Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost"

Transkript

1 Hlavní téma silniční doprava Zaměřeno na teplárenství měsíčník pro firmy a veřejnou správu říjen 2011 Výhled stavebních firem Rozpočet Ministerstva dopravy ČR Investice do LED návěstidel Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Město pod kontrolou řízení Dopravy je jedním Ze ZásaDníCH problémů, se kterým se potýkají prakticky všechna větší česká města. jeho ŘEŠENÍ přitom NENÍ NIKTERAK JEDNODUCHÉ. Tomáš Pohanka Doprava Řízení dopravy ve městech je komplexní otázkou, ve které se sbíhají různá hlediska. Prolíná se v ní poměrně široká škála strategií, jakou jsou technická řešení, řízení osobní a veřejné dopravy, logistické zabezpečení, dostatek parkovacích ploch, ekologická šetrnost a dostupnost pro záchranné systémy. Všechny tyto aspekty je nutné brát v potaz a dobře je promýšlet. Ve větších městech proto již existují managementy mobility měst, které mají tuto problematiku na starost. Zásadním, i když velice )) základní problémy Základní problémy řízení dopravy: Omezená infrastruktura města Výstavba komerčních center Výstavba kancelářských center Objízdné trasy Pěší vazby Cyklistická doprava Ekologická zátěž Jízda MHD Zdroj: Eltodo dopravní systémy často chybně opomíjeným faktorem, je součinnost zmíněných strategií. Doprava ve městech se musí řešit systémově, protože zájmy jejích jednotlivých částí jdou velmi často proti sobě. V první řadě jde o koncepční otázku, při které je potřeba vyhodnotit dopravní problémy a najít cíl, tedy vědět, co chci dělat. Teprve potom by mělo přijít na řadu samotné technické řešení, říká Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Dopravními problémy měst se zabývala také česká vláda. Ta vydala v roce 2005 usnesení Dopravní politika České republiky pro léta V něm mimo jiné stojí: Města by měla své dopravní systémy rozvíjet tak, aby byly efektivní při uspokojování potřeb a zároveň environmentálně šetrné. V některých městech se tuto tezi daří naplňovat, v jiných již méně. Často to však není chyba jednotlivých měst, problém tkví spíše v roztříštěnosti organizační struktury. Vedle sebe totiž existují Ředitelství silnic a dálnic, krajské správy, dopravní podniky měst. Každá organizace má své zájmy a velice obtížně se poté hledá optimální cesta. Ústupky a kompromisy se mnohdy rodí ve velkých bolestech. Pokračování na straně 6 Tisíce kilometrů silnic v havarijním stavu Morava Analýzy stavu silnic druhých a třetích tříd ukazují, že tisíce kilometrů komunikací jsou v havarijním či nevyhovujícím stavu. Současný špatný stav těchto silnic je dán jejich stářím a dlouhodobým zanedbáváním údržby. Na zhoršování stavu se podílí i počasí. I když jde z rozpočtu krajů ročně několik stovek milionů korun na údržbu a opravy krajských silnic, na opravu všech komunikací prostředky nestačí. Jihomoravský kraj je propleten necelými čtyřmi tisíci kilometry silnic druhé a třetí třídy. Analýza stavu povrchu silnic z dubna letošního roku ukázala, že 37 procent komunikací je v havarijním a 24 procent v nevyhovujícím stavu. Celkem se jedná o kilometrů silnic. Z podrobného vyhodnocení v rámci Jihomoravského kraje je největší procento nevyhovujících vozovek na silnicích třetích tříd, a to v okrese Blansko, zejména oblast Boskovicka, v okrese Hodonín oblast Horňácka a v okrese Znojmo oblast Vranovsko. Z dlouhodobé statistiky stavu silnic vyplývá, že se stav povrchu vozovek od roku 2006 zhoršuje. nejhorší jsou silnice TřeTí TříDy Rozpočet Jihomoravského kraje neumožnil vyčlenit pro letošní rok dostatek finančních prostředků na opravy silnic druhé a třetí třídy, poškozených vlivy zimního období. Na základě analýzy stavu vozovek by souvislou opravu či údržbu vyžadovalo kilometrů silnic, uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Jan Zouhar. Oproti minulým rokům se nepodařilo přesvědčit ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury o potřebě poskytnutí finančního příspěvku, realizace oprav vozovek po zimě zůstala omezena výhradně zdroji krajského rozpočtu. Přesunem finančních zdrojů z fondu rozvoje kraje a úsporami provozních výdajů Správy a údržby silnic se podařilo nad rámec základní údržby vyčlenit částku téměř 130 milionů korun, která umožňuje provést v roce 2011 opravy a rekonstrukce nejvíce poškozených silnic v celkové délce 40 kilometrů a stavbu čtyř nových mostů, dodal Zouhar. Stav silnic se každoročně sleduje i ve Zlínském kraji, a to vždy v září po ukončení stěžejních stavebních prací a po provedení lokálních vysprávek vozovek. Data za letošní rok budou k dispozici až ve druhé polovině října. Pokračování na straně 2 řízení dopravy Z Centrálního technického dispečinku na Renneské třídě v Brně jsou dohlíženy a řízeny všechny křižovatky ve městě, tunely, parkovací domy a zábrany blokující vjezd do historického centra města. Centrální technický dispečink pracuje v nepřetržitém provozu. V pracovních dnech zde najdete v denní 12hodinové směně tři dispečery a jednoho dopravního inženýra ten v případě potřeby usměrňuje činnost dispečerů, zasahuje v případě větších nečekaných událostí a kromě toho zadává signální plány do ústředen i řadičů světelných křižovatek. V noci a o víkendech se na dispečinku střídají dvě směny ve složení dva dispečeři.více se dočtete na straně 6. FOTO: Tomáš Škoda Rozhovor s náměstkem ministra dopravy Peníze, které má ministerstvo dopravy k dispozici, nestačí k realizaci všech důležitých dopravních staveb. Jednou z možností, jak získat další zdroje, je zapojení soukromého kapitálu. Na téma alternativního financování dopravní infrastruktury jsme mluvili s náměstkem ministra dopravy Petrem Sedláčkem. Více na straně 8 Záchrana českého teplárenství? O záchranu českého teplárenství se pokusí nový šéf Teplárenského sdružení Mirek Topolánek. Více na straně 12 Města školí úředníky sama V době moderních technologií a neustálých inovací nezůstala pozadu ani práce úředníků. Ti se, ať již ve firmách či na úřadech, neobejdou bez kvalitní práce s výpočetní technikou. Ta by měla v oblasti státní správy usnadnit a zrychlit běžnou agendu práce úřadů na všech stupních. Výsledkem by měla být kvalitnější a přehlednější služba občanům. Více na straně 14 Úspory energií a modernizace infrastruktury Na odborné konferenci Úspory energií a modernizace infrastruktury, kterou uspořádala společnost Magnus Regio, se zástupci měst a obcí nejvíce zajímali o dotace z národních i evropských zdrojů, problematiku zateplování a nové technologie ve veřejném osvětlení. Více na straně září 2011 alokace otevřených výzev 39,0 mld. Kč objem podaných žádostí 11,5 mld. Kč objem schválených projektů 17,2 mld. Kč počet otevřených výzev 68 počet podaných žádostí počet schválených projektů 872 konzultací KB EU Point 103 Pozn.: Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc. Sledujeme kraje: Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

2 STRANA 2 říjen 2011 K RAj SKé K omun i KAce Tisíce kilometrů silnic v havarijním stavu Dokončení ze strany 1 Podle výsledků ze září minulého roku je ve Zlínském kraji celkem 408 kilometrů silnic druhé a třetí třídy v havarijním stavu (23 procent) a dalších 580 kilometrů ve stavu nevyhovujícím (33 procent). Mírně horší stav vozovek je v okresech Kroměříž a Zlín a lepší v okresech Uherské Hradiště a Vsetín. Vzhledem k vývoji v minulých třech letech nepředpokládáme výraznější zhoršení ani zlepšení stavu vozovek, uvedla tisková mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová Dvorníková. Na letní a zimní údržbu silnic, opravy silnic, mostů a jejich příslušenství bylo v letošním roce k dispozici celkem 309,1 milionu korun. Celkem 52,1 milionu korun bylo využito na celoplošné opravy vozovek (pozn. kobercové pokládky) a dalších 62 milionů korun na lokální vysprávky. Dalších přibližně 410 milionů korun půjde v letošním roce do výstavby a rekonstrukcí silnic a mostů. Tyto investiční prostředky pocházejí z více zdrojů: 125 milionů je z rozpočtu Zlínského kraje, 32 milionů je účelová dotace ze státního rozpočtu a 253 milionů korun z fondů EU, doplňuje Gabriela Sýkorová Dvorníková. opravy PoSTuPují PomALu Částky vyčleněné na opravy silnic v roce 2011 kraj Vysočina 125 milionů korun Jihomoravský kraj 130 milionů korun Olomoucký kraj 105,6 milionu korun Zlínský kraj 114,1 milionu korun Moravskoslezský kraj 145 milionů korun Olomoucký kraj posuzoval stav silnic naposledy v roce 2002 a Aktuální stav silnic druhých tříd bude podle informací vedoucího oddělení silničního hospodářství Olomouckého kraje Ladislava Růžičky posouzen do konce letošního roku. Podle výsledků poslední analýzy bylo v Olomouckém kraji 58 procent silnic druhé a třetí třídy na hranici technické způsobilosti k provozu. Nejhorší situace byla u silnic druhé třídy v okresech Prostějov a Olomouc. V případě silnic třetí třídy to byly okresy Jeseník a Prostějov. Na opravy silnic je v letošním roce vyčleněno více než 105 milionů korun. V Moravskoslezském kraji je v současné době přibližně jedna čtvrtina silnic druhých a třetích tříd ve velmi špatném a havarijním stavu. Nejhorší úseky jsou málo dopravně významné silnice třetích tříd na území okresu Bruntál, Frýdek-Místek a Opava. Na opravy silnic bylo vyčleněno přibližně 145 milionů korun. Za tyto peníze se opravilo 33 úseků silnic. Kraj Vysočina spravuje téměř kilometrů vozovek. V havarijním stavu je 246 kilometrů silnic druhých tříd a 768 kilometrů silnic třetích tříd. Do konce října by měly být hotovy hlavní stavební práce na silnicích druhých a třetích tříd, sdělil mluvčí Kraje Vysočina Jan Nechvátal. Na souvislé opravy silnic a mostů má kraj pro letošní rok k dispozici 125 milionů korun. Silnice ve vlastnictví krajů (km) Kraj II. třída III. třída celkem Jihomoravský Zlínský Olomoucký Moravskoslezský Vysočina Zdroj: ŘSD Silnice a dálnice v ČR 2011 Zdroj: kraje, silnice II. a III. třídy Ve výstavbě je například propojka mezi Světlou nad Sázavou a dálnicí D1, finišují práce na hlavním tahu mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Na Havlíčkobrodsku se opravují průtahy Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou. Letos se také rekonstruuje trasa z Jaroměřic nad Rokytnou přes Moravské Budějovice do Dědic či z Nového Města do Tří studní. Kromě těchto prací se letos opraví i tři mosty, které byly v havarijním stavu v obcích Křižánky, Úsobí a Josefodol. ROMAN MüLLER Stavební firmy: Krize bude pokračovat Praha Výsledky červencové Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou vydávají společnosti CEEC Research a KPMG Česká republika, ukazují, že letošní rok by mohl být podle ředitelů stavebních firem mírně lepší, než se očekávalo. Naopak ve výhledu na příští rok zcela znatelně rostou obavy, krize by měla pokračovat i v roce LeToS mírné ZLePŠeNí V současné době očekávají ředitelé stavebních společností pokles výkonu českého stavebnictví pro rok 2011 o 4,1 %, jsou tak o něco optimističtější než v dubnu letošního roku, kdy odhadovali pokles o 5,6 %, uvádí ředitel společnosti CEEC Research Jiří Vacek. Pokles sektoru očekávají dva ze tří ředitelů stavebních společností (63 %), což je výsledek srovnatelný se závěry výzkumu realizovaného letos v dubnu, kdy kontrakci pro rok 2011 odhadovalo 64 % společností. Na začátku letošního roku očekávalo pokles 68 % dotázaných společností. Pokles, v nejlepším případě stagnace stavebního trhu, je primárně způsobena nízkou poptávkou, a to jak soukromou, tak veřejnou. Vzhledem k pokračující nejistotě a turbulencím na trhu nelze očekávat brzkou změnu k lepšímu. I za takových podmínek ale musí podnikání společnosti běžet. Možnosti změnit trh jsou minimální, reálnou příležitost vidím v dalším zefektivnění vnitřního fungování společností. )) vývoj stavebnictví Situace v ČR a sousedních zemích Vývoj stavebnictví (predikce firem) ČR 4,1% 2,4% Slovensko 1,8% 4 % Maďarsko 5% 2,1 % Polsko 3,4 % 1,5 % Zdroj: CEEC Research a KPMG Česká republika Kvartální analýza českého stavebnictví 07/2011 Je otázka, zda dříve přijde pročištění trhu na straně nabídky, nebo růst poptávky, uvedl k vývoji za KPMG v České republice Pavel Kliment. Optimismus ředitelů společností z pozemního stavitelství v letošním roce roste zatímco na začátku roku očekávalo pokles ve stavebnictví 65 % dotázaných, v červenci to bylo 58 %. Průměr jejich předpovědí vývoje českého stavebnictví v roce 2011 ukazuje na pokles sektoru o 2,8 % (4,7 % v dubnu, 4,8 % v lednu, 6,3 % v říjnu 2010). Jejich mírně rostoucí optimismus je do jisté míry dán očekáváním, že pozemní stavitelství má již to nejhorší za sebou (na rozdíl od inženýrského), a to by mohlo brzdit výraznější propad celkového výkonu stavebnictví. Naopak negativní výhled přetrvává u společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím. Pokles českého stavebnictví v roce 2011 očekává 78 % společností (73 % v dubnu, 75 % v lednu, 67 % v říjnu). Průměr odpovědí ředitelů těchto společností ukazuje jen na nepatrné zlepšení oproti předchozí predikci, a to pokles celého sektoru o 7,9 % (8 % v dubnu, 7,1 % v lednu, resp. 5,3 % v říjnu 2010). K pesimismu vede ředitele firem především aktuální situace na trhu nízký objem zakázek v segmentu inženýrského stavitelství spolu s omezeným výhledem v oblasti nových zakázek. Obavy vyvolávají především zakázky financované z veřejných rozpočtů. Výhled očekávání ředitelů na rok 2011 se mírně zlepšil. Co se ale naopak konzistentně zhoršuje, je výhled na rok Ten měl být podle očekávání ředitelů z října 2010 a ledna 2011 počátkem stabilizace českého stavebnictví (ještě v lednu ředitelé očekávali dokonce i mírný růst o 1,6 % v příštím roce). RoK 2012 Ve ZNAmeNí PoKLeSu Aktuální výsledky výzkumu však ukazují na další pokračování poklesu sektoru (o 2,4 %), což potvrzuje, že návrat k růstu českého stavebnictví nepřijde ani v roce 2012, a pokud nedojde k nějakým nečekaným změnám, krize bude pokračovat i v příštím roce. Pokles v roce 2012 předpovídají jak velké, tak i střední a malé stavební firmy, z pohledu zaměření se jedná jak o pozemní, tak i inženýrské stavitelství, tedy všechny segmenty. (rm) Velké Meziříčí trápí kamiony, zakázat je nelze a rozšíření mýta to nevyřeší Velké Meziříčí Dopravu ve Velkém Meziříčí často komplikují projíždějící kamiony. Bezvýchodná situace vedla starostu města Radovana Necida až k vydání oficiální zprávy, ve které vyzývá stát a kraj ke spolupráci na řešení současného stavu. Po zavedení mýta několikanásobně stoupl počet kamionů projíždějících městem. Kamiony do Velkého Meziříčí jezdí proto, že zčásti objíždí dálnici kvůli úspoře mýta a zčásti proto, že je město křižovatkou dopravní trasy Východní Čechy Morava a Praha Brno. Silnice, které městem vedou, jsou státní a krajské, to znamená, že my sami na nich nemůžeme nic dělat, uvedl Radovan Necid. V minulosti se město pokusilo prosadit, aby úsek dálnice mezi sjezdy Velké Meziříčí západ a Velké Meziříčí východ nebyl zpoplatněn. Tento nápad ale definitivně padl se zavedením mýtných bran. Dalším nápadem byl zákaz vjezdu nákladních aut (mimo místní dopravy) na silnici 602 do úseku mezi Měřínem a odbočkou na Kamenici. Tento úsek se zákazem by prakticky znemožnil objíždět mýto. Policie k tomuto značení chtěla ještě nějaké doplňky, které dnes řeší odbor dopravy velkomeziříčské radnice. Kraj, jako vlastník a správce silnice, zároveň odhadl osazení nových značek na půl milionu korun. Pokud by se tato akce podařila, velmi by to přispělo ke zmírnění dopravních komplikací ve Velkém Meziříčí, vysvětluje Radovan Necid. Starosta města nabízí tři možná řešení. Prvním z nich je rozšíření mýtného i na silnici 602. Nevýhodou ovšem je, že zavedení mýta by vedlo k nárůstu cen dopravy, což by se promítlo do cen zboží a služeb. To by mělo dopad na všechny, kteří v sousedství zpoplatněných silnic bydlí. Další možností, která ovšem není příliš reálná, je návrat ke klasickým dálničním známkám. Řidiči kamionů by již nebyli nuceni hledat levnější trasu. Poslední možností je velký a malý obchvat Velkého Meziříčí. Město připravilo projekty a pozemky a obojí dalo k dispozici kraji a státu. Protože jde o krajské a státní silnice, musí obchvaty postavit kraj a stát. Chce to jen jedinou věc uznat, že obyvatelé města mají právo na normální život, nikoliv na neustálé problémy s ucpaným údolím, ve kterém žijí. Velké,ale je v tom, že investice do dopravy jsou politickou záležitostí. To znamená, že odstranění problému se musí týkat maximálního počtu vděčných voličů. Budeme doufat, že deset tisíc obyvatel města a miliony řidičů projíždějících kolem po dálnici D1 je dostatečné číslo, uzavírá Radovan Necid. (rm)

3 ŘÍJEN 2011 STRANA 3 INZERCE Dotace na zateplení veřejných budov Rádi bychom Vás upozornili, že Státní fond životního prostředí České republiky oznámil, že bude otevřeno další (pro toto programovací období pravděpodobně poslední) kolo příjmu žádostí o dotaci na zateplení veřejných budov. Jedná se o výzvu financovanou z Prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Pravděpodobná alokace na výzvu bude 2,5 miliardy korun a přijímány budou projekty na zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a výměnu výplní otvorů. Přijatelnost projektu nebude podmíněna výměnou zdroje vytápění jako u předchozích výzev financovaných v Oblasti podpory Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Jak již SFŽP oznámil 26. září 2011 na svých webových stránkách, většina příloh ze zrušené výzvy Zelená úsporám pro veřejné budovy bude využitelná i pro tuto výzvu. Bude však nutné zajistit několik dalších povinných příloh, které v programu Zelená úsporám nebyly vyžadovány. Jedná se především o projektovou dokumentaci a o vyjádření místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí, případně pak další přílohy podle Implementačního dokumentu a Příručky pro žadatele z OPŽP. Je také nutné počítat se skutečností, že ačkoliv deklarovaná míra podpory je až 90 % ze způsobilých nákladů, kvůli metodice zpracování projektů se reálná míra dotace pohybuje v rozmezí % z celkových nákladů projektu. Náš tým má s přípravou projektů zaměřených na energetické úspory dlouholeté zkušenosti a úspěšnost námi předkládaných projektů je více než 80% z hlediska počtu předkládaných žádostí a více než 90% z hlediska požadované dotace. Jsme schopni ve spolupráci s energetickými auditory a projektanty připravit projekt tak, aby šance na získání dotace byly co nejvyšší. Zpracování variant s odhadem potenciální úspěšnosti je samozřejmostí a pro každý záměr je poskytováno i předběžné bodové hodnocení dle známých hodnotících kritérií. Touto cestou bychom Vám rádi nabídli naši pomoc při přípravě žádosti s nabídkou výrazné slevy v případě, že projekt byl již připravován do programu Zelená úsporám. Kromě přípravných prací na projektu, které obsahují optimalizaci projektu, zpracování žádosti, kompletaci všech povinných příloh, předložení žádosti na příslušné krajské pracoviště a spolupráci s implementační agenturou během připomínkování projektu až do okamžiku schválení projektu, nabízíme i navazující služby v následujícím rozsahu: DOTAČNÍ MANAGEMENT poradenství, investiční dozor a koordinace v průběhu přípravy projektů s důrazem na optimalizaci parametrů hodnocených v rámci administrace dotačních titulů metodické vedení v průběhu celé realizace projektu sledování a podpora pro plnění všech povinností příjemce včetně povinné publicity projektu dohled nad správným věcným, legislativním, časovým i finančním průběhem projektu koordinace jednotlivých dodavatelů projektu nastavení provozních vztahů v energetice a vodohospodářství dle podmínek OPŽP právní podpora z hlediska čerpání dotace z prostředků státního rozpočtu a Evropské Unie VEŘEJNÉ ZAKÁZKY volba způsobu výběrových řízení tvorba zadávacích dokumentací zveřejnění zadání zakázky distribuce zadávacích dokumentů zájemcům o zakázku organizační zabezpečení přijímaní obálek s nabídkami od jednotlivých uchazečů během lhůty pro podání nabídky organizační zabezpečení hodnotící komise pro otevírání obálek v součinnosti se zadavatelem provedení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů a pořízení protokolu o otevírání obálek s nabídkami organizační zajištění jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek administrativní náležitosti související s ukončením výběrových řízení BRNO Jakubská 121/1, Brno 2 tel.: fax PRAHA Karoliny Světlé 25, Praha 1 tel.: fax OSTRAVA Bukovanského 30, Ostrava tel.: fax Jiří NOVOTNÝ, technický ředitel mob.: (+420) tel/fax: (+420) kontaktní adresa: Na Dvorcích 1989/14, Praha 4 Krč MTL_inzerce_132x248.indd :06:27 Záměr pronájmu nebo prodeje objektu Hotel Zámek ve Velké Bystřici Město Velká Bystřice vyhlašuje záměr pronajmout nebo prodat 1) Hotel Zámek ve Velké Bystřici, Zámecké nám. č.p. 773 a 2) zastavěnou část cca 1200 m 2 pozemku p.č. 525/3, v k.ú. a obci Velká Bystřice Prohlídka objektu Hotelu Zámek: termíny prohlídek objektu zámku budou sjednávány pro konkrétní zájemce/uchazeče individuálně, případně, podle zájmu, budou zveřejněny další termíny otevřených prohlídek pro více zájemců/uchazečů na zamek.velkabystrice.cz. Základní podmínky a informace nezbytné pro stanovení cenové nabídky obdrží zájemci: a) při prohlídkách objektu, b) na vyžádání poštou či mailem, c) na webu: zamek.velkabystrice.cz Cenové nabídky budou zájemci předkládat v oblastech pronájem i prodej do pondělí 31. října 2011 do hodin na adresu: Městský úřad Velká Bystřice, sekretariát, Zámecké nám. 79, Velká Bystřice Doplňující informace na telefonu: , na u: nebo na: zamek.velkabystrice.cz

4 STRANA 4 ŘÍJeN 2011 SilN ice Rok 2012: Na všechny stavby peníze nebudou NA Rok 2012 získal STáTNÍ fond dopravní infrastruktury o šest miliard méně, Než měl JešTě NA JAŘe letošního Roku přislíbeno. STále hrozí, že NevyužiJeme všechny peníze, které NAbÍzÍ operační program doprava. roman müller Praha Střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítal pro rok 2012 se 47 miliardami korun. Ministerstvo dopravy ještě na jaře letošního roku upozorňovalo, že tato částka nestačí, a požadovalo navýšení na 57 miliard korun. Letos v červenci však přišla studená sprcha ministerstvo dopravy obdrželo návrh ve výši 37 miliard korun. Podle ministra dopravy Pavla Dobeše by státní příspěvek v této výši nestačil pokrýt potřeby rezortu a neumožnil by plně vyčerpat evropské prostředky z Operačního programu Doprava. Právě stoprocentní vyčerpání unijních peněz je prioritou ministerstva dopravy. V polovině září požadoval ministr dopravy navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury minimálně o devět miliard korun. Po řadě složitých jednání vláda přistoupila k navýšení o čtyři miliardy korun. Celkový limit ze státního rozpočtu bude pro příští rok 41 miliard korun. čtyři miliardy NAvÍc NeSTAčÍ I při navýšení o čtyři miliardy je peněz ale stále málo. Na zabezpečení rozumného chodu rezortu by bylo potřeba dodržet částku 47 miliard korun. Nejedná se jen o problém roku 2012, ale i o výhledové limity pro roky 2013 a 2014, kde je ohroženo čerpání úvěru z Evropské investiční banky. Klíčovým ohrožením sníženého rámce je nemožnost vyčerpání celé částky v rámci Operačního programu Doprava, právě z důvodu chybějících částek na párování z národních zdrojů. Pro nutnost párování je pak nutné snižovat i prostředky na provoz, údržbu a opravy silniční a železniční VýstaVba infrastruktury Státní fond dopravní infrastruktury má pro příští rok k dispozici mnohem méně peněz než v minulých letech. Ministerstvo dopravy má jasno v tom, které silniční stavby musí být v následujících letech dokončeny. FOTO: Roman Müller Investice do silničních staveb (mld. Kč) investiční neivestiční Rok ,5 16,9 Rok ,6 17 Rok ,5 20,4 Rok ,2 21,4 Rok ,5 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR )) klíčové stavby D1 Přerov-Lipník nad Bečvou Říkovice-Přerov Modernizace dílčích částí v úseku Mirošovice-Kývalka D3 Borek-Úsilné, Úsilné-Hodějovice- Třebonín R1 Běchovice-D1 R35 Opatovice-Časy, Časy-Ostrov D11 Osičky-Hradec Králové Hradec Králové-Jaroměř Pozn.: Klíčové silniční stavby v následujících třech letech sítě, což je vzhledem ke stávajícímu stavu sítě neakceptovatelný stav. Odkládají se zatím na neurčito především silniční stavby financované z národních zdrojů, uvedl ředitel Odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. S omezeným rozpočtem se bude pečlivě vybírat, které stavby dostanou zelenou. Upřednostněny budou stavby, u kterých se plánuje evropský podíl financování, a dále stavby s platným stavebním povolením, u nichž je již uzavřena smlouva se zhotovitelem. Mezi ty stavby, které stále čekají na podíl z národního rozpočtu, lze zařadit například stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice silnice I/17, R49 z Hulína do Fryštáku nebo silnice I/9 obchvat Dubá. U řady dalších se zpomalí tempo výstavby, například silnice I/42 MÚK Svitavská radiála nebo I/42 Dobrovského B nebo I/11 Mokré Lazce-hranice okresů Opava, Ostrava, vyjmenovává Luděk Sosna. Začátkem září uzavřelo ministerstvo dopravy smlouvu na hlavního konzultanta pro zpracování dokumentu Dopravní sektorové strategie, druhá fáze s podtitulem Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (období ). další STRATegie NA STole Cílem tohoto dokumentu je seřadit podle priorit jednotlivé stavby silniční, železniční a vodní dopravy na základě multikriteriální analýzy do ucelených bloků. Snahou dokumentu je především ukázat, jaké stavby je Česká republika schopna realizovat v období 2014 až 2020 s ohledem na nový operační program zaměřený na dopravu, uvedl Luděk Sosna. Dokument je zpracováván ve spolupráci s Evropskou unií a vychází vstříc jejím požadavkům například na zpracování CBA analýzy. Celý dokument bude podroben SEA hodnocení, jehož součástí bude dopravní model celé České republiky. Hodnoceno bude přibližně 500 staveb. Ve srovnání se Superstrategií to bude daleko ucelenější a komplexnější materiál, bude muset ovšem rovněž vycházet z reálných finančních možností státu, uzavírá Luděk Sosna. Vysočina Už nyní se silničáři na Vysočině připravují na zimu. Přezouvají letní výstroje na zimní, přidělávají pluhy a systémy na inertní posyp i sůl, finišují i opravy a servisní prohlídky vozidel, které mají prokázat jejich připravenost na půlroční zimní směnu. V říjnu také vrcholí příprava zaměstnanců školením dispečerů a řidičů v oblasti bezpečnosti práce, ekologie, první pomoci, silničního provozu a ověřením zvládnutí technologických postupů při údržbě silnic v zimním období, uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočina Jan Míka. Vše musí být připraveno do prvního listopadu. V ten den totiž podle zákona začíná silničářům nonstop služba. Trvá až do posledního března. SezoNA začíná v listopadu Vlastně už na začátku dubna vyhodnocujeme uplynulou zimní sezónu z hlediska finančního zatížení a kvality. Navíc řešíme i podněty od starostů různých měst a obcí. Vše pak zapracováváme do plánu zimní údržby na další období, vysvětlil Míka. Na základě těchto vyhodnocení konzultují se starosty měst a obcí uplynulou Silničáři mají shon, za měsíc jim začne zimní sezona sezónu a zároveň se domlouvají na tom, co by se mělo udělat jinak. Starostové chtějí například vyměnit inertní posyp za sůl, či obráceně, nebo třeba pluhovat dosud v zimě neudržovanou komunikaci tak, aby se do některých míst dostala sanitka. SilNičáŘi SpolupRAcuJÍ Se STARoSTy )) zajímavost silničáři mají k dispozici tři druhy údržby vozovky: sůl inertní posyp pluh Na Vysočině se solí asi 20 procent komunikací, 50 až 60 procent se udržuje inertním posypem a zbytek se pluhuje nebo neudržuje. Za zimní údržbu utratí silničáři každoročně kolem čtvrt miliardy korun. Musí pak dbát na to, aby do každé vesnice vedla alespoň jedna udržovaná cesta. Plány, které silničáři společně s krajem Vysočina schvalují na začátku září, pak posílají na ministerstvo dopravy. Tam většinou problémy nejsou. Vše ještě konzultujeme se záchranáři, policií, hasiči, dodal Míka. Kromě toho jsou silničáři z Vysočiny domluveni i se sousedními kraji. Potřebujeme vědět, kde používají jaký typ údržby, aby se z jednoho nepřejíždělo na té samé komunikaci do jiného, jakmile překročíte hranici kraje. Určitě by nebylo dobré, kdybyste přejeli ze soleného úseku na ten, který se udržuje jen plužením, vysvětlil Míka. Krajská správa obhospodařuje asi pět tisíc kilometrů silnic prvních, druhých a třetích tříd. U,jedniček máme smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic na přivaděče a páteřní sítě, uvedl Míka. Kromě pracovníků se na zimu připravuje i technika. V letošním roce dokoupili silničáři z Vysočiny několik vozů zimní údržby s čelními nakladači, které budou bezporuchově plnit svoji funkci. Každoročně máme na nákup nové techniky a obnovu stávající, popřípadě další investice, asi 70 milionů korun. Letos jsme si vzali úvěr a využili jsme 150 milionů korun na obnovu techniky staré třicet až čtyřicet let, která už byla poruchová, sdělil ředitel. A JAk v zimě SilNičáŘi fungují? Máme 120 okruhů, každé nákladní vozidlo obhospodařuje jeden z nich a ošetřuje silnice. To znamená, že máme i sto dvacet základních vozidel, plus záložní. Na každém cestmistrovství, kterých je v kraji čtrnáct, máme dvě, popisuje Míka. Jakmile je prvního listopadu, vše musí jít jako na drátkách. Nonstop funguje nejen krajský dispečink, ale i všechny okresní. Silničáři samotní se střídají na denních a nočních směnách. K dispozici mají i noclehárnu. K dispozici musí být okamžitě. Když někdo zavolá na dispečink, je na dispečerovi, aby vyhodnotil situaci. Může se provést i preventivní zásah, aby nedošlo k nehodám na silnicích, pokud jsou podmínky opravdu špatné, uvedl Míka. Kontakty na dispečinky jsou k dispozici na webových stránkách Krajské správy a údržby silnic. Stejně tak na všechna cestmistrovství a okresní dispečinky, které na Vysočině jsou. Lidé mohou volat jak na krajský, tak na příslušný okresní dispečink. Pokud zavolají na krajský, okamžitě se informace předávají právě na ty okresní. V tom fungujeme v zimě jako záchranky nebo hasiči, vysvětlil ředitel Krajské správy a údržby silnic. Podle něj se však stává, že někteří lidé právě celonočního provozu silničářů zneužívají. Stalo se nám, že nějaké organizace měly ples a potřebovaly prohrnout cestu, aby až pojedou z místa konání, neměly potíže, kroutil hlavou ředitel. Každoročně se silničáři potýkají kvůli přechodu na zimní provoz s nedostatkem řidičů. Mají jich asi osmdesát procent, zbývajících dvacet shánějí jinde. Zaměstnáváme všechny naše řidiče, potřebujeme jich asi 123, které nemáme. Výhodou však pro nás jsou řidiči kamionů, kteří pracují pro různé zdejší stavební firmy. Ty pro ně mají práci hlavně v letní sezóně a v zimě se musí nahlásit na úřad práce. My je pak najímáme přes agenturu a na zimu jim práci dáme, popsal systém ředitel Míka. MICHAELA KASALOVá

5 říjen 2011 STRAnA 5 inzer ce KOB EU Point 268x374_MH.indd :12

6 STRANA 6 říjen 2011 ř ízen í dopravy Křižovatky, tunely i parkoviště pod dohledem z CeNTRÁLNíHo TeCHNICKéHo dispečinku NA ReNNeSKé TřídĚ v BRNĚ Se řídí SILNIčNí doprava v celém městě. dispečeři NepřeTRžITĚ dohlížejí NA světelné křižovatky, SLedUjí provoz v TUNeLeCH, NAvÁdĚjí řidiče K volným parkovacím plochám A ovládají závorové A zádržné SySTéMy v CeNTRÁLNí části MĚSTA. roman müller Brno V Brně je dnes celkem 141 semaforů. Většina z nich je v provozu od páté hodiny ranní do desáté večer. Všechny křižovatky, které na území města Brna spravujeme, jsou dohlíženy po koordinačních kabelech nebo pomocí GSM modulů, uvádí vedoucí střediska správy tunelů, světelné signalizace a parkovacích automatů Jiří Matouš. Všechny informace jsou přenášeny do velínu. Zde pracovník dispečinku na mozaikovém table vidí, které křižovatky jsou v provozu. Zelená označuje funkční křižovatku, červená signalizuje poruchu či odstavení semaforů. Druh poruchy můžeme identifikovat okamžitě. Pokud se například přeruší vlákno dohlídané žárovky, servisní technik už při výjezdu ví, co a kde bude potřeba opravit, dodává Jiří Matouš. CeNTRUM řídí CeLé MĚSTo Centrální technický dispečink pracuje v nepřetržitém provozu. V pracovních dnech zde najdeme v denní 12hodinové směně tři dispečery a jednoho dopravního inženýra - ten v případě potřeby usměrňuje činnost dispečerů, zasahuje v případě větších nečekaných událostí a kromě toho zadává signální plány do ústředen i řadičů světelných křižovatek. V noci a o víkendech se na dispečinku střídají dvě směny ve složení dva dispečeři. Světelné signály se na jednotlivých křižovatkách střídají podle předem nastavených signálních plánů. Ve městě Brně je uplatňováno tzv. časově závislé Centrální dispečink je v provozu nonstop. Pracovníci dohlížejí na křižovatky, tunely i parkoviště a v případě potřeby mohou nenadálou situaci okamžitě řešit. FOTO: Tomáš Škoda řízení. To znamená, že naprogramované signální plány se mění v řadičích křižovatek v určitém předem nadefinovaném čase. Většina brněnských křižovatek startuje do provozu od páté hodiny ranní. V šest hodin nastávají první změny signálních plánů intenzita dopravy se zvětšuje a tomu je třeba přizpůsobit i řízení dopravy. V Brně se nejčastěji využívá signálních plánů o délce cyklu 60, 80 a 100 sekund. Řízení dopravy se snažíme přizpůsobit v závislosti na intenzitě provozu a optimalizovat tak průjezdy vozidel, vysvětluje Jiří Matouš. Významné dopravní uzly jsou vybaveny kamerovým systémem. Ten slouží pro monitorování dopravní situace. Pokud se například začnou tvořit kolony, může dispečer nastavit jiné signální plány. Některé křižovatky využívají dynamický způsob řízení, který se dokáže přizpůsobit požadavkům najíždějících vozidel. Tyto křižovatky jsou vybaveny buď indukčními smyčkovými detektory nebo videodetektory, které monitorují přijíždějící vozidla. V případě, že se začínají vytvářet kolony, jsou schopny automaticky prodloužit zelenou z jednoho směru, přerozdělit čas zelené fáze někdy i na úkor směru druhého. Na některých křižovatkách je zajištěna i preference vozidel městské hromadné dopravy. Využíváme systém, Historie dispečinku Brněnské komunikace zpočátku dohlížely a řídily dvě tunelové stavby na území města Brna. Pisárecký tunel byl původně řízen z lokálního velínu. S dostavbou Husovického tunelu vznikla potřeba řídit i tento tunel. Z důvodu úspor pracovní síly a zjednodušení ovládání vznikl projekt centrálního tunelového dispečinku na Renneské třídě. Policie řídila dopravu prostřednictvím řídicí ústředny, která ovládala řadiče světelné signalizace ve městě Brně. V roce 2004 začaly dohlížet a řídit provoz pomocí světelných a akustických signálů Brněnské komunikace. Ústředna se přesunula na Renneskou třídu a vznikl centrální technický dispečink. který si zakoupil dopravní podnik RIS (řídící informační systém) a instaloval jej do všech vozů. Každé vozidlo má palubní počítač vybavený GPS přijímačem a vysílačem. Vozidlo dokáže identifikovat svoji polohu, naváže kontakt s řadičem, který řídí světelnou křižovatku, a pokud jsou splněny všechny podmínky, dokáže zajistit hladký průjezd křižovatkou. To je využíváno i u zastávek v blízkosti křižovatek již při zavírání dveří dostává řadič křižovatky signál od vozidla a zajistí mu průjezd bez dalšího zastavení, popisuje Matouš. Další činností dispečerů je sledování dopravní situace v tunelech. Kamerové systémy jsou v Husovickém tunelu, tunelech Pisárky a Hlinky. Po dokončení tunelů Dobrovského bude monitorován provoz i na těchto stavbách. Systém videodetekce dokáže automaticky hlásit například vozidlo jedoucí v protisměru, pomalu jedoucí vozidlo, předmět na vozovce, chodce v tunelu či zakouření. Tyto situace jsou automaticky hlášeny do řídicího systému a operátor na ně může okamžitě reagovat. dopravní INFoRMACe jsou NA INTeRNeTU Z dispečinku jsou obsluhovány i dopravní informační tabule, které navádějí řidiče na čtyři parkovací domy ve městě. V pravidelných intervalech se aktualizují počty volných parkovacích míst. Další technologie, které ovládáme, případně řídíme, jsou technologie pro organizaci statické dopravy. Jedná se o závorové systémy v ulicích Benešova, Besední a Veveří a systém 62 parkovacích automatů ve středu města. Dále ovládáme zádržné systémy v centrální oblasti města, dodává Jiří Matouš (pozn. výsuvné válce, které zamezují vjezdu na pěší zónu). Dispečink informuje řidiče o dopravní situaci či uzavírkách ve městě na webových stránkách. Portál poskytuje dynamické informace o zátěžových stupních na jednotlivých komunikacích, které jsou vybaveny detektory pro snímání intenzity dopravy - řidiči jistě znají vyhlašované stupně jedna až pět, říká Jiří Matouš. V současné době se zázemí velínu centrálního technického dispečinku rekonstruuje, nahrazuje se původní dopravní ústředna Siemens VSR16M novou ústřednou SCALA od stejného dodavatele. Tím jsou řízeny řadiče stejného výrobce. Současně probíhá instalace podružné řídící ústředny UTC CROSS pro řízení řadičů vyráběných ve Zlíně (Cross Zlín). Plánované monitorování Královopolského tunelu si vyžádalo i výstavbu nového velínu. Odtud se bude řídit doprava ve městě Brně po dokončení výstavby a zprovoznění Královopolského tunelu, uzavírá Jiří Matouš. LED návěstidla: Méně poruch a nižší spotřeba Morava Některá města investují v rámci rekonstrukce křižovatek do nových LED návěstidel, která nahrazují semafory s klasickými signálními žárovkami. Stále je však více těch, kteří o výměně především kvůli vysoké finanční náročnosti neuvažují. Zkušenosti s LED návěstidly mají například v Brně, Olomouci či Prostějově. Výměna semaforů využívající úspornější technologie se plánuje například v Uherském Hradišti či Přerově. Od roku 2009 jsou v Brně všechna rekonstruovaná nebo nově budovaná světelná signalizační zařízení osazována návěstidly s LED technologií. Ze 141 semaforů ve městě je dnes v provozu prozatím osm s LED diodami. Do konce letošního roku bude rekonstruováno ještě jedno světelné signalizační zařízení a osazeno LED svítidly. Do roku 2014 dojde k rekonstrukci dalších 23 semaforů, plánována je i výstavba devíti nových semaforů, uvedla tisková mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová. Kompletní rekonstrukcí, včetně výměny ampulí s technologií LED, prošla v roce 2009 i křižovatka ulic Foersterova x Hněvotínská v Olomouci. Výměna semaforů v Olomouci bude pokračovat postupně, současně s kompletní rekonstrukcí křižovatek. V příštím roce plánujeme rekonstrukci jedné až dvou křižovatek ve městě, vše )) snadná výměna Výměna světelných bodů v návěstidlech nepředstavuje ve valné většině případů náročnou operaci. Vymění se pouze světelné body a provede se nezbytná rekalibrace v řadiči. Není nutné měnit ani řadič ani elektroinstalaci. Ivana Černá, AŽD Praha Neopomenutelným faktorem je samozřejmě dostatek finančních zdrojů. Podle Miroslava Svítka však finance nejsou tím prvním a zásadním, od čehož by se řešení mělo odvíjet. Podle mého názoru je klíčem k úspěchu pochopení a navržení správných postupů, což je práce, která není příliš vidět a často se hodně podceňuje. Bohužel ani v zákonech není moc dobře ošetřena. Například kolaudační řízení řeší pouze technické záležitosti, ale vůbec neřeší samotnou logiku věci. Tedy to, zda bude celé zařízení smysluplně a kvalitně fungovat. Přitom v tom je krása a chytrost celého návrhu, dodává děkan Fakulty dopravní ČVÚT. Problematika řízení dopravy ve městech však není pouze českou záležitostí, potýká se s ní prakticky celá Evropa. Součástí Evropské unie jsou standardizační komise, v nichž má i Česká republika své členy, kteří se snaží do dopravy zavádět standardy tak, aby mohlo dojít k jejich vzájemnému propojení v rámci celého evvšak bude záviset na množství přidělených finančních prostředků, uvedla tisková mluvčí Olomouce Jana Doležalová. O výměně návěstidel s LED zdroji uvažují v blízké budoucnosti i v Uherském Hradišti. Výměna je plánována postupně na většině křižovatek. Čekáme na příznivější cenové nabídky, než jaké jsme doposud obdrželi, uvedl místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk Procházka. Úspornější LED semafory nenajdete v Hodoníně. Na žádné křižovatce nebyla provedena modernizace za úspornější zdroje LED z důvodu finanční náročnosti úpravy řadiče křižovatky a nespolehlivosti v případě poruchy modulu LED, uvedl dopravní inženýr hodonínské radnice Pavel Svoboda. Úsporné semafory nemají ani v Bruntále, Karviné, Opavě, Šumperku, Vsetíně či Znojmě. V Brně jsou s LED návěstidly spokojeni. Kromě zvýšení svítivosti oceňují i méně poruch a nižší provozní náklady. Porucha spočívající v přepálení vlákna v návěstidle tvoří dnes 50 až 60 procent všech poruch semaforů. S výměnou návěstidel odpadá nutnost provádět čtyřikrát ročně periodickou výměnu všech žárovek. Další úsporou je nižší spotřeba elektrické energie ta činí v průměru 11 tisíc za rok u jednoho světelného signalizačního zařízení. Zatím nemáme zkušenosti s životností vložek s LED diodami v návěstidlech. Výrobce udává jejich životnost přibližně pět let s tím, že minimálně 60 procent těchto LED diod splní předepsanou svítivost i po uplynutí této doby, popisuje výhody Vladimíra Navrátilová. Ne všude jsou však o výhodnosti investice do LED návěstidel přesvědčeni. Návratnost pořízení zařízení LED technologie, při vstupní investici v řádech několika desítek miliónů korun a nám známé spotřebě elektrické energie na veškerá světelná signalizační zařízení ve městě Opava, je v současných podmínkách odhadnutá na několik desítek let, což je doba za životností a morálního opotřebení těchto zařízení, uvedl technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášák. (rm) Řízení dopravy ve městech často postrádá koncepčnost Dokončení ze strany 1 ropského regionu. Vztahují se tak i k našim systémům. Klasickým příkladem, kde tyto standardy již úspěšně fungují, je sousední Německo. Zde mají natolik propracovaný systém, kdy například uměle vytvářejí zácpy na dálnicích jen proto, aby dokázali vhodně regulovat počty aut přijíždějících do měst. Tím pádem pak mají menší problémy při řešení dopravních komplikací a přetížení v samotných městech. Vyžaduje to samozřejmě kvalitní spolupráci dispečinku měst a dálnic. U nás se podobná strategie připravuje mimo jiné v souvislosti s pražským okruhem, kdy se uvažuje o algoritmech, které by se při řízení dopravy využily. FINANCe NejSoU základem ÚSpĚCHU A jakou cestou by se tedy mělo řízení dopravy ve městech v budoucnu ubírat? Osobně preferuji pokročilý sběr dat, který umožní vytvoření kvalitního modelu. Díky němu pak máme kvalitní a zároveň komplexní přehled o dopravě a můžeme rychle reagovat na nečekané události, uzavírá Miroslav Svítek.

7 říjen 2011 STRAnA 7 InzeR ce Dopravu ve městech řídí chytré ústředny MěSTSká dopravní řídicí ústředna byla hlavním TéMATeM RozhovoRu S obchodním ředitelem pro SIlnIční TeleMATIku vladimírem ketnerem ze SpolečnoSTI AŽd praha S.R.o. Jaké jsou nové trendy pro zlepšení dopravy ve městech? V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem měst o kvalitnější zabezpečení přechodů pro chodce formou řádného nasvícení přechodů, osazování zvýrazňujících knoflíků na bázi LED technologie do povrchu vozovky v místě přechodů (mezi lidmi známé jako kočičí oči ) a jejich propojení s aktivní detekcí chodců. Dále se již na většině křižovatek instalují návěstidla s LED technologií, která vykazují výrazně lepší parametry než dříve používaná žárovková návěstidla a současně přináší finanční úsporu. Třetím významným bodem zájmu je centrální dohled a řízení dopravy ve městech. Může AŽD Praha nabídnout městům centrální řízení dopravy? Samozřejmě. Naše společnost vyvinula a dodává městskou dopravní řídicí ústřednu, která umožňuje monitorování a efektivní řešení dopravní problematiky města. Nabízí úroveň monitorování a adaptivního řízení, které splňují požadavky malých, středních i rozsáhlých městských aglomerací. Základním principem této ústředny je komplexní dohled a řízení světelného signalizačního zařízení všech křižovatek pro zajištění plynulosti dopravy. Nedílnou součástí je i zajištění preference vozidel MHD a IZS. Ve městech se často na jednotlivých křižovatkách vyskytují řadiče od různých výrobců. Dokáže vaše ústředna ovládat i tyto řadiče? Na městskou ústřednu jsou snadno připojitelné řadiče s komunikačním protokolem AŽD, CROSS nebo OCIT. V případě že je k dispozici komunikační protokol jiného výrobce, lze ústřednu i tomuto protokolu přizpůsobit. Jaké jsou možnosti využití městské dopravní ústředny? Městská ústředna dokáže pomocí integrace dalších monitorovacích a detekčních zařízení (například kamerových a parkovacích systémů, detektorů dopravy nebo dynamického vážení) strategicky řídit městský provoz. Současně může poskytovat řidičům dopravní informace prostřednictvím proměnných informačních tabulí. Je ústředna navržena pouze pro řízení dopravy v jednom městě, nebo ji lze využít pro řízení dopravy v rámci celého regionu? Ústřednu lze provozovat na jednom centrálním dispečinku nebo na několika technologicky a funkčně plnohodnotných oblastních pracovištích. Ty lze hierarchicky omezit přístupovými právy. Systém je uživatelsky přívětivý a umožňuje automatické zpracování získávaných dat a následné řízení na základě definovaných pravidel. Mapový podklad města, případně regionu, dává uživateli názorný přehled o konkrétní situaci v reálném čase na daném místě. S ohledem na možnost uplatnění systému v zahraničí navíc umožňuje místní jazykovou lokalizaci, aby byl pro obsluhu maximálně srozumitelný. Jaké principy řízení ústředna nabízí? Dopravní logika se řídí pomocí definovaných dopravních funkcí a parametrů na základě dat v reálném čase a statistických dat. Vstupní dopravní funkce poskytují informace z detektorů a řadičů (počty vozidel, obsazenost, kolony, využití doby zelené). Výstupní funkce umožní přepínání signálních plánů, změny jejich parametrů a ovlivnění jejich dopravní logiky. Městská ústředna sdružuje tři úrovně funkčních parametrů monitorování v reálném čase, operátorské řízení v reálném čase a automatické adaptivní řízení. Úroveň monitorování v reálném čase umožňuje sledování provozního stavu křižovatek s možností filtrování skupin světelným signalizačním zařízením, zobrazení detailního stavu města i jednotlivých skupin řadičů a připojených prvků ve výřezech mapy. Lze zobrazit interaktivní schéma jednotlivých křižovatek s vizualizací reálného průběhu řízení (signálů, detektorů, jiných vstupů a výstupů). Mezi další funkce patří mimo jiné výpis událostí v systému (chyby, příkazy ke změně řízení a ta dále). Úroveň operátorského řízení v reálném čase umožňuje zásah operátora na základě informací z jednotlivých řadičů v reálném čase (možnost vypínání světelné signalizace do kmitavé žluté okamžitě nebo podle časového plánu, přepínání plánů a jejich vlastností). Prostřednictvím městské ústředny lze provést změnu režimu provozu křižovatek jednotlivě nebo po skupinách pro upřednostnění vozidel MHD a nastavení a spouštění trasy vozidel s právem přednosti v jízdě. Úroveň adaptivního řízení představuje automatickou změnu parametrů signálních plánů zadaných v jednotlivých řadičích a přepínání těchto plánů dle aktuální dopravní zátěže. Vladimír Ketner ředitel pro silniční telematiku AŽD Praha s. r. o. Stavíme nové koncertní varhany pro Brno, stavte je společně s námi Brno Nadační fond Campianus připravil Mezinárodní projekt stavby koncertních varhan v barokním kostele Panny Marie na Jezuitské ulici v Brně. Projekt vznikl za podpory řady patronů a partnerů od nás i z Velké Británie, Itálie a Rakouska. Město i kraj tak získá výjimečný a ojedinělý hudební nástroj, který se stane hudební, uměleckou i technickou součástí života města, srovnatelnou s historickými památkami, vědeckými objevy či perlami architektury v Brně. Varhany s mechanickou trakturou, zásuvkovými vzdušnicemi a elektronickými setzry jsou koncipovány jako originální a nový nástroj pro koncertní využití s 3 manuály a pedálem a 48 labiálními a jazykovými plně znějícími rejstříky a píšťalami. Projekt je a bude financován z prostředků statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, ROP JV a z darů řady úspěšných a profitujících firem i soukromých dárců, jako např. Veletrhy Brno a. s., Johnny Servis s. r. o., Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s. r. o., Magnus Regio s. r. o., Fiza a. s. a další. Prosíme laskavě a zdvořile i o Vaši podporu a pomoc. Staňte se i Vy a Vaše úspěšná společnost či firma součástí seznamu ušlechtilých tvůrců, mecenášů a znalců dějin a umění. Staňte se kmotrem či kmotrou, a to zakoupením ucelené části nových varhan (manuálu či rejstříku) nebo jednotlivé píšťaly v symbolické hodnotě od 500 do Kč. Děkujeme. (pr) )) KontAKt: nadační fond Campianus, Kozí 8, Brno, tel , Komerční banka a. s., č. ú.: / Společnost CARtec slavnostně otevřela nově zrekonstruované dealerství Brno Více než 600 metrů čtverečních výstavních prostor má nový showroom jediného zastoupení značek Jaguar, Land Rover, Range Rover a Triumph na jihu Moravy. Společnost CARTec se po dohodě s výrobcem rozhodla investovat do přestavby dealerství v centru Brna 20 milionů korun. Díky rekonstrukci vzniklo šest heverových pracovišť a čtyři volná místa pro diagnostiku, na rozšířených základech původní budovy pak vyrostla nová moderní budova. Automobily jsou tak nyní umístěny ve dvouúrovňovém autosalonu v přízemí, motocykly mají své oddělené výstavní prostory v 1. patře vedle prostorného příjmu oprav vybaveného on-line kamerovým přístupem do servisu, zobrazovaným na velkoplošné obrazovce a jednací místností s panoramatickým výhledem do náměstí a na jižní dopravní tepnu. Společnost CARTec, která působí v Brně již od roku 1992, předpokládá vzhledem k velké expanzi firmy a očekávané ofenzívě modelů všech značek autorizovaného zastoupení, že se její roční obraty budou v dalším období pohybovat nad 100 milionem korun. (pr) inzerce Fenix eobec ALO_BLUE_Butik Brno_132x90+3mm spad.indd.ps 2 Spolehlivé informační systémy prověřené praxí, jdoucí s dobou 9/29/11 1:07 PM Nová verze Fenix 6.95 pro veřejnou správu a jí zřizované rozpočtové a obchodní organizace 2500 spokojených zákazníků z oblasti veřejné správy HELIOS Fenix IS pro rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci státní správy a samosprávy HELIOS eobec IS pro elektronickou komunikaci mezi občanem a úřadem, spisová služba po celé republice zajištěna: plná informační podpora (hot-line, osobní konzultace, zpravodaje), včasné technické a legislativní aktualizace, rychlé instalace, odborná školení, individuální přístup helios_fenix_eobec_inzerce_268x90.indd 1 8/30/11 5:10 PM

8 STRANA 8 ŘÍJEN 2011 ROZHOVOR MĚSÍCE Bez soukromého kapitálu se v budoucnu neobejdeme NÁRODNÍ ZDROJE NESTAČÍ K VYBUDOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, KTEROU BY SI ČESKÁ REPUBLIKA PŘÁLA. VE VĚTŠINĚ ZEMÍ EVROPY SE DO FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY VELKÝCH DOPRAVNÍCH STAVEB ZAPOJUJÍ SOUKROMÉ SUBJEKTY. U NÁS TENTO MODEL ZATÍM NEFUNGUJE. Roman Müller Praha Ministerstvo dopravy stále hledá další peníze na výstavbu klíčové dopravní infrastruktury v zemi. Tenčící se národní zdroje i méně prostředků z fondů Evropské unie na optimismu nepřidají. S náměstkem ministra dopravy Petrem Sedláčkem jsme mluvili o tom, jak plánovat dopravní stavby v České republice a kde získat další finanční prostředky. Ve vedení ministerstva dopravy se postupně vystřídali tři ministři. Čí koncepce plánování dopravní infrastruktury byla podle vás lepší? Rozhodně bych se oprostil od personalizování pohledu na dostavbu dopravní infrastruktury ČR a zaměřil bych se na odbornou stránku věci. Jisté je, že čím dlouhodobější a zároveň závaznější plán realizace jednotlivých dopravních staveb bude platit, tím lépe. Klíčové je, aby stejně závazně a dlouhodobě bylo naplánované jejich financování. To je alfa a omega toho, co bude dříve, a co později. V páteřní dopravní infrastruktuře je momentálně hlavním finančním zdrojem kohezní fond Operační program Doprava 1, z něhož Evropská unie přispívá k národním zdrojům. Aktuálním problémem tohoto programu je zajištění jeho dočerpání. Rezort dopravy připravil náhradní projekty, místo těch, kterým hrozí kvůli historickým skutečnostem odmítnutí. Nyní je nutné zajistit dostatečné prostředky na národní kofinancování těchto projektů, abychom finanční prostředky Operačního programu Doprava nemuseli vracet. VE FINANCOVÁNÍ MUSÍ BÝT JASNO V současné době začíná projednávání navazujícího fondu pro období 2014 až 2020 (Operační program Doprava 2), u kterého zatím není jasný celkový finanční rámec a přesná pravidla. Vzhledem k celkové rozpočtové situaci v Evropské unii (především v zemích, které jsou čistými přispěvateli), je již jasné, že finanční rámec budoucího kohezního fondu pro dopravu bude nižší, než by Česká republika potřebovala, očekávala a chtěla. Zásadní strategická změna, která dosud české veřejnosti trochu uniká, je to, že se rozpočtové výdaje Evropské unie na sanaci problémových zemí eurozóny nemohou nepromítnout do krácení kohezních fondů nových členských zemí tedy i České republiky. Musíme počítat s tím, že do zmíněného snižování objemu financí se může promítnout například problém se sanací Řecka a dalších členských zemí. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V současné době jsou hlavním zdrojem pro výstavbu dopravní infrastruktury peníze z Operačního programu Doprava. K nim jsou přidány prostředky ze státního rozpočtu ČR. V budoucnu by se mohly přidat i peníze soukromých investorů. FOTO: Tomáš Škoda Obory, kde lze uplatnit PPP Dopravní infrastruktura dálnice, rychlostní silnice, tunely, mosty Administrativní, případně ubytovací kapacity úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory, věznice Zdravotnictví nemocnice Školství univerzitní komplexy, studentské koleje, školy Obrana výzbroj, speciální infrastruktura Utility vodárenství Jakou strategii bude podle vás v dopravní infrastruktuře uplatňovat Evropská komise? Evropská komise si je vědoma, že tím řadě členských států ztíží situaci i při dostavbě páteřní dopravní infrastruktury, a vyzývá členské země, aby více využívaly soukromý kapitál pro financování klíčových dopravních staveb. Se zapojením soukromého kapitálu při financování klíčových dopravních staveb mají prakticky všechny evropské země proti České republice náskok. Jsme jedinou evropskou zemí, včetně některých zemí okolo nás a dále na východ od nás, kde se na vládní úrovni dosud nerealizoval žádný dopravní PPP projekt. V tom zůstáváme osamoceni a nepochybně se to musí co nejdříve změnit. Každý, kdo by tvrdil opak, by jen dokazoval, že problematice nerozumí. Evropská komise si je vědoma, že příprava PPP projektů je věcně a obsahově velmi náročná. Proto při Evropské investiční bance vzniklo evropské metodické a kompetenční centrum pro přípravu PPP projektů (EPEC European PPP Expertise Centre). Cílem je, aby chybou nebo dokonce úmyslně prostřednictvím PPP projektů nedocházelo k plýtvání veřejnými prostředky a vzniklé budoucí závazky nebyly pro státní rozpočty členských zemí nepřiměřené velké. Projekty připravované kvalitně a podle standardů mezinárodní metodiky si Zdroj: PPP Centrum budou moci sáhnout na levnější seniorní financování nejen od Evropské investiční banky, ale i na další garanční podporu přímo od Evropské komise. Evropská unie si je vědoma, jak negativní dopady by zastavení budování dopravní infrastruktury mělo na jednotlivé rozpočty členských zemí, na jejich dlouhodobou konkurenceschopnost a rozvoj. Bude Česká republika také chtít akcelerovat dostavbu infrastruktury s využitím soukromého kapitálu? Musíme si také uvědomit, že národní rozpočet není schopen dostavbu dopravní infrastruktury dále táhnout v rozsahu, který bychom potřebovali. Z evropských fondů všechno nepostavíme a tyto zdroje budou stále obtížněji dosažitelné. Musíme tedy zapojit i soukromé financování. SOUKROMÝ KAPITÁL MŮŽE POMOCI Pod hlavičku PPP patří mnoho různých modelů, které jsou pro různé potřeby a situace různě vhodné a je nutné pečlivě a odborně rozhodovat a plánovat, který, jak a na co použít. Ve vyspělých zemích Evropy mají v tomto směru letité zkušenosti, proinvestovány stovky miliard euro a za sebou tisíce realizovaných projektů. Tím se dostáváme zpět k dlouhodobému a stabilnímu naplánování dopravních staveb a jejich financování. Mají-li být dopravní stavby kvalitní a za rozumné ceny, je potřeba mít spolehlivý a dlouhodobý plán zajištění finančních zdrojů. Nic není dražší, než neustálé spouštění a zastavování, odkládání a znovu zahajování dopravních staveb. Jak tedy zvýšit efektivnost? Jestli někde leží zdroj pro zvýšení efektivnosti budování budoucí dopravní infrastruktury České republiky, pak je to zajištěnost dlouhodobých finančních zdrojů. Krátkodobé plánování z roku na rok, každoroční bitvy o rozpočet na příští rok jsou za prvé v Evropě neobvyklé všechny státy vědí, že když dají peníze do přípravy stavby a jejího zahájení, je nejefektivnější ji dokončit a za druhé zásadním problémem pro efektivní vynakládání omezených veřejných zdrojů. Potřebovali bychom ne jednoroční rozpočet a dvouletý nezávazný výhled, dnes pro Státní fond dopravní infrastruktury, ale závazný nejlépe desetiletý plán, včetně závazného rozpočtu. Do dlouhodobého rozpočtového plánování musí být zahrnuty nejen evropské peníze, ale i peníze od soukromých investorů. To je dnes již zcela zřejmé a každý dopravní odborník to potvrdí. Soukromé peníze jsou zároveň nejpřísnějším nástrojem pro kontrolu efektivnosti dopravní stavby, nikoliv naopak. Banka nebo jiná finanční instituce nikomu na nic divného a netransparentního nepůjčí a celý projekt nepřetržitě kontroluje. Rezort dopravy České republiky se chce a musí na tyto nové podmínky adaptovat. Musíme připravit první projekty a transparentností a kvalitou jejich přípravy ve spolupráci s mezinárodními metodickými centry přesvědčit, že to, co funguje v celé Evropě, může velmi dobře fungovat i u nás. O pozitivních dopadech na příjmovou stránku státního rozpočtu snad už také nikdo nepochybuje. Není jistě náhoda, že propad příjmů státního rozpočtu je dnes spjat s dvouciferným propadem ve stavebnictví a vysoce dvouciferným propadem v dopravním stavitelství. Tyto vlivy, ať už přímo (DPH a další daně) nebo nepřímo (zaměstnanost a další zprostředkované daňové efek- ty), jsou velmi dobře známé a spočítané nejen v České republice, ale i v jiných zemích Evropy. Proto Němci i v době krize rozpočtu posílili peníze do dopravní infrastruktury. Polsko nedávno zveřejnilo studii o stejném tématu, která pozitivní fiskální efekty přesvědčivě dokumentovala, a koneckonců sem patří i zmiňované iniciativy Evropské komise a Evropské investiční banky. Co konkrétně tedy ministerstvo dopravy po schválení rozpočtu chystá? Ministerstvo dopravy v reakci na výsledek jednání vlády o rozpočtu na příští rok a rozpočtu SFDI na budoucí období připraví konkrétní plán realizace jednotlivých dopravních staveb, ve kterém bude chtít poprvé použít i soukromé finanční zdroje. Půjde o projekty sice první, a tím svým způsobem pilotní, nicméně o stavby z národního pohledu potřebné, u kterých jejich společenská potřebnost jednoznačně mluví pro urychlení jejich realizace. PŘEMĚNA ŘSD V této souvislosti nelze nezmínit i zásadní systémový krok, kterým je připravovaná transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na akciovou společnost. Ředitelství silnic a dálnic bude standardní obchodní společností, byť plně vlastněnou státem, s vlastními příjmy a výdaji, pravomocemi i odpovědností vůči infrastruktuře. Tento transformační krok cílí na systémové a efektivní doplnění disponibilních zdrojů pro zrychlení dostavby dopravní infrastruktury v České republice. Transformace ŘSD se musí týkat nejen optimalizace vnitřních procesů, ale i nastavení schopnosti pracovat s cizími a hlavně návratnými finančními zdroji. Dosud ŘSD jako příspěvková a investorská organizace pouze proinvestovávala přidělený rozpočet. Oba tyto transformační cíle jsou mimořádně důležité. Čas do završení transformace ŘSD chceme využít na přípravu a naplánování jednotlivých projektů, aby ihned pro provedení transformace bylo možné tyto projekty zahájit. Toto je z hlediska dlouhodobobé perspektivy, plánovací stability, zkvalitnění údržby a urychlení dostavby páteřní dopravní infrastruktury nejdůležitější systémový krok. )) kdo je Petr Sedláček náměstek ministra dopravy pro oblast alternativního financování dopravní infrastruktury V roce 1987 úspěšně dokončil studium na Fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze. Dne 10. ledna 2011 byl jmenován do funkce náměstka ministra dopravy pro oblast alternativního financování dopravní infrastruktury. Od srpna 2008 do konce roku 2009 zastával pozici generálního ředitele státního podniku Česká pošta. Před nástupem do státní sféry působil v soukromém sektoru. Od roku 2001 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Global Payments Europe. Bohaté zkušenosti má i z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Působil na různých vrcholových postech ve společnostech Home Credit, ČP Leasing a v Evrobance. Plynně mluví anglicky, ovládá i ruštinu. INZERCE Další rozhovory se zajímavými osobnostmi naleznete na našem webu

9 říjen 2011 STRAnA 9 inzer ce Stát podporuje dopravu občanů: autobusy platí od září levnější mýto )) mýtné novinky Odhalování aut v protisměru i vážení kamionů )) Webportál s dlužným mýtem V dubnu stát spustil speciální webový portál pro dopravce, který jim umožňuje přes internet sledovat, spravovat a doplácet dlužné mýto za svá zpoplatněná vozidla vzdáleně z pohodlí kanceláře. )) Mýto odhalí auta v protisměru Nejpozději do konce roku bude mýtný systém umět odhalovat vozidla, která se dostala do protisměru a ohrožují ostatní účastníky provozu. Provozovatel mýta nainstaluje na dálnicích D1, D2 a D5 software, který umožní detekovat takové auto a upozorní nejen centrum řízení dopravy, ale zejména řidiče prostřednictvím informačních tabulí, RDS kanálů, mobilních telefonů a médií. AuTobuSy v ČeSké Republice Mohou využívat výrazně nižší MýTné TARify. opatření, které Má podpořit hromadnou dopravu osob, platí nediskriminačně pro ČeSké i zahraniční AuTobuSy. jedinou podmínkou pro ČeRpání Slev je provést přeregistraci vozidla do nové AuTobuSové kategorie. přeregistrace začaly 1. SRpnA. Autobusoví dopravci však mohou služby využívat nadále na kterémkoliv kontaktním či distribučním místě. Přeregistraci k dnešnímu dni provedlo 11 tisíc autobusů, z toho dvě tisícovky zahraničních, říká Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je provozovatelem českého mýtného systému. Podle ŘSD jde o vysoké číslo, což ukazuje, že dopravci vnímají podporu státu pozitivně. Dohromady by se mělo v českém mýtném systému pohybovat 10 až 12 tisíc autobusů v průběhu celého roku. Podle odhadů by mohlo kvůli zvýhodnění autobusů dojít k výpadkům ve výběru mýta až do 150 milionů ročně. Konec srpna znovu zrychlil dynamiku výběru mýta, meziročně vzrostl o 28 procent I přes tradičně slabší prázdninové měsíce jsme v srpnu na mýtném vybrali 687 milionů korun, což je o 28 procent více než ve stejném období loňska, říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková. MýTné RekoRdy na podzim Dynamika výběru mýta však s koncem léta zrychluje, takže poslední srpnové dny se už denní výběry opět dostaly k hranici 30 milionů korun. Navíc jsou před námi nejsilnější měsíce roku září, říjen a listopad, kdy doprava zboží v rámci hospodářského cyklu vrcholí, doplňuje Vápeníková. Za čtyři roky a osm měsíců už Česká republika Autobusy mají od 1. září v mýtném systému vlastní kategorii s minimálními kilometrovými tarify. V ní se nepřihlíží k počtu náprav, jako je tomu u kamionů, ale pouze k emisní třídě motoru. To má dále zvýšit tlak na dopravce, aby ještě rychleji obměňovali vozový park za ekologičtější vozidla, vysvětluje Vápeníková. Na autobusy se také přestávají vztahovat páteční odpolední zdražení mýtných tarifů. Autobusové mýtné sazby jsou celkem tři: Emisní třída Euro 0 - II Euro III IV Euro V+ Mýtný tarif / 1km 1,38 Kč 1,00 Kč 0,80 Kč Dosud autobusy patřily do stejné mýtné kategorie jako ostatní vozidla s hmotností přesahující 3,5 tuny. Pro čerpání levnějších tarifů se musí au- na mýtném vybrala 29,2 miliardy korun, což je čtyřikrát více, než by získala z časových dálničních známek. Informace Podrobné informace o nových tarifech a přeregistraci najdou uživatelé na mýtném portálu nebo na bezplatné infolince (800 MYTO CZ). Zeptat se mohou také na kterémkoliv distribučním či kontaktním místě mýtného systému. tobusy přeregistrovat. Pokud uživatelé platí mýto předem (PrePay), stačí, aby se zastavili na kterémkoliv z 250 distribučních míst, kterými jsou čerpací stanice podél zpoplatněné sítě. Tam vyplní krátký formulář, prokáží se dokladem o emisní třídě a technickým průkazem autobusu, vrátí starou a dostanou novou palubní jednotku, popisuje proces mluvčí ŘSD. MožnoST přeregistrace TRvá Uživatelé, kteří platí mýtné následně (PostPay) nejčastěji na fakturu, buď navštíví některé z kontaktních míst krajské pobočky Hospodářské komory nebo jim s přeregistrací mohou pomoci jejich vydavatelé tankovacích karet. Kdo nestihl přeregistraci do konce srpna, bude v září platit vyšší mýtné jako předtím. Nicméně provést přeregistraci a začít čerpat nižší mýtné tarify může dopravce i kdykoliv později, doplňuje Martina Vápeníková. (daš) Historický rekord nejvyššího denního výběru padl 7. července 2011, kdy stát vybral za čtyřiadvacet hodin 32,5 milionu korun. V meziročním porovnávání si letošek udržuje takřka třicetiprocentní náskok před rokem Nárůst způsobilo kromě pětinového zvýšení mýtných sazeb z přelomu roku také oživující se české i evropské hospodářství. Mýtná povinnost se již více než rok a půl vztahuje na všechna nákladní vozidla, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 tuny. Kategorie menších vozidel do 12 tun se přitom na vybraném mýtném podílí 11 procenty, na těžší kamiony zůstává podíl 89 procent. V mýtném systému je aktuálně zaregistrováno takřka 578 tisíc vozidel, z tohoto počtu připadá 67 tisíc OBU (On-Board-Unit) na automobily s hmotností mezi 3,5 a 12 tunami. (sid) )) Dynamické vážení v mýtném systému V krátké době by mohl být mýtný systém dovybaven dynamickými vahami, které umožní odhalit přetížené kamiony ničící silniční povrch. Vážení má být součástí mýtného systému, konkrétně jeho kontrolní složky. Kamion by byl při kontrole mýtné povinnosti na kontrolní bráně zároveň zvážen, celníci či policisté by provedli jeho zadržení a pokutování. Přetěžovaná vozidla zejména ze zahraničí dále devastují již tak poničené silnice v České republice. )) Další zvýšení mýtných tarifů Ministr dopravy se rozhodl v lednu 2012 dalším zvýšením kilometrových tarifů přiblížit české mýtné sazby evropskému průměru. Zvýšení by mělo činit něco mezi procenty, a pokud nepřijde další hospodářská recese, mohl by výběr mýta v roce 2012 atakovat desetimiliardovou hranici. První valorizace mýtných tarifů od spuštění mýta v roce 2007 proběhla v lednu tohoto roku. )) Množstevní slevy na mýtném Jako podporu tuzemským dopravcům se stát rozhodl jít cestou určitých kompenzací založených na množstevních slevách, přičemž lze očekávat, že tuto výhodu budou čerpat zejména domácí dopravci. Návrh ležící ve sněmovně počítá s tím, že o vratku si budou moct požádat dopravci již při dosažení mýtné platby kolem 7000 korun na měsíc, avšak maximální množstevní sleva by měla činit 13 procent.

10 STRANA 10 říjen 2011 jak S e vyr ábí Český výrobce tkanin se vrací na trh PNeumATiky, dopravní pásy v těžebním průmyslu či sítě pro zpevnění svahů TAm všude Se využívají TechNické TkANiNy vyráběné NA ZlíNSku. PodNiku Se Po krizi ZAčíNá opět dařit. roman müller Velká nad Veličkou Výroba pneumatik, dopravních pásů či práce na zpevnění podkladů silnic a svahů by se neobešly bez výrobků společnosti Kordárna Plus, jejíž závod najdete nedaleko hranic se Slovenskem ve Velké nad Veličkou. Za branami závodu se již od roku 1950 specializují na výrobu technických tkanin. Do roku 1989 byla továrna v rukou státu. Po revoluci řídili společnost soukromí vlastníci. Milníkem v historii společnosti byl přelom roku 2009 a 2010, kdy se Kordárna dostala do insolvence. Důvodem byla finanční krize a velká investice na Slovensku, kterou podnik již nedokázal splácet. V rámci insolvence byl podán reorganizační plán, který počítal s tím, že Kordárna bude očištěna a prodána novému majiteli. Reorganizační plán byl schválen v dubnu 2010 a veškerou podnikatelskou činnost akciové společnosti Kordárna převzala nová společnost Kordárna Plus. Peníze z prodeje nové společnosti se využily k vypořádání závazků vůči věřitelům, které vznikly v předchozí etapě podnikání před zahájením insolvenčního řízení. Od dubna minulého roku se podniku daří, získáváme nové zákazníky a vracejí se nám ti dřívější máme kvalitní produkty, jsme konkurenceschopní a jsme schopni výrobky rychle dodat. Loni v létě se k nám například vrátil německý Continental, což je pro nás klíčový hráč. Většina našich zákazníků je ze západní evropy, významným Tkalcovské stavy V jedné z hal naleznete několik vzduchových stavů, na kterých vzniká tkanina využívaná při výrobě pneumatik. V případě přetržení jednoho z mnoha vláken se stav automaticky zastaví. FOTO: Tomáš Škoda partnerem je pro nás i Rusko. Zkoušíme i trhy, kde jsme dříve nepůsobili, například Brazílii, uvedl generální ředitel společnosti Martin Prachař. Tři SkuPiNy PRodukTŮ Společnost Kordárna Plus nabízí tři skupiny produktů kordové tkaniny pro pneumatikářský průmysl, technické tkaniny pro dopravní pásy (ségly) a tkané a pletené geotextilie. Největší objem výroby tvoří tkaniny pro pneumatikářský průmysl, doplňuje Martin Prachař. V podniku spolupracují čtyři základní divize nákup, výroba, prodej a logistika. První oddělení zajišťuje materiálové vstupy pro výrobu jako například vysokopevnostní vlákna z polyesterů, polyamidů, viskózy, chemikálie a další. Nákup úzce spolupracuje s oddělením prodeje, které musí co nejpřesněji odhadnout poptávku zákazníků na dva až tři měsíce dopředu. Nákupčí pak musí zajistit, aby vstupní materiály byly na skladě v požadovaném množství a čase. Zejména u dodávek materiálu z Číny je správný odhad budoucí poptávky klíčový od objednání po dodání materiálu na sklad může uplynout až devět týdnů. V celém areálu závodu najdete několik výrobních hal. První výrobní operací je skaní. Nakoupené vlákno získává takzvaný zákrut, čímž se stabilizují jeho fyzikální vlastnosti. Vlákno samo o sobě nemá požadované vlastnosti, ale zákrutem získá například vyšší pevnost. Výsledkem tohoto kroku je skaná nit, říká na úvod provozní ředitel Milan Šácha. Skané nitě se navinou na špulky, nechají se určitou dobu odležet, aby se stabilizovaly jejich vlastnosti. Poté již putují k jednotlivým tkalcovským stavům. V jedné z výrobních hal jsou speciální vzduchové stavy, ty jsou určeny pro kordové tkaniny. Z jedné strany vstupují do tkalcovského stavu stovky nití, z druhé strany již vyjíždí pás tkanin, který se automaticky navíjí do balíku. Počet zpracovávaných nití je dán konkrétním požadavkem zákazníka na tkaninu, nejčastěji se jedná o asi tisícovku nití. V další výrobní hale jsou stavy pro výrobu seglů. Ze stavu vyjíždí tkanina, která je na první pohled hutnější, a tedy i mnohem pevnější, než kordová tkanina. )) zajímavosti Kordy Kordové tkaniny slouží jako výztuže řady gumárenských výrobků a zásadním způsobem ovlivňují jejich výslednou kvalitu. Kordové tkaniny nacházejí uplatnění například jako kostry a nárazníky pneumatik a hadic. Technické tkaniny První balík tkaniny pro dopravní pás sjel z linky ve Velké nad Veličkou v roce V průběhu 35 let vytvořila kordárna vlastní know-how pro výrobu technických tkanin v kvalitě, která je vyhledávána předními světovými výrobci dopravních pásů. Dnes je dodává do 15 zemí Evropy. Geosyntetika Geotextilie, geomříže a geokompozity slouží k vyztužení a stabilizaci silničních či železničních těles, zvýšení únosnosti měkkého a nehomogenního podloží opěrných zdí, vyztužení strmých svahů, mostních opěr, asfaltových vrstev vozovky apod. Opět je automaticky navíjena do balíku, uvádí Milan Šácha. V posledním kroku se musí tkanina stabilizovat do požadované podoby. Režný balík se nasadí na odvíjecí stolici linky DTU. Tkanina prochází lázní s roztokem a míří do sušičky. Na výstupu se sleduje kvalita materiálu. Vady jsou snímány a zobrazovány na monitoru počítače. Vada se označuje a pracovník linky následně rozhodne, co se bude s balíkem dít dál. Balíky tkaniny se neprodyšně zabalují do folie a předávají do expedičního skladu. kvalitu hlídá PočíTAč Dalším produktem Kordárny Plus jsou geotextilie. Z jednotlivých nití jsou opět na tkalcovském stavu utkány textilie či sítě. Stroje jsou vybaveny i zařízením pro impregnaci a sušení. Tyto textilie se využívají ve stavebnictví k vyztužení silničního či železničního tělesa, svahů, opěrných zdí nebo mostních opěr. Kordárna Plus dodala například sítě pro zpevnění protipovodňových hrází v Benátkách. Nitě jsou navinuty na speciální špulky K přepravě nití se využívá speciální dopravník Technická tkanina je automaticky navinuta do role Našívání dvou konců rolí Odvíjecí stolice linky DTU Vady jsou monitorovány a označeny Výsledný produkt je důkladně zabalen dotační poradna Přehled hlavních dotací pro žadatele z veřejného sektoru říjen 2011 Letošní podzim bude pravděpodobně poslední možností získat evropskou dotaci. Ve strukturálních fondech již reálně zbývá jen něco přes 16 procent alokace tohoto programového období. Některé programy jsou však již téměř vyčerpány (např. ROP Jihovýchod). Obce a města se tak budou muset zajímat o menší dotační programy, jako například o operační programy přeshraniční spolupráce. Mimo dotace pro subjekty veřejného sektoru uvádíme i stručný přehled možností v hlavním programu pro podnikatele v OP Podnikání a inovace. V říjnu 2011 jsou ve sledovaných programech žadatelům k dispozici následující dotační výzvy: 1.Program Rozvoje venkova (PRV) V termínu bude Státní zemědělský a intervenční fond přijímat žádosti v opatřeních, o které je mezi našimi municipálními klienty nejvyšší zájem. Jde o část Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel, tedy především o dotace na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, veřejné vodovody, kanalizace a čističky odpadních vod pro veřejnou potřebu. Dále je plánováno přijímání žádostí o dotace na zakládání podniků a jejich rozvoj (mimo bioplynové stanice) a opravy lesních cest a objektů. SZIF v tomto kole plánuje rozdělit 4,3 miliard korun. Podmínky a detaily výzvy jsou k dispozici na 2.Operační program Životní prostředí (OPŽP) V OPŽP jsou momentálně otevřeny tři výzvy: Odstraňování starých ekologických zátěží (pouze na velké projekty s náklady nad 50 milonů eur), Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik (podpora technologií pro monitorování či omezení průmyslového znečištění a prevence ekologických havárií). Stále je rovněž otevřena výzva zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí. V říjnu očekáváme rovněž otevření velice využívané oblasti podpory Zateplení veřejných budov. Žádosti by měly být předkládány v termínu , k dispozici by měly být 2,5 miliardy Kč. Pro aktuální informace o výzvách, prosím, sledujte 3.Regionální operační program Jihovýchod Od 12.září 2011 je v plánu přijímání žádostí o dotace na výstavbu a opravy brownfields na zařízení neziskové sociální péče (například chráněná bydlení, nízkoprahová denní centra, pobytová zařízení pro seniory). Stále je otevřena výzva na projekty IPRM v Brně a Jihlavě. Podmínky výzev jsou k dispozici na 4.Regionální operační program Střední Morava Stále je otevřena výzva na Silnice II. a III. třídy pro projekty zaštítěné kraji a dále pro rozvojové projekty Luhačovicka a Jesenicka. Výzvy v nejsledovanější oblasti rozvoj měst jsou plánovány až na konec letošního roku. Více na 5.Regionální Operační program Moravskoslezsko Do lze podávat žádosti o dotace na výstavbu cyklostezek, od 10. října budou k dispozici dotace na projekty rozvoje cestovního ruchu. Jde o využití památek v cestovním ruchu, dále sportovní, rekreační a jiná infrastruktura cestovního ruchu, například sem spadá zlepšení kvality ubytovacích zařízení. Více na v části Připravuji projekt Plán výzev. 6.Operační program Podnikání a Inovace (OPPI) Podnikatelé mají tento podzim několik programů, do kterých je možné podávat žádosti o dotace. Nedávno byla prodloužena čtvrtá výzva programu Inovace Projekt. Zde mohou podnikatelé požádat o dotace na uvedení inovovaného produktu do výroby a na trh, případně pomocí dotace inovovat výrobní proces. Dále jsou již otevřeny programy Progress (podřízené úvěry ČMZRB), ICT a Strategické služby (vývoj soft ware, investice do center sdílených služeb či center zákaznické podpory). V listopadu budou otevřeny další čtyři programy, mezi nimi i velmi oblíbené ICT v podnicích (dotace na podnikové informační systémy) a Rozvoj (podpora nových technologií ve vybraných regionech). JaN ROSeN eu Point Komerční banky

11 říjen 2011 STRAnA 11 podpora podnikání komerční prezentace Pojistné podmínky pro podnikatele na míru S náměstkem generálního ředitele ČeSké pojišťovny pro prodej pojištění malým A STředním podnikům petrem lehkým jsme Se bavili nejen o novinkách v pojišťovnictví, Ale TAké o dopadech finanční krize, RozbiTých Silnicích i AkTuálnoSTi Smluv. V posledních dnech jsme v médiích zaznamenali řadu zajímavých novinek v pojištění občanů, které představila Česká pojišťovna. Můžeme očekávat změny také v pojištění podnikatelů a municipalit? Oblast podnikatelského pojištění je typická svojí šířkou i variabilitou. V zásadě lze pojistit skutečně všechno. Inovace samozřejmě probíhají i zde. Česká pojišťovna začala s komplexním speciálním programem pojištění municipalit v roce Dnes tedy naše pojištění pokrývá veškeré potřeby a požadavky v této oblasti. Novinkou v pojištění strojů je variabilnější rozsah, kde si podnikatelé mohou vybírat přesně takové krytí, které vyhovuje jejich potřebám. V současnosti se intenzivně zabýváme nabídkou pojištění pro segment malých a středních podnikatelů, kterým přinášíme řešení na míru. Jaké trendy ve vývoji trhu podnikatelského pojištění v poslední době zaznamenáváte? Očekáváte nějaké změny? Na trhu se nyní stále častěji objevují produkty pro podnikatele zaměřené vyloženě na určitý segment. Příkladem mohou být právě drobní a střední podnikatelé, jimž nabízíme pojištění opravdu šité na míru přesně té oblasti, ve které podnikají. Tyto smlouvy jsou jednodušší s univerzálním rozsahem. Právě u menších podnikatelů nebo řemeslníků se tedy nyní trend ubírá směrem k tzv. balíčkovým pojištěním. Ty však nemusí vyhovovat všem, proto tu stále existuje možnost stavebnicového pojištění s individualizací rozsahu ochrany rizik. Pokud je firma větší Petr Lehký náměstek generálního ředitele České pojišťovny nebo složitější, je pro ni samozřejmě výhodné řešit pojištění vyloženě na individuální bázi. Mají neustálé spekulace o zhoršujícím se hospodářském vývoji a finanční krizi vliv na ochotu podnikatelů pojistit se? Právě v období finanční krize by podniky měly svému zajištění věnovat výraznější pozornost. A skutečně z našich zkušeností vidíme, že se to děje. Nad pojištěním se více zamýšlejí a například posilují ochranu velkých rizik, jako jsou živelní události nebo požáry. V případech, kde firmy předpokládají, že dokážou riziko pokrýt vlastními opatřeními, naopak některá pojištění neřeší. Platí to pro ta rizika, která je podle jejich uvážení existenčně nemohou ohrozit. V majetkovém pojištění občanů je velkým problémem neaktuálnost pojistných smluv a nedostatečná výše nastavených pojistných částek. V případě pojistné události pak pojištěný dostává méně peněz z pojistného plnění, než by potřeboval pro obnovu svého majetku. Mají podnikatelé stejný problém? Mezi občanským a podnikatelským pojištěním existují jisté rozdíly nejen na úrovni produktu, ale také v rozsahu a nabídce služeb. Nemohu tak vlastně úplně potvrdit, že by v podnikatelském pojištění hrozilo riziko podpojištění ve stejné míře jako u občanského pojištění. Důvod je zřejmý produkty pro klienty občanského pojištění jsou koncipovány více univerzálně. Pokrývají nejširší spektrum rizik již v základní formě pojištění. V případě podnikatelského pojištění je však běžný více individuální přístup ke klientovi, a to i s ohledem na specifika a náročnost pojišťovaných oblastí. Pravidelná vzájemná komunikace mezi našimi odborníky a klienty tak zajišťuje kromě jiného i aktualizování smluv. Jakými způsoby se Česká pojišťovna snaží podpojištěnost svých stávajících i nových klientů řešit? Je třeba klienty vzdělávat a vysvětlovat jim, že skutečně kvalitní pojistka se pozná teprve v případě pojistné události? Faktem je, že jsou to skutečně v drtivé většině až pojistné události, které klienty donutí přemýšlet o tom, v jakém stavu mají svá pojištění. Bohužel to však bývá už příliš pozdě. Proto klienty - občany i podnikatele - upozorňujeme, aby svým smlouvám věnovali pozornost, aby je průběžně aktualizovali. Doporučení získávají už při sjednávání pojištění nebo třeba při jeho výročí. Tehdy je ideální příležitost probrat aktuální situaci a projít si potřeby firmy ve vztahu k pojištění. Obecné pravidlo k aktualizování smluv přitom není nijak složité - revidujte své smlouvy alespoň jednou za rok nebo v případě, kdy dojde například k novému pořízení investic, jako jsou třeba stroje, výrobní zařízení nebo zásoby zboží. Jen adekvátně nastavené smlouvy s vhodně zvolenou pojistnou částkou a rozsahem pojistného krytí mají šanci splnit očekávání klienta. V tomto vydání Moravského hospodářství se věnujeme výstavbě silniční infrastruktury v České republice. Jaké možnosti spolupráce nabízí Česká pojišťovna ať už stavebním firmám, tak investorům? V tomto ohledu Česká pojišťovna nabízí především pojištění stavební montáže. V rámci jednoduché rámcové smlouvy jsou pojištěny všechny stavby, které klient během roku realizuje, výpočet pojistného pak vychází z ročního obratu či objemu zakázek, přičemž není nutné jednotlivé zakázky pojišťovně nahlašovat. A rozsah krytí je v každé smlouvě nastaven přesně podle typu staveb, které klient provádí. Pro stavební firmy je účelné zvážit i pojištění finančních rizik, kdy jsou poskytovány věřitelům smluvní závazky za to, že dílo vytvoří včas. Pro firmy může být toto pojištění alternativou k některým bankovním produktům. V poslední době se také hodně mluví o havarijním stavu některých českých komunikací, které mohou mít za následek poškození motorových vozidel. Jak se proti těmto škodám chránit? Pokud jde o poškození vozu například výmolem nebo výtlukem na silnici, má motorista v podstatě dvě možnosti. První znamená obrátit se na správce komunikace, který by měl mít sjednané odpovědnostní pojištění, z něhož se následně motoristovi škoda uhradí. K tomuto postupu je ale třeba dodat podstatný fakt řešení poškození vozu tímto způsobem lze provést v momentě, kdy správce komunikace něco prokazatelně zanedbal. Pod tím si můžeme představit například nedostatečně označený vyfrézovaný úsek, výkop nebo jiné stavební práce. S ohledem na rychlost a komfort vyřízení je tedy vhodné mít uzavřené vlastní havarijní pojištění. Z něho se taková poškození hradí. Podle expertních odhadů našich likvidátorů škody na vozidlech vzniklé v důsledku špatného stavu vozovek každoročně přibývají a jdou již k tisícům. Co když je majitelem takové komunikace obec či město? Je možné se pojistit pro případ, že havarijní stav vozovky způsobí někomu škodu? Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, obce tuto možnost samozřejmě mají. Konkrétně se jedná o pojištění odpovědnosti, které má skutečně velmi široký rozsah pojistného krytí. To zahrnuje kromě jiných právě i odpovědnost správce komunikace. Jak se díváte na rozpočet ministerstva dopravy? Očekávali jsme, že stát v době krize minimálně zachová částku určenou pro investice do dopravní infrastruktury. Multiplikační efekt nelze ignorovat pokles investic vyvolá u firem pokles produkce i zaměstnanosti. Jinými slovy, při omezení investic do dorozhovor pod lupou Stát české firmy v zahraničí bohužel nepodpoří Když se ucházíme o zakázku v zahraničí, žádného z ministrů do naší delegace nezískáme. Uvítal bych, kdyby stát českým firmám při vstupu na zahraniční trhy více pomáhal. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha pravní infrastruktury firmy přijdou o část zakázek, sníží se jim tržby i zisky, odvedou méně na daních, budou nuceny propustit některé zaměstnance. Myslím si, že snižovat investice do infrastruktury lze jen krátkodobě, dlouhodobě se to státu kvůli popsanému multiplikačnímu efektu musí výrazně negativně vrátit. Protipólem neuvážených škrtů v oblasti investic je nekontrolované pumpování peněz do staveb, které nejsou potřeba. Musí se najít kompromis. Stále věřím, že rozumné investice do dopravní infrastruktury vytvářejí v rámci multiplikačního efektu vyšší zaměstnanost, vyšší odevzdání daní a tudíž to přináší státu efekty. Je to lepší než krátkodobé úspory, které dlouhodobě nevedou nikam. Očekáváte v oblasti výstavby dopravní infrastruktury oživení? Myslím si, že by mělo přijít jisté oživení. Vláda si již doufám uvědomila, že je dobré přehodnotit výši prostředků na dopravní infrastrukturu také proto, aby se snížila nezaměstnanost, zvýšilo se odevzdání daní. Vítám i kroky ministra dopravy Pavla Dobeše, který tlačí na dofinancování dopravní infrastruktury. Se silniční dopravou je spojena i otázka bezpečnosti. Jaké produkty vaše společnost v této oblasti nabízí? Naše produktové portfolio lze rozdělit do čtyř základních skupin systémy pro kolejovou dopravu, systémy pro silniční dopravu, telekomunikační zařízení a bezpečnostní systémy pro ochranu osob a majetku. Systémy pro silniční dopravu přispívají nejen k vyšší bezpečnosti na silnicích, ale slouží i k zajištění plynulosti či snazší orientaci účastníků silničního provozu. Nabídnout můžeme od sofistikovaných křižovatkových, tunelových či parkovacích systémů až po zařízení pro zvýraznění přechodů pro chodce. Silní jsme i v oblasti dopravní telematiky. Kde vidíte v rámci České republiky největší příležitosti? Velký potenciál vidím v oblasti dopravní telematiky. Pokud se například v Německu blížíte k dopravní zácpě, GPS navigace vás o tom včas informuje a navrhne alternativní cestu. Samozřejmostí jsou světelné tabule informující o dění na silnici. U nás se ze světelných tabulí sice také dozvíte o blížící se zácpě, nehodě či práci na silnici, ale propojení s navigací bohužel nefunguje. V zahraničí jsou běžné i systémy, které navádějí řidiče ve městech. Informují o uzavírkách, dopravních zácpách, objízdných trasách apod. Hodně se u nás o těchto systémech mluví, ale nikdo je zatím netvoří. Nejdále chce být asi Ostrava, která připravuje velký tender na řešení kompletní telematiky ve městě. Snažili jste se vyrovnat pokles v tuzemských zakázkách v zahraničí? Jsme česká firma, která chce expandovat. Pokud budu upřímný, můžeme se pokusit například o zakázku v Itálii, Francii, Německu či Španělsku, ale šance na úspěch není příliš vysoká místní stavební firmy využívají především domácí dodavatele. Všichni se dnes tlačí na východ, stejným směrem musí jít i naše firma. Naše aktivity se zaměřují například na země bývalého Sovětského svazu, státy jihovýchodní Asie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Indii, Irán či Srbsko na těchto trzích se nám daří. Tyto zakázky nám v době útlumu na českém trhu pomohly. Podíl zahraničních zakázek je v současné době 30 až 35 procent a stále roste. Jak se vám podařilo proniknout na zahraniční trhy? Když porovnám přístup české a zahraniční politické reprezentace k podpoře exportu firem, jsem zklamán. Na rozdíl od jiných zemí nám v exportu nikdo nepomáhá. Například v Bělorusku se nám podařilo uzavřít obrovské obchody, ale nenašel se žádný politik či ministr, který by nás v delegaci podpořil. Stejné je to i při vyjednávání v ostatních zemích. Pokud se podívám například na německé firmy, které se také zajímají o východní trhy, vždy se snaží například kancléřka Merkelová podpořit a pomoci německým firmám proniknout na tyto trhy. Je smutné, že podpora exportu u nás zůstala jen na papíře. (rm)

12 strana 12 říjen 2011 t eplárenství a úspo ry energií )) infotherma 2012 )) O novinkách a perspektivách vytápění Devatenáctý ročník největší české úzce specializované výstavy vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, Infotherma 2012, se uskuteční pod záštitou ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí ve dnech ledna na Černé louce v Ostravě. Přes 360 domácích a zahraničních firem a organizací, což je plná kapacita ostravského výstaviště, bude prezentovat nejen novinky otopných systémů, ale i celou škálu možných úspor energie a uplatňování obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. vystavovatelé zaplní Ostravské výstaviště Výstava chce být nejen přehlídkou špičkových novinek a otopných systémů na ušlechtilá paliva, ale nabídnout také alternativní řešení pro uživatele, kteří si nemohou dovolit tento způsob vytápění. Polovina všech vystavovaných novinek kotlů bude na Infothermě 2012 na tuhá paliva. Tradičně bude výstava i největší přehlídkou tepelných čerpadel, krbů, krbových vložek a kachláků, které se mohou výrazně podílet na úsporách ušlechtilých paliv. Charakter výstavy bude nejen na odborném doprovodném programu a v poradenství prezentovat účast šesti českých a slovenských technických univerzit, cechů, asociací a společenství, expozice Brněnského a Ostravského muzea, města Litoměřice, kde budují první českou geotermální elektrárnu a teplárnu, a řada dalších nadčasových novinek. Kromě 36 přednášek na odborném doprovodném programu se bude s představiteli ministerstev, Hospodářské komory, svazů, cechů a asociací konat v den zahájení výstavy i tisková konference k aktualizované státní energetické koncepci, která může mít zásadní vliv na modernizace vytápění našich příbytků. Zájem o Infothermu dokazuje i prezentace více než 4,5 tisíce firem a organizací a přes 440 tisíc návštěvníků na uplynulých 18 ročnících této výstavy. (lk) Kolik ještě zbývá? mld. Ve strukturálních fondech stále zbývá k rozdělení: 122 miliard korun, tedy 16 % Zdroj: KB Mirek Topolánek: Pokusit se zachránit teplárenství je pro mne velká výzva TeplárensTví Česká republika by měla přijmout rázná opatření a podniknout všechny kroky k tomu, aby mohla z výhod teplárenství těžit i v budoucnosti. FOTO: Teplárenské sdružení novým předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky byl 5. září zvolen mirek topolánek, který v této pozici nahradil alexeje nováčka, bývalého generálního ředitele tepláren brno. jaké úkoly Čekají na nového předsedu výkonné rady teplárenského sdružení? roman Müller Většina lidí si vás spojuje s vysokou politikou. Jaké zkušenosti máte s teplárenstvím? Než jsem přišel do politiky, pracoval jsem přes dvacet let v energetickém sektoru a seznámil se i s problematikou teplárenství. I jako vrcholový politik jsem neztratil kontakt s energetikou. Po skončení politické kariéry jsem se opět vrátil k oboru. Co vás vedlo k přijetí postu předsedy Teplárenského sdružení? Co můžete tomuto sdružení nabídnout? Když se někde rozpadne soustava zásobování teplem, už ji nikdo neobnoví. Teplárenství čelí v České republice značným problémům včetně ekonomické diskriminace v soutěži s lokálním vytápěním. S ohledem na mé zkušenosti z krizového řízení se na mne proto obrátili vedoucí představitelé tepláren, abych jim pomohl. Pokusit se zachránit teplárenství je pro mne velká výzva. Nabídnout mohu zkušenosti a samozřejmě i osobní jednání s lidmi, kteří další osud teplárenství mohou ovlivnit nejen u nás, ale i v Evropské unii. Ve vedení tepláren jsou většinou technicky vzdělaní lidé, odborníci, kterých si velmi vážím, ale pro komunikaci s politiky a médii je mnohdy potřeba použít jednoduchá a jasná vyjádření, kterým každý rozumí. Z politické praxe vím, co funguje, a co ne. Jaké budou vaše hlavní úkoly v Teplárenském sdružení? Jak už jsem zmínil, byl jsem osloven, nominován a zvolen předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky především jako krizový manažer. Mým hlavním úkolem je tedy přispět k řešení krize, která se kvůli souběhu řady nepříznivých okolností na české teplárenství valí. S každým ze současných problémů by se teplárenství dokázalo jednotlivě vypořádat. Ale při jejich souběhu nemusí obor vznikající tlak ustát. Obecně je problematika teplárenství značně podceňována a měla by dostat větší prostor v médiích, i to bych chtěl změnit a myslím, že se to již částečně daří. Na co se zaměříte jako první? Vláda schválila bezplatné přidělení části emisních povolenek výměnou za investice do ekologie. Tento ústupek prosadila v Bruselu spolu s Poláky ještě moje vláda a jsem na to hrdý. K záchraně teplárenství to ale samozřejmě stačit nebude. Čekají mě složitá jednání se zástupci těžebních společností o zajištění uhlí za přijatelné ceny. Budu prosazovat zavedení uhlíkové daně, která alespoň částečně dorovná nákup emisních povolenek teplárnami a samozřejmě také odstranění nesmyslného osvobození zemního plynu využitého v domácnostech a domovních kotelnách od takzvané ekologické daně, kterou teplárny platí. Naprosto nedostatečná je také podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, zejména ve větších zdrojích. V České republice stále při výrobě elektřiny maříme téměř jednu třetinu veškeré primární energie. Úspory tepla nejsou jen o zateplování paneláků, ale také o recyklaci tepla z výroby elektřiny. Jak hodnotíte současný stav českého teplárenství? Pokud se bavíme o technickém stavu, tak si myslím, že je solidní a úměrný naší celkové ekonomické vyspělosti. Některé soustavy jsou samozřejmě modernější, jiné starší, ale celkově si myslím, že se není za co stydět. Na západ a jih od našich hranic je samozřejmě lépe, ale není tu žádná obrovská propast. Problém je, že požadavky na teplárny dramaticky stoupají a vynucují si obrovské investice, aniž by se někdo zabýval tím, jestli je v daných ekonomických podmínkách možné je realizovat. Čistý vzduch není samozřejmost a není zadarmo, stejně jako emisní povolenky, to je potřeba si uvědomit. Všechno nakonec zaplatí odběratelé v ceně tepla, a tu nelze zvyšovat nad únosné meze. Jak byste chtěl řešit problémy českého teplárenství? Je potřeba upřímně říci, že nemám žádnou kouzelnou hůlku, která by jedním mávnutím vyřešila všechny za léta nastřádané problémy. Chci postupovat krok za krokem a odvalovat z cesty jeden kámen za druhým, až nakonec vůz projede. Žádná zkratka není, je potřeba si to odpracovat. Jaké jsou podle vás hlavní přínosy centrálního zásobování teplem oproti lokálním zdrojům? Je to především vyšší využití primárních paliv při kombinované výrobě elektřiny a tepla, a tomu odpovídající snížení ekologické zátěže. V teplárnách je také možné využití paliv a energie, které se při individuálním vytápění použít nedají. Například teplo z jaderných elektráren, energetické využití odpadu, geotermální energie a mohl bych pokračovat. I využití surové lesní štěpky je ve skutečnosti v lokálních zdrojích nemyslitelné. V jedné soustavě zásobování teplem může také naráz pracovat více zdrojů na různá paliva. To je obrovská výhoda, která zvyšuje bezpečnost energetickou i ekonomickou. Najdou se i nevýhody? Nenazval bych to přímo nevýhodou, ale spíše slabou stránkou. Na rozdíl od obchodníků s elektřinou nebo plynem nemohou teplárny využívat již vybudovanou dopravní cestu, ale ke každému zákazníkovi musí položit rouru, která je velmi investičně náročná a má životnost kolem 40 let. V takové situaci je samozřejmě velký problém, když o toho zákazníka přijdete a současně někde jinde vznikne jiný, ale jeho připojení je zase velká investice. Jak stát může pomoci provozovatelům tepláren? Myslím, že není potřeba, aby stát teplárenství nějak protežoval nebo vodil ředitele tepláren za ručičku. Stačí, když nebude přímo škodit a vytvoří rozumné a co nejméně deformované podnikatelské prostředí. Fyzika si už pak cestu najde a energeticky úsporné teplárenství se na trhu prosadí samo. Důležité je, aby se to prostředí neustále zásadně neměnilo, protože potom je velmi těžké investovat do projektů, jejichž životnost se počítá na desítky let. Města a obce zateplují. Úspory za teplo jsou vysoké Vysočina Obce a města na Vysočině se již několik let pouští do zateplování budov, které mají ve svém majetku. Ať už se jedná o základní či mateřské školy, domy s pečovatelskou službou či bytové domy, využívají nejrůznějších dotačních titulů. Nejčastěji žádají o dotace z evropských fondů, Státního fondu životního prostředí a dalších. Tímto způsobem mohou ušetřit opravdu vysoké částky za energie. Máme v plánu zateplit všechny zdejší základní školy. Tři už zatepleny jsou, měnila se zde i okna, a přestože jsme práce dokončili před několika měsíci, už máme první známky o úsporách. Podle propočtů bychom měli ušetřit až padesát procent nákladů na energie. Přesné výsledky ale samozřejmě teprve budou, uvedl starosta Pelhřimova Leopold Bambula. V Pelhřimově však mají školy čtyři a právě v jejich zateplování pokračují i nadále. Kromě samotného zateplení se instalují i venkovní čidla, nastavuje se topný systém, mění se okna. Vše směřuje nejen k úsporám, ale také k lepšímu fungování škol z hlediska jejich provozu. V září jsme dokončovali ještě zateplování budovy čtvrté ZŠ Osvobození. Školy jsou panelového typu a zateplení je určitě potřeba. Jak jsem již řekl, počítáme s velkými úsporami. Souhrnně lze říci, že zatím nás v loňském a letošním roce zateplování stálo zhruba třicet milionů korun, doplnil Bambula. Zatepluje se i v Jihlavě, která je nejúspěšnějším statutárním městem a šestým městem České republiky v čerpání dotací. Od roku 2006 jsme zateplili několik budov, na něž jsme čerpali dotace například z Operačního programu životního prostředí, Evropské unie nebo jsme náklady zaplatili sami, sdělil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis. V Jihlavě zateplují nejen školy. V minulosti se stavební práce dotkly i Domova pro seniory Lesnov. Stály přes deset milionů )) výhody výhody zateplení panelových staveb: snížení koroze spojovací výztuže, kterou jsou spojeny jednotlivé panely snížení působení tepla a zimy na konstrukci domu komplexním zateplením se sníží výdaje za vytápění o 30 až 50 % zamezení šíření plísní lepší vzhled panelového domu korun. Zateplen byl i další domov s pečovatelskou službou Za Prachárnou a poté zdejší základní školy. Investice se vyplácí. Zateplení přináší Jihlavě milionové úspory za energie ročně. Pokud srovnáme spotřebu tepla před a po zateplení, snížila se průměrně o sedmatřicet procent, uvedl Tulis. Za poslední roky se do nejrůznějších zateplovacích akcí pustili i v Třebíči. Mezi ty nejdůležitější opět patří práce na zdejších školách, mateřských i základních. Zateplena byla například v minulých letech ZŠ Václavské náměstí. Celkově akce vyšla na téměř 12,5 milionu korun, město se podílelo více než 5,6 milionu korun, uvedl mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík. Následovalo zateplení ZŠ Týnská, které stálo více než jednadvacet milionů korun. Město zaplatilo téměř deset a půl milionu korun, zbytek činily dotace. Například na zateplovacích akcích budovy mateřských škol Okružní a Benešova se podílel z větší části Fond soudržnosti. Celkově akce vyšly na 16,4 milionů korun, město se podílelo více než 7 miliony korun. Zateplili jsme také bytový dům Bezručova. Akce stála 9,89 milionů korun, přes 7 milionů zaplatilo město, převážnou část pak pokryla dotace z Evropských fondů. Za 6,2 milionu korun jsme nainstalovali na zimní stadion tepelná čerpadla, která by měla pomoci uchovat zbytkové teplo. Tady se na dotaci podílí Státní fond životního prostředí a Evropské fondy. Město uhradilo 2,13 milionu korun, doplnil Přibík. Kromě výše uvedených dotačních titulů využilo město i program Zelená úsporám. Z tohoto programu jsme zateplili bytový dům v majetku města v Modřínové ulici. Z programu Zelená úsporám máme také schválenou dotaci na výměnu oken a zateplení bytového domu v majetku města v ulici Na Kopcích, vyjmenoval třebíčský mluvčí. Se zateplovacími akcemi město zatím v dohledné době určitě bude pokračovat. Plánuje zateplit i další budovy. Projektovou dokumentaci máme připravenou na zateplení budov základních škol Kpt. Jaroše, Benešova a Bartuškova, budov mateřských škol Kpt. Jaroše, Družstevní, Kubišova a Cyrilometodějská. Na zateplování budov mateřských i základních škol budeme žádat o dotace, zakončil Přibík. MICHAELA KASALOVá

13 říjen 2011 STRAnA 13 inzer ce Brno: Nové integrované centrum pro nakládání s odpady BRněnSká SpAlovnA dokáže využít odpad SoučASně k výrobě elektrické energie A TeplA. ModeRní provoz SpAlovny Splňuje přísnější emisní limity, než vyžaduje SoučASná legislativa. SpAlovnA využívá odpad i z řady dalších obcí na území jihomoravského kraje. Brno Se spalováním odpadu a jeho energetickým využitím má Brno bohaté zkušenosti. Již v roce 1904 rozhodlo zastupitelstvo města Brna o výstavbě spalovny odpadu. Na podzim stejného roku započala výstavba a na konci srpna roku 1905 vyrobila Spalovna zemského hlavního města Brna první elektrickou energii z odpadu. Za hodinu spalovna zpracovala přibližně 2,5 tuny odpadu. Pro srovnání, dnes je provozní rozsah 8,4 až 32 tun odpadu za hodinu. Spalovna sloužila Brňanům do roku V posledních dnech druhé světové války byla vybombardována. Se stavbou spalovny se začalo až v roce 1984, zkušební provoz byl zahájen v lednu zkušenosti od Roku 1905 První podklady k projektu Odpadové hospodářství Brno, jehož cílem bylo vybudovat spalovnu, která by využívala odpad pro výrobu elektrické a tepelné energie, byly zpracovány v roce Vlastní stavební práce na realizaci projektu započaly až v roce 2008, v polovině září minulého roku zahájila brněnská spalovna zkušební provoz. V červenci tohoto roku byla brněnská spalovna zkolaudována a byl zahájen trvalý provoz. Vstupním objektem pro všechna vozidla dovážející odpad do spalovny je váhovna s detekčním systém. Vážení probíhá automaticky a data jsou ihned zpracovávána speciálním softwarem. Detektory odhalí nežádoucí zdroje ionizujícího záření či radioaktivní látky. Na začátku se rozdělí dovezený odpad na odpad určený k energetickému využití a odpad určený k dotřídění. Vozidla se spalitelným odpadem míří rovnou k některým z osmi vsypových vrat. Objemný odpad musí nejdříve projít drtící linkou sem míří například skříně, postele, dřevěné desky apod. Po rozdrcení na požadovaný rozměr míří odpad do železobetonového zásobníku. Ten pojme až SPALOVNA Srdcem spalovny jsou dva moderní spalovací kotle. Na obrázku je buben kotle. Technické parametry spalovny po rekonstrukci Projektovaná kapacita spalovny: tun komunálního odpadu za rok při výhřevnosti 11 MJ/kg Provozní rozsah kotle: 8,4 až 16 t odpadu/h Jmenovitý parní výkon kotle: 52,3 t/h Parametry páry: teplota 400 C, tlak 4,1 MPa Nominální výkon turbíny Siemens: 22,7 MWe Využití tepla: výroba páry, horké vody a elektrické energie Čištění spalin: pětistupňové čištění spalin Výrobce spalovacího zařízení: CNIM 2 spalovací kotle s roštovým ohništěm MARTIN tun směsného komunálního odpadu, což vytváří při maximálním výkonu kotlů provozní zásobu na týden. Obsluha jeřábu odebírá polypovým drapákem dovezený odpad od vstupních skluzů, provádí homogenizaci odpadů v zásobníku a plní násypky FOTO: Jiří Sláma jednotlivých kotlů. V prostoru zásobníku odpadů jsou umístěna dvě stabilní vodní děla pro hašení případného požáru. Odpad ze vstupní násypky kotle prochází spádovou šachtou a pomocí podávacího zařízení s hydraulickým pohonem je dávkován na spalovací rošt kotle. Odpad prochází na roštu fází zahřívání, vysoušení, zplyňování, hoření a dohoření. Celková plocha roštu je 42 m 2. Toto řešení umožňuje nastavení spalovacího režimu na roštu v jednotlivých pásmech v rámci širokého rozsahu výhřevnosti spalovaných odpadů. Teplota ve spalovací komoře se pohybuje nad hranicí tisíc stupňů Celsia. Uvolněná tepelná energie je předávána varnému systému kotle ten vyrábí páru o tlaku 4 MPa a teplotě 400 C. Horká pára je odváděna na parní odběrovou kondenzační turbínu, kde expanduje a koná mechanickou práci pohonem lopatkového rotoru. Rotor je spojen s převodovkou a generátorem elektrické energie, který mechanickou práci transformuje na elektrickou energii. Při průchodu turbínou pára snižuje svůj tlak a je odváděna z regulovaného odběru do sítě centrálního zdroje zásobování teplem. Pára z neregulovaného odběru slouží k předehřevu procesních medií, tj. k vlastnímu vytápění spalovny, předehřevu spalovacího vzduchu a udržování vakua v kondenzátoru. Nevyužitá pára po výstupu z turbíny je vedena do vzduchem chlazeného kondenzátoru, kde se mění její skupenství zpět na vodu a využívá se opětovně v procesu výroby páry. Turbosoustrojí může být provozováno v tzv. ostrovním režimu. Při výpadku elektrizační soustavy může turbína výrobou elektřiny krýt vlastní spotřebu spalovny. Pokud turbína z jakéhokoliv důvodu nemůže být provozována, lze veškerou vyrobenou páru redukovat na tlak odpovídající středotlakému parnímu rozdělovači a dodávat tuto páru do systému centrálního zásobování teplem popřípadě celé množství zkondenzovat ve vzduchovém kondenzátoru. cesta odpadu Spaliny vznikající při spalování odpadů prochází pětistupňovým systémem čištění spalin. Pro odvod vyčištěných spalin slouží jeden komín vysoký 125 metrů, ve kterém jsou instalovány tři samostatné komínové vložky. Vyčištěné spaliny jsou před vstupem do komínu podrobeny kontinuální analýze. Celý proces čištění je ovládán řídicím systémem automaticky tak, aby na výstupu byla konstantní teplota spalin a zbytkový obsah škodlivin byl nižší, než jsou přípustné emisní limity. Produkt po spálení odpadu škvára padá do mokrého vynašeče. Zde je uhašena, zchlazena a přes vibrační třídič je pásovým dopravníkem dopravována do zásobníku škváry. Škvára je využívána pro technické zabezpečení skládek nebo se ukládá na skládce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí a Statutárním městem Brnem a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie. Spalovna zahájila ostrý provoz Primátor města Brna Roman Onderka poděkoval všem, kteří se podíleli na projektu rekonstrukce brněnské spalovny. FOTO: SAKO Brno Dne 7. září 2011 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná spalovna komunálního odpadu Brno. Tímto dnem byl po desetiletém úsilí oficiálně završen projekt Odpadové hospodářství Brno. Cílem projektu bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny komplex materiálového a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí, Statutárním městem Brnem a vlastními prostředky společnosti SAKO Brno. Za více než 94 milionů eur (bez DPH) mají v Brně k dispozici spalovnu, kde se díky nejmodernějším technologiím využívá odpad, který by jinak zůstal ležet na skládce. Dokončili jsme jednu z velkých a náročných etap přeměny brněnské spalovny v moderní a zejména ekologicky šetrnou spalovnu, která splňuje přísné emisní limity, jež mají vliv na kvalitu ovzduší. Brno má dnes ze všech tří spaloven komunálního odpadu v České republice, z nichž další dvě jsou v Praze a Liberci, nejmodernější technologii, která zaručuje zpracování separovaného odpadu a využití tepelné energie k výrobě elektrické energie, uvedl při příležitosti slavnostního otevření spalovny primátor města Brna Roman Onderka. Realizace projektu Odpadové hospodářství Brno jednoznačně vede ke zlepšení nakládání s odpady ve městě Brně. Energetické využívání odpadu ve spalovně SAKO Brno přispívá ke snižování množství odpadu ukládaného na skládkách, a tím i k plnění Plánu odpadového hospodářství ČR. Díky provozu nové dotřiďovací linky se podílíme i na zlepšování materiálového využívání odpadu z brněnského regionu, řekl ředitel společnosti SAKO Brno Karel Peroutka. Přínos investice pro obyvatele Brna Brno Obyvatelé Brna mohou při projíždění okolo modernizované spalovny na první pohled uvidět její nový vzhled, nejvíc určitě zaujme nová budova pro turbínu s kondenzátorem, která respektuje vizuální styl města Brna. Zahájení provozu dotřiďovací linky poznali Brňané tak, že do žlutých kontejnerů mohli začít odkládat také tetrapacky a hliník. Ostatní přínosy už nejsou na první pohled vidět. To, že se z odpadu vyrábí teplo a elektrická energie, pomůže městu udržet ceny za svoz odpadu a dodávky tepla do brněnských domácností na přijatelné úrovni, i když se zvyšují ceny plynu i DPH. Pro Jihomoravský kraj je asi největším přínosem, že se nebudou muset otvírat nové skládky, které ničí krajinu, protože se výrazně prodlouží životnost těch stávajících. Jana Drápalová místopředsedkyně představenstva SAKO Brno, a. s.

14 STRANA 14 říjen 2011 I N for m A č N í T echn ologi e Města šetří, úředníky si školí sama NÁRoKY NA gramotnost A VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V oblasti VÝPočeTNí TechNIKY NeUSTÁle SToUPAjí. města A obce PRoTo KlADoU ZVÝŠeNÝ DŮRAZ NA KVALITNÍ SYSTÉMY ŠKOLENÍ, KTeRÁ mají PoDPořIT VYSoKoU ÚRoVeŇ A PRofeSIoNAlITU jejich PRÁce. Tomáš Pohanka Státní správa V době supermoderních technologií a neustálých inovací nezůstala pozadu ani práce úředníků. Ti se, ať již ve firmách či na úřadech, neobejdou bez kvalitní práce s výpočetní technikou. Ta by měla v oblasti státní správy plnit především dvě základní funkce, v první řadě usnadnit a zrychlit běžnou agendu práce úřadů na všech stupních. S tím je pak úzce spojen druhý bod - kvalitnější a přehlednější služba občanům. Nároky na práci úředníků ze strany veřejnosti se v závislosti na velikosti obce či města příliš nemění. Jinak tomu je v nárocích na práci s počítačem, kterou po svých zaměstnancích vyžadují samotné úřady. V relativní nevýhodě jsou úředníci pracující na úřadech nejmenších obcí. Sami totiž musí obsáhnout, alespoň v základních obrysech, veškeré agendy, zatímco na městských úřadech a magistrátech ji vykonává určitý okruh pracovníků v rámci jednotlivých odborů a oddělení. K tomu jim ještě připadají další povinnosti a práce, týkající se samotného chodu obce, dodává Václav Pohanka, starosta Nové Vsi u Nového Města na Moravě, menší obce na Vysočině. Mezi základní počítačové znalosti a dovednosti, které jsou na úřadech bez rozdílu vyžadovány, patří práce s textovým i tabulkovým editorem, všeobecný přehled informačních technologií, CzechPoint a práce s internetem. Počítačová gramotnost v české populaci roste. Pozadu nemohou zůstat ani zaměstnanci ve státní sféře. V rámci ekonomických úspor došlo v posledních letech k podstatným změnám v systému školení úředníků. Dnes již mají i některá menší města, například Boskovice, na městských úřadech zřízeny vlastní školicí učebny, plně vybavené moderními technologiemi. Zde pak pověření pracovníci úřadu coby lektoři pravidelně školí své spolupracovníky, ale i úředníky z obcí spádové oblasti. NÁRoKY ÚřADŮ A jejich odborů NejSoU STejNÉ Při vybudování školicí učebny jsme využili možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Díky tomu nyní ušetříme nemalé náklady, které by byly spojené s tím, pokud bychom naše zaměstnance museli posílat na školení jinam, pochvaluje si Iva Močičková, vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu v Boskovicích. Každý městský či obecní úřad má vytvořený vlastní informační systém, proto se i požadavky na práci úředníků v oblasti výpočetní techniky liší nejen v rámci úřadů, ale i jejich jednotlivých odborů a oddělení. Naproti tomu třeba jednotlivé úřady práce používají stejný systém. Nároky na práci s počítačem v příslušných odborech městských úřadů jsou různé, co se konkrétní činnosti týká, ale přibližně podobné ve svém rozsahu. S tím bych si dovolil trochu polemizovat. Osobně se domnívám, že každý odbor je specifický. Tím chci říci, že v některých případech je práce úředníků s počítačem opakující se rutinní záležitostí, kdežto pracovníci jiných odborů jsou vystavováni přece jenom náročnějším řešením. Nechci práci některých kolegů vyzdvihovat, a jiných snižovat, ale rozdíly tu v každém případě existují, )) informace o průzkumu Srovnávaná města a obce: Nová Ves u Nového Města na Moravě 630 obyvatel Boskovice obyvatel Hlučín obyvatel Jihlava obyvatel Karviná obyvatel Olomouc obyvatel Dle výsledků sčítání lidí, domů a bytů z roku 2001 říká Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky magistrátu v Olomouci. Při výběrových řízeních na uvolněné posty úředníků sice dobrá znalost práce s počítačem patří mezi požadované dovednosti a schopnosti, při konečném rozhodování však není podstatná. Je totiž velice málo pravděpodobné, i když vyloučit se to nikdy nedá, že by se o podobnou práci ucházel člověk touto sférou netknutý. Mnohem důležitější roli hrají technické znalosti oboru a požadavky konkrétního odboru. Jeho pracovníci si pak úspěšného kandidáta sami zasvěcují do tajů konkrétních programů, navíc toho čeká již zmíněný systém školení. Nabízí se otázka, jaký bude další vývoj. Tedy nakolik se bude v dalších letech tlak na gramotnost a vzdělávání úředníků v oblasti výpočetní techniky dále zvyšovat. Ocitli jsme se již blízko hranice únosnosti, nebo je stále ještě možné zvyšovat nároky? Zatím pozoruji neustálý růst zavádění počítačové techniky do systému státní správy a myslím si, že tento trend bude pokračovat i nadále. Jak bude elektronizace státní správy pokračovat, bude se úměrně tomu také zvyšovat tlak na zaměstnance. Osobně se domnívám, že nejsme ještě ani v polovině cesty, předpovídá Jiří Jarema z kanceláře tajemníka magistrátu v Karviné. Koncept chytřejších měst šetří náklady, energie i čas Chytré sítě Do měst se stěhuje stále více lidí, odhadem je to celosvětově více než milion týdně. Dnešní migrační trend je zřejmý jak u nás, tak za hranicemi. Minulý rok žilo ve městech vůbec poprvé v dějinách přes polovinu obyvatel planety. Odborníci dokonce odhadují, že v roce 2050 budou obyvatelé měst představovat 70 procent světové populace. S masovou urbanizací dramaticky rostou také nároky na městskou infrastrukturu. Mezi nejdůležitější sféry patří doprava, zdravotní péče, vzdělávání a veřejná bezpečnost. Navíc roste poptávka veřejnosti po kvalitnějším vzdělání, čistším životním prostředí, dostupném bydlení a efektivnějším poskytování služeb. Ve všech těchto oblastech mohou být velmi užitečné a nápomocné informační technologie. Právě jejich využití podporuje koncept chytřejších měst. chytré SYSTÉmY NAjDeme již I V čr Tento koncept nepočítá s nějakým novým zásadním objevem, ale pracuje s technologiemi, které jsou dostupné už dnes. Základem je sběr a vyhodnocování informací, která mají města k dispozici a která vytváří, aby optimalizovala své fungování. Každé město je v podstatě plné čidel a senzorů. Další důležitou součástí je využívání energie, její získávání, skladování a přenos. V chytrém městě jsou obnovitelné zdroje integrované přímo do budov, elektrická energie se získává na mnoha místech a dodává se tam, kde je v danou chvíli potřeba. Celý systém připomíná živý organismus, kde je vše propojeno a využívá se synergických efektů. To je možné jedině díky kombinaci informací a propojování poznatků z různých míst a zdrojů, jejich analýze a správnému vyhodnocení. O to se dokáží postarat nejmodernější informační technologie. Ve zkratce jde tedy o to, využít stávajících informací a prostředků pomocí nových přístupů a technologií. Přeměna v chytřejší město tak není extrémně finančně náročná a pro některé projekty lze dokonce využít i evropských fondů. Nasazení chytrých strategií je úsporou, která šetří náklady, energie i čas. Děje se tak bez nutnosti kompromisu a přidanou hodnotou je ekologický přístup, vyšší míra bezpečí, inteligentnější použití zdrojů a větší spolehlivost. Příklady využití některých chytřejších strategií a postupů najdeme už i v České republice. Průkopníkem je v tomto ohledu město Plzeň, které využívá nejmodernějších informačních technologií ke zlepšení efektivity interních procesů městského úřadu. To umožní 170 tisícům obyvatel města jednodušší přístup k informacím a veřejným službám. Právě využití IT může napomoci rozvoji chytrých městských systémů i infrastruktury a přispět s relativně nízkými náklady ke zkvalitnění života všech jeho obyvatel. Radní amerického Albuquerque tak dokázali zvýšit efektivitu sdílení informací mezi jednotlivými orgány města o dva tisíce procent. Dalším příkladem je třeba spolupráce s magistrátem města Karviná, jehož informatici implementovali řešení pro řízení přístupových práv uživatelů datové sítě správy města a pro elektronické potvrzování vnitřních předpisů. Také v oblasti energetických řešení nabízejí chytřejší města značné úspory. Ač se to možná na první pohled nezdá, jsou ve městě největšími spotřebiteli energie a také největšími producenty skleníkových plynů kancelářské budovy. Systémy, jež nyní zajišťují fungování budov vytápění, vodovodní systém, kanalizace či elektrické rozvody jsou totiž spravovány nezávisle. V budoucnu se však technologie, jež zařízení spravuje, bude chovat jako živý organismus, který dokáže rychle vnímat a reagovat, šetřit zdroje a omezovat tak emise. Příkladem je 52patrová budova Světového obchodní centra otevřená v roce 2006 jako první zelená budova v New Yorku. Je vybavena počítačově ovládanými systémy vytápění a chlazení, vysoce účinnými instalačními systémy a filtračním systémem, který zvyšuje kvalitu vzduchu, i technologií, jež využívá dešťovou vodu na chlazení a zavlažování. Tyto a další pilotní projekty ukazují cestu vedením dnešních měst. Ta se musí připravit na změnu, která bude revoluční, a ne evoluční, protože systémy další generace budou fungovat zcela jinak než ty předchozí. V probíhající éře měst závisí naše budoucnost na tom, zda budou města schopná chytře fungovat a chytře růst. MARTIN WAgNER obchodní ředitel společnosti IBM Česká republika Automatizované zpracování dálkových odečtů SAPCON a.s. je firma s dlouholetými zkušenostmi v oblasti implementace informačních systémů pro utilitní společnosti. Jako jeden z velkých partnerů koncernu SAP A.G. realizuje zavádění zákaznických informačních systémů na bázi SAP IS-U. Speciálně vytvořené rozhraní v programovém prostředí SAP zajišťuje propojení, které je navíc obousměrné, a díky tomu podporuje synchronizaci klíčových údajů jednotlivých měřidel v odečtovém systému podle aktuálních hodnot zákaznického systému SAP ISU. Zároveň systém zajišťuje naplnění odečtených stavů měřidel pro následné zúčtování komodit. Požadavky na komunikaci jsou iniciovány ze strany zákaznického systému, a to automaticky bez zásahu uživatele. Odečtová centrála přijímá požadavky na odečty a pokouší se k nim nalézt odpovídající stavy odečtů podle příslušných kritérií (identifikace měřícího místa registru a nejbližší datum odečtu blížící se plánovanému datu odečtu). Pokud příslušné odečty existují, jsou doplněny a zaslány zpět ke zpracování v zákaznickém systému SAP ISU. V opačném případě jsou evidovány záznamy chybových stavů, například neexistující sériová čísla měřidel, neexistující odečty a podobně. inzerce Toto nové řešení přispívá k výrazně lepšímu komfortu a efektivitě při zpracování, a to zejména v následujících oblastech: Automatické propojení zúčtování komodit a odečtu měřidel Vytvoření uživatelského prostředí pro správu dálkových odečtů v zákaznickém systému Komunikace systémů bez zásahu uživatele Urychlení procesu zúčtování a samotné fakturace odečítaných komodit V současné době je toto řešení využíváno ve spolupráci s dodavatelem odečtových systémů ZPA Smart Energy a.s. v Pražské teplárenské a.s., kde zajišťuje odečty všech dálkově spravovaných měřidel. SAPCON a.s. Hlinky 86, Brno Tel.: Fax:

15 ŘÍJEN 2011 STRANA 15 MĚSTA A OBCE Dokončili jsme výstavbu školy za 35 milionů korun OBEC OSTOPOVICE LEŽÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI BRNA. V ROCE 2009 USEDL DO ČELA ZDEJŠÍ RADNICE JAN SYMON. V LETOŠNÍM ROCE DOTÁHL DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE PROJEKT VÝSTAVBY NOVÉ ŠKOLY A ŠKOLKY. Roman Müller Ostopovice Jan Symon je starostou Ostopovic od roku Na radnici vystřídal svoji životní družku, která byla starostkou až do odchodu na mateřskou dovolenou. Kromě nové školy a školky se v obci dokončila i řada menších projektů. Do budoucna se počítá s vybudováním bezpečného dopravního průtahu obcí. Ostopovice leží kousek od Brna. Má tato poloha nějaké výhody? Díky tomu, že jsme v těsné blízkosti Brna, nemáme prakticky žádné problémy s nezaměstnaností. Ta se aktuálně pohybuje pod pěti procenty. Kromě toho jistě řada zdejších obyvatel ocení, že mohou využívat služeb velkoměsta nakoupit v některém z obchodních center, zajít do kina či divadla. Blízkost Brna však nepřináší jen samé výhody. Sousedství s městem vyvolává vysoký tlak na územní plán a také plány města a kraje na takzvanou Jihozápadní tangentu. Z našeho pohledu je toto spojení neekonomický a neodůvodněný nápad. Nicméně Brno, potažmo kraj, o zmíněné spojení velmi stojí. Obyvatele, kteří dojíždí do Brna, tíží i cena jízdného. Obec leží několik stovek BLÍZKO BRNA Těsné sousedství s Brnem přináší obyvatelům Ostopovic řadu výhod. O připojení k Brnu však neuvažují. FOTO: Tomáš Škoda metrů od zóny 101. Za dopravu od konce této zóny do obce, což je přibližně pět set metrů, dnes zaplatí lidé 14 korun, po plánovaném zdražení jízdného to bude možná už dvacet korun. Jste samostatnou obcí. Jaké to má výhody? Neuvažujete o připojení k Brnu? Jednoznačnou výhodou je možnost rozhodovat o budoucnosti obce. V okamžiku připojení k Brnu bude o našem územním plánu rozhodovat Brno, a nikoliv my. Takovou zkušenost mají například Bosonohy. Výhodou samostatnosti je i operativnost rozhodování. V okamžiku spojení s Brnem by musela řada věcí procházet velkým zastupitelstvem. Myslím si, že u nás je rozhodování pružnější. Další výhodou samostatnosti je i průhlednější rozhodování a snadnější kontrola hospodaření obce. Co se v obci změnilo za dobu vašeho působení na radnici? V současné době celá obec žije otevřením nové školy a školky. Tento projekt byl zahájen již za minulého zastupitelstva. Další projekt, u kterého je dokončena projektová příprava a chystá se výběrové řízení, je sběrný dvůr. Stavba začne na začátku příštího roku. Dále se snažíme oživit těleso nedokončené Hitlerovy dálnice. V těsném sousedství obce měla být dálniční odpočívka. Toto území leželo šedesát let ladem, osídlila jej vegetace, různí živočichové a vznikl zde poměrně specifický biotop. Snažíme se navázat na předválečnou éru. Pod dnešním dálničním náspem je Masarykovo údolí, dříve oblíbené rekreační centrum s koupalištěm. Asi před dvěma lety jsme kousek pod náspem obnovili rybník. Teď se nám s pomocí Nadace OKD daří propojit tehdejší údolí s dálničním náspem. NAUČNÁ STEZKA Vznikla zde například naučná stezka a pořádáme zde kulturní akce. Snažíme se, aby toto místo po desetiletích opět sloužilo lidem k trávení volného času. Z menších projektů mohu jmenovat rekonstrukci knihovny či vznik mateřského centra. Důležité jsou pro nás i aktivity, které podporují život v obci a vycházejí od samotných obyvatel. Které projekty byste v následujících letech rád realizoval? Zásadní věcí je dopravní průtah obcí, který je na několika místech velmi nebezpečný. Obec si nechala zpracovat studii dopravního zklidnění a škola ve spolupráci s dětmi i rodiči ji dále rozvinula. Nyní chceme připravit projektovou dokumentaci na úpravu křižovatky u školy a tyto změny následně i uskutečnit. Na některých ulicích také zbývá dobudovat oddílnou kanalizaci a i zde nás čeká projektová příprava. Nové vydláždění by si zasloužila náves. Nápadů a vizí máme více. Vím, že se vše nepodaří zrealizovat, ať už z finančních či časových důvodů, ale budu se snažit udělat pro místní obyvatele maximum. Joštova ulice v Brně opět otevřena Brno Důležitý brněnský dopravní uzel ulice Joštova je od září opět v provozu. Rok a půl trvající opravy stály více než 340 milionů korun. Rekonstrukcí vznikly v ulici nové sítě, koleje a nový povrch silnice, na Joštovu se tak konečně znovu vrátila doprava. Kromě toho byla v ulici vybudována veřejná toaleta za téměř tři miliony korun, postaven informační stánek a na křižovatce ulic Joštova Údolní vzniklo stanoviště podzemních kontejnerů na separovaný odpad. Ulici lemují také nové lavičky i čtyřřadá stromová alej. Jsem rád, že máme za sebou tak náročnou rekonstrukci. Tím byla ukončena jedna z velkých investičních akcí. Lze říci, že centrální část města a její dopravní infrastruktura je z velké části opravena, uvedl primátor města Roman Onderka. Od roku 2009, kdy došlo postupně k rekonstrukci Husovy ulice, Moravského náměstí včetně Běhounské ulice a právě dokončené rekonstrukce Joštovy, investovalo město za pomoci fondů EU do opravy centrální části Brna tři čtvrtě miliardy korun. (haa) INZERCE INZERCE Šetřete svůj čas i náklady! Zajišťujeme komplexní nakládání s odpady včetně technických služeb. Naši specialisté Navrhnou, jak efektivně separovat využitelné složky odpadu. Připraví návrh ideálního řešení logistiky uvnitř vaší firmy. Zkalkulují ekonomicky přijatelné řešení. Poradí v oblasti legislativy. kontaktujte nás NIC NENÍ ODPAD Náš pohled při nakládání s vaším odpadem. Na společné cestě Díky širokému portfoliu činností zvládne společnost EUROVIA CS zakázky pro řadu větších či menších zadavatelů z oblasti veřejného i soukromého sektoru. Skupina EUROVIA CS se kromě silničních a železničních staveb věnuje také revitalizaci památkových center, městským komunikacím, sportovním areálům nebo čistírnám odpadních vod. Stále významnější podíl získávají také projekty ochrany životního prostředí. Eurovia_inz_revitalizace_vizual3_132x185.indd 1 9/29/2011 2:03:05 PM

16 STRANA 16 říjen 2011 IT ve zdravotnic T ví Nemocnice Jihlava brzy zavede WiFi pro pacienty jihlavská NemocNIce NedávNo přešla NA elektronické objednávání pacientů. zároveň zde zanedlouho začne fungovat wi-fi. přesto, že je jihlavské ITc oddělení poměrně malé, zaznamenává ve Svých Akcích velké úspěchy. Michaela kasalová Jihlava Oddělení IT v jihlavské nemocnici vede David Zažímal. Společně se svým desetičlenným týmem se podílí na vývoji v oblasti IT, jehož výsledky využívá nejen personál, ale také pacienti. Jedním z nich je například bezfilmový rentgen, kdy se snímek pořizuje přímo do počítače. Klasický film se tak už vůbec nepoužívá. Již v roce 2004 jsme do naší nemocnice pořídili systém PACS (Fusion), určený pro archivaci a distribuci obrazové dokumentace. Postupem času jsme přešli na plně bezfilmový provoz a dnes již máme v systému PACS veškerá RDG vyšetření, vyjma mamografického pracoviště. To se ale letos také změní, protože právě probíhá projekt na pořízení digitálního mamografu. Do konce tohoto roku tak budeme mít RDG provoz zcela digitalizovaný, popsal Zažímal. Jedním z posledních náročných, ale zároveň i velmi úspěšných projektů v jihlavské nemocnici je zavedení elektronického objednávkového systému pacientů. Pomocí internetu a call-centra se mohou lidé objednávat přímo na konkrétní den a hodinu. NovINkou je Výsledky práce oddělení IT jihlavské nemocnice pocítí i pacienti. Elektronické objednání k lékaři či připojení k internetu pacienti jistě ocení. FOTO: Michaela Kasalová cích. Pracovníci museli podrobně popsat ambulantní provoz a nastavit systém tak, aby fungoval vedle akutní péče a aby byl stále dostupný a přehledný jak pro pacienta, tak i pro personál. Z tohoto důvodu také v nemocnici vzniklo kontaktní centrum, které vyřizuje nejen žádosti pacientů o registraci do systému, ale řeší také samotné objednávání do těchto ambulancí registrovaných pacientů, kteří nemají na internet přístup nebo tento způsob nepreferují. Unikátní je objednávací systém v Jihlavě i v tom, že pacient přesně vidí ambulance, které tento způsob objednávání nabízí. Navíc jsou zde uvedeny také přesné termíny, kdy je možné se objednat, a to včetně aktuální obsazenosti. Systém pacienta upozorní na úspěšné objednání do ambulance pomocí SMS zprávy případně mailu. Stejné )) nemocnice s wifi Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústřední vojenská nemocnice Praha Fakultní nemocnice v Brně Oblastní nemocnice Příbram Panochova nemocnice Turnov Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Pozn.: Vybrané nemocnice v ČR upozornění ještě pacient obdrží 24 hodin před samotnou návštěvou, uvedl Zažímal. Kromě bude letošní největší novinkou v jihlavské nemocnici zavedení bezdrátové sítě WiFi, která bude spuštěna ještě tento měsíc. Pacienti se tak budou moci z většiny míst nemocnice bezplatně připojit k internetu. Tento projekt bude několik měsíců ve zkušebním provozu, abychom zjistili, jak velký zájem o tuto službu je a jaké jsou možnosti budoucího využití v lékařské praxi, říká Zažímal. Primárním systémem, který využívá již od roku 1994 veškerý zdravotnický personál pro komplexní vedení zdravotní dokumentace pacienta, je Nemocniční informační systém. Mezi další důležité systémy patří podle Zažímala systém PACS pro radiodiagnostické pracoviště, laboratorní systémy, lékárenský systém, ekonomické agendy, spisová služba atd. Mezi systémy, se kterými se běžný uživatel nesetká, ale které jsou pro chod ICT stěžejní, patří například virtualizace serverové infrastruktury, virtualizace datových Tato novinka problematická rozhodně byla, nikoliv však jen z pohledu ICT, ale především ze stránky procesní. Ne vždy lze běžný provoz překlopit do toho elektronického jednoduše a bezbolestně, říká David Zažímal. V současné době však už systém funguje takřka ve všech ambulanúložišť, komplexní správa síťové infrastruktury atd. Sám Zažímal pracuje v jihlavské nemocnici dvanáct let a je členem několika interních pracovních týmů, které se podílejí i na zcela odlišných projektech, jako je například public relations. Navíc působí jako koordinátor pro e-health pro kraj Vysočina, kde spolupracuje s kolegy z okolních krajských nemocnic včetně záchranné služby. v SoučASNé době zavádíme Nový erp SySTém V jihlavské nemocnici žádné větší softwarové projekty či produkty oddělení ICT nevyvíjí, soustředí se na aplikace, které řeší většinou drobné záležitosti, jako je například plánované školení zdravotního personálu. Než se zavede nový software, nějakou dobu to podle vedoucího ICT oddělení v Jihlavě trvá. Není to totiž pouze otázka instalace programu na server či počítač koncového uživatele. Ve většině případů jde o změnu celého procesu práce. V současné době například implementujeme nový ERP systém, a to v rámci krajského projektu sjednocení všech ekonomických a provozně-technických agend. Tento projekt probíhá v jeden okamžik ve všech krajských nemocnicích. U této implementace práce probíhají zhruba od poloviny roku a budou postupně nabíhat jednotlivé agendy až do poloviny roku příštího, uvedl Zažímal. Běžný provoz ICT platí nemocnice ze svého rozpočtu, nové technologie či nové projekty už však není tak jednoduché tímto způsobem zainvestovat. Jako nemocnice jsme hrazeni pojišťovnami a ty nás platí podle vykázané zdravotní péče. Pojišťovnu však ale služby typu WiFi pro pacienty, elektronické objednávání nebo například ERP systém nezajímají. Bez některých projektů to ale v současné době nejde, tvrdí Zažímal. Týká se to podle něj té nižší a neviditelné úrovně, jakou je serverové vybavení, ový software, kancelářské licence atd. To vše je nutné neustále obměňovat, pro chod nemocnice je to naprosto nezbytné. Naštěstí se nám daří uskutečňovat projekty ve spolupráci s krajem Vysočina, který problematiku elektronizace zdravotnictví v posledních letech velmi intenzivně podporuje, dodal Zažímal. )) aktuálně )) další NemocNIce NAbídNou elektronické objednání k lékaři Pelhřimov Elektronické objednávání do specializovaných ordinací v krajských nemocnicích na Vysočině už nebude doménou pouze Nemocnice Jihlava. Na sklonku letošního roku budou moci obdobnou službu začít využívat také pacienti Nemocnice Pelhřimov. Krajská rada totiž schválila pro zbylé čtyři krajské nemocnice téměř tři miliony korun, které mají uspíšit přípravu zavedení systému elektronického objednávání. Prostředky vyřeší pokrytí nákladů spojených s implementací systému a jeho naplněním příslušnými daty, upřesnil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Elektronické objednávání pacientů ke konkrétním lékařům do 33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici Jihlava. Tam je registrováno už 840 klientů, před spuštěním je stejná služba v Pelhřimově. Na začátku příštího roku bude služba nabídnuta i v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě i v Třebíči. Aktuálně řešíme základní rozvoj systému a podporu jeho provozu, což představuje například funkční helpdesk nebo telefonické konzultace, uvedl Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky krajského úřadu s tím, že je pouze jedním z opatření vedoucích k elektronizaci zdravotnictví v regionu. (rm) Morava Nemocnice pracují s celou řadou pacientských dat, provozují různé nemocniční systémy a vedou nejrůznější agendy. S narůstajícím množstvím dat a aplikací rostou i nároky na používaný hardware. V oslovených nemocnicích v Ostravě, Bohumíně, Opavě, Jihlavě a Uherském Hradišti jsou v současné době s používanými servery a jejich kapacitou spokojeni. Mezi dodavatelskými firmami najdete Třebíč Všechny stožáry veřejného osvětlení v Třebíči získají žluté samolepky s písmennými a číselnými zkratkami. Lidé si podle nich zavolají v případě nouze zdravotníky, hasiče či policii. Třebíč v tom bude jedním z prvních měst na Vysočině. Výlep žlutých štítků spěje v těchto týdnech k závěru. Do listopadu obdrží všechny složky integrovaného záchranného systému od radnice mapy a seznam zkratek. Systém se naplno rozjede od 1. prosince tohoto roku. SNAdNá IdeNTIfIkAce polohy Původním záměrem odboru komunálních služeb byla evidence stožárů veřejného osvětlení. Na podnět hasičů zpracovalo město žluté samolepky tak, aby sloužily také záchranným složkám. Pokud dojde k dopravní nehodě nebo jakékoli jiné situaci, Nemocnice nákup serverů zatím neplánují například společnosti HP, AutoCont, ICZ, CSTE servis či Stapro. vybavení SeRveRovNy STojí miliony V uherskohradišťské nemocnici mají serverů více. Základní server pro náš nemocniční informační systém je momentálně HP rx2800i2, 4 CPU Itanium2 na 1300 Pracovníci městského úřadu mají za úkol označit všechny sloupy veřejného osvětlení ve městě. FOTO: Městský úřad Třebíč MHz, 24 GB RAM, 8x 130 GB disky. Další servery jsou na platformě Intel. Rutinně používáme vmware. Současný server pro NIS je nový, další rozšíření teď v plánu není, uvedl vedoucí Oddělení správy nemocničního informačního systému Michal Hájek. Alternativní možností k rozšiřování vlastního datového prostoru je outsourcing. O outsourcingu datového centra však nemocnice většinou ani neuvažují. Důvodem je citlivost spravovaných dat i ekonomická stránka. Nejsme plátci DPH a tudíž poskytování jakýchkoliv služeb, ve kterých je započteno, pro nás není výhodné, uvedl vedoucí Odboru informatiky Městské nemocnice Ostrava Vasil Waliszewski. Nabídku si nechali předložit v uherskohradišťské nemocnici. Jednou jsme si nechali spočítat cenu toho, co všechno nemocnici poskytujeme, od podobné firmy a výsledek byl řádově dražší, uvedl Michal Hájek. (rm) Žluté samolepky pomohou při zásahu zdravotníků, hasičů i policie nebude muset volající přemýšlet o názvu ulice, ale jednoduše dispečerovi nahlásí označení nejbližšího sloupu. Policie, hasiči nebo zdravotníci budou hned vědět, kam vyslat vozidlo. Čtvercové samolepky budou mít žlutou podkladovou barvu a černé písmo. Na stožárech budou umístěny přibližně ve výši očí. Kód tvoří vždy kombinace tří písmen a dvou čísel. Písmena jsou zkratkou názvu ulice, čísla udávají pořadí sloupu v dané ulici. Například: ALS 05 znamená Alšova ulice, pátý stožár; CYR 19 znamená Cyrilometodějská ulice, devatenáctý stožár; KON 14 znamená Komenského náměstí, čtrnáctý stožár apod. Žlutými samolepkami dá radnice označit všech 283 ulic a náměstí v Třebíči a také sloupy v parcích. Celkem se jedná o asi stožárů pouličního osvětlení. Nálepky jsou vyrobeny z folie za použití termotisku. Životnost se počítá na 7 až 10 let. (rm)

17 říjen 2011 STRAnA 17 inzer ce AŽD Praha silniční doprava železniční doprava telekomunikace Inteligentní dopravní systémy Systémy rozpoznání obrazu Měření úsekové rychlosti Identifikace průjezdu na červenou Vyhledávání odcizených vozidel Informační systémy v dopravě Aktivní přechody pro chodce Sběr a vyhodnocení dopravních dat Systémy řízení dopravy Řízení dopravní sítě Liniové řízení Tunelové systémy Management řízení dopravy Preference MHD Zabezpečení výjezdů vozidel IZS Parkovací systémy Vjezdové systémy s rozpoznáním RZ Technologie pro parkovací domy Naváděcí systémy Inženýrské činnosti a projekční práce Instalace, montáž, údržba a servis dodávaných technologií Výstavba, obnova, správa, údržba a provozování veřejného osvětlení V oboru řídicích a zabezpečovacích systémů pro silniční dopravu patří společnost AŽD Praha k tradičním českým výrobcům. Pro své partnery zajišťujeme komplexní dodávku telematických systémů od vývoje a projekce přes výrobu, montáž až po servis zařízení. Naše systémy bezpečně řídí silniční dopravu na mnoha silničních komunikacích, křižovatkách, významných dopravních uzlech a parkovištích P+R. Bezpečně k cíli úspěšné manažerky Novinářská praxe je pro šéfa komunikace tou nejlepší průpravou začínala jako RepoRTéRkA čtk, dnes vede úsek komunikace v České spořitelně. kromě Typických disciplín, které SouviSejí S komunikací, Se věnuje i nadaci české SpořiTelny. Rozhovor Klára Gajdušková je čtvrtým rokem ředitelkou úseku firemní komunikace České spořitelny. Do spořitelny však přišla mnohem dřív, letos to bude už 11 let, co nastoupila na post tiskové mluvčí. Jaký byl váš kariérní postup v České spořitelně. Proč jste se rozhodla právě pro ni? Do spořitelny jsem přišla po její privatizaci na podzim roku Lákalo mě zkusit něco nového ve velké firmě, která na tom tehdy byla po všech stránkách dost zoufale. To se dramaticky změnilo během prvních pár let po privatizaci a ze spořitelny se stal v mnoha ohledech lídr trhu. Dnes už není jen retailovou bankou, ale věnuje se i službám pro firemní klienty, od malých firem až po velké korporace, včetně veřejného sektoru. Spořitelna navíc už tehdy měla a pořád má ohromný potenciál růst. V roce 2004 jsem kromě tiskového oddělení dostala na starost také interní komunikaci a v roce 2008 i oblast společenské odpovědnosti firmy a Nadaci České spořitelny. Kde jste působila před nástupem do ČS? Tři roky jsem pracovala v ČTK jako reportérka domácí redakce, kde jsem se věnovala zpravodajství z vlády, prezidentské kanceláře, Ženám, které se chtějí dostat ve své kariéře co nejvýš, bych doporučila, aby se držely kréda, že každý den je příležitostí naučit se něco nového, říká Klára Gajdušková. ministerstva zahraničí a ministerstva průmyslu. Následně jsem pět let pracovala jako korespondentka v pražské redakci agentury Reuters, což byla úžasná škola. Byla jste novinářkou, dnes vystupujete na opačné straně. Pomáhá vám, že znáte práci právě z obou břehů? Skoro si myslím, že žurnalistická praxe je pro mluvčího nebo i šéfa komunikace tou nejlepší průpravou. Novinářská práce mě naučila pracovat pod tlakem, pracovat s textem, podchytit podstatu informace. To se i v bance hodí. Ve velké korporaci je to taky hodně dynamické a rychlé, vlastně neustále se něco mění. I velmi úspěšná firma, jako je Česká spořitelna, musí stále vymýšlet nové postupy, strategie. Tahle práce je ale mnohem víc koncepční a strukturovaná. A pořád se učím nové věci. Které aktivity spadají v rámci ČS do vaší kompetence? Jsou to typické disciplíny, které souvisejí s korporátní komunikací: interní komunikace, včetně redakce předpisů a intranetu, externí komunikace, společenská odpovědnost, kam patří i tvorba výročních zpráv, a také Nadace České spořitelny. Právě posledně jmenovanou oblast moc ráda rozvíjím. Na vrcholových postech v Česku stále najdeme poměrně málo žen. Proč si myslíte, že tomu tak je? Práce ve vrcholovém managementu je především nesmírně náročná a stresová. Je vhodná pro lidi, kteří mají rádi úspěch, ale jsou připraveni unést i občasné dílčí prohry a poučit se z nich. Nutnou podmínkou je odvaha nést v plné míře osobní zodpovědnost a ochota obětovat velkou část volného času, a do značné míry i rodinný život, práci. Jako vrcholový manažer nebo manažerka nemáte nikdy volno, nemáte pracovní dobu od do. Osobně znám dost žen, které svou práci skvěle zvládají. Milují výhry, ale umějí i prohrávat. Feministky mě za to asi nepochválí, ale myslím si, že když má žena odborné a osobnostní předpoklady a s tím souvisí všechno, co jsem zmínila pak má stejné šance zastávat práci v top managementu jako muž. Otázka je, jestli ženy mají takové ambice ve stejné míře jako muži. (rm)

18 STRANA 18 ŘÍJEN 2011 ODBORNÁ KONFERENCE Úspora energií a modernizace infrastruktury MĚSTA A OBCE INVESTUJÍ NEMALÉ PROSTŘEDKY DO PROJEKTŮ, KTERÉ MAJÍ PŘISPĚT K ÚSPORÁM ENERGIÍ. ZATEPLENÍ BUDOV, VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ ČI ZAPOJENÍ CHYTRÝCH SÍTÍ TATO ŘEŠENÍ PŘINÁŠEJÍ ÚSPORY. Roman Müller Brno V polovině září uspořádala společnost Magnus Regio odbornou konferenci na téma Úspora energií a modernizace infrastruktury v obcích a městech. Zástupci ministerstev informovali starosty a klíčové pracovníky městských úřadů o možnostech financování obecních projektů. Starostové se mohli podělit o vlastní zkušenosti se svými kolegy. Po přivítání hostů představil vedoucí odborný referent Odboru změn klimatu ministerstva životního prostředí Martin Karas globální pohled na energetické řízení na úrovni měst a obcí. Pozornost byla věnována územní energetické koncepci a energetickému plánu města. Účastníci konference se například dozvěděli, jak postupovat v případě zavádění energetického plánu města, co si představit pod energetickým managementem a jaká úsporná opatření mohou města a obce realizovat. Se zaváděním úsporných opatření je úzce spjata i otázka financování. Prostředky na realizaci energetických úspor lze získat ze Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie (Program EFEKT). DOTACE Z NÁRODNÍCH I EVROPSKÝCH ZDROJŮ Program podporuje investiční i měkké projekty (například osvětovou činnost v oblasti úspor energií). Vedoucí odborný referent Odboru elektroenergetiky ministerstva průmyslu a obchodu Milan Kyselák popsal zakotvení programu EFEKT v české legislativě, jeho zacílení, aktuální výši rozpočtu, podporované projekty a výhled do budoucna. V oblasti investiční byl v letošním roce ze strany obcí největší zájem o dotace na osvětlení, v menší míře o rekonstrukce otopných soustav. Při Odborná konference věnovaná úsporám energií a modernizaci infrastruktury zaujala na 120 posluchačů v sále. Přítomni byli zástupci ministerstev, městských a obecních úřadů a partneři. FOTO: Tomáš Škoda Nejvíce dotazů směrovalo na dotace a nové technologie ve veřejném osvětlení. administraci dotačního programu nemáme dobrou zkušenost s některými obcemi. Letos jsme například přidělili dotaci na veřejné osvětlení jedné obci a po tříměsíčním dohánění z naší strany jsme museli dotaci odebrat. Komunikace tedy nemusí být s obcemi vždy snadná, poznamenal Milan Kyselák. Vzhledem k malému objemu prostředků v programu chce ministerstvo dále podporovat spíše měkké projekty. Na financování projektů přinášejících energetické úspory z finančních prostředků Evropské unie byla zaměřena přednáška společnosti Allowance. Eva Tetíková podrobně představila Operační program Životní prostředí v jeho prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Pozornost byla věnována tomu, na které projekty lze jednotlivé programy podpory využít a jak postupovat při získávání prostředků. Starostové se mohli ptát přímo zástupců MPO. Závěry Z programu EFEKT budou v budoucnu podporovány především měkké projekty. Peníze k financování projektů přinášejících energetické úspory lze získat z Operačního programu Životní prostředí. Chytré sítě umožňují kontrolovat a řídit výdaje za elektrickou energii, plyn i vodu. První pilotní projekt chytré sítě by měl být v ČR spuštěn za několik měsíců. K revitalizaci budov je třeba přistupovat komplexně. Nestačí řešit pouze zateplení obvodových stěn či výměnu oken, ale například i způsob odvětrání. Ve veřejném osvětlení budou využívány stále více nové technologie. V budoucnu lze očekávat pokles ceny. U LED svítidel ještě nejsou zkušenosti s jejich životností. Neméně zajímavá byla i přednáška společnosti T-Systems Czech Republic. Ta byla zaměřena na takzvané Chytré sítě. Pilotní projekt se testuje v německém Friedrichshafenu. Systém umožňuje kontrolovat a řídit spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Uživatel může například na dálku ovládat domácí spotřebiče tak, aby byly využívány v době výhodnějších tarifů. První pilotní projekt v České republice by měl být spuštěn za několik měsíců. CENA LED SVÍTIDEL BUDE KLESAT Dopolední blok uzavřela starostka brněnské městské části Nový Lískovec Jana Drápalová s praktickými zkušenostmi s revitalizací panelových domů a veřejných budov. Vedení městské části se rozhodlo přistoupit k revitalizaci komplexně nešlo pouze o zateplení budov či výměnu oken, ale byly vyměněny i instalace, bytová jádra apod. Investice do úsporných opatření přinesly v této městské části úspory za vytápění ve výši 70 procent, v případě ohřevu TUV 34 procent. Úvodní přednáška odpoledního bloku představila inteligentní měřicí systémy v oblasti plynárenství. Senior specialista technického rozvoje společnosti RWE Distribuční služby se krátce věnoval i novele energetického zákona. Největší zájem účastníků vzbudily příspěvky zaměřené na řešení veřejného osvětlení. Správu veřejného osvětlení mohou města a obce převést na externí firmu, která se na základě smluvního vztahu stará o provoz, servis, údržbu a obnovu veřejného osvětlení. Zařízení veřejného osvětlení však stále zůstává majetkem obce. Tomuto tématu se věnoval Marek Kittel ze společnosti Eltodo-Citelum. Odborný asistent Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO Tomáš Novák prezentoval závěry studie strategie úspor veřejného osvětlení v Ostravě. Srovnávány byly LED svítidla s novými sodíkovými výbojkami. V případě standardní komunikace s roztečí svítidel 30 metrů jsou náklady za předpokládanou dobu životnosti 12 let u LED svítidla nižší než u svítidla se 70watovou sodíkovou výbojkou a mírně vyšší než u svítidla s 50watovou sodíkovou výbojkou. Náklady za dobu životnosti u 100wattového LED svítidla a sodíkové výbojky jsou téměř jednou tak vysoké. Do budoucna se dá předpokládat, že cena LED svítidel bude klesat a výhodnost osazování nových technologií se bude zvyšovat. KONFERENCE SE KONALA POD ZÁŠTITOU HLAVNÍ PARTNEŘI PARTNEŘI POŘADATEL MEDIÁLNÍ PARTNER SERVISNÍ PARTNER 2011 á konference OdbOrná konference MOravské Obce a Města 2011 MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA listopadu 2011, 9:00 16:00 hod., hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno 29. listopadu 2011, Brno, hotel Voroněž, Křížkovského 47 Projektová manažerka Konference Moravské obce a města přiblíží Konference si klade za cíl zpřehlednit a názorně PAVLA ROZKOŠNÁ plány ministerstev na hospodaření s veřejnými poukázat na nabízené služby municipalitám při financemi Moravské pro nadcházející obce a města období, seznámí přinese plánování investic a správě úřadu. Posluchači telefon: Konference GSM: Cílová skupina účastníky přehled s aktuálními chystaných změnami v legislativě a novinkami a v neposlední informačních řadě seznámí technologií, účastníky přinese s aktuálními zástupci tačních státní programech, správy výstavbě a samosprávy bytů pro seniory získají aktuální informace o vypisovaných do- oblasti chystaných změn legislativě starostové, tajemníci, vedoucí finančních a IT změnami a novinkami v oblasti informačních a změnách v daňovém systému. Zazní téma a v neposlední řadě přiblíží plány ministerstev odborů, krajští pracovníci a další kompetentní technologií. na hospodaření s veřejnými financemi pro úředníci veřejných z pěti zakázek moravských nebo spolupráce krajů soukromého a veřejného sektoru formou PPP projektů. nadcházející období. Nad konferencí přislíbili záštitu Konference si rovněž Ministerstvo klade financí za cíl zpřehlednit České republiky, Tematické Konference bloky se dotkne rovněž problematiky a názorně poukázat Ministerstvo na nabízené vnitra služby České republiky e-governmentu Veřejné financování, ve veřejné příprava správě rozpočtů a shrne na dosavadní 2012 praktické zkušenosti. rok municipalitám při a plánování Asociace krajů investic, České správě republiky. úřadu a další. ICT ve státní správě, e-government Posluchači se budou mít možnost dovědět aktuální informace o vypisovaných programech Předpokládaný počet účastníků a seznámí se s plánovanými daňovými změnami Více na v nadcházejícím roce. 150 Dopolední blok konference se bude věnovat zejména veřejným financím, odpolední blok Účastnický poplatek se zaměří na problematiku e-governmentu 800 Kč pro zástupce státní a veřejné správy ve veřejné správě a shrne dosavadní praktické 1600 Kč pro zástupce soukromého sektoru zkušenosti. Konference Semináře Firemní akce Ubytování OREA HOTEL VORONĚŽ I OREA HOTEL VORONĚŽ II

19 ŘÍJEN 2011 STRANA 19 SERVIS Pixmania spouští centrálu pro 14 zemí VÍCE NEŽ 150 LIDÍ PŘIJMOU SPOLEČNOSTI DIXONS RETAIL A PIXMANIA, KTERÉ V BRNĚ PŘESÍDLILY DO NOVÝCH KANCELÁŘÍ. Brno Dixons Retail, jedna z předních evropských společností specializující se na maloobchod a služby v oblasti elektroniky, doplní svůj třísetčlenný tým Centra sdílených služeb v Brně o osmdesát nových pracovníků. Centrum poskytuje v jedenácti různých jazycích finanční služby a zákaznický servis pro své maloobchody a internetové obchody v Evropě. V současnosti Dixons Retail provozuje ve 26 zemích více než klasických či internetových obchodů a zaměstnává STEVE ROSENBLUM, ředitel Pixmania. REJSTŘÍK FIREM SEZNAM INZERENTŮ FOTO: Jiří Salik Sláma přes 38 tisíc lidí. V České republice provozuje společnost například maloobchod Electroworld. Pod koncern Dixons Retail spadá také internetový obchod Pixmania, který otevírá novou centrálu pro 14 evropských zemí a zdvojnásobuje počet svých zaměstnanců. Tým Pixmania v Brně spustí rovněž projekt e-merchant, který bude stavět na osvědčené základně odborníků v oblasti vývoje IT. Platforma pro internetové obchody e-merchant je již využívána několika značkami spadajícími pod řetězec Dixons Retail stejně jako dalšími předními evropskými maloobchody a internetovými obchody. Brno se může pochlubit vysokou úrovní pracovníků s technickými znalostmi IT a jazykovou vybaveností, uvedl jako důvod volby moravské metropole ředitel Pixmanie Steve Rosenblum. (haa) V příštím čísle Moravského hospodářství se dočtete: Allowance 18 ICZ 16 Allowance s.r.o. 3 AutoCont 16 IMB ČR 14 ALO Diamonds 7 AŽD Praha 6, 11 Intel 16 Asseco Solutions, a.s. 7 CEEC Research 2 Komerční banka 10 AŽD Praha s.r.o. 7, 17 Cross Zlín 6 Kordárna Plus 10 Česká pojišťovna, a.s. 15, 20 CSTE servis 16 KPMG ČR 2 Eurovia CS, a.s. 11 Česká pošta 8 OKD 15 Golf Brno, a.s. 20 Česká spořitelna 17 Pixmania 19 Kapsch Telematic Sevices spol. s r.o. 9, 15 )) Financování bytových družstev ČP Leasing 8 RWE 18 Komerční banka, a.s. 5 )) Ohlédnutí za technologickými centry ČTK 17 ŘSD 1, 8 město Velká Bystřice 3 Dixons Retail 19 Siemens 6 MT Legal 3 )) Novinky v moravských městech a obcích Electroworld 19 Stapro 16 OREA Hotel Voronež 18 Eltodo 1, 18 Teplárenské sdružení ČR 12 Porsche Inter Auto CZ, s.r.o. 15 Global Payments Europe 8 Teplárny Brno 12 SAKO Brno, a.s. 13 Home Credit 8 T-Systems 18 SAPCON, a.s. 14 HP 16 van Gansenwinkel, a.s. 11 )) Kde mohou města a obce šetřit energie? )) Aktuální trendy v oblasti úspor energií )) Financování energetických projektů z národních a evropských zdrojů Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: Listopadové číslo Moravského hospodářství dostanete na Váš stůl do 10. listopadu UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE: do VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno, telefon: JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová ASISTENTKA: Věra Dačevová, tel: , gsm: , REDAKCE: šéfredaktor: Ing. Roman Müller, gsm: , redaktoři: Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Tomáš Pohanka, Michaela Kasalová foto: Tomáš Škoda PRODUKCE: Mgr. Marta Fialová tel.: , gsm: , OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: obchodní ředitelka: Monika Syslová, tel: , gsm: obchodní manažeři: Marie Widenková, tel: , gsm: Milan Slanina jun., tel , gsm: Bc. Daniela Fantová, tel: , gsm: MARKETING: Mgr. Pavla Rozkošná, tel: , gsm: , SAZBA: JONATÁN, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, TISK: Tiskárna Helbich, a. s., Valchářská 36, Brno, REGISTRACE: MK ČR E INZERCE 3868 DEL PorsceBrno Podzimnikampan 132x185.indd 1 19_mh11_10.indd 19 10/6/11 9:58 AM 132x185 Kapsch Ad Weltkuge 2011.indd :23: :25

20 STRANA 20 ŘÍJEN 2011 INZERCE Klimatické změny a nevyzpytatelnost živlů Vracíte se v myšlenkách k tomu, jaký byl rok 2010? V mnohých ohledech jistě výjimečný. Platí to i pro rozmary počasí, které stále častěji nejen sužují přírodu, ale také útočí na provozy a zázemí vašeho podnikání. Příkladem stále častěji vznikajících škod jsou ty způsobené záplavou nebo povodní. Ze statistik České pojišťovny vyplývá, že v loňském roce se to týkalo téměř případů řádění vodního živlu. Jedním z nich je i případ firmy pana Josefa. Provozovna s halou, skladovacími prostory a administrativním zázemím v severních Čechách prošla od konce 90. let již několika modernizacemi. Investice do postupného rozšíření provozu byly nemalé. Hodnota celého komplexu postupem času rostla úměrně s obměnami pracovního vybavení a zvyšováním objemu zásob. Spolu s těmito úpravami byly navyšovány i pojistné částky na smlouvách. Když jeho provozovnu během několika minut zaplavila voda do výšky 1 m, bylo těžké překonat zděšení. To však záhy vystřídala částečná úleva. Při pohledu do smluv zjistil, že aktualizace pojistných částek i rizik proběhla v rámci obnovy jako každý rok. Na úklid následků povodně, odstraňování bahna a vysoušení, výměnu halových dveří, opravu elektrorozvodů a opravu pracovního vybavení, dále na znovu vymalování a obložení administrativního zázemí pan Josef dostal od České pojišťovny téměř Kč. Roční pojistné Kč tedy majitele firmy dokázalo ochránit. Zmírnit následky přírodních živlů a získat tolik důležitý pocit jistoty znamená aktivně se zajímat o podnikatelské pojištění vaší firmy. Nejde jen o to, mít své provozovny pojištěné, ale také vědět, že pojistné krytí odpovídá aktuální hodnotě majetku. Správně zvolené pojistné částky a rizika by měly být rozhodně v hledáčku každého podnikatele, který pojištění své firmy nebere na lehkou váhu. Šetřit na nesprávném místě může mít velmi drahé následky. Ochraňte majetek své firmy či obce tím správným pojištěním Získáte výraznou slevu a bezplatné poradenství našeho specialisty až 20 % sleva pro všechny nové klienty PŘIJĎTE SE K NÁM BAVIT! Plakat_Garance 420x594.indd 2 VEČÍRKY RAUTY BOWLING WELLNESS

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl.

Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky. Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Hlavní úkoly pro řízení dopravy ve městech střední a východní Evropy příklady z hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ÚSPĚCHU METODY EPC V ČESKÉ REPUBLICE PODSTATA METODY EPC projekty EPC nachází optimální váhu mezi investicí a úsporou nedílnou součástí jsou smluvní záruky za úspory nedosažení garantované úspory

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové

Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Využití a realizace metody EPC v oblasti veřejného osvětlení v Moravské Třebové Ing. Pavel Brettschneider (místostarosta města Moravská Třebová) EN - Energy Performance Contracting CZ - Energetické služby

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování Vypracoval:

Více

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách

Rozvoj EPC v lokálních a evropských podmínkách Mezinárodní konference o úsporách energie Energetické služby se zárukou perspektivní zdroj úspor v Londýně, v Berlíně i v Praze 26. listopadu 2013, Magistrát hl. m. Prahy Rozvoj EPC v lokálních a evropských

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015

Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Stavební fórum, 28.5 2015 Smart City Písek Může okresní město posunout obor Smart Cities? Radovan Polanský, výkonný ředitel TCP Stavební fórum, 28.5 2015 Město Písek Proč město Písek? ve městě Písku žije 30 093 stálých obyvatel

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více