Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne"

Transkript

1 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana 1/20

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0063/ZMOb-MH/1822/5 BJ 00034/2019 Program jednání 0064/ZMOb-MH/1822/5 BJ 00035/2019 Ověření zápisu ze 4. zasedání ZMOb 0065/ZMOb-MH/1822/5 BJ 00036/2019 Návrh na ověřovatele zápisu 0066/ZMOb-MH/1822/5 BJ 00037/2019 Kontrola plnění usnesení ZMOb 0067/ZMOb-MH/1822/5 BJ 00033/2019 Projednání protokolu o výsledku přezkoumání hospodaření za období /ZMOb-MH/1822/5 OF/ZMOb/0007/19 Zpráva o výsledku hospodaření MOb MHaH za rok závěrečný účet 0069/ZMOb-MH/1822/5 OF/ZMOb/0006/19 Účetní závěrka MOb MHaH za rok /ZMOb-MH/1822/5 OF/ZMOb/0005/19 Rozbory hospodaření za 01-03/ /ZMOb-MH/1822/5 OF/ZMOb/0004/19 Zapojení volných zdrojů z roku 2018 do rozpočtu roku /ZMOb-MH/1822/5 OSP/ZMOb/0001/19 Žádost o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu 0073/ZMOb-MH/1822/5 OS/ZMOb/0002/19 Návrh na podání žádosti o spolufinancování projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 ze statutárního města Ostravy 0074/ZMOb-MH/1822/5 0075/ZMOb-MH/1822/5 0076/ZMOb-MH/1822/5 0077/ZMOb-MH/1822/5 0078/ZMOb-MH/1822/5 0079/ZMOb-MH/1822/5 OM/ZMOb/0016/19 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. U Nových válcoven AWC Morava, s.r.o. OM/ZMOb/0015/19 Návrh na prodej pozemku včetně součástí a příslušenství v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Železárenská Ing. J. B. OM/ZMOb/0008/19 Návrh vyhlásit/nevyhlásit záměr obce prodat části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská x Rubová CASINO KARTÁČ s.r.o. a V. C. a V. C. OM/ZMOb/0012/19 Návrh vyhlásit/nevyhlásit záměr prodeje bytové jednotky č. 990/12 v domě č. p. 990 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Boleslavova 6 manželé B. OM/ZMOb/0013/19 Návrh vyhlásit/nevyhlásit záměr prodeje bytové jednotky č. 1125/10 v domě č. p v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Oblá 2b manželé H. OM/ZMOb/0011/19 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská - F. M. Strana 2/20

3 0080/ZMOb-MH/1822/5 0081/ZMOb-MH/1822/5 OM/ZMOb/0014/19 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Náprstkova - M. H. OM/ZMOb/0010/19 Návrh nevyužívat předkupního práva ke koupi nemovitých věcí (garáží) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava Strana 3/20

4 BJ 00034/2019 Program jednání číslo: 0063/ZMOb-MH/1822/5 1) schvaluje program 5. zasedání ZMOb Mariánské Hory a Hulváky BJ 00035/2019 Ověření zápisu ze 4. zasedání ZMOb číslo: 0064/ZMOb-MH/1822/5 1) schvaluje ověření zápisu ze 4. zasedání ZMOb MHaH konaného dne členkou ZMOb Mariánské Hory a Hulváky Yvetou Sekerákovou, Bc. Tomáš Sucharda zápis neověřil BJ 00036/2019 Návrh na ověřovatele zápisu číslo: 0065/ZMOb-MH/1822/5 1) určilo ověřovatele zápisu z 5. zasedání ZMOb Mariánské Hory a Hulváky Ing. Filipa Čmiela, Ph.D. a Ing. Daniela Vacu Strana 4/20

5 BJ 00037/2019 Kontrola plnění usnesení ZMOb číslo: 0066/ZMOb-MH/1822/5 1) bere na vědomí plnění usnesení ZMOb: 0061/ZMOb-MH/1822/4, ze dne /ZMOb-MH/1822/4, ze dne /ZMOb-MH/1822/4, ze dne /ZMOb-MH/1822/4, ze dne /ZMOb-MH/1822/4, ze dne /ZMOb-MH/1822/4, ze dne /ZMOb-MH/1822/4, ze dne ) ponechává ve sledování UkUsn/0106/18 (usnesení č. 0035/ZMOb-MH/1822/2) T.: UkUsn/0101/18 (usnesení č. 0018/ZMOb-MH/1822/2) T.: BJ 00033/2019 Projednání protokolu o výsledku přezkoumání hospodaření za období číslo: 0067/ZMOb-MH/1822/5 a) protokol o výsledku přezkoumání hospodaření za období , které bylo provedeno ve dnech a a společností HZ Brno spol. s r.o., se sídlem Minská 160/102, Žabovřesky, Brno, IČO b) přijatá nápravná opatření vyplývající z výsledku přezkoumání hospodaření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) bere na vědomí a) Protokol o výsledku přezkoumání hospodaření MOb MHaH za období , provedené u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ze dne b) přijatá nápravná opatření vyplývající z výsledku přezkoumání hospodaření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 5/20

6 OF/ZMOb/0007/19 Zpráva o výsledku hospodaření MOb MHaH za rok závěrečný účet číslo: 0068/ZMOb-MH/1822/5 Zprávu o výsledku hospodaření MOb MHaH za rok závěrečný účet 2) schvaluje a) Zprávu o výsledku hospodaření MOb MHaH za rok závěrečný účet včetně tabulkových příloh v předloženém materiálu, včetně finančního vypořádání b) ponechání kladného hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle přílohy č. 6 3) souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad OF/ZMOb/0006/19 Účetní závěrka MOb MHaH za rok 2018 číslo: 0069/ZMOb-MH/1822/5 1) schvaluje účetní závěrku MOb MHaH za rok 2018 a převedení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši ,09 na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období OF/ZMOb/0005/19 Rozbory hospodaření za 01-03/2019 číslo: 0070/ZMOb-MH/1822/5 1) bere na vědomí rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-03/2019 Strana 6/20

7 OF/ZMOb/0004/19 Zapojení volných zdrojů z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 číslo: 0071/ZMOb-MH/1822/5 1) schvaluje tato rozpočtová opatření 1. zvýší se účtech o Kč zvýší se silnice, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 2 o Kč silnice, pol nákup ostatních služeb, ORJ 2 o Kč silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol nákup ostatních služeb, ORJ 2 o Kč ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2 o Kč 2. zvýší se účtech o Kč zvýší se veřejné osvětlení, pol nákup ostatních služeb, ORJ 3 o Kč komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol nákup ostatních služeb, ORJ 3 o Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol nákup ostatních služeb, ORJ 3 o Kč ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 3, ORG o Kč Strana 7/20

8 3. zvýší se účtech o Kč zvýší se základní školy, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4 o Kč nebytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč činnosti knihovnické, pol opravy a udržování, ORJ 4 o Kč základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 345 o Kč základní školy, pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ 4 o Kč mateřské školy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4 o Kč základní školy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4 o Kč nebytové hospodářství, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4 o Kč nebytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 4 o Kč ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 4, ÚZ o Kč ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, pol ostatní osobní výdaje, ORJ 4, ÚZ o Kč ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, pol potraviny, ORJ 4, ÚZ o Kč ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4, ÚZ o Kč ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 4, ÚZ o Kč ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, pol nespecifikované rezervy, ORJ 4, ÚZ o Kč 4. zvýší se účtech o Kč zvýší se činnost místní správy, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 5 o Kč Strana 8/20

9 činnost místní správy, pol nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 5 o Kč činnost místní správy, pol poštovní služby, ORJ 5 o Kč činnost místní správy, pol služby peněžních ústavů, ORJ 5 o Kč činnost místní správy, pol nájemné, ORJ 5 o Kč 5. zvýší se účtech o Kč zvýší se činnost místní správy, pol opravy a udržování, ORJ 7 o Kč činnost místní správy, pol nákup ostatních služeb, ORJ 7 o Kč 6. zvýší se účtech o Kč zvýší se bytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG o Kč nebytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7 o Kč nebytové hospodářství, pol budovy, haly a stavby, ORJ 7, ORG o Kč nebytové hospodářství, pol nákup ostatních služeb, ORJ 7 o Kč bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7 o Kč 7. zvýší se účtech o Kč sníží se bytové hospodářství, pol příjmy z prodeje, pozemků, ORJ 9, ORG 5136 o Kč 8. zvýší se účtech o Kč zvýší se ostatní záležitosti kultury, pol nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč Strana 9/20

10 9. zvýší se účtech o Kč zvýší se zastupitelstva obcí, pol odměny členů zastupitelstev obcí a krajů, ORJ 12 o Kč činnost místní správy, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 12 o Kč 10. zvýší se účtech o Kč zvýší se zastupitelstva obcí, pol pohoštění, ORJ 15 o Kč zastupitelstva obcí, pol věcné dary, ORJ 15 o Kč 11. zvýší se účtech o Kč zvýší se ostatní činnosti jinde nezařazené, pol nespecifikované rezervy, ORJ 10 o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Jarmila Ivánková, T: vedoucí odboru finančního OSP/ZMOb/0001/19 Žádost o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu číslo: 0072/ZMOb-MH/1822/5 návrh RMOb podat žádost o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu Strana 10/20

11 2) rozhodlo podat žádost o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 3) ukládá odboru sociální péče zajistit veškeré úkony potřebné pro podání žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Marcela Kočová, T: vedoucí odboru sociální péče OS/ZMOb/0002/19 Návrh na podání žádosti o spolufinancování projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 ze statutárního města Ostravy číslo: 0073/ZMOb-MH/1822/5 návrh odboru školství, kultury a volnočasových aktivit na podání žádosti o spolufinancování projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 ze statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava -Moravská Ostrava, IČO , ve výši Kč 2) souhlasí s podáním žádosti o spolufinancování projektu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2018/2020 ze statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO , ve výši Kč 3) ukládá odboru školství, kultury a volnočasových aktivit podat žádost o spolufinancování na SMO Vyřizuje: Aneta Mišúnová, T: referent školství Strana 11/20

12 OM/ZMOb/0016/19 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. U Nových válcoven AWC Morava, s.r.o. číslo: 0074/ZMOb-MH/1822/5 žádost společnosti AWC Morava, s.r.o., se sídlem Čelakovského 2055/4, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , o prodej pozemků v lokalitě ul. U Nových válcoven v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem výstavby nového prezentačního a technického centra 2) rozhodlo prodat společnosti AWC Morava, s.r.o., se sídlem Čelakovského 2055/4, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , tyto pozemky včetně součástí a příslušenství v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava: st. p. č. 358 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 853 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem st. p. č. 359 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 781 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem pozemek p. p. č. 433/59 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4065 m2, který vznikne dle geometrického plánu č /2018 z pozemku p. p. č. 433/35 orná půda, díl d+e o výměře 965 m2, z pozemku p. p. č. 433/59 ostatní plocha, jiná plocha, díl c o výměře 2013 m2, z pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 311 m2, z pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 311 m2 a z pozemku p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 465 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem p. p. č. 443/13 zahrada o výměře 990 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem p. p. č. 443/14 zahrada o výměře 187 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem p. p. č. 443/15 zahrada o výměře 370 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem p. p. č. 443/16 zahrada o výměře 550 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem p. p. č. 443/17 zahrada o výměře 360 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem p. p. č. 443/18 zahrada o výměře 188 m2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, tj Kč celkem, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu s použitím varianty B čl. IV kupní smlouvy Strana 12/20

13 3) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0015/19 Návrh na prodej pozemku včetně součástí a příslušenství v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Železárenská Ing. J. B. číslo: 0075/ZMOb-MH/1822/5 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej pozemku p. p. č. 393/5 zahrada o výměře 109 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem sjednocení nemovitých věcí 2) rozhodlo prodat pozemek p. p. č. 393/5 zahrada o výměře 109 m 2 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 3) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0008/19 Návrh vyhlásit/nevyhlásit záměr obce prodat části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská x Rubová CASINO KARTÁČ s.r.o. a V. C. a V. C. číslo: 0076/ZMOb-MH/1822/5 1) bere na vědomí rozhodnutí ZM ze dne , č. usn. 0058/ZM1822/2 bod 3, kterým rozhodlo, že nemá záměr prodat části pozemku p. p. č. 168/12 zahrada, nově označené dle geometrického plánu č /2018 jako p. p. č. 168/43 zahrada o výměře 315 m 2 a p. p. č. 168/44 zahrada o výměře 289 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 13/20

14 2) projednalo žádosti společnosti CASINO KARTÁČ s.r.o., se sídlem Slévárenská 400/5, Mariánské Hory, Ostrava, IČO , a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej částí pozemku p. p. č. 168/12 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem výstavby nových parkovacích míst pro klienty, zaměstnance společnosti a nájemce objektu 3) rozhodlo nepožádat ZM o vyhlášení záměru obce prodat části pozemku p. p. č. 168/12 zahrada, nově označené dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2018 jako p. p. č. 168/43 zahrada o výměře 315 m 2 a p. p. č. 168/44 zahrada o výměře 289 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, žádostem nevyhovět a části pozemku neprodat 4) ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0012/19 Návrh vyhlásit/nevyhlásit záměr prodeje bytové jednotky č. 990/12 v domě č. p. 990 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Boleslavova 6 manželé B. číslo: 0077/ZMOb-MH/1822/5 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej bytové jednotky č. 990/12 v domě č. p. 990 ul. Boleslavova 6 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodlo 1. vyhlásit záměr obvodu prodat bytovou jednotku č. 990/12, vybudovanou z nebytového prostoru na vlastní náklady nájemce v domě č. p. 990 ul. Boleslavova 6, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 613/6395 na společných částech domu a pozemku st. p. č. 978 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2. požádat RM o vydání souhlasu k prodeji nemovitosti uvedené v odst. 1 bodu 2 tohoto usnesení Strana 14/20

15 3) ukládá majetkovému odboru 1. vyhlásit záměr obvodu obvyklým způsobem 2. zaslat žádost radě města prostřednictvím příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0013/19 Návrh vyhlásit/nevyhlásit záměr prodeje bytové jednotky č. 1125/10 v domě č. p v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Oblá 2b manželé H. číslo: 0078/ZMOb-MH/1822/5 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej bytové jednotky č.1125/10 v domě č. p ul. Oblá 2b v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodlo 1. vyhlásit záměr obvodu prodat bytovou jednotku č. 1125/10, vybudovanou z půdního prostoru na vlastní náklady nájemce v domě č. p ul. Oblá 2b, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1371/5479 na společných částech domu a pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2. požádat RM o vydání souhlasu k prodeji nemovitosti uvedené v odst. 1 bodu 2 tohoto usnesení 3) ukládá majetkovému odboru 1. vyhlásit záměr obvodu obvyklým způsobem 2. zaslat žádost radě města prostřednictvím příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 15/20

16 OM/ZMOb/0011/19 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Novoveská - F. M. číslo: 0079/ZMOb-MH/1822/5 nabídku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na využití předkupního práva ke koupi stavby bez čp/če, garáže v jeho vlastnictví, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb MHaH, za kupní cenu ve výši Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo nabídku nevyužít 3) ukládá majetkovému odboru informovat nabízejícího o tomto rozhodnutí ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0014/19 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Náprstkova - M. H. číslo: 0080/ZMOb-MH/1822/5 nabídku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na využití předkupního práva ke koupi stavby bez čp/če, garáže v jeho vlastnictví, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb MHaH, za kupní cenu ve výši Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo nabídku nevyužít 3) ukládá majetkovému odboru informovat nabízejícího o tomto rozhodnutí ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 16/20

17 OM/ZMOb/0010/19 Návrh nevyužívat předkupního práva ke koupi nemovitých věcí (garáží) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava číslo: 0081/ZMOb-MH/1822/5 návrh majetkového odboru nevyužívat předkupní právo dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke koupi nemovitých věcí, a to staveb bez čp/če, garáží, ve vlastnictví jiných osob, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 2) rozhodlo nevyužívat předkupního práva dle 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke koupi nemovitých věcí, a to staveb bez čp/če, garáží, ve vlastnictví jiných osob, stojících na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky: v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava lokalita ul. U Dvoru o st. p. č. 1763/1 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1763/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří lokalita ul. Lomená o st. p. č. 918/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 918/3 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1001/2 zastavěná plocha a nádvoří lokalita ul. Fráni Šrámka o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, Strana 17/20

18 o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o lokalita ul. Vršovců o st. p. č. 1504/1 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1504/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1504/3 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1504/4 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1504/5 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 1504/6 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2735/1 zastavěná plocha a nádvoří a st. p. č. 2736/1 zastavěná plocha a nádvoří lokalita ul. Náprstkova o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří Strana 18/20

19 lokalita ul. Novoveská o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří lokalita ul. Karasova o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří lokalita ul. Nivnická o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava lokalita ul. Ladislava Ševčíka o st. p. č. 2793/1 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2793/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2793/3 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2793/4 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2793/5 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2793/6 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2794/1 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2794/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2794/3 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2794/4 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2794/5 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2794/6 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2795/1 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2795/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2795/3 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2795/4 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2795/5 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2795/6 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2796/1 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2796/2 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2796/3 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2796/4 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2796/5 zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č. 2796/6 zastavěná plocha a nádvoří lokalita ul. Emy Destinové o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří Strana 19/20

20 lokalita ul. Žákovská o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, o o st. p. č zastavěná plocha a nádvoří 3) ukládá majetkovému odboru zveřejnit toto rozhodnutí ZMOb na úřední desce Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) ukládá majetkovému odboru postupovat v souladu s tímto rozhodnutím ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, vedoucí odboru majetkového Strana 20/20

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.07.2017 čís. 0268/ZMOb-MH/1418/20-0277/ZMOb-MH/1418/20 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.10.2017 čís. 0293/ZMOb-MH/1418/22-0307/ZMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.02.2017 čís. 0225/ZMOb-MH/1418/17-0234/ZMOb-MH/1418/17 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.06.2015 čís. 0052/ZMOb-MH/1418/6-0070/ZMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.07.2018 čís. 0374/ZMOb-MH/1418/27-0379/ZMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 12.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 187/18 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 12.6. 2014 (usnesení

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0260/RMObM-MH/1822/4-0271/RMObM-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 čís. 2488/RMOb-MH/1014/84-2522/RMOb-MH/1014/84 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení. 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka konaného dne /48/11-4/66/11

Usnesení. 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka konaného dne /48/11-4/66/11 Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka konaného dne 22. 06. 2011 4/48/11-4/66/11 Josef Šrámek starosta Ing. Pavel Milota místostarosta 4/48/11 STA 1) u r č u j e ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.09.2017 čís. 0268/ZMOb-Vit/1418/14-0287/ZMOb-Vit/1418/14 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 čís. 0046/ZMOb-MH/1418/5-0051/ZMOb-MH/1418/5 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více