zpravodaj soukromých Škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj soukromých Škol"

Transkript

1 zpravodaj soukromých Škol ministr navštívil soukromou ŠkolU i/2011

2 Obsah Ministr J. Dobeš navštívil soukromou školu 3 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou 4 5 Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila 6 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol 7 AkCE DAVID 8 9 Co láká do Základní školy Martina Luthera? 10 Aktuality 11 Fakta 12 Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří 13 Fórum 14 Diář 15 Editorial Vážení čtenáři, držíte v rukou první číslo speciálního zpravodaje, jehož cílem je provést vás soukromým školstvím vzdělávacím sektorem, který stojí na inovačních metodách výuky a tvořivých učitelích. Chceme vás seznámit s příklady dobré praxe, úspěšnými absolventy, ale také upozornit na problémy, s nimiž se musí zřizovatelé těchto škol každodenně potýkat, aby svým vzdělávacím programům uchovali punc vysoké kvality. Věříme, že vás zpravodaj zaujme, a upřímně se těšíme na vaši přízeň. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 20 let soukromého školství Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska zastupuje zájmy více než 350 soukromých škol a školských zařízení, od mateřinek až po vyšší odborné tedy škol, které za dvacet let své existence vychovaly pro tuto zemi na půl milionu absolventů. Hlavním úkolem Sdružení je vytvářet příznivé a rovné podmínky ve vzdělávání a také naplnit ideu svobodné cesty ve výběru vzdělávací instituce. Toho lze dosáhnout především odpovídajícím financováním žáka ze strany státu například tak, aby způsob rozdělování státních prostředků zamezil dosavadnímu dvojímu zdanění občanů rodičů. Sdružení staví kvalitu vzdělávání na první místo. Od roku 1998 proto začalo jako první školská asociace v Evropě využívat pro evaluaci a řízení kvality svých členů třístupňové hodnocení kvality s využitím výsledků školní inspekce, mezinárodní postupy a certifikace norem ISO Největšími přednostmi soukromého školství jsou ale úzká vazba mezi školou a rodinou, učitelem a žákem a maximální nabídka vzdělávacích i mimoškolních služeb. To je nadstandard, na který rodiče přispívají ze svého a díky němuž nestátní školy dosahují v pedagogickém procesu jeden z nejvyšších podílů přidané hodnoty znalostí a dovedností. 2

3 Události J. DOBEŠ: navštívil jsem exce lentní soukromé gymnázium Jsem na soukromé škole, kterou považuji za excelentní a která drží laťku vysoko. Díky osvíceným ředitelům, jako je ten zdejší, školy samy dbají o kvalitu, řekl ministr školství Josef Dobeš při své lednové návštěvě pražského soukromého Gymnázia J. Palacha na Praze 1, které slaví 20. výročí založení. Ředitel gymnázia Michal Musil pozval ministra k pracovnímu setkání, na němž se probíralo nejen zmíněné kulaté výročí školy, ale také její unikátní program mezinárodní kooperace se zahraničními partnery v Evropě i zámoří, příležitosti vícezdrojového financování i spolupráce soukromé školy s místní samosprávou. Diskuze se dotkla také kampaně z loňského podzimu, kdy byly zveřejněny výsledky maturitní generálky způsobem, který poškodil soukromé školy (viz str. 6). V této souvislosti se hovořilo i o budoucím postavení nestátního sektoru ve vzdělávacím systému. J. Dobeš jako profesí psycholog nemohl při prohlídce budovy gymnázia vynechat zdejší poradenské pracoviště. V příštím roce plánuji dát půl miliardy korun na školní psychology. V současnosti jich je v republice asi 400, rád bych tento počet zvýšil na tisícovku, poznamenal při této příležitosti. A nakonec ministr odpovídal na otázky studentů, které zajímala hlavně státní maturita. Kdyby to šlo, začal bych se změnami už od mateřských škol. O státní maturitě se tu ale mluví už 14 let. Byla schválena a odložena na letošní rok. Já jsem ji jako ministr zdědil, a přestože vidím spoustu jejích problémů, myslím, že převažují pozitiva, argumentoval ministr. Dodal ovšem, že by si prý sám taky někdy na studentské demon straci hodil rajčetem na protest proti byrokratické formě maturit. 3

4 Peníze soukromých škol jsou pod přísnou kontrolou S novým předsedou Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska VLADI- MÍREM KOLDEREM hovoříme o momentální situaci v soukromém vzdělávacím sektoru regionálního školství. Máte i nějaké vlastní nástroje, jak si ohlídat kvalitu? Pro členy našeho sdružení jsme například vybudovali poměrně náročný systém vnitřní evaluace, který je každoročně završen udělováním certifikátů kvality těm nejlepším. Držitel zlatého certifikátu musí sladit svou činnost s mezinárodními normami ISO. Do jakého stavu se soukromé školy dostaly po dvaceti letech své existence? Soukromé školství je dnes v dobré kondici. Za dvě desetiletí se i jeho zásluhou podařilo vybudovat solidní základy pro svobodnou volbu vzdělávací dráhy. Samozřejmě stejně jako ve veřejném sektoru i u nás máme školy výborné, průměrné a bohužel i ty špatné. V médiích jsou ale vidět především ty špatné a tomu pak odpovídá i veřejné mínění o školném se říká, že je bezpečnou vstupenkou k bezpracnému získání maturity. Ze zkušeností, které jsem získal ve své škole, od mých kolegů anebo z práce ve sdružení, v němž jsem byl dosud šestnáct let místopředsedou, vím, že je to pouze mýtus, který souvisí právě s tím, co už jsem řekl. I mezi námi jsou horší školy. Nikdy jsem se však nesetkal s tím, že by si rodič chtěl takříkajíc koupit studium svého potomka. To je nesmysl. Synonymem soukromé školy bývá obrázek podnikatele s luxusním vozem pořízeným za školné. Je pravdivý? Není a navíc je neproveditelný. Jde o další mýtus. Paragrafy zákona o financování soukromých škol a taky úředníky krajů, ministerstev školství a financí jsme bedlivě sledováni. Každým rokem uzavíráme s kraji smlouvy o poskytnutí základní nebo zvýšené dotace, v nichž se zavazujeme, že veškerý zisk přerozdělíme zpátky do našich škol. A následně ten závazek musí potvrdit i nezávislý auditor. O každé koruně je absolutní přehled. Zmínil jste zvýšenou dotaci. Za jakých podmínek na ni soukromá škola dosáhne? Jak jsem uvedl, řídí se zákonem o financování soukromého školství. Tok veřejných prostředků je principiálně dvousložkový. Škola, která je zařazena v síti, dostává normativ, jenž se podle typu soukromé školy pohybuje od 50 do 80 % objemu neinvestičních prostředků na srovnatelný obor veřejné školy odhlédněme od toho, že podle našich propočtů nikdy v historii oné 4

5 Rozhovor zákonem definované srovnatelnosti nedosáhl a že i proto jsou soukromé školy pro veřejný rozpočet asi o třetinu levnější než školy státní Ale zpátky. Například základní či střední školy dosáhnou na 60 %. Vedle tohoto základu však může soukromá škola požádat o zvýšenou dotaci, nicméně musí dostát několika podmínkám. Například po dobu nejméně jednoho roku své existence musí prokázat, že splňuje všechny legislativní požadavky v oblasti pedagogicko-organizační a ekonomické. Navíc musí mít alespoň průměrné a lepší hodnocení školní inspekcí a být obecně prospěšnou organizací anebo se zavázat k reinvestování celého zisku zpátky do školy. Až na stoprocentní dotaci mohou dosáhnout základní či speciální školy nebo zušky. Střední školy mají strop na 90 %. Proč je srovnatelný normativ ve skutečnosti nesrovnatelný? Máme rozbory, které jasně dokazují, že reálný normativ je o 20 až 30 % nižší než skutečné neinvestiční příjmy veřejných škol, které kraje nebo obce navyšují ze svých rozpočtů o další mimonormativní peníze. S ekonomickou sekcí ministerstva školství na toto téma debatujeme velmi často. Vlastně už řadu let. Může soukromá škola o zvýšenou dotaci přijít, i když splní požadavky, o nichž jste hovořil? Bohužel může. Kvůli chybné dikci zákona se soukromá škola může dostat do složité situace, zvlášť když nabízí trhem práce žádané obory jako stavebnictví nebo strojírenství. Pokud bychom chtěli po dvouleté přestávce znovu otevřít obor nástrojař, můžeme, ale ihned ztratíme nárok na 30 % zvýšené dotace po dobu jednoho roku. Na obor je totiž pohlíženo, jako bychom ho otevírali vůbec poprvé. Přitom od nápravy byl jen krůček, jenže už hotovou novelu zákona smetly sněmovní obstrukce na konci minulého volebního období. Teď jsme zase v bodě nula. Ministr školství deklaroval, že v době rušení veřejných škol nepodpoří žádnou soukromou školu aby třeba rušené krajské gymnázium nenahradilo gymnázium soukromé. Vy jste prý ale při otevírání oborů poměrně autonomní. Mrzí nás, že je veřejnosti taková dezinformace podsouvána. Mezeru po veřejné škole přece soukromá škola nemůže jen tak zaplnit. Vždyť je to prosté. Školský zákon už od roku 2004 hovoří o tom, že k žádosti o zařazení nové soukromé školy nebo nového oboru anebo o zvýšení kapacity oboru vydávají kladné či záporné vyjádření krajské úřady, které ministerstvo školství respektuje. Znamená to, že o nás už šest let fakticky rozhoduje konkurence. Vás se ale demografická křivka týká také. Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Ano, kontinuálně. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. 5

6 Kauza Prezentace výsledků maturitní generálky nás poškodila Žáci soukromých škol mají výrazně vyšší riziko neúspěšnosti u státní maturity než žáci škol veřejných, s touto informací přišlo ministerstvo školství při zveřejnění výsledků maturitní generálky na začátku loňského listopadu. Vlna nesou hlasu na sebe přirozeně nenechala dlouho čekat. Je to dezinterpretace výsledků, která nás jednoznačně poškozuje v očích veřejnosti, ozvalo se z řad soukromých škol. Podle představitelů Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska bylo ministerstvem školství a posléze i médii srovnáváno nesrovnatelné, a to zejména proto, že podíly žáků gymnázií a odborných škol jsou ve státním a privátním sektoru vzdělávání diametrálně odlišné. Podívejme se na nejúspěšnější segment u maturitní generálky na gymnázia, která mají na výuku maturitních předmětů vyčleněnu nejvyšší hodinovou dotaci ze všech středoškolských rámcových vzdělávacích programů. Přitom krajské školy mají o plných 66 % maturantů z gymnázií více než školy soukromé. Ještě markantnější rozdíl existuje, srovnáme-li soukromé školy s církevními školami, které vykazují až 3,6krát větší podíl maturujících gymnazistů! Úplně jiný obraz soukromého školství vznikne i po zohlednění podílu formy studia na celkovém počtu žáků v každém segmentu zřizovatelů. Jinými slovy, jde hlavně o nástavbové studium, které už dlouhodobě patří k místům s nejvyšším rizikem koncentrované neúspěšnosti u státní maturity. I tato čísla hovoří jasně: krajské školy vykazují podíl počtu žáků v nástavbovém studiu k celkovému počtu svých žáků vyjádřený indexem 0,46, soukromé školy však dosahují výrazně vyššího podílu indexu 0,75. Církevní školy tuto formu studia nenabízejí. Argumenty Sdružení nakonec uznalo i samo ministerstvo. Když si člen rady Sdružení a ředitel gymnázia J. Palacha v Praze 1 Michal Musil na schůzce s ministrem školství (viz str. 3) posteskl, jak po generálce státních maturit začala média komentovat výsledky soukromých středních škol, aniž by kdokoli nezohlednil, že v rámci soukromých škol tvoří většinu odborná učiliště s maturitou, J. Dobeš odpověděl: To je pro mě překvapivé zjištění. Netušil jsem, že 68 procent odborných škol jsou učňovské obory s maturitou. Změnilo to můj pohled na soukromé školy a je to důležitá zpětná vazba ke generálce maturit. Bez zveřejnění výsledků jednotlivých škol nelze výstupy maturitní generálky hodnotit podle zřizovatelského klíče. 6

7 Zákon, který brání rozvoji soukromých škol Školský zákon dává do rukou krajů neadekvátní nástroj k regulaci soukromých škol. Velkou překážkou rozvoje privátního školství jsou zejména paragrafy týkající se podmínek nutných pro zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku. Dikce zákona, zejména 147, totiž může být zneužita k potlačení konkurence obecních či krajských škol, ačkoli podle Listiny základních práv a svobod má každý subjekt možnost účastnit se hospodářské soutěže. V Česku je přitom tato soutěž upra vena zákonem, který získání dominant ního postavení na trhu považuje za nebezpečné. Téměř pravidlem jsou proto případy, kdy žádosti soukromých škol o zvýšení kapacity stávajících nebo otevření nových oborů jsou ministerstvem školství zamítány poté, co kraj vydá záporné stanovisko s poukazem na znění regionálního dlouhodobého záměru. Nepřekvapí, že zanedlouho jsou tytéž Ofsajd kapacity či obory povolovány na krajských školách. Podívejme se podrobněji na sporné ustanovení školského zákona, který v 147 odst. 1) písm. q) a 148 odst. 3) písm. a), požaduje, aby veškeré změny údajů rejstříku soukromých škol měly kladné stanovisko kraje. Zákon sou časně ukládá orgánu, který vede rejstřík škol, aby při posouzení žádosti o zápis zamítl ty žádosti, které nejsou v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje. Problém je, že sou kromé školy jsou z krajského dlouhodobého záměru podle 9 školského zákona vyloučeny a nemají ani možnost do něj nikterak vstoupit, ovlivnit ho, a tím hájit své postavení na vzdělávacím trhu. Sdružení soukromých škol Čech, Mo ravy a Slezska proto ministerstvu školství navrhuje legislativní úpravu novelou školského zákona, a to konkrétně 9, 147, 148, která by zamezila omezování škol jiných než veřejných zřizovatelů. Ministr školství Josef Dobeš se na konci minulého roku dohodl s hejtmany na nutnosti optimalizace sítě krajských středních škol. Zároveň v této souvislosti prohlásil, že nepovolí vznik dalších soukromých škol. Ty však jeho vyjádření odmítly. J. Dobeš poté slíbil vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska společné jednání, které by mělo vést k zajištění rovných podmínek soutěže mezi veřejnými a soukromými školami a také zahájit debatu o optimalizaci sítě soukromých škol. Ministr školství ochotu k dalším jednáním se Sdružením zopakoval po druhém kole jednání s hejtmany na přelomu ledna a února. 7

8 Akce David Gymnázium v Dubí za rok bezbariérovou školou Na svahy Krušných hor se nejezdí jen lyžovat, ale kupodivu také studovat. Ano tím místem, kde lyžařskou kombinézu střídají modrobílé školní uniformy, je osmileté Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí na Teplicku. Ačkoli funguje už od roku 1991, až loni se stalo kompletně bezbariérovou školou. Na druhé straně, dříve k tomu vlastně ani nebyl důvod. Ten dorazil až na podzim roku Jmenoval se David Jiránek a přijel na invalidním vozíku. David je kvůli svalové atrofii od svých osmi let upoután na vozík. Na základce v Dubí, odkud k nám přestoupil, měl výborný prospěch a jeho maminka pro něj hledala další možnosti studia. Tak zůstal u nás. Dnes patří k našim nejlepším žákům. Po gymnáziu by chtěl pokračovat na vysoké škole, možná na nějakém stavebním oboru, uvedla ředitelka gymnázia Jaroslava Turková. Akce David, na jejímž konci byla první bezbariérová střední škola na Teplicku, začala na podzim roku Gymnázium nejprve sestavilo seznam všeho, co může pro svého handicapovaného žáka udělat takříkajíc ihned. Na prvním místě seznamu se objevila asistentka pedagoga, která již pečovala o autistického žáka. S její pomocí se bude David přesouvat z učebny do učebny nebo na toaletu. Pak je tu schodolez, který zapůjčuje Speciální pedagogické centrum v Teplicích. A je tu první úskalí budova s 94 schody je rozdělena na dvě křídla. Ani schodolez ale není tak rychlý, aby se David mohl během přestávky dostat z patra do patra, a už vůbec ne přes celou budovu. J. Turková proto upravuje rozvrh výuky v celé škole tak, aby pro Davida znamenal co nejméně přesunů, a nařizuje vytrhat prahy v učebnách. Spolužáci pomáhají samozřejmě také. Jsou to týmoví hráči. I přes všechny jejich lumpárny je vztah a postoj k handicapovaným spolužákům velmi pozitivní, dodala. Úplná bezbariérovost školy a taky péče o zdravotně postiženého žáka však vyžaduje víc, a to víc jsou především peníze. Soukromé školy jsou v této oblasti opravdu nespravedlivě bity. Finanční příspěvek na integraci těžce tělesně posti- 8

9 Reportáž ženého žáka do běžné třídy soukromé školy je pouhých korun na rok systémově je totiž krácen na %. Navíc peníze nemohou být použity na investice, informovala ředitelka gymnázia. Mamince Davida jsme řekli, že uděláme, co můžeme. I nemožné. Přijetím handicapovaného žáka začal kolotoč shánění peněz. Už za dva měsíce David dostal hodně atraktivní dárek parádní notebook od firmy AutoCont CZ. Překvapení, radost. Nemoc Davidovi omezuje jemnou motoriku ruky, což se projevuje při psaní. Díky počítači může tuto překážku překonávat. A co víc. David jezdí každým rokem na několikatýdenní rehabilitace do Janských Lázní, tam mu notebook s připojením k internetu zprostředkuje komunikaci s učiteli i spolužáky, kteří mu mohou posílat úkoly, testy a své prezentace. David bude současně využívat výukové programy na CD, dodala J. Turková. David podruhé vykřikl radostí, když se dozvěděl, že škola získala grant od Nadace ČEZ v hodnotě korun. Peníze šly na nákup invalidní plošiny, která hochovi od prvního září loňského roku zpřístupnila učebny v celé škole. Pomocí dálkového ovládání si Máňu, jak byla plošina pojmenovaná, může přivolat do jednotlivých podlaží budovy. Poslední bariéra padla zhruba po roce, to když Vánoce na gymnáziu v Dubí strávili na maltě. 20. prosince byly totiž zahájeny stavební práce na sociálním zařízení. Bezbariérovou úpravu sponzorsky zajistily firmy z teplického okresu. Prostorné zázemí pro bezproblémový přístup a pohyb tělesně postižených lidí, nové krásné obklady, pákové baterie a umyvadla byly prý pro obyvatele školy nejhezčím vánočním dárkem. Cenným i proto, že sponzory na rekonstrukci oslovili a zajistili sami Davidovi spolužáci. 9

10 Nadstandard Co láká do Základní školy Martina Luthera? Na plzeňské Základní škole Martina luthera mají pořadníky k zápisu pravidelně plné k prasknutí. Co na této škole již osmnáct let rodiče tak láká? Čím dokáže převálcovat konkurenci i víceletých gymnázií? Odpověď je snadná vysokou kvalitou výuky a mimořádnou péčí o žáky. Škola je specifická už tím, jak umí vyjít vstříc pracovně vytíženým rodičům, kteří mají jistotu, že je o jejich potomky dobře postaráno. Počínaje relativními drobnostmi ať už pružným systémem vydávání obědů, anebo zařazováním relaxačních přestávek, které navíc přispívají k posilování vztahů mezi dětmi různého věku. Výhodou je v této souvislosti i výuka v blocích na prvním stupni, díky níž škola může lépe dbát na psychohygienické aspekty práce zcela podle momentálních potřeb dětí. Rozhodující a prvořadá pro kvalitu výuky, atmosféru ve třídách a vytváření vztahů je však osobnost učitele. Plzeňská základka proto podporuje moderní metody práce učitelů, kteří prostřednictvím individuálního přístupu umějí využít kreativitu žáků a podpořit talenty. Nadstandard školy je dobře srozumitelný: rozsáhlá výuka angličtiny od přípravného ročníku, druhý cizí jazyk již od 5. ročníku, ICT od přípravného ročníku, rodinné prostředí s kvalitním a léty prověřeným psychosociálním klimatem, vysoké požadavky na vzdělání i výchovu, pevná pravidla a řád, křesťanské principy morálky i základní biblické poznatky, otevřená škola rodiče mohou kdykoliv navštívit výuku, konzultace s učiteli a výchovnými poradci zdravá škola pohybově rekreační režim na hřištích v době odpolední přestávky, mimořádná práce s žáky individuálně integrovanými, mimořádná práce stalenty individuální plány pro žáky talentované a orientované ve sportu a uměleckých oborech, rovný přístup k žákům a dodržování pravidel fair play. 10

11 Panorama Školy z Vysočiny zabodovaly Dvě odborné školy z Vysočiny zabojovaly v profesních soutěžích. studentka Jitka Říhová ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáru nad Sázavou vyhrála soutěž talentů v cestovním ruchu PROFI GO 2011 a studentka Nikola Habánová ze stejnojmenné školy, ovšem tentokrát se sídlem v Jihlavě, se v této soutěži umístila na 4. místě a zároveň obdržela zvláštní cenu poroty za vynikající teoretické znalosti. Také další žáci z obou škol dosáhli dobrého umístění nejen v PROFI GO, ale i v soutěži mladých odborníků v cestovním ruchu TOP GUIDE junior Úspěšný test kvality Studenti osmiletého Gymnázia Jaroslava Seiferta, o. p. s., dosáhli výborného výsledku v testování českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, které v jeho třídách primy a kvarty zadala společnost Scio. Získali dvanáct diplomů, z nichž sedm bylo za první místo v Praze. Výsledek je o to cennější, že testování se zúčastnili žáci osmiletých gymnázií všech zřizovatelů. Projektová výuka na Trojském gymnáziu Na osmiletém Trojském gymnáziu v Praze probíhá projektová výuka spojená s prezentací pro spolužáky a pro rodiče i hosty, a to už od roku 2004 vždy jedenkrát za pololetí. Například loni na podzim si žáci připravili besedy: s bývalou studentkou, která se rozhodla pro změnu pohlaví, s rodičem cizincem a s předsedou Sportovního klubu vozíčkářů. Žákovské skupiny poté prováděly anketní šetření v terénu, aby se nakonec všichni sešli na závěrečné prezentaci v aule školy, která měla jak se shodli i nezávislí diváci velmi vysokou úroveň. 11

12 Fakta Často se nás politici i veřejnost ptají: Probíhá vůbec něco jako optimalizace soukromého školství? Můžeme nejen hejtmany a radní pro školství uklidnit, ano probíhá, kontinuálně už několik let. Na přehledu současného stavu ve vývoji počtu žáků vidíte, že je meziroční pokles ve středních školách více než žáků, a to je už hodně znát. Mezi roky 2010 a 2011 bylo vyřazeno ze sítě škol 6 soukromých gymnázií a žádná státní. Soukromé školy zřizují různé subjekty, které musejí plnit nejen záležitosti pedagogického, ale také finančního charakteru, poněvadž jsou většinou obchodními společnostmi. A ty bez klientů nepřežijí. Předseda sdružení soukromých škol Vladimír Kolder přiznává, že se soukromé školy připravují na tuto optimalizaci vzdělávacím trhem dlouhodobě: Žádná soukromá škola si nedovolí vykazovat hospodářské výsledky v červených číslech déle než jeden dva roky. Nikdo jí náklady na provoz a mzdy nedorovná. V minulosti jsme měli již několik případů sloučení. A nepříznivá demografická situace to může nyní ještě urychlit. Pro své členy připravíme jakýsi manuál pro případ zániku či sloučení soukromé školy uděláme to hlavně proto, aby žáci měli jistotu, že v klidu dostudují. Současný stav soukromého školství 2009/ /11 vývoj počtu škol a žáků Školy Žáci Školy Žáci Mateřské školy Základní školy z toho z toho 1. stupeň stupeň Střední školy gymnáziální obory obory odborného vzdělání (bez nástavbového studia) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou obory středního vzdělání bez maturitní zkoušky nástavbové studium Konzervatoře Vyšší odborné školy Základní umělecké školy z toho 12

13 Fakta Státní kasa díky soukromým školám výrazně šetří Soukromé školy získávají peníze od státu, respektive od ministerstva školství, podle paragrafů zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, který je součástí českého práva již jedenáct let. Ačkoli by se výše dotace podle tohoto zákona měla odvíjet od neinvestičních výdajů srovnatelné veřejné školy, ještě nikdy k tomu nedošlo v plné míře. I proto platí tvrzení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, že soukromé školy jsou pro stát ekonomicky výhodnější než školy ostatních zřizovatelů. Podívejme se na čerstvý příklad z minulého roku. Stát v roce 2010 vynakládal na regionální školství ze státního rozpočtu (kapitola 333) více než 83 miliard korun. Z této částky pak plynulo na účty soukromých škol pouhých 5 % (4 244 mil. Kč sou kromé školy/ mil. Kč celkem RgŠ, zdroj MŠMT). Nadto v minulém roce kvůli vázání rozpočtových výdajů státu bylo soukromým školám kráceno ve dvou vlnách 2,8 % normativních zdrojů. Na druhé straně je nutné si uvědomit, podíl žáků soukromých škol na počtu žáků ve školách všech zřizovatelů představuje více než 6,7 % ( žáků soukromých škol/ žáků, zdroj Vývojová ročenka školství 2008/2009 ÚIV Praha). Z těchto hrubých čísel se dá vypočítat rozdíl poměru počtu žáků a nákladů, jenž vychází na zhruba 1,7 %. Při započtení dalších výdajů, které veřejné školy získávají zejména od krajů či obcí mimo školský rozpočet, vychází, že v loňském roce soukromé školy vyšly stát o více než třetinu levněji. 13

14 FÓrum Odvaž se, a pak se uvidí Každá společnost má své neměnné jistoty. K těm našim patří olomoucké tvarůžky, Karel Gott a všeobecný školní řád Marie Terezie, který předurčil způsob výchovy českých dítek na příštích dvě stě let. Jeho základem vždy byla škola, kterou stát nejen plně kontroloval, ale také financoval. Zatnout do tohoto prostředí drápek soukromého školství tedy nebylo vroce 1990 rozhodně jenom tak. Proto si tolik cením těch, kteří v duchu hesla Napoleona Bonaparte Odvaž se, a pak se uvidí, nejenom začali, ale hlavně vydrželi. Bez nich by dnes naše společnost patrně ještě méně chápala, že základem života je svobodná a odpovědná volba tedy i vzdělávací cesty. Věřím, že naše politická reprezentace dříve či později konečně pochopí, že za stejnou veřejnou službu náleží stejná veřejná podpora a že ani za školné nejde vzdělání koupit. Ti, kteří za 20 let vytvořili v soukromém školství z ničeho něco, to ví dobře už nyní Ing. Pavel Dušek prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Tak trochu nekalá soutěž Téměř každoročně se opakují návrhy na změnu zákona o rozpočtovém určení daní, na školách vžité pod zkratkou RUD, které v podstatě znamenají konec konkurence na českém vzdělávacím trhu. Pokud totiž budou soukromé školy financovány z daňové výtěžnosti kraje, jak RUD předpokládá, a nikoli ze státního rozpočtu, hrozí, že jim regiony při nejbližší příležitosti výrazně osekají normativy. Je to prosté. Kraje přece zřizují většinu středních škol, pro něž mohou díky RUDu velmi snadno získat jasnou konkurenční výhodu, které se taky jinak říká nekalá soutěž. Zatím RUD pokaždé narazil na racionální argumenty. Zatím. sdr Hnací motor Zvyšovat školné si dnes asi nikdo nedovolí. Demografický vývoj je neúprosný a vlastně nahrává rodičům a žákům už pro ně není problém dostat se na krajské školy, které na rozsáhlejší optimalizaci (tedy hlavně na slučování) teprve čekají. Ale na druhé straně je tato pro soukromé školy nepříznivá situace velkou motivací k tomu, aby svou pestrou nabídku nadstandardních aktivit dál rozšiřovaly. Bez nich by totiž nepřežily. ohl 14

15 DiÁŘ Jednání soukromých škol v Hradci Králové setkání škol se zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje Pořádání 5. ročníku Šachového turnaje středních soukromých škol ve Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Plzeňská 102/217, Praha Jednání soukromých škol v Praze a setkání se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeského kraje Sympozium MEOPS jednání zástupců národních asociací Polské, Slovenské, České republiky k aktuálním otázkám soukromého školství IX. Mezinárodní kongres soukromých škol Hodnoty vzdělávání a kvalita soukromého školství Kongresové centrum ČNB v Plodinové burze na Senovážném náměstí v Praze Předání certifikátů kvality za rok 2011 soukromým školám v Kongresovém centru ČNB v Praze 1 Květen Majáles České Budějovice termín bude upřesněn podle maturit na Slavnostní koncert Sdružení soukromých škol pořádaný se Základní uměleckou školou MusicArt Praha Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze Rudolfinum Praha 1, Dvořákova síň vstupenky v pokladně NF Mezinárodní juniorská kadeřnická a kosmetická soutěž Zlatý hřeben 2011 v Litoměřicích na výstavišti 15

16 Události Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, o. s. V Olšinách 75, Praha 10 Tel./fax: Mob.: Tisk: Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140, Praha 9-Letňany

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Program : 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba návrhové a mandátové komise 3. Kontrola

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-8549/2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-8549/2014 Věc: Rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou - Rozdělení dotace pro rok 2014 Obsah: I. Úvod II. Rozvojový program Podpora přípravy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zápis z komise pro školství a vzdělávání rady Města Mníšek pod Brdy

Zápis z komise pro školství a vzdělávání rady Města Mníšek pod Brdy Zápis z komise pro školství a vzdělávání rady Města Mníšek pod Brdy Přítomni: Alice Vejmolová, Vlaďka Pirichová, Marie Šretrová, Petra Poučková, Radka Volfová, Miroslava Vlčková, Miloš Navrátil (host)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Financování regionálního školství

Financování regionálního školství Financování regionálního školství Financování školství V převáţné míře z veřejných rozpočtů, snaha o vícezdrojové financování Kapitola 333 11-12 % celkových výdajů státního rozpočtu, 98 % příjmů z rozpočtu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více