U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/ /RM. Usn. č. 986/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo v pondělí v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/ /RM Usn. č. 986/ /RM schvaluje program 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo v pondělí v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou s tím, že původní program bude doplněn o body č Schválená verze programu - viz. písemný materiál. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 50/ Tisk 987/ /RM Usn. č. 987/ /RM schvaluje zápis z 50. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. Viz. písemný materiál. 3. Rozbor hospodaření města Němčice nad Hanou k Tisk 988/ /RM Usn. č. 988/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit Rozbor hospodaření města Němčice nad Hanou k viz. písemný materiál, Němčice nad Hanou k projednání předmětný rozbor hospodaření města a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 4. Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku, mezi Olomouckým krajem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou /příjemce/ - poskytnutí investičního příspěvku městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, pro rok 2014, z rozpočtu Olomouckého kraje, a to na částečnou úhradu nákladů na výstavbu cyklostezky opravu stávající cyklostezky, s cílem zajistit bezpečnost cyklistického provozu, v rámci realizace stavby: Vybudování povrchu cyklostezky na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou Tisk 989/ /RM 1

2 Usn. č. 989/ /RM schvaluje přijetí investičního příspěvku ve výši ,- Kč, pro rok 2014, od Olomouckého kraje, a to na částečnou úhradu nákladů na výstavbu cyklostezky opravu stávající cyklostezky, s cílem zajistit bezpečnost cyklistického provozu, v rámci realizace stavby: Vybudování povrchu cyklostezky na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou, schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku, mezi smluvními stranami: Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeným panem PhDr. Aloisem Mačákem, MBA, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana k právním úkonům spadajícím do oblasti dopravy s účinností od /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /příjemce/. Předmětem smlouvy je poskytnutí investičního příspěvku městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, pro rok 2014, z rozpočtu Olomouckého kraje, a to na částečnou úhradu nákladů na výstavbu cyklostezky opravu stávající cyklostezky, s cílem zajistit bezpečnost cyklistického provozu, v rámci realizace stavby: Vybudování povrchu cyklostezky na pozemku parc.č v k.ú. Němčice nad Hanou. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o poskytnutí příspěvku. 5. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace, mezi Olomouckým krajem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou /příjemce/ - poskytnutí dotace městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014, na restaurování kamenné sochy sv. Anny (památka místního významu, inventární číslo H358), nacházející se na pozemku parc.č. 984 v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Tyršova, Němčice nad Hanou), a to z dotačního programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji. Tisk 990/ /RM Usn. č. 990/ /RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč, pro rok 2014, od Olomouckého kraje, z dotačního programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji, a to na částečnou úhradu nákladů na restaurování kamenné sochy sv. Anny (památka místního významu, inventární číslo H358), nacházející se na pozemku parc.č. 984 v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Tyršova, Němčice nad Hanou), schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace, mezi smluvními stranami: Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeným panem Mgr. Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /příjemce/. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014, z dotačního programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji, a to na restaurování kamenné sochy sv. Anny (památka 2

3 místního významu, inventární číslo H358), nacházející se na pozemku parc.č. 984 v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Tyršova, Němčice nad Hanou). ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o poskytnutí dotace. 6. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava platební výměr Tisk 991/ /RM Usn. č. 991/ /RM bere na vědomí Platební výměr odvod peněžních prostředků ve výši ,- Kč z rozpočtu města Němčice nad Hanou do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, a to za porušení rozpočtové kázně v rámci dotace na akci: Víceúčelová hala centrum sportovně-kulturního vyžití, číslo projektu CZ.1.12/2.3.00/ ukládá paní Mgr. Olze Fidrové, vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Němčice nad Hanou, odeslat výše uvedené peněžní prostředky Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, a to do 15-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, Němčice nad Hanou na vědomí předmětný platební výměr a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 7. Žádost Základní umělecké školy Němčice nad Hanou o poskytnutí bezúročné návratné finanční půjčky ze strany města Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, a to na předfinancování projektu Můj pohled Tvýma očima II Tisk 992/ /RM Usn. č. 992/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit žádost Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, Němčice nad Hanou, zastoupené ředitelem panem Ladislavem Gazdagem, (IČ: ), o poskytnutí bezúročné návratné finanční půjčky ze strany města Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, a to na předfinancování projektu Můj pohled Tvýma očima II. Půjčka ze strany města Němčice nad Hanou bude poskytnuta Základní umělecké škole Němčice nad Hanou bezúročně, na základě uzavřené smlouvy o zápůjčce návrh viz. písemný materiál. Základní umělecká škola Němčice nad Hanou navrátí poskytnuté finanční prostředky ve výši ,- Kč městu Němčice nad Hanou nejpozději do Žádost Základní umělecké školy Němčice nad Hanou viz. písemný materiál, 3

4 Němčice nad Hanou k projednání předmětnou žádost a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 8. Vyhodnocení grantového programu města Němčice nad Hanou - Mládež sportovci Tisk 993/ /RM Usn. č. 993/ /RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku-grantu níže uvedeným žadatelům (neziskové organizace města Němčice nad Hanou zabývající se sportem) v rámci grantového programu města Němčice nad Hanou Mládež sportovci : ŽADATEL PROJEKT GRANT MLÁDEŽ 2014 sportovci 1 TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou vybavení oddílu krasojízdy ,- Kč 2 FK Němčice nad Hanou doprava na venkovní zápasy ,- Kč 3 TJ Sokol Němčice nad Hanou cvičí celá rodina ,- Kč 4 SDH Němčice nad Hanou nářadí pro hasičskou mládež ,- Kč 5 POŠ Němčice nad Hanou florbalový oddíl ,- Kč celkem ,- Kč Vyhodnocení grantového programu města Němčice nad Hanou - Mládež sportovci předložené grantovou komisí viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít s výše uvedenými žadateli smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku grantu Mládež sportovci. 9. Odpis pohledávky v celkové výši 9 130,- Kč za roky místní poplatek (včetně jeho navýšení) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Tisk 994/ /RM Usn. č. 994/ /RM schvaluje odpis pohledávky v celkové výši 9 130,- Kč za roky místní poplatek (včetně jeho navýšení) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ze strany města Němčice nad Hanou jsou finanční částky potřebné k vymožení dlužných nedoplatků neadekvátní výši vybraných příjmů. Písemné podklady týkající se dané problematiky s uvedením konkrétních údajů jsou založeny na Finančním odboru Městského úřadu Němčice nad Hanou. 4

5 10. Návrh Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi městem Němčice nad Hanou /budoucí povinný/ a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice /budoucí oprávněný/ - budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění distribuční soustavy kioskové trafostanice, zemního kabelového vedení vysokého a nízkého napětí a 3 kusů sloupů pro vedení nízkého napětí (zřízení, provozování, opravy a udržování) na částech pozemků parc.č. ZE 3672/1, 6811, 3672/13 a 7032, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Šafaříkova, Němčice nad Hanou), a to v souvislosti s realizací stavby: Němčice, TS Šafaříkova Tisk 995/ /RM Usn. č. 995/ /RM souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mezi městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /budoucí povinný/ a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou pověřenými zaměstnanci: panem Jiřím Jančíkem, Senior technik rozvoje a výstavby a panem Miroslavem Dudou, Technik výstavby a obnovy DS /budoucí oprávněný/. Předmětem smlouvy je budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v umístění distribuční soustavy kioskové trafostanice, zemního kabelového vedení vysokého a nízkého napětí a 3 kusů sloupů pro vedení nízkého napětí (zřízení, provozování, opravy a udržování) na částech pozemků parc.č. ZE 3672/1, 6811, 3672/13 a 7032, které jsou v majetku města Němčice nad Hanou a nachází se v k.ú. Němčice nad Hanou (ulice Šafaříkova, Němčice nad Hanou), a to v souvislosti s realizací stavby: Němčice, TS Šafaříkova. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši ,- Kč bez DPH. Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh smlouvy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 11. Návrh Smlouvy č. OS o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. OS o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi společností EKO-KOM, a.s., Praha 4 a městem Němčice nad Hanou Tisk 996/ /RM Usn. č. 996/ /RM schvaluje návrh Smlouvy č. OS o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. OS o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi smluvními stranami: společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: , zastoupenou paní RNDr. Martinou Vrbovou Ph.D., ředitelkou oddělení využití odpadů a 5

6 městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 12. Návrh Smlouvy o dílo 40/2014, mezi společností Altec International, s.r.o., Holešov /zhotovitel/ a městem Němčice nad Hanou /objednatel/ - technický dozor investora na akci: Němčice nad Hanou zdroj vody pro obec hydrogeologický průzkum Tisk 997/ /RM Usn. č. 997/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o dílo 40/2014, mezi smluvními stranami: společností Altec International, s.r.o., Palackého 1008/78, Holešov, zastoupenou jednatelem panem RNDr. Alešem Cahlíkem /zhotovitel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /objednatel/. Předmětem smlouvy je technický dozor investora na akci: Němčice nad Hanou zdroj vody pro obec hydrogeologický průzkum. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako cena pevná a tato činí ,- Kč včetně DPH. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o dílo. 13. Žádost příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, a to z titulu zápisu dalších míst poskytování vzdělávání nebo školských služeb Tisk 998/ /RM Usn. č. 998/ /RM schvaluje změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, a to z titulu zápisu dalších míst poskytování vzdělávání nebo školských služeb. Účinnost změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení: od Kromě sídla příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou (Tyršova č.p. 360, Němčice nad Hanou), je 10 dalších míst poskytování vzdělávání nebo školských služeb touto příspěvkovou organizací, a to: 1) Němčice nad Hanou, Trávnická č.p ) Vrchoslavice č.p. 1 3) Vitčice č.p. 75 4) Klenovice č.p ) Doloplazy č.p. 53 6

7 6) Nezamyslice, 1. Máje č.p ) Nezamyslice, 1. Máje č.p ) Nezamyslice, 1. Máje č.p ) Nezamyslice, Náměstí děkana Františka Kvapila č.p ) Dřevnovice č.p. 48 Žádost paní Mgr. Evy Baškové, ředitelky příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou a bližší informace viz. písemný materiál, ukládá paní Mgr. Evě Baškové, ředitelce Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, zabezpečit podání návrhu na výše uvedenou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, na Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc (odbor školství, mládeže a tělovýchovy), a to v souladu s platnou legislativou. 14. Výběr dodavatele atestu dlouhodobého zařízení informačního systému veřejné správy (ISVS) pro město Němčice nad Hanou Tisk 999/ /RM Usn. č. 999/ /RM schvaluje firmu COMPACT OFFICE, s.r.o., Hradecká 167, Kunžak, IČ: , jakožto dodavatele atestu dlouhodobého zařízení informačního systému veřejné správy (ISVS) pro město Němčice nad Hanou. Náklady činí ,- Kč. Délka trvání atestu: 5 let Bližší informace viz. písemný materiál. 15. Rozhodnutí č SFŽP o poskytnutí podpory městu Němčice nad Hanou na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR akce: Němčice nad Hanou zdroj vody pro obec hydrogeologický průzkum Tisk 1000/ /RM Usn. č. 1000/ /RM bere na vědomí Rozhodnutí č SFŽP o poskytnutí podpory městu Němčice nad Hanou na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR akce: Němčice nad Hanou zdroj vody pro obec hydrogeologický průzkum. souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit přijetí podpory v celkové výši ,- Kč ze SFŽP ČR a ERDF, a to na akci: Němčice nad Hanou zdroj vody pro obec hydrogeologický průzkum, Němčice nad Hanou k projednání předmětnou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 7

8 16. Výběr firmy na realizaci akce: My si chceme také hrát - vybudování dětského hřiště na pozemku parc.č. 252/44 v k.ú. Němčice nad Hanou (areál Stadionu Němčice nad Hanou) Tisk 1001/ /RM Usn. č. 1001/ /RM bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběr firmy na realizaci akce: My si chceme také hrát - vybudování dětského hřiště na pozemku parc.č. 252/44 v k.ú. Němčice nad Hanou (areál Stadionu Němčice nad Hanou). rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu - realizace akce: My si chceme také hrát - vybudování dětského hřiště na pozemku parc.č. 252/44 v k.ú. Němčice nad Hanou (areál Stadionu Němčice nad Hanou), takto: nejvýhodnější nabídku podal uchazeč Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, Brno, IČ: , souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Smlouvy o dílo, mezi společností Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, Brno, zastoupenou ve věcech smluvních jednatelem panem Ing. Ladislavem Fuxou a pro věcná jednání panem Jiřím Raiserem realizace /dodavatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /odběratel/. Předmětem smlouvy je dodávka a instalace herních prvků a mobiliáře včetně souvisejících stavebních prací na pozemku parc.č. 252/44 v k.ú. Němčice nad Hanou (areál Stadionu Němčice nad Hanou) vybudování dětského hřiště název akce: My si chceme také hrát. Cena díla činí ,- Kč včetně DPH. Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh smlouvy o dílo a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 17. Základní škola Němčice nad Hanou (příspěvková organizace města Němčice nad Hanou) organizace školního roku Tisk 1002/ /RM Usn. č. 1002/ /RM schvaluje organizaci školního roku pro Základní školu Němčice nad Hanou (příspěvková organizace města Němčice nad Hanou). Viz. písemný materiál. 8

9 18. Návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku, mezi Olomouckým krajem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou /příjemce/ - poskytnutí neinvestičního příspěvku městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, pro rok 2014, z rozpočtu Olomouckého kraje (z dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2014 ), a to na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Turistické informační centrum Němčice nad Hanou Tisk 1003/ /RM Usn. č. 1003/ /RM schvaluje přijetí neinvestičního příspěvku ve výši ,- Kč, pro rok 2014, od Olomouckého kraje, z dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2014, a to na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Turistické informační centrum Němčice nad Hanou, schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku, mezi smluvními stranami: Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeným hejtmanem panem Ing. Jiřím Rozbořilem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /příjemce/. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestičního příspěvku městu Němčice nad Hanou ve výši ,- Kč, pro rok 2014, z rozpočtu Olomouckého kraje (z dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji v roce 2014 ), a to na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Turistické informační centrum Němčice nad Hanou. ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o poskytnutí příspěvku. 19. Návrh na uspořádání veřejné sbírky - shromáždění finančních prostředků určených na pomoc rodině Králových, ulice, Němčice nad Hanou, kterým dne požár značně poškodil rodinný dům Tisk 1004/ /RM Usn. č. 1004/ /RM schvaluje uspořádání veřejné sbírky - shromáždění finančních prostředků určených na pomoc rodině Králových, ulice..., Němčice nad Hanou, kterým dne požár značně poškodil rodinný dům. V souladu s ustanovením 4, odst. 2, zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje Rada města Němčice nad Hanou zahájit sbírku ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení o konání veřejné sbírky Krajským úřadem Olomouckého kraje, a to z důvodu okamžité pomoci rodině Králových. Území, na němž se bude sbírka konat: Němčice nad Hanou Datum zahájení a ukončení sbírky: zahájení , ukončení Způsob provádění sbírky: pokladničkami 9

10 ukládá paní Ivaně Dvořákové, starostce města Němčice nad Hanou, zajistit veškeré kroky spojené s přípravou a realizací výše uvedené veřejné sbírky. 20. Poskytnutí nepeněžního plnění manželům Královým, bytem..., Němčice nad Hanou, na úhradu nákladů spojených s uložením odpadu z domu, poškozeného požárem ze dne , na skládku odpadů v Němčicích nad Hanou a dále na úhradu nezbytných nákladů pro zajištění fungování základních životních potřeb rodiny v nejbližších dnech pro zprovoznění domácnosti, a to do výše ,- Kč Tisk 1005/ /RM Usn. č. 1005/ /RM schvaluje poskytnutí nepeněžního plnění manželům Královým, bytem, Němčice nad Hanou, na úhradu nákladů spojených s uložením odpadu z domu, poškozeného požárem ze dne , na skládku odpadů v Němčicích nad Hanou a dále na úhradu nezbytných nákladů pro zajištění fungování základních životních potřeb rodiny v nejbližších dnech pro zprovoznění domácnosti, a to do výše ,- Kč. 21. Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1006/ /RM Usn. č. 1006/ /RM bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí města Němčice nad Hanou ze dne Viz. písemný materiál. 22. Návrh na ocenění nejúspěšnějších občanů, osobností a organizací města Němčice nad Hanou za rok 2013 Tisk 1007/ /RM Usn. č. 1007/ /RM souhlasí-navrhuje a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit ocenění těchto občanů, a to v rámci ocenění nejúspěšnějších občanů, osobností a organizací města Němčice nad Hanou za rok 2013: V oblasti přínos pro město: - paní Mgr. Naděžda Tesaříková, nar.., bytem.. Za dlouholetou pedagogickou činnost v Základní škole Němčice nad Hanou, za příkladnou dlouholetou práci s dětmi a mládeží, organizovanou v různých zájmových seskupeních a dále za dlouholetou obětavou práci v oblasti kultury a ochotnického divadla v Němčicích nad Hanou. - paní Alena Antelová, nar..., bytem Za dlouholetou práci pro město vykonávanou v rámci spolkové činnosti TJ Sokol Němčice nad Hanou a dále za nezištnou a obětavou spolupráci s Domem dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou při zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež. 10

11 Ocenění jednotlivci obdrží od města Němčice nad Hanou pamětní list a věcný dar v hodnotě do 2 000,- Kč, Němčice nad Hanou k projednání předmětný návrh a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 23. Diskuse 24. Závěr V Němčicích nad Hanou dne Zapsala: Hana Sopuchová Ivana Dvořáková starostka Ing. Jan Vrána místostarosta 11

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 16.5.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 14. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 18.5.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 13. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 4.5.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou,

Usnesení. schvaluje legislativní kroky ke zřízení městské policie města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 111. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 11.06.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. schvaluje program 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. schvaluje program 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 59. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 17. 10. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 55/ a č. 56/ Tisk 1070/ /RM U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 3. 9. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 6.6.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

Usnesení. z 81. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 81. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 81. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 17.7.2017 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. 1.2 Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou Tisk 1195/ /RM

Usnesení. 1.2 Návrh Jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou Tisk 1195/ /RM Usnesení ze 79. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 12.6.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. schvaluje program 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. schvaluje program 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 60. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 31. 10. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 27.6.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 41. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 6.4.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 421/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 421/ /ZM U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 17. 4.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 458/ /RM. Usn. č. 458/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 458/ /RM. Usn. č. 458/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 30. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení. 1.1 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1914/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1914/ /RM Usnesení ze 120. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 01.10.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM Usnesení z 77. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 15.5.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

B/ Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 1997 (zametací vůz) Usnesení č. 3349/2013

B/ Dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 1997 (zametací vůz) Usnesení č. 3349/2013 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 125. jednání Rady města

Více

Usnesení ze 108. schůze Rady města Němčice nad Hanou,

Usnesení ze 108. schůze Rady města Němčice nad Hanou, Usnesení ze 108. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 14.05.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 19. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 29.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise města Němčice nad Hanou konané dne ,

Usnesení. bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise města Němčice nad Hanou konané dne , Usnesení ze 6. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 14.01.2019 ve 14:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 2/ a 3/ Tisk 73/04/18/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 2/ a 3/ Tisk 73/04/18/ /RM Usnesení ze 4. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, která se uskutečnila v pondělí 17.12.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starosty města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí grantu žadatelům v rámci grantového programu města Němčice nad Hanou SPOLUPRÁCE 2012 Tisk 480/ /RM

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí grantu žadatelům v rámci grantového programu města Němčice nad Hanou SPOLUPRÁCE 2012 Tisk 480/ /RM U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 28. 5. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 39. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 22.2.2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 377/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 377/ /ZM Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 3. 8. 2017 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 1090/ /RM. Usn. č. 1090/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 1090/ /RM. Usn. č. 1090/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 1. 10. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5269/2009 spisová značka 5267/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 30. září 2009 R M 1 / 8 9 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 64. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.12.2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 2. Žádost o prodloužení doby realizace díla Naučná stezka Masarykova lípa v Němčicích nad Hanou Tisk 1800/ /RM

Usnesení. 2. Žádost o prodloužení doby realizace díla Naučná stezka Masarykova lípa v Němčicích nad Hanou Tisk 1800/ /RM Usnesení ze 114. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 16.07.2018 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 40/ a 41/ Tisk 840/ /RM U S N E S E N Í ze 42. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 11. 2013 v 7:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 175/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 175/ /ZM Usnesení z 19. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo v úterý 21. 6. 2016 v 17:30 hodin v sále kina Oko Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 9. 2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 35/ a č. 36/ Tisk 758/ /RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 35/ a č. 36/ Tisk 758/ /RM U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 31. 7. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.13/2014 ze dne 19.května 2014 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3)

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 60. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Ing. Pavel místostarosta

Ing. Pavel místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 50. jednání Rady města

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 351/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 351/ /ZM Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ. ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které

USNESENÍ. ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 23.2.2015 v 18:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1223/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Komise pro mládež, kulturu a tělovýchovu města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1223/ /RM Usnesení z 80. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 26.6.2017 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Usnesení. z 84. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 84. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 84. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 21.8.2017 ve 13:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

2. TS - návrh na změnu vodohospodářského fondu Města Strakonice pro rok 2012 Usnesení č. 2195/2012 (84/10)

2. TS - návrh na změnu vodohospodářského fondu Města Strakonice pro rok 2012 Usnesení č. 2195/2012 (84/10) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 84. jednání Rady města

Více

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Likvidační a škodní komise Rady města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1717/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis z jednání Likvidační a škodní komise Rady města Němčice nad Hanou ze dne Tisk 1717/ /RM Usnesení ze 110. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 28.05.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 24.10.2011

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 24.10.2011 Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 24.10.2011 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Převod finančních prostředků z rezervního fondu

Více

Usnesení. 1.1 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 117/ a 118/ Tisk 1895/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápis ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 117/ a 118/ Tisk 1895/ /RM Usnesení ze 119. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 24.09.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM Usnesení z 24. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 10. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 30.3.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

USNESENÍ. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo ve středu 10.12.2014 v 16:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Tůma Kontrola zápisu: pí Nováková

MĚSTO RALSKO. Přítomni: pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Tůma Kontrola zápisu: pí Nováková MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodrţení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Z 13. schůze Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 38. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 16.4.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Jaroslav Kučera

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 389/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 389/ /ZM Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 31. 08. 2017 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Z á p i s č í s l o 18/2013. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. PaedDr. David Holman člen rady

Z á p i s č í s l o 18/2013. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. PaedDr. David Holman člen rady Z á p i s č í s l o 18/2013 ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Jiří Koláček 1. místostarosta Ing. Oldřich Štarha

Více

6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015

6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015 1 z 6 26.2.2015 9:04 PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015 125/6/RM/2015 OŽP 01 - Snížení holubí populace ve městě Bučovice smlouvu o dílo se společností RNDr. František Ratajský,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více