VÝROČ NÍ ZPRÁVA NADACE JEDLIČ KOVA ÚSTAVU ZA ROK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ NÍ ZPRÁVA WWW.NADACEJU.CZ NADACE JEDLIČ KOVA ÚSTAVU ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČ NÍ ZPRÁVA NADACE JEDLIČ KOVA ÚSTAVU ZA ROK 2008

2 01 ÚVODNÍ SLOVO 5 02 O NADACI Profil nadace Organizační struktura 9 03 POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY A GRANTY Individuální nadační příspěvky Nadační granty Dlouhodobé projekty Ostatní projekty Granty v kategorii NIF 16 OBSAH OSTATNÍ ČINNOST NADACE Veřejná sbírka Výtvarná soutěž Vyšehradská paleta Novoročenky a kalendáře 21 PARTNERSKÉ PROJEKTY 23 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SPONZORŮM 27 FINANČNÍ ČÁST Rozvaha Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA AUDITORA 45 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY 50

3 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, v roce 2008 uplynulo od založení Nadace Jedličkova ústavu 18 let. V životě člověka představují osmnácté narozeniny dosažení plnoletosti a převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Když Nadace Jedličkova ústavu vznikla, vytyčila si za cíl svého konání podporu aktivit vedoucí k naplnění potřeb dětí a mladých lidí s postižením. Naplňování těchto cílů stojí řadu úsilí a práce mnoha lidí. Práce, ve které hodláme dále pokračovat. Proto jsou pro nás osmnácté narozeniny závazkem pro budoucnost, vyjádřením vůle pokračovat v odpovědném chování nadace nejen vůči všem, kdo pomoc potřebují nebo budou potřebovat, ale také vůči těm, kteří pomáhají. ÚVODNÍ SLOVO Jednotlivci i organizace, které se na nás obracejí s žádostí o podporu, nám dávají najevo, jak je naše činnost důležitá. Jsme rádi, že díky naší pomoci dostaly děti a mladí lidé s postižením šanci integrovat se mezi své vrstevníky, dále se vzdělávat, realizovat své koníčky a zájmy, sportovat a cestovat. Jsme přesvědčeni, že rozvojem naší nadace aktivně přispíváme nejen ke zkvalitnění života lidí s postižením, ale také k rozvoji společnosti přátelské ke všem osobám se znevýhodněním. Úspěch nadace stojí na důvěře našich dárců, sponzorů, partnerů. Na důvěře, kterou jsme získali díky výsledkům naší práce, díky transparentnímu a otevřenému přístupu. Dovolte mi proto, abych vám všem, kteří jste podali pomocnou ruku při naplňování poslání Nadace Jedličkova ústavu, vyslovila upřímné poděkování. Věřte, že váš osobní přínos pro dobro věci má smysl a stojí za vynaloženou námahu. Vaše RNDr. Nataša Hendrychová předsedkyně správní rady

4 V roce 2008 nám Nadace Jedličkova ústavu předala vakový zvedák, který je využíván v programu Samostatného bydlení v Jedličkově ústavu a školách. Jedná se o desetiměsíční nácvikové bydlení, které nabízíme mladým lidem s tělesným postižením. Cílem programu je vyzkoušení si samostatného bydlení, vedení domácnosti, nácvik činností, které s vedením domácnosti souvisí. O NADACI JEDLIČ KOVA ÚSTAVU Zajištění vakového zvedáku do programu Samostatného bydlení umožnilo přijímat do programu také klienty, kteří mají schopnost sebeobsluhy tak sníženu, že jsou v některých úkonech plně odkázáni na pomoc druhé osoby. Vakový zvedák je tak využíván při pomoci s přesuny klienta na vozík, na lůžko, na toaletu a do sprchy. Mgr. Marta Kůnová sociální pracovnice Jedličkova ústavu a škol

5 2.1. PROFIL NADACE 2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O NADACI JEDLIČ KOVA ÚSTAVU Nadace Jedličkova ústavu (dále též nadace ) byla registrována již v roce Zřizovatelem nadace byl Jedličkův ústav (název organizace ke dni zřízení nadace) se sídlem Praha 2, V Pevnosti 4 (dále též Jedličkův ústav a školy nebo Jedličkův ústav ). V roce 1997 byl přijat zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, podle kterého byla nadace zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 25. Nadace Jedličkova ústavu patří do volného uskupení nestátních neziskových organizací Centrum služeb Vyšehrad, které se společně snaží rozšiřovat, doplňovat a podporovat služby Jedličkova ústavu. Statutárním orgánem nadace je dvanáctičlenná správní rada, která je složena ze zaměstnanců Jedličkova ústavu a zástupců klientů Jedličkova ústavu z řad rodičů nebo zletilých studentů. Kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. CÍLE NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU: integrace osob s postižením do běžného života, zamezení sociální izolace, komplexní a vyvážená péče o osoby s postižením, respektování osobnosti a potřeb lidí s postižením, zachování lidské důstojnosti v každé životní situaci. Ve své činnosti se hlásíme k humanitnímu odkazu profesora Rudolfa Jedličky, zakladatele Jedličkova ústavu, který celý svůj život prosazoval ideu plnohodnotného života osob s postižením. Svých cílů dosahujeme prostřednictvím přímé finanční podpory jednotlivců a smysluplných projektů nestátních neziskových organizací, které představujeme v této výroční zprávě. SPRÁVNÍ RADA Předsednictvo: RNDr. Nataša Hendrychová předsedkyně správní rady Mgr. Antonín Herrmann místopředseda správní rady Ivana Kottenová místopředsedkyně správní rady Členové správní rady: Mgr. Markéta Benoniová od Ing. Marie Dolejší Jan Havel do Jiří Holzmann Bc. Petr Hrubý Ing. Alena Peštová Bc. Jan Rohlena do Doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. PhDr. Hana Šuráňová Ing. Zdeněk Štička od Mgr. Petr Švácha do DOZORČÍ RADA Pavel Toman předseda dozorčí rady Ing. Aleš Chytka člen dozorčí rady do Ing. Ilona Borlová členka dozorčí rady od Mgr. Tomáš Kutnar člen dozorčí rady ZAMĚSTNANCI NADACE 02 Mgr. Ing. Šárka Jakoubková výkonná ředitelka Alena Fellerová koordinátorka veřejné sbírky Ludmila Paldusová ekonomicko-administrativní pracovnice STÁLÍ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI V ROCE 2008 Ing. Iva Lehningová vedení účetnictví Běla Svobodová grafické práce Šárka Šmerdová koordinátorka marketingu a PR Jiří Zíka IT podpora 10 11

6 POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY Projekt JDU NA PRAXI si klade za cíl zajistit praxe pro studenty druhých ročníků praktických škol Jedličkova ústavu. Individuální praxe slouží studentům k získání pracovních a sociálních dovedností, ale také k získání zkušeností v jednání s lidmi v přirozeném prostředí. Praxe probíhají jednou týdně 2 4 hodiny dopoledne po dobu školního roku. Student je doprovázen asistentem, který mu pomáhá s dopravou na pracoviště praxe a s pracovními činnostmi na praxi, je též nápomocen při kontaktu se spolupracovníky. Asistent nevykonává práci za studenta, pouze ho učí, jak práci vykonávat. Sami studenti jsou s praxemi spokojeni a aktivně se na ně připravují. Díky grantu od Nadace Jedličkova ústavu jsme v roce 2008 zajistili praxi pro 12 studentů Jedličkova ústavu a škol a máme zajištěné financování tohoto programu i na část roku Kristýna Köblová a Hanka Nováková koordinátorky projektu Asistence o. s.

7 Nadace Jedličkova ústavu poskytuje nadační příspěvky individuálním žadatelům a nadační granty neziskovým organizacím. V roce 2008 jsme rozdělili příspěvky, granty a dary v celkovém objemu ,85 Kč. Tereza K. mechanický invalidní vozík Kč Šárka Š. mechanický invalidní vozík Kč Zdeněk Š. osobní asistence Kč POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY Příspěvky individuálním žadatelům Granty neziskovým organizacím a Jedličkovu ústavu Granty neziskovým organizacím v kategorii NIF Rozdělené věcné dary Celkem 3.1. INDIVIDUÁLNÍ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,85 Kč Nadační příspěvky jsou poskytovány uživatelům služeb Jedličkova ústavu a škol a Speciálněpedagogického centra. Poskytování individuálních příspěvků se řídí příspěvkovými pravidly, která jsou v souladu se statutem nadace. Naším cílem je pomáhat rychle, účelně a tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Poskytnutí příspěvku schvaluje předsednictvo nadace nebo správní rada (v závislosti na výši příspěvku). Částka přerozdělená individuálním žadatelům o příspěvek v roce 2008 činila Kč (z toho Kč tvořily adresně vázané nadační příspěvky). PŘEHLED PODPOŘENÝCH ŽADATELŮ V ROCE 2008: Příjemce Účel Částka Kristýna B. počítač Kč Václav K. servírovací stolek Kč Viktor P. notebook Kč Hana L. tříkolka LOPED Kč Petr S. speciální velkoplošná klávesnice k PC Kč Ilona V. notebook Kč Jan K. prázdninové pobyty Kč František S. oprava tříkolky Kč Lukáš K. rehabilitační pomůcka MOTREN DUO II Kč Barbora B. schodolez Kč David K. osobní asistence Kč Petra Š. osobní asistence Kč Michaela M. notebook s příslušenstvím Kč Dita B. mechanický invalidní vozík Kč Lucie Š. překračovač obrubníků Kč Martin F. speciální fixační vidlička 800 Kč * Artur H. speciální fixační vidlička 800 Kč * Simona B. mechanický invalidní vozík Kč ** Michal H. polohovací křeslo Kč ** Richard P. mechanický invalidní vozík Kč ** Richard P. bezbariérové úpravy v bytě klienta Kč ** dosud nerozděleno 3 ks speciálních vidliček Kč Celkem * předán výrobek v uvedené hodnotě ** adresně vázaný dar Kč Respektujeme právo na zachování anonymity příjemců nadačních příspěvků poskytnutých ke zdravotním či jiným humanitárním účelům. Proto uvádíme jména příjemců ve zkrácené podobě NADAČNÍ GRANTY Nadace Jedličkova ústavu se ve své podpoře zaměřuje na podporu projektů, které vycházejí z potřeb klientů Jedličkova ústavu a Speciálně-pedagogického centra, na financování rozvoje Jedličkova ústavu a na zlepšení kvality života dětí a mládeže s postižením. Poskytování nadačních grantů se řídí přijatými grantovými pravidly, která jsou v souladu se Statutem nadace. 03 Zdeněk Š. překonání obtížné životní situace Kč Tereza B. tábor JÚŠ Kč Petr B. tábor JÚŠ Kč DLOUHODOBÉ PROJEKTY Kateřina P. kompenzační pomůcky Kč Radek M. mechanický invalidní vozík Kč Lenka B. mechanický invalidní vozík Kč Lenka B. koňský tábor Kč Kromě pomoci individuálním žadatelům o příspěvek, se nadace systematicky věnuje podpoře dlouhodobých projektů. Charakteristické pro tyto projekty je, že navazují na služby poskytované Jedličkovým ústavem, doplňují je nebo rozšiřují a přinášejí tak pomoc nejen samotným klientům Jedličkova ústavu a škol, ale také pečujícím rodinám

8 V ROCE 2008 JSME PODPOŘILI REALIZACI TĚCHTO PROJEKTŮ: Příjemce grantu Název projektu Přidělený grant Borůvka o. s. Bezbariérová doprava Kč Borůvka o. s. Rehabilitace i pro další Kč Borůvka o. s. Osobní asistence Kč OSTATNÍ PROJEKTY V roce 2008 podpořila nadace další zajímavé projekty nestátních neziskových organizací, které přispívají ke zlepšení života osob s postižením, zvyšují účast osob s handicapem na společenském životě nebo propagují myšlenky integrace směrem k veřejnosti. Celkem Kč Příjemce Účel Částka POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY O PROJEKTU BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA Projekt bezbariérové dopravy oslavil v září 2008 již 10. rok svého trvání. Žákům a studentům Jedličkova ústavu a škol, kteří se pohybují na invalidním vozíku usnadňujeme přepravu do školy, návrat domů nebo možnost navštěvovat volnočasové aktivity mimo Jedličkův ústav. Nadace Jedličkova ústavu za tímto účelem pronajímá dva speciálně upravené automobily pro přepravu osob na vozíku: Mercedes Benz Sprinter a Ford Transit. Náklady na pohonné hmoty a údržbu vozidel financují sponzoři projektu nákupem reklamních ploch přímo na vozidlech. Možnost cestovat do školy tímto způsobem oceňují nejen rodiče dětí v Jedličkově ústavu, ale i přímí uživatelé služby. U příležitosti 10. výročí trvání projektu uspořádala nadace ve spolupráci se svými partnery v září 2008 benefiční akci, jako poděkování všem, kteří se na projektu podílejí. Zvláštní poděkování patří společnosti S-Mobil, s. r. o., která je od počátku partnerem projektu a zajišťuje prodej reklamních ploch na automobilech. V roce 2008 podpořila Nadace Jedličkova ústavu projekt bezbariérové dopravy částkou ve výši Kč. O PROJEKTU REHABILITACE I PRO DALŠÍ Rehabilitace i pro další je rehabilitační a fyzioterapeutický program určený klientům a absolventům Jedličkova ústavu. Služby jsou poskytovány v prostorách nově vybudovaného rehabilitačního pavilonu Jedličkova ústavu. Zejména absolventi, pro které je rehabilitační a fyzioterapeutická péče po odchodu z Jedličkova ústavu hůře dostupná, tak mohou nadále rehabilitovat v důvěrně známém prostředí. Uživatelé služby přispívají pouze symbolickým poplatkem, většinu nákladů spojených s realizací projektu hradí Nadace Jedličkova ústavu. Projekt realizuje občanské sdružení Borůvka. V roce 2008 poskytla nadace na projekt rehabilitace účelový grant ve výši Kč. Letní pobyty Kč Asistence, o. s. Relaxační víkend Kč Pobyt klubu absolventů Kč Projekt Jdu na praxi Kč Sportovní club Jedličkova ústavu, o. s. Opravy invalidních vozíků Kč PROTEBE, o. s. Šachový turnaj Kč o. s. Tap Festival Vysoko, výše, Vyšehrad Kč Borůvka, o. s. Celkem Charitativní obchůdek Činnost sdružení Kč Kč Kč Rok 2008 byl pro Jedličkův ústav, a tím také pro Nadaci Jedličkova ústavu, významný oslavou 95. výročí založení Jedličkova ústavu byl založen první český ústav pro tělesně postiženou mládež v Praze na Vyšehradě. Na založení se významně podílel profesor MUDr. Rudolf Jedlička, na jehož počest byl ústav nazván Jedličkovým ústavem. Prof. Jedlička byl veden myšlenkou dát handicapovaným dětem možnost odborného léčení a odborné výchovy k pokud možno samostatnému a plnohodnotnému životu a celý svůj život tuto ideu prosazoval. Usilujeme o neustálé zlepšování péče o osoby s postižením. V roce 2008 jsme proto Jedličkovu ústavu poskytli granty a dary v celkové hodnotě Kč. Příjemce Účel Částka Jedličkův ústav a školy vakový zvedák s příslušenstvím Kč 2 kusy speciálního hygienického zařízení Cleanlet Kč grant na výrobu speciálních dlah pro ergoterapii Kč grant na výrobu CD/DVD k 95. výročí vzniku Jedličkova ústavu Kč grant žákům a studentům Jedličkova ústavu na Mikulášskou nadílku Kč 03 O PROJEKTU OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je sociální služba, která usnadňuje osobám s postižením integraci do společnosti, kontakt s novými lidmi, přibližuje okolní svět a pomáhá zvládnout běžné činnosti všedního dne, které člověk s postižením sám nezvládne. Díky osobní asistenci se stávají dostupnější vzdělávací i volnočasové aktivity. Významným aspektem této služby je usnadnění role pečující rodiny. Na projekt osobní asistence vyčlenila Nadace Jedličkova ústavu v roce 2008 částku ve výši Kč. Celkem Kč 16 17

9 POSKYTNUTÉ PŘ ÍSPĚ VKY A GRANTY NADAČNÍ GRANTY V KATEGORII NIF Další významnou oblastí podpory, která vychází z našich závazků vůči Nadačnímu investičnímu fondu, je podpora projektů neziskových organizací, které svým charakterem odpovídají poslání nadace. V roce 2008 vyhlásila Nadace Jedličkova ústavu grantové řízení v kategorii NIF v oblasti: osobní asistence pro uživatele služeb do 16 let, vzdělávání. Toto grantové řízení je veřejné a otevřené neziskovým organizacím z celé České republiky. PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2008 (V KATEGORII NIF) Příjemce Liga za práva vozíčkářů, o. s. Občanské sdružení Tap Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Dílny tvořivosti, o. s. Občanské sdružení Náruč KONTAKT bb občanské sdruž. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, o. s. DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, o. s. Diecézní charita Brno Oblastní charita Znojmo Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub Hornomlýnská Účel Název projektu osobní asistence Osobní asistence pro Terezu vzdělávání Další vzdělávání - STUDEO osobní asistence Osobní asistence pro Marečka vzdělávání Sociálně terapeutická dílna vzdělávání Arteterapeutický vzdělávací program vzdělávání Strakonice 2008 pobytové kurzy pro osoby s postižením vzdělávání Hra jako léčebný prostředek osobní asistence Osobní asistence dětem a mladistvým s postižením osobní asistence Centrum Filipovka osobní asistence Přidělená částka v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Podle platných ustanovení smlouvy a následujících dodatků uzavřených s Fondem národního majetku České republiky (dále jen FNM ČR) má nadace povinnost rozdělit z poskytnutých příspěvků Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) nadační granty ve výši nejméně 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Nadace Jedličkova ústavu svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2008 splnila tak, že rozdělila nadační granty prostřednictvím veřejného výběrového řízení vybraným nestátním neziskovým organizacím. V roce 2008 byla nadace povinna rozdělit částku ,78 Kč a dále navýšit tuto částku o nerozdělenou část prostředků roku 2007 ve výši Kč. Nadace tuto povinnost splnila tím, že v grantovém řízení v kategorii NIF v roce 2008 rozdělila finanční prostředky v celkové výši Kč. Grantové řízení v kategorii NIF se řídí pravidly pro poskytování grantů v kategorii NIF a závazky vyplývajícími ze smlouvy a následujících dodatků uzavřených s Fondem národního majetku ČR (od je právním nástupcem Fondu národního majetku České republiky Ministerstvo financí České republiky). Podmínky výběrového řízení, pravidla pro poskytování grantů z výnosů z příspěvků NIF a formulář přihlášky do grantového řízení pro daný rok zveřejňuje nadace vždy v průběhu 1. čtvrtletí kalendářního roku. V letech získala Nadace Jedličkova ústavu prostřednictvím výběrového řízení ve II. etapě rozdělování příspěvků z NIF celkem Kč. V souladu se smlouvou o převodu prostředků s FNM ČR, ve znění pozdějších dodatků, se správní rada nadace rozhodla vložit částku ve výši Kč do nadačního jmění a pro vlastní grantové programy čerpat částku Kč z poskytnutých příspěvků. 03 Občanské sdružení Borůvka osobní asistence Osobní asistence Kč APLA Praha, Střední Čechy, o. s. osobní asistence Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby Kč Celkem Kč 18 19

10 OSTATNÍ Č INNOST NADACE Proč již několik let drobně přispíváme právě Nadaci Jedličkova ústavu? Protože dělá svou práci dobře. Protože jméno nadace je zárukou, že i malé prostředky budou účelně využity. Protože zvyku posílat firemním partnerům vánoční blahopřání dala nový rozměr. Protože doufáme, že námi zaslaná pohlednice z dílny Nadace Jedličkova ústavu může inspirovat adresáty k podobným příspěvkům na dobré věci. Protože se nám obrázky dětí z Jedličkova ústavu líbí a líbí se nám, jakým způsobem a za jakým účelem je nadace posílá do světa. Přejeme Nadaci Jedličkova ústavu a jejím zaměstnancům do dalších let mnoho sil, odolnosti a radosti ze smysluplné práce. Tereza J. Vajtová Kentaurus Praha - Kentlucky s.r.o.

11 4.1. VEŘEJNÁ SBÍRKA Veřejné sbírky představují významný zdroj financování projektů nadace. Od roku 1999 realizuje Nadace Jedličkova ústavu veřejné sbírky formou dárcovských pokladniček umístěných ve vybraných obchodech a institucích. V roce 2008 jsme získali povolení pro rozšíření sbírky o formu dárcovských SMS zpráv, tzv. DMS. Fórum dárců pro nás registrovalo heslo PROJEDLICKU. V roce 2008 činil výnos z veřejné sbírky Kč VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VYŠEHRADSKÁ PALETA V roce 2008 jsme uskutečnili první ročník soutěže Vyšehradská paleta určené dětem a mládeži z Jedličkova ústavu a škol a klientům organizací Centra služeb Vyšehrad. Každý soutěžící měl stejnou šanci na výhru - výherci byli vylosováni ze všech účastníků soutěže. Slavnostní vernisáž nejoriginálnějších děl s předáním cen od našich sponzorů se uskutečnila 10. listopadu 2008 v prostorách tréninkové TaKavárny. Výhry do soutěže poskytly společnosti: MEGAPIXEL, s. r. o. TOPGAL, a. s. JUMPpee s. r. o. OSTATNÍ Č INNOST NADACE Forma veřejné sbírky Pokladničky DMS Celkem Výnos Kč Kč Kč Z výtěžku veřejné sbírky jsme v roce 2008 rozdělili částku Kč. Nerozdělená část byla převedena do fondu k rozdělení v příštím období. Výnos veřejné sbírky směřuje výhradně na pomoc dětem a mladým lidem s postižením: na pořízení invalidních vozíků, zdravotních a kompenzačních pomůcek (např. speciální stolky, židle a jiné pomůcky k ulehčení života s postižením), na bezbariérovou dopravu a bezbariérové úpravy bytů. Vybrané prostředky jsou převáděny na transparentní účet zřízený pro tento účel u Raiffeisenbank, a. s., č. účtu /5500. Veřejná sbírka Nadace Jedličkova ústavu byla povolena rozhodnutím Magistrátu hl. města Prahy č. S-MHMP/289898/2007 a potrvá do O tom, že obrázky od dětí z Jedličkova ústavu mají svůj další osud a prach na ně neusedá, svědčí velký zájem o naše novoročenky a kalendáře, které zdobí právě obrázky od dětí z Jedličkova ústavu NOVOROČENKY A KALENDÁŘE 04 V roce 2008 jsme zaznamenali rekordní zájem o vánoční přání a kalendáře s obrázky od dětí z Jedličkova ústavu. Vánoční přání si objednalo celkem 59 organizací. Vyrobili jsme téměř 16 tisíc kusů novoročenek a 600 kalendářů. Nejprodávanějším vánočním motivem na novoročenkách byl motiv vánoční hvězdy. Čistý zisk z prodeje ve výši Kč byl použit k organizaci Vánočních trhů 2008 a k financování projektu Rehabilitace i pro další. DLOUHOLETÝM PARTNEREM VEŘEJNÉ SBÍRKY NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU JE SPOLEČNOST PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S., KTERÉ UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA STÁLOU PODPORU! 22 23

12 Důvodů, proč jsme oslovili Nadaci Jedličkova ústavu, kde můžeme každoročně finančním příspěvkem pomoci je několik. Tenisový turnaj Memoriál Strýčka Jedličky je již tradiční záležitostí v kalendáři mnoha známých osobností. Využití této akce směrujeme k tomu, že sport a kultura mohou ještě v dnešní době pomoci a to je myslím důkazem lidskosti a slušnosti, které dnešní doba postrádá. PARTNERSKÉ PROJEKTY Jako organizátoři, nejenom této hodnotné akce, víme moc dobře, co znamená zajistit jakýkoliv finanční obnos a udržet kvalitu akcí společnosti při profesionálním chodu. Nadace Jedličkova ústavu a jejich pracovníci toto dokazují již mnoho let a právě proto, je nám velkou ctí, že můžeme alespoň trochu pomoci i tímto způsobem. Karel Bláha jednatel společnosti I. S. C. Sports

13 5. PARTNERSKÉ PROJEKTY Partnerské projekty jsou projekty organizované nebo uskutečněné našimi partnerskými organizacemi s cílem podpořit dobrou věc. Nadace Jedličkova ústavu je jedním z příjemců nebo výlučným příjemcem výtěžku z takového projektu věnovaného na dobročinné účely. MEMORIÁL STRÝČKA JEDLIČKY V posledním prázdninovém dni se již tradičně koná v Modleticích u Prahy vzpomínkový tenisový turnaj Memoriál Strýčka Jedličky. V roce 2008 proběhl jubilejní X. ročník tohoto turnaje. Organizátor turnaje předal Nadaci Jedličkova ústavu v tomto jubilejním roce sponzorský šek na Kč. PARTNERSKÉ PROJEKTY K významnému výročí turnaje navštívili organizátoři soutěže spolu se zástupci účastníků turnaje Jedličkův ústav a školy, kde proběhl dárkový den pro děti. 1. října 2008 se v Divadle u Hasičů konal společenský večer, v jehož rámci proběhla projekce věnovaná historii a současnosti Memoriálu Strýčka Jedličky a činnosti Nadace Jedličkova ústavu. SPOLEČNOSTI I. S. C. SPORTS UPŘÍMNĚ DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU NADACE! PROJEKT MUSIC FOR HELP Music for Help je projekt, který si klade za cíl pomoci hudbě a zároveň pomáhat všem, kteří si zaslouží pozornost. Díky Music for Help mohou perspektivní začínající hudební skupiny vydat své album volně na internetu. Stažení jejich písní je ale zároveň podmíněno podporou vybrané nadace pomocí zaslání dárcovské SMS. Nadace Jedličkova ústavu přijala nabídku partnerství v tomto zajímavém projektu již v jeho začátku, tj. od TENISOVÝ TURNAJ OLGY KLEINHAMPLOVÉ 30. srpna 2008 uspořádal tenisový oddíl Černošice tenisový turnaj Olgy Kleinhamplové. Děkujeme všem, kteří přispěli do veřejné sbírky ve prospěch Nadace Jedličkova ústavu uspořádané na tomto turnaji. Výtěžek ve výši Kč byl připsán na sbírkové konto nadace. 05 TENISOVÝ TURNAJ JANY NAVRÁTILOVÉ 31. srpna 2008 se v Řevnicích uskutečnil tenisový turnaj Jany Navrátilové. Děkujeme LTC Martiny Navrátilové a Městskému úřadu v Řevnicích za prezentaci nadace a uspořádání veřejné sbírky, jejíž výtěžek ve výši Kč byl připsán na sbírkové konto nadace. VŠ LIGA POMÁHÁ Vysokoškolská amatérská squashová liga vytvořila projekt na pomoc mladým lidem s postižením. Ze semestrálního startovného každého člena VŠ Ligy získá nadace 20 Kč. Díky příspěvku všech členů, kteří se squashové ligy účastní, se tak ze symbolického příspěvku jednotlivce stane významná částka, která se promění v konkrétní pomoc. 26 Koncert studentského orchestru The Tap Tap 27

14 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M Vážení dárci, partneři a příznivci nadace, upřímně Vám děkuji za podporu, díky které můžeme pomáhat dětem, mladým lidem a jejich pečujícím rodinám zvládat nepřízeň osudu! Šárka Jakoubková výkonná ředitelka nadace

15 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M V roce 2008 přijala Nadace Jedličkova ústavu dary od právnických a fyzických osob v celkové hodnotě ,01 Kč. Finanční dary Finanční dary adresně vázané Věcné dary Celkem ,16 Kč ,00 Kč ,85 Kč ,01 Kč Na účet 911 Fondy byly k dalšímu přerozdělení v roce 2009 převedeny dary ve výši Kč KČ A VÍCE VĚNOVALI: APEX On-line, a. s. Vodrážková Květoslava (dědictví) ČSOB Investiční společnost, a. s. Ferona, a. s. DHL Czech republic Kajima Europe B. V. org. jednotka Megabooks CZ, spol. s r. o. ALSIMA, a. s. ASPI, a. s. Esatrade, s. r. o. Havlíček Jan Pricewaterhouse ČR, s. r. o. Prokešová Pavlína Parker Hannifin, s. r. o. Pumrovi J. a M. Miller Miloň Proctre & Gamble International Jílek Jindřich Cihlář Stanislav Krupička Jiří, Ing. Proctre & Gamble BOBED SERVIS, s. r. o. manželé K Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč DÁRCI DO KČ: Apostolov Stanimir Balírna Borkouire Barinová Světlana Bečák Ondřej Bohatý Václav Brázda Jiří Brázdil Jaroslav manželé Coufalovi Ing. Černochová Irena Čiháková Pavla Ing. Dlouhý Michal Durčák Tomáš Farkas Miroslav Geuss Erik Hanák Martin Havryleshko Silviya Hejzlar Radko Hněvkovská Eva Holečková Hanna Holub Emanuel Ing. Hrabánek Jiří Chmelík Josef Ing. Jiříček Jaroslav Jozová Martina Kadavý Alexandr Karnold Radek Knoppová Kamila Kobernová Marie PhDr. Kolich Jiří pí. Kořánová Kubeš Petr Kučera Jaroslav Ing. Lounková Anna Ing. Marková M. Město Černošice Najdr Karel Ing. Pelech Bohumír Pešata Petr Pleva Karel Podal Vojtěch PhDr. Poláková Zuzana Pospíšil Ivo Procházková Petra REALINVEST, s. r. o. Slanina František Sommerová Ilona Strakoš Jan Šmerák Václav Štrumfa Michal Šulc Stanislav Ing. Tomášek Pavel Tomášková Hana Venzlová Štěpánka Vlastník Jiří Vodičková Hana Weiner Aleš Zaplatílek Jan ADRESNĚ VÁZANÉ DARY POSKYTLI: ADORE, s. r. o. Ferona, a. s. KS Motor Servis Van, s. r. o. MOTORENA Hostivař, s. r. o. Moravia Steel, a. s. Oblastní charita Ústí nad Orlicí RWE, a. s. (prostřednictvím Nadace Charty 77) VANEP, s. r. o Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VĚCNÉ DARY A SLUŽBY POSKYTLI: Apetit Praha, v. o. s. občerstvení na benefiční akci 10 let projektu Doprava ASPI, a. s. poukázky na nákup v obchodním domě IKEA o. s. Borůvka tisk kalendářů nadace České vinařské závody, a. s. občerstvení na benefiční akci 10 let projektu Doprava Ferrero Česká, s. r. o. cukrovinky pro děti z Jedličkova ústavu Florplant, s. r. o. květiny vánoční poděkování hlavním partnerům nadace JUMPee, s. r. o. dárkové předměty do soutěže Vyšehradská paleta MK Plexi, s. r. o. výroba plastových pokladniček pro veřejnou sbírku Megapixel, s. r. o. fotoaparát do soutěže Vyšehradská paleta Nadace Naše dítě volné vstupenky na filmové představení pro děti z Jedličkova ústavu Národní památkový ústav 10 kusů publikace Jak dobýt hrad. Památky téměř bez bariér Topgal, a. s. školní batohy do soutěže Vyšehradská paleta 06 Švecová Jarmila Kč Všechny dary jsme rozdělili nebo použili v souladu s účelem dohodnutým s dárci. Dar od společnosti ASPI, a. s. byl převeden na účet 911 Fondy a bude použit v souladu s účelem daru v roce

16 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M NÁKUPEM NOVOROČENEK A KALENDÁŘŮ V ROCE 2008 NÁS PODPOŘILI: Actinet Informační systémy s. r. o. ADVISA, spol. s r. o. Advokátní kancelář Dub & Limbergová AEROCAN CZ s. r. o. AGILAB s. r. o. AMISTA investiční společnost, a. s. BAXTER BioScience s. r. o. Beep, s. r. o. BIOMEDICA ČR, s. r. o. BLK servis, spol. s r. o. Brain Force Software s. r. o. Centrum mezistátních úhrad CEPS, a. s. HSBC BANK PLC HBCZ Česká asociace farmaceutických firem Česká lékařská komora Ecovis Consulting s. r. o. Esatrade, s. r. o. EXBIO Praha, a. s. Friedrich Ebert Stiftung Glynn Brothers Chemical Prague, spol. s r. o. Graffitti Networks Grafix, s. r. o. Honeywell, spol. s r. o. Charlton a. s. JohnsonDiversey ČR, s. r. o. Johnson & Johnson, s. r. o. Kentlucky s. r. o. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Krajská správa sociálního zabezpečení pro Středočeský kraj LOM PRAHA s. p. MATTEL Czech Republic, s. r. o. MAVES, s. r. o. Nejvyšší kontrolní úřad NOVIUS s. r. o. Orbis In, s. r. o. Panattoni Czech Republic Management s. r. o. JUDr. Jan Pichrt, Ph. D. Pozemkový fond Trutnov Pravý Hradec, o. s. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o. PRK ECOVIS, s. r. o. PROFESS-REAL, s. r. o. Ricardo Prague s. r. o. RÖSLER PRAHA spol. s r. o. Patrik Roth RUGIT s. r. o. SC & C, spol. s r. o. SECURITAS ČR s. r. o. SILMAX s. r. o. S-MOBIL s. r. o. STAVOTHERM s. r. o. TNS AISA s. r. o. Mgr. Jiří Trunečka David Třešňák T-Systems Czech Republic, a. s. UTi (CZ) s. r. o. VICTORIA VOLKSBANKEN Pojišťovna, a. s. VOŠS SŠ stavební Vysoké Mýto Zentiva, a. s. a kupující v charitativním obchůdku Borůvka na Vyšehradě UMÍSTĚNÍM SBÍRKOVÝCH POKLADNIČEK VE SVÝCH PROSTORÁCH NÁM POMÁHAJÍ: ALBERT České Budějovice ATRIUN PINITO Praha 2 AQUAPARK Čestlice BAUHAUS Čestlice BAUHAUS Dolní Chabry BAUHAUS Praha 4 Pankrác BILLA Tábor Centrum Černý Most Praha ČSTV Plavecký stadion Podolí Praha 4 DBK Praha DCP spol s r.o. Valašské Meziříčí ELEKTROBOX JIŘÍ ŠITINA, Rychnov nad Kněžnou ELEKTRO Havlíček České Budějovice ELEKTRO STUDIO Hlinsko ELEKTRO ILAVSKÝ, Kladno ELEKTRO Jankovský, Blatná ELEKTRO Jankovský, Strakonice ELEKTRO Kutílek, Nymburk ELEKTRA - Lžíčař Ivo, Strážnice ELEKTRO HELIA Turnov ELEKTRO - VIDEO Švagera Kroměříž ELSA ELEKTRO Písek HM STUDIO HRAČKY Horoměřice HP TRONIIC Palná nad Lužnicí HYPERNOVA Brno Modřice HYPERNOVA Hradec Králové HYPERNOVA Liberec HYPERNOVA Mladá Boleslav HYPERNOVA OC ŠESTKA Praha 6 HYPERNOVA Olomouc HYPERNOVA Ostrava HYPERNOVA Praha Průhonice HYPERNOVA Galerie Butovice HYPERNOVA Teplice HYPERNOVA Trutnov Charitativní obchůdek Borůvka, Praha Vyšehrad KAUFLAND Praha 4 KAUFLAND Trutnov NETI Hodonín OBI Brno Komín OBI České Budějovice OBI Kradec Králové OBI Most OBI Plzeň OBI Praha 15 Štěrboholy OBI Praha 4 OBI Praha 6 Ruzyně OBI Praha Roztyly OBI Praha 9 Prosek OD KOTVA Praha PHILIPS DIAMANT Uherské Hradiště PHILIPS DIAMANT Lukáš Jaroslav Valašské Meziříčí PT ELEKTRO MARKET Liberec SPORT KOHOUT Kladno TESCO Pardubice TESCO Plzeň TESCO Praha UNIservis Chrudim NÁKUPEM REKLAMNÍCH PLOCH NA SPECIÁLNĚ UPRAVENÝCH AUTOMOBILECH PODPOŘILI PROJEKT BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY: 2N TELEKOMUNIKACE a. s. AGROFERT HOLDING, a. s. Agropol Group, a. s. Alfa Laval spol. s r. o. Allianz pojišťovna, a. s. ALTOMA spol. s r. o. ANNONCE, k. s. AQUATEST a. s. ARCADIS Geotechnika a. s. AVERS spol. s r. o. AŽD Praha s. r. o. BETOSAN spol. s r. o. Blue Panther s. r. o. BONDUELLE spol. s r. o. Bovis Lend Lease, a. s. CENTRUM ČERNÝ MOST, a. s. Creditreform s. r. o. CTR group a. s. ČD-Telematika a. s. ČEDOK a. s. Čermák a Hrachovec a. s. Česká Doka bednící technika spol. s r. o. ČKD NOVÉ ENERGO, a. s. ČKV Praha s. r. o. ČSOB POJIŠŤOVNA a. s. D&Z s. r. o. D. A. S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Danfoss s. r. o. DEKRA Automobil a. s. DEKTRADE a. s. ECONOMIA a. s. Elektrizace železnic Praha a. s. Elektroline a. s. ELTODO EG a. s. ETT ENERGETIKA, a. s. EUROPAPIER-BOHEMIA, spol. s r. o. EUROVIA CS, a. s. Exportní Garanční a Pojišťovací společnost a. s. FABORY - CZ, s. r. o. FABRICOM CZ a. s. FACKELMANN ČR, spol. s r. o. FAGOR ELEKTRO, s. r. o. FELIX PRAHA, s. r. o. Festo, s. r. o. FOLBER s. r. o. GAVLAS, spol. s r. o. Generali Pojišťovna a. s. GlaxoSmithKline, s. r. o. Global Stores, a. s. GORENJE spol. s r. o. HAURATON ČR, spol. s r. o. HEMA MALŠICE, spol. s r. o. Henkel ČR, spol. s r. o. J. C. DECAUX, Městský mobiliář, s. r. o. JHP spol. s r. o. Jungheinrich (ČR) s. r. o. KANZELSBERGER a. s. Kolektory Praha, a. s. LAUFEN CZ spol. s r. o. LIFTEC CZ spol. s r. o. LINDAB s. r. o. Linde Gas a. s. Linde Material Handling ČR s. r. o. LOVOCHEMIE a. s. Lowe GGK s. r. o. MAPEI, spol. s r. o. Marks and Spencer ČR, a.s. MERO ČR, a. s. METROPROJEKT Praha a. s. Metrostav a. s. Modřanská potrubní,a. s. Nadační fond Veolia Nestlé zmrzlina ČR, spol. s r. o. NOKIAN TYRES s. r. o. OKsystem s. r. o. OMV Česká republika, s. r. o. ONDEO Services CZ, s. r. o. OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a. s. OTIS a. s. PANASONIC CZECH REPUBLIC, s. r. o. Parker-Hannifin s. r. o. PERI, spol. s r. o. PFANNER, spol. s r. o. PHOENIX - ZEPPELIN spol. s r. o. PRAGIS a. s. Pražská plynárenská, a. s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s. Raiffeisen stavební spořitelna a. s. Raiffeisenbank a. s. REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO,a. s. Rigips, s. r. o. SANDVIK CZ s. r. o. SANGREEN, spol. s r. o. Sanoma Magazines Praha s. r. o. SCA HYGIENE PRODUCTS, s. r. o. SECAR BOHEMIA, a. s. SCHACHERMAYER spol. s r. o. SCHMACHTL CZ, spol. s r. o. SITRONICS Telecom Solutions Skanska CS a. s. SKD TRADE, a. s. SM 7, a. s. SOLETANCHE Česká republika s. r. o. Stavební firma HOBST a. s. Stump Spezialtiefbau spol. s r. o. TBG Metrostav s. r. o. Tetra Pak Česká republika s. r. o. ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. TOMMI - holding, spol. s r. o. TTC MARCONI, s. r. o. Tukový průmysl Praha, a. s. UniControls a. s. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. UNILEVER ČR, spol. s r. o. Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. Václav HOD - Autodoprava VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o. Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Würth, spol. s r. o. Zakládání staveb, a. s. Zentiva, a. s. ZEPRIS s. r. o. Zumtobel Lighting s. r. o

17 PODĚ KOVÁNÍ DÁRCŮ M A SPONZORŮ M ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU NADACE: Ing. Josefu Civínovi za daňové poradenství ESET software, spol. s r. o. za ochranu dat nadace Ing. Miroslavu Frajtovi za investiční poradenství H-Media, s. r. o. za významnou podporu při propagaci účelu nadace H.R.G. spol. s r. o. za tisk této výroční zprávy zdarma Matěji Houdkovi za dobrovolné fotografování našich akcí PhDr. Zuzaně Polákové za uspořádání charitativního bazárku pro nadaci Pražské plynárenské, a. s. za poskytnutí osobního automobilu pro projekt veřejné sbírky Segafredo Zanetti ČR, spol. s r. o. za zapůjčení kávovaru do kanceláře nadace S-MOBIL, s. r. o. za dlouhodobé partnerství v projektu Bezbariérové dopravy Petře Spurr za dobrovolnou spolupráci a překlady textů do angličtiny Běle Svobodové za celoroční dobrovolnou spolupráci v oblasti grafického designu a polygrafie Ing. Miroslavu Škvárovi za poskytované finanční a ekonomické poradenství Tiskárně FLORA, s. r. o. za partnerství v oblasti polygrafických a tiskařských služeb Websitemaster, a. s. za partnerství v oblasti internetové prezentace nadace Wolters Kluwer, a. s. za zapůjčení automatizovaného systému právních informací ASPI Zaměstnancům HSBC Bank plc, pobočka Praha za uspořádání sbírky a předání cukrovinek do tomboly Vánočních trhů pro děti z Jedličkova ústavu MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NADACE: Asociace českých aromaterapeutů Aromaterapie.cz BORGIS, a. s. Právo Czech Travel Press Časopis Euroweekend ECONOMIA, a. s. Hospodářské noviny, Ekonom, IN Magazín Europlakat, s. r. o. MHD Praha Gnosis, spol. s r. o. Časopis Učitelské noviny H-Media, s. r. o. Korec Július Pramenyzdravi.cz Lobby Česká republika, s. r. o. Časopis Lobby MAFRA, a. s. MF Dnes, Lidové noviny Regenerace, s. r. o. Časopis ReGeNeRaCe RF Hobby RF-Hobby.cz Solen, s. r. o. Stehno Zdeněk Časopis SKVĚLÁ Suchánková Jana JORMA Co, kdy v Praze Vydavatelství GRAND PRINC, a. s. Houser.cz, Grand Expres, Grand Biblio Vydavatelská společnost Meduňka Časopis Meduňka Žena-in.cz Zena-in.cz Prázdniny na nečisto slaňování hradeb 35

18 FINANČ NÍ Č ÁST Proč pracuji jako designer Nadace Jedličkova ústavu? V první řadě proto, že mě tato práce skutěčně baví. V druhé řadě proto, že právě v oblasti pomoci potřebným má podle mého názoru dobrý grafický design ten největší smysl. Protože profesionální a kvalitní vizuální prezentace může pomoci získat více partnerů, sponzorů a dárců. A proč pracuji dobrovolně? Protože i ušetřené náklady na moji práci mohou pomoci těm, ktěří to nejvíce potřebují. Běla Svobodová graphic designer

19 Nadace Jedličkova ústavu je nezisková organizace, která vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. JMĚNÍ NADACE TVOŘÍ: I.nadační jmění zapsané v nadačním rejstříku: vlastní jmění Kč finanční prostředky, které nadace získala převodem prostředků z NIF Kč II. nadační jmění nezapsané v nadačním rejstříku: Kč III. nemovitosti: bytový dům v Praze, ul. Na Petřinách ideální polovina domu v Praze, ul. Eliášova stodola Buková pozemek Hostivař FINANČ NÍ Č ÁST Výnosy z nadačního jmění nadace používá pro grantovou činnost, na realizaci vlastních projektů a k zajištění chodu organizace. Získané dary od soukromých osob, organizací a z výtěžku veřejné sbírky jsou průběžně rozdělovány mezi individuální žadatele o příspěvek nebo jako granty neziskovým organizacím. HOSPODAŘENÍ NADACE Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu nadace a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace jsou vedeny odděleně od nadačních příspěvků. 07 PRAVIDLO STANOVENÉ PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ NA SPRÁVU NADACE Statut Nadace Jedličkova ústavu stanoví pravidlo pro omezení nákladů na správu nadace takto: Celkové roční náklady související se správou nadace nesmí převýšit 20 % nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Pravidlo stanovené v předchozí větě nelze změnit nejméně po dobu pěti let. Rozhodným obdobím podle věty první je kalendářní rok. Základ pro výpočet nákladů souvisejících se správou nadace je tvořen částkou rovnající se rozdílu mezi celkovým nadačním jměním a výší příspěvků poskytnutých nadaci v rámci II. etapy dělení Nadačního investičního fondu. Toto pravidlo bylo Nadací Jedličkova ústavu v roce 2008 dodrženo. Členům správní a dozorčí rady nevyplatila nadace v roce 2008 žádné odměny ani náhrady nákladů spojených s výkonem funkce. Účetní i ostatní doklady týkající se hospodaření nadace jsou archivovány v kanceláři nadace. 38 Projekt Jdu na praxi 39

20 FINANČ NÍ Č ÁST

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2013 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2012 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Výroční zpráva Za rok 2012

Výroční zpráva Za rok 2012 Výroční zpráva Za rok 2012 ÚVODNÍ SLOVO 3 O NADACI 4 Poslání Nadace 4 Organizační struktura 5 Úvodní slovo PŘÍBĚHY NADACE ROKU 2012 6 Podpořené příběhy 2012 16 PROJEKTY 2012 18 Rok 2012 v Nadaci 18 Hlavní

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více