Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/ Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datový list. Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 EN 1434 TCM 311/00-3312. Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy"

Transkript

1 Datový list Měřič tepelné energie typu INFOCAL 5 Pro dálkové vytápění Pro chladící systémy Pro kombinované systémy SONOCAL ultrazvukový měřič tepelné energie EN 1434 TCM 311/ INFOCAL 5 je universální měřič tepelné energie, který splňuje požadavky EN INFOCAL 5 byl vyvinut pro program Danfoss SONOCAL pro měření energie v systémech dálkového a centrálního vytápění, ve kterých je médiem voda o teplotách do 170 C, nebo v chladicích systémech používající vodu jako chladicí médium. INFOCAL 5 je modulární konstrukce a může být vybaven volitelnými moduly v závislosti na aplikaci. INFOCAL 5 může být použit až do průtoků m 3 /hod. Základní charakteristiky Základní funkce Vysoká přesnost měření tepelné energie Optické odečítání dat v souladu s EN 1434 Volba napájení 24 V AC/DC, baterií 8 nebo 10 let nebo napájení 230 V Okamžité hodnoty pro energii nebo průtoku 24 měsíční paměť Záznam chyb s udáním datumu a času Přídavné funkce Bateriový záložní zdroj pro případ výpadku elektrické energie Výstup špičkových hodnot výkonu nebo průtoku za poslední 3 měsíce Výstup data přerušení měření Klientem specifikovaný formát displeje Doplňkové moduly Plug-in modul s datovým výstupem, pulsní výstup pro energii a vodu nebo alarm Plug-in modul s datovým výstupem a dvěma dalšími pulsními vstupy Plug-in modul pro komunikaci M-bus se dvěma dalšími pulsními vstupy Plug-in modul pro komunikaci SIOX (formát SVM 820) 521H1032 DKIN.PK.022.C3.48

2 Aplikace INFOCAL 5 je možno použít pro 3 typy zapojení Dálkové vytápění kotelny Chlazení Kombinace vytápění/chlazení 2 DKIN.PK.022.C3.48

3 Popis displeje INFOCAL 5 má snadno čitelný osmi číselný LCD displej s přidruženými piktogramy pro různé funkce. Protože displej byl vyroben pro několik aplikací, budou na něm obrázky nebo symboly, které nejsou použity pro standardní aplikace dálkového vytápění. INFOCAL 5 má pouze jedno ovládací tlačítko. Dispej bude vždy nakonfigurován pro vybranou aplikaci a pro vybrané nastavení displeje. Za normálního provozu bude displej ukazovat stoupající hodnoty energie. Primární položky Krátké stlačení ovládacího tlačítka přepíná z jednoho hlavního menu do dalšího hlavního menu. Sekundární položky Dlouhé stlačení mění displej na přidružené podmenu. Sériové číslo/zákaznické číslo Maximální výkon/průtok Okamžitý výkon Tarif 1, Tarif 2 Chyba teplotního senzoru Ostatní chyby Hlavní menu Podmenu Pulsní indikátor (INFOCAL aktivní) Symbol výchozího nastavení (resetu) DKIN.PK.022.C3.48 3

4 Obrazovky displeje V závislosti na volbě přídavných modulů a funkcí pod popisným číslem jsou automaticky otvírány odpovídající obrazovky displeje. Není tedy nutné definovat obrazovky displeje, neboť tyto jsou automaticky genrovány při zvolení funkce. Je možné vymazat nepožadované obrazovky displeje. Změny mohou být provedeny s pomocí speciálního nastavovacího softwaru nebo vyžádány přímo od firmy Danfoss. Maximální zobrazení displeje Poznámka: Na displeji s údaji, které obsahují datum, bude displej přepínat mezi hodnotou a datumem. 4 DKIN.PK.022.C3.48

5 Type identifications Infocal 5 může být navržen do různých systémů. Na přední straně Infocalu naleznete typový štítek s kodem, který určuje pro jaký typ systému je Infocal programován. ABBBC-DDEFG-HKLMM-NNP XXXXX-OFXXX-XXXXX-XXX-: Standardní měřič energie pro dálkové vytápění, průtokoměr ve zpátečce XXXXX-ORXXX-XXXXX-XXX-: Standardní měřič energie pro dálkové vytápění, průtokoměr v přívodu XXXXX-CRXXX-XXXXX-XXX-: Měřič energie pro chlazení, průtokoměr ve zpátečce (teplá trubka) XXXXX-CFXXX-XXXXX-XXX-: Měřič energie pro chlazení, průtokoměr v přívodu (studená trubka) XXXXX-SRXXX-XXXXX-XXX-: Kombinovaný měřič energie pro chlazení/vytápění, průtokoměr ve zpátečce (studená trubka v zimě) XXXXX-SFXXX-XXXXX-XXX-: Kombinovaný měřič energie pro chlazení/vytápění, průtokoměr v přívodu (teplá trubka v zimě) Standardní zobrazení displeje (>K< = 0, >MM< = 00) Vybrány pouze takové obrazovky, na kterých se objevuje programování měřicí jednotky. Zobrazení displeje pro kombinaci chlazení / vytápění (SF/SR) DKIN.PK.022.C3.48 5

6 Výpočty Měření teploty Trvalá paměť Výstup data přerušení Tarifní záznam Maximum energie/objemu Zpracování chyb Výpočet energie je založen na následujícím vzorci: Energie = Objem x (Tteplá - Tstudená) x Kfaktor (T l ) Objem: Objem (m 3 ) daného množství vody T teplá : Měřená teplota na výtoku T studená : Měřená teplota ve zpátečce K faktor (T l ): Teplotní koeficient vody založený na polynomu přidruženém k tabulkám entalpie a tepelného obsahu Dr. Stucka. Výpočet energie je proveden počítadlem, které závisí na velikosti průtokoměru, pulsní frekvenci a právních požadavcích. Kalkulátor vždy provádí alespoň jeden výpočet energie každých 10 minut pokud průtokoměr nevysílá dostatek impulsů požadujících výpočet energie. INFOCAL 5 byl vyvinut pro spárované snímače Pt 500 nebo Pt 100. Pt 500 musí být použit s bateriově napájenými měřiči, aby byla dosažena provozní životnost alespoň 8 let (s ultrazvukovým měřičem). Pro každý výpočet energie je měření teploty provedeno podle měřicího principu dvojího měření a měřením dvou referenčních odporů. Tento přístup kompenzuje teplotu a dlouhodobý posun a je tak rovněž kompenzován jakýkoliv vliv rušení na měření teploty. Kontaktní odpor mezi horními a dolními částmi je kompenzován trojvodičovým zapojením. EEPROM kalkulátoru je obnovována každých 10 minut se všemi kumulativními hodnotami: Datum, energie, vody, záznamů 1 a 2, špičkové hodnoty a průtoku, záznamy počítadla A a B, datum/čas a informační kód. Jestliže bylo v průběhu konfigurace vybráno použití výstupu datumu přerušení, výše uvedená data jsou uložena, aby byl umožněn výstup k vybranému datu v roce. Všechna data jsou uložena po dobu následujících 24 měsíců v záznamu pro případné další studie provozních podmínek systému. INFOCAL 5 dovoluje dva výstupy data přerušení. Dojde-li k překročení data přerušení jsou uloženy následující informace: Datum přerušení, ee energie, ee objemu, tarifní záznamy 1 a 2, špičkové hodnoty energie a průtoku, záznamy počitadla A a B, časové počitadlo a kód chyby. Datum přerušení je standardně nastaveno na 1. června. Sekundární datum přerušení je neaktivní. Datum přerušení může být změněno prostřednictvím ručního terminálu. Tato funkce s přirazeným nastavením displejového menu je aktivována na popisném čísle pod identifikačním klíčem MM. Navíc k hlavnímu záznamu mohou být použity dva rozšiřující záznamy: tarifní záznam 1 a 2. S každým z těchto dvou záznamů jsou svázány dvě tarifní limitní hodnoty, které mohou být předprogramovány s použitím ručního terminálu nebo definovány předem při objednávce. Dostupné jsou následující tarifní typy: Tarif založený na výkonu, tarif založený na průtoku, tarif vychlazení, tarif vratové teploty, průtokově regulační tarif se sčítáním v čase. Tarifní záznam je standardně nastaven na průtokově regulační tarif. Tato funkce s přiřazeným nastavením displejového menu je aktivována na popisném čísle pod identifikačním klíčem MM. Energie a objem mohou být předmětem výstupu pro předchozí tři měsíce s přiřazenými daty, kdy se objevil maximální výkon. Integrační čas může být nastaven na 15, 30 nebo 60 minut. Standardní nastavení z výroby: špička objemu: 15 minut; špička energie: 60 minut. Obrazovky NEJSOU aktivní při standardní konfiguraci displeje. Tato funkce s přiřazeným nastavením displejového menu je aktivována na popisném čísle pod identifikačním klíčem RRR. Jestliže INFOCAL 5 zaznamená chybu, ta je indikována a vykřičníkem (! ) na displeji při chybě snímače a při jiné chybě. Chyba bude obdobně poznamenána na E2 E Prom s uvedením datumu a času kdy se chyba objevila. Použitím funkční klávesy je možné přešíst kód chyby, který je indikován znakem E. Vynulování kódu chyby je provedeno buď s použitím ručního termínálu nebo krátkodobým oddělením horní části kalkulátoru od spodní části a opětovným spojením se spodní částí se současně drženým stlačeným ovládacím tlačítkem. INFOCAL 5 je nyní v nulovacím módu a kódy chyb mohou být z displeje vymazány. 6 DKIN.PK.022.C3.48

7 Zpracování chyb (pokračování) Detekovány mohu být následující typy chyb: 1. Odpojený nebo chybějící teplotní snímač. 2. Vnitřní chyba zařízení. 3. Vysoká diferenční teplota a žádný průtok za 48 hodin. 4. Množství vody přesahuje měřicí rozsah. Optický výstup INFOCAL 5 je vybaven optickým infračerveným vysílacím a přijímacím portem v suladu s IEC Standardní protokol, EN (protokol M-Bus). Čtecí hlava s permanentním magnetem, která je v souladu s EN 1434 může být použita k programování nebo opravě programování aktuálních dat, konfiguračních dat atd. Čtecí hlava může být také použita k doplnění měřicích dat. Doplňkové moduly Komunikace BUS INFOCAL 5 vyžaduje speciální kabel s adaptérem ke komunikaci s PC z důvodu signální kompatibility s úrovní RS 232. Pro přístup k vývodům je nezbytné použít jeden z přídavných modulů - modul pulsního výstupu nebo vstupu, který mají navíc ke specifikovaným vývodům - 3 vývody pro spojení s PC. Modul pulsního výstupu Modul obsahuje 3 vývody pro DATA, REQUEST a GND. Jsou zde také 2 x 2 vývody pro CE, CV/Alarm. Oba výstupy jsou galvanicky oddělené. Pulsní sekvence CE: 1 puls na každou změnu na místě nejméně významné číslice v energetické jednotce a vybrané rozlišení. Pulsní sekvence CV: 1 puls na každou změnu na místě nejméně významné číslice v energetické jednotce a vybrané rozlišení. Alarm: 1 pulse za hodinu po tak dlouhou dobu jak dlouho jednotka detekuje chybu. Ve standardní konfiguraci není tato funkce aktivována. Modul průtoku 2 / modul pulsního vstupu INFOCAL 5*) může napájet ultrazvukový měřič typu SONO 2500 CT. Je-li v otopném systému pužit průtokoměr 2, musí být průtokoměr 1 vždy umístěn na přívodu a průtokoměru 2 na zpátečce. Modul obsahuje 3 vývody pro průtokoměr, 2. 3 vývody pro DATA, RESQUEST a GND. 2 x 2 vývody pro počítadla A a B a 3 výývody pro vstup průtoku 2. *) Funkce průtoku 2 dosud nebyla implementována. Modul M-bus Protokol M-Bus je v souladu s EN a EN Pro komunikaci s M-Busem je nezbytné vybavit INFOCAL 5 doplňkovým modulem. Modul M-Bus obsahuje, kromě vývodů pro BUS propojení, vývody pro vstupy počítadla A a B. Specifické informace o modulu M-Bus naleznete v datovém listu, literatuře číslo DKIN.PK.022.D1.02. Připevnění/instalace INFOCAL 5 může být namontován v panelu, na stěně nebo jako kompaktní jednotka na průtokoměru typu SONO 2500 (DN 25 - DN 50) za použití přiložených úchytek. INFOCAL 5 není možné namontovat kompaktně na sérii SONO Instrukce jsou přiloženy u výrobku spolu se stanovením standardní konfigurace displeje. Typ dodávky INFOCAL 5 tvoří součást systému popisného čísla SONOCAL, ve kterém jsou definovány jednotlivé dílčí prvky. Typ průtokoměru s impulsním kódováním / jakýmkoliv uchycením. Vybraná identifikace kalkulátoru / teplotní snímač. Země určení a verifikační možnosti. DKIN.PK.022.C3.48 7

8 Objednávání Typové označení s přidruženými funkcemi je převzato ze základu popisného čísla, které identifikuje systém sestávající se z následujícího: Typové označení RRR SS Volba průtokoměru... Šroubení... Umístění průtokoměru... Teplotní snímač... Jímky... Zdroj napájení... Doplňkové moduly... Jednotka měření... Přídavné funkce... Kód země... Ověření... Konfigurace displeje/speciální nastavení... Identifikační klíč A: Vybraný průtokoměr 0 Kalkulátor bez průtokoměru / trojdílný průtokoměr B Ultrazvukový průtokoměr s přírubovým spojením PN 10 (PN = jmenovitý tlak) C Ultrazvukový průtokoměr s přírubovým spojením PN 16 D Ultrazvukový průtokoměr s přírubovým spojením PN 25 E Ultrazvukový průtokoměr s přírubovým spojením PN 40 G Ultrazvukový měřič, závitový PN 16 / PN 25 8 DKIN.PK.022.C3.48

9 DKIN.PK.022.C3.48 9

10 Technické údaje Schváleno v souladu s Teplotní rozsah Diferenční teplota Přesnost Průtokový rozsah Třída prostředí Teplotní vstup Měřicí rozsah Diferenční teplota Typ snímače Spojení snímače Měřicí rozlišení Průtokový vstup 1 Puls/frekvence Trvání pulsu - zapnuto Trvání pulsu - vypnuto Pulsní vstup A a B Puls/frekvence Trvání pulsu - zapnuto Trvání pulsu - vypnuto Bus výstup Protokol Spojení Optické spojení Protokol Spojení Pulsní výstup CE a CV/Alarm Trvání pulsu - zapnuto Proud Vnější napájení Vypínací doba s alarmem Napájecí údaje Vnitřní napětí Spotřeba proudu Baterie Životnost baterie Zdroj napájení Back-up Prostředí/bezpečnost Obecně Okolní teplota Skladovací teplota Pouzdro Vibrace Volný pád EMC Osobní bezpečnost Materiály Horní část Potrubí / úchyty na stěnu Ostatní plastové části Těsnění Gumová vnitřní izolace Obal EN 1434 T : C T: C T: K T: K (EN 1434 požadavek) (Danfoss) 3K 2K Max. ± (0.5 + ) [%] ± (0.1 + ) [%] T T Qn (qp) m 3 /h A, baterie/230 V. Třída C, baterie C K Pt 500/Pt 100 (IEC 751) 2 nebo 4 vodiče 0.01 C 400 Hz 1) 0.5 ms 1.5 ms 15 Hz 1) ms ms EN Otevřený sběrač, 2400/300 baud, 3.6 V EN Optické oko, 1200 baud, EN > 30 ms 10 ma 24 V d.c. Přibližně 1 hour /-0.4 V d.c. (stejnosměrného proudu) Běžně 45 ma 3.6 V lithiový D článek Běžně 8 let s SONO 2500 CT, 10 let s nezávisle napájeným průtokoměrem 230 V a.c. +15/-30% 50/60 Hz 24 V a.c. 3.0 V CR 2032 článek (pouze v kalkulátorech s MM = OA, TO, TA) EN C C IP 54 v souladu s IEC 529 1G, 1 & 1000 Hz v souladu s IEC IEC EN 1434 (EN / ) EN PC Lexan 141R Transparent 111 PA 6,6 GF25 ABS Cycolac GPM500 Neopren EPDM 50 Biologicky rozložitelná lepenka 1) Celková pulsní frekvence na průtoku 1, v A ani B nesmí přesáhnout hodnotu 400 Hz, bez ohledu na to, jestli jsou použity vždy jen jeden nebo oba současně. 10 DKIN.PK.022.C3.48

11 INFOCAL 5 Diagram ukazuje tolerance INFOCALu 5 relativně k požadavkům EN 1434 = ± ( K ) [%] t Připevnění na stěnu Připevnění na SONO 2500 CT Panelové připevnění DKIN.PK.022.C

12 Sortiment přístrojové techniky Danfoss obsahuje Elektromagnetické průtokoměry MAGFLO Průtokoměry MAGFLO jsou použity pro elektricky vodivé kapaliny. Široký sortiment je nabízen pro: Sektor zpracování vody - kryty jsou standardně IP 67 Chemický průmysl - k dispozici jsou dříve schválené a jiné verze Potravinový průmysl - k dispozici jsou verze z nerezové oceli a jiné Ultrazvukové průtokoměry SONOFLO Průtokoměry SONOFLO měří průtok v plných potrubích. Průtokoměry SONOFLO měří médium v kapalném skupenství bez ohledu na elektrickou vodivost. Sortiment zahrnuje jedno- až čtyřcestné průtokoměry, SONO Měříč je k dispozici v dřívějších kompaktních verzích. Průtokoměry SONOFLO mohou být také instalovány na existujícím potrubí, čímž poskytují nízkou cenu instalace, obzvláště jedná-li se o velká potrubí. Hmotnostní průtokoměry MASSFLO Průtokoměry MASSFLO měří průtok přímo v kg/h. Navíc pak průtokoměry MASSFLO měří: Hustotu Teplotu Koncentraci cukru, tj. Brixe Průtokoměry MASSFLO jsou nabízeny v provedení z nerezové oceli, z Hastelloy a s integrovaným vytápěním. Průtokoměry MASSFLO mohou být dodány ve skutečně bezpečné verzi pro výbušná prostředí. SONOCAL ultrasonic heat meter SONOCAL serie 3000 ultrasonic heat meter. SONOCAL serie 2000 ultrasonic heat meter. MASSFLO, MAGFLO, SONOFLO, SONOCAL and SENSORPROM are registered Danfoss trademarks. 521H1032 DKIN.PK.022.C3.48 Danfoss A/S (IN-MH/KN/SSS&Berlitz) P65

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SONOMETER TM 000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla Popis/Použití S certifikátem MID č.: DE-07-MI004-PTB02 SONOMETER TM 000, statický kompaktní ultrazvukový měřič tepla s plně elektronickým způsobem měření,

Více

PolluCom E DÙLEŽITÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ

PolluCom E DÙLEŽITÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ LH 1110 CZ PolluCom E KOMPAKTNÍ MÌØIÈ TEPLA/CHLADU POUŽITÍ Kompaktní mìøiè tepla/chladu PolluCom E je urèen k mìøení tepelné a chladicí energie v topných a chladicích systémech. Vysoká pøesnost mìøièe

Více

SVM F22. Jednotka pro měření tepla a chladu

SVM F22. Jednotka pro měření tepla a chladu SVM F22 Jednotka pro měření tepla a chladu Možnosti použití F22 je flexibilní jednotka pro měření a sledování spotřeby pro malé a střední zdroje tepelné energie a chlazení. Jednotka je chráněna několika

Více

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3

Zkušebna Mydlovary s.r.o. (Local service centre for KAMSTRUP A/S) www.zkusebna-k33.cz tel.387 985 011-3 Statický ultrazvukový průtokoměr Dlouhá životnost, bez opotřebení Výjimečná přesnost ± 2% Statický měřič, bez pohyblivých dílů Rozsah průtoků 1,6...40 m³/h Napájení 24 VAC a 230 VAC nebo napájení baterií

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko-indukční průtokoměry KROHNE 09/2001 D 31 SC15 01 CZ SC 150 převodník pro magneticko-indukční průtokoměry převodník s vysokým budicím výkonem a speciálním způsobem zpracování signálu vynikající stabilita nuly, minimální údržba

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

ULTRAFLOW. Použ ití. Schvalování. Ultrazvukový měřič. Kompaktní konstrukce. Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření

ULTRAFLOW. Použ ití. Schvalování. Ultrazvukový měřič. Kompaktní konstrukce. Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření ULTRAFLOW Ultrazvukový měřič Kompaktní konstrukce Statické měřidlo bez pohyblivých částí Velký dynamický rozsah měření Nepodléhá opotřebení Výjimečná přesnost měření Dlouhá životnost Použ ití ULTRAFLOW

Více

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT UH 502-116g Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT Od verze 2.14 a vyšší 2WR5... Měřič k měření průtoku a energie v okruhu výměníku tepla s vodou podle ultrazvukového principu. Jeho hlavní charakteristické

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN

DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN ABB/NN 09/08CZ_0/06 Přístroje nízkého napětí 4,0 DELTAsingle Popis vlastností 2 DELTAsingle je elektronický elektroměr pro jednofázová měření

Více

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON.

www.powerplastics.cz Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Průtokoměry kapalin a plynů s technologií TROGAMID* a POLYSULFON. Použití Monitorování a řízení procesů v oblastech: Úprava vody a odpadních vod Chemie, petrochemie a papírenství Farmacie, kosmetika a

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení!

C.A 8332 C.A 8334 MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! Provìø kvalitu své energie... vše v grafickém zobrazení! MONITORUJTE, ANALYZUJTE A VYHODNOCUJTE... C.A 8332 C.A 8334 Tøífázový analyzátor kvality energie Okamžité mìøení již na první pohled Strukturované

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050

Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné průmyslové aplikace, typ MBS 3000 a MBS 3050 Kompaktní snímač tlaku MBS 3000 je konstruován pro použití v téměř jakémkoli průmyslovém

Více

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr. www.kamstrup.com

Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61. Vodoměr. www.kamstrup.com Návod k obsluze a instalaci MULTICAL 61 Vodoměr www.kamstrup.com 123456 MULTICAL 61 Vodoměr instalace Česky Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg Tel: +45 89 93 10 00 Fax: +45 89 93

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750

Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list Snímač tlaku pro všeobecné použití Typ MBS 1700 a MBS 1750 Kompaktní snímače tlaku MBS 1700 a MBS 1750 jsou určeny k použití v téměř jakémkoli prostředí. Nabízí

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

průmyslová elektronika

průmyslová elektronika průmyslová elektronika Programovatelné zobrazovací jednotky PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým

Více

MULTICAL 402. Návod na montáž a obsluhu

MULTICAL 402. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu MULTICAL 402 Kamstrup A/S - organizační složka Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 T: +420 296 804 954 info@kamstrup.cz kamstrup.cz Měření energie MULTICAL 402 pracuje následujícím

Více

Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy.

Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy. HYDRUS POUŽITÍ Ultrazvukový vodoměr pro měření odebraného množství studené vody s vysokou přesností měření a možností připojení na nadřazené systémy. 4 Vysoká přesnost měření 4 Dlouhodobá stabilita měření

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla

SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla SVM F29 Ultrazvukový měřič tepla Kombinovaný měřič tepla V kompaktním nebo odděleném provedení Síťové nebo bateriové napájení MID typové schválení Zabudovaný M-bus Dva přídavné pulzní vstupy Dva pulzní

Více

Měřicí přístroj pro klima

Měřicí přístroj pro klima Měřicí přístroj pro klima testo 445 servisní přístroj pro klimatizační a ventilační zařízení C Vytváření bodové a časové průměrné hodnoty Přímé zobrazení objemového průtoku Automatické přiřazení průřezu

Více

DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou

DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou Snímače tlaku - KD0533-2015/05 DMP 331 P Snímač tlaku s čelní membránou Měření relativního a absolutního tlaku nebo výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí. Rozsahy od 10 kpa do 4 MPa. Přesnost

Více

Ochrana zařízení proti přehřívání

Ochrana zařízení proti přehřívání Ochrana zařízení proti přehřívání řady C 51x mohou být použity k měření teploty pevných, kapalných a plynných médií. Jedná se o analogové přístroje s jednou nebo dvěmi nastavitelnými prahovými hodnotami

Více

MULTICAL 21 DATOVÝ LIST

MULTICAL 21 DATOVÝ LIST Ultrazvukový princip měření Vysoká přesnost Dlouhá životnost Vodotěsná konstrukce Měřič ohleduplný k životnímu prostředí MID-2004/22/EC M12 0200 Elekronický ultrazvukový vodoměr pro studenou a teplou vodu

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog

Analyzátory sítí. ION7550 / ION7650 Systém PowerLogic. Katalog Systém PowerLogic Katalog Funkce a parametry Analyzátory série ION7550 a ION7650, použité v klíčových rozvodných místech a citlivých zátěžích, nabízí vynikající funkčnost včetně pokročilé analýzy kvality

Více

Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem

Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem Zkrácený návod k obsluze Typ IZ16E-000 Bateriová indikace polohy s externím senzorem 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 14 mm se znaménkem ± a dalšími symboly indikace stavu baterie symbol pro úhlová

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem

Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem 9 221 PXC64-U DESIGO PX Podstanice DESIGO PX Modulární řada s rozšiřujícím modulem PXC-U PXA30-T Volně programovatelné automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Sběrnice

Více

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření Bezdrátový přenos automatizace a měření Wisensys Platforma bezvodičového měření Vydání z března 2015 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519, Katovice, ul. Kościuszki 112 tel.:

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ

KROHNE 10/2003 D 11 VA40 01 CZ KROHNE /00 D VA0 01 CZ CZ VA 0 Plováčkové průtokoměry Plováčkové průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky Magneticko-indukční průtokoměry Ultrazvukové průtokoměry Hmotnostní průtokoměry Hladinoměry Komunikace

Více

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti

- Nastavení aktuální hodnoty. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty. Přednosti DS 00 P s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl atd. Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010

Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Návod k obsluze Magneticko-induktivní senzor proudění SM8050 704625 / 00 04 / 2010 Obsah 1 Poznámka na úvod 3 1.1 Použité symboly 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 3 Použití z hlediska určení 4 4 Montáž 4 4.1

Více

Hlubokomrazicí boxy. -40 C a -86 C. Green Line

Hlubokomrazicí boxy. -40 C a -86 C. Green Line Hlubokomrazicí boxy -40 C a -86 C Green Line Série hlubokomrazicích boxů Hlubokomrazicí boxy ilshin jsou vyráběny ve dvou modelových řadách lišících se minimální teplotou: -40 C nebo -86 C. Vnitřní prostor

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

DMP 331P. DMP 331P Procesní snímač tlaku

DMP 331P. DMP 331P Procesní snímač tlaku DMP P Výhody nízká chyba vlivem teploty dobrá linearita dlouhodobá stabilita přesnost dle IEC 60770: 0,5% FSO; na přání: 0,5% FSO provedení Ex: II G EEx ia IIC T4 (pouze pro 4...0mA / -vodič) (TÜV 0 ATEX

Více

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE

INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE INDUKČNÍ A KAPACITNÍ SNÍMAČE E2A Válcový indukční snímač pro všeobecné použití Dosah 2-30 mm (dle typu) + 10% Délka těla (závitu) 27 až 66 mm (dle typu) Napájení : 12 až 24 VDC Mezní frekvence: 100 Hz

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku

DMP 331 P. Procesní snímač tlaku DMP P různá procesní připojení potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl teplota média až do 00 C jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 40 bar Snímač tlaku DMP P je určen pro techniku řízení technologických

Více

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N

TA-Slider 160. Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N TA-Slider 160 Elektrické pohony Digitálně konfigurovatelný proporcionální dvojčinný pohon 160/200 N IMI TA / Regulační ventily / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Nové pohony disponují pokročilou technologií

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

INFOCAL 6 Kalkulátor tepla

INFOCAL 6 Kalkulátor tepla INFOCAL 6 Kalkulátor tepla Popis/Aplikace S certifikátem MID číslo:de-08-mi004-ptb007 INFOCAL 6 je kalkulátor tepla např. pro kombinaci se SONO 1500 CT a SONO 2500 CT navržený zejména pro aplikace vytápění,

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

M920. Uživatelská příručka. Indukční průtokoměr

M920. Uživatelská příručka. Indukční průtokoměr M920 Indukční průtokoměr 1 Základní údaje 7 1.1 1.2 1.3 2 Vlastnosti 7 Zkoušky, požadavky norem 7 Záruka 8 Uvedení do provozu 9 2.1 2.2 2.3 3 Kontrola dodávky 9 Výměna pojistky 9 Napájecí napětí 10 Instalace

Více

Senzor průtoku kapaliny typ 210. Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah - 40... +125 ºC Průtokový rozsah 0.9... 150 l/min

Senzor průtoku kapaliny typ 210. Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah - 40... +125 ºC Průtokový rozsah 0.9... 150 l/min Senzor průtoku kapaliny typ 210 Průměry DN 8/10/15/20/25 Teplotní rozsah - 40... +125 ºC Průtokový rozsah 0.9... 150 l/min Typ 210 má různé možností napájení a výstupů. Je možný výběr mezi verzemi, jako

Více

Moduly Fluke Connect Technické údaje

Moduly Fluke Connect Technické údaje Moduly Fluke Connect Technické údaje Umožňují sestavit systém bezdrátových měřicích přístrojů tak, jak potřebujete, podle aktuálních potřeb. Bezdrátové měřicí přístroje Fluke 3000 FC tvoří systém, jehož

Více

QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor

QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor QA-ES III Elektrochirurgický analyzátor Technické údaje Elektrochirurgický analyzátor QA-ES III zajišťuje výkon a bezpečnost elektrochirurgických zařízení. S přesností výstupní proudu generátoru ± 2,5

Více

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti Popis a ovládací prvky PID termostat ENDA ET2011 Obj. č.: 10 83 008 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup PID termostatu ENDA ET2011. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY

www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY www.infrasensor.cz BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÉ ZÁBRANY BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY Bezpečnostní zábrany slouží pro ochranu osob a strojů. V nabídce je varianta s rozlišením 14mm pro ochranu prstu, a varianta s rozlišením

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření

Diferenční tlakoměr. ww.testo.cz. We measure it. testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr testo 526 měření tlaku pro všechny rozsahy měření Diferenční tlakoměr s rozsahem 0... 2000 s kompenzací teploty C 2 vstupy pro připojení dalších sond pro měření tlaku a teploty Přímé

Více

Systém měření vodivosti pro panelové upevnění. WTB100-SC Svorkovnice

Systém měření vodivosti pro panelové upevnění. WTB100-SC Svorkovnice Specifikace výrobku Model SC100 Série EXA100 Systém měření vodivosti pro panelové upevnění OBECNĚ Systém měření vodivosti pro panelové upevnění série EXA100 je ideální pro aplikace používající jednoduchou

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

Bytové vodoměry s modulárními počítadly

Bytové vodoměry s modulárními počítadly Hodonín Strana č. 1 Ceník vodoměrů, měřičů tepla a Bytové vodoměry s modulárními počítadly Residia JET-C FS nové modulární počítadlo pro nasazení komunikačních modulů SensusBase Jednovtokový bytový vodoměr

Více

OPTIFLUX 1000 Příručka

OPTIFLUX 1000 Příručka OPTIFLUX 1000 Příručka Snímač magneticko-indukčního průtokoměru vmezipřírubovém provedení Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE : Ediční

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT EWT - HYDROMETER SCYLAR INT 8 PROJEKČNÍ PODKLADY Kalorimetrické počítadlo pro měření tepla a chladu s integrovaným radiomodulem určené pro mechanické i elektronické průtokoměry a teploměry Pt100 a Pt500

Více

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120 Součást systému MMS 6000 Vyměnitelný za provozu, redundantní napájení Určen pro provoz s elektrodynamickými snímači absolutního chvění epro PR 9266, PR

Více

Návod k použití. PRO 380 Series MID DIN-lištový 3-fázový 4-vodičový DIN-lištový 3-fázový 3-vodičový elektroměr. PRO380-S PRO380-Mb PRO380-Mod

Návod k použití. PRO 380 Series MID DIN-lištový 3-fázový 4-vodičový DIN-lištový 3-fázový 3-vodičový elektroměr. PRO380-S PRO380-Mb PRO380-Mod PRO380-S PRO380-Mb PRO380-Mod PRO 380 Series MID DIN-lištový 3-fázový 4-vodičový DIN-lištový 3-fázový 3-vodičový elektroměr Návod k použití Verze: 1.03 2015 Inepro B.V. All rights reserved 1 Obsah 1 Obsah...

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla Popis/použití S certifikátem MID Č.: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500 je ultrazvukový, statický, kompaktní měřič tepla navržený pro aplikace vytápění

Více

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima

Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima Převodník vlhkosti pro kritické podmínky klima testo 6651 + série sond testo 660x Optimální koncepce kalibrace srovnáním celého signálního řetězce, vč. analogové kalibrace Ethernetový, reléový a analogový

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti

Průmyslový snímač tlaku. Přednosti robustní piezoresistivní senzor s nerezovou oddělovací membránou přesnost dle IEC 60770: 0,35 %, 0,5 %, 0, % FSO jmenovitý rozsah od 0... 60 bar do 0 600 bar DMP 333 je robustní piezoresistivní senzor

Více

PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222. Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ

PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222. Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ TP - 260821/d NÁVOD K VÝROBKU Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 typ 580 PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222 Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ 580 116

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Systémy GVP pro mazání dopravníkových řetězů

Systémy GVP pro mazání dopravníkových řetězů 1-4101-CS Systémy GVP pro mazání dopravníkových řetězů Systém GVP je určen pro mazání kladek dopravníkových řetězů. Proces domazávání je plně automatický a plastické mazivo je během něho pod tlakem vstřikováno

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

SONOMETER TM 1100 Ultrazvukový kompaktní měřič energie

SONOMETER TM 1100 Ultrazvukový kompaktní měřič energie SONOMETER TM 00 Ultrazvukový kompaktní měřič energie Popis/použití Certifikát MID č.: DE-0-MI004-PTB003 SONOMETER 00 je ultrazvukový, statický, kompaktní měřič energie navržený zejména pro aplikace vytápění,

Více

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití LOGGER R0121 Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty R0121 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty až ze dvou externích teplotních sond, připojených pomocí

Více

Bezpečnostní pokyny. 1. Popis funkce. 2. Instalace a montáž

Bezpečnostní pokyny. 1. Popis funkce. 2. Instalace a montáž 90 63 590 08.08.2008 M-Bus modul WZU-MI / WZU-MB G4 Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům - M-Bus modul s impulsními vstupy je dodáván s vestavěnou baterií

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

vlhkost vzduchu / proudění - ruční měřicí přístroje

vlhkost vzduchu / proudění - ruční měřicí přístroje vlhkost vzduchu / ruční měřicí přístroje Použití: Funkce / výbava: Přístroj Měřicí rozsahy vlhkost vlhkost (doporučený rozsah) teplota tlak Přesnosti vlhkost (doporučený rozsah) teplota tlak 40... +120

Více

OPTITEMP. Kompaktní snímače

OPTITEMP. Kompaktní snímače OPTITEMP Kompaktní snímače Dlouhá životnost díky vynikající dlouhodobé stabilitě, rychlá odezva a velká přesnost měření Vysoká spolehlivost díky robustní konstrukci Malé kompaktní rozměry, vhodné pro téměř

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

SEZ220. Signálový převodník. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 5 146 5146P01 Synco 200 Signálový převodník SEZ220 S předprogramovanými standardními aplikacemi Volně konfigurovatelný Ovládání pomocí menu Use Signálový převodník pro použití v technologiích HVAC pro

Více

We measure it. Tlakoměry. Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry. hpa. bar

We measure it. Tlakoměry. Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry. hpa. bar Tlakoměry Pro plynoinstalatéry a vodoinstalatéry hpa bar C testo 312-2 / testo 312-3 Tlakoměry pro měření tlaku u plynového topení, plynovodů a vodovodů testo 312-2 Testo 312-2, tlakoměr pro jemné tlaky

Více