Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč"

Transkript

1 Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října ,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za problémy, které musíme řešit v naší obci. Jistě není nic příjemného, když si občané stěžují, že nejsou včas a dobře ohrnuté chodníky, nebo je rozbitá cesta. Taky se těžce obhajují některá rozhodnutí o umístění dodatkových tabulek dopravního značení, a ještě hůře některá politická rozhodnutí. Ať se totiž člověk rozhodne jakkoli, vždy se ozvou především ti lidé, kteří by se sami rozhodli jinak a mají jiný názor na věc. Tomu však nelze zabránit. Co člověk, to názor. A ještě ke všemu nikdo nejsme dopsaná kniha a máme tudíž právo své názory měnit, což také vlivem různých okolností občas činíme. (Někdy ke škodě, jindy ku prospěchu věci.) Od nepaměti ustálené zlaté pravidlo pro mezilidské vztahy zní: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Snažím se ho držet, ale ne vždy se mi to daří. Naštěstí se z těchto pochybení nestřílí K tomu, aby se ani v budoucnu v naší obci nestřílelo, ale abychom spolu naopak žili v klidu a pokoji by snad mohlo přispět i zapojení se do soutěže Vesnice roku. Dovoluji si vás všechny tímto poprosit o aktivní účast na přípravách presentace naší obce v této prestižní soutěži. Začínáme schůzkou v KD Zašová! Jiljí Kubrický Zprávy z obce Výpis usnesení ze zápisu ze 4. schůze Rady obce Zašová, konané dne 9. února Rada obce schválila program 3. zasedání Zastupitelstva obce Zašová Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila zprávu o výsledku inventarizace obce Zašová k Rada obce schválila změny smluv u zákonného pojištění s pojišťovnou AXA, u havarijního pojištění s pojišťovnou Kooperativa, u zákonného a havarijního pojištění s Českou pojišťovnou a pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele s Českou pojišťovnou z důvodu připojištění vozidla Škoda Octavia a Škoda Fabia, které se budou využívat pro Senior taxi Rada obce schválila žádost příspěvkové organizace ZŠ Zašová o přesun finančních prostředků ve výši ,56 Kč z rezervního do investičního fondu Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ Zašová pro rok Rada obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace MŠ Zašová pro rok Rada obce stanovila výši připojovacího poplatku TKR na zdravotním středisku v Zašové na 1000,- Kč/přípojku Rada obce schválila žádost TJ Veselá o zapůjčení staré zvukové aparatury na den V tomto termínu bude TJ Veselá pořádat lyžařské závody na vleku ve Veselé Rada obce schválila smlouvu o zajištění divadelního představení uzavřenou mezi Obcí Zašová a divadelním spolkem Chaos. Jedná se o divadelní představení TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB JE TO V PYTLI!, které bude odehráno ve dnech 19. a 20. února Rada obce schválila licenční smlouvu s OSA na zaplacení autorských práv na reprodukovanou hudbu na Štěpánské zábavě Rada obce schválila žádost MCC o povolení tréninků a organizovaných tréninků v roce 2015 ve Skále, v souladu s platnou smlouvou Rada obce neschválila připojení naší obce k akci Vlajka pro Tibet Rada obce doporučuje jednat s ŘSD o osazení značky zákaz předjíždění a snížení rychlosti na silnici I/35 v úseku křižovatky do Veselé a na starou cestu do Zašové Rada obce schválila uzavření nové nájemní smlouvy pro byt č. 1 v domě č. p. 42 Zašová Rada obce schválila restaurátora Allana Doupala pro Restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo Rada obce schválila uzavření Smlouvy o založení práva provést stavbu na cizím pozemku mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a paní... na vybudování chodníku pro pěší na pozemku parc. č. 1187/4 v k. ú. Zašová Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu pozemků mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a Valašským ZOD, družstvem, se sídlem v Zašové č. p. 622, na pronájem obecních pozemků parc. č. 608/10, 608/37, 608/40, 613/7, 619, 626, 627, 628, 910/2, 912 a část parc. č. 608/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36 a Mysliveckým sdružením Vichury Veselá, o.s., se sídlem v Hrachovci 240, na pronájem části parcely č. 608/1 v k. ú. Veselá u Valašského Meziříčí Rada obce schválila smlouvu uzavřenou mezi Obcí Zašová a firmou Cobbler s. r. o., Zašová č. p. 633, na opravu odvodnění ve Veselé nad parc. č. 783/3. Cena díla je ,- Kč bez DPH Rada obce neschválila nové znění Organizačního řádu Rada obce jmenovala pana Pavla Nováka členem Školské

2 2 Zašovské noviny 3/2015 rady při Základní škole Zašová. Za Radu obce Zašová: Jiljí Kubrický starosta obce Psí extrementy Ing. Anna Mikošková místostarostka obce Vážení spoluobčané, žádáme všechny majitele psů venčící své oblíbence na veřejných prostranstvích, aby brali ohled na své spoluobčany a dodržovali elementární zásady hygieny a uklízeli po svých pejscích exkrementy. Znečištění veřejných prostranství psími exkrementy je problémem řady měst a obcí a naše obec není výjimkou. Přímo úměrně tomu jak ustupuje sněhová pokrývka, naopak vystupuje spousta psích výkalů. Není to dobrá vizitka jak majitelů psů, tak obce. Povinnost uklízet psí exkrementy přitom plyne z platného znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, kde se v článku 3 odst. 4 uvádí: V případě znečistění veřejného prostranství exkrementy je osoba doprovázející psa povinna toto znečistění neprodleně odstranit. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek (podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a může být uložena pokuta až do výše 1000,- Kč. Ing. Gabriela Kociánová Vesnice roku Vážení spoluobčané, každoročně je v rámci Programu obnovy venkova vyhlašovaná soutěž Vesnice roku. V loňském roce se vesnicí roku ve Zlínském kraji i v republice stala obec Kateřinice. I Zašová má s touto soutěží zkušenosti, v roce 2000 se nám podařilo získat bílou stuhu, v roce 2006 a 2008 diplomy za rozvoj obce a v roce 2010 modrou stuhu. Každá stuha označuje určitou oblast, ve které je vesnice hodnocena. Zlatá stuha znamená vítězství v krajském kole, Modrá je za společenský život, Bílá za činnost mládeže, Zelená za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Cena naděje pro živý venkov je za místní spolkový život a Zlatá cihla je ocenění příkladných staveb. Vítězství s sebou přináší nejen rozsáhlou propagaci obce, ale i finanční ohodnocení. Máme zájem Zašovou přihlásit do Vesnice roku i v letošním roce. Zašová má co nabídnout a ukázat - opravené domy, nový kulturní dům, upravená veřejná prostranství. Ale podstatou této soutěže nejsou ani tak hmotné statky jako především vztahy mezi lidmi. Musí být vidět, že obec žije, a z chování lidí cítit, že mají zájem o obecní dění, že jsou ochotni obci věnovat svůj čas při různých kulturních a společenských akcích, ale např. i při úklidu prostoru před svým domem. V Zašové to tak opravdu funguje, jenom to všichni bereme jako jakousi samozřejmost a neumíme to vyzdvihnout a zdůraznit. Proto bychom chtěli ve spolupráci s Vámi připravit dokonalou prezentaci naší obce, vřelé přivítání hodnotící komise, aby bylo vidět, že jsme opravdu obec, ve které lidé žijí rádi, mají o ni zájem a jsou patrioti. Na přípravu prezentace je poměrně málo času. Chtěli bychom začít tím, že bychom zájemce o pomoc s organizací Vesnice roku, chtěli seznámili se základním schématem a pracovními materiály na schůzce ve středu v hodin v sále kulturního domu v Zašové. Uvítáme spolky i občany samotné, jsou pozvaní zastupitelé. Vnímám tuto schůzku jako jakousi možnost usmíření mezi spolky i mezi občany, protože všichni bychom měli mít jedno společné, a to je ukázat, že Zašová je nádherná a je naše. Přijďte mezi nás. Ing. Anna Mikošková Změna zimního času na letní Upozorňujeme občany, že se v neděli mění zimní čas na letní. (ve 2.00 hod. se posouvá čas na 3.00 hod.). Budeme tedy spát o 1 hodinu MÉNĚ. Z naší ZŠ Výsledky recitační soutěže 2. stupně Recitační soutěž patří již řadu let mezi tradiční akce naší školy. Každoročně začíná naše klání začátkem 2. pololetí, kterému předchází více či méně pečlivý výběr básniček a textů a nácvik recitace. Porota měla možnost vyslechnout si básně i úryvky prózy, naši soutěžící si vybrali kratší básně i náročnější texty. Nervozitu a trému účinkující nakonec překonali a soutěž proběhla bez problémů. A kdo stanul na stupních vítězů? III. kategorie (třída 6. a 7. ) 1. M. Svozilová (6.), S. Křenková (6.) 2. M. Procházková (6.), V. Polášková (7.) 3. K. Špůrková (6.), B. Balášová (6.) 4. J. Crofts (6.), M. Macháčková(7.) IV. kategorie (třída 8. a 9.) 1. M. Maliňáková (8.) 2. K. Tarabová (9. B) 3. M. Nepalová (9. A) 4. F. Borovička (9. A) 5. N. Lušovjanová (9. B) Do okrskového kola, které se uskuteční v Domě dětí a mládeže ve Valašském Meziříčí, postupují tito žáci: M. Svozilová, S. Křenková, M. Maliňáková a K. Tarabová. Gratulujeme vítězům a chválíme všechny zúčastněné. Věra Zvoníčková FARNOST ZAŠOVÁ Tříkrálová sbírka 2015 Tak jako každoročně, i letos se 10. ledna uskutečnila Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se do této sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. Dárcům za jejich štědrost a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým koledníkům; koordinátorům, vedoucím skupinek a koledníkům, kteří pomohli Tříkrálovou sbírku zrealizovat. V mikroregionu Rožnovsko a okolních obcích se v le-

3 Zašovské noviny 3/2015 tošním roce vybralo Kč, což je o Kč více než v roce Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Valašské Meziříčí je ,-Kč, což je o ,-Kč více než v roce Výtěžek Tříkrálové sbírky Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty: 1. Nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou a Ošetřovatelskou službu Rožnov pod Radhoštěm a okolí. 2. Vybavení multismyslové místnosti pro klienty Centra denních služeb pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. 3. Dovybavení kompenzačními pomůckami pro Charitní pečovatelskou službu Kelč. 4. Dovybavení Charitního domova pokojného stáří Valašská Bystřice. 5. Nákup osobního automobilu pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Valašském Meziříčí a okolí. 6. Přímá finanční pomoc sociálně potřebným lidem v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí. Za Charitu Valašské Meziříčí Jan Lušovský Po sérii kvalitních turnajů jsme naše borce přihlásili do Rožnovského halového mini cupu, který obsahoval čtyři turnaje obsazené okolními spolky. Zašová i přesto, že nenasadila na všechny turnaje zkušenější borce, dokázala zabojovat a po dvou druhých, jednom třetím a závěrečném prvním místě skončila nakonec celkově druhá. Tímto klukům moc děkujeme a těšíme se na další fotbalové výsledky. Tomáš Golasovský Fotbalový víkend mladší přípravky 21. a V sobotu 21. února navštívili fotbalisté mladší přípravky halový turnaj v Olomouci, kde porovnali své síly s týmy Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Zbrojovky Brno atd. jelikož se jelo na turnaj ročníku 2006, čekali jsme tvrdé porážky od těchto kvalitních týmů. Tým Zašové však předvedl výborný výkon, a i přesto, že byli kluci ročníkově o rok i dva mladší, dokázali vyrovnanou technickou hru. Prohra se Sigmou 4-0 byla pochválena i ze strany trenérů Sigmy Olomouc. Na závěr turnaje měli před sebou Baník Ostrava, se kterým dokázali hrát vyrovnanou hru a prohra 2-1 byla pro ně velkou radostí. Sestava: Vašek Dobrozemský, Michal Dobrozemský, Michal Kocián, Tomáš Vinkler, Robert Koňařík, Tomáš Golasovský, Sebastián Salomon, Solan Bečiči (V.M.) V neděli 22. února jsme jeli srovnat síly do Nezamyslic u Prostějova, na turnaj stejně starých borců jako máme v Zašové. Opět jsme byli jediná vesnice mezi městy SK Prostějov, Viktorie Přerov, Domino Bratislava, FK Drnovice, TJ Kojetín a TJ Zašová. Po těžkých zápasech, kde se hrálo 2 x 10 minut a my jsme měli pouze jednoho borce na střídání, kluci ukázali, co umí SPORT Halový turnaj mladší přípravky v Rožnově pod Radhoštem a odměnou jim byla stříbrná medaile a krásný pohár. Sestava: Tobík Nejedlý, Sebík Salomon, Štepa Košárek, Míša Dobrozemský, Tom Golasovský a Domča Krupa. Děkujeme klukům za výbornou hru. Tomáš Golasovský

4 4 Bonusia cup V sobotu bude ve sportovním centru v Zašové od 8.00 hod. probíhat BONUSIA CUP závěrečný turnaj zimní sezóny mladších přípravek, ve kterém nám kluci ukážou, co se přes zimu naučili. Tímto zveme všechny příznivce fotbalu, aby přišli podpořit naše malé začínající hvězdy ze Zašové. Rozpis týmů: TJ Zašová, MFK Frýdek Místek, TJ Valašské Meziříčí, FC Vsetín, SK Sigma Olomouc. Fotbal Zašová mladší přípravka Myslivci Den pro Zašovou Letos je to již čtyři roky, co jsme se rozhodli uspořádat v Zašové první organizovaný sběr odpadu na území obce i v přilehlém okolí. Základní myšlenkou této akce bylo při příležitosti Dne Země (22. 4.) iniciovat širokou veřejnost k úklidu míst, která běžně navštěvujeme při svých rodinných procházkách a toulkách přírodou a ukázat tak především dětem, jak se má s odpadky správně nakládat. Během let jsme i s vaším přispěním vytipovali trasy, které jsou povalujícím se odpadem nejvíce postiženy, a tato místa se snažíme pravidelně v jarním období uklidit. Jelikož se ne všichni z nás chovají k přírodě tak, jak by si zasluhovala, a stále lze v okolí cest spatřit poházené odpadky, rozhodli jsme se i letos organizovaný sběr odpadků na katastru obce Zašová připravit. Za opětovné pomoci Obecního úřadu Zašová a všech spoluobčanů, kterým není lhostejné naše životní prostředí, se pokusíme vyčistit přilehlé i širší okolí nejfrekventovanějších a nejoblíbenějších zašovských cest a stezek. Věříme, že se letos zapojí do sběru více dětí a mladých, pro které je tato akce především určena. Je nezbytné dokázat, že nejen našim seniorům záleží na tom, abychom nevytvářeli a nerozšiřovali smetiště v obci, kde se již podle našeho názoru úspěšně daří sbírat a Zašovské noviny 3/2015 třídit odpad v domácnostech. Akce je naplánována na sobotu 11. dubna Začátek a společný sraz bude v hod. na prostranství před poštou, kde se účastníci rozdělí do skupin s určeným vedoucím a stanovenou trasou sběru. Základní pracovní pomůcky budou k dispozici na místě srazu. Vlastní rukavice a důmyslná udělátka na sběr drobných odpadků jsou vítána. Akce bude ukončena v mysliveckém areálu Makytí, kde pro zúčastněné bude přichystáno malé občerstvení. Pokud Vás tato myšlenka zaujala a chcete se zúčastnit ať už se svou vlastní organizací, školní třídou, partou kamarádů nebo jen sám, přijďte pomoct, koneckonců, děláme to pro nás všechny. Myslivecké sdružení Zašová - Sovinec ZUŠ B-Art Norští tanečníci z Jo Strømgren Kompani se ponoří do fotbalového šílenství Na festivalu TANECVALMEZ vystoupí slavný norský taneční soubor Jo Strømgren Kompani. Uvede premiéru inscenace Taneční pocta ping pongu, kterou umělecký šéf Jo Strømgren nastudoval s českou taneční skupinou 420PEOPLE. Ve Valašském Meziříčí navíc uvedou norští umělci choreografii Taneční pocta fotbalovému umění, dílo, které se setkalo s nadšeným ohlasem a vyprodává divadla po celém světě. Jo Strømgren Kompani je elitní nezávislý soubor, který vyniká hlavně netradičním pojetím tance a šokujícími choreografiemi. Souvisí to s naším zaměřením na globální scénu chceme využívat napětí v rámci mezinárodní rozmanitosti, popisuje Tine Lund, proje ktová manažerka norského souboru. Originalita a překvapivost charakterizuje i úspěšnou choreografii Taneční pocta fotbalovému umění, kterou bude mít možnost české publikum zhlédnout 5. června ve Valašském Meziříčí. Choreografie proniká do psychické rutiny nejoblíbenější hry na světě a vyzdvihuje e stetické stránky fotbalového šílenství. Toto jedinečné dílo stírá hranici mezi sportem a baletem, boří stereotyp nízkého sportu a elitního baletu. Velmi mě zaujal umělecký záběr souboru a osobnost choreografa Jo Strømgrena, vysvětluje výběr hlavní hvězdy osmého ročníku festivalu jeho ředitelka Milada Borovičková. Taneční soubor Jo Strømgren Kompani za sedmnáct let své existence vystupoval ve více než padesáti zemích světa. Blízký a osobní vztah s umělci a organizacemi z celého světa je důležitý, jelikož umožňuje zpětnou vazbu, inspiraci a záru-

5 Zašovské noviny 3/2015 ku dlouhodobé spolupráce. Norsko je kulturně spíše malá země, proto jsme vždy toužili vybudovat si mezinárodní vztahy i publikum, říká manažerka Ti ne Lund. Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANE- CVALMEZ se koná od 5. do 7. června 2015 ve Valašském Meziříčí již po osmé. Diváci budou moci obdivovat umění významných osobností tanečního světa pod širým nebem v malebném prostředí nádvoří zámku Žerotínů. Bára Sobotková Elita moderního tance nacvičuje v Zašové norskou choreografii o ping pongu Špičkoví tanečníci obsadili sál Kulturního domu v Zašové nedaleko Valašského Meziříčí. Dva členové světově proslulého norského souboru Jo Strømgren Kompani zde celý první březnový týden učí tanečníky z pražské skupiny 420PEOPLE norskou choreografii, která vyjadřuje emoce i symbiózu tance a ping-pongu. Připravují se na letošní ročník festivalu TANE- CVALMEZ, kde soubor 420PEOPLE uvede v sobotu 6. června světovou premiéru inscenace Taneční pocta ping pongu z dílny norského choreografa Jo Strømgrena. 420PEOPLE jsou oddaní lidé s nadšením do umění, s nímž se ztotožňujeme. Mezinárodní spolupráce je pro nás důležitá kvůli zkušenostem, navazování vztahů do budoucna i kulturní výměně, říká manažerka norského souboru Tine Lund. Zkoušky jsou velmi příjemné, protože skupina si dobře sedla. Učíme se teď hlavně taneční pasáže. Je to hodně kroků a zatím jsme jen u rychlých částí, takže je to dost náročné. Musíme neustále vstřebávat nové věci. Na ostatních částech, které mají myšlenkovou hloubku a jsou spíš herecké, budeme pokračovat na dalších zkouškách, popisuje Nataša Novotná ze 420PEOP- LE, která ztvární hlavní ženskou roli. Jako jedna z vedoucích souboru bude dohlížet na zkoušky i v mezičase před dalšími návštěvami Norů. Ty jsou naplánovány na konec března a květen. V pětačtyřicetiminutovém vystoupení se kromě tanečníků představí v důležité roli také loutka, kterou pro Nory původně vyráběli čeští přátelé uměleckého šéfa souboru Jo Strømgrena. Je to hezká spojitost, že je v tom český duch přítomný vlastně úplně od začátku, dodává Novotná. Slavný norský soubor Jo Strømgren Kompani vystoupí na festivalu v pátek 5. června s choreografií Taneční pocta fotbalovému umění, která vyprodává divadla po celém světě. Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby TANECVALMEZ se koná od 5. do 7. června 2015 ve Valašském Meziříčí již po osmé, letos nově pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Diváci mohou obdivovat umění významných osobností tanečního světa pod širým nebem na malebném nádvoří zámku Žerotínů. Popiska k fotu: Norští tanečníci nacvičují se souborem 420PE- OPLE choreografii Taneční pocta ping-pongu v zašovském sále. Foto: Jakub Sobotka Společenská kronika našich občanů Vzpomínky 5 Dne 24. února 2015 jsme vzpomněli sedmé smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Škrobák. S láskou vzpomíná rodina. Dne jsme vzpomněli 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček Vladimír Kudělka. S láskou vzpomíná syn a dcera s rodinami. Vzpomínka na Tebe je stále živá. Kdo v srdci žije, ten neumírá Dne jsme si připomenuli první smutné výročí, kdy nás opustil pan Josef Chrobák. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, na ruce, které pro nás pracovaly. Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil. Dne uplynulo třetí smutné výročí od smrti našeho milého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, švagra a strýce pana Stanislava Fajfra. S láskou vzpomínají manželka, syn Vlasťa, synové s rodinami, snacha s rodinou. Dne uplyne 5 roků od úmrtí pana Bohuslava Opálky. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka s dětmi

6 6 Zašovské noviny 3/2015 Čas prý rány hojí, je to jen pouhé zdání, stále v srdci zůstává bolest a tiché vzpomínání. Dne 6. března jsme vzpomněli nedožitých 90 let mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Rudolfa Krůpy. S láskou a díkem vzpomíná manželka Zdeňka, syn Rudolf a dcera Zdeňka s rodinami. Dne vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Josefa Molka. 28. května by se dožil 70 let. Vzpomíná manželka a děti s rodinami. Dne vzpomeneme 1. výročí úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, pana Josefa Randuse. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Jubilanti V měsíci lednu oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) KULTURA Uplynulé akce Haló, pane karnevale. 14. února se konal v KD ve Veselé již tradiční dětský maškarní karneval, tentokrát s valentýnskou tématikou. Celým programem i s hudebním doprovodem nás provázel Vladan Lenomar. Pro princezny, krále, rytíře, čaroděje, spidermany a další masky bylo připraveno bohaté občerstvení, spousta her a mnoho krásných cen. Děkujeme paním učitelkám a velkým kamarádům ze Základní školy v Zašové za krásnou výzdobu sálu, našim rodičům za pomoc a všem sponzorům, kteří se podíleli na tomto karnevalu. MŠ Veselá Divadní představení Tři bratři v nesnázích aneb... je to v pytli! slavil úspěch. Divadelní soubor Chaos z Val. Bystřice se nám v kulturním domě v Zašové představil hned dvakrát, a to ve čtvrtek a v pátek Jejich divadelní hra nazvaná Tři bratři v nesnázích aneb... je to v pytli! dokázala, jakými hereckými schopnostmi herci disponují. Lidé odcházeli spokojení a nabiti dobrou energií. Bc. Eliška Krupová Konečná Miroslava Matulová Marie Macháček Václav Hejtmánková Jiřina 80 let 80 let 80 let 92 let V měsíci únoru oslavili své narozeniny a jubilea (jubilanti 80, 85 a více) Podzemná Irena Krůpa Jaroslav Krůpa Zdeněk Mikulenka Zdeněk Ryppelová Jarmila Kubějová Vlasta 80 let 80 let 86 let 87 let 91 let 92 let Všem jubilantům přejme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu. OÚ Zašová Vernisáž výstavy Valašské tradice, kultura a příroda Místní akční skupiny Rožnovsko a Valašsko-Horní Vsacko vyhlásily pro žáky od deseti do patnácti let fotografickou soutěž na téma Valašské tradice, kultura a příroda. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 37 fotografií, z kterých odborná komise vybírala vítězné fotografie. Vzhledem k tomu, že se sešla spousta zajímavých a nápaditých fotografií, byl výběr velmi náročný. Vyhlášení vítězů, předání cen a účastnických listů proběhlo na vernisáži, která se konala v pátek v Kulturním domě Zašová a která zároveň zahájila výstavu všech fotografií přihlášených do této soutěže. Vernisáž zahájil přivítáním a krátkým proslovem manažer MAS Rožnovsko, který všem příchozím a zúčastněným poděkoval. Následně byli vyhlášeni vítězové, kteří si přebrali

7 Zašovské noviny 3/2015 ceny a účastnické listy. Po gratulacích byla oficiálně zahájena výstava všech fotografií, která v Kulturním domě v Zašové potrvá do konce března. Báhroryčka Vážení návštěvníci divadelních představení v Zašové. Dovolujeme si Vás upozornit, že tento měsíc se nám představí Těšínské divadlo se svým muzikálem Báthoryčka. Na scéně tohoto představení se objeví 40 herců. Předprodej vstupenek stále probíhá v IC Zašová. Těšíme se na Vaši návštěvu. Bc. Eliška Krupová 7 Noc s Andersenem V kategorii malý formát se umístili: 3. místo: Zimní večer u Bečvy, Daniela Růčková, 14 let 2. místo: Noční hvězda, Tomáš Nepala, 13 let 1. místo: Soutok řek, Martin Krutílek, 10 let V kategorii velký formát se umístili: 3. místo: Kouzelný východ slunce, Tomáš Novosád, 13 let 2. místo: Zimní loubí, Petr Tichý, 14l et 1. místo: Letní podvečer, Radek Chuděj, 14 let Speciální cenu za originální nápad si odnesl desetiletý Hynek Piták s fotografií s názvem Masopust. Ing. Kateřina Sobotková Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Připomínáme všem zájemcům, kteří se chtějí zúčastnit noci s Andersenem, že máte poslední volná místa. Máte-li zájem, přihlaste své děti co nejdříve. Noc s Andersenem proběhne ve veselské knihovně. Více informací na zasova.cz/event/noc-s-andersenem/ Bc. Eliška Krupová Divadelní předplatné Vážení předplatitelé divadla v Zašové, čeká nás třetí a zároveň poslední hra pololetního předplatného. A na co se můžete těšit? Na divadelní komedii Ivana Vyskočila Příběh jednoho hradu, ve které se nám představí toto herecké seskupení: Lukáš Langmajer, Karel Soukup, Ernesto Čekan, Anna Kulovaná, Veronika Arichteva a Jarmil Škvrna. Divadlo se hraje v pátek v hod. v KD Zašová. Předprodej vstupenek probíhá od 1. dubna 2015 v informačním centru Zašová nebo na tel. čísle , či na u kde si můžete zarezervovat vstupenky na toto divadalní představení. Cena vstupenky je 250 Kč. Bc. Eliška Krupová Cestovatel Jiří Kolbaba opět v Zašové Známý cestovatel opět zavítá do sálu v Kulturním domě Zašová. A bude nám povídat o krásách a zážitcích, které prožil na cestách. Tématem besedy, která proběhne 22. května od hod v Zašové, je Maroko - království na severu Afriky. Předprodej vstupenek je od v informačním centru Za-

8 8 šová. Cena v předprodeji 150 Kč, na místě 190 Kč. Bc. Eliška Krupová Zašovské noviny 3/2015 paní Jarka Ryppelová. Ve zdraví a dobré náladě jsme ji uvítali mezi námi v Klubu a popřáli hodně zdraví a spokojenosti. Byla úsměvavá, spokojená a v dobré náladě. Jsme rádi, že pořád chodí do Klubu a zapojuje se do naší činnosti. Přejeme jí ještě moc zdraví a stále dobrou náladu...těšíme se z její čilosti a spokojenosti. Za Klub důchodců Emília Martinková VAŠE PŘÍSPĚVKY Vzpomínka a Poděkování Jediná na světě, jež nezradí. Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka. Byla to nejdražší, byla to maminka. KLUB DŮCHODCŮ Program Klubu důchodců (březen - duben) 18. březen Jaro je tady...první jarní den se blíží březen Velikonoce se blíží...malování vajíček duben Veselé odpoledne...bude hrát Marta... těšíme se... v 17 hodin bude výbor Klubu.. 8. duben Veselé zážitky z našeho života...vyprávění narozeniny v Klubu důchodců Ve středu 4. února oslavovala své krásné 91. narozeniny Děkujeme všem, kdo se 21. února 2015 přišel rozloučit s naší maminkou, paní Růženou Pospěchovou, za projevy soustrasti i květinové dary. Narodila se jako Růžena Solanská v Tylovicích. Vychovala 3 syny, dočkala se 7 vnoučat a 4 pravnuček. Rodina jí byla nade vše. Patří jí dík za všechnu lásku a obětavost, kterou nám po celý svůj život dávala. Nemoc ukončila její život 15. února 2015 ve věku nedožitých 87 let. Zvláště děkujeme panu faráři Jiřímu Poláškovi za hřejivá slova a důstojný smuteční obřad, ministrantům, zpěvákům chrámového sboru pod vedením p. Petra Borovičky, manželům Maliňákovým za hru na varhany i smuteční projev, místní dechové hudbě Zašovjanka i pohřební službě pana Dušana Drdáka. Zarmoucena rodina ZMĚNA? POSTŘEHY! Uplynul další měsíc a stále neznáme organizační strukturu našeho úřadu. Kdo měl na starosti zimní údržbu? Tradičně bývala v kompetenci místostarosty nebo hajného, ale dnes? - vlastně včera?? Tato zima byla velmi shovívavá na údržbu a svým průběhem obec uspala. Když koncem ledna o víkendu nasněžilo, tak se ukázalo, že projet lehkou frézkou chodníky na horní konec nestačí! Chodník byl hned po úklidu frézkou opět zasněžen a následným prohrnutím cesty zavalen sněhem, čímž se stala chůze po trase chodníku opravdu stresovou záležitostí s množstvím opakujících se nevhodných výrazů, vypouštěných z úst. Proč to někde jde, mít chodníky schůdné a u nás ne?! Máme vlastní pracovníky tak proč je nevyužít a nekoupit jim nářadí na úklid sněhu. Možná by se dalo domluvit a motivovat občany k očistě chodníků a zeleně před jejich domy. Všichni nejsou lhostejní k tomu, jak vypadá jejich okolí! Stačí se projít a vidíme, kdo si uklidil posypový štěrk z chodníku před domem. Pro nadcházející

9 Zašovské noviny 3/2015 období by nás pak zajímala strategie rady - kdo, kdy a jak bude organizovat údržbu zeleně? Poslední lednový týden přinesl řadu pozoruhodných událostí: Dost nás zarazila informace o spuštění služby senior taxi, o které se lehce diskutovalo na prosincovém zastupitelstvu. Není to úplně špatná myšlenka. Služby pro občany je třeba rozšiřovat, ale z našeho pohledu je akce nepřipravená a hlavně - ekonomicky pro obec neúnosná! Má toto taxi alespoň elektronickou knihu jízd (GPS)? Ze zkušenosti doporučujeme tyto GPS nainstalovat do všech obecních vozidel pro evidenci jízd a jejich pohybu (náklady se provozem vrátí). Snad nám na březnovém zastupitelstvu budou sděleny první dojmy a zkušenosti o fungování taxi kolik lidí jej využilo a kolik to stálo. V KD ve Veselé se konalo veřejné projednávání budoucnosti zásobování Veselé pitnou vodou. Hodně nás zarazilo, že někdo dává přednost finanční úspoře před zdravím. Obec nebude do budoucna schopna docílit kvality pitné vody bez větších investic, které se musí promítnout do ceny vody stejně, jak když bude vodovod spravovat VaK. Proč zjišťovat možnost konání referenda v jedné části obce nebo v celé? Tudy cesta nevede. Loni prosákla informace o - ze zákona nutném - opatrovnictví chovanců ústavu. V obecním rozpočtu je opatrovnictví ohodnoceno celkem solidní částkou Kč/rok(bez odvodů). Tato suma je v rozpočtu i letos, rádi bychom věděli, co konkrétně za tuto částku obec chovancům poskytuje. Dost jsme se pousmáli nad dodatkovými tabulkami pod dopravní značkou cestou na Hliník. Značka pro umožnění vjezdu vozidel nad 20 t pro návštěvníky restaurace asi není běžná. Rádi bychom věděli, proč zde byla umístěna a kolik to obec stálo. Myslíme si, že rada obce by se měla zamyslet nad efektivností některých výdajů. Za uskupení Nezávislí pro občany Ing. Bumbala J., Krůpa Jar. Zašová má šanci stát se součástí evropského systému poutních stezek Známá moravská poutní místa jako Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček jsou propojená tzv. poutními stezkami. Turisté a poutníci je využívají jak individuálně, tak především při organizovaných poutních přechodech (i mezi našimi občany se jistě najdou mnozí, kteří už takovou pouť absolvovali). Poutní stezky bývají v terénu značeny vlastními značkami s logem poutní stezky a na trase jsou číslovaná zastavení s informačními tabulemi a s lavičkou, podobně, jak to známe z různých turistických naučných stezek. Tato síť poutních stezek se bude dále rozšiřovat a má se stát součástí obdobných evropských poutních tras. Řízení celkového záměru i dílčích projektů přešlo v roce 2014 pod nově založené zájmové sdružení právnických osob s názvem EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE a jeho stálý sekretariát působící při Centrále cestovního ruchu Východní Moravy. 26. února se na OÚ Zašová uskutečnilo, první informativní setkání s Ing. Martinem Peterkou projektovým manažerem sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Setkání se kromě starosty Jiljího Kubrického účastnil i předseda Matice radhošťské Drahomír Strnadel. Důvodem setkání byla především snaha nepromarnit možnost zapojit Zašovou, kdysi významné poutní místo, do tohoto projektu rozšiřování sítě poutních stezek. Existuje již totiž pracovní návrh vedení poutní trasy ze Sv. Hostýna na Radhošť, který však se Zašovou nepočítá! Podle tohoto původního návrhu by trasa stezky doslova na hranici našeho katastru (na rozcestí u křížku ve Velké Lhotě) odbočila doprava na Rožnov a naši obec by tak těsně minula. Z informací, které jsme na této schůzce získali, je zřejmé, že o definitivním vedení trasy ještě není s konečnou platností rozhodnuto a že sdružení je vstřícné k názorům a iniciativám obcí, jejichž katastrem by poutní trasa mohla procházet, protože dobrá spolupráce mezi jednotlivými obcemi a sdružením je pro zdar díla nezbytná. Zašové nahrává, že jsme odhalili záměr vybudovat novou poutní stezku včas a také to, že se nám v době nedávné podařilo s Klubem českých turistů vytyčit novou turistickou trasu, která vede právě z Velké Lhoty přes Veselou a Zašovou na hřeben Trojačky, kde se napojuje na naučnou stezku Veřovické vrchy. Poutní stezky totiž z praktických důvodů vesměs využívají již zavedených turistických tras. Kromě prastaré poutní tradice a vůbec historie našeho poutního místa, (barokní chrám s milostným obrazem Zašovské Madony, poutní areál ve Stračce.) je dalším argumentem pro i dobrá dopravní dostupnost naší obce. Radhošť si jistě zaslouží, aby byl do sítě poutních stezek začleněn nebo aby byl z poutní trasy dostupný, ale z praktických důvodů se jako cíl a tím spíše jako výchozí místo této poutní etapy hodí lépe Zašová. Dalším uvažovaným cílem této větve poutní stezky by měla být basilika Navštívení P. Marie ve Frýdku-Místku. Pro zajímavost: přibližná vzdálenost Frýdku a Hostýna (po turistických stezkách) je 92 km. Zašová leží přesně uprostřed. Pokud se vám zdají tyto vzdálenosti na putování velké, pak pro srovnání: populární poutní stezka Sv. Kopeček u Olomouce Velehrad měří 112 km a uprostřed této trasy se nachází poutní místo Sv. Hostýn. I když radhošťská kaple je mému srdci velmi blízká, jako rodilý Zašovjan jsem přesvědčen, že poutní místo Zašová má minimálně stejný nárok být součástí tohoto evropského systému poutních stezek jako Radhošť. Ostatně do našeho chrámu putovala poutní procesí už v době, kdy kámen na stavbu radhošťské kaple ještě odpočíval hluboko v zemi. Josef Krůpa 9

10 10 Zašovské noviny 3/2015 INZERCE Zavedená a stabilní společnost COBBLER s.r.o. hledá pracovníka na pozici: Pracovník dřevovýroby třídění materiálu Požadujeme: - manuální zručnost, pracovní náplní je třídění drobných výřezů dřeva a jejich příprava k dalšímu strojnímu zpracování - dobrou pracovní morálku, spolehlivost a pečlivost - při třídění je nutné se rychle a správně rozhodovat a při ukládání přířezků je nutné pracovat dostatečně rychle a obratně - dobrý zdravotní stav - práce je opakující se a náročnější na záda - práce je vhodnější pro ženy - třísměnný provoz Místo výkonu práce: - Dřevovýroba Vidče 447, práce v zastřešených a temperovaných dílnách Nabízíme: Práci u zavedené firmy s tradicí 23 let 5 týdnů dovolené Nástup možný ihned Kontakt: Ing. Tomáš Melichařík, vedoucí Dřevovýroby tel.: , Žádáme zaslat em či poštou životopis do Bližší informace i na Valašské ZOD, družstvo, Zašová farma Luhy Sděluje, že nabízí volná pracovní místa: - dojič a ošetřovatel skotu farma Zašová Luhy - střídač v živočišné výrobě pro farmy Luhy a Střítež nad Bečvou Požaduje se dobrý zdravotní stav a vztah ke zvířatům. Práce je fyzicky namáhavá, časově náročná, včetně víkendů a svátků. Práce není vhodná pro alergiky, zejména na zvířecí srst nebo čpavek. Přednost mají zaměstnanci s praxí práce se zvířaty nebo zaměstnanci se zemědělským vzděláním ( výuční list, maturita) i bez praxe. Nabízíme velmi dobré finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity. Nástup možný dle dohody. Kontakt: Zdeněk Fabián, vedoucí živočišné výroby tel : , Irena Balášová, personalistka Valašského ZOD, družstva tel : , , mail : Vážení občané, Obec Zašová nabízí k odprodeji několik starších plechových popelnic za 50 Kč/ks. Kdo by měl o tyto popelnice zájem, ať se ozve panu Romanu Klimentovi, nebo Dům služeb Nutriční poradna, - Iveta Bechná tel.: Kadeřnictvní - Pavla Schwarzová tel.: Kosmetika - Dana Davidová tel.: Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, Zašová, IČ , DIČ - CZ Reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit. Toto číslo vyšlo 15. března 2015.

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016

ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 ZÁPIS ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 22. LISTOPADU 2016 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) Omluveni: Mgr. Iveta Pavlicová, Ing. David Čáň, Ing. Anna Mikošková, Mgr.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA 6.6.2016 ZLÍN - Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů

Více

01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015

01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015 01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015 Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 17. 12. 2014 Zastupitelstvo obce schválilo: - Rozpočet na rok 2015. - Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014. - Směrnice k cestovním náhradám.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 6. 9. 2016 od 19.30 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 2/2016 3. Vyhodnocení

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Jana Hlináková, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Gabriela

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více