STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

2 OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 11 INVENTURY, INVENTARIZACE 11 MAJETEK PODNIKU 12 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 15 NÁKLADY A VÝNOSY 16 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 18 ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 19 ROZVAHA 20 ROZVAHOVÉ ÚČTY 22 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 22 SOUVZTAŽNOST A PODVOJNOST 23 ÚČETNÍ DOKLADY 24 ÚČETNICTVÍ 26 VÝSLEDKOVÉ ÚČTY 29 ZÁVĚRKOVÉ ÚČTY 30 PŘÍLOHY K VYPLŇOVÁNÍ 31 2

3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Doplňte správné výrazy: Daň z přidané hodnoty je součástí státního. Daň z přidané hodnoty patří mezi daně, to znamená, že je zahrnuta v zboží, kterou platí a do rozpočtu ji odvádí prostřednictvím příslušného úřadu. Základní sazba daně z přidané hodnoty je procent. Snížená sazba daně z přidané hodnoty je procent. Poplatníkem daně z přidané je každá nebo osoba, jejíž hodnota za určité období přesáhne zákonem stanovenou hranici. Odpovězte co nejvýstižněji: Kdo je poplatníkem DPH? Co je předmětem DPH? Jak často se DPH platí? Musí poplatník DPH odevzdávat daňové přiznání i v případě, že má přerušenou živnost? Jaké jsou sazby DPH? Které výrobky nebo služby jsou od DPH osvobozeny? Jaký podíl v příjmech státního rozpočtu představuje DPH? Uveďte příklady účtování základní a snížené sazby u konkrétních výrobků nebo služeb. Najděte jednu správnou odpověď: Daň z přidané hodnoty 1. O dani z přidané hodnoty účtují. a) plátci DPH b) neplátci DPH c) všechny účetní jednotky 2. Pro neplátce DPH je daň (např. na faktuře přijaté). a) pohledávkou vůči finančnímu úřadu b) nadbytečnou informací c) součástí celkové ceny 3. DPH uvedené na přijaté faktuře je pro plátce daně. a) nadbytečnou informací b) závazkem vůči finančnímu úřadu c) pohledávkou vůči finančnímu úřadu 4. Plátcem DPH se může stát. a) účetní jednotka, která je zapsána v obchodním rejstříku b) kterákoli účetní jednotka c) účetní jednotka, která překročí limit tržeb uvedený v zákoně 5. Pro DPH je podstatné datum. a) uskutečnění zdanitelného plnění b) platby c) vyhotovení účetního dokladu 6. U plátce DPH zaúčtujeme fakturu na nákup materiálu v hodnotě Kč + 19% DPH do peněžního deníku. a) jako Kč daňově uznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč zapíšeme do pomocných knih c) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč daňově neuznatelných 7. U neplátce DPH zaúčtujeme fakturu na nákup materiálu v hodnotě Kč + 19% DPH do peněžního deníku. a) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč zapíšeme do pomocných knih 3

4 b) jako Kč daňově uznatelných c) jako Kč daňově uznatelných a 1900 Kč daňově neuznatelných 8. U plátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako daňově neuznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a Kč daňově neuznatelných c) jako Kč daňově uznatelných a Kč daňově neuznatelných 9. U plátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě ,60 Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako ,60 Kč daňově uznatelných b) jako Kč daňově uznatelných a 7265,60 Kč daňově neuznatelných c) jako 36389,2 Kč daňově uznatelných a 10263,6 Kč daňově neuznatelných 10. U neplátce DPH zaúčtujeme nákup materiálu v celkové hodnotě ,8 Kč (z toho 19% DPH) do peněžního deníku. a) jako 36389,2 Kč daňově uznatelných a 10263,6 Kč daňově neuznatelných b) jako ,8 Kč daňově uznatelných c) jako ,80 Kč daňově uznatelných a 8646 Kč daňově neuznatelných DAŇOVÁ EVIDENCE Doplňte správné výrazy: Jako základní účetní dokumentace v daňové evidenci slouží. Hospodářský výsledek v daňové evidenci zjistíme porovnáním a. Průběžné položky slouží v peněžním deníku k převodu bankou a a naopak. Vystavené faktury zapisujeme do knihy. Finanční prostředky vynaložené na nákup kancelářských potřeb jsou označovány jako. Doplňovačka: Rozhodni, které příjmy a výdaje jsou ovlivňující a které neovlivňující základ daně z příjmů, označ křížkem. účetní případ VO VN PO PN nájemné dílny dálniční známka pro soukromé auto podnikatele tržba za prodej zboží osobní vklad majitele na účet prodej auta zařazeného do majetku firmy osobní výběr podnikatele telefonní poplatky daň z příjmů podnikatele Souvislý příklad Peněžní prostředky rozhodněte o způsobu zaúčtování a přiřaďte náležité účetní doklady, případně zaúčtujte v daňové evidenci: 1. vklad podnikatele na BÚ Kč 2. vklad podnikatele v hotovosti Kč 3. přijaté zálohy od odběratele na BÚ za prodej výrobků ve výši Kč bez DPH se základní sazbou 4. přijetí úhrady od odběratele na BÚ za prodej výrobků ve výši Kč 4

5 5. připsání úroku z vkladu na BÚ 4000 Kč 6. připsání úvěru na BÚ u banky Kč 7. přijetí nadměrného odpočtu DPH od FÚ na BÚ Kč 8. přijetí úhrady za prodané zboží v hotovosti od plátce DPH cena bez základní sazby DPH Kč 9. přijetí podílu na zisku tichého společníka na BÚ Kč, hrubý podíl činí Kč 10. přijetí 5000 Kč na účet mylná platba bude vrácena 11. vratka mylné platby viz př převod hotovosti z pokladny na BÚ Kč 13. převod hotovosti na BÚ dle výpisu z účtu Kč 14. převod 8000 Kč z účtu do pokladny 15. převod 8000 Kč dle výpisu z účtu do pokladny 16. přijetí zálohy na BÚ Kč za budoucí služby (neplátce DPH), na tuto zálohu byla vystavena faktura 17. přijetí doplatku úhrady na BÚ za provedené služby (viz č. 16) ve výši Kč (neplátce DPH) 18. přijetí Kč na účet za prodej dlouhodobého hmotného majetku, který byl obchodním majetku (neplátce DPH), byla vystavena faktura 19. vyplacení 5000 Kč podnikateli v hotovosti jako osobní spotřeba 20. splátka úvěru z BÚ Kč (bez předchozího dokladu) 21. výběr vkladu podnikatele v hotovosti Kč 22. zaplacení DPH z účtu Kč (vlastní daňová povinnost) 23. úhrada v hotovosti 5000 Kč za daňové poradenství bez předchozího vyúčtování neplátci DPH 24. v hotovosti vyplacena čistá mzda 8320 Kč 25. v hotovosti zaplaceno sociální pojištění bez předchozího vyúčtování 2632 Kč 26. v hotovosti zaplaceno malování budovy k podnikání Kč neplátce DPH 27. z účtu uhrazena záloha na daň z příjmů podnikatele 8200 Kč bez předchozího vyúčtování 28. v hotovosti uhrazen závazek za nájemné 5200 Kč neplátce DPH 29. úhrada v hotovosti za inzerát v novinách plátce DPH 2928 Kč (základní sazba) 30. nákup kancelářských potřeb v hotovosti 200 Kč od neplátce DPH Příklady: 1. Zaúčtujte do peněžního deníku: Podnikatel Karel Šťovíček provozuje výrobu studené kuchyně na základě živnostenského oprávnění a není plátce DPH. K měl podnikatel pokladní hotovost ve výši 500 Kč a na běžném účtu u banky měl Kč. V měsíci květnu zaúčtujte následující operace: příjem tržeb za prodej výrobků v hotovosti 3000 Kč nákup surovin pro výrobu v hotovosti 2000 Kč úhrada poplatků za mobilní telefon z běžného účtu 1500 Kč úhrada faktury za fritézu z běžného účtu 4000 Kč převod hotovosti z pokladny na běžný účet 500 Kč výpis z BÚ o převodu hotovosti z pokladny dne odběratelé poukázali na běžný účet úhradu faktury č. 55/05 ze dne znějící na částku 5000 Kč 2. Zaúčtujte do peněžního deníku: Firma Evžen Straka, Jílová 15, Karviná, má účet u KB Ostrava s číslem /0100, s kterým je oprávněn disponovat jen on sám, je registrována pod IČ a není plátcem DPH. Zaúčtujte účetní případy v měsíci únoru, datujte postupně od a číslujte od čísla 20. a) nákup pohonných hmot pro auto v majetku firmy 800 Kč, placeno kartou b) úhrada cestovních náhrad zaměstnanci Janu Novákovi, bytem Jarní 45, Karviná, při služební cestě hradil jízdné 70 Kč a přísluší mu stravné v minimální hodnotě 5

6 pro cestu od 5 do 12 hodin, úhrada je vyplacena v hotovosti, vystavte náležitý doklad pro tuto účetní operaci. c) bezhotovostně uhrazen závazek vůči opravně za opravu auta v majetku firmy 1200 Kč d) zaměstnanci byla vyplacena mzda bezhotovostním převodem 6000 Kč e) podnikatel vložil do pokladny vlastní hotovost na doplnění pokladního limitu 3000 Kč, vystavte příslušný doklad dokládající tuto účetní operaci f) za zaměstnance bylo z běžného účtu uhrazeno sociální pojištění 1200 Kč a zdravotní pojištění 560 Kč g) podnikatel si vybral v hotovosti odměnu za svou práci 3000 Kč h) z pokladny byly proplaceny náhrady za užívání soukromého vozidla podnikateli 680 Kč i) podnikatel dal příkaz bance, aby zaplatila následující den z jeho účtu Finančnímu úřadu na účet číslo /0100 daň z příjmů za zaměstnance v hodnotě 690 Kč, jako variabilní symbol bylo uvedeno IČ podnikatele, konstantní symbol je Banka mu o provedené platbě zaslala výpis. Vystavte tiskopis pro banku. j) podnikatel odeslal odběrateli dlužníkovi doporučený dopis a obdržel o tom na poště potvrzenku na 29 Kč. 3. Zaúčtujte do peněžního deníku: Zaúčtujte, číslujte od čísla 100, datum postupně od ; ke každé operaci přiřaďte doklad. Zjistěte zůstatky v pokladně a na BÚ. Počáteční stavy pokladna 3000 Kč, BÚ Kč. a) z pošty odeslané dva dopisy po 7,50 Kč b) zaměstnanci vyplaceny náhrady za užití vlastního auta 350 Kč c) podnikatel doplnil hotovost v pokladně z vlastních prostředků na 5000 Kč d) nákup PHM pro auto v majetku firmy placeno kartou 800 Kč e) z BÚ uhrazeno havarijní pojištění za firemní auto 3500 Kč f) podnikatel vložil na BÚ vlastní prostředky Kč g) zakoupena dálniční známka na soukromé auto podnikatele používané pro podnikání ve směnárně placeno kartou 300 Kč h) z BÚ uhrazeno povinné ručení za firemní auto 4000 Kč i) v hotovosti zaplacena oprava firemního auta 2000 Kč j) podnikatel si vybral z BÚ osobní vklad 5000 Kč 4. Zaúčtujte do peněžního deníku: Firma Karel Kos, autoservis, Škrobálkova 12, Opava, podniká jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, je plátcem DPH. Zjistěte hospodářský výsledek za měsíc duben v korunách zúčtujte DPH (zda je nadměrný odpočet nebo daňová povinnost a kolik). Účetní případy zapište do peněžního deníku, číslujte od čísla 40 a datujte postupně od 5. dubna. Počáteční stav v pokladně je Kč a na podnikatelském účtu je Kč. a) zákazník zaplatil v pokladně firmy za opravu auta 8925 Kč včetně základní sazby DPH b) majitel firmy nakoupil náhradní díly pro opravu aut a platil v hotovosti 7140 Kč včetně základní sazby DPH c) podle výdajového pokladního dokladu převedeno do banky 5000 Kč d) podnikatel si vybral z účtu Kč pro svou potřebu e) podnikatel uhradil z účtu fakturu za úklid prostor autoservisu 3000 Kč bez snížené sazby DPH f) došel výpis z účtu o převodu hotovosti ze dne g) z pokladny vyplaceny náhrady za užívání automobilu pro potřeby podnikání 500 Kč h) uhrazena pohledávka na běžný účet v hodnotě 4000 Kč bez základní sazby DPH 6

7 DAŇOVÉ ODPISY DLOUHODBÉHO MAJETKU Vyberte jednu správnou odpověď: Daňové odpisy 1. Který majetek se neodepisuje: 5. Jaká je doba odpisu ve 2. skupině a) DLHM a) pět let b) DLNHM b) šest let c) zásoby c) sedm let 2. Kolik máme odpisových skupin: 6. Jak dlouho se odepisují autobusy a) pět a) 4 roky b) šest b) 6 let c) sedm c) 12 let 3. Do které skupiny patří osobní automobily 7. Jaká je doba odpisu ve 3.skupině a) první a) 12 let b) druhé b) 15 let c) třetí c) 20 let 4. Hotely patří do páté skupiny: 8. Do které skupiny patří psací stroje a) ano a) první b) ne b) druhé c) neodepisují se c) neodepisují se Vypočítejte odpisy metodou zrychleného odepisování, doplňte do tabulky včetně zůstatkové ceny: a) televizní kamera, reprodukční PC Kč, 1. odpisová skupina O1 O2 O3 ZC1 ZC2 ZC3 c) koberec, PC Kč, 2. odpisová skupina O1 O2 O3 O4 O5 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 d) trezor, PC , 3. odpisová skupina O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 ZC1 ZC2 ZC3 ZC4 ZC5 ZC6 ZC7 ZC8 ZC9 ZC10 7

8 POMOCNÁ EVIDENCE - KNIHY POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Zapište dané faktury do patřičné knihy: Firma: KNIHA: Datum číslo dokladu text předpisodpis splatnost datum PLATBY číslo dokladu Kč Daňový doklad 3596 Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující CompShop, a.s. IČ: Mendlovo nám. 7, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0100 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: KB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku: Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní počítač Stile X05 ks ,

9 Celkem bez daně: Základ 0: Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% 8550 K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Ivan Král Daňový doklad 1234 Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující SoftHard, a.s. IČ: Mendlovo nám. 7, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0600 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: GECB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku: Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní účetní program ks , Celkem bez daně: 9

10 Základ 0: Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Libor Ivaniševič Daňový doklad F Dodavatel/prodávající IČ: DIČ: CZ Odběratel/kupující AutoMoto, a.s. IČ: Trněná 89, Brno DIČ: CZ Grotte, s.r.o. Objednávka číslo: Veselá 1 Konečný příjemce: Brno Způsob dopravy: Bankovní spojení: /0300 Datum vystavení dokladu: Peněžní ústav: ČSOB, Brno Datum splatnosti dokladu: Datum uskut. zdan. plnění: Forma úhrady: bank. převod Fakturujeme Vám za dodávku Množství MJ Cena/MJ DS Rabat % daně Daň/MJ Kč s daní Octavia kombi ks , Celkem bez daně: Základ 0: 10

11 Základ 1: DS1: Daň 5% Základ 2: DS2: Daň 19% K úhradě celkem: Vyhotovil: Razítko a podpis: Igor Longin HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Příklady: Určete hospodářský výsledek fyzické osoby V peněžním deníku jsou uvedeny hodnoty součtů: celkové příjmy Kč celkové výdaje Kč příjmy ovlivňující základ daně z příjmů Kč výdaje neovlivňující základ daně z příjmů 50000Kč Určete hospodářský výsledek hotelu: Z účetní evidence vyplývá, že: hosté zaplatili v hotovosti za ubytování 3500 Kč hotel vystavil fakturu cestovní kanceláři za poskytnuté služby Kč provozní odvedla tržby do pokladny Kč pokladní odnesla hotovost do banky Kč cestovní kancelář uhradila fakturu na běžný účet Kč hotel zaplatil fakturu za čištění prádla Kč hotel zaplatil za opravu střechy firmě v hotovosti 7000 Kč hotel zaplatil zahradníkovi za provedení parkové úpravy 10000Kč INVENTURY, INVENTARIZACE MAJETKU Doplňte správné výrazy: Povinnost provádět pravidelnou inventarizaci ukládá účetní jednotce zákon o. Účetní jednotka provádí inventarizaci a závazků. inventarizace se provádí minimálně ročně. Inventuru pokladny musí provádět jednotka minimálně ročně. V případě podezření na zpronevěru finančních nebo majetkových prostředků se provádí inventura. Výsledkem jsou jednotlivé inventurní. Odpovězte co nejvýstižněji: Proč se provádí inventarizace majetku a závazků? Popište druhy a lhůty inventarizací. Co je inventarizační rozdíl, jak se zjistí a jak se vypořádá? Jestliže zníme výši vlastního jmění k a k , co porovnáním těchto částek zjistíme? 11

12 Vyhotovte inventární kartu hrotového soustruhu, který byl pořízen za Kč včetně základní sazby DPH. V příloze zákona o dani z příjmů je tento soustruh zařazen do 3. odpisové skupiny a účetní jednotka zvolila zrychlený způsob odepisování. Soustruh byl pořízen 5. ledna 2004 a označen číslem 44 a uveden do provozu 15. ledna Firma Jan Kohout, kovoobrábění, Hlučín, Fibichova 67 zařadila soustruh do dílny v provozovně v Petřkovicích, Jarní ulice 87 v den uvedení do provozu. Inventární karta se vyhotovuje pro aktuální rok a předpokládáme, že v tomto roce bude soustruh stále v majetku firmy. Firma: Rok: INVENTÁRNÍ KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU Název Umístění Inventární číslo Pořizovací cena v Kč Datum pořízení Datum uvedení do používání Daňové odpisy Odpisová skupina Roční odpisová sazba 1. rok: další roky: Poznámky Zůstatková cena Roční odpis Zůstatková cena Rok počáteční Kč Kč konečná cena Kč Datum vyřazení: Způsob vyřazení: MAJETEK PODNIKU Doplňte správné výrazy: Dlouhodobý hmotný majetek je charakterizován dobou použitelnosti delší než rok a jeho pořizovací cena je vyšší než Kč. Součet odpisů je označován jako. Majetek, který firma zdědí, musí být oceněn cenou. Majetek, jehož cena pořízení je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok označujeme jako majetek. Jestliže na výrobní stroje působí povětrnostní vlivy, pak se tyto stroje opotřebovávají. Pro zařazení majetku do skupiny oběžného majetku je jeho nepodstatná. Firma vyrábějící nábytek ze dřeva musí mít skladem zásobu dřeva, které po delší dobu vysychá. Takovouto zásobu dřeva označujeme jako zásobu. Oběžný majetek zapisujeme v účetní rozvaze na stranu. Odpovězte co nejvýstižněji: Jaké je základní členění majetku účetní jednotky? Který majetek účetní jednotky je dlouhodobé povahy? Jak se člení majetek dlouhodobé povahy? Který majetek účetní jednotky je krátkodobé povahy a proč? Co je to likvidita? Jaké jsou nejlikvidnější složky majetku? Co jsou pohledávky? 12

13 Charakterizujte rozdíl mezi zbožím a výrobkem. Co je finanční majetek? Co je technické zhodnocení? Jaká je charakteristika dlouhodobého nehmotného majetku? Uveďte rozdíl mezi nedokončenou výrobou a polotovarem. Jaké jsou druhy obalů a do které skupiny majetku je řadíme? Co jsou závazky? Co jsou ceniny a kam je řadíme? Odpovězte co nejvýstižněji: Charakterizujte dlouhodobý hmotný majetek: Charakterizujte oběžný majetek: Charakterizujte dlouhodobý nehmotný majetek: Charakterizujte dlouhodobý drobný majetek: Charakterizujte technické zhodnocení: Charakterizujte nedokončenou výrobu: Charakterizujte rozdíl mezi výrobkem a zbožím: Charakterizujte způsoby pořízení majetku: Jak evidujeme majetek v daňové evidenci a v účetnictví? Co všechno zahrnuje oběžný majetek? Vyberte jednu správnou odpověď: Dlouhodobý majetek podniku 1. Majetek podniku dělíme z hlediska formy na. a) investiční a zásoby b) aktiva a pasiva c) dlouhodobý a oběžný 2. Spotřeba dlouhodobého majetku se vyjadřuje. a) spotřebou b) opotřebením c) v českém jazyce 3. Dlouhodobý majetek se dělí na. a) budovy, stavby, ocenitelná práva, software a finanční majetek b) hmotný, nehmotný a finanční c) hmotný a oběžný 4. Hraniční částka pro hmotný dlouhodobý majetek. a) je od stanovována účetní jednotkou b) byla zrušena k c) je Kč 5. Hraniční částka pro nehmotný dlouhodobý majetek. a) je Kč b) je od stanovována účetní jednotkou c) byla zrušena k Hraniční částka pro finanční dlouhodobý majetek. a) je od stanovována účetní jednotkou b) je Kč c) neexistovala a neexistuje 7. Hmotný majetek sloužící v podniku déle než jeden rok, ale nesplňující minimální částku se řadí mezi. a) dlouhodobý majetek b) zásoby c) finanční majetek 8. Nehmotný majetek sloužící v podniku déle než jeden rok, ale nesplňující minimální částku se účtuje. a) do spotřeby 13

14 b) do dlouhodobého nehmotného majetku c)do zásob 9. Náhradní díly zařadíme do. a) dlouhodobého hmotného majetku, pokud splňují cenové podmínky a slouží déle než jeden rok b) spotřeby c) zásob 10. Akcie zakoupené za účelem ovládnutí podniku jsou. a) krátkodobým finančním majetkem b) dlouhodobým nebo krátkodobým majetkem, záleží na ceně jednoho kusu akcie c) dlouhodobým finančním majetkem Zařaďte dlouhodobý majetek restaurace do správné skupiny i s uvedením dalších podskupin: a) parkoviště před restaurací b) elektronická váha v kuchyni c) židle v jídelně d) účetní program za 7000 Kč včetně DPH 19% e) mrazící box s pořizovací cenou Kč včetně DPH 19% f) nerezové nádobí v kuchyni g) budova restaurace h) projekt klimatizace prodejny za Kč bez DPH 19% i) výměna hliníkových oken za plastová oceněná na Kč j) receptura na vlastní specialitu Vyberte jednu správnou odpověď: Oběžný majetek 1. Do oběžného majetku řadíme. a) zásoby, peněžní prostředky a závazky b) zásoby, peněžní prostředky a pohledávky c) samostatné movité věci, budovy, haly a stavby 2. Mezi zásoby nepatří. a) nedokončená výroba b) výrobky c) pohledávky 3. Nedokončená výroba se od polotovarů liší tím, že. a) polotovary prošly částí výroby b) polotovary se prodávají zmrazené c) polotovary se často prodávají 4. Předměty zakoupené za účelem dalšího prodeje se nazývají. a) výrobky b) ceniny c) zboží 5. Peněžní prostředky mohou být ve formě. a) hotovostní nebo bezhotovostní b) bankovek nebo mincí c) výrobků nebo materiálu 6. Ceniny řadíme mezi. a) dlouhodobý finanční majetek b) peněžní prostředky c) materiál 7. Mezi ceniny patří. a) poštovní známky, kolky, telefonní karty a stravenky b) peníze v hotovosti, akcie a obligace c) obligace, dluhopisy a bondy 14

15 8. Mezi ceniny nepatří. a) akcie b) poštovní známky c) kolky 9. Do oběžného majetku patří. a) pohledávky b) úvěry c) závazky 10. Faktura vystavená je. a) závazek b) pohledávka c) cenina Příklady: Zařaďte do skupin oběžný majetek hotelu: a) brambory ve skladu kuchyně b) čistící prostředky c) přepravky na pečivo d) kmín ve skladu kuchyně e) čokolády v recepci hotelu f) zmrzlinový pohár v hotelové restauraci g) europalety h) poštovní známky v pokladně Zařaďte majetek hotelu do správné skupiny: a) parkoviště před hotelem b) příbory v hotelové restauraci c) skříně v šatně personálu d) brambory ve skladu hotelové kuchyně e) čokolády k prodeji v recepci hotelu f) čistící prostředky pro úklid kuchyně g) automobil v majetku hotelu h) přístavba podkrovních pokojů v hotelu i) menu v hotelové restauraci j) projekt na klimatizaci kuchyně v hodnotě Kč včetně DPH k) televizory v pokojích hostů v hodnotě 5500 Kč včetně DPH l) přepravky na pečivo m) mouka ve skladu hotelové kuchyně n) účetní program v hodnotě Kč bez DPH o) uhlí pro zimní otop ve sklepě hotelu MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Doplňte správné výrazy: Účetnictví vede každý subjekt zapsaný v obchodním označovaný jako osoba. Daňovou evidenci vedou osoby, které nejsou zapsány v rejstříku. Mzdová evidence se ze všech účetních dokladů archivuje. Součástí mzdové evidence je vedení údajů o odvodech sociálního a pojištění. Povinností zaměstnavatele je vydat zaměstnanci po ukončení pracovního poměru list. 15

16 Odpovězte co nejvýstižněji: Které údaje musí mzdové účetnictví poskytovat? Které právní předpisy jsou pro mzdové účetnictví potřebné? Které příjmy podléhají dani z příjmu FO? Jak zjistíme základ daně a hodnotu daně z příjmů FO? Kdo je plátcem všeobecného zdravotního pojištění? Které údaje jsou potřebné pro výpočet pojistného zdravotního a sociálního pojištění? Kdo je poplatníkem sociálního pojištění? Z čeho se sociální pojištění skládá? Co se hradí z nemocenského pojištění? Kdo nemá nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění? Na čem závisí výše dávek nemocenského pojištění, jak se určuje pro jednotlivé dny? Na co se využívá státní příspěvek na politiku zaměstnanosti? Jaké jsou podklady pro výpočet časové mzdy? Jaké jsou podklady pro výpočet úkolové mzdy? Vysvětli pojem podílová mzda a způsob jejího výpočtu. K čemu slouží mzdový list? Co je náplní mzdového listu? Které jsou nárokové pohyblivé složky mzdy? Jaký je rozdíl mezi prémiemi a odměnami? Kdo má nárok na dovolenou na zotavenou a kolik tento nárok činí? Příklady: Hrubé mzdy zaměstnanců činí: pan Kos 8500 Kč, pan Straka 9200 Kč a pan Sova 7980 Kč. Vyjádřete náklady sociálního a zdravotního pojištění účetní jednotky. Vypočítejte čistou mzdu pana Krtka, který nemá dítě a podepsal prohlášení. Jeho hrubá mzda je Kč. Vypočtěte čistou mzdu a vyjádřete celkové mzdové náklady zaměstnavatele (včetně soc. a zdrav. pojištění), jestliže zaměstnanec pan Hraboš má hrubou mzdu Kč, nemá dítě a podepsal prohlášení. NÁKLADY A VÝNOSY Doplňte správné výrazy: Náklady, které se mění s objemem výroby, označujeme jako. Náklady na energie zařadíme do skupiny na energie zařadíme nákladů. Jestliže jsou náklady vyšší než výnosy, pak je hospodářským výsledkem. Náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance označujeme jako ostatní náklady. Progresivní s objemem výroby. Vyberte jednu správnou odpověď: Náklady 1. O nákladech a výnosech účtujeme. a) v daňové evidenci b) v účetnictví c) jen u nepodnikatelských subjektů d) jen u podnikatelských subjektů e) jen u státních organizací 16

17 2. Z hlediska druhového členění jsou náklady. a) materiálové b) mzdové c) finanční d) fixní e) provozní 3. Fixním (stálým) nákladem může být. a) mzda b) pokuta c) odpis d) úrok e) tržba Vyberte jednu správnou odpověď: Náklady 1. Poskytování cestovného a úhrada nákladů s ním spojených se řídí. a) zákonem o účetnictví b) zákoníkem práce c) zákonem o cestovních náhradách a vyhláškou k tomuto zákonu 2.Poplatník utrpěl škodu na majetku způsobenou záplavou. Tato škoda. a) není nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů b) je nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů c) je nákladem (výdajem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ale pouze tehdy, jestliže byl poplatník pojištěn 3. Které daně nejsou účtovány na vrub účtu 53 Daně a poplatky?. a) Daň silniční a z nemovitostí b) Daň z příjmů právnických osob, DPH c) Daň dědická a darovací, daň z převodu nemovitostí 4. Opravou se rozumí. a) zlepšení a rozšíření provozně technických funkcí majetku b) preventivní kontrola majetku c) uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu 5. Výši účetních odpisů stanoví účetní jednotka podle. a) skutečného opotřebení majetku b) zákona o daních z příjmů c) zákona o účetnictví 6. Mezi mimořádné náklady můžeme zařadit. a) náhradu pojišťovny za škodu způsobenou živelnou pohromou b) manko na majetku zjištěné inventarizací c) náklady na ukončení hospodářské činnosti Doplňte správné výrazy: Jestliže jsou výnosy podniku větší než náklady, pak je hospodářským výsledkem. Jestliže považujeme dividendy za výnosy, pak se jedná o dividendy z akcií. Opakem manka je, který účtujeme jako. Jestliže nám pojišťovna vyplatí pojistné plnění za škodní událost, pak se jedná o výnos. O výnosech účtujeme v (název účetní soustavy). Vyberte všechny správné odpovědi: Výnosy 1. Jako mimořádný výnos označujeme. a) prodej dlouhodobého majetku 17

18 b) tržby c) aktivace výkonů vlastní výroby d) prodej zásob e) nedokončenou výrobu 2. Mezi provozní výnosy získané z běžné činnosti nezahrnujeme. a) tržby za prodej výrobků b) změnu stavu zásob c) dividendy d) prodej zásob e) manka 3. Hospodářským výsledkem v účetnictví může být. a) zisk b) ztráta c) rozvaha d) výsledovka e) daně Výnosy 1. Náhrada škody způsobené zaměstnancem na majetku je výnosem. a) provozním b) finančním c) mimořádným 2. Pojem aktivace používáme v souvislosti s. a) zařazením nakoupeného dlouhodobého majetku do užívání b) pořízením majetku vlastní činností c) čerpáním vytvořených rezerv 3. Je-li účetní jednotka plátcem DPH, pak tato daň součástí výnosů (tržeb). a) je b) není c) závisí to na stanovisku Finančního úřadu 4. Výnosové úroky jsou nároky od. a) bank a jiných dlužníků b) bank jedině c) odběratelů z titulu pozdní úhrady splatných pohledávek 5. Kurzový zisk vzniká, jestliže vlivem změny kurzu. a) hodnota pohledávky poklesne b) hodnota závazku se zvýší c) hodnota závazku poklesne 6. Inventarizační rozdíl přebytek se účtuje do období. a) za které se inventarizací zjišťuje skutečný stav majetku a závazků b) následujícího období, za které se ověřuje stav majetku a závazků c) období není určeno OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Doplňte správné výrazy: Dlouhodobý hmotný majetek, který podnikatelský subjekt pořídí formou osobního vkladu podnikatele, oceňujeme cenou. Jestliže si firma vytvoří dlouhodobý majetek vlastní činností, pak jej ocení náklady. Oceňování cenou musí být podloženo posudkem. Cena zahrnuje i doprovodné náklady vynaložené na pořízení majetku. Tržní cena nemá na podnikové účetnictví. 18

19 Odpovězte co nejvýstižněji: Co je to pořizovací cena? Co je to jmenovitá hodnota? Jaký je rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou pořízení? Jaké mohou být vlastní náklady výroby? Kdy se používá reprodukční pořizovací cena? Čím můžeme ocenit DLHM? Jak se oceňují nakoupené zásoby? Co oceňujeme jmenovitou hodnotou? Jak se oceňuje majetek vytvořený vlastní činností? Jaké metody používáme při ocenění zásob stejného druhu při výdeji ze skladu? Vysvětli princip metody FIFO: Vysvětli princip použití metody váženého aritmetického průměru: ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Doplňte správné výrazy: Jestliže je pracovník odměňován úkolovou mzdou, pak musí mít určenu normu nebo normu. Odpočitatelné položky slouží ke základu daně z. Částky zdravotního pojištění se zasílají na účty. Mzda před zdaněním se nazývá mzda a mzda po zdanění mzda. Pohyblivé složky mzdy mohou být podle svého charakteru a. Vyberte všechny správné odpovědi: Odměňování pracovníků 1. Mezi nárokové pohyblivé složky mzdy patří. a) prémie b) odměny c) náhrady mezd d) osobní příplatky e) příplatky 2. Náhradou mezd rozumíme. a) náhrady za dovolenou b) náhrady za dobu nemoci c) náhrady za cestovné d) náhrady za stravné e) náhrady z důvodu veřejného zájmu 3. Příplatky mohou být za. a) dobře a rychle splněný úkol b) noční směnu c) za přesčasovou práci d) za kvalitní práci e) za práci v prašném prostředí Vyberte všechny správné odpovědi: Odměňování pracovníků 1. Při výpočtu úkolové mzdy se vychází z. a) normy času b) normy množství c) časového údaje d) časového úkolu 19

20 e) odpracované doby 2. Časová mzda je mzda stanovená za. a) splnění úkolu b) dosažení určité tržby c) odpracovanou hodinu d) odpracovaný měsíc e) prodej zboží 3. Pro potřebu mzdového účetnictví rozlišujeme mzdy. a) proměnlivé b) časové c) úkolové d) podílové e) smíšené 4. Jestliže zaměstnanec ví, kolik výrobků má zhotovit za určitý čas, pak dostává mzdu. a) proměnlivou b) časovou c) úkolovou d) podílovou e) smíšenou 5. Které z následujících položek jsou nárokovými pohyblivými složkami mzdy?. a) Prémie b) Odměny c) Příplatky d) Nemocenské dávky e) Náhrady za dovolenou 6. Pracovník musí dostat příplatky za. a) náhradní volno b) práci přesčas c) dovolenou d) práci ve výškách e) práci v neděli ROZVAHA ÚČETNÍ JEDNOTKY Doplňte správné výrazy: Rozvahu sestavuje každá jednotka, která účtuje v soustavě. Základní pravidlo, které musí v rozvaze platit je, že aktiv se musí součtu. Fondy jsou v rozvaze zařazeny na stranu. Každá účetní jednotka musí podle zákona sestavovat rozvahu vždy k dni v roce. Zisk účetní jednotky je v rozvaze zaznamenán na straně. Doplňte správné výrazy: Rozvaha informuje o finanční a majetkové situaci podniku. Strana se dělí na stálá, která představují dlouhodobý použitelný po dobu delší než jeden rok, a na oběžná aktiva, která jsou využitelná po dobu kratší než rok. Na straně pasiv se vyskytuje vlastní, tj. zdroje, které vložili nebo které vznikly činností podniku, a zdroje, což jsou závazky. Aktiva i pasiva obsahují sloupec s údaji z minulého období. Odpovězte co nejvýstižněji: Jak jinak se označuje rozvaha? 20

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2006 Autor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2008 Autorka: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Milana Otrusinová Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více