Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci. MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci. MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc"

Transkript

1 Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc

2 Intoxikace - stav proniknutí jedovaté látky do organismu - akutní, subakutní, chronické - jedovaté látky: dráždivé, hepatotoxické, hepatonefrotoxické, s tlumivým účinkem na CNS, neurotoxické, krevní jedy x lokálně působící, celkově působící, lokálně i celkově působící. - individuální, hromadné - incidence na /rok - příčina: suicidium 95%, omyl 3%, pracovní úraz 2% - cesty vstupu: p.o. 95%, p.c. 2%, inhal. 2%, i.v. (s.c.) 1%

3 Diagnostika při intoxikaci Anamnéza: NO: časové údaje, cesta vstupu, dávka (počet tbl., prázdných blistrů), příznaky dle typu otravy (CNS poruchy vědomí, křeče, GIT nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha, KV palpitace, hypotenze, poruchy rytmu, dušnost, jaterní ikterus, hemoragická diatéza, renální oligoanurie, otoky, atd.), dopis na rozloučenou. OA: přidružené choroby (jater, ledvin), psychiatrická onemocnění, abúzus drog, FA: (psychofarmaka), RA: (anamnéza deprese, rodinné otravy), PA: (profesionální intoxikace) Fyzikální vyšetření: stav vědomí (křeče), dýchání, TK, P, zbarvení kůže (vpichy), stav hydratace, teplota, pocení, lokální iritace - hlava a krk přídatné poranění, stav zornic (mióza x mydriáza), fotoreakce, postavení a motilita bulbů, léze hlavových nervů - hrudník srdce (TK, P, arytmie), plíce (bronchospamus, edém plic,atd.) - břicho bolestivost (NPB?), peristaltika, per rectum - H+DKK otoky, reflexy a svalový tonus Toxikologické vyšetření: zbytky jídel, léků, žaludeční obsah, moč, krev Další vyšetření KO, ionty, glykémie, Astrup, urea, kreatinin, jaterní testy, koagulace, EKG, RTG S+P, UZ atd.

4 První pomoc při intoxikaci I. Zajištění vitální funkcí: zhodnocení stavu vědomí, ventilace a oběhu KPR (zajištění dýchacích cest, podpora dechu, oběhu) Zajištění žilního přístupu Léčba závažných symptomů intoxikace: - hypotenze, šok: korekce hypoxie (02, intubace, ventilace), objemová expanze (F1/1, Ri 500ml a 10 min), vazopresory (dopamin, noradrenalin), zahřátí - závažné arytmie: atropin, zevní stimulace x antiarytmika - porucha vědomí dle příčiny: (hypoglykémie, acidóza), naloxon (intoxikace opiáty), flumazenyl (intoxikace benzodiazepiny) - křeče: dle příčiny + diazepam (5-10mg i.v. max. 30mg), midazolam, fenytoin - agitace, psychóza: haloperidol (2-5mg i.m.,i.v. opak.), benzodiazepiny Dekontaminace toxické látky: - inhalační expozice: vynesení ze zamořeného prostoru + 02, event. bronchodilatancia, intubace, ventilace - kožní expozice: odstranění kontaminovaného oděvu, šperků, bot, omytí velkým množstvím vody (studená a 30min, olej. látky + mýdlo)

5 První pomoc při intoxikaci II. - GIT expozice: Výplach žaludku Indikace: většina p.o. intoxikací do 6h (do 12 24h opiáty, TCAD, salicyláty x do 4h etanol, paracetamol) pokud není kontraindikace Kontraindikace: korozivní látky (perforace), uhlovodíky (benzin, petrolej-lipoidní pneumonie), riziko aspirace (poruchy vědomí, reflexů až po intubaci) nebo poranění (nespolupráce, agitovanost, křeče), arytmie a oběhová nestabilita Provedení: žaludeční sonda, solný roztok (opak 250 ml až se vrací čirá tekutina), do poslední porce aktivní uhlí (1g na kg hmotnosti). Gastrointestinální dialýza: opakované podání aktivního uhlí (50-100g následně 15-20g každou hodinu) + eventuelní podání projímadla. KI podání aktivního uhlí: poruchy vědomí, či křeče s nebezpečím aspirace, ileus, poleptání GIT s rizikem perforace Navození zvracení Nutné plné vědomí, spíše přednemocniční fáze (doma ihned po požití) Ipekakuanhový sirup (děti)

6 Další léčba intoxikací Eliminace toxické látky z krve Fosírovaná diuréza, hemodialýza, hemoperfůze, plasmaferéza Podání antidota: N-acetylcystein x paracetamol, atropin x organofosfáty, kalcium x Ca blokátory etanol x metanol, ethylenglykol, flumazenyl x benzodiazepiny, naloxon x opiáty fyziostigmin x anticholinergní látky, Digitalis-Antidot x digoxin protamin sulfát x heparin, Kanavit x dikumaroly kyselina listová x metanol, methotrexat, trimetoprim, pyrimetamin pyridoxin x INH, cykloserin desferoxamin x Fe, Al, BAL x As, Hg, Au, Bi, Unithiol x Co, Cu, Fe, Mg, Se, Ur, Cr, EDTA x Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Mg, Ni, Se, Te, penicilamin x As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Zi,

7 Intoxikace léky I Intoxikace antidepresivy TCAD (imipramin, klomipramin, amitriptylin, dosulepin) kardiotoxicita, neurotoxicita, rychlé vstřebání z GIT a distribuce do tkání KO: přechodná hypertenze hypotenze, arytmie, porucha vědomí, křeče, delirium, hypertermie T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), Na-bikarbonát (arytmie, hypotenze, acidóza), fenytoin (arytmie, křeče), diazepam (křeče), fyziostigmin (anticholinergní efekt TCAD?), monitorace, nespecifická podpora oběhu, ventilace (UPV), hemoperfúze (reintoxikace z depot) SSRI (fluoxetin, fluoxamin, citalopram) mnohem nižší toxicita IMAO (moclobemid, selegilin, tranylcypromin) potravinová interakce (tyramin) KO viz TCAD dominuje agitovanost, hypertenze, tachykardie, hypertermie, křeče, mydriáza T: GIT dekontaminace, symptomatická léčba (neklidu, křečí, hypertemie, hypertenze Intoxikace lithiem: GIT (zvracení, průjmy) CNS (apatie, zmatenost, třes, křeče), polyurie, polydypipsie (nefrogenní DI, renální selhání), bradykardie, hypotenze, myxedém, hyperca, hyperglykémie, leukocytóza T: GIT dekontaminace (výplach + střevní laváž), hemodialýza

8 Intoxikace léky II Intoxikace benzodizepiny (diazepam, klonazepam, oxazepam, bromazepam, alprazolam, nitrazepam, flunitrazepam, midazolam) KO: útlum CNS (koma, útlum dýchání), hypotenze, interakce (alkohol) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), monitorace, nespecifická podpora oběhu, ventilace (UPV) specifické antidotum flumazenyl Intoxikace barbituráty (thiopental, primidon, fenobarbital, allobarbital) KO: útlum CNS (sopor - koma, mióza mydriáza), útlum dýchání, hypotenze, hypotermie, kožní léze (vezikuly, buly) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), monitorace, nespecifická podpora oběhu (volumová expanze + vazopresory), léčba hypotermie, hemodialýza a hemoperfůze Intoxikace fenothiaziny (thioridazin, chlorpromazin, flufenazin, perfenazin): KO: CNS příznaky sedace (x excitace), křeče, koma, dyskinéza, prodloužení QTc maligní arytmie, maligní neuroleptický sy (rabdomyolýza) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), neklid + křeče benzodiazepiny, fyziostigmin, MNS Dantrolen, mimotělní eliminace nebývají účinné.

9 Intoxikace léky III Intoxikace paracetamolem: KO: nauzea zvracení, hepatocelulární léze, selhání jater a ledvin, postižení myokardu, edém plic T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), specifické antidotum N-acetylcystein, hemoperfůze, komplexní léčba jaterního selhání (transplantace jater) Intoxikace teofylinem: KO: nauzea, zvracení, tachykardie, hypotenze, křeče, třes, neklid, hyperventilace, hypertermie, rabdomyolýza T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), hemoperfůze, monitorace, korekce vnitřního prostředí (hypok, hyperca, hyperglykémie, metabolická acidóza) nespecifická podpora oběhu (volumová expanze + opatrně vazopresory), léčba tachyarytmií (betablokátory, verapamil) křečí (benzodiazepiny) Intoxikace digoxinem: KO: mimosrdeční příznaky GIT (nausea, zvracení), CNS (poruchy vídění), srdeční příznaky arytmie (sinusová bradykardie, SA, či AV blokáda, síňová tachykardie s AV blokem, komorové arytmie, fibrilace komor) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), Digitalis antidot (pokud není k dispozici hemoperfůze s dialýzou), korekce vnitřního prostřední, léčba arytmií (fenytoin, MgSO4 x atropin, stimulace).

10 Intoxikace návykovými látkami I T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí do 60min), etanol, hemodialýza Intoxikace etanolem: KO: 0,5-1,0%o euforická fáze, zpomalené reakce, ztráta koordinace, 1,0-2,5%o hypnotická fáze, + dysartrie, zhoršení zraku, ztráta čití 2,5-3,5%o narkotická fáze, + porucha vědomí 3,5-? %o asfyktická fáze, + hypoventilace, kóma T: GIT dekontaminace (do 90 min), nespecifická podpora oběhu ventilace, prevence hypoglykémie, hypotermie, hemodialýza Intoxikace metanolem: KO: nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, zmatenost, dysartrie, poruchy zraku, poruchy vědomí, křeče, koma, hypotenze, bradykardie, metabolická acidóza, selhání ledvin, rabdomyolýza T: GIT dekontaminace (výplach do 8h), etanol, ventilace (eliminace výdechem), korekce acidózy (NaHCO3), hemodialýza Intoxikace etylenglykolem: KO: nauzea, zvracení, zmatenost, dysartrie, za 12-24h - hypertenze, tachykardie, dušnost, edém plic, metabolická acidóza, za 24-72h - akutní selhání ledvin

11 Intoxikace návykovými látkami II T: GIT dekontaminace (p.o. výplach + uhlí), symptomatická léčba křečí, excitace (diazepam), arytmií, hypertermie. Intoxikace opiáty (heroin, morfin, kodein): KO: porucha vědomí kóma, hypoventilace, hypotenze, bradykardie (edém plic, aspirační bronchopneumonie, rabdomyloýza), mióza T: GIT dekontaminace (p.o. intoxikace výplach +uhlí), naloxon, nespecifická podpora oběhu a ventilace Intoxikace kokainem: KO: euforie, excitaxe, agitovanost, křeče, hypertenze, tachykardie, arytmie, IM, hypertermie, nauzea, zvracení, bolesti břicha, pozdní účinky - kóma, útlum dechu hypotenze, srdeční selhání. T: GIT dekontaminace (p.o. intoxikace - endoskopická či chirurgická intervance) symptomatická léčba křečí, excitace (diazepam), arytmií, srdečního selhání Intoxikace amfetaminy (metamfetamin pervitin, MDMA extáze): KO: euforie, excitaxe, agitovanost, křeče, hypertenze, tachykardie, arytmie, IM, tachypnoe, hypertermie, nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, rabdomyolýza, selhání ledvin, hypoosmolární sy edém mozku.

12 Intoxikace oxidem uhelnatým CO nedokonalé spalování - zemní plyn (karma, trouba,) tuhá paliva (požáry, nefunkční komíny), výfukové plyny (spalovací motory v garáži) COHb - posun disociační křivky O2 doleva, CO-myoglobin zhoršuje srdeční kontraktilitu, blokace mitochondriálních enzymů vč.p450 KO: 5% (lehčí kuřáci) - cefalea 5-10% cefalea, dušnost, hyperventilace, bledost. či cyanóza, 10-30% silná cefalea, předrážděnost, hyperreflexie, nauzea, zvracení, % + zmatenost, křeče,synkopa, zarudnutí (malinový jazyk) nad 50% koma, křeče, srdeční selhání - edém plic, smrt T: inhalace 100% 02 s UPV a PEEP, event. hyperbarická komora léčba edému mozku, křečí, srdečního selhání

13 Intoxikace houbami Typy otrav 1. Nepravé otravy: termolabilní toxiny jedlých hub (václavky, ryzce, čirůvky), alergie, deficit trehalázy, kontaminace (insekticidy, herbicidy), staré či zapařené houby (biogenní aminy), salmonelóza, psychogenní vlivy 2. Pravé otravy (termostabilní toxiny): Faloidní sy (amatoxiny) Mykoatropinový sy (kyselina ibotenová, muscimol, muskazon) Muskarinový sy (muskarin) Psilocybinový sy (psilocybin, psilocin) Gastroenteritický sy (neznámé toxiny) orelanin, koprin...

14 Intoxikace muchomůrkou zelenou Otrava faloidní (amanita phalloides): muchomůrka zelená (hlíznatá) 95%, muchomůrka jízlivá, (muchomůrka jarní, čepičatky, některé bedly) 1. Bezpříznakové období ( první latence 8-2h) 2. Gastroenteritický sy (časná fáze den, faloidin) kolikovité bolesti břicha, profůzní zvracení a průjmy dehydratace 3. Zdánlivé zlepšení ( druhá latence 3.-4.den, alfa-amanitin) ústup GIT potíží (vzestup Bi, ALT, pokles INR) 4. Hepatorenální sy (pozdní fáze 4.-7.den) progresivní ikterus, krvácivé projevy (DIC), jaterní encefalopatie koma + akutní selhání ledvin (prerenální + akutní tubulární nekróza), MOFS exitus (7.-12.den) 5. Rekonvalescence x trvalé následky (fibróza jater, chr. tubulopatie)

15 Léčba: 1. GIT dekontaminace (zvracení + výplach žaludku, opakovaně uhlí s laktulózou po 3-4h, opakovaně vysoké klysma) 2. Antidotní léčba:, silibilin i.v., penicilin G i.v, N-acetylcystein i.v. + hepatoprotektiva: kys. thioktová, silymarin, esenciální fosfolipidy 3. Sekundární eliminace z krve: hemoperfůze - je účinější než hemodialýza, maximální efekt v prvních 24h-48h (max 72h) hemodialýza: kombinovaná s HP, (samostatná v graviditě) plasmaferéza: akutní selhání jater? místo HP 4. Komplexní péče o vnitřní prostředí, léčba jaterního selhání, selhání ledvin,dic (LMWH, AT III) 5. Urgentní transplantace jater (King`s College Criteria) Celková úmrtnost neléčených 50-60% léčených 15%

16 Muskarinový typ vláknice, strmělky KO: krátká latence min, nauzea, průjem, miosa, pocení, slinění, stridor, dušnost, edém plic, bradykardie, hypotenze, křeče, poruchy vědomí. výplach žaludku, aktivní uhlí, projímadlo, atropin Mykoatropinový typ muchomůrka červená, tygrovaná KO: delší latence min, bolesti hlavy, excitace, opojení, halucinace, nauzea, zvracení, mydriáza, suchá kůže, sliznice, tachykardie, hypertenze. T: výplach žaludku, aktivní uhlí, projímadlo, fyziostigmin, diazepam.

17 Psylocybinový typ lysohlávky, kropenatce, vláknice KO: latence asi 30 min, halucinace, excitace, euforie, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, ataxie, mydriáza, křeče, deprese, agresivita, horečka, bolesti břicha. T:výplach žaludku?, aktivní uhlí, projímadlo, diazepam přikurtovat Gastroenterický typ hřib satan, závojenka olovová, ryzec hnědý, některé holubinky, čirůvky, kuřátka KO: latence 2-4 h, bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjmy, dehydratace, T:výplach žaludku, aktivní, uhlí, projímadla, klysma, rehydratace.

18 Děkuji za pozornost

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Intoxikace Anesteziologie, urgentní a

Více

Akutní intoxikace Část speciální: houby. Jiří Valenta, Daniela Pelclová

Akutní intoxikace Část speciální: houby. Jiří Valenta, Daniela Pelclová Akutní intoxikace Část speciální: houby Jiří Valenta, Daniela Pelclová Houby smrtelně jedovaté Otrava má bez léčby smrtelný průběh Muchomůrka hlízovitá (zelená) Amanita phalloides ssp. umbrina Muchomůrka

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová

Akutní intoxikace léky. Jiří Valenta, Daniela Pelclová Akutní intoxikace léky Jiří Valenta, Daniela Pelclová Opiáty I. Definice: Silná analgetika na bázi morfinu (morfinomimetika, opioidy), zneužívané drogy. Preparáty: Morfin, pethidin (Dolsin), piritramid

Více

Péče o intoxikované dítě. Lenka Dostalová Kopečná

Péče o intoxikované dítě. Lenka Dostalová Kopečná Péče o intoxikované dítě Lenka Dostalová Kopečná Současný stav ohrožení dětí toxickými látkami 50% akutních dotazů na Toxikologické informační centrum v Praze děti do 15 let Hospitalizace, výplach žaludku,

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

Toxikománie. Z. Rozkydal

Toxikománie. Z. Rozkydal Toxikománie Z. Rozkydal Toxikománie Drogová závislost, závislost na psychotropních látkách Přírodní drogy: marihuana, hašiš Syntetické drogy: pervitin, extáze, kokain alkohol, benzodiazepiny toluen, trichloretylén

Více

OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013

OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013 OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013 HOUBY (FUNGI) Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie V ČR zjištěno kolem 10 000 druhů hub Houby rozdělujeme na jedlé, nejedlé a jedovaté OTRAVY HOUBAMI Pod

Více

1. Faloidní hepatorenální syndrom cyklopeptidový (též hepatotoxický typ - otrava s pozdním nástupem gastrointestinálních příznaků)

1. Faloidní hepatorenální syndrom cyklopeptidový (též hepatotoxický typ - otrava s pozdním nástupem gastrointestinálních příznaků) I N T O X I K A C E H O U B A M I (Učební texty z pracovního lékařství) Z toxikologického hlediska dělíme houby na smrtelně jedovaté, škodlivé a jedlé. Intoxikace houbami se vyskytují nejčastěji v období

Více

Intoxikace v dětském věku. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK Přednosta: prof.mudr.jiří Zeman,DrSc JIRP

Intoxikace v dětském věku. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK Přednosta: prof.mudr.jiří Zeman,DrSc JIRP Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK Přednosta: prof.mudr.jiří Zeman,DrSc JIRP na dětské JIRP / ARO v ČR se ročně přijímá 1000 dětí s dg. (susp.) intoxikace 10% vyžaduje intenzivní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku

Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku PharmDr. Eliška Lacinová Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN Spoluautor: PharmDr. Blažena Cagáňová, Ph.D. Národné

Více

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Kóma Z. Rozkydal Kóma je stav hlubokého bezvědomí Příčiny intrakraniální: Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Tumory Epilepsie Příčiny extrakraniální:

Více

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA Intoxikace oxidem uhelnatým - CO MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA CO oxid uhelnatý Charakteristika: bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu vysoce toxický toxický pro

Více

Základní přístupy k intoxikovaným pacientům, diferenciální diagnoza otrav Igor Sas KARIM FN Brno Definice otravy/intoxikace - - - škodlivé působení chemických látek nebo xenobiotik vyplývající z jejich

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Teplotní monitoring pacienta

Teplotní monitoring pacienta Teplotní monitoring pacienta MVDr. Petr Raušer, Ph.D. Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno 2 Fyziologie Hypotalamus Termosenzitivní neurony vasomotorika dýchání pocení metabolické pochody (játra) Nedostatečnost

Více

Toxikologie Farmakologie v OTA - souhrn

Toxikologie Farmakologie v OTA - souhrn Toxikologie Farmakologie v OTA - souhrn TERAPIE INTOXIKACÍ/OTRAV Hlavním cílem přerušit toxický účinek toxinu/xenobiotika omezit další vstřebávání toxické látky zvýšit její vylučování z těla (pokud možno)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Otrava methanolem a ethylenglykolem. MUDr. Eva Straževská

Otrava methanolem a ethylenglykolem. MUDr. Eva Straževská Otrava methanolem a ethylenglykolem MUDr. Eva Straževská Methanol CH3OH Molekulová hmotnost 32 daltonů Čirá bezbarvá tekutina Alkoholová vůně/zápach Lehce nahořklá chuť Netoxický Toxické metabolity Methanol

Více

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ. Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ. Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU Intoxikace Suicidiální Náhodné (děti) Kriminální Nenáhodné(experimentování s drogou) (experimentování s abortivy) Intoxikace v těhotenství

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Jedovatá stopa pokračování II.

Jedovatá stopa pokračování II. Úvodní přednášky z předmětu TOXIKOLOGIE VŠCHT Praha Jedovatá stopa pokračování II. Vyšší houby Houbám je společné, že nemají zeleň listovou (chlorofyl) jako zelené autotrofní rostliny. Proto nejsou schopny

Více

Intoxikace. M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Intoxikace. M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Intoxikace M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Informační zdroje v toxikologii TOXNET (Toxicology Data Network) http://toxnet.nlm.nih.gov

Více

INTOXIKACE VEŘEJNOSTI. FN u sv. Anny v Brně Anesteziologicko - resuscitační klinika Věra Sklenářová Irena Hermanová

INTOXIKACE VEŘEJNOSTI. FN u sv. Anny v Brně Anesteziologicko - resuscitační klinika Věra Sklenářová Irena Hermanová INTOXIKACE VEŘEJNOSTI METANOLEM 2012-2013 FN u sv. Anny v Brně Anesteziologicko - resuscitační klinika Věra Sklenářová Irena Hermanová METANOL Metanol Dřevitý líh CH3OH Toxická čirá hořlavá tekutina alkoholového

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rytmonorm. Souhrn údajů o přípravku ABBOTT Rytmonorm 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rytmonorm 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Propafenoni hydrochloridum 70 mg ve 20 ml injekčního roztoku Pomocné látky viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok

Více

Intoxikace ethylenglykolem. Ridzoň P., Pelclová D. Klinika nemocí z povolání 1.LF UK a VFN Neurologické oddělení TN Praha

Intoxikace ethylenglykolem. Ridzoň P., Pelclová D. Klinika nemocí z povolání 1.LF UK a VFN Neurologické oddělení TN Praha Intoxikace ethylenglykolem Ridzoň P., Pelclová D. Klinika nemocí z povolání 1.LF UK a VFN Neurologické oddělení TN Praha Charakteristika, vlastnosti etylenglykolu bezbarvá, viskózní tekutina samotný je

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Houbařská sezóna. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Houbařská sezóna. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Houbařská sezóna Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hepatotoxický syndrom (muchomůrka zelená, bílá, jízlivá, jarní, ucháč) nefrotoxický syndrom (pavučinec) neurotoxický syndrom (muchomůrka tygrovaná,

Více

EPIDEMIOLOGIE INTOXIKACÍ V ČR

EPIDEMIOLOGIE INTOXIKACÍ V ČR EPIDEMIOLOGIE INTOXIKACÍ V ČR Jacques Louis David: Smrt Sokratova MUDr. Jiří Hlušička Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství VFN a 1.LF UK, Praha Počet TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

Více

ANTIDOTA V NEODKLADNÉ PÉČI kdy, kde, která a jak?

ANTIDOTA V NEODKLADNÉ PÉČI kdy, kde, která a jak? ANTIDOTA V NEODKLADNÉ PÉČI kdy, kde, která a jak? Jana Šeblová, Jiří Zika, Dana Hlaváčková ÚSZS Středočeského kraje Oddělení urgentního příjmu FN Motol Máme mít v přednemocniční péči vůbec nějaká antidota?

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls38632/2008 a příloha k sp.zn.: sukls112054/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER injekční roztok

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls120434/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU MARCAINE 0,5% Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bupivacaini hydrochloridum 5,0 mg v 1

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Akutní intoxikace a léková poškození

Akutní intoxikace a léková poškození Kamil Ševela, Pavel Ševčík a kolektiv Kamil Ševela, Pavel Ševčík a kolektiv Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně Dialog+ Evolution Hemodialyzační systém pro flexibilní a účinnou dialyzační

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Otrava léky s vysokou nebezpečností v PNP

Otrava léky s vysokou nebezpečností v PNP Otrava léky s vysokou nebezpečností v PNP MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D. zhess@seznam.cz 1. Tricyklická antidepresiva kompetice na acetylcholinových receptorech + membrány stabilizující efekt malá terapeutická

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU Farmakologická lečba arytmií Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU ARYTMIE 1. Poruchy tvorby impulzu - abnormální automaticita SA uzlu - přesun pacemakerové aktivity z

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli edisilas 300mg) v jedné tobolce. sp.zn. sukls178890/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna měkká tobolka obsahuje clomethiazolum 192 mg (odp. clomethiazoli

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Toxické kovy Olovo, rtuť. prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

Toxické kovy Olovo, rtuť. prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK Toxické kovy Olovo, rtuť prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK OLOVO A JEHO ANORGANICKÉ SLOUČENINY Expozice: slévárny barevných kovů - kovohutě, výroba autobaterií, střeliva,

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Inhalace parou, tekutina. Popis přípravku: čirá bezbarvá tekutina, ostrého čpavkového zápachu

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Inhalace parou, tekutina. Popis přípravku: čirá bezbarvá tekutina, ostrého čpavkového zápachu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AERRANE inhalace parou, tekutina 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Isof1uranum 100 ml nebo 250 ml ve formě čisté léčivé látky. 3. LÉKOVÁ FORMA Inhalace

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně

Posmrtná ztuhlost. Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně Posmrtná ztuhlost Krajsa J., Schneller K. Ústav soudního lékařství MU a FNUSA v Brně V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 12. 13. září 2013 Mikulov List o prohlídce zemřelého??

Více

Intoxikace. M. Doleček. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Intoxikace. M. Doleček. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Intoxikace M. Doleček Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Informační zdroje v toxikologii TOXNET (Toxicology Data Network)

Více

Zpuchýřující otravné látky. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie FVZ UO, Hradec Králové

Zpuchýřující otravné látky. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie FVZ UO, Hradec Králové Zpuchýřující otravné látky plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie FVZ UO, Hradec Králové Základní charakteristika Kapalné smrtící otravné látky s cytotoxickým účinkem, vysokou perzistencí

Více

Chirocaine Příbalová informace

Chirocaine Příbalová informace Chirocaine Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Chirocaine 2,5 mg/ml Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml (Levobupivacaini hydrochloridum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUMIREX 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fluoxetini hydrochloridum 22,36 mg (odp. 20 mg fluoxetinu) v 1 tobolce. Pomocné látky viz 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Neodkladná pomoc při akutní otravě léky a potravinami. Jiří Pokorný

Neodkladná pomoc při akutní otravě léky a potravinami. Jiří Pokorný Neodkladná pomoc při akutní otravě léky a potravinami Jiří Pokorný Úvod Téma vybrané posluchači Velmi důležitá oblast medicíny Široká problematika, nelze probrat v jedné hodině Vybrané intoxikace Postupy

Více

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg

Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 150 mg. Aurorix 300 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje moclobemidum 300 mg sp.zn. sukls76854/2014 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aurorix 150 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

SUICIDIA NA RESUSCITAČNÍM ODDĚLENÍ I. KAR FNKV

SUICIDIA NA RESUSCITAČNÍM ODDĚLENÍ I. KAR FNKV SUICIDIA NA RESUSCITAČNÍM ODDĚLENÍ I. KAR FNKV ČSARIM 2015 Jana Součková Jana Komůrková KLINIKA ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE FNKV RES I 10 lůžek + 1 příjmové (Urgentní příjem) Příjezd ZZS Urgentní operační

Více

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky MUDr. Rudolf Metelka, PhD. 2012 Akutní stavy ve vnitřním lékařství 2.Dýchací systém Respirační insuficience - Akutní - Chronická akutně

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls8522/2012 a sukls8523/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PROPAFENON AL 150 PROPAFENON AL 300 potahované tablety propafenoni hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Výskyt otrav. Akutní intoxikace metanolem diagnostika a léčba. Odborné doporučení 1.10.2012. S. Zakharov, D. Pelclová

Výskyt otrav. Akutní intoxikace metanolem diagnostika a léčba. Odborné doporučení 1.10.2012. S. Zakharov, D. Pelclová Akutní intoxikace metanolem diagnostika a léčba. Odborné doporučení S. Zakharov, D. Pelclová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Toxikologické informační středisko Výskyt

Více

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Miroslav Solař I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Arytmie v anestezii Poruchy srdečního

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

Pomocné látky: Methylparaben (E218)

Pomocné látky: Methylparaben (E218) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Nerfasin vet. 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, koně, psy a kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Větvičky tisu (vlevo) a jalovce (vpravo)

Větvičky tisu (vlevo) a jalovce (vpravo) Otrava tisem Matulová H. Neurologická klinika FN Hradec Králové Úvod:Nejčastější otravy v ČR (dle evidence Toxikologického informačního střediska) Intoxikace léky 44 % Intoxikace obchodními přípravky nebo

Více

sp.zn. sukls92848/2011

sp.zn. sukls92848/2011 sp.zn. sukls92848/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OLYNTH HA 0,05% nosní sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Xylometazolini hydrochloridum 0,005 g (0,05%) v 10 ml roztoku

Více

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem

Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem Extrakorporální membránová oxygenace v léčbě těžké intoxikace metoprololem Libuše Hořánková, Zuzana Lavičková, Pavlina Tůmová, Vratislav Pechman, Richard Rokyta KARDIOLOGICKÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE Komplexní

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum sp.zn.sukls189085/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Léčivé látky: Paracetamolum

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE)

DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) PŘÍLOHA III 1 DODATKY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOPLNĚNY DO PŘÍSLUŠNÝCH BODŮ SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH NIMESULID (SYSTÉMOVÉ FORMULACE) Dodatky jsou psány kurzívou a podtrženě, vymazané

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lekoptin injekční roztok verapamili hydrochloridum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 2 900 mg/sáček a sodík 135 mg/sáček. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 2 900 mg/sáček a sodík 135 mg/sáček. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. sp. zn. sukls189075/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro perorální roztok v sáčku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

Metody regionální anestezie regionální blokády (0,075-0,1%), epidurální anestezie (0,01%) 1

Metody regionální anestezie regionální blokády (0,075-0,1%), epidurální anestezie (0,01%) 1 Jozef Klučka Metody regionální anestezie regionální blokády (0,075-0,1%), epidurální anestezie (0,01%) 1 Množství LA (volné frakce) v cévním systému (koncentrace x objem) Nesprávná dávka Nesprávné místo

Více

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii Akutní koronární syndrom Arytmie Akutní srdeční selhání Aortální disekce Hypotense, synkopa Plicní embolie

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více