Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen"

Transkript

1

2 Národní kulturní památka ve Smiřicích zámecký kostel Zvěstování Páně otevřen Ve středu 29. května 2002 byl po téměř třicetileté obnově slavnostně otevřen smiřický zámecký kostel Zjevení Páně. Mnoho smiřických občanů si nenechalo ujít příležitost podívat se znovu a většinou i poprvé do znovuotevřeného kostela, který se po restaurátorských pracích zaskvěl v plné kráse. Mnozí z nich se zúčastnili i koncertů, při nichž se naplno projevila vynikající akustika této barokní stavby. S nacvičenými skladbami zde vystoupili žáci zdejší a hradecké umělecké školy. Své umění zde předvedl komorní orchestr a pěvecké sbory. Velmi hodnotným bylo vystoupení smiřického rodáka Dr. Michala Šusta, který přijel jen pro tuto příležitost až z USA. Oficiální označení smiřického chrámu je kostel Zvěstování Páně. Několik smiřických občanů vyjádřilo výhrady k tomuto pojmenování zdejšího kostela. K tomu vysvětlení. Pan ing. Kupka ještě jako starosta požádal církevní úřady o vyjádření. Kancléř Římskokatolického farního úřadu sv. Maří Magdalény v Lázních Bohdanči P. Josef Růt odpověděl takto: Zámecký kostel ve Smiřicích bývá v církevních dokladech označován jako zámecký kostel Epiphaniae Domini tj. zámecký kostel Zjevení Páně. Citace z Donátorovy kartuše mluví také o kostele Třem východním králům adorujícím Spasiteli tento kostel by zasvěcen Nejjasnějším Pánem Panem Janem Josefem hrabětem ze Šternberka... (Pozn.: kartuše je umístěna v kostele nad kruchtou text je psán latinsky a jeho plné znění již bylo ve Zpravodaji uvedeno označení v textu Ecclesia = kostel). P. Josef Růt ve své odpovědi ještě doplnil: Označení jako kaple sv. Tří králů je lidové označení stejného obsahu církevního zasvěcení. Dne 6. ledna je církevní slavnost Zjevení Páně, řeckolatinsky Sollemnitas Epiphaniae Domini a lidově Svátek sv. Tří králů. P. Josef Růt ve své odpovědi ještě dále uvádí, že lze těžko definovat rozdíl mezi kostelem a kaplí. Někdy se rozlišují podle velikosti objektu ovšem některá zámecká kaple může být větší než některý vesnický kostel. U zámeckých bohoslužebních staveb či prostor se obvykle uvádí označení kaple. U velkých objektů (takový je určitě i smiřický chrám) je ovšem vžité označení zámecký kostel.

3

4 Tři králové se vrátili zpět do Smiřic Vynikající dílo Petra Brandla obraz Klanění tří králů se vrátilo zpět na hlavní oltář do kostela. Tento obraz byl dlouhou dobu v jihočeské Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. Jako vysoce hodnotná umělecká památka byl obraz vystaven na Světové výstavě v Montrealu, na výstavě barokního umění v Paříži a naposledy ještě letos na výstavě Sláva barokní Čechie v Praze. Obraz Klanění tří králů se tedy vrátil na své původní místo a jen dotvrzuje krásu a uměleckou hodnotu celého smiřického kostela.

5 Do kostela přiletěl až z USA zazpívat i smiřický rodák Michal Šust V roce 1985 se nevrátil ze zájezdu v Jugoslávii tehdy ještě mladičký Michal Šust. Jako emigrant se dostal až do USA. Zde vystudoval a získal titul doktor hudebních věd. Jeho začátky v USA nebyly jednoduché nejdříve vystupoval v barech, restauracích a na svatbách. Postupně se vypracoval a stal se ředitelem hudebních a uměleckých aktivit při presbyterním křesťanském sboru Christ Evangelical Presbyterian Church v texaském Houstonu. Zároveň spolupracuje s řadou hudebních společností při inscenaci světové operní tvorby. Při současné práci zpěváka a dirigenta produkuje koncerty i dramatická představení. Má za sebou muzikálové inscenace a vede církevní pěvecké sbory. Stále vzpomíná na domov a ani v daleké cizině nezapomíná na českou hudbu. Může nás velmi potěšit, že si nyní už Dr. Michael Šust nenechal ujít příležitost účinkovat při znovuotevření smiřického zámeckého kostela. Při této příležitosti přijel do Smiřic a svým krásným basbarytonem umocněným krásnou akustikou kostela poskytl přítomným posluchačům neopakovatelný zážitek. Michal tak přijel pozdravit svou vlast, své rodné Smiřice přijel zazpívat smiřickým i své mamince. Vřelé díky! Společně s Dr. Michaelem Šustem vystoupili při otevření kostela žáci uměleckých škol ze Smiřic i z Hradce Králové, Pěvecký sbor Smetana, Komorní orchestr Primavera a Mužský pěvecký sbor. Otevřením kostela se otevřela možnost návštěv kostela a pořádání koncertů v kostele.

6 Prohlídky v kostele Prohlídky v kostele je třeba si předem domluvit v době úředních hodin na Městském úřadě ve Smiřicích. Minimální počet návštěvníků ve skupině je 6 osob. Úřední hodiny MěÚ: Po, St 7,30 11,30 12,30 17,00 Út, Čt 7,30 11,30 12,30 15,00 Pá 7,30 11,30 Zájemce o prohlídku upozorňujeme, že kostel bude otevřen při příležitosti konání Smiřického hrnce Koncert v kostele 29. června 2002 od 9 do 19 hodin. Na prvním koncertu v kostele vystoupí trio Aliénor z Francie: Atarah Ben Tovim (Anglie) flétna, Patrick Hilliard (Anglie) klavír a Stella Maris Dvořáčková (ČR Francie) soprán. Spoluúčinkovat bude komorní smyčcový orchestr PRIMAVERA z Hradce Králové za řízení dirigenta Mgr. Jaromíra Křováčka 25. června 2002 od 19 hodin Vstupenky si můžete zajistit přímo na sekretariátu MěÚ nebo na telefonním čísle Rezervované vstupenky je nutno si vyzvednout v pokladně kostela nejdéle 30 minut před koncertem. Občerstvení je zajištěno. Fotografie z kostela poskytl Zpravodaji p. Václav Prostředník. Z jednání městské rady: MR rozhodla o prodloužení smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění majetku města a havarijního pojištění motorových vozidel, neboť k její činnosti nejsou připomínky. Současně doporučila prostudovat a posoudit smluvní podmínky případných dalších subjektů v pojišťovnictví. Protože firma p. Matušky odstoupila od možnosti dodávky nábytkového vybavení zázemí kostela, vybrala pro tuto zakázku pouze jednoho dodavatele Truhlářství J. Kmínek p. František Hendrych a byl s ním uzavřen smluvní vztah. MR se seznámila s tzv. Orlickou výzvou v záležitosti reorganizace státní správy. Její obsah kopíruje pouze aktivitu měst okresu Hradec Králové vydanou jako Hradecký model již v září r Stanovisko k prováděné reorganizaci se nemění.

7 MR schválila na základě doporučení vedoucího odboru správního a životního prostředí uzavření smlouvy s firmou Štukbart J. Bárta na opravu omítek po elektroinstalaci v zámeckém kostele. MR projednala a schválila znění smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem systému zámkového vybavení kostela FAB, a. s. Rychnov n. Kn. MR schválila na základě doporučení bytového odboru znění smlouvy o dílo s firmou Universal Smiřice na havarijní opravu střešní krytiny budovy jeslí a mateřské školy. MR v souladu s usnesením MZ ze dne schválila znění smlouvy o převodu majetku mezi Státním statkem, s. p. Smiřice a městem Smiřice jedná se o pozemky parku a zámecké zahrady. MR na základě doporučení bytového odboru po projednání schválila znění smlouvy o dílo s firmou Hospodářské stavby Hradec Králové na provedení nátěru a opravu římsy na budově Zvláštní školy. MR projednala a vzala na vědomí výsledek kontroly práce živnostenského odboru MěÚ Smiřice. Kontrolu provedli pracovníci Živnostenského úřadu při OkÚ v Hradci Králové nebyla zjištěna žádná pochybení. MR vzala na vědomí výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové na ekonomickém odboru MěÚ. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. MR schválila smlouvu na dodávku kopií programového produktu a služeb od firmy Gordic Jihlava pro matriku a evidenci obyvatel MěÚ. MR pověřila tajemnici MěÚ organizací prací při zřízení dětského hřiště v Cukrovarské ulici na pozemku Agro CS Česká Skalice. MR na základě žádosti manželů Kratochvílových a doporučení odboru životního prostředí a stavebního odboru schválila umístění měřicí elektrické skříně pro jejich dům na pozemku města. MR na doporučení odboru správního a životního prostředí schválila provedení zádlažby místnosti v chatě na biocentru, nákup nezbytného nářadí a vhodnou úpravu fasády (oprava omítky). MR na základě doporučení odboru správního a životního prostředí schválila z prostředků získaných za separaci odpadů nákup 2 kusů kontejnerů na sklo pokud možno otevřených. MR schválila umístění mramorové pamětní desky se znakem města v kostele. MR vyslovila souhlas, jakožto vlastník budovy Základní školy, s realizací informační a komunikační techniky v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělání. MR jmenovala komisi ve složení V. Kvapilová, ing. M. Plšek, Fr. Malý, V. Klůzová a M. Moník pro posouzení nabídek při výběru dodavatele na provedení povrchové úpravy vozovky v Nové ulici. MR schválila uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM Praha na zabezpečení recyklace separovaného odpadu. MR schválila uzavření Mateřské školy Smiřice ve dnech od 8. července až 2. srpna 2002 z důvodu dovolených. MR při příležitosti otevření kostela Zjevení Páně objednala vytištění pohledů a skládaček. Dále bylo zadáno zpracování dokumentů pro výstavu o pracích na opravě kostela. MR souhlasí s pronájmem 175 m 2 parcely č. 481/27 v k. ú. Rodov p. Janu Krčmářovi, který bude využívat pozemek jako zahrádku. Smlouva bude připravena stavebním odborem.

8 MR v návaznosti na své rozhodnutí č. 45/2002 po doplnění požadovaných podkladů schválila na doporučení ekonomického odboru hospodaření ZŠ za rok Dále bude sledován provoz stravovacího zařízení. MR projednala a schválila poukázání členského příspěvku Elektrárenskému a plynárenskému sdružení obcí východních Čech (jehož je město členem) na r ve výši 1 052, Kč. MR projednala a schválila příspěvek ve výši 3 500, Kč pro Klub českých turistů Smiřice na provedení značení turistických stezek v okolí Smiřic. MR schválila příspěvek SK Smiřice ve výši , Kč na činnost dětských a mládežnických celků fotbalu. Částka bude proplacena na základě předložených dokladů o nákupu výstroje. MR souhlasí s převzetím povinnosti hrazení nákladů na činnost knihovny v Rodově od r (po zrušení okresních knihoven). Jedná se o částku cca 70 tis. Kč (nákup novin, knih, časopisů a plat knihovníka). S touto částkou bude muset být uvažováno v příštích rozpočtech města. MR souhlasí s účastí na propagaci města Smiřice společně s KÚ Hradec Králové. Propagace bude na dvoustraně časopisu Travel-ProFi ve velikosti A6 za 5 000, Kč ročně. MR na základě návrhu výběrové komise rozhodla, že dodavatelem na akci oprava fasády hasičské zbrojnice a domu čp. 210 v Nývltově ulice bude firma Hospodářské stavby Hradec Králové s firmou byla uzavřena smlouva. MR s ohledem na vynaložené náklady při vytápění budovy MěÚ schválila vypracování projektové dokumentace firmou Pedrotherm na zvýšení ekonomiky vytápění MěÚ. Následně bude rozhodnuto o vlastní realizaci. MR souhlasí s použitím koeficientu 1,04 při přepočítávání výše nájemného pro období od do bytovým odborem MěÚ. MR schválila úpravu vstupního prostoru do Zvláštní školy dle návrhu bytového odboru. MR souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na tyto práce s firmou Truhlářství J. Kmínek. MR souhlasí s uzavřením další nájemní smlouvy na dobu 5 let s firmou Lindacom. Nová smlouva bude od do MR schválila využití určených prostředků bytového odboru na vybudování dílen v ZUŠ ve výši cca 175 tis. Kč a na opravu podezdívky a na nátěry oken budovy. Z jednání městského zastupitelstva 13. června 2002: Město obdrželo dotaci OkÚ v Hradci Králové ve výši 3, , Kč. MZ schválilo navýšení rozpočtu města na r o tuto částku v oblasti příjmů i výdajů. Provedenou úpravou zůstává i nadále rozpočtem vyrovnaným. MZ v souladu s ustanovením k. č. 128/2000 Sb. o obcích stanovilo pro příští volební období počet zastupitelů na 17. MZ projednalo a souhlasí s prodloužením smlouvy na pronájem skladovacích prostorů v areálu zámku se stávajícím uživatelem firmou Lindacom na dalších pět let při zachování výpovědní lhůty 3 měsíců. Na doporučení MR mělo MZ jednat o prodeji domu čp. 27 (bývalé Domácí potřeby), manipulačního dvora a skladových objektů čp. 42, 48/2, 49. Na návrh zastupitelů byl tento bod stažen z programu. MR doporučuje MZ vyslovit souhlas s prodejem pozemků pro výstavbu garáže v k. ú. Smiřice: a) Petru Janečkovi, Gen, Govorova 579, Smiřice p. č. 289/10; b) Petře Federselové, Gen. Govorova 553, Smiřice část. p. č. 289/1. Manipulační poplatky uhradí kupující.

9 MR doporučuje MZ vyslovit souhlas s pronájmem pozemků v k. ú. Rodov jako zahrádky: a) p. Janu Krčmářovi, Rodov čp. 45 p. č. 481 /27 plocha 175 m 2 ; b) p. Antonu Kremeníkovi, Rodov čp. 8 p. č. 481/17 plocha 39 m 2. Nájemné 2, Kč/m 2 /ročně. MZ souhlasí s prodejem pozemku v k. ú. Smiřice, p. č. firmě AZ Smiřice cca 5 m 2 (nákladová rampa) za účelem rozšíření sociálního zázemí. Manipulační poplatky uhradí kupující. Vybráno z podkladů předaných zastupitelům města. Jak jsme volili ve Smiřicích a v Rodově MěÚ ZŠ Rodov č. strana hlasů % hlasů % hlasů % 3 ČSSD , , ,31 22 ODS , , ,44 23 KSČM , , ,90 25 Koalice 69 11, , ,08 Účast voličů , , ,71 Hlasy pro ostatní strany celkově za všechny 3 okrsky: Národně demokratická strana 1 hlas, Demokratická liga 1 hlas, Balbínova poetická strana 7 hlasů, Občanská demokratická aliance 1 hlas, Volba pro budoucnost 6 hlasů, Humanistická aliance 4 hlasy, Naděje 10 hlasů, Republikáni Miroslava Sládka 12 hlasů, Cesta změny 1 hlas, Česká strana národně sociální 33 hlasů, Strana zdravého rozumu 10 hlasů, Strana venkova Spojené občanské síly 17 hlasů, Republikáni 3 hlasy, Sdružení nezávislých 30 hlasů, Strana za životní jistoty 15 hlasů, Pravý Blok 7 hlasů a Strana Zelených 26 hlasů. Pro představu 1 hlas = 0,08 % a všechny tyto strany získaly necelých 14 % všech hlasů. Z p rávy Obecního úřadu Holohlavy Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu auditorů o hospodaření obce za rok Auditoři ve zprávě konstatují, že hospodaření obce za uplynulý rok a údaje v účetní evidenci věrně zobrazují stav majetku, závazků a finanční situaci obce. Dále auditoři konstatují, že některé drobné nepřesnosti jsou nepodstatné a že účetnictví je vedeno průkazným způsobem. Doporučili zastupitelstvu obce výkaz o hospodaření za rok 2001 schválit.

10 Z jednání zastupitelstva obce: - schválilo žádost obce o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví státu na obec - projednalo zprávu o hospodaření Dopravního sdružení obcí Královéhradecka se závěrem neposkytovat zatím příspěvek na dopravní obslužnost - projednalo žádost Svazu důchodců ČR ve Smiřicích a schválilo příspěvek na jeho činnost ve výši 2.400, Kč. Výše příspěvku byla určena alikvotní částkou k počtu členů z Holohlav (19). - schválilo žádost adresovanou Ministerstvu pro místní rozvoj (na rok 2003) o dotaci na opravu chodníků a na dokončení opravy hřbitovní zdi ve výši , Kč. Miroslav Hlava, starosta Holohlav Společenská kronika Holohlav Období od 1. ledna do 15. června 2002: Narozené děti s trvalým pobytem v Holohlavech: Jakubský Filip Kozová Klára Podrazilová Tereza Koleno Martin Dlouhá Na Výsluní Dlouhá Dlouhá Jubilanti v uvedeném období: 92 let Holečková Marie Zadní 80 let Bláhová Věra Luční Voltr Jan Kršovka Z našich řad odešli: Mann Leo Dlouhá ve věku 63 let Rutarová Dáša Dlouhá ve věku 58 let Knejpová Julie Luční ve věku 59 let VV, Obecní úřad Holohlavy Dětské odpoledne Již po deváté od roku 1991 se 1. června uskutečnilo v parku školy v Holohlavech dětské odpoledne. Slavnostní zahájení sportovního odpoledne provedli žáci mateřské školy. Vystoupení se jim povedlo. Počasí i sponzoři dětem přáli. Celé odpoledne a večer až do 22 hodin vyhrávalo TRIO MALINKA. Poděkování patří všem, kteří se na úspěchu odpoledne podíleli: Svazu žen, učitelkám MŠ, svazu hasičů, kulturistům, hudbě a sponzorům: Jiřímu Brandejsovi, Jitce Cejnarové, Josefu Holečkovi, Josefu Hoškovi, Ing. Josefu Hovorkovi, Josefu Křečkovi z Kršovky, Martinu Minaříkovi, Richardu Rampasovi, Haně Říhové, Alfrédu Schillerovi, Janu Zápařkovi, místní organizaci KSČM a Monastilu Černožice. Dětí se na dětském odpoledni sešlo více jak tři sta. Do prvé třídy základní školy, která by měla být v holohlavské budově MŠ, se jich však nesežene ani 25. Při tom budova i prostředí jsou pěkné,

11 stravování dětí včetně svačin je zajištěno a kantoři jsou svědomití. Svoz dětí z okolních obcí je zajištěn autobusy a družina funguje jako ve Smiřicích. Rodičům budoucích prvňáčků bylo 5. června na třídní schůzce v budově školy v Holohlavech vysvětleno, jaké budou následky, pokud se nepodaří prvou třídu v Holohlavech vytvořit. Třídní schůzku připravilo a zorganizovalo ředitelství ZŠ Smiřice. Pohárová soutěž hasičů Týden po dětském dnu to je 8. června se uskutečnila pohárová soutěž družstev dobrovolných hasičů mužů, žen a dětí. Zúčastnilo se jí 15 družstev. Výsledky: muži: ženy: ml. děti: st. děti: 1. SDH Malšovice 1. SDH Rožnov 1. SDH Habřina 1. SDH Habřina 2. SDH Holohlavy 2. SDH Jaroměř 2. SDH Holohlavy 2. SDH Rožnov 3. SDH Rožnov 3. SDH Neděliště 3. SDH Hoohlavy 7. SDH Habřina 10. SDH Černožice Letos se pohárové soutěže hasičů nezúčastnily Smiřice. Chyběla jim odvaha? Sbor dobrovolných hasičů Holohlavy děkuje sponzorům: ing. Ivanu Balcarovi a ing. Josefu Hovorkovi. Miroslav Hlava, starosta obce Jak jsme volili v Holohlavech do Parlamentu ČR Strana ČSSD ODS KSČM KDÚ-ČS, US-DEU Počet hlasů % 30,81 23,70 18,70 11,85 Sdružení nezávislých 20 hlasů (4,74 %), Strana zelených 9 hlasů (2,13 %), Česká strana národně socialistická 9 hlasů (2,13 %), Strana venkova 7 hlasů (1,66 %), Volba pro budoucnost 5 hlasů (1,18 %), Pravý blok 4 hlasy (0,95 %), Naděje 2 hlasy (0,47 %), Cesta změny 2 hlasy (0,47 %), Strana zdravého rozumu 2 hlasy (0,47 %), Strana za životní jistoty 2 hlasy (0,47 %), Balbínova poetická strana 1 hlas (0,24 %). ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Mladší žáci zhlédli v Městské dvoraně vystoupení historické hudební skupiny Grál a v podání herců divadla Mrak pohádky. Žáci II. stupně navštívili ve 2. pololetí dvě divadelní představení

12 v divadle Drak hru od W. Shakespeare Mor na ty vaše rody a v Klicperově divadle hru Jak se vám líbí. V průběhu druhého pololetí měli rodiče žáků 1. a 2. tříd možnost vidět své děti při školní práci v rámci Dnů otevřených dveří, které pro ně připravily třídní učitelky. Od února žáci prvního stupně začali plnit projekty Zdravé zuby a Slabikář dětských práv. 18. dubna proběhl na škole projektový den zaměřený na ekologii a přírodu s názvem Den Země. Některé třídy pracovaly na projektu ve škole se snahou využít pomůcky a výpočetní techniku. Jiné třídy se rozešly nebo rozjely splnit svoje nápady do přírody v nejbližším okolí. V rámci protidrogové prevence jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali na škole besedy pro žáky 8. a 9. ročníků. Podobné besedy připravujeme i pro žáky 6. a 7. tříd. Ve druhém pololetí učitelé pro zájemce připravili celou řadu školních kol soutěží Olympiádu v českém jazyce, Olympiádu v anglickém jazyce, Olympiádu v německém jazyce, Zeměpisnou olympiádu, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu, Matematickou olympiádu, Pythagoriádu, Poznávání živočichů a rostlin, Smiřického slavíka a soutěž o nejlepší velikonoční kraslici. Někteří žáci se již zúčastnili okresních kol a byli úspěšní. Michal Teichman z 8. B se stal úspěšným řešitelem ve Fyzikální olympiádě a Lukáš Heřman ze 6. B získal 3. místo v Pythagoriádě. 3. června žáci 9. C pod vedením pí uč. Malinové zorganizovali pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd Den dětí. Celá řada humorných a sportovních soutěží proběhla na školním hřišti a v atriu školy. Za sportovní výkony se na všechny dostala sladká odměna. K závěru školního roku již tradičně patří školní výlety. V letošním roce se žáci a učitelé zaměřili na poznávání oblastí Krkonoš a Orlických hor. Žáci 4. a 5. tříd trávili týdenní školu v přírodě také v horském prostředí. V posledních dvou dnech školního roku proběhne Olympiáda dětí. Sportovní soutěže se uskuteční na školním hřišti, v parku a na malém stadionu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Všem učitelům, žákům a rodičům přejeme pěkné prázdniny a dovolenou. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Petr Rohlena,ředitel školy Činnost místní organizace Svazu důchodců ve Smiřicích Místní organizace Svazu důchodců ČR má ve Smiřicích již 112 členů ze Smiřic a z okolí a další se stále hlásí. Pro její členy již byla uspořádáno několik zájezdů za poznáním, za kulturou i na nákupy do Polska. Nejdříve se uskutečnil zájezd do Prahy s návštěvou Národního technického muzea a supermarketu. Nechyběl už tradiční nákupní zájezd do Polska Kudowa Zdroj. V květnu smiřičtí senioři navštívili Liberec, kde se podívali do ZOO a do botanické zahrady. Při druhém zájezdu do Prahy si účastníci prohlédli zámek Trója a cestou i Lázně Poděbrady. Kulturní komise seniorů zajistila pro své členy účast na několika kulturních akcích. Byla to např. návštěva představení, které zajistilo Městské kulturní středisko ve Dvoraně s divadelní společností HÁTA Praha. 28. dubna 2002 byl kulturní komisí zajištěn zájezd do divadla v Jaroměři

13 na hru Jak je důležité míti filipa. Smiřičtí senioři se 13. května zúčastnili ve Dvoraně pořadu ke Dni matek. Velkou kulturní akcí ve Smiřicích bylo 29. května znovuotevření restaurovaného místního kostela. Pro seniory byla připravena prohlídka kostela s výkladem. Na druhé pololetí letošního roku jsou připravovány další zájezdy. Počítá se s návštěvou Olomoucka a Vyškovska, pojedeme do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Dojde i na další nákupní zájezd do polské Kudowy Zdroje. Dále se uskuteční různé besedy s promítáním diapozitivů. Kulturní komise zajistí divadelní představení nejen v Hradci Králové, ale i v Praze a Pardubicích. Na závěr letošního roku se uskuteční vánoční posezení seniorů, kde bude zhodnocena činnost naší organizace za letošní rok. Naše heslo zní Aby nikdo nebyl sám proto i vy přijďte mezi nás a staňte se členem Svazu důchodců ve Smiřicích. Kučírková Vlasta předsedkyně SD ČR Smiřice Důchodci na cestách Zájezdová činnost ve 2. pololetí 2002 Klub důchodců Smiřice připravil pro důchodce ze Smiřic, Černožic, Holohlav, Sendražic, Skalice a Hubílesa tyto zájezdy: Poznávací zájezd do Polska Otmuchova - návštěva a prohlídka města Klodzka a městečka Otmuchova - prohlídka Otmuchovského a Nyského jezera - prohlídka města Nysy a Stolových hor Zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech - prohlídka výstavy Zahrada Čech jablko roku Nákupní zájezd do polských lázní Kudowa Zdroj Předvánoční nákupní zájezd do polských lázní Kudowa Zdroj Vladislav Opletal, SDČR Smiřice SMIŘICE OBORA zóna ekologické stability Zahájení výstavby: 1995 Dokončení výstavby: 1999 Účel díla: I. ekologická zóna (zákaz vstupu) - je umístěna za dělící lávkou a je označena zákazem vstupu II. rekreační zóna vstup a koupání jen na vlastní nebezpečí

14 Uživatel a provozovatel: Celková rozloha: Rozloha vodní plochy: Maximální hloubka: Napájení nádrže: Město Smiřice 14,98 ha 6,05 ha 5 metrů spodní voda a částečně atmosférické srážky Biocentrum OBORA Území biocentra s protilehlým koridorem Smržovského potoka patří k uměle vytvořeným krajinným prvkům v oblasti východního Polabí. Částečně nahrazuje původní přirozené vodní plochy slepých ramen a meandrů Labe, které díky regulaci toků a intenzifikaci zemědělství v druhé polovině 20. století celoplošně zanikly. Modernizace zemědělství tak přispěla ke snížení druhové skladby (biodiverzity) a oslabení stability krajiny. Ekologický záměr zakládání biocenter, klidových zón, ostrovů života, budování vodních ploch a hnízdní podpory ptactva příznivě působí na návrat rozmanitosti a ekologické stability krajiny. Ochrana a tvorba přírody napomáhá vytvářet rovnovážný vztah člověka s krajinou, a proto by veškeré úsilí zlepšit životní prostředí mělo být cílem nás všech a sloužit jako dar dalším generacím. Popis lokality Areál je rozdělen lávkou na rekreační a ekologickou zónu. Vzhledem k umělému zarybnění hlavní vodní plochy jsou na březích ekologické zóny vytvořena oddělená jezírka pro bezobratlé živočichy a pro rozmnožování obojživelníků. Velmi důležitým prvkem je strmý severovýchodní břeh určený pro hnízdění břehulí. K areálu těsně přiléhá biokoridor Smržovského potoka se záplavovými lavicemi. Biokoridor umožňuje migraci i drobnějším živočichům a výskyt mokřadních společenstev. Lokalita by měla přirozeným vývojem postupně směřovat ke stabilnímu přirozenému ekosystému. Návštěvní řád Návštěvníci jsou žádáni o dodržování těchto ustanovení: nevstupovat do prostoru ekologické zóny a do ostatních označených úseků udržovat čistotu a pořádek žádným způsobem neznečišťovat vodní nádrž nerušit chráněné a volně žijící organizmy nepoškozovat zařízení (provozní budovu, informační tabule, oplocenky) respektovat požadavky hlídek pověřených Městským úřadem Smiřice NEDODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU BUDE POKUTOVÁNO V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY Pozorování z letošního jara - u vodní plochy biocentra bylo v polovině dubna až 51 labutí! K vidění zde bylo i početné hejno kormoránů.

15 I naši sousedé se věnují přírodě Habřinští plánují vybudovat celkem 7 biocenter o rozloze téměř 20 hektarů. Jako první zde chtějí obnovit nákladem 2 a půl milionu korun vodní nádrž v lokalitě Na obci. Na tomto místě se totiž již v 16. století nacházel rybník, který byl podle historických záznamů v roce 1838 přeměněn na pole. Pod místem, kde se před mnoha staletími nacházel hrad Rottenberg (nedaleko silnice vedoucí do Hustířan), vznikne celá kaskáda vodních zdrží. Habřinští mají v plánu obnovit i bývalé okolní studánky. Všechna tato přírodně i historicky zajímavá místa mají být dostupná výletní stezkou, určenou pro pěší i cyklistickou turistiku. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout i zajímavý kamenný mostek z roku 1774, o jehož opravu se zasloužil habřinský starosta p. Václav Skořepa. Po absolvování procházky nebo cyklistické projížďky po uvedených přírodních zajímavostech se budete moci osvěžit v habřinském pohostinství, které si občané vybudovali v objektu bývalé prodejny. Chtějí zde vybudovat i sál pro možnost pořádání kulturních a společenských akcí. Aby se vesnice nevylidňovala, chtějí zde připravit parcely pro individuální bytovou výstavbu. Jen pro informaci čtenářům lze uvést, že u Chloumku na opačné straně od silnice z Holohlav do Habřiny je vybudován menší rybník. Na poli u tohoto rybníka bylo možno zjara spatřit 42 srnek! Děti ze Smiřic a Rodova narozené v období od února do května 2002: únor dodatek Emil Janeček březen Jiří Smitka Michaela Jánská Lukáš Macek Nelly Kuncová Kristina Hudáková duben Adriana Csóková květen Patrik Košťál Liana Malíková Ondřej Jerman Natálie Hlaváčková Údaje ve společenské kronice mohou být uváděny až tehdy, když přijde z Okresního úřadu v Hradci Králové hlášení změn. Hlášení přichází často opožděně. S ohledem na ochranu osobních dat nelze uvádět další podrobnosti.

16 jubilantům ze Smiřic a Rodova, kteří se v uplynulém období dožili významných životních jubileí: březen Kubešová Olga duben Skořepová Anna Soukupová Anna Sychrovská Emilie Šedivá Hana Volejníková Anna Urbanová Emilie květen Černilovská Vítězslava Doležalová Marie Hniková Milada Kostková Apolonie K blíže neurčeným ale významným narozeninám přejeme uvedeným spoluobčanům vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví a životní pohody. Sňatky uzavřené v obřadní síni Městského úřadu ve Smiřicích od března do května 2002: Březen Duben Květen 1 svatba ženich z matričního obvodu Smiřice, nevěsta cizinka. 1 svatba pouze nevěsta ze zdejšího matričního obvodu. Již tradičně a většinou z pověry žádná svatba. ve Smiřicích a v Rodově v období od 9. března do 6. května 2002: Fiedlerová Libuše rok narození: 1928 zemřeli: Klimešová Ludmila Dolanský František Rejmon Miloslav Stará Jiřina Jakubec Karel Stanislava Klimešová, matrikářka

17 Žákům na prázdniny několik perliček ze školy Aby byly výbuchy v motoru pravidelné, je na ojnici připevněn setrvačník. Abychom byli zdraví, jíme sice vydatně, ale přejídáme se skromně. Ač se to o zvířatech a ptácích ví, člověk dlouho nevěděl, proč lítá netopýr. Ačkoliv byl člověk s velikou fyzickou silou, měl slabost pro ženy. Achilles byl nesmrtelný s výjimkou paty. Alkoholik je člověk, který neudrží rovnováhu. Archeolog je člověk, který něco vykope a hned ví, že to tam nechali tisíciletí předkové. Archimédův zákon vznikne, ponoříme-li do vody těleso a voda přeteče. Archimédův může také znít: Když něco plave ve vodě, je to nadlehčováno výš. Amazonky byly ženy, které bez ohledu na předsudky byly statečnější než muži. Atlet je sportovec, který, než se zhroutí, hodně dokáže. Austrálie je mnohem dál než Měsíc Měsíc můžeme vidět často, ale do Austrálie není vidět ani nejsilnějším dalekohledem. Azimut je přístroj na měření severu. Až se vyspím, tak mě vzbuď. Jaro mužům nevyšlo Po mírném podzimním optimismu ročníku 2001/2 došlo k vystřízlivění. Jaro mužům nevyšlo a celkově v tabulce přeboru obsazují před posledním utkáním čtvrté místo, přičemž postupujícími se stala mužstva Roudnice a Černilova. Hlavní chybou byl rozjezd jara, kde jsme ztratili příliš mnoho bodů. Na jaře nám v postupových ambicích nepomohly ani další vlivy, které nemají s fotbalem nic společného. Hlavně nepřízeň a slabá úroveň rozhodčích, kteří nesmyslně ovlivnili utkání v Orlické kotlině s SK Slavia HK (rozhodčí Riesner, pomezní Míchal) a v Převýšově (rozhodčí Ornst). Výbor fotbalového klubu rozhodl o okamžitém skončení trenérské činnosti Milana Doubravy a mužstvo převzal od dubna 2002 Ladislav Obst, který povede mužstvo i v ročníku 2002/03. Cíl zůstává stejný postoupit do I. B třídy. Druhá polovina jarní části ročníku přinesla uklidnění v mužstvu, odchod některých hráčů a zlepšení fyzické kondice mužstva, což se projevilo i ve výborném výkonu proti Černilovu (vítězství 3:2). Příští rok posílí mužstvo dorostenci (např. Jan Koutník, Tomáš Rožnovský, Tomáš Vébr atd.), z vojny se vrací Klemera. Sestava hrála nejčastěji ve složení: Richter (D. Melichárek) Janeček, Müller, Křížek, Krejčí (Duerschmidt) Bohatý, Hruška, Koutník, Hampl (Míča) Podlipný, Walter, Klíž. Domácí utkání v jarní sezóně měla výbornou diváckou kulisu. Doufám, že budete i nadále chodit v tak hojném počtu povzbuzovat nejmladší mužstvo v Okresním přeboru. Často smiřičtí diváci předčili při zápasech venku místní fanoušky. Hlasově určitě! Dorostenci Mužstvo pokračovalo v dobrých výkonech z podzimu. Před posledním kolem se nachází na čtvrtém místě, což znamená postup do vyšší krajské soutěže. Mužstvo s přehledem vedli Láďa

18 Černý a Petr Hampl. Nejčastěji hrálo v sestavě: Rožnovský (Melgr) Zapadlo, Kratěna, Ponikelský, Záruba (Janeček) Koutník, Vébr, Mochan, Matějíček Špetla, Černý (Vávra). Starší žáci vybojovali třetí místo v Okresním přeboru. Pod vedením Michala Středy a Petra Krejčího se ambiciózní mužstvo propracovalo až do finále Okresního poháru, které se hrálo 30. května 2002 v Třebechovicích pod Orebem s výsledkem 3:0 pro Lovčice. Škoda neproměněných šancí Ropického a Čížka, kterých bylo nepočítaně. Celkově jde o velký úspěch v této věkové kategorii. Vždyť smiřičtí starší žáci byli prvními vítězi v tomto poháru r a druhé vítězství vybojovali v r Do finále se dostali po osmi letech. Mužstvo hrálo v sestavě: Jan Šlesingr Jan Satránský Kamil Mergl, Miroslav Ponikelský, Milan Ponikelský Pavel Knejp, Tomáš Košek, Jan Němeček, Lukáš Bardon Petr Ropický, Martin Čížek. Dále hráli Robert Košťál, Vlastimil Fof, Jiří Hájek a Luboš Hrubý. Mladší žáci A Pod výborným vedením Martina Černého a Pavla Knejpa se na jaře prodrali až na druhé místo Okresního přeboru, skupiny západ. V mužstvu roste několik výborných hráčů, vždyť OFS tři naše hráče nominoval do výběru Hradce Králové, který vyhrál Krajskou soutěž výběrů OFS a hráči Šlesingr, Mochan a Zapadlo reprezentovali celý krajský fotbal ve finále Krajských výběrů fotbalistů této věkové kategorie v Roudnici nad Labem. Za odměnu získali zájezd na fotbalové utkání Česká republika Itálie na pražském Strahově. Tímto výčet úspěchů nekončí: kanonýr Vašek Tarantík reprezentoval smiřický fotbal ve věkové kategorii,,12 za královéhradecký kraj. Mladší žáci A sehrají v nástavbové části dvě utkání o celkové třetí místo v Okresním přeboru. Po remíze 1:1 s RMSK Cidlina, budou bojovat o úspěch v druhém utkání na smiřickém stadionu. Mladší žáci A hráli nejčastěji v sestavě: Šlesingr (Šido) Runkas (Rousek), Ponikelský Milan, Janko (Obst), Janko P. (Nymsa) Šrámek, Tarantík, Korenčík Smrček, Mochan, Zapadlo (Knejp). Mladší žáci B vedení Radkem Urgelou úspěšně zabodovali na jaře, zvláště cenná byla remíza s Novým Hradcem 4:4. Skončili sice na třetím místě od konce, ale návštěvníci mohli sledovat jejich výkonnostní vývoj. Mladší žáci B hráli nejčastěji v sestavě: Haman (Kožíšek) Jandera, Tirala, Jech, Ropický (Koldrt) Urgela, Beránek, Kerhart Voltr (Ježek), Tavali (Kostelník), Plhal (Marko P.). 15. června 2002 se uskutečnil turnaj mladších žáků pod záštitou Českomoravské stavební spořitelny za účasti šesti celků. Areál Po vyřešení převodu pozemků začneme v nejbližší době s budováním dvou tréninkových hřišť v areálu stadionu. Po nových tréninkových plochách nás příští rok čeká zkulturnění areálu hospody a přilehlého sociálního zařízení. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, fanouškům a městu Smiřice za pomoc.

19 Nový nábor Přihlaste svoje děti na fotbal. Od srpna 2002 můžete přihlásit chlapce do přípravky (roč ), kterou povede Radek Müller kontakt na mobil Členský roční příspěvek je nadále nezměněn, a to pouze 400 Kč (v Hradci Králové se často platí až Kč). Roman Haman, předseda SK Smiřice v sobotu 29. června od deseti do deseti V programu vystoupí: Lokálka, Muziga, Wabi Daněk & Miloš Dvořáček, Děda Mládek IllegaI Band, Wild West, Poupata, Panelákoví Fotři, Vespol, Ventil Duo, Pavel Dobeš & Tomáš Kotrba. Pořadatelé: Městský úřad Smiřice a Městské kulturní středisko Smiřice ve spolupráci s uměleckou agenturou FISCHER Hradec Králové vás i touto cestou zvou na letošní Smiřický hrnec a zároveň děkují sponzorům: Ze Smiřic: Pila Holohlavy, DANISCO Cultor Bohemia a. s., TEROP s.r.o., BDK Glass s.r.o., Rehabilitace Smékalová Věra, JIPA CZ s.r.o., OLD PINE SHOP s.r.o., Svoboda Jiří UNIVERSAL, PERFECT CZ s.r.o., Truhlářství J. Kmínek, Kutík STK s.r.o., Jiří Fejgl, Petr Matuška Truhlářství, Tabák Věra Černá, Autodíly R. Skořepa. Z Hradce Králové: Ing. Mizera JSM, Hospodářské stavby s.r.o., Vodovody a kanalizace, Stavo & Sachs s.r.o., F + K P. Kratochvíl a mediální partner L. Suchánek C. K. HALÓ vydavatelství. Z Jaroměře: STEBAU s.r.o., Autoprofi & Matějovský s.r.o. Z jiných konců republiky: STAVIS ing. Hlaváček Česká Skalice, Pivovar Krušovice, RUND NOVÝ Ples. Po dobu konání akce bude otevřen kostel Zjevení Páně.

20 Další dva význační Smiřičáci Jan a Ivan Netukovi Nejdříve poznámka: Poslední předlistopadový (1989) ředitel Základní školy ve Smiřicích vyhodil do sběru všechny osobní spisy o bývalých učitelích smiřické školy. Byla to velká škoda, protože bude čím dál méně pamětníků, kteří by o těchto často velmi vynikajících kantorech mohli znát podrobnosti vědět o jejich působení jak ve škole, tak ve městě. O to cennější je, pokud na ně ještě někdo vzpomene a napíše o nich. Tentokrát se této role ujal pan Jaroslav Litomiský z Prahy. (mv) V minulém čísle jsme si přečetli hezký článek o smiřickém známém kantorovi Petru Zahálkovi. A tak mne napadlo, že by měl následovat článek o jeho souputníkovi, který s ním nastoupil na smiřickou školu téměř ve stejnou dobu o kantorovi Janu Netukovi. Oba mne učili v mládí jsem tomu říkal, že mě tejrali. Ale až teprve později jsem moc dobře pochopil, jací to byli výborní učitelé. Dovedli si bezproblémově získat autoritu, měli u žáků náležitý respekt, byla u nich samozřejmá naprostá kázeň není pak divu, že opravdu hodně naučili. Jan Netuka pro nás obávaný pan učitel. Kázeň ve třídě při něm byla přímo vzorná a běda, když jej někdo nazlobil a nebo když někdo lajdačil. Dovedl to žáčkovi pěkně osolit a hned bylo vše, jak má být. Tehdy jsem mu v duchu moc nadával a kul odvetu říkal jsem si, jen až vyjdu školu Kolik takových hrdinů mezi námi bylo A léta běžela. Ze Smiřic, z mého domova, jsem odjel a pracoval v Praze. Ale na domov jsem vždy myslel a vzpomínal. Při různých reportážích jsem vždycky myslel na školu, která mi toho tolik dala. Proto ode mne získala velké fotografie různých osobností, mnohdy i s vlastnoručním věnováním fotografovaného. (Pozn.: Fotografie Josefa Lady a Maxe Švabinského byly zarámovány a byly pověšeny na čestných místech školy. Světlo však vykonalo své inkoustem psané věnování nadobro vybledlo a i fotografie ztratily na kvalitě.) Na neděli jsem jezdíval domů do Smiřic a tehdy vzniklo mezi panem učitelem Janem Netukou a mnou opravdu krásné přátelství. Dovedli jsme se bavit o kumštu, výstavách a někdejší můj učitel mi nabídl přátelské tykání! To bylo pro mne velké vyznamenání a vážil jsem si toho. Léta utíkala, stále jsme se stýkali a měli o čem zajímavém si povídat. A tak si i dnes na něj vzpomínám a dovedu si dobře představit, jakou by měl ohromnou radost smiřický kantor Jan Netuka, kdyby mohl v novinách číst, že jeho syn Ivan byl letos vyznamenán při příležitosti Dne učitelů medailí. Ivan Netuka nejdříve jen smiřický žáček, pozdější hradecký studentík a dnes nelekněte se toho sáhodlouhého titulu, který on skromně přechází: profesor RNDr. Ivan NETUKA, DrSc., děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Patří mezi naše přední vědce, který se však vždy hlásí ke Smiřicím, občas a rád mezi nás přijde, projevuje stálý zájem o to, co se děje tam u nás ve Smiřicích a rád si vzpomíná na svá smiřická klukovská léta. Myslím, že i kantor Jan Netuka by byl jistě na svého syna hrdý a šťastný z jeho vědeckého i kantorského úspěchu. Do dalších let mu přejme hodně zdraví, pracovních úspěchů i náležitých ocenění a aby jej nikdy neopouštěly hezké vzpomínky na hezká smiřická léta! Také smiřický žák Litomiský Jaroslav

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Volby do zastupitelstva města 1998

Volby do zastupitelstva města 1998 Volby do zastupitelstva města 1998 volených členů ZM vol. obvodů Okrsky 17 1 3 2 354 1 164 49.45 1 164 17 977 Kandidátní listina Hlasy abs. kandidátů mandátů 1 ČSSD 6 249 34.76 17 6 2 Koalice KDU-ČSL,

Více

OBEC HOLOHLAVY. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2015

OBEC HOLOHLAVY. Návrh Závěrečný účet obce za rok 2015 OBEC HOLOHLAVY Návrh Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. I. Údaje o obci: Adresa: Obec

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti

USNESENÍ. ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti USNESENÍ ze 6. schůze rady města, která se konala dne 26. března 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti radnice v Lokti Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Tisá

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Tisá Zápis z jednání Zastupitelstva obce Tisá Číslo: 28/10 Datum: 28. 6. 2010 Začátek: v 17.05 hod. Ukončení: v 19.15 hod. Zápis: zapisovatelku určuji paní Ivanu Komovou Ověřovatelé: Ing. Z. Apt, P. Bláha Přítomni:

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce č.5 /2013 ze dne

Zasedání zastupitelstva obce č.5 /2013 ze dne O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.5 /2013 ze dne 11.11.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková,

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více