Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek"

Transkript

1 Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD

2 2

3 OBSAH OBECNÉ POKYNY INSTALACE Umístění centrální jednotky ÚDRŽBA Vyprázdnění prachového kanystru Údržba filtru Příslušenství k čištění BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Ochrana proti přetížení Ochrana proti přehřátí NAPÁJECÍ KABEL UŽITEČNÉ RADY Co dělat, když se centrální jednotka nespustí Co dělat při snížení sacího výkonu Co dělat při poškození sací hadice Co dělat v případě ucpání systému potrubí nebo výfuku Údaje vyžadované pro údržbu KONTROLA TĚSNOSTI POTRUBNÍHO SYSTÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ Sepárátory Prachový sáček montážní sady Obal filtru centrální jednotky PROHLÁŠENÍ O SHODĚ...10 ZÁZNAM O ÚDRŽBĚ VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM VAROVÁNÍ DALŠÍ INFORMACE Uschovejte návod pro další použití. 3

4 Děkujeme vám za vaší důvěru v naše výrobky! Vytvořili jsme tento návod pro užití a údržbu tak, aby vám váš centrální vysavač fungoval co nejlépe. Tento návod je určen pro centrální vysávače modely C 30 Premium, C 40 Premium and C 40 Premium LCD. Označení na štítku (typ): TE , TE Před použitím systému si prosím přečtěte pozorně návod a dodržujte všechny pokyny v něm uvedené. Podrobné pokyny pro instalaci na stěnách otvorů a částí potrubí lze nalézt v instalačním návodu pro centrální systém čištění Allaway. Při dodržení pokynů a použití originálních dílů Allaway můžete zajistit provoz, účinnost a dlouhou životnost vašeho systému centrálního vysávání. Uchovejte štítky z obalu výrobku pro usnadnění dalších nákupů a napojení systému. Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí. Zařízení není na hraní. Nemělo by být používáno osobou se sníženou fyzickou, zrakovou nebo mentální schopností. Nutno sledovat a proškolit starší děti a osoby s nedostatečnou zkušeností a dovedností v používání zařízení. OBECNÉ POKYNY Tyto centrální vysavače jsou určeny pouze pro domácí použití a měly by být užívány pouze jednou osobou a to jen pro vysávání prachu a běžných nečistot. Před prvním spuštěním zařízení zkontrolujte, že prachový zásobník je prázdný a filtr je na svém místě. Pokud je jednotka určena pro vysávání jiného než běžného prachu, musí být použit separátor Allaway. Vysavačové zásuvky jsou vybaveny lapači, které zachytí velké částice na vstupu do potrubního rozvodu a dlouhé objekty jsou zachyceny v ostrém koleni, které se nachází za vstupem. Pouze jedna vysavačová zásuvka může být otevřena v době, kdy je zařízení v provozu a kryty všech ostatních přívodů musí být uzavřeny. Otevření více než jednoho vstupu oslabuje sací sílu systému a zvyšuje riziko ucpání. Vezměte prosím na vědomí, že samostatný návod k obsluze je k dispozici na LCD displeji pro LCD centrální jednotku. 4

5 1 INSTALACE 1.1 Umístění centrální jednotky Podrobné pokyny k instalaci naleznete na samostatném návodu k instalaci centrálních vysavačů Allaway, systémů, které jsou standardně dodávány s potrubím PPK-44 a PPC-44 a může být také objednáno samostatně. Návod lze také nalézt na našich webových stránkách na adrese Při instalaci dodržujte místní předpisy. Místnost, ve které je centrální jednotka umístěna, musí být dostatečně prostorná, bezprašná a musí být počítáno s chlazením teplého vzduchu od motoru. Teplota v místnosti, ve které se nachází centrální jednotka, nesmí klesnout pod + 5 C nebo stoupnout nad + 35 C a to i v případě, kdy je systém v provozu. Teplo vyrobené v motoru centrální jednotky, je vypouštěno do místnosti. Je proto důležité zajistit, aby vzduch mohl volně proudit kolem jednotky, že jednotka není pokryta plachtou, a například, že je místnost dostatečně větrána. Pokud se centrální jednotka instaluje do skříně, je nutné věnovat zvláštní pozornost pokynům týkajících se velikosti a uspořádání větracích otvorů. Kromě skladů a dalších užitkových prostor, mohou centrální jednotky C série být instalovány například v technických místnostech či úklidech. Kromě toho C 30 Premium a C 40 Premium mohou být umístěny ve vlhkých nebo dokonce mokrých míst, jako je koupelna a to díky své vysoké odolnosti pláště (ochrana proti stříkající vodě IPX4). C 30 Premium, C 40 Premium s dvojitou izolací, třída ochrany II. C 40 Premium LCD = uzemněn, třída ochrany I. Centrální jednotka je připojena k zásuvce 230V chráněno pojistkou alespoň 10 A nebo automatickou pojistkou alespoň 16 A. Nikdy neskladujte nebo nemanipulujte s hořlavými materiály nebo žíravinami v prostoru, kde je umístěna centrální jednotka. Odvod z centrální jednotky je vždy veden ven. Doporučujeme využít výfukové potrubí. Pro maximální výkon by měl být výfuk co nejblíže ke konci výfukového potrubí. Tlumiče nesmí být instalovány na sací straně. 2 ÚDRŽBA 2.1 VypRAzDňoVáNí kanystru NA prach 7 Kanystr na prach má objem přibližně 13 litrů. Interval pro vyprazdňování kanystru na prach může být dle zkušeností. Návodem je, že při domácím použití by měl být kanystr vyprázdněn přibližně každé 3 měsíce. Kanystr musí být zaplněn pouze do označené úrovně prachu pro uvolnění rychloupínacích svorek. To pomáhá zabránit prachu prosakující přes okraje kanistru v souvislosti jeho vyprazdňováním. Uvolněte rychloupínací svorky (1) kanystru na prach. Kanystr na prach (2) je nyní umístěn uvnitř centrální ednotky. Zvedněte kanystr z háčků a vyprázdněte ho. Doporučuje se, kanystr na prach a těsnící kužel umýt jemným přípravkem jednou ročně. Poznamenejte si jakoukoliv prováděnou údržbu na formuláři na straně 11 a hlídejte intervaly údržby. 3 4 Obr

6 2.2 servis FiLtRU (obr. 1) Centrální jednotka je vybavena filtrem (4), který chrání turbínu proti prachu. Filtr musí být neporušen a správně nasazen. Nové filtry lze zakoupit od všech předních prodejců a autorizovaných prodejců Allaway. Odpojte napájecí kabel (5) ze zásuvky. Vyjměte prachový kanystr a vyprázdněte ho. Opatrně vyjměte kryt filtru (viz bod Obal filtru na centrální jednotce), upevňovací matici (6) umístěnou pod filtrem a vyjměte filtr (4). Filtr vyčistěte lehce štětcem nebo filtr vyměňte v případě poškození. z důvodu poškození nikdy nečistěte filtr vodou nebo stlačeným vzduchem. Odstraňte uvolněný prach z prostoru filtru a dejte filtr na místo. Utáhněte montážní matici (6) rukou, nasaďte nový kryt filtru (příslušenství) na místo, důkladně vyčistěte těsnění (3) a umístěte prachový kanistr na své místo. Zapojte napájecí kabel (5) do zásuvky. Doporučujeme filtr vyměnit nejméně jednou za 3 roky. při používání prachového sáčku stačí filtr vyměnit dle potřeby. 2.3 příslušenství k čištění Vysvětlete dětem, jak systém používat a dohlížejte na ně, pokud systém používají! Rychlost a sací výkon proudění vzduchu v sací hadici a tryskách je tak tak velký, že by mohlo při nedbalém používání dojít například k poškození očí a uší. Příslušenství k čištění podléhá opotřebení v závislosti na četnosti používání a musí být v případě potřeby vyměněno. Jeho životnost může být významně prodloužena odstraněním od nečistot nashromážděných po použití a skladováním odpovídajícím způsobem. Po ukončení vysávání odpojte teleskopickou tyč a trysku z rukojeti a uložte je do držáku tak, že kartáče trysek na podlahu / koberce budou zatažené. Vyvarujte se ukládání příslušenství na přímém slunci, dlouhodobé působení UV záření poškozuje plastové díly, zejména hadice jsou pak křehčí a zkracuje se jejich provozuschopná životnost. Hadici uložte do stojánku pro sací hadici. Speciální návod pro použití a údržbu jsou dodány s čistící sadou, která je prodávána samostatně. 6

7 3 BEzpEČNostNí zařízení centrální jednotky jsou vybaveny bezpečnostním zařízením, které v případě závady zařízení zastaví. pokud poruchu způsobuje bezpečnostní zařízení a systém se používá bez ohledu na poruchu, může dojít k poškození systému. z toho důvodu nemůže být bezpečnostní zařízení považováno za ukazatel v případě, že prachový kanystr vyžadujevyprázdnění nebo filtr potřebuje údržbu, nebo se používá systém po nesprávné instalaci. 3.1 ochrana proti přetížení Centrální jednotka je vybavena ochranou proti přetížení, která zastaví přístroj v případě elektrických přetížení nebo poruše. Ochranu proti přetížení nelze resetovat a musí být nahrazena kvalifikovaným elektrotechnikem. V souvislosti s výměnou ochrany proti přetížení musí být příčina prošetřena a vyřešena společně s jinými problémy. 3.2 ochrana proti přehřátí Ochrana proti přehřátí motoru je umístěna uvnitř přístroje a zastaví centrální jednotku v případě přehřátí motoru. Počkejte, až motor vychladne a ochrana proti přehřátí bude obnovena (cca min.). Zjistěte příčinu vypnutí ochrany proti přehřátí a odstraňte příčinu (např. plný prachový kanystr, zablokování filtru, ucpání potrubního systému či přívodního a výfukového potrubí). V případě používání zařízení i přes ohlášení poruchy bezpečnostním zařízením, může dojít k poškození systému. Nejsou žádné pokyny udržování krytu motoru centrální jednotky pro uživatele (obr. 1; bod 7). Doporučujeme udržovat a nahradit elektromotor a jiné vnitřní části motoru na základě stanovení autorizovaným servisním prodejcem Allaway po cca 600 hodin provozu. to odpovídá cca 8 rokům, kdy je přístroj používán v průměru hodinu a půl týdně. 4 NApáJEcí kabel Je-li poškozen napájecí kabel centrální jednotky, musí být nahrazen speciálním kabelem kompatibilním s modelem centrální jednotky, který je dodán výrobcem. Napájecí kabely lze zakoupit u autorizovaných prodejců Allaway. 5 UŽitEČNÉ RADy 5.1 co dělat, když se centrální jednotka nespustí Zkontrolujte, zda je neporušena el. zásuvka 230 V. Zkontrolujte, zda centrální jednotka může být spuštěna z jiného přívodu ve zdi. Zkontrolujte, zda je nízkonapěťový kabel (obr. 1) správně připojen k protějšku na držáku centrální jednotky. 7

8 Zkontrolujte, zda centrální jednotka může být spuštěna přes nízkonapěťový konektor (obr. 1, část 8) uzavřením startovacího obvodu z centrální jednotky ovladačem. V případě používání sacích hadic vybavených mechanismem startu na rukojeti, zkontrolujte, zda je začátek obvodu uvnitř hadice neporušen. Pokud může být centrální jednotka spuštěna připojením nízkonapěťového konektoru, ale například ovládacím spínačem na rukojeti, je chyba v hadici nebo v přepínači. Pokud je možné centrální jednotku spustit přes nízkonapěťový konektor, ale nikoliv otevřením přívodu na zdi, zkontrolujte, zda je nízkonapěťový konektor připojen do centrální jednotky a že nejsou porušeny přívody na zdi a nejsou porušeny vodiče. Zkontrolujte, zda ochrana proti přehřátí elektromotoru vypnula (viz bod bezpečnost zařízení). Zkontrolujte, zda ochrana proti přehřátí turbínu vypnula (viz bod bezpečnost zařízení). Zkontrolujte, zda ochrana proti přehřátí elektromotoru vypnula. Pokud tomu tak je, bude slyšet cvaknutí relé centrální jednotky a motor nelze spustit. Obraťte se na autorizované prodejce Allaway. 5.2 co dělat při snížení sacího výkonu Zkontrolujte, že všechny ostatní vysavačové vstupy ve stěnách jsou uzavřeny. Zkontrolujte, zda nebrání nějaké předměty průtoku vzduchu uvnitř vysavačových zásuvek. Zkontrolujte, zda sací hadice není porušena a není v ní žádný předmět, který by bránil průtoku. Zkontrolujte, zda prachový kanystr je správně umístěn, a že těsnící části prachového kanystru jsou čisté a nepoškozené. Zkontrolujte, zda prachová nádoba není plná a zda není nutné vyměnit prachový sáček. Zkontrolujte, že je filtr v dobrém stavu. Zkontrolujte, že potrubní systém je vzduchotěsný. 5.3 co dělat při poškození sací hadice Vyjměte poškozenou část a připojte hadici pomocí rozšířeného spojovacího hrdla (příslušenství). Je-li hadice poškozená u spojovacího hrdla hadice nebo rukojeti, odpojte nástavec, vyřízněte poškozenou část a připojte hadici spojovacím chráničem. Sací hadice jsou vybaveny mechanismem start na rukojeti. Hadici nelze zkrátit. V případě poškození hadice se obraťte na autorizovaný servis Allaway. Možno rozšíření hadice s on / off prodloužením (příslušenství). 8

9 5.4 co dělat v případě ucpání systému potrubí nebo výfuku Vyprázdněte prachovou nádobu a dejte nebo vyměňte čistý filtr. Najděte překážku vysáním např. kuchyňského ubrousku. Pokud se ubrousek objeví na konci v nádobě na prach, potrubní systém je průchozí. Jakmile najdete překážku, odpojte centrální jednotku a zkontrolujte, zda není překážka v spojích hadic. Pak použijte sací hadice pro připojení na sací straně k přívodu ve zdi podél blokovaného úseku (nebo na zdi nejblíže ucpanému úseku, je-li překážka v rámci trubky). Zapněte centrální jednotku přes konektor nízkého napětí (obr. 1, část 8) pomocí ovladače nízkého napětí a přejděte k centrální jednotce. Blokování a odblokování průchodu sacího potrubí je doprovázeno vakuovým otřesem zablokovaného potrubí. Pokud překážka není vytlačena na vteřin, odpojte centrální jednotku od vstupu do zdi, aby se dostal vzduch mezi ně a zabránilo se přehřátí. Tento postup opakujte přibližně po minutě. Pokud překážku není možno uvolnit pomocí vysání a jste schopni určit jeho přesnou polohu, ověřte, zda je potrubí snadno přístupné bez nutnosti demontování (bourání) stěn. Je-li potrubní systém přístupný, může překážka být obvykle odstraněna otevřením potrubního kloubu. Nikdy nepoužívejte přetlak, jako je stlačený vzduch pro odblokování potrubního systému. Překážku můžete zkusit vytlačit také vložením pružiny do potrubního systému, přičemž je nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození potrubních kolen. Pokud žádný z výše uvedených řešení není úspěšné pro odblokování potrubního systému, kontaktujte autorizovaný servis Allaway. 5.5 Údaje vyžadované pro údržbu Než se obrátíte na autorizovaný servis Allaway, poznamenejte si typ a výrobní číslo (N: o) vaší centrální jednotky označené na štítku (na vnější straně centrální jednotky, na straně motoru) Přepravujte zařízení vždy v normální vzpřímené poloze a dávejte pozor na pád či náraz jiných předmětů. Obr. 2 6 kontrola těsnosti potrubního systému Zapněte centrální jednotku se všemi uzavřenými vysavačovými zásuvkami. Nastartujte okruh přes ovladač nízkého napětí (obr. 1, bod 8). Pokud vzduch uniká přibližně 10 sekund, potrubí netěsní. Netěsnost musí být opravena. Nespouštějte zařízení s uzavřenými všemi vstupy po dobu více jak 20 sekund. V případě vzduchotěsnosti by tak mohlo dojít k přehřátí a poškození. Vypouštěcí ventil musí být po dobu opravy zajištěn, například pomocí lepenky (obr. 3). Obr. 3 9

10 7 příslušenství 7.1 Separátor EE-20 je určen pro vysávání vody, písku a hrubších nečistot. Pokud separátor je vybaven sáčkem na prach, EE-20 také umožňuje vysávání jemného popelu a prachu. Lepivé látky a střepy skla mohou potrubní systém poškodit. systém by neměl být používán pro vysávání kapalin nebo jiných látek, než je běžné, pokud není použit vhodný Allaway separátor. 7.2 prachový sáček Centrální jednotka může být vybavena prachovým sáčkem. Prachový sáček montážní sady je k dispozici u všech předních prodejců. Použití sáčku není povinné, ale doporučuje se. Detailní návod pro instalaci jsou dodávány s prachovým sáčkem instalační sady. Při použití sáčku Installation Kit (obr. 4) se prachový sáček a filtr vymění či opraví takto: Vyjměte sáček (9), uvolněte montážní 9 matici (6) nacházející se pod filtrem, vyjměte zbylou část (10) a odpojte filtr (viz bod výše). Obr obal filtru centrální jednotky Obal filtru (obr. 5) usnadňuje čištění filtru a prodlužuje interval údržby a životnost. Použití obalu není povinné, ale doporučuje se. Nikdy nepoužívejte obal filtru v centrální jednotce, které jsou vybaveny prachovým sáčkem). Obaly filtrů jsou k dispozici u všech předních prodejců (prodává se po 5 kusech). Obr. 5 8 prohlášení o shodě pro ELEktRickoU BEzpEČNost Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, Jyväskylä, Finsko, prohlašuje, že Centrální vysavače Typ: TE , TE byly vyrobeny v souladu s příslušnými normami a splňují základní požadavky o nízkém napětí (2006/95/EC) a elektromagnetické kompatibility (2004/108/EC). 10 Právo na změny vyhrazeno.

11 áznam o ÚDRŽBĚ Typ Číslo Poprvé použito (datum) Vyprázdnění prachového kanystru nebo výměna prachového sáčku Čištění filtru Výměna filtru Vyprázdnění prachového kanystru nebo výměna prachového sáčku Čištění filtru Výměna filtru 11

12 kontakty Multi-VAc Česká republika kontakty Multi-VAc sk - slovenská republika pobočka praha Multi-VAC spol. s r.o. Voděradská 1853 Říčany u Prahy, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka pardubice Multi-VAC spol. s r.o. Hradecká 565 Pardubice, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka BRNo Multi-VAC spol. s r.o. Tyršova 258 Brno Modřice, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka BRAtisLAVA Multi-VAC SK spol. s r.o. Vajnorská 140 Bratislava, zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka košice Multi-VAC SK spol. s r.o. Dopravná 2 Košice, zákaznický servis Tel: GSM: Fax: pobočka ŽiLiNA Multi-VAC SK spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina, zákaznický servis E- mail: Tel: GSM: Fax: pobočka NoVÝ JiČíN Multi-VAC spol. s r.o. K Nemocnici 61/2122 Nový Jičín, N , E zákaznický servis Tel: GSM: Fax: JYVÄSKYLÄ, FINLAND CZ 04/2012

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE N-SDWHP-150-3.6 N-SDWHP-190-3.6 N-SDWHP-260-3.6 N-SDWHP-300-3.6 N-SDWHP-300-3.6+ OBSAH A. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 MAZÁNÍ...3 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 5 MAZÁNÍ...3 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 3 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...2 4 PŘÍVOD VZDUCHU...3 5 MAZÁNÍ...3 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ A PROVOZ...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI

SHODA S EVROPSKÝMI SMĚRNICEMI PURITY OR2 Reverzně osmózní demineralizační jednotka Je důležité, abyste si před použitím řádně přečetli návod k použití. Nesprávné použití může vést k nesprávné činnosti přístroje a také k jeho poškození

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Pokyny pro instalaci zařízení echo

Pokyny pro instalaci zařízení echo Pokyny pro instalaci zařízení echo Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více