STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

2 OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 11 INVENTURY, INVENTARIZACE 11 MAJETEK PODNIKU 12 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 15 NÁKLADY A VÝNOSY 16 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 18 ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 19 ROZVAHA 20 ROZVAHOVÉ ÚČTY 22 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 22 SOUVZTAŽNOST A PODVOJNOST 23 ÚČETNÍ DOKLADY 24 ÚČETNICTVÍ 26 VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 29 ZÁVĚRKOVÉ ÚČTY 30 PŘÍLOHY K VYPLŇOVÁNÍ 31 2

3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Doplňte správné výrazy: Daň z přidané hodnoty je součástí státního. Daň z přidané hodnoty patří mezi daně, to znamená, že je zahrnuta v zboží, kterou platí a do rozpočtu ji odvádí prostřednictvím příslušného úřadu. Základní sazba daně z přidané hodnoty je procent. Snížená sazba daně z přidané hodnoty je procent. Poplatníkem daně z přidané je každá nebo osoba, jejíž hodnota za určité období přesáhne zákonem stanovenou hranici. Odpovězte co nejvýstižněji: Kdo je poplatníkem DPH? Co je předmětem DPH? Jak často se DPH platí? Musí poplatník DPH odevzdávat daňové přiznání i v případě, že má přerušenou živnost? Jaké jsou sazby DPH? Které výrobky nebo služby jsou od DPH osvobozeny? Jaký podíl v příjmech státního rozpočtu představuje DPH? Uveďte příklady účtování základní a snížené sazby u konkrétních výrobků nebo služeb. Najděte jednu správnou odpověď: Daň z přidané hodnoty 1. O dani z přidané hodnoty účtují. a) plátci DPH b) neplátci DPH c) všechny účetní jednotky 2. Pro neplátce DPH je daň (např. na faktuře přijaté). a) pohledávkou vůči finančnímu úřadu b) nadbytečnou informací c) součástí celkové ceny 3. DPH uvedené na přijaté faktuře je pro plátce daně. a) nadbytečnou informací b) závazkem vůči finančnímu úřadu c) pohledávkou vůči finančnímu úřadu 4. Plátcem DPH se může stát. a) účetní jednotka, která je zapsána v obchodním rejstříku b) kterákoli účetní jednotka c) účetní jednotka, která překročí limit tržeb uvedený v zákoně 5. Pro DPH je podstatné datum. a) uskutečnění zdanitelného plnění b) platby c) vyhotovení účetního dokladu 6. U plátce DPH zaúčtujeme fakturu na nákup materiálu v hodnotě Kč + 19% DPH do peněžního deníku. a) jako Kč daňově uznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč zapíšeme do pomocných knih c) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč daňově neuznatelných 7. U neplátce DPH zaúčtujeme fakturu na nákup materiálu v hodnotě Kč + 19% DPH do peněžního deníku. a) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč zapíšeme do pomocných knih 3

4 b) jako Kč daňově uznatelných c) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč daňově neuznatelných 8. U plátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako daňově neuznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a Kč daňově neuznatelných c) jako Kč daňově uznatelných a Kč daňově neuznatelných 9. U plátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě ,60 Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako ,60 Kč daňově uznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a 7265,60 Kč daňově neuznatelných c) jako 36389,2 Kč daňově uznatelných a 10263,6 Kč daňově neuznatelných 10. U neplátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě ,8 Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako 36389,2 Kč daňově uznatelných a 10263,6 Kč daňově neuznatelných b) jako ,8 Kč daňově uznatelných c) jako ,80 Kč daňově uznatelných a 8646 Kč daňově neuznatelných DAŇOVÁ EVIDENCE Doplňte správné výrazy: Jako základní účetní dokumentace v daňové evidenci slouží. Hospodářský výsledek v daňové evidenci zjistíme porovnáním a. Průběžné položky slouží v peněžním deníku k převodu bankou a a naopak. Vystavené faktury zapisujeme do knihy. Finanční prostředky vynaložené na nákup kancelářských potřeb jsou označovány jako. Doplňovačka: Rozhodni, které příjmy a výdaje jsou ovlivňující a které neovlivňující základ daně z příjmů, označ křížkem. účetní případ VO VN PO PN nájemné dílny dálniční známka pro soukromé auto podnikatele tržba za prodej zboží osobní vklad majitele na účet prodej auta zařazeného do majetku firmy osobní výběr podnikatele telefonní poplatky daň z příjmů podnikatele Souvislý příklad Peněžní prostředky rozhodněte o způsobu zaúčtování a přiřaďte náležité účetní doklady, případně zaúčtujte v daňové evidenci: 1. vklad podnikatele na BÚ Kč 2. vklad podnikatele v hotovosti Kč 3. přijaté zálohy od odběratele na BÚ za prodej výrobků ve výši Kč bez DPH se základní sazbou 4. přijetí úhrady od odběratele na BÚ za prodej výrobků ve výši Kč 4

5 5. připsání úroku z vkladu na BÚ 4000 Kč 6. připsání úvěru na BÚ u banky Kč 7. přijetí nadměrného odpočtu DPH od FÚ na BÚ Kč 8. přijetí úhrady za prodané zboží v hotovosti od plátce DPH cena bez základní sazby DPH Kč 9. přijetí podílu na zisku tichého společníka na BÚ Kč, hrubý podíl činí Kč 10. přijetí 5000 Kč na účet mylná platba bude vrácena 11. vratka mylné platby viz př převod hotovosti z pokladny na BÚ Kč 13. převod hotovosti na BÚ dle výpisu z účtu Kč 14. převod 8000 Kč z účtu do pokladny 15. převod 8000 Kč dle výpisu z účtu do pokladny 16. přijetí zálohy na BÚ Kč za budoucí služby (neplátce DPH), na tuto zálohu byla vystavena faktura 17. přijetí doplatku úhrady na BÚ za provedené služby (viz č. 16) ve výši Kč (neplátce DPH) 18. přijetí Kč na účet za prodej dlouhodobého hmotného majetku, který byl obchodním majetku (neplátce DPH), byla vystavena faktura 19. vyplacení 5000 Kč podnikateli v hotovosti jako osobní spotřeba 20. splátka úvěru z BÚ Kč (bez předchozího dokladu) 21. výběr vkladu podnikatele v hotovosti Kč 22. zaplacení DPH z účtu Kč (vlastní daňová povinnost) 23. úhrada v hotovosti 5000 Kč za daňové poradenství bez předchozího vyúčtování neplátci DPH 24. v hotovosti vyplacena čistá mzda 8320 Kč 25. v hotovosti zaplaceno sociální pojištění bez předchozího vyúčtování 2632 Kč 26. v hotovosti zaplaceno malování budovy k podnikání Kč neplátce DPH 27. z účtu uhrazena záloha na daň z příjmů podnikatele 8200 Kč bez předchozího vyúčtování 28. v hotovosti uhrazen závazek za nájemné 5200 Kč neplátce DPH 29. úhrada v hotovosti za inzerát v novinách plátce DPH 2928 Kč (základní sazba) 30. nákup kancelářských potřeb v hotovosti 200 Kč od neplátce DPH Příklady: 1. Zaúčtujte do peněžního deníku: Podnikatel Karel Šťovíček provozuje výrobu studené kuchyně na základě živnostenského oprávnění a není plátce DPH. K měl podnikatel pokladní hotovost ve výši 500 Kč a na běžném účtu u banky měl Kč. V měsíci květnu zaúčtujte následující operace: příjem tržeb za prodej výrobků v hotovosti 3000 Kč nákup surovin pro výrobu v hotovosti 2000 Kč úhrada poplatků za mobilní telefon z běžného účtu 1500 Kč úhrada faktury za fritézu z běžného účtu 4000 Kč převod hotovosti z pokladny na běžný účet 500 Kč výpis z BÚ o převodu hotovosti z pokladny dne odběratelé poukázali na běžný účet úhradu faktury č. 55/05 ze dne znějící na částku 5000 Kč 2. Zaúčtujte do peněžního deníku: Firma Evžen Straka, Jílová 15, Karviná, má účet u KB Ostrava s číslem /0100, s kterým je oprávněn disponovat jen on sám, je registrována pod IČ a není plátcem DPH. Zaúčtujte účetní případy v měsíci únoru, datujte postupně od a číslujte od čísla 20. a) nákup pohonných hmot pro auto v majetku firmy 800 Kč, placeno kartou b) úhrada cestovních náhrad zaměstnanci Janu Novákovi, bytem Jarní 45, Karviná, při služební cestě hradil jízdné 70 Kč a přísluší mu stravné v minimální hodnotě 5

6 pro cestu od 5 do 12 hodin, úhrada je vyplacena v hotovosti, vystavte náležitý doklad pro tuto účetní operaci. c) bezhotovostně uhrazen závazek vůči opravně za opravu auta v majetku firmy 1200 Kč d) zaměstnanci byla vyplacena mzda bezhotovostním převodem 6000 Kč e) podnikatel vložil do pokladny vlastní hotovost na doplnění pokladního limitu 3000 Kč, vystavte příslušný doklad dokládající tuto účetní operaci f) za zaměstnance bylo z běžného účtu uhrazeno sociální pojištění 1200 Kč a zdravotní pojištění 560 Kč g) podnikatel si vybral v hotovosti odměnu za svou práci 3000 Kč h) z pokladny byly proplaceny náhrady za užívání soukromého vozidla podnikateli 680 Kč i) podnikatel dal příkaz bance, aby zaplatila následující den z jeho účtu Finančnímu úřadu na účet číslo /0100 daň z příjmů za zaměstnance v hodnotě 690 Kč, jako variabilní symbol bylo uvedeno IČ podnikatele, konstantní symbol je Banka mu o provedené platbě zaslala výpis. Vystavte tiskopis pro banku. j) podnikatel odeslal odběrateli dlužníkovi doporučený dopis a obdržel o tom na poště potvrzenku na 29 Kč. 3. Zaúčtujte do peněžního deníku: Zaúčtujte, číslujte od čísla 100, datum postupně od ; ke každé operaci přiřaďte doklad. Zjistěte zůstatky v pokladně a na BÚ. Počáteční stavy pokladna 3000 Kč, BÚ Kč. a) z pošty odeslané dva dopisy po 7,50 Kč b) zaměstnanci vyplaceny náhrady za užití vlastního auta 350 Kč c) podnikatel doplnil hotovost v pokladně z vlastních prostředků na 5000 Kč d) nákup PHM pro auto v majetku firmy placeno kartou 800 Kč e) z BÚ uhrazeno havarijní pojištění za firemní auto 3500 Kč f) podnikatel vložil na BÚ vlastní prostředky Kč g) zakoupena dálniční známka na soukromé auto podnikatele používané pro podnikání ve směnárně placeno kartou 300 Kč h) z BÚ uhrazeno povinné ručení za firemní auto 4000 Kč i) v hotovosti zaplacena oprava firemního auta 2000 Kč j) podnikatel si vybral z BÚ osobní vklad 5000 Kč 4. Zaúčtujte do peněžního deníku: Firma Karel Kos, autoservis, Škrobálkova 12, Opava, podniká jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je plátcem DPH. Zjistěte hospodářský výsledek za měsíc duben v korunách zúčtujte DPH (zda je nadměrný odpočet nebo daňová povinnost a kolik). Účetní případy zapište do peněžního deníku, číslujte od čísla 40 a datujte postupně od 5. dubna. Počáteční stav v pokladně je Kč a na podnikatelském účtu je Kč. a) zákazník zaplatil v pokladně firmy za opravu auta 8925 Kč včetně základní sazby DPH b) majitel firmy nakoupil náhradní díly pro opravu aut a platil v hotovosti 7140 Kč včetně základní sazby DPH c) podle výdajového pokladního dokladu převedeno do banky 5000 Kč d) podnikatel si vybral z účtu Kč pro svou potřebu e) podnikatel uhradil z účtu fakturu za úklid prostor autoservisu 3000 Kč bez snížené sazby DPH f) došel výpis z účtu o převodu hotovosti ze dne g) z pokladny vyplaceny náhrady za užívání automobilu pro potřeby podnikání 500 Kč h) uhrazena pohledávka na běžný účet v hodnotě 4000 Kč bez základní sazby DPH 6

7 DAŇOVÉ ODPISY DLOUHODBÉHO MAJETKU Vyberte jednu správnou odpověď: Daňové odpisy 1. Který majetek se neodepisuje: 5. Jaká je doba odpisu ve 2. skupině a) DLHM a) pět let b) DLNHM b) šest let c) zásoby c) sedm let 2. Kolik máme odpisových skupin: 6. Jak dlouho se odepisují autobusy a) pět a) 4 roky b) šest b) 6 let c) sedm c) 12 let 3. Do které skupiny patří osobní automobily 7. Jaká je doba odpisu ve 3.skupině a) první a) 12 let b) druhé b) 15 let c) třetí c) 20 let 4. Hotely patří do páté skupiny: 8. Do které skupiny patří psací stroje a) ano a) první b) ne b) druhé c) neodepisují se c) neodepisují se Vypočítejte odpisy metodou zrychleného odepisování, doplňte do tabulky včetně zůstatkové ceny: a) televizní kamera, reprodukční PC Kč, 1. odpisová skupina O1 O2 O3 ZC1 ZC2 ZC3 c) koberec, PC Kč, 2. odpisová skupina O1 O2 O3 O4 O5 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 d) trezor, PC , 3. odpisová skupina O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 ZC6 ZC7 ZC8 ZC9 ZC10 7

8 POMOCNÁ EVIDENCE - KNIHY POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Zapište dané faktury do patřičné knihy: Firma: KNIHA: Datum číslo dokladu text předpisodpis splatnost datum PLATBY číslo dokladu Kč Daňový doklad 3596 Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující CompShop, a.s. IČ: Mendlovo nám. 7, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0100 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: KB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku: Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní počítač Stile X05 ks ,

9 Celkem bez daně: Základ 0: Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% 8550 K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Ivan Král Daňový doklad 1234 Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující SoftHard, a.s. IČ: Mendlovo nám. 7, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0600 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: GECB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku: Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní účetní program ks , Celkem bez daně: 9

10 Základ 0: Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Libor Ivaniševič Daňový doklad F Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující AutoMoto, a.s. IČ: Trněná 89, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0300 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: ČSOB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní Octavia kombi ks , Celkem bez daně: Základ 0: 10

11 Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Igor Longin HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Příklady: Určete hospodářský výsledek fyzické osoby V peněžním deníku jsou uvedeny hodnoty součtů: celkové příjmy Kč celkové výdaje Kč příjmy ovlivňující základ daně z příjmů Kč výdaje neovlivňující základ daně z příjmů 50000Kč Určete hospodářský výsledek hotelu: Z účetní evidence vyplývá, že: hosté zaplatili v hotovosti za ubytování 3500 Kč hotel vystavil fakturu cestovní kanceláři za poskytnuté služby Kč provozní odvedla tržby do pokladny Kč pokladní odnesla hotovost do banky Kč cestovní kancelář uhradila fakturu na běžný účet Kč hotel zaplatil fakturu za čištění prádla Kč hotel zaplatil za opravu střechy firmě v hotovosti 7000 Kč hotel zaplatil zahradníkovi za provedení parkové úpravy 10000Kč INVENTURY, INVENTARIZACE MAJETKU Doplňte správné výrazy: Povinnost provádět pravidelnou inventarizaci ukládá účetní jednotce zákon o. Účetní jednotka provádí inventarizaci a závazků. inventarizace se provádí minimálně ročně. Inventuru pokladny musí provádět jednotka minimálně ročně. V případě podezření na zpronevěru finančních nebo majetkových prostředků se provádí inventura. Výsledkem jsou jednotlivé inventurní. Odpovězte co nejvýstižněji: Proč se provádí inventarizace majetku a závazků? Popište druhy a lhůty inventarizací. Co je inventarizační rozdíl, jak se zjistí a jak se vypořádá? Jestliže zníme výši vlastního jmění k a k , co porovnáním těchto částek zjistíme? 11

12 Vyhotovte inventární kartu hrotového soustruhu, který byl pořízen za Kč včetně základní sazby DPH. V příloze zákona o dani z příjmů je tento soustruh zařazen do 3. odpisové skupiny a účetní jednotka zvolila zrychlený způsob odepisování. Soustruh byl pořízen 5. ledna 2004 a označen číslem 44 a uveden do provozu 15. ledna Firma Jan Kohout, kovoobrábění, Hlučín, Fibichova 67 zařadila soustruh do dílny v provozovně v Petřkovicích, Jarní ulice 87 v den uvedení do provozu. Inventární karta se vyhotovuje pro aktuální rok a předpokládáme, že v tomto roce bude soustruh stále v majetku firmy. Firma: Rok: INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU Název Umístění Inventární číslo Pořizovací cena v Kč Datum pořízení Datum uvedení do používání Daňové odpisy Odpisová skupina Roční odpisová sazba 1. rok: další roky: Poznámky Zůstatková cena Roční odpis Zůstatková cena Rok počáteční Kč Kč konečná cena Kč Datum vyřazení: Způsob vyřazení: MAJETEK PODNIKU Doplňte správné výrazy: Dlouhodobý hmotný majetek je charakterizován dobou použitelnosti delší než rok a jeho pořizovací cena je vyšší než Kč. Součet odpisů je označován jako. Majetek, který firma zdědí, musí být oceněn cenou. Majetek, jehož cena pořízení je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok označujeme jako majetek. Jestliže na výrobní stroje působí povětrnostní vlivy, pak se tyto stroje opotřebovávají. Pro zařazení majetku do skupiny oběžného majetku je jeho nepodstatná. Firma vyrábějící nábytek ze dřeva musí mít skladem zásobu dřeva, které po delší dobu vysychá. Takovouto zásobu dřeva označujeme jako zásobu. Oběžný majetek zapisujeme v účetní rozvaze na stranu. Odpovězte co nejvýstižněji: Jaké je základní členění majetku účetní jednotky? Který majetek účetní jednotky je dlouhodobé povahy? Jak se člení majetek dlouhodobé povahy? Který majetek účetní jednotky je krátkodobé povahy a proč? Co je to likvidita? Jaké jsou nejlikvidnější složky majetku? Co jsou pohledávky? 12

13 Charakterizujte rozdíl mezi zbožím a výrobkem. Co je finanční majetek? Co je technické zhodnocení? Jaká je charakteristika dlouhodobého nehmotného majetku? Uveďte rozdíl mezi nedokončenou výrobou a polotovarem. Jaké jsou druhy obalů a do které skupiny majetku je řadíme? Co jsou závazky? Co jsou ceniny a kam je řadíme? Odpovězte co nejvýstižněji: Charakterizujte dlouhodobý hmotný majetek: Charakterizujte oběžný majetek: Charakterizujte dlouhodobý nehmotný majetek: Charakterizujte dlouhodobý drobný majetek: Charakterizujte technické zhodnocení: Charakterizujte nedokončenou výrobu: Charakterizujte rozdíl mezi výrobkem a zbožím: Charakterizujte způsoby pořízení majetku: Jak evidujeme majetek v daňové evidenci a v účetnictví? Co všechno zahrnuje oběžný majetek? Vyberte jednu správnou odpověď: Dlouhodobý majetek podniku 1. Majetek podniku dělíme z hlediska formy na. a) investiční a zásoby b) aktiva a pasiva c) dlouhodobý a oběžný 2. Spotřeba dlouhodobého majetku se vyjadřuje. a) spotřebou b) opotřebením c) v českém jazyce 3. Dlouhodobý majetek se dělí na. a) budovy, stavby, ocenitelná práva, software a finanční majetek b) hmotný, nehmotný a finanční c) hmotný a oběžný 4. Hraniční částka pro hmotný dlouhodobý majetek. a) je od stanovována účetní jednotkou b) byla zrušena k c) je Kč 5. Hraniční částka pro nehmotný dlouhodobý majetek. a) je Kč b) je od stanovována účetní jednotkou c) byla zrušena k Hraniční částka pro finanční dlouhodobý majetek. a) je od stanovována účetní jednotkou b) je Kč c) neexistovala a neexistuje 7. Hmotný majetek sloužící v podniku déle než jeden rok, ale nesplňující minimální částku se řadí mezi. a) dlouhodobý majetek b) zásoby c) finanční majetek 8. Nehmotný majetek sloužící v podniku déle než jeden rok, ale nesplňující minimální částku se účtuje. a) do spotřeby 13

14 b) do dlouhodobého nehmotného majetku c)do zásob 9. Náhradní díly zařadíme do. a) dlouhodobého hmotného majetku, pokud splňují cenové podmínky a slouží déle než jeden rok b) spotřeby c) zásob 10. Akcie zakoupené za účelem ovládnutí podniku jsou. a) krátkodobým finančním majetkem b) dlouhodobým nebo krátkodobým majetkem, záleží na ceně jednoho kusu akcie c) dlouhodobým finančním majetkem Zařaďte dlouhodobý majetek restaurace do správné skupiny i s uvedením dalších podskupin: a) parkoviště před restaurací b) elektronická váha v kuchyni c) židle v jídelně d) účetní program za 7000 Kč včetně DPH 19% e) mrazící box s pořizovací cenou Kč včetně DPH 19% f) nerezové nádobí v kuchyni g) budova restaurace h) projekt klimatizace prodejny za Kč bez DPH 19% i) výměna hliníkových oken za plastová oceněná na Kč j) receptura na vlastní specialitu Vyberte jednu správnou odpověď: Oběžný majetek 1. Do oběžného majetku řadíme. a) zásoby, peněžní prostředky a závazky b) zásoby, peněžní prostředky a pohledávky c) samostatné movité věci, budovy, haly a stavby 2. Mezi zásoby nepatří. a) nedokončená výroba b) výrobky c) pohledávky 3. Nedokončená výroba se od polotovarů liší tím, že. a) polotovary prošly částí výroby b) polotovary se prodávají zmrazené c) polotovary se často prodávají 4. Předměty zakoupené za účelem dalšího prodeje se nazývají. a) výrobky b) ceniny c) zboží 5. Peněžní prostředky mohou být ve formě. a) hotovostní nebo bezhotovostní b) bankovek nebo mincí c) výrobků nebo materiálu 6. Ceniny řadíme mezi. a) dlouhodobý finanční majetek b) peněžní prostředky c) materiál 7. Mezi ceniny patří. a) poštovní známky, kolky, telefonní karty a stravenky b) peníze v hotovosti, akcie a obligace c) obligace, dluhopisy a bondy 14

15 8. Mezi ceniny nepatří. a) akcie b) poštovní známky c) kolky 9. Do oběžného majetku patří. a) pohledávky b) úvěry c) závazky 10. Faktura vystavená je. a) závazek b) pohledávka c) cenina Příklady: Zařaďte do skupin oběžný majetek hotelu: a) brambory ve skladu kuchyně b) čistící prostředky c) přepravky na pečivo d) kmín ve skladu kuchyně e) čokolády v recepci hotelu f) zmrzlinový pohár v hotelové restauraci g) europalety h) poštovní známky v pokladně Zařaďte majetek hotelu do správné skupiny: a) parkoviště před hotelem b) příbory v hotelové restauraci c) skříně v šatně personálu d) brambory ve skladu hotelové kuchyně e) čokolády k prodeji v recepci hotelu f) čistící prostředky pro úklid kuchyně g) automobil v majetku hotelu h) přístavba podkrovních pokojů v hotelu i) menu v hotelové restauraci j) projekt na klimatizaci kuchyně v hodnotě Kč včetně DPH k) televizory v pokojích hostů v hodnotě 5500 Kč včetně DPH l) přepravky na pečivo m) mouka ve skladu hotelové kuchyně n) účetní program v hodnotě Kč bez DPH o) uhlí pro zimní otop ve sklepě hotelu MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Doplňte správné výrazy: Účetnictví vede každý subjekt zapsaný v obchodním označovaný jako osoba. Daňovou evidenci vedou osoby, které nejsou zapsány v rejstříku. Mzdová evidence se ze všech účetních dokladů archivuje. Součástí mzdové evidence je vedení údajů o odvodech sociálního a pojištění. Povinností zaměstnavatele je vydat zaměstnanci po ukončení pracovního poměru list. 15

16 Odpovězte co nejvýstižněji: Které údaje musí mzdové účetnictví poskytovat? Které právní předpisy jsou pro mzdové účetnictví potřebné? Které příjmy podléhají dani z příjmu FO? Jak zjistíme základ daně a hodnotu daně z příjmů FO? Kdo je plátcem všeobecného zdravotního pojištění? Které údaje jsou potřebné pro výpočet pojistného zdravotního a sociálního pojištění? Kdo je poplatníkem sociálního pojištění? Z čeho se sociální pojištění skládá? Co se hradí z nemocenského pojištění? Kdo nemá nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění? Na čem závisí výše dávek nemocenského pojištění, jak se určuje pro jednotlivé dny? Na co se využívá státní příspěvek na politiku zaměstnanosti? Jaké jsou podklady pro výpočet časové mzdy? Jaké jsou podklady pro výpočet úkolové mzdy? Vysvětli pojem podílová mzda a způsob jejího výpočtu. K čemu slouží mzdový list? Co je náplní mzdového listu? Které jsou nárokové pohyblivé složky mzdy? Jaký je rozdíl mezi prémiemi a odměnami? Kdo má nárok na dovolenou na zotavenou a kolik tento nárok činí? Příklady: Hrubé mzdy zaměstnanců činí: pan Kos 8500 Kč, pan Straka 9200 Kč a pan Sova 7980 Kč. Vyjádřete náklady sociálního a zdravotního pojištění účetní jednotky. Vypočítejte čistou mzdu pana Krtka, který nemá dítě a podepsal prohlášení. Jeho hrubá mzda je Kč. Vypočtěte čistou mzdu a vyjádřete celkové mzdové náklady zaměstnavatele (včetně soc. a zdrav. pojištění), jestliže zaměstnanec pan Hraboš má hrubou mzdu Kč, nemá dítě a podepsal prohlášení. NÁKLADY A VÝNOSY Doplňte správné výrazy: Náklady, které se mění s objemem výroby, označujeme jako. Náklady na energie zařadíme do skupiny na energie zařadíme nákladů. Jestliže jsou náklady vyšší než výnosy, pak je hospodářským výsledkem. Náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance označujeme jako ostatní náklady. Progresivní s objemem výroby. Vyberte jednu správnou odpověď: Náklady 1. O nákladech a výnosech účtujeme. a) v daňové evidenci b) v účetnictví c) jen u nepodnikatelských subjektů d) jen u podnikatelských subjektů e) jen u státních organizací 16

17 2. Z hlediska druhového členění jsou náklady. a) materiálové b) mzdové c) finanční d) fixní e) provozní 3. Fixním (stálým) nákladem může být. a) mzda b) pokuta c) odpis d) úrok e) tržba Vyberte jednu správnou odpověď: Náklady 1. Poskytování cestovného a úhrada nákladů s ním spojených se řídí. a) zákonem o účetnictví b) zákoníkem práce c) zákonem o cestovních náhradách a vyhláškou k tomuto zákonu 2.Poplatník utrpěl škodu na majetku způsobenou záplavou. Tato škoda. a) není nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů b) je nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů c) je nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale pouze tehdy, jestliže byl poplatník pojištěn 3. Které daně nejsou účtovány na vrub účtu 53 Daně a poplatky?. a) Daň silniční a z nemovitostí b) Daň z příjmů právnických osob, DPH c) Daň dědická a darovací, daň z převodu nemovitostí 4. Opravou se rozumí. a) zlepšení a rozšíření provozně technických funkcí majetku b) preventivní kontrola majetku c) uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu 5. Výši účetních odpisů stanoví účetní jednotka podle. a) skutečného opotřebení majetku b) zákona o daních z příjmů c) zákona o účetnictví 6. Mezi mimořádné náklady můžeme zařadit. a) náhradu pojišťovny za škodu způsobenou živelnou pohromou b) manko na majetku zjištěné inventarizací c) náklady na ukončení hospodářské činnosti Doplňte správné výrazy: Jestliže jsou výnosy podniku větší než náklady, pak je hospodářským výsledkem. Jestliže považujeme dividendy za výnosy, pak se jedná o dividendy z akcií. Opakem manka je, který účtujeme jako. Jestliže nám pojišťovna vyplatí pojistné plnění za škodní událost, pak se jedná o výnos. O výnosech účtujeme v (název účetní soustavy). Vyberte všechny správné odpovědi: Výnosy 1. Jako mimořádný výnos označujeme. a) prodej dlouhodobého majetku 17

18 b) tržby c) aktivace výkonů vlastní výroby d) prodej zásob e) nedokončenou výrobu 2. Mezi provozní výnosy získané z běžné činnosti nezahrnujeme. a) tržby za prodej výrobků b) změnu stavu zásob c) dividendy d) prodej zásob e) manka 3. Hospodářským výsledkem v účetnictví může být. a) zisk b) ztráta c) rozvaha d) výsledovka e) daně Výnosy 1. Náhrada škody způsobené zaměstnancem na majetku je výnosem. a) provozním b) finančním c) mimořádným 2. Pojem aktivace používáme v souvislosti s. a) zařazením nakoupeného dlouhodobého majetku do užívání b) pořízením majetku vlastní činností c) čerpáním vytvořených rezerv 3. Je-li účetní jednotka plátcem DPH, pak tato daň součástí výnosů (tržeb). a) je b) není c) závisí to na stanovisku Finančního úřadu 4. Výnosové úroky jsou nároky od. a) bank a jiných dlužníků b) bank jedině c) odběratelů z titulu pozdní úhrady splatných pohledávek 5. Kurzový zisk vzniká, jestliže vlivem změny kurzu. a) hodnota pohledávky poklesne b) hodnota závazku se zvýší c) hodnota závazku poklesne 6. Inventarizační rozdíl přebytek se účtuje do období. a) za které se inventarizací zjišťuje skutečný stav majetku a závazků b) následujícího období, za které se ověřuje stav majetku a závazků c) období není určeno OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Doplňte správné výrazy: Dlouhodobý hmotný majetek, který podnikatelský subjekt pořídí formou osobního vkladu podnikatele, oceňujeme cenou. Jestliže si firma vytvoří dlouhodobý majetek vlastní činností, pak jej ocení náklady. Oceňování cenou musí být podloženo posudkem. Cena zahrnuje i doprovodné náklady vynaložené na pořízení majetku. Tržní cena nemá na podnikové účetnictví. 18

19 Odpovězte co nejvýstižněji: Co je to pořizovací cena? Co je to jmenovitá hodnota? Jaký je rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou pořízení? Jaké mohou být vlastní náklady výroby? Kdy se používá reprodukční pořizovací cena? Čím můžeme ocenit DLHM? Jak se oceňují nakoupené zásoby? Co oceňujeme jmenovitou hodnotou? Jak se oceňuje majetek vytvořený vlastní činností? Jaké metody používáme při ocenění zásob stejného druhu při výdeji ze skladu? Vysvětli princip metody FIFO: Vysvětli princip použití metody váženého aritmetického průměru: ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Doplňte správné výrazy: Jestliže je pracovník odměňován úkolovou mzdou, pak musí mít určenu normu nebo normu. Odpočitatelné položky slouží ke základu daně z. Částky zdravotního pojištění se zasílají na účty. Mzda před zdaněním se nazývá mzda a mzda po zdanění mzda. Pohyblivé složky mzdy mohou být podle svého charakteru a. Vyberte všechny správné odpovědi: Odměňování pracovníků 1. Mezi nárokové pohyblivé složky mzdy patří. a) prémie b) odměny c) náhrady mezd d) osobní příplatky e) příplatky 2. Náhradou mezd rozumíme. a) náhrady za dovolenou b) náhrady za dobu nemoci c) náhrady za cestovné d) náhrady za stravné e) náhrady z důvodu veřejného zájmu 3. Příplatky mohou být za. a) dobře a rychle splněný úkol b) noční směnu c) za přesčasovou práci d) za kvalitní práci e) za práci v prašném prostředí Vyberte všechny správné odpovědi: Odměňování pracovníků 1. Při výpočtu úkolové mzdy se vychází z. a) normy času b) normy množství c) časového údaje d) časového úkolu 19

20 e) odpracované doby 2. Časová mzda je mzda stanovená za. a) splnění úkolu b) dosažení určité tržby c) odpracovanou hodinu d) odpracovaný měsíc e) prodej zboží 3. Pro potřebu mzdového účetnictví rozlišujeme mzdy. a) proměnlivé b) časové c) úkolové d) podílové e) smíšené 4. Jestliže zaměstnanec ví, kolik výrobků má zhotovit za určitý čas, pak dostává mzdu. a) proměnlivou b) časovou c) úkolovou d) podílovou e) smíšenou 5. Které z následujících položek jsou nárokovými pohyblivými složkami mzdy?. a) Prémie b) Odměny c) Příplatky d) Nemocenské dávky e) Náhrady za dovolenou 6. Pracovník musí dostat příplatky za. a) náhradní volno b) práci přesčas c) dovolenou d) práci ve výškách e) práci v neděli ROZVAHA ÚČETNÍ JEDNOTKY Doplňte správné výrazy: Rozvahu sestavuje každá jednotka, která účtuje v soustavě. Základní pravidlo, které musí v rozvaze platit je, že aktiv se musí součtu. Fondy jsou v rozvaze zařazeny na stranu. Každá účetní jednotka musí podle zákona sestavovat rozvahu vždy k dni v roce. Zisk účetní jednotky je v rozvaze zaznamenán na straně. Doplňte správné výrazy: Rozvaha informuje o finanční a majetkové situaci podniku. Strana se dělí na stálá, která představují dlouhodobý použitelný po dobu delší než jeden rok, a na oběžná aktiva, která jsou využitelná po dobu kratší než rok. Na straně pasiv se vyskytuje vlastní, tj. zdroje, které vložili nebo které vznikly činností podniku, a zdroje, což jsou závazky. Aktiva i pasiva obsahují sloupec s údaji z minulého období. Odpovězte co nejvýstižněji: Jak jinak se označuje rozvaha? 20

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komplexní řešení problematiky daňové evidence OSVČ The Complex Solution of the Tax Accounting of the Self-employed Marie Veselá Plzeň

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více