Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za problémy, které musíme řešit v naší obci. Jistě není nic příjemného, když si občané stěžují, že nejsou včas a dobře ohrnuté chodníky, nebo je rozbitá cesta. Taky se těžce obhajují některá rozhodnutí o umístění dodatkových tabulek dopravního značení, a ještě hůře některá politická rozhodnutí. Ať se totiž člověk rozhodne jakkoli, vždy se ozvou především ti lidé, kteří by se sami rozhodli jinak a mají jiný názor na věc. Tomu však nelze zabránit. Co člověk, to názor. A ještě ke všemu nikdo nejsme dopsaná kniha a máme tudíž právo své názory měnit, což také vlivem různých okolností občas činíme. (Někdy ke škodě, jindy ku prospěchu věci.) Od nepaměti ustálené zlaté pravidlo pro mezilidské vztahy zní: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Snažím se ho držet, ale ne vždy se mi to daří. Naštěstí se z těchto pochybení nestřílí K tomu, aby se ani v budoucnu v naší obci nestřílelo, ale abychom spolu naopak žili v klidu a pokoji by snad mohlo přispět i zapojení se do soutěže Vesnice roku. Dovoluji si vás všechny tímto poprosit o aktivní účast na přípravách presentace naší obce v této prestižní soutěži. Začínáme schůzkou v KD Zašová! Jiljí Kubrický Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 4. schůze Rady obce Zašová, konané dne 9. února Rada obce schválila program 3. zasedání Zastupitelstva obce Zašová Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace obce Zašová k Rada obce schválila změny smluv u zákonného pojištění s pojišťovnou AXA, u havarijního pojištění s pojišťovnou Kooperativa, u zákonného a havarijního pojištění s Českou pojišťovnou a pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele s Českou pojišťovnou z důvodu připojištění vozidla Škoda Octavia a Škoda Fabia, které se budou využívat pro Senior taxi Rada obce schválila žádost příspěvkové organizace ZŠ Zašová o přesun finančních prostředků ve výši ,56 Kč z rezervního do investičního fondu Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Zašová pro rok Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Zašová pro rok Rada obce stanovila výši připojovacího poplatku TKR na zdravotním středisku v Zašové na 1000,- Kč/přípojku Rada obce schválila žádost TJ Veselá o zapůjčení staré zvukové aparatury na den V tomto termínu bude TJ Veselá pořádat lyžařské závody na vleku ve Veselé Rada obce schválila smlouvu o zajištění divadelního představení uzavřenou mezi Obcí Zašová a divadelním spolkem Chaos. Jedná se o divadelní představení TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB JE TO V PYTLI!, které bude odehráno ve dnech 19. a 20. února Rada obce schválila licenční smlouvu s OSA na zaplacení autorských práv na reprodukovanou hudbu na Štěpánské zábavě Rada obce schválila žádost MCC o povolení tréninků a organizovaných tréninků v roce 2015 ve Skále, v souladu s platnou smlouvou Rada obce neschválila připojení naší obce k akci Vlajka pro Tibet Rada obce doporučuje jednat s ŘSD o osazení značky zákaz předjíždění a snížení rychlosti na silnici I/35 v úseku křižovatky do Veselé a na starou cestu do Zašové Rada obce schválila uzavření nové nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 42 Zašová Rada obce schválila restaurátora Allana Doupala pro Restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo Rada obce schválila uzavření Smlouvy o založení práva provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a paní... na vybudování chodníku pro pěší na pozemku parc. č. 1187/4 v k. ú. Zašová Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu pozemků mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a Valašským ZOD, družstvem, se sídlem v Zašové č. p. 622, na pronájem obecních pozemků parc. č. 608/10, 608/37, 608/40, 613/7, 619, 626, 627, 628, 910/2, 912 a část parc. č. 608/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a Mysliveckým sdružením Vichury Veselá, o.s., se sídlem v Hrachovci 240, na pronájem části parcely č. 608/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila smlouvu uzavřenou mezi Obcí Zašová a firmou Cobbler s. r. o., Zašová č. p. 633, na opravu odvodnění ve Veselé nad parc. č. 783/3. Cena díla je ,- Kč bez DPH Rada obce neschválila nové znění Organizačního řádu Rada obce jmenovala pana Pavla Nováka členem Školské

2 2 Zašovské noviny 3/2015 rady při Základní škole Zašová. Za Radu obce Zašová: Jiljí Kubrický starosta obce Psí extrementy Ing. Anna Mikošková místostarostka obce Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů venčící své oblíbence na veřejných prostranstvích, aby brali ohled na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po svých pejscích exkrementy. Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy je problémem řady měst a obcí a naše obec není výjimkou. Přímo úměrně tomu jak ustupuje sněhová pokrývka, naopak vystupuje spousta psích výkalů. Není to dobrá vizitka jak majitelů psů, tak obce. Povinnost uklízet psí exkrementy přitom plyne z platného znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, kde se v článku 3 odst. 4 uvádí: V případě znečistění veřejného prostranství exkrementy je osoba doprovázející psa povinna toto znečistění neprodleně odstranit. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek (podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a může být uložena pokuta až do výše 1000,- Kč. Ing. Gabriela Kociánová Vesnice roku Vážení spoluobčané, každoročně je v rámci Programu obnovy venkova vyhlašovaná soutěž Vesnice roku. V loňském roce se vesnicí roku ve Zlínském kraji i v republice stala obec Kateřinice. I Zašová má s touto soutěží zkušenosti, v roce 2000 se nám podařilo získat bílou stuhu, v roce 2006 a 2008 diplomy za rozvoj obce a v roce 2010 modrou stuhu. Každá stuha označuje určitou oblast, ve které je vesnice hodnocena. Zlatá stuha znamená vítězství v krajském kole, Modrá je za společenský život, Bílá za činnost mládeže, Zelená za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Cena naděje pro živý venkov je za místní spolkový život a Zlatá cihla je ocenění příkladných staveb. Vítězství s sebou přináší nejen rozsáhlou propagaci obce, ale i finanční ohodnocení. Máme zájem Zašovou přihlásit do Vesnice roku i v letošním roce. Zašová má co nabídnout a ukázat - opravené domy, nový kulturní dům, upravená veřejná prostranství. Ale podstatou této soutěže nejsou ani tak hmotné statky jako především vztahy mezi lidmi. Musí být vidět, že obec žije, a z chování lidí cítit, že mají zájem o obecní dění, že jsou ochotni obci věnovat svůj čas při různých kulturních a společenských akcích, ale např. i při úklidu prostoru před svým domem. V Zašové to tak opravdu funguje, jenom to všichni bereme jako jakousi samozřejmost a neumíme to vyzdvihnout a zdůraznit. Proto bychom chtěli ve spolupráci s Vámi připravit dokonalou prezentaci naší obce, vřelé přivítání hodnotící komise, aby bylo vidět, že jsme opravdu obec, ve které lidé žijí rádi, mají o ni zájem a jsou patrioti. Na přípravu prezentace je poměrně málo času. Chtěli bychom začít tím, že bychom zájemce o pomoc s organizací Vesnice roku, chtěli seznámili se základním schématem a pracovními materiály na schůzce ve středu v hodin v sále kulturního domu v Zašové. Uvítáme spolky i občany samotné, jsou pozvaní zastupitelé. Vnímám tuto schůzku jako jakousi možnost usmíření mezi spolky i mezi občany, protože všichni bychom měli mít jedno společné, a to je ukázat, že Zašová je nádherná a je naše. Přijďte mezi nás. Ing. Anna Mikošková Změna zimního času na letní Upozorňujeme občany, že se v neděli mění zimní čas na letní. (ve 2.00 hod. se posouvá čas na 3.00 hod.). Budeme tedy spát o 1 hodinu MÉNĚ. Z naší ZŠ Výsledky recitační soutěže 2. stupně Recitační soutěž patří již řadu let mezi tradiční akce naší školy. Každoročně začíná naše klání začátkem 2. pololetí, kterému předchází více či méně pečlivý výběr básniček a textů a nácvik recitace. Porota měla možnost vyslechnout si básně i úryvky prózy, naši soutěžící si vybrali kratší básně i náročnější texty. Nervozitu a trému účinkující nakonec překonali a soutěž proběhla bez problémů. A kdo stanul na stupních vítězů? III. kategorie (třída 6. a 7. ) 1. M. Svozilová (6.), S. Křenková (6.) 2. M. Procházková (6.), V. Polášková (7.) 3. K. Špůrková (6.), B. Balášová (6.) 4. J. Crofts (6.), M. Macháčková(7.) IV. kategorie (třída 8. a 9.) 1. M. Maliňáková (8.) 2. K. Tarabová (9. B) 3. M. Nepalová (9. A) 4. F. Borovička (9. A) 5. N. Lušovjanová (9. B) Do okrskového kola, které se uskuteční v Domě dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, postupují tito žáci: M. Svozilová, S. Křenková, M. Maliňáková a K. Tarabová. Gratulujeme vítězům a chválíme všechny zúčastněné. Věra Zvoníčková FARNOST ZAŠOVÁ Tříkrálová sbírka 2015 Tak jako každoročně, i letos se 10. ledna uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se do této sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. Dárcům za jejich štědrost a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým koledníkům; koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří pomohli Tříkrálovou sbírku zrealizovat. V mikroregionu Rožnovsko a okolních obcích se v le-

3 Zašovské noviny 3/2015 tošním roce vybralo Kč, což je o Kč více než v roce Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Valašské Meziříčí je ,-Kč, což je o ,-Kč více než v roce Výtěžek Tříkrálové sbírky Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty: 1. Nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou a Ošetřovatelskou službu Rožnov pod Radhoštěm a okolí. 2. Vybavení multismyslové místnosti pro klienty Centra denních služeb pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. 3. Dovybavení kompenzačními pomůckami pro Charitní pečovatelskou službu Kelč. 4. Dovybavení Charitního domova pokojného stáří Valašská Bystřice. 5. Nákup osobního automobilu pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Valašském Meziříčí a okolí. 6. Přímá finanční pomoc sociálně potřebným lidem v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí. Za Charitu Valašské Meziříčí Jan Lušovský Po sérii kvalitních turnajů jsme naše borce přihlásili do Rožnovského halového mini cupu, který obsahoval čtyři turnaje obsazené okolními spolky. Zašová i přesto, že nenasadila na všechny turnaje zkušenější borce, dokázala zabojovat a po dvou druhých, jednom třetím a závěrečném prvním místě skončila nakonec celkově druhá. Tímto klukům moc děkujeme a těšíme se na další fotbalové výsledky. Tomáš Golasovský Fotbalový víkend mladší přípravky 21. a V sobotu 21. února navštívili fotbalisté mladší přípravky halový turnaj v Olomouci, kde porovnali své síly s týmy Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Zbrojovky Brno atd. jelikož se jelo na turnaj ročníku 2006, čekali jsme tvrdé porážky od těchto kvalitních týmů. Tým Zašové však předvedl výborný výkon, a i přesto, že byli kluci ročníkově o rok i dva mladší, dokázali vyrovnanou technickou hru. Prohra se Sigmou 4-0 byla pochválena i ze strany trenérů Sigmy Olomouc. Na závěr turnaje měli před sebou Baník Ostrava, se kterým dokázali hrát vyrovnanou hru a prohra 2-1 byla pro ně velkou radostí. Sestava: Vašek Dobrozemský, Michal Dobrozemský, Michal Kocián, Tomáš Vinkler, Robert Koňařík, Tomáš Golasovský, Sebastián Salomon, Solan Bečiči (V.M.) V neděli 22. února jsme jeli srovnat síly do Nezamyslic u Prostějova, na turnaj stejně starých borců jako máme v Zašové. Opět jsme byli jediná vesnice mezi městy SK Prostějov, Viktorie Přerov, Domino Bratislava, FK Drnovice, TJ Kojetín a TJ Zašová. Po těžkých zápasech, kde se hrálo 2 x 10 minut a my jsme měli pouze jednoho borce na střídání, kluci ukázali, co umí SPORT Halový turnaj mladší přípravky v Rožnově pod Radhoštem a odměnou jim byla stříbrná medaile a krásný pohár. Sestava: Tobík Nejedlý, Sebík Salomon, Štepa Košárek, Míša Dobrozemský, Tom Golasovský a Domča Krupa. Děkujeme klukům za výbornou hru. Tomáš Golasovský

4 4 Bonusia cup V sobotu bude ve sportovním centru v Zašové od 8.00 hod. probíhat BONUSIA CUP závěrečný turnaj zimní sezóny mladších přípravek, ve kterém nám kluci ukážou, co se přes zimu naučili. Tímto zveme všechny příznivce fotbalu, aby přišli podpořit naše malé začínající hvězdy ze Zašové. Rozpis týmů: TJ Zašová, MFK Frýdek Místek, TJ Valašské Meziříčí, FC Vsetín, SK Sigma Olomouc. Fotbal Zašová mladší přípravka Myslivci Den pro Zašovou Letos je to již čtyři roky, co jsme se rozhodli uspořádat v Zašové první organizovaný sběr odpadu na území obce i v přilehlém okolí. Základní myšlenkou této akce bylo při příležitosti Dne Země (22. 4.) iniciovat širokou veřejnost k úklidu míst, která běžně navštěvujeme při svých rodinných procházkách a toulkách přírodou a ukázat tak především dětem, jak se má s odpadky správně nakládat. Během let jsme i s vaším přispěním vytipovali trasy, které jsou povalujícím se odpadem nejvíce postiženy, a tato místa se snažíme pravidelně v jarním období uklidit. Jelikož se ne všichni z nás chovají k přírodě tak, jak by si zasluhovala, a stále lze v okolí cest spatřit poházené odpadky, rozhodli jsme se i letos organizovaný sběr odpadků na katastru obce Zašová připravit. Za opětovné pomoci Obecního úřadu Zašová a všech spoluobčanů, kterým není lhostejné naše životní prostředí, se pokusíme vyčistit přilehlé i širší okolí nejfrekventovanějších a nejoblíbenějších zašovských cest a stezek. Věříme, že se letos zapojí do sběru více dětí a mladých, pro které je tato akce především určena. Je nezbytné dokázat, že nejen našim seniorům záleží na tom, abychom nevytvářeli a nerozšiřovali smetiště v obci, kde se již podle našeho názoru úspěšně daří sbírat a Zašovské noviny 3/2015 třídit odpad v domácnostech. Akce je naplánována na sobotu 11. dubna Začátek a společný sraz bude v hod. na prostranství před poštou, kde se účastníci rozdělí do skupin s určeným vedoucím a stanovenou trasou sběru. Základní pracovní pomůcky budou k dispozici na místě srazu. Vlastní rukavice a důmyslná udělátka na sběr drobných odpadků jsou vítána. Akce bude ukončena v mysliveckém areálu Makytí, kde pro zúčastněné bude přichystáno malé občerstvení. Pokud Vás tato myšlenka zaujala a chcete se zúčastnit ať už se svou vlastní organizací, školní třídou, partou kamarádů nebo jen sám, přijďte pomoct, koneckonců, děláme to pro nás všechny. Myslivecké sdružení Zašová - Sovinec ZUŠ B-Art Norští tanečníci z Jo Strømgren Kompani se ponoří do fotbalového šílenství Na festivalu TANECVALMEZ vystoupí slavný norský taneční soubor Jo Strømgren Kompani. Uvede premiéru inscenace Taneční pocta ping pongu, kterou umělecký šéf Jo Strømgren nastudoval s českou taneční skupinou 420PEOPLE. Ve Valašském Meziříčí navíc uvedou norští umělci choreografii Taneční pocta fotbalovému umění, dílo, které se setkalo s nadšeným ohlasem a vyprodává divadla po celém světě. Jo Strømgren Kompani je elitní nezávislý soubor, který vyniká hlavně netradičním pojetím tance a šokujícími choreografiemi. Souvisí to s naším zaměřením na globální scénu chceme využívat napětí v rámci mezinárodní rozmanitosti, popisuje Tine Lund, proje ktová manažerka norského souboru. Originalita a překvapivost charakterizuje i úspěšnou choreografii Taneční pocta fotbalovému umění, kterou bude mít možnost české publikum zhlédnout 5. června ve Valašském Meziříčí. Choreografie proniká do psychické rutiny nejoblíbenější hry na světě a vyzdvihuje e stetické stránky fotbalového šílenství. Toto jedinečné dílo stírá hranici mezi sportem a baletem, boří stereotyp nízkého sportu a elitního baletu. Velmi mě zaujal umělecký záběr souboru a osobnost choreografa Jo Strømgrena, vysvětluje výběr hlavní hvězdy osmého ročníku festivalu jeho ředitelka Milada Borovičková. Taneční soubor Jo Strømgren Kompani za sedmnáct let své existence vystupoval ve více než padesáti zemích světa. Blízký a osobní vztah s umělci a organizacemi z celého světa je důležitý, jelikož umožňuje zpětnou vazbu, inspiraci a záru-

5 Zašovské noviny 3/2015 ku dlouhodobé spolupráce. Norsko je kulturně spíše malá země, proto jsme vždy toužili vybudovat si mezinárodní vztahy i publikum, říká manažerka Ti ne Lund. Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANE- CVALMEZ se koná od 5. do 7. června 2015 ve Valašském Meziříčí již po osmé. Diváci budou moci obdivovat umění významných osobností tanečního světa pod širým nebem v malebném prostředí nádvoří zámku Žerotínů. Bára Sobotková Elita moderního tance nacvičuje v Zašové norskou choreografii o ping pongu Špičkoví tanečníci obsadili sál Kulturního domu v Zašové nedaleko Valašského Meziříčí. Dva členové světově proslulého norského souboru Jo Strømgren Kompani zde celý první březnový týden učí tanečníky z pražské skupiny 420PEOPLE norskou choreografii, která vyjadřuje emoce i symbiózu tance a ping-pongu. Připravují se na letošní ročník festivalu TANE- CVALMEZ, kde soubor 420PEOPLE uvede v sobotu 6. června světovou premiéru inscenace Taneční pocta ping pongu z dílny norského choreografa Jo Strømgrena. 420PEOPLE jsou oddaní lidé s nadšením do umění, s nímž se ztotožňujeme. Mezinárodní spolupráce je pro nás důležitá kvůli zkušenostem, navazování vztahů do budoucna i kulturní výměně, říká manažerka norského souboru Tine Lund. Zkoušky jsou velmi příjemné, protože skupina si dobře sedla. Učíme se teď hlavně taneční pasáže. Je to hodně kroků a zatím jsme jen u rychlých částí, takže je to dost náročné. Musíme neustále vstřebávat nové věci. Na ostatních částech, které mají myšlenkovou hloubku a jsou spíš herecké, budeme pokračovat na dalších zkouškách, popisuje Nataša Novotná ze 420PEOP- LE, která ztvární hlavní ženskou roli. Jako jedna z vedoucích souboru bude dohlížet na zkoušky i v mezičase před dalšími návštěvami Norů. Ty jsou naplánovány na konec března a květen. V pětačtyřicetiminutovém vystoupení se kromě tanečníků představí v důležité roli také loutka, kterou pro Nory původně vyráběli čeští přátelé uměleckého šéfa souboru Jo Strømgrena. Je to hezká spojitost, že je v tom český duch přítomný vlastně úplně od začátku, dodává Novotná. Slavný norský soubor Jo Strømgren Kompani vystoupí na festivalu v pátek 5. června s choreografií Taneční pocta fotbalovému umění, která vyprodává divadla po celém světě. Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANECVALMEZ se koná od 5. do 7. června 2015 ve Valašském Meziříčí již po osmé, letos nově pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Diváci mohou obdivovat umění významných osobností tanečního světa pod širým nebem na malebném nádvoří zámku Žerotínů. Popiska k fotu: Norští tanečníci nacvičují se souborem 420PE- OPLE choreografii Taneční pocta ping-pongu v zašovském sále. Foto: Jakub Sobotka Společenská kronika našich občanů Vzpomínky 5 Dne 24. února 2015 jsme vzpomněli sedmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Škrobák. S láskou vzpomíná rodina. Dne jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček Vladimír Kudělka. S láskou vzpomíná syn a dcera s rodinami. Vzpomínka na Tebe je stále živá. Kdo v srdci žije, ten neumírá Dne jsme si připomenuli první smutné výročí, kdy nás opustil pan Josef Chrobák. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, na ruce, které pro nás pracovaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil. Dne uplynulo třetí smutné výročí od smrti našeho milého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, švagra a strýce pana Stanislava Fajfra. S láskou vzpomínají manželka, syn Vlasťa, synové s rodinami, snacha s rodinou. Dne uplyne 5 roků od úmrtí pana Bohuslava Opálky. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka s dětmi

6 6 Zašovské noviny 3/2015 Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání, stále v srdci zůstává bolest a tiché vzpomínání. Dne 6. března jsme vzpomněli nedožitých 90 let mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Rudolfa Krůpy. S láskou a díkem vzpomíná manželka Zdeňka, syn Rudolf a dcera Zdeňka s rodinami. Dne vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Josefa Molka. 28. května by se dožil 70 let. Vzpomíná manželka a děti s rodinami. Dne vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, pana Josefa Randuse. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Jubilanti V měsíci lednu oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) KULTURA Uplynulé akce Haló, pane karnevale. 14. února se konal v KD ve Veselé již tradiční dětský maškarní karneval, tentokrát s valentýnskou tématikou. Celým programem i s hudebním doprovodem nás provázel Vladan Lenomar. Pro princezny, krále, rytíře, čaroděje, spidermany a další masky bylo připraveno bohaté občerstvení, spousta her a mnoho krásných cen. Děkujeme paním učitelkám a velkým kamarádům ze Základní školy v Zašové za krásnou výzdobu sálu, našim rodičům za pomoc a všem sponzorům, kteří se podíleli na tomto karnevalu. MŠ Veselá Divadní představení Tři bratři v nesnázích aneb... je to v pytli! slavil úspěch. Divadelní soubor Chaos z Val. Bystřice se nám v kulturním domě v Zašové představil hned dvakrát, a to ve čtvrtek a v pátek Jejich divadelní hra nazvaná Tři bratři v nesnázích aneb... je to v pytli! dokázala, jakými hereckými schopnostmi herci disponují. Lidé odcházeli spokojení a nabiti dobrou energií. Bc. Eliška Krupová Konečná Miroslava Matulová Marie Macháček Václav Hejtmánková Jiřina 80 let 80 let 80 let 92 let V měsíci únoru oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) Podzemná Irena Krůpa Jaroslav Krůpa Zdeněk Mikulenka Zdeněk Ryppelová Jarmila Kubějová Vlasta 80 let 80 let 86 let 87 let 91 let 92 let Všem jubilantům přejme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. OÚ Zašová Vernisáž výstavy Valašské tradice, kultura a příroda Místní akční skupiny Rožnovsko a Valašsko-Horní Vsacko vyhlásily pro žáky od deseti do patnácti let fotografickou soutěž na téma Valašské tradice, kultura a příroda. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 37 fotografií, z kterých odborná komise vybírala vítězné fotografie. Vzhledem k tomu, že se sešla spousta zajímavých a nápaditých fotografií, byl výběr velmi náročný. Vyhlášení vítězů, předání cen a účastnických listů proběhlo na vernisáži, která se konala v pátek v Kulturním domě Zašová a která zároveň zahájila výstavu všech fotografií přihlášených do této soutěže. Vernisáž zahájil přivítáním a krátkým proslovem manažer MAS Rožnovsko, který všem příchozím a zúčastněným poděkoval. Následně byli vyhlášeni vítězové, kteří si přebrali

7 Zašovské noviny 3/2015 ceny a účastnické listy. Po gratulacích byla oficiálně zahájena výstava všech fotografií, která v Kulturním domě v Zašové potrvá do konce března. Báhroryčka Vážení návštěvníci divadelních představení v Zašové. Dovolujeme si Vás upozornit, že tento měsíc se nám představí Těšínské divadlo se svým muzikálem Báthoryčka. Na scéně tohoto představení se objeví 40 herců. Předprodej vstupenek stále probíhá v IC Zašová. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bc. Eliška Krupová 7 Noc s Andersenem V kategorii malý formát se umístili: 3. místo: Zimní večer u Bečvy, Daniela Růčková, 14 let 2. místo: Noční hvězda, Tomáš Nepala, 13 let 1. místo: Soutok řek, Martin Krutílek, 10 let V kategorii velký formát se umístili: 3. místo: Kouzelný východ slunce, Tomáš Novosád, 13 let 2. místo: Zimní loubí, Petr Tichý, 14l et 1. místo: Letní podvečer, Radek Chuděj, 14 let Speciální cenu za originální nápad si odnesl desetiletý Hynek Piták s fotografií s názvem Masopust. Ing. Kateřina Sobotková Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Připomínáme všem zájemcům, kteří se chtějí zúčastnit noci s Andersenem, že máte poslední volná místa. Máte-li zájem, přihlaste své děti co nejdříve. Noc s Andersenem proběhne ve veselské knihovně. Více informací na zasova.cz/event/noc-s-andersenem/ Bc. Eliška Krupová Divadelní předplatné Vážení předplatitelé divadla v Zašové, čeká nás třetí a zároveň poslední hra pololetního předplatného. A na co se můžete těšit? Na divadelní komedii Ivana Vyskočila Příběh jednoho hradu, ve které se nám představí toto herecké seskupení: Lukáš Langmajer, Karel Soukup, Ernesto Čekan, Anna Kulovaná, Veronika Arichteva a Jarmil Škvrna. Divadlo se hraje v pátek v hod. v KD Zašová. Předprodej vstupenek probíhá od 1. dubna 2015 v informačním centru Zašová nebo na tel. čísle , či na u kde si můžete zarezervovat vstupenky na toto divadalní představení. Cena vstupenky je 250 Kč. Bc. Eliška Krupová Cestovatel Jiří Kolbaba opět v Zašové Známý cestovatel opět zavítá do sálu v Kulturním domě Zašová. A bude nám povídat o krásách a zážitcích, které prožil na cestách. Tématem besedy, která proběhne 22. května od hod v Zašové, je Maroko - království na severu Afriky. Předprodej vstupenek je od v informačním centru Za-

8 8 šová. Cena v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč. Bc. Eliška Krupová Zašovské noviny 3/2015 paní Jarka Ryppelová. Ve zdraví a dobré náladě jsme ji uvítali mezi námi v Klubu a popřáli hodně zdraví a spokojenosti. Byla úsměvavá, spokojená a v dobré náladě. Jsme rádi, že pořád chodí do Klubu a zapojuje se do naší činnosti. Přejeme jí ještě moc zdraví a stále dobrou náladu...těšíme se z její čilosti a spokojenosti. Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Vzpomínka a Poděkování Jediná na světě, jež nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Byla to nejdražší, byla to maminka. KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (březen - duben) 18. březen Jaro je tady...první jarní den se blíží březen Velikonoce se blíží...malování vajíček duben Veselé odpoledne...bude hrát Marta... těšíme se... v 17 hodin bude výbor Klubu.. 8. duben Veselé zážitky z našeho života...vyprávění narozeniny v Klubu důchodců Ve středu 4. února oslavovala své krásné 91. narozeniny Děkujeme všem, kdo se 21. února 2015 přišel rozloučit s naší maminkou, paní Růženou Pospěchovou, za projevy soustrasti i květinové dary. Narodila se jako Růžena Solanská v Tylovicích. Vychovala 3 syny, dočkala se 7 vnoučat a 4 pravnuček. Rodina jí byla nade vše. Patří jí dík za všechnu lásku a obětavost, kterou nám po celý svůj život dávala. Nemoc ukončila její život 15. února 2015 ve věku nedožitých 87 let. Zvláště děkujeme panu faráři Jiřímu Poláškovi za hřejivá slova a důstojný smuteční obřad, ministrantům, zpěvákům chrámového sboru pod vedením p. Petra Borovičky, manželům Maliňákovým za hru na varhany i smuteční projev, místní dechové hudbě Zašovjanka i pohřební službě pana Dušana Drdáka. Zarmoucena rodina ZMĚNA? POSTŘEHY! Uplynul další měsíc a stále neznáme organizační strukturu našeho úřadu. Kdo měl na starosti zimní údržbu? Tradičně bývala v kompetenci místostarosty nebo hajného, ale dnes? - vlastně včera?? Tato zima byla velmi shovívavá na údržbu a svým průběhem obec uspala. Když koncem ledna o víkendu nasněžilo, tak se ukázalo, že projet lehkou frézkou chodníky na horní konec nestačí! Chodník byl hned po úklidu frézkou opět zasněžen a následným prohrnutím cesty zavalen sněhem, čímž se stala chůze po trase chodníku opravdu stresovou záležitostí s množstvím opakujících se nevhodných výrazů, vypouštěných z úst. Proč to někde jde, mít chodníky schůdné a u nás ne?! Máme vlastní pracovníky tak proč je nevyužít a nekoupit jim nářadí na úklid sněhu. Možná by se dalo domluvit a motivovat občany k očistě chodníků a zeleně před jejich domy. Všichni nejsou lhostejní k tomu, jak vypadá jejich okolí! Stačí se projít a vidíme, kdo si uklidil posypový štěrk z chodníku před domem. Pro nadcházející

9 Zašovské noviny 3/2015 období by nás pak zajímala strategie rady - kdo, kdy a jak bude organizovat údržbu zeleně? Poslední lednový týden přinesl řadu pozoruhodných událostí: Dost nás zarazila informace o spuštění služby senior taxi, o které se lehce diskutovalo na prosincovém zastupitelstvu. Není to úplně špatná myšlenka. Služby pro občany je třeba rozšiřovat, ale z našeho pohledu je akce nepřipravená a hlavně - ekonomicky pro obec neúnosná! Má toto taxi alespoň elektronickou knihu jízd (GPS)? Ze zkušenosti doporučujeme tyto GPS nainstalovat do všech obecních vozidel pro evidenci jízd a jejich pohybu (náklady se provozem vrátí). Snad nám na březnovém zastupitelstvu budou sděleny první dojmy a zkušenosti o fungování taxi kolik lidí jej využilo a kolik to stálo. V KD ve Veselé se konalo veřejné projednávání budoucnosti zásobování Veselé pitnou vodou. Hodně nás zarazilo, že někdo dává přednost finanční úspoře před zdravím. Obec nebude do budoucna schopna docílit kvality pitné vody bez větších investic, které se musí promítnout do ceny vody stejně, jak když bude vodovod spravovat VaK. Proč zjišťovat možnost konání referenda v jedné části obce nebo v celé? Tudy cesta nevede. Loni prosákla informace o - ze zákona nutném - opatrovnictví chovanců ústavu. V obecním rozpočtu je opatrovnictví ohodnoceno celkem solidní částkou Kč/rok(bez odvodů). Tato suma je v rozpočtu i letos, rádi bychom věděli, co konkrétně za tuto částku obec chovancům poskytuje. Dost jsme se pousmáli nad dodatkovými tabulkami pod dopravní značkou cestou na Hliník. Značka pro umožnění vjezdu vozidel nad 20 t pro návštěvníky restaurace asi není běžná. Rádi bychom věděli, proč zde byla umístěna a kolik to obec stálo. Myslíme si, že rada obce by se měla zamyslet nad efektivností některých výdajů. Za uskupení Nezávislí pro občany Ing. Bumbala J., Krůpa Jar. Zašová má šanci stát se součástí evropského systému poutních stezek Známá moravská poutní místa jako Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček jsou propojená tzv. poutními stezkami. Turisté a poutníci je využívají jak individuálně, tak především při organizovaných poutních přechodech (i mezi našimi občany se jistě najdou mnozí, kteří už takovou pouť absolvovali). Poutní stezky bývají v terénu značeny vlastními značkami s logem poutní stezky a na trase jsou číslovaná zastavení s informačními tabulemi a s lavičkou, podobně, jak to známe z různých turistických naučných stezek. Tato síť poutních stezek se bude dále rozšiřovat a má se stát součástí obdobných evropských poutních tras. Řízení celkového záměru i dílčích projektů přešlo v roce 2014 pod nově založené zájmové sdružení právnických osob s názvem EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE a jeho stálý sekretariát působící při Centrále cestovního ruchu Východní Moravy. 26. února se na OÚ Zašová uskutečnilo, první informativní setkání s Ing. Martinem Peterkou projektovým manažerem sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Setkání se kromě starosty Jiljího Kubrického účastnil i předseda Matice radhošťské Drahomír Strnadel. Důvodem setkání byla především snaha nepromarnit možnost zapojit Zašovou, kdysi významné poutní místo, do tohoto projektu rozšiřování sítě poutních stezek. Existuje již totiž pracovní návrh vedení poutní trasy ze Sv. Hostýna na Radhošť, který však se Zašovou nepočítá! Podle tohoto původního návrhu by trasa stezky doslova na hranici našeho katastru (na rozcestí u křížku ve Velké Lhotě) odbočila doprava na Rožnov a naši obec by tak těsně minula. Z informací, které jsme na této schůzce získali, je zřejmé, že o definitivním vedení trasy ještě není s konečnou platností rozhodnuto a že sdružení je vstřícné k názorům a iniciativám obcí, jejichž katastrem by poutní trasa mohla procházet, protože dobrá spolupráce mezi jednotlivými obcemi a sdružením je pro zdar díla nezbytná. Zašové nahrává, že jsme odhalili záměr vybudovat novou poutní stezku včas a také to, že se nám v době nedávné podařilo s Klubem českých turistů vytyčit novou turistickou trasu, která vede právě z Velké Lhoty přes Veselou a Zašovou na hřeben Trojačky, kde se napojuje na naučnou stezku Veřovické vrchy. Poutní stezky totiž z praktických důvodů vesměs využívají již zavedených turistických tras. Kromě prastaré poutní tradice a vůbec historie našeho poutního místa, (barokní chrám s milostným obrazem Zašovské Madony, poutní areál ve Stračce.) je dalším argumentem pro i dobrá dopravní dostupnost naší obce. Radhošť si jistě zaslouží, aby byl do sítě poutních stezek začleněn nebo aby byl z poutní trasy dostupný, ale z praktických důvodů se jako cíl a tím spíše jako výchozí místo této poutní etapy hodí lépe Zašová. Dalším uvažovaným cílem této větve poutní stezky by měla být basilika Navštívení P. Marie ve Frýdku-Místku. Pro zajímavost: přibližná vzdálenost Frýdku a Hostýna (po turistických stezkách) je 92 km. Zašová leží přesně uprostřed. Pokud se vám zdají tyto vzdálenosti na putování velké, pak pro srovnání: populární poutní stezka Sv. Kopeček u Olomouce Velehrad měří 112 km a uprostřed této trasy se nachází poutní místo Sv. Hostýn. I když radhošťská kaple je mému srdci velmi blízká, jako rodilý Zašovjan jsem přesvědčen, že poutní místo Zašová má minimálně stejný nárok být součástí tohoto evropského systému poutních stezek jako Radhošť. Ostatně do našeho chrámu putovala poutní procesí už v době, kdy kámen na stavbu radhošťské kaple ještě odpočíval hluboko v zemi. Josef Krůpa 9

10 10 Zašovské noviny 3/2015 INZERCE Zavedená a stabilní společnost COBBLER s.r.o. hledá pracovníka na pozici: Pracovník dřevovýroby třídění materiálu Požadujeme: - manuální zručnost, pracovní náplní je třídění drobných výřezů dřeva a jejich příprava k dalšímu strojnímu zpracování - dobrou pracovní morálku, spolehlivost a pečlivost - při třídění je nutné se rychle a správně rozhodovat a při ukládání přířezků je nutné pracovat dostatečně rychle a obratně - dobrý zdravotní stav - práce je opakující se a náročnější na záda - práce je vhodnější pro ženy - třísměnný provoz Místo výkonu práce: - Dřevovýroba Vidče 447, práce v zastřešených a temperovaných dílnách Nabízíme: Práci u zavedené firmy s tradicí 23 let 5 týdnů dovolené Nástup možný ihned Kontakt: Ing. Tomáš Melichařík, vedoucí Dřevovýroby tel.: , Žádáme zaslat em či poštou životopis do Bližší informace i na Valašské ZOD, družstvo, Zašová farma Luhy Sděluje, že nabízí volná pracovní místa: - dojič a ošetřovatel skotu farma Zašová Luhy - střídač v živočišné výrobě pro farmy Luhy a Střítež nad Bečvou Požaduje se dobrý zdravotní stav a vztah ke zvířatům. Práce je fyzicky namáhavá, časově náročná, včetně víkendů a svátků. Práce není vhodná pro alergiky, zejména na zvířecí srst nebo čpavek. Přednost mají zaměstnanci s praxí práce se zvířaty nebo zaměstnanci se zemědělským vzděláním ( výuční list, maturita) i bez praxe. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Nástup možný dle dohody. Kontakt: Zdeněk Fabián, vedoucí živočišné výroby tel : , Irena Balášová, personalistka Valašského ZOD, družstva tel : , , mail : Vážení občané, Obec Zašová nabízí k odprodeji několik starších plechových popelnic za 50 Kč/ks. Kdo by měl o tyto popelnice zájem, ať se ozve panu Romanu Klimentovi, nebo Dům služeb Nutriční poradna, - Iveta Bechná tel.: Kadeřnictvní - Pavla Schwarzová tel.: Kosmetika - Dana Davidová tel.: Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. března 2015.

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ:

UZÁVĚRKA PRO PŘÍŠTÍ VÝDÁNÍ: číslo 1 Vydává Obecní úřad Dobříkov, č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 00278718, e-mail: obec@dobrikov.cz, pro informace občanům ZDARMA. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12746.

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Mgr. Pavel Bartoň. ředitel ALCEDA

Mgr. Pavel Bartoň. ředitel ALCEDA Aktuality Milí čtenáři, S novým kalendářním rokem jsme se rozhodli zpřehlednit vydávání našeho zpravodaje. Bude vycházet poslední týden v měsíci a název bude podle měsíce následujícího. Právě tedy čtete

Více