HROBSKÉ LISTY KVĚTEN 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROBSKÉ LISTY KVĚTEN 2014"

Transkript

1 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Letošní slavnost Vítání jara je za námi. čast byla mnohem vyšší než v předešlých letech a tím chci poděkovat všem za příjemně strávený den, včetně zabijačkových hodů. V jarním období proběhl prořez stromů ve městě. Akci provedla certifikovaná firma, která se touto činností zabývá. V současně době již stromy opět obráží novou mladou zelení a budou opět krášlit naše město. Každoročně na jaře provádíme opravy silnic. když letošní zima nebyla příliš silná, výmoly se přesto objevily. V měsíci květnu dojde k jejich opravě. Výjimkou je hlavní průjezdná trasa městem (Mlýnská a Duchcovská ulice), kudy v současné době vede objížka. Objízdná trasa byla investorem opravy mostků v současné době provizorně opravena a o další opravě se bude jednat. Na jarní měsíce jsou plánovány také další opravy ve městě. Např. oprava chodníků, opravy plotů (Z, Hradcák, kontejnerové stání), oprava střechy márnice, výměna rámečků se sklem do kolumbárií na hřbitově, výměna 15 laviček ve městě, výměna oken základní školy v Komenského ulici, atd. V současné době prochází rekonstrukcí kanceláře městského úřadu v přízemí budovy. Do opravených místností se vrátí odbor místního hospodářství a nově pokladna s matrikou. V loňském roce jsem Vás informoval o vykoupení domu Horní čp. 45 investorem opravy přilehlého mostku. V současné době je dům odstraněn a sklepní prostory budou stavebně zabezpečeny. V jeho suterénu se nachází zavalený vstup do podzemí města. V budoucnosti by byla možnost toto obnovit a vybudovat vstup do podzemních štol, kde se dříve dobývaly nerostné rudy. Od května dojde k personální obměně městské policie. Budou zde dva noví strážníci. Telefonní čísla zůstávají v platnosti. Jako každoročně děkuji všem, kteří zdobí květinami své obydlí a okna. Je vždy příjemné se dívat na rozkvetlé město. Jan Zelenka, starosta XVI. ROČNÍK diční soutěž ský koláček, k dispozici bude mnoho stánků s občerstvením, lukostřelecká soutěž, atd. V provozu bude opět také druhá scéna u evangelického kostela s oblíbenou čajovnou či ukázkami automobilových veteránů. Na točně autobusů bude tradičně pouť. Zkrátka, celé naše město bude žít a bavit se celý víkend. Pro bližší informace sledujte naše webové stránky a plakátky, které budou v brzké době rozvěšeny po městě. Michael Holý, místostarosta Vítání jara V sobotu 29. března se v našem městě konal již 3. ročník akce s názvem Vítání jara. Jako obvykle se účastníci shromáždili před restaurací Koruna, kde již dopoledních hodin probíhaly vepřové hody. Z tohoto místa vyrazil následně průvod do města, tvořený muzikanty a následovaný dospělými, dětmi, maškarami i civily. Celé procesí uzavíral pásový tank jednoho ze sponzorů. Pochod se zastavoval na sousedských návštěvách, kde jeho účastníci ochutnávali připravené občerstvení a napili se také něčeho ostřejšího. K tomu všemu hrála hudba, občas někdo tančil a všichni dohromady se dobře bavili. V průběhu průvodu konečně dorazil i opožděný koňský povoz, takže zpět ke Koruně již hrající kapela dorazila na voze. V cíli se rozdávala černá zabíjačková polévka s pečivem a na děti čekaly v hospodě hranolky a limonáda. V průběhu následného maškarního reje v sále Koruny jsme vyhlásili nejlepší masky a jelikož počasí nám letos opravdu přálo nakonec jsme ještě na zahradě Koruny opékali buřty. Poděkování za zdárný průběh akce patří všem zúčastněným, zejména pak hudebníkům, koňákovi, hospodskému, řezníkům, ale také třeba i dohlížejícím městským strážníkům. A samozřejmě sponzorům v čele s Městem. Už se všichni těšíme napřesrok. Fotografie si můžete prohlédnout na RASTv. (mh) ské slavnosti 2014 Další ské slavnosti jsou za dveřmi. V pátek 20. června proběhne již tradiční rozcvička ve formě koncertu Jakuba Smolíka, který začíná v 19 hodin. Jako předkapela vystoupí Dědkové z Kentucky. Oficiální začátek slavností je v sobotu 21. června od 13 hodin. Těšit se můžeme na spoustu zábavy, soutěží, muziky (např. cimbálovka ale třeba i Kabát revival). Nemine nás již tra- Foto: Tereza Jarošová Město pořádá veřejnou sbírku na opravu evangelického kostela Vzkříšení. Číslo účtu pro zasílání příspěvků /0300

2 2 V Naši jubilanti KVÉTEN Tomsová Eva Vránová Božena Lienert Jaroslav Vaněk Gerhard Štiková Libuše Hinerová Fridlinda Křižanov 81 let 84 let 80 let 75 let 83 let 86 let Verneřice Verneřice 85 let 75 let 91 let 84 let 70 let 86 let 90 let 87 let 81 let 70 let 81 let ČERVEN Pechová Miluše Beerová Zděna Janoušek Václav Vrána Josef Čurdová Krista Tyrychterová Leny Vaňková Marie Krausová Štefanie Marková Pavlína Urban Karel Ksandrová Marta EN Vyvezení E-domku Ve středu a ve čtvrtek 9. a 10.dubna nám specializované firmy vyvezly E-domek na kontejnerovém stání u hřbitova. V E-domku jsme od našich spoluobčanů dosud nashromáždili 34 ks televizí, 10ks monitorů, 16 tiskáren, 27 ledniček a mrazáků, 2 pračky, 2 myčky, 4 sekačky, 6 vysavačů a dva velké pytle drobných elektrospotřebičů. Naše město za tyto spotřebiče dostane peníze, o výši platby Vás budeme informovat. Jak je vidět dobrá práce se podařila. Dál odevzdávejte vysloužilé spotřebiče a přístroje, jsou důležitým zdrojem druhotných surovin. Tím, že je nevyhodíte do běžného odpadu chráníte životní prostředí. Michael Holý ské střípky Kontejnery na použitý textil V dohledné době proběhne oprava Husovy ulice. Žádáme všechny majitele přilehlých domů, aby využili možnosti se nově napojit na vodovodní a kanalizační sítě. Ušetří si tím mnoho financí, neboť že následně město provede finální položení povrchu silnice. Předpokládaný termín opravy silnice je červen. Naše město podepsalo smlouvu o spolupráci s firmou Revenge a.s. Praha, která se zabývá řešením otázek, spojených s problematikou ochrany životního prostředí. Tato společnost provozuje kontejnery na separaci použitých oděvů ve více než 560 městech a obcích naší republiky. Nyní jsou v našem městě umístěny dva tyto bílé kontejnery (na točně autobusů a na kontejnerovém stání u hřbitova). Jsou označeny a popsány co do nich patří a jsou opatřeny bezpečnostním uzávěrem proti nenechavcům a zlodějům. Pořízení kontejnerů spolu s následným veškerým servisem spojeným s vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného materiálu zajišťuje společnost na vlastní náklady. Navíc naše město za každý tento kontejner jako odměnu obdrží každoročně 1200,- Kč. Do těchto kontejnerů vážení občané odkládejte Vaše nepotřebné oděvy, obuv a hračky. Vše samozřejmě v rámci možností čisté. Všechny tyto Vámi odevzdané oděvy, obuv a hračky budou po svezení do třídírny pečlivě rozděleny a dál předány neziskovým charitativním organizacím jako např. ADRA, středisko SOS, či CHARITA, nebo pro použití v textilním, automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu. Sběr do těchto kontejnerů se samozřejmě nedotkne našich tradičních sbírek pro Diakonii Broumov, které budeme realizovat dál. Michael Holý V parku evangelického kostela se nachází památník bitvy na Bílé hoře. O jeho stav se nikdo nikdy nestaral a památník byl tudíž velmi zchátralý. Rada města na svém jednání rozhodla o jeho opravě. V těchto dnech probíhá zednická část opravy. Po dokončení bude památník osazen novou pamětní deskou. Jak je již zmíněno ve Starostech starosty, dojde k výměně rámečku se sklem a držáčkem na svíčku v kolumbáriích na městském hřbitově. Předpokládaná výměna začne v červenci. O přesném způsobu opravy bude veřejnost informována v dalším vydání ských listů a také pomocí informačních plakátů na hřbitově. Zastupitelstvo města na svém posledním jednání schválilo záměr podat žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken v objektu II. stupně základní školy v Komenského ulici. Jedná se o další krok ke snížení energetické náročnosti městských objektů. Stejná akce již byla provedena na objektech mateřské školy a také I. stupně základní školy v Teplické ulici. Městská policie telefon Městská policie Košťany tel , Policie ČR Duchcov tel , Přejeme vám, abyste tato čísla museli používat co možná nejméně. INSTALATÉRSTVÍ topení - voda - plyn Telefon: Poděkování Děkuji městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání k mému životnímu jubileu. Bedřich Gunter VZPOMÍNKA Dne uplynul rok od úmrtí naší milované maminky, babičky a prababičky, paní Hildy Tölzerové z Křižanova. Nikdy na Tebe nezapomeneme a zůstaneš navždy s námi. S láskou dcera Hana s rodinou dcera Dagmar s rodinou Jednání ZM Příští pravidelné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve středu 25. června od hodin v zasedací místnosti MěÚ (na prodejnou Barvy-laky). Další vydání Příští ské listy vyjdou v týdnu od 23. června. Uzávěrka materiálů od externích příspěvatelů je v pátek 14. června. Městský úřad Úřední hodiny: PO + ST telefon a fax: Nové kontejnery na textil jistě nepřehlédnete. Foto: archív MěÚ tel. starosta tel. místostarosta

3 3 Rybářský kroužek V letošním školním roce byl opět zahájen kroužek mladých rybářů při ZŠ, vedený pod Českým rybářským svazem, místní organizací Duchcov. Letos se tak stalo pod vedením Tomáše Borovičky a Jiřího Fürsta ml. Všechny překvapil nebývalý zájem dětí, jichž se přihlásilo více než dvacet. V současné době máme 18 dětí, a protože se blíží čas, kdy si rozdáme povolenky a vyrazíme k vodě, můžeme předpokládat, že počet se již měnit nebude. V průběhu zimní teoretické výuky jsme zaznamenali další zájemce o příští sezónu, takže se o nové mladé rybáře nemusíme strachovat. My, jako vedoucí kroužku, jsme si dali za cíl, aby si naši mladí rybáři nejen osvojili rybolovnou techniku a věci s tím související, ale zaměřujeme se především na to, aby se děti naučili vztahu k přírodě a k lidem obecně. Je jasné, že k vodě se nechodí jen pro rybí maso. Příroda nabízí mnoho zážitků pro ty, kteří se umějí dívat a umí se chovat ke všemu živému. Chceme vytvořit partu kamarádů, kteří mají podobný zájem, nasměřovat mladé rybáře tak, aby později už sami dokázali rozpoznat, co je dobré pro přírodu a tím i pro lidi. V poslední době jsme u vody zaznamenali nebývalé množství odpadků. Bohužel je třeba konstatovat, že se na tom velkou měrou podílejí i rybáři. Naší snahou je, aby se mezi tyto tzv. rybáře" naši mladí kolegové nezařadili. Myslím, že se nám to zatím daří. Vyzkoušet si to můžeme na rybníku, který našim mladým rybářům svěřil Městský úřad. Jedná se rybník Hradcák, který nám zástupci města pomáhají zvelebit. Zde se děti opravdu aktivně zapojují do úklidu a údržby okolí. Kromě města, které nám hodně pomáhá, máme ještě domluveno s hospodářem místní organizace Duchcov, že by nám poskytli rybí obsádku. Takže Hradcák by se mohl stát naším malým Revírem, kde by se děti mohli naučit další dovednosti, které patří k rybaření. se v celkové konkurenci 46 soutěžících neztratili. Vzhledem k tomu, že máme poměrně malé děti, tak jsme vůbec nepředpokládali nějaké výraznější úspěchy. Naše očekávání však překonalo hned několik dětí. Vynikající byl pátý Tomáš Borovička ml., ale ani čtrnácté místo Járy Kocmana není k zahození. Ostatní se umístili těsně za ním. Je třeba si uvědomit, že skoro všichni byli na podobné soutěži vůbec poprvé a děti z ostatních kroužků byly mnohdy i o více než pět let starší. Můžeme tušit, že v příští sezoně budeme útočit i výše. Za tato krásná umístění čekala děti odměna v podobě cen (jak jinak než s rybářskou tématikou). Všichni byli spokojeni, ale na nás, vedoucí, čekala ještě jedna milá povinnost. A to předat klukům a holkám povolenky k rybolovu na letošní rok. A hned další pondělí se vyrazilo na ryby na náš" Hradcák. A ti nejšikovnější už zaznamenali první úlovky. Jen tak dál... Chtěli bychom velice poděkovat zástupcům Města a místní organizaci ČRS Duchcov za spolupráci a podporu při obnově, vyčištění a údržbě rybníku Hradcák pro naše malé rybáře. Tomáš Borovička a Jíří Fürst V posledních několika týdnech jsme se zaměřili na přípravu dětí na základní kolo soutěže Zlatá udice" v Duchcově. Součástí soutěže je jednak teoretická část, včetně poznávání živočichů, rostlin a ryb, ale také umění přesného nahazování na terč. Rybáři zde mají zúročit svojí přípravu z kroužku a tak jsme doufali, že se umístí co nejlépe a třeba si vybojují i nějakou pěknou cenu. Letošní ročník proběhl a my můžeme s radostí konstatovat, že našich jedenáct Rybaříků, kteří se zúčastnili, SIMPLY CLEVER VŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI již od Kč se ŠKODA Finance od ŠkoFINu od hodin v HROBU - před HASIČÁRNOU Jedeme za Vámi se šťavnatou akční nabídkou: ŠKODA Rapid Spaceback Fresh se ŠKODA Finance od ŠkoFINu již od Kč! Vůz s dynamickým designem, motorem 1,2 TSI/63 kw, klimatizací, rádiem Blues, předními mlhovkami, šesti airbagy a prodlouženou zárukou na pět let Vám rádi představíme od hodin v HROBU - před HASIČÁRNOU. Na setkání s Vámi se těší Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback: 3,8 5,8 l/100 km, g/km RapidSB_Fresh_II_white_210x148_pozva_5f023d7dd6ea4ffba1e41269c369f73e_indd 1 AUTO TEP servis s.r.o. Dubská Teplice Tel.: , /17/2014 1:15:47 AM

4 4 KV Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. Vynalézavost dealerů nezná meze, uvedla dále Kardianová, volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr. Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda. Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme. Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás dodavatele pitné vody na telefonním čísle , dodala Kardianová. (psz) 2 14 TIP: Centrální registr jízdních kol Již více než měsíc je v provozu nově založený centrální registr jízdních kol (CEREK). Byl vytvořen jako prevence proti krádežím jízdních kol, neboť jejich registrací se výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě identifikovat. V případě nálezu jízdního kola soukromou osobou, Policií ČR nebo Městskou policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele nalezeného.v České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000 jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených jízdních kol je však až 3x vyšší. Do registru své jízdní kolo zapíšete buď pomocí on-line registračního formuláře nebo u autorizovaných partnerů. Registrace je zpoplatněna víceméně symbolickou částkou, a sice 50,- Kč na pět let. Více informací získáte na internetových stránkách Městská policie Pepa Suchý závodí pod hrobskou vlajkou Pepa Suchý pokračuje v dalším úspěšném tažení sportovním světem boccie. V závodech na Slovensku skončil v konkurenci nejlepších českých a slovenských závodníků na skvělém 2. místě, když prohrál ve finále s nejlepším českým závodníkem posledních 4 let. Mimo jiné Pepa porazil nejlepšího několikanásobného mistra Slovenska a jejich 3. hráčku minulého roku. V polovině dubna se hrálo 1. kolo 1. ligy v integrované Boccie, což je týmová soutěž, která není omezena zdravotně. Hrají 3-6 členné týmy. My máme založený tým aři a po celkovém 1. místě v 2. lize v roce 2012, celkovém 1. místě v 1. lize v roce 2013, jsme skvěle zahájili i rok 2014 a vyhráli jsme po dramatických zápasech i v 1. kole 1. ligy v roce 2014 (hraje se na 3 kola). V základní skupině jsme porazili týmy z Brna 9:6, z Velkého Meziříči 8:1 a prohráli s druhým týmem Velkého Meziříči v dramatické bitvě 4:5. pak jsme v nádherném čtvrtfinálovém souboji porazili domácí tým z Nové Paky 4:3, v semifinále tým z Prahy 14:1 a ve finále opět tým z Velkého Meziříčí 8:2. A pak jsme mohli slavit i s skou vlajkou. Jozef Suchý, předseda OS PARENT PROJECT P.S. Nyní nás můžete podpořit i zasláním dárcovské SMS. Zašlete SMS ve tvaru DMS SVAL na číslo Cena DMS je 30,- Kč, naše organizace obdrží 28,50,- Kč. Děkujeme. ská internetová televize Městský úřad zřídil další informační kanál, pomocí kterého chce co nejvíce informovat občany o svých aktivitách i o dalším dění ve městě. Po tradičních ských listech a webových stránkách máme nyní vlastní internetovou televizi RasTV. Ta samozřejmě slouží k prezentování obrazových materiálů - fotografií a také krátkých videí. Již v současné době jsou zde ke shlédnutí první materiály a další budou postupně přibývat. Jak se na internetovou televizi dostanete? Možnosti jsou dvě. Na webových stránkách města je tlačítko, které vás přímo přesměruje. Nebo si do svého internetového prohlížeče můžete přímo zadat adresu internetové televize: Parent Project (Projekt rodičů) je nezisková organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker. Organizace byla založena v roce 1994 v USA a v ČR působí oficiálně od roku Poslání organizace Parent Project: Finanční podpora výzkumu svalových (muskulárních) dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života pacientů, podpora integrace Cena inzerce v HL celá strana ,- Kč 1/2 strany ,- Kč 1/4 strany ,- Kč V případě volby menšího formátu než A4 nebo formátu nepravidelného činí cena 1,82 Kč za cm2 inzertní plochy. Inzerát není možné umístit na titulní stranu novin. Ceny jsou včetně DPH.

5 5 Otvírání studánky Každoročně 22. dubna slaví svůj svátek naše planeta, je Den Země. Letos tento datum prošel ve sdělovacích prostředcích takřka bez povšimnutí. Naše škola však tento svátek slaví a školní družina uspořádala již podruhé obnovenou, prastarou tradici Otvírání studánek. Ve 14 hodin vyšel od budovy ŠD průvod, vedený studánkovými vílami. Kromě dětí ze školní družiny se akce zúčastnila i skupina žáků II. stupně pod vedením učitelek Aleny Fleischerové a Ilony Prášilové. Starší žáci pomohli zejména s vyčištěním studánky a cesty jejího pramene. Studánkové víly po krátkém pěveckém vystoupení symbolicky odemkly studánku speciálním klíčem. Stala se však zřejmě malá chybička. Kromě studánky odemkly víly omylem i dešťové mraky, takže všichni účastníci akce okusili pravý jarní deštík. Naštěstí bylo teplé počasí, takže jsme pár kapek vody zvládli. Marie Szirotná, vychovatelka ŠD Autodoprava Karel Hofmann Telefon: Naše služby: - přistavení hákového kontejneru - odvoz stavebních odpadů (sutě, eternity atd.) - dovoz písků, štěrků a ostatních stavebních materiálů - přeprava stavebních strojů do 6 tun - přeprava paletového zboží - dále v areálu odchovny selat Háj zahájen prodej písků, štěrků, kačírků - prodej solitérních kamenů - doprava prodávaných materiálů Otevírací doba: Oznámení DOVOLENÁ MUDr. Myšáková: pátek - zástup Dr.Králová Duchcov 8-12h pátek - ordinace jen v Duchcově dopoledne pátek - přítomna pouze sestra 12-14h, ordinace v Duchcově 9,30-11,30h všední dny Sobota 7:00 10:00, 13:00-17:00. 8:00 12:30 Možnost dohody na mob. telefonu do hodin.

6 6 Vinotéka 1 Osek Jak jsme žili... Upozornujeme své čtenáře na akce, pořádané v měsíci československo-sovětského přátelství v ě a Nových Verneřicích Kde nás najdete: Náborový den (členství v SČSP, LKR, tisk) kvalitní lahvová vína Tyršova 522, Osek doplňky k vínu tel Hvězdicová štafeta do Duchcova - sraz u MNV ve hod. příznivé ceny Co nabízíme: kvalitní stáčená sudová vína vedle České spořítelny POZOR - změna otevírací doby! (PO-PÁ 11-17, SO 9-11) Nabízíme: - stáčená vína (5 druhů červených a 6 druhů bílých) - lahvová vína - dárkové krabičky - mošty (jablečný s vlákninou, jablečný filtrovaný, švestkový, hruškový s vlákninou, višňový, černý rybíz, vinný mošt. - medovinu Divadelní představení pro občany německé národnosti - OB, 19 hodin Přednáška Velké stavby komunismu. Kulturní dům hodin, přednáší prof. Machata Velká přehlídka odívání, spojená s taneční zábavou - pořád Výbor žen v Rudém domě od 20 hodin, hraje Severák Výstava sovětských knih - LK s. Obrhel-Sokolovna v 19 hodin Sčipačevova poezie /beseda/ ČSM - začátek v 19 hodin v Kulturním domě Přednáška Vedoucí úloha SSSR v mírovém využití atomové energie. - Sokolovna v 19 hodin Přednáška Mičurin a jeho šlechtitelské methody Kulturní dům v 19 hodin. (Zpravodaj MNV, 4. číslo, listopad 1955) Lidové pranostiky KVĚTEN Sníh v máji - hodně trávy. Májová vlažička - poroste travička, májový deštíček - v stodole chlebíček. Na mokrý květen přichází suchý červen. Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. Suchý květen, mokrý červen. Když se v máji blýská, sedlák si výská. Deštivý květen, žíznivý říjen. V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. ČERVEN Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí. Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. Červen červný jak růže květ. NÁPOJKA HROB Střelná u Košťan, telefonický kontakt Nově nabízíme: Otevírací doba: speciální víkendové menu hotová jídla každý všední den speciální piva PO-ČT hodin, PÁ-SO NE hodin Informce pravidelně aktualizovány na: Akce KVĚTEN - do vyprodání zásob Coca-Cola 2 l pivo Bráník desítka 0,5 l sklo pivo Březňák desítka 0,5 l sklo pivo Březňák 1,5 l PET minerálky Poděbradka 1,5 l moravské víno Müller Thurgau 1l 30,00 Kč 7,90 Kč 7,90 Kč 25,90 Kč 14,50 Kč 62,00 Kč Dobrou chuť a Na zdraví! přeje Vaše Nápojka!!! Informační zpravodaj vydává Městský úřad, U Radnice 234, Evidováno pod značkou: MK ČR E Šéfredaktor: Pavel Szirotný Digitální sazba pomocí Adobe InDesign CS6. Tiskne: Tiskárna Marhoul, Duchcov. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevrací. Redakce se vyhrazuje právo na redakční úpravu, případně zkrácení příspěvků od externích přispěvatelů. Náklad: 500 ks. Rozšiřováno zdarma.

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

HROBSKÉ LISTY ZÁŘÍ 2014

HROBSKÉ LISTY ZÁŘÍ 2014 zpravodaj Městského úřadu Hrob ZÁŘÍ 2014 ZDARMA Starosti starosty Tento článek nebude jako každý jiný, který jsem psal do našich Hrobských listů - co je nového, co se udělá, co se udělalo či plánuje. Vše

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna D l h ro B hda n h p h s 16. ě n účas e e í lá i ý žs. F r Pe K b n p n 16. ě n z ít nos b i e bč r so. J n N p u h

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZMĚNILA SE MÍSTA ZASTÁVEK Jílovská KVĚTEN 2014 Číslo 5 Ročník XXIII Vyšlo dne: 16. 5. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Od nového měsíce pro cestující, kteří jezdí autobusem do Jílového a do Bynova, nastaly změny.

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY

ročník XX. říjen 2013 LUHAČOVICKÉ NOVINY ročník XX. říjen 2013 www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Rekord domu dětí Jawisté v Luhačovicích Výstavba domova pro seniory Rozkvetlé údolí 50. výročí souboru Malé Zálesí Radost ze zpěvu a tance nepokazilo

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více