Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci. MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci. MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc"

Transkript

1 Přehled nejčastějších intoxikací zásady první pomoci MUDr. David Karásek, PhD. III. interní klinika LF UP Olomouc

2 Intoxikace - stav proniknutí jedovaté látky do organismu - akutní, subakutní, chronické - jedovaté látky: dráždivé, hepatotoxické, hepatonefrotoxické, s tlumivým účinkem na CNS, neurotoxické, krevní jedy x lokálně působící, celkově působící, lokálně i celkově působící. - individuální, hromadné - incidence na /rok - příčina: suicidium 95%, omyl 3%, pracovní úraz 2% - cesty vstupu: p.o. 95%, p.c. 2%, inhal. 2%, i.v. (s.c.) 1%

3 Diagnostika při intoxikaci Anamnéza: NO: časové údaje, cesta vstupu, dávka (počet tbl., prázdných blistrů), příznaky dle typu otravy (CNS poruchy vědomí, křeče, GIT nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha, KV palpitace, hypotenze, poruchy rytmu, dušnost, jaterní ikterus, hemoragická diatéza, renální oligoanurie, otoky, atd.), dopis na rozloučenou. OA: přidružené choroby (jater, ledvin), psychiatrická onemocnění, abúzus drog, FA: (psychofarmaka), RA: (anamnéza deprese, rodinné otravy), PA: (profesionální intoxikace) Fyzikální vyšetření: stav vědomí (křeče), dýchání, TK, P, zbarvení kůže (vpichy), stav hydratace, teplota, pocení, lokální iritace - hlava a krk přídatné poranění, stav zornic (mióza x mydriáza), fotoreakce, postavení a motilita bulbů, léze hlavových nervů - hrudník srdce (TK, P, arytmie), plíce (bronchospamus, edém plic,atd.) - břicho bolestivost (NPB?), peristaltika, per rectum - H+DKK otoky, reflexy a svalový tonus Toxikologické vyšetření: zbytky jídel, léků, žaludeční obsah, moč, krev Další vyšetření KO, ionty, glykémie, Astrup, urea, kreatinin, jaterní testy, koagulace, EKG, RTG S+P, UZ atd.

4 První pomoc při intoxikaci I. Zajištění vitální funkcí: zhodnocení stavu vědomí, ventilace a oběhu KPR (zajištění dýchacích cest, podpora dechu, oběhu) Zajištění žilního přístupu Léčba závažných symptomů intoxikace: - hypotenze, šok: korekce hypoxie (02, intubace, ventilace), objemová expanze (F1/1, Ri 500ml a 10 min), vazopresory (dopamin, noradrenalin), zahřátí - závažné arytmie: atropin, zevní stimulace x antiarytmika - porucha vědomí dle příčiny: (hypoglykémie, acidóza), naloxon (intoxikace opiáty), flumazenyl (intoxikace benzodiazepiny) - křeče: dle příčiny + diazepam (5-10mg i.v. max. 30mg), midazolam, fenytoin - agitace, psychóza: haloperidol (2-5mg i.m.,i.v. opak.), benzodiazepiny Dekontaminace toxické látky: - inhalační expozice: vynesení ze zamořeného prostoru + 02, event. bronchodilatancia, intubace, ventilace - kožní expozice: odstranění kontaminovaného oděvu, šperků, bot, omytí velkým množstvím vody (studená a 30min, olej. látky + mýdlo)

5 První pomoc při intoxikaci II. - GIT expozice: Výplach žaludku Indikace: většina p.o. intoxikací do 6h (do 12 24h opiáty, TCAD, salicyláty x do 4h etanol, paracetamol) pokud není kontraindikace Kontraindikace: korozivní látky (perforace), uhlovodíky (benzin, petrolej-lipoidní pneumonie), riziko aspirace (poruchy vědomí, reflexů až po intubaci) nebo poranění (nespolupráce, agitovanost, křeče), arytmie a oběhová nestabilita Provedení: žaludeční sonda, solný roztok (opak 250 ml až se vrací čirá tekutina), do poslední porce aktivní uhlí (1g na kg hmotnosti). Gastrointestinální dialýza: opakované podání aktivního uhlí (50-100g následně 15-20g každou hodinu) + eventuelní podání projímadla. KI podání aktivního uhlí: poruchy vědomí, či křeče s nebezpečím aspirace, ileus, poleptání GIT s rizikem perforace Navození zvracení Nutné plné vědomí, spíše přednemocniční fáze (doma ihned po požití) Ipekakuanhový sirup (děti)

6 Další léčba intoxikací Eliminace toxické látky z krve Fosírovaná diuréza, hemodialýza, hemoperfůze, plasmaferéza Podání antidota: N-acetylcystein x paracetamol, atropin x organofosfáty, kalcium x Ca blokátory etanol x metanol, ethylenglykol, flumazenyl x benzodiazepiny, naloxon x opiáty fyziostigmin x anticholinergní látky, Digitalis-Antidot x digoxin protamin sulfát x heparin, Kanavit x dikumaroly kyselina listová x metanol, methotrexat, trimetoprim, pyrimetamin pyridoxin x INH, cykloserin desferoxamin x Fe, Al, BAL x As, Hg, Au, Bi, Unithiol x Co, Cu, Fe, Mg, Se, Ur, Cr, EDTA x Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Mg, Ni, Se, Te, penicilamin x As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Zi,

7 Intoxikace léky I Intoxikace antidepresivy TCAD (imipramin, klomipramin, amitriptylin, dosulepin) kardiotoxicita, neurotoxicita, rychlé vstřebání z GIT a distribuce do tkání KO: přechodná hypertenze hypotenze, arytmie, porucha vědomí, křeče, delirium, hypertermie T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), Na-bikarbonát (arytmie, hypotenze, acidóza), fenytoin (arytmie, křeče), diazepam (křeče), fyziostigmin (anticholinergní efekt TCAD?), monitorace, nespecifická podpora oběhu, ventilace (UPV), hemoperfúze (reintoxikace z depot) SSRI (fluoxetin, fluoxamin, citalopram) mnohem nižší toxicita IMAO (moclobemid, selegilin, tranylcypromin) potravinová interakce (tyramin) KO viz TCAD dominuje agitovanost, hypertenze, tachykardie, hypertermie, křeče, mydriáza T: GIT dekontaminace, symptomatická léčba (neklidu, křečí, hypertemie, hypertenze Intoxikace lithiem: GIT (zvracení, průjmy) CNS (apatie, zmatenost, třes, křeče), polyurie, polydypipsie (nefrogenní DI, renální selhání), bradykardie, hypotenze, myxedém, hyperca, hyperglykémie, leukocytóza T: GIT dekontaminace (výplach + střevní laváž), hemodialýza

8 Intoxikace léky II Intoxikace benzodizepiny (diazepam, klonazepam, oxazepam, bromazepam, alprazolam, nitrazepam, flunitrazepam, midazolam) KO: útlum CNS (koma, útlum dýchání), hypotenze, interakce (alkohol) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), monitorace, nespecifická podpora oběhu, ventilace (UPV) specifické antidotum flumazenyl Intoxikace barbituráty (thiopental, primidon, fenobarbital, allobarbital) KO: útlum CNS (sopor - koma, mióza mydriáza), útlum dýchání, hypotenze, hypotermie, kožní léze (vezikuly, buly) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), monitorace, nespecifická podpora oběhu (volumová expanze + vazopresory), léčba hypotermie, hemodialýza a hemoperfůze Intoxikace fenothiaziny (thioridazin, chlorpromazin, flufenazin, perfenazin): KO: CNS příznaky sedace (x excitace), křeče, koma, dyskinéza, prodloužení QTc maligní arytmie, maligní neuroleptický sy (rabdomyolýza) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), neklid + křeče benzodiazepiny, fyziostigmin, MNS Dantrolen, mimotělní eliminace nebývají účinné.

9 Intoxikace léky III Intoxikace paracetamolem: KO: nauzea zvracení, hepatocelulární léze, selhání jater a ledvin, postižení myokardu, edém plic T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), specifické antidotum N-acetylcystein, hemoperfůze, komplexní léčba jaterního selhání (transplantace jater) Intoxikace teofylinem: KO: nauzea, zvracení, tachykardie, hypotenze, křeče, třes, neklid, hyperventilace, hypertermie, rabdomyolýza T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), hemoperfůze, monitorace, korekce vnitřního prostředí (hypok, hyperca, hyperglykémie, metabolická acidóza) nespecifická podpora oběhu (volumová expanze + opatrně vazopresory), léčba tachyarytmií (betablokátory, verapamil) křečí (benzodiazepiny) Intoxikace digoxinem: KO: mimosrdeční příznaky GIT (nausea, zvracení), CNS (poruchy vídění), srdeční příznaky arytmie (sinusová bradykardie, SA, či AV blokáda, síňová tachykardie s AV blokem, komorové arytmie, fibrilace komor) T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí), Digitalis antidot (pokud není k dispozici hemoperfůze s dialýzou), korekce vnitřního prostřední, léčba arytmií (fenytoin, MgSO4 x atropin, stimulace).

10 Intoxikace návykovými látkami I T: GIT dekontaminace (výplach + uhlí do 60min), etanol, hemodialýza Intoxikace etanolem: KO: 0,5-1,0%o euforická fáze, zpomalené reakce, ztráta koordinace, 1,0-2,5%o hypnotická fáze, + dysartrie, zhoršení zraku, ztráta čití 2,5-3,5%o narkotická fáze, + porucha vědomí 3,5-? %o asfyktická fáze, + hypoventilace, kóma T: GIT dekontaminace (do 90 min), nespecifická podpora oběhu ventilace, prevence hypoglykémie, hypotermie, hemodialýza Intoxikace metanolem: KO: nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, zmatenost, dysartrie, poruchy zraku, poruchy vědomí, křeče, koma, hypotenze, bradykardie, metabolická acidóza, selhání ledvin, rabdomyolýza T: GIT dekontaminace (výplach do 8h), etanol, ventilace (eliminace výdechem), korekce acidózy (NaHCO3), hemodialýza Intoxikace etylenglykolem: KO: nauzea, zvracení, zmatenost, dysartrie, za 12-24h - hypertenze, tachykardie, dušnost, edém plic, metabolická acidóza, za 24-72h - akutní selhání ledvin

11 Intoxikace návykovými látkami II T: GIT dekontaminace (p.o. výplach + uhlí), symptomatická léčba křečí, excitace (diazepam), arytmií, hypertermie. Intoxikace opiáty (heroin, morfin, kodein): KO: porucha vědomí kóma, hypoventilace, hypotenze, bradykardie (edém plic, aspirační bronchopneumonie, rabdomyloýza), mióza T: GIT dekontaminace (p.o. intoxikace výplach +uhlí), naloxon, nespecifická podpora oběhu a ventilace Intoxikace kokainem: KO: euforie, excitaxe, agitovanost, křeče, hypertenze, tachykardie, arytmie, IM, hypertermie, nauzea, zvracení, bolesti břicha, pozdní účinky - kóma, útlum dechu hypotenze, srdeční selhání. T: GIT dekontaminace (p.o. intoxikace - endoskopická či chirurgická intervance) symptomatická léčba křečí, excitace (diazepam), arytmií, srdečního selhání Intoxikace amfetaminy (metamfetamin pervitin, MDMA extáze): KO: euforie, excitaxe, agitovanost, křeče, hypertenze, tachykardie, arytmie, IM, tachypnoe, hypertermie, nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, rabdomyolýza, selhání ledvin, hypoosmolární sy edém mozku.

12 Intoxikace oxidem uhelnatým CO nedokonalé spalování - zemní plyn (karma, trouba,) tuhá paliva (požáry, nefunkční komíny), výfukové plyny (spalovací motory v garáži) COHb - posun disociační křivky O2 doleva, CO-myoglobin zhoršuje srdeční kontraktilitu, blokace mitochondriálních enzymů vč.p450 KO: 5% (lehčí kuřáci) - cefalea 5-10% cefalea, dušnost, hyperventilace, bledost. či cyanóza, 10-30% silná cefalea, předrážděnost, hyperreflexie, nauzea, zvracení, % + zmatenost, křeče,synkopa, zarudnutí (malinový jazyk) nad 50% koma, křeče, srdeční selhání - edém plic, smrt T: inhalace 100% 02 s UPV a PEEP, event. hyperbarická komora léčba edému mozku, křečí, srdečního selhání

13 Intoxikace houbami Typy otrav 1. Nepravé otravy: termolabilní toxiny jedlých hub (václavky, ryzce, čirůvky), alergie, deficit trehalázy, kontaminace (insekticidy, herbicidy), staré či zapařené houby (biogenní aminy), salmonelóza, psychogenní vlivy 2. Pravé otravy (termostabilní toxiny): Faloidní sy (amatoxiny) Mykoatropinový sy (kyselina ibotenová, muscimol, muskazon) Muskarinový sy (muskarin) Psilocybinový sy (psilocybin, psilocin) Gastroenteritický sy (neznámé toxiny) orelanin, koprin...

14 Intoxikace muchomůrkou zelenou Otrava faloidní (amanita phalloides): muchomůrka zelená (hlíznatá) 95%, muchomůrka jízlivá, (muchomůrka jarní, čepičatky, některé bedly) 1. Bezpříznakové období ( první latence 8-2h) 2. Gastroenteritický sy (časná fáze den, faloidin) kolikovité bolesti břicha, profůzní zvracení a průjmy dehydratace 3. Zdánlivé zlepšení ( druhá latence 3.-4.den, alfa-amanitin) ústup GIT potíží (vzestup Bi, ALT, pokles INR) 4. Hepatorenální sy (pozdní fáze 4.-7.den) progresivní ikterus, krvácivé projevy (DIC), jaterní encefalopatie koma + akutní selhání ledvin (prerenální + akutní tubulární nekróza), MOFS exitus (7.-12.den) 5. Rekonvalescence x trvalé následky (fibróza jater, chr. tubulopatie)

15 Léčba: 1. GIT dekontaminace (zvracení + výplach žaludku, opakovaně uhlí s laktulózou po 3-4h, opakovaně vysoké klysma) 2. Antidotní léčba:, silibilin i.v., penicilin G i.v, N-acetylcystein i.v. + hepatoprotektiva: kys. thioktová, silymarin, esenciální fosfolipidy 3. Sekundární eliminace z krve: hemoperfůze - je účinější než hemodialýza, maximální efekt v prvních 24h-48h (max 72h) hemodialýza: kombinovaná s HP, (samostatná v graviditě) plasmaferéza: akutní selhání jater? místo HP 4. Komplexní péče o vnitřní prostředí, léčba jaterního selhání, selhání ledvin,dic (LMWH, AT III) 5. Urgentní transplantace jater (King`s College Criteria) Celková úmrtnost neléčených 50-60% léčených 15%

16 Muskarinový typ vláknice, strmělky KO: krátká latence min, nauzea, průjem, miosa, pocení, slinění, stridor, dušnost, edém plic, bradykardie, hypotenze, křeče, poruchy vědomí. výplach žaludku, aktivní uhlí, projímadlo, atropin Mykoatropinový typ muchomůrka červená, tygrovaná KO: delší latence min, bolesti hlavy, excitace, opojení, halucinace, nauzea, zvracení, mydriáza, suchá kůže, sliznice, tachykardie, hypertenze. T: výplach žaludku, aktivní uhlí, projímadlo, fyziostigmin, diazepam.

17 Psylocybinový typ lysohlávky, kropenatce, vláknice KO: latence asi 30 min, halucinace, excitace, euforie, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, ataxie, mydriáza, křeče, deprese, agresivita, horečka, bolesti břicha. T:výplach žaludku?, aktivní uhlí, projímadlo, diazepam přikurtovat Gastroenterický typ hřib satan, závojenka olovová, ryzec hnědý, některé holubinky, čirůvky, kuřátka KO: latence 2-4 h, bolesti břicha, nauzea, zvracení, průjmy, dehydratace, T:výplach žaludku, aktivní, uhlí, projímadla, klysma, rehydratace.

18 Děkuji za pozornost

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH 3 OH)

ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL, DŘEVNÝ LÍH, CH 3 OH) Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha, tel. 224 91 92 93, 224 915 402 e-mail: tis@vfn.cz http://www.tis-cz.cz ODBORNÉ DOPORUČENÍ PRO INTOXIKACI - METANOL (METHANOL, METYLALKOHOL,

Více

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ. Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ. Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ Mannová J.H. Gimunová O. KARIM FN Brno LF MU Intoxikace Suicidiální Náhodné (děti) Kriminální Nenáhodné(experimentování s drogou) (experimentování s abortivy) Intoxikace v těhotenství

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Urgentní dovednosti v dětském lékařství. MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha

Urgentní dovednosti v dětském lékařství. MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha Urgentní dovednosti v dětském lékařství MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha Urgentní situace v pediatrii vyžaduje znalosti zkušenosti zručnost rychlost chladnokrevnost Dušnost = subjektivní pocit dechové

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více

Cíl lekce. Jedy a drogy. Toxikologie. Osnova přednášky. Závislost účinků na dávce. Paracelsus 2.5.2014. Po této lekci byste měli:

Cíl lekce. Jedy a drogy. Toxikologie. Osnova přednášky. Závislost účinků na dávce. Paracelsus 2.5.2014. Po této lekci byste měli: Jedy a drogy doc. Mgr. Jiří Drábek, PhD. Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc Cíl lekce Po této lekci byste měli: znát nejčastější

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra

Specifika léčby symptomů v PM. Terapeutický vztah čili vzájemná důvěra Některé symptomy paliativní péče Anorexie, nauzea, zvracení, kachexie, výživa u pokročile nemocných, výpotky v tělních dutinách Únava, úzkost, deprese a syndrom deliria v paliativní medicíně Singultus,

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více