Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zas jede jaro v plné kráse Byla zima, kdo by se ale díval nazpátek. Přesto když si vzpomeneme na letošní únor s jeho ponurou oblohou, zdála se nám zima opravdu dlouhá. Nástup měsíce března se sluncem a modrou oblohou jakoby nám chtěl všechno vynahradit. To ale trvalo jen pár dnů, březen se zařadil po bok února a ještě přidal větší zimu. Každá roční doba je hezká a má své půvaby. Někdo má rád léto s jeho dlouhými teplými večery, vůní obilí, ve kterém občas ještě můžeme vidět vlčí máky a chrpy. Někdy se objeví temné mraky, přinesou déšť a ohňostroj blesků, kterému se nevyrovná žádný umělý. Též malíř podzim se svými barvami a vůněmi má jistě své příznivce. I zima je hezká paní, ale už jí bylo dost. U většiny z nás vyhrává jaro, přestože začíná blátivou nepohodou. Ono ale musí zahájit svou práci již na podzim. Zavírá život do slupek, pupenů, do nitra živočišných těl, aby se pohroužily do zimního spánku a pak se toto vše mohlo probudit na jaře po vítězném boji se zimou. V tomto čase vždy slavíme Velikonoce. Někdy bývá počasí teplé, jindy napadne sněhu po kotníky. Jsou pojímány jako svátky jara, pro křesťany jsou vrcholem církevního roku. Máme je spojené s typickými věcmi jako je vajíčko, kuřátko, zajíček, pomlázka, větvičky jívy s kočičkami či lístky se zlatými třásněmi jehněd. Líska a jíva jsou výrazné jarní keře. Líska má poněkud špatnou pověst, neboť její pruty pomáhaly udržovat kázeň v domácnostech a školách. Možná by jí bylo třeba i dnes. Mezi první posly jara řadíme i jívu. Její pupeny jsou obaleny jedinou slupkou, která brzy povolí a objeví se kočičky, které obalí keř do stříbrna. Jenže v tomto stavu zůstávají dva až tři měsíce, pořád jsou zavřenými a nikoli kvetoucími jehnědami. Jinak je to s lískou. Její jehnědy jsou nepěkné, začernalé a tak unikají naší pozornosti. Jakmile se udělá trochu únorového tepla, již visí na větvích velké množství jehněd, z nichž se práší zlatý pyl. Líska kvete. To jívu v tento čas rozkvést ani nenapadne. Ta někdy počká až do května, kdy už je jaro v plném rozkvětu. Zmizí stříbro kočiček, ty se zvětší BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2013 Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel listy a na povrchu se objeví spousta žlutých prašníků. Tak a teď si vyberte, kdo je vlastně prvním poslem jara. Na jaře se také vracejí ptáci do svých hnízd, tak jako se lidé vracejí do míst svého mládí. Někteří z nich ale neměli sílu a už nikdy nepřiletí. Jiní nikdy neodlétli, žili ve svém hnízdě celý život, ale bohužel už nikdy nevzletí. Takový je zákon našeho bytí na této zemi. Před námi jsou velikonoční svátky. Budou se barvit nebo zdobit vajíčka, která jsou symbolem nového života, který se v nich skrývá. Má za sebou tisíciletou historii. Jeden z nejstarších nálezů zdobeného vejce pochází z královského hrobu ve starosumerském Uru na území dnešního Iráku. Tento nález je datovaný do období 3300 let před naším letopočtem. Také na našem území se při archeologických vykopávkách našly zbytky červeně obarvených skořápek, které pocházejí z doby, kdy u nás vládla první přemyslovská knížata. Přeji vám hezké prožití Velikonoc a budiž věčné jaro pozdraveno. Václav Heidinger KVĚTNÁ NEDĚLE sobot Sv. Václava Olešnice Nanebevzetí P.M. Tr. Sviny Sv. Jakuba Benešov Sv. Filipa a Jakuba Slavče ZELENÝ ČTVRTEK Nanebevzetí P.M. Tr. Sviny VELKÝ PÁTEK BÍLÁ SOBOTA VELIKONOČNÍ VIGILIE Bohoslužba Bohoslužba Bohoslužba Sv. Václava Olešnice Sv. Filipa a Jakuba Slavče Nanebevzetí P.M. Tr. Sviny Sv. Jakuba Benešov Nanebevzetí P.M. Tr. Sviny Ročník XXIII AKTUÁLNÍ TÉMA Nejhorší silnice Horský maraton Jak se staráme o památkové objekty Nejhorší silnice v jižních Čechách Kdo někdy v nedávné době jel po silnici II. třídy č. 156 z Českých Budějovic do Trhových Svinů, určitě ví, že je proč se zlobit. Novohradsko, kam se tudy také jezdí, bude pomalu odříznuto od civilizace, alespoň běžnými dopravními prostředky strana 4-5 Již 15. ročník se poběží v neděli , a to opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků na proběhnutí se po Novohradských horách strana 5 Jak se staráme o památkové objekty Důležitým kulturním dědictvím jsou stavby jak civilní, tak církevní a šlechtické, které postavily minulé generace. Přestože před rokem 1990 byla péče o tyto stavby zanedbávána, v následném období se dělalo a dělá vše pro to, aby tyto stavby byly zachovány budoucím generacím. strana ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ Nanebevzetí P.M. Tr. Sviny Sv. Jakuba Benešov Sv. Václava Olešnice Nanebevzetí P.M. Tr. Sviny Sv. Filipa a Jakuba Slavče

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluveni: Ing. N. Bustová, P. Stodolovský Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč a zapůjčení tribuny na II. mezinárodní etapový cyklistický závod s názvem Okolo jižních Čech. Za zapůjčení tribuny bude fakturována částka ve výši 55 tis. Kč. Na základě tohoto příspěvku a zapůjčení tribuny budou Trhové Sviny startovacím městem jedné z etap. ( pro 5) na základě výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu Buškova hamru s organizací DOMEČEK Středisko pro volný čas a integraci DM CČSH, Branka 588, Trhové Sviny. ( pro 4, zdržel 1) INFORMACE Z RADNICE 13. Myslivecké sdružení TS Svaz postižených civilizačními chorobami Skautský oddíl Lesní záře TS Český svaz žen SK Rejta Odd.sálové kopanéts Nazaret Česká maltézská pomoc Církev českoslov. husitská Dotace schválené RM TS. Návrh rozdělení dotací města TS Živé město 2013 Subjekt žádá návrh 17. TJ Spartak TS MC Človíčk NEBOJSA Domeček TS-Archa Prevent, o. s na základě souhlasného stanoviska odboru životního prostředí souhlasí s aplikací sedimentu z rybníka Hájek na pozemky města KN 3457/9, KN 3457/16, KN 3457/20 a pověřuje starostu podpisem souhlasného vyjádření vlastníka pozemku. ( pro 5) schválila účast Města Trhové Sviny na mezinárodním projektu IEE 2013 na podporu využívání technologie LED při rekonstrukcích veřejného osvětlení a energeticky efektivních služeb EPC.( pro 5) nedoporučuje ZM schválit návrh na pořízení změny územního plánu Trhové Sviny navrhovatel pan Jan Rešl,Třeboň, s tím, že úplnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponese navrhovatel v souladu s 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon). Tento návrh bude řešen spolu s případnými dalšími žádostmi, dle usnesení RM č. 219/2010. ( pro 5) souhlasí s výměnou oken v domě č.p. 805 Třebízského ulici, byt č. 4 na vlastní náklady žadatele. Tato úprava nebude zohledněna při případném prodeji bytu stávajícím nájemníkům. ( pro 5) na základě výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor v č.p. 1190, Žižkovo nám., se společností KOUSEK s.r.o., Nové Hrady, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Nájemce vyřídí rekolaudaci nebytových prostor v rámci svého podnikatelského záměru Projekt zážitkové kavárny včetně nákladů na stavební úpravy související s rekolaudací. ( pro 5) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 a předkládá ZM na vědomí - změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 0,00 Kč. ( pro 5) na základě výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu o pojištění majetku města s Českou pojišťovnou a.s. ( pro 5) souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu Města Trhové Sviny Živé město Přidělené prostředky do 20 tis. Kč rada města schvaluje. Navržené finanční prostředky s částkou vyšší než 20 tis. budou předloženy ZM ke schválení. ( pro 5) Návrh rozdělení dotací města TS Živé město 2013 Subjekt žádá schváleno 1. Horský maratón (TJ OB ČB) Silvestr. běh (TJ OB ČB) Mezinár. letní kurzy pro hráče na smyčcové nástroje(zuš) 4. Mezinár. soutěž flétnistů(zuš) KPH při ZUŠ TS SDH TS SDH Todně SDH Rankov SDH Březí Zákl. kynolog. org Český zahrádkářský svaz, z.o. TS Český svaz včelařů, z.o. TS Návrh pro schválení ZM TS. pověřuje starostu dalším jednáním s firmou RS Magnum a.s., České Budějovice o směně pozemků. ( pro 5) byla starostou města informována o veřejné sbírce schválené Ministerstvem vnitra ČR, jejíž výtěžek bude použit na výměnu věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech, případně na další opravy vnitřku kostela. souhlasí se stanoviskem Tepelného hospodářství T. Sviny a požaduje od firmy Finall Holding projektovou dokumentaci na rekonstrukci připojení domu č.p. 911 na teplovod. Zároveň doporučuje firmě Finall Holding upozornit na tuto plánovanou stavbu i domy čp. 912 a 913. ( pro 5) schválila cenovou nabídku firmy Euroforum Group a.s. za zpracování žádosti o dotaci na zateplení Základní školy Trhové Sviny. ( pro 5) rozhodla snížit prodejní cenu doprodávaných kalendářů města na 50,- Kč vč. DPH. ( pro 5) souhlasí se žádostí o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí pro rok 2013 ve výši ,- Kč. ( pro 5) schvaluje spisový a skartační řád platný pro Město Trhové Sviny a Městský úřad Trhové Sviny s účinností od ( pro 5) ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města souhlasí s výpovědí Pohřební služby POPP s tím, že nájem bude ukončen ke a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na pronájem kaple. Minimální cena nájmu je stanovena na 35 tis.,- Kč/rok, musí být zachován rozsah a dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. ( na základě žádosti p. Poppa) - (pro 7) byla informována o žádosti občanů Čeřejova o umístění Plastiky Míru v obci Čeřejov a ukládá SÚMM zjistit stav plastiky a cenovou nabídku na její opravu. (pro 7) rozhodla nepodat žádost o nadační příspěvek na pořízení dalších prvků fitness od firmy COLMEX a ukládá SÚMM zjistit cenové nabídky na pokračování výstavby hřiště pod přehradou (lavičky, zeleň, hřiště na míčové hry, hřiště na pétanque). (pro 7) schválila cenovou nabídku Ateliéru Hronek s.r.o., Ing. Stanislav Hronek, Otakarova 20, České Budějovice na zpracování prováděcí dokumentace na zateplení ZŠ v Trhových Svinech v celkové výši ,- Kč včetně DPH. (pro 7) schválila realizaci projektu Trhové Sviny bezpečný přechod pro chodce a podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Zároveň souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 20% z celkových nákladů. (pro 7) schválila realizaci projektu Zkvalitnění výuky na MŠ výměna oken a podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje na výstavbu a rekonstrukce MŠ zřizované obcí a krajem. Zároveň (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 3 souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 40% z celkových nákladů. (pro 7) schválila realizaci projektu Propagace Trhovosvinenska a podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje na produkty a služby v cestovním ruchu. Zároveň souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 20% z celkových nákladů. Schválila realizaci projektu Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2013 a podání žádosti o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje Živá kultura. Zároveň souhlasí s úhradou vlastního podílu žadatele ve výši 30% z celkových nákladů. (pro 7) schválila cenovou nabídku GPL INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, České Budějovice, pobočka Povážná 358, Strakonice na provedení výběrového řízení na samosběrný vůz v souladu s legislativou OP ŽP. Cenová nabídka za provedení VŘ dle pravidel OP ŽP od GPL INVEST ve výši ,- Kč + DPH. (pro 7) souhlasí se zakoupením lavic a stolů pro Buškův hamr v hodnotě ,- Kč. (pro 7) schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2012 a jejich vypořádání takto: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do fondu odměn Převod do reservního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola , ,23 0 Mateřská škola , ,19 0 Měst. kulturní středisko , ,19 Zdrav. zař. poliklinika , ,34 0 Využití rezervního fondu bude konzultováno s vedením města. (pro 7) byla informována o hospodaření sociálního fondu k doporučuje ZM schválit zadání Změny č. 2 Územního plánu Trhové Sviny. (pro 7) souhlasí s dodatkem č.2 ke smlouvě mezi Městem T. Sviny a společností BTG Centra Europe s.r.o., Praha, o úplatném převodu práv, kterým se zkracuje monitorovací období dle příslušné směrnice a pověřuje starostu jeho podpisem. (jednotky ERU v roce 2012) - (pro 7) souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory na tržnici v Trhových Svinech a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení. ( pro 6, 1 zdržel) byla informována o žádosti na zvýšení vstupného do sauny ze 70,- Kč za 2 hodiny/osoba na 100,- Kč za 2 hodiny/osoba. byla informována o cenových nabídkách na rekonstrukci sauny a ukládá SÚMM připravit do příštího jednání rady informaci o provozu sauny a cenovou kalkulaci na její celkovou rekonstrukci. (pro 7) rozhodla přidělit byt v DPS paní M. Markové. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Rejta, zahuštění TS. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3913, 2928/38, 2845/7, 2523/28 a 3911 v k.ú. TS. schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat (pro 7) doporučuje prodat garáž č. 4, 5, 6 v Trhových Svinech dle nabídek ve výběrovém řízení. (pro 7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem T.Sviny, Tovární par. 3800/2. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3939/1v k.ú. TS. (pro 7) doporučuje ZM prodat část pozemku parc.č. 443/6 označený v geometrickém plánu č /2013 jako díl a o výměře 9 m2 v k.ú. TS manželům Zabilkovým, Trhové Sviny, za základní cenu stanovenou ZM v T.Svinech tj. 120,- Kč/m2. (pro 7) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 7) schválila cenovou nabídku firmy TERMS CZ s.r.o., České Budějovice za aktualizaci energetického auditu pro účely podání žádosti o dotaci na zateplení ZŠ v celkové výši ,- Kč včetně DPH. (pro 7) V. Korčaková Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb na Trhosvinensku pokračuje Již od roku 2010 probíhá na území Trhosvinenska úspěšně plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb. To se děje v rámci tzv. komunitního plánování, kdy zástupci poskytovatelů těchto služeb ve spolupráci s jejich uživateli a ve spolupráci s obcemi v území diskutují o jejich potřebnosti, dostupnosti a způsobech financování těchto služeb. Výstupem diskusí konaných v tematicky orientovaných pracovních skupinách pak je dokument Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny, který je možné najít mimo jiné na webových stránkách města Trhové Sviny v sekci sociální služby. V tomto materiálu jsou definovány kapacity jednotlivých služeb v území a jsou zde také zaneseny aktuální plány na jejich rozšiřování nebo zkvalitňování. Je zde rovněž popsán systém sledování naplňování cílů tohoto materiálu. Původní dokument zpracovaný v letech byl v loňském roce aktualizován. Další aktualizace se pak plánuje v letech Na pokračování procesu plánování sociálních souvisejících služeb se podařilo Jihočeské rozvojové o.p.s. v partnerské spolupráci s městem Trhové Sviny získat finanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Účast v pracovních skupinách, které se budou na aktualizaci plánu podílet, je otevřená pro všechny zájemce. Ti se mohou v případě jejich zájmu hlásit o informace přímo u vedoucí řídící skupiny, Mgr. Věry Korčakové, místostarostky města Trhové Sviny na ové adrese nebo telefonu V první polovině roku 2013 tak dojde rovněž k aktualizaci Katalogu sociálních a souvisejících služeb, které jsou uživatelům na Trhosvinensku k dispozici. Katalog obsahuje přehled všech služeb dostupných v obcích na Trhosvinensku, informace o jejich poskytovatelích nebo informace o časové dostupnosti jednotlivých služeb. Pro více informací: Miroslav Kotoun, tel.: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Přehled a zhodnocení činnosti sběrného dvora za rok 2012 Rok utekl jako voda, a tak bychom vám rádi sdělili pár informací ze Sběrného dvora v Trhových Svinech za loňský rok. Do Sběrného dvora v Trhových Svinech, a to nejen dle mého názoru, je radost zavítat. Nejenže má člověk dobrý pocit z toho, že uklízí a že se zbavuje nepotřebných věci, ale přivítá ho zde i prostředí, kde je vždy uklizeno a kde vládne klid a pohoda. A to ani nemluvím o dobrém pocitu z toho, když do sběrného dvora dopravím věci, které lze recyklovat, mohou se tedy dál využít a nebudou tím pádem ležet roky na skládce. Ve svém okolí znám mnoho lidí, kteří jsou opravdu rádi, že mohou využívat služeb našeho sběrného dvora. Občané se postupně naučili odpady dobře třídit a rozdělovat je do těch správných kontejnerů a tím přispět k jejich druhotnému využití. Pro zajímavost uvádíme pár čísel Rok Komunální odpad popelnice 1119 t 1135 t Komunální odpad ze sběr.dvora 153 t 192 t Objemný odpad ze sběr. dvora 352 t 111 t (Pokračování na další straně)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Srovnání odpadů ve sběrných barevných nádobách a sběrném dvoře v roce 2012: Odpad Sběrný dvůr Nádoby Celkem Papír 45,1 t 53,45 t 98,55 t Plast 16,5 t 31,31 t 47,81 t Sklo 25,0 t 30,85 t 55,85 t Příjmy za odpady v roce 2012 Poplatky od občanů Příjmy od podnikatelů Příjmy za prodej odpadů Výdaje za odpady v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Připomínáme občanům, že v letošním roce bude ve městě svoz větví 13. dubna a 5. října Místa a časy jsou umístěny na webových stránkách města Trhové Sviny (www.tsviny.cz). Dále informujeme o provozu kompostárny na Valše, která začne provoz každé úterý od 2. dubna 2013 ve hodin až hodin. vedoucí odboru životního prostředí Bc. Iveta Roulová AKTUÁLNĚ Nejhorší silnice v jižních Čechách Kdo někdy v nedávné době jel po silnici II. třídy č. 156 z Českých Budějovic do Trhových Svinů, určitě ví, že je proč se zlobit. Novohradsko, kam se tudy také jezdí, bude pomalu odříznuto od civilizace, alespoň běžnými dopravními prostředky. Silnice vede obtížným terénem, je hodně stará, a přes každoroční opravy dosloužila. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje asi zapomněla tuhle oblast zaplánovat a obyvatelé i návštěvníci Trhosvinenska a Novohradska si užívají velmi nepříjemnou cestu v autech i v autobusech. Často zde jsou k vidění auta ve škarpách zejména pro velmi špatné, rozbité anebo žádné krajnice. Přibývá nehod v přímé souvislosti se stavem silnice. Propadlé úseky, zejména u můstků, jsou čím dál hlubší. Povrch silnice se rozpadá a stačí mrazík a je zde kráter za kráterem, takže místo sledování provozu kličkujete mezi dírami. Historický profil silnice je samá zatáčka, většinou obráceně klopená a s nepřehlednými horizonty. Pokud víc prší, propustky nestačí a na řadě míst se valí voda a bahno z polí. Silnice vede řadou obcí, většinou bez chodníků a někdy chybí i krajnice, takže pěší chůze je trochu bojem o život s projíždějícími auty. Někde je tak úzká, že pokud se potkají autobusy, musí téměř zastavit, aby se vyhnuly. Zastávky autobusů jsou často přímo ve vozovce a autobus v zastávce předjet je rizikové. Po této silnici jezdí jen nejotrlejší cyklisté a blázni - přesto, že vede pěknou krajinou a Novohradsko je lákavým místem cykloturistiky. Jezdit do práce na kole je skoro sebevražda. Prosíme zástupce českobudějovického okresu: Nezapomínejte na nás a pomozte problém silnice 156 vyřešit. Kdo s tímto názorem souhlasíte, připojte se k petici: (po zobrazení stránek vyhledejte text: silnice 156 ). PETICE: Opravte prosím silnici II. třídy č. 156 z Českých Budějovic do Trhových Svinů. Stav této frekventované silnice je naprosto zoufalý. Nelze čekat na realizaci východního obchvatu ČB dálnicí D3. Určeno: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Jihočeský kraj (zřizovatel) Petr Žoha Město Trhové Sviny vypisuje výběrové řízení na PRACOVNÍKA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ na dobu určitou (za mateřskou dovolenou) Místo výkonu práce: správní obvod Městského úřadu Trhové Sviny Platová třída: 10 Předpoklady: státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR minimálně vyšší odborné vzdělání sociálně právního směru řidičský průkaz skupiny B K přihlášce zájemce připojí: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (lze předložit až v případě přijetí před podpisem pracovní smlouvy) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání telefonní kontakt pro oznámení přesného času případného osobního pohovoru Lhůta pro podání přihlášky: do osobně nebo poštou na adresu: Městský úřad T. Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny Bližší informace: Mgr. Markéta Kubíčková, tel.: Mgr. Vladislav Vlásek, tel.: Veřejná sbírka na opravu věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie Vlivem technické chyby bylo v minulém čísle TSL v článku o veřejné sbírce na opravu věžních hodin nepřesně uvedeno číslo účtu, na který lze zasílat peněžní dary v čísle chyběla pomlčka oddělující předčíslí a číslo účtu. Tato drobná chyba neovlivnila správný směr vašich peněžních darů (za něž děkujeme) a všechny příspěvky v pořádku dorazily. Stav sbírky k činí Kč. Správné číslo účtu je: /0800. Veškeré další informace, kontakty na odpovědné osoby a aktuální stav sbírky jsou dostupné na Redakce TSL a ŘKF TS

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 5 Dojíždíte? Já tedy ano. A musím přiznat, že dojíždění má mezi lidmi špatnou pověst. Jeden můj známý kdysi spočítal, že za život ho jenom dojíždění do práce vyjde na milion. Pravda, druhý kontroval tím, že za kouření zaplatí miliony čtyři, tak ať nefňuká. Jako ve všem jde jenom o úhel pohledu. O to, zda vidíme sklenici poloplnou nebo poloprázdnou. Cesta ze Svinů do Budějic není ani extra dlouhá na druhou stranu ani nijak zvlášť rovná. Letos bylo pár výjiměčně ledových a sněhových dní, a proto jsme si v naší dojížděcí skupině stanovili několik kritických míst, jak se česky říká - breakpointů. Bylo jasné, že po překonání těchto bodů jsme našemu vysněnému pracovnímu dni blíže a blíže. Prvním z nich je kopec U Zapomenuté hájovny. U té hájovny, kde již více jak dvacet let nikdo žádné parohy nenasadil a zatím to nevypadá, že by se to mělo v blízké budoucnosti změnit. Následuje několik volnějších kulimetrů. Neznalý cestovatel by se mohl nechat uondat mírným strážkovickým pásmem a to by byla chyba. Těsně po jeho opuštění se totiž před námi zjeví nejnebezpečnější traverz celého putování. Na pohled není nijak zvláštní, ale zkušený dojížděč vždy zbystří pozornost. Řeč je o obávané Zatáčce klouzavce. V zimě je poměrně snadno rozpoznatelná tím, že se v jejím okolí nachází jedno nebo více pokořených aut. Nebo alespoň zválený sníh. Po zbytek roku pak jako memento ční do krajiny zohýbané a povalené patníky. Co patník, to zářez na pažbě. Pakliže při své cestě úspěšně projedeme i tímto úsekem, jsme za polovinou. Za zmínku pak již stojí snad jenom Doubravický kopec, lidově Doubravičák. Ten už ale není tak fatální. Z jeho úbočí je vidět velká část Budějic, a pokud se někdo opravdu touží do práce dostat, přes šumějící bory a lučiny tak může učinit pěšky. Je jisté, že minimálně oběd stihne. Závěrem musím zmínit ještě jedno místo. Je určené zejména těm, kteří mají rádi záhady a mystéria. Zhruba dva a půl kilometru za Zatáčkou klouzavkou, směrem od Svinů, můžeme po pravé ruce zahlédnout bývalý mlýn. Schválně bych zdůraznil slovo můžeme. V tom totiž spočívá jeho tajemství. Tento dům je vidět jenom v některých dnech. Nezávisle na hodině, množství světla nebo mlhy mění totiž svoje umístění a někdy dokonce i počet budov. Někdy zmizí zcela a není vidět nic. Nevím, za základě čeho se mi vyjevuje. Zda na to mají vliv hvězdné konstelace, boží energie nebo moje aury, čakry a karmy. Do doby, než tuto tématiku prozkoumám podrobněji, se se svým objevem nehodlám svěřit odborné veřejnosti ani televizním štábům. Možná ho ale nezveřejním nikdy. Ještě by pak každý chtěl bydlet ve Svinech a dojíždět do Budějic, aby to mohl spatřit na vlastní oči. Adam Zluky AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Milí přátelé KIC, i když pohled z okna tomu momentálně moc nenasvědčuje, jaro klepe na naše dveře, a tak se blíží i druhá sezona našich výletů po Novohradských horách. Na úvod na sobotu 23. března si pro nás pan Milan Koželuh připravil opravdovou lahůdku a to výlet na Horní Malši a k jejímu přítoku Různici. Pokud by se výlet pro špatné počasí neuskutečnil, zahájíme sezonu 13. dubna výletem za narcisy na Pohoří a budeme pokračovat vždy jedenkrát do měsíce. Abych Vás ještě více navnadila, 25. května se vydáme za bylinkami do Slepičích hor, 15. června na řeku Černou, 5. července za kvetoucími náprstníky a 10. srpna na Cetviny. Termíny dalších výletů jsou 7. září, 5. října a 9. listopadu. Cíle výletů přizpůsobíme momentální situaci a budeme vás o nich včas informovat. Rovněž u již naplánovaných tras si vyhrazujeme právo změny. Doufám, že jsem Vás dostatečně nalákala a že se jako tradičně sejdeme v hojném počtu. šf V pátek oslavila vzácné životní jubileum 90 let paní Albína Šimáková, která žije v kruhu svých nejbližších v Otěvěku. S r d e č n ě b l a h o p ř e j e m e. E. Pokorná Již 15. ročník se poběží v neděli , a to opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků na proběhnutí se po Novohradských horách. BĚH - Jednotlivci A - Délka závodu 32 km, 1100 m převýšení B - Délka závodu 14 km, 550 m př. BĚH - štafety / 2-členné / Délka závodu 32 km, 1100 m př. Long Canicross / běh se psem / - Jednotlivci A - Délka závodu 32 km, 1100 m př. B - Délka závodu 14 km, 550 m př. Start: 11,00 hodin na náměstí v Trhových Svinech, kategorie A a první člen štafety. Kategorie B v 12,30 na náměstí v Benešově nad Černou, kde bude také probíhat předávka štafet. Přihlášky: do 10,45 hodin na náměstí v Trhových Svinech, Webové dotazy Z REDAKČNÍ POŠTY Túje u kulturního domu Pane Kroupo, po přečtení článku v TSL 2/2013 jsem usoudila, že v lokalitě Sídliště kulturní dům zřejmě nebydlíte a dlouho jste tudy asi ani nešel, abyste túje viděl ze všech stran. To už totiž nebyla žádná okrasná zeleň, ale uschlé nevzhledné roští. Teď po jejich odstranění je cesta ke kulturnímu domu přehledná a večer dostatečně osvětlená. Já tudy chodím několikrát denně hlavně večer, tak to vím. Teď už se nikdo nemusí obávat, že na něj někdo vybafne z křoví - i to, bohužel, znám z vlastní nepříjemné zkušenosti. Cesta je čistá, bez rozbitých lahví, zvratků a povalující se opilé mládeže. Zmizely túje, není kde se schovat. Mně osobně se to líbí. Věřím, že se sem zase vrátí maminky s dětmi, jak tomu bývalo dříve. Jana Randová, Sídliště SPORT popřípadě do 12,15 v Benešově nad Černou. Startovné: pro maratón a štafetu 100,- Kč, ostatní 50,- Občerstvení: zajišťuje pořadatel na občerstvovací stanici v Benešově nad Černou (voda, pomeranče, banány, čokoláda). Trasa: po červené turistické značce přes: Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Vysoký kámen, náměstí Benešov nad Černou / start kategorie B, předávka/, Zaječí vrch, Cikánský vrch, Kuní hora, Kraví hora a cíl před hotelem na Hojné Vodě. Vyhlášení výsledků: proběhne v hotelu na Hojné Vodě. Ceny pro první tři závodníky v každé kategorii. Pamětní diplomy pro všechny účastníky kategorie A. Uzavření cíle v 16,00 hodin. Pro závodníky, kteří nemají odvoz z cíle zpět na start, jede v 16,00 hod. z Hojné Vody autobus. Informace, fota a výsledky na: Pevné zdraví a klid v duši přeje Martin Brožka

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Rekonstrukce interiéru žumberského kostela v roce 2012 Díky financování z prostředků Evropské unie, konkrétně ze Státního zemědělského intervenčního fondu na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova při Ministerstvu zemědělství ČR, se práce v interiéru žumberského kostela odehrávaly již od počátku roku Dělníci a řemeslníci stavební firmy Prokeš z Římova postupně z prostoru lodi i kůru deponovali kostelní lavice, otloukli zejména na jižní stěně lodi značné množství zdegradované vnitřní omítky až do výše cca 2 m a do prostoru vestavěli tři patra lešení, z něhož postupně odstraňovali a následně tmelili nesoudržná místa v omítce. Celá severní strana lodi pak byla v režii restaurátorů pod vedením akademického malíře Antonína Hamsíka z Prahy. Až díky lešení se na konci února podařilo objevit v jednotlivých klenebních polích galerii 26 šlechtických erbů, které se podařilo díky mimořádné dotaci ze strany Jihočeského kraje nejenom odkrýt, ale i kompletně zrestaurovat. Dominuje zde vyobrazení pětilisté rožmberské růže v různých variantách, ale i zkřížené klíče, coby symbol papežské moci, znak Bavorů ze Strakonic a s nimi související erb Jana III. z Rožmberka, který byl převorem řádu Johanitů právě ve Strakonicích. Zbytek je ale zřejmě smyšlený tak, aby esteticky doladil čtyřlodní prostor síťové klenby. Kuriozitou je šachovnicovitý erb i erb v podobě jakéhosi hrnečku s pokličkou, či zvonu (? ) a dvěma zkříženými prapory. Zajímavostí pak fakt, že na nejčestnějším místě v blízkosti presbytáře žádné erby v kápích klenby nejsou. S výjimkou čtvrté, dodatečně přistavěné lodi. K této převratné události se na stěně nad triumfálním obloukem objevila dokonce přesná datace 1513, v podobě XII. A nejen to, je tam i švabachem vyvedený německý nápis Maister Hans zu Schweincz, tedy mistr Jan z Trhových Svinů a jeho znakový štítek s kamenickou značkou. Tento relativně nenápadný nápis pak způsobil poměrně značný mediální rozruch díky Mgr. Lavičkovi z českobudějovického památkového ústavu, který dozoroval průběh oprav v interiéru kostela. Reportáž zde točila Mistr Jan z Trhových Svinů - nápis nad triumfálním obloukem televize i rozhlas a zmínka o tomto objevu se objevila ve spoustě tištěných i internetových médií. To, aby se na čestné místo nad vítězným obloukem podepsal relativně prostý a obyčejný stavebník řídící přestavbu kostela, nemá minimálně v jižních Čechách žádné srovnání. Člověk by spíše předpokládal podpis donátora, šlechtice či církevního hodnostáře. Kompletně restaurátorsky pak byla dokončena výzdoba a výmalba presbytáře. K již objeveným freskám s vyobrazením příchodu Tří králů a sv. Zikmunda přibyly další objevené sanktuáře, schránky a niky na stěnách a zejména pak vynikla pětilistá rožmberská růže ve svorníku křížové klenby. Její žebra byla ponechána ve druhé nejstarší pozdně gotické barevnosti, tj. v odstínu světle červené až narůžovělé barvy. A to vzhledem k plánované výmalbě interiéru v odstínu červené a bílé. Tu a tam má někdo z návštěvníků tendenci kritizovat růžový nádech opěrných sloupů i klenebních žeber v prostoru lodi kostela, který se v závěrečné fázi postupu prací v interiéru nakonec uskutečnil, ale opravdu se vycházelo z autentického nálezu v presbytáři, kde mimochodem původně byla žebra klenby vyvedená v odstínu šedé, což byla tedy prvotní, raně gotická barevnost. Asi vůbec nejstarší nástěnnou malbou je na místě za pravým bočním oltářem v jižní lodi při pohledu od vstupu do kostela výjev sv. Kateřiny s mečem a sv. Markéty s drakem. Vedle nich pak v náznaku můžeme vidět i dvě postavy klečících donátorů, stejně jako erbovní štítek v popředí. Bohužel z odkrytého shluku barev nešlo restaurátorsky více dostat. Datace by se měla vztahovat k roku Naopak nejvíce dominantní freskou je pozdně gotická či ranně renesanční (z období kolem roku 1550) nástěnná malba na severní stěně lodi kostela. Zachycuje celou Kalvárii, tj. nejen ukřižovaného Krista, ale i postavy lotrů po jeho levici i pravici. Pod křížem je pak nepřeberné množství postav, namátkou Máří Magdalena, mnich či zbrojnoš. Spodní levý okraj fresky byl bohužel značně degradovaný a i celkově nemá malba nijak cennou hodnotu. O to ale více vyniká rozměrově. A její monumentalita se musela v minulosti vyjevit v celé své kráse návštěvníkovi bohoslužby, který do chrámu Páně vstupoval tehdejším hlavním, nyní postranním jižním vstupem se zajímavým pozdně gotickým kamenným portálem, který v sobě nese všechny dostupné znaky rožmberské stavební huti. Musíme si navíc odmyslet současnou dřevěnou tribunu chóru vystupující do prostoru chrámové lodi a do jisté míry rušící přímý pohled na namalovanou Kalvárii. Mimochodem vlevo a vpravo od výše zmiňovaného portálu jsou dosti neobvykle umístěné i dvě kropenky na svěcenou vodu. V prostoru jižní předsíně pak byla odstraněna dodatečná příčka vyplněná druhotně použitými dvoukřídlými dveřmi, původně zřejmě z budovy sousední školy. Vynikla tím zejména hřebínková klenba, kterou je jižní předsíň zaklenuta. A protože je její vnitřek i kompletně vyčištěn, na zemi lze zase spatřit mohutný náhrobek s dominantním tesaným křížem uprostřed a dvěma menšími po okraji. Dělníci rovněž odstranili příčku a vyklidili prostor původního vstupu na kůr a do věže z jižní části postranní lodi ihned v úrovni hlavního současného vstupu do kostela. Za dalším pozdně gotickým sedlovým portálem se dokonce v suti dochovaly i tři kamenné schody původního točitého schodiště, kterým se šlo na kůr. Tento vyklizený prostor je osvětlen a ponechán jako zajímavý architektonický prvek. Osvětleno z podlahy je i celé prostranství pod kruchtou, kam se již nevrátí dodatečně přidané lavice a celá tato plocha tak zůstane volná. V souvislosti s osvětlením je nutno zmínit i dokončenou kompletní elektroinstalaci v celém vnitřním i venkovním prostoru kostela. Po hrubých zimních pracích na kabeláži došlo postupně na jaře a v létě k osazení nových světel i zásuvek. Restaurované lavice přijdou zasadit do zcela nově vyrobených dvou roštů pouze na původní místo po obou stranách lodi kostela. A právě pod lavicemi v prostoru třetí lodi zleva od vstupu, v blízkosti presbytáře a levého postranního oltáře byl doposud ukryt neznámý náhrobní kámen, s německým nápisem, čitelným bohužel pouze z jedné úhlopříčně rozdělené poloviny, avšak v horní části s jasně patrnými vytesanými erby Theobalda Höcka a jeho manželky Anežky Kalkreiterové. Oba erby jsou zde vyvedené včetně klenotů v podobě perutí a ženské figury. Prvotní domněnkou je pohřbené dítě obou manželů pod náhrobní deskou. Tento náhrobní kámen byl na podzim vyzvednut ze země a na ocelové skoby zachycen na severní stěnu pod kůrem a to v souvislosti s novým dlážděním tohoto prostoru v jeho celé levé části od vstupu do lodi kostela. Zároveň byl takto zafixován i druhotný mohutný náhrobek ve východní předsíni pod věží při hlavním vstupu dovnitř chrámu. Restaurátorský objev se uskutečnil i na kůru. Ani sem se mimochodem nevrátí odstraněné stupňovité lavice vedle varhan. Erbovní galerie v klenebních kápích třetí lodě kostela

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 7 Na východní stěně v severozápadním rohu kostela zde byla odkryta a zrestaurována renesanční freska v podobě orámovaného německého nápisu vyvedeného švabachem a s vyobrazením erbu Theobalda Höcka a jeho manželky s korunkou namísto klenotů. Ten samý erb v kamenné podobě zdobí vstup do domu č.p. 43, nacházejícího se hned vedle vstupu do areálu blízké tvrze. Spodní část ozdobného rámu je pak zakončena úsměvnou kresbou baculatého andělíčka s křídly v místě uší Německý text se již podařilo zpracovat i přeložit. Na první čtyři řádky vždy navazuje citát z Bible, z listu sv. apoštola Pavla Korinstkým, z listu Jakubova, dále pak z 5. knihy Mojžíšovi ze Starého zákona a konečně Žalm č Druhá polovina rámu je pak Dominantní freska Kalvarie z období kolem r PÁR ŘÁDEK PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Téma měsíce jarní únava, špatná nálada a podrážděnost Řekněme si jedny z nejčastějších příčin vzniku únavy a špatné nálady a pár tipů, jak jí předcházet. 1. Zdravotní příčina: Případ, kdy dojde k přetížení organismu z nadměrného přijímání nevhodných potravin, jako jsou například majonézové saláty, uzené maso a klobásy, kynuté pečivo z bílé mouky způsobují překyselení organismu, ve kterém se přemnoží mikroorganismy. Dochází tak k zahnívání a plesnivění zbytků potravy v našem těle a tím následně k nejrůznějším zdravotním problémům únavou počínaje, rakovinou a neplodností konče. 2. Přejídání se: Ačkoli to zní paradoxně, tak v případě přejídání jsme na tom hůře než kdybychom jedli málo. Náš vyplněna přímým citátem Bible. Jedná se o verš z Janova evangelia 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Podobná renesanční nápisová freska, tentokrát ale oválného tvaru je i nad současným vstupem na kůr. Je zde patrná datace 1615 a opět tři řádky německého textu s odkazem na biblický citát z listu Jakubova ve dvou případech. Třetí, poslední řádka je ale značně poškozena prvorepublikovým rozvodem elektřiny, takže zřejmě již nebude identifikována. V roce 2013 by ještě měli restaurátoři doplnit chybějící písmena a slova v nápisech. Veliký dík v této souvislosti pak patří paní Siglinde Wohlschläger z Leipzigu v Německu, která velikou měrou přispěla k identifikaci nápisů. Ze stavebního hlediska je tedy kostel kompletně opraven a nezbývá, než začít s obnovou jeho vnitřního vybavení v podobě restaurování hlavního i obou postranních oltářů, varhan, lavic a v neposlední řadě i všech 14 zastavení křížové cesty. S opravou lavic se uvažovalo již v roce 2012, ale bohužel až na konci září bylo zřejmé, že na toto se nebude moci využít dotace z Programu za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR, a tak organismus má nedostatek živin, vitamínů a díky nedostatku kyslíku v krvi padne na zpracování potravy v trávicím systému nejvíce naší tělesné energie, dokonce více, než na velké fyzické výkony. 3. Další příčinou je nedostatek vitamínů: Poznáte to často až po deseti nebo dvaceti letech. Projevem jsou jakékoliv civilizační choroby: ucpané cévy, infarkt, vysoký tlak, mrtvice, cukrovka, rakovina, atd. Pravidelným příjmem určitých vitamínů (hlavně antioxidantů) můžeme těmto onemocněním alespoň zčásti předcházet. 4. Nedostatek komplexních sacharidů: Sacharidy se dělí na škroby (cereálie, brambory a luštěniny) a sacharózu (glukóza a fruktóza). Mnoho lidí i v období špatné nálady sahá se alespoň část takto získaných finančních prostředků využila na dokončení opravy zbořeného úseku ohradní zdi okolo kostela ve východní části u vstupu. Do budoucna bude nutno počítat s postupným rozebráním a novým vyzděním této stěny i v doposud stojícím, ale silně poškozeném úseku směrem k návsi. A také chceme důstojně oslavit a připomenout si v roce 2013 po sladkostech či jiných kalorických potravinách a následné zvýšení váhy jejich náladu logicky ještě zhorší. 5. Jednou z posledních příčin je glykémie: Přijmeme-li stravu s vysokým glykemickým indexem (např. bílé rohlíky, bagety, hamburgery, pizzu, koblihy, zákusky, atd.), nastává rychlé zvýšení glykémie (cukru v krvi). Čím více po jídle stoupne glykémie, tím více se vyplaví inzulínu. Po uložení energie z krve do tukových zásob nastává pokles inzulínu. Ten právě zabezpečuje ukládání tuku do zásob, ale jeho prudký pokles vyvolává pocit hladu a chutí. 6. Nesmíme zapomenout také na málo spánku a pohybu: Nevyspalí a unavení lidé mají sklon zahánět únavu jídlem, Nápisová renesanční freska v obdelníkovém rámu na kůru jubileum 500 let od zásadní přestavby místního chrámu. S našimi německými přáteli, kteří vydatně pomáhají s rekonstrukcí kostela si nechceme nechat tuto příležitost ujít a se výše zmiňovaná slavnost uskuteční za přítomnosti diecézního biskupa Mons. Jiřího Paďoura i generálního vikáře Mons. Adolfa Pintíře. Roman Josefík zejména sladkým, a přejídat se. Že se tím neosvěží, je evidentní. Víme také, že se vyčerpáni nepohrnou do aktivního pohybu. Ze zmíněných příčin jasně plyne, jak důležitá je optimální výživa pro zdravý životní styl. Nesmíme však zapomínat také na naši pokožku. Jarní sluníčko umí udělat pěknou paseku na nepřipravené a nechráněné pokožce. Doporučuji vám si ji proto chránit nejen proti UVA/ UVB záření, ale také proti volným radikálům pomocí přírodních antioxidantů a vitamínu C. Luboš Salcer

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Z NAŠICH ŠKOL G L O S A Pochvala ředitele školy loňským absolventům Ředitel Gymnázia Trhové Sviny uděluje studentům loňské oktávy pochvalu za výborné výsledky ve státní maturitě v roce Ve velkém srovnání středních škol, které bylo zveřejněno na serveru Aktuálně.cz, jste totiž, vážení a milí absolventi, měli nejvyšší procentuální úspěšnost ze všech jihočeských středních škol (gymnázia v nejmenované jihočeské metropoli nevyjímaje) a zařadili jste se na velmi pěkné první místo! V rámci celé ČR jste pak skončili na místě osmém! Jako vašeho bývalého náčelníka mě i mé kolegy váš výkon i výsledek moc potěšily. Ve státní školské politice toho totiž k potěše jinak moc není. Ambiciózní ministři školství, jejichž odbornou způsobilost pro výkon funkce lze vyjádřit slovy taky jsem chodil/a do školy, nasměrovali v minulých patnácti letech české školství svou reformní smrští zdárně ke světlým zítřkům amerického a britského státního školství od nichž nás chraň Bůh i Příroda (s negramotností i nevzdělaností jsme se totiž vyrovnali již dávno a není nutné ji v našem malém státě znovu šířit). O finančním Vinotéka Galerie moravských vín Před několika lety poprosil milovníka a znalce vín pana Daniela Amblera jeden z jeho známých, aby mu z jedné ze svých cest na Moravu přivezl několik lahví. Celá transakce zdárně proběhla a zanedlouho následovala další a po ní ještě další. Začali se přidávat i ostatní známí p. Amblera a také jejich známí, a drobná přátelská výpomoc přerostla v zásobování početné skupiny přímých spotřebitelů i obchodníků s vínem. V hlavě p.amblera tak začal klíčit nápad o zřízení vlastního obchodu, který se záhy dočkal realizace v podobě jedné vinotéky v Českých Budějovicích. Postupem času se podařilo otevřít pobočky v dalších městech, roztroušené po území takřka celé republiky, jež daly základ stále se rozrůstající sítě prodejen vín a v menší míře i doplňkového sortimentu týkajícího se především gastronomie. Dalším snem p.amblera bylo vytvoření prostoru, kde by si zákazník mohl nejen zakoupit víno, které si odnese a později vypije doma či jinde, ale kde najde klidnou oázu s možností posedět a vychutnat si sklenku svého oblíbeného vína přímo na místě. Tak vznikla vinotéka v 1. patře OC Mercury (autobusové nádraží) v Českých Budějovicích. Zde se kromě běžného denního prodeje uskutečňují pravidelné ochutnávky vín, často za účasti zástupců vinařství, a také hudební večery různých žánrů. Vinotéka Galerie moravských vín vás zve na pátek 5.4. od 17 hodin do tanečního sálu kulturního domu v Trhových Svinech na ochutnávku z produkce vinařství Krist, Lahofer, Moravčík, Templářské sklepy a BM Vinařství. Chuť vín bude snoubena s ukázkami gastronomie, připravíme např. tatarák z lososa nebo pomazánku z uzených ryb. Celou akci svým vystoupením prováže písničkář Luboš podhodnocení školství na úkor různých vzdělávacích tunelů ani nemluvě. Proto máme radost, že naše kantorské snažení nevyšlo nadarmo. Srovnávání různorodosti má samozřejmě své hranice. V každém případě jste dokázali, že označení malá škola neznamená zároveň špatná. Je to sice trochu trapné pro místní škarohlídy ( taky chodili do školy ), kteří o vaší škole roznášejí, že nemá úroveň, ale to je jejich problém. Nemáme za rohem mekáč, za druhým háemko a za třetím kosmetický salón, jako mají ony školy s úrovní. Za to se ale všichni známe, cítíme sounáležitost Zveme Vás na Přehlídku venkovských divadel Opět po roce se chytají amatérské divadelní soubory do Trhových Svinů. Od 19. do 21. dubna 2013 se uskuteční v kulturním domě další ročník Krajské postupové přehlídky venkovských divadel. Divákům se představí amatérská divadla z malých měst a vesnic Jihočeského kraje. V době novinové uzávěrky nemáme ještě úplný program přehlídky, přesto bychom vás rádi pozvali do divadla na tituly her doposud přihlášených souborů. Divadelní a osvětový spolek Fikar z Nadějkova se představí s detektivní komedií anglického autora Normana Robinse Hrobka s vyhlídkou. Z Volyně tentokrát přijedou dva ochotnické soubory. Volyňské divadelní studio Vodvas uvede hru Rolanda Topora Zima pod stolem a Piki Volyně komedii a tedy i odpovědnost za naše snažení. Proto máme velkou radost z vašich přijetí na lékařské fakulty, práva, techniky, matfyz a další fakulty českých universit, a přejeme vám i jejich úspěšné zakončení. Váš náčelník Mgr. F. Slípka KULTURA Vinotéka Galerie moravských vín v OC Mercury Hrdlička za doprovodu houslisty Petra Žižáka. Jako vyvrcholení doprovodného programu proběhne tombola, v níž vyhrávají všechny zakoupené lístky. Vstupné na ochutnávku činí 150,- Kč na osobu a kromě ochutnávaných vzorků zahrnuje jednu 0,75 l lahev vína. J. Čajan z prostředí domova důchodců Podzim života je krásný. V programu nebude samozřejmě chybět také pohádka. Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě potěší dětské diváky veselou pohádkou Český Honza Zdeňka Kozáka. A premiérově vystoupí na přehlídce Divadelní soubor Ludvíka Němce z Bystřice u Benešova s dnes již klasickou komedií Marca Camolettiho Když ty, tak já taky Úplný program divadelní přehlídky bude zveřejněn koncem března na internetových stránkách města MěKS a na plakátech. Těšíme se na vaši návštěvu. F. Herbst

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 9 PROGRAM KINA OD 1. DO 30. DUBNA 2013 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie pondělí v hod. BEZ DOTEKU České barevné drama (72 min.) Příběh dospívající dívky, která je předmětem sexuální touhy svého nevlastního otce. Hrají: Tereza Vítů, Marian Roden, Petra Lustigová, Kryštof Hádek a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč úterý v hod. VÁLEČNÝ KŮŇ Filmové představení pro studenty gymnázia (150min.) Americké barevné válečné drama režiséra Stevena Spielberga Vstupné: 50,- Kč úterý!!! v hod středa!!! v hod. GAMBIT Americká barevná krimi-komedie (89min.) Gambit překvapivý tah na úvod partie, během něhož hráč obětuje jednu z figurvýměnou za strategickou výhodu v dalším průběhu hry. Hrají: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Stanley Tucci a další Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. MAMA Americký barevný horor (100min.) Slavný mexický hororový tvůrce Guillermo del Toro uvádí do kin další děsivou lahůdku Hrají: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Javier Botet a další Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. a v hod neděle v hod. a v hod. BABOVŘESKY REPRÍZA Česká barevná komedie (120min.) Komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková a další Vstupné: 90,- Kč pondělí v 9.45 hod. KAMARÁDI Z TEVEVIZE VI. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (63min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč pondělí ve hod. ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL Filmové představení pro děti ZŠ(76min.) Americká barevná animovaná pohádka v českém znění Vstupné: 50,- Kč V PONDĚLÍ VEČER KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MEZI NEBEM A ŽENOU čtvrtek v hod pátek v hod. NA DŘEŇ Francouzské barevné drama (120min) Vítězný film loňského festivalu v Londýně vypráví příběh životního rváče Aliho, jeho pětiletého syna Sama a krásné krotitelky kosatek Stephanie. Hrají: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts a další Vstupné: 100,- Kč sobota v hod. JACK A OBŘI Americký barevný dobrodružný sci-fi v českém znění (114min.) Od Bryana Singera, režiséra filmu X-Men Hrají: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci a další Mládeži přístupno Vstupné: 120,- Kč sobota v hod. J. I. JOE: ODVETA Americký barevný akční thriller(120min.) Speciální vojenská jednotka s krycím názvem G. I. Joe bude znovu zachraňovat svět. Hrají: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatuma další Vstupné: 125,- Kč neděle v hod. JACK A OBŘI Americký barevný dobrodružný sci-fi v českém znění (114min.) Od Bryana Singera, režiséra filmu X-Men Hrají: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci a další Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč neděle v hod. J. I. JOE: ODVETA Americký barevný akční thriller (120min.) Speciální vojenská jednotka s krycím názvem G. I. Joe bude znovu zachraňovat svět. Hrají: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum a další Vstupné: 150,- Kč pondělí v hod úterý!!! v hod. SPRING BREAKERS Americká barevná komedie (94min.) Příběh potřeštěných, bláznivých, středoškolaček, které se vydaly na jízdu plnou zážitků. Hrají: James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v hod. HOSTITEL Americký barevný sci-fi thriller (125min.) Věřit. Bojovat. Milovat. Je to na tobě. Hrají: Saoirse Ronan, Diane Kruger, Frances Fisher a další Vstupné: 100,- Kč OD PÁTKU 19. DO NEDĚLE KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL pondělí v hod. LESNÍ DUCH Americký barevný horor (90min.) Kniha mrtvých, probudí spící démony Hrají: Jane Levy, Shiloh Fernandez, Lou Taylor Pucci a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 120,- Kč OD ÚTERÝ 23. DO ČTVRTKA KINO NEPROMÍTÁ - ŠKOLNÍ AKADEMIE pátek v hod sobota v hod JAKO ZA STAREJCH ČASŮ Americká barevná krimi-komedie (95min.) Herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů. Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin a další Vstupné: 120,- Kč neděle v hod pondělí v hod. SCARY MOVIE 5 Americká barevná hororová komedie (98min.) Pátá a poslední kapitola čtyřdílné trilogie Hrají: Simon Rex, Ashley Tisdale, Charlie Sheen a další Vstupné: 100,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel Buškův hamr má nového provozovatele - Domeček DIVADLA Sál KD Trhové Sviny pondělí od hod. MEZI NEBEM A ŽENOU Divadelní spolek Frída Výstupy popisují z různých úhlů různé, reálné i bizarní, konflikty mezi mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce tvoří paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku, vývoji i zániku. Někdy jde o šťastnou lásku, jindy naopak o rozchod, jednou o mladý pár, jindy o starší. Nálada jednotlivých měsíců je přenášena do výstupů - leden představuje genezi lásky, únor rozhovor milenců v posteli, březen je pantomimou Muže a ženy na lavičce v parku atd. Scénami prostupují motivy hříšného jablka, sexu, pochybování o lásce, ale i její vzývání, jednotlivé scény se někdy dějově prolínají. Konec hry zachycuje stařenku a starouška, kteří ulehají do postele již ne kvůli sexu, nýbrž aby usnuli - je konec roku, takže věčným spánkem? Hrají: Diana Mórová, Martin Trnavský a Radim Novák Autor a režie: Dodo Gombár Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč VÝSTAVY Foyer KD Trhové Sviny od 1. do PAŘÍŽ TROCHU JINAK OČIMA MIROSLAVA CHMELA Výstava fotografií Novým provozovatelem technické památky Buškův hamr se od letošního roku stal Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH v Trhových Svinech. První akcí, kterou hamr otevřeme, bude 30. dubna tradiční stavění májky. Tím pro nás začne i sezóna. Zveme srdečně všechny občany a návštěvníky na prohlídku, příjemné posezení a další akce Buškova hamru, uvedl ředitel Domečku Karel Foto: P. Kysela Zettl, který doplnil, že otevírací doba hamru zůstane zachována a oblíbené Kovářské dny se letos uskuteční 17. a 18. srpna Bližší informace přineseme v dalším čísle TSL. P. Vicková

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Domeček slavil 20 let 17. ledna 2013 ředitel Domečku v Trhových Svinech zahájil slavnostní vernisáž výstavy, která se ohlížela za dvacetiletou činností organizace v regionu. Domeček je nezisková organizace, která působí na Trhosvinensku a věnuje se zejména dětem, mládeži a osobám s handicapem. A jak vernisáž probíhala? Po zdařilém hudebním vstupu, který zprostředkovala hudební skupina mládežníků Teens for God, si vzali slovo pamětníci. Marie Heřmanová, sociální pracovnice Domečku, zavzpomínala na nelehké začátky, na nadšení a obětavou práci lidí, kteří se podíleli na budování Domečku v jeho začátcích, např. na pomoc při stavebních pracích apod. Také nezapomněla zmínit jména zasloužilých pracovníků a dobrovolníků, kteří už nejsou mezi námi. Poté Karel Filip, nynější ředitel střediska Nazaret, zavzpomínal na dobu, kdy Domeček vedl a kdy Beseda se spisovatelkou Ludmilou Vítovcovou Druhou březnovou středu navštívila naši knihovnu spisovatelka Ludmila Vítovcová. V sedmdesátých letech autorka bez váhání odletěla s manželem a dvěma dětmi do rovníkové Afriky, kde její muž působil jako expert. Světové organizace pro zemědělství a výživu a ona plnila roli hospodyně. O patáliích, které život v tropech přinášel, napsala knihy Já a tropy a Já a safari. se organizace rozrůstala do nových činností. Připomněl např. získání malebného místa - tábořiště Borová nedaleko Chvalšin, kde Domeček pořádá některé tábory. Nakonec si vzal slovo Karel Zettl, ředitel Domečku, a zmapoval současnou situaci a činnost této neziskové organizace. Připomněl např. nové a lepší prostory pro Klub Archa, šatník pro sociálně slabé, obchod v Českých Budějovicích, který je zároveň aranžérskou dílnou apod. Program vernisáže zakončilo divadelní vystoupení dětí z Klubu Domeček, které zahrály příběh z Exuperyho kouzelné knížky Malý princ. Po malém občerstvení si mohli návštěvníci vernisáže prohlédnout výstavu nebo si zakoupit keramický výrobek domečkovské ruční dílny. A co jsme viděli na výstavě, která byla přístupná veřejnosti ve foyeru kulturního domu až do konce února? Účastníky besedy autorka seznámila nejen s řadou zajímavostí ze Somálska a Keni, ale i z jejího rodinného života. V průběhu besedy zaznívaly četné dotazy ze strany posluchačů a na závěr proběhla autogramiáda. Spisovatelka je velice přátelská a vtipná, a proto se i celé vyprávění neslo v milé atmosféře. Bylo pro nás příjemné strávit odpoledne v její přítomnosti. Marcela Dudová Výstavě dominovala maketa Domečku, z oken vyhlížely tváře dětí a pracovníků. Rozcestník, od kterého vedly stopy, navigoval návštěvníky do směrů k historii Domečku, k táborům pro veřejnost, ke keramické dílně, k nízkoprahovému zařízení Klub Archa a Klub Domeček. Výstava dokumentovala návštěvníkům všechny tyto oblasti působení Domečku, jeden panel byl koncipován jako poděkování dobrovolníkům. Také byly připomenuty tradiční akce Domečku: dětský den Vítej, léto!, drakiáda, ples Dobré vůle, honba za pokladem a jiné. Co popřát Domečku do dalších let? Snad štěstí v této finančně nelehké době a obětavé lidi, kteří budou Domeček nadále podporovat. Text i foto D. Nováková pedagogický pracovník Domeček středisko DM CČSH Branka Trhové Sviny Tel.: V kině Trhové Sviny proběhl filmový festival Expediční kamera Kino v Trhových Svinech se zařadilo mezi více než 150 měst ČR, v kterých se konal Filmový festival Expediční kamera Přehlídka nejlepších českých i zahraničních expedičních filmů uplynulé sezóny proběhla v sobotu 2. března v kinosále kulturního domu. Čtyřhodinové pásmo filmů oceněných na různých festivalech nabídlo divákům celkem osm následujících titulů. Zabijácká krása o paraglidistech, kteří se pokouší doletět do základního tábora druhé nejvyšší hory světa, K2. Film V kůži vlka po stopách Džingischána o putování australského dobrodruha Tima Copea na koňském hřbetu z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy. Dokumentární film Sandstone představoval unikátní lezeckou oblast na severovýchodu Čech, která si i přes nové trendy v lezení zachovává své tradiční hodnoty. Hudba, rytmus, tanec a bubnování jsou součástí každodenního života západoafrického kmene Malinke a prostupují životem místních lidí doslova od narození až do hrobu, o čemž se mohli diváci přesvědčit při zhlédnutí filmu Foli (Rytmus). Nový dobrodružný kajakářský film bratrů Fisherových Haló efekt zavedl diváky mezi nejlepší kajakáře světa, včetně našeho Jakuba Kajmana Šedivého, kteří podnikli dvouměsíční cestu do skandinávských kajakářských mekk v Norsku a na Islandu. Dobrodružný cestopis Siberut z výpravy tří cestovatelů na ostrov mentawajských kouzelníků ležící v daleké Indonésii všechny vtáhl do oblasti, kde byl ještě v druhé polovině dvacátého století praktikován kanibalismus. Film Cesta domů Skota Dannyho MacAskilla byl o krásách a bikových terénech jeho domovského ostrova Skye, (Pokračování na straně 13) Parkán zpět v Trhových Svinech! Strakonická skupina PARKÁN se vrací do Trhových Svinů - a to 29. března od 21:00 do tanečního sálu KD. Cena zůstává stejná jako minulý rok, tj. 130,- Kč v předprodeji a 150,- Kč na místě. Novinkou je možnost dopravy na zábavu i domů. Více informací o dopravě na tel Akci pořádá Brooklyn bar. jč

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 11 Dej mi pokoj a hleď si své práce, odbyla jej a odnesla mléko do kuchyně. Tak jak bylo u muziky? ptala se panímáma. Moc pěkně. Hezky hráli a návštěva byla veliká. Což žádného sis nevyhlídla? Katka se začervenala a sklopila hlavu. Tak přece! Jen se pochlub! Panímámo, ještě nevím, ani se chlubit nemohu. Ale jeden mládenec z Výhně se mnou nejvíc tančil a také mne kus k domovu doprovázel. Jmenuje se Pavel a je za kočího u sedláka Řídela v Besednicích. Kdyby nebyl Pavel pořádný, jistě by jej Řídel neměl. Jenom buď opatrná! Dokud ho dobře neznáš, tak nevěř! To víte, že nevěřím. Na Tři krále za mnou přijde. Pak vám ho ukážu. Na statku šlo vše zase svým chodem dál až přišel konečně starý rok. Bývalo zvykem, že od starého roku do Třech králů měla chasa volno, každý si mohl jít, kam chtěl. Na statku po tuto dobu pracoval sám hospodář s manželkou. Jakub šel k rodičům, Katka měla pouze matku, u které se zdržela pouze dva dny. Donesla jí bochník chleba a ještě nějaké živobytí, které pro matku dala hospodyně. Třetího dne se vrátila a dala se zase do práce. Toužebně čekala, až budou Tří králové, kdy měl přijít Pavel. Poslední den v roce zakončili Těžákovi domácí pobožností. Hospodář četl z Písma svatého, které měl nadevše rád. Pak se společně pomodlili a poděkovali za vše, co jim bylo v uplynulém roce dáno. Dále prosil Těžák, aby ve vlasti nastal jednou toužebný mír a aby cizácká vojska konečně odtáhla. Za těch časů města i vesnice, které byly blízko silnic a cest vedoucích do Rakous, mnoho zlého zakusily. Také Sviny utrpěly hodně ran neustálými přechody vojsk, která se zdržela ve městě mnohdy několik týdnů. Městská správa musela vojska sytit, také se musela starat o jejich koně, dávat jim oves, seno a slámu. Někteří velitelé za odebrané věci zaplatili, ale většina z nich se násilně dožadovala svých potřeb, lid trápili a mnohdy požadovali výpalné. Byla to hrozná třicetiletá válka O tom všem Jan přemítal a děkoval Bohu, že jeho stateček leží na tak odlehlém místě. Ráno mladí hospodáři vstávali časně, jelikož museli zastoupit chasu, které měla své zasloužené volno. Ve stáji vypomáhal jenom dráteník. Přituhlo, byl silný mráz, sněhu bylo nemálo. Na Nový rok Rozárka chodívala do Soběnova do kostela. Hospodář jí to letos rozmluvil, neboť nosila pod srdcem dalšího Janova potomka, který měl brzy přijít na svět. Pobožnost odbyli doma za předčítání z Písma svatého. A teď se musím podívat na mé políčení, jestli se nechytila nějaká škodná, po- 52 Když dojedli rybí polévku, přinesla se další jídla: smažená ryba, makové šišky, hrách a kroupy, vařené hrušky a švestky. Všeho bylo dostatek, Rozárka stále pobízela. Jen pozor na kostičky, upozorňoval hospodář. Všichni si pochutnali a ještě po večeři poseděli. Katka sklidila ze stolu, hospodyně přinesla talíř s jablky, ořechy a perníkem a vedle položila vánočku. To máte Jakube s dráteníkem na přilepšenou mezi svátky. Ty Katko, máš svůj díl na poličce. A teď se pojďte podívat na Jeníčkův stromek, přerušil ji hospodář. Po stromkem mimo hraček stály i pěkné boty a v balíku šaty, oboje pro Jakuba. To za to, žes byl po celý rok pilný, šetrný a spolehlivý, povídá hospodář Jakubovi, který ani radostí nevěděl, jak má poděkovat. Zaplať vám to Pán Bůh nastokrát. Budu se snažit pracovat i příští rok, co nejlépe. Také ty tam máš balík, Katko, jen se podívej, co je tobě naděleno, pobízí děvečku hospodyně. Katka rozbalila dárek a byla jak u vidění. Dostala modré sametové šaty, které si tolik přála. I dráteník tam měl balíček s pěknou košilí z domácího plátna. Oči mu jen zářily. Jeníček dostal botičky a šaty, ale největší radost měl z vyřezávaného malovaného koníka. Než se rozešli, poděkovali za dárky a popřáli si veselé svátky. A kdo půjde do Soběnova na půlnoční? zeptal se hospodář. Byl bych rád, kdyby někdo od nás šel. Já půjdu, hlásí Jakub. Já také, přidala se Katka. Noc je jasná a umrzlo, tak se nám půjde dobře. Těžákovi zůstali sami. Táta si vzal Jeníčka na klín a požádal manželku, aby chvilku usedla vedle. Měla jsi dnes napilno, viď? Měla, ale dělám to ráda, když je to ke spokojenosti všech. Máš pravdu, objal ji. Udělalas všem radost. Ale ta léta rychle utíkají. Už jsme spolu páté Vánoce. Věř, muži, že jsem si na tu samotu tak zvykla, že bych s nikým neměnila. Máme tu svatý klid. Vzala Jeníčka od manžela. Na příští Vánoce, dá-li Bůh, nás bude o jednoho víc. Jan se k ní naklonil a políbil ji na čelo. Už se moc těším. Víš co, Rozárko? Ráno připravím saně a pojedeme se podívat k vašim. Je klidno a zmrzlo. Musíme přece rodičům a švagrům popřát požehnané svátky vánoční. To bych byla ráda. Budou nás čekat. Tak dobře, pojedeme. Ještě jsem chtěl, aby ses ráno zeptala Katky, zda u nás bude i příští rok. I to víš, že bude. Je u nás už čtyři léta a je jako naše. Ale když chceš, tak se jí 49

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/ optám. A já se zeptám Jakuba. Zítra přijde Liška, dohazovač služebných, tak abychom věděli, na čem jsme. Chtěl bych, aby u nás oba ještě zůstali. Nerad bych měnil chasu. - No, jdu se ještě podívat, zda je vše v pořádku, zatím uchystej lůžka. Rozárka byla hrdá, jak je ten její Jan starostlivý a na všechno myslí. Strýc Jirkalů měl pravdu, dej mu Pán Bůh věčnou slávu, když říkal, že lepšího a hodnějšího by nedostala. Přivinula k sobě Jeníčka a celého jej zulíbala. Ráno vstával hospodář dříve, než obvykle. Měl strach, že Katka s Jakubem zaspí, když byli na půlnoční. Byl mile překvapen, když vešel do stáje. Jakub už krmil koně a Katka vedle ve stáji podestýlala. Dobré jitro, hospodáři, pozdravili, jakmile ho spatřili. Já myslel, že ještě spíte, když jste přišli tak pozdě, usmíval se hospodář. I to jste mohl být bez starosti, dobře víme, co je naše povinnost! Děláme to rádi, když jste na nás tak hodní. Katka podojila a odnesla mléko do kuchyně. Hospodář přistoupil k Jakubovi a poklepal mu na rameno: Tak co? Zůstaneš u nás, nebo budeš měnit? Já? zeptal se udiveně Jakub. Co mi schází? Jsem rád, že jsem u vás. Mám svůj pořádek, dost jídla, tak kam bych chodil, když jste se mnou spokojeni. Tak dobře, jsem tomu rád. Až budeš hotov s prací, pomůžeš mi se saněma, pojedeme k našim do Dobrkova. Než-li se vrátíme, tak tu dáš pozor. Za to budeš mít zítra celý den volno a po obědě ti podle starého zvyku vyplatím službu. Když přišla Katka s mlékem do kuchyně, zeptala se jí hospodyně: Jakpak jsi se vyspala? A co na půlnoční, byl kostel plný? Hospodář se bál, že zaspíte, proto vstal brzy, že bude za vás krmit. To nebylo třeba, víme, co je naší povinností. Tak co, Katko, zůstaneš u nás další rok, nebo půjdeš sloužit jinam? Katka objala paní se slovy: Kampak bych šla, jsem tu u vás jako doma, dobře se mám a nic mi neschází. Jste-li se mnou spokojeni, zůstanu. To jsem ráda, nerada bych tě ztratila, jsme už na tebe zvyklí. Tak ujednáno. - My teď hned ráno pojedeme k našim, buď tak hodná a dnes hospodař za mne. Jídlo jsem vám připravila, je v almárce, v poledne si ho ohřejte. Můžete se spolehnout, udělám, co je třeba. A zítra máš celý den volno, vyplatím ti službu a můžeš třeba k muzice. Na to je dost času. Ne, ne, je třeba udělat pořádek hned! Teď mi pomoz připravit snídani. Do kuchyně přišel hospodář: Tak saně jsou připraveny. Dobře se s Jeníčkem oblečte, je tam pěkný mrazík! Ano, ale nejdříve pojď k snídani. Katko, zavolej Jakuba a dráteníka, společně posnídáme! Potom Jakub zapřáhnul, projel se s Rechlou kolem stavení, aby se trochu unavila a zastavil u dveří. Na to hospodář s rodinou nasedl a vyjel ze dvora. Boží hod strávili Těžákovi u rodičů oboustranně potěšeni. Domů se vrátili ještě za dne, shledali vše v pořádku a Jakuba s Katkou pochválili. Zítra, jak jsem řekl, máte celý den volno! Můžete si pospat. I kdepak, ráno vám ještě nakrmíme, máme dost času. Tak dobře, řekl spokojeně hospodář. Jakub po práci odešel do své komůrky, čistě se umyl a oblékl do nových šatů. Nebyl ani k poznání. Vlasy měl zastřižené, radost na něj pohledět. I dráteník ho pochválil. Hospodář s hospodyní byli úplně překvapeni, když vešel do kuchyně. Prohlíželi si ho, slušelo mu to jako ženichovi. Jakub se jen usmíval. Jen si moc nemysli, smála se Katka. Půjdeš k muzice? Ano, mám v úmyslu se tam podívat. To mě musíš vytočit! To víš, že vytočím Panímámo, kdybych v poledne nepřišel, tak mi prosím vás nechte oběd na večer. Dám ti to na talíř do almárky. Tak vám děkuji. Počkej, počkej, volá hospodář, dostaneš peníze! Na dnešek nepotřebuji peníze. Dáte mi je až za starýho roku. Tak s Bohem! Ještě zašel do své komůrky, kde měl přichystán oves v malém sáčku. Na Štěpána bývalo na Svinensku totiž zvykem, že jej po sobě omladina házela. Přímo do obličeje! Pamatuji si, že v hospodě na sále, kde se tancovalo, bývalo naházeno mnoho ovsa. Byl celý rozdupaný. Bylo jej poházeno i ve svinenském loubí, ba i po cestách, zkrátka všude, kde se mládež potkala, provedla svůj souboj s ovsem. Toto házení mělo být jako památka na ukamenování svatého Štěpána. Před polednem se také Katka začala ve své komůrce převlékat, načesávala se a copy zaplétala. Ještě se po sobě podívala, pak vešla do kuchyně a zeptala se hospodyně: Mohu takhle jít? Samo sebou, odpověděla Rozárka. Moc ti to sluší! To se o tebe mládenci poperou. Jen si dej na sebe pozor! Zavolej, Katko na dráteníka! Počkáte s námi na oběd. Když se najedli, pobídla hospodyně Katku, aby se už nezdržovala, aby šla, že si v kuchyni poklidí sama. Kdy se Jakub s Katkou vrátili od muziky, nevěděl hospodář, ani hospodyně. Ráno však byli oba dva časně ve stáji a konali svou obvyklou práci. Tak co, Káčo. Kdy do toho bouchnete, smál se Jakub. Viděl jsem, jak tě ten Pavel vytáčí a vyprovází i domů. Já ti půjdu za mládence, tak mně nezběhni! 51

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 13 městečka Dunvegan a také celého Skotska, kam se po mnoha letech vrací se svým kolem. A jako bonus byl uveden slovenský dokumentární film Príbehy tatranských štítov o krásách Vysokých Tater. Festivalovou filmovou nabídku zpestřil zajímavou přednáškou, doplněnou foto-projekcí, ze sjezdu nepálské řeky Langu Kohola host festivalu, jedna z hlavních postav ústředního filmu festivalu Halo effect a současná světová špička ve sjíždění extrémní divoké vody v kajaku, Jakub Šedivý Kajman. Expediční kamera je festivalem filmů o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech a dává divákům možnost nahlédnout do těžce přístupných míst a života lidí v odlehlých koutech naší planety. Expediční kamera v našem městě je minulostí a další filmová oslava odvahy a dobrodružství nás čeká možná už na podzim nebo opět v příštím roce. F. Herbst Masopust přišel z Rejt do Svinů V průběhu ledna letošního roku vznikla myšlenka uspořádat rejtský věneček nebo pozdější masopustní zábavu v nově otevřeném kulturním domě v Trhových Svinech. Během ledna a února se za spolupráce Města Trhové Sviny a Městského kulturního střediska podařilo vše dotáhnout ke zdárnému konci. A tak se 23. února v 16:00 hodin v kabinách na hřišti SK Rejta sešli rejtští koledníci a společně vyrazili do Trhových Svinů. Ve Svinech na ně již čekala dechová kapela Radověnka, která je doprovázela celé odpoledne a večer. Na radnici se koledníci převlékli a namaskovali, tak jak to bývá obvyklé při koledě na Rejtech a v pět hodin vyrazili do ulic. Na začátku požádali o povolení pana starostu Ing. Radislava Buška, povolení dostali a městský masopust mohl začít. Koledníci udělali před radnicí několik koleček a přesunuli se před pomník padlých, kde udělali tiché kolečko k uctění jejich památky. Přišlo se podívat hodně obyvatel města a celá řada z nich si nechala od koledy zatancovat kolečko. Zajímavé bylo zjištění, že by koleda byla vítána například i v Novém městě. Bývalo zvykem, že koleda Novým městem procházela, postesklo si několik přihlížejících. Koleda zašla i do restaurace U Roulů, kde si koledníci zatancovali s přítomnými ženami a všichni návštěvníci si mohli poslechnout několik písniček dechové kapely Radověnka. Cestou do kulturního domu byla ještě zastávka v restauraci U Čáhů, kde koleda též potěšila přítomné nějakou tou písničkou. V kulturním domě (kde byla současně instalována výstava fotografií a dokumentů vztahujících se k masopustní tradici) koleda provedla několik tradičních koleček a hlavně i kolednický věneček s družičkou. Netradiční zvyklostí na Rejtech býval i takzvaný dámský věneček, který bez jakékoliv přípravy předvedly pro přítomné pány, koledníky i muzikanty drahé polovičky účastníků koledy. SK Rejta děkuje všem, kteří se podíleli na zajištění této akce. Doufáme, že se ukázka masopustu návštěvníkům líbila. Text i foto SK Rejta V. hasičský ples SDH Trhové Sviny 2013 v,,novém,, Když se řekne březen, první, co většinu lidí hned napadne, je příchod jara, prodlužování dnů, teplo, atd. Když se řekne březen před svinenským hasičem, rozvlní se mu kolena, rozzáří se mu očka, a to z jednoho důvodu: přípravy hasičského plesu. Březen je totiž pro něj měsícem tance a dobré zábavy. A tak tomu bylo i v letošním roce. Letošní přípravy na již tradiční hasičský ples se od ostatních ročníků příliš nelišily. Kapela, tombola, sál pořád stejný příběh. A přesto měl být ten letošní ples jiný. Poprvé se měl totiž konat v našem moderním, ještě novotou vonícím sále. Popravdě, ze začátku jsme nevěděli, jestli z toho máme mít radost anebo ples raději úplně zrušit, protože co si budeme nalhávat, ohlas na obsluhu a vůbec organizaci v sále nebyl příliš valný. My jsme se ovšem nezalekli a dobře jsme udělali. Po úvodním slovu starostky sboru na parket vtrhla děvčata z taneční skupiny Karavana a jala se návštěvníkům plesu pořádně rozproudit krev. Myslím, že krev vřela, a to zejména přítomnému mužskému pohlaví. Po exotickém předtančení následovala volná zábava a prodej tomboly. Ceny byly hodnotné více či méně, ale myslíme, že svůj účel potěšit nebo aspoň pobavit splnily. O zpestření se o půlnoci postarala děvčata s hasičskou štafetou přímo na parketu, a tím přítomným trochu (ale opravdu jen trochu) poodhalila hasičský sport. Šest dobrovolníků statečně zápolilo s vybavením SDH a ti nejlepší byli následně oceněni zajímavými cenami. Začátek plesu se nesl ve volnějším tempu, lidé se rozkoukávali; o to větší šrumec byl ovšem na parketu po půlnoci. Když pak ve 3 hodiny kapela oznámila konec, nikomu se domů příliš nechtělo. Nemůžeme zapomenout poděkovat všem sponzorům, díky kterým se tento ples mohl konat, zejména panu Ing. Horňákovi, kapele Hájovanka, která se i přes zdravotní problémy některých členů postarala o skvělou zábavu a také zaměstnancům sálu, kteří se o nás celý večer překvapivě dobře starali (i když jeansy a obuv na procházky do lesa dle našeho názoru k obsluze plesu příliš nepasují, ale přihmouřili jsme obě oči). Děkujeme tradičně i sami sobě a těšíme se na vás zase příští rok, a doufáme, že se s námi opět přijdete pobavit v hojném počtu. PS: Komu na plese chyběli Sokolíci (a že ohlasy byly), tak se omlouváme, ale nechť je si vědom toho, že tím, že je kapela nehrála, mu byl zachráněn holý život :-D, neb stoly na sále nejsou k takovýmto radovánkám uzpůsobeny. SDH Trhové Sviny Novinky ve fondu knihovny Clancy, Tom: Živý terč Crais, Robert: Zloději lidí Kinkel, Tanja: Ve stínu královny Quick, Amanda: Tajuplná zahrada Robb, J.D.: Smrtící nevinnost Horská, B.M.: Pach smrti Sundance, Kyra: 101 psích triků Small, Bertrice: Divoká láska Roberts, Nora: Druhá láska Šmahel, František: Lucemburkové Cartland, Barbara: Netušená láska Wallace, Edgar: Šedivý Timothy Marcela Dudová

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Jsme Vám stále na blízku INZERCE Pojišťovací kancelář Nové město Trhové Sviny Jan Pivo vedoucí týmu Allianz pojišťovny a.s. mobil: Bankovní a pojišťovací služby Po St Pojišťovnictví - životní pojištění -pojištění privátního majetku a odpovědnosti - cestovní pojištění - havarijní pojištění - povinné ručení - pojištění podnikatelů - pojištění průmyslu - důchodové spoření - doplňkové penzijní spoření - stavební spoření Bankovnictví - hypotéky - úvěry - konsolidace Potřebujete PENÍZE? Jste rádi v kontaktu s lidmi? Umíte komunikovat s lidmi? Zajímáte se o finanční produkty? Chcete OVLIVŇOVAT výši Vašich příjmů? Pokud jste odpověděli alespoň 3x ANO, PAK JSTE TO PRÁVĚ VY, KOHO HLEDÁME V TOMTO REGIONU Jan Pivo Nové město 346, Trhové Sviny mob.: Karel Bárta hodinový manžel údržba, opravy, práce všeho druhu, domy, byty atd., sekání zahrad tel.:

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 STRANA 15 Nabízím k prodeji pozemek určený pro smíšenou zástavbu. Jedná se o pozemek o velikosti 3148 m 2 nacházející se v obci Rejta. Veškeré sítě v dosahu pozemku. Možno využít i ke komerční výstavbě. Bližší informace na tel Základní škola Trhové Sviny srdečně zve širokou veřejnost NA ŠKOLNÍ AKADEMII. Vystoupení se uskuteční v úterý , ve středu a ve čtvrtek , vždy od 18 hodin v divadelním sále KD. Prodej vstupenek (50,- Kč) od v budově ZŠ. STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ u mne či u Vás Pavla Kačírková Trocnov 39 tel Ples prozářený svíčkami i dobrou náladou Kdo šel 9. února večer okolo kulturního domu, mohl vidět rozsvícená světla a slyšet taneční hudbu. Konal se tu totiž tradiční Ples při svíčkách, pořádaný ČSŽ. Jestliže byste ještě nahlédli dovnitř, viděli byste roztančené páry, jejich usměvavé tváře a mnoho dobré nálady. Nikomu ani v nejmenším nevadilo, že stoly nejsou plně obsazené. Vždyť po dlouhých letech se ples mohl konat doma, v prostorech plně odpovídajících slavnostní chvíli, jakou právě ples je. Ještě před rozloučením si všichni slíbili, že se tu příští rok sejdou opět. Přijďte i vy. Za ZO ČSŽ Mgr. Zuzana Jurečková

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2013 Jak se staráme o památkové objekty Foto: J. Čajan Kamenný kříž u vodojemu Důležitým kulturním dědictvím jsou stavby jak civilní, tak církevní a šlechtické, které postavily minulé generace. Přestože před rokem 1990 byla péče o tyto stavby zanedbávána, v následném období se dělalo a dělá vše pro to, aby tyto stavby byly zachovány budoucím generacím. Jednou z činností Odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování Městského úřadu T. Sviny je činnost spojená s opravou a údržbou těchto staveb v regionu působnosti úřadu, který tvoří oblast Borovan, Jílovic, Nových Hradů, Horní Stropnice až po hranice České republiky. Není to práce zanedbatelná (spolupráce s vlastníky těchto staveb, se Státním památkovým ústavem, zajišťování finančních prostředků a dodavatele, technický Kamenný kříž ve Březí Foto: J. Čajan dozor a závěrečné vyhodnocení). Finanční prostředky pocházejí z rozpočtů Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu Jihočeského kraje, jednotlivých obcí a vlastníků památek. Pravidla financování a jejich dodržení hrají důležitou roli a jejich neplnění má za důsledek vrácení finančních prostředků, neproplacení provedených prací či případné další finanční sankce. Za období let 2003 až 2012 byly provedeny práce v hodnotě 456,3 milionů korun, které byly použity na 390 akcích. V roce 2012 bylo vynaloženo 90,6 mil. Kč - z toho nejvíce v Nových Hradech (náměstí, hradní příkop, Český dům, Buquoyská hrobka). Z prostředků ROP (regionální operační program) bylo 15,4 milionu korun využito na opravu bývalého ředitelství Státních statků. Na Dobré Vodě se jednalo o opravu kostela a dále restaurační práce na oltářích. V Horní Stropnici byla rekonstruována fara (11,6 mil. korun). Ve vlastním obvodu města Trhové Sviny byly prostředky použity na kostel Nanebevzetí Panny Marie (odvodnění, konzervace varhan, oltář svatého Linharta a mříže), a to v celkové částce Kč - z toho dotace tvořila Kč a podíl města Kč, zbytek byl z prostředků církve. Na kostele Nesvětější Trojice byla opravena fasáda ambitu včetně věžiček (nákladem Kč, z toho dotace Kč). Další oblastí jsou stavby drobné sakrální architektury - samostatně stojící kříže a boží muka, jejichž opravu zajišťuje správa majetku města. Opraveno bylo 9 těchto objektů nákladem Kč, přičemž dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje činila Kč. V Trhových Svinech byla provedena rovněž rekonstrukce Nového města a regulace Farského potoka. Zde šlo o stavby, které nebyly podpořeny finančně z prostředků na obnovu památek, ale jsou součástí Městské památkové zóny (celkový náklad včetně komunikace za cca 12 mil. Kč činil zhruba 44 mil. Kč). Prostředků na obnovu a opravu kulturního dědictví se vynakládá poměrně hodně, ale vzhledem k současnému stavu mnoha stavebních památek je to stále nedostačující. U některých staveb nelze provádět celkové opravy v návaznosti na technologické postupy plynule bez přerušení (např. na Svaté Trojici). V našem městě je potřeba řešit v Městské památkové zóně mnoho míst - například Kozinovo náměstí a přilehlé ulice, terénní úpravy kolem kostela, chodníky a řadu dalších. Dotace na tyto potřeby ale nejsou k dispozici a město je nemůže řešit kvůli nedostatku vlastních prostředků. Velkým problémem je stav řady soukromých objektů. Převážně se to týká rodinných domků v Novém městě, Kostelní ulici, ale i v ostatních částech města. Požadavky Památkového ústavu na zachování stávajícího vzhledu fasád, okenních otvorů a zastřešení brání vlastníkům v jejich rekonstrukci, případně v demolici objektu za účelem nové výstavby. Znesnadňují také prodej a tyto domy dále chátrají. Chceme-li udržet obyvatelnost v centru města a zamezit dalšímu zhoršování technického a užitného stavu, je nutno tento stav řešit za pomoci státních orgánů - hlavně pak Památkového ústavu. Není v silách Městského úřadu T. Sviny pomoci vlastníkům těchto domů. Nelze však stále stavět nová satelitní městečka na okraji stávající Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Foto: J. Čajan Kamenný kříž na bývalém starém hřbitově u kostela zástavby a zabírat další zemědělskou půdu (takováto nová výstavba je často ironicky nazývána paneláky na ležato ). Toto se naštěstí netýká našeho města, kde připravované lokality navazují na stávající zástavbu a nejsou v takovém rozsahu, jako u jiných měst. Jde navíc o pozemky v současné době téměř zemědělsky nevyužívané. Je nutné chránit nejen centra měst s historicky a architektonicky zajímavými budovami, ale objekty charakteru rodinných domků. Na závěr je nutno poděkovat pracovníkům odboru výstavby za výsledky dosažené v minulém období. Je to rozhodně pozitivní motivace pro další práci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Ing. Karel Kocina Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 - 85 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 12.3.2015 Přítomno: 5 členů rady omluven: Jan Řehák, Otakar Volejník Program: 1. Kontrola usnesení - usnesení č. 23/2015 soupis památek -

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e- mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZNAČKY JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT ZÁŽITKY VČ. PŘÍLOH A - D Žádost o udělení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově

Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově Zpráva ze schůze Rady obce Horní Maršov ze dne 18. 11. 2014 v Horním Maršově 1. Jednací řád Rady obce Horní Maršov Starosta předložil přítomným návrh jednacího řadu rady obce, který je přílohou zápisu.

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více