zpravodaj soukromých Škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj soukromých Škol"

Transkript

1 zpravodaj soukromých Škol ministr navštívil soukromou ŠkolU i/2011

2 Obsah Ministr J. Dobeš navštívil soukromou školu 3 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou 4 5 Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila 6 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol 7 AkCE DAVID 8 9 Co láká do Základní školy Martina Luthera? 10 Aktuality 11 Fakta 12 Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří 13 Fórum 14 Diář 15 Editorial Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo speciálního zpravodaje, jehož cílem je provést vás soukromým školstvím vzdělávacím sektorem, který stojí na inovačních metodách výuky a tvořivých učitelích. Chceme vás seznámit s příklady dobré praxe, úspěšnými absolventy, ale také upozornit na problémy, s nimiž se musí zřizovatelé těchto škol každodenně potýkat, aby svým vzdělávacím programům uchovali punc vysoké kvality. Věříme, že vás zpravodaj zaujme, a upřímně se těšíme na vaši přízeň. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 20 let soukromého školství Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska zastupuje zájmy více než 350 soukromých škol a školských zařízení, od mateřinek až po vyšší odborné tedy škol, které za dvacet let své existence vychovaly pro tuto zemi na půl milionu absolventů. Hlavním úkolem Sdružení je vytvářet příznivé a rovné podmínky ve vzdělávání a také naplnit ideu svobodné cesty ve výběru vzdělávací instituce. Toho lze dosáhnout především odpovídajícím financováním žáka ze strany státu například tak, aby způsob rozdělování státních prostředků zamezil dosavadnímu dvojímu zdanění občanů rodičů. Sdružení staví kvalitu vzdělávání na první místo. Od roku 1998 proto začalo jako první školská asociace v Evropě využívat pro evaluaci a řízení kvality svých členů třístupňové hodnocení kvality s využitím výsledků školní inspekce, mezinárodní postupy a certifikace norem ISO Největšími přednostmi soukromého školství jsou ale úzká vazba mezi školou a rodinou, učitelem a žákem a maximální nabídka vzdělávacích i mimoškolních služeb. To je nadstandard, na který rodiče přispívají ze svého a díky němuž nestátní školy dosahují v pedagogickém procesu jeden z nejvyšších podílů přidané hodnoty znalostí a dovedností. 2

3 Události J. DOBEŠ: navštívil jsem exce lentní soukromé gymnázium Jsem na soukromé škole, kterou považuji za excelentní a která drží laťku vysoko. Díky osvíceným ředitelům, jako je ten zdejší, školy samy dbají o kvalitu, řekl ministr školství Josef Dobeš při své lednové návštěvě pražského soukromého Gymnázia J. Palacha na Praze 1, které slaví 20. výročí založení. Ředitel gymnázia Michal Musil pozval ministra k pracovnímu setkání, na němž se probíralo nejen zmíněné kulaté výročí školy, ale také její unikátní program mezinárodní kooperace se zahraničními partnery v Evropě i zámoří, příležitosti vícezdrojového financování i spolupráce soukromé školy s místní samosprávou. Diskuze se dotkla také kampaně z loňského podzimu, kdy byly zveřejněny výsledky maturitní generálky způsobem, který poškodil soukromé školy (viz str. 6). V této souvislosti se hovořilo i o budoucím postavení nestátního sektoru ve vzdělávacím systému. J. Dobeš jako profesí psycholog nemohl při prohlídce budovy gymnázia vynechat zdejší poradenské pracoviště. V příštím roce plánuji dát půl miliardy korun na školní psychology. V současnosti jich je v republice asi 400, rád bych tento počet zvýšil na tisícovku, poznamenal při této příležitosti. A nakonec ministr odpovídal na otázky studentů, které zajímala hlavně státní maturita. Kdyby to šlo, začal bych se změnami už od mateřských škol. O státní maturitě se tu ale mluví už 14 let. Byla schválena a odložena na letošní rok. Já jsem ji jako ministr zdědil, a přestože vidím spoustu jejích problémů, myslím, že převažují pozitiva, argumentoval ministr. Dodal ovšem, že by si prý sám taky někdy na studentské demon straci hodil rajčetem na protest proti byrokratické formě maturit. 3

4 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou S novým předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska VLADI- MÍREM KOLDEREM hovoříme o momentální situaci v soukromém vzdělávacím sektoru regionálního školství. Máte i nějaké vlastní nástroje, jak si ohlídat kvalitu? Pro členy našeho sdružení jsme například vybudovali poměrně náročný systém vnitřní evaluace, který je každoročně završen udělováním certifikátů kvality těm nejlepším. Držitel zlatého certifikátu musí sladit svou činnost s mezinárodními normami ISO. Do jakého stavu se soukromé školy dostaly po dvaceti letech své existence? Soukromé školství je dnes v dobré kondici. Za dvě desetiletí se i jeho zásluhou podařilo vybudovat solidní základy pro svobodnou volbu vzdělávací dráhy. Samozřejmě stejně jako ve veřejném sektoru i u nás máme školy výborné, průměrné a bohužel i ty špatné. V médiích jsou ale vidět především ty špatné a tomu pak odpovídá i veřejné mínění o školném se říká, že je bezpečnou vstupenkou k bezpracnému získání maturity. Ze zkušeností, které jsem získal ve své škole, od mých kolegů anebo z práce ve sdružení, v němž jsem byl dosud šestnáct let místopředsedou, vím, že je to pouze mýtus, který souvisí právě s tím, co už jsem řekl. I mezi námi jsou horší školy. Nikdy jsem se však nesetkal s tím, že by si rodič chtěl takříkajíc koupit studium svého potomka. To je nesmysl. Synonymem soukromé školy bývá obrázek podnikatele s luxusním vozem pořízeným za školné. Je pravdivý? Není a navíc je neproveditelný. Jde o další mýtus. Paragrafy zákona o financování soukromých škol a taky úředníky krajů, ministerstev školství a financí jsme bedlivě sledováni. Každým rokem uzavíráme s kraji smlouvy o poskytnutí základní nebo zvýšené dotace, v nichž se zavazujeme, že veškerý zisk přerozdělíme zpátky do našich škol. A následně ten závazek musí potvrdit i nezávislý auditor. O každé koruně je absolutní přehled. Zmínil jste zvýšenou dotaci. Za jakých podmínek na ni soukromá škola dosáhne? Jak jsem uvedl, řídí se zákonem o financování soukromého školství. Tok veřejných prostředků je principiálně dvousložkový. Škola, která je zařazena v síti, dostává normativ, jenž se podle typu soukromé školy pohybuje od 50 do 80 % objemu neinvestičních prostředků na srovnatelný obor veřejné školy odhlédněme od toho, že podle našich propočtů nikdy v historii oné 4

5 Rozhovor zákonem definované srovnatelnosti nedosáhl a že i proto jsou soukromé školy pro veřejný rozpočet asi o třetinu levnější než školy státní Ale zpátky. Například základní či střední školy dosáhnou na 60 %. Vedle tohoto základu však může soukromá škola požádat o zvýšenou dotaci, nicméně musí dostát několika podmínkám. Například po dobu nejméně jednoho roku své existence musí prokázat, že splňuje všechny legislativní požadavky v oblasti pedagogicko-organizační a ekonomické. Navíc musí mít alespoň průměrné a lepší hodnocení školní inspekcí a být obecně prospěšnou organizací anebo se zavázat k reinvestování celého zisku zpátky do školy. Až na stoprocentní dotaci mohou dosáhnout základní či speciální školy nebo zušky. Střední školy mají strop na 90 %. Proč je srovnatelný normativ ve skutečnosti nesrovnatelný? Máme rozbory, které jasně dokazují, že reálný normativ je o 20 až 30 % nižší než skutečné neinvestiční příjmy veřejných škol, které kraje nebo obce navyšují ze svých rozpočtů o další mimonormativní peníze. S ekonomickou sekcí ministerstva školství na toto téma debatujeme velmi často. Vlastně už řadu let. Může soukromá škola o zvýšenou dotaci přijít, i když splní požadavky, o nichž jste hovořil? Bohužel může. Kvůli chybné dikci zákona se soukromá škola může dostat do složité situace, zvlášť když nabízí trhem práce žádané obory jako stavebnictví nebo strojírenství. Pokud bychom chtěli po dvouleté přestávce znovu otevřít obor nástrojař, můžeme, ale ihned ztratíme nárok na 30 % zvýšené dotace po dobu jednoho roku. Na obor je totiž pohlíženo, jako bychom ho otevírali vůbec poprvé. Přitom od nápravy byl jen krůček, jenže už hotovou novelu zákona smetly sněmovní obstrukce na konci minulého volebního období. Teď jsme zase v bodě nula. Ministr školství deklaroval, že v době rušení veřejných škol nepodpoří žádnou soukromou školu aby třeba rušené krajské gymnázium nenahradilo gymnázium soukromé. Vy jste prý ale při otevírání oborů poměrně autonomní. Mrzí nás, že je veřejnosti taková dezinformace podsouvána. Mezeru po veřejné škole přece soukromá škola nemůže jen tak zaplnit. Vždyť je to prosté. Školský zákon už od roku 2004 hovoří o tom, že k žádosti o zařazení nové soukromé školy nebo nového oboru anebo o zvýšení kapacity oboru vydávají kladné či záporné vyjádření krajské úřady, které ministerstvo školství respektuje. Znamená to, že o nás už šest let fakticky rozhoduje konkurence. Vás se ale demografická křivka týká také. Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Ano, kontinuálně. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. 5

6 Kauza Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila Žáci soukromých škol mají výrazně vyšší riziko neúspěšnosti u státní maturity než žáci škol veřejných, s touto informací přišlo ministerstvo školství při zveřejnění výsledků maturitní generálky na začátku loňského listopadu. Vlna nesou hlasu na sebe přirozeně nenechala dlouho čekat. Je to dezinterpretace výsledků, která nás jednoznačně poškozuje v očích veřejnosti, ozvalo se z řad soukromých škol. Podle představitelů Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska bylo ministerstvem školství a posléze i médii srovnáváno nesrovnatelné, a to zejména proto, že podíly žáků gymnázií a odborných škol jsou ve státním a privátním sektoru vzdělávání diametrálně odlišné. Podívejme se na nejúspěšnější segment u maturitní generálky na gymnázia, která mají na výuku maturitních předmětů vyčleněnu nejvyšší hodinovou dotaci ze všech středoškolských rámcových vzdělávacích programů. Přitom krajské školy mají o plných 66 % maturantů z gymnázií více než školy soukromé. Ještě markantnější rozdíl existuje, srovnáme-li soukromé školy s církevními školami, které vykazují až 3,6krát větší podíl maturujících gymnazistů! Úplně jiný obraz soukromého školství vznikne i po zohlednění podílu formy studia na celkovém počtu žáků v každém segmentu zřizovatelů. Jinými slovy, jde hlavně o nástavbové studium, které už dlouhodobě patří k místům s nejvyšším rizikem koncentrované neúspěšnosti u státní maturity. I tato čísla hovoří jasně: krajské školy vykazují podíl počtu žáků v nástavbovém studiu k celkovému počtu svých žáků vyjádřený indexem 0,46, soukromé školy však dosahují výrazně vyššího podílu indexu 0,75. Církevní školy tuto formu studia nenabízejí. Argumenty Sdružení nakonec uznalo i samo ministerstvo. Když si člen rady Sdružení a ředitel gymnázia J. Palacha v Praze 1 Michal Musil na schůzce s ministrem školství (viz str. 3) posteskl, jak po generálce státních maturit začala média komentovat výsledky soukromých středních škol, aniž by kdokoli nezohlednil, že v rámci soukromých škol tvoří většinu odborná učiliště s maturitou, J. Dobeš odpověděl: To je pro mě překvapivé zjištění. Netušil jsem, že 68 procent odborných škol jsou učňovské obory s maturitou. Změnilo to můj pohled na soukromé školy a je to důležitá zpětná vazba ke generálce maturit. Bez zveřejnění výsledků jednotlivých škol nelze výstupy maturitní generálky hodnotit podle zřizovatelského klíče. 6

7 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol Školský zákon dává do rukou krajů neadekvátní nástroj k regulaci soukromých škol. Velkou překážkou rozvoje privátního školství jsou zejména paragrafy týkající se podmínek nutných pro zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku. Dikce zákona, zejména 147, totiž může být zneužita k potlačení konkurence obecních či krajských škol, ačkoli podle Listiny základních práv a svobod má každý subjekt možnost účastnit se hospodářské soutěže. V Česku je přitom tato soutěž upra vena zákonem, který získání dominant ního postavení na trhu považuje za nebezpečné. Téměř pravidlem jsou proto případy, kdy žádosti soukromých škol o zvýšení kapacity stávajících nebo otevření nových oborů jsou ministerstvem školství zamítány poté, co kraj vydá záporné stanovisko s poukazem na znění regionálního dlouhodobého záměru. Nepřekvapí, že zanedlouho jsou tytéž Ofsajd kapacity či obory povolovány na krajských školách. Podívejme se podrobněji na sporné ustanovení školského zákona, který v 147 odst. 1) písm. q) a 148 odst. 3) písm. a), požaduje, aby veškeré změny údajů rejstříku soukromých škol měly kladné stanovisko kraje. Zákon sou časně ukládá orgánu, který vede rejstřík škol, aby při posouzení žádosti o zápis zamítl ty žádosti, které nejsou v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje. Problém je, že sou kromé školy jsou z krajského dlouhodobého záměru podle 9 školského zákona vyloučeny a nemají ani možnost do něj nikterak vstoupit, ovlivnit ho, a tím hájit své postavení na vzdělávacím trhu. Sdružení soukromých škol Čech, Mo ravy a Slezska proto ministerstvu školství navrhuje legislativní úpravu novelou školského zákona, a to konkrétně 9, 147, 148, která by zamezila omezování škol jiných než veřejných zřizovatelů. Ministr školství Josef Dobeš se na konci minulého roku dohodl s hejtmany na nutnosti optimalizace sítě krajských středních škol. Zároveň v této souvislosti prohlásil, že nepovolí vznik dalších soukromých škol. Ty však jeho vyjádření odmítly. J. Dobeš poté slíbil vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska společné jednání, které by mělo vést k zajištění rovných podmínek soutěže mezi veřejnými a soukromými školami a také zahájit debatu o optimalizaci sítě soukromých škol. Ministr školství ochotu k dalším jednáním se Sdružením zopakoval po druhém kole jednání s hejtmany na přelomu ledna a února. 7

8 Akce David Gymnázium v Dubí za rok bezbariérovou školou Na svahy Krušných hor se nejezdí jen lyžovat, ale kupodivu také studovat. Ano tím místem, kde lyžařskou kombinézu střídají modrobílé školní uniformy, je osmileté Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí na Teplicku. Ačkoli funguje už od roku 1991, až loni se stalo kompletně bezbariérovou školou. Na druhé straně, dříve k tomu vlastně ani nebyl důvod. Ten dorazil až na podzim roku Jmenoval se David Jiránek a přijel na invalidním vozíku. David je kvůli svalové atrofii od svých osmi let upoután na vozík. Na základce v Dubí, odkud k nám přestoupil, měl výborný prospěch a jeho maminka pro něj hledala další možnosti studia. Tak zůstal u nás. Dnes patří k našim nejlepším žákům. Po gymnáziu by chtěl pokračovat na vysoké škole, možná na nějakém stavebním oboru, uvedla ředitelka gymnázia Jaroslava Turková. Akce David, na jejímž konci byla první bezbariérová střední škola na Teplicku, začala na podzim roku Gymnázium nejprve sestavilo seznam všeho, co může pro svého handicapovaného žáka udělat takříkajíc ihned. Na prvním místě seznamu se objevila asistentka pedagoga, která již pečovala o autistického žáka. S její pomocí se bude David přesouvat z učebny do učebny nebo na toaletu. Pak je tu schodolez, který zapůjčuje Speciální pedagogické centrum v Teplicích. A je tu první úskalí budova s 94 schody je rozdělena na dvě křídla. Ani schodolez ale není tak rychlý, aby se David mohl během přestávky dostat z patra do patra, a už vůbec ne přes celou budovu. J. Turková proto upravuje rozvrh výuky v celé škole tak, aby pro Davida znamenal co nejméně přesunů, a nařizuje vytrhat prahy v učebnách. Spolužáci pomáhají samozřejmě také. Jsou to týmoví hráči. I přes všechny jejich lumpárny je vztah a postoj k handicapovaným spolužákům velmi pozitivní, dodala. Úplná bezbariérovost školy a taky péče o zdravotně postiženého žáka však vyžaduje víc, a to víc jsou především peníze. Soukromé školy jsou v této oblasti opravdu nespravedlivě bity. Finanční příspěvek na integraci těžce tělesně posti- 8

9 Reportáž ženého žáka do běžné třídy soukromé školy je pouhých korun na rok systémově je totiž krácen na %. Navíc peníze nemohou být použity na investice, informovala ředitelka gymnázia. Mamince Davida jsme řekli, že uděláme, co můžeme. I nemožné. Přijetím handicapovaného žáka začal kolotoč shánění peněz. Už za dva měsíce David dostal hodně atraktivní dárek parádní notebook od firmy AutoCont CZ. Překvapení, radost. Nemoc Davidovi omezuje jemnou motoriku ruky, což se projevuje při psaní. Díky počítači může tuto překážku překonávat. A co víc. David jezdí každým rokem na několikatýdenní rehabilitace do Janských Lázní, tam mu notebook s připojením k internetu zprostředkuje komunikaci s učiteli i spolužáky, kteří mu mohou posílat úkoly, testy a své prezentace. David bude současně využívat výukové programy na CD, dodala J. Turková. David podruhé vykřikl radostí, když se dozvěděl, že škola získala grant od Nadace ČEZ v hodnotě korun. Peníze šly na nákup invalidní plošiny, která hochovi od prvního září loňského roku zpřístupnila učebny v celé škole. Pomocí dálkového ovládání si Máňu, jak byla plošina pojmenovaná, může přivolat do jednotlivých podlaží budovy. Poslední bariéra padla zhruba po roce, to když Vánoce na gymnáziu v Dubí strávili na maltě. 20. prosince byly totiž zahájeny stavební práce na sociálním zařízení. Bezbariérovou úpravu sponzorsky zajistily firmy z teplického okresu. Prostorné zázemí pro bezproblémový přístup a pohyb tělesně postižených lidí, nové krásné obklady, pákové baterie a umyvadla byly prý pro obyvatele školy nejhezčím vánočním dárkem. Cenným i proto, že sponzory na rekonstrukci oslovili a zajistili sami Davidovi spolužáci. 9

10 Nadstandard Co láká do Základní školy Martina Luthera? Na plzeňské Základní škole Martina luthera mají pořadníky k zápisu pravidelně plné k prasknutí. Co na této škole již osmnáct let rodiče tak láká? Čím dokáže převálcovat konkurenci i víceletých gymnázií? Odpověď je snadná vysokou kvalitou výuky a mimořádnou péčí o žáky. Škola je specifická už tím, jak umí vyjít vstříc pracovně vytíženým rodičům, kteří mají jistotu, že je o jejich potomky dobře postaráno. Počínaje relativními drobnostmi ať už pružným systémem vydávání obědů, anebo zařazováním relaxačních přestávek, které navíc přispívají k posilování vztahů mezi dětmi různého věku. Výhodou je v této souvislosti i výuka v blocích na prvním stupni, díky níž škola může lépe dbát na psychohygienické aspekty práce zcela podle momentálních potřeb dětí. Rozhodující a prvořadá pro kvalitu výuky, atmosféru ve třídách a vytváření vztahů je však osobnost učitele. Plzeňská základka proto podporuje moderní metody práce učitelů, kteří prostřednictvím individuálního přístupu umějí využít kreativitu žáků a podpořit talenty. Nadstandard školy je dobře srozumitelný: rozsáhlá výuka angličtiny od přípravného ročníku, druhý cizí jazyk již od 5. ročníku, ICT od přípravného ročníku, rodinné prostředí s kvalitním a léty prověřeným psychosociálním klimatem, vysoké požadavky na vzdělání i výchovu, pevná pravidla a řád, křesťanské principy morálky i základní biblické poznatky, otevřená škola rodiče mohou kdykoliv navštívit výuku, konzultace s učiteli a výchovnými poradci zdravá škola pohybově rekreační režim na hřištích v době odpolední přestávky, mimořádná práce s žáky individuálně integrovanými, mimořádná práce stalenty individuální plány pro žáky talentované a orientované ve sportu a uměleckých oborech, rovný přístup k žákům a dodržování pravidel fair play. 10

11 Panorama Školy z Vysočiny zabodovaly Dvě odborné školy z Vysočiny zabojovaly v profesních soutěžích. studentka Jitka Říhová ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad Sázavou vyhrála soutěž talentů v cestovním ruchu PROFI GO 2011 a studentka Nikola Habánová ze stejnojmenné školy, ovšem tentokrát se sídlem v Jihlavě, se v této soutěži umístila na 4. místě a zároveň obdržela zvláštní cenu poroty za vynikající teoretické znalosti. Také další žáci z obou škol dosáhli dobrého umístění nejen v PROFI GO, ale i v soutěži mladých odborníků v cestovním ruchu TOP GUIDE junior Úspěšný test kvality Studenti osmiletého Gymnázia Jaroslava Seiferta, o. p. s., dosáhli výborného výsledku v testování českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které v jeho třídách primy a kvarty zadala společnost Scio. Získali dvanáct diplomů, z nichž sedm bylo za první místo v Praze. Výsledek je o to cennější, že testování se zúčastnili žáci osmiletých gymnázií všech zřizovatelů. Projektová výuka na Trojském gymnáziu Na osmiletém Trojském gymnáziu v Praze probíhá projektová výuka spojená s prezentací pro spolužáky a pro rodiče i hosty, a to už od roku 2004 vždy jedenkrát za pololetí. Například loni na podzim si žáci připravili besedy: s bývalou studentkou, která se rozhodla pro změnu pohlaví, s rodičem cizincem a s předsedou Sportovního klubu vozíčkářů. Žákovské skupiny poté prováděly anketní šetření v terénu, aby se nakonec všichni sešli na závěrečné prezentaci v aule školy, která měla jak se shodli i nezávislí diváci velmi vysokou úroveň. 11

12 Fakta Často se nás politici i veřejnost ptají: Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Můžeme nejen hejtmany a radní pro školství uklidnit, ano probíhá, kontinuálně už několik let. Na přehledu současného stavu ve vývoji počtu žáků vidíte, že je meziroční pokles ve středních školách více než žáků, a to je už hodně znát. Mezi roky 2010 a 2011 bylo vyřazeno ze sítě škol 6 soukromých gymnázií a žádná státní. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Předseda sdružení soukromých škol Vladimír Kolder přiznává, že se soukromé školy připravují na tuto optimalizaci vzdělávacím trhem dlouhodobě: Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli již několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může nyní ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. Současný stav soukromého školství 2009/ /11 vývoj počtu škol a žáků Školy Žáci Školy Žáci Mateřské školy Základní školy z toho z toho 1. stupeň stupeň Střední školy gymnáziální obory obory odborného vzdělání (bez nástavbového studia) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou obory středního vzdělání bez maturitní zkoušky nástavbové studium Konzervatoře Vyšší odborné školy Základní umělecké školy z toho 12

13 Fakta Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří Soukromé školy získávají peníze od státu, respektive od ministerstva školství, podle paragrafů zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, který je součástí českého práva již jedenáct let. Ačkoli by se výše dotace podle tohoto zákona měla odvíjet od neinvestičních výdajů srovnatelné veřejné školy, ještě nikdy k tomu nedošlo v plné míře. I proto platí tvrzení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, že soukromé školy jsou pro stát ekonomicky výhodnější než školy ostatních zřizovatelů. Podívejme se na čerstvý příklad z minulého roku. Stát v roce 2010 vynakládal na regionální školství ze státního rozpočtu (kapitola 333) více než 83 miliard korun. Z této částky pak plynulo na účty soukromých škol pouhých 5 % (4 244 mil. Kč sou kromé školy/ mil. Kč celkem RgŠ, zdroj MŠMT). Nadto v minulém roce kvůli vázání rozpočtových výdajů státu bylo soukromým školám kráceno ve dvou vlnách 2,8 % normativních zdrojů. Na druhé straně je nutné si uvědomit, podíl žáků soukromých škol na počtu žáků ve školách všech zřizovatelů představuje více než 6,7 % ( žáků soukromých škol/ žáků, zdroj Vývojová ročenka školství 2008/2009 ÚIV Praha). Z těchto hrubých čísel se dá vypočítat rozdíl poměru počtu žáků a nákladů, jenž vychází na zhruba 1,7 %. Při započtení dalších výdajů, které veřejné školy získávají zejména od krajů či obcí mimo školský rozpočet, vychází, že v loňském roce soukromé školy vyšly stát o více než třetinu levněji. 13

14 FÓrum Odvaž se, a pak se uvidí Každá společnost má své neměnné jistoty. K těm našim patří olomoucké tvarůžky, Karel Gott a všeobecný školní řád Marie Terezie, který předurčil způsob výchovy českých dítek na příštích dvě stě let. Jeho základem vždy byla škola, kterou stát nejen plně kontroloval, ale také financoval. Zatnout do tohoto prostředí drápek soukromého školství tedy nebylo vroce 1990 rozhodně jenom tak. Proto si tolik cením těch, kteří v duchu hesla Napoleona Bonaparte Odvaž se, a pak se uvidí, nejenom začali, ale hlavně vydrželi. Bez nich by dnes naše společnost patrně ještě méně chápala, že základem života je svobodná a odpovědná volba tedy i vzdělávací cesty. Věřím, že naše politická reprezentace dříve či později konečně pochopí, že za stejnou veřejnou službu náleží stejná veřejná podpora a že ani za školné nejde vzdělání koupit. Ti, kteří za 20 let vytvořili v soukromém školství z ničeho něco, to ví dobře už nyní Ing. Pavel Dušek prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Tak trochu nekalá soutěž Téměř každoročně se opakují návrhy na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, na školách vžité pod zkratkou RUD, které v podstatě znamenají konec konkurence na českém vzdělávacím trhu. Pokud totiž budou soukromé školy financovány z daňové výtěžnosti kraje, jak RUD předpokládá, a nikoli ze státního rozpočtu, hrozí, že jim regiony při nejbližší příležitosti výrazně osekají normativy. Je to prosté. Kraje přece zřizují většinu středních škol, pro něž mohou díky RUDu velmi snadno získat jasnou konkurenční výhodu, které se taky jinak říká nekalá soutěž. Zatím RUD pokaždé narazil na racionální argumenty. Zatím. sdr Hnací motor Zvyšovat školné si dnes asi nikdo nedovolí. Demografický vývoj je neúprosný a vlastně nahrává rodičům a žákům už pro ně není problém dostat se na krajské školy, které na rozsáhlejší optimalizaci (tedy hlavně na slučování) teprve čekají. Ale na druhé straně je tato pro soukromé školy nepříznivá situace velkou motivací k tomu, aby svou pestrou nabídku nadstandardních aktivit dál rozšiřovaly. Bez nich by totiž nepřežily. ohl 14

15 DiÁŘ Jednání soukromých škol v Hradci Králové setkání škol se zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje Pořádání 5. ročníku Šachového turnaje středních soukromých škol ve Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 102/217, Praha Jednání soukromých škol v Praze a setkání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeského kraje Sympozium MEOPS jednání zástupců národních asociací Polské, Slovenské, České republiky k aktuálním otázkám soukromého školství IX. Mezinárodní kongres soukromých škol Hodnoty vzdělávání a kvalita soukromého školství Kongresové centrum ČNB v Plodinové burze na Senovážném náměstí v Praze Předání certifikátů kvality za rok 2011 soukromým školám v Kongresovém centru ČNB v Praze 1 Květen Majáles České Budějovice termín bude upřesněn podle maturit na Slavnostní koncert Sdružení soukromých škol pořádaný se Základní uměleckou školou MusicArt Praha Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze Rudolfinum Praha 1, Dvořákova síň vstupenky v pokladně NF Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Zlatý hřeben 2011 v Litoměřicích na výstavišti 15

16 Události Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb s. r. o. Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb s. r. o. Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb s. r. o. Schulhoffova 844, 149 00 Praha 4 Identifikátor školy: 600 005 275 Termín

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace

Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY NA OBDOBÍ LET 2006-2010 1. Místní a regionální specifika rozvoje spádové lokality, ve které škola působí Ústecký kraj je v povědomí lidí tradičně vnímán jako kraj průmyslový. Negativní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

INSPEKCNI ZPRAVA. v,, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, BřecIav, sady 28. října 1. Česká školní inspekce

INSPEKCNI ZPRAVA. v,, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, BřecIav, sady 28. října 1. Česká školní inspekce Česká školní inspekce Jihomoravskýinspektorát v,, INSPEKCNI ZPRAVA Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, BřecIav, sady 28. října 1 Sady 28. října 1, 690 21 Břeclav Čj: ČŠIl156/06-12

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT T HLAVNÍHO HO MĚSTA M PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ,, MLÁDE DEŽE E A TĚLOVÝCHOVYT NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚS STŘEDN EDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH Z HL. M. PRAHOU Počet a struktura středních škol

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více