zpravodaj soukromých Škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj soukromých Škol"

Transkript

1 zpravodaj soukromých Škol ministr navštívil soukromou ŠkolU i/2011

2 Obsah Ministr J. Dobeš navštívil soukromou školu 3 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou 4 5 Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila 6 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol 7 AkCE DAVID 8 9 Co láká do Základní školy Martina Luthera? 10 Aktuality 11 Fakta 12 Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří 13 Fórum 14 Diář 15 Editorial Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo speciálního zpravodaje, jehož cílem je provést vás soukromým školstvím vzdělávacím sektorem, který stojí na inovačních metodách výuky a tvořivých učitelích. Chceme vás seznámit s příklady dobré praxe, úspěšnými absolventy, ale také upozornit na problémy, s nimiž se musí zřizovatelé těchto škol každodenně potýkat, aby svým vzdělávacím programům uchovali punc vysoké kvality. Věříme, že vás zpravodaj zaujme, a upřímně se těšíme na vaši přízeň. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 20 let soukromého školství Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska zastupuje zájmy více než 350 soukromých škol a školských zařízení, od mateřinek až po vyšší odborné tedy škol, které za dvacet let své existence vychovaly pro tuto zemi na půl milionu absolventů. Hlavním úkolem Sdružení je vytvářet příznivé a rovné podmínky ve vzdělávání a také naplnit ideu svobodné cesty ve výběru vzdělávací instituce. Toho lze dosáhnout především odpovídajícím financováním žáka ze strany státu například tak, aby způsob rozdělování státních prostředků zamezil dosavadnímu dvojímu zdanění občanů rodičů. Sdružení staví kvalitu vzdělávání na první místo. Od roku 1998 proto začalo jako první školská asociace v Evropě využívat pro evaluaci a řízení kvality svých členů třístupňové hodnocení kvality s využitím výsledků školní inspekce, mezinárodní postupy a certifikace norem ISO Největšími přednostmi soukromého školství jsou ale úzká vazba mezi školou a rodinou, učitelem a žákem a maximální nabídka vzdělávacích i mimoškolních služeb. To je nadstandard, na který rodiče přispívají ze svého a díky němuž nestátní školy dosahují v pedagogickém procesu jeden z nejvyšších podílů přidané hodnoty znalostí a dovedností. 2

3 Události J. DOBEŠ: navštívil jsem exce lentní soukromé gymnázium Jsem na soukromé škole, kterou považuji za excelentní a která drží laťku vysoko. Díky osvíceným ředitelům, jako je ten zdejší, školy samy dbají o kvalitu, řekl ministr školství Josef Dobeš při své lednové návštěvě pražského soukromého Gymnázia J. Palacha na Praze 1, které slaví 20. výročí založení. Ředitel gymnázia Michal Musil pozval ministra k pracovnímu setkání, na němž se probíralo nejen zmíněné kulaté výročí školy, ale také její unikátní program mezinárodní kooperace se zahraničními partnery v Evropě i zámoří, příležitosti vícezdrojového financování i spolupráce soukromé školy s místní samosprávou. Diskuze se dotkla také kampaně z loňského podzimu, kdy byly zveřejněny výsledky maturitní generálky způsobem, který poškodil soukromé školy (viz str. 6). V této souvislosti se hovořilo i o budoucím postavení nestátního sektoru ve vzdělávacím systému. J. Dobeš jako profesí psycholog nemohl při prohlídce budovy gymnázia vynechat zdejší poradenské pracoviště. V příštím roce plánuji dát půl miliardy korun na školní psychology. V současnosti jich je v republice asi 400, rád bych tento počet zvýšil na tisícovku, poznamenal při této příležitosti. A nakonec ministr odpovídal na otázky studentů, které zajímala hlavně státní maturita. Kdyby to šlo, začal bych se změnami už od mateřských škol. O státní maturitě se tu ale mluví už 14 let. Byla schválena a odložena na letošní rok. Já jsem ji jako ministr zdědil, a přestože vidím spoustu jejích problémů, myslím, že převažují pozitiva, argumentoval ministr. Dodal ovšem, že by si prý sám taky někdy na studentské demon straci hodil rajčetem na protest proti byrokratické formě maturit. 3

4 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou S novým předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska VLADI- MÍREM KOLDEREM hovoříme o momentální situaci v soukromém vzdělávacím sektoru regionálního školství. Máte i nějaké vlastní nástroje, jak si ohlídat kvalitu? Pro členy našeho sdružení jsme například vybudovali poměrně náročný systém vnitřní evaluace, který je každoročně završen udělováním certifikátů kvality těm nejlepším. Držitel zlatého certifikátu musí sladit svou činnost s mezinárodními normami ISO. Do jakého stavu se soukromé školy dostaly po dvaceti letech své existence? Soukromé školství je dnes v dobré kondici. Za dvě desetiletí se i jeho zásluhou podařilo vybudovat solidní základy pro svobodnou volbu vzdělávací dráhy. Samozřejmě stejně jako ve veřejném sektoru i u nás máme školy výborné, průměrné a bohužel i ty špatné. V médiích jsou ale vidět především ty špatné a tomu pak odpovídá i veřejné mínění o školném se říká, že je bezpečnou vstupenkou k bezpracnému získání maturity. Ze zkušeností, které jsem získal ve své škole, od mých kolegů anebo z práce ve sdružení, v němž jsem byl dosud šestnáct let místopředsedou, vím, že je to pouze mýtus, který souvisí právě s tím, co už jsem řekl. I mezi námi jsou horší školy. Nikdy jsem se však nesetkal s tím, že by si rodič chtěl takříkajíc koupit studium svého potomka. To je nesmysl. Synonymem soukromé školy bývá obrázek podnikatele s luxusním vozem pořízeným za školné. Je pravdivý? Není a navíc je neproveditelný. Jde o další mýtus. Paragrafy zákona o financování soukromých škol a taky úředníky krajů, ministerstev školství a financí jsme bedlivě sledováni. Každým rokem uzavíráme s kraji smlouvy o poskytnutí základní nebo zvýšené dotace, v nichž se zavazujeme, že veškerý zisk přerozdělíme zpátky do našich škol. A následně ten závazek musí potvrdit i nezávislý auditor. O každé koruně je absolutní přehled. Zmínil jste zvýšenou dotaci. Za jakých podmínek na ni soukromá škola dosáhne? Jak jsem uvedl, řídí se zákonem o financování soukromého školství. Tok veřejných prostředků je principiálně dvousložkový. Škola, která je zařazena v síti, dostává normativ, jenž se podle typu soukromé školy pohybuje od 50 do 80 % objemu neinvestičních prostředků na srovnatelný obor veřejné školy odhlédněme od toho, že podle našich propočtů nikdy v historii oné 4

5 Rozhovor zákonem definované srovnatelnosti nedosáhl a že i proto jsou soukromé školy pro veřejný rozpočet asi o třetinu levnější než školy státní Ale zpátky. Například základní či střední školy dosáhnou na 60 %. Vedle tohoto základu však může soukromá škola požádat o zvýšenou dotaci, nicméně musí dostát několika podmínkám. Například po dobu nejméně jednoho roku své existence musí prokázat, že splňuje všechny legislativní požadavky v oblasti pedagogicko-organizační a ekonomické. Navíc musí mít alespoň průměrné a lepší hodnocení školní inspekcí a být obecně prospěšnou organizací anebo se zavázat k reinvestování celého zisku zpátky do školy. Až na stoprocentní dotaci mohou dosáhnout základní či speciální školy nebo zušky. Střední školy mají strop na 90 %. Proč je srovnatelný normativ ve skutečnosti nesrovnatelný? Máme rozbory, které jasně dokazují, že reálný normativ je o 20 až 30 % nižší než skutečné neinvestiční příjmy veřejných škol, které kraje nebo obce navyšují ze svých rozpočtů o další mimonormativní peníze. S ekonomickou sekcí ministerstva školství na toto téma debatujeme velmi často. Vlastně už řadu let. Může soukromá škola o zvýšenou dotaci přijít, i když splní požadavky, o nichž jste hovořil? Bohužel může. Kvůli chybné dikci zákona se soukromá škola může dostat do složité situace, zvlášť když nabízí trhem práce žádané obory jako stavebnictví nebo strojírenství. Pokud bychom chtěli po dvouleté přestávce znovu otevřít obor nástrojař, můžeme, ale ihned ztratíme nárok na 30 % zvýšené dotace po dobu jednoho roku. Na obor je totiž pohlíženo, jako bychom ho otevírali vůbec poprvé. Přitom od nápravy byl jen krůček, jenže už hotovou novelu zákona smetly sněmovní obstrukce na konci minulého volebního období. Teď jsme zase v bodě nula. Ministr školství deklaroval, že v době rušení veřejných škol nepodpoří žádnou soukromou školu aby třeba rušené krajské gymnázium nenahradilo gymnázium soukromé. Vy jste prý ale při otevírání oborů poměrně autonomní. Mrzí nás, že je veřejnosti taková dezinformace podsouvána. Mezeru po veřejné škole přece soukromá škola nemůže jen tak zaplnit. Vždyť je to prosté. Školský zákon už od roku 2004 hovoří o tom, že k žádosti o zařazení nové soukromé školy nebo nového oboru anebo o zvýšení kapacity oboru vydávají kladné či záporné vyjádření krajské úřady, které ministerstvo školství respektuje. Znamená to, že o nás už šest let fakticky rozhoduje konkurence. Vás se ale demografická křivka týká také. Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Ano, kontinuálně. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. 5

6 Kauza Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila Žáci soukromých škol mají výrazně vyšší riziko neúspěšnosti u státní maturity než žáci škol veřejných, s touto informací přišlo ministerstvo školství při zveřejnění výsledků maturitní generálky na začátku loňského listopadu. Vlna nesou hlasu na sebe přirozeně nenechala dlouho čekat. Je to dezinterpretace výsledků, která nás jednoznačně poškozuje v očích veřejnosti, ozvalo se z řad soukromých škol. Podle představitelů Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska bylo ministerstvem školství a posléze i médii srovnáváno nesrovnatelné, a to zejména proto, že podíly žáků gymnázií a odborných škol jsou ve státním a privátním sektoru vzdělávání diametrálně odlišné. Podívejme se na nejúspěšnější segment u maturitní generálky na gymnázia, která mají na výuku maturitních předmětů vyčleněnu nejvyšší hodinovou dotaci ze všech středoškolských rámcových vzdělávacích programů. Přitom krajské školy mají o plných 66 % maturantů z gymnázií více než školy soukromé. Ještě markantnější rozdíl existuje, srovnáme-li soukromé školy s církevními školami, které vykazují až 3,6krát větší podíl maturujících gymnazistů! Úplně jiný obraz soukromého školství vznikne i po zohlednění podílu formy studia na celkovém počtu žáků v každém segmentu zřizovatelů. Jinými slovy, jde hlavně o nástavbové studium, které už dlouhodobě patří k místům s nejvyšším rizikem koncentrované neúspěšnosti u státní maturity. I tato čísla hovoří jasně: krajské školy vykazují podíl počtu žáků v nástavbovém studiu k celkovému počtu svých žáků vyjádřený indexem 0,46, soukromé školy však dosahují výrazně vyššího podílu indexu 0,75. Církevní školy tuto formu studia nenabízejí. Argumenty Sdružení nakonec uznalo i samo ministerstvo. Když si člen rady Sdružení a ředitel gymnázia J. Palacha v Praze 1 Michal Musil na schůzce s ministrem školství (viz str. 3) posteskl, jak po generálce státních maturit začala média komentovat výsledky soukromých středních škol, aniž by kdokoli nezohlednil, že v rámci soukromých škol tvoří většinu odborná učiliště s maturitou, J. Dobeš odpověděl: To je pro mě překvapivé zjištění. Netušil jsem, že 68 procent odborných škol jsou učňovské obory s maturitou. Změnilo to můj pohled na soukromé školy a je to důležitá zpětná vazba ke generálce maturit. Bez zveřejnění výsledků jednotlivých škol nelze výstupy maturitní generálky hodnotit podle zřizovatelského klíče. 6

7 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol Školský zákon dává do rukou krajů neadekvátní nástroj k regulaci soukromých škol. Velkou překážkou rozvoje privátního školství jsou zejména paragrafy týkající se podmínek nutných pro zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku. Dikce zákona, zejména 147, totiž může být zneužita k potlačení konkurence obecních či krajských škol, ačkoli podle Listiny základních práv a svobod má každý subjekt možnost účastnit se hospodářské soutěže. V Česku je přitom tato soutěž upra vena zákonem, který získání dominant ního postavení na trhu považuje za nebezpečné. Téměř pravidlem jsou proto případy, kdy žádosti soukromých škol o zvýšení kapacity stávajících nebo otevření nových oborů jsou ministerstvem školství zamítány poté, co kraj vydá záporné stanovisko s poukazem na znění regionálního dlouhodobého záměru. Nepřekvapí, že zanedlouho jsou tytéž Ofsajd kapacity či obory povolovány na krajských školách. Podívejme se podrobněji na sporné ustanovení školského zákona, který v 147 odst. 1) písm. q) a 148 odst. 3) písm. a), požaduje, aby veškeré změny údajů rejstříku soukromých škol měly kladné stanovisko kraje. Zákon sou časně ukládá orgánu, který vede rejstřík škol, aby při posouzení žádosti o zápis zamítl ty žádosti, které nejsou v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje. Problém je, že sou kromé školy jsou z krajského dlouhodobého záměru podle 9 školského zákona vyloučeny a nemají ani možnost do něj nikterak vstoupit, ovlivnit ho, a tím hájit své postavení na vzdělávacím trhu. Sdružení soukromých škol Čech, Mo ravy a Slezska proto ministerstvu školství navrhuje legislativní úpravu novelou školského zákona, a to konkrétně 9, 147, 148, která by zamezila omezování škol jiných než veřejných zřizovatelů. Ministr školství Josef Dobeš se na konci minulého roku dohodl s hejtmany na nutnosti optimalizace sítě krajských středních škol. Zároveň v této souvislosti prohlásil, že nepovolí vznik dalších soukromých škol. Ty však jeho vyjádření odmítly. J. Dobeš poté slíbil vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska společné jednání, které by mělo vést k zajištění rovných podmínek soutěže mezi veřejnými a soukromými školami a také zahájit debatu o optimalizaci sítě soukromých škol. Ministr školství ochotu k dalším jednáním se Sdružením zopakoval po druhém kole jednání s hejtmany na přelomu ledna a února. 7

8 Akce David Gymnázium v Dubí za rok bezbariérovou školou Na svahy Krušných hor se nejezdí jen lyžovat, ale kupodivu také studovat. Ano tím místem, kde lyžařskou kombinézu střídají modrobílé školní uniformy, je osmileté Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí na Teplicku. Ačkoli funguje už od roku 1991, až loni se stalo kompletně bezbariérovou školou. Na druhé straně, dříve k tomu vlastně ani nebyl důvod. Ten dorazil až na podzim roku Jmenoval se David Jiránek a přijel na invalidním vozíku. David je kvůli svalové atrofii od svých osmi let upoután na vozík. Na základce v Dubí, odkud k nám přestoupil, měl výborný prospěch a jeho maminka pro něj hledala další možnosti studia. Tak zůstal u nás. Dnes patří k našim nejlepším žákům. Po gymnáziu by chtěl pokračovat na vysoké škole, možná na nějakém stavebním oboru, uvedla ředitelka gymnázia Jaroslava Turková. Akce David, na jejímž konci byla první bezbariérová střední škola na Teplicku, začala na podzim roku Gymnázium nejprve sestavilo seznam všeho, co může pro svého handicapovaného žáka udělat takříkajíc ihned. Na prvním místě seznamu se objevila asistentka pedagoga, která již pečovala o autistického žáka. S její pomocí se bude David přesouvat z učebny do učebny nebo na toaletu. Pak je tu schodolez, který zapůjčuje Speciální pedagogické centrum v Teplicích. A je tu první úskalí budova s 94 schody je rozdělena na dvě křídla. Ani schodolez ale není tak rychlý, aby se David mohl během přestávky dostat z patra do patra, a už vůbec ne přes celou budovu. J. Turková proto upravuje rozvrh výuky v celé škole tak, aby pro Davida znamenal co nejméně přesunů, a nařizuje vytrhat prahy v učebnách. Spolužáci pomáhají samozřejmě také. Jsou to týmoví hráči. I přes všechny jejich lumpárny je vztah a postoj k handicapovaným spolužákům velmi pozitivní, dodala. Úplná bezbariérovost školy a taky péče o zdravotně postiženého žáka však vyžaduje víc, a to víc jsou především peníze. Soukromé školy jsou v této oblasti opravdu nespravedlivě bity. Finanční příspěvek na integraci těžce tělesně posti- 8

9 Reportáž ženého žáka do běžné třídy soukromé školy je pouhých korun na rok systémově je totiž krácen na %. Navíc peníze nemohou být použity na investice, informovala ředitelka gymnázia. Mamince Davida jsme řekli, že uděláme, co můžeme. I nemožné. Přijetím handicapovaného žáka začal kolotoč shánění peněz. Už za dva měsíce David dostal hodně atraktivní dárek parádní notebook od firmy AutoCont CZ. Překvapení, radost. Nemoc Davidovi omezuje jemnou motoriku ruky, což se projevuje při psaní. Díky počítači může tuto překážku překonávat. A co víc. David jezdí každým rokem na několikatýdenní rehabilitace do Janských Lázní, tam mu notebook s připojením k internetu zprostředkuje komunikaci s učiteli i spolužáky, kteří mu mohou posílat úkoly, testy a své prezentace. David bude současně využívat výukové programy na CD, dodala J. Turková. David podruhé vykřikl radostí, když se dozvěděl, že škola získala grant od Nadace ČEZ v hodnotě korun. Peníze šly na nákup invalidní plošiny, která hochovi od prvního září loňského roku zpřístupnila učebny v celé škole. Pomocí dálkového ovládání si Máňu, jak byla plošina pojmenovaná, může přivolat do jednotlivých podlaží budovy. Poslední bariéra padla zhruba po roce, to když Vánoce na gymnáziu v Dubí strávili na maltě. 20. prosince byly totiž zahájeny stavební práce na sociálním zařízení. Bezbariérovou úpravu sponzorsky zajistily firmy z teplického okresu. Prostorné zázemí pro bezproblémový přístup a pohyb tělesně postižených lidí, nové krásné obklady, pákové baterie a umyvadla byly prý pro obyvatele školy nejhezčím vánočním dárkem. Cenným i proto, že sponzory na rekonstrukci oslovili a zajistili sami Davidovi spolužáci. 9

10 Nadstandard Co láká do Základní školy Martina Luthera? Na plzeňské Základní škole Martina luthera mají pořadníky k zápisu pravidelně plné k prasknutí. Co na této škole již osmnáct let rodiče tak láká? Čím dokáže převálcovat konkurenci i víceletých gymnázií? Odpověď je snadná vysokou kvalitou výuky a mimořádnou péčí o žáky. Škola je specifická už tím, jak umí vyjít vstříc pracovně vytíženým rodičům, kteří mají jistotu, že je o jejich potomky dobře postaráno. Počínaje relativními drobnostmi ať už pružným systémem vydávání obědů, anebo zařazováním relaxačních přestávek, které navíc přispívají k posilování vztahů mezi dětmi různého věku. Výhodou je v této souvislosti i výuka v blocích na prvním stupni, díky níž škola může lépe dbát na psychohygienické aspekty práce zcela podle momentálních potřeb dětí. Rozhodující a prvořadá pro kvalitu výuky, atmosféru ve třídách a vytváření vztahů je však osobnost učitele. Plzeňská základka proto podporuje moderní metody práce učitelů, kteří prostřednictvím individuálního přístupu umějí využít kreativitu žáků a podpořit talenty. Nadstandard školy je dobře srozumitelný: rozsáhlá výuka angličtiny od přípravného ročníku, druhý cizí jazyk již od 5. ročníku, ICT od přípravného ročníku, rodinné prostředí s kvalitním a léty prověřeným psychosociálním klimatem, vysoké požadavky na vzdělání i výchovu, pevná pravidla a řád, křesťanské principy morálky i základní biblické poznatky, otevřená škola rodiče mohou kdykoliv navštívit výuku, konzultace s učiteli a výchovnými poradci zdravá škola pohybově rekreační režim na hřištích v době odpolední přestávky, mimořádná práce s žáky individuálně integrovanými, mimořádná práce stalenty individuální plány pro žáky talentované a orientované ve sportu a uměleckých oborech, rovný přístup k žákům a dodržování pravidel fair play. 10

11 Panorama Školy z Vysočiny zabodovaly Dvě odborné školy z Vysočiny zabojovaly v profesních soutěžích. studentka Jitka Říhová ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad Sázavou vyhrála soutěž talentů v cestovním ruchu PROFI GO 2011 a studentka Nikola Habánová ze stejnojmenné školy, ovšem tentokrát se sídlem v Jihlavě, se v této soutěži umístila na 4. místě a zároveň obdržela zvláštní cenu poroty za vynikající teoretické znalosti. Také další žáci z obou škol dosáhli dobrého umístění nejen v PROFI GO, ale i v soutěži mladých odborníků v cestovním ruchu TOP GUIDE junior Úspěšný test kvality Studenti osmiletého Gymnázia Jaroslava Seiferta, o. p. s., dosáhli výborného výsledku v testování českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které v jeho třídách primy a kvarty zadala společnost Scio. Získali dvanáct diplomů, z nichž sedm bylo za první místo v Praze. Výsledek je o to cennější, že testování se zúčastnili žáci osmiletých gymnázií všech zřizovatelů. Projektová výuka na Trojském gymnáziu Na osmiletém Trojském gymnáziu v Praze probíhá projektová výuka spojená s prezentací pro spolužáky a pro rodiče i hosty, a to už od roku 2004 vždy jedenkrát za pololetí. Například loni na podzim si žáci připravili besedy: s bývalou studentkou, která se rozhodla pro změnu pohlaví, s rodičem cizincem a s předsedou Sportovního klubu vozíčkářů. Žákovské skupiny poté prováděly anketní šetření v terénu, aby se nakonec všichni sešli na závěrečné prezentaci v aule školy, která měla jak se shodli i nezávislí diváci velmi vysokou úroveň. 11

12 Fakta Často se nás politici i veřejnost ptají: Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Můžeme nejen hejtmany a radní pro školství uklidnit, ano probíhá, kontinuálně už několik let. Na přehledu současného stavu ve vývoji počtu žáků vidíte, že je meziroční pokles ve středních školách více než žáků, a to je už hodně znát. Mezi roky 2010 a 2011 bylo vyřazeno ze sítě škol 6 soukromých gymnázií a žádná státní. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Předseda sdružení soukromých škol Vladimír Kolder přiznává, že se soukromé školy připravují na tuto optimalizaci vzdělávacím trhem dlouhodobě: Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli již několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může nyní ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. Současný stav soukromého školství 2009/ /11 vývoj počtu škol a žáků Školy Žáci Školy Žáci Mateřské školy Základní školy z toho z toho 1. stupeň stupeň Střední školy gymnáziální obory obory odborného vzdělání (bez nástavbového studia) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou obory středního vzdělání bez maturitní zkoušky nástavbové studium Konzervatoře Vyšší odborné školy Základní umělecké školy z toho 12

13 Fakta Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří Soukromé školy získávají peníze od státu, respektive od ministerstva školství, podle paragrafů zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, který je součástí českého práva již jedenáct let. Ačkoli by se výše dotace podle tohoto zákona měla odvíjet od neinvestičních výdajů srovnatelné veřejné školy, ještě nikdy k tomu nedošlo v plné míře. I proto platí tvrzení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, že soukromé školy jsou pro stát ekonomicky výhodnější než školy ostatních zřizovatelů. Podívejme se na čerstvý příklad z minulého roku. Stát v roce 2010 vynakládal na regionální školství ze státního rozpočtu (kapitola 333) více než 83 miliard korun. Z této částky pak plynulo na účty soukromých škol pouhých 5 % (4 244 mil. Kč sou kromé školy/ mil. Kč celkem RgŠ, zdroj MŠMT). Nadto v minulém roce kvůli vázání rozpočtových výdajů státu bylo soukromým školám kráceno ve dvou vlnách 2,8 % normativních zdrojů. Na druhé straně je nutné si uvědomit, podíl žáků soukromých škol na počtu žáků ve školách všech zřizovatelů představuje více než 6,7 % ( žáků soukromých škol/ žáků, zdroj Vývojová ročenka školství 2008/2009 ÚIV Praha). Z těchto hrubých čísel se dá vypočítat rozdíl poměru počtu žáků a nákladů, jenž vychází na zhruba 1,7 %. Při započtení dalších výdajů, které veřejné školy získávají zejména od krajů či obcí mimo školský rozpočet, vychází, že v loňském roce soukromé školy vyšly stát o více než třetinu levněji. 13

14 FÓrum Odvaž se, a pak se uvidí Každá společnost má své neměnné jistoty. K těm našim patří olomoucké tvarůžky, Karel Gott a všeobecný školní řád Marie Terezie, který předurčil způsob výchovy českých dítek na příštích dvě stě let. Jeho základem vždy byla škola, kterou stát nejen plně kontroloval, ale také financoval. Zatnout do tohoto prostředí drápek soukromého školství tedy nebylo vroce 1990 rozhodně jenom tak. Proto si tolik cením těch, kteří v duchu hesla Napoleona Bonaparte Odvaž se, a pak se uvidí, nejenom začali, ale hlavně vydrželi. Bez nich by dnes naše společnost patrně ještě méně chápala, že základem života je svobodná a odpovědná volba tedy i vzdělávací cesty. Věřím, že naše politická reprezentace dříve či později konečně pochopí, že za stejnou veřejnou službu náleží stejná veřejná podpora a že ani za školné nejde vzdělání koupit. Ti, kteří za 20 let vytvořili v soukromém školství z ničeho něco, to ví dobře už nyní Ing. Pavel Dušek prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Tak trochu nekalá soutěž Téměř každoročně se opakují návrhy na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, na školách vžité pod zkratkou RUD, které v podstatě znamenají konec konkurence na českém vzdělávacím trhu. Pokud totiž budou soukromé školy financovány z daňové výtěžnosti kraje, jak RUD předpokládá, a nikoli ze státního rozpočtu, hrozí, že jim regiony při nejbližší příležitosti výrazně osekají normativy. Je to prosté. Kraje přece zřizují většinu středních škol, pro něž mohou díky RUDu velmi snadno získat jasnou konkurenční výhodu, které se taky jinak říká nekalá soutěž. Zatím RUD pokaždé narazil na racionální argumenty. Zatím. sdr Hnací motor Zvyšovat školné si dnes asi nikdo nedovolí. Demografický vývoj je neúprosný a vlastně nahrává rodičům a žákům už pro ně není problém dostat se na krajské školy, které na rozsáhlejší optimalizaci (tedy hlavně na slučování) teprve čekají. Ale na druhé straně je tato pro soukromé školy nepříznivá situace velkou motivací k tomu, aby svou pestrou nabídku nadstandardních aktivit dál rozšiřovaly. Bez nich by totiž nepřežily. ohl 14

15 DiÁŘ Jednání soukromých škol v Hradci Králové setkání škol se zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje Pořádání 5. ročníku Šachového turnaje středních soukromých škol ve Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 102/217, Praha Jednání soukromých škol v Praze a setkání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeského kraje Sympozium MEOPS jednání zástupců národních asociací Polské, Slovenské, České republiky k aktuálním otázkám soukromého školství IX. Mezinárodní kongres soukromých škol Hodnoty vzdělávání a kvalita soukromého školství Kongresové centrum ČNB v Plodinové burze na Senovážném náměstí v Praze Předání certifikátů kvality za rok 2011 soukromým školám v Kongresovém centru ČNB v Praze 1 Květen Majáles České Budějovice termín bude upřesněn podle maturit na Slavnostní koncert Sdružení soukromých škol pořádaný se Základní uměleckou školou MusicArt Praha Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze Rudolfinum Praha 1, Dvořákova síň vstupenky v pokladně NF Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Zlatý hřeben 2011 v Litoměřicích na výstavišti 15

16 Události Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Program : 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba návrhové a mandátové komise 3. Kontrola

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat?

K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? Jiří Zlatuška Poznámky pro AF 11. února 2010 Aktuální model státní maturity http://www.m2010.cz/images/maturitni_model.pdf

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-8549/2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-8549/2014 Věc: Rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou - Rozdělení dotace pro rok 2014 Obsah: I. Úvod II. Rozvojový program Podpora přípravy

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů

rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE rozhodnutí o stanovení jednotných kritérií

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení na střední školu pro školní rok 2015/2016 V souladu s 60 a 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více