Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E"

Transkript

1 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E za rok 2014

2 Obsah 1. Charakteristika organizace Součásti školy Místa poskytovaného vzdělávání bo školských služeb Vzdělávací programy školy Přehled všech platných oborů vzdělání Doplňková činnost školy a školského zařízení Údaje o zaměstnancích Údaje o počtech žáků Prospěch žáků ve školním roce 2013/ Chování žáků a docházka žáků Počet absolventů školy ve školním roce 2013/ Počet zaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce Přijímací řízení Kurzy k doplnění vzdělání Výsledky hodnocení ČŠI v roce Zpráva o hospodaření Příjmy za kalendářní rok Výdaje za kalendářní rok Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí Přehled o stavu pohledávek Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok Zpráva o použití prostředků na DVPP Účelová dotace Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok Provozní oblast Investiční oblast Přílohy 2

3 Vypracování zprávy o činnosti organizace je uloženo ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 1. Charakteristika organizace: Název organizace: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 Adresa: Borská 55, Plzeň Telefon: Fax: Datová schránka: 7s8gxd7 IZO: IČO: Právní forma: Zřizovatel: příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina: vydána Plzeňským krajem d 31. května 2001 pod č. j Součásti školy: název součásti IZO součásti kapacita Střední škola žáků Domov mládeže ubytovaných Školní jídelna stravovaných 1.2. Místa poskytovaného vzdělávání bo školských služeb: Borská 55, Plzeň Borská E421, Plzeň Křimická 94, Plzeň Harantova 3, Plzeň Jateční - tesárna, Plzeň - Bílá Hora 3

4 2. Vzdělávací programy školy: kód oboru název vzdělávacího programu č. j L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1541/ L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1542/ L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1543/ L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) SOU/1544/ H/01 Klempíř (školní vzdělávací program) SOU/1250/ H/01 Klempíř (školní vzdělávací program) SOU/1135/ H/01 Truhlář (školní vzdělávací program) SOU/1248/ H/01 Truhlář (školní vzdělávací program) SOU/1136/ H/01 Instalatér (školní vzdělávací program) SOU/1249/ H/01 Instalatér (školní vzdělávací program) SOU/1137/ H/01 Tesař (školní vzdělávací program) SOU/1252/ H/01 Tesař (školní vzdělávací program) SOU/1138/ H/01 Zedník (školní vzdělávací program) SOU/1253/ H/01 Zedník (školní vzdělávací program) SOU/1139/ H/01 Pokrývač (školní vzdělávací program) SOU/1254/ H/01 Pokrývač (školní vzdělávací program) SOU/1140/ H/01 Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) SOU/1251/ H/01 Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) SOU/1141/ E/503 Stavební výroba 13255/ E/01 Tesařské práce (školní vzdělávací program) SOU/1488/ E/01 Zednické práce (školní vzdělávací program) SOU/1489/ Přehled všech platných oborů vzdělání: název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) Nábytkářská a dřevařská výroba (dálková forma vzdělávání) Stavební provoz (denní forma vzdělávání) Stavební provoz (dálková forma vzdělávání) kód oboru poslední schválená kapacita k vyučován ve školním roce 2013/ / L/51 80 ano ano L/ L/51 70 ano ano L/51 30 ano Klempíř H/01 40 ano ano Truhlář H/ ano ano 4

5 Instalatér H/ ano ano Tesař H/01 72 ano ano Zedník H/ ano ano Pokrývač H/01 40 ano ano Malíř a lakýrník H/01 40 ano ano Stavební výroba E/ Stavební práce E/02 75 Tesařské práce E/01 50 Zednické práce E/ Doplňková činnost školy a školského zařízení: název doplňkové činnosti realizovaná v roce 2014 Hostinská činnost ano Realitní činnost, správa a údržba movitostí Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Ubytovací služby ano Truhlářství, podlahářství Pokrývačství, tesařství Zednictví Vodoinstalatérství, topenářství Malířství, lakýrnictví, natěračství Klempířství a oprava karoserií 5. Údaje o zaměstnancích: průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav / přepočtený stav ) (fyzický stav / přepočtený stav) 77 / 71, / 49, Údaje o počtech žáků: údaj podle stat. údaj k výkazů pro školní rok 2014/2015 počet žáků počet ubytovaných

6 počet stravovaných počet tříd počet skupin pro výuku odborného výcviku počet výchovných skupin Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %): součást prospěl s vyznamenáním prospěl prospěl hodnocen běžné třídy 3,6 93,4 1,3 1,7 speciální třídy Chování žáků a docházka žáků v %: součást snížený stupeň z chování omluvené 2. stupeň 3. stupeň hodiny běžné třídy 4,6 2,0 1,5 speciální třídy Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014: součást počet absolventů běžné třídy (maturitní zkouška) 11 běžné třídy (závěrečná zkouška) 114 speciální třídy (závěrečná zkouška) Počet zaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce k : kód a název oboru počet registrovaných zaměstnaných absolventů L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba L/51 Stavební provoz H/01 Klempíř H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce 3 6

7 6.5. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2014/2015): kód oboru počet uchazečů kód a název oboru přihlášených přijatých L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání H/01 Klempíř H/01 Truhlář H/01 Instalatér H/01 Tesař H/01 Zedník H/01 Pokrývač H/01 Malíř a lakýrník E/01 Tesařské práce E/01 Zednické práce Kurzy k doplnění vzdělání: počet kurzů k doplnění základního vzdělání počet absolventů ve školním roce 2013/ Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014: D 20. května 2014 byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 ve třídě SD2 u oboru vzdělání L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba. Nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení právních předpisů. 7

8 8. Zpráva o hospodaření: 8.1. Příjmy za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem dotace na přímé výdaje dotace na provozní výdaje pronájem majetku kraje poplatky příjmy z doplňkové činnosti Výdaje za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem investiční investiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učebnice náklady na učební pomůcky přímé ONIV (cest., úraz.poj., OOPP) provozní náklady ergie opravy a údržba movitého majetku nájemné odpisy majetku Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2014 (v Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem HV před zdaněním daň HV po zdanění

9 8.4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): fond odměn fond rezervní celkem Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k v tis. Kč): výkaz Rozvaha fond fond fond HV závazky celkem odměn rezervní investiční č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku A stav finančních prostředků rozdíl výkaz Rozvaha, č. řádku (stav finančních prostředků minus sloupec A) FKSP č. účtu 912 výkaz Rozvaha, číslo řádku 133 splacený zůstatek půjček z FKSP stav finančních prostředků na účtu z čísla řádku 70 číslo řádku 81 rozdíl (sl. 1 sl. 2) sl Přehled stavu pohledávek k (v tis. Kč): celkem z toho do lhůty splatnosti z toho po lhůtě splatnosti z toho s upomínkou z toho zažalované z toho odsouzené z toho vymahatelné výkaz Rozvaha řádek Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): limit skutečnost rozdíl přepočtený počet zaměstnanců 72,07 70,13-1,94 mzdové prostředky na platy mzdové prostředky OON ostatní investiční výdaje * * zákonné odvody včetně FKSP a přímé ONIV 9

10 8.8. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j / , Věstník MŠMT č. 8/2001): vzdělávání počet pedagog. pracovníků Kč vedoucích pracovníků 0 0 v oblasti cizích jazyků 0 0 v oblasti SIPVZ 0 0 k prohloubení odbornosti 0 0 odborná literatura pro učitele 0 0 celkem Účelová dotace: Poskytnuto Využito Vráceno SIPVZ, Projekt P I SIPVZ, Projekt P II SIPVZ, Pilotní projekt SIPVZ, Projekt P III celkem Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena: V roce 2014 nastoupil do 1. ročníku jnižší počet žáků v historii školy a v důsledku této skutečnosti celkový počet žáků školy poprvé klesl pod čtyři sta. Přesto se podařilo otevřít všechny obory kategorie H, byť skupiny tzv. máločetných oborů klempíř, pokrývač a malíř a lakýrník byly zcela naplněny. Vzhledem k nízkému zájmu uchazečů byly otevřeny tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tesařské práce a zednické práce a ani obory nástavbového studia nábytkářská a dřevařská výroba a stavební provoz v dálkové formě vzdělávání. Podle upravených školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třech ročnících oborů kategorie H. Výsledky závěrečné zkoušky konané podle tzv. jednotného zadání nikterak vybočily z trendu předchozích let, výrazně ovšem poklesla úspěšnost žáků nástavbového studia u zkoušky maturitní, především v předmětu matematika; v červnovém termínu úspěšně vykonali didaktický test právě z matematiky pouze 3 žáci. Vzhledem k celkově nízkému počtu žáků konajících v posledních letech maturitní zkoušku lze však ve výkyvech v úspěšnosti nalézt jakoukoli tendenci jen velmi stěží. Snížil se rovněž počet žáků ubytovaných v domově mládeže, a to navzdory příspěvku 500 Kč měsíčně nově poskytovanému Plzeňským krajem žákům přijatým ke vzdělávání do tříletých oborů kategorie H, skupiny oborů 36; tento příspěvek od září roku 2014 pobíralo pouhých 10

11 pět žáků. I tak vychovatelé domova mládeže uspořádali pro ubytované žáky celou řadu především sportovních, ale i kulturních akcí. Nejlepší žáci všech tříletých oborů reprezentovali školu v soutěžích odborných dovedností. Nejúspěšnější byli žáci oboru instalatér René Šimána a Martin Ureš, kteří na celostátním setkání učňovské mládeže Machři roku 2014 v Sokolově vybojovali třetí místo. Velmi dobře si vedla i dvojice žáků oboru klempíř Jakub Kočka a Vojtěch Hebík, která z regionálního kola pro oblast Čechy soutěže Klempíř 2014 v Hradci Králové přivezla čtvrté místo. Nemenším úspěchem bylo třetí místo v soutěži O hoblík Káji Hoblíka, kterého dosáhli žáci oboru truhlář Jiří Hodek a Martin Kučera. Dařilo se rovněž v soutěži ve svařování, v nichž žák oboru instalatér Josef Kroupa obstál hd natřikrát, a to v krajském kole soutěže ve svařování O zlatý pohár Linde v Rokycach druhým místem, následně v celostátním kole s mezinárodní účastí ve Frýdku-Místku místem pátým a stejně dobře se mu vedlo i v soutěži O zlatou kuklu společnosti SIAD v Mostě, kde se umístil na šesté příčce. V rukodělné soutěži náměstka hejtmana Plzeňského kraje Řemeslo má zlaté dno získal druhé místo v kategorii středních škol žák 1. ročníku oboru klempíř Leoš Vodica. Učiliště se v podzimních měsících účastnilo všech tradičních přehlídek středních škol Plzeňského kraje v Domažlicích, ve Stodě, v Klatovech, v Tachově a Plzni. Na popularizaci odborného vzdělávání se škola znovu podílela projektem Přijď si zkusit, čím chceš být v rámci dalšího ročníku grantového programu Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014 ; toho se zúčastnilo 19 žáků druhého stupně základních škol. Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje učiliště uspořádalo dva ukázkové dny řemesel v rámci projektu Technika a ICT - Cherchez la femme! (Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji), jehož cílem je zvýšení zájmu žákyň základních škol o vzdělávání v technicky zaměřených oborech středních škol a taktéž obecné zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich. Dlouhodobě velmi dobrou úroveň má spolupráce školy s firmami; jvýznamnějšími partry jsou Systherm s. r. o., Tegmento s. r. o. a DFH Haus CZ s. r. o. (dříve OKAL CZ). Poměrně stabilní je rovněž spolupráce s profesními sdruženími - Cechem instalatérů ČR, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Cechem klempířů, tesařů a pokrývačů ČR a s Cechem malířů a lakýrníků ČR. Učiliště se zapojilo do projektu pilotního ověřování forem spolupráce škol a firem Pospolu - pilotáž II. Realizátorem pilotáže je společnost DFH Haus CZ, s. r. o. Partrství ověřuje zejména spolupráci školy a firmy při provádění odborného výcviku žáků oborů tesař a truhlář, ale i rozšířenou formu spolupráce účastí odborníků z praxe ve vyučování. Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů se v roce 2014 soustředil především na oblast záškoláctví a prospěchu žáků. Při řešení záškoláctví bylo dosaženo kladných výsledků zvláště v případech, kdy se podařilo navázat aktivní spolupráci s rodiči žáků. V rámci grantového programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014 byl realizován projekt Dotkni se minulosti. Hlavním cílem projektu bylo posílit povědomí žáků školy o komunistické totalitní minulosti České republiky. Součástí projektu byla návštěva někdejšího hraničního pásma v prostoru obce Bučina, výstup na 11

12 hraniční horu Velký Ostrý a exkurze do památníku Vojna u Příbrami. Do projektu se zapojilo 49 žáků. Další vzdělávání škola poskytovala především v rámci projektu UNIV 3. Byl ukončen kurz Tesař ( H) zahájený v září 2013; úspěšně jej absolvovalo 7 účastníků. Dále byly vytvořeny vzdělávací program a kontrolní zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě ( M) a zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin střech historických budov ( H). Ve spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání s. r. o. učiliště zajišťovalo teoretickou část kurzu Montér suchých staveb ( H). V zájmu rozvoje dalšího vzdělávání byla v roce 2014 získána autorizace pro profesní kvalifikaci Stavební truhlář ( H). Během roku 2014 skončilo pracovní poměr šest pracovníků, z toho jeden učitel odborného výcviku pro nadbytečnost, ostatní odchodem do důchodu. Šest pedagogických pracovníků úspěšně ukončilo vzdělávání k získání odborné kvalifikace a dalších šest pedagogických pracovníků toto vzdělávání zahájilo. Ke konci roku 2014 zůstávají v pracovním poměru čtyři pedagogičtí pracovníci, kteří k 1. lednu 2015 splňují odbornou kvalifikaci ani zahájili příslušné studium, z toho jeden učitel odborných předmětů a tři učitelé odborného výcviku. Na další tři pedagogické pracovníky se k 1. lednu 2015 vzhledem k jejich věku a délce výkonu přímé pedagogické činnosti vztahuje výjimka. V roce 2014 byl ukončen projekt Moderní škola, kterým se učiliště zapojilo do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci absolvovalo 36 žáků oborů truhlář, tesař a instalatér stáže na pracovištích firem I. V., spol. s r. o. (provoz Pila Rohy), Společnost Koželuha - Český truhlář s. r. o. a Sivres, a. s., dvacet učitelů připravilo pro výuku více ž 600 digitálních učebních materiálů (DUM), které byly poskytnuty centrálnímu úložišti MŠMT, a v budově školy byla vybudována nová jazyková učebna. Do června 2014 probíhala realizace projektu Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavebního Plzeň určené pro odbornou výuku) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tento projekt se skládal ze dvou částí, a to z dodávky CNC obráběcího centra pro výuku oboru truhlář, která byl realizována za Kč, a z dodávky interaktivního výukového systému pro obor instalatér, která byla vysoutěžena za Kč. CNC obráběcí centrum je umístěno v dílnách v Jateční ulici, interaktivní výukový systém v učebně v budově školy. Spolupráce Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 s Komorou řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka a se školami Private Berufsschule Grafenwöhr a Kolping-Bildungswerk in der Diözese Regensburg e. V., Bildungszentrum Amberg-Sulzbach pokračovala v projektu Řemeslo pro Evropu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Během roku 2014 se uskutečnily čtyři výměnné pobyty žáků zúčastněných škol. Pět žáků oboru zedník absolvovalo v květnu 2014 společně s německými žáky téhož oboru odborný praktický kurz vícevrstvých omítek ve výukovém zařízení Komory řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka ve Weidenu. V červnu 2014 žáci učiliště a žáci Private Berufsschule Grafenwöhr podnikli společnou sportovní akci - splutí Otavy. Premiérou byla účast grafenwöhrské žákyně oboru malíř v soutěži odborných dovedností Mladý malíř 2014 v Praze v březnu 2014, dvojice truhlářů z Grafenwöhru se naopak již 12

13 tradičně zúčastnila soutěže odborných dovedností O hoblík Káji Hoblíka v Domažlicích také v březnu I v roce 2014 pokračovala spolupráce učiliště se společností Plzeň Během podzimu žáci oborů truhlář a tesař zhotovili 68 maket lodí, s kterými se pak několik desítek škol a dalších institucí zúčastnilo slavnostního zahájení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury Škola se připojila také k říjnovému dobrovolnickému festivalu projektu Plzeň - EHMK 2015 Anděl Fest. Žáci vyrobili 6 nájezdových ramp pro vozíčkáře a rozmístili je v centru města. Následně pak žáci asistovali při turnaji vozíčkářů v bowlingu. Rozpisem rozpočtu přímých výdajů obdržela organizace na platy částku Kč. Při podzimní úpravě rozpisu rozpočtu byl proveden přesun 41 tis. Kč z prostředků na platy do prostředků na OON a současně organizace obdržela dalších Kč. Výsledné závazné ukazatele tedy činily Kč (prostředky na platy), Kč (prostředky na ostatní osobní náklady) a 72,07 (limit počtu zaměstnanců). Veškeré závazné ukazatele byly v roce 2014 splněny. Výrazným posílením prostředků na platy byly účelové prostředky z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Podpora odborného vzdělávání v roce 2014 ve výši Kč a Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši Kč a Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Kč. Další účelové prostředky ve výši Kč škola obdržela z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013 a Kč z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce Rozpisem rozpočtu příspěvku na provoz obdržela organizace částku Kč. Významnou úsporu provozních nákladů nadále přinášejí především centrální dodávky plynu a elektřiny a služeb mobilní i pevné telefonie. Největší investiční akcí roku 2014 byla rekonstrukce plynové kotelny v dílnách v Jateční ulici, kde bylo prostavěno Kč. Dvakrát bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu střech areálu v Borské 55, jdříve na všechny střechy, poté jen na jednu část, ale ani jeden pokus byl úspěšný; žádný dodavatel se přihlásil. Na hlavním schodišti školy byla původní okna vyměněna za plastová, a to nákladem Kč. Pro uvažovanou výstavbu dílen odborného výcviku bylo d 14. února 2014 vydáno územní rozhodnutí; to nabylo právní moci dm 21. března 2014 a má platnost 2 roky. 13

14 10. Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok Provozní oblast K 31. prosinci 2014 vykázala organizace tento výsledek hospodaření: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti Kč - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Kč Tento hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto: - příděl do fondu odměn Kč - příděl do rezervního fondu Kč Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (v tis Kč): ukazatel rozpis skutečnost plnění 1. Limit na platy splněn 2. Limit na OON splněn 3. Limit přímých ONIV celkem splněn 4. Limit počtu zaměstnanců (přepočtené stavy)... 72, ,13... splněn Investiční oblast V roce 2014 byly realizovány tyto investiční akce (v tis. Kč): - pila radiální s příslušenstvím páv elektrická soustava měřicích přístrojů rekonstrukce plynové kotelny v Jateční ulici rekonstrukce oken v areálu Borská Celkem bylo použito tis. Kč investičních prostředků; z toho vlastní prostředky činily tis. Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele činila 40 tis. Kč. Plzeň 18. dubna 2015 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 0/03 Předkládá: Bedřich Štencel, ředitel Opava. 0. 03 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 0/03 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 I Výroční zpráva o činnosti školy 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 I. Výroční zpráva o činnosti školy 1.Charakteristika školy 1.1.Název školy Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 IČ: 00669725 Karlovy Vary 13. října 2014 Zpracoval: Mgr. Michal

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno školskou radou dne 14.10.2014 Mgr. Zdeňka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více