Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek"

Transkript

1 Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD

2 2

3 OBSAH OBECNÉ POKYNY INSTALACE Umístění centrální jednotky ÚDRŽBA Vyprázdnění prachového kanystru Údržba filtru Příslušenství k čištění BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Ochrana proti přetížení Ochrana proti přehřátí NAPÁJECÍ KABEL UŽITEČNÉ RADY Co dělat, když se centrální jednotka nespustí Co dělat při snížení sacího výkonu Co dělat při poškození sací hadice Co dělat v případě ucpání systému potrubí nebo výfuku Údaje vyžadované pro údržbu KONTROLA TĚSNOSTI POTRUBNÍHO SYSTÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ Sepárátory Prachový sáček montážní sady Obal filtru centrální jednotky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ...10 ZÁZNAM O ÚDRŽBĚ VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM VAROVÁNÍ DALŠÍ INFORMACE Uschovejte návod pro další použití. 3

4 Děkujeme vám za vaší důvěru v naše výrobky! Vytvořili jsme tento návod pro užití a údržbu tak, aby vám váš centrální vysavač fungoval co nejlépe. Tento návod je určen pro centrální vysávače modely C 30 Premium, C 40 Premium and C 40 Premium LCD. Označení na štítku (typ): TE , TE Před použitím systému si prosím přečtěte pozorně návod a dodržujte všechny pokyny v něm uvedené. Podrobné pokyny pro instalaci na stěnách otvorů a částí potrubí lze nalézt v instalačním návodu pro centrální systém čištění Allaway. Při dodržení pokynů a použití originálních dílů Allaway můžete zajistit provoz, účinnost a dlouhou životnost vašeho systému centrálního vysávání. Uchovejte štítky z obalu výrobku pro usnadnění dalších nákupů a napojení systému. Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí. Zařízení není na hraní. Nemělo by být používáno osobou se sníženou fyzickou, zrakovou nebo mentální schopností. Nutno sledovat a proškolit starší děti a osoby s nedostatečnou zkušeností a dovedností v používání zařízení. OBECNÉ POKYNY Tyto centrální vysavače jsou určeny pouze pro domácí použití a měly by být užívány pouze jednou osobou a to jen pro vysávání prachu a běžných nečistot. Před prvním spuštěním zařízení zkontrolujte, že prachový zásobník je prázdný a filtr je na svém místě. Pokud je jednotka určena pro vysávání jiného než běžného prachu, musí být použit separátor Allaway. Vysavačové zásuvky jsou vybaveny lapači, které zachytí velké částice na vstupu do potrubního rozvodu a dlouhé objekty jsou zachyceny v ostrém koleni, které se nachází za vstupem. Pouze jedna vysavačová zásuvka může být otevřena v době, kdy je zařízení v provozu a kryty všech ostatních přívodů musí být uzavřeny. Otevření více než jednoho vstupu oslabuje sací sílu systému a zvyšuje riziko ucpání. Vezměte prosím na vědomí, že samostatný návod k obsluze je k dispozici na LCD displeji pro LCD centrální jednotku. 4

5 1 INSTALACE 1.1 Umístění centrální jednotky Podrobné pokyny k instalaci naleznete na samostatném návodu k instalaci centrálních vysavačů Allaway, systémů, které jsou standardně dodávány s potrubím PPK-44 a PPC-44 a může být také objednáno samostatně. Návod lze také nalézt na našich webových stránkách na adrese Při instalaci dodržujte místní předpisy. Místnost, ve které je centrální jednotka umístěna, musí být dostatečně prostorná, bezprašná a musí být počítáno s chlazením teplého vzduchu od motoru. Teplota v místnosti, ve které se nachází centrální jednotka, nesmí klesnout pod + 5 C nebo stoupnout nad + 35 C a to i v případě, kdy je systém v provozu. Teplo vyrobené v motoru centrální jednotky, je vypouštěno do místnosti. Je proto důležité zajistit, aby vzduch mohl volně proudit kolem jednotky, že jednotka není pokryta plachtou, a například, že je místnost dostatečně větrána. Pokud se centrální jednotka instaluje do skříně, je nutné věnovat zvláštní pozornost pokynům týkajících se velikosti a uspořádání větracích otvorů. Kromě skladů a dalších užitkových prostor, mohou centrální jednotky C série být instalovány například v technických místnostech či úklidech. Kromě toho C 30 Premium a C 40 Premium mohou být umístěny ve vlhkých nebo dokonce mokrých míst, jako je koupelna a to díky své vysoké odolnosti pláště (ochrana proti stříkající vodě IPX4). C 30 Premium, C 40 Premium s dvojitou izolací, třída ochrany II. C 40 Premium LCD = uzemněn, třída ochrany I. Centrální jednotka je připojena k zásuvce 230V chráněno pojistkou alespoň 10 A nebo automatickou pojistkou alespoň 16 A. Nikdy neskladujte nebo nemanipulujte s hořlavými materiály nebo žíravinami v prostoru, kde je umístěna centrální jednotka. Odvod z centrální jednotky je vždy veden ven. Doporučujeme využít výfukové potrubí. Pro maximální výkon by měl být výfuk co nejblíže ke konci výfukového potrubí. Tlumiče nesmí být instalovány na sací straně. 2 ÚDRŽBA 2.1 VypRAzDňoVáNí kanystru NA prach 7 Kanystr na prach má objem přibližně 13 litrů. Interval pro vyprazdňování kanystru na prach může být dle zkušeností. Návodem je, že při domácím použití by měl být kanystr vyprázdněn přibližně každé 3 měsíce. Kanystr musí být zaplněn pouze do označené úrovně prachu pro uvolnění rychloupínacích svorek. To pomáhá zabránit prachu prosakující přes okraje kanistru v souvislosti jeho vyprazdňováním. Uvolněte rychloupínací svorky (1) kanystru na prach. Kanystr na prach (2) je nyní umístěn uvnitř centrální ednotky. Zvedněte kanystr z háčků a vyprázdněte ho. Doporučuje se, kanystr na prach a těsnící kužel umýt jemným přípravkem jednou ročně. Poznamenejte si jakoukoliv prováděnou údržbu na formuláři na straně 11 a hlídejte intervaly údržby. 3 4 Obr

6 2.2 servis FiLtRU (obr. 1) Centrální jednotka je vybavena filtrem (4), který chrání turbínu proti prachu. Filtr musí být neporušen a správně nasazen. Nové filtry lze zakoupit od všech předních prodejců a autorizovaných prodejců Allaway. Odpojte napájecí kabel (5) ze zásuvky. Vyjměte prachový kanystr a vyprázdněte ho. Opatrně vyjměte kryt filtru (viz bod Obal filtru na centrální jednotce), upevňovací matici (6) umístěnou pod filtrem a vyjměte filtr (4). Filtr vyčistěte lehce štětcem nebo filtr vyměňte v případě poškození. z důvodu poškození nikdy nečistěte filtr vodou nebo stlačeným vzduchem. Odstraňte uvolněný prach z prostoru filtru a dejte filtr na místo. Utáhněte montážní matici (6) rukou, nasaďte nový kryt filtru (příslušenství) na místo, důkladně vyčistěte těsnění (3) a umístěte prachový kanistr na své místo. Zapojte napájecí kabel (5) do zásuvky. Doporučujeme filtr vyměnit nejméně jednou za 3 roky. při používání prachového sáčku stačí filtr vyměnit dle potřeby. 2.3 příslušenství k čištění Vysvětlete dětem, jak systém používat a dohlížejte na ně, pokud systém používají! Rychlost a sací výkon proudění vzduchu v sací hadici a tryskách je tak tak velký, že by mohlo při nedbalém používání dojít například k poškození očí a uší. Příslušenství k čištění podléhá opotřebení v závislosti na četnosti používání a musí být v případě potřeby vyměněno. Jeho životnost může být významně prodloužena odstraněním od nečistot nashromážděných po použití a skladováním odpovídajícím způsobem. Po ukončení vysávání odpojte teleskopickou tyč a trysku z rukojeti a uložte je do držáku tak, že kartáče trysek na podlahu / koberce budou zatažené. Vyvarujte se ukládání příslušenství na přímém slunci, dlouhodobé působení UV záření poškozuje plastové díly, zejména hadice jsou pak křehčí a zkracuje se jejich provozuschopná životnost. Hadici uložte do stojánku pro sací hadici. Speciální návod pro použití a údržbu jsou dodány s čistící sadou, která je prodávána samostatně. 6

7 3 BEzpEČNostNí zařízení centrální jednotky jsou vybaveny bezpečnostním zařízením, které v případě závady zařízení zastaví. pokud poruchu způsobuje bezpečnostní zařízení a systém se používá bez ohledu na poruchu, může dojít k poškození systému. z toho důvodu nemůže být bezpečnostní zařízení považováno za ukazatel v případě, že prachový kanystr vyžadujevyprázdnění nebo filtr potřebuje údržbu, nebo se používá systém po nesprávné instalaci. 3.1 ochrana proti přetížení Centrální jednotka je vybavena ochranou proti přetížení, která zastaví přístroj v případě elektrických přetížení nebo poruše. Ochranu proti přetížení nelze resetovat a musí být nahrazena kvalifikovaným elektrotechnikem. V souvislosti s výměnou ochrany proti přetížení musí být příčina prošetřena a vyřešena společně s jinými problémy. 3.2 ochrana proti přehřátí Ochrana proti přehřátí motoru je umístěna uvnitř přístroje a zastaví centrální jednotku v případě přehřátí motoru. Počkejte, až motor vychladne a ochrana proti přehřátí bude obnovena (cca min.). Zjistěte příčinu vypnutí ochrany proti přehřátí a odstraňte příčinu (např. plný prachový kanystr, zablokování filtru, ucpání potrubního systému či přívodního a výfukového potrubí). V případě používání zařízení i přes ohlášení poruchy bezpečnostním zařízením, může dojít k poškození systému. Nejsou žádné pokyny udržování krytu motoru centrální jednotky pro uživatele (obr. 1; bod 7). Doporučujeme udržovat a nahradit elektromotor a jiné vnitřní části motoru na základě stanovení autorizovaným servisním prodejcem Allaway po cca 600 hodin provozu. to odpovídá cca 8 rokům, kdy je přístroj používán v průměru hodinu a půl týdně. 4 NApáJEcí kabel Je-li poškozen napájecí kabel centrální jednotky, musí být nahrazen speciálním kabelem kompatibilním s modelem centrální jednotky, který je dodán výrobcem. Napájecí kabely lze zakoupit u autorizovaných prodejců Allaway. 5 UŽitEČNÉ RADy 5.1 co dělat, když se centrální jednotka nespustí Zkontrolujte, zda je neporušena el. zásuvka 230 V. Zkontrolujte, zda centrální jednotka může být spuštěna z jiného přívodu ve zdi. Zkontrolujte, zda je nízkonapěťový kabel (obr. 1) správně připojen k protějšku na držáku centrální jednotky. 7

8 Zkontrolujte, zda centrální jednotka může být spuštěna přes nízkonapěťový konektor (obr. 1, část 8) uzavřením startovacího obvodu z centrální jednotky ovladačem. V případě používání sacích hadic vybavených mechanismem startu na rukojeti, zkontrolujte, zda je začátek obvodu uvnitř hadice neporušen. Pokud může být centrální jednotka spuštěna připojením nízkonapěťového konektoru, ale například ovládacím spínačem na rukojeti, je chyba v hadici nebo v přepínači. Pokud je možné centrální jednotku spustit přes nízkonapěťový konektor, ale nikoliv otevřením přívodu na zdi, zkontrolujte, zda je nízkonapěťový konektor připojen do centrální jednotky a že nejsou porušeny přívody na zdi a nejsou porušeny vodiče. Zkontrolujte, zda ochrana proti přehřátí elektromotoru vypnula (viz bod bezpečnost zařízení). Zkontrolujte, zda ochrana proti přehřátí turbínu vypnula (viz bod bezpečnost zařízení). Zkontrolujte, zda ochrana proti přehřátí elektromotoru vypnula. Pokud tomu tak je, bude slyšet cvaknutí relé centrální jednotky a motor nelze spustit. Obraťte se na autorizované prodejce Allaway. 5.2 co dělat při snížení sacího výkonu Zkontrolujte, že všechny ostatní vysavačové vstupy ve stěnách jsou uzavřeny. Zkontrolujte, zda nebrání nějaké předměty průtoku vzduchu uvnitř vysavačových zásuvek. Zkontrolujte, zda sací hadice není porušena a není v ní žádný předmět, který by bránil průtoku. Zkontrolujte, zda prachový kanystr je správně umístěn, a že těsnící části prachového kanystru jsou čisté a nepoškozené. Zkontrolujte, zda prachová nádoba není plná a zda není nutné vyměnit prachový sáček. Zkontrolujte, že je filtr v dobrém stavu. Zkontrolujte, že potrubní systém je vzduchotěsný. 5.3 co dělat při poškození sací hadice Vyjměte poškozenou část a připojte hadici pomocí rozšířeného spojovacího hrdla (příslušenství). Je-li hadice poškozená u spojovacího hrdla hadice nebo rukojeti, odpojte nástavec, vyřízněte poškozenou část a připojte hadici spojovacím chráničem. Sací hadice jsou vybaveny mechanismem start na rukojeti. Hadici nelze zkrátit. V případě poškození hadice se obraťte na autorizovaný servis Allaway. Možno rozšíření hadice s on / off prodloužením (příslušenství). 8

9 5.4 co dělat v případě ucpání systému potrubí nebo výfuku Vyprázdněte prachovou nádobu a dejte nebo vyměňte čistý filtr. Najděte překážku vysáním např. kuchyňského ubrousku. Pokud se ubrousek objeví na konci v nádobě na prach, potrubní systém je průchozí. Jakmile najdete překážku, odpojte centrální jednotku a zkontrolujte, zda není překážka v spojích hadic. Pak použijte sací hadice pro připojení na sací straně k přívodu ve zdi podél blokovaného úseku (nebo na zdi nejblíže ucpanému úseku, je-li překážka v rámci trubky). Zapněte centrální jednotku přes konektor nízkého napětí (obr. 1, část 8) pomocí ovladače nízkého napětí a přejděte k centrální jednotce. Blokování a odblokování průchodu sacího potrubí je doprovázeno vakuovým otřesem zablokovaného potrubí. Pokud překážka není vytlačena na vteřin, odpojte centrální jednotku od vstupu do zdi, aby se dostal vzduch mezi ně a zabránilo se přehřátí. Tento postup opakujte přibližně po minutě. Pokud překážku není možno uvolnit pomocí vysání a jste schopni určit jeho přesnou polohu, ověřte, zda je potrubí snadno přístupné bez nutnosti demontování (bourání) stěn. Je-li potrubní systém přístupný, může překážka být obvykle odstraněna otevřením potrubního kloubu. Nikdy nepoužívejte přetlak, jako je stlačený vzduch pro odblokování potrubního systému. Překážku můžete zkusit vytlačit také vložením pružiny do potrubního systému, přičemž je nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození potrubních kolen. Pokud žádný z výše uvedených řešení není úspěšné pro odblokování potrubního systému, kontaktujte autorizovaný servis Allaway. 5.5 Údaje vyžadované pro údržbu Než se obrátíte na autorizovaný servis Allaway, poznamenejte si typ a výrobní číslo (N: o) vaší centrální jednotky označené na štítku (na vnější straně centrální jednotky, na straně motoru) Přepravujte zařízení vždy v normální vzpřímené poloze a dávejte pozor na pád či náraz jiných předmětů. Obr. 2 6 kontrola těsnosti potrubního systému Zapněte centrální jednotku se všemi uzavřenými vysavačovými zásuvkami. Nastartujte okruh přes ovladač nízkého napětí (obr. 1, bod 8). Pokud vzduch uniká přibližně 10 sekund, potrubí netěsní. Netěsnost musí být opravena. Nespouštějte zařízení s uzavřenými všemi vstupy po dobu více jak 20 sekund. V případě vzduchotěsnosti by tak mohlo dojít k přehřátí a poškození. Vypouštěcí ventil musí být po dobu opravy zajištěn, například pomocí lepenky (obr. 3). Obr. 3 9

10 7 příslušenství 7.1 Separátor EE-20 je určen pro vysávání vody, písku a hrubších nečistot. Pokud separátor je vybaven sáčkem na prach, EE-20 také umožňuje vysávání jemného popelu a prachu. Lepivé látky a střepy skla mohou potrubní systém poškodit. systém by neměl být používán pro vysávání kapalin nebo jiných látek, než je běžné, pokud není použit vhodný Allaway separátor. 7.2 prachový sáček Centrální jednotka může být vybavena prachovým sáčkem. Prachový sáček montážní sady je k dispozici u všech předních prodejců. Použití sáčku není povinné, ale doporučuje se. Detailní návod pro instalaci jsou dodávány s prachovým sáčkem instalační sady. Při použití sáčku Installation Kit (obr. 4) se prachový sáček a filtr vymění či opraví takto: Vyjměte sáček (9), uvolněte montážní 9 matici (6) nacházející se pod filtrem, vyjměte zbylou část (10) a odpojte filtr (viz bod výše). Obr obal filtru centrální jednotky Obal filtru (obr. 5) usnadňuje čištění filtru a prodlužuje interval údržby a životnost. Použití obalu není povinné, ale doporučuje se. Nikdy nepoužívejte obal filtru v centrální jednotce, které jsou vybaveny prachovým sáčkem). Obaly filtrů jsou k dispozici u všech předních prodejců (prodává se po 5 kusech). Obr. 5 8 prohlášení o shodě pro ELEktRickoU BEzpEČNost Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, Jyväskylä, Finsko, prohlašuje, že Centrální vysavače Typ: TE , TE byly vyrobeny v souladu s příslušnými normami a splňují základní požadavky o nízkém napětí (2006/95/EC) a elektromagnetické kompatibility (2004/108/EC). 10 Právo na změny vyhrazeno.

11 áznam o ÚDRŽBĚ Typ Číslo Poprvé použito (datum) Vyprázdnění prachového kanystru nebo výměna prachového sáčku Čištění filtru Výměna filtru Vyprázdnění prachového kanystru nebo výměna prachového sáčku Čištění filtru Výměna filtru 11

12 kontakty Multi-VAc Česká republika kontakty Multi-VAc sk - slovenská republika pobočka praha Multi-VAC spol. s r.o. Voděradská 1853 Říčany u Prahy, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka pardubice Multi-VAC spol. s r.o. Hradecká 565 Pardubice, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka BRNo Multi-VAC spol. s r.o. Tyršova 258 Brno Modřice, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka BRAtisLAVA Multi-VAC SK spol. s r.o. Vajnorská 140 Bratislava, zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka košice Multi-VAC SK spol. s r.o. Dopravná 2 Košice, zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka ŽiLiNA Multi-VAC SK spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina, zákaznický servis E- mail: Tel: GSM: Fax: pobočka NoVÝ JiČíN Multi-VAC spol. s r.o. K Nemocnici 61/2122 Nový Jičín, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: JYVÄSKYLÄ, FINLAND CZ 04/2012

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

A 30, A 40, A 40 LCD, A 60

A 30, A 40, A 40 LCD, A 60 Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek A 30, A 40, A 40 LCD, A 60 2 NÁVOD NA INSTALACI OBSAH OBECNÉ POKYNY... 4 1 INSTALACE...4 1.1 Umístění centrální jednotky...4 2 ÚDRŽBA...5 2.1

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek. V3, V4 a V6

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek. V3, V4 a V6 Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek V3, V4 a V6 NÁVOD NA INSTALACI A > 475 B > 1225 A > 475 B > 1250 A > 600 B > 1330 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...3 1 INSTALACE...3 1.1 Umístění centrální

Více

NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACI SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY

NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACI SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY NÁVOD PRO PROJEKTOVÁNÍ A INSTALACI SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY BLAHOPŘEJEME VÁM K ZAKOUPENÍ CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE ALLAWAY Tento návod se týká centrálního vysavače Allaway určeného pro použití v

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14 MV 4 MV 4 Premium Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 30 Español 36 Português 42 Dansk 48 Norsk 54 Svenska 60 Suomi 66 Ελληνικά 72 Türkçe 79 Русский 85 Magyar 93 Čeština 99 Slovenščina

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1

9 6 5 3 4 2 1 7 8 Fig. 1 9 6 3 5 4 2 1 7 8 Fig. 1 10 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Dirt Devil Fello & Friend Infinity VS8 Turbo ECO

Dirt Devil Fello & Friend Infinity VS8 Turbo ECO Dirt Devil Fello & Friend Infinity VS8 Turbo ECO Obsluha Vybalení 1. Vybalte přístroj a jeho příslušenství. 2. Překontrolujte, zda je obsah balení kompletní (viz obr. 1-4). Montáž UPOZORNĚNÍ! K montáži

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Návod k obsluze. Krbový vysavač popela Model: VAC1200. Vyrobeno v Číně

Návod k obsluze. Krbový vysavač popela Model: VAC1200. Vyrobeno v Číně Návod k obsluze Krbový vysavač popela Model: VAC1200 Vyrobeno v Číně 1 Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto vysoce kvalitního výrobku. Přečtěte si prosím tento návod pozorně instrukce, než začnete přístroj

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka

ZS VV BA CZ 1406. Instalacní Prírucka ZS VV BA CZ 1406 Instalacní Prírucka OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 4 OBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY 5 9 Informace k instalaci 5 Návrh 6 9 Nářadí 9 INSTALACE POTRUBÍ 10 16 Práce s PVC 10 11 Důležité informace k

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

FDU 2002-E 4 FDU 2002-E 6 FDU 2002-E Obsah 21 CZ Vysavač na popel NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento vysavač na popel. Než ho začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

A063030. CZ Průmyslový vysavač s funkcí čištění filtru

A063030. CZ Průmyslový vysavač s funkcí čištění filtru A063030 CZ Průmyslový vysavač s funkcí čištění filtru Návod k použití se záručním listem EN Vacuum cleaner with semi-automatic filter cleaning system Users manual with warranty A063030 strana: 1 Obsah

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

P ÍRUâKA PRO MAJITELE POUZE PRO DOMÁCNOSTI

P ÍRUâKA PRO MAJITELE POUZE PRO DOMÁCNOSTI P ÍRUâKA PRO MAJITELE POUZE PRO DOMÁCNOSTI Před instalací a zahájením užívání vašeho systému pro centrální vysávání si prosím pečlivě přečtěte tento dokument. www.cyclovac.cz 2 DÒLEÎITÉ BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Ekolux 8000 S E R V I S

Ekolux 8000 S E R V I S Ekolux 8000 S E R V I S LUX (CZ), s.r.o. Brunclíkova 17, 162 00 Praha 6-Petřiny telefon: 220 190 880, fax: 220 190 881 bezplatná infolinka: 800-10 30 40 e-mail: servis@lux-com.cz www.lux-com.cz Návod k

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také: - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích - na farmách - v

Více

Vysavač pro vysávání horkých nečistot

Vysavač pro vysávání horkých nečistot Vysavač pro vysávání horkých nečistot Návod k obsluze!!! Před uvedením stroje do provozu si přečtěte tento návod k obsluze!!! Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC-E9001, MC-E9003. Panasonic

Návod k obsluze. Vysavač MC-E9001, MC-E9003. Panasonic Návod k obsluze Vysavač MC-E9001, MC-E9003 Panasonic Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče pečlivě prostudovali tento Návod k obsluze a věnovali pozornost důležitým bezpečnostním pokynům. Tento

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI BEZPEČNOST PRAČKY Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní zprávy si vždy

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ

TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W NÁVOD K POUŽITÍ TLAKOVÁ MYČKA 2200W POW XG9002 Upozornění : Před použitím čtěte návod a poté jej uschovejte pro pozdější použití. Obsahuje : - Auto start/stop system - Slednocená čistící

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

spotřebič. Pozor! Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda potřebné filtry jsou nasazené do příslušných

spotřebič. Pozor! Před spuštěním spotřebiče zkontrolujte, zda potřebné filtry jsou nasazené do příslušných UPOZORNĚNÍ Pozorně si přečtěte přiručku k použití. Používejte spotřebič pouze v domácnostech podle instrukcí obsažených v této příručce a pouze s dodaným příslušenstvím. Výrobce odmítá nést odpovědnost

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ 504606-21 CZ D27900 2 VYSAVAČ PRO MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVÁNÍ Důležité pokyny Před uvedením přístroje do provozu si důkladně přečtěte informace uvedené v návodu k obsluze. V případě škod vzniklých při převozu

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE 1 Číslo Popis Kód 1 vypínač CEN0010 2 ochranný kryt motoru ventilátoru CEN0011 3 elektromotor CEN0012 4 elektrický přívodní kabel CEN0013 5 filtr

Více

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55 K 55 K 55 pet K 55 Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Español 24 Português 28 Dansk 32 Norsk 36 Svenska 40 Suomi 44 Ελληνικά 48 Türkçe 53 Русский 57 Magyar 62 Čeština 66 Slovenščina

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více