ZO ČSOP Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO ČSOP Český Krumlov"

Transkript

1 Z p ra v od a j Šípek ZO ČSOP Český Krumlov Naším posláním není svět měnit, ale nabízet možnosti, jak ho zachovat. číslo 10/2004 ročník XVII.

2 REKLAMY PŘICHÁZEJÍ Jde o starý známý vývoj: Domorodec žije na ostrově v Pacifiku, hoví si v domku na pláži, trhá ovoce ze stromu a loví ryby. Na ostrov přijede obchodník a skoupí veškerou půdu, pokácí stromy a postaví továrnu. Pak domorodce zaměstná, a ten pracuje, vydělává peníze a jednoho dne si našetří tolik, aby si mohl dovolit kupovat konzervované ovoce, pořídit hezký panelový domek na pláži s výhledem na moře a mít přepych volných víkendů. K procesu přetváření přírodního v umělé, jenž je základem našeho ekonomického systému, dochází ovšem (v průběhu několika posledních generací) nejen v krajině, ale i v lidských pocitech a zkušenostech. Lidé, které více baví posedět s přáteli než shromažďovat předměty nebo se nechat okouzlovat velkolepou podívanou, představují pro tento systém nebezpečí. Lidé, kteří se domluví se svými sousedy na společném užívání domů, aut nebo spotřebičů, jsou "méně produktivní" než ti, kdo žijí odděleně jeden od druhého - a každý z nich má svůj vlastní dům, své auto a veškeré ostatní spotřebiče. Izolace maximalizuje výrobu. Lidé, kterým stačí přirozené zkušenosti - od sexuality přes kojení až po cyklické změny nálady nejsou tak "produktivní" (z hlediska využití komerčního využití) jako nespokojenci, kteří shání vaginální spreje, chemizované umělé mléko, léky k urovnání nálady a další zboží, jehož využívají jako náhražky za přímý požitek. Dokud se daří udržet v chodu izolace lidí od přirozené nekonzumní zkušenosti, velké kolo se může točit dál a my všichni v něm. V systému, pro který je životně nezbytné udržet v nerušeném chodu proces výroby a spotřeby, hraje samozřejmě velmi důležitou roli reklama. Lidé od reklamy budou ovšem protestovat proti představě, že by účelem a výsledkem jejich činnosti byla unifikace a homogenizace lidí a kultury. Neustále hovoří o tom, jaké úžasné množství různých variant nám nabízí tržní systém a jak nám reklama poskytuje informace, které potřebujeme, abychom mohli učinit tu správnou volbu. Je příznačné, kolik lidí dokáže přijmout tento argument, který zaměňuje rozmanitost volby výrobku s různorodostí životního stylu a myšlení. Mělo by být nad slunce jasné, že pokud já si zvolím auto značky Ford a vy Volvo, pak nevyjadřujeme různorodost, ale jednotu (oba chceme auto). Navíc, pokud mne i vás neustále zaměstnávají duševní obrazy a pocity související s výrobky - jakýmikoli výrobky - místo toho, abychom prožívali něco, co není spojeno s nakupováním, pak z pohledu zbožního systému, hrubého domácího produktu a světa reklamy jsme od sebe navzájem nerozlišitelní. Splynuli jsme v jedno a stali se "trhem". Výsledkem je podivuhodně usměrněná mentalita, snadno přístupná přijímání informací o zboží a obchodu, připravená plést si rozmanitost značek se skutečnou rozmanitostí a zaměňovat lidské potřeby za potřeby výrobce prodat zboží. Reklama existuje jen proto, aby dodávala, co lidé nepotřebují. Vše, co lidé potřebují, si najdou i bez reklamy, pokud je to k mání. Je to tak jasné a jednoduché, že mi neustále zůstává rozum stát, jak se reklamnímu průmyslu podařilo tuto skutečnost zatemnit. Pokud chápeme slovo "potřeba" jako něco podstatného pro lidské přežití - potrava, domov, oblečení - nebo něco nezbytného pro lidskou spokojenost - klid a mír, láska, bezpečí, pocit sounáležitosti a intimity, pocit naplnění - pak jde o věci, které lidé budou hledat a nalézat bez ohledu na to, zdali reklama existuje nebo ne. Ve skutečnosti reklama vztah mezi lidmi a jejich potřebami narušuje, "odděluje" je od přímého naplňování takových potřeb a podsouvá jim přesvědčení, že spokojenosti lze dosáhnout pouze prostřednictvím zboží. Vezměme si seznam největších inzerentů. Prodávají následující zboží: mýdla, čistící prostředky, kosmetiku, léky, chemikálie, polotovary, tabák, alkohol, auta a bublinkovou vodu, což jsou 2

3 všechno věci, které leží mimo rámec skutečných potřeb. Kdyby jich bylo zapotřebí, nemusely by se propagovat. Lidé potřebují jíst, ale potraviny z reklam jsou uměle vyrobené: chemicky zpracované maso, bublinkové vody, oslazené cereální výrobky, sladkosti. Potraviny ve svém přirozeném stavu, tedy nezpracované, žádnou reklamu nepotřebují. Hladoví lidé si je najdou, pokud jsou samozřejmě k mání. Jiná věc je přesvědčit lidi, aby kupovali zpracované potravinářské výrobky, protože jsou dražší, méně přitažlivé a méně výživné, někdy dokonce zdraví škodlivé. Proto je nutné tuto potřebu vytvořit. Dejme tomu, že existuje potřeba čistoty. Ta však není tím, co inzerenti prodávají. Čistoty lze dosáhnout vodou, kartáčem a trochou ztuženého přírodního tuku. Všechny velké civilizace udržovaly čistotu tímto způsobem po celá tisíciletí. Reklamy však nabízejí bělostnost = hodnotu jsoucí daleko za čistotu, sterilnost = likvidaci všech mikroorganizmů, pěnivost = kosmetický faktor, a značku = jakási náhražka za pocit sounáležitosti ke skupině. Existuje potřeba klidu a pocit spokojenosti. Propagátoři léčiv ovšem vůbec netouží, aby se vám ji podařilo dosáhnout. Alespoň ne samostatně, vlastními silami. Reklama na léky popírá vaši schopnost zvládat vnitřní pochody: pocity, nálady, úzkosti. Naopak podporuje názor, že osobní nebo tradiční způsoby zvládání těchto záležitostí - přátelé, rodiny, společenství nebo trpělivé čekání, až se křivka životního cyklu otočí - nemají ve vašem případě naději na úspěch. Reklama vám podsouvá, že chemické řešení je lepší a že si máte raději vybrat jeden z léků než se spoléhat na vlastní zdroje. Následkem toho se dostáváte do stavu čím dál větší odcizení od sebe samých a jste čím dál méně schopni situaci zvládat. Vaše schopnost se ztrácí, protože ji nerozvíjíte a nevěříte v její účinnost. Reklama na deodorant nikdy nehovoří o vnitřní hodnotě faktu, že si natíráte tělo imitací citrónové vůně. To totiž žádnou vnitřní hodnotu nemá. Reklama se především snaží změnit vaši případnou představu o tom, že by na vaší přirozené lidské vůni mohlo být něco příjemného a pozitivního. Jakmile ke změně ve vašem myšlení dojde a ve vás to vyvolá pochybnost a úzkost, musíte situaci řešit s pomocí vůní umělých. Pouze v samotném procesu změny myšlení a následného uvažování o náhražkách spočívá možnost vzniku přidané hodnoty a obchodního zisku. Cílem veškeré reklamy je vyvolat nespokojenost nebo, jinými slovy, vnitřní nedostatek spokojenosti. Na tom musí reklama průběžně pracovat, a to i v momentě, kdy si člověk konečně něco koupí. V tom případě má reklama za úkol vyvolat nespokojenost s tím, co bylo nově zakoupeno, neboť jakmile je tento akt dokončen, přestává mít pro tržní systém další smysl. Co nejdříve je zapotřebí zbavit se právě zakoupeného zboží a nahradit je "potřebou" zboží dalšího. Ideální svět pro reklamu by byl takový, kde cokoli by se koupilo, použilo by se pouze jednou a pak se zahodilo. Mnoho nových výrobků je zhotoveno právě tak, aby takovém světu vycházelo vstříc.veselé vánoce! Výňatek z knihy Zdravie a sila v potrave od George D. Pamplona Rogera otištěn se svolením šéfredaktora časopisu Prameny zdraví, Ing. Roberta Žižky. Zajisté, existuje mnoho slastí, jež jsou nám dnes dostupné a které byly v jednodušších poměrech neznámé. Avšak na druhé straně jsme vystaveni mnohému strádání, kterého jsme dříve byli ušetřeni, a vůbec není zřejmé, zda rozdíl hovoří v náš prospěch. E.Durkheim 3

4 VLNA SOLIDARITY S POSTIŽENÝMI TATRAMI Už 1,7 milionu korun se shromáždilo na sbírkovém kontě Nadace Partnerství1 ve prospěch obnovy tatranského lesa, zničeného vichřicí. Včerejší krátká zmínka ve zpravodajství České televize spustila lavinu solidarity, dárcovskou smsku už poslalo přes 60 tisíc lidí. Dnes ve 9:30 zněla přesná čísla: DMS, což znamená 1, Kč. Peníze jsou určeny do veřejné sbírky, kterou pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci se svojí partnerskou Nadací Ekopolis na Slovensku. Nadace Ekopolis založila Fond Tatry, jehož účelem bude podpora trvale udržitelné obnovy Tater pro naše budoucí generace. (viz přiložený soubor Slovensko.doc) Přispět do sbírky můžete velmi snadno a to přímo ze svého mobilního telefonu formou tzv. dárcovské sms2. Stačí odeslat sms zprávu ve tvaru DMS TATRY na číslo Cena této sms je 30 Kč + DPH. Na obnovu Tater přispějete částkou ve výši 27 Kč. Programový ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička se v době katastrofy účastnil pracovního jednání Karpatské iniciativy přímo na Štrbském plese. Tomáš Růžička po návratu řekl: Druhý den jsme se vydali pěšky na cestu do Štrby po silnici. Bylo to neuvěřitelné. Silnice prakticky neexistovala. Bez popadaných stromů bylo vidět jen krátké úseky v délce 10 až 30m. Všude jinde jsme museli překonávat pokácené stromy - bylo to jako po nějaké absurdní hromadné těžbě, nebo spíše jako po kobercovém náletu. Nadace Partnerství zaregistrovala u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sbírku Člověk a krajina, která umožňuje rychlou reakci na přírodní katastrofy. Číslo účtu /0800. Na pomoc městu Litovli po tornádu v červenci 2004 se touto formou podařilo získat Kč. Za tyto prostředky město v listopadu 2004 obnovilo velkou část parku a městské zeleně zničené tornádem. Kontakt: Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, tel , Miroslav Bohdálek, Nadace Partnerství, tel , 1) Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí konsorcia Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1500 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. 2) "DMS Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Stačí odeslat dárcovskou SMS s textem DMS HESLO na číslo K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč + DPH. Z každé DMS bude minimálně 27 Kč převedeno na účet dané neziskové organizace. Tisková zpráva Nadace Partnerství, Brno

5 CO KDYŽ NA CELÉM SVĚTĚ DOJDE ROPA... Položili jsme si otázku "Co se stane, když na celém světě dojde ropa" a pokoušeli se na ni nalézt odpověď. Téma týdne: Jak se žije s benzínem a jak bude bez něj. Už jste někdy přemýšleli o tom, co se stane, když na celém světě dojde ropa? Zajímavá představa, viďte? Schválně jsme si tuto otázku položili a pokoušeli se na ni nalézt odpověď. Prudké zvyšování cen ropy Odborníci předpokládají, že při současném tempu spotřeby ropy vystačí známé i předpokládané světové zásoby maximálně na 30 až 40 let. Tuto předpokládanou dobu však zkracuje např. stále vzrůstající počet spotřebitelů ropných paliv do svých vozidel, války v zemích, kde se ropa těží nebo ničivé hurikány. Je však zřejmé, že dříve nebo později ropa určitě dojde a je jen na nás, jak se s tím vypořádáme. Při prvních náznacích "docházení ropy" se dá předpokládat šílené zvyšování ceny ropy. Následně se pak bude rychlým tempem zvyšovat i cena všech ropných produktů, jak např. benzínu, nafty, apod. Podpultové zboží Dá se předpokládat, že mnoho bohatých lidí této ropné krize využije, jak na vlastní spotřebu, tak jako výhodnou investici do budoucna. Tito lidé si pořídí obrovské nádrže, ukryjí je na dobře střežené místo a nakoupí do nich buď ropu nebo ropné produkty. A až se vyčerpají veškeré zásoby ropy a ropných produktů, někteří z nich budou na černo nabízet svoje zboží za astronomické ceny. Alternativní paliva Již dnes některé automobilky ve své nabídce mají automobily, které nejezdí na klasické ropné produkty, ale na alternativní paliva. Jedná se především o tyto paliva: Bionafta Bionafta je směs vyrobená z řepky olejky - metyl ester řepkového oleje (MEŘO) Základní nevýhodou je nemožnost pěstování ve velkém množství. Elektromobily Elektromobily jsou na trhu už dlouhou dobu. Bohužel zájem o ně není velký. Hlavní příčinnou neúspěchu jsou těžké baterie, pomalé nabíjení a dojezd 100 km. vodíkový pohon - jedná se o rozklad vody na vodík a kyslík Propan-Butan je plyn, který je vedlejším produktem při zpracování ropy. Je na zásoby ropy vázán předpokládáme, že cena propan-butanu se bude měnit přímo úměrně ceně ropy. Přesto je dnes nejvyužívanějším alternativním pohonem. Pokles provozních nákladů je až třetinový. Přestavba motoru je jednoduchá, ale poměrně drahá. Další nevýhodou je mírný pokles výkonu. Zemní plyn Zásoby zemního plynu by měly vydržet okolo 150 let. Provoz automobilu na zemní plyn je nejlevnější, ale vyžaduje přestavbu, která není zanedbatelnou položkou. Nízká cena je způsobena především absencí spotřební daně. Pokud by zájem o tento druh paliva výrazně vzrostl, můžeme očekávat změny v tomto ohledu. Problémem může být dojezdová vzdálenost, která je přibližně 250 km. Hybridní pohon Automobily s hybridním pohonem mají dva motory, spalovací a elektromotor. Ve městě stačí elektromotor, v náročnějších režimech vypomáhá spalovací motor. Spotřeba bývá nejnižší a většinou jsou schopny si samy dobíjet baterie. Nevýhodou je vysoká cena, vyšší hmotnost a poruchovost. 5

6 Palivové články Palivové články převádějí energii, ukrytou v atomech vodíku, přímo na elektrickou energii. Obrovskou výhodou palivových článků, v porovnání s klasickými akumulátory, je to, že je nelze vybít. Jediným vedlejším produktem je voda. Vodíkový pohon Vodík by se dal považovat za palivo budoucnosti. Nalézá se všude a jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Dnešní ceny jsou sice vysoké a výroba je náročná, ale jinak převládají klady. Vlády různých zemí se snaží podporovat programy na rozvoj vodíkového pohonu. Kolem roku 2010 se očekává masová výroba vodíkových aut. V případě ropné krize se dá předpokládat, že všechny automobilky okamžitě zadají svým odborníkům zpracovat plány na změnu výroby motorů na všechny možné druhy alternativních paliv. Mezi alternativní paliva kromě výše jmenovaných patří i tyto speciální: dřevoplyn - již za války jezdily nákladní nebo obrněné vozy s dřevoplynovým kotlem, ve kterém se topilo obyčejným dřevem sluneční vítr - jedná se o vozidla s plachtou, poháněné slunečním větrem Lidský pohon Je zřejmé, že již na začátku ropné krize začnou lidé v masovém měřítku používat ty dopravní prostředky, které k pohonu používají lidský nebo zvířecí pohon. V první řadě začnou lidé jezdit na jízdních kolech a na koních. Prodejní cena těchto dopravních prostředků bude prudce stoupat. Bohužel se dá také předpokládat i prudký vzestup počtu krádeží. "Během války v Bosně a Hercegovině se v Sarajevu všechny ropné produkty, jako například benzín nebo nafta, používaly pouze k vojenským účelům. Městská hromadná doprava nejezdila a lidé, kteří se potřebovali nutně přesunout na jiné místo, začali v masovém měřítku používat jízdní kola. I přes nebezpečí, které tento dopravní prostředek znamenal, to byl nejrychlejší a vlastně jediný způsob přepravy," uvedla redaktorka Nadja Fehimovič, která v době balkánského konfliktu v Sarajevu žila. Vladimír Šindelka, Finance.cz Silvestrovská příloha k tématu: Obr. č. 1 Možný vývoj, jak jej při návštěvě Vyššího Brodu zachytila paní Svetlana Revzina z ukrajinské Oděsy...a jak jej zachytil redaktor našeho zpravodaje v blízkosti Dívčího kamene: 6

7 Obr. č. 2 a 3 Zkušební vozidlo musí zatím ještě provázet týmy opravářů a ochranka VODA NAŠÍ ZEMĚ Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov a Brněnské veletrhy a výstaviště se pokusí o rekord pod názvem: SOUTOK NEJVĚTŠÍHO POČTU VOD ČESKÉ REPUBLIKY Cestujete po dalekých krajích? Chystáte se na dovolenou? Máte u vás horskou říčku, rybník plný kaprů, přehradu jako hrom, potok nebo studánku jen tak pro radost? Pokud ano, zveme vás k účasti na akci pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, připravované v rámci programu veletrhu GO a REGIONTOUR 2005 ( ledna). Pokud sebou na Výstaviště do Brna přivezete 0,5 litru vody z místa blízkého Vašemu srdci, slijeme ji společně s ostatními vodami obřím trychtýřem do nádrže, ve které tak vznikne VODA ČESKÉ REPUBLIKY. Základní soutok již byl proveden 15. května 2004 na náměstí v Třešti, kde byly při představení trychtýře o výšce 210 cm a horním průměru 160 cm slity vody z následujících vodních toků, pramenů, moří a nádrží: Berounka, Brtnice, Gúnz, Chrudimka, Jaderské moře, Mrtvé moře, Jesenice, Jihlava, Jihlávka, Jordán, Kocába, Labe, Lužnice, Moravská Dyje, Nežárka, Nil, Nitra, Ohře, Opava, Pramenný potok, Pstruhovec potok, Přísecký potok, Rokytná, Rudolfův pramen, Svatá Kateřina, Svitava, Teplá, Třešťský potok, Vltava, Zlatý potok, Želetavka. Samozřejmě se nebráníme ani příspěvkům z blízkého či vzdáleného zahraničí. Vody tekoucí za hranicemi naší vlasti budou registrovány do samostatné nádrže tak, aby mohla vzniknout VODA PLANETY ZEMĚ. Nejvzdálenější a nejzajímavější vody budou po zásluze odměněny. Nechcete-li čekat až do ledna, můžete nás kontaktovat již nyní. Veškeré bližší informace vám rádi sdělíme na adrese : agentura Dobrý den, Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov tel/fax : nebo nebo ing. Josef Vaněk agentura Dobrý den 7

8 SLAVNOSTI SLUNEČNIC 2004 aneb ohlédnutí za létem V pořadí již třetí ročník Slupeneckých slavností slunečnic uspořádali poslední srpnovou sobotu obyvatelé Slupence, malebné vísky (místní části Českého Krumlova) rozložené na mírném návrší nad údolím řeky Vltavy jižně od okresního města. Již o polednách 28. srpna 2004 bylo možno na slupenecké návsi pozorovat nebývalý ruch. Vyrostly zde stany s posezením, statný strom u cesty do Starého Spolí byl ozdoben plakátem s programem Slavností a poblíž stanů zaparkovaný červený volkswagen Brouk ozdobený obřími slunečnicemi z papíru (obr. 5) byl výraznou upoutávkou pro projíždějící a kolemjdoucí, že Slavnosti probíhají právě zde. A kdo by snad pochyboval, že je na správném místě, byl by z omylu vyveden výřadem slunečnic položených na trávníku uprostřed návsi. Přesně s úderem 13. hodiny zahájila svou činnost odborná porota ve složení: zastupující předseda Pavel Pejcha (zaskakoval za nepřítomného Petra Resche z CEIS Šípek, který vedl jury v uplynulých dvou ročnících Slavností) a členky Fanynka Novotná (obr. 4) a Maruška Beňová. Před porotou stál náročný úkol zaregistrovat během jediné hodiny desítky soutěžících a jejich slunečnice a posléze vyhodnotit podle přesných kritérií pořadí uchazečů v jednotlivých soutěžních disciplínách. (Úkol byl obtížný zejména proto, že členové poroty měli právo na bezplatné občerstvení u stánku s pivem a jinými alkoholickými i nealkoholickými nápoji a pochutinami, čehož někteří nejmenovaní porotci v parném odpoledni hojně využívali viz též obr. 4.) Přesně ve 14:00 hod. se mikrofonu chopil ředitel organizačního výboru Slavností pan MVDr. Jiří Bicek, který přivítal přítomné, seznámil je s programem akce a popřál jim příjemnou zábavu. Krátce poté odpálil další člen pořadatelského teamu pan Ing. Vidlička (téměř dělovou) salvu, kterou byl program oficiálně zahájen. Akustických možností slupeneckého prostoru se pak ujala kapela složená z místních i přespolních a pan MVDr. Bicek vyhlásil první z doprovodných soutěží hlavního programu hod veterinářovou gumovkou na dálku. Této atraktivní soutěže se zúčastnili téměř všichni přítomní, jež neodradila ani skutečnost, že se nejednalo o holínku zánovní, nýbrž léta používanou, a tudíž s charakteristickým odérem, který nebyl přebit ani zápachem dezinfekčních prostředků. I bylo možno viděti řadu různých stylů, počínaje pouhým rozmáchnutím a konče klasickou Diskobolovou otočkou s výskokem. V absolutním pořadí zvítězil hod dlouhý přes 30 metrů, pořadatelé však vyhlásili i medailisty v jednotlivých kategoriích kluků, děvčat, žen a mužů. Po další hudební vložce, při které se tančilo na improvizovaném parketu (především na melodii Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, což lze přičíst čilému triu pořadatelek, které se měly co otáčet ve stánku s občerstvením, v němž záhy došlo pivo desítka, takže se nadále čepovala jen dvanáctka a kořalky sladké a mocné, jak praví v Haliči a jak měl možnost poznat pan Josef Švejk, když byl eskortován četnickým závodčím z Putimi do Písku), přišel na řadu hod kládou. Chuť změřit své síly v této disciplíně tvrdých chlapů projevila dvacítka zástupců silnějšího pohlaví, mezi jinými i bývalí starostové Českého Krumlova pan Antonín Princ a pan Ing. Jan Vondrouš, jenž zpočátku pouze přihlížel a promýšlel nejvhodnější styl a taktiku, posléze však sám vrhl. Na startu stanul i spolumajitel největšího slupeneckého podniku jezdecké stáje Slupenec pan Jan Srnec jehož výkon patřil k nejlepším (kolem 15 metrů). Nutno podotknout, že po této disciplíně vyhlížela louka pana Ing. Vidličky, kde se soutěž konala, spíše jako oraniště na trati Velké pardubické, neboť četné dopady klády nezůstaly bez následků na zeleném pažitu. Aby ani něžné pohlaví nezůstalo stranou, následovala v prudkém tempu soutěž pro ně hod válečkem (na těsto) na atrapu muže (hadrového strašáka). Účastí v této disciplíně - na čtvrt stovky účastnic byla překonána účast mužů v předchozí soutěži. Příčinou tak vysokého počtu startujících žen a dívek byl možná pořadateli důkladně promyšlený systém bodového hodnocení zásahů válečkem (tělo 1 bod, hlava 3 body, nejcitlivější místo muže 5 bodů) a možnost tří sčítaných pokusů (u hodu kládou, kde se měřila vzdálenost mezi místem odhodu a místem dopadu, byl pouze 8

9 jeden). Byl též povolen (či spíše nařízen) bojový výkřik (např. typu: Mizero!, Já ti ukážu! ), jímž si soutěžící na startu mohla dodat kuráže a odhodlání trefit. Dlužno podotknout, že většinu soutěžících výkřik spíše rozptýlil, než aby je podnítil k pekelnému soustředění na vlastní sportovní výkon. Jen v jediném případě měl tento psychický dopink (vedle něhož byly povoleny i všechny druhy dopinku fyzického, např. konzumace piva, fernetu, rumu, vodky, borovičky, jakož i výtečných párků, zvěřinového guláše a domácích švestkových a borůvkových koláčů, včetně makového závinu, jež byly podávány u stánku s občerstvením) očekávaný účinek, když totiž po výkřiku: Tak to bylo naposled! soutěžící zasáhla cíl v hodnotě 5 bodů. Jak se všichni přítomní shodli, v případě potrefeného by to vskutku bylo naposledy. Jinou formu psychického dopinku zvolil obětavý manžel, jenž předstoupil před figurínu v cílovém prostoru, aby svou životní partnerku excitoval k vynikajícímu vrhu, leč toto Statečné srdce nevydrželo a v okamžiku, kdy již váleček letěl vzduchem k cíli, zbaběle uskočilo. Vítězka této soutěže dosáhla součtu 9 bodů, přičemž pokaždé trefila jiný orgán cíle, což napovídá, jaké části těla svého partnera obvykle v tréninku na tuto soutěž zasahuje. Poslední soutěží, tentokrát pro děti, byl hod pantoflem. Mezitím však MVDr. Bicek vyhlásil verdikt poroty, která stanovila toto medailové pořadí v jednotlivých soutěžích hlavního programu dne: Soutěž o největší květ slunečnice 1. Oswald Klauser (Slupenec) plocha květu 1.287,6 cm2 2. rodina Márova (Slupenec) 1.017,4 cm2 3. Jitka Klígrová (Slupenec) 1.000,0 cm2 Soutěž o nejdelší stonek slunečnice 1. Jiří Roubín (Český Krumlov) délka stonku 339 cm 2. David Srnec (Slupenec) 314 cm 3. Jan Srnec 303 cm Soutěž o nejvíc květů na jednom stonku slunečnice 1. Dagmar Kloudová (České Budějovice) celkem 7 květů na stonku Soutěž o nejkrásnější slunečnici 1. David Srnec (Slupenec) pravidelný květ i stonek s listy, v nejkrásnější fázi rozkvětu Soutěž o nejvoňavější slunečnici 1. Věra Drhová (Slupenec) zvláštní odrůda, silně aromatická, bez semínek Soutěž o nejmenší květ slunečnice 1. Lenka Roubínová (Český Krumlov) plocha květu 0,8 cm2 2. Kačenka Hanzalíková Český Krumlov) 4,9 cm2 3. David Srnec (Slupenec) 28,3 cm2 Soutěž o nejsilnější stonek slunečnice 1. Milan Hanzalík (Český Krumlov) obvod stonku 13,9 cm 2. Jitka a Jan Opelkovi (Jičín Pecka) 13,2 3. rodina Márova (Slupenec) 13,0 9

10 Celkem bylo přihlášeno 25 soutěžících s 27 slunečnicemi (2 soutěžící bojovali o úspěch prostřednictvím dvou rostlin), tedy o čtyři méně než v předchozím ročníku, poprvé letos však byla účast mezinárodní, neboť mezi přihlášenými soutěžícími byl jeden s trvalým pobytem v Německu a další dokonce až v USA. Jak vidno, věhlas Slavností šíří se poznenáhlu i do Evropy a zámoří. Překvapení (alespoň v soutěži o největší květ slunečnice) se nekonalo, neboť prvenství (a krásný keramický květináč s glazurou) si odnesl opět vítěz předchozích dvou ročníků Slavností pan Oswald Klauser. Tajemství jeho úspěchu tkví, soudě alespoň dle jeho slov vyřčených při přebírání symbolické palmy (či spíše květináče) vítězství, ve speciální péči, kterou svým slunečnicím věnuje. Na zvídavé dotazy stran charakteru této péče pan Klauser vyhýbavě odpověděl, že tato péče je každodenní a že přikládá značnou důležitost zejména pravidelnému přihnojování dusíkem, na které obětavě nezapomíná ani při návratu ze společenských událostí domů v pozdních nočních hodinách. Jest se vskutku obávati, jak poznamenal přítomný zástupce vodoprávního úřadu, že vítězství pana Klausera mohlo býti důsledkem frapantního porušení příslušných ustanovení Směrnice Rady č. 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice), jež byla do české národní legislativy implementována poslední novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Také vítězky a vítězové dalších kategorií (včetně doprovodných sportovních soutěží) si odnesli věcné ceny, jejichž společným atributem byl motiv slunečnic (např. fotorámečky s obrázky slunečnic, krabice se slunečnicovými semínky). Vyhlášením vítězů a posledním doprovodnou disciplínou (hodem pantoflem) se oficiální program Slavností nachýlil ke svému závěru, Slavnosti však pokračovaly dále volnou zábavou až do pozdního večera. I ten, kdo nevyhrál v některé z mnoha četných soutěží, mohl být spokojen. Podobných příležitostí k odreagování od každodenních starostí dnešní doby není nazbyt a lze jen smeknout klobouk před partou nadšenců z malé osady ležící stranou od významných dopravních tahů i kulturních a dalších atraktivit, že obnovili tradici vesnických posvícení, dožínek, masopustů a dalších akcí, které posilovaly pocit sounáležitosti mezi lidmi i dobré sousedské vztahy. Duch Hrabalových Slavností sněženek našel ve Slupenci své důstojné pokračovatele. Obr. č.4 Porotkyně při dopingu Obr. č.6 Stylově upravený "brouk" Pavel Pejcha 10

11 PROPADY V OBLASTI DOBRÉ VODY U ČESKÝCH BUDĚJOVIC Dobrá Voda se nachází asi tři kilometry východně od Č. Budějovic, na západním okraji Lišovského prahu, v jižní části rudolfovsko - libníčském rudním revíru. Celá oblast je součástí poruchové zóny Blanické brázdy s výskytem polymetalického zrudnění. Dobrovodský okrsek řadíme do skupiny stříbronosných kyzově polymetalických žil s křemen - karbonátovou žilovinou a akcesorickými sulfosolemi Pb - Sb, tatraedritem, nerosty Ag a zlata elektra. Hlavní žíly tvoří dva pruhy - východní (žíly Barbora a Šebastian) a západní (žíly Adam a Václav). Důlní práce probíhaly do hloubky asi 120 m s různými přestávkami od počátku 17. do 20. století. Žilnou výplň tvoří křemen s pyritem, arzenopyritem a mikroskopickým elektrem, s ojedinělými plíšky zlata do 2 mm. Dobrovodským rudním okrskem se zabývali především KOŘAN, KOUTEK (1947). Skalní podklad zájmové oblasti tvoří biotitické pararuly s vložkami a čočkami krystalických dolomitických vápenců, erlanů, amfibolitů a pegmatitů, v západní části území překryté senonskými sedimenty českobudějovické pánve. První zprávy o těžbě drahých kovů pochází z roku 1555, kdy byla ražena šachta sv. Václava, která dosáhla hloubky 51 metrů. Z - V směrem se razila Svatováclavská štola ke štole Dům rakouský, severně od kostela sv. Anny na Dobré Vodě. Svatováclavská štola dosáhla délky 1173 m. Přestože výnosnost rudní žíly byla 130 g stříbra na jednu tunu rudniny, nesplnila očekávání bohaté žíly. Dobývací práce pomalu s různými přestávkami pokračovaly až do roku 1587, kdy byla těžba zastavena. Roku 1590 začaly obnovovací práce cizím těžařstvem, ale zánikem Rudolfova skončila i důlní činnost na šachtě sv. Václav v Dobrovodském okrsku. Ještě v roce 1596 se pokoušel hormistr Holzel prosadit návrh propojení dobrovodských a rudolfovských dolů štolou 1760 m dlouhou, v hloubce 58 m. Jeho plány se už neuskutečnily. Od 17. stol. probíhala těžba s různými přestávkami a úspěšností až do 20. století, kdy Dobrá Voda získala ráz klidové rekreační zóny a dřívější hornická činnost upadla pomalu v zapomnění. Jen povrchové montánní (hornické) tvary v podobě odvalů a obvalů svědčí o dřívější hornické slávě v uvedené oblasti. Čas od času se ozývají z podzemí podivné zvuky, dunění a hukot, zvláště po prudkých deštích. V katastru Dobrá Voda docházelo ve 40. letech 20. století k propadům na pozemcích v zástavbě u Ambrožových, Sadová 11, u Jungwirtů, Hlinsko 16. K novějším propadům došlo v roce 1982 a k poslednímu 22.dubna 2000, na pozemku manželů Matschinových, Sadová 28, Dobrá Voda. Propad byl vzdálen cca 20 m jižně od rodinného domu. Propad měl průměr 2,5 m a hloubku 5 m. Stěny propadu byly strmé, na dně propadu byl odkryt strop podzemní chodby, do které se propadla zemina. Asi 2,5 m od povrchu se nachází nezpevněné zeminy, pod nimi zpevněné sedimenty, odpovídající pískovcům a zpevněným štěrkům senonského souvrství českobudějovické pánve. Studiem archivních podkladů a vyhodnocením mapových podkladů je zřejmé, že se uvedený propad bude mít pravděpodobně souvislost s průběhem dědičné štoly z dolu sv. Václav. Na tuto štolu jsou vázány i historicky dokumentované zbytky po hornické činnosti na povrchu, které souvisely s těžbou zlatých a stříbrných rud. Sjednocením starých nákresů báňských děl se současnou mapou je v souladu s ohraničením parcel a se zástavbou v posledních čtyřiceti letech. Možnou příčinou opakovaných propadů v zájmové oblasti je souvislost s vyznačeným posunem dědičné štoly ve starém mapovém podkladu z roku 1770 a upravené v r v místě poruchy podloží s možným vydobytím uhelné či grafitové čočky. V květnu roku 2001 bylo provedeno georadarové měření a mikrogravimetrie na ověření možných směrů průběhu horizontálních děl od stávajícího propadu. Z výsledků geofyzikálního měření vyplývá, že nebyla ověřena místa, která by hrozila vznikem dalšího propadu. Veškeré sondy 11

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006

občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Počet obyvatel: 537 Ohlasy od Dřeva občasník zpravodaj zastupitelstva obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou stránky obce: www.hornipena.cz číslo: 0/2006 Úvodem Dostává se vám do rukou nulté číslo zpravodaje

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015 Jízda pravidelnosti vozidel s alternativním pohonem (elektro / CNG / LPG / etanol / hybrid / plug-in hybrid / vodík) s hvězdicovou

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Mistrovství České republiky juniorů v lovu ryb udicí na plavanou v kategoriích U14, U18 a U23

Mistrovství České republiky juniorů v lovu ryb udicí na plavanou v kategoriích U14, U18 a U23 Mistrovství České republiky juniorů v lovu ryb udicí na plavanou v kategoriích U14, U18 a U23 Hradec Králové 2. - 3. července 2016 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná a ve spolupráci s

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Název: Distanční dostih údolím Vltavy, nultý ročník. Název: JK Siglavy MC 200

Název: Distanční dostih údolím Vltavy, nultý ročník. Název: JK Siglavy MC 200 článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Distanční dostih údolím Vltavy, nultý ročník Místo: Březí u Kamenného Újezda Datum: 13.10.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: JK Siglavy MC 200

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou

TRABUCCO CUP. Berounka 2. mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou TRABUCCO CUP 2007 mezinárodní závody jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou Berounka 2 13.-14.10.2007 Firma VIPA, s.r.o. ve spolupráci s MO Velká Chuchle a Územním svazem města Prahy, z pověření Rady

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

VODNÍ STRÁŽCI. Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015

VODNÍ STRÁŽCI. Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015 VODNÍ STRÁŽCI Časopis Klubu vodních strážců Podzim 2015 pro děti zaměstnanců a členy Klubu vodních strážců Kdy: sobota 21. listopadu 2015 od 14 hodin. Kde: hala čerpací stanice vodárny v Podolí, Podolská

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LRU - PŘÍVLAČ

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LRU - PŘÍVLAČ Pozvánka a propozice na závody v LRU - přívlači MO ČRS Jaroměř a ÚS ČRS v Hradci Králové ve spolupráci s Radou ČRS v Praze a reprezentačním týmem ČR v přívlači si Vás dovoluje pozvat na MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Otevřené hranice otevřené sklepy

Otevřené hranice otevřené sklepy Otevřené hranice otevřené sklepy Nadace Partnerství Vás zve na přeshraniční exkurzi do rakouských vinařských obcí, která má za cíl výměnu zkušeností českých a rakouských vinařů z pořádání akcí typu otevřené

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u

Datlík č. 5. Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 2009 Datlík č. 5 Informační občasník pro členy a příznivce N.O.S.u 5.12.2009 Akce pro následující týdny: Pro širokou veřejnost: Aktuálně nic Pro členy a příznivce: SO 16.1.2010 od 17:30, Coffee shop restaurant,

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Stručná historie Asociace veterinárních lékařů České republiky

Stručná historie Asociace veterinárních lékařů České republiky Stručná historie Asociace veterinárních lékařů České republiky Asociace veterinárních lékařů České republiky (AVL) jako dobrovolná organizace veterinárních lékařů působících na území České republiky byla

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012

Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Výroční zpráva FOUSEK o. s. za rok 2012 Fousek o. s. Lidická 247/26, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Během roku 2012 byla hlavní

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel

1) Úpice má přibližně: a) obyvatel b) obyvatel c) obyvatel JMÉNO A PŘÍJMENÍ: TŘÍDA: 3.A 1) Úpice má přibližně: a) 3 000 obyvatel b) 6 000 obyvatel c) 10 000 obyvatel 2) Na Náměstí T. G. M. v Úpici stojí: a) Kostel sv. Jakuba menšího b) Kostel sv. Jakuba většího

Více

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko

Úvod. Květoslav Tichavský předseda správní rady Region Slovácko REGION SLOVÁCKO ROK 2010 INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 3 1 Úvod Dokončili jsme práci na aktualizaci stanov, kde po deseti letech od jejich uvedení v život muselo dojít k legislativním změnám. Tyto stanovy vám

Více

ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2017

ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2017 Český rybářský svaz, z.s. Východočeský územní svaz a Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Hradec Králové pořádají ÚZEMNÍ KOLO ZLATÁ UDICE 2017 Místo: Hradec Králové Termín: 26. - 28. května 2017

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič

HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič HŘIŠTĚ A KOUPALIŠTĚ jako životabudič Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a Hřiště a koupaliště nás zaujala pro svou schopnost vytáhnout lidi ze zahrádek a gaučů,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č / 2 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1306 / 2 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 1405, LV č. 64 Pozemek trvalého travního porostu v současném

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES Cíl(e): Žáci by si měli uvědomit, jaké cestovní návyky máme dnes, jak se cestovalo v minulosti, a to s ohledem na vzdálenost, volbu způsobu přepravy a dopad na životní

Více

1. Identifikace nemovitosti

1. Identifikace nemovitosti ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 16 15 ExÚ BN objednávka odhadu ze dne 5.5.2015 místní šetření proběhlo dne 27.7.2015 za účasti pana Miroslava Kozojeda jméno a adresa objednatele odhadu JUDr.

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více