10/ RUD v Senátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/ Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví Veřejná služba - jak redukovat náklady BESIP v obcích Vážené starostky, vážení starostové, dovolte mi, abych Vás i v této nelehké a politicky nepřehledné době pozval na již XII. ročník celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice, která se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2009 v Praze v nové budově Národního muzea. Konference má tentokrát podtitul: Pokles ekonomiky a jeho dopad na hospodaření obcí Program konference je tradičně rozdělen do pěti bloků. V úvodním bloku se očekává účast člena Národní ekonomické rady vlády profesora Michala Mejstříka, který shrne doporučení této expertní skupiny na rozpočty samosprávy. V jednání je rovněž účast jednoho z největších odborníků na finance, ministra Eduarda Janoty, který se našich akcí již v minulosti účastnil, vždy s velmi zajímavými, byť často až nepříjemnými, informacemi a poznámkami. Pohled krajů a kroky, k nimž v souvislosti s poklesem finančních zdrojů přistupují, bude prezentovat hejtman Radko Martínek. V dalších tematických blocích se budeme věnovat specifikům ostatních příjmů obcí, tedy zejména dani z nemovitostí, o jejímž zvýšení se hovoří v souvislosti s úsporným balíčkem vlády. Roli místních poplatků ve financování obcí nelze podceňovat, nastala pravděpodobně doba pro zcela nový zákon. Proto na konferenci vystoupí odborníci z ministerstva financí, kteří se věnují přípravě legislativy majetkových daní a místních poplatků. Speciální blok je letos věnován problematice daně z přidané hodnoty. Věřím, že srovnání přístupu ministerstva financí, metodika finančního ředitelství, daňového poradce a zástupce obce, která se letos stala plátcem, nabídne užitečnou výměnu názorů. Druhý den zahájíme blokem zaměřeným na evropské projekty. Speciální pozornost bude zaměřena na Operační program Životní prostředí a také na Program rozvoje venkova, s nímž spojené nejasnosti způsobily nejedné obci komplikace při realizaci projektů. Za zajímavý považuji rovněž bod týkající se koordinace všech dotačních titulů u nás, o jejíž existenci slýchám od starostů nezřídka pochybnosti. Místo konání finanční konference: návrat do bývalé budovy Rádia Svobodná Evropa V posledním bloku se zaměříme na odpadové hospodářství a další témata, která souvisejí s financováním obcí a měst. Potvrzena je již účast náměstka ministra životního prostředí, prezentován bude rovněž postoj Svazu měst a obcí. Program celé konference a organizační pokyny naleznete v tomto čísle zpravodaje. Oproti loňským ročníkům předpokládáme větší prostor pro diskuzi, v rámci níž by pozvaní hosté měli mít možnost seznámit se s názorem starostů a starostek. Dovolím si připomenout, že konference je jako vždy určena nejen voleným představitelům, ale také vedoucím finančních úseků či dalším odborníkům z úřadu. Věřím, že Vás program zaujme a těším se na setkání s Vámi. Oldřich Vlasák předseda Svazu

2 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU Aktuality ve zkratce HLASOVAL JSEM PRO STARONOVÉHO PŘEDSEDU EVROPSKÉ KOMISE První poprázdninové plenární zasedání Evropského parlamentu bylo významné volbou předsedy komise EU, svůj dosavadní post obhájil Portugalec José Manuel Barroso. Jeho druhý pětiletý mandát v této pozici byl podpořen hlasy 382 poslanců z celkových 736 členů Parlamentu, proti hlasovalo 217 poslanců, 137 se zdrželo hlasování. Je to rozhodně vítězství evropské pravice. Je potřeba si uvědomit, že Barosso byl zvolen také díky společné podpoře Evropské strany lidové a naší frakce frakce Evropských konzervativců a reformistů (ODS/ECR). Díky hlasům europoslanců za ODS tak má Barroso silný mandát. Současně jsme České republice vytvořili prostor pro vyjednávání o složení příští Komise a pro získání vhodného portfolia pro našeho kandidáta. Absolutní většina je pro budoucnost Barrosa ve funkci předsedy EK důležitá, aby mohl bez větších problémů prosazovat klíčové legislativní návrhy. Staronový předseda Komise EU chce spolupracovat se všemi politickými seskupeními, které usilují o jednotnou Evropu. Rád bych se zmínil ještě o jedné důležité události. Počátkem září jsme se sešli s novým eurokomisařem odpovědným za regionální politiku Pawłem Sameckim při debatě s poslanci Výboru pro regionální rozvoj, kterého jsem také členem. Komisař nám přiblížil své plány v nové funkci. Jsem rád, že se naše názory mimo jiné shodují i v tom, že je nutné podpořit agendu pro městské aglomerace v rámci regionální politiky. Polák Paweł Samecki se ujal funkce komisaře již 4. července Na svoji současnou funkci byl nominován vládou Polské republiky poté, co jeho předchůdkyně na postu komisaře pro regionální politiku, Danuta Hübnerová, rezignovala na tuto funkci po svém zvolení za členku Evropského parlamentu. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda SMO ČR Proběhla pracovní porada odboru dozoru a kontroly MV ČR 1. září 2009, Praha Počátkem září proběhla další porada odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra, které se pravidelně účastní zástupci Svazu měst a obcí a Komory statutárních měst. Předmětem jednání byla tentokrát problematika pohřebnictví, zejména otázka odpovědnosti za škodu v případě poškození náhrobku. Projednávala se tři nová stanoviska, týkající se záležitostí obcí, která jsou uveřejněna na stránkách ministerstva vnitra. Odbor dozoru a kontroly se také zabýval zákonem o úřednících územních samosprávných celků a uvedl, že existují mnohá stanoviska, která jsou uvedena v sekci aktuálně a metodická pomoc obcím na Jsou zpracovány formou otázek a odpovědí a připravuje se i jejich tištěná podoba. Posledním diskutovaným tématem byly otázky spjaté s VHP a VLT, zejména problematika pojmu sousedství a jeho výklad a dále informace o návodu pro obce k problematice povolování VHP a VLT. Příprava postupu při předlužení obcí 10. září 2009, Praha Významný pokles daňových příjmů a již existující problémy související s nedodržením podmínek poskytovaných dotací mohou v budoucnu vyústit v situaci, kdy obec nebude schopna uhrazovat své závazky. Na ministerstvu financí proběhla informativní schůzka k záměru přípravy postupu při předlužení obcí. Dle současného znění zákona o obcích se vylučuje ručení státu za hospodaření a závazky obcí a ministerstvo financí chce velmi striktně dodržovat zákon. Na rozdíl od známých případů, kdy nadměrné emise dluhopisů stát, resp. bývalá Konsolidační banka, převzal, hraje nyní roli především všeobecný nedostatek finančních prostředků. Stanovení přesné metodiky, jak postupovat v případech, kdy obec není schopna uhradit své závazky, bude užitečné také pro obce. Zástupci Svazu však upozorňovali, že je třeba rozlišovat jednotlivé případy, např. méně závažné porušení při čerpání dotací. V případě, že by se obec měla dostat do finančních problémů pouze z důvodu penále za zřejmě nezaviněné pochybení, prosazuje Svaz shovívavější přístup. Zde je třeba si uvědomit, že za platebními problémy stojí nezřídka samotný poskytovatel dotace (viz naposledy změny v Programu rozvoje venkova). Zástupci ministerstva ujistili, že kontrolní mechanismy čerpání dotací jsou nastaveny tak, že zohledňují míru zavinění a významnost pochybení. Na straně druhé však ministerští úředníci vyslovili obavu ohledně dopadů případného nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů podpořených z evropských prostředků. Ministerstvo zkoumá možnosti zmírnění sankcí ze strany Evropské komise např. u projektů cestovního ruchu, kde se evidentně ukazuje vliv hospodářského poklesu. Zástupci Svazu rovněž doporučovali nezavádět pouze represi, ale soustředit se rovněž na prevenci, tj. informovat obce v případě, že ze zaslaných výkazů je zřejmý nepříznivý vývoj hlavních ukazatelů hospodaření či zadluženosti. K tématu zadlužování obcí budou probíhat ještě další jednání a pravděpodobně bude i na programu finanční konference. Svaz jednal se zástupci herního průmyslu 15. září 2009, Praha V půlce září se v Kanceláři Svazu sešli ke společnému jednání zástupci Svazu měst a obcí a zástupci APKURS a UNASO. Předmětem jednání byly zejména informace o současné situaci na herním trhu a řešení problémů ve městech a obcích. Podle APKURS a UNASO se již aktivně řeší konkrétní problémy v konkrétních obcích (Prachatice, Ústí nad Labem, Bohumín, Chodová Planá atd). Provozovatelé zřídili tzv. létající tým. Dále informovali o přípravě etického kodexu provozovatelů, který bude předložen ministrovi financí a který by měl nadefinovat podmínky samoregulačních kroků. Zároveň požádali Svaz o spolupráci při nastavení systému včasného varování, který byl měl napomoci řešit spory mezi provozovateli a obcemi rychleji a účinněji, dříve než dojde k eskalaci. Předběžně navrhli schéma: obec informuje Svaz, Svaz informuje létající tým, který okamžitě bude kontaktovat obec a ta bude řešit podle principu 3K (konkrétní problém, konkrétní provozovatel, konkrétní obec). Svaz nabídl APKURS a UNASO možnost vystoupení v rámci XII. Celostátní finanční konference, která se bude konat listopadu Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 10/2009 strana 2

3 Spolupráce se všemi zástupci samosprávy navázána 22. září 2009, Čermná nad Orlicí Jednání mezi zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR se uskutečnilo v návaznosti na usnesení XI. Sněmu Svazu, které vyzývá ke spolupráci všechny zástupce samosprávy. Byl dohodnut harmonogram příprav podkladů pro reformu financování, která by měla zahrnovat jak sdílené daně, tak rovněž dotační systém. Jednotný návrh by následně mělo posoudit a analyzovat ministerstvo financí tak, aby věcný záměr byl připraven k projednání vládou, která vzejde z parlamentních voleb v roce Společné prohlášení najdete na straně 10. Vesnicí roku 2009 TUČÍN V sobotu 12. září 2009 byli v Luhačovicích při příležitosti konání mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů vyhlášeni vítězové celostátního kola soutěže Vesnice roku V konkurenci 325 obcí zvítězila 450hlavá obec Tučín z Olomouckého kraje. Na druhém místě se umístila středočeská obec Lány, třetí místo obsadila obec Žernov z Královéhradeckého kraje. Vesnice roku přehled ocenění udělených v rámci krajských kol (stuhy) Název kraje Vítěz krajského kola Nejlepší obec Modrá stuha za společenský život Bílá stuha za činnost mládeže Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Počet přihlášených obcí Kraj Jihočeský Obec Jankov (okres České Budějovice) Obec Nerestce (okres Písek) Obec Strunkovice nad Blanicí (okres Prachatice) Obec Drhovle (okres Písek) Obec Branice (okres Písek) 29 Kraj Jihomoravský Obec Lužice (okres Hodonín) Obec Světlá (okres Blansko) Obec Milotice (okres Hodonín) Obec Jevišovka (okres Břeclav) Obec Božice (okres Znojmo) 16 Kraj Karlovarský Obec Březová (okres Sokolov) Obec Krásná (okres Cheb) Obec Velká Hleďsebe (okres Cheb) Obec Hájek (okres Karlovy Vary) Obec Dolní Žandov (okres Cheb) 20 Kraj Královéhradecký Obec Žernov (okres Náchod) Obec Miletín (okres Jičín) Obec Nový Hrádek (okres Náchod) Obec Librantice (okres Hradec Králové) Obec Černý Důl (okres Trutnov) 50 Kraj Liberecký Obec Zahrádky (okres Česká Lípa) Obec Kravaře (okres Česká Lípa) Obec Kobyly (okres Liberec) Obec Studenec (okres Semily) *** 19 Kraj Moravskoslezský Městys Spálov (okres Nový Jičín) Obec Hlavnice (okres Opava) Obec Staré Hamry (okres Frýdek Místek) Obec Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín) *** 12 Kraj Olomoucký Obec Tučín (okres Přerov) Obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc) Obec Pavlovice (okres Přerov) Obec Jezernice (okres Přerov) Obec Tištín (okres Prostějov) 33 Kraj Pardubický Obec Jenišovice (okres Chrudim) Obec Cerekvice nad Loučnou (okres Svitavy) Obec Svinčany (okres Pardubice) Obec Horní Ředice (okres Pardubice) Obec Telecí (okres Svitavy) 22 Kraj Plzeňský Městys Zvíkovec (okres Rokycany) Obec Kostelec (okres Tachov) Obec Druztová (okres Plzeň-sever) Obec Plánice (okres Klatovy) Obec Dobříč (okres Plzeň-sever) 19 Kraj Středočeský Obec Lány (okres Kladno) Obec Ratměřice (okres Benešov) Obec Hlavenec (okres Praha-východ) Obec Krakov (okres Rakovník) Obec Královice (okres Kladno) 39 Kraj Ústecký Obec Hrušovany (okres Chomutov) Obec Libotenice (okres Litoměřice) Obec Březno (okres Chomutov) Obec Smolnice (okres Louny) Obec Ploskovice (okres Litoměřice) 21 Kraj Vysočina Obec Hluboké (okres Třebíč) Obec Vír (okres Žďár n. Sázavou) Obec Domamil (okres Třebíč) Obec Horní Krupá (okres Halvíčkův Brod) Obec Slavíkov (okres Havlíčkův Brod) 30 Kraj Zlínský Obec Újezd (okres Zlín) Obec Valašská Polanka (okres Vsetín) Obec Kyselovice (okres Kroměříž) Obec Hostětín (okres Uherské Hradiště) Obec Prusinovice (okres Kroměříž) 15 celkem přihlášených obcí 325 informační servis č. 10/2009 strana 3

4 Soutěž Vesnice roku je především šancí pro efektivní rozvoj našich obcí a regionů. Jsem rád, že se této soutěže letos zúčastnilo opět více obcí než loni. Letošním vítězům bych chtěl pogratulovat a popřát jim úspěšný rozvoj jejich obcí, uvedl při vyhlášení vítězů ministr Rostislav Vondruška. Letošní již 15. ročník soutěže opět vyhlásily Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Krajská kola se konala v průběhu měsíců května a června. Nejtěžší boj o prvenství se vedl v Královéhradeckém kraji, kde se do soutěže přihlásilo 50 obcí. Nejslabší účast byla, stejně tak jako loni, v kraji Moravskoslezském, kde soutěžilo pouze 12 obcí. Standardně byly rozdány také stuhy. Modrá za společenský život, zelená za péči o životní prostředí, bílá za činnost s mládeží a nejmladší oranžová za příkladnou spolupráci obce s tamním zemědělským subjektem. Absolutní vítěz, obec Tučín, získala za vítězství v celostátním kole 1 milion korun. Jeden si přitom odnesla již z krajského kola, celková dotace je tedy 2 miliony korun. Druhý v pořadí, obec Lány, si k milionové dotaci z krajského kola odnáší navíc 900 tisíc korun, třetí v pořadí, obec Žernov, 800 tisíc korun. Příští ročník se bude vyhlašovat už začátkem března 2010 na Dni malých obcí v Praze. Zúčastněte se atraktivního klání v soutěži i vy. Březová - Královarský kraj Jenišovice - Pardubický kraj Žernov - Královéhradecký kraj Hluboké - Kraj Vysočina Lužice - Jihomoravský kraj informační servis č. 10/2009 strana 4 Hrušovany - Ústecký kraj Tučín - Olomoucký kraj Spálov - Moravskoslezský kraj

5 Informujeme Poplatek z ubytovací kapacity hradí i zaměstnavatelé Od roku 2010 dojde k růstu příjmů z místního poplatku z ubytovací kapacity. Po téměř dvou letech se podařilo prosadit novelu zákona o místních poplatcích, která vznikla z podnětu obcí a měst na Plzeňsku. Předložená novela především rozšiřuje okruh obcí, které mohou zavést místní poplatek z ubytovací kapacity, není třeba se označovat za obec lázeňskou či se soustředěným turistickým ruchem. Ještě letos poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření. Jde o výjimku ze zákona, která nijak nerespektuje náklady, které mnohdy téměř trvale žijící pracovníci obci způsobují bez odpovídající kompenzace. Původně poslaneckou iniciativu na zrušení této výjimky Svaz od počátku podporoval. V průběhu projednávání byli dopisem předsedy Svazu osloveni všichni senátoři, poslanci i prezident. Obavy z dopadů na podnikatelské prostředí Svaz rozptyloval vysvětlováním, že zastupitelstvo obce, jehož členové znají nejlépe místní podmínky, může samozřejmě rozhodnout, že tento poplatek vůbec nezavede. Rovněž tak se může samostatně rozhodnout, že poplatku nebudou podléhat zařízení určená k ubytování pracovníků, neboť obec má zájem podporovat daného zaměstnavatele. Svaz však zároveň v dopise upozornil, že místní poplatky mají kromě fiskální funkce také svoji regulační funkci. Existují případy, kdy v zájmu obce není provoz daného zařízení na jejím území. Zpoplatnění lze tak chápat jako určitou náhradu, která neměla být obcím a městům již předem zákonem odpírána. Zde je však třeba si uvědomit, že zpoplatnění se nově týká rovněž např. ubytování pokojských či jiného obslužného personálu. Pečlivou přípravou obecně závazných vyhlášek by však mělo být možné tyto případy vyloučit. Novela zároveň přináší zvýšení maximální sazby ze 4 Kč na 6 Kč za každé využité lůžko. Původní záměr zpoplatňovat existující, nikoliv využívanou, kapacitu Senát odmítl s poukazem na nespravedlnost zdanění. Je zřejmé, že jde pouze o dílčí novelu jednoho z nejstarších zákonů v oblasti financování obcí a měst. Svaz měst a obcí inicioval vznik pracovní skupiny k místním a správním poplatkům, která vznikla na ministerstvu financí. Objevují se samozřejmě některé odlišné pohledy, avšak existuje shoda, že zákon by měl obsahovat co nejméně výjimek či osvobození a měl by ponechávat zastupitelstvům dostatečný prostor pro aktivní využívání místních poplatků. Právě schválená novela sleduje právě takový cíl. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Postoj ministerstva financí k odepisování majetku Poslední novela zákona o daních z příjmů přináší možnost odepisování majetku také v účetnictví organizací zřízených územně samosprávnými celky, které mají právo s majetkem hospodařit. Svaz oslovil ministra financí s žádostí o poskytnutí metodického pokynu. V dopise z 3. září slibuje ministerstvo vytvoření a zveřejnění takového sdělení. Zároveň však upozorňuje, že novela neumožňuje uplatňování daňových odpisů majetku ve vlastnictví zřizovatele, se kterým hospodaří příspěvková organizace ve smyslu ustanovení 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ze schválené úpravy pouze vyplývá, že příspěvkové organizace zřízené obcí mohou odpisovat majetek, který vlastní, což pro vlastníky stanoví zákon již od roku Novela byla předložena vládou v návaznosti na Národní protikrizový program a přináší zejména možnost mimořádných odpisů majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny pořízeného v období leden 2009 až (zatím) červen Zákon 216/2009 Sb., který byl ve Sbírce zákonů zveřejněn 20. července a který téhož dne nabývá účinnosti, obsahuje i některé poslanecké návrhy. Jedním z nich je úprava 28 odst. 1, kde se okruh poplatníků, kteří odepisují majetek, rozšiřuje o organizace zřízené územním samosprávným celkem příslušná hospodařit s majetkem svého zřizovatele. Jedná se o návrh poslance Karla Černého, člena Výboru pro obranu, který svůj návrh přednesl ve 2. čtení a nijak nezdůvodňoval. Je pravda, že obce a zejména kraje usilovaly o umožnění daňového odepisování majetku příspěvkovými organizacemi. Je také pravda, že ministerstvo financí se k takovému návrhu vyjadřovalo vždy záporně. Rychlá novela jednoho zákona však způsobila nejasnosti ve vztahu k rozpočtovým pravidlům, není jasné určení ceny, ze které se bude majetek odepisovat, či postup, který by měl být použit v roce Dopis dále pokračuje: Vzhledem k tomu, že výkladem nelze měnit či upravovat platné znění zákona, nelze prostřednictvím metodického pokynu zajistit realizaci Vašeho záměru a řešit tak nedostatečnou a nejednoznačnou legislativní úpravu textu 28 odst. 1. V uvedené souvislosti je navíc nezbytné konstatovat, že jakákoliv nekoncepční změna porušující systém uplatňování daňových odpisů může znamenat nepředvídatelný rozpočtový dopad v podobě snížení výnosu daně z příjmů právnických osob. S ohledem na skutečnost, že zejména města v důsledku novely zák. č. 250/2000 Sb. měnila zřizovací listiny také s ohledem na definici vlastnictví majetku, může výše uvedené stanovisko mít dodatečný vliv na logiku některých zřizovací listin. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 10/2009 strana 5

6 XII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE FINANČNÍ SPRÁVA A ROZVOJ MĚST A OBCÍ V ČR NA TÉMA Pokles ekonomiky a jeho dopad na hospodaření obcí Program konference PONDĚLÍ 23. LISTOPADU Prezence Zahájení, úvodní slovo MUDr. Pavel Bém, čestný předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor hl. m. Prahy Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského parlamentu BLOK I Ekonomická krize jako každodenní realita (na závěr bloku diskuse) Evropská dimenze ekonomické krize Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR, poslanec Evropského parlamentu Makroekonomický rámec hospodaření obcí Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Národní ekonomická rada vlády (NERV) Příprava státního rozpočtu na rok 2010 Ing. Eduard Janota, ministr financí v jednání Činnost Rozpočtového výboru ve vztahu k obcím a městům Zástupce Rozpočtového výboru v jednání Vnímání krize na úrovni krajů Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje BLOK II Financování obcí v době poklesu zdrojů (na závěr bloku diskuse) Hospodaření obcí při výrazném výpadku sdílených daní Ing. Dan Jiránek, předseda Komory statutárních měst, Svaz měst a obcí ČR Jak dál s daní z nemovitostí JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků Místní poplatky jako finanční zdroj i nástroj regulace JUDr. Zdeňka Jirásková, Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Místních, správních a soudních poplatků Možné postupy při předlužení obcí Jan Zikl, Ministerstvo financí ČR, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování v jednání Role ČMZRB ve financování obcí Ing. Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky BLOK III Jaké je být plátcem DPH? (na závěr bloku diskuse) Obec jako plátce DPH z pohledu Ministerstva financí Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR, ředitelka odboru Legislativa nepřímých daní Nejčastější praktické problémy související s plátcovstvím DPH u obcí Ing. Michaela Dostálová, Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, metodička DPH informační servis č. 10/2009 strana 6

7 Daňová optimalizace Olga Holubová, daňová poradkyně DPH z pohledu malé obce Člen Komory obcí, plátce od Společenský večer ÚTERÝ 24. LISTOPADU Prezence nově příchozích BLOK IV Evropské projekty jako vítaný zdroj..nebo danajský dar? (na závěr bloku diskuse) Operační program Životní prostředí v poločase Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel, Státní fond životního prostředí Řízení evropských projektů v době poklesu zdrojů Ing. Petr Zahradník, ředitel Kanceláře pro Evropskou unii, Česká spořitelna, a.s., člen Národní ekonomické rady vlády Program rozvoje venkova a uznatelnost DPH Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství ČR Koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Daniel Braun, MA, vrchní ředitel Sekce NOK a evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj BLOK V Finanční a jiné aspekty vybraných činností obcí (na závěr bloku diskuse) Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí ČR Ing. Karel Bláha, CSc., náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR Situace v odpadech z pohledu Svazu Marek Sýkora člen Komise životního prostředí Předsednictva SMO ČR Výherní hrací automaty zdroj příjmů nebo výdajů? Ing. Rudolf Blažek radní hl. m. Prahy v jednání Obce a provozovatelé kurzových sázek jako partneři PhDr. Marek Herman, Asociace provozovatelů kurzových sázek, výkonný ředitel Závěr konference, oběd ORGANIZAČNÍ INFORMACE Datum konání: 23. a 24. listopadu 2009 Místo konání: Nová budova Národního muzea (bývalé Rádio Svobodná Evropa) Výše účastnického poplatku: člen Svazu obec nad 1000 obyvatel 2499 Kč včetně DPH člen Svazu obec do 1000 obyvatel 1488 včetně DPH (dle ročenky ČSÚ k ) nečlen Svazu 3570 Kč včetně DPH Ubytování: rezervace provedena v hotelech: AXA (tel.: ), Na Poříčí 40, JUNO (tel.: ), Štěchovická 2296, Quality Hotel Prague (tel.: ), Bečvářova 2081/14, informační servis č. 10/2009 strana 7

8 Rozpočtové určení daní znovu v Senátu V pondělí 21. září 2009 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova seminář na téma Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní, se zaměřením na obce a města. Do Valdštejnského paláce přijeli zástupci jak Svazu měst a obcí, tak i Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. I když se jednalo o veřejné slyšení, které nepřijímá žádné závěry, z průběhu semináře vyznělo jednoznačně: Samosprávy se musí především domluvit mezi sebou. Teprve potom může ministerstvo připravovat nový návrh zákona. Úvodní vystoupení patřilo zástupci ministerstva financí Janu Ziklovi, řediteli odboru financování územních rozpočtů a programového financování. Svůj příspěvek rozdělil na dvě části. Nejprve se zaměřil na financování přenesené působnosti a hned v úvodu připomněl, že ke krytí přenesené působnosti slouží jak příspěvek na výkon státní správy, tak i správní poplatky a nahodilé příjmy (např. pokuty), účelové dotace a vlastní příjmy. Znovu potvrdil, že státní rozpočet pro rok 2010 počítá s kompenzací 2 mld. Kč na výkon přenesené působnosti, které by měly být rozděleny dle níže uvedené tabulky. Druhou část vystoupení pak věnoval financování samostatné působnosti. Opět nejprve připomněl strukturu příjmů obcí, které tvoří daňové příjmy, jež jsou nejvýrazněj- ším zdrojem (57,3 % - z toho příjmy dle RUD 87,5 %), dále přijaté transfery, což jsou především dotace (27,5 %), potom nedaňové příjmy (9,5 %) a kapitálové příjmy (5,7 %). K samotnému rozpočtovému určení daní Jan Zikl konstatoval, že novela platná od 1. ledna 2008 byla prvním krokem ke komplexní změně systému RUD. Odstranila skokové přechody mezi velikostními kategoriemi, zavedla nová kritéria, zredukovala počet velikostních kategorií a výrazně snížila rozdíl v příjmech na jednoho obyvatele mezi největší a nejmenší obcí. K řešení další problematiky RUD byla při ministerstvu financí ustavena pracovní skupina zabývající se dalším vývojem tohoto systému. Její práce však nyní byla vzhledem k politické situaci a vývoji veřejných financí přerušena. Nový zákon by měl ale v každém případě vycházet z Analýzy financování výkonu státní správy a samosprávy, která zmapovala hospodaření územních samosprávných celků. Ředitel Zikl poznamenal, že Analýza prokázala celou řadu problémů v oblasti financování obcí, které ovšem nesouvisí s RUD. Předně poukázala na nízkou úroveň daňových pravomocí v ČR (neexistence místních daní), na nevyváženost vzájemné koexistence systémů financování samosprávy a státní správy a dále na nepřehlednost dotačního systému, v jejímž důsledku se ze- Krytí přenesené působnosti Obce dle nejvyšší správní role obce informační servis č. 10/2009 strana 8 Počet Podíl 2miliardové kompenzace (v mil.) Krytí přenesené působnosti v roce 2010 Krytí přenesené působnosti v roce 2007 Obce ,5 95 % 21 % Obce s matričním úřadem ,6 95 % 41 % Obce se stavebním úřadem ,7 95 % 50 % Obce s pověřeným OÚ ,7 95 % 68 % Obce s rozšířenou působností ,6 105 % 105 % Brno, Ostrava, Plzeň 3 294,6 95 % 76 % Praha 1 415,3 62 % 37 %

9 jména menší obce jen velmi obtížně dostávají k dotačním prostředkům. V oblasti RUD potvrdila potřebu určitého selektivního přístupu k Praze, Plzni, Ostravě a Brnu. Jan Zikl ujistil, že ministerstvo financí je připraveno RUD změnit, ale až se stabilizuje ekonomika a politická scéna. Nebrání se žádnému řešení, ani změně spektra daní. Případná novela ale musí podle jeho slov vznikat na základě jasného zadání. Ministerstvo proto očekává, že se samosprávy, ať už sdružené ve Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv mezi sebou domluví. Za Sdružení místních samospráv na semináři vystoupil Josef Bartoněk, starosta Osvětiman. Podle jeho názoru nelze spojovat rozpočtové určení daní s příspěvkem na přenesenou působnost. Prezentoval principy pro vznik nového zákona o RUD, které navrhuje SMS. Podstatou návrhu je přerozdělení stávajícího objemu sdílených daní, které by mělo negativní dopady především na 4 největší města, přičemž by hl. m. Praha zaznamenalo výpadek zhruba o 15 mld. Kč. Konstatoval, že návrh zástupci SMS zpracovali a předložili, nikdo se jím však nezabýval. Ve zmiňované Analýze pak postrádá především srovnání s evropskými státy. Svaz měst a obcí reprezentoval Miroslav Pokorný, starosta Nebužel. Úvodem svého vystoupení uvedl, že je zřejmé, že zejména menší obce doplácejí na výkon přenesené působnosti. Osobně je však přesvědčen, že samotné rozlišování na státní správu a samosprávu se často ukazuje jako samoúčelné. Alespoň z hlediska služeb občanům. Přiznal, že sám mnohdy není schopen rozlišit, co je přenesená a co samostatná působnost. Tázal se například, jak se nahlíží na povinné vedení účetnictví, povinné rozepisování dle rozpočtové skladby a povinné vyplňování statistických a dalších výkazů. Připravuje se zcela nové účetnictví obcí, jedná se ale o změny v rámci zavádění účetnictví státu. Jde tedy o přenesenou nebo samostatnou působnost? Dále upozornil na to, že problematiku financování obcí nelze zužovat pouze na samotné rozpočtové určení daní a ptal se: chceme-li srovnávat daňový příjem na obyvatele velkých a malých měst s jinými státy, bude se opravdu jednat o srovnatelné údaje? Mají v těchto státech obdobné rozpočtové určení jako u nás? Financování obcí, ať daně nebo dotace, se v jednotlivých státech většinou liší. Na sdílené daně je možné pohlížet v podstatě jako na neúčelovou dotaci. Obce by podle jeho názoru ale měly mít větší vliv na skutečné daňové příjmy. Zvyšování daní je nepopulární, pokud jde však o promyšlené a dobře zdůvodněné rozhodnutí, občané ho jsou schopni přijmout. K RUD poznamenal, že se nedomnívá, že návrhy, které cíleně směřují vůči jedné skupině obcí, mají šanci na schválení. Cílené podporování hašteření uvnitř samosprávy ji ve skutečnosti oslabuje navenek. Diskuse o RUD se stává bezradnou. Prozatím je ale třeba vyvíjet alespoň tlak na naše zákonodárce, aby domýšleli dopady svých opatření do rozpočtů obcí a nedocházelo např. k rychlým změnám v daňových zákonech. Závěrem znovu upozornil, že na financování obcí je třeba pohlížet šířeji, nejde pouze o rozpočtové určení daní a příspěvek na přenesenou působnost. Vyzval proto ke spolupráci na systémové změně celého financování samosprávy. Ivan Truksa, starosta Jenišova Petr Pakosta, místostarosta tarosta Hory Svaté Kateřiny Velmi obtížné oddělování nákladů na státní správu a samosprávu při spojeném modelu výkonu veřejné správy potvrdil i další řečník Marek Vetýška z odboru územní veřejné správy ministerstva vnitra. Sdělil, že navýšení objemu finančních prostředků o 2 miliardy znamená celkové navýšení o 25 % oproti roku 2009 a bude použito na odstranění existujících disproporcí mezi výdaji na agendy státní správy a příjmy na tuto agendu. Výše disproporcí byla stanovena na základě zjištění zpracované Analýzy. K obdobným závěrům ale dospělo i ministerstvo vnitra. Nakonec Marek Vetýška položil několik otázek k zamyšlení: Chceme skutečně dosáhnout 100% úhrady výkonu přenesené působnosti? Je 100% úhrada ještě příspěvek? A jsou tyto peníze na obcích a městech využívány skutečně efektivně? Podle očekávání se v Senátu také hodně diskutovalo. Zástupci Sdružení místních samospráv ve svých diskusních příspěvcích poukazovali na to, že samospráva je služba obyvatelstvu a měla by být zajištěna všem obyvatelům stejně. Princip solidarity pak v současné době vidí obráceně, jako solidaritu malých s velkými. Velká města žijí na úkor malých. Nelze ani příliš zohledňovat to, kolik se v obci vyprodukuje, malé obce zase spravují 75 % území státu. A padlo i konstatování, že ministerstvo financí nemůže po malých obcích chtít, aby se samy domluvily s velkými. O pomoc v této věci byla žádána také média. Jan Zikl v reakci na tato vystoupení nejprve požádal o jistou míru empatie. Konstatoval, že v přípravě nového RUD je možné jít buď cestou revoluce, nebo cestou evoluce. Cesta evoluce je podle jeho přesvědčení vždy schůdnější. Zastánců radikální změny se pak zeptal: Máte skutečně sílu na revoluci? Znovu pak důrazně upozornil, že bez dohody zástupců samosprávy a jasného zadání ke změně rozpočtového určení nedojde. Všichni účastníci semináře se ale shodli na tom, že pracovní skupina zřízená při ministerstvu financí, která se zabývala přípravou nového zákona o RUD, by měla znovu začít pracovat, a to bez ohledu na stávající politickou a ekonomickou situaci. Podle zástupce Spolku pro obnovu venkova doktora Večerky je krize jakési zaklínadlo. Naopak v jistém smyslu může být stávající stav i šancí pro provedení základní systémové změny ve financování obcí. Petr Tománek z Vysoké školy báňské, která se podílela na zpracovaní Analýzy, pak vyslovil obavu, že pokud se činnost pracovní skupiny zastaví, mohlo by se stát, že až začne zase v budoucnu někdy pracovat, celá studie by mohla skončit v koši. Shoda panovala také v otázce dotací. Dotační systém je třeba výrazně zjednodušit, část dotací převést do rozpočtového určení daní. Lenka Zgrajová Petr Morysek, místostarosta Velkých Přílep informační servis č. 10/2009 strana 9

10 K společnému jednání zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova došlo 22. září 2009 v Čermné nad Orlicí ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ K PŘÍPRAVĚ REFORMY FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova si jsou vědomy nezbytnosti změnit současný systém financování obcí a měst. Za účelem nalezení všestranně přijatelného řešení financování samosprávy se proto dne 22. září 2009 uskutečnilo v Čermné nad Orlicí úvodní jednání představitelů všech uvedených institucí zastupujících zájmy obcí a měst. Schůzky se za SMO zúčastnil Jaromír Jech, výkonný místopředseda, a Josef Bezdíček, předseda Komory obcí. SMS zastupoval předseda Josef Bartoněk a Spolek pro obnovu venkova rovněž předseda Eduard Kavala. Zástupci samosprávy chtějí využít všech dostupných informací a podkladů, které byly shromážděny k přípravě reformy rozpočtového určení daní. Na jejich základě pak navrhnou nové vládě a nově zvolené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR způsob řešení neodůvodněných rozdílů v rozpočtovém určení daní i systému dotací. Všichni zúčastnění věří, že na základě jejich společného požadavku se bude ministerstvo financí aktivně podílet na přípravě a formulování věcného návrhu jako konkrétního podkladu pro průchodný legislativní návrh nového zákona. Pracovní termín společného výstupu ve formě věcného návrhu byl stanoven na červen Do té doby se účastníci jednání dohodli na pravidelných osobních setkáních a na zesílené odborné spolupráci, jejíž postup a výsledky nebudou využívány v soutěži politických stran a hnutí. zapsala Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Svaz odmítá překotnou novelu účetnictví Novela zákona o účetnictví byla ve Sbírce zákonů vyhlášena téměř přesně před rokem. Až v průběhu srpna letošního roku se do vnějšího připomínkového řízení dostaly prováděcí vyhlášky, jejichž účinnost se předpokládá od ledna Svaz vyjádřil s tímto postupem nesouhlas. Jak jsme již informovali v INS č. 8-9, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, byl novelizován zákonem 304/2008 Sb. již v loňském roce, avšak s účinností odloženou na rok Měl tak být zajištěn dostatek času pro přípravu prováděcích vyhlášek, proškolení krajských metodiků i rozšíření informací do obcí. První z vyhlášek, tzv. technická, se však do vnějšího připomínkového řízení dostala až v polovině srpna letošního roku. Ačkoliv se může zdát, že technická vyhláška obsahuje údaje, které zajímají jen poskytovatele účetních softwarů či informatiky, není tomu tak. Vyhláška totiž výrazně rozšiřuje objem informací, které obce budou poskytovat, a mění také formu přenosu dat. Ilustrace Monika Raisová Územní samosprávné celky se v souladu s 1 odst. 3 zákona o účetnictví staly tzv. vybranými účetními jednotkami, na které se vztahují částečně odlišná pravidla vedení účetnictví. Navrhovaná vyhláška určuje, že tyto jednotky musí v elektronické formě předávat sumarizované výkazy pro účely konsolidační, statistické a rozpočtové. Pro podrobnější detaily však vyhláška odkazuje na technický manuál, který by měl být zveřejněn na webových stránkách ministerstva financí později. Pro poskytovatele účetního software tak technická vyhláška dostatečné informace neposkytuje. Na základě připomínek Svazu i dalších připomínkových míst budou hlavní části manuálu součástí vyhlášky tak, aby byla zaručena závaznost. Vyhláška stanovuje povinnost sestavování a předávání pomocného statistického přehledu, jenž je zvláštní přílohou. Několikastránkový číselník obsahuje členění dle různých úrovní, v důsledku čehož by se každý účetní případ musel identifikovat znakem o zhruba dvacetimístném rozsahu. Svaz považuje tento požadavek za nadbytečný a v navrženém časovém harmonogramu nerealizovatelný. Přenos účetních dat v zadaných časech Vyhláška se ve zvláštní části věnuje předávání finančních údajů, kde se odkazuje na existující vyhlášku č. 16/2001 Sb., která by měla být současně novelizována. Z toho vyplývá, že údaje členěné dle rozpočtové skladby budou obce i nadále povinně zajišťovat. Zároveň však vyhláška vyžaduje poskytování doplňujících údajů jako je přehled rozpočtových opatření, přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací nebo rozpis schváleného rozpočtu. Velmi výrazně se mění také způsob přenosu dat, kde zcela vypadává krajská úroveň. Přenos bude probíhat mezi Ministerstvem financí ČR, ve vyhlášce nazývaným informační servis č. 10/2009 strana 10

11 správce centrálního systému účetních informací státu, a vybranou účetní jednotkou, tedy obcí. Problematické je ustanovení, že ministerstvo přidělí každé obci časy a periody zahájení hlavního datového přenosu, časy, periody a počty opakování, což v případě obcí s neuvolněnými zastupiteli může být těžko realizovatelné. Ačkoliv jsou někdy vztahy obcí a krajů v oblasti účetnictví napjaté, je zřejmé, že kraje zajišťovaly rovněž metodickou pomoc a upozorňovaly na případné chyby ve výkazech. Po vypořádání připomínek k technické vyhlášce se zdá, že krajská úroveň zůstane jako mezistupeň zachována také pro účetní výkazy. Zcela nová prováděcí vyhláška Až po předložení technické vyhlášky byl do připomínkového řízení předložen návrh zcela nové prováděcí vyhlášky, která mění dnešní č. 505/2002 Sb., která se vztahuje mj. na vedení účetnictví územních samosprávných celků. Z návrhu je zřejmá snaha o přiblížení účetnictví podnikatelů. Ruší se např. současné oddělování nákladů z hlavní a hospodářské činnosti ve formě odlišných účtových tříd, mizí také většina účtů, na kterých se zachycovaly finanční vztahy k jiným rozpočtům. Nově se objevuje kategorie jmění, jež by měla charakterem i začleněním (nová třída 4) odpovídat účetnictví podnikatelských subjektů. Nové je rovněž chápání příjmů z daní (sdílených i ostatních) jako výnosů. Zásadní změna spočívá v zavedení odepisování také v hlavní činnosti, s nímž by se mělo začít v roce Územní samosprávné celky budou rovněž moci (muset) tvořit opravné položky prakticky ke všem druhům aktiv nebo vytvářet rezervy. Ilustrace Monika Raisová Asi nejzvláštnější část celé vyhlášky tvoří příloha obsahující přesně danou strukturu podrozvahových účtů. Z charakteru podrozvahových položek obecně vyplývá, že je účetní jednotka (i podnikatel) využívá v případě a struktuře, která nejlépe naplňuje požadavek na účetní závěrku podávající věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Po prostudování navrhované přílohy však Svaz vyslovil přesvědčení, že obce budou vykazovat fiktivní údaje s minimální průkazností, čímž budou vystaveny riziku permanentních sankcí. Informace uvedené v této příloze totiž rovněž ztíží provádění přezkoumání hospodaření, neboť zde se jedná o velmi subjektivní posuzování jednotlivých podmíněných závazků a pohledávek. Malá provázanost s výkazy FIN Ačkoliv z dlouhodobého hlediska je třeba posilovat význam účetnictví veřejného sektoru, naprosté opomíjení dnes předávaných informací ve výkazech FIN se nejeví jako vhodné. V celém navrhovaném systému účetnictví chybí alespoň přechodná vazba na finanční výkazy postupované do systému ARIS, který spravuje jiný odbor ministerstva financí. Například náplň některých povinných příloh lze z větší části automaticky vyfiltrovat z dnešních měsíčních finančních výkazů. Zástupci Svazu se zúčastnili všech připomínkových řízení i koordinačních schůzek s krajskými metodiky. Na pracovní úrovni byl dohodnut shodný postup, jenž by měl především směřovat k posunutí účinnosti vyhlášky na rok 2011 tak, aby byl dostatečný prostor pro přípravu technickou i metodickou. V této souvislosti také výkonný místopředseda zaslal v polovině září dopis ministru financí, v němž jej žádá o zohlednění specifik obcí při zavádění účetnictví státu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu DOPIS VÝKONNÉHO MÍSTOPŘEDSEDY MINISTRU FINANCÍ V Praze dne 16. září 2009 Vážený pane ministře, dovolte mi informovat Vás o znepokojení, které odborné orgány Svazu měst a obcí České republiky vyjadřují v souvislosti s kvalitou přípravy reformy účetnictví obcí a měst. V minulých týdnech jsme se vyjadřovali k několika prováděcím vyhláškám, které jsou nezbytné pro aplikaci novely zákona o účetnictví. Připomínkové řízení lze zatím označit za velmi nekoordinované, evidentně související vyhlášky jsou předkládány odděleně, některé dosud nebyly předloženy vůbec, postup při vypořádání byl velmi chaotický, došlo k náhlému posunutí termínu vypořádání. V připomínkách, které Svaz zaslal ke každé z vyhlášek, upozorňujeme na chybné vnímání specifik účetnictví obcí. Jde o koncepční problém, který dle názoru členů zastoupených v odborných orgánech Svazu pramení zřejmě z nedostatečných praktických zkušeností se způsoby účetnictví a výkaznictví na úrovni samosprávy. Součástí našich připomínek je rovněž návrh změn, které nenarušují původní koncept účetnictví státu, avšak respektují možnosti obcí. S ohledem na stav projednávání nezbytného legislativního rámce účetnictví v současné době není reálné, aby vybrané účetní jednotky byly schopny zajistit požadovanou strukturu a kvalitu účetnictví k Alespoň roční odklad umožní vybraným účetním jednotkám připravit se odpovídajícím způsobem na výrazné změny v účetnictví a umožní také vyřešit očekávané metodické či výkladové nejasnosti. Existuje riziko, že překotné zavádění novely účetnictví vybraných účetních jednotek povede v roce 2010 k rozpadu celého systému výkaznictví. Rovněž navrhujeme zřízení pracovní skupiny, v níž by kromě Svazu byly zastoupeny především kraje jako hlavní metodická podpora obcí. Skupina by v průběhu příštího roku mohla spolupracovat při přípravě účetních standardů, převodových můstků a metodických materiálů. Věříme, že prostřednictvím těsné spolupráce odborníků ministerstva i samosprávy lze dosáhnout opravdu kvalitního účetnictví státu v nezbytné šíři. S úctou Jaromír Jech informační servis č. 10/2009 strana 11

12 Veřejná služba - jak redukovat náklady spojené s její realizací Institut veřejné služby, který umožnil městům a obcím zapojit do prací konaných ve prospěch obce osoby v hmotné nouzi, jim zároveň přinesl nemalé problémy spojené s jeho realizací, problémy mnohdy finančního rázu. Rádi bychom upozornili na skutečnost, jak je možné tyto vzniklé náklady měst a obcí co nejvíce redukovat. Veřejnou službou se podle 18a zák. č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Jinými slovy, činnostem pro blaho obce v rámci veřejné služby se meze nekladou. Veřejná služba představuje pro obce rovněž možnost vyřešit některé aktuální problémy, například povinnost udržovat v zimě své chodníky. Ilustrace Monika Raisová Veřejná služba může být vykonávána pouze osobami, které pobírají dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Výhodnost předmětného institutu pro osoby v hmotné nouzi spočívá především v tom, že u těchto osob je výkon veřejné služby v rozsahu nejméně dvaceti hodin měsíčně považován za snahu o zvýšení přijmu vlastní prací ( 12 odst. 2 písm. c) ZPHN). Hodnocení snahy o zvýšení příjmu vlastní prací osob v hmotné nouzi má pak vliv na výši částky, ze které se vypočítá příspěvek na živobytí. Pro osoby v hmotné nouzi, které pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, patří výkon veřejné služby k dalším možnostem, jak zvýšit výši této částky. Pro ty, které pobírají příspěvek na živobytí po dobu kratší než 6 měsíců, působí institut veřejné služby rovněž motivačně: pokud odpracují minimálně 30 hodin veřejné služby měsíčně, rovná se částka živobytí částce existenčního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem. Záleží jen na obci samotné, kolik hodin a v jakém časovém sledu nabídne v rámci veřejné služby těmto osobám. Obec může např. v jednom kalendářním měsíci nabídnout osobám odpracování 20 hodin (resp. 30 hodin) během jednoho týdne a v dalším týdnu vzít na veřejnou službu osoby jiné. Takto se může v jednom kalendářním měsíci na veřejné službě vystřídat více osob v hmotné nouzi. Podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR má obec možnost zajišťovat veřejnou službu i prostřednictvím jiných subjektů, a to buď jejím delegováním na vlastní příspěvkové organizace či na jiné organizace (např. soukromé, neziskové aj.). Obce se rovněž mohou domluvit na společném organizování veřejné služby, kdy ji jedna obec může zařizovat a organizovat pro občany více obcí. Podle ministerstva není veřejná služba vázána na trvalý pobyt osoby v hmotné nouzi, proto je možné, aby obec organizující veřejnou službu přijala na tuto činnost i osobu, která je trvale hlášena v jiné obci. vány ve spolupráci s ministerstvem vnitra na všechny obce. Metodické pokyny k veřejné službě včetně žádosti o dotaci na pojistné jsou také vyvěšeny na webových stránkách: hmotna_nouze. Metodické pokyny vznikají na základě otázek a podnětů od zástupců měst a obcí a lze v nich nalézt podrobné postupy výše uvedených doporučení. Ačkoliv je dle znění zákona o pomoci v hmotné nouzi výkon veřejné služby vykonáván ve prospěch obcí de facto zdarma, mohou být s její realizací spojeny pro obce určité náklady (např. s obstaráváním pracovních pomůcek apod.), nicméně tyto náklady se dají velmi účinně redukovat. K uvedeným nákladům spojeným s veřejnou službou patří rovněž personální zatížení obcí. K organizaci veřejné služby je nutné zajistit vhodného zaměstnance obce. Často tak dochází k vytvoření nového pracovního místa, a tím ke zvýšení mzdových nákladů daného města či obce. Toto pracovní místo by však mohlo být vytvořeno v režimu institutu veřejně prospěšných prací podle zákona č. 434/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a mzdové náklady by tak nemusely být hrazeny z rozpočtu obcí. Zákon o zaměstnanosti umožňuje, aby na základě dohody s úřadem práce byl městům a obcím poskytnut příspěvek na vytvoření pracovního místa, který pokrývá de facto většinu mzdových nákladů. V případě, kdy je nezbytné zapracování takto umístěného uchazeče o zaměstnání, může být obci poskytnut úřadem práce také příspěvek na zapracování. Další možný náklad spojený s veřejnou službou představují rovněž ochranné pomůcky a výdaje na jejich pořízení. Zde však záleží na posouzení rizik vyplývajících z příslušné činnosti, která bude v rámci veřejné služby vykonávána. Pokud tato rizika objektivně existují, je nutné příslušné ochranné pomůcky osobám zajistit. Avšak V současné době existují tři Metodické pokyny k veřejné službě ministerstva práce a sociálních věcí, které byly expedoinformační servis č. 10/2009 strana 12

13 ze zkušeností z praxe je známo, že tato rizika jsou ve větší míře nízká, a v prostředí, v němž oděv nebo obuv osob vykonávající veřejnou službu nepodléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, nebo neplní ochrannou funkci, obec ochranné pomůcky nemusí poskytnout. V neposlední řadě může být s osobami i v rámci smlou- vy dohodnuto použití vlastního pracovního oděvu. Dalším ulehčením finančních prostředků v rámci veřejné služby jsou náklady na pojistné, které je obec povinna uzavřít pro osobu vykonávající veřejnou službu. Na tyto náklady může ministerstvo práce a sociálních věcí poskytnout dotaci v plné výši. Doposavad se nestalo, že by dotace v plné výši nebyla žádajícím obcím poskytnuta. Zpracoval Mgr. Petr Beck Odbor rodiny a dávkových systémů MPSV ve spolupráci s Kanceláří Svazu měst a obcí ČR Obce jako opatrovník ve správním a soudním řízení Velmi často se obce setkávají se situací, kdy jsou soudy nebo správním orgánem ustanoveny jako opatrovník ve správním nebo soudním řízení osobám, kterým se nedaří doručovat nebo které jsou částečně či zcela omezeny ve způsobilosti sám sebe zastupovat před orgány veřejné správy či soudy. Jde o institut tzv. procesního opatrovnictví, tj. obec zastupuje danou osobu jen v jednom konkrétním řízení (viz zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Vedle této situace ještě může být obec určena jako opatrovník osobě při nabývání či pozbývání práv a povinností, a to na dobu omezenou či neurčitou, ale pouze v případě, že je tato osoba omezena ke způsobilosti nabývat práva a povinnosti jen částečně nebo na určitou dobu (např. v souvislosti se svým věkem nebo přechodnou duševní chorobou). Jde o institut tzv. hmotněprávního opatrovnictví. Klasickým příkladem může být kolizní opatrovník v případě úvěrů bank ustanovený soudem, který má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého, nebo opatrovník hájící zájmy nezletilého či osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům podle jiných zvláštních právních předpisů (např. podle zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění či č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Ovšem řeč v tomto článku bude o obcích jako procesním opatrovníkovi. Soudy či správní orgány často při určení obce opatrovníkem v řízení nevyžadují její souhlas, jelikož předpokládají, že obec musí vykonávat mnoho kompetencí ve veřejném zájmu, a to včetně procesního opatrovnictví. Je-li obec ustanovena procesním opatrovníkem, pak záhy zjistí, že s jeho výkonem je spojeno mnoho problémů, jelikož nejde o formální institut, který je jen administrativním opatřením pro doručování, ale je nutné se mu plně věnovat. Naštěstí pro obec existují i názory, včetně judikatury Ústavního soudu ČR, které nepředpokládají, že obec je vždy povinna institut procesního opatrovníka přijmout a vykonávat. Opatrovnictví má účastníku řízení zaručit, že jeho práva budou vykonávána řádně. Nejedná se jen o formální ustanovení, nýbrž nepřítomnému účastníku (soudního či správního řízení) musí být zajištěna ochrana jeho zájmů i základních práv. Funkce opatrovníka byla vytvořena proto, aby do důsledku hájila zájmy nepřítomného, což představuje mj. studium spisu, podávání vyjádření a vedení celého sporu za nepřítomného. Opatrovnictví osob neznámého pobytu je vyjádřením principu rovnosti účastníků, který zakotvuje naše Ústava. Účastník, který nesouhlasí s opatrovnictvím, nepředstavuje záruku, že bude zastupovat zmíněná práva a zájmy účastníka řádně. V tomto případě se jedná o ryze formální zastupování, které Ústavní soud logicky odmítá. Ústavní soud se několikrát zabýval charakterem výše uvedeného institutu v obou procesních řádech a judikoval, že není rozhodné, je-li tento institut upraven občanským soudním řádem (dále jen OSŘ ) nebo správním řádem (dále jen SŘ ), neboť vždy jde o institut stejné povahy, na který lze aplikovat jednotný postup ohledně nutnosti souhlasu budoucího opatrovníka (např. nález I. ÚS 3267/07 či usnesení IV. ÚS 2052/08, které v odůvodnění odkazují na další judikaturu ÚS). Ústavní soud ve svých nálezech výslovně zdůraznil, že opatrovnictví se musí dít toliko na základě dobrovolnosti, tedy fyzická či právnická osoba musí s ustanoveným opatrovníkem vyslovit souhlas. Tento názor Ústavního soudu našel v nedávné době své vyjádření v novele OSŘ (novelizace zákonem č. 7/2009 Sb.), avšak tato novela nebyla provázána se SŘ a v českém právu tak vznikla jistá dvojkolejnost. Do 29 odst. 4 OSŘ byla vložena věta hovořící o tom, že pokud bude osobám neznámého pobytu ustavena jako opatrovník jiná osoba než advokát, musí s tím tato osoba souhlasit. Ačkoliv v 32 SŘ specifické ustanovení o nutnosti souhlasu chybí a zákon zde hovoří v tom smyslu, že osoba je povinna opatrovnictví přijmout, nemá-li pro nepřijetí vážné důvody, je dle názorů Ústavního soudu možno analogicky aplikovat nutnost souhlasu osoby, která má být opatrovníkem. Tedy souhlas měst či obcí jako právnických osob je nutnou podmínkou pro ustavení opatrovnictví i ve správním řízení. Města a obce nejsou ve správním řízení ustanoveny opatrovníky jen tzv. klasickými správními úřady. Podle správního řádu postupují v řízení proti svým dlužníkům i některé instituce, do kterých by to na první pohled nikdo neřekl. Jde zejména o instituce v oblasti telekomunikací. Pokud se těmto institucím nedaří doručit obsílky svým dlužníkům, jsou to právě ony, které velmi často ustanoví města a obce jako opatrovníky a argumentují tím, že ve SŘ (na rozdíl od OSŘ viz výše) se města a obce nemohou z této povinnosti vyvázat a musí tak opatrovnictví přijmout, ač nemají personální či finanční prostředky. Jak patrno z výše uvedeného, je argumentace těchto institucí v hrubém nesouladu s judikaturou Ústavního soudu. Dotčená města a obce, které nemohou přijmout opatrovnictví v soudním či správním řízení, se tak mohou úspěšně odvolávat a soudit. Nejprve je nutné podat odvolání či rozklad k nadřízenému orgánu (tzv. po správní linii) či nadřízenému soudu, který město či obec ustanovil jako procesního opatrovníka a poté (v případě neúspěchu) by měla následovat žaloba k správnímu soudu, tedy ke krajskému soudu. Prokáže-li obec, že nesouhlas k přijetí opatrovnictví je dán nepříznivou finanční situací obce, nedostatkem zaměstnaneckých kapacit, a je tak pro ni zatěžující, jde o důvod, který znemožňuje vykonávat opatrovnictví plnohodnotně a žaloba je tak zcela oprávněná. Správní a soudní informační servis č. 10/2009 strana 13

14 orgány nesmějí použít instituci opatrovníka k pouhému urychlenému vyřízení, jinými slovy, aby si ulehčily práci. Ačkoliv dikce zmíněného ustanovení ve SŘ nepředpokládá možnost odepření souhlasu s výkonem funkce opatrovníka, musí správní orgán tento nesouhlas obce zohlednit. Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák v úvodním projevu poukázal na význam problematiky bezpečnosti silničního provozu pro obce a města. Připomněl roli, kterou Svaz sehrál při schvalování novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle jejího původního znění měla měření rychlosti na silnicích zajišťovat výhradně Policie ČR. Dnes obce mají pravomoc měřit rychlost na svých komunikacích, ovšem pouze v úsecích určených Policií ČR, přičemž začátek a konec takového úseku musí být označen dopravní značkou. Svaz měst a obcí se bude nadále snažit prosadit změnu daného zákona. Nemyslím si, že je to konečné řešení této záležitosti. Budeme se snažit o takovou změnu, abychom mohli kontrolovat dodržování dopravních předpisů namátkově. Ten, kdo je nedodržuje, musí nést důsledky, ne na to být předem upozorňován, zdůraznil Oldřich Vlasák. Složitější situace nastává v případech, kdy města a obce již v soudních či správních řízeních jako opatrovníci figurují, aniž by na počátku udělily souhlas, a po přečtení tohoto článku dojdou k závěru, že bylo jejich ustanovení opatrovníkem v nesouladu s rozhodováním Ústavního soudu. Tato města a obce mohou po důkladném zvážení podat vůči rozhodnutí (usnesení) příslušnému správnímu úřadu či soudu návrh na zproštění opatrovnictví, jelikož nejsou schopny tuto funkci vykonávat v potřebném rozsahu, čímž vysloví nesouhlas. Rozhodnutí příslušných správných orgánů či soudů ovšem v těchto případech není zatím předvídatelné, daný návrh může být zamít- nut, pak by bylo třeba se proti tomuto rozhodnutí opět odvolat. Současná praxe správních úřadů a soudů je v příkrém rozporu se smyslem institutu procesního opatrovnictví, tedy atributem rovnosti účastníků v soudním či správním řízení, principem, který je jedním ze základních stavebních kamenů právního státu, a je proto vhodné, aby města a obce tyto návrhy podávaly. Mgr. Petr Schlesinger legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Konference BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií Ve čtvrtek 24. září se v Rezidenci primátora hlavního města Prahy sešli odborníci a zástupci měst a obcí na konferenci BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií. Jejím hlavním tématem byla realizace preventivních projektů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu na komunální úrovni z hlediska role médií a možností spolupráce s nimi. Záštitu nad konferencí, kterou pořádala ve spolupráci se Svazem měst a obcí Nadace BESIP, převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a Asociace krajů. Upozornil dále na důležitost městských kamerových systémů, které ve sledování silničního provozu sehrávají významnou úlohu. Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka potěšil účastníky konference informací, že měsíc srpen byl z hlediska následků dopravních nehod v hlavním ukazateli, kterým je počet usmrcených, nejoptimističtějším měsícem za posledních čtyřicet let. Doufejme, že se nám podaří tuto vysoce postavenou laťku udržet a že klesající trend bude pokračovat dál, uvedl Hanzelka. Vývoji dopravní nehodovosti v letošním roce se ve své přednášce věnoval rovněž ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Reagoval také na problematiku měření rychlosti městskou policií s tím, že ředitelství služby dopravní policie podporuje zrušení povinnosti označovat začátek a konec měření rychlosti dopravními značkami. Je samozřejmé, že před dopravní značkou všichni přibrzdí, za ní se zase rychle rozjedou, výsledný efekt je nulový. Podporujeme zrušení tohoto ustanovení, ovšem s tím, že obce nadále budou měřit rychlost na místech určených Policií ČR. Místa, na kterých bude rychlost měřena, budou podle jeho slov průběžně vyhodnocována a v reakci na vývoj dopravně-bezpečnostní situace se budou moci měnit. V rámci závěrečné diskuze předseda Svazu Oldřich Vlasák oponoval: Domnívám se, že vy nemůžete brát samosprávě možnost, aby si sama určila místa, kde chce rychlost měřit. Policie může říci, že chce, aby rychlost byla z určitých důvodů měřena v určitých místech. Musí to ale být dohoda, v žádném případě ne diktát. Leoš Tržil připustil možnost rozdělení kompetencí mezi samosprávy a Policii ČR, vyslovil ale obavu, aby se pro některé obce nestalo měření rychlostí výdělečnou činností. Oldřich Vlasák toto striktně odmítl. Zákony máme proto, aby se dodržovaly, reagoval. Důležitým bodem konference bylo představení projektu Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích, který byl vypracován v rámci informační servis č. 10/2009 strana 14

15 Svazu měst a obcí ČR na základě dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příručku, jejímž úkolem bylo sjednotit a uspořádat dosud značně nepřehledný systém jednotlivých dopravně inženýrských opatření, a tím napomoci městům a obcím při prosazování zásad bezpečnosti silničního provozu, prezentoval na konferenci předseda Dopravní komise Předsednictva Svazu Miroslav Šenkýř. Jana Koubková odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Zvláštní poděkování Svazu měst a obcí ČR patří v souvislosti s projektem Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích Miroslavu Šenkýřovi, předsedovi Dopravní komise SMO ČR. Finanční gramotností proti sociálnímu vyloučení Do pojmu finanční gramotnost se zahrnuje soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu. Finančně gramotným občanem se tedy rozumí ten, který dokáže kompletně spravovat své peněžní prostředky, umí využívat platební nástroje, nezbytně rozumí cenovým mechanismům a inflaci. Finančně gramotný člověk je schopen spravovat rodinný rozpočet, v rámci kterého si stanovuje finanční cíle a současně zvládá různé životní situace z finančního hlediska. Nezaměstnanost končí často sociálním vyloučením, které přináší ztrátu sociálních jistot. Napjatý rodinný rozpočet a rychlý úbytek úspor má za následek, že nezaměstnaní lidé přestávají platit své finanční závazky a s tím, jak se snižují dávky sociální podpory, snižuje se i schopnost platit včas zálohy např. na elektřinu, plyn apod. Toto zpravidla vede k tzv. dluhové spirále. Jde o neuvážené zadlužování vedoucí k neschopnosti splácet své závazky, zejména poté, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením druhého závazku (úvěr, půjčka) a přerůstá v sérii exekučních řízení. Způsobuje to i skutečnost, že nejen lichváři, ale i nebankovní finanční společnosti a skupiny, půjčují za velmi nevýhodných podmínek pro dlužníky. Ti jsou ovšem v dané situaci nuceni si půjčit, a to i navzdory vysokému úroku, jelikož chtějí předejít exekuci, vystěhování a jiným negativním následkům. Sociálně vyloučení lidé mohou pak hledat různá extrémní východiska např. v gamblerství, alkoholismu či užívání drog. Následné uspokojování těchto závislostí vyvolává především násilí. ní pohledávek nutí nezaměstnané setrvávat v evidenci úřadů práce a další finanční prostředky, nezbytné k existenci, si získávat prací na černo. Jednou z forem prevence předlužení může být vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných v oblasti finanční gramotnosti. Je důležité určit si prioritu jednotlivých závazků (dluhů) např. skluzy v platbách na nájemném a řešení nedoplatků a aktivně spolupracovat při jejich řešení. Ve chvíli, kdy vznikne prodlení ve splácení úvěru, banky účtují sankční úroky. V současné době, po dohodě s bankou, lze přerušit splácení a také existuje možnost pojištění pro případ neschopnosti splácet. Pokud dlužník svoje závazky nesplácí ani poté, co došlo k rozhodnutí soudu, může věřitel postupovat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Ustanovení 251 stanoví, že nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí soud nařídí zpravidla bez slyšení povinného. Soud jednání nařídí, jen považuje-li to za nutné nebo stanoví-li to zákon. Výkon rozhodnutí ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, u něhož má povinný zřízen účet, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Dlužník dostává usnesení o nařízení exekuce společně s exekučním výměrem, z kterých se dozví, jakým způsobem bude výkon rozhodnutí proveden. Ve chvíli, kdy dlužník obdrží exekuční příkaz, má již většinou příslušný majetek zablokován. Je provedena blokace účtu u peněžního ústavu, stavebního spoření, pojištění a mzdy. Má-li dlužník nemovitý majetek, je proveden záznam o exekuci i na katastrálním úřadu. Při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí exekutor nemůže zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Náleží sem zejména oděv, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsteny a jiné osobní předměty, zdravotnické potřeby a finanční hotovost do částky dvojnásobku životního minima jednotlivce. Nově od jde o částku 6252 Kč. Výkon rozhodnutí může provést i obecní úřad, vymáhá-li nedoplatky např. na pokutách nebo místních poplatcích, které svým rozhodnutím sám uložil. Postup obecního úřadu se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jednu z možností obnovení ekonomické soběstačnosti přináší zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který zavádí institut tzv. oddlužení dlužníka. Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, Předluženost, a z toho plynoucí exekuce, trvale působí jako jeden z významných faktorů na schopnost vrátit nezaměstnané na legální trh práce, neboť nařízené vymáháinformační servis č. 10/2009 strana 15

16 aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému prodeji majetku dlužníka a rozdělení výnosu tohoto prodeje mezi věřitele. Věřitelé jsou uspokojeni jen majetkem, který spadal do majetkové podstaty před rozhodnutím o schválení oddlužení. Majetek, který dlužník získá v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, se nezahrnuje do majetkové podstaty určené ke zpeněžení. Ilustrace Monika Raisová Oddlužení plněním splátkového kalendáře předpokládá, že po dobu 5 let bude dlužník poměrně uspokojovat nezajištěné věřitele s ohledem na výši pohledávky ze svých příjmů ve stejném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce. Dlužník při tomto způsobu oddlužení kromě povinnosti pravidelně odvádět své příjmy musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, usilovat o získání příjmů, nezatajovat žádné příjmy a spolupracovat s insolvenčním správcem. Protože jsou věřitelé uspokojováni výlučně z příjmů, není dlužník omezen na dispozičních právech k majetku, kromě majetku sloužícího k zajištění pohledávky. Podmínkou oddlužení je, že budoucí příjem nebo stávající majetek bude mít hodnotu pokrytí 30 % pohledávky. Dojde-li ke splnění oddlužení a zároveň dlužník plnil řádně a včas svoje povinnosti, může podat insolvenčnímu soudu návrh na osvobození od plnění závazků. Soud svým usnesením dlužníka osvobodí od placení zbytku závazků zahrnutých do oddlužení, uplynulo-li 5 let a závazky se nesplnily beze zbytku. Soud také osvobodí dlužníka od závazků, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a závazků, které do řízení přihlášeny nebyly, přestože měly být přihlášeny. Osvobození se vztahuje i na pohledávky ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužníkovi pro takové pohledávky právo postihu. Přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení, příp. kterým jinak poškodil věřitele. Zrušení oddlužení nebo ztráta výhod osvobození znamená, že věřitelé získávají možnost znovu uplatnit své pohledávky u soudu. Pokud se podaří realizovat vzdělávání ve finanční gramotnosti, mohlo by být méně předlužených občanů a města a obce by nemusela vynakládat vysoké finanční prostředky na vymáhání svých pohledávek. Mgr. Miroslava Kašpárková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Co vyplynulo z dotazníkového šetření k sociálnímu vyloučení Z dotazníkového šetření vyplynulo, že neziskové organizace jsou považovány za klíčového partnera obcí v řešení problémů sociálního vyloučení. Realizátoři projektu NAPSI spolu! mají zájem na tom, aby názory obcí byly zváženy a zapracovány do dokumentu. Nedílnou součástí projektu NAPSI spolu! jsou výzkumné a analytické aktivity. Na počátku srpna bylo ukončeno první větší dotazníkové šetření v obcích zaměřené na základní přehled o znevýhodněných skupinách v jednotlivých obcích, přístupech k sociálnímu začleňování, používaných nástrojích a podpoře obcí od jiných subjektů. Distribuce dotazníku byla bezproblémová díky spolupráci a podpoře Svazu, konkrétně Pracovní skupiny pro sociální začleňování, kterou má v gesci starostka města Kostelec nad Orlicí Ivana Červinková. Byly osloveny všechny tzv. trojkové obce v ČR, to znamená více než 220 obcí. Dotazník nakonec vyplnilo 64 z nich, tzn. návratnost téměř 30%, což je velmi dobrý výsledek a svědčí o zájmu obcí sociálnímu začleňování se opravdu věnovat. Všem obcím, které dotazník vyplnily, touto cestou děkujeme. Výsledky dotazníkového šetření jsou dosud velmi čerstvé, a proto nemáme k dispozici jejich komentovaný sumář ani analýzu. To bude úkolem nejbližších týdnů. Nicméně již dnes lze reflektovat první dojmy. Převážná většina respondentů uvedla, že na úrovni obce vytvářejí vlastní strategie sociálního začleňování, menší počet potom uvádí, že využívají strategie zpracované na úrovni kraje či státu. Pro neziskový sektor je povzbudivé, že jsou považováni za klíčového partnera obcí v řešení problémů sociálního vyloučení, s určitým odstupem za nimi následují kraje a hned dále stát. Přitom není role neziskových organizací přeceňována v ohledu odpovědnosti, kde jsou uváděny na prvních místech kraje a stát. Národní akční plán sociálního začleňování považuje 61 % respondentů za užitečný a za velmi pozitivní 53 % respondentů, kteří vyjádřili zájem podílet se na tvorbě tohoto dokumentu na další období Pro nás jako realizátory projektu je velkou výzvou tento zájem zúročit a zajistit, aby názory obcí byly opravdu seriózně zváženy a do dokumentu zapracovány. Pro naplnění této ambice budeme pokračovat v komunikaci se všemi obcemi, které zájem deklarovaly, a pokusíme se společně formulovat principy, které má další NAPSI obsahovat. Prvním krokem samozřejmě bude podrobná informace o závěrech, které lze z výzkumu učinit. Závěrem je na místě znovu zdůraznit, že první průzkum ukázal, že je v této zemi mnoho obcí, které se problematice sociálního začleňování seriózně věnují. Důkazem toho je obsažnost získaných dat, která vypovídají o množství a kvalitě aktivit realizovaných v jednotlivých obcích, a sama pečlivost vyplnění dotazníku, který nebyl zcela jednoduchý. Svědčí to o zodpovědném přístupu k celé problematice. Tedy ještě jednou díky a těšíme se na další obohacující spolupráci. Karel A. Novák koordinátor výzkumných aktivit projektu informační servis č. 10/2009 strana 16

17 Jak na úspory energií ve městech a obcích Ve spolupráci s odborníky připravila společnost B.I.D. Services první ze 7 regionálních seminářů pod názvem Energetický management ve městech a obcích (EMMO), který se konal dne 10. září 2009 v Ostravě. Téměř šest desítek zástupců měst a obcí ze severní Moravy mělo možnost vyslechnout si odborné přednášky o situaci v oblasti úspor energií, dotačních titulů i praktických zkušenostech z měst a obcí. V oblasti energetiky mnohá města a obce tápají, nemají ujasněnou energetickou koncepci, náklady za energie jsou roztříštěny do mnoha jednotlivých položek podle odběrných míst a organizací v majetku měst nebo městy řízených, spotřeba energií není sledována a vyhodnocována. Výsledkem je situace, kdy města a obce platí za energie mnohem více, než je nezbytné prostě úspory energií či obnovitelné zdroje pomáhá. Kapacity agentury jsou ovšem omezené, takže mnohá města jsou se svými energetickými projekty nucena bojovat sama, což není díky nedostatku kvalifikovaných odborníků vůbec snadné. Seminář EMMO seznámil reprezentanty měst, obcí i kraje s mnohými možnostmi, jak svou energetickou bilanci zlepšit. Pro inspiraci je možné uvést výběrové řízení na dodavatele energií, která mohou městům, obcím či jejich svazkům ušetřit desítky procent nákladů bez jakýchkoli investic (přednáška Ing. Grygara ze společnosti ecentre), nebo službu zvanou EPC (Energy Performance Contracting), kdy veškerá opatření šetřící energii ve veřejných budovách hradí smluvní dodavatel této služby s tím, že garantuje úsporu nákladů, a sám je vyplácen právě z těchto úspor (Ing. Slavotínek, ředitel společnosti ENESA). Oblast severní Moravy není příliš využívána k realizaci obnovitelných zdrojů energie, přestože má k tomu celkem dobré předpoklady. Jednou z vlaštovek je malá obec Třanovice, která provozuje vlastní výtopnu na biomasu. S tím, že tento projekt není jen zajímavou alternativou ke konvenčním zdrojům tepla, ale že se tak dají vytvořit i zajímavá pracovní místa, seznámil účastníky semináře ve strhující prezentaci Ing. Krzywoň, ředitel společnosti Třanovice služby, o.p.s. O moderních systémech veřejného osvětlení pohovořil Ing. Holec ze společnosti Eltodo-Citelum, tepelná čerpadla představil ředitel předního českého výrobce těchto zařízení ze společnosti Master Therm CZ, Ing. Svoboda. Velice zajímavý příklad postupného snižování energetické náročnosti panelového sídliště přiblížil Ing. Sponar z Brna Nového Lískovce. proto, že tyto náklady se považují za nevyhnutelné a nad jejich výší se odpovědní činitelé příliš nezamýšlí. Účastníci semináře rovněž bouřlivě diskutovali zejména nad programem Zelená úsporám, od něhož si slibovali jednoduchou administraci žádostí. Je nutno poznamenat, že stížnosti na složitost většiny dotačních programů jsou evergreenem veškerého municipálního financování. O aktuálních dotačních programech hovořili hned dva přednášející RNDr. Belorit ze Státního fondu životního prostředí a Ing. Pikálek ze společnosti ENVIROS, o komerčním financování pohovořil Ing. Laník z Komerční banky. Region severní Moravy má výhodu v kvalifikované energetické agentuře pod vedením zkušeného ředitele Ing. Baginského, která s mnohými projekty zaměřenými na Semináře EMMO budou nyní pokračovat i v dalších městech v letošním roce ještě v Ústí na Labem, v Brně a Plzni. Podrobnosti na webu projektu: Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 10/2009 strana 17

18 Předsednictvo Svazu jednalo ve dnech 17. a 18. září 2009 v Kyjově Předsednictvo Svazu projednalo na svém 23. zasedání celkem 20 podkladových materiálů a některé nové podněty z diskuze. Po kontrole plnění úkolů se nejprve zabývalo stavem členské základny, kde schválilo tři vstupy a tři výstupy od posledního zasedání (k 26. srpnu 2009 má Svaz 2467 obcí zastupujících obyvatel). Věnovalo pozornost také ekonomickým podkladům, především pak zprávě o hospodaření Svazu k I. pololetí roku 2009, kterou po projednání doporučilo Radě vzít na vědomí včetně příloh. Tradičně byly přijímány změny ve složení komisí. Přítomní dále hodnotili průběh i finanční vypořádání XI. Sněmu Svazu. Stručně lze říci, že na Sněmu byly schváleny všechny předložené návrhy, kvitována byla vysoká účast představitelů vlády, negativně byla hodnocena opakovaná neúčast prezidenta republiky. Organizace a průběh akce byly hodnoceny kladně. Stejně tak jeho finanční vypořádání, kde došlo k úspoře plánovaných výdajů. Rozpočtované příjmy se pak podařilo naplnit na 188 % (včetně daru od fy Coca-Cola Beverages a příspěvku města Karlovy Vary). Za největší problém při organizování dalších ročníků momentálně všichni vidí dosažení usnášeníschopnosti Sněmu, na což bude nutné upřít pozornost a promyslet možné varianty, jak ji zabezpečit. Navazovalo projednání přípravy XII. celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v ČR, která se tentokrát bude konat na téma Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření obcí (podrobný program viz str. 6-7). Program konference považují členové Předsednictva za lákavý, doporučili ale na něj zařadit krátkou přednášku na téma Švýcarských fondů a zamyšlení nad možným legislativním ošetřením bankrotu obcí. Členové Předsednictva vzali na vědomí informace o aktivitách Kanceláře Svazu v rámci českého předsednictví v Radě EU (průběžné informace o jednotlivých akcích byly zveřejňovány v našem zpravodaji), aktuální informace o možnosti koupě vlastní nemovitosti (průzkum trhu), kde doporučili dále se touto otázkou zabývat, a sdělení o přípravě studijní cesty zástupců VNG do České republiky. Odsouhlasili navržená témata na společné jednání předsednictev SMO ČR a ZMOS, které se bude konat 15. a 16. října 2009 v Uherském Brodě (o jednání budeme blíže informovat v příštím INS). Vzali na vědomí zprávu o situaci ve společnosti MEPCO a rovněž informace o ustavujícím zasedání Kulturní komise, přičemž jmenovali Mgr. Blanku Bendlovou, členku zastupitelstva statutárního města Kladna, předsedkyní této komise. Pavel Smolka, Pavel Vondrys, František Lukl, Jaromír Jech, Dan Jiránek Poměrně široce se Předsednictvo zabývalo dalšími dvěma materiály, a to vzniku národního institutu pro problematiku samosprávy a návrhu věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování a romskou integraci. Vznik národního institutu pro problematiku samosprávy iniciovala původně Komise životního prostředí. Předsednictvo totiž již v roce 2008 doporučilo každoročně aktualizovat studii Strategie rozvoje nakládání s odpady, kterou zpracovaly Asociace krajů a Svaz. Jelikož jde o velmi širokou problematiku dotýkající se nejen životního prostředí, ale také oblasti energetiky, nakládání s vodami, ochrany ovzduší atd., jeví se jako vhodné založit stálou odbornou instituci, která bude připravovat odborné podklady, a to nejen pro potřeby Kanceláře Svazu, ale i pro jeho jednotlivé členy. Instituce by měla být zřízena místními, popřípadě krajskými, samosprávami ve spolupráci s jejich odbornými partnery. Jako nejvhodnější její právní formu lze zvolit obecně prospěšnou společnost, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených podmínek a jejíž zisk musí být použit na poskytování služeb, pro něž byla zřízena. Pro založení společnosti a stanovení způsobu jejího financování by mohli být osloveni stabilní partneři Svazu (EKO-KOM, a. s., Sdružení provozovatelů technologií k energetickému využití odpadů STEO aj.). Členové Předsednictva zvažovali pro a proti zřízení takové společnosti. Nakonec požádali, aby do příštího zasedání Kancelář Svazu rozpracovala právní rámec společnosti, navrhla model jejího fungování, připravila návrh zakládacích listin, vymezila personální obsazení a zdůraznila efekty, jaké bude tato instituce mít. Rovněž důkladně bylo rozebíráno, zda má pro samosprávu smysl zřizovat jako samostatný úřad stanovený zákonem Agenturu

19 pro sociální začleňování a romskou integraci, která by měla napomáhat při integraci romské komunity do většinové společnosti. Návrh zákona počítá s možným zasahováním Agentury do samostatné působnosti měst a obcí a rovněž Agentuře přiděluje dozorové pravomoci v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení. Města a obce by měly být vůči Agentuře v rovném postavení. Přítomní se tázali, proč by takováto instituce nemohla být součástí nějakého ministerstva, proč je nutné zřizovat ji jako samostatný úřad. Závěrem projednávání tohoto bodu se shodli na tom, že budou požadovat, aby Agentura nesla název pouze Agentura pro sociální začleňování, neměla dozorové pravomoci nad samosprávou, nevstupovala do soukromoprávních vztahů mezi sociálně vyloučenými a územně samostatnými celky a nedisponovala možností podat žalobu na ochranu veřejného zájmu podle 66 soudního řádu správního. Dále aby základním principem její činnosti byl princip kooperace, nikoli báze nadřízenosti a podřízenosti, a aby neměla charakter ústředního správního úřadu. Předsednictvo vzalo na vědomí také informaci o přípravě projektu v rámci Operačního projektu Lidské zdroje a zaměstnanost Moderní přístupy ke vzdělávání volených představitelů samosprávy NATLC (podrobněji o projektu viz INS č. 8-9). Souhlasilo s přípravou projektové žádosti do Prioritní osy 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků a v této souvislosti uložilo Kanceláři Svazu zapracovat do návrhu rozpočtu Svazu pro rok 2010 částku ve výši 3 mil. Kč. Jedním z posledních materiálů byl podklad s názvem Zvýšení absorpční kapacity měst v období hospodářské recese. Města se díky hospodářské krizi dostávají do nepříznivé situace, nároky na jejich služby občanům však vzrůstají. Jedna z mála možností, jak situaci řešit, je zvýšit absorpci finančních prostředků z evropských fondů, zejména z tématických operačních programů, a jejich efektivní využití pro dynamický rozvoj obcí. Příležitostí k tomu by mohla být kampaň měst založená na strategii chytřejších měst, která by spočívala v usnadnění přístupu k finančním prostředkům z výše zmíněných programů. Nabízí se přitom využít dobré vztahy s IBM a propojit se s jejich celosvětovou akcí zaměřenou na Smart Cities. Koncept chytřejších měst bude představen na zasedání SMO ČR a ZMOS (podrobnější informace uvedeme v příštím INS). V různém byla mimo jiné projednána problematika novely zákona o účetnictví (viz str. 10), ke které se chystají prováděcí vyhlášky. Předsednictvo vzhledem k novým povinnostem pro města a obce, které tyto vyhlášky přinášejí, doporučilo odložit jejich účinnost o jeden rok. Lenka Zgrajová Přijetí na radnici Ve sklípku Nezbytný košt Předsednictvo Svazu, stejně tak jako Bezpečnostní komise, podpořilo Petici organizovanou obcí Koleč týkající se novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Cíl petice se shoduje s požadavky Svazu, a proto doporučuje svým členům, aby se rovněž k petici připojili, a to prostřednictvím webových stránek PETICE PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 SB., O PRÁVU PETIČNÍM, URČENÁ PRO MINISTERSTVO DOPRAVY A ZÁKONODÁRCE ČESKÉ REPUBLIKY ve věci novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích s cílem zajistit úpravu 79a tak, aby strážníci obecních policií neměli povinnost označovat začátek a konec úseku měření rychlosti dopravní značkou My, níže uvedení a podepsaní občané, žádáme Ministerstvo dopravy ČR a zákonodárce ČR, aby s ohledem na bezpečnost silničního provozu a sjednocení způsobu provádění kontrolní činnosti odstranili z ustanovení 79a zákona o provozu na pozemních komunikacích povinnost strážníků obecní policie při měření rychlosti označovat úsek měření rychlosti dopravní značkou, která označuje začátek a konec měřeného úseku. V souvislosti se zavedením této povinnosti, která byla mocí zákonodárnou schválena v závěru roku 2008, došlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu v obcích. Řidiči jsou ze strany obecní policie upozorňováni na dobu, kdy k měření rychlosti nedochází tím, že v úseku nejsou umístěny příslušné přenosné dopravní značky, a tak mohou beztrestně porušovat dopravní předpisy. Domníváme se, že pokud zákonodárce chtěl, aby obecní policie měřila rychlost na místech, kde to bezpečnost silničního provozu vyžaduje, je povinností obecní policie mít místa měření rychlosti schválena Policií ČR zcela dostačující. za Petiční výbor: Ing. Radek Moulis, starosta obce Koleč informační servis č. 10/2009 strana 19

20 Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů Komora statutárních měst, září 2009, Liberec Komora statutárních t tá měst na svém jednání v Liberci věnovala asi nejvíce času projednávání tíživé finanční situace způsobené především současnou ekonomickou krizí. Pokles celostátního inkasa se samozřejmě přenáší i do sdílených daní. Ve srovnání s loňským rokem se očekává pokles daňových příjmů o 15 %, ve srovnání s rozpočtovanými příjmy na rok 2009 až o 20 %. Členové Komory statutárních měst upozornili, že pokud propad příjmů bude skutečně činit až jednu pětinu, města a obce budou muset nejen zcela zastavit investice, ale budou nuceny omezovat i provozní náklady, čímž by mohlo být ohroženo samotné fungování měst a obcí. I když se municipality chovaly v minulých letech jako dobří hospodáři, což několikrát potvrdil i ministr financí Eduard Janota, a vytvořily si ve svých rozpočtech rezervy na kofinancování projektů, bude nakonec ohroženo i to. Primátoři navrhovali, aby byl obcím a městům zvýšen podíl DPH, a to např. na úkor tzv. poslaneckého porcování medvěda. Dále žádali provést takové legislativní změny, které by přinesly úlevy na úrocích z bankovních úvěrů za již dokončené stavby, za které dosud neobdržely platby z evropských fondů. Výrazně zjednodušen by měl být podle jejich názoru rovněž převod státního majetku na města a obce. Důsledky krize se promítají také do zvýšené míry extremismu a narušování veřejného pořádku. Komora statutárních měst proto znovu apelovala na to, aby ze strany státu byly učiněny kroky k rychlejší vymahatelnosti práva. V další části programu byli přítomní informováni o změně, ke které dochází díky novelizaci zákona o účetnictví, k níž došlo již v loňském roce, avšak její účinnost je odložena na rok V průběhu letošních prázdnin se do vnějšího připomínkového řízení dostala první z prováděcích vyhlášek k tomuto předpisu, tzv. technická. Tato vyhláška výrazně rozšiřuje objem informací, které budou muset obce poskytovat, a také mění formu přenosu dat (více viz INS č. 8-9/2009). Členové Komory opět konstatovali, že je třeba stále upozorňovat na to, že pokud stát ukládá obcím nové povinnosti, musí je také zafinancovat, v tomto případě např. potřebná školení, software atd. Následné informace se týkaly hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách, dalšího projednávání návrhu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (viz aktuality v INS č. 8-9) a o průlomovém rozsudku Evropského soudního dvora, který se týkal veřej- Přijetí na radnici ných zakázek k (viz rubrika Ze zahraničí INS č. 8-9). Členové Komory byli rovněž podrobně seznámeni se zahájením Programu švýcarsko-české spolupráce (viz INS č. 7) a se záměrem konání mezinárodní konference o romské problematice, která by měla být pořádána především pro primátory a starosty větších měst, jež se s touto otázkou potýkají. Konference by se měla konat v první polovině roku 2010 a zúčastnit by se jí měli zástupci ze Slovenska, Maďarska a České republiky. Komora statutárních měst se vyjádřila také k přípravě XII. celostátní finanční konference, přičemž doporučila zařadit do programu více přednášejících z oblasti samosprávy, kteří budou obhajovat zájmy měst a obcí. Na zámku Sychrov se hrálo a zpívalo,... šermovalo,... kouzlilo... a samozřejmě tleskalo. informační servis č. 10/2009 strana 20

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více