zpravodaj soukromých Škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj soukromých Škol"

Transkript

1 zpravodaj soukromých Škol ministr navštívil soukromou ŠkolU i/2011

2 Obsah Ministr J. Dobeš navštívil soukromou školu 3 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou 4 5 Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila 6 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol 7 AkCE DAVID 8 9 Co láká do Základní školy Martina Luthera? 10 Aktuality 11 Fakta 12 Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří 13 Fórum 14 Diář 15 Editorial Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo speciálního zpravodaje, jehož cílem je provést vás soukromým školstvím vzdělávacím sektorem, který stojí na inovačních metodách výuky a tvořivých učitelích. Chceme vás seznámit s příklady dobré praxe, úspěšnými absolventy, ale také upozornit na problémy, s nimiž se musí zřizovatelé těchto škol každodenně potýkat, aby svým vzdělávacím programům uchovali punc vysoké kvality. Věříme, že vás zpravodaj zaujme, a upřímně se těšíme na vaši přízeň. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 20 let soukromého školství Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska zastupuje zájmy více než 350 soukromých škol a školských zařízení, od mateřinek až po vyšší odborné tedy škol, které za dvacet let své existence vychovaly pro tuto zemi na půl milionu absolventů. Hlavním úkolem Sdružení je vytvářet příznivé a rovné podmínky ve vzdělávání a také naplnit ideu svobodné cesty ve výběru vzdělávací instituce. Toho lze dosáhnout především odpovídajícím financováním žáka ze strany státu například tak, aby způsob rozdělování státních prostředků zamezil dosavadnímu dvojímu zdanění občanů rodičů. Sdružení staví kvalitu vzdělávání na první místo. Od roku 1998 proto začalo jako první školská asociace v Evropě využívat pro evaluaci a řízení kvality svých členů třístupňové hodnocení kvality s využitím výsledků školní inspekce, mezinárodní postupy a certifikace norem ISO Největšími přednostmi soukromého školství jsou ale úzká vazba mezi školou a rodinou, učitelem a žákem a maximální nabídka vzdělávacích i mimoškolních služeb. To je nadstandard, na který rodiče přispívají ze svého a díky němuž nestátní školy dosahují v pedagogickém procesu jeden z nejvyšších podílů přidané hodnoty znalostí a dovedností. 2

3 Události J. DOBEŠ: navštívil jsem exce lentní soukromé gymnázium Jsem na soukromé škole, kterou považuji za excelentní a která drží laťku vysoko. Díky osvíceným ředitelům, jako je ten zdejší, školy samy dbají o kvalitu, řekl ministr školství Josef Dobeš při své lednové návštěvě pražského soukromého Gymnázia J. Palacha na Praze 1, které slaví 20. výročí založení. Ředitel gymnázia Michal Musil pozval ministra k pracovnímu setkání, na němž se probíralo nejen zmíněné kulaté výročí školy, ale také její unikátní program mezinárodní kooperace se zahraničními partnery v Evropě i zámoří, příležitosti vícezdrojového financování i spolupráce soukromé školy s místní samosprávou. Diskuze se dotkla také kampaně z loňského podzimu, kdy byly zveřejněny výsledky maturitní generálky způsobem, který poškodil soukromé školy (viz str. 6). V této souvislosti se hovořilo i o budoucím postavení nestátního sektoru ve vzdělávacím systému. J. Dobeš jako profesí psycholog nemohl při prohlídce budovy gymnázia vynechat zdejší poradenské pracoviště. V příštím roce plánuji dát půl miliardy korun na školní psychology. V současnosti jich je v republice asi 400, rád bych tento počet zvýšil na tisícovku, poznamenal při této příležitosti. A nakonec ministr odpovídal na otázky studentů, které zajímala hlavně státní maturita. Kdyby to šlo, začal bych se změnami už od mateřských škol. O státní maturitě se tu ale mluví už 14 let. Byla schválena a odložena na letošní rok. Já jsem ji jako ministr zdědil, a přestože vidím spoustu jejích problémů, myslím, že převažují pozitiva, argumentoval ministr. Dodal ovšem, že by si prý sám taky někdy na studentské demon straci hodil rajčetem na protest proti byrokratické formě maturit. 3

4 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou S novým předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska VLADI- MÍREM KOLDEREM hovoříme o momentální situaci v soukromém vzdělávacím sektoru regionálního školství. Máte i nějaké vlastní nástroje, jak si ohlídat kvalitu? Pro členy našeho sdružení jsme například vybudovali poměrně náročný systém vnitřní evaluace, který je každoročně završen udělováním certifikátů kvality těm nejlepším. Držitel zlatého certifikátu musí sladit svou činnost s mezinárodními normami ISO. Do jakého stavu se soukromé školy dostaly po dvaceti letech své existence? Soukromé školství je dnes v dobré kondici. Za dvě desetiletí se i jeho zásluhou podařilo vybudovat solidní základy pro svobodnou volbu vzdělávací dráhy. Samozřejmě stejně jako ve veřejném sektoru i u nás máme školy výborné, průměrné a bohužel i ty špatné. V médiích jsou ale vidět především ty špatné a tomu pak odpovídá i veřejné mínění o školném se říká, že je bezpečnou vstupenkou k bezpracnému získání maturity. Ze zkušeností, které jsem získal ve své škole, od mých kolegů anebo z práce ve sdružení, v němž jsem byl dosud šestnáct let místopředsedou, vím, že je to pouze mýtus, který souvisí právě s tím, co už jsem řekl. I mezi námi jsou horší školy. Nikdy jsem se však nesetkal s tím, že by si rodič chtěl takříkajíc koupit studium svého potomka. To je nesmysl. Synonymem soukromé školy bývá obrázek podnikatele s luxusním vozem pořízeným za školné. Je pravdivý? Není a navíc je neproveditelný. Jde o další mýtus. Paragrafy zákona o financování soukromých škol a taky úředníky krajů, ministerstev školství a financí jsme bedlivě sledováni. Každým rokem uzavíráme s kraji smlouvy o poskytnutí základní nebo zvýšené dotace, v nichž se zavazujeme, že veškerý zisk přerozdělíme zpátky do našich škol. A následně ten závazek musí potvrdit i nezávislý auditor. O každé koruně je absolutní přehled. Zmínil jste zvýšenou dotaci. Za jakých podmínek na ni soukromá škola dosáhne? Jak jsem uvedl, řídí se zákonem o financování soukromého školství. Tok veřejných prostředků je principiálně dvousložkový. Škola, která je zařazena v síti, dostává normativ, jenž se podle typu soukromé školy pohybuje od 50 do 80 % objemu neinvestičních prostředků na srovnatelný obor veřejné školy odhlédněme od toho, že podle našich propočtů nikdy v historii oné 4

5 Rozhovor zákonem definované srovnatelnosti nedosáhl a že i proto jsou soukromé školy pro veřejný rozpočet asi o třetinu levnější než školy státní Ale zpátky. Například základní či střední školy dosáhnou na 60 %. Vedle tohoto základu však může soukromá škola požádat o zvýšenou dotaci, nicméně musí dostát několika podmínkám. Například po dobu nejméně jednoho roku své existence musí prokázat, že splňuje všechny legislativní požadavky v oblasti pedagogicko-organizační a ekonomické. Navíc musí mít alespoň průměrné a lepší hodnocení školní inspekcí a být obecně prospěšnou organizací anebo se zavázat k reinvestování celého zisku zpátky do školy. Až na stoprocentní dotaci mohou dosáhnout základní či speciální školy nebo zušky. Střední školy mají strop na 90 %. Proč je srovnatelný normativ ve skutečnosti nesrovnatelný? Máme rozbory, které jasně dokazují, že reálný normativ je o 20 až 30 % nižší než skutečné neinvestiční příjmy veřejných škol, které kraje nebo obce navyšují ze svých rozpočtů o další mimonormativní peníze. S ekonomickou sekcí ministerstva školství na toto téma debatujeme velmi často. Vlastně už řadu let. Může soukromá škola o zvýšenou dotaci přijít, i když splní požadavky, o nichž jste hovořil? Bohužel může. Kvůli chybné dikci zákona se soukromá škola může dostat do složité situace, zvlášť když nabízí trhem práce žádané obory jako stavebnictví nebo strojírenství. Pokud bychom chtěli po dvouleté přestávce znovu otevřít obor nástrojař, můžeme, ale ihned ztratíme nárok na 30 % zvýšené dotace po dobu jednoho roku. Na obor je totiž pohlíženo, jako bychom ho otevírali vůbec poprvé. Přitom od nápravy byl jen krůček, jenže už hotovou novelu zákona smetly sněmovní obstrukce na konci minulého volebního období. Teď jsme zase v bodě nula. Ministr školství deklaroval, že v době rušení veřejných škol nepodpoří žádnou soukromou školu aby třeba rušené krajské gymnázium nenahradilo gymnázium soukromé. Vy jste prý ale při otevírání oborů poměrně autonomní. Mrzí nás, že je veřejnosti taková dezinformace podsouvána. Mezeru po veřejné škole přece soukromá škola nemůže jen tak zaplnit. Vždyť je to prosté. Školský zákon už od roku 2004 hovoří o tom, že k žádosti o zařazení nové soukromé školy nebo nového oboru anebo o zvýšení kapacity oboru vydávají kladné či záporné vyjádření krajské úřady, které ministerstvo školství respektuje. Znamená to, že o nás už šest let fakticky rozhoduje konkurence. Vás se ale demografická křivka týká také. Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Ano, kontinuálně. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. 5

6 Kauza Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila Žáci soukromých škol mají výrazně vyšší riziko neúspěšnosti u státní maturity než žáci škol veřejných, s touto informací přišlo ministerstvo školství při zveřejnění výsledků maturitní generálky na začátku loňského listopadu. Vlna nesou hlasu na sebe přirozeně nenechala dlouho čekat. Je to dezinterpretace výsledků, která nás jednoznačně poškozuje v očích veřejnosti, ozvalo se z řad soukromých škol. Podle představitelů Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska bylo ministerstvem školství a posléze i médii srovnáváno nesrovnatelné, a to zejména proto, že podíly žáků gymnázií a odborných škol jsou ve státním a privátním sektoru vzdělávání diametrálně odlišné. Podívejme se na nejúspěšnější segment u maturitní generálky na gymnázia, která mají na výuku maturitních předmětů vyčleněnu nejvyšší hodinovou dotaci ze všech středoškolských rámcových vzdělávacích programů. Přitom krajské školy mají o plných 66 % maturantů z gymnázií více než školy soukromé. Ještě markantnější rozdíl existuje, srovnáme-li soukromé školy s církevními školami, které vykazují až 3,6krát větší podíl maturujících gymnazistů! Úplně jiný obraz soukromého školství vznikne i po zohlednění podílu formy studia na celkovém počtu žáků v každém segmentu zřizovatelů. Jinými slovy, jde hlavně o nástavbové studium, které už dlouhodobě patří k místům s nejvyšším rizikem koncentrované neúspěšnosti u státní maturity. I tato čísla hovoří jasně: krajské školy vykazují podíl počtu žáků v nástavbovém studiu k celkovému počtu svých žáků vyjádřený indexem 0,46, soukromé školy však dosahují výrazně vyššího podílu indexu 0,75. Církevní školy tuto formu studia nenabízejí. Argumenty Sdružení nakonec uznalo i samo ministerstvo. Když si člen rady Sdružení a ředitel gymnázia J. Palacha v Praze 1 Michal Musil na schůzce s ministrem školství (viz str. 3) posteskl, jak po generálce státních maturit začala média komentovat výsledky soukromých středních škol, aniž by kdokoli nezohlednil, že v rámci soukromých škol tvoří většinu odborná učiliště s maturitou, J. Dobeš odpověděl: To je pro mě překvapivé zjištění. Netušil jsem, že 68 procent odborných škol jsou učňovské obory s maturitou. Změnilo to můj pohled na soukromé školy a je to důležitá zpětná vazba ke generálce maturit. Bez zveřejnění výsledků jednotlivých škol nelze výstupy maturitní generálky hodnotit podle zřizovatelského klíče. 6

7 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol Školský zákon dává do rukou krajů neadekvátní nástroj k regulaci soukromých škol. Velkou překážkou rozvoje privátního školství jsou zejména paragrafy týkající se podmínek nutných pro zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku. Dikce zákona, zejména 147, totiž může být zneužita k potlačení konkurence obecních či krajských škol, ačkoli podle Listiny základních práv a svobod má každý subjekt možnost účastnit se hospodářské soutěže. V Česku je přitom tato soutěž upra vena zákonem, který získání dominant ního postavení na trhu považuje za nebezpečné. Téměř pravidlem jsou proto případy, kdy žádosti soukromých škol o zvýšení kapacity stávajících nebo otevření nových oborů jsou ministerstvem školství zamítány poté, co kraj vydá záporné stanovisko s poukazem na znění regionálního dlouhodobého záměru. Nepřekvapí, že zanedlouho jsou tytéž Ofsajd kapacity či obory povolovány na krajských školách. Podívejme se podrobněji na sporné ustanovení školského zákona, který v 147 odst. 1) písm. q) a 148 odst. 3) písm. a), požaduje, aby veškeré změny údajů rejstříku soukromých škol měly kladné stanovisko kraje. Zákon sou časně ukládá orgánu, který vede rejstřík škol, aby při posouzení žádosti o zápis zamítl ty žádosti, které nejsou v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje. Problém je, že sou kromé školy jsou z krajského dlouhodobého záměru podle 9 školského zákona vyloučeny a nemají ani možnost do něj nikterak vstoupit, ovlivnit ho, a tím hájit své postavení na vzdělávacím trhu. Sdružení soukromých škol Čech, Mo ravy a Slezska proto ministerstvu školství navrhuje legislativní úpravu novelou školského zákona, a to konkrétně 9, 147, 148, která by zamezila omezování škol jiných než veřejných zřizovatelů. Ministr školství Josef Dobeš se na konci minulého roku dohodl s hejtmany na nutnosti optimalizace sítě krajských středních škol. Zároveň v této souvislosti prohlásil, že nepovolí vznik dalších soukromých škol. Ty však jeho vyjádření odmítly. J. Dobeš poté slíbil vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska společné jednání, které by mělo vést k zajištění rovných podmínek soutěže mezi veřejnými a soukromými školami a také zahájit debatu o optimalizaci sítě soukromých škol. Ministr školství ochotu k dalším jednáním se Sdružením zopakoval po druhém kole jednání s hejtmany na přelomu ledna a února. 7

8 Akce David Gymnázium v Dubí za rok bezbariérovou školou Na svahy Krušných hor se nejezdí jen lyžovat, ale kupodivu také studovat. Ano tím místem, kde lyžařskou kombinézu střídají modrobílé školní uniformy, je osmileté Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí na Teplicku. Ačkoli funguje už od roku 1991, až loni se stalo kompletně bezbariérovou školou. Na druhé straně, dříve k tomu vlastně ani nebyl důvod. Ten dorazil až na podzim roku Jmenoval se David Jiránek a přijel na invalidním vozíku. David je kvůli svalové atrofii od svých osmi let upoután na vozík. Na základce v Dubí, odkud k nám přestoupil, měl výborný prospěch a jeho maminka pro něj hledala další možnosti studia. Tak zůstal u nás. Dnes patří k našim nejlepším žákům. Po gymnáziu by chtěl pokračovat na vysoké škole, možná na nějakém stavebním oboru, uvedla ředitelka gymnázia Jaroslava Turková. Akce David, na jejímž konci byla první bezbariérová střední škola na Teplicku, začala na podzim roku Gymnázium nejprve sestavilo seznam všeho, co může pro svého handicapovaného žáka udělat takříkajíc ihned. Na prvním místě seznamu se objevila asistentka pedagoga, která již pečovala o autistického žáka. S její pomocí se bude David přesouvat z učebny do učebny nebo na toaletu. Pak je tu schodolez, který zapůjčuje Speciální pedagogické centrum v Teplicích. A je tu první úskalí budova s 94 schody je rozdělena na dvě křídla. Ani schodolez ale není tak rychlý, aby se David mohl během přestávky dostat z patra do patra, a už vůbec ne přes celou budovu. J. Turková proto upravuje rozvrh výuky v celé škole tak, aby pro Davida znamenal co nejméně přesunů, a nařizuje vytrhat prahy v učebnách. Spolužáci pomáhají samozřejmě také. Jsou to týmoví hráči. I přes všechny jejich lumpárny je vztah a postoj k handicapovaným spolužákům velmi pozitivní, dodala. Úplná bezbariérovost školy a taky péče o zdravotně postiženého žáka však vyžaduje víc, a to víc jsou především peníze. Soukromé školy jsou v této oblasti opravdu nespravedlivě bity. Finanční příspěvek na integraci těžce tělesně posti- 8

9 Reportáž ženého žáka do běžné třídy soukromé školy je pouhých korun na rok systémově je totiž krácen na %. Navíc peníze nemohou být použity na investice, informovala ředitelka gymnázia. Mamince Davida jsme řekli, že uděláme, co můžeme. I nemožné. Přijetím handicapovaného žáka začal kolotoč shánění peněz. Už za dva měsíce David dostal hodně atraktivní dárek parádní notebook od firmy AutoCont CZ. Překvapení, radost. Nemoc Davidovi omezuje jemnou motoriku ruky, což se projevuje při psaní. Díky počítači může tuto překážku překonávat. A co víc. David jezdí každým rokem na několikatýdenní rehabilitace do Janských Lázní, tam mu notebook s připojením k internetu zprostředkuje komunikaci s učiteli i spolužáky, kteří mu mohou posílat úkoly, testy a své prezentace. David bude současně využívat výukové programy na CD, dodala J. Turková. David podruhé vykřikl radostí, když se dozvěděl, že škola získala grant od Nadace ČEZ v hodnotě korun. Peníze šly na nákup invalidní plošiny, která hochovi od prvního září loňského roku zpřístupnila učebny v celé škole. Pomocí dálkového ovládání si Máňu, jak byla plošina pojmenovaná, může přivolat do jednotlivých podlaží budovy. Poslední bariéra padla zhruba po roce, to když Vánoce na gymnáziu v Dubí strávili na maltě. 20. prosince byly totiž zahájeny stavební práce na sociálním zařízení. Bezbariérovou úpravu sponzorsky zajistily firmy z teplického okresu. Prostorné zázemí pro bezproblémový přístup a pohyb tělesně postižených lidí, nové krásné obklady, pákové baterie a umyvadla byly prý pro obyvatele školy nejhezčím vánočním dárkem. Cenným i proto, že sponzory na rekonstrukci oslovili a zajistili sami Davidovi spolužáci. 9

10 Nadstandard Co láká do Základní školy Martina Luthera? Na plzeňské Základní škole Martina luthera mají pořadníky k zápisu pravidelně plné k prasknutí. Co na této škole již osmnáct let rodiče tak láká? Čím dokáže převálcovat konkurenci i víceletých gymnázií? Odpověď je snadná vysokou kvalitou výuky a mimořádnou péčí o žáky. Škola je specifická už tím, jak umí vyjít vstříc pracovně vytíženým rodičům, kteří mají jistotu, že je o jejich potomky dobře postaráno. Počínaje relativními drobnostmi ať už pružným systémem vydávání obědů, anebo zařazováním relaxačních přestávek, které navíc přispívají k posilování vztahů mezi dětmi různého věku. Výhodou je v této souvislosti i výuka v blocích na prvním stupni, díky níž škola může lépe dbát na psychohygienické aspekty práce zcela podle momentálních potřeb dětí. Rozhodující a prvořadá pro kvalitu výuky, atmosféru ve třídách a vytváření vztahů je však osobnost učitele. Plzeňská základka proto podporuje moderní metody práce učitelů, kteří prostřednictvím individuálního přístupu umějí využít kreativitu žáků a podpořit talenty. Nadstandard školy je dobře srozumitelný: rozsáhlá výuka angličtiny od přípravného ročníku, druhý cizí jazyk již od 5. ročníku, ICT od přípravného ročníku, rodinné prostředí s kvalitním a léty prověřeným psychosociálním klimatem, vysoké požadavky na vzdělání i výchovu, pevná pravidla a řád, křesťanské principy morálky i základní biblické poznatky, otevřená škola rodiče mohou kdykoliv navštívit výuku, konzultace s učiteli a výchovnými poradci zdravá škola pohybově rekreační režim na hřištích v době odpolední přestávky, mimořádná práce s žáky individuálně integrovanými, mimořádná práce stalenty individuální plány pro žáky talentované a orientované ve sportu a uměleckých oborech, rovný přístup k žákům a dodržování pravidel fair play. 10

11 Panorama Školy z Vysočiny zabodovaly Dvě odborné školy z Vysočiny zabojovaly v profesních soutěžích. studentka Jitka Říhová ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad Sázavou vyhrála soutěž talentů v cestovním ruchu PROFI GO 2011 a studentka Nikola Habánová ze stejnojmenné školy, ovšem tentokrát se sídlem v Jihlavě, se v této soutěži umístila na 4. místě a zároveň obdržela zvláštní cenu poroty za vynikající teoretické znalosti. Také další žáci z obou škol dosáhli dobrého umístění nejen v PROFI GO, ale i v soutěži mladých odborníků v cestovním ruchu TOP GUIDE junior Úspěšný test kvality Studenti osmiletého Gymnázia Jaroslava Seiferta, o. p. s., dosáhli výborného výsledku v testování českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které v jeho třídách primy a kvarty zadala společnost Scio. Získali dvanáct diplomů, z nichž sedm bylo za první místo v Praze. Výsledek je o to cennější, že testování se zúčastnili žáci osmiletých gymnázií všech zřizovatelů. Projektová výuka na Trojském gymnáziu Na osmiletém Trojském gymnáziu v Praze probíhá projektová výuka spojená s prezentací pro spolužáky a pro rodiče i hosty, a to už od roku 2004 vždy jedenkrát za pololetí. Například loni na podzim si žáci připravili besedy: s bývalou studentkou, která se rozhodla pro změnu pohlaví, s rodičem cizincem a s předsedou Sportovního klubu vozíčkářů. Žákovské skupiny poté prováděly anketní šetření v terénu, aby se nakonec všichni sešli na závěrečné prezentaci v aule školy, která měla jak se shodli i nezávislí diváci velmi vysokou úroveň. 11

12 Fakta Často se nás politici i veřejnost ptají: Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Můžeme nejen hejtmany a radní pro školství uklidnit, ano probíhá, kontinuálně už několik let. Na přehledu současného stavu ve vývoji počtu žáků vidíte, že je meziroční pokles ve středních školách více než žáků, a to je už hodně znát. Mezi roky 2010 a 2011 bylo vyřazeno ze sítě škol 6 soukromých gymnázií a žádná státní. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Předseda sdružení soukromých škol Vladimír Kolder přiznává, že se soukromé školy připravují na tuto optimalizaci vzdělávacím trhem dlouhodobě: Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli již několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může nyní ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. Současný stav soukromého školství 2009/ /11 vývoj počtu škol a žáků Školy Žáci Školy Žáci Mateřské školy Základní školy z toho z toho 1. stupeň stupeň Střední školy gymnáziální obory obory odborného vzdělání (bez nástavbového studia) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou obory středního vzdělání bez maturitní zkoušky nástavbové studium Konzervatoře Vyšší odborné školy Základní umělecké školy z toho 12

13 Fakta Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří Soukromé školy získávají peníze od státu, respektive od ministerstva školství, podle paragrafů zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, který je součástí českého práva již jedenáct let. Ačkoli by se výše dotace podle tohoto zákona měla odvíjet od neinvestičních výdajů srovnatelné veřejné školy, ještě nikdy k tomu nedošlo v plné míře. I proto platí tvrzení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, že soukromé školy jsou pro stát ekonomicky výhodnější než školy ostatních zřizovatelů. Podívejme se na čerstvý příklad z minulého roku. Stát v roce 2010 vynakládal na regionální školství ze státního rozpočtu (kapitola 333) více než 83 miliard korun. Z této částky pak plynulo na účty soukromých škol pouhých 5 % (4 244 mil. Kč sou kromé školy/ mil. Kč celkem RgŠ, zdroj MŠMT). Nadto v minulém roce kvůli vázání rozpočtových výdajů státu bylo soukromým školám kráceno ve dvou vlnách 2,8 % normativních zdrojů. Na druhé straně je nutné si uvědomit, podíl žáků soukromých škol na počtu žáků ve školách všech zřizovatelů představuje více než 6,7 % ( žáků soukromých škol/ žáků, zdroj Vývojová ročenka školství 2008/2009 ÚIV Praha). Z těchto hrubých čísel se dá vypočítat rozdíl poměru počtu žáků a nákladů, jenž vychází na zhruba 1,7 %. Při započtení dalších výdajů, které veřejné školy získávají zejména od krajů či obcí mimo školský rozpočet, vychází, že v loňském roce soukromé školy vyšly stát o více než třetinu levněji. 13

14 FÓrum Odvaž se, a pak se uvidí Každá společnost má své neměnné jistoty. K těm našim patří olomoucké tvarůžky, Karel Gott a všeobecný školní řád Marie Terezie, který předurčil způsob výchovy českých dítek na příštích dvě stě let. Jeho základem vždy byla škola, kterou stát nejen plně kontroloval, ale také financoval. Zatnout do tohoto prostředí drápek soukromého školství tedy nebylo vroce 1990 rozhodně jenom tak. Proto si tolik cením těch, kteří v duchu hesla Napoleona Bonaparte Odvaž se, a pak se uvidí, nejenom začali, ale hlavně vydrželi. Bez nich by dnes naše společnost patrně ještě méně chápala, že základem života je svobodná a odpovědná volba tedy i vzdělávací cesty. Věřím, že naše politická reprezentace dříve či později konečně pochopí, že za stejnou veřejnou službu náleží stejná veřejná podpora a že ani za školné nejde vzdělání koupit. Ti, kteří za 20 let vytvořili v soukromém školství z ničeho něco, to ví dobře už nyní Ing. Pavel Dušek prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Tak trochu nekalá soutěž Téměř každoročně se opakují návrhy na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, na školách vžité pod zkratkou RUD, které v podstatě znamenají konec konkurence na českém vzdělávacím trhu. Pokud totiž budou soukromé školy financovány z daňové výtěžnosti kraje, jak RUD předpokládá, a nikoli ze státního rozpočtu, hrozí, že jim regiony při nejbližší příležitosti výrazně osekají normativy. Je to prosté. Kraje přece zřizují většinu středních škol, pro něž mohou díky RUDu velmi snadno získat jasnou konkurenční výhodu, které se taky jinak říká nekalá soutěž. Zatím RUD pokaždé narazil na racionální argumenty. Zatím. sdr Hnací motor Zvyšovat školné si dnes asi nikdo nedovolí. Demografický vývoj je neúprosný a vlastně nahrává rodičům a žákům už pro ně není problém dostat se na krajské školy, které na rozsáhlejší optimalizaci (tedy hlavně na slučování) teprve čekají. Ale na druhé straně je tato pro soukromé školy nepříznivá situace velkou motivací k tomu, aby svou pestrou nabídku nadstandardních aktivit dál rozšiřovaly. Bez nich by totiž nepřežily. ohl 14

15 DiÁŘ Jednání soukromých škol v Hradci Králové setkání škol se zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje Pořádání 5. ročníku Šachového turnaje středních soukromých škol ve Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 102/217, Praha Jednání soukromých škol v Praze a setkání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeského kraje Sympozium MEOPS jednání zástupců národních asociací Polské, Slovenské, České republiky k aktuálním otázkám soukromého školství IX. Mezinárodní kongres soukromých škol Hodnoty vzdělávání a kvalita soukromého školství Kongresové centrum ČNB v Plodinové burze na Senovážném náměstí v Praze Předání certifikátů kvality za rok 2011 soukromým školám v Kongresovém centru ČNB v Praze 1 Květen Majáles České Budějovice termín bude upřesněn podle maturit na Slavnostní koncert Sdružení soukromých škol pořádaný se Základní uměleckou školou MusicArt Praha Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze Rudolfinum Praha 1, Dvořákova síň vstupenky v pokladně NF Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Zlatý hřeben 2011 v Litoměřicích na výstavišti 15

16 Události Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL JAK SE POZNÁ DOBRÁ SOUKROMÁ ŠKOLA II/2011 SÁZÍME NA PUBLIC RELATIONS Nic netrvá věčně a my s tím musíme počítat. Co jsme dříve získali snáze, o to musíme dnes usilovně bojovat.

Více

ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL

ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL ZPRAVODAJ SOUKROMÝCH ŠKOL UČEŇ ROKU 2011 V SENÁTU IV/2011 NA POŘADU DNE FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ BYL MĚLO STÁT NA RVP Naše Sdružení před časem přišlo s vlastním návrhem financování regionálního

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů V otázce superzakázky jsem velmi skeptický, říká v komentáři k tématu předseda poslaneckého Výboru pro ŽP Milan Šťovíček KOMENTÁŘ STRANA 2 Zájmy občanů budeme hájit i kdybychom se měli soudit s vládou,

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství!

18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK. Ne, děkuji. Mě už dneska dostatečně vytočila ministryně školství! TÝDENÍK 18 9. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: V Praze se ve dnech 3. 5. května 2007 uskutečnil V. sjezd ČMOS pracovníků školství. Z jeho průběhu přinášíme podrobné zpravodajství. Krátce...

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Život není jen ples. Aktivizace. Přemýšlení o deinstitu- -cionalizaci. Stanislav Zindulka: Vy se ptáte, paní ministryně odpovídá

Život není jen ples. Aktivizace. Přemýšlení o deinstitu- -cionalizaci. Stanislav Zindulka: Vy se ptáte, paní ministryně odpovídá 1 březen 2013 9. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Stanislav Zindulka: Život není jen ples 1 Vy se ptáte, paní ministryně odpovídá 2 3 Spor o úhradové dodatky

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více