Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen"

Transkript

1

2 Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických občanů si nenechalo ujít příležitost podívat se znovu a většinou i poprvé do znovuotevřeného kostela, který se po restaurátorských pracích zaskvěl v plné kráse. Mnozí z nich se zúčastnili i koncertů, při nichž se naplno projevila vynikající akustika této barokní stavby. S nacvičenými skladbami zde vystoupili žáci zdejší a hradecké umělecké školy. Své umění zde předvedl komorní orchestr a pěvecké sbory. Velmi hodnotným bylo vystoupení smiřického rodáka Dr. Michala Šusta, který přijel jen pro tuto příležitost až z USA. Oficiální označení smiřického chrámu je kostel Zvěstování Páně. Několik smiřických občanů vyjádřilo výhrady k tomuto pojmenování zdejšího kostela. K tomu vysvětlení. Pan ing. Kupka ještě jako starosta požádal církevní úřady o vyjádření. Kancléř Římskokatolického farního úřadu sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči P. Josef Růt odpověděl takto: Zámecký kostel ve Smiřicích bývá v církevních dokladech označován jako zámecký kostel Epiphaniae Domini tj. zámecký kostel Zjevení Páně. Citace z Donátorovy kartuše mluví také o kostele Třem východním králům adorujícím Spasiteli tento kostel by zasvěcen Nejjasnějším Pánem Panem Janem Josefem hrabětem ze Šternberka... (Pozn.: kartuše je umístěna v kostele nad kruchtou text je psán latinsky a jeho plné znění již bylo ve Zpravodaji uvedeno označení v textu Ecclesia = kostel). P. Josef Růt ve své odpovědi ještě doplnil: Označení jako kaple sv. Tří králů je lidové označení stejného obsahu církevního zasvěcení. Dne 6. ledna je církevní slavnost Zjevení Páně, řeckolatinsky Sollemnitas Epiphaniae Domini a lidově Svátek sv. Tří králů. P. Josef Růt ve své odpovědi ještě dále uvádí, že lze těžko definovat rozdíl mezi kostelem a kaplí. Někdy se rozlišují podle velikosti objektu ovšem některá zámecká kaple může být větší než některý vesnický kostel. U zámeckých bohoslužebních staveb či prostor se obvykle uvádí označení kaple. U velkých objektů (takový je určitě i smiřický chrám) je ovšem vžité označení zámecký kostel.

3

4 Tři králové se vrátili zpět do Smiřic Vynikající dílo Petra Brandla obraz Klanění tří králů se vrátilo zpět na hlavní oltář do kostela. Tento obraz byl dlouhou dobu v jihočeské Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. Jako vysoce hodnotná umělecká památka byl obraz vystaven na Světové výstavě v Montrealu, na výstavě barokního umění v Paříži a naposledy ještě letos na výstavě Sláva barokní Čechie v Praze. Obraz Klanění tří králů se tedy vrátil na své původní místo a jen dotvrzuje krásu a uměleckou hodnotu celého smiřického kostela.

5 Do kostela přiletěl až z USA zazpívat i smiřický rodák Michal Šust V roce 1985 se nevrátil ze zájezdu v Jugoslávii tehdy ještě mladičký Michal Šust. Jako emigrant se dostal až do USA. Zde vystudoval a získal titul doktor hudebních věd. Jeho začátky v USA nebyly jednoduché nejdříve vystupoval v barech, restauracích a na svatbách. Postupně se vypracoval a stal se ředitelem hudebních a uměleckých aktivit při presbyterním křesťanském sboru Christ Evangelical Presbyterian Church v texaském Houstonu. Zároveň spolupracuje s řadou hudebních společností při inscenaci světové operní tvorby. Při současné práci zpěváka a dirigenta produkuje koncerty i dramatická představení. Má za sebou muzikálové inscenace a vede církevní pěvecké sbory. Stále vzpomíná na domov a ani v daleké cizině nezapomíná na českou hudbu. Může nás velmi potěšit, že si nyní už Dr. Michael Šust nenechal ujít příležitost účinkovat při znovuotevření smiřického zámeckého kostela. Při této příležitosti přijel do Smiřic a svým krásným basbarytonem umocněným krásnou akustikou kostela poskytl přítomným posluchačům neopakovatelný zážitek. Michal tak přijel pozdravit svou vlast, své rodné Smiřice přijel zazpívat smiřickým i své mamince. Vřelé díky! Společně s Dr. Michaelem Šustem vystoupili při otevření kostela žáci uměleckých škol ze Smiřic i z Hradce Králové, Pěvecký sbor Smetana, Komorní orchestr Primavera a Mužský pěvecký sbor. Otevřením kostela se otevřela možnost návštěv kostela a pořádání koncertů v kostele.

6 Prohlídky v kostele Prohlídky v kostele je třeba si předem domluvit v době úředních hodin na Městském úřadě ve Smiřicích. Minimální počet návštěvníků ve skupině je 6 osob. Úřední hodiny MěÚ: Po, St 7,30 11,30 12,30 17,00 Út, Čt 7,30 11,30 12,30 15,00 Pá 7,30 11,30 Zájemce o prohlídku upozorňujeme, že kostel bude otevřen při příležitosti konání Smiřického hrnce Koncert v kostele 29. června 2002 od 9 do 19 hodin. Na prvním koncertu v kostele vystoupí trio Aliénor z Francie: Atarah Ben Tovim (Anglie) flétna, Patrick Hilliard (Anglie) klavír a Stella Maris Dvořáčková (ČR Francie) soprán. Spoluúčinkovat bude komorní smyčcový orchestr PRIMAVERA z Hradce Králové za řízení dirigenta Mgr. Jaromíra Křováčka 25. června 2002 od 19 hodin Vstupenky si můžete zajistit přímo na sekretariátu MěÚ nebo na telefonním čísle Rezervované vstupenky je nutno si vyzvednout v pokladně kostela nejdéle 30 minut před koncertem. Občerstvení je zajištěno. Fotografie z kostela poskytl Zpravodaji p. Václav Prostředník. Z jednání městské rady: MR rozhodla o prodloužení smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění majetku města a havarijního pojištění motorových vozidel, neboť k její činnosti nejsou připomínky. Současně doporučila prostudovat a posoudit smluvní podmínky případných dalších subjektů v pojišťovnictví. Protože firma p. Matušky odstoupila od možnosti dodávky nábytkového vybavení zázemí kostela, vybrala pro tuto zakázku pouze jednoho dodavatele Truhlářství J. Kmínek p. František Hendrych a byl s ním uzavřen smluvní vztah. MR se seznámila s tzv. Orlickou výzvou v záležitosti reorganizace státní správy. Její obsah kopíruje pouze aktivitu měst okresu Hradec Králové vydanou jako Hradecký model již v září r Stanovisko k prováděné reorganizaci se nemění.

7 MR schválila na základě doporučení vedoucího odboru správního a životního prostředí uzavření smlouvy s firmou Štukbart J. Bárta na opravu omítek po elektroinstalaci v zámeckém kostele. MR projednala a schválila znění smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem systému zámkového vybavení kostela FAB, a. s. Rychnov n. Kn. MR schválila na základě doporučení bytového odboru znění smlouvy o dílo s firmou Universal Smiřice na havarijní opravu střešní krytiny budovy jeslí a mateřské školy. MR v souladu s usnesením MZ ze dne schválila znění smlouvy o převodu majetku mezi Státním statkem, s. p. Smiřice a městem Smiřice jedná se o pozemky parku a zámecké zahrady. MR na základě doporučení bytového odboru po projednání schválila znění smlouvy o dílo s firmou Hospodářské stavby Hradec Králové na provedení nátěru a opravu římsy na budově Zvláštní školy. MR projednala a vzala na vědomí výsledek kontroly práce živnostenského odboru MěÚ Smiřice. Kontrolu provedli pracovníci Živnostenského úřadu při OkÚ v Hradci Králové nebyla zjištěna žádná pochybení. MR vzala na vědomí výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové na ekonomickém odboru MěÚ. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. MR schválila smlouvu na dodávku kopií programového produktu a služeb od firmy Gordic Jihlava pro matriku a evidenci obyvatel MěÚ. MR pověřila tajemnici MěÚ organizací prací při zřízení dětského hřiště v Cukrovarské ulici na pozemku Agro CS Česká Skalice. MR na základě žádosti manželů Kratochvílových a doporučení odboru životního prostředí a stavebního odboru schválila umístění měřicí elektrické skříně pro jejich dům na pozemku města. MR na doporučení odboru správního a životního prostředí schválila provedení zádlažby místnosti v chatě na biocentru, nákup nezbytného nářadí a vhodnou úpravu fasády (oprava omítky). MR na základě doporučení odboru správního a životního prostředí schválila z prostředků získaných za separaci odpadů nákup 2 kusů kontejnerů na sklo pokud možno otevřených. MR schválila umístění mramorové pamětní desky se znakem města v kostele. MR vyslovila souhlas, jakožto vlastník budovy Základní školy, s realizací informační a komunikační techniky v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělání. MR jmenovala komisi ve složení V. Kvapilová, ing. M. Plšek, Fr. Malý, V. Klůzová a M. Moník pro posouzení nabídek při výběru dodavatele na provedení povrchové úpravy vozovky v Nové ulici. MR schválila uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM Praha na zabezpečení recyklace separovaného odpadu. MR schválila uzavření Mateřské školy Smiřice ve dnech od 8. července až 2. srpna 2002 z důvodu dovolených. MR při příležitosti otevření kostela Zjevení Páně objednala vytištění pohledů a skládaček. Dále bylo zadáno zpracování dokumentů pro výstavu o pracích na opravě kostela. MR souhlasí s pronájmem 175 m 2 parcely č. 481/27 v k. ú. Rodov p. Janu Krčmářovi, který bude využívat pozemek jako zahrádku. Smlouva bude připravena stavebním odborem.

8 MR v návaznosti na své rozhodnutí č. 45/2002 po doplnění požadovaných podkladů schválila na doporučení ekonomického odboru hospodaření ZŠ za rok Dále bude sledován provoz stravovacího zařízení. MR projednala a schválila poukázání členského příspěvku Elektrárenskému a plynárenskému sdružení obcí východních Čech (jehož je město členem) na r ve výši 1 052, Kč. MR projednala a schválila příspěvek ve výši 3 500, Kč pro Klub českých turistů Smiřice na provedení značení turistických stezek v okolí Smiřic. MR schválila příspěvek SK Smiřice ve výši , Kč na činnost dětských a mládežnických celků fotbalu. Částka bude proplacena na základě předložených dokladů o nákupu výstroje. MR souhlasí s převzetím povinnosti hrazení nákladů na činnost knihovny v Rodově od r (po zrušení okresních knihoven). Jedná se o částku cca 70 tis. Kč (nákup novin, knih, časopisů a plat knihovníka). S touto částkou bude muset být uvažováno v příštích rozpočtech města. MR souhlasí s účastí na propagaci města Smiřice společně s KÚ Hradec Králové. Propagace bude na dvoustraně časopisu Travel-ProFi ve velikosti A6 za 5 000, Kč ročně. MR na základě návrhu výběrové komise rozhodla, že dodavatelem na akci oprava fasády hasičské zbrojnice a domu čp. 210 v Nývltově ulice bude firma Hospodářské stavby Hradec Králové s firmou byla uzavřena smlouva. MR s ohledem na vynaložené náklady při vytápění budovy MěÚ schválila vypracování projektové dokumentace firmou Pedrotherm na zvýšení ekonomiky vytápění MěÚ. Následně bude rozhodnuto o vlastní realizaci. MR souhlasí s použitím koeficientu 1,04 při přepočítávání výše nájemného pro období od do bytovým odborem MěÚ. MR schválila úpravu vstupního prostoru do Zvláštní školy dle návrhu bytového odboru. MR souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na tyto práce s firmou Truhlářství J. Kmínek. MR souhlasí s uzavřením další nájemní smlouvy na dobu 5 let s firmou Lindacom. Nová smlouva bude od do MR schválila využití určených prostředků bytového odboru na vybudování dílen v ZUŠ ve výši cca 175 tis. Kč a na opravu podezdívky a na nátěry oken budovy. Z jednání městského zastupitelstva 13. června 2002: Město obdrželo dotaci OkÚ v Hradci Králové ve výši 3, , Kč. MZ schválilo navýšení rozpočtu města na r o tuto částku v oblasti příjmů i výdajů. Provedenou úpravou zůstává i nadále rozpočtem vyrovnaným. MZ v souladu s ustanovením k. č. 128/2000 Sb. o obcích stanovilo pro příští volební období počet zastupitelů na 17. MZ projednalo a souhlasí s prodloužením smlouvy na pronájem skladovacích prostorů v areálu zámku se stávajícím uživatelem firmou Lindacom na dalších pět let při zachování výpovědní lhůty 3 měsíců. Na doporučení MR mělo MZ jednat o prodeji domu čp. 27 (bývalé Domácí potřeby), manipulačního dvora a skladových objektů čp. 42, 48/2, 49. Na návrh zastupitelů byl tento bod stažen z programu. MR doporučuje MZ vyslovit souhlas s prodejem pozemků pro výstavbu garáže v k. ú. Smiřice: a) Petru Janečkovi, Gen, Govorova 579, Smiřice p. č. 289/10; b) Petře Federselové, Gen. Govorova 553, Smiřice část. p. č. 289/1. Manipulační poplatky uhradí kupující.

9 MR doporučuje MZ vyslovit souhlas s pronájmem pozemků v k. ú. Rodov jako zahrádky: a) p. Janu Krčmářovi, Rodov čp. 45 p. č. 481 /27 plocha 175 m 2 ; b) p. Antonu Kremeníkovi, Rodov čp. 8 p. č. 481/17 plocha 39 m 2. Nájemné 2, Kč/m 2 /ročně. MZ souhlasí s prodejem pozemku v k. ú. Smiřice, p. č. firmě AZ Smiřice cca 5 m 2 (nákladová rampa) za účelem rozšíření sociálního zázemí. Manipulační poplatky uhradí kupující. Vybráno z podkladů předaných zastupitelům města. Jak jsme volili ve Smiřicích a v Rodově MěÚ ZŠ Rodov č. strana hlasů % hlasů % hlasů % 3 ČSSD , , ,31 22 ODS , , ,44 23 KSČM , , ,90 25 Koalice 69 11, , ,08 Účast voličů , , ,71 Hlasy pro ostatní strany celkově za všechny 3 okrsky: Národně demokratická strana 1 hlas, Demokratická liga 1 hlas, Balbínova poetická strana 7 hlasů, Občanská demokratická aliance 1 hlas, Volba pro budoucnost 6 hlasů, Humanistická aliance 4 hlasy, Naděje 10 hlasů, Republikáni Miroslava Sládka 12 hlasů, Cesta změny 1 hlas, Česká strana národně sociální 33 hlasů, Strana zdravého rozumu 10 hlasů, Strana venkova Spojené občanské síly 17 hlasů, Republikáni 3 hlasy, Sdružení nezávislých 30 hlasů, Strana za životní jistoty 15 hlasů, Pravý Blok 7 hlasů a Strana Zelených 26 hlasů. Pro představu 1 hlas = 0,08 % a všechny tyto strany získaly necelých 14 % všech hlasů. Z p rávy Obecního úřadu Holohlavy Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu auditorů o hospodaření obce za rok Auditoři ve zprávě konstatují, že hospodaření obce za uplynulý rok a údaje v účetní evidenci věrně zobrazují stav majetku, závazků a finanční situaci obce. Dále auditoři konstatují, že některé drobné nepřesnosti jsou nepodstatné a že účetnictví je vedeno průkazným způsobem. Doporučili zastupitelstvu obce výkaz o hospodaření za rok 2001 schválit.

10 Z jednání zastupitelstva obce: - schválilo žádost obce o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví státu na obec - projednalo zprávu o hospodaření Dopravního sdružení obcí Královéhradecka se závěrem neposkytovat zatím příspěvek na dopravní obslužnost - projednalo žádost Svazu důchodců ČR ve Smiřicích a schválilo příspěvek na jeho činnost ve výši 2.400, Kč. Výše příspěvku byla určena alikvotní částkou k počtu členů z Holohlav (19). - schválilo žádost adresovanou Ministerstvu pro místní rozvoj (na rok 2003) o dotaci na opravu chodníků a na dokončení opravy hřbitovní zdi ve výši , Kč. Miroslav Hlava, starosta Holohlav Společenská kronika Holohlav Období od 1. ledna do 15. června 2002: Narozené děti s trvalým pobytem v Holohlavech: Jakubský Filip Kozová Klára Podrazilová Tereza Koleno Martin Dlouhá Na Výsluní Dlouhá Dlouhá Jubilanti v uvedeném období: 92 let Holečková Marie Zadní 80 let Bláhová Věra Luční Voltr Jan Kršovka Z našich řad odešli: Mann Leo Dlouhá ve věku 63 let Rutarová Dáša Dlouhá ve věku 58 let Knejpová Julie Luční ve věku 59 let VV, Obecní úřad Holohlavy Dětské odpoledne Již po deváté od roku 1991 se 1. června uskutečnilo v parku školy v Holohlavech dětské odpoledne. Slavnostní zahájení sportovního odpoledne provedli žáci mateřské školy. Vystoupení se jim povedlo. Počasí i sponzoři dětem přáli. Celé odpoledne a večer až do 22 hodin vyhrávalo TRIO MALINKA. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu odpoledne podíleli: Svazu žen, učitelkám MŠ, svazu hasičů, kulturistům, hudbě a sponzorům: Jiřímu Brandejsovi, Jitce Cejnarové, Josefu Holečkovi, Josefu Hoškovi, Ing. Josefu Hovorkovi, Josefu Křečkovi z Kršovky, Martinu Minaříkovi, Richardu Rampasovi, Haně Říhové, Alfrédu Schillerovi, Janu Zápařkovi, místní organizaci KSČM a Monastilu Černožice. Dětí se na dětském odpoledni sešlo více jak tři sta. Do prvé třídy základní školy, která by měla být v holohlavské budově MŠ, se jich však nesežene ani 25. Při tom budova i prostředí jsou pěkné,

11 stravování dětí včetně svačin je zajištěno a kantoři jsou svědomití. Svoz dětí z okolních obcí je zajištěn autobusy a družina funguje jako ve Smiřicích. Rodičům budoucích prvňáčků bylo 5. června na třídní schůzce v budově školy v Holohlavech vysvětleno, jaké budou následky, pokud se nepodaří prvou třídu v Holohlavech vytvořit. Třídní schůzku připravilo a zorganizovalo ředitelství ZŠ Smiřice. Pohárová soutěž hasičů Týden po dětském dnu to je 8. června se uskutečnila pohárová soutěž družstev dobrovolných hasičů mužů, žen a dětí. Zúčastnilo se jí 15 družstev. Výsledky: muži: ženy: ml. děti: st. děti: 1. SDH Malšovice 1. SDH Rožnov 1. SDH Habřina 1. SDH Habřina 2. SDH Holohlavy 2. SDH Jaroměř 2. SDH Holohlavy 2. SDH Rožnov 3. SDH Rožnov 3. SDH Neděliště 3. SDH Hoohlavy 7. SDH Habřina 10. SDH Černožice Letos se pohárové soutěže hasičů nezúčastnily Smiřice. Chyběla jim odvaha? Sbor dobrovolných hasičů Holohlavy děkuje sponzorům: ing. Ivanu Balcarovi a ing. Josefu Hovorkovi. Miroslav Hlava, starosta obce Jak jsme volili v Holohlavech do Parlamentu ČR Strana ČSSD ODS KSČM KDÚ-ČS, US-DEU Počet hlasů % 30,81 23,70 18,70 11,85 Sdružení nezávislých 20 hlasů (4,74 %), Strana zelených 9 hlasů (2,13 %), Česká strana národně socialistická 9 hlasů (2,13 %), Strana venkova 7 hlasů (1,66 %), Volba pro budoucnost 5 hlasů (1,18 %), Pravý blok 4 hlasy (0,95 %), Naděje 2 hlasy (0,47 %), Cesta změny 2 hlasy (0,47 %), Strana zdravého rozumu 2 hlasy (0,47 %), Strana za životní jistoty 2 hlasy (0,47 %), Balbínova poetická strana 1 hlas (0,24 %). ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Mladší žáci zhlédli v Městské dvoraně vystoupení historické hudební skupiny Grál a v podání herců divadla Mrak pohádky. Žáci II. stupně navštívili ve 2. pololetí dvě divadelní představení

12 v divadle Drak hru od W. Shakespeare Mor na ty vaše rody a v Klicperově divadle hru Jak se vám líbí. V průběhu druhého pololetí měli rodiče žáků 1. a 2. tříd možnost vidět své děti při školní práci v rámci Dnů otevřených dveří, které pro ně připravily třídní učitelky. Od února žáci prvního stupně začali plnit projekty Zdravé zuby a Slabikář dětských práv. 18. dubna proběhl na škole projektový den zaměřený na ekologii a přírodu s názvem Den Země. Některé třídy pracovaly na projektu ve škole se snahou využít pomůcky a výpočetní techniku. Jiné třídy se rozešly nebo rozjely splnit svoje nápady do přírody v nejbližším okolí. V rámci protidrogové prevence jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali na škole besedy pro žáky 8. a 9. ročníků. Podobné besedy připravujeme i pro žáky 6. a 7. tříd. Ve druhém pololetí učitelé pro zájemce připravili celou řadu školních kol soutěží Olympiádu v českém jazyce, Olympiádu v anglickém jazyce, Olympiádu v německém jazyce, Zeměpisnou olympiádu, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu, Matematickou olympiádu, Pythagoriádu, Poznávání živočichů a rostlin, Smiřického slavíka a soutěž o nejlepší velikonoční kraslici. Někteří žáci se již zúčastnili okresních kol a byli úspěšní. Michal Teichman z 8. B se stal úspěšným řešitelem ve Fyzikální olympiádě a Lukáš Heřman ze 6. B získal 3. místo v Pythagoriádě. 3. června žáci 9. C pod vedením pí uč. Malinové zorganizovali pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd Den dětí. Celá řada humorných a sportovních soutěží proběhla na školním hřišti a v atriu školy. Za sportovní výkony se na všechny dostala sladká odměna. K závěru školního roku již tradičně patří školní výlety. V letošním roce se žáci a učitelé zaměřili na poznávání oblastí Krkonoš a Orlických hor. Žáci 4. a 5. tříd trávili týdenní školu v přírodě také v horském prostředí. V posledních dvou dnech školního roku proběhne Olympiáda dětí. Sportovní soutěže se uskuteční na školním hřišti, v parku a na malém stadionu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Všem učitelům, žákům a rodičům přejeme pěkné prázdniny a dovolenou. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Petr Rohlena,ředitel školy Činnost místní organizace Svazu důchodců ve Smiřicích Místní organizace Svazu důchodců ČR má ve Smiřicích již 112 členů ze Smiřic a z okolí a další se stále hlásí. Pro její členy již byla uspořádáno několik zájezdů za poznáním, za kulturou i na nákupy do Polska. Nejdříve se uskutečnil zájezd do Prahy s návštěvou Národního technického muzea a supermarketu. Nechyběl už tradiční nákupní zájezd do Polska Kudowa Zdroj. V květnu smiřičtí senioři navštívili Liberec, kde se podívali do ZOO a do botanické zahrady. Při druhém zájezdu do Prahy si účastníci prohlédli zámek Trója a cestou i Lázně Poděbrady. Kulturní komise seniorů zajistila pro své členy účast na několika kulturních akcích. Byla to např. návštěva představení, které zajistilo Městské kulturní středisko ve Dvoraně s divadelní společností HÁTA Praha. 28. dubna 2002 byl kulturní komisí zajištěn zájezd do divadla v Jaroměři

13 na hru Jak je důležité míti filipa. Smiřičtí senioři se 13. května zúčastnili ve Dvoraně pořadu ke Dni matek. Velkou kulturní akcí ve Smiřicích bylo 29. května znovuotevření restaurovaného místního kostela. Pro seniory byla připravena prohlídka kostela s výkladem. Na druhé pololetí letošního roku jsou připravovány další zájezdy. Počítá se s návštěvou Olomoucka a Vyškovska, pojedeme do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Dojde i na další nákupní zájezd do polské Kudowy Zdroje. Dále se uskuteční různé besedy s promítáním diapozitivů. Kulturní komise zajistí divadelní představení nejen v Hradci Králové, ale i v Praze a Pardubicích. Na závěr letošního roku se uskuteční vánoční posezení seniorů, kde bude zhodnocena činnost naší organizace za letošní rok. Naše heslo zní Aby nikdo nebyl sám proto i vy přijďte mezi nás a staňte se členem Svazu důchodců ve Smiřicích. Kučírková Vlasta předsedkyně SD ČR Smiřice Důchodci na cestách Zájezdová činnost ve 2. pololetí 2002 Klub důchodců Smiřice připravil pro důchodce ze Smiřic, Černožic, Holohlav, Sendražic, Skalice a Hubílesa tyto zájezdy: Poznávací zájezd do Polska Otmuchova - návštěva a prohlídka města Klodzka a městečka Otmuchova - prohlídka Otmuchovského a Nyského jezera - prohlídka města Nysy a Stolových hor Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech - prohlídka výstavy Zahrada Čech jablko roku Nákupní zájezd do polských lázní Kudowa Zdroj Předvánoční nákupní zájezd do polských lázní Kudowa Zdroj Vladislav Opletal, SDČR Smiřice SMIŘICE OBORA zóna ekologické stability Zahájení výstavby: 1995 Dokončení výstavby: 1999 Účel díla: I. ekologická zóna (zákaz vstupu) - je umístěna za dělící lávkou a je označena zákazem vstupu II. rekreační zóna vstup a koupání jen na vlastní nebezpečí

14 Uživatel a provozovatel: Celková rozloha: Rozloha vodní plochy: Maximální hloubka: Napájení nádrže: Město Smiřice 14,98 ha 6,05 ha 5 metrů spodní voda a částečně atmosférické srážky Biocentrum OBORA Území biocentra s protilehlým koridorem Smržovského potoka patří k uměle vytvořeným krajinným prvkům v oblasti východního Polabí. Částečně nahrazuje původní přirozené vodní plochy slepých ramen a meandrů Labe, které díky regulaci toků a intenzifikaci zemědělství v druhé polovině 20. století celoplošně zanikly. Modernizace zemědělství tak přispěla ke snížení druhové skladby (biodiverzity) a oslabení stability krajiny. Ekologický záměr zakládání biocenter, klidových zón, ostrovů života, budování vodních ploch a hnízdní podpory ptactva příznivě působí na návrat rozmanitosti a ekologické stability krajiny. Ochrana a tvorba přírody napomáhá vytvářet rovnovážný vztah člověka s krajinou, a proto by veškeré úsilí zlepšit životní prostředí mělo být cílem nás všech a sloužit jako dar dalším generacím. Popis lokality Areál je rozdělen lávkou na rekreační a ekologickou zónu. Vzhledem k umělému zarybnění hlavní vodní plochy jsou na březích ekologické zóny vytvořena oddělená jezírka pro bezobratlé živočichy a pro rozmnožování obojživelníků. Velmi důležitým prvkem je strmý severovýchodní břeh určený pro hnízdění břehulí. K areálu těsně přiléhá biokoridor Smržovského potoka se záplavovými lavicemi. Biokoridor umožňuje migraci i drobnějším živočichům a výskyt mokřadních společenstev. Lokalita by měla přirozeným vývojem postupně směřovat ke stabilnímu přirozenému ekosystému. Návštěvní řád Návštěvníci jsou žádáni o dodržování těchto ustanovení: nevstupovat do prostoru ekologické zóny a do ostatních označených úseků udržovat čistotu a pořádek žádným způsobem neznečišťovat vodní nádrž nerušit chráněné a volně žijící organizmy nepoškozovat zařízení (provozní budovu, informační tabule, oplocenky) respektovat požadavky hlídek pověřených Městským úřadem Smiřice NEDODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU BUDE POKUTOVÁNO V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY Pozorování z letošního jara - u vodní plochy biocentra bylo v polovině dubna až 51 labutí! K vidění zde bylo i početné hejno kormoránů.

15 I naši sousedé se věnují přírodě Habřinští plánují vybudovat celkem 7 biocenter o rozloze téměř 20 hektarů. Jako první zde chtějí obnovit nákladem 2 a půl milionu korun vodní nádrž v lokalitě Na obci. Na tomto místě se totiž již v 16. století nacházel rybník, který byl podle historických záznamů v roce 1838 přeměněn na pole. Pod místem, kde se před mnoha staletími nacházel hrad Rottenberg (nedaleko silnice vedoucí do Hustířan), vznikne celá kaskáda vodních zdrží. Habřinští mají v plánu obnovit i bývalé okolní studánky. Všechna tato přírodně i historicky zajímavá místa mají být dostupná výletní stezkou, určenou pro pěší i cyklistickou turistiku. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout i zajímavý kamenný mostek z roku 1774, o jehož opravu se zasloužil habřinský starosta p. Václav Skořepa. Po absolvování procházky nebo cyklistické projížďky po uvedených přírodních zajímavostech se budete moci osvěžit v habřinském pohostinství, které si občané vybudovali v objektu bývalé prodejny. Chtějí zde vybudovat i sál pro možnost pořádání kulturních a společenských akcí. Aby se vesnice nevylidňovala, chtějí zde připravit parcely pro individuální bytovou výstavbu. Jen pro informaci čtenářům lze uvést, že u Chloumku na opačné straně od silnice z Holohlav do Habřiny je vybudován menší rybník. Na poli u tohoto rybníka bylo možno zjara spatřit 42 srnek! Děti ze Smiřic a Rodova narozené v období od února do května 2002: únor dodatek Emil Janeček březen Jiří Smitka Michaela Jánská Lukáš Macek Nelly Kuncová Kristina Hudáková duben Adriana Csóková květen Patrik Košťál Liana Malíková Ondřej Jerman Natálie Hlaváčková Údaje ve společenské kronice mohou být uváděny až tehdy, když přijde z Okresního úřadu v Hradci Králové hlášení změn. Hlášení přichází často opožděně. S ohledem na ochranu osobních dat nelze uvádět další podrobnosti.

16 jubilantům ze Smiřic a Rodova, kteří se v uplynulém období dožili významných životních jubileí: březen Kubešová Olga duben Skořepová Anna Soukupová Anna Sychrovská Emilie Šedivá Hana Volejníková Anna Urbanová Emilie květen Černilovská Vítězslava Doležalová Marie Hniková Milada Kostková Apolonie K blíže neurčeným ale významným narozeninám přejeme uvedeným spoluobčanům vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví a životní pohody. Sňatky uzavřené v obřadní síni Městského úřadu ve Smiřicích od března do května 2002: Březen Duben Květen 1 svatba ženich z matričního obvodu Smiřice, nevěsta cizinka. 1 svatba pouze nevěsta ze zdejšího matričního obvodu. Již tradičně a většinou z pověry žádná svatba. ve Smiřicích a v Rodově v období od 9. března do 6. května 2002: Fiedlerová Libuše rok narození: 1928 zemřeli: Klimešová Ludmila Dolanský František Rejmon Miloslav Stará Jiřina Jakubec Karel Stanislava Klimešová, matrikářka

17 Žákům na prázdniny několik perliček ze školy Aby byly výbuchy v motoru pravidelné, je na ojnici připevněn setrvačník. Abychom byli zdraví, jíme sice vydatně, ale přejídáme se skromně. Ač se to o zvířatech a ptácích ví, člověk dlouho nevěděl, proč lítá netopýr. Ačkoliv byl člověk s velikou fyzickou silou, měl slabost pro ženy. Achilles byl nesmrtelný s výjimkou paty. Alkoholik je člověk, který neudrží rovnováhu. Archeolog je člověk, který něco vykope a hned ví, že to tam nechali tisíciletí předkové. Archimédův zákon vznikne, ponoříme-li do vody těleso a voda přeteče. Archimédův může také znít: Když něco plave ve vodě, je to nadlehčováno výš. Amazonky byly ženy, které bez ohledu na předsudky byly statečnější než muži. Atlet je sportovec, který, než se zhroutí, hodně dokáže. Austrálie je mnohem dál než Měsíc Měsíc můžeme vidět často, ale do Austrálie není vidět ani nejsilnějším dalekohledem. Azimut je přístroj na měření severu. Až se vyspím, tak mě vzbuď. Jaro mužům nevyšlo Po mírném podzimním optimismu ročníku 2001/2 došlo k vystřízlivění. Jaro mužům nevyšlo a celkově v tabulce přeboru obsazují před posledním utkáním čtvrté místo, přičemž postupujícími se stala mužstva Roudnice a Černilova. Hlavní chybou byl rozjezd jara, kde jsme ztratili příliš mnoho bodů. Na jaře nám v postupových ambicích nepomohly ani další vlivy, které nemají s fotbalem nic společného. Hlavně nepřízeň a slabá úroveň rozhodčích, kteří nesmyslně ovlivnili utkání v Orlické kotlině s SK Slavia HK (rozhodčí Riesner, pomezní Míchal) a v Převýšově (rozhodčí Ornst). Výbor fotbalového klubu rozhodl o okamžitém skončení trenérské činnosti Milana Doubravy a mužstvo převzal od dubna 2002 Ladislav Obst, který povede mužstvo i v ročníku 2002/03. Cíl zůstává stejný postoupit do I. B třídy. Druhá polovina jarní části ročníku přinesla uklidnění v mužstvu, odchod některých hráčů a zlepšení fyzické kondice mužstva, což se projevilo i ve výborném výkonu proti Černilovu (vítězství 3:2). Příští rok posílí mužstvo dorostenci (např. Jan Koutník, Tomáš Rožnovský, Tomáš Vébr atd.), z vojny se vrací Klemera. Sestava hrála nejčastěji ve složení: Richter (D. Melichárek) Janeček, Müller, Křížek, Krejčí (Duerschmidt) Bohatý, Hruška, Koutník, Hampl (Míča) Podlipný, Walter, Klíž. Domácí utkání v jarní sezóně měla výbornou diváckou kulisu. Doufám, že budete i nadále chodit v tak hojném počtu povzbuzovat nejmladší mužstvo v Okresním přeboru. Často smiřičtí diváci předčili při zápasech venku místní fanoušky. Hlasově určitě! Dorostenci Mužstvo pokračovalo v dobrých výkonech z podzimu. Před posledním kolem se nachází na čtvrtém místě, což znamená postup do vyšší krajské soutěže. Mužstvo s přehledem vedli Láďa

18 Černý a Petr Hampl. Nejčastěji hrálo v sestavě: Rožnovský (Melgr) Zapadlo, Kratěna, Ponikelský, Záruba (Janeček) Koutník, Vébr, Mochan, Matějíček Špetla, Černý (Vávra). Starší žáci vybojovali třetí místo v Okresním přeboru. Pod vedením Michala Středy a Petra Krejčího se ambiciózní mužstvo propracovalo až do finále Okresního poháru, které se hrálo 30. května 2002 v Třebechovicích pod Orebem s výsledkem 3:0 pro Lovčice. Škoda neproměněných šancí Ropického a Čížka, kterých bylo nepočítaně. Celkově jde o velký úspěch v této věkové kategorii. Vždyť smiřičtí starší žáci byli prvními vítězi v tomto poháru r a druhé vítězství vybojovali v r Do finále se dostali po osmi letech. Mužstvo hrálo v sestavě: Jan Šlesingr Jan Satránský Kamil Mergl, Miroslav Ponikelský, Milan Ponikelský Pavel Knejp, Tomáš Košek, Jan Němeček, Lukáš Bardon Petr Ropický, Martin Čížek. Dále hráli Robert Košťál, Vlastimil Fof, Jiří Hájek a Luboš Hrubý. Mladší žáci A Pod výborným vedením Martina Černého a Pavla Knejpa se na jaře prodrali až na druhé místo Okresního přeboru, skupiny západ. V mužstvu roste několik výborných hráčů, vždyť OFS tři naše hráče nominoval do výběru Hradce Králové, který vyhrál Krajskou soutěž výběrů OFS a hráči Šlesingr, Mochan a Zapadlo reprezentovali celý krajský fotbal ve finále Krajských výběrů fotbalistů této věkové kategorie v Roudnici nad Labem. Za odměnu získali zájezd na fotbalové utkání Česká republika Itálie na pražském Strahově. Tímto výčet úspěchů nekončí: kanonýr Vašek Tarantík reprezentoval smiřický fotbal ve věkové kategorii,,12 za královéhradecký kraj. Mladší žáci A sehrají v nástavbové části dvě utkání o celkové třetí místo v Okresním přeboru. Po remíze 1:1 s RMSK Cidlina, budou bojovat o úspěch v druhém utkání na smiřickém stadionu. Mladší žáci A hráli nejčastěji v sestavě: Šlesingr (Šido) Runkas (Rousek), Ponikelský Milan, Janko (Obst), Janko P. (Nymsa) Šrámek, Tarantík, Korenčík Smrček, Mochan, Zapadlo (Knejp). Mladší žáci B vedení Radkem Urgelou úspěšně zabodovali na jaře, zvláště cenná byla remíza s Novým Hradcem 4:4. Skončili sice na třetím místě od konce, ale návštěvníci mohli sledovat jejich výkonnostní vývoj. Mladší žáci B hráli nejčastěji v sestavě: Haman (Kožíšek) Jandera, Tirala, Jech, Ropický (Koldrt) Urgela, Beránek, Kerhart Voltr (Ježek), Tavali (Kostelník), Plhal (Marko P.). 15. června 2002 se uskutečnil turnaj mladších žáků pod záštitou Českomoravské stavební spořitelny za účasti šesti celků. Areál Po vyřešení převodu pozemků začneme v nejbližší době s budováním dvou tréninkových hřišť v areálu stadionu. Po nových tréninkových plochách nás příští rok čeká zkulturnění areálu hospody a přilehlého sociálního zařízení. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, fanouškům a městu Smiřice za pomoc.

19 Nový nábor Přihlaste svoje děti na fotbal. Od srpna 2002 můžete přihlásit chlapce do přípravky (roč ), kterou povede Radek Müller kontakt na mobil Členský roční příspěvek je nadále nezměněn, a to pouze 400 Kč (v Hradci Králové se často platí až Kč). Roman Haman, předseda SK Smiřice v sobotu 29. června od deseti do deseti V programu vystoupí: Lokálka, Muziga, Wabi Daněk & Miloš Dvořáček, Děda Mládek IllegaI Band, Wild West, Poupata, Panelákoví Fotři, Vespol, Ventil Duo, Pavel Dobeš & Tomáš Kotrba. Pořadatelé: Městský úřad Smiřice a Městské kulturní středisko Smiřice ve spolupráci s uměleckou agenturou FISCHER Hradec Králové vás i touto cestou zvou na letošní Smiřický hrnec a zároveň děkují sponzorům: Ze Smiřic: Pila Holohlavy, DANISCO Cultor Bohemia a. s., TEROP s.r.o., BDK Glass s.r.o., Rehabilitace Smékalová Věra, JIPA CZ s.r.o., OLD PINE SHOP s.r.o., Svoboda Jiří UNIVERSAL, PERFECT CZ s.r.o., Truhlářství J. Kmínek, Kutík STK s.r.o., Jiří Fejgl, Petr Matuška Truhlářství, Tabák Věra Černá, Autodíly R. Skořepa. Z Hradce Králové: Ing. Mizera JSM, Hospodářské stavby s.r.o., Vodovody a kanalizace, Stavo & Sachs s.r.o., F + K P. Kratochvíl a mediální partner L. Suchánek C. K. HALÓ vydavatelství. Z Jaroměře: STEBAU s.r.o., Autoprofi & Matějovský s.r.o. Z jiných konců republiky: STAVIS ing. Hlaváček Česká Skalice, Pivovar Krušovice, RUND NOVÝ Ples. Po dobu konání akce bude otevřen kostel Zjevení Páně.

20 Další dva význační Smiřičáci Jan a Ivan Netukovi Nejdříve poznámka: Poslední předlistopadový (1989) ředitel Základní školy ve Smiřicích vyhodil do sběru všechny osobní spisy o bývalých učitelích smiřické školy. Byla to velká škoda, protože bude čím dál méně pamětníků, kteří by o těchto často velmi vynikajících kantorech mohli znát podrobnosti vědět o jejich působení jak ve škole, tak ve městě. O to cennější je, pokud na ně ještě někdo vzpomene a napíše o nich. Tentokrát se této role ujal pan Jaroslav Litomiský z Prahy. (mv) V minulém čísle jsme si přečetli hezký článek o smiřickém známém kantorovi Petru Zahálkovi. A tak mne napadlo, že by měl následovat článek o jeho souputníkovi, který s ním nastoupil na smiřickou školu téměř ve stejnou dobu o kantorovi Janu Netukovi. Oba mne učili v mládí jsem tomu říkal, že mě tejrali. Ale až teprve později jsem moc dobře pochopil, jací to byli výborní učitelé. Dovedli si bezproblémově získat autoritu, měli u žáků náležitý respekt, byla u nich samozřejmá naprostá kázeň není pak divu, že opravdu hodně naučili. Jan Netuka pro nás obávaný pan učitel. Kázeň ve třídě při něm byla přímo vzorná a běda, když jej někdo nazlobil a nebo když někdo lajdačil. Dovedl to žáčkovi pěkně osolit a hned bylo vše, jak má být. Tehdy jsem mu v duchu moc nadával a kul odvetu říkal jsem si, jen až vyjdu školu Kolik takových hrdinů mezi námi bylo A léta běžela. Ze Smiřic, z mého domova, jsem odjel a pracoval v Praze. Ale na domov jsem vždy myslel a vzpomínal. Při různých reportážích jsem vždycky myslel na školu, která mi toho tolik dala. Proto ode mne získala velké fotografie různých osobností, mnohdy i s vlastnoručním věnováním fotografovaného. (Pozn.: Fotografie Josefa Lady a Maxe Švabinského byly zarámovány a byly pověšeny na čestných místech školy. Světlo však vykonalo své inkoustem psané věnování nadobro vybledlo a i fotografie ztratily na kvalitě.) Na neděli jsem jezdíval domů do Smiřic a tehdy vzniklo mezi panem učitelem Janem Netukou a mnou opravdu krásné přátelství. Dovedli jsme se bavit o kumštu, výstavách a někdejší můj učitel mi nabídl přátelské tykání! To bylo pro mne velké vyznamenání a vážil jsem si toho. Léta utíkala, stále jsme se stýkali a měli o čem zajímavém si povídat. A tak si i dnes na něj vzpomínám a dovedu si dobře představit, jakou by měl ohromnou radost smiřický kantor Jan Netuka, kdyby mohl v novinách číst, že jeho syn Ivan byl letos vyznamenán při příležitosti Dne učitelů medailí. Ivan Netuka nejdříve jen smiřický žáček, pozdější hradecký studentík a dnes nelekněte se toho sáhodlouhého titulu, který on skromně přechází: profesor RNDr. Ivan NETUKA, DrSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Patří mezi naše přední vědce, který se však vždy hlásí ke Smiřicím, občas a rád mezi nás přijde, projevuje stálý zájem o to, co se děje tam u nás ve Smiřicích a rád si vzpomíná na svá smiřická klukovská léta. Myslím, že i kantor Jan Netuka by byl jistě na svého syna hrdý a šťastný z jeho vědeckého i kantorského úspěchu. Do dalších let mu přejme hodně zdraví, pracovních úspěchů i náležitých ocenění a aby jej nikdy neopouštěly hezké vzpomínky na hezká smiřická léta! Také smiřický žák Litomiský Jaroslav

Z jednání městské rady:

Z jednání městské rady: Z jednání městské rady: MR vzala na vědomí předání podpisových archů občanů města proti zrušení pobočky GE Capital Bank ve Smiřicích, které byly zaslány na ústředí této banky do Prahy. MR byla informována

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 2 prosinec 2012 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 2 prosinec 2012 Ani tentokrát to není fotomontáž! Poznáte, ze kterého místa je pořízen tento snímek? Foto: M. Volák Z obsahu: Mažoretky Holohlavy se na jaře zúčastnily mistrovství

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

červenec srpen 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz červenec srpen 2008 Zprávy Kronika MěSSS Marie Granty Školy a školky Prázdninová výročí Z historie živností Kuronské slavnosti Bike Challenge Pedagog roku 125 let SDH Běloves Khamoro 2008 Dechovka v Polsku

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Náchodský. zpravodaj. listopad. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. listopad. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 listopad Sto let kina v Náchodě Zprávy z radnice Kronika Školy Jaroslav Cita v Ponrepu Střípky ze stoletého života Listopadová výročí Z historie Adventní setkání Inzerce Pozvánky OS Cesta Kino Vesmír

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy.

Městské muzeum: - Vánoční ozdoby výstava ve spolupráci s firmou Vánoční ozdoby DUV - Královédvorské Vánoce výstavní síň Staré radnice Prodejní trhy. KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2005 PROSINEC Kulturní pořady měsíce prosince Hankův dům: - Hvězdička betlémská - zpívání a povídání o Vánocích. - Sněhová vločka představení žáků ZUŠ. - B. L. Nelson:

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Vyznání, doznání, poznání

Vyznání, doznání, poznání Vyznání, doznání, poznání Poslední Slovo starosty p. ing. Kupky na konci jeho funkčního období: I. Narodil jsem se zde, prožil jsem zde podstatnou část mládí, vlastně takřka celý život a dá-li Bůh, zde

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více