Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh Praha 2 telefn: telefn/fax: bankvní spjení: /0300 IČ: DIČ: CZ

2 Obsah Úvdní slv Kd jsme Činnst v rce 2007 Finanční zpráva za rk 2007 Pděkvání Úvdní slv Vážení přátelé, v rce 2007 jsme v Aperiu realizvali nejvíce prjektů za dbu naší existence. Tým prjektvých manažerek se věnval prjektům gendervých auditů ve firmách, vzdělávání lektrů přípravy na rdičvství a zlepšení služeb pr rdiče v reginu Vysčina. Dále jsme se věnvaly tak jak v minulých letech pskytvání infrmací veřejnsti prvzvaly elektrnicku pradnu pr rdiče, přádaly kurzy pr veřejnst, vydávaly časpis Aperi a aktualizvaly webvé stránky s Průvdcem prdnicemi. Za velký úspěch pvažujeme, že se nám pdařil rzšířit pvědmí veřejnsti našich službách, cž se prjevil výrazným zvýšením pčtu uživatelů našich služeb, zejména webvé právní pradny a kurzů přípravy na rdičvství. Zárveň se nám dařil získávat d klientů cennu zpětnu vazbu, bez níž by nebyl mžné vylepšvat úrveň a kvalitu našich služeb. Ráda bych pděkvala všem dnrům, ať už institucím, firmám či jedntlivcům za stáletrvající pdpru a zájem naši činnst a také rdičům, kteří s námi aktivně splupracují. Bez tét zpětné vazby by naše činnst ztratila smysl. Anna Sumarvá, předsedkyně Rady sdružení Praha,

3 Kd jsme Občanské sdružení Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství je neziskvá nevládní rganizace. Samstatnu činnst začala vyvíjet v březnu 2001, kdy se vzhledem k narůstajícím aktivitám samstatnila d prgramu Zdravé rdičvství fungujícíh d rku 1999 v rámci prgramu Muži a ženy z aspektu gender pd Nadací OSF Praha. V pčáteční fázi byl cílem sdružení prpagvat přirzený prd a s ním suvisející zdravtnické refrmy v prdnictví České republiky a infrmvat rdiče mžnsti svbdné vlby klnstí prdu. V říjnu 2002 sdružení přefrmulval své pslání a své půsbení rzšířil další blast rvné příležitsti sb pečujících rdinu a děti a pstavení těcht sb ve splečnsti. Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Ve své činnsti se Aperi zaměřuje na dvě hlavní tematické blasti: práva žen suvisející s jejich reprdukční rlí, a t zejména práv rzhdvat způsbu vedení prdu a pskytvateli zdravtnických služeb v průběhu prdu. V tét blasti je naším cílem pdprvat aktivní a infrmvanu účast žen v systému zdravtní péče v průběhu těhtenství, při prdu a v raném věku dítěte; psilvat vědmí spluzdpvědnsti za vlastní živt a živt dětí; zvyšvat úrveň právníh vědmí žen v blasti reprdukčníh zdraví, zdůrazňvat a hájit práva příjemců zdravtní péče; pdněcvat a pdílet se na rzšiřvání nabídky kvalitních zdravtních a sciálních služeb v průběhu těhtenství, při prdu a rané péči dítě včetně jejich legislativníh zaštítění; prsazvat legislativní změny veducí k psílení lidských práv a svbd v dané blasti. pstavení rdičů ve splečnsti, zejména rvné zacházení se ženami a muži v rdině a na pracvním trhu a větší flexibilita mdelů slaďvání péče děti a výknu zaměstnání. V tét blasti je naším cílem: identifikvat, ppisvat a zviditelňvat existující prblémy a ptřeby v blasti rdičvství a skutečné ptřeby rdičů; pdprvat vytváření pracvních příležitstí pr sby pečující děti a rzšíření spektra služeb spjených s péčí rdinu; napmáhat k rvncennému zapjení bu rdičů d péče děti a rdinu a ke zlepšení pdmínek pr udržení kntaktu rdičů s jejich pracvní dráhu; prsazvat legislativní změny veducí k psílení práv sb pečujících děti; na celsplečenské úrvni zlepšit cenění prací suvisejících s péčí děti a výchvu a zvýšit všebecné pvědmí prblémech existujících v dané blasti. 3

4 K naplnění těcht cílů Aperi iniciuje neb prvádí dbrné analýzy a výzkumy; přádá vzdělávací kurzy, diskusní setkání, knference pr dbrnu i širku veřejnst; vydává vlastní časpis a dbrnu literaturu, pdpruje překlady dbrných publikací, zveřejňuje infrmace v médiích; pskytuje knzultační a pradenské služby a infrmace; kmunikuje se státní správu na celstátní i reginální úrvni, připmínkuje nvé legislativní návrhy; navazuje kntakty s iniciativami a institucemi s bdbnými cíli v ČR i v zahraničí. Rada sdružení Rada sdružení byla v rce 2007 výknným a řídícím rgánem Aperi. Na její činnsti se aktivně pdíleli: Anna Sumarvá předsedkyně Rady Štěpán Suchchleb tajemník Rady Zuzana Ježkvá Pavla Dbešvá Lukáš Dstal Adam Navrátil Markéta Tichá Zaměstnanci a splupracvníci sdružení Aperi V rce 2007 se na činnsti sdružení pdíleli: Olga Gajićvá výknná ředitelka Táňa Chudáčkvá zástupkyně ředitelky, krdinátrka prjektu EQUAL zaměřenéh na prsazvání rvnsti žen a mužů ve firmách Lucie Suchchlebvá Ryntvá krdinátrka prjektu EQUAL, splupracvala na vydání knihy Prdní příběhy, gendervá auditrka Halka Jaklvá krdinátrka prjektu Pradna pr rdiče, krdinátrka prjektu EQUAL/MOPPS Rmana Sukupvá administrace Pradny pr rdiče Tereza Pdhrská krdinátrka prjektu EQUAL/MOPPS Renata Jaškvá účetní Dana Křížkvá mzdvá účetní Štěpánka Matúškvá šéfredaktrka časpisu Aperi Marcela Šubrvá veducí kanceláře (d 3/2007), distribuce časpisu Aperi Manuela Wržynvá veducí kanceláře (3 8/2007), lektrka kurzů předprdní přípravy 4

5 Alice Čížkvá veducí kanceláře d 9/2007 Jitka Drábkvá krdinátrka prjektu Fntanela d 5/2007 Bhumila Ranglvá krdinátrka prjektu Fntanela d 5/2007 Věra Lančvá, Daniela Bergmannvá účetní prjektu Fntanela Zuzana Kvaříkvá prjekt Fntanela Ivana Königsmarkvá prjekt Fntanela Věra Nvákvá prjekt Fntanela Vlasta Jiráskvá prjekt Fntanela Daniela Šrubkvá prjekt Fntanela Ilna Mrzílkvá Susvá prjekt Fntanela Eliška Kdyšvá prjekt Fntanela Magda Černá prjekt Fntanela Katarína Zatvičvá prjekt Fntanela Tamara Markvá prjekt Fntanela Barbra Brákvá prjekt Fntanela Zrka Vymazalvá prjekt Fntanela Dagmar Suchá prjekt Fntanela Olga Riedlvá prjekt Fntanela Jarmila Kvaříkvá prjekt Fntanela Irena Pkrná prjekt Fntanela Míla Kramná prjekt Fntanela Klára Brůvkvá prjekt Fntanela Hana Škubalvá prjekt Fntanela Simna Hskvcvá prjekt Fntanela Alice Chamrádvá prjekt Fntanela Marie Vnučkvá prjekt Fntanela Vlasta Jiráskvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Jitka Čejkvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Ivana Königsmarkvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Marie Vnučkvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Kateřina Dratvvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Olga Riedlvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Manuela Wržynvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Petra Malá dula ČAD, individuální příprava k prdu Jana Dvřákvá lektrka kurzů přípravy na rdičvství Kateřina Machvcvá dbrná pradkyně v blasti gendervých auditů a lektrka auditrskéh kurzu Petr Vrzáček dbrný pradce v blasti gendervých auditů a lektr auditrskéh kurzu Tmáš Bitrich dbrný pradce v blasti gendervých auditů, lektr auditrskéh kurzu, gendervý auditr Marek Šedivý lektr auditrskéh kurzu Olga Medlíkvá lektrka auditrskéh kurzu Martin Jára dbrný psychlgický pradce auditrskéh kurzu 5

6 Helena Kunstvá gendervá auditrka Radka Janebvá gendervá auditrka Eduard Entler gendervý auditr Jarslava Mildrfvá gendervá auditrka Tereza Hendlvá gendervá auditrka Petra Zářecká gendervá auditrka Jana Dvřáčkvá gendervá auditrka Juraj Grň gendervý auditr Kateřina Zábrdská gendervá auditrka Olga Kubečkvá gendervá auditrka Kamila Murphy gendervá auditrka Klára Czlvá gendervá auditrka Kristýna Ciprvá gendervá auditrka Lucie Sinanvičvá gendervá auditrka Martina Hajná gendervá auditrka Petra Kubálkvá gendervá auditrka Na prdukci časpisu se d 4/2007 pdíleli Štěpánka Matúškvá šéfredaktrka časpisu Aperi Martin Jára redaktr Lucie Suchchlebvá Ryntvá redaktrka Vlasta Jiráskvá redaktrka Renata Knpíkvá, Naděžda Kaňkvá, Lenka Černá, Bhumila Ranglvá manažerky inzerce Sňa Čapkvá krektrka Juraj Príkpa grafik časpisu Jitka Hejtmanvá, Tilen Vait, David Kumermann (Studi Phtn) ftgrafvé Václav Šneberger dbrný pradce, prjekt Mderní táta Martin Jára dbrný pradce, prjekt Mderní táta Michal Vybíral dbrný pradce, prjekt Mderní táta Dana Teskvá aktualizace Průvdce prdnicemi ČR Jana Hartmanvá dbrný pradce v prjektu EQUAL/MOPPS Jsef Petr webmaster Jana Seemanvá právní pradkyně webu Aperi/pradna, bržura Nebjujte s úřady, lektrka Kurzu právníh minima pr rdiče Petra Kuntšvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Lucie Lubasvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Jana Klučkvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Helena Šmerákvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Jitka Kciánvá právní pradkyně webu Aperi/pradna, dbrný pradce v prjektu Equal Barbra Kcmanvá právní pradkyně webu Aperi/pradna 6

7 Tereza Patčkvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Milada Rejzkvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Kateřina Štěpánkvá právní pradkyně webu Aperi/pradna Petr Šimek právní pradce webu Aperi/pradna Kateřina Vítvá právní pradce webu Aperi/pradna Jarslava Zelená právní pradce webu Aperi/pradna Alžběta Indrvá dbrná pradkyně webu Aperi/pradna Kamila Kandlíkvá dbrná pradkyně webu Aperi/pradna Zuzana Faltusvá dbrná pradkyně webu Aperi/pradna Tmáš Nvtný dbrná pradkyně webu Aperi/pradna Daniela Šrubkvá dbrná pradkyně webu Aperi/pradna Vratislav Blažek webmaster Tmáš Weishaupt webmaster Otakar Lukaštík technická výpmc Eva Jaškvá administrativní výpmc Sdružení Aperi je členem následujících asciací: AIMS The Assciatin fr Imprvement in the Maternity Services, Velká Británie (Splečnst pr zlepšení služeb v blasti mateřství, Asciace pr rvné příležitsti mužů a žen ENCA Eurpean Netwrk f Childbirth Assciatins (Evrpská síť sdružení pr prd) ANNO Asciace nestátních neziskvých rganizací (www.asciacenn.cz) a splupracuje se spřízněnými rganizacemi: A centrum (www.materstvi.cz) ANIMA ČR AOP Asciace bčanských praden (www.bcanske-pradny.cz) Birthing the Future, USA (www.birthingthefuture.cm) CIMS The Calitin fr Imprving Maternity Services, USA (www.mtherfriendly.rg) ČAD Česká asciace dul (www.duly.cz) ČHV Český helsinský výbr ČKPA Česká knfederace prdních asistentek ČSŽ Český svaz žen (www.csz.cz) ČŽL Česká ženská lbby Eurprfis Cender centrum FHS Brn Gender Studies,.p.s. (www.feminismus.cz) GfG Německá splečnst pr přípravu k prdu (www.gfg-bv.de) HAM Hnutí za aktivní mateřství (www.iham.cz) Infrmační centrum sciální pmci Kntakt (www.mcssp.cz) Laktační liga (www.kjeni.cz) 7

8 Liga lidských práv (www.llp.cz) LOM Liga tevřených mužů (www.ilm.cz) Nadace Rdzić p ludzku, Plsk (www.rdzicpludzku.pl) Nárdní centrum pr rdinu (www.rdiny.cz) Nra (www.gendernra.cz) Otevřená splečnst.p.s. Pradna pr bčanství Prdnice Vrchlabí (www.nemcnice.vrchlabi.cz) Prdní dům U čápa (www.rdina.cz/cap) prfem (www.prfem.cz) Sdružení brany sptřebitelů (www.ss.cz) Síť mateřských center ČR (www.materskacentra.cz) Scilgický ústav AV (www.sc.cas.cz, Smart Press, s.r.. UNIPA Unie prdních asistentek (www.unipa.cz) Variace Zájmvé sdružení Tulcův dvůr 8

9 Činnst v rce 2007 Prdnictví Elektrnická verze Průvdce prdnicemi byla p celý rk průběžně aktualizvána. Návštěvnst webvé stránky Aperia byla zejména díky Průvdci prdnicemi v rce 2007 průměrně návštěv (visits) měsíčně. V lednu 2007 prběhl slavnstí křest knihy Prdní příběhy s pdtitulem Rdíme se jednu, která vyšla před Váncemi Knihu pkřtili Dan Bárta a jeh žena. Lucie Suchchlebvá Ryntvá a Daniela Šrubkvá představily knihu Prdní příběhy na wrkshpu jarníh veletrhu Bistyl (březen 2007, Praha). Olga Gajićvá prezentvala knihu Prdní příběhy účastníkům a účastnicím mezinárdní knference Nrmální prd (květen 2007, Praha). V červnu byl uknčen piltní běh kurzu pr lektry přípravy na rdičvství, certifikát na jeden rk získal jedenáct abslventek. V rce 2008 je naplánván dplňkvý vzdělávací kurz, p jehž abslvvání získají lektrky prdlužení certifikátu. V říjnu a listpadu 2007 prbíhala kmunikace s MZ ČR sprném dpručeném standardu vybavení prdnickéh pracviště a vedení prdu. Stanvisk Aperia, ČAD, HAM a UNIPA a splečný dpis shrnující nejpalčivější prblémy českéh prdnictví byl v listpadu předán mluvčímu MZ ČR, který přislíbil na tt téma schůzku u kulatéh stlu (jež se však neuskutečnila). Prjekt Fntanela kurzy a vzdělávání lektrů, knzultantů a pradců v blasti mateřství a rdičvství Financván z ESF a státníh rzpčtu ČR Cílem prjektu, který začal v rce 2005 a sknčil v září 2007, byl vyřešení nesystematickéh vzdělávání lektrů v blasti mateřství a rdičvství. K tmu dšl prstřednictvím vytvření ucelené metdiky kurzů pr lektry přípravy na rdičvství, lektrek aktivní a vědmé přípravy na mateřství a rdičvství, prdních asistentek v primární péči a dále pak psílení vzdělávání dul a laktačních pradců. Partnery v prjektu byly A-Centrum. s., ČAD Česká asciace dul. s. a Laktační liga. s. Dále byly piltně dzkušeny čtyři druhy kurzů, které úspěšně abslvval celkem 79 sb. - Kurz tutrů šklitelů kurzů předprdní přípravy - Kurz lektrů předprdní přípravy - Kurz prdní asistentka v primární péči - Kurz lektrů aktivní a vědmé přípravy na mateřství a rdičvství Výstupem prjektu je také příručka Právní minimum před prdem, při a p prdu. Tent text se věnuje právům rdiček a suvisející prblematice prfese dul, a dále se zabývá právními předpisy bru prdní asistentky. Díky prjektu se primárně zvýšil vzdělání lektrek kurzů v blasti mateřství a rdičvství a jejich pstavení na trhu práce. Také se zlepšila kvalita, nabídka 9

10 a dstupnst kurzů pr ženy v bdbí těhtenství a prdu. Lektrky kurzů a následně jejich klientky psílily významně své právní pvědmí (mateřství, rdičvství, sciální dávky, práva pacienta, apd.) v blasti prdnictví, které je v ČR výrazně hmgenní zejména v řídících pzicích prdnických zařízení. Prjekt Prlmit vlny zrvnprávnění mužů a žen na trhu práce Financván z ESF a státníh rzpčtu ČR Od rku 2005 je Aperi zapjen d rzvjvéh partnerství Kalice Prequality Iniciativy Equal II, která realizvala prjekt zaměřený na zavádění systémvých patření veducích k dburávání steretypů a k dstranění nervnsti žen a mužů na trhu práce. Jedntliví kaliční partneři se zaměřili na různé fáze pracvníh prcesu. Aperi půsbil v rámci pracvníh prgramu zaměstnavatelé, jehž cílem byl navrhnut a piltně dzkušet metdiku gendervéh auditu tj. psuzení pužívaných pstupů z hlediska rvnéh zacházení s muži a ženami v zaměstnavatelských subjektech. V březnu a dubnu rku 2007 Aperi zrganizval kurz pr gendervé auditrky a auditry, který připravil 18 účastnic a účastníků k prvádění gendervých auditů v rganizacích ČR. Zárveň Aperi dknčil piltní metdiku gendervéh auditu ve firmách, první svéh druhu v ČR. V průběhu rku 2007 Aperi realizval gendervý audit v těcht rganizacích: IKEA Praha, Grandhtel Pupp Karlvy Vary, Status stavební Humplec, Prstr Pr Hradec Králvé, Plná Číše Děčín. Gendervý audit v IKEA Brn byl zahájen na knci rku 2007 a dknčen na začátku rku Ve všech rganizacích byla prvedena analýza dkumentů, prběhly individuální rzhvry s veducími pracvníky a pracvnicemi a diskusní skupiny se zaměstnanými. P zpracvání výstupů byla zúčastněným rganizacím předána závěrečná zpráva bsahující návrh knkrétních patření, která přinesu zlepšení v blasti rvnéh pstavení žen a mužů na daném pracvišti. V některých rganizacích se uskutečnila závěrečná prezentace auditu pr vedení firmy, spjená se šklením. Na základě zkušenstí byla prvedena úprava metdiky gendervéh auditu ve firmách. V říjnu 2007 prezentvali krdinátrky prjektu Táňa Chudáčkvá, Lucie Ryntvá a auditr Tmáš Bitrich zkušensti z piltníh prjektu gendervéh auditu firem na mezinárdní knferenci Kalice Prequality v Praze ( Prsazvání rvných příležitstí žen a mužů v plitice a na trhu práce: Dbré praxe z pěti evrpských zemí ). Zkušensti z auditu v Gradhtelu Pupp Karlvy Vary byly účastnicím a účastníkům knference představeny krdinátrkami prjektu a HR manažerku Puppu přím v karlvarském htelu. V závěru rku 2007 Aperi rvněž navrhl vytvření sebeevaluačníh nástrje pr firmy (n-line Test rvných příležitstí), který byl dknčen na jaře 2008 a umístěn k bezplatnému využívání na adrese Byly zde 10

11 zveřejněny také zkušensti zaměstnavatelských subjektů s gendervým auditem, včetně přínsů a dpadů pr jejich praxi. Prjekt Mdelvý prgram pdpry slaďvání prfesníh a rdinnéh živta kraj Vysčina MOPPS Aperi participuje d srpna 2005 jak partner v prjektu Equal. Prjekt je financván Evrpským sciálním fndem a českým státním rzpčtem a ptrvá až d léta Úklem Aperia v rámci prjektu je zlepšit institucinální služby péče děti pr zaměstnané rdiče a usnadnit jim tak sklubení něklika živtních rlí. Prjekt prbíhá v ČR v kraji Vysčina. Aperi nejdříve zmapval v sučasné dbě existující služby péče děti c se týče nabídky, rganizace a legislativníh prstředí. Ukázal se, že nabídka služeb v mnha místech nepkrývá pptávku a sučasná rganizace mnhdy nevyhvuje ptřebám rdičů ani pžadavkům zaměstnavatelů. Pté byly zmapvány a ppsány vybrané invativní služby zavedené v některých zemích EU. V návaznsti na t byl zadán a agenturu DEMA prveden v kraji Vysčina rzsáhlý scilgický průzkum, v němž rdiče prjevvali své ptřeby a přání hledně služeb péče děti. Ze dvanácti zahraničních služeb si nejvíce rdičů vybral tzv. celdenní družinu". Tat služba funguje v Německu a Rakusku a d jisté míry i v ČR (šklní družiny a kluby). V nabídce má však rzšířené a kvalitnější služby, než nabízí většina našich institucí. Její hlavní přednstí je kmplexnst, zahrnující kvalitní péči děti, jejich výchvu a vzdělávání. T vše se děje v návaznsti na aktuální ptřeby především pracujících rdičů s dětmi a ve splupráci s nimi. Díky ní mhu rdiče pracvat na plný úvazek, bez starsti dítě v dbě p sknčení šklníh vyučvání. Aperi v rámci prjektu zapčal s prpagací a medializací vybrané služby na seminářích, wrkshpech, v médiích a na webvých stránkách. V rce 2007 byly vytvřeny následující výstupy, které jsu přístupné mj. na webvých stránkách Aperia: manuál s infrmacemi pr zavádění vybrané služby infrmační letáky pr příjemce služeb V rámci prjektu se Aperi zúčastnil na přípravě, rganizaci a vyhlášení výsledků sutěže Pdnik pdprující rdinu. Časpis Aperi V rce 2007 se změnil časpis na dvuměsíčník, a vyšl celkem pět čísel: 1. Krása, 2. Dmv, 3. Muži v rdině, 4. Peníze a my, 5. Léčení a uzdravení. Pstupně byla rzšiřvána distribuční síť p prdejnách zdravé výživy, centrech zdravéh živtníh stylu apd. Časpis se také uvedl na něklika veletrzích např. Bistyl, Tulcův dvůr aj. 11

12 V rce 2007 se významně zvýšil pčet předplatitelů na 800. Od čísla 3/2007 se vydavatelem časpisu stal Aperi s.r.. Prjekt Mderní táta (M.T.) Financván MPSV a z vlastních zdrjů. Prjekt s názvem Mderní táta (dále M.T.) byl jedním z prvních prjektů v ČR, který se specificky zaměřil na muže-tce. Jeh cílem zaplnění mezery v individuální, kmunitní i institucinální pdpře tcvství. Prjekt měl tři dluhdbé cíle: 1) změnit steretypní přístup k tcům ve splečnsti becně a specificky v sciální plitice a šklství 2) pdpřit mdel rdinnéh sužití, v němž mají ženy a muži rvné pstavení 3) rzšířit spektrum mžnstí slaďvání rdinnéh a pracvníh živta. Cílů byl dsahván prstřednictvím něklika typů aktivit. Přímu prací s muži/tci frmu pradenství sbníh i distančníh včetně wrkshpů; výzkumem na téma aktivizace tců při vzdělávání dětí ve šklkách (tzv. Chlapi, d šklky!), ale i medializací prjektu tj. publikváním výstupů a příkladů dbré praxe (ČT, Český rzhlas, Mladá frnta dnes, Lidvé Nviny, Psychlgie Dnes, Učitelské listy). V červnu 2007 se knal Táta fest malý festival pr tce a jejich přátele. Akce byla zrealizvána v Praze jak alternativní Den tců, a t za velké pzrnsti a pdpry médií. V rámci prjektu prběhl wrkshp ve šklách na téma Jakéh tátu mám a jakéh chci, jehž zjištění byla publikvána na knferenci Aktivní tcvství. Je skvělé být tátu! v Brně v dubnu V říjnu 2007 byla vyhlášena literární sutěž Píšu Ti, tati. Vítězvé své práce veřejně přečetli na besídce LOMu 2. prsince 2007 v Salmvské kavárně v Praze. Práce vzbudily velký hlas nejen u publika, ale také u rdičů dětí, kteří se vyhlášení zúčastnili. V plném znění byly zveřejněny v časpise Aperi a na webvém prtálu Ligy tevřených mužů Dále byly v říjnu až prsinci 2007 uspřádány Fcus grups s pedaggickými pracvníky/pracvnicemi na téma Aktivizace tců ve výchvě. Zpětná vazba na všechny služby byla velmi pzitivní. Reflektvala zejména skutečnst, že žádný pdbný prjekt/žádné pdbné služby zatím v ČR nebyl/y realizván/y. Pradna a infrmační servis pr rdiče Financván ze státní dtace MPSV v blasti pdpry rdiny pr rk 2007, z grantu Nadace rzvje bčanské splečnsti a z darvacích SMS prstřednictvím Fóra dárců. Cílem pradny Aperi je pskytvat sučasným i buducím rdičům infrmace a pradenské služby, které pmáhají lépe využívat stávající záknné mžnsti a pdprují rvné příležitsti pr ženy a muže v rdině i ve splečnsti. 12

13 Prstřednictvím internetvé pradny na pskytujeme bezplatné dbrné právní pradenství v knkrétních případech rdičům z celé ČR. V rce 2007 jsme zdpvěděli celkem 4500 dtazů, cž prti předchzímu rku představuje nárůst více než 30 %. Veškeré dpvědi na dtazy jsu na stránkách pradny archivvány v databázi rzčleněné pdle tematických kategrií, kde si mhu klienti vyhledávat ptřebné infrmace. Pradenství je zajištěn knzultanty/knzultantkami (18 sb v rce 2007), jejichž většinu tvří právničky na rdičvské dvlené, které díky zapjení d prjektu získaly pracvní míst s flexibilním režimem. V rámci prjektu jsme dále připravili a zpracvali prakticku infrmační bržuru Nebjujte s úřady 2006/2007 zahrnující především legislativní, persnální a další infrmace pr buducí a stávající rdiče a kusů infrmačních letáků, které vedle nabídky služeb Aperia bsahují i výtah nejdůležitějších infrmací pr rdiče. V rce 2007 byla také připravena elektrnická anketa ke zjištění spkjensti rdičů se službami Aperi, její vyhdncení bude prbíhat začátkem r Vzdělávací kurzy pr rdiče Aperi přádal v průběhu rku pakvaně šestnáct druhů kurzů a přednášek pr rdiče, jichž se zúčastnil 431 sb. Kurz Interaktivní příprava k prdu Kurz Praktická předprdní příprava Kurz Vědmá příprava na prd a rdičvství Kurz kjení, šestinedělí Pržitkvý kurz masáží dětí a kjenců Kurz vázání šátků Kurz první pmci u dětí Kurz Víkendvá předprdní příprava. V českém a anglickém jazyce. Kurz Péče mimink Kurz Mderní plenky Kurz Mderní táta Přednáška Armaterapie pr ženu a dítě Kurz Pmůcky a plhy pr nrmální prd Prmítání filmů přirzeném prdu Seminář Práva mužů a žen na mateřské a rdičvské dvlené Cvičení pr těhtné 13

14 Mezinárdní splupráce I v rce 2007 pkračvala splupráce Aperia s CIMS (americku Kalicí za zlepšení služeb v mateřství, Aperi se pdílel na vytvření Mezinárdní iniciativy za prdní péči pr matku a dítě, celsvětvě známé pd zkratku anglickéh názvu IMBCI The Internatinal MtherBaby Childbirth Initiative (www.imbci.rg). Iniciativa byla vytvřena na základě splupráce příjemců i pskytvatelů prdnických služeb v 163 zemích světa a jejím cílem je šířit 10 krků k ptimální prdní péči p světě. Lucie Suchchlebvá Ryntvá se v březnu 2007 zúčastnila výrční knference CIMS v americké Atlantě, kde byl mj. známen zalžení nvé Mezinárdní rganizace za prdní péči pr matku a dítě (IMBCO). Aperi se stal kntaktní rganizací IMBCO pr regin Evrpy. Na knferenci byla prezentvána i situace v prdnictví ČR. Aperi splupracval s Unií prdních asistentek (UNIPA) na přípravách zahraničníh prgramu mezinárdní knference Nrmální prd, která se knala v květnu 2007 v Praze. Lucie Ryntvá na knferenci prezentvala nvu mezinárdní iniciativu IMBCI. V průběhu rku 2007 byl Aperi v kntaktu i s evrpsku sítí ENCA (Eurpean Netwrk f Childbirth Assciatins). Na sklnku rku 2007 Aperi navázal kntakt s americkým nezávislým sdružením Lamaze Internatinal, které pdpruje nrmální prd a nabízí certifikaci vzdělávácím prgramům pr lektry předprdní přípravy. Pr rk 2008 bdržel Aperi d tét rganizace minigrant na překlad Šesti zásad zdravtní péče pr pdpru nrmálníh prdu. 14

15 Finanční zpráva za rk 2007 v tis. Kč Výkaz zisku a ztráty k Sptřeba materiálu 129 Sptřeba energie 82 Opravy a udržvání 9 Cestvné 103 Náklady na reprezentaci 18 Ostatní služby 2470 Osbní náklady 4927 Ostatní náklady 18 Pskytnuté příspěvky 2 Náklady celkem 7758 Tržby za vlastní výrbky 107 Tržby z prdeje služeb 297 Tržby za prdané zbží 0 Jiné statní výnsy 1 Přijaté příspěvky (dary) 247 Přijaté členské příspěvky 18 Prvzní dtace 6648 Výnsy celkem 7318 Výsledek hspdaření před zdaněním -440 Výsledek hspdaření p zdanění -440 Rzvaha k Aktiva Drbný dluhdbý nehmtný majetek Drbný dluhdbý hmtný majetek Dluhdbý finanční majetek (pdíl v s.r..) Oprávky k drbnému dluhdbému nehmtnému majetku Stav k prvnímu dni účetníh bdbí Stav k pslednímu dni účetníh bdbí

16 Oprávky k drbnému dluhdbému hmtnému majetku Phledávky Pskytnuté prvzní zálhy Nárky na dtace a statní zúčtvání se SR Pkladna Účty v bankách Příjmy příštích bdbí Náklady příštích bdbí Aktiva celkem Pasiva Stav k prvnímu dni účetníh bdbí Stav k pslednímu dni účetníh bdbí Vlastní jmění Účet výsledku hspdaření Závazky Ostatní přímé daně Jiné závazky Výdaje příštích bdbí Pasiva celkem Pděkvání za finanční pdpru v rce 2007 Evrpský sciální fnd a státní rzpčet ČR Ministerstv práce a sciálních věcí České republiky Magistrát hl. města Prahy Fórum dárců a jedntlivci, kteří pdpřili Aperi prstřednictvím dárcvské SMS Nadace NROS Finanční mechanismus EHP/Nrska Za pdpru i pmc upřímně děkujeme! 16

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více