Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen"

Transkript

1

2 Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických občanů si nenechalo ujít příležitost podívat se znovu a většinou i poprvé do znovuotevřeného kostela, který se po restaurátorských pracích zaskvěl v plné kráse. Mnozí z nich se zúčastnili i koncertů, při nichž se naplno projevila vynikající akustika této barokní stavby. S nacvičenými skladbami zde vystoupili žáci zdejší a hradecké umělecké školy. Své umění zde předvedl komorní orchestr a pěvecké sbory. Velmi hodnotným bylo vystoupení smiřického rodáka Dr. Michala Šusta, který přijel jen pro tuto příležitost až z USA. Oficiální označení smiřického chrámu je kostel Zvěstování Páně. Několik smiřických občanů vyjádřilo výhrady k tomuto pojmenování zdejšího kostela. K tomu vysvětlení. Pan ing. Kupka ještě jako starosta požádal církevní úřady o vyjádření. Kancléř Římskokatolického farního úřadu sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči P. Josef Růt odpověděl takto: Zámecký kostel ve Smiřicích bývá v církevních dokladech označován jako zámecký kostel Epiphaniae Domini tj. zámecký kostel Zjevení Páně. Citace z Donátorovy kartuše mluví také o kostele Třem východním králům adorujícím Spasiteli tento kostel by zasvěcen Nejjasnějším Pánem Panem Janem Josefem hrabětem ze Šternberka... (Pozn.: kartuše je umístěna v kostele nad kruchtou text je psán latinsky a jeho plné znění již bylo ve Zpravodaji uvedeno označení v textu Ecclesia = kostel). P. Josef Růt ve své odpovědi ještě doplnil: Označení jako kaple sv. Tří králů je lidové označení stejného obsahu církevního zasvěcení. Dne 6. ledna je církevní slavnost Zjevení Páně, řeckolatinsky Sollemnitas Epiphaniae Domini a lidově Svátek sv. Tří králů. P. Josef Růt ve své odpovědi ještě dále uvádí, že lze těžko definovat rozdíl mezi kostelem a kaplí. Někdy se rozlišují podle velikosti objektu ovšem některá zámecká kaple může být větší než některý vesnický kostel. U zámeckých bohoslužebních staveb či prostor se obvykle uvádí označení kaple. U velkých objektů (takový je určitě i smiřický chrám) je ovšem vžité označení zámecký kostel.

3

4 Tři králové se vrátili zpět do Smiřic Vynikající dílo Petra Brandla obraz Klanění tří králů se vrátilo zpět na hlavní oltář do kostela. Tento obraz byl dlouhou dobu v jihočeské Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. Jako vysoce hodnotná umělecká památka byl obraz vystaven na Světové výstavě v Montrealu, na výstavě barokního umění v Paříži a naposledy ještě letos na výstavě Sláva barokní Čechie v Praze. Obraz Klanění tří králů se tedy vrátil na své původní místo a jen dotvrzuje krásu a uměleckou hodnotu celého smiřického kostela.

5 Do kostela přiletěl až z USA zazpívat i smiřický rodák Michal Šust V roce 1985 se nevrátil ze zájezdu v Jugoslávii tehdy ještě mladičký Michal Šust. Jako emigrant se dostal až do USA. Zde vystudoval a získal titul doktor hudebních věd. Jeho začátky v USA nebyly jednoduché nejdříve vystupoval v barech, restauracích a na svatbách. Postupně se vypracoval a stal se ředitelem hudebních a uměleckých aktivit při presbyterním křesťanském sboru Christ Evangelical Presbyterian Church v texaském Houstonu. Zároveň spolupracuje s řadou hudebních společností při inscenaci světové operní tvorby. Při současné práci zpěváka a dirigenta produkuje koncerty i dramatická představení. Má za sebou muzikálové inscenace a vede církevní pěvecké sbory. Stále vzpomíná na domov a ani v daleké cizině nezapomíná na českou hudbu. Může nás velmi potěšit, že si nyní už Dr. Michael Šust nenechal ujít příležitost účinkovat při znovuotevření smiřického zámeckého kostela. Při této příležitosti přijel do Smiřic a svým krásným basbarytonem umocněným krásnou akustikou kostela poskytl přítomným posluchačům neopakovatelný zážitek. Michal tak přijel pozdravit svou vlast, své rodné Smiřice přijel zazpívat smiřickým i své mamince. Vřelé díky! Společně s Dr. Michaelem Šustem vystoupili při otevření kostela žáci uměleckých škol ze Smiřic i z Hradce Králové, Pěvecký sbor Smetana, Komorní orchestr Primavera a Mužský pěvecký sbor. Otevřením kostela se otevřela možnost návštěv kostela a pořádání koncertů v kostele.

6 Prohlídky v kostele Prohlídky v kostele je třeba si předem domluvit v době úředních hodin na Městském úřadě ve Smiřicích. Minimální počet návštěvníků ve skupině je 6 osob. Úřední hodiny MěÚ: Po, St 7,30 11,30 12,30 17,00 Út, Čt 7,30 11,30 12,30 15,00 Pá 7,30 11,30 Zájemce o prohlídku upozorňujeme, že kostel bude otevřen při příležitosti konání Smiřického hrnce Koncert v kostele 29. června 2002 od 9 do 19 hodin. Na prvním koncertu v kostele vystoupí trio Aliénor z Francie: Atarah Ben Tovim (Anglie) flétna, Patrick Hilliard (Anglie) klavír a Stella Maris Dvořáčková (ČR Francie) soprán. Spoluúčinkovat bude komorní smyčcový orchestr PRIMAVERA z Hradce Králové za řízení dirigenta Mgr. Jaromíra Křováčka 25. června 2002 od 19 hodin Vstupenky si můžete zajistit přímo na sekretariátu MěÚ nebo na telefonním čísle Rezervované vstupenky je nutno si vyzvednout v pokladně kostela nejdéle 30 minut před koncertem. Občerstvení je zajištěno. Fotografie z kostela poskytl Zpravodaji p. Václav Prostředník. Z jednání městské rady: MR rozhodla o prodloužení smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění majetku města a havarijního pojištění motorových vozidel, neboť k její činnosti nejsou připomínky. Současně doporučila prostudovat a posoudit smluvní podmínky případných dalších subjektů v pojišťovnictví. Protože firma p. Matušky odstoupila od možnosti dodávky nábytkového vybavení zázemí kostela, vybrala pro tuto zakázku pouze jednoho dodavatele Truhlářství J. Kmínek p. František Hendrych a byl s ním uzavřen smluvní vztah. MR se seznámila s tzv. Orlickou výzvou v záležitosti reorganizace státní správy. Její obsah kopíruje pouze aktivitu měst okresu Hradec Králové vydanou jako Hradecký model již v září r Stanovisko k prováděné reorganizaci se nemění.

7 MR schválila na základě doporučení vedoucího odboru správního a životního prostředí uzavření smlouvy s firmou Štukbart J. Bárta na opravu omítek po elektroinstalaci v zámeckém kostele. MR projednala a schválila znění smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem systému zámkového vybavení kostela FAB, a. s. Rychnov n. Kn. MR schválila na základě doporučení bytového odboru znění smlouvy o dílo s firmou Universal Smiřice na havarijní opravu střešní krytiny budovy jeslí a mateřské školy. MR v souladu s usnesením MZ ze dne schválila znění smlouvy o převodu majetku mezi Státním statkem, s. p. Smiřice a městem Smiřice jedná se o pozemky parku a zámecké zahrady. MR na základě doporučení bytového odboru po projednání schválila znění smlouvy o dílo s firmou Hospodářské stavby Hradec Králové na provedení nátěru a opravu římsy na budově Zvláštní školy. MR projednala a vzala na vědomí výsledek kontroly práce živnostenského odboru MěÚ Smiřice. Kontrolu provedli pracovníci Živnostenského úřadu při OkÚ v Hradci Králové nebyla zjištěna žádná pochybení. MR vzala na vědomí výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové na ekonomickém odboru MěÚ. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. MR schválila smlouvu na dodávku kopií programového produktu a služeb od firmy Gordic Jihlava pro matriku a evidenci obyvatel MěÚ. MR pověřila tajemnici MěÚ organizací prací při zřízení dětského hřiště v Cukrovarské ulici na pozemku Agro CS Česká Skalice. MR na základě žádosti manželů Kratochvílových a doporučení odboru životního prostředí a stavebního odboru schválila umístění měřicí elektrické skříně pro jejich dům na pozemku města. MR na doporučení odboru správního a životního prostředí schválila provedení zádlažby místnosti v chatě na biocentru, nákup nezbytného nářadí a vhodnou úpravu fasády (oprava omítky). MR na základě doporučení odboru správního a životního prostředí schválila z prostředků získaných za separaci odpadů nákup 2 kusů kontejnerů na sklo pokud možno otevřených. MR schválila umístění mramorové pamětní desky se znakem města v kostele. MR vyslovila souhlas, jakožto vlastník budovy Základní školy, s realizací informační a komunikační techniky v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělání. MR jmenovala komisi ve složení V. Kvapilová, ing. M. Plšek, Fr. Malý, V. Klůzová a M. Moník pro posouzení nabídek při výběru dodavatele na provedení povrchové úpravy vozovky v Nové ulici. MR schválila uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM Praha na zabezpečení recyklace separovaného odpadu. MR schválila uzavření Mateřské školy Smiřice ve dnech od 8. července až 2. srpna 2002 z důvodu dovolených. MR při příležitosti otevření kostela Zjevení Páně objednala vytištění pohledů a skládaček. Dále bylo zadáno zpracování dokumentů pro výstavu o pracích na opravě kostela. MR souhlasí s pronájmem 175 m 2 parcely č. 481/27 v k. ú. Rodov p. Janu Krčmářovi, který bude využívat pozemek jako zahrádku. Smlouva bude připravena stavebním odborem.

8 MR v návaznosti na své rozhodnutí č. 45/2002 po doplnění požadovaných podkladů schválila na doporučení ekonomického odboru hospodaření ZŠ za rok Dále bude sledován provoz stravovacího zařízení. MR projednala a schválila poukázání členského příspěvku Elektrárenskému a plynárenskému sdružení obcí východních Čech (jehož je město členem) na r ve výši 1 052, Kč. MR projednala a schválila příspěvek ve výši 3 500, Kč pro Klub českých turistů Smiřice na provedení značení turistických stezek v okolí Smiřic. MR schválila příspěvek SK Smiřice ve výši , Kč na činnost dětských a mládežnických celků fotbalu. Částka bude proplacena na základě předložených dokladů o nákupu výstroje. MR souhlasí s převzetím povinnosti hrazení nákladů na činnost knihovny v Rodově od r (po zrušení okresních knihoven). Jedná se o částku cca 70 tis. Kč (nákup novin, knih, časopisů a plat knihovníka). S touto částkou bude muset být uvažováno v příštích rozpočtech města. MR souhlasí s účastí na propagaci města Smiřice společně s KÚ Hradec Králové. Propagace bude na dvoustraně časopisu Travel-ProFi ve velikosti A6 za 5 000, Kč ročně. MR na základě návrhu výběrové komise rozhodla, že dodavatelem na akci oprava fasády hasičské zbrojnice a domu čp. 210 v Nývltově ulice bude firma Hospodářské stavby Hradec Králové s firmou byla uzavřena smlouva. MR s ohledem na vynaložené náklady při vytápění budovy MěÚ schválila vypracování projektové dokumentace firmou Pedrotherm na zvýšení ekonomiky vytápění MěÚ. Následně bude rozhodnuto o vlastní realizaci. MR souhlasí s použitím koeficientu 1,04 při přepočítávání výše nájemného pro období od do bytovým odborem MěÚ. MR schválila úpravu vstupního prostoru do Zvláštní školy dle návrhu bytového odboru. MR souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na tyto práce s firmou Truhlářství J. Kmínek. MR souhlasí s uzavřením další nájemní smlouvy na dobu 5 let s firmou Lindacom. Nová smlouva bude od do MR schválila využití určených prostředků bytového odboru na vybudování dílen v ZUŠ ve výši cca 175 tis. Kč a na opravu podezdívky a na nátěry oken budovy. Z jednání městského zastupitelstva 13. června 2002: Město obdrželo dotaci OkÚ v Hradci Králové ve výši 3, , Kč. MZ schválilo navýšení rozpočtu města na r o tuto částku v oblasti příjmů i výdajů. Provedenou úpravou zůstává i nadále rozpočtem vyrovnaným. MZ v souladu s ustanovením k. č. 128/2000 Sb. o obcích stanovilo pro příští volební období počet zastupitelů na 17. MZ projednalo a souhlasí s prodloužením smlouvy na pronájem skladovacích prostorů v areálu zámku se stávajícím uživatelem firmou Lindacom na dalších pět let při zachování výpovědní lhůty 3 měsíců. Na doporučení MR mělo MZ jednat o prodeji domu čp. 27 (bývalé Domácí potřeby), manipulačního dvora a skladových objektů čp. 42, 48/2, 49. Na návrh zastupitelů byl tento bod stažen z programu. MR doporučuje MZ vyslovit souhlas s prodejem pozemků pro výstavbu garáže v k. ú. Smiřice: a) Petru Janečkovi, Gen, Govorova 579, Smiřice p. č. 289/10; b) Petře Federselové, Gen. Govorova 553, Smiřice část. p. č. 289/1. Manipulační poplatky uhradí kupující.

9 MR doporučuje MZ vyslovit souhlas s pronájmem pozemků v k. ú. Rodov jako zahrádky: a) p. Janu Krčmářovi, Rodov čp. 45 p. č. 481 /27 plocha 175 m 2 ; b) p. Antonu Kremeníkovi, Rodov čp. 8 p. č. 481/17 plocha 39 m 2. Nájemné 2, Kč/m 2 /ročně. MZ souhlasí s prodejem pozemku v k. ú. Smiřice, p. č. firmě AZ Smiřice cca 5 m 2 (nákladová rampa) za účelem rozšíření sociálního zázemí. Manipulační poplatky uhradí kupující. Vybráno z podkladů předaných zastupitelům města. Jak jsme volili ve Smiřicích a v Rodově MěÚ ZŠ Rodov č. strana hlasů % hlasů % hlasů % 3 ČSSD , , ,31 22 ODS , , ,44 23 KSČM , , ,90 25 Koalice 69 11, , ,08 Účast voličů , , ,71 Hlasy pro ostatní strany celkově za všechny 3 okrsky: Národně demokratická strana 1 hlas, Demokratická liga 1 hlas, Balbínova poetická strana 7 hlasů, Občanská demokratická aliance 1 hlas, Volba pro budoucnost 6 hlasů, Humanistická aliance 4 hlasy, Naděje 10 hlasů, Republikáni Miroslava Sládka 12 hlasů, Cesta změny 1 hlas, Česká strana národně sociální 33 hlasů, Strana zdravého rozumu 10 hlasů, Strana venkova Spojené občanské síly 17 hlasů, Republikáni 3 hlasy, Sdružení nezávislých 30 hlasů, Strana za životní jistoty 15 hlasů, Pravý Blok 7 hlasů a Strana Zelených 26 hlasů. Pro představu 1 hlas = 0,08 % a všechny tyto strany získaly necelých 14 % všech hlasů. Z p rávy Obecního úřadu Holohlavy Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu auditorů o hospodaření obce za rok Auditoři ve zprávě konstatují, že hospodaření obce za uplynulý rok a údaje v účetní evidenci věrně zobrazují stav majetku, závazků a finanční situaci obce. Dále auditoři konstatují, že některé drobné nepřesnosti jsou nepodstatné a že účetnictví je vedeno průkazným způsobem. Doporučili zastupitelstvu obce výkaz o hospodaření za rok 2001 schválit.

10 Z jednání zastupitelstva obce: - schválilo žádost obce o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví státu na obec - projednalo zprávu o hospodaření Dopravního sdružení obcí Královéhradecka se závěrem neposkytovat zatím příspěvek na dopravní obslužnost - projednalo žádost Svazu důchodců ČR ve Smiřicích a schválilo příspěvek na jeho činnost ve výši 2.400, Kč. Výše příspěvku byla určena alikvotní částkou k počtu členů z Holohlav (19). - schválilo žádost adresovanou Ministerstvu pro místní rozvoj (na rok 2003) o dotaci na opravu chodníků a na dokončení opravy hřbitovní zdi ve výši , Kč. Miroslav Hlava, starosta Holohlav Společenská kronika Holohlav Období od 1. ledna do 15. června 2002: Narozené děti s trvalým pobytem v Holohlavech: Jakubský Filip Kozová Klára Podrazilová Tereza Koleno Martin Dlouhá Na Výsluní Dlouhá Dlouhá Jubilanti v uvedeném období: 92 let Holečková Marie Zadní 80 let Bláhová Věra Luční Voltr Jan Kršovka Z našich řad odešli: Mann Leo Dlouhá ve věku 63 let Rutarová Dáša Dlouhá ve věku 58 let Knejpová Julie Luční ve věku 59 let VV, Obecní úřad Holohlavy Dětské odpoledne Již po deváté od roku 1991 se 1. června uskutečnilo v parku školy v Holohlavech dětské odpoledne. Slavnostní zahájení sportovního odpoledne provedli žáci mateřské školy. Vystoupení se jim povedlo. Počasí i sponzoři dětem přáli. Celé odpoledne a večer až do 22 hodin vyhrávalo TRIO MALINKA. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu odpoledne podíleli: Svazu žen, učitelkám MŠ, svazu hasičů, kulturistům, hudbě a sponzorům: Jiřímu Brandejsovi, Jitce Cejnarové, Josefu Holečkovi, Josefu Hoškovi, Ing. Josefu Hovorkovi, Josefu Křečkovi z Kršovky, Martinu Minaříkovi, Richardu Rampasovi, Haně Říhové, Alfrédu Schillerovi, Janu Zápařkovi, místní organizaci KSČM a Monastilu Černožice. Dětí se na dětském odpoledni sešlo více jak tři sta. Do prvé třídy základní školy, která by měla být v holohlavské budově MŠ, se jich však nesežene ani 25. Při tom budova i prostředí jsou pěkné,

11 stravování dětí včetně svačin je zajištěno a kantoři jsou svědomití. Svoz dětí z okolních obcí je zajištěn autobusy a družina funguje jako ve Smiřicích. Rodičům budoucích prvňáčků bylo 5. června na třídní schůzce v budově školy v Holohlavech vysvětleno, jaké budou následky, pokud se nepodaří prvou třídu v Holohlavech vytvořit. Třídní schůzku připravilo a zorganizovalo ředitelství ZŠ Smiřice. Pohárová soutěž hasičů Týden po dětském dnu to je 8. června se uskutečnila pohárová soutěž družstev dobrovolných hasičů mužů, žen a dětí. Zúčastnilo se jí 15 družstev. Výsledky: muži: ženy: ml. děti: st. děti: 1. SDH Malšovice 1. SDH Rožnov 1. SDH Habřina 1. SDH Habřina 2. SDH Holohlavy 2. SDH Jaroměř 2. SDH Holohlavy 2. SDH Rožnov 3. SDH Rožnov 3. SDH Neděliště 3. SDH Hoohlavy 7. SDH Habřina 10. SDH Černožice Letos se pohárové soutěže hasičů nezúčastnily Smiřice. Chyběla jim odvaha? Sbor dobrovolných hasičů Holohlavy děkuje sponzorům: ing. Ivanu Balcarovi a ing. Josefu Hovorkovi. Miroslav Hlava, starosta obce Jak jsme volili v Holohlavech do Parlamentu ČR Strana ČSSD ODS KSČM KDÚ-ČS, US-DEU Počet hlasů % 30,81 23,70 18,70 11,85 Sdružení nezávislých 20 hlasů (4,74 %), Strana zelených 9 hlasů (2,13 %), Česká strana národně socialistická 9 hlasů (2,13 %), Strana venkova 7 hlasů (1,66 %), Volba pro budoucnost 5 hlasů (1,18 %), Pravý blok 4 hlasy (0,95 %), Naděje 2 hlasy (0,47 %), Cesta změny 2 hlasy (0,47 %), Strana zdravého rozumu 2 hlasy (0,47 %), Strana za životní jistoty 2 hlasy (0,47 %), Balbínova poetická strana 1 hlas (0,24 %). ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Mladší žáci zhlédli v Městské dvoraně vystoupení historické hudební skupiny Grál a v podání herců divadla Mrak pohádky. Žáci II. stupně navštívili ve 2. pololetí dvě divadelní představení

12 v divadle Drak hru od W. Shakespeare Mor na ty vaše rody a v Klicperově divadle hru Jak se vám líbí. V průběhu druhého pololetí měli rodiče žáků 1. a 2. tříd možnost vidět své děti při školní práci v rámci Dnů otevřených dveří, které pro ně připravily třídní učitelky. Od února žáci prvního stupně začali plnit projekty Zdravé zuby a Slabikář dětských práv. 18. dubna proběhl na škole projektový den zaměřený na ekologii a přírodu s názvem Den Země. Některé třídy pracovaly na projektu ve škole se snahou využít pomůcky a výpočetní techniku. Jiné třídy se rozešly nebo rozjely splnit svoje nápady do přírody v nejbližším okolí. V rámci protidrogové prevence jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali na škole besedy pro žáky 8. a 9. ročníků. Podobné besedy připravujeme i pro žáky 6. a 7. tříd. Ve druhém pololetí učitelé pro zájemce připravili celou řadu školních kol soutěží Olympiádu v českém jazyce, Olympiádu v anglickém jazyce, Olympiádu v německém jazyce, Zeměpisnou olympiádu, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu, Matematickou olympiádu, Pythagoriádu, Poznávání živočichů a rostlin, Smiřického slavíka a soutěž o nejlepší velikonoční kraslici. Někteří žáci se již zúčastnili okresních kol a byli úspěšní. Michal Teichman z 8. B se stal úspěšným řešitelem ve Fyzikální olympiádě a Lukáš Heřman ze 6. B získal 3. místo v Pythagoriádě. 3. června žáci 9. C pod vedením pí uč. Malinové zorganizovali pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd Den dětí. Celá řada humorných a sportovních soutěží proběhla na školním hřišti a v atriu školy. Za sportovní výkony se na všechny dostala sladká odměna. K závěru školního roku již tradičně patří školní výlety. V letošním roce se žáci a učitelé zaměřili na poznávání oblastí Krkonoš a Orlických hor. Žáci 4. a 5. tříd trávili týdenní školu v přírodě také v horském prostředí. V posledních dvou dnech školního roku proběhne Olympiáda dětí. Sportovní soutěže se uskuteční na školním hřišti, v parku a na malém stadionu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Všem učitelům, žákům a rodičům přejeme pěkné prázdniny a dovolenou. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Petr Rohlena,ředitel školy Činnost místní organizace Svazu důchodců ve Smiřicích Místní organizace Svazu důchodců ČR má ve Smiřicích již 112 členů ze Smiřic a z okolí a další se stále hlásí. Pro její členy již byla uspořádáno několik zájezdů za poznáním, za kulturou i na nákupy do Polska. Nejdříve se uskutečnil zájezd do Prahy s návštěvou Národního technického muzea a supermarketu. Nechyběl už tradiční nákupní zájezd do Polska Kudowa Zdroj. V květnu smiřičtí senioři navštívili Liberec, kde se podívali do ZOO a do botanické zahrady. Při druhém zájezdu do Prahy si účastníci prohlédli zámek Trója a cestou i Lázně Poděbrady. Kulturní komise seniorů zajistila pro své členy účast na několika kulturních akcích. Byla to např. návštěva představení, které zajistilo Městské kulturní středisko ve Dvoraně s divadelní společností HÁTA Praha. 28. dubna 2002 byl kulturní komisí zajištěn zájezd do divadla v Jaroměři

13 na hru Jak je důležité míti filipa. Smiřičtí senioři se 13. května zúčastnili ve Dvoraně pořadu ke Dni matek. Velkou kulturní akcí ve Smiřicích bylo 29. května znovuotevření restaurovaného místního kostela. Pro seniory byla připravena prohlídka kostela s výkladem. Na druhé pololetí letošního roku jsou připravovány další zájezdy. Počítá se s návštěvou Olomoucka a Vyškovska, pojedeme do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Dojde i na další nákupní zájezd do polské Kudowy Zdroje. Dále se uskuteční různé besedy s promítáním diapozitivů. Kulturní komise zajistí divadelní představení nejen v Hradci Králové, ale i v Praze a Pardubicích. Na závěr letošního roku se uskuteční vánoční posezení seniorů, kde bude zhodnocena činnost naší organizace za letošní rok. Naše heslo zní Aby nikdo nebyl sám proto i vy přijďte mezi nás a staňte se členem Svazu důchodců ve Smiřicích. Kučírková Vlasta předsedkyně SD ČR Smiřice Důchodci na cestách Zájezdová činnost ve 2. pololetí 2002 Klub důchodců Smiřice připravil pro důchodce ze Smiřic, Černožic, Holohlav, Sendražic, Skalice a Hubílesa tyto zájezdy: Poznávací zájezd do Polska Otmuchova - návštěva a prohlídka města Klodzka a městečka Otmuchova - prohlídka Otmuchovského a Nyského jezera - prohlídka města Nysy a Stolových hor Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech - prohlídka výstavy Zahrada Čech jablko roku Nákupní zájezd do polských lázní Kudowa Zdroj Předvánoční nákupní zájezd do polských lázní Kudowa Zdroj Vladislav Opletal, SDČR Smiřice SMIŘICE OBORA zóna ekologické stability Zahájení výstavby: 1995 Dokončení výstavby: 1999 Účel díla: I. ekologická zóna (zákaz vstupu) - je umístěna za dělící lávkou a je označena zákazem vstupu II. rekreační zóna vstup a koupání jen na vlastní nebezpečí

14 Uživatel a provozovatel: Celková rozloha: Rozloha vodní plochy: Maximální hloubka: Napájení nádrže: Město Smiřice 14,98 ha 6,05 ha 5 metrů spodní voda a částečně atmosférické srážky Biocentrum OBORA Území biocentra s protilehlým koridorem Smržovského potoka patří k uměle vytvořeným krajinným prvkům v oblasti východního Polabí. Částečně nahrazuje původní přirozené vodní plochy slepých ramen a meandrů Labe, které díky regulaci toků a intenzifikaci zemědělství v druhé polovině 20. století celoplošně zanikly. Modernizace zemědělství tak přispěla ke snížení druhové skladby (biodiverzity) a oslabení stability krajiny. Ekologický záměr zakládání biocenter, klidových zón, ostrovů života, budování vodních ploch a hnízdní podpory ptactva příznivě působí na návrat rozmanitosti a ekologické stability krajiny. Ochrana a tvorba přírody napomáhá vytvářet rovnovážný vztah člověka s krajinou, a proto by veškeré úsilí zlepšit životní prostředí mělo být cílem nás všech a sloužit jako dar dalším generacím. Popis lokality Areál je rozdělen lávkou na rekreační a ekologickou zónu. Vzhledem k umělému zarybnění hlavní vodní plochy jsou na březích ekologické zóny vytvořena oddělená jezírka pro bezobratlé živočichy a pro rozmnožování obojživelníků. Velmi důležitým prvkem je strmý severovýchodní břeh určený pro hnízdění břehulí. K areálu těsně přiléhá biokoridor Smržovského potoka se záplavovými lavicemi. Biokoridor umožňuje migraci i drobnějším živočichům a výskyt mokřadních společenstev. Lokalita by měla přirozeným vývojem postupně směřovat ke stabilnímu přirozenému ekosystému. Návštěvní řád Návštěvníci jsou žádáni o dodržování těchto ustanovení: nevstupovat do prostoru ekologické zóny a do ostatních označených úseků udržovat čistotu a pořádek žádným způsobem neznečišťovat vodní nádrž nerušit chráněné a volně žijící organizmy nepoškozovat zařízení (provozní budovu, informační tabule, oplocenky) respektovat požadavky hlídek pověřených Městským úřadem Smiřice NEDODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU BUDE POKUTOVÁNO V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY Pozorování z letošního jara - u vodní plochy biocentra bylo v polovině dubna až 51 labutí! K vidění zde bylo i početné hejno kormoránů.

15 I naši sousedé se věnují přírodě Habřinští plánují vybudovat celkem 7 biocenter o rozloze téměř 20 hektarů. Jako první zde chtějí obnovit nákladem 2 a půl milionu korun vodní nádrž v lokalitě Na obci. Na tomto místě se totiž již v 16. století nacházel rybník, který byl podle historických záznamů v roce 1838 přeměněn na pole. Pod místem, kde se před mnoha staletími nacházel hrad Rottenberg (nedaleko silnice vedoucí do Hustířan), vznikne celá kaskáda vodních zdrží. Habřinští mají v plánu obnovit i bývalé okolní studánky. Všechna tato přírodně i historicky zajímavá místa mají být dostupná výletní stezkou, určenou pro pěší i cyklistickou turistiku. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout i zajímavý kamenný mostek z roku 1774, o jehož opravu se zasloužil habřinský starosta p. Václav Skořepa. Po absolvování procházky nebo cyklistické projížďky po uvedených přírodních zajímavostech se budete moci osvěžit v habřinském pohostinství, které si občané vybudovali v objektu bývalé prodejny. Chtějí zde vybudovat i sál pro možnost pořádání kulturních a společenských akcí. Aby se vesnice nevylidňovala, chtějí zde připravit parcely pro individuální bytovou výstavbu. Jen pro informaci čtenářům lze uvést, že u Chloumku na opačné straně od silnice z Holohlav do Habřiny je vybudován menší rybník. Na poli u tohoto rybníka bylo možno zjara spatřit 42 srnek! Děti ze Smiřic a Rodova narozené v období od února do května 2002: únor dodatek Emil Janeček březen Jiří Smitka Michaela Jánská Lukáš Macek Nelly Kuncová Kristina Hudáková duben Adriana Csóková květen Patrik Košťál Liana Malíková Ondřej Jerman Natálie Hlaváčková Údaje ve společenské kronice mohou být uváděny až tehdy, když přijde z Okresního úřadu v Hradci Králové hlášení změn. Hlášení přichází často opožděně. S ohledem na ochranu osobních dat nelze uvádět další podrobnosti.

16 jubilantům ze Smiřic a Rodova, kteří se v uplynulém období dožili významných životních jubileí: březen Kubešová Olga duben Skořepová Anna Soukupová Anna Sychrovská Emilie Šedivá Hana Volejníková Anna Urbanová Emilie květen Černilovská Vítězslava Doležalová Marie Hniková Milada Kostková Apolonie K blíže neurčeným ale významným narozeninám přejeme uvedeným spoluobčanům vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví a životní pohody. Sňatky uzavřené v obřadní síni Městského úřadu ve Smiřicích od března do května 2002: Březen Duben Květen 1 svatba ženich z matričního obvodu Smiřice, nevěsta cizinka. 1 svatba pouze nevěsta ze zdejšího matričního obvodu. Již tradičně a většinou z pověry žádná svatba. ve Smiřicích a v Rodově v období od 9. března do 6. května 2002: Fiedlerová Libuše rok narození: 1928 zemřeli: Klimešová Ludmila Dolanský František Rejmon Miloslav Stará Jiřina Jakubec Karel Stanislava Klimešová, matrikářka

17 Žákům na prázdniny několik perliček ze školy Aby byly výbuchy v motoru pravidelné, je na ojnici připevněn setrvačník. Abychom byli zdraví, jíme sice vydatně, ale přejídáme se skromně. Ač se to o zvířatech a ptácích ví, člověk dlouho nevěděl, proč lítá netopýr. Ačkoliv byl člověk s velikou fyzickou silou, měl slabost pro ženy. Achilles byl nesmrtelný s výjimkou paty. Alkoholik je člověk, který neudrží rovnováhu. Archeolog je člověk, který něco vykope a hned ví, že to tam nechali tisíciletí předkové. Archimédův zákon vznikne, ponoříme-li do vody těleso a voda přeteče. Archimédův může také znít: Když něco plave ve vodě, je to nadlehčováno výš. Amazonky byly ženy, které bez ohledu na předsudky byly statečnější než muži. Atlet je sportovec, který, než se zhroutí, hodně dokáže. Austrálie je mnohem dál než Měsíc Měsíc můžeme vidět často, ale do Austrálie není vidět ani nejsilnějším dalekohledem. Azimut je přístroj na měření severu. Až se vyspím, tak mě vzbuď. Jaro mužům nevyšlo Po mírném podzimním optimismu ročníku 2001/2 došlo k vystřízlivění. Jaro mužům nevyšlo a celkově v tabulce přeboru obsazují před posledním utkáním čtvrté místo, přičemž postupujícími se stala mužstva Roudnice a Černilova. Hlavní chybou byl rozjezd jara, kde jsme ztratili příliš mnoho bodů. Na jaře nám v postupových ambicích nepomohly ani další vlivy, které nemají s fotbalem nic společného. Hlavně nepřízeň a slabá úroveň rozhodčích, kteří nesmyslně ovlivnili utkání v Orlické kotlině s SK Slavia HK (rozhodčí Riesner, pomezní Míchal) a v Převýšově (rozhodčí Ornst). Výbor fotbalového klubu rozhodl o okamžitém skončení trenérské činnosti Milana Doubravy a mužstvo převzal od dubna 2002 Ladislav Obst, který povede mužstvo i v ročníku 2002/03. Cíl zůstává stejný postoupit do I. B třídy. Druhá polovina jarní části ročníku přinesla uklidnění v mužstvu, odchod některých hráčů a zlepšení fyzické kondice mužstva, což se projevilo i ve výborném výkonu proti Černilovu (vítězství 3:2). Příští rok posílí mužstvo dorostenci (např. Jan Koutník, Tomáš Rožnovský, Tomáš Vébr atd.), z vojny se vrací Klemera. Sestava hrála nejčastěji ve složení: Richter (D. Melichárek) Janeček, Müller, Křížek, Krejčí (Duerschmidt) Bohatý, Hruška, Koutník, Hampl (Míča) Podlipný, Walter, Klíž. Domácí utkání v jarní sezóně měla výbornou diváckou kulisu. Doufám, že budete i nadále chodit v tak hojném počtu povzbuzovat nejmladší mužstvo v Okresním přeboru. Často smiřičtí diváci předčili při zápasech venku místní fanoušky. Hlasově určitě! Dorostenci Mužstvo pokračovalo v dobrých výkonech z podzimu. Před posledním kolem se nachází na čtvrtém místě, což znamená postup do vyšší krajské soutěže. Mužstvo s přehledem vedli Láďa

18 Černý a Petr Hampl. Nejčastěji hrálo v sestavě: Rožnovský (Melgr) Zapadlo, Kratěna, Ponikelský, Záruba (Janeček) Koutník, Vébr, Mochan, Matějíček Špetla, Černý (Vávra). Starší žáci vybojovali třetí místo v Okresním přeboru. Pod vedením Michala Středy a Petra Krejčího se ambiciózní mužstvo propracovalo až do finále Okresního poháru, které se hrálo 30. května 2002 v Třebechovicích pod Orebem s výsledkem 3:0 pro Lovčice. Škoda neproměněných šancí Ropického a Čížka, kterých bylo nepočítaně. Celkově jde o velký úspěch v této věkové kategorii. Vždyť smiřičtí starší žáci byli prvními vítězi v tomto poháru r a druhé vítězství vybojovali v r Do finále se dostali po osmi letech. Mužstvo hrálo v sestavě: Jan Šlesingr Jan Satránský Kamil Mergl, Miroslav Ponikelský, Milan Ponikelský Pavel Knejp, Tomáš Košek, Jan Němeček, Lukáš Bardon Petr Ropický, Martin Čížek. Dále hráli Robert Košťál, Vlastimil Fof, Jiří Hájek a Luboš Hrubý. Mladší žáci A Pod výborným vedením Martina Černého a Pavla Knejpa se na jaře prodrali až na druhé místo Okresního přeboru, skupiny západ. V mužstvu roste několik výborných hráčů, vždyť OFS tři naše hráče nominoval do výběru Hradce Králové, který vyhrál Krajskou soutěž výběrů OFS a hráči Šlesingr, Mochan a Zapadlo reprezentovali celý krajský fotbal ve finále Krajských výběrů fotbalistů této věkové kategorie v Roudnici nad Labem. Za odměnu získali zájezd na fotbalové utkání Česká republika Itálie na pražském Strahově. Tímto výčet úspěchů nekončí: kanonýr Vašek Tarantík reprezentoval smiřický fotbal ve věkové kategorii,,12 za královéhradecký kraj. Mladší žáci A sehrají v nástavbové části dvě utkání o celkové třetí místo v Okresním přeboru. Po remíze 1:1 s RMSK Cidlina, budou bojovat o úspěch v druhém utkání na smiřickém stadionu. Mladší žáci A hráli nejčastěji v sestavě: Šlesingr (Šido) Runkas (Rousek), Ponikelský Milan, Janko (Obst), Janko P. (Nymsa) Šrámek, Tarantík, Korenčík Smrček, Mochan, Zapadlo (Knejp). Mladší žáci B vedení Radkem Urgelou úspěšně zabodovali na jaře, zvláště cenná byla remíza s Novým Hradcem 4:4. Skončili sice na třetím místě od konce, ale návštěvníci mohli sledovat jejich výkonnostní vývoj. Mladší žáci B hráli nejčastěji v sestavě: Haman (Kožíšek) Jandera, Tirala, Jech, Ropický (Koldrt) Urgela, Beránek, Kerhart Voltr (Ježek), Tavali (Kostelník), Plhal (Marko P.). 15. června 2002 se uskutečnil turnaj mladších žáků pod záštitou Českomoravské stavební spořitelny za účasti šesti celků. Areál Po vyřešení převodu pozemků začneme v nejbližší době s budováním dvou tréninkových hřišť v areálu stadionu. Po nových tréninkových plochách nás příští rok čeká zkulturnění areálu hospody a přilehlého sociálního zařízení. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, fanouškům a městu Smiřice za pomoc.

19 Nový nábor Přihlaste svoje děti na fotbal. Od srpna 2002 můžete přihlásit chlapce do přípravky (roč ), kterou povede Radek Müller kontakt na mobil Členský roční příspěvek je nadále nezměněn, a to pouze 400 Kč (v Hradci Králové se často platí až Kč). Roman Haman, předseda SK Smiřice v sobotu 29. června od deseti do deseti V programu vystoupí: Lokálka, Muziga, Wabi Daněk & Miloš Dvořáček, Děda Mládek IllegaI Band, Wild West, Poupata, Panelákoví Fotři, Vespol, Ventil Duo, Pavel Dobeš & Tomáš Kotrba. Pořadatelé: Městský úřad Smiřice a Městské kulturní středisko Smiřice ve spolupráci s uměleckou agenturou FISCHER Hradec Králové vás i touto cestou zvou na letošní Smiřický hrnec a zároveň děkují sponzorům: Ze Smiřic: Pila Holohlavy, DANISCO Cultor Bohemia a. s., TEROP s.r.o., BDK Glass s.r.o., Rehabilitace Smékalová Věra, JIPA CZ s.r.o., OLD PINE SHOP s.r.o., Svoboda Jiří UNIVERSAL, PERFECT CZ s.r.o., Truhlářství J. Kmínek, Kutík STK s.r.o., Jiří Fejgl, Petr Matuška Truhlářství, Tabák Věra Černá, Autodíly R. Skořepa. Z Hradce Králové: Ing. Mizera JSM, Hospodářské stavby s.r.o., Vodovody a kanalizace, Stavo & Sachs s.r.o., F + K P. Kratochvíl a mediální partner L. Suchánek C. K. HALÓ vydavatelství. Z Jaroměře: STEBAU s.r.o., Autoprofi & Matějovský s.r.o. Z jiných konců republiky: STAVIS ing. Hlaváček Česká Skalice, Pivovar Krušovice, RUND NOVÝ Ples. Po dobu konání akce bude otevřen kostel Zjevení Páně.

20 Další dva význační Smiřičáci Jan a Ivan Netukovi Nejdříve poznámka: Poslední předlistopadový (1989) ředitel Základní školy ve Smiřicích vyhodil do sběru všechny osobní spisy o bývalých učitelích smiřické školy. Byla to velká škoda, protože bude čím dál méně pamětníků, kteří by o těchto často velmi vynikajících kantorech mohli znát podrobnosti vědět o jejich působení jak ve škole, tak ve městě. O to cennější je, pokud na ně ještě někdo vzpomene a napíše o nich. Tentokrát se této role ujal pan Jaroslav Litomiský z Prahy. (mv) V minulém čísle jsme si přečetli hezký článek o smiřickém známém kantorovi Petru Zahálkovi. A tak mne napadlo, že by měl následovat článek o jeho souputníkovi, který s ním nastoupil na smiřickou školu téměř ve stejnou dobu o kantorovi Janu Netukovi. Oba mne učili v mládí jsem tomu říkal, že mě tejrali. Ale až teprve později jsem moc dobře pochopil, jací to byli výborní učitelé. Dovedli si bezproblémově získat autoritu, měli u žáků náležitý respekt, byla u nich samozřejmá naprostá kázeň není pak divu, že opravdu hodně naučili. Jan Netuka pro nás obávaný pan učitel. Kázeň ve třídě při něm byla přímo vzorná a běda, když jej někdo nazlobil a nebo když někdo lajdačil. Dovedl to žáčkovi pěkně osolit a hned bylo vše, jak má být. Tehdy jsem mu v duchu moc nadával a kul odvetu říkal jsem si, jen až vyjdu školu Kolik takových hrdinů mezi námi bylo A léta běžela. Ze Smiřic, z mého domova, jsem odjel a pracoval v Praze. Ale na domov jsem vždy myslel a vzpomínal. Při různých reportážích jsem vždycky myslel na školu, která mi toho tolik dala. Proto ode mne získala velké fotografie různých osobností, mnohdy i s vlastnoručním věnováním fotografovaného. (Pozn.: Fotografie Josefa Lady a Maxe Švabinského byly zarámovány a byly pověšeny na čestných místech školy. Světlo však vykonalo své inkoustem psané věnování nadobro vybledlo a i fotografie ztratily na kvalitě.) Na neděli jsem jezdíval domů do Smiřic a tehdy vzniklo mezi panem učitelem Janem Netukou a mnou opravdu krásné přátelství. Dovedli jsme se bavit o kumštu, výstavách a někdejší můj učitel mi nabídl přátelské tykání! To bylo pro mne velké vyznamenání a vážil jsem si toho. Léta utíkala, stále jsme se stýkali a měli o čem zajímavém si povídat. A tak si i dnes na něj vzpomínám a dovedu si dobře představit, jakou by měl ohromnou radost smiřický kantor Jan Netuka, kdyby mohl v novinách číst, že jeho syn Ivan byl letos vyznamenán při příležitosti Dne učitelů medailí. Ivan Netuka nejdříve jen smiřický žáček, pozdější hradecký studentík a dnes nelekněte se toho sáhodlouhého titulu, který on skromně přechází: profesor RNDr. Ivan NETUKA, DrSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Patří mezi naše přední vědce, který se však vždy hlásí ke Smiřicím, občas a rád mezi nás přijde, projevuje stálý zájem o to, co se děje tam u nás ve Smiřicích a rád si vzpomíná na svá smiřická klukovská léta. Myslím, že i kantor Jan Netuka by byl jistě na svého syna hrdý a šťastný z jeho vědeckého i kantorského úspěchu. Do dalších let mu přejme hodně zdraví, pracovních úspěchů i náležitých ocenění a aby jej nikdy neopouštěly hezké vzpomínky na hezká smiřická léta! Také smiřický žák Litomiský Jaroslav

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více