Úvodní slovo předsedy. řešení. Oba vyznáváme stejné hodnoty, oba nás spojuje pevné přesvědčení o správnosti pravicového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo předsedy. řešení. Oba vyznáváme stejné hodnoty, oba nás spojuje pevné přesvědčení o správnosti pravicového"

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostáváte do ruky další číslo Modrého Kolínska. Představuje se nám další osobnost, jejíž jméno a práce jsou spojeny s ODS mnoho let. Pan Karel Šebek, předseda ODS na Benešovsku, bývalý starosta města Neveklova a nyní senátor. Karla znám mnoho let. Patří mezi ty, které mám rád a kterých si vážím. Vážím si ho pro jeho poctivost, otevřenost a vstřícnost. Nemáme vždy stejné názory, ale pokaždé jsme si o nich uměli otevřeně popovídat a najít společné řešení. Oba vyznáváme stejné hodnoty, oba nás spojuje pevné přesvědčení o správnosti pravicového vidění světa. V naší straně probíhá velmi živá diskuse, jejímž aktuálním vyvrcholením je rebelie několika poslanců při hlasování o návrhu na změny v daních. Žijeme ve světě médií. Sdělovací prostředky nám servírují obraz, který se značně liší od reality. Ač by si to mnozí přáli, ODS se ani nerozpadá, ani neštěpí. Polemická diskuse je krví politické strany. Kdyby přestala proudit, strana by odumřela. Když se diskuse vyhrotí, pulsuje jako horká krev. Osobně jsem rád, že naše krev pulsuje, že diskutujeme, vedeme spory. Je přece přirozené, že na řadu věcí máme různé názory. Kdybychom o nich nemluvili, ani bychom o nich nevěděli. Každý z nás si musí nalézt svou odpověď na otázku, kde je hranice, na kterou jsme ochotni dojít na cestě od politických a programových principů k vládnímu kompromisu. Musíme umět vysvětlit nejen sobě, ale i našim voličům, proč a dokdy je lepší dávat přednost vládnímu kompromisu před předáním vlády levici. I pro naše koaliční partnery je poučné, když ODS ukáže, kam je či není ochotna ustoupit. I oni by měli hájit své návrhy a umět ustupovat. Na stránkách Modrého Kolínska nás osloví i lídr naší kandidátky a místopředseda regionálního sdružení Raduan Nwelati. Jeho vize řízení kraje je postavena na úspěšné práci primátora Mladé Boleslavi. Jan Mayer, místopředseda oblastní rady ODS v Kolíně, se věnuje otázce boje s korupcí. Krátce ho doplním tvrzením, že nejlepším způsobem boje s korupcí je minimalizace přerozdělování, privatizace podniků i služeb. Úřady veřejné správy řízené politiky se musí věnovat pouze veřejné správě, a ne podnikat s byty, službami či ve zdravotnictví nebo sociální péči. Kdyby byla kolínská nemocnice privátní tak jako jsou v Mělníce, Hořovicích, Berouně nebo v Rakovníku, tak by v ní pšenka kouzelníkům s veřejnými zakázkami nekvetla. Příjemné počtení! MUDr. Milan CABRNOCH předseda Oblastního sdružení ODS Kolín poslanec Evropského parlamentu

2 Pochválen buď zemský ráj to napohled! Stalo se módou sezóny předkládat veřejnosti strukturovaný životopis. Z něj byste se dozvěděli, že jsem vloni oslavil šedesátku, že mám čtyři děti, dlouhé roky jsem pracoval jako elektrotechnik, jsem skautem a nikdy jsem nebyl v jiné straně než v ODS, kterou jsem s nadšením pomáhal zakládat. Než jsem před šesti roky vkročil do Senátu hlavním vchodem, byl jsem zastupitelem a starostou. A ten pohled na věci zdola jsem si uchoval, takže si občas do svého deníčku zapíšu i takovéhle postřehy: Dnes jsem byl v Mladé Vožici právě proto, abych viděl trvale udržitelný mírný rozvoj městečka, kde se toleruje křivý chodník a blátivé parkoviště, ale ctí slušný starosta, vyrovnaný rozpočet a nevydrancované lesy. Prohlédl jsem si opravené zdravotní středisko, dokončovanou kanalizaci a rozestavěný hřbitov. V hospodě na náměstí už čekal místní vágus a za panáka od starosty nám všem požehnal. A všichni mu poděkovali, ačkoli na rozdíl od nich tohle byla asi jeho jediná dnešní práce. Koneckonců má svůj věk a být součástí koloritu je také záslužná činnost, která mile odlišuje tuto hospodu od jiných hospod a Mladou Vožici od jiných podobných městeček. A pak měli radní v Mladé Vožici zasedání a my jeli zimní krajinou zpátky a celou cestu přemýšleli, jak my to budeme dělat u nás doma. Nedovzdělaní v marxizmu- -leninizmu, tatcherizmu, vonhayekizmu a všech dalších izmech, spoléhající na zdravý selský rozum, zkušenosti předků a na obyčejnou lidskou slušnost a poctivost. Karel Šebek předseda oblastního sdružení ODS Benešov, senátor

3 Zeptali jsme se Otázky zpravodaje Modrého Kolínska: Otázky jsme položili předsedovi regionálního sdružení ODS Střední Čechy a ministru zemědělství Ing. Petru Bendlovi, třem místopředsedům regionálního sdružení a předsedovi sousedícího oblastního sdružení Praha východ. 1. Proč jste podpořil nebo nepodpořil návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH)? 2. Jaké jsou podle Vás tři priority pro Středočeský kraj? 3. Jak vidíte vývoj ODS v příštích dvou letech? Odpovědi poslance Ivana Fukse 1. Zvýšení daní bylo naplánováno pro ekonomiku s růstem 2,5 procenta. Nás ale čeká recese. Nemá smysl ekonomiku dusit dalšími daněmi. Nepomůže to státnímu rozpočtu a poškodí to v citlivém období jakékoli snahy o ekonomické oživení. 2. Je to kvalitní školství, infrastruktura a dostupná zdravotní péče. Za Davida Ratha se nejen prohospodařily prostředky z krajského rozpočtu, ale také se evidentně nesmyslně investovalo. Zejména podle toho, kde kdo dal. Musíme kraji vrátit odpovědné hospodaření, zaplatit dluhy a zefektivnit jeho fungování. 3. ODS stojí na křižovatce. TOP 09 se jí snaží ordinováním svého ekonomického programu poškodit. Nemůžeme přece souhlasit se zvyšováním daní. Nemůžeme souhlasit s tím, že se zastavily reformy na ministerstvech spravovaných TOP 09, jako jsou zdravotnictví či sociální věci. Musíme trvat na pokračování reforem. Jedno anglické přísloví říká: nepromarnit krizi. Krize ekonomiky je příležitostí, jak věci měnit. Zmenšit stát, snížit daně a splatit dluhy. Touto cestou se musí ODS vydat. Odpovědi senátora Karla Šebka 1. Podpořil jsem návrh proto, že sleduje cíl zabránit dalšímu zadlužování státu. V předloženém vládním balíčku nešlo jen o zvýšení DPH, ale i o navýšení odvodů vysokých příjmových skupin, což mi připadá jako přijatelný princip solidarity. Na druhou stranu mi vadí, že navyšování daní, jako bezesporu ekonomicky primitivní látání děr v rozpočtu, používá ve své vládní praxi právě ODS. Nicméně chápu to jako opatření přechodné a do budoucna očekávám lepší nástroje, například mnohem důslednější kontrolu a vymáhání daňových úniků. 2. Prvním úkolem musí být zjištění skutečného stavu hospodaření kraje a nezbytná úsporná opatření, podobně jako ve státním rozpočtu. Pak budou muset být určeny kapitoly, kam bude nezbytné investovat. Je zřejmé, že to bude kritická situace v provozu školství, zdravotnictví a dopravy. Nové vedení kraje by také mělo najít odvahu rozetnout gordický uzel přebujelé krajské administrativy. Jen na okraj myslím, že naše obec nebyla jediná, která v posledních čtyřech letech zjistila, že kraj je jí vlastně na nic a v podstatě s ničím jsme tam nechodili. 3. ODS by se měla znovu postavit na nohy pomocí dobré komunální politiky. Poněkud nedoceněná je v tomto ohledu skvělá práce Svazu měst a obcí, na druhou stranu odvrácená tvář politiky pražské ODS dala celé ODS mnoho ošklivých nálepek. Pokud následující kongres ODS nebude patřičně otevřený a neobmění podstatnou měrou vedení ODS, bude to špatný signál pro ty, kdo se chtějí mít dobře vlastním přičiněním a bez dluhů. Odpovědi poslance Petra Tluchoře 1. Vládní balíček jsem nepodpořil, protože škodí ekonomice a je ve fatálním rozporu s programem ODS. Nejen proto, že zvyšuje DPH, ale také zavádí milionářskou daň a bere slevy na dani pracujícím důchodcům a rodinám živnostníků, kteří daní paušálem. Ruší tak mnohé z toho, za co jsme léta bojovali a mnohdy těžko prosazovali. 2. Pro mě jsou základními prioritami řešení dopravní obslužnosti, stabilizace veřejných financí a školství. 3. Stále neztrácím optimismus. Musíme udržet vládu, začít v ní prosazovat náš program a mít schopného vůdce. Když se tyto tři věci podaří, tak pro nás volby v roce 2014 vůbec nemusí být ztracené. Pan předseda Bendl nám kvůli svému mimořádnému vytížení své odpovědi do uzávěrky zaslat nestihl, pan místopředseda Nwelati se vyjádřil výhradně k problematice Středočeského kraje v článku níže.

4 MUDr. Raduan Nwelati: Chci Středočeský kraj vrátit jeho obyvatelům Přál bych si, aby se lidé vrátili k osobnímu kontaktu. Navzájem si naslouchali a navzájem se dívali do očí, když spolu mluví. Protože když si budeme více povídat, bude se nám žít lépe. To je i princip, který chci uplatňovat, budu-li mít příležitost stát ve vedení Středočeského kraje. Moje priority 1. Zaměstnanost role krajů není okrajová Kraj musí mít ambice i v oblasti rozvoje podnikání a boje s nezaměstnaností. Kraj vytváří a udržuje navazující silniční infrastrukturu (silnice II. a III. třídy), organizuje dopravní obslužnost, takže mimo jiné je jeho úkolem, aby se lidé mohli za prací rychle přesouvat. Kraj také může sehrát významnou roli při získávání investorů. Toho lze dosáhnout dobrou propagací středočeských podniků a produktů. Vedle toho chceme hledat cesty, jak uvolněním a zjednodušením podmínek územního plánování lákat do Středočeského kraje investory v sektoru tzv. strategických služeb. Takoví investoři využijí vzdělané pracovní síly a nezatěžují kraj nadměrnou dopravou. 2. Lepší zdravotnictví realita místo iluzí Pět roků, které uplynuly od rozhodnutí o rozsahu sítě pěti krajských nemocnic a privatizaci zbývajících deseti zdravotnických zařízení, se neslo ve znamení kritiky. Slyšeli jsme stokrát, jak se bude v malých nemocnicích omezovat péče opak je pravdou. 5 vynikajících oblastních nemocnic doplněných o menší soukromé dnes vytváří kvalitní síť středočeského zdravotnictví. Jsou vhodně rozmístěny, mají přiměřené spádové oblasti, kraj na ně může soustředit všechny síly a prostředky. Zlepšilo se vybavení nemocnic. 3. Soustavné zvyšování kvality péče Ještě důležitější ale je tyto předpoklady využít pro soustavné zvyšování kvality péče. To je možné jen trpělivou prací při zlepšování odbornosti lékařů i zdravotnického personálu a jejich přístupu k pacientům a rozvojem odborného a motivačního zázemí pro jejich práci. 4. Musíme se starat o všechny (!) školy v kraji Je povinností kraje pomoci zajistit dostatek peněz pro obce, které většinu škol zřizují, aby je mohly provozovat bez obav o jejich finanční zajištění a zároveň zvyšovat kvalitu jak výuky samotné, tak i vybavení škol. Chci pomoci obcím tyto peníze zajistit. Týká se to samozřejmě rovněž mateřských škol, které mají v současnosti velmi často nedostatečné kapacity. 5. Podpora studentů Jsem přesvědčen, že podporovat studenty bychom měli cíleně, a to formou stipendia za kvalitní školní výsledky a podle jejich konkrétních sociálních potřeb, ne plošnými opatřeními. Má to tedy hned několik efektů, pomůže jak nadaným a pilným studentům, tak i těm, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci. MUDr. Raduan Nwelati primátor města Mladá Boleslav a kandidát na hejtmana Středočeského kraje

5 Boj s korupcí Boj s korupcí je krédo současné vlády. Boj s korupcí miluje tisk. Boj s korupcí si rozhodně žádá veřejnost. A bojovat s korupcí je jednoznačně třeba. Vláda dokonce stanovila strategii pro boj s korupcí a označila jedenáct vládních priorit, které mají za úkol pomoci snížit korupci v České republice. Avšak navzdory všemu výše zmíněnému, a možná právě díky jeho neúměrnému používání, se tento pojem stává poměrně zprofanovaným a tak trochu i prázdným. Téměř každé nové opatření kteréhokoli státního orgánu je označeno jako protikorupční. Téměř každý nový zákon je označen jako protikorupční. Ne každé takové opatření a ne každý zákon si však toto přízvisko zaslouží. Jedním z připravovaných zákonů, který si označení protikorupční právem zaslouží, je připravovaný zákon o státním zastupitelství. Vládě byl zatím předložen ministerstvem spravedlnosti věcný záměr zákona a v současné době se připravuje paragrafované znění. Připravovaná norma je důležitá z mnoha důvodů, především ale proto, že dokud nebude mít státní zastupitelství (a potažmo ani policie) volné ruce k tomu, aby mohlo řádně vykonávat svoji práci, nelze hovořit o boji proti korupci. Mezi hlavní cíle navrhované právní úpravy patří především posílení nezávislosti státního zastupitelství, zefektivnění jeho činnosti a účinnější boj s korupcí a závažnou finanční kriminalitou. Patrně nejmarkantnější, a současně také nejkontroverznější, změnou oproti současnému stavu je pak zamýšlená redukce soustavy státních zastupitelství, a to zrušením vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Vzhledem k tomu, že názory na předložené změny nejsou jednotné ani v rámci Občanské demokratické strany ani v rámci vládní koalice, je zřejmé, že připravovanou normu bude nutné ještě podrobit další diskuzi. Závěrem je třeba zdůraznit, že zákon o státním zastupitelství není jediným zákonem, který skutečně pomáhá v boji proti korupci a že i další připravované změny pomohou zamezit takovým excesům, jaké jsme v poslední době zažili například u nás ve Středočeském kraji. JUDr. Jan Mayer místopředseda oblastního sdružení ODS Kolín

6 Co chceme změnit Krajské volby ve Středočeském kraji se nezadržitelně blíží a s nimi nutnost představit volební program na příští volební období. Jeho stěžejní část se zabývá činnostmi, které kraji ze zákona přísluší. Zde mám na mysli zejména podporu dopravy, zdravotnictví, regionálního školství, sociální oblasti se zaměřením na péči o seniory a zdravotně postižené občany, dobrovolných hasičů a v neposlední řadě regionálního rozvoje. Největším dopravním problémem je nedokončený obchvat Kolína a špatný stav silnic 2. a 3. třídy v některých částech našeho okresu. Z pohledu venkova je obrovskou nesnází špatná dopravní obslužnost obcí autobusovou dopravou, způsobená z velké části současným vedením kraje. Katastrofální politika současného vedení kraje podstatně ovlivnila život na středočeském venkově. Zejména senioři se obtížněji dostávají k lékaři, na úřady a za nákupy. Lidem v produktivním věku špatná dopravní obslužnost ztěžuje přístup k zaměstnání. Přitom se jedná o občany zejména ze slabších sociálních skupin. Jednáním s dopravci budeme optimalizovat dopravní obslužnost hrubě narušenou současným vedením kraje. Prioritou našeho volebního programu je zajištění dostupnosti akutní lékařské péče jak v oblastní nemocnici, tak i v síti praktických a odborných lékařů. Rovněž je nezbytné provést audit prostředků vynakládaných do zdravotnictví. Regionální školství je nutné vedle optimalizace jeho sítě podřídit budoucímu uplatnění jeho absolventů na trhu práce. Největším problémem v oblasti sociálních služeb je nedostatečná kapacita domova důchodců v Kolíně. Není to jen problém tohoto města, neboť uvedené zařízení by mělo být spádovým zařízením pro velkou část Kolínska. Rovněž kapacita dalších sociálních zařízení je nedostatečná. Celý problém bude nutné řešit v rámci koncepce rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji. Regionální rozvoj Kolínska trpí všemi neduhy okrajových oblastí našeho kraje. Ne nadarmo se o těchto oblastech mluví jako o vnitřním pohraničí. Většina obcí na této středočeské periferii trpí nedobrou dopravní obslužností, není vybavena vodovodem, splaškovou kanalizací, čistírnami odpadních vod, mateřskými školami a jejich místní komunikace jsou většinou v žalostném stavu. Rovněž způsob přidělování dotací zejména malým obcím stojí za vážné zamyšlení. Pevně věřím, že se nám společně podaří změnit dosavadní neutěšené poměry v kraji v zájmu spokojeného a plnohodnotného života všech Středočechů. Josef Polák místopředseda oblastního sdružení ODS Kolín

7 Žárovka zakázané ovoce Prvního září 2012 je zlomovým dnem. Od tohoto dne platí zákaz distribuce obyčejných žárovek, a to všech výkonů. Zákaz je výsledkem evropské regulace. Evropští regulátoři jsou nevím proč přesvědčeni o tom, že vědí lépe než my, co je pro nás dobré. Rozhodli tedy, že nebudeme používat běžné žárovky, ale žárovky takzvaně úsporné. Komu slouží zákaz žárovek? O tom můžeme vést dlouhou polemiku. Možná nižší spotřebě elektrické energie. Budeme tedy méně spotřebovávat, méně kupovat, méně vyrábět a méně znečišťovat životní prostředí. Opravdu tomu věříme? Úspory, které byly avizovány při prosazování zákazu, nejsou zdaleka takové. Většina energie, která se spotřebuje na osvětlení, je spotřebovávána ve veřejném osvětlení a v průmyslu, kde již dávno žárovky nepoužívají. Skutečná spotřeba na svícení v domácnostech a drobných provozovnách, na které regulace dopadá, je velmi malá a úspora bude nevýznamná. Zkuste si spočítat, kolik šedesátek by muselo svítit, aby konkurovaly elektrickému sporáku, mikrovlnné troubě, varné konvici, žehličce nebo vrtačce. Diskutuje se také o tom, že výbojky obsahují velké množství rtuti, která poškozuje životní prostředí, a to hodně. Fakt je, že většinou v Číně, kde se většina výbojek vyrábí. Ale kde se budou rozbíjet a likvidovat? Možná slouží zákaz obyčejných, tedy levných žárovek průmyslu, který vyrábí žárovky povolené a drahé. Pro výrobce, distributory i prodejce je jistě zajímavější vyrábět a prodávat výbojku, která se prodává za dvě stě korun, než žárovku, která stojí patnáct korun. Argumenty o delší životnosti výbojek neobstojí, ať si udělá vlastní obrázek každý, komu již praskla. Odborníci vedou diskuse o zdravotních dopadech různých zdrojů světla. Na rozdíl od staré dobré žárovky produkují výbojky světlo o určitém, poměrně úzkém spektru. Jednotlivé výbojky se navíc hodně liší a špatně kombinují. Možná to nebude mít na zrak žádný dopad, možná ano. Aby bylo jasno, nejsem odpůrcem moderních technologií. Jsem však zásadním odpůrcem násilného omezování svobodné volby. Nejsem proti tomu, aby někdo používal moderní technologie, třeba i proto, aby šetřil spotřebu elektrického proudu. Měl by to však dělat z vlastního, svobodného rozhodnutí. Svoboda je zatraceně cenná věc. Svoboda je vyrábět a nabízet zboží, svoboda je si je kupovat, svoboda je rozhodnout se, zda budu svítit žárovkou obyčejnou, halogenkou, výbojkou či LEDkou. MUDr. Milan CABRNOCH předseda Oblastního sdružení ODS Kolín poslanec Evropského parlamentu

8 Volby v Gruzii Milan Cabrnoch se stal členem sedmičlenné mimořádné delegace Evropského parlamentu, která bude na přelomu září a října pozorovat průběh parlamentních voleb v Gruzii. Situace v Gruzii je před volbami mimořádně polarizovaná, ve společnosti je cítit napětí. Gruzie potřebuje svobodné volby, jejichž výsledek občané přijmou. Stávající vládní uskupení United National Movement, jehož představitelem je prezident Michal Saakašvili, obhajuje svou pozici a skládá účty za čtyřleté vládnutí. Hlavní opozici představuje seskupení řady politických stran v hnutí Georgian Dream. MUDr. Milan CABRNOCH předseda Oblastního sdružení ODS Kolín poslanec Evropského parlamentu

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Slamečka s Haškem o krajském mýtném

Slamečka s Haškem o krajském mýtném Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek k mýtu: Mýtné je pro kraje nesmírně zajímavé téma, V úvahu připadá jen satelitní říká ministr dopravy systém bez mýtných bran, Gustáv Slamečka STRANA 2 STRANA 7

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2013 Rozhovor s Vladimírem Špidlou / Kvóty v podnicích, dělená rodičovská péče - Co na to sociální demokraté? / Je lepší mít armádu pracujících, nebo armádu nezaměstnaných?

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce.

informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. informační bulletin Občanské demokratické strany 4 / 2010 23. května odstartujeme posledních 120 hodin pro vítězství. Zveme všechny členy a příznivce. AKTUALITY Akce pro rodiny s dětmi měla úspěch Mámo,

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více