ZO ČSOP Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO ČSOP Český Krumlov"

Transkript

1 Z p ra v od a j Šípek ZO ČSOP Český Krumlov Naším posláním není svět měnit, ale nabízet možnosti, jak ho zachovat. číslo 10/2004 ročník XVII.

2 REKLAMY PŘICHÁZEJÍ Jde o starý známý vývoj: Domorodec žije na ostrově v Pacifiku, hoví si v domku na pláži, trhá ovoce ze stromu a loví ryby. Na ostrov přijede obchodník a skoupí veškerou půdu, pokácí stromy a postaví továrnu. Pak domorodce zaměstná, a ten pracuje, vydělává peníze a jednoho dne si našetří tolik, aby si mohl dovolit kupovat konzervované ovoce, pořídit hezký panelový domek na pláži s výhledem na moře a mít přepych volných víkendů. K procesu přetváření přírodního v umělé, jenž je základem našeho ekonomického systému, dochází ovšem (v průběhu několika posledních generací) nejen v krajině, ale i v lidských pocitech a zkušenostech. Lidé, které více baví posedět s přáteli než shromažďovat předměty nebo se nechat okouzlovat velkolepou podívanou, představují pro tento systém nebezpečí. Lidé, kteří se domluví se svými sousedy na společném užívání domů, aut nebo spotřebičů, jsou "méně produktivní" než ti, kdo žijí odděleně jeden od druhého - a každý z nich má svůj vlastní dům, své auto a veškeré ostatní spotřebiče. Izolace maximalizuje výrobu. Lidé, kterým stačí přirozené zkušenosti - od sexuality přes kojení až po cyklické změny nálady nejsou tak "produktivní" (z hlediska využití komerčního využití) jako nespokojenci, kteří shání vaginální spreje, chemizované umělé mléko, léky k urovnání nálady a další zboží, jehož využívají jako náhražky za přímý požitek. Dokud se daří udržet v chodu izolace lidí od přirozené nekonzumní zkušenosti, velké kolo se může točit dál a my všichni v něm. V systému, pro který je životně nezbytné udržet v nerušeném chodu proces výroby a spotřeby, hraje samozřejmě velmi důležitou roli reklama. Lidé od reklamy budou ovšem protestovat proti představě, že by účelem a výsledkem jejich činnosti byla unifikace a homogenizace lidí a kultury. Neustále hovoří o tom, jaké úžasné množství různých variant nám nabízí tržní systém a jak nám reklama poskytuje informace, které potřebujeme, abychom mohli učinit tu správnou volbu. Je příznačné, kolik lidí dokáže přijmout tento argument, který zaměňuje rozmanitost volby výrobku s různorodostí životního stylu a myšlení. Mělo by být nad slunce jasné, že pokud já si zvolím auto značky Ford a vy Volvo, pak nevyjadřujeme různorodost, ale jednotu (oba chceme auto). Navíc, pokud mne i vás neustále zaměstnávají duševní obrazy a pocity související s výrobky - jakýmikoli výrobky - místo toho, abychom prožívali něco, co není spojeno s nakupováním, pak z pohledu zbožního systému, hrubého domácího produktu a světa reklamy jsme od sebe navzájem nerozlišitelní. Splynuli jsme v jedno a stali se "trhem". Výsledkem je podivuhodně usměrněná mentalita, snadno přístupná přijímání informací o zboží a obchodu, připravená plést si rozmanitost značek se skutečnou rozmanitostí a zaměňovat lidské potřeby za potřeby výrobce prodat zboží. Reklama existuje jen proto, aby dodávala, co lidé nepotřebují. Vše, co lidé potřebují, si najdou i bez reklamy, pokud je to k mání. Je to tak jasné a jednoduché, že mi neustále zůstává rozum stát, jak se reklamnímu průmyslu podařilo tuto skutečnost zatemnit. Pokud chápeme slovo "potřeba" jako něco podstatného pro lidské přežití - potrava, domov, oblečení - nebo něco nezbytného pro lidskou spokojenost - klid a mír, láska, bezpečí, pocit sounáležitosti a intimity, pocit naplnění - pak jde o věci, které lidé budou hledat a nalézat bez ohledu na to, zdali reklama existuje nebo ne. Ve skutečnosti reklama vztah mezi lidmi a jejich potřebami narušuje, "odděluje" je od přímého naplňování takových potřeb a podsouvá jim přesvědčení, že spokojenosti lze dosáhnout pouze prostřednictvím zboží. Vezměme si seznam největších inzerentů. Prodávají následující zboží: mýdla, čistící prostředky, kosmetiku, léky, chemikálie, polotovary, tabák, alkohol, auta a bublinkovou vodu, což jsou 2

3 všechno věci, které leží mimo rámec skutečných potřeb. Kdyby jich bylo zapotřebí, nemusely by se propagovat. Lidé potřebují jíst, ale potraviny z reklam jsou uměle vyrobené: chemicky zpracované maso, bublinkové vody, oslazené cereální výrobky, sladkosti. Potraviny ve svém přirozeném stavu, tedy nezpracované, žádnou reklamu nepotřebují. Hladoví lidé si je najdou, pokud jsou samozřejmě k mání. Jiná věc je přesvědčit lidi, aby kupovali zpracované potravinářské výrobky, protože jsou dražší, méně přitažlivé a méně výživné, někdy dokonce zdraví škodlivé. Proto je nutné tuto potřebu vytvořit. Dejme tomu, že existuje potřeba čistoty. Ta však není tím, co inzerenti prodávají. Čistoty lze dosáhnout vodou, kartáčem a trochou ztuženého přírodního tuku. Všechny velké civilizace udržovaly čistotu tímto způsobem po celá tisíciletí. Reklamy však nabízejí bělostnost = hodnotu jsoucí daleko za čistotu, sterilnost = likvidaci všech mikroorganizmů, pěnivost = kosmetický faktor, a značku = jakási náhražka za pocit sounáležitosti ke skupině. Existuje potřeba klidu a pocit spokojenosti. Propagátoři léčiv ovšem vůbec netouží, aby se vám ji podařilo dosáhnout. Alespoň ne samostatně, vlastními silami. Reklama na léky popírá vaši schopnost zvládat vnitřní pochody: pocity, nálady, úzkosti. Naopak podporuje názor, že osobní nebo tradiční způsoby zvládání těchto záležitostí - přátelé, rodiny, společenství nebo trpělivé čekání, až se křivka životního cyklu otočí - nemají ve vašem případě naději na úspěch. Reklama vám podsouvá, že chemické řešení je lepší a že si máte raději vybrat jeden z léků než se spoléhat na vlastní zdroje. Následkem toho se dostáváte do stavu čím dál větší odcizení od sebe samých a jste čím dál méně schopni situaci zvládat. Vaše schopnost se ztrácí, protože ji nerozvíjíte a nevěříte v její účinnost. Reklama na deodorant nikdy nehovoří o vnitřní hodnotě faktu, že si natíráte tělo imitací citrónové vůně. To totiž žádnou vnitřní hodnotu nemá. Reklama se především snaží změnit vaši případnou představu o tom, že by na vaší přirozené lidské vůni mohlo být něco příjemného a pozitivního. Jakmile ke změně ve vašem myšlení dojde a ve vás to vyvolá pochybnost a úzkost, musíte situaci řešit s pomocí vůní umělých. Pouze v samotném procesu změny myšlení a následného uvažování o náhražkách spočívá možnost vzniku přidané hodnoty a obchodního zisku. Cílem veškeré reklamy je vyvolat nespokojenost nebo, jinými slovy, vnitřní nedostatek spokojenosti. Na tom musí reklama průběžně pracovat, a to i v momentě, kdy si člověk konečně něco koupí. V tom případě má reklama za úkol vyvolat nespokojenost s tím, co bylo nově zakoupeno, neboť jakmile je tento akt dokončen, přestává mít pro tržní systém další smysl. Co nejdříve je zapotřebí zbavit se právě zakoupeného zboží a nahradit je "potřebou" zboží dalšího. Ideální svět pro reklamu by byl takový, kde cokoli by se koupilo, použilo by se pouze jednou a pak se zahodilo. Mnoho nových výrobků je zhotoveno právě tak, aby takovém světu vycházelo vstříc.veselé vánoce! Výňatek z knihy Zdravie a sila v potrave od George D. Pamplona Rogera otištěn se svolením šéfredaktora časopisu Prameny zdraví, Ing. Roberta Žižky. Zajisté, existuje mnoho slastí, jež jsou nám dnes dostupné a které byly v jednodušších poměrech neznámé. Avšak na druhé straně jsme vystaveni mnohému strádání, kterého jsme dříve byli ušetřeni, a vůbec není zřejmé, zda rozdíl hovoří v náš prospěch. E.Durkheim 3

4 VLNA SOLIDARITY S POSTIŽENÝMI TATRAMI Už 1,7 milionu korun se shromáždilo na sbírkovém kontě Nadace Partnerství1 ve prospěch obnovy tatranského lesa, zničeného vichřicí. Včerejší krátká zmínka ve zpravodajství České televize spustila lavinu solidarity, dárcovskou smsku už poslalo přes 60 tisíc lidí. Dnes ve 9:30 zněla přesná čísla: DMS, což znamená 1, Kč. Peníze jsou určeny do veřejné sbírky, kterou pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci se svojí partnerskou Nadací Ekopolis na Slovensku. Nadace Ekopolis založila Fond Tatry, jehož účelem bude podpora trvale udržitelné obnovy Tater pro naše budoucí generace. (viz přiložený soubor Slovensko.doc) Přispět do sbírky můžete velmi snadno a to přímo ze svého mobilního telefonu formou tzv. dárcovské sms2. Stačí odeslat sms zprávu ve tvaru DMS TATRY na číslo Cena této sms je 30 Kč + DPH. Na obnovu Tater přispějete částkou ve výši 27 Kč. Programový ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička se v době katastrofy účastnil pracovního jednání Karpatské iniciativy přímo na Štrbském plese. Tomáš Růžička po návratu řekl: Druhý den jsme se vydali pěšky na cestu do Štrby po silnici. Bylo to neuvěřitelné. Silnice prakticky neexistovala. Bez popadaných stromů bylo vidět jen krátké úseky v délce 10 až 30m. Všude jinde jsme museli překonávat pokácené stromy - bylo to jako po nějaké absurdní hromadné těžbě, nebo spíše jako po kobercovém náletu. Nadace Partnerství zaregistrovala u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sbírku Člověk a krajina, která umožňuje rychlou reakci na přírodní katastrofy. Číslo účtu /0800. Na pomoc městu Litovli po tornádu v červenci 2004 se touto formou podařilo získat Kč. Za tyto prostředky město v listopadu 2004 obnovilo velkou část parku a městské zeleně zničené tornádem. Kontakt: Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, tel , Miroslav Bohdálek, Nadace Partnerství, tel , 1) Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí konsorcia Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1500 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. 2) "DMS Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Stačí odeslat dárcovskou SMS s textem DMS HESLO na číslo K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč + DPH. Z každé DMS bude minimálně 27 Kč převedeno na účet dané neziskové organizace. Tisková zpráva Nadace Partnerství, Brno

5 CO KDYŽ NA CELÉM SVĚTĚ DOJDE ROPA... Položili jsme si otázku "Co se stane, když na celém světě dojde ropa" a pokoušeli se na ni nalézt odpověď. Téma týdne: Jak se žije s benzínem a jak bude bez něj. Už jste někdy přemýšleli o tom, co se stane, když na celém světě dojde ropa? Zajímavá představa, viďte? Schválně jsme si tuto otázku položili a pokoušeli se na ni nalézt odpověď. Prudké zvyšování cen ropy Odborníci předpokládají, že při současném tempu spotřeby ropy vystačí známé i předpokládané světové zásoby maximálně na 30 až 40 let. Tuto předpokládanou dobu však zkracuje např. stále vzrůstající počet spotřebitelů ropných paliv do svých vozidel, války v zemích, kde se ropa těží nebo ničivé hurikány. Je však zřejmé, že dříve nebo později ropa určitě dojde a je jen na nás, jak se s tím vypořádáme. Při prvních náznacích "docházení ropy" se dá předpokládat šílené zvyšování ceny ropy. Následně se pak bude rychlým tempem zvyšovat i cena všech ropných produktů, jak např. benzínu, nafty, apod. Podpultové zboží Dá se předpokládat, že mnoho bohatých lidí této ropné krize využije, jak na vlastní spotřebu, tak jako výhodnou investici do budoucna. Tito lidé si pořídí obrovské nádrže, ukryjí je na dobře střežené místo a nakoupí do nich buď ropu nebo ropné produkty. A až se vyčerpají veškeré zásoby ropy a ropných produktů, někteří z nich budou na černo nabízet svoje zboží za astronomické ceny. Alternativní paliva Již dnes některé automobilky ve své nabídce mají automobily, které nejezdí na klasické ropné produkty, ale na alternativní paliva. Jedná se především o tyto paliva: Bionafta Bionafta je směs vyrobená z řepky olejky - metyl ester řepkového oleje (MEŘO) Základní nevýhodou je nemožnost pěstování ve velkém množství. Elektromobily Elektromobily jsou na trhu už dlouhou dobu. Bohužel zájem o ně není velký. Hlavní příčinnou neúspěchu jsou těžké baterie, pomalé nabíjení a dojezd 100 km. vodíkový pohon - jedná se o rozklad vody na vodík a kyslík Propan-Butan je plyn, který je vedlejším produktem při zpracování ropy. Je na zásoby ropy vázán předpokládáme, že cena propan-butanu se bude měnit přímo úměrně ceně ropy. Přesto je dnes nejvyužívanějším alternativním pohonem. Pokles provozních nákladů je až třetinový. Přestavba motoru je jednoduchá, ale poměrně drahá. Další nevýhodou je mírný pokles výkonu. Zemní plyn Zásoby zemního plynu by měly vydržet okolo 150 let. Provoz automobilu na zemní plyn je nejlevnější, ale vyžaduje přestavbu, která není zanedbatelnou položkou. Nízká cena je způsobena především absencí spotřební daně. Pokud by zájem o tento druh paliva výrazně vzrostl, můžeme očekávat změny v tomto ohledu. Problémem může být dojezdová vzdálenost, která je přibližně 250 km. Hybridní pohon Automobily s hybridním pohonem mají dva motory, spalovací a elektromotor. Ve městě stačí elektromotor, v náročnějších režimech vypomáhá spalovací motor. Spotřeba bývá nejnižší a většinou jsou schopny si samy dobíjet baterie. Nevýhodou je vysoká cena, vyšší hmotnost a poruchovost. 5

6 Palivové články Palivové články převádějí energii, ukrytou v atomech vodíku, přímo na elektrickou energii. Obrovskou výhodou palivových článků, v porovnání s klasickými akumulátory, je to, že je nelze vybít. Jediným vedlejším produktem je voda. Vodíkový pohon Vodík by se dal považovat za palivo budoucnosti. Nalézá se všude a jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Dnešní ceny jsou sice vysoké a výroba je náročná, ale jinak převládají klady. Vlády různých zemí se snaží podporovat programy na rozvoj vodíkového pohonu. Kolem roku 2010 se očekává masová výroba vodíkových aut. V případě ropné krize se dá předpokládat, že všechny automobilky okamžitě zadají svým odborníkům zpracovat plány na změnu výroby motorů na všechny možné druhy alternativních paliv. Mezi alternativní paliva kromě výše jmenovaných patří i tyto speciální: dřevoplyn - již za války jezdily nákladní nebo obrněné vozy s dřevoplynovým kotlem, ve kterém se topilo obyčejným dřevem sluneční vítr - jedná se o vozidla s plachtou, poháněné slunečním větrem Lidský pohon Je zřejmé, že již na začátku ropné krize začnou lidé v masovém měřítku používat ty dopravní prostředky, které k pohonu používají lidský nebo zvířecí pohon. V první řadě začnou lidé jezdit na jízdních kolech a na koních. Prodejní cena těchto dopravních prostředků bude prudce stoupat. Bohužel se dá také předpokládat i prudký vzestup počtu krádeží. "Během války v Bosně a Hercegovině se v Sarajevu všechny ropné produkty, jako například benzín nebo nafta, používaly pouze k vojenským účelům. Městská hromadná doprava nejezdila a lidé, kteří se potřebovali nutně přesunout na jiné místo, začali v masovém měřítku používat jízdní kola. I přes nebezpečí, které tento dopravní prostředek znamenal, to byl nejrychlejší a vlastně jediný způsob přepravy," uvedla redaktorka Nadja Fehimovič, která v době balkánského konfliktu v Sarajevu žila. Vladimír Šindelka, Finance.cz Silvestrovská příloha k tématu: Obr. č. 1 Možný vývoj, jak jej při návštěvě Vyššího Brodu zachytila paní Svetlana Revzina z ukrajinské Oděsy...a jak jej zachytil redaktor našeho zpravodaje v blízkosti Dívčího kamene: 6

7 Obr. č. 2 a 3 Zkušební vozidlo musí zatím ještě provázet týmy opravářů a ochranka VODA NAŠÍ ZEMĚ Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov a Brněnské veletrhy a výstaviště se pokusí o rekord pod názvem: SOUTOK NEJVĚTŠÍHO POČTU VOD ČESKÉ REPUBLIKY Cestujete po dalekých krajích? Chystáte se na dovolenou? Máte u vás horskou říčku, rybník plný kaprů, přehradu jako hrom, potok nebo studánku jen tak pro radost? Pokud ano, zveme vás k účasti na akci pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, připravované v rámci programu veletrhu GO a REGIONTOUR 2005 ( ledna). Pokud sebou na Výstaviště do Brna přivezete 0,5 litru vody z místa blízkého Vašemu srdci, slijeme ji společně s ostatními vodami obřím trychtýřem do nádrže, ve které tak vznikne VODA ČESKÉ REPUBLIKY. Základní soutok již byl proveden 15. května 2004 na náměstí v Třešti, kde byly při představení trychtýře o výšce 210 cm a horním průměru 160 cm slity vody z následujících vodních toků, pramenů, moří a nádrží: Berounka, Brtnice, Gúnz, Chrudimka, Jaderské moře, Mrtvé moře, Jesenice, Jihlava, Jihlávka, Jordán, Kocába, Labe, Lužnice, Moravská Dyje, Nežárka, Nil, Nitra, Ohře, Opava, Pramenný potok, Pstruhovec potok, Přísecký potok, Rokytná, Rudolfův pramen, Svatá Kateřina, Svitava, Teplá, Třešťský potok, Vltava, Zlatý potok, Želetavka. Samozřejmě se nebráníme ani příspěvkům z blízkého či vzdáleného zahraničí. Vody tekoucí za hranicemi naší vlasti budou registrovány do samostatné nádrže tak, aby mohla vzniknout VODA PLANETY ZEMĚ. Nejvzdálenější a nejzajímavější vody budou po zásluze odměněny. Nechcete-li čekat až do ledna, můžete nás kontaktovat již nyní. Veškeré bližší informace vám rádi sdělíme na adrese : agentura Dobrý den, Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov tel/fax : nebo nebo ing. Josef Vaněk agentura Dobrý den 7

8 SLAVNOSTI SLUNEČNIC 2004 aneb ohlédnutí za létem V pořadí již třetí ročník Slupeneckých slavností slunečnic uspořádali poslední srpnovou sobotu obyvatelé Slupence, malebné vísky (místní části Českého Krumlova) rozložené na mírném návrší nad údolím řeky Vltavy jižně od okresního města. Již o polednách 28. srpna 2004 bylo možno na slupenecké návsi pozorovat nebývalý ruch. Vyrostly zde stany s posezením, statný strom u cesty do Starého Spolí byl ozdoben plakátem s programem Slavností a poblíž stanů zaparkovaný červený volkswagen Brouk ozdobený obřími slunečnicemi z papíru (obr. 5) byl výraznou upoutávkou pro projíždějící a kolemjdoucí, že Slavnosti probíhají právě zde. A kdo by snad pochyboval, že je na správném místě, byl by z omylu vyveden výřadem slunečnic položených na trávníku uprostřed návsi. Přesně s úderem 13. hodiny zahájila svou činnost odborná porota ve složení: zastupující předseda Pavel Pejcha (zaskakoval za nepřítomného Petra Resche z CEIS Šípek, který vedl jury v uplynulých dvou ročnících Slavností) a členky Fanynka Novotná (obr. 4) a Maruška Beňová. Před porotou stál náročný úkol zaregistrovat během jediné hodiny desítky soutěžících a jejich slunečnice a posléze vyhodnotit podle přesných kritérií pořadí uchazečů v jednotlivých soutěžních disciplínách. (Úkol byl obtížný zejména proto, že členové poroty měli právo na bezplatné občerstvení u stánku s pivem a jinými alkoholickými i nealkoholickými nápoji a pochutinami, čehož někteří nejmenovaní porotci v parném odpoledni hojně využívali viz též obr. 4.) Přesně ve 14:00 hod. se mikrofonu chopil ředitel organizačního výboru Slavností pan MVDr. Jiří Bicek, který přivítal přítomné, seznámil je s programem akce a popřál jim příjemnou zábavu. Krátce poté odpálil další člen pořadatelského teamu pan Ing. Vidlička (téměř dělovou) salvu, kterou byl program oficiálně zahájen. Akustických možností slupeneckého prostoru se pak ujala kapela složená z místních i přespolních a pan MVDr. Bicek vyhlásil první z doprovodných soutěží hlavního programu hod veterinářovou gumovkou na dálku. Této atraktivní soutěže se zúčastnili téměř všichni přítomní, jež neodradila ani skutečnost, že se nejednalo o holínku zánovní, nýbrž léta používanou, a tudíž s charakteristickým odérem, který nebyl přebit ani zápachem dezinfekčních prostředků. I bylo možno viděti řadu různých stylů, počínaje pouhým rozmáchnutím a konče klasickou Diskobolovou otočkou s výskokem. V absolutním pořadí zvítězil hod dlouhý přes 30 metrů, pořadatelé však vyhlásili i medailisty v jednotlivých kategoriích kluků, děvčat, žen a mužů. Po další hudební vložce, při které se tančilo na improvizovaném parketu (především na melodii Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, což lze přičíst čilému triu pořadatelek, které se měly co otáčet ve stánku s občerstvením, v němž záhy došlo pivo desítka, takže se nadále čepovala jen dvanáctka a kořalky sladké a mocné, jak praví v Haliči a jak měl možnost poznat pan Josef Švejk, když byl eskortován četnickým závodčím z Putimi do Písku), přišel na řadu hod kládou. Chuť změřit své síly v této disciplíně tvrdých chlapů projevila dvacítka zástupců silnějšího pohlaví, mezi jinými i bývalí starostové Českého Krumlova pan Antonín Princ a pan Ing. Jan Vondrouš, jenž zpočátku pouze přihlížel a promýšlel nejvhodnější styl a taktiku, posléze však sám vrhl. Na startu stanul i spolumajitel největšího slupeneckého podniku jezdecké stáje Slupenec pan Jan Srnec jehož výkon patřil k nejlepším (kolem 15 metrů). Nutno podotknout, že po této disciplíně vyhlížela louka pana Ing. Vidličky, kde se soutěž konala, spíše jako oraniště na trati Velké pardubické, neboť četné dopady klády nezůstaly bez následků na zeleném pažitu. Aby ani něžné pohlaví nezůstalo stranou, následovala v prudkém tempu soutěž pro ně hod válečkem (na těsto) na atrapu muže (hadrového strašáka). Účastí v této disciplíně - na čtvrt stovky účastnic byla překonána účast mužů v předchozí soutěži. Příčinou tak vysokého počtu startujících žen a dívek byl možná pořadateli důkladně promyšlený systém bodového hodnocení zásahů válečkem (tělo 1 bod, hlava 3 body, nejcitlivější místo muže 5 bodů) a možnost tří sčítaných pokusů (u hodu kládou, kde se měřila vzdálenost mezi místem odhodu a místem dopadu, byl pouze 8

9 jeden). Byl též povolen (či spíše nařízen) bojový výkřik (např. typu: Mizero!, Já ti ukážu! ), jímž si soutěžící na startu mohla dodat kuráže a odhodlání trefit. Dlužno podotknout, že většinu soutěžících výkřik spíše rozptýlil, než aby je podnítil k pekelnému soustředění na vlastní sportovní výkon. Jen v jediném případě měl tento psychický dopink (vedle něhož byly povoleny i všechny druhy dopinku fyzického, např. konzumace piva, fernetu, rumu, vodky, borovičky, jakož i výtečných párků, zvěřinového guláše a domácích švestkových a borůvkových koláčů, včetně makového závinu, jež byly podávány u stánku s občerstvením) očekávaný účinek, když totiž po výkřiku: Tak to bylo naposled! soutěžící zasáhla cíl v hodnotě 5 bodů. Jak se všichni přítomní shodli, v případě potrefeného by to vskutku bylo naposledy. Jinou formu psychického dopinku zvolil obětavý manžel, jenž předstoupil před figurínu v cílovém prostoru, aby svou životní partnerku excitoval k vynikajícímu vrhu, leč toto Statečné srdce nevydrželo a v okamžiku, kdy již váleček letěl vzduchem k cíli, zbaběle uskočilo. Vítězka této soutěže dosáhla součtu 9 bodů, přičemž pokaždé trefila jiný orgán cíle, což napovídá, jaké části těla svého partnera obvykle v tréninku na tuto soutěž zasahuje. Poslední soutěží, tentokrát pro děti, byl hod pantoflem. Mezitím však MVDr. Bicek vyhlásil verdikt poroty, která stanovila toto medailové pořadí v jednotlivých soutěžích hlavního programu dne: Soutěž o největší květ slunečnice 1. Oswald Klauser (Slupenec) plocha květu 1.287,6 cm2 2. rodina Márova (Slupenec) 1.017,4 cm2 3. Jitka Klígrová (Slupenec) 1.000,0 cm2 Soutěž o nejdelší stonek slunečnice 1. Jiří Roubín (Český Krumlov) délka stonku 339 cm 2. David Srnec (Slupenec) 314 cm 3. Jan Srnec 303 cm Soutěž o nejvíc květů na jednom stonku slunečnice 1. Dagmar Kloudová (České Budějovice) celkem 7 květů na stonku Soutěž o nejkrásnější slunečnici 1. David Srnec (Slupenec) pravidelný květ i stonek s listy, v nejkrásnější fázi rozkvětu Soutěž o nejvoňavější slunečnici 1. Věra Drhová (Slupenec) zvláštní odrůda, silně aromatická, bez semínek Soutěž o nejmenší květ slunečnice 1. Lenka Roubínová (Český Krumlov) plocha květu 0,8 cm2 2. Kačenka Hanzalíková Český Krumlov) 4,9 cm2 3. David Srnec (Slupenec) 28,3 cm2 Soutěž o nejsilnější stonek slunečnice 1. Milan Hanzalík (Český Krumlov) obvod stonku 13,9 cm 2. Jitka a Jan Opelkovi (Jičín Pecka) 13,2 3. rodina Márova (Slupenec) 13,0 9

10 Celkem bylo přihlášeno 25 soutěžících s 27 slunečnicemi (2 soutěžící bojovali o úspěch prostřednictvím dvou rostlin), tedy o čtyři méně než v předchozím ročníku, poprvé letos však byla účast mezinárodní, neboť mezi přihlášenými soutěžícími byl jeden s trvalým pobytem v Německu a další dokonce až v USA. Jak vidno, věhlas Slavností šíří se poznenáhlu i do Evropy a zámoří. Překvapení (alespoň v soutěži o největší květ slunečnice) se nekonalo, neboť prvenství (a krásný keramický květináč s glazurou) si odnesl opět vítěz předchozích dvou ročníků Slavností pan Oswald Klauser. Tajemství jeho úspěchu tkví, soudě alespoň dle jeho slov vyřčených při přebírání symbolické palmy (či spíše květináče) vítězství, ve speciální péči, kterou svým slunečnicím věnuje. Na zvídavé dotazy stran charakteru této péče pan Klauser vyhýbavě odpověděl, že tato péče je každodenní a že přikládá značnou důležitost zejména pravidelnému přihnojování dusíkem, na které obětavě nezapomíná ani při návratu ze společenských událostí domů v pozdních nočních hodinách. Jest se vskutku obávati, jak poznamenal přítomný zástupce vodoprávního úřadu, že vítězství pana Klausera mohlo býti důsledkem frapantního porušení příslušných ustanovení Směrnice Rady č. 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice), jež byla do české národní legislativy implementována poslední novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Také vítězky a vítězové dalších kategorií (včetně doprovodných sportovních soutěží) si odnesli věcné ceny, jejichž společným atributem byl motiv slunečnic (např. fotorámečky s obrázky slunečnic, krabice se slunečnicovými semínky). Vyhlášením vítězů a posledním doprovodnou disciplínou (hodem pantoflem) se oficiální program Slavností nachýlil ke svému závěru, Slavnosti však pokračovaly dále volnou zábavou až do pozdního večera. I ten, kdo nevyhrál v některé z mnoha četných soutěží, mohl být spokojen. Podobných příležitostí k odreagování od každodenních starostí dnešní doby není nazbyt a lze jen smeknout klobouk před partou nadšenců z malé osady ležící stranou od významných dopravních tahů i kulturních a dalších atraktivit, že obnovili tradici vesnických posvícení, dožínek, masopustů a dalších akcí, které posilovaly pocit sounáležitosti mezi lidmi i dobré sousedské vztahy. Duch Hrabalových Slavností sněženek našel ve Slupenci své důstojné pokračovatele. Obr. č.4 Porotkyně při dopingu Obr. č.6 Stylově upravený "brouk" Pavel Pejcha 10

11 PROPADY V OBLASTI DOBRÉ VODY U ČESKÝCH BUDĚJOVIC Dobrá Voda se nachází asi tři kilometry východně od Č. Budějovic, na západním okraji Lišovského prahu, v jižní části rudolfovsko - libníčském rudním revíru. Celá oblast je součástí poruchové zóny Blanické brázdy s výskytem polymetalického zrudnění. Dobrovodský okrsek řadíme do skupiny stříbronosných kyzově polymetalických žil s křemen - karbonátovou žilovinou a akcesorickými sulfosolemi Pb - Sb, tatraedritem, nerosty Ag a zlata elektra. Hlavní žíly tvoří dva pruhy - východní (žíly Barbora a Šebastian) a západní (žíly Adam a Václav). Důlní práce probíhaly do hloubky asi 120 m s různými přestávkami od počátku 17. do 20. století. Žilnou výplň tvoří křemen s pyritem, arzenopyritem a mikroskopickým elektrem, s ojedinělými plíšky zlata do 2 mm. Dobrovodským rudním okrskem se zabývali především KOŘAN, KOUTEK (1947). Skalní podklad zájmové oblasti tvoří biotitické pararuly s vložkami a čočkami krystalických dolomitických vápenců, erlanů, amfibolitů a pegmatitů, v západní části území překryté senonskými sedimenty českobudějovické pánve. První zprávy o těžbě drahých kovů pochází z roku 1555, kdy byla ražena šachta sv. Václava, která dosáhla hloubky 51 metrů. Z - V směrem se razila Svatováclavská štola ke štole Dům rakouský, severně od kostela sv. Anny na Dobré Vodě. Svatováclavská štola dosáhla délky 1173 m. Přestože výnosnost rudní žíly byla 130 g stříbra na jednu tunu rudniny, nesplnila očekávání bohaté žíly. Dobývací práce pomalu s různými přestávkami pokračovaly až do roku 1587, kdy byla těžba zastavena. Roku 1590 začaly obnovovací práce cizím těžařstvem, ale zánikem Rudolfova skončila i důlní činnost na šachtě sv. Václav v Dobrovodském okrsku. Ještě v roce 1596 se pokoušel hormistr Holzel prosadit návrh propojení dobrovodských a rudolfovských dolů štolou 1760 m dlouhou, v hloubce 58 m. Jeho plány se už neuskutečnily. Od 17. stol. probíhala těžba s různými přestávkami a úspěšností až do 20. století, kdy Dobrá Voda získala ráz klidové rekreační zóny a dřívější hornická činnost upadla pomalu v zapomnění. Jen povrchové montánní (hornické) tvary v podobě odvalů a obvalů svědčí o dřívější hornické slávě v uvedené oblasti. Čas od času se ozývají z podzemí podivné zvuky, dunění a hukot, zvláště po prudkých deštích. V katastru Dobrá Voda docházelo ve 40. letech 20. století k propadům na pozemcích v zástavbě u Ambrožových, Sadová 11, u Jungwirtů, Hlinsko 16. K novějším propadům došlo v roce 1982 a k poslednímu 22.dubna 2000, na pozemku manželů Matschinových, Sadová 28, Dobrá Voda. Propad byl vzdálen cca 20 m jižně od rodinného domu. Propad měl průměr 2,5 m a hloubku 5 m. Stěny propadu byly strmé, na dně propadu byl odkryt strop podzemní chodby, do které se propadla zemina. Asi 2,5 m od povrchu se nachází nezpevněné zeminy, pod nimi zpevněné sedimenty, odpovídající pískovcům a zpevněným štěrkům senonského souvrství českobudějovické pánve. Studiem archivních podkladů a vyhodnocením mapových podkladů je zřejmé, že se uvedený propad bude mít pravděpodobně souvislost s průběhem dědičné štoly z dolu sv. Václav. Na tuto štolu jsou vázány i historicky dokumentované zbytky po hornické činnosti na povrchu, které souvisely s těžbou zlatých a stříbrných rud. Sjednocením starých nákresů báňských děl se současnou mapou je v souladu s ohraničením parcel a se zástavbou v posledních čtyřiceti letech. Možnou příčinou opakovaných propadů v zájmové oblasti je souvislost s vyznačeným posunem dědičné štoly ve starém mapovém podkladu z roku 1770 a upravené v r v místě poruchy podloží s možným vydobytím uhelné či grafitové čočky. V květnu roku 2001 bylo provedeno georadarové měření a mikrogravimetrie na ověření možných směrů průběhu horizontálních děl od stávajícího propadu. Z výsledků geofyzikálního měření vyplývá, že nebyla ověřena místa, která by hrozila vznikem dalšího propadu. Veškeré sondy 11

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek

Oranžový rok 2006 finišuje. Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XIV. n 6 / 2006 Svatohubertská slavnost v Chrášťanech Temelín byl zkolaudován Uvnitř najdete vánoční dárek Oranžový rok 2006 finišuje 2 OBSAH

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Bagry ve Staroměstském rybníku

Bagry ve Staroměstském rybníku 1-2 leden-únor 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Bagry ve Staroměstském rybníku Když se před třemi lety budoval kanalizační sběrač přes Staroměstský rybník, věřili jsme, že bagry budou pokračovat dále na odbahňování.

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Třeskuté mrazy přejí bruslařům

Třeskuté mrazy přejí bruslařům Na dovolenou s www.irra.cz Katalog 2012 v CK od 13.12. tel.: 775 591 000, 518 332 184 Národní třída 13, 695 01 Hodonín 12001 ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 7. února

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Vysmáté léto......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č. 14 26. července 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 14. srpna

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC

Portrét JAN POKORNÝ. Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ. Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC Portrét JAN POKORNÝ Zdenka Jelenová ZELENÝ DVŮR nebo GARÁŽE? Aleš Máchal PROŽÍT ŽIVOT PLNĚ Roman Kössl O SMYSLU ZÁCHRANNÝCH STANIC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC CALLA České

Více

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. T. Wilder 9/2013 Senior akademie 4 První průvodčí 11 Barum Czech Rally Zlín 14 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které zasíláte. Převládají

Více

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY

Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Číslo 48/Ročník 23 12/12/2012 Sedlčany Cena 13 Kč Nádražní 903 Starosta Sedlčan Jiří Burian legislativní - DÁRKOVÉ cestu VSTUPENKY Sedlčany - relaxační pobyty k přivaděči Nádražní vody 903 ze Želivky nazval

Více

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům?

Zvoní hrana poděbradským živnostníkům? Farmářské trhy se vrátily O poezii s Michalem Pavlatou Plavec Havránek chce do reprezentace Ročník 20 číslo 5 5. května 2011 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Malí živnostníci v Poděbradech nemají na

Více

& značkový. Ve Velkém Meziříčí bude nově zastavovat žlutý autobus Student Agency

& značkový. Ve Velkém Meziříčí bude nově zastavovat žlutý autobus Student Agency NENECHTE SI UJÍT: LHÁŘI - divadelní představení čtvrtek 0. března v.0 hodin kinosál Jupiter clubu KARNEVAL ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU sobota. března v hodin v luteránském gymnáziu (Více o akcích čtěte na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více