Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice

2 SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Karviná - Hranice, Žižkova 1818 telefon: fax: http: identifikátor zařízení: právní forma: příspěvková organizace, IČO: zřizovatel: dosažený stupeň vzdělání: způsob ukončení studia a certifikace: Moravskoslezský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava úplné střední odborné maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce 1 Hlavní účel zřízení organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání. Naším prioritním výchovně vzdělávacím úkolem je kvalitní příprava absolventů, kteří budou trvale konkurenceschopní na trhu práce. Proto připravujeme absolventy s důrazem na znalost moderních výrobních technologií, schopnost samostatného a komplexního řešení úkolů s využitím informačních a komunikačních technologií, ekonomické a environmentální cítění, komunikační a prezentační dovednosti, cizojazyčné znalosti a schopnost týmové spolupráce. Při plnění tohoto velmi obtížného úkolu nám napomáhá fakt, že škola má v regionu velmi dobrou tradici. Byla založena 1. října 1921 jako Průmyslová a mistrovská škola strojnická v Karviné. Naši absolventi se úspěšně uplatňují v podnikové sféře jako manažeři, technici, samostatní podnikatelé, ve školství, státní správě a samosprávě, v bankovnictví a dalších oborech lidské činnosti. Stále více našich absolventů pokračuje v úspěšném studiu na vysokých školách, zejména technického a přírodovědného směru. 2

3 2 Vzdělávací program školy Pro úspěšné plnění hlavního výchovně vzdělávacího úkolu trvale sledujeme potřeby a požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol a snažíme se schválené učební plány a osnovy jednotlivých studijních oborů zkvalitňovat a aktualizovat. 2.1 Studijní obory K 30. září 2007 měla škola celkem 21 tříd denního studia s 582 žáky a 2 třídy dálkového studia se 44 žáky v následujících studijních oborech: denní studium M/001 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 4 třídy 106 žáků M/001 STROJÍRENSTVÍ 5 tříd 138 žáků M/002 ELEKTROTECHNIKA 4 třídy 110 žáků M/002 ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 4 třídy 117 žáků M/001 TECHNICKÉ LYCEUM 4 třídy 111 žáků dálkové studium M/001 HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE 2 třídy 44 žáků 3 Personální zajištění Na výchově a vzdělávání žáků se podílejí všichni zaměstnanci školy, kterých ke dni bylo 74. Tento počet je tvořen 61 pedagogickými a 13 nepedagogickými pracovníky. Hlavní tíha tohoto úkolu spočívá samozřejmě na pedagogických pracovnících. Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících je využívána převážně dle jejich aprobace a je zárukou kvality výuky. Vedení školy vytvořilo vhodné podmínky pro uplatnění tvořivosti a iniciativy pracovníků. Je vytvořen systém morálního a hmotného stimulování zaměstnanců včetně systému jejich pravidelného hodnocení. Máme rovněž vytvořen systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, abychom zajistili trvale vysoký standard kvality výchovně vzdělávacího procesu.. 4 Organizační struktura Schéma organizace a řízení je zobrazeno na následující straně. 3

4 SCHÉMA ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPŠ KARVINÁ ŘEDITELKA ŠKOLY VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ TECHNIKA A PROVOZ EKONOMIKA PERSONALISTIKA A PERSONALISTIKA EKONOMIKA ADMINISTRATIVA A ORGANIZACE ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO TECHNIKU A PROVOZ PERSONALISTA EKONOM ASISTENT ŘEDITELKY VÝCHOVNÝ PORADCE SPRÁVCE SÍTĚ PERSONALISTA EKONOM RECEPČNÍ METODIK PREVENCE ENERGETIK ÚČETNÍ SPRÁVCE DATABÁZÍ VEDOUCÍ DÍLEN BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK SPRÁVCI SBÍREK ARCHIVÁŘ PORADCE PRO POLSKOU NÁRODNOSTNÍ MENŠINU POŽÁRNÍ PREVENTISTA GARANTI OBORŮ ÚDRŽBÁŘ PŘEDSEDOVÉ PK PK ŠKOLNÍK TŘÍDNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ UČITELÉ ÚKLID UČITELÉ UČITELÉ SPRÁVCI SPRÁVCI UČEBEN UČEBEN 4

5 B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Střední průmyslová škola měla pro rok 2007 ze strany zřizovatele stanoveny tyto závazné ukazatele: - příspěvek na provoz ,00 Kč z toho: přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) ,00 Kč provozní výdaje (ÚZ 00001) ,00 Kč přidělené ostatní fin.prostředky účelově vázané (viz odd. C této zprávy) ,00 Kč - odvod do rozpočtu kraje odvod z odpisů ,00 Kč - účelové investiční dotace ,00 Kč Všechny závazné ukazatele jsme dodrželi. Při provedení finančního vypořádání jsme neshledali žádné porušení rozpočtové kázně ani jiné důvody pro nařízení odvodu do rozpočtu kraje. Závazný ukazatel odvod z odpisů ve výši ,- Kč jsme dodrželi. Zmíněné finanční prostředky jsme řádně ve stanovených termínech zaslali na účet /0800. V roce 2007 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši ,74 Kč, z toho v doplňkové činnosti ,82 Kč, v hlavní činnosti jsme vykázali ztrátu ve výši ,08 Kč. Budeme žádat zřizovatele školy o převedení financí z výše uvedeného zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu (22 334,-- Kč) a fondu odměn (25 000,-- Kč). 5

6 1. Náklady, analýza čerpání prostředků roku 2007 V roce 2007 vzrostly náklady celkem o 4 %. Nárůst byl zapříčiněn zejména těmito skutečnostmi: a) Nejvýznamnější nárůst nákladů se týká položky oprav a udržování majetku. Důvodem byla zejména nutná oprava přístupového schodiště (240 tis. Kč) a nemalou část nákladů na opravy a údržbu tvoří rovněž finanční prostředky vynaložené na malby, nátěry a opravy v tělocvičnách. b) U mzdových nákladů došlo k navýšení z důvodu zvýšení tarifních platů všech zaměstnanců školy od Rovněž došlo k nárůstu počtu zaměstnanců u dálkového studia Hornictví a hornická geologie od nového školního roku. Celkové zvýšení mzdových nákladů představuje částku 822 tis. Kč, nárůst odvodů pak 529 tis. Kč. c) Další nárůst nákladů je zaznamenán u položky smluvního pojištění. Jedná se o nově uzavřené pojištění za škodu způsobenou používáním movitého majetku, který má naše škola vypůjčený od zřizovatele. Tento majetek, hrotový soustruh CNC a frézku CNC, máme ve výpůjčce od konce roku d) U některých nákladových položek došlo k poklesu oproti minulému roku, zejména položka spotřeby materiálu se snížila o 20 %. Co se týče energií, celkové náklady jsou srovnatelné s minulým obdobím. U elektrické energie a vody se do nákladů promítlo zejména zvýšení cen při srovnatelné spotřebě. U otopu se spotřeba snížila, avšak i u této energie jsme zaznamenali zvýšení ceny za měrnou jednotku. Pokles spotřeby tepelné energie je zapříčiněn zejména teplotně nadprůměrným rokem. Přehled otopu (v tis. Kč) sledované období celková spotřeba v tis. Kč

7 2. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací Srovnáme-li výnosy roku 2007 s výnosy roku 2006 zjistíme, že došlo k jejich navýšení o tis. Kč, tedy o 4 %. a) Poskytnuté dotace poskytovatel druh dotace ÚZ rok 2006 rok 2007 rozdíl MSK OV Provozní výdaje , , , , , ,00 Účelové dotace: Nadstandard SIPVZ ,00 0, ,00 Energie ,00 0, ,00 Ocenění ped.pracovníků ,00 0, ,00 Podpora školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání projekt Sledování jakosti vod Olše , , ,00 MŠMT Přímé výdaje , , ,00 Účelové dotace: Další vzdělávání pedagogických pracovníků nová maturita , , ,00 SIPVZ , , ,00 Operační program RLZ , , ,80 Město Podpora ekol. a zájmových , ,00 433,00 Karviná aktivit mládeže Zahraničí Projekt Socrates - Comenius , , ,95 Celkem , , ,75 b) Ostatní příjmy z vlastní činnosti druh vlastního příjmu rok 2006 rok 2007 rozdíl Prodej vlastních služeb 9 266, , ,00 Připsané úroky , , ,78 Použití rezervního fondu 6 513, , ,00 Použití investičního fondu 0,00 0,00 0,00 Čistý pronájem nemovitostí , , ,00 Služby spojené s pronájmem nemovitostí , , ,50 Ostatní příjmy , , ,20 Celkem , , ,48 Ve sledovaném roce se výrazně zvýšily příjmy z pronájmu nemovitostí o cca 27 tis. Kč, což je způsobeno zejména efektivnějším využitím tělocvičen a učeben po vyučování. Navýšení je zaznamenáno i u příjmů z připsaných úroků (cca 30 tis. Kč). Rovněž došlo k výraznému zvýšení příjmů z vlastní činnosti zejména u položky služeb spojených s pronájmem o cca 59 tis. Kč. Toto navýšení je zapříčiněno změnou v účtování energií u pronájmů. V řádku ostatních příjmů, který je podstatně vyšší, než v uplynulém roce, je zapojena položka nepokryté části grantu projektu Rozvoje lidských zdrojů EU (Kč ,20), který byl odeslán k vyúčtování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Konečné vyúčtování výše uvedeného projektu bude provedeno v roce

8 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření Dodatkem ke zřizovací listině je škole vymezena tato doplňková činnost: - organizace kurzů - svařování - truhlářství - kovoobráběčství - zámečnictví - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. Na zmíněné činnosti má škola rovněž živnostenská oprávnění. V roce 2007 jsme dosáhli v rámci doplňkové činnosti těchto výsledků: Výnosy Náklady ,92 Kč ,10 Kč Hospodářský výsledek představuje zisk ve výši ,82 Kč. V porovnání s rokem 2006 došlo v doplňkové činnosti ke snížení zisku o 17,5 tis. Kč, tj. o 23 %. Doplňková činnost v letech 2005 až 2007 /v tis. Kč/ sledovaný rok výnosy 421,14 228,00 173,61 náklady 214,34 152,64 115,75 daň 11,19 0,00 0,00 zisk po zdanění 195,61 75,36 57,86 8

9 V rámci doplňkové činnosti probíhaly na naší škole v hodnoceném roce kurzy svařování a kurzy obsluhy CNC frézky pro studenty naší školy a pro externí kurzisty zaměstnance VÚHŽ Ostrava. Všechny uvedené kurzy byly ziskové.. Práce na CNC strojích Škola v roce 2004 získala od MŠMT Statut informačního centra SIPVZ č. IC/054. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném roce mateřské a základní školy neobdržely finanční prostředky na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu PI - Informační gramotnost, jak tomu bylo v předcházejících letech, neorganizovalo naše školicí středisko kurzy výpočetní techniky. Tato školení představovala v minulých letech zásadní podíl na zisku doplňkové činnosti. Naše škola nabízí také služby v oblasti svařování, broušení apod., avšak zde nadále přetrvává nezájem ze strany podniků a podnikatelů našeho regionu o tuto činnost. Učebna výpočetní techniky 9

10 C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. V roce 2007 byly škole přiděleny tyto účelové prostředky: a) Účelová dotace na krytí odpisů (ÚZ 205) Usnesením č. 15/1277/1 ze dne schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje příspěvek na provozní náklady na rok 2007 účelově určen na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Veškeré přidělené finanční prostředky byly použity v souladu s jejich určením na krytí odpisů. b) Účelově určené prostředky na pokrytí nákladů v oblasti ICT Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 136/4905 schválila naší organizaci zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o níže uvedenou částku. Příspěvek byl určen na pokrytí nákladů v oblasti ICT realizovaných školou v roce investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Výše uvedené finanční prostředky jsme použili na dofinancování pořízení výpočetní techniky nákup učebních pomůcek - 14 kusů počítačů včetně příslušenství, čímž jsme dodrželi stanovený účel určení tohoto závazného ukazatele. c) Operační program Rozvoj lidských zdrojů projekt Podpora výuky mateřského jazyka pro polskou minoritní skupinu zavedením ICT do výuky Usnesením č. 129/4592 Rady MSK byly škole přiděleny účelově vázané finanční prostředky na výše uvedený projekt: z MŠMT (ÚZ 33439) investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno v roce , , ,00 Kč převod z roku , , ,80 Kč vyčerpáno 0, , ,00 Kč rozdíl k vyúčtování 0, , ,20 Kč 10

11 Vzniklý rozdíl představuje zbylých 10 % uznatelných nákladů, které budou proplaceny až po ukončení celého projektu. Dne byla v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, čl. III, odst. B 9., předložena žádost o závěrečnou platbu, závěrečné vyúčtování projektu, včetně příloh a závěrečné monitorovací zprávy. Výše uvedené finanční prostředky budou škole zaslány v průběhu prvního čtvrtletí roku Jedná se o víceletý projekt, který byl zahájen v roce 2005 a jeho cílem je podpora výuky mateřského jazyka polské minoritní skupiny využitím ICT. Cílovou skupinou jsou studenti středních škol, kteří absolvovali základní školu s polským jazykem vyučovacím. Na střední škole však pokračují ve výuce v českém vyučovacím jazyce, pro výuku polského jazyka (nepovinný předmět) jsou vzhledem k nízkému počtu slučováni studenti z více tříd. Tento problém je řešen v projektu vytvořením e-learingových studijních materiálů, výuka je řízena pomocí LMS (systém pro řízení výuky). Byly vytvořeny výukové opory z gramatiky i literatury pro polský jazyk pro první až čtvrtý ročník střední školy. Vytvořené výukové materiály prošly korekturou a byly uloženy na CD disky, které jsme darovali dvanácti základním školám s polským vyučovacím jazykem. Tyto materiály jsou rovněž volně dostupné na internetových stránkách projektu. Ve spolupráci s VŠB v Ostravě proběhlo školení učitelů v obsluze jednotlivých modulů. LMS Barborka běží na serveru školy a je přístupný přes internet z venku z vnitřní sítě školy. Je tak zajištěn trvalý přístup k výukovým materiálům. d) Účelové prostředky SIPVZ na pokrytí konektivity (ÚZ 33245) Rada kraje usnesením č. 155/5558 schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelové prostředky na pokrytí konektivity v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Z těchto účelových prostředků jsme uhradili část nákladů na připojení školy k internetu, které zajišťuje společnost PODA s.r.o. e) Účelové prostředky na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (ÚZ 33353) Na základě usnesení Rady MSK č. 155/5558 jsme obdrželi účelově vázané finanční prostředky na Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky pro rok investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč Tyto finanční prostředky jsme použili na úhradu školného a cestovného zaměstnancům, kteří se ve sledovaném roce zúčastnili školení vztahujících se k výše uvedené problematice. 11

12 f) Podpora školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání (ÚZ 334) Usnesením č. 18/1521 schválilo zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření, kterým byl zvýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou účelově vázané na projekt Sledování jakosti vod Olše během školního roku v dotačním programu na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2007/2008. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno 0, , ,- Kč vyčerpáno 0, , ,- Kč rozdíl 0, ,- Kč Realizace projektu probíhá zcela v souladu se schváleným cílem a harmonogramem. Projekt ještě není ukončen, část finančních prostředků byla vyčerpána, zbývající prostředky jsme převedli do roku Na spolufinancování se škola v roce 2007 podílela částkou ,50 Kč. Předpokládané ukončení projektu je g) Účelová dotace na Projekt Comenius CA (ÚZ 00003) Dne byl Národní agenturou Socrates schválen škole mezinárodní projekt Differences that unite us. Na školní rok 2006/2007 byla tato smlouva prodloužena. Studenti oboru průmyslová ekologie se zaměřili na šetření energie, připravovali a realizovali měření a vyhodnocovali získané informace. V rámci projektu proběhly v roce 2007 partnerské schůzky v Itálii, České republice a Polsku. V roce 2007 naše škola vyčerpala prostředky v celkové výši ,60 Kč. Veškeré prostředky byly v požadovaném termínu řádně vyúčtovány. h) Dotace ze Statutárního města Karviná (ÚZ 00002) Statutární město Karviná každoročně přispívá na činnosti zájmových kroužků a ekologické projekty naší školy. V roce 2007 jsme čerpali níže uvedené dotace přidělené na úhradu nákladů spojených s realizací projektů: - Ekologický projekt dotace z odboru životního prostředí 6 604,- Kč - Fond volného času dětí podpora činností zájmových kroužků ,- Kč - Dotace u příležitosti akce Den Země ,- Kč celkem ,- Kč Zájmová činnost Elektronika 12

13 i) Účelová investiční dotace do investičního fondu (ÚZ 206) Na základě naší žádosti předložené odboru investic v roce 2006 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 19/1628 naší organizaci závazný ukazatel na rok 2007 účelovou investiční dotaci do investičního fondu na akci Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno ,- 0, ,- Kč vyčerpáno ,- 0, ,- Kč Přidělené finanční prostředky byly plně využity v souladu s jejich určením. Podrobnější popis výše uvedené akce viz. odd. F této zprávy. j) Účelová investiční dotace do investičního fondu (ÚZ 206) Na základě naší žádosti předložené odboru investic v roce 2006 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 20/1727 naší organizaci závazný ukazatel na rok 2007 účelovou investiční dotaci do investičního fondu na akci Havarijní výměna oken. investiční prostředky neinvestiční prostředky celkem přiděleno ,- 0, ,- Kč vyčerpáno ,- 0, ,- Kč Veškeré investiční prostředky jsme použili na uvedenou akci, čímž byla dodržena účelovost této finanční dotace. Bližší komentář viz odd. F této zprávy. 2. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Limit prostředků na platy pro rok 2007 byl stanoven pro Střední průmyslovou školou ve výši ,- Kč. Dále byla stanovena suma finančních prostředků na krytí ostatních plateb za provedenou práci ve výši ,- Kč. Oba limity byly vyčerpány na 100 %. Je nutné podotknout, že nemalá část finančních prostředků z OPPP (ostatní platby za provedenou práci) byla využita na přípravu studijních materiálu a skript pro obor Hornictví a hornická geologie hlubinné dobývání ložisek. Krajem stanovený průměrný výkonový normativ pro rok ,76 stud./pedag. byl v uplynulém období Střední průmyslovou školou v Karviné opět překročen, a to o 0,68 stud./ped. Jeho hodnota v uvedené organizaci dosáhla úrovně 12,44 stud./ped. Střední průmyslová škola zaměstnává 62,868 pracovníků (přepočtený počet). Limit počtu zaměstnanců stanovený krajem na 63,10 byl podkročen o 0,232 pracovníka. Z celkového počtu přepočtených pracovníků bylo 47,69 pedagogických a 15,345 nepedagogických pracovníků. U nepedagogických pracovníků je hodnota lehce zvýšena a to z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocné na úseku úklidu. 13

14 Průměrný měsíční plat u nepedagogických pracovníků vzrostl na ,- Kč, ve srovnání s rokem 2006 se jedná o nárůst o 224,- Kč. U pedagogických pracovníků došlo k poklesu průměrného měsíčního platu o 801,- Kč. Důvodem byl nárůst o 3,566 přepočtených pedagogických pracovníků, snížení podílu přesčasové práce z ,- Kč na ,- Kč a v neposlední řadě snížení nenárokových složek platů v průměru o 755,- Kč/pedag. pracovníka na měsíc. V závěru této části zprávy uvádíme i skutečnost, že Střední průmyslová škola v Karviné dlouhodobě překračuje povinný podíl zaměstnaných občanů se změněnou pracovní schopností. Celkem se pro rok 2007 jedná o 7 osob. Mzdové prostředky ze státního rozpočtu (porovnání let ) rok prům.měsíční plat prům.měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům.měsíční plat - ostatní pracovníci prům. měsíční plat prům. měsíční plat - pedagogičtí pracovníci prům. měsíční plat - ostatní pracovníci D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce Fond kulturních a sociálních potřeb Ve sledovaném roce činil příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb celkem ,- Kč. V souladu s rozpočtem FKSP na rok 2007 a Zásadami pro používání FKSP na naší škole bylo použito celkem ,20 Kč. Konečný stav účtu 912 k činí ,66 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů, včetně Komentáře). 14

15 2. Fond reprodukce investičního majetku Fond reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM) byl v roce 2007 tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku v částce ,20 Kč, dále investičními dotacemi v celkové výši ,- Kč poskytnutými odborem investic Moravskoslezského kraje na akce Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení a Havarijní výměna oken. V roce 2007 bylo z investičního fondu použito ,30 Kč - odvod z odpisů ,00 Kč - rekonstrukce a modernizace ,30 Kč FRIM (916) vykazuje k datu zůstatek ,04 Kč a je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 Krytí účtů peněžních fondů). 3. Rezervní fond Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši ,78 Kč a dále finančním darem Nadačního fondu při SPŠ Karviná ve výši 4 820,-, který byl účelově vázán na dofinancování činnosti zájmových kroužků. Darované prostředky byly využity v souladu s jejich určením, a to na odměny vedoucím kroužků a zákonné odvody. Dále bylo z rezervního fondu uhrazeno penále z prodlení platby předpisu daně z příjmu v roce 2005 ve výši 378,- Kč na základě rozhodnutí škodní komise ze dne Stav rezervního fondu (914) k datu je ,01 Kč. Fond je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů). 4. Fond odměn Fond odměn byl v roce 2007 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 1 000,- Kč a doposud nebyl čerpán. Fond odměn 911 vykazuje k konečný zůstatek ,00 Kč, který je plně finančně kryt (viz tabulka č. 5 Krytí účtů finančních fondů). E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Naše škola neprovozuje vlastní kuchyň, stravu pro žáky a zaměstnance zajišťujeme na základě smlouvy dovozem obědů ze základní školy Žižkova, Karviná Hranice. Ke dni došlo ke sloučení základní školy Žižkova, Karviná Hranice, se základní školou Slovenská, Karviná Hranice, která se od tohoto data stala naším novým dodavatelem stravy. Výdej jídel zajišťují zaměstnankyně základní školy ve výdejně jídel přímo na naší škole. Nezaměstnáváme žádné pracovníky zajišťující stravování. Obědy ze základní školy dovážíme vlastním služebním vozidlem. 15

16 Cena oběda pro zaměstnance : * finanční limit na nákup surovin 19,50 Kč * náklady na provoz 8,50 Kč * osobní náklady 10,95 Kč * odvody k osobním nákladům 4,05 Kč cena oběda celkem 43,00 Kč Forma úhrady: * z nákladů SPŠ na základě faktury ZŠ 23,50 Kč (režijní náklady -8,50 Kč + os.náklady 15,00 Kč) * z FKSP 8,00 Kč * strávník 11,50 Kč celkem 43,00 Kč Celkové náklady na stravování za rok 2007: náklady na stravování žáků (účet ) náklady na stravování zaměstnanců (účet ) ,00 Kč ,00 Kč Vzhledem k tomu, že v průběhu hlavních letních prázdnin většina zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou a průměrný stav pracovníků je nižší než deset, škola nezajišťuje v tomto období závodní stravování. F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 1. Investiční činnost a) V červenci roku 2007 byla provedena rozsáhlá modernizace obložení stěn tělocvičny školy. Tato akce byla realizována především z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků při sportovních aktivitách. Práce byly dodány firmou ROTN spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí, a předány na základě zápisu o odevzdání a převzetí dodávky dne Cena díla činila ,- Kč. b) V průběhu měsíce července a srpna provedla firma Ligocký Jiří, Dětmarovice, celkovou rekonstrukci sociálního zařízení chlapců v traktu dílen, kterou bylo nutné zrealizovat zejména z hlediska platných hygienických norem. Rekonstrukce zároveň zlepšila estetické prostředí školy v areálu dílen. Dílo bylo v řádném termínu předáno na základě zápisu o předání a převzetí dokončených prací dne Cena díla činila ,- Kč. c) Naše škola má od zřizovatele zapůjčen majetek frézku a soustruh CNC. Vzhledem k umístění těchto strojů v odborné učebně nástrojárně, bylo nutno vybudovat předělení učebny z důvodu odhlučnění a zlepšení klimatických podmínek při práci na těchto strojích. Firma INTER-PROFIL s.r.o., Ostrava, provedla dodávku a montáž sádrokartonové dělicí příčky do prostoru dílen. Cena díla činila ,50 Kč. Dílo bylo řádně předáno na základě protokolu o předání dne

17 d) Na základě žádosti v roce 2006 byly naší škole přiděleny odborem investic finanční prostředky účelově určené na akci Dokončení výměny světlíků a jejich zateplení ve výši ,-- Kč.. Akce byla zrealizována dle investičního záměru, byla provedena výměna 25 ks světlíků na střeše školy a zateplení 125 ks podsvětlíků v budově školy. Investiční akci zrealizovala firma Radek Holubík, vodoinstalatérské, topenářské a zednické práce, Karviná. Dílo bylo řádně předáno dne a jeho celková hodnota činila ,80 Kč. Škola se na této akci podílela částkou ,80 Kč z fondu reprodukce investičního majetku. e) V rámci účelové investiční dotace, která byla naší škole poskytnuta odborem investic na základě žádosti podané v předcházejícím roce, byla na konci roku 2007 zrealizována investiční akce Havarijní výměna oken, v rámci které bylo vyměněno celkem 10 kusů trojdílných okenních sestav v budově školy. Celková cena díla činila ,- Kč. Přidělená dotace ve výši ,- Kč byla plně využita v souladu s jejím určením, zbývající část nákladů ve výši ,- Kč jsme pokryli z fondu reprodukce investičního majetku, v souladu se schváleným investičním záměrem. Stavba byla realizována firmou Radek Brisuda, Karviná, a byla řádně předána dne Údržba a opravy Na opravy a údržbu jsme v roce 2007 vynaložili finanční prostředky v celkové výši ,20 Kč. a) Nejvýznamnější položku v rámci oprav a údržby představuje celková oprava přístupového schodiště školy. Oprava byla nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti, schodišťové stupně se drolily a hrozilo nebezpečí úrazu. Schodišťové stupně byly obloženy terasem a současně byla stejným způsobem provedena oprava schodišťových pilířů. Dílo bylo provedeno firmou Antonín Šafář Karea-K, Karviná, a jeho celková cena činila ,50 Kč. b) V období letních prázdnin byly vymalovány prostory obou tělocvičen školy. Současně byly provedeny nutné opravy v těchto prostorách. Na tuto údržbu škola vynaložila finanční prostředky v celkové výši ,- Kč. c) Zbývající finanční prostředky ve výši ,70 Kč byly vynaloženy zejména na vyčištění podlahy ve velké tělocvičně, opravy a údržbu učebních pomůcek, pravidelnou údržbu v běžných a odborných učebnách, atd. tělocvična 17 odborná učebna

18 3. Pojištění svěřeného majetku Střední průmyslová škola má sjednáno pojištění svěřeného majetku dle usnesení rady kraje, a to živelní pojištění budovy (sjednaný rozsah sdružený živel, náraz, kouř, aerodynamický třesk), pojištění souboru movitého majetku, zejména výpočetní techniky (standardní pojištění rizik zejména krádež), havarijní pojištění služebního osobního vozidla a pojištění odpovědnosti za škodu (zejména úrazy žáků). Tyto pojistné smlouvy máme uzavřeny s pojišťovnou Kooperativa a.s. Na rok 2007 jsme měli rovněž sjednáno pojištění u České pojišťovny, a.s., za škodu způsobenou používáním movitého majetku, který máme ve výpůjčce od zřizovatele. Náklady na pojištění v roce 2007 činily ,- Kč. Dne byla zaznamenána drobná pojistná událost rozbití skleněných výplní u vstupních dveří neznámým pachatelem. Způsobená škoda byla ve výši 2 613,- Kč viz faktura firmy Jiří Kubíček, Karviná, ze dne Škoda byla zlikvidována pojišťovnou Kooperativa, a.s., a dne jsme obdrželi náhradu škody ve výši 1 613,- Kč (odečet 1 000,- Kč za sjednanou spoluúčast). 4. Inventarizace majetku Dne vydala ředitelka školy příkaz č. 1/2007 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků, v němž rovněž jmenovala hlavní inventarizační komisi a 7 dílčích inventarizačních komisí. Na základě tohoto příkazu byl dlouhodobý majetek inventarizován fyzicky k , k byla provedena fyzická inventura přírůstků za období od do Oběžný majetek (zásoby, peněžní prostředky v hotovosti, ceniny, finanční prostředky, pohledávky) a závazky byly plně inventarizovány k U finančních prostředků, pohledávek a závazků proběhla dokladová inventura. K byly vykázány pohledávky ve výši ,-Kč. Nejedná se o pohledávky nedobytné ani promlčené (viz odd. G této zprávy). Závazky k činily celkem ,95 Kč. Jedná se o závazky do doby splatnosti (viz odd. G této zprávy). Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Účetní stavy souhlasí se stavy fyzickými, případně s doloženými doklady. Originály inventurních soupisů jsou uloženy ve spisovně školy. V jednání u Okresního soudu v Ostravě je soudní spor o náhradu škody ve výši ,- Kč. Jedná se o případ krádeže výpočetní techniky ze dne V roce 2006 škola obdržela nepříznivý rozsudek Okresního soudu v Ostravě v této věci, tento však nenabyl právní moci, neboť se škola proti tomuto rozhodnutí odvolala. 18

19 G) Stav pohledávek a závazků 1. Stav pohledávek k ,00 Kč účet Odběratelé ,00 účet Poskytnuté provozní zálohy k FKSP ,00 (záloha na zájezd konaný v únoru 2008) účet Ostatní pohledávky k výdajovému účtu ,00 (10 % uznatelných nákladů dotace RLZ) účet Pohledávky za zaměstnanci 2 250,00 2. Stav závazků k ,95 Kč účet 321 Dodavatelé ,95 (neuhrazené dodavatelské faktury do doby splatnosti) účet 325 Ostatní závazky ,00 (10 % uznatelných nákladů dotace RLZ) účet 331 Zaměstnanci ,00 (nevyplacené mzdy za prosinec 2007) účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 (závazky vůči zdravotním pojišťovnám a OSSZ v souvislosti se mzdami za 12/2007) účet 342 Ostatní přímé daně ,00 (záloha na daň ze závislé činnosti vztahující se ke mzdám za 12/2007) účet Srážky z mezd za 12/ ,00 (bankovní převod v 1/2008) účet Závazek vůči Ostravské univerzitě 2 637,00 v rámci Smlouvy o partnerství H) Výsledky kontrol Dne 10. října 2007 byla provedena kontrola projektu č. CZ / /0041 financovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů zaměřená na ověření shody realizace se schváleným projektem. Kontrola byla provedena kontrolní skupinou MŠMT za období od do a byla vedena v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb. Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a nebyly v něm zjištěny nedostatky. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací V souladu s 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme následující údaje za rok 2007: a) počet podaných žádostí o informace organizaci nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informací b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí v roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného zákona 19

20 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu žádný soudní rozsudek nebyl v roce 2007 vydán d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů organizace nebyla sankcionována e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nemáme žádné další informace k uplatňování tohoto zákona Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Návrh opatření z minulé zprávy: V roce 2007 pokračovat v realizaci jednotlivých energetických opatření s cílem snížit náklady na energie na hospodárnou úroveň. Plnění opatření z minulé zprávy: V roce 2007 jsme v rámci investičních dotací vyměnili v traktu dílen 25 kusů světlíků z plexiskla za polykarbonátové, v pavilonu C školy a D1, D2, D3 a D4 dílen bylo provedeno ve spodní části světlíků v úrovni stropní konstrukce dodatečné osazení polykarbonátovými deskami u 125 světlíků. Tímto došlo ke zlepšení tepelné bilance budovy, především pak ke zlepšení tepelných podmínek v dílnách a na chodbách. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží školy byla v pavilonu A2 a A3 provedena výměna 10 kusů stávajících dřevěných velkoplošných trojdílných okenních sestav za plastová, čímž došlo nejen ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s okny, ale také ke snížení prostupu tepla okny a zlepšení mikroklimatických podmínek v šesti učebnách školy. Obě akce škola spolufinancovala z fondu reprodukce investičního majetku. Další úpravy investičního charakteru dle zpracovaného energetického auditu jsme nemohli realizovat vzhledem k nedostatku finančních prostředků. V roce 2007 jsme nadále sledovali odběr elektrické energie pomocí systému HMP-ß, který umožňuje optimálně sjednávat s distribucí ČEZ požadované měsíční hodnoty rezervované kapacity, snížit spotřebu el. energie a uspořit tak finanční prostředky. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace: V roce 2008 podat ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje žádost o podporu z operačního programu Životní prostředí v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné, což bude v souladu s doporučeními aktualizovaného energetického auditu. 20

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx Příloha č. 15 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 2 : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření rok 2011

Zpráva o hospodaření rok 2011 Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II Číslo organizace 11 107, IČ: 61100404 Ředitel školy Mgr. Pavel Sedláček 1 Obsah: OBSAH:... 2 1. ÚVOD: STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. VYHODNOCENÍ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více