STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

2 OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 11 INVENTURY, INVENTARIZACE 11 MAJETEK PODNIKU 12 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 15 NÁKLADY A VÝNOSY 16 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 18 ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 19 ROZVAHA 20 ROZVAHOVÉ ÚČTY 22 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 22 SOUVZTAŽNOST A PODVOJNOST 23 ÚČETNÍ DOKLADY 24 ÚČETNICTVÍ 26 VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 29 ZÁVĚRKOVÉ ÚČTY 30 PŘÍLOHY K VYPLŇOVÁNÍ 31 2

3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Doplňte správné výrazy: Daň z přidané hodnoty je součástí státního. Daň z přidané hodnoty patří mezi daně, to znamená, že je zahrnuta v zboží, kterou platí a do rozpočtu ji odvádí prostřednictvím příslušného úřadu. Základní sazba daně z přidané hodnoty je procent. Snížená sazba daně z přidané hodnoty je procent. Poplatníkem daně z přidané je každá nebo osoba, jejíž hodnota za určité období přesáhne zákonem stanovenou hranici. Odpovězte co nejvýstižněji: Kdo je poplatníkem DPH? Co je předmětem DPH? Jak často se DPH platí? Musí poplatník DPH odevzdávat daňové přiznání i v případě, že má přerušenou živnost? Jaké jsou sazby DPH? Které výrobky nebo služby jsou od DPH osvobozeny? Jaký podíl v příjmech státního rozpočtu představuje DPH? Uveďte příklady účtování základní a snížené sazby u konkrétních výrobků nebo služeb. Najděte jednu správnou odpověď: Daň z přidané hodnoty 1. O dani z přidané hodnoty účtují. a) plátci DPH b) neplátci DPH c) všechny účetní jednotky 2. Pro neplátce DPH je daň (např. na faktuře přijaté). a) pohledávkou vůči finančnímu úřadu b) nadbytečnou informací c) součástí celkové ceny 3. DPH uvedené na přijaté faktuře je pro plátce daně. a) nadbytečnou informací b) závazkem vůči finančnímu úřadu c) pohledávkou vůči finančnímu úřadu 4. Plátcem DPH se může stát. a) účetní jednotka, která je zapsána v obchodním rejstříku b) kterákoli účetní jednotka c) účetní jednotka, která překročí limit tržeb uvedený v zákoně 5. Pro DPH je podstatné datum. a) uskutečnění zdanitelného plnění b) platby c) vyhotovení účetního dokladu 6. U plátce DPH zaúčtujeme fakturu na nákup materiálu v hodnotě Kč + 19% DPH do peněžního deníku. a) jako Kč daňově uznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč zapíšeme do pomocných knih c) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč daňově neuznatelných 7. U neplátce DPH zaúčtujeme fakturu na nákup materiálu v hodnotě Kč + 19% DPH do peněžního deníku. a) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč zapíšeme do pomocných knih 3

4 b) jako Kč daňově uznatelných c) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč daňově neuznatelných 8. U plátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako daňově neuznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a Kč daňově neuznatelných c) jako Kč daňově uznatelných a Kč daňově neuznatelných 9. U plátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě ,60 Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako ,60 Kč daňově uznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a 7265,60 Kč daňově neuznatelných c) jako 36389,2 Kč daňově uznatelných a 10263,6 Kč daňově neuznatelných 10. U neplátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě ,8 Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako 36389,2 Kč daňově uznatelných a 10263,6 Kč daňově neuznatelných b) jako ,8 Kč daňově uznatelných c) jako ,80 Kč daňově uznatelných a 8646 Kč daňově neuznatelných DAŇOVÁ EVIDENCE Doplňte správné výrazy: Jako základní účetní dokumentace v daňové evidenci slouží. Hospodářský výsledek v daňové evidenci zjistíme porovnáním a. Průběžné položky slouží v peněžním deníku k převodu bankou a a naopak. Vystavené faktury zapisujeme do knihy. Finanční prostředky vynaložené na nákup kancelářských potřeb jsou označovány jako. Doplňovačka: Rozhodni, které příjmy a výdaje jsou ovlivňující a které neovlivňující základ daně z příjmů, označ křížkem. účetní případ VO VN PO PN nájemné dílny dálniční známka pro soukromé auto podnikatele tržba za prodej zboží osobní vklad majitele na účet prodej auta zařazeného do majetku firmy osobní výběr podnikatele telefonní poplatky daň z příjmů podnikatele Souvislý příklad Peněžní prostředky rozhodněte o způsobu zaúčtování a přiřaďte náležité účetní doklady, případně zaúčtujte v daňové evidenci: 1. vklad podnikatele na BÚ Kč 2. vklad podnikatele v hotovosti Kč 3. přijaté zálohy od odběratele na BÚ za prodej výrobků ve výši Kč bez DPH se základní sazbou 4. přijetí úhrady od odběratele na BÚ za prodej výrobků ve výši Kč 4

5 5. připsání úroku z vkladu na BÚ 4000 Kč 6. připsání úvěru na BÚ u banky Kč 7. přijetí nadměrného odpočtu DPH od FÚ na BÚ Kč 8. přijetí úhrady za prodané zboží v hotovosti od plátce DPH cena bez základní sazby DPH Kč 9. přijetí podílu na zisku tichého společníka na BÚ Kč, hrubý podíl činí Kč 10. přijetí 5000 Kč na účet mylná platba bude vrácena 11. vratka mylné platby viz př převod hotovosti z pokladny na BÚ Kč 13. převod hotovosti na BÚ dle výpisu z účtu Kč 14. převod 8000 Kč z účtu do pokladny 15. převod 8000 Kč dle výpisu z účtu do pokladny 16. přijetí zálohy na BÚ Kč za budoucí služby (neplátce DPH), na tuto zálohu byla vystavena faktura 17. přijetí doplatku úhrady na BÚ za provedené služby (viz č. 16) ve výši Kč (neplátce DPH) 18. přijetí Kč na účet za prodej dlouhodobého hmotného majetku, který byl obchodním majetku (neplátce DPH), byla vystavena faktura 19. vyplacení 5000 Kč podnikateli v hotovosti jako osobní spotřeba 20. splátka úvěru z BÚ Kč (bez předchozího dokladu) 21. výběr vkladu podnikatele v hotovosti Kč 22. zaplacení DPH z účtu Kč (vlastní daňová povinnost) 23. úhrada v hotovosti 5000 Kč za daňové poradenství bez předchozího vyúčtování neplátci DPH 24. v hotovosti vyplacena čistá mzda 8320 Kč 25. v hotovosti zaplaceno sociální pojištění bez předchozího vyúčtování 2632 Kč 26. v hotovosti zaplaceno malování budovy k podnikání Kč neplátce DPH 27. z účtu uhrazena záloha na daň z příjmů podnikatele 8200 Kč bez předchozího vyúčtování 28. v hotovosti uhrazen závazek za nájemné 5200 Kč neplátce DPH 29. úhrada v hotovosti za inzerát v novinách plátce DPH 2928 Kč (základní sazba) 30. nákup kancelářských potřeb v hotovosti 200 Kč od neplátce DPH Příklady: 1. Zaúčtujte do peněžního deníku: Podnikatel Karel Šťovíček provozuje výrobu studené kuchyně na základě živnostenského oprávnění a není plátce DPH. K měl podnikatel pokladní hotovost ve výši 500 Kč a na běžném účtu u banky měl Kč. V měsíci květnu zaúčtujte následující operace: příjem tržeb za prodej výrobků v hotovosti 3000 Kč nákup surovin pro výrobu v hotovosti 2000 Kč úhrada poplatků za mobilní telefon z běžného účtu 1500 Kč úhrada faktury za fritézu z běžného účtu 4000 Kč převod hotovosti z pokladny na běžný účet 500 Kč výpis z BÚ o převodu hotovosti z pokladny dne odběratelé poukázali na běžný účet úhradu faktury č. 55/05 ze dne znějící na částku 5000 Kč 2. Zaúčtujte do peněžního deníku: Firma Evžen Straka, Jílová 15, Karviná, má účet u KB Ostrava s číslem /0100, s kterým je oprávněn disponovat jen on sám, je registrována pod IČ a není plátcem DPH. Zaúčtujte účetní případy v měsíci únoru, datujte postupně od a číslujte od čísla 20. a) nákup pohonných hmot pro auto v majetku firmy 800 Kč, placeno kartou b) úhrada cestovních náhrad zaměstnanci Janu Novákovi, bytem Jarní 45, Karviná, při služební cestě hradil jízdné 70 Kč a přísluší mu stravné v minimální hodnotě 5

6 pro cestu od 5 do 12 hodin, úhrada je vyplacena v hotovosti, vystavte náležitý doklad pro tuto účetní operaci. c) bezhotovostně uhrazen závazek vůči opravně za opravu auta v majetku firmy 1200 Kč d) zaměstnanci byla vyplacena mzda bezhotovostním převodem 6000 Kč e) podnikatel vložil do pokladny vlastní hotovost na doplnění pokladního limitu 3000 Kč, vystavte příslušný doklad dokládající tuto účetní operaci f) za zaměstnance bylo z běžného účtu uhrazeno sociální pojištění 1200 Kč a zdravotní pojištění 560 Kč g) podnikatel si vybral v hotovosti odměnu za svou práci 3000 Kč h) z pokladny byly proplaceny náhrady za užívání soukromého vozidla podnikateli 680 Kč i) podnikatel dal příkaz bance, aby zaplatila následující den z jeho účtu Finančnímu úřadu na účet číslo /0100 daň z příjmů za zaměstnance v hodnotě 690 Kč, jako variabilní symbol bylo uvedeno IČ podnikatele, konstantní symbol je Banka mu o provedené platbě zaslala výpis. Vystavte tiskopis pro banku. j) podnikatel odeslal odběrateli dlužníkovi doporučený dopis a obdržel o tom na poště potvrzenku na 29 Kč. 3. Zaúčtujte do peněžního deníku: Zaúčtujte, číslujte od čísla 100, datum postupně od ; ke každé operaci přiřaďte doklad. Zjistěte zůstatky v pokladně a na BÚ. Počáteční stavy pokladna 3000 Kč, BÚ Kč. a) z pošty odeslané dva dopisy po 7,50 Kč b) zaměstnanci vyplaceny náhrady za užití vlastního auta 350 Kč c) podnikatel doplnil hotovost v pokladně z vlastních prostředků na 5000 Kč d) nákup PHM pro auto v majetku firmy placeno kartou 800 Kč e) z BÚ uhrazeno havarijní pojištění za firemní auto 3500 Kč f) podnikatel vložil na BÚ vlastní prostředky Kč g) zakoupena dálniční známka na soukromé auto podnikatele používané pro podnikání ve směnárně placeno kartou 300 Kč h) z BÚ uhrazeno povinné ručení za firemní auto 4000 Kč i) v hotovosti zaplacena oprava firemního auta 2000 Kč j) podnikatel si vybral z BÚ osobní vklad 5000 Kč 4. Zaúčtujte do peněžního deníku: Firma Karel Kos, autoservis, Škrobálkova 12, Opava, podniká jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je plátcem DPH. Zjistěte hospodářský výsledek za měsíc duben v korunách zúčtujte DPH (zda je nadměrný odpočet nebo daňová povinnost a kolik). Účetní případy zapište do peněžního deníku, číslujte od čísla 40 a datujte postupně od 5. dubna. Počáteční stav v pokladně je Kč a na podnikatelském účtu je Kč. a) zákazník zaplatil v pokladně firmy za opravu auta 8925 Kč včetně základní sazby DPH b) majitel firmy nakoupil náhradní díly pro opravu aut a platil v hotovosti 7140 Kč včetně základní sazby DPH c) podle výdajového pokladního dokladu převedeno do banky 5000 Kč d) podnikatel si vybral z účtu Kč pro svou potřebu e) podnikatel uhradil z účtu fakturu za úklid prostor autoservisu 3000 Kč bez snížené sazby DPH f) došel výpis z účtu o převodu hotovosti ze dne g) z pokladny vyplaceny náhrady za užívání automobilu pro potřeby podnikání 500 Kč h) uhrazena pohledávka na běžný účet v hodnotě 4000 Kč bez základní sazby DPH 6

7 DAŇOVÉ ODPISY DLOUHODBÉHO MAJETKU Vyberte jednu správnou odpověď: Daňové odpisy 1. Který majetek se neodepisuje: 5. Jaká je doba odpisu ve 2. skupině a) DLHM a) pět let b) DLNHM b) šest let c) zásoby c) sedm let 2. Kolik máme odpisových skupin: 6. Jak dlouho se odepisují autobusy a) pět a) 4 roky b) šest b) 6 let c) sedm c) 12 let 3. Do které skupiny patří osobní automobily 7. Jaká je doba odpisu ve 3.skupině a) první a) 12 let b) druhé b) 15 let c) třetí c) 20 let 4. Hotely patří do páté skupiny: 8. Do které skupiny patří psací stroje a) ano a) první b) ne b) druhé c) neodepisují se c) neodepisují se Vypočítejte odpisy metodou zrychleného odepisování, doplňte do tabulky včetně zůstatkové ceny: a) televizní kamera, reprodukční PC Kč, 1. odpisová skupina O1 O2 O3 ZC1 ZC2 ZC3 c) koberec, PC Kč, 2. odpisová skupina O1 O2 O3 O4 O5 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 d) trezor, PC , 3. odpisová skupina O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 ZC6 ZC7 ZC8 ZC9 ZC10 7

8 POMOCNÁ EVIDENCE - KNIHY POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Zapište dané faktury do patřičné knihy: Firma: KNIHA: Datum číslo dokladu text předpisodpis splatnost datum PLATBY číslo dokladu Kč Daňový doklad 3596 Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující CompShop, a.s. IČ: Mendlovo nám. 7, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0100 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: KB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku: Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní počítač Stile X05 ks ,

9 Celkem bez daně: Základ 0: Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% 8550 K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Ivan Král Daňový doklad 1234 Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující SoftHard, a.s. IČ: Mendlovo nám. 7, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0600 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: GECB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku: Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní účetní program ks , Celkem bez daně: 9

10 Základ 0: Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Libor Ivaniševič Daňový doklad F Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující AutoMoto, a.s. IČ: Trněná 89, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0300 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: ČSOB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní Octavia kombi ks , Celkem bez daně: Základ 0: 10

11 Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Igor Longin HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Příklady: Určete hospodářský výsledek fyzické osoby V peněžním deníku jsou uvedeny hodnoty součtů: celkové příjmy Kč celkové výdaje Kč příjmy ovlivňující základ daně z příjmů Kč výdaje neovlivňující základ daně z příjmů 50000Kč Určete hospodářský výsledek hotelu: Z účetní evidence vyplývá, že: hosté zaplatili v hotovosti za ubytování 3500 Kč hotel vystavil fakturu cestovní kanceláři za poskytnuté služby Kč provozní odvedla tržby do pokladny Kč pokladní odnesla hotovost do banky Kč cestovní kancelář uhradila fakturu na běžný účet Kč hotel zaplatil fakturu za čištění prádla Kč hotel zaplatil za opravu střechy firmě v hotovosti 7000 Kč hotel zaplatil zahradníkovi za provedení parkové úpravy 10000Kč INVENTURY, INVENTARIZACE MAJETKU Doplňte správné výrazy: Povinnost provádět pravidelnou inventarizaci ukládá účetní jednotce zákon o. Účetní jednotka provádí inventarizaci a závazků. inventarizace se provádí minimálně ročně. Inventuru pokladny musí provádět jednotka minimálně ročně. V případě podezření na zpronevěru finančních nebo majetkových prostředků se provádí inventura. Výsledkem jsou jednotlivé inventurní. Odpovězte co nejvýstižněji: Proč se provádí inventarizace majetku a závazků? Popište druhy a lhůty inventarizací. Co je inventarizační rozdíl, jak se zjistí a jak se vypořádá? Jestliže zníme výši vlastního jmění k a k , co porovnáním těchto částek zjistíme? 11

12 Vyhotovte inventární kartu hrotového soustruhu, který byl pořízen za Kč včetně základní sazby DPH. V příloze zákona o dani z příjmů je tento soustruh zařazen do 3. odpisové skupiny a účetní jednotka zvolila zrychlený způsob odepisování. Soustruh byl pořízen 5. ledna 2004 a označen číslem 44 a uveden do provozu 15. ledna Firma Jan Kohout, kovoobrábění, Hlučín, Fibichova 67 zařadila soustruh do dílny v provozovně v Petřkovicích, Jarní ulice 87 v den uvedení do provozu. Inventární karta se vyhotovuje pro aktuální rok a předpokládáme, že v tomto roce bude soustruh stále v majetku firmy. Firma: Rok: INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU Název Umístění Inventární číslo Pořizovací cena v Kč Datum pořízení Datum uvedení do používání Daňové odpisy Odpisová skupina Roční odpisová sazba 1. rok: další roky: Poznámky Zůstatková cena Roční odpis Zůstatková cena Rok počáteční Kč Kč konečná cena Kč Datum vyřazení: Způsob vyřazení: MAJETEK PODNIKU Doplňte správné výrazy: Dlouhodobý hmotný majetek je charakterizován dobou použitelnosti delší než rok a jeho pořizovací cena je vyšší než Kč. Součet odpisů je označován jako. Majetek, který firma zdědí, musí být oceněn cenou. Majetek, jehož cena pořízení je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok označujeme jako majetek. Jestliže na výrobní stroje působí povětrnostní vlivy, pak se tyto stroje opotřebovávají. Pro zařazení majetku do skupiny oběžného majetku je jeho nepodstatná. Firma vyrábějící nábytek ze dřeva musí mít skladem zásobu dřeva, které po delší dobu vysychá. Takovouto zásobu dřeva označujeme jako zásobu. Oběžný majetek zapisujeme v účetní rozvaze na stranu. Odpovězte co nejvýstižněji: Jaké je základní členění majetku účetní jednotky? Který majetek účetní jednotky je dlouhodobé povahy? Jak se člení majetek dlouhodobé povahy? Který majetek účetní jednotky je krátkodobé povahy a proč? Co je to likvidita? Jaké jsou nejlikvidnější složky majetku? Co jsou pohledávky? 12

13 Charakterizujte rozdíl mezi zbožím a výrobkem. Co je finanční majetek? Co je technické zhodnocení? Jaká je charakteristika dlouhodobého nehmotného majetku? Uveďte rozdíl mezi nedokončenou výrobou a polotovarem. Jaké jsou druhy obalů a do které skupiny majetku je řadíme? Co jsou závazky? Co jsou ceniny a kam je řadíme? Odpovězte co nejvýstižněji: Charakterizujte dlouhodobý hmotný majetek: Charakterizujte oběžný majetek: Charakterizujte dlouhodobý nehmotný majetek: Charakterizujte dlouhodobý drobný majetek: Charakterizujte technické zhodnocení: Charakterizujte nedokončenou výrobu: Charakterizujte rozdíl mezi výrobkem a zbožím: Charakterizujte způsoby pořízení majetku: Jak evidujeme majetek v daňové evidenci a v účetnictví? Co všechno zahrnuje oběžný majetek? Vyberte jednu správnou odpověď: Dlouhodobý majetek podniku 1. Majetek podniku dělíme z hlediska formy na. a) investiční a zásoby b) aktiva a pasiva c) dlouhodobý a oběžný 2. Spotřeba dlouhodobého majetku se vyjadřuje. a) spotřebou b) opotřebením c) v českém jazyce 3. Dlouhodobý majetek se dělí na. a) budovy, stavby, ocenitelná práva, software a finanční majetek b) hmotný, nehmotný a finanční c) hmotný a oběžný 4. Hraniční částka pro hmotný dlouhodobý majetek. a) je od stanovována účetní jednotkou b) byla zrušena k c) je Kč 5. Hraniční částka pro nehmotný dlouhodobý majetek. a) je Kč b) je od stanovována účetní jednotkou c) byla zrušena k Hraniční částka pro finanční dlouhodobý majetek. a) je od stanovována účetní jednotkou b) je Kč c) neexistovala a neexistuje 7. Hmotný majetek sloužící v podniku déle než jeden rok, ale nesplňující minimální částku se řadí mezi. a) dlouhodobý majetek b) zásoby c) finanční majetek 8. Nehmotný majetek sloužící v podniku déle než jeden rok, ale nesplňující minimální částku se účtuje. a) do spotřeby 13

14 b) do dlouhodobého nehmotného majetku c)do zásob 9. Náhradní díly zařadíme do. a) dlouhodobého hmotného majetku, pokud splňují cenové podmínky a slouží déle než jeden rok b) spotřeby c) zásob 10. Akcie zakoupené za účelem ovládnutí podniku jsou. a) krátkodobým finančním majetkem b) dlouhodobým nebo krátkodobým majetkem, záleží na ceně jednoho kusu akcie c) dlouhodobým finančním majetkem Zařaďte dlouhodobý majetek restaurace do správné skupiny i s uvedením dalších podskupin: a) parkoviště před restaurací b) elektronická váha v kuchyni c) židle v jídelně d) účetní program za 7000 Kč včetně DPH 19% e) mrazící box s pořizovací cenou Kč včetně DPH 19% f) nerezové nádobí v kuchyni g) budova restaurace h) projekt klimatizace prodejny za Kč bez DPH 19% i) výměna hliníkových oken za plastová oceněná na Kč j) receptura na vlastní specialitu Vyberte jednu správnou odpověď: Oběžný majetek 1. Do oběžného majetku řadíme. a) zásoby, peněžní prostředky a závazky b) zásoby, peněžní prostředky a pohledávky c) samostatné movité věci, budovy, haly a stavby 2. Mezi zásoby nepatří. a) nedokončená výroba b) výrobky c) pohledávky 3. Nedokončená výroba se od polotovarů liší tím, že. a) polotovary prošly částí výroby b) polotovary se prodávají zmrazené c) polotovary se často prodávají 4. Předměty zakoupené za účelem dalšího prodeje se nazývají. a) výrobky b) ceniny c) zboží 5. Peněžní prostředky mohou být ve formě. a) hotovostní nebo bezhotovostní b) bankovek nebo mincí c) výrobků nebo materiálu 6. Ceniny řadíme mezi. a) dlouhodobý finanční majetek b) peněžní prostředky c) materiál 7. Mezi ceniny patří. a) poštovní známky, kolky, telefonní karty a stravenky b) peníze v hotovosti, akcie a obligace c) obligace, dluhopisy a bondy 14

15 8. Mezi ceniny nepatří. a) akcie b) poštovní známky c) kolky 9. Do oběžného majetku patří. a) pohledávky b) úvěry c) závazky 10. Faktura vystavená je. a) závazek b) pohledávka c) cenina Příklady: Zařaďte do skupin oběžný majetek hotelu: a) brambory ve skladu kuchyně b) čistící prostředky c) přepravky na pečivo d) kmín ve skladu kuchyně e) čokolády v recepci hotelu f) zmrzlinový pohár v hotelové restauraci g) europalety h) poštovní známky v pokladně Zařaďte majetek hotelu do správné skupiny: a) parkoviště před hotelem b) příbory v hotelové restauraci c) skříně v šatně personálu d) brambory ve skladu hotelové kuchyně e) čokolády k prodeji v recepci hotelu f) čistící prostředky pro úklid kuchyně g) automobil v majetku hotelu h) přístavba podkrovních pokojů v hotelu i) menu v hotelové restauraci j) projekt na klimatizaci kuchyně v hodnotě Kč včetně DPH k) televizory v pokojích hostů v hodnotě 5500 Kč včetně DPH l) přepravky na pečivo m) mouka ve skladu hotelové kuchyně n) účetní program v hodnotě Kč bez DPH o) uhlí pro zimní otop ve sklepě hotelu MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Doplňte správné výrazy: Účetnictví vede každý subjekt zapsaný v obchodním označovaný jako osoba. Daňovou evidenci vedou osoby, které nejsou zapsány v rejstříku. Mzdová evidence se ze všech účetních dokladů archivuje. Součástí mzdové evidence je vedení údajů o odvodech sociálního a pojištění. Povinností zaměstnavatele je vydat zaměstnanci po ukončení pracovního poměru list. 15

16 Odpovězte co nejvýstižněji: Které údaje musí mzdové účetnictví poskytovat? Které právní předpisy jsou pro mzdové účetnictví potřebné? Které příjmy podléhají dani z příjmu FO? Jak zjistíme základ daně a hodnotu daně z příjmů FO? Kdo je plátcem všeobecného zdravotního pojištění? Které údaje jsou potřebné pro výpočet pojistného zdravotního a sociálního pojištění? Kdo je poplatníkem sociálního pojištění? Z čeho se sociální pojištění skládá? Co se hradí z nemocenského pojištění? Kdo nemá nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění? Na čem závisí výše dávek nemocenského pojištění, jak se určuje pro jednotlivé dny? Na co se využívá státní příspěvek na politiku zaměstnanosti? Jaké jsou podklady pro výpočet časové mzdy? Jaké jsou podklady pro výpočet úkolové mzdy? Vysvětli pojem podílová mzda a způsob jejího výpočtu. K čemu slouží mzdový list? Co je náplní mzdového listu? Které jsou nárokové pohyblivé složky mzdy? Jaký je rozdíl mezi prémiemi a odměnami? Kdo má nárok na dovolenou na zotavenou a kolik tento nárok činí? Příklady: Hrubé mzdy zaměstnanců činí: pan Kos 8500 Kč, pan Straka 9200 Kč a pan Sova 7980 Kč. Vyjádřete náklady sociálního a zdravotního pojištění účetní jednotky. Vypočítejte čistou mzdu pana Krtka, který nemá dítě a podepsal prohlášení. Jeho hrubá mzda je Kč. Vypočtěte čistou mzdu a vyjádřete celkové mzdové náklady zaměstnavatele (včetně soc. a zdrav. pojištění), jestliže zaměstnanec pan Hraboš má hrubou mzdu Kč, nemá dítě a podepsal prohlášení. NÁKLADY A VÝNOSY Doplňte správné výrazy: Náklady, které se mění s objemem výroby, označujeme jako. Náklady na energie zařadíme do skupiny na energie zařadíme nákladů. Jestliže jsou náklady vyšší než výnosy, pak je hospodářským výsledkem. Náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance označujeme jako ostatní náklady. Progresivní s objemem výroby. Vyberte jednu správnou odpověď: Náklady 1. O nákladech a výnosech účtujeme. a) v daňové evidenci b) v účetnictví c) jen u nepodnikatelských subjektů d) jen u podnikatelských subjektů e) jen u státních organizací 16

17 2. Z hlediska druhového členění jsou náklady. a) materiálové b) mzdové c) finanční d) fixní e) provozní 3. Fixním (stálým) nákladem může být. a) mzda b) pokuta c) odpis d) úrok e) tržba Vyberte jednu správnou odpověď: Náklady 1. Poskytování cestovného a úhrada nákladů s ním spojených se řídí. a) zákonem o účetnictví b) zákoníkem práce c) zákonem o cestovních náhradách a vyhláškou k tomuto zákonu 2.Poplatník utrpěl škodu na majetku způsobenou záplavou. Tato škoda. a) není nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů b) je nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů c) je nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale pouze tehdy, jestliže byl poplatník pojištěn 3. Které daně nejsou účtovány na vrub účtu 53 Daně a poplatky?. a) Daň silniční a z nemovitostí b) Daň z příjmů právnických osob, DPH c) Daň dědická a darovací, daň z převodu nemovitostí 4. Opravou se rozumí. a) zlepšení a rozšíření provozně technických funkcí majetku b) preventivní kontrola majetku c) uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu 5. Výši účetních odpisů stanoví účetní jednotka podle. a) skutečného opotřebení majetku b) zákona o daních z příjmů c) zákona o účetnictví 6. Mezi mimořádné náklady můžeme zařadit. a) náhradu pojišťovny za škodu způsobenou živelnou pohromou b) manko na majetku zjištěné inventarizací c) náklady na ukončení hospodářské činnosti Doplňte správné výrazy: Jestliže jsou výnosy podniku větší než náklady, pak je hospodářským výsledkem. Jestliže považujeme dividendy za výnosy, pak se jedná o dividendy z akcií. Opakem manka je, který účtujeme jako. Jestliže nám pojišťovna vyplatí pojistné plnění za škodní událost, pak se jedná o výnos. O výnosech účtujeme v (název účetní soustavy). Vyberte všechny správné odpovědi: Výnosy 1. Jako mimořádný výnos označujeme. a) prodej dlouhodobého majetku 17

18 b) tržby c) aktivace výkonů vlastní výroby d) prodej zásob e) nedokončenou výrobu 2. Mezi provozní výnosy získané z běžné činnosti nezahrnujeme. a) tržby za prodej výrobků b) změnu stavu zásob c) dividendy d) prodej zásob e) manka 3. Hospodářským výsledkem v účetnictví může být. a) zisk b) ztráta c) rozvaha d) výsledovka e) daně Výnosy 1. Náhrada škody způsobené zaměstnancem na majetku je výnosem. a) provozním b) finančním c) mimořádným 2. Pojem aktivace používáme v souvislosti s. a) zařazením nakoupeného dlouhodobého majetku do užívání b) pořízením majetku vlastní činností c) čerpáním vytvořených rezerv 3. Je-li účetní jednotka plátcem DPH, pak tato daň součástí výnosů (tržeb). a) je b) není c) závisí to na stanovisku Finančního úřadu 4. Výnosové úroky jsou nároky od. a) bank a jiných dlužníků b) bank jedině c) odběratelů z titulu pozdní úhrady splatných pohledávek 5. Kurzový zisk vzniká, jestliže vlivem změny kurzu. a) hodnota pohledávky poklesne b) hodnota závazku se zvýší c) hodnota závazku poklesne 6. Inventarizační rozdíl přebytek se účtuje do období. a) za které se inventarizací zjišťuje skutečný stav majetku a závazků b) následujícího období, za které se ověřuje stav majetku a závazků c) období není určeno OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Doplňte správné výrazy: Dlouhodobý hmotný majetek, který podnikatelský subjekt pořídí formou osobního vkladu podnikatele, oceňujeme cenou. Jestliže si firma vytvoří dlouhodobý majetek vlastní činností, pak jej ocení náklady. Oceňování cenou musí být podloženo posudkem. Cena zahrnuje i doprovodné náklady vynaložené na pořízení majetku. Tržní cena nemá na podnikové účetnictví. 18

19 Odpovězte co nejvýstižněji: Co je to pořizovací cena? Co je to jmenovitá hodnota? Jaký je rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou pořízení? Jaké mohou být vlastní náklady výroby? Kdy se používá reprodukční pořizovací cena? Čím můžeme ocenit DLHM? Jak se oceňují nakoupené zásoby? Co oceňujeme jmenovitou hodnotou? Jak se oceňuje majetek vytvořený vlastní činností? Jaké metody používáme při ocenění zásob stejného druhu při výdeji ze skladu? Vysvětli princip metody FIFO: Vysvětli princip použití metody váženého aritmetického průměru: ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Doplňte správné výrazy: Jestliže je pracovník odměňován úkolovou mzdou, pak musí mít určenu normu nebo normu. Odpočitatelné položky slouží ke základu daně z. Částky zdravotního pojištění se zasílají na účty. Mzda před zdaněním se nazývá mzda a mzda po zdanění mzda. Pohyblivé složky mzdy mohou být podle svého charakteru a. Vyberte všechny správné odpovědi: Odměňování pracovníků 1. Mezi nárokové pohyblivé složky mzdy patří. a) prémie b) odměny c) náhrady mezd d) osobní příplatky e) příplatky 2. Náhradou mezd rozumíme. a) náhrady za dovolenou b) náhrady za dobu nemoci c) náhrady za cestovné d) náhrady za stravné e) náhrady z důvodu veřejného zájmu 3. Příplatky mohou být za. a) dobře a rychle splněný úkol b) noční směnu c) za přesčasovou práci d) za kvalitní práci e) za práci v prašném prostředí Vyberte všechny správné odpovědi: Odměňování pracovníků 1. Při výpočtu úkolové mzdy se vychází z. a) normy času b) normy množství c) časového údaje d) časového úkolu 19

20 e) odpracované doby 2. Časová mzda je mzda stanovená za. a) splnění úkolu b) dosažení určité tržby c) odpracovanou hodinu d) odpracovaný měsíc e) prodej zboží 3. Pro potřebu mzdového účetnictví rozlišujeme mzdy. a) proměnlivé b) časové c) úkolové d) podílové e) smíšené 4. Jestliže zaměstnanec ví, kolik výrobků má zhotovit za určitý čas, pak dostává mzdu. a) proměnlivou b) časovou c) úkolovou d) podílovou e) smíšenou 5. Které z následujících položek jsou nárokovými pohyblivými složkami mzdy?. a) Prémie b) Odměny c) Příplatky d) Nemocenské dávky e) Náhrady za dovolenou 6. Pracovník musí dostat příplatky za. a) náhradní volno b) práci přesčas c) dovolenou d) práci ve výškách e) práci v neděli ROZVAHA ÚČETNÍ JEDNOTKY Doplňte správné výrazy: Rozvahu sestavuje každá jednotka, která účtuje v soustavě. Základní pravidlo, které musí v rozvaze platit je, že aktiv se musí součtu. Fondy jsou v rozvaze zařazeny na stranu. Každá účetní jednotka musí podle zákona sestavovat rozvahu vždy k dni v roce. Zisk účetní jednotky je v rozvaze zaznamenán na straně. Doplňte správné výrazy: Rozvaha informuje o finanční a majetkové situaci podniku. Strana se dělí na stálá, která představují dlouhodobý použitelný po dobu delší než jeden rok, a na oběžná aktiva, která jsou využitelná po dobu kratší než rok. Na straně pasiv se vyskytuje vlastní, tj. zdroje, které vložili nebo které vznikly činností podniku, a zdroje, což jsou závazky. Aktiva i pasiva obsahují sloupec s údaji z minulého období. Odpovězte co nejvýstižněji: Jak jinak se označuje rozvaha? 20

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou:

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou: Náklady a výnosy KAPITOLA 5 Při koloběhu majetku způsobují některé hospodářské operace změny dvou rozvahových položek (např. běžný účet a dodavatelé). Vznikají však i hospodářské operace, u nichž dochází

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky.

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Rezervy Uzavření účetních knih,

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více