ZO ČSOP Český Krumlov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO ČSOP Český Krumlov"

Transkript

1 Z p ra v od a j Šípek ZO ČSOP Český Krumlov Naším posláním není svět měnit, ale nabízet možnosti, jak ho zachovat. číslo 10/2004 ročník XVII.

2 REKLAMY PŘICHÁZEJÍ Jde o starý známý vývoj: Domorodec žije na ostrově v Pacifiku, hoví si v domku na pláži, trhá ovoce ze stromu a loví ryby. Na ostrov přijede obchodník a skoupí veškerou půdu, pokácí stromy a postaví továrnu. Pak domorodce zaměstná, a ten pracuje, vydělává peníze a jednoho dne si našetří tolik, aby si mohl dovolit kupovat konzervované ovoce, pořídit hezký panelový domek na pláži s výhledem na moře a mít přepych volných víkendů. K procesu přetváření přírodního v umělé, jenž je základem našeho ekonomického systému, dochází ovšem (v průběhu několika posledních generací) nejen v krajině, ale i v lidských pocitech a zkušenostech. Lidé, které více baví posedět s přáteli než shromažďovat předměty nebo se nechat okouzlovat velkolepou podívanou, představují pro tento systém nebezpečí. Lidé, kteří se domluví se svými sousedy na společném užívání domů, aut nebo spotřebičů, jsou "méně produktivní" než ti, kdo žijí odděleně jeden od druhého - a každý z nich má svůj vlastní dům, své auto a veškeré ostatní spotřebiče. Izolace maximalizuje výrobu. Lidé, kterým stačí přirozené zkušenosti - od sexuality přes kojení až po cyklické změny nálady nejsou tak "produktivní" (z hlediska využití komerčního využití) jako nespokojenci, kteří shání vaginální spreje, chemizované umělé mléko, léky k urovnání nálady a další zboží, jehož využívají jako náhražky za přímý požitek. Dokud se daří udržet v chodu izolace lidí od přirozené nekonzumní zkušenosti, velké kolo se může točit dál a my všichni v něm. V systému, pro který je životně nezbytné udržet v nerušeném chodu proces výroby a spotřeby, hraje samozřejmě velmi důležitou roli reklama. Lidé od reklamy budou ovšem protestovat proti představě, že by účelem a výsledkem jejich činnosti byla unifikace a homogenizace lidí a kultury. Neustále hovoří o tom, jaké úžasné množství různých variant nám nabízí tržní systém a jak nám reklama poskytuje informace, které potřebujeme, abychom mohli učinit tu správnou volbu. Je příznačné, kolik lidí dokáže přijmout tento argument, který zaměňuje rozmanitost volby výrobku s různorodostí životního stylu a myšlení. Mělo by být nad slunce jasné, že pokud já si zvolím auto značky Ford a vy Volvo, pak nevyjadřujeme různorodost, ale jednotu (oba chceme auto). Navíc, pokud mne i vás neustále zaměstnávají duševní obrazy a pocity související s výrobky - jakýmikoli výrobky - místo toho, abychom prožívali něco, co není spojeno s nakupováním, pak z pohledu zbožního systému, hrubého domácího produktu a světa reklamy jsme od sebe navzájem nerozlišitelní. Splynuli jsme v jedno a stali se "trhem". Výsledkem je podivuhodně usměrněná mentalita, snadno přístupná přijímání informací o zboží a obchodu, připravená plést si rozmanitost značek se skutečnou rozmanitostí a zaměňovat lidské potřeby za potřeby výrobce prodat zboží. Reklama existuje jen proto, aby dodávala, co lidé nepotřebují. Vše, co lidé potřebují, si najdou i bez reklamy, pokud je to k mání. Je to tak jasné a jednoduché, že mi neustále zůstává rozum stát, jak se reklamnímu průmyslu podařilo tuto skutečnost zatemnit. Pokud chápeme slovo "potřeba" jako něco podstatného pro lidské přežití - potrava, domov, oblečení - nebo něco nezbytného pro lidskou spokojenost - klid a mír, láska, bezpečí, pocit sounáležitosti a intimity, pocit naplnění - pak jde o věci, které lidé budou hledat a nalézat bez ohledu na to, zdali reklama existuje nebo ne. Ve skutečnosti reklama vztah mezi lidmi a jejich potřebami narušuje, "odděluje" je od přímého naplňování takových potřeb a podsouvá jim přesvědčení, že spokojenosti lze dosáhnout pouze prostřednictvím zboží. Vezměme si seznam největších inzerentů. Prodávají následující zboží: mýdla, čistící prostředky, kosmetiku, léky, chemikálie, polotovary, tabák, alkohol, auta a bublinkovou vodu, což jsou 2

3 všechno věci, které leží mimo rámec skutečných potřeb. Kdyby jich bylo zapotřebí, nemusely by se propagovat. Lidé potřebují jíst, ale potraviny z reklam jsou uměle vyrobené: chemicky zpracované maso, bublinkové vody, oslazené cereální výrobky, sladkosti. Potraviny ve svém přirozeném stavu, tedy nezpracované, žádnou reklamu nepotřebují. Hladoví lidé si je najdou, pokud jsou samozřejmě k mání. Jiná věc je přesvědčit lidi, aby kupovali zpracované potravinářské výrobky, protože jsou dražší, méně přitažlivé a méně výživné, někdy dokonce zdraví škodlivé. Proto je nutné tuto potřebu vytvořit. Dejme tomu, že existuje potřeba čistoty. Ta však není tím, co inzerenti prodávají. Čistoty lze dosáhnout vodou, kartáčem a trochou ztuženého přírodního tuku. Všechny velké civilizace udržovaly čistotu tímto způsobem po celá tisíciletí. Reklamy však nabízejí bělostnost = hodnotu jsoucí daleko za čistotu, sterilnost = likvidaci všech mikroorganizmů, pěnivost = kosmetický faktor, a značku = jakási náhražka za pocit sounáležitosti ke skupině. Existuje potřeba klidu a pocit spokojenosti. Propagátoři léčiv ovšem vůbec netouží, aby se vám ji podařilo dosáhnout. Alespoň ne samostatně, vlastními silami. Reklama na léky popírá vaši schopnost zvládat vnitřní pochody: pocity, nálady, úzkosti. Naopak podporuje názor, že osobní nebo tradiční způsoby zvládání těchto záležitostí - přátelé, rodiny, společenství nebo trpělivé čekání, až se křivka životního cyklu otočí - nemají ve vašem případě naději na úspěch. Reklama vám podsouvá, že chemické řešení je lepší a že si máte raději vybrat jeden z léků než se spoléhat na vlastní zdroje. Následkem toho se dostáváte do stavu čím dál větší odcizení od sebe samých a jste čím dál méně schopni situaci zvládat. Vaše schopnost se ztrácí, protože ji nerozvíjíte a nevěříte v její účinnost. Reklama na deodorant nikdy nehovoří o vnitřní hodnotě faktu, že si natíráte tělo imitací citrónové vůně. To totiž žádnou vnitřní hodnotu nemá. Reklama se především snaží změnit vaši případnou představu o tom, že by na vaší přirozené lidské vůni mohlo být něco příjemného a pozitivního. Jakmile ke změně ve vašem myšlení dojde a ve vás to vyvolá pochybnost a úzkost, musíte situaci řešit s pomocí vůní umělých. Pouze v samotném procesu změny myšlení a následného uvažování o náhražkách spočívá možnost vzniku přidané hodnoty a obchodního zisku. Cílem veškeré reklamy je vyvolat nespokojenost nebo, jinými slovy, vnitřní nedostatek spokojenosti. Na tom musí reklama průběžně pracovat, a to i v momentě, kdy si člověk konečně něco koupí. V tom případě má reklama za úkol vyvolat nespokojenost s tím, co bylo nově zakoupeno, neboť jakmile je tento akt dokončen, přestává mít pro tržní systém další smysl. Co nejdříve je zapotřebí zbavit se právě zakoupeného zboží a nahradit je "potřebou" zboží dalšího. Ideální svět pro reklamu by byl takový, kde cokoli by se koupilo, použilo by se pouze jednou a pak se zahodilo. Mnoho nových výrobků je zhotoveno právě tak, aby takovém světu vycházelo vstříc.veselé vánoce! Výňatek z knihy Zdravie a sila v potrave od George D. Pamplona Rogera otištěn se svolením šéfredaktora časopisu Prameny zdraví, Ing. Roberta Žižky. Zajisté, existuje mnoho slastí, jež jsou nám dnes dostupné a které byly v jednodušších poměrech neznámé. Avšak na druhé straně jsme vystaveni mnohému strádání, kterého jsme dříve byli ušetřeni, a vůbec není zřejmé, zda rozdíl hovoří v náš prospěch. E.Durkheim 3

4 VLNA SOLIDARITY S POSTIŽENÝMI TATRAMI Už 1,7 milionu korun se shromáždilo na sbírkovém kontě Nadace Partnerství1 ve prospěch obnovy tatranského lesa, zničeného vichřicí. Včerejší krátká zmínka ve zpravodajství České televize spustila lavinu solidarity, dárcovskou smsku už poslalo přes 60 tisíc lidí. Dnes ve 9:30 zněla přesná čísla: DMS, což znamená 1, Kč. Peníze jsou určeny do veřejné sbírky, kterou pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci se svojí partnerskou Nadací Ekopolis na Slovensku. Nadace Ekopolis založila Fond Tatry, jehož účelem bude podpora trvale udržitelné obnovy Tater pro naše budoucí generace. (viz přiložený soubor Slovensko.doc) Přispět do sbírky můžete velmi snadno a to přímo ze svého mobilního telefonu formou tzv. dárcovské sms2. Stačí odeslat sms zprávu ve tvaru DMS TATRY na číslo Cena této sms je 30 Kč + DPH. Na obnovu Tater přispějete částkou ve výši 27 Kč. Programový ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička se v době katastrofy účastnil pracovního jednání Karpatské iniciativy přímo na Štrbském plese. Tomáš Růžička po návratu řekl: Druhý den jsme se vydali pěšky na cestu do Štrby po silnici. Bylo to neuvěřitelné. Silnice prakticky neexistovala. Bez popadaných stromů bylo vidět jen krátké úseky v délce 10 až 30m. Všude jinde jsme museli překonávat pokácené stromy - bylo to jako po nějaké absurdní hromadné těžbě, nebo spíše jako po kobercovém náletu. Nadace Partnerství zaregistrovala u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sbírku Člověk a krajina, která umožňuje rychlou reakci na přírodní katastrofy. Číslo účtu /0800. Na pomoc městu Litovli po tornádu v červenci 2004 se touto formou podařilo získat Kč. Za tyto prostředky město v listopadu 2004 obnovilo velkou část parku a městské zeleně zničené tornádem. Kontakt: Miroslav Kundrata, Nadace Partnerství, tel , Miroslav Bohdálek, Nadace Partnerství, tel , 1) Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí konsorcia Environmental Partnership. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 100 miliónů korun už na 1500 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů. Nadace je příjemcem příspěvku do nadačního jmění z Nadačního investičního fondu. Od roku 2004 se Nadace Partnerství sloučila s Nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových. 2) "DMS Dárcovská SMS" je společným projektem Fóra dárců organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v České republice a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu. Stačí odeslat dárcovskou SMS s textem DMS HESLO na číslo K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč + DPH. Z každé DMS bude minimálně 27 Kč převedeno na účet dané neziskové organizace. Tisková zpráva Nadace Partnerství, Brno

5 CO KDYŽ NA CELÉM SVĚTĚ DOJDE ROPA... Položili jsme si otázku "Co se stane, když na celém světě dojde ropa" a pokoušeli se na ni nalézt odpověď. Téma týdne: Jak se žije s benzínem a jak bude bez něj. Už jste někdy přemýšleli o tom, co se stane, když na celém světě dojde ropa? Zajímavá představa, viďte? Schválně jsme si tuto otázku položili a pokoušeli se na ni nalézt odpověď. Prudké zvyšování cen ropy Odborníci předpokládají, že při současném tempu spotřeby ropy vystačí známé i předpokládané světové zásoby maximálně na 30 až 40 let. Tuto předpokládanou dobu však zkracuje např. stále vzrůstající počet spotřebitelů ropných paliv do svých vozidel, války v zemích, kde se ropa těží nebo ničivé hurikány. Je však zřejmé, že dříve nebo později ropa určitě dojde a je jen na nás, jak se s tím vypořádáme. Při prvních náznacích "docházení ropy" se dá předpokládat šílené zvyšování ceny ropy. Následně se pak bude rychlým tempem zvyšovat i cena všech ropných produktů, jak např. benzínu, nafty, apod. Podpultové zboží Dá se předpokládat, že mnoho bohatých lidí této ropné krize využije, jak na vlastní spotřebu, tak jako výhodnou investici do budoucna. Tito lidé si pořídí obrovské nádrže, ukryjí je na dobře střežené místo a nakoupí do nich buď ropu nebo ropné produkty. A až se vyčerpají veškeré zásoby ropy a ropných produktů, někteří z nich budou na černo nabízet svoje zboží za astronomické ceny. Alternativní paliva Již dnes některé automobilky ve své nabídce mají automobily, které nejezdí na klasické ropné produkty, ale na alternativní paliva. Jedná se především o tyto paliva: Bionafta Bionafta je směs vyrobená z řepky olejky - metyl ester řepkového oleje (MEŘO) Základní nevýhodou je nemožnost pěstování ve velkém množství. Elektromobily Elektromobily jsou na trhu už dlouhou dobu. Bohužel zájem o ně není velký. Hlavní příčinnou neúspěchu jsou těžké baterie, pomalé nabíjení a dojezd 100 km. vodíkový pohon - jedná se o rozklad vody na vodík a kyslík Propan-Butan je plyn, který je vedlejším produktem při zpracování ropy. Je na zásoby ropy vázán předpokládáme, že cena propan-butanu se bude měnit přímo úměrně ceně ropy. Přesto je dnes nejvyužívanějším alternativním pohonem. Pokles provozních nákladů je až třetinový. Přestavba motoru je jednoduchá, ale poměrně drahá. Další nevýhodou je mírný pokles výkonu. Zemní plyn Zásoby zemního plynu by měly vydržet okolo 150 let. Provoz automobilu na zemní plyn je nejlevnější, ale vyžaduje přestavbu, která není zanedbatelnou položkou. Nízká cena je způsobena především absencí spotřební daně. Pokud by zájem o tento druh paliva výrazně vzrostl, můžeme očekávat změny v tomto ohledu. Problémem může být dojezdová vzdálenost, která je přibližně 250 km. Hybridní pohon Automobily s hybridním pohonem mají dva motory, spalovací a elektromotor. Ve městě stačí elektromotor, v náročnějších režimech vypomáhá spalovací motor. Spotřeba bývá nejnižší a většinou jsou schopny si samy dobíjet baterie. Nevýhodou je vysoká cena, vyšší hmotnost a poruchovost. 5

6 Palivové články Palivové články převádějí energii, ukrytou v atomech vodíku, přímo na elektrickou energii. Obrovskou výhodou palivových článků, v porovnání s klasickými akumulátory, je to, že je nelze vybít. Jediným vedlejším produktem je voda. Vodíkový pohon Vodík by se dal považovat za palivo budoucnosti. Nalézá se všude a jeho zásoby jsou nevyčerpatelné. Dnešní ceny jsou sice vysoké a výroba je náročná, ale jinak převládají klady. Vlády různých zemí se snaží podporovat programy na rozvoj vodíkového pohonu. Kolem roku 2010 se očekává masová výroba vodíkových aut. V případě ropné krize se dá předpokládat, že všechny automobilky okamžitě zadají svým odborníkům zpracovat plány na změnu výroby motorů na všechny možné druhy alternativních paliv. Mezi alternativní paliva kromě výše jmenovaných patří i tyto speciální: dřevoplyn - již za války jezdily nákladní nebo obrněné vozy s dřevoplynovým kotlem, ve kterém se topilo obyčejným dřevem sluneční vítr - jedná se o vozidla s plachtou, poháněné slunečním větrem Lidský pohon Je zřejmé, že již na začátku ropné krize začnou lidé v masovém měřítku používat ty dopravní prostředky, které k pohonu používají lidský nebo zvířecí pohon. V první řadě začnou lidé jezdit na jízdních kolech a na koních. Prodejní cena těchto dopravních prostředků bude prudce stoupat. Bohužel se dá také předpokládat i prudký vzestup počtu krádeží. "Během války v Bosně a Hercegovině se v Sarajevu všechny ropné produkty, jako například benzín nebo nafta, používaly pouze k vojenským účelům. Městská hromadná doprava nejezdila a lidé, kteří se potřebovali nutně přesunout na jiné místo, začali v masovém měřítku používat jízdní kola. I přes nebezpečí, které tento dopravní prostředek znamenal, to byl nejrychlejší a vlastně jediný způsob přepravy," uvedla redaktorka Nadja Fehimovič, která v době balkánského konfliktu v Sarajevu žila. Vladimír Šindelka, Finance.cz Silvestrovská příloha k tématu: Obr. č. 1 Možný vývoj, jak jej při návštěvě Vyššího Brodu zachytila paní Svetlana Revzina z ukrajinské Oděsy...a jak jej zachytil redaktor našeho zpravodaje v blízkosti Dívčího kamene: 6

7 Obr. č. 2 a 3 Zkušební vozidlo musí zatím ještě provázet týmy opravářů a ochranka VODA NAŠÍ ZEMĚ Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov a Brněnské veletrhy a výstaviště se pokusí o rekord pod názvem: SOUTOK NEJVĚTŠÍHO POČTU VOD ČESKÉ REPUBLIKY Cestujete po dalekých krajích? Chystáte se na dovolenou? Máte u vás horskou říčku, rybník plný kaprů, přehradu jako hrom, potok nebo studánku jen tak pro radost? Pokud ano, zveme vás k účasti na akci pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, připravované v rámci programu veletrhu GO a REGIONTOUR 2005 ( ledna). Pokud sebou na Výstaviště do Brna přivezete 0,5 litru vody z místa blízkého Vašemu srdci, slijeme ji společně s ostatními vodami obřím trychtýřem do nádrže, ve které tak vznikne VODA ČESKÉ REPUBLIKY. Základní soutok již byl proveden 15. května 2004 na náměstí v Třešti, kde byly při představení trychtýře o výšce 210 cm a horním průměru 160 cm slity vody z následujících vodních toků, pramenů, moří a nádrží: Berounka, Brtnice, Gúnz, Chrudimka, Jaderské moře, Mrtvé moře, Jesenice, Jihlava, Jihlávka, Jordán, Kocába, Labe, Lužnice, Moravská Dyje, Nežárka, Nil, Nitra, Ohře, Opava, Pramenný potok, Pstruhovec potok, Přísecký potok, Rokytná, Rudolfův pramen, Svatá Kateřina, Svitava, Teplá, Třešťský potok, Vltava, Zlatý potok, Želetavka. Samozřejmě se nebráníme ani příspěvkům z blízkého či vzdáleného zahraničí. Vody tekoucí za hranicemi naší vlasti budou registrovány do samostatné nádrže tak, aby mohla vzniknout VODA PLANETY ZEMĚ. Nejvzdálenější a nejzajímavější vody budou po zásluze odměněny. Nechcete-li čekat až do ledna, můžete nás kontaktovat již nyní. Veškeré bližší informace vám rádi sdělíme na adrese : agentura Dobrý den, Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov tel/fax : nebo nebo ing. Josef Vaněk agentura Dobrý den 7

8 SLAVNOSTI SLUNEČNIC 2004 aneb ohlédnutí za létem V pořadí již třetí ročník Slupeneckých slavností slunečnic uspořádali poslední srpnovou sobotu obyvatelé Slupence, malebné vísky (místní části Českého Krumlova) rozložené na mírném návrší nad údolím řeky Vltavy jižně od okresního města. Již o polednách 28. srpna 2004 bylo možno na slupenecké návsi pozorovat nebývalý ruch. Vyrostly zde stany s posezením, statný strom u cesty do Starého Spolí byl ozdoben plakátem s programem Slavností a poblíž stanů zaparkovaný červený volkswagen Brouk ozdobený obřími slunečnicemi z papíru (obr. 5) byl výraznou upoutávkou pro projíždějící a kolemjdoucí, že Slavnosti probíhají právě zde. A kdo by snad pochyboval, že je na správném místě, byl by z omylu vyveden výřadem slunečnic položených na trávníku uprostřed návsi. Přesně s úderem 13. hodiny zahájila svou činnost odborná porota ve složení: zastupující předseda Pavel Pejcha (zaskakoval za nepřítomného Petra Resche z CEIS Šípek, který vedl jury v uplynulých dvou ročnících Slavností) a členky Fanynka Novotná (obr. 4) a Maruška Beňová. Před porotou stál náročný úkol zaregistrovat během jediné hodiny desítky soutěžících a jejich slunečnice a posléze vyhodnotit podle přesných kritérií pořadí uchazečů v jednotlivých soutěžních disciplínách. (Úkol byl obtížný zejména proto, že členové poroty měli právo na bezplatné občerstvení u stánku s pivem a jinými alkoholickými i nealkoholickými nápoji a pochutinami, čehož někteří nejmenovaní porotci v parném odpoledni hojně využívali viz též obr. 4.) Přesně ve 14:00 hod. se mikrofonu chopil ředitel organizačního výboru Slavností pan MVDr. Jiří Bicek, který přivítal přítomné, seznámil je s programem akce a popřál jim příjemnou zábavu. Krátce poté odpálil další člen pořadatelského teamu pan Ing. Vidlička (téměř dělovou) salvu, kterou byl program oficiálně zahájen. Akustických možností slupeneckého prostoru se pak ujala kapela složená z místních i přespolních a pan MVDr. Bicek vyhlásil první z doprovodných soutěží hlavního programu hod veterinářovou gumovkou na dálku. Této atraktivní soutěže se zúčastnili téměř všichni přítomní, jež neodradila ani skutečnost, že se nejednalo o holínku zánovní, nýbrž léta používanou, a tudíž s charakteristickým odérem, který nebyl přebit ani zápachem dezinfekčních prostředků. I bylo možno viděti řadu různých stylů, počínaje pouhým rozmáchnutím a konče klasickou Diskobolovou otočkou s výskokem. V absolutním pořadí zvítězil hod dlouhý přes 30 metrů, pořadatelé však vyhlásili i medailisty v jednotlivých kategoriích kluků, děvčat, žen a mužů. Po další hudební vložce, při které se tančilo na improvizovaném parketu (především na melodii Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, což lze přičíst čilému triu pořadatelek, které se měly co otáčet ve stánku s občerstvením, v němž záhy došlo pivo desítka, takže se nadále čepovala jen dvanáctka a kořalky sladké a mocné, jak praví v Haliči a jak měl možnost poznat pan Josef Švejk, když byl eskortován četnickým závodčím z Putimi do Písku), přišel na řadu hod kládou. Chuť změřit své síly v této disciplíně tvrdých chlapů projevila dvacítka zástupců silnějšího pohlaví, mezi jinými i bývalí starostové Českého Krumlova pan Antonín Princ a pan Ing. Jan Vondrouš, jenž zpočátku pouze přihlížel a promýšlel nejvhodnější styl a taktiku, posléze však sám vrhl. Na startu stanul i spolumajitel největšího slupeneckého podniku jezdecké stáje Slupenec pan Jan Srnec jehož výkon patřil k nejlepším (kolem 15 metrů). Nutno podotknout, že po této disciplíně vyhlížela louka pana Ing. Vidličky, kde se soutěž konala, spíše jako oraniště na trati Velké pardubické, neboť četné dopady klády nezůstaly bez následků na zeleném pažitu. Aby ani něžné pohlaví nezůstalo stranou, následovala v prudkém tempu soutěž pro ně hod válečkem (na těsto) na atrapu muže (hadrového strašáka). Účastí v této disciplíně - na čtvrt stovky účastnic byla překonána účast mužů v předchozí soutěži. Příčinou tak vysokého počtu startujících žen a dívek byl možná pořadateli důkladně promyšlený systém bodového hodnocení zásahů válečkem (tělo 1 bod, hlava 3 body, nejcitlivější místo muže 5 bodů) a možnost tří sčítaných pokusů (u hodu kládou, kde se měřila vzdálenost mezi místem odhodu a místem dopadu, byl pouze 8

9 jeden). Byl též povolen (či spíše nařízen) bojový výkřik (např. typu: Mizero!, Já ti ukážu! ), jímž si soutěžící na startu mohla dodat kuráže a odhodlání trefit. Dlužno podotknout, že většinu soutěžících výkřik spíše rozptýlil, než aby je podnítil k pekelnému soustředění na vlastní sportovní výkon. Jen v jediném případě měl tento psychický dopink (vedle něhož byly povoleny i všechny druhy dopinku fyzického, např. konzumace piva, fernetu, rumu, vodky, borovičky, jakož i výtečných párků, zvěřinového guláše a domácích švestkových a borůvkových koláčů, včetně makového závinu, jež byly podávány u stánku s občerstvením) očekávaný účinek, když totiž po výkřiku: Tak to bylo naposled! soutěžící zasáhla cíl v hodnotě 5 bodů. Jak se všichni přítomní shodli, v případě potrefeného by to vskutku bylo naposledy. Jinou formu psychického dopinku zvolil obětavý manžel, jenž předstoupil před figurínu v cílovém prostoru, aby svou životní partnerku excitoval k vynikajícímu vrhu, leč toto Statečné srdce nevydrželo a v okamžiku, kdy již váleček letěl vzduchem k cíli, zbaběle uskočilo. Vítězka této soutěže dosáhla součtu 9 bodů, přičemž pokaždé trefila jiný orgán cíle, což napovídá, jaké části těla svého partnera obvykle v tréninku na tuto soutěž zasahuje. Poslední soutěží, tentokrát pro děti, byl hod pantoflem. Mezitím však MVDr. Bicek vyhlásil verdikt poroty, která stanovila toto medailové pořadí v jednotlivých soutěžích hlavního programu dne: Soutěž o největší květ slunečnice 1. Oswald Klauser (Slupenec) plocha květu 1.287,6 cm2 2. rodina Márova (Slupenec) 1.017,4 cm2 3. Jitka Klígrová (Slupenec) 1.000,0 cm2 Soutěž o nejdelší stonek slunečnice 1. Jiří Roubín (Český Krumlov) délka stonku 339 cm 2. David Srnec (Slupenec) 314 cm 3. Jan Srnec 303 cm Soutěž o nejvíc květů na jednom stonku slunečnice 1. Dagmar Kloudová (České Budějovice) celkem 7 květů na stonku Soutěž o nejkrásnější slunečnici 1. David Srnec (Slupenec) pravidelný květ i stonek s listy, v nejkrásnější fázi rozkvětu Soutěž o nejvoňavější slunečnici 1. Věra Drhová (Slupenec) zvláštní odrůda, silně aromatická, bez semínek Soutěž o nejmenší květ slunečnice 1. Lenka Roubínová (Český Krumlov) plocha květu 0,8 cm2 2. Kačenka Hanzalíková Český Krumlov) 4,9 cm2 3. David Srnec (Slupenec) 28,3 cm2 Soutěž o nejsilnější stonek slunečnice 1. Milan Hanzalík (Český Krumlov) obvod stonku 13,9 cm 2. Jitka a Jan Opelkovi (Jičín Pecka) 13,2 3. rodina Márova (Slupenec) 13,0 9

10 Celkem bylo přihlášeno 25 soutěžících s 27 slunečnicemi (2 soutěžící bojovali o úspěch prostřednictvím dvou rostlin), tedy o čtyři méně než v předchozím ročníku, poprvé letos však byla účast mezinárodní, neboť mezi přihlášenými soutěžícími byl jeden s trvalým pobytem v Německu a další dokonce až v USA. Jak vidno, věhlas Slavností šíří se poznenáhlu i do Evropy a zámoří. Překvapení (alespoň v soutěži o největší květ slunečnice) se nekonalo, neboť prvenství (a krásný keramický květináč s glazurou) si odnesl opět vítěz předchozích dvou ročníků Slavností pan Oswald Klauser. Tajemství jeho úspěchu tkví, soudě alespoň dle jeho slov vyřčených při přebírání symbolické palmy (či spíše květináče) vítězství, ve speciální péči, kterou svým slunečnicím věnuje. Na zvídavé dotazy stran charakteru této péče pan Klauser vyhýbavě odpověděl, že tato péče je každodenní a že přikládá značnou důležitost zejména pravidelnému přihnojování dusíkem, na které obětavě nezapomíná ani při návratu ze společenských událostí domů v pozdních nočních hodinách. Jest se vskutku obávati, jak poznamenal přítomný zástupce vodoprávního úřadu, že vítězství pana Klausera mohlo býti důsledkem frapantního porušení příslušných ustanovení Směrnice Rady č. 91/676/EHS, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátová směrnice), jež byla do české národní legislativy implementována poslední novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Také vítězky a vítězové dalších kategorií (včetně doprovodných sportovních soutěží) si odnesli věcné ceny, jejichž společným atributem byl motiv slunečnic (např. fotorámečky s obrázky slunečnic, krabice se slunečnicovými semínky). Vyhlášením vítězů a posledním doprovodnou disciplínou (hodem pantoflem) se oficiální program Slavností nachýlil ke svému závěru, Slavnosti však pokračovaly dále volnou zábavou až do pozdního večera. I ten, kdo nevyhrál v některé z mnoha četných soutěží, mohl být spokojen. Podobných příležitostí k odreagování od každodenních starostí dnešní doby není nazbyt a lze jen smeknout klobouk před partou nadšenců z malé osady ležící stranou od významných dopravních tahů i kulturních a dalších atraktivit, že obnovili tradici vesnických posvícení, dožínek, masopustů a dalších akcí, které posilovaly pocit sounáležitosti mezi lidmi i dobré sousedské vztahy. Duch Hrabalových Slavností sněženek našel ve Slupenci své důstojné pokračovatele. Obr. č.4 Porotkyně při dopingu Obr. č.6 Stylově upravený "brouk" Pavel Pejcha 10

11 PROPADY V OBLASTI DOBRÉ VODY U ČESKÝCH BUDĚJOVIC Dobrá Voda se nachází asi tři kilometry východně od Č. Budějovic, na západním okraji Lišovského prahu, v jižní části rudolfovsko - libníčském rudním revíru. Celá oblast je součástí poruchové zóny Blanické brázdy s výskytem polymetalického zrudnění. Dobrovodský okrsek řadíme do skupiny stříbronosných kyzově polymetalických žil s křemen - karbonátovou žilovinou a akcesorickými sulfosolemi Pb - Sb, tatraedritem, nerosty Ag a zlata elektra. Hlavní žíly tvoří dva pruhy - východní (žíly Barbora a Šebastian) a západní (žíly Adam a Václav). Důlní práce probíhaly do hloubky asi 120 m s různými přestávkami od počátku 17. do 20. století. Žilnou výplň tvoří křemen s pyritem, arzenopyritem a mikroskopickým elektrem, s ojedinělými plíšky zlata do 2 mm. Dobrovodským rudním okrskem se zabývali především KOŘAN, KOUTEK (1947). Skalní podklad zájmové oblasti tvoří biotitické pararuly s vložkami a čočkami krystalických dolomitických vápenců, erlanů, amfibolitů a pegmatitů, v západní části území překryté senonskými sedimenty českobudějovické pánve. První zprávy o těžbě drahých kovů pochází z roku 1555, kdy byla ražena šachta sv. Václava, která dosáhla hloubky 51 metrů. Z - V směrem se razila Svatováclavská štola ke štole Dům rakouský, severně od kostela sv. Anny na Dobré Vodě. Svatováclavská štola dosáhla délky 1173 m. Přestože výnosnost rudní žíly byla 130 g stříbra na jednu tunu rudniny, nesplnila očekávání bohaté žíly. Dobývací práce pomalu s různými přestávkami pokračovaly až do roku 1587, kdy byla těžba zastavena. Roku 1590 začaly obnovovací práce cizím těžařstvem, ale zánikem Rudolfova skončila i důlní činnost na šachtě sv. Václav v Dobrovodském okrsku. Ještě v roce 1596 se pokoušel hormistr Holzel prosadit návrh propojení dobrovodských a rudolfovských dolů štolou 1760 m dlouhou, v hloubce 58 m. Jeho plány se už neuskutečnily. Od 17. stol. probíhala těžba s různými přestávkami a úspěšností až do 20. století, kdy Dobrá Voda získala ráz klidové rekreační zóny a dřívější hornická činnost upadla pomalu v zapomnění. Jen povrchové montánní (hornické) tvary v podobě odvalů a obvalů svědčí o dřívější hornické slávě v uvedené oblasti. Čas od času se ozývají z podzemí podivné zvuky, dunění a hukot, zvláště po prudkých deštích. V katastru Dobrá Voda docházelo ve 40. letech 20. století k propadům na pozemcích v zástavbě u Ambrožových, Sadová 11, u Jungwirtů, Hlinsko 16. K novějším propadům došlo v roce 1982 a k poslednímu 22.dubna 2000, na pozemku manželů Matschinových, Sadová 28, Dobrá Voda. Propad byl vzdálen cca 20 m jižně od rodinného domu. Propad měl průměr 2,5 m a hloubku 5 m. Stěny propadu byly strmé, na dně propadu byl odkryt strop podzemní chodby, do které se propadla zemina. Asi 2,5 m od povrchu se nachází nezpevněné zeminy, pod nimi zpevněné sedimenty, odpovídající pískovcům a zpevněným štěrkům senonského souvrství českobudějovické pánve. Studiem archivních podkladů a vyhodnocením mapových podkladů je zřejmé, že se uvedený propad bude mít pravděpodobně souvislost s průběhem dědičné štoly z dolu sv. Václav. Na tuto štolu jsou vázány i historicky dokumentované zbytky po hornické činnosti na povrchu, které souvisely s těžbou zlatých a stříbrných rud. Sjednocením starých nákresů báňských děl se současnou mapou je v souladu s ohraničením parcel a se zástavbou v posledních čtyřiceti letech. Možnou příčinou opakovaných propadů v zájmové oblasti je souvislost s vyznačeným posunem dědičné štoly ve starém mapovém podkladu z roku 1770 a upravené v r v místě poruchy podloží s možným vydobytím uhelné či grafitové čočky. V květnu roku 2001 bylo provedeno georadarové měření a mikrogravimetrie na ověření možných směrů průběhu horizontálních děl od stávajícího propadu. Z výsledků geofyzikálního měření vyplývá, že nebyla ověřena místa, která by hrozila vznikem dalšího propadu. Veškeré sondy 11

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko

Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko Pardubický deník Auto na baterky? Do městského provozu ideální, daleko s ním ovšem nedojedete 26.3.2014 Pardubický deník str. 2 Pardubicko LUKÁŠ DUBSKÝ, LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ Univerzita Pardubice Je to malé

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Informace pro registrované běžce na SPORT LIFE RUN 2014. Vstup do areálu brněnského výstaviště. Start běhů

Informace pro registrované běžce na SPORT LIFE RUN 2014. Vstup do areálu brněnského výstaviště. Start běhů Informace pro registrované běžce na SPORT LIFE RUN 2014 (ŽENSKÝ BĚH O DÉLCE 5 KM, VELETRŽNÍ BĚH O DÉLCE 10 KM) Vstup do areálu brněnského výstaviště Vstup do prostoru brněnského výstaviště Vám bude umožněn

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36

Datum ověření: 14.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_36 Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, Anotace upevnění či ověření znalosti učiva o České republice.

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 6/2006 ze dne 17. října 2006, o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více