení na jevišti Národního divadla. V roce 1997 vydalo nakladatelství IKAR český překlad její autobiografie s názvem Já, Maja.

12 JURY OF JURIES POROTA POROT Avril MacRory (United Kingdom) Chairman Silverapples Media Avril MacRory (Velká Británie) předsedkyně Silverapples Media Andrea Andermann (Italy) Rada Film Andrea Andermann (Itálie) Rada Film Aarno Cronvall (Finland) ARCRON Productions Aarno Cronvall (Finsko) ARCRON Productions Stefan Felsenthal (Netherlands) Stefan Felsenthal (Nizozemsko) Henk van der Meulen (Netherlands) NPS Henk van der Meulen (Nizozemsko) NPS Reiner Moritz (United Kingdom) RM Associates Reiner Moritz (Velká Británie) RM Associates Jiří Vejvoda (Czech Republic) Czech Radio Jiří Vejvoda (Česká republika) Český rozhlas Franz Wagner (Austria) ORF Franz Wagner (Rakousko) ORF Larry Weinstein (Canada) Rhombus Media Inc. Larry Weinstein (Kanada) Rhombus Media Inc. 12 GOLDEN PRAGUE 2003

13 STUDENT JURY STUDENTSK POROTA Esther Oxford (United Kingdom) Chairman National Television and Film School, Beaconsfield Laura Ciafaloni (Italy) La Sapienza University of Rome Esther Oxford (Velká Británie) předsedkyně Národní televizní a filmová škola, Beaconsfield Laura Ciafaloni (Itálie) Univerzita La Sapienza v Římě JURIES POROTY Jakob Friedel (Austria) University of Vienna Jakob Friedel (Rakousko) Univerzita ve Vídni Maria Katriina Kuisma (Finland) University of Oulu Maria Katriina Kuisma (Finsko) Univerzita v Oulu Josien Paulides (Netherlands) Centre of Arts, Utrecht Josien Paulides (Nizozemsko) Středisko umění, Utrecht Susanne Quester (Germany) Munich National Film School Susanne Quester (Německo) Národní filmová škola, Mnichov Jan Vávra (Czech Republic) Academy of Performing Arts, Prague Jan Vávra (Česká republika) Hudební fakulta Akademie múzických umění, Praha GOLDEN PRAGUE

14 FESTIVAL TEAM Tomáš Šimerda Director Andrea Savane Secretary Co-ordinator of Co-operation for EBU Vladimír Soukenka Architect Gabriela Dousková Co-ordinator for Eastern Countries Šimon Pellar Translation Jana Linhartová Co-ordinator Zuzana Šťastná Translation Leona Hájková Production Manager Jana Hartlová Financial Manager Magdalena Živná Press Manager Pavel Záruba Audiovisual Technology Jitka Saturková Editor Zdeněk Lanc Internet Manager Eva Petrášková Editor Otto Adámek Computer Network Zora Kolářová Designer Jiří Švanda Communications Services 14 GOLDEN PRAGUE 2003

15 FESTIVALOV T M Tomáš Šimerda ředitel Andrea Savane tajemnice, koordinátorka pro EVU Vladimír Soukenka architekt Gabriela Dousková koordinátorka pro východní země Šimon Pellar překlad Jana Linhartová koordinátorka Leona Hájková vedoucí produkce Magdalena Živná tisková mluvčí Zuzana Šťastná překlad Jana Hartlová ekonom Pavel Záruba audiovizuální technika FESTIVAL TEAM FESTIVALOV T M Jitka Saturková editor Zdeněk Lanc internet Eva Petrášková editor Otto Adámek počítačová síť Zora Kolářová design Jiří Švanda spojové služby GOLDEN PRAGUE

16 FESTIVAL PROGRAMME THURSDAY, 8 MAY Registration & Information Desk (at Central Cloakroom) Video Library (Rieger & Sladkovský Rooms) The Video Library is a convenient reference videothéque provided for registered visitors wishing to view videotapes with television music and dance programmes produced worldwide during the preceding year and comprising Festival competition as well as general entries Meeting Point (Patisserie) Presentation of Golden Prague, a book of photographs (Patisserie) Karol Benický, a major Slovak photographer living in Prague will present his new book on the "Mother of the Cities". (by invitation only) Opening Gala Concert (Smetana Hall) Programme: Josef Suk: Praga, symphonic poem, op. 26 Bohuslav Martinů: Sinfonietta giocosa for piano and chamber orchestra, H. 282 Antonín Dvořák: Symphony No. 8 in G major "English", op. 88 Featuring: Martin Kasík, piano, & Prague Symphonic Orchestra FOK, conducted by Libor Pešek Co-sponsored by the Bohuslav Martinů Foundation. To be broadcast live by ČT2. (by special invitation only) Welcoming Reception (Lord Mayor's, Palacký & Grégr Rooms) (by special invitation only) 16 GOLDEN PRAGUE 2003

17 PROGRAM FESTIVALU»TVRTEK 8. KVÃTNA Registrace a informace (u centrálních šaten) Videotéka (Riegrův a Sladkovského sál) Ve videotéce jsou registrovaným návštěvníkům festivalu k dispozici videokazety se záznamy televizních pořadů z oblasti hudby a tance z celého světa, vzniklých v loňském roce (pořadů přihlášených do soutěže Zlaté Prahy i pořadů mimosoutěžních) Místo pro jednání (Cukrárna) Křest knihy fotografií Zlatá Praha (Cukrárna) Karol Benický, významný slovenský fotograf žijící v Praze, představí svoji novou knihu věnovanou matce měst. (pouze na zvláštní pozvánky) Slavnostní zahajovací koncert (Smetanova síň) Program: Josef Suk Praga, symfonická báseň, op. 26 Bohuslav Martinů Sinfonietta giocosa pro klavír a komorní orchestr, H. 282 Antonín Dvořák Symfonie č. 8 G dur Anglická, op. 88 Účinkují: Martin Kasík klavír, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, dirigent Libor Pešek Koncert se koná za podpory Nadace Bohuslava Martinů. V přímém přenosu na programu ČT2. (pouze na zvláštní pozvánky) Uvítací recepce (Primátorský, Palackého a Grégrův sál) (pouze na zvláštní pozvánky) FESTIVAL PROGRAMME PROGRAM FESTIVALU GOLDEN PRAGUE

18 FRIDAY, 9 MAY Registration & Information Desk (at Central Cloakroom) Press Centre (Palacký Room) Video Library (Rieger & Sladkovský Rooms) The Video Library is a convenient reference videothéque provided for registered visitors wishing to view videotapes with television music and dance programmes produced worldwide during the preceding year and comprising Festival competition as well as general entries Meeting Point (Patisserie) Meet the East (Grégr Room) Hosted by Dr Vlasta Smoláková, Department of International Relations, Theatre Institute, Prague Baltics TOOTS THIELEMANNS IN KLAIPEDA presented by Jonas Vilimas, Chief of Musical Programming, Lithuania State Television DANCING WITH WATER AND FIRE presented by Guntis Lehmantis, Director, Latvia State Television break Southeast & East Europe ODESSA'S "GOLDEN CROWN" OPERA FESTIVAL, TWO WORLDS OF MARIA LEVITANSKOVA, CHOREOGRAPHER RADU POKLETARU presented by Tatiana Milenina, Chief of Musical Programming, Ukraine State Television TRIGON JAZZ GROUP presented by Violeta Gorgos, Chief of Musical Programming, Moldova State Television :45 RAINA KABAIVANSKA AND THE MAKROPULOS AFFAIR presented by Tsvetana Marinova, Director, UVT / SOHO PRODUCTION DAY OF EUROPE VIJECNICA 2002 presented by Ismeta Dervoz, Producer, Musical Programming, Bosnia and Herzegovina Television (BiHT) ANDRIJA PREGAR: 90 YEARS presented by Marija Kovačova, Editor, Serbia State Radio & TV (RTS) break Russian Federation Culture Channel A MUSICAL HISTORY OF SIBERIA presented by Liudmila Lichotopova, Producer, Tyumen IMPERIAL BOXES presented by Zoia Belaeva, Russian State Television, St. Petersburg Gala Screening (Grégr Room) MAIA PLISSETSKAIA ASSOLUTA A documentary film by KUIV France / ARTE France on the legendary Russian prima ballerina and an ITF Golden Prague guest of honour, present in person Opening, Black Swan Festival Jazz Club Beautifully appointed club premises located on the top floor of a new magnificent building just a five minutes' walk away from the Municipal House offer a convenient venue for participants wishing to conduct their meetings and talks in a more informal environment. Featuring Kind of Mind Jazz Quartet (by special invitation only) 18 GOLDEN PRAGUE 2003

19 P TEK 9. KVÃTNA Registrace a informace (u centrálních šaten) Tiskové středisko (Palackého sál) Videotéka (Riegrův a Sladkovského sál) Ve videotéce jsou registrovaným návštěvníkům festivalu k dispozici videokazety se záznamy televizních pořadů z oblasti hudby a tance z celého světa, vzniklých v loňském roce (pořadů přihlášených do soutěže Zlaté Prahy i pořadů mimosoutěžních) Místo pro jednání (Cukrárna) Setkání s Východem (Grégrův sál) Moderuje: PhDr. Vlasta Smoláková, Divadelní ústav, oddělení mezinárodních vztahů Pobaltí TOOTS THIELEMANNS V KLAJPEDĚ uvádí Jonas Vilimas, vedoucí hudebních pořadů, Litevská státní televize TANEC S VODOU I OHNĚM uvádí Guntis Lehmantis, režisér, Lotyšská státní televize přestávka Jihovýchodní a východní Evropa ODĚSKÝ FESTIVAL OPERNÍHO UMĚNÍ ZLATÁ KORUNA, DVA SVĚTY MARIE LEVITANSKOVOVÉ, CHOREOGRAF RADU POKLETARU uvádí Taťjana Mileninová, šéfdramaturg hudebních pořadů, Ukrajinská státní televize JAZZOVÁ HUDEBNÍ SKUPINA TRIGON uvádí Violeta Gorgosová, vedoucí hudebních pořadů, Moldavská státní televize :45 RAINA KABAIVANSKÁ A VĚC MAKROPULOS uvádí Cvetana Marinovová, režisér UVT / SOHO PRODUCTION DEN EVROPY VIJEČNICA 2 uvádí Ismeta Dervoz, producent hudebních pořadů, Televize Bosny a Herzegoviny (BiHT) ANDRIJA PREGAR: DEVADESÁT LET uvádí Marija Kovačová, dramaturg, Srbský rozhlas a televize (RTS) přestávka Ruská Federace Telekanál Kultura HUDEBNÍ HISTORIE SIBIŘE uvádí Ljudmila Lichotopová, producent, Ťumeň CARSKÉ LÓŽE uvádí Zoja Běljajevová, Ruská státní televize, Petrohrad Galaprojekce (Grégrův sál) MAIA PLISSETSKAIA ASSOLUTA Dokumentární snímek z produkce KUIV France / ARTE France o legendární ruské primabaleríně. Za osobní účasti umělkyně, čestného hosta MTF Zlatá Praha. FESTIVAL PROGRAMME PROGRAM FESTIVALU Otevření festivalového jazz klubu Černá labuť V krásném prostředí klubu v posledním patře nové výstavné budovy vzdálené pět minut chůze od Obecního domu mohou neformálně pokračovat diskuse a pracovní jednání. Účinkuje: jazzový kvartet Kind of Mind (pouze na zvláštní pozvánky) GOLDEN PRAGUE

20 SATURDAY, 10 MAY Registration & Information Desk (at Central Cloakroom) Press Centre (Palacký Room) The Video Library is a convenient reference videothéque provided for registered visitors wishing to view videotapes with television music and dance programmes produced worldwide during the preceding year and comprising Festival competition as well as general entries Meeting Point (Patisserie) "Looking Back" screening of music and dance programmes produced over the 40 years of the festival (Grégr Room) Lecture by Dr Reiner Moritz (RM Associates, United Kingdom) on the art of musical documentary making, with examples of features produced by Rhombus, Metropolitan, Ideale Audience, RM Associates and NPS, and discussion with Larry Weinstein (Rhombus Media, Canada) TONY PALMER'S CALLAS presented by Dr Reiner Moritz, Managing Director RM Associates, United Kingdom Allegro Films, United Kingdom: examples of films on eminent musicians such as Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Jacqueline du Pré, Zubin Mehta, Andrés Segovia, Nathan Milstein, Placido Domingo, Yevgenyi Kissin, Astor Piazzolla, Ottorino Respighi, Modest Petrovich Mussorgsky, Johannes Brahms, Jean Sibelius, Arnold Schönberg, Niccolò Paganini, Petr Ilich Tchaikovsky and Franz Schubert presented by Christopher Nupen, Director & Producer CAROLYN CARLSON: LE CITTA D'ACQUA presented by Vittorio Nevano, Director, RAI, Italy break Previews of programmes by Abrahami-Netz TV Productions, Netherlands presented by Izzy Abrahami, Director SOLIDARITY SONG: THE HANS EISLER STORY and THE WAR SYMPHONIES SHOSTAKOVICH AGAINST STALIN presented by Ludger Mias, Producer, ZDF, Germany Previews of programmes by Pars Media, Germany, presented by Marieke Schröder, General Manager, and Jan Schmidt-Garre, General Manager KUBELÍK: THE LEGEND presented by Jiří Hubač, Managing Director, BVA International, Czech Republic Previews of programmes by EuroArts Music, Germany, THE TURANDOT PROJECT, ENTRE QUATRE Z YEUX A MUSIC FILM WITH DANIEL BARENBOIM, LESSONS IN HARMONY, MAESTROS IN DEMOCRACY, COMPLETE BEETHOVEN SYMPHONIES CLAUDIO ABBADO AND THE BERLINER PHILHARMONIKER, BLUE NOTE A STORY OF MODERN JAZZ presented by Paul Smaczny, General Manager IMC/MZ Board Session (Czech Club) (closed meeting) Screening (Grégr Room) ALL THE RUSSIAS: a musical journey by Valeri Gergiev and the Mariinsky Theatre; part 3. DEVILS presented by Dennis Marks, Director & Producer, Directors Cut, United Kingdom Black Swan Jazz Club Beautifully appointed club premises located on the top floor of a new magnificent building just a five minutes' walk away from the Municipal House offer a convenient venue for participants wishing to conduct their meetings and talks in a more informal environment. Featuring Kind of Mind Jazz Quartet. (free admission for all registered festival participants) 20 GOLDEN PRAGUE 2003

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Milým kolegům a přátelům

Milým kolegům a přátelům Festivalová atmosféra Festival Atmosphere Milým kolegům a přátelům Jsem potěšen, že vás mohu přivítat na 48. ročníku MTF Zlatá Praha. Podzimní barvy města vytvářejí nádhernou kulisu programu plnému tance

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE

www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE www.ctyridny.cz PROBLEM IS HERE program 18. mezinárodní festival současného umění praha 18 th international festival of contemporary art prague DENNĚ / daily: Palác U Stýblů PROBLEM IS HERE výstava současného

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON

79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 2013/2014 Redakční uzávěrka / Closing Date: 17. 4. 2013 Odpovědná redaktorka / Editor: Lucie Maňourová Překlady / Translations: Samuel Goldscheider, Zuzana Michlerová

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové,

Ing. Václav Kasík. Dear Listeners and Colleagues, Vážení posluchači, vážení kolegové, ROČENKA ČESKÉHO ROZHLASU Václav Kasík Director General Ing. Václav Kasík generální ředitel Dear Listeners and Colleagues, It is again an honor and a pleasure for me to introduce the Czech Radio Annual

Více

NEW OPERA DAYS OSTRAVA DNY NOVÉ OPERY OSTRAVA. 2. bienále / 2 nd Biennial

NEW OPERA DAYS OSTRAVA DNY NOVÉ OPERY OSTRAVA. 2. bienále / 2 nd Biennial NEW OPERA DAYS OSTRAVA DNY NOVÉ OPERY OSTRAVA 2. bienále / 2 nd Biennial 2014 Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské Ostrava Center for New Music and The National Moravian-Silesian

Více

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY GRATIAS AGIT MMXIV GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SEZNAM LAUREÁTŮ LIST OF LAUREATES Karel ASTER Filipíny/The Philippines/USA Serge BAUDO Francie/France Edward J. DELLIN

Více

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films

25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 25. festival českých filmů 25 th festival of czech films 22. 28. 4. 2012 nové české celovečerní filmy v soutěži / new czech feature films in competition nové české celovečerní filmy mimo soutěž / new czech

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in partnership with Leoš Janáček

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více