Úvodní slovo předsedy. řešení. Oba vyznáváme stejné hodnoty, oba nás spojuje pevné přesvědčení o správnosti pravicového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo předsedy. řešení. Oba vyznáváme stejné hodnoty, oba nás spojuje pevné přesvědčení o správnosti pravicového"

Transkript

1 Úvodní slovo předsedy Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostáváte do ruky další číslo Modrého Kolínska. Představuje se nám další osobnost, jejíž jméno a práce jsou spojeny s ODS mnoho let. Pan Karel Šebek, předseda ODS na Benešovsku, bývalý starosta města Neveklova a nyní senátor. Karla znám mnoho let. Patří mezi ty, které mám rád a kterých si vážím. Vážím si ho pro jeho poctivost, otevřenost a vstřícnost. Nemáme vždy stejné názory, ale pokaždé jsme si o nich uměli otevřeně popovídat a najít společné řešení. Oba vyznáváme stejné hodnoty, oba nás spojuje pevné přesvědčení o správnosti pravicového vidění světa. V naší straně probíhá velmi živá diskuse, jejímž aktuálním vyvrcholením je rebelie několika poslanců při hlasování o návrhu na změny v daních. Žijeme ve světě médií. Sdělovací prostředky nám servírují obraz, který se značně liší od reality. Ač by si to mnozí přáli, ODS se ani nerozpadá, ani neštěpí. Polemická diskuse je krví politické strany. Kdyby přestala proudit, strana by odumřela. Když se diskuse vyhrotí, pulsuje jako horká krev. Osobně jsem rád, že naše krev pulsuje, že diskutujeme, vedeme spory. Je přece přirozené, že na řadu věcí máme různé názory. Kdybychom o nich nemluvili, ani bychom o nich nevěděli. Každý z nás si musí nalézt svou odpověď na otázku, kde je hranice, na kterou jsme ochotni dojít na cestě od politických a programových principů k vládnímu kompromisu. Musíme umět vysvětlit nejen sobě, ale i našim voličům, proč a dokdy je lepší dávat přednost vládnímu kompromisu před předáním vlády levici. I pro naše koaliční partnery je poučné, když ODS ukáže, kam je či není ochotna ustoupit. I oni by měli hájit své návrhy a umět ustupovat. Na stránkách Modrého Kolínska nás osloví i lídr naší kandidátky a místopředseda regionálního sdružení Raduan Nwelati. Jeho vize řízení kraje je postavena na úspěšné práci primátora Mladé Boleslavi. Jan Mayer, místopředseda oblastní rady ODS v Kolíně, se věnuje otázce boje s korupcí. Krátce ho doplním tvrzením, že nejlepším způsobem boje s korupcí je minimalizace přerozdělování, privatizace podniků i služeb. Úřady veřejné správy řízené politiky se musí věnovat pouze veřejné správě, a ne podnikat s byty, službami či ve zdravotnictví nebo sociální péči. Kdyby byla kolínská nemocnice privátní tak jako jsou v Mělníce, Hořovicích, Berouně nebo v Rakovníku, tak by v ní pšenka kouzelníkům s veřejnými zakázkami nekvetla. Příjemné počtení! MUDr. Milan CABRNOCH předseda Oblastního sdružení ODS Kolín poslanec Evropského parlamentu

2 Pochválen buď zemský ráj to napohled! Stalo se módou sezóny předkládat veřejnosti strukturovaný životopis. Z něj byste se dozvěděli, že jsem vloni oslavil šedesátku, že mám čtyři děti, dlouhé roky jsem pracoval jako elektrotechnik, jsem skautem a nikdy jsem nebyl v jiné straně než v ODS, kterou jsem s nadšením pomáhal zakládat. Než jsem před šesti roky vkročil do Senátu hlavním vchodem, byl jsem zastupitelem a starostou. A ten pohled na věci zdola jsem si uchoval, takže si občas do svého deníčku zapíšu i takovéhle postřehy: Dnes jsem byl v Mladé Vožici právě proto, abych viděl trvale udržitelný mírný rozvoj městečka, kde se toleruje křivý chodník a blátivé parkoviště, ale ctí slušný starosta, vyrovnaný rozpočet a nevydrancované lesy. Prohlédl jsem si opravené zdravotní středisko, dokončovanou kanalizaci a rozestavěný hřbitov. V hospodě na náměstí už čekal místní vágus a za panáka od starosty nám všem požehnal. A všichni mu poděkovali, ačkoli na rozdíl od nich tohle byla asi jeho jediná dnešní práce. Koneckonců má svůj věk a být součástí koloritu je také záslužná činnost, která mile odlišuje tuto hospodu od jiných hospod a Mladou Vožici od jiných podobných městeček. A pak měli radní v Mladé Vožici zasedání a my jeli zimní krajinou zpátky a celou cestu přemýšleli, jak my to budeme dělat u nás doma. Nedovzdělaní v marxizmu- -leninizmu, tatcherizmu, vonhayekizmu a všech dalších izmech, spoléhající na zdravý selský rozum, zkušenosti předků a na obyčejnou lidskou slušnost a poctivost. Karel Šebek předseda oblastního sdružení ODS Benešov, senátor

3 Zeptali jsme se Otázky zpravodaje Modrého Kolínska: Otázky jsme položili předsedovi regionálního sdružení ODS Střední Čechy a ministru zemědělství Ing. Petru Bendlovi, třem místopředsedům regionálního sdružení a předsedovi sousedícího oblastního sdružení Praha východ. 1. Proč jste podpořil nebo nepodpořil návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH)? 2. Jaké jsou podle Vás tři priority pro Středočeský kraj? 3. Jak vidíte vývoj ODS v příštích dvou letech? Odpovědi poslance Ivana Fukse 1. Zvýšení daní bylo naplánováno pro ekonomiku s růstem 2,5 procenta. Nás ale čeká recese. Nemá smysl ekonomiku dusit dalšími daněmi. Nepomůže to státnímu rozpočtu a poškodí to v citlivém období jakékoli snahy o ekonomické oživení. 2. Je to kvalitní školství, infrastruktura a dostupná zdravotní péče. Za Davida Ratha se nejen prohospodařily prostředky z krajského rozpočtu, ale také se evidentně nesmyslně investovalo. Zejména podle toho, kde kdo dal. Musíme kraji vrátit odpovědné hospodaření, zaplatit dluhy a zefektivnit jeho fungování. 3. ODS stojí na křižovatce. TOP 09 se jí snaží ordinováním svého ekonomického programu poškodit. Nemůžeme přece souhlasit se zvyšováním daní. Nemůžeme souhlasit s tím, že se zastavily reformy na ministerstvech spravovaných TOP 09, jako jsou zdravotnictví či sociální věci. Musíme trvat na pokračování reforem. Jedno anglické přísloví říká: nepromarnit krizi. Krize ekonomiky je příležitostí, jak věci měnit. Zmenšit stát, snížit daně a splatit dluhy. Touto cestou se musí ODS vydat. Odpovědi senátora Karla Šebka 1. Podpořil jsem návrh proto, že sleduje cíl zabránit dalšímu zadlužování státu. V předloženém vládním balíčku nešlo jen o zvýšení DPH, ale i o navýšení odvodů vysokých příjmových skupin, což mi připadá jako přijatelný princip solidarity. Na druhou stranu mi vadí, že navyšování daní, jako bezesporu ekonomicky primitivní látání děr v rozpočtu, používá ve své vládní praxi právě ODS. Nicméně chápu to jako opatření přechodné a do budoucna očekávám lepší nástroje, například mnohem důslednější kontrolu a vymáhání daňových úniků. 2. Prvním úkolem musí být zjištění skutečného stavu hospodaření kraje a nezbytná úsporná opatření, podobně jako ve státním rozpočtu. Pak budou muset být určeny kapitoly, kam bude nezbytné investovat. Je zřejmé, že to bude kritická situace v provozu školství, zdravotnictví a dopravy. Nové vedení kraje by také mělo najít odvahu rozetnout gordický uzel přebujelé krajské administrativy. Jen na okraj myslím, že naše obec nebyla jediná, která v posledních čtyřech letech zjistila, že kraj je jí vlastně na nic a v podstatě s ničím jsme tam nechodili. 3. ODS by se měla znovu postavit na nohy pomocí dobré komunální politiky. Poněkud nedoceněná je v tomto ohledu skvělá práce Svazu měst a obcí, na druhou stranu odvrácená tvář politiky pražské ODS dala celé ODS mnoho ošklivých nálepek. Pokud následující kongres ODS nebude patřičně otevřený a neobmění podstatnou měrou vedení ODS, bude to špatný signál pro ty, kdo se chtějí mít dobře vlastním přičiněním a bez dluhů. Odpovědi poslance Petra Tluchoře 1. Vládní balíček jsem nepodpořil, protože škodí ekonomice a je ve fatálním rozporu s programem ODS. Nejen proto, že zvyšuje DPH, ale také zavádí milionářskou daň a bere slevy na dani pracujícím důchodcům a rodinám živnostníků, kteří daní paušálem. Ruší tak mnohé z toho, za co jsme léta bojovali a mnohdy těžko prosazovali. 2. Pro mě jsou základními prioritami řešení dopravní obslužnosti, stabilizace veřejných financí a školství. 3. Stále neztrácím optimismus. Musíme udržet vládu, začít v ní prosazovat náš program a mít schopného vůdce. Když se tyto tři věci podaří, tak pro nás volby v roce 2014 vůbec nemusí být ztracené. Pan předseda Bendl nám kvůli svému mimořádnému vytížení své odpovědi do uzávěrky zaslat nestihl, pan místopředseda Nwelati se vyjádřil výhradně k problematice Středočeského kraje v článku níže.

4 MUDr. Raduan Nwelati: Chci Středočeský kraj vrátit jeho obyvatelům Přál bych si, aby se lidé vrátili k osobnímu kontaktu. Navzájem si naslouchali a navzájem se dívali do očí, když spolu mluví. Protože když si budeme více povídat, bude se nám žít lépe. To je i princip, který chci uplatňovat, budu-li mít příležitost stát ve vedení Středočeského kraje. Moje priority 1. Zaměstnanost role krajů není okrajová Kraj musí mít ambice i v oblasti rozvoje podnikání a boje s nezaměstnaností. Kraj vytváří a udržuje navazující silniční infrastrukturu (silnice II. a III. třídy), organizuje dopravní obslužnost, takže mimo jiné je jeho úkolem, aby se lidé mohli za prací rychle přesouvat. Kraj také může sehrát významnou roli při získávání investorů. Toho lze dosáhnout dobrou propagací středočeských podniků a produktů. Vedle toho chceme hledat cesty, jak uvolněním a zjednodušením podmínek územního plánování lákat do Středočeského kraje investory v sektoru tzv. strategických služeb. Takoví investoři využijí vzdělané pracovní síly a nezatěžují kraj nadměrnou dopravou. 2. Lepší zdravotnictví realita místo iluzí Pět roků, které uplynuly od rozhodnutí o rozsahu sítě pěti krajských nemocnic a privatizaci zbývajících deseti zdravotnických zařízení, se neslo ve znamení kritiky. Slyšeli jsme stokrát, jak se bude v malých nemocnicích omezovat péče opak je pravdou. 5 vynikajících oblastních nemocnic doplněných o menší soukromé dnes vytváří kvalitní síť středočeského zdravotnictví. Jsou vhodně rozmístěny, mají přiměřené spádové oblasti, kraj na ně může soustředit všechny síly a prostředky. Zlepšilo se vybavení nemocnic. 3. Soustavné zvyšování kvality péče Ještě důležitější ale je tyto předpoklady využít pro soustavné zvyšování kvality péče. To je možné jen trpělivou prací při zlepšování odbornosti lékařů i zdravotnického personálu a jejich přístupu k pacientům a rozvojem odborného a motivačního zázemí pro jejich práci. 4. Musíme se starat o všechny (!) školy v kraji Je povinností kraje pomoci zajistit dostatek peněz pro obce, které většinu škol zřizují, aby je mohly provozovat bez obav o jejich finanční zajištění a zároveň zvyšovat kvalitu jak výuky samotné, tak i vybavení škol. Chci pomoci obcím tyto peníze zajistit. Týká se to samozřejmě rovněž mateřských škol, které mají v současnosti velmi často nedostatečné kapacity. 5. Podpora studentů Jsem přesvědčen, že podporovat studenty bychom měli cíleně, a to formou stipendia za kvalitní školní výsledky a podle jejich konkrétních sociálních potřeb, ne plošnými opatřeními. Má to tedy hned několik efektů, pomůže jak nadaným a pilným studentům, tak i těm, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci. MUDr. Raduan Nwelati primátor města Mladá Boleslav a kandidát na hejtmana Středočeského kraje

5 Boj s korupcí Boj s korupcí je krédo současné vlády. Boj s korupcí miluje tisk. Boj s korupcí si rozhodně žádá veřejnost. A bojovat s korupcí je jednoznačně třeba. Vláda dokonce stanovila strategii pro boj s korupcí a označila jedenáct vládních priorit, které mají za úkol pomoci snížit korupci v České republice. Avšak navzdory všemu výše zmíněnému, a možná právě díky jeho neúměrnému používání, se tento pojem stává poměrně zprofanovaným a tak trochu i prázdným. Téměř každé nové opatření kteréhokoli státního orgánu je označeno jako protikorupční. Téměř každý nový zákon je označen jako protikorupční. Ne každé takové opatření a ne každý zákon si však toto přízvisko zaslouží. Jedním z připravovaných zákonů, který si označení protikorupční právem zaslouží, je připravovaný zákon o státním zastupitelství. Vládě byl zatím předložen ministerstvem spravedlnosti věcný záměr zákona a v současné době se připravuje paragrafované znění. Připravovaná norma je důležitá z mnoha důvodů, především ale proto, že dokud nebude mít státní zastupitelství (a potažmo ani policie) volné ruce k tomu, aby mohlo řádně vykonávat svoji práci, nelze hovořit o boji proti korupci. Mezi hlavní cíle navrhované právní úpravy patří především posílení nezávislosti státního zastupitelství, zefektivnění jeho činnosti a účinnější boj s korupcí a závažnou finanční kriminalitou. Patrně nejmarkantnější, a současně také nejkontroverznější, změnou oproti současnému stavu je pak zamýšlená redukce soustavy státních zastupitelství, a to zrušením vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Vzhledem k tomu, že názory na předložené změny nejsou jednotné ani v rámci Občanské demokratické strany ani v rámci vládní koalice, je zřejmé, že připravovanou normu bude nutné ještě podrobit další diskuzi. Závěrem je třeba zdůraznit, že zákon o státním zastupitelství není jediným zákonem, který skutečně pomáhá v boji proti korupci a že i další připravované změny pomohou zamezit takovým excesům, jaké jsme v poslední době zažili například u nás ve Středočeském kraji. JUDr. Jan Mayer místopředseda oblastního sdružení ODS Kolín

6 Co chceme změnit Krajské volby ve Středočeském kraji se nezadržitelně blíží a s nimi nutnost představit volební program na příští volební období. Jeho stěžejní část se zabývá činnostmi, které kraji ze zákona přísluší. Zde mám na mysli zejména podporu dopravy, zdravotnictví, regionálního školství, sociální oblasti se zaměřením na péči o seniory a zdravotně postižené občany, dobrovolných hasičů a v neposlední řadě regionálního rozvoje. Největším dopravním problémem je nedokončený obchvat Kolína a špatný stav silnic 2. a 3. třídy v některých částech našeho okresu. Z pohledu venkova je obrovskou nesnází špatná dopravní obslužnost obcí autobusovou dopravou, způsobená z velké části současným vedením kraje. Katastrofální politika současného vedení kraje podstatně ovlivnila život na středočeském venkově. Zejména senioři se obtížněji dostávají k lékaři, na úřady a za nákupy. Lidem v produktivním věku špatná dopravní obslužnost ztěžuje přístup k zaměstnání. Přitom se jedná o občany zejména ze slabších sociálních skupin. Jednáním s dopravci budeme optimalizovat dopravní obslužnost hrubě narušenou současným vedením kraje. Prioritou našeho volebního programu je zajištění dostupnosti akutní lékařské péče jak v oblastní nemocnici, tak i v síti praktických a odborných lékařů. Rovněž je nezbytné provést audit prostředků vynakládaných do zdravotnictví. Regionální školství je nutné vedle optimalizace jeho sítě podřídit budoucímu uplatnění jeho absolventů na trhu práce. Největším problémem v oblasti sociálních služeb je nedostatečná kapacita domova důchodců v Kolíně. Není to jen problém tohoto města, neboť uvedené zařízení by mělo být spádovým zařízením pro velkou část Kolínska. Rovněž kapacita dalších sociálních zařízení je nedostatečná. Celý problém bude nutné řešit v rámci koncepce rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji. Regionální rozvoj Kolínska trpí všemi neduhy okrajových oblastí našeho kraje. Ne nadarmo se o těchto oblastech mluví jako o vnitřním pohraničí. Většina obcí na této středočeské periferii trpí nedobrou dopravní obslužností, není vybavena vodovodem, splaškovou kanalizací, čistírnami odpadních vod, mateřskými školami a jejich místní komunikace jsou většinou v žalostném stavu. Rovněž způsob přidělování dotací zejména malým obcím stojí za vážné zamyšlení. Pevně věřím, že se nám společně podaří změnit dosavadní neutěšené poměry v kraji v zájmu spokojeného a plnohodnotného života všech Středočechů. Josef Polák místopředseda oblastního sdružení ODS Kolín

7 Žárovka zakázané ovoce Prvního září 2012 je zlomovým dnem. Od tohoto dne platí zákaz distribuce obyčejných žárovek, a to všech výkonů. Zákaz je výsledkem evropské regulace. Evropští regulátoři jsou nevím proč přesvědčeni o tom, že vědí lépe než my, co je pro nás dobré. Rozhodli tedy, že nebudeme používat běžné žárovky, ale žárovky takzvaně úsporné. Komu slouží zákaz žárovek? O tom můžeme vést dlouhou polemiku. Možná nižší spotřebě elektrické energie. Budeme tedy méně spotřebovávat, méně kupovat, méně vyrábět a méně znečišťovat životní prostředí. Opravdu tomu věříme? Úspory, které byly avizovány při prosazování zákazu, nejsou zdaleka takové. Většina energie, která se spotřebuje na osvětlení, je spotřebovávána ve veřejném osvětlení a v průmyslu, kde již dávno žárovky nepoužívají. Skutečná spotřeba na svícení v domácnostech a drobných provozovnách, na které regulace dopadá, je velmi malá a úspora bude nevýznamná. Zkuste si spočítat, kolik šedesátek by muselo svítit, aby konkurovaly elektrickému sporáku, mikrovlnné troubě, varné konvici, žehličce nebo vrtačce. Diskutuje se také o tom, že výbojky obsahují velké množství rtuti, která poškozuje životní prostředí, a to hodně. Fakt je, že většinou v Číně, kde se většina výbojek vyrábí. Ale kde se budou rozbíjet a likvidovat? Možná slouží zákaz obyčejných, tedy levných žárovek průmyslu, který vyrábí žárovky povolené a drahé. Pro výrobce, distributory i prodejce je jistě zajímavější vyrábět a prodávat výbojku, která se prodává za dvě stě korun, než žárovku, která stojí patnáct korun. Argumenty o delší životnosti výbojek neobstojí, ať si udělá vlastní obrázek každý, komu již praskla. Odborníci vedou diskuse o zdravotních dopadech různých zdrojů světla. Na rozdíl od staré dobré žárovky produkují výbojky světlo o určitém, poměrně úzkém spektru. Jednotlivé výbojky se navíc hodně liší a špatně kombinují. Možná to nebude mít na zrak žádný dopad, možná ano. Aby bylo jasno, nejsem odpůrcem moderních technologií. Jsem však zásadním odpůrcem násilného omezování svobodné volby. Nejsem proti tomu, aby někdo používal moderní technologie, třeba i proto, aby šetřil spotřebu elektrického proudu. Měl by to však dělat z vlastního, svobodného rozhodnutí. Svoboda je zatraceně cenná věc. Svoboda je vyrábět a nabízet zboží, svoboda je si je kupovat, svoboda je rozhodnout se, zda budu svítit žárovkou obyčejnou, halogenkou, výbojkou či LEDkou. MUDr. Milan CABRNOCH předseda Oblastního sdružení ODS Kolín poslanec Evropského parlamentu

8 Volby v Gruzii Milan Cabrnoch se stal členem sedmičlenné mimořádné delegace Evropského parlamentu, která bude na přelomu září a října pozorovat průběh parlamentních voleb v Gruzii. Situace v Gruzii je před volbami mimořádně polarizovaná, ve společnosti je cítit napětí. Gruzie potřebuje svobodné volby, jejichž výsledek občané přijmou. Stávající vládní uskupení United National Movement, jehož představitelem je prezident Michal Saakašvili, obhajuje svou pozici a skládá účty za čtyřleté vládnutí. Hlavní opozici představuje seskupení řady politických stran v hnutí Georgian Dream. MUDr. Milan CABRNOCH předseda Oblastního sdružení ODS Kolín poslanec Evropského parlamentu

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Stránka 1 z 11 ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Hospodaření obcí je přímo závislé na zdraví ekonomiky státu, což se projevuje v hlavní složce municipálních rozpočtů daňových příjmech. Období recese

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Dlouhov kost jako politická priorita

Dlouhov kost jako politická priorita Dlouhov kost jako politická priorita MUDr. Milan Cabrnoch Jihlava, 14. ledna 2010 Evropský parlament a moje odpov dnosti Koordinátor ECR ve Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku Člen Výboru pro životní

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice XV. Podzimní konference A.e.M Blackout v ČR, 18.9.2012 1 Blackout jako zbraň? Blackout ztráta

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Podklad pro jednání je zpracován a předkládán pouze MF ČR. Prozatím nemáme k dispozici návrh, nad kterým by se shodla

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005

MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 MUDr. Milan Cabrnoch, MEP AIM konference, Praha 23. září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí, že Vás mohu pozdravit zde v Praze, v hlavním městě České republiky. Velice si vážím pozvání organizátorů

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny

Z á z n a m. Přítomni: podle prezenční listiny Z á z n a m ze zasedání 54. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 2. června 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: 2. Materiály

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV. Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ VV Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Věci veřejné reforma zdravotnictví Konkurence ve zdravotnictví ANO, divoká privatzace NE Navrhujeme jasnou koncepci zdravotnictví

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

3. března 2012, Olomouc

3. března 2012, Olomouc 3. března 2012, Olomouc Dovolte, abych se na začátek představil. Jmenuji se Jiří Janeček a působil jsem v minulém volebním období jako poslanec parlamentu ČR a radní hlavního města Prahy s kompetencí sociální,

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Daňová reforma ČR. Návrh nového zákona o dani z příjmů. Konference ODS k reformním krokům vlády ČR. Vlastimil Tlustý, 3.

Daňová reforma ČR. Návrh nového zákona o dani z příjmů. Konference ODS k reformním krokům vlády ČR. Vlastimil Tlustý, 3. Daňová reforma ČR Návrh nového zákona o dani z příjmů Konference ODS k reformním krokům vlády ČR, 3. května 2007 Tři pilíře pro zvýšení příjmů občana a stabilizaci státních financí Rovná daň Státem zajištěný

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast M O T I V A Č N Í H E S L O Mluv pravdu Získej důvěru Staň se čestným C

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA MUNICIPALITY

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA MUNICIPALITY Stránka 1 z 11 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA MUNICIPALITY Otázky, které stojí před vedením obcí a krajů jsou stále naléhavější. Pokles HDP, propad daňových příjmů, které jsou základním pilířem příjmů obcí,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více