VÝROČ NÍ ZPRÁVA NADACE JEDLIČ KOVA ÚSTAVU ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ NÍ ZPRÁVA WWW.NADACEJU.CZ NADACE JEDLIČ KOVA ÚSTAVU ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČ NÍ ZPRÁVA NADACE JEDLIČ KOVA ÚSTAVU ZA ROK 2008

2 01 ÚVODNÍ SLOVO 5 02 O NADACI Profil nadace Organizační struktura 9 03 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A GRANTY Individuální nadační příspěvky Nadační granty Dlouhodobé projekty Ostatní projekty Granty v kategorii NIF 16 OBSAH OSTATNÍ ČINNOST NADACE Veřejná sbírka Výtvarná soutěž Vyšehradská paleta Novoročenky a kalendáře 21 PARTNERSKÉ PROJEKTY 23 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPONZORŮM 27 FINANČNÍ ČÁST Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA AUDITORA 45 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY 50

3 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2008 uplynulo od založení Nadace Jedličkova ústavu 18 let. V životě člověka představují osmnácté narozeniny dosažení plnoletosti a převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Když Nadace Jedličkova ústavu vznikla, vytyčila si za cíl svého konání podporu aktivit vedoucí k naplnění potřeb dětí a mladých lidí s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Práce, ve které hodláme dále pokračovat. Proto jsou pro nás osmnácté narozeniny závazkem pro budoucnost, vyjádřením vůle pokračovat v odpovědném chování nadace nejen vůči všem, kdo pomoc potřebují nebo budou potřebovat, ale také vůči těm, kteří pomáhají. ÚVODNÍ SLOVO Jednotlivci i organizace, které se na nás obracejí s žádostí o podporu, nám dávají najevo, jak je naše činnost důležitá. Jsme rádi, že díky naší pomoci dostaly děti a mladí lidé s postižením šanci integrovat se mezi své vrstevníky, dále se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme přesvědčeni, že rozvojem naší nadace aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s postižením, ale také k rozvoji společnosti přátelské ke všem osobám se znevýhodněním. Úspěch nadace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů, partnerů. Na důvěře, kterou jsme získali díky výsledkům naší práce, díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem, kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Nadace Jedličkova ústavu, vyslovila upřímné poděkování. Věřte, že váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí za vynaloženou námahu. Vaše RNDr. Nataša Hendrychová předsedkyně správní rady

4 V roce 2008 nám Nadace Jedličkova ústavu předala vakový zvedák, který je využíván v programu Samostatného bydlení v Jedličkově ústavu a školách. Jedná se o desetiměsíční nácvikové bydlení, které nabízíme mladým lidem s tělesným postižením. Cílem programu je vyzkoušení si samostatného bydlení, vedení domácnosti, nácvik činností, které s vedením domácnosti souvisí. O NADACI JEDLIČ KOVA ÚSTAVU Zajištění vakového zvedáku do programu Samostatného bydlení umožnilo přijímat do programu také klienty, kteří mají schopnost sebeobsluhy tak sníženu, že jsou v některých úkonech plně odkázáni na pomoc druhé osoby. Vakový zvedák je tak využíván při pomoci s přesuny klienta na vozík, na lůžko, na toaletu a do sprchy. Mgr. Marta Kůnová sociální pracovnice Jedličkova ústavu a škol

5 2.1. PROFIL NADACE 2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O NADACI JEDLIČ KOVA ÚSTAVU Nadace Jedličkova ústavu (dále též nadace ) byla registrována již v roce Zřizovatelem nadace byl Jedličkův ústav (název organizace ke dni zřízení nadace) se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 (dále též Jedličkův ústav a školy nebo Jedličkův ústav ). V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25. Nadace Jedličkova ústavu patří do volného uskupení nestátních neziskových organizací Centrum služeb Vyšehrad, které se společně snaží rozšiřovat, doplňovat a podporovat služby Jedličkova ústavu. Statutárním orgánem nadace je dvanáctičlenná správní rada, která je složena ze zaměstnanců Jedličkova ústavu a zástupců klientů Jedličkova ústavu z řad rodičů nebo zletilých studentů. Kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. CÍLE NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU: integrace osob s postižením do běžného života, zamezení sociální izolace, komplexní a vyvážená péče o osoby s postižením, respektování osobnosti a potřeb lidí s postižením, zachování lidské důstojnosti v každé životní situaci. Ve své činnosti se hlásíme k humanitnímu odkazu profesora Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s postižením. Svých cílů dosahujeme prostřednictvím přímé finanční podpory jednotlivců a smysluplných projektů nestátních neziskových organizací, které představujeme v této výroční zprávě. SPRÁVNÍ RADA Předsednictvo: RNDr. Nataša Hendrychová předsedkyně správní rady Mgr. Antonín Herrmann místopředseda správní rady Ivana Kottenová místopředsedkyně správní rady Členové správní rady: Mgr. Markéta Benoniová od Ing. Marie Dolejší Jan Havel do Jiří Holzmann Bc. Petr Hrubý Ing. Alena Peštová Bc. Jan Rohlena do Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. PhDr. Hana Šuráňová Ing. Zdeněk Štička od Mgr. Petr Švácha do DOZORČÍ RADA Pavel Toman předseda dozorčí rady Ing. Aleš Chytka člen dozorčí rady do Ing. Ilona Borlová členka dozorčí rady od Mgr. Tomáš Kutnar člen dozorčí rady ZAMĚSTNANCI NADACE 02 Mgr. Ing. Šárka Jakoubková výkonná ředitelka Alena Fellerová koordinátorka veřejné sbírky Ludmila Paldusová ekonomicko-administrativní pracovnice STÁLÍ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2008 Ing. Iva Lehningová vedení účetnictví Běla Svobodová grafické práce Šárka Šmerdová koordinátorka marketingu a PR Jiří Zíka IT podpora 10 11

6 POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY Projekt JDU NA PRAXI si klade za cíl zajistit praxe pro studenty druhých ročníků praktických škol Jedličkova ústavu. Individuální praxe slouží studentům k získání pracovních a sociálních dovedností, ale také k získání zkušeností v jednání s lidmi v přirozeném prostředí. Praxe probíhají jednou týdně 2 4 hodiny dopoledne po dobu školního roku. Student je doprovázen asistentem, který mu pomáhá s dopravou na pracoviště praxe a s pracovními činnostmi na praxi, je též nápomocen při kontaktu se spolupracovníky. Asistent nevykonává práci za studenta, pouze ho učí, jak práci vykonávat. Sami studenti jsou s praxemi spokojeni a aktivně se na ně připravují. Díky grantu od Nadace Jedličkova ústavu jsme v roce 2008 zajistili praxi pro 12 studentů Jedličkova ústavu a škol a máme zajištěné financování tohoto programu i na část roku Kristýna Köblová a Hanka Nováková koordinátorky projektu Asistence o. s.

7 Nadace Jedličkova ústavu poskytuje nadační příspěvky individuálním žadatelům a nadační granty neziskovým organizacím. V roce 2008 jsme rozdělili příspěvky, granty a dary v celkovém objemu ,85 Kč. Tereza K. mechanický invalidní vozík Kč Šárka Š. mechanický invalidní vozík Kč Zdeněk Š. osobní asistence Kč POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY Příspěvky individuálním žadatelům Granty neziskovým organizacím a Jedličkovu ústavu Granty neziskovým organizacím v kategorii NIF Rozdělené věcné dary Celkem 3.1. INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,85 Kč Nadační příspěvky jsou poskytovány uživatelům služeb Jedličkova ústavu a škol a Speciálněpedagogického centra. Poskytování individuálních příspěvků se řídí příspěvkovými pravidly, která jsou v souladu se statutem nadace. Naším cílem je pomáhat rychle, účelně a tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Poskytnutí příspěvku schvaluje předsednictvo nadace nebo správní rada (v závislosti na výši příspěvku). Částka přerozdělená individuálním žadatelům o příspěvek v roce 2008 činila Kč (z toho Kč tvořily adresně vázané nadační příspěvky). PŘEHLED PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ V ROCE 2008: Příjemce Účel Částka Kristýna B. počítač Kč Václav K. servírovací stolek Kč Viktor P. notebook Kč Hana L. tříkolka LOPED Kč Petr S. speciální velkoplošná klávesnice k PC Kč Ilona V. notebook Kč Jan K. prázdninové pobyty Kč František S. oprava tříkolky Kč Lukáš K. rehabilitační pomůcka MOTREN DUO II Kč Barbora B. schodolez Kč David K. osobní asistence Kč Petra Š. osobní asistence Kč Michaela M. notebook s příslušenstvím Kč Dita B. mechanický invalidní vozík Kč Lucie Š. překračovač obrubníků Kč Martin F. speciální fixační vidlička 800 Kč * Artur H. speciální fixační vidlička 800 Kč * Simona B. mechanický invalidní vozík Kč ** Michal H. polohovací křeslo Kč ** Richard P. mechanický invalidní vozík Kč ** Richard P. bezbariérové úpravy v bytě klienta Kč ** dosud nerozděleno 3 ks speciálních vidliček Kč Celkem * předán výrobek v uvedené hodnotě ** adresně vázaný dar Kč Respektujeme právo na zachování anonymity příjemců nadačních příspěvků poskytnutých ke zdravotním či jiným humanitárním účelům. Proto uvádíme jména příjemců ve zkrácené podobě NADAČNÍ GRANTY Nadace Jedličkova ústavu se ve své podpoře zaměřuje na podporu projektů, které vycházejí z potřeb klientů Jedličkova ústavu a Speciálně-pedagogického centra, na financování rozvoje Jedličkova ústavu a na zlepšení kvality života dětí a mládeže s postižením. Poskytování nadačních grantů se řídí přijatými grantovými pravidly, která jsou v souladu se Statutem nadace. 03 Zdeněk Š. překonání obtížné životní situace Kč Tereza B. tábor JÚŠ Kč Petr B. tábor JÚŠ Kč DLOUHODOBÉ PROJEKTY Kateřina P. kompenzační pomůcky Kč Radek M. mechanický invalidní vozík Kč Lenka B. mechanický invalidní vozík Kč Lenka B. koňský tábor Kč Kromě pomoci individuálním žadatelům o příspěvek, se nadace systematicky věnuje podpoře dlouhodobých projektů. Charakteristické pro tyto projekty je, že navazují na služby poskytované Jedličkovým ústavem, doplňují je nebo rozšiřují a přinášejí tak pomoc nejen samotným klientům Jedličkova ústavu a škol, ale také pečujícím rodinám

8 V ROCE 2008 JSME PODPOŘILI REALIZACI TĚCHTO PROJEKTŮ: Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant Borůvka o. s. Bezbariérová doprava Kč Borůvka o. s. Rehabilitace i pro další Kč Borůvka o. s. Osobní asistence Kč OSTATNÍ PROJEKTY V roce 2008 podpořila nadace další zajímavé projekty nestátních neziskových organizací, které přispívají ke zlepšení života osob s postižením, zvyšují účast osob s handicapem na společenském životě nebo propagují myšlenky integrace směrem k veřejnosti. Celkem Kč Příjemce Účel Částka POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY O PROJEKTU BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA Projekt bezbariérové dopravy oslavil v září 2008 již 10. rok svého trvání. Žákům a studentům Jedličkova ústavu a škol, kteří se pohybují na invalidním vozíku usnadňujeme přepravu do školy, návrat domů nebo možnost navštěvovat volnočasové aktivity mimo Jedličkův ústav. Nadace Jedličkova ústavu za tímto účelem pronajímá dva speciálně upravené automobily pro přepravu osob na vozíku: Mercedes Benz Sprinter a Ford Transit. Náklady na pohonné hmoty a údržbu vozidel financují sponzoři projektu nákupem reklamních ploch přímo na vozidlech. Možnost cestovat do školy tímto způsobem oceňují nejen rodiče dětí v Jedličkově ústavu, ale i přímí uživatelé služby. U příležitosti 10. výročí trvání projektu uspořádala nadace ve spolupráci se svými partnery v září 2008 benefiční akci, jako poděkování všem, kteří se na projektu podílejí. Zvláštní poděkování patří společnosti S-Mobil, s. r. o., která je od počátku partnerem projektu a zajišťuje prodej reklamních ploch na automobilech. V roce 2008 podpořila Nadace Jedličkova ústavu projekt bezbariérové dopravy částkou ve výši Kč. O PROJEKTU REHABILITACE I PRO DALŠÍ Rehabilitace i pro další je rehabilitační a fyzioterapeutický program určený klientům a absolventům Jedličkova ústavu. Služby jsou poskytovány v prostorách nově vybudovaného rehabilitačního pavilonu Jedličkova ústavu. Zejména absolventi, pro které je rehabilitační a fyzioterapeutická péče po odchodu z Jedličkova ústavu hůře dostupná, tak mohou nadále rehabilitovat v důvěrně známém prostředí. Uživatelé služby přispívají pouze symbolickým poplatkem, většinu nákladů spojených s realizací projektu hradí Nadace Jedličkova ústavu. Projekt realizuje občanské sdružení Borůvka. V roce 2008 poskytla nadace na projekt rehabilitace účelový grant ve výši Kč. Letní pobyty Kč Asistence, o. s. Relaxační víkend Kč Pobyt klubu absolventů Kč Projekt Jdu na praxi Kč Sportovní club Jedličkova ústavu, o. s. Opravy invalidních vozíků Kč PROTEBE, o. s. Šachový turnaj Kč o. s. Tap Festival Vysoko, výše, Vyšehrad Kč Borůvka, o. s. Celkem Charitativní obchůdek Činnost sdružení Kč Kč Kč Rok 2008 byl pro Jedličkův ústav, a tím také pro Nadaci Jedličkova ústavu, významný oslavou 95. výročí založení Jedličkova ústavu byl založen první český ústav pro tělesně postiženou mládež v Praze na Vyšehradě. Na založení se významně podílel profesor MUDr. Rudolf Jedlička, na jehož počest byl ústav nazván Jedličkovým ústavem. Prof. Jedlička byl veden myšlenkou dát handicapovaným dětem možnost odborného léčení a odborné výchovy k pokud možno samostatnému a plnohodnotnému životu a celý svůj život tuto ideu prosazoval. Usilujeme o neustálé zlepšování péče o osoby s postižením. V roce 2008 jsme proto Jedličkovu ústavu poskytli granty a dary v celkové hodnotě Kč. Příjemce Účel Částka Jedličkův ústav a školy vakový zvedák s příslušenstvím Kč 2 kusy speciálního hygienického zařízení Cleanlet Kč grant na výrobu speciálních dlah pro ergoterapii Kč grant na výrobu CD/DVD k 95. výročí vzniku Jedličkova ústavu Kč grant žákům a studentům Jedličkova ústavu na Mikulášskou nadílku Kč 03 O PROJEKTU OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je sociální služba, která usnadňuje osobám s postižením integraci do společnosti, kontakt s novými lidmi, přibližuje okolní svět a pomáhá zvládnout běžné činnosti všedního dne, které člověk s postižením sám nezvládne. Díky osobní asistenci se stávají dostupnější vzdělávací i volnočasové aktivity. Významným aspektem této služby je usnadnění role pečující rodiny. Na projekt osobní asistence vyčlenila Nadace Jedličkova ústavu v roce 2008 částku ve výši Kč. Celkem Kč 16 17

9 POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY NADAČNÍ GRANTY V KATEGORII NIF Další významnou oblastí podpory, která vychází z našich závazků vůči Nadačnímu investičnímu fondu, je podpora projektů neziskových organizací, které svým charakterem odpovídají poslání nadace. V roce 2008 vyhlásila Nadace Jedličkova ústavu grantové řízení v kategorii NIF v oblasti: osobní asistence pro uživatele služeb do 16 let, vzdělávání. Toto grantové řízení je veřejné a otevřené neziskovým organizacím z celé České republiky. PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2008 (V KATEGORII NIF) Příjemce Liga za práva vozíčkářů, o. s. Občanské sdružení Tap Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Dílny tvořivosti, o. s. Občanské sdružení Náruč KONTAKT bb občanské sdruž. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, o. s. DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o. s. Diecézní charita Brno Oblastní charita Znojmo Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub Hornomlýnská Účel Název projektu osobní asistence Osobní asistence pro Terezu vzdělávání Další vzdělávání - STUDEO osobní asistence Osobní asistence pro Marečka vzdělávání Sociálně terapeutická dílna vzdělávání Arteterapeutický vzdělávací program vzdělávání Strakonice 2008 pobytové kurzy pro osoby s postižením vzdělávání Hra jako léčebný prostředek osobní asistence Osobní asistence dětem a mladistvým s postižením osobní asistence Centrum Filipovka osobní asistence Přidělená částka v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Podle platných ustanovení smlouvy a následujících dodatků uzavřených s Fondem národního majetku České republiky (dále jen FNM ČR) má nadace povinnost rozdělit z poskytnutých příspěvků Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) nadační granty ve výši nejméně 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Nadace Jedličkova ústavu svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2008 splnila tak, že rozdělila nadační granty prostřednictvím veřejného výběrového řízení vybraným nestátním neziskovým organizacím. V roce 2008 byla nadace povinna rozdělit částku ,78 Kč a dále navýšit tuto částku o nerozdělenou část prostředků roku 2007 ve výši Kč. Nadace tuto povinnost splnila tím, že v grantovém řízení v kategorii NIF v roce 2008 rozdělila finanční prostředky v celkové výši Kč. Grantové řízení v kategorii NIF se řídí pravidly pro poskytování grantů v kategorii NIF a závazky vyplývajícími ze smlouvy a následujících dodatků uzavřených s Fondem národního majetku ČR (od je právním nástupcem Fondu národního majetku České republiky Ministerstvo financí České republiky). Podmínky výběrového řízení, pravidla pro poskytování grantů z výnosů z příspěvků NIF a formulář přihlášky do grantového řízení pro daný rok zveřejňuje nadace vždy v průběhu 1. čtvrtletí kalendářního roku. V letech získala Nadace Jedličkova ústavu prostřednictvím výběrového řízení ve II. etapě rozdělování příspěvků z NIF celkem Kč. V souladu se smlouvou o převodu prostředků s FNM ČR, ve znění pozdějších dodatků, se správní rada nadace rozhodla vložit částku ve výši Kč do nadačního jmění a pro vlastní grantové programy čerpat částku Kč z poskytnutých příspěvků. 03 Občanské sdružení Borůvka osobní asistence Osobní asistence Kč APLA Praha, Střední Čechy, o. s. osobní asistence Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby Kč Celkem Kč 18 19

10 OSTATNÍ Č INNOST NADACE Proč již několik let drobně přispíváme právě Nadaci Jedličkova ústavu? Protože dělá svou práci dobře. Protože jméno nadace je zárukou, že i malé prostředky budou účelně využity. Protože zvyku posílat firemním partnerům vánoční blahopřání dala nový rozměr. Protože doufáme, že námi zaslaná pohlednice z dílny Nadace Jedličkova ústavu může inspirovat adresáty k podobným příspěvkům na dobré věci. Protože se nám obrázky dětí z Jedličkova ústavu líbí a líbí se nám, jakým způsobem a za jakým účelem je nadace posílá do světa. Přejeme Nadaci Jedličkova ústavu a jejím zaměstnancům do dalších let mnoho sil, odolnosti a radosti ze smysluplné práce. Tereza J. Vajtová Kentaurus Praha - Kentlucky s.r.o.

11 4.1. VEŘEJNÁ SBÍRKA Veřejné sbírky představují významný zdroj financování projektů nadace. Od roku 1999 realizuje Nadace Jedličkova ústavu veřejné sbírky formou dárcovských pokladniček umístěných ve vybraných obchodech a institucích. V roce 2008 jsme získali povolení pro rozšíření sbírky o formu dárcovských SMS zpráv, tzv. DMS. Fórum dárců pro nás registrovalo heslo PROJEDLICKU. V roce 2008 činil výnos z veřejné sbírky Kč VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VYŠEHRADSKÁ PALETA V roce 2008 jsme uskutečnili první ročník soutěže Vyšehradská paleta určené dětem a mládeži z Jedličkova ústavu a škol a klientům organizací Centra služeb Vyšehrad. Každý soutěžící měl stejnou šanci na výhru - výherci byli vylosováni ze všech účastníků soutěže. Slavnostní vernisáž nejoriginálnějších děl s předáním cen od našich sponzorů se uskutečnila 10. listopadu 2008 v prostorách tréninkové TaKavárny. Výhry do soutěže poskytly společnosti: MEGAPIXEL, s. r. o. TOPGAL, a. s. JUMPpee s. r. o. OSTATNÍ Č INNOST NADACE Forma veřejné sbírky Pokladničky DMS Celkem Výnos Kč Kč Kč Z výtěžku veřejné sbírky jsme v roce 2008 rozdělili částku Kč. Nerozdělená část byla převedena do fondu k rozdělení v příštím období. Výnos veřejné sbírky směřuje výhradně na pomoc dětem a mladým lidem s postižením: na pořízení invalidních vozíků, zdravotních a kompenzačních pomůcek (např. speciální stolky, židle a jiné pomůcky k ulehčení života s postižením), na bezbariérovou dopravu a bezbariérové úpravy bytů. Vybrané prostředky jsou převáděny na transparentní účet zřízený pro tento účel u Raiffeisenbank, a. s., č. účtu /5500. Veřejná sbírka Nadace Jedličkova ústavu byla povolena rozhodnutím Magistrátu hl. města Prahy č. S-MHMP/289898/2007 a potrvá do O tom, že obrázky od dětí z Jedličkova ústavu mají svůj další osud a prach na ně neusedá, svědčí velký zájem o naše novoročenky a kalendáře, které zdobí právě obrázky od dětí z Jedličkova ústavu NOVOROČENKY A KALENDÁŘE 04 V roce 2008 jsme zaznamenali rekordní zájem o vánoční přání a kalendáře s obrázky od dětí z Jedličkova ústavu. Vánoční přání si objednalo celkem 59 organizací. Vyrobili jsme téměř 16 tisíc kusů novoročenek a 600 kalendářů. Nejprodávanějším vánočním motivem na novoročenkách byl motiv vánoční hvězdy. Čistý zisk z prodeje ve výši Kč byl použit k organizaci Vánočních trhů 2008 a k financování projektu Rehabilitace i pro další. DLOUHOLETÝM PARTNEREM VEŘEJNÉ SBÍRKY NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU JE SPOLEČNOST PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S., KTERÉ UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA STÁLOU PODPORU! 22 23

12 Důvodů, proč jsme oslovili Nadaci Jedličkova ústavu, kde můžeme každoročně finančním příspěvkem pomoci je několik. Tenisový turnaj Memoriál Strýčka Jedličky je již tradiční záležitostí v kalendáři mnoha známých osobností. Využití této akce směrujeme k tomu, že sport a kultura mohou ještě v dnešní době pomoci a to je myslím důkazem lidskosti a slušnosti, které dnešní doba postrádá. PARTNERSKÉ PROJEKTY Jako organizátoři, nejenom této hodnotné akce, víme moc dobře, co znamená zajistit jakýkoliv finanční obnos a udržet kvalitu akcí společnosti při profesionálním chodu. Nadace Jedličkova ústavu a jejich pracovníci toto dokazují již mnoho let a právě proto, je nám velkou ctí, že můžeme alespoň trochu pomoci i tímto způsobem. Karel Bláha jednatel společnosti I. S. C. Sports

13 5. PARTNERSKÉ PROJEKTY Partnerské projekty jsou projekty organizované nebo uskutečněné našimi partnerskými organizacemi s cílem podpořit dobrou věc. Nadace Jedličkova ústavu je jedním z příjemců nebo výlučným příjemcem výtěžku z takového projektu věnovaného na dobročinné účely. MEMORIÁL STRÝČKA JEDLIČKY V posledním prázdninovém dni se již tradičně koná v Modleticích u Prahy vzpomínkový tenisový turnaj Memoriál Strýčka Jedličky. V roce 2008 proběhl jubilejní X. ročník tohoto turnaje. Organizátor turnaje předal Nadaci Jedličkova ústavu v tomto jubilejním roce sponzorský šek na Kč. PARTNERSKÉ PROJEKTY K významnému výročí turnaje navštívili organizátoři soutěže spolu se zástupci účastníků turnaje Jedličkův ústav a školy, kde proběhl dárkový den pro děti. 1. října 2008 se v Divadle u Hasičů konal společenský večer, v jehož rámci proběhla projekce věnovaná historii a současnosti Memoriálu Strýčka Jedličky a činnosti Nadace Jedličkova ústavu. SPOLEČNOSTI I. S. C. SPORTS UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU NADACE! PROJEKT MUSIC FOR HELP Music for Help je projekt, který si klade za cíl pomoci hudbě a zároveň pomáhat všem, kteří si zaslouží pozornost. Díky Music for Help mohou perspektivní začínající hudební skupiny vydat své album volně na internetu. Stažení jejich písní je ale zároveň podmíněno podporou vybrané nadace pomocí zaslání dárcovské SMS. Nadace Jedličkova ústavu přijala nabídku partnerství v tomto zajímavém projektu již v jeho začátku, tj. od TENISOVÝ TURNAJ OLGY KLEINHAMPLOVÉ 30. srpna 2008 uspořádal tenisový oddíl Černošice tenisový turnaj Olgy Kleinhamplové. Děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky ve prospěch Nadace Jedličkova ústavu uspořádané na tomto turnaji. Výtěžek ve výši Kč byl připsán na sbírkové konto nadace. 05 TENISOVÝ TURNAJ JANY NAVRÁTILOVÉ 31. srpna 2008 se v Řevnicích uskutečnil tenisový turnaj Jany Navrátilové. Děkujeme LTC Martiny Navrátilové a Městskému úřadu v Řevnicích za prezentaci nadace a uspořádání veřejné sbírky, jejíž výtěžek ve výši Kč byl připsán na sbírkové konto nadace. VŠ LIGA POMÁHÁ Vysokoškolská amatérská squashová liga vytvořila projekt na pomoc mladým lidem s postižením. Ze semestrálního startovného každého člena VŠ Ligy získá nadace 20 Kč. Díky příspěvku všech členů, kteří se squashové ligy účastní, se tak ze symbolického příspěvku jednotlivce stane významná částka, která se promění v konkrétní pomoc. 26 Koncert studentského orchestru The Tap Tap 27

14 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M Vážení dárci, partneři a příznivci nadace, upřímně Vám děkuji za podporu, díky které můžeme pomáhat dětem, mladým lidem a jejich pečujícím rodinám zvládat nepřízeň osudu! Šárka Jakoubková výkonná ředitelka nadace

15 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M V roce 2008 přijala Nadace Jedličkova ústavu dary od právnických a fyzických osob v celkové hodnotě ,01 Kč. Finanční dary Finanční dary adresně vázané Věcné dary Celkem ,16 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,01 Kč Na účet 911 Fondy byly k dalšímu přerozdělení v roce 2009 převedeny dary ve výši Kč KČ A VÍCE VĚNOVALI: APEX On-line, a. s. Vodrážková Květoslava (dědictví) ČSOB Investiční společnost, a. s. Ferona, a. s. DHL Czech republic Kajima Europe B. V. org. jednotka Megabooks CZ, spol. s r. o. ALSIMA, a. s. ASPI, a. s. Esatrade, s. r. o. Havlíček Jan Pricewaterhouse ČR, s. r. o. Prokešová Pavlína Parker Hannifin, s. r. o. Pumrovi J. a M. Miller Miloň Proctre & Gamble International Jílek Jindřich Cihlář Stanislav Krupička Jiří, Ing. Proctre & Gamble BOBED SERVIS, s. r. o. manželé K Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DÁRCI DO KČ: Apostolov Stanimir Balírna Borkouire Barinová Světlana Bečák Ondřej Bohatý Václav Brázda Jiří Brázdil Jaroslav manželé Coufalovi Ing. Černochová Irena Čiháková Pavla Ing. Dlouhý Michal Durčák Tomáš Farkas Miroslav Geuss Erik Hanák Martin Havryleshko Silviya Hejzlar Radko Hněvkovská Eva Holečková Hanna Holub Emanuel Ing. Hrabánek Jiří Chmelík Josef Ing. Jiříček Jaroslav Jozová Martina Kadavý Alexandr Karnold Radek Knoppová Kamila Kobernová Marie PhDr. Kolich Jiří pí. Kořánová Kubeš Petr Kučera Jaroslav Ing. Lounková Anna Ing. Marková M. Město Černošice Najdr Karel Ing. Pelech Bohumír Pešata Petr Pleva Karel Podal Vojtěch PhDr. Poláková Zuzana Pospíšil Ivo Procházková Petra REALINVEST, s. r. o. Slanina František Sommerová Ilona Strakoš Jan Šmerák Václav Štrumfa Michal Šulc Stanislav Ing. Tomášek Pavel Tomášková Hana Venzlová Štěpánka Vlastník Jiří Vodičková Hana Weiner Aleš Zaplatílek Jan ADRESNĚ VÁZANÉ DARY POSKYTLI: ADORE, s. r. o. Ferona, a. s. KS Motor Servis Van, s. r. o. MOTORENA Hostivař, s. r. o. Moravia Steel, a. s. Oblastní charita Ústí nad Orlicí RWE, a. s. (prostřednictvím Nadace Charty 77) VANEP, s. r. o Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VĚCNÉ DARY A SLUŽBY POSKYTLI: Apetit Praha, v. o. s. občerstvení na benefiční akci 10 let projektu Doprava ASPI, a. s. poukázky na nákup v obchodním domě IKEA o. s. Borůvka tisk kalendářů nadace České vinařské závody, a. s. občerstvení na benefiční akci 10 let projektu Doprava Ferrero Česká, s. r. o. cukrovinky pro děti z Jedličkova ústavu Florplant, s. r. o. květiny vánoční poděkování hlavním partnerům nadace JUMPee, s. r. o. dárkové předměty do soutěže Vyšehradská paleta MK Plexi, s. r. o. výroba plastových pokladniček pro veřejnou sbírku Megapixel, s. r. o. fotoaparát do soutěže Vyšehradská paleta Nadace Naše dítě volné vstupenky na filmové představení pro děti z Jedličkova ústavu Národní památkový ústav 10 kusů publikace Jak dobýt hrad. Památky téměř bez bariér Topgal, a. s. školní batohy do soutěže Vyšehradská paleta 06 Švecová Jarmila Kč Všechny dary jsme rozdělili nebo použili v souladu s účelem dohodnutým s dárci. Dar od společnosti ASPI, a. s. byl převeden na účet 911 Fondy a bude použit v souladu s účelem daru v roce

16 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M NÁKUPEM NOVOROČENEK A KALENDÁŘŮ V ROCE 2008 NÁS PODPOŘILI: Actinet Informační systémy s. r. o. ADVISA, spol. s r. o. Advokátní kancelář Dub & Limbergová AEROCAN CZ s. r. o. AGILAB s. r. o. AMISTA investiční společnost, a. s. BAXTER BioScience s. r. o. Beep, s. r. o. BIOMEDICA ČR, s. r. o. BLK servis, spol. s r. o. Brain Force Software s. r. o. Centrum mezistátních úhrad CEPS, a. s. HSBC BANK PLC HBCZ Česká asociace farmaceutických firem Česká lékařská komora Ecovis Consulting s. r. o. Esatrade, s. r. o. EXBIO Praha, a. s. Friedrich Ebert Stiftung Glynn Brothers Chemical Prague, spol. s r. o. Graffitti Networks Grafix, s. r. o. Honeywell, spol. s r. o. Charlton a. s. JohnsonDiversey ČR, s. r. o. Johnson & Johnson, s. r. o. Kentlucky s. r. o. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Krajská správa sociálního zabezpečení pro Středočeský kraj LOM PRAHA s. p. MATTEL Czech Republic, s. r. o. MAVES, s. r. o. Nejvyšší kontrolní úřad NOVIUS s. r. o. Orbis In, s. r. o. Panattoni Czech Republic Management s. r. o. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D. Pozemkový fond Trutnov Pravý Hradec, o. s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o. PRK ECOVIS, s. r. o. PROFESS-REAL, s. r. o. Ricardo Prague s. r. o. RÖSLER PRAHA spol. s r. o. Patrik Roth RUGIT s. r. o. SC & C, spol. s r. o. SECURITAS ČR s. r. o. SILMAX s. r. o. S-MOBIL s. r. o. STAVOTHERM s. r. o. TNS AISA s. r. o. Mgr. Jiří Trunečka David Třešňák T-Systems Czech Republic, a. s. UTi (CZ) s. r. o. VICTORIA VOLKSBANKEN Pojišťovna, a. s. VOŠS SŠ stavební Vysoké Mýto Zentiva, a. s. a kupující v charitativním obchůdku Borůvka na Vyšehradě UMÍSTĚNÍM SBÍRKOVÝCH POKLADNIČEK VE SVÝCH PROSTORÁCH NÁM POMÁHAJÍ: ALBERT České Budějovice ATRIUN PINITO Praha 2 AQUAPARK Čestlice BAUHAUS Čestlice BAUHAUS Dolní Chabry BAUHAUS Praha 4 Pankrác BILLA Tábor Centrum Černý Most Praha ČSTV Plavecký stadion Podolí Praha 4 DBK Praha DCP spol s r.o. Valašské Meziříčí ELEKTROBOX JIŘÍ ŠITINA, Rychnov nad Kněžnou ELEKTRO Havlíček České Budějovice ELEKTRO STUDIO Hlinsko ELEKTRO ILAVSKÝ, Kladno ELEKTRO Jankovský, Blatná ELEKTRO Jankovský, Strakonice ELEKTRO Kutílek, Nymburk ELEKTRA - Lžíčař Ivo, Strážnice ELEKTRO HELIA Turnov ELEKTRO - VIDEO Švagera Kroměříž ELSA ELEKTRO Písek HM STUDIO HRAČKY Horoměřice HP TRONIIC Palná nad Lužnicí HYPERNOVA Brno Modřice HYPERNOVA Hradec Králové HYPERNOVA Liberec HYPERNOVA Mladá Boleslav HYPERNOVA OC ŠESTKA Praha 6 HYPERNOVA Olomouc HYPERNOVA Ostrava HYPERNOVA Praha Průhonice HYPERNOVA Galerie Butovice HYPERNOVA Teplice HYPERNOVA Trutnov Charitativní obchůdek Borůvka, Praha Vyšehrad KAUFLAND Praha 4 KAUFLAND Trutnov NETI Hodonín OBI Brno Komín OBI České Budějovice OBI Kradec Králové OBI Most OBI Plzeň OBI Praha 15 Štěrboholy OBI Praha 4 OBI Praha 6 Ruzyně OBI Praha Roztyly OBI Praha 9 Prosek OD KOTVA Praha PHILIPS DIAMANT Uherské Hradiště PHILIPS DIAMANT Lukáš Jaroslav Valašské Meziříčí PT ELEKTRO MARKET Liberec SPORT KOHOUT Kladno TESCO Pardubice TESCO Plzeň TESCO Praha UNIservis Chrudim NÁKUPEM REKLAMNÍCH PLOCH NA SPECIÁLNĚ UPRAVENÝCH AUTOMOBILECH PODPOŘILI PROJEKT BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY: 2N TELEKOMUNIKACE a. s. AGROFERT HOLDING, a. s. Agropol Group, a. s. Alfa Laval spol. s r. o. Allianz pojišťovna, a. s. ALTOMA spol. s r. o. ANNONCE, k. s. AQUATEST a. s. ARCADIS Geotechnika a. s. AVERS spol. s r. o. AŽD Praha s. r. o. BETOSAN spol. s r. o. Blue Panther s. r. o. BONDUELLE spol. s r. o. Bovis Lend Lease, a. s. CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. Creditreform s. r. o. CTR group a. s. ČD-Telematika a. s. ČEDOK a. s. Čermák a Hrachovec a. s. Česká Doka bednící technika spol. s r. o. ČKD NOVÉ ENERGO, a. s. ČKV Praha s. r. o. ČSOB POJIŠŤOVNA a. s. D&Z s. r. o. D. A. S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Danfoss s. r. o. DEKRA Automobil a. s. DEKTRADE a. s. ECONOMIA a. s. Elektrizace železnic Praha a. s. Elektroline a. s. ELTODO EG a. s. ETT ENERGETIKA, a. s. EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r. o. EUROVIA CS, a. s. Exportní Garanční a Pojišťovací společnost a. s. FABORY - CZ, s. r. o. FABRICOM CZ a. s. FACKELMANN ČR, spol. s r. o. FAGOR ELEKTRO, s. r. o. FELIX PRAHA, s. r. o. Festo, s. r. o. FOLBER s. r. o. GAVLAS, spol. s r. o. Generali Pojišťovna a. s. GlaxoSmithKline, s. r. o. Global Stores, a. s. GORENJE spol. s r. o. HAURATON ČR, spol. s r. o. HEMA MALŠICE, spol. s r. o. Henkel ČR, spol. s r. o. J. C. DECAUX, Městský mobiliář, s. r. o. JHP spol. s r. o. Jungheinrich (ČR) s. r. o. KANZELSBERGER a. s. Kolektory Praha, a. s. LAUFEN CZ spol. s r. o. LIFTEC CZ spol. s r. o. LINDAB s. r. o. Linde Gas a. s. Linde Material Handling ČR s. r. o. LOVOCHEMIE a. s. Lowe GGK s. r. o. MAPEI, spol. s r. o. Marks and Spencer ČR, a.s. MERO ČR, a. s. METROPROJEKT Praha a. s. Metrostav a. s. Modřanská potrubní,a. s. Nadační fond Veolia Nestlé zmrzlina ČR, spol. s r. o. NOKIAN TYRES s. r. o. OKsystem s. r. o. OMV Česká republika, s. r. o. ONDEO Services CZ, s. r. o. OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a. s. OTIS a. s. PANASONIC CZECH REPUBLIC, s. r. o. Parker-Hannifin s. r. o. PERI, spol. s r. o. PFANNER, spol. s r. o. PHOENIX - ZEPPELIN spol. s r. o. PRAGIS a. s. Pražská plynárenská, a. s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s. Raiffeisen stavební spořitelna a. s. Raiffeisenbank a. s. REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO,a. s. Rigips, s. r. o. SANDVIK CZ s. r. o. SANGREEN, spol. s r. o. Sanoma Magazines Praha s. r. o. SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o. SECAR BOHEMIA, a. s. SCHACHERMAYER spol. s r. o. SCHMACHTL CZ, spol. s r. o. SITRONICS Telecom Solutions Skanska CS a. s. SKD TRADE, a. s. SM 7, a. s. SOLETANCHE Česká republika s. r. o. Stavební firma HOBST a. s. Stump Spezialtiefbau spol. s r. o. TBG Metrostav s. r. o. Tetra Pak Česká republika s. r. o. ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. TOMMI - holding, spol. s r. o. TTC MARCONI, s. r. o. Tukový průmysl Praha, a. s. UniControls a. s. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. UNILEVER ČR, spol. s r. o. Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. Václav HOD - Autodoprava VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o. Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Würth, spol. s r. o. Zakládání staveb, a. s. Zentiva, a. s. ZEPRIS s. r. o. Zumtobel Lighting s. r. o

17 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU NADACE: Ing. Josefu Civínovi za daňové poradenství ESET software, spol. s r. o. za ochranu dat nadace Ing. Miroslavu Frajtovi za investiční poradenství H-Media, s. r. o. za významnou podporu při propagaci účelu nadace H.R.G. spol. s r. o. za tisk této výroční zprávy zdarma Matěji Houdkovi za dobrovolné fotografování našich akcí PhDr. Zuzaně Polákové za uspořádání charitativního bazárku pro nadaci Pražské plynárenské, a. s. za poskytnutí osobního automobilu pro projekt veřejné sbírky Segafredo Zanetti ČR, spol. s r. o. za zapůjčení kávovaru do kanceláře nadace S-MOBIL, s. r. o. za dlouhodobé partnerství v projektu Bezbariérové dopravy Petře Spurr za dobrovolnou spolupráci a překlady textů do angličtiny Běle Svobodové za celoroční dobrovolnou spolupráci v oblasti grafického designu a polygrafie Ing. Miroslavu Škvárovi za poskytované finanční a ekonomické poradenství Tiskárně FLORA, s. r. o. za partnerství v oblasti polygrafických a tiskařských služeb Websitemaster, a. s. za partnerství v oblasti internetové prezentace nadace Wolters Kluwer, a. s. za zapůjčení automatizovaného systému právních informací ASPI Zaměstnancům HSBC Bank plc, pobočka Praha za uspořádání sbírky a předání cukrovinek do tomboly Vánočních trhů pro děti z Jedličkova ústavu MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NADACE: Asociace českých aromaterapeutů Aromaterapie.cz BORGIS, a. s. Právo Czech Travel Press Časopis Euroweekend ECONOMIA, a. s. Hospodářské noviny, Ekonom, IN Magazín Europlakat, s. r. o. MHD Praha Gnosis, spol. s r. o. Časopis Učitelské noviny H-Media, s. r. o. Korec Július Pramenyzdravi.cz Lobby Česká republika, s. r. o. Časopis Lobby MAFRA, a. s. MF Dnes, Lidové noviny Regenerace, s. r. o. Časopis ReGeNeRaCe RF Hobby RF-Hobby.cz Solen, s. r. o. Stehno Zdeněk Časopis SKVĚLÁ Suchánková Jana JORMA Co, kdy v Praze Vydavatelství GRAND PRINC, a. s. Houser.cz, Grand Expres, Grand Biblio Vydavatelská společnost Meduňka Časopis Meduňka Žena-in.cz Zena-in.cz Prázdniny na nečisto slaňování hradeb 35

18 FINANČ NÍ Č ÁST Proč pracuji jako designer Nadace Jedličkova ústavu? V první řadě proto, že mě tato práce skutěčně baví. V druhé řadě proto, že právě v oblasti pomoci potřebným má podle mého názoru dobrý grafický design ten největší smysl. Protože profesionální a kvalitní vizuální prezentace může pomoci získat více partnerů, sponzorů a dárců. A proč pracuji dobrovolně? Protože i ušetřené náklady na moji práci mohou pomoci těm, ktěří to nejvíce potřebují. Běla Svobodová graphic designer

19 Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. JMĚNÍ NADACE TVOŘÍ: I.nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku: vlastní jmění Kč finanční prostředky, které nadace získala převodem prostředků z NIF Kč II. nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku: Kč III. nemovitosti: bytový dům v Praze, ul. Na Petřinách ideální polovina domu v Praze, ul. Eliášova stodola Buková pozemek Hostivař FINANČ NÍ Č ÁST Výnosy z nadačního jmění nadace používá pro grantovou činnost, na realizaci vlastních projektů a k zajištění chodu organizace. Získané dary od soukromých osob, organizací a z výtěžku veřejné sbírky jsou průběžně rozdělovány mezi individuální žadatele o příspěvek nebo jako granty neziskovým organizacím. HOSPODAŘENÍ NADACE Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu nadace a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace jsou vedeny odděleně od nadačních příspěvků. 07 PRAVIDLO STANOVENÉ PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ NA SPRÁVU NADACE Statut Nadace Jedličkova ústavu stanoví pravidlo pro omezení nákladů na správu nadace takto: Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 20 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze změnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím podle věty první je kalendářní rok. Základ pro výpočet nákladů souvisejících se správou nadace je tvořen částkou rovnající se rozdílu mezi celkovým nadačním jměním a výší příspěvků poskytnutých nadaci v rámci II. etapy dělení Nadačního investičního fondu. Toto pravidlo bylo Nadací Jedličkova ústavu v roce 2008 dodrženo. Členům správní a dozorčí rady nevyplatila nadace v roce 2008 žádné odměny ani náhrady nákladů spojených s výkonem funkce. Účetní i ostatní doklady týkající se hospodaření nadace jsou archivovány v kanceláři nadace. 38 Projekt Jdu na praxi 39

20 FINANČ NÍ Č ÁST

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Výroční zpráva 2005 NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Vydal: Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Grafická a předtisková příprava: P. Komárek. Tisk: Tiskárna

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

OBSAH SLOVO PATRONKY 5 6 STRUKTURA NADACE ÚČEL A POSLÁNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

OBSAH SLOVO PATRONKY 5 6 STRUKTURA NADACE ÚČEL A POSLÁNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA SLOVO PATRONKY 5 6 STRUKTURA NADACE 7 8 ÚČEL A POSLÁNÍ 9 PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 10 OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci Projekty Kalendář

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 MOTTO: PROČ ŽIJEME, KDYŽ NE PROTO, ABYCHOM SINAVZÁJEM USNADŇOVALIŽIVOT? (George Eliot) Milí přátelé, zase uplynul jeden rok, jehož výsledky

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci:

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci: Výroční zpráva 2014 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954 17.6.2012) v květnu 1992 s cílem

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008

výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 výroční zpráva NADACE DIVOKÉ HUSY 2008 Výroční zpráva 2008 3 OBSAH 5 Poslání a cíle 6 Slovo předsedy SR 7-9 O Nadaci 10 Lidé v Nadaci 11 Slovo ředitelky 12-19 Benefice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více