Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E"

Transkript

1 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E za rok 2014

2 Obsah 1. Charakteristika organizace Součásti školy Místa poskytovaného vzdělávání bo školských služeb Vzdělávací programy školy Přehled všech platných oborů vzdělání Doplňková činnost školy a školského zařízení Údaje o zaměstnancích Údaje o počtech žáků Prospěch žáků ve školním roce 2013/ Chování žáků a docházka žáků Počet absolventů školy ve školním roce 2013/ Počet zaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce Přijímací řízení Kurzy k doplnění vzdělání Výsledky hodnocení ČŠI v roce Zpráva o hospodaření Příjmy za kalendářní rok Výdaje za kalendářní rok Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí Přehled o stavu pohledávek Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok Zpráva o použití prostředků na DVPP Účelová dotace Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok Provozní oblast Investiční oblast Přílohy 2

3 Vypracování zprávy o činnosti organizace je uloženo ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 1. Charakteristika organizace: Název organizace: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Adresa: Borská 55, Plzeň Telefon: Fax: Datová schránka: 7s8gxd7 IZO: IČO: Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina: vydána Plzeňským krajem d 31. května 2001 pod č. j Součásti školy: název součásti IZO součásti kapacita Střední škola žáků Domov mládeže ubytovaných Školní jídelna stravovaných 1.2. Místa poskytovaného vzdělávání bo školských služeb: Borská 55, Plzeň Borská E421, Plzeň Křimická 94, Plzeň Harantova 3, Plzeň Jateční - tesárna, Plzeň - Bílá Hora 3

4 2. Vzdělávací programy školy: kód oboru název vzdělávacího programu č. j L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1541/ L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1542/ L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1543/ L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1544/ H/01 Klempíř (školní vzdělávací program) SOU/1250/ H/01 Klempíř (školní vzdělávací program) SOU/1135/ H/01 Truhlář (školní vzdělávací program) SOU/1248/ H/01 Truhlář (školní vzdělávací program) SOU/1136/ H/01 Instalatér (školní vzdělávací program) SOU/1249/ H/01 Instalatér (školní vzdělávací program) SOU/1137/ H/01 Tesař (školní vzdělávací program) SOU/1252/ H/01 Tesař (školní vzdělávací program) SOU/1138/ H/01 Zedník (školní vzdělávací program) SOU/1253/ H/01 Zedník (školní vzdělávací program) SOU/1139/ H/01 Pokrývač (školní vzdělávací program) SOU/1254/ H/01 Pokrývač (školní vzdělávací program) SOU/1140/ H/01 Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) SOU/1251/ H/01 Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) SOU/1141/ E/503 Stavební výroba 13255/ E/01 Tesařské práce (školní vzdělávací program) SOU/1488/ E/01 Zednické práce (školní vzdělávací program) SOU/1489/ Přehled všech platných oborů vzdělání: název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) Nábytkářská a dřevařská výroba (dálková forma vzdělávání) Stavební provoz (denní forma vzdělávání) Stavební provoz (dálková forma vzdělávání) kód oboru poslední schválená kapacita k vyučován ve školním roce 2013/ / L/51 80 ano ano L/ L/51 70 ano ano L/51 30 ano Klempíř H/01 40 ano ano Truhlář H/ ano ano 4

5 Instalatér H/ ano ano Tesař H/01 72 ano ano Zedník H/ ano ano Pokrývač H/01 40 ano ano Malíř a lakýrník H/01 40 ano ano Stavební výroba E/ Stavební práce E/02 75 Tesařské práce E/01 50 Zednické práce E/ Doplňková činnost školy a školského zařízení: název doplňkové činnosti realizovaná v roce 2014 Hostinská činnost ano Realitní činnost, správa a údržba movitostí Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Ubytovací služby ano Truhlářství, podlahářství Pokrývačství, tesařství Zednictví Vodoinstalatérství, topenářství Malířství, lakýrnictví, natěračství Klempířství a oprava karoserií 5. Údaje o zaměstnancích: průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav / přepočtený stav ) (fyzický stav / přepočtený stav) 77 / 71, / 49, Údaje o počtech žáků: údaj podle stat. údaj k výkazů pro školní rok 2014/2015 počet žáků počet ubytovaných

6 počet stravovaných počet tříd počet skupin pro výuku odborného výcviku počet výchovných skupin Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %): součást prospěl s vyznamenáním prospěl prospěl hodnocen běžné třídy 3,6 93,4 1,3 1,7 speciální třídy Chování žáků a docházka žáků v %: součást snížený stupeň z chování omluvené 2. stupeň 3. stupeň hodiny běžné třídy 4,6 2,0 1,5 speciální třídy Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014: součást počet absolventů běžné třídy (maturitní zkouška) 11 běžné třídy (závěrečná zkouška) 114 speciální třídy (závěrečná zkouška) Počet zaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce k : kód a název oboru počet registrovaných zaměstnaných absolventů L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba L/51 Stavební provoz H/01 Klempíř H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce 3 6

7 6.5. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2014/2015): kód oboru počet uchazečů kód a název oboru přihlášených přijatých L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání H/01 Klempíř H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce Kurzy k doplnění vzdělání: počet kurzů k doplnění základního vzdělání počet absolventů ve školním roce 2013/ Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014: D 20. května 2014 byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 ve třídě SD2 u oboru vzdělání L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba. Nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení právních předpisů. 7

8 8. Zpráva o hospodaření: 8.1. Příjmy za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem dotace na přímé výdaje dotace na provozní výdaje pronájem majetku kraje poplatky příjmy z doplňkové činnosti Výdaje za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem investiční investiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učebnice náklady na učební pomůcky přímé ONIV (cest., úraz.poj., OOPP) provozní náklady ergie opravy a údržba movitého majetku nájemné odpisy majetku Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2014 (v Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem HV před zdaněním daň HV po zdanění

9 8.4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): fond odměn fond rezervní celkem Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k v tis. Kč): výkaz Rozvaha fond fond fond HV závazky celkem odměn rezervní investiční č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku A stav finančních prostředků rozdíl výkaz Rozvaha, č. řádku (stav finančních prostředků minus sloupec A) FKSP č. účtu 912 výkaz Rozvaha, číslo řádku 133 splacený zůstatek půjček z FKSP stav finančních prostředků na účtu z čísla řádku 70 číslo řádku 81 rozdíl (sl. 1 sl. 2) sl Přehled stavu pohledávek k (v tis. Kč): celkem z toho do lhůty splatnosti z toho po lhůtě splatnosti z toho s upomínkou z toho zažalované z toho odsouzené z toho vymahatelné výkaz Rozvaha řádek Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): limit skutečnost rozdíl přepočtený počet zaměstnanců 72,07 70,13-1,94 mzdové prostředky na platy mzdové prostředky OON ostatní investiční výdaje * * zákonné odvody včetně FKSP a přímé ONIV 9

10 8.8. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j / , Věstník MŠMT č. 8/2001): vzdělávání počet pedagog. pracovníků Kč vedoucích pracovníků 0 0 v oblasti cizích jazyků 0 0 v oblasti SIPVZ 0 0 k prohloubení odbornosti 0 0 odborná literatura pro učitele 0 0 celkem Účelová dotace: Poskytnuto Využito Vráceno SIPVZ, Projekt P I SIPVZ, Projekt P II SIPVZ, Pilotní projekt SIPVZ, Projekt P III celkem Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena: V roce 2014 nastoupil do 1. ročníku jnižší počet žáků v historii školy a v důsledku této skutečnosti celkový počet žáků školy poprvé klesl pod čtyři sta. Přesto se podařilo otevřít všechny obory kategorie H, byť skupiny tzv. máločetných oborů klempíř, pokrývač a malíř a lakýrník byly zcela naplněny. Vzhledem k nízkému zájmu uchazečů byly otevřeny tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tesařské práce a zednické práce a ani obory nástavbového studia nábytkářská a dřevařská výroba a stavební provoz v dálkové formě vzdělávání. Podle upravených školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třech ročnících oborů kategorie H. Výsledky závěrečné zkoušky konané podle tzv. jednotného zadání nikterak vybočily z trendu předchozích let, výrazně ovšem poklesla úspěšnost žáků nástavbového studia u zkoušky maturitní, především v předmětu matematika; v červnovém termínu úspěšně vykonali didaktický test právě z matematiky pouze 3 žáci. Vzhledem k celkově nízkému počtu žáků konajících v posledních letech maturitní zkoušku lze však ve výkyvech v úspěšnosti nalézt jakoukoli tendenci jen velmi stěží. Snížil se rovněž počet žáků ubytovaných v domově mládeže, a to navzdory příspěvku 500 Kč měsíčně nově poskytovanému Plzeňským krajem žákům přijatým ke vzdělávání do tříletých oborů kategorie H, skupiny oborů 36; tento příspěvek od září roku 2014 pobíralo pouhých 10

11 pět žáků. I tak vychovatelé domova mládeže uspořádali pro ubytované žáky celou řadu především sportovních, ale i kulturních akcí. Nejlepší žáci všech tříletých oborů reprezentovali školu v soutěžích odborných dovedností. Nejúspěšnější byli žáci oboru instalatér René Šimána a Martin Ureš, kteří na celostátním setkání učňovské mládeže Machři roku 2014 v Sokolově vybojovali třetí místo. Velmi dobře si vedla i dvojice žáků oboru klempíř Jakub Kočka a Vojtěch Hebík, která z regionálního kola pro oblast Čechy soutěže Klempíř 2014 v Hradci Králové přivezla čtvrté místo. Nemenším úspěchem bylo třetí místo v soutěži O hoblík Káji Hoblíka, kterého dosáhli žáci oboru truhlář Jiří Hodek a Martin Kučera. Dařilo se rovněž v soutěži ve svařování, v nichž žák oboru instalatér Josef Kroupa obstál hd natřikrát, a to v krajském kole soutěže ve svařování O zlatý pohár Linde v Rokycach druhým místem, následně v celostátním kole s mezinárodní účastí ve Frýdku-Místku místem pátým a stejně dobře se mu vedlo i v soutěži O zlatou kuklu společnosti SIAD v Mostě, kde se umístil na šesté příčce. V rukodělné soutěži náměstka hejtmana Plzeňského kraje Řemeslo má zlaté dno získal druhé místo v kategorii středních škol žák 1. ročníku oboru klempíř Leoš Vodica. Učiliště se v podzimních měsících účastnilo všech tradičních přehlídek středních škol Plzeňského kraje v Domažlicích, ve Stodě, v Klatovech, v Tachově a Plzni. Na popularizaci odborného vzdělávání se škola znovu podílela projektem Přijď si zkusit, čím chceš být v rámci dalšího ročníku grantového programu Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014 ; toho se zúčastnilo 19 žáků druhého stupně základních škol. Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje učiliště uspořádalo dva ukázkové dny řemesel v rámci projektu Technika a ICT - Cherchez la femme! (Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji), jehož cílem je zvýšení zájmu žákyň základních škol o vzdělávání v technicky zaměřených oborech středních škol a taktéž obecné zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich. Dlouhodobě velmi dobrou úroveň má spolupráce školy s firmami; jvýznamnějšími partry jsou Systherm s. r. o., Tegmento s. r. o. a DFH Haus CZ s. r. o. (dříve OKAL CZ). Poměrně stabilní je rovněž spolupráce s profesními sdruženími - Cechem instalatérů ČR, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Cechem klempířů, tesařů a pokrývačů ČR a s Cechem malířů a lakýrníků ČR. Učiliště se zapojilo do projektu pilotního ověřování forem spolupráce škol a firem Pospolu - pilotáž II. Realizátorem pilotáže je společnost DFH Haus CZ, s. r. o. Partrství ověřuje zejména spolupráci školy a firmy při provádění odborného výcviku žáků oborů tesař a truhlář, ale i rozšířenou formu spolupráce účastí odborníků z praxe ve vyučování. Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů se v roce 2014 soustředil především na oblast záškoláctví a prospěchu žáků. Při řešení záškoláctví bylo dosaženo kladných výsledků zvláště v případech, kdy se podařilo navázat aktivní spolupráci s rodiči žáků. V rámci grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014 byl realizován projekt Dotkni se minulosti. Hlavním cílem projektu bylo posílit povědomí žáků školy o komunistické totalitní minulosti České republiky. Součástí projektu byla návštěva někdejšího hraničního pásma v prostoru obce Bučina, výstup na 11

12 hraniční horu Velký Ostrý a exkurze do památníku Vojna u Příbrami. Do projektu se zapojilo 49 žáků. Další vzdělávání škola poskytovala především v rámci projektu UNIV 3. Byl ukončen kurz Tesař ( H) zahájený v září 2013; úspěšně jej absolvovalo 7 účastníků. Dále byly vytvořeny vzdělávací program a kontrolní zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě ( M) a zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin střech historických budov ( H). Ve spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání s. r. o. učiliště zajišťovalo teoretickou část kurzu Montér suchých staveb ( H). V zájmu rozvoje dalšího vzdělávání byla v roce 2014 získána autorizace pro profesní kvalifikaci Stavební truhlář ( H). Během roku 2014 skončilo pracovní poměr šest pracovníků, z toho jeden učitel odborného výcviku pro nadbytečnost, ostatní odchodem do důchodu. Šest pedagogických pracovníků úspěšně ukončilo vzdělávání k získání odborné kvalifikace a dalších šest pedagogických pracovníků toto vzdělávání zahájilo. Ke konci roku 2014 zůstávají v pracovním poměru čtyři pedagogičtí pracovníci, kteří k 1. lednu 2015 splňují odbornou kvalifikaci ani zahájili příslušné studium, z toho jeden učitel odborných předmětů a tři učitelé odborného výcviku. Na další tři pedagogické pracovníky se k 1. lednu 2015 vzhledem k jejich věku a délce výkonu přímé pedagogické činnosti vztahuje výjimka. V roce 2014 byl ukončen projekt Moderní škola, kterým se učiliště zapojilo do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci absolvovalo 36 žáků oborů truhlář, tesař a instalatér stáže na pracovištích firem I. V., spol. s r. o. (provoz Pila Rohy), Společnost Koželuha - Český truhlář s. r. o. a Sivres, a. s., dvacet učitelů připravilo pro výuku více ž 600 digitálních učebních materiálů (DUM), které byly poskytnuty centrálnímu úložišti MŠMT, a v budově školy byla vybudována nová jazyková učebna. Do června 2014 probíhala realizace projektu Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavebního Plzeň určené pro odbornou výuku) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tento projekt se skládal ze dvou částí, a to z dodávky CNC obráběcího centra pro výuku oboru truhlář, která byl realizována za Kč, a z dodávky interaktivního výukového systému pro obor instalatér, která byla vysoutěžena za Kč. CNC obráběcí centrum je umístěno v dílnách v Jateční ulici, interaktivní výukový systém v učebně v budově školy. Spolupráce Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 s Komorou řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka a se školami Private Berufsschule Grafenwöhr a Kolping-Bildungswerk in der Diözese Regensburg e. V., Bildungszentrum Amberg-Sulzbach pokračovala v projektu Řemeslo pro Evropu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Během roku 2014 se uskutečnily čtyři výměnné pobyty žáků zúčastněných škol. Pět žáků oboru zedník absolvovalo v květnu 2014 společně s německými žáky téhož oboru odborný praktický kurz vícevrstvých omítek ve výukovém zařízení Komory řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka ve Weidenu. V červnu 2014 žáci učiliště a žáci Private Berufsschule Grafenwöhr podnikli společnou sportovní akci - splutí Otavy. Premiérou byla účast grafenwöhrské žákyně oboru malíř v soutěži odborných dovedností Mladý malíř 2014 v Praze v březnu 2014, dvojice truhlářů z Grafenwöhru se naopak již 12

13 tradičně zúčastnila soutěže odborných dovedností O hoblík Káji Hoblíka v Domažlicích také v březnu I v roce 2014 pokračovala spolupráce učiliště se společností Plzeň Během podzimu žáci oborů truhlář a tesař zhotovili 68 maket lodí, s kterými se pak několik desítek škol a dalších institucí zúčastnilo slavnostního zahájení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury Škola se připojila také k říjnovému dobrovolnickému festivalu projektu Plzeň - EHMK 2015 Anděl Fest. Žáci vyrobili 6 nájezdových ramp pro vozíčkáře a rozmístili je v centru města. Následně pak žáci asistovali při turnaji vozíčkářů v bowlingu. Rozpisem rozpočtu přímých výdajů obdržela organizace na platy částku Kč. Při podzimní úpravě rozpisu rozpočtu byl proveden přesun 41 tis. Kč z prostředků na platy do prostředků na OON a současně organizace obdržela dalších Kč. Výsledné závazné ukazatele tedy činily Kč (prostředky na platy), Kč (prostředky na ostatní osobní náklady) a 72,07 (limit počtu zaměstnanců). Veškeré závazné ukazatele byly v roce 2014 splněny. Výrazným posílením prostředků na platy byly účelové prostředky z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Podpora odborného vzdělávání v roce 2014 ve výši Kč a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši Kč a Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Kč. Další účelové prostředky ve výši Kč škola obdržela z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013 a Kč z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce Rozpisem rozpočtu příspěvku na provoz obdržela organizace částku Kč. Významnou úsporu provozních nákladů nadále přinášejí především centrální dodávky plynu a elektřiny a služeb mobilní i pevné telefonie. Největší investiční akcí roku 2014 byla rekonstrukce plynové kotelny v dílnách v Jateční ulici, kde bylo prostavěno Kč. Dvakrát bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu střech areálu v Borské 55, jdříve na všechny střechy, poté jen na jednu část, ale ani jeden pokus byl úspěšný; žádný dodavatel se přihlásil. Na hlavním schodišti školy byla původní okna vyměněna za plastová, a to nákladem Kč. Pro uvažovanou výstavbu dílen odborného výcviku bylo d 14. února 2014 vydáno územní rozhodnutí; to nabylo právní moci dm 21. března 2014 a má platnost 2 roky. 13

14 10. Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok Provozní oblast K 31. prosinci 2014 vykázala organizace tento výsledek hospodaření: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti Kč - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Kč Tento hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto: - příděl do fondu odměn Kč - příděl do rezervního fondu Kč Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (v tis Kč): ukazatel rozpis skutečnost plnění 1. Limit na platy splněn 2. Limit na OON splněn 3. Limit přímých ONIV celkem splněn 4. Limit počtu zaměstnanců (přepočtené stavy)... 72, ,13... splněn Investiční oblast V roce 2014 byly realizovány tyto investiční akce (v tis. Kč): - pila radiální s příslušenstvím páv elektrická soustava měřicích přístrojů rekonstrukce plynové kotelny v Jateční ulici rekonstrukce oken v areálu Borská Celkem bylo použito tis. Kč investičních prostředků; z toho vlastní prostředky činily tis. Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele činila 40 tis. Kč. Plzeň 18. dubna 2015 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 14

Obsah Charakteristika organizace Vzdělávací programy školy Přehled všech platných oborů vzdělání Doplňková činnost školy a školského zařízení

Obsah Charakteristika organizace Vzdělávací programy školy Přehled všech platných oborů vzdělání Doplňková činnost školy a školského zařízení Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 ZPRÁVA O ČINNNOSTI ORGANIZACE za rok 2015 Obsah 1. Charakteristika organizace... 2 1.1. Součásti školy... 2 1.2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 V souladu s 59 a násl. z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel Střední

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 7. 10. 2014 Řemeslo mám zlaté dno Cíl: l: popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol zvýšení zájmu žáků o technické obory vzdělávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, telefon: 485 110 096, fax: 485 113 230, e-mail: luksch@spstliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Přijímací řízení uchazečů o studium ve školním roce 2017/2018

Přijímací řízení uchazečů o studium ve školním roce 2017/2018 Přijímací řízení uchazečů o studium ve školním roce 2017/2018 Kritéria přijímacího řízení Pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou tříleté studium (kromě oborů skupiny 82 Umění a užité umění) 36-67-H/01

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015 a vývoj počtu žáků v Pardubickém kraji Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Prospěchová stipendia od

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb.

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2009-2010 podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

první kolo přijímacího řízení

první kolo přijímacího řízení Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s 60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a stanoví: první kolo přijímacího řízení 1. jednotná

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2012 Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu s 60 z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 245/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2017/2018 OBSAH Všeobecná ustanovení.... 1 Přijímací komise...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více