Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E"

Transkript

1 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E za rok 2014

2 Obsah 1. Charakteristika organizace Součásti školy Místa poskytovaného vzdělávání bo školských služeb Vzdělávací programy školy Přehled všech platných oborů vzdělání Doplňková činnost školy a školského zařízení Údaje o zaměstnancích Údaje o počtech žáků Prospěch žáků ve školním roce 2013/ Chování žáků a docházka žáků Počet absolventů školy ve školním roce 2013/ Počet zaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce Přijímací řízení Kurzy k doplnění vzdělání Výsledky hodnocení ČŠI v roce Zpráva o hospodaření Příjmy za kalendářní rok Výdaje za kalendářní rok Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí Přehled o stavu pohledávek Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok Zpráva o použití prostředků na DVPP Účelová dotace Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok Provozní oblast Investiční oblast Přílohy 2

3 Vypracování zprávy o činnosti organizace je uloženo ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 1. Charakteristika organizace: Název organizace: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Adresa: Borská 55, Plzeň Telefon: Fax: Datová schránka: 7s8gxd7 IZO: IČO: Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina: vydána Plzeňským krajem d 31. května 2001 pod č. j Součásti školy: název součásti IZO součásti kapacita Střední škola žáků Domov mládeže ubytovaných Školní jídelna stravovaných 1.2. Místa poskytovaného vzdělávání bo školských služeb: Borská 55, Plzeň Borská E421, Plzeň Křimická 94, Plzeň Harantova 3, Plzeň Jateční - tesárna, Plzeň - Bílá Hora 3

4 2. Vzdělávací programy školy: kód oboru název vzdělávacího programu č. j L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1541/ L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1542/ L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1543/ L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1544/ H/01 Klempíř (školní vzdělávací program) SOU/1250/ H/01 Klempíř (školní vzdělávací program) SOU/1135/ H/01 Truhlář (školní vzdělávací program) SOU/1248/ H/01 Truhlář (školní vzdělávací program) SOU/1136/ H/01 Instalatér (školní vzdělávací program) SOU/1249/ H/01 Instalatér (školní vzdělávací program) SOU/1137/ H/01 Tesař (školní vzdělávací program) SOU/1252/ H/01 Tesař (školní vzdělávací program) SOU/1138/ H/01 Zedník (školní vzdělávací program) SOU/1253/ H/01 Zedník (školní vzdělávací program) SOU/1139/ H/01 Pokrývač (školní vzdělávací program) SOU/1254/ H/01 Pokrývač (školní vzdělávací program) SOU/1140/ H/01 Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) SOU/1251/ H/01 Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) SOU/1141/ E/503 Stavební výroba 13255/ E/01 Tesařské práce (školní vzdělávací program) SOU/1488/ E/01 Zednické práce (školní vzdělávací program) SOU/1489/ Přehled všech platných oborů vzdělání: název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) Nábytkářská a dřevařská výroba (dálková forma vzdělávání) Stavební provoz (denní forma vzdělávání) Stavební provoz (dálková forma vzdělávání) kód oboru poslední schválená kapacita k vyučován ve školním roce 2013/ / L/51 80 ano ano L/ L/51 70 ano ano L/51 30 ano Klempíř H/01 40 ano ano Truhlář H/ ano ano 4

5 Instalatér H/ ano ano Tesař H/01 72 ano ano Zedník H/ ano ano Pokrývač H/01 40 ano ano Malíř a lakýrník H/01 40 ano ano Stavební výroba E/ Stavební práce E/02 75 Tesařské práce E/01 50 Zednické práce E/ Doplňková činnost školy a školského zařízení: název doplňkové činnosti realizovaná v roce 2014 Hostinská činnost ano Realitní činnost, správa a údržba movitostí Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Ubytovací služby ano Truhlářství, podlahářství Pokrývačství, tesařství Zednictví Vodoinstalatérství, topenářství Malířství, lakýrnictví, natěračství Klempířství a oprava karoserií 5. Údaje o zaměstnancích: průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav / přepočtený stav ) (fyzický stav / přepočtený stav) 77 / 71, / 49, Údaje o počtech žáků: údaj podle stat. údaj k výkazů pro školní rok 2014/2015 počet žáků počet ubytovaných

6 počet stravovaných počet tříd počet skupin pro výuku odborného výcviku počet výchovných skupin Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %): součást prospěl s vyznamenáním prospěl prospěl hodnocen běžné třídy 3,6 93,4 1,3 1,7 speciální třídy Chování žáků a docházka žáků v %: součást snížený stupeň z chování omluvené 2. stupeň 3. stupeň hodiny běžné třídy 4,6 2,0 1,5 speciální třídy Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014: součást počet absolventů běžné třídy (maturitní zkouška) 11 běžné třídy (závěrečná zkouška) 114 speciální třídy (závěrečná zkouška) Počet zaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce k : kód a název oboru počet registrovaných zaměstnaných absolventů L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba L/51 Stavební provoz H/01 Klempíř H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce 3 6

7 6.5. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2014/2015): kód oboru počet uchazečů kód a název oboru přihlášených přijatých L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání H/01 Klempíř H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce Kurzy k doplnění vzdělání: počet kurzů k doplnění základního vzdělání počet absolventů ve školním roce 2013/ Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014: D 20. května 2014 byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 ve třídě SD2 u oboru vzdělání L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba. Nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení právních předpisů. 7

8 8. Zpráva o hospodaření: 8.1. Příjmy za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem dotace na přímé výdaje dotace na provozní výdaje pronájem majetku kraje poplatky příjmy z doplňkové činnosti Výdaje za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem investiční investiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učebnice náklady na učební pomůcky přímé ONIV (cest., úraz.poj., OOPP) provozní náklady ergie opravy a údržba movitého majetku nájemné odpisy majetku Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2014 (v Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem HV před zdaněním daň HV po zdanění

9 8.4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): fond odměn fond rezervní celkem Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k v tis. Kč): výkaz Rozvaha fond fond fond HV závazky celkem odměn rezervní investiční č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku A stav finančních prostředků rozdíl výkaz Rozvaha, č. řádku (stav finančních prostředků minus sloupec A) FKSP č. účtu 912 výkaz Rozvaha, číslo řádku 133 splacený zůstatek půjček z FKSP stav finančních prostředků na účtu z čísla řádku 70 číslo řádku 81 rozdíl (sl. 1 sl. 2) sl Přehled stavu pohledávek k (v tis. Kč): celkem z toho do lhůty splatnosti z toho po lhůtě splatnosti z toho s upomínkou z toho zažalované z toho odsouzené z toho vymahatelné výkaz Rozvaha řádek Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): limit skutečnost rozdíl přepočtený počet zaměstnanců 72,07 70,13-1,94 mzdové prostředky na platy mzdové prostředky OON ostatní investiční výdaje * * zákonné odvody včetně FKSP a přímé ONIV 9

10 8.8. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j / , Věstník MŠMT č. 8/2001): vzdělávání počet pedagog. pracovníků Kč vedoucích pracovníků 0 0 v oblasti cizích jazyků 0 0 v oblasti SIPVZ 0 0 k prohloubení odbornosti 0 0 odborná literatura pro učitele 0 0 celkem Účelová dotace: Poskytnuto Využito Vráceno SIPVZ, Projekt P I SIPVZ, Projekt P II SIPVZ, Pilotní projekt SIPVZ, Projekt P III celkem Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena: V roce 2014 nastoupil do 1. ročníku jnižší počet žáků v historii školy a v důsledku této skutečnosti celkový počet žáků školy poprvé klesl pod čtyři sta. Přesto se podařilo otevřít všechny obory kategorie H, byť skupiny tzv. máločetných oborů klempíř, pokrývač a malíř a lakýrník byly zcela naplněny. Vzhledem k nízkému zájmu uchazečů byly otevřeny tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tesařské práce a zednické práce a ani obory nástavbového studia nábytkářská a dřevařská výroba a stavební provoz v dálkové formě vzdělávání. Podle upravených školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třech ročnících oborů kategorie H. Výsledky závěrečné zkoušky konané podle tzv. jednotného zadání nikterak vybočily z trendu předchozích let, výrazně ovšem poklesla úspěšnost žáků nástavbového studia u zkoušky maturitní, především v předmětu matematika; v červnovém termínu úspěšně vykonali didaktický test právě z matematiky pouze 3 žáci. Vzhledem k celkově nízkému počtu žáků konajících v posledních letech maturitní zkoušku lze však ve výkyvech v úspěšnosti nalézt jakoukoli tendenci jen velmi stěží. Snížil se rovněž počet žáků ubytovaných v domově mládeže, a to navzdory příspěvku 500 Kč měsíčně nově poskytovanému Plzeňským krajem žákům přijatým ke vzdělávání do tříletých oborů kategorie H, skupiny oborů 36; tento příspěvek od září roku 2014 pobíralo pouhých 10

11 pět žáků. I tak vychovatelé domova mládeže uspořádali pro ubytované žáky celou řadu především sportovních, ale i kulturních akcí. Nejlepší žáci všech tříletých oborů reprezentovali školu v soutěžích odborných dovedností. Nejúspěšnější byli žáci oboru instalatér René Šimána a Martin Ureš, kteří na celostátním setkání učňovské mládeže Machři roku 2014 v Sokolově vybojovali třetí místo. Velmi dobře si vedla i dvojice žáků oboru klempíř Jakub Kočka a Vojtěch Hebík, která z regionálního kola pro oblast Čechy soutěže Klempíř 2014 v Hradci Králové přivezla čtvrté místo. Nemenším úspěchem bylo třetí místo v soutěži O hoblík Káji Hoblíka, kterého dosáhli žáci oboru truhlář Jiří Hodek a Martin Kučera. Dařilo se rovněž v soutěži ve svařování, v nichž žák oboru instalatér Josef Kroupa obstál hd natřikrát, a to v krajském kole soutěže ve svařování O zlatý pohár Linde v Rokycach druhým místem, následně v celostátním kole s mezinárodní účastí ve Frýdku-Místku místem pátým a stejně dobře se mu vedlo i v soutěži O zlatou kuklu společnosti SIAD v Mostě, kde se umístil na šesté příčce. V rukodělné soutěži náměstka hejtmana Plzeňského kraje Řemeslo má zlaté dno získal druhé místo v kategorii středních škol žák 1. ročníku oboru klempíř Leoš Vodica. Učiliště se v podzimních měsících účastnilo všech tradičních přehlídek středních škol Plzeňského kraje v Domažlicích, ve Stodě, v Klatovech, v Tachově a Plzni. Na popularizaci odborného vzdělávání se škola znovu podílela projektem Přijď si zkusit, čím chceš být v rámci dalšího ročníku grantového programu Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014 ; toho se zúčastnilo 19 žáků druhého stupně základních škol. Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje učiliště uspořádalo dva ukázkové dny řemesel v rámci projektu Technika a ICT - Cherchez la femme! (Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji), jehož cílem je zvýšení zájmu žákyň základních škol o vzdělávání v technicky zaměřených oborech středních škol a taktéž obecné zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich. Dlouhodobě velmi dobrou úroveň má spolupráce školy s firmami; jvýznamnějšími partry jsou Systherm s. r. o., Tegmento s. r. o. a DFH Haus CZ s. r. o. (dříve OKAL CZ). Poměrně stabilní je rovněž spolupráce s profesními sdruženími - Cechem instalatérů ČR, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Cechem klempířů, tesařů a pokrývačů ČR a s Cechem malířů a lakýrníků ČR. Učiliště se zapojilo do projektu pilotního ověřování forem spolupráce škol a firem Pospolu - pilotáž II. Realizátorem pilotáže je společnost DFH Haus CZ, s. r. o. Partrství ověřuje zejména spolupráci školy a firmy při provádění odborného výcviku žáků oborů tesař a truhlář, ale i rozšířenou formu spolupráce účastí odborníků z praxe ve vyučování. Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů se v roce 2014 soustředil především na oblast záškoláctví a prospěchu žáků. Při řešení záškoláctví bylo dosaženo kladných výsledků zvláště v případech, kdy se podařilo navázat aktivní spolupráci s rodiči žáků. V rámci grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014 byl realizován projekt Dotkni se minulosti. Hlavním cílem projektu bylo posílit povědomí žáků školy o komunistické totalitní minulosti České republiky. Součástí projektu byla návštěva někdejšího hraničního pásma v prostoru obce Bučina, výstup na 11

12 hraniční horu Velký Ostrý a exkurze do památníku Vojna u Příbrami. Do projektu se zapojilo 49 žáků. Další vzdělávání škola poskytovala především v rámci projektu UNIV 3. Byl ukončen kurz Tesař ( H) zahájený v září 2013; úspěšně jej absolvovalo 7 účastníků. Dále byly vytvořeny vzdělávací program a kontrolní zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě ( M) a zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin střech historických budov ( H). Ve spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání s. r. o. učiliště zajišťovalo teoretickou část kurzu Montér suchých staveb ( H). V zájmu rozvoje dalšího vzdělávání byla v roce 2014 získána autorizace pro profesní kvalifikaci Stavební truhlář ( H). Během roku 2014 skončilo pracovní poměr šest pracovníků, z toho jeden učitel odborného výcviku pro nadbytečnost, ostatní odchodem do důchodu. Šest pedagogických pracovníků úspěšně ukončilo vzdělávání k získání odborné kvalifikace a dalších šest pedagogických pracovníků toto vzdělávání zahájilo. Ke konci roku 2014 zůstávají v pracovním poměru čtyři pedagogičtí pracovníci, kteří k 1. lednu 2015 splňují odbornou kvalifikaci ani zahájili příslušné studium, z toho jeden učitel odborných předmětů a tři učitelé odborného výcviku. Na další tři pedagogické pracovníky se k 1. lednu 2015 vzhledem k jejich věku a délce výkonu přímé pedagogické činnosti vztahuje výjimka. V roce 2014 byl ukončen projekt Moderní škola, kterým se učiliště zapojilo do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci absolvovalo 36 žáků oborů truhlář, tesař a instalatér stáže na pracovištích firem I. V., spol. s r. o. (provoz Pila Rohy), Společnost Koželuha - Český truhlář s. r. o. a Sivres, a. s., dvacet učitelů připravilo pro výuku více ž 600 digitálních učebních materiálů (DUM), které byly poskytnuty centrálnímu úložišti MŠMT, a v budově školy byla vybudována nová jazyková učebna. Do června 2014 probíhala realizace projektu Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavebního Plzeň určené pro odbornou výuku) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tento projekt se skládal ze dvou částí, a to z dodávky CNC obráběcího centra pro výuku oboru truhlář, která byl realizována za Kč, a z dodávky interaktivního výukového systému pro obor instalatér, která byla vysoutěžena za Kč. CNC obráběcí centrum je umístěno v dílnách v Jateční ulici, interaktivní výukový systém v učebně v budově školy. Spolupráce Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 s Komorou řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka a se školami Private Berufsschule Grafenwöhr a Kolping-Bildungswerk in der Diözese Regensburg e. V., Bildungszentrum Amberg-Sulzbach pokračovala v projektu Řemeslo pro Evropu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Během roku 2014 se uskutečnily čtyři výměnné pobyty žáků zúčastněných škol. Pět žáků oboru zedník absolvovalo v květnu 2014 společně s německými žáky téhož oboru odborný praktický kurz vícevrstvých omítek ve výukovém zařízení Komory řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka ve Weidenu. V červnu 2014 žáci učiliště a žáci Private Berufsschule Grafenwöhr podnikli společnou sportovní akci - splutí Otavy. Premiérou byla účast grafenwöhrské žákyně oboru malíř v soutěži odborných dovedností Mladý malíř 2014 v Praze v březnu 2014, dvojice truhlářů z Grafenwöhru se naopak již 12

13 tradičně zúčastnila soutěže odborných dovedností O hoblík Káji Hoblíka v Domažlicích také v březnu I v roce 2014 pokračovala spolupráce učiliště se společností Plzeň Během podzimu žáci oborů truhlář a tesař zhotovili 68 maket lodí, s kterými se pak několik desítek škol a dalších institucí zúčastnilo slavnostního zahájení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury Škola se připojila také k říjnovému dobrovolnickému festivalu projektu Plzeň - EHMK 2015 Anděl Fest. Žáci vyrobili 6 nájezdových ramp pro vozíčkáře a rozmístili je v centru města. Následně pak žáci asistovali při turnaji vozíčkářů v bowlingu. Rozpisem rozpočtu přímých výdajů obdržela organizace na platy částku Kč. Při podzimní úpravě rozpisu rozpočtu byl proveden přesun 41 tis. Kč z prostředků na platy do prostředků na OON a současně organizace obdržela dalších Kč. Výsledné závazné ukazatele tedy činily Kč (prostředky na platy), Kč (prostředky na ostatní osobní náklady) a 72,07 (limit počtu zaměstnanců). Veškeré závazné ukazatele byly v roce 2014 splněny. Výrazným posílením prostředků na platy byly účelové prostředky z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Podpora odborného vzdělávání v roce 2014 ve výši Kč a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši Kč a Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Kč. Další účelové prostředky ve výši Kč škola obdržela z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013 a Kč z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce Rozpisem rozpočtu příspěvku na provoz obdržela organizace částku Kč. Významnou úsporu provozních nákladů nadále přinášejí především centrální dodávky plynu a elektřiny a služeb mobilní i pevné telefonie. Největší investiční akcí roku 2014 byla rekonstrukce plynové kotelny v dílnách v Jateční ulici, kde bylo prostavěno Kč. Dvakrát bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu střech areálu v Borské 55, jdříve na všechny střechy, poté jen na jednu část, ale ani jeden pokus byl úspěšný; žádný dodavatel se přihlásil. Na hlavním schodišti školy byla původní okna vyměněna za plastová, a to nákladem Kč. Pro uvažovanou výstavbu dílen odborného výcviku bylo d 14. února 2014 vydáno územní rozhodnutí; to nabylo právní moci dm 21. března 2014 a má platnost 2 roky. 13

14 10. Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok Provozní oblast K 31. prosinci 2014 vykázala organizace tento výsledek hospodaření: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti Kč - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Kč Tento hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto: - příděl do fondu odměn Kč - příděl do rezervního fondu Kč Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (v tis Kč): ukazatel rozpis skutečnost plnění 1. Limit na platy splněn 2. Limit na OON splněn 3. Limit přímých ONIV celkem splněn 4. Limit počtu zaměstnanců (přepočtené stavy)... 72, ,13... splněn Investiční oblast V roce 2014 byly realizovány tyto investiční akce (v tis. Kč): - pila radiální s příslušenstvím páv elektrická soustava měřicích přístrojů rekonstrukce plynové kotelny v Jateční ulici rekonstrukce oken v areálu Borská Celkem bylo použito tis. Kč investičních prostředků; z toho vlastní prostředky činily tis. Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele činila 40 tis. Kč. Plzeň 18. dubna 2015 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 14

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů pro přijímací řízení Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek -Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Sdělení ředitele č. 2/2015 Nejvyšší možné počty pro přijímací řízení (škol. rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva. SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti SOU Sedlčany o.p.s. za rok 2013 Sídlo společnosti: Na Červeném Hrádku 766 IČ: 25 09 55 44 Tato zpráva je vyhotovena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2006-2007 a hospodaření za rok 2006 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013

Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví. Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 Česko rakouský projekt Skupina Stavebnictví Závěrečná zpráva o plnění plánu činnosti za rok 2013 1. Tvorba odborného Česko-německého a Česko-anglického slovníku pro potřeby výuky odborných předmětů a odborného

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více